Domus Magnus Boschstede maart april 2021

stichtingmeo1

D

Voorwoord

Beste bewoners, medewerkers en naasten,

Wij zijn alweer drie maanden onderweg in het

nieuwe jaar, 2021. Wat gaat de tijd snel. Rondom

de feestdagen hebben wij met z’n allen de vurige

wens uitgesproken dat de situatie in Nederland snel

weer als vanouds zou worden in het nieuwe jaar. De

realiteit is dat wij nog even door de regen moeten

manoeuvreren om daarna de zonneschijn te kunnen

voelen. Gelukkig zijn er ook nu lichtpuntjes om aan

vast te houden.

Om te beginnen zijn wij binnen de Boschstede gestart

met vaccineren. De meeste medewerkers hebben

reeds tweemaal covid-vaccin ontvangen en zijn

daardoor beschermd. Hopelijk bent u als bewoner

gevaccineerd als dit bulletin leest. Dit is fantastisch

nieuws. Hierdoor hopen wij immuniteit op te bouwen

tegen het virus en de eerste stappen richting de

uitweg van deze crisis te zetten.

Een andere mooie mededeling is dat wij per 1 maart

aanstaande een nieuwe zorgcoördinator kunnen

verwelkomen. Het betreft Angel Been, een jonge

dame van 26 jaar met een zorgachtergrond. Zij werkt

nu als verpleegkundige op de Sterrenschans (andere

locatie van Domus Magnus, Nijmegen) en volgt op dit

moment een opleiding tot HBO-V verpleegkundige.

Wij wensen Angel heel veel succes met haar

werkzaamheden in de Boschstede. Angel zal zich in

dit bulletin voorstellen.

Ik wens u veel leesplezier.

Blijf gezond

Peter van de Wijdeven

Locatiemanager De Boschstede

De Boschstede Nieuws

De Boschstede

MAART/APRIL 2021


2 Boschstede Domus Magnus

Nieuws vanuit de directie

Na sneeuw en ijs kijken we uit naar het voorjaar

De natuur laat zich niet leiden. Wie had gedacht dat we

na al die jaren deze winter te maken zouden krijgen met

zulke strenge vorst en zo bijzonder veel sneeuwval. Het

leverde prachtige plaatjes en uitzichten op, waarvan

de bewoners vanachter de ramen zichtbaar mee

genoten. Eindelijk een reden waarom binnen blijven een

stuk minder erg was, dan de reden van de afgelopen

maanden; het coronavirus.

Vaccineren is gestart

Na lang wachten, was het moment eindelijk daar. In

januari konden de eerste zorgmedewerkers zich melden

voor een vaccinatie. Daarmee komt het einde van het

coronatijdperk wat dichterbij. We zijn alweer ruim

een jaar verder nadat de eerste coronabesmetting in

Nederland kwam en durven nu pas voorzichtig weer

vooruit te kijken. Ook Domus Magnus heeft het virus

niet kunnen ontwijken. De locaties die nauwelijks tot

geen besmettingen hebben gekend zijn slechts op één

hand te tellen. We keken dan ook reikhalzend uit naar

het vaccineren, want wie wil er nu niet dat ‘het normale

leven’ langzaamaan weer terugkeert? Zodoende is

intern de campagne ‘Samen tegen corona’ uitgerold, om

het vaccineren onder de medewerkers aan te moedigen.

Bewoners

Toen op 26 januari ook de eerste bewoners van onze

eerste locatie, Villa Molenenk, gevaccineerd werden,

voelde dat al helemaal als een mijlpaal. Alle ellende die

een corona uitbraak op locatie met zich meebrengt,

hopen we vanaf nu daarmee voorgoed van ons weg

te houden. Helaas hebben de bewoners van de andere

locaties nog flink geduld moeten opbrengen, voordat

ook zij in aanmerking kwamen voor het vaccin. Laten

we hopen dat de zon straks letterlijk en figuurlijk weer

voor ons allemaal gaat schijnen!

‘Wij laten ons

vaccineren.

