27.01.2021 Views

VVP SPECIAL VERZEKERD VAN JE HUIS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

75 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>RUIM<br />

JAARGANG 78 • EXTRA EDITIE • FEBRUARI 2021<br />

Adviseur in<br />

de hoofdrol<br />

Special Verzekerd van je huis!


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Achtenzeventigste jaargang<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

redactie@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

5<br />

Rondetafel<br />

Verzekerd van je huis!<br />

Onmisbaar missiewerk<br />

14<br />

Raymond de Vries<br />

Kijk naar het hele verhaal<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> <strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Deze special verschijnt in een oplage van<br />

6.000 exemplaren en is tot stand gekomen<br />

in samenwerking met Allianz, BNP Paribas<br />

Cardif, Callas Credit Life, Dazure, De Hoop,<br />

Scildon en TAF en wordt tevens uitgebracht<br />

als e-zine.<br />

26<br />

Dion van der Mooren<br />

Geen einde aan<br />

premiedaling<br />

30<br />

Robin van Beem<br />

Woongenot verzekerd?<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2021<br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

2 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021<br />

43<br />

Björn Bierhaalder,<br />

Fred de Jong<br />

Andere mindset<br />

51<br />

Peter Wormskamp<br />

Onderhoud van je<br />

financiële thuis


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> VOORWOORD<br />

<strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Een eigen huis<br />

16<br />

Jurjen Oosterbaan<br />

Adviseurselasticiteit<br />

Een eigen koopwoning is een geweldig bezit, maar brengt ook financiële<br />

risico’s met zich mee. Je hebt niet altijd de wind in je rug namelijk.<br />

Nog te vaak wordt het belang van overlijdensrisicodekking en hypotheekbescherming<br />

onderschat! Gevolg: bij overlijden, ziekte, arbeidsongeschiktheid<br />

of werkloosheid komen mensen in financiële woonnood.<br />

Terwijl dit relatief eenvoudig en betaalbaar te voorkomen was geweest.<br />

Breuer & Intraval onderzocht een paar jaar geleden in opdracht van de gemeente<br />

Rotterdam de oorzaken van dak- en thuisloosheid in de Maasstad. Het onderzoeksrapport<br />

leest onder meer: “Uit veel interviews komt naar voren dat een gebeurtenis<br />

met grote impact op het leven van mensen de aanleiding is geweest<br />

voor hun dak-of thuisloosheid. Genoemd worden met name scheiding of een<br />

conflict thuis, baanverlies, gezondheidsproblemen, of het overlijden van een belangrijk<br />

persoon.” Zo heftig kan het dus zijn! Sterker, groei van het aantal economisch<br />

daklozen is volgens het CBS mede verantwoordelijk voor de verdubbeling<br />

van het aantal daklozen in ons land. En het perspectief voor daklozen in deze<br />

coronatijden is slechter dan ooit.<br />

36<br />

Ronald Schweitzer<br />

Klant helpen onbezorgd<br />

te leven<br />

58<br />

Jacco Sangers<br />

Juiste presentatie<br />

Uiteraard is een belangrijke oorzaak de woningnood in Nederland. Er zijn simpelweg<br />

te weinig woningen beschikbaar in het goedkope segment. Veel mensen<br />

hebben daarom gedwongen hun huurhuis moeten verlaten. Zou het niet<br />

mooi zijn om vanuit de verzekeringssector een betaalbaar huurbeschermingsproduct<br />

in de markt te zetten voor huurders die na een calamiteit in zwaar weer<br />

terecht komen? Mensen die een huis kopen of hebben gekocht, kunnen wel<br />

noodzakelijke en betaalbare beschermingsproducten kopen. In alle tijden is het<br />

van cruciaal belang dat een adviseur hierop wijst. Het behoeft geen betoog dat<br />

dit in deze coronatijden nog nadrukkelijker geldt.<br />

Deze special Verzekerd van je huis! wil adviseurs inspireren ORV en hypotheekbescherming<br />

nog hoger op de agenda te zetten en/of te houden. Deze special,<br />

mede mogelijk gemaakt door Allianz, BNP Paribas Cardif, Callas Credit Life, Dazure,<br />

De Hoop, Scildon en TAF, biedt praktijkinformatie, tools en tips, die nodig<br />

zijn om het adviesgesprek aan te gaan en de nazorg goed te regelen. Uiteraard<br />

komen ook marktontwikkelingen aan bod. Is de prijsbodem bij ORV bereikt?<br />

Wat doet corona met hypotheekbescherming? En welke trends onderscheiden<br />

adviseurs?<br />

Lees het in deze bewaareditie. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 3


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Rondetafelgesprek ORV<br />

en woonlastenbescherming<br />

Onmisbaar<br />

missiewerk<br />

‘<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>’ IS HET OVERKOEPELEND THEMA <strong>VAN</strong> DE <strong>VVP</strong>-<strong>SPECIAL</strong>, MAAR<br />

HOE ZEKER ZIJN NEDERLANDERS DAAR EIGENLIJK <strong>VAN</strong>, VRAGEN DE TAFELGASTEN<br />

ZICH AF. HUURDERS KOMEN SOWIESO NIET SNEL BIJ EEN FINANCIEEL ADVISEUR EN<br />

KOPERS RICHTEN DE OGEN VOORAL OP HET <strong>HUIS</strong>, WAARDOOR ORV EN ZEKER AOV ER<br />

WAT BIJHANGEN. ZELFS DE CORONAPANDEMIE BRENGT DAAR VOORALSNOG GEEN<br />

VERANDERING IN. HOE KIJKT DE VERZEKERINGSBRANCHE NAAR DE ONTWIKKELING <strong>VAN</strong><br />

DE ORV? EN OP WELKE WIJZE KUNNEN ADVISEURS HET BEELD KANTELEN?<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 5


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Ze stonden al in de startblokken. De deelnemers<br />

aan het rondetafelgesprek, bijeengekomen<br />

via MS Teams, hadden eigenlijk<br />

verwacht dat de coronacrisis het<br />

risicobewustzijn van de consument zou<br />

verhogen en het aantal aanvragen omhoog<br />

zou schieten, maar de ORV-markt<br />

vertoont vooralsnog geen grote pieken. Joke Verbaan,<br />

operationeel manager bij De Hoop, zag een licht toenemende<br />

vraag van 40- en 50-plussers ontstaan tijdens de<br />

eerste golf van de pandemie, maar daar bleef het dan<br />

ook bij.<br />

Wat werkloosheidsverzekeringen betreft, valt er iets<br />

meer beweging te bespeuren. Perry Dizij, directeur van<br />

Callas Credit Life, wijst op een toename van het aantal<br />

WW-claims in 2020, in het bijzonder tijdens de tweede<br />

golf, waarbij met name consumenten met een contract<br />

voor onbepaalde tijd hun schades meldden. Marieke<br />

van Zuien, commercieel directeur bij BNP Paribas Cardif,<br />

verwacht nog een verdere groei van het aantal WWclaims,<br />

al maakt haar organisatie zich daar geen zorgen<br />

om. “Het is een cyclisch risico, goede en slechte tijden<br />

wisselen elkaar af. Hoe meer mensen we kunnen helpen,<br />

hoe beter. Dat is precies waarvoor je als verzekeraar<br />

op aarde bent.”<br />

Patrick van Loosbroek,<br />

Allianz: ‘Verplichtstelling<br />

geen wenselijke<br />

oplossing.’<br />

RECEPT VOOR RAMPEN<br />

Het jaar 2020 kende op professioneel gebied één<br />

mantra: hypotheken, hypotheken, hypotheken. Financieel<br />

adviseurs werkten zich drie slagen in de rondte om<br />

alle aanvragen te verwerken. Volgens de NVM werden<br />

in het derde kwartaal van 2020 zo’n 41.000 woningen<br />

verkocht, bijna het hoogste aantal in drie jaar. Het vele<br />

thuiswerken stuwt vooral de vraag naar ruimere woningen<br />

omhoog. Die zijn op het platteland relatief betaalbaar,<br />

vandaar dat meer Nederlanders de Randstad<br />

achter zich laten.<br />

Het schaarse woningaanbod zorgt voor enorme<br />

prijsstijgingen. De AFM waarschuwt voor overstretching,<br />

Nederlanders kopen momenteel op de toppen<br />

van hun financiële kunnen. In combinatie met de geringe<br />

interesse voor de ORV, maar ook voor AOV kan dat<br />

volgens de tafelgasten een recept voor rampen opleveren.<br />

Ze zijn dan ook niet te spreken over de afschaffing<br />

van de verplichte ORV bij een hypotheek met NHG.<br />

“Uit onderzoek blijkt, dat slechts 64 procent van de<br />

gezinnen met een hypotheek over een ORV beschikt”,<br />

zegt Theo Krins, manager Client Serviceteam & Vermogen<br />

bij Scildon. “De nieuwe maatregel ten aanzien van<br />

de NHG is dus een slechte ontwikkeling. Voorheen was<br />

het geen enkel discussiepunt, de ORV ging gewoon mee,<br />

nu hebben klanten een keuze. Maar als één van de twee<br />

overlijdt, is het opeens wél een issue. Je kunt bescherming<br />

toevoegen aan een hypotheek, waarom zou je dat<br />

willen nalaten?”<br />

In deze wereld van instant gratificatie kan bijvoorbeeld<br />

een tiende procent korting de ORV aantrekkelijker<br />

maken, stelt Krins. “Banken kunnen in no-time korting<br />

geven, dat zou ook mogelijk moeten zijn met de ORV.”<br />

Indra Frishert, commercieel directeur van Dazure,<br />

ziet daarbij wel een probleem met STP – Straight<br />

Through Processing – ontstaan. Dat proces sluit dergelijke<br />

zijstappen uit. Ze heeft een alternatief idee: de mogelijkheid<br />

om de ORV, AOV en WW al wel te inventariseren<br />

en er budget voor vrij te maken, maar op een later<br />

tijdstip aan de hypotheek toe te voegen. Zo zou het risicobewustzijn<br />

geleidelijk kunnen groeien. “De AFM zou<br />

die benadering in overweging moeten nemen. Als je alles<br />

in het hypotheekgesprek propt, is de bereidheid om<br />

een ORV, AOV en WW aan te gaan, veel geringer.”<br />

Misschien moeten financiële instellingen eerder<br />

aangeven dat ze zonder ORV geen hypotheek verstrekken,<br />

reageert Dizij. “Mensen gaan een langdurige financiële<br />

verplichting aan en op dat moment bepaal je de<br />

risico’s. Gedurende de looptijd verandert er van alles in<br />

hun leven. Arbeidsongeschiktheid, ziekte en overlijden<br />

kunnen opeens realiteit zijn, daar wil je zekerheid voor<br />

inbouwen.”<br />

6 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Marieke van Zuien,<br />

BNP Paribas Cardif: ‘Hoe<br />

meer mensen we kunnen<br />

helpen, hoe beter.’<br />

Perry Dizij,<br />

Callas Credit Life:<br />

‘Schone-lei-regeling een<br />

goed begin.’<br />

Allianz is niet alleen aanbieder van ORV’s, maar ook<br />

van hypotheken en Patrick van Loosbroek, manager<br />

salesdesk Leven, Inkomen, Hypotheken bij Allianz, ziet<br />

een verplichtstelling niet als een wenselijke oplossing.<br />

“Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld alleenstaanden en<br />

verzekerden met een ernstige aandoening weer in verplichtingen<br />

worden gedwongen. En het zou het hypotheekaanvraagtraject<br />

voor adviseurs en consument verzwaren.”<br />

Een goede informatieverstrekking over het belang<br />

van de ORV, is volgens hem een betere route.<br />

BOTTE BIJL<br />

De vraag is welk doel wordt bereikt met het loslaten<br />

van de ORV bij hypotheken met NHG, geeft Nicole Hollander,<br />

directeur van TAF, aan. “Het idee is dat ook chronisch<br />

zieken en ex-patiënten in aanmerking komen<br />

voor NHG, een groep die in de praktijk moeilijk geaccepteerd<br />

wordt voor een overlijdensrisicoverzekering.<br />

Met het loslaten van de ORV-verplichting, wordt het<br />

echte probleem van ‘onverzekerbaarheid’ omzeild. De<br />

vraag is of de nabestaanden óók geholpen zijn met deze<br />

maatregel. Daarom werken wij voor het verzekeren van<br />

deze mensen samen met De Hoop.”<br />

Frishert vindt dat ORV met de botte bijl van de NHG<br />

is gekapt. “Een ORV vereist maatwerk, je kunt niet zonder<br />

meer zeggen: laat maar weg. Maar ik geeft toe dat<br />

een ORV voor ernstig chronische zieke mensen soms lastig<br />

te verkopen is. Het kan om een opslagverhoging van<br />

zestig tot driehonderd euro per maand gaan. Veel komt<br />

dan neer op een gedegen uitleg van de aanbieder.”<br />

SCHONE LEI<br />

De discussiepartners beschouwen het schone-lei-beleid,<br />

dat op 1 januari van dit jaar is ingevoerd, in elk geval als<br />

een stap in de goede richting. Ex-kankerpatiënten die<br />

minimaal tien jaar schoon zijn, hoeven bij het afsluiten<br />

van een ORV niet meer te melden dat ze aan kanker<br />

leden. Voor mensen die jonger dan 21 jaar waren toen<br />

de aandoening werd vastgesteld, geldt een termijn van<br />

vijf jaar.<br />

Dizij vindt de schone-lei-regeling een goed begin,<br />

maar geeft tegelijkertijd aan dat consument en intermediair<br />

zich moeten realiseren, dat slechts een kleine<br />

groep ex-kankerpatiënten onder de regeling valt. Een<br />

punt van kritiek is de uitgebreide lijst met categorieën<br />

en uitzonderingen voor verschillende typen kanker.<br />

Daardoor dreigt de aanvraag onoverzichtelijk en tijdrovend<br />

te worden. “De verzekerde moet het in Nederland<br />

allemaal zelf uitzoeken en bepalen wat hij wel en niet<br />

meldt”, zegt Van Loosbroek. “In België beoordeelt de ac-<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 7


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Indra Frishert, Dazure:<br />

‘Menselijke maat komt<br />

weer terug.’<br />

Joke Verbaan, De Hoop:<br />

‘Duikvlucht premies<br />

moet stoppen.’<br />

ceptant deze informatie; dat voorkomt fouten en mogelijke<br />

teleurstellingen achteraf. Maar de keuze is helaas<br />

al voor ons gemaakt. We moeten het huidige schone-lei-beleid<br />

dan ook als een eerste versie beschouwen,<br />

op termijn kunnen er verbeteringen worden aangebracht.”<br />

GEEN PREMIEPRODUCT<br />

In discussies over de ORV komt al snel de lage premie ter<br />

sprake. De gespreksdeelnemers vinden dat daar nu te<br />

veel nadruk op wordt gelegd. De duikvlucht waarin de<br />

premies zijn beland, mag van Verbaan nu wel stoppen.<br />

“Het is een race to the bottom geworden en de bodem<br />

is bereikt. Telkens als er iets van de premie afgaat, moet<br />

het worden weggehaald bij mensen die de bescherming<br />

hard nodig hebben. De invoering van het schone-lei-beleid<br />

betekent ook dat verzekeraars extra risico in huis<br />

halen, dat gaat conflicteren met de lage premie.”<br />

De ORV wordt nu vernauwd tot de premie, vult<br />

Krins aan, maar het is naar zijn mening absoluut geen<br />

premieproduct. “Het gaat ook om het claimproces en<br />

om ondersteuning na het overlijden van een klant.<br />

De verzekering heeft een maatschappelijke functie en<br />

vergt een zorgvuldige afweging voor elke klant. Door<br />

alleen over de premie te praten, degradeer je de ORV tot<br />

een prijsproduct. Het moet gaan over de kwaliteit van<br />

de aanbieder en het product.”<br />

Het ‘concurreren op een dubbeltje’ zien we volgens<br />

Van Zuien ook terug bij productontwikkeling. “Standaardisering<br />

voert de boventoon en de kostprijs vormt<br />

daarbij vaak het uitgangspunt. In landen om ons heen<br />

zie je toch veel meer producten, features en opties. Er is<br />

meer maatwerk. Klanten willen goede basisproducten<br />

en daar geloof ik sterk in, maar een compleet uitgekleed<br />

aanbod is het andere uiterste.”<br />

Het helpt ook niet dat verzekeraars geen bijzondere<br />

producteigenschappen kunnen laten inbouwen in de<br />

adviespakketten. Alleen de standaard eigenschappen<br />

mogen worden ingebouwd, vindt Van Loosbroek. “Nederland<br />

is sterk gedigitaliseerd in vergelijking met veel<br />

andere landen, ook dat zorgt voor een verschraling van<br />

het aanbod.”<br />

VERGETEN GROEP<br />

Als we kijken naar nieuwe producten, naar wie zou dan<br />

de aandacht uit moeten gaan? ‘Huurders’, klinkt het<br />

eensluidend. Met name huurders in de vrije sector hebben<br />

bij overlijden een probleem omdat er geen betaalbare<br />

alternatieven zijn, weten de gespreksdeelnemers.<br />

TAF voerde twee jaar geleden een onderzoek uit<br />

naar de huurdersmarkt en kwam tot dezelfde conclusie.<br />

Hollander: “Sociale huurders hebben we al snel achter<br />

ons gelaten in het onderzoek. Als zij de huur niet meer<br />

kunnen betalen, zorgt de corporatie voor doorstroming<br />

8 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

denkt aan een instapproduct met lage maandelijkse<br />

kosten voor huurders in het segment met lage huren.<br />

Theo Krins, Scildon:<br />

‘ORV is absoluut geen<br />

premieproduct.’<br />

naar een goedkopere woning. Huurders in de vrije sector<br />

zijn écht een vergeten groep. Wij hebben de missie<br />

opgevat: iedereen een ORV. Er zijn zoveel samenlevingsvormen,<br />

zoveel risico’s waarmee mensen te maken krijgen,<br />

wij willen dat iedereen beschermd is. Voor jongeren<br />

is dat vaak abstract. Ze hechten wel waarde aan<br />

hun smartphone, maar hun leven verzekeren is dan een<br />

stap te ver.”<br />

De vraag is hoe je een doelgroep bereikt die niet<br />

snel een financieel adviseur bezoekt en weinig interesse<br />

heeft in een ORV. “Meer dan twee derde van de huurders<br />

heeft geen ORV”, zo parafraseert Krins uit recente<br />

onderzoeksresultaten, “en veertig procent weet eigenlijk<br />

niet goed waarom. Niet aan gedacht, is een veelgehoord<br />

argument. Daarnaast is het commercieel gezien<br />

geen aantrekkelijk product voor een adviseur, dat<br />

maakt het aankaarten van de ORV bijna een soort missiewerk.<br />

Maar het is wél ontzettend belangrijk missiewerk.<br />

Financieel adviseurs staan aan de basis van het<br />

risicobewustzijn van mensen.”<br />

De discussianten dragen verschillende ideeën aan om<br />

lastig bereikbare groepen van de noodzaak van financiële<br />

bescherming te doordringen. Verbaan ziet een samenwerking<br />

met ziektekostenverzekeraars als mogelijke<br />

oplossing. “Zij kunnen elke Nederlander op de ORV<br />

wijzen.” Daarnaast zou er op scholen meer aandacht<br />

moeten komen voor financieel gezond leven. Krins<br />

STRATEGISCHE KEUZES<br />

Terug naar de rol van de financieel adviseur. Hoe kan<br />

hij of zij de interesse in de ORV en andere risicoverzekeringen<br />

in algemene zin vergroten? “Omdat de AFM<br />

aangeeft dat de risicoanalyse en het aanreiken van oplossingen<br />

vóór verstrekking van de hypotheek moeten<br />

plaatsvinden, is het niet onlogisch dat klanten afhaken.<br />

Alleen al vanwege de complexiteit van verschillende<br />

producten en de tijd die het kost”, zegt Dizij, die een nadrukkelijk<br />

onderscheid maakt tussen adviseurs die er<br />

als financiële coach in staan en kantoren die voornamelijk<br />

hypotheken als verdienmodel hebben. “Laatstgenoemde<br />

groep verzorgt wel de verplichte risicoanalyse,<br />

maar door tijdsdruk wordt er voor risico’s als arbeidsongeschiktheid<br />

en werkloosheid geen passende oplossing<br />

gevonden. Wij werken nu met intermediairs samen die<br />

de risicoanalyse doen en tevens een oplossing aanbieden.<br />

Als blijkt dat onze verzekeringsproducten niet passend<br />

zijn voor de klantenportefeuille van een intermediair,<br />

dan gaan wij geen samenwerking aan of we stoppen<br />

de bestaande samenwerking.”<br />

De deelnemers aan het rondetafelgesprek zien echter<br />

steeds meer adviseurs die in de rol van financiële<br />

coach groeien. Zo bouwen tegenwoordig veel representanten<br />

van de jonge garde op die basis een trouwe klantenkring<br />

op. “Adviseurs hebben al succesvol de switch<br />

van provisie naar fee gemaakt en zetten nu de volgende<br />

stap”, merkt Frishert op. “Ze moeten de tijd krijgen daarin<br />

te investeren.”<br />

Het vergt strategische keuzes, voegt een aantal collega’s<br />

toe. Adviseurs zouden eens stil kunnen staan bij<br />

de vraag waar ze echt goed in zijn en wat ze graag doen.<br />

Van Zuien: “Er is niets mis met het evalueren van je<br />

functie. Hoe zie je de toekomst en waar wil je naartoe?<br />

De komende jaren zullen we steeds meer adviseurs zien<br />

die vooral willen bijdragen aan de financiële rust van<br />

hun klanten. Dat zijn ook vaak de professionals die vanuit<br />

hun eigen ervaring boeiend kunnen vertellen over<br />

de noodzaak van een ORV en een AOV.”<br />

ADVISEUR ALS STORYTELLER<br />

Alles komt neer op het verschaffen van inzicht, stellen<br />

de gesprekspartners. Het is zeker zo dat consumenten<br />

nog moeten wennen aan het idee dat advisering<br />

geld kost, niettemin hebben financieel adviseurs die<br />

het belang van financiële zekerheid helder kunnen verwoorden,<br />

de sleutel tot succes in handen. “We zijn ooit<br />

de straat op gegaan met de vraag: wat gebeurt er als u<br />

arbeidsongeschikt wordt”, vertelt Hollander. “Je krijgt<br />

dan de vreemdste antwoorden, zoals ‘dan betaalt mijn<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 9


