25.02.2021 Views

Folder Bernardusscholen 2024

Maak kennis met de Bernardusscholen : Bernarduscollege, Bernardustechnicum, Bernardusvija, Bernardusdriesprong en BernardusOKAN. Alle scholen behoren tot het Katholieke Secundaire Onderwijs van Oudenaarde

Maak kennis met de Bernardusscholen : Bernarduscollege, Bernardustechnicum, Bernardusvija, Bernardusdriesprong en BernardusOKAN.
Alle scholen behoren tot het Katholieke Secundaire Onderwijs van Oudenaarde

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WELKOM IN DE<br />

<strong>Bernardusscholen</strong><br />

LEREN, LEVEN EN BELEVEN OP ONZE SCHOLEN<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 1


INHOUD<br />

VOORWOORD 3<br />

ONZE SCHOLEN 4<br />

PLATTEGROND 5<br />

SAMEN SCHOOL MAKEN 6 - 8<br />

HET ABC VAN DE BERNARDUSSCHOLEN 9 -12<br />

EERSTE GRAAD VAN DE BERNARDUSSCHOLEN 13 - 15<br />

BERNARDUSCOLLEGE 16 - 20<br />

BERNARDUSTECHNICUM 22 - 27<br />

BERNARDUSVIJA 28 - 29<br />

BERNARDUSDRIESPRONG 30 - 31<br />

BERNARDUSOKAN 32 - 33<br />

BERNARDUSSCHOLEN KLEURPLAAT 34 - 35<br />

ONZE AMBITIE: TO B OR NOT TO B<br />

Met een enthousiasmerend project, gemotiveerde leerkrachten en een uniek onderwijsaanbod willen de<br />

<strong>Bernardusscholen</strong> elke leerling laten groeien tot een bekwame, betrokken en bezielde jongere.<br />

BEKWAAM BETROKKEN BEZIELD<br />

“Ik werd vanaf de eerste dag<br />

met open armen ontvangen op<br />

school.”<br />

Sybren Marysse<br />

1ste jaar STEM<br />

“Mijn lievelingsvak is geschiedenis.<br />

De leerkracht kan het goed<br />

uitleggen en daardoor zijn de<br />

toetsen makkelijk.”<br />

Jaro Vanquatem<br />

1ste jaar Moderne Talen en<br />

Wetenschappen<br />

“De leerkrachten helpen je het juiste<br />

pad te kiezen.”<br />

Feline Muylle<br />

1ste jaar Moderne Talen en<br />

Wetenschappen<br />

LEREN,<br />

LEVEN EN<br />

OP DE BERNARDUSSCHOLEN.<br />

BELEVEN


VOORWOORD<br />

Oudenaarde, dat is Adriaan Brouwer,<br />

wandtapijten, (bruin) bier, koers en<br />

katholiek onderwijs.<br />

De <strong>Bernardusscholen</strong> zijn geworteld in een<br />

eeuwenlange pedagogische traditie pal in het<br />

hart van de stad met het mooiste stadhuis van<br />

het land.<br />

Het wordt wel eens vergeten, maar met zowat<br />

650 personeelsleden is onze scholengroep één<br />

van de grootste werkgevers van de Vlaamse<br />

Ardennen. Elke dag plooien die werknemers<br />

zich dubbel om het vertrouwen te verdienen dat<br />

de ruim 3800 jongeren en hun ouders in hen<br />

stellen. Want kwaliteitsvol onderwijs, dat moet<br />

je telkens weer waarmaken.<br />

Oei, schrikken die getallen af? Bang dat de<br />

<strong>Bernardusscholen</strong> een te grote mastodont<br />

zijn? Dat beeld klopt niet, want groot(s) zijn we<br />

ook in onze aandacht voor het kleine, voor het<br />

individu.<br />

De voorbije jaren hebben we veel aandacht<br />

besteed aan de uitbouw van een performant<br />

zorgbeleid en ook de komende jaren vormt een<br />

op maat gerichte aanpak een absolute prioriteit<br />

in ons strategisch plan. Hoe die zorg precies<br />

uitgebouwd is, krijg je verderop uitgelegd.<br />

Vooruit dan, duik in deze brochure, ontdek<br />

het even gevarieerde als rijke aanbod dat de<br />

<strong>Bernardusscholen</strong> te bieden hebben en ervaar<br />

wat we met veel fierheid als onze baseline<br />

hanteren: accent op élk talent!<br />

Rik<br />

Van Welden<br />

Algemeen directeur<br />

<strong>Bernardusscholen</strong><br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 3