Jij toch ook?’

samen tegen corona


Boschstede Domus Magnus 3

Nieuws vanuit de directie

Start samenwerking met Novicare

Tot eind vorig jaar had Domus Magnus een eigen

behandelteam met Specialisten Ouderengeneeskunde

in dienst. Dit team werkt multidisciplinair samen met

de huisarts. De huisarts is bij Domus Magnus het eerste

aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene

geneeskundige zorg. Wanneer de zorgzwaarte de

huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is de expertise

van een Specialist Ouderengeneeskunde (SO), als

medebehandelaar of consultant, noodzakelijk.

Al geruime tijd probeerde Domus Magnus, helaas

zonder succes, het behandelteam met Specialisten

Ouderengeneeskunde uit te breiden. Dit was van groot

belang om de landelijke spreiding te blijven garanderen.

De krapte op de arbeidsmarkt maakte het lastig om

het team compleet te krijgen. Per 1 december 2020

is Domus Magnus daarom de samenwerking met

Novicare gestart. Met ingang van deze datum faciliteren

zij op iedere locatie een Specialist Ouderengeneeskunde

en overkoepelend een medisch secretariaat.

Ter voorbereiding op deze samenwerking zijn er intern

een aantal werkprocessen aangepast. Dit heeft u

wellicht ook gemerkt aan onder andere wijzigingen

rond het gedragsspreekuur en het multidisciplinair

overleg. Of doordat de psychologen nu ook volgens de

regiostructuur zijn ingedeeld. Inmiddels is de transitie

van een eigen behandelteam naar een behandelteam

van Novicare volbracht, het implementatieplan

afgerond en afscheid genomen van de projectmanager

die dit begeleid heeft. Ook heeft er een tussentijdse

evaluatie plaatsgevonden van de werkprocessen.

We gaan er vanuit met deze samenwerking een

toekomstbestendige stap te realiseren.

PREZO audits uitgesteld

Domus Magnus streeft de hoogste kwaliteit van zorg en welzijn na. Daarvoor leggen we

verantwoording af aan instanties als de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en het

Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitsinstituut Perspekt beoordeelt ons sinds 2014 door

middel van een onafhankelijke externe audit met een Gouden Prezo. Zorginstellingen

kunnen een zilveren of gouden keurmerk behalen afhankelijk van de resultaten van de

toetsing door een onafhankelijk auditteam. Na het verkrijgen van een keurmerk worden zij

tussentijds getoetst om te bepalen of zij nog steeds terecht het keurmerk mogen dragen.

Om de drie jaar wordt deze audit in zijn geheel herhaald.

In oktober 2020 zijn zodoende de locaties Koetshuys Erica, De Boschstede, De Sterreschans, Klein Engelenburg en Villa

Molenenk bezocht voor de PREZO-audit. De auditoren gaven naar aanleiding van deze bezoeken een positief advies. Dit

betekent dat deze vijf locaties het gouden keurmerk behouden. Door de coronamaatregelen is het eind vorig jaar niet

gelukt om alle locaties tegelijk te toetsen, wat eerder de bedoeling was. De toetsing verloopt daarom in delen, dus dat

betekent dat de andere 12 locaties nog een audit in februari en maart 2021 konden verwachten.

Door de coronamaatregelen die begin dit jaar van kracht waren, is in overleg met het auditbureau besloten om deze

geplande audits tot nader order niet door te laten gaan. Uiteraard plannen we zodra de situatie dit toelaat alsnog de

audits in en hopen we rond of na de zomer van 2021 de audits af te ronden.


N4 Boschstede Domus Magnus

Nieuws vanuit de directie

Telefooncentrale centrumlocatie

In januari 2021 is het hoofdkantoor verhuisd

van Haarlem naar de centrumlocatie te

Hilversum. Met deze verhuizing is een wijziging

aangebracht in de telefooncentrale van

Domus Magnus. Wanneer men het algemene

telefoonnummer belt, hoeft men niet te

wachten om een medewerker aan de telefoon

te krijgen. De beller krijgt een keuzemenu

te horen, waardoor men nog sneller bij de

juiste medewerker of afdeling terechtkomt.

Om naar een locatie te kunnen telefoneren,

moet u via dit nummer echter wel nog altijd

doorverbonden worden door een medewerker.

