04.02.2021 Views

De Hint - Wijkrant febr 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Aan de bewoners van dit pand.

Wijkkrant De Hint

Februari 2021


VOORWOORD

Hallo Hintham,

We schrijven inmiddels alweer februari 2021. Het is frisjes buiten, het zoemt in de media over

het vaccineren dat in volle gang is. We kijken naar de zorg en zien hoe de kanjers in zorgcentra,

ziekenhuizen, wijkzorg en huisartsenposten zich staande weten te houden in deze “donkere

dagen”.

De kranten vullen zich met verkiezingsnieuws

en achtergronden na de val van

kabinet-Rutte III en ook de

actualiteitenrubrieken op radio en TV lopen

warm voor de verkiezingen van maart

aanstaande. “Business as usual” zou je kunnen

denken, maar zo gewoon is het niet. Houdt

het u ook al bezig?

Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in het nieuws, natuurlijk zijn we geïnteresseerd in de

verkiezingen en willen we weten hoe een volgend kabinet eruit komt te zien. Verhardt onze

maatschappij zich nog verder of maken we een ommekeer op weg naar een nieuw mensbeeld

waarbij zorg voor elkaar ons aller zorg is. We wachten het af.

Wat er ook gaat gebeuren, ik vermoed dat we allemaal hartstikke nieuwsgierig zijn naar het

moment dat we weer normaal kunnen gaan doen en corona onder controle is, denkt u ook

niet?

Op dit moment ligt de Hint weer gewoon bij u op tafel met daarin wetenswaardigheden die we

graag met u delen.

Wij wensen u veel leesgenot en …… pas goed op u zelf, op elkaar en blijf gezond!

De redactie.

STEUN DE LOKALE MIDDENSTAND, BEN LOYAAL KOOP LOKAAL

2


COLOFON

Wijkkrant De Hint verschijnt 10 x per jaar

Jaargang 40 - februari 2021

4 STICHTING BAS

5 UIT DE WIJK

7/8 WIJKRAAD HINTHAM

10/11 BOEK ‘DE MEESTE MENSEN DEUGEN’

12 HULPDIENST HINTHAM

13 PENSIOENAKKOORD

14 WETENSWAARDIGHEDEN

Email: wijkkrantdehint@outlook.com

Uiterste aanleverdatum kopij voor De Hint


Editie maart: 14 februari 2021


Editie april: 14 maart 2021


Editie mei : 20 april 2021

De Hint is ook digitaal te lezen op :

https://debiechten.nl/wijkkrant/

http://www.wijkraadhintham.nl/wijkkrant-de-hint/

Belangrijke telefoonnummers:

Sociaal Cultureel Centrum De Biechten

Telefoonnummer: 073 641 90 72

Email: bedrijfsleider@debiechten.nl

Website: www.debiechten.nl

Wijkraad Hintham

Email: secretariaat@wijkraadhintham.nl

Website: www.wijkraadhintham.nl

Redactie De Hint

Henk Nijland

Henry Liebregts

Fons Engelen

Truus Meij

Guus van der Hoeven

Pieter Roosingh

Adverteren in De Hint? Neem contact op met

Pieter Roosingh, tel.: 073 641 90 72 of mail:

wijkkrantdehint@outlook.com

Gemeente Wijkteam Hintham

073 615 31 75

Afvalstoffendienst

073 615 65 00

Meldpunt Openbare Ruimte

073 615 55 55

Meldkamer Politie

0900 88 44

Jeugdbelangen (SJHP)

info@hinthamprojects.nl

Hulpdienst Hintham

073 851 96 00

KindCentrum ‘t IJzeren Kind

073 822 51 70

Vivent Hof van Hintham

088 163 70 91

3


STICHTING BAS

BAS bouwt door

Een bewogen jaar ligt achter ons, een jaar waarin we als BAS minder activiteiten konden laten

doorgaan dan we hadden gewild. Corona speelde ook ons parten en doet dat – helaas - nog

steeds.