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

zorgverzekeraar’. Het idee dat je sterk in inkomen terugvalt<br />

en daardoor alles kunt verliezen, leeft niet. Hoe anders<br />

wordt het als een adviseur de consequenties voorrekent.<br />

Mensen zien wat ze werkelijk te wachten staat.<br />

Dat maakt indruk.”<br />

“Klanten moeten begrijpen dat het over henzelf<br />

gaat. De vraag ‘wat nu als je gisteren arbeidsongeschikt<br />

was geworden’ heeft al meer impact dan ‘wat gebeurt<br />

er als je arbeidsongeschikt wordt?’ Het is een nuanceverschil,<br />

de eerste vraag brengt het probleem dichtbij”,<br />

zegt Hollander.<br />

Klanten willen verhalen horen en de adviseur is de<br />

storyteller. Frishert: “De hypotheek is vaak de kapstok,<br />

maar een goede adviseur weet daaraan beeldend het<br />

belang van ORV, AOV en alle andere vormen van hypotheekbescherming<br />

te hangen. Je ziet op sociale media<br />

dat persoonlijke verhalen mensen raken. Het verhaal<br />

van een jong meisje dat na het overlijden van haar<br />

ouders het huis moest verlaten, is ontzettend vaak gedeeld.<br />

Mensen voelen met haar mee.”<br />

ADVIESVAARDIGHEDEN<br />

Van Zuien en Krins halen het nut van opleidingen op<br />

het gebied van adviesvaardigheden aan. Ze zien het als<br />

de taak van verzekeraars om daaraan bij te dragen. Van<br />

Zuien: “Dat gaat niet zozeer over vak- en productkennis,<br />

maar over de wijze waarop je klanten benadert, gesprekken<br />

voert en een lange-termijnrelatie met klanten<br />

opbouwt.” Krins meldt dat Scildon binnenkort in samenwerking<br />

met Lindenhaeghe start met opleidingen<br />

Adviesvaardigheden voor financieel adviseurs.<br />

Ook nazorg is een belangrijk onderdeel van de adviesrelatie.<br />

Financieel adviseurs zijn niet verplicht om<br />

premiedalingen van de ORV aan klanten te melden, zo<br />

blijkt uit een recente Kifid-uitspraak, maar waarom zou<br />

je het nalaten? Verbaan: “Als mensen denken dat hun<br />

medische situatie is verbeterd, kunnen ze bij ons een<br />

herbeoordeling aanvragen. Als het risico lager is, kan de<br />

premie omlaag. We zullen echter nooit de premie hoger<br />

maken door herbeoordeling.” Van Loosbroek: “Besparen<br />

is een concrete behoefte waar niet eerst een heel overtuigingsproces<br />

voor nodig is. Een adviseur kan een besparing<br />

aankondigen, het is een prima gelegenheid om<br />

contact te hebben met de klant.”<br />

Nicole Hollander, TAF:<br />

‘Iedereen een ORV.’<br />

BLIJVERT<strong>JE</strong><br />

Wat betreft de toekomst van de ORV, arbeidsongeschiktheids-<br />

en werkeloosheidsverzekeringen, zijn de<br />

gesprekspartners positief gestemd. De premie heeft<br />

haar dieptepunt nu wel bereikt. Volgens Van Loosbroek<br />

kan met intelligente digitale medische acceptatie de<br />

automatische acceptatiegraad ruim boven tachtig procent<br />

uitkomen en er komen innovaties voor onder andere<br />

de smartphone aan. “We zijn op technologisch<br />

gebied de toekomst al ingestapt”, geeft Dizij aan. “Het<br />

intermediair is echter de spil, wij moeten ervoor zorgen<br />

dat we het administratieve gedeelte zo makkelijk<br />

mogelijk kunnen maken en waar mogelijk adviseurs<br />

ondersteunen en werkzaamheden vereenvoudigen of<br />

overnemen.”<br />

Van Zuien stipt daarnaast productontwikkeling gericht<br />

op het gedrag en de behoefte van de klant aan en<br />

Hollander wijst op de toegankelijkheid van advies. Een<br />

uitdaging is volgens hen het vergroten van het risicobewustzijn<br />

van de klant, zonder specifiek over producten<br />

te praten. Krins bestempelt, evenals zijn collega’s,<br />

de ORV als een blijvertje. “STP wordt een hygiënefactor<br />

en we blijven op digitaal terrein innoveren. Het gaat<br />

nu nog vaak over premie, maar we moeten het over de<br />

toegevoegde waarde van de adviseur hebben. Het voornaamste<br />

vraagstuk van de komende jaren: hoe gaan we<br />

de ORV op aansprekende wijze voor het voetlicht brengen?<br />

Daarin vervult de adviseur een hoofdrol.”<br />

“De menselijke maat die in het verleden te vaak verdwenen<br />

was, komt gelukkig steeds vaker terug in de<br />

financiële dienstverlening. Het belang van de klant, en<br />

daarmee van de adviseur, staat steeds meer voorop”, besluit<br />

Frishert. n<br />

10 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

VEELAL ZIEN ADVISEURS DE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING (ORV)<br />

ALS ‘EENVOUDIG BIJPRODUCT’. HET IS IMMERS EEN PRODUCT MET<br />

WEINIG VARIABELEN, WEINIG UITSLUITINGEN EN ÉÉN HELDERE<br />

DOELSTELLING: HET AFDEKKEN <strong>VAN</strong> FINANCIËLE GEVOLGEN <strong>VAN</strong><br />

OVERLIJDEN <strong>VAN</strong> DE <strong>VERZEKERD</strong>E. MAAR HET LABEL ‘EENVOUDIG<br />

BIJPRODUCT’ DOET DEZE BELANGRIJKE VERZEKERING GEEN RECHT.<br />

ORV geen bijproduct,<br />

maar hoofdzaak<br />

TEKST PATRICK <strong>VAN</strong> LOOSBROEK, MANAGER SALESDESK LEVEN ALLIANZ<br />

Dat een overlijdensrisicoverzekering<br />

hoofdzaak is<br />

en geen eenvoudig bijproduct<br />

blijkt uit de zes<br />

adviescomponenten die<br />

een ORV kan bevatten.<br />

1. FUNDAMENT<br />

In 1995 ging levensverzekeraar Vie d’Or<br />

failliet. Jarenlang heeft een dergelijk faillissement<br />

zich gelukkig niet opnieuw<br />

voorgedaan. Tot onlangs ook een andere<br />

levensverzekeraar in faillissement raakte.<br />

Een ORV heeft een lange looptijd van 20<br />

tot 50 jaar. De mate waarin de verzekeraar<br />

haar langetermijnverplichtingen kan<br />

nakomen, is van wezenlijk belang voor de<br />

gemoedsrust van uw klanten. De bestendigheid<br />

van de verzekeraar vormt het<br />

fundament van een ORV. Kijk daarom ook<br />

naar de solvabiliteitsratio en de credit<br />

rating van een verzekeraar, het realistisch<br />

gehalte van premies en productrendementen<br />

en hoe de verzekeraar bestuurd<br />

wordt.<br />

2. DE PREMIE<br />

De verschillen in premie tussen verzekeraars<br />

zijn zeker bij de jonge verzekerden<br />

klein. Vaak is het niet meer dan de prijs<br />

van een kop koffie. Dus premie is geen<br />

topic, of toch wel? Meer dan 90 procent<br />

van alle ORV’s wordt afgesloten met een<br />

gelijkblijvende premie. Dat zorgt voor<br />

een vaste en voorspelbare maandlast. Als<br />

de polis voortijdig wordt beëindigd (iets<br />

dat zeer vaak voor komt), betalen veruit<br />

de meeste klanten echter te veel.<br />

In de polissen met gelijkblijvende premie<br />

wordt namelijk premiereserve opgebouwd<br />

voor het moment dat de verzekerde<br />

een oudere leeftijd heeft. Als we<br />

bedenken dat ORV’s gemiddeld maar tien<br />

jaar in de boeken van verzekeraars staan,<br />

dan is dat dus voor polissen die voor 30<br />

jaar zijn afgesloten een te hoge premie<br />

geweest voor het werkelijke risico. Die<br />

premie wordt in de meeste producten tegenwoordig<br />

niet teruggegeven bij beëindiging.<br />

En dan is het verschil in premie<br />

niet meer een kop koffie, maar hebben<br />

we het getotaliseerd over meer dan een<br />

complete reis naar koffieland Italië.<br />

Er zijn ook ORV’s met een variabele<br />

premie. Deze premie is leeftijdsafhankelijk<br />

en stijgt dus ieder jaar met het ouder<br />

worden van verzekerde. Voordat echter<br />

getotaliseerd net zoveel is betaald als<br />

voor een polis met een gelijkblijvende<br />

premie, is vaak al meer dan 80 procent<br />

van de looptijd verstreken (al snel ruim<br />

25 jaar). Bij de tegenwoordige populaire<br />

dalende verzekeringen stijgt de variabele<br />

premie bovendien maar tot ongeveer<br />

halverwege de looptijd om daarna weer<br />

af te nemen. Zie ook de afbeelding. Het<br />

loont dus om wel een topic te maken van<br />

de premie.<br />

3. DEKKINGSSCHEMA<br />

Is het werkelijk zo dat de nabestaanden<br />

van uw klant na het aflossen van de hypotheek<br />

geen financiële zorgen meer<br />

hebben? Veel pensioenregelingen kennen<br />

een partnerpensioen op risicobasis.<br />

ZZP’ers en ondernemers hebben vaak<br />

niet eens een partnerpensioen. En voor<br />

een ANW uitkering komen maar weinig<br />

Nederlanders in aanmerking. Het kan<br />

handig zijn om een ORV van een passend<br />

dekkingsschema te voorzien. Bijvoorbeeld<br />

door een ORV van 400.000 euro af<br />

te sluiten met een annuïtaire daling gedurende<br />

30 jaar tot een gelijkblijvend bedrag<br />

van 150.000 euro. Dit gelijkblijvende<br />

bedrag biedt dan nog negen jaar dekking<br />

tot pensioenleeftijd. Er zijn ORV’s<br />

waar dit alles op één polis kan. Kortom,<br />

kies een ORV met een passend dekkingsschema.<br />

12 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Patrick van Loosbroek:<br />

‘Het loont wel om een topic<br />

te maken van de premie.’<br />

4. VOORLOPIGE DEKKING<br />

Toch een zorg minder dat de voorlopige<br />

dekking bestaat... Zo kan de nabestaande<br />

van een verzekerde bij overlijden door<br />

een ongeval toch een (deel van) de uitkering<br />

ontvangen zo lang de verzekerde<br />

nog niet medisch is geaccepteerd. Zeker<br />

nu tijdens de coronacrisis kan het wat<br />

langer duren voordat artsen opgevraagde<br />

informatie verstrekken.<br />

Een goede ORV heeft na acceptatie<br />

nog een tweede voorlopige dekking. Zoals<br />

polissen met een hypotheekdoel die<br />

tot wel een half jaar volledige dekking<br />

bieden en dus ook voor overlijden als gevolg<br />

van een ziekte. Tijdens de voorlopige<br />

dekking is geen premie verschuldigd.<br />

Toch mooi meegenomen in die dure periode<br />

van het kopen van een huis. En dus<br />

de moeite waard om mee te nemen in<br />

uw advies.<br />

5. KLANTGERICHTHEID MEDISCHE<br />

ACCEPTATIE<br />

U kunt de klantgerichtheid beoordelen<br />

aan de hand van de snelheid van de verzekeraar<br />

en aan de hand van drie percentages.<br />

Zo is er het percentage medische<br />

uitval. U mag van een verzekeraar<br />

verwachten dat de meerderheid van de<br />

aanvragen digitaal is en dus direct geaccepteerd<br />

kan worden. Voor de aanvragen<br />

met medische uitval is een doorlooptijd<br />

bij het opvragen van informatie van pakweg<br />

drie dagen bij een verzekerde tot<br />

wel 30 dagen bij een behandelend arts<br />

niet vreemd. Dan is slechts tien minuten<br />

doorlooptijd bij een digitale acceptatie<br />

toch wel heel veel sneller. Ten tweede<br />

het percentage verzekerden dat geaccepteerd<br />

wordt. U mag verwachten dat dit<br />

minimaal 99 procent is. Tot slot is er dan<br />

nog het percentage verzekerden met een<br />

premieopslag. Dat zou niet meer moeten<br />

zijn dan vier tot vijf procent. Vraag naar<br />

deze percentages bij de verzekeraars<br />

waar u aanvragen indient.<br />

6. DEKKING BIJ TERMINALE ZIEKTE<br />

Een klant die de diagnose ‘ongeneeslijk<br />

ziek’ heeft gekregen, heeft misschien andere<br />

wensen dan het verzorgd achterlaten<br />

van de nabestaanden. Wensen waar<br />

hij zich bij het afsluiten van de ORV nog<br />

geen voorstelling van kon maken. Hoe fijn<br />

is het als u de klant kunt melden dat hij<br />

daar een dekking voor heeft in zijn ORV.<br />

Het maken van een reis, het geven van<br />

een afscheidsfeest of misschien wel een<br />

alternatieve behandeling die de ziektekostenverzekeraar<br />

niet vergoedt. Er kan<br />

een vooruitkering worden gedaan van bijvoorbeeld<br />

75.000 euro. Als de klant daarna<br />

komt te overlijden, wordt het restant<br />

bedrag uitgekeerd. Let u er daarbij wel<br />

goed op aan wiens vermogen de premie is<br />

onttrokken en wat de nabestaanden nog<br />

nodig hebben als de verzekerde overlijdt.<br />

In jaar 16 wordt de variabele premie per jaar hoger dan de vaste premie. Pas in jaar 28 is<br />

de getotaliseerde variabele premie hoger dan de getotaliseerde vaste premie.<br />

Na het lezen van deze zes adviescomponenten<br />

zouden we kunnen stellen dat de<br />

ORV geen eenvoudig bijproduct is, maar<br />

een hoofdzaak. Een dekking met maar<br />

liefst zes adviescomponenten, waarbij u<br />

het verschil kunt maken voor uw klanten!<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 13


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

<strong>VAN</strong>ZELFSPREKEND. DAT IS ADVIESAANDACHT VOOR ORV EN<br />

HYPOTHEEKBESCHERMING VOOR EXCELLENT FINANCE. DIT IN DEN HELDER<br />

GEVESTIGDE KANTOOR STEEKT ELK ADVIES NAMELIJK IN <strong>VAN</strong>UIT EEN<br />

FINANCIEEL TOTAALPLAN. DEZE BENADERING IS MEDE WAAROM EXCELLENT<br />

FINANCE OP DE EERSTE PLAATS EINDIGDE IN DE KWALITEITSRATING 2020<br />

HYPOTHEEKADVIESKANTOREN <strong>VAN</strong> HET RIFD.<br />

Kijk naar het hele<br />

verhaal!<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

‘Eerste plaats RiFD-ranking<br />

mooie bevestiging<br />

voor klant én onszelf’<br />

B<br />

en hele mooie bevestiging. Zo betitelt directeur-eigenaar<br />

Raymond de Vries de bijzondere<br />

eer die Excellent Finance in het najaar<br />

van 2020 ten deel viel. Het Ratinginstituut<br />

Financieel Dienstverleners (RiFD) maakte op<br />

basis van een groot aantal algoritmes rankings<br />

van financieel advieskantoren. Bij de hypotheekadviseurs<br />

kwam Excellent Finance op de eerste plaats. De<br />

Vries: “Klanten reageerden: eigenlijk wisten we het wel.<br />

Ook voor ons zelf is deze eerste plek een bevestiging<br />

dat wij goed bezig zijn mensen te helpen. Dat doen we<br />

nu extra gemotiveerd! En we gaan ook zeker proberen<br />

om in de RiFD-ranking aan kop te blijven. Maar hoe het<br />

ook verder gaat: dit prachtresultaat neemt niemand ons<br />

meer af. We zetten het ook volop in onze uitingen in.”<br />

De Vries richtte Excellent Finance op in 1997. Inmiddels<br />

telt het kantoor vijftien medewerkers. Het streven<br />

is om aantal medewerkers, omzet en winst in 2025 verdubbeld<br />

te hebben om zo een nog grotere groep mensen<br />

te bereiken en meer impact te kunnen maken. De<br />

Vries: “Onze klantgerichte aanpak zetten we graag voor<br />

zoveel mogelijk mensen in. Excellent Finance wil mensen<br />

financiële rust en vrijheid bieden. Financiële rust<br />

heeft een positieve invloed op je gezondheid, relaties en<br />

prestaties.”<br />

FINANCIEEL PLAN<br />

Excellent Finance werkt altijd op basis van een financieel<br />

plan. De Vries: “Een goed financieel advies beziet de<br />

zaken in samenhang. Je hebt te maken met een groot<br />

aantal variabelen, die elkaar bovendien beïnvloeden.<br />

Voor ons is werken vanuit een financieel plan daarom<br />

niet meer dan logisch. En dan kom je vanzelf ook terecht<br />

bij ORV en hypotheekbescherming.”<br />

“Ons financieel plan begint met het in kaart brengen<br />

van het financiële DNA van de klant. Wat is zijn of haar<br />

financiële beslisstijl? We onderscheiden hierbij tien<br />

unieke gedragsstijlen. In combinatie met de financiële<br />

gegevens van de klant brengen we vervolgens de<br />

impact van vooroverlijden, ziekte/arbeidsongeschiktheid,<br />

werkloosheid, pensionering en andere life events<br />

in beeld. Ons financieel plan gaat uit van netto lasten,<br />

zodat de klant bij elk scenario precies kan zien – in<br />

MijnGeldzaken.nl – of hij of zij geld overhoudt of te kort<br />

komt.”<br />

14 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Raymond de Vries (links) met collega’s Jacqueline Schrijver,<br />

Femke Ooms-Bloksma en Wouter Droog.<br />

SERVICE-ABONNEMENTEN<br />

Excellent Finance biedt ook de eventuele productoplossingen,<br />

maar die zijn niet leidend in het advies. Het<br />

kantoor zet namelijk nadrukkelijk in op service-abonnementen<br />

(naast een all-in tarief voor een los hypotheektraject).<br />

De Vries: “Toen ik Excellent Finance startte,<br />

was het verboden om zonder provisie te werken! Inmiddels<br />

is dat gelukkig helemaal gedraaid; bij de meer<br />

complexe producten is provisie niet meer toegestaan.<br />

De overgang naar service-abonnementen is bij ons soepel<br />

verlopen. En wij zien alleen maar voordelen. Service-abonnementen<br />

geven ons een stabiel inkomen, ze<br />

geven ons vrijheid van adviseren omdat we niet langer<br />

per se een product moeten adviseren om inkomen<br />

te hebben, en ze verlagen de drempel voor mensen om<br />

zich aanvullend te verzekeren. Uiteraard moet je wel<br />

helder zijn in je beloftes en goede afspraken maken en<br />

dit ook duidelijk communiceren. Wij doen dit in een certificaat.”<br />

HYPOTHEEKBESCHERMING<br />

Als het sec om het product overlijdensrisicoverzekering<br />

en hypotheekbescherming gaat, heeft Excellent Finance<br />

niet zoveel wensen. De Vries: “Hypotheekbescherming<br />

is een product dat zich goed heeft ontwikkeld. Wij hebben<br />

er weinig negatieve ervaringen mee. Wat we bij<br />

nieuwe klanten nog wel eens tegenkomen: ze hebben<br />

ooit deze dekking ergens afgesloten, maar zijn haar vervolgens<br />

vergeten en hebben er daarom ook geen beroep<br />

op gedaan terwijl dat wel had gekund. Soms lukt het<br />

om die polis alsnog te laten uitkeren.<br />

“Arbeidsongeschiktheid is een goed verzekerbaar<br />

risico, waarbij premie en uitkering goed tegen elkaar<br />

opwegen. Wij kijken altijd of er ook andere oplossingen<br />

zijn, bijvoorbeeld een collectieve verzekering. Voor ons<br />

verdienmodel maakt het niet uit; de klant betaalt ons<br />

immers voor het advies, niet voor het product.”<br />

ORV<br />

Met de ORV kan het kantoor ook goed uit de voeten. Wel<br />

zou De Vries in sommige situaties graag nadrukkelijker<br />

een periodieke uitkering voor achterblijvende partner<br />

en/of kinderen kunnen aanbieden. Hij pleit voor eerherstel<br />

van de nabestaandenlijfrente en erfrente. “Het is<br />

een heldere oplossing voor de klant, maar helaas wordt<br />

de spoeling bij deze producten steeds dunner.”<br />

Excellent Finance juicht het laten vallen door NHG<br />

van de ORV-verplichtstelling toe. De Vries: “Een goede<br />

zaak, want de verplichte verpanding maakte het lastig<br />

om tussentijds wijzigingen door te voeren. Bovendien is<br />

een verzekering overbodig als mensen over genoeg vermogen<br />

beschikken.<br />

“Jammer is dat er nu geldverstrekkers opstaan die<br />

zeggen: bij overlijden mag alleen boetevrij worden afgelost<br />

als het een verpande verzekering betreft. Voor de<br />

geldverstrekker mag het een kostenbesparing zijn, vanuit<br />

oogpunt van klantgerichtheid vinden wij dit een<br />

verkeerde ontwikkeling.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 15


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

DE PERCEPTIE <strong>VAN</strong> DE CONSUMENT IS DAT HET RISICO BEPERKT IS OF<br />