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

A B<br />

A-stroom:<br />

• Moderne talen en wetenschappen<br />

• Klassieke vorming<br />

HOOGSTRAAT 30<br />

• Economische wetenschappen<br />

• Grieks-Latijn<br />

• Humane wetenschappen<br />

• Latijn<br />

• Moderne talen<br />

• Natuurwetenschappen<br />

HOOGSTRAAT 30<br />

STADHUIS OUDENAARDE<br />

HOOGSTRAAT OUDENAARDE<br />

SINT-JOZEFSPLEIN OUDENAARDE<br />

C<br />

CAMPUS TIVOLI<br />

STEDELIJKE SPORTHAL OUDENAARDE<br />

GROENHOF SPORTHAL<br />

STATION OUDENAARDE<br />

CAMPUS AXELWALLE<br />

A-stroom:<br />

• Economie en organisatie<br />

• Maatschappij en welzijn<br />

• Agro- en biotechnieken<br />

• Sport<br />

• STEM-technieken<br />

• STEM-wetenschappen<br />

B-stroom:<br />

• Economie en organisatie &<br />

Maatschappij en welzijn<br />

• STEM-technieken<br />

optie Land- en tuinbouw<br />

• STEM-technieken<br />

optie Elektriciteit, Mechanica,<br />

Hout en Bouw<br />

HOOGSTRAAT 20<br />

• Economie en organisatie<br />

• Land- en tuinbouw<br />

• Maatschappij en welzijn<br />

• Sport<br />

• Taal en cultuur<br />

HOOGSTRAAT 10<br />

D<br />

E<br />

• STEM<br />

GELUKSTEDE 2<br />

Centrum Leren en Werken<br />

VIJA = Vorming en Integratie<br />

van Jongeren via Arbeid<br />

TER EECKEN 6<br />

F<br />

G<br />

School op maat voor jongeren<br />

met een beperking<br />

Zorg, begeleiding, vorming in<br />

samen-leven, wonen en werken<br />

VLAANDERENSTRAAT 6<br />

okan<br />

Onthaalklas voor<br />

anderstalige nieuwkomers<br />

GELUKSTEDE 2<br />

LEGENDE<br />

4 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


VI<br />

RODELOS<br />

ENS<br />

WINKELSTRAAT<br />

EAUCARNESTRAAT<br />

WALLESTRAAT WALLESTRAAT<br />

WALLESTRAAT<br />

TIVOLISTRAAT TIVOLISTRAAT<br />

OPPERIJE OPPERIJE<br />

HONGERIJE HONGERIJE<br />

MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT<br />

WALLESTRAAT<br />

REKKEMSTRAAT<br />

WINKELSTRAAT<br />

RIEDEKENS<br />

RIEDEK<br />

OPPERIJE<br />

RIEDEKENS<br />

HONGERIJE<br />

RIEDEKENS<br />

HONGERIJE<br />

MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT<br />

RIEDEKENS<br />

REKKEMSTRAAT<br />

REKKEMSTRAAT REKKEMSTRAAT<br />

ESDOORNSTRAAT ESDOORNSTRAAT<br />

VOGELKERSSTRAAT<br />

ESSTRAAT<br />

WIJNENDAELE WIJNENDAELE WIJNENDAELE<br />

ESSTRAAT<br />

SMISSESTRAAT SMISSESTRAAT<br />

ISTRAAT<br />

MIJTTESTRAAT TIVOL<br />

MIJTTESTRAAT<br />

T EYNELAAN<br />

AALSTSTRAAT<br />

AALSTSTRAAT<br />

WIJNENDAELE<br />

LUCIEN VANDE FO N<br />

AALSTSTRAAT<br />

WIJNENDAELE<br />

HOFSTRAAT<br />

SIMON DE PAEPESTRAAT<br />

ACHTER DE WACHT<br />

GENTIEL ANTHEUNISPLEIN<br />

BEKSTRAAT<br />

BEKSTRAAT<br />

JEZUÏTEN<br />

PLEIN<br />

TREKWEG<br />

COBURGSTRAAT<br />

BRUGSCHELDESTRAAT<br />

EINESTRAAT<br />

GRACH<br />

T<br />

S CHELDE<br />

LAPPERSFORT<br />

ARRASSTRAAT<br />

BOURGONDIËSTRAAT<br />

BOURGONDIËSTRAAT<br />

KREKELPUT<br />

BR ODSTRAAT<br />

TREKWEG RECHTEROEVER<br />

GRACHTSCHELDE<br />

BURGSCHELDESTR AT<br />

BERGSTRAAT BERGSTRAAT<br />

VOORBURG<br />

LOUISE MARIEKAAI<br />

KASTEELSTRAAT<br />

BERGSTRAAT<br />

TREKWEG LINKEROEVER DESIRE WAELKENSSTRAAT<br />

TUSSENMUREN<br />

REMPARDEN<br />

BAARSTRAAT<br />

SPEI<br />

TUSSENMUREN JULES LACROIXSTRAAT<br />

LINDESTRAAT<br />

LINDESTRAAT<br />

STATIONSPLEIN STATIONSPLEIN<br />

JACOB LACOPSTRAAT<br />

STATIONSTRAAT<br />

GOBELINSTRAAT<br />

GEVAERTSDREEF<br />

TACAMBAROPLEIN NEDERSTRAAT<br />

TACAMBAROPLEIN<br />

WIJNGAARDSTR.<br />

KATTESTRAAT<br />

HOOGSTRAAT<br />

MARKT<br />

2<br />

1<br />

3<br />

5<br />

4<br />

LOTHARI<br />

AXELWALLE<br />

N60<br />

MALDEGEMSTRAAT<br />

SCHELDE<br />

SCHELDEKANT<br />

AXE L W ALLE<br />

AXELWALLE<br />

MORIAANSH OFD<br />

AXELWALLE<br />

MAALDERIJSTRAAT<br />

N60 N60<br />

KATTEDOORNSTRAAT KATTEDOORNSTRAAT<br />

SCHELDEKANT<br />

MAALDERIJSTRAAT<br />

SCHELDE<br />

SINT-AMANDUSSTRAAT<br />

SINT-AMANDUSSTRAAT<br />

MAALDERIJSTRAAT<br />

N60 N60 N60<br />

EINDRIESKAAI<br />

EINDRIESKAAI<br />

SCHELDE SCHELDE<br />

GALGESTRAAT GALGESTRAAT<br />

TUINWIJK<br />

TUINWIJK<br />

INWIJK ZEGESTRAAT<br />

BROEKSTRAA<br />

TUINWIJK<br />

TEREECKENLAAN VELDSTRAAT<br />

MARKT<br />

MATTHIJS CASTELEINSTRAAT<br />

SPEI<br />

SPEI<br />

JOZEF BRAETSTRAAT<br />

LINDESTRAAT<br />

VERDURE<br />

GENTSTRAAT<br />

GENTSTRAAT<br />

GENTSTRAAT<br />

STR.<br />

BEVERESTRAAT<br />

NERINGSTRAAT<br />

A<br />

NERINGSTRAAT<br />

B<br />

C<br />

7<br />

G<br />

PARK<br />

LIEDTS<br />

6<br />

E<br />

BULCKENDREEF BULCKENDREEF<br />

RIETHOF<br />

WATERLELIESTRAAT<br />

BROE KSTRAAT<br />

H. CONSIENCESTR.<br />

GIETERIJSTRAAT<br />

VLAANDERENSTRAAT<br />

TEREECKENLAAN<br />

F<br />

SINT-JOZEFSPLEIN<br />

KONIN GIN ELISABETHSTRAAT SINT-LUCASSTRAAT<br />

GELUKSTEDE<br />

GELUKSTEDE<br />

BINNENEINDRIES<br />

GROENSTRAAT GROENSTRAAT GROENSTRAAT<br />

COUPURE<br />

FORTSTRAAT FORTSTRAAT<br />

BLEKERIJSTRAAT<br />

DIJKSTRAAT<br />

FORTSTRAAT<br />

DIJKSTRAAT<br />

HOFSTRAAT<br />

GEVAERTSDREEF<br />

EINDRIESKAAI<br />

PRINS LEOPOLDSTRAAT PRINS LEOPOLDSTRAAT<br />

KEIZER KARELSTRAAT<br />

ADRIAEN BROUWERSTRAAT<br />

PARKSTRAAT<br />

EINDRIESKAAI<br />

GASPAR HEUVICKSTRAAT<br />

MARLBOROUGHLAAN<br />

SCHELDE<br />

MARGARETHA VAN PARMASTRAAT<br />

BUS 44, 46,<br />

47, 58, 83<br />

PAUWEL VANDER SC HELDEN STRAAT<br />

DIJKSTRAAT<br />

BUS 16,17,<br />

40, 44, 46,<br />

47, 58, 61,<br />

62, 63,<br />

65, 83<br />

BUS 16,17,<br />

40, 47, 58,<br />

61, 62, 63,<br />

65<br />

D<br />

HEURNE<br />

8<br />

SMALLENDAM<br />

SCHELDE<br />

MEER<br />

S POORT<br />

MEERSPO<br />

ORT<br />

MINDERBROEDERSTRAAT<br />

DOORNIKSE HEERWEG DOORNIKSE HEERWEG<br />

KERKK OUTER KERKKOUTE R<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 5<br />

NZESTRAAT<br />

KERKKOUTER<br />

KERKKOUTER<br />

DEINZESTRAAT<br />

WORTEGEMSTRAAT<br />

RUTTEMBURGSTRAAT<br />

KORTRIJKSTRAAT<br />

GENTSTRA AT<br />

KOESTRAAT<br />

BEVERESTRAAT<br />

MARKTWEG<br />

KOESTRAAT<br />

LEENVOETWEG<br />

KOESTRAAT<br />

KOESTRAAT<br />

KOESTRAAT<br />

KOESTRAAT<br />

HUTTEGEM<br />

MEERSPOORT MEERSPOORT<br />

M EE R SPOORT<br />

DONK<br />

N60 N60 N60 N60 N60 N60


SAMEN SCHOOL MAKEN<br />

In de <strong>Bernardusscholen</strong> vinden wij het belangrijk om samen school te<br />

