26.02.2021 Views

Stedenbouw 766

Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie

Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EDITIE<br />

<strong>766</strong><br />

PLATFORM OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE - JAARGANG 75 - 2021<br />

PLATFORM OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE<br />

EDITIE <strong>766</strong><br />

‘Groene rotspartij’<br />

met verbindende kwaliteiten<br />

Exclusief wonen aan de<br />

Loosdrechtse Plassen<br />

Duurzaam, snel en flexibel<br />

verwarmen en koelen<br />

STEDENBOUW.NL


HET ESTHETISCHE EN HET PRAKTISCHE<br />

GINGEN NOOIT ZO GOED SAMEN!<br />

De BLACK BINOPTIC elektronische kranen doen hun intrede in<br />

openbare ruimten met een mat zwart verchroomde versie.<br />

Niets ontbreekt aan dit geheel van technologische voorzieningen:<br />

Totale hygiëne: geen manueel contact,<br />

antibacteriële periodieke spoeling<br />

90 % water- en energiebesparing<br />

Specifiek ontwerp voor publieke ruimten


We bouwen<br />

aan de<br />

vloer<br />

van<br />

morgen<br />

Dat is wat we doen. Elke dag. Door te bouwen op een<br />

stevige fundering en met een continue focus om morgen nóg<br />

beter te presteren dan vandaag. Dankzij een doordachte totaalaanpak<br />

- van engineering tot realisatie - maken wij dé vloer die elk succes kan dragen.<br />

+31 (0)413 38 90 90 www.vanberlo.com


GEZOND<br />

KLIMAAT<br />

ONZE ZORG<br />

BLR-Bimon | Klimaatoplossingen<br />

Amstelveen<br />

|<br />

Medisch Centrum Zonnestein<br />

BLR-Bimon ontwerpt en installeert de<br />

nieuwste klimaatoplossingen sinds 1969.<br />

Nu is een gezond binnenklimaat<br />

belangrijker dan ooit. Maatwerk zorgt<br />

voor een optimaal klimaat en zo het<br />

welbevinden van de patiënt. Dan is het<br />

fijn om te weten dat achter de techniek<br />

die we leveren, een halve eeuw expertise<br />

en pioniersschap schuilgaat.<br />

pionierssinds69.nl<br />

BLR-Bimon<br />

PIONIERS SINDS 1969<br />

Aardvletterweg 3A<br />

3417 XL Montfoort<br />

info@blr-bimon.nl<br />

+31 (0)348 47 22 47


EDITIE<br />

<strong>766</strong><br />

Voorwoord<br />

Stapsgewijs en spijtvrij naar Nul-op-de-Meter<br />

Terwijl Nederland het hoofd probeert te bieden aan het coronavirus, gaat de Nul-op-de-Meter (NOM)<br />

ontwikkeling van het ambitieuze verduurzamingsinitiatief Stroomversnelling ongehinderd door. De<br />

belangrijke speerpunten: technische en sociale innovatie van de bouwkolom. ‘De uitdagingen met<br />

betrekking tot verduurzaming van vastgoed zijn nog steeds dezelfde’, zegt voorzitter Leen van Dijke.<br />

‘Reductie van de warmtevraag staat voorop, een wijkbrede aanpak en stimulering van initiatieven van<br />

onderop hebben hoge prioriteit. Begrijpelijkerwijze zijn grote energie-aanbieders vanuit hun businessmodel<br />

niet happig op de reductie van de energievraag zoals Stroomversnelling die voorstaat, maar willen we<br />

de klimaatdoelstellingen halen dan is er geen andere optie.’ Van Dijke benadrukt het belang van een<br />

stapsgewijze en spijtvrije aanpak, om te voorkomen dat we straks de rekening gepresenteerd krijgen.<br />

Benieuwd wat hij hiermee bedoelt? Blader dan snel verder!<br />

Naast NOM besteden we in deze uitgave uitgebreid aandacht aan circulair bouwen, mobiele menginstallaties<br />

en funderingstechnieken. Ook hebben we weer een aantal mooie projecten voor u verzameld, zoals<br />

Valley Amsterdam. De Zuidas wordt in hoog tempo doorontwikkeld van een monofunctioneel kantoorgebied<br />

tot een hoogwaardige, grootstedelijke bestemming. Daarbij past toonaangevende architectuur, en<br />

Valley van MVRDV is dat met zekerheid. De honderd meter hoge 'rotspartij' met zeven kantoorverdiepingen,<br />

tweehonderd woningen en 'uitgekapte' terrassen is gedurfd, eigenzinnig en prestigieus. Bijvoorbeeld<br />

vanwege de bijzondere, uitkragende woonkamers op de bovenste verdiepingen, die uniek zijn in vorm,<br />

afmeting en complexiteit. Maar ook dankzij de unieke samenhang tussen concept en gebruik én de<br />

doordachte biodiversiteit, in de vorm van een verticaal park met heesters, blauwe regen en klimplanten.<br />

Zeer de moeite waard is ook onze serie over West End Residence in Loosdrecht. Naast elkaar aan de<br />

Loosdrechtse Plassen staan twee exclusieve nieuwe gebouwen, met in totaal twaalf ruime appartementen<br />

en twee penthouses. De twee gebouwen zijn van alle gemakken voorzien. Ook vallen ze op door hun<br />

bijzondere vormgeving. Niet verwonderlijk, want onder andere (binnenhuis)architecten Jan des Bouvrie,<br />

René de Vries, Thomas s’Jacob en Eric Kuster hebben met hun eigen kenmerkende ontwerpstijl de<br />

eigentijdse uitstraling van het project bepaald.<br />

170 kilometer verderop vinden we weer een prachtig woonproject, waarin vitaal oud worden in een<br />

groene omgeving het belangrijkste doel is. Onder de naam Oranjewoud Wonen worden in Heerenveen<br />

achttien geschakelde bungalows en 136 appartementen gebouwd in een parkachtige omgeving. Bewoners<br />

kunnen hier niet alleen profiteren van alle (moderne) gemakken, maar ook genieten van een schitterende<br />

omgeving met een vijver, nieuwe en bestaande bomen, hagen, borders, water, lanen en paden.<br />

Ook kunt u in deze uitgave alles lezen over de nieuwbouw van R&D-centrum Nemho (Next material house)<br />

in Weert en mixed-use blikvanger Gare Du Nord in Amsterdam, de renovatie van de Prinsessenflats in<br />

Rotterdam en De Batouwe in Tiel en de herontwikkeling van woonzorgcentrum d’Amandelhof in Capelle<br />

aan den IJssel. Daarnaast worden diverse onderwijsprojecten beschreven, zoals het Esdal College in Emmen,<br />

Christelijk Lyceum Veenendaal in Veenendaal, Almende College Laudis in Silvolde en Integraal Kindcentrum<br />

(IKC) De Trampoline in Leidschendam. Kortom: voor ieder wat wils. Ik wens u weer veel leesplezier!<br />

Lieke van Zuilekom


<strong>766</strong><br />

Platform over nieuwbouw,<br />

renovatie, restauratie en transformatie<br />

Jaargang 75 | 2021<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 0165-3997<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

10 18<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke van Zuilekom<br />

REDACTIETEAM<br />

Patricia van der Beek, Johan Debaere, Tim van<br />

Dorsten, Roel van Gils, Desiree Pennings, Jan-Kees<br />

Verschuure, Liliane Verwoolde, Willem de Volder en<br />

Lieke van Zuilekom<br />

PROJECTMANAGER<br />

Sander van Hout<br />

s.vanhout@louwersmediagroep.nl<br />

BLADMANAGER<br />

Randy van den Hoek<br />

r.vandenhoek@louwersmediagroep.nl<br />

Yakup Yalcin<br />

y.yalcin@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Online aanleveren:<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 81,- per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 129,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN Bank<br />

IBAN NL78ABNA0490282067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Stedenbouw</strong> magazine<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Verspreiding vindt plaats via abonnementen<br />

en via gerichte distributie aan architecten,<br />

aannemers, opdrachtgevers, project-ontwikkelaars,<br />

zorginstellingen, woningbouwverenigingen en andere<br />

opdrachtgevers,(semi-)overheidsinstellingen,<br />

brancheorganisaties, toeleveranciers en verwante<br />

organisaties.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of<br />

ver menig vuldigd zonder uitdruk kelijke toestemming<br />

van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is<br />

samen gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig heid<br />

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen<br />

enkele aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard<br />

ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslissingen<br />

die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Woning- en Utiliteitsbouw<br />

32<br />

46<br />

AMSTERDAM Valley...................................................................................................................................................................................................10<br />

WEERT Next material house (Nemho)....................................................................................................................................................................18<br />

OSS DC Plus..................................................................................................................................................................................................................24<br />

ECHT DC Echt-Susteren..............................................................................................................................................................................................30<br />

TIEL De Batouwe.........................................................................................................................................................................................................32<br />

GRONINGEN Kempkensberg....................................................................................................................................................................................40<br />

ROTTERDAM Prinsessenflats....................................................................................................................................................................................44<br />

APELDOORN De Donken...........................................................................................................................................................................................54<br />

AMSTERDAM Kavel 1N2...........................................................................................................................................................................................64<br />

AMSTERDAM Wiborg................................................................................................................................................................................................68<br />

ALMERE Dimensio Verpakkingen.............................................................................................................................................................................70<br />

Nul-op-de-Meter (NOM)<br />

‘Niet marchanderen met doelstellingen’..........................................................................................................................................................74<br />

Flexibel NOM-concept op basis van tweede gevelhuid................................................................................................................................76<br />

ROTTERDAM DC Smartlog Rotterdam 5................................................................................................................................................................79<br />

De cirkel is rond!...................................................................................................................................................................................................81<br />

LOOSDRECHT West End Residence.........................................................................................................................................................................82<br />

PAPENDRECHT Brandweerkazerne.........................................................................................................................................................................88<br />

AMSTELVEEN Flower Tower.....................................................................................................................................................................................92<br />

EMMEN Esdal College................................................................................................................................................................................................94<br />

Granulair product op basis van cement en bodemas....................................................................................................................................98


Inhoud<br />

60<br />

82 92<br />

118 131<br />

156<br />

CAPELLE AAN DEN IJSSEL d'Amandelhof........................................................................................................................................................100<br />

GRONINGEN Bouma Estate..................................................................................................................................................................................104<br />

VOLENDAM Sportcampus ETB Cas Sombroek...................................................................................................................................................107<br />

AMSTELVEEN Medisch Centrum Zonnestein.....................................................................................................................................................110<br />

ABCOUDE Het Sporthuis........................................................................................................................................................................................114<br />

HOOGVLIET Hart van Hoogvliet...........................................................................................................................................................................117<br />

EDE DC AG Logistics................................................................................................................................................................................................118<br />

UNIEKE PROJECTEN VERDIENEN UNIEKE COATINGS!..............................................................................................................................122<br />

ROTTERDAM Huis van Inspiratie..........................................................................................................................................................................124<br />

UTRECHT House Modernes....................................................................................................................................................................................128<br />

EMMELOORD Flats Urkerweg...............................................................................................................................................................................132<br />

Efficiënt in de bodem gevormd fundament..................................................................................................................................................136<br />

KAATSHEUVEL De Vossenberg.............................................................................................................................................................................138<br />

HEERENVEEN Oranjewoud Wonen......................................................................................................................................................................141<br />

VEENENDAAL Christelijk Lyceum Veenendaal...................................................................................................................................................148<br />

SILVOLDE Almende College Laudis......................................................................................................................................................................154<br />

LEIDSCHENDAM IKC De Trampoline...................................................................................................................................................................165<br />

Locaties gezocht voor uitrol revolutionaire betonverwerkingstechnologie!.........................................................................................168<br />

ROTTERDAM KOER..................................................................................................................................................................................................170<br />

Almende College Laudis<br />

Beeld | egbertdeboer.com<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

stedenbouw.nl<br />

Bouwpartners.............................................................................................................................................................................................................173


ONTDEK<br />

DE DE TOEKOMST<br />

MAAK MAAK KENNIS KENNIS MET GROHE MET GROHE X<br />

X<br />

Live: 16 16 Live: maart 16 maart 2021<br />

2021<br />

ONTDEK ONTDEK HIER<br />

HIER<br />

grohe-x.nl<br />

grohe-x.nl


BEN BEN JE KLAAR JE KLAAR VOOR VOOR EEN<br />

EEN<br />

NIEUWE DIGITALE ERVARING?<br />

DUIK IN IN DE DUIK DE WERELD IN DE WERELD VAN GROHE!<br />

VAN GROHE!<br />

Met Met GROHE Met X X GROHE lanceert X GROHE lanceert op op 16 GROHE 16 maart op als als 16 maart eerste in als in de de eerste branche in de een een branche uniek een digitaal uniek platform, digitaal vol vol platform, met met<br />

vol met<br />

informatieve informatieve en en inspirerende en inspirerende content, afgestemd content, op afgestemd op de de behoeften op de van behoeften van professionals van professionals en en consumenten.<br />

consumenten.<br />

ONTDEK ONTDEK ONZE PRODUCTEN ONZE PRODUCTEN DIENSTEN<br />

DIENSTEN<br />

De De laatste De informatie laatste over informatie over productinnovaties, over productinnovaties, hoogstaande hoogstaande technologieën technologieën en en nieuwe diensten nieuwe zijn zijn diensten direct zijn online<br />

direct online<br />

beschikbaar. beschikbaar. Wees altijd altijd op Wees op de de altijd hoogte op – de waar – waar hoogte en en – wanneer waar en je je maar wanneer maar wilt. wilt.<br />

je maar wilt.<br />

LAAT JE JE LAAT INSPIREREN<br />

JE INSPIREREN<br />

De De wereld De verandert wereld verandert continue. continue. Samen met met Samen experts met bekijken experts we we bekijken welke we trends welke het het trends leven van van het de leven de consument<br />

van de consument<br />

van van vandaag en en vandaag morgen en beïnvloeden, morgen beïnvloeden, hoe hoe milieu-impact hoe de milieu-impact van van gebouwen van gebouwen positief kan kan positief worden kan beïnvloed,<br />

worden beïnvloed,<br />

welke innovaties welke niet innovaties niet mogen niet ontbreken mogen in ontbreken in jouw jouw volgende in jouw project, volgende en nog project, nog veel veel en meer.<br />

nog veel meer.<br />

WISSEL WISSEL IDEEËN UIT IDEEËN UIT EN EN NEEM UIT EN CONTACT NEEM CONTACT MET ONS MET OP OP<br />

ONS OP<br />

In In tijden waarin In tijden fysieke waarin bijeenkomsten fysieke bijeenkomsten niet niet meer meer mogelijk niet meer zijn, zijn, mogelijk brengt zijn, GROHE brengt X X ons GROHE ons dichter X bij ons bij dichter elkaar en en bij biedt biedt<br />

elkaar en biedt<br />

ons ons nieuwe ons manieren nieuwe om om manieren met met elkaar om in met in contact elkaar te in te contact komen. Of te Of je komen. je nu nu op op zoek Of zoek je bent nu bent op naar zoek naar advies bent voor naar voor je advies je volgende<br />

voor je volgende<br />

project of of een een project vraag of hebt een hebt over vraag over een een hebt product, over een GROHE product, X X is GROHE is het het nieuwe X is het platform nieuwe om om platform elkaar te om te ontmoeten. elkaar te Wat ontmoeten. Wat de de<br />

Wat de<br />

uitdaging ook ook uitdaging is, is, we we ook vinden is, er we er samen vinden altijd altijd er samen een een oplossing altijd een voor!<br />

oplossing voor!<br />

voor!<br />

CREËER CREËER JOUW JOUW PERSOONLIJKE<br />

PERSOONLIJKE<br />

GROHE GROHE ERVARING ERVARING OP OP GROHE OP GROHE XX<br />

X


Valley Amsterdam<br />

Valley wordt gerealiseerd tussen het complex van voetbalclub AFC en de Beethovenstraat. (Beeld: Ossip van Duivenbode)<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure<br />

Beeld | MVRDV/Ossip van Duivenbode<br />

‘GROENE ROTSPARTIJ’<br />

MET VERBINDENDE KWALITEITEN<br />

De Zuidas wordt in hoog tempo doorontwikkeld van een monofunctioneel kantoorgebied tot een hoogwaardige, grootstedelijke<br />

bestemming. Daarbij past toonaangevende architectuur, en Valley van MVRDV is dat met zekerheid: een 100<br />

meter hoge 'rotspartij' met 7 kantoorverdiepingen, 200 woningen en 'uitgekapte' terrassen. Een vormentaal die voortkomt<br />

uit 'kritische data-analyse en de hoogste ambities. Wonen, werken, bezoeken en verbinden ineen', aldus projectarchitect<br />

Gijs Rikken.<br />

Wonen aan de Zuidas is een prioriteit van de gemeente<br />

Amsterdam. De stad wil dat de Zuidas een<br />

gemengde stadswijk wordt, en een bestemming.<br />

Het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte<br />

van het kerngebied moet daarbij helpen, naast<br />

de komst van onder meer hotels en woontorens.<br />

'Multifunctioneel ruimtegebruik<br />

is key aan de Zuidas'<br />

10 | STEDENBOUW.NL


Valley Amsterdam<br />

'Valley is een belofte voor verandering'<br />

Valley, een in 2021 op te leveren kantoor- en appartementengebouw<br />

van ontwikkelaar Edge Technologies,<br />

grenst aan de verplaatste velden van<br />

voetbalclub AFC en is aangelegd bovenop een<br />

3-laagse parkeergarage. “Multifunctioneel ruimtegebruik<br />

is key aan de Zuidas”, zegt Rikken. “Zeker<br />

omdat het niet eenvoudig is om te mengen in een<br />

gebied met hoge grondprijzen. Niet alleen is het<br />

zaak om slim te ontwerpen, maar ook om slim te<br />

ontwikkelen. Zonder de hoge ambities van zowel<br />

de ontwikkelaar als de gemeente hadden we Valley<br />

niet kunnen realiseren.”<br />

BIODIVERSITEIT<br />

Het gebouwconcept van Valley biedt het tegendeel<br />

van een anoniem gebouw met gesloten plinten.<br />

“Precies dat proberen wij te bereiken, met<br />

voordeuren, trappen en lobby's aan de straat en<br />

kantoren in de onderbouw rond een toegankelijk<br />

dakpark.” Het grootste deel van het gebouw is<br />

constructief in torenvorm gegoten. Met torens op<br />

een 7 verdiepingen hoge plint en met getrapte gevels<br />

– door Rikken 'uitkappingen' genoemd – oogt<br />

Valley als een rotspartij. Een vergroende rotspartij,<br />

want ieder woonterras is voorzien van een geïrrigeerde<br />

daktuin ontworpen door Piet Oudolf (i.s.m.<br />

Deltavormgroep). “Hierdoor ontstaat biodiversiteit<br />

in de vorm van een verticaal park, een jong<br />

bos met heesters, blauwe regen en klimplanten.<br />

De terrassen bevinden zich aan de binnenzijde van<br />

het complex, waar de gevels zijn afgewerkt met<br />

zandkleurig natuursteen. De verticale gevels aan<br />

de straatzijden worden afgewerkt met spiegelend<br />

tripleglas. Beide materialisaties zorgen voor een<br />

spectaculair effect. Een contrast dat de omslag<br />

aan de Zuidas illustreert. Valley is een belofte<br />

voor verandering.”<br />

PARAMETRISCH ONTWORPEN<br />

MVRDV staat bekend om de organische samenhang<br />

tussen concept en gebruik, zoals bijvoorbeeld<br />

vertaald in de Glazen Boerderij in Schijndel<br />

en het Depot Boijmans Van Beuningen. Ook Valley<br />

kent deze conceptuele benadering: een eyecatcher,<br />

multifunctioneel tot op stedenbouwkundig<br />

niveau. “Het is goed te vermelden dat de uitvoerbaarheid<br />

voor de bouwpartners is geoptimaliseerd<br />

in de ontwerpfase. We hebben het gevelontwerp<br />

parametrisch uitgevoerd, waardoor mogelijk<br />

werd een maximaal aantal elementen repetitief<br />

te produceren – uiteraard geen sinecure met dit<br />

gebouwconcept. Valley ambieert porositeit op stedelijk<br />

niveau en is tevens open op gebruiksniveau.<br />

Bovenin komt een skybar die openbaar toegankelijk<br />

is. Daarnaast trekken we het groen van het<br />

sportpark over het gebouw heen en door naar de<br />

binnenzijde, waar een publieke lobby komt voorzien<br />

van daklichten: de 'Grotto'. Valley wordt zo<br />

niet alleen een woon- en kantoorgebouw, maar<br />

bruikbaar voor iedereen.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Ontwikkelaar<br />

EDGE Technologies<br />

Ontwerp<br />

MVRDV ( © Winy Maas, Jacob van Rijs,<br />

Nathalie de Vries)<br />

Landschapsarchitectuur<br />

DeltaVorm Groep en Piet Oudolf<br />

Constructeur<br />

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs<br />

Staalconstructies 'specials'<br />

Oostingh / ASK Romein<br />

Aannemer<br />

Bouwcombinatie Valley Amsterdam<br />

(Boele & van Eesteren | G&S Bouw)<br />

Installaties<br />

Deerns<br />

Oplevering<br />

tweede helft 2021<br />

De verticale gevels aan de straatzijden worden afgewerkt met spiegelend tripleglas.<br />

STEDENBOUW.NL | 11


Valley Amsterdam<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | Marcel Steinbach<br />

VALLEY AMSTERDAM:<br />

STALEN ‘SPECIALS’ MAKEN UITKRAGEN<br />

VAN MEER DAN 10 METER MOGELIJK<br />

Gedurfd, eigenzinnig en prestigieus. Er zijn al vele woorden gebruikt om Valley Amsterdam te omschrijven, maar spraakmakend<br />

is dit project aan de Zuidas in ieder geval. Bijvoorbeeld vanwege de bijzondere, uitkragende woonkamers op<br />

de bovenste verdiepingen, die uniek zijn in vorm, afmeting én complexiteit. De staalconstructies van de zogenaamde<br />

‘specials’ zijn geëngineerd en geproduceerd door Oostingh, onderdeel van de ASK Romein bedrijvengroep, dat tevens<br />

verantwoordelijk is voor de staalconstructies van de penthouses en rooftop skybar.<br />

De toleranties in dit project waren uiterst scherp.<br />

12 | STEDENBOUW.NL


Valley Amsterdam<br />

Valley Amsterdam omvat de realisatie van drie<br />

rechthoekige (woon)torens met een hoogte van<br />

respectievelijk 103, 80 en 70 meter en ruimte voor<br />

200 woningen. De torens worden gebouwd op een<br />

zevenlaags plintgebouw met kantoren, cultuur, retail<br />

en horeca, evenals een drielaagse parkeerkelder.<br />

“Aan de basis van de (woon)torens liggen drie<br />

betonkernen”, vertelt Kees Oudshoorn, Manager<br />

Engineering bij Oostingh. “De unieke vormgeving<br />

van het gebouw wordt hoofdzakelijk in prefab<br />

beton gerealiseerd. Voor de grote uitkragingen<br />

tot wel 10 meter was prefab echter geen optie.<br />

In plaats hiervan is gekozen voor hoogwaardige<br />

staalconstructies.”<br />

‘DE TOLERANTIES WAREN<br />

UITERST SCHERP’<br />

Bouwcombinatie Valley Amsterdam (Boele & van<br />

Eesteren | G&S Bouw) gaf Oostingh eind 2018 opdracht<br />

voor de engineering en productie van zeven<br />

uitkragende ‘specials’. “In nauwe samenwerking<br />

met onze opdrachtgever en constructeur Van Rossum<br />

Raadgevende Ingenieurs b.v. hebben wij in<br />

circa anderhalf jaar tijd de engineering van de<br />

stalen specials verzorgd”, aldus Oudshoorn. “De<br />

specials zijn als een soort doosjes aan de prefab<br />

constructie opgehangen; een proces dat heel wat<br />

voeten in de aarde had. Zo hadden we te maken<br />

met complexe en zware staal-betonverbindingen.<br />

Al tijdens het storten van de betonnen kernen<br />

moesten grote platen met ankers tot op de millimeter<br />

nauwkeurig worden ingestort. De toleranties<br />

waren dus uiterst scherp. Voor dit project hebben<br />

we behoorlijk complexe berekeningen moeten<br />

maken, een kolfje naar onze hand.”<br />

De unieke vormgeving van Valley wordt hoofdzakelijk in prefab beton gerealiseerd.<br />

Voor de grote uitkragingen tot wel 10 meter is gekozen voor hoogwaardige staalconstructies.<br />

JUST-IN-TIME EN IN ÉÉN GEHEEL<br />

Tijdens de bouw van Valley wordt gewerkt volgens<br />

een lean-planning, waarin alle sub-milestones<br />

staan weergegeven. “Vanwege de beperkte<br />

bouwplaatsruimte worden alle materialen bovendien<br />

in lean-volgorde geleverd en onmiddellijk<br />

verwerkt”, aldus Oudshoorn. “Na de productie<br />

zijn onze specials op afroep vanuit onze fabriek<br />

in Katwijk naar Amsterdam vervoerd en in elkaar<br />

gezet, inclusief bijbehorende staalplaatbetonvloeren.<br />

Vervolgens zijn de constructies als één geheel<br />

naar de juiste verdieping gehesen en opgehangen,<br />

tot een hoogte van maar liefst 90 meter!”<br />

AKOESTISCH ONTKOPPELD<br />

Op de bovenste verdiepingen van Valley zijn penthouses<br />

gerealiseerd, waarvoor Oostingh tevens de<br />

staalconstructies heeft geleverd. “Bijzonder is ook<br />

'De specials zijn als een soort<br />

doosjes aan de prefab constructie<br />

opgehangen; een proces dat heel<br />

wat voeten in de aarde had'<br />

de rooftop skybar met uitzicht over Amsterdam”,<br />

vertelt Oudshoorn. “In deze skybar worden straks<br />

verschillende activiteiten georganiseerd, waarvan<br />

bewoners geen geluidsoverlast mogen ondervinden.<br />

Daarom moest de constructie van de skybar<br />

akoestisch ontkoppeld worden van de prefab betonkern,<br />

en dit zowel horizontaal als verticaal. Om<br />

dit mogelijk te maken, is de staalconstructie als<br />

een soort donut om de betonkern ontworpen. De<br />

‘zwevende’ constructie is met behulp van dikke<br />

rubberen bokken aan de betonkern gekoppeld.<br />

Om de staalconstructie tijdens de montage stabiel<br />

te houden, hebben we tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen<br />

gemaakt. Een flinke uitdaging op 100 meter<br />

hoogte, waarin we uitstekend zijn geslaagd!” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 13


Valley Amsterdam<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Solarlux<br />

STATE-OF-THE-ART<br />

VOUWWANDSYSTEMEN OP MAAT<br />

Producent van vouwwanden/schuifpuien Solarlux kan haar visie op gebouwen van de toekomst ten volle toepassen in<br />

Valley, een project met hoge eisen in alle aspecten. Architectenconsultant Jan Jaap Hofstra: “In 2023 wordt de BENGnorm<br />

van toepassing op alle woningbouw- en utiliteitsprojecten – nieuwbouw en renovatie. Als high-end productinnovator<br />

kunnen wij daar nu al aan voldoen, met architectenadvies op elk gebied.”<br />

Valley in aanbouw.<br />

14 | STEDENBOUW.NL


Valley Amsterdam<br />

De eisen waren in het geval van Valley zodanig hoog dat architect MVRDV<br />

zelf de voorkeur uitsprak voor Solarlux. “De leverancier van volglas aluminium<br />

vouwwandsystemen moet in dit geval vanaf ontwerpniveau worden betrokken.<br />

Dat is de insteek in al onze projecten”, zegt Hofstra. “Ongeacht volume en<br />

organisatie van de bouwkolom. In bijna alle projecten, ook bij zorggerelateerde<br />

en particuliere bouw, komt men via de architect bij Solarlux uit, zodat wij in de<br />

ontwerp- en rekenfase in teamverband de beste oplossing kunnen bieden.”<br />

De ontwikkelaar kiest met Solarlux voor een high-end product; alle variabelen<br />

en keuzes kunnen best zo vroeg mogelijk worden gemaakt, stelt Hofstra.<br />

“Bij niet-commerciële partijen zoals school- en zorgorganisaties verloopt het<br />

voortraject wellicht anders dan bij commerciële of particuliere ontwikkelingen;<br />

ook in die trajecten kunnen wij de architect in alles adviseren met betrekking<br />

tot eindproduct en maatwerk. Wij willen onszelf niet op de borst kloppen,<br />

maar als men – ook internationaal – bij Solarlux aanklopt, zijn de eisen altijd<br />

hoog en stellen wij alles in het werk om de wensen te kunnen realiseren.”<br />

'De markt weet dat wij de<br />

hoogste eisen en wensen<br />

kunnen realiseren'<br />

INTEGRALE DOORONTWIKKELING<br />

Als je wordt ingeschakeld voor woningbouw aan de Zuidas, met hoge eisen<br />

op het gebied van comfort en geluidwering, en voor hoogbouw in Hong Kong,<br />

heeft de opdrachtgever al een traject doorlopen met betrekking tot selectie<br />

van bouwpartijen, aldus Hofstra. In Nederland is recentelijk met COVID-19 en<br />

de invoering van de BENG-eisen voor nieuwbouw een kwaliteitsslag gemaakt<br />

in het eisenpakket. Thermische isolatie, ventilatie-oplossingen, hoge geluidswering<br />

en een lage EPC worden vrijwel altijd in combinatie gevraagd, en dat<br />

leidt tot integrale doorontwikkeling van de vouwwandsystemen. “Wij kunnen<br />

met balkonbeglazing tot 25 dB op de gevel reduceren en halen met onze<br />

binnenwanden tot 48 dB. Wij testen excessief op alle aspecten, van winden<br />

geluidsbelasting, isolatie en montagelogistiek tot gebruiksgemak.” Dat<br />

houdt in: continue doorontwikkeling, tot maatwerkaspecten aan toe. “Denk<br />

bijvoorbeeld aan geïntegreerde zonwering. Je kunt je voorstellen dat comfort,<br />

ventilatie en geluidswering sterk samenhangen bij de ontwikkeling van<br />

schuifpuien en vouwwanden. Sterk in ontwikkeling is de integratie van SUSkasten<br />

voor geluiddempend ventileren met bouwkundige constructies. De<br />

markt weet dat wij een systeemintegrale aanpak hebben en de hoogste eisen<br />

en wensen kunnen realiseren, met duurzame, lean geproduceerde basismaterialen.<br />

Opdrachtgevers vragen samenwerkend vermogen en krijgen dat van<br />

Solarlux, zeer vroeg in het proces en op de juiste plaats – in de ontwerpfase<br />

bij de architect.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 15<br />

ANZ_BF_<strong>Stedenbouw</strong>_197x130_ISOv2.indd 1 20.03.19 11:07


Valley Amsterdam<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure<br />

‘MEEDRAAIEN EN AFSTEMMEN ALS CO-MAKER’<br />

Beeld | Marcel Steinbach<br />

Voor Valley levert en monteert Blitta de buitengevels, die bestaan uit een combinatie van geprefabriceerde elementengevels<br />

en vliesgevels. De getrapte binnenzijde van het multifunctionele complex, ook wel 'vallei' genoemd, wordt uitgevoerd<br />

met schuifpuien en kozijnen in verschillende uitvoeringen. “Logistiek en technisch een erg uitdagend werk, dat<br />

vanaf de voorbereiding met co-makers is opgepakt”, zegt Tonny Cuppen van Blitta.<br />

Cuppen is als hoofd projectmanagement verantwoordelijk<br />

voor alle technische aspecten van<br />

het werk; Valley is een meerjarenklus voor Blitta.<br />

“Dat is vaak zo met architectonische hoogbouw.<br />

Eigenlijk doen we niet anders meer dan vanaf het<br />

ontwerp af aanschuiven bij de architect, en met<br />

bouwteampartners en co-makers doorontwikkelen.”<br />

Daarbij zijn de eisen en aansprakelijkheden<br />

in de utiliteitsbouw zodanig verscherpt dat kwaliteitsontwikkeling<br />

steeds meer naar prefab verschuift.<br />

“Ook logistiek is dat noodzakelijk, met in<br />

dit geval glaselementen tot 7 meter in het geval<br />

van de skybar; het maximum dat op vrachtwagentransport<br />

mee kan.”<br />

DOORLOPENDE WAND<br />

Het grootste deel van de buitengevels van Valley<br />

(11.000 m²) bestaat straks uit geprefabriceerde<br />

glas-/aluminiumpanelen (3,60 x 3,60 m), die na<br />

de kraangebonden montage één geheel vormen<br />

– een doorlopende wand van tripleglas. De twee<br />

verdiepingen tellende plint wordt opgebouwd<br />

met traditionele vliesgevels. Voor de skybar construeert<br />

Blitta een maatwerk-elementgevel. De<br />

binnenzijden van het complex, de 'uitgekapte' terrasgevels,<br />

worden uitgevoerd met een ter plaatse<br />

Montage van de geprefabriceerde glas-/aluminiumpanelen.<br />

'De prestatie-eisen van de<br />

elementgevels vallen onder<br />

onze verantwoordelijkheid'<br />

geassembleerde eindafwerking. “Eerst wordt een<br />

metalen frame gemonteerd, waarin de schuifpuien<br />

en kozijnen worden bevestigd. Deze gevelconstructie<br />

wordt uiteindelijk afgewerkt met een<br />

natuurstenen omkadering.”<br />

De elementen aan de straatzijde vormen een doorlopende wand<br />

van tripleglas. (Beeld: Infra Communicatie)<br />

LOGISTIEK<br />

Qua logistieke bereikbaarheid is Valley een uitdagend<br />

project en de eisen zijn hoog, vervolgt<br />

Cuppen. “Bijvoorbeeld met betrekking tot geluidwering<br />

aan de binnengevels. Het mooie is, dat je<br />

met de architect aan tafel zit als co-maker. Daar<br />

ontkomen wij niet aan in de gevelbouw; het is ook<br />

in het kader van garanties noodzakelijk geworden.<br />

De prestatie-eisen van de elementgevels vallen<br />

onder onze verantwoordelijkheid.” Logisch dus,<br />

dat deze elementen onder geconditioneerde omstandigheden<br />

worden geproduceerd en uitvoerig<br />

getest. “Dat is al jaren realiteit bij Blitta.” Dit voorjaar<br />

hoopt de gevelbouwer uit Venray de montagewerkzaamheden<br />

in Amsterdam af te ronden. ❚<br />

16 | STEDENBOUW.NL


De kracht van één!<br />

Eén team, één Batenburg!<br />

Dekker van Geest, Schekman, Van Dalen Installatietechniek en Sparrenboom, onderdeel van<br />

de divisie Installatietechniek van Batenburg Techniek, gaan per 1 januari 2021 verder onder<br />

de naam Batenburg Installatietechniek.<br />

Wij bundelen onze krachten en specialisatie in veiligheidstechniek, klimaatinstallaties en<br />

service en beheer & onderhoud zodat wij u nog beter kunnen ondersteunen met een veilige,<br />

duurzame en meer efficiënte exploitatie. Ook na de naamswijziging blijven wij u bedienen<br />

vanuit de regio. Met een sterk team en gedeelde visie: Smarter focus, brigther tomorrow.<br />

Wilt u meer weten over de kracht van één?<br />

Kijk op www.batenburg.nl of volg ons via onze social kanalen.


Next material house (Nemho) Weert<br />

Tekst | Trespa en BAM Bouw en Techniek - Regio Maastricht<br />

Beeld | © Marc Sourbron<br />

DE SCHOONHEID VAN GEDURFDHEID:<br />

HOE JE MET<br />

SUCCES NIEUWE<br />

HORIZONTEN OPENT<br />

Naast het hoofdkantoor van Trespa International B.V. in Weert<br />

pronkt sinds medio 2020 een architectonisch hoogstandje genaamd<br />

Nemho (Next material house), het gloednieuwe gedeelde<br />

R&D-centrum in Weert.<br />

Het idee ging uit van ongewoon kleine, elkaar overlappende panelen waarmee een<br />

onderscheidend dakpansgewijs gelegd geschubd patroon gecreëerd wordt.<br />

18 | STEDENBOUW.NL


Next material house (Nemho) Weert<br />

“Nemho vervult een tweeledig doel. Het is een<br />

technologie- en competentiecentrum voor alle bedrijven<br />

die tot de Broadview Groep behoren, maar<br />

draagt tegelijkertijd in belangrijke mate bij aan de<br />

presentatie van onze producten en knowhow. Het<br />

gebouw zelf en de ruimtes staan symbool voor de<br />

ambities van het bedrijf en onze zoektocht naar<br />

topkwaliteit”, verklaart André Horbach, CEO van<br />

Trespa. Pieter Peters, leider van het expertisecentrum,<br />

voegt toe: “Het was ons doel om een omgeving<br />

te creëren die aantrekkelijk is voor topingenieurs<br />

en wetenschappelijk talent. Op het gebied<br />

van hightech zijn er nogal wat gerenommeerde<br />

bedrijven in onze regio gevestigd. Daarom was<br />

het juist zo belangrijk om een aansprekende en<br />

aangename werkomgeving te bieden; een plek die<br />

een gevoel van trots opwekt.”<br />

ARCHITECTUUR MET<br />

EEN BOODSCHAP<br />

Het is duidelijk dat Nemho het resultaat is van hoge<br />

ambities: het multidisciplinaire en multinationale<br />

team geeft binnen de Broadview Holding leiding<br />

aan de ontwikkeling van geavanceerde, duurzame<br />

nieuwe producten. De groep bestaat uit vijf<br />

'We wilden graag de sfeer van<br />

een campus behouden, met<br />

maximale transparantie en een<br />

ruimtelijke, open uitstraling'<br />

ondernemingen – Arpa, Westag-Getalit, Formica,<br />

Homapal en Trespa, heeft een wereldwijd netwerk<br />

van dochtermaatschappijen en is een mondiale<br />

speler op haar kernactiviteit: laminaten en afgeleide<br />

producten. Peters: “Oorspronkelijk hadden we<br />

een soort campus-idee voor ogen. Uit praktische<br />

overwegingen hebben we later gekozen voor één<br />

gebouw. We wilden echter graag de sfeer van een<br />

campus behouden, met maximale transparantie<br />

en een ruimtelijke, open uitstraling. Het uitbundig<br />

gebruik van natuurlijk licht en het overzichtelijke<br />

interieurontwerp zijn bedoeld om interactie en uitwisseling<br />

te bevorderen. Daarnaast voorzien we<br />

het R&D-team van nieuwe, moderne apparatuur en<br />

gereedschappen.” Horbach licht verder toe: “Het<br />

architectonische concept moest onze focus op innovatie<br />

in één oogopslag duidelijk maken. Om een<br />

innovatief statement te maken, wilden we uiteraard<br />

samenwerken met een Nederlands toparchitectenbureau.<br />

Er stonden drie bureaus op onze shortlist,<br />

maar Broekbakema uit Rotterdam verraste ons met<br />

een concept dat werkelijk uniek was. Er groeide een<br />

uitstekende werkrelatie met directeur Erik van Eck<br />

en we zijn meer dan tevreden met het resultaat.<br />

Toen ik onlangs met mijn collega-directeuren van de<br />

andere groepsbedrijven het nieuwe R&D-centrum<br />

bezocht, waren we het er unaniem over eens: het<br />

gebouw is gewoon een indrukwekkend succes.” ›<br />

Afhankelijk van het tijdstip van de dag en of het bewolkt of zonnig is, zorgen de uiteenlopende kleuren<br />

zwart van de Meteon ® -panelen voor allerlei verschillende tinten en glansniveaus.<br />

STEDENBOUW.NL | 19


Next material house (Nemho) Weert<br />

EEN COMPLEET NIEUWE KIJK<br />

OP GEVENTILEERDE GEVELS<br />

Van Eck benadrukt: “Ik had nog nooit eerder met<br />

Trespa ® -producten gewerkt, maar was er vanaf<br />

het begin van overtuigd dat we iets heel bijzonders<br />

moesten bedenken – een spectaculair idee<br />

dat het onaangeroerde esthetisch potentieel van<br />

Trespa ® Meteon ® -gevelpanelen tot uitdrukking<br />

zou brengen.”<br />

“We proberen altijd concepten te ontwikkelen<br />

die mensen inspireren en gebouwen te creëren<br />

waar mensen blij van worden om in te wonen of<br />

werken. Daarom willen we graag goed communiceren<br />

met onze klanten. We zijn voorstander van<br />

een innige samenwerking waarbij iedereen deel<br />

uitmaakt van het ontwerpproces. Tegelijkertijd<br />

leende onze ‘natuurlijke’ benadering zich voor het<br />

integreren van enkele – weliswaar ongebruikelijke<br />

– componenten: een patroon dat overeenkomst<br />

vertoont met een slangenhuid en een ontwerp<br />

dat geïnspireerd is op een bosgezicht. Het is een<br />

bewuste verwijzing naar de oorsprong van het<br />

materiaal, aangezien Trespa ® -platen voor 70%<br />

uit natuurlijke vezels bestaan.” Hij verduidelijkt:<br />

“Voor veel Nederlanders zijn Trespa ® -platen een<br />

vrij conventionele optie. Het was voor mij dus een<br />

uitdaging om volkomen te verrassen. Bovendien<br />

zou het ontwikkelen van een nieuw, progressief<br />

idee naadloos aansluiten bij het R&D-doel van<br />

het gebouw. Dat heeft erin geresulteerd dat we<br />

gebruik hebben gemaakt van Trespa ® Meteon ® -<br />

panelen die eruit zien als en de werking hebben<br />

van reptielschubben.”<br />

EEN UNIEKE BENADERING<br />

VAN GEVELONTWERP<br />

Het idee ging uit van ongewoon kleine, elkaar<br />

overlappende panelen waarmee een onderscheidend<br />

dakpansgewijs gelegd geschubd patroon gecreëerd<br />

wordt. Afhankelijk van de afstand van de<br />

kijker tot het gebouw ziet het er steeds opvallend<br />

anders uit: van veraf glad, maar van dichtbij onthult<br />

het zijn verspringende structuur. Voor de goede<br />

orde voegden de architecten er twee extra visuele<br />

lagen aan toe. Ze combineerden verschillende<br />

afwerkingsvarianten en bedachten een ontwerp<br />

waarbij iedere Meteon ® -schub er ongeveer net zo<br />

uitziet als een pixel op een computerscherm.<br />

Afhankelijk van de afstand van de kijker tot het gebouw ziet het er steeds opvallend<br />

anders uit: van veraf glad, maar van dichtbij onthult het zijn verspringende structuur.<br />

