TRENDBOEK

XANAFC

T R E N DB O E K
Xana Ferreira Chicano

B1D


I N H O U D

06

07

08

22

32

34

Inleiding

Trends

Trend 1

- Circulaire gewaarwording

Trend 2

- The future is now

Conclusie

Bronnen


I N L E I D I N G

De gehele samenleving en maatschappij heeft altijd met

trends te maken. De naam trend kun je aan een gegeven

koppelen als een ontwikkeling ontstaat op lange termijn en

je het op meerdere vlakken terug ziet komen, bijvoorbeeld in

boeken, tijdschriften, artikelen, online en op straat. Er zijn

binnen trends verschillende niveaus te vinden. Ten eerste

heb je microtrends, die duren maximaal vijf jaar. Verder heb

je maxitrends, die duren vijf tot tien jaar. Ten slotte heb je

megatrends, die duren tien tot dertig jaar.

Je vindt trends op allerlei terreinen, van duurzaamheid tot

sociologie, van design tot lifestyle. In de lessen van Trends &

Trendwatching leerde ik dat je als trendforcaster veranderingen

in de samenleving moet herkennen, dat je de impact van

deze veranderingen moet kunnen analyseren en manifesteren

en dat je daarna deze gegevens moet kunnen vertalen naar

producten en services.

Voor dit trendboek heb ik gekozen voor twee grote steden,

namelijk Amsterdam en Rotterdam. Hier heb ik onderzoek

gedaan naar opvallende trends en ontwikkelingen die ik

steeds terug zag komen in beide steden.

Uit al het onderzoek zijn er twee trends ontstaan die eruit

springen in beide steden.

6


1Ten eerste de trend Circulaire Gewaarwording, hierin

wordt behandeld dat men zich bewust wordt van het

feit dat er iets gedaan moet worden aan onze vervuilde

planeet. Men vindt zichzelf weer door terug te

gaan naar het natuurlijke en je ziet deze verandering

op verschillende terreinen in de samenleving.

2De trend The Future is Now, toont de hedendaagse innovativiteit

van onze samenleving om onze wereld

te verbeteren en te ontwikkelen. Dit slaat op de

ontwikkelingen in de samenleving op gebied van

technologie en architectuur en uit zich in gekke en

ongebruikelijke producten die de toekomst zullen

verbeteren.

7


CIRCULAIRE GEW

Circulair denken is binnen de samenleving

een trend die mij het meest

opviel in de twee grote steden Amsterdam

en Rotterdam. Men wordt

zich bewust van het feit dat er iets

gedaan moet worden aan onze vervuilde

planeet. Men vindt zichzelf

weer door terug te gaan naar het

natuurlijke en je ziet deze verandering

op verschillende terreinen in

de samenleving.

8

Eigen beeld, 2018, Circl Amsterdaam


AARWORDING

9


V I N T A G E

Steeds meer mensen worden zich bewust van de negatieve

gevolgen die de mode-industrie heeft op allerlei terreinen.

We gaan kleding hierdoor steeds meer hergebruiken en je

ziet steeds meer vintage kledingwinkels. Circulair en natuurlijk

denken binnen de modewereld is erg belangrijk om de

mode-industrie te verbeteren. Imperfecties worden steeds

vaker omarmt en zo ook in kleding. Hergebruik is een trend,

men ziet het mooie van gebruikte kleding steeds meer in. In

de Trouw van 1 februari 2018 staat bijvoorbeeld dat de H&M

minder omzet behaald doordat steeds minder mensen bij de

H&M kopen omdat zij over willen gaan op duurzaamheid, zij

willen fast-fashion en de negatieve gevolgen voor de arbeiders

in lagelonenlanden demotiveren.

Ook zoekt men steeds meer naar zijn eigen identiteit. Door

niet met fast-fashion mee te doen en niet op iedereen te lijken

zoekt men steeds meer naar zichzelf. Vintage winkels zorgen

voor unieke kledingverkoop. Deze twee factoren zorgen voor

een toename aan vintagewinkels in Amsterdam en Rotterdam.

