Aakwaa februari 2021

aakwaa

Wijkblad voor Aa-landen Zwolle

In dit nummer o.a.

• Bushaltes opgeheven

• Aa-landers waarderen de wijk

• Voortgang dijkversterking

• Oplossing decemberpuzzels

Februari 2021


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


Aa-landen in de dagen rond Kerst en Oud en Nieuw

Inmiddels is het alweer februari maar de redactie blikt nog even terug.

Hieronder volgt een kort verslag van een aantal zaken die zich rond de

feestdagen hebben afgespeeld in onze wijk en die de redactie zijn opgevallen

of ons hebben bereikt.

Foto Ank Pot

Foto Ank Pot

Geheel in tegenstelling tot de slogan van de

mensen van Free the People ‘Ik doe niet meer

mee’ waaide er in de laatste decembermaand

door Aa-landen een wind van vrije mensen

die als motto ‘Ik doe wel mee!’ hadden.

En dat leverde in onze wijk een prachtig beeld

op van een keur aan feestelijk verlichte huizen,

tuinen en hier en daar hele straten. Veel

wijkbewoners hebben dit jaar nog meer licht

willen brengen dan voorgaande jaren in de door

de coronaperikelen donkerder getinte dagen

rond Kerst en Oud en Nieuw. Er werd groots

uitgepakt met miljoenen lichtjes die de buurt

en de straat een feeëriek aanzien gaven, zoals

o.a. met de lichtjesslingers die van huis naar

huis van de gevels in de Punter- en Rolderdiep

liepen.

Ook in veel andere straten werd het samendoen

in deze onzekere tijd feestelijk verlicht onderstreept.

Ongetwijfeld wordt de verlichting goed

bewaard, zodat die eind dit jaar in een hopelijk

coronavrije wereld weer dienst kan doen.

Foto Marlies Feenstra

Foto Marlies Feenstra

3


Ongewenst bezoek aan de boekenbox

Woensdagavond/nacht vlak voor

Oud en Nieuw kreeg de boekenbox

op het winkelcentrumplein bij de

Stadkamer en De Bolder bezoek

van vandalen, die ongetwijfeld

niet waren geïnteresseerd in het

lezen van een goed boek. Anders

hadden de beveiligers een deel

van de boxinhoud niet uitgestrooid

buiten op het plein gevonden.

Aart, de gewaarschuwde voorzitter

van de S.W.A. verzamelde een

dag later, samen met Karlo de

beheerder van De Bolder, de natte en

verfrommelde, onleesbaar geworden

exemplaren, plus een deel van de

boxinhoud in een winkelwagentje,

om die tijdens de jaarwisseling op te

slaan in het wijkcentrum. Rond het

winkelcentrum werd er die nacht

nog andere schade aangebracht.

Voor de onverlaten zeggen wij:

“Volg de slogan op de boekenbox

‘Stap in de verschillende werelden,

lees boeken’, met daarbij Aakwaa’s

advies: “Doe dat zelf lekker thuis en

bederf het leesplezier van een ander

niet!”

Oliebollengeduld

Het gezegde ‘Geduld is een schone zaak’ werd op

Oudejaarsdag letterlijk en figuurlijk in beeld gebracht

voor de oliebollenkraam van Gerrit Visscher, op de

parkeerplaats van het winkelcentrum AA-landen.

Met in het achterhoofd de in 2019 met een cijfer 9

als nummer 1 gehonoreerde, beste oliebollenbakker

van Overijssel, vormden de liefhebbers van deze

populaire, traditionele jaarwisselingsnack een lange

rij voor Gerrit’s oliebollenkraam. Mede door de

corona - 1,5 meter- afstandregel bereikte op het

hoogtepunt van de dag de wachtende mensensliert

een lengte tot aan de winkel van Pet’s Place,

een aanzienlijk eind verderop de parkeerplaats.

Dat niet alle klanten uit Aa-landen kwamen, hoorde

schrijver dezes van een familielid, die in Zwolle-Zuid

woont en daar in een rij(tje) voor de oliebollenkraam

op zijn beurt stond te wachten. Achter hem sloot een

wijkbewoonster aan die vertelde dat zij naar Aa-landen

was gereden voor een portie van Gerrit’s befaamde

oliebollen, maar op de parkeerplaats de lange rij

zag en teleurgesteld rechtsomkeert had gemaakt.

De oliebollenkopers die wel geduldig op hun beurt hebben

gewacht, zullen ongetwijfeld beloond zijn en hebben

ervaren dat geduld niet alleen een schone zaak is, maar

ook een lekkere, passend bij Oud en Nieuw.

4


Vuurwerk in en boven Aa-landen

Het moet worden gezegd, ondanks

het gemeentelijk verbod voor het

afsteken van vuurwerk, konden er

overdag en tijdens de jaarwisseling

toch nog wel bewoners de

onbedwingbare drang tot het

afsteken hiervan niet weerstaan.

De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen,

dat het een aanzienlijk kleiner deel

was dan vorige jaren en er over het

geheel minder en minder langdurig

werd geknald en er veelal was

overgeschakeld naar siervuurwerk,

vooral in de lucht te bewonderen.

En dat leverde dan toch wel mooie

beelden op voor onze fotograaf.

Nieuwjaarsduik in de Wijde Aa

Op 1 januari om 12.00 uur exact maakten elf bewoners

van de Vordense- en Verwoldsebeek een Nieuwjaarsduik

in de Wijde Aa. Het was de 23ste editie en vanwege

corona betrof het ditmaal een sterk afgeslankte

versie (vorig jaar 40 deelnemers – red.). Het was

heerlijk om met een duik in het water van 5 graden

Celsius een verfrissende start van 2021 te maken.

Via deze weg zenden wij alle Aa-landers de beste wensen

voor 2021. Op naar een coronavrij tijdperk waarin

wij weer op vele plaatsen de Nieuwjaarsduik mogen

meemaken.

Tekst en foto’s: Jules Spaanjaars

5


Oude bomen vangen veel winst

De hele familie helpt mee

De uitbetaling

De door de gemeente Zwolle georganiseerde actie ‘Oude

bomen vangen veel winst’ was voor veel kinderen in

Aa-landen weer de gelegenheid om traditioneel langs

de deuren te gaan en kerstbomen te verzamelen.

En zo trok op 6 en 13 januari een horde wijkjeugd, hier

en daar vergezeld door een ouder, met de verzamelde

kerstbomen door de straten van Aa-landen op weg naar

de twee inzamelplekken in onze wijk. Daar honoreerden

medewerkers van de ROVA hen coronaproof met

e 0,20 per ingeleverde boom en een stempel op de

stempelkaart. Een volle kaart met tien stempels geeft

recht op een keer gratis zwemmen in zwembad

De Vrolijkheid. De ingezamelde en ter plaatse versnip-

perde kerstbomen worden verwerkt tot compost voor

de openbare groenvoorzieningen in de stad. Zo is de

Aa-landse jeugd lekker spa(a)rzaam bezig geweest

en heeft voorkomen dat de bomen na gebruik op

straat worden verbrand of als zwerfvuil in de wijk

terechtkwamen. Alleen maar tevreden wijkbewoners:

jong en oud! In heel Zwolle werd een recordaantal van

11.170 kerstbomen door de jeugd opgehaald.

T.o.v. het jaar daarvoor waren dat er 2.530 meer.

Teksten: Martin Bos, foto’s: Ank Pot redactie Aakwaa

(tenzij anders vermeld)

6


Marjanne Staal Uitvaartverzorging

z o r g z a a m e n z o r g v u l d i g

Persoonlijke

begeleiding

in een sfeer

van rust,

aandacht

en openheid

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 109 669 39

Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle | www.marjannestaal.nl

Zoek je flexibele opvang?

Je vindt het bij onze nieuwste

kinderdagverblijven in Zwolle, voorheen

onderdeel van De 7 dwergen.