maken, zodat onze scholen een veilige en ondersteunende leeromgeving<br />

zijn voor élke leerling. Samen school maken, dat is zorgen voor een<br />

vlotte overgang voor nieuwe leerlingen, doordachte ondersteuning en<br />

een glasheldere communicatie. In wat volgt laten we onze toekomstige<br />

leerlingen graag zien hoe wij dit binnen onze scholen waarmaken.<br />

SAMEN STARTEN:<br />

EEN VLOTTE OVERGANG VOOR ONZE EERSTEJAARS<br />

Na de basisschool de sprong maken naar het secundair onderwijs is een<br />

spannende stap. Daarom begeleiden we je hier grondig bij. Je voorbereiding<br />

start al op de basisschool. Misschien speelde je daar de KDOOS-quiz of<br />

kreeg je tijdens de KDOO-dagen al een beeld van hoe onze scholen werken.<br />

Deze dagen zitten boordevol proeflessen, zodat je al eens een schooldag in<br />

het middelbaar kan ervaren.<br />

Uiteraard wil je nog bijkomende algemene informatie krijgen, bijvoorbeeld<br />

over de waaier aan studierichtingen die onze scholen bieden. Dit en<br />

nog zoveel meer kan je samen met je ouders te weten komen op onze<br />

opendeurdag. Ook voorzien we voor je ouders infoavonden waarin de<br />

directeurs van onze scholen antwoorden op al hun vragen geven. De<br />

concrete data vind je op de laatste pagina van deze brochure.<br />

“Hoewel ik hier niemand kende op voorhand, voelde<br />

ik me meteen thuis! Dankzij de sfeer in de klas kom ik<br />

graag naar school. “<br />

Manon<br />

Wanneer 1 september nadert, weet je graag waar je aan toe bent. Je zal<br />

duizend en één vragen hebben. Hoe zal mijn schooldag eruitzien? Waar<br />

kan ik mijn boterhammen opeten? Kan ik een warme maaltijd krijgen? Bij<br />

wie kan ik voor dit alles terecht? Deze en nog veel meer vragen worden<br />

beantwoord tijdens de verkenningsdag voor eerstejaars op de laatste<br />

vakantiedag. Je bent dan helemaal klaar om aan je schoolavontuur te<br />

beginnen!<br />

6 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


SAMEN ONDERSTEUNING<br />

BIEDEN:<br />

JE STAAT ER ALS LEERLING NIET<br />

ALLEEN VOOR<br />

Bij ons kom je in contact met personeelsleden<br />

met verschillende taken, maar allemaal met<br />

hetzelfde doel: ervoor zorgen dat je er niet alleen<br />

voor staat.<br />

De jongerencoaches verwelkomen je<br />

‘s morgens met de glimlach aan de schoolpoort!<br />

Ondersteuners houden toezicht en zijn altijd<br />

aanspreekbaar op de speelplaats. Voor school of<br />

tijdens de speeltijd kan je voor administratieve<br />

zaken zoals doktersbriefjes terecht bij het onthaal.<br />

Je wordt er met de glimlach geholpen.<br />

De bel gaat! Tijd om aan een lesdag te beginnen.<br />

Onze leerkrachten zijn je eerste aanspreekpunt<br />

en antwoorden op al je vragen. Eén van de<br />

leerkrachten van een klas is aangeduid als<br />

klassenleraar. Die vraagt regelmatig hoe je je<br />

voelt in de klas. Als je een probleem ervaart, kan je<br />

bij je klassenleraar terecht. Hij/zij is ook het eerste<br />

aanspreekpunt voor je ouders.<br />

Wanneer het nodig is, kan je langsgaan bij de<br />

leerlingenbegeleiding in wat wij het “KOMPAS”<br />

noemen. Als je even het noorden kwijt bent,<br />

bieden onze leerlingenbegeleiders een luisterend<br />

oor. Als je een extra zorgvraag hebt, bespreken we<br />

samen hoe we je kunnen ondersteunen om alle<br />

lessen op een goede manier te volgen.<br />

WELZIJN<br />

OUDERBETROKKENHEID<br />

VERBONDEN<br />

RUST<br />

VERSTERKEND NIEUWE KANSEN<br />

CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING<br />

ZORG OP MAAT<br />

ONDERSTEUNING<br />

HERSTEL<br />

BEGELEIDNGSTRAJECT<br />

POSITIEF<br />

LAAGDREMPELIG<br />

OPEN DIALOOG<br />

Samen met jou en je vakleerkrachten gaat de<br />

leerlingenbegeleider op zoek naar het gepaste<br />

traject op maat zodat je je beter kan voelen. Indien<br />

nodig nemen we contact op met het CLB of<br />

leerondersteuners die je kunnen helpen met je<br />

probleem.<br />

Heb je extra hulp nodig bij het studeren? Je kan<br />

in de eerste plaats terecht bij je leerkrachten. Als<br />

dit niet volstaat, staan onze leercoaches klaar. Zij<br />

analyseren samen met jou welke moeilijkheden<br />

je ondervindt bij het studeren. Zo wordt een<br />

concreet plan opgesteld om je studiemethode<br />

verder te ontwikkelen.<br />

Ook organiseren we persoonlijke, coachende<br />

reflectiegesprekken tussen jou en je klassenleraar<br />

over hoe je je voelt, je studiekeuze enz. Zo werken<br />

we aan een hechte band.<br />

Samengevat: jongerencoaches, leraars,<br />

klassenleraars, leerondersteuners, leercoaches<br />

en directies overleggen doorheen het schooljaar<br />

intensief om je de nodige ondersteuning op maat<br />

te bieden.<br />

BETROKKEN<br />

INDIVIDUELE AANPAK<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 7


SAMEN IN VERBINDING BLIJVEN:<br />

ONZE COMMUNICATIEKANALEN<br />

Om samen school te maken is een vlotte communicatie belangrijk.<br />

In eerste instantie zijn alle personeelsleden aanspreekbaar<br />

tijdens de schooluren. Ze antwoorden met veel plezier op al je<br />

vragen en zoeken samen naar een oplossing.<br />

Indien je na de schooluren nog vragen hebt, maak je op onze<br />

scholen gebruik van Smartschool. Een digitale schoolagenda met<br />

al je toetsen en taken? De resultaten van je toetsen bekijken?<br />

Je leerkracht een bericht sturen? Via Smartschool kan het allemaal.<br />

Ook je ouders krijgen een account waarmee ze je leerproces<br />

kunnen volgen en in verbinding staan met je leerkrachten en/of<br />

directie.<br />

Je ouders kunnen met je leerkrachten in gesprek gaan tijdens een<br />

aantal vastgelegde oudercontacten. Uiteraard kunnen ze ook op<br />

andere momenten een persoonlijk gesprek aanvragen met een<br />

leerkracht, leerlingenbegeleider of directeur als dat nodig is.<br />

Je kan altijd een mailtje sturen naar elk personeelslid:<br />

voornaam.naam@bernardusscholen.be.<br />

Je bent natuurlijk graag op de hoogte van de avonturen die je te<br />

wachten staan. Je vindt de uitstappen terug in de digitale agenda/<br />

planner en je krijgt regelmatig een update over alle activiteiten en<br />

excursies. Zo ben je steeds goed voorbereid en geïnformeerd.<br />

Je directeur bezorgt jou en je ouders op regelmatige basis een<br />

nieuwsbrief met een zicht op het reilen en zeilen op onze scholen.<br />

We bieden ook een blik achter de schermen door interviews met<br />

personeelsleden.<br />

Via onze websites en sociale media (Facebook, Instagram …)<br />

kan je onze scholen digitaal volgen.<br />

8 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

G<br />

VAN ‘ACCENTWERKING TOT ZORG<br />

IN ‘T GROEN: HET ABC VAN DE<br />

BERNARDUSSCHOLEN<br />

‘ACCENTWERKING<br />

Ook hoogbegaafde jongeren verdienen de mogelijkheid om hun talent verder te ontwikkelen. Dat proberen<br />

we door in te spelen op hun leerhonger om zo hun motivatie op peil te houden, aandacht te hebben voor<br />

niet-verworven studievaardigheden en te leren omgaan met faalangst. In het Bernarduscollege neemt de<br />

werkgroep ‘Accentwerking dit op zich.<br />

BERNARDUS<br />

De <strong>Bernardusscholen</strong> zijn vernoemd naar Bernardus van Clairvaux, een fascinerende leraar-abt uit het begin<br />

van de twaalfde eeuw. Zijn onderwijsvisie blijft hedendaags. Zo maken we op basis van zijn inzichten werk<br />

van kennis en kunde (= Bekwaam), sociale vaardigheden (= Betrokken) en persoonsvorming (= Bezield).<br />

COLLEGA<br />

Colligere is Latijn voor verzamelen, verbinden. Bij ons betekent het woord collega vooral iemand die zich<br />

verbonden voelt met de school, met de leerlingen en met het korps. Door vakgroepwerking, een uitgebreid<br />

nascholingsaanbod, pedagogische studiedagen en andere activiteiten zetten we immers hard in op<br />

groepsgeest. Zo staat er elke dag een topteam voor onze leerlingen klaar!<br />

ERASMUS+<br />

DIVERSITEIT<br />

In de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) ontvangen we<br />

jongeren vanuit de hele wereld. Gedurende minimum één schooljaar leren<br />

deze jongeren zo veel mogelijk Nederlands en maken we hen wegwijs in hun<br />

nieuwe omgeving.<br />

Dankzij de Europese programma’s van Erasmus+ kunnen de <strong>Bernardusscholen</strong> sterk inzetten op innovatie in het<br />

onderwijs. Leerlingen en leerkrachten engageren zich in diverse stages, samenwerkingen en projecten zoals<br />

KeyActions, SuperRED en eTwinning.<br />

Elke campus legt eigen accenten en werkt hiervoor samen met verschillende partners en organisaties in zowel<br />

binnen- als buitenland. Tijdens ontmoetingen wisselen de betrokken partijen relevante kennis en vaardigheden uit.<br />

FIETSENPARK<br />

Waar het kan, gebruiken we graag de fiets. Ons fietsenpark maakt dat<br />

leerlingen altijd een fiets van de school kunnen gebruiken. Zo is het<br />

bijvoorbeeld niet nodig met je eigen fiets naar school te komen voor de LOlessen<br />

die buiten de school plaatsvinden. Wanneer we fietsen, gebruiken we<br />

altijd een fluohesje. Nieuwe leerlingen krijgen er eentje gratis.<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 9


GGEZONDHEID<br />

Met het hele team werken we samen met externen een gezondheidsbeleid uit. We besteden aandacht<br />

aan thema’s als voeding en beweging, alcohol, drugs en seksuele voorlichting. Ook zaken als milieu en<br />

verkeersveiligheid, veerkracht en mentaal welbevinden komen via gerichte acties aan bod.<br />

H<br />

I<br />

INLEEFSESSIES<br />

HOOGSTRAAT<br />

De Hoogstraat is dé schoolstraat in Oudenaarde! We hebben drie<br />

toegangspoorten. Voor leerlingen die kiezen voor het Bernarduscollege<br />

is dat Hoogstraat 30. Leerlingen die kiezen voor het Bernardustechnicum<br />

kunnen in de eerste graad terecht in Hoogstraat 20, vanaf de tweede<br />

graad in Hoogstraat 10. Sinds januari <strong>2024</strong> zijn in Hoogstraat 6 en 8 ook<br />

de nieuwe vaklokalen voor het domein ‘Maatschappij en Welzijn’ van<br />

Bernardustechnicum in gebruik.<br />

J<br />

Onze leerkrachten volgen inleefsessies, georganiseerd door de leerlingenbegeleiding, om te ervaren hoe<br />

het is om bijvoorbeeld een leer- of ontwikkelingsstoornis te hebben of een ex-OKAN-leerling te zijn. Zo<br />

kunnen we onze zorgmaatregelen bijstellen.<br />

JEUGDOPBOUWWERK<br />

KDe <strong>Bernardusscholen</strong> werken samen met de jeugdopbouwwerker van ‘Uit De Marge’ om een brug te slaan<br />

naar jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.<br />

KLASSIEKE TALEN<br />

Klassieke talen, dode talen? Niet bij ons op school. Zowat de helft van onze<br />

eerstes start in Latijn en heel wat onder hen groeien door naar de derde graad,<br />

Lwaar ze Latijn of Grieks kunnen combineren met wetenschappen, wiskunde of<br />

zelfs wetenschappen-wiskunde. Onze afdeling Grieks is één van de grootste<br />

van Vlaanderen.<br />

LENTEWIEBELS<br />

MHet Bernarduscollege en Bernardusdriesprong werken jaarlijks de tweedaagse activiteit ‘Lentewiebels’ uit.<br />

Tijdens deze dag gaan onze leerlingen op stap met mensen met een beperking en nemen ze deel aan tal<br />

van activiteiten. Ook in het domein ‘Sport’ en ‘Maatschappij en welzijn’ komen leerlingen in contact met<br />

verschillende doelgroepen en verruimen zo hun leefwereld.<br />

MILIEU<br />

NAlle <strong>Bernardusscholen</strong> zetten via werkgroepen sterk in op het milieu en duurzaamheid. Zo zijn de nieuwe<br />

gebouwen klimaatneutraal en worden begrippen zoals duurzaamheid, milieu, recycleren … tijdens de<br />

verschillende lessen geïntegreerd.<br />

10 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


O<br />

P<br />

NASCHOOLSE STUDIE<br />

Het is mogelijk om na de schooluren op school te studeren.<br />

Het gebruik van onze studiezalen is gratis. Tijdens de<br />

avondstudie in Bernarduscollege en Bernardustechnicum is er<br />

toezicht voorzien tot 17.30 uur (behalve op woensdagmiddag<br />

en vrijdag tot 17 uur).<br />

Q<br />

R<br />

S<br />

T<br />

U<br />

OLYMPIADES<br />

Accent op elk talent, ook voor wie wil uitblinken in zijn favoriete vakken. Van moderne en klassieke<br />

talen, over wetenschappen tot wiskunde: we geven onze leerlingen alle kansen om deel te nemen aan<br />

wedstrijden als Olympiades en Kangoeroe.<br />

PORTAALWERKING<br />

Onze portaalleerkrachten gaan met veel enthousiasme aan de slag met leerlingen met een andere thuistaal<br />

of een andere culturele achtergrond, zodat ook zij zich op onze school helemaal thuis kunnen voelen. Het<br />

