25.02.2021 Views

Folder Bernardusscholen 2022

Maak kennis met de Bernardusscholen : Bernarduscollege, Bernardustechnicum, Bernardusvija, Bernardusdriesprong en BernardusOKAN. Alle scholen behoren tot het Katholieke Secundaire Onderwijs van Oudenaarde

Maak kennis met de Bernardusscholen : Bernarduscollege, Bernardustechnicum, Bernardusvija, Bernardusdriesprong en BernardusOKAN.
Alle scholen behoren tot het Katholieke Secundaire Onderwijs van Oudenaarde

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WELKOM IN DE

Bernardusscholen

LEREN, LEVEN EN BELEVEN OP ONZE SCHOLEN

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 1


INHOUD

VOORWOORD 3

ONZE SCHOLEN 4

PLATTEGROND 5

SAMEN SCHOOL MAKEN 6 - 8

HET ABC VAN DE BERNARDUSSCHOLEN 9 -12

EERSTE GRAAD VAN DE BERNARDUSSCHOLEN 13 - 15

BERNARDUSCOLLEGE 16 - 20

BERNARDUSTECHNICUM 22 - 27

BERNARDUSVIJA 28 - 29

BERNARDUSDRIESPRONG 30 - 31

BERNARDUSOKAN 32 - 33

BERNARDUSSCHOLEN KLEURPLAAT 34 - 35

ONZE AMBITIE: TO B OR NOT TO B

Met een enthousiasmerend project, gemotiveerde leerkrachten en een uniek onderwijsaanbod willen de

Bernardusscholen elke leerling laten groeien tot een bekwame, betrokken en bezielde jongere.

BEKWAAM BETROKKEN BEZIELD

“Mijn lievelingsvak is geschiedenis.

De leerkracht kan het goed

uitleggen en daardoor zijn de

toetsen makkelijk.”

Arthur, leerling Bernarduscollege

“Ik werd vanaf de eerste dag

met open armen ontvangen op

school.”

Noa, leerlinge Bernardustechnicum

“De leerkrachten helpen je het juiste

pad te kiezen.”

Kiana, leerlinge Bernardusdriesprong

LEREN,

LEVEN EN

OP DE BERNARDUSSCHOLEN.

BELEVEN


VOORWOORD

Oudenaarde, dat is Adriaan Brouwer,

wandtapijten, (bruin) bier, koers en …

katholiek onderwijs.

De Bernardusscholen zijn geworteld in een

eeuwenlange pedagogische traditie pal in het

hart van de stad met het mooiste stadhuis van

het land.

Het wordt wel eens vergeten, maar met zowat

650 personeelsleden is onze scholengroep één

van de grootste werkgevers van de Vlaamse

Ardennen. Elke dag plooien die werknemers

zich dubbel om het vertrouwen te verdienen dat

de ruim 3700 jongeren en hun ouders in hen

stellen. Want kwaliteitsvol onderwijs, dat moet

je telkens weer waarmaken.

Oei, schrikken die getallen af? Bang dat de

Bernardusscholen een te grote mastodont zijn?

Dat beeld klopt niet.. Want groot(s) zijn we

ook in onze aandacht voor het kleine, voor het

individu.

De voorbije jaren hebben we veel aandacht

besteed aan de uitbouw van een performant

zorgbeleid en ook de komende jaren vormt een

op maat gerichte aanpak een absolute prioriteit

in ons strategisch plan. Hoe die zorg precies

uitgebouwd is, krijg je verderop uitgelegd.

Vooruit dan, duik in deze brochure, ontdek

het even gevarieerde als rijke aanbod dat de

Bernardusscholen te bieden hebben en ervaar

wat we met veel fierheid als onze baseline

hanteren: accent op élk talent!

Rik

Van Welden

Algemeen directeur

Bernardusscholen

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 3


A B

Moderne talen en wetenschappen

Klassieke vorming

HOOGSTRAAT 30

Economische wetenschappen

Grieks-Latijn

Humane wetenschappen

Latijn

Moderne Talen

Natuurwetenschappen

C

HOOGSTRAAT 30

Technische vorming

Arbeidsgerichte opleidingen

HOOGSTRAAT 20

Economie en organisatie

Land- en tuinbouw

Maatschappij en welzijn

Sport

STEM (Gelukstede 2)

Taal en cultuur

HOOGSTRAAT 10

D

F

Centrum Leren en Werken

VIJA = Vorming en Integratie

van Jongeren via Arbeid

TER EECKEN 6

okan

Onthaalklas voor

anderstalige nieuwkomers

GELUKSTEDE 2

E

School op maat voor jongeren

met een beperking

Zorg, begeleiding, vorming in

samen-leven, wonen en werken

VLAANDERENSTRAAT 6

LEGENDE

BUSHALTE

NMBS

ZWEMBAD

1

2

3

4

5

6

7

8

STADHUIS OUDENAARDE

HOOGSTRAAT OUDENAARDE

SINT-JOZEFSPLEIN OUDENAARDE

CAMPUS TIVOLI

STEDELIJKE SPORTHAL OUDENAARDE

GROENHOF SPORTHAL

STATION OUDENAARDE

CAMPUS AXELWALLE

4 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


VI

RODELOS

ENS

WINKELSTRAAT

EAUCARNESTRAAT

WALLESTRAAT WALLESTRAAT

WALLESTRAAT

TIVOLISTRAAT TIVOLISTRAAT

OPPERIJE OPPERIJE

HONGERIJE HONGERIJE

MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT

WALLESTRAAT

REKKEMSTRAAT

WINKELSTRAAT

RIEDEKENS

RIEDEK

OPPERIJE

RIEDEKENS

HONGERIJE

RIEDEKENS

HONGERIJE

MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT

RIEDEKENS

REKKEMSTRAAT

REKKEMSTRAAT REKKEMSTRAAT

ESDOORNSTRAAT ESDOORNSTRAAT

VOGELKERSSTRAAT

ESSTRAAT

WIJNENDAELE WIJNENDAELE WIJNENDAELE

ESSTRAAT

SMISSESTRAAT SMISSESTRAAT

ISTRAAT

MIJTTESTRAAT TIVOL

MIJTTESTRAAT

T EYNELAAN

AALSTSTRAAT

AALSTSTRAAT

WIJNENDAELE

LUCIEN VANDE FO N

AALSTSTRAAT

WIJNENDAELE

HOFSTRAAT

SIMON DE PAEPESTRAAT

ACHTER DE WACHT

GENTIEL ANTHEUNISPLEIN

BEKSTRAAT

BEKSTRAAT

JEZUÏTEN

PLEIN

TREKWEG

COBURGSTRAAT

BRUGSCHELDESTRAAT

EINESTRAAT

GRACH

T

S CHELDE

LAPPERSFORT

ARRASSTRAAT

BOURGONDIËSTRAAT

KREKELPUT

BR ODSTRAAT

TREKWEG RECHTEROEVER

BOURGONDIËSTRAAT

GRACHTSCHELDE

BURGSCHELDESTR AT

BERGSTRAAT BERGSTRAAT

VOORBURG

LOUISE MARIEKAAI

KASTEELSTRAAT

BERGSTRAAT

TREKWEG LINKEROEVER DESIRE WAELKENSSTRAAT

TUSSENMUREN

REMPARDEN

BAARSTRAAT

SPEI

TUSSENMUREN JULES LACROIXSTRAAT

KATTESTRAAT

LINDESTRAAT

STATIONSPLEIN STATIONSPLEIN

LINDESTRAAT

JACOB LACOPSTRAAT

STATIONSTRAAT

GOBELINSTRAAT

GEVAERTSDREEF

TACAMBAROPLEIN NEDERSTRAAT

TACAMBAROPLEIN

WIJNGAARDSTR.

