27.01.2021 Views

Glimmer'lei Januari 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 39e jaargang – nummer 10 –– januari December 2021 2015

Waar is Julius deze kerst?

Door

Er gaat

de redactie

(n)iets

van boven

boven

naar beneden:

Groningen!

Hein, Gert,

Willem,

Jacqueline

Andrea, Marjolein,

Stefels

Hein, Marjolein.

vertelt over haar Noordpoolexpeditie

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

Jacqueline Huize Kooikamp. Stefels (61) Het werd bos geboren rondom in Noord-Holland, had voor hem studeerde geen biologie in Amsterdam, verhuisde in 1989 voor haar werk aan

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

de geheimen. RUG naar Julius het noorden werd en in woont Glimmen sinds wel een de jaar ‘bosjesman’

of twee met haar in zijn vrouw schild? Maria De aan sporen het Westerveen. liepen verder Precies het een bos jaar in geleden richting

pakte genoemd. Jacqueline Zijn haar kop koffers was markant, voor een onderzoeks-expeditie als een schilderij, naar de eendenkooi, Noordpool maar waar zij bogen gedurende daar plotseling 2 maanden af deel richting zou uit de

maken doorgroefd. van een Maar groot met internationaal heldere ogen onderzoeksteam die straalden. ‘Mosaic’. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Door Iekje Wortelboer

honden Noordelijke en hun IJszee. eigenaren. In de winter Jan is ging de temperatuur samen met daar bewoners ca 35°

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Jacob tot 40° en onder Zwanet nul en eens het bij is de hele familie dag Goedhart donker. Al met vragen al gingen of ze

Quintusbos om er te leren

over paddenstoelen, rupsen,

Mosaic staat voor Multidisciplinary er tien jaar van voorbereiding Julius aan deze kortgeleden unieke expeditie nog hadden vooraf.

spechten en ijsvogels. Drifting Wat Observatory for the Study Het Duitse onderzoeksschip gezien. en ijsbreker Maar ‘Polarstern’ nee, de is speciaal laatste

keer was al wel een week

Julius vroeger voor of werk Arctic Climate en houdt zich gebouwd voor onderzoek in arctische streken en biedt ruimte aan

geleden volgens mevrouw

had gedaan was een goed bezig met de impact van smeltend circa 100 mensen. Dit schip voer vóór de winter naar de Noordpool

Goedhart. Dan maar eens aan

bewaard geheim. Daarover zee-ijs op het ecosysteem. Het om zich daar te laten invriezen op een hele grote drijvende

de overzijde vragen bij Flora

zei hij niets. Waarom eigenlijk noordpoolgebied vormt het centrum ijsschots. Vlak naast het schip & werd Fauna. een En geïmproviseerde ja hoor, daar start/ was

niet?

van de opwarming van de aarde. landingsbaan aangelegd met Julius de bedoeling die dag de ervoor deelnemers aan aan het

Het was twee dagen We voor hebben allemaal gehoord over het onderzoek iedere twee einde maanden van te de vervangen middag geweest en verse

de kerst smeltende toen het ijskap licht en op de Julius’ dramatische gevolgen daarvan. Er proviand af te leveren. om een paar tuinhandschoenen

bestaan kamer echter ‘s avonds nog geen niet betrouwbare werd prognoses over hoe zich

te kopen, aanmaakblokjes,

dit ontstoken. verder gaat Dat ontwikkelen hij ‘s ochtends

wat het voor ons gaat betekenen. Al vrij snel nadat de ‘Polarstern’ roggebrood was ingevroren en brak een de voorraad ijsschots

Het niet specialisme verscheen van aan Jacqueline het ontbijt in dit kader is de relatie tussen het met de landingsbaan af waardoor fruit, de minstens verbinding genoeg door de voor lucht

in de Kooikamp. Dat kinderen

klimaat en het stofje DMS (dimethylsulfide) dat in zee door algen lange tijd niet mogelijk was. vijf De dagen. ploeg waar Het Jacqueline werd steeds mee

tevergeefs naar hem vroegen

wordt geproduceerd en een hoofdrolspeler is bij de vorming van reisde was inmiddels in Tromsø

vreemder…

(Noorwegen) op trainingskamp

om een wandeling te maken

wolken.

door de

We gaan

sneeuw.

hier niet

Ongerust

inhoudelijk in op het wetenschappelijk waar ze o.a. leerden in welke *Wat volgorde moest je Julius de speciale met kleding al dat

onderzoek werd door maar huisgenoten beperken ons op tot het bijzondere reisverhaal van moest aantrekken, wat je moest voedsel doen als en je dekens per ongeluk en in hoe het

deze zijn kamerdeur dorpsgenoot. geklopt. Jan

water terecht zou komen en hoe heeft je vanuit hij het dat water meegenomen?

op het ijs kunt

van Splunder, de eigenaar van

klimmen. In een eerder stadium Steeds werd meer er al vragen een cursus maar gevolgd geen

De het Noordpool huis, kwam is aanzetten natuurlijk geen met gewone een sleutel. vakantiebestemming;

En toen de deur antwoorden, om in noodsituaties het werd een steeds ijsbeer te vreemder. kunnen neerschieten. Roos, die in Gelukkig Huize

er openging is geen vliegveld, werd duidelijk geen universiteit dat iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de bleek winkel deze binnen vaardigheid voor in postzegels de praktijk

en moest er zijn. geen Op het huizen, bed hotels stond en een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten niet nodig. en vroeg; Vanuit wat Tromsø is hier aan bracht de

winkels. Oud en Bij roestig. het hierboven Leeg. En genoemde van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele een verhaal andere aan ijsbreker Roos. Jacqueline Roos had en

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

onderzoek naar klimaatprocessen dat

collega’s naar de ‘Polarstern’ waar

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

nog gingen meerdere een aantal jaren in huisgenoten beslag gaat met Jan voorop de trap

ze met een paar weken vertraging

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

nemen, af op weg zijn ca naar 600 buiten wetenschappers om kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en

door

Roos

het

het kereltje

onverwacht

ophaalde.

dikke

De

ijs,

(biologen, was. Ook in de tuin oceanografen,

heerste echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren aankwamen. Terwijl in haar zij haar onderweg kwam

meteorologen,

constante suizen van natuurkundigen, de A28 na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat haar waren, man brak Adriaan, Corona in die alle imker hevigheid is en

scheikundigen) minder luid was dan uit normaal 20 landen door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten uit eenmaal heeft staan, boord Julius van een het

betrokken. gisteren gevallen Die mensen was. Oh ja, moeten verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het onderzoeksschip huisje aan Drentse ging de Aa op wereld het

natuurlijk sporen… wel En ja ergens hoor, richting werken, het eten berghok liepen voetsporen terrein van de boomkwekerij min dat of meer verboden op slot toegang met als is gevolg voor

en van slapen één tijdens persoon het onderzoek en daarvandaan in de richting de zandweg het publiek, vlak bij de boerderij dat Jacqueline van de familie uiteindelijk Ubels. Met vier

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december - januari 2015 2021 1


invloed van de windrichting van de ene op de andere dag 25°

graden hoger zijn en voelt minus 10° opeens heel aangenaam.

Jacqueline was al vaker op Antarctica geweest maar niet eerder

op de Noordpool. Ik vroeg haar naar het verschil tussen beide;

Op de Zuidpool word je omringd door ijsbergen en dat maakt het

landschap indrukwekkend en afwisselend. De Noordpool is een

grote ijsvlakte en daardoor tot op zekere hoogte veel saaier én

het is er veel kouder. Maar de zonnestralen die weerkaatsen op

het ijs zorgen in de lente voor een spectaculair schouwspel.