EEN TECHNISCHE TOUR DE FORCE<br />

Ook het meest ambitieuze concept staat of valt<br />

bij de uitvoering ervan. Daar waren zowel Trespa<br />

als Erik van Eck zich terdege van bewust. “Omdat<br />

Nemho het toonbeeld is van de expertise van Trespa<br />

en de esthetische mogelijkheden van Meteon ® -<br />

platen, moesten we er 150% zeker van zijn dat<br />

het eindresultaat aan ieders verwachtingen zou<br />

voldoen”, licht Van Eck toe. Nadat Trespa haar ambities<br />

en voorkeurswijze van samenwerking had<br />

20 | STEDENBOUW.NL


Next material house (Nemho) Weert<br />

beschreven, kregen enkele aannemers de mogelijkheid<br />

om zich te presenteren. De definitieve keuze<br />

viel daarbij op BAM Bouw en Techniek – Regio<br />

Maastricht. Henk Janssen, senior projectleider van<br />

BAM Bouw en Techniek – Regio Maastricht: “In<br />

dit project hebben we gewerkt in een bouwteam,<br />

waarbij BAM vanaf stap één in een open dialoog<br />

heeft meegedacht met opdrachtgever en architect.<br />

Als bouwkundig aannemer vertalen we de ziel en<br />

de gedachte van de architect naar maakbare details<br />

en oplossingen. Daarbij blijft respect voor het<br />

ontwerp altijd de basis.”<br />

BAM heeft bij haar werkzaamheden een aantal<br />

gespecialiseerde bedrijven betrokken, waaronder<br />

Limeparts-Drooghmans. Samen met deze Belgische<br />

gevelspecialist realiseerde BAM de detailleringen<br />

en één op één mock-up van de gevel. Niet<br />

alleen om de uitwerking en engineering optimaal<br />

te kunnen bepalen, maar ook om de functionaliteit<br />

en technische haalbaarheid van de constructie aan<br />

te tonen. Dat bleek zeer overtuigend. De maatvastheid<br />

en eisen met betrekking tot de maximale<br />

toleranties van de Trespa ® -gevel en de houtskeletbouw<br />

achterconstructie zijn door BAM uitgewerkt<br />

samen met haar constructeur. Sven Drooghmans<br />

van Limeparts-Drooghmans: “De gevel van Nemho<br />

was inderdaad een grote uitdaging, maar ik<br />

ben geneigd te zeggen dat alles mogelijk is. En dat<br />

het uiteindelijk nog steeds goedkoper is dan naar<br />

de maan vliegen. De mock-up was een keerpunt.<br />

Vanaf dat moment begonnen de zaken snel te rollen.<br />

Er is nauwelijks een dag waarin ik geen Trespa-project<br />

onder handen heb, dus dit werk moest<br />

gewoon slagen.”<br />

De gevels zien er op z’n minst gezegd fascinerend uit,<br />

maar tegelijkertijd zijn de effecten zeer subtiel.<br />

'De voltooide gevel is van<br />

grote schoonheid'<br />

Limeparts-Drooghmans ontwikkelde een maatoplossing<br />

om de kleine Trespa ® Meteon ® -panelen<br />

aan de gevel te bevestigen. De paneeltjes waren<br />

namelijk elk apart genummerd om het ontwerp<br />

van Broekbakema getrouw te kunnen reproduceren.<br />

Drooghmans vervolgt: “Het cruciale onderdeel<br />

is een op maat gemaakt bevestigingsframe. Het<br />

is gebaseerd op horizontale aluminium profielen<br />

met speciale haken en verstelbare schroeven. We<br />

moesten ook geperforeerde dilatatieprofielen gebruiken<br />

en ervoor zorgen dat de bevestigingssystemen<br />

voor de panelen onzichtbaar bleven, conform<br />

Van Ecks wensen. Hoewel zoiets nog nooit eerder<br />

is uitgevoerd, heeft het goed uitgepakt.”<br />

EEN BOUWTERREIN – BIJNA<br />

– ZOALS ELK ANDER<br />

Omdat de constructie in wezen experimenteel<br />

was, zaten er veel specifieke aspecten aan waar<br />

zorgvuldig naar gekeken moest worden. Daardoor<br />

was de installatie zeer arbeidsintensief. Gerard Karelse<br />

van Heinen+Partners uit Barendrecht, vlakbij<br />

Rotterdam, was de veiligheidsfunctionaris en locatiemanager<br />

van het Nemho-project. Tegelijkertijd<br />

was hij verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole.<br />

Karelse: “Trespa ® -panelen als dakpannen<br />

of leien installeren is zeker heel origineel, maar je<br />

moet er wel zeker van zijn dat de gevelbekleding<br />

op zijn plaats blijft zitten. Dat in tegenstelling tot<br />

een conventionele, geventileerde gevelbekleding<br />

waarbij alles al beproefd en getest is. De dakpansgewijze<br />

bevestiging heeft trouwens ook een<br />

klein nadeel: als een ‘schub’ aan de onderkant of<br />

in het midden beschadigd raakt, moet je de hele<br />

kolom boven dat ene plaatje afpellen om het goed<br />

te kunnen vervangen. Dit voorkomen maakte deel<br />

uit van mijn taken.”<br />

VELE INSPANNINGEN,<br />

EEN RIJKE BELONING<br />

“Uiteindelijk was het de inspanningen dubbel en<br />

dwars waard”, vult Karelse aan. “De voltooide gevel<br />

is van grote schoonheid. Ik vond het bijzonder<br />

gaaf om deel uit te mogen maken van zo’n ambitieus<br />

en succesvol project.” Drooghmans licht toe:<br />

“Het productassortiment van Trespa ® is de laatste<br />

tien jaar snel geëvolueerd. Ik kon het goed volgen,<br />

omdat we door de jaren heen zo’n 80.000 m² aan<br />

Trespa ® -platen en gevelplanken hebben geïnstalleerd.<br />

Wat kwaliteit betreft, is Trespa een ‘A-leverancier’.<br />

Dat is belangrijk, omdat we voornamelijk<br />

high-end projecten realiseren voor bijzonder veeleisende<br />

klanten, en ik vind het vervelend als ik me<br />

daar zorgen over zou moeten maken. De laatste<br />

tijd is Trespa zeer innovatief en dat betaalt zich<br />

terug: er is een groot aanbod van aantrekkelijke<br />

decors, levendige kleuren en verfijnde afwerkingen<br />

beschikbaar.”<br />

“Deze gevelbekleding is anders dan alles wat we<br />

tot dusverre gezien hebben. De gevels zien er op<br />

z’n minst gezegd fascinerend uit, maar tegelijkertijd<br />

zijn de effecten zeer subtiel. Afhankelijk van<br />

het tijdstip van de dag en of het bewolkt of zonnig<br />

is, zorgen de uiteenlopende kleuren zwart van de<br />

Meteon ® -panelen voor allerlei verschillende tinten<br />

en glansniveaus. Dit was een van onze grootste<br />

projecten van de laatste tijd en zonder meer het<br />

meest uitdagende. En voor alle betrokken partijen<br />

is het beslist een mijlpaal.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 21


Next material house (Nemho) Weert<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

SPECIALIST ONTWIKKELT MAATOPLOSSING<br />

VOOR BEVESTIGING GEVELBEKLEDING<br />

‘Nehmo’ in Weert is hét visitekaartje voor de oplossingen en knowhow van Trespa. De architecten van Broekbakema, die<br />

nooit eerder met de producten van Trespa hadden gewerkt, wilden hier toch uitpakken met een spectaculair ontwerp<br />

waarbij het esthetische potentieel van de Trespa ® Meteon ® gevelpanelen helemaal uitgebuit zou worden. Zo tekenden<br />

ze een gevelbekleding op basis van ongewoon kleine, elkaar overlappende platen, waardoor een dakpansgewijs gelegd<br />

schubbenpatroon ontstond. Bovendien combineerden de architecten verschillende afwerkingen en bedachten ze een<br />

ontwerp waarbij elke schub eruitziet als een pixel op een computerscherm.<br />

MODEL OP WARE GROOTTE OVERTUIGT<br />

BETROKKEN PARTIJEN<br />

“Zowel de architecten als de mensen van Trespa hadden hun twijfels of het<br />

resultaat aan de verwachtingen zou voldoen, maar ik zei dat het mogelijk was<br />

en stelde voor om een model op ware grootte te maken. Deze mock-up heeft<br />

uiteindelijk iedereen overtuigd”, vertelt Sven Drooghmans, zaakvoerder van<br />

Limeparts-Drooghmans, dat gespecialiseerd is in geventileerde gevels en al 30<br />

jaar met de oplossingen van Trespa ® werkt. “We gaan geen enkele uitdaging<br />

uit de weg en ontwikkelden voor dit project een speciale oplossing om de<br />

kleine Meteon ® -panelen van 300 op 500 mm op de gevel te bevestigen. Cruciaal<br />

is een op maat gemaakt bevestigingsframe, gebaseerd op horizontale<br />

aluminium profielen met speciale haken en verstelbare schroeven. We maakten<br />

gebruik van geperforeerde dilitatieprofielen en de bevestigingssystemen<br />

zijn naar wens van architect en bouwheer niet zichtbaar.”<br />

In de ontwerpfase leek het idee omwille van de technische complexiteit niet<br />

overeind te blijven, maar dankzij Limeparts-Drooghmans kon deze uitdagende<br />

installatie toch gerealiseerd te worden. Naast 1.200 m² gevelbekleding<br />

leverde de specialist in geventileerde gevelsystemen met vestigingen in Genk<br />

en Balen ook nog 600 m² aan lamellen en plafonds voor dit project. ❚<br />

GEVENTILEERDE<br />

GEVELBEKLEDING<br />

SOLID SURFACE<br />

COMPOSIET<br />

GLAS<br />

KERAMIEK<br />

ALUMINIUM<br />

STAAL<br />

VEZELCEMENT<br />

CORTENSTAAL<br />

ALUZINC<br />

HPL<br />

ZINK<br />

INOX<br />

TERRACOTTA<br />

Genk<br />

Oosterring 21<br />

B-3600 Genk<br />

T +32 (0)89 62 09 11<br />

Balen<br />

Ambachtsstraat 11<br />

B-2490 Balen<br />

T +32 (0)14 82 90 10<br />

www.limeparts-drooghmans.be<br />

22 | STEDENBOUW.NL<br />

adv_louwersmediagroep_1_2pg_197x130mm.indd 1 27/01/21 11:51


Verborgen raamkruk –<br />

buitengewoon design<br />

ZILVER<br />

WICLINE 75 MAX<br />

Revolutionair raamsysteem uit gerecycleerd post-consumer aluminium<br />

WICLINE 75 MAX is het eerste raamsysteem op de markt dat standaard bestaat uit<br />

post-consumed aluminium. Naast het aluminium zijn de thermische stegen uit gerecycled<br />

polyamide vervaardigd. Uniek in de sector en meteen een duurzame oplossing voor<br />

toekomstige generaties.<br />

Dit innovatieve raamsysteem, ontwikkeld voor toepassing van drievoudige beglazing , zet<br />

met een Uw-waarde tot 0,81 W/(m²K) (met een standaard raamgrootte van 1230 mm x<br />

1480 mm en glas met een Ug-waarde van 0,50 W/(m²K) hoge normen neer en draagt zo bij<br />

aan energiebesparing en een gereduceerde milieu-impact. Bovendien is WICLINE 75 MAX<br />

C2C (Cradle to Cradle) gecertificeerd.<br />

Meer weten:<br />

www.wicona.nl<br />

Hydro Building Systems Netherlands BV<br />

Alcoalaan 1, 5151 RW Drunen<br />

info.hbs.nl@hydro.com / +31/416 38 6480<br />

© WICONA


DC Plus Oss<br />

Op het bouwterrein in Oss is een funderingsconstructie aangebracht met betonnen poeren en funderingsbalken. Vervolgens is<br />

gestart met de staalconstructie, waarop stalen dakplaten, een steenwol isolatie en een PVC dakbedekking komen.<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | Bouwbedrijf van de Ven<br />

DISTRIBUTIECENTRUM PLUS, OSS:<br />

GROOT, DUURZAAM EN HIGHTECH<br />

Op industriegebied Vorstengrafdonk in Oss wordt gebouwd aan één van de modernste distributiecentra van ons land. In<br />

opdracht van PLUS realiseert Bouwbedrijf van de Ven een dc van ruim 46.000 m², met ca. 6.100 m² kantoor- en gemeenschappelijke<br />

ruimten, 92 laad- en losdeuren en een productiecapaciteit van 400.000 colli per dag. Het centrum moet alle<br />

270 PLUS supermarkten in Nederland beleveren en zal de bestaande centra in Hendrik-Ido-Ambacht, Middenbeemster,<br />

Haaksbergen en Ittervoort vervangen. In het ontwerp is uitgebreid aandacht besteed aan een prettige werkomgeving. Zo<br />

worden fysiek zware processen gemechaniseerd, stroomt overal daglicht naar binnen en wordt geluid tot een minimum<br />

beperkt. En ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol.<br />

Na een uitgebreide voorbereiding is op 4 juni 2020<br />

de bouw van het PLUS distributiecentrum gestart.<br />

“We hebben het terrein opgehoogd en een funderingsconstructie<br />

aangebracht met betonnen poeren<br />

en funderingsbalken”, vertelt Toon van Hout,<br />

Projectleider bij Bouwbedrijf van de Ven. “Vervolgens<br />

is gestart met de staalconstructie, met een<br />

hoogte van resp. 25, 18 en 14 meter. Bovenop<br />

deze staalconstructie komen stalen dakplaten,<br />

een steenwol isolatie en een PVC dakbedekking.<br />

Een Pluvia-systeem zorgt voor een efficiënte en<br />

betrouwbare hemelwaterafvoer.” Tegen de gevels<br />

komen stalen binnendozen met gekleurde stalen<br />

buitenplaten, vertelt hij. “De binnendozen worden<br />

in het werk geïsoleerd, waarna de gevels worden<br />

afgewerkt met aluminium puien, vliesgevels en<br />

polycarbonaat zichtstroken.”<br />

AFBOUW IN ZICHT<br />

De ondergrond wordt gefaseerd vlak gemaakt en<br />

voorzien van wapening. In december werden de<br />

eerste begane grondvloeren gestort, aldus Van<br />

Hout. “Ook zijn op verschillende plaatsen kanaalplaat<br />

verdiepingsvloeren en breedplaatvloeren<br />

aangebracht en is gestart met de montage van de<br />

sprinklerleidingen, luchtkanalen en hemelwaterafvoeren.<br />

Medio maart beginnen we met de afbouwwerkzaamheden.”<br />

Uiterlijk 31 juli moet het distributiecentrum<br />

bouwkundig en installatietechnisch<br />

gereed zijn. Dan start de firma Witron namelijk<br />

met de levering en installatie van de magazijnstellingen<br />

en mechanische installatie, inclusief kranen,<br />

lopende banden, liften, robots, et cetera. “Deze<br />

24 | STEDENBOUW.NL


DC Plus Oss<br />

'Tegen de gevels komen stalen<br />

binnendozen met gekleurde<br />

stalen buitenplaten'<br />

werkzaamheden lopen door tot het voorjaar van<br />

2022. In de tussentijd moeten wij nog de laatste<br />

installatietechnische onderdelen monteren. Denk<br />

aan de elektraleidingen, lichtlijnen en sprinklerleidingen<br />

in het gemechaniseerde deel. Bovendien<br />

moeten we nog enkele bouwkundige putten afmaken,<br />

waarin Witron haar kranen monteert.”<br />

CONSTRUCTIEVE UITDAGING<br />

De verwachting is dat PLUS haar nieuwe distributiecentrum<br />

eind 2022/begin 2023 in gebruik<br />

kan nemen. Dan biedt de nieuwbouw onder meer<br />

onderdak aan expeditiezones voor inkomende en<br />

uitgaande goederen, een grote emballageruimte<br />

en een werkplaats. Bovendien worden op diverse<br />

plekken loopbruggen voorzien. “Ook hebben we<br />

een ADR-kluis gerealiseerd voor de opslag van<br />

gevaarlijke stoffen zoals spuitbussen”, aldus van<br />

Hout. “Boven de ADR-kluis komt een verdiepingsvloer<br />

van ca. 2.300 m² waarop tevens een Witroninstallatie<br />

zal komen. Een constructieve uitdaging,<br />

die we goed onder controle hebben.” Het kantoorgedeelte<br />

wordt uitgevoerd met metalstudwanden<br />

bekleed met HPL, glazen systeemwanden, systeemplafonds<br />

en vloerbedekking (tapijt en PVC).<br />

INFRAWERKZAAMHEDEN<br />

Ter plaatse van de laaddocks is het dc voorzien<br />

van betonnen laadkuilen. Rondom het pand komt<br />

bovendien een beton-, klinker- en asfaltverharding.<br />

“Aan de overzijde van de bouwkavel realiseren<br />

we een gelijkvloers parkeerterrein voor<br />

personenauto’s. Vervolgens worden zowel het<br />

terrein rondom het distributiecentrum als de parkeerplaats<br />

afgescheiden door spijlenhekwerken<br />

met poorten en slagbomen.”<br />

BREEAM-NL-SPRONG<br />

Aanvankelijk lag aan dit project een BREEAM-<br />

NL ‘Excellent’-ambitie ten grondslag, benadrukt<br />

Van Hout. “Samen met onze BREEAM-adviseurs<br />

hebben we echter mogelijkheden gezien om nog<br />

meer credits te behalen. Dit heeft geresulteerd in<br />

een BREEAM-NL ‘Outstanding’ ontwerpcertificaat.<br />

Onze ambitie is om ook bijbehorend oplevercertificaat<br />

te behalen. Hiertoe hebben we een BREEAMcreditlijst<br />

samengesteld, die nauwgezet en door<br />

alle bouwpartners wordt gevolgd.” De duurzame<br />

keuzes worden onder andere zichtbaar in materiaalgebruik,<br />

warmteterugwinning en waterhuishouding,<br />

vertelt hij. “De gehele nieuwbouw functioneert<br />

straks all-electric. Zowel binnen als buiten<br />

wordt energiezuinige verlichting toegepast en<br />

op het dak komen PV-panelen. Bovendien wordt<br />

veel aandacht besteed aan thermisch comfort en<br />

luchtkwaliteit en worden maatregelen zoals verlichtingsregeling,<br />

energiebemetering en lekdetectie<br />

geïntegreerd. Afvalresten op de bouw worden<br />

actief gescheiden en in het beton is een vooraf<br />

bepaald percentage betongranulaat verwerkt.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

PLUS<br />

Architect<br />

Da Vinci architecten<br />

Realisatie<br />

Bouwbedrijf van de Ven (bouw, installaties<br />

en infrawerkzaamheden)<br />

Onderaannemers<br />

installaties<br />

Kanters Elektro B.V. (E),<br />

DKC Totaaltechniek B.V. (W) en<br />

ABBS Nederland B.V. (sprinkler)<br />

Constructeur<br />

Ingenieursbureau Verhoeven<br />

en Leenders B.V.<br />

In december werden de eerste begane grondvloeren gestort.<br />

STEDENBOUW.NL | 25


WAAR GAAT JOUW<br />

TECHNISCH HART<br />

SNELLER VAN KLOPPEN?<br />

KOM<br />

WERKEN<br />

BIJ<br />

ONTDEK ONZE VACATURES OP DKC.NL/VACATURES<br />

| Technisch Commercieel Manager |<br />

| Projectleider W | Werkvoorbereider W |<br />

| Engineer W |<br />

| Engineer / Tekenaar Installatietechniek |<br />

| Projectleider Koudetechniek |<br />

| Monteur Elektrotechniek |<br />

| Servicetechnicus M&R/GBS-Beheerder |<br />

| Servicemonteur W | Servicemonteur Koeltechniek |<br />

prepared<br />

for<br />

safety<br />

www.abbs.nl<br />

DKC-Adv-90x130mm-technischpersoneel.indd 1 27-01-2021 17:37<br />

Wij zijn op zoek naar<br />

projectleiders, engineers<br />

en elektromonteurs.<br />

Kom jij ons team versterken?<br />

Solliciteer nu!<br />

werkenbijkanterselektro.nl


DC Plus Oss<br />

BREEAM<br />

CERTIFICAAT<br />

OUTSTANDING<br />

ven210079_adv_<strong>Stedenbouw</strong>_Plus_197x130.indd 1 01-02-2021 08:46<br />

Projectinfo<br />

Hypermodern DC van buitengewone omvang<br />

De hoofddraagconstructies van het nieuwe PLUS distributiecentrum<br />

in Oss zijn in opdracht van Da Vinci Vastgoed ontworpen<br />

en uitgewerkt door Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders.<br />

Nieuwbouw distributiecentrum<br />

Plus te Oss<br />

“Vanwege de goede ondergrond hebben wij een fundering op<br />

staal uitgewerkt met putten, stroken en poeren, met daarboven<br />

een staalconstructie”, vertellen directeur/adviseur Henk<br />

Verhoeven en projectleider Vincent de Jonge. “De dakconstructie<br />

bestaat uit stalen vakwerkspanten in twee richtingen, waardoor<br />

grote overspanningen mogelijk worden en de beschikbare<br />

ruimte zo efficiënt mogelijk kan worden benut.”<br />

“Uitdagingen vormden de korte doorlooptijd, de verschillende<br />

hoogten van de diverse bouwdelen en de eisen met betrekking<br />

tot de zeer beperkte toelaatbare verplaatsingen, vanwege de<br />

hoogwaardige mechanisaties. De volledige constructie is uitgewerkt<br />

in Tekla. De 3D/BIM-modellen zijn vervolgens gedeeld<br />

met de bouwkundig aannemer en de staalbouwer, die het model<br />

één-op-één kon gebruiken voor het maken van zijn productietekeningen.<br />

Bovendien zijn de controles door het gebruik van ons<br />

model vele malen effectiever geweest, waardoor de kwaliteit en<br />

veiligheid nog beter geborgd konden worden.”<br />

Hardeman | van Harten levert en monteert<br />

de dak- en gevel beplating voor het nieuw te<br />

bouwen distributiecentrum van Plus te Oss.<br />

Onze specialistische medewerkers leveren<br />

maatwerk, werken in een hoog tempo en<br />

streven naar hoogwaardige kwaliteit.<br />

dé specialisten<br />

in dak- en wandbeplating<br />

UTILITEITSBOUW<br />

AGRIBOUW<br />

RENOVATIE<br />

www.hardeman-vanharten.nl<br />

Volg ons ook via F<br />

T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 27


DC Plus Oss<br />

Het nieuwe distributiecentrum van PLUS in Oss.<br />

Tekst | Tim van Dorsten<br />

Beeld | DKC Totaaltechniek<br />

EUROPA’S MEEST INNOVATIEVE<br />

DISTRIBUTIECENTRUM<br />

PLUS bewaart vanaf medio 2022 het lang houdbare etenswaar in Oss. Daar wordt nu nog hard gebouwd aan een groot<br />

distributiecentrum. In opdracht van Bouwbedrijf van de Ven zorgen ABBS, DKC Totaaltechniek B.V. en Kanters Elektro voor<br />

de installatiewerkzaamheden. “Dit wordt het meest innovatieve distributiecentrum van Europa.”<br />

Op industrieterrein Vorstengrafdonk verreist aan<br />

de Paalgravenlaan – bij het bekende en gelijknamige<br />

knooppunt aan de A50 en de A59 – een<br />

nieuw distributiecentrum van ruim 46.000 vierkante<br />

meter. Het staat op 9,3 hectare grond en is<br />

25 meter hoog. De enorme omvang is niet voor<br />

niets: dit nieuwe distributiecentrum gaat vier bestaande<br />

distributiecentra vervangen en gaat alle<br />

270 supermarkten van PLUS bevoorraden.<br />

De afmetingen maken veel indruk op Mirek Zielinski<br />

(DKC Totaaltechniek B.V.), John van Lankvelt<br />

(Kanters Elektro) en Björn van Keppelen (ABBS), die<br />

verantwoordelijk zijn voor de installatietechnieken.<br />

Zo verzorgt ABBS alles rond de brandbeveiliging in<br />

het pand, waaronder de sprinklerinstallatie. Hiervoor<br />

moet Van Keppelen ook op het dak zijn, om<br />

daar voor de sprinklers te zorgen. “Ik heb geen<br />

hoogtevrees, maar een hoogte van 25 meter maakt<br />

'Onze sprinklerinstallaties zijn<br />

verplicht, maar niemand hoopt<br />

ze ooit te gebruiken'<br />

wel indruk”, vindt hij. Van Lankvelt komt liever niet<br />

zo hoog. “Wij zijn verantwoordelijk voor alle elektrische<br />

installaties, zoals de verlichting, data, geluid,<br />

CCTV, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,<br />

aarding en voedingen. Maar die aansluitingen in<br />

28 | STEDENBOUW.NL


DC Plus Oss<br />

De installaties aan de onderkant van het dak.<br />

het plafond heb ik niet zelf uitgevoerd. Ik werk<br />

trouwens liever niet op die hoogte, maar mijn jongere<br />

collega’s hebben daar geen problemen mee.”<br />

DUURZAAMHEID<br />

Beide bedrijven zijn sinds april 2020 betrokken<br />

bij de bouw van het immense pand, voor DKC<br />

Totaaltechniek B.V. gold dat al eerder. Dit bedrijf<br />

werd door PLUS al in het voortraject betrokken om<br />

het ontwerp voor de installatietechniek te maken.<br />

Het Wijchense installatiebedrijf ging daarna zelf<br />

aan de slag met de werktuigbouwkundige installaties.<br />

“Dit distributiecentrum is een BREEAM-NL<br />

‘Outstanding’-project”, vertelt Zielinski. “Hierbij<br />

ligt de nadruk op energiebesparing en CO 2<br />

-reductie<br />

door de toepassing van duurzame installaties<br />

zoals luchtbehandelingskasten in combinatie met<br />

adiabatische koeling. Daarnaast passen we collectieve<br />

warmtepompen toe om het pand van extra<br />

duurzame koeling en verwarming te voorzien.”<br />

25ºC blijven en heeft PLUS meer vrijheid in opslag<br />

van temperatuurgevoelige producten.”<br />

De werkzaamheden van Kanters Elektro voldoen<br />

eveneens aan het BREEAM-NL ‘Outstanding’-<br />

niveau dat PLUS met zijn distributiecentrum wil<br />

bereiken. “We hebben onder meer gezorgd voor<br />

de LED-verlichting, de verlichtingssturing en de<br />

meting van het energieverbruik van de gebouwgebonden<br />

installaties. Om aan de stroomvoorziening<br />

te kunnen voldoen, komen er drie trafostations<br />

van elk 2.500 kVA”, geeft Van Lankvelt aan. Voor<br />

ABBS telt vooral veiligheid. “Onze installaties zijn<br />

verplicht, maar niemand hoopt de installatie ooit<br />

te gebruiken”, zegt Van Keppelen. “De installatie<br />

is als zodanig uitgelegd dat niet meteen alle<br />

sprinklers aangaan, mocht er brand uitbreken.<br />

Ze werken onafhankelijk van elkaar op basis van<br />

een aanspreektemperatuur. De watervoorziening<br />

komt uit tanks en wordt met pompsets naar het<br />

betreffende sprinklergebied gevoerd. Nadat we de<br />

installatie komende augustus aan PLUS overdragen,<br />

blijven we wel de sprinklerinstallatie iedere<br />

twee weken testen naar het jaarlijks onderhoud.<br />

Daarnaast starten we dan met de installatie in de<br />

geautomatiseerde magazijnstellingen.”<br />

DISTRIBUTIESYSTEEM<br />

Naast de grootte van het gebouw en het hoge<br />

nagestreefde duurzaamheidsniveau benoemen<br />

de heren een ander aspect als bijzonder. “Hierin<br />

komt het meest geavanceerde distributiesysteem<br />

van Witron, waarmee dit het meest innovatieve<br />

distributiecentrum van Europa wordt”, vertelt<br />

Van Lankvelt. “Dat systeem bestaat uit kilometers<br />

aan mechanisatie, zodat de winkels zo efficiënt<br />

mogelijk hun producten kunnen krijgen. Het distributiecentrum<br />

zelf wordt één grote computer,<br />

waar bijna geen mensenhanden meer aan te<br />

pas komen.” Voor Kanters Elektro betekende dit<br />

systeem een extra uitdaging, geeft hij aan. “We<br />

zijn geselecteerd op basis van onze ruime en jarenlange<br />

ervaring met distributiecentra, maar dit<br />

is voor het eerst dat we met dit specifieke systeem<br />

werken en zeker in deze omvang. Het stelt ons in<br />

staat om onszelf volop door te ontwikkelen.” De<br />

installatiewerkzaamheden duren nog tot en met<br />

augustus 2021. ❚<br />

Dat niveau van duurzaamheid in dit project heeft<br />

vooral gevolgen voor de werktuigbouwkundige<br />

installaties en de regeltechniek om de temperatuur<br />

in het gebouw te bewaken en te regelen,<br />

geeft Zielinski aan. “Het magazijn wordt volledig<br />

geautomatiseerd met een warmtelast aan<br />

motoren van ruim 1.050 kW. We hebben gekozen<br />

voor vrije koeling met adiabatische koeling,<br />

waardoor tot een buitentemperatuur van 26ºC<br />

het pand gekoeld kan worden. Bij een warmere<br />

buitentemperatuur komen de warmtepompen in<br />

koelmodus in bedrijf, zodat het binnenklimaat in<br />

het magazijn bij extreme buitentemperaturen nog<br />

gegarandeerd is. De installaties zijn op het dak gepositioneerd,<br />

zodat bij storingen en onderhoud de<br />

monteurs niet in het magazijn hoeven te zijn. Zo<br />

zal de temperatuur in het gehele magazijn onder<br />

De installaties op het dak.<br />

STEDENBOUW.NL | 29


DC Echt-Susteren Echt<br />

De prefabafdeling van Van Berlo heeft overuren gedraaid om de componenten voor het XXL-distributiecentrum tijdig te kunnen opleveren.<br />

Tekst | Roel van Gils<br />

Beeld | Van Berlo<br />

DC ECHT-SUSTEREN, ECHT:<br />

SLIM FUNDERINGS- EN VLOERONTWERP<br />

VOOR XXL-DISTRIBUTIECENTRUM<br />

Op Businesspark Midden Limburg in Echt-Susteren realiseert Heembouw een distributiecentrum van bijna 100.000 m²<br />

voor Dokvast en P3. Van Berlo werd al in de ontwerpfase ingeschakeld om een optimalisatieslag te maken voor het totaalpakket<br />

aan funderingen en vloeren. Met name om de krappe planning het hoofd te kunnen bieden en de weg vrij te<br />

maken voor de staalbouwer die momenteel zijn handen vol heeft aan het project.<br />

30 | STEDENBOUW.NL


DC Echt-Susteren Echt<br />

In totaal heeft Van Berlo zo’n 1.400 strekkende meter aan prefab balken, 300 poeren en alle<br />

componenten voor de laadkuilen en dockconstructies geprefabriceerd.<br />

“We onderhouden een warme relatie met Heembouw”,<br />

begint Glenn Verhoef, commercieel directeur<br />

bij Van Berlo. “We zijn zo’n beetje met alle<br />

divisies binnen Van Berlo betrokken bij dit omvangrijke<br />

project, met uitzondering van onze tak<br />

Funderingstechnieken. Het toepassen van onze<br />

Mini Vibropalen onder de vloeren was niet nodig<br />

in verband met de perfecte kwaliteit van de<br />

grondslag in Echt-Susteren. De vloeren worden op<br />

staal gefundeerd. Wel hebben we de nodige optimalisaties<br />

bereikt en met recht mooie prestaties<br />

geleverd als het gaat om de funderingsconstructie<br />

van het distributiecentrum zelf en de laadkuilen<br />

dockconstructies.”<br />

PREFABRICAGE VIERT HOOGTIJ<br />

De prefabafdeling van Van Berlo heeft overuren<br />

gedraaid om de componenten voor het XXL-distributiecentrum<br />

tijdig te kunnen opleveren. Verhoef:<br />

“In totaal heeft Van Berlo zo’n 1.400 strekkende<br />

meter aan prefab balken, 300 poeren en alle componenten<br />

voor de laadkuilen en dockconstructies<br />

geprefabriceerd. Dat maakte dat we in een tijdsbestek<br />

van slechts 5 weken(!) de complete fundering<br />

met laadkuilen inclusief dockconstructie<br />

'Het streven is om alle vloeren en<br />

constructies voortaan in 3D uit te werken'<br />

en laadkuilvloeren konden realiseren op locatie,<br />

waarbij eveneens de 755 stuks ankers werden<br />

gesteld ten behoeve van de staalconstructie. Door<br />

alles in zo’n korte tijd te realiseren in nauwe samenwerking<br />

met het grondverzetbedrijf hebben<br />

we razendsnel de weg kunnen vrijmaken voor de<br />

staalbouwer die ongestoord, zonder hinder van<br />

andere disciplines, de constructie kan opbouwen.<br />

Als de hal straks wind- en waterdicht is, komen wij<br />

weer terug om de vloeren te maken. Ook dat gaat<br />

om flinke aantallen: 73.000 m² aan magazijnvloeren,<br />

12.000 m² aan expeditievloer en 12.500 m²<br />

aan mezzaninevloeren.”<br />

KRIMPARM BETON<br />

Van Berlo heeft alles in eigen hand als het gaat<br />

om het ontwerpen en realiseren van de totale<br />

vloer- en funderingsconstructie. “Dat werpt zijn<br />

vruchten af, zo bewijzen we ook hier in Echt-<br />

Susteren”, erkent Verhoef. “Daarnaast blijven<br />

we onze producten en diensten voortdurend innoveren<br />

en doorontwikkelen om onze positie als<br />

marktleider te bestendigen. Zo zijn we nu met<br />

onze engineers en betontechnologen een onderzoek<br />

gestart naar het fabriceren van krimparm<br />

beton. Hiervoor is onlangs een nieuwe medewerker<br />

aangesteld die zich als Hoofd R&D volledig<br />

zal focussen op dit thema. Ook zijn we al ver<br />

gevorderd met de integratie van Tekla op onze<br />

engineeringsafdeling. Het streven is om alle vloeren<br />

en constructies voortaan in 3D uit te werken.<br />

Voor de vloeren is dat misschien niet zo spannend,<br />

maar voor de funderings- en dockconstructies<br />

des te meer.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 31


De Batouwe Tiel<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | De Vree en Sliepen<br />

VEROUDERDE SERVICEFLATS KRIJGEN<br />

TWEEDE LEVEN ALS DUURZAME<br />

SOCIALE HUURWONINGEN<br />

Toekomstplannen kunnen plots een andere wending krijgen. Terwijl woningcorporatie Stichting Thius – toen nog SCW<br />

– in 2010 het besluit nam om serviceflat De Batouwe in Tiel te slopen en te vervangen door nieuwbouw, werden de plannen<br />

in 2016 gewijzigd naar een grondige renovatie. Het lokale architectenbureau WagterKrijger tekende de plannen en<br />

bouwbedrijf De Vree en Sliepen kreeg de opdracht om het project verder te ontwikkelen en uit te voeren. De verouderde<br />

serviceflats worden getransformeerd tot duurzame sociale huurwoningen. Medio 2021 zullen de eerste bewoners hun<br />

intrek kunnen nemen.<br />

Serviceflat De Batouwe, gebouwd in 1973 en uitgebreid<br />

in 1988, was bedoeld als appartementsgebouw<br />

voor ouderen die zelfstandig konden wonen,<br />

maar af en toe hulp en toezicht nodig hadden. De<br />

wooneenheden waren echter compleet verouderd<br />

en voldeden niet langer aan de eisen op vlak van<br />

comfort en energieprestaties. In 2010 werd dan<br />

ook besloten dat de flat in de toekomst plaats<br />

moest maken voor nieuwbouw. “In 2016 kwam<br />

men echter op die beslissing terug. Een onderzoek<br />

wees uit dat de vraag naar sociale huurwoningen<br />

sterk zou toenemen. De plannen voor de sloop<br />

werden gewijzigd naar een grondige renovatie”,<br />

vertelt Wim van Vreeswijk, hoofd acquisitie en<br />

ontwikkeling bij De Vree en Sliepen. “De Tielse ar-<br />

De combinatie van gele en zwart/bruine stenen zorgt voor een verwijzing naar het verleden.<br />

32 | STEDENBOUW.NL


De Batouwe Tiel<br />

chitect Pieter Wagter maakte een eerste ontwerp<br />

en in 2019 zette Stichting Thius bij vier partijen<br />

een vraag uit om een Plan van Aanpak te presenteren.<br />

De Vree en Sliepen werd geselecteerd als<br />

bouwteampartner voor de verdere ontwikkeling<br />

en realisatie van de transformatie.”<br />

DUURZAME HUURWONINGEN<br />

De serviceflat met 134 appartementen wordt op<br />

dit moment getransformeerd naar een appartementencomplex<br />

met 121 sociale huurappartementen<br />

met twee of vier kamers. Het gebouw uit<br />

de jaren ’70 behoudt dan wel zijn oorspronkelijke<br />

vorm, maar krijgt een eigentijdse uitstraling en<br />

zal ook aan alle huidige eisen op vlak van duurzaamheid<br />

voldoen. “Begin vorig jaar zijn we gestart<br />

met de sloop- en renovatiewerkzaamheden.<br />

Eigenlijk bleef alleen de betonnen draagstructuur<br />

staan. De gevels worden vervangen. Hierbij maken<br />

we gebruik van prefab gevelelementen met geïntegreerde<br />

kozijnen, die in de fabriek geproduceerd<br />

worden om vervolgens kant-en-klaar op de bouwplaats<br />

te monteren. Het metselwerk met een combinatie<br />

van gele en zwart/bruine stenen verwijst<br />

naar het verleden. Verder wordt het dak beter geïsoleerd<br />

en van een nieuwe bedekking voorzien.<br />

Alle appartementen krijgen ook nieuwe keukens,<br />

badkamers en toiletten. Tevens wordt het gehele<br />

terrein rondom het gebouw opnieuw aangelegd,<br />

De nieuwe prefab gevelelementen worden in de fabriek geproduceerd<br />

en kant-en-klaar met kozijnen op de bouwplaats gemonteerd.<br />

waarbij voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd<br />

worden om aan de normen van deze tijd te voldoen”,<br />

aldus Van Vreeswijk. “Naast de esthetische<br />

make-over is ook verduurzaming een thema. De<br />

beter geïsoleerde gevels en daken, in combinatie<br />

met een hoge luchtdichtheid van de gebouwschil,<br />

zorgen ervoor dat het gebouw na de renovatie minimaal<br />

een energielabel A zal dragen.”<br />

'Het gebouw krijgt een<br />

eigentijds uitstraling én een<br />

verbeterd energielabel'<br />

De Vree en Sliepen transformeert samen met de andere bouwpartners de serviceflat<br />

naar een eigentijds appartementencomplex met duurzame sociale huurwoningen.<br />

GOEDE VOORBEREIDING EN<br />

PLANNING CRUCIAAL<br />

Een dergelijk project in bouwteamformule is De<br />

Vree en Sliepen op het lijf geschreven. Alhoewel<br />

er vandaag geen De Vree noch Sliepen aan het<br />

hoofd staat, blijft het allround bouwbedrijf zijn<br />

familiaire karakter behouden, met de gekende<br />

flexibiliteit en korte communicatielijnen. “Een<br />

succesvolle realisatie van zo’n project staat of<br />

valt in de eerste plaats met een juiste afstemming<br />

met de opdrachtgever. Dit was niet het eerste<br />

project voor Stichting Thius, waardoor zij perfect<br />

wist wat ze aan ons had”, aldus Van Vreeswijk.<br />

“Verder zijn een goede voorbereiding en een duidelijke<br />

communicatie tussen alle bouwpartners<br />

cruciaal. Het project is nog volop in uitvoering,<br />

maar medio 2021 zullen de eerste bewoners hun<br />

intrek kunnen nemen in deze nieuwe, duurzame<br />

sociale huurwoningen.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Woningcorporatie Stichting Thius, Tiel<br />

Architect<br />

WagterKrijger, Tiel<br />

Hoofdaannemer<br />

De Vree en Sliepen, Tiel<br />

STEDENBOUW.NL | 33


De Batouwe Tiel<br />

Projectinfo<br />

Specialist in binnenafbouw levert en monteert<br />

wanden en plafonds<br />

Eén van de vaste partners van De Vree en Sliepen voor de binnenafbouw<br />

van projecten is Van Ginkel Afbouw uit Renswoude.<br />

“We zijn al ruim 20 gespecialiseerd in het leveren en monteren<br />

van diverse wand- en plafondsystemen, maar ook in de<br />

complete afbouw van nieuwbouw- en renovatieprojecten of de<br />

realisatie van turnkey projecten, zoals de transformaties van<br />

panden. Onze mensen combineren vakmanschap en enthousiasme<br />

om elke opdracht binnen een strakke, maar realistische<br />

planning af te ronden”, vertelt directeur en eigenaar Marco<br />

van Ginkel. “In de sociale huurappartementen in Tiel leveren<br />

en monteren we wanden en plafonds in verschillende ruimten:<br />

de gipsplafonds in de woon- en slaapkamers, de wanden<br />

en plafonds in de bergingen, de afbouw rond de deuren en de<br />

scheidingswanden tussen de verschillende appartementen. De<br />

werkzaamheden zijn gestart in november van vorig jaar en in<br />

april zullen we de laatste appartementen opleveren. We zijn<br />

gemiddeld met 6 à 7 mensen op deze werf actief.”<br />

HAAL ER<br />

UIT WAT<br />

IN JE ZIT.<br />

DE VREE<br />

EN SLIEPEN<br />

MAAKT HET<br />

MOGELIJK.<br />

WIJ ZOEKEN EEN<br />

PROJECTLEIDER<br />

Naamloos-4 1 23-02-2021 10:02<br />

WAT HEB JE IN HUIS?<br />

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Bouwkunde of<br />

Bouwtechnische Bedrijfskunde. Je hebt ervaring als<br />

werkvoorbereider of projectleider en hebt kennis van<br />

werkmethodieken als BIM en Lean.<br />

WIL JIJ BIJ ONS WERKEN?<br />

We bieden je de kans om jouw ideeën werkelijkheid<br />

te laten worden. Je krijgt veel verantwoordelijkheid<br />

en initiatief wordt gewaardeerd. Door het volgen<br />

van opleidingen krijg je volop de kans om jezelf te<br />

ontwikkelen. Naast een fijne, informele werksfeer<br />

bieden we een prima salaris en secundaire<br />

arbeidsvoorwaarden.<br />

WAT GA JE DOEN?<br />

Je bent van A tot Z betrokken bij één groot of meerdere kleinere projecten.<br />

Je bent het gezicht van De Vree en Sliepen voor onze opdrachtgevers en<br />

zorgt voor een goed verloop van het project. Je bent een ondernemer met<br />

ervaring over het hele bouwproces en kunt bijspringen bij de calculatie,<br />

werkvoorbereiding en uitvoering als het project erom vraagt. Je denkt graag<br />

mee op het gebied van acquisitie en plantontwikkeling en hebt kennis van<br />

bouwmethodieken en projectaanpak. Samen met je collega’s zorg jij ervoor<br />

dat het verwachtingspatroon van onze opdrachtgever wordt overtroffen.<br />

WIL JE MEER WETEN?<br />

Je kunt contact opnemen met Teunis van Voorthuizen<br />

via 0344-636960. Liever meteen solliciteren?<br />

Je kunt je CV en motivatie sturen aan Debbie Jansen<br />

via d.jansen@vreesliepen.nl.<br />

vreesliepen.nl<br />

Onderdeel van Ter Steege Groep.<br />

DE VREE EN SLIEPEN Morsestraat 20, Tiel | 0344 - 63 69 60<br />

34 | STEDENBOUW.NL


De Batouwe Tiel<br />

Projectinfo<br />

Gaten maken in bestaande voorgespannen betonvloeren,<br />

zonder de kabels te breken<br />

Als aannemers tijdens verbouwprojecten gaten of uitsparingen in<br />

voorgespannen betonnen vloeren willen maken, kunnen ze wel eens<br />

bedrogen uitkomen en de spankabels breken. Om dat te voorkomen,<br />

kunnen ze een beroep doen op de specialisten van Atlas uit Culemborg,<br />

een ingenieurs- en uitvoeringsbureau gespecialiseerd in voorgespannen<br />

beton en ook leverancier van prefab beton en wapening.<br />

“Atlas Prestressing Corporation, de vroegere naam van Atlas Bouwtechnisch<br />

Adviesburo, ontwikkelde in de jaren ’60 een uniek systeem<br />

op het gebied van voorgespannen beton met nagerekt staal. Deze<br />

oplossing werd eerst in Amerika gelanceerd, maar al gauw ook voor<br />

projecten in Nederland ingezet. Het maakte grotere vrije overspanningen<br />

mogelijk en kon hogere belastingen aan. Dit type vloer werd onder<br />

meer door bouwbedrijf Van Wijnen gebruikt in serviceflat De Batouwe”,<br />

legt manager Hans Stoop uit. “We hadden alle berekeningen en tekeningen<br />

van dat project nog in onze archieven. Aangezien er tijdens<br />

de renovatie nieuwe gaten in de vloeren gemaakt moesten worden,<br />

werden we door De Vree en Sliepen gecontacteerd om aan de hand<br />

van detectie en tekeningen de meest gunstige plaatsen te bepalen en<br />

ter plaatse met diamantboren de nodige gaten te boren. In elk appartement<br />

worden gemiddeld tien gaten met een diameter van 70 tot 350<br />

mm gemaakt. We zijn gestart in september vorig jaar en op dit moment<br />

worden de werkzaamheden in de laatste woningen uitgevoerd.”<br />

Projectinfo<br />

Eén partner voor het boren en zagen van beton:<br />

van sloop tot afbouw<br />

Tijdens bouw- of infrastructuurwerkzaamheden moeten wel vaker gaten<br />

in beton, steen of asfalt worden geboord of volledige stukken worden weggezaagd.<br />

