KW54 website

silmondi

nr 54 december 2020

Kiwoord

Campustijdschrift Koninklijk Instituut Woluwe

Herfst

Zinzorg&Pastoraat

Laddercompetitie Horizon

De Sint op bezoek


Colofon

Redactieraad

Lut Devroede, Noortje Janssens, Harmen Lecok, Geert Maeckelbergh,

Alexia Mähler, Jessy Pauwels, Frauke Semal, Katrien Van

Hamme, Peter Verlaeken, Ineke Zimmerman

Hoofdredactie

Lut Devroede, Noortje Janssens, Frauke Semal

Eindredactie

Noortje Janssens, Geert Maeckelbergh, Frauke Semal

Verantwoordelijke uitgever

Harmen Lecok

Fotografie

Personeel en leerlingen

Redactiesecretariaat

lut.devroede@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

(voor het insturen van teksten)

Druk

Drukzo

Quellinstraat 49

2018 Antwerpen

Contactgegevens

Koninklijk Instituut Woluwe

Georges Henrilaan 278

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel. 02 735 40 85 . fax 02 733 24 63

info@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Kiwoord verschijnt viermaal per jaar en is gratis voor alle

bewoners en personeelsleden van de campus

Koninklijk Instituut Woluwe

Oplage: 600 exemplaren

Webversie: www.kiwoluwe.org

De website is ook toegankelijk voor blinden.

Met de steun van

Vlaams Agentschap voor Personen

met een Handicap

Vlaamse Gemeenschapscommissie

directie Welzijn en Gezondheid

Projecten

Koninklijk Instituut Woluwe vzw

Coverfoto

De Sint op bezoek

Fotograaf: Christine Van den Biesen

Inhoud

03 Voor-Kiwoord

Het Anker

04 De Zaklantaarn

BuBaO-De Sprankel

07 Minister Gatz op bezoek

08 Hoera! Het is herfst!

09 Geen herfst als anders

11 Wij willen voorlezen!

12 Het lievelingskoekje van de Sint

13 De Sint op bezoek

Horizon

18 Team D6W

19 Laddercompetitie

19 Gezellig griezelen

20 Chatten: do’s-and-don’ts

21 Inleving op een speelse manier

KIweetjes

06 Onze nieuwe algemeen directeur

22 Nieuwe wegen voor

23 Agenda

23 Lief en leed

Secundaire school

14 Lezers maak je samen

15 Poëzie

16 Een boost nodig?

17 Afstandsonderwijs

24 Mijn hobby

2 KIWOORD . Inhoud


Beste lezers

We hebben allemaal een jaar achter de rug waarin mogelijk ziekte en verlies, sociale restricties en

isolement, verdriet, emotionele pijn en eenzaamheid de revue zijn gepasseerd. De maatregelen ten

gevolge van corona waren danig ontwrichtend voor onze maatschappij, onze gezinnen en vooral ook

voor onze jeugd. Onze jongeren hebben een jaar achter de rug dat een beperkende en negatieve

impact had op hun sociaal en emotioneel welbevinden; juist datgene waar ze het meest behoefte

aan hadden werd beperkt, nl. de contacten met hun vrienden en leeftijdsgenoten met wie ze lief en

leed delen. Elk perspectief werd weggenomen. Als mama ben ik hier zelf getuige van geweest en dat

heeft veel impact op ons gezin. De huidige situatie zorgt voor een intensiteit die veel veerkracht vraagt

van elke ouder: de zorg en aandacht voor kinderen (al dan niet met een beperking) die tijdelijk niet of

slechts gedeeltelijk naar school konden/kunnen in combinatie met het begeleiden van schoolwerk, het

(thuis)werk, het gebrek aan ontspanningsmogelijkheden en hobbyclubs, hulpverlening die op zich laat

wachten, werkonzekerheid, financiële onzekerheid …

Als ouders en medewerkers zijn we de uitdaging aangegaan om voor elk van onze kinderen en jongeren

de positieve herinneringen te voeden met het moois dat nog elke dag ons pad kruist. We keerden

noodgedwongen terug naar de intense banden binnen onze huiselijke kring waarin samen eten, koken

en bakken, lezen, gezelschapsspelletjes spelen, wandelen en fietsen aan waarde toenamen. En dat

blijken net die aspecten van het leven te zijn die voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren

van fundamenteel belang zijn en waar ze later ook heel fijne en uitzonderlijke herinneringen aan zullen

hebben. Ik denk maar aan de speciale verjaardagsfeestjes met tijdsloten, de vakantie in eigen tuin

waarin de tent twee maanden werd opgezet, picknicken in het park met al het zelfgemaakt lekkers,

kampvuurtjes in eigen tuin, mooie plekjes in eigen streek ontdekken, babbeltjes met de buren vanop

het terras, samen hele dagen bingewatchen in pyjama … en uiteraard veel langere vakanties of voor

sommigen een schooljaar zonder eindexamens … Op de volgende pagina’s lees je alvast hoe de

verschillende afdelingen dit avontuur zijn aangegaan met hun kinderen/jongeren in de klassen en

leefgroepen. Heel divers, heel creatief, heel inspirerend …

Als onderwijzend en opvoedend personeel hebben we getracht om nog meer dan anders maximaal

in te zetten op de verbinding met onze kinderen/jongeren, alsook met de ouders. We hebben elkaar

gesteund door alle moeilijkheden heen, ook al moesten ook wij ons houden aan strenge maatregelen

op de campus en daarbuiten. Een beeldschermpje weerhield ons er niet van om toch contact met

elkaar te houden en we werden heel inventief op gebied van communicatiemiddelen om ons aanbod

te kunnen blijven verzekeren. Ondertussen zijn we allemaal expert in Zoom, Teams, Smartschool