Nederlands als voertaal voor de verschillende onderwijsvakken is voor deze doelgroep niet altijd makkelijk.<br />

Daarom kunnen de portaalleerlingen zelf aangeven waar ze tegenaan lopen en vooral: wat hen kan helpen om<br />

ervoor te zorgen dat taal geen struikelblok, maar een toegangspoort wordt.<br />

QUIZVRAGEN<br />

In november vinden voor leerlingen van het zesde jaar<br />

van de basisschool KDOO-lessen plaats. KDOO staat voor<br />

KennismakingDagen Onderwijs Oudenaarde. We werkten de<br />

KDOOS uit, een doos boordevol quizvragen om spelenderwijs<br />

de visie en de werking van onze scholen te ontdekken.<br />

REFLECTIEGESPREKKEN<br />

Als JEZ!-scholen vinden wij het mentaal welbevinden van onze leerlingen enorm belangrijk. Wij zetten<br />

hier dan ook dikwijls op in. Tijdens de reflectiegesprekken bijvoorbeeld. Het is het ideale moment om de<br />

onderlinge band te versterken en naar onze leerlingen te luisteren: hoe doen ze het op school? Hoe gaat<br />

het thuis? Waar zijn ze mee bezig? Geen onderwerp is taboe. Bovendien verwerven onze leerlingen op die<br />

manier inzichten in hun eigen mogelijkheden en valkuilen. Op het einde van het gesprek wordt besproken<br />

hoe wij als school kunnen helpen.<br />

V<br />

SCHOLEN OP MAAT<br />

Bernardusdriesprong, Bernardusokan en Bernardusvija geven<br />

opleidingstrajecten op maat: invulling, kwalificatie en oriëntering<br />

volgens de interesses, de capaciteiten en het tempo van de<br />

individuele leerling.<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 11


U<br />

V<br />

TECHNOLOGIE<br />

De <strong>Bernardusscholen</strong> investeren sterk in innovatie en technologie. Dat<br />

doen we zowel in infrastructuur als in leermiddelen. Alle leerlingen<br />

brengen een laptop mee naar school. Zo willen we al onze leerlingen de<br />

nodige digitale vaardigheden bijbrengen.<br />

UNIVERSITEIT<br />

De <strong>Bernardusscholen</strong> onderhouden goede contacten met het hoger onderwijs en laten zich vaak door hen<br />

begeleiden. Zo is onze dagelijkse werking geïnspireerd op de motivatietheorie van Maarten Vansteenkiste,<br />

professor aan de universiteit in Gent. Zijn ABC-theorie stelt dat drie vitamines elke mens doen groeien:<br />

Autonomie, Betrokkenheid en Competentie. Die linken we graag aan onze drie B’s: Bekwaam, Betrokken, Bezield.<br />

X<br />

Y<br />

Z<br />

VERANTWOORDELIJKHEID<br />

… nemen en groeien naar zelfstandigheid, is de eerste zin van de missie van de <strong>Bernardusscholen</strong>. We<br />

stimuleren het zelfinzicht en de verantwoordelijkheidszin van onze leerlingen omdat we ervan overtuigd zijn dat<br />

het de beste manier is om jongeren actief aan te zetten tot het opnemen van een maatschappelijk relevante en<br />

waardige rol.<br />

WELBEVINDEN<br />

Naast een theoretische of praktische vorming focussen we in alle <strong>Bernardusscholen</strong> op het welbevinden van<br />

de leerlingen. Zich gelukkig voelen is een belangrijke voorwaarde om vooruitgang te maken. Zo willen we niet<br />

alleen werken aan een Week tegen pesten maar aan een Leven zonder pesten.<br />

XYLOFOONS<br />

Xylofoons, trommels, piano en ukeleles. De muzieklokalen zijn op en top uitgerust voor de lessen muziek. Onze<br />

gepassioneerde leerkrachten krijgen iedereen aan het zingen of aan de drums. Accent op élk talent.<br />

YOUTUBE<br />

Wist je al dat je onze scholen ook kan volgen op YouTube? Werp een blik<br />

achter de schermen en kijk binnen bij een les Natuurwetenschappen,<br />

wandel digitaal rond op onze verschillende campussen of bekijk video’s die<br />

onze leerlingen zelf gemaakt hebben.<br />

ZORG IN ‘T GROEN<br />

Wanneer leerlingen het door omstandigheden moeilijk krijgen om de lessen te volgen, bieden we hen tijdelijk<br />

de noodzakelijke rust in een alternatief ‘Zorg in ‘t groen’-traject op onze schoolhoeve Axelwalle. Onder ervaren<br />

begeleiding en in dialoog met de leerkrachten gaan ze aan de slag in dierenzorg, groenprojecten,<br />

crea-activiteiten en lichaamsbeweging. Alles op maat, aansluitend bij de interesse van de leerling.<br />

12 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


DE EERSTE GRAAD VAN DE BERNARDUSSCHOLEN<br />

Op twee aaneengrenzende scholen verwelkomen<br />

we jongens en meisjes die de lagere school<br />

verlaten. Jongeren van 12 tot 14 jaar krijgen bij ons<br />

alle kansen om een brede vorming te verwerven.<br />

• De leerlingen van de eerste graad van<br />

het Bernarduscollege hebben een eigen<br />

middagpauze, gescheiden van de leerlingen van<br />

de tweede en derde graad.<br />

• Het Bernarduscollege (Hoogstraat 30)<br />

vertrekt vanuit een zuiver theoretische<br />

invalshoek en bereidt voor op een<br />

kennisgerichte studiekeuze.<br />

• De aanpak in het Bernardustechnicum<br />

(Hoogstraat 20) is gevarieerd: je vindt er<br />

zowel theoretische, technisch-theoretische als<br />

praktische studierichtingen.<br />

Voor alle leerlingen van de eerste graad<br />

creëren we een eigen kader, met eigen<br />

directie, leerkrachten, lokalen, speelplaatsen en<br />

dagindeling.<br />

• De leerlingen van de eerste graad van het<br />

Bernardustechnicum hebben een eigen school<br />

in Hoogstraat 20.<br />

We volgen alle leerlingen persoonlijk op in kleine<br />

klasgroepen. Samen met de ouders en de leerling<br />

zoeken wij uit waarin ze sterk zijn.<br />

We leren hen een goede studiehouding<br />

en -methode aan. We geven inzicht in alle<br />

studierichtingen van de hogere jaren. We<br />

begeleiden de jongeren bij het maken van een<br />

persoonlijke keuze, met accent op élk talent.<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 13


OVERZICHT VAN DE STUDIERICHTINGEN<br />

• We bieden onze eerste graad aan in twee aaneengrenzende scholen:<br />

het Bernarduscollege (Hoogstraat 30) en het Bernardustechnicum (Hoogstraat 20).<br />

• We delen onze richtingen op in drie beheersingsniveaus, van theoretisch tot praktisch<br />

• De theoretische studierichtingen van het Bernarduscollege bereiden voor op de<br />

‘domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen’, die je terugvindt op pagina 17 in deze brochure.<br />

• De theoretische studierichting van het Bernardustechnicum, nl. STEM-wetenschappen,<br />

bereidt voor op de doorstroomrichtingen van Bernardustechnicum (zie pagina 23-24).<br />

• De technisch-theoretische studierichtingen van het Bernardustechnicum bereiden voor op<br />

een ruim aanbod richtingen, beschreven op pagina 23-24 van deze brochure<br />

(zie zowel de dubbele finaliteit als de doorstroomfinaliteit).<br />

• De praktische studierichtingen van het Bernardustechnicum bereiden voor op de<br />

‘arbeidsmarktgerichte’ opleidingen, beschreven op pagina 23-24 van deze brochure.<br />

