27.01.2021 Views

G.Hoor Magazine GGMD - voorjaar 2021

GGMD is er voor iedereen die met doofheid of gehoorproblemen te maken heeft. Dit magazine is er voor iedereen die méér wil weten over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke zorg aan deze doelgroep. Een grote groep, want goed omgaan met gehooraandoeningen is óók een uitdaging voor de familieleden, vrienden, collega’s en werkgevers van onze cliënten.

GGMD is er voor iedereen die met doofheid of gehoorproblemen te maken heeft. Dit magazine is er voor iedereen die méér wil weten over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke zorg aan deze doelgroep. Een grote groep, want goed omgaan met gehooraandoeningen is óók een uitdaging voor de familieleden, vrienden, collega’s en werkgevers van onze cliënten.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VOORJAAR | <strong>2021</strong><br />

<strong>GGMD</strong> MAGAZINE<br />

TINNITUS<br />

Hoe leer je er<br />

mee leven?<br />

DE MENSEN<br />

DIE HET MAKEN<br />

<strong>GGMD</strong> collega’s<br />

vertellen over hun werk<br />

SAMEN<br />

WERKEN<br />

met medewerkers met<br />

een gehoorbeperking<br />

Manouk van Asperen<br />

“Blij dat<br />

ik nu<br />

geboren<br />

ben”<br />

HARTEKREET<br />

AAN DE ZORG<br />

Eindelijk de juiste zorg na<br />

een leven van depressies<br />

1


INHOUD<br />

Colofon<br />

G.HOOR<br />

Een uitgave van<br />

stichting <strong>GGMD</strong><br />

Kanaalweg 93 C<br />

3533 HH Utrecht<br />

Telefoon 088 432 1700<br />

ggmd.nl<br />

info@ggmd.nl<br />

Overname van de inhoud is<br />

toegestaan met bronvermelding<br />

Redactie<br />

Afdeling communicatie &<br />

marketing <strong>GGMD</strong><br />

Bouwens Tekst, Utrecht<br />

Fotografie<br />

Studio Sterkenburg, Veenendaal<br />

Matthijs Jonker, Assen<br />

Vormgeving en productie<br />

Lost Founders, Soest<br />

Druk<br />

Tuijtel,<br />

Hardinxveld- Giesendam<br />

Disclaimer<br />

Aan dit magazine is uiterste zorg<br />

besteed. <strong>GGMD</strong> kan echter niet<br />

instaan voor de volledigheid,<br />

accuraatheid en continue actualiteit<br />

van de geboden informatie<br />

en sluit dan ook elke aansprakelijkheid<br />

uit met betrekking tot de<br />

geboden informatie.<br />

6<br />

32<br />

Corona:<br />

Nood maat regelen<br />

zoals beeldbellen<br />

zijn volwassen onderdelen<br />

6<br />

Een<br />

Achter de voordeur<br />

Een gehoorbeperking<br />

kan óók voor andere gezinsleden<br />

een uitdaging<br />

zijn. Een familieportret.<br />

HANDIGE<br />

TIPS<br />

actief en sociaal leven met<br />

een gehoorbeperking? Hoe doe<br />

je dat? Ria en Evert weten het!<br />

DE<br />

MENSEN<br />

DIE HET<br />

MAKEN<br />

21<br />

Manouk<br />

leerde op de<br />

basisschool<br />

Nederlandse<br />

Gebarentaal.<br />

Jan en Mariska<br />

‘verzonnen’ in<br />

de jaren zeventig<br />

hun eigen<br />

gebarentaal. In<br />

veertig jaar is<br />

veel veranderd,<br />

maar ook veel<br />

is hetzelfde<br />

gebleven.<br />

Zo veelzijdig als de<br />

doelgroep van <strong>GGMD</strong><br />

is, zo veelzijdig is de<br />

dienstverlening. Vijf<br />

collega’s vertellen over<br />

hun werk, hun motivatie<br />

en hun resultaten en<br />

ambities.<br />

TINNITUS HOE LEER JE<br />

ER MEE LEVEN<br />

16<br />

geworden van zorgverlening die<br />

zich razendsnel heeft ontwikkeld.<br />

38<br />

44<br />

2


WELKOM<br />

BIJ <strong>GGMD</strong>!<br />

<strong>GGMD</strong> is er voor iedereen die met doofheid of<br />

gehoorproblemen te maken heeft. Dit magazine<br />

is er voor iedereen die méér wil weten over de<br />

maatschappelijke hulpverlening en geestelijke<br />

zorg aan deze doelgroep. Een grote groep, want<br />

goed omgaan met gehooraandoeningen is óók een<br />

uitdaging voor de familieleden, vrienden, collega’s<br />

en werkgevers van onze cliënten.<br />

Ons werkveld is gevarieerd en soms complex. Dat heeft alles te maken<br />

met de verschillende financieringsstromen en partijen waar wij mee<br />

te maken hebben om de beste begeleiding en behandeling te kunnen<br />

verlenen.<br />

In dit magazine nemen we u mee in onze wereld. U maakt kennis met<br />

de gevarieerde zorgvragen die wij beantwoorden en met de vrouwen en<br />

mannen die dat mogelijk maken. U maakt kennis met de mensen voor<br />

wie wij dit doen en wat ons werk betekent. Voor hen persoonlijk, voor<br />

hun omgeving en daarmee voor onze samenleving.<br />

Doofheid en gehoorbeperkingen hebben méér effect op de communicatiemogelijkheden<br />

dan alleen ‘horen’. Wie doof wordt geboren, heeft een andere<br />

taalontwikkeling dan wie op latere leeftijd wordt geconfronteerd met een<br />

stille wereld. Dit heeft óók gevolgen voor de manier waarop onze cliënten<br />

teksten en beelden in zich opnemen. Ook deze variatie vindt u terug in dit<br />

magazine.<br />

Drs. Hetty van Oldeniel<br />

bestuurder <strong>GGMD</strong><br />

Cliënten delen hun ervaringen met onze begeleiders en behandelaren.<br />

Professionals vertellen over ontwikkelingen in het vakgebied en in hun<br />

praktijk. Als organisatie nemen we u mee in onze toekomstvisie en<br />

blikken we terug op het coronajaar 2020 dat óók positieve gevolgen had<br />

voor zorginnovatie.<br />

Ook in <strong>2021</strong> delen we graag onze ervaringen en gaan we graag met<br />

u in gesprek. Houd daarvoor onze website en onze socialmedia-kanalen<br />

in de gaten.<br />

3


KORTNIEUWS<br />

Handalfabet op<br />

ansichtkaart<br />

! TIP<br />

Gebruik dit handalfabet, los<br />

de <strong>GGMD</strong>-puzzel op (pagina 34)<br />

en maak kans op mooie prijzen.<br />

HET NEDERLANDSE<br />

HANDALFABET<br />

<strong>GGMD</strong>-collega Annemarie de Lange<br />

heeft het initiatief genomen om een<br />

ansichtkaart met gebarentaal te laten<br />

ontwikkelen.<br />

Illustrator Daniël Schoevaart maakte een reeks<br />

speels getekende handen. De kaart kan worden<br />

gebruikt bij trainingen van <strong>GGMD</strong>, maar is<br />

ook leuk om gewoon te versturen. Het ontwerp<br />

is aantrekkelijk door de combinatie van de<br />

cartoon-vorm en realisme.<br />

Een setje kaarten kan worden<br />

opgevraagd via pr@ggmd.nl.<br />

OP = OP<br />

Untitled-29 3 12/11/2020 13:15<br />

Noordelijke provincies versterken zorgketen<br />

Met een forse uitbreiding van zijn team in Groningen, Friesland, Drenthe<br />

en Overijssel, zet <strong>GGMD</strong> een stap naar betere en intensievere samenwerking<br />

