ZuidWester maart 2021

zuidwester053

De ZuidWester is de onafhankelijke wijkkrant voor Enschede-West, met de wijken Pathmos, Stadsveld en Boswinkel. Uitgave maart 2021.

ZuidWester

jaargang 28 - nummer 2 - maart 2021

Onafhankelijke wijkkrant voor en door Enschede-West Acacia, Boswinkel, Bruggert, De Braker, Kotmanpark, Pathmos, Ruwenbos, Stadsveld, Stevenfenne, Zwering

Mag dit pand eindelijk tegen vlakte?

ENSCHEDE-WEST

Jongeren in coronatijd

Het oude pand van de ABN Amro aan

de Wethouder Nijhuisstraat staat er al

jaren troosteloos bij. Wanneer gaat er

eens wat gebeuren aan deze rotte plek

in Stadsveld?

•• Het bankpersoneel dat hier ooit

werkte, is allang weg. Ook de laatste

potjes poolbiljart en darts boven de

bank zijn langgeleden gespeeld. Het

pand is sindsdien enorm verpauperd.

Een aantal ramen is ingegooid en een

van de deuren lijkt niet goed dicht te

zitten. Hierdoor zouden mensen naar

binnen kunnen glippen. Iets dat ook

geregeld gebeurt, zeggen mensen die

er in de buurt wonen. Ze klagen dan

ook veelvuldig bij de gemeente over

het pand. Ze willen dat er iets aan

gedaan wordt, omdat er gevaarlijke

situaties ontstaan. Dit pand en het rijtje

dichtgetimmerde panden ernaast

is eigendom van DC Vastgoed. In de

ZuidWester van april meer hierover.

Aan het Oogstplein wordt momenteel

druk gewerkt aan de flat met de

Dirk van den Broek onderin. Wie de

super-markt binnen wil moet tijdelijk

door een zeecontainer de winkel in.

Ook De Lange Muur is alleen via een

zeecontainer te bereiken. De onderste

verdieping is helemaal ingepakt in

hout. Bij de appartementen erboven

schiet het renoveren al goed op en

is het resultaat steeds zichtbaarder.

Rek is eruit bij jongeren in West: situatie lijkt uitzichtloos

Hoe gaat het met de jeugd in West in

deze coronatijd? De afgelopen tijd is

daar onderzoek gedaan naar gedaan.

Er is gesproken met Bonhoeffer College,

Alifa, de Wijkteams en Sportaal.

De reactie van de Stedelijk Mavo

kwam binnen na het sluiten van het

onderzoek.

•• De eerste lockdown was alles

nog nieuw, spannend en onwennig.

Veel leerlingen vonden in die periode

de voordelen groter dan de nadelen.

Zeker 95 procent heeft een goede

periode gehad. De nieuwigheid en het

mooie weer waren twee grote ‘succesfactoren’

voor het goed doorstaan van

deze periode.

Maar de tweede lockdown wordt heel

anders ervaren dan de eerste. Het

onderwijs constateert het volgende:

thuisonderwijs wordt voor de leerlingen

steeds zwaarder. In het fysieke

onderwijs voor eindexamenleerlingen

blijkt de 1,5 meter niet uitvoerbaar.

Er is veel behoefte aan fysiek contact.

De groep kwetsbare leerlingen in de

schoolopvang wordt elke week groter.

De gezondheid van leerlingen gaat

achteruit door weinig lichaamsbeweging

wegens sluiting sportfaciliteiten

en vele thuiszitten. Leerlingen storen

zich ook aan de continue berichtgeving

over de leerachterstanden en de

verloren generatie. Dat verhoogt bij

sommigen de stress en de druk.

Waar komt dat door? Er zijn verschillende

redenen aan te geven: De nieuwigheid

is eraf. Het is niet duidelijk

wanneer er een einde is aan deze

periode, ze kunnen nergens naartoe

werken. De veerkracht wordt minder.

Het laatste feestje lijkt een eeuwigheid

geleden. Er is niets meer om op

te teren. Spanningen in thuissituatie

nemen toe, ook de ouders worden

prikkelbaarder. Weinig sociale interactie

op school. Digitaal onderwijs is

zeer individualistisch. Doordat docenten

steeds beter de lessen oppakken

FOTO: TONNIE NIEUWENHUIZEN

wordt ook zichtbaarder dat een leerling

leerachterstand heeft. Leerlingen

kunnen ook niet van elkaar leren.

School is meer dan overbrengen van

de lesstof. Keuvelen, pauzeren, roddelen

over de docenten, mopperen op

school, excursies, sporten op school,

activiteiten zijn allemaal essentieel

voor de ontwikkeling van een kind.

Dat is allemaal weggevallen. Leerlingen

ervaren stress en werkdruk. Het

kan niet gedeeld worden, ze doen

thuis minder dan op school en een

digitale les is nu eenmaal minder van

kwaliteit dan een fysieke les.

Wat is er nodig? Meer perspectief. De

situatie lijkt voor veel jeugd uitzichtloos.

Er is grote behoefte aan een positief

punt waar je naartoe werkt. Geen

groots en meeslepende festiviteiten,

maar juist kleine gebaren. Samenzijn

is al genoeg! We moeten oog houden

voor degenen die het thuis minder

goed hebben. Plotselinge geldzorgen

in het gezin, leerlingen die thuis

broertjes en zusjes moeten helpen en

nauwelijks aan zichzelf toekomen; het

komt allemaal voor. Kansengelijkheid

is daarmee meer dan ooit belangrijk.

Wat gaat er nu gebeuren in Enschede-

West? Er komt een plan voor extra

jongerenactiviteiten na schooltijd en

in de schoolvakanties, onder meer op

het gebied van sport en cultuur. Dit is

bedoeld om - waar de coronaregels dat

toelaten - sociale interactie mogelijk

te maken. Hierbij worden onder meer

Alifa, Concordia en Sportaal ingezet.

Ook komt er extra inzet van ambulant

jongerenwerk, inzet op social media,

online gaming en Alifa-chat. Verder

zijn er de Wintergames door Alifa en

Sportaal op de plaza’s en worden extra

naschools sport- en spelaanbod opgeset

voor de jeugd op de drie plaza’s in

stadsdeel West (dat zijn Boswinkel-,

Pathmos- en Hattelerplaza).

•• Op pagina 6 van deze ZuidWester

leest u uitgebreid over dit onderwerp.

•• De overlast van jeugd bij Hattelerplaza

liep vorig jaar uit de hand. Tot

laat in de avond, soms diep in de nacht,

klitten jongeren samen. Niet alleen uit

de wijk zelf, uit heel Enschede. Er zit

ook een andere kant aan jongeren in

West, vertellen Mannes en Sagar. Zij

werken met jongeren in West. Pagina 6

ENSCHEDE-WEST

Genieten van sneeuw en ijs

•• Sommigen vervloekten de sneeuw,

maar veel mensen genoten er gelukkig

ook van. Een dik pak sneeuw lag er in

onze wijken, dat hadden we lang niet

meegemaakt. Veel kinderen leefden

zich dan ook lekker uit. Een pagina vol

foto's van de sneeuwpret. Pagina 9

ENSCHEDE-WEST

Het wordt lente!

•• En van 15 graden onder nul, werd

het binnen een week ruim 15 graden

boven het vriespunt. Sneeuw en ijs

verdwenen 'als sneeuw voor de zon'

en de natuur kwam weer tot leven.

Op veel plekken in Enschede-West zijn

de eerste voorjaarsbloemetjes te zien.

Op onze Facebook-pagina meer foto's.

Like ons op

Facebook:

ZuidWester053

Lees ZuidWester

online: www.dezuidwester.nl

Volg ons op

Twitter:

@zuidwester053


2

NIEUWS

Zijn er spanningen dan

voelen paarden dat en ze

spiegelen dit. Zo helpen ze

elkaar.

Wij willen er na anderhalf

jaar wel mee ophouden.

Wij blijven dan ook strijden

voor camerabewaking.

Zelf ben ik gek op die

serie, met diep in de zee

het restaurant Krusty Krab.

Angelique van Hulst doet

aan paardencoaching en

helpt daarmee mensen

vooruit.

Pagina 5

Cemal Dogan is samen met

zo'n dertig anderen actief

als tunnelwachter bij de

fi etstunnels onder de A35.

Pagina 4

Rimy is groot fan van de

kinderserie SpongeBob

SquarePants en wil graag

een restaurant in die stijl.

Pagina 12

BOSWINKEL

Tijdelijk naar Almelo vanwege nieuwbouw

ENSCHEDE-WEST

Twee nieuwe netwerkcoaches

oonlocatie het Geert de Leeuwhuis

an de Wethouder Beversstraat wordt

anaf maart gesloopt. Op deze locatie

ouwt zorgorganisatie InteraktConour

vanaf half april een nieuwe woonocatie

voor mensen met hersenletsel.

p 16 februari verhuisden de cliënten

an de woonlocatie daarom naar een

ijdelijke locatie in Almelo.

• Het Geert de Leeuwhuis is verouerd

en te klein. Nederland telt door

e vergrijzing steeds meer mensen

met hersenletsel die 24-uurs zorg

nodig hebben. Daardoor is er steeds

meer vraag naar woonplekken voor

deze doelgroep. De nieuwe woonlocatie

heeft dan ook veel meer ruimte

dan de huidige 30 appartementen in

het Geert de Leeuwhuis. Het ontwerp

telt ruim tachtig moderne appartementen,

meerdere algemene ruimten

en een grote tuin. In de nieuw te bouwen

woonlocatie kunnen moderne

technologische zorghulpmiddelen en

domotica optimaal worden ingezet in

de zorg en begeleiding van cliënten.

Vanwege de bouwwerkzaamheden

verhuisden de bewoners en medewerkers

van het Geert de Leeuwhuis op

16 februari naar een tijdelijke woonplek

in Almelo, Burcht 80. De zorgorganisatie

heeft al twee woonlocaties

in Almelo, maar daar is nu tijdelijk

een derde bij gekomen. Over zo'n

twee jaar is de nieuwe woonlocatie

aan de Wethouder Beverstraat klaar.