DE PREMIE TE HOOG. DAT IS EEN <strong>VAN</strong> DE OORZAKEN WAAROM VEEL<br />

CONSUMENTEN DIE EEN HYPOTHECAIR KREDIET AANGAAN GEEN<br />

WOONLASTENVERZEKERING AFSLUITEN.<br />

Adviseurselasticiteit<br />

TEKST JUR<strong>JE</strong>N OOSTERBAAN MARTINIUS, BUREAU DFO<br />

In verzekeringen zit een ingebouwde koopweerstand.<br />

Is de frequentie waarin het risico intreedt en<br />

de daarmee gepaard gaande schadelast laag, dan<br />

zal ook de premie laag zijn. In de normale economie<br />

geldt dat wanneer de prijs van een goed of dienst<br />

daalt, de vraag hiernaar stijgt. Bij verzekeringen ligt<br />

dit iets ingewikkelder. Want juist omdat de kans dat<br />

het risico intreedt laag is, is de verleiding voor de consument<br />

groot om te denken “dat gebeurt mij niet” en dus,<br />

ook al is de premie laag, de verzekering maar niet af te<br />

sluiten.<br />

Het tegenovergestelde stimuleert het afsluiten van<br />

de verzekering ook niet. Is de kans dat het risico intreedt<br />

hoog, dan zal de premie om dat risico te verzekeren<br />

ook hoog zijn. Ook dan is de consument niet snel<br />

geneigd de verzekering af te sluiten.<br />

In de kern is dit denk ik een van de oorzaken waarom<br />

veel consumenten die een hypothecair krediet aangaan<br />

geen woonlastenverzekering afsluiten. De perceptie<br />

van de consument is dat het risico beperkt is of de<br />

premie te hoog.<br />

‘Het is niet de prijselasticiteit<br />

die bepaalt of de<br />

woonlastenverzekering<br />

wordt afgesloten, maar de<br />

adviseurselasticiteit’<br />

GEEN PRIORITEIT<br />

Geldverstrekkers en de Nationale Hypotheek Garantie<br />

stellen een overlijdensrisicoverzekering en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

in het kader van een<br />

hypothecair krediet niet meer verplicht. De Wft eist<br />

wel dat de adviseur van hypothecair krediet aandacht<br />

aan dit onderwerp besteedt, maar de publicaties van de<br />

boetebesluiten door de AFM laten niet zien dat dit onderwerp<br />

voor de toezichthouder prioriteit heeft.<br />

Een consument die niet een innerlijke behoefte<br />

heeft om deze zekerheid aan te schaffen en stakeholders<br />

die dit ook niet stimuleren: het wekt geen verbazing<br />

dat het aandeel woonlastenverzekeringen daalt.<br />

IMPACT GROOT<br />

De kans dat het risico intreedt, mag dan klein zijn. De<br />

impact op betrokkenen indien dat risico zich wel voordoet,<br />

is echter heel groot. Een woning is zoveel meer<br />

dan een stapel stenen. Een woning biedt emotionele<br />

veiligheid voor bedreigingen van de ruwe en botte wereld<br />

‘buiten’. Het is het vaste punt in de herinneringen<br />

aan toen alles nog goed was. De woning is ook de veilige<br />

haven wanneer gedacht wordt aan de vele onzekerheden<br />

die de toekomst brengen zal.<br />

Juist consumenten die vaak volkomen onverwacht<br />

veel zekerheden kwijt zijn geraakt, hebben baat bij houvast<br />

aan dat vaste punt: de eigen woning. Het leed dat<br />

hen wordt toegevoegd indien de lasten van de woning<br />

niet meer voldaan kunnen worden, is enorm.<br />

Elke adviseur zou zich een voorstelling moeten maken<br />

van de situatie waarin hij deze kwetsbare klanten<br />

nadat zo een calamiteit heeft plaatsgevonden op bezoek<br />

krijgt met de vraag “waarom heb je ons niet dringender<br />

aangeraden om deze verzekering af te sluiten?”<br />

16 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Jurjen Oosterbaan:<br />

‘Woning als veilige<br />

haven.’<br />

Een vraag vol emoties met op de achtergrond de tragedie<br />

van het moeten verlaten van de veilige omgeving.<br />

Natuurlijk kun je als adviseur een juridisch onderbouwd<br />

antwoord geven. Maar of je als adviseur trots op<br />

jezelf mag zijn, is een andere vraag.<br />

ZEKERHEDEN<br />

Ik zie dat de conversie van woonlastenverzekeringen<br />

per distributiekanaal verschilt. Ik zie ook dat zelfs binnen<br />

kantoren de conversie per adviseur verschilt. Objectief<br />

is hiervoor geen verklaring te geven. Een mogelijke<br />

verklaring zie ik echter wel. Het is niet de prijselasticiteit<br />

die bepaalt of de woonlastenverzekering wordt afgesloten,<br />

maar het is de adviseurselasticiteit. De mate<br />

waarin de adviseur oprecht moeite wil doen klanten<br />

tegen zichzelf te beschermen, bepaalt de conversie van<br />

woonlastenverzekeringen en daarmee het toekomstige,<br />

onnodige extra leed van huiseigenaren en nabestaanden<br />

die wreed door het lot zijn getroffen.<br />

Niet de omzetsnelheid (hoeveel adviezen en bemiddelingen<br />

per tijdseenheid), maar hoeveel consumenten<br />

heb je nu echt bij de hand genomen naar zekerheid is<br />

de vraag die elke adviseur zichzelf elke dag zou moeten<br />

stellen. Het is te wensen dat adviseurs, groot en<br />

klein, zich nog meer realiseren dat zij een beroep hebben<br />

waar ze trots op mogen zijn. Mits ze de belangen<br />

van en de zekerheden voor de klant centraal blijven<br />

stellen. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 17


PARTNER IN KENNIS<br />

DE AOV IS GEEN POPULAIR ONDERWERP BIJ HYPOTHEEKGE-<br />

SPREKKEN. KLANTEN HEBBEN HUN DROOM<strong>HUIS</strong> VOOR OGEN,<br />

DAN KAN HET VOOR EEN FINANCIEEL ADVISEUR LASTIG ZIJN DE<br />

DROOM TE VERSTOREN MET DE VRAAG: WAT GEBEURT ER BIJ AR-<br />

BEIDSONGESCHIKTHEID? TOCH ONDERSTEUN <strong>JE</strong> DE KLANT JUIST<br />

DOOR HET ONDERWERP AAN TE KAARTEN, ZEGT HYPOTHECAIR<br />

PLANNER KLAAS SCHIPPERS. “EN DAT GAAT HET BESTE ZONDER<br />

HET WOORD ARBEIDSONGESCHIKTHEID TE GEBRUIKEN.”<br />

Callas Credit Life over AOV in het adviesgesprek<br />

Klant in verhaal<br />

meenemen<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD PANDOMO HYPOTHEKEN<br />

Eind 2019 waren 818.000 Nederlanders<br />

geheel of gedeeltelijk<br />

arbeidsongeschikt, verwacht<br />

wordt dat dit aantal tijdens de<br />

coronacrisis flink toeneemt.<br />

Deze groep ontvangt een uitkering volgens<br />

de oude WAO, Wajong of WIA, die<br />

in 2005 werd ingevoerd. Het aantal WIAgerechtigden<br />

stijgt sinds 2016 jaarlijks<br />

met 40.000 à 45.000 mensen. De groep<br />

55-plussers vormt daarbij de hoofdmoot,<br />

maar onderzoek van het CBS toont aan,<br />

dat mentale klachten als burn-outs juist<br />

onder jongeren relatief vaak voorkomen.<br />

“Mensen denken bij arbeidsongeschiktheid<br />

vaak aan fysieke klachten”,<br />

zegt Klaas Schippers, hypothecair planner<br />

bij Pandomo Hypotheken, “en dat is<br />

meteen de reden dat ze zichzelf niet tot<br />

de risicogroep rekenen. Ja, iemand die op<br />

kantoor werkt, loopt minder kans op een<br />

hernia dan bijvoorbeeld een pakketbezorger,<br />

maar overspannenheid en burnout<br />

liggen altijd op de loer. Het ontwikkelt<br />

zich sluipenderwijs, mensen kunnen<br />

op een gegeven moment niet meer<br />

vooruit. Het is op zich vreemd dat aan<br />

een ORV doorgaans wel waarde wordt<br />

gehecht, terwijl dat risico veel geringer is<br />

dan arbeidsongeschiktheid. De oplopende<br />

instroomcijfers van de WIA zeggen<br />

wat dat betreft voldoende.”<br />

FINANCIËLE RUST<br />

Onbekend maakt onbemind. Daar komt<br />

nog bij dat klanten zich liever focussen<br />

op de aankoop van hun woning en de<br />

maandelijkse lasten en dat financieel adviseurs<br />

niet direct iets verdienen aan een<br />

AOV. Waarom zou je het onderwerp dan<br />

überhaupt willen aankaarten? “Omdat je<br />

jezelf tekort doet, als je het laat schieten”,<br />

antwoordt Schippers. “Wie een duurzame<br />

relatie met klanten wil opbouwen, vertelt<br />

het complete verhaal. Jij zorgt voor financiële<br />

rust, dat is ook de reden dat klanten<br />

blijven terugkomen voor advies.”<br />

Niettemin kan het behandelen van<br />

een AOV lastig zijn in hypotheekgesprekken,<br />

erkent Schippers. De eerste stap is<br />

volgens hem de klant bewegen na te<br />

denken over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.<br />

Een realistisch verhaal<br />

dat direct aansluit bij de situatie van de<br />

klant, levert naar zijn ervaring de beste<br />

resultaten op. “Het woord arbeidsongeschiktheid<br />

gebruik ik bij voorkeur niet,<br />

want dat is te abstract voor veel klanten.<br />

De omschrijving ‘langdurige ziekte’<br />

schetst al een duidelijker beeld. Ik vraag<br />

hoe iemands leven eruit ziet als hij of zij<br />

door langdurige ziekte nog maar gedeeltelijk<br />

of helemaal niet meer kan werken.<br />

Klanten maken een inkomensval, komen<br />

thuis te zitten, er ontstaan spanningen in<br />

het gezin en in het ergste geval moeten<br />

mensen hun huis verlaten. Welke alternatieven<br />

zijn er dan? Probeer maar eens<br />

een nieuwe, goedkopere woning te vinden<br />

en vanuit de WIA een hypotheek te<br />

krijgen. Kortom, mensen kunnen in een<br />

cirkel van misère belanden. Helaas zie<br />

ik dat ook wel in de praktijk terug. Het<br />

goede nieuws is dat we deze problemen<br />

kunnen voorkomen.”<br />

18 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

BEWUSTWORDING<br />

Als de bewustwording bij klanten eenmaal<br />

aanwezig is, dan kan AOV op natuurlijke<br />

wijze onderdeel worden van<br />

hypotheekgesprekken. Het thema smelt<br />

als het ware samen met alle andere inkomensvraagstukken<br />

en risico’s. Schippers<br />

behandelt AOV nooit als losstaand<br />

onderdeel. “Het totaal aan beschikbare<br />

financiële middelen, leefstijl, verwachtingen,<br />

te dragen risico’s en doelen van een<br />

specifieke klant, levert de gewenste zekerheid<br />

op. Wat heeft iemand nodig om<br />

rond te komen? Heeft de werkgever iets<br />

geregeld? Waar wil een klant staan na<br />

pensionering? Alles weegt mee om tot<br />

een oplossing te komen.”<br />

Vaak worden daarbij de nodige tekeningen<br />

en berekeningen op papier gemaakt.<br />

De pennenvruchten komen bij<br />

nieuwe gesprekken weer op tafel. “Klanten<br />

vragen vaak of ze de aantekeningen<br />

mogen houden, ze vinden die schetsen<br />

soms zelfs meer zeggen dan het adviesrapport.<br />

Je neemt klanten verder mee in<br />

het verhaal door situaties en oplossingen<br />

voor hen uit te tekenen. Adviseren is een<br />

vak van communiceren, verbaal, non-verbaal<br />

én via beelden.”<br />

KOSTEN VALLEN MEE<br />

Om verder inzicht te geven in de mogelijkheden<br />

voor klanten, is de Inkomensplanner<br />

van Callas Credit Life volgens<br />

Klaas Schippers een handige tool. Het<br />

benodigde inkomen bij langdurige ziekte<br />

in combinatie met alle beschikbare middelen,<br />

komt er haarscherp mee in beeld.<br />

“Klanten met een loondienstfunctie houden<br />

bij langdurige ziekte de eerste twee<br />

jaar ten minste zeventig procent van het<br />

laatstverdiende bruto maandloon over.<br />

Wat blijft er dan onder de streep over,<br />

wat heb je nodig en hoe komen we daar?<br />

En wat gebeurt er na twee jaar, als de<br />

WIA in beeld komt? Dat is in essentie wat<br />

je laat zien. Je kunt er allerlei waardes<br />

aan toevoegen of weer verwijderen.”<br />

De hypothecair planner voegt bij de<br />

berekening van de maandlasten de kosten<br />

voor hypotheek, ORV en AOV samen.<br />

“Zou ik ze los halen, dan zijn klanten toch<br />

eerder geneigd te zeggen: laat dit maar<br />

Klaas Schippers (Pandomo Hypotheken):<br />

‘Wie een duurzame relatie met<br />

klanten wil opbouwen, vertelt<br />

het complete verhaal.’<br />

achterwege. Nu krijgen ze het totaalbedrag<br />

voorgerekend en vinden ze het vaak<br />

meevallen. Is dat voor alles, vragen ze<br />

dan. Jazeker, daarmee ben je prima beschermd.<br />

Het merendeel van de hypotheekklanten<br />

die ik adviseer, besluit om<br />

arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren.<br />

Alles komt neer op het begrijpen van<br />

de reden om jezelf te willen beschermen<br />

én op de werking van het product.”<br />

VEILIGE HAVEN<br />

Schippers adviseert onder andere de Inkomensgarantie<br />

van Callas Credit Life,<br />

een verzekering die de WIA-uitkering<br />

aanvult tot een benodigd maandinkomen.<br />

“Het is een mooi product dat je<br />

voor de klant op maat kunt maken. Het<br />

gaat erom dat mensen gegarandeerd<br />

zijn van hun woning. Niet meer kunnen<br />

werken, betekent zoveel meer dan teruggang<br />

in inkomen. Ziekte speelt opeens<br />

een hoofdrol, de gezinssituatie verandert<br />

en mensen kunnen zich verloren voelen.<br />

Dan is het prettig als je in elk geval je veilige<br />

haven behoudt.” n<br />

www.callascreditlife.nl/adviseur<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 19


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

20 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

DE CORONACRISIS BENADRUKT NOG EENS HET<br />

BELANG <strong>VAN</strong> FINANCIËLE BUFFERVORMING. MAAR<br />

ADVISEURS LATEN KANSEN LIGGEN.<br />

Kansen pakken<br />

bij financiële<br />

buffervorming<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

We leven in een tijd waarin informatie<br />

over ons wordt uitgestrooid<br />

als hagelslag. Dus zou je denken<br />

dat mensen op de hoogte zijn van<br />

belangrijke ontwikkelingen. Toch<br />

valt dat vies tegen, in ieder geval<br />

op financieel vlak. Uit onderzoek eind vorig jaar in<br />

opdracht van Wijzer in geldzaken bleek dat 41 procent<br />

niet op de hoogte was van de wijzigingen bij de overdrachtsbelasting.<br />

In de doelgroep die het meest profiteert<br />

van de veranderingen, mensen tot 35 jaar, lag dit<br />

percentage op 34 procent, nog steeds veel. Iets meer<br />

dan een derde was niet bekend met de verhoging van<br />

de vrijstelling bij de vermogensrendementsheffing.<br />

Voor de financieel adviseur prachtkansen om zich bij de<br />

klant weer even in de kijker te spelen dus. Maar doet u<br />

dat ook?<br />

Het belangrijkste financiële advies dat Nederlanders<br />

zichzelf in het onderzoek geven, is om voldoende<br />

spaargeld achter de hand de houden voor onverwachte<br />

uitgaven (34 procent). Op de tweede plaats staat het bezuinigen<br />

op niet noodzakelijke uitgaven (achttien procent).<br />

Slechts vier procent geeft aan zichzelf het advies<br />

om zich te verdiepen in de pensioensituatie. Weer zo’n<br />

mooie kans om zich als adviseur te profileren! Prima<br />

natuurlijk om als consument wat geld achter de hand<br />

te houden voor tegenvallers als een kapotte wasmachine.<br />

Maar buffervorming is toch echt iets heel anders<br />

dan een paar honderd of duizend euro achter de hand<br />

te houden op een spaarrekening. Feitelijk is vermogensvorming<br />

gevraagd. Maar wat doet u om uw klanten<br />

hiervan alleen al bewust te maken? De invulling is<br />

dan nog even een tweede. Hoewel niet minder belangrijk.<br />

Want met iedere maand 50 euro inleggen op een<br />

beleggingsrekening, bouw je toch echt niet het kapitaal<br />

op voor een grandioos aanvullend pensioen. Kijk in uw<br />

portefeuille voor wie vermogensvorming interessant is<br />

en benader deze klanten met een serieuze propositie.<br />

Want bij vermogensvorming is het wel zaak dat u weet<br />

waar u het over heeft.<br />

‘Geef iedereen een<br />

adviesvoucher, dat kan<br />

er ook nog wel bij’<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 21


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

CORONACRISIS = KANS<br />

Een op het eerste gezicht enorme bedreiging is de coronacrisis.<br />

Heel wat mensen zijn al hard geraakt in hun<br />

inkomen en dat gaan er misschien nog wel veel meer<br />

worden. Want zelfs al zouden de vaccins werken en<br />

zelfs al zou de situatie snel terugkeren naar ‘normaal’,<br />

dan nog zal de economie een tijd nodig hebben om terug<br />

te keren op het oude niveau of beter. Op dit moment<br />

is de cruciale vraag, schatten wij in, of de overheid<br />

de corona-ondersteuning van bedrijven lang genoeg<br />

weet vol te houden. Die ondersteuning lijkt nog<br />

tot ver in 2021 en misschien nog wel langer nodig. Maar<br />

ze moet wel ergens van worden betaald. En hoe diep<br />

zijn de zakken van Nederland werkelijk?<br />

Toch biedt de crisis financieel adviseurs ook de kans<br />

om met particulieren en ondernemers rond de tafel te<br />

gaan zitten (digitaal weliswaar nu even, maar dat blijkt<br />

prima te kunnen). Om samen te kijken naar de financiële<br />

toekomst. Misschien dat buffervorming er voor veel<br />

mensen nu even niet in zit, adviezen richting een gezonde<br />

financiële toekomst zijn natuurlijk altijd goed.<br />

Wel jammer dat de overheid deze advisering nu niet<br />

even flink stimuleert. Geef iedereen een adviesvoucher,<br />

dat kan er ook nog wel bij. Of geef gehoor aan die lang<br />

gekoesterde wens van adviseurs: maak de kosten van<br />

een financieel plan fiscaal aftrekbaar.<br />

Als adviseur zul je op adviesvouchers niet meteen<br />

binnenlopen. Maar de goodwill die ontstaat, is ook wat<br />

waard. En natuurlijk is er de follow-up die vanzelf ontstaat<br />

als de adviseur mensen in tijden van nood goed<br />

heeft geholpen.<br />

‘Waarom geen<br />

Pensioenvergunning<br />

Light?’<br />

PENSIOEN<br />

Het nieuwe pensioenstelsel, dat de komende jaren zijn<br />

beslag moet krijgen, biedt mooie advieskansen. Wat<br />

ontzettend jammer daarom dat zoveel kantoren de<br />

pensioenpijp aan Maarten hebben gegeven in de tijd<br />

dat de vakbekwaamheidseisen werden aangescherpt.<br />

Nu dreigt een hele interessante koek te worden verdeeld<br />

onder een relatieve kleine groep pensioenspecialisten.<br />

Natuurlijk is zoiets als invaren van pensioenregelingen<br />

in het nieuwe stelsel specialistenwerk. Maar<br />

op onderdelen kunnen minder gespecialiseerde adviseurs<br />

ook prima een bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij<br />

de communicatie over het nieuwe pensioencontract<br />

van werkgever naar werknemer. Want ook al krijgt<br />

de werknemer als het erop aan komt maar beperkt de<br />

vrije hand bij de vormgeving van zijn pensioenpotje, er<br />

is toch genoeg uit te leggen. Natuurlijk kan er veel digitaal,<br />

maar zeker bij de voor veel mensen lastige pensioenmaterie<br />

niet alles.<br />

De AFM in het position paper ‘Het belang van een<br />

uitlegbaar pensioenstelsel’: “Bij een zorgvuldige overgang<br />

naar het nieuwe stelsel spelen ook financiële adviseurs<br />

een rol. De AFM roept op om adviseurs in het<br />

transitietraject voldoende tijd te geven om zich voor te<br />

bereiden op het adviseren van werkgevers- en werknemersorganisaties,<br />

naast individuele deelnemers.”<br />

Klinkt goed, maar de werkelijk is anders. Waarom<br />

geen Pensioenvergunning Light ingevoerd? Natuurlijk<br />

niet zonder over één nacht ijs te gaan. Maar op zo’n manier<br />

dat minder complexe pensioenzaken ook door andere<br />

dan echte pensioenadvieskantoren kunnen worden<br />

opgepakt. Dan wordt ook voorkomen dat kleinere<br />

bedrijven straks en masse in een mal worden geschoven,<br />

omdat ze financieel voor de grote kantoren minder<br />

interessant zijn.<br />

OVERWAARDE<br />

Geldverstrekkers en toezichthouders hameren op het<br />

belang om af te lossen op de hypotheek. Niet zo raar,<br />

gezien het kapitaalbeslag van de vele aflossingsvrij hypotheken<br />

die in het verleden gemakkelijk zijn uitgegeven<br />

in de jacht op marktaandeel. De NVB startte in<br />

2018 zelfs de campagne ‘Word ook aflossingsblij’. “Banken”,<br />

aldus de NVB afgelopen november, “zijn zeer tevreden<br />

over de resultaten maar houden zorgen over de<br />

groep mensen die weet dat ze straks hun woonlasten<br />

mogelijk niet kunnen betalen, maar nog geen maatregelen<br />

treft.”<br />

Puur bezien vanuit de woningeigenaar valt het probleem<br />

echter wel mee, nu de prijzen van woningen zo<br />

explosief stijgen. Het is zeker goed om met de klant<br />

rond de tafel te gaan (digitaal nu even dan dus), maar<br />

niet per se vanuit het aflosvrij verhaal. De vraag voor<br />

senioren op dit moment is veel meer hoe de overwaarde<br />

uit het huis te halen. Verzilver- of opeethypotheken<br />

zijn een optie (hoewel de AFM de makers van deze producten<br />

onlangs flink op de vingers heeft getikt omdat<br />

hun productontwikkeling onvoldoende zorgvuldig zou<br />

zijn). Maar mensen kunnen de overwaarde natuurlijk<br />

ook vrijspelen door het huis te verkopen en kleiner te<br />

gaan wonen. Dat kan het advies ook zijn dus.<br />

22 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

SERVICE-ABONNEMENTEN<br />

Dit laat meteen ook zien hoe belangrijk het is om je als<br />

adviseur niet helemaal op te knopen aan productgerelateerde<br />

beloning. Prima natuurlijk om een tarief te rekenen<br />

als iemand een product afneemt. Maar er is zoveel<br />

advieswerk denkbaar dat niet per se tot een voor<br />

de adviseur financieel interessant product leidt, dat het<br />

zonde is om dat te laten liggen. Een service-abonnement<br />

maakt dat de adviseur wordt beloond voor het advies,<br />

niet voor het product. Dan kun je als adviseur bijvoorbeeld<br />

ook een broodfonds adviseren in plaats van<br />

een AOV aan een zelfstandige die het door de coronacrisis<br />

moeilijk heeft. Misschien is dit voor uw kantoor het<br />

moment om de switch naar service-abonnementen geheel<br />

of gedeeltelijk te maken.<br />

PREMIENAZORG<br />

Of je als adviseur in zo’n abonnement ook premienazorg<br />

moet willen bieden? De Kifid Commissie van Beroep<br />

oordeelde vorig jaar dat er vanuit de Wft géén<br />

premienazorgplicht bestaat bij ORV (en daarmee<br />

feitelijk ook bij andere verzekeringen niet). Als adviseur<br />

‘Bestaande klant als<br />

grootste buffer’<br />

kun je er echter nog steeds voor kiezen die nazorg<br />

wél te bieden. Lijkt ons echter geen goed idee, want<br />

het legt de nadruk op de prijs in plaats van een goede<br />

verhouding tussen prijs en (advies)kwaliteit. Het laatste<br />

is juist het domein van de adviseur. Premienazorg<br />

is bovendien heel veel werk en het geeft onrust in<br />

de portefeuille. Daarnaast is er – bij vlagen – druk<br />

op verzekeraars om premieverlagingen ook door te<br />

geven aan bestaande klanten. Als het inderdaad ooit<br />

zo ver komt, regelt de premienazorg zich vanzelf.<br />

Maar: aandacht aan de bestaande klant is zeker wel<br />

belangrijk. Want als het erop aan komt, is die bestaande<br />

klant en niemand anders uw grootste buffer! n<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 23