in de zorgketen voor mensen met een auditieve beperking.<br />

aangetrokken. Niet alleen voor de<br />

directe zorg aan cliënten, maar ook<br />

om in samenwerking met andere<br />

instellingen de zorgketen in de<br />

noordelijke provincies te versterken.<br />

Hoewel zorgaanbieders in Noord-<br />

Nederland al op veel terreinen<br />

samenwerken zoals op het gebied<br />

van doorverwijzing, diagnostiek<br />

en collegiale consultaties, kan de<br />

regionale zorgketen nog méér<br />

samendoen. Dat constateerde<br />

onderzoeksbureau HHM. Zo<br />

is betere aansluiting met de<br />

ouderenzorg belangrijk door het<br />

toenemende aantal mensen met<br />

ouderdomsdoofheid en daarmee<br />

samenhangende problemen.<br />

Erik Schensema is manager van<br />

<strong>GGMD</strong> in het noorden: “Neem<br />

ouderdomsdoofheid als voorbeeld.<br />

Mensen worden ouder dus neemt het<br />

aantal toe dat gehoorbeperkingen<br />

krijgt of plotsdoof wordt. Dat<br />

probleem gaat vaak samen met<br />

andere klachten die met leeftijd<br />

samenhangen. Dementie,<br />

eenzaamheid door het verlies van<br />

dierbaren, een lichamelijke kwaal<br />

die de mobiliteit beperkt. Dus is<br />

samenwerking met de ouderenzorg<br />

belangrijk.<br />

Wij moeten daarvoor over de<br />

grenzen van ons specialisme<br />

kijken.” De afgelopen periode<br />

zijn daarom nieuwe professionals<br />

Ook in het kader van de SGGZ/<br />

BGGZ en JGGZ neemt <strong>GGMD</strong><br />

initiatieven voor vergaande<br />

ketensamenwerking. Zo is er een<br />

oriëntatie om de verbinding en<br />

doorverwijzing van GGZ-cliënten van<br />

Lentis beter te stroomlijnen. Hierbij<br />

worden ook ziekenhuizen zoals het<br />

Martini Ziekenhuis en UMCG nauw<br />

betrokken. Op het domein van de<br />

Jeugdwet (vanuit de gemeenten)<br />

wordt er gekeken naar synergievoordelen<br />

in de samenwerking met<br />

Kentalis (Onderwijs en Zorg), Accare<br />

en onder andere OCRN.<br />

4


Nederlandse gebarentaal<br />

eindelijk bij wet erkend:<br />

NU DOORPAKKEN!<br />

Eind 2020 hebben de Eerste en Tweede Kamer ingestemd<br />

met een wetsvoorstel dat de Nederlandse<br />

gebarentaal (NGT) officieel erkent als taal. Naast<br />

Nederlands en Fries heeft ons land dus drie talen.<br />

<strong>GGMD</strong> is blij met de wettelijke erkenning. Maar er<br />

is méér nodig om gebarentaal volwaardig onderdeel<br />

van de samenleving te laten worden.<br />

NGT wordt steeds beter zichtbaar. De rijksoverheid geeft<br />

het goede voorbeeld door gebarentolk en persconferenties<br />

over urgente zaken zoals de coronacrisis te laten begeleiden.<br />

Op de landelijke televisie zijn er ook steeds meer<br />

(nieuws)programma’s die worden ‘getolkt’. Maar NGT kan<br />

in het dagelijkse leven nog veel beter worden ingevoerd.<br />

Regionale media maken er nog maar mondjesmaat gebruik<br />

van. Ook op de werkplek kan gebarentaal en andere<br />

communicatievormen een betere plek krijgen. Dat is niet<br />

alleen goed voor de volwaardige deelnamen van mensen<br />

met doofheid en gehoorproblemen, maar ook voor de samenleving<br />

zelf. Iedereen moet meedoen, maar daarvoor<br />

moet iedereen ook kúnnen meedoen.<br />

De erkenning van NGT als taal is ook een erkenning van<br />

de mensen die gebarentaal gebruiken, als een gemeenschap.<br />

Deze gemeenschap heeft een eigen taal maar ook<br />

een eigen identiteit en cultuur. Het belang daarvan gaat<br />

verder dan alleen mensen met doofheid en gehoorproblemen.<br />

Ook veel van hun horende familieleden gebruiken<br />

gebarentaal. Hetzelfde geldt voor zorg- en hulpverleners<br />

die betrokken zijn bij deze gemeenschap.<br />

<strong>GGMD</strong> tekent samenwerkingsovereenkomst<br />

met Nederlands<br />

Centrum voor Plots & Laatdoven<br />

Tijdens een digitale bijeenkomst rond het derde<br />

lustrum van het Nederlands Centrum voor Plots &<br />

Laatdoven is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst<br />

met <strong>GGMD</strong> getekend.<br />

Beide stichtingen weten<br />

elkaar al lang te vinden<br />

om de doelgroep van het<br />

Centrum op uiteenlopende<br />

manieren te helpen.<br />

Robert ten Bloemendal,<br />

voorzitter van de Stichting<br />

Plotsdoven: “Gezamenlijk<br />

proberen we plots- en<br />

laatdoven te helpen met de<br />

problemen waarmee zij te<br />

maken krijgen. Als iemand<br />

plotseling of op latere<br />

leeftijd doof wordt, heeft<br />

dat een enorme impact op<br />

het dagelijks bestaan. Niet<br />

alleen voor degene zelf<br />

maar ook voor de familie<br />

en de werkomgeving.”<br />

<strong>GGMD</strong>-bestuurder Hetty<br />

van Oldeniel ziet de nieuwe<br />

overeenkomst mede als<br />

een pluim voor de professionals<br />

die al vijftien jaar<br />

met en voor elkaar werken:<br />

“Plots en -laatdoven zijn<br />

een belangrijke doelgroep.<br />

Het is belangrijk dat zij<br />

snel, goed en in de volle<br />

breedte ondersteuning<br />

kunnen vinden om hun<br />

leven naar eigen inzicht<br />

en kracht te kunnen<br />

voortzetten. De combinatie<br />

van kennis, kunde en<br />

betrokkenheid van beide<br />

organisaties maakt dat<br />

mede mogelijk.”<br />

5


FAM ILIEPORTRET<br />

ACHTER DE<br />

VOORDEUR<br />

Een gehoorbeperking kan óók<br />

voor andere gezinsleden een<br />

uitdaging zijn. We gingen op bezoek<br />

bij Josee en bij Thijs en hun<br />

families. Wat missen zij en wat<br />

hebben ze extra?<br />

Loes (dochter)<br />

“We hebben het er eigenlijk nooit zo over gehad,<br />

dat ze doof is en wat de impact daarvan op ons<br />

gezin is, maar het heeft ons denk ik wel gevormd.<br />

Ze is steeds slechter gaan horen en werd<br />

echt doof toen ik aan het puberen was.<br />

Deed ze haar gehoorapparaten uit als ze onze discussies<br />

zat was. Werd ik helemaal boos. Stampte ik<br />

de trap op en smeet ik met de deuren in de hoop dat<br />

ze daar nog iets van hoorde. Met mijn vader deed ik<br />

dingen die andere meiden meestal met hun moeder<br />

doen, zoals naar concerten van mijn favoriete boy<br />

band. Het was zo, ik vond het geen probleem. Wat<br />

ik merk is dat mijn vader en ik er onbewust altijd<br />

rekening mee houden. Dat we hardop praten, goed<br />

articuleren en haar aankijken zodat ze kan liplezen.<br />

Ik vind het moeilijk om te zien dat ze op feestjes<br />

niet mee kan doen omdat er geen rekening met haar<br />

wordt gehouden. Mijn moeder zou dan best iets meer<br />

voor zichzelf op mogen komen.”<br />

Josee<br />

“Met mijn CI hoor ik nog zo’n twaalf procent.<br />

Het is niet leuk om slecht te horen en niet<br />

makkelijk, maar het is niet anders.<br />

Ik verveel mij geen moment. Kleren naaien, breien,<br />

haken, puzzelen, met mijn zus op stap, tuinieren<br />

en wandelen. Ik doe het allemaal. En we hebben<br />

een tandem gekocht zodat we samen kunnen<br />

blijven fietsen. Buiten het dorp durf ik niet meer<br />

alleen te fietsen. Ik hoor andere fietsers niet en je<br />

krijgt soms zomaar een duw. Wat ik mis, is muziek<br />

luisteren - met mijn CI is het niet om aan te horen.<br />

En even snel een vriendin of mijn dochter bellen,<br />

mis ik ook. Gelukkig kan ik ze appen. In gezelschap<br />

moet ik altijd geconcentreerd zijn op wat er komt.<br />

Spontane gesprekken, een grapje tussendoor, dat<br />

gaat niet. Voor mij blijft het topsport.”<br />

6


Henk (echtgenoot)<br />

“We hebben samen al 47 prettige<br />

jaren achter de rug. Ik<br />

heb het getroffen met haar.<br />

Ik kan me niet voorstellen dat<br />

ik het met een horende vrouw<br />

leuker had gehad. Dan hadden<br />

we misschien wel andere dingen<br />

gedaan, maar ik heb niet het<br />

gevoel dat ik iets mis.”<br />

Maatschappelijk<br />

werker<br />

27%<br />

Therapeuten<br />

en behandelaar<br />

21%<br />

Trainers en<br />

tolken NGT/<br />

schrijf<br />

7


FAM ILIEPORTRET<br />

ACHTER DE<br />

VOORDEUR<br />

“Als je je realiseert hoe<br />

weinig hij hoort, zelfs<br />

met zijn CI, en wat hij<br />

nog oppikt, dat is verbazingwekkend.<br />

Hoe hij<br />

mee kan praten, mee kan<br />

doen, is echt knap.”<br />

Oma Kleppe<br />

“Thijs naait zelf kleding.<br />

Mijn jurk en een bijpassende<br />

tas heeft hij ook<br />

gemaakt.<br />

Het enthousiasme waarmee<br />

hij dat doet, is leuk om<br />

te zien. Ik ben beretrots op<br />

hem.”<br />

Thijs (11)<br />

“Ik ga naar school, zit op<br />

voetbal en scouting, naai<br />

kleren, hou van geinen<br />

en van slapen, en ik leer<br />

mijzelf pianospelen.<br />

Ik zit nu in de brugklas.<br />

Aardrijkskunde vind ik<br />

het leukste vak, Engels het<br />

stomst want ik versta het<br />

niet. Ik hou van dingen<br />

leren. Als ik iets hoor en ik<br />

wil er meer over weten, zoek<br />

ik het op. Na de middelbare<br />

school wil ik econometrie<br />

gaan studeren. Waarom?<br />

Omdat ik van geld houd.”<br />

8


Jolanda (moeder)<br />

“Thijs is slim, actief, positief en heeft enorm veel humor. Ik ben heel trots op hem.<br />

Maar als moeder maak je je natuurlijk ook weleens zorgen.<br />

Hij heeft slechte periodes gehad door<br />

miscommunicatie, het niet horen en de<br />

frustratie die dat oplevert. Bij <strong>GGMD</strong> heeft<br />

hij speltherapie gevolgd. Daar heeft hij<br />

geleerd te accepteren wie hij is en dat hij<br />

een CI heeft. Hij heeft ook geleerd hoe hij<br />

om kan gaan met zijn woede-aanvallen. Als<br />

hij nu boos wordt, gaat hij uit zichzelf even<br />

naar zijn kamer en herpakt zich. Dat vind<br />

ik heel knap.”<br />

Hans (bonusvader)<br />

“Knap hoe hij zich staande<br />

houdt op een gewone school.<br />

Hij fietst elke dag twintig<br />

km heen en terug naar het<br />

gymnasium in Goes.<br />

Hij heeft zijn CI, solo-apparatuur<br />

en een schrijftolk, maar<br />

hij mist wel eens de kleine<br />

dingetjes tussendoor. Als er<br />

bijvoorbeeld snel nog even een<br />

proefwerk wordt opgegeven als<br />

de hele klas zijn tas al staat in te<br />

pakken.”<br />

Smarty<br />

Lydia (zus)<br />

“Thijs doet zijn ding, ik doe<br />

mijn ding, en we doen dingen<br />

samen en dat is stikgezellig.<br />

We laten graag samen de hond<br />

uit. Hij loopt altijd links van<br />

mij, want zijn CI zit rechts. Als<br />

er een auto langsrijdt of als het<br />

hard waait op de dijk, zijn we<br />

stil. Dan hoort hij niets. Daar<br />

raak je aan gewend.”<br />

9


Trainingen voor werkgevers, managers en collega’s<br />

WERKEN AAN/MET<br />

GEHOORPROBLEMEN<br />

Gehoorproblemen hoeven geen belemmering te zijn in de werkomgeving. Dat<br />

bewijzen duizenden professionals in honderden organisaties, elke dag opnieuw.<br />

<strong>GGMD</strong> ondersteunt werkgevers en horende collega’s.<br />

Op de fabrieksvloer, in de kantoortuin, aan het zorgbed,<br />

achter de balie of voor de groep: mensen met doofheid of<br />

gehoorproblemen draaien volop mee in het arbeidsproces.<br />

Kleine technische aanpassingen en grote aandacht<br />

voor persoonlijke omstandigheden maken dat mogelijk.<br />

Dat is niet anders dan bij collega’s zonder beperkingen.<br />

Moderne technologie zoals ringleidingen, infrarood, solo-apparatuur<br />

en waarschuwingssystemen bieden op veel<br />

werkplekken een technische oplossing. Of wat te denken<br />

van het gebruik van techniek om spraak om te zetten in<br />

schrift? Ook kunnen verschillende soorten tolken worden<br />

ingezet bij vergaderingen en overleggen. Een voorbeeld<br />

hiervan zijn schrijftolken.<br />

Minstens zo belangrijk is het menselijke aspect: communicatie,<br />

de verschillende vormen van gehoorproblemen,<br />

hun gevolgen en hoe daarmee om te gaan. <strong>GGMD</strong> is al<br />

jarenlang een vraagbaak voor werkgevers en managers als<br />

het gaat om deze aspecten. Het is voor horende mensen<br />

moeilijk om goed te begrijpen wat het betekent om doof<br />

of slechthorend te zijn of last te hebben van tinnitus of<br />

hyperacusis.<br />

<strong>GGMD</strong><br />

begeleidt<br />

werkgevers en<br />

medewerkers<br />

om goed te<br />

kunnen (blijven)<br />

samenwerken<br />

met<br />

collega’s met<br />

een gehoorbeperking.<br />

Begrip is eerste stap<br />

Concentratieproblemen, het missen<br />

van informatie en sociale isolatie<br />

liggen op de loer, maar zijn op de<br />

werkplek ook te voorkomen. De<br />

eerste stap naar goede samenwerking<br />

is dan begrip. Ook met humor<br />

en geduld kan veel worden opgelost.<br />

Dat geldt niet alleen voor wie<br />

een dove of slechthorende collega<br />

heeft, maar ook voor professionals<br />

die werken met een doelgroep die<br />

deze beperkingen kan hebben. Een<br />

voorbeeld daarvan is de ouderenzorg.<br />

Meer dan de helft van de<br />

zeventigplussers en driekwart van de<br />

tachtigplussers in Nederland ervaart<br />

ernstig gehoorverlies. Eén op de<br />

vijf heeft zowel gehoor- als oogproblemen.<br />

Dat is een uitdaging voor<br />

verzorgenden en verpleegkundigen.<br />

Vanuit de bovenstaande uitdagingen<br />

heeft <strong>GGMD</strong> een trainings-<br />

10


! TIP<br />

Gebruik toegankelijke<br />

teksten.<br />

Voor doven is<br />

Nederlands vaak<br />

hun tweede taal.<br />

Eenvoudige zinnen<br />

en woorden maken<br />

de communicatie<br />

makkelijker.<br />

aanbod ontwikkeld voor wie op de werkplek te maken<br />

krijgt met mensen met doofheid en slechthorendheid.<br />

Bijvoorbeeld met de maatwerktraining ‘Omgaan met<br />

mensen met een auditieve beperking’. Voor horende<br />

cursisten wordt hier de situatie omgedraaid. Hoe voelt<br />

het om niet-horend te zijn en hoe klinken slechthorendheid<br />

en tinnitus? Vanuit deze ervaring worden zij<br />

meegenomen naar de praktijk van slechthorenden en<br />

niet-horenden: de talen die zij gebruiken, de bijzondere<br />

omstandigheden voor hen rond lezen en schrijven<br />

en hoe mimiek en articulatie gebruikt kunnen worden<br />

voor goede communicatie.<br />

De training ‘Oor- en oog problematiek bij ouderen’<br />

is voor professionals in de ouderenzorg en is geaccrediteerd<br />

door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen<br />

en Verzorgenden. Hier staat centraal het signaleren en<br />

in kaart brengen van van oor– en oogproblemen, de<br />

psychosociale gevolgen en de omgang ermee.<br />

<strong>GGMD</strong> biedt daarnaast geaccrediteerde trainingen voor<br />

arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen over auditieve<br />

beperkingen op het werk.<br />

!<br />

TIP<br />

Mensen met doofheid vallen sinds 2020 ook in<br />

de categorieën van het Banenplan voor mensen<br />

met een beperking tot de arbeidsmarkt.<br />

Werkgevers komen hiermee in aanmerking voor<br />

subsidies en andere voordelen.<br />

!<br />

TIP<br />

Whatsapp vertaalt<br />

razendsnel het<br />

gesproken woord<br />

in geschreven<br />

tekst.<br />

11


Gewoon succesvol<br />

GEWOONSUCCESVOL<br />

Werken met een beperking of zelfs rondom een beperking<br />

is dagelijkse kost voor deze professionals.<br />

ALLEEN<br />

GEBAREN<br />

Aan de rand van<br />

Scherpenzeel hebben<br />

Jochem (33) en Evita (28)<br />

Goudriaan een biologische<br />

pluimveehouderij en een<br />

unieke zorgboerderij: De<br />

Gebarenboerderij.<br />

Vier dagen per week helpen zo’n<br />

zestien deelnemers van de zorgboerderij<br />

met het verzorgen van de<br />

26.000 kippen en het sorteren van<br />

de eieren. Willen ze wat anders, dan<br />

kunnen ze in de moestuin werken<br />

of klussen in de werkplaats. Alle<br />

deelnemers zijn doof en hebben een<br />

beperking. Op de Gebarenboerderij<br />

wordt alleen gecommuniceerd in<br />

gebarentaal. Mensen komen hier<br />

voor dagbesteding en ondersteuning<br />

op maat. Het team van De Gebarenboerderij<br />

bestaat op dit moment uit<br />

vier mensen. Het idee voor de Gebarenboerderij<br />

komt van Evita. Tijdens<br />

haar opleiding tot begeleider, zag<br />

ze tijdens stages dat doven door gebrekkige<br />

communicatie vaak aan de<br />

zijlijn staan. Omdat Evita en Jochem<br />

zelf doof zijn, ontstond in 2012 het<br />

idee voor De Gebarenboerderij. Het<br />

bleek een schot in de roos.<br />

12


MET PLEZIER<br />

EN EXTRA<br />

ENERGIE<br />

Jelle Threels (32) is al vijf<br />

jaar zelfstandig ondernemer.<br />

Hij heeft een eigen<br />

schoonmaakbedrijf. Bij<br />

bedrijven en particulieren<br />

zorgt hij ervoor dat van<br />

binnen en van buiten alles<br />

goed schoon is. Jelle is<br />

doof geboren. In zijn werk<br />

laat hij zich er niet door<br />

beperken.<br />

“Ik moet altijd net een beetje<br />

méér mijn best doen om mijn doel<br />

te bereiken. Maar mijn werk is mijn<br />

passie. Dus dan steek je er met<br />

plezier extra energie in. Het gaat<br />

goed met het bedrijf, dat maakt het<br />

extra leuk. Ik kan het werk nog net<br />

alleen aan. Maar als het zo goed<br />

blijft gaan, wil ik uitbreiden. Het<br />

zou mooi zijn als ik dan andere<br />

mensen met een beperking in dienst<br />

kan nemen.”<br />

In 2020 won Jelle bij de uitreiking<br />

van de FOTY* Awards de publieksprijs.<br />

In het juryrapport staat onder<br />

andere: Je bent een echte ondernemer!<br />

Je bent een inspirerend voorbeeld<br />

voor andere mensen met een<br />

beperking die nadenken over het<br />

ondernemerschap, maar de stap nog<br />

niet durven te nemen.<br />

* FOTY staat voor Freelancer Of The Year<br />

ofwel zelfstandig ondernemer van het jaar<br />

13


GEWOONSUCCESVOL<br />

IK HEB LEUKE<br />

COLLEGA’S<br />

Ik ben Gino Kappé.<br />

Ik ben 58 jaar oud.<br />

Mijn hele leven ben ik al zwaar<br />

slechthorend.<br />

Ik werk 5 dagen per week bij Work Trainer.<br />

We maken bureaus die je hoog en laag kunt zetten.<br />

Je kunt er achter staan en zitten.<br />

Je kunt er ook een bureau-fiets achter zetten.<br />

Je kunt dan fietsen terwijl je werkt.<br />

Ik zet de bureaus in elkaar.<br />

Ik houd ook de voorraad bij en ik verzamel<br />

de bestellingen.<br />

Op mijn werk heb ik leuke collega’s.<br />

De communicatie gaat goed.<br />

We gebaren, wijzen en gebruiken pen en papier.<br />

Op het werk zijn ook hulpmiddelen geplaatst,<br />

zoals een sirenelamp voor als er brand is.<br />

In mijn vrije tijd ga ik naar het voetbal, naar Ajax.<br />

Ik ga daar altijd met twee horende vrienden naartoe.<br />

We hebben een seizoenskaart voor de thuiswedstrijden.<br />

Dat is heel gezellig.<br />

In het <strong>voorjaar</strong> en de zomer ga ik fietsen op de racefiets.<br />