Het persoonlijke en warme karakter van de

locaties zorgt ervoor dat je kind zich hier

thuis voelt, vriendjes maakt en zich in eigen

tempo ontwikkelt.

Kijk voor meer informatie op www.partou.nl

of bel 088 2357500.

Holtenbroek

Partou Haydnstraat 2

Stadshagen

Partou Zwaardvegerstraat 124

Partou Sterrenkroos 52

21 0119 Advertentie Partou in Zwolle.indd 1 21-1-2021 20:34:21

7


pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

8


Inzameling eierdozen

Zoals de meeste lezers wel zullen weten, zamelt de S.W.A. al jaren gebruikte eierdozen

van karton in. Deze eierdozen zijn bestemd voor de Dorpenbuurt van het Zonnehuis.

Zij verkopen deze dozen voor hergebruik en met de opbrengst worden spullen

aangeschaft waar normaal geen budget voor is. (Vanwege de sluiting van De Bolder

door coronamaatregelen ligt de inzameling momenteel tijdelijk stil).

Het onderstaande bericht kreeg de redactie van de bewoners van het Zonnehuis binnen:

Hartelijk dank voor het inleveren van jullie eierdozen. Hier hebben we onder andere een wonderfoon

(zie foto) van aan kunnen schaffen. Dat is een oude telefoon waarmee door het draaien van een

nummer muziek geluisterd kan worden. Soms willen mensen met dementie naar huis en daarom naar

huis bellen. Als zij dan de leuke muziek horen, vergeten ze dat ze eigenlijk weg wilden.

Wij zijn nu aan het sparen voor een OER muziekspeler (zie foto). Dat is een radio die eenvoudig

te bedienen is door mensen met dementie. Dus spaart u gerust door!

Namens de bewoners van de Dorpenbuurt in het Zonnehuis

HARTELIJK BEDANKT!

9


Wisseling Concrete wijkagenten plannen Aa-landen voor

Wijkagent dijkversterking Henri bij van Aa-landen

Hoeve zwaait af

Al geruime tijd wordt het overstromingsrisico van de omgeving van Zwolle en ook

Aa-landen door het waterschap ingeschat als te hoog. Voor Aa-landen is het directe

risico gelegen langs de oostoever van het Zwarte Water. Het waterschap heeft zoals

bekend vergevorderde plannen voor dijkversterking.

Aanpak

In het algemeen worden de dijken in Aa-landen buitendijks

verzwaard met op veel plekken ondergrondse piping

schermen.

De verzwaring is meestal het hoger en breder maken,

verwijderen van bomen die dit in de weg staan en

herstellen van de vegetatie op de dijk.

Hoogtetabel van de kruin na oplevering

Gedeelte van de dijk

Gemiddelde ophoging

in dit gedeelte

Opvallende aanpassingen

Bestaande fietspaden, wandelpaden, vissershaven, etc.

blijven gehandhaafd met minimale aanpassingen.

Een behoorlijk aantal bomen zal worden gekapt om ruimte

te maken voor de verzwaring van de dijk. Deze kap zal

(gedeeltelijk) worden gecompenseerd.

Het bestaande gemaal bij de vissershaven zal (later)

worden vervangen met mogelijk recreatieve voorzieningen

zoals een uitzichtpunt.

Twistvliegbrug-Palestrinalaan

Palestrinalaan-Mastenbroekerbrug

Mastenbroekerbrug-Westerveldse bos

Westerveldse bos-Brinkhoekweg

Brinkhoekweg-Noorderkolk

+/- 30cm

+/- 70cm

+/- 50cm

+/- 30cm

+/- 30cm

Op veel plekken moet worden voorkomen dat water onder

de dijk door lekt, het zogenaamde ‘piping’. Dit wordt

gedaan door ondergrondse schermen aan te brengen tot

soms 8 meter onder de kruin (zie de oranje balk in de

illustratie).

10


De grootste aanpassing is bij de Brinkhoekweg

De grootste wijziging is de haakse bocht van de Brinkhoekweg

bij de Noorderkolk, waar de weg momenteel

over een korte afstand over de dijk loopt. De Brinkhoek

weg wordt verlegd richting het huidige bosje onderaan

uitzichtpunt. ( R in de illustratie). Dit fietspad buigt dan

weer naar de Brinkhoekweg en gaat niet door het

Natura 2000 gebied.

De plannen

Het waterschap is de informatie van de inspraakrondes

aan het evalueren en komt binnenkort met het Definitief

Ontwerp. Dit wordt in de zomer van 2021 waarschijnlijk

goedgekeurd. In 2021 starten ook al de voorbereidende

werkzaamheden. Denk hierbij aan het verleggen van

kabels en leidingen en aanvullende grondonderzoeken.

Ook het kappen van bomen kan nodig zijn voor het

uitvoeren van deze onderzoeken. Vanaf het begin van

2022 verwacht het waterschap de schop in de grond

te steken voor de daadwerkelijke uitvoering van het

project. Website voor meer informatie:

wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle.

Tekst en foto’s: Gerrit Veenstra, redactie Aakwaa

Het uitzicht punt (R) naar de Noorder Kolk

de dijk. Bovenop de dijk komt een fietspad met een

11


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

12


Oplossingen en winnaars Filippine en Advertentie

Puzzelzoektocht december Aakwaa

Op de Filippine-Aa-landen en Advertentie Puzzelzoektocht uit de Aakwaa van

december ontvingen wij een verheugend aantal ingezonden oplossingen van

onze wijkbewoners. Inmiddels zijn de prijswinnaars bekend die de geschenkenbon

van e 25,- hebben ontvangen en zijn wij u de oplossingen nog schuldig.

Filippine-Aa-landen

1. RietkrAag

2. MaaslAan

3. StadKamer

4. MerWedelaan

5. AakwArius

6. StroomdAl

7. TWijn

8. VIJftig

9. ZwollerKerspel

10. SurfeN

11. ZuId

12. MargriEt

13. WerkschUit

14. ZWembad

15. GolfSlag

In de verticale kolom (hier dikgedrukte

rode hoofdletters)

lees je de juiste oplossing:

A A K W A A W IJ K N I E U W S

De winnaars zijn:

1. René Kuizenga, Loodiep

2. Prisilla Mensink, Zwemmer

3. Rui Vieira, Anrijperdiep

Advertentie Puzzelzoektocht

Fotodetailnr. Naam adverteerder

1. Marjanne Staal Uitvaartverzorging 7

2. Van Dijk Meubelen 6

3. Opruimzaken 37

4. Jumbo 2

5. Henri Eek Optometrie 12

6. ZamiedaHairfashion 22

7. Stap voor Stap uitvaartbegeleiding 6

8. Ludwig Schilder Service 6

9. De Bolder1 4

10. DIFF Dance Centre 20

11. Fysiotherapie De Dobbe 38

12. Squash & Cardiofit Centrum Zwolle 18

13. Albert Heijn 28

14. Kinderdagverblijf de 7 dwergen 7

15. Anton Ekker Parket 43

16. Fysio Zwolle 20

17. Energie Traffic Education 22

18. Bert Wieten Autobedrijf 26

19. De Ooievaar 22

20. Winkelcentrum AA-landen 32

De prijswinnaars van deze zoektocht zijn:

1. John Breed, Gaasp

2. Leo en Marja Egbers, Glanerbeek

3. J. Oudenampsen, Engelsmanplaat

Pagina

Redactie Aakwaa

13


Foto 4

Bomen over bomen

Eerder heb ik het al eens tussen neus en lippen door genoemd: ecosysteemdiensten.

Toen schreef ik ook dat ik er nog wel een keertje op terug zou komen. Wat is dat nou,

een ecosysteemdienst.