PARTNER IN KENNIS<br />

DENKT U ZICH EENS DE SITUATIE IN DAT DE OVERHEID IN NE-<br />

DERLAND NOOIT DE WIJSHEID HAD GEHAD OM TE EISEN DAT AU-<br />

TO’S VOORZIEN ZIJN <strong>VAN</strong> EEN VEILIGHEIDSGORDEL. EN DUS OOK<br />

NIET DE VERPLICHTING OM DEZE TIJDENS HET RIJDEN TE DRA-<br />

GEN. HOE ZOU HET GESPREK BIJ DE DEALER DAN VERLOPEN?<br />

Goed idee: veiligheidsgordel<br />

als extra<br />

optie bij uw auto?<br />

TEKST DICK DE KRUIJK, SCILDON | BEELD WIEP <strong>VAN</strong> APELDOORN<br />

Gaat de verkoper dan<br />

echt veel tijd besteden<br />

aan het uitleggen van<br />

het nut en de verschillen<br />

van de diverse veiligheidsgordels<br />

die voor die betreffende<br />

auto beschikbaar zijn? En de klant?<br />

Hoeveel klanten nemen de beslissing<br />

om extra geld uit te geven aan iets dergelijks?<br />

De meeste klanten hebben immers<br />

nooit een ernstig verkeersongeval<br />

meegemaakt, gordels zijn duur en niet<br />

comfortabel. Zij zijn bovendien allemaal<br />

perfecte rijders en maken geen ongevallen.<br />

Toch?<br />

Wereldwijd hebben overheden hun<br />

verantwoordelijkheid genomen en het<br />

dragen van veiligheidsgordels in de auto<br />

verplicht gesteld. Dat heeft veel doden<br />

en zwaargewonden gescheeld. Maar ook<br />

en vooral heel erg veel menselijk leed en<br />

kosten zijn voorkomen.<br />

ANDER BEELD ROL OVERHEID<br />

Hoe anders is het beeld van de rol van de<br />

overheid bij het beschermen van consumenten<br />

bij het aangaan van een hypothecair<br />

krediet. Ook hier weten wij dat<br />

er maar een heel kleine kans is dat een<br />

consument die een dergelijke lening aangaat,<br />

gedurende deze lening arbeidsongeschikt<br />

wordt of komt te overlijden. We<br />

weten echter ook dat, als er wel iets misgaat,<br />

enorm schrijnende situaties kunnen<br />

ontstaan die het leven van de consument<br />

zelf of diens huisgenoten kunnen<br />

ruïneren. Simpelweg omdat de woonlasten<br />

door de arbeidsongeschiktheid of het<br />

overlijden niet meer te dragen zijn, waardoor<br />

de woning moet worden verlaten<br />

en er dan vaak geen alternatieve betaalbare<br />

woonruimte beschikbaar is.<br />

Kortom, het gaat over ‘impact en<br />

waarschijnlijkheid’. De kans is klein, maar<br />

als het misgaat… In- en intrieste situaties<br />

zijn dan mogelijk het gevolg. Waar<br />

de overheid de inzittenden van een<br />

auto wel tegen zichzelf in bescherming<br />

neemt, laat men de consumenten, die<br />

voor een stabiele leefsituatie afhankelijk<br />

zijn van het kunnen betalen van hun<br />

woonlasten, geheel vrij. En daarmee is de<br />

consument in toenemende mate onbeschermd.<br />

AANBIEDERS KIJKEN ANDERE KANT<br />

OP<br />

In de tijd dat het hypothecair krediet<br />

vaak hoger was dan de onderliggende<br />

waarde van de woning, waren de geldverstrekkers<br />

fel op de aanwezigheid van<br />

een overlijdensrisicoverzekering bij een<br />

hypothecair krediet. Een overlijdensrisicoverzekering<br />

waarbij een eventuele uitkering<br />

dan natuurlijk wel verpand werd<br />

aan de geldverstrekker. Een beleid dat<br />

niet alleen ingegeven was door oprechte<br />

zorg voor de consument, maar ook ter<br />

bescherming van de eigen positie. Maar<br />

nu de waarde van de woningen sterk is<br />

gestegen, is het een heel ander verhaal.<br />

En plotseling is vrijheid blijheid weer het<br />

motto!<br />

ENORME FINANCIËLE SCHADE<br />

Scildon heeft in eerdere publicaties de<br />

metafoor van de veiligheidsgordels gebruikt<br />

en heeft daarbij gewezen op fi-<br />

24 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

nanciële schade voor de gezinnen en de<br />

maatschappij. In opdracht van Scildon is<br />

in 2020 nader onderzocht hoe groot die<br />

financiële schade nu werkelijk is, kijkend<br />

naar vooroverlijden bij huishoudens met<br />

een koop- of een huurwoning. In Nederland<br />

overlijden jaarlijks ruim 150.000<br />

mensen. Uit het onderzoek (Fred de Jong<br />

en Björn Bierhaalder, 2020) blijkt dat<br />

door het ontbreken van een overlijdensrisicoverzekering<br />

er voor tenminste 25.000<br />

huishoudens grote financiële problemen<br />

ontstaan. Circa 40 procent van de gezinnen<br />

met een koopwoning heeft geen<br />

ORV, bij gezinnen met een huurwoning<br />

is zelfs 69 procent onverzekerd. Gezinnen<br />

zonder verzekering lopen het risico<br />

de woonlasten niet langer te kunnen<br />

dragen. Naast de betaalbaarheid van de<br />

woonlasten maken de gezinnen zonder<br />

ORV zich ook grote zorgen over de kosten<br />

voor het normale levensonderhoud en<br />

de studie van kinderen. De schade voor<br />

deze huishoudens wordt door de onderzoekers<br />

geschat op 385 miljoen euro per<br />

jaar!<br />

Uit het onderzoek van Bierhaalder<br />

en De Jong kwam verder naar voren dat<br />

ook gezinnen met een ORV het risico lopen<br />

in de financiële problemen te komen.<br />

Maar liefst 28 procent van de huishoudens<br />

met een hypotheek en een ORV<br />

komt toch in de financiële problemen bij<br />

het overlijden van een kostwinner, simpelweg<br />

omdat de verzekerde bedragen<br />

niet juist zijn ingeschat. Dus ook onderverzekering<br />

is een serieus probleem. In<br />

de metafoor van de gordels blijken deze<br />

niet altijd voldoende veiligheid te bieden<br />

omdat ze ‘verkeerd zijn afgesteld’.<br />

Dick de Kruijk: ‘Financieel adviseurs<br />

hebben de sleutel in handen voor<br />

het verlichten van de problematiek’<br />

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN<br />

We zouden als sector meer oog moeten<br />

hebben voor al het leed dat het gevolg<br />

kan zijn van het feit dat we geen ‘veiligheidsgordel’<br />

verplicht stellen. Het probleem<br />

van het on- en onderverzekerd zijn<br />

kunnen we niet op het bordje van een<br />

specifieke partij binnen onze sector leggen.<br />

Wat duidelijk is, en dat is opnieuw<br />

een compliment voor de financieel adviseurs,<br />

is dat de financieel adviseurs wel<br />

de sleutel voor het verlichten van de problematiek<br />

in handen hebben. Het is echter<br />

onzinnig om het bij die constatering<br />

te laten.<br />

Bedrijfstak breed moeten wij deze<br />

uitdagingen benoemen en aanpakken.<br />

Daarmee kan de adviseur zijn of haar<br />

taak immers pas goed invullen.<br />

Denk daarbij ook aan toezichthouders<br />

die erop kunnen aandringen dat<br />

consumenten geadviseerd moeten worden<br />

om, bij het aangaan van langjarige<br />

financiële verplichtingen, standaard de<br />

‘veiligheidsgordel’ af te nemen. Ook zijn<br />

er de opleiders die nog indringender kunnen<br />

ingaan op de feitelijke gevolgen van<br />

een calamiteit waarbij er geen veiligheidsgordel<br />

was. Bovendien zijn er de hypotheekaanbieders<br />

die wel in staat zijn<br />

consumenten met risico-opslagen tot aflossing<br />

te stimuleren, maar nog niet met<br />

risico-opslagen werken wanneer voorzieningen<br />

ontbreken die bij calamiteiten de<br />

betaalcapaciteit van de consument veiligstellen.<br />

Tenslotte verzekeraars en de<br />

onafhankelijke adviseurs zelf. Zij kunnen<br />

een belangrijke rol vervullen om consumenten<br />

nog beter voor te lichten over<br />

de risico’s en de financiële gevolgen van<br />

overlijden. Consumenten zien onafhankelijke<br />

adviseurs als hun belangrijkste<br />

aanspreekpunt op financieel gebied.<br />

Zullen we in 2021 er daarom met elkaar<br />

de schouders onder zetten? Geen<br />

auto zonder veiligheidsgordel. En geen<br />

woning zonder woonzekerheid. n<br />

Dick de Kruijk is Manager Marketing & Innovatie<br />

bij Scildon<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 25


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

SINDS 1993 HOUDT MONEYVIEW DE PREMIES <strong>VAN</strong> OVERLIJDENS-<br />

RISICOVERZEKERINGEN BIJ. IN HET <strong>SPECIAL</strong> ITEM DAT ELK JAAR IN<br />

JANUARI VERSCHIJNT, IS TE LEZEN HOE DEZE ZICH IN <strong>VAN</strong>AF 2002<br />

ONTWIKKELEN. IN DAT JAAR WERD DE EURO INGEVOERD EN HEEFT<br />

MONEYVIEW DE PROFIELEN HERZIEN EN GESTANDAARDISEERD, OP BASIS<br />

WAAR<strong>VAN</strong> DE VOORTSCHRIJDING <strong>VAN</strong> PREMIES WORDT BIJGEHOUDEN.<br />

Einde premiedaling<br />

nog niet in zicht<br />

TEKST DION <strong>VAN</strong> DER MOOREN, MONEYVIEW<br />

MoneyView streeft sinds de oprichting<br />

in 1993 naar maximale transparantie<br />

van financiële producten.<br />

Vanaf het begin publiceert het<br />

bedrijf vergelijkingen waarin een<br />

zo groot mogelijk deel van de verkrijgbare<br />

producten wordt betrokken en getoond. Tegenwoordig<br />

lijkt dit vanzelfsprekend. In de beginjaren<br />

was dat zeker niet het geval. De meeste verzekeraars<br />

waren terughoudend met het beschikbaar stellen van<br />

de door MoneyView gevraagde informatie. De producten<br />

premiegegevens werden hoofdzakelijk gebruikt in<br />

een vergelijkingsapplicatie voor banken en verzekeraars.<br />

Hiermee konden productmanagers eigen producten<br />

benchmarken met die van de concurrenten. MoneyView<br />

stelde een belangrijke voorwaarde aan het<br />

‘De meeste verzekeraars<br />

waren terughoudend met<br />

het beschikbaar stellen van<br />

de gevraagde informatie’<br />

gebruik van de applicatie: wie deze wilde gebruiken,<br />

moest ook met de eigen producten opgenomen zijn in<br />

de database. Naarmate het aantal afnemers toenam,<br />

groeide zo ook de inhoud.<br />

Financieel adviseurs maakten in die tijd nog nauwelijks<br />

gebruik van vergelijkingsmogelijkheden. Er werd<br />

doorgaans bemiddeld voor een beperkt aantal aanbieders,<br />

daartoe gestimuleerd met aan omzet gerelateerde<br />

bonussen die fors konden oplopen. Zelf goede vergelijkingen<br />

maken was bovendien geen sinecure. Het kostte<br />

de adviseur veel tijd om berekeningen te maken in allerlei<br />

verschillende berekeningsprogramma’s die verzekeraars<br />

hen toestuurden. Offertesoftware was soms<br />

nog in MS DOS gemaakt en updates werden verspreid<br />

via diskettes per post. MoneyView vroeg premies op bij<br />

verzekeraars aan de hand van invulbladen met zogenaamde<br />

maatmannen, per fax en later via e-mail. De<br />

premies werden door de verzekeraar ingevuld, waarna<br />

MoneyView deze in de database zette.<br />

De versnelling kwam vanaf 2002 met de opkomst<br />

van internetvergelijker Independer. MoneyView leverde<br />

de productdata en faciliteerde de premieberekeningen.<br />

Voor het eerst konden consumenten zelf producten vergelijken<br />

en berekenen. Met slimme marketing wist Independer<br />

de massa te bereiken. Daarna duurde het niet<br />

lang voordat de impact doordrong tot verzekeraars: wie<br />

26 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

niet op Independer stond, had een forse achterstand ten<br />

opzichte van de concurrent die wel informatie leverde.<br />

Adviseurs kregen in 2007 te maken met de Wet op<br />

het financieel toezicht. Adviseurs werden geacht een<br />

gedegen vergelijking te maken, voordat een keuze werd<br />

gemaakt voor het te adviseren product. De onderbouwing<br />

van deze keuze moest worden vastgelegd. Money-<br />

View speelde hierop in met de intermediaire applicaties<br />

Advisa, waarmee voorwaarden vergeleken konden<br />

worden en AeQuote voor het berekenen van premies en<br />

opbrengsten. De vergelijkingsrapportages uit deze applicaties<br />

voldeden aan de eisen die de Wft stelde aan<br />

het vastleggen van de gemaakte productkeuze.<br />

Dankzij deze ontwikkelingen is het min of meer<br />

vanzelfsprekend geworden dat aanbieders met hun<br />

producten beschikbaar willen zijn in vergelijkingsapplicaties,<br />

zowel op internet als voor adviseurs. Het overzicht<br />

dat MoneyView over de markt heeft is sindsdien<br />

nagenoeg volledig. Deze toegenomen transparantie<br />

draagt er tevens aan bij dat producten op veel rationelere<br />

grondslagen worden ontwikkeld dan voorheen.<br />

ONTWIKKELING AANTAL AANBIEDERS<br />

In 2002 omvatte de vergelijking 33 aanbieders, met illustere<br />

verzekeraars als Royal Nederland, Zurich en<br />

Zwolsche Algemeene. Tot eind 2006 bleef het aantal<br />

aanbieders vrijwel ongewijzigd. Er viel een aantal grote<br />

namen weg, zoals AMEV, Stad Rotterdam, Nieuw Hollandse<br />

Lloyd en Bouwfonds. Hun plek werd ingenomen<br />

door nieuwkomers als MoneYou, Cardif en Conservatrix.<br />

In 2007 steeg het aantal aanbieders flink naar 41<br />

om in 2008 tot het hoogste aantal van 43 aanbieders<br />

te komen. In die periode kwamen er naast aanbieders<br />

zoals Leidsche, Paerel Leven, DELA en Woonfonds ook<br />

nieuwe soorten aanbieders bij zoals Innofin, Nationale<br />

Hypotheek Pas, Azenz, Dazure, TAF en Xtensive. Dat waren<br />

geen traditionele levensverzekeraars dus maar volmachtbedrijven,<br />

die met een of meerdere verzekeraars<br />

samenwerkten en onder eigen label een verzekering in<br />

de markt zetten. Grote namen verdwenen ondertussen<br />

van het toneel, waaronder AXA, DBV, Cordares en Winterthur.<br />

Bron: MoneyView<br />

Dion van der Mooren:<br />

‘Gemiddelde ORV-premie<br />

sinds 2002 met ruim<br />

60 procent gedaald’<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 27


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

‘Na het voorlopige dieptepunt<br />

in 2012 met slechts 24<br />

aanbieders kwamen er weer<br />

nieuwe spelers de markt op’<br />

In de jaren daarna nam het aantal aanbieders af, vooral<br />

door overnames en fusies. Zo zijn Falcon Leven, Interlloyd<br />

en Paerel Leven in 2009 gestopt, maar ook aanbieders<br />

die nog niet zo heel lang op de markt waren verdwenen<br />

in de jaren daarna van de markt, zoals Azenz, Xtensive,<br />

MoneYou en Loyalis. Na het voorlopige dieptepunt in<br />

2012 met slechts 24 aanbieders kwamen er weer nieuwe<br />

spelers de markt op, onder andere Brand New Day, Callas,<br />

DAK, GoedGenoeg (met de pakkende productnaam<br />

‘Dood gaan’) en de Belgische verzekeraar Patronale.<br />

Sinds 2014 daalt het aantal aanbieders jaarlijks gestaag.<br />

Door fusies zijn grote namen als Delta Lloyd en<br />

Generali verdwenen. Het vervallen van de verplichting<br />

om bij een hypotheek een overlijdensrisicodekking te<br />

sluiten, leidde tot het terugtrekken van aanbieders zoals<br />

Florius en Woonfonds. De laatste grote naam die de<br />

markt heeft verlaten is Aegon in maart 2020. Bij het<br />

vertrek werd bekendgemaakt dat Aegon klanten door<br />

zal verwijzen naar Hera Life, de meest recente toetreder.<br />

Dat betekent dat er sinds 2018 geen nieuwe aanbieders<br />

meer bijgekomen zijn. Momenteel zijn er achttien partijen<br />

die overlijdensrisicoverzekeringen in het assortiment<br />

hebben.<br />

PREMIEONTWIKKELING<br />

In de grafiek worden de ontwikkelingen getoond van de<br />

hoogste, gemiddelde en laagste premie, waarbij de gemiddelde<br />

premie van 2002 op een index van 100 is gezet.<br />

Belangrijk om aan te stippen is dat er in de cijfers<br />

van 2012 voor het eerst sprake was van sekseneutrale<br />

tarieven. De overgang is duidelijk zichtbaar door scherpe<br />

daling van de verschillen tussen de hoogste en laagste<br />

premies. Alle aanbieders moesten in 2012 hun tarieven<br />

aanpassen, wat er toe leidde dat het verschil tussen de<br />

duurste en goedkoopste aanbieder opeens een stuk kleiner<br />

is geworden. Voor de invoering van de sekseneutrale<br />

tarieven was de premie van de duurste aanbieder nog<br />

bijna drie keer zo hoog als die van de goedkoopste. Eind<br />

2012 is dat verschil gedaald naar 1,8. Een kleine vertekening<br />

is hier veroorzaakt doordat één verzekeraar eind<br />

2012 nog niet klaar was met deze aanpassing, waardoor<br />

hij het product tijdelijk van de markt moest halen. In<br />

2013 kwam deze maatschappij alsnog met sekseneutrale<br />

tarieven, maar was daarmee gelijk de duurste in de<br />

markt, waardoor het verschil tijdelijk weer even opliep.<br />

Toch daalde het verschil daarna weer naar 1,9 en is het<br />

de afgelopen jaren weer iets opgelopen. De afgelopen jaren<br />

is het beeld redelijk stabiel en is de duurste aanbieder<br />

al enige tijd zo’n 2,2 keer zo duur als de goedkoopste.<br />

2011 2,9<br />

2012 1,8<br />

2013 2,6<br />

2014 1,9<br />

2015 1,9<br />

2016 1,9<br />

2017 2,0<br />

2018 2,2<br />

2019 2,2<br />

2020 2,2 Verschil hoogste/laagste premie<br />

Bron: MoneyView<br />

Een andere significante aanpassing is het provisieverbod<br />

dat per 1 januari 2013 in werking is getreden. Hiervoor<br />

heeft MoneyView een correctie op de premies van<br />

voor die tijd toegepast, zodat deze ingrijpende wijziging<br />

geen invloed heeft op het totaaloverzicht.<br />

CONCURRENTIE<br />

Uit de cijfers van MoneyView blijkt dat de gemiddelde<br />

premie sinds 2002 met ruim 60 procent is gedaald. Als<br />

we naar de laatste tien jaar kijken is de daling 40 procent.<br />

In het afgelopen jaar is de gemiddelde premie met<br />

vijf procent gedaald ten opzichte van vorig jaar; het<br />

jaar hiervoor was de daling nog vier procent. De laagste<br />

premie is gemiddeld 3,4 procent gedaald en de hoogste<br />

premie is gemiddeld 2,9 procent lager dan vorig jaar.<br />

Ondanks het beperkte aantal aanbieders is de onderlinge<br />

concurrentie nog steeds hevig. Het einde van de premiedalingen<br />

lijkt dan ook nog niet in zicht. n<br />

Bron: MoneyView<br />

Dion van der Mooren is senior onderzoeker Leven & Pensioen<br />

bij MoneyView.<br />

28 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

‘U moet waken voor<br />

de belangen van<br />

uw klanten.’<br />

30 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

U KENT ZE WEL, KLANTEN ZOALS <strong>JE</strong>ROEN. DIE ALTIJD VOOR EEN<br />

DUBBELT<strong>JE</strong> OP DE EERSTE RANG WIL ZITTEN. <strong>JE</strong>ROEN VRAAGT U<br />