Dat doe ik met drie andere horende vrienden.<br />

Wandelen en computeren doe ik ook graag.<br />

Ik speel op de computer geen spelletjes, maar ik leer<br />

bijvoorbeeld Excel voor op mijn werk.<br />

Dove vrienden heb ik ook.<br />

Daar ga ik op bezoek en vier ik feestjes<br />

en feestdagen mee.<br />

Ik verveel me nooit.<br />

Doof geboren worden of op heel jonge leeftijd<br />

doof worden, kan tot gevolg hebben dat lezen<br />

en schrijven moeilijk is. Als je niet weet hoe een<br />

woord of een letter klinkt, is leren lezen en schrijven<br />

veel moeilijker. Het interview met Gino is zo<br />

geschreven dat ook mensen die daar moeite mee<br />

hebben, de tekst goed kunnen lezen.<br />

14


Corona, onverwachte aanjager van<br />

vernieuwing en verbetering<br />

KRACHTIG<br />

IN CORONATIJD<br />

Ook voor <strong>GGMD</strong> was het alle hens aan dek toen<br />

de corona-epidemie uitbrak. Noodmaatregelen<br />

zoals beeldbellen zijn volwassen onderdelen<br />

geworden van zorgverlening die zich razendsnel<br />

heeft ontwikkeld.<br />

Vanaf 12 maart gaat de wekker een uurtje<br />

vroeger voor de <strong>GGMD</strong>-ers die samen het<br />

Crisisteam Corona vormen. Bij het krieken<br />

van de dag begint hun videovergadering<br />

over wat er gedaan kan worden om de zorg<br />

voor cliënten én medewerkers te garanderen.<br />

Want de overheidsmaatregelen zijn ingrijpend.<br />

Persoonlijk contact is de hoeksteen<br />

van behandeling en begeleiding van cliënten.<br />

Opeens zijn bezoeken niet meer mogelijk .<br />

Telefoneren is voor de meeste cliënten geen<br />

optie. Voor doofblinde mensen is bovendien<br />

fysiek contact nodig om te kunnen communiceren.<br />

Veiligheid staat voorop. Face-to-face cliëntcontact<br />

vindt daarom alleen plaats indien er<br />

sprake is van een medische, psychische of<br />

sociale noodsituatie. Contact tussen medewerkers<br />

is alleen digitaal. Makkelijker gezegd<br />

dan gedaan, want zo’n eenvoudige beslissing<br />

vergt in de praktijk veel. Van mondmaskers<br />

en ontsmettingsmiddelen tot computers,<br />

internetverbinding en ARBO-bestendige<br />

bureaustoelen op de thuiswerkplek<br />

Hacker-vrij behandelen<br />

In de dagen na 12 maart lijken de kantoren van<br />

<strong>GGMD</strong> op winkelcentra-in-uitverkoop. Medewerkers<br />

lopen naar buiten met beeldschermen<br />

en bureaustoelen om die thuis te installeren.<br />

Achter de schermen verloopt een ingrijpende<br />

ICT-operatie. Tientallen behandelaars moeten<br />

digitaal in contact komen met honderden<br />

cliënten. Dat heeft niet alleen technologische<br />

aspecten, maar ook juridische. Hoe kan de<br />

privacy worden gewaarborgd als cliënt én<br />

dienstverleners vanuit huis met elkaar praten?<br />

Chronologie van een<br />

gelukte crash-actie<br />

12 maart 2020:<br />

Overheid roept op tot<br />

thuiswerken en einde aan<br />

persoonlijke ontmoetingen,<br />

waaronder cliëntcontact<br />

13 maart 2020:<br />

<strong>GGMD</strong> richt Coronateam<br />

op, dat dagelijks digitaal<br />

bijeenkomt. <strong>GGMD</strong>-locaties<br />

worden gesloten voor<br />

cliëntcontact, medewerkers<br />

werken vanaf huis.<br />

Nabijheidscontact tussen<br />

zorgverlener en cliënt is<br />

alleen in noodsituaties<br />

mogelijk. Nieuwe intakes<br />

van cliënten is tijdelijk niet<br />

mogelijk.<br />

16-20 maart 2020:<br />

Intensieve communicatie<br />

met cliënten door behandelaars,<br />

<strong>GGMD</strong> start met<br />

online behandelingen.<br />

Medewerkers worden<br />

geïnformeerd met wekelijkse<br />

coronanieuwsbrieven<br />

en speciale edities’. HR<br />

intensiveert signalering<br />

van werkdruk- en work/<br />

life-problemen bij<br />

medewerkers.<br />

15


Met een grote krachtsinspanning<br />

lukt het snel om een systeem voor<br />

videobellen en voldoende bandbreedte<br />

beschikbaar te maken. Dan<br />

ontstaat de volgende uitdaging:<br />

ervoor zorgen dat iedereen het<br />

gebruikt en op dezelfde manier gebruikt.<br />

Er worden instructievideo’s<br />

gemaakt voor cliënten en handleidingen<br />

voor collega’s. Begin april<br />

wordt besloten om weer nieuwe<br />

cliënten toe te laten om crisissituaties<br />

bij cliënten te voorkomen. De<br />

intakes worden via beeldbellen gedaan.<br />

Daarvoor moet de privacy ook<br />

aan de kant van de nieuwe cliënt<br />

gewaarborgd zijn. Binnen <strong>GGMD</strong><br />

moet de aanmeldprocedure worden<br />

herzien. Regiosecretaressen nemen<br />

contact op met nieuwe cliënten om<br />

hun te leren omgaan met MS Teams.<br />

Kennis delen<br />

Verreweg de grootste uitdaging met<br />

de nieuwe werkwijze is de mens zelf:<br />

behandelaar en cliënt. Voor beiden<br />

is beeldbellen vermoeiend. Bij<br />

<strong>GGMD</strong> is de zaak vaak nog complexer<br />

omdat er een tolk ‘tussen’ zit<br />

en er dus een driehoekverbinding<br />

moet zijn. Binnen enkele weken is<br />

een Handboek Online Behandelen<br />

beschikbaar voor therapeuten en<br />

psychologen. Ook ontstaan webinars<br />

en andere onlinetrainingen om<br />

met nieuwe technologie cliënten<br />

optimaal te kunnen behandelen<br />

en begeleiden. Cliënten krijgen<br />

via videofilmpjes regelmatig een<br />

update over de stand van zaken en<br />

informatie over hoe zij beeldbellen<br />

kunnen gebruiken. Ook de media<br />

worden ingeschakeld, met een reeks<br />

informatieve publicaties in regionale<br />

kranten en in vakmedia.<br />

Voor medewerkers is het werken<br />

in coronatijd ook een persoonlijke<br />

uitdaging. De balans tussen professie<br />

en privé verandert radicaal als<br />

de studeerhoek of zitkamer opeens<br />

de werkplek wordt. Beeldbellen is<br />

intensief en het plotsklaps geen<br />

fysiek contact meer hebben met<br />

16


31 maart 2020:<br />

Sinds de invoering van<br />

de coronamaatregelen is<br />

het aantal cliëntcontacten<br />

slechts gedaald met 7,1%.<br />

cliënten is ingrijpend. Daarom is<br />

er extra aandacht voor signalen van<br />

medewerkers die op stress of andere<br />

problemen kunnen duiden. Zij worden<br />

gewezen op de mogelijkheid van<br />

het bedrijfsmaatschappelijk werk en<br />

bijzonder verlof. Het blijkt dat hier<br />

slechts mondjesmaat gebruik van<br />

hoeft te worden gemaakt en dat ook<br />

het ziekteverzuim in coronatijd niet<br />

noemenswaardig afwijkt.<br />

Zorg blijft op peil<br />

Bij het begin van de crisis is er angst<br />

dat de zorgverlening in gevaar komt<br />

door de beperkingen. Dat blijkt<br />

gelukkig niet het geval. In maart ligt<br />

het aantal contacten met cliënten<br />

slechts 7,1 procent lager dan gebruikelijk.<br />

De vertraging bij de intake<br />

van nieuwe cliënten wordt in de weken<br />

daarna ingelopen door flexibeler<br />

werktijden en het openstellen van<br />

de vestigingen. Ook individueel is er<br />

creativiteit om de impact van corona<br />

te beperken. Minder reistijd maakt<br />

méér contactmomenten nodig.<br />

Woonbegeleiders die geen thuisbezoeken<br />

meer kunnen afleggen, doen<br />

‘anderhalve meter’-wandelingen in<br />

het bos met hun cliënten, of blijven<br />

buiten en praten via het raam.<br />

Beperkt aantal besmettingen<br />

Als in de vroege zomer de coronabeperkingen<br />

stapsgewijs worden opgeheven,<br />

blijft <strong>GGMD</strong> in ‘coronamodus’.<br />

Die vooruitziende blik is nuttig<br />

als in het najaar de tweede coronagolf<br />

zich aandient. Wat een paar<br />

maanden eerder als noodsprong<br />

begon, heeft zich inmiddels een<br />

vaste plaats veroverd in de manier<br />

waarop cliënten begeleiding en zorg<br />

ontvangen.<br />

Vrijstelling<br />

mondkapjesplicht<br />

Mensen afhankelijk van non-<br />

verbale communicatie, zoals<br />

liplezen en gebaretaal kunnen<br />

een ontheffingskaartje aanvragen<br />

bij een <strong>GGMD</strong> medewerker.<br />

VRIJSTELLING<br />

MONDKAPJE<br />

Drager van deze verklaring is<br />

vrijgesteld van de verplichting tot<br />

het in openbare ruimten dragen van<br />

een mondkapje, conform de regelgeving<br />

inzake bestrijding van het<br />

Covid19-(Corona) virus.<br />

Wie geen mondkapje kan dragen,<br />

door een mondkapje gezondheidsklachten<br />

kan ontwikkelen of ontregeld<br />

raakt door een mondkapje, is vrijgesteld<br />

van de draagplicht. Dit geldt<br />

ook voor begeleiders van personen<br />

die afhankelijk zijn van non-verbale<br />

communicatie, zoals liplezen.<br />

Drager van deze verklaring is niet verplicht<br />

om of medische informatie of<br />

persoonlijke gegevens te verstrekken<br />

met betrekking tot de wettelijke uitzonderingspositie<br />

van de draagplicht.<br />

Voor meer informatie:<br />

<strong>GGMD</strong> voor doven en slechthorenden,<br />

telefoon 088 – 432 1700<br />

6 april 2020:<br />

<strong>GGMD</strong> start met online intakes<br />

van nieuwe cliënten<br />

om wachtlijsten te voorkomen.<br />

Maart –mei 2020:<br />

Naar cliënten is er verhoogde<br />

aandacht voor<br />

signalen. Webinars en digitaal<br />

werkoverleg houden<br />

kennisoverdracht binnen<br />

<strong>GGMD</strong> op orde.<br />

11 mei 2020:<br />

In lijn met het overheidsbeleid<br />

verandert het<br />

<strong>GGMD</strong>-beleid van ‘nee,<br />

tenzij’, naar ‘ja, tenzij’.<br />

Face-to-facecontact en<br />

groepsbijeenkomsten in<br />

de zorgverlening zijn weer<br />

mogelijk. Intakes worden<br />

hervat. De voorkeur blijft<br />

voor beeldbellen en online<br />

behandelingen.<br />

Ontheffingspasje_Mondkapjesplicht_<strong>GGMD</strong>.indd 1 02/12/2020 14:54<br />

Ontheffingspasje_Mondkapjesplicht_<strong>GGMD</strong>.indd 2<br />

Ontheffingspasje_Mondkapjesplicht_<strong>GGMD</strong>.indd 2 02/12/2020 14:54<br />