Dan verhuizen bewoners en medewerkers

weer terug naar Enschede.

Enschede-West heeft twee nieuwe netwerkcoaches.

Wie ze zijn en wat ze

gaan doen, leggen ze hieronder uit.

•• Mijn naam is Josje Smits (links

op de foto), 47 jaar en ik woon sinds

kort in Enschede. Ik ben geboren en

getogen op het mooie eiland Curaçao.

In 1991 verhuisd naar Nederland met

mijn ouders en door mijn studie vele

jaren gewoond en gewerkt in Deventer.

Ik ben maatschappelijk werker

van beroep en ik werk sinds begin

februari bij SVEN als netwerkcoach.

Ik hou veel van reizen en ben altijd

geïnteresseerd geweest in culturen. Ik

heb dan ook veel gereisd en gewerkt

in het buitenland. Ik heb vol trots

mogen deelnemen aan verschillende

wijkprojecten in Deventer, Curaçao en

Spanje. Ik fungeerde vaak als aanjager

en verbinder met als doel de persoon

in eigen kracht te zetten en daarmee

het levensgeluk te vergroten. Ik ben

van nature een enthousiast, vrolijk en

gedreven persoon. Ik hoop met mijn

bijdrage en ervaring een toegevoegde

waarde te kunnen zijn voor de wijk.

Heb je nog vragen, mail of bel mij gerust.

Ik ben te bereiken van woensdag

tot en met vrijdag via 06 5721 9156 of

mail me via jsmits@incluzio.nl

•• Mijn naam is Dianne Scheppink

(rechts op de foto). Ik ben 56 jaar jong

en woon vanaf mijn 18e in Enschede.

Samen met mijn man heb ik twee

kinderen die inmiddels volwassen

zijn en op zich zelf wonen.

Sinds februari ben ik als netwerkcoach

bij SVEN aan het werk en daarnaast

werk ik nog een dag in de week bij een

huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner

geestelijke gezondheidszorg.

Via het werken in de ouderenzorg, de

psychiatrie en ambulante woonbegeleiding

heb ik de laatste vier jaar in

een wijkteam in Hengelo gewerkt als

maatschappelijk werker. Nu ga ik met

heel veel zin de nieuwe uitdaging aan

in het samenwerken met de inwoners

in de wijken Boswinkel, Stadsveld en

Pathmos. Om samen te kijken wat

de leefomgeving fijner maakt en wat

daarvoor nodig is hebben we elkaar

nodig om samen te werken.

Ik ben aangenomen om in Boswinkel

en Wesselerbrink een extra boost te

gaan geven. Mijn taak zal voornamelijk

in eerste instantie bestaan uit een

onderzoek wat er bij bewoners speelt

in de wijk. Hoe ervaren ze het wonen

en vooral wat zouden ze zelf kunnen

bijdragen om het leefbaarder te maken.

Voor mij ligt vooral de uitdaging

in het uitzoeken van de talenten en

deze in de wijk in zetten. Daarnaast

proberen de sociale cohesie te vergroten

in de wijk. Vanaf eind februari

willen we hiermee starten en hopen

we op een grote deelname van de

bewoners. We gaan iedereen persoonlijk

benaderen (coronaproof) zodat we

elkaar beter kunnen leren kennen.

Als mens ben ik enthousiast, nieuwsgierig

en hou ik van gezelligheid.

Ook ben ik makkelijk in het contact

maken met mensen en hou ik van

humor maar zeker vind ik het bieden

van een luisterend oor belangrijk.

Daarom hoop ik ook dat de inwoner

van bovengenoemde wijken mij weten

te vinden als er vragen zijn ,of als er

zaken zijn die aandacht nodig hebben,

die te maken hebben met het wel of

niet prettig wonen in de wijk en de

behoefte die er is.

Op maandag, dinsdag en donderdag

ben ik te bereiken op 06 8292 1805,

maar mailen kan ook: dscheppink@

incluzio.nl.


ZuidWester

maart 2021

www.de-zuidwester.nl

NIEUWS

ZuidWester

3

BOSWINKEL

Bingoën

met de

groenteboer

•• Een leuke actie van

Marc Langkamp van Uw

Groenteman Pompoen in

Boswinkel. Samen met zijn

dochter Emma hield hij op

14 februari - Valentijnsdag -

een bingo-avond. Uiteraard

was de bingo online en dus

coronaproof. De bingo werd

gespeeld via Zoom. Er zijn

drie bingorondes gespeeld

waarbij de deelnemers kans

maakten op cadeaubonnen

van 50, 75 en 100 euro. Ook

werden drie flessen wijn

weggegeven. Aan de bingo

deden zo'n zestig mensen

mee, waarbij Marc met veel

humor de getallen omriep

en dochter Emma ervoor

zorgde dat alles goed verliep.

"Het is maar goed dat zij

erbij is, anders was het

niets geworden", zei Marc

met een grote lach op zijn

gezicht in de Zoom-sessie.

ENSCHEDE

Wethouder leest kinderboek voor

•• Het is weer eens wat anders dan saaie ambtelijke

documenten en droge rapporten. Wethouder

Jurgen van Houdt las het kinderboek Coco kan

het! voor tijdens de Nationale Voorleesdagen.

Deze voorleesdagen zijn bedoeld om het voorlezen

te stimuleren aan kinderen die zelf nog

niet kunnen lezen. Dit is namelijk belangrijk

voor de taalontwikkeling van kinderen. Elk jaar

lezen burgemeester en wethouders voor in

bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en

de kinderdagverblijven in de stad. Ook dit jaar

gingen in Enschede de Voorleesdagen door,

maar wel in aangepaste vorm.

Omdat stadsdeelwethouder Jurgen van Houdt

niet naar de school kon, sloot hij digitaal aan en

las hij voor uit het prentenboek van 2021 ‘Coco

kan het!’ van Loes Riphagen. Zo konden de

peuters en kleuters van IKC De Koning toch

luisteren naar het verhaal van babyvogeltje Coco.

Van het voorlezen is een filmpje gemaakt dat

aan alle scholen in Enschede-West is gestuurd.

'T BRUGGERT

Gerommel bij speeltuin Bruggert

BOSWINKEL

Ook Livio viert Valentijnsdag

•• Ook bij Livio werd vorige maand

Valentijnsdag gevierd. Op de dag van

de liefde stonden op de locaties Bleekhof

& Lippink's hof valentijncupcakes

klaar voor de bewoners. Ook werden

door Livio valentijnroosjes uitgedeeld.

En niet alleen de bewoners werden

getrakteerd op iets leuks. Alle medewerkers

kregen een zakje chocolaatjes.

"Valentijn is volgens velen de dag van

de liefde. Maar voor Livio ook een dag

om eens extra onze waardering uit te

spreken naar onze collega's. Want wij

zijn superblij met een collega als jij!"

ENSCHEDE-WEST

Vervolg Samen Winter Warm

Het bestuur van Speeltuin 't Bruggert is opgestapt.

Dat heeft te maken met de nieuwe koers

van de SES, de overkoepelende stichting van

Enschedese speeltuinen. ‘t Bruggert is een van

de zeventien speeltuinen binnen de SES.

•• Reden voor het vertrek van voorzitter René

van Adrichem en de andere bestuursleden is de

statutenwijziging binnen de SES. Voorheen hadden

alle afzonderlijke speeltuinen stemrecht.

In de nieuwe constructie is dat overgedragen

aan een handjevol vertegenwoordigers. Verder

leggen de nieuwe statuten volgens Van Adrichem

risico's bij de bestuurders, zo vertelt hij in

Tubantia. "Er staan dingen in die ik niet kan of

wil. Wij zijn gewoon vrijwilligers." Wat er exact

ARCHIEFFOTO VAN JEUGD VIVA 2019: HERMIEN HESSELINK

wringt laat Van Adrichem in het midden. "Maar

er stonden zaken in waar wij het niet mee eens

zijn en daarom hebben wij tegen gestemd. En

dan moet je daar ook de consequenties uit trekken

en aftreden."

Directeur Henja Bartelink van de SES bevestigt

het verhaal. "Wat de SES wil, is de organisatie

wat frisser maken, het stof eraf. De organisatie

was superdemocratisch, want de voorzitters van

alle speeltuinen zaten in de stichtingsraad. Maar

daardoor was het ook lastig om snelle slagen te

maken." Voor gebruikers verandert er niet veel,

belooft Bartelink. "De speeltuin blijft gewoon

open, de beheerder blijft en wij nemen de taken

van het bestuur van Speeltuin Bruggert waar."

•• De actie Samen Winter Warm was

zo’n succes, dat smaakt naar meer.

Dat is de conclusie van de initatiefnemers

van deze warme winteractie eind

vorig jaar in Enschede-West. Het idee

van de actie was afkomstig van een bewoner

in West. Welzijnswerk (Incluzio,

SVEN en de gemeente Enschede)

haakte hierop aan door als doel te

stellen: verbindingen maken tussen

bewoners in een tijd waarin iedereen

afstand van elkaar moet nemen. Vrijwilligers

maakten dagelijks verse soep

en deelden deze achter kraampjes aan

wijkbewoners uit. Elke dag bij een

ander wijkcentrum in West en Zuid.

Zo’n kleine honderd straten - met elk

minimaal tien huishoudens - meldden

zich aan voor een speciaal straatversieringspakket

om zo sfeer aan hun

straat te geven. Door de lockdown

vanaf 16 december moest het team improviseren.

De actie werd omgezet in

een tasjesactie: op één dag werden alle

kerststollen en puzzels ingepakt en

persoonlijk bij de opgegeven adressen

bezorgd.

Over het resultaat is iedereen positief.

In aanloop naar deze actie ontstonden

al de eerste nieuwe verbindingen,

zoals vrijwilligers die hulp aanboden.