Zodoende communiceren we al een flink aantal

jaren alleen naar bewoners, hun directe familieleden of contactpersonen en vaste leveranciers wel de telefoonnummers

waarmee men rechtstreeks bij de locatie uitkomt. Zo worden de locaties niet gestoord door de overige

telefoongesprekken en kunnen zij zich concentreren op de zorg en het welzijn van de bewoners. Mocht u als betrokkene

van één van onze bewoners dus de locatie willen bereiken, dan adviseren wij het directe telefoonnummer van de

locatie op te slaan in uw telefoon. Omdat u anders in het keuzemenu van de centrumlocatie belandt.

Medewerkerstevredenheid Onderzoek

Eind vorig jaar hebben alle medewerkers

van Domus Magnus een oproep

ontvangen om deel te nemen aan een

medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO).

Door middel van dit jaarlijkse onderzoek,

uitgevoerd door branchevereniging Actiz,

achterhalen we de mening van onze

collega’s. Deze is voor ons heel belangrijk,

omdat we streven naar het behoud van

vakkundige medewerkers. Begin dit jaar

hebben we de rapportages ontvangen, welke

afgelopen tijd geanalyseerd zijn en gedeeld

met de individuele locaties. Ten opzichte

van de vorige meting in 2019 vertonen de

uitkomsten slechts minimale afwijkingen.

Bijzonder en mooi om te zien dat dit heftige coronajaar, dat uiterst zwaar is geweest voor de medewerkers, niet direct

van invloed is op de tevredenheid. Daar zijn we trots op!


N

Boschstede Domus Magnus 5

Nieuws vanuit de centrale cliëntenraad

Vanaf 1 juli

2020 geldt de

vernieuwde Wet

Medezeggenschap

Cliënten Zorginstellingen

(Wmcz2018).

In deze wet is de medezeggenschap voor de mensen die

deze zorg ontvangen hernieuwd vormgegeven. Deze

medezeggenschap wordt doorgaans georganiseerd

via een zogenaamde cliëntenraad, omdat de mensen

die zorg ontvangen het vaak moeilijk vinden om aan

te geven wat zij willen -of wanneer ze dat wel kunnenhiervoor

geen of onvoldoende gehoor vinden.

De cliëntenraad is er om deze mensen een stem te

geven en op te komen voor hun belangen.

Binnen het zorgconcern Domus Magnus heeft

bijna iedere locatie een lokale cliëntenraad, die de

belangen van de bewoners van die specifieke locatie

behartigt. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad

geformeerd, die zich bezig houdt met concern brede

of locatie overstijgende vraagstukken. Hierbij gaat

het hoofdzakelijk over beleidsmatige zaken, die

alle -of minimaal de meerderheid- van de locaties

aangaan. Hierbij heeft de cliëntenraad advies en

instemmingsrecht, wat inhoudt dat bepaalde zaken,

wijzigingen of activiteiten alleen kunnen worden

doorgevoerd, na advies of goedkeuring van de

cliëntenraad.

De cliëntenraad richt zich met haar recht op inspraak

echt op het welzijn van de bewoners.

Hierbij heeft zij verschillende rollen en functies. Zo is

de cliëntenraad de antenne van klachten en wensen

van u en uw medebewoners en kan zij die bespreken

met het management, om gezamenlijk te werken aan

oplossingen. Maar de cliëntenraad is ook een adviseur

voor het management. Afhankelijk van het onderwerp

en de impact op Domus Magnus wordt hier op lokaal of

centraal niveau samengewerkt.

Zo werken we als cliëntenraden samen met het

management van Domus Magnus, om ervoor te zorgen

dat u als bewoner de zorg krijgt die is afgesproken en

aansluit bij wat de bewoners willen!

Het coronavirus en de risico’s voor de bewoners,

verpleegprocessen, het verhogen van de kwaliteit van

zorg in de breedste zin, dit zijn allemaal onderwerpen

die de cliëntenraad bespreekt met het management

van Domus Magnus.

De afgelopen maanden hebben wij dit ook allemaal via

video of beeldbellen met elkaar kunnen bespreken.