02/12/2020 14:54<br />

17


Zonder spraakafzien blijft verstaan inspannend<br />

IK STA<br />

WEER OP<br />

DE RIT<br />

Noortje van Dongen werkt bij Libra Revalidatie &<br />

Audiologie. Ze heeft een’ botverankerd’ hoortoestel<br />

achter het oor, (BCD) dat geluid versterkt doorgeeft.<br />

Omdat ze haar gedachten beter kan ordenen als ze schrijft,<br />

interviewt journalist Margot Bouwens haar via WhatsApp<br />

over werken, beeldbellen en weer kunnen vliegen.<br />

Dag Noortje<br />

Hoi Margot!<br />

Je werkt bij Libra. Hoe ben<br />

je daar terechtgekomen?<br />

7 jaar geleden kreeg ik mijn BCD. Een belangrijk deel van<br />

mijn hoorzorg kreeg ik van het audiologisch centrum van Libra. De<br />

(h)erkenning en het begrip dat ik daar kreeg, voelden als een warme<br />

deken. Eindelijk mensen die mijn slechthorendheid echt snapten.<br />

Een verademing, want het echt begrijpen doet niet iedereen. Geen<br />

onwil hoor, maar de ervaring mist gewoon.<br />

En toen dacht je:<br />

daar wil ik wel werken<br />

Ja, ik heb contact gezocht met de afdeling Communicatie.<br />

Best spannend om dat te doen, maar ik wilde daar heel graag<br />

werken. Dat contact heb ik onderhouden. Toen iemand op die<br />

afdeling in de zomervakantie wat langer wegging, vroegen ze of<br />

ik een paar weken wilde komen. Het invallen werd uiteindelijk een<br />

vaste baan. Een van mijn taken is het bijhouden en leesbaar maken<br />

van de folders voor patiënten. Dankbaar werk!<br />

18


Gaat je werk tijdens de<br />

coronacrisis gewoon door?<br />

Ja, door corona is het op onze afdeling drukker dan ooit. Naast het<br />

‘gewone’ werk is er alle communicatie over corona. De maatregelen<br />

van de overheid veranderen steeds. En we communiceren natuurlijk<br />

veel over hygiënemaatregelen, RIVM-richtlijnen enzovoorts.<br />

Zowel naar patiënten als naar medewerkers toe.<br />

Werk je vanuit huis?<br />

Ja en dat is wel wennen. Ik mis het contact met collega’s.<br />

Snel en makkelijk overleggen, inspiratie opdoen, even kletsen bij<br />

de koffieautomaat, het wandelen tijdens de lunch. Via beeldbellen<br />

gaat dat allemaal toch iets lastiger.<br />

Gaat het goed met<br />

beeldbellen?<br />

Met mijn gehoor is beeldbellen heel inspannend.<br />

19


Ja, zo min mogelijk beeldbellen


DE<br />

MENSEN<br />

DIE HET<br />

MAKEN<br />

Zo veelzijdig als de doelgroep<br />

van <strong>GGMD</strong> is, zo<br />

veelzijdig is de dienstverlening.<br />

Vier collega’s vertellen<br />

over hun werk, hun<br />

motivatie en hun resultaten<br />

en ambities.<br />

21


KIJK ME AAN!<br />

In gezinnen met dove of gehoorbeperkte kinderen of ouders is<br />

opvoeden nét even anders. Gera Elferink helpt met camera en<br />

televisiescherm. Video-hometraining maakt situaties duidelijk<br />

zichtbaar en oplosbaar.<br />

____________<br />

Gera Elferink<br />

Opvoedkundige<br />

Terugkijken naar waar het botst en waar<br />

het wringt. Dat is in het kort de kern<br />

van video-hometraining. Opvoedtrainer Gera<br />

Elferink bezoekt gezinnen waar ouders en<br />

kinderen kleine of grotere problemen hebben<br />

met de opvoeding. “Dove ouders met horende<br />

kinderen of omgekeerd, hebben bijzondere<br />

uitdagingen”, weet ze uit ervaring. “De extra<br />

aandacht voor een doof kind kan ten koste<br />

gaan van de andere kinderen. “Deze bijzondere<br />

gezinssituatie kan er ook voor zorgen dat je<br />

nauwelijks kracht en tijd over hebt voor jezelf,<br />

als ouder”<br />

Gera bezoekt gezinnen en filmt daarbij hoe<br />

gezinsleden met elkaar omgaan. Samen met<br />

de ouders kijkt zij bijzondere momenten terug<br />

op het televisiescherm. Ruzies, aanvaringen<br />

en kleine miscommunicaties komen helder<br />

in beeld. Ze worden bekeken en besproken<br />

zonder de emoties van het moment waarop<br />

ze gebeurden. Gera: “Samen met de ouders<br />

bekijk ik wat er in het gezin gebeurt en samen<br />

analyseren we hoe gezinsleden met elkaar<br />

omgaan. Hoe reageren zij op elkaar en wat<br />

voor gevolgen heeft dat? Daarbij wordt vaak<br />

snel duidelijk welke behoeften een kind heeft.<br />

In de dagelijkse drukte van een gezin zijn die<br />

signalen veel minder goed zichtbaar voor een<br />

moeder of vader.”<br />

Positief steunen<br />

De video’s maken zichtbaar wat nog goed<br />

loopt in de communicatie en wat verbeterd<br />

kan worden. Ze geven de ouders helder zicht<br />

op het functioneren en de behoeften van het<br />

kind. Daarmee kunnen ouders hun zoon of<br />

dochter positief steunen in de ontwikkeling.<br />

De ervaring wijst uit, dat de meeste ouders<br />

heel snel zien wat hun kind nodig heeft en<br />

zelf ook goed kunnen formuleren hoe zij hun<br />

eigen handelen hierop kunnen afstemmen.<br />

Ouders zien ook wat er goed gaat. Daardoor<br />

komt er ook aandacht voor het genieten van<br />

elkaar. Opvoedproblemen betekenen niet dat<br />

altijd alles misgaat. Gelukkig gaat er meestal<br />

ook heel veel gewoon goed en leuk.” Gera benadrukt<br />

dat haar werkwijze ook goed kan werken<br />

in situaties waar geen kinderen betrokken<br />

zijn, bijvoorbeeld bij relatieproblemen.<br />

Beter begrijpen<br />

“Doven zijn over het algemeen erg visueel<br />

gericht. Soms is het praten te abstract voor<br />

hen en helpen beelden. Het bekijken van<br />

fragmenten en beelden helpt hen de situatie<br />

beter te begrijpen. Zodoende kunnen ze zelf<br />

antwoorden en oplossingen ontdekken en op<br />

zichzelf reflecteren hoe ze als ouders het beste<br />

kunnen handelen. Dove ouders beoordelen<br />

zichzelf soms negatief en denken dat horende<br />

ouders beter kunnen opvoeden. Dat is natuurlijk<br />

onzin en met video-hometraining kunnen<br />

ze dat ook zien. Met het bekijken van positieve<br />

fragmenten en daar zelf goede dingen in te<br />

ontdekken, kunnen ze hun zelfbeeld veranderen.<br />

Wie positief denkt over zichzelf, werkt<br />

positief aan de opvoeding van de kinderen.”<br />

22


Video hometraining wordt<br />

ingezet bij vragen zoals:<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Hoe kan ik mijn zoon stimuleren<br />

om oogcontact met<br />

me te maken?<br />

Hoe zorg ik ervoor dat de<br />

gesprekken met mijn dochter<br />

echt inhoud hebben?<br />

Krijgen mijn kinderen voldoende<br />

ruimte om zich te<br />

ontwikkelen?<br />

Heb ik genoeg contact met<br />

mijn kinderen?<br />

23


DOE HET ZELF!<br />

De beste zorgverlener ben je zelf, samen met de mensen om je heen.<br />

Vanuit deze gedachte willen Siska Ursem en haar collega’s cliënten<br />

helpen. Ze doen dat onder andere met “Sociale Netwerkstrategieën”:<br />

een andere manier van hulpverlenen, die ook de omgeving van de cliënt<br />

centraal stelt.<br />

____________<br />

Siska Ursum<br />

Maatschappelijk<br />

werker<br />

Maatschappelijke dienstverlening heeft<br />

veel gezichten: naast psychosociale<br />

hulpverlening, helpen <strong>GGMD</strong>’ers cliënten<br />

de administratie op orde te houden, leren ze<br />

gespreksvaardigheden, ondersteunen ze bij<br />

het omgaan met de overheidsinstanties. Maatschappelijk<br />

werkers zoals Siska Ursem zijn<br />

van alle markten thuis. Dat is nodig want hun<br />

werk verandert. “Cliënten staan er steeds meer<br />

voor open om dingen zélf te doen en samen<br />

te doen of het wordt van ze verwacht”, zegt<br />

ze daarover. “Vrienden, familieleden, buren,<br />

collega’s en kennissen kunnen daarbij helpen.<br />

Dat willen ze meestal graag doen: “Sociale<br />

netwerkstrategiëen of “SONESTRA” maken<br />

dat mogelijk. De kern ervan is dat de cliënt<br />

zelf als het ware de ‘eigenaar’ wordt van zijn of<br />

haar hulpverlening. Het sociale netwerk van<br />

de cliënt wordt een onderdeel van de behandeling”.<br />

Dit vraagt een andere manier van<br />

werken van Siska en haar collega’s. Het staat<br />

nog in de kinderschoenen.<br />

“Als hulpverlener werk ik samen met een<br />

cliënt. Maar vragen en problemen zijn niet<br />

altijd opgelost als ik weg ben. Mensen die<br />

vaker bij de cliënt zijn, of een deel uitmaken of<br />

hebben uitgemaakt van het leven van een cliënt<br />

zijn ‘dichterbij’. Zij willen graag meedenken in<br />

de situatie van een cliënt of kunnen een verhaal<br />

van de cliënt aanvullen, maar zijn niet altijd<br />

in beeld als er hulpverlening ingezet wordt.<br />

Bovendien heeft de problematiek van een cliënt<br />

heel vaak raakvlakken met diens omgeving.<br />

Een burn-out heeft óók effect op het gezin.<br />

Eenzaamheid kan te maken hebben met communicatieverschillen<br />

waardoor bijvoorbeeld<br />

broers en zussen uit beeld raken.” Voor Siska is<br />

daarom de eerste stap altijd het ‘Verhaal’ van<br />

de cliënt horen. De hulpverlener steunt bij het<br />

maken van het verhaal door vragen te stellen.<br />

Dat verhaal vertellen is soms moeilijk en pijnlijk,<br />

maar lucht altijd op en maakt de weg vrij<br />

om het probleem aan te pakken.<br />

Willen en kunnen<br />

Als het “Verhaal” is verteld, heeft de cliënt<br />

beter zicht op problemen en de onderdelen<br />

ervan. Siska: “Dat klinkt misschien vaag, maar<br />

is eigenlijk heel praktisch: op welke vragen<br />

zoek je nu écht het antwoord en wie zijn de<br />

mensen om je heen die mee willen denken in<br />

het vinden van het antwoord. We staan niet<br />

klaar met een kant en klaar antwoord of een<br />

blik met professionele dienstverleners. Eerst<br />

gaat het erom wat de cliënt en zijn omgeving<br />

zélf kunnen en willen doen.”<br />

De volgende stap bestaat eruit dat de cliënt<br />

‘in beraad’ gaat. Hij of zij organiseert dit<br />

zoveel mogelijk zelf, eventueel ondersteund<br />

door de zorgverlener. Het beraad bestaat<br />

uit mensen die de cliënt zelf heeft gevraagd.<br />

Samen bedenken zij wat de beste aanpak is<br />

in antwoord op de vragen van de cliënt en<br />

zijn of haar omgeving. Ze stellen ook zelf een<br />

actieteam op. Dit team beslist of het nodig is<br />

om een professional voor ondersteuning te<br />

24


vragen. De professional werkt dan samen met<br />

het actieteam. Deelnemers uit het actieteam<br />

kiezen ook zelf of, en zo ja welke hulp ze zelf<br />

bieden. En dat maakt dat het werkt. Waar<br />

vroeger familie werd betrokken door de hulpverlening,<br />

wordt er nu met het hele netwerk<br />

samengewerkt. Samenwerken werkt namelijk<br />

veel beter.<br />

Er zijn duizend-en-één voorbeelden. Voor<br />

bijvoorbeeld schulden hoeft er misschien geen<br />

professional te worden ingezet, maar als dit<br />

wel een vraag, is dan kan dit wel een onderdeel<br />

zijn. Daarnaast kan besloten worden dat<br />

er woonbegeleiding wordt ingezet voor de<br />

vragen van de cliënt en zijn omgeving.”<br />

De vier stappen van sociale<br />

netwerkstrategieën<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Verhaal vertellen: verleden<br />