Maar ook grepen wijkbewoners dit initiatief

aan om hun verhaal te delen en

gaven bewoners hun buren op om ze

een hart onder de riem te steken. Zo

reageerde Ria: "Ik las over deze actie

en heb gevraagd of ik hulp kon bieden.

Ik deed de administratie van de

aanmeldingen en mijn dochter stond

bij de puzzels." Lotte: "We maakten

verschillende soorten soep, zodat

mensen konden kiezen wat ze lekker

vinden. We hebben op een dag alleen

al 200 liter soep gekookt.” Een oudere

wijkbewoner op Pathmos reageerde:

"Mijn man en ik zitten al vanaf maart

2020 thuis en durven nergens heen.

Oh… komt u het brengen? Echt?"


4

NIEUWS

STADSVELD/PATHMOS

Leuningen bij beek te lang

Wijkbewoner Aalt Fidder reageert op

een artikel in de vorige ZuidWester.

Hij heeft moeite met parkeren van

zijn auto doordat de leuningen bij

de nieuwe Stadsbeek in de B.W. ter

Kuilestraat te ver doorlopen.

•• “Naar aanleiding van het artikel

‘Leuning zat verkeerd om’ in de

ZuidWester van februari 2021, wil ik

u even wijzen op het volgende. In het

artikel staat geschreven: ‘Volgens de

architect (van de gemeente Enschede)

waren de leuningen verkeerd om gemonteerd’.

Dit is puur een cosmetisch

probleem, want het valt bijna niet op.

Normaal zijn de herstelkosten voor

diegene die ze gemonteerd heeft. Ik

ga ervanuit dat het hier niet anders is.

Een fout dus van de aannemer in opdracht

van de architect veranderd. Het

was geen kwestie van even omdraaien

want er moest een groot aantal gebogen

delen opnieuw gemaakt worden

waar een behoorlijke prijs aan zit.”

Aalt gaat verder: “Deze architect heeft

heeft tijdens de uitvoering van de

Stadsbeek meerdere fouten gemaakt

die niet hersteld worden, in tegenstelling

tot de leuningen, vanwege de

kosten, maar wel degelijk problemen

geeft voor de aanwonenden. Een van

die fouten van de architect is het te

ver doorlopen van de leuningen op de

bruggetjes naast de parkeerplaatsen

waardoor de uitstapstrook is geblokkeerd

en het parkeren behoorlijk

belemmert waardoor het risico van

schade aan de auto groot is. Het lijkt

er dus op dat de gemeente Enschede

wel eist dat de fout van de aannemer

hersteld wordt maar als de gemeente

zelf heeft gefaald moeten wij als aanwonenden

het voor lief nemen.”

Sylvia Schot is projectleider van de

Stadsbeek. Zij reageert desgevraagd:

"De bruggen over de Stadsbeek hebben

een leuning voor de veiligheid.

Nu we alles in het echt zien, wordt het

duidelijk dat de leuning iets korter had

kunnen zijn aan de kant van de weg.

Hier hebben we van geleerd en daarom

brengen we nu in de Elferinksweg

een leuning aan die iets korter is. Om

dit in de B.W. ter Kuilestraat aan te

passen, zou ook het metalen onderstel

moeten worden aangepast, dat is technisch

vrijwel niet mogelijk. Dat doen

we daarom niet. Vindt u de ruimte

tussen de auto en de leuning te krap?

Dan kunt u langs de andere kan van

de auto, via de straat, lopen. Verder

geldt dat het niet is toegestaan om

(gedeeltelijk) op de oprit van de brug

te parkeren. Met witte klinkers wordt

aangegeven waar de oprit van de brug

begint. Parkeert u binnen de parkeerstrook?

Dan kan er door de leuning

geen schade aan uw auto ontstaan. In

de wijkkrant van februari 2021 was te

lezen dat de leuningen in de B.W. ter

Kuilestraat werden omgedraaid, dit is

gedaan door de aannemer omdat deze

verkeerd waren aangebracht."

•• Wilt u reageren op dit artikel?

Hoe kijkt u hier tegenaan? Ons mailadres

is: redactie@de-zuidwester.nl.

TADSVELD/PATHMOS

neeuw en ijs leggen beek stil

BOSWINKEL/WESSELERBRINK

Tunnelwacht blijft strijden voor camera's

•• Een meisje is op vrijdag 5 februari

in Enschede beroofd van haar scooter.

Vlak voor de fietstunnel onder de A35

door is ze door twee jongens tegengehouden.

Onder bedreiging van een

vuurwapen werd zij gesommeerd haar

scooter af te geven. De twee jongens

reden daarna met de scooter via het

Zweringbeekpark en de Zuidhollandlaan

in de richting van de Van Veenlaan.

De beroving was vlak voor 21.00

uur, het ingaan van de avondklok.

Het gaat om een zwarte Sym-scooter

met kenteken D509HX. De politie is

op zoek naar getuigen. Ze wil onder

meer in contact komen met iemand

die kort voor de beroving door het

tunneltje fietste. De politie komt met

de volgende oproep: Het slachtoffer

reed vrijdag 5 februari de Zuidhollandlaan

op in de richting de fietstunnel

onder de A35. Bij de tunnel stonden

twee jongens. Op het moment dat het

slachtoffer wilde passeren blokkeerden

de jongens de doorgang. Een van

de twee jongens trok vervolgens een

wapen. Toen het meisje van haar scooter

afstapte gingen de jongens er met

haar scooter vandoor linksaf het park

naast de Zuidhollandlaan in. De scooter

werd op 7 januari terug gevonden

aan de Stokkumbrink. Vermoedelijk

stond de scooter daar al voor 6 februari

rond 23:00 uur.

Van een verdachte is een signalement

bekend: het is een man van 16 tot 20

jaar. Hij heeft een tenger postuur en

is ongeveer 1.75 tot 1.80 meter. De

jongeman is licht- getint met zwarte

wenkbrauwen en wimpers en donkere

ogen. Hij droeg een zwarte broek,

donkere schoenen en een sjaal van

Louis Vuitton voor mond en neus.

Heeft u tips? Neem dan contact op

met de politie via 0800-6070 of via

het tipformulier op politie.nl. Anoniem

tips doorgeven, kan via Meld

Misdaad Anoniem: 0800-7000.

•• Ook na deze geweldadige beroving

gaat de gemeente niet over tot cameratoezicht.

Tunnelwachter Cemal Dogan

kan er met zijn hoofd niet bij dat het

allemaal zo lang moet duren en vreest

dan ook het ergste. De tunnelwachters

hadden gehoopt dat de gemeente

na het incident eindelijk camera’s

zou plaatsen bij de fietstunnels naar

de Wesselerbrink en Helmerhoek.

Helaas voor Cemal Dogan en de dertig

andere vrijwilligers. Dat gaat niet gebeuren,

volgens een woordvoerder van

de gemeente: "Het is heel vervelend

als je overvallen wordt en je bent de

derde in een paar maanden tijd. Maar

het Openbaar Ministerie vindt dat

niet structureel en dus mag het niet

zomaar."

Het college gaf vorig jaar al aan dat

camera’s bij fietstunnels ‘een buitenproportioneel

middel’ zijn. Van alle

incidenten zouden camera’s toen

maar in één geval zicht hebben gehad

op het voorval. Bovendien wegen de

kosten niet op tegen de baten. Het

plaatsen van een camera kost 5000

euro en één camera is te weinig. Het

college is ook bang voor precedentwerking.

Als de camera’s bij de tunnels

worden opgehangen, moeten

ze straks ook elders komen.

De gemeente hoopt dat een nieuwe

app uitkomst biedt voor de problematiek

bij de fietstunnels. Een hoogleraar

van de Universiteit Twente werkt met

de gemeente aan deze app die een

camera in werking stelt. De beelden

kunnen dan meteen naar de hulpdiensten

worden gestuurd. De appgebruiker

beslist met de app zelf of

hij wordt gevolgd.

Het afgelopen jaar zijn lichtmasten

bij de fietstunnels geplaatst en wordt

er vaker gesnoeid. "Elk incident is er

één te veel", zegt de gemeentewoordvoerder.

"We zijn daarom heel dankbaar

voor wat de tunnelwacht doet."

Dat is lief gezegd, zo vindt Cemal.

"Maar wij willen er na anderhalf jaar

wel een keer mee ophouden. Wij blijven

strijden voor camerabewaking."

Door Suzan Grootens,

Bouwteam Stadsbeek Elferinksweg

Begin februari kregen we in Enschede,

net als in de rest van Nederland, te

maken met ijskoude omstandigheden

en een flink pak sneeuw. Door dit

koude weer moest het bouwteam, dat

bezig is met de aanleg van de Stadsbeek

in de Elferinksweg, het werk

tijdelijk stilleggen. Ondertussen zijn

de temperaturen weer gestegen en

kan het bouwteam weer volop aan het

werk.

•• In de eerste week van februari

werd duidelijk dat het de week daarna

flink ging vriezen en sneeuwen. Voor

het bouwteam reden om zich voor te

bereiden op een periode van vorstverlet.

Ze ruimden de bouwplaats op en

lieten de nodige emmers met strooizout

achter zodat bewoners het pad

naar hun huis toegankelijk konden

houden. Na de eerste sneeuwval gingen

de mannen van het bouwteam aan

de slag met het sneeuwvrij maken van

de paden.

Vanaf woensdag 17 februari waren de

omstandigheden weer goed genoeg

om het werk weer op te pakken. Met

frisse energie is het bouwteam weer

aan de slag gegaan met het aanleggen

van de Stadsbeek in de Elferinksweg.

Op dit moment wordt er gewerkt in

het gedeelte van de straat van de kruising

met de Lindestraat tot iets voorbij

de kruising met de Kastanjestraat.

Door het tijdelijk stilvallen van de

werkzaamheden schuift de planning

van de werkzaamheden ongeveer

twee weken op.

ENSCHEDE-WEST

Scholen starten klas voor twijfelaars

•• Vakschool het Diekman, SBO De

Spinaker en SBO De Tender starten

komend schooljaar samen een 10-14

klas. Deze klas is voor leerlingen die

nog twijfelen tussen praktijkonderwijs

en de basisberoepsgerichte leerweg.