HOOGSTRAAT

MARKT

2

1

3

5

4

LOTHARI

AXELWALLE

N60

MALDEGEMSTRAAT

SCHELDE

SCHELDEKANT

AXE L W ALLE

AXELWALLE

MORIAANSH OFD

AXELWALLE

MAALDERIJSTRAAT

N60 N60

KATTEDOORNSTRAAT KATTEDOORNSTRAAT

MARKT

MATTHIJS CASTELEINSTRAAT

SPEI

SPEI

JOZEF BRAETSTRAAT

LINDESTRAAT

VERDURE

GENTSTRAAT

GENTSTRAAT

GENTSTRAAT

STR.

BEVERESTRAAT

NERINGSTRAAT

A

NERINGSTRAAT

B

C

7

PARK

LIEDTS

F

6

D

E

HEURNE

8

SCHELDEKANT

MAALDERIJSTRAAT

SCHELDE

SINT-AMANDUSSTRAAT

SINT-AMANDUSSTRAAT

MAALDERIJSTRAAT

N60 N60 N60

EINDRIESKAAI

EINDRIESKAAI

SCHELDE SCHELDE

GALGESTRAAT GALGESTRAAT

TUINWIJK

TUINWIJK

INWIJK ZEGESTRAAT

BROEKSTRAA

TUINWIJK

TEREECKENLAAN VELDSTRAAT

BULCKENDREEF BULCKENDREEF

RIETHOF

WATERLELIESTRAAT

BROE KSTRAAT

H. CONSIENCESTR.

GIETERIJSTRAAT

VLAANDERENSTRAAT

TEREECKENLAAN

SINT-JOZEFSPLEIN

KONIN GIN ELISABETHSTRAAT SINT-LUCASSTRAAT

GELUKSTEDE

GELUKSTEDE

BINNENEINDRIES

GROENSTRAAT GROENSTRAAT GROENSTRAAT

COUPURE

FORTSTRAAT FORTSTRAAT

BLEKERIJSTRAAT

DIJKSTRAAT

FORTSTRAAT

DIJKSTRAAT

HOFSTRAAT

GEVAERTSDREEF

EINDRIESKAAI

PRINS LEOPOLDSTRAAT PRINS LEOPOLDSTRAAT

KEIZER KARELSTRAAT

ADRIAEN BROUWERSTRAAT

PARKSTRAAT

EINDRIESKAAI

GASPAR HEUVICKSTRAAT

MARLBOROUGHLAAN

SCHELDE

MARGARETHA VAN PARMASTRAAT

PAUWEL VANDER SC HELDEN STRAAT

DIJKSTRAAT

SMALLENDAM

SCHELDE

MEER

S POORT

MEERSPO

ORT

MINDERBROEDERSTRAAT

DOORNIKSE HEERWEG DOORNIKSE HEERWEG

KERKK OUTER KERKKOUTE R

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 5

NZESTRAAT

KERKKOUTER

KERKKOUTER

DEINZESTRAAT

WORTEGEMSTRAAT

RUTTEMBURGSTRAAT

KORTRIJKSTRAAT

GENTSTRA AT

KOESTRAAT

BEVERESTRAAT

MARKTWEG

KOESTRAAT

LEENVOETWEG

KOESTRAAT

KOESTRAAT

KOESTRAAT

KOESTRAAT

HUTTEGEM

MEERSPOORT MEERSPOORT

M EE R SPOORT

DONK

N60 N60 N60 N60 N60 N60


SAMEN SCHOOL MAKEN

In de Bernardusscholen vinden wij het belangrijk om samen school te

maken, zodat onze scholen een veilige en ondersteunende leeromgeving

zijn voor élke leerling. Samen school maken, dat is zorgen voor een

vlotte overgang voor nieuwe leerlingen, doordachte ondersteuning en

een glasheldere communicatie. In wat volgt laten we onze toekomstige

leerlingen graag zien hoe wij dit binnen onze scholen waarmaken.

SAMEN STARTEN:

EEN VLOTTE OVERGANG VOOR ONZE EERSTEJAARS

Na de basisschool de sprong wagen naar het secundair onderwijs is

een spannende stap. Daarom begeleiden we je hier grondig bij. Je

voorbereiding start al op de basisschool. Misschien speelde je daar de

KDOOS-quiz en kreeg je al een beeld van hoe onze scholen werken. In

coronavrije tijden word je in het zesde leerjaar uitgenodigd voor KDOO of de

KennismakingsDagen met het Onderwijs in Oudenaarde. Deze dagen zitten

boordevol proeflessen, zodat je al eens een schooldag in het middelbaar kan

ervaren.

Uiteraard wil je nog bijkomende algemene informatie krijgen, bijvoorbeeld

over de waaier aan studierichtingen die onze scholen bieden. Dit en

nog zoveel meer kan je samen met je ouders te weten komen op onze

(digitale) opendeurdag. Ook voorzien we voor je ouders (digitale)

infoavonden waarin de directeurs van onze scholen antwoorden op al

hun vragen geven. De concrete data vind je op de laatste pagina van deze

brochure.

“Hoewel ik hier niemand kende op voorhand, voelde

ik me meteen thuis! Dankzij de sfeer in de klas kom ik

graag naar school. “

Manon

Wanneer 1 september nadert, weet je graag waar je aan toe bent. Je zal

duizend en één vragen hebben. Hoe zal mijn schooldag eruitzien? Waar

kan ik mijn boterhammen opeten? Kan ik een warme maaltijd krijgen? Bij

wie kan ik voor dit alles terecht? Deze en nog veel meer vragen worden

beantwoord tijdens de verkenningsdag voor eerstejaars op de laatste

vakantiedag. Je bent dan helemaal klaar om aan je schoolavontuur te

beginnen!

6 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


SAMEN ONDERSTEUNING

BIEDEN:

JE STAAT ER ALS LEERLING NIET

ALLEEN VOOR

Bij ons kom je in contact met personeelsleden

met verschillende taken, maar allemaal met

hetzelfde doel: ervoor zorgen dat je er niet alleen

voor staat.

Wanneer je ’s morgens de schoolpoort nadert,

word je verwelkomd door een ondersteuner.

Ondersteuners houden toezicht en zijn altijd

aanspreekbaar op de speelplaats. Voor school of

tijdens de speeltijd kan je voor administratieve

zaken zoals doktersbriefjes terecht bij de

ondersteuners van het leerlingensecretariaat. Je

wordt er met de glimlach geholpen.

WELZIJN

OUDERBETROKKENHEID

VERBONDEN

RUST

VERSTERKEND NIEUWE KANSEN

CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING

ZORG OP MAAT

ONDERSTEUNING

HERSTEL

BEGELEIDNGSTRAJECT

POSITIEF

LAAGDREMPELIG

OPEN DIALOOG

Samen met jou en je vakleerkrachten gaat de

leerlingenbegeleider op zoek naar het gepaste

traject op maat zodat je je beter kan voelen. Indien

nodig nemen we contact op met het CLB of

externe ondersteuners die je kunnen helpen met

je probleem.

BETROKKEN

INDIVIDUELE AANPAK

De bel gaat! Tijd om aan een lesdag te beginnen.

Onze leerkrachten zijn je eerste aanspreekpunt

en antwoorden op al je vragen. Eén van de

leerkrachten van een klas is aangeduid als

klassenleraar. Die vraagt regelmatig hoe je je

voelt in de klas. Als je een probleem ervaart, kan je

bij je klassenleraar terecht. Hij/zij is ook het eerste

aanspreekpunt voor je ouders.

Wanneer het nodig is, kan je langsgaan bij de

leerlingenbegeleiding in wat wij het “KOMPAS”

noemen. Als je even het noorden kwijt bent,

bieden onze leerlingenbegeleiders een luisterend

oor. Als je een extra zorgvraag hebt, bespreken we

samen hoe we je kunnen ondersteunen om alle

lessen op een goede manier te volgen.

Heb je extra hulp nodig bij het studeren? Je kan

in de eerste plaats terecht bij je leerkrachten. Als

dit niet volstaat, staan onze leercoaches klaar. Zij

analyseren samen met jou welke moeilijkheden

je ondervindt bij het studeren. Zo wordt een

concreet plan opgesteld om je studiemethode

verder te ontwikkelen.