OM ALLEEN EEN HYPOTHEEK VOOR HEM TE REGELEN. GRAAG MET<br />

ZO LAAG MOGELIJKE LASTEN. VERZEKERINGEN OM RISICO’S <strong>VAN</strong><br />

INKOMENSVERLIES DOOR OVERLIJDEN OF WERKLOOSHEID AF TE DEKKEN?<br />

LIEVER NIET, WANT DUUR. HOE GAAT U DAAR ALS ADVISEUR MEE OM?<br />

Woongenot<br />

verzekerd?<br />

TEKST ROBIN <strong>VAN</strong> BEEM, POLIS ADVOCATEN<br />

De Wft stelt specifieke eisen aan een hypotheekadvies.<br />

U moet een klantprofiel<br />

opstellen, waaruit de wensen en<br />

behoeften van de klant blijken en ook<br />

zijn risicobereidheid. Dus beoordeelt<br />

u niet alleen de inkomenspositie van<br />

uw klant op dat moment, maar ook zijn inkomenspositie<br />

of die van zijn partner bij overlijden van een van<br />

hen, bij arbeidsongeschiktheid of bij werkloosheid. Als<br />

uit die beoordeling volgt dat de klant in die gevallen de<br />

maandlast van de hypotheek niet meer kan dragen, dan<br />

bespreekt u met hem de mogelijkheid om die risico’s af<br />

te dekken. Bijvoorbeeld met verzekeringen. Daarbij was<br />

er één verzekering die in elk geval altijd op de lijst stond<br />

van te sluiten producten: de ORV. Want het sluiten van<br />

die verzekering was een verplichting van de bank. Dat<br />

is tegenwoordig niet meer zo. Dus kan de klant op dat<br />

punt een keuze maken. Het kan zijn dat u samen met<br />

de klant vaststelt dat hij het risico ook op een andere<br />

manier kan beperken. In dit geval stelt u echter vast dat<br />

Jeroen en zijn partner het risico van inkomensverlies<br />

niet kunnen dragen. Maar Jeroen laat u weten dat hij<br />

de benodigde verzekeringen toch niet wil sluiten. U ziet<br />

de bui al hangen. Als in de toekomst het besproken risico<br />

zich voordoet, dan klopt Jeroen of zijn partner bij u<br />

aan met een zorgplichtclaim. Dus u legt schriftelijk vast<br />

in uw rapport: “Wij bespraken de mogelijkheid om een<br />

overlijdensrisicoverzekering en een woonlastenbeschermer<br />

te sluiten. U heeft laten weten dat u daar geen behoefte<br />

aan heeft.” Daarmee is de kous af. Toch?<br />

ZORGPLICHT ORV<br />

Het lijkt logisch dat op deze manier de kwestie voldoende<br />

is afgehandeld en vastgelegd. En dat wat er verder<br />

ook gebeurt, dit de eigen verantwoordelijkheid is<br />

van de klant. Toch is dat niet vanzelfsprekend de uitkomst<br />

van procedures over dit soort kwesties. Zoals u<br />

weet, dient u zich volgens de jurisprudentie op het gebied<br />

van zorgplicht als een redelijk bekwaam en rede-<br />

‘Als u alleen vermeldt dat<br />

een klant afziet van een<br />

ORV, dan kan een rechter<br />

dat als onvoldoende indringende<br />

waarschuwing zien’<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 31


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Robin van Beem: ‘Niet<br />

alleen een kwestie van<br />

zorgplicht, maar ook<br />

van beroepseer.’<br />

lijk handelend adviseur te gedragen. Dat betekent onder<br />

andere dat u moet waken voor de belangen van uw<br />

klanten. Die zorgplicht vloeit voort uit de overeenkomst<br />

van opdracht die u met uw klant sluit. De omvang van<br />

de zorgplicht hangt dus af van de aard van de opdracht,<br />

de afspraken die u met uw klant maakt en de verwachtingen<br />

die u wekt. Uit deze zorgplicht, maar ook uit de<br />

Wft, vloeit voort dat u er in elk geval voor moet zorgen<br />

dat uw klant voldoende geïnformeerd is om een weloverwogen<br />

beslissing te nemen om een verzekering<br />

wel of niet te sluiten. Daar hoort bij dat u de klant moet<br />

waarschuwen voor risico’s die hij loopt bij een keuze<br />

die afwijkt van uw advies. Dat waarschuwen mag niet<br />

in te algemene woorden gebeuren. De Hoge Raad heeft<br />

(in een ander verband) al eens bepaald dat als er plicht<br />

geldt om te waarschuwen, er wel sprake moet zijn van<br />

een effectieve waarschuwing. Wat is dat dan? Dat is<br />

een waarschuwing die zodanig is, dat deze leidt tot een<br />

daadwerkelijke gedragsverandering.<br />

ACTIEVE ROL VOOR ADVISEUR<br />

Die norm zie je ook wel terugkomen in uitspraken over<br />

zorgplicht. Bijvoorbeeld bij zaken over het niet naleven<br />

van in de polis voorgeschreven preventiemaatregelen.<br />

In dergelijke zaken hebben rechters wel geoordeeld<br />

dat het onvoldoende is om alleen op een preventieclausule<br />

te wijzen. De rechter verlangt van een<br />

adviseur dat hij de klant ook uitdrukkelijk wijst op de<br />

gevolgen die kunnen optreden als niet aan de clausule<br />

voldaan wordt. Dus u kunt niet alleen volstaan met de<br />

mededeling: “Uw auto moet voorzien zijn van een SCMklasse<br />

3 alarm”. U zult de klant er ook op moeten wijzen<br />

dat het niet voldoen aan deze eis ertoe kan leiden dat<br />

er geen recht op dekking is. Dat geldt dus ook in onze<br />

voorbeeldsituatie. Als u alleen in algemene termen in<br />

uw rapport benoemt dat is gesproken over een ORV en<br />

dat de klant daarvan heeft afgezien, dan kan een rechter<br />

dat als onvoldoende indringende waarschuwing<br />

zien. Want u dient de klant te wijzen op de risico’s die<br />

hij daadwerkelijk loopt. Dus moet u Jeroen uitdrukkelijk<br />

voorhouden dat zijn partner in geval van zijn overlijden<br />

niet in de woning kan blijven wonen.<br />

BEROEPSEER<br />

Wat als Jeroen ook na een dergelijke indringende waarschuwing<br />

niet bereid is om uw advies te volgen? In dit<br />

soort gevallen is van belang wat de situatie is. Stel: een<br />

klant kan kiezen tussen optie A en B. Volgens uw advies<br />

is A de best passende keuze. B is de mindere keuze, maar<br />

is goedkoper en is op zich ook nog wel afdoende. Als de<br />

klant dan kiest voor optie B, kunt u dat met een gerust<br />

hart voor hem regelen. Maar in ons voorbeeld is het niet<br />

sluiten van een ORV voor Jeroen geen realistische optie.<br />

En er zijn ook geen andere mogelijkheden om het risico<br />

van inkomensverlies af te dekken. Dan zult u als onafhankelijk<br />

en professioneel adviseur moeten zeggen dat<br />

u zijn keuze niet voor hem kunt uitvoeren, omdat die<br />

keuze evident in strijd is met zijn belang. Net zoals ik als<br />

advocaat tegen een klant zal moeten zeggen dat ik geen<br />

procedure voor hem zal voeren als ik daar geen redelijke<br />

kans van slagen in zie. Ook al wil de klant per se dat<br />

ik dat voor hem doe. Dat is niet alleen een kwestie van<br />

zorgplicht, maar (vooral) ook van beroepseer. U moet er<br />

toch niet aan denken dat u door een nabestaande wordt<br />

aangesproken omdat zij noodgedwongen haar huis<br />

moet verkopen? Dan voelt het voor u zelf ook niet lekker<br />

als u moet zeggen: ‘Ja, maar hij wilde het zelf zo.’ En in de<br />

praktijk zal het doorgaans zo zijn dat uw waarschuwing<br />

inderdaad leidt tot de gewenste gedragsverandering.<br />

Want als u, bij uitstek de vertrouwenspersoon van de<br />

klant, hem op het hart drukt dat het echt in zijn belang<br />

is om een bepaalde keuze te maken, dan zal de klant dat<br />

advies ter harte nemen. n<br />

32 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


Met de<br />

<strong>VVP</strong> Nieuws App<br />

dagelijks op de<br />

hoogte van al<br />

het nieuws in de<br />

financiële sector<br />

De <strong>VVP</strong> Nieuws App voorziet u van al het verzekerings-,<br />

hypotheek- en ander financieel nieuws!<br />

De <strong>VVP</strong> Nieuws App maakt gebruik van informatie uit<br />

alle betrouwbare en toonaangevende media zoals het FD,<br />

de Telegraaf, Adfiz, AFM, Kifid, New Finacial Forum,<br />

AM en <strong>VVP</strong>.<br />

Naast het laatste nieuws biedt de <strong>VVP</strong> Nieuws App<br />

onder meer:<br />

● maximale hypotheek berekenen;<br />

● boete berekenen;<br />

● hypotheekcheck;<br />

● <strong>VVP</strong> Vacatures Service;<br />

● vakevents;<br />

● actuele hypotheekrentes;<br />

● <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel.<br />

Download hem nu<br />

www.vvpapp.nl


PARTNER IN KENNIS<br />

“EEN EIGEN WONING, VOOR DE MEESTE MENSEN DE GROOT-<br />

STE AANKOOP IN HUN LEVEN. MET DE GROOTSTE LENING OOIT.<br />

<strong>JE</strong> GAAT VOOR LANGERE TIJD EEN FINANCIËLE LAST AAN. MAAR<br />

WAT ALS HET INKOMEN DAALT – OF ZELFS HELEMAAL WEGVALT<br />

– DOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN ZOALS ARBEIDSON-<br />

GESCHIKTHEID OF OVERLIJDEN? DAAROM IS ER TAF. MET ONZE<br />

PRODUCTOPLOSSINGEN ZORGEN WIJ VOOR FINANCIËLE RUST”,<br />

ALDUS TAF-DIRECTEUR NICOLE HOLLANDER.<br />

Optimale financiële<br />

bescherming voor<br />

iedereen<br />

TEKST TAF<br />

Volgens Hollander gaat optimale<br />

financiële bescherming<br />

verder dan alleen het<br />

betaalbaar houden van de<br />

hypotheek. “Wij geloven in<br />

het beschermen van het inkomen en vermogen<br />

van de mens áchter de woning.<br />

En dat staat los van koop of huur. Werknemer<br />

of ondernemer. Getrouwd of gescheiden.<br />

Ziek of gezond. Wij geloven in<br />

verzekeringen op maat voor elk individu.”<br />

ORV VOOR IEDEREEN<br />

“Het in beeld brengen van de financiële<br />

risico’s bij overlijden gebeurt in negen<br />

van de tien gevallen pas bij de aankoop<br />

van een eigen woning. Maar voor huurders<br />

is de kans op overlijden minstens net<br />

zo groot. Oók zij willen in hun huis blijven<br />

wonen als hun partner overlijdt. Los van<br />

de wens om in het huis te kunnen blijven<br />

wonen, is een aanvulling op het nabestaandenpensioen<br />

soms broodnodig of<br />

men wil zich ervan verzekeren dat de kinderen<br />

kunnen studeren in de toekomst.<br />

Daarom zou advies over de financiële impact<br />

van overlijden toegankelijk moeten<br />

zijn voor iedereen”, stelt Hollander.<br />

Als je partner overlijdt, kun je in<br />

steeds mindere mate rekenen op de financiële<br />

steun van werkgever of overheid.<br />

Die regelingen zijn de laatste jaren<br />

steeds verder versoberd. Daarom kun je<br />

volgens Hollander beter zélf een overlijdensrisicoverzekering<br />

afsluiten. En daarmee<br />

hoef je wat haar betreft echt niet<br />

te wachten tot de aankoop van een huis.<br />

“Als je op jonge leeftijd een ORV afsluit, is<br />

deze heel betaalbaar. Ter illustratie: een<br />

20-jarige is bij TAF voor 100.000 euro verzekerd<br />

tot aan pensioenleeftijd, voor nog<br />

geen vijf euro per maand.”<br />

TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN<br />

“Een overlijdensrisicoverzekering van<br />

TAF is toegankelijk voor iedereen. Met<br />

vijf risicodragers op ons platform zijn wij<br />

in staat om elke klant een aantrekkelijk<br />

aanbod te doen. Ongeacht leeftijd of verzekerd<br />

bedrag”, aldus Hollander.<br />

Dat TAF scherpe premies hanteert,<br />

wordt onderstreept door onafhankelijk<br />

instituut MoneyView. Zij bekroonde de<br />

TAF Overlijdensrisicoverzekering vorige<br />

maand voor het elfde jaar op rij met vijf<br />

sterren vanwege de scherpe prijs.<br />

Daarnaast zet TAF zich in voor verzekerbaarheid<br />

van kwetsbare groepen. Hollander:<br />

“Niet alleen jonge, gezonde verzekerden<br />

zijn welkom bij TAF. Lukt het<br />

om medische redenen niet om het risico<br />

bij één van de verzekeraars waarmee we<br />

samenwerken onder te brengen? Dan<br />

wordt de aanvraag automatisch voorgelegd<br />

bij De Hoop. Een Nederlandse herverzekeraar<br />

die is gespecialiseerd in moeilijk<br />

verzekerbare risico’s. Hierdoor zijn wij<br />

in staat om in maar liefst 99,92 procent<br />

van de gevallen een aanbod doen.”<br />

34 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

ONDERBELICHT<br />

Naast overlijden, vormen ook arbeidsongeschiktheid<br />

en werkloosheid een serieus<br />

risico voor de betaalbaarheid van een<br />

hypotheek. Volgens Hollander worden<br />

deze risico’s in de adviespraktijk vaak onderbelicht<br />

door een combinatie van factoren:<br />

het helder in kaart brengen van de<br />

risico’s van arbeidsongeschiktheid kost<br />

de adviseur (te) veel tijd en de verzekeringsbereidheid<br />

van de consument lijkt<br />

laag. Deze denkt liever niet aan het risico<br />

van arbeidsongeschiktheid of verwacht<br />

dat het hem of haar niet overkomt. “Onterecht”,<br />

volgens Hollander. “Maar liefst<br />

35 procent van de mensen raakt in het<br />

werkende leven langer dan zes maanden<br />

arbeidsongeschikt. De helft van hen is<br />

dat vijf jaar later nog. Met alle financiële<br />

gevolgen van dien. Als je na twee jaar in<br />

de WIA belandt, gaat dit al snel gepaard<br />

met een derde inkomensverlies. Een heel<br />

reëel risico dus, dat de nodige aandacht<br />

verdient.”<br />

Uit onderzoek dat TAF vorig jaar hield<br />

blijkt dat adviseurs gemiddeld bij een<br />

op de tien hypotheken een woonlastenverzekering<br />

afsluiten. Echter, de onderlinge<br />

verschillen zijn groot. Er zijn ook<br />

adviseurs die bij 70 procent van de hypotheken<br />

een woonlastenverzekering<br />

afsluiten. “Heldere communicatie is het<br />

toverwoord”, concludeert Hollander uit<br />

het onderzoek. “Als de adviseur in staat is<br />

om de financiële gevolgen helder aan de<br />

klant uit te leggen, dan wil de klant zich<br />

wél degelijk verzekeren.”<br />

Om de klant te overtuigen van de<br />

noodzaak van een dergelijke verzekering<br />

adviseert Hollander om het netto tekort<br />

in euro’s aan de klant voor te spiegelen.<br />

“Spreek niet over procentuele inkomensdaling,<br />

arbeidsongeschiktheidsscenario’s<br />

en restverdiencapaciteit. Dat soort termen<br />

zegt de gemiddelde consument maar weinig.<br />

Spreek liever over het feitelijke tekort<br />

in euro’s. Bijvoorbeeld: daalt het inkomen<br />

door arbeidsongeschiktheid met 700 euro<br />

netto per maand, vraag de klant dan of<br />

deze nu in staat is om dat bedrag te sparen<br />

elke maand. Is dat niet het geval? Dan<br />

beseft de klant wellicht dat een verzekering<br />

toch niet zo’n slecht idee is.”<br />

Nicole Hollander:<br />

‘Heldere communicatie<br />

is het toverwoord.’<br />

Hollander vervolgt: “Het verbaast me<br />

dat veel consumenten wel hun inboedel,<br />

auto en andere kostbaarheden verzekeren,<br />

maar het belangrijkste vergeten: het<br />

inkomen waarmee al die zaken worden<br />

betaald.”<br />

OPLOSSING <strong>VAN</strong>UIT DE KLANT<br />

Als het financiële probleem helder is, kan<br />

de adviseur op zoek naar de beste oplossing.<br />

Wat de beste oplossing is, verschilt<br />

per klant. Waar de één kiest voor<br />

een vast netto bedrag per maand om de<br />

woonlasten te blijven betalen, kiest de<br />

ander liever voor een bruto aanvulling<br />

van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid.<br />

Daarom biedt TAF alle smaken aan.<br />

Bij TAF staat de klantbehoefte voorop. Als<br />

voorbeeld noemt Hollander de Maandlastbeschermer<br />

die vorig jaar vernieuwd<br />

is. Deze biedt niet alleen financiële steun<br />

bij arbeidsongeschiktheid, maar helpt<br />

de verzekerde ook bij het krijgen van de<br />

beste medische zorg. Daarvoor werken<br />

ze samen met Royal Doctors.<br />

Een ander voorbeeld is de terminale<br />

ziektedekking die standaard opgenomen<br />

is in de TAF Overlijdensrisicoverzekering.<br />

“Veel verzekerden die terminaal ziek zijn,<br />

lopen tegen extra zorgkosten aan of willen<br />

nog die laatste reis met hun dierbaren<br />

maken. Het is fijn dat we met dat<br />

soort extra’s het verschil kunnen maken.”<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 35


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

“MIJN MISSIE IS OM MENSEN ZODANIG TE BEGELEIDEN OP FINANCIEEL<br />

GEBIED DAT ZE EEN ONBEZORGD LEVEN KUNNEN LEIDEN WAARIN ZE<br />

HUN WENSEN ZOVEEL MOGELIJK KUNNEN REALISEREN”, ALDUS RONALD<br />

SCHWEITZER <strong>VAN</strong> SCHWEITZER FINANCIEEL ADVIES UIT HEERHUGOWAARD.<br />

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERINGEN EN WOONLASTENBESCHERMERS<br />

VORMEN EEN BELANGRIJK ONDERDEEL <strong>VAN</strong> ZIJN ADVISERING.<br />

Klanten begeleiden<br />

naar een<br />

onbezorgd leven<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Schweitzer Financieel Advies houdt zich bezig<br />

met financiële planning, vermogensadvies<br />

en hypotheken. Door middel van een<br />

Serviceplan begeleidt Ronald Schweitzer<br />

klanten richting hun pensioen. Schweitzer is<br />

sinds 1992 werkzaam in de financiële sector.<br />

Na bijna 24 jaar in loondienst te hebben gewerkt, besloot<br />

hij begin 2016 het eigen bedrijf Schweitzer Financieel<br />

Advies op te richten.<br />

“Een overlijdensrisicoverzekering is een belangrijk onderdeel<br />

van mijn advisering. Ik neem bij het afsluiten<br />

van een hypotheek uiteraard het scenario van overlijden<br />

mee. Dit wordt uitvoerig besproken. Daarnaast bespreek<br />

ik dit scenario bij mijn klanten die bij mij een<br />

Serviceplan hebben afgesloten. Bij deze klanten neem<br />

ik eens per jaar of eens per twee jaar het langlevenscenario<br />

door evenals de scenario’s bij overlijden/arbeidsongeschiktheid<br />

en werkloosheid.”<br />

‘Mensen hebben<br />

in slechtere tijden<br />

meer interesse in het<br />

afdekken van risico’s’<br />

Schweitzer vindt het een goede zaak dat een overlijdensrisicoverzekering<br />

niet meer verplicht is bij een<br />

hypotheek. “Ik vind wel dat een adviseur zijn verantwoordelijk<br />

moet nemen en het scenario met de klant<br />

moet doornemen. De klant beslist vervolgens zelf of de<br />

verzekering al dan niet wordt afgesloten. Een alleenstaande<br />

moest in het verleden een overlijdensrisicoverzekering<br />

afsluiten, terwijl het vaak niet nodig is. In<br />

situaties waarin een goed nabestaandenpensioen aanwezig<br />

is of waarin veel vermogen aanwezig is, is het<br />

vaak ook niet nodig een overlijdensrisicoververzekering<br />

af te sluiten.”<br />

36 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Ook hecht Schweitzer in zijn advisering veel belang aan<br />

hypotheekbescherming. “In elk hypotheekadvies komt<br />

het aan de orde. Daarnaast is het een gespreksonderwerp<br />

in onderhoudsgesprekken bij klanten met een<br />

Serviceplan.”<br />

Ronald Schweitzer:<br />

‘De klant beslist.”<br />

VASTE TARIEVEN<br />

Hij hanteert een vast tarief voor advies en bemiddeling<br />

bij ORV en woonlastenbescherming. “In combinatie<br />

met een hypotheek reken ik een lager tarief. Indien ik<br />

alleen een ORV of woonlastenbescherming afsluit, kan<br />

het niet uit, maar in combinatie met bijvoorbeeld een<br />

hypotheek of financieel plan wel.”<br />

Schweitzer zegt tevreden te zijn over het aanbod<br />

van overlijdensrisicoverzekeringen. “Die producten voldoen.<br />

Bij woonlastenbescherming is dat bij WW zeker<br />

nog niet het geval. Daar is zeker verbetering mogelijk.<br />

Op dit moment moet het immers (vrijwel) altijd in combinatie<br />

worden gesloten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.<br />

Ook is de uitkeringsduur te beperkt.”<br />

In hoeverre zal de coronacrisis invloed gaan hebben op<br />

ORV en woonlastenbescherming? “Mijn ervaring is dat<br />

mensen in slechtere tijden meer interesse hebben in<br />

het afdekken van risico’s. Ik verwacht dan ook dat meer<br />

klanten deze producten zullen afsluiten.”<br />

Wat zou je collega-adviseurs aan kunnen raden?<br />

“Maak inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn voor<br />

je klant en bespreek dit uitvoerig. Vraag hoe klanten<br />

een inkomensdaling denken op te vangen. Laat vervolgens<br />

zien wat het per maand kost om het op te lossen.<br />

Dat biedt de klant een goed inzicht om zijn eigen keuze<br />

te kunnen bepalen.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 37


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

WAARSCHIJNLIJK BENT U, NET ALS IK, CORONAMOE. DAT ZO’N VER-<strong>VAN</strong>-MIJN-<br />

BED VIRUS HIER ZO’N IMPACT ZOU KRIJGEN, WISTEN WE EEN JAAR GELEDEN<br />

NIET. MEDIA SCHRIJVEN INMIDDELS OVER BIJNA NIETS ANDERS. DE GEVOLGEN<br />

SLAAN HARD OM ZICH HEEN: MENSEN VERLIEZEN FAMILIE OF BEKENDEN<br />

AAN HET VIRUS, WERKNEMERS EN ZZP’ERS ZITTEN GEDWONGEN WERKLOOS<br />

T<strong>HUIS</strong>, INKOMSTEN VOOR VEEL ONDERNEMERS ZIJN OPGEDROOGD. HET<br />

RAAKT BIJNA IEDEREEN WEL OP DE EEN OF ANDERE MANIER.<br />

Tijd voor financiële<br />

bezinning<br />

TEKST <strong>JE</strong>ROEN OVERSTEEGEN, NATIONALE HYPOTHEEKBOND<br />

Velen zijn geraakt door de coronacrisis.<br />

Afgaand op de officiële statistieken<br />

wordt de situatie voorlopig niet veel<br />

rooskleuriger. De échte gevolgen voor<br />

de economie moeten nog blijken, is de<br />

tendens. Mensen houden daar rekening<br />

mee en zetten zich schrap voor economisch slechtere<br />

tijden. Kortom, het is tijd voor een pas op de plaats, tijd<br />

voor financiële bezinning. Als adviseur kunt u daarbij<br />

proactief een belangrijke rol oppakken door uw klant te<br />

benaderen en te helpen de regie weer in eigen hand te<br />

nemen.<br />

De eerste stap om je financiële positie te verbeteren<br />

is natuurlijk door je geld niet uit te geven, ofwel door te<br />

besparen. Dat kan met best veel zaken, die per stuk niet<br />

‘Het is tijd voor een pas<br />

op de plaats, tijd voor<br />

financiële bezinning’<br />

heel veel opleveren maar die bij elkaar kunnen optellen<br />

tot een behoorlijk bedrag. Kijk bijvoorbeeld eens naar<br />

de abonnementen op kranten en tijdschriften, zijn ze<br />

echt allemaal nodig? En wat betaal je eigenlijk voor gas<br />

en licht? De energieprijzen zijn op het moment erg laag,<br />

dus switchen van leverancier kan flink wat besparen.<br />

Dan het verzekeringspakket. Nu we dit jaar waarschijnlijk<br />

niet of in eigen land op vakantie gaan, is het<br />

de vraag of er een reisverzekering met werelddekking,<br />

of Europadekking nodig is. Is die auto pechhulp-buitenland,<br />

inclusief vervangend vervoer en repatriëring<br />

van de caravan nog nodig? En omdat uw klant thuis<br />

werkt, rijdt hij aanmerkelijk minder kilometers, dus ook<br />

die premie kan omlaag. Misschien is die diesel dan ook<br />

maar beter in te ruilen voor een elektrische auto met<br />

subsidie?<br />

Bijna iedereen krijgt in mei netto iets meer vakantiegeld.<br />

Gebruik dat dit keer om een krediet of persoonlijke<br />

lening af te lossen, dat scheelt al snel een berg<br />

rente.<br />

STRALEND RENDEMENT<br />

Zijn er geen schulden, dan is investeren in zonnepanelen<br />

misschien een interessante optie voor die vakantieeuro’s.<br />

Dat levert een stralend rendement op, meer dan<br />

38 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

de beurs of een bankrekening de laatste tijd. Dat geldt<br />

voor meer energiebesparende maatregelen trouwens.<br />

En zo zijn we bij de woning aanbeland. Die is zeer<br />

waarschijnlijk in waarde gestegen. Dus snel de waarde<br />

doorgeven aan de geldverstrekker, dan kan de renteopslag<br />

eraf. Er valt ook te kijken naar rentemiddeling<br />

en mogelijk eerder aflossen, desnoods tegen een boete,<br />

want later is het inkomen wellicht lager.<br />

Tenslotte is dit ook het moment om naar een uitbreiding<br />

van de WW-dekking te kijken. En zijn uw relaties<br />

nog passend verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?<br />

U ziet, er is genoeg te doen, samen met uw klanten.<br />

Misschien leidt dat niet direct tot meer omzet, het leidt<br />

in deze tijd ongetwijfeld tot een (nog) betere relatie met<br />

uw klant. Deze krijgt zo immers meer grip op zaken en<br />

dat is altijd plezierig. En als u dan toch bezig bent, wijs<br />

Jeroen Oversteegen:<br />

‘Kijk vooruit en grijp<br />

uw kansen!’<br />

uw klanten dan ook op de mogelijkheid van een levenstestament.<br />

Daarmee kunnen zij – via volmachten - alle<br />

financiële, medische en persoonlijke zaken regelen,<br />

voor als ze dat niet meer zelf kunnen. Ook dan blijft uw<br />

klant de regie houden. Best een prettig idee.<br />

Behalve tijd voor financiële bezinning is het natuurlijk<br />

allereerst belangrijk dat u zelf gezond en positief<br />

blijft. Kijk vooruit en grijp uw kansen! n<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 39