A-STROOM A-STROOM B-STROOM<br />

THEORETISCH<br />

TECHNISCH -<br />

THEORETISCH<br />

PRAKTISCH<br />

1 A<br />

keuzepakket<br />

2 A<br />

basisoptie<br />

1 A keuzepakket<br />

2 A basisoptie<br />

1 B keuzepakket<br />

2 B basisoptie<br />

Klassieke talen:<br />

Latijn<br />

Klassieke talen:<br />

Grieks-Latijn<br />

Klassieke talen:<br />

Latijn<br />

Moderne talen en<br />

wetenschappen<br />

Economie en<br />

organisatie<br />

Maatschappij<br />

en welzijn<br />

Economie en organisatie +<br />

Maatschappij en welzijn<br />

Sport<br />

STEM-wetenschappen<br />

STEM-technieken:<br />

Agro- en biotechnieken<br />

STEM-technieken:<br />

Bouw- en houttechnieken +<br />

Mechanica-elektriciteit<br />

STEM-technieken:<br />

Land- en tuinbouw<br />

STEM-technieken:<br />

Elektriciteit + Mechanica +<br />

Hout en bouw<br />

CONTACTGEGEVENS<br />

Bernarduscollege, eerste graad<br />

Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde<br />

Tel: 055 33 46 70 - info@bernarduscollege.be<br />

www.bernarduscollege.be<br />

facebook.com/bernarduscollege.oudenaarde<br />

instagram.com/bernarduscollege<br />

CONTACTGEGEVENS<br />

Bernardustechnicum, eerste graad<br />

Hoogstraat 20, 9700 Oudenaarde<br />

Tel: 055 33 46 80<br />

info@bernardustechnicum.be<br />

www.bernardustechnicum.be<br />

facebook.com/bernardustechnicum<br />

instagram.com/bernardustechnicum<br />

14 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


LESSENTABEL VAN HET EERSTE JAAR<br />

1 STE JAAR A<br />

THEORETISCH<br />

1 STE jaar A<br />

TECHNISCH-THEORETISCH<br />

1 STE jaar B<br />

PRAKTISCH<br />

LATIJN<br />

MODERNE TALEN EN<br />

WETENSCHAPPEN<br />

STEM-<br />

WETENSCHAPPEN<br />

ECONOMIE EN<br />

ORGANISATIE<br />

MAATSCHAPPIJ<br />

EN WELZIJN<br />

SPORT<br />

STEM-TECHNIEKEN:<br />

AGRO- EN<br />

BIOTECHNIEKEN<br />

STEM-TECHNIEKEN:<br />

BOUW- EN<br />

HOUTTECHNIEKEN +<br />

MECHANICA-<br />

ELEKTRICITEIT<br />

ECONOMIE EN<br />

ORGANISATIE +<br />

MAATSCHAPPIJ<br />

EN WELZIJN<br />

STEM-TECHNIEKEN:<br />

ELEKTRICITEIT +<br />

MECHANICA + HOUT<br />

EN BOUW<br />

STEM-TECHNIEKEN:<br />

LAND- EN<br />

TUINBOUW<br />

Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 - - -<br />

Beeld 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

Engels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

ALGEMENE VORMING<br />

KEUZE-UREN ACCENT<br />

Frans 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2<br />

Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -<br />

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2<br />

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2<br />

Maatschappelijke vorming - - - - - - - - 3 3 3<br />

Mens & samenleving 2 2 2 2 2 2 2 2 - - -<br />

Muziek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

Natuur en ruimte - - - - - - - - 3 3 3<br />

Natuurwetenschappen 2 2 2 2 2 2 2 2 - - -<br />

Nederlands 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4<br />

Techniek 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4<br />

Wiskunde 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4<br />

ICT+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

LLB: Leren, leven en beleven * 1 * * * * * * * * *<br />

Agro - - - - - - 2 - - - -<br />

Biologie - - - - - 2 2 - - - -<br />

Bouw - - - - - - - - - 1 -<br />

Economie en organisatie - - - 2 - - - - 2 - -<br />

Elektriciteit - - - - - - - 1 - 1 -<br />

Elektromechanica - - - - - - - 1 - - -<br />

Hout - - - - - - - 1 - 1 -<br />

Landbouw - - - - - - - - - - 2<br />

Latijn 4 - - - - - - - - - -<br />

Maatschappij en welzijn - - - - 2 - - - 2 - -<br />

Mechanica - - - - - - - 1 - 1 -<br />

Sport - - - - - 2 - - - - -<br />

STEM - - 3 - - - - - - - -<br />

Tuinbouw - - - - - - - - - - 2<br />

Voeding-verzorging - - - - 2 - - - - - -<br />

* = deze richtingen krijgen LLB in projectvorm.<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 15


ONZE SCHOLEN<br />

HOOGSTRAAT 30, 9700 OUDENAARDE - Tel: 055 33 46 70<br />

info@bernarduscollege.be - www.bernarduscollege.be<br />

facebook.com/bernarduscollege.oudenaarde instagram.com/bernarduscollege<br />

“Leerkrachten helpen je het juiste pad te kiezen.”<br />

Julie, leerlinge<br />

“In het Kompas ben je altijd welkom met je grote en kleine zorgen.”<br />

Branco, jongerencoach<br />

“Tijdens de proefwerkperiode merkte ik op dat mijn zoon begeleid werd om zijn eigen<br />

studieplanning te maken. Dit resulteerde in een prachtig resultaat.”<br />

Véronique, mama van een eerstejaar<br />

16 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


Het Bernarduscollege biedt sterk-theoretische<br />

studierichtingen aan die ‘domeinoverschrijdende<br />

doorstroomrichtingen’ worden genoemd.<br />

Dit houdt in dat ze breed voorbereiden op<br />

een bachelor- of masteropleiding in het hoger<br />

onderwijs / universiteit. Kritisch denken,<br />

creativiteit en verantwoordelijkheidszin vormen<br />

de rode draad doorheen onze brede vorming.<br />

2 DE GRAAD 3 DE GRAAD<br />

Economische wetenschappen<br />

Economie-moderne talen<br />

Economie-wiskunde<br />

Grieks-Latijn<br />

Grieks-Latijn<br />

Grieks-wiskunde<br />

Humane wetenschappen<br />

Latijn<br />

Humane wetenschappen<br />

Latijn-moderne talen<br />

Latijn-wetenschappen<br />

Latijn-wiskunde<br />

Moderne talen<br />

Moderne talen<br />

Moderne talen-wetenschappen<br />

Natuurwetenschappen<br />

Wetenschappen-wiskunde<br />

In de tweede graad bieden we Economische wetenschappen aan met 4 of 5 uren wiskunde.<br />

In de derde graad bieden we de kans om bij de richtingen met component wiskunde te kiezen uit 6 of 8<br />

uren wiskunde. Ook de richtingen ECWI, GRWI en LAWI aangevuld met de component wetenschappen<br />

behoren tot de mogelijkheden.<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 17


IN DE KIJKER<br />

CLIL<br />

Het Bernarduscollege biedt ook CLIL-lessen aan.<br />

CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated<br />

Learning’, wat betekent dat niet-taalvakken in een<br />

andere taal worden gegeven.<br />

Dankzij deze nieuwe methodiek ontdekken de<br />

jongeren de taal op een andere manier zonder<br />

dat het vak zelf aan kwaliteit moet inboeten. Niet<br />

alleen hun woordenschat wordt uitgebreid, ook<br />

krijgen ze meer kansen om de taal te spreken, te<br />

beluisteren, te lezen.<br />

Momenteel bieden wij in het tweede jaar<br />

geschiedenis en aardrijkskunde, geschiedenis in<br />

het derde jaar én in het vierde jaar godsdienst aan<br />

in het Engels.<br />

BC PROJECTS<br />

Leerlingen laten van zich horen op onze school. De<br />

leerlingenraad vond zichzelf opnieuw uit en doopte<br />

zich om tot BC Projects.<br />

Hun doel? Leerlingen uit verschillende klassen<br />

en jaren samenbrengen om allerlei projecten uit<br />

te werken. Debatten of internationale projecten,<br />

optredens op 1 september, een film op groot<br />

scherm na de schooluren of een jaarboek voor<br />

de afzwaaiende zesdejaars? Reken maar dat BC<br />

Projects erachter zit!<br />

INTERCULTURALISERING<br />

MISSIE<br />

“Niet alleen het leren maar ook het leven staat centraal. Daarom kijken we over de grenzen<br />

van ons vak en over de muren van de school, om de ruimere wereld te ontdekken.”<br />

Onze school heeft op basis van haar Europese projecten het hoogste<br />

EPAS-label gekregen. We zijn een ‘Europees Parlement AmbassadeurSchool’ (EPAS)<br />

op expertniveau. Dat biedt onze leerlingen heel wat extra kansen op Europees vlak.<br />

Elke leerling<br />

kan op<br />

uitwisseling<br />

Nadruk<br />

op Europa<br />

in de lessen<br />

Aanbod individuele<br />

leerlingenmobiliteit<br />

Deelname aan<br />

internationale<br />

evenementen en<br />

nascholingen<br />

18 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


“De uitwisseling naar Polen en de eindejaarsreis naar Barcelona<br />

waren zeker toppers die ik nooit zal vergeten.” Oud-leerlinge Febe<br />

ZWEDEN<br />

DK<br />

LETLAND<br />

NL<br />

DUITSLAND<br />

POLEN<br />

FRANKRIJK<br />

TSJECHIË<br />

HONGARIJE<br />

ROEMENIË<br />

PORTUGAL<br />

SPANJE<br />

ITALIË<br />

BULGARIJE<br />

TURKIJE<br />

= PARTNERLANDEN<br />

UITBOUWEN VAN EEN<br />

DUURZAME SCHOLENBAND<br />

RWANDA<br />

Het Bernarduscollege heeft een sterke band met Rosa<br />

Mystica, een school met 1366 leerlingen uit Rwanda.<br />

Beide scholen streven ernaar hun expertise te delen met<br />

betrekking tot leerlingen die zich in uitdagende thuissituaties<br />

bevinden. Daarnaast wordt er gezamenlijk gebrainstormd<br />

om ouders actief te betrekken bij het schoolleven.<br />

Dit alles binnen SDG 4, een internationaal<br />

Ontwikkelingsdoel dat zich focust zich op gelijke kansen<br />

voor alle leerlingen. ‘Inclusief onderwijs voor iedereen’,<br />

betekent dat niemand wordt buitengesloten van het<br />

onderwijsstelsel, ongeacht hun achtergrond, geslacht,<br />

leeftijd, beperking, etniciteit of sociaaleconomische status.<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 19