Zo past niet alleen de wet zich aan, maar ook de manier

en de techniek waarmee wij met elkaar samenwerken!

Wilt u meer weten wat de cliëntenraad voor u als

bewoner kan betekenen, vraagt u dan gerust uw

locatiemanager voor de contactgegevens. Wilt u meer

weten over de rol van de centrale cliëntenraad, dan kunt

een mail sturen naar info@domusmagnus.com.

Martijn Brand

Voorzitter CCR Domus Magnus


6 Boschstede Domus Magnus

E

Even voorstellen

N

Welkom Angel

Mijn naam is Angel Been en ik ben 26 jaar jong. Ik kom

oorspronkelijk uit Arnhem, maar ben sinds een jaar

wonend in Elst samen met mijn vriend en hond.

In mijn vrije tijd sport ik graag en houd ik mij het liefst

bezig met een gezonde levensstijl, lezen (literaire

thrillers), wandelen met mijn hond en tijd doorbrengen

met mijn vrienden en familie. Ik ben een verzorgende

IG, maar ook een verpleegkundige en ik volg momenteel

nog de HBO Verpleegkundige opleiding.

Vanaf 1 maart 2021 ben ik werkzaam bij de Boschstede

als Coördinator zorg. Mijn hart ligt bij de ouder

wordende mens. Het werken als Coördinator zorg lijkt

mij een ideale combinatie, omdat ik ouderen kwaliteit

van leven wil bieden en ik graag samen met een team

de zorg wil verbeteren. Mijn kracht ligt vooral in mijn

optimistische houding, het denken in mogelijkheden. Ik

ben een verbinder en motiveer graag mensen om mij

heen om doelen te behalen. Ik sta voor transparantie en

openheid.

Lieve groet,

Angel

Nieuws

Uit de Cliëntenraad Boschstede

Voor u en met u!

De Cliëntenraad (hierna CR) is bij wet geregeld. Het gaat om de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

(Wmcz 2018). Elke bewoner of haar/zijn vertegenwoordiger heeft inspraak. De CR vertegenwoordigt daarom alle

bewoners in het overleg met de locatiemanager. In de wet staat over welke onderwerpen de CR adviesrecht heeft

en over welke onderwerpen instemmingsrecht. Bovendien mag een CR ook altijd ongevraagd advies uitbrengen. De

Boschstede is een van de zeventien locaties van Domus Magnus. Daarom is er ook nog een overkoepelende CCR: de

Centrale Cliëntenraad. Daarin zijn alle voorzitters van de lokale cliëntenraden vertegenwoordigd; zij overleggen met de

directie van Domus Magnus.


Boschstede Domus Magnus 7

Nieuws

Wie zitten er in de CR van de Boschstede?

Alle vergaderingen van de CR zijn openbaar en

vinden plaats op de Boschstede. Iedere bewoner of

zaakwaarnemer mag daar als toehoorder altijd bij

aansluiten. Helaas nu al bijna een jaar niet wegens de

coronamaatregelen. Zodra de beperkingen opgeheven

zijn, komt de CR weer naar Boschstede. Op dit moment

vindt het overleg dus vooral via beeldbellen plaats. Erg

jammer, maar het is even niet anders.

Daarom goed om te weten wie er nu in de CR zitten:

Jeroen Bestebreurtje (zoon van bewoner, voorzitter),

Laura van Moorsel (bewoonster), Karin Rebel

(schoondochter bewoonster), Margreet Vossen (dochter

bewoonster). Eind januari heeft Inge Thuis (dochter

bewoonster) afscheid genomen van de CR. Er is nu een

vacature, waarbij de voorkeur uitgaat naar een bewoner

van de Boschstede.

Nieuwsgierig en altijd als eerste op de hoogte van wat er speelt binnen de Boschstede? Laura van Moorsel geeft u graag

meer informatie. Mailen of bellen naar de voorzitter mag natuurlijk ook. De CR vergadert om de twee maanden, dus zo’n

zes keer per jaar.

Wat is er de afgelopen drie maanden

besproken in de CR?