Live enzovoort. En ook onze ouders hebben hierin ondertussen hun weg gevonden. Het bespaart

ons alleszins veel kilometers van en naar Woluwe waardoor we onze ecologische voetafdruk wat

verkleinen. En in Woluwe is ook een nieuwe wind komen waaien: een nieuw samengesteld directieteam

met een aantal nieuwe gezichten die voor frisse input zullen zorgen. Een beetje verder in Kiwoord

kan je alvast kennismaken met onze nieuwe algemeen directeur. Het bruist binnen de muren van

vernieuwde energie.

Allerlei creatieve manieren om elkaar te ontmoeten zullen de komende kerstvakantie ook tot nieuwe

en warme herinneringen leiden. Het wordt ongetwijfeld een heel speciale editie, maar toch geniet

ik nog meer dan andere jaren van de voorbereidingen. Wanneer ik buiten al die lichtjes aanschouw

waarmee de huizen, tuinen en winkels versierd zijn, dan krijg ik alvast zin in cocoonen en genieten van

de gezelligheid thuis. Ik heb zelf dit jaar eerlijk gezegd ook wat overdreven qua sfeerverlichting. Ik denk

dat Tervuren één hotspot heeft vanuit de lucht bekeken …. ☺.

Ik wil graag afronden met hartverwarmende woorden. Ik wens jullie een intensiteit tijdens de feestdagen

die nog lang mag nazinderen in jullie herinneringen en die van je kinderen. Ik gun jullie eveneens een

tijd, vrij van zorgen, met heel veel gezelligheid en magische momenten. Ik gun jullie knuffelcontacten

met familie en vrienden die ook na corona diepgaand blijven. Ik brand alvast een kaarsje voor 2021

waarin we de nieuwe positieve veranderingen die noodgedwongen ontstaan zijn in 2020 mogen

vasthouden en omzetten in duurzame gewoontes.

Het ga jullie goed in de komende tijd en wij tellen alvast de dagen af naar 2021 dat veelbelovend wordt!

Wij gaan er in Woluwe alvast een bruisend en virusvrij jaar van maken!

Spetterende feestdagen gewenst!

Valerie Bellen

Pedagogisch directeur BuSO en MFC

Voor-Kiwoord . KIWOORD 3


De zaklantaarn

Welkom op deze kerstwandeling.

Tijdens de advent steken we elke zondag één kaarsje meer aan.

We gaan op weg van donker naar licht.

We willen jullie nu een mooi verhaal vertellen over wat licht kan betekenen.

Want ook wij kunnen een lichtje zijn voor de ander.

Er waren eens twee honden die 's avonds over straat liepen. Een grote zwarte

en een kleine bruine.

Het was laat en het begon te regenen. Toen ze bij een pakhuis een luikje zagen

openstaan, sprongen ze daar naar binnen.

Het was binnen stikdonker en ze struikelden telkens over een emmer, over

elkaar en over allerlei balken die daar op de grond lagen.

Opeens schrokken ze zich allebei wild.

Er was enorm veel licht. Er lag daar een

zaklantaarn op de grond en de grote

zwarte hond had met zijn poot precies op

het knopje gedrukt. Hij jankte van schrik.

Maar de bruine zei: “Hé, wat is dat nou, dat is licht dat we mooi kunnen

gebruiken.”

“Waarvoor dan?” vroeg de grote zwarte.

“Nou, om te kijken”, zei de kleine bruine.

De grote zwarte keek recht in de lamp. Het was een fel licht en hij werd er

bijna door verblind. “Ik zie niets”, zei hij.

“Nee, niet zo”, zei de kleine bruine.

“Het is om licht te geven aan al die dingen waar we nu al die tijd al over

vallen.”

De grote zwarte duwde met zijn poot de omgevallen emmer over de lamp

heen.

“Is het zo goed?” vroeg hij. “Zo is het toch mooi licht binnen in die emmer?”

“Dat zal wel,” zei de kleine bruine, “maar zo heeft niemand er iets aan. Je

begrijpt het ook nooit. Nu zitten we weer in het donker.”

4 KIWOORD . Het Anker / Kerstbezinning


Hij trapte de emmer weg, nam de lamp in zijn bek en scheen zo in het rond. Nu konden ze zien waar ze waren

en zagen ze de balken waar ze over gevallen waren en kisten die stonden opgestapeld. Maar daarnaast, wat

was dat?

De kleine bruine liet van schrik de lamp uit zijn bek vallen. Zat daar een groot griezelig mens dat hen wilde

pakken?

De kleine bruine wilde gauw de lamp weer oppakken, maar de grote zwarte zei:

“Niet doen”, en duwde de lamp weer onder de emmer.

“Maar ik moet toch zien wat daar is”, zei de bruine.

“Nee,” zei de zwarte, “het is vast iets griezeligs. Je kan beter niet schijnen, dan

hoef je het ook niet te zien. En als je iets niet ziet, hoef je niet meer te geloven

dat het er is. Trouwens, als je niet schijnt, ziet niemand ons zitten. Laten we doen

alsof we er niet zijn!”