Voor dergelijke bewerkingen doen hoofdaannemers meestal een<br />

beroep op een specialist. Zo werd Korenhof Betonbewerking en Montage<br />

uit Culemborg door De Vree en Sliepen gecontacteerd voor ondersteunende<br />

betonbewerkingen bij de transformatie van serviceflat De Batouwe.<br />

“We werken regelmatig voor het bouwbedrijf, zowel voor nieuwbouw<br />

als renovatie in woningbouw en utiliteit. Bij dergelijke transformatieprojecten<br />

moet heel wat boor- en zaagwerk uitgevoerd worden en<br />

zo liepen we het hele traject mee: vanaf de sloop tot aan de ruwbouw<br />

en zelfs bij de afbouw. We zijn gestart rond de zomer van 2020 en<br />

binnenkort zullen de laatste betonbewerkingen afgerond zijn”, vertelt<br />

zaakvoerder Andre Korenhof. “Tijdens de voorbereiding zaagden we<br />

wanden en muren in, zodat die gemakkelijker gesloopt konden worden.<br />

Bij de heropbouw waren we vooral verantwoordelijk voor het boren van<br />

gaten en zagen van sleuven voor het aanbrengen van leidingen. Verder<br />

zaagden we ook nieuwe deuropeningen in de betonwanden.”<br />

Korenhof probeert zijn opdrachtgevers steeds volledig te ontzorgen.<br />

Daarom wordt niet alleen geboord en gezaagd, maar beschikt de firma<br />

ook over machines voor het schuren, opruwen en frezen van wanden<br />

en vloeren. Bovendien worden specialistisch sloop- en montagewerkzaamheden<br />

uitgevoerd.<br />

Specialist in voorgespannen beton en leverancier<br />

van spanwapening en geprefabriceerde<br />

betonelementen in de vorm van balkbodems,<br />

breedplaatvloeren en dubbelwanden.<br />

Voor boorwerk, reparatie en renovatie van<br />

spanvloeren bent u bij ons aan het juiste adres.<br />

We zijn in het bezit van een groot archief aan<br />

tekeningen en berekeningen van spanvloeren<br />

gemaakt door Atlas en Tensor.<br />

Albro Bouw en Advies B.V.<br />

Atlas Prestressing B.V.<br />

Specialist in voorgespannen beton en leverancier van spanwapening<br />

en geprefabriceerde betonelementen in de vorm<br />

van balkbodems, breedplaatvloeren en dubbelwanden. Voor<br />

boorwerk, reparatie en renovatie van spanvloeren bent u bij ons<br />

Industrieweg 12, 4104 AR Culemborg<br />

Tel. 0345-549899<br />

aan het juiste adres. We zijn in het bezit van een groot archief<br />

aan tekeningen en berekeningen van spanvloeren gemaakt<br />

door Atlas en Tensor.<br />

Albro Bouw en Advies B.V.<br />

Atlas Prestressing B.V.<br />

Industrieweg 12,<br />

4104 AR Culemborg<br />

info@atlasalbro.nl<br />

www.atlasalbro.nl<br />

Tel. 0345-549899<br />

info@atlasalbro.nl<br />

www.atlasalbro.nl<br />

Maakt licht werk van beton<br />

BOREN | ZAGEN | SCHUREN | FREZEN | INJECTEREN<br />

BOUCHARDEREN | VERANKEREN | SPECIALISTISCHE SLOOP<br />

Industrieweg 4c 4104 AR Culemborg<br />

0345 51 20 62 | info@korenhof.nl korenhof.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 35<br />

ADV KORENHOF 95x130mm 27012021.indd 1 28-01-2021 15:52


De Batouwe Tiel<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Van Pommeren Las & Montage<br />

ALLE STAAL- EN BALUSTRADEWERKZAAMHEDEN<br />

WORDEN IN EIGEN BEHEER UITGEVOERD<br />

BALUSTRADES DEMONTEREN,<br />

BEWERKEN EN HERPLAATSEN<br />

Een balustrade is vaak niet alleen een functioneel element, maar draagt ook bij aan de uitstraling van een gebouw. Zo<br />

waren de galerijbalustrades aan een deel van de serviceflats van De Batouwe in Tiel kenmerkend voor de uitstraling van<br />

het gebouw. Daarom heeft architect Pieter Wagter dit bouwelement ook in de gerenoveerde gevel laten terugkeren.<br />

Hoofdaannemer De Vree en Sliepen schakelde Van Pommeren Las & Montage in om de bestaande balustrades te demonteren,<br />

op de bouwplaats te bewerken, opnieuw te conserveren en terug op de nieuwe gevel te monteren.<br />

Las- en montagebedrijf Van Pommeren uit Veenendaal<br />

is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een<br />

exclusief metaalbedrijf met trappen, balustrades<br />

en speciale constructiebouw als corebusiness. “We<br />

voeren alles in eigen beheer uit: van tekenen en engineeren<br />

t/m ontwikkelen, produceren en monteren.<br />

We gaan daarbij geen enkele uitdaging uit de weg.<br />

Hoe complexer het project, hoe leuker we het vinden”,<br />

vertelt projectbegeleider Dieter Ploeg. “Soms<br />

is het wel eens een particuliere klant, maar in de<br />

regel zijn het architecten, aannemers en constructeurs<br />

uit heel Nederland die bij ons aankloppen om<br />

hen te helpen met hun trappen, balustrades, staalconstructies<br />

of plaatwerk. De Vree en Sliepen is één<br />

van die relaties waarmee we vaker samenwerken<br />

voor de meest uiteenlopende projecten.”<br />

'Hoe complexer een project, hoe<br />

leuker het voor ons team is'<br />

Van Pommeren demonteerde de balkonhekken van De Batouwe en bewerkte deze elementen, om ze vervolgens opnieuw op de bouwplaats te monteren.<br />

36 | STEDENBOUW.NL


De Batouwe Tiel<br />

OUDE MATERIALEN<br />

HERGEBRUIKEN<br />

Zo werden de specialisten van las- en montagebedrijf<br />

Van Pommeren door het bouwbedrijf uit Tiel<br />

ook in een vroeg stadium bij de transformatie van<br />

De Batouwe betrokken. “We zijn dagelijks bezig<br />

met het ontwikkelen, produceren en monteren<br />

van nieuwe balustradesystemen en trappen, en<br />

moeten wel vaker speciale elementen ontwikkelen<br />

om aan de wensen van onze klanten te voldoen.<br />

Maar dit was toch wel een uitzonderlijk project,<br />

aangezien het bouwteam zoveel mogelijk oude<br />

elementen wil terughalen, verduurzamen en<br />

opnieuw gebruiken”, licht de projectbegeleider<br />

toe. “We controleerden eerst of de bestaande<br />

balustrades van de balkons gerecycleerd konden<br />

worden. Vervolgens werden ze gedemonteerd en<br />

in ons atelier ontlakt, ontzinkt en, waar nodig,<br />

hersteld. Daarna werden ze opnieuw verzinkt en<br />

brachten we een nieuwe poedercoating in twee<br />

lagen aan. De gerenoveerde heksystemen werden<br />

uiteindelijk op de nieuwe gevel gemonteerd. Dit<br />

project is in verschillende fasen opgedeeld, want<br />

het gebouw werd blok per blok gerenoveerd. Tussen<br />

de demontage van de oude elementen en de<br />

montage van de vernieuwde balustrades zat gemiddeld<br />

vier weken.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 37<br />

Naamloos-1 1 24-02-2021 14:23


De Batouwe Tiel<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Werkendamse Verwarmings Industrie<br />

KLIMAATBEHEERSING HELEMAAL OPNIEUW OPGEBOUWD:<br />

DUURZAME VERWARMINGS- EN<br />

VENTILATIETECHNIEKEN VOOR<br />

HUURAPPARTEMENTEN<br />

De sociale huurwoningen in Tiel krijgen niet alleen een nieuwe gevel en een aangepast interieur met een nieuwe keuken,<br />

badkamer en toilet, er werd ook gedacht aan duurzaamheid en energiezuinigheid.<br />

“De nieuwe gevels en daken zijn beduidend beter<br />

geïsoleerd en bijgevolg luchtdichter. Het is<br />

dan ook belangrijk om voldoende te ventileren,<br />

om de kwaliteit van de binnenlucht te optimaliseren.<br />

Daarom installeren we in elk appartement<br />

een vraaggestuurd ventilatiesysteem met<br />

warmteterugwinning”, vertelt André van Hal,<br />

projectleider bij de Werkendamse Verwarmings<br />

Industrie. “Verder werd gekozen voor lage<br />

temperatuur convectoren, gekoppeld aan een<br />

'Alle appartementen zijn uitgerust met<br />

lage temperatuur convectoren en<br />

vraaggestuurde ventilatie met WTW'<br />

collectieve verwarmingsinstallatie. Die zullen<br />

de woningen gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker<br />

verwarmen dan een traditionele<br />

installatie en er zal ook op energie bespaard<br />

Gekozen is voor lage temperatuur convectoren, gekoppeld aan een collectieve verwarmingsinstallatie.<br />

38 | STEDENBOUW.NL


De Batouwe Tiel<br />

worden, vooral omdat de aanvoertemperatuur van het water beduidend<br />

lager ligt dan bij conventionele centrale verwarming.”<br />

INSTALLATIES VOLLEDIG NIEUW OPGEBOUWD<br />

De Werkendamse, sinds vorig jaar een zelfstandige entiteit binnen Kemkens<br />

Oss B.V., is al ruim 50 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en montage,<br />

maar ook in het onderhoud en de service van centrale verwarming, klimaatbeheersing,<br />

luchtbehandeling, meet- en regeltechniek én duurzame energie.<br />

“Voor De Batouwe kregen we de opdracht via hoofdaannemer De Vree en<br />

Sliepen en woningcorporatie Stichting Thius. We werden in een vroeg stadium<br />

bij het project betrokken, waardoor we over de installatie konden meedenken”,<br />

geeft de projectleider aan. “De voorbereidingen namen anderhalf<br />

jaar in beslag en net voor de zomer van 2020 startten we met de uitvoering.<br />

Die gebeurt in verschillende fasen en zal voor de bouwvak afgerond zijn.<br />

Voor ons is dit een alledaags project, maar toch gebeurt het niet zo vaak dat<br />

men bij renovatie alle installaties volledig nieuw opbouwt.” ❚<br />

Ir. Blankenstraat 6 | 4251 NR Werkendam | T. (0183) 50 27 44 | F. (0183) 50 48 61 | info@wvi.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 39<br />

DE WERKENDAMSE adv. 1/2.indd 1 24-02-2021 16:15


Kempkensberg Groningen<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Bas Meelker Photography<br />

NA EEN AANEENSCHAKELING VAN UITDAGINGEN:<br />

EEN WAARDIG BROERTJE VAN<br />

HET DUO-GEBOUW<br />

Met uiteenlopende tinten wit en een ligging in de groene setting van de Groningse Stadstuin rond het DUO-gebouw is<br />

de Kempkensberg nu al een droomlocatie. Als straks ook nog de voorliggende ringweg is verdiept en het groen is doorgetrokken,<br />

ontbreekt het de bewoners aan niets meer. Maar het voortraject ging niet over rozen…<br />

Slokker Vastgoed kocht de locatie aan de voet van het markante DUO-gebouw<br />

van de gemeente Groningen. Naar een ontwerp van architect De Zwarte<br />

Hond realiseerde zij hier vervolgens twee bouwvolumes op een gezamenlijke<br />

halfverdiepte parkeerkelder; één met 36 koopappartementen en één met 40<br />

huurappartementen. De ondergrondse parkeergarage biedt ruimte voor zo’n<br />

honderd auto’s.<br />

EEN DONKERE VLEERMUIZENVLIEGROUTE<br />

De aaneenschakeling van uitdagingen in het voortraject zit bij Ronald Huijssoon,<br />

ontwikkelingsmanager van Slokker Vastgoed, nog vers in het geheugen.<br />

“Het begon met de lichtschuwe watervleermuizen die vanuit het Sterrebos<br />

langs de bouwlocatie vlogen”, vertelt hij. “Om te voorkomen dat deze zeldzame<br />

soort tijdens de bouw en naderhand door het licht van de woningen<br />

De ligging is nu al mooi en wordt alleen nog maar mooier.<br />

40 | STEDENBOUW.NL


Kempkensberg Groningen<br />

werd ontregeld, moest bij het Engelse Park een<br />

donkere vleermuistunnel worden aangelegd. De<br />

bezwaren en realisatie van de donkere vliegroute<br />

vroegen zo’n anderhalf jaar, terwijl de opdrachten<br />

al getekend waren.”<br />

EEN AARDBEVINGBESTENDIGE<br />

FUNDERING<br />

Een uitdaging van andere orde was de aardbevingsbestendigheid<br />

van het gebouw. Dit vroeg om<br />

een extra zware fundering, waarvoor dan wel enig<br />

archeologisch onderzoek moest worden uitgevoerd.<br />

Huijssoon: “We wisten dat in het bouwterrein<br />

een gedeelte van een oude verdedigingslinie<br />

kon liggen. Maar een héle linie midden op het<br />

bouwterrein, daar waren we niet op voorbereid.<br />

Tijdens het archeologisch onderzoek stuitten we<br />

bovendien op ankerstangen met groutankers.”<br />

Dirk de Valk, projectleider van Nijhuis Bouw, vult<br />

aan: “Het verwijderen van de ankerstangen en funderingsresten<br />

van de verdedigingslinie was ‘a hell<br />

of a job’. Uiteindelijk is het gelukt met een boor<br />

die werkelijk alles verbrijzelt wat hij tegenkomt.”<br />

KWALITATIEF MAATWERK<br />

De lichte golf in de gebouwen heeft er ongetwijfeld<br />

voor gezorgd dat het gebouw ook wel ‘De Woonrups’<br />

wordt genoemd. In bouwtermen betekende<br />

De uiteenlopende tinten wit in een groene setting maken van Kempkensberg een droomlocatie.<br />

het ‘maatwerk’. Het maakte elk onderdeel uniek;<br />

nergens was repetitie. Bovendien werden alle onderdelen<br />

uitgevoerd met hoogwaardige materialen.<br />

“Het was een zoektocht om de juiste gevelstenen<br />

te vinden en de Trespa- en Steni-gevelbeplating in<br />

uiteenlopende kleuren en texturen”, vertelt Huijssoon.<br />

“Ook de witte pannenkoeklagen die horizontaal<br />

door de gevels lopen, zijn doordacht. Nu het<br />

pand uit de steigers komt, zien we dat het totaal<br />

van deze keuzes van Kempkensberg een waardig<br />

broertje van het DUO-gebouw maakt.”<br />

'Doordachte keuzes maakten van<br />

Kempkensberg een waardig<br />

broertje van het DUO-gebouw'<br />

EEN GESTRUCTUREERD PLAT DAK<br />

Veel aandacht schonk Nijhuis aan de inrichting<br />

van het platte dak, de vijfde gevel van het gebouw.<br />

Dit is namelijk niet alleen de installatieplaats voor<br />

de zonnepanelen en warmtepompen, maar vormt<br />

ook het uitzicht van het DUO-gebouw. De Valk:<br />

“We wilden hier niet het stiefkindje van de bouw<br />

van maken. Daarom hebben we alle elementen<br />

met zorg opgesteld. Fraai is het nog niet, maar het<br />

beperkt zeker de lelijkheid.” ❚<br />

De lichte golf in de gebouwen zorgt voor veel maatwerk.<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever/ontwikkelaar<br />

Slokker Vastgoed, Zwolle<br />

Belegger huurappartementen<br />

MN Services, Den Haag<br />

Architect<br />

De Zwarte Hond, Groningen<br />

Constructeur<br />

Alferink van Schieveen, Zwolle<br />

Aannemer<br />

Nijhuis Noord, Assen<br />

Installaties<br />

Breman Service Drachten<br />

Bouwsom<br />

€ 15,5 miljoen<br />

Bouwperiode<br />

juni 2019 – maart 2021<br />

STEDENBOUW.NL | 41


Kempkensberg Groningen<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Breman Schoorsteentechniek<br />

VLOTTE SAMENWERKING TUSSEN ALLE BETROKKEN PARTIJEN WAS CRUCIAAL<br />

SPECIALIST PRODUCEERT ÉN MONTEERT<br />

VOORZIENINGEN VOOR DE WTW-INSTALLATIES<br />

42 | STEDENBOUW.NL


Kempkensberg Groningen<br />

Vanaf de grond zie je helemaal niets. Maar eenmaal op het dak van de twee appartementsgebouwen met respectievelijk<br />

36 koop- en 40 huurwoningen van project Kempkensberg in Groningen kun je niet om de deskundig uitgevoerde installaties<br />

van Breman Schoorsteentechniek heen.<br />

Breman Schoorsteentechniek is specialist in prefab<br />

schoorstenen, rookgasafvoertechniek, renovatieadvies<br />

en ventilatietechniek. “Voor dit project integreerden<br />

we de stijgleidingen voor de warmteterugwininstallaties<br />

in de woningschachten. Voor<br />

de toevoer van deze installaties produceerden we<br />

de aluminium dakkanalen, die we met behulp van<br />

speciaal door Breman ontwikkelde dakbeugels<br />

monteerden. Voor de afvoer installeerden we aluminium<br />

prefab schoorstenen op de daken”, licht<br />

Anne Neervoort, projectbegeleider/Revit modelling<br />

bij Breman Schoorsteentechniek, toe. “We kunnen<br />

hier echt spreken van een geslaagde samenwerking<br />

tussen verschillende afdelingen van de Breman<br />

Installatiegroep. Zo verzorgde hoofdopdrachtgever<br />

Breman Drachten alle aspecten van het<br />

loodgieterswerk en de afbouw van de technische<br />

ruimtes met alle units, boilers en warmtepompen.<br />

Breman Utiliteit Zwolle monteerde de leidingen<br />

voor de warmtepompen in de schachten. Naast<br />

de installaties op het dak, stonden we bij Breman<br />

Schoorsteentechniek samen met ExcelAir in voor<br />

de installatie van de CO/LPG-detectie en ventilatie<br />

in de grote parkeergarage onder de gebouwen.”<br />

'De productie van de dakkanalen,<br />

dakbeugels en prefab<br />

schoorstenen gebeurde in de<br />

eigen aluminium werkplaats'<br />

VLOTTE UITVOERING<br />

DANKZIJ LEAN WERKEN<br />

Een dergelijk project is Breman Schoorsteentechniek<br />

op het lijf geschreven, want de specialisten<br />

gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Om alles<br />

efficiënt te laten verlopen, was een nauwe samenwerking<br />

tussen de verschillende Breman-bedrijven,<br />

hoofdaannemer Van Wijnen, uitvoerder Anne<br />

Klompmaker en de andere betrokken partijen cruciaal.<br />

“Aangezien alle partijen sterk zijn in LEAN werken,<br />

sloten de werkzaamheden naadloos op elkaar<br />

aan, waardoor een strakke planning aangehouden<br />

kon worden en geen kostbare tijd verloren ging”,<br />

stelt Neervoort. “Als projectbegeleider was ik bij<br />

elke fase nauw betrokken: de gesprekken met de<br />

uitvoerder over de planning, het maken van de ontwerptekeningen,<br />

de productie van alle onderdelen<br />

in onze eigen aluminium werkplaats, de levering<br />

van de eigen prefab elementen en de montage op<br />

de bouwplaats. De installatie van het kanaalwerk<br />

vanuit de woning tot aan het dak nam slechts vijf<br />

dagen per blok in beslag. Door een goede communicatie<br />

met alle betrokken partijen verliep ook de<br />

montage op het dak uiterst vlot.” ❚<br />

Als we samenwerken,<br />

kunnen we vandaag al het<br />

verschil maken voor morgen.<br />

Voor ons team, onze klanten,<br />

Hoe energiepositief kun jij zijn in 2025?<br />

én voor de aarde.<br />

Iedereen energiepositief<br />

Wij zijn Breman. Een familie van installatie-experts die<br />

bouwen aan een toekomst vol duurzame energie.<br />

Bij ons staat alles wat we doen in het teken van de<br />

toekomst met een beter woon- en werkklimaat.<br />

Als installatiebedrijf én als mensen. We denken<br />

graag mee over innovaties op het gebied van<br />

verduurzaming, renovatie en onderhoud. Die<br />

kennis en het vakmanschap delen we ook, om<br />

zo de energie transitie te versnellen. Zo zorgen<br />

we samen voor een beter klimaat om in te<br />

wonen, leven en werken.<br />

breman.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 43<br />

Naamloos-1 1 27-01-21 09:29


Prinsessenflats Rotterdam<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Smits Vastgoedzorg<br />

MOOIER, DUURZAMER EN VEILIGER<br />

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam renoveert drie flatgebouwen in de Rotterdamse wijk Prinsenland. De 495 woningen<br />

in deze zogenoemde Prinsessenflats gaan er esthetisch, energetisch en qua (brand)veiligheid flink op vooruit. Ook<br />

worden er zes nieuwe mindervalidewoningen gerealiseerd.<br />

De werkzaamheden zijn in volle gang.<br />

De renovatie van de Prinsessenflats wordt uitgevoerd<br />

in bouwteamverband. Het bouwteam<br />

bestaat uit Woonstad, Smits Vastgoedzorg, A3<br />

Architecten, IMd Raadgevende Ingenieurs en Cauberg<br />

Huygen. “Met elkaar werkten we de plannen<br />

vanaf de DO-fase uit”, zegt operationeel directeur<br />

René van der Bijl van Smits Vastgoedzorg. “In februari<br />

2020 ging de uitvoering van start.”<br />

EENDUIDIG ENSEMBLE<br />

Alexander van Engelen, projectmanager vastgoedontwikkeling,<br />

begeleidt de renovatie van<br />

de Prinsessenflats namens Woonstad. Hij vertelt:<br />

“In totaal zijn er vier Prinsessenflats. Eén daarvan<br />

pakten we enkele jaren geleden al aan, met onder<br />

andere een geheel nieuwe gevelstructuur aan de<br />

voor- en achterzijde. Dit architectonische beeld<br />

komt terug in de drie flats die we nu aanpakken,<br />

zodat er een eenduidig ensemble ontstaat.” Van<br />

der Bijl voegt toe: “We brengen een prefab constructie<br />

van architectonisch beton aan de voor- en<br />

achterzijden aan. Hiermee stabiliseren we de constructies<br />

van de bestaande balkons en galerijen<br />

en geven we de flats hun beoogde uitstraling.<br />

Tegelijkertijd verbreden we de balkons met zo’n<br />

anderhalve meter. De galerijen worden circa 40<br />

centimeter breder en iets opgehoogd en daarmee<br />

toegankelijker voor bijvoorbeeld rollators.”<br />

DUURZAMER EN COMFORTABELER<br />

De Prinsessenflats staan in een zogenoemde<br />

‘Next Generation Woonwijk’, een oudere woonwijk<br />

die klaargemaakt wordt voor de toekomst.<br />

Van Engelen: “Om dat te realiseren, kijken we<br />

nadrukkelijk naar duurzame en circulaire oplossingen.<br />

Er komen bijvoorbeeld zonnepanelen op<br />

de daken. Ook onderzoeken we de mogelijkheid<br />

om gebruikte materialen te verwerken, zoals kantoorwanden<br />

die gebruikt gaan worden als nieuwe<br />

wanden van de bergingen. Verder worden de<br />

daken bijgeïsoleerd.” De woningen zelf worden<br />

eveneens een stuk duurzamer. Ze gaan van het<br />

gas af en worden aangesloten op het stadsver-<br />

44 | STEDENBOUW.NL


Prinsessenflats Rotterdam<br />

'We brengen een prefab constructie<br />

van architectonisch beton aan<br />

de voor- en achterzijden aan'<br />

warmingsnet, dat gevoed wordt met restwarmte<br />

van de Rotterdamse industrie. Daarnaast worden<br />

de woningen voorzien van nieuwe radiatoren,<br />

HR++ beglazing, nieuwe balkondeuren en een<br />

nieuw ventilatiesysteem. Uiteindelijk maken de<br />

flats een labelsprong van gemiddeld F naar gemiddeld<br />

A en A+.<br />

CORONAPROTOCOL<br />

Smits Vastgoedzorg voert de werkzaamheden uit<br />

in twee bouwstromen. De eerste bouwstroom<br />

bestaat uit de aanpak van de buitenzijde en ging<br />

in april 2020 van start. De tweede bouwstroom<br />

omvat de verduurzaming van de woningen, het<br />

brandveilig maken van de schachten en de installatie<br />

van een videofoon. “Vanwege corona ging de<br />

tweede bouwstroom iets later van start”, zegt Van<br />

Engelen. “We stelden eerst een coronaprotocol op<br />

waar de bewoners zich prettig bij voelen. Wij bieden<br />

hen de mogelijkheid om tijdens de werkzaamheden<br />

bij familie of vrienden, of in een rust- of wisselwoning<br />

te verblijven. Blijven bewoners in hun<br />

woning, dan treffen we indien gewenst passende<br />

veiligheidsmaatregelen.”<br />

GOUDEN DRIEHOEK<br />

Op 1 juni 2020 startte Smits Vastgoedzorg met de<br />

renovatie van een aantal proefwoningen, om na<br />

de bouwvak ‘echt’ van start te gaan in een tempo<br />

van drie woningen per dag. Van der Bijl: “Deze<br />

snelheid was nodig om vóór 1 oktober, de start<br />

van het stookseizoen, klaar te zijn. Dat is, met een<br />

kleine uitloop, gelukt. Vanaf mei starten we in een<br />

iets rustiger tempo van twee woningen per dag<br />

met de volgende flat.” Hij benadrukt dat de werkzaamheden,<br />

zeker in combinatie met de onzekerheid<br />

omtrent corona, behoorlijk ingrijpend zijn<br />

voor de bewoners. “Daar is veel aandacht voor.<br />

Samen met Woonstad en bewonersbegeleiding<br />

door Ladies@work vormen we een gouden driehoek,<br />

van waaruit we de bewoners en omgeving<br />

zo goed mogelijk informeren en in het renovatietraject<br />

meenemen.”<br />

PRETTIGE SAMENWERKING<br />

Inmiddels zit een derde van de werkzaamheden<br />

erop. Hoe blikken Woonstad en Smits Vastgoedzorg<br />

op deze periode terug? “Met volle tevredenheid”,<br />

zegt Van Engelen. “De samenwerking in het<br />

bouwteam, maar ook met de bewoners, verloopt<br />

prettig. We blijven erop toezien dat dit zo blijft.”<br />

Van der Bijl is het met hem eens: “De afronding<br />

van de eerste flat vormt een mooi moment om te<br />

evalueren. De verbeterpunten die daaruit voortkomen,<br />

zetten we in om de renovatie van flat twee<br />

en drie nog beter te laten verlopen.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Woonstad Rotterdam<br />

Architect<br />

A3 Architecten, Rotterdam<br />

Aannemer<br />

Smits Vastgoedzorg, Rotterdam<br />

De balkons worden gestabiliseerd, verbreed en esthetisch verbeterd.<br />

STEDENBOUW.NL | 45


Prinsessenflats Rotterdam<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Kuijpers Uitvoering & Advies B.V.<br />

‘MONTAGE PREFAB BETONELEMENTEN<br />

IS SPECIALISTISCH WERK’<br />

Een belangrijk onderdeel in de renovatie van de Rotterdamse Prinsessenflats betreft de prefab betonconstructie op de<br />

gevels. Kuijpers Uitvoering & Advies verankert en monteert deze constructie in opdracht van Smits Vastgoedzorg.<br />

“De beoogde esthetische uitstraling van de gevels,<br />

in combinatie met het verbeteren van de balkonen<br />

galerijconstructie, vroeg om een specifieke toepassing<br />

van prefab elementen in architectonisch<br />

beton”, vertelt directeur Jeroen Kuijpers van Kuijpers<br />

Uitvoering & Advies. “De montage hiervan is<br />

specialistisch werk. Smits Vastgoedzorg vroeg ons<br />

in de engineeringsfase van het project om hierover<br />

mee te denken.”<br />

VACUÜM HIJSTECHNIEK<br />

Kuijpers vertelt verder: “In nauw overleg met<br />

Smits Vastgoedzorg, A3 Architecten en IMd Raadgevende<br />

Ingenieurs gaven we invulling aan de<br />

wijze van hijsen en monteren, rekening houdend<br />

met de esthetische uitgangspunten. Zo maken we<br />

bij het inhijsen van de prefab betonnen elementen<br />

gebruik van een vacuüm hijstechniek. Hierbij zijn<br />

geen hijspunten nodig, waardoor er minder reparatieplekken<br />

zijn.”<br />

'We letten er<br />

ook op dat de<br />

elementen veilig<br />

gemonteerd<br />

kunnen worden'<br />

Montage van het prefab aan de balkonzijde.<br />

VEILIGHEID VOOROP<br />

Voor Kuijpers Uitvoering & Advies is het belangrijk<br />

om bij de engineering van de architectonische<br />

prefab elementen betrokken te zijn. Kuijpers licht<br />

toe: “We denken niet alleen op technisch en esthetisch<br />

gebied mee, maar letten er ook op dat<br />

de elementen veilig gemonteerd kunnen worden.<br />

Vanzelfsprekend nemen we tijdens het monteren<br />

ook de benodigde veiligheidsmaatregelen. En<br />

doordat we alles in eigen beheer uitvoeren, kunnen<br />

we die veiligheid goed borgen. Ons materieel<br />

46 | STEDENBOUW.NL


Prinsessenflats Rotterdam<br />

en onze goed opgeleide, gekwalificeerde mensen<br />

voldoen aan alle normen en certificeringen.”<br />

BEWONERS<br />

“Een ander veiligheidsaspect betreft het werken<br />

in een bewoonde situatie”, vervolgt Kuijpers. “Zeker<br />

op de galerijen, waar bewoners nu eenmaal<br />

moeten zijn als ze van of naar hun woning gaan,<br />

hebben we daar aandacht voor. Onze jongens<br />

voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan, ze<br />

werken netjes en staan de bewoners vriendelijk te<br />

woord. Bovendien dragen ze allemaal, conform de<br />

coronamaatregelen, een mondkapje.”<br />

GOED TEAM<br />

Kuijpers Uitvoering & Advies startte in november<br />

met de verankering en montage van de prefab<br />

elementen. De eerste flat is inmiddels gereed en<br />

naar tevredenheid verlopen. Kuijpers: “De samenwerking<br />

met Smits Vastgoedzorg is open en<br />

transparant. Dat werkt prettig. Ook met Lammers<br />

Beton, de producent van de architectonische prefab<br />

elementen, vormen we een goed team. De<br />

verbeterpunten die we bij de eerste flat hebben<br />

opgedaan, passen we direct toe op de volgende<br />

fase. Zo zullen de bewoners van flat twee en drie<br />

nog iets minder overlast ervaren.” ❚<br />

Inhijsen van de prefab betonelementen.<br />

Oplossingen in prefab montage<br />

Kuijpers Uitvoering & Advies B.V. is de specialist voor de montage<br />

van architectonische prefab beton, hulpstaal, HSB wanden enz.<br />

We ontzorgen de aannemer van A tot Z.<br />

Denk hierbij aan:<br />

- Montage inclusief kraaninzet, hoogwerkers en hulpstukken<br />

- Leveren bevestigingsmiddelen en verankeringen<br />

- Aanbrengen isolatie en folies<br />

- Meedenken in oplossingen bij montage met uitdagingen<br />

- Montage van (gevel)elementen dmv een<br />

vacuümhijstechniek<br />

Neem<br />

contact<br />

op<br />

Wij beschikken over<br />

een elektrische<br />

vacuümunit. Hiermee<br />

dragen we een<br />

steentje bij aan het<br />

verminderen van de<br />

CO2 uitstoot.<br />

Kuijpers Uitvoering & Advies BV<br />

Jagersveld 43<br />

5405 BW Uden<br />

tel.: 085-074 81 00<br />

www.kuijpers-una.nl<br />

info@kuijpers-una.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 47<br />

Naamloos-1 1 27-01-21 10:11


Prinsessenflats Rotterdam<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | VH Prefab Engineering<br />

MAAKBAAR 3D-MODEL VOOR PREFAB<br />

BETONCONSTRUCTIE GEVEL<br />

Met de versteviging van de balkon- en galerijconstructie gaan de Prinsessenflats in Rotterdam er niet alleen technisch<br />

op vooruit. De nieuwe prefab constructie van architectonisch beton geeft de flats ook een frisse uitstraling. Bovendien<br />

worden de balkons anderhalve meter breder.<br />

De engineering en coördinatie van de betonconstructie<br />

is in handen van VH Prefab Engineering.<br />

“Een mooi project, waarin we onze veelzijdigheid<br />

goed kunnen laten zien”, zegt directeur Coen<br />

Hartjes van VH Prefab Engineering. “Wij zijn een<br />

jong bureau, maar wel met jarenlange kennis en<br />

ervaring in het ontwerpen en uitwerken van complexe<br />

prefab betonconstructies. In opdracht van<br />

Smits Vastgoedzorg nemen we de betonconstructie<br />

voor de balkons en galerijen van advies tot en<br />

met detailengineering voor onze rekening.”<br />

3D EN 2D<br />

“Het 3D-model van de hoofdconstructeur en het<br />

bouwkundig model van de architect vormden ons<br />

uitgangspunt”, vervolgt Hartjes. “Op basis daarvan<br />

modelleerden wij een passende, maakbare<br />

constructie met prefab betonnen kolommen, galerijranden<br />

en balkons. In dit model integreerden we<br />

de 3D-ontwerpen van de staalconstructie en de hekwerken.<br />

Zo bouwden we de constructie gezamenlijk<br />

op.” Uit het 3D-model haalde VH Prefab Engineering<br />

ook de 2D-tekeningen, op basis waarvan de prefab<br />

elementen geproduceerd en gemonteerd zijn.<br />

GEZAMENLIJKE AANPAK<br />

Bij het ontwerp en de realisatie van de balkon- en<br />

galerijconstructie zijn diverse partijen betrokken.<br />

Naast de architect, de hoofdconstructeur en de<br />

aannemer zijn dit de staalleverancier, de producent<br />

van het prefab, het montagebedrijf van het<br />

prefab en de leverancier van de hekwerken. VH<br />

Prefab Engineering stemt de werkzaamheden van<br />

al deze partijen op elkaar af. “Elke twee weken<br />

hebben we overleg”, zegt Hartjes. “Dan bespreken<br />

we wat de eventuele knelpunten zijn en hoe we<br />

die gezamenlijk aanpakken. Dat laatste vinden wij<br />

heel belangrijk. Wij werken graag in teamverband<br />

en staan voor open en directe communicatie.”<br />

TROTS<br />

De productie en montage van de elementen zijn in<br />

volle gang. Hartjes is trots: “Met dit project laten<br />

48 | STEDENBOUW.NL


Prinsessenflats Rotterdam<br />

'We<br />

modelleerden<br />

een passende,<br />

maakbare<br />

constructie met<br />

prefab betonnen<br />

kolommen,<br />

galerijranden<br />

en balkons'<br />

we zien dat we al een stevige voet aan de grond<br />

hebben in de prefab betonmarkt. Tegelijkertijd zijn<br />

we trots op het werk zelf. In uitstekende samenwerking<br />

met de aannemer en de andere partijen<br />

komen we tot een mooi eindresultaat.” ❚<br />

De galerij- en balkonconstructie is gemodelleerd in 3D/BIM.<br />

STEDENBOUW.NL | 49


Prinsessenflats Rotterdam<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

EEN GESLAAGDE SAMENWERKING TUSSEN ZUSTERBEDRIJVEN<br />

EEN GOEDE VENTILATIE EN VEILIGE ELEKTRISCHE<br />

AANSLUITINGEN IN ALLE ZORGAPPARTEMENTEN<br />

Smits Vastgoedzorg coördineert de renovatie van 495 woningen en de realisatie van 6 nieuwe mindervalidewoningen,<br />

verdeeld over de 3 flatgebouwen van project Prinsessenflats in Prinsenland (Rotterdam). Voor een goede luchtkwaliteit<br />

in de woningen doet ze een beroep op Bevico (Barendrecht). De expert in ventilatietechniek is immers één van haar vaste<br />

partners. Het onderhoud en de renovatie van de elektrotechnische installaties en de montage van onder meer nieuwe<br />

meterkasten, rookmelders, intercominstallaties en bekabeling gebeurt door Biemond Elektro (Bergschenhoek). Beide<br />

installatiebedrijven zijn onderdeel van PronkGroep.<br />

VRAAGGESTUURDE VENTILATIE<br />

“Aangezien we vaker voor deze opdrachtgever werkzaamheden<br />

uitvoeren, weten we perfect wat er van<br />

ons wordt verlangd. Voor dit project stelden we een<br />

vraaggestuurd ventilatiesysteem type C voor. Het collectieve<br />

ventilatiesysteem middels een dakventilator<br />

kan op individueel niveau gestuurd worden dankzij<br />

een regelklep. Zo zuigt het ventilatiesysteem de vervuilde<br />

lucht uit de woningen", geeft Job Doornbosch,<br />

relatiebeheerder bij Bevico, aan. “In elk appartement<br />

installeren we immers zo’n proportionele regelklep,<br />

die de ventilatie stuurt op basis van de relatieve luchtvochtigheid<br />

en aanwezigheidsdetectie (CO 2<br />

-sensor).<br />

Deze regelkleppen worden dan gekoppeld aan één<br />

collectieve afvoerunit voor het volledige gebouw.”<br />

ELEKTRISCHE INSTALLATIE<br />

Het montageteam van Biemond Elektro voorziet de<br />

elektrische aansluitingen voor het ventilatiesysteem,<br />

maar ook heel wat andere elektrotechnische installaties.<br />

“Aangezien de gebouwen volledig gasloos<br />

én elektrisch worden, vervangen we in alle appartementen<br />

de meterkasten en voorzien we een aansluiting<br />

voor een elektrisch kookfornuis. Ook controleren<br />

we de rookmelders. Als die niet goed meer<br />

werken, defect zijn of gewoon ontbreken, plaatsen<br />

we nieuwe. Verder inspecteren we de bestaande<br />

elektrische voorzieningen om te zien of deze nog<br />

aan alle eisen op vlak van veiligheid en wettelijke<br />

garantie voldoen", zegt Marco Zwarteveld, projectleider<br />

bij Biemond Elektro. “De oude intercominstallaties<br />

in de appartementen en aan de entree maken<br />

plaats voor nieuwe digitale units. Tot slot integreren<br />

we ook de noodzakelijke bekabeling voor de zonnepanelen,<br />

want elk appartement zal met een aantal<br />

zonnepanelen verbonden worden.” ❚<br />

WIJ MAKEN EEN<br />

GEZOND BINNENKLIMAAT<br />

Bevico is een expert in<br />

ventilatieoplossingen. We<br />

werken al 20 jaar aan<br />

gezonde woningen in de<br />

bestaande bouw. Dat is waar<br />

we het voor doen en daar is<br />

Bevico aantoonbaar goed in.<br />

Als ventilatie expert verzorgen<br />

wij montage, renovatie<br />

en onderhoud. We zijn<br />

specialisten die het elke dag<br />

een beetje beter doen. Zo<br />

laten we iedereen genieten<br />

van gezonde lucht.<br />

Biemond Elektro onderhoudt,<br />

installeert en renoveert<br />

vrijwel alle elektrotechnische<br />

installaties in bedrijfspanden<br />

en woningen. Wij staan<br />

voor duurzame en veilige<br />

oplossingen. Met meer dan<br />

50 jaar ervaring bieden wij<br />

kennis en expertise. Van<br />

initialisatie tot oplevering van<br />

het project hebben wij voor<br />

uw elketrotechnisch vraagstuk<br />

de oplossing. Zo heeft u altijd<br />

een installatie die werkt.<br />

50 | STEDENBOUW.NL<br />

Naamloos-3 1 11-02-2021 15:15


Prinsessenflats Rotterdam<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Zondervan<br />

‘CONTINU FOCUSSEN OP DE PLANNING’<br />

De Prinsessenflats in de Rotterdamse wijk Prinsenland gaan van het gas af. De 495 woningen van woningcorporatie<br />

Woonstad worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet, dat gevoed wordt met restwarmte uit de industrie van Rotterdam.<br />

Zondervan draagt hier op installatietechnisch gebied aan bij.<br />

Als partner van Smits Vastgoedzorg is Zondervan al sinds 2017 bij de renovatiewerkzaamheden<br />

in Prinsenland betrokken. De eerste drie jaar op de zogenoemde<br />

STER-flats en sinds vorig jaar op de Prinsessenflats. “Dat we al zo<br />

lang meedraaien, biedt voordelen”, zegt directeur Dick Smit van Zondervan.<br />

“We werken steeds met nagenoeg dezelfde teams. We kennen elkaar goed en<br />

we weten wat we aan elkaar hebben. Dat verhoogt de kwaliteit, de efficiëntie<br />

en het werkplezier.”<br />

BUITEN STOOKSEIZOEN<br />

De belangrijkste werkzaamheden in de Prinsessenflats bestaan uit het aanpassen<br />

van de waterleidinginstallatie als gevolg van de aansluiting op het<br />

stadsverwarmingsnet. Deze werkzaamheden moeten plaatsvinden buiten het<br />

stookseizoen. “We starten in mei en moeten vóór 1 oktober klaar zijn”, legt<br />

Smit uit. “Dat vraagt om een gedegen planning die strak nageleefd moet worden.<br />

In het voortraject maakten we met alle betrokken partijen een LEAN<br />

planning. Die kwam vorig jaar nog even in gevaar door de coronamaatregelen,<br />

maar we hebben de eerste fase uiteindelijk na wat uitstel netjes afgerond.<br />

Complimenten aan Smits Vastgoedzorg die, ondanks de onzekerheid op dat<br />

moment, de processen onder controle wist te houden.”<br />

'We starten in mei en moeten<br />

vóór 1 oktober klaar zijn'<br />

START TWEEDE FASE<br />

In mei gaat Zondervan van start met de tweede fase. De monteurs lopen dan<br />

mee in de cyclus van twee woningen per dag, om in september gereed te zijn.<br />

Smit verwacht geen grote uitdagingen, maar, zo benadrukt hij: “In tijden van corona,<br />

waarin je niet altijd over al je mensen beschikt, moet je continu focussen op<br />

de planning.” Daar komt bij dat het voor steeds meer bedrijven lastig is om over<br />

goede vaklieden te beschikken. “Wij ondervangen dit met onze eigen praktijkschool,<br />

waar elk jaar één of twee nieuwe collega’s op afkomen. Hiermee geven<br />

wij tevens invulling aan de SROI-doelstellingen van veel woningcorporaties.” ❚<br />

Zondervan Groep werkt al 10 jaar samen met<br />

De waterleiding wordt aangepast als gevolg van<br />

de aansluiting op stadsverwarming.<br />

UW TOTAALPARTNER IN DE INSTALLATIETECHNIEK<br />

Verwarming, loodgieterswerk, ventilatie & koeling<br />

STEDENBOUW.NL | 51


Van Den Ouderijn advertentie.indd 1 20-01-21 09:12<br />

Prinsessenflats Rotterdam<br />

Specialist in het<br />

resultaatgericht onderhouden,<br />

verbeteren en transformeren<br />

van vastgoed<br />

smitsvastgoedzorg.nl<br />

Goed voor iedereen<br />

Projectinfo<br />

Kant-en-klare kozijnen van duurzaam hout<br />

Als ketenpartner van Smits Vastgoedzorg is Van den Oudenrijn<br />

Timmerselekt nauw betrokken bij verbeteronderhoudsprojecten<br />

in onder meer de Rotterdamse wijk Prinsenland. Na de<br />

eerder uitgevoerde ERA-flats zijn nu de Prinsessenflats aan<br />

de beurt.<br />

“We werken projectoverstijgend samen”, zegt directeur Rob<br />

van den Oudenrijn. “We pakken de werkzaamheden als één<br />

team op. De lijnen zijn kort en we weten precies wat we aan<br />

elkaar hebben. Dat bespaart van calculatie tot oplevering veel<br />

tijd en kosten.”<br />

GESPECIALISEERD IN AFGELAKTE,<br />

BEGLAASDE EN GEPLAATSTE<br />

KOZIJNEN VAN HOUT.<br />

Tel: 0172-612679<br />

www.vandenoudenrijn.nl<br />

In de uitvoering gaat Van den Oudenrijn TimmerSelekt doorgaans<br />

verder dan het leveren en monteren van hoogwaardige<br />

producten van hout. De kozijnen zijn bijvoorbeeld kant-en-klare<br />

eindproducten van gegarandeerd duurzaam hout, inclusief<br />

beglazing en volledig afgelakt. Bovendien geeft de timmerfabriek<br />

tien tot vijftien jaar garantie op het verfsysteem. Van den<br />

Oudenrijn: “Voor het verbeteronderhoud van de Prinsessenflats<br />

leveren we 231 buitenkozijnen, 12 binnenkozijnen en 27 spouwbladen.<br />

Deze bevinden zich in de plinten, waar zij bijdragen aan<br />

de fraaie uitstraling en het robuuste karakter van het complex.<br />

De eerste van de drie flats is inmiddels in volle gang.”<br />

52 | STEDENBOUW.NL


“SINDS 1986<br />

KOZIJNEN<br />

OP ‘T HOOGSTE<br />

NIVEAU!”<br />

Jarenlang gespecialiseerd in het<br />

begeleiden, produceren en monteren<br />

van groot- en kleinschalige projecten<br />

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?<br />

Bel dan voor meer informatie naar 0800-0047 of mail<br />

naar RAMENFABRIEK@OPTHOOG.NL<br />

WWW.RAMENFABRIEK.NL<br />

egbertdeboer.com<br />

architectural photography<br />

egbertdeboer.com<br />

architectural photography<br />

Brede School Oostindië, Leek<br />

By: INBO<br />

VCA-VOL Gecertificeerd<br />

@<br />

06-41394578<br />

egbertdeboerfotografie@gmail.com<br />

egbertdeboer.com


De Donken Apeldoorn<br />

De renovatiewerkzaamheden zijn in volle gang.<br />

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Nijhuis Bouw<br />

BOUWEN IN SNELTREINVAART, MET<br />

BEWONERSBELANG ALS VERTREKPUNT<br />

Een warme jas met een goed installatiehart. Vanuit deze gedachte worden De Donken in Apeldoorn flink verduurzaamd.<br />