Toch hebben we in het afgelopen jaar wel het een en ander bereikt: zo hebben we een nieuw

logo. Het is gemaakt door één van onze vrijwilligers en daar zijn we heel blij mee. We hebben

ook, sinds kort, een eigen telefoonnummer en hopen daarmee wat beter bereikbaar te zijn. Op

dit moment wordt er druk aan een vernieuwde site gewerkt en is de nieuwe folder zo goed als

klaar. Zaken die laten zien dat we als BAS niet stil zitten, al kunnen we even geen activiteiten

aanbieden.

Daar hebben we overigens wel weer heel veel zin in, want we hebben genoeg nieuwe plannen:

• zo willen we op het gebied van bewegen een tweede Zumbagroep en

• een derde Tai Chi-groep starten

• is het de bedoeling dat we straks twee keer in de maand een Bingomiddag gaan aanbieden

• willen we een “hersengymnastiekactiviteit” op poten zetten en

• zijn we in gesprek met Seniorweb om een aantal presentaties te geven over de moderne

digitale wereld.

Mogelijk leven er bij jullie ook nog wel wat wensen:

wil je wekelijks komen “knutselen”, voel je wat voor

een brei- en haakmiddag, wil je leren bridgen of samen

wandelen of…

Blijf er niet mee rondlopen, maar lever de ideeën bij

ons aan: dat kan per mail, per telefoon of door een

briefje in de bus te gooien.

Help ons om in 2021 BAS nog bereikbaarder en

interessanter voor veel senioren te maken.

4

Vincent van Goghlaan 1

5246 GA Rosmalen

T: 06 30 65 74 92

www.basdebiechten.nl

E: info@basdebiechten.nl


UIT DE WIJK

Oproep nieuwe leden biljartclub

De leden van Biljartclub De Vrolijke Rakkers, allen lid

van Hevo, spelen op maandag- en dinsdagmiddag in

het gebouw van Handboogschutterij Nimrod aan de

Christiaan Kannemansstraat 26 in Hintham.

We zijn op zoek naar nieuwe leden, die in

competitieverband en/of vrij willen spelen.

Heb je interesse of wil je meer weten, kom dan eens

vrijblijvend kijken of zoek contact met

Johan Wierenga, tel. 06 37 39 26 15.

Een te grote jas

Een feest van herkenning in coronatijd

Midden in de coronatijd bracht Koosje de Leeuw (1951) haar boek Een te grote jas uit.

Haar boek is met veel enthousiasme ontvangen.

Herkenbaarheid, ontroering en in één ruk uitgelezen zijn

daarbij de algemene delers. Het verleden leeft; dat blijkt ook

uit de vele herinneringen die lezers spontaan met haar delen.

Koosje neemt de lezer in haar boek Een te grote jas mee

naar haar jeugd. Ze is een kind van het rivierengebied en

wordt geboren aan De Schans in Alphen aan de Maas. Na

haar geboorte wordt de boerderij van haar ouders (Joke en

Harrie) binnen korte tijd gevuld met nog vijf jongens. Al op

jonge leeftijd merkt ze dat er voor haar als meisje een andere

rol in het gezin is weggelegd. Als ze haar vader op

dertienjarige leeftijd verliest, wordt ze ongewild moeders

rechterhand.

Deze verantwoordelijkheid voelt voor haar als een te grote

jas.

Het boek neemt je mee terug naar de jaren vijftig en zestig,

waarin we in de teil in bad gingen, bij de buren naar de

eerste tv keken en de dierentuin in Rhenen het uitstapje van

het jaar was.

Koosje de Leeuw woont in ’s-Hertogenbosch. Na haar werkzame leven bij Divers, legde ze zich

toe op het schrijven van blogs. Ze maakt uitstapjes naar gedichten en korte verhalen.

Meer informatie leest u op: www.koosjeschrijft.nl

5


A


WIJKRAAD HINTHAM

Nieuws van Wijkraad Hintham - Januari 2021

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud en - officieel mag het niet meer - namens de

wijkraad wil ik u allen toch een goed en gezond 2021 wensen. Het afgelopen jaar heeft weer eens

aangetoond hoe belangrijk goed en gezond zijn is. Voor iedereen was het een heftig jaar met

allerlei beperkingen.