“Je bent bang,” zei de kleine bruine, “jij wilt jezelf voor de gek houden door niet

te kijken. En je wilt er niet zijn, maar je bent er toch. Een lamp is om mee te

schijnen. Ook als wat je te zien krijgt niet leuk is.”

Zo nam de kleine bruine hond de lamp weer op en scheen.

Daar was helemaal geen griezelige

man. Alleen maar twee zakken zand

die ze hadden aangezien voor een

man en ze moesten er alle twee hard

om lachen.

Maar het belangrijkste was toch maar dat dat

kleine hondje gedurfd had dat licht te gebruiken,

ook als er iets griezeligs was geweest.

Ook wij kunnen een lichtje zijn voor de ander.

Wij kunnen hoop en licht geven aan zieke mensen. Wij kunnen licht geven aan onze

klasgenoten. Wij kunnen onze ouders helpen. Op heel veel verschillende manieren

kunnen wij iets goeds doen voor de ander.

Tijdens de wandeling kunnen jullie eens nadenken over deze vragen:

• Wat zijn lichtpuntjes op school?

• Welke mensen zouden vandaag een lichtpunt kunnen gebruiken?

• Is het moeilijk om een licht te zijn voor iemand?

• Wie is voor jou een licht?

Het Anker – Zinzorg&Pastoraat

Kerstbezinning / Het Anker . KIWOORD 5


HARMEN LECOK

Onze nieuwe algemeen directeur

Beste lezers

Als kersverse algemeen directeur stel ik me graag aan

jullie voor. Ik heet Harmen Lecok en kom oorspronkelijk

uit Maaseik. Ondertussen woon ik in Laken samen

met mijn vriendin Tessa en ons 15 maanden oude

dochtertje, Roxanne. In november vierde ik mijn 33ste

verjaardag.

steeds een grote interesse in deze twee domeinen.

De Broeders van Liefde ervoer ik tijdens mijn vorige

job steeds als een belangrijke en oprechte organisatie

die gelooft in de kracht van elke jongere, volwassene

of oudere om zijn of haar leven zelf richting te geven.

Wanneer de opportuniteit zich voordeed om te

solliciteren voor deze functie binnen KIWoluwe heb

ik daarom niet getwijfeld.

Als adviseur geestelijke gezondheidszorg, alcohol en

tabaksbeleid op het kabinet van toenmalig federaal

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Maggie De Block kwam ik de voorbije jaren in contact

met allerhande voorzieningen in onze (geestelijke)

gezondheids- en welzijnszorg. Die ervaringen waren

steeds vanuit een ivoren toren en het was tijd om daar

verandering in te brengen.

Welzijn en onderwijs ken ik tot nu toe nog niet zo goed,

maar ik geloof sterk in het belang om verschillende

levensdomeinen goed op elkaar af te stemmen.

Niemand heeft namelijk boodschap aan de verdeling

van bevoegdheden tussen overheden en dus had ik

6 KIWOORD . KIweetjes / Personeel

De kennis en expertise van zovelen hier zorgen

ervoor dat ik voldoende tijd krijg om me in te

werken, daar ben ik dankbaar voor. Mijn uiteindelijke

wens en doelstelling is om samen met jullie allen

KIWoluwe blijvend op de kaart te zetten als een

warme en performante campus in het Brusselse

en daarbuiten. COVID-19 maakt dat ontmoetingen

en kennismakingen wat anders verlopen, achter

een mondmasker of zelfs met vertraging door

afstandsonderwijs of eventueel thuiswerk. Dat is

zonder meer heel jammer, maar dat we elkaar gaan

ontmoeten en dat ik daarnaar uitkijk is een zekerheid!

Harmen Lecok

Algemeen directeur OC - Directeur MFC


Minister Gatz

op bezoek

Op 1 oktober kwam minister Gatz langs bij het

schoolteam van BuBaO. In maart lanceerde hij

een oproep om samen met hem na te denken over

de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs

in Brussel. BuBaO stelde zich kandidaat en

werd geselecteerd naast een twintigtal andere

scholen.

Na een voorstellingsrondje startte een boeiende

gespreksavond onder leiding van een professionele

moderator.

De vertegenwoordigers van BuBaO mochten

knelpunten, uitdagingen en kansen aanhalen rond:

• leerkrachtentekort, leerkrachtenverloop en

waardering van het leerkrachtenberoep;

• toenemende agressie in het dagelijkse

schoolverloop;

• brede school en breed leren;

• samenwerking met welzijnsorganisaties.

De minister was verheugd om de talrijke ideeën en

verbeterkansen die aangebracht werden.

Dit najaar loopt de Ronde van Brussel op zijn

einde en spreekt minister Sven Gatz met de laatste

scholen. Na zijn gespreksrondes in de andere

scholen, zal hij zijn hoofd buigen over wel 250

suggesties. Begin 2021 maakt hij de resultaten

bekend. We kijken dan ook uit naar zijn verdere

plannen en initiatieven.

De directie nam de kans de VGC dan ook te

bedanken voor alle ondersteuning en inspanningen

die geleverd worden aan de Nederlandstalige

scholen in Brussel.