Foto: Michael Gutsche

maanden op de Noordpool heeft vertoefd. Het waren intensieve

maanden waarin ze heel hard heeft gewerkt maar ook heel erg

heeft genoten van deze unieke ervaring. Jacqueline kende de

‘Polarstern’ al van eerdere expedities naar Antarctica. Ze wist dus

wat ze aan boord kon verwachten maar natuurlijk niet hoe ze

deze 16 weken van sociaal isolement zou ervaren.

Zoals gezegd biedt de ‘Polarstern’ ruimte aan ongeveer

100 personen. Het is dus een vrij groot schip maar zeker

geen luxehotel. Het is speciaal gebouwd om onderzoek in

arctische gebieden te kunnen doen en daar zijn de faciliteiten

op afgestemd. Een laboratoriumcontainer in plaats van een

zwembad en werkruimtes in plaats van theaterzaal of casino.

Jacqueline deelde haar hut gelukkig met een leeftijdsgenote

die ze al kende van eerdere wetenschappelijke bijeenkomsten

en waarmee het goed klikte. Ze voelden zich verantwoordelijk

voor elkaar en hielden zo veel als mogelijk rekening met elkaar

en elkaars privacy. De mogelijkheden tot ontspanning zijn

tijdens zo’n expeditie natuurlijk zeer beperkt. Je kunt alleen

naar buiten om monsters te nemen voor het onderzoek of om

een stukje te gaan wandelen in gezelschap van anderen (in

je eentje is onverantwoord) nadat je hebt aangemeld met wie,

waarnaartoe en hoe lang. Heel vaak moet er dan ook nog een

speciale begeleider mee en altijd heb je een walkietalkie nodig

om zo nodig contact met het schip te kunnen maken. Het gevaar

ligt altijd op de loer: ijsberen, afbrekend ijs, verdwalen of in het

ijskoude water terechtkomen. De extreem lage temperatuur

maakt dat je alleen met speciale kleding naar buiten kunt. Je

krijgt er na verloop van tijd wel handigheid in maar het is in het

begin een hele klus om alle lagen in de juiste volgorde aan te

trekken. Brildragers hebben het extra moeilijk omdat de condens

op de glazen onmiddellijk bevriest.

De zware bontrand om de capuchon zoals je dat hier ook wel

ziet, vormt als het ware een isolerende laag ter bescherming van

het gezicht. Zonder beschermende kleding houd je het buiten

nog geen halve minuut vol. Wist u trouwens dat een ijsbeer vanuit

het niets, de snelheid van 50 km per uur kan ontwikkelen? Ik

schreef hierboven al dat het aan de Noordpool in de winter dag

en nacht donker is. In het voorjaar is het weliswaar opeens 24

uur per dag licht maar de werkruimtes zijn benedendeks zodat

de onderzoekers tijdens hun lange werkdagen, zeven dagen per

week, weinig daglicht zien. Iedereen kreeg op zijn tijd de behoefte

aan frisse lucht, beweging en daglicht en nam de ongemakken

zoals hier genoemd, graag voor lief. Om de algehele conditie

enigszins op peil te houden, kon gebruik worden gemaakt van

de gymzaal. Daarnaast bestond er ook een loopgroep die 2x per

week op vaste tijden rondjes op het schip liep. In de winter een

koude bezigheid, maar in het voorjaar kan de temperatuur onder

Na aankomst op het schip in februari werd vrij snel duidelijk

dat het verblijf langer zou duren dan gepland. Het werden

uiteindelijk 4 maanden zodat ook Pasen aan boord ging worden

gevierd. In haar normale leven thuis, is zingen voor Jacqueline

een belangrijke uitlaatklep. Ze zingt al jaren in Toonkunstkoor

Bekker en in die hoedanigheid draagt ze iedere twee jaar haar

steentje bij aan de vertolking van de Mattheus Passion. In 2020

zou ze weliswaar niet meezingen met het koor omdat ze door

de Noordpoolexpeditie niet kon repeteren maar ze verheugde

zich erg om als toehoorder bij de uitvoering aanwezig te zijn.

Dat feest ging nu natuurlijk niet door. In plaats daarvan besloot

ze daarom aan boord van de ‘Polarstern’ op Goede Vrijdag een

speciale avond te organiseren door met een aantal liefhebbers

in de scheepsbar “Blue Saloon” naar een digitale uitvoering

van dit muzikale spektakel te luisteren. De avond werd een

zodanig succes dat de bar de daaropvolgende 10 weken iedere

vrijdag in een concertzaaltje veranderde en een van de sociale

hoogtepunten aan boord werd. Ik vroeg Jacqueline naar de

meest bijzondere ervaring gedurende de maanden die ze aan

boord was. Een lastige vraag omdat het een aaneenschakeling

van bijzondere momenten was. Na enig nadenken vertelde ze

dat wetenschappelijk gezien, het afbreken van de ijsschots en

het effect die dit had op de directe omgeving (overal ontstonden

grillige kanalen) erg veel indruk heeft gemaakt. Maar op een

mooie ochtend met laagstaande zon “rook” van het water tussen

het ijs zien komen is ook een tafereel dat ze nooit zal vergeten!

Inmiddels is de ‘Polarstern’ weer teruggekeerd in Bremerhaven en

heeft Jacqueline haar container met 15 kisten met vaten, flessen

en apparatuur in ontvangst kunnen nemen om samen met haar

team in Groningen aan het ‘echte’ werk te kunnen beginnen:

het uitwerken van alle verzamelde gegevens. Zelf keerde ze

half juni terug naar huis, nadat haar hele ploeg met een schip

van Spitsbergen was opgehaald. Het meest bijzondere daarvan

waren de geuren en de kleuren van de natuur die ze zonder het

zich bewust te zijn, aan de Noordpool heeft moeten ontberen. En

daarnaast was het heerlijk om ’s avonds bij een glaasje wijn weer

een schaaltje nootjes onder handbereik te hebben. Jacqueline

heeft zich in het hoge noorden niet verveeld en intens genoten!

Maar als ze erop terug kijkt heeft ze het sociaal-culturele leven

zoals we dat in Nederland kennen toch wel heel erg gemist. Ik

eindig dit stukje daarom met de woorden: Oost, west, thuis best!

2

Glimmer’lei - januari 2021


AED's in Glimmen

In de vorige Glimmer'lei berichtten we over de aanwezigheid

van AED's in Glimmen. Met AED's kunnen levens worden gered

van mensen die een hartstilstand doormaken. We waren niet

compleet, zo bleek uit de reactie van Henk Wildeboer. Daarom

nog even de AED's die ons bekend zijn op een rij:

AED bij Dorpshuis Groenenberg:

openbaar en met pincode te gebruiken voor

burgerhulpverleners.

Kerstpuzzel

In ons decembernummer vond u een pittige puzzel gemaakt door

onze eigen Marjolein, de opvolgster van Dr. Denker!

We kregen meerdere goede oplossingen toegezonden en

trokken daaruit 3 winnaars die blij gemaakt werden met hele

leuke en lekkere prijzen, beschikbaar gesteld door Bakkerij Stoet

en Bloemenwinkel Lisianthus, waarvoor onze hele grote dank!