PARTNER IN KENNIS<br />

DE TOEZICHTHOUDERS WILLEN VERANDERING EN VOEREN RE-<br />

GELS DOOR OMTRENT ZORGPLICHT, DOSSIERVORMING, BE-<br />

LONINGEN, NAZORG EN PRIVACY. ADVISEURS STOPPEN, AAN-<br />

BIEDERS WORDEN OVERGENOMEN EN HET AANTAL PRODUC-<br />

TEN OM UIT TE KIEZEN WORDT MINDER. EEN ORV EN EEN IN-<br />

KOMENSBESCHERMER WORDEN ALS ‘BIJPRODUCT’ GEZIEN<br />

EN LANG NIET ALTIJD MEER MEEGENOMEN. HIERBIJ WORDT<br />

VOORAL NAAR DE SCHERPSTE PRIJS GEKEKEN. EN ER WORDT<br />

SLECHTS IN TIEN PROCENT <strong>VAN</strong> DE HYPOTHEEKADVIESGE-<br />

SPREKKEN EEN DEKKING OP AO AFGESLOTEN. SCHOKKEND,<br />

WANT WANNEER ER GEEN GOEDE VOORZIENING IS GETROFFEN,<br />

KAN DAT ERG NARE CONSEQUENTIES HEBBEN.<br />

Blijf die bijproducten<br />

adviseren<br />

TEKST DAZURE<br />

Na het afschaffen van de<br />

ORV-verplichting door<br />

NHG en geldverstrekkers<br />

geven klanten gemakkelijker<br />

aan: “Die<br />

ORV komt later wel.”<br />

Maar dat ‘later’ gebeurt vaak niet meer<br />

natuurlijk. Als iemand dan ‘later’ toch<br />

komt te overlijden, zijn de consequenties<br />

vaak schrijnend. In de media hebben<br />

we al verschillende keren verhalen gelezen<br />

van gedupeerden die in zware problemen<br />

zijn geraakt. Nog totaal in shock<br />

door het onverwachte overlijden van de<br />

(jonge) partner, moeten de nabestaanden<br />

bijvoorbeeld hun huis verkopen en<br />

een (sociale) huurwoning is meestal niet<br />

beschikbaar. Aan rouwen komt men amper<br />

toe. ‘’Hadden we maar…” Een kleine<br />

beslissing in het adviesgesprek, met grote<br />

gevolgen. Met een ORV kan de nabestaande<br />

in de vertrouwde woning blijven<br />

en beginnen met het rouwproces.<br />

BEHOEFTE AAN DUIDELIJKHEID<br />

Uit een flitspeiling van Factsnapp blijkt<br />

dat consumenten vaak niet weten waar<br />

je een ORV voor kunt gebruiken. 44 procent<br />

geeft aan dat ze een ORV willen gebruiken<br />

voor het bekostigen van hun uitvaart.<br />

Hier is een ORV niet voor bedoeld,<br />

want een ORV heeft een vaste, beperkte<br />

looptijd en keert niet uit wanneer iemand<br />

na die periode overlijdt. Daar ligt<br />

dus een belangrijke taak voor de adviseur<br />

en aanbieder. De ORV-uitkering kan<br />

worden gebruikt om de hypotheek af te<br />

lossen of de huur te kunnen blijven betalen.<br />

Om de vaste lasten te kunnen blijven<br />

betalen, of een persoonlijke lening af te<br />

betalen. Ook kan een pensioengat worden<br />

aangevuld.<br />

Dezelfde belangrijke taak ligt er bij<br />

het adviseren van inkomensbeschermers.<br />

De consument die naar een financieel<br />

adviseur gaat voor de financiering van<br />

een woning, zoekt in feite woonzekerheid.<br />

Een adviseur kijkt naar de betaalbaarheid<br />

van de woonlasten onder normale<br />

omstandigheden. Klanten beginnen<br />

meestal zelf over de ‘brand-’ ofwel<br />

de opstalverzekering voor hun nieuwe<br />

woning. Maar hoeveel woningen zijn er<br />

in je woonomgeving het afgelopen jaar<br />

afgebrand? Terwijl iedereen in zijn woonomgeving<br />

en kennissenkring wel iemand<br />

kent die arbeidsongeschikt is geraakt.<br />

Het is dan dus belangrijk om je klanten<br />

hierop te wijzen. Als financiële ‘huisarts’<br />

kun je het verschil maken en jouw klanten<br />

overtuigen dat het belangrijk is om<br />

dit ook mee te nemen in het financiële<br />

advies. En er rekening mee te houden in<br />

het totale ‘woonbudget’ wat vrijgemaakt<br />

wordt. Inmiddels zijn er genoeg betaalbare<br />

producten die de juiste dekking<br />

bieden. Want door onder andere sociale<br />

media is het zichtbaarder dan ooit dat de<br />

consument beschermd dient te worden<br />

tegen kwetsbare situaties.<br />

40 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

OPSPLITSEN ADVIES<br />

Dazure is gegroeid in 2020. Daar zijn wij<br />

natuurlijk erg dankbaar voor. We nemen<br />

onze verantwoordelijkheid serieus om<br />

het juiste te blijven doen en duurzame<br />

productoplossingen te maken die passen<br />

bij ons en de betekeniseconomie. De hypothekenmarkt<br />

is ook door blijven groeien<br />

en door een veranderende strategie<br />

hebben wij ons marktaandeel ORV zien<br />

groeien naar gemiddeld twaalf procent.<br />

De totale ORV-markt is echter afgenomen.<br />

Uit een onderzoek van Scildon blijkt<br />

dat nog maar in 69 procent van de hypotheekadviezen<br />

een overlijdensrisicoverzekering<br />

wordt afgesloten.<br />

Dat vinden wij vreemd want het risico<br />

op overlijden is niet in diezelfde mate<br />

gedaald. Dus wij juichen toe dat de AFM<br />

ook hier naar kijkt en wellicht ondersteuning<br />

biedt door te adviseren het advies<br />

op te splitsen. We zien dat er in de huidige<br />

hypothekenmarkt snel gehandeld<br />

moet worden en men lang niet altijd de<br />

tijd wil en kan nemen alle risico’s uitgebreid<br />

met de klant te bespreken. Het opsplitsen<br />

van het hypotheekadvies en het<br />

advies waar de bijproducten ook in worden<br />

meegenomen kan dan soelaas bieden.<br />

Uiteraard moet het advies ook betaalbaar<br />

blijven en een tool zoals Pokket<br />

waar Dazure-adviseurs sinds 2020 mee<br />

worden ondersteund, kan hierbij helpen.<br />

Binnen enkele minuten kun je een<br />

financiële situatie, inclusief de tekorten,<br />

inzichtelijk maken. En kun je hier dus al<br />

rekening mee houden bij het vaststellen<br />

van het totale budget dat benodigd<br />

is voor de aanschaf van de woning. Want<br />

natuurlijk horen de ORV en inkomensverzekeringen<br />

hierbij.<br />

ADVISEER DIE ‘BIJPRODUCTEN’!<br />

Wij willen jullie, adviseurs, dus op het<br />

hart drukken om klanten te laten inzien<br />

waarom bijproducten juist wel nodig<br />

zijn. En kies dan wel voor een kwaliteitsproduct.<br />

Een recente uitspraak van<br />

het Kifid stelt dat de nazorgplicht van de<br />

adviseur niet zo ver gaat dat de consument<br />

geïnformeerd moet worden over<br />

de premiedalingen van ORV’s. Maar ondanks<br />

deze uitspraak wil je dat elke klant<br />

Odette Bakker en Indra Frishert:<br />

‘Adviseur maakt het verschil.’<br />

een marktconforme premie betaalt. Wij<br />

vinden dat ook de aanbieders van deze<br />

producten hier hun verantwoordelijkheid<br />

moeten pakken. Bij de GoedIdee-ORV van<br />

Dazure worden de premies verlaagd zodra<br />

dat mogelijk is, óók voor bestaande<br />

klanten en dat is uniek. In de afgelopen<br />

jaren hebben wij dit al zes keer gedaan.<br />

De klant krijgt vanzelf een nieuwe polis<br />

toegestuurd en de nieuwe premie wordt<br />

automatisch geïncasseerd. De klant of<br />

adviseur hoeft niet zelf aan de bel te<br />

trekken, het gaat vanzelf. De GoedIdee<br />

ORV heeft de beste voorwaarden en is en<br />

blijft oprecht een heel goed advies.<br />

De verantwoordelijkheid van het geven<br />

van een goed ORV-advies en aantonen<br />

van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid<br />

ligt echt niet alleen bij de adviseur.<br />

De hele keten is hiervoor verantwoordelijk<br />

en dus moeten de aanbieders<br />

van producten zorgen dat je goede producten<br />

op een gemakkelijke manier kunt<br />

adviseren aan je klant. We moeten er<br />

allemaal aan bijdragen dat financieel<br />

adviseurs alleen kunnen kiezen uit goede<br />

producten. We are in this together, let’s<br />

do this! n<br />

Meer informatie over de GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering en de GoedIdee<br />

Inkomensbeschermer vind je op:<br />

www.dazure.nl/goedidee-overlijdensrisicoverzekering<br />

www.dazure.nl/goedidee-inkomensbeschermer<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 41


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Onzekere consumenten<br />

onvoldoende voorbereid<br />

op financiële tegenslag<br />

FINANCIEEL ADVISEURS KUNNEN EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN<br />

IN HET BETER VOORBEREIDEN <strong>VAN</strong> CONSUMENTEN OP FINANCIËLE<br />

TEGENSLAG. MAAR DAT VRAAGT WEL OM EEN ANDERE MINDSET.<br />

TEKST BJÖRN BIERHAALDER EN FRED DE JONG<br />

Het aantal mensen met financiële problemen<br />

neemt toe, terwijl de overheid van<br />

burgers en bedrijven meer financiële<br />

zelfredzaamheid verwacht. Veel consumenten<br />

zijn onzeker over hun financiële<br />

toekomst en zijn onvoldoende voorbereid<br />

op de financiële gevolgen van<br />

rampspoed, zoals vroegtijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid.<br />

Het is binnen gezinnen geen onderwerp<br />

van gesprek. Ons consumentenonderzoek laat zien dat<br />

de jaarlijkse financiële schade hiervan minimaal 750<br />

miljoen euro is.<br />

De problemen zijn gedeeltelijk het gevolg van de toegenomen<br />

financiële complexiteit voor consumenten. Die<br />

complexiteit komt door een combinatie van ontwikkelingen.<br />

Denk daarbij aan het beroep vanuit de overheid<br />

op onze financiële zelfredzaamheid, het toegenomen<br />

aanbod van financiële producten met beperkte inhoudelijke<br />

verschillen en de grote politieke, maatschappelijke<br />

en economische ontwikkelingen.<br />

Een uitgelezen kans voor financieel adviseurs om<br />

consumenten en gezinnen te helpen. Zou je verwachten.<br />

Ons onderzoek laat een ander beeld zien. Klant zijn<br />

bij een financieel adviseur is geen garantie op het be-<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 43


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

woonlasten minimaal 30 procent van het inkomen)<br />

het grootste risico lopen om in de financiële problemen<br />

te komen na overlijden of arbeidsongeschiktheid.<br />

Deze groep valt financieel en maatschappelijk buiten<br />

de boot. Het ontbreekt hen aan financiële middelen<br />

om tegenslag op te vangen, zij maken beperkt gebruik<br />

van financieel advies en hebben vaak geen maatregelen<br />

genomen. Voorbeelden hiervan zijn te zien in het<br />

SBS6-programma ‘Steenrijk Straatarm’ – mensen die<br />

door tegenslag in het leven veroordeeld zijn tot schuldsanering<br />

en niet meer in staat zijn om mee te doen aan<br />

maatschappelijke, culturele of sportieve activiteiten.<br />

Hoe verleidelijk ook, het is onjuist om de schuld van<br />

financiële problemen en maatschappelijke schade bij<br />

adviseurs neer te leggen. Adviseurs zijn een schakel in<br />

een systeem. En dat systeem leidt op jaarbasis tot 750<br />

miljoen euro schade bij onzekere, financieel kwetsbare<br />

consumenten die niet zijn voorbereid op financiële tegenslag.<br />

Het gevolg hiervan is meer financiële, maatschappelijke<br />

en economische ongelijkheid. We leven in<br />

een systeem dat niet duurzaam is.<br />

Björn Bierhaalder: ‘Meervoudige<br />

waardecreatie vraagt<br />

om een andere mindset van<br />

financieel adviseurs.’<br />

loofde ontzorgen en gemak. Zeventig procent van de<br />

consumenten die gebruik maken van een financieel adviseur,<br />

voelt zich onzeker over de financiële toekomst.<br />

Uit ons onderzoek ontstaat het beeld dat adviseurs wel<br />

diensten verkopen, maar geen dienstverlening leveren.<br />

Klanten lijken dat ook te zien. Bij het afsluiten van een<br />

product zijn zelfstandig financieel adviseurs in beeld.<br />

Maar klanten denken niet aan een adviseur wanneer financiële<br />

tegenspoed ontstaat, zoals bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.<br />

Dan gaan klanten eerder naar familie,<br />

de werkgever, de gemeente of de bank. Het imago<br />

van de financieel adviseur is te typeren als noodzakelijk<br />

kwaad en niet als hulplijn om te voorkomen dat je in financiële<br />

problemen komt. Met als gevolg dat adviseurs<br />

de kansen om gezinnen te helpen, onbenut laten.<br />

We zien dat met name financieel kwetsbare huishoudens<br />

(minder dan 50.000 euro jaarinkomen en<br />

DUURZAME DIENSTVERLENING<br />

De maatschappelijke en politieke discussie die op dit<br />

moment wordt gevoerd over de duurzaamheid van ons<br />

economisch systeem, raakt ook de waarde en positie<br />

van financieel advies.<br />

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable<br />

Development Goals van de Verenigde Naties. Dat<br />

betekent dat in 2030 concrete resultaten moeten zijn<br />

bereikt op het gebied van onder meer vergroening, sociaal<br />

welzijn en duurzame economische groei. In het verlengde<br />

hiervan hebben de financiële sector en daarmee<br />

ook financieel adviseurs een bijzondere opdracht. De<br />

overheid en de toezichthouders DNB en AFM verwachten<br />

van de financiële sector dat zij een bijdrage leveren<br />

aan de verduurzaming van Nederland.<br />

In de uitvoering van deze opdracht zien we dat de<br />

sustainability goals zich beperken tot vergroening. Met<br />

name hypotheekadviseurs hebben de verduurzaming<br />

van woningen als nieuw adviesterrein ontdekt. Zij kunnen<br />

tegen gunstige condities extra leningen verkopen.<br />

Dit is een te beperkte manier om naar duurzaamheid<br />

te kijken. En het is oneigenlijk om duurzaamheid te gebruiken<br />

als springplank naar meer verkoop.<br />

De maatschappelijke opdracht van de financiële<br />

sector, en daarmee ook van adviseurs, is breder. Die gaat<br />

naast vergroening ook over duurzame economische<br />

ontwikkeling en een inclusieve samenleving. In andere<br />

woorden: onderdeel van de opdracht is zorgen dat mensen<br />

financieel en maatschappelijk niet buiten de boot<br />

vallen. Ons onderzoek laat zien dat daar nog veel valt te<br />

winnen.<br />

44 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

ANDERS KIJKEN<br />

De financiële resultaten (omzet, groei, rendement) en<br />

klanttevredenheid van de meeste adviseurs zijn goed.<br />

Echter, het zijn juist die resultaten die het huidige systeem<br />

in stand houden en ons verblinden voor de onbedoelde<br />

bijeffecten. En die ons verblinden voor het bredere<br />

perspectief op de waarde van financieel advies. Er<br />

is een andere, duurzame manier nodig om de prestaties<br />

van adviseurs te beoordelen.<br />

Succesvolle bedrijven voegen waarde toe voor hun<br />

klanten. Tot nu toe richten adviseurs zich op het creëren<br />

van financiële waarde voor hun klanten: pensioen,<br />

uitkering bij arbeidsongeschiktheid, hypotheek of beleggingsrendement.<br />

Zij doen dit vanuit een productieketen:<br />

een aaneenschakeling van partijen die allemaal<br />

iets toevoegen aan de keten en waar aan het eind van<br />

de ketting een klant wacht.<br />

De waarde die op deze manier tot stand komt, is<br />

niet duurzaam en niet onderscheidend. Techniek neemt<br />

die rol over. Dit biedt ruimte om naast financiële waarde<br />

ook sociale waarde en ecologische waarde te creëren.<br />

We noemen dit ‘meervoudige waardecreatie’.<br />

Meervoudige waardecreatie vraagt om een andere<br />

mindset van financieel adviseurs. Een mindset waarin<br />

het denken in oplossingen voor maatschappelijke en<br />

duurzaamheidsvraagstukken centraal staat. En waarin<br />

specialisten binnen de steeds complexere omgeving van<br />

klanten een betekenisvolle rol spelen vanuit hun ervaring,<br />

netwerken en kennis van vergelijkbare situaties.<br />

Financieel advies is een machtig instrument om<br />

financiële en sociale impact te maken. Het voorkomt<br />

dat mensen in schuldproblemen raken, zorgt voor betere<br />

financiële beslissingen en meer financiële zelfredzaamheid.<br />

Bovendien zorgt goed financieel advies dat<br />

mensen zich minder financieel zorgen maken (de eigen<br />

financiële situatie is voor mensen na gezondheid<br />

Fred de Jong: ‘Zorg dat<br />

mensen financieel en<br />

maatschappelijk niet<br />

buiten de boot vallen’<br />

de grootste bron van zorg), waarmee er minder ruimte<br />

is voor sociale onrust. Kortom, goed financieel advies<br />

draagt bij aan de sustainable development goals.<br />

WAARDEGESTUURD BUSINESSMODEL<br />

Het succes van een adviseur hangt sterk af van positionering:<br />

richt je jezelf op financiële producten of positioneer<br />

je jezelf als oplosser van vraagstukken waar klanten<br />

zich zorgen over maken? Onze positioneringsmatrix<br />

is hierbij een hulpmiddel.<br />

De logica van het traditionele bedrijfsmodel van<br />

advieskantoren positioneert de adviseur onvoldoende<br />

als partner met wie klanten over toekomstige onzekerheden<br />

in gesprek gaan. Voor adviseurs die zich nadrukkelijker<br />

willen positioneren, is verandering van hun<br />

bedrijfsmodel naar een model rondom meervoudige<br />

waarde-creatie een logische stap.<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 45


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Veel bedrijven maken gebruik van het businessmodel<br />

canvas om de logica van het bedrijf in kaart te brengen.<br />

Hoewel het canvasmodel een mooi hulpmiddel is om je<br />

bedrijf beter te begrijpen en je strategie vorm te geven,<br />

kent het model een belangrijke beperking: het canvasmodel<br />

neemt het bedrijf en het aanbod van producten<br />

en dienstverlening als uitgangspunt. Het werkt van<br />

binnen naar buiten.<br />

Een sustainable businessmodel gaat uit van de<br />

waarde die je als bedrijf creëert voor je klanten. Het is<br />

geen businessmodel in de traditionele zin, maar een<br />

klantmodel waarbij elk onderdeel antwoord geeft op<br />

de vraag: welke waarde levert dit op voor mijn klanten?<br />

Het bijgaande canvasmodel van Ojasalo et al. (2015) is<br />

een leidraad om vanuit duurzaamheid en meervoudige<br />

waarde-creatie een businessmodel vorm te geven.<br />

‘Het is onjuist om de schuld<br />

van financiële problemen en<br />

maatschappelijke schade bij<br />

adviseurs neer te leggen’<br />

TOT SLOT<br />

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”.<br />

Financieel adviseurs kunnen met hun kennis en vaardigheden<br />

een groot verschil maken voor hun klanten.<br />

Ook op het gebied van sustainability en duurzaamheid.<br />

Maar dan moet sustainability wel breder worden beschouwd.<br />

Ons onderzoek naar de financiële gevolgen van<br />

overlijden of arbeidsongeschiktheid laat de consequenties<br />

van het huidige systeem met enkelvoudige waardecreatie<br />

zien. Mensen vallen financieel, maatschappelijk<br />

en sociaal buiten de boot.<br />

Een verandering van bedrijfsmodel naar meervoudige<br />

waardecreatie zorgt voor een breder perspectief op<br />

de waarde van financieel advies. Het maakt de dienstverlening<br />

duurzamer en draagt bij aan de sustainable<br />

development goals. Financieel advies is een krachtig<br />

instrument om financiële en sociale impact te maken.<br />

Dit vraagt om een verandering van het huidige mentale<br />

model van adviseurs. Maar zorgt ervoor dat het werk<br />

van adviseurs betekenisvoller wordt en we met elkaar<br />

zorgen dat mensen niet buiten de boot vallen door financiële<br />

rampspoed en tegenslag. n<br />

Björn Bierhaalder (MCH Consultancy) is veranderconsultant,<br />

Fred de Jong is zelfstandig onderzoeker en associate<br />

lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University<br />

of Applied Sciences.<br />

46 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

HET BESPREKEN <strong>VAN</strong> HET RISICO OP ARBEIDSONGESCHIKTHEID<br />

IN HET HYPOTHEEKADVIES KOST VAAK VEEL UITLEG EN DUS<br />

TIJD. ER IS EEN ONTELBAAR AANTAL SCENARIO’S EN U WILT ZO<br />

SNEL MOGELIJK DE HYPOTHEEK VOOR HET DROOM<strong>HUIS</strong> <strong>VAN</strong> UW<br />