De minister en zijn team bedanken ons niet alleen

voor de waardevolle inbreng tijdens de Ronde van

Brussel, maar vooral voor ons enthousiasme en

onze inzet voor het Nederlandstalig onderwijs in

Brussel.

De bedanking van minister Gatz aan ons

schoolteam werd vergezeld door een tweetal

kilogram Leonidaschocolade. Daar hebben de

collega’s op de volgende personeelsvergadering

dan ook naar hartenlust van kunnen proeven.

Ineke Zimmerman

Directeur BuBaO

Bezoek / De Sprankel . KIWOORD 7


Hoera!

Het is

herfst!

Tijdens de herfst kan een bezoekje aan het bos niet ontbreken … Daarom trok de wolkenklas

erop uit! Samen met onze vrienden van de sterrenklas deden we onze laarzen aan en stapten

we richting het bos. Daar gingen we op zoek naar blaadjes, takjes en herfstvruchten. We

ontdekten kastanjes, eikels, maar ook grote en kleine dennenappels. Er waren bruine blaadjes, maar ook

mooie rode bladeren. We sorteerden ze in de juiste dozen en speelden er een leuk estafettespel

mee. We zochten ook naar paddenstoelen, maar vonden enkel een paar hele kleine exemplaren.

Daarna namen we alles wat we gevonden hadden mee naar de klas. Met ons herfstmateriaal

leerden we tellen, vergelijken en sorteren: van klein naar groot, bijvoorbeeld. We knutselden

met de bladeren en mochten vrij spelen met de kastanjes in onze ontdekbak.

En onze laarsjes? Die hielden we in de klas, zo kunnen we lekker in de plassen springen als het

regent!

Juf Liesl – klas wolken

8 KIWOORD . De Sprankel / Herfstwandeling


Geen herfst als anders!

Joepie! Yes! Wauw!

Rayane, Nathan, Mahmut, Loewie, Marouane

en Ivan staan te springen en te juichen in de

onthaalhoek van de roze A-klas. Ik heb hun net

verteld dat we donderdag in de namiddag naar

het bos gaan.

“Ik ga mijn laarzen aandoen!” zegt Nathan. De

andere jongens roepen door elkaar: “Ik ook!”

“Ik breng mijn paraplu mee”, zegt Loewie tegen

Mahmut.

De jongens zijn druk bezig met afspreken wie wat

zal meebrengen.

Het is niet evident om hen weer rustig op de bank te

laten zitten, zo enthousiast zijn ze!

Donderdag 8 oktober, eindelijk is het zover. Samen

met roze B rijden we met een busje van de school

en onze auto’s naar het Roodebeekpark.

We verzamelen aan de ingang van het park.

Dankzij de opvoeders Dimi en Macy kunnen we ons

opsplitsen in kleine groepjes.

Het regent niet, de kinderen zijn enthousiast, er

staat minder wind dan voorspeld; dit wordt een

leuke namiddag, denk ik bij mezelf.

Tot we aan de rand van het park de rood-witte linten

met een opschrift zien hangen! “Omwille van de

voorspelde rukwinden is het verboden het park te

betreden!”

Daar gaan ons lesmoment en onze spelopdrachten …

Gelukkig hebben de kinderen er geen probleem mee

om de opdrachten aan de rand van het park uit te

voeren en op deze manier over ‘herfst in het bos’ te

leren.

We spreken af enkele weken later de uitstap te

herhalen. Dat was echter buiten corona gerekend!

Dat vervelende virus bracht Brussel van groen over

oranje naar rood!

Uitstappen worden verboden. Hoe kunnen we de

kinderen nu over de bomen leren als ze niet buiten de

school mogen?

Als wij niet naar het bos mogen, dan maar het bos

naar de klas brengen, dacht ik.

Dinsdag 13 oktober, 13.10 u.: de leerlingen zitten

rustig aan de groepstafel en ik kom met een bak met 5

bloempotten de klas binnen. In elke pot zit een boom

in ontwikkeling.

“Hé wat is dat!?”, “Kijk, stokken!”, “Ik zie een pissebed!”,

“Waar, ik wil het ook zien?!”, “Ik wil het aanraken!”,

“Maar ik wil ook zien!”, “Hé, ik kan niks zien!”, “Waar

is die pissebed?!”, “Ik heb ze niet gezien!!” … getrek

en geduw!

Het wordt nog beter wanneer ik de boompjes uit de

bloempotten haal om de wortels te kunnen bestuderen.

Herfstwandeling / De Sprankel . KIWOORD 9


“Eieih! Oh! Whaa! Kijk, daar is de pissebed! Da

stinkt! Ik zie een spin! Maar ik kan niets zien!

Maar juf …” Het enthousiasme is niet te stuiten!

Nathan wil de wortels aanraken, Loewie wil zijn

handen liever niet vuil maken, Rayane is bij

aanvang bang, maar overwint zijn angst, Mahmut

wil de wortels kriebelen, Ivan herhaalt steeds

dat de wortels dienen om te drinken, Marouane

wil alles van heel dichtbij zien. Ieder wil zijn

ding doen en zijn verhaal vertellen. Ik probeer

tussendoor de rust te bewaren, op iedereen te

reageren en toch ook nog een beetje extra uitleg

te geven zodat ik mijn lesdoelen bereik.

14.28 u.: de leerlingen zijn op de speelplaats, ik

zit te bekomen en uit te blazen op mijn stoel.