AED bij Quintusschool:

openbaar en met pincode te gebruiken voor

burgerhulpverleners.

AED bij voormalige OBS de Meent:

openbaar en met pincode te gebruiken voor

burgerhulpverleners.

AED vv Glimmen:

alleen te gebruiken als kantine is geopend.

AED Reinhart Orchideeën Westerveen 16:

openbaar en met pincode te gebruiken voor

burgerhulpverleners.

Word burgerhulpverlener, kijk op www.hartslagnu.nl

Vermist in Glimmen!

Wie heeft Toby gezien? Enkele dagen geleden kwam ze ’s

avonds laat niet terug.

Toby is een poes van 10 jaar, Cypers grijs, heeft groene ogen en

mist een klein driehoekje uit één oor. Zie verder de foto (in kleur

op www.glimmen.net).

Als je Toby gezien hebt, wil je dat dan doorgeven aan Henriëtte

van der Kamp, Hulstweg 3, Glimmen, tel. 06 – 2032 3752 of

Gerard Smit 06 – 13 037 037.

Alvast bedankt!

De gelukkigen waren:

1. Natascha Tenback (foto)

2. Jan Hommes

3. Petra Pool

En uiteraard hebben we hier de oplossing nog even voor u mocht

u er niet helemaal uitgekomen zijn…

Antwoorden Glimmer'lei Kerstpuzzel 2020

1 IJ s b a a n

2 B i n g o

3 H o n d e n b e l a s t i n g

4 D i f t a r

5 B l o e m b o l l e n

6 G l i m m e r l e i

7 G r o e n e p a r e l

8 T u i n c o n c e r t e n

9 d i g i t a a l

10 G e d e n k s t e n e n

11 O n l i n e

12 F y s i o t h e r a p i e

13 V a n g u a r d

14 Z o n n e w e i d e

15 j e u g d h o n k

16 B r e m p a d

17 S n a c k b a r

18 B e z o r g e n

Glimmer’lei - januari 2021 3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4

Glimmer’lei - januari 2021


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

24 jan. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da.Ros.Fortuin Avondmaal

31 jan. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. R.Fortuin

7 febr. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da.Fred. Karelse

14 febr. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. J. Hommes

21 febr. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. J. van der Meent

28 febr. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds R.Fortuin

De kerkdiensten in de

Trefpuntkerk zijn te beluisteren

- gelijktijdig,

maar ook naderhand

- via www.kerkomroep.

nl. Zoek op ‘Glimmen’,

klik op ‘Luisteren’.

Vanwege corona zijn in de maanden t/m maart 2021 geen diensten in noordlaren.

De Groenenberg

Ons dorpshuis is en blijft voorlopig gesloten. Dat wil niet zeggen

dat er niets gebeurt, want we zijn bezig na te denken wat we

gaan doen wanneer we weer bij elkaar mogen en kunnen

komen. Een dorpsborrel of dorpsmaaltijd in juni, een aantal

muzikale ontmoetingen op zondagmiddagen in het najaar

zijn wat gedachten die we hebben. We spreken hierover met

Plaatselijk Belang, met onze gebruikers en mensen die altijd

al dingen organiseren in en rond de Groenenberg. Mocht u een

idee hebben en iets willen doen dan houden we ons aanbevolen.

We zijn ook druk in de weer met het onderhoud van ons gebouw

en dat vraagt het één en ander. Een nieuwe gemeente met

nieuwe mensen is altijd even zoeken, maar stapje voor stapje

komen we verder. En we proberen in gesprek te komen met

diezelfde gemeente over onze subsidie, die nog niet definitief is

vastgesteld voor de komende jaren.

De fysiotherapie heeft haar plek gevonden in de Groenenberg

en daar zijn we erg blij mee. Ook zijn er overdag een enkele keer

binnen alle regels en mogelijkheden bijeenkomsten. Zo gaan

we rustig en gestaag door en zorgen we dat we weer klaar zijn

wanneer de deuren open kunnen.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Ingezonden brief

Zuidlaren, 6-1-2021

Redactie,

Ik wil graag reageren op het stukje van Frits Sibers. Weer zo

iemand die in Glimmen komt voor zijn rust en de stilte en dan tot

de ontdekking komt dat er een spoorlijn loopt, de Rijksstraatweg

door het dorp loopt en dat er ook nog een vliegveld is.

En dan proberen om alle mensen zo ver te krijgen dat ze maar

heel veel gaan protesteren.

Ik stel deze meneer voor dat hij maar gauw gaat verhuizen. Ik

had nog wel meer willen schrijven maar hou er maar mee op.

Groet, Eikje Hönebecke

Alles wat wenselijk is

Zulke heerlijke ontspannen kerstdagen gehad. De eerste

kerstdag een maaltijd met een diepvriespizza en de tweede

niets bijzonders gedaan of gegeten. Op oudejaarsdag hoefde

ik buiten niets op te ruimen, wat ik anders altijd wel doe. Zoals

voorspeld hielden de Glimmense belhamels zich niet aan het

vuurwerkverbod, ik kan dat wel begrijpen, ik ben zelf ook jong

geweest (lang geleden). Om twaalf uur met enkele buurtgenoten

buiten geweest om elkaar de beste wensen toe te schreeuwen.

Op afstand natuurlijk. Ik wilde als laatste in de straat net naar

binnen gaan toen ik werd toegeroepen; ‘Berend de beste wensen’.

Een groepje jongeren liepen op mij af en de dame in het groepje

liep op mij af en zei; ‘alles wat wenselijk is’ en gaf mij drie natte

zoenen. Wat voelde dat heerlijk na al die maanden van geen

geknuffel. De volgende dag werd ik hondsberoerd wakker en

snelde naar de wc waar alles aan alle kanten er tegelijk uit kwam.

Ik dacht terug aan vannacht en dacht, ‘alles wat wenselijk is’?

Corona natuurlijk, shit. Steeds voorzichtig geweest en die dame

heeft het aan mij doorgegeven. Mij laten testen kon niet, daar moet

je heen in de auto. Ik zag het al voor mij; zittend op een emmer en

een spuug bakje op de voorstoel. Dan maar in quarantaine in de

logeerkamer met mijn eten voor de deur gezet (dat bleef er niet

in). Wat heb ik mijzelf vervloekt dat ik tegen een tweede wc was

tijdens een verbouwing van de badkamer. Ik had zin in een peuk

en klom het raam uit op het platte dak van de uitbouw. Weer naar

binnen klimmen ging niet, daar kwam ik achter. Buurman kwam

niet meer bij van het lachen en heeft mij van het dak gehaald met

een ladder. Rennend naar de wc dacht ik, wat een ellende heb

ik van die drie zoenen. Dat brengt de opmerking van alles wat

wenselijk wel in een ander daglicht. Inmiddels laten testen en een

hele geruststelling; geen corona maar een onschuldige griepje

(nou ja onschuldig)…

Berend.

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Glimmer’lei - januari 2021 5


Bustijden Nieuwe Schoolweg Glimmen in 2021

LIJN 50 NAAR GRONINGEN:

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Ma t/m Vrij: 19 18 01 22 21 21 21 19 19 19 19 19 19 19

36 19

46 36

49 56 52 51 51 51 49 49 49 49 49 49 49 51 51 51 51 51

Zaterdag: 22 22 22 22 22 22

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51

Zon- feestd. 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51

LIJN 50 NAAR DE PUNT en/of ASSEN:

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Ma t/m Vrij: 05 03 02 02

08 08 09 08 08 08 08 12 12 12 09

26 32 32 32

38 38 39 38 38 38 38 38 42 42 42 39 39 39 39 39 39 51

Zaterdag: 09 09 09 09 09 09 09

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 51

Zon- feestd. 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 51

Copyright GPN Productions.