KLANT REGELEN.<br />

Eerste hulp bij<br />

arbeidsongeschiktheid<br />

TEKST LARA BASTING, BNP PARIBAS CARDIF<br />

BNP Paribas Cardif is al 25 jaar<br />

expert op het gebied van betalingsbescherming;<br />

zeker<br />

als het gaat om arbeidsongeschiktheid.<br />

De verzekeraar<br />

merkt dat steeds minder huizenkopers<br />

zich verzekeren tegen het risico<br />

van arbeidsongeschiktheid. Hoe komt<br />

dat? Omdat de oplossing te tijdrovend is?<br />

BNP Paribas Cardif is ervan overtuigd dat<br />

een goed advies niet tijdrovend hoeft te<br />

zijn. Om u daarmee te helpen heeft BNP<br />

Paribas Cardif een aantal hulpmiddelen<br />

ontwikkeld. Deze kunt u gebruiken om<br />

het risico van arbeidsongeschiktheid begrijpelijk<br />

bij uw klant onder de aandacht<br />

te brengen. U maakt duidelijk hoe vaak<br />

arbeidsongeschiktheid voorkomt, wat<br />

het risico voor uw klant is en hoe u dit in<br />

uw hypotheekadvies kunt meenemen.<br />

RISICO’S<br />

Jaarlijks ontvangen zo’n 550.000 werknemers<br />

in Nederland een uitkering<br />

voor arbeidsongeschiktheid. En dat zijn<br />

echt niet alleen mensen met een fysiek<br />

zwaar beroep. In ruim een derde van de<br />

gevallen is een psychische aandoening<br />

de oorzaak. Ook kan uw klant arbeidsongeschikt<br />

raken door een ongeluk of<br />

‘Niemand verwacht<br />

arbeidsongeschikt te worden’<br />

bijvoorbeeld door een herseninfarct.<br />

Kan uw klant zijn hypotheeklasten dan<br />

nog betalen? En waarom overlijden wel<br />

verzekeren en arbeidsongeschiktheid<br />

niet? Arbeidsongeschiktheid komt zelfs<br />

vaker voor dan overlijden tijdens de<br />

looptijd van de hypotheek. Zo is de kans<br />

voor een dertigjarige om in de WIA te<br />

komen (negen procent) meer dan twee<br />

keer zo groot als de kans op overlijden<br />

(vier procent). En dit risico wordt alleen<br />

maar groter naarmate uw klant ouder<br />

wordt.<br />

48 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

‘Probeer de risico’s<br />

vanuit emotie te<br />

bespreken en neem<br />

uw klant mee in de<br />

gevolgen op het<br />

leven bij arbeidsongeschiktheid’<br />

VISUALISEREN<br />

Veel adviseurs grijpen snel naar software<br />

wanneer ze risico’s als arbeidsongeschiktheid<br />

bespreken. De cijfers en termen<br />

die dan besproken worden, spreken<br />

meestal niet tot de verbeelding. Dan zal<br />

uw klant al snel zeggen dat hij het risico<br />

wil accepteren. Want niemand verwacht<br />

arbeidsongeschikt te worden. Bovendien<br />

zien veel klanten (langdurige) ziekte niet<br />

als arbeidsongeschiktheid. Probeer daarom<br />

de risico’s vanuit emotie te bespreken<br />

en neem uw klant mee in de gevolgen<br />

op het leven bij arbeidsongeschiktheid.<br />

Hoe kunt u dit doen? Door te visualiseren!<br />

Dit kan helpen om de risico’s<br />

van arbeidsongeschiktheid begrijpelijker<br />

te maken voor uw klant. Hiervoor kunt<br />

u bijvoorbeeld de video of infographics<br />

over arbeidsongeschiktheid van BNP Paribas<br />

Cardif gebruiken. Deze hebben een<br />

neutrale uitstraling, zodat u ze onafhankelijk<br />

kunt gebruiken in uw advies. De<br />

infographics kunnen u helpen uw klant<br />

meer bewust te maken van het risico<br />

op arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld<br />

hoe vaak het voorkomt en wat de meest<br />

voorkomende oorzaken zijn. In de video<br />

ziet uw klant in twee minuten wat arbeidsongeschiktheid<br />

voor gevolgen kan<br />

hebben en welke oplossingen er beschikbaar<br />

zijn om het risico af te dekken. Bijvoorbeeld<br />

(be)sparen, Nationale Hypotheek<br />

Garantie of een verzekeringsoplossing,<br />

zoals een woonlastenverzekering of<br />

een aflosverzekering.<br />

AFLOSSEN<br />

De Hypotheek Aflos Verzekering van BNP<br />

Paribas Cardif is een goed voorbeeld van<br />

een product dat u eenvoudig en snel aan<br />

uw klant kunt uitgeleggen. Deze verzekering<br />

lost in één keer de top van de hypotheek<br />

af op het moment dat uw klant in<br />

de WIA komt. Hierdoor dalen de maandelijkse<br />

hypotheeklasten. Dit geeft financiële<br />

flexibiliteit op het moment dat hij dit<br />

goed kan gebruiken. Uw klant kan zich<br />

aanvullend voor werkloosheid verzekeren.<br />

De Hypotheek Aflos Verzekering keert<br />

eenmalig een bedrag uit als uw klant arbeidsongeschikt<br />

raakt. Deze eenmalige<br />

aflossing is een uitstekende basisvoorziening<br />

voor arbeidsongeschiktheid. De<br />

hoogte van de uitkering wordt bepaald<br />

bij aanvang van de verzekering. Uw klant<br />

krijgt van BNP Paribas Cardif een uitkeringsschema<br />

waar de vastgestelde uitkeringsbedragen<br />

op staan. Dat geeft hem<br />

vooraf duidelijkheid en overzicht. Verandering<br />

in de marktwaarde van de woning,<br />

extra hypotheekaflossingen of andere<br />

wijzigingen tijdens de looptijd van<br />

de verzekering, hebben geen invloed op<br />

de hoogte van de uitkering. De bedragen<br />

staan immers vast bij de start van de<br />

verzekering. De hoogte van de uitkering<br />

is alleen nooit meer dan de hypotheekschuld<br />

op het moment van uitkeren.<br />

VIDEO’S<br />

Wilt u weten hoe deze verzekering werkt<br />

en voor welke doelgroep de verzekering<br />

het meest interessant is? Bekijk dan de<br />

kennisclips over de Hypotheek Aflos Verzekering.<br />

Daarin ziet u ook hoe het zit<br />

met de premie, de dekking voor werkloosheid<br />

en het aanvraagproces. Elke<br />

kennisclip behandelt één onderwerp en<br />

duurt maximaal twee minuten. Zo kunt<br />

u op een leuke manier snel en eenvoudig<br />

de informatie tot u nemen. Ook is er een<br />

video over de Hypotheek Aflos Verzekering<br />

voor uw klant beschikbaar. Bart en<br />

Pippa spelen de hoofdrol in deze video<br />

waarin aan uw klant wordt uitgelegd<br />

hoe de verzekering werkt. n<br />

AANVRAGEN<br />

Bezoek www.bnpparibascardif.nl/<br />

arbeidsongeschiktheid voor meer informatie<br />

over arbeidsongeschiktheid<br />

en de Hypotheek Aflos Verzekering.<br />

Hier vindt u ook alle materialen die<br />

in dit artikel worden benoemd. De<br />

Hypotheek Aflos Verzekering vraagt<br />

u eenvoudig aan via de adviespakketten<br />

Adviesbox, Finix en Scenario<br />

Advies. Of via het extranet van BNP<br />

Paribas Cardif: www.finagora.nl.<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 49


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

SUMMER IS COMING! KLINKT VER WEG, MAAR IS FEITELIJK JUIST. TIJD OM<br />

HET <strong>HUIS</strong> TE LUCHTEN EN WAAR NODIG OP TE KNAPPEN. WAT ZIJN DE<br />

VOETANGELS EN KLEMMEN DIE <strong>VAN</strong> TOEPASSING ZIJN BIJ HET FINANCIEEL<br />

ONDERHOUDEN <strong>VAN</strong> HET <strong>HUIS</strong>. WAAR KUNNEN PROBLEMEN OPDOEMEN?<br />

WAT KUN <strong>JE</strong> ER ALS FINANCIEEL ADVISEUR AAN DOEN? EN HOE STAAN<br />

GELDVERSTREKKERS HIERIN? EEN GESPREK MET ARGENTA, ING EN OBVION.<br />

Onderhoud van<br />

je financiële thuis<br />

TEKST PETER WORMSKAMP<br />

In alle opzichten was 2020 een extreem jaar. Maar<br />

ondanks corona bleef de woningmarkt boomen.<br />

Prijsstijgingen lijken een wetmatigheid. Overbieden<br />

is de norm. Niet alleen in Amsterdam en andere stedelijke<br />

gebieden. Ook in Noord-Oost Groningen, zo<br />

heb ik van nabij mogen meemaken. En tegelijkertijd<br />

blijven er altijd risico’s voor de klant. In feite gaat het<br />

om twee hoofdsoorten bij een hypotheek:<br />

– risico’s in relatie tot het onderpand;<br />

– risico’s in relatie tot de betaalbaarheid/het inkomen.<br />

RAMPEN MET <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong><br />

Als we kijken naar de risico’s met betrekking tot het onderpand<br />

zijn er risico’s die nu van toepassing zijn en latente<br />

risico’s. Hierbij laten we de reguliere risico’s zoals<br />

brand en andere schade buiten beschouwing. Die kunnen<br />

prima verzekerd worden. Bovendien worden deze<br />

verzekeringen door de geldverstrekker vereist.<br />

Als we het hebben over funderingsproblematiek,<br />

dan hebben we het over een acuut probleem met grote<br />

gevolgen. Alle relevante aspecten zijn te vinden op de<br />

website van Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek<br />

(kcaf.nl). Dit inclusief een interactieve kaart<br />

waar je per postcode een indicatie van eventuele problemen<br />

kunt genereren. Leningen worden vanaf 2017<br />

mogelijk gemaakt door het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.<br />

De funding van het fonds wordt onder andere<br />

gedaan vanuit de banken. “ING onderschrijft het<br />

fonds en de mogelijkheden die het biedt, zoals een bredere<br />

financieringsmogelijkheid.” aldus Wim Flikweert,<br />

manager Wonen bij ING. “Wel is het van belang dat de<br />

gemeente waar de woning staat, meedoet. Het aantal<br />

deelnemende gemeenten is (langzaam) groeiende.”<br />

"Uiteraard helpen we de klant na een aardbevingsschade."<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 51


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

‘Geef je<br />

klanten<br />

lucht.’<br />

52 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Igor Driessen, manager sales en intermediaire zaken<br />

Obvion: “Ook de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet<br />

biedt in dit kader mogelijkheden voor direct noodzakelijk<br />

onderhoud van de woning. Obvion staat dan een<br />

maximale Loan To Value van 115 procent van de marktwaarde<br />

toe. Dit onder de voorwaarde dat de verhouding<br />

tussen schuld en marktwaarde verbetert óf het risico<br />

op restschuld wordt ondervangen door een gemeentelijke<br />

regeling.” Als adviseur kun je helpen het risico te<br />

beperken.<br />

Aardbevingsschade door aardgaswinning is een<br />

ander risico. We hebben het dan vooral over Groningen.<br />

Melanie van den Berg, Head of Operations bij Argenta<br />

Bank: “In dit soort gevallen helpen we uiteraard<br />

de klant. Dit is maatwerk. Dat doen we samen met de<br />

klant en de adviseur.”<br />

Er bestaat voor aardbevingsschade een subsidieregeling<br />

van de Nationaal Coördinator Groningen. Een<br />

belangrijk uitgangspunt voor Obvion bij de, na sanering,<br />

nieuwbouw van een woning.<br />

DUURZAAMHEID WONING<br />

Een ander aspect dat op termijn gaat spelen, is de duurzaamheid<br />

van de woning. Door een inhaalslag aan het<br />

eind van 2020 (als gevolg van de aangekondigde tariefsverhoging)<br />

is rond de 60 procent van de woningen<br />

in Nederland nu voorzien van een definitief energielabel.<br />

Nederland gaat van het gas, dat is zeker. Woningbezitters<br />

zullen hierin mee moeten gaan. En dat biedt<br />

mogelijkheden. Het Sectorcollectief Duurzaam Wonen<br />

is hierbij een katalysator. Het brengt duurzaamheid in<br />

het financieel advies. Argenta, Obvion en ING zijn allen<br />

participant in het initiatief dat nu al tot meer dan 5.000<br />

gecertificeerde adviseurs heeft geleid.<br />

Duurzaamheid vertaalt zich ook in concrete aanpassingen<br />

in de producten en diensten van geldverstrekkers.<br />

Obvion biedt in de meeste gevallen standaard een<br />

verduurzamingsbudget in de offerte aan. Net als een<br />

duurzaamheidskorting voor (nieuwbouw)woningen<br />

met een energielabel van minimaal A+++ (afgegeven<br />

vanaf 1 januari 2021).<br />

Flikweert: “Bij ING willen we naast het bieden van<br />

aanvullende financieringsruimte ook dat de klant in<br />

beweging komt. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in de<br />

ING EnergieService. Hierbij kan de klant met een online<br />

energiescan op zoek naar verbeteringen. Een expert<br />

kijkt door middel van videochat mee in de woning.”<br />

Heel 2021, heel corona-proof.<br />

Overigens bestaat er ook de mogelijkheid om te financieren<br />

door middel van een persoonlijke lening via<br />

het Warmtefonds. Dat kan in voorkomende gevallen<br />

voordeliger zijn voor de klant. Als adviseur kun je rondom<br />

duurzaamheid echt je rol pakken.<br />

‘Naast het pand gaat<br />

het om de poen’<br />

Populair gezegd: naast het pand gaat het om de poen.<br />

Welke risico’s loopt een klant, en belangrijker, hoe kun<br />

je als adviseur hier een rol in spelen?<br />

Natuurlijk heb je als adviseur je rol gepakt. In de adviesfase<br />

heb je vóór je klant en mét je klant een complete<br />

opzet gemaakt als het gaat om het afdekken van de<br />

risico’s van voortijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid<br />

en werkeloosheid. Ook de situatie na pensionering heb<br />

je een plaats gegeven. En misschien zelfs een situatie<br />

bij eventuele relatiebreuk. En tóch kan het voorkomen<br />

dat je klant een financieel moeilijke periode ingaat.<br />

PREVENTIEF BEHEER<br />

Stel je voor dat je klant contact met je opneemt met<br />

de boodschap dat het financieel op korte termijn fout<br />

dreigt te gaan. Wellicht kan preventief beheer dan een<br />

oplossing bieden. Een eerste hulp als het gaat om ontluikende<br />

financiële problemen.<br />

“Wij vinden het belangrijk dat de klant ook in moeilijke<br />

tijden op Argenta kan rekenen. Een vroegtijdige<br />

signalering is dan van belang. Belangrijk is de rol van<br />

de adviseur. Die kent immers de persoonlijke en financiële<br />

situatie van de klant.” aldus Van den Berg. “Vervolgens<br />

kan het zijn dat er een budgetcoach of jobcoach<br />

wordt ingezet.”<br />

Dit zijn ook opties die door ING en Obvion worden<br />

aangeboden. Overigens zijn er op de site van Nibud<br />

goede tools beschikbaar om je klant te begeleiden.<br />

In het kader van corona hebben alle geldverstrekkers<br />

in 2020 een tijdelijke betaalpauze van drie maanden<br />

ingevoerd. Bij Argenta en ING is het aanvragen<br />

hiervan nog steeds mogelijk. Bij ING worden er daarnaast<br />

andere alternatieven geboden. Een voorbeeld is<br />

de Nederlandse Schuldhulp Route. Obvion gaat uit van<br />

maatwerk. Samen met de adviseur wordt gezocht naar<br />

de meest passende optie.<br />

Duidelijk is dat een financieel adviseur in alle gevallen<br />

een coachende rol kan vervullen.<br />

INTENSIEF BEHEER<br />

Soms kom je er niet met preventief beheer. Er ontstaan<br />

serieuze achterstanden. Dan gaat een klant door naar<br />

bijzonder beheer. Als adviseur word je rol een andere.<br />

De bank gaat duidelijk in de lead. En toch zijn er mogelijkheden<br />

om er ook dan voor je klant te zijn.<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 53


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Peter Wormskamp:<br />

‘Onderhoud is<br />

essentieel.’<br />

Behoud van de eigen woning van de klant is, zonder<br />

uitzondering, uitgangspunt van banken. Compleet inzicht<br />

in inkomsten en uitgaven is ook hier, net als bij<br />

preventief beheer, het startpunt. Wel is de klant dan<br />

al verder in het proces. Mogelijk is het herstructureren<br />

van de lening een oplossing. Denk aan andere aflosvormen.<br />

Of het aanpassen van de looptijd van de leningen.<br />

Open, eerlijk, direct en duidelijk zijn kernwoorden.<br />

Als iets niet haalbaar is, dien je dat direct te communiceren<br />

met de klant. Als bank, maar ook als adviseur.<br />

Driessen: “De adviseur speelt een belangrijke rol in<br />

het proces van het onderzoeken van de mogelijkheden<br />

van een herstructurering van de lening of bij de communicatie<br />

over een mogelijke route richting woningverkoop.”<br />

Als het gaat om corona geeft Obvion aan dat zij op dit moment<br />

bijna geen toename ziet in bijzonder beheer. Hoe<br />

zich dat op langere termijn gaat ontwikkelen is onduidelijk.<br />

Een tip van zowel Argenta, Obvion als ING: treed zo<br />

vroeg mogelijk bij financiële problemen in contact met de<br />

bank. Eerder bijsturen voorkomt problemen later.<br />

ADVSISEUR ALS HOEDER <strong>VAN</strong> DE KLANT<br />

Omzet en winst zijn een resultaat van passie voor je<br />

klant en hard werken. Je maakt van klanten fans als je<br />

op de echte momenten van de waarheid er voor hem of<br />

haar bent. Dat start met het advies op het moment van<br />

sluiten van een hypotheek. Een eeuwig verschil maak<br />

je als je er op de cruciale momenten daarna ook bent.<br />

Onderhoud of, zoals je wilt, actief klantbeheer is daarbij<br />

essentieel.<br />

Dat kun je vertalen in het wijzen op mogelijkheden<br />

om risico’s uit te bannen. Denk aan paalrot of aardbevingsschade.<br />

Door te wijzen op verbeteringen die bijdragen<br />

aan een beter klimaat en ook nog eens een energiezuinige<br />

of -neutrale woning opleveren. Of door je<br />

klant bij te staan op financieel spannende momenten.<br />

Om terug te keren bij begin: zo lucht je niet alleen<br />

het huis, maar geef je jouw klanten ook echt lucht! n<br />

Peter Wormskamp is directeur van Helder Beheerd en<br />

houdt zich in die hoedanigheid bezig met vraagstukken<br />

rondom actief klantbeheer, advies en bedrijfsvoering<br />

54 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

HET AANTAL MENSEN MET EEN MEDISCHE AANDOENING NEEMT<br />

TOE. DIT BETEKENT DAT VEEL FINANCIEEL ADVISEURS IN HUN<br />

WERK TE MAKEN KRIJGEN MET MENSEN WAARVOOR HET AF-<br />

SLUITEN <strong>VAN</strong> EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEEN<br />

<strong>VAN</strong>ZELFSPREKENDHEID IS. DE HOOP IS EEN HERVERZEKERAAR<br />

EN GE<strong>SPECIAL</strong>ISEERD IN HET VERZEKEREN <strong>VAN</strong> MEDISCHE RISI-<br />

CO’S. “WE BESTAAN AL 115 JAAR. AL DIE JAREN IS ONZE MAAT-<br />

SCHAPPELIJKE MISSIE ONVERANDERD GEBLEVEN. WIJ VIN-<br />

DEN DAT IEDEREEN EEN GOEDE OVERLIJDENSRISICOVERZEKE-<br />

RING MOET KUNNEN AFSLUITEN EN DAAR HELPEN WE VERZE-<br />

KERAARS EN FINANCIEEL ADVISEURS GRAAG BIJ”, ALDUS JOKE<br />

VERBAAN EN HENK-JAN OSSE <strong>VAN</strong> DE HOOP.<br />

Wel of geen ORV:<br />

samen maken we<br />

het mogelijk<br />

TEKST DE HOOP<br />

Het beste voor de klant. Dat<br />

willen we allemaal. Daarom<br />

is het zo belangrijk dat je<br />

als financieel adviseur kennis<br />

hebt van de mogelijkheden<br />

die er zijn. “Wat is voor deze klant<br />

met deze medische aandoening de juiste<br />

weg om tot een goede overlijdensrisicoverzekering<br />

te komen? Welke alternatieven<br />

zijn er? Dat zijn de vragen die ertoe<br />

doen”, aldus Joke Verbaan. Haar collega<br />

Henk-Jan Osse vult aan: “Er is bijna altijd<br />

een oplossing mogelijk. Nog steeds zijn<br />

er mensen die onnodig worden afgewezen.<br />

Hierin hebben adviseurs en verzekeraars<br />

een belangrijke rol. Als zij weten<br />

welke mogelijkheden er zijn, dan kunnen<br />

ze hun klant het beste bieden. Of dat nou<br />

via ons loopt of via een andere maatwerkroute,<br />

dat is voor ons van ondergeschikt<br />

belang; wij willen vooral voorkomen dat<br />

mensen tegen hun wil onverzekerd zijn.”<br />

WAAROM EEN ORV AFSLUITEN?<br />

Na het afschaffen van de verplichte ORV<br />

voor hypotheken met een Nationale Hypotheek<br />

Garantie, daalde het aantal afgesloten<br />

overlijdensrisicoverzekeringen.<br />

Een zorgwekkende ontwikkeling vinden<br />

Joke en Henk-Jan: “Mensen willen niet<br />

aan hun eigen sterfelijkheid denken. Dat<br />

is heel begrijpelijk. Toch is het belangrijk<br />

om hier wel bij stil te staan. Zeker als je<br />

grote financiële verplichtingen aangaat<br />

zoals het afsluiten van een hypotheek.<br />

Een overlijden is emotioneel al enorm<br />

zwaar. Als daar financiële problemen bij<br />

komen, dan is dat voor nabestaanden<br />

echt een hele grote zorg. Dat wil je liever<br />

voorkomen.”<br />

Bij het aangaan van een ORV denken<br />

we vaak aan de koop van een woning.<br />

Toch benadrukken Joke en Henk-Jan dat<br />

er meer situaties zijn waarin een ORV<br />

ook belangrijk kan zijn: “Huren in de vrije<br />

sector is tegenwoordig behoorlijk prijzig.<br />

De huurprijzen zijn vergelijkbaar of<br />

soms zelfs hoger dan de lasten van een<br />

56 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Joke Verbaan en Henk-Jan Osse:<br />