IN DE KIJKER<br />

BLUEBERRY HILL<br />

Voor het eerste jaar organiseren we begin<br />

september een sportdag waar de teamgeest<br />

centraal staat. Zo werken we aan een goede<br />

klassfeer.<br />

STUDIEREIS BRUSSEL<br />

We wandelen jaarlijks dwars door onze bruisende<br />

hoofdstad Brussel en werpen een blik achter de<br />

schermen van de openbare radio en televisie.<br />

EXCURSIE<br />

AARDRIJKSKUNDE<br />

We maken een fikse wandeling richting Leupegem<br />

waarbij we ons leren oriënteren met kaart en<br />

kompas.<br />

SPORT<br />

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Onze<br />

jaarlijkse cross en atletiekdag behoren tot de<br />

traditie van het Bernarduscollege.<br />

MIDDAGPAUZE<br />

Tijdens de middagpauze vinden tal van activiteiten<br />

plaats: sport, gezelschapsspellen, strips lezen<br />

en tekenen, kaarten, Kubbs, schaken, creatieve<br />

sessies ...<br />

20 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


LAPTOPPROJECT<br />

WAAROM ZETTEN WE IN OP DIT LAPTOPPROJECT?<br />

We willen met de <strong>Bernardusscholen</strong> inzetten op hedendaags en sterk<br />

onderwijs. Digitale toestellen zijn hierbij niet weg te denken. Op deze<br />

manier willen we onze leerlingen voorbereiden op hoger onderwijs en<br />

de arbeidsmarkt. Bovendien zijn digitale geletterdheid en mediawijsheid<br />

essentiële competenties in de 21ste eeuw.<br />

HOE WORDT DE LAPTOP GEBRUIKT?<br />

De laptop is een middel en zelden een doel op zich. Via de laptop bouwen<br />

we de lessen op een doordachte pedagogische manier op. We zetten in op<br />

differentiatie en op digitale werkvormen die een pedagogische meerwaarde<br />

bieden. De leerlingen krijgen in beperkte mate ook digitale evaluaties.<br />

We proberen vernieuwend te werken via softwarepaketten eigen aan<br />

de richting. We experimenteren met artificiële intelligentie en laten onze<br />

leerlingen hier kennis mee maken.<br />

In elk vak maken we werk van ICT-vaardigheden en ICT-kennis. Er bestaat een<br />

leerplan ICT dat we over verschillende vakken heen realiseren. In de meeste<br />

richtingen hebben de leerlingen ook een vak ICT of informatica.<br />

Tegelijkertijd blijven we aandacht besteden aan vaardigheden zoals schrijven<br />

en noteren in de les. De computer zal niet alle papieren vervangen.<br />

PRAKTISCH?<br />

Leerlingen in de eerste graad kunnen een toestel huren van de school.<br />

Vanaf het derde jaar brengen de leerlingen een eigen laptop mee naar<br />

school die moet voldoen aan enkele minimumvoorwaarden.<br />

We ondersteunen leerlingen in het gebruik van hun laptop.<br />

Meer weten, surf dan naar:<br />

https://byod.bernardusscholen.be<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 21


ONZE SCHOLEN<br />

HOOGSTRAAT 10, 9700 OUDENAARDE - Tel: 055 23 22 10<br />

info@bernardustechnicum.be - www.bernardustechnicum.be<br />

facebook.com/bernardustechnicum instagram.com/bernardustechnicum<br />

“Mijn school is cool, omdat de praktijklessen leuk zijn en we veel bijleren.”<br />

Noah, leerling<br />

“Samen met onze leerkrachten zijn we fier op onze brede basiszorg. We gaan ervan uit dat<br />

maatregelen die goed zijn voor leerlingen die het wat moeilijker hebben,<br />

ook goed zijn voor de andere leerlingen.”<br />

Matthias, jongerencoach<br />

“Margot kan steeds bij haar leerkrachten terecht. Ze hebben veel geduld.<br />

Ze helpen haar niet alleen op school maar zelfs erbuiten.”<br />

Marjan, moeder van Margot<br />

22 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


Het Bernardustechnicum is uniek door zijn rijk aanbod. Het bundelt in ZES DOMEINEN een<br />

indrukwekkend geheel van richtingen met voor elk wat wils. Omdat het voorbereidt op DRIE<br />

FINALITEITEN onderscheiden we in het overzichtsschema (pagina 24) drie types van onderwijs.<br />

Land- en<br />

tuinbouw<br />

Sport<br />

• Studierichtingen die jou voorbereiden op het<br />

hoger onderwijs (master of professionele<br />

bachelor) behoren tot de finaliteit doorstroom.<br />

Je algemene vakken worden aangevuld met een<br />

aantal specifieke lesuren, eigen aan je domein en<br />

richting.<br />

Economie en<br />

organisatie<br />

STEM<br />

Maatschappij<br />

en welzijn<br />

Taal en<br />

cultuur<br />

• Studierichtingen die voorbereiden op het hoger<br />

onderwijs (professionele bachelor) én op de<br />

arbeidsmarkt, hebben de dubbele finaliteit. Je<br />

kan na het zesde jaar verder studeren of ervoor<br />

kiezen te gaan werken. Je krijgt naast algemene<br />

ook technische en praktische vakken, eigen aan je<br />

domein en richting.<br />

BERNARDUSTECHNICUM<br />

• Studierichtingen die jou tot een vakman opleiden<br />

en gericht zijn op tewerkstelling na het secundair<br />

onderwijs, behoren tot de finaliteit arbeidsmarkt.<br />

Je kan er ook voor kiezen om na het zesde jaar een<br />

specialisatiejaar te volgen.<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 23


DOMEIN<br />

FINALITEIT<br />

DOORSTROOM<br />

DUBBELE FINALITEIT:<br />

DOORSTROOM EN ARBEIDSMARKT<br />

FINALITEIT<br />

ARBEIDSMARKT<br />

TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD<br />

Economie en<br />

organisatie<br />

Bedrijf en organisatie Bedrijfsorganisatie Organisatie en logistiek<br />

Onthaal, organisatie en<br />

sales<br />

Land- en<br />

tuinbouw<br />

Plant-, dier- en<br />

milieutechnieken<br />

Agrotechnieken dier<br />

Tuinaanleg en -beheer<br />

Plant, dier en milieu<br />

Dier en milieu<br />

Groenaanleg en beheer<br />

Maatschappij<br />

en welzijn<br />

Maatschappij- en<br />

welzijnswetenschappen<br />

Welzijnswetenschappen* Maatschappij en welzijn<br />

Gezondheidszorg<br />

Opvoeding en begeleiding<br />

Zorg en welzijn<br />

Basiszorg en<br />

ondersteuning<br />

Sport Sportwetenschappen Sportwetenschappen* Sport Sportbegeleiding<br />

STEM<br />

Biotechnologische<br />

wetenschappen<br />

Technologische<br />

wetenschappen<br />

Biotechnologische<br />

en chemische<br />

wetenschappen*<br />

Mechatronica*<br />

Technologische<br />

wetenschappen en<br />

engineering*<br />

Elektrotechnieken<br />

Houttechnieken<br />

Mechanische technieken<br />

Elektrotechnieken<br />

Houttechnieken<br />

Mechanische<br />

vormgevingstechnieken<br />

Bouw<br />

Elektriciteit<br />

Hout<br />

Binnenschrijnwerk<br />

en interieur<br />

Ruwbouw duaal<br />

Sanitaire en<br />

verwarmingsinstallaties<br />

Taal en cultuur Taal en communicatie<br />

* = deze studierichtingen bereiden (ook) voor op een academische bachelor/master.<br />