14.40 u.: “Mogen de bomen in de klas blijven?”

vraagt Mahmut. Ik moet hem teleurstellen,

want bomen kunnen niet groeien zonder regen.

“We kunnen ze water geven!” roept Rayane

enthousiast. “Met de gieter!” zegt Ivan. “Mag

dat, juf Lut?” vraagt Loewie. “Ja, ja!” springen

Marouane en Nathan. Hoe kan ik nu zulke

betrokken leerlingen teleurstellen? Snel, denk,

denk, schiet het door mijn hoofd. “Oké, de

bomen mogen enkele weken in onze klas blijven,

maar jullie moeten ze verzorgen!” Opverende,

vreugdedans uitvoerende jongens. Wat is het

toch zalig om juf te mogen zijn van deze klas!

Roze A = superenthousiaste jongens die nu wel

weten hoe wortels van jonge bomen eruitzien,

waarvoor ze dienen, dat ze groeien naargelang

de boom groeit, dat de stam van de boom dikker

wordt naargelang hij ouder wordt … en hoe een

pissebed eruitziet!

Wanneer corona voorbij is en jullie terug de

school in mogen, kijk dan eens boven de refter

van het BuSO. Misschien steken er wel takken

en bladeren uit de ramen. Weet dan, dat dat het

lokaal van roze A is!

Lut Deboeck – klas roze A

10 KIWOORD . De Sprankel / Herfstwandeling


Wij willen

voorlezen!

Wij luisteren en kijken graag naar verhalen.

Van 23 tot 29 november was het Voorleesweek.

Daarom wilden wij graag eens voorlezen.

Dat deden we op vrijdag 27 november.

We vertelden aan de kleuters van de Zonnen.

Samen met juf Lies en juf Michèle lazen we ‘Sint is te dik’ voor.

We beeldden het verhaal ook uit.

De kleuters vonden het heel leuk en wij ook.

Wij gaan zeker nog eens voorlezen bij de kleutertjes!

Groetjes van Ilias, Abdulsalam, Miki, Danish en Torben van de gouden klas

Voorleesweek / De Sprankel . KIWOORD 11


Het lievelingskoekje

van de Sint

Deze maand werkten we met de kinderen rond het thema

Sinterklaas: voor de herfstvakantie maakten de kinderen hun

verlanglijstje voor de Sint. Ze hadden heel veel wensen voor

de Goedheiligman en hopen natuurlijk dat hij hun alles kan

brengen.

Op woensdag 18 november keken we met de kinderen naar

een aflevering van ‘Dag Sinterklaas’ over wat de Sint en Piet

doen met al de brieven en tekeningen die ze opgestuurd

krijgen. Nadien knutselden we schoenen voor de Sint en Pieten

en maakten we tekeningen om in de schoenen te stoppen.

Een week later bakten we het lievelingskoekje van Sinterklaas.

We maakten eerst het deeg, dat nadien een half uur in de

koelkast moest rusten. Tijdens dit moment konden de kinderen

buiten spelen en genieten van het mooie weer. Nadien rolden

we het deeg uit en sneden de koekjes met vormpjes uit. Tot

slot bakten we ze in de oven.

Dimi & Macy

De Triangel

12 KIWOORD . De Sprankel / Sinterklaas


De Sint

op bezoek

Het zal dit jaar een speciale Sint zijn, maar hij komt toch nog

even vluchtig langs, want hij vergeet onze gasten zeker niet.

Van ver kunnen we snel dag zeggen, achter glas, hoog en

veilig. Zo zorgen we ervoor dat deze oude heilige man niet

ziek wordt.

We bereiden alles netjes voor, zoeken leuke cadeautjes,

maken mooie tekeningen. En zo brengt hij toch nog leuke

cadeautjes om mee te spelen.

Lieve virtuele knuffels voor de Sint en zijn Zwarte Pieten van

leefgroep Cello

Sinterklaas / De Sprankel . KIWOORD 13


Helaas sneuvelde ook onze jaarlijkse

Voorleesmarathon dit jaar onder de

coronamaatregelen. Het gezellige onderonsje

in november met verschillende klassen en

vrijwillige voorlezers vanuit de hele campus

maakte plaats voor een kleinschaliger

voorleesmoment in de klas.

Onder het motto ‘Lezers maak je samen’

wilde Iedereen Leest, de organisator van

de Voorleesweek, dit jaar inzetten op

ouderbetrokkenheid. Uit onderzoek blijkt namelijk

dat ouders cruciaal zijn voor de leesopvoeding

van een kind. Gelukkig staan ze er niet alleen voor

en kunnen ook bibliotheken, kinderdagverblijven,

scholen … de nodige stimuli bieden om lezen

aantrekkelijk te maken.

Iedereen Leest kon mij alvast overtuigen: thuis vierde

ik de Voorleesweek met titels als ‘De ettertjes’ en

‘Meneertje Prot’; in 5 en 6IB mocht het al wat complexer

klinken met het kortverhaal ‘Het verschrikkelijke

universum der vergevingsgezinden’ van Nederlands

auteur Rob Van Essen.

Woensdag 22 november 2021 staat in mijn agenda

alvast coronavrij mét opnieuw dat gezellige

onderonsje.

Fingers crossed

Noortje Janssens

14 KIWOORD . Secundaire school / Voorleesweek


Poëzie

Te laat

Er was eens een werkman uit Tienen.