Ook organiseren we persoonlijke, coachende

reflectiegesprekken tussen jou en je klassenleraar

over hoe je je voelt, je studiekeuze enz. Zo werken

we aan een hechte band.

Samengevat: ondersteuners, leraars,

klassenleraars, leerlingenbegeleiders, externe

ondersteuners, leercoaches en directies

overleggen doorheen het schooljaar intensief om

je de nodige ondersteuning op maat te bieden.

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 7


SAMEN IN VERBINDING BLIJVEN:

ONZE COMMUNICATIEKANALEN

Om samen school te maken is een vlotte communicatie belangrijk.

In eerste instantie zijn alle personeelsleden aanspreekbaar

tijdens de schooluren. Ze antwoorden met veel plezier op al je

vragen en zoeken samen naar een oplossing.

Indien je na de schooluren nog vragen hebt, maak je op onze

scholen gebruik van Smartschool. Een digitale schoolagenda met

al je toetsen en taken? De resultaten van je toetsen bekijken?

Je leerkracht een bericht sturen? Via Smartschool kan het allemaal.

Ook je ouders krijgen een account waarmee ze je leerproces

kunnen volgen en in verbinding staan met je leerkrachten.

Je ouders kunnen met je leerkrachten in gesprek gaan tijdens een

aantal vastgelegde oudercontacten. Uiteraard kunnen ze ook op

andere momenten een persoonlijk gesprek aanvragen met een

leerkracht, leerlingenbegeleider of directeur als dat nodig is.

Je kan altijd een mailtje sturen naar elk personeelslid:

voornaam.naam@bernardusscholen.be

Je bent natuurlijk graag op de hoogte van de avonturen die je

te wachten staan. Je vindt de uitstappen terug in de digitale

agenda en je krijgt regelmatig een update over alle activiteiten en

excursies. Zo ben je steeds goed voorbereid en geïnformeerd.

Je directeur bezorgt jou en je ouders op regelmatige basis een

nieuwsbrief met een zicht op het reilen en zeilen op onze scholen.

We bieden ook een blik achter de schermen door interviews met

personeelsleden.

Via onze websites en sociale media (Facebook, Instagram …)

kan je onze scholen digitaal volgen.

8 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


A

B

C

D

E

F

G

VAN ‘ACCENTWERKING TOT ZORG

IN HET GROEN: HET ABC VAN DE

BERNARDUSSCHOLEN

‘ACCENTWERKING

Ook hoogbegaafde jongeren verdienen de mogelijkheid om hun talent verder te ontwikkelen. Dat proberen

we door in te spelen op hun leerhonger om zo hun motivatie op peil te houden, aandacht te hebben voor

niet-verworven studievaardigheden en te leren omgaan met faalangst. In het Bernarduscollege neemt de

werkgroep ‘Accentwerking dit op zich.

BERNARDUS

De Bernardusscholen zijn vernoemd naar Bernardus van Clairvaux, een fascinerende leraar-abt uit het begin

van de twaalfde eeuw. Zijn onderwijsvisie blijft hedendaags. Zo maken we op basis van zijn inzichten werk

van kennis en kunde (= Bekwaam), sociale vaardigheden (= Betrokken) en persoonsvorming (= Bezield).

COLLEGA

Colligere is Latijn voor verzamelen, verbinden. Bij ons betekent het woord collega vooral iemand die zich

verbonden voelt met de school, met de leerlingen en met het korps. Door vakgroepwerking, een uitgebreid

nascholingsaanbod, pedagogische studiedagen en andere activiteiten zetten we immers hard in op

groepsgeest. Zo staat er elke dag een topteam voor onze leerlingen klaar!

ETALAGE

DIVERSITEIT

In de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) ontvangen we

jongeren vanuit de hele wereld. Gedurende minimum één schooljaar leren

deze jongeren zo veel mogelijk Nederlands en maken we hen wegwijs in hun

nieuwe omgeving.

De leerlingen van het zevende jaar Winkelbeheer en etalage tonen maandelijks hun creatieve kunsten.

Bekijk onze etalage in Hoogstraat 24 in Oudenaarde en breng een bezoekje aan de leeronderneming van de

studierichting Verkoop.

FIETSENPARK

Waar het kan, gebruiken we graag de fiets. Ons fietsenpark maakt

dat leerlingen altijd een fiets van de school kunnen gebruiken. Zo is

het bijvoorbeeld niet nodig met je eigen fiets naar school te komen

voor de LO-lessen die buiten de school plaatsvinden. Wanneer

we fietsen, gebruiken we altijd een fluohesje. Nieuwe leerlingen

krijgen er eentje gratis.

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 9


GGEZONDHEID

Met het hele team werken we samen met externen een gezondheidsbeleid uit. We besteden aandacht

aan thema’s als voeding en beweging, alcohol, drugs en seksuele voorlichting. Ook zaken als milieu en

verkeersveiligheid, veerkracht en mentaal welbevinden komen via gerichte acties aan bod.

H

HOOGSTRAAT

De Hoogstraat is dé schoolstraat in Oudenaarde! We hebben drie

toegangspoorten. Voor leerlingen die kiezen voor het Bernarduscollege is

dat Hoogstraat 30.

I

INLEEFSESSIES

Leerlingen die kiezen voor het Bernardustechnicum kunnen in de eerste

graag terecht in Hoogstraat 20, vanaf de tweede graad in Hoogstraat 10.

J

Onze leerkrachten volgen inleefsessies, georganiseerd door de leerlingenbegeleiding, om te ervaren hoe

het is om bv. een leer- of ontwikkelingsstoornis te hebben of een ex-OKAN leerling te zijn. Zo kunnen we

onze zorgmaatregelen bijstellen.

JEUGDOPBOUWWERK

KDe Bernardusscholen werken samen met de jeugdopbouwwerker van ‘Uit De Marge’ om een brug te slaan

naar jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

KLASSIEKE TALEN

Klassieke talen, dode talen? Niet bij ons op school. Zowat de helft van onze

eerstes start in Latijn en heel wat onder hen groeien door naar de derde graad,

Lwaar ze Latijn of Grieks kunnen combineren met wetenschappen, wiskunde of

zelfs wetenschappen-wiskunde. Onze afdeling Grieks is één van de grootste

van Vlaanderen.

LENTEWIEBELS

MHet Bernarduscollege en Bernardusdriesprong werken jaarlijks de tweedaagse activiteit ‘Lentewiebels’ uit.

Tijdens deze dag gaan onze leerlingen op stap met mensen met een beperking en nemen ze deel aan tal

van activiteiten. Ook in het domein ‘Sport’ en ‘Maatschappij en welzijn’ komen leerlingen in contact met

verschillende doelgroepen en verruimen zo hun leefwereld.

MOS

NAlle Bernardusscholen zetten met werkgroepen MOS of ‘Milieu Op School’ sterk in op duurzaamheid. Zo

zijn de nieuwe gebouwen klimaatneutraal en worden begrippen zoals duurzaamheid, milieu, recycleren …

tijdens de verschillende lessen geïntegreerd.

10 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


O

P

NASCHOOLSE STUDIE

Het is mogelijk om na de schooluren op school te studeren.

Het gebruik van onze studiezalen is gratis. Tijdens de

avondstudie in Bernarduscollege en Bernardustechnicum is er

toezicht voorzien tot 17.30 uur (behalve op woensdagmiddag

en vrijdag tot 17 uur).

Q

R

S

T

U

OLYMPIADES

Accent op elk talent, ook voor wie wil uitblinken in zijn favoriete vakken. Van moderne en klassieke

talen, over wetenschappen tot wiskunde: we geven onze leerlingen alle kansen om deel te nemen aan

wedstrijden als Olympiades en Kangoeroe.

PORTAALWERKING

Onze portaalleerkrachten gaan met veel enthousiasme aan de slag met leerlingen met een andere thuistaal

of een andere culturele achtergrond, zodat ook zij zich op onze school helemaal thuis kunnen voelen. Het

Nederlands als voertaal voor de verschillende onderwijsvakken is voor deze doelgroep niet altijd makkelijk.