Zelf of in de naaste omgeving de gevolgen van Corona. Misschien eenzaam, baan kwijt, minder of

geen inkomsten meer omdat je zaak dicht moet. Je zal maar in een kleine woning de kinderen

digitaal onderwijs moeten geven en tegelijk ook nog voor je eigen werk digitaal moeten

vergaderen. Ik geef het je te doen.

Behalve logistieke problemen is er misschien ook nog het probleem dat er maar een computer

aanwezig is. Dat wordt googleen met je tijd en de middelen die je hebt. Ook voor dit jaar, sterkte

allemaal. Houd nog een paar maanden vol in de hoop dat er langzaam weer wat meer kan.

De jaarwisseling in onze wijk was relatief rustig. Zoals te verwachten was, was er toch wat

vuurwerk te zien.

Wat minder was?

De opgeblazen vuilnisbakken in de wijk, overal zag je de vernielingen: rondom het IJzeren kind,

bij de speeltuin in de Jan Frankenstraat, in Hintham noord, zelfs de bushalte aan de Jan

Heijmanslaan moest er aan geloven. Volgens de bewoners die de klap gehoord hebben was een

bom er niets bij. Te triest voor woorden!!

Op de Facebookpagina van de wijkraad kunt u de foto`s terugvinden.

Het nieuwe jaar brengt voor de Wijkraad veranderingen in het dagelijks bestuur. Gelukkig hebben

we een nieuwe secretaris kunnen vinden, dat hebben wij u in de vorige Hint gemeld. En ook de

oproep in de Hint voor de website had resultaat. Heel fijn dat er betrokken wijkbewoners zijn die

zich voor de wijk in willen zetten.

De vergaderplanning voor dit jaar is gemaakt. We moeten alleen afwachten of en wanneer we

weer fysiek bij elkaar mogen komen.

Er is contact geweest met een vertegenwoordiger van de groep duurzaam Hintham. Een actieve

groep die zich bezighoudt met het verduurzamen van onze wijk. Ze zijn met veel nieuwe

ontwikkelingen bezig. Bekijk de website eens https://duurzaamhintham.nl/

Verder gaan we in gesprek met de initiatiefnemers van de groep die zich bezighoudt met de

verkeersproblematiek van de Jan Heijmanslaan. We houden u van alles op de hoogte!

Blijf gezond en houd vol!!

www.wijkraadhintham.nl

secretariaat@wijkraadhintham.nl

https://www.facebook.com/Wijkraad-Hintham

7


WIJKRAAD HINTHAM

Beste mensen,

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en wij hopen natuurlijk met z’n allen dat het een goed

jaar gaat worden en dan staat er een advertentie in de krant die je weer even met de neus op de

feiten drukt: wijkraadslid Ton van der Veeken is overleden.

Een aantal wijkraadsleden heeft gereageerd op de

overlijdensadvertentie van Ton van der Veeken die in januari in

het Brabants Dagblad stond.

Ton is van 1998 tot 2012 secretaris geweest van de Wijkraad.

Een periode van 14 jaar waarin hij zich ingezet heeft voor de wijk

Hintham.

Hoewel Hintham nu een rustige wijk is, waren het toen wat

roeriger periodes. In oude jaarverslagen kun je lezen dat de

Wijkraad zich toen bezighield met de ombouw van de A2, de

verplaatsing van het dierenasiel en het winkelcentrum, om maar

wat voorbeelden te noemen.

Ook de verlichting in de brandgangen wordt genoemd, samen met het winkelcentrum nog

steeds actueel.

Na 2012 bleef Ton betrokken bij de Wijkraad, hij was zowel op de maandelijkse vergaderingen

aanwezig als op de groen-/snoeidagen. Hij zorgde bij de groen-/snoeidagen voor koffie met iets

lekkers erbij.