Op een perron zat hij wat te grienen.

Hij was weer te laat.

’t Was zijn trein die daar gaat.

Vandaag zal hij dus niets verdienen.

Verrassing

Een volslanke dame uit Assen

die wou me vandaag eens verrassen.

Ik hield veel van haar

dus ik ging snel naar daar

maar niet zonder mij eerst te wassen.

Ik sprong op een trein richting Tienen.

Ik dacht, de liefde, die moet je

verdienen.

Ik ben misschien blind

en soms slechtgezind,

maar mijn ma, die verdient enkel tienen.

Elion Doci - 2Bi

Poëzie / Secundaire school . KIWOORD 15


Een boost nodig?

Beste KIWoluwenaars

Wij zijn de leerlingen van 4KANi+2, een

waanzinnig gemotiveerde klas vol passie

voor verkopen. Op 30 november openden

wij dan ook ons schoolwinkeltje!

Ben je moe geworden door de zware

schooldagen en heb je een boost nodig

om weer verder les te kunnen

volgen? Dan heb je zeker iets aan onze

producten om weer op krachten te komen. Wie

een kleine honger of dorst heeft, zal bij

ons immers verfrissende drankjes en gezonde

snacks kunnen kopen tegen een schappelijke

prijs.

Of verveel je je tijdens de

speeltijden? Geen probleem! We hebben

ook leuke gezelschapspelletjes en boeken in

de aanbieding.

Ons winkeltje is open tijdens de

middagpauzes op maandag en

dinsdag. Per aankoopschijf van 5 euro krijg

je een stempel op je klantenkaart en bij tien

stempels krijg je een permanente kortingskaart

van 10% voor alle producten in ons winkeltje.

Wij zijn alvast superenthousiast om jullie te

ontvangen!

Vriendelijke groeten

Tristan, Yanaika, Muntadher en Alexi

prijslijst

Dranken

Tarocco Orange € 2,20

Appelkriekensap € 1,65

Citron Primofiore € 2,20

Little Miracles € 2,00

Appelsap € 1,50

Snacks

La pomme qui crock € 1,50

i Misti BIO € 1,90

JUA Organic Dried Banana € 2,00

JUA Organic Dried Mango € 2,00

Musti bio rozijnen € 0,80

Bio chocolade puur € 1,70

Bonbarre € 1,10

Oxfam sesamreep € 1,00

Bio snack fruit € 1,10

Bio snack amandel € 1,10

Bio snack kokosnoot € 1,10

PS Let wel op: jammer genoeg zullen

vanwege de coronamaatregelen op school,

enkel leerlingen van de tweede graad en

leerkrachten die aan de tweede graad lesgeven

ons winkeltje kunnen komen bezoeken.

Wanhoop echter niet als je niet tot deze groep

behoort. Je kan nu ook via mail een bestelling

doen. Bestellingen die voor vrijdagmiddag zijn

geplaatst, kan je de volgende week tijdens onze

openingsuren aan de ingang van het winkeltje

komen afhalen. Stuur hiervoor je bestelling via

mail naar kasper.brans@kiwoluwe.be.

16 KIWOORD . Secundaire school / Ondernemers


Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs in combinatie met echt lesgeven is een hele

uitdaging. Die uitdaging begint in het weekend met het in orde

brengen van je planning zodat de leerlingen al beknopt weten waar

ze aan toe zijn voor de week die komt. Sommige klassen kiezen

om te werken met een dagplanner, waar de leerlingen dan elke dag

op kunnen zien aan welke opdrachten ze moeten werken. Andere

klassen kunnen hun week al zelf plannen en maken gebruik van

een weekplanner. Zodra mijn planning op punt staat, maak ik een

instructiefiche waarop per opdracht gedetailleerd vermeld staat

welke pagina's, oefeningen en welk extra materiaal de leerlingen

moeten gebruiken en maken. De fiche is stapsgewijs opgebouwd.

Elke week spreek ik minstens één keer - vaak twee keer - online

af met de klas. De leerlingen moeten van mij verplicht even online

komen, ook al hebben ze geen vragen. Op die manier kan ik sneller

op eventuele problemen inspelen.

Een donderdag in deze gekke periode ziet er voor mij als volgt uit:

• 9.20 u.: De eerste liveles Frans staat gepland. We overlopen

de oefeningen samen en ik beantwoord eventuele vragen.

Deze groep werkt zeer zelfstandig.

• 10.20 u.: De tweede livesessie staat gepland met een andere

klas. We overlopen de theorie en maken de eerste oefening van

elke opdracht samen. Zo hebben de leerlingen een voorbeeld

om zich op te baseren. Eventuele vragen worden dan ook per

oefening beantwoord.

• 11.10 u.: Ik beëindig de liveles op tijd, want ik moet gaan

lesgeven in de eerste graad. Ik moet ervoor zorgen dat ik daar

zeker op tijd ben.

• 12 u.: Tijdens de middagpauze check ik mijn berichten op

Smartschool om te kijken of leerlingen nog vragen hebben

gestuurd. Die vragen beantwoord ik en de leerlingen die met

alles klaar zijn stuur ik de verbetersleutel door.

• 13 u.: We vliegen er weer in voor de rest van de namiddag in de

eerste graad. Mijn leerlingen die thuis zitten, heb ik tijdens de

livesessie laten weten dat ze nog steeds vragen mogen sturen,

maar dat die pas na 16.30 u. beantwoord kunnen worden.