Daarom kunnen de portaalleerlingen zelf aangeven waar ze tegenaan lopen en vooral: wat hen kan helpen om

ervoor te zorgen dat taal geen struikelblok, maar een toegangspoort wordt.

QUIZ-VRAGEN

In ‘normale’ tijden vinden voor leerlingen van het zesde

jaar van de basisschool KDOO-lessen plaats. KDOO staat

voor Kennismakingsdagen Onderwijs Oudenaarde. In de

coronaperiode werkten we KDOOS uit, een doos boordevol

quizvragen om spelenderwijs de visie en de werking van onze

scholen te ontdekken.

REFLECTIEGESPREKKEN

Als Rode Neuzen Scholen vinden wij het mentaal welbevinden van onze leerlingen enorm belangrijk. Wij

zetten hier dan ook dikwijls op in. Tijdens de reflectiegesprekken bijvoorbeeld. Het is het ideale moment om

de onderlinge band te versterken en naar onze leerlingen te luisteren: hoe doen ze het op school? Hoe gaat

het thuis? Waar zijn ze mee bezig? Geen onderwerp is taboe. Bovendien verwerven onze leerlingen op die

manier inzichten in hun eigen mogelijkheden en valkuilen. Op het einde van het gesprek wordt besproken

hoe wij als school kunnen helpen.

V

SCHOLEN OP MAAT

Bernardusdriesprong, Bernardusokan en Bernardusvija geven

opleidingstrajecten op maat: invulling, kwalificatie en oriëntering

volgens de interesses, de capaciteiten en het tempo van de

individuele leerling.

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 11


U

V

X

Y

Z

TECHNOLOGIE

De Bernardusscholen investeren sterk in innovatie en technologie. Dat

doen we zowel in infrastructuur als in leermiddelen. Ook bereiden we

ons voor op een project ‘Bring Your Own Device’ waarbij alle leerlingen

een laptop meebrengen naar school. Zo willen we al onze leerlingen de

nodige digitale vaardigheden bijbrengen.

UNIVERSITEIT

De Bernardusscholen onderhouden goede contacten met het hoger onderwijs en laten zich vaak door hen

begeleiden. Zo is onze dagelijkse werking geïnspireerd op de motivatietheorie van Maarten Vansteenkiste,

professor aan de universiteit in Gent. Zijn ABC-theorie stelt dat drie vitamines elke mens doen groeien:

Autonomie, Betrokkenheid en Competentie. Die linken we graag aan onze drie B’s: Bekwaam, Betrokken, Bezield.

VERANTWOORDELIJKHEID

… nemen en groeien naar zelfstandigheid, is de eerste zin van de missie van de Bernardusscholen. We

stimuleren het zelfinzicht en de verantwoordelijkheidszin van onze leerlingen omdat we ervan overtuigd zijn dat

het de beste manier is om jongeren actief aan te zetten tot het opnemen van een maatschappelijk relevante en

waardige rol.

WELBEVINDEN

Naast een theoretische of praktische vorming focussen we in alle Bernardusscholen op het welbevinden van

de leerlingen. Zich gelukkig voelen is een belangrijke voorwaarde om vooruitgang te maken. Zo willen we niet

alleen werken aan een Week tegen pesten maar aan een Leven zonder pesten.

XIUGRAAG!

XIU vzw is een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor meer verkeersveiligheid bij jongeren. Al enkele jaren zijn

de Bernardusscholen ook XIUscholen. Wat wil zeggen dat wij sterk inzetten op de zichtbaarheid van onze

leerlingen in het verkeer: we delen fluohesjes uit, er wordt een #dagvandemobiliteit georganiseerd en enkele

keren per jaar trakteren wij de meest zichtbare leerlingen met een prijs. Zo vergroten wij samen met XIU het

maatschappelijk draagvlak voor het dragen van fluo- en retroreflecterend materiaal.

YOGHURT EN ZO VEEL MEER

Op school bieden we in onze refters / resto’s een warme en gevarieerde

maaltijd aan. Er zijn ook broodjes en gezonde desserts te verkrijgen. Vooraf

bestellen is noodzakelijk. De betalingen gebeuren digitaal.

ZORG IN ’T GROEN

Wanneer leerlingen het door omstandigheden moeilijk krijgen om de lessen te volgen, bieden we hen tijdelijk

de noodzakelijke rust in een alternatief ‘Zorg in ’t groen’-traject op onze schoolhoeve Axelwalle. Onder ervaren

begeleiding en in dialoog met de leerkrachten gaan ze aan de slag in dierenzorg, groenprojecten,

crea-activiteiten en lichaamsbeweging. Alles op maat, aansluitend bij de interesse van de leerling.

12 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


DE EERSTE GRAAD VAN DE BERNARDUSSCHOLEN

Op twee aaneengrenzende scholen verwelkomen

we jongens en meisjes die de lagere school

verlaten. Jongeren van 12 tot 14 jaar krijgen bij ons

alle kansen om een brede vorming te verwerven.

• De leerlingen van de eerste graad van

het Bernarduscollege hebben een eigen

middagpauze, gescheiden van de leerlingen van

de tweede en derde graad.

• Het Bernarduscollege (Hoogstraat 30)

vertrekt vanuit een zuiver theoretische

invalshoek en bereidt voor op een

kennisgerichte studiekeuze.

• De aanpak in het Bernardustechnicum

(Hoogstraat 20) is gevarieerd: je vindt er

zowel theoretische, technisch-theoretische als

praktische studierichtingen.

• De leerlingen van de eerste graad van het

Bernardustechnicum hebben een eigen school

in Hoogstraat 20. De leerlingen van de tweede

en derde graad van het Bernardustechnicum

volgen de lessen in Hoogstraat 10.

We volgen alle leerlingen persoonlijk op in kleine

klasgroepen. Samen met de ouders en de leerling

zoeken wij uit waarin ze sterk zijn.

Voor alle leerlingen van de eerste graad

creëren we een eigen kader, met eigen

directie, leerkrachten, lokalen, speelplaatsen en

dagindeling.

We leren hen een goede studiehouding

en -methode aan. We geven inzicht in alle

studierichtingen van de hogere jaren. We

begeleiden de jongeren bij het maken van een

persoonlijke keuze, met accent op élk talent.

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 13


OVERZICHT VAN DE STUDIERICHTINGEN

• We bieden onze eerste graad aan in twee aaneengrenzende scholen:

het Bernarduscollege (Hoogstraat 30) en het Bernardustechnicum (Hoogstraat 20).

• We delen onze richtingen op in drie beheersingsniveaus, van theoretisch tot praktisch

• De theoretische studierichtingen van het Bernarduscollege bereiden voor op de

‘domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen’, die je terugvindt op pagina 17 in deze brochure.

• De theoretische studierichting van het Bernardustechnicum, nl. STEM-wetenschappen,

bereidt voor op de doorstroomrichtingen van Bernardustechnicum (zie pagina 23-24).

• De technisch-theoretische studierichtingen van het Bernardustechnicum bereiden voor op

een ruim aanbod richtingen, beschreven op pagina 23-24 van deze brochure

(zie zowel de dubbele finaliteit als de doorstroomfinaliteit).

• De praktische studierichtingen van het Bernardustechnicum bereiden voor op de

‘arbeidsmarktgerichte’ opleidingen, beschreven op pagina 21-22 van deze brochure.

