De ZuidWester februari 2021

zuidwester053

De ZuidWester is de onafhankelijke wijkkrant voor Enschede-West, met de wijken Pathmos, Stadsveld en Boswinkel. Uitgave februari 2021.

ZuidWester

februari 2021 - jaargang 28 - nummer 1

Onafhankelijke wijkkrant voor en door Enschede-West Acacia, Boswinkel, Bruggert, De Braker, Kotmanpark, Pathmos, Ruwenbos, Stadsveld, Stevenfenne, Zwering

Enschede-speld voor Zaqia

Begin januari is een Enschede-speld

uitgereikt aan Zaqia Hussain. Deze

spelden worden toegekend aan personen

vanwege speciale verrichtingen

voor de stad Enschede voor een speciale

zaak, of op een bepaald terrein.

ENSCHEDE-WEST

Wandelen door West

Eerste deel Stadsbeek langs de Elferinksweg klaar

Door Mariëlle Schrijver, omgevingsmanager

Stadsbeek

•• Het eerste deel van de Elferinksweg

herkent u bijna niet weer. De

straat is groener en volledig nieuw

ingericht. De nieuwe Stadsbeek ligt

er strak bij. Voor de kerstvakantie is

het asfalt op de straat aangebracht tot

de kruising met de Lindestraat. In

de eerste weken van januari zijn de

laatste puntjes op de i gezet. Nu is het

resultaat echt zichtbaar.

De hekken en leuningen langs de

beek zijn eind januari geplaatst. Ook

de putten zijn in het asfalt gemaakt.

Een spectaculaire klus die zorgt voor

leuke foto’s! Nieuwsgierig naar wat

het bouwteam allemaal heeft gedaan?

Er is een timelapse gemaakt van de

werkzaamheden. In deze video ziet

u de werkzaamheden van een paar

maanden versneld in één minuut

video! Bekijk deze video op de site

www.enschede.nl/stadsbeek.

FOTO'S: GEMEENTE ENSCHEDE EN POWER ROYAEL

Direct na de kerstvakantie is het

bouwteam gestart met het volgende

deel. Op dit moment is de Elferinksweg

opengebroken van de kruising

Lindestraat tot en met de kruising

met de Kastanjestraat. Het eerste stuk

riolering ligt er alweer in en ook aan

het verleggen en vernieuwen van de

kabels en leidingen in de straat wordt

hard gewerkt. Als de werkzaamheden

volgens planning verlopen, is

dit gedeelte begin juni afgerond. Het

bouwteam verwacht dat de kruising

Elferinksweg – Lindestraat eind april

weer open kan.

Het bouwteam houdt de buurt op de

hoogte over het werk en de voortgang

via de BouwApp. Deze app is gratis

te downloaden via de Appstore en

Google Play. Zoek in de app naar het

project Stadsbeek Elferinksweg en

voeg het project toe aan favoriet.

•• Zaqia is sinds 2014 vrijwilliger bij

Power Royael en biedt sociaal juridische

ondersteuning aan bewoners van

West. Ze coördineert ook de keuken

van Power Royael en is een dragende

kracht van het project Wereldgerechten.

De laatste twee jaar is ze ook

actief bij 't Ni-je Terphoes, het wijkcentrum

in Boswinkel dat door vrijwilligers

draaiende wordt gehouden.

Een extra bijzonderheid is dat Zaqia

de honderdste Enschede-speld heeft

ontvangen, sinds de start van deze

traditie in 2007.

De gemeente Enschede laat weten:

"Zaqia is altijd inzetbaar, ze denkt

altijd mee en kijkt naar de kansen die

er liggen en niet naar beperkingen.

Dit alles doet ze met een onvermoeibare

inzet en, last but not least, dit

doet ze allemaal ondanks haar visuele

beperking. Zaqia heeft een zicht van 5

procent maar heeft een meer dan 100

procent meerwaarde. De vijf mensen

die dit jaar een speld ontvangen staan

symbool voor de vele tienduizenden

Enschedeërs die ervoor gezorgd hebben

dat Enschede, ondanks het coronavirus,

overeind is gebleven." Door

de coronamaatregelen hebben de

stadsdeelwethouders de mensen via

(beeld)bellen op de hoogte gebracht.

De speld is coronaproof afgeleverd,

met een bloemetje en een taartje.

FOTO: PROJECTTEAM STADSBEEK ENSCHEDE

•• Wat is er lekkerder dan een stukje

te wandelen tijdens de lockdown? In

West loopt een mooie route van 3,5

kilometer langs allerlei bijzondere

bomen: Bomenmuseum West. Een

uurtje wandelen in de eigen wijk, ook

ideaal voor een rondje met de hond.

Pagina 9

ENSCHEDE-WEST

Nog steeds thuisonderwijs

•• De speeltoestellen bij scholen staan

er maar verlaten bij. De sneeuw kon er

dan ook even op blijven liggen. De leerlingen

van de scholen volgen nog altijd

thuisonderwijs. Toch is er ook deze

maand volop nieuws van de scholen.

Pagina's 2, 6 en 7

ENSCHEDE-WEST

Jeugdlintje voor 'onze' Lily

•• Niet alleen Zaqia Hussain is door

de gemeente verrast met een prijs (zie

verhaal elder op deze pagina), ook Lily

Rijnberg kreeg een onderscheiding.

Ze ontving het jeugdlintje van de

gemeente Enschede. Lily kreeg het

jeugdlintje voor haar vrijwillige inzet

voor jongeren in de thuiszorg. Pagina 6

Like ons op

Facebook:

ZuidWester053

Lees ZuidWester

online: www.dezuidwester.nl

Volg ons op

Twitter:

@zuidwester053


2

NIEUWS

Ik heb voor een dame

die door ziekte een borst

miste een borstvulling gemaakt.

Wat was ze blij!

Ik hoop weer snel door

de wijk te kunnen fietsen

en wijkbewoners te kunnen

ontmoeten.

Het beeldende maakt

veel zichtbaar, soms meer

dan woorden kunnen.

Els Nijkamp heeft al 23 jaar

een kledingreparatiebedrijf.

Ze doet al sinds haar 13e

aan handwerken.

Pagina 5

Stadsdeelwethouder Jurgen

van Houdt mist het contact

met de inwoners van West.

Pagina 4

Judith Thio-Walda volgt de

opleiding tot psychosociaal

beeldend therapeut. Ze

heeft een praktijk aan huis.

Pagina 12

STADSVELD

Ook vleermuizen wonen in huurwoningen

ENSCHEDE-WEST

Toppers in het thuisonderwijs

omijn start in april met de bouw van

5 duurzame, compacte en betaalbare

alerijflats aan de Thomas de Keijsertraat.

Bewoners die er terug willen

eren en omwonenden zijn geïnforeerd

over de plannen. De verwaching

is dat de woningen in het najaar

laar zijn.

• "De bouw is een stap naar Stadseld

als groene wijk met gevarieerde

oningtypes", laat Domijn weten.

r komen twee flatblokken met 45

alerijwoningen. Eén blok met 16

oningen en één blok met 29 woninen.

De blokken zijn ontworpen door

R8 architecten en worden gebouwd

oor Van Wijnen. De galerijwoningen

ebben een oppervlak van ongeveer

3 vierkante meter met twee slaapkaers,

een balkon en eigen berging.

De appartementen zijn vooral geschikt

voor één- en tweepersoonshuishoudens;

een woningtype waar steeds

meer vraag naar is.

De woningen zijn zo ontworpen dat

het woondeel aan de straatkant ligt, op

het zuiden. De slaapkamers bevinden

zich aan de rustige en koelere galerijzijde,

op het noorden. Daardoor is het

fijn slapen in de zomer. Ook voldoen

de woningen aan de nieuwe BENGeisen

die op 1 januari zijn ingegegaan.

Die norm schrijft voor dat duurzame,

goed geïsoleerde woningen in de zomer

niet te warm mogen worden. In

de woningen zit een warmtepomp die

ook voor koeling zorgt. Elke woning

heeft ook zonnepanelen. Door deze

toepassingen zijn de woningen allelectric

en bijna energieneutraal.

Uit flora- en faunaonderzoek is gebleken

dat de oude flats aan de Thomas

de Keijserstraat een groep dwergvleermuizen

herbergde. De verblijfplaatsen

van deze beschermde diersoort mogen

niet zomaar verstoord of vernietigd

worden. Daarom worden in de

nieuwe gebouwen speciale nissen gecreëerd

in de kopgevel, zodat 'dier en

mens ongestoord naast elkaar kunnen

leven', zoals Domijn het verwoordt.

De procedure voor de omgevingsvergunning

is in gang gezet, laat Domijn

weten. "Als alles goed verloopt, verwachten

we rond april 2021 te starten

met de bouw. De woningen zijn dan

klaar in het najaar. De woningen gaan

in het voorjaar al in de verhuur via

ons lotingssysteem." Wie dus een woning

wil huren, moet er snel bij zijn.

•• Het valt niet mee. Thuisonderwijs.

Zowel voor de leerlingen zelf, maar

ook voor de ouders en leerkrachten.

Veel scholen proberen de moed erin

te houden door leuke foto's te delen

op social media, zoals de collega van

obs Het Pathmos hierboven. Ook zijn

er scholen die pakketjes rondbrengen

met wat wat leuks en lekkers erin,

zodat de leerlingen het gevoel hebben

niet vergeten te worden. Hopelijk

mogen ze snel weer naar school.