• 16.30 u.: Mijn dag in Woluwe zit erop. Tot vanavond 20 u.

houd ik mijn mailbox op Smartschool in het oog om vragen te

beantwoorden of verbetersleutels door te sturen. Daarna klap

ik mijn laptop dicht en begint het voorbereidingswerk voor de

week erna. ☺

Anja Grauwels

Door de stijging van het aantal coronabesmettingen was onze

school genoodzaakt om over te schakelen naar deeltijds

afstandsonderwijs. Wat was dat spannend! Ik twijfelde eraan of

mijn digitale skills nog wel up-to-date waren om met de nieuwste

technologie overweg te kunnen. Ja hoor, het is gelukt!

Hoe is de week verlopen? Gelukkig kwam er in de week voor het

afstandsonderwijs veel theorie aan bod in de klas. Zo konden de

leerlingen thuis zelfstandig oefenen in hun boek. Op het einde

van de week bespraken we via een liveles hoe de taken verlopen

waren. Hoe blij ik ook ben dat het afstandsonderwijs meeviel, toch

verkies ik het lesgeven in real life!

O N L I N E

Laura Bagnoli

Corona / Secundaire school . KIWOORD 17


Team

D6W

Hallo, ik ben Miras en ik kan goed tekenen.

Dit zijn mijn uitgevonden figuren Brobbel, Sunshine, Star Strike, Haak en Cutler.

Brobbel hoort bij een team genaamd D6W. Dat team bestaat uit 6 wezens: Brobbel, Brabbel, Verdy, Vicky,

Levlo en Elesko. De D6W bestaat al 6 jaar.

Miras Stat 2A1, leefgroep Het Baken

18 KIWOORD . Horizon / Hobby


Laddercompetitie

Corona, corona, corona ... We horen niets anders meer. En altijd

die beperkingen van onze vrijheid ... En als je het thuis al moeilijk

hebt, beeld je dan eens in dat je op internaat zit met opvoeders

die vertellen dat je niet meer buiten het instituut op activiteit mag

gaan en dat je enkel met je eigen leefgroep dingen mag doen.

Pffff, wat gaat dit saai worden!

Gelukkig hebben wij creatieve opvoeders die altijd wel een

activiteit vinden. Zo speelden we onlangs laddercompetitie:

elkaar uitdagen met opdrachtjes en wie wint mag omhoog op de

ladder. We stonden zo lang mogelijk op één been, bliezen kaartjes

van een beker, probeerden een koekje van ons voorhoofd naar

onze mond te brengen door alleen ons gezicht te bewegen, we

speelden hoger-lager, balanceerden een borstelsteel op onze

hand … Een heel uur lang hoopte ieder van ons om op het einde

helemaal bovenaan te staan.

De laddercompetitie was een succes, we verveelden ons alvast

een beetje minder. Hopelijk blijven onze opvoeders zulke leuke

ideeën uitwerken. Maar vooral hopen we dat de maatregelen

snel weer versoepeld kunnen worden!

De Kajuit

Gezellig

griezelen

We vonden het fijn om tijdens Halloween onze

leefgroep griezelig gezellig te maken.

Samen met de jongeren gingen we aan de slag: we

knipten, plakten en verfden. Het resultaat was een

mooi versierde deur en leefgroep. Oordeel zelf maar.

Als vieruurtje maakten we koekjes en Pumpkin Spice

Latte. Jaja, met echte pompoen.

Niet alle jongeren waren even enthousiast over de

smaak, maar de opvoeders vonden de latte wel heel

erg lekker ☺

Griezelige groetjes

De Haven

Flitsen / Horizon . KIWOORD 19


Chatten: do's-and-don'ts

MFC Horizon zit vol leuke verrassingen dit jaar! Twee opvoeders maakten deze affiche om op een

leuke manier de do’s-and-don’ts van chatten uit te leggen.

MFCHorizon

Pesten:

Vb: “ik vind je lelijk”

“ik vind je stom”

Verkeerde foto’s sturen:

Geen (half)naakte foto’s (door)sturen &

geen foto’s van iemand doorsturen zonder

zijn/haar toestemming.

Schelden:

Vb: “Loser”

“Ezelhoofd”

“F*ck You”

“Godverdomme”

Wachtwoord doorgeven:

Ik geef geen van mijn wachtwoorden door

aan iemand.

Roddelen:

Wat niet?

Vb: “OMG, heb je gehoord dat Jantje al

heel de week dezelfde kleren draagt?

Afspreken met onbekende:

Vb: Iemand die je niet kent vraagt om

samen iets te gaan doen.

Als ik een soortgelijke moeilijke situatie zit,

kan ik dit met mijn ouders, leerkracht,

opvoeders of LBG’s bespreken.

Watwel?

Smiley’s sturen:

Beleefd zijn:

Vb: “Goeiemorgen”

“Dankje wel”

“Alsjeblief”

“Slaapwel”

Complimentjes geven:

Vb: “Je ziet er goed uit!”

“Fijn dat je mij hebt geholpen vandaag!”

“Ik vind je lief!” …

Positieve grappen maken

Vb: het is groen en komt heel

snel naar beneden?

Een Skiwi!