A-STROOM A-STROOM B-STROOM

THEORETISCH

TECHNISCH -

THEORETISCH

PRAKTISCH

1 A

keuzepakket

2 A

basisoptie

1 A keuzepakket

2 A basisoptie

1 B keuzepakket

2 B basisoptie

Klassieke talen:

Latijn

Klassieke talen:

Grieks-Latijn

Klassieke talen:

Latijn

Moderne talen en

wetenschappen

Economie en

organisatie

Maatschappij

en welzijn

Economie en organisatie +

Maatschappij en welzijn

Sport

STEM-wetenschappen

STEM-technieken:

Agro- en biotechnieken

STEM-technieken:

Bouw- en houttechnieken +

Mechanica-elektriciteit

STEM-technieken:

Land- en tuinbouw

STEM-technieken:

Elektriciteit + Mechanica +

Hout en bouw

CONTACTGEGEVENS

Bernarduscollege, eerste graad

Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde

Tel: 055 33 46 70 - info@bernarduscollege.be

www.bernarduscollege.be

facebook.com/bernarduscollege.oudenaarde

instagram.com/bernarduscollege

CONTACTGEGEVENS

Bernardustechnicum, eerste graad

Hoogstraat 20, 9700 Oudenaarde

Tel: 055 33 46 80

info@bernardustechnicum.be

www.bernardustechnicum.be

facebook.com/bernardustechnicum

instagram.com/bernardustechnicum

14 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


LESSENTABEL VAN HET EERSTE JAAR

1 STE JAAR A

THEORETISCH

1 STE jaar A

TECHNISCH-THEORETISCH

1 STE jaar B

PRAKTISCH

LATIJN

MODERNE TALEN EN

WETENSCHAPPEN

STEM-

WETENSCHAPPEN

ECONOMIE EN

ORGANISATIE

MAATSCHAPPIJ

EN WELZIJN

SPORT

STEM-TECHNIEKEN:

AGRO- EN

BIOTECHNIEKEN

STEM-TECHNIEKEN:

BOUW- EN

HOUTTECHNIEKEN +

MECHANICA-

ELEKTRICITEIT

ECONOMIE EN

ORGANISATIE +

MAATSCHAPPIJ

EN WELZIJN

STEM-TECHNIEKEN:

ELEKTRICITEIT +

MECHANICA + HOUT

EN BOUW

STEM-TECHNIEKEN:

LAND- EN

TUINBOUW

Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 - - -

Beeld 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Engels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ALGEMENE VORMING

KEUZE-UREN ACCENT

Frans 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2

Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Maatschappelijke vorming - - - - - - - - 3 3 3

Mens & samenleving 2 2 2 2 2 2 2 2 - - -

Muziek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Natuur en ruimte - - - - - - - - 3 3 3

Natuurwetenschappen 2 2 2 2 2 2 2 2 - - -

Nederlands 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Techniek 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

Wiskunde 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

ICT+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LLB: Leren, leven en beleven * 1 * * * * * * * * *

Agro - - - - - - 2 - - - -

Biologie - - - - - 2 2 - - - -

Bouw - - - - - - - - - 1 -

Economie en organisatie - - - 2 - - - - 2 - -

Elektriciteit - - - - - - - 1 - 1 -

Elektromechanica - - - - - - - 1 - - -

Hout - - - - - - - 1 - 1 -

Landbouw - - - - - - - - - - 2

Latijn 4 - - - - - - - - - -

Maatschappij en welzijn - - - - 2 - - - 2 - -

Mechanica - - - - - - - 1 - 1 -

Sport - - - - - 2 - - - - -

STEM - - 3 - - - - - - - -

Tuinbouw - - - - - - - - - - 2

Voeding-verzorging - - - - 2 - - - - - -

* = deze richtingen krijgen LLB in projectvorm.

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 15


ONZE SCHOLEN

HOOGSTRAAT 30, 9700 OUDENAARDE - Tel: 055 33 46 70

info@bernarduscollege.be - www.bernarduscollege.be

facebook.com/bernarduscollege.oudenaarde instagram.com/bernarduscollege

“Leerkrachten helpen je het juiste pad te kiezen.”

Julie, leerlinge

“In het Kompas ben je altijd welkom met je grote en kleine zorgen.”

Branco, leerlingenbegeleider

“Tijdens de proefwerkperiode merkte ik op dat mijn zoon begeleid werd om zijn eigen

studieplanning te maken. Dit resulteerde in een prachtig resultaat.”

Véronique, mama van een eerstejaar

16 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


Het Bernarduscollege biedt sterk-theoretische

studierichtingen aan die ‘domeinoverschrijdende

doorstroomrichtingen’ worden genoemd.

Dit houdt in dat ze breed voorbereiden op

een bachelor- of masteropleiding in het hoger

onderwijs / universiteit. Kritisch denken,

creativiteit en verantwoordelijkheidszin vormen

de rode draad doorheen onze brede vorming.

Hieronder vind je de studierichtingen die met de

onderwijshervorming vanaf september 2021 in

het derde jaar ingericht worden.

2 DE GRAAD 3 DE GRAAD

Economische wetenschappen

Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn

Grieks-wiskunde

Humane wetenschappen

Latijn

Humane wetenschappen

Latijn-moderne talen

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Moderne talen (NIEUW)

Moderne talen (NIEUW)

Moderne talen-wetenschappen

Natuurwetenschappen

Wetenschappen-wiskunde

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 17


IN DE KIJKER

CLIL

Sinds september 2017 biedt het Bernarduscollege

CLIL-lessen aan. CLIL staat voor ‘Content and

Language Integrated Learning’, wat betekent

dat niet-taalvakken in een andere taal worden

gegeven.

Dankzij deze nieuwe methodiek ontdekken de

jongeren de taal op een andere manier zonder

dat het vak zelf aan kwaliteit moet inboeten. Niet

alleen hun woordenschat wordt uitgebreid, ook

krijgen ze meer kansen om de taal te spreken, te

beluisteren, te lezen.

Momenteel bieden wij in het tweede jaar

geschiedenis en aardrijkskunde, geschiedenis in

het derde jaar én in het vierde jaar godsdienst aan

in het Engels.

BC PROJECTS

Leerlingen laten van zich horen op onze school. De

leerlingenraad vond zichzelf opnieuw uit en doopte

zich om tot BC Projects.

Hun doel? Leerlingen uit verschillende klassen

en jaren samenbrengen om allerlei projecten uit

te werken. Debatten of internationale projecten,

optredens op 1 september, een film op groot

scherm na de schooluren of een jaarboek voor

de afzwaaiende zesdejaars? Reken maar dat BC

Projects erachter zit!

INTERNATIONALISERING

MISSIE

“Niet alleen het leren maar ook het leven staat centraal. Daarom kijken we over

de grenzen van ons vak en over de muren van de school, om de ruimere wereld te

ontdekken.”

Onze school heeft op basis van haar Europese projecten het hoogste EPAS-label

gekregen. We zijn een ‘Europees Parlement AmbassadeurSchool’ (= EPAS) op

expertniveau. Dat biedt onze leerlingen heel wat extra kansen op Europees vlak.

Elke leerling

gaat op

uitwisseling

Nadruk

op Europa

in de lessen

Aanbod individuele

leerlingenmobiliteit

Deelname aan

internationale

evenementen en

nascholingen

18 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


“De uitwisseling naar Polen en de eindejaarsreis naar Barcelona

waren zeker toppers die ik nooit zal vergeten.” Oud-leerlinge Febe

ZWEDEN

DK

LETLAND

NL

DUITSLAND

POLEN

FRANKRIJK

TSJECHIË

HONGARIJE

ROEMENIË

PORTUGAL

SPANJE

ITALIË

BULGARIJE

TURKIJE

= PARTNERLANDEN

UITBOUWEN VAN EEN

DUURZAME SCHOLENBAND

RWANDA

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 19


IN DE KIJKER

BLUEBERRY HILL

Voor het eerste jaar organiseren we begin

september een sportdag waar de teamgeest

centraal staat. Zo werken we aan een goede

klassfeer.

ROMEINS KOKEN

In de lessen Latijn brengen we de Romeinse

manier van koken in de praktijk.

L

EXCURSIE AARDRIJKSKUNDE

We maken een fikse wandeling richting Leupegem

waarbij we ons leren oriënteren met kaart en

kompas.