•• Het bouwteam van de Stadsbeek

is begonnen met de voorbereidingen

voor het afkoppelen van regenpijpen

in de Elferinksweg. "Afkoppelen betekent

dat we de regenpijp losmaken

van het riool," vertelt buurtconcierge

Eef Kuiper. Hij is de contactpersoon

voor het afkoppelen.

"Eerst zagen we de regenpijp door

en dan komt er een hulpstuk aan de

doorgezaagde regenpijp. Dit doen we

aan de voorkant van de woning. Zo

stroomt regenwater dat op het dak valt

niet meer naar het riool, maar via de

tuin naar de Stadsbeek."

Daarnaast is deze klas geschikt voor

leerlingen voor wie de overstap naar

de middelbare school te groot is. In

de 10-14 route is veel aandacht voor

de ontwikkeling die de leerling nodig

heeft om op Het Stedelijk Lyceum

STADSVELD/PATHMOS

Regenwater stroomt voortaan Stadsbeek in

Eef vertelt over zijn aanpak. "Ik ga bij

alle bewoners van de Elferinksweg

langs en vraag of zij hun regenpijp

willen laten afkoppelen. Als ze dat

willen, overleggen we hoe ze het

regenwater willen afvoeren naar de

beek. Bijna iedereen kiest ervoor de

regenpijp te laten afkoppelen. Het valt

me op dat de mensen erg enthousiast

zijn!"

Binnenkort wordt de eerste regenpijp

in de Elferinksweg afgekoppeld. Dit

voorjaar krijgen ook bewoners uit andere

straten in de wijk de uitnodiging

hun regenpijp te laten afkoppelen.

een diploma te halen of om door te

stromen naar vmbo-b via zogeheten

schakelklassen. Geïnteresseerde ouders

en leerlingen kunnen hun wens

voor plaatsing in deze klas aangeven

bij de leerkracht van groep 8.

Er zijn drie grote voordelen van afkoppelen.

Er staat minder snel water op

straat. Bij zware buien komt er minder

regenwater in het riool, waardoor

deze minder snel overstroomt. Ten

tweede: de waterzuivering werkt beter.

Regenwater is al schoon en hoeft dus

niet naar de waterzuivering. En hoe

gek het ook lijkt, de waterzuivering

werkt beter als deze alleen vies water

schoon hoeft te maken. En tot slot: de

grond verdroogt minder snel. Als het

warm is, droogt de grond van tuinen

en perkjes uit. Door regenwater in

de grond te laten zakken, gebeurt dit

minder snel.


ZuidWester

maart 2021

www.de-zuidwester.nl

INFORMATIE

ZuidWester

5

Aangenaam

PATHMOS

Meimarkt opnieuw afgelast

•• De Meimarkt in Pathmos gaat

ook dit jaar niet door. Dat heeft

de organisatie van het evenement

besloten. Hoewel er inmiddels is

begonnen met het vaccineren tegen

het coronavirus, verwacht de organisatie

dat een grootschalig evenement

in mei dit jaar niet haalbaar is. Alle

deelnemers die zich hadden opgegeven

voor de Meimarkt van vorig jaar

gaan mee naar 2022. Begin februari

2022 gaat de organisatie alle mensen

benaderen die staan ingeschreven.

BOSWINKEL

Florence Nightingale-lamp

•• Sinds kort hangt in Livio-locatie

De Bleekhof de Florence Nightingale

lamp. Florence Nightingale, geboren

in 1820, was de grondlegger van de

moderne verpleegkunde. Vanwege

de herdenking van haar 200-jarige

geboortedag heeft vakblad Nursing

honderd van deze lampen verloot.

De medewerkers van De Bleekhof

waren de gelukkigen die een lamp

mochten ontvangen. Een mooie

opsteker voor alle medewerkers en

cliënten. De lamp met daarop een

spreuk en handtekening van de

beroemde zuster heeft een mooie

plek binnen De Bleekhof gekregen.

ANGELIQUE VAN HULST

We leren in deze

rubriek elke maand

iemand kennen uit

stadsdeel West.

Aan het einde van

het gesprek stellen

we de vraag met

wie wij ook kennis

moeten maken.

Door Hetty Dellwig,

redactie@de-zuidwester.nl

ENSCHEDE-WEST

Gratis cursussen bij bieb

Door Corine Vaneker van de bibliotheek

•• Leden van Bibliotheek Enschede

kunnen gratis cursussen volgen. Er is

keuze uit ruim 160 online cursussen

op het gebied van bijvoorbeeld communicatie,

persoonlijke kracht, taal

en commerciële vaardigheden.

Bibliotheekleden kunnen de gratis

cursussen volgen op de leerplatforms

van twee professionele aanbieders

Soofos en Goodhabitz. De cursussen

en een uitleg hoe het werkt zijn te

vinden op bibliotheekenschede.nl.

Het gaat om een pilot van een jaar

waarin wordt onderzocht hoe het

aanbod van online cursussen zo goed

mogelijk aansluit bij de wensen en de

behoeften van bibliotheekleden.

Het paard

reageert op de

energie van de

mens en ik lees

het gedrag van

het paard.

•• Wie ben je?

Ik ben Angelique van Hulst en sinds

mijn achtste woon ik in Enschede.

Daarvoor woonde ik in Zaltbommel.

•• Wat is je beroep?

Ik ben fysiotherapeut. Ik wilde altijd

al graag mensen helpen, een aandeel

hebben in het welzijn van de mens.

Dat maakte dat ik de opleiding tot

fysiotherapie ben gaan volgen aan de

Academie voor Fysiotherapie aan de

Kortenaerstraat in Enschede. In 1999

haalde ik mijn diploma en gaandeweg

mijn carrière als fysiotherapeut

kwam ik er achter dat ik meer wil

dan alleen de kwaal behandelen.

De mentale problematiek

achter de klacht interesseerde

me. Ik vind het belangrijk om

naar de mens in zijn geheel

te kijken. In 2012 besloot ik

daarom om een driejarige

masterstudie psychosomatische

fysiotherapie bij de

Hogeschool Utrecht te volgen.

Sindsdien ben ik dus actief als

psychosomatisch fysiotherapeut. Mijn

werk ziet er anders uit dan voorheen.

Bij klachten behandelen kijk ik naar

de mens in zijn geheel en niet allen

naar de kwaal.

•• Wat zijn je hobby´s?

In mijn werk ben ik bezig met mensen,

mijn hobby is met paarden. Alles

wat met paarden te maken heeft is

leuk, van poepscheppen in de manege

tot paardrijden op IJsland. Er zijn

maar weinig landen waar ik op vakantie

was waar ik niet heb gereden, Dus

reizen doe ik ook graag als het maar

te combineren is met paardrijden. Op

mijn achtste begon ik met paardrijden

in dat jaar verhuisden we van

Zaltbommel naar Enschede en sinds

die tijd rijd ik paard bij manege De

Hoefslag. Het fijne aan paardrijden

vind ik dat ik er ontspan, ik ben graag

in de buurt van paarden ze zijn voor

mij rustgevend. Ik richt me vooral

op de dressuur, ik spring ook en

doe mee aan wedstrijden. Komende

zomer ga ik weer paardrijden op IJsland.

Rondtrekken van hut naar hut

met vijftig paarden en begeleiding. Ik

verheug me er enorm op!

Sinds een jaar of zes richt ik me op

paardencoaching. Ik heb zelf een

paardencoachsessie ontvangen en

door er veel over te lezen en me erin

te verdiepen raakte ik zo enthousiast

dat ik de opleiding tot paardencoach

ben gaan volgen volgen. Paardencoaching

is coachen van mensen met

behulp van paarden. Een paard is een

kudde- en prooidier en ze zijn voor

hun veiligheid afhankelijk van de rest

van de kudde. Paarden zijn altijd in

contact met de kudde en met elkaars

energie verbonden. Zijn er spanningen

dan voelen paarden dat en

spiegelen dit en ze helpen elkaar.

Binnen paardencoaching maken we

hier gebruik van, aangezien het voor

een paard niet uitmaakt of het om

paarden of mensen gaat. Het paard

reageert op de energie van de mens.

Ik lees het gedrag van het paard en

leg dit uit en stel vragen. Verandert

er iets in het gedrag van de mens

dan zal er ook iets veranderen in het

gedrag van het paard. Ik werk altijd

met het vrije paard dus zonder halster

of touw. We gaan ook niet op het

paard rijden. Het paard is vrij en kan

zo puur reageren op de energie van

degene die ik coach. Het leuke is dat

paardencoaching met elk paard kan

als het paard op alle vlakken gezond

is.

•• Met wie moeten we de volgende

keer kennis maken in deze rubriek?

De lezers moeten eens kennis maken

met iemand van Kaart- en Biljartclub

Meros, Gerrit Hagreis bijvoorbeeld.


6

SCHOLENPLEIN

oed georganiseerd jongerenaanbod in

nschede-West houdt de boel bij elkaar

Tekst: Sandra van Maanen

Foto's: Raymond van Olphen

Dit verhaal is eerder gepubliceerd op de websites

van Krajicek Foundation en de Cruyff Foundation

en is met toestemming overgenomen.

J

Even was het minder gezellig, vorig jaar

zomer op één van de sport- en ontmoetingsplekken

in Enschede. Tot laat in de

avond, soms diep in de nacht, klitten op

Hattelerplaza jongeren samen. Niet alleen

uit de wijk zelf, uit heel Enschede.

Om te chillen. Het Cruyff Court was

zo’n beetje de enige plek waar het kon

in lockdown.

•• “Maar de groep werd te groot, het

leverde gedoe en lawaai op. En rotzooi.

Er bleven lege blikjes energydrank

achter, chipszakken, fastfoodverpakkingen.

Mijn collega’s en ik zagen

soms bezorgscootertjes bestellingen

aan het hek leveren! Jammer dat er

altijd een paar figuren tussen zitten

die het met hun gedrag voor de grote

groep verpesten”, verzucht jongerenwerker

Sagar Bhagoe (foto rechts).