PATHMOS

Verbouwing De Boei start

DE RESTANTEN VAN DE OUDE FLATS AAN DE THOMAS DE KEIJSERSTRAAT, FOTO: WICHER FOLKERS

Door Pieter Jan Roetenberg,

wijkregisseur Enschede-West

•• Zoals gemeld, gaan de ambtenaren

van stadsdeel Enschede-West naar De

Boei in Pathmos. De kans bestaat dat

wij eind februari al verkassen naar De

Boei, maar dan in een tijdelijke vorm.

De ambtenaren nemen dan hun intrek

in de kamers en lokalen boven de gymzaal.

Dit hangt ook af van de ontwikkelingen

omtrent het huidige pand, het

Servicentrum West aan de B.W. ter

Kuilestraat.

De monumentencommissie heeft

begin december akkoord gegeven. De

globale planning is nu als volgt: verwachte

gunning opdracht eind maart/

begin april met daarna een verbouwtijd

van zo'n twee maanden. In eerste

instantie wordt vooral het rechterdeel

van De Boei verbouwd, want daar

komt de ambtelijke huisvesting. Het

deel boven de gymzaal wordt uiteindelijk

de plek waar overige (maatschappelijke)

organisaties een plek kunnen

krijgen. Oplevering van het pand is

rond de zomer.


ZuidWester

februari 2021

www.de-zuidwester.nl

NIEUWS

ZuidWester

3

STADSVELD

Primera

is alleen

open voor

de post

•• De deur staat open bij

Primera op Stadsveld. Toch

is de winkel officieel dicht.

Hoe zit dat? Alleen het

pakketpunt is open, voor

het versturen of ophalen

van pakjes. Ook een brief

versturen of geld pinnen

mag nog, net als het overschrijven

van een auto. De

handelingen die dus aan de

postbalie worden gedaan,

die mogen nog steeds.

Voor al het andere is de

winkel dicht tijdens de

lockdown. Dus momenteel

geen verkoop van krasloten,

Staatsloten, kranten,

tijdschriften, kaartjes en cadeautjes.

Maar: je kunt deze

producten wel bestellen bij

de Primera via een bestelformulier

of via WhatsApp.

Want het bezorgen van

bestelde artikelen, dat mag

dan weer wel.

FOTO: HERMIEN HESSELINK

RUWENBOS

Tien fruitbomen bij 'konijnenoren'

STADSVELD

Nieuw speeltoestel voor jeugd

FOTO: TONNIE NIEUWENHUIZEN

Door Rob Roelofs van De Pleinnoabers

•• Ze ogen nu nog wat iel, maar op termijn

moeten deze boompjes uitgroeien tot grote fruitbomen

met mooie bloesem en lekkere vruchten.

Aan de Haaksbergerstraat zijn onlangs tien

fruitbomen gepland.

De gemeente laat weten: "Voordat de coronacrisis

begon kwam de provincie Overijssel met

het bericht dat zij graag meer bomen wilden

aanplanten om de klimaatdoelstelling te halen.

STADSVELD

Bouw in volle gang: door sluis Dirk in

FOTO: TONNIE NIEUWENHUIZEN

Zij stelden hiervoor een bomenpotje beschikbaar.

Hieruit zijn voor de wijk Boswinkel tien

kersenbomen en een pruimenboom besteld.

Na overleg werd besloten om de bomen bij

het grasveld bij de konijnenoren te planten."

Inmiddels staan de bomen met de hulp van

stadsdeelbeheer in de grond. Het gaat er in

het voorjaar ongetwijfeld fantastisch uitzien

als alle bloesembomen volop in bloei staan.

•• In november 2020 heeft buurtcommissie

De Pleinnoabers een subsidieaanvraag

ingediend bij wijkbudgetten

Stadsveld in het kader van Jij

maakt de buurt. Onze buurtcommissie

bestaat uit de bewoners die direct

of indirect rondom het plantsoen en

speelveld wonen. Dit betreft de Jan

Tooropstraat, de Piet Mondriaanstraat

en een groot deel van de Theo van

Doesburgstraat.

Onze aanvraag was drieledig. We

wilden alle noabers met de kerstdagen

een presentje geven, omdat buurtfeesten

in 2020 helaas niet georganiseerd

konden worden. De kerstboom op ons

mooie plein aan de Jan Tooropstraat

wordt elk jaar met de kerst volgehangen

met kerstverlichting. We hadden

extra lampjes nodig. Tevens wilden

we in het kader van leefbaarheid voor

de jongeren in ons deel van de wijk

de speeltoestellen graag uitbreiden

met een uitdagende aanvulling.

De commissie wijkbudgetten Stadsveld

heeft onze drieledige aanvraag

geheel gehonoreerd waarvoor via deze

weg nogmaals onze dank. Zo kregen

alle bewoners een kaarsje als lichtpuntje

in deze donkere dagen en was

de boom met kerst weer mooi verlicht.

Op 20 januari is door de firma Yalp

uit Goor het nieuwe speeltoestel

geplaatst. Het was direct een groot

succes en feest. We hoefden geen

kinderen uit te nodigen. Ze wilden de

medewerkers van Yalp wel wegkijken,

zo graag wilden ze als eerste gebruik

gaan maken van dit prachtige speeltoestel.

Wij hopen dat onze jeugd er

nog veel plezier aan mag gaan beleven

en wij zullen ons voor de toekomst

blijven inzetten om de leefbaarheid te

optimaliseren.

STADSVELD

Bouw huizen schiet lekker op

FOTO: HERMIEN HESSELINK

•• De werkzaamheden in de appartementen

boven de Dirk van den Broek aan het Oogstplein

zijn in volle gang. Het heeft enkele jaren

geduurd, maar nu draaien de bouwvakkers op

volle toeren. De woningen zijn van voor- tot

achterkozijn helemaal gestript, het enige dat

nog overeind staat zijn de muren en balkons.

Voor enkele appartementen is doek gespan-

nen, zodat de bouwvakkers droog en windvrij

hun werk kunnen doen. Vanwege de werkzaamheden

moet je nu via een container de

Dirk in. En waar je voorheen naar binnen kon

kijken via de ramen, is nu overal hout tegen de

ramen gespijkerd. De winkel maakt van buiten

nu een troosteloze indruk, maar het is voor een

goed doel: het pand wordt alleen maar mooier.

•• Dat schiet lekker op: de bouw van

woningen Op de hoek van de Adriaan

van Ostadestraat en de Aert van der

Neerstraat. Op deze plek komen tien

FOTO: TONNIE NIEUWENHUIZEN

zeer duurzame huizen van woningcorporatie

De Woonplaats. Naar verwachting

worden de sleutels in het

voorjaar van 2021 uitgegeven.


4

NIEUWS

ENSCHEDE-WEST

Wethouder mist spontane

ontmoetingen in de wijk

"Ik mis die momenten dat je met inwoners

van West spreekt." Stadsdeelwethouder

Jurgen van Houdt zucht

even diep tijdens het online interview

met De ZuidWester. "Die spontane

ontmoetingen die je het gehele jaar

door in het stadsdeel had, die zijn

er nu niet meer. En dat is jammer."

STADSVELD

Verkoop 20 woningen Nieuw Fenne gestart

•• Van Houdt vervolgt: "Ik hoop weer

snel door de wijk te kunnen fietsen

en wijkbewoners te kunnen ontmoeten.

Dat gaat zeker weer komen. Als

gemeente zijn we er nog wel steeds

natuurlijk, maar wat meer op afstand.

Dat beschouw ik als een tijdelijk iets."

Het jaar 2020 was volgens Van Houdt

een moeilijk jaar, maar had ook zijn

mooie kanten. "Het eerste kwartaal

hebben we nog normaal gedraaid. Ik

denk dat niemand de coronacrisis in

deze mate had verwacht. Als ik dan

zie hoeveel initiatieven er tijdens de

crisis zijn ontplooid, dan ben ik daar

best wel trots op. Hoe mensen hebben

samengewerkt en verbinding hebben

gezocht, dat is heel fijn. Ik denk dat

we allemaal wel mensen kennen die

getroffen zijn door corona zelf of door

de gevallen van de crisis. Hoe mooi

is het dan als er om je gedacht wordt

door anderen. Denk aan de tassenactie

in West of de actie Samen Winter

Warm vlak voor de kerst, dat zijn

mooie initiatieven om de verbinding

te zoeken."

De crisis heeft er volgens de wethouder

toe geleid dat we meer aandacht

voor elkaar hebben. "Neem alleen al

het thuiswerken. Ik denk dat ik mijn

kinderen nog nooit zovaak heb gezien

als nu. Natuurlijk moeten we oppassen

voor mensen die niet gezien

worden, die misschien de aansluiting

kwijtraken. Dat je eens aanbelt bij

iemand en vraagt: 'Kan ik nog wat

voor je doen?'. We moeten voorkomen

dat we afstandelijk worden naar elkaar

toe. De crisis biedt ook kansen om

nader tot elkaar te komen."

Begin januari zijn vijf Enschede-spelden

uitgereikt. "Dat hadden we graag

in het stadhuis gedaan, zoals elk jaar",

zegt de wethouder. "Nu heb ik gebeld

met Zaqia Hussain, zij kreeg de speld

in West. En terwijl ik haar aan de telefoon

had, stonden collega's van mij

bij haar voor de deur met de speld en

een taart. Zo maak je er toch wat feestelijks

van, binnen de mogelijkheden

die je hebt."

2021 is het jaar van hoop, zo verwacht

Van Houdt. "Mensen zijn veerkrachtig.

Ook onze samenleving is dat. Ik

verwacht dat we weer grotendeels kunnen

terugkeren naar de situatie van

vroeger, zeker als we ingeënt zijn. Ik

zag laatst wat foto's van FC Twente en

van evenementen in de stad. Dat lijken

foto's van een andere planeet, zoveel

mensen dichtbij elkaar. Bizar. Ik weet

niet of dat helemaal terugkomt, maar

we komen vast een eind."