KERSTONTBIJT

De opbrengst van ons kerstontbijt is bestemd voor

de kansarmen in Oudenaarde zodat ook zij kunnen

genieten van echte feestdagen.

STUDIEREIS BRUSSEL

We wandelen jaarlijks dwars door onze bruisende

hoofdstad Brussel en werpen een blik achter de

schermen van de openbare radio en televisie.

MIDDAGPAUZE

Tijdens de

middagpauze vinden

tal van activiteiten

plaats: sport,

gezelschapsspellen,

strips lezen

en tekenen,

kaarten, Kubbs,

schaken, creatieve

sessies ...

SPORT

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Onze

jaarlijkse cross en atletiekdag behoren tot de

traditie van het Bernarduscollege.

20 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


APTOPPROJECT

Vanaf 1 september 2022 streven we ernaar dat alle leerlingen in het Bernarduscollege en

het Bernardustechnicum over een laptop beschikken.

WAAROM ZETTEN WE IN OP DIT

LAPTOPPROJECT?

• In elk vak maken we werk van ICT-vaardigheden en ICT-kennis.

Sinds de onderwijshervorming bestaat er een leerplan ICT dat

we over verschillende vakken heen realiseren.

• We willen met de Bernardusscholen inzetten op hedendaags

en sterk onderwijs. Digitale toestellen zijn hierbij niet weg

te denken. Op deze manier willen we onze leerlingen ook

voorbereiden op hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

• We willen inzetten op differentiatie en andere werkwijzen die

een pedagogische meerwaarde bieden.

PRAKTISCH?

• Leerlingen in de eerste graad kunnen een toestel huren van de

school. Vanaf het derde jaar kan je op een voordelige manier een

laptop kopen via de school.

• We ondersteunen leerlingen in het gebruik van hun laptop.

Meer weten, surf dan naar:

https://byod.bernardusscholen.be

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 21


ONZE SCHOLEN

HOOGSTRAAT 10, 9700 OUDENAARDE - Tel: 055 23 22 10

info@bernardustechnicum.be - www.bernardustechnicum.be

facebook.com/bernardustechnicum instagram.com/bernardustechnicum

“Mijn school is cool, omdat de praktijklessen leuk zijn en we veel bijleren.”

Noah, leerling

“Samen met onze leerkrachten zijn we fier op onze brede basiszorg. We gaan ervan uit dat

maatregelen die goed zijn voor leerlingen die het wat moeilijker hebben, ook goed zijn voor

de andere leerlingen.”

Matthias, leerlingenbegeleider

“Margot kan steeds bij haar leerkrachten terecht. Ze hebben veel geduld.

Ze helpen haar niet alleen op school maar zelfs erbuiten.”

Marjan, moeder van Margot

22 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


Het Bernardustechnicum is uniek door zijn rijk aanbod. Het bundelt in ZES DOMEINEN een

indrukwekkend geheel van richtingen met voor elk wat wils. Omdat het voorbereidt op DRIE

FINALITEITEN onderscheiden we in het overzichtsschema (pagina 26) drie types van onderwijs.

Land- en

tuinbouw

Sport

• Studierichtingen die jou voorbereiden op het

hoger onderwijs (master of professionele

bachelor) behoren tot de finaliteit doorstroom.

Je algemene vakken worden aangevuld met een

aantal specifieke lesuren, eigen aan je domein en

richting.

Economie en

organisatie

STEM

Maatschappij

en welzijn

Taal en

cultuur

• Studierichtingen die voorbereiden op het hoger

onderwijs (professionele bachelor) én op de

arbeidsmarkt, hebben de dubbele finaliteit. Je

kan na het zesde jaar verder studeren of ervoor

kiezen te gaan werken. Je krijgt naast algemene

ook technische en praktische vakken, eigen aan je

domein en richting.

BERNARDUSTECHNICUM

• Studierichtingen die jou tot een vakman opleiden

en gericht zijn op tewerkstelling na het secundair

onderwijs, behoren tot de finaliteit arbeidsmarkt.

Je kan er ook voor kiezen om na het zesde jaar een

specialisatiejaar te volgen.

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 23


DOMEIN

FINALITEIT

DOORSTROOM

DUBBELE FINALITEIT:

DOORSTROOM EN ARBEIDSMARKT

FINALITEIT

ARBEIDSMARKT

TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD

Economie en

organisatie

Bedrijf en organisatie Bedrijfsorganisatie Organisatie en logistiek

Onthaal, organisatie en

sales

Land- en

tuinbouw

Plant-, dier- en

milieutechnieken

Agrotechnieken dier

Agrotechnieken plant

Plant, dier en milieu

Dier en milieu

Plant en milieu

Maatschappij

en welzijn

Maatschappij- en

welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn

(NIEUW)

Gezondheidszorg

(NIEUW)

Opvoeding en begeleiding

(ONDER VOORBEHOUD)

Zorg en welzijn

Basiszorg en

ondersteuning

Sport Sportwetenschappen* (ASO) Sportwetenschappen** (ASO) Sport Sportbegeleiding

Beweging en sport

(ONDER VOORBEHOUD)

STEM

Biotechnische

wetenschappen

Technologische

wetenschappen

Biotechnologische

en chemische

wetenschappen**

Mechatronica**

Technologische

wetenschappen en

engineering**

Elektrotechnieken

Houttechnieken

Mechanische technieken

Elektrotechnieken

Houttechnieken

Mechanische

vormgevingstechnieken

Bouw

Elektriciteit

Hout

Binnenschrijnwerk

en interieur

Ruwbouw duaal

Sanitaire en

verwarmingsinstallaties

Taal en cultuur Taal en communicatie Taal en communicatie

* = wie sportwetenschappen kiest in het derde jaar, heeft bij voorkeur in de eerste graad een studierichting gevolgd in het Bernarduscollege.

** = deze studierichtingen bereiden (ook) voor op een academische bachelor/master.

24 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


BUITENLANDSE STAGES

EN UITWISSELINGEN

De leefwereld van jongeren zal in de toekomst

meer en meer internationaal georiënteerd

zijn. Daarom kijken we graag geregeld over de

grenzen van ons vak en over de muren van de

school heen.

IN DE KIJKER

We hebben een lange traditie van buitenlandse

stages en uitwisselingen en zetten elk jaar in op

projecten van Erasmus+.

De leerlingen van het domein Sport reizen in het

vierde en zesde jaar naar de Franse Alpen om hun

sportieve vaardigheden verder aan te scherpen.

Ook onze leerlingen Land- en tuinbouw gaan in de

derde graad op bedrijfsbezoek in onze buurlanden.

De leerlingen van het domein Maatschappij en

welzijn reizen met hun collega’s van het domein

Economie en organisatie naar Toscane om daar

de culturele rijkdom van deze streek te gaan

verkennen.

Voor het 6e jaar Biotechnische wetenschappen

en Techniek-wetenschappen worden jaarlijks

meerdaagse stages georganiseerd in diverse

landen. De intense periode van samenleven zorgt

bij de leerlingen voor een onuitwisbare positieve

ervaring.

Het project FinGerBel liet leerlingen van

Elektromechanica, Elektriciteit-elektronica,

Mechanica, Industriële wetenschappen gedurende

2 schooljaren praktijkervaring uitwisselen met

scholen uit Finland en Duitsland.

DUAAL LEREN

Leren op school of in een centrum én op de

werkvloer, dat is duaal leren. Zo ontwikkel je

competenties die in de toekomst goed van pas

komen in je zoektocht naar een job. Wie weet kan

je later zelfs aan de slag bij de onderneming waar

je je opleiding volgt. Je combineert 16 uur les met

22 uur praktijk op de werkvloer. Op die manier krijg

je een praktische opleiding en leer je het werkveld

van binnenuit kennen.

Toch liever verder studeren? Dat kan natuurlijk ook.

Dan heb je alvast wat praktijkervaring op zak!

Bernardustechnicum biedt naast opleidingen

binnen het traject duaal leren ook een waaier aan

7de jaren beroepssecundair onderwijs aan.