Ontmoeting en sportieve uitdaging

Het werd steeds later. Waar het Cruyff

Court er in normale tijden om 22:00

uur verlaten bij ligt, was het er nu om

01:00 uur ’s nachts nog steeds druk.

De buurt ging klagen en uiteindelijk

werd het terrein voor bepaalde tijd

afgesloten. Er werden hekken omheen

geplaatst, omdat de plek te aantrekkelijk

voor ongewenste groepsvorming

bleek. Inmiddels wordt het veld weer

gebruikt waar het voor bedoeld is:

ontmoeting en sportieve uitdaging.

Binnen de strikte regels van het RIVM

uiteraard. “Gelukkig maar”, zegt

Mannes Verwer (foto links). Mannes

is combinatiefunctionaris sport en onderwijs.

“Want het is een fantastische

plek. Dit Cruyff Court was zelfs het

decor voor de eerste Koningsspelen.

Iedereen, ook het koningspaar zelf,

was erbij. Maar los daarvan, het is

een belangrijke plek voor de wijk,

er gebeuren veel goede dingen.”

Nu is het er - dat heeft vooral met de

periode van het seizoen te maken -

rustig. Dat was het ook tijdens de

jaarwisseling en de rellen die rond de

invoering van de avondklok plaatsvonden.

Helemaal gerust, is Sagar er

nog niet op. Naarmate de coronacrisis

langer duurt, de verveling onder

jongeren toeneemt en het gedrag van

kleine groepen extremer wordt, nemen

begrip en tolerantie in hetzelfde

tempo af, weet hij. “Er wordt sneller

geklaagd, ook als er niets aan de hand

is. Om niets wordt al aan de bel getrokken.

Kom op zeg! Ze zitten de hele

dag binnen. Moeten ze ook hun sociale

leven volledig online vormgeven?

Als dit te lang duurt, is de klap straks

groot en zal een grote groep jongeren

met psychische klachten geconfronteerd

worden.”

Goed georganiseerde samenwerking

leidt tot een doorlopende lijn

Enschede-West bestaat uit wijken

met veel hoogbouw. De wijken Hatteler

en een paar kilometer verderop,

Boswinkel, tellen relatief veel sociale

huurwoningen. Het percentage eenoudergezinnen

ligt hier hoger dan in

de rest van Enschede, het gemiddelde

inkomen lager. Het zijn multiculturele

wijken. Naar de sportclub, paardrijden

of naar de muziek- of dansschool gaan

zit er niet in voor veel kinderen. En al

zou het financieel wel mogelijk zijn,

dan nog is het uitdagend: sportverenigingen

zijn hier nauwelijks te vinden.

Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds

daarentegen wel. Daar is genoeg te

doen, temeer omdat de foundations

steeds vaker optrekken. Bijvoorbeeld

met de Streetwise Cup, het grootste

straatvoetbaltoernooi voor jongens en

meiden van 11 tot en met 15 jaar.

In Enschede maakt de Cruyff Foundation

zich, in samenwerking FC

Twente, op maatschappelijk vlak sterk

voor projecten gericht op kinderen

vanaf 12 jaar. Ze worden serieus

genomen en krijgen kansen om zowel

aan vaardigheden als zelfvertrouwen

te bouwen. Mannes: “Door ze een rol

in hun wijk te geven, bijvoorbeeld in

schoonmaakacties in de buurt. Daar

profiteert de hele gemeenschap van.

Maar nog belangrijker: ze worden

gezien! Wie het goed doet, krijgt een

beloning, een shirt of een broekje

van FC Twente en mag een volgende

stap maken, naar het Heroes of the

Cruyff Courts-programma. Vanuit

die hoedanigheid organiseren jongeren

op eigen kracht activiteiten voor

kinderen in de buurt.”

'Mijn moeder durfde

me hier met een

gerust hart te laten

spelen, omdat ze

wist dat het bij

Mannes en Sagar

veilig en oké was'

Mihriban Guney

uit Boswinkel

Belangrijk op de Playgrounds is

Mannes zelf. Hij geeft op basisscholen

gymles aan 4- tot 12-jarigen, na

schooltijd en in vakanties organiseert

hij activiteiten. “Kinderen kennen

me van school, vinden het leuk om

in hun vrije tijd op de Playgrounds

in actie te komen”, zegt hij. Mannes

werkt nauw samen met jongerenwerkers

die zich binnen het vrijetijdsdomein

bij Alifa inzetten voor kinderen

vanaf 10 jaar. Met aanbod dat

perspectief biedt, op de Playgrounds

en daarbuiten. De 10- tot 12-jarigen

vormen een gezamenlijke doelgroep.

Precies die overlap komt goed uit.

Sagar: “Deze kinderen stappen over

naar de middelbare school, raken in

de pubertijd. Dat maakt ze bijzonder

kwetsbaar. Om die reden is jongerenwerk

steeds meer gericht op jeugd

vanaf 10 jaar.” Goed georganiseerde

samenwerking tussen domeinen in

Enschede leidt tot een doorlopende

lijn. “Kinderen die Mannes van jongs

af aan kent en begeleidt, komen, nog

voordat ze de basisschool verlaten, bij

ons in beeld. Zeker 80 procent van

de jongeren die geregeld op de Cruyff

Courts in Enschede sporten is op die

manier ‘warm’ overgedragen. Ze blijven

in beeld, ouders vertrouwen ze

sneller aan ons toe, buiten schooltijd

en in vakanties”, zegt Sagar.

Krajicek Playground, Boswinkel Plaza:

Iedereen die wil, moet kunnen sporten

Boswinkel Plaza, door Richard Krajicek

persoonlijk geopend in 2008, is

een Playground in de buitencategorie.

Yalp (producent interactieve sporten

speeltoestellen) en de Krajicek

Foundation hadden het idee om in

één dag samen met de wijk het veld te

transformeren. Dankzij de gezamenlijke

inspanningen met de gemeente,

de basisschool, speeltuinvereniging en

de Stichting Alifa kreeg de Playground

een interactieve upgrade. Geschikt

voor alle leeftijden, leuk na maar ook

tijdens schooltijd. Basisschool ODBS

Europa gebruikt memory movement

(MEMO) materialen voor de outdoor

classroom, als ondersteuning voor

reken- en taalonderwijs”, licht Mannes

toe. “Ook andere scholen gebruiken

dit toegankelijke terrein”, weet Sagar.

“Evenals wijkbewoners. Jonge gezinnen,

jongeren, volwassenen en ouderen:

deze plek is van iedereen. Om te

ontmoeten, te chillen, te kickboksen

en te sporten. Er staan trouwens ook

apparaten om buikspieren te trainen.

Alles hufterproof uiteraard.”

Het principe dat iedereen die wil,

moet kunnen sporten, krijgt hier

vorm. Mannes spreekt over een ‘generatietuin’

voor jong en oud’. “Ouders

en grootouders die eerder op een

bankje toekeken, doen nu mee. Het

Mulier Instituut onderzoekt die dynamiek

trouwens, zodat ervaring die hier

wordt opgedaan straks ook op andere

plekken kan worden ingezet.”

Een grotere rol voor de jongeren zelf

Naast professionals vanuit sport en

welzijn, spelen jongeren zelf een

steeds grotere rol in het succes van de

plaza’s. Ze komen uit de wijken, zijn

opgeleid als Krajicek Scholarshipper

om zelfstandig activiteiten te organiseren

of te begeleiden. Mannes: “De

meesten zijn met een bal en een fluitje

al in staat om met kinderen aan de

slag te gaan.” Mihriban Guney die

opgroeide in Boswinkel en op ODBS

Europa Mannes als gymleraar had, is

Krajicek Scholarshipper. Ze was als

kind na schooltijd vaak te vinden op

de Playground en in het wijkcentrum.

Ervaring als Scholarshipper gaf vertrouwen

de toekomst als professional

in sociaal werk vorm te geven. Tijdens

de eerste twee jaar van haar HBOstudie

Social Work liep ze stage bij

Stichting Alifa en werkte ze samen

met Sagar.

“De buurt is socialer geworden”, zo

concludeert ze. “Goed georganiseerd

jongerenaanbod houdt de boel bij

elkaar, bereikt kinderen die niet veel

mogelijkheden hebben. Kinderen

zoals ik destijds. Mijn moeder durfde

me hier met een gerust hart te laten

spelen, omdat ze wist dat het bij Mannes

en Sagar veilig en oké was.”

Mihriban deelt de zorgen van Sagar,

over de beperkte mogelijkheden die

kinderen en jongeren in coronatijd

hebben. “Ze krijgen lessen online.

Moeten ze dan ook hun sociale leven

volledig online vormgeven? Ze komen

minder buiten dan voorheen. Doen

ze dat wel, dan krijgen ze al snel het

stempel hangjongere. Terwijl ze gewoon

staan te chillen!”

Dat snelle oordelen zit Sagar en

Mihriban dwars, temeer omdat ze

weten wat het met kinderen doet.

Mihriban: “Negatieve opmerkingen

zorgen ervoor dat jongeren zich nog

ellendiger voelen en gaan afzetten

tegen de situatie. Beter is contact met

ze te maken, in gesprek te gaan. En

alternatieven te bieden. Structureel, op

vaste tijden. Houvast is voor jongeren

heel belangrijk. Nu zijn het vooral

incidentele alternatieven om in contact

te blijven.”

Winter Games

Goed nieuws voor kinderen en jongeren

uit Enschede zijn de Winter

Games, een initiatief van de Krajicek

Foundation, de Cruyff Foundation

en Sociaal Werk Nederland. Mannes:

“We hebben een plan ingediend en

net gehoord dat we akkoord hebben en

geld krijgen! In combinatie met online

challenges als Fifa en Fortnite lasergames,

bieden we straks ook weer fysieke

uitdaging, binnen de richtlijnen

van het RIVM. Yoga, voetbal, tennis

of bootcamp, maar ook een speurtocht

door de wijken, gericht op ouders met

jonge kinderen en jongeren. Via QRcodes

ontdekken ze hun wijk, kunnen

ze er in kleine groepjes toch even op

uit.” Sagar: “Alles is gratis, dus toegankelijk

voor iedereen. Zo bereiken

we de meest kwetsbare inwoners van

Enschede.”