De 333 woningen in dit omvangrijke project gaan er ook technisch en esthetisch op vooruit. Om de bewoners zo min<br />

mogelijk tot last te zijn, voert Nijhuis Bouw B.V. de hiervoor benodigde werkzaamheden in hoog tempo uit.<br />

De Donken is een wooncomplex van woningcorporatie<br />

Mooiland en bestaat uit de Viltmakersdonk,<br />

Tingietersdonk en Klingmakersdonk. Voor de verduurzaming<br />

en verbetering van deze drie woongebouwen<br />

maakte Mooiland in 2019 de eerste plannen.<br />

Nijhuis werd hier vanaf het begin bij betrokken.<br />

“Als ketenpartner voeren wij elk jaar een aantal<br />

projecten met Mooiland uit”, zegt projectleider Richard<br />

Ligtenberg van Nijhuis. “Voor dit jaar staan<br />

er ruim vierhonderd woningen op de planning.”<br />

LAGERE ENERGIELASTEN,<br />

HOGER COMFORT<br />

Voor De Donken in Apeldoorn is Nijhuis verantwoordelijk<br />

voor het ontwerp en de uitvoering.<br />

Ook neemt Nijhuis de complete bewonersbegeleiding<br />

uit handen. “Verduurzaming is van meet<br />

af aan een belangrijke randvoorwaarde”, zegt<br />

Ligtenberg. “De woningen worden energiezuiniger<br />

en gaan van energielabel D naar A. Het belang<br />

van de bewoners staat hierbij voorop. Hun<br />

energielasten moeten omlaag en hun wooncomfort<br />

omhoog. Uit de enquête die we in het voortraject<br />

onder de bewoners hielden, kwamen tocht<br />

en kou als grootste verbeterpunten naar voren.”<br />

Esthetisch gezien krijgen de gevels, daken en trappenhuizen<br />

een nieuwe, eigentijdse uitstraling.<br />

GAAV Architecten werkte het volledige ontwerp<br />

van De Donken uit in een integraal 3D-model.<br />

35 KILOMETER GEVELBEKLEDING<br />

De uitvoering startte net na de bouwvak van<br />

2020 en wordt uitgevoerd in twee bouwstromen.<br />

Ligtenberg: “We begonnen met de buitenstroom.<br />

Deze bestaat voornamelijk uit het aanbrengen<br />

van de dak-, spouwmuur- en vloerisolatie, het<br />

monteren van PV-panelen en het plaatsen van<br />

brandveilige voordeuren. Verder gaat er zo’n 35<br />

kilometer aan nieuwe gevelbekleding op de gebouwen.”<br />

Elf weken na de start van de buitenstroom<br />

ging de tweede bouwstroom van start.<br />

'Uit de enquête kwamen tocht en kou<br />

als grootste verbeterpunten naar voren'<br />

54 | STEDENBOUW.NL


De Donken Apeldoorn<br />

'We nemen de bewoners zo veel<br />

mogelijk mee in het bouwproces'<br />

“Dit zijn de binnenwerkzaamheden”, zegt Ligtenberg.<br />

“In de gebouwen vernieuwen we het<br />

ketelhuis, we isoleren de transportleidingen en<br />

we vervangen de waterleiding. In de woningen<br />

installeren we ventilatiewarmtepompen. Uitzondering<br />

hierop zijn de bovenste verdiepingen,<br />

waar we zonneboilers plaatsen. Verder verrichten<br />

we schilderwerk en op verzoek vervangen<br />

we de keukens, badkamers en toiletten.”<br />

OVERLAST BEPERKEN<br />

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt<br />

zo veel mogelijk rekening gehouden met de bewoners.<br />

Met slimme oplossingen, zoals kant-enklare<br />

tegelpanelen voor de keukens en sanitaire<br />

ruimten, werkt Nijhuis snel en efficiënt. Bovendien<br />

wordt geluidsoverlast uit hak- en breekwerk voorkomen.<br />

Tegelijkertijd zet de aannemer stevig in op<br />

goede bewonersbegeleiding en -communicatie.<br />

“We nemen de bewoners zo veel mogelijk mee in<br />

het bouwproces”, zegt Ligtenberg. “Dat moet ook,<br />

om de trein aan werkzaamheden continu te laten<br />

rijden. We bouwen in sneltreinvaart, om de bewoners<br />

zo kort mogelijk tot last te zijn. De uitdaging<br />

hierbij is dat de werkzaamheden sterk van elkaar<br />

afhankelijk zijn.” Om het aantal transportbewegingen<br />

in de buurt te beperken, richtte Nijhuis<br />

nabij De Donken een centrale bouwplaats in. Hier<br />

worden alle materialen gebracht en klaargemaakt<br />

voor verwerking op de bouwplaats. Eén keer per<br />

dag rijdt een vrachtwagen met de benodigde materialen<br />

en producten richting de woningen.<br />

GOEDE SAMENWERKING<br />

Met tien woningen per week en twaalf dagen<br />

doorlooptijd in de woning zit het bouwtempo er<br />

goed in. De buitenstroom is voor de helft gereed<br />

en er zijn ongeveer zestig woningen opgeleverd.<br />

Ligtenberg: “De samenwerking met Mooiland<br />

loopt, zoals we gewend zijn, uitstekend. Met de<br />

andere partijen raken we steeds beter op elkaar<br />

ingespeeld. Dit werpt zijn vruchten af, zowel qua<br />

voortgang als bewonerstevredenheid.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Mooiland, Grave<br />

Architect<br />

GAAV Architecten, Amersfoort<br />

Aannemer<br />

Nijhuis Bouw B.V., Apeldoorn<br />

Met betere isolatie worden de woningen duurzamer en comfortabeler.<br />

STEDENBOUW.NL | 55


De Donken Apeldoorn<br />

GAAV bv<br />

bouwkundig tekenwerk met gevoel voor architectuur<br />

Eglantierlaan 3<br />

7329 AN Apeldoorn<br />

info@gaav.nu<br />

www.gaav.nu<br />

GAAV<br />

architectural engineers<br />

Projectinfo<br />

‘3D-model is op verschillende vlakken van<br />

toegevoegde waarde’<br />

Sinds oktober 2019 is GAAV architectural engineers betrokken<br />

bij de renovatie van De Donken in Apeldoorn. Het bouwkundige<br />

bureau, vaste partner van Nijhuis Bouw, modelleert het gehele<br />

project in Revit 3D en verzorgt de esthetische begeleiding. GAAV<br />

had tevens een adviserende rol op het gebied van flora en fauna.<br />

“Het 3D informatiemodel is op verschillende vlakken van toegevoegde<br />

waarde”, zegt bureaumanager Chris van der Maten van<br />

GAAV. “De aannemer gebruikte het model onder meer voor de<br />

vergunningaanvraag en ondersteuning van de werkvoorbereiding.<br />

Onze werkzaamheden droegen tevens bij aan het creëren<br />

van draagvlak bij de bewoners.” GAAV deed al in een vroeg<br />

stadium kleur- en materiaalvoorstellen voor de nieuwe situatie,<br />

die de bewoners konden bekijken in een proefwoning. Aan de<br />

hand van een interactieve site konden zij eveneens kleurkeuzes<br />

maken. Van der Maten: “Waar ik vooral trots op ben, is dat we op<br />

dit project op meerdere niveaus ons steentje bijdragen aan fijne,<br />

toekomstbestendige woningen met respect voor de omgeving.”<br />

56 | STEDENBOUW.NL


De Donken Apeldoorn<br />

Projectinfo<br />

Snelle montage, minimale overlast<br />

Tot het groot onderhoud van De Donken in Apeldoorn behoort ook het<br />

vernieuwen van de sanitaire ruimten. De wanden en vloeren hiervan<br />

worden bekleed met Keratop Tec-Board panelen. De lichtgewicht<br />

grootformaat tegels met scheur-verbuigende capaciteit worden gemonteerd<br />

door Asschert tegelwerk & totaalafbouw.<br />

“We brengen de Keratop Tec-Board elementen aan in de badkamers<br />

en toiletruimten”, zegt projectleider Wouter Spit van Asschert. “In een<br />

aantal woningen nemen we ook de keukens mee.” De panelen worden<br />

op de bouwplaats op maat gemaakt en in kant-en-klare pakketten bij<br />

de woningen afgeleverd. Dat biedt voordelen voor zowel de bewoners<br />

als de montageploeg. Spit: “De panelen zijn eenvoudig en droog te<br />

monteren. En omdat ze buiten de woningen op maat gemaakt zijn,<br />

hoeven we in de woningen niet te zagen of snijden. Dat scheelt veel<br />

stof en herrie. Bovendien zijn we de bewoners minder lang tot last. We<br />

hebben per woning ongeveer 2,5 dag nodig. Bij traditioneel tegelzetwerk<br />

is dit al gauw vier tot vijf dagen!” Het bouwtempo op De Donken<br />

ligt hoog. Om dit tempo met alle partijen te kunnen volgen, was er in<br />

het voortraject veel aandacht voor de planning en onderlinge afstemming.<br />

“Dat heeft zijn vruchten afgeworpen”, besluit Spit. “Met elkaar<br />

leveren we tien woningen per week op.”<br />

Beeld: Asschert Group<br />

STEDENBOUW.NL | 57


Verbeterde toegankelijkheid<br />

MET DE PAS ANTI-SLIP GALERIJVERHOGING<br />

Met de PAM Systeem Constructie maakt u een galerij of balkon<br />

beter toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn, met<br />

een rollator lopen, of in een rolstoel of scootmobiel zitten.<br />

De verhoging kan op verschillende manieren worden afgewerkt.<br />

Bijvoorbeeld met de PAS-anti-slip serie van PAM. Net als de<br />

constructie is de afwerking snel en efficiënt gelegd. De galerijof<br />

balkonvloer wordt ook nog eens effectief breder omdat de<br />

afwerking netjes over een bestaande goot worden gelegd.<br />

De bekleding van onze PAS-serie is zó opgebouwd dat het<br />

hemelwater goed weg kan stromen. Het loopoppervlak is<br />

bovendien snel droog middels een speciale kunststof coating.<br />

Met een uitstekende stroefheid (R13) is deze vormvaste mat<br />

een stabiele bekleding voor de PAM Systeem Constructie. De<br />

PAS-serie heeft een lichte structuur en is in verschillende<br />

kleuren te leveren.<br />

STANDAARD<br />

KLEUREN<br />

BEIGE GROEN BLAUW ANTRACIET PEPER/ZOUT BRUIN ROOD TERRA ANTRACIET<br />

PAS-i<br />

EFFEN<br />

KLEUREN<br />

LAVA GRAPHIT ZAND BASALT STEEN<br />

De voordelen<br />

• Goed stroef (R13) en snel droog<br />

• Totaal geplaatst gewicht 14 kg/m 2<br />

• Brand- en rookveilig Cfl-S1<br />

• Geluidsabsorberend<br />

• Eenvoudig te reinigen (water)<br />

• Schimmelwerend<br />

Virulyweg 1<br />

7602 RG Almelo<br />

WILT U MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN?<br />

Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer over<br />

ons uitgebreide scala aan toegankelijkheidsoplossingen.<br />

+31 (0)546 - 850466<br />

info@pamalmelo.nl<br />

www.pamalmelo.nl


De Donken Apeldoorn<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | PAM Galerij en balkonverhoging<br />

VEILIGE, TOEGANKELIJKE<br />

GALERIJEN EN BALKONS<br />

Bewoners het comfort bieden dat ze nodig hebben. Daar heeft woningcorporatie Mooiland ruime aandacht voor bij de<br />

renovatie van De Donken in Apeldoorn. Om deze reden worden de galerijen en enkele balkons op de eerste en vierde<br />

verdieping opgehoogd. PAM Galerij en balkonverhoging B.V. voert deze werkzaamheden uit.<br />

“We passen op dit project onze beproefde PAM<br />

Systeem Constructie toe”, vertelt directeur Jan<br />

Luttikhuis. “We ontwikkelden dit systeem zo’n<br />

dertig jaar geleden, in eerste instantie om waterplassen<br />

op de galerijen te verhelpen. Dit systeem<br />

hebben we doorontwikkeld tot wat het nu is: een<br />

lichtgewicht, oersterk, flexibel en stabiel ophoogsysteem<br />

om de opstap van de galerij of het balkon<br />

naar het appartement weg te nemen.” De PAM<br />

Systeem Constructie is opgebouwd uit kunststof<br />

steunen, met daarop kunststof tegels en een dekkingslaag<br />

van duurzaam materiaal in verschillende<br />

kleurvarianten. De dekkingslaag fungeert<br />

als antislipmat en is bovendien waterdoorlatend<br />

en brandveilig.<br />

LOCATIEBEZOEK<br />

PAM stemde het ontwerp met de architect af en<br />

keek al in een vroeg stadium met de aannemer<br />

naar de uitvoering van het ophoogsysteem. Luttikhuis:<br />

“Zoals gebruikelijk brachten we een bezoek<br />

aan de locatie om de situatie ter plekke te<br />

bekijken. We maten de galerijen en balkons in.<br />

Ook stelden we vast dat de balustraden van de<br />

galerijen na ophoging niet meer aan de eisen voor<br />

beklimbaarheid en voorgeschreven hoogte zouden<br />

voldoen. De hiervoor benodigde paneelaanpassing<br />

en leuningverhoging verzorgen wij ook.”<br />

ZO MIN MOGELIJK OVERLAST<br />

Eind maart gaat het montageteam van PAM van<br />

start. Eerst worden de balustraden opgehoogd, gevolgd<br />

door de galerij- en balkonvloeren. “Onze werkwijze<br />

is gericht op zo min mogelijk overlast voor de<br />

bewoners”, zegt Luttikhuis. “Omdat ons systeem<br />

geen droogtijd heeft, is de galerij te allen tijde beloopbaar.<br />

Bovendien zitten al onze spullen netjes in<br />

rolcontainers, zodat er op de galerijen niets voor de<br />

bewoners in de weg ligt. Voor de balkons werken we<br />

met kunstlederen tassen. Daarmee kunnen we door<br />

de woning lopen zonder de vloer vies te maken of<br />

meubels te beschadigen. Bovendien zijn we de bewoners<br />

niet lang tot last. Een gemiddeld balkon is<br />

in drie uur opgehoogd en afgewerkt. Voor het hele<br />

project hebben we ongeveer vijf weken nodig.” ❚<br />

Het galerijverhogingssysteem is<br />

opgebouwd uit kunststof steunen,<br />

kunststof tegels en een dekkingslaag.<br />

'Onze werkwijze is gericht op zo min<br />

mogelijk overlast voor de bewoners'<br />

Galerijverhoging, bekleed met antisliptapijt in de kleur peper en zout.<br />

De dekkingslaag fungeert als antislipmat.<br />

STEDENBOUW.NL | 59


De Donken Apeldoorn<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Martijn Pauw Fotografie<br />

LOGISTIEK HOOGSTANDJE<br />

Als ketenpartner van Nijhuis Bouw voert Weijerseikhout de volledige dakrenovatie van De Donken in Apeldoorn uit.<br />

De daken van de ruim driehonderd woningen worden geïsoleerd en grotendeels vervangen. Naast een uitdaging op<br />

ecologisch vlak is dit werk vooral een logistiek hoogstandje.<br />

“Als dakspecialist voegen wij vak- en proceskennis<br />

toe aan de keten”, vertelt commercieel manager<br />

Bas van Deinsen van Weijerseikhout. “Vanuit<br />

die gedachte betrekt Nijhuis Bouw ons vanaf het<br />

voortraject bij haar projecten.” Sjacó Hendriks,<br />

technisch energetisch adviseur bij Weijerseikhout,<br />

voegt toe: “Een belangrijk aandachtspunt in het<br />

voortraject van De Donken had betrekking op<br />

flora en fauna. Op verzoek van de bij het project<br />

betrokken ecoloog bedachten wij een constructie<br />

waardoor laatvliegers hun nesten konden bouwen.<br />

Hierdoor moesten we een gedeelte van de<br />

daken behouden en op een andere manier van<br />

isolatie voorzien.”<br />

LASTIG BEREIKBAAR<br />

Weijerseikhout verwijdert de bestaande daken,<br />

met behoud van het dakbeschot. Vervolgens<br />

worden nieuwe isolatie, panlatten, dakpannen,<br />

betimmering, goten, dakramen en vluchtluiken<br />

aangebracht. Na de renovatiewerkzaamheden<br />

hebben de daken een RC-isolatiewaarde van<br />

6.0 m²K/W. Hendriks: “De complexiteit van dit<br />

werk zit voor ons in de lastige bereikbaarheid.<br />

We hebben hier te maken met smalle straten,<br />

waar aan beide zijden auto’s geparkeerd staan.<br />

We moeten onze transporten, vaak met zwaar<br />

materieel, dus goed voorbereiden en afstemmen.<br />

Ook de kraan, waarmee we verschillende<br />

dakhoogtes moeten bereiken, kunnen we niet<br />

zomaar overal neerzetten.”<br />

'De complexiteit van dit werk zit<br />

in de lastige bereikbaarheid'<br />

ONDER CONTROLE<br />

“Bij het renoveren van een dak komt veel kijken”,<br />

voegt Van Deinsen toe. “In de ontwerpfase<br />

hebben we naast zaken als flora en fauna te<br />

maken met brandveiligheid, omgevingsvergun-<br />

Nieuwe isolatie, panlatten en dakpannen.<br />

60 | STEDENBOUW.NL


De Donken Apeldoorn<br />

ningen en andere gemeentelijke procedures. In<br />

de uitvoeringsfase zijn we afhankelijk van de<br />

weersomstandigheden. Tegelijkertijd vormen de<br />

werkzaamheden aan het dak de rode draad in<br />

het uitvoeringsproces. Ligt ons werk stil door<br />

bijvoorbeeld harde wind, dan heeft dat consequenties<br />

voor de voortgang van het project.<br />

Daar moet je van tevoren goed met elkaar over<br />

nadenken en communiceren. Wat dat betreft<br />

hebben we aan Nijhuis Bouw een goede opdrachtgever<br />

en partner, die vooruit denkt en de<br />

processen strak onder controle heeft. Dat verdient<br />

een compliment.”<br />

IN VOLLE GANG<br />

De renovatie van de daken van De Donken is in<br />

volle gang. Van Deinsen en Hendriks hebben het<br />

project inmiddels overgedragen aan hun collega<br />

Oscar Rietman, die de uitvoering begeleidt. “Voor<br />

een goede overdracht namen we Oscar al in het<br />

voortraject mee”, zegt Hendriks. “Ook dacht hij<br />

vanuit zijn praktijkervaring mee over het logistieke<br />

vraagstuk.” Van Deinsen: “De uitvoering verloopt<br />

geheel volgens plan. Wij gaan de oplevering, in<br />

mei dit jaar, met vertrouwen tegemoet.” ❚<br />

Dakwerkzaamheden in uitvoering.<br />

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!<br />

STEDENBOUW.NL | 61


00025081001 - Raab Karcher F.S.S.C.(DH ligt bij de klant)pdf.indd 1 14-01-21 11:12<br />

De Donken Apeldoorn<br />

Beeld: Asschert Group<br />

Projectinfo<br />

Levering bouwmaterialen gebeurt ‘green’ en ‘lean’<br />

In opdracht van Nijhuis Bouw levert Raab Karcher alle bouwmaterialen<br />

voor de gevel- en binnenrenovatie van De Donken in Apeldoorn. De specialist<br />

in bouwmaterialen zorgt tevens voor een soepele logistieke afhandeling<br />

op locatie.<br />

“Wat de bouwmaterialen betreft, dachten we al in een vroeg stadium met<br />

Nijhuis Bouw mee in efficiënte, brandveilige en duurzame oplossingen”,<br />

vertelt vestigingsmanager Paul Meulman van Raab Karcher Apeldoorn. “Bijna<br />

alle materialen die we leveren, dragen bovendien ons duurzame label Greenworks.”<br />

Raab Karcher levert voor de gevelrenovatie zo’n 6.000 m² gevelbekleding<br />

inclusief achterhout en isolatie. En voor de binnenrenovatie zo’n 250<br />

keukens, maatwerk lijsten en keratop-elementen voor de badkamers.<br />

Samen succesvol<br />

ondernemen in de bouw<br />

Raab Karcher<br />

Nagelpoelweg 61<br />

7333 NZ Apeldoorn<br />

Tel: +31 (0)55 599 72 72<br />

Mail: apeldoorn@raabkarcher.nl<br />

Web: www.raabkarcher.nl<br />

Eén vrachtwagenbeweging per dag<br />

Meulman: “Vanuit onze logistieke service Leanworks dragen wij bij aan<br />

een belangrijk doel. Om de bewoners minimaal tot last te zijn, mag er<br />

per dag slechts één vrachtwagenbeweging in de wijk plaatsvinden. Wij<br />

rijden elke dag met de benodigde materialen naar de projectlocatie. Daar<br />

pikken we eerst nog enkele producten op die Nijhuis Bouw, in een soort<br />

zaagloods, op maat maakt. Vervolgens rijden we met alle spullen naar<br />

de plek, waar ze diezelfde dag verwerkt worden.” De leveringen verlopen<br />

soepel, wat volgens Meulman mede te danken is aan de perfecte samenwerking<br />

met Nijhuis Bouw en de andere partijen. “We gaan de oplevering<br />

met vertrouwen tegemoet.”<br />

62 | STEDENBOUW.NL


Groener<br />

bouwen<br />

Specialist in dak- en gevelgroen. Van advies en ontwerp tot en met aanleg en<br />

onderhoud. Met specialistische kennis en onze jarenlange ervaring helpen wij<br />

met groene, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor uw vastgoed.<br />

www.idverde.nl<br />

idverde_Groener-bouwen_197x130_220121.indd 1 14-01-2021 10:09<br />

Innovatief<br />

verduurzamen<br />

Voor<br />

Behaal de klimaatdoelstellingen<br />

met<br />

ons bewezen concept.<br />

Na<br />

Verduurzaam uw woningbezit met 2nd skin, een totaal aanpak met<br />

uitgedachte pakketten waarbij u zelf kiest voor het beste moment van<br />

investeren. Speciaal ontwikkeld voor toepassing in bewoonde situatie met<br />

een optimale klantreis voor uw huurders.<br />

Oosteinde 11 R<br />

2991 LG Barendrecht<br />

Benieuwd wat 2nd skin kan<br />

betekenen voor uw woningbezit?<br />

085 070 70 50 Graag maken wij een quickscan<br />

voor uw woongebouw.<br />

2ndskin.nl<br />

2210056 2nd Skin advertentie.indd 1 28-01-2021 14:48


Kavel 1N2 Amsterdam<br />

Bijzonder is dat het project tegen een bestaand busstation wordt aangebouwd, dat circa 3 meter hoger ligt dan kavel 1N2. (Beeld: Catch Your Moment)<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | Heddes Bouw & Ontwikkeling en Catch Your Moment<br />

GARE DU NORD, AMSTERDAM:<br />

‘MIXED USE BLIKVANGER OP EEN<br />

EXTREEM KLEINE LOCATIE’<br />

In het Stationsgebied van het nieuwe Centrumgebied Amsterdam-Noord bouwt Heddes Bouw & Ontwikkeling het project<br />

Gare du Nord. “Op kavel ‘1N2’ en in opdracht van ontwikkelcombinatie CZAN (Blauwhoed en AM) realiseren wij een<br />

volume met vijf bouwdelen”, vertelt projectleider Jacob Dekker. “De twee appartementsdelen – waaronder de toren –<br />

zijn aangekocht door Altera Vastgoed en bieden ruimte aan 184 luxe appartementen. Daarnaast worden twee hotels met<br />

respectievelijk 100 en 200 kamers gebouwd voor Hotel Noord Holding. In opdracht van woonstichting De Key realiseren<br />

we bovendien 177 studentenappartementen. Onder het gebouw komt een tweelaagse en halfverdiepte parkeergarage<br />

met 140 plaatsen.”<br />

Heddes Bouw & Ontwikkeling kreeg het project in<br />

de DO-fase gegund. “We hebben het esthetische<br />

ontwerp van Klunder Architecten in eigen beheer<br />

uitgewerkt naar een bestek en uitvoeringstekeningen.<br />

Zowel bouwkundig als installatietechnisch<br />

en in nauw overleg met de diverse gebruikers”,<br />

vertelt Dekker. “Ook hebben we in deze periode<br />

de projectrisico’s geïnventariseerd en de partners<br />

betrokken, waarmee we dit project tot een mooi<br />

en succesvol einde brengen.”<br />

REALISATIE TEGEN EN BOVEN<br />

EEN BESTAAND BUSSTATION<br />

De bouwwerkzaamheden zijn in maart 2019 gestart.<br />

“Bijzonder is dat het project tegen een bestaand<br />

busstation wordt aangebouwd, dat circa 3<br />

meter hoger ligt dan kavel 1N2”, vertelt Dekker.<br />

“Om het busstation bevindt zich een damwand.<br />

Deze damwand had echter niet de gewenste lengte<br />

en sterkte. Daarom hebben we onze werkmethode<br />

aangepast en een extra damwand toegevoegd,<br />

zodat het busstation niet door heiwerk of grondwerk<br />

kon verzakken. Een extra uitdaging betroffen<br />

de studentenappartementen vanaf de vierde verdieping,<br />

die zes meter uitkragen boven het busstation<br />

en waarvoor extra schoorconstructies en<br />

stempels zijn toegevoegd.” Voor de fundatie zijn<br />

ruim 650 HEK-combipalen in de grond geboord<br />

en voorzien van een zeskantige prefab betonkern.<br />

“Vervolgens zijn de buizen getrokken, waarbij de<br />

tussenruimte is opgevuld met een groutmengsel.<br />

64 | STEDENBOUW.NL


Kavel 1N2 Amsterdam<br />

'Als gevolg van een grote uitkraging<br />

wordt het gebouw groter dan de plot'<br />

Ook hebben we in één dag een betonplaat van<br />

2.000 m³ gestort (ca. 25x40x2 meter lxbxd), zodat<br />

de zettingen van de toren gelijkmatig verlopen.”<br />

BIJZONDERE DYNAMIEK<br />

Vanwege de verschillende niveaus en beukmaten<br />

is gekozen voor een traditionele werkwijze met in<br />

het werk gestorte betonwanden en breedplaatvloeren.<br />

“De gevels worden gevuld met gevelsluitende<br />

elementen waarin de kozijnen reeds geïntegreerd<br />

zijn”, aldus Dekker. “Hierdoor konden we al<br />

voor het volledig sluiten van de gevel het metselwerk<br />

en de afbouwwerkzaamheden opstarten.”<br />

De volledige buitenzijde wordt voorzien van metselwerk,<br />

in combinatie met natuursteen (plint). “In<br />

totaal is gekozen voor vijf soorten metselstenen in<br />

diverse verbanden en kleuren, die per vak vanaf<br />

hefsteigers worden aangebracht en waardoor een<br />

bijzondere dynamiek ontstaat.”<br />

BOUWEN OP EEN POSTZEGEL<br />

Gare du Nord betreft een ‘mixed use project op<br />

een extreem kleine locatie’. Als gevolg van een<br />

grote uitkraging wordt het gebouw zelfs groter<br />

dan de plot. Ruimte voor een bouwkeet, materiaalopslag<br />

en materieel ontbrak. “Al in het<br />

voortraject hebben we in nauwe samenwerking<br />

met de gemeente Amsterdam gezocht naar oplossingen,<br />

om een efficiënte en veilige bouw te<br />

garanderen”, aldus Dekker. “We mogen een deel<br />

van het busstation gebruiken als bouwterrein. Bovendien<br />

hebben we twee extra platforms tot onze<br />

beschikking gekregen. Aan de Terminizijde is een<br />

deel van de straat afgezet en aan de Elzenhagensingel<br />

hebben we de middenberm geasfalteerd,<br />

zodat ook hier een bouwterrein kon worden ingericht.<br />

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een<br />

logistiek medewerker en indien nodig van een<br />

hub in het havengebied, zodat alle vrachtwagens<br />

just-in-time en just-in-place de diverse bouwdelen<br />

kunnen bevoorraden.”<br />

Inmiddels is twee derde van de bouw gereed. Voor<br />

de kerst van 2021 wil Heddes Bouw & Ontwikkeling<br />

het hotel en alle huurappartementen opleveren.<br />

De studentenwoningen volgen kort daarna. ❚<br />

De bouw en bouwplaats in juli 2020.<br />

(Beeld: Catch Your Moment)<br />

Bouwinfo<br />

Ontwikkeling<br />

Ontwikkelcombinatie CZAN (Blauwhoed<br />

en AM)<br />

Architect<br />

Klunder Architecten<br />

Bouwer<br />

Heddes Bouw & Ontwikkeling<br />

Uitzicht vanaf de bouwkraan. (Beeld: Catch Your Moment)<br />

STEDENBOUW.NL | 65


Kavel 1N2 Amsterdam<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | STEBOMA<br />

GARE DU NORD, AMSTERDAM:<br />

IN ELKE RUIMTE DE JUISTE<br />

HOEVEELHEID VERSE LUCHT<br />

Om een aangenaam binnenklimaat in alle bouwdelen van project Gare du Nord (kavel 1N2) in Amsterdam-Noord te<br />

garanderen, worden verwarming, koeling én ventilatie naar het hoogste niveau getild. STEBOMA levert hier een belangrijke<br />

bijdrage aan. In onderaanneming van Heddes Bouw & Ontwikkeling levert en monteert de ventilatiespecialist uit<br />

Beverwijk verschillende luchtbehandelingskasten, evenals een groot aantal compacte en stille CERA-units ten behoeve<br />

van de studio’s en appartementen.<br />

“In opdracht van Heddes Bouw & Ontwikkeling hebben wij het definitief<br />

ontwerp van Hiensch Engineering uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp”,<br />

vertelt Wibo van der Vaart, projectleider bij STEBOMA Beverwijk. “De studio’s<br />

en appartementen worden door ons voorzien van compacte en stille CERAunits,<br />

die 24/7 de benodigde verse lucht in de woon- en slaapkamers regelen:<br />

vraaggestuurd en op basis van lokale CO 2<br />

-metingen. De lokale CERA-units<br />

zijn gekoppeld aan vijf centrale WTW-units met CERA-regeling (11.000 tot<br />

16.000 m³/h), die een zeer efficiënte warmteterugwinning garanderen.”<br />

VASTE LUCHTHOEVEELHEID PER KAMER<br />

Het restaurant krijgt een eigen luchtbehandelingskast (13.000 m³/h), vertelt<br />

hij. “Voor de verse luchttoevoer in de hoteltorens worden twee centrale luchtbehandelingskasten<br />

(14.000 en 22.000 m³/h) geïnstalleerd, in combinatie met<br />

luchtkanalen en plafondroosters. Deze kasten leveren een vooraf bepaalde<br />

en vaste luchthoeveelheid per kamer, terwijl een fancoilunit in de gewenste<br />

koeling en verwarming voorziet.”<br />

De studio’s en appartementen<br />

worden voorzien van compacte<br />

en stille CERA-units, die 24/7<br />

de benodigde verse lucht in de<br />

woon- en slaapkamers regelen.<br />

LOGISTIEKE UITDAGING<br />

“Grootste uitdaging bij de montage van alle luchtbehandelingskasten en<br />

CERA-units is de logistiek”, benadrukt Van der Vaart. “De bouwplaats is zeer<br />

beperkt. Bovendien hebben we te maken met diverse bouwstromen, die dwars<br />

door elkaar lopen. Dat vraagt om een nauwkeurige planning en afstemming<br />

met de hoofdaannemer en alle neveninstallateurs. Maar ook in just-in-time<br />

leveringen, waarin wij met onze ervaring uitstekend kunnen voorzien.” ❚<br />

“Grootste uitdaging bij de montage van alle luchtbehandelingskasten<br />

en CERA-units is de logistiek. Bovendien hebben we te maken<br />

met diverse bouwstromen, die dwars door elkaar lopen.”<br />

'De kasten leveren een<br />

vooraf bepaalde en vaste<br />

luchthoeveelheid per kamer'<br />

STEDENBOUW.NL | 67


Wiborg Amsterdam<br />

Grofweg kan Wiborg worden ingedeeld in negen deelprojecten, met elk hun eigen gevelafwerking én detaillering.<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | Architectuurfotografen.nl / Fedde de Weert<br />

WOONEILAND WIBORG, AMSTERDAM:<br />

STOERE PAKHUISARCHITECTUUR,<br />

MODERN WOONCOMFORT<br />

Op de mooiste plek van Amsterdam, middenin de Houthaven, wordt op 1 april wooneiland Wiborg opgeleverd. Het project<br />

omvat 87 koopwoningen in een enorme diversiteit aan woningtypes. Van eengezinswoningen tot appartementen,<br />

van meerlaagse woningen tot riante lofts en van 45 tot ruim 290 m². Het wooneiland is ontwikkeld door de combinatie<br />

De Nijs - Beemsterboer HH1B B.V en heeft als thema ‘Stoere Jongens’. Stoere pakhuizen met verspringende gevels,<br />

verweerde bakstenen en subtiele ornamenten, maar ook het gebruik van staal, ruig metselwerk en robuuste houten<br />

details: alles verwijst naar de pakhuizen van weleer, maar dan met een moderne twist. Wiborg ligt als enige project in de<br />

Houthaven op zijn eigen eiland. De woningen worden dus aan alle kanten omringd door water.<br />

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. is verantwoordelijk<br />

voor de realisatie van project Wiborg.<br />

In het tweede kwartaal van 2017 is de hoofdaannemer<br />

met de bouw van de parkeerkelder (niveau:<br />

-2) en bovenliggende woningen gestart. “Alle<br />

woningen zijn opgebouwd uit breedplaatvloeren,<br />

in combinatie met prefab betonwanden en Alvon<br />

wanden”, vertelt hoofduitvoerder Martijn Gruppen.<br />

“In de hollewandelementen zijn eerst de installatietechnieken<br />

aangebracht, waarna deze zijn<br />

volgestort met beton. De scheidingswanden zijn<br />

uitgevoerd in cellenbeton.” Een deel van woningen<br />

beschikt over een plat bitumendak, vertelt hij.<br />

“Andere woningen hebben hellende pannendaken<br />

gekregen. De monumentale ‘pakhuispunten’ zijn<br />

gemaakt van houtskeletbouw en ook ter plaatse<br />

van de grote schuifpuien is voor houtskeletbouw<br />

gekozen. De stoere pakhuizen zijn afgewerkt met<br />

typische zinken goten en betonnen en aluminium<br />

afdekkers, terwijl de buitengebieden zijn afgewerkt<br />

met hardhouten vlonders.”<br />

VEEL EN<br />

UITEENLOPENDE GEVELTYPES<br />

“De gevels zijn grotendeels uitgevoerd in metselwerk,<br />

in combinatie met geveldetails in schoonwerk<br />

beton, zetwerk, staal, natuursteen en hout”,<br />

vertelt werkvoorbereider Raven de Jonge. “In dit<br />

project kregen we te maken met veel en uiteenlopende<br />

geveltypes. Grofweg kan Wiborg worden<br />

ingedeeld in negen deelprojecten, met elk hun eigen<br />

gevelafwerking én detaillering. Naast zeven<br />

soorten baksteen zijn vier soorten specie gebruikt,<br />

wat vroeg om een nauwe afstemming. Zowel in<br />

de werkvoorbereiding als tijdens de bouw.” Zoals<br />

gebruikelijk bij Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen<br />

B.V. is ook dit project uitgevoerd in BIM, vertelt ze.<br />

“Hierdoor werden de koppelingen van de diverse<br />

gevels, de hoogteverschillen in de ruwbouw én de<br />

getoogde elementen in één van de gebouwen duidelijk<br />

zichtbaar. Bovendien konden we elementen<br />

beter controleren, waardoor een soepele uitvoering<br />

werd geborgd en faalkosten tot een minimum<br />

werden beperkt.”<br />

'Van Bewuste Bouwers hebben<br />

we zelfs een waarderingscijfer 8<br />

ontvangen voor alle inspanningen.<br />

Daar zijn we heel trots op'<br />

68 | STEDENBOUW.NL


Wiborg Amsterdam<br />

UITDAGENDE LIGGING<br />

Toch bleven er nog voldoende uitdagingen over,<br />

volgens Gruppen. “Het project sluit direct aan op<br />

twee grachten, wat hoge eisen stelt aan de bemaling<br />

én de waterdichtheid van bijvoorbeeld de<br />

kelderverdiepingen. Bovendien had de bijzondere<br />

ligging invloed op de aanvoer van materiaal.<br />

Ons team heeft wekelijkse planningsoverleggen<br />

gevoerd en dit zorgvuldig afgestemd met alle<br />

onderaannemers. Alle materialen zijn just-intime<br />

op de bouw aangeleverd en direct verwerkt,<br />

waardoor we overzicht hielden en de snelheid in<br />

het werk konden borgen. Een uitkomst, gezien<br />

de korte doorlooptijd van de bouw. Een derde<br />

uitdaging betrof de installatie van de autolift<br />

in de parkeergarage, die de traditionele hellingbaan<br />

vervangt en tevens bijzondere eisen stelde<br />

aan de materiaaltoevoer.” Een speciale fietsen-<br />

lift zorgt dat ook fietsen straks eenvoudig in de<br />

kelder gestald kunnen worden.<br />

Net als alle andere projecten in de Houthaven was<br />

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. verplicht<br />

om gebruik te maken van speciale bouwhekken,<br />

een automatische toegangspoort en een portier.<br />

“Elke 14 dagen hadden we overleg met de gemeente.<br />

Dit dwong ons tot een goede organisatie,<br />

die we van nature in huis hebben. Van Bewuste<br />

Bouwers hebben we zelfs een waarderingscijfer 8<br />

ontvangen voor alle inspanningen. Daar zijn we<br />

heel trots op.”<br />

EERSTEKLAS AFWERKING<br />

Het dak van Wiborg ligt vol met zonnepanelen.<br />

Bovendien is het project aangesloten op het<br />

stadsverwarmingsnet van Amsterdam. “Alle woningen<br />

worden verwarmd en gekoeld middels<br />

vloerverwarming”, vertelt Gruppen. “Bovendien<br />

zijn bewoners verzekerd van een eersteklas afwerking<br />

met gestucte plafonds, in kleur gespoten,<br />

en sausklare gestucte wanden.” De Jonge: “Circa<br />

30% van de bewoners heeft gekozen voor een<br />

casco oplevering. De andere woningen zijn door<br />

ons voorzien van een luxe badkamer en toilet.<br />

Naar wens van de kopers is in enkele woningen<br />

een extra badkamer toegevoegd. Ook hebben we<br />

hier en daar woningindelingen aangepast en/of<br />

de positie van wandcontactdozen en verlichtingsschakelaars<br />

gewijzigd.” Gruppen: “Op dit moment<br />

worden de laatste woningen opgeleverd. De<br />

komende weken worden alle kranen afgebouwd<br />

en het terrein opgeruimd, waarna alle bewoners<br />

volop van hun nieuwe, unieke woonlocatie kunnen<br />

genieten.” ❚<br />

'Naast zeven soorten baksteen zijn vier<br />

soorten specie gebruikt, wat vroeg om<br />

een nauwe afstemming. Zowel in de<br />

werkvoorbereiding als tijdens de bouw'<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Ontwikkelcombinatie<br />

De Nijs - Beemsterboer HH1B B.V<br />

Architect<br />

Boporai Associates architekten<br />

Hoofdaannemer<br />

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V.<br />

www.denijs.nl<br />

ONTWIKKELING-BOUWEN-ONDERHOUD<br />

Wiborg Houthaven, Amsterdam<br />

STEDENBOUW.NL | 69


Dimensio Verpakkingen Almere<br />

De grote glaspartijen worden onderbroken door zonwerende louvreluiken, die geperforeerd worden met een scheikundige vertaling van plastic.<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | Sec.architecten<br />