DOMEIN DUAAL 7 DE JAAR

Maatschappij en welzijn Verzorgende / zorgkundige Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Kinderbegeleider

Kinderzorg

STEM Dakwerker Verwarmingsinstallaties

Vloerder-tegelzetter

Interieurinrichting

Ruwbouw (3de graad)

Land- en tuinbouw

Veehouderij en landbouwteelten

Tuinaanleg en -onderhoud

Economie en organisatie

Winkelbeheer en etalage

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 25


IN DE KIJKER

ONZE TROEF: EEN ENORM AANBOD

BINNEN VERSCHILLENDE DOMEINEN

SPORT

Ben je sociaal en sportief aangelegd? Heb je interesse

in wetenschappen in het algemeen en sport in het

bijzonder? Spreekt lichaamsbeweging en gezondheid je

aan? Dan kan sport jouw keuze worden.

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Hou je van mensen? Wil je meer weten over het welzijn

van de mens? En hoe je voor hen zorgt? In dit domein

leer je alles over de ontwikkeling en de zorg voor

mensen. Je hebt contact met kinderen, ouderen en

personen met een beperking tijdens een stage.

LAND- EN TUINBOUW

Wil je leren in de natuur, over de natuur? Dan biedt

dit domein voor elk wat wils. We starten algemeen in

de tweede graad en laten je de wereld ontdekken van

plant, dier en milieu. In de derde graad maak je een

concrete keuze.

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Ben je administratief of commercieel aangelegd? Heb

je aanleg voor talen en hou je van informatica? Kan je

leidinggeven of goed samenwerken? Je komt in contact

met het bedrijfsleven door het opstarten van een eigen

leeronderneming, projecten en stages.

STEM

Zowel in STEM-wetenschapen als STEM-technieken

komen uiteenlopende talenten tot ontplooiing. Je vindt

er zowel sterk theoretische, technische als praktische

richtingen en dit in tal van sectoren als wetenschappen,

hout, bouw, metaal en elektriciteit.

TAAL EN CULTUUR

Hou je van taal? Wil je jouw communicatievaardigheden

verder ontwikkelen? Ben je sociaal en vlot met

woorden? Ben je geboeid door kunst en cultuur? Dan is

dit domein jouw uitverkoren studieterrein!

26 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


IN DE KIJKER

ONZE TROEF:

ATTRACTIEVE EXTERNE CAMPUSSEN

CAMPUS AXELWALLE

Axelwalle is onze schoolhoeve waar de leerlingen uit

de afdeling landbouw zowel praktijk- als theorielessen

volgen. De hoeve is gericht op hedendaagse akkerbouw

(40 ha) en melkveehouderij. Leerlingen staan er in voor

het verzorgen van kleinvee en krijgen ook de kans om

te werken met landbouwmachines.

CAMPUS GELUKSTEDE

Campus Gelukstede, op wandelafstand van het

station, beschikt over gloednieuwe gebouwen voor

wetenschappen en techniek. Leerlingen van alle

onderwijsvormen kunnen er tijdens hun lessen gebruik

maken van de modernste apparatuur.

CAMPUS GROENHOF

Sporthal Groenhof is een nieuwe, multifunctionele

sportzaal die alle Bernardusscholen kunnen gebruiken.

Na de lessen stellen we de zaal ter beschikking van

sportclubs via de stad Oudenaarde.

CAMPUS KRUISEM

In de gemeente Kruisem kunnen onze leerlingen van

de sportafdeling terecht voor hun lessen praktijk.

We maken er gebruik van een indrukwekkende

sportinfrastructuur: sportzaal, fitnessruimte,

danszaal, in- en outdoor tennisvelden, Finse piste,

voetbalterreinen …

CAMPUS TIVOLI

Tivoli is ons tuinbouwcentrum van 6 hectare met ruimte

voor groenten- en fruitteelt, serreteelten en tuinaanleg.

We baten er ook een lokale fruit- en groentewinkel uit.

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 27


ONZE SCHOLEN

TER EECKEN 6, 9700 OUDENAARDE

Tel: 055 33 09 62

info@bernardusvija.be

www.bernardusvija.be

www.facebook.com/VIJA9700

“De combinatie van twee dagen opleiding op

school met drie dagen werken in een bedrijf

zorgt voor de ideale voorbereiding op een job.”

Emma - leerlinge

“Het is fijn als iemand gewoon tegen je zegt:

gaat het nog wel? Let goed op jezelf en als

je ons nodig hebt, zijn we er voor jou.”

Bryan, leerling

DUAAL LEREN EN

LEREN EN WERKEN

2 DAGEN SCHOOL EN 3 DAGEN

WERKEN

Je volgt op school 15 uren les per week. Daarnaast

ga je werken of volg je een project waar je aan je

arbeidsrijpheid kan werken. Dit noemen we het

voltijds engagement. In het totaal moet je minstens

28 uren per week actief zijn.

GELIJKWAARDIGE

GETUIGSCHRIFTEN

Wij volgen dezelfde leerplannen als in het voltijds

onderwijs. Daarom reiken we een gelijkwaardig

studiegetuigschrift en diploma uit. Zo kan je na

het behalen van het diploma ook toegang krijgen

tot verder studeren en je voor dezelfde openbare

examens inschrijven.

Als je de vaardigheden voldoende onder de knie

hebt, reikt het centrum jou een beroepskwalificatie

uit. Dit is een bewijs van beroepsbekwaamheid en

wordt door de bedrijfssectoren erkend.

28 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


ALGEMENE VORMING:

7 LESUREN PER WEEK

Je volgt 7 lesuren PAV (project algemene vakken)

per week. Op basis van de vooropleiding zal je het

programma van de 2de graad beroepssecundair

onderwijs, van de 3de graad beroepssecundair

onderwijs of van het diploma secundair onderwijs

volgen.

PRAKTIJKOPLEIDING:

8 LESUREN PER WEEK

Je volgt 8 lesuren BGV (beroepsgerichte vorming)

per week. Ons centrum biedt duale opleidingen en

opleidingen Leren en Werken aan in 7 sectoren:

bouw, handel & administratie, horeca, hout,

metaal & kunststoffen, logistiek, tuinbouw en

personenzorg.

IN DE KIJKER

YOUTHSTART

Youthstart is een programma van 8 weken voor

onze afstuderende leerlingen. Onder leiding

van professionals gaan jongeren in dialoog met

de nodige instanties om een eigen ‘fictieve’

onderneming uit de grond te stampen. Hierbij

wordt hun ondernemerschap aangesproken en

ontwikkeld. Wie weet, groeit jouw idee later uit tot

een echte zaak!

Binnen iedere sector worden verschillende

beroepsopleidingen aangeboden. Het programma

van een beroepsopleiding bestaat uit een reeks van

vaardigheden die de jongeren via het uitvoeren van

opdrachten inoefenen. De opleidingsprogramma’s

worden samengesteld in samenwerking met de

sectororganisaties.

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 29


ONZE SCHOLEN

VLAANDERENSTRAAT 6, 9700 OUDENAARDE

Tel: 055 30 19 99

info@bernardusdriesprong.be

http://www.bernardusdriesprong.be

facebook.com/bernardusdriesprong

“We hebben plezante,

geduldige en lieve

leerkrachten.”

Kenza

“De school is niet zo

heel groot, dat geeft

mij een veilig gevoel.“

Wout

OPLEIDINGSVORM 1 (OV1)

ZO ZELFSTANDIG MOGELIJK WORDEN

WIE

Jongeren met een matige tot ernstige

verstandelijke beperking en jongeren die door hun

autismespectrumstoornis ernstige beperkingen in

hun maatschappelijk functioneren ondervinden.

DOEL

Jongeren de nodige zelfredzaamheid bijbrengen

zodat ze een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen

leiden.

OPLEIDINGEN

Op basis van het toekomstperspectief van

de jongere organiseert onze school drie

opleidingsvormen. Iedere opleidingsvorm heeft

een eigen werking en eigen doelstellingen. Ook de

lokalen, de teams en de afspraken verschillen voor

elke vorm.