Eigen beeld, 2018, Vintagewinkel Episode Amsterdam

Eigen beeld, 2018, Vintagewinkel Rotterdam

10


Eigen beeld, 2018, Fashion for good museum Amsterdam

Eigen beeld, 2018, Zero waste store Bijlmer

De consument wordt ook geprikkeld

door musea, documentaires en artikelen

die de negatieve gevolgen van de

mode-industrie laten zien. Zo kan men

in de documentaire The True Cost zien

dat het produceren van kleding wordt

uitbesteed naar de lagelonenlanden. Je

kunt zien dat de arbeiders in barre omstandigheden

leven, ze moeten hard

werken voor heel weinig geld. Deze documentaire

activeert de kijker om beter

na te denken voordat ze iets kopen en

activeert modebedrijven om materialen

en kleding te recyclen om de productie

in lagelonenlanden te demotiveren.

Ook zorgt een bezoek aan het museum

‘Fashion for Good’ in Amsterdam dat de

kijker een beeld krijgt van de gevolgen

van de mode-industrie en dat men gaat

nadenken over oplossingen, zoals de

C2C methode. Verder staat er in het vakblad

Ecotextile dat steeds meer bedrijven

letten op hergebruik, zo kwam Sympatex

met een design dat gemaakt is van

gerecycled materiaal en recyclebaar is,

Co2 neutraal is en PFC vrij is.

‘‘Men zal mooiheid terugvinden

in imperfecties door de

Kintsugi theorie te volgen’’

- Lidewij edelkoort

11


THE NEW WELFARE

Natuurlijk denken wordt

ook steeds meer toegepast

op de gezondheid.

Een sub trend is dat Welness

‘The New Welfare’

wordt, gezondheid staat

bovenaan in de samenleving.

Men wordt zich

steeds meer bewust van

de negatieve gevolgen

voor het milieu, voor de

mens zelf en voor de dieren,

dit is te zien in de

documentaire ‘what the

health’, de kijker wordt

aan het denken gezet en

zij willen daardoor veranderen

van lifestyle

waardoor het veganisme

wordt gestimuleerd.

In Rotterdam en Amsterdam

kan men dit

terugzien door de toename

van veganistische

en organische eettenten

en cafés. Alles wat

in deze eettenten wordt

verkocht is 100% organisch

en zuivel vrij, verder

vindt men in deze

tentjes producten die te

koop zijn om mee naar

huis te nemen.

Op AD.nl is te lezen dat

Yvonne van Serk, mede-eigenaar

van youngworks,

bureau voor jongerencommunicatie,

zegt

dat je door social media

makkelijker dan vroeger

in aanraking komt met

levensstijlen als veganisme.

Volgens van Serk

zijn het de millennials

die maatschappelijk betrokken

zijn, zij willen

graag weten waar hun

voedsel vandaan komt

en welke gevolgen hun

eetpatroon heeft op

het gebied van dierenwelzijn,

milieu en gezondheid.

Op Nu.nl staat er dat er

meer keuze is voor vegetariërs

en veganisten

in de supermarkt. Volgens

Floris de Graad, directeur

van de vegetarische

bond, is er een groei in

vegetarische en veganistische

producten omdat

er steeds meer vegetarisch

en veganistisch

wordt gegeten.

12


‘’Je komt door social media

makkelijker dan vroeger in

aanraking met levensstijlen

als veganisme’’

- Yvonne van Serk

Eigen beeld, 2018, The Cold Pressed Juicery Amsterdam

13

Eigen beeld, 2018, CIRCL Amsterdam Zuid-As


G R O E N

Tegenwoordig is overal groen te vinden:

in etalages, in winkels, cafés en in

bedrijven. Dit is een andere sub trend,

men brengt de natuur weer naar binnen.

De samenleving heeft door dat

zij bezig is met het verpesten van haar

planeet en wil terug naar het natuurlijke

en pure van de aarde. Hierdoor ziet

men steeds meer groen binnen.

In zowel Amsterdam als Rotterdam

vindt men overal planten binnen en

vindt men veel groen, zo heeft ABN AMRO

een concept ontwikkeld genaamd ‘CIR-

CL’, men gaat meer modulair denken.

Met CIRCL willen zij de circulaire economie

stimuleren en zij hebben een gebouw

gebruikt in Amsterdam om dit te

demonstreren. Alles wat erin staat aan

mobilair is gerecycled en milieuvriendelijk,

er staan verschillende prullenbakken

om afval te scheiden, het voedsel

in het restaurant is organisch en veganistisch,

er staan overal planten en het is

erg natuurlijk.