We kunnen ontzettend genieten van bomen. Alle verschillende

kleuren in de herfst, het prachtige silhouet in de

winter, het uitlopen van de knoppen in het voorjaar en

het bloeien van de soorten. De meesten onder ons worden

hier blij en gelukkig van. Dit is al een ecosysteemdienst

op zich. Het is een dienst die het groen (in dit geval de

bomen) aan ons bewijzen (Foto 1). Er zijn best wel veel

op te noemen:

• Bomen zorgen voor verkoeling door de schaduw

en door de verdamping van water. Hierdoor is het

leefbaarder in de stad, en hoeft onze airco niet op

volle toeren te draaien.

• Als het stortregent zorgen de bladeren er voor dat

niet al het water ineens op de grond terecht komt

maar eerst opgevangen wordt. Hierdoor heeft de

grond tijd om het water op te nemen zodat er minder

water via het riool zal worden afgevoerd.

• De wortels zorgen voor een lossere ondergrond

waardoor de bodem meer water kan opvangen.

14

• Doordat er bomen en struiken in een wijk staan,

zullen er meer vogels en insecten op af komen.

Hierdoor zullen bepaalde plagen (zoals de eikenprocessierups)

minder gauw overlast veroorzaken.

Dit doordat de vogels, vleermuizen en hoornaars

de populatie behoorlijk uit weten te dunnen.

• De bladeren van de bomen komen in onze tuinen

terecht en zorgen daar voor een goed bodemleven.

Hierdoor kan het overbodig zijn om compost aan

te voeren.

• In groene wijken (zoals Aa-landen) zijn mensen over

het algemeen gelukkiger. Hierdoor zijn ze minder vaak

ziek dan mensen in de zogenaamde grijze wijken.

Zelfs het aantal zelfmoorden ligt lager in groene wijken.

Van plekjes als hier op de foto (2) word je toch ook

gelijk blij?

• Woningen zijn duurder naar mate er meer groen in

de wijk staat.


• Kinderen kunnen heerlijk spelen in en om de bomen.

(Foto 3) (Hoewel ik er niet zo’n voorstander van ben

om er zomaar spijkers in te slaan, heeft de boom hier

op zich minder van te lijden dan dat er iemand met

de maaimachine omheen rost).

En zo zijn er nog veel meer diensten te vinden waarmee

onze bomen ons ondersteunen. Om ze allemaal hier op te

sommen, gaat me een beetje te ver, maar er is op internet

nog veel meer over te vinden. Wil je er meer over weten,

kun je me mailen of zelf gaan zoeken op i-tree. Dit is

een programma dat steeds vaker gebruikt wordt om de

ecosysteemdiensten inzichtelijk te maken.

Wat is nu eigenlijk het nut om deze diensten in beeld te

brengen? Er wordt vaak heel gemakkelijk gedacht over

het verwijderen van bomen: hij staat in de weg omdat er

een schuurtje gebouwd moet worden, we hebben last van

het blad dat van de boom valt, teveel schaduw in de tuin,

het onderhoud kost veel geld, enzovoort.

Maar sta er eens bij stil wat de boom oplevert aan ons:

• Doordat de airco niet volop hoeft te draaien scheelt

dat in de energierekening, dus financiële winst.

• Minder water door het riool scheelt het Waterschap

weer een boel water om te zuiveren, dus ook weer

financieel gewin.

• De grond kan meer water opvangen, dus minder

sproeien. Bespaart ook weer geld.

• Minder overlast van plaagdieren scheelt weer in

de bestrijdingskosten.

• Geen compost hoeven kopen.

• Meer gelukkige mensen, dus minder psychiaters nodig.

Scheelt weer in de ziektekostenpremie.

• Duurdere woningen levert de gemeente in ieder geval

meer OZ-belasting op, (of dat nou zo gunstig is

voor ons als burger kun je over discussiëren )

En zo draait het ineens weer om geld. Ik ben er zelf altijd

een beetje wars van om alles maar in euro’s uit te moeten

drukken, maar het heeft ook grote voordelen. Op deze

manier kun je naar beleidsmakers stappen en aantonen

wat nou de echte waarde van een boom is.

En deze waarde kan echt voor sommige bomen oplopen

tot tienduizenden euro’s en dat is waar het wel erg vaak

Foto 3

om draait. Doordat dit nu aan te tonen is, zien de beleidsmakers

ook vaker de waarde van de bomen in, in plaats

van dat het een voorwerp is dat geld kost en vaak in de

weg staat.

Voor vragen hierover of andere boomgerelateerde dingen

kunt u mij bereiken via de mail:

freerkoldenburger@gmail.com

Tekst en foto’s: Freerk Oldenburger

Foto 2

15


Aa-landers in actie na bericht over opheffen bushaltes

Met ontzetting lazen enkele Aa-landers in de Stentor dat er met ingang van zondag

13 december jl. een aantal bushaltes zou verdwijnen uit Aa-landen. Zwolle krijgt er in

totaal twintig bushaltes bij, maar in Aa-landen wordt de route in Zwolle-Noord omgelegd

waardoor een flink stuk van de wijk en met name woonzorgcentrum De Boeier niet meer

worden bediend. Vijf bushaltes worden opgeheven. Met name het opheffen van de

bushalte bij woonzorgcentrum De Boeier in de Rijnlaan viel niet in goede aarde.

De cliënten van De Boeier wil men juist zo veel mogelijk zelfstandig laten functioneren.

Te weinig passagiers, onrendabel: Dat waren redenen voor vervoersmaatschappij

Keolis en de provincie Overijssel om haltes te schrappen. Ook de halte in de Tjariet

bij Gerrit Haveman zou opgeheven worden. Reden voor Gerrit om actie te gaan

ondernemen.

wethouder Dogger van de gemeente en

gedeputeerde Boerman van de provincie

Overijssel. In dat gesprek uitten zij hun zorgen

met betrekking tot de zelfstandigheid van de

bewoners van Aa-landen-noord.

In dit gesprek kregen Gerrit en Anneke te horen

dat er geprobeerd wordt om komend voorjaar

alweer een vorm van openbaar vervoer in de

wijk te krijgen (OV-op-maat). Dat kan in de vorm

van een buurtbus of een bus op afroepbasis,

maar ook door mensen met kleine busjes

of fietstaxi’s naar een bushalte te brengen.

De behoefte onder de vaak wat oudere

wijkbewoners is er, bleek rond de zomer

uit onderzoek dat de gemeente Zwolle liet

uitvoeren. Daarom is een extern bureau (Advier)

nu aan het uitzoeken welke mogelijkheden er

zijn. “Zo gaat er in Aa-landen een pilot draaien

met alternatief vervoer”, zei Dogger.

Samen met Anneke Kruithof uit Aa-landen

informeerden zij via buurtapps de bewoners

over de nieuwe dienstregeling en het verdwijnen

van bushaltes. De verontwaardiging was groot.

In Aa-landen wonen relatief veel ouderen die

afhankelijk zijn van openbaar vervoer.

Gerrit Haveman en Anneke Kruithof hebben

op 8 december jl. een gesprek gehad met

Gerrit en de wijkbewoners kwamen in het

gesprek met een suggestie om de nieuwe

buslijn elk halfuur een andere route te laten

rijden. De ene keer via Aa-landen-oost, zoals

nu in de dienstregeling staat en de andere

keer via Aa-landen-noord. Dit voorstel werd

goed ontvangen. Dankzij de wijkbewoners ligt

er nu een oplossing op tafel die serieus wordt

onderzocht.