‘Er is altijd een oplossing mogelijk.’<br />

hypotheek. Ook dan kan een ORV nabestaanden<br />

zekerheid bieden. Zakelijke<br />

partners doen er ook goed aan om iets te<br />

regelen in geval van overlijden. Als één<br />

van de partners wegvalt, wil je het voor<br />

de ander(en) wel goed geregeld hebben.<br />

Dat bewustzijn willen we vergroten.”<br />

ANDERE AANPAK<br />

Het aantal mensen met een medische<br />

aandoening is toch maar klein? De cijfers<br />

laten helaas iets anders zien. Vijftig<br />

procent van de mensen heeft ten minste<br />

één medische aandoening. En dit aantal<br />

neemt toe. Kijk alleen al naar de toename<br />

van het aantal mensen met psychische<br />

problemen. Joke: “Het is belangrijk<br />

dat financieel adviseurs beseffen dat de<br />

kans dat ze een klant voor zich hebben<br />

waarbij de aanvraag van een ORV niet<br />

vanzelfsprekend is, best aanzienlijk is.<br />

Dat vraagt om een andere aanpak. Hierin<br />

kan de financieel adviseur echt het verschil<br />

maken.” Henk-Jan vult aan: “Samen<br />

zoeken naar oplossingen. Een dienst bieden<br />

waar je klant echt beter van wordt.<br />

Dat kan alleen maar voldoening geven.”<br />

VERANTWOORDELIJKHEID<br />

De Hoop is blij dat er maatschappelijke<br />

ontwikkelingen zijn die ervoor zorgen<br />

dat mensen minder lang geconfronteerd<br />

worden met de gevolgen van hun ziekte.<br />

Het ‘schone lei beleid’ is hier een goed<br />

voorbeeld van. Voor ex-kankerpatiënten<br />

die tien jaar of langer ziektevrij zijn, is<br />

het sinds 1 januari 2021 niet meer nodig<br />

om bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering<br />

te melden dat zij<br />

ooit voor deze aandoening zijn behandeld.<br />

De Hoop besloot na de aankondiging<br />

van dit beleidsvoornemen om het<br />

‘schone lei beleid’ direct toe te passen in<br />

de beoordeling van aanvragen. Joke licht<br />

toe: “Waarom wachten? Het is maatschappelijk<br />

gezien niet te verantwoorden<br />

dat mensen tot in lengte van dagen<br />

worden benadeeld als gevolg van een<br />

ziekte die hen is overkomen. Wij vinden<br />

het heel belangrijk dat de markt hierin<br />

blijft bewegen. Nieuwe inzichten uit onderzoeken<br />

moeten hun weg vinden in de<br />

wijze van het beoordelen van medische<br />

dossiers. Ook premies zijn niet in beton<br />

gegoten: Bij ons kun je altijd als je denkt<br />

dat je gezondheid vooruit is gegaan vragen<br />

of de premie verlaagd kan worden.”<br />

PROACTIEF<br />

Joke en Henk-Jan benadrukken graag<br />

nog een keer het belang van proactief<br />

handelen. “Wacht niet tot er problemen<br />

ontstaan, maar zorg dat je ze voor bent.<br />

Loopt een aanvraagtraject onverhoopt<br />

toch vast, dan kun je altijd bij ons terecht<br />

voor vragen en bij onze verzekeringspartners<br />

om een passende ORV te realiseren.<br />

Eigenlijk is er altijd sprake van een winwin<br />

situatie: je klant is blij en wij ontzorgen<br />

jou als adviseur.” n<br />

MAATWERKROUTES<br />

Hoe meer financieel adviseurs op de<br />

hoogte zijn van de maatwerkroutes<br />

hoe beter. Daarom geeft De Hoop regelmatig<br />

webinars rondom het thema<br />

‘verzekerbaarheid en omgaan<br />

met medische risico’s’. Bekijk de<br />

website voor het actuele aanbod:<br />

www.dehoopleven.nl/webinars.<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 57


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

DE JUISTE PRESENTATIE IS CRUCIAAL BIJ ORV EN<br />

HYPOTHEEKBESCHERMING. ALDUS JACCO SANGERS, MANAGER<br />

SUPPORT EN PRODUCTS BIJ <strong>VAN</strong> BRUGGEN ADVIESGROEP.<br />

Juiste presentatie<br />

belangrijk<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

“De meeste mensen zijn van nature<br />

positief ingesteld wat betreft<br />

de kans op overlijden en<br />

arbeidsongeschiktheid. Vaak<br />

wordt gedacht dat overkomt<br />

mij niet, zeker wat betreft arbeidsongeschiktheid.<br />

Dat komt<br />

ook doordat er vaak alleen vanuit het eigen beroep naar<br />

arbeidsongeschiktheid wordt gekeken, terwijl het onheil<br />

natuurlijk ook van elders kan komen. Wat dat betreft<br />

is mijn ervaring dat de coronacrisis het gemakkelijker<br />

maakt om het belang van een ORV en hypotheekbescherming<br />

duidelijk te maken”, aldus Sangers.<br />

“De manier waarop je een onderwerp bespreekt en<br />

presenteert is belangrijk. Laat vooral de klant in eerste<br />

instantie vertellen hoe hij tegen de life events overlijden<br />

en arbeidsongeschiktheid aan kijkt. Laat de gevolgen<br />

van overlijden en arbeidsongeschiktheid binnenkomen<br />

in de eigen belevingswereld van de klant en<br />

duik niet meteen in een technisch verhaal waardoor de<br />

klant afhaakt.”<br />

‘Met goede toelichting<br />

zegt iemand ja tegen rust<br />

en het feit dat je de zaken<br />

goed geregeld hebt’<br />

“Haal het onderwerp dichterbij. ‘Financiële zorgen’<br />

staat in de Top Drie van onenigheid in huis. Uiteraard<br />

is er premie verschuldigd voor een woonlastenverzekering,<br />

het probleem is denk ik dat veel mensen niet weten<br />

waar ze nee tegen zeggen. Zonder goede toelichting<br />

zegt iemand nee tegen 48 euro per maand. En mét goede<br />

toelichting zegt iemand ja tegen rust en het feit dat<br />

je de zaken goed geregeld hebt.”<br />

ORV<br />

Life events zoals overlijden zijn een belangrijk onderdeel<br />

van het financieel advies. Sangers: “Het is aan de<br />

adviseur om een goede inschatting te maken van de<br />

wensen van de klant en in welke mate de klant risico’s<br />

kan en wil nemen met betrekking tot de financiële gevolgen<br />

van overlijden. Mijn ervaring is dat het onderwerp<br />

bespreekbaar maken met de klant en de financiële<br />

gevolgen van overlijden goed inzichtelijk te maken<br />

eigenlijk veel belangrijker zijn dan de hoogte van de<br />

premie, doordat die tegenwoordig in de meeste gevallen<br />

prima betaalbaar is.”<br />

De ORV is bij NHG-hypotheken niet langer verplicht,<br />

een goede zaak? Sangers: “Ja, een klant moet op basis<br />

van het advies goed in staat zijn om een weloverwogen<br />

keuze te maken om wel of geen ORV af te sluiten. Bovendien<br />

zie ik twee belangrijke voordelen. Door de afschaffing<br />

van de ORV-verplichting is de aankoop van<br />

een woning door klanten met bepaalde aandoeningen<br />

beter haalbaar geworden. Voor een alleenstaande gaat<br />

het nu om de overwegingen die hij zelf maakt richting<br />

zijn nabestaanden in plaats van een verplichting vanuit<br />

de geldverstrekker.”<br />

58 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

Jacco Sangers:<br />

‘Haal het<br />

onderwerp dichterbij.’<br />

HYPOTHEEKBESCHERMING<br />

Net als overlijden zijn de life events arbeidsongeschiktheid<br />

en werkloosheid belangrijke onderdelen van het<br />

financieel advies. Sangers: “Een belangrijk verschil is<br />

dat klanten zich vaak minder voor kunnen stellen bij<br />

arbeidsongeschiktheid dan bij overlijden. Adviseurs<br />

raad ik dan ook aan om voorbeelden boven tafel te krijgen<br />

uit eigen kenniskring of eigen praktijkvoorbeelden<br />

te noemen, zodat het onderwerp veel meer gaat leven.<br />

Afhankelijk van de klant moet je goed kijken welke<br />

productoplossing goed bij hem/haar past. Dat kan een<br />

hypotheekbescherming zijn of een arbeidsongeschiktheidsverzekering,<br />

maar soms kan de klant de risico’s op<br />

een andere manier afdekken of is een woonlastenbescherming<br />

door de voorwaarden gewoon geen geschikt<br />

product voor deze klant.”<br />

“De voorwaarden van de hypotheekbeschermers en<br />

ORV’s zijn de laatste jaren al verbeterd. De voorwaarden<br />

voor de ORV’s zijn relatief eenvoudig, het is met name<br />

goed opletten bij de voorwaarden bij aanvang, denk<br />

aan een wachttijd. Uitgebreider en complexer zijn de<br />

voorwaarden voor de woonlastenverzekeringen. Daar is<br />

het goed opletten bij mensen die flexibel werken of een<br />

contract voor onbepaalde tijd hebben. De verbetering is<br />

wat mij betreft mogelijk in het aantal aanbieders. Want<br />

voor de mensen in loondienst hebben we als adviseur<br />

keuze uit slechts twee à drie verzekeraars.” n<br />

VERSCHIL MAKEN<br />

Van Bruggen Adviesgroep is een landelijke franchiseorganisatie<br />

met 65 vestigingen in heel Nederland met onafhankelijke<br />

financieel adviseurs met een duidelijk hoofddoel: de meest<br />

klantvriendelijke dienstverlener van Nederland worden én bij<br />

alle life events altijd het verschil kunnen maken voor de klant.<br />

“Wij zijn pas tevreden, als de klant begrijpt wat hij heeft gekocht.<br />

En een goed financieel advies is pas een goed financieel<br />

advies als het ook in de toekomst nog goed is.”<br />

Advisering over de gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid<br />

en werkloosheid is bij Van Bruggen Adviesgroep<br />

een integraal onderdeel van het hypotheekadvies en onderdeel<br />

van de totale adviesfee.<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 59


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

U BENT WEER BIJ MET DIT OVERZICHT <strong>VAN</strong><br />

ONTWIKKELINGEN BIJ LEVEN, HYPOTHEEK EN<br />

KREDIET. ADVIESALERTS!<br />

Adviesalerts!<br />

SAMENSTELLING TOON BERENDSEN<br />

Als iemand onafgebroken tien jaar<br />

vrij is van kanker mogen verzekeraars<br />

bij het afsluiten van overlijdensrisico-<br />

en uitvaartverzekeringen<br />

sinds 1 januari de ziekte niet<br />

meer meewegen bij de vaststelling<br />

van premies. Bij jongeren tot 21 jaar<br />

geldt een termijn van vijf jaar. “Het is juist voor deze<br />

groep van belang om een overlijdensrisicoverzekering<br />

te kunnen afsluiten, omdat zij in een levensfase zitten<br />

waarin zij een overlijdensrisicoverzekering nodig kunnen<br />

hebben om bijvoorbeeld voor het eerst een huis te<br />

kopen”, aldus de minister van Financiën die het schone<br />

lei-beleid heeft ingevoerd. De Nederlandse Federatie<br />

van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Verbond<br />

van Verzekeraars hebben een gezamenlijke lijst opgesteld<br />

met specifieke kankersoorten waar kortere termijnen<br />

gehanteerd kunnen worden.<br />

Verzekeraars behouden het recht om bij het afsluiten<br />

van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering<br />

andere aandoeningen of relevante aspecten,<br />

bijvoorbeeld levensstijl, mee te wegen en daarnaar<br />

ook te vragen. Ook naar bestaande klachten die bijvoorbeeld<br />

het gevolg kunnen zijn van de kanker of de behandeling<br />

ertegen.<br />

‘Het blijft zeer belangrijk<br />

om met de klant goede<br />

afspraken te maken over<br />

de dienstverlening’<br />

Adfiz en Verbond van Verzekeraars hebben een factsheet<br />

gemaakt met een samenvatting van de regeling en<br />

wat zij voor de adviseur betekent.<br />

GEEN PREMIENAZORGPLICHT<br />

De nazorgplicht gaat niet zo ver dat een financieel adviseur<br />

een consument moet informeren over de premiedalingen<br />

van overlijdensrisicoverzekeringen. Aldus<br />

vorig jaar de Commissie van Beroep van Kifid, die daarmee<br />

de eerdere uitspraak van de Geschillencommissie<br />

omdraaide. Kifid: “De Commissie van Beroep oordeelt<br />

dat gedurende de looptijd van een verzekering de adviseur<br />

zijn klant moet informeren over eventuele wijzigingen<br />

in het product, zoals dat via de adviseur is afgesloten.<br />

Dus: de adviseur moet de consument informeren<br />

als bijvoorbeeld de premie voor zijn ORV zou wijzigen.<br />

De wettelijke nazorgplicht gaat niet zo ver dat een adviseur<br />

de consument moet informeren over algemene<br />

marktontwikkelingen zoals premiedalingen van ORV’s.”<br />

Alle vorderingen worden door Kifid nu inderdaad structureel<br />

afgewezen.<br />

Een consument en een financieel adviseur kunnen over<br />

een premienazorgplicht uiteraard wel afspraken maken.<br />

Adfiz meent: “De duidelijkheid die met deze uitspraak<br />

is ontstaan, is zeer welkom. Tegelijk is in dit hele<br />

traject, en de media-aandacht die daarbij kwam kijken,<br />

helder geworden welke percepties en hoge verwachtingen<br />

klanten hebben over de dienstverlening van adviseurs.<br />

Die waardering is natuurlijk positief, maar om<br />

toekomstige teleurstellingen te voorkomen blijft het<br />

zeer belangrijk om met de klant goede afspraken te maken<br />

over de dienstverlening, expliciet te communiceren<br />

over belangrijke wijzigingen en de zorgplicht/nazorg<br />

serieus te nemen.”<br />

60 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

OVERDRACHTSBELASTING<br />

Kopers van achttien tot 35 jaar betalen sinds 1 januari<br />

eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van<br />

een woning. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de<br />

woning niet duurder mag zijn dan 400.000 euro. De koper<br />

heeft een schriftelijke verklaring nodig om gebruik<br />

te maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting.<br />

Daarin verklaart de koper dat hij aan bepaalde voorwaarden<br />

voor de vrijstelling voldoet. Dat is de voorwaarde<br />

van zelfbewoning en de voorwaarde dat de vrijstelling<br />

niet eerder is gebruikt. De koper geeft de verklaring<br />

af aan de notaris.<br />

De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk.<br />

Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger<br />

dan 35 jaar, dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder<br />

over zijn/haar deel twee procent belasting.<br />

WEGINGSFACTOREN STUDIESCHULD VERLAAGD<br />

De invloed van een studieschuld op het maximaal te<br />

lenen hypotheekbedrag wordt bepaald door een wegingsfactor,<br />

waarmee een fictieve maandlast van de<br />

studieschuld wordt berekend als een percentage (factor)<br />

van de oorspronkelijke schuld. 1 januari 2021 zijn de<br />

wegingsfactoren verlaagd, in opvolging van het onafhankelijk<br />

advies van het Nibud dat het kabinet hierover<br />

heeft gevraagd. Voor studenten die onder het basisbeursstelsel<br />

hebben gestudeerd wordt de factor 0,65<br />

procent (was 0,75) en voor studenten die onder het<br />

leenstelsel hebben gestudeerd wordt de factor 0,35 procent<br />

(was 0,45). Deze factor is anders omdat de aflosperiode<br />

onder het leenstelsel 20 jaar langer is dan onder<br />

het basisbeursstelsel en omdat de terugbetaalvoorwaarden<br />

gunstiger zijn, waardoor de maandlast lager<br />

is.<br />

AANSCHERPING LEENNORMEN KREDIET<br />

De leennormen van consumptief kredietaanbieders<br />

worden per 1 april aangescherpt op advies van het Nibud.<br />

Zo worden bijvoorbeeld ook de daadwerkelijke<br />

kosten van kinderopvang en de auto meegenomen en<br />

wordt onderscheid gemaakt tussen huurders en bezitters<br />

van een eigen woning. Afhankelijk van de situatie<br />

in het huishouden van de individuele consument zullen<br />

mensen minder kunnen lenen. Van 1 januari tot 1 april<br />

2021 geldt binnen de huidige methodiek een tijdelijke<br />

opslag bij het vaststellen van de leennorm voor consumptief<br />

krediet.<br />

In verband met de coronacrisis is de maximale rente<br />

op kredieten per 10 augustus 2020 tijdelijk verlaagd<br />

van veertien naar tien procent. De maatregel zal in<br />

ieder geval gelden tot 1 maart 2021. De maatregel kan<br />

daarna nog met maximaal zes maanden worden verlengd.<br />

De lagere maximale rente geldt ook voor nieuwe<br />

Nieuw sinds<br />

1 januari:<br />

schone lei-beleid<br />

ex-kankerpatiënten.<br />

kredietopnames binnen de kredietlimiet. Onderzocht<br />

wordt of structurele verlaging, eventueel naar een nog<br />

lager percentage, gewenst.<br />

Consumenten mogen volgens Kifid verwachten dat<br />

de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd<br />

van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante<br />

marktrente.<br />

SCHULDHULPVERLENING<br />

Per 1 januari 2021 is de berekening van de beslagvrije<br />

voet veranderd en zijn nog meer wijzigingen in het beslagrecht<br />

van kracht geworden. De Wet herziening van<br />

het beslag en executierecht heeft drie uitgangspunten:<br />

bestaansminimum schuldenaar moet worden geborgd,<br />

beslag en executie moeten zo effectief en efficiënt mogelijk<br />

plaatsvinden, bij te hoge kosten geen beslag of<br />

executie.<br />

Een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening<br />

(Wgs) geeft gemeenten expliciet de mogelijkheid<br />

om gegevens van burgers met betalingsachterstanden<br />

in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties,<br />

energie- en drinkwaterbedrijven en<br />

zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen<br />

met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening<br />

aanbieden. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021 <strong>VVP</strong> | 61


<strong>VERZEKERD</strong> <strong>VAN</strong> <strong>JE</strong> <strong>HUIS</strong>!<br />

ORV EN HYPOTHEEKBESCHERMING HEBBEN ALLE BAAT BIJ EEN<br />

GUNSTIGE HYPOTHEEKMARKT. EN DIE MARKT ÍS GUNSTIG OP<br />

HET MOMENT. DAT LIJKT NOG WEL EVEN ZO TE BLIJVEN OOK.<br />

Op volle toeren<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

HDN registreert al een paar jaar recordaantallen<br />

hypotheekaanvragen. Vorig jaar<br />

was dat niet anders: het aantal aanvragen<br />

kwam op het recordaantal van 535.375,<br />

liefst 24,5 procent meer dan in 2019. Oversluiters<br />

en verbouwers zijn nadrukkelijk<br />

medeverantwoordelijk voor de records (het aantal oversluitingen<br />

en tweede hypotheken nam met 48,5 procent<br />

toe tot 231.586). Maar het aantal aanvragen ten behoeve<br />

van de aanschaf van een woning steeg toch ook<br />

nog altijd met 10,8 procent. Bovendien is dit aantal aanvragen<br />

nog steeds hoger: 303.789.<br />

NIEUWE KLANTPROFIELEN<br />

Hoe zal de kopersmarkt zich ontwikkelen? Een indicatie<br />

geven de nieuwe klantprofielen die HDN eind 2019<br />

introduceerde in plaats van de oude indeling starters,<br />

doorstromers en oversluiters. De nieuwe profielen zijn:<br />

doorstromer NHG, gepensioneerde, ondernemer aankoop,<br />

opstromer, opstromer nieuwbouw, oversluiter,<br />

starter hoog segment, starter jong, starter stabiel (‘oudere’<br />

starter, gemiddeld 35 jaar), verbouwer.<br />

Het aantal aanvragen op de kopersmarkt per profiel<br />

en de procentuele toe- of afname ten opzichte van 2019:<br />

– Doorstromer NHG: 28.966 (-1,7)<br />

– Gepensioneerde: 11.129 (+3,7)<br />

– Ondernemer aankoop: 28.460 (+2)<br />

– Opstromer: 67.517 (+19,7)<br />

– Opstromer nieuwbouw: 29.506 (+28,1)<br />

– Starter hoog segment: 51.085 (+18)<br />

– Starter jong: 33.237 (+4,8)<br />

– Starter stabiel: 51.551 (+4,1)<br />

Doorstromer NHG is het enige profiel dat in 2020 minder<br />

hypotheekaanvragen deed dan in 2019. Wat zich<br />

hier wreekt, is dat de huizenprijzen zich zo explosief<br />

ontwikkelen. De NHG-grens wordt wel steeds opgetrokken<br />

(naar inmiddels 325.000 euro), maar houdt deze<br />

ontwikkeling maar ten dele bij.<br />

Ondernemer aankoop: een groei van slechts twee<br />

procent duidt op terughoudendheid wegens de coronacrisis.<br />

Op het moment van schrijven van dit artikel viel<br />

te vrezen dat een hypotheek in 2021 alleen maar nog<br />

verder buiten het bereik van een grote groep ondernemers<br />

komt te liggen.<br />

De profielen opstromer, opstromer nieuwbouw en<br />

starter hoog segment, die aanvragenstroom gaat door.<br />

Zij profiteren ook van gestegen overwaarde. Wel is meer<br />

nieuwbouw gewenst, maar dat is überhaupt hét probleem<br />

van het moment: woningtekort, vooral op gewilde<br />

locaties.<br />

Starter jong en starter stabiel laten zien dat een<br />

aantal van deze starters nog wel degelijk toegang heeft<br />

tot de woningmarkt. Maar zij moeten wel steeds meer<br />

eigen geld meebrengen. HDN: “Bij met name de Starter<br />

jong en Starter stabiel was er een sterke stijging zichtbaar<br />

van zowel het gemiddelde hypotheekbedrag (7,4<br />

procent en 8,2 procent) als de ingebrachte eigen middelen<br />

(15,5 procent en dertien procent). Dit duidt op concurrentie<br />

in dit segment waarbij consumenten moeten<br />

overbieden om een woning te bemachtigen.”<br />

NIET-KOPERSMARKT<br />

Naast de oversluiters en verbouwers valt in de niet-kopersmarkt<br />

het profiel gepensioneerde op. Het aantal<br />

hypotheekaanvragen (vooral aflossingsvrij) van deze<br />

groep in dit segment stijgt al een aantal jaren, in 2020<br />

met 40,6 procent tot 37.543.<br />

De oversluitmarkt zal wel blijven floreren, bij de<br />

huidige rentestand. Ook de verbouwers zullen wel bezig<br />

blijven. Als corona is bedwongen, zullen mensen weer<br />

vaker buitenshuis zijn en minder doen aan woningverbetering.<br />

Maar er is ook nog zoiets als de trend tot verduurzaming<br />

van woningen. n<br />

62 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> FEBRUARI 2021


Ruim 75 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs.<br />

Word abonnee en profiteer mee!<br />

Speciaal<br />

aanbod<br />

voor adviseurs!<br />

Beste adviseur,<br />

<strong>VVP</strong> is het enige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van <strong>VVP</strong> is<br />

adviseurs praktisch ondersteunen in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrepen van het maatschappelijk<br />

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eigen adviesvak. Dit doen we met<br />

relevante kennis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern Ken je vak!, een dagelijkse<br />

nieuwsbrief, een kennissite, vakevents, etc, etc.<br />

Voor nog geen zes tientjes per jaar biedt <strong>VVP</strong> u als adviseur:<br />

· Zes inspirerende en ondernemende bewaaredities<br />

· Het kenniskatern ‘Ken je vak!’ met onder meer de vertaling van Kifid-uitspraken naar de adviespraktijk en<br />

de rubriek Permanent Actueel<br />

· Exclusieve specials met verdieping op een adviesonderwerp<br />

· Netwerk- en kennisbijeenkomsten met korting voor abonnees, zoals de Events Inkomen, Bijzondere Risico’s,<br />

Duurzaamheid, Innovatie en de Dag van het Topadvies met de uitreiking van de Advies Award voor het<br />

meest klantvriendelijke kantoor<br />

· Dagelijkse e-mail nieuwsbrief met op vrijdag de nieuwsbrief Ken je vak! op vrijdag<br />

· De kennissite www.vvponline.nl<br />

· Webinars<br />

· Het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van <strong>VVP</strong>. Zes vakexperts delen met u hun<br />

kennis en geven raad over uw eigen ondernemersvraagstukken.<br />

· De <strong>VVP</strong> Nieuws App verzamelt al het actuele verzekerings-, hypotheek- en ander financieel nieuws:<br />

www.vvpapp.nl<br />

Word nu abonnee<br />

Word voor nog geen zes tientjes per jaar (56 euro) abonnee van het meest complete platform voor financieel<br />

adviseurs. Schrijf u in op: https://www.vvponline.nl/abonnementaanvragen en u maakt deel uit van het enige<br />

platform puur gericht op onafhankelijk adviseurs. Een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient!


<strong>VVP</strong> is trots op alle<br />

organisaties die de special<br />

‘Verzekerd van je huis!’ mede<br />

mogelijk hebben gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!