14


Eigen beeld, 2018, Bellamy Rotterdam

15


16


Eigen beeld, 2018, CIRCL Amsterdam

17


18


Eigen beeld, 2018, CIRCL Amsterdam

19


GROENE MOBILITEIT

Op het gebied van mobiliteit binnen

de maatschappij worden we in Amsterdam

en in Rotterdam steeds groener.

Men wil de beweeglijkheid binnen de

samenleving op een duurzame manier

veranderen.

Op metropolregioamsterdam.nl vindt men

dat elektrisch vervoer in Amsterdam

wordt gestimuleerd door het project

MRA-E. Het project bestaat uit het plaatsen

van meer elektrische oplaadpunten,

het elektrisch vervoer te bevorderen bij

bedrijven en overheden en het delen van

kennis.

In zowel Amsterdam als Rotterdam vindt

men veel elektrisch vervoer, bijvoorbeeld

auto’s, fietsen en brommers. Ook

zijn er apps om elektrische voertuigen

te lenen. Volgens Olaf de Bruijn, directeur

van mobiliteitsbrancheverneniging RAI, zullen

er in 2020 vijf keer meer laadpalen

nodig zijn voor elektrische auto’s.

20


Eigen beeld, 2018, Elektrische oplaadpaal Rotterdam

Eigen beeld, 2018, E-Bike Amsterdam

21


THE FUTURE IS

Als reactie op circulaire gewaarwording

ontstaan er innovatieve ideeën waarmee

we de samenleving kunnen veranderen,

ontwikkelen en verbeteren. In Rotterdam

en Amsterdam was dit te zien op gebied

van architectuur en vernieuwde technologie.

De mens is nu al bezig met de toekomst

door deze ontwikkelingen, the future is now.

22


NOW

Eigen beeld, Collage, 2018

23


3D-PRINTING

Innovatie begint al bij de vernieuwde 3d wereld. Zo zien we

overal 3d-printing in terug. In Amsterdam stond in het Stedelijk

museum een collectie van Janne Kyttanen wat bestond uit

3d-geprinte schoenen, sieraden en tassen. Verder hebben ze

in de haven van Rotterdam een fieldlab additive manufacturing

met 3d metaalprinters waar men kennis kan ontwikkelen

over 3d-printing.

Bovendien kan men in veel artikelen lezen dat 3d-printing op

verschillende terreinen wordt gebruikt.

In het artikel ‘Architecttonisch 3D printen krijgt vleugels door

kapitaalinjectie’ op de website van Cobouw staat dat Aectual de

vraag naar massa geconsumeerde gebouwen zal vervaardigen

door grootschalige 3dprinttechnieken te ontwikkelen. Zo is

Aectual al bezig geweest op Schiphol met het plaatsen van een

3dvloer. Op de website van TU Delft staat er dat Iris van Herpen

samenwerkt met de TU Delft om 3d materialen te ontwikkelen

om een duurzame kledingcollectie te ontwerpen. Ook

kan men 3d printing zien in de auto-industrie, zo blijkt uit

het artikel van Autobahn.nl dat Mini’s nieuwste accesoires uit

de 3d printer komen. Ten slotte staat er in de 3d printmagazine

dat 3d-printing zelfs wordt gebruikt in de geneeskunde,

zo heeft een 3d-geprint hart het leven gered van een kind.

24

Eigen beeld, 2017, 3D-Printing Iris van Herpen, Utrecht


25


MIXED-REALITY

Technologische ontwikkelingen zorgen

voor een mixed reality. Men wil

fantasie en virtualiteit opwekken, dit

uit zich al in virtual reality en augmented

reality. Virtual reality spiegelt

een hele andere werkelijkheid voor, bij

augmented reality wordt de werkelijkheid

aangevuld met extra informatie.

In Amsterdam kan men in het museum

Huis Marseille een virtual reality

bril opzetten en dan kom je terecht

in een trein in Korea, je beleeft een

hele andere werkelijkheid. In Zowel

Amsterdam als in Rotterdam vindt men

een VR Room waar men Virtual reality

spelletjes kan spelen. Verder is er in

Amsterdam een Virtual Reality bioscoop.