Voor het plan om openbaar vervoer op maat

te gaan verzorgen, daar waar de bushaltes

verdwenen zijn, heeft men wel nadrukkelijk

gevraagd om suggesties uit de wijk. Daarom

hebben Anneke en Gerrit (met hulp van

16


bewoners) half december ruim 1600 flyers door

de brievenbus gedaan met een antwoordstrook,

waarop men kon aangeven hoe vaak men

gebruik maakte van het openbaar vervoer en

welke suggesties men heeft om weer met de

bus te kunnen reizen. “Alleen door druk uit

te oefenen op de provincie is er kans dat de

verbinding terugkomt”, laat Gerrit weten. Op

de 1670 enquêtes die zijn uitgedeeld hebben

342 mensen gereageerd. Een respons van zo’n

20%. Bovendien hebben Gerrit en Anneke

een aantal persoonlijke brieven ontvangen

van betrokken wijkbewoners, waarin zij hun

persoonlijke zorgen uiteenzetten en voorstellen

doen voor een oplossing. Het blijkt dat een

groot aantal Aa-landers de voorkeur geeft aan

een bus die op vaste tijden langs de voormalige

bushaltes rijdt. Volgens Keolis en de provincie

is men van mening dat men met de nieuwe

dienstregeling sneller en daardoor goedkoper

op zijn bestemming is, maar men gaat er daarbij

vanuit dat iedereen naar het station wil met de

bus. Bewoners geven echter aan dat er een

grote groep ouderen is die niet ver meer kan

lopen en de bus de enige optie was om in het

winkelcentrum in Aa-landen te komen.

Uit de enquête kwam als belangrijkste reisdoel

naar voren: het reizen naar het station. Maar

daarna gaf men aan: het boodschappen doen

in de stad, uit eten gaan, schouwburg- en

familiebezoek en boodschappen doen in

winkelcentrum AA-landen.

Gerrit en Anneke hebben een eindrapport

opgesteld waarin ze een toelichting geven

op het gedane onderzoek. Dit rapport is

gestuurd naar de wethouder, de provincie

en Keolis. Ook hebben ze via videobellen

het rapport besproken met een deskundige

van adviesbureau Advier. Nu is het wachten

op de reacties en hopelijk zien de betrokken

bestuurders in dat openbaar vervoer in het leven

van de burger van essentieel belang is. Juist in

deze tijd waarin autogebruik wordt ontmoedigd

door de regering en milieumaatregelen

worden genomen, is goed openbaar vervoer

onontbeerlijk.

Tekst: Renate Verheule, foto: Ank Pot,

redactie Aakwaa

Aakwaa zoekt nieuwe wijkbezorger

Helaas moet één van onze trouwe wijkbezorgers stoppen met het bezorgen van

het wijkblad. Daarom zoeken wij met onmiddellijke ingang een nieuwe vrijwilliger

voor het bezorgen van de Aakwaa in de (hele)

F l u e s s e n

Het zijn totaal 105 stuks waar u zo’n uurtje van uw vrije tijd mee kwijt zult zijn.

Het wijkmagazine Aakwaa wordt (normaliter) 10 maanden in het jaar door zo’n 80 vrijwilligers huisaan-huis

in Aa-landen verspreid; in de maanden januari en de (vakantie)maand juli of augustus niet.

De pakketten met de te bezorgen bladen worden op uw huisadres door ons afgeleverd.

Wilt u uw medewijkbewoners een plezier doen met het bezorgen van het wijknieuws, meldt u zich

dan aan tijdens de openingstijden bij de Infobalie van de S.W.A. in MFC De Bolder, telefonisch

te bereiken op nummer 453 98 13. Of belt u (in de coronaperiode i.v.m. sluiting van de Infobalie)

rechtstreeks met de coördinator van de Aakwaa bezorging, Martin Bos, telefonisch te bereiken op

nummer 454 68 96.

Martin Bos, coördinator Aakwaa bezorging

17


Wij helpen verder bij schulden,

werk zoeken en meedoen in

Zwolle. Help jij ook mee?

Nadin (28)

ParticipatieMaatje

bij Voor Elkaar Zwolle

"Als sociaal werker is

het al lastig alle

regelingen te

begrijpen. Laat staan

hoe dat is voor nieuwe

Nederlanders."

Lees meer over Nadins ervaring op voorelkaarzwolle.nl/nadin

nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

18


19


pagina 08

zaterdag 26 januari 2019 22:28:27

20


Repair Café Aa-landen: time out

Waarom een Repair Café?

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na

een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen

niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel.

Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even

hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks

benut.

Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen

weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar

gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig

is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren

van nieuwe producten, en het recyclen van oude, komt CO2 vrij.

Mentaliteitsverandering

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de

waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk

om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.

Wat doen we op dit moment

Gedurende de coronacrisis heeft het Repair Café toch nog enkele reparaties uit kunnen voeren.

Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen.

Zo hebben we o.a. een Grundig stereo

torentje gerepareerd, waarvan de voeding

stuk was....

....en een stofzuiger waarvan de voedingskabel

stuk was.

Heeft u ook kleding of een apparaat stuk, hecht u er waarde aan en wilt u het niet weggooien,

neemt u dan contact met ons op.

Contactpersoon: Riet Poppe

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Facebook: Repair Café Aa-landen

Heeft u ook vragen over een haperend

apparaat? Mail ons en misschien kunnen

we u een goede tip geven.

Namens Repair Café Aa-landen: Jan Hollegien

21


22


Aa- weide nieuws

Wat een gekke tijd waarin we leven. Zo is de weide open en zo zitten we in een

lockdown. Tegen de tijd dat de tekst gedrukt is en de Aakwaa weer op de deurmat

ligt, kan alles zo weer anders zijn.

Voor ons als vrijwilligers gaat de zorg voor de dieren op de weide natuurlijk gewoon

door. Het is voor de meeste vrijwilligers een aangenaam uitje om even het huis uit te

zijn. We missen wel de gezelligheid van de bezoekers. Ook de dieren missen de blije

gezichten en knuffels van alle kinderen.

Wie weet mag de weide toch weer open op het

moment dat jullie dit stuk lezen.

Op Facebook en Instagram kun je de weide in

ieder geval ook goed volgen. Want op de weide

staat het nooit stil.

Zo hebben de kippen verlichting in de binnenren

gekregen die automatisch met een timer

aan en uit gaat om een dag en nachtritme na te

bootsen. Dat hebben ze wel verdiend aangezien

ze door de vogelgriep verplicht binnen moeten

zitten. Eigenlijk zitten zij ook in lockdown!

En is haan Napoleon weer terug naar Stichting

Flappus gegaan omdat hij andere kippen en

bange Bertje aanviel. De onrust en angst die

dat veroorzaakte, terwijl de kippen al opgehokt

zitten, was niet fijn.

Bertje die te onzeker is om zijn rol als haan te

vervullen had wel een assistent nodig. Nu hebben

we een andere haan, opnieuw tot Hannes

de Haan gedoopt, ervoor in de plaats en dat

klikt super goed! Er is weer rust in de toom.

Fijn dat we op deze manier kunnen samenwerken

met Flappus!

Na de operatie ligt Dirk onder de warmtelamp

Ook zijn dwergbokjes Dirk en Daantje in de

tussentijd bij de andere dieren gevoegd.

Dirkje bleef wel wat aanrommelen qua gezondheid.

Hij heeft wat huidproblemen en ontstekingen

aan zijn lellen en staart. Na meerdere

behandelingen wilde het niet genezen. Daarom

is ervoor gekozen om zijn lelletjes en staartpunt

te amputeren zodat hij hier geen last meer van

hoeft te hebben.

Aa-weide helaas gesloten voor mensen

23


Hoefsmid aan het werk

We hopen voor Dirk dat hij zich gauw

weer beter gaat voelen en eindelijk kan

gaan genieten op de weide, net zoals

zijn ‘kleine’ broertje Daantje die inmiddels

helemaal is bijgetrokken en net zo

groot is als zijn broer.

Tot slot hebben de pony’s Mozo en Thiago

weer lekker bekapte hoeven zodat

ze weer beter kunnen rennen en lopen.

Bedankt hoefsmid!