Zover is het alleen nog niet, het vaccineren

is nog maar net begonnen en

moet nog op stoom komen. Wat doen

we tot die tijd? Van Houdt: "Tsja, tel je

zegeningen. Kijk naar wat nog wel kan

en geniet daarvan. Er is nog zoveel te

genieten in West, het blijft een prachtig

stadsdeel."

•• Wilt u reageren op de woorden van

de wethouder? Hoe kijkt u hier tegenaan?

We horen graag van u. Ons mailadres

is: redactie@de-zuidwester.nl.

•• De verkoop van de twintig woningen

van Nieuwe Fenne, in de wijk Stevenfenne,

is eind vorig jaar begonnen.

Nieuw Fenne omvat twintig complete,

duurzame en betaalbare woningen.

Aan de Wicher Nijkampstraat worden

negen woningen gebouwd en aan de

Tuinbouwstraat komen elf woningen.

Er worden in totaal twee verschillende

types woningen gerealiseerd. Er is een

woningtype met twee slaapkamers en

een type met drie slaapkamers.

•• Een flatwoning aan de Belgiëlaan

is gesloten. Dat gebeurde op last van

waarnemend burgemeester Henk Jan

Meijer van Enschede. Uit onderzoek

Beide woningtypen hebben de mogelijkheid

voor een extra slaapkamer op

de tweede verdieping. De koopsom is

inclusief een keuken met apparatuur,

volledige badkamer, sanitair en tegelwerk.

De woningen zijn met een EPC

van 0,2 duurzamer dan de wettelijke

norm, door onder andere optimale

isolatie, onderhoudsarme materialen,

zonnepanelen en een warmtepomp.

Dat betekent betaalbare woonlasten

en een hoog wooncomfort.

van de politie is gebleken dat in de

woning handel in (hard-)drugs plaatsvond.

Ook werd vanuit deze woning

overlast veroorzaakt. Vanwege deze

De twintig woningen in Nieuw Fenne

zijn bedoeld om starters een kans te

bieden op de Enschedese woningmarkt.

De woningen zijn instapklaar

en worden verkocht vanaf 210.000

euro. De verkoop van Nieuw Fenne

verloopt vanwege de coronacrisis

volledig digitaal. Alle verkoopstukken

zoals de brochure zijn te vinden op

nieuwfenne.nl. Meer informatie:

Nieuw Wonen Twente, 085 273 23

77 of www.nieuwwonentwente.nl.

BOSWINKEL

Woning gesloten om handel in drugs

FOTO: HERMIEN HESSELINK

overtreding van de Opiumwet heeft de

burgemeester besloten dat de woning

met ingang van 20 december 2020

voor drie maanden gesloten moet zijn.

NSCHEDE-WEST

aadswerk gaat gewoon door in coronatijd

Door André Boersma, raadslid PvdA

•• Een raadslid moet tijdens corona

omgaan met de regels, maar het werk

gaat door. Zo was ik al samen met

meerdere raadsleden beziggeweest

om voor Pathmos een wijkgebouw te

vinden. Een geluk voor ons was dat de

huidige huurder uit De Boei zou vertrekken,

maar het college zag daar nog

geen heil in, want ook zij moesten het

huidige stadsdeelkantoor verlaten om

te kunnen verkopen. Voor ons raadsleden

was het duidelijk: alles onder een

dak. Dat betekend dat ook SVEN een

ruimte krijgt, wijkraad en gemeente

met al haar onderdelen terecht kunnen

in het oude badhuis van Pathmos.

En ja, het heeft vanwege corona iets

langer geduurd, maar het is een mooi

resultaat. De kogel is door de denkbeeldige

kerk, de gemeente is eruit en

De Boei gaat door als wijkcentrum.

De aanleg van de Stadsbeek vordert

gestaag. Provincie Overijssel en het

Rijk komen met een bijdrage van 1,2

miljoen euro voor het aanpakken van

de wateroverlast in deze en andere

wijken. De beek moet breed gedragen

worden in de wijk. Er is dan ook veel

over gecommuniceerd. Dat is gebeurd

in een speciale en brede aanpak voor

en door de wijk Stadsveld. Daarom

was ik verbaasd dat er over het gebruik

van stabilizer op de hoeken en andere

delen van het trottoir aan de B.W. ter

Kuilestraat bij bewoners onduidelijkheid

bestaat. De trottoirs zijn daar

niet betegeld, maar voorzien van een

soort granulaat. Het gebruik hiervan

kwam voor hen als een onaangename

verrassing. Bewoners vragen zich af

of stilgestaan is bij het aanzicht en onderhoudsgemak

van deze stukken trottoir

en het gebruiksgemak ervan, met

name voor ouderen en mensen die

minder goed ter been zijn of gebruik

maken van rollator, rolstoel of scootmobiel.

Dit was voor mij reden om

dit onderwerp via de rondvraag aan

te kaarten in de stadsdeelcommissie

West op 21 januari. Ik heb gevraagd

waarom gekozen is voor stabilizer, wat

de meerwaarde ervan is, waarom niet

(gedeeltelijk) is betegeld en waarom

dit niet met de bewoners is overlegd.

Volgens de wethouder is voor het gebruik

van stabilizer gekozen omdat

dit weliswaar hard wordt, maar toch

waterdoorlatend blijft wat goed is

voor de daar nog te planten bomen.

Bovendien liggen er geen stoeptegels

die door de boomwortels opgedrukt

worden. Dat scheelt onderhoud. Volgens

deskundigen levert de stabilizer

geen problemen op voor mensen die

minder goed ter been zijn. Met de gehandicaptenraad

is echter geen overleg

geweest. Volgens de wethouder is er

wel overleg geweest met bewoners in

een bijeenkomst bij de start van de

werkzaamheden. Daarbij waren echter

niet veel bewoners aanwezig. De huidige

wijkraad, die nog vrij nieuw is, is

hierover niet bijgepraat.

Er is inmiddels contact geweest tussen

bewoners en de gemeente. Afgesproken

is dat de gemeente naar alternatieven

kijkt. Eventueel zouden alsnog

de tegeltrottoirs gedeeltelijk doorgetrokken

kunnen worden. Dan hoeven

mensen niet meer door de halfverharding

te lopen. Rond de bomen wil de

gemeente wel halfverharding houden,

omdat die goed waterdoorlatend is.

Maar dan moet die een betere kwaliteit

hebben. Er is inmiddels gekeken naar

een ander type halfverharding. Het

heeft een vergelijkbare uitstraling, is

goed waterdoorlatend, maar wordt veel

sneller hard (al na een dag) en laat

dan ook nog maar nauwelijks iets los.

Dat zou voor de bewoners heel wat

schelen.

De gemeente wil dit andere type gaan

toepassen in de Elferinksweg. Als er

een eerste stuk is aangelegd aan de

Elferinksweg, zal met de bewoners

van de BW ter Kuilestraat worden

gekeken wat die ervan vinden. Als dat

beter voldoet (ook wat de bewoners

betreft), zal het in hun straat ook worden

aangebracht. Een andere klacht

gaat over rommel in en rond de beek.

Sommige mensen zien die schijnbaar

als een afvalputje. De gemeente maakt

regelmatig schoon, maar het is ook

aan de mensen in de wijk om erop

te letten dat de beek niet vervuilt.

Op naar een happy end.


ZuidWester

februari

www.de-zuidwester.nl

INFORMATIE

ZuidWester

5

Aangenaam

HATTELER

Meer kleur op Hatteler

•• Belinda Borchert is jongerenwerker

bij Alifa. Ze is geregeld op

het Hatteler te vinden. Samen met

Sigrid Binksma en de gemeente

heeft Belinda een iniatief bedacht

om Hatteler wat meer kleur bedacht.

Letterlijk.

"We hebben het idee opgevat om

samen met omwonenden, ouderen,

basisschoolkinderen en jongeren

uit de wijk de houten platen van

de gymzaal in te kleuren. Samen

met een kunstenaar vormen we

groepjes die uit wijkbewoners van

alle leeftijden bestaan. Ieder groepje

bedenkt ideeën hoe we de houten

platen gaan inkleuren. Vervolgens

gaan we aan de slag met een paneel.

Zo herkent iedereen een beetje van

zichzelf in de houten platen. We

hopen dat we in het voorjaar van

start kunnen gaan. Vindt u het

leuk om met andere wijkbewoners

mooie onwerpen te maken voor

de panelen op de sporthal? Meld u

dan aan!" Belinda is te bereiken via

b.borchert@alifa.nl en via 06 5334

7164.

ENSCHEDE-WEST

Speeltuinen in de prijzen

ELS NIJKAMP

We leren in deze

rubriek elke maand

iemand kennen uit

stadsdeel West.

Aan het einde van

het gesprek stellen

we de vraag met

wie wij kennis

moeten maken.

Door Hetty Dellwig,

redactie@de-zuidwester.nl

•• Twee speeltuinen in West

hebben de Jan Schaeferprijs van de

PvdA gewonnen. De prijs gaat naar

speeltuinen Stevenfenne en Robinia.

Vorig jaar augustus zou speeltuin

Stevenfenne het 90-jarig bestaan

hebben gevierd maar door de Corona

maatregelen was dit helaas niet

mogelijk. Met de Jan Schaeferprijs

worden alle medewerkers in het

zonnetje gezet voor hun inzet voor de

speeltuin. Samen zorgen ze ervoor

dat de speeltuin in Stevenfenne een

laagdrempelig ontmoetingscentrum

is in de buurt, waar iedereen zichzelf

kan zijn en eigen initiatieven getoond

en gewaardeerd worden.