en vandaag in alle opzichten<br />

Netwerk in kaart brengen:<br />

kompas voor het organiseren<br />

van een beraad<br />

Beraad: hoe en met welke<br />

acties de vragen beantwoorden<br />

4. Actieteam:<br />

gewoon doén<br />

Breed inzetbaar<br />

<strong>GGMD</strong>-cliënten kunnen sociale netwerkstrategieën<br />

op veel manieren inzetten. Bij spanningen<br />

binnen het gezin of problemen met de<br />

opvoeding van kinderen. Als er schulden zijn<br />

of het moeilijk is om met instellingen en bedrijven<br />

om te gaan. De werkwijze kan ook een<br />

rol spelen bij psychische spanningen. Als iemand<br />

bijvoorbeeld depressief is, heeft dat óók<br />

effect op de mensen om hem of haar heen.<br />

Aandacht voor de partner, kinderen, vrienden<br />

en familieleden is wenselijk. Doordat de cliënt<br />

en het actieteam beslissen wat nodig is, en wat<br />

zij zelf kunnen of waarin ze door professionals<br />

willen worden ondersteund, worden hulpverleners<br />

ingezet waar het echt nodig is. Op deze<br />

manier houdt de cliënt regie over het eigen<br />

leven, en staan in de hulpverlening eigenheid<br />

en verbondenheid centraal. “Dat past ook bij<br />

de <strong>GGMD</strong>-doelgroep”, zegt Siska: “Mensen<br />

met doofheid en gehoorproblemen zijn vaak<br />

al gewend om zaken zelfstandig op te pakken.<br />

Daar helpen we ze graag bij.”<br />

25


ALS HET<br />

THUIS<br />

MISGAAT<br />

Zorgverleners hebben de wettelijke plicht om in actie te komen als zij<br />

vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.<br />

Hiervoor is een ‘Meldcode’ opgesteld. Maaike Tromp is hier binnen<br />

<strong>GGMD</strong> verantwoordelijk voor.<br />

____________<br />

Maaike<br />

Tromp<br />

Aandachtsfunctionaris<br />

Goede zorgverlening begint met vertrouwelijkheid.<br />

Wat de zorgverlener ziet en<br />

hoort, blijft bij hem of haar. Daar moet een<br />

cliënt op kunnen vertrouwen. Maar wat als<br />

en huisarts, <strong>GGMD</strong>’er of andere zorgverlener<br />

vermoedt dat er sprake kan zijn van geweld in<br />

het gezin van een cliënt? Immers: niet alleen<br />

degene die onder behandeling is, moet veilig<br />

kunnen zijn, maar alle leden van het gezin.<br />

Daarom heeft de overheid de Meldcode Huiselijk<br />

Geweld en Kindermishandeling opgesteld.<br />

Net zoals de huisarts komen ook zorgverleners<br />

van <strong>GGMD</strong> vaak op huisbezoek. Daar ontmoeten<br />

zij niet alleen de cliënt zelf, maar vaak ook<br />

andere gezinsleden. Ook zijn er behandelmethoden<br />

en begeleidingstrajecten waar het<br />

hele gezin aan deelneemt. <strong>GGMD</strong>’ers zien en<br />

horen hoe mensen omgaan met de problemen<br />

waarvoor zij hulp zoeken. Heel soms is dat met<br />

agressiviteit naar andere gezinsleden. Zorgverleners<br />

mogen hun ogen hier niet voor sluiten.<br />

Elke zorginstelling heeft een ‘Aandachtfunctionaris’.<br />

Hij of zij helpt medewerkers om de<br />

Meldcode goed toe te passen. Voor <strong>GGMD</strong> is<br />

dit Maaike Tromp. “Als een collega het gevoel<br />

heeft dat er iets niet pluis is bij een cliënt,<br />

kan hij of zij mij inschakelen voor overleg en<br />

advies”, legt Maaike uit. “Ik ondersteun dan bij<br />

het in kaart brengen van de signalen en onderzoek<br />

samen welke acties er nodig zijn.”<br />

Risico’s afwegen<br />

In situaties waar kinderen aanwezig zijn is het<br />

noodzakelijk om extreme en acute gevallen te<br />

melden bij overheidsinstelling Veilig Thuis.<br />

Maar vaker is het mogelijk dat de zorgverlener<br />

zélf in actie komt en dat het -dreigende-<br />

huiselijk geweld onderdeel wordt van de<br />

behandeling of begeleiding. Maaike Tromp:<br />

“Op tijd inschakelen en juiste hulpverlening<br />

zijn natuurlijk de beste manier om escalatie te<br />

voorkomen. Het is anderzijds natuurlijk niet<br />

zo dat iedere hulpverlener altijd meteen volledig<br />

zicht heeft op de situatie. Als eerste stap<br />

is het belangrijk dat alle collega’s goed op de<br />

hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en<br />

mogelijkheden. Daarvoor geef ik nieuwe medewerkers<br />

van <strong>GGMD</strong> een basistraining en is<br />

er voor zorgverleners ook een verdiepingstraining.<br />

Daarnaast is er tijdens de intake van elke<br />

nieuwe cliënt aandacht voor de opbouw van<br />

het gezin. We weten het als er kinderen zijn en<br />

kunnen deze meenemen in onze afweging van<br />

mogelijke risico’s.”<br />

“<strong>GGMD</strong> heeft veel zelfstandig werkende zorgverleners.<br />

We komen veel als enige bij mensen<br />

thuis en signaleren daar soms zaken die we<br />

26


niet meteen kunnen delen met een collega.<br />

Gelukkig zijn we georganiseerd in teams waar<br />

we signalen kunnen bespreken en toetsen aan<br />

de mening en ervaring van collega’s. Toch is<br />

het soms lastig om een helder beeld te krijgen.<br />

Woorden geven aan onderbuikgevoelens en<br />

twijfels is belangrijk. Een belangrijk onderdeel<br />

van de Meldcode is het stappenplan. Dit<br />

beschrijft de stappen die een zorgverlener<br />

moet doorlopen voordat hij of zij besluit in<br />

actie te komen of om een melding te doen. Als<br />

aandachtfunctionaris kan ik hierbij ondersteunen.<br />

Zo wordt het voor hulpverlener en<br />

cliënt concreet waar de zorgen liggen en welke<br />

actie er uitgezet moeten worden. Hulpverleners<br />

kunnen hiermee zelfstandig doorgaan<br />

om de juiste zorg te verlenen of anderen in<br />

te schakelen. Voor de cliënt betekent dit dat<br />

er signalen opgepakt worden en er passende<br />

hulpverlening komt.”<br />

Stappenplan Huiselijk geweld<br />

en Kindermishandeling<br />

Als een arts of zorgverlener in Nederland vermoedt dat<br />

er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling,<br />

moet hij of zij de volgende stappen doorlopen:<br />

Breng signalen van huiselijk geweld<br />

1. of kindermishandeling in kaart<br />

Overleg met collega’s<br />

2. (of eventueel het Meldpunt Veilig Thuis)<br />

Ga in gesprek met de betrokken cliënt<br />

3. en andere betrokkenen<br />

Overweeg of er sprake is van acute<br />

4. of structurele onveiligheid<br />

Besluit: verleen zelfstandig hulp en/of,<br />

5. doe een melding bij Veilig Thuis<br />

27


ALTIJD<br />

BLIJVEN<br />

LEREN<br />

Zelfs na een jarenlange wetenschap -<br />

pelijke studie ben je als zorgverlener<br />

nooit klaar met leren, vindt Kimberley<br />

van Zwieten. Daarom volgt ze de<br />

opleiding tot GZ-psycholoog.<br />

Na zes jaar wetenschappelijk<br />

onderwijs is Kimberley<br />

basispsycholoog en psychomoto-<br />

uitdagend maar ook het leukst en<br />

belangrijkst.”<br />

Wat is Psycho -<br />

moto rische therapie?<br />

risch therapeut. Maar dat is haar<br />

Kennisoverdracht<br />

Kimberley vertelt dat<br />

niet voldoende: “Uiteindelijk wil ik<br />

<strong>GGMD</strong> stimuleert actief dat haar<br />

lichaam en geest niet los<br />

____________<br />

Kimberley<br />

van Zwieten<br />

GZ-psycholoog<br />

‘lichaamswerkend psycholoog’ worden.<br />

Daarmee kan ik als psycholoog<br />

de lichaamsgerichte oefeningen en<br />

psychomotorische therapieën integreren.<br />

Ik vind het leuk om dingen<br />

mensen zich blijven ontwikkelen.<br />

Per medewerker is een jaarlijks budget<br />

in tijd en geld beschikbaar om<br />

opleidingen te volgen. Ook intern<br />

wordt veel gedaan aan kennisover-<br />

van elkaar staan. Hierop is<br />

Psychomotorische therapie<br />

gebaseerd. Dit is een behandelmethode<br />

voor mensen<br />

met psychische klachten<br />

in opleiding<br />

te combineren, vandaar mijn wens<br />

dracht. Kimberley maakt er graag<br />

waarbij lichamelijke oefe-<br />

om lichaamsgericht werken samen<br />

gebruik van, maar: “Ik heb nog<br />

ningen worden gebruikt,<br />

te brengen met psychologie. Het<br />

een hele rij aan opleidingen op het<br />

bijvoorbeeld om meer<br />

hoofd staat niet los van het lichaam,<br />

verlanglijstje staan, maar wil eerst<br />

ontspannen te ademen of<br />

en toch doen we soms alsof het wel<br />

hiermee beginnen. Daarnaast wil ik<br />

te bewegen of voor een be-<br />

zo is. Ook is het enorm interessant<br />

privé graag nog een reis maken, dus<br />

tere lichaamshouding. Deze<br />

om de verbinding te vínden, ook als<br />

wellicht sta ik over een paar jaar ook<br />

oefeningen kunnen helpen<br />

die er even niet is. Een cliënt die na<br />

nog wel even ergens in de jungle.”<br />

om klachten te verminde-<br />

een heftige confrontatie zegt “mis-<br />

ren voor mensen die last<br />

schien heb je toch gelijk”,. Iemand<br />

hebben van somberheid,<br />

kunnen helpen door even gemeen,<br />

angstaanvallen, eetproble-<br />

of juist heel lief, te zijn. Dus echt<br />

men of een burn-out.<br />

contact maken, dat is het meest<br />

28


HÉÉL ZICHTBAAR<br />

ONZICHTBAAR ZIJN<br />

Tussen de cliënt en de hulpverlener staat vaak een tolk<br />

zoals Minca van Spijk. Zij vertaalt informatie én de<br />

achterliggende boodschappen. Daarvoor brengt ze veel<br />

vaardigheden mee.<br />

Communicatie heeft ontzettend<br />

veel kanten. Dat gaat in mijn<br />

werk verder dan alleen in gebaren of<br />

woorden vertalen wat iemand zegt. Bij<br />

het behandelen of verlenen van zorg<br />

gaat het óók om het oppikken van<br />

onderliggende signalen: wat bedoélt<br />

iemand echt? Ik wil de diepere lading<br />

overbrengen. Een goede band met de<br />

zorgverlener en met de cliënt is daarvoor<br />

erg belangrijk. Omdat ik nauw en<br />

vaak samenwerk met dezelfde zorgverleners,<br />

is dat net even makkelijker.<br />

Ook wij leren wat we kunnen doen. Dat<br />

maakt <strong>GGMD</strong> uniek en geschikt om te<br />

werken met de dovendoelgroep in de<br />

hulpverlening. Alleen een gebarentolk<br />

inzetten is niet voldoende, het gaat om<br />

het geheel.”<br />

Nuances zien<br />

2020 Stond in het teken van beeldbellen.<br />

Minca’s ervaringen zijn gemengd:<br />

“Niet alle cliënten konden in het begin<br />

goed omgaan met de techniek of<br />

hadden nog niet de beschikking over<br />

bijvoorbeeld een laptop. Dus moest er<br />

soms worden gebeld met een mobiele<br />

telefoon. Een uur lang op een piepklein<br />

beeldschermpje bezig zijn; dat is slopend<br />

voor iedereen. Het is bovendien<br />

heel moeilijk om dan de nuances in het<br />

gezicht en het mondbeeld te zien. Dat<br />

is wel heel belangrijk voor mijn werk.”<br />

Toch heeft beeldbellen voor de communicatie<br />

via een tolk óók voordelen. Het<br />

vermijden van reistijden bijvoorbeeld.<br />

Minca denkt dan ook dat online-communicatie<br />

een ‘blijvertje’ is. “Voor veel<br />

van onze cliënten is beeldbellen prima<br />

te doen. Voor anderen blijft het belangrijk<br />

om voldoende mogelijkheden te<br />

hebben voor een afspraak thuis of op<br />

een <strong>GGMD</strong>-locatie. Persoonlijk contact<br />

blijft belangrijk. Goede communicatie<br />

is iets waarin <strong>GGMD</strong> zich onderscheidt.<br />

Dat moeten we ook wáármaken als we<br />

nieuwe technologie gebruiken.”<br />

Dovencultuur<br />

In meer dan tien jaar bij <strong>GGMD</strong> heeft<br />

Minca veel zien veranderen. “Maar de<br />

kern is niet anders dan toen ik voor<br />

het eerst met gebarentaal in aanraking<br />

kwam via de moeder van een schoolvriendin.<br />

Het gaat om contact met<br />

mensen. Dat trok me toen aan en dat<br />

stimuleert mij nog steeds. Er bestaat<br />

een echte ‘dovencultuur’ met unieke<br />

eigenschappen. Niet alle zorgverleners<br />

zijn zich daar in het begin goed van<br />

bewust. Als tolk moet ik die dingen<br />

weten en ervoor zorgen dat ze ‘overkomen’.<br />

Omgekeerd is het nodig dat<br />

ik het taalgebruik van de zorgverlener<br />

zodanig vertaal dat de cliënt dit het<br />

beste kan verwerken.” De gereedschappen<br />

die Minca daarvoor meebrengt zijn<br />

onder andere veel flexibiliteit, een groot<br />

concentratievermogen en vooral ook<br />

sociale vaardigheden: “Wij mogen de<br />

situatie niet beïnvloeden, maar zijn wel<br />

fysiek aanwezig. Eigenlijk moeten wij<br />

op een hele zichtbare manier onzichtbaar<br />

zijn.”<br />

____________<br />

Minca van<br />

Spijk<br />

Tolk<br />

29


<strong>GGMD</strong> puzzel<br />

los op<br />

EN WIN<br />

Wil je spelenderwijs oefenen met<br />

het handalfabet van de Nederlandse<br />

gebarentaal en daarmee kans maken<br />

op een leuke prijs?<br />

Doe de <strong>GGMD</strong> puzzel!<br />

Zoek de ontbrekende letters uit het handalfabet.<br />

Ontdek wat er staat als je de letters in de kolom<br />

van boven naar beneden leest.<br />

Stuur je oplossing op naar: pr@ggmd.nl en<br />

maak kans op één van de tien prachtige<br />

Agenda’s <strong>2021</strong>die beschikbaar zijn gesteld<br />

door bekkingblitz.nl<br />

......... ......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

......... ......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

......... ......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........<br />

Stuur je inzending in vóór 15 februari <strong>2021</strong> om kans te maken op één van de agenda’s.<br />

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.<br />

! TIP<br />

Kom je er niet uit?<br />

Het alfabet vind je<br />

op pagina 6<br />

in dit magazine<br />

30


Steeds meer thuis<br />

in de wereld van<br />

doven en slechthorenden<br />

Greetje Buisman-Dijk (67) is laatdoof. In<br />

12 jaar tijd ging ze van goedhorend naar<br />

slechthorend, naar doof aan beide oren.<br />

Het veranderde haar hele leven. Zeker<br />

omdat haar grootste hobby, muziek maken,<br />

hierdoor wegviel.<br />

Greetje speelde accordeon en orgel. Ze<br />

volgde muzieklessen, speelde in een duo<br />

en in een orkest. “Mijn gehoor werd op een<br />

gegeven moment zo slecht dat ik alleen<br />

nog op gevoel speelde. Toen werd het tijd<br />

om ermee te stoppen. Het ging niet meer.<br />

Ik mis het nog elke dag. Sinds vier jaar heb<br />

ik aan de rechterkant een CI waardoor ik<br />

weer iets kan horen. Zo nu en dan probeer<br />

ik nog op de accordeon te spelen, maar het<br />

klinkt vals en vervormd, echt verschrikkelijk.”<br />

Toen Greetje stopte met muziek maken,<br />

viel niet alleen het plezier van het spelen<br />

weg. “Ik had mijn hele sociale netwerk<br />

in de muziek. Dat viel heel snel weg. Ik<br />

had bij het orkest niets meer te zoeken. De<br />

bindende factor, het samen muziek maken,<br />

dat was weg. Wat moest ik daar nog? Ik<br />

heb een nieuwe hobby gevonden in het zelf<br />

maken van kaarten. Ik kan me daarmee<br />

even terugtrekken, even geen geluid om me<br />

heen, heerlijk is dat. Om nieuwe ideeën<br />

op te doen, ga ik elke twee weken naar een<br />

workshop. Ze houden er daar rekening mee<br />

dat ik slecht hoor. Dat is prettig.”<br />

Ik wil mee kunnen blijven doen<br />

Communiceren blijft een uitdaging. “Eenop-een<br />

gaat. Zeker als er geen radio of tv<br />

aanstaat of iemand iets hard neerzet. Dat<br />

geluid overheerst dan. Communiceren in<br />

een groep is lastiger. Ik ben heel blij met<br />

mijn CI. Voordat ik die kreeg, als we dan<br />

in de auto iets tegen elkaar wilden zeggen,<br />

moesten we de auto eerst langs de kant van<br />

de weg zetten en de motor uitdoen. Nu kan<br />

ik tijdens het rijden met mijn man communiceren.<br />

Het is een wonder van techniek.”<br />

Naast haar CI gebruikt Greetje hulpmiddelen<br />

zoals een phone-clip voor als ze eens<br />

wil bellen. Greetje heeft ook een cursus<br />

spraakafzien gevolgd, “en naar feestjes, een<br />

crematie en andere bijeenkomsten neem ik<br />

een schrijftolk mee.”<br />

Ze heeft ook drie cursussen Nederlands<br />

ondersteund met gebaren (NmG) gevolgd.<br />

“Ik voel me steeds meer thuis in de wereld<br />

van doven en slechthorenden. Via de<br />

Stichting Plots- en Laatdoven en Let’s Talk<br />

heb ik contact met logenoten. Ik probeer<br />

dan NmG te gebruiken. Hele gesprekken<br />

voeren in NmG vind ik nog best lastig. Zelf<br />

gebaren is één, maar gebaren aflezen is<br />

echt een tweede. Ik vind het wel belangrijk<br />

om het gebaren bij te houden. Je weet<br />

maar nooit wat de toekomst gaat brengen.<br />

Of mijn gehoor zo blijft of slechter wordt.<br />

Bovendien is mijn vader nu 96. Als ik ook<br />

zo oud word, heb ik nog dertig jaar te<br />

gaan. Daarin wil ik wel mee kunnen blijven<br />

doen.”<br />

31


INNITU<br />

HOE LEER JE<br />

ERMEE LEVEN?<br />

Paul hoort altijd een piep en soms een brom. Fred hoort een zoef. Ze hebben tinnitus,<br />

ook wel oorsuizen genoemd. Artsen konden geen medische oorzaken vinden. Paul en<br />