De weide blijft zich verder ontwikkelen

en verbeteren voor zowel dier als mens.

Het wordt steeds mooier en gezelliger!

We zullen in deze editie wat extra foto’s

plaatsen zodat je vanuit huis toch even

het gevoel hebt op de weide te zijn.

Namens alle pony’s, geiten, schapen,

kippen, hanen, varkens, konijnen en

vrijwilligers, houd moed en hopelijk tot

gauw!

Tekst: Bianca Amptmeijer,

foto’s: diverse vrijwilligers Aa-weide

Aa-weide onder een laagje sneeuw

24


25


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

d r u k k e r i j

ALLE MERKEN AUTO’S IN DE PRIVATE LEASE

26

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

TOYOTA YARIS Private Lease

Achteruitrijcamera

Multimediasysteem 7 inch scherm

met Apple Carplay en Android Auto

Airconditioning

VOOR €286,- p/mnd*

Autobedrijf

Bert Wieten


27


28


Bomenkap in Aa-landen

Bewoners van Aa-landen ontvingen in de eerste week van dit jaar bericht van de

gemeente Zwolle met informatie over de werkzaamheden van het kappen van

bomen in het winterseizoen 2020/2021.

Kap en nieuwe aanplant

De gemeente gaat bomen die niet langer vitaal

zijn of in de toekomst risico’s gaan vormen

kappen. In principe komt er voor elke boom

die wordt gekapt een nieuwe boom terug. In

enkele gevallen wordt herplant uitgesteld omdat

de huidige plek niet geschikt is. Soms vindt de

herplant plaats op een andere locatie. De soort

boom die terugkomt, is zorgvuldig uitgekozen

door landschapontwerpers.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen meestal niet langer

dan één werkdag per straat duren en worden

uitgevoerd in de periode januari 2021 tot en met

half maart van dit jaar.

De planning van de werkzaamheden ligt in

handen van ROVA. Er wordt door de uitvoerders

uiteraard de uiterste best gedaan om de overlast

door de kap voor iedereen tot een minimum

te beperken.

Waar bomenkap in Aa-landen?

Op de website www.zwolle.nl/bomen vindt u

nadere informatie over de bomenkap in de

gemeente Zwolle, met o.a. een opgave met te

kappen bomen per wijk. Aakwaa bekeek de

lijst voor de wijk Aa-landen en geeft hier een

resumé per straat en vermeldt tussen haakjes

hoeveel bomen er worden gekapt, geen

specificatie welke soort, bekijk hiervoor en

a n d e r e i n f o r m a t i e d e b o v e n g e n o e m d e s i t e .

Aa-park (4), Eemlaan (5), Gein (1), Helderlichtsteeg

(5), Maaslaan (1), Meppelerdiep (6),

Merwedelaan (2), Tilligterbeek (3), Waallaan

(13), Wolvejagtpad (20).

Tekst: Martin Bos, redactie Aakwaa

Sini’s Haiku

Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot

29


ONt-moet de Aa-landen!

Het idee

De Wijde AA: een plek van rust en

groen. Wij willen hier een plekje

creëren om verder te ont-haasten

en te ont-moeten. Een plek maken

waar je bij mooi weer wijkgenoten

kunt ontmoeten. En een kopje

koffie, thee of limonade kunt

drinken. Een initiatief van de wijk,

vóór de wijk en dóór de wijk.

Hierbij vertellen we het verhaal

van de AA-landen en gaan we in

gesprek over hoe we ervoor

zorgen dat we de wijk in de

toekomst ook zo mooi houden!

verdienen jullie eraan?

Absoluut niet! We hebben dit bedacht

omdat we graag mede wijkbewoners

willen leren kennen en een ontmoetingsplek

missen. Het initiatief is vóór de wijk .

Van, vóór en dóór de wijk

Ont-moet

de aa-landen

wat kosten koffie,

thee en limonade?

We denken aan een prijs van EUR 1,50,-

voor koffie en thee en EUR 1,00,- voor

een glas limonade. Als je je eigen beker

meeneemt krijg je EUR 0,50 korting. We

verkopen strippenkaarten voor 10 en 20

euro, hier kun je 10 of 20 drankjes voor

halen. De inkoopkosten voor de koffie,

limonade en thee worden gedekt met de

verkoopprijs, hetzelfde geldt voor

eventuele verbeteringen aan de bakfiets.

En waar kunnen we

jullie vinden?

Hoe gaan jullie dit

doen?

We rusten een verrijdbare bakfiets uit

met een koffieapparaat, maximaal 3

tafeltjes en maximaal 9 stoeltjes. Vanuit

deze bakfiets worden non-alcoholische

drankjes verkocht. De bakfiets wordt

gerund door betrokkenen/vrijwilligers

uit de Aa-landen in shifts van twee uur.

De opbrengsten worden gebruikt om de

kosten te dekken en als er iets overblijft

om het initiatief en andere initiatieven

in de wijk te verbeteren. Onze droom is

een bakfiets gemaakt van natuurlijke

materialen en een koffieapparaat dat op

zonne-energie werkt. We zoeken nog

naar manieren om dit te kunnen

realiseren. Als je goede ideeën hebt

horen we het graag! Totdat we deze

droom kunnen verwezenlijken maken

we gebruik van de bakfiets van Travers.

Wanneer gaat dit

gebeuren?

We starten - als COVID 19 dit toelaat -

met een pilot in de maand mei 2021. De

bakfiets zal iedere woensdag tot en met

zaterdag van 12:00u tot 16.00u aan de

rand van de Wijde Aa staan. Om 16.00 is

alles opgeruimd en wordt de bakfiets

weer in de stalling gezet. We staan er

alleen als het weer goed genoeg is.

Aan het eind van de maand mei evalueren

we met gemeente en omwonenden: hoe

hebben zij de pilot ervaren? Is er

voldoende behoefte en aanloop? Blijft de

omgeving schoon? Zorgt onze aanwezigheid

voor overlast? Mocht de uitkomst

van deze evaluatie positief zijn, dan

verlengen we het project tot en met

september 2021.

Afval en overlast?

Nee! Dat vinden wij niet kunnen. Zodra we

merken dat er overlast ontstaat of rotzooi

achterblijft, stoppen we het project. Dit

hebben we ook met de gemeente

afgesproken.

Fijn. maar wat doen jullie

ondertussen zelf?

Om te zorgen dat het initiatief een succes

wordt en de Wijde Aa schoon blijft,

schenken wij géén alcoholische dranken,

gebruiken we geen wegwerp plastic of

karton. Ook wordt er schoongemaakt in

de directe omgeving aan het eind van

iedere shift - en ja dat geldt ook voor afval

dat niet van ons is. Daarnaast werken we

nog een aantal ideeën uit:

We willen ‘trash walking’

stimuleren: er worden prikstokken

en vuilniszakken aangeboden bij de

bakfiets. Iedere halve vuilniszak

geraapt afval kan bij ons worden

ingeleverd voor een gratis kopje

koffie/thee/limonade. Wij regelen

vervolgens dat het afval wordt

afgevoerd.

We geven korting aan mensen die

hun eigen koffiemok meenemen:

het bring-your-own-mug-concept.

Mensen die geen beker meenemen

lenen van ons een koffiebeker van

bamboe.

ook zo Enthousiast?

We zijn op zoek naar mensen die

twee uur per week willen helpen!

Je staat er met z’n tweeën, wel zo

gezellig. En als twee uur per week

niet mogelijk is, maar twee uur per

maand wel, kan dat ook. Het is niet

moeilijk: er zijn maar een paar

drankjes te koop, we hebben een

pinautomaat, en verder spreekt het

voor zich. Het leuke is dat je

mensen uit de wijk ontmoet en met

mooi weer lekker buiten staat.

Lijkt je dit wat? Of heb je nog

verdere vragen, zorgen of ideeën?