INHOUD VAN DE LESSEN

Ons team van leerkrachten en therapeuten bouwt

samen met de jongere en in nauw overleg met

ouders en het netwerk aan een persoonlijk traject.

Daarbij vertrekken we vanuit de mogelijkheden,

interesses en talenten van de jongere. Zichzelf

kunnen behelpen, werken aan zelfvertrouwen en

geloof in eigen kunnen en met elkaar leren omgaan

staan centraal.

We tekenen een toekomstplan uit naar een

beschermd of begeleid leefmilieu. Door samen met

de jongeren te werken aan een positief realistisch

zelfbeeld geven we hen de kans om een eigen

identiteit te ontwikkelen waardoor ze kunnen

uitgroeien tot zelfbewuste en gelukkige mensen.

30 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


OPLEIDINGSVORM 2 (OV2)

WERKEN AAN EEN GOEDE

ARBEIDSHOUDING

WIE

Jongeren met een matige verstandelijke beperking.

DOEL

Jongeren voorbereiden op leven en werken in

een beschermde omgeving waar begeleiding en

ondersteuning is voorzien.

INHOUD VAN DE LESSEN

In OV2 leren we de juiste arbeidshouding aan met

een ruime waaier aan technieken (bv. tuin, keuken,

onderhoud, schilderen, naaiatelier en hout). Via

werkplekleren en individuele stages diepen we de

opleiding uit. We werken intensief samen met de

maatwerkbedrijven uit de regio.

We hebben aandacht voor praktische en bruikbare

vaardigheden zodat onze jongeren zo zelfstandig

mogelijk in de maatschappij kunnen staan.

Voor de schoolverlaters zorgen we voor sociale

ondersteuning én nabije begeleiding bij de stap naar

de werkvloer.

OPLEIDINGSVORM 3 (0V3)

EEN BEROEP AANLEREN MET EXTRA

BEGELEIDING

WIE

Jongeren die een beroep willen aanleren maar

die hierbij extra begeleiding nodig hebben en voor

wie de redelijke aanpassingen in het gewoon

onderwijs onvoldoende zijn.

DOEL

Jongeren voorbereiden op een zelfstandige

deelname aan de maatschappij met tewerkstelling

in het gewone arbeidsmilieu.

INHOUD VAN DE LESSEN

BEROEPSOPLEIDING

• Observatiejaar (eerste jaar) =

proeven en kiezen: 16 uur per week technieken

van de verschillende opleidingen.

• Opleidingsfase (2 schooljaren) =

basis van de beroepsopleiding. Keuze uit basis

horeca; basis schilderen & decoratie; basis

bouw; (basis logistiek onderhoud in aanvraag)

• Kwalificatiefase (2 schooljaren) =

doorgedreven beroepsopleiding met stage.

• Integratiefase (een extra jaar) =

combinatie van school en werk: verder

inoefenen van de beroepsvaardigheden.

In GASV (Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming)

wordt vooral gewerkt aan concrete en toepasbare

vaardigheden die de jongeren in het latere

maatschappelijke leven nodig hebben.

“We krijgen goede

begeleiding door

onze praktijk- en

theorieleerkrachten.“

Feie

“Als er problemen zijn,

helpen ze jou direct.”

Anita

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 31


ONZE SCHOLEN

GELUKSTEDE 2, 9700 OUDENAARDE

Tel: 055 23 76 00

okan@bernardusscholen.be

facebook.com/okanoudenaarde

instagram.com/okanoudenaarde

okan

“De leerkrachten zijn heel vriendelijk en

helpen je heel goed.”

Zyline, leerlinge uit de Filipijnen

“In OKAN leerde ik niet alleen

Nederlands, maar ik maakte ook

vrienden uit verschillende landen. In

contact komen met al die verschillende

culturen vond ik een zeer leuke

ervaring.”

Bianca, leerlinge uit Roemenië

NEDERLANDS VOOR

ANDERSTALIGE

NIEUWKOMERS

OKAN betekent OnthaalKlas voor Anderstalige

Nieuwkomers.

Een OKAN-klas zorgt voor aangepast onderwijs

voor leerlingen die onlangs in België zijn

aangekomen en het Nederlands niet beheersen.

Je leert op een intensieve manier Nederlands. Je

wordt voorbereid op een doorstroom naar het vol-

of deeltijds onderwijs of naar een passende job.

Naast de OKAN-leerkrachten zijn er ook

vervolgschoolcoaches. Zij begeleiden je tijdens

het OKAN-jaar in je zoektocht naar een gepaste

studiekeuze. De coaches blijven je opvolgen, ook

nadat je de OKAN-school hebt verlaten.

De meeste leerlingen die in september bij

ons starten kunnen het volgende schooljaar

doorstromen naar het gewone onderwijs.

Leerlingen die in de loop van het schooljaar

inschrijven kunnen achteraf nog een extra jaar

OKAN volgen indien dat nodig is.

32 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


IN DE KIJKER

LESDAGEN

Je komt dagelijks naar school.

Maandag: 8.25 uur - 15.00 uur

Dinsdag: 8.25 uur - 15.45 uur

Woensdag: 8.25 uur - 12.10 uur

Donderdag: 8.25 uur - 15.45 uur

Vrijdag: 8.25 uur - 15.00 uur

STUDIEKEUZETRAJECT

OKAN-leerlingen worden van bij het begin van

hun traject gestimuleerd om na te denken

over hun toekomst. Ze ontdekken hun

talenten en interesses tijdens workshops,

activiteiten, uitstappen en themalessen. De

vervolgschoolcoaches gaan regelmatig met hen in

dialoog tijdens de trajectgesprekken en informeren

leerlingen en hun ouders over het onderwijs in

Vlaanderen op oudercontacten en een infoavond.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN*

Je bent tussen 12 en 18 jaar.

Je woont nog niet langer dan 1 jaar ononderbroken

in België.

Nederlands is niet je moedertaal of je thuistaal.

Je kent niet genoeg Nederlands om les te volgen

in een Nederlandstalige school.

Je bent nog niet langer dan 9 maanden

ingeschreven in een Nederlandstalige school.

(*) Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan hierop

een uitzondering worden gemaakt. Je kan dan met een

toelatingsklassenraad toch worden ingeschreven. Je bent 11 jaar?

We raden je aan om in te schrijven in OKAN i.p.v. in het lager

onderwijs. In OKAN krijg je een voltijds programma voor anderstalige

nieuwkomers, we helpen je met je studiekeuze en blijven je ook na

OKAN begeleiden.

Naarmate leerlingen het Nederlands beter onder

de knie krijgen komen er ook andere vakken aan

bod. In de lessen Nederlands voor nieuwkomers

staan we stil bij de terminologie van verschillende

vakken en laten gastleerkrachten onze

leerlingen kennismaken met hun vak. Leerlingen

bezoeken andere scholen en proeven van het

vervolgonderwijs tijdens een langere proef- en

oriëntatietijd. Zo gaan we samen met de leerlingen

op zoek naar de studierichting en toekomst die het

best bij hen past.

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 33


BERNARDUSSCHOLEN

34 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 35

KLEURPLAAT


Hou onze websites in de gaten,

want er staat heel wat te gebeuren:

1 ) (DIGITALE) INFOAVONDEN

Op dinsdag 22 en donderdag 24 maart 2022

stellen we onze scholen digitaal of in ‘levende lijve’ voor.

2 ) OPENDEURDAG

Onze jaarlijkse opendeurdag, gepland op

zondag 24 april 2022. Indien nodig omwille van de

coronapandemie zal die digitaal plaatsvinden (info op

onze websites). Ook stellen we onze scholen voor aan

de hand van filmpjes.

3 ) INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf maandag 25 april 2022.

Indien gewenst kan je een afspraak maken om onze

scholen te bezoeken en om verdere vragen te stellen.

Meer info volgt op:

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE

okan

v.u. Rik Van Welden - Bernardusscholen - Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!