Uit de colleges van Trend&Trendwatching

merkt men op dat steeds meer

merken ook gebruik maken van virtual

reality, zo heeft Nike een concept

bedacht waardoor men Nike

sneakers kan ontwerpen door een

virtual reality bril op te zetten. Verder

heeft Microsoft bedacht om augmented

reality te gebruiken om een

(kleding)winkel in te richten, zodat

men een voorproefje krijgt van hoe

een ruimte ingericht zou kunnen

worden. Ten slotte maakt IKEA gebruik

van augmented reality zodat

men kan zien hoe hun kamer ingericht

zal zijn met de meubels van IKEA.

26


VR Room Amsterdam, 2018, thevrcinema.com/nl Eigen beeld, 2018, VR bioscoop Amsterdam

Eigen beeld, 2018, Virtual reality Korea, Huis Marseille

27


‘‘We zijn opweg naar

een toekomst waarin

drones op de catwalks

de collecties showen,

robots modellen

vervangen en instagram

feeds vol staan

met hyper-real avatars,

maar deze realiteit

zou aantrekkelijker

kunnen zijn dan

de realiteit waarin we

nu leven.’’

- Jake Hall, Dazed

28


virtualrealityreporter.com, 2018

29


Futuristische

Architectuur

Zowel in Amsterdam als in Rotterdam zijn er

futuristische gebouwen te vinden. Vaak zijn het

hybride gebouwen die bestaan uit verschillende

soorten materialen om een bepaalde uitstraling

te geven. Architect Paul de ruiter, heeft het over

hybriditeit binnen de architectuur. Hybriditeit

in architectuur laat de hedendaagse tijdsgeest

zien waarin mensen een beetje van alles willen

zijn. Degene die ze online zijn en degene

die ze in real life zijn. Architecten gebruiken

maatschappelijke opvattingen voor hun werken

zoals modebedrijven dat ook doen. De gebouwen

stralen de toekomst uit, zo zal de toekomst

er ook uit zien, met veel van dit soort gebouwen.

In de toekomst wordt alles technologischer

en zal het een mixed reality worden wat ook

uitgedrukt wordt in de architectuur.

30

Eigen beeld, 2018, Rotterdam Architectuur


The Rock uit Amsterdam, zie afbeelding

hieronder, bestaat uit onregelmatige

elementen. Het bovenste gedeelte is

een ander materiaal dan het onderste

waardoor de hybriditeit en het futuristische

naar voren komt.

31


C O N C L U S I E

Al met al hebben trends erg met elkaar te maken, uit de ene

trend ontstaat de andere trend en door de ene trend ontwikkeld

een andere trend zich. Zo hebben de trends Circulaire gewaarwording

en The future is now erg veel met elkaar te maken.

Binnen de samenleving ontstaat een gewaarwording over

circulair denken. Op allerlei vlakken zal deze verandering

leiden tot een positievere en betere toekomst. Mensen beseffen

zich steeds meer wat de negatieve gevolgen zijn van niet

circulair denken en veranderen in hun denkvermogen en in

hun levensstijl. De wereld wordt steeds groener en we zijn

goed opweg naar een circulaire economie.

Binnen de modewereld begrijpt men steeds beter dat er een

verandering moet komen om de mode-industrie te verbeteren.

Het stimuleren van vintage, hergebruik en het aanpassen

van kleding zal leiden tot een verbetering. Kledingmerken

zouden verschillende kanten opkunnen met circulair denken.

Een merk zou bijvoorbeeld met ingezamelde oude kleding

van mensen nieuwe stoffen kunnen maken en daarvan een

collectie kunnen maken die ook weer recyclebaar is. Ook zou

een merk kunnen denken aan limited editon kleding, waarbij

je het productieproces van een bepaalde collectie verkort en

maar een bepaald aantal stuks maakt en als het op is op is,

waardoor het duurzamer wordt. Verder zou je door de technologische

ontwikkelingen de online-wereld goed kunnen

gebruiken om de klanten bewust te maken van duurzamer en

slimmer kopen om de mode-industrie te verbeteren.