ZuidWester

maart 2021

www.de-zuidwester.nl

SCHOLENPLEIN

Podium voor de scholen in Enschede-West

7

uf motiveert haar leerlingen met app-wedstrijd

Door Jelita, leerling van Bonhoeffer College

•• Hallo, Ik ben Jelita. Ik ben een

leerling van het Bonhoeffer College

Bruggertstraat. Ik zit in 1 havo 3

(1H3). Ik wil jullie vertellen over

hoe mijn mentor ons op een leuke

manier naar buiten heeft gekregen.

Jamie mist school toch wel

Op een (online) schooldag had onze

mentor ons bijeengeroepen tijdens

een mentorles. Ze vroeg zoals gewoonlijk

hoe het met ons ging. Onze

mentor doet dat nu vaak, omdat ze

bang is dat we depressief worden in

deze tijd. Dit is bij de vorige lockdown

met sommige kinderen terecht

gebeurd door een tekort aan sociale

contacten. Met bijna iedereen ging

het goed, maar veel van mijn klasgenoten

vonden de online lessen echt

al wat minder leuk en gingen minder

naar buiten. In deze les vertelde onze

mentor het idee dat zij had bedacht:

De 1H3 Super Challenge. Deze challenge

wordt uitgevoerd via de app

Goose Chase. Deze app is helaas

wel in het Engels. Het idee is ontzettend

leuk. De challenge bestaat uit

allemaal leuke (kleine) opdrachten.

Hier volgen een aantal voorbeelden:

Bedenk een originele groepsnaam

voor 400 punten en een bezoekje

aan school (langs school fietsen) ook

voor 400 punten. En nog veel meer!

Je kan ook bonuspunten verdienen

door met meerdere mensen op de

bewijsfoto te staan of als er een beloning

is uitgeloofd voor een bepaalde

opdracht. Er zijn nog veel meer manieren

om bonuspunten te krijgen.

Het leukste is nog wel dat je tegen

een ander groepje van je klas speelt!

Er zijn ongeveer vijf groepjes met

daarin vijf leerlingen. Het groepje dat

aan het eind nog bovenaan staat, wint.

Ik zou dit alle leraren echt aanraden.

Het is geheel gratis en je leerlingen

komen echt meer buiten. Ik ben blij

dat ik een vindingrijke mentor heb

die om ons mentale en ook fysieke

gezondheid geeft.

Door Rosalinda van Loon, Stedelijk Lyceum

•• Digitale leermiddelen zijn niet

meer weg te denken in het onderwijs.

Het Stedelijk Lyceum vindt het belangrijk

dat iedere leerling de ruimte

én de kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Gelijke kansen voor iedereen daar

staan we voor. Daarom krijgt iedere

nieuwe leerling die zich aanmeldt

gratis een nieuwe Chromebook ter

beschikking. Het enige dat ouders

hoeven bij te dragen zijn de kosten

voor de verzekering en het onderhoud

van het Chromebook. Dit betekent

rond de € 2,50 per maand voor een

standaard Chromebook.

Ook Jamie Schonewille, leerling van

De Stedelijke Mavo werkte afgelopen

jaar veel op zijn Chromebook. Vooral

in de perioden dat de scholen helemaal

dicht waren en hij alleen online

les had. ”Thuiswerken vind ik wel

makkelijk, dat kan ik goed. Beter dan

leren in de klas. Daar vind ik het soms

te druk. Ik krijg huiswerk voor de hele

week en kan werken in mijn eigen

tempo. Dat vind ik makkelijker en

heb dan meer tijd om alles te plannen

zodat ik het aan het einde van de week

klaar heb. En af en toe heb ik tijd voor

andere dingen. Even op de Playstation,

gamen met vrienden of een televisieserie

kijken. Dat is natuurlijk wel

even leuk, maar met elkaar kletsen

en praten is gezelliger. Ik mis school

dan wel. Want ik vind school erg

gezellig. Elke dag gebeuren er weer

nieuwe dingen en elke dag leer ik

weer iets nieuws. Meer dan thuis.”

Binnenkort gaan groep 8-leerlingen

een keus maken voor een nieuwe

school. Waarom iemand voor De Stedelijke

Mavo kiezen? Jamie: “Op De

Stedelijke Mavo heb ik de vrijheid om

te doen wat ik leuk vind. Ruimte heb

om te doen wat ik wil. Je krijgt hier

goede lessen. Daarna kun je verder.

Je krijgt hier ook vrijheid om te kiezen.

Welke vakken je extra wilt volgen.

En dat je ook dingen kunt doen

die je anders niet snel zou doen.

Van koken en technisch schilderen

tot deelnemen aan een circus.”

Helaas is een ‘normale’ open dag dit

jaar niet mogelijk. Daarom heeft De

Stedelijke Mavo (en ook de andere

scholen van Het Stedelijk Lyceum)

andere manieren bedacht, waardoor

je toch een beetje sfeer kunt proeven.

Dat kan via de virtuele tour van De

Stedelijke Mavo. Met of zonder 3D

bril, het kan allebei. Loop virtueel

door de school, bekijk de filmpjes of

ga op zoek naar de verborgen letters.

Of download de open dag app. Voor

meer info: ikwilnaar.hetstedelijk.nl.

Drive-through bij Bonhoeffer College

Carnaval vieren op school

Door Bonhoeffer College Bruggertstraat

•• Dinsdag 9 februari 14.45 uur. De

parkeerplaats is net op tijd sneeuwvrij

gemaakt. De eerste leerlingen van

groep 8 draaien met hun ouders de

parkeerplaats op van de Bruggertstraat

om het pakketje op te halen dat ze

nodig hebben om de digitale lessen

van het Bonhoeffer pré-Technasium te

kunnen volgen.

Corona gooide roet in het eten, waardoor

de gewone fysieke lessen van

het pré-Technasium niet door konden

gaan. En nu leek het erop dat koning

Winter, die zich jarenlang rustig had

gehouden, ervoor zou zorgen dat de

drive-through niet door zou gaan.

Maar met vereende krachten is het

toch goed gekomen. Zo werd de

opdracht wat aangepast, zodat die

digitaal kan worden uitgevoerd.

Werden er pakketjes ingepakt voor

de leerlingen waarmee ze thuis aan

de slag kunnen. Stickers erop. Ook

een QR-code erop voor een preview.

En er werd een drive-through opgezet.

Alle zeilen werden bijgezet om

de leerlingen op school te krijgen om

het pakketje op te halen. Alles lukt

wonderwel. Ruim 60 leerlingen

hebben het pakketje opgehaald. Sommigen

zaten wel wat zenuwachtig in

de auto. De eerste kennismaking met

de Bruggertstraat is op een vreemde

manier. Maar vooral enthousiaste reacties.

Nieuwsgierig naar de opdracht.

Nog net geen leerlingen gezien die in

de auto de QR-code al wilden scannen.

De leerlingen die niet konden komen,

kregen de pakketjes thuisbezorgd. En

dan nu nog de digitale lessen! Samen,

ook al is het op afstand, kennis maken

met het projectmatige onderwijs van

Technasium.

•• De leerlingen van de basisscholen

mogen weer naar school. En wat zijn

ze daar blij mee! Ze willen hun juf of

meester zien en natuurlijk hun klasgenootjes.

Samen leren, samen spelen,

dat is toch het leukste dat er is? Naast

leren is er ook ruimte voor plezier met

elkaar. Zoals op Het Pathmos, waar

de leerlingen samen carnaval vierden.

Zo is het toch nog een beetje carnaval!


8

NIEUWS

ENSCHEDE-WEST

Leer mandoline spelen

Door Esther Hurkmans, secretaris TMGO

•• Ook toe aan muziek na de lockdown?

Zodra het verantwoord is en

de corona-maatregelen het toelaten,

wil het Twents Mandoline- en Gitaarorkest

(TMGO) een korte kennismakingscursus

mandoline organiseren.

Het gaat om drie lessen voor 25 euro.

Instrumenten zijn tijdens de cursus

te leen van TMGO. De repetities van

TMGO zijn bij Speeltuin Stadsveld

aan de Plataanstraat. Wil je meer informatie

of op de hoogte blijven? Mail

dan naar esther@tmgo.nl of app naar

06 4437 0188 (Leo van Rutte, docent)

Mocht je na de cursus enthousiast zijn

en meer willen? Dan kan deze verlengd

worden met een vervolgcursus

van zes lessen.

De mandoline en grote broer mandola,

hoor je terug in 18e-eeuwse klassieke

muziek en in recente muziek, zoals

Ierse folk en Amerikaanse bluegrass.

Het loopt van Vivaldi en Schönberg tot

jazz naar Paul McCartney, Mumford

and Sons en de 3J’s. Wie ooit gitaar

of viool heeft gespeeld, zal niet veel

moeite hebben met dit instrument.

Maar ook wie nog nooit een instrument

heeft gespeeld, geen noten kan

lezen, maar wél belangstelling heeft is

welkom: alles is te leren! In de cursus

leer je de plectrumaanslag, het spelen

van melodie, akkoorden (begeleiding)

en het begin van tremolo. Ook worden

de verschillen uitgelegd tussen een

mandoline, een ukelele en een banjo.

PATHMOS

Parkeerverbod

•• De verkeersveiligheid in de Usselerweg

op Pathmos is al tijden onderwerp

van gesprek. De Usselerweg is

door de gemeente ingesteld als een

fietsstraat, waar fietsers dus voorrang

hebben op auto's. Auto's zijn er 'te

gast' zoals dat zo mooi heet.