Fred moesten er maar mee leren leven. Hoe ze dat doen, vertellen ze hier.<br />

PP<br />

Paul: “Het mooie van mijn werk<br />

als functioneel beheerder is<br />

dat je overal over kan meedenken.<br />

De valkuil is dat te veel mensen<br />

iets van je willen, waardoor je niets<br />

afkrijgt. Door mijn tinnitus heb<br />

ik geleerd dat beter in de gaten te<br />

houden. Het vermoeden is namelijk<br />

dat de tinnitus is ontstaan door<br />

werkstress. Mijn tinnitus was er ineens.<br />

Dan denk je eerst: dat gaat wel<br />

weer over. Maar het ging niet weg.”<br />

van: “u heeft tinnitus, leer er maar<br />

mee leven”. De ARBO-arts vertelde<br />

weinig van tinnitus te weten. Maar<br />

er was begrip en dat was fijn. Ik ben<br />

ervan overtuigd dat de stress in mijn<br />

werk de oorzaak van mijn tinnitus<br />

is. Inmiddels werk ik bij een ander<br />

bedrijf. Ik hoef niet te reizen, geen<br />

hotels, taxi’s. Het lijkt niet op wat ik<br />

deed, maar ik ben tevreden. Dat heb<br />

ik door mijn tinnitus wel geleerd.<br />

Het hoeft niet altijd méér te zijn.”<br />

FRED:<br />

“Niets hielp. Als<br />

het donker werd,<br />

werd ik bang, want<br />

ik sliep niet”<br />

Fred: “Voordat ik tinnitus kreeg, zag<br />

mijn leven er heel anders uit. Ik had<br />

een topfunctie, reisde de hele wereld<br />

rond. Het was erg druk, maar ik<br />

vond het fantastisch. Tot ik in 2018<br />

van het ene op het andere moment<br />

een zoef hoorde, zoals het geluid<br />

van een windmolen. Die zoef bleef.<br />

Ik kon er niet meer van slapen. Pas<br />

als ik een fles wijn op had, viel ik<br />

in slaap. Op mijn werk merkten ze<br />

het ook. Ik was zo moe. Ik ben naar<br />

een KNO-arts gegaan. Dat ging<br />

Kortaf zijn<br />

Paul: “Wat ik thuis graag doe, is<br />

houtbewerken. Als ik meubels maak,<br />

ben ik geconcentreerd bezig. Ik heb<br />

dan minder erg in mijn tinnitus. Als<br />

ik zelf harde geluiden maak, als ik<br />

weet wanneer het komt, klinkt het<br />

minder hard. Zelfs van de houtdraaibank<br />

heb ik dan geen last. Wat is ook<br />

graag doe is sporten, bijvoorbeeld<br />

mountainbiken in de duinen. Als ik<br />

mij minder voel en geen zin heb om<br />

te gaan, ga ik toch. Want soms heb ik<br />

32


SSS<br />

het idee dat mijn tinnitus er minder<br />

door wordt, en ik word er sowieso<br />

een stuk opgewekter van. Dat is ook<br />

prettig voor mijn gezin, want door de<br />

tinnitus kan ik wel kortaf zijn.”<br />

Kort lontje<br />

Fred: “Mijn mooie leven stortte<br />

door de tinnitus in. Ik voelde totale<br />

paniek, werd angstig en kreeg een<br />

erg kort lontje. Ik werd agressief met<br />

woorden en ging heel veel drinken,<br />

want dan kwam ik nog een beetje in<br />

een redelijke stemming. Op internet<br />

heb ik me sufgekocht aan hulpmiddelen.<br />

Niets hielp. Als het donker<br />

werd, werd ik bang, want ik sliep<br />

niet. Soms ging ik midden in de<br />

nacht wandelen, werd ik aangehouden<br />

door de politie. Die wilde weten<br />

wat ik aan het doen was. Ik was blij<br />

als het weer licht was. Mijn vrouw en<br />

dochters hebben ook geleden onder<br />

mijn tinnitus. Naast mijn slechte<br />

humeur wilde ik ook nergens meer<br />

naartoe. Ons sociale leven lag stil.<br />

Dat mijn vrouw Karen naast mij<br />

is blijven staan, prijs ik mij enorm<br />

gelukkig mee. Het lastige is dat je<br />

tinnitus niet kan zien. Het voor anderen<br />

moeilijk om het te begrijpen<br />

wat het is, dat weet ik uit ervaring.<br />

Als een vriendin van ons die ook tinnitus<br />

heeft daarover vertelde, dacht<br />

ik altijd: “mens zeur niet, een piepje<br />

in je oor, hoe erg kan het zijn, ga iets<br />

doen.” Daar heb ik haar later wel<br />

mijn excuses voor aangeboden.”<br />

Hulp<br />

Hulp<br />

Paul: “Wat ik nu het moeilijkste<br />

vind, is de relatie tussen mijn stemming<br />

en de last die ik van mijn tinnitus<br />

ervaar. Ik wil niet in de negatieve<br />

spiraal komen. Na een jaar kwam<br />

ik bij <strong>GGMD</strong> terecht. Daar heb ik<br />

geleerd er niet te veel over te piekeren.<br />

De grote zoektocht is dan hoe jij<br />

minder gaat piekeren. Daar helpen<br />

ze bij, want daar is geen receptenboek<br />

voor. Voor mij helpt afleiding<br />

en me op iets anders concentreren.<br />

Wat ik ook heel prettig vond bij<br />

<strong>GGMD</strong> is dat je heel veel informatie<br />

krijgt, dat gaf mij rust.”<br />

PAUL:<br />

“De grote<br />

zoektocht<br />

is hoe jij<br />

minder<br />

gaat<br />

piekeren.”<br />

33


Eindelijk kreeg Monique de hulp die ze nodig had<br />

Hartenkreet<br />

aan de zorg<br />

Monique van Haaren is vanaf haar geboorte slechthorend. Ze is nu 54, getrouwd en<br />

heeft twee volwassen kinderen. Sinds haar achttiende heeft ze last van diepe depressies.<br />

Na jaren in de reguliere ‘horende’ zorg kwam ze vorig jaar bij <strong>GGMD</strong> terecht.<br />

Het gaat nu goed met haar, “maar als ik <strong>GGMD</strong> niet had gevonden, weet ik niet hoe<br />

lang ik er nog was geweest”. Ze deelt haar ervaringen graag. Omdat ze hoopt dat alle<br />

zorgverleners in Nederland begrijpen waarom gespecialiseerde hulp belangrijk is.<br />