Lief zijn voor elkaar:

Vb: “ik wens je veel beterschap en

hoop dat je snel terug in de klas kan

zitten!” …

Belangstelling tonen voor elkaar

Vb: “Alles oke met jou? Je was stiller vandaag.”

Interessante websites:

20 KIWOORD . Horizon / Affiche


Inleving

op een

speelse

manier

In september kreeg leefgroep Oceaan twee

nieuwe meisjes bij. Deze supersympathieke

meisjes zijn slechtziend. Voor hen betekent

dat dat ze niet zo goed ver kunnen zien.

Opdat zowel de opvoeders als de jongeren

deze meisjes beter zouden kunnen

begrijpen en kunnen helpen, hebben wij een

inlevingsnamiddag georganiseerd.

De opleiding werd gegeven door Peter

Beckers. Peter is een expert: hij leert mobiliteit

aan de slechtziende en blinde jongeren van

deze school. Aan de hand van spelletjes en

opdrachtjes toonde hij ons hoe het is om

slechtziend te zijn.

Eerst speelden we Chinese voetbal, maar

allemaal geblinddoekt en met een bal die

geluid maakt. Leuk, maar niet zo simpel … ☺

Nadien probeerden we geblinddoekt te lopen

met de witte stok en ingehaakt te wandelen

als slechtziende of blinde. Ook de andere rol

namen we in: de rol van begeleider van een

slechtziende. Zo konden we dit ook leren.

Op een heel speelse manier hebben wij,

leefgroep Oceaan, nu geleerd hoe we onze

moedige meisjes beter kunnen helpen!

Danku, Peter!

Team Oceaan

Leefgroep / Horizon . KIWOORD 21


Nieuwe wegen voor

Chantal Goossens

Voilà, ons Chantal (moeke) is met pensioen!

De droge humor ☺ , de kattenverhalen ☺ … We gaan dit allemaal

missen!

Dikke merci voor je inzet, je hulp en vanaf nu: genieten!

Philippe Proost

Nele Vandegaer

Hoi, ik ben Nele. Sinds eind augustus volg ik Valerie Bellen op als

maatschappelijk assistente van de Bron. Sommigen kennen me al

een jaartje langer als administratieve ondersteuning van het team.

Na mijn studie psychologie heb ik verscheidene jaren als gezinsen

jongerenbegeleidster binnen de Bijzondere Jeugdzorg gewerkt

en vervolgens is het KIW op mijn pad gekomen. Graag neem ik

mijn ervaring mee in mijn nieuwe functie en kijk ik er ook naar uit

om binnen het KIW verder te groeien en de jongeren, gezinnen en

collega’s beter te leren kennen.

Ik ben dankbaar en trots om de fakkel van Valerie te mogen

overnemen.

Nele Vandegaer

22 KIWOORD . KIWeetjes / Personeel


Algemeen

21-12-2020 - 03-01-2021 kerstvakantie

15-02-2021 - 21-02-2021 krokusvakantie

15-03-2021 vrije dag

05-04-2021 - 18-04-2021 paasvakantie

BuBaO – De Sprankel

17-12-2020 kerstviering en kerstfeest

BuSO – Horizon

23-03-2021 start examens 3ECO

24-03-2021 start examens 3HT

25-03-2021 start examens 4HT, 4ECO

01-04-2021 oudercontact

02-04-2021 rapport 3 + paasbrunch + viering

A

G

E

N

Fijne

Feestdagen

Tekening van Warre Van Mol - turquoise klas

D

A

Lief en leed

Overlijden

28-11-2020 Joanna De Leener, moeder van Annick Billoy (opvoedster Horizon)

Wij voelen mee met ieder die een dierbare verloren heeft.

Pensioen

31-07-2020 Chantal Goossens (Huishoudelijke Dienst)

31-12-2020 Aline Dehuysser (ergotherapeute De Sprankel)

KIweetjes . KIWOORD 23


Mijn

hobby

Origami is uitgevonden in Japan. Het is de kunst van

het papiervouwen. Er worden zelfs wedstrijden origami

georganiseerd!

Origami is heel leuk om te doen. Het kan je tot rust brengen,

omdat je je zo moet concentreren dat je aan niets anders denkt,

behalve aan het model.

Ik ben ermee begonnen op mijn 7 à 8 jaar.

Ik bouwde vaak dingen met mijn KAPLA-blokken en leerde

nadien origami kennen.

Ik heb al veel dingen gemaakt.

Ik heb het eerst via boeken gedaan: met traditioneel origamipapier.

Nadien deed ik moeilijkere dingen via een origamiwebsite.

Naarmate ik beter werd, gebruikte ik YouTube. Het eerste

complexe ding dat ik maakte, was een schorpioen en dat vond ik

heel mooi. Op een papieren popje van Star Wars oefende ik heel

lang: het was een uitdaging. Daarna heb ik een origamiboek van

Star Wars gekregen.

Als je geïnteresseerd bent in mijn hobby, kan je altijd naar mij

komen voor een challenge. Je mag me ook altijd vragen om iets

te maken, zoals je lievelingsdier, maar het moet haalbaar zijn!

Het mooiste model dat ik heb gevouwen is een ‘ancient dragon’

en het tweede mooiste is een cylommatus mettalica. Kijk maar

naar de foto’s!

Levi De Keyser - 3HT

O

R

I

G

A

M

I

折 り 紙

24 KIWOORD . Secundaire school / Vrije tijd

More magazines by this user
Similar magazines