Vacature bestuur

Plaatselijk Belang Glimmen

In verband met het vertrek van onze

penningmeester, Henk Berends, zijn

wij op zoek naar versterking van ons

bestuur. Als u interesse of vragen

heeft, dan kunt u dit aangeven bij

info@pb-glimmen.nl.

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt ook in Glimmen op afspraak!

Markeweg 17, Glimmen (Dorpshuis)

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

6

Glimmer’lei - januari 2021


Waar is Julius deze kerst?

De eendenkooi in het Quintusbos

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 10 – December december 2015 2020

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Quintusbos om er te leren

over paddenstoelen, rupsen,

spechten en ijsvogels. Wat

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

1 2

01213432

Opinie - Mag de jeugd in Glimmen grenzen verkennen?

Verscholen tussen bomen hebben enkele jongeren een verstopt

honk geconstrueerd en daar vervolgens wat meubilair naartoe

gesleept. Zelfs sfeerverlichting zou niet ontbreken, vermeldde

het artikel. Naar aanleiding van het stuk zijn er contacten tot

stand gekomen tussen de betreffende jongeren en Plaatselijk

Belang. Maar er zouden ook dorpsgenoten zijn die zich beklagen

over overlast door jongeren. Het is nu even heel belangrijk dat

we feiten en fictie uit elkaar houden. Wordt de genoemde overlast

werkelijk veroorzaakt door de initiatiefnemers van het verstopte

honk? Of krijgen ze de schuld van iets wat ze niet hebben gedaan

maar andere jongeren? En laten we dan ook eens kijken om wat

voor overlast het gaat.

Mocht er in Glimmen iets worden vernield moet direct de politie

worden gebeld. Maar als het gaat om 'geluiden op straat',

roepen, groepsvorming...dan moeten we als volwassenen

toch ook niet direct zo geïrriteerd reageren. Ieder kind verkent

grenzen en pubers doen dat ook. Het is goed als zij dat in hun

eigen dorp kunnen doen, zodat ze in een veilige omgeving af

en toe hun neus kunnen stoten (in plaats van in de grote stad). Hein Bloemink

Lezersonderzoek 2021

Wat vindt u van de Glimmer'lei?

In de Glimmer'lei van december onthulde Marjolein Dresden het bestaan van een 'geheim' jeugdhonk in het struweel rond het

dorp.

In deze tijd ontmoet de redactie veel minder lezers dan anders.

Daarom is er dit jaar voor gekozen om een klein lezersonderzoek

te doen. We willen peilen wat u van ons dorpsblad Glimmer'lei

vindt. Het is geen officiële enquête, omdat we dat een veel te

ingewikkelde manier vinden om gewoon aan u te vragen wat u

wel of niet bevalt aan ons blad.

Hoe doet u mee?

We verzoeken u om ons een mail te sturen en daarin antwoord te

geven op de eenvoudige vragen: "Wat vindt u goed en wat vindt u

minder goed aan de Glimmer'lei? Heeft u verbeterpunten?" Extra

vraag: "Vond u de zomer- en kerstpuzzel leuk?"

Stuur uw mening uiterlijk 10 februari 2021 aan:

glimmerlei@gmail.com

Jeugd en oudere inwoners van Glimmen vormen samen WIJ, en

moeten dus niet tegenover elkaar komen te staan. Vroeger was

het jeugdhonk in De Groenenberg een prima plek om als tiener

grenzen te verkennen en elkaar te ontmoeten. Er ging wel eens

iets mis en dat leidde dan weer tot virtuele opvoedkundige tikken

over hun vingers van ouders, die er immers allemaal omheen

woonden. Het ging ook wel eens heel flink mis, ik romantiseer

het niet. Maar wat fijn dat dit allemaal in eigen dorp gebeurde

en niet op plekken waar je je kind niet wilt zien. Het jeugdhonk

bestaat al jaren niet meer, omdat initiatiefrijke jeugd ontbrak. En

omdat jongeren de eeuwige klachten van één directe buurman

beu waren. Welnu, de situatie is nu veranderd. De buurman gaat

verhuizen en er zijn initiatiefrijke jongeren die nu dus zelfs hun

eigen jeugdhonk in het bos hebben gebouwd! De wind staat

voor Plaatselijk Belang nu gunstig om met hen tot de heropening

van het jeugdhonk te komen. Hopelijk wordt dat een succes...in

eigen dorp! Ondervindt u werkelijk overlast van jongeren? Mail:

glimmerlei@gmail.com.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 210 –– februari December 2020 2015

Waar is Julius deze kerst?

Glimmer'lei puzzel:

Hoe scherp bent u in de donkere dagen?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Wi lem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

De redactie van de Glimmer'lei zet haar geheime wapen weer in: puzzelkoningin Marjolein. Net als eerder dit jaar heeft zij

exclusief voor u een plaatjespuzzel gemaakt, waarmee u het afgelopen jaar in Glimmen kunt reconstrueren. Denk niet dat ze

het u gemakkelijk heeft gemaakt. De overige leden van de redactie waren proefkonijn en hebben zi ten zweten om de codes te

ontcijferen. We hopen u met deze puzzel gezelschap te houden in de stille le uurtjes rond kerst, want het worden stille le uurtjes.

een genoegen.

GO

B

Geen familiebezoek, geen vrienden, geen borrels en party's. Zelfs geen vuurwerk. Welnu, door deze puzzel wordt thuisblijven

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Wi lem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

Door Iekje Wortelboer

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Quintusbos om er te leren

over paddenstoelen, rupsen,

spechten en ijsvogels. Wat

Julius vroeger voor werk

had gedaan was een goed

bewaard geheim. Daarover

zei hij niets. Waarom eigenlijk

niet?

Het was twee dagen voor

kerst toen het licht op Julius’

kamer ‘s avonds niet werd

ontstoken. Dat hij ‘s ochtends

niet verscheen aan het ontbijt

in de Kooikamp. Dat kinderen

tevergeefs naar hem vroegen

om een wandeling te maken

door de sneeuw. Ongerust

werd er door huisgenoten op

zijn kamerdeur geklopt. Jan

van Splunder, de eigenaar van

het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur

openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje.

Oud en roestig. Leeg. En van Julius geen spoor .

Kent u de Kooiweg in Glimmen? Het is de oude weg richting

de vroegere eendenkooi die verstopt lag aan de rand van het

landgoed Huis te Glimmen. Maar wat is een eendenkooi? En

waartoe diende zo’n ding? Weet u trouwens waar de uitdrukking

“de pijp uitgaan” vandaan komt? Hoogste tijd om deze geheimen

te onthu len.

Wat is een eendenkooi?

Een eendenkooi is een plek waar vroeger in het wild levende

eenden werden gevangen om ze daarna te verkopen en op te

eten. In vroegere tijden kon men hiermee de kost verdienen.

Eendenkooien vond je vroeger meestal langs de kust of rivieren

en ze werden vaak aangelegd op landgoederen en buitenplaatsen

om inkomsten te genereren. Wilde eenden houden van water

en rust maar laten zich niet zomaar vangen. Ze moeten gelokt

worden en dat lukt door ze een

beetje voor de gek te houden.