Sinds een jaar of drie bestaat het

bestuur van Speeltuin Robinia uit

zeer enthousiaste dames. Zij hebben

met een gemotiveerde en betrokken

beheerder de speeltuin nieuw leven

ingeblazen. Zowel de binnenkant van

het gebouw als de speeltuin is enorm

opgeknapt. Voor de kinderen wordt

veel georganiseerd. Er is een kruipgroep,

gezonde lunch, knutselactiviteiten

en disco. Tijdens de vakanties

zijn er extra activiteiten. Ook de

ouderen worden betrokken bij de

speeltuin. Zo is er een naaigroep en

is men bezig met het opzetten van

een fietsreparatieservice.

PATHMOS

Hennie Joosten overleden

•• Wie ben je?

Ik ben Els Nijkamp, getrouwd, drie kinderen, vijf

kleinkinderen en drie bonus-kleinkinderen. Ik ben

geboren in Delden en opgegroeid in Beckum. Ik

kom uit een gezin van acht kinderen. De lagere

school was in Beckum. Voor de huishoudschool

moest ik op de fiets naar Bentelo. Als meisje van

13 deed ik al aan handwerken. Ik heb toen een trui

gebreid voor mijn zusje die ze lang heeft gedragen.

Na de huishoudschool heb ik diverse banen gehad.

Zo heb ik gewerkt bij een drogist en bij de fotocentrale.

Uiteindelijk kwam ik bij JM Fashion te werken

, een groothandel in kinderkleding. Dozen vol

kleding voorzien van etiketten en ander naaiwerk .

En aangezien ik handwerken leuk vond wilde ik in

mijn vrije tijd ook wel eens een rits vervangen of

verstelwerk doen, kostenloos. Maar de vraag werd

steeds groter en toen dacht ik bij mezelf: hier kan ik

mijn centen ook wel mee verdienen.

STADSVELD

Leuning zat

verkeerd om

•• Frauke Veth stuurde ons een mail

over de leuningen van de Stadsbeek.

Ze zaten verkeerd om. "Ze zijn begonnen

met het omdraaien van de houten

leuningen op de balustrade langs de

stadsbeek in de B.W. Ter Kuilestraat.

Volgens de architect waren ze verkeerd

om gemonteerd. Misschien is dit iets

voor de ZuidWester?" Zeker Frauke,

dankjewel voor je mailtje met foto's.

Mooie, bijzondere of grappige foto's

en verhaaltjes zijn altijd welkom bij

De ZuidWester via mail: redactie@

de-zuidwester.nl.

•• In de ZuidWester van oktober

2020 werd is de honderdste verjaardag

van Pathmos-bewoner Hennie

Joosten genoemd. Zijn verjaardag

werd gevierd voor zover de mogelijkheden

dat toelieten. De kwieke

100-jarige is twee maanden later

overleden. Hij overleed in december

2020 aan de gevolgen van corona. FOTO'S: FRAUKE VETH

•• Wat is je beroep?

Zo kwam het dat ik ongeveer 23 jaar gelden in ons

vorige huis voor mezelf ben begonnen onder de

naam ‘Els Kledingreparatie’. Ik werkte vanuit de

woonkamer, maar het huis werd al snel te klein.

We zijn op zoek gegaan naar andere woonruimte

en kwamen een stukje verder in de Bruggertstraat

te wonen. Daar was een grote schuur die gedeeltelijk

is omgebouwd tot mijn atelier. En daar zit ik nu

ongeveer twintig jaar.

Ik doe veel verstelwerk. Ritsen vervangen, knopen

aanzetten, kleding innemen en ook voorzie ik dekbedhoezen

en matrashoezen van ritsen. Ooit heb

ik voor een dame die door ziekte een borst miste

een borstvulling gemaakt. Wat was die dame blij!

Er komen zowel dames als heren met verstelwerk

bij mij in het atelier. In het Bruggert weet men

mij wel te vinden hoor! Ik heb trouwens wel een

vuistregel: breng je kleding voor reparatie, dan wel

schone kleding. Vroeger maakte ik ook gordijnen

en stoelhoezen, maar dat doe ik tegenwoordig niet

meer.

•• Wat zijn je hobby´s?

Net als vroeger ben ik nog steeds gek op handwerken

, borduren en haken. De kleinkinderen kunnen

in de diverse handwerkboeken snuffelen en

vinden ze leuk beest dan haakt oma hem. Zo hebben

alle kleinkinderen diverse knuffels en tasjes.

Een nieuwe hobby is onze jonge hond Billy, een

shih tzu. Aan hem hebben we onze handen zeker

wel vol!

•• Met wie moeten we de volgende keer kennis

maken in deze rubriek?

De lezers moeten eens kennis maken met Angelique

van de Hulst. Zij is fysiotherapeute en een

paardencoach.


6

SCHOLENPLEIN

oe iets voor een ander Lily ontvangt een jeugdlintje D

Door Annet Frieser van De Triangel

•• De leerlingen van groep 8b van juf

Leonie en juf Sonja hebben, naast het

volgen van de online lessen en het

maken van hun werk, ook een andere

opdracht gekregen. Deze luidde: iets

doen voor een ander. Zie op de foto

wat ze allemaal voor de medemens

gedaan hebben. Jullie hebben het

fantastisch, leerlingen van groep 8!

Scholieren doen project over arm en rijk

Door Bonhoeffer College Bruggertstraat

•• De tweedeklassers van het Bonhoeffer

College van de Bruggerstraat

zijn in de december bezig geweest met

een opdracht voor Levensbeschouwing.

Bij het project Arm en Rijk was

het de bedoeling dat ze zich inzetten

voor de medemens. Dat hebben ze

gedaan! Hieronder een greep uit wat

de leerlingen zoal hebben gedaan.

• Boodschappen gebracht naar de

Voedselbank.

• Taarten en muffins gebakken, kerstpakketten

en kerstkaarten gemaakt

voor verzorgingstehuizen. O.a. voor de

bewoners van Livio Cromhof.

• Boodschappen voor oude en zieke

mensen gedaan.

• 12 euro gedoneerd aan een school in

Afrika.

• 30 euro voor KIKA.

• Cupcakes verkocht en de opbrengst

van 222 euro gedoneerd voor het KWF

• Oma’s en opa’s bezocht en daar een

kerstkaartjes en cadeautjes bezorgd.

• Kerstkaartjes bij onbekende mensen

langsgebracht.

• Flessen ingezameld voor diverse

goede doelen.

• Stichting Jarige Job heeft cadeaus

kunnen kopen ter waarde van 68 euro.

• De KNFG, voor blindgeleide honden,

hebben doppen gekregen ter waarde

van ca. 30 euro.

• Voor Stichting Vluchtelingenwerk

Nederland 20 euro.

• Het Leger Des Heils heeft 35 euro

ontvangen.

• Hospice Enschede heeft voor 22,

euro kerstcadeautjes kunnen kopen

voor hun cliënten. Opgehaald via een

sponsorloop.

• 130 euro voor het Armoedefonds. •

Spelletjes gedoneerd aan voetbalclub

Rigtersbleek, waar jongeren met een

rugzakje bijeenkomen via een Ontmoetingscluster.

Er zijn vijf spellen

gedoneerd ter waarde van 50 euro.

• Leerlingen hebben de familie uit

Enschede, die mee heeft gedaan aan

Steenrijk – Straatarm geïnterviewd en

daar ook een kerstpakket afgeleverd.

• Een spelletjesmiddag georganiseerd

bij iemand die Parkinson heeft. (De

opa van één van de leerlingen.)

• Leerlingen hebben geholpen in de

keuken bij Resto Van Harte.

• Koekjes gebakken en verkocht en zo

96 euro opgehaald voor Pink Ribbon.

• 35 euro opgehaald voor de stichting

Gichon. Deze organisatie zorgt voor

cadeaus voor minder bedeelde mensen

in Wit-Rusland.

Jeugd vult vele schoenendozen voor ouderen

Door Inge Reink van De Bron

•• In de vorige ZuidWester heeft u

kunnen lezen over onze Schoenendoosactie.

Nu het vervolg. We hadden

het zo mooi bedacht samen met de

Stichting Present. De kinderen van

gbs De Bron zouden schoenendozen

vullen met iets leuks of iets lekkers en

de Stichting Present zou dan zorgen

dat de dozen bij Zorggroep Manna

(locatie de Wingerd en Cypressenhof)

zouden worden uitgedeeld. De kinderen

van groep 6 zouden buiten een

aantal kerstliederen gaan zingen.

Helaas werden onze plannen ingehaald

door het nieuws dat de scholen

moesten sluiten. Dat was even een

tegenvaller. Het zingen kon in ieder

geval niet doorgaan nu. We bedachten

dat we toch al alle schoenendozen hadden

ingezameld en het versieren van

de dozen kon ook nog op school worden

gedaan tijdens de laatste lesdag.

Natuurlijk moest deze actie doorgaan!

Juist nu alle maatregelen zo streng

zijn en de mensen nog meer en langer

alleen moeten zijn. Dat was natuurlijk

een leuke klus. Wat is het mooi

geworden. Groep 3 noemde het zelfs

schatkistjes!

De dozen zijn ingepakt met leuke

spulletjes en er werden kaarten, tekeningen

of briefjes bij in gedaan.

Op de donderdag voor kerst, toen de

school al gesloten was, zijn de schoenendozen

naar Manna gebracht. Voor

de bewoners is een filmpje gemaakt

van het maken van de schoenendozen.