Tijdens het rondbrengen van de kerstbroden in december vertelde Ton, Wim Spermon dat hij ziek

was. Op 1 januari werd hij in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Helaas was dit

teveel voor zijn toch al zieke lichaam en op 5 januari is hij overleden.

Wij zijn Ton dankbaar voor de vele jaren die hij zich ingezet heeft voor de wijk en wensen zijn

vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte met het verlies.

Marja van Noort

Voorzitter Wijkraad Hintham

In memoriam

8


12


BOEK DE MEESTE MENSEN DEUGEN

Boekbeschrijving in een notendop

Een kantelend mensbeeld

“Een nieuwe geschiedenis van de mens” en niets minder dan dat belooft Rutger Bregman

(historicus) in zijn nieuwste boek De meeste mensen deugen.

Empathie en beschaving

10

Een boek dat makkelijk “wegleest”. Het is vlot

geschreven en biedt de lezer inzicht in een zich

langzaam maar zeker kerende maatschappij waarbij een

“nieuw” mensbeeld wordt geschept. Een beeld

overigens dat mij meer en beter aanspreekt dan de

beelden die de politiek bij mij weet op te roepen. In een

eerder door Bregman uitgegeven boek “Gratis geld voor

iedereen”, schetst Bregman een maatschappij waarbij

hij zowel de politiek als de rijken een veeg uit de pan

geeft door te stellen dat de rijken beter kunnen stoppen

met het sponsoren van goede doelen maar gewoon

meer belasting moeten betalen. Vast een heel niet-

Nederlandse benadering maar wel een die de moeite

waard is om kennis van te nemen.

De meest mensen deugen” maar weet Bregman zijn

stelling overeind te houden?

In de eerste delen van zijn boek betoogt Bregman dat door omstandigheden het vernislaagje van

de beschaving is afgesleten dat mensen niet te vertrouwen zouden zijn. Wat rest is dan een

liegende, bedriegende, bestelende en moordende massa. Tenminste dat is een deel van het beeld

dat wetenschappelijk onderzoek oproept over onze maatschappij en wat volgens Bregman een

verkeerd beeld is.

Hij betoogt dat dat geschetste beeld kantelt wanneer je dieper in de wetenschap duikt!

Er wordt gerefereerd aan verschillende studies waarbij het gedrag van schietende soldaten en

psychologische experimenten worden aangehaald, die aantonen dat de mens juist van nature is

geneigd om zijn medemens bij te staan, te helpen! Ter onderbouwing worden voorbeelden

aangehaald van verbroedering aan het front, verbroedering in de loopgraven. Worden casussen

aangehaald zoals de waargebeurde geschiedenis waarbij een groepje kinderen uit het Pacifische

eilandje Tonga dat op een dag schipbreuk lijdt. In tegenstelling tot wat William Goldings beschrijft

in zijn klassieker Lord of the Flies, werken de kinderen samen, sluiten vriendschappen en weten op

deze manier het meer dan anderhalf jaar uit te houden op een onbewoond eiland!


DE MEESTE MENSEN DEUGEN - vervolg

Met diverse andere voorbeelden toont Bregman aan dat mensen te vertrouwen zijn en juist

graag samenwerken om iets te bereiken. Waar we nu nog zien dat onze politiek haar systemen

inricht op wantrouwen “bestraffing – gevangenissen”; “wantrouwen-uitkeringen en toeslagen”;

zouden we onze systemen drastisch moeten hervormen en moeten gaan baseren op empathie,

vertrouwen en “samen-leven”. Want, zo betoogt Bregman, sympathieke systemen

vermenigvuldigen zich waardoor ze vriendelijke sympathieke mensen voortbrengen.

Ter afsluiting

In de afsluiting van het boek worden een aantal leefregels gedeeld, die de lessen van het boek

nog eens samenvatten. Het mooiste en sterkste van Bregman’s stelling is dat de meeste mensen

deugen – wat velen van u ongetwijfeld kunnen bevestigen – het nieuwe realisme is en niet het

geklaag, gejammer en het beschuldigende vingertje van rechts-liberale praatjesmakers, die ieder

sociaal beleid in de hoek willen drukken als ´onrealistisch´.

