Kadernota 2013-2016 gemeente Rijssen-Holten

rijssen.holten.nl

Kadernota 2013-2016 gemeente Rijssen-Holten

Concept Kadernota 2013-2016

18

19

20

4

5

6

7

8

21

22

16

CUMULATIEF INCIDENTEEL

BEGROTING 2012

2012 2013 2014 2015 2016

1.933

Lager structureel saldo (Septembercirculaire en najaarsnota) 438-

Mutaties 438-

CUMULATIEF INCIDENTEEL

BRIEF 26 OKTOBER 2011

3.071

4.526

4.828

4.828

overschot overschot overschot overschot overschot

1.495

916-

916-

2.155

1.246-

1.246-

3.280

1.516-

1.516-

3.312

7

1.516-

1.516-

3.312

overschot overschot overschot overschot overschot

Mutaties structurele saldo 430

23-

559- 1.258- 1.258-

Schade trekkenwand Parkgebouw (bgw 2012-9) 40-

40-

40-

40-

40-

Herstelpremie ABP (3%, nog niets geraamd) 165-

330-

330-

330-

330-

Toevoegen jaarschijf 2016 922

VOORSTEL: beschikbaar houden als risicobuffer 750- 1.500- 2.250- 3.000-

Soweco 400-

900- 1.000- 1.000-

BTW-riolering 1.714 1.714 1.714 1.714 1.714

O&O Grootschalige basiskaart 200-

250-

250-

250-

REMO 150-

150-

150-

150-

150tekort

Wabo (vanaf 1-1-2014 circa 0,8 fte minder) 150-

150-

150-

150overige/afronding

voorjaarsnota 2012 (voorlopig) 156

156

156

156

156

Mutaties 1.945

CUMULATIEF INCIDENTEEL

(15 MEI 2012)

SCENARIO'S OPLOSSEN TEKORT

3.440

173-

1.982

SCENARIO 1

doorwerking structurele maatregelen 370

PERSPECTIEF SCENARIO 1

2.009-

1.271

3.558-

246-

3.386-

74-

overschot overschot overschot tekort tekort

3.440

2.352

SCENARIO 2

doorwerking structurele maatregelen 200

PERSPECTIEF SCENARIO 2

765

2.036

1.185

939

1.185

1.111

overschot overschot overschot overschot overschot

3.440

2.182

SCENARIO 3

doorwerking structurele maatregelen 125

PERSPECTIEF SCENARIO 3

In het incidentele perspectief opgenomen ruimte:

475

1.746

825

579

825

751

overschot overschot overschot tekort overschot

3.440

2.107

-voor bij de begroting 2012-2015 vastgesteld nieuw beleid 332

350

1.621

675

429

675

601

overschot overschot overschot tekort overschot

425

1.070

More magazines by this user
Similar magazines