24 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


BUITENLANDSE STAGES<br />

EN UITWISSELINGEN<br />

IN DE KIJKER<br />

We hebben een lange traditie van buitenlandse<br />

stages en uitwisselingen en zetten elk jaar in op<br />

projecten van Erasmus+.<br />

De leerlingen van het domein Sport reizen in het<br />

zesde jaar naar de Franse Alpen om hun sportieve<br />

vaardigheden verder aan te scherpen. Ook onze<br />

leerlingen Land- en tuinbouw gaan in de derde<br />

graad op bedrijfsbezoek in onze buurlanden. De<br />

leerlingen van het laatste jaar domein Maatschappij<br />

en welzijn reizen met hun collega’s van het domein<br />

Economie en organisatie naar Toscane om daar<br />

de culturele rijkdom van deze streek te gaan<br />

verkennen. De leerlingen van het zevende jaar<br />

Thuis- en bejaardenzorg en Kinderzorg nemen deel<br />

aan een buitenlandse stage te Denemarken, een<br />

unieke ervaring!<br />

Voor het zesde jaar Biotechnologische en<br />

chemische wetenschappen en Technologische<br />

wetenschappen en engineering worden jaarlijks<br />

meerdaagse stages georganiseerd in diverse<br />

landen. De intense periode van samenleven zorgt<br />

bij de leerlingen voor een onuitwisbare positieve<br />

ervaring. Het project FinGerBel liet leerlingen<br />

van Elektromechanica, Elektriciteit-elektronica,<br />

Mechanica en Industriële wetenschappen<br />

gedurende twee schooljaren praktijkervaring<br />

uitwisselen met scholen uit Finland en Duitsland.<br />

NIEUWE VAKLOKALEN<br />

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN<br />

Wij bouwen aan het Bernardustechnicum van<br />

morgen, met respect voor traditie en oog voor<br />

innovatie. Sinds januari <strong>2024</strong> zijn de nagelnieuwe<br />

vaklokalen (keukens, opvoedkundelokalen) in<br />

Hoogstraat 6 en 8 in gebruik. Op die manier<br />

kreeg het domein Maatschappij en welzijn de<br />

infrastructuur die het verdient!<br />

DUAAL LEREN<br />

Leren op school of in een centrum én op de<br />

werkvloer, dat is duaal leren. Zo ontwikkel je<br />

competenties die in de toekomst goed van pas<br />

komen in je zoektocht naar een job. Je combineert<br />

16 uur les met 22 uur praktijk op de werkvloer. Op<br />

die manier krijg je een praktische opleiding en leer<br />

je het werkveld van binnenuit kennen.<br />

Toch liever verder studeren? Dat kan natuurlijk<br />

ook. Dan heb je alvast wat praktijkervaring op zak!<br />

Bernardustechnicum biedt naast opleidingen binnen<br />

het traject duaal leren ook een waaier aan 7de jaren<br />

beroepssecundair onderwijs aan.<br />

DOMEIN DUAAL 7 DE JAAR<br />

Maatschappij en welzijn Zorgkundige Thuis- en bejaardenzorg<br />

Kinderzorg<br />

STEM Dakwerker Verwarmingsinstallaties<br />

Land- en tuinbouw<br />

Economie en organisatie<br />

Ruwbouw (3de graad)<br />

Interieurinrichting<br />

Veehouderij en landbouwteelten<br />

Tuinaanleg en -onderhoud<br />

Winkelbeheer en etalage<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 25


IN DE KIJKER<br />

ONZE TROEF: EEN ENORM AANBOD<br />

BINNEN VERSCHILLENDE DOMEINEN<br />

SPORT<br />

Ben je sociaal en sportief aangelegd? Heb je interesse<br />

in wetenschappen in het algemeen en sport in het<br />

bijzonder? Spreekt lichaamsbeweging en gezondheid je<br />

aan? Dan kan sport jouw keuze worden.<br />

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN<br />

Hou je van mensen? Wil je meer weten over het welzijn<br />

van de mens? En hoe je voor hen zorgt? In dit domein<br />

leer je alles over de ontwikkeling en de zorg voor<br />

mensen. Je hebt contact met kinderen, ouderen en<br />

personen met een beperking tijdens een stage.<br />

LAND- EN TUINBOUW<br />

Wil je leren in de natuur, over de natuur? Dan biedt<br />

dit domein voor elk wat wils. We starten algemeen in<br />

de tweede graad en laten je de wereld ontdekken van<br />

plant, dier en milieu. In de derde graad maak je een<br />

concrete keuze.<br />

ECONOMIE EN ORGANISATIE<br />

Ben je administratief of commercieel aangelegd? Heb<br />

je aanleg voor talen en hou je van informatica? Kan je<br />

leidinggeven of goed samenwerken? Je komt in contact<br />

met het bedrijfsleven door het opstarten van een eigen<br />

leeronderneming, projecten en stages.<br />

STEM<br />

Zowel in STEM-wetenschapen als STEM-technieken<br />

komen uiteenlopende talenten tot ontplooiing. Je vindt<br />

er zowel sterk theoretische, technische als praktische<br />

richtingen en dit in tal van sectoren als wetenschappen,<br />

hout, bouw, metaal en elektriciteit.<br />

TAAL EN CULTUUR<br />

Heb je interesse in media en communicatie en hou je van<br />

talen? In deze richting ontdek je al doende de boeiende<br />

wereld van public relations: planning en organisatie van<br />

communicatieprojecten via moderne media, grafische<br />

vormgeving en presentaties. Je leert daarbij vlot<br />

communiceren in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.<br />

26 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


IN DE KIJKER<br />

ONZE TROEF:<br />

ATTRACTIEVE EXTERNE CAMPUSSEN<br />

CAMPUS AXELWALLE<br />

Axelwalle is onze schoolhoeve waar de leerlingen uit<br />

de afdeling landbouw zowel praktijk- als theorielessen<br />

volgen. De hoeve is gericht op hedendaagse akkerbouw<br />

(40 ha) en melkveehouderij. Leerlingen staan er in voor<br />

het verzorgen van kleinvee en krijgen ook de kans om<br />

te werken met landbouwmachines.<br />

CAMPUS GELUKSTEDE<br />

Campus Gelukstede, op wandelafstand van het<br />

station, beschikt over gloednieuwe gebouwen voor<br />

wetenschappen en techniek. Leerlingen van alle<br />

onderwijsvormen kunnen er tijdens hun lessen gebruik<br />

maken van de modernste apparatuur.<br />

CAMPUS GROENHOF<br />

Sporthal Groenhof is een nieuwe, multifunctionele<br />

sportzaal die alle <strong>Bernardusscholen</strong> kunnen gebruiken.<br />

Na de lessen stellen we de zaal ter beschikking van<br />

sportclubs via de stad Oudenaarde.<br />

CAMPUS KRUISEM<br />

In de gemeente Kruisem kunnen onze leerlingen van<br />

de sportafdeling terecht voor hun lessen praktijk.<br />

We maken er gebruik van een indrukwekkende<br />

sportinfrastructuur: sportzaal, fitnessruimte,<br />

danszaal, in- en outdoor tennisvelden, Finse piste,<br />

voetbalterreinen …<br />

CAMPUS TIVOLI<br />

Tivoli is ons tuinbouwcentrum van 6 hectare met ruimte<br />

voor groenten- en fruitteelt, serreteelten en tuinaanleg.<br />

We baten er ook een lokale fruit- en groentewinkel uit.<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 27