De smalle klinkerstraat voelt voor veel

fietsers onveilig. Aan beide zijden van

de straat worden auto's geparkeerd,

waardoor de ruimte om te fietsen niet

breed is. Als er dan ook nog auto's

rijden, ontstaat er al snel een angstige

situatie voor fietsers. Wethouder Jurgen

van Houdt laat ons weten dat er

een parkeerverbod wordt ingesteld

in de straat. Het parkeren buiten de

officiële parkeervakken is dan niet

langer toegestaan.

ZWERINGBEEKPARK

'Goed schoeisel wel nodig'

•• In de vorige ZuidWester stond een

paginagroot artikel over de wandelroute

'Bomenmuseum West', een wandeling

van 3,5 kilometer langs allerlei

bijzondere bome. We kregen een mail

van wijkbewoonster Marianne Ottink:

"Graag wil ik een reactie geven op de

bomenroutepad door Enschede-West.

Het artikel hierover stond in de laatste

ZuidWester. Wat mij betreft mag erbij

vermeld worden dat goede waterdicht

schoeisel geen overbodige luxe is.

Aangezien het pad al sinds de aanleg

van de nieuwe gasleiding in erbarmelijke

staat is en vooral langs de

Zweringbeek."

NIEUWE PATIËNTEN

ZIJN WELKOM!

U kunt bij ons terecht

voor alle vormen van

tandheelkunde

Boswinkel/Groenplaats

West-Boswinkel

De Braker

Park Boswinkel

Ruwenbos

Kotmanpark

Cromhoffsbleek

Tunnelwacht Helmerhoek/Boswinkel,

Samen Sterk!

RJBM Degen

tandarts-implantoloog

Kleurrijk verbinden

www.bewonersteamboswinkel.nl

info@bewonersteamboswinkel.nl

Facebook

Tandartspraktijk Stadsveld

Wethouder Nijhuisstraat 225A

Enschede, tel. 053-4313800

Deze mensen van de Tunnelwacht staan ’s avonds

klaar voor een veiliger Enschede.

“Een goed verzorgde

uitvaart waar u met

een goed gevoel

op terug kunt kijken.

Daar staan we voor.”

Pedro Swier

ZuidWester

Wilt u ook adverteren in

wijkkrant De ZuidWester?

Elke maand in de bus in de wijken

Pathmos, Stadsveld en Boswinkel

in stadsdeel Enschede-West.

Kijk voor de mogelijkheden

op www.de-zuidwester.nl

of mail vrijblijvend naar

advertentie@de-zuidwester.nl.

Bel (053) 431 23 89 www.vredehof.nl


ZuidWester

maart 2021

www.de-zuidwester.nl

INFORMATIE

ZuidWester

9

ENSCHEDE-WEST

Genieten van sneeuw en ijs

Eindelijk viel er weer eens een goed

pak sneeuw! De sneeuw bleef lang liggen,

wat de jeugd echt niet erg vond.

Helaas was de sneeuw wat minder

geschikt om een sneeuwpop of iglo

te bouwen, omdat het heel poederige

sneeuw was. Na een paar dagen vorst

kon er bovendien geschaatst worden.

Een fijne onderbreking in coronatijd.

De foto's op deze pagina zijn gemaakt

door ZuidWester-fotografen Hermien

Hesselink en Tonnie Nieuwenhuizen.

Ook zijn diverse foto's ingestuurd via

Facebook. Op de Facebook-pagina van

De ZuidWester staan veel meer foto's

van de sneeuw- en ijspret in West.


ZuidWester

Wilt u ook adverteren in

wijkkrant De ZuidWester?

Elke maand in de bus in de wijken

Pathmos, Stadsveld en Boswinkel

in stadsdeel Enschede-West.

Kijk voor de mogelijkheden

op www.de-zuidwester.nl

of mail vrijblijvend naar

advertentie@de-zuidwester.nl.

TopPets

De 5

zekerheden

van uw

dierspecialist

1. Deskundig advies

Kom langs bij Dierspecialist TopPets

Sinds 2010 gevestigd in winkelcentrum Twekkelerveld

2. Verantwoord assortiment

3. Betrokken medewerkers

4. Betrouwbare service

5. Betaalbaar voor iedereen

Zonstraat 22 • 7521 HH Enschede • Tel: 053-2304794

GRATIS

thuisbezorgd

via

toppets.nl

VERKOOPPLANNEN?

Schakel uw wijkmakelaar in!

Tel. (053) 488 59 95

Enschede@euvermannuyts.nl

GRATIS

Waardebepaling?

Nodig ons uit voor een kop koffie!

Als jonge vrouw uit 'het

oosten' strijd ik voor iets dat

vanzelfsprekend líjkt, maar

nog steeds een stem nodig

heeft: gelijke kansen. Voor

iedereen. Mijn naam is Yara

Hümmels, kandidaat voor de

PvdA voor de Tweede Kamer.

Wie opgroeit in Twente,

groeit op met 'noaberschap':

oog hebben voor elkaar.

Elkaar helpen. Helaas zag

ik op jonge leeftijd al dat

niet ieder kind opgroeit met

aandacht en vaste grond

onder de voeten. Dit is

waarom ik de kamer in wil.

Ik wil vechten voor een

Nederland waar iedereen

de kans heeft op een goed

bestaan. Ongeacht waar

je geboren bent. Ongeacht

of je een vrouw of man

bent. Gewoon, een eerlijk

Nederland.

Geef jij deze verkiezingen

ook je stem aan dat wat

vanzelfsprekend hoort te

zijn?


ZuidWester

maart 2021

www.de-zuidwester.nl

INFORMATIE

ZuidWester

11

Van Houdt vertelt...

In elke uitgave van De ZuidWester leest

u een column van Jurgen van Houdt, de

stadsdeelwethouder van Enschede-West.

Hij vertelt over wat hem opvalt in West.

•• De afgelopen weken liet koning

Winter toch nog even mooi van zich

horen. Nederland lag onder een dik

pak sneeuw. Het leverde prachtige

winterse plaatjes op en veel winterpret.

Voor veel mensen was het een

extra verzetje in deze coronatijd. Ook

in huize Van Houdt werd van deze

winterse onderbreking genoten.

De slee werd van zolder gehaald, de

schaatsen werden onder gebonden en

er werd hardgelopen in de sneeuw.

Maar het winterweer had ook een

andere kant. Vooral het vervoer had

het zwaar te verduren. Door medewerkers

van Twente Milieu en door

Stadsdeelbeheer is hard gewerkt om

de (hoofd)wegen en fietspaden zo

goed mogelijk sneeuwvrij te maken.

Door de enorme hoeveelheid sneeuw,

de harde wind en de sneeuwduinen

was het sneeuwruimen en zout

strooien geen gemakkelijke klus.

De lage temperatuur zorgde er voor

dat het zout niet goed zijn werk

kon doen. Mocht u nu willen weten

hoe bij winterse buien in onze stad

gestrooid wordt, kijk dan eens op de

strooikaart. U vindt de strooikaart op

www.enschede.nl/parkeren-vervoerbereikbaarheid

onder het kopje

verkeersveiligheid. Over veiligheid

gesproken. Wist u ook dat u onveilige

situaties in de openbare ruimte

24 uur per dag via de site van de

gemeente kunt melden?

De winterse dagen deden mij trouwens

ook weer denken aan de actie

Samen Winter Warm die SVEN

Welzijn, partners in de wijk en

stadsdeel West in december hebben

gehouden. Met deze actie hebben

we bewoners die door het coronavirus

alleen thuis zaten, blij kunnen

maken met een kop soep, een kerststol

en een praatje.

Inmiddels is de sneeuw gesmolten

en dient het voorjaar zich aan. Een

mooie tijd voor jong en oud om er

weer op uit te gaan en elkaar (op

anderhalve meter afstand natuurlijk)

in de buurt te ontmoeten. In de Jan

Tooropstraat kunnen de jongeren

zich in ieder geval lekker uitleven op

het nieuwe speeltoestel. Dit speeltoestel

is te danken aan de buurtcommissie

‘De Pleinnoabers’. Zij dienden

in het kader van ‘Wij maken de

buurt’ een subsidieaanvraag in bij de

commissie wijkbudgetten Stadsveld.

Heeft u ook een leuk idee voor uw

wijk, buurt of straat? Misschien komt

uw idee ook wel in aanmerking voor

een bijdrage uit het wijkbudget. Op

de website jijmaaktdebuurt.nl ziet u

wat mogelijk is. Er kan heel veel: van

speeltoestellen tot bloembollen in het

plantsoen. Wilt u uw idee eerst met

ons bespreken? Neem dan contact

op met één van de medewerkers van

stadsdeel West. Hun contactgegevens

zijn te vinden op www.enschede.nl/

west en u kunt mij natuurlijk ook

altijd bellen of mailen.

ENSCHEDE-WEST

Servicecentrum verkocht

•• Servicecentrum West aan de B.W.

er Kuilestraat is verkocht. Per 1 april

aanstaande is SVE Group de nieuwe

eigenaar. Dit bedrijf is gevestigd in

het buurtschap Muyeveld, aan de

Loosdrechtseplassen. Het is nog niet

bekend wat de SVE Group met het

pand gaat doen. Het bedrijf is volgens

de eigen website 'een professionele

speler in de Nederlandse commerciële

vastgoedmarkt met als credo: rekenen,

durven en doen.' SVE Group koopt

grote en vaak ook dure panden op en

maakt hier dan in de meeste gevallen

woonzorg-complexen van, een combinatie

van wonen met zorg. Of dat ook

bij het Servicecentrum West het geval

zal zijn, is nog niet bekend.

Het is wel duidelijk dat de ambtenaren

en andere partijen die nu nog in

het Servicecentrum West zitten, daar

op korte termijn weg moeten zijn.

Een deel van de ambtenarij is al naar

andere plekken in Enschede-West

en -Zuid gegaan. De wijkteams en

Wijk-wijzer verlaten het gebouw voor

eind maart. De meeste medewerkers

gaan aan de slag in De Boei. Daar

wordt eerst de ruimte boven het oude

badhuis (nu gymzaal) betrokken. Ondertussen

wordt het rechterdeel van

De Boei verbouwd. Volgens stadsdeelmanager

Timo Keuken moet De Boei

een wijkcentrum worden, waar je vrij

binnen kunt lopen en niet elke deur

op slot zit. Er komen ook spreekuren.