BIJZONDERE NIEUWBOUW VOOR DIMENSIO VERPAKKINGEN:<br />

FRIS, LICHT EN MET MAXIMALE<br />

AANDACHT VOOR DE NATUUR<br />

Dimensio Verpakkingen zet hoog in op logistieke efficiëntie, duurzaamheid, vergroening én een gezonde en prettige<br />

werkomgeving voor haar medewerkers. De nieuwbouw in Almere is hiervan een sprekend voorbeeld. In tegenstelling tot<br />

standaard distributiecentra heeft Sec.architecten een transparant, fris, licht en uitnodigend gebouw ontworpen met natuurlijke<br />

materialen en kleuren, dat alzijdig landt in een groene omgeving. De bijzondere nieuwbouw wordt gerealiseerd<br />

door Aan de Stegge Twello.<br />

Dimensio Verpakkingen is een groothandel in<br />

verpakkingsmateriaal, met een breed assortiment<br />

van plastic zakken tot kartonnen dozen. Het bedrijf<br />

is al meer dan 25 jaar gevestigd in Almere.<br />

Aan de Stegge Twello realiseert voor de derde keer<br />

op rij een nieuw bedrijfsgebouw voor dit florerende<br />

bedrijf, op een kavel van circa 5,2 hectare op<br />

bedrijvenpark Stichtsekant. De nieuwbouw heeft<br />

een oppervlakte van 34.000 m², verdeeld over<br />

ca. 29.000 m² warehouse, 1.400 m² mezzanine<br />

en 3.600 m² kantoorruimte inclusief showroom,<br />

fitnessruimte, bedrijfszwembad en een bedrijfsrestaurant<br />

met professionele keuken, waar gezonde<br />

maaltijden worden bereid. Ook komen er 290 parkeerplaatsen<br />

en tientallen laad- en losdocks. Het<br />

gebouw voldoet aan alle eisen voor een moderne<br />

logistieke operatie en voorziet in de snelle groei en<br />

hoge duurzaamheidsambitie van het bedrijf, vertelt<br />

Bas te Riele, commercieel projectmanager bij<br />

Aan de Stegge Twello. “De volledige nieuwbouw<br />

functioneert gasloos. Warmtepompen voorzien in<br />

een all-electric verwarming, koeling en warmtapwaterbereiding.<br />

Bovendien wordt waterbesparend<br />

sanitair aangebracht en wordt hemelwater vanaf<br />

het dak efficiënt opgevangen.” Ook op bouwkundig<br />

vlak zijn duurzame en groene keuzes gemaakt.<br />

“Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van na-<br />

70 | STEDENBOUW.NL


Dimensio Verpakkingen Almere<br />

tuurlijke materialen zoals hout, steen en textiel,<br />

maar ook aan een efficiënte ruimte-indeling. Het<br />

warehouse beschikt over zeer vlakke vloeren, een<br />

uitstekende vloerbelasting van 5.000 kg/m en een<br />

ideale plafondhoogte. Onder het sprinklernet is<br />

maar liefst 12,20 meter vrije hoogte beschikbaar<br />

voor palletopslag.” Vanaf maart worden de palletstellingen<br />

geplaatst, waarna in juni de nieuwbouw<br />

in gebruik wordt genomen.<br />

STERKE HORIZONTALE GELEDING<br />

“In ons ontwerp hebben wij het kantoorgedeelte<br />

losgetrokken van het warehouse, waardoor rondom<br />

daglicht naar binnen kan stromen. Hierdoor is<br />

het kantoor wat vrijer in de omgeving komen te<br />

staan”, vertelt Robert Flier, architect en eigenaar<br />

van Sec.architecten. “Bovendien heeft het gebouw<br />

een aansprekende kop gekregen.” Waar het<br />

warehouse overwegend wordt bekleed met verticale<br />

sandwichpanelen, is bij het tweelaagse kantoorgebouw<br />

gekozen voor een sterke horizontale<br />

geleding. Het gebouw wordt gerealiseerd op 60<br />

centimeter boven maaiveldniveau en valt op door<br />

zijn royale plafondhoogtes. “De verdiepingsvloeren<br />

zijn doorgetrokken in grote witte luifels met<br />

een krachtige zigzagbeweging, die de grens van<br />

binnen naar buiten verzachten en tevens dienstdoen<br />

als zonwering. De bovenzijde van de luifels<br />

wordt bekleed met sedum, waardoor medewerkers<br />

groen wegkijken over de luifels heen. Ook op de<br />

begane grond is deze vormgeving doorgetrokken,<br />

'De verdiepingsvloeren zijn<br />

doorgetrokken in grote witte luifels met<br />

een krachtige zigzagbeweging, die de<br />

grens van binnen naar buiten verzachten<br />

en tevens dienstdoen als zonwering'<br />

met grote borders en royaal gebruik van groen.”<br />

De grote glaspartijen worden onderbroken door<br />

zonwerende louvreluiken, die geperforeerd worden<br />

met een scheikundige vertaling van plastic.<br />

“Dit vormelement is een speelse knipoog naar de<br />

dienstverlening van Dimensio Verpakkingen.”<br />

FRIS, LICHT EN MET GROTE<br />

OVERSPANNINGEN<br />

Voor het ontwerp van de nieuwbouw heeft Sec.<br />

architecten zich laten inspireren door de architectuur<br />

in Zuid-Afrika: fris, licht en met grote<br />

overspanningen, veel glas, natuursteen en hout.<br />

“De natuursteen is met name doorgevoerd in de<br />

kleurstellingen”, vertelt Flier. “Zo hebben de sandwichpanelen,<br />

kozijnen en louvreluiken een zand-/<br />

bronsachtige tint gekregen. In het pand zijn diverse<br />

accenten van eikenhout opgenomen en op de vloeren<br />

in de kantoren komen los gelegde PVC-tegels<br />

met een travertinachtige look & feel, die de Cradleto-Cradle-ambitie<br />

ondersteunen.” Het volledige<br />

project wordt groen-inclusief gebouwd, benadrukt<br />

Te Riele. “Flora en fauna krijgen de ruimte om zich<br />

te ontwikkelen. Rond het gebouw komen bijvoorbeeld<br />

diverse bijenkassen, een ooievaarspaal en<br />

een pluktuin met fruitbomen. Ook wordt ruimte<br />

gereserveerd voor koeien en/of schapen. Tussen het<br />

kantoorgebouw en het warehouse komt een circa<br />

100 meter lang en 4 meter breed bassin waarin niet<br />

alleen koikarpers worden uitgezet, maar dat tevens<br />

dienstdoet als waterbuffer voor de sprinklerinstallatie.<br />

De sprinklerpomp komt in een separate ruimte<br />

met een grote glazen pui, waardoor de techniek<br />

optimaal zichtbaar blijft. Onder andere deze elementen<br />

maken de nieuwbouw uniek en een mooi<br />

visitekaartje voor onze dienstverlening.” ❚<br />

In het pand zijn diverse accenten van eikenhout opgenomen.<br />

STEDENBOUW.NL | 71


Dimensio Verpakkingen Almere<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

RUIM 1.200 TON STAAL VOOR<br />

DIMENSIO VERPAKKINGEN<br />

Van de hoofddraagconstructie t/m de hoofdtrap, vluchttrappen, magazijntrappen en balustrades: voor de nieuwbouw<br />

van Dimensio Verpakkingen in Almere engineert, produceert en levert Van Ee Staalspecialisten een ‘staal totaal concept’.<br />

“In opdracht van aannemer Aan de Stegge Twello<br />

verzorgen wij de engineering, berekening, productie<br />

en montage van in totaal 1.224 ton staal”,<br />

vertelt Gerwin de Greef, projectleider bij Van Ee<br />

Staalspecialisten. “Net voor de bouwvak van<br />

2020 zijn we begonnen met de productie, waarna<br />

eind september de montage van de hoofddraagconstructie<br />

is gestart. Voor het kantoorgedeelte<br />

is gekozen voor een luxe uitstraling. Omdat een<br />

groot deel van de constructie in het zicht blijft,<br />

hebben we bijvoorbeeld mooie windverbanden<br />

van Willemsanker toegepast. Vanwege de integratie<br />

van een bedrijfszwembad zijn bovendien<br />

grote delen van de hoofddraagconstructie verzinkt<br />

en gepoedercoat.”<br />

'Dimensio is een<br />

mooi voorbeeld<br />

van co-creatie'<br />

Dimensio is een mooi voorbeeld van co-creatie,<br />

vertelt hij. “We zijn al in de ontwerpfase door de<br />

ontwerpmanager en architect betrokken en hebben<br />

o.a. meegedacht over de detaillering van de<br />

hoofdtrap. Deze organisch gevormde en negen ton<br />

zware trap is in twee delen vanuit onze productielocatie<br />

in Barneveld naar Almere vervoerd en met<br />

behulp van een zware autolaadkraan ingehesen<br />

en opgehangen. Dankzij ons ‘staal totaal concept’<br />

konden wij al vroegtijdig de constructie toetsen<br />

op de krachten van de trap. En dankzij een uitstekende<br />

afstemming kon direct na plaatsing de<br />

gevel worden gesloten.”<br />

De hoofdtrap wordt in de afbouwfase bekleed met<br />

duurzaam eikenhout, wat resulteert in een hoogwaardige<br />

afwerking. “Ditzelfde eikenhout komt<br />

terug in de afwerking van het kantoor”, aldus<br />

De Greef. “Daarnaast worden diverse balustrades<br />

voorzien van hoogwaardige RVS kabels, wat een<br />

luxe en open uitstraling garandeert.” ❚<br />

STAAL TOTAAL<br />

DAT IS ONS VERHAAL<br />

Van Ee Staalspecialisten is toonaangevend in staal. Staal totaal, dat is ons verhaal. Onze<br />

specialisaties in staalconstructies, trappen, balustrades, bruggen, artwork en specials maken<br />

ons veelzijdig. Als leverancier of als meedenkende partner in co-creatie met ontwerpers en<br />

bouwers. Aangenaam, wij zijn Van Ee Staalspecialisten.<br />

Deventerweg 5, 3771 NP Barneveld | (0342) 493 555 | www.vaneestaal.nl<br />

72 | STEDENBOUW.NL<br />

Naamloos-2 1 06-01-21 10:15


Naamloos-3 1 28-01-2021 09:04<br />

Dimensio Verpakkingen Almere<br />

Projectinfo<br />

Aluminium gevelsystemen<br />

De nieuwbouw van Dimensio Verpakkingen in Almere is niet alleen<br />

transparant, licht en fris, maar ook functioneel en uitnodigend.<br />

De aluminium vliesgevels, kozijnen en deuren van Aluvo<br />

dragen hier in belangrijke mate aan bij.<br />

“Het kantoorgedeelte wordt rondom uitgevoerd met aluminium<br />

vliesgevels”, vertelt Klaas Mulder, projectleider bij Aluvo. “Aan<br />

de basis van deze vliesgevels ligt het Schüco FW 50-systeem,<br />

dat zich onderscheidt door een smal profielaanzicht (50 mm) en<br />

royale glaspartijen. In de vliesgevel is een aantal grote schuifpuien<br />

opgenomen en als entree is gekozen voor een automatisch<br />

aangedreven tourniquet.” Een deel van de vliesgevels<br />

wordt brandwerend uitgevoerd, vertelt hij. “Aangezien er een<br />

zwembad in het kantoorgedeelte komt, hebben de vliesgevels<br />

een extra duurzame oppervlaktebehandeling ondergaan. Ook is<br />

het glas met een speciale randverbinding uitgevoerd.”<br />

Voor het warehouse is gekozen voor sandwich gevelpanelen, die<br />

stijlvol gecombineerd worden met de aluminium vliesgevels,<br />

kozijnen en deuren van Aluvo. “Voor de kozijnen is gekozen voor<br />

de Kawneer RT 72-serie.” Alle producten worden in opdracht<br />

van Aan de Stegge Twello geproduceerd op de productielocatie<br />

van Aluvo in Apeldoorn.<br />

Nieuwbouwproject<br />

Dimensio te Almere<br />

Wij maken Aluminium kozijnen.<br />

Kozijnen die meer zijn dan een kader in uw gebouw.<br />

Aluminium profielen van zeer hoge kwaliteit komen<br />

onze fabriek binnen. Onze vakmensen vertalen de<br />

wensen van de klant. Tegelijkertijd hebben wij<br />

overleg met de architecten om te waarborgen dat het<br />

design perfect wordt omgezet in een technische<br />

tekening voor de productie.<br />

Wij denken mee in het gehele proces en zijn op de<br />

hoogte van de laatste technische trends.<br />

Hardeman | van Harten levert en monteert<br />

de dak- en gevel beplating voor het nieuwe<br />

bedrijfspand van Dimensio te Almere. Onze<br />

specialistische medewerkers leveren maatwerk,<br />

werken in een hoog tempo en streven<br />

naar hoogwaardige kwaliteit.<br />

dé specialisten<br />

in dak- en wandbeplating<br />

www.hardeman-vanharten.nl<br />

Volg ons ook via F<br />

UTILITEITSBOUW<br />

AGRIBOUW<br />

RENOVATIE<br />

T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 73


Nul-op-de-Meter (NOM)<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Stroomversnelling<br />

STROOMVERSNELLING 2021:<br />

‘NIET MARCHANDEREN<br />

MET DOELSTELLINGEN’<br />

Terwijl Nederland het hoofd probeert te bieden aan het coronavirus, gaat de NOM-ontwikkeling van het ambitieuze verduurzamingsinitiatief<br />

Stroomversnelling ongehinderd door. De belangrijke speerpunten: technische en sociale innovatie<br />

van de bouwkolom. “De uitdagingen met betrekking tot verduurzaming van vastgoed zijn nog steeds dezelfde”, zegt<br />

voorzitter Leen van Dijke. “Reductie van de warmtevraag staat voorop, een wijkbrede aanpak en stimulering van initiatieven<br />

van onderop hebben hoge prioriteit.”<br />

Stroomversnelling beoogt een branchebrede<br />

aanpak van het NOM-principe, als innoverende<br />

non-profitorganisatie in de praktijk van de energietransitie<br />

van woningen en wijken. Van Dijke:<br />

“Dat doen we met leden in de gehele keten, van<br />

gemeenten, corporaties en bouwers tot toeleveranciers.<br />

Daarnaast zorgen we met een sterke<br />

lobby voor de juiste randvoorwaarden in wet- en<br />

regelgeving.” Dat leidde recentelijk onder meer<br />

tot de ontwikkeling van het Wijkkompas, een digitaal<br />

instrument waarin variabelen kunnen worden<br />

ingevoerd om adequaat aan het werk te kunnen<br />

gaan met het CO 2<br />

-vrij maken van wijken.<br />

Het instrument wordt door het ministerie van Binnenlandse<br />

Zaken ondersteund. “Daarnaast zitten<br />

wij aan de Uitvoeringstafel van het Klimaatakkoord<br />

en zijn we onderdeel van de Warmtecoalitie.”<br />

Deze heeft fundamentele kritiek op de<br />

Warmtewet, aldus Van Dijke. “De Warmtewet is<br />

te traditioneel ingekleed en bouwt te nadrukkelijk<br />

voort op het bestaande aanbod. De Warmtecoalitie<br />

bepleit het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen,<br />

zoals een nadrukkelijke rol voor publieke netbeheerders<br />

en particulier initiatief van onderop.<br />

Begrijpelijkerwijze zijn grote energie-aanbieders<br />

vanuit hun businessmodel niet happig op de reductie<br />

van de energievraag zoals Stroomversnelling<br />

die voorstaat, maar willen we de klimaatdoelstellingen<br />

halen is er geen andere optie.”<br />

'Reductie van de energievraag<br />

is noodzakelijk om de<br />

klimaatdoelstellingen te halen'<br />

Keur in stappen aan VolkerWessels.” Over de benodigde<br />

marktontwikkelingen en technische innovatieslagen<br />

is Van Dijke positief. “Je ziet dat de<br />

renovatiestroom als gevolg van corona vertraging<br />

oploopt, maar de nieuwbouw loopt als een trein.<br />

Wij zien daarnaast in de markt allerlei concrete<br />

initiatieven voor de oprichting van fabrieken voor<br />

de productie van woningen, zoals van Plegt-Vos.”<br />

STAPSGEWIJS EN SPIJTVRIJ<br />

Hoopgevend is dat steeds meer op de lange termijn<br />

wordt gedacht. “Wij hebben in Nederland<br />

in het verleden teveel de rekening naar voren<br />

geschoven, denk aan de stikstof- en asbestproblematiek.<br />

Later krijg je die rekening dubbel en dwars<br />

gepresenteerd. Wie nu investeert in verduurzaming,<br />

krijgt de kans dat al dan niet stapsgewijs<br />

en spijtvrij te doen. Voor woningcorporaties is<br />

een gefaseerde aanpak, bijvoorbeeld met het oog<br />

op bewonersdraagvlak, vaak niet het meest voor<br />

de hand liggend, maar wie nu investeert in verduurzaming<br />

– te beginnen met reductie van de<br />

warmtevraag, zal daarvan geen spijt krijgen. Voor<br />

alles geldt: in de politiek moeten belangen worden<br />

gewogen, maar bestaande belangen mogen nooit<br />

de route naar het einddoel bepalen. Kijk naar de<br />

doelstellingen van het Klimaatakkoord, zeggen wij<br />

aan de Uitvoeringstafel: je moet niet marchanderen<br />

met doelstellingen, anders frustreer je iedereen<br />

die oprecht werkt aan het halen ervan.” ❚<br />

NOM KEUR IN STAPPEN<br />

Stroomversnelling is een lerende organisatie. “Zo<br />

hebben de initiatiefnemers van NOM-projecten<br />

gezien dat het soms om allerlei redenen begrijpelijk<br />

is dat NOM in stappen wordt behaald – dus<br />

niet in één keer. Daarbij is van groot belang dat<br />

een stap ‘spijtvrij’ is, en als alle stappen zijn gezet<br />

het beoogde NOM-doel gegarandeerd wordt bereikt.<br />

Daarom hebben we het NOM Keur in stappen<br />

ontwikkeld. Er is veel bereikt in het afgelopen<br />

jaar, waaronder de uitreiking van het eerste NOM<br />

74 | STEDENBOUW.NL


Nul-op-de-Meter (NOM)<br />

Uitreiking eerste NOM Keur in stappen aan VolkerWessels. (Beeld: VW8)<br />

STEDENBOUW.NL | 75


Nul-op-de-Meter (NOM)<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Paul Martens/R'JEAN/BIK bouw<br />

FLEXIBEL NOM-CONCEPT<br />

OP BASIS VAN TWEEDE GEVELHUID<br />

Volgens conceptuele bouwer BIK bouw kan NOM-realisatie bij portieketagewoningen de helft goedkoper, op basis van<br />

een tweede gevelhuid met geïntegreerde installaties. De uitrol van dit innovatieve concept, 2nd skin, is voor BIK bouw<br />

een belangrijke reden voor aansluiting bij verduurzamingsinitiatief Stroomversnelling. “De opdrachtgever wordt met<br />

2nd skin volledig ontzorgd, inclusief proactieve bewonersbegeleiding”, vertellen projectcoördinatoren Tamara Verkleij<br />

en Jelske Sterkman van BIK bouw.<br />

De portieketagewoningen aan de Soendalaan in Vlaardingen met 2nd skin Zero-Energy.<br />

BIK staat voor Bouwen in Ketensamenwerking:<br />

ontwikkelingen worden niet op traditionele basis<br />

opgestart en vormgegeven, maar met betere producten<br />

en concepten. “Dit heeft onder meer geleid<br />

tot de ontwikkeling van 2nd skin, een verduurzamingsconcept<br />

dat we hebben ontwikkeld met Climate<br />

Kic, TU Delft en ketenpartners waaronder Sto<br />

en Itho Daalderop, startend vanuit de Trias Energetica”,<br />

zegt Verkleij.<br />

2nd skin wordt uitgevoerd in bewoonde staat.<br />

De te verduurzamen woningen worden aan de<br />

buitenzijde voorzien van een nieuwe, goed geïsoleerde<br />

gevel met ingebouwde modules voor ventilatie,<br />

verwarming en koeling. “Die gevel sluit aan<br />

op de bestaande gevel, als een tweede huid.” Het<br />

product is bij uitstek ontwikkeld voor de NOM-renovatie<br />

van portieketagewoningen. “In de basis is<br />

2nd skin geschikt voor alle achterliggende gevelmaterialisaties,<br />

meestal een gemetselde gevel. Op<br />

de bestaande gevel wordt een tweede gevelpakket<br />

gemonteerd, opgebouwd uit isolatiemateriaal<br />

en sierpleister of steenstrips. De bestaande kozijnen<br />

worden gebruikt als stelkozijn.”<br />

'Door schaalgrootte en modulair<br />

denken kunnen we bewezen<br />

producten goedkoper aanbieden'<br />

76 | STEDENBOUW.NL


Nul-op-de-Meter (NOM)<br />

VIER VARIANTEN<br />

Op deze manier wordt een Rc-waarde bereikt van<br />

4,5 tot 6 (gevel en dak). Het concept heeft vier<br />

varianten. 'Premium' behelst verduurzaming in<br />

stappen (lage investering met hoge energiebesparing/C0<br />

2<br />

-besparing: 45%), 'Hybrid' is een gasarm<br />

pakket in combinatie met een ketel, warmtepomp<br />

en PVT-panelen (C0 2<br />

-besparing: 63%) en 'All Electric'<br />

is volledig gasloos en voorzien van zowel<br />

PV- als PVT-panelen (C0 2<br />

-besparing: 93%). De<br />

laatste variant is 2nd skin 'Zero Energy' en behelst<br />

opwekking op basis van Nul-op-de-Meter. In deze<br />

variant kan het NOM Keur van Stroomversnelling<br />

worden verkregen. Hiermee kan dan ook de Energie<br />

Prestatie Vergoeding (EPV) worden toegepast:<br />

verhuurders kunnen een vergoeding van huurders<br />

vragen voor de NOM-prestaties.<br />

MAATWERK OP LOCATIE<br />

De begeleiding richting de bewoners van de woningen<br />

is een vast onderdeel van het concept.<br />

Sterkman: “We betrekken bewoners bij het proces<br />

en werken van initiatief tot beheer samen met<br />

vaste partners. We richten een modelwoning in<br />

en verzorgen de complete bewonersbegeleiding;<br />

dit heet bij ons de ‘klantreis’. Hiermee ontzorgen<br />

wij de opdrachtgever – vaak een woningcorporatie,<br />

soms een VvE, van start tot finish. Door de<br />

schaalgrootte en het modulair denken kunnen<br />

we bewezen producten goedkoper aanbieden.<br />

De componenten zijn geheel uitgewerkt in onze<br />

referentiedetails en technische omschrijving, alsmede<br />

in onze VABI-software en het meerjarenonderhoudsplan<br />

(MJOP). 2nd skin is ontwikkeld als<br />

onderhoudsarm concept.” Uitvoering en begeleiding<br />

zijn evenwel maatwerkprocessen in co-makerschap:<br />

2nd skin is geen kant-en-klaar product,<br />

maar maatwerk op locatie met vaste componenten.<br />

“En een goede bewonersbegeleiding is bij<br />

sociale verduurzamingsprojecten een belangrijke<br />

voorwaarde om 70% draagvlak te bereiken.”<br />

Het eerste gerealiseerde project onder de noemer<br />

2nd skin betreft 12 portieketagewoningen aan de<br />

Soendalaan in Vlaardingen voor woningcorporatie<br />

Waterweg Wonen. De verschillende varianten zijn<br />

in stappen uitgebreid tot 'Zero Energy'. De 2nd<br />

skin zorgt voor een goede isolatie en kierdichting.<br />

In de nieuwe kozijnen komt drielaags isolatieglas.<br />

Het dak is bekleed met zonnepanelen. Na de<br />

verduurzaming heeft het gebouw geen gasaansluiting<br />

meer. In plaats daarvan zorgt een multiwarmtepompsysteem<br />

voor verwarming en warm<br />

water. Sterkman: “We zijn nu aan het opschalen<br />

met diverse projecten, waaronder 134 woningen<br />

aan de Burgemeester Pruissingel in Vlaardingen.<br />

2nd skin is een concept dat zich continu door<br />

ontwikkelt, zowel technisch als voor bewoners<br />

en opdrachtgever.” ❚<br />

Complex in oorspronkelijke staat.<br />

Complex na toepassen 2nd skin concept.<br />

Het concept 2nd skin is aangesloten bij de Stroomversnelling.<br />

STEDENBOUW.NL | 77


Preco<br />

zet in op<br />

totaliteit<br />

ONZE BETONPRODUCTEN<br />

Wanden<br />

Kolommen & balken<br />

Trappen & bordesplaten<br />

Balkon & galerijplaten<br />

Dock elementen<br />

Specials<br />

Agrarische vloeren<br />

Kanaalplaatvloeren<br />

Engineering Productie Levering Montage<br />

IJsseldijk 31 - 7325 WZ Apeldoorn - Tel. 085 11 22 360 - info@preco.nl - www.preco.nl


DC Smartlog Rotterdam 5 Rotterdam<br />

Tekst | Roel van Gils<br />

Beeld | Preco<br />

SMARTLOG ROTTERDAM 5:<br />

‘SMART’ IN VELE OPZICHTEN<br />

Het Smartlog-concept van DHG voor het slim bouwen van XXL-distributiecentra volgens hetzelfde recept, namelijk van<br />

een gegarandeerde kwaliteit met vastgestelde specificaties, verovert Nederland al geruime tijd. Hoofdaannemer De Vries<br />

en Verburg Bouw, verantwoordelijk voor de realisatie van Smartlog Rotterdam 5 in de havens van Rotterdam, maakt<br />

dankbaar gebruik van het slimme totaalconcept van Preco, totaalleverancier van prefab betonelementen.<br />

Smartlog Rotterdam 5 is strategisch gelegen in<br />

de Rotterdamse haven en in de nabijheid van de<br />

rijksweg A15 (Europoort-Rotterdam-Nijmegen).<br />

Het logistieke complex is 20.293 m² groot. “Het<br />

Smartlog-concept kenmerkt zich door een vast<br />

recept voor ontwerp, opbouw en materialisering”,<br />

zegt Rick Schakel, projectleider bij De Vries<br />

en Verburg Bouw. “Door heel Nederland worden<br />

door DHG vergelijkbare distributiecentra gerealiseerd,<br />

uiteraard aangepast op de perceelgrootte.<br />

Wij zijn voor Smartlog Rotterdam 5 verantwoordelijk<br />

voor het complete bouwkundige traject,<br />

inclusief de installaties en terreinrichting.”<br />

bitumen dakbedekking. Om een snelle uitvoeringsplanning<br />

te garanderen, hebben we ervoor gekozen<br />

om alle prefab betonelementen bij Preco in te kopen.<br />

Preco is verantwoordelijk voor de levering van de<br />

borstweringselementen, de kanaalplaatvloeren, de<br />

T-stukken ten behoeve van de docks en de nodige<br />

trappen, bordessen en prefab binnenwanden.”<br />

Preco is gespecialiseerd in de productie van prefab<br />

betonelementen en profileert zich meer en meer<br />

als totaalleverancier. “We verzorgen het plaatje<br />

van A tot Z, met het complete betonnen casco uit<br />

één fabriek”, zegt Inge van de Weerd, projectleider<br />

bij Preco. “Daarbij assisteren we vanaf het ontwerp<br />

en de productie volgens KOMO tot aan de levering<br />

op het gewenste tijdstip en de montage van de<br />

prefab betonelementen op de bouw. Het feit dat<br />

we alles in eigen huis als totaalleverancier kunnen<br />

verzorgen, dus één aanspreekpunt, is voor veel<br />

opdrachtgevers van grote meerwaarde.” Schakel<br />

kan dat absoluut beamen. Eind maart 2021 is de<br />

oplevering van Smartlog Rotterdam 5 gepland. ❚<br />

Het nieuwe distributiecentrum is gefundeerd op in<br />

de grond gevormde palen en een in het werk gestorte<br />

fundering en vloer. Schakel: “Hierop is de staalconstructie<br />

geplaatst. De wind- en waterdichting wordt<br />

gegarandeerd door een prefab betonnen borstwering,<br />

sandwichpanelen voor gevel en dak en een<br />

'We verzorgen het plaatje van A<br />

tot Z, met het complete betonnen<br />

casco uit één fabriek'<br />

Om een snelle uitvoeringsplanning te garanderen, is ervoor gekozen om alle prefab betonelementen bij Preco in te kopen.<br />

STEDENBOUW.NL | 79


Het nieuwe pand van uitgeverij DAVO in Deventer werd circulair gebouwd. FALK<br />

leverde de sandwichpanelen met CradleCore® isolatiekern. De panelen worden<br />

binnen 40 jaar weer teruggenomen en circulair verwerkt.<br />

Ontdek het eerste<br />

100% CIRCULAIRE<br />

SANDWICHPANEEL<br />

Zorgeloos bouwen met een<br />

extreem lage milieu-impact?<br />

Dat is bouwen met de wetenschap<br />

dat uw sandwichpanelen<br />

circulair zijn. Een keuze voor<br />

FALK panelen met CradleCore®<br />

isolatiekern is kiezen voor 40%<br />

minder milieu-impact op basis<br />

van het materiaalpaspoort.<br />

Snel beschikbaar in de NMD.<br />

Het leek onmogelijk om PIR circulair te<br />

maken. Inmiddels weten we dat dit uniek<br />

mogelijk is bij FALK. Samen met Insus zijn<br />

wij in staat om panelen te verwerken tot<br />

een nieuw isolatieproduct. We leveren<br />

onze producten dan ook graag met een<br />

terugname- of zelfs een terugkoopgarantie.<br />

Zo heeft u een perfect geïsoleerd gebouw<br />

en zetten wij alles op alles voor een<br />

verantwoorde footprint.<br />

VRAAG EEN GRATIS<br />

PRODUCTSAMPLE AAN!<br />

FALK, slim bouwen aan een circulaire toekomst<br />

falkbouwsystemen.nl/cradlecore


Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | FALK Bouwsystemen<br />

DE CIRKEL IS ROND!<br />

De afgelopen jaren hebben sandwichpanelen een flinke opmars gemaakt. Niet verwonderlijk, want met sandwichpanelen<br />

kan snel én duurzaam gebouwd worden. Vanuit de circulair bouwen gedachte zoeken producenten continu naar mogelijkheden<br />

om de grondstoffen verder te reduceren en productieprocessen te verduurzamen. Een goede ontwikkeling,<br />

volgens Patrick van Haaften, Marketing Manager bij FALK Bouwsystemen, al lost dit de problemen na de gebruiksfase<br />

niet op. CradleCore ® brengt hier verandering in.<br />

“Waar de staalplaten van de sandwichpanelen in hoogovens worden gesmolten<br />

en opnieuw als grondstof in de keten worden ingebracht, belandt de PIR<br />

isolatiekern in de meeste gevallen op de stort, waar het materiaal eindeloos<br />

blijft liggen. Een zorgelijke ontwikkeling, die wij in samenwerking met ons<br />

zusterbedrijf InSus hebben ondervangen. Vanuit de filosofie dat onze aarde<br />

geen onuitputtelijke bron van grondstoffen is, hebben wij flink geïnvesteerd in<br />

het circulair maken van onze isolatiekern. En met succes, want afgelopen jaar<br />

hebben we ons eerste sandwichpaneel met 100% recyclebare PIR isolatiekern<br />

geïntroduceerd. Het paneel is te bestellen onder de naam CradleCore ® en is<br />

ontwikkeld zonder in te leveren op technische kwaliteit. Met een kerndikte<br />

van 160 mm kan zelfs een brandclassificatie EI60 worden behaald!”<br />

MATERIALENPASPOORT<br />

Medio februari hoopt FALK het materiaalpaspoort van CradleCore ® gereed te<br />

hebben. “Dan worden niet alleen de prestaties van onze isolatiekern bevestigd<br />

door een onafhankelijk, gecertificeerd platform, maar kunnen architecten<br />

en eindgebruikers ook appels met appels vergelijken”, aldus Van Haaften.<br />

Het materiaalpaspoort is aan te vragen via FALK en wordt opgenomen in de<br />

'De schaduwprijs ligt zo’n<br />

40% lager dan de nu<br />

gangbare sandwichpanelen'<br />

Nationale Milieudatabase. “CradleCore ® beschikt over een zeer lage schaduwprijs,<br />

die zo’n 40% lager is dan de nu gangbare sandwichpanelen. Hierdoor<br />

wordt een zeer gunstige MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) mogelijk én<br />

maken gebouweigenaren goede kans op bijvoorbeeld de MIA\Vamil G6100 of<br />

D6101 subsidies.”<br />

ONDERBOUWDE HERKOMST VAN MATERIALEN<br />

Om maximale impact te kunnen maken, is het belangrijk dat alle leveranciers<br />

van FALK de visie op duurzaamheid en circulariteit omarmen, benadrukt Van<br />

Haaften. “Wij zijn slechts een onderdeel van de productieketen, daarom toetsen<br />

we al onze leveranciers op de herkomst van hun materialen.”<br />

Productieafval van FALK Bouwsystemen wordt<br />

opgeslagen om circulair te worden verwerkt.<br />

END-OF-LIFE TERUGNAMEGARANTIE<br />

Inmiddels zijn al veel bedrijfshallen voorzien van de CradleCore ® -panelen.<br />

“In opdracht van de gebouweigenaren zelf of naar het ontwerp van de architect,<br />

maar altijd vanuit een intrinsieke motivatie”, besluit Van Haaften.<br />

“Alle CradleCore ® -panelen worden geleverd inclusief end-of-life terugnameof<br />

terugkoopgarantie.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 81


West End Residence Loosdrecht<br />

Tekst | Desiree Pennings<br />

Beeld | De Vries en Verburg Bouw<br />

ALLE LUXE ONDER TWEE DAKEN<br />

EXCLUSIEF WONEN AAN<br />

DE LOOSDRECHTSE PLASSEN<br />

Naast elkaar aan de Loosdrechtse Plassen staan twee exclusieve nieuwe gebouwen met in totaal<br />

twaalf ruime appartementen en twee penthouses. De twee gebouwen staan met elkaar in verbinding<br />

door middel van een ondergrondse privéparkeergarage. Ze zijn van alle gemakken voorzien,<br />

van veiligheidsvoorzieningen tot liften en (in de toekomst) een nieuw aangelegde haven.<br />

De Vries en Verburg Bouw leverde het gebouw casco+ op.<br />

82 | STEDENBOUW.NL


West End Residence Loosdrecht<br />

Het zijn niet de minste namen die aan het ontwerp<br />

van de twee gebouwen hebben bijgedragen.<br />

(Binnenhuis)architecten Jan des Bouvrie, René de<br />

Vries, Thomas s’Jacob en Eric Kuster hebben met<br />

hun eigen kenmerkende ontwerpstijl de eigentijdse<br />

uitstraling van het project bepaald. Hoofdaannemer<br />

was De Vries en Verburg Bouw. Dit bedrijf<br />

behoort tot de grootste aannemers van Nederland.<br />

De Vries en Verburg bouwde de veertien woningen<br />

tot en met casco+ niveau. Dat wil zeggen: tot en<br />

met de afmontage van de elektra en verlichting<br />

en met sausklaar stucwerk. “Wij hebben het werk<br />

aangenomen in een bouwteamovereenkomst en<br />

hebben alle onderaannemers en leveranciers aangestuurd.<br />

De mensen die het appartement kopen,<br />

mogen het zelf verder afwerken. Ze kunnen hun<br />

eigen invulling geven aan hun woning”, vertelt<br />

Marco Pellikaan van De Vries en Verburg.<br />

IN HET WATER<br />

In januari 2019 werd gestart met het betonwerk<br />

van de kelder. Het project staat letterlijk ín het<br />

water, dus allereerst werd een damwandkuip<br />

aangebracht. Vervolgens werd de parkeergarage<br />

uitgegraven en gerealiseerd. Nadat het betonwerk<br />

van de kelder gereed was, kon de damwand er<br />

weer uitgetrokken worden. Pellikaan: “Het water<br />

staat tegen de door ons gerealiseerde kelderwand.<br />

De hoofddraagconstructie bestaat uit beton, kalkzandsteen<br />

en staal. Voor de gevels is gekozen voor<br />

poriso met isolatie. Daarna hebben we natuurstenen<br />

gevels gemonteerd met aluminium kozijnen.<br />

Het is een high-end appartementengebouw met<br />

een bovengemiddelde aandacht voor details.”<br />

'Het zijn niet de minste<br />

namen die aan het ontwerp<br />

van de twee gebouwen<br />

hebben bijgedragen'<br />

DUURZAAM EN LUXE<br />

De woningen beschikken over een volwaardige<br />

W-installatie met ventilatie, vloerkoeling en vloerverwarming,<br />

aangesloten op een WKO. In de appartementen<br />

is een warmtepomp met boilervat<br />

geplaatst. Verder heeft het gebouw een hoog<br />

isolatie- en luchtdichtheidsniveau, is overal LEDverlichting<br />

toegepast en is er een energiezuinige lift<br />

geplaatst. Behalve een duurzame en comfortabele<br />

omgeving, beschikken de woningen ook over de<br />

nodige luxe. Er is bijvoorbeeld standaard al een domoticasysteem<br />

aanwezig dat verder uitgebreid kan<br />

worden naar wens van de toekomstige bewoners. ›<br />

STEDENBOUW.NL | 83


www.devriesverburg.nl<br />

ONTWIKKELEN<br />

BOUWEN<br />

SERVICE EN ONDERHOUD<br />

BOUWEN OP KARAKTER<br />

Naamloos-2 1 10-02-2021 10:22<br />

www.devriesverburg.nl<br />

ONTWIKKELEN<br />

ONS<br />

KARAKTER<br />

BOUWEN<br />

HET VERHAAL VAN DE VRIES EN VERBURG<br />

Bekijk ons verhaal:<br />

WWW.DEVRIESVERBURG.NL/ONS-VERHAAL<br />

SERVICE EN ONDERHOUD<br />

BOUWEN OP KARAKTER


West End Residence Loosdrecht<br />

'Het project staat letterlijk ín het<br />

water, dus allereerst werd een<br />

damwandkuip aangebracht'<br />

Maar misschien wel het meest waardevol aan de<br />

woningen is het schitterende uitzicht. Waar je ook<br />

naar buiten kijkt, overal zie je water. Je ervaart<br />

ruimte in overvloed. Van binnen zijn de woningen<br />

ruim opgezet en ook aan de buitenzijde beschikken<br />

ze over extra grote terrassen van 77 tot 310 m², die<br />

ook nog eens deels overdekt zijn. Zo kunnen de<br />

bewoners van vroeg in het voorjaar tot diep in het<br />

najaar genieten van de prachtige omgeving.<br />

Het casco gebouw werd opgeleverd in juli 2020.<br />

Ontwikkelaar De Plassen is erg blij met het behaalde<br />

resultaat en is momenteel aan de slag<br />

met het verder inrichten van de buitenomgeving.<br />

Ook de haven wordt helemaal high-end, zodat de<br />

bewoners zo vanuit hun appartementencomplex<br />

in hun boot kunnen stappen en de plas op kunnen<br />

varen. ❚<br />

Ook de haven die bij het gebouw ligt zal een upgrade krijgen.<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

De Plassen<br />

(Binnenhuis)architecten<br />

Jan des Bouvrie, René de Vries,<br />

Thomas s’Jacob en Eric Kuster<br />

Hoofdaannemer<br />

De Vries en Verburg Bouw<br />

Projectinfo<br />

Specialist in binnendeuren en kozijnen levert totaaloplossing<br />

op maat voor luxe appartementen<br />

Toen Arno de Haan van Westag Nederland samen met een fotograaf<br />

het prestigieuze woonproject DAM 3 in Amsterdam bezocht,<br />

kwam hij bij toeval in contact met de opdrachtgevers van<br />

project West End Residence in Loosdrecht.<br />

“Binnendeuren en kozijnen in appartementen moeten net als<br />

in hotels, bioscopen en theaters aan strenge eisen op het vlak<br />

van geluidsisolatie, brandwerendheid en inbraakwerendheid<br />

voldoen”, vertelt hij. “Westag Nederland levert al meer dan 25<br />

jaar maatwerkoplossingen voor dergelijke veeleisende toepassingen.”<br />

De binnendeuren en kozijnen worden geproduceerd<br />

in een ultramoderne productiefaciliteit in Duitsland, waar men<br />

consequent naar naleving en verbetering van de milieumaatregelen<br />

streeft. “We willen steeds in een vroeg stadium bij<br />

projecten betrokken worden, zodat we architecten en opdrachtgevers<br />

kunnen adviseren over de mogelijke oplossingen voor<br />

hun toepassing. Voor de 14 luxe appartementen aan de Loosdrechtse<br />

Plassen leverden we medio 2020 niet alleen een<br />

totaaloplossing met inpandige voordeur en kozijn, maar ook<br />

het nodige hang- en sluitwerk, zoals meerpuntssluitingen en<br />

inbouw-deurdrangers.”<br />

Unieke binnendeuren van Westag<br />

Waar stilte en elegantie<br />

samenkomen<br />

Westag Nederland BV is specialist wanneer het gaat om<br />

binnendeuren met hoge geluidseisen. Als enige bedrijf<br />

in Nederland levert Westag houten binnendeuren met<br />

geluidswaarden tot 54dB gecombineerd met 30, 60 of<br />

zelfs 90 minuten brandwerendheid.<br />

T 0348 - 55 81 81<br />

www.westag.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 85


West End Residence Loosdrecht<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK:<br />

S- EN W-INSTALLATIES ZORGEN VOOR<br />

GEZOND BINNENKLIMAAT IN<br />

APPARTEMENTEN EN PENTHOUSES<br />

Wie in een woning, appartement of ander gebouw investeert, besteedt veel aandacht aan het esthetische aspect, de functionele<br />

inrichting en het comfort, maar de laatste jaren ook aan het binnenklimaat. Daarbij spelen de S- en W-installaties<br />

een belangrijke rol. Een veelzijdig en dynamisch middelgroot installatiebedrijf als Heating Service Installatietechniek uit<br />

Nieuwerbrug aan den Rijn kan de nodige hoogwaardige oplossingen op maat bieden.<br />

“We installeren en onderhouden centrale verwarming, ventilatie-, luchtbehandelings-,<br />

koel- en airconditioninginstallaties voor woningen en utiliteitsbouw<br />

en voeren ook projectmatig loodgieterswerk uit”, vertelt bedrijfsleider<br />

Dick Roeleveld. “We hebben in het verleden al meerdere projecten in opdracht<br />

van De Vries en Verburg uitgevoerd. Zo kwam de hoofdaannemer ook voor dit<br />

project met exclusieve appartementen en penthouses aan de Loosdrechtse<br />

Plassen bij ons terecht.”<br />

COMFORTABEL EN GEZOND LEVEN<br />

Heating Service Installatietechniek kreeg de opdracht om de complete S- en W-<br />

installaties uit te voeren in de twaalf nieuwbouwappartementen en twee penthouses,<br />

verdeeld over twee blokken, van de West End Residence. “Dit project is<br />

volledig gasloos en gebaseerd op een WKO-installatie in combinatie met warmtepompsystemen,<br />

die zorgen voor de koeling en verwarming. Alle appartementen<br />

en penthouses zijn uitgerust met vloerverwarming en een forse boilercapaciteit<br />

voor warm water. Een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning zorgt<br />

voor een comfortabel binnenklimaat. We voorzien ook het regenwaterafvoersysteem<br />

en een afzuigsysteem voor vuile lucht in de parkeergarage en de bergingen”,<br />

legt Roeleveld uit. “We zijn al in een vroeg stadium nauw bij dit project betrokken,<br />

waardoor we over de uitwerking en integratie van de installaties konden<br />

meedenken. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Dat geldt zeker<br />

ook voor dit project, waarin de appartementen casco opgeleverd worden.” ❚<br />

uw betrouwbare<br />

partner in verduurzamen<br />

Menselijk comfort door<br />

techniek<br />

Een installatie moet u passen, zowel qua financiën als qua<br />

duurzaamheid. De oplossingen die wij voor u kunnen<br />

bedenken en uitvoeren zijn zo goed als grenzeloos.<br />

Uw vraag is onze uitdaging!<br />

CONTACT<br />

Heating Service<br />

Installatietechniek B.V.<br />

Postbus 26<br />

3420 DA Oudewater<br />

Weijland 70<br />

2415 BD Nieuwerbrug<br />

Tel 0348 – 688 777<br />

Info@heatingservice.nl<br />

Scan de QR code om direct naar<br />

www.heatingservice.nl te gaan!<br />

86 | STEDENBOUW.NL<br />

Naamloos-5 1 28-01-2021 09:21


West End Residence Loosdrecht<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

EEN GOEDE KLIK TUSSEN HOOFDAANNEMER EN PARTNER IS BELANGRIJK:<br />

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES<br />

ZIJN AANGEPAST AAN DE SPECIFIEKE<br />

WENSEN VAN DE BEWONERS<br />

Verantwoordelijk voor de complete elektrotechnische installatie in de appartementen, penthouses en centrale ruimten<br />

van West End Residence in Loosdrecht is HIG Building Solutions.<br />

“Uit deze opdracht blijkt nog maar eens het belang van mond-tot-mondreclame.<br />

Toen de ontwikkelaar zowat drie jaar geleden dit project opstartte, werden<br />

we aanbevolen voor de integratie van de elektrotechnische installaties<br />

dankzij een geslaagde installatie in een Amsterdams project uit 2010”, vertelt<br />

Jos Tielens, projectleider bij HIG Building Solutions. “Net als in Amsterdam<br />

en bij tal van andere projecten werken we hier in opdracht van De Vries en<br />

Verburg. De hoofdaannemer realiseert de twee gebouwen met elk zes appartementen<br />

en een penthouse. Verder omvat het project ook enkele centrale<br />

voorzieningen, zoals een parkeergarage, twee traphallen en twee liften.”<br />

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES OP MAAT<br />

Als E-installateur integreert HIG in de centrale ruimten onder meer de elektrische<br />

voedingen, verlichting, camerabewaking, toegangscontrole, brandmeldinstallatie<br />

en voorzieningen voor toekomstige laadpalen. “Op zich is dit<br />

geen uitzonderlijk project, want we hebben intussen bijna 40 jaar ervaring<br />

in het ontwerp, de installatie en het onderhoud van elektrotechnische systemen,<br />

maar toch is elk project weer iets nieuws. Bij een winkelcentrum worden<br />

andere eisen gesteld dan bij pakweg een school of sportaccommodatie. Voor<br />

woningen en appartementsgebouwen is dat nog anders”, licht de projectleider<br />

toe. “De appartementen en penthouses worden hier casco opgeleverd met<br />

alle nodige voorbereidingen voor de stopcontacten, TV-aansluiting, geluidsinstallatie,<br />

Wifi, domotica, mogelijke elektrische bediening van gordijnen en<br />

screens en inbraakpreventie. Zodra een wooneenheid verkocht is, bepalen we<br />

samen met de bewoner welke elektrische installaties nodig zijn en wordt alles<br />

uiteindelijk afgewerkt. Voor de installatie van de domotica en de audio/video<br />

werken we samen met B&G Audio & Video Solutions.” ❚<br />

HIG Building Solutions<br />

“Uw gebouw, onze oplossingen”<br />

Ruim 30 jaar verstand van:<br />

- Elektrotechniek<br />

- Netwerkbekabeling en Datacenters<br />

- Beveiliging<br />

- IT en Communicatie<br />

Klipperaak 101 • 2411 ND Bodegraven<br />

- Beheer, Service en Support<br />

Newtonstraat 37 • 1704 SB Heerhugowaard<br />

HIG Building Solutions<br />

Telefoon 088 62 27 444 • Kijk voor meer informatie op www.hig.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 87<br />