De kinderen hebben voor dat filmpje

nog wat kerstliederen gezongen. Zo

konden de bewoners er toch nog van

genieten. En wat een mooie boodschap

zat er in die kerstliederen. In

deze donkere, voor veel mensen sombere

tijd, mogen we het feest van het

licht toch vieren. Vooruitkijken naar

betere tijden.

Met Manna en Stichting Present hebben

we afgesproken dat de kinderen

in het voorjaar, als het weer mag, een

keer komen zingen. Geen kerstliederen

meer natuurlijk, maar dan hebben

ze vast wat anders op het repertoire.

Door Susan Olsman, afdelingsleider havo

van Bonhoeffer College Bruggertstraat

•• Wij zijn trots op onze oud-leerling

Lily Rijnberg. Zij heeft, zeer verdiend,

het Jeugdlintje van Enschede gekregen

voor haar vrijwillige inzet voor jongeren

in de jeugdzorg. Ze is daar druk

mee, maar doet dat, zoals ze zelf zegt

'met alle liefde'. Zelf heeft Lily veel

meegemaakt in haar leven en haar

drijfveer is dat anderen, die in een

zelfde situatie zitten, niet hetzelfde

hoeven mee te maken en goed worden

geholpen. Zij wil er zijn voor die jongeren,

die ook in een donkere fase

zitten en hen meegeven dat er altijd

een morgen is. Iedereen kan wat

tofs van zijn leven maken, zo is haar

gedachte. Zij doet dit door onder meer

contact te hebben met de jongerenraad

van Jarabee, het bestuur van de

landelijke organisatie JBB en subsidies

in de wijk binnen te halen. Lily is opgegeven

door Vincent Buursen, haar

oud-mentor, als blijk van waardering

voor haar enorme inzet hiervoor.

Het lintje is uitgereikt door wethouder

June Nods van Enschede. Inmiddels

zit Lily op onze locatie aan de

Geesinkweg.

Drie scholen binnen IKC West

Door Gea Pereboom, directeur De Koning

•• IKC West bestaat uit de volgende

scholen: OBS Het Stadsveld, OBS

Het Pathmos en CBS De Koning. Wij

werken samen met Kinderopvang

Humankind. Samen werken wij aan

een optimale ontwikkeling voor alle

kinderen van 2 tot 13 jaar. Dit doen

we door samen te werken met het

basisonderwijs, de peuteropvang en de

buitenschoolse opvang.

Basisschool Het Stadsveld heeft inpandig

peuteropvang Duimelot. Basisschool

Het Pathmos heeft de peuteropvang

op hetzelfde terrein als de

school (pov De Boei) en basisschool de

Koning heeft inpandig peuteropvang

’t Kroontje en buitenschoolse opvang

Het Paleis.

Het komende schooljaar gaan we als

IKC West werken aan Positive Behavior

Support (PBS) een gezonde lunch

op alle scholen en de opvang, aanbieden

van schoolfruit, een doorlopende

leerlijn en veel aandacht op het gebied

van bewegen en doorlopende leerlijnen

op cognitief gebied voor kinderen

van 2 tot 13 jaar.

Op dit moment zijn de scholen en de

peuteropvang niet open vanwege de

coronacrisis. De scholen geven onderwijs

op afstand. De scholen verzorgen

de noodopvang onder schooltijd van

leerlingen met ouders die een vitaal

beroep hebben of van leerlingen die

het even nodig hebben op school te

komen. De buitenschoolse opvang

van Humankind zorgt voor de noodopvang

na schooltijd. Samen zorgen

wij ervoor dat alle kinderen op onze

scholen en opvang goed opgevangen

worden en les krijgen. Zelfs in deze

moeilijke coronatijden. Als u een

school zoekt in de buurt of opvang

nodig heeft, kunt u terecht op de

sites van de scholen en de opvang.

Wij helpen u graag verder.

Pixel art maken voor school

Door Maud, Jorne, Jill en Jelle (1H2/1A3)

van Bonhoeffer College Bruggertstraat

•• We doen op school een opdracht

van Bouwlab. De eigenaresse kwam

eerst iets vertellen over haar bedrijf.

Daarna kregen wij de opdracht om

een pixel art te maken, een ontwerp

van blokjes die je in elkaar kunt schuiven.

We begonnen met het ontwerpen

en daarna gingen we er één uitkiezen.

We hebben met ons groepje gekozen

voor een stuk chocolade. Daarna gingen

we bepalen wat de kosten zijn en

voor welke prijs we het kunnen verkopen.

Ook gingen we nadenken over

hoe we ons ontwerp gaan promoten

zodat mensen het gaan kopen. Wij

gaan het promoten via social media.


ZuidWester

februari 2021

www.de-zuidwester.nl

SCHOLENPLEIN

Podium voor de scholen in Enschede-West

7

oe online mee aan de Technasium Challenge

Thuis online lessen volgen

Door Annet Frieser van De Triangel

•• Op De Triangel kunnen, net als op

alle andere scholen in Nederland, de

leerlingen helaas momenteel even niet

op school terecht om onderwijs te volgen.

Onze leerkrachten geven online

les via de computer. Dit wordt gedaan

door te schrijven op een Chromebook

met touchscreen of door een camera

op het bord te richten en zo de uitleg

te geven. Leerlingen die geen device

thuis hebben, kunnen er één lenen

van school, zodat ze toch goed met de

lessen mee kunnen doen. Wij hopen

dat de lockdown snel voorbij is, zodat

wij de leerlingen snel weer op onze

school kunnen ontvangen. Dat vinden

wij het fijnst. Maar natuurlijk alleen

als het veilig kan. We wensen alle

leerlingen heel veel succes met thuiswerken.

We zijn supertrots op jullie

allemaal! Groetjes van de meneren en

juffen van De Triangel.

Door Benno Berendsen van Bonhoeffer

College Bruggertstraat

•• De locatie Bruggertstraat van het

Bonhoeffer College is al zestien jaar

trots op haar Technasium-afdeling.

En waar je trots op bent, dat wil je

graag laten zien, bijvoorbeeld aan de

leerlingen van groep 7 en 8 die actief

met hun schoolkeuze bezig zijn.

Helaas is dat nu wat minder goed

mogelijk vanwege de beperkte mogelijkheden

om bezoekers te ontvangen.

Maar laat het nou juist één van de

kernpunten van een Technasium zijn

om een creatieve oplossing te bedenken

voor een actueel probleem.

Het Technasium komt daarom nu

digitaal naar de leerlingen van basisscholen

toe. Of beter gezegd: je kunt

het Technasium digitaal in huis halen.

Op de site bc-enschede.nl/technasium

wordt een serie video's geplaatst. In

vier afleveringen maak je kennis met

de belangrijkste onderdelen van een

technasiumproject, onderdelen die

bijna altijd terugkomen.

In de eerste aflevering maken we kennis

met een nieuwe opdracht en zetten

we de eerste stappen op weg naar

een mooi eindproduct. In aflevering

twee zien we hoe de leerlingen op een

creatieve manier allerlei mooie ideeën

bedenken. In de derde aflevering

wordt het tijd om die ideeën om te zetten

in iets tastbaars. We gaan een prototype

maken. In de laatste aflevering

wordt het werk gepresenteerd aan de

opdrachtgever. Daarnaast nemen we

een kijkje bij twee opdrachtgevers op

het werk, en zien we hoe het oud-leerlingen

van het Technasium vergaat.

Krijg je nou zin om zelf mee te doen

aan deze opdrachten? Kijk dan op de

website bc-enschede.nl/technasium,

want aan het eind van elke video hebben

we een nieuwe thuisopdracht

voor je waarmee je een leuke prijs

kunt winnen.

Scholen houden Open Dagen Week

•• Het voortgezet onderwijs in Enschede

houdt van 1 tot en met 5 maart

een Open Dagen Week voor de leerlingen

in groep 8. Bonhoeffer College,

Het Stedelijk Lyceum, Greijdanus en

Zone.college trekken gezamenlijk op.

De open dagen die in januari en februari

2021 gepland stonden, kunnen

door de coronamaatregelen fysiek niet

doorgaan. Daarom is besloten om de

open dagen te verplaatsen naar begin

maart. De scholen hopen dan van 1

tot en met 5 maart hun deuren voor

leerlingen groep 8 te kunnen openen

met een afsprakensysteem. Mocht dit

vanwege de dan geldende coronamaatregelen

niet kunnen, dan worden de

open dagen tijdens de Open Dagen

Week digitaal georganiseerd.

Verkeerslabel voor De Bron

•• Drie scholen in Enschede hebben

onlangs het Twents Verkeersveiligheidslabel

gekregen. Het gaat om

De Bron aan de Haaksbergerstraat en

twee basisscholen in Enschede-Zuid.

Met het label belonen provincie Overijssel,

regio Twente en de gemeente

Enschede drie scholen voor hun inzet

voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid

in en om de school. De basisscholen

hebben zich onderscheiden

als verkeersveilige school.

Natuurlijk moest dit allemaal coronaproof

gebeuren, maar het enthousiasme

bij de leerkrachten was er niet

minder om. De scholen kregen het

label-bordje dat aan de buitenmuur

bevestigd wordt en ze kregen een door

wethouder Jurgen van Houdt getekend

certificaat. Het certificaat is twee

jaar geldig, waarna een herbeoordeling

volgt.

Kinderen vormen een kwetsbare groep

in het verkeer. Het is daarom belangrijk

dat kinderen leren op een veilige

wijze aan het verkeer deel te nemen.

Om verkeerseducatie op scholen te

stimuleren en een hoge kwaliteit te

waarborgen, is er een keurmerk.

Basisscholen komen in aanmerking

voor het verkeersveiligheidslabel door

te voldoen aan een aantal verplichte

criteria op het gebied van verkeersveiligheid.