Wijkkrant De ZuidWester

Wijkraden en stadsdeelcommissie

Afhaalpunten wijkkrant

De ZuidWester is een uitgave van de

stichting De ZuidWester en verschijnt

tien keer per jaar in Enschede-West,

in Pathmos, Stadsveld en Boswinkel.

Bestuur

Marco Gort

Frank Wouwenberg

Hoofd- en eindredactie:

Martijn de Lange

Redactie

Hetty Dellwig

Tim Tuininga

Bewoners Team Boswinkel www.bewonersteamboswinkel.nl

Wijkraad Stadsveld www.wijkraadstadsveld.nl

Wijkraad Pathmos www.wijkraadpathmos.nl

Stadsdeelcommissie West www.enschede.nl/inhoud/stadsdeelcommissie-west

VERGADERDATA WIJKRADEN

maart april mei juni

Bewoners Team Boswinkel Speeltuin Boswinkel - - - -

Stadsveld Speeltuin Stadsveld, 19.30 uur - - - -

Pathmos hal obs Het Pathmos, 20.00 uur - - - -

Stadsdeelcommissie West wisselende locaties 30 - - 1

West informatie

De ZuidWester is af te halen op de

volgende locaties in de wijken. Let op:

de krant ligt er pas vanaf enkele dagen

ná de huis-aan-huisverspreiding.

Supermarkten:

Jumbo Boswinkel, Dirk van der Broek

Stadsveld en Albert Heijn Stadsveld

Woon- en zorgcentra:

Livio-locaties De Hatteler, Bleekhof,

De Cromhoff en Lippink's Hof

Wijkcentra:

Servicecentrum West, De Boei

Overig: Bibliotheek, Primera

Stadsveld, Speeltuin Stadsveld

De ZuidWester wordt door Spotta

huis-aan-huis bezorgd in Pathmos,

Stadsveld en Boswinkel. Heeft u

vragen of klachten over de bezorging

van De ZuidWester? Mailt u

dan naar info@de-zuidwester.nl.

Fotografie

Chantal van der Burgt

Hermien Hesselink

Tonnie Nieuwenhuizen

Vormgeving

Martijn de Lange

Druk

Van Barneveld - Denekamp

Oplage

12.400 exemplaren

Verspreiding

Spotta

Eventuele klachten over de bezorging

van De ZuidWester graag doorgeven

op info@de-zuidwester.nl.

Persberichten en tips

per mail: redactie@de-zuidwester.nl

Deadline

Redactionele bijdragen dienen voor

de 20e van de maand binnen te zijn

(foto’s aanleveren in hoge resolutie

en als een losse bijlage bij de mail)

Advertenties

Voor de 20e van de maand via

advertentie@de-zuidwester.nl

(bij voorkeur als PDF insturen)

VOOR BRANDWEER/POLITIE/AMBULANCE BELT U (ALLEEN IN NOODSITUATIES) MET 112

POLITIE

Meldlijn

0900 8844 (voor niet spoedeisende zaken)

WIJKAGENTEN

Boswinkel Mehmet Kemaloglu mehmet.kemaloglu@politie.nl

Pathmos Bram Entjes bram.entjes@politie.nl

Stadsveld Nieck Klijnstra nieck.klijnstra@politie.nl

MILIEUPOLITIE 4815858

SERVICECENTRUM WEST

B.W. ter Kuilestraat 33 4818181

STADSDEELBEHEER WEST

B.W. ter Kuilestraat 33 4815849

SVEN WELZIJNSWERK IN WEST

Jolande van den Bergh 06 3874 6319 (Wijkwijzer)

Sigrid Binksma

06 1509 3370 (Pathmos en Stadsveld)

Arife Nisli-Alkan

06 2876 1652 (Boswinkel en Stadsveld)

BIBLIOTHEEK STADSVELD

Meindert Hobbemastraat 28 4304344

Aanvullingen en aanpassingen voor deze rubriek kunnen gemaild worden

naar de redactie van De ZuidWester: redactie@de-zuidwester.nl.

HUISARTSEN

Tuijnenburg Bleekhofstraat 331 4318733

Van Tienen Zweringweg 211 4316491

Knaap Zweringweg 211 4315202

Van de Water en Van Welij Zweringweg 211 4312105

De Vey en Schenau Zweringweg 211 4311900

Van der Lugt Burg. van Veenlaan 72 4766949

APOTHEKEN

Boswinkel Bleekhofstraat 359 4324165

Medsen Zweringweg 213 4322332

Wooldrik Haaksbergerstraat 229 4324165

TANDARTSEN

De Bont Parkweg 25 4317070

Degen Weth. Nijhuisstraat 225a 4313800

De Wals Pathmossingel 139 4338538

FYSIOTHERAPEUTEN

Fysiotherapie G. Terborghplein 5 4333360

Van Haeringen c.s. Burg. M. van Veenlaan 86 4773131

Praktijk Het Stadsveld S.L. Louwesstraat 21 4313219

Grote Bruine Beer Ferdinand Bolstraat 84 4280420

mts Bruggeman B.W. ter Kuilestraat 61 4314314

VERLOSKUNDIGEPRAKTIJK

Enschede Bleekhofstraat 351 4762122


12

DE ACHTERKANT

ZuidWester

maart 2021

www.de-zuidwester.nl

RIMY MOUSA, THE KRUSTY KRAB

Ondernemer in West

De ZuidWester stelt in deze rubriek elke

maand een ondernemer voor die zijn

of haar winkel of bedrijf heeft in West.

Waarom kiest hij of zij voor dit werk en

waarom in stadsdeel Enschede-West?

Rimy Mousa is een jonge ondernemer

in de wijk Pathmos. Hij is geboren en

getogen in Enschede. Rimy droomt

er al langer van om een familierestaurant

te openen, geïnspireerd op de

kinderserie SpongeBob SquarePants.

En dat komt steeds dichterbij, want

hij heeft nu zijn afhaal- en bezorgzaak

aan de Zweringweg.

••“Qua opleiding kom ik uit de richting

van de media en websites maken.

Ik heb aan het Saxion de opleiding

software-engineering gevolgd. Tijdens

mij studie had ik al een bedrijfje dat

zo goed liep dat ik vroegtijdig ben gestopt

met de opleiding omdat het niet

met elkaar viel te combineren. Die

achtergrond komt me wel van pas.

Ik kan als ik wil mijn eigen website

bouwen en de flyers die ik heb rondgestuurd

heb ik zelf gemaakt.”

Het ondernemen zit Rimy in zijn

bloed. Zo heeft hij een eigen shisha

lounge, een waterpijpcafé. Daarnaast

is hij sinds november bezig met

zijn afhaal- en bezorgrestaurant The

Krusty Krab. “Ik liep al langer rond

Ik wil een

restaurant net

als uit de serie

SpongeBob, een

restaurant voor

het hele gezin.

met het idee om een eigen restaurant

te beginnen in het thema van Sponge-

Bob. Zelf ben ik gek op die serie, met

diep in de zee het restaurant Krusty

Krab. Erg leuk met gekke menu’s.

Voor mij was het duidelijk: dat wordt

het. Een restaurant gebaseerd op die

serie. Mensen die de kinderserie niet

kennen hadden soms de indruk dat

ik hier vismenu’s en schaaldieren

verkoop. Maar dat is dus niet het

geval. Ik richt me vooral op burgers

en menu’s. En dan kun je kiezen

uit hamburgers en burgers van kip,

rund en vis.”

Op de menukaart staan hamburgermenu’s

met namen die gelinkt zijn

aan de beroemde krabburger Krabby

Patty, zoals Chicken Patty en Cheese

Patty. “En het leuke is”, zegt de vriendin

van Rimy, “dat jonge kinderen

meteen de link leggen met Sponge-

Bob.”

Rimy gaat verder: “In deze tijd bezorgen

we maar wordt er ook wel eten

afgehaald. Bezorgen blijven we ook

zeker in de toekomst doen.Op onze

website vind je een overzichtelijke

menukaart met de diverse keuzemenu’s.

Ik wil graag verder groeien en

ik ga ervoor om ooit mijn droom

te verwezenlijken. Een restaurant

net als uit de serie SpongeBob, een

restaurant voor het hele gezin.”

Prijspuzzel

Gezien in West

Los de sudoku op en win een

cadeaubon van Albert Heijn!

Welke cijfercode verschijnt in de drie vakjes met blauwe rand?

Stuur uw antwoord uiterijk 20 maart naar redactie@de-zuidwester.nl.

Mails zonder adresgegevens en telefoonnummer

dingen niet mee. Om het meedoen aan de puzzel eerlijk te

houden, is maximaal 1 inzending per persoon toegestaan.

De prijs is ook deze maand een cadeaubon van Albert Heijn in

Stadsveld (Wethouder Nijhuisstraat) ter waarde van 10 euro.

De oplossing van de vorige maand is: 15. De winnaar is deze

keer: Eric Dogger, Piet Mondriaanstraat. Van harte gefeliciteerd!

De winnaar krijgt bericht per mail.

•• Wijkbewoner Wicher Folkers stuurde

ons deze foto. Zulke foto's maak je normaal

midden in de nacht, maar tegenwoordig ook

na het ingaan van de avondklok. Zelden is

het zo rustig geweest op de Westerval.

Wicher schrijft erbij: 'De lockdown, niemand

vindt het prettig. Je mag en kunt niets meer

na 21.00 uur. Tijdens het uitlaten van de

hond was het inderdaad heel stil. Het lijkt

wel of ik in een verlaten stad loop. Heel raar.'

STUUR UW FOTO IN!

Heeft u zelf ook iets opmerkelijks gezien in

Enschede-West en wilt u daarvan een foto

insturen voor deze rubriek? Mail dan uw

foto naar ons, redactie@de-zuidwester.nl.

More magazines by this user
Similar magazines