Een eendenkooi was geen kooi

zoals een volière maar een

beschu te waterplas met op

de hoeken een doodlopende

kromme sloot. Om de plas werd

een wal opgeworpen en een bos

geplant. De kooiplas vormde de

thuisbasis voor tamme eenden.

Deze eenden gingen ‘s avonds

foerageren buiten de kooi en

namen dan hun wilde vrienden

mee terug naar huis. De ‘vreemde’ eenden vormden de prooi

voor de kooiker. De huis-eenden werden regelmatig gevoerd in

de eerdergenoemde doodlopende sloten. Deze doodlopende

sloten zijn de vangpijpen; ze hadden een huif van ne ten of gaas

en eindigden in een vangkorf. Eenden vliegen op tegen de wind

in. Afhankelijk van de windrichting werden de tamme eenden met

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven

gingen een aantal huisgenoten met Jan voorop de trap

af op weg naar buiten om te kijken of Julius daar ergens

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het

constante suizen van de A28 na, wat trouwens een stuk

minder luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die

gisteren geva len was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse

sporen… En ja hoor, richting het berghok liepen voetsporen

van één persoon en daarvandaan richting de zandweg

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Het is inmiddels een paar jaren geleden (september 2017) dat ik u meenam voor een wandeling door het Quintusbos om de

geheimen die daar verborgen liggen, te ontdekken. De wandeling eindigde bij de eendenkooi en ik beloofde u hierover op een

ander moment meer te verte len. Dat moment is nu aangebroken. Om u zo goed mogelijk te informeren heb ik gebruik gemaakt

van het boekje “Eenden en eiken” geschreven door Anne Wol f, Mathijs Dijkstra en Wim Boetze.

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Julius kortgeleden nog hadden

gezien. Maar nee, de laatste

keer was al wel een week

geleden volgens mevrouw

Goedhart. Dan maar eens aan

de overzijde vragen bij Flora

& Fauna. En ja hoor, daar was

Julius die dag ervoor aan het

einde van de middag geweest

om een paar tuinhandschoenen

te kopen, aanmaakblokjes,

roggebrood en een voorraad

fruit, minstens genoeg voor

vijf dagen. Het werd steeds

vreemder…

voer naar een van de vangpijpen gelokt en de wilde soortgenoten

volgden. Eenmaal voorbij de bocht in de sloot, kwam de kooiker

tevoorschijn. De wilde eenden schrokken en vlogen in paniek

verder de pijp in terwijl de tamme eenden rustig terug zwommen

naar het open water. U begrijpt waarschijnlijk wel hoe deze wilde

eenden de pijp uit gingen: gereed voor consumptie.

De eendenkoo in het Quintusbos

De eendenkooi in het Quintusbos werd aan het begin van

de 17e eeuw aangelegd. Het aanleggen was een kostbare

aangelegenheid: de plas en de vangpijpen moesten worden

gegraven, het bos moest worden aangelegd en de tamme

eenden moesten worden aangeschaft. Bovendien duurde het

zeker een jaar voordat een kooi echt ging functioneren. Niet

iedereen kon dus zomaar een eendenkooi beginnen. Uit de

archieven is gebleken dat de kooi

tussen de Oosterbroekweg en

de oprijlaan naar het Huis te

Glimmen niet werd aangelegd

door de eigenaren van deze

buitenplaats maar door de

pachter van een kleine boerderij

in de directe omgeving (pas

later in deze eeuw wist de

eigenaar van de Glimmense

buitenplaats zijn bezit uit te

breiden met de kooi). De na te

polders en stroomgebieden van

de Hunze en Drentsche Aa in de directe omgeving maakten dit

tot een geschikte locatie. Waarschijnlijk zorgde de aanleg van

de eendenkooi ervoor dat de natte drassige grond enigszins

productief gebruikt kon worden. De stad Groningen zorgde voor

voldoende afnemers voor de gevangen eenden. De pachtboer in

Glimmen was niet de enige met een eendenkooi. Aan het eind

*Wat moest Julius met al dat

voedsel en dekens en hoe

heeft hij dat meegenomen?

Steeds meer vragen maar geen

antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize

Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels

en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de

hand? Jan vertelde het hele verhaal aan Roos. Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

als de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De

vrouw met verschi lende kerstkleuren in haar haar kwam

erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en

verspreid in Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een

paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het

terrein van de boomkwekerij dat verboden toegang is voor

het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - december - februari 2015 2020 1

1

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 36e jaargang – nummer 210 –– Februari December 2018 2015

Waar is Julius deze kerst?

Op stap met wandelcoach Wouter Heijne

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Wi lem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

Door Frans Somers

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Quintusbos om er te leren

over paddenstoelen, rupsen,

spechten en ijsvogels. Wat

Julius vroeger voor werk

had gedaan was een goed

bewaard geheim. Daarover

zei hij niets. Waarom eigenlijk

niet?

Het was twee dagen voor

kerst toen het licht op Julius’

kamer ‘s avonds niet werd

ontstoken. Dat hij ‘s ochtends

niet verscheen aan het ontbijt

in de Kooikamp. Dat kinderen

tevergeefs naar hem vroegen

om een wandeling te maken

door de sneeuw. Ongerust

werd er door huisgenoten op

zijn kamerdeur geklopt. Jan

van Splunder, de eigenaar van

het huis, kwam aanze ten met een sleutel. En toen de deur

openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje.

Oud en roestig. Leeg. En van Julius geen spoor .

Heeft u al eens de neiging gehad om de ochtend te starten

met een koude douche? Of op een vorstige winterse dag

een wandeling op blote voeten te maken? Waarschijnlijk

niet. Toch zou dat beslist geen verkeerd idee zijn. Volgens

Wouter Heijne, wandelcoach en ‘Wim Hof’ instructeur, kunt u

hierdoor fysiek en mentaal aanzienlijk weerbaarder worden.

En daardoor beter in staat om met uitdagende situaties om

te gaan, zowel op het lichamelijk als het geestelijke vlak.

Het is een prachtige winterdag als uw verslaggever zich meldt bij

het huis van Wouter Heijne aan de Hoge Hereweg in Glimmen.

Het is weliswaar stevig onder nul, maar de zon schijnt uitbundig.

Zoals afgesproken zou het interview al wandelend gehouden

worden. Dit om een goed beeld te krijgen van wat wandelcoaching

zoal vermag. Wouter kan zich sinds kort - naast erkend

wandelcoach - officieel ook Wim Hof Instructeur noemen. Wim

Hof verwierf zowel in binnen- als buitenland grote bekendheid

als ‘The Iceman’: iemand die extreme koude kan weerstaan. Hof

zwom onder meer onder 50 meter poolijs door en liep boven de

poolcirkel bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden onder nul

een halve marathon op blote voeten.

En warempel: zoals een ware Wim Hof instructeur betaamt,

gaat ook Wouter deze vrieskoude morgen dun gekleed en

zonder kousen en schoenen met mij op pad. Waarom zou je

zoiets doen en wat houdt die Wim Hof Methode nu precies in?

Wouter: “De methode berust op drie principes: Koudetraining,

ademhaling en focus. Als je aan kou blootgesteld wordt, dwing

het lichaam je om daar mee om te gaan en maak je het sterker.

Met ademhalingstechnieken kun je lichaam en geest van stress

naa rust sturen. En focus heb je nodig om je vo le aandacht bij je

lijf te houden, zodat je daar beter mee om kunt gaan. Doe je dat

niet, dan krijg je het namelijk wel degelijk koud”.