Zo beschikken de scholen

over actieve verkeersouders of een

verkeerswerkgroep die zorgt voor de

uitvoering van verkeersprojecten. Ook

is er volop aandacht voor verkeerslessen,

onder meer door een theoretisch

en praktisch verkeerexamen. Alle

scholen zetten zich bovendien in voor

een veilige schoolomgeving en hebben

aandacht voor de veiligheid op de

school-thuisroute van de kinderen.

Op woensdag 10 en donderdag 11

maart 2021 organiseren Bonhoeffer

College, Greijdanus, Het Stedelijk Lyceum

en Zone.college aanmeldingsdagen

en kunnen leerlingen van groep 8

zich aanmelden op de VO-school van

hun keuze. Ook deze dagen hopen de

VO-scholen fysiek te kunnen houden.

Meer informatie over de open dagen

is te vinden op www.vo-enschede.nl.

Candy canes

•• Leerlingen van Bonhoeffer College

Bruggertstraat hebben vlak voor

de kerstvakantie candy canes verkocht

vor het goede doel. De verkoop van

deze rood-witte zuurstokjes voor in

de kerstboom was erg succesvol. Een

candy cane kostte 50 cent per stuk.

"Nu we al het geld hebben opgeteld,

kunnen we met trots bekend maken

dat we 238,50 euro hebben opgehaald

voor Serious Request! Dit keer gaat

het geld naar het Rode Kruis, dat zich

inzet voor het helpen van de coronaslachtoffers

in binnen- en buitenland."

Ook St. Jan moet in lockdown

Door Claudia Janssen van St. Jan

•• Terwijl ik dit bericht schrijf, zit ik

alleen op school in mijn werkkamer.

Het is half december, vlak voor de

kerstvakantie. De noodopvang is naar

huis, de conciërge ook. De kinderopvang

zit dicht, alle kinderen zijn thuis

en de collega’s werken vandaag veelal

thuis. In de huizen gaan de lichtjes

aan. Wij hebben ze alweer op moeten

ruimen. Wat een bizarre ervaring in

deze anders zo gezellige kersttijd.

Maandag 14 december zat ik voor de

buis te kijken naar Mark Rutte die

vanuit zijn torentje de natie toesprak.

Op de achtergrond waren fluittonen

en gejoel te horen van demonstranten.

Ik was verbijsterd. Hebben deze

mensen de ernst van de situatie dan

niet in de gaten? Bijna alles gaat dicht,

mensen blijven thuis en ja, de scholen

sluiten per 16 december. Ik ben er niet

blij mee, maar zie nut en noodzaak

wel in. In mijn computer staat de kwaliteitskaart

Thuisonderwijs al geruime

tijd klaar. Toen ik hem schreef, hoopte

ik dat ik ergens een keer de conclusie

zou kunnen trekken, dat dit werk voor

niets was geweest. Maar helaas, ik

moest hem toch delen met het team,

zodat zij dit protocol kunnen uitvoeren

in de lockdown. Het is immers

zo belangrijk voor onze kinderen,

onze burgers van morgen, om goed

onderwijs te krijgen en zich binnen

hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk

te ontwikkelen. Wij, de collega’s

en ik, hebben immers in onze visie

onze kernwaarden beschreven en een

kindbelofte gedaan! We willen ‘Samen

G.R.O.E.I.en’, Gestructureerd, Respect

en relatie, Onderzoekend en ontdekken,

Eigenaarschap en Interesse.

Maandagavond, per app, hebben we

last minute een alternatief programma

bedacht voor de kerstviering, waar we

ons allemaal zo op verheugden. Nog

even tussendoor; kleding, pannenkoeken,

de vertelster van het kerstverhaal

Katiuscia Principato mobiliseren. Gelukt!

Het was, ondanks alles een gezellige

‘kerstdag’. Om 14.15 uur gingen

de kinderen met hun ouders naar huis

en waren het plein en de school leeg.

In de periode die aan bovenstaande

vooraf ging, merkte ik overal steeds

vaker dat mensen kortere lontjes kregen,

minder empathie en begrip voor

elkaar en de situatie. Logisch ook.

Vele ondernemers en diens werknemers

maken zich ernstige zorgen om

hun bestaansrecht en bron van inkomsten,

corona beperkt ons in onze

vrijheid en als we behoefte hebben aan

een omhelzing of een spontane knuffel,

moeten we ons gezonde verstand

laten werken. Dat is soms best lastig,

heel menselijk en begrijpelijk. En toch

denk ik dat het moet. Ik persoonlijk

kijk uit naar de tijd dat mensen zich

geen zorgen meer hoeven te maken

over hun bestaansrecht en we elkaar

weer kunnen benaderen vanuit ons

hart.

Kerst is de tijd van vrede op aarde.

Zou corona zich daar ook aan houden

vraag ik me enigszins gekscherend af?

Dat denk ik niet, maar ik hoop dat de

mensen dat juist nu, in deze tijd wél

doen. We moeten voor onze medemensen

zorgen en natuurlijk ook voor

onszelf. In deze toch al individualistische

wereld is het meer dan ooit van

belang dat we naar elkaar omkijken.

Dat omkijken is een breed begrip. Ik

denk daarbij aan mensen die het niet

breed hebben ondersteunen waar we

kunnen, ook al is het een luisterend

oor, een bezoekje of telefoontje aan

de mensen die eenzaam zijn, een

onverwacht kaartje. Zo kan ik nog

vele kleine gebaren bedenken die van

onschatbare waarde voor de ander

kunnen zijn.

Ieder gezin van onze school heeft dit

jaar een kaarsje voor de donkere

dagen ontvangen, het kaarsje staat

symbool voor een lichtje zijn voor

elkaar. Ik hoop dat een ieder van

ons een licht kan zijn voor hen die

daar zoveel behoefte aan hebben.

De verbinding tussen mensen kan

echt het verschil maken. Steun elkaar,

kijk naar elkaar om, wees vriendelijk

en behulpzaam, respectvol en bovenal:

heb elkaar lief.


Herstel na COVID-19 met behulp van de fysiotherapeut

Het coronavirus slaat nog steeds flink om

zich heen. Ook in Twente hebben al veel

mensen eraan moeten geloven. Ervaart u

nog lang klachten na een besmetting? Blijf

er niet mee lopen! De fysiotherapeut is er

om u te helpen en in 2021 wordt herstelzorg

door de meeste zorgverzekeraars

vergoed vanuit de basisverzekering.

Het COVID-19 virus heeft het voornamelijk

op het ademhalingssysteem gemunt,

alhoewel er ook andere vitale organen bij

betrokken zijn, zoals hart, lever en nieren.

Gelukkig wordt het grootste deel van mensen

die besmet raken niet of nauwelijks

ziek.

Er zijn ook mensen die wel ziek worden,

met symptomen als koorts, droge hoest

en kortademigheid. Een klein deel daarvan

verslechtert nog verder en moet opgenomen

worden op een corona-afdeling

of de IC in het ziekenhuis met bijvoorbeeld

een longontsteking, hypoxie (onvoldoende

zuurstofvoorziening aan weefsels), of

zelfs orgaanfalen.

Afhankelijk van de mate van ziek zijn, kost

het herstellen van een coronabesmetting

veel tijd. De meeste mensen ervaren een

verminderd uithoudingsvermogen, minder

spierkracht, verminderde gewrichtsmobiliteit

of andere klachten aan het bewegingsapparaat.

Om hiervan goed te herstellen

is het nodig om op een juiste manier weer

te gaan bewegen. De fysiotherapeuten

van FYON ondersteunen u hier graag bij.

Ervaart u ca. 6 weken na het doormaken

van een COVID-19 besmetting nog beperkingen

in het dagelijks bewegen en bent

u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact op met FYON

via 053 431 3219. Om de behandeling

vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing

nodig van uw huisarts of specialist. Neem

contact op met uw zorgverzekering om te

checken of zij herstelzorg vergoeden in

de basisverzekering.

Fyon Enschede Het Stadsveld

S.L. Louwesstraat 21

053 431 3219

NIEUWE PATIËNTEN

ZIJN WELKOM!

U kunt bij ons terecht

voor alle vormen van

tandheelkunde

RJBM Degen

tandarts-implantoloog

Tandartspraktijk Stadsveld

Wethouder Nijhuisstraat 225A

Enschede, tel. 053-4313800

• Boswinkel/Groenplaats

• West-Boswinkel

• De Braker

• Park Boswinkel

• Ruwenbos

• Kotmanpark

• Cromhoffsbleek

Kleurrijk verbinden

www.bewonersteamboswinkel.nl

info@bewonersteamboswinkel.nl

Facebook

w

w

.

b

e

w

o

n

e

r

s

t

d

s

d

s

d

s

d

s

d

s

s

s

w

We gaan in 2021 er een mooi jaar van

maken!

d

d

s

d

d

“Een goed verzorgde

uitvaart waar u met

een goed gevoel

op terug kunt kijken.

Daar staan we voor.”

Pedro Swier

d

a

m

b

o

s

i

n

k

e

l

.

n

l

n

s

s

i

Bel (053) 431 23 89 www.vredehof.nl


ZuidWester

februari

www.de-zuidwester.nl

INFORMATIE

ZuidWester

9

ENSCHEDE-WEST

Even eruit: loop de bomenroute door West

Wat kun je nog doen als je vrij bent?

Tegenwoordig zijn er niet veel moge

lijkheden om buiten de deur iets te

doen. Wat altijd kan: wandelen en

fietsen. Tenminste: als je niet met

een grote groep op stap gaat en je

aan de coronaregels houdt.