32


We zijn nu al opweg naar de toekomst, The future is now, er

zijn veel technologische ontwikkelingen en de wereld om ons

heen ziet er steeds futuristischer uit.

In onze maatschappij wordt er nu algebruik gemaakt van innovaties

binnen de technologie als 3d-printing, virtual reality,

augmented reality en de online-wereld. De wereld is

opweg naar de toekomst en de veranderingen zullen steeds

gekker en beter worden. Men kan van alles bedenken voor

de toekomst, we zullen verbaast staan over wat we in de toekomst

allemaal zullen kunnen doen.

De modewereld kan de toekomstgerichte technologie goed

gebruiken. Door Virtual reality en augemented reality zou een

modemerk bijvoorbeeld kunnen zien hoe een collectie eruit

zal zien zodat er een vermindering ontstaat van prototypes

en dat duurzamer is. Verder zou een merk door augmented

reality kunnen spelen met de inrichting van een kledingzaak

voordat men alles koopt.

Door met 3d-technieken te spelen zouden merken veel meer

duurzame en recyclebare stoffen en kleding kunnen produceren

wat zou kunnen leiden tot vernieuwende collecties.

Concluderend ontstaat er een circulaire gewaarwording in de samenleving

die door toekomstige innovaties en technologische ontwikkelingen

beter kan worden nagestreefd. Er ontstaat actie-reactie.

33


B R O N N E N

Afbeeldingen

CIRCULAIRE GEWAARWORDING

Pagina 8-9

Eigen beeld, Circl Amsterdam Zuid-as, [datum van raadpleging: 21 februari 2018]

Pagina 10-11

Eigen beeld, Episode Amsterdam, [datum van raadpleging: 13 februari 2018]

Eigen beeld, Vintage Rotterdam, [datum van raadpleging: 16 februari 2018]

Eigen beeld, Fashion for good museum Amsterdam centrum, [datum van raadpleging: 18 februari 2018]

Eigen beeld, Zero Waste Store Bijlmer, [datum van raadpleging: 21 februari 2018]

Pagina 12-13

Eigen beeld, The Cold Pressed Juicery Amsterdam, [datum van raadpleging: 18 februari 2018]

Eigen beeld, Circl Amsterdam Zuid-as, [datum van raadpleging: 21 februari 2018]

Pagina 14-15

Eigen beeld, Belamy Rotterdam, [datum van raadpleging: 16 februari 2018]

pagina 16-17

Eigen beeld, Circl Amsterdam Zuid-as, [datum van raadpleging: 21 februari 2018]

Pagina 18-19

Eigen beeld, Circl Amsterdam Zuid-as, [datum van raadpleging: 21 februari 2018]

Pagina 20-21

Eigen beeld, Elektrische paal Rotterdam, [datum van raadpleging: 24 februari 2018]

Eigen beeld, E-bike Amsterdam, [datum van raadpleging: 23 februari 2018]

THE FUTURE IS NOW

Pagina 22-23

Eigen beeld, Collage indesign, [datum van raadpleging: 1 maart 2018]

Pagina 24-25

Eigen beeld, 3D-Printing Escapisme Iris van Herpen, Centraal museum Utrecht, [datum van raadpleging: 10

oktober 2017]

Pagina 26-27

Eigen beeld, Virtual reality Noord-Korea, Huis Marseille, [datum van raadpleging: 9 februari 2018]

Eigen beeld, Virtual reality bioscoop Amsterdam, [datum van raadpleging: 21 februari 2018]

VR Room Amsterdam, From: https://thevrcinema.com/nl, [datum van raadpleging: 18 februari 2018]

pagina 28-29

Virtual Reality, From: https://virtualrealityreporter.com, [datum van raadpleging: 18 februari 2018]

Pagina 30-31

Eigen beeld, Rotterdam Architectuur, [datum van raadpleging: 16 februari 2018]

Eigen beeld, The Rock Amsterdam, [datum van raadpleging: 21 februari 2018]

34


Teksten

CIRCULAIRE GEWAARWORDING

Pagina 10-11

Julen, J. 2018, H&M kan het niet meer bijbenen. Trouw, januari 1. Van: https://www.trouw.nl/home/h-m-kan-het-nietmeer-bijbenen~a86e7698/

[datum van raadpleging: 17 februari 2018]

Morgan, A., 2015, The true cost. Documentaire, Bullfrog Films, United States

Mowbray, J., 2017, Sustainability takes centre-stage at OutDoor. Ecotextile, issue 80, pp. 14.