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven

gingen een aantal huisgenoten met Jan voorop de trap

af op weg naar buiten om te kijken of Julius daar ergens

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het

constante suizen van de A28 na, wat trouwens een stuk

minder luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die

gisteren gevallen was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse

sporen… En ja hoor, richting het berghok liepen voetsporen

van één persoon en daarvandaan richting de zandweg

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,

“Mensen zijn van nature geneigd om hun comfortzone op te

zoeken. Dat kost namelijk het minste energie. Aangenaam en

lekker veilig. Maar daarmee verleer je de vaardigheid om met

moeilijke situaties om te gaan, die zich in ieder mensenleven

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Julius vroeger voor werk

had gedaan was een goed

bewaard geheim. Daarover

zei hij niets. Waarom eigenlijk

niet?

Het was twee dagen voor

kerst toen het licht op Julius’

kamer ‘s avonds niet werd

ontstoken. Dat hij ‘s ochtends

niet verscheen aan het ontbijt

in de Kooikamp. Dat kinderen

tevergeefs naar hem vroegen

om een wandeling te maken

door de sneeuw. Ongerust

werd er door huisgenoten op

zijn kamerdeur geklopt. Jan

van Splunder, de eigenaar van

het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur

openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje.

Oud en roestig. Leeg. En van Julius geen spoor .

Hoe werkt het?

Het behoeft nauwelijks uitleg, want deze puzzelmethode is de

laatste decennia beroemd en berucht geworden in onze regio. U

ziet plaatjes met verborgen hints. Lees goed wat er staat en als

u het niet vertrouwt, lees dan ook wat er misschien niet staat!

Voorbeeld: twee 'gestapelde letters ters P met daarachter -P' zou wel

eens POP kunnen betekenen. Namelijk:

P op P (PopP). Min P = dus POP. Ga het gewoon proberen en bel

anders uw dorpsgenoten voor hulp.

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Julius kortgeleden nog hadden

gezien. Maar nee, de laatste

keer was al wel een week

geleden volgens mevrouw

Goedhart. Dan maar eens aan

de overzijde vragen bij Flora

& Fauna. En ja hoor, daar was

Julius die dag ervoor aan het

einde van de middag geweest

om een paar tuinhandschoenen

te kopen, aanmaakblokjes,

roggebrood en een voorraad

fruit, minstens genoeg voor

vijf dagen. Het werd steeds

vreemder…

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven

gingen een aantal huisgenoten met Jan voorop de trap

af op weg naar buiten om te kijken of Julius daar ergens

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het

constante suizen van de A28 na, wat trouwens een stuk

minder luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die

gisteren geva len was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse

sporen… En ja hoor, richting het berghok liepen voetsporen

van één persoon en daarvandaan richting de zandweg

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,

Waar gaat het over?

U moet op zoek naar gebeurtenissen, namen en voorwerpen,

*Wat moest Julius met al dat

voedsel en dekens en hoe

heeft hij dat meegenomen?

Steeds meer vragen maar geen

antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize

Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels

en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de

hand? Jan vertelde het hele verhaal aan Roos. Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

als de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De

vrouw met verschi lende kerstkleuren in haar haar kwam

erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en

verspreid in Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een

paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het

terrein van de boomkwekerij dat verboden toegang is voor

het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - december - februari 2015 2018 1

1

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Julius kortgeleden nog hadden

gezien. Maar nee, de laatste

keer was al wel een week

geleden volgens mevrouw

Goedhart. Dan maar eens aan

de overzijde vragen bij Flora

& Fauna. En ja hoor, daar was

Julius die dag ervoor aan het

einde van de middag geweest

om een paar tuinhandschoenen

te kopen, aanmaakblokjes,

roggebrood en een voorraad

fruit, minstens genoeg voor

vijf dagen. Het werd steeds

vreemder…

P=T

Stoep P = T Antwoord: Stoet !!Onze eigen bakkerij !

Stoep P = T Antwoord: Stoet!!!Onze eigen bakkerij!!

*Wat moest Julius met al dat

voedsel en dekens en hoe

heeft hij dat meegenomen?

Steeds meer vragen maar geen

antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize

Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels

en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de

hand? Jan vertelde het hele verhaal aan Roos. Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

als de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De

vrouw met verschi lende kerstkleuren in haar haar kwam

erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en

verspreid in Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een

paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het

terrein van de boomkwekerij dat verboden toegang is voor

het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

die het afgelopen jaar in de Glimmer'lei zijn beschreven. Dus als

u oude exemplaren heeft bewaard, bent u in het voordeel. Maar

let op: bij plaatje 16 moet u het zonder oude Glimmer'lei’s doen.

Stuur de slagzin in

Als u de oplossingen invult ontstaat in de vetgedrukte kolom

een slagzin. Stuur die uiterlijk 10 januari naar glimmerlei@gmail.

com. Uit de goede inzendingen loten we drie winnaars, die

een verrassingspakketje krijgen met producten van de nieuwe

bloemenwinkel Lisianthus (Rijksstraatweg) en Bakkerij Stoet

(Viaductweg). Met dank aan deze Glimmense bedrijven.

Glimmer’lei - december 2015 2020 1

1

Glimmer’lei - januari 2021 7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - januari 2021


“Ik wens voor iedereen een veine kerst”

Omdat er dit jaar vanwege corona geen kerstbijeenkomst kon worden georganiseerd vanwege corona, besloot de kerkenraad

de kerststal wel neer te zetten, maar hem dan in te richten als een soort “stiltecentrum” waar iedereen uit Glimmen zich even

kon terug trekken of even een wens kon schrijven voor het volgend jaar. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt.

Vooral door kinderen. In de stal hingen veel wensen, geschreven op daar aanwezige correspondentiekaarten, die men met

een rood lintje kon ophangen in de stal. Onderstaand een aantal van de wensen met her en der de nodige maar goedbedoelde

‘spelvauten’

- wensen veel geluk aan iedereen

- Ik wens jou en glukelijk kerst en un hepy nieuw jaar

- omzien naar elkaar! Wees een licht voor elkaar

- Liefde, warmte, gezondheid en een positief 2021! Voor elkaar

zorgen en om elkaar geven! Sterrenkracht

- Ik wens dat het vaccin da wij in 2021 mogen krijgen, niet alleen

voor on hier in het rijke Europa is, maar ook voor alle mensen

op deze aarde. Het vaccin is gratis voor ons, laten wij beetalen

voor hen die het niet kunnen

- (wat een leuk initiatief) We wensen iedereen een mooi, maar

bovenal gezond 2021. Hele fijne feestdagen

- Lieve mensen, Allereerst wat een “warm” gebaar is dit …. Een

moment op de dag loop je hier langs met je kids en sta je stil

bij het leven wat wij kunnen leven hier in het fijne Glimmen.

Ondanks dat het anders is, hebben wij hier nog zo veel moois.

Geniet en blijf gezond!!

Ondanks dat dit een mooi alternatief was, hopen we dat we in

december weer met elkaar te kunnen zingen en daarna bij de

vuurkorven elkaar een mooi en goed jaar te wensen.

Ps. U kunt uw ontvangen kerstkaarten en de postzegels weer

kwijt in de rode bus in de hal van het Trefpunt. Ze brengen nog

steeds geld op, dat voor goede doelen wordt ingezet.