Laat het ons weten!

Marieke Peterson & Wout Dingenouts

ontmoet.de.aalanden@gmail.com

30


Binnenkort opent de 2e Kringloopwinkel voor Red een Kind in Berkum

Wij hebben goed nieuws te melden! De (buur-)wijk Berkum heeft er een hele gezellige

winkel bij gekregen! Vanaf januari is in het voormalige pand van HUBO-Goos aan de

Campherbeeklaan 2 de tweede vestiging van de Kringloopwinkel voor Red een Kind in

Zwolle gevestigd! Er is hard geklust om de winkel een frisse uitstraling te geven en er een

mooie winkel van te maken met vnl. 2e hands goederen (incl. kleding) die een tweede

leven verdienen. Met de opbrengst kunnen we samen een fantastisch doel ondersteunen.

Kent u Red een Kind nog niet?

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie

en geeft toekomst in India en diverse Afrikaanse landen aan

kinderen in armoede, hun familie en hun hele leefomgeving. Sinds

enige jaren bestaan er een aantal kringloopwinkels in Nederland

waar vrijwilligers zich inzetten om het werk van Red een Kind te

promoten en te steunen.

Als bewoners van onze buurwijk Aa-landen kunt u meehelpen door

ons uw goede herbruikbare goederen te doneren (geen meubels of

grote apparaten, daar is geen plaats voor! In principe alles wat past

in een bananendoos of een big shopper) en natuurlijk door bij ons

te komen winkelen. Goederen brengen is nu al mogelijk. Graag aan de achteringang aan de Schrevenweg (afslag eerder

bij Unica en dan links). De verwachting is dat wij vanaf 4 maart a.s. open kunnen. Volg onze vorderingen via Facebook

‘Kringloop voor Red een Kind Zwolle – Berkum’.

Hartelijke groet van het Bestuur en projectteam “Kringloop voor Red een Kind Zwolle - Berkum”

emailadres: info.berkum@kringloopredeenkind.nl / kijk ook op www.redeenkind.nl

31


32


Stichting Afrika bedankt u voor uw hulp!!

In de Aakwaa van december hebben we u gevraagd om te helpen om 2000 euro bij elkaar te

krijgen voor hulp aan Malawi. DAT IS FANTASTISCH GELUKT!

Op vrijdag 18 december hebben we maar liefst 225 porties stamppot

bij mensen bezorgd en op 31 december ook nog eens meer dan 800

oliebollen en appelflappen. Een paar dagen hard werken voor een

prachtig resultaat en een prachtige bijkomstigheid is, dat de Wilde

Ganzen deze 2000 euro gaat vermeerderen met een premie! Dank zij u kunnen nu groepen

arme vrouwen zonder inkomen in Malawi worden getraind om een vak te leren, een baantje

te krijgen en zo eten in de pan te krijgen! We zijn trots op het team van ruim 20 vrijwilligers

en de support die we hebben gekregen om alles soepel te laten verlopen. In het bijzonder

Stichting Aa-landen en Karlo van De Bolder, die zich hard hebben gemaakt om alles coronaproof

te laten doorgaan.

Op de foto’s kunt u wel zien, dat het ook best heel leuk is

om samen zo’n boel eten klaar te maken! Zelf helpen bij

zo’n actie? Stuur dan eens een berichtje via de website

en we nemen contact op.

Ook heel hartelijk dank voor de complimenten, dat het

lekker smaakte en dat de bezorging nagenoeg vlekkeloos

is verlopen. We hebben ons best gedaan om alles goed

op te lossen, als er iets niet helemaal goed ging. De eerstvolgende

actie van onze Stichting staat gepland voor

zaterdag 13 maart. Dan brengen wij weer potgrond,

compost en korrelmest bij u thuis. Deze actie doen we al

meer dan 10 jaar en is altijd weer een groot succes. In de

volgende Aakwaa leest u daar meer over.

Namens Stichting Afrika 2007 Zwolle, Greet Kloosterman

www.afrika2007zwolle.nl

Ank Pot fotografeerde op een wandeling

langs de Westerveldse Aa iets bijzonders

en Martin Bos maakte er deze limerick bij:

Langs de Aa daar staan mooie figuren

Een fotogenot voor veel uren

Maar kijk je eens goed

Staat daar aan die voet

Een kabouter jou sluiks te begluren

33


Foto 4

De roodborst (Erithacus Rubecula)

Het roodborstje zoals we hem bijna liefkozend noemen, is een graag geziene gast in onze

tuinen. Het is weliswaar een klein vogeltje maar in het geheel niet zo zachtaardig van

karakter als we wel denken. Hij is niet schuw, fel en zeer territoriaal. Ik zet voor u wat

weetjes op een rijtje.

In de winter

De roodborsten die in Nederland de winter doorbrengen,

komen voornamelijk uit Scandinavië en

de landen ten oosten van ons. Het grootste deel

van onze broedvogels trekt in het najaar weg en

overwintert in Zuid-Europa (voornamelijk Spanje

en Portugal). Van onze broedvogels trekken

vooral de vrouwtjes weg. Er verblijven ’s winters

bij ons dan ook meer mannetjes dan vrouwtjes

roodborsten.

Kenmerken

• oranje snuitje, kin, keel en borst

• bruine kop (met grote ogen), mantel en rug

• vuilwitte buik

• 12,5 – 14 cm

• 16 - 22 gram

• lange dunne pootjes

• beweegt zich veelal op de grond

34


Weetjes

• De roodborst is een agressieve vogel.

Hij levert felle gevechten met soortgenoten,

soms met dodelijke afloop. Omdat roodborstjes

zo sterk territoriaal zijn (ook in de winter),

zie je er maar zelden twee op hetzelfde

ogenblik in je tuin.

• De roodborst is het symbool van de hoop.

• In sneeuwrijke winters, wanneer eten vinden

moeilijk wordt, komt de roodborst gemakkelijk

bedelen om een hap, bijvoorbeeld bij voedertafels,

of ze komen voor het raam zitten.

Hoe help je ze een handje?

• Laat afgevallen bladeren en takken liggen,

daar kruipen insecten en spinnen in.

• Bied zacht voedsel aan zoals zaden, droge

havermout of rozijnen en gedroogde meelwormen.

• Geef op vaste tijden voedsel, dan is de kans

groot dat je de roodborst vaker te zien krijgt.

• Plant heesters met bessen die ze lekker

vinden, zoals kardinaalsmuts of hulst

Tekst en foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

Voedsel

Roodborsten houden vooral van rommelhoekjes.

Onder struiken, stapels hakhout of stenen

vinden ze namelijk hun favoriete voedsel:

spinnen en insecten zoals langpootmuggen,

oorwurmen, vliegen, rupsen en andere

geleedpotigen. Roodborstjes lusten ook graag

bessen en zaden. Ze bezoeken in de wintermaanden

ook regelmatig voedertafels. Ze zijn

gek op gedroogde meelwormen!

35


36


Steun uw wijkvereniging word vrijwilliger

of doneer uw bijdrage op NL23 INGB 0002 0328 23

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29 - 8032 JW Zwolle - T. 038 453 98 13

www.wijkgemeenschapaalanden.nl - info@wijkgemeenschapaalanden.nl

KINDERCOACHING

Persoonlijke en praktische begeleiding

voor kinderen en hun ouders.

Monique Schreuder | 06 46 44 01 68 | www.77keergeluk.nl | Rijnlaan 37

37


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Een luisterend oor haalt

je uit het isolement

Gaandeweg kwam Jolanda’s vertrouwen terug. ‘Dankzij

Home-Start namen mijn man en ik nu wel de tijd om

het in huis anders te doen.’ Door de fijne contacten

binnen Home-Start kwam de oude Jolanda weer

tevoorschijn. ‘Ik wilde altijd alles zelf doen en zo perfect

mogelijk. Mijn kinderen leerden bijvoorbeeld ineens

zelfstandig te spelen. Dat was nieuw. Ik geniet nu

veel meer en de sfeer in huis is stukken beter. Ik ben

niet meer zo gespannen en mijn lat is minder hoog.’