•• Ook in West wordt wat afgewandeld

tegenwoordig. Er zijn dan ook

veel mooie paden in de wijken en

aan de randen van het stadsdeel.

Zo bestaat er al meer dan tien jaar een

wandelroute langs allerlei bijzondere

bomen. Bomenmuseum West heet de

route. Deze tocht is 3,5 kilometer lang

en gaat door Boswinkel en Stadsveld.

Leerlingen van de Koningin Beatrixschool

(nu cbs De Koning) namen

de route in juni 2008 in gebruik. Ze

deden dat samen met Thomas Windmulder,

toen voorzitter van de stadsdeelcommissie

West. Windmulder

is trouwens ook de man van Sharon

Dijksma, oud-staatssecretaris en nu

burgemeester van Utrecht.

Wie de route wil wandelen kan starten

aan de overkant bij het Esso-tankstation

aan de Haaksbergerstraat. Het bord

met uitleg is inmiddels groen uitgeslagen,

daar heb je als wandelaar dus

niet veel aan. Volg gewoon de bordjes

met routenummer 7 die je onderweg

tegenkomt. Deze wandeling maakt

deel uit van Enschede Buitensporig,

een verzameling van ruim 20 mooie

wandelingen door Enschede. Helaas

is de bijbehorende website met routekaarten

en informatie al enkele jaren

uit de lucht. De enige informatie die

we hebben, zijn de bordjes met namen

van bomen die we onderweg gelukkig

nog wel volop tegenkomen.

Tijdens de route kom je onder meer

langs de moerascipres, die van

oorsprong uit Mexico komt. Ook de

ginkgo biloba is te zien, een van de

oudste levende boomsoorten uit de tijd

van de dinosauriërs. Op de route kom

je ook een esdoorn tegen. Bijzonder

aan die boom is dat de esdoorn geen

andere boomsoorten om zich heen

duldt. De wandeling voert ook langs

de waterpartijen in het Zweringbeekpark.

De wandeling van 3,5 kilometer

is een mooi ommetje. Ook leuk voor

kinderen of om met de hond te lopen.

Bord is nu net zo

groen als bomen

•• Voorjaar 2008 is de wandelroute

Bomenmuseum West in gebruik genomen.

Er zijn toen twee borden met

informatie geplaatst. Het eerste bord,

bij de Zuid-Hollandlaan/Belgiëlaan,

is nog voor de onthulling gesloopt en

is daarna nooit vervangen. Het andere

bord, bij de Esso aan de Haaksbergerstraat,

heeft nu ook geen functie meer.

Het bord is net zo groen als de bomen

in bloei. Op de foto links het bord van

een paar jaar geleden, zoals het ooit

was. Rechts het bord zoals het nu is,

totaal groen en daardoor onleesbaar.

FOTO'S OP DEZE PAGINA: TONNIE NIEUWENHUIZEN


TopPets

De 5

zekerheden

van uw

dierspecialist

1. Deskundig advies

GRATIS

thuisbezorgd

via

toppets.nl

2. Verantwoord assortiment

3. Betrokken medewerkers

Karen Hof begeleidt alle directe naasten vanaf het moment dat een

afscheid in zicht komt of is gekomen. Omdat zij ervan overtuigd is

dat tijd en aandacht een voorwaarde is om goed afscheid te kunnen

nemen. Je kunt het maar één keer doen...

Karen Hof | T 053 574 74 79 | M 06 81 45 43 62

Doolhof 26 | 7548 BZ Boekelo

www.hofuitvaartzorg.nl

4. Betrouwbare service

5. Betaalbaar voor iedereen

Kom langs bij Dierspecialist TopPets

Sinds 2010 gevestigd in winkelcentrum Twekkelerveld

Zonstraat 22 • 7521 HH Enschede • Tel: 053-2304794

VERKOOPPLANNEN?

Schakel uw wijkmakelaar in!

Tel. (053) 488 59 95

Enschede@euvermannuyts.nl

GRATIS

Waardebepaling?

Nodig ons uit voor een kop koffie!

Cavom adult 20kg 37,95

Fokker Nutri-Fit M 13kg 37,50

Greenfield High Energy 10kg 26,95

Hobby First Canex Adult 12kg 31,95

Huismerk Lam & Rijst 10kg 15,95

Konacorn Puppy & Junior 10kg 15,95

Noblesse Original 15kg 28,95

Prins ProCare Standard Fit 15kg 42,95

Royal Canin Selection Croc20kg 49,50

Smolke Adult Medium/Maxi 12kg 29,95

Konacorn Adult 10kg 24,70

Huismerk 3-mix 10kg 17,95

Prins Fit Selection Mix 10kg 39,95

Prijswijzigingen voorbehouden.


ZuidWester

februari

www.de-zuidwester.nl

INFORMATIE

ZuidWester

11

Van Houdt vertelt...

In elke uitgave van De ZuidWester leest

u een column van Jurgen van Houdt, de

stadsdeelwethouder van Enschede-West.

Hij vertelt over wat hem opvalt in West.

•• Het jaar 2020 ligt alweer achter

ons. Een jaar dat helaas voor een

groot deel werd beheerst door het

coronavirus. We sloten 2020 rustig

af en vierden de jaarwisseling thuis

in kleine kring. Best gezellig.

Nu ligt er weer een nieuw jaar voor

ons. Een jaar waarin we nog steeds

te maken hebben met het coronavirus.

We zullen nog wel wat geduld

moeten hebben voordat we ons maatschappelijke,

sociale en werkzame

leven weer als vanouds op kunnen

pakken. Maar nu het vaccineren

eindelijk is begonnen en als we ons

nog even samen aan de strengere

coronamaatregelen houden, hoe

moeilijk ook, gloort er licht aan het

eind van de tunnel. Dus laten we

nog even volhouden met z’n allen!

Het is jammer dat we elkaar niet

hebben kunnen ontmoeten tijdens de

nieuwjaarsreceptie in ons stadsdeel.

Ik vind dat altijd een mooi moment

om samen met u terug te kijken op

het afgelopen jaar. Ondanks corona

hebben we er samen toch een mooi

jaar van gemaakt.

Er ontstonden veel mooie initiatieven

om elkaar in deze moeilijke tijd een

hart onder de riem te steken. En we

zochten met elkaar naar mogelijkheden

om toch grote en belangrijke

uitdagingen in ons stadsdeel aan te

pakken. Daar wil ik u hartelijk voor

bedanken. Zonder uw inzet was dit

niet gelukt.

Het is een mooie ‘traditie’ om tijdens

de nieuwjaarsreceptie een belangrijke

onderscheiding uit te reiken:

de Enschede-speld. Ook dit verliep

dit jaar anders. Op 4 januari mocht

ik digitaal mevrouw Zaqia Hussain

verrassen met de 100e Enschede

Speld. Zij zet zich al sinds 2014 in

als vrijwilligster bij Power Royael.

Daar biedt ze wijkbewoners sociaaljuridische

ondersteuning. Ook is

zij van onschatbare waarde voor alle

medewerkers en vrijwilligers van ’t

Ni-je Terphoes. Ze is een voorbeeld

van en voor alle vrijwilligers die zich

waardevol maken in ons stadsdeel.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Er staat

dit jaar ook weer een boel te gebeuren

in West. Zo gaan we aan de slag met

het vergroenen van de wijken en het

vergroten van de biodiversiteit. En we

gaan ook aan de slag om de leefbaarheid

en veiligheid in ons stadsdeel

verder te vergroten. Wij kunnen uw

hulp en inzet daarbij goed gebruiken.

Ik kan me voorstellen dat u misschien

ook wel ergens mee zit of iets

wilt bespreken. Neem dan contact

op met één van de medewerkers van

het stadsdeelmanagement in West.

U vindt hun contactgegevens op

www.enschede.nl/west en u kunt

mij ook altijd bellen of mailen.

Jurgen van Houdt

ENSCHEDE-WEST

Weinig schade tijdens

jaarwisseling in West

•• De jaarwisseling is in Enschede-

West zonder problemen verlopen.

Volgens wijkregisseur Rob Zengerink

was de sfeer relaxed en is er aanzienlijk

minder schade dan voorgaande

jaren, mede dankzij het vuurwerkverbod.

"Het exacte schadebedrag in

Enschede-West weten we nog niet,

maar ik kan al wel zeggen dat het in

West veel rustiger is verlopen dan in

sommige andere delen van de stad.

Daar mogen we samen trots op zijn!"

De traditionele wijkschouw die altijd

vlak voor oudjaarsdag wordt gehouden,

kon ditmaal niet doorgaan. Rob

laat weten: "Normaal gaan we elk jaar

de straat op met onder meer ambtenaren,

jongerenwerk en politie. We

laten ons gezicht zien en kijken wat er

speelt in de straten. Deze wijkschouw

is effectief, maar kon dit keer natuurlijk

niet op de vertrouwde manier. We

zijn in kleine groepjes op pad gegaan,

dat kon wel. We hebben gekeken of

containers en bouwplaatsen in de wijk

goed afgesloten waren. Ook bij Hattelerplaza

zijn we langsgeweest, om

met jeugd en omwonenden te praten."

Op de foto rechts een container voor

restafval die een vuurwerkknal zo te

zien duidelijk niet heeft overleefd.

FOTO: HERMIEN HESSELINK

Wijkkrant De ZuidWester

Wijkraden en stadsdeelcommissie

Afhaalpunten wijkkrant

De ZuidWester is een uitgave van de

stichting De ZuidWester en verschijnt

tien keer per jaar in Enschede-West,

in Pathmos, Stadsveld en Boswinkel.