Corke van der Weijden

- Fijn 2021 en een vijn iaar nog

- Ik wens dat ale mense eeten krijgen

Een warmtevisie voor Glimmen We gaan niet van het gas af, we gaan van fossiel naar groen!

Hoe bevrijden we ons van de fossiele brandstoffen?

De mogelijkheden voor een dorp als Glimmen om op korte

termijn het gebruik van fossiele brandstoffen sterk te reduceren

zijn beperkt. Zo behoort warmte winnen uit de aardbodem

en het bodemwater in een waterwingebied niet tot de

mogelijkheden, er is geen nabij gelegen warmtenet, veeteelt met

bijbehorende mestproductie en de eventueel daarbij behorende

biogasproductie is afwezig en windturbines liggen niet voor

de hand door de lokale omstandigheden. Wat dan wel voor

de korte en middellange termijn overblijft aan mogelijkheden

ligt voor de hand: zoals een combinatie van energiebesparing,

isolatiemaatregelen, terugdringen van de warmtevraag, gebruik

van zonne-energie en zonnewarmte en het inzetten van (hybride)

warmtepompen.

De kwetsbaarheid van deze set aan maatregelen komt aan het

licht op momenten van koude, sombere (winter)dagen, als de

temperatuur daalt beneden de 5 graden Celsius.

Hoe voorkomen we dan dat het net door de piekvraag naar stroom

overbelast wordt, dat dan het rendement van de warmtepompen

drastisch afneemt, de levensduur van de warmtepompen ingekort

wordt door te intensief gebruik, en dat toch aan de warmtevraag

kan worden voldaan?

De warmtepomp levert warmte voor de verwarming van de woning

met een relatief lage watertemperatuur (< 40 graden) waardoor

een niet goed geïsoleerde woning bij lage buitentemperatuur

moeilijk of niet op temperatuur te houden is en dus voor die

omstandigheden ook te weinig comfort levert.

Met het inzetten van hybride warmtepompen kan op dat soort

momenten overgeschakeld worden op gasgestookte HR- ketels

(met een hogere watertemperatuur). Door deze backup wordt

het net ontzien, de warmtepomp niet te zwaar belast en de

warmtevraag gegarandeerd.

En de gasgestookte HR ketel blijft ook het warme tapwater (hoge

temperatuur) verzorgen.

Groen gas voor comfortabele huizen?

Als we hierbij groen gas in plaats van aardgas willen gebruiken

is het halen van energie uit organische reststromen zoals

rioolslib, keukenafval en biomassa uit tuinen en onderhoud

Glimmer’lei - januari 2021 9


van groenvoorzieningen misschien een mogelijkheid.

Met name de productie van groen gas uit rioolslib en keukenafval

zou daarom om meerdere redenen het onderzoeken waard zijn.

Het inzetten van groen gas maakt bovendien de energietransitie

betaalbaarder, doordat je gebruik kunt blijven maken van de

bestaande gasinfrastructuren (gasleidingen en aansluitingen,

ketels, radiatoren). Bovendien kunnen de voor veel huizentypen

dure oplossingen zoals all electric systemen vermeden worden.

Een warmtevisie voor glimmen

Wij zoeken daarom mensen die het leuk en belangrijk

vinden om het volgende uit te zoeken.

Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden voor het

opzetten van een groen gas gemeenschap die de

organische reststromen ( zoals rioolslib en keukenafval)

gebruikt om groen gas te produceren?

Dit eventueel in samenwerking met andere dorpen.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via:

duurzaamglimmen@gmail.com

o.v.v. groen gas werkgroep

Zonneweide Glimmen ontwikkelt zich razendsnel:

Maar lang niet iedereen is er blij mee

Zonneweide in de toekomst?

Door Hein Bloemink

Het succes van Zonneweide Glimmen is groot. Het particuliere

initiatief bewijst dat duurzame projecten ´hot en haalbaar´

zijn. Maar het Glimmense project wekt ook wrevel op en

maakt mensen argwanend. Het verzet onder de bevolking is

in december enorm gegroeid, toen de gemeente Groningen

plannen bekendmaakte om rond Haren en Glimmen nog veel

meer 'zonneweides' toe te staan. Laten we de situatie eens

analyseren in een paar stappen.

Stap 1: Het succes van Glimmen

Binnen een jaar hebben de initiatiefnemers met ondersteuning

van Duurzaam Haren en overheidssubsidies het voor elkaar

gekregen om aan de Zuidlaarderweg een (relatief kleine)

zonneweide te realiseren. In de loop van 2021 zullen tegenover

brasserie De Kastanjehoeve ruim 4000 panelen door ENGIE

Services Noord B.V. uit Roden worden ingebed in een natuurlijk

perceel. Menno Visser van de coöperatie Zonneweide Glimmen

10

Glimmer’lei - januari 2021


zegt dat aan strenge eisen is voldaan om de vergunning te

verwerven. Zo moest de kwaliteit van de natuur en het milieu

toenemen en komt er dus ruimte voor bloemen, planten en allerlei

zoogdieren. Verder heeft men een ingenieus systeem opgezet,

waarbij kopers de investering kunnen lenen tegen een lage rente.

Het project zal een inspiratiebron zijn voor andere particulietre

initiatiefnemers in onze regio: Glimmen als 'good practice'.

Zie: www.zonneweideglimmen.nl Toch is niet iedereen blij met

zonneparken en met het Glimmense project in het bijzonder, kijk

maar...

Stap 2: Sommige buren vinden het lelijk

Om dicht bij huis te beginnen: één van de buren van de

zonneweide in Glimmen is beslist niet blij: Walter Hoogesteger.

Al een jaar pakt hij ieder podium om zijn twijfels (en zelfs afkeer)

kenbaar te maken. Hij is kritisch over de gang van zaken (het

proces) en de geldstromen en winsten. Hij vraagt zich af waar

de enorme budgetten toch vandaan komen en wie de kopers

zijn, want hij kent ze niet. Hij denkt dat er te veel subsidies

uit overheidsgeld aan te pas komen. Hij is, dat blijkt uit alles,

wantrouwend. Zoals veel meer mensen wantrouwend zijn door

de snelle opkomst van windmolen- en zonneparken. Maar onder

de streep is waarschijnlijk Hoogesteger's grootste angst dat het

aan de Zuidlaarderweg allemaal oerlelijk wordt. Hij verwacht niet

dat de panelen (zoals beloofd) aan het oog onttrokken zullen

worden als je er langs rijdt.

waren verkocht. Dus de andere zoekgebieden op het kaartje

worden heus niet zomaar voorzien van zonneparken." Hiermee

stelt de wethouder de tegenstanders niet gerust. Die vinden

dat zonneparken rond Glimmen en Haren het begin zijn van

industrialisatie en dat is onacceptabel, vinden zij. Zijn er dan

andere manieren om de beoogde 810 MegaWatt op te wekken?

De Stichting Landelijk Gebied Haren zegt van wel: meer daken

benutten. De gemeente zegt van niet: daken kunnen maximaal

310 MegaWatt opwekken, voor de overige 500 hebben we

zonneparken zoals Glimmen nodig. De besluitvorming wordt nu

uitgesteld, want Broeksma ziet in dat de gemeente het project

niet helemaal goed heeft ingeschat, met 500 bezwaarden als

gevolg. De vraag is wel hoe de gemeente met zoveel verzet ooit

Co2-neutraal moet worden. Een kerncentrale wenst Broeksma

niet, zegt hij desgevraagd.