Naamloos-6 1 23-02-2021 16:56


Brandweerkazerne Papendrecht<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | BMN De Klerk<br />

DUURZAAM VAN FUNDERING TOT DAK<br />

In opdracht van de gemeente Papendrecht realiseert BMN De Klerk een nieuw onderkomen voor de brandweer. De deels<br />

transparante kazerne past de brandweerlieden als een jas. Bovendien is het pand, vanaf de circulaire betonfundering tot<br />

aan het groene dak, duurzaam ontworpen en gebouwd.<br />

Werkzaamheden aan de noordgevelzijde.<br />

De nieuwe brandweerkazerne staat aan de Willem<br />

Dreeslaan in Papendrecht, een locatie die BMN De<br />

Klerk al goed kende. “We bouwden de kazerne<br />

naast de nieuwe gemeentewerf van Papendrecht”,<br />

legt werkvoorbereider Kees Sterrenburg van BMN<br />

De Klerk uit. “Die bouwden we ook voor de gemeente<br />

en leverden we eind januari 2020 op. In<br />

het voorjaar daarop werden we bij het bouwteam<br />

van de brandweerkazerne betrokken. We dachten<br />

met constructeur Pelecon, RoosRos Architecten en<br />

De Blaay-van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs<br />

mee in het ontwerp en de uitvoering. Eind<br />

augustus startten we met bouwen.”<br />

DUURZAAM<br />

De gemeente Papendrecht en de architect wilden<br />

de nieuwe brandweerkazerne zo duurzaam mogelijk<br />

bouwen. Daar is op verschillende wijzen invulling<br />

aan gegeven. “Dat begint al bij de funderingsbalken”,<br />

zegt Sterrenburg. “Die zijn vervaardigd<br />

met ‘freement’. Dit is een circulaire betonmortel,<br />

gemaakt van gerecycled cement uit betonpuin,<br />

die bijdraagt aan een lagere CO 2<br />

-uitstoot. De constructie<br />

is eveneens circulair. Deze is aan het eind<br />

van de levensduur van het gebouw volledig te<br />

demonteren en hergebruiken.” Andere duurzame<br />

'De funderingsbalken zijn vervaardigd<br />

uit een circulaire betonmortel'<br />

88 | STEDENBOUW.NL


Brandweerkazerne Papendrecht<br />

toepassingen zijn zonnepanelen, all-electric installaties,<br />

laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s,<br />

een groen dak en een wadi.<br />

EFFICIËNT EN TRANSPARANT<br />

“In de ontwerpfase was eveneens aandacht voor<br />

de wensen van de brandweerlieden”, vervolgt<br />

Sterrenburg. “Voor hen was vooral een efficiënte<br />

interne logistiek van belang. Bij brand moeten<br />

ze immers zo snel mogelijk kunnen uitrukken.<br />

Een andere wens betrof de transparantie van het<br />

gebouw. Binnen is veel glas toegepast, zodat je<br />

vanuit vrijwel elke ruimte het hele pand kunt doorzien.<br />

De noordgevel is eveneens volledig in glas<br />

uitgevoerd, waardoor de voertuigen als het ware<br />

in een etalage staan.”<br />

STAAL, SANDWICHPANELEN<br />

EN GLAS<br />

Met het slaan van de eerste paal ging op 27 augustus<br />

2020 de bouw van de brandweerkazerne<br />

officieel van start. Anderhalve week later bracht<br />

BMN De Klerk de fundering aan. Sterrenburg: “We<br />

bouwden de kazerne op met een staalconstructie<br />

en kanaalplaatvloeren. Daarna plaatsten we de<br />

De noordgevel is volledig in glas uitgevoerd.<br />

'De betrokkenheid van de<br />

brandweerlieden maakte<br />

dit project extra leuk'<br />

stalen dakplaten en sandwichpanelen, gevolgd<br />

door de gevelkozijnen en esthetische gevelbekleding.<br />

Met name de naadloze afstemming tussen<br />

de vliesgevels en overheaddeuren was een belangrijk<br />

aandachtspunt.” In december startte BMN<br />

De Klerk met de afbouw- en installatiewerkzaamheden.<br />

Dit voorjaar wordt het gebouw opgeleverd<br />

en in gebruik genomen.<br />

BETROKKEN BRANDWEERLIEDEN<br />

Sterrenburg kijkt met veel plezier op het project<br />

terug. “De goede voorbereiding heeft zijn vruchten<br />

afgeworpen”, zegt hij. “Doordat we al in een<br />

vroeg stadium vanuit verschillende disciplines<br />

met elkaar meedachten, konden we het ontwerp<br />

tot in detail uitwerken. Hierdoor voorkwamen we<br />

onaangename verrassingen in de uitvoering. Bovendien<br />

verliep de samenwerking erg prettig, met<br />

korte lijnen en wederzijds begrip. Wat dit project<br />

extra leuk maakte, was de betrokkenheid van de<br />

brandweerlieden. Zij namen regelmatig een kijkje<br />

op de bouwplaats en stelden goede, kritische vragen.<br />

We hopen dat zij vele jaren plezier hebben<br />

van hun nieuwe pand.” ❚<br />

Dit voorjaar wordt het gebouw opgeleverd en in gebruik genomen.<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Gemeente Papendrecht<br />

Architect<br />

RoosRos Architecten, Oud-Beijerland<br />

Aannemer<br />

BMN De Klerk, Hardinxveld-Giessendam<br />

STEDENBOUW.NL | 89


Brandweerkazerne Papendrecht<br />

Projectinfo<br />

Circulariteit tekenend voor constructief ontwerp<br />

Na de gemeentewerf van Papendrecht was Pelecon ook betrokken bij<br />

de nieuwbouw van de naastgelegen brandweerkazerne. In opdracht<br />

van de gemeente Papendrecht verzorgde Pelecon het constructieve<br />

ontwerp, de constructieve berekeningen en de directievoering.<br />

“Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het ontwerp was duurzaamheid”,<br />

vertelt constructeur/mededirecteur Mack Stolwijk van<br />

Pelecon. “We dachten al in een vroeg stadium met de gemeente en<br />

RoosRos Architecten mee om het gebouw zo veel mogelijk demontabel<br />

te maken. De staalconstructie, waaruit de kazerne is opgebouwd,<br />

leent zich hier bij uitstek voor. Aan het eind van zijn levensduur kan het<br />

gebouw eenvoudig uit elkaar gehaald en weer hergebruikt worden.”<br />

Een andere duurzame oplossing uit de koker van Pelecon is Freement.<br />

Dit is een hoogwaardige, circulaire betonmortel die wordt<br />

vervaardigd uit gerecycled cement. Wereldwijde toepassing van<br />

Freement levert een CO 2<br />

-reductie van maar liefst negen procent op.<br />

Stolwijk: “We pasten Freement ooit als eerste toe in het constructief<br />

ontwerp van een gebouw. We zijn er heel enthousiast over en nemen<br />

deze circulaire betonsoort dan ook vaak mee in ons advies. Mooi dat<br />

de gemeente Papendrecht in dit advies is meegegaan. Zo maakt het<br />

ontwerp van de kazerne niet alleen esthetisch, maar ook qua duurzaamheid<br />

het verschil.”<br />

Projectinfo<br />

Meedenken, flexibiliteit en snelheid<br />

Het interieur van de nieuwe brandweerkazerne in Papen drecht<br />

dankt zijn transparante karakter voor een groot deel aan de<br />

volglazen binnenwanden. Glasspecialist Jensz engineerde, leverde<br />

en monteerde deze wanden, inclusief het inmeten op locatie.<br />

Ook de glazen balustrade aan de buitenzijde is van A tot Z<br />

gerealiseerd door Jensz.<br />

“Op dit project draait alles om meedenken, flexibiliteit en snelheid”,<br />

zegt directeur Martin Janszen van Jensz. “Zo dachten we<br />

in de engineeringsfase mee over de montage van de balustrade.<br />

Om aan het strakke esthetische beeld te voldoen, bevestigden<br />

we de constructie onder de dakbedekking. Flexibiliteit en snelheid<br />

waren voornamelijk geboden bij de productie en montage<br />

van de glazen wanden. Deze moesten drie weken na het inmeten<br />

al in het gebouw zitten. Door een goede voorbereiding, onze<br />

korte lijnen en de goede samenwerking met aannemer BMN<br />

de Klerk konden we aan deze planning voldoen. Als de kazerne<br />

straks is opgeleverd, kunnen we met elkaar terugkijken op een<br />

mooi werk en eindresultaat.”<br />

OP ONS KUN<br />

JE BOUWEN<br />

Als technisch partner van architecten, ontwikkelaars<br />

en bouwprofessionals zorgt Pelecon ervoor dat iedere<br />

bouwkundige constructie realiseerbaar is.<br />

Veilig, duurzaam en efficiënt.<br />

WWW.PELECON.NL<br />

Veenweideweg 29<br />

2957 LD<br />

Nieuw-Lekkerland<br />

0183 - 50 00 76<br />

info@jensz.nl<br />

www.jensz.nl<br />

90 | STEDENBOUW.NL<br />

2368 ADV_Pelecon_Vakblad_jan21_95x130.indd 1 19-01-2021 Advertentie 11:25 jensz jan 2020.indd 1 13-01-21 16:33


Woningbouw<br />

Assortiment<br />

• Binnendeuren<br />

• Luxe deuren<br />

• HPL deuren<br />

(ook brand, rook, geluid, inbraak)<br />

• Stalen en houten kozijnen<br />

• Hang- en sluitwerk<br />

• Montage


Flower Tower Amstelveen<br />

Het ontwerp is opgebouwd als één volume met drie accenten.<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Hercuton<br />

TURNKEY BOUWCONCEPT BLOEIT OP IN<br />

TIJDELIJKE HUISVESTINGSBRANCHE<br />

Op Green Park Aalsmeer realiseerde Hercuton de Flower Tower. Geen industrieel bedrijfspand voor de verwerking van<br />

bloemen, maar een stijlvol gebouw voor de tijdelijke huisvesting van medewerkers in deze branche. Voor dit wooncomplex<br />

maakte Hercuton één-op-één gebruik van haar turnkey bouwconcept voor bedrijfshuisvesting. Met deze unieke<br />

toepassing is het zaadje geplant voor een potentiële groeimarkt.<br />

92 | STEDENBOUW.NL


Flower Tower Amstelveen<br />

'Het casco is volledig<br />

uitgevoerd in beton'<br />

Hercuton realiseert de nieuwbouw van de Flower<br />

Tower in opdracht van Peter Ruigrok, eigenaar<br />

van uitzendbureau Ruigrok Productive B.V.. “Als<br />

turnkey bouwer ontzorgden we de opdrachtgever<br />

van A tot Z”, zegt projectleider Peter de Bie<br />

van Hercuton. “We verzorgden onder meer het<br />

ontwerp, de constructieberekeningen, de omgevingsvergunning,<br />

de ruw- en afbouw en de infra.”<br />

Commercieel manager Jack van den Broek voegt<br />

toe: “In deze opdracht was een belangrijke rol<br />

weggelegd voor John Celie, eigenaar van Celieplant/Bouquetnet<br />

en Bloominess. De Flower Tower<br />

biedt onderdak aan zijn arbeidskrachten en<br />

is op zijn initiatief ontwikkeld.”<br />

MODULAIR BOUWCONCEPT<br />

ALS BASIS<br />

De Flower Tower heeft een totale oppervlakte van<br />

3.913 vierkante meter en 380 vierkante meter aan<br />

galerijen. Het vijflaagse, L-vormige gebouw biedt<br />

ruimte aan 87 appartementen en studio’s met in<br />

totaal tweehonderd bedden. Van den Broek: “Het<br />

ontwerp is gemaakt door Mark Hardy, één van onze<br />

huisarchitecten, en gebaseerd op ons modulaire<br />

bouwconcept. Het casco is volledig uitgevoerd in<br />

beton, waarbij de stramienmaten zijn afgeleid van<br />

de afmetingen van onze elementen. Dit resulteerde<br />

in een strak en recht gebouw, dat visueel aansluit<br />

op de naastgelegen bedrijfspanden.” Kenmerkend<br />

voor het exterieur is de afwerking met natuursteengranulaat<br />

en de contrasterende, witte ingeschoven<br />

volumes die als een soort kantelen boven het<br />

gebouw uitsteken. Het interieur is uitgevoerd met<br />

duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen en<br />

hoogwaardig afgewerkt in diverse kleuren.<br />

SNELHEID, KWALITEIT<br />

EN FLEXIBILITEIT<br />

Op 10 december 2019 ging de eerste paal van de<br />

Flower Tower de grond in. Half februari volgde de<br />

fundering, eind maart startte Hercuton met de<br />

montage van de prefab betonnen elementen. De<br />

Bie: “Het voordeel van ons modulaire bouwconcept<br />

zit onder meer in de kwaliteit en snelheid van<br />

bouwen. Onze elementen worden onder perfecte<br />

omstandigheden in de fabriek geprefabriceerd en<br />

vervolgens, op de dag nauwkeurig, op de bouwplaats<br />

geleverd. Daar hoeven we ze alleen nog<br />

Witte ingeschoven volumes die als een soort<br />

kantelen boven het gebouw uitsteken.<br />

te monteren.” Binnen dit strak georganiseerde<br />

proces liet het team van Hercuton zich tevens van<br />

zijn flexibele kant zien. “Tijdens de bouw wijzigde<br />

de samenstelling van de appartementen”, legt<br />

Van den Broek uit. “Hierdoor moesten we in de<br />

appartementen extra brandwerende maatregelen<br />

nemen. Dat hebben we, binnen de planning, voor<br />

elkaar gekregen.”<br />

MOOI CONCEPT<br />

Zes dagen voor de geplande oplevering, op 29<br />

januari, leverde Hercuton het appartementencomplex<br />

sleutelklaar op. Op 30 januari namen<br />

150 medewerkers er al hun intrek. “De behoefte<br />

aan tijdelijke huisvesting is groot”, zegt Van den<br />

Broek. “Dat geldt in de eerste plaats voor de medewerkers<br />

en voor betrokken ondernemers als<br />

John Celie. Tegelijkertijd zien we dat gemeenten<br />

en provincies deze vorm van tijdelijke huisvesting<br />

toejuichen. Met het short stay appartementengebouw<br />

hebben we dan ook een mooi concept in<br />

handen dat kan uitbloeien tot een succesvolle product/marktcombinatie.”<br />

❚<br />

Slaapgedeelte van één van de 86 appartementen.<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Uitzendbureau Ruigrok Productive B.V.,<br />

Hillegom<br />

Architect en aannemer<br />

Hercuton, Nieuwkuijk<br />

STEDENBOUW.NL | 93


Esdal College Emmen<br />

De penanten zijn geprefabriceerd in onderdelen van veelal een meter hoog en bevestigd met hoekstalen en lijm.<br />

Tekst | Liliane Verwoolde<br />

Beeld | Hesco Bouw<br />

GOED VOORBEREID DE PRAKTIJK IN<br />

STUDEREN IN VOLLEDIG<br />

INGERICHTE WERKRUIMTES<br />

Het Esdal College is sinds kort gehuisvest in een stoer gebouw dat past bij jongeren met ambities op technisch gebied.<br />

Om de leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst, zijn veel klaslokalen ingericht als echte werkomgevingen,<br />

precies zoals de leerlingen die later in de praktijk aantreffen.<br />

94 | STEDENBOUW.NL


Esdal College Emmen<br />

Het nieuwe Esdal College in Emmen is gebouwd<br />

op de plaats waar vroeger theater De Muzeval<br />

stond. Het heeft drie bouwlagen, zo’n 3.900 vierkante<br />

meter vloeroppervlak, veertien klaslokalen,<br />

een theater en een restaurant. Deze laatste hebben<br />

ook een eigen ingang, waardoor ze tevens<br />

inzetbaar zijn voor andere scholen. De klaslokalen<br />

zijn ingericht voor de studierichtingen Dienstverlening<br />

& Producten, Horeca, Bakkerij & Recreatie en<br />

Mobiliteit & Transport.<br />

AANPASSINGEN IN HET FUNDEREN<br />

Toen Hesco Bouw eind 2019 aanving met de<br />

fundering, kwam er op een gegeven moment reactie<br />

uit de omgeving. “Het heien van de funderingspalen<br />

veroorzaakte trillingen en soms zelfs<br />

schade”, vertelt projectleider Anton Brinkman.<br />

“We hebben toen de routing van het heiwerk<br />

aangepast en de lengtes van de palen per positie<br />

afgestemd op de paalbelastingen zodat<br />

deze de optimale draagkracht kregen. Zo werd<br />

de overlast tot het absolute minimum beperkt.<br />

Schade hebben we waar nodig afgehandeld met<br />

de omwonenden.”<br />

VERDEKT OPGESTELDE<br />

INSTALLATIES<br />

Ook het theater vroeg inventiviteit. De architect<br />

koos ervoor om de installatietechniek boven<br />

het theater volledig aan het oog te onttrekken.<br />

“Maar met name de luchtinstallaties vroegen veel<br />

ruimte”, vertelt Brinkman. “Om geluidsoverlast<br />

naar de omgeving te beperken, hebben we alle<br />

installaties op het dak van het theater geplaatst<br />

binnen schijngevels. Het theater compleet met uitschuifbare<br />

tribunes is gerealiseerd op het niveau<br />

van een professioneel theater. Hierdoor kunnen de<br />

leerlingen echt praktijkonderwijs volgen.”<br />

LEVENDIG METSELWERK<br />

Opvallend is het donkere metselwerk van de buitengevels,<br />

die het pand zijn stoere uitstraling bezorgt.<br />

Om de gevels te verlevendigen, zijn op meerdere<br />

plaatsen uitstekende penanten aangebracht.<br />

Brinkman: “De penanten zijn geprefabriceerd in<br />

onderdelen van veelal een meter hoog en vervolgens<br />

bevestigd met hoekstalen en lijm. Ze leveren<br />

echt een esthetische meerwaarde.” Inmiddels heeft<br />

Hesco Bouw de school opgeleverd en staan de klaslokalen<br />

klaar om bemand te worden. Na de lockdown<br />

kunnen de leerlingen samen aan de slag. ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Stichting Esdal College, Emmen<br />

Projectmanagement<br />

ICS Adviseurs, Zwolle<br />

Directievoering<br />

WKBA, Mantgum<br />

Constructeur<br />

Raadgevend Ingenieursbureau Lievense,<br />

Eindhoven<br />

Architect<br />

De Architectenwerkgroep Tilburg<br />

Installaties<br />

Pranger-Rossier Installaties, Dokkum<br />

Uitvoerder<br />

Hesco Bouw, Stadskanaal<br />

Bouwsom<br />

€ 6,5 miljoen<br />

Bouwperiode<br />

november 2019 – november 2020<br />

Veel klaslokalen zijn ingericht zoals de leerlingen die later in de praktijk aantreffen.<br />

STEDENBOUW.NL | 95


Esdal College Emmen<br />

Projectinfo<br />

Complexe constructie voor het Esdal College in Emmen<br />

Het theater is uitgerust met uitschuifbare tribunes.<br />

De installaties zijn op het dak geplaatst.<br />

In september 2019 werd begonnen met de<br />

bouwwerkzaamheden aan het Esdal College<br />

in Emmen. De constructie werd in week<br />

16 van dit jaar afgerond. Het ging om een<br />

complexe constructie, vertelt projectleider<br />

Tom Oude Voshaar van Tasche Staalbouw.<br />

Dat bedrijf produceerde, leverde en monteerde<br />

de gehele staalconstructie.<br />

Tasche verzorgde eveneens de engineering,<br />

zegt Oude Voshaar, en was daarom<br />

al vroeg in het voortraject bij het project<br />

betrokken. Met 215 ton staal is het een<br />

zware constructie, waarvan de verbindingen<br />

om veel denkwerk vroegen. “In<br />

de constructie zitten bijvoorbeeld windverbandstrippen<br />

van 400 bij 25 mm; dat<br />

is veel zwaarder dan gebruikelijk. Ook de<br />

brandveiligheidseisen vroegen om een<br />

zware constructie.”<br />

Hij legt uit dat er tijdens het voortraject uitgebreid<br />

met de aannemer en architect werd<br />

overlegd over de opzet van de constructie. De<br />

engineering leidde vervolgens tot een boekwerk<br />

van ruim 600 pagina’s. “Er zijn liggers<br />

gebruikt met profielafmetingen HEA600,<br />

HEA700 en HEA800. Die liggen op buiskolommen<br />

en kokerkolommen van 300 bij 8,<br />

250 bij 8 en 220 bij 8. Hierdoor zijn complexe<br />

lasverbindingen ontstaan die vervolgens op<br />

de bouw aan elkaar zijn gebout. Doordat<br />

de kolommen ook met beton zijn gevuld,<br />

zijn de boutverbindingen complexer dan<br />

anders. Verder zijn er 5 verschillende soorten<br />

conserveringen toegepast.”<br />

Uitdaging bij dat alles, zegt Oude Voshaar,<br />

was om de juiste materialen per vracht<br />

op het juiste moment op de bouwplaats<br />

te hebben. “We hebben van tevoren een<br />

logistiek plan opgesteld en dat heeft prima<br />

gefunctioneerd. We hebben om en om<br />

gewerkt; wij brachten de kolommen aan, de<br />

aannemer stortte het beton, wij plaatsten de<br />

liggers en de aannemer volgde met de vloeren.<br />

Alles liep zoals bedacht, dus kunnen we<br />

tevreden op dit werk terugkijken.”<br />

96 | STEDENBOUW.NL<br />

Naamloos-1 1 19-01-21 09:41


Een granulair product met<br />

gunstige MKI waarde<br />

Van productie tot en met verwerking. Ook andere<br />

samenstellingen zijn in samenspraak mogelijk.<br />

Van de Beeten B.V.<br />

Erpseweg 9<br />

5463 PG Veghel<br />

Nederland<br />

T: 0413 363 199<br />

E: info@vandebeeten.nl<br />

€<br />

Samenstelling naar eigen inzicht Economisch voordelig Gecertificeerd en vrij toepasbaar<br />

Is ons granulaire product niet helemaal<br />

wat u zoekt? Dan kunnen<br />

we de receptuur geheel naar wens<br />

aanpassen. Zo kunnen we toch<br />

het voor u perfecte eindproduct<br />

leveren. Wat we dan ook weer<br />

voor u kunnen transporteren en<br />

verwerken.<br />

Met €0,96 per ton is ons eigen<br />

product uitermate geschikt voor<br />

BREEAM projecten. Doordat onze<br />

menginstallatie mobiel is kunnen<br />

we ook nog eens besparen op<br />

transportkosten.<br />

Doordat alle grondstoffen onder<br />

certificaat worden aangeleverd<br />

kunnen wij ook garanderen dat<br />

het door ons geleverde product<br />

ook gecertificeerd en vrij toepasbaar<br />

is. Zo weet u ook precies<br />

waar u aan toe bent.<br />

Meer informatie?<br />

www.vandebeeten.nl


Tekst en beeld: Van de Beeten<br />

GRANULAIR PRODUCT OP BASIS<br />

VAN CEMENT EN BODEMAS<br />

Twee jaar geleden begon Van de Beeten met de zoektocht naar een vervanger van menggranulaat voor infra- en bouwprojecten.<br />

Eind 2020 was het dan zo ver, Van de Beeten heeft haar nieuwe menginstallatie in gebruik genomen en is<br />

begonnen met de productie van haar eigen granulaire product.<br />

Mengen van de stoffen.<br />

98 | STEDENBOUW.NL


Verwerken van het granulaire product.<br />

Daar ging een heel proces aan vooraf. In dit proces<br />

stond het hergebruiken van grondstoffen centraal.<br />

Directeur Bas van de Beeten: “Uiteindelijk heeft<br />

het hele proces tot een product geleid dat sterk,<br />

circulair, duurzaam én economisch voordelig is.<br />

Deze productie levert zowel voor opdrachtgevers<br />

als voor Van de Beeten zelf meerdere voordelen op.<br />

We zijn er dan ook trots op dat we dit nu allemaal<br />

in eigen beheer kunnen. We zijn het enige bedrijf<br />

dat produceert en het product meteen verwerkt.”<br />

Bedrijfsleider Niels Schellekens: “De grondstoffen<br />

worden onder certificaat aangeleverd. De levering<br />

van het cement wordt geregeld met een eigen<br />

bulktrailer en de grondstoffen komen per schip<br />

naar de havenlocatie. Alles is zo geregeld dat er zo<br />

min mogelijk transportbewegingen zijn. We willen<br />

het gehele proces, vanaf de binnenkomst van de<br />

grondstoffen tot en met verwerken van ons eigen<br />

product, in eigen handen houden.”<br />

PRODUCTIE,<br />

RECEPTUUR EN LEVERING<br />

Manager grondstoffen en handel Ted Kees: “Dankzij<br />

de door ons gestelde eisen en het geleverde<br />

maatwerk kunnen we tot wel 3.000 ton per dag<br />

produceren. Hierbij kunnen we de receptuur tot<br />

in detail aanpassen. Op aanvraag kunnen we ook<br />

andere samenstellingen produceren. Ons granulaire<br />

product, een vervanger van menggranulaat,<br />

is samengesteld uit cement en bodemas. Het eindproduct<br />

kan dankzij onze eigen trailers ook door<br />

Van de Beeten op locatie worden geleverd. Vervolgens<br />

wordt het verwerken en verdichten op locatie<br />

gedaan door onze ervaren machinisten.”<br />

EIGENSCHAPPEN<br />

Een groot voordeel van het eindproduct is dat het<br />

een gunstige MKI (Milieu Kosten Indicator) waarde<br />

heeft. Deze bedraagt € 0,96 per ton. Dit is erg<br />

gunstig voor BREEAM-projecten. Daarnaast heeft<br />

het product nog een aantal andere voordelige eigenschappen.<br />

Naast de economische voordelen<br />

Overzicht van de mengers.<br />

'Dankzij de door ons gestelde eisen en<br />

het geleverde maatwerk kunnen we<br />

tot wel 3.000 ton per dag produceren'<br />

heeft het product een hogere druksterkte, werkt<br />

het schoner en zijn er minder dikke betonvloeren<br />

en minder rijplaten nodig. Verder is het een gecertificeerd<br />

en vrij toepasbare bouwstof.<br />

OPHALEN EN STARTEN MAAR<br />

Er zijn vier vrachtwagens nodig om de hele menginstallatie<br />

te kunnen verplaatsen. Toch is de mogelijkheid<br />

tot verplaatsing een groot voordeel. Kees<br />

legt uit: “Doordat we de gehele installatie kunnen<br />

verplaatsen, kunnen we deze altijd dichtbij een<br />

project neerzetten. Dit bespaart ons onder andere<br />

vele kilometers transport. Het is wel belangrijk dat<br />

er ergens in de buurt een geschikte havenlocatie<br />

beschikbaar is. De menginstallatie werd voor de<br />

eerste keer gebruikt in Oss bij Vissers Ploegmakers.<br />

Daar stond de machine, twee jaar na het eerste<br />

idee, binnen een dag te draaien.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 99


d'Amandelhof Capelle aan den IJssel<br />

Het zorggebouw nadert de opleveringsdatum<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | De Vries en Verburg<br />

HERONTWIKKELING WOONZORGCENTRUM D'AMANDELHOF:<br />

GROEN EN ZELFSTANDIG WONEN<br />

DANKZIJ DOMOTICA<br />

Drie flinke gebouwen vormen binnenkort het nieuwe d'Amandelhof. Het woonzorgcentrum heeft een prachtige ligging,<br />

aansluitend op het park van de gemeente, en is van alle moderne gemakken voorzien. Met de inzet van veel domotica<br />

kunnen de seniore bewoners zo lang mogelijk zelfstandig wonen.<br />

100 | STEDENBOUW.NL


d'Amandelhof Capelle aan den IJssel<br />

Projectinfo<br />

Veilig, comfortabel, duurzaam en innovatief<br />

Woonzorgcentra als d’Amandelhof zijn voor Van den Pol vertrouwd<br />

terrein. Regelmatig is de E-specialist betrokken bij vergelijkbare<br />

nieuwbouwprojecten. In d’Amandelhof is Van den Pol<br />

verantwoordelijk voor de complete elektrotechnische voorzieningen.<br />

“Ook de voorzieningen voor de Personen Zoek Installatie<br />

(PZI) leggen wij aan; deze is gekoppeld aan de brandmeldcentrale”,<br />

zegt projectleider Timo Jooren. “Verder zorgen we voor de<br />

datavoorzieningen. Hierop is een fijnmazige wifi-dekking aangesloten.<br />

Een camerasysteem ondersteunt de zorgverleners bij<br />

hun werk.”<br />

Voor de PV-installatie heeft Van den Pol de dakvlakken optimaal<br />

benut. Ook LED-verlichting draagt bij aan de duurzaamheid.<br />

“Voor zowel medewerkers als bewoners is goede verlichting<br />

van groot belang. In de gangen zetten wij daarbij een Bluetoothsysteem<br />

van Jung in. Deze innovatie maakt het mogelijk<br />

om de verlichting via een app geheel naar wens in te stellen,<br />

bijvoorbeeld als het gaat om periodes en intensiteit. Zorgverleners<br />

kunnen later eenvoudig zelf aanpassingen doorvoeren.<br />

Gezien het grote gebruikersgemak zullen we dit systeem zeker<br />

vaker toepassen.”<br />

De automatische zonwering draagt bij aan het comfort voor<br />

de toekomstige bewoners van d’Amandelhof. “Deze reageert<br />

op de lichtomstandigheden buiten. Sensoren meten het licht<br />

vanuit verschillende posities. Dit zorgt ervoor dat de zonwering<br />

nauwkeurig wordt aangestuurd; de binnentemperatuur blijft zo<br />

altijd aangenaam.”<br />

Bouwer De Vries en Verburg en W-partner Klimaatservice<br />

Holland zijn bekende partijen voor Van den Pol. “Dat draagt<br />

zeker bij aan het voorspoedige verloop van dit project”, aldus<br />

Jooren. “De planning verliep probleemloos, zonder pieken of<br />

dalen. Zo hebben wij het graag.”<br />

Het bestaande woonzorgcentrum d'Amandelhof in Capelle aan den IJssel dateert<br />

uit 1974 en moest nodig vernieuwd worden om de zorg te kunnen verlenen<br />

die past bij deze tijd. Omdat het Amandelpark eveneens aan vernieuwing<br />

toe was, besloten de eigenaar van d'Amandelhof, Cedrah, en de gemeente<br />

Capelle aan den IJssel om samen invulling te geven aan de herontwikkeling<br />

van het terrein. Dit resulteerde in drie gebouwen, die na elkaar worden gebouwd.<br />

Gebouw A is het zorggebouw, gebouw B biedt sociale huurwoningen<br />

met zorg aan huis en gebouw C bevat duurdere huur- en koopwoningen. Deze<br />

bewoners hebben een parkeerkelder, brasserie, dagbesteding, winkel en terras<br />

binnen handbereik. Een loopbrug op de eerste verdieping verbindt de gebouwen<br />

met elkaar.<br />

UITGEBREIDE ADMINISTRATIE<br />

Uitvoerder van de herontwikkeling is De Vries en Verburg Bouw uit Stolwijk,<br />

die het project gegund kreeg met een UAV-GC-contract. Hiermee is zij de<br />

eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het totale project. “Dat heeft<br />

voordelen”, vertelt Michel van Veluw, projectleider van De Vries en Verburg.<br />

“Wij bepalen hoe het project wordt uitgevoerd. Daarnaast willen we natuurlijk<br />

later wel kunnen bewijzen dat we de kwaliteit hebben geleverd die is<br />

beschreven in het Plan van Aanpak. Dit vraagt een uitgebreide administratie<br />

met een compleet fotoalbum.”<br />

STEIGERLOOS METSELWERK<br />

Opvallend is de manier waarop de gevels van het woonzorgcentrum worden<br />

opgetrokken. Deze schieten de hoogte in, terwijl op de bouwplaats geen steigers<br />

te vinden zijn en ook het geluid van de metselaars die zich over de loopplanken<br />

bewegen, ontbreekt. “Dat komt omdat de gevels steigerloos worden<br />

opgetrokken”, licht Van Veluw toe. “De gevelelementen worden kant-en-klaar<br />

afgeleverd, compleet met kozijnen, zetwerk en steenstrips en worden in één<br />

beweging geplaatst. Deze werkwijze biedt voordelen voor de bouwsnelheid,<br />

de geluidsoverlast en het eindresultaat. Het vraagt wel meer precisie. De maatvoeringstolerantie<br />

is aanzienlijk kleiner dan bij reguliere HSB-elementen.” ›<br />

STEDENBOUW.NL | 101


d'Amandelhof Capelle aan den IJssel<br />

FRAAI AANGELEGDE DOMOTICA<br />

Om de bewoners van alle gemakken te voorzien, wordt het woonzorgcentrum<br />

uitgerust met veel domotica. Zicht op de voordeur, meldingen op de<br />

smartphones van het zorgpersoneel en lichten die vanzelf aan- en uitgaan<br />

ondersteunen optimaal comfortabel wonen. De aanleg van deze voorzieningen<br />

brengt veel leidingwerk en bedradingen met zich mee. Van Veluw: “De<br />

installateur heeft hiervoor de voorbereidingen getroffen en Curatec heeft het<br />

zorgsysteem aangeleverd. Samen hebben zij gezorgd voor een prachtig, strak<br />

resultaat. Geen enkele leiding is in het zicht gebleven, terwijl de breedplaatvloeren<br />

tjokvol zitten met pijpen en leidingen. Deze partijen hebben echt vakmanschap<br />

geleverd.”<br />

Dan kan overigens ook gezegd worden van De Vries en Verburg, die de zaken<br />

coördineert en op dit moment vijf weken voorligt op het tijdschema. “Alle<br />

benodigdheden waren besteld vlak voordat corona uitbrak. Daar hebben we<br />

geluk bij gehad.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever Cedrah, Barendrecht<br />

Architect RoosRos Architecten, Oud-Beijerland<br />

Constructeur SWINN, Gouda<br />

Installateurs Van den Pol Montfoort en Klimaatservice<br />

Holland, Hardinxveld-Giessendam<br />

Bouwperiode september 2019 – februari 2021<br />

www.devriesverburg.nl<br />

ONTWIKKELEN<br />

BOUWEN<br />

SERVICE EN ONDERHOUD<br />

BOUWEN OP KARAKTER<br />

102 | STEDENBOUW.NL


d'Amandelhof Capelle aan den IJssel<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

WARMTEPOMPTECHNOLOGIE EN BALANSVENTILATIE VOOR EEN GEZOND KLIMAAT<br />

VERWARMING EN VENTILATIE VOOR APPARTEMENTEN<br />

EN BRASSERIE VAN WOONZORGCENTRUM<br />

Klimaatservice Holland is betrokken bij de realisatie van de nieuwbouw met drie volumes voor woonzorgcentrum<br />

d’Amandelhof in Capelle aan den IJssel. “We werden in 2017 door hoofdaannemer De Vries en Verburg bij het projectteam<br />

betrokken, dat het Programma van Eisen moest omzetten naar een aanbestedingsdocument voor de selectieprocedure.<br />

De architect maakte het schetsontwerp en we integreerden de installatieconcepten”, vertelt Michel van den Mosselaar,<br />

calculator-ontwerper bij Klimaatservice Holland. “De Vries en Verburg kreeg de opdracht en stelde een bouwteam<br />

samen, dat eerst het dossier budgetmatig moest optimaliseren. In overleg met de opdrachtgever en installatieadviseur<br />

M 3 E voerden we de nodige aanpassingen door.”<br />

INSTALLATIETECHNIEKEN OP MAAT<br />

Na goedkeuring van het Voorlopig Ontwerp<br />

werden het Definitief Ontwerp en de bouwvergunningsaanvraag<br />

voor Blok A en B geregeld.<br />

Na de sloop van het eerste deel van het bestaande<br />

woonzorgcentrum werd eind 2019 gestart<br />

met de bouwwerkzaamheden voor Blok A.<br />

In een volgende fase gaat de rest van het oude<br />

gebouw onder de sloophamer en worden Blok<br />

B en C gerealiseerd. “Blok A bestaat uit 4 verdiepingen<br />

met elk 11 zorgappartementen. Een<br />

warmtepompinstallatie van Mitsubishi Alklima<br />

per verdieping zorgt voor de warmtevoorzieningen<br />

in de 11 zorgstudio’s, terwijl een centraal<br />

balansventilatiesysteem in combinatie met een<br />

luchtbehandelingskast van AL-KO Luchttechniek<br />

een goede luchtkwaliteit in het gebouw realiseert”,<br />

licht projectleider Elco Nederlof toe. “In<br />

Blok B worden de 35 appartementen, verdeeld<br />

over 5 verdiepingen, met een brasserie op de<br />

begane grond gecombineerd. Daarom worden<br />

ook de technische installaties opgesplitst. In de<br />

brasserie komt vloerverwarming gekoppeld aan<br />

een warmtepompinstallatie en balansventilatie<br />

door middel van een luchtbehandelingskast in<br />

de technische ruimte. De zorgappartementen<br />

worden door de elektricien uitgerust met elektrische<br />

verwarmingsinstallaties en er worden<br />

ook individuele Zehnder WTW-units gemonteerd<br />

voor de ventilatie.” ❚<br />

Klimaatservice Holland BV<br />

is specialist op het gebied van:<br />

Verwarmingsinstallaties<br />

Koelinstallaties<br />

Klimaatplafonds<br />

Luchtbehandelingsinstallaties<br />

Ventilatie installaties<br />

Regelinstallaties<br />

Afstandbeheer<br />

Sanitaire installaties<br />

Drinkwaterinstallaties<br />

Regenwateropvangsysteem<br />

Riolering<br />

Sprinklerinstallatie<br />

www.klimaatservice.nl 0184-613911<br />

STEDENBOUW.NL | 103<br />

Naamloos-3 1 08-01-21 11:42


Bouma Estate Groningen<br />

De onderste plint bestaat uit metselwerk, terwijl de gevels van de appartementen met wit stucwerk<br />

bekleed zijn. De appartementen zijn uitgerust met lichtgewicht balkons.<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Bouwbedrijf Kooi<br />

ER IS GOED NAGEDACHT OVER DE STABILITEIT VAN DE BETONCONSTRUCTIE<br />

78 HUURAPPARTEMENTEN EN VERSCHILLENDE<br />

KANTOORRUIMTES IN TWEE IDENTIEKE TORENS<br />

Net als in veel andere steden en gemeenten in Nederland is ook in Groningen de vraag naar woningen veel groter<br />

dan het aanbod. Nieuwbouwprojecten met meerdere appartementen worden dan ook aangemoedigd. Zo realiseren<br />

projectontwikkelaar Snijder Vastgoed Ontwikkeling en Bouwbedrijf Kooi het project Bouma Estate, waar a.s.r. real<br />

estate 78 appartementen kocht. AAS Architecten ontwierp een gebouw bestaande uit twee identieke torens, verbonden<br />

door een parkeergarage. Elk gebouw omvat zes verdiepingen vol appartementen en kantoorruimten op de<br />

begane grond en een deel van de eerste etage. De plint bestaat uit metselwerk, de gevels van de appartementen<br />

worden in wit stucwerk uitgevoerd.<br />

Het Europapark, ten zuiden van het stadscentrum<br />

van Groningen, is in volle ontwikkeling. Aan de<br />

Boumaboulevard, de centrale ader van het gebied,<br />

verrijst momenteel woon- en werkgebouw Bouma<br />

Estate, goed voor 7.500 m² aan wooneenheden,<br />

3.100 m² aan kantoorruimten en een parkeergarage<br />

met een oppervlakte van 3.000 m². Dit pro-<br />

'Dit project is een stapeling<br />

van verschillende functies:<br />

wonen, werken en parkeren'<br />

104 | STEDENBOUW.NL


Bouma Estate Groningen<br />

ject wordt aangesloten op het gebieds-WKO van<br />

WarmteStad. “De eerste stappen voor dit project<br />

dateren al van 2 à 3 jaar geleden, maar recent<br />

kwam er nog een extra opdrachtgever bij. Vastgoed<br />

vermogensbeheerder a.s.r. real estate kocht<br />

78 appartementen voor het middenhuursegment<br />

en 60 parkeerplaatsen van Snijder Vastgoed Ontwikkeling.<br />

De appartementen hebben een omvang<br />

van 70 m² tot 90 m² en zullen naast de leefruimte<br />

en keuken onder meer twee slaapkamers, een<br />

berging en een royaal balkon omvatten”, vertelt<br />

Vincent Eefting van Bouwbedrijf Kooi. “Bouma<br />

Estate bestaat uit twee identieke gebouwen met<br />

in totaal zeven bouwlagen. De torens staan los<br />

van elkaar en zijn verbonden door de gemeenschappelijke<br />

parkeergarage, die halfverdiept ten<br />

opzichte van het maaiveld wordt gerealiseerd. De<br />

wooneenheden komen op de eerste tot en met<br />

zesde verdieping, terwijl op de begane grond en<br />

op een gedeelte van de eerste etage kantoorruimten<br />

voorzien zijn. Die begane grond is bovendien<br />

1,20 meter boven het maaiveld getild.”<br />

BETONCONSTRUCTIE<br />

Dit nieuwbouwproject wordt opgetrokken uit betonnen<br />

constructie-elementen. De plint, bestemd<br />

voor de kantoren, wordt afgewerkt met metselwerk,<br />

terwijl de gevels van de appartementen<br />

Bouma Estate bestaat uit twee identieke torens, die los van elkaar staan<br />

en verbonden worden door de parkeergarage. (Beeld: Ardito)<br />

opvallen door een bekleding met licht stucwerk.<br />

“Voor de betonconstructie gebruiken we zowel in<br />

het werk gestort beton als prefab betonelementen.<br />

De betonpalen en funderingen werden in het werk<br />

gestort. De begane grond bestaat uit kanaalplaatvloeren<br />

met een druklaag en alle bovenliggende<br />

verdiepingen worden met in het werk gestorte<br />

breedplaatvloeren gerealiseerd. De eerste drie<br />

bouwlagen steunen op kolommen met balkbodems.<br />

De ronde kolommen worden in het werk gestort,<br />

terwijl de vierkante balken geprefabriceerd<br />

op de bouwplaats worden geleverd. De bovenliggende<br />

verdiepingen worden opgetrokken uit een<br />

combinatie van holle wanden en massieve prefab<br />

wandelementen. Alle appartementen beschikken<br />

ook over een riant balkon. Deze lichtgewicht<br />

buitenruimte bestaat uit een betonnen buitendeel<br />

met een afdektegel en wordt kant-en-klaar op de<br />

bouwplaats geleverd”, licht Eefting toe. “Aangezien<br />

dit gebouw een stapeling van verschillende<br />

functies is, werd er zeer veel aandacht besteed<br />

aan de stabiliteit. Zo werd een plan gemaakt om<br />

de structuur van de wanden in de appartementen<br />

perfect af te stemmen op de kolommenstructuur in<br />

de parkeergarage en kantoren.” ❚<br />

Dit nieuwbouwproject wordt opgetrokken uit betonnen constructieelementen.<br />

De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang.<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Snijder Vastgoed Ontwikkeling, Groningen<br />

& a.s.r. real estate, Utrecht<br />

Architect<br />

AAS Architecten, Groningen<br />

Hoofdaannemer<br />

Bouwbedrijf Kooi, Appingedam<br />

STEDENBOUW.NL | 105


Bouma Estate Groningen<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

PREFAB E- EN W-INSTALLATIES<br />

VEREENVOUDIGEN MONTAGE OP BOUWPLAATS<br />

Het project Bouma Estate in het Groningse Europapark moet helpen om het tekort aan woongelegenheden in de stad te<br />

verkleinen. In opdracht van Bouwbedrijf Kooi realiseert Aalbers uit Nieuw-Buinen de E- en W-installaties voor dit project,<br />

dat in het najaar van 2020 werd opgestart.<br />

“Er werd gezocht naar duurzame, betaalbare oplossingen. Alle appartementen<br />

zijn uitgerust met vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp, die<br />

gekoppeld is aan een warmtekoudeopslag systeem in de bodem. Dit nieuwbouwproject<br />

wordt immers aangesloten op de gebieds-WKO van Eteck. Ten<br />

opzichte van klassieke radiatoren zal deze vloerverwarming de woningen gelijkmatiger<br />

verwarmen en zal ook het energieverbruik beduidend lager lig gen.<br />

Verder moet vraaggestuurde ventilatie, maar dan zonder warmteterugwinning,<br />

voor een gezonde binnenlucht zorgen. De badkamers worden kant-en-klaar<br />

opgeleverd met alle sanitaire voorzieningen”, legt projectleider Bert Wekema<br />

uit. “Op zich is dit geen uitzonderlijk project, want alle appartementen worden<br />

casco opgeleverd met dezelfde installaties. Het hele project is volledig<br />

ontworpen in BIM. Hiermee sluiten we naadloos en efficiënt aan in het gehele<br />

bouwproces. Naast het ontwerp van de installaties halen we ook onze prefab<br />

installaties 1 op 1 uit het BIM-model. De prefab functionaliteit in BIM is voor<br />

ons een enorme vooruitgang. Verder bestellen we direct vanuit het model onze<br />

materialen. Dit zorgt uiteindelijk voor een kortere doorlooptijd, transparantie,<br />

een heldere communicatie en tijdwinst. De grootste winst zien we terug in<br />

besparing op montage uren op de bouwplaats. Alle projecten worden bij ons<br />

volledig in BIM uitgewerkt en dit is inmiddels onze nieuwe standaard.”<br />

Net zoals bij andere projecten probeert Aalbers Installatietechniek ook in Groningen<br />

vooral met prefab elementen te werken. Zo wordt bijvoorbeeld de elektrische<br />

installatie in de fabriek in kant-en-klare elementen geproduceerd, die<br />

dan op de bouwplaats door de montageteams in elkaar worden gezet. Ook bij<br />

de waterleiding en riolering wordt op een gelijkaardige manier gewerkt. “Onze<br />

monteurs op de bouwplaats moeten uiteraard wel nog de tekeningen kunnen<br />

lezen, maar de individuele componenten zijn nu vervangen door complete<br />

elementen die ze enkel nog op een correcte wijze met elkaar moeten verbinden”,<br />

sluit Wekema af. “De tijd die we in een goede voorbereiding investeren,<br />

winnen we tijdens de montage terug. Bovendien is het kostenbesparend.” ❚<br />

Drentse Poort 2<br />

Nieuw-Buinen<br />

0599-613427<br />

Bijna 100 jaar een glasheldere visie op installeren..<br />

Wij zijn gespecialiseerd in:<br />

Klimaatinstallaties<br />

Sanitaire installaties<br />

Elektro installaties<br />

Modulaire prefab installatiebouw<br />

Prefab Energiemodules<br />

Duurzame energieoplossingen<br />

BIM Engineering<br />

bezoek onze website<br />

www.aalbers.com<br />

Uw partner in duurzame<br />

energieoplossingen<br />

106 | STEDENBOUW.NL<br />

Naamloos-1 1 08-01-21 09:32


Sportcampus ETB Cas Sombroek Volendam<br />

Een markante vorm met schuine gevels en vliesgevels met gebouwhoge glaspartijen maken het ontwerp van de<br />

Sportcampus ETB Cas Sombroek opvallend, open en mooi. (Beeld: Kuiper Steur architecten BNA)<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Kuiper Steur architecten BNA en Mercuur Bouw<br />

TURNHAL, GYMZAAL, DANSSTUDIO EN DOJO ONDER ÉÉN DAK MET SEDUMBEGROEIING<br />

NIEUW GYMSPORTCENTRUM MET<br />

MARKANTE VORMGEVING COMBINEERT<br />

VEEL GLAS MET OPVALLENDE DAKRAND<br />

Eind november 2020 werd de eerste betonnen paal voor de nieuwe Sportcampus ETB Cas Sombroek aan de wijk Broeckgouw<br />

in Volendam geheid. Dit gebouw wordt gerealiseerd in opdracht van de gemeente Edam-Volendam en Kuiper Steur<br />

Architecten tekende een ontwerp dat opvalt door zijn markante vorm met schuine gevels, veel gebouwhoge glaspartijen,<br />

een dakrand in witte polyester composiet en een dak met sedumbegroeiing. Mercuur Bouw uit Purmerend staat in bouwteamverband<br />

in voor de realisatie van een bijna energieneutrale accommodatie met een grote turnhal, een gymzaal, een<br />

dansstudio met twee danszalen en een dojo.<br />

De nieuwe Sportcampus ETB Cas Sombroek, aan een<br />

toegangsweg naar de wijk Broeckgouw in Volendam,<br />

onderscheidt zich door het open en extraverte<br />

karakter van de meeste andere sport- en turnhallen,<br />

die meer ‘gesloten’ zijn. Vooral de omgeving<br />

met veel water en de IJsselmeerdijk vormden een<br />

inspiratiebron voor Kuiper Steur Architecten. Dit architectenbureau<br />

won in september 2017 de tender<br />

voor het ontwerp van dit gebouw, waarna Mercuur<br />

Bouw, M 3 Energie en Pieters Bouwtechniek samen<br />

met het architectenbureau het project in bouwteamverband<br />

verder ontwikkelden en realiseerden. “We<br />

deden mee aan een tender uitgeschreven door de<br />

gemeente Edam-Volendam en kregen dit project<br />

toegewezen. Oorspronkelijk was het de bedoeling<br />

dat de turnvereniging een nieuwe stek zou krijgen,<br />

maar gaandeweg groeide het project uit”, vertelt<br />

projectleider André Boon van Mercuur Bouw. “Het<br />

finale ontwerp omvat een gymzaal en een turnzaal<br />

met een laag plafond en een ‘hoge’ turnhal op de benedenverdieping<br />

en een zaal voor zelfverdedigingssporten<br />

(dojo) en een dansstudio met twee zalen op<br />

de bovenetage. Elke ruimte heeft zijn eigen uitdagingen,<br />

maar in de danszalen moesten vooral materialen<br />

gebruikt worden die enerzijds zorgen voor een<br />

goede ruimte-akoestiek en anderzijds voorkomen<br />

dat er storend lawaai is in andere ruimten.” ›<br />

STEDENBOUW.NL | 107


Sportcampus ETB Cas Sombroek Volendam<br />

OPVALLEND ONTWERP<br />

MET SCHUINE GEVELS<br />

Mercuur Bouw startte eind november met de<br />

werkzaamheden voor dit wel zeer opvallende pareltje.<br />

Zo ontwierpen de architecten een modern<br />

gebouw met een markante vorm, die gekenmerkt<br />

wordt door schuine gevels onder een hoek van<br />

60°. “We boorden 122 betonnen palen in de<br />

grond, waarop een betonnen vloer gegoten werd<br />

als basis voor dit nieuwe sportcomplex”, gaat de<br />

projectleider verder. “Zowel de voor- als achtergevel<br />

bestaan uit een gebouwhoge vliesgevel met<br />

slanke profielen en grote glaspartijen, die zorgen<br />

voor veel lichtinval. De andere verticale geveldelen<br />

zijn opgetrokken in schanskorven. Op de<br />

schuine zijden valt onmiddellijk de sedumbegroeiing<br />

op. Het geheel wordt afgerond met een opvallende<br />

brede dakrand in witte polyester composiet.<br />

Het dak zelf bestaat uit staal bekleed met sedum.”<br />

ENERGIEZUINIGHEID EN<br />

DUURZAAMHEID ALS THEMA<br />

Mercuur Bouw staat in voor de ruwbouw en binnenafbouw<br />

en het project moet in oktober van<br />

dit jaar opgeleverd worden. Bij het ontwerp werd<br />

ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid<br />

en energiezuinigheid. “Dit bijna energieneutrale<br />

sportcomplex is volledig gasloos. Een bodemwarmtepompinstallatie<br />

zorgt voor het koelen en<br />

verwarmen van alle ruimten. Dit gebouw omvat<br />

een sedumdak, dat ook zal functioneren als waterbuffer<br />

en verder dragen ook PV-panelen bij aan<br />

een verhoogde energiezuinigheid”, sluit Boon af.<br />

“Als Sportcampus ETB Cas Sombroek af is, wordt<br />

dit hét nieuwe thuis van Katholieke Stichting Club<br />

en Buurthuiswerk (dans- en yogazaal), Sint Mauritius<br />

(turnhal en gymzaal) en Budocentrum Fun<br />

en Fit (dojo). Ook de gemeente Edam-Volendam is<br />

één van de huurders.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Gemeente Edam-Volendam<br />

Architect<br />

Kuiper Steur Architecten, Assendelft<br />

Hoofdaannemer<br />

Mercuur Bouw, Purmerend<br />

'In tegenstelling tot andere veelal<br />

‘gesloten’ sportgebouwen heeft dit<br />

complex een extravert karakter'<br />

Eind november 2020 werd de eerste betonnen paal geheid. De bouwplaats is in volle ontwikkeling. (Beeld: Mercuur Bouw)<br />

108 | STEDENBOUW.NL


Naamloos-5 1 10-02-2021 Naamloos-3 15:51 1 18-01-21 11:24<br />

Sportcampus ETB Cas Sombroek Volendam<br />

Projectinfo<br />

Stalen spant met vrije overspanning van 28 m<br />

vormt kroon van staalconstructie<br />

Voor het engineeren, produceren, leveren en monteren van<br />

staalconstructies doen hoofdaannemers meestal een beroep op<br />

een vaste partner. Zo contacteerde Mercuur Bouw de specialisten<br />

van Siem Steur Staalconstructies voor het Gymsportcentrum.<br />

“We werden eigenlijk al in 2010 gecontacteerd toen de plaatselijke<br />

turnvereniging een nieuwe locatie wilde bouwen. Gaandeweg<br />

is het project uitgegroeid tot een heus sportcomplex en<br />

kregen we de opdracht via de hoofdaannemer”, stelt directeur<br />

Simon Steur. “We zijn verantwoordelijk voor de uitwerking,<br />

productie en montage van de hoofddraagconstructie alsook<br />

de staalconstructies voor het hoofdtrappenhuis en het aanpalende<br />

hekwerk, de loopbrug en het vluchttrappenhuis aan de<br />

buitenzijde. Eyecatcher is een grote spant met een vrije overspanning<br />

van 28 meter, die 12 meter hoog gemonteerd is en<br />

waarvoor we eerst de berekeningen en tekeningen maakten,<br />

daarna de constructie in onze werkplaats produceerden om<br />

vervolgens op de bouwplaats te installeren.” Begin oktober<br />

werd het project bij het staalconstructiebedrijf opgestart. Net<br />

voor het eind van het jaar werden de constructies geproduceerd<br />

en intussen wordt volop gemonteerd. Midden maart<br />

moeten alle constructiewerken, behalve het vluchttrappenhuis,<br />

volledig klaar zijn.<br />

Projectinfo<br />

Hoogwaardige klimaatinstallaties dragen bij aan een<br />

gezonde en duurzame omgeving voor sporters<br />

Een gezond en comfortabel binnenklimaat is cruciaal voor elk project.<br />

Dat geldt zeker ook voor een sportfaciliteit zoals het Gymsportcentrum<br />

in Volendam, waar mensen individueel of in groepsverband intensief<br />

werken: turnen, dansen, … of trainen voor een zelfverdedigingssport.<br />

Daarom werd Schermer Installatietechniek uit Hoorn door Mercuur<br />

Bouw en de andere bouwteampartners ingeschakeld om de klimaatinstallaties<br />

voor dit project te ontwikkelen en te monteren.<br />

“Dit gebouw is volledig gasloos. We integreerden een WKO-installatie,<br />

die warmte en koude uit de bodem onttrekt. Een warmtepomp zorgt<br />

voor het opwekken van de warmte en WTW-luchtbehandelingskasten<br />

staan in voor het duurzaam ventileren van de ruimten”, vertelt Barend<br />

Schermer, die als derde generatie van de familie net 10 jaar aan het<br />

hoofd van het installatiebedrijf staat. “We bestaan intussen meer dan<br />

65 jaar en hebben een ruime ervaring opgebouwd in loodgieterswerk,<br />

luchtbehandeling, airconditioning, centrale verwarming, gas, watervoorziening,<br />

perslucht en meet- en regeltechniek. Zo kunnen we<br />

steeds weer met onze opdrachtgevers meedenken om een gepaste<br />

oplossing te ontwikkelen. Daarbij werken we met de nieuwste technieken.<br />

We hebben voor Mercuur Bouw ook de installatiewerken in<br />

sporthal De Seinpaal in Volendam uitgevoerd. De gemeente was tevreden<br />

over samenwerking en resultaat en koos daarom bij dit project<br />

opnieuw voor deze hoofdaannemer en zijn bouwpartners.”<br />

STERK IN STAAL<br />

Siem Steur Staalconstructies is al 67 jaar<br />

gespecialiseerd in het in eigen beheer<br />

ontwerpen, construeren, produceren en<br />

monteren van staalconstructies. De projecten<br />

worden afgeleverd en gemonteerd als<br />

totaalproduct.<br />

Kiest u voor Siem Steur, dan kiest u voor<br />

betrokkenheid, vakmanschap, korte lijnen<br />

en een bedrijf dat actief met u meedenkt<br />

richting een optimaal eindresultaat.<br />

siemsteur.nl • 0299 399900 • Volendam<br />

jaar<br />

STEDENBOUW.NL | 109


Medisch Centrum Zonnestein Amstelveen<br />

Tekst | Desiree Pennings<br />

Beeld | Henselmans Bouw & Ontwikkeling<br />

GEZOND VOOR MENS EN MILIEU<br />

STRAK, MODERN EN VOORAL DUURZAAM<br />

In de Amstelveense wijk Elsrijk is een nieuw medisch centrum voor eerstelijns zorg verrezen: Medisch Centrum Zonnestein.<br />

Er is plaats voor vier huisartsenparktijken, een apotheek, een consultatiebureau, fysiotherapie en nog meer zorgverleners.<br />

Hoofdaannemer voor dit moderne en duurzame gebouw was Henselmans Bouw & Ontwikkeling.<br />

Built by De Wildt is een bekende van Henselmans<br />

Bouw & Ontwikkeling. Het bedrijf werkte al vaker<br />

voor deze opdrachtgever en werd nu gevraagd<br />

voor het bouwkundige gedeelte. De aannemer leverde<br />

het gebouw casco, wind- en waterdicht op.<br />

Jochem Hoogland van Henselmans vertelt: “Built<br />

by De Wildt realiseert panden voor gezondheidscentra<br />

en huisartsenpraktijken. Hiervoor zoekt zij<br />

een aannemer die het kan realiseren; de afbouw<br />

van het interieur doet zij vaak zelf. Ook bij Medisch<br />

Centrum Zonnestein heeft zij de afbouw zelf<br />

gerealiseerd, met aannemers waarmee zij vaker<br />

samenwerkt. Zo houdt Built by De Wildt de regie<br />

over zowel de ruwbouw als de afbouw.”<br />

DUURZAMER DAN VEREIST<br />

Een zeer belangrijk thema bij de bouw van het<br />

medisch centrum was duurzaamheid. Zo belangrijk<br />

zelfs, dat het pand 30% duurzamer werd dan<br />

de wetgeving vereist. Dit werd behaald door gebruik<br />

te maken van hoogwaardige isolatiematerialen,<br />

LED-verlichting door het gehele pand en<br />

een warmtepomp. Het gebouw is dan ook volledig<br />

gasloos. Maar liefst 92 zonnepanelen zorgen voor<br />

het opwekken van elektriciteit. Bovendien ligt er<br />

sedum op het dak, dat regenwater opvangt en<br />

zorgt voor een extra isolatielaag.<br />

In de gevel van het duurzame gebouw werd FSC-gecertificeerd<br />

hout gecombineerd met een vlakke gevelsteen.<br />

'Het pand is 30% duurzamer dan<br />

volgens de wetgeving vereist'<br />

110 | STEDENBOUW.NL


Medisch Centrum Zonnestein Amstelveen<br />

Ook de materialen waaruit het gebouw bestaat,<br />

staan in het teken van duurzaamheid.<br />

Zo kan het staal uit de staalconstructie hergebruikt<br />

worden, mocht het pand in de toekomst<br />

gesloopt worden. Voor de gevel is gekozen voor<br />

een combinatie van FSC-gecertificeerd hout en<br />

betonstenen. Het gaat om een zware, vlakke<br />

gevelsteen die stootvoegloos is verwerkt voor<br />

een strak geheel. De aluminium kozijnen werden<br />

voorzien van triple beglazing.<br />

OVERLAST VOORKOMEN<br />

Op 6 februari 2020 werd het startsein voor de<br />

bouw gegeven. In november 2020 werd het gebouw<br />

opgeleverd. Begin januari 2021 was een<br />

feestelijke opening gepland, maar die moest aangepast<br />

worden door de coronamaatregelen. De<br />

trots over het gebouw en de samenwerking is er<br />

niet minder om. “De contacten met Built by De<br />

Wildt lopen altijd goed, ook nu”, blikt Hoogland<br />

terug. “De onderaannemers waarmee we hebben<br />

samengewerkt, zijn partijen die we al jarenlang<br />

kennen. Dat verliep uitstekend.” Toch waren er<br />

wel enkele uitdagingen bij het tot stand brengen<br />

van het twee verdiepingen tellende gebouw.<br />

Hoogland: “Het was een ruime bouwplaats, redelijk<br />

in het centrum van Amstelveen. We hadden<br />

richtlijnen gekregen voor de aanvoer van bouwmateriaal,<br />

omdat er veel schoolgaande kinderen<br />

in de omgeving wonen. We moesten materialen<br />

dus op gezette tijden aanvoeren om zo overlast te<br />

voorkomen. Dat heeft echter geen problemen opgeleverd<br />

en we hebben op tijd kunnen opleveren.”<br />

Het uiteindelijke resultaat is een medisch centrum<br />

met een oppervlakte van 1.824 m² en twee verdiepingen.<br />

Buiten kwamen 35 parkeerplaatsen. Het<br />

De aluminium kozijnen werden voorzien van triple beglazing.<br />

'Het duurzame gebouw kan nog<br />

jarenlang dienen als standplaats voor<br />

diverse medische hulpverleners'<br />

werd een modern, strak en vooral duurzaam gebouw<br />

dat nog jarenlang kan dienen als standplaats<br />

voor diverse medische hulpverleners. Kortom: een<br />

centrum voor de gezondheid van mens én milieu. ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Medisch Centrum Zonnestein, Amstelveen<br />

Projectmanagement<br />

Built by De Wildt, Sint Michielsgestel<br />

Architect<br />

Van Boven Architecten<br />

Hoofdaannemer<br />

Henselmans Bouw & Ontwikkeling<br />

Constructeur<br />

Advies- & Ingenieursbureau van de Laar<br />

Projectcoördinator<br />

Helm Bouwregie<br />

Gevelstenen<br />

MBI Steenmeesters<br />

Houten gevelbekleding<br />

Foreco<br />

Klimaatinstallaties<br />

BLR-Bimon, Montfoort<br />

BVO<br />

1.824 m²<br />

Inhoud<br />

6.800 m³<br />

STEDENBOUW.NL | 111


Medisch Centrum Zonnestein Amstelveen<br />

Het gezondheidscentrum voldoet ruimschoots aan de nieuwe BENG-wetgeving.<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Ringnalda Fotografie<br />

DUURZAAM, SNEL EN FLEXIBEL<br />

VERWARMEN EN KOELEN<br />

Duurzaamheid. Dat staat centraal in Medisch Centrum Zonnestein in Amstelveen. Het energiezuinige klimaatsysteem van<br />

BLR-Bimon levert hieraan een belangrijke bijdrage. Tegelijkertijd spelen de installaties snel en efficiënt in op de gevarieerde<br />

warmte- en koudebehoefte in het gebouw.<br />

Medisch Centrum Zonnestein is een ontwikkeling<br />

van Built by De Wildt (BbDW), een landelijk opererend<br />

advies-, ontwerp- en projectmanagementbureau<br />

dat gespecialiseerd is in het opzetten van<br />

eerstelijns gezondheidscentra. BLR-Bimon werd<br />

al in een vroeg stadium bij het project betrokken.<br />

“Wij behoren tot de vaste partners van BbDW”,<br />

zegt directeur Jan Paul Birkhoff van BLR-Bimon.<br />

“Samen met de andere partners denken we, als<br />

één team, vanaf het voortraject mee over het ontwerp<br />

en de uitvoeringsmethode. Dat werkt prettig<br />

en efficiënt.”<br />

BIJNA ENERGIENEUTRAAL<br />

Vanaf het begin stond vast dat Medisch Centrum<br />

Zonnestein een duurzaam gebouw zou worden.<br />

Het nieuwe gezondheidscentrum moest voldoen<br />

aan de nieuwe BENG-wetgeving. Die ambitie<br />

is ruimschoots behaald met duurzame toepassingen<br />

als zonnepanelen, een sedumdak, hoogwaardige<br />

dak- en muurisolatie en energiezuinige<br />

installaties. Birkhoff: “Wij engineerden, leverden<br />

en monteerden een lucht/lucht-warmtepomp<br />

'Het voordeel is dat je per binnenunit<br />

kunt kiezen of je verwarmt of koelt'<br />

112 | STEDENBOUW.NL


Medisch Centrum Zonnestein Amstelveen<br />

'Wij ventileren de gebouwen<br />

in een hogere mate dan in het<br />

Bouwbesluit staat voorgeschreven'<br />

in de vorm van een driepijps VRF-systeem. De<br />

buitenunit van het systeem staat, aan het zicht<br />

onttrokken, op het dak. Deze unit haalt het<br />

overgrote deel van de benodigde energie uit<br />

de buitenlucht en wisselt energie uit tussen de<br />

verschillende ruimtes. Hierdoor verbruikt de unit<br />

minimale elektrische energie.”<br />

VERWARMEN EN KOELEN<br />

“Het voordeel van een driepijps VRF-systeem is<br />

dat je per binnenunit kunt kiezen of je verwarmt<br />

of koelt”, vervolgt Birkhoff. “Voor een multifunctioneel<br />

gebouw als Medisch Centrum Zonnestein<br />

is dat van groot belang. Het gezondheidscentrum<br />

biedt ruimte aan verschillende disciplines, waaronder<br />

een huisartsenpraktijk, fysiotherapeut, verloskundige,<br />

diëtist, logopedist en mondhygiëniste.<br />

Elke discipline heeft zijn eigen warmte- of koudebehoefte.<br />

Een fysiotherapeut heeft voor zijn oefenruimte<br />

bijvoorbeeld altijd koeling nodig. De warmte-energie<br />

die hierbij vrijkomt, wordt weer ingezet<br />

in delen van het gebouw waar een warmtevraag<br />

is. Dit proces vindt ook plaats tussen de zon- en<br />

schaduwzijde van het gebouw. De energie wordt<br />

uitgewisseld via de verdeelboxen met een milieuvriendelijk<br />

koudemiddel als energiedrager. Dit<br />

maakt dat bij een gelijke koude- en warmtevraag<br />

de ventilatoren van het buitendeel stil staan. Dit<br />

is de meest ideale situatie.” Een ander voordeel<br />

van het systeem is dat je met lucht heel snel een<br />

ruimte kunt verwarmen of afkoelen.<br />

ENERGIEZUINIG VENTILEREN<br />

Ventilatie is een vast onderdeel in het klimaatbeheersingsconcept<br />

van BLR-Bimon. Voor gezondheidscentra<br />

is het van groot belang dat er continu<br />

verse buitenlucht wordt aangevoerd en dat vervuilde,<br />

vochtige binnenlucht wordt afgevoerd. “Zeker<br />

in coronatijd staat ventilatie hoog op de agenda”,<br />

benadrukt Birkhoff. “Wij ventileren de gebouwen<br />

dan ook in een hogere mate dan in het Bouwbesluit<br />

staat voorgeschreven. Bovendien passen we warmteterugwinning<br />

toe. Warmtewielen zorgen ervoor<br />

dat de gebruikte warmte wordt hergebruikt voor<br />

het voorverwarmen van de binnenkomende verse<br />

lucht. Dat levert een flinke energiebesparing op.”<br />

BEHEER EN ONDERHOUD<br />

BLR-Bimon bracht de klimaatinstallaties tussen<br />

september en december 2020 aan. Inmiddels is<br />

het gebouw opgeleverd en in gebruik genomen.<br />

Dat de uitvoering volgens plan is verlopen, is<br />

volgens Birkhoff vooral te danken aan de goede<br />

voorbereiding: “Doordat we de werkzaamheden<br />

met alle partijen tot in detail hadden afgestemd,<br />

wisten we vanaf de start van de uitvoering waar<br />

we aan toe waren. Dat heeft bijgedragen aan de<br />

soepele gang van zaken en het mooie, duurzame<br />

eindresultaat.” BLR-Bimon is tevens verantwoordelijk<br />

voor het beheer en onderhoud, en draagt er<br />

in die hoedanigheid aan bij dat de klimaatinstallaties<br />

van Medisch Centrum Zonnestein optimaal<br />

blijven functioneren. ❚<br />

De buitenunit staat, aan het zicht onttrokken, op het dak.<br />

STEDENBOUW.NL | 113


Het Sporthuis Abcoude<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Van Norel Bouwgroep<br />

ORGANISCH ONTWERP MET SCHUINE KOZIJNEN<br />

EN OPVALLEND KLEURENSPEL:<br />

UNIEK BURGERINITIATIEF RESULTEERT IN OPVALLEND<br />

COMPLEX MET SPORTZAAL BOVEN ZWEMBAD<br />

Op 2 januari heeft de Stichting Zwembad Abcoude de sleutel van Het Sporthuis Abcoude aan de exploitanten Calypso<br />

Sport en De Sprong overgedragen. Hiermee werd een wel heel bijzonder project afgerond. Zo is dit een burgerinitiatief<br />

waar niet de gemeente, maar wel de stichting als opdrachtgever optrad. Bovendien combineert het complex een zwembad<br />

met bovenop een multifunctionele sportzaal en koos architect Max van Huut voor een opvallend organisch ontwerp<br />

met schuine kozijnen en een spel tussen bakstenen, glas, hout en felgekleurde stalen gevelbeplating. Van Norel Bouwgroep<br />

was samen met het bouwteam verantwoordelijk voor de succesvolle realisatie van dit duurzame project.<br />

Toen naast het treinstation van Abcoude in augustus<br />

2019 de heipalen voor Het Sporthuis de<br />

grond in gingen, werd dat heel enthousiast onthaald.<br />

Het was immers het resultaat van heel wat<br />

voorafgaande inspanningen van de inwoners, die<br />

al startten in 2010, toen duidelijk werd dat het<br />

toenmalige zwembad Meerbad geen lang leven<br />

meer beschoren was. Met de steun van een actiecomité<br />

kon het zwembad nog een aantal jaar<br />

langer opengehouden worden en het zijn ook die<br />

investeerders die hun schouders onder dit project<br />

hebben gezet.<br />

Architectenbureau Alberts & Van Huut stond samen<br />

met Amstel Architecten in voor het ontwerp<br />

en Van Norel Bouwgroep kreeg de opdracht om<br />

dit project in een bouwteamformule uit te voeren.<br />

“Een prijsofferte, gecombineerd met onze projectinsteek,<br />

is uiteraard bepalend of je de opdracht<br />

'De warme en vochtige<br />

zwembadruimte bevindt zich onder<br />

de eerder koude sportzaal'<br />

Het Sporthuis bestaat uit een zwembad met een 25 meter wedstrijdbad met beweegbare bodem, kleedruimtes en een koffiehoek.<br />

114 | STEDENBOUW.NL


Het Sporthuis Abcoude<br />

finaal krijgt. Toch blijft ook de mond-tot-mondreclame<br />

belangrijk. Voor Het Sporthuis werden<br />

we bij de opdrachtgever getipt door betrokkenen<br />

bij Thermen Berendonck in Wijchen, het grootste<br />

wellnessresort in Nederland”, vertelt Corné Vreugdenhil,<br />

projectleider bij Van Norel Bouwgroep.<br />

“Samen met het bouwteam hebben we eerst een<br />

Plan van Aanpak uitgewerkt en daarna de volledige<br />

uitvoering van dit toch wel complexe project<br />

in handen genomen.”<br />

OPVALLEND ONTWERP OP<br />

VERSCHILLENDE VLAKKEN<br />

De uitdaging lag vooral in het combineren van<br />

de functies. Het Sporthuis met ruim 4.200 m²<br />

BVO bestaat immers uit een zwembad met een<br />

25 meter wedstrijdbad met beweegbare bodem,<br />

kleedruimtes en een koffiehoek. Bovenop deze<br />

ruimte bevindt zich de sporthal met een sportvloer<br />

van 22 x 42 meter, vier kleedkamers, ondersteunende<br />

ruimten en een bar. In de kelder zijn onder<br />

meer alle technische installaties voor het zwembad<br />

ondergebracht. “Omdat het sportcomplex op<br />

een kavel met een bepekte omvang gerealiseerd<br />

werd, tilden de architecten de sportzaal op, zodat<br />

die direct boven het zwembadgedeelte ligt. Dit is<br />

uitzonderlijk in Nederland. Tussen de warme en<br />

vochtige zwembadomgeving en een eerder koude<br />

sportzaal waren thermische isolatie en luchtdichtheid<br />

uiterst belangrijk. De overspanning over het<br />

zwembad zorgde ook voor forse eisen wat betreft<br />

de constructieve opbouw van de vloer. Om<br />

de overdracht van contactgeluid en trilling te beperken,<br />

werd voor een zwevende vloer gekozen”,<br />

legt de projectleider uit. “Het gebouw is verder<br />

Bovenop bevindt zich de sporthal met een sportvloer van 22 x 42 meter,<br />

vier kleedkamers, ondersteunende ruimten en een bar.<br />

'Mond-totmondreclame<br />

blijft belangrijk<br />

om opdrachten<br />

te winnen'<br />

gebaseerd op een staalconstructie en prefab betonelementen.<br />

De gevel combineert metselwerk,<br />

glaspartijen, houten aftimmeringen en stalen beplating<br />

en valt vooral op door de schuine kozijnen<br />

en het kleurenspel.”<br />

DUURZAAMHEID EN<br />

ENERGIEZUINIGHEID<br />

ALS EXTRA TROEF<br />

Een bijkomende uitdaging was de ligging van het<br />

complex. Omdat het project dicht bij het spoor<br />

ligt en de bemaling binnenin de bouwkuip een<br />

verlaging van de grondwaterstand gaf, werd er<br />

intensief overleg gepleegd met Prorail. “De verlaging<br />

van de grondwaterstand mocht namelijk<br />

niet tot verzakkingen aan het spoor leiden. Om<br />

deze verzakking tegen te gaan, werd gekozen<br />

voor het retour bemalen van het grondwater direct<br />

buiten de bouwkuip”, gaat Vreugdenhil verder.<br />

“Bovenop deze ingrijpende maatregel werd<br />

in overleg met het Waterschap Amstel, Gooi en<br />

Vecht een projectspecifieke werkwijze bedacht,<br />

om na het trekken van de damwanden verstoring<br />

van de verschillende watervoerende lagen<br />

te voorkomen.”<br />

De schuine kozijnen vormen een accent, die duidelijk de signatuur van de architect draagt.<br />

Het Sporthuis Abcoude is in elk geval een karakteristiek<br />

gebouw, waaraan ook op het vlak van<br />

duurzaamheid en energiezuinigheid de nodige<br />

aandacht besteed werd. Zo liggen op het dak<br />

330 zonnepanelen, die door de inwoners uit de<br />

gemeente geadopteerd konden worden. Deze<br />

zonnepanelen, in combinatie met de andere technische<br />

installaties, maken dit sportcomplex tot een<br />

duurzaam en energiezuinig project. ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 115


Het Sporthuis Abcoude<br />

Schildersbedrijf b.v.<br />

Projectinfo<br />

Binnenafwerking tot in de perfectie uitgevoerd<br />

De gevel is vaak het visitekaartje van een project, maar ook binnenin<br />

moet de afwerking steeds tot in de kleinste details nauwkeurig<br />

gebeuren. Voor de afwerking in Het Sporthuis Abcoude<br />

kon Van Norel Bouwgroep rekenen op de kennis en ervaring<br />

van Dekker Schilders. De firma uit Vriezenveen levert al sinds<br />

de jaren ’60 vakwerk bij nieuwbouw en renovatieprojecten en<br />

dat zowel in residentiële als andere projecten.<br />

“We hebben in het verleden al meerdere malen succesvol met<br />

Van Norel Bouwgroep samengewerkt. Zo kwam de hoofdaannemer<br />

ook voor dit nieuwe sportcomplex bij ons terecht”,<br />

stelt zaakvoerder Jeroen Dekker. “Na goedkeuring van onze<br />

prijsofferte stonden we in voor alle binnenbeglazing, inclusief<br />

de brandwerende beglazing in combinatie met speciale<br />

zwembadafdichting. Verder namen we de wandafwerking en<br />

het scheidbehang in de zwembaden alsook de afwerking van<br />

de binnenkozijnen en -deuren voor onze rekening. We waren<br />

gedurende drie maanden met gemiddeld twee mensen op de<br />

bouwplaats actief. De afgeschuinde kanten van de kozijnen<br />

vormden de grootste uitdaging.”<br />

Dekker<br />

Schilders<br />

staat voor<br />

kwaliteit.<br />

Westeinde 400, 7671 CP Vriezenveen MOBILE (0546) 564 570<br />

info@dekkerschilders.nl GLOBE www.dekkerschilders.nl<br />

Naamloos-6 1 18-02-2021 12:48<br />

Bouwen aan<br />

de toekomst<br />

Van Norel Bouwgroep is een familiebedrijf.<br />

Het bouwen zit ons in het bloed:<br />

• nieuwbouw<br />

• verbouw en renovatie<br />

• klein en groot onderhoud<br />

• utiliteitsbouw<br />

• turnkey projecten (Design & Construct)<br />

• projectontwikkeling<br />

0578 615 311<br />

contact@vannorel.nl<br />

Volg ons op:<br />

@ Van Norel Bouwgroep<br />

www.vannorel.nl<br />

197x113-bouwen aan de toekomst.indd 1 27-01-21 09:13<br />

116 | STEDENBOUW.NL


Hart van Hoogvliet Hoogvliet<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | IJsselmonde<br />

SAMENHANGEND, SPEELS GEVELBEELD<br />

MET STUCWERK EN STEENSTRIPS<br />

Buitengevelisolatie leent zich bij uitstek voor nieuwbouw. Dat bewijzen de onlangs opgeleverde woningen van Hart van<br />

Hoogvliet. IJsselmonde voorzag de buitengevels van deze zestien moderne rijwoningen van een dik isolatiepakket met<br />

gepleisterde afwerking en accentvlakken in minerale steenstrips.<br />

Hart van Hoogvliet is een ontwikkeling van Kalliste<br />

Woningbouwontwikkeling. HOYT Architecten<br />

& Bouwmanagers verzorgde het ontwerp, BM van<br />

Houwelingen de uitvoering. “Een fris, eigentijds<br />

project”, zegt architect Joris van Hoytema. “De<br />

buitengevels van de woningen manifesteren zich<br />

als een strak wit raster, waarbinnen de kopers zelf<br />

hun raamverdeling bepaalden. Zo ontstond een<br />

samenhangend en tegelijkertijd speels gevelbeeld.<br />

Dit liet zich het best realiseren met een buitengevelisolatiesysteem<br />

voorzien van stucwerk en minerale<br />

steenstrips.”<br />

Zestien moderne rijwoningen met een fris uiterlijk.<br />

'Een strak wit raster, waarbinnen de kopers<br />

zelf hun raamverdeling bepaalden'<br />

De gevel is afgewerkt met stucwerk,<br />

de accentvlakken met steenstrips.<br />

ESTHETISCH EN EFFICIËNT<br />

IJsselmonde werd al in een vroeg stadium bij het<br />

nieuwbouwproject betrokken om, samen met de<br />

architect en aannemer, het esthetische gevelbeeld<br />

te vertalen naar een efficiënt uitvoerbaar systeem.<br />

“De woningen bestaan uit een betoncasco met<br />

prefab HSB-elementen op de voor- en achtergevel”,<br />

zegt projectleider Jan Buijk van BM van Houwelingen.<br />

“Elk element heeft een eigen verdeling<br />

van raam- en accentvlakken, conform de wensen<br />

van de koper en volgens een vastgestelde lagenmaat.”<br />

Jacco Oostenbrug van IJsselmonde voegt<br />

toe: “We voorzagen het betonnen casco en de accentvlakken<br />

van een buitengevelisolatiesysteem<br />

van Sto Isoned. Dit systeem is opgebouwd uit een<br />

lijmlaag, een isolatiepakket en een spanningsverdelende<br />

laag. We werkten de gevels af met<br />

stucwerk en de accentvlakken met steenstrips in<br />

verticaal verband.”<br />

ALLES MOET KLOPPEN<br />

“We brachten het isolatiepakket in verschillende<br />

dikten aan”, vervolgt Oostenbrug. “Op die manier<br />

realiseerden we de door de architect beoogde<br />

dieptewerking, waarbij de accentvlakken terugliggen<br />

in de gevel. Ook gaven we invulling aan<br />

diverse architectonische details, waaronder de<br />

verdiept in de gevel aangebrachte regenpijpen.”<br />

Buijk benadrukt dat de uitvoering van de gevels de<br />

nodige voorbereiding en afstemming vergde. “Als<br />

bouwer hebben we het specialisme van IJsselmonde<br />

nodig om dergelijke projecten succesvol, met<br />

zo min mogelijk faalkosten en volgens planning<br />

aan te pakken. Daarin zijn we goed geslaagd.”<br />

Ook Oostenbrug is tevreden: “De bouwsnelheid<br />

lag vrij hoog. Om die vast te houden, moest alles<br />

kloppen. Mede door de goede voorbereiding,<br />

maar zeker ook door de prettige samenwerking<br />

met BM van Houwelingen leverden we het werk<br />

op de dag nauwkeurig op.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 117


DC AG Logistics Ede<br />

Tekst | Desiree Pennings<br />

Beeld | HBE Circulaire Bouw<br />

BREEAM GECERTIFICEERD IN EEN KORTE BOUWPERIODE<br />

DUURZAAM DISTRIBUTIECENTRUM<br />

VOOR AG LOGISTICS<br />

In Ede bouwt HBE Circulaire Bouw aan een nieuw, duurzaam distributiecentrum voor AG Logistics. De bouw startte in<br />

oktober 2020 en de oplevering staat gepland voor juni 2021. Een korte bouwperiode dus, en dat terwijl de ambities<br />

bijzonder hoog zijn.<br />

AG Logistics Services is een logistiek dienstverlener met meerdere vestigingen<br />

in Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lunteren. Het bedrijf houdt<br />

zich bezig met de afhandeling van goederen, transport en Value Added Logistics,<br />

ofwel diensten die waarde toevoegen aan het logistieke proces. Het is<br />

een groeiend familiebedrijf. Om deze groei bij te kunnen houden, investeert<br />

het bedrijf in twee nieuwe distributiecentra, namelijk in Ede en Oosterhout.<br />

De duurzame distributiecentra moeten in 2021 opgeleverd worden. Het gebouw<br />

in Ede wordt gerealiseerd op industrieterrein BTA12, aan de Daltonstraat.<br />

'De opdrachtgever vindt<br />

het een must om vier<br />

BREEAM sterren te halen<br />

en dat gaat zeker lukken'<br />

De art impressions laten zien hoe het distributiecentrum gaat worden. (Beeld: Enscape)<br />

118 | STEDENBOUW.NL


DC AG Logistics Ede<br />

Het wordt onder BREEAM gebouwd met als minimale eis ‘Excellent’. De ambitie<br />

is om ‘Outstanding’ te realiseren.<br />

DUURZAAMHEID GEGARANDEERD<br />

Om deze korte bouwperiode en duurzaamheidseis te realiseren, werden allereerst<br />

onderaannemers geselecteerd die zelf ook gecertificeerd zijn op het<br />

gebied van duurzaamheid, vertelt Denny Beker van HBE Circulaire Bouw. “Er<br />

wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van CSC beton, dat een duurzame productie<br />

garandeert. We hebben zoveel mogelijk geselecteerd op partijen uit de<br />

buurt, om de CO 2<br />

-uitstoot door reisbewegingen te beperken. Daarnaast wordt<br />

er gebruik gemaakt van een duurzame installatie, met een warmtepomp voor<br />

het distributiecentrum en één voor het kantoorgedeelte, in combinatie met<br />

zonnepanelen. Ook is er gezorgd voor hoge isolatiewaardes en zonwerende<br />

beglazing, zodat het binnen niet te snel opwarmt. De stalen constructie wordt<br />

bekleed met dak- en gevelbeplating.”<br />

RONDINGEN<br />

De bijzondere vorm van het perceel zorgt voor een bijkomende uitdaging. De<br />

kavel is namelijk niet zomaar vierkant, maar loopt taps toe. Daarom heeft de<br />

architect het gebouw extra rondingen en hoeken gegeven, zodat het grondoppervlak<br />

optimaal gebruikt wordt. Beker: “Voor de constructeur en de mannen<br />

op de bouw brengt dat uitdagingen met zich mee. Er zitten veel rondingen<br />

in het gebouw, waardoor het zetwerk, de fundering en de beplating extra<br />

aandacht nodig hebben. Prefab betonelementen moesten bijvoorbeeld door<br />

de leverancier rond gemaakt worden.”<br />

Projectinfo<br />

Gevelbekleding is thuiswedstrijd<br />

Het nieuwe distributiecentrum van AG Logistics in Ede is winden<br />

waterdicht, mede dankzij de gevelbekleding van ‘buurman’<br />

FALK Bouwsystemen.<br />

“HBD Montage heeft ons de kans gegeven om dit mooie project<br />

samen met ons te gaan invullen”, zegt Dennis Jordaan van FALK<br />

Bouwsystemen. “Voor ons tevens een mooie gelegenheid om<br />

ook aan de ‘buurt’ te tonen wat voor mooie panelen we maken.<br />

De bouwplaats is namelijk zo’n 500 meter naast onze productielijn.<br />

Als product is gekozen voor het FALK Gevelpaneel 1060 WB<br />

met een strakke microrib liniëring. De sandwich gevelelementen<br />

zijn door HBD Montage verdekt gemonteerd. De hoogwaardige<br />

PRISMA ® coating op de panelen, hier uitgevoerd in twee<br />

verschillende kleuren in combinatie met de microrib liniëring,<br />

bezorgen het nieuwe distributiecentrum een fraai uiterlijk. We<br />

zijn dan ook trots op het feit dat we ruim 12.000 m² aan gevelpanelen<br />

hebben mogen leveren aan een project in de buurt, ook<br />

nog eens met de hoogste duurzaamheidsambities.”<br />

VIER STERREN EEN MUST<br />

Op dit moment ligt de bouw precies op schema. Vooraf was al bekend dat het<br />

om een korte bouwperiode ging, en daar zijn meewerkende partijen al in een<br />

vroeg stadium op gewezen. “Op 8 oktober hebben we de vergunning gekregen<br />

en op 9 oktober zijn we gestart met de bouw. Die verloopt soepel, zonder<br />

vertraging van leveringen”, vertelt Beker. Tussendoor vindt er bouwoverleg<br />

plaats met de mensen van BREEAM. “We hebben controle op de bouw gehad<br />

en zij waren er goed over te spreken. We kunnen een BREEAM certificering<br />

van tussen de één en vijf sterren halen. De opdrachtgever vindt het een must<br />

om vier sterren te halen en dat gaat zeker lukken.” ❚<br />

FEITEN & CIJFERS<br />

42.000 palletplaatsen<br />

30.000 m² vloeroppervlak<br />

29.000 m² stalen dakplaten<br />

2.300 m³ betonfundatie<br />

25.000 m³ zand afgevoerd<br />

120.000 ton puin verwerkt<br />

1.520 ton staal<br />

AG LOGISTICS | HBD | FALK<br />

EEN STERKE COMBINATIE<br />

Bouwinfo<br />

Hoofdaannemer<br />

HBE Circulaire Bouw, Ede<br />

Plaatsen dak- en wandplaten HBD Montage, Ede<br />

Levering gevelbekleding FALK Bouwsystemen, Ede<br />

Levering dakplaten<br />

Van Delft, Waalwijk<br />

Aanbrengen dakbedekking Kamil Dak, Tilburg<br />

Plaatsen staal<br />

Staalbouw Cluistra, Renswoude<br />

Levering CSC beton<br />

Betoncentrale Wessel<br />

Verwerking beton<br />

Van De Haar Betonbouw, Ede<br />

Wapeningsnetten<br />

Schreuder Wapening, Barneveld<br />

Zorgeloos bouwen in de wetenschap dat uw<br />

panelen zonder afval geproduceerd zijn? Dat<br />

is bouwen met de sandwichpanelen van FALK<br />

Bouwsystemen. Zo heeft u een perfect geïsoleerd<br />

gebouw en zetten wij alles op alles voor<br />

een verantwoorde footprint.<br />

VRAAG EEN GRATIS<br />

PRODUCTSAMPLE AAN!<br />

STEDENBOUW.NL | 119


DC AG Logistics Ede<br />

Tekst | Desiree Pennings<br />

Beeld | Kamil Dak<br />

PVC DAK VOOR AG LOGISTICS<br />

HOOGWAARDIGE EN DUURZAME DAKEN<br />

Dakdekkersbedrijf Kamil Dak brengt PVC en TPO dakbedekkingen aan bij industriële gebouwen, zowel bij nieuwbouw<br />

als renovatie. Het bedrijf is werkzaam in heel Europa. In 2020 legde Kamil Dak maar liefst 1.489.326 m² dakbedekking.<br />

Een deel daarvan werd gelegd op het distributiecentrum van AG Logistics in Ede. Daar brengt het bedrijf dampremmer,<br />

PIR isolatie en 27.950 m² witte PVC dakbedekking aan.<br />

“Vanwege de lange levensduur en het milieu is er<br />

voor PVC gekozen”, vertellen Patrick van Lieshout<br />

en Romilda Brouwer van Kamil Dak. “PVC kan teruggenomen<br />

en gerecycled worden. Het zijn losse<br />

componenten die je er zo weer vanaf kunt halen.<br />

En wit reflecteert, dus dat voorkomt dat het gebouw<br />

te warm wordt. Ook is het mogelijk om er<br />

zonnepanelen op te plaatsen.”<br />

Kamil Dak voert de werkzaamheden uit in opdracht<br />

van HBE Circulaire Bouw. Daar werkt het<br />

bedrijf vaker voor, maar in dit geval ligt het tempo<br />

extra hoog vanwege de korte bouwtijd. Van Lieshout:<br />

“Vooraf moest alles goed gepland en doorlopen<br />

worden en op de bouw zelf moet dat nadrukkelijk<br />

opgevolgd worden. De werkzaamheden<br />

worden steeds op tijd verricht. Dat gaat heel goed,<br />

Naast dakbedekking brengt Kamil Dak<br />

ook dampremmer en PIR isolatie aan.<br />

omdat het een erg opgeruimd terrein is en HBE<br />

Circulaire Bouw heeft alles op de dag nauwkeurig<br />

geregeld. Voor ons is dat heel fijn werken.”<br />

Een andere uitdaging is de logistiek. Het is van belang<br />

dat alle aannemers zich goed aan de planning<br />

houden, want anders kan de volgende niet meer<br />

op tijd zijn werk doen. Van Lieshout: “We moeten<br />

het dus op tijd bevoorraden, want een dag later<br />

kan dat niet meer. Dat gaat prima, omdat er een<br />

goede samenwerking is tussen de hoofdaannemer,<br />

ons, de mannen van de constructie en de beplating.<br />

Hier laten we zien dat we kwalitatief hoogwaardig<br />

werk kunnen leveren in korte tijd.” ❚<br />

120 | STEDENBOUW.NL<br />

Naamloos-1 1 22-02-2021 09:50


Cruquius<br />

Amsterdam<br />

Pontsteiger<br />

Amsterdam<br />

Calypso<br />

Rotterdam<br />

CoolTower<br />

Rotterdam<br />

State<br />

Amsterdam<br />

Lumen<br />

Scheveningen<br />

Markthal<br />

Rotterdam<br />

Driemanssteeweg 170 | 3084 CB Rotterdam | T 010 - 44 30 210 | info@asto.nl | asto.nl


Tekst en beeld: FALK Bouwsystemen<br />

UNIEKE PROJECTEN VERDIENEN UNIEKE COATINGS!<br />

Vanwege de toenemende vraag naar unieke coatings heeft FALK Bouwsystemen, in samenwerking met een aantal architecten,<br />

zorgvuldig een aantal mooie en unieke coatings geselecteerd. Hiermee introduceert de Nederlandse producent<br />

van sandwichpanelen een compleet nieuwe coatinglijn: FALK Specials.<br />

Sandwichpanelen en architectuur gaan hand in<br />

hand. FALK denkt dan ook graag met de architect of<br />

opdrachtgever mee in zijn of haar materiaalselectie.<br />

Ondanks de vele bestaande kleurmogelijkheden is<br />

FALK continu op zoek naar nieuwe en bijzondere<br />

kleuren. “De afgelopen maanden zijn we de wereld<br />

overgegaan, op zoek naar de beste, mooiste en<br />

meest unieke coatings”, vertelt Marketing Manager<br />

Patrick van Haaften. “En die zijn gevonden!”<br />

DRIE KLEURENLIJNEN<br />

FALK Specials bestaat uit drie kleurenlijnen: Metallics,<br />

Wood en Black & White, die allen exclusief<br />

verkrijgbaar zijn bij FALK Bouwsystemen. “De metallic<br />

coatinglijn bevat een zestal unieke coatings<br />

die dicht bij de oorspronkelijke kleur van de metalen<br />

blijven. Kleurrijk, oersterk en beeldschoon zijn<br />

termen die deze prachtige coatings goed omschrijven.<br />

Iedere kleur is weer anders, maar alle zes zijn<br />

zeer goed te combineren met onze basic coatings.<br />

Hiermee genieten architecten én eindklanten van<br />

een prachtige kleur op hun gevel, dak of wand.”<br />

Ook de natuurlijke houtlooks geven identiteit<br />

aan ieder bouwproject, aldus Van Haaften. “Deze<br />

prachtige coatings bieden de uitstraling van hout,<br />

maar laten afnemers profiteren van de voordelen<br />

van staal. De coatings hebben ieder een eigen karakter<br />

en zijn zowel binnen als buiten toepasbaar.<br />

Genoeg mogelijkheden dus!”<br />

Daarnaast biedt de FALK Specials coatinglijn<br />

twee coatings, die beiden beschikken over bijzondere<br />

kenmerken. FALK Black Matt is uniek bij<br />

FALK verkrijgbaar en geeft zwart een kleur. FALK<br />

Reflective White is een witte coating die beschikt<br />

over een reflectiegraad van maar liefst 85 procent.<br />

Hierdoor hebben gebouweigenaren minder<br />

lichtbronnen nodig in hun gebouw en wordt er<br />

dus minder elektriciteit verbruikt. Een coating met<br />

een duurzaam karakter!<br />

100% CIRCULAIR<br />

“Naast de keuzemogelijkheden in coatings, kleuren<br />

en liniëring is er nu ook het kernmateriaal<br />

waarmee de impact om het milieu aanzienlijk<br />

wordt verminderd”, benadrukt Van Haaften. “Wie<br />

kiest voor sandwichpanelen met CradleCore ®<br />

isolatiekern, ontvangt een terugkoop- of terugnamegarantie<br />

waarmee na de levensduur van het<br />

gebouw de producten weer ingeleverd kunnen<br />

worden. De producten zullen worden gerecycled<br />

en verwerkt tot nieuwe bouwmaterialen. Dit betekent<br />

dat sandwichpanelen met CradleCore ® 100%<br />

circulair zijn.” ❚<br />

122 | STEDENBOUW.NL


NIEUW<br />

FALK SPECIAL COATINGS<br />

CIRCULARITEIT EN DESIGN<br />

EEN PERFECTE COMBINATIE.<br />

WARM OAK<br />

SMOKED OAK<br />

DARK WALNUT<br />

NATURAL BEECH<br />

VRAAG EEN GRATIS KLEURSAMPLE AAN OP<br />

FALKBOUWSYSTEMEN.NL/KLEUREN<br />

FALK, slim bouwen aan een circulaire toekomst


Huis van Inspiratie Rotterdam<br />

Tekst | Desiree Pennings<br />

Beeld | Angelique van Woerkom<br />

HUIS VAN INSPIRATIE ALS SLUITSTUK VAN NIEUW CROOSWIJK<br />

HET TOPSEGMENT VAN DE WIJK<br />

In de afgelopen zestien jaar is in het noorden van Rotterdam Nieuw Crooswijk verschenen; een groene stadswijk voor<br />

een diversiteit aan bewoners. De gebouwen zijn van een hoog niveau en allemaal anders. Er ontstond een gevarieerd<br />

woningaanbod met een keur aan stijlen. Het Huis van Inspiratie zet de puntjes op de i. Dit bouwblok bestaat uit 53 riante<br />

stadswoningen met een hoogwaardige afwerking. Het is een mooi sluitstuk van deze gebiedsontwikkeling.<br />

Met de komst van het Huis van Inspiratie werd een<br />

hoger segment toegevoegd aan Nieuw Crooswijk.<br />

De woningen hebben een oppervlakte van maar<br />

liefst 150 tot 245 m², drie tot zes slaapkamers, één<br />

of twee badkamers en een ruime achtertuin. Met<br />

een plafondhoogte van drie meter oogt de binnenkant<br />

nog eens extra luxueus. Bijna alle huizen hebben<br />

twee parkeerplaatsen in de nabijgelegen parkeergarage.<br />

Naast een ruime achtertuin beschikken<br />

de woningen ook over een gezamenlijke binnentuin.<br />

Aan groen is in de omgeving is geen gebrek.<br />

“De toekomstige bewoners hadden nog meer<br />

vrijheid in het maken van keuzes dan bij de andere<br />

woningen in de wijk”, vertelt ERA Contour<br />

directeur Job van Zomeren. TBI-onderneming ERA<br />

Contour ontwikkelde het stadsgebied samen met<br />

Heijmans en was de bouwer van het project. “Kopers<br />

hadden de keuze uit de indeling Comfort of<br />

Style. Ze konden dan kiezen uit een aantal vooraf<br />

bepaalde indelingen. Ook was er een Deluxe traject.<br />

Daarbij konden de bewoners met de interieurarchitect<br />

de indeling bepalen. Daar hebben behoorlijk<br />

wat mensen voor gekozen en die hadden<br />

de vrijheid in de plattegrond.”<br />

BIJZONDER METSELWERK<br />

Individuele villa’s noemt Van Zomeren de geschakelde<br />

woningen in het Huis van Inspiratie. “Een<br />

heel bijzonder kenmerk aan de woningen zijn de<br />

gevels. Deze bestaan uit metselwerk waar de vakmensen<br />

met veel liefde aan hebben gewerkt. Ze<br />

zijn echt trots dat ze dit hebben mogen maken.<br />

Het is een ingewikkeld stukje metselwerk en dat<br />

zie je er ook aan af.” De kopers hadden wat betreft<br />

de gevels geen vrije keus. Het soort stenen en<br />

het metselwerk waren vooraf bepaald. Dat zorgt<br />

ervoor dat de woningen mooi passen in de groene<br />

omgeving. Op beeldbepalende plekken kwamen<br />

speciale woningen, de specials, met een aparte<br />

architectonische gevel en een bijzondere indeling.<br />

BOEIENDE PERIODE<br />

In 2004 werd het Masterplan Nieuw Crooswijk gepresenteerd.<br />

Het ging in totaal om 1.800 nieuwe<br />

'De toekomstige bewoners hadden nog<br />

meer vrijheid in het maken van keuzes<br />

dan bij de andere woningen in de wijk'<br />

Alle gevels verschillen van elkaar, zodat er een gevarieerd straatbeeld ontstaat.<br />

124 | STEDENBOUW.NL


Huis van Inspiratie Rotterdam<br />

woningen. De 53 woningen van het Huis van Inspiratie<br />

vormen het sluitstuk. Nu deze woningen<br />

allemaal zijn verkocht en opgeleverd, is het project<br />

Nieuw Crooswijk volledig afgerond. “Voor ERA Contour<br />

is het een heel boeiende periode geweest. In<br />

2008 gingen we namelijk de crisis in, maar de ontwikkeling<br />

van de wijk ging gewoon door. Daar zijn<br />

we continu mee bezig geweest en daar zijn we trots<br />

op. Het gaat om een grote variatie aan woningen,<br />

van huur tot koop. We hebben er voldoening van dat<br />

alle partijen zich hebben ingezet en het voor elkaar<br />

hebben gekregen”, aldus Van Zomeren. ❚<br />

Op beeldbepalende plekken kwamen speciale woningen, de specials, met<br />

een aparte architectonische gevel en een bijzondere indeling.<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Ontwikkel Combinatie Nieuw-Crooswijk<br />

(samenwerking tussen ERA Contour<br />

en Heijmans)<br />

Architecten<br />

Brink architectuur en stedenbouw,<br />

De Zwarte Hond, Geurst en Schulze<br />

Architecten, Jeroen Schipper Architecten<br />

en Simone Drost Architecture<br />

Interieurarchitect<br />

DOEN<br />

Houten gevelelementen<br />

en buitenkozijnen<br />

Vianen Kozijnen, Rotterdam<br />

Tuinontwerp<br />

West 8 Urban Design &<br />

Landscape Architecture<br />

Aanleg tuinen<br />

Binder Groenprojecten<br />

Bouwperiode<br />

oktober 2018 – december 2020<br />

Projectinfo<br />

Professioneel schilderwerk voor Huis van Inspiratie<br />

Het was Storm Vastgoedzorg die het schilderwerk verzorgde van<br />

de kozijnen, ramen, deuren, trapbomen en trapspillen bij het Huis<br />

van Inspiratie in Rotterdam. Ook bracht Storm Vastgoedzorg de markering<br />

en nummering aan voor de parkeervakken en voerde ze het<br />

sauswerk en het hydrofoberen uit voor het gevelmetselwerk van<br />

de parkeergarage.<br />

RUIM<br />

80 jaar<br />

ervaring!<br />

Voor Storm was het een thuiswedstrijd; het schilders- en afwerkingsbedrijf<br />

werd in 1938 opgericht in Rotterdam en is er zo’n 50<br />

jaar gevestigd geweest. Sinds eind 2000 is het bedrijf gevestigd<br />

in Barendrecht. Storm Vastgoedzorg werkt al sinds 2005 voor<br />

opdrachtgever ERA Contour. De samenwerking verliep ook bij dit<br />

project weer erg prettig, met een goede communicatie.<br />

Hoewel dit project dicht bij huis plaatsvond, is Storm Vastgoedzorg<br />

werkzaam in heel Nederland. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd<br />

in het begroten, uitvoeren en begeleiden van schilderwerken binnen<br />

de utiliteitsbouw, woningbouw en renovatie. Onder de werkzaamheden<br />

vallen onder meer ook behangwerk, houtrotherstelwerkzaamheden,<br />

hogedrukreiniging, betonherstel en impregneerwerk.<br />

De professionele medewerkers zijn zeer bekwaam, mede doordat<br />

Storm Vastgoedzorg continu investeert in opleiding en training. Zo<br />

leveren zij net dat beetje extra, waardoor het bedrijf zich weet te<br />

onderscheiden van andere schilders- en afwerkingsbedrijven.<br />

Of het nu gaat om schilderwerk, behangwerk of het<br />

totaalonderhoud van uw vastgoed, Storm Vastgoedzorg<br />

is graag uw vakkundige partner bij het uitvoeren van<br />

deze werkzaamheden. Snel, betrouwbaar en deskundig<br />

leveren wij ouderwets vakwerk. Kortom, wij staan al ruim<br />

80 jaar voor kwaliteitswerk in de regio Zuid-West Nederland.<br />

Vraag vrijblijvend informatie over wat Storm Vastgoedzorg<br />

voor u kan betekenen bij de afwerking van uw<br />

woning of gebouw.<br />

Tel 0180 - 65 40 90 • WWW.STORMVASTGOEDZORG.NL<br />

STEDENBOUW.NL | 125


Huis van Inspiratie Rotterdam<br />

Tekst | Desiree Pennings<br />

RUIME KEUZES IN MAATWERKTRAJECT:<br />

‘KOPERS HUIS VAN INSPIRATIE<br />

ZIJN DESKUNDIG BEGELEID’<br />

De nieuwe eigenaars van de woningen in het Huis van Inspiratie in Rotterdam kregen erg veel vrijheid bij het kiezen<br />

van hun indeling en afwerking. Er was zelfs een Deluxe traject, waarbij zij de indeling volledig zelf konden bepalen. Dit<br />

maatwerktraject werd begeleid door TW3 kopersbegeleiding.<br />

TW3 is een makelaarskantoor in Rotterdam, gespecialiseerd<br />

in advies en verkoop van nieuwbouw,<br />

verkoop van bestaande bouw, verhuur en<br />

kopersbegeleiding. Voor het Huis van Inspiratie in<br />

Rotterdam verzorgde zij de verkoop en kopersbegeleiding.<br />

Het ging in totaal om 53 woningen. De<br />

kopersbegeleiders van TW3 zorgden ervoor dat<br />

kopers op de hoogte werden gebracht van alle<br />

mogelijkheden, zodat zij hun keuzes konden maken.<br />

De kopersbegeleiders regelden vervolgens<br />

alles met de aannemer. “We werken voor diverse<br />

grote aannemers, zoals Heijmans en BAM, maar<br />

ook voor middelgrote en kleine aannemers. In<br />

dit geval was ERA Contour onze opdrachtgever.<br />

Het was de eerste keer dat we met deze partij<br />

samenwerkten”, vertelt directeur kopersbegeleiding<br />

Roland van den Berg. “Bij dit project hebben<br />

we heel veel flexibiliteit geboden. In de woning<br />

konden trappen, badkamers en vides naar wens<br />

van de kopers worden bepaald. Dat vergt veel<br />

tijd en energie qua begeleiding.”<br />

TW3 kopersbegeleiding heeft zoveel ervaring<br />

dat zij gemakkelijk de flexibiliteit kon bieden<br />

die nodig was. En ook bij vragen en voor advies<br />

konden de kopers bij het makelaarskantoor terecht.<br />

Van den Berg: “We hebben in grove lijnen<br />

een vaste werkwijze, maar passen ons altijd aan<br />

het proces van de opdrachtgever aan. We gaan<br />

bovendien altijd objectief te werk: we volgen<br />

het traject van de bouwer, maar komen ook op<br />

voor de wensen van de kopers. Vanuit onze ervaring<br />

zijn we voor beide partijen een betrouwbare<br />

partner.” ❚<br />

'We volgen het<br />

traject van de<br />

bouwer, maar<br />

komen ook op<br />

voor de wensen<br />

van de kopers'<br />

TW3 maakt vastgoed persoonlijk!<br />

TW staat voor ‘Toegevoegde Waarde’ en de ‘3’ voor de drie diensten die wij onder een dak aanbieden:<br />

makelaardij, strategie en marketing. Wij zijn betrokken bij het gehele traject van het projectmatig adviseren,<br />

vastgoedmarketing, verkopen en verhuren van nieuwbouwprojecten en bestaande bouw, kopersbegeleiding,<br />

het compleet “woonklaar” maken van een woning en interieuradvies via ons label TW Home.<br />

Benieuwd wat we voor uw project kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op<br />

www.tw3nl<br />

Verkoopinformatie<br />

info@tw3.nl<br />

010 - 300 71 17<br />

TW3 adv 19,7x13.indd 1 23-02-2021 11:04<br />

126 | STEDENBOUW.NL


House Modernes Utrecht<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Heilijgers Bouw<br />

PROJECT IN DRUKKE BINNENSTAD MAAKT UITDAGING ALLEEN MAAR GROTER<br />

VOORMALIG WARENHUIS KRIJGT<br />

OORSPRONKELIJKE ALLURE TERUG<br />

Het voormalige pand van warenhuis Galeries Modernes op de hoek van de Oude Gracht en de Lange Viestraat in Utrecht<br />

krijgt stilaan zijn oorspronkelijke allure terug. In opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en ZZDP Architecten<br />

startte hoofdaannemer Heilijgers Bouw eind november 2019 met de voorbereidende werkzaamheden en het slopen van<br />

de niet-constructieve delen. Vandaag is de nieuwe opvallende gevel met een duidelijke knipoog naar het verre verleden<br />

zichtbaar en wordt gewerkt aan de afronding van negen verdiepingen met unieke werkplekken, winkels, leisure en<br />

een fietsenstalling.<br />

House Modernes heeft een totale oppervlakte van<br />

ca. 12.429 m² VVO, verspreid over negen verdiepingen.<br />

Op de begane grond en zes verdiepingen<br />

komt 7.370 m² VVO aan kantoren. De winkelruimtes<br />

zijn verspreid over de begane grond (1.471 m²<br />

VVO) en eerste etage (1.139 m² VVO). In de kelder<br />

wordt een openbaar toegankelijke fietsenstalling<br />

van 1.450 m² ondergebracht en op niveau<br />

-2 is ruimte voor leisure (999 m² VVO) met een<br />

rechtstreekse verbinding met de vier werfkelders<br />

aan de Oude Grachtzijde voor de bevoorrading.<br />

“Opdrachtgever Syntrus Achmea Real Estate & Finance<br />

nam ons in de arm om de haalbaarheid van<br />

het project te bekijken”, vertelt projectleider Wim<br />

Huenestein van Heilijgers Bouw uit Amersfoort.<br />

Heilijgers Bouw kreeg de opdracht om dit project uit te voeren. Zo werd de gevel zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld.<br />

128 | STEDENBOUW.NL


House Modernes Utrecht<br />

Het totale project omvat zeven verdiepingen met winkels en<br />

kantoorruimte. In de kelder bevinden zich een fietsenstalling en<br />

een bijkomende locatie voor retail. (Beeld: Andre Russcher)<br />

Niet-constructieve delen, zoals binnenwanden, deuren en plafondplaten<br />

werden gesloopt en verouderde dekvloeren en roltrappen<br />

verwijderd, gevolgd door de liftschachten en staalconstructies.<br />

Alle technieken worden zichtbaar onder het plafond bevestigd.<br />

“Ze wilde het gebouw zo nauwkeurig mogelijk<br />

in de originele staat herstellen, rekening houdend<br />

met de huidige duurzaamheidseisen. Bovendien<br />

veranderde de plattegrond van één groot warenhuis<br />

naar een multifunctioneel gebouw met<br />

andere noden en behoeften. Het project lag ook<br />

nog eens middenin de drukke binnenstad. Dat betekende<br />

een aaneenschakeling van uitdagingen,<br />

die we graag aanpakten.”<br />

ORIGINELE ELEMENTEN<br />

OPNIEUW ZICHTBAAR<br />

In november 2019 startte de hoofdaannemer met<br />

de voorbereidende werkzaamheden en het slopen<br />

van de niet-constructieve delen, zoals binnenwanden,<br />

deuren en plafondplaten. De verouderde dekvloeren<br />

en vier roltrappen werden verwijderd, gevolgd<br />

door de liftschachten en staalconstructies .<br />

Aangezien de versterking van het beton aangetast<br />

was, moesten ook delen van de betonvloer verwijderd<br />

of hersteld worden. Bepaalde delen van het<br />

gebouw waren in het verleden al verbouwd en er<br />

waren nauwelijks tekeningen beschikbaar. Nadat<br />

een deel van het gebouw gesloopt was, werd alles<br />

dan ook in 3D ingemeten, om zo op termijn het<br />

beste resultaat te realiseren. “Een deel van de gesloopte<br />

materialen wordt geüpcycled en opnieuw<br />

gebruikt, maar de rest moest afgevoerd worden<br />

om te recycleren. Geen sinecure, als je weet dat<br />

'Tijdens de sloopwerkzaamheden<br />

kwam nog een aantal ‘verrassingen’<br />

uit het verleden aan het licht'<br />

aan de bouwplaats dagelijks zowat 1.200 bussen,<br />

maar ook auto's, fietsers en voetgangers voorbijkomen”,<br />

licht de projectleider toe. “De bestaande<br />

gevel werd helemaal gesloopt, de blauwe beplating<br />

werd verwijderd en de kozijnen werden<br />

vervangen door nieuwe slanke stalen kozijnen<br />

met hoogrendementsglas. Door die sloopwerken<br />

werden ook enkele originele elementen, zoals een<br />

metselpenant, opnieuw zichtbaar. De bakstenen<br />

om die penant te herstellen, worden echter niet<br />

meer gemaakt. Soortgelijke stenen werden echter<br />

ook gebruikt voor het gemeentehuis van Hilversum<br />

en dankzij die gemeente konden we die bakstenen<br />

toch nog recupereren.”<br />

HOOGWAARDIGE AFWERKING<br />

Ook het dak onderging een grondige renovatie:<br />

isolatielaag en bedekking werden vernieuwd en<br />

bovenop kwamen de koelmachines en luchtbehandelingskasten.<br />

“We zijn bezig met de binnen-<br />

afwerking, waarbij onder meer de trappen in hun<br />

originele staat hersteld worden en alle technieken<br />

zichtbaar onder het plafond bevestigd worden”,<br />

sluit Huenestein af. “Flexibiliteit en een goede<br />

planning waren cruciaal vanaf dag 1, want in elke<br />

fase hebben we zaken moeten bijsturen. Neem<br />

daar nog eens de maatregelen rond COVID-19 bij<br />

en dan weet je hoe uitdagend dit project wel is.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Syntrus Achmea Real Estate & Finance,<br />

Amsterdam<br />

Architect<br />

ZZDP Architecten, Amsterdam<br />

Hoofdaannemer<br />

Heilijgers Bouw, Amersfoort<br />

Gevelbouwer<br />

JM van Delft & zn, Drunen<br />

STEDENBOUW.NL | 129


jmvandelft.nl


House Modernes Utrecht<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | JM Van Delft en zn<br />

SPECIALIST RENOVEERT COMPLETE<br />

GEVEL VAN ICONISCH PAND<br />

In het centrum van Utrecht, op de plek waar tot 1981 het warenhuis Galeries Modernes gevestigd was en daarna De<br />

Planeet, ontstaat een nieuw gebouw onder de naam House Modernes. De ontwikkelaar en architect wilden het pand, dat<br />

dienst zal doen als een multifunctioneel gebouw met kantoren, winkels, horeca en een fietsenstalling, in zijn oude glorie<br />

herstellen. Vooral de gevel moet één van de eyecatchers worden. Gevelbouwer JM van Delft & zn verzorgt de complete<br />

buitenschil voor House Modernes.<br />

“We werden al in een vroeg stadium door ontwikkelaar<br />

Syntrus Achmea Real Estate & Finance<br />

en ZZDP Architecten bij dit project betrokken. Na<br />

vele jaren van voorbereiding kregen we de opdracht<br />

voor de renovatie van de complete gevel<br />

van dit iconische pand”, vertelt Albert Emmers,<br />

'Alles gebeurt in<br />

eigen beheer:<br />

van inmeting en<br />

tekening, over<br />

productie in<br />

eigen atelier, tot<br />

en met levering<br />

en montage op<br />

de bouwplaats'<br />

projectleider bij JM van Delft & zn. “In opdracht<br />

van hoofdaannemer Heilijgers Bouw zijn we verantwoordelijk<br />

voor de engineering, productie, levering<br />

en montage van de meest uiteenlopende<br />

gevelelementen: de stalen luifels, de balkonhekken<br />

en de slanke stalen buitenkozijnen, die probleemloos<br />

windkracht 11 weerstaan, evenals de<br />

kozijnen voor de achtergevels, de dakopbouw en<br />

de daklichten, allemaal uit aluminium.”<br />

De gevel wordt in zijn oude glorie hersteld. Zo worden de bestaande<br />

ramen vervangen door slanke stalen kozijnen met hoogrendementsglas.<br />

Familiebedrijf JM van Delft & zn is gespecialiseerd<br />

in de ontwikkeling, productie, levering en montage<br />

van aluminium en stalen kozijnen en andere gevelelementen<br />

en niet onbekend met dergelijke complexe<br />

binnenstedelijke projecten. Bij soortgelijke<br />

projecten, bijvoorbeeld Rokin Plaza en Scheldeplein<br />

in Amsterdam, bewees de firma al dat ze opdrachtgevers<br />

volledig kan ontzorgen. “We voeren alles in<br />

eigen beheer uit, ook voor dit project. Aangezien dit<br />

oude gebouw al enkele keren verbouwd werd en<br />

er nauwelijks tekeningen beschikbaar waren, werd<br />

alles digitaal opgemeten om nauwkeurig te kunnen<br />

werken. Zo deden zich geen problemen voor<br />

tijdens de productie en montage”, aldus Emmers.<br />

“Die montage op de bouwplaats wordt door eigen<br />

medewerkers uitgevoerd. Aangezien dit gebouw op<br />

een zeer drukke locatie gelegen is, moeten ook op<br />

het vlak van logistiek de nodige afspraken gemaakt<br />

worden. We hebben intussen al een groot deel van<br />

de elementen gemonteerd en tegen begin april zullen<br />

we dit project volledig afronden.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 131


Flats Urkerweg Emmeloord<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Talen Vastgoedonderhoud B.V.<br />

INNOVATIEF RENOVEREN MET<br />

AANDACHT VOOR DE BEWONER<br />

Aan de Urkerweg in Emmeloord staan de Hulkesteijn, Nijenbeek, Verlehorst en Old Putten. Deze vier markante flats van<br />

woningcorporatie Mercatus worden klaargemaakt voor de toekomst. Een opzienbarend project, waarin hoogstaande<br />

verduurzamingstechniek, in het oog springende architectuur en bewonersparticipatie perfect samengaan.<br />

“In 2017 ontstonden de eerste plannen voor dit<br />

unieke onderhouds- en verduurzamingsproject”,<br />

vertelt projectleider Durk Grouwstra van Mercatus.<br />

“We raakten in gesprek met Talen Vastgoedonderhoud,<br />

Martini Architekten en Trecodome. Zij introduceerden<br />

een integraal verduurzamingsconcept,<br />

dat aansloot op onze opgave bij de flats aan de<br />

Urkerweg. Vanuit die gedachte zijn we met elkaar<br />

en stap voor stap gekomen tot het plan dat nu in<br />

uitvoering is.”<br />

MET BEWONERS IN GESPREK<br />

“We namen de bewoners al snel in de planvorming<br />

mee”, vervolgt Grouwstra. “Om een goed<br />

beeld van de situatie en de wensen te krijgen, gingen<br />

we de deuren langs met vragenlijsten. Of we<br />

gingen gewoon ergens in de wijk zitten om met<br />

bewoners te praten. De ene keer namen we een gitaar<br />

mee, de andere keer maakten we een gezellig<br />

kampvuur. Dat was best intensief, maar het zorgde<br />

er wel voor dat de plannen echt gingen leven in<br />

de wijk. Dat leidde weer tot grote opkomsten tijdens<br />

informatieavonden en uiteindelijk voor heel<br />

veel draagvlak.”<br />

WATERSTOF READY<br />

De verduurzaming van de flats is gebaseerd op<br />

twee uitgangspunten: lagere energielasten voor de<br />

bewoners en een lagere CO 2<br />

-emissie. Grouwstra:<br />

“Al in een vroeg stadium besloten we de mogelijkheden<br />

van waterstof te onderzoeken. Het idee<br />

hierbij is dat we de opgewekte energie in de zomer<br />

opslaan in waterstof. In de winter kun je deze<br />

energie dan weer omzetten naar elektriciteit. Het<br />

plan bleek technisch en financieel haalbaar, maar<br />

juridisch helaas nog niet. De flats zijn daarom nog<br />

niet ingericht met het waterstofsysteem. Wel zijn<br />

ze hier volledig op voorbereid.” Harleman voegt<br />

toe: “Op dit moment geven we met onder meer<br />

hoogwaardige isolatie en triple glas invulling aan<br />

de energetische opgave. Warmte en warm water<br />

worden opgewekt door een duurzaam collectief<br />

bodemwarmtepompsysteem in combinatie met<br />

zonnepanelen. Een zonthermisch systeem ondersteunt<br />

bij de bereiding van warm tapwater. Balansventilatie<br />

en zomernachtventilatie zorgen voor<br />

comfort in de woningen en algemene ruimten.”<br />

OVERIGE WERKZAAMHEDEN<br />

Naast de genoemde werkzaamheden voorziet<br />

Talen Vastgoedonderhoud de buitengevel van<br />

nieuwe gevelbeplating en houten kozijnen. Verder<br />

worden de galerijen opgehoogd en voorzien van<br />

een spijlenhekwerk, de balkons krijgen een transparante<br />

balustrade en in twee flats komt een lift.<br />

De woningen worden compleet getransformeerd<br />

en onder andere voorzien van een nieuwe voordeur,<br />

een nieuw railsysteem voor de lamellen (zonwering)<br />

en een eigen afleverset voor warmte en<br />

warm water.<br />

VERTROUWEN<br />

In maart 2020, na een intensief voorbereidingsen<br />

bewonersbegeleidingstraject, gingen de werkzaamheden<br />

van start. “Bij de eerste woningen wa-<br />

'We gingen gewoon ergens in de wijk<br />

zitten om met bewoners te praten'<br />

KRACHTIG GEVELBEELD<br />

“Als ketenpartner van Mercatus nemen wij vooral<br />

de technische kant van het project voor onze<br />

rekening”, zegt manager bedrijfsbureau Pepijn<br />

Harleman van Talen Vastgoedonderhoud. “In samenspraak<br />

met de bewoners dachten we met de<br />

architect mee in het ontwerp, rekening houdend<br />

met de prominente locatie van de flats aan de toegangsweg<br />

naar Emmeloord. We kwamen tot een<br />

krachtig gevelbeeld, bestaande uit strakke gevels<br />

in een grijstint in combinatie met witte, in het oog<br />

springende kaders. De kopgevels zijn uitgevoerd in<br />

grote vlakken en kleinere zilveren vlakken, die als<br />

geheel doen denken aan het kavellandschap van<br />

de Noordoostpolder.”<br />

Nieuw railsysteem voor de zonwerende lamellen.<br />

132 | STEDENBOUW.NL


Flats Urkerweg Emmeloord<br />

ren de kozijnen er juist uitgesloopt, toen corona<br />

zijn intrede deed”, zegt Grouwstra. “Talen Vastgoedonderhoud<br />

maakte de woningen waarin ze<br />

bezig was nog af, maar daarna kwamen de werkzaamheden<br />

in de woningen even stil te liggen. In<br />

samenspraak met Talen Vastgoedonderhoud, de<br />

ketenpartners, collega’s en natuurlijk de bewoners<br />

maakten we het protocol ‘samen veilig doorwerken’.”<br />

Harleman: “Van de bewoners kregen we<br />

alle vertrouwen om door te gaan. Vrij snel na het<br />

opstellen van het protocol pakten we de werkzaamheden<br />

in de woningen, met een iets ruimere<br />

planning, weer op. Inmiddels is de eerste flat opgeleverd.<br />

Flat twee en drie zijn aan de binnenkant<br />

gereed en pakken we nu aan de buitenkant aan.<br />

Naar verwachting leveren we dit unieke project<br />

voor de bouwvak nog op.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Mercatus, Emmeloord<br />

Architect<br />

Martini Architekten, Groningen<br />

Aannemer<br />

Talen Vastgoedonderhoud, Apeldoorn<br />

De verschuifbare lamellen zorgen voor een dynamisch gevelbeeld.<br />

Projectinfo<br />

Uitvoering brandpreventieve<br />

maatregelen verloopt soepel<br />

De vier flats van woningcorporatie Mercatus aan de Urkerweg<br />

in Emmeloord worden niet alleen mooier en duurzamer, maar<br />

ook veiliger. De bouwkundige brandveiligheid van de woningen<br />

en algemene ruimten is, van inventarisatie tot en met montage,<br />

in handen van Kinket Brandpreventie.<br />

“Op basis van de inventarisatie adviseerden we welke zaken<br />

qua bouwkundige brandveiligheid aan verbetering toe waren”,<br />

vertelt directeur Eduard Veldkamp van Kinket Brandpreventie.<br />

“Een belangrijk verbeterpunt betrof de verticale branddoorslag<br />

via de schachten. Wij maken die schachten brandwerend<br />

met speciale NEN-EN gecertificeerde producten. Ook het<br />

aanbrengen van de producten, uitgevoerd door onze vakkundige<br />

en getrainde medewerkers, voldoet aan de geldende<br />

NEN-normen.”<br />

Naast technische kennis en vaardigheden beschikken de<br />

medewerkers van Kinket Brandpreventie over de nodige sociale<br />

skills. Veldkamp: “Wij komen hier bij de bewoners over de<br />

vloer. Daar houden we nadrukkelijk rekening mee. We werken<br />

netjes, communiceren goed en nemen de tijd om uit te leggen<br />

wat we doen. Dat is prettig voor de bewoners en draagt bij aan<br />

een soepele uitvoering.”<br />

Kinket Brandpreventie inventariseert, adviseert en monteert<br />

brandpreventieve maatregelen zoals:<br />

• Brandwerende afdichtingen<br />

• Brandwerende bekleding hoofddraagconstructies<br />

• Brandwerende deurconstructies<br />

• Brandwerend glas<br />

www.brandveiligcomplex.nl • www.kinket-brandpreventie.nl • Hattem<br />

STEDENBOUW.NL | 133


Flats Urkerweg Emmeloord<br />

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Van der Sluis Renovatie<br />

NIEUWE E- EN W-INSTALLATIES<br />

VOOR DUURZAAM WOONCOMFORT<br />

De vier flats van woningcorporatie Mercatus aan de Urkerweg in Emmeloord gaan er qua duurzaamheid flink op vooruit.<br />

Van der Sluis Renovatie draagt hier, in opdracht van Talen Vastgoedonderhoud, installatietechnisch aan bij.<br />

“Wij zijn verantwoordelijk voor zowel de E- als<br />

W-installaties”, zegt Hendri Crediet van Van der<br />

Sluis Renovatie. “De 140 appartementen van de<br />

flats gaan van het gas af en stappen over van<br />

hoogtemperatuur- naar laagtemperatuurverwarming.<br />

Vrijwel alles wordt vernieuwd. Niet alleen<br />

de verwarmingstechniek, maar ook de waterleiding,<br />

elektra en hemelwaterafvoer.”<br />

VERWARMING EN WARM WATER<br />

In elke flat worden de gasketels vervangen door<br />

een warmtepomp, die staat opgesteld in de technische<br />

ruimte. De warmtepomp is aangesloten<br />

op een buffervat, waarin 1.500 liter warm water<br />

wordt opgeslagen. Collectieve thermische wwcollectoren<br />

ondersteunen bij de bereiding van<br />

'In de vernieuwde, all-electric<br />

appartementen gaan vanzelfsprekende<br />

dingen als koken en<br />

verwarmen net even anders'<br />

warm water. “Vanuit de technische ruimte lopen<br />

transportleidingen door de schachten naar de woningen”,<br />

zegt Crediet. “Daar sluiten we op aan<br />

met de cv-leidingen van de appartementen. We<br />

vervangen de waterleiding door een ringleiding,<br />

zodat de bewoners continu warm tapwater hebben.<br />

Elk appartement krijgt bovendien individuele<br />

water- en energiebemetering.”<br />

De flats gaan er qua duurzaamheid flink op vooruit.<br />

134 | STEDENBOUW.NL


Flats Urkerweg Emmeloord<br />

VENTILATIE EN ELEKTRA<br />

Voor nog meer duurzaam comfort in de appartementen<br />

past Van der Sluis Renovatie balansventilatie<br />

met warmteterugwinning (WTW) toe. Crediet:<br />

“De warmtewisselaar in deze installatie gebruikt<br />

de warmte van de uitgaande lucht om de koele<br />

binnenkomende lucht te verwarmen. Hierdoor is<br />

minder energie nodig om de binnenkomende lucht<br />

op te warmen. We legden ook de benodigde ventilatiekanalen<br />

aan voor ventilatie in alle kamers.”<br />

De werkzaamheden op elektrotechnisch gebied<br />

bestaan uit het vernieuwen van de leidingen,<br />

kabels en groepenkasten in de appartementen.<br />

Voor de wasmachine en elektrische kookplaat zijn<br />

nieuwe groepen toegevoegd. Verder krijgt elke flat<br />

een videofooninstallatie en zonnepanelen.<br />

MEE IN DE CYCLUS<br />

In de uitvoering draait Van der Sluis Renovatie<br />

mee in de cyclus voor de binnenwerkzaamheden.<br />

Crediet licht toe: “Het eerste dat we doen,<br />

is de radiatoren demonteren. Daarna volgt de<br />

voormontage voor de WTW-box, de cv-leidingen<br />

en de elektra. Ook demonteren we de geiser en<br />

sluiten we de waterleiding over op de ringleiding.<br />

Zodra de gevelisolatie gerealiseerd is, plaatsen we<br />

de radiatoren terug en regelen we de WTW en cv<br />

in. De hemelwaterafvoer plaatsen we wanneer de<br />

buitengevel helemaal gereed is.”<br />

Transportleidingen.<br />

MAXIMAAL GENIETEN<br />

Hij benadrukt dat er voor de bewoners veel verandert:<br />

“In de vernieuwde, all-electric appartementen<br />

gaan vanzelfsprekende dingen als koken en<br />

verwarmen net even anders. Mercatus begeleidt<br />

de bewoners hierin. Wij ondersteunen daarbij, met<br />

onder meer handleidingen voor het gebruik van<br />

de installaties. Met elkaar zorgen we ervoor dat<br />

de bewoners maximaal kunnen genieten van hun<br />

duurzame, comfortabele woning.” ❚<br />

INSTALLATIE<br />

EEN BUNDELING VAN TECHNIEK<br />

PARTNER VOOR<br />

DUURZAME INSTALLATIES<br />

Woningbouw<br />

Renovatie<br />

Utiliteit<br />

Beheer & Onderhoud<br />

www.vd-sluis.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 135


Tekst | Roel van Gils<br />

Beeld | AA Schroefpalen<br />

EFFICIËNT IN DE BODEM GEVORMD FUNDAMENT<br />

Met zijn in de grond geïnjecteerde (mortel)schroefpalen zorgt AA Schroefpalen uit Nijmegen al meer dan dertig jaar voor<br />

een stevig fundament voor de meest uiteenlopende projecten. Van het luxueuze wooncomplex Manhattan in Roermond<br />

tot het gigantische distributiecentrum van DEKA in Velsen-Noord. En dat alles volledig trillingvrij, zonder enige overlast<br />

op de omgeving. Een gesprek met Remko Peters, Marketing Directeur van AA Schroefpalen, over de vele voordelen van<br />

deze manier van funderen.<br />

“Met meer dan dertig jaar ervaring in de funderingsbranche<br />

hebben we alle kennis in huis om<br />

trillingvrij ingebrachte (mortel)schroefpalen te<br />

produceren”, zegt Peters. “Belangrijk pluspunt<br />

van deze techniek is dat we veel sneller en flexibeler<br />

kunnen leveren dan andere funderingssystemen.<br />

We zijn in staat om in korte tijd een<br />

compleet fundament te realiseren voor woningen,<br />

bedrijfspanden en appartementsgebouwen.”<br />

WEINIG OVERLAST<br />

De (mortel)schroefpalen worden door AA Schroefpalen<br />

ter plekke in de grond gevormd. “Met onze<br />

mobiele boorinstallaties boren we een ‘gat’ tot op<br />

de gevraagde diepte en in de gewenste diameter”,<br />

legt Peters uit. “Eenmaal op het laagste punt gaat<br />

er een klep open, trekken we de boor langzaam<br />

omhoog en worden beton en later de wapeningsstaven<br />

ingebracht. Deze manier van funderen veroorzaakt<br />

praktisch geen geluid of overlast in de<br />

vorm van trillingen. Het is veel vriendelijker voor<br />

de omgeving dan bijvoorbeeld het aanbrengen<br />

van heipalen. Er kan dus zonder problemen in de<br />

nabijheid of zelfs pal naast bestaande bebouwing<br />

gefundeerd worden. We produceren de (mortel)<br />

schroefpalen ter plaatse in diverse diameters en<br />

paallengtes. Daarbij maken we gebruik van een<br />

diversiteit aan machines, zoals mobiele boorinstal-<br />

Met meer dan dertig jaar ervaring in de funderingsbranche heeft AA Schroefpalen alle kennis<br />

in huis om trillingvrij ingebrachte (mortel)schroefpalen te produceren.<br />

136 | STEDENBOUW.NL


laties (gewicht variërend van circa 55 tot 68 ton),<br />

betonpompen (capaciteit 150 kubieke meter per<br />

uur) en midi-graafmachines.”<br />

DICHTBIJ DE BRON<br />

Een ander voordeel van het toepassen van (mortel)schroefpalen<br />

is volgens Peters dat je op het<br />

laatste moment nog wijzigingen in het ontwerp<br />

kunt aanbrengen. “De palen worden in