De meeste mensen deugen is

mijn inziens dan ook een

absolute aanrader.

Bregman’s ambitie om op een

holistische manier – waarbij we

naar het geheel kijken en niet

naar de som der onderdelen - de

nog steeds actuele neoliberale

zienswijze - dat ieder mens een

nietsontziende egoïst is - aan te

vallen, is te waarderen en te

prijzen.

Met tal van anekdotes en

(wetenschappelijke) bewijzen

weet Bregman op zijn minst de

meest standvastige liberaal aan

het twijfelen te brengen. Het

boek is een aanrader voor

iedereen die bereid is op een

verfrissende manier naar de

maatschappij te kijken en die er

genoeg van heeft dat ieder

(onopzettelijk) gemaakt foutje

wordt gezien als een opzettelijke

daad en

(zwaar) dient te worden

afgestraft.

11


HULPDIENST HINTHAM

Vrijwillige Thuishulp verbindt,

ook in Hintham!

Wist je dat Hulpdienst Hintham onderdeel is van de Vrijwillige Thuishulp? De Vrijwillige

Thuishulp biedt praktische ondersteuning en gezelschap aan bewoners voor wie de hulp en

aandacht van een vrijwilliger helpend is in het zelfstandig wonen. Ook worden vrijwilligers

ingezet om mantelzorgers te ondersteunen in de zorg voor hun dierbare.

We zijn blij dat veel wijkbewoners zich als vrijwilliger bij de Vrijwillige Thuishulp aansluiten,

zodat we mooie matches kunnen maken tussen wijkbewoners.

Er zijn verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger bij de Vrijwillige Thuishulp actief te zijn.

Twee uitgelicht:

*Bezoekdienst: juist in deze tijden ervaren oudere en chronisch zieke wijkbewoners dat men

meer alleen thuis doorbrengt nu activiteiten niet kunnen doorgaan. Een bezoekje, samen in

beweging voor een wandeling of een regelmatig telefooncontact is dan extra fijn.

*Hulpdienst Hintham: al ruim 30 jaar begeleiden vrijwilligers oudere wijkbewoners bij het

vervoer naar bijv. activiteit of arts. Nooit liet de Hulpdienst een dag verstek gaan … tot het

coronavirus opdook. Zodra het licht op groen kan, willen we graag de begeleiding van (oudere)

wijkbewoners weer oppakken. Daarom is het ook fijn als inwoners van Hintham die in bezit zijn

van een auto en bereid om regelmatig iemand te helpen met een vervoersvraag zich alvast

aanmelden.

Meer weten en/of een kennismakingsgesprek om meer te horen over de mogelijkheden of om

jouw idee over vrijwilligersinzet aan huis te delen? Neem contact op:

Anja Hobbelen

06-46768107

anjahobbelen@farent.nl

P.s. natuurlijk houden we rekening met de huidige coronarichtlijnen en zijn er hygiënemiddelen

voor de vrijwilligers beschikbaar.

12


PENSIOENAKKOORD

De eerste uitwerking van het pensioenakkoord uit de zomer van 2019 is door de Tweede Kamer.

De inhoud van de WET BEDRAG INEENS,REGELING VERVROEGD UITREDEN (RVU) EN

VERLOFSPAREN was al bekend en is met een aantal aanpassingen nu ook aangenomen. De

Eerste Kamer moet nu zijn akkoord gaan geven.

De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen regelt 3 zaken:

• Werknemers die met pensioen gaan mogen tot

10 procent van hun opgebouwde pensioen op

de ingangsdatum van hun pensioen opnemen.

• Er komt een gedeeltelijke vrijstelling van de

RVU-heffing .

De mogelijkheden rond verlofsparen worden

uitgebreid, zodat duurzame inzetbaarheid meer

kansen krijgt.

Om dit voorstel door te voeren moeten allerlei andere wetten, zoals de Pensioenwet, de Wet op

het financieel toezicht en de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangepast.