Bestuur

Marco Gort

Frank Wouwenberg

Hoofd- en eindredactie:

Martijn de Lange

Redactie

Hetty Dellwig

Tim Tuininga

Bewoners Team Boswinkel www.bewonersteamboswinkel.nl

Wijkraad Stadsveld www.wijkraadstadsveld.nl

Wijkraad Pathmos www.wijkraadpathmos.nl

Stadsdeelcommissie West www.enschede.nl/inhoud/stadsdeelcommissie-west

VERGADERDATA WIJKRADEN

febr. maart april

Bewoners Team Boswinkel Speeltuin Boswinkel - - -

Stadsveld Speeltuin Stadsveld, 19.30 uur - - -

Pathmos hal obs Het Pathmos, 20.00 uur - - -

Stadsdeelcommissie West wisselende locaties 9 30 -

West informatie

De ZuidWester is af te halen op de

volgende locaties in de wijken. Let op:

de krant ligt er pas vanaf enkele dagen

ná de huis-aan-huisverspreiding.

Supermarkten:

Jumbo Boswinkel, Dirk van der Broek

Stadsveld en Albert Heijn Stadsveld

Woon- en zorgcentra:

Livio-locaties De Hatteler, Bleekhof,

De Cromhoff en Lippink's Hof

Wijkcentra:

Servicecentrum West, De Boei

Overig: Bibliotheek, Primera

Stadsveld, Speeltuin Stadsveld

De ZuidWester wordt door Spotta

huis-aan-huis bezorgd in Pathmos,

Stadsveld en Boswinkel. Heeft u

vragen of klachten over de bezorging

van De ZuidWester? Mailt u

dan naar info@de-zuidwester.nl.

Fotografie

Chantal van der Burgt

Hermien Hesselink

Tonnie Nieuwenhuizen

Vormgeving

Martijn de Lange

Druk

Van Barneveld - Denekamp

Oplage

12.400 exemplaren

Verspreiding

Spotta

Eventuele klachten over de bezorging

van De ZuidWester graag doorgeven

op info@de-zuidwester.nl.

Persberichten en tips

per mail: redactie@de-zuidwester.nl

Deadline

Redactionele bijdragen dienen voor

de 20e van de maand binnen te zijn

(foto’s aanleveren in hoge resolutie

en als een losse bijlage bij de mail)

Advertenties

Voor de 20e van de maand via

advertentie@de-zuidwester.nl

(bij voorkeur als PDF insturen)

VOOR BRANDWEER/POLITIE/AMBULANCE BELT U (ALLEEN IN NOODSITUATIES) MET 112

POLITIE

Meldlijn

0900 8844 (voor niet spoedeisende zaken)

WIJKAGENTEN

Boswinkel Mehmet Kemaloglu mehmet.kemaloglu@politie.nl

Pathmos Bram Entjes bram.entjes@politie.nl

Stadsveld Nieck Klijnstra nieck.klijnstra@politie.nl

MILIEUPOLITIE 4815858

SERVICECENTRUM WEST

B.W. ter Kuilestraat 33 4818181

STADSDEELBEHEER WEST

B.W. ter Kuilestraat 33 4815849

SVEN WELZIJNSWERK IN WEST

Jolande van den Bergh 06 3874 6319 (Wijkwijzer)

Sigrid Binksma

06 1509 3370 (Pathmos en Stadsveld)

Arife Nisli-Alkan

06 2876 1652 (Boswinkel en Stadsveld)

BIBLIOTHEEK STADSVELD

Meindert Hobbemastraat 28 4304344

Aanvullingen en aanpassingen voor deze rubriek kunnen gemaild worden

naar de redactie van De ZuidWester: redactie@de-zuidwester.nl.

HUISARTSEN

Tuijnenburg Bleekhofstraat 331 4318733

Van Tienen Zweringweg 211 4316491

Knaap Zweringweg 211 4315202

Van de Water en Van Welij Zweringweg 211 4312105

De Vey en Schenau Zweringweg 211 4311900

Van der Lugt Burg. van Veenlaan 72 4766949

APOTHEKEN

Boswinkel Bleekhofstraat 359 4324165

Medsen Zweringweg 213 4322332

Wooldrik Haaksbergerstraat 229 4324165

TANDARTSEN

De Bont Parkweg 25 4317070

Degen Weth. Nijhuisstraat 225a 4313800

De Wals Pathmossingel 139 4338538

FYSIOTHERAPEUTEN

Fysiotherapie G. Terborghplein 5 4333360

Van Haeringen c.s. Burg. M. van Veenlaan 86 4773131

Praktijk Het Stadsveld S.L. Louwesstraat 21 4313219

Grote Bruine Beer Ferdinand Bolstraat 84 4280420

mts Bruggeman B.W. ter Kuilestraat 61 4314314

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK

Enschede Zuid Bleekhofstraat 351 4762122


12

DE ACHTERKANT

ZuidWester

februari 2021

www.de-zuidwester.nl

JUDITH THIO-WALDA, PRAKTIJK IN CONTACT

Ondernemer in West

De ZuidWester stelt in deze rubriek elke

maand een ondernemer voor die zijn

of haar winkel of bedrijf heeft in West.

Waarom kiest hij of zij voor dit werk en

waarom in stadsdeel Enschede-West?

Judith Thio-Walda is werkzaam als

psychosociaal therapeut. Ze heeft

haar praktijk aan huis in de Mariastraat

in de wijk Boswinkel - De

Braker. Judith had geen uitgestippeld

carrièrepad, ze is zich in de loop der

jaren blijven doorontwikkelen.

•• Mensen voelden zich altijd al op

hun gemak bij Judith, zo geeft ze

zelf aan. “Ik kan zeggen dat ik een

mensen-mens ben.” Daarnaast had ze

zelf ook altijd al interesse in het gedrag

en handelen van de medemens,

bovendien was ze ook erg leergierig.

Dat was de ideale combinatie om in

2019 de vierjarige hbo-opleiding tot

psychosociaal therapeut af te ronden.

Die opleiding maakt het mogelijk

om volwassenen psychosociale hulp

aan te bieden bij gebeurtenissen die

impact kunnen hebben op iemands

leven. Gebeurtenissen zoals een

scheiding, ontslag, verlies, rouw of

levensvragen, denkend aan ondersteuning

in het verwerkingsproces.

De ontwikkeling stopte niet na het

behalen van haar diploma. Judith:

“Ik miste iets in de sessies en wilde

iets toevoegen tijdens de therapie.

Mijn eigen creativiteit had lange tijd

stilgelegen. Dat wilde ik weer een

boost geven. Zo kwam ik uit bij de

vrije academie ’t Pad in Opheusden.”

Judith zit nu bijna in het vierde jaar

van de opleiding tot psychosociaal

beeldend therapeut.

Judith zegt: “Het beeldende maakt

veel zichtbaar, soms meer dan woorden

kunnen. Beelden confronteren

je soms met dingen die je eigenlijk

wel weet. Het is voor sommige mensen

toegankelijker en veiliger om

je op deze manier open te stellen.

Het werken met beeldend materiaal

kent geen goed of fout en heeft geen

oordeel, het geeft inzicht van waaruit

je verder kan groeien.”

‘Groeien’ doet Judith ook letterlijk.

Haar bedrijfje ‘Praktijk In Contact’

is ontstaan vanuit haar garage. “Het

zag er niet uit en ik had nooit gedacht

dat het überhaupt iets kon worden

en toch hebben mijn partner en ik

het omgebouwd tot een gezellige en

huiselijke praktijkruimte.’’ Daar is

ze maar wat trots op en nu ligt het

volgende plan alweer klaar. “Je ziet

het niet aan de voorkant, maar achter

het huis is een grote loods. Het plan

is om de ruimte gedeeltelijk om te

bouwen tot workshopruimte. Na het

afronden van mijn studie wil ik me

richten op beeldende workshops.”

Judith heeft diverse ideeën die wachten

om uitgevoerd te worden. Naast

een al workshop die al klaar ligt, is

het de bedoeling om een zestal thema’s

te gaan uitwerken. Deze thema’s

bestaan uit een of meer bijeenkomsten.

Vanuit deze bijeenkomsten

kunnen vervolgens inviduele sessies

worden gedaan. Zo is de aanpak op

maat.

Prijspuzzel

Gezien in West

Los de puzzel op en win een

cadeaubon van Albert Heijn!

Wat is de oplossing van deze breinbreker? Stuur uw antwoord

uiterijk 20 februari naar redactie@de-zuidwester.nl. Mails

zonder adresgegevens en telefoonnummer dingen niet mee.

Om het meedoen sportief te houden, is maximaal 1 inzending

per persoon toegestaan.

De prijs is ook deze maand een cadeaubon van Albert Heijn in

Stadsveld (Wethouder Nijhuisstraat) ter waarde van 10 euro.

De oplossing van de vorige maand is: 15. De winnaar is: Jan

Stevens, Ans van den Berglaan. Van harte gefeliciteerd! De

winnaar krijgt bericht per mail.

•• Ook zo genoten van de (korte) sneeuwpret?

In het weekend van 16 en 17 januari

viel er sneeuw in grote delen van Nederland.

Dit zorgde ook in Enschede-West voor een

laagje wit. Helaas bleef de sneeuw niet

lang liggen, wie dus een sneeuwpop wilde

maken moest er snel bij zijn. Onze fotograaf

Hermien Hesselink kwam deze dame tegen

die haar hondjes uitliet in de sneeuw. Het

linker-hondje draagt een jasje tegen de kou.

STUUR UW FOTO IN!

Heeft u zelf ook iets opmerkelijks gezien in

Enschede-West en wilt u daarvan een foto

insturen voor deze rubriek? Mail dan uw

foto naar ons, redactie@de-zuidwester.nl.

More magazines by this user
Similar magazines