Natuurlijk is het eerste onderwerp al bijna een jaar:

corona, de wisselende maatregelen, de vaccinatie van

bewoners en medewerkers. Ook het welzijn van de

bewoners passeert altijd de revue: de beperkingen qua

bezoekers en de anders dan anders feestdagen. Wat kan

er gedaan worden om de belangen en wensen van de

bewoners binnen die beperkingen zo goed en prettig

mogelijk te organiseren? Daarnaast heeft de CR met

de locatiemanager het jaarplan 2021 en de begroting

2021 besproken, en daarmee ingestemd nadat een

aantal aanvullingen waren gedaan. Al meer dan een

jaar is de CR in gesprek met zowel de locatiemanager als de directie van Domus Magnus over de klimaatbeheersing in

de Boschstede. Iedereen is van goede wil, maar er is nog steeds geen akkoord over een goede oplossing. Over dit laatste

maakt de CR zich zorgen: zij wil dat er nu eindelijk iets gedaan gaat worden. Niet met lapmiddelen zoals mobiele airco’s

in de zomer, maar een structurele oplossing. Het welzijn en welbehagen van alle bewoners is daarmee gediend. In alle

jaargetijden.

Contact met de Cliëntenraad: stuur een mail aan de voorzitter, Jeroen Bestebreurtje

jeroen@abecobedrijven.nl


8 Boschstede Domus Magnus

Activiteiten Agenda

A

Activiteiten maart-april

Maandag Weekstart 10.15 uur

Maandag Bewegen 11.00-11.45 uur

Maandag Spelletjes 15.00-17.00 uur

Dinsdag Creatieve inloop 13.30-16.30 uur

Dinsdag

Activiteit, zie weekprogramma en bord

Dinsdag Film/documentaire avond 19.45-21.30 uur

Woensdag Yoga les 1 10.15 uur

Woensdag Yoga les 2 11.15 uur

Woensdag even week Stadswandeling of andere activiteit 15.00-17.00 uur

Woensdag oneven week Nagelverzorging 15.00-17.00 uur

Donderdag oneven week Damesochtend 11.00 uur

Donderdag Bridge in de eerste tuinkamer 15.00-17.00 uur

Donderdag Beweeguurtje met Fysiotherapeut 15.00-16.30 uur

Vrijdag Weekafsluiting met koffie 10.15 uur

Vrijdag Mannenochtend in de 2e tuinkamer 11.00 uur

Vrijdag Spelletjes 15.00-17.00 uur

Zaterdag Activiteit, zie weekprogramma en bord 15.00-17.00 uur

Zondag Inloop concert 14.45-15.00 uur

Zondag (Digitaal)Concert 15.00-16.00 uur

Op het moment van schrijven is er nog geen concertagenda, omdat er nog geen duidelijkheid

is wanneer dit weer mag plaatsvinden. Tot die tijd zullen we op zondagen een digitaal concert

aanbieden. Mochten muzikanten weer welkom zijn, dan zullen we dit wekelijks aankondigen.


Boschstede Domus Magnus 9

Activiteiten vooruitblik

Diner Chanson De Boschstede!

We nodigen u hierbij van harte uit op een mooi Diner Chanson op dinsdag 2 maart. We toveren het restaurant om tot

een Franse gelegenheid met heerlijke gerechten en prachtige Franse Chansons.

Tijdens het chansondiner serveren we heerlijke, authentieke Franse gerechten, gemaakt door onze eigen chef-kok van

lokale producten. En niet te vergeten....... onder het genot van een heerlijk glaasje Franse wijn!

De avond wordt opgeluisterd door ontroerende en verkwikkende Franse melodieën van Charles Aznavour tot Edith Piaf,

welke zorgen voor een gegarandeerd mooie Franse avond.

Heerlijk eten met een Franse twist, dat is het Franse chansondiner op De Boschstede!


G10 Boschstede Domus Magnus

Gedicht

EEN HEEL GEWONE DAG

Een heel gewone dag,

waarop van alles mag

Van ditjes en datjes, verhalen bedacht

van belangrijk tot noodzakelijk geacht.