Ley, K., 2017, Fashion for good Museum. Museum, The core of Fashion, Amsterdam.

Men zal mooiheid terugvinden in imperfecties door de Kintsugi theorie te volgen, van: http://www.trendtablet.com, geciteerd

door Lidewij Edelkoort 2017.

Pagina 12-13

Dokter, T., 2018, Trends & Trendwatching. Lecture, 22 februari.

Andersen, K., 2017, What the health. Documentaire, A.U.M Films&Media, United States

Kolk, M., 2017, Zo leeft de groene generatie. AD, februari 18. Van: https://www.ad.nl/nieuws/zo-leeft-de-groene-generatie~a2608fc9/

[datum van raadpleging: 18 februari 2018]

Graad, F., 2018, Meer keuze voor vegetariërs en veganisten. NU, januari 4. Van: https://www.nu.nl/eten-en-drinken/5073443/meer-keuze-vegetariers-en-veganisten-in-supermarktschap.html

[datum van raadpleging: 18 februari

2018]

Je komt door social media makkelijker dan vroeger in aanraking met levensstijlen als veganisme, Van: https://www.nu.nl/eten-en-drinken/5073443/meer-keuze-vegetariers-en-veganisten-in-supermarktschap.html,

geciteerd door Yvonne van

Serk. 2018.

Pagina 14-15

Circl Abn-Amro, Van: https://circl.nl [datum van raadpleging: 21 februari 2018]

Pagina 20-21

Metropool Amsterdam, Van: metropolregioamsterdam.nl [datum van raadpleging: 22 februari 2018]

De Bruijn, O., 2018, In 2020 vijf keer meer laadpalen nodig voor elektrische auto’s, NRC Handelsblad, Februari 13, p. 8.

THE FUTURE IS NOW

Pagina 24-25

Kyttanen, J., 2018, 3-D printing, StedelijkMuseum, 6 Februari.

Tissink, A., 2018, Architectonisch 3D printen krijgt vleugels door kapitaal-injectie. Van: https://www.cobouw.nl/bouwbreed/

nieuws/2018/02/architectonisch-3d-printen-krijgt-vleugels-door-kapitaal-injectie-101257957 [datum van raadpleging:

18 februari 2018]

Tu Delft, Van: https://TUDelft.nl [datum van raadpleging: 18 februari 2018]

Feitsma, H., MINI’s nieuwste accessoires komen uit de 3D-printer. Van: https://www.autobahn.eu/6926/mini-s-nieuwste-accessoires-komen-uit-de-3d-printer/

[datum van raadpleging: 18 februari 2018]

Veger, J., 3D-Geprint model van hart redt leven van 2 weken oude baby, Van: https://3d-printmagazine.com/3d-geprint-model-van-hart-redt-leven-van-2-weken-oude-baby/

[datum van raadpleging: 19 februari 2018]

Pagina 26-27

Hartmann, E., 2018, Setting the Stage: Pyongyang, North Korea, Huis Marseille, Amsterdam.

Dokter, T., 2018, Trends & Trendwatching. Lecture, 22 februari.

Nike, Van: https://Nike.com [datum van raadpleging: 20 februari 2018]

Microsoft, Van: https://Microsoft.com [datum van raadpleging: 20 februari 2018]

Ikea, Van: https://Ikea.com [datum van raadpleging: 20 februari 2018]

pagina 28-29

Hall, J., 2018, Why are aliens, drones, and cyborgs invading the runway? Van:http://www.dazeddigital.com/fashion/article/39207/1/aliens-drones-and-cyborgs-invading-the-runway-alexander-wang-prada-moschino-aw18

[datum van

raadpleging: 1 maart 2018]

Pagina 30-31

De Ruiter, P., 2018, Hybride gevel, Van: http://de-architect.instantmagazine.com/de-architect-digimagazine/de-architect-digimagazine-1-2018#!/trends-in-de-wereld-van-gevels

[datum van raadpleging: 1 maart 2018]

35
Trendboek Xana Ferreira Chicano

More magazines by this user
Similar magazines