Aangepast in de Kamer

Voordat een wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen alle fracties er zorgvuldig naar kijken en

mogen zij aanpassingen voorstellen. Die voorstellen worden moties en amendementen

genoemd. Bij de behandeling van deze wet werden er meerdere moties en amendementen

aangenomen.

• Er moet een evaluatie komen 2 jaar na de invoering van het kunnen opnemen van het

bedrag ineens.

• Er moeten experimenten komen met pensioenopbouw, om dit beter faciliteren voor

zelfstandigen.

• Er moet worden gekeken of deze wet het daadwerkelijk mogelijk maakt voor mensen met

een zwaar beroep eerder te stoppen

• Er moet worden gekeken of deze wet werkgevers de mogelijkheid geeft om gespaarde

verlofdagen onder te brengen bij een derde partij.

Aangepast door de minister

Vlak voor de stemming in de Kamer kwam de minister zelf ook nog met twee aanpassingen op

de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Die staan in de Tweede nota van wijziging:

• Het wordt mogelijk om niet alleen op de pensioendatum 10 procent van het opgebouwde

pensioen op te nemen. Er komt nog een tweede moment bij, namelijk in februari van het jaar

dat volgt op het jaar waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Door het bedrag op dat

moment pas op te nemen is de werknemer geen AOW-premie verschuldigd over het bedrag.

• Het wordt mogelijk om de datum waarop de wet die de tijdelijke versoepeling van de

pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale

ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof regelt in werking wordt met

terugwerkende kracht in te laten gaan.

13


WETENSWAARDIGHEDEN

Hoezo schimmels nuttig?

Een verhaal over een recent verschenen (wetenschappelijk) boek Verweven leven, de verborgen

wereld van schimmels. Het delen van een korte weergave kan een indruk geven over de snel

veranderende kennis met betrekking tot schimmels.

Iedereen weet dat bij niet goed ventileren

van je badkamer zwarte punten op muren

en plafond kunnen ontstaan, oftewel

schimmelvorming. We eten natuurlijk

schimmels in de vorm van champignons,

oesterzwammen en shiitake. Sinds een paar

jaar zijn bedrijven actief die van mycelium,

de – witte - dradennetwerken van

schimmels, gebruiksvoorwerpen maken

zoals verpakkingsmateriaal, akoestische

panelen en zelfs schoenen. Hier stopt voor

velen de kennis.

Schimmels blijken een van de oudste

levensvormen op aarde te zijn en kunnen

zich als geen ander aanpassen aan lastige en

veranderlijke omstandigheden. Schimmels

zijn ook organismen die vaak samenwerking

zoeken met anderen. De meeste plantenwortels

zijn een symbiose tussen de plant

en een schimmel. De schimmel helpt de

plant bij het opnemen van voedingsstoffen

uit de bodem .

Wetenschappers waren verrast toen ze ontdekten dat de witte draden elektrische stroompjes

versturen, waarschijnlijk een manier voor de schimmel om intern informatie door te geven zoals

de aanwezigheid van voedingsstoffen op een plek of de verwonding van een deel van de draden.

Ze, de wetenschappers, denken serieus over het inzetten van mycelium als grootschalige

milieusensor in de bodem. Schimmels zouden veranderingen in de kwaliteit van bodem of water

kunnen signaleren, net als verontreinigingen en andere aspecten van de omgeving waar ze

gevoelig voor zijn. De mensheid kan schimmels zoveel beter benutten dan we nu doen. Gisteneencellige

schimmels produceren al geneesmiddelen, zoals insuline en vaccins. Onze antibiotica

hebben we ook te danken aan schimmels: productie van penicilline. Schimmels kunnen flexibel

omgaan met hun voedselvoorziening: zij zijn te trainen om iets te verteren dat ze voorheen niet

aten. Zo is een schimmelexpert erin geslaagd om een schimmel sigarettenpeuken te laten eten.

De oesterzwammen die erop groeiden konden mensen veilig eten.

14

Wetenschappers geven aan dat ze nog lang niet uitgeleerd zijn over schimmels.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!