Als klein meisje gaat ze van maandag tot en met<br />

vrijdag naar Sint Marie, een internaat voor<br />

slechthorende kinderen in Eindhoven. Op haar tiende<br />

stapt ze over naar een gewone basisschool. Daarna<br />

volgen de MAVO en de MTS Elektronica. “Ik vond dat<br />

ik dat moest kunnen, zo tussen de horende kinderen.<br />

Ik had tenslotte gehoorapparaten. Om op school niets<br />

te missen, bereidde ik de lessen goed voor. Dat hielp bij<br />

het verstaan. En als ik het huiswerk niet had gehoord,<br />

maakte ik gewoon extra veel. Dat was hard werken.”<br />

In het tweede jaar van de MTS wordt ze voor het eerst<br />

depressief. Ze stopt met school en gaat fulltime werken<br />

als administratief medewerkster. Naast haar werk volgt<br />

ze drie avonden per week de avond MEAO. De depressies<br />

komen en gaan. Soms voelt ze zich zo slecht dat ze een<br />

eind aan haar leven wil maken.<br />

Alles viel op zijn plaats<br />

Jarenlang krijgt Monique therapie binnen de<br />

reguliere zorg. “Geen enkele psycholoog, therapeut,<br />

huisartsondersteuner of wie dan ook heeft ooit de link<br />

gelegd tussen mijn depressies en mijn slechthorendheid.<br />

Tot ik vorig jaar bij <strong>GGMD</strong> terechtkwam. Vanaf het eerste<br />

gesprek had ik een gevoel van opluchting, herkenning en<br />

begrip. Het kletterde kwartjes in mijn hoofd. Alles viel<br />

op zijn plaats. Ik heb mijzelf jaren overvraagd. Mensen<br />

denken dat je met gehoorapparaten alles hoort. En dat<br />

dacht ik zelf ook. Maar dat is niet zo.” Samen met een<br />

maatschappelijk werker van <strong>GGMD</strong>, ontdekt ze nu wat<br />

een horende hoort. “Ik weet nu pas wat ik allemaal mis.<br />

En dat slechthorend zijn veel energie kost. Dat is lastig,<br />

want ik vond dat ik alles moet kunnen. De gesprekken<br />

helpen om beter voor mijzelf te zorgen. Hoe ik dingen<br />

anders kan doen. Ik ben nog niet zover dat dingen mij<br />

energie geven. Maar voor het eerst van mijn leven ga<br />

ik naar bed met het idee: ha, ik heb zin in de dag van<br />

morgen.”<br />

Het heeft een plek gekregen<br />

Monique krijgt bij <strong>GGMD</strong> ook rouwverwerking. “Door<br />

mijn depressies is mijn leven anders gelopen dan ik<br />

hoopte. Ik droomde er vroeger van om wiskunde te<br />

gaan studeren. En ik dacht een verantwoordelijke<br />

baan te krijgen. Dat is anders gelopen. Dat heb ik nu<br />

een plek gegeven. Mijn laatste opdracht is alles op te<br />

schrijven. Dat ben ik nu aan het doen. Voor mij is dat<br />

een belangrijk onderdeel van mijn rouwverwerking.<br />

Als het af is, wil ik het voorlezen aan mijn man<br />

en kinderen, want voor hen is het ook niet altijd<br />

makkelijk geweest.”<br />

34


35


Adviseren en kwaliteit bewaken<br />

MEEBESLISSEN EN<br />

MEEDOEN MET DE<br />

CLIËNTENRAAD<br />

Wie weet beter wat het beste werkt voor mensen met doofheid en<br />

gehoorproblemen dan zijzelf? Daarom is er de Cliëntenraad van<br />

<strong>GGMD</strong>. Vijf vragen en antwoorden<br />

1.<br />

Waarom is het voor<br />

cliënten van <strong>GGMD</strong><br />

belangrijk dat de<br />

Cliëntenraad bestaat?<br />

De cliëntenraad vertegenwoordigt<br />

de cliënten van <strong>GGMD</strong> en behartigt<br />

hun belangen. Het is belangrijk<br />

dat cliënten in de gezondheidzorg<br />

invloed kunnen uitoefenen op het<br />

beleid en de kwaliteit van zorginstellingen.<br />

Dat is in Nederland goed<br />

geregeld met allerlei regels voor<br />

medezeggenschap. Daardoor zijn<br />

zorginstellingen altijd in een vroeg<br />

stadium betrokken bij zaken die<br />

cliënten rechtstreeks raken.<br />

“Raadsleden zijn<br />

niet persé cliënten<br />

die zelf zorg of hulp<br />

ontvangen, maar<br />

kunnen ook ouders<br />

zijn van kinderen<br />

die cliënt zijn”<br />

2.<br />

Welke taken heeft de<br />

Cliëntenraad?<br />

Allereerst is de Cliëntenraad de<br />

gesprekspartner van de bestuurder<br />

en adviseur over onderwerpen die<br />

de cliënten direct raken. Ook wordt<br />

de raad om instemming gevraagd bij<br />

bepaalde plannen en voornemens.<br />

Denk dan aan de benoeming van bestuurders<br />

bij <strong>GGMD</strong>, jaarplannen en<br />

begrotingen, strategisch beleid en<br />

bepaalde huisvestingszaken. Wettelijk<br />

is geregeld welke onderwerpen<br />

adviesplichtig zijn en welke onderwerpen<br />

instemming nodig hebben<br />

van de raad. Overigens behandelt<br />

de Cliëntenraad geen individuele<br />

klachten. Daarvoor heeft <strong>GGMD</strong> een<br />

klachtenprocedure.<br />

36


3.<br />

Hoe werkt de<br />

Cliëntenraad?<br />

De raad bestaat uit zeven leden. Dit<br />

zijn (oud-)cliënten van <strong>GGMD</strong> of<br />

familieleden. Alle leden hebben vier<br />

jaar zitting. Daarna kunnen ze voor<br />

vier jaar opnieuw gekozen worden. De<br />

leden van de raad kiezen de voorzitter.<br />

Naast de voorzitter en gewone leden<br />

is er een secretaris en een penningmeester.<br />

4.<br />

Hoe kunnen cliënten en<br />

hun familie leden op de<br />

hoogte blijven van het werk<br />

De cliëntenraad verstuurt regelmatig<br />

nieuwsbrieven om te vertellen waar we<br />

mee bezig zijn. Op deze manier hoopt<br />

de raad input te krijgen van cliënten<br />

over wat er bij hen speelt en waar zij<br />

behoefte aan hebben. Die informatie<br />

is echt nodig om goed het werk te<br />

kunnen doen als adviseur en kwaliteitsbewaker<br />

voor <strong>GGMD</strong>. De raad wil<br />

graag horen van cliënten wat zij van de<br />

zorg vinden, waar ze tegenaan lopen,<br />

wat ze missen of graag anders willen<br />

zien.<br />

5.<br />

Welke ambities heeft<br />

de Cliëntenraad?<br />

Het komende jaar wil de Cliëntenraad<br />

zich meer laten zien naar cliënten toe,<br />

meer in contact zijn met hen en veel<br />

meer informatie bij hen ophalen én<br />

brengen. Een andere ambitie is om de<br />

raad op sterkte te brengen door het<br />

aantrekken van nieuwe leden. Dat<br />

hoeven niet persé cliënten te zijn die<br />

zelf zorg of hulp ontvangen, maar<br />

kunnen ook ouders zijn van kinderen<br />

die cliënt zijn. Het is belangrijk dat<br />

álle doelgroepen vertegenwoordigd<br />

zijn in de Cliëntenraad.<br />

www.ggmd.nl<br />

Heb jij ideeën over<br />

onze dienstverlening?<br />

Contact met de raad is mogelijk via:<br />

clientenraad@ggmd.nl.<br />

Of schriftelijk:<br />

Cliëntenraad <strong>GGMD</strong><br />

Kanaalweg 93 C<br />

3533 HH Utrecht<br />

Ben jij (oud) cliënt van <strong>GGMD</strong><br />

of een ouder of verzorger<br />

van een cliënt?<br />

DAN ZOEKEN WE JOU!<br />

WERK<br />

MEE AAN<br />

DE BESTE<br />

ZORG<br />

Word lid van de cliëntenraad<br />

Bekijk de video<br />

in NGT op FB<br />

Of scan voor<br />

informatie<br />

de QR-code<br />

Of mail naar:<br />

cliëntenraad@ggmd.nl<br />

Poster_werving_Cliëntenraad.indd 1 07/10/2020 11:53<br />

37


TOEN&NU<br />

Manouk van Asperen<br />

Blij dat<br />

ik nu<br />

geboren<br />

ben<br />

Jan en Mariska<br />

‘verzonnen’ in de jaren<br />

zeventig hun eigen<br />

gebarentaal. Manouk<br />

leerde op de basisschool<br />

Nederlandse Gebarentaal.<br />

In veertig jaar is veel<br />

veranderd, maar ook veel<br />

hetzelfde gebleven.<br />

38


Manouk van Asperen (23) studeert voor docent Nederlandse gebarentaal<br />

aan de Hogeschool Utrecht. Ze is honderd procent doof en heeft<br />

sinds haar tweede een cochleair implantaat (CI). Ze vindt het belangrijk<br />

om de Nederlandse gebarentaal te behouden. “Ik zou niet zonder<br />

kunnen.”<br />

Als Manouk tweeënhalf jaar is, gaat ze<br />

met de taxi van haar woonplaats De<br />

Meern naar een basisschool voor doven en<br />

slechthorenden in Amsterdam. Daar leert<br />

ze Nederlandse gebarentaal (NGT). Thuis<br />

wordt Manouk tweetalig opgevoed: oraal en<br />

met ondersteunende gebaren. “Mijn zusje is<br />

horend. Het gebruik van gebaren is daardoor<br />

wel minder geworden. Er wordt thuis meer<br />

gepraat.” In haar studentenhuis in Utrecht is<br />

gebarentaal de voertaal.<br />

“Door technologische<br />

ontwikkelingen kan de<br />

gebarentaal onder druk<br />

komen te staan.”<br />

“Ik woon daar met vijf andere studenten. Een<br />

aantal is doof of slechthorend, en er wonen<br />

horende studenten die de tolkenopleiding<br />

doen. We gebruiken onderling Nederlandse<br />

gebarentaal en met gebaren ondersteund<br />

Nederlands. Ook andere dingen die belangrijk<br />

zijn voor de communicatie gaan bij ons als<br />

vanzelf. Als we bijvoorbeeld samen eten, praat<br />

niemand met volle mond en we praten ook<br />

niet door elkaar heen. Dat je het gesprek goed<br />

kunt volgen, is zo relaxt. De horende wereld<br />

vind ik vaak vermoeiend. Er is veel lawaai en<br />

mensen houden onbedoeld toch te weinig<br />

rekening met je.”<br />

Ik wil een bruggetje zijn<br />

Na de basisschool ging Manouk naar het<br />

VMBO. Daarna deed ze de MBO-opleiding<br />

styling, interieur en vormgeving. Ze ging door<br />

naar het HBO. “Wel in een andere richting.<br />

De creatieve opleidingen worden op het hbo<br />

naar mijn smaak te zweverig.” Ze koos voor de<br />

opleiding docent Nederlandse gebarentaal. “Ik<br />

vind het belangrijk om de NGT te behouden<br />

en als docent kan ik daar aan bijdragen. Door<br />

technologische ontwikkelingen kan de gebarentaal<br />

onder druk komen te staan. Maar niet<br />

iedereen heeft bijvoorbeeld een CI, en als je<br />

een CI afdoet, hoor je niets. Gebarentaal blijft<br />

dus belangrijk.”<br />

Blij dat ik nu geboren ben<br />

Manouk is blij dat NGT eindelijk erkend is.<br />

“Het bevestigt het bestaan van de dovencultuur<br />

en de dovengemeenschap. Als ik niet<br />

zou mogen gebaren, net als Jan en Mariska<br />

vroeger op school……dat lijkt me echt verschrikkelijk.<br />

Dan mag je blij zijn dat je nu<br />

geboren bent. Gebarentaal is van de dovengemeenschap,<br />

het maakt deel uit van hun<br />

cultuur. Als je dat niet erkent, krijg je ongelijkheid.<br />

Iedereen heeft tenslotte recht op goede<br />

communicatie en gelijke kansen.”<br />

39


TOEN&NU<br />

Jan en Mariska Kuis zaten in de jaren zeventig op het Instituut voor<br />

Doven in St. Michielsgestel. Ze leerden er praten en mochten niet gebaren.<br />

Pas later hebben ze Nederlandse gebarentaal geleerd. “Het is zwaar<br />

geweest”, zegt Jan.<br />

Tot ver in de jaren 90 mochten de leerlingen<br />

op het internaat niet gebaren.<br />

Jan: “Je moest de hele dag met je armen over<br />

elkaar zitten. Maar in de pauze en ’s avonds<br />

gebaarden we stiekem met elkaar. Die gebaren<br />

verzonnen we zelf.” Pas toen ze van school af<br />

waren, zagen ze meer doven gebaren.<br />

Mariska: “We bezochten Dovenclubs in<br />

andere plaatsen. In Groningen en Amsterdam<br />

leerden ze op school gebaren. Die gebaren<br />

namen we over.” Jan vertelt over een cursus<br />

voor bestuursleden waar hij aan deelnam:<br />

“Daar kwamen dove mensen uit heel Nederland<br />

naartoe. Die konden allemaal gebaren.<br />

Ik niet. Ik heb daar veel geleerd, maar het was<br />

wel moeilijk.” Ze hebben later nog een cursus<br />

Nederlandse gebarentaal gevolgd.<br />

Mariska: “Wij kenden oude gebaren. Daar<br />

leerden we nieuwe gebaren. Dat was niet makkelijk.”<br />

Over dat ze op school niet mochten<br />

gebaren, zeggen ze: “Dat was niet prettig. Het<br />

is zwaar geweest. Als je beweegt, ben je losser.<br />

Het is dan makkelijker om de betekenis van<br />

woorden in te schatten. Fijn dat dit voor meiden<br />

als Manouk veel vanzelfsprekender is.”<br />

Actief in twee werelden<br />

Jan en Mariska zijn alle twee actief in de dove<br />

en in de horende wereld. Jan werkt als vrachtwagenchauffeur.<br />

De communicatie met collega’s<br />

gaat goed. “Van mijn baas heb ik een jas<br />

gekregen met op de mouw een plaatje van een<br />

oor met een streep erdoor. Anderen kunnen<br />

dan zien dat ik doof ben. Dat helpt.<br />

Ik kan liplezen en ze schrijven dingen op.”<br />

Met een vereniging van chauffeurs organiseert<br />

Jan leuke activiteiten zoals truckshows.<br />

“Als je beweegt, ben je<br />

losser. Het is dan makkelijker<br />

om de betekenis van<br />

woorden in te schatten”<br />

Mariska doet onder andere vrijwilligerswerk<br />

bij Kentalis. Ze helpt daar bij de vrijetijdsbesteding<br />

voor doven. Ze zijn ook actief in het<br />

voetbal. Zelf spelen doen ze niet meer, maar<br />

Mariska traint en coacht zowel dove als horende<br />

teams. En tijdens carnaval spelen ze in<br />

een band. Jan op de grote trom, Mariska op de<br />

tamboerijn. Voor het ritme kijken ze naar de<br />

bewegingen van de horende bandleden. “We<br />

redden ons in beide werelden.”<br />

40


Jan en Mariska Kuis<br />

Wij<br />

mochten<br />

op school<br />

nooit<br />

gebaren<br />

41


Van droom naar daad in <strong>2021</strong><br />

<strong>GGMD</strong> GEEFT ZIJN<br />

TOEKOMST VORM<br />

IN SAMENWERKING<br />

Ook zorginstellingen mogen dromen. Persoonlijke ambities<br />

en maatschappelijke noodzaak komen samen in de strategische<br />

toekomstvisie die <strong>GGMD</strong> op dit moment organisatie-breed<br />

formuleert.<br />

Al tientallen jaren vertalen <strong>GGMD</strong> en<br />

haar rechtsvoorgangers ontwikkelingen<br />

in de samenleving en in de zorgsector<br />

in concrete zorgverlening voor dove en<br />

slechthorende mensen. Omstandigheden<br />

veranderen, maar de bestaansreden blijft<br />

dezelfde: “Het bieden van professionele<br />

zorg, begeleiding en dienstverlening om het<br />

maatschappelijk functioneren van mensen te<br />

bevorderen”. Daarbij richten we ons op mensen<br />

met een auditieve beperking. Hen helpen<br />

we om zo gezond en zelfstandig mogelijk te<br />

leven, zodat zij volwaardig en actief kunnen<br />

deelnemen aan de samenleving. Dat dit lukt,<br />

bewijst de cliënttevredenheid die met een<br />

ruime acht wordt beoordeeld. Maar de resultaten<br />

van vandaag bieden geen garantie voor<br />

de toekomst.<br />

Basis op orde en Bouwen op kracht<br />

Veranderingen in de bevolkingsopbouw,<br />

nieuwe politieke prioriteiten en vooral ook<br />

de wens van de hedendaagse cliënt, zorgen<br />

ervoor dat de dienstverlening steeds verandert.<br />

Dat is een uitdaging voor alle medewerkers.<br />

Zij verdienen op hun beurt een<br />

werkomgeving die prettig, veilig, uitdagend<br />

en toekomstbestendig is. Moderne zorgprofessionals<br />

verwachten terecht een omgeving<br />

waarin zij actief kunnen meewerken aan die<br />

werkomgeving. Daarom gaat <strong>GGMD</strong> aan<br />

twee trajecten werken in <strong>2021</strong>.<br />

Onder de noemer ‘Basis op orde’ worden<br />

processen versterkt zoals de werkwijzen rond<br />

intake van cliënten, consultatie, doorverwijzing<br />

en effectmeting. Ook mens- en organisatieontwikkeling<br />

wordt hierin meege-<br />

Wanneer je een schip<br />

wilt gaan bouwen<br />

breng dan geen mensen bijeen<br />

om timmerhout te sjouwen<br />

of te tekenen alleen<br />

Voorkom dat ze<br />

taken ontvangen<br />

Deel evenmin plannen mee<br />

Maar leer mensen<br />

eerst verlangen<br />

naar de eindeloze zee.<br />

(Antoine de Saint-Exupery)<br />

42


nomen. Data is voor een goede analyse en<br />

besluitvorming een belangrijke bron, die in<br />

dit project wordt verdiept en verbreedt. ‘Bouwen<br />

op kracht’ betreft het -verder- ontwikkelen<br />

van de organisatie van de toekomst. Een<br />

organisatie die betrouwbaar is, samen werkt,<br />

cliëntgericht blijft en een onmisbare partner<br />

is in de zorgketen. Hiervoor moeten onder<br />

andere prioriteiten worden benoemd, keuzen<br />

worden gemaakt voor typen zorgverlening en<br />

voor de positionering van <strong>GGMD</strong> en bepaald<br />

welke partnerschappen de beste kwaliteit<br />

voor de cliënt bieden. Het overkoepelende<br />

doel is de kwaliteit van de organisatie op<br />

hetzelfde hoge peil te brengen als de kwaliteit<br />

van zorgverlening.<br />

Co-creatie<br />

In het komende jaar geven professionals, staf<br />

en managers samen de antwoorden. Deze<br />

‘co-creatie’ is belangrijk voor het behalen<br />

van succes en logisch voor de platte organisatie<br />

die <strong>GGMD</strong> is. Waar horende en niet<br />

horende medewerkers dicht bij de dove en<br />

slechthorende client staan. Even belangrijk<br />

is het om een reality-check te doen. Waar ligt<br />

onze échte kracht, is <strong>GGMD</strong> werkelijk de beste<br />

partij om bepaalde zorg te verlenen of kan<br />

dit beter elders in de zorgketen worden neergelegd?<br />

En waar moeten we juist investeren,<br />

innoveren en groeien? Hoe het <strong>GGMD</strong>-van-<br />

(over)morgen eruitziet is nog niet bekend.<br />

Vanuit het bestuur zijn er al wel mooie<br />

ambities. Bijvoorbeeld <strong>GGMD</strong> neerzetten<br />

als dé marktleider en hét expertisecentrum<br />