Stap 3: Komen er meer zonneparken bij Glimmen?

Nu even de brede context bekijken. De gemeente wil in 2025

Co2-neutraal en gasloos zijn en moet daarvoor o.a. 810

MegaWatt duurzame elektriciteit opwekken. Het succes van

Glimmen zal waarschijnlijk elders navolging vinden en de

gemeente Groningen juicht dit dus toe. In haar recent verschenen

beleidskader 'Zonneparken in de gemeente Groningen' heeft

men negen gebieden (kaartje) gemarkeerd die wat hen betreft

mogen worden gebruikt voor zonneparken tot een omvang van 10

hectare (ruwweg 300 x 300 meter) mits de bouwers aan strenge

voorwaarden voldoen. Zo moet het draagvlak van omwonenden

blijken doordat zij 50% van de financiering voor hun rekening

nemen. Verder moet de natuur niet worden aangetast en moet

de grondeigenaar bereid zijn te verkopen. De Stichting Landelijk

Gebied Haren waakt over groen en milieu en slaat nu dus alarm.

David van der Kellen van de stichting: "Heel veel inwoners van

onze dorpen hebben de berichtgeving van de stad hierover

gemist: ze zijn op het verkeerde been gezet door de aandacht

voor de grootschalige parken Meerstad-Noord en Westpoortnoord.

Gezien de afmetingen en de voorgestelde locaties kan dat

leiden tot ernstige aantasting van het kleinschalige landschap

van de Hondsrug, veelal gebieden met hoge cultuurhistorische

waarden. Hier is het kaartje zwartwit afgedrukt, dus ziet u de

kleuren niet. Maar er ligt bijvoorbeeld een fors gebied ten oosten

van Appèlbergen, dat geschikt wordt geacht. Zie ook: www.

landelijkgebiedharen.nl Kijk voor het beleidskader op: https://

gemeente.groningen.nl/zonne-energie

En nu: commotie alom!

De zonneweide in Glimmen wordt door wethouder Philip

Broeksma (Duurzaamheid) geroemd als een mooi voorbeeld

van een particulier initiatief. Tegen de Glimmer'lei zegt hij: "Maar

je moet niet denken dat het overal gemakkelijk zal zijn, ook in

Glimmen heeft het lang geduurd voordat de panelen allemaal

Glimmer’lei - januari 2021 11


Marnix van Keulen (artiestennaam: MARNIANO)

Voor deze rubriek zijn wij altijd op zoek naar jong talent uit ons dorp. Ben jij iemand of ken je

iemand van 0 tot 20 jaar die ergens heel goed in is (en dat kan van alles zijn: van paardrijden

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

tot jongleren, van moestuin, sieraden maken tot blijven verhalen we werken schrijven) aan het en het leuk vindt om

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

daarover iets te vertellen in de Glimmer’lei, geef verbeteren het door van alles aan wat de redactie (Glimmerlei@

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar De Groenenberg betreft.

vrijwilligers gmail.com). sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches, In mijn vorige bericht

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto).

Door Iekje Wortelboer

bezig zijn de akoestiek te

Volgens de organisatie verbeteren en met name

deden dit jaar meer het bargedeelte gezelliger

mensen mee dan In dit ooit: nummer te maken. laten De wij benodigde u graag kennis maken met Marnix

487 mannen, vrouwen en

kinderen! van Keulen.

maatregelen

Marnix

zijn

is 20

ons

jaar,

inmiddels

groeide

bekend

op in

dankzij

Glimmen

het gratis

en

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

Het nieuwe jaar studeert is de nu maak. rechten Ook werken in Groningen. we aan het Hij opnieuw komt niet opstarten uit een – en

inmiddels begonnen. muzikale Het vooral familie bijhouden maar – door van onze zijn website. stiefbroer die violist is,

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

met het Oud en kwam Nieuw hij als 11-jarig jochie terecht op een feestje waar

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een verschillende paar moet men dj’s waren. zich van Dat tevoren vond opgeven Marnix via prachtig, een speciaal dat

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

wilde hij emailadres: ook! Hij ging vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. op gitaarles zijn slaapkamer Op het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen ging steeds buffet meer verzorgd. op een Een kleine kleine wijziging: discotheek Wouter lijken Zunneberg met

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, een mengtafel in kan voorlopig en discolampen. niet meer voor ons Tijdens zijn culinaire zijn middelbare

driegangenmenu

op het bereiden, Maartenscollege omdat hij zijn ontdekte tijd voor iets hij anders met vallen nodig

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers schooltijd

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden door beide besturen getrakteerd op twee en gratis opstaan, We hebben de fijne een kneepjes vervanging van gevonden: het dj-vak op 29 en januari leerde zal hij er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens zichzelf hun piano Turks gekookt spelen. (en Naast gegeten) voetballen worden! Mocht (A-selectie u op de bij hoogte Be

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens Quick) werd muziek zijn lust en zijn leven.

zich daarvoor aanmelden.

iets vertelde over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Het was

Toen Marnix weggedaan. in Die zijn werd eindexamenjaar niet gebruikt. Wat wel hoorde goed loopt, over is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig was de periode

de 2-jarige Electronic Music Academy aan het

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van ijzelgladde wegen

conservatorium En tenslotte in Amsterdam, kunt u alvast noteren: besloot Op hij 11 en/of hiervoor 12 maart auditie doen

net achter de rug....

te gaan doen. we weer Met mee succes aan de vrijwilligersactie want inmiddels van heeft het Oranjefonds, hij deze

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 januari een

opleiding we afgerond. u hierover. Op dit moment is er voor dj’s weinig

gebruikersoverleg. Op

te doen Maar (corona). mocht Gelukkig u nu al weten heeft dat u Marnix mee wilt meer doen: pijlen op

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken zijn boog en produceert ook eigen teksten en muziek. Via

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe een we vriend de gebruikers kwam hij meer in contact kunnen laten met participeren Fauve Lagarde en uit Groningen. Fauve deed in 2014 mee aan de

het Voice voorstellen Kids (battles) van onze en nieuwe heeft een voorzitter. prachtige We zijn stem. als Ze Namens bleken het muzikaal bestuur, op dezelfde lijn te zitten en dit

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een leidde paar eind mensen vorig dit jaar goede tot voorbeeld het uitbrengen om ons van bestuur het te thuis opgenomen nummer ‘Amazing Ride’ onder het

komen Zweedse versterken. label Loudkult. Op het moment De tekst dat ik schreven dit schrijf, moet ze samen, Fauve zingt en Marnix begeleidt op gitaar

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

en piano. De redactie heeft geluisterd via YouTube en vond het echt heel mooi! Naast de studie is

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na Marnix alle feestelijkheden dus dagelijks en met extra muziek bijzondere bezig. activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

leven weer zijn gang.

Op dit moment schrijft hij bijvoorbeeld In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook de voor muziek De voor een aantal scenes in een nieuwe Kameleonfilm

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

en wordt er gewerkt aan een Groenenberg. nieuwe opname In de met ons Fauve. in het verschiet Hoe de heeft?! toekomst We nodigen van Marnix u van harte eruit uit zal om

zien is nu nog niet duidelijk. Zijn agenda grootste valt te wens lezen is om mee de te passie denken voor en te muziek praten over te combineren de toekomst van met onze de

dat de gebruikelijke vereniging.

kennis van de rechtenstudie. bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren vóór: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 14 februari of per en2021

feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 8

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - januari 2021

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!