Een dag waarop alle bezigheden worden geschat

of je nu plezier of verdriet hebt gehad

Met deze dag zul je het moeten stellen

of je werkt, luiert of veel moet bellen

Op vakantie bent of het huis moet bewaken

een gewone dag om een praatje te maken

Een dag die jouw activiteiten verwacht

waar de hele dag koffie, thee of een borrel op je wacht

die heel veel vraagt van je energie en je kracht

van het ochtendgloren tot mogelijk diep in de nacht

Wat ik je wel vragen mag

doe ook gewone dingen deze dag

Je hoeft niet met iedereen feest te vieren

om ook andere mensen te plezieren

Een blij gezicht, een mooi gebaar

och, je bedenkt het zelf ook maar

Deze dag is voor jou pas echt fijn

als er aan het eind twee of meer blije mensen zijn.


Boschstede Domus Magnus 11

P

Paasweetjes

Pasen: een dag van familiefeesten, paaseieren en

heel wat vrolijke gezichten. Hier enkele weetjes over

de paasdagen, die dit jaar vallen op 4 en 5 april.

CHRISTELIJK FEEST

Pasen is een christelijk feest, maar met een voorchristelijke

oorsprong. De Germanen vierden met Pasen het einde van de

winter – verpersoonlijkt in de lentegodin Ostara (in het Duits

heet het paasfeest Ostern, in het Engels Easter). De haas en de

eieren staan symbool voor vruchtbaarheid en nieuw leven.

LEKKER, ZO’N EITJE

Paaseieren eten heeft te maken met de vasten. Tijdens deze

weken van onthouding mocht niemand eieren eten, maar de

kippen waren na de wintertijd net opnieuw aan de leg en dus

niet meer te stoppen. Op het einde van de vasten waren er zo

veel eieren over, dat ze op tijd gekookt moesten worden om

niet te bederven. En zo werd het een traditie om met Pasen

(beschilderde) hardgekookte eieren te eten.

DUURSTE PAASEI TER WERELD

De Russische juwelier Peter Carl Fabergé ontwierp aan het

eind van de 19de eeuw exclusieve paaseieren in opdracht van

de tsaar. Eén van zijn creaties werd in 2007 geveild voor 12,5

miljoen euro. Het is het duurste paasei ter wereld.

EITJES VERSTOPPEN

Honderden jaren geleden stopten de boeren eieren onder

de grond om de oogst te bevorderen. Zo is waarschijnlijk de

traditie van het verstoppen van eieren ontstaan.

WAT EEN EI!

Het grootste chocolade-ei ter wereld werd gemaakt in Italië.

Het ei woog 7200 kilo en was 19,6 meter hoog. Een stukje

chocolade, iemand?

VIJGEN NA PASEN

De uitdrukking ‘vijgen na Pasen‘heeft ook te maken met de

vasten. Gedroogde vijgen werden honderden jaren geleden al

geïmporteerd en waren een lekkernij tijdens de vasten die niet

op de lijst van verboden voedingsmiddelen stonden. Vijgen

die na de vasten – en dus na Pasen – arriveerden, hadden niet

meer dezelfde aantrekkingskracht en waren dus overbodig.

ZOEKEN, MAAR!

Het wereldrecord paaseieren rapen werd in 2012 verbroken

in… Brussel! In tien Brusselse parken werden er maar liefst

505.000 eieren verstopt, die in een mum van tijd werden

gevonden door 5500 kinderen en hun ouders. De prestatie

werd opgenomen in het Guinness World Records Book.


12 TBoschstede Domus Magnus

Terugblik

Het is ons voornemen om elke maand 1 dag een themadag te houden. Niet alleen de activiteiten

zijn dan aansluitend bij dit thema, maar ook het menu is aangepast aan het thema. In januari was

het thema Italië. Naast een leuke Italiaanse quiz, en mooie beelden van bezienswaardigheden in

dit land werd er ook met de bewoners samen pizza gemaakt! En die pizza lieten vele bewoners zich

goed smaken! We kijken uit naar de komende themadagen!

Domus Magnus Centrumlocatie

Marathon 11A

1213 PG Hilversum

T: +31 (0)85-0645910

E: info@domusmagnus.com

W: www.domusmagnus.com

More magazines by this user
Similar magazines