Terugkijkend op deze periode: ‘Home-Start was voor

mij de goede hulp. Het gaf ons het steuntje in de rug.

Er werd met ons meegedacht en dit maakte ons samen

sterker. Het gaf verlichting en rust: het vertrouwen dat

je er toch uit komt samen.’

Zwanet Coördinator van Home-Start

Vrijblijvend een keer van gedachten wisselen of we

wat voor jouw gezin kunnen betekenen? Bel of mail

voor meer informatie: www.home-start.nl of vraag

naar Zwanet Hamhuis, coördinator Home-Start

038-8 515 700.

Op orde Zwolle

Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen?

Kampt u met schulden? Bent u in de financiële problemen gekomen door de Corona-crisis?

Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en papieren.

Wij helpen u graag!

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:

Bellen : (038) 456 97 00 (elke werkdag tussen 09.00-17.00 uur)

Whatsapp : 06 – 12185437 (alleen appen en binnen 2 werkdagen

wordt gereageerd)

Mail : nfo@opordezwolle.nl

Website : www.opordezwolle.nl

Spreekuren : alléén op afspraak (na telefonisch contact)

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern),

WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn), Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting

Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei soort vragen

en problemen rondom papieren en financiën.

NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen over de maatregelen rondom de Coronacrisis?

Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

39


Foto 4

Wandelroute Agnietenbergpad loopt

door Aa-landen

De vrijwilligers Tineke en Petra uit de ‘familie’ van onze wijkvereniging delen hun

wandelhobby met Aakwaa en zijn lezers. Zij bieden de wijkgenoten uit hun uitgebreid

wandelprogramma de Agnietenbergpad-route aan, die deels via Aa-landen loopt.

Wandelen in buitengebied van Zwolle

De Aakwaa bezorgers Tineke en Petra lopen maandelijks een voor hun doen klein rondje in

Aa-landen om het wijkblad bij hun wijkgenoten te bezorgen. Om het gevoel van het afleggen

van een lange afstand dichtbij huis te ervaren, maken zij regelmatig een wandeltocht in het buitengebied

van Zwolle, waar ze een keuze maken uit het boek ‘Wandelen buiten de binnenstad van

Zwolle’ van Marycke Janne Naber. Uit de diverse routes kiezen zij die van het Agnietenbergpad,

die deels door het woon- leef- en recreatiegebied van Aa-landen loopt. Begint en eindigt de officiële

route in Berkum (winkelcentrum), de Aa-lander kan dat naar believen invullen en beginnen waar

hij of zij het wandelrondje wil.

Naast gezond bewegen is het afleggen van deze circa 10 kilometer lange wandelroute ook een

mooie gelegenheid om de mogelijk in de afgelopen maanden gekweekte extra pondjes eraf te

lopen, om weer met een glimlach naar de weegschaal en BMI-score te kunnen kijken. En voor

diegene waar die pondjes kilootjes zijn geworden, adviseert Aakwaa om de route tweemaal af

te leggen!

Martin Bos, redactie Aakwaa

Routebeschrijving

Agnietenbergpad

Start bij het winkelcentrum

aan de Campherbeeklaan in

Berkum - RD naar de Kranenburgweg

en steek die over

– onder het viaduct (van de

A-28) met de kraanvogels

door de oprijlaan van begraafplaats

Kranenburg – je

passeert de restanten van de

Prinsenpoort (rechts de pagode

op de Chinese begraafplaats)

– 10 meter voor de

fietsenstalling (links) LA door

de voetgangerssluis – rechts

aanhouden tot het grasveld –

loop RD over het veld en volg

het smalle pad met een bocht

naar rechts het bos in – ga

het 1e pad LA en houd voor

het clubhuis Rechts aan – ga

de Brinkhoekweg op – ga LA

het fietspad Toddenbeltpad op

– aan het eind RA de Glanerbeek

– steek de Reggelaan

over en ga LA op het trottoir

- ga over de brug schuin RA

over het voetpad langs de

Westerveldse Aa - dit kruist

de Maaslaan en steek die over

– volg het pad, sla RA over

de brug en langs de Aa-weide

(dierenweide) – ga LA over de

brug het Boezemkoppad op –

40


tot na camping - even voor het

einde afslaan LA de voetgangerssluis

door omhoogdoorkuis

het bos en via de

voetgangerssluis langs de

picknickplaats richting begraafplaats

Bergklooster - negeer

de ingang en ga RA de Bergkloosterweg

op (links boerderij

Bergklooster uit 1883) – ga bij

het monument van Thomas

a Kempis door het hek de

fietspad naar rechts negeren

– RA 1e graspad langs de

meidoornhaag (Dodenpad) –

op de Brinkhoekweg LA – ga

RA langs picknicktafel en informatiepaneel

Holthagen in – na

250 meter LA het betonfietspad

op – helemaal aflopen (halfweg

de Duitse Tankweer uit WOII)

begraafplaats op - loop naar de

overzijde van de begraafplaats

naar het smeedijzeren hek

en toegang tot begraafplaats

Kranenburg – bij de vijver RA

en op de kruising LA - pad

volgen tot achterkant van aula

(voorzijde toilet!) daar RA –

daarna RD door toegangshek –

ga LA over de brug en 3e pad

RA – volg route naar Nieuw

Bergklooster – ga via de uitgang

(ijzeren hek) en de Bergkloosterweg

onder het viaduct

(van de A-28) op de rotonde

LA – ga schuin RA de Maatgravendijk

op – sla op de dijk

RA het fietspad op dat naar

beneden loopt – en doorkruis

dat deel van Berkum richting

eindpunt winkelcentrum aan de

Campherbeeklaan.

(RA = rechtsaf, LA = linksaf,

RD = rechtdoor)

Voor de traktatie die met Sinterklaas aan de scholen door

de S.W.A. is uitgedeeld kwam het volgende bedankje in de

vorm van een prachtige poster binnen van De Wilgenburg:

41


42


Uitbreiding buurttuin Fluessen

De Fluweeltuin tussen de Fluessen en de Welle heeft een extra stuk grond van de

gemeente geadopteerd. Het aantal enthousiaste buurtgenoten dat samen tuiniert

in de buurttuin is zo toegenomen dat de tuinders contact opnamen met de

wijkbeheerder van de gemeente Zwolle Monique Wiegers.

Samen beslissen de tuinders over de nieuwe

inrichting van de tuin. Nadat ROVA de grond

plantklaar heeft gemaakt, zijn ze aan de slag

gegaan. In een video vertellen de bewoners over

hun tuinplannen. QR code naar https://www.

youtube.com/watch?v=YBMwD7VRZKw

Adoptiegrond

Voor het beheer en onderhoud van de gemeentegrond hebben de bewoners een adoptieovereenkomst van de gemeente

getekend met afspraken en regels.

MijnWijk

De bewoners van de Fluweeltuin hebben hun initiatief op MijnWijk geplaatst. Heb jij ook een goed idee voor de buurt en

wil je daarvoor ook zelf de handen uit de mouwen steken? Plaats dan je idee op dit platform voor bewonersinitiatieven.

Op die manier krijg je contact met de wijkbeheerder Monique Wiegers en kun je medestanders in de buurt zoeken.

Meer informatie vind je op www.zwolle.nl/mijnwijk

Nieuwe wijkwethouder

Dorrit de Jong

Wijkwethouder Klaas Sloots is per 1 februari 2021

burgemeester van de gemeente Stadskanaal

geworden. Hij is opgevolgd door Dorrit de Jong,

33 jaar, voorheen raadslid voor GroenLinks in de

gemeente Amsterdam In de volgende wijkkrant maken

we uitgebreid kennis met haar.