voor mensen met gehoorproblemen. Niet de<br />

grootste, wel de beste en meest innovatieve.<br />

Ook partners in de zorgketen zijn onmisbaar<br />

om een strategie te formuleren waarin<br />

<strong>GGMD</strong> de plek vindt die de meeste maatschappelijke<br />

meerwaarde biedt. Contractpartners,<br />

cliëntenraad, ondernemingsraad,<br />

doorverwijzers in de eerste lijn en mede-zorgverleners<br />

worden daarom nadrukkelijk<br />

gevraagd méé te denken.<br />

De doelgroepen<br />

van <strong>GGMD</strong><br />

Vroegdoof<br />

Plots- en laatdoof<br />

Doofblind<br />

Gehoorproblemen<br />

Kinderen<br />

Slechthorenden<br />

Horenden<br />

43


HANDIGE<br />

TIPS 6Hoe doe je dat?<br />

Ria Maring en Evert Warrink zijn<br />

slechthorend en met elkaar bevriend.<br />

Allebei zijn ze heel actief in het vrijwilligerswerk.<br />

Hoe ze dat doen, leggen<br />

ze uit in zes handige tips voor andere<br />

mensen met een gehoorbeperking.<br />

Evert heeft een eigen bedrijf: hij<br />

ontwerpt en bouwt websites. Hij<br />

speelt onder meer gitaar, treedt op als<br />

goochelaar, speelt al jaren voor Sinterklaas en<br />

is amateurfotograaf. Met een groepje oefent hij<br />

elke week de Nederlandse gebarentaal.<br />

Ria geeft rondleidingen door Winsum,<br />

wat uitgeroepen is tot mooiste<br />

dorp van Nederland. Ze is bestuurslid<br />

bij het Gehandicapten Platform. Haar<br />

belangrijkste taak bij het platform is: ervoor<br />

zorgen dat er aandacht is voor slechthorendheid.<br />

Ze is bestuurslid bij ’t Nut en organiseert<br />

daar van alles voor: van een cursus kunstgeschiedenis<br />

tot dagjes uit. Ze doet aan straattheater<br />

en ze is vrijwilliger bij Noorderzon,<br />

een internationaal festival.<br />

En dat is bij alle twee nog maar een deel van<br />

al hun activiteiten. We vroegen ze hoe ze dat<br />

doen, gezien hun slechthorendheid. Ze kwamen<br />

met een lijstje handige tips:<br />

1.<br />

Wees open over je<br />

slechthorendheid<br />

Ria: “Ik ben er altijd heel open<br />

over dat ik slechthorend ben. Als ik<br />

bijvoorbeeld een rondleiding geef,<br />

zeg ik aan het begin al dat ze mij<br />

moeten aankijken als ze tegen me<br />

praten. Dat ze langzaam moeten<br />

praten en goed moeten articuleren.<br />

En dat blijf ik gewoon herhalen.”<br />

2.<br />

Gebruik een schrijftolk<br />

Ria: “Een schrijftolk is<br />

heel handig. Ze typen alles wat er<br />

gezegd wordt op een beeldscherm.<br />

Je kunt dus meelezen met wat<br />

iemand zegt.”<br />

3.<br />

Volg een cursus<br />

Evert: “Ik heb bij <strong>GGMD</strong><br />

de training ‘Opkomen voor jezelf’<br />

gevolgd. Je leert daarin voor jezelf<br />

op te komen en ook hoe je dat doet.<br />

44


EDus hoe je vriendelijk zegt dat je het niet kunt horen.<br />

Ook als het de tiende keer is.”<br />

4.<br />

Gebruik hulpmiddelen<br />

Ria: “Ik gebruik vaak solo apparatuur. Dat<br />

bestaat uit een zender die je aan de spreker geeft of die<br />

je tijdens een vergadering op tafel legt. De ontvanger<br />

heb jezelf. Die staat in verbinding met je gehoorapparaten.<br />

Dat helpt. Hoewel het lastig blijft als mensen<br />

door elkaar praten. Goede gehoorapparaten, die goed<br />

zijn afgesteld, vind ik ook belangrijk. Dat scheelt een<br />

hoop ergernis en energie.”<br />

Evert: “Als ik druk ben geweest, doe ik mijn gehoorapparaten<br />

soms even uit. Die stilte, heerlijk. Dan hoor ik<br />

alleen mijn tinnitus nog.”<br />

5.<br />

Maak gebruik van apps<br />

Evert: “Er zijn gratis apps die gesproken tekst<br />

omzetten in geschreven tekst. Bijvoorbeeld AVA voor<br />

R<br />

iPhones en Life Transcriptie voor Android telefoons.<br />

Ik heb ook de app Smart Remote op mijn telefoon.<br />

Daarmee kan ik onder andere hoge tonen lager laten<br />

klinken en lage tonen hoger. Als ik dan gitaar speel,<br />

klinkt het veel beter.”<br />

6.<br />

Let’s Talk<br />

Ria en Evert doen alle twee mee met Let’s<br />

Talk wat ‘laten we praten’ betekent. Het is een online<br />

ontmoetingsplek voor doven en slechthorenden. Je<br />

ontmoet elkaar via Zoom en er zijn schrijf- en gebarentolken<br />

aanwezig. Let’s Talk is gestart aan het begin van<br />

de coronacrisis. Het doel is nieuwe mensen ontmoeten<br />

en in contact blijven met gelijkgestemden.<br />

Wil je ook meedoen met Let’s Talk?<br />

Stuur dan een WhatsApp<br />

naar Anita Noordhoff via<br />

06 - 15 05 59 20.<br />

45


Van geven word<br />

jezelf gelukkig<br />

Monique Kampschut is druk. Ze doet allerlei<br />

vrijwilligerswerk en per 1 januari van dit jaar is<br />

ze vennoot bij Peer! Vanaf haar puberteit is ze<br />

slechthorend. Ze heeft twee gehoorapparaten en redt<br />

zich daar goed mee. “Ik ben perfect zoals ik ben, ook al<br />

ben ik niet perfect.”<br />

Ze is positief ingesteld, organiseert<br />

van alles en nog wat, en stapt overal<br />

op af. Als vrijwilliger is ze bijvoorbeeld<br />

actief bij het project Nieuwland<br />

Bruist: “Het doel van dit project<br />

is dat mensen actief worden in<br />

de wijk. Er zijn zoveel mensen met<br />

talenten. Het is leuk als die hun<br />

kennis delen met andere mensen<br />

in de wijk.” Om erachter te komen<br />

wat mensen willen en kunnen, staat<br />

Monique tijdens het jaarlijkse wijkfestival<br />

in de kraam van Nieuwland<br />

Bruist. En als er verkiezingen zijn,<br />

staat ze bij het stembureau. “Het<br />

coronavirus werkt nu even tegen,<br />

maar ik probeer altijd met mensen<br />

in gesprek te komen. Ik ben best<br />

assertief en schaam me er niet voor<br />

dat ik slechthorend bent. Als iets<br />

niet lukt of als ik het niet hoor, voel<br />

ik me daar ook wel eens rot over.<br />

Maar dat ben ik altijd weer snel vergeten.<br />

Ik kan er niet van uitgaan dat<br />

anderen weten wat ik wel en niet<br />

hoor. Dus dan vraag ik het nog een<br />

keer. Ik blijf gewoon herhalen.”<br />

Ik blijf mee doen<br />

Monique doet ook nog vrijwilligers<br />

werk voor het Diabetesfonds. En<br />

als het dadelijk weer kan, gaat ze<br />

weer bijeenkomsten organiseren<br />

en vergaderingen notuleren voor<br />

Bewust Eemland. “Ik doe de dingen<br />

die ik kan. Het zijn veel kleine<br />

dingen, maar ze geven mij kracht,<br />

en bij elkaar is het best veel. Vanuit<br />

mijn religie, de Baha’i, ben ik gewend<br />

om te geven zonder iets terug<br />

te verwachten. Van geven word je<br />

zelf ook gelukkig. Ik ga dan ook in<br />

vertrouwen met andere mensen in<br />

gesprek, zonder iets te verwachten.<br />

Dat helpt.”<br />

Peer!<br />

Sinds 1 januari is Monique vennoot<br />

bij Peer! “Ik werkte daar al<br />

als vrijwilliger, maar nu ben ik dus<br />

mede-eigenaar.” Peer! verhuurt<br />

ruimtes om te vergaderen of een<br />

training te geven. Daarnaast kunnen<br />

zelfstandig ondernemers die hun<br />

kennis met anderen delen, in ruil<br />

daarvoor een werkplek krijgen. “Ik<br />

ben daar onder andere gastvrouw.<br />

Ook daar gebeurt het dat ik iemand<br />

niet of verkeerd versta. Humor helpt<br />

dan. En je moet niet bang zijn om te<br />

laten zien dat je kwetsbaar bent. Je<br />

bent nooit de enige.”<br />

46


ggmd als tweetalige<br />

organisatie<br />

Elke Dirven hoort en Linde Langeveld niet.<br />

Maar belangrijker is dat ze samen op de afdeling<br />

human resources van <strong>GGMD</strong> verantwoordelijk<br />

zijn voor de menselijke kant van een bijzondere<br />

organisatie. Een tweegesprek over hoe ‘bijzonder’<br />

heel gewoon is en wat andere organisaties<br />

daarvan kunnen leren.<br />

NIET<br />

ZOMAAR<br />

EEN WERK-<br />

GEVER<br />

47


<strong>GGMD</strong> is een tweetalige organisatie. We streven ernaar dat alle medewerkers<br />

gebarentaal leren. Nieuwe collega’s volgen een cursus<br />

Dovencultuur. Dat is niet alleen voor cliënten belangrijk. Een kwart van<br />

onze mensen heeft zelf een auditieve beperking; ze zijn doof, slechthorend<br />

of hebben tinnitus. Horende, slechthorende en dove medewerkers werken<br />

samen. Dat vormt onze identiteit en is onze kracht. Daar zijn we trots op.”<br />

“Ehm ja, je hebt gelijk. In het dagelijkse werk is het heel normaal. Maar aan<br />

de andere kant zijn er weinig organisaties in Nederland waar medewerkers<br />

met een gevarieerde achtergrond zo geïntegreerd samenwerken. Het zit<br />

echt in onze vezels. Een praktisch voorbeeld: een intern overleg waar dove<br />

collega’s aan deelnemen, gaat niet door als er geen gebarentolk beschikbaar<br />

is. En door elkaar heen praten gebeurt niet, want dan kan een tolk niet<br />

werken. De structuur en rust die hierdoor ontstaan zijn, prettig en efficiënt<br />

voor iedereen.”<br />

____________<br />

Elke Dirven<br />

HR Adviseur<br />

“Om goed met cliënten te werken is niet alleen wetenschappelijke kennis<br />

belangrijk. Het is ook fijn dat een dove medewerker een nieuwe collega even<br />

vertelt dat die drukke blouse niet handig is als achtergrond voor gebarende<br />

handen. Of dat een piepende deur niet prettig is als je hyperacusis hebt.<br />

En natuurlijk wordt dit soort kennis ook gebruikt bij het ontwikkelen van<br />

methodieken voor behandeling en begeleiding van cliënten.”<br />

“De directheid en humor in de dovencultuur zijn bijvoorbeeld een echte<br />

toevoeging! Natuurlijk zijn er ook extra uitdagingen voor de organisatie. We<br />

zagen dat duidelijk toen iedereen vanuit huis moest werken door corona.<br />

Tolkgebruikers en tolken moeten elkaar bij online meetings continu kunnen<br />

zien. Dat is lastig in grote groepen of bij een presentatie via de computer.”<br />

“Voor alle medewerkers is het soms zoeken om binnen de beschikbare<br />

scholingsuren een balans te vinden tussen alle vormen van kennis en kunde<br />

die je kan opdoen. Taal en cultuur van de dovengemeenschap, nieuwe<br />

vakinhoudelijke en technologische trends, persoonlijke vaardigheden verder<br />

ontwikkelen: alles is belangrijk. Door goede communicatie zorgen we ervoor<br />

dat iedereen zich binnen <strong>GGMD</strong> kan bijscholen en ontwikkelen.”<br />

48


Het is voor een dove collega voor<br />

wie gebarentaal de moedertaal is,<br />

soms moeilijker om verslagen in de<br />

Nederlandse taal te schrijven<br />

Het verbaast me dat je <strong>GGMD</strong> een schouderklopje geeft op het feit dat<br />

horende, dove en slechthorende medewerkers samenwerken. Daar<br />

hoef je toch niet speciaal trots op te zijn, wat mij betreft is dat heel gewoon.”<br />

“Werken binnen <strong>GGMD</strong> is prettig, omdat iedereen weet hoe je met elkaar<br />

moet communiceren. In de buitenwereld loop je tegen onwetendheid aan,<br />

en soms tegen onbegrip. Hier kun je gewoon jezelf zijn, iedereen is gelijk<br />

en leert van elkaar. Technologie helpt daarbij. Vroeger werd ik veel gemaild,<br />

nu beeldbellen mensen me via MS Teams en gaan gebaren. Ik heb daardoor<br />

meer direct contact met collega’s.”<br />

“Dove hulpverleners staan wel voor andere uitdagingen. We beleven dingen<br />

anders, of hebben een andere visie. Een dove cliënt verwacht soms van een<br />

dove hulpverlener dat je de normen van de dovencultuur volgt. We gaan<br />

bijvoorbeeld anders om met afstand, ook omdat onze taal zo visueel is en<br />

gericht op contact. De horende hulpverlening heeft andere regels over<br />

afstand en vindt het gedrag dan niet ‘professioneel’. Het mooie is wel dat<br />

als je hier open over spreekt, je het beste uit twee culturen kunt halen.”<br />

____________<br />

Linde<br />

Langeveld<br />

HR Adviseur<br />

“Werken met gehoorverlies is vermoeiender dan werken zonder gehoorverlies.<br />

Communicatie volgen kost meer energie. Ook is het voor een dove collega<br />

voor wie gebarentaal de moedertaal is, soms moeilijker om verslagen in<br />

de Nederlandse taal te schrijven. In je moedertaal kan je je het beste uiten.”<br />

“Wat dit betreft is <strong>GGMD</strong> een goed voorbeeld voor andere werkgevers die<br />

een meer gevarieerd medewerkersbestand succesvol willen opbouwen. We<br />

laten zien dat mensen met doofheid of een andere auditieve beperking<br />

volledig en volwaardig een organisatie dragen. Da’s niets bijzonders. Het is<br />

heel gewoon.”<br />

49


Een<br />

Willem de Bruijn<br />

veelbewogen<br />

leven<br />

Willem de Bruijn heeft zijn zaken goed voor elkaar. Hij heeft zijn huis gezellig ingericht,<br />

hij heeft goed contact met de buren en als het kan, gaat hij twee dagen in de<br />

week naar de dagactiviteiten. Dat is niet altijd zo geweest. Het leven van Willem kende<br />

vele dieptepunten. Hij woonde in een kindertehuis, op straat en in de extra beveiligde<br />

gevangenis in Vught. Dat Willem slechthorend is, was niet zijn grootste probleem.<br />

Willem groeide op in een moeilijke thuissituatie.<br />

Er werd bij hem thuis veel met de vuisten gesproken.<br />

“Op mijn veertiende ben ik weggelopen. Ik had<br />

geen geld, leefde op straat en sliep buiten op een bankje.<br />

Mijn eten jatte ik in de supermarkt. Ik heb even in een<br />

kindertehuis gezeten, maar alles was daar zo streng dat<br />

ik weer ben gaan zwerven. Ik kon er niet aan wennen,<br />

aan dat strenge. Ze hebben me twee keer opgepakt voor<br />

stelen, maar ik had geen geld, dus lieten ze me weer<br />

gaan.”<br />

Werk, een huis en verkering<br />

Via via kreeg Willem uiteindelijk werk in de groenvoorziening.<br />

Hij kreeg een vriendin en ging samenwonen.<br />

“Toen de relatie stopte, moest ik het huis uit. Ik had<br />

doordat alles geen zin meer om te werken, dus ik had<br />

geen inkomsten. Ik heb toen heel even in de daklozenopvang<br />

gezeten. Via het maatschappelijk werk kreeg ik<br />

al snel een huis. Maar ik had geen geld voor meubels of<br />

een bed. Dus ik sliep op de grond.” Na een tijdje ging hij<br />

weer werken bij dezelfde baas in de groenvoorziening.<br />

“Dat is leuk werk. Ik heb toen gespaard voor meubels,<br />

een tv enz. De maatschappelijk werker kwam elke week<br />

langs om te kijken of het goed ging, maar ik had geen<br />

klik met haar.”<br />

Opgepakt<br />

Toen hij 45 was, is hij opgepakt voor het mishandelen<br />

van zijn vriendin. Hij deed na wat hij in zijn jeugd had<br />

gezien. Als iets niet ging zoals hij wilde, sloeg hij erop.<br />

Hij wist niet anders. “Ik moest naar de Koepelgevangenis<br />

in Arnhem. Dat was niet leuk. Ik mocht niets meer,<br />

alleen in een cel zitten. Ik heb daar een paar maanden<br />

gezeten.” Omdat hij een bewaker had mishandeld, werd<br />

hij overgeplaatst naar de extra beveiligde gevangenis in<br />

Vught. “Dat was beter. Ik had daar een eigen cel, een tv<br />

en een koelkast. Daar moest je wel voor betalen. Een<br />

keer in de week ging ik werken. Moest ik hondenbotjes<br />

inpakken. In Vught heb ik een jaar gezeten. Door mijn<br />

slechthorendheid had ik weinig contact met andere<br />

50


mensen. Ik ruilde vleeswaren en theezakjes voor koffie.<br />

Dat was het wel zo’n beetje. ’s Avonds ging je celdeur<br />

dicht, zat ik de hele tijd alleen een beetje tv te kijken.<br />

Dat was wel eenzaam.”<br />

Weer vrij<br />

Toen Willem vrijkwam, ging hij weer op straat leven.<br />

Hij sliep weer op bankjes en ook een tijdje in een auto.<br />

Omdat Willem groot, breed en sterk is, ervaarde zijn<br />

omgeving hem vaak als intimiderend. “Niemand wist<br />

hoe ze met mij om moesten gaan.” Maar dat Willem veel<br />

problemen had en hulp nodig had, was wel duidelijk. De<br />

GGD is toen hulp gaan zoeken. Verschillende organisaties<br />

gingen bij hem langs, hij wees ze allemaal de deur.<br />

Omdat Willem slechthorend is, kwam hij uiteindelijk<br />

bij <strong>GGMD</strong> terecht. “Bij het eerste gesprek met Janet liep<br />

ik leeg. Zij is maatschappelijk werker bij <strong>GGMD</strong>. Ik heb<br />

haar alles verteld. Met haar en met Jet, mijn woonbegeleider,<br />

klikt het. Met Janet voer ik gesprekken. Zij zorgt<br />

ervoor dat alles goed blijft gaan. Jet helpt me met dingen<br />

als brieven lezen, want ik ben vroeger weinig naar<br />

school geweest en kan niet lezen en schrijven.”<br />

Rust<br />

Het gaat nu goed met Willem. Hij doet het huishouden,<br />

houdt zijn huis gezellig, doet boodschappen en gaat<br />

naar de dagactiviteiten. Ook het omgaan met andere<br />

mensen gaat nu goed. Hij heeft leuk contact met de buren<br />

en is opgenomen in de buurt. Hij heeft daar keihard<br />

voor moeten werken, maar “het is nu eindelijk rustig in<br />

mijn hoofd.”<br />

51


<strong>GGMD</strong> in beeld<br />

sinds<br />

1999<br />

Aantal cliënten<br />

geholpen in 2020<br />

Aantal<br />

medewerkers<br />

vast<br />

184<br />

Medewerkers met een<br />

gehoorbeperkingen<br />

2.129<br />

231<br />

freelance<br />

47<br />

23%<br />

Zorg en begeleiding in<br />

Ervaren zorgverleners<br />

• Zorgverzekeringswet<br />

• Jeugdwet<br />

• Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning<br />

Cliëntenwaardering<br />

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!