ONZE SCHOLEN<br />

“De combinatie van twee dagen opleiding op<br />

school met drie dagen werken in een bedrijf<br />

zorgt voor de ideale voorbereiding op een job.”<br />

Emma, leerlinge<br />

“Het is fijn als iemand gewoon tegen je zegt:<br />

gaat het nog wel? Let goed op jezelf en als<br />

je ons nodig hebt, zijn we er voor jou.”<br />

Bryan, leerling<br />

TER EECKEN 6, 9700 OUDENAARDE<br />

Tel: 055 33 09 62<br />

DUAAL LEREN EN<br />

LEREN EN WERKEN<br />

info@bernardusvija.be<br />

www.bernardusvija.be<br />

www.facebook.com/VIJA9700<br />

instagram.com/bernardusvija<br />

2 DAGEN SCHOOL EN 3 DAGEN<br />

WERKEN<br />

Je volgt 15 (tweede graad) of 14 (derde graad) uren<br />

les per week. Daarnaast ga je werken of volg je een<br />

project waar je aan je arbeidsrijpheid kan werken.<br />

Dit noemen we het voltijds engagement. In het<br />

totaal ben je minstens 28 uren per week actief.<br />

GELIJKWAARDIGE<br />

GETUIGSCHRIFTEN<br />

Wij volgen dezelfde leerplannen als in het voltijds<br />

onderwijs. Daarom reiken we een gelijkwaardig<br />

studiegetuigschrift en diploma uit.<br />

Als je de vaardigheden voldoende onder de knie<br />

hebt, reikt het centrum jou een beroepskwalificatie<br />

uit. Dit is een bewijs van beroepsbekwaamheid en<br />

wordt door de bedrijfssectoren erkend.<br />

28 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


ALGEMENE VORMING:<br />

7 OF 8 LESUREN PER WEEK<br />

Je volgt 8 (tweede graad) of 7 (derde graad)<br />

lesuren AV (algemene vorming) per week. Op basis<br />

van de vooropleiding zal je het programma van de<br />

2de graad beroepssecundair onderwijs, of van de<br />

3de graad beroepssecundair onderwijs volgen.<br />

PRAKTIJKOPLEIDING:<br />

7 LESUREN PER WEEK<br />

Je volgt 7 lesuren BGV (beroepsgerichte vorming)<br />

per week. Ons centrum biedt duale opleidingen en<br />

opleidingen Leren en Werken aan in 7 sectoren:<br />

bouw, handel & administratie, horeca, hout,<br />

metaal & kunststoffen, logistiek, tuinbouw en<br />

personenzorg.<br />

Binnen iedere sector worden verschillende<br />

beroepsopleidingen aangeboden. Het programma<br />

van een beroepsopleiding bestaat uit een reeks van<br />

vaardigheden die de jongeren via het uitvoeren van<br />

opdrachten inoefenen. De opleidingsprogramma’s<br />

worden samengesteld in samenwerking met de<br />

sectororganisaties.<br />

IN DE KIJKER<br />

YOUTHSTART<br />

Youthstart is een programma van 8 weken voor<br />

onze afstuderende leerlingen. Onder leiding<br />

van professionals gaan jongeren in dialoog met<br />

de nodige instanties om een eigen ‘fictieve’<br />

onderneming uit de grond te stampen. Hierbij<br />

wordt hun ondernemerschap aangesproken en<br />

ontwikkeld. Wie weet, groeit jouw idee later uit tot<br />

een echte zaak!<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 29


ONZE SCHOLEN<br />

VLAANDERENSTRAAT 6, 9700 OUDENAARDE<br />

Tel: 055 30 19 99<br />

info@bernardusdriesprong.be<br />

http://www.bernardusdriesprong.be<br />

facebook.com/bernardusdriesprong<br />

instagram.com/bernardusdriesprong<br />

“Er wordt hier echt naar<br />

ons geluisterd”<br />

Jelena<br />

“Ik heb hier echt mijn<br />

plaatsje gevonden, ik<br />

voel me hier goed“<br />

Fleur<br />

OPLEIDINGSVORM 1 (OV1)<br />

ZO ZELFSTANDIG MOGELIJK WORDEN<br />

WIE<br />

Jongeren met een ernstige verstandelijke<br />

beperking (type 2) en jongeren die door hun<br />

autismespectrumstoornis ernstige beperkingen in<br />

hun maatschappelijk functioneren ondervinden (type<br />

9).<br />

DOEL<br />

Jongeren de nodige zelfredzaamheid bijbrengen<br />

zodat ze een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen<br />

leiden.<br />

OPLEIDINGEN<br />

Op basis van het toekomstperspectief van<br />

de jongere organiseert onze school drie<br />

opleidingsvormen. Iedere opleidingsvorm heeft<br />

een eigen werking en eigen doelstellingen. Ook de<br />

lokalen, de teams en de afspraken verschillen voor<br />

elke vorm.<br />

INHOUD VAN DE LESSEN<br />

Ons team van leerkrachten en therapeuten bouwt<br />

samen met de jongere en in nauw overleg met<br />

ouders en het netwerk aan een persoonlijk traject.<br />

Daarbij vertrekken we vanuit de mogelijkheden,<br />

interesses en talenten van de jongere. Zichzelf<br />

kunnen behelpen, werken aan zelfvertrouwen en<br />

geloof in eigen kunnen en met elkaar leren omgaan<br />

staan centraal.<br />

We tekenen een toekomstplan uit naar een<br />

beschermd of begeleid leefmilieu. Door samen met<br />

de jongeren te werken aan een positief realistisch<br />

zelfbeeld geven we hen de kans om een eigen<br />

identiteit te ontwikkelen waardoor ze kunnen<br />

uitgroeien tot zelfbewuste en gelukkige mensen.<br />

30 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


OPLEIDINGSVORM 2 (OV2)<br />

WERKEN AAN EEN GOEDE<br />

ARBEIDSHOUDING<br />

OPLEIDINGSVORM 3 (0V3)<br />

EEN BEROEP AANLEREN MET EXTRA<br />

BEGELEIDING<br />

WIE<br />

Jongeren die een beroep willen aanleren maar die<br />

hierbij extra begeleiding nodig hebben en voor wie<br />

de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs<br />

onvoldoende zijn. (type Basisaanbod en type 9)<br />

WIE<br />

Jongeren met een matige verstandelijke<br />

beperking (type 2) en jongeren die door hun<br />

autismespectrumstoornis matige beperkingen in hun<br />

maatschappelijk functioneren ondervinden (type 9).<br />

DOEL<br />

Jongeren voorbereiden op leven en werken in<br />

een beschermde omgeving waar begeleiding en<br />

ondersteuning is voorzien.<br />

INHOUD VAN DE LESSEN<br />

In OV2 leren we de juiste arbeidshouding aan met<br />

een ruime waaier aan technieken (bv. tuin, keuken,<br />

onderhoud, schilderen, naaiatelier en hout). Via<br />

werkplekleren en individuele stages diepen we de<br />

opleiding uit. We werken intensief samen met de<br />

maatwerkbedrijven uit de regio.<br />

We hebben aandacht voor praktische en bruikbare<br />

vaardigheden zodat onze jongeren zo zelfstandig<br />

mogelijk in de maatschappij kunnen staan.<br />

Voor de schoolverlaters zorgen we voor sociale<br />

ondersteuning én nabije begeleiding bij de stap naar<br />

de werkvloer.<br />

“Tijdens de ASV lessen<br />

krijgen we voldoende<br />

tijd om onze opdrachten<br />

te maken.”<br />

Mehdi<br />

DOEL<br />

Jongeren voorbereiden op een zelfstandige<br />

deelname aan de maatschappij met tewerkstelling<br />

in het gewone arbeidsmilieu.<br />

INHOUD VAN DE LESSEN<br />

BEROEPSOPLEIDINGEN<br />

+ in de sectoren bouw, schilderen & decoratie, horeca<br />

en logistiek onderhoud<br />

• Observatiejaar (eerste jaar) =<br />

proeven en kiezen: 16 uur per week technieken<br />

van de verschillende opleidingen.<br />

• Opleidingsfase (2 schooljaren) =<br />

basis van de beroepsopleiding.<br />

• Kwalificatiefase (2 schooljaren) =<br />

doorgedreven beroepsopleiding met stage.<br />

• Integratiefase (een extra jaar) =<br />

combinatie van school en werk: verder<br />

inoefenen van de beroepsvaardigheden.<br />

In GASV (Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming)<br />

wordt gewerkt aan concrete en toepasbare<br />

vaardigheden die de jongeren in het latere<br />

maatschappelijke leven nodig hebben.<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 31


ONZE SCHOLEN<br />

okan<br />

GELUKSTEDE 2, 9700 OUDENAARDE<br />

Tel: 055 23 76 00<br />

okan@bernardusscholen.be<br />

Bernardusokan<br />

“De leerkrachten zijn heel vriendelijk en<br />

helpen je heel goed.”<br />

Zyline, leerlinge uit de Filipijnen<br />

“In OKAN leerde ik niet alleen<br />

Nederlands, maar ik maakte ook<br />

vrienden uit verschillende landen. In<br />

contact komen met al die verschillende<br />

culturen vond ik een zeer leuke<br />

ervaring.”<br />

Bianca, leerlinge uit Roemenië<br />

NEDERLANDS VOOR<br />

ANDERSTALIGE<br />

NIEUWKOMERS<br />

OKAN betekent OnthaalKlas voor Anderstalige<br />

Nieuwkomers.<br />

Een OKAN-klas zorgt voor aangepast onderwijs<br />

voor leerlingen die onlangs in België zijn<br />

aangekomen en het Nederlands niet beheersen.<br />

Je leert op een intensieve manier Nederlands. Je<br />

wordt voorbereid op een doorstroom naar het vol-<br />

of deeltijds onderwijs of naar een passende job.<br />

Naast de OKAN-leerkrachten zijn er ook<br />

vervolgschoolcoaches. Zij begeleiden je tijdens<br />

het OKAN-jaar in je zoektocht naar een gepaste<br />

studiekeuze. De coaches blijven je opvolgen, ook<br />

nadat je de OKAN-school hebt verlaten.<br />

De meeste leerlingen die in september bij<br />

ons starten kunnen het volgende schooljaar<br />

doorstromen naar het gewone onderwijs.<br />

Leerlingen die in de loop van het schooljaar<br />

inschrijven kunnen achteraf nog een extra jaar<br />

OKAN volgen indien dat nodig is.<br />

32 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


IN DE KIJKER<br />

LESDAGEN<br />

Je komt dagelijks naar school.<br />

Maandag: 8.25 uur - 15.00 uur<br />

Dinsdag: 8.25 uur - 15.45 uur<br />

Woensdag: 8.25 uur - 12.10 uur<br />

Donderdag: 8.25 uur - 15.45 uur<br />

Vrijdag: 8.25 uur - 15.00 uur<br />

STUDIEKEUZETRAJECT<br />

OKAN-leerlingen worden van bij het begin van<br />

hun traject gestimuleerd om na te denken<br />

over hun toekomst. Ze ontdekken hun<br />

talenten en interesses tijdens workshops,<br />

activiteiten, uitstappen en themalessen. De<br />

vervolgschoolcoaches gaan regelmatig met hen in<br />

dialoog tijdens de trajectgesprekken en informeren<br />

leerlingen en hun ouders over het onderwijs in<br />

Vlaanderen op oudercontacten en een infoavond.<br />

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN*<br />

Je bent tussen 12 en 18 jaar.<br />

Je woont nog niet langer dan 1 jaar ononderbroken<br />

in België.<br />

Nederlands is niet je moedertaal of je thuistaal.<br />

Je kent niet genoeg Nederlands om les te volgen<br />

in een Nederlandstalige school.<br />

Je bent nog niet langer dan 9 maanden<br />

ingeschreven in een Nederlandstalige school.<br />

(*) Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan hierop<br />

een uitzondering worden gemaakt. Je kan dan met een<br />

toelatingsklassenraad toch worden ingeschreven. Je bent 11 jaar?<br />

We raden je aan om in te schrijven in OKAN i.p.v. in het lager<br />

onderwijs. In OKAN krijg je een voltijds programma voor anderstalige<br />

nieuwkomers, we helpen je met je studiekeuze en blijven je ook na<br />

OKAN begeleiden.<br />

Naarmate leerlingen het Nederlands beter onder<br />

de knie krijgen komen er ook andere vakken aan<br />

bod. In de lessen Nederlands voor nieuwkomers<br />

staan we stil bij de terminologie van verschillende<br />

vakken en laten gastleerkrachten onze<br />

leerlingen kennismaken met hun vak. Leerlingen<br />

bezoeken andere scholen en proeven van het<br />

vervolgonderwijs tijdens een langere proef- en<br />

oriëntatietijd. Zo gaan we samen met de leerlingen<br />

op zoek naar de studierichting en toekomst die het<br />

best bij hen past.<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 33


BERNARDUSSCHOLEN<br />

34 WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE


WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE 35<br />

KLEURPLAAT


Hou onze websites in de gaten,<br />

want er staat heel wat te gebeuren:<br />

1 ) INFOAVONDEN<br />

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21<br />

maart <strong>2024</strong> stellen we onze scholen voor tijdens de<br />

infoavonden. Graag verwelkomen we jullie in onze Aula,<br />

Hoogstraat 30.<br />

2 ) OPENDEURDAG<br />

Onze jaarlijkse opendeurdag staat gepland op zondag<br />

21 april <strong>2024</strong>, van 10 tot 17 uur. We zetten die dag in de<br />

kijker hoe wij op de <strong>Bernardusscholen</strong> leren, leven en<br />

beleven.<br />

3 ) INSCHRIJVINGEN<br />

Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf dinsdag 14 mei <strong>2024</strong>.<br />

Indien gewenst kan je een afspraak maken om onze<br />

scholen te bezoeken en om verdere vragen te stellen.<br />

Meer info volgt op:<br />

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE<br />

okan<br />

v.u. Rik Van Welden - <strong>Bernardusscholen</strong> - Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!