43


Wijkwethouder Klaas Sloots vertrekt

“In de afgelopen tweeënhalf jaar mocht ik in Zwolle als wethouder

namens GroenLinks de portefeuille Financiën en Zorg &

Welzijn bekleden. We kwamen elkaar daarbij veelvuldig tegen.

Ik heb daar hele mooie en goede herinneringen aan en ben trots

in deze mooie stad, die zoveel kracht en onderling vertrouwen in

zich heeft, een steentje te hebben mogen bijdragen.

Eind vorig jaar deed zich de gelegenheid voor om als burgemeester

van Stadskanaal te kunnen terugkeren naar de streek

waarin ik met veel plezier ben opgegroeid. Ik heb die kans met

twee handen aangegrepen. Het betekent wel dat ik mijn wethoudersfunctie

in Zwolle iets eerder moet overdragen dan ik bij

aanvang had kunnen vermoeden.

Ik wil iedereen langs deze weg bedanken voor de fijne en

constructieve samenwerking in de afgelopen jaren! Met het

volste vertrouwen draag ik mijn portefeuille over aan Dorrit

de Jong, die binnenkort als nieuwe GroenLinks-wethouder

aan de Raad zal worden voorgesteld.

Nogmaals dank, en alle goeds in Zwolle! “

Klaas Sloots

Bewoners Aa-landen geven hun wijk het cijfer 8

In januari/februari 2020 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek gehouden. Ongeveer 10.600 Zwolse

inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. De wijk Aa-landen krijgt

een hoger cijfer dan de stad Zwolle, die van inwoners het cijfer 7.6 krijgt.

Wijkmanager van de gemeente Zwolle Wim van Hattum: “We zien

dat de bewoners van de Aa-landen weer een beetje meer tevreden

zijn over hun wijk dan twee jaar geleden. Die stijgende lijn zien we

al een paar jaar. Dat betekent niet dat we achterover gaan leunen.

Het onderzoek is een momentopname, terwijl de ontwikkelingen in

de stad en wijk doorgaan. We halen uit dit onderzoek ook nog verbeterpunten.

We noemen die ook wel wijkopgaven. Dat zijn niet

alleen zaken die niet goed gaan. We willen ook dat wat goed of beter

gaat dan twee jaar terug behouden of verder verbeteren. Welke

wijkopgaven we oppakken en wat bewoners van de resultaten uit

het onderzoek vinden, daarvoor gaan we bewonersbijeenkomsten

organiseren. Hoe, dat is vanwege de coronamaatregelen nu nog

onduidelijk, maar we denken aan onlinebijeenkomsten naast

ontmoetingen in de buitenruimte.”

www.zwolle.nl/bvb2020

44


dBuurt-voor-Buurt Onderzoek

Zwolle

Het Buurt-voor-Buurt

Onderzoek 2020 is

uitgevoerd in januari en

februari van 2020, nog

voor Corona uitbrak

in Nederland. Exact

10.597 inwoners van

18 jaar en ouder vulden

de vragenlijst helemaal

in. Zij gaven hun mening

over veel onderwerpen

die in hun buurt of wijk

voorkomen. Daardoor

krijgt de gemeente Zwolle

een goed beeld en kan ze

gericht actie ondernemen.

Algemeen

Rapportcijfer Zwolle als geheel

7,1 1997

7,0 1999

7,0 2001

7,1 2003

7,1 2005

7,4 2007

7,4 2009

7,5 2011

7,6 2012

7,8 2014

7,8 2016

8,0 2018

7,9 2020

47%

34%

14%

25%

28%

52%

Ervaren ontwikkeling van Zwolle

in het afgelopen jaar

Vooruit gegaan

Achteruit gegaan

Gelijk gebleven / geen mening

Toekomstverwachting van Zwolle

Zal vooruit gaan

Zal achteruit gaan

Zal gelijk blijven / geen mening

Leefbaarheid

Rapportcijfer buurt

2012

7,4

2014

7,5

2016

7,5

2018

7,6

2020

7,6

Veiligheid

Rapportcijfer buurt

2012

7,2

2014

7,2

2016

7,3

2018

7,5

2020

7,4

Fysiek

Rapportcijfer woonomgeving

2012

7,4

2014

7,5

2016

7,6

2018

7,6

2020

7,6

Sociaal

Score sociale samenhang

2012 5,9

2014 6,0

2016 6,0

2018 6,0

2020 6,1

Een greep uit het onderzoek

Meest voorkomende buurtprobleem: te hard rijden

31%

2012

Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt

18

%

2012

36%

2014

Rapportcijfer eigen woning

Vrijstaande

eengezinswoning

8,5

18

%

31%

2016

Eengezinswoning

(rijtjeswoning, 2-onder-1-kap)

Percentage inwoners dat matig of sterk eenzaam is

In de Zwolse wijken ligt

de score voor samenhang

tussen 4,6 en 7,9. leeftijd: 18|25 26|34 35|49 50|64 65|74

17

%

32%

2018

15

%

18

%

2014 2016 2018 2020

8,0

37%

2020

In de Zwolse wijken ligt dit percentage

tussen 25% tot 49%.

In de Zwolse wijken

voelt tussen 4% en 35%

zich wel eens onveilig

in de eigen buurt.

47

%

gemiddelde Zwolle 31%

33

% 30

28 29

27 % % %

%

>74 jaar

7,4

Appartement/

flat/

portiekwoning

Benieuwd

naar jouw

buurt

of wijk?

Ga naar

zwolle.nl/bvb2020,

daar delen we

alle uitkomsten.

Je vindt1 er ook

antwoord op

vragen als:

1

In welke wijk zijn

inwoners het

meest tevreden

over hun kwaliteit

van leven?

2

In welke wijk

voelt men zich het

minst onveilig in

de eigen buurt?

3

In welke wijk is

men het meest

positief over de

voorzieningen in

de buurt?

Antwoorden

1: Spoolde

2: Veerallee

3: Binnenstad

Meer weten?

Ga voor de rapportage van het

Buurt-voor-Buurt Onderzoek

naar www.zwolle.nl/bvb2020.

Meer data kun je vinden op

www.cijfersoverzwolle.nl.

Zelf meedoen met onderzoek?

Meld je aan voor het Burgerpanel

op www.zwolle.nl/burgerpanel

en ontvang een paar keer per

jaar een uitnodiging.

www.cijfersoverzwolle.nl

45


Wijkblad Aakwaa uitgave februari 2021 52 e jaargang, nummer 8

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden (tijdelijk)

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: di t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 38 91

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

en Gerrit Veenstra

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Maart 10-03-2021 19-02-2021

April 14-04-2021 26-03-2021

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle, T. 0900 - 8844

Wijkcontactfunctionaris: Johan Koetsier en

Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: Johan.koetsier@politie.nl

nienke.leij@politie.nl / wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

46


PRAKTIJK AA-LANDEN

h u i d - e n v o e t v e r z o r g i n g

Huidverzorging:

Gezichtsbehandelingen

Dermabrasie

Mesotherapie

Ultrageluid

Radiofrequentie

Cosmetisch lichttherapie

Epileren, harsen, verven

Voetverzorging:

Pedicure

Medisch pedicure

(diabetische/reumatische voet)

Likdoorns, eelt, schimmelnagels

Ingegroeide nagels, nagelbeugels

Wratbehandeling met cryotherapie

Ortheses

ProVoet

Meppelerdiep 29a - 8032TB - Zwolle

T: 038 454 30 40 - www.praktijkaalanden.nl


Een nieuwe visgraatvloer?

Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel Driedubbel Vierkant

50 JAAR

KWALITEIT

SINDS 1896

50 jaar maatwerk in houten vloeren

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl

More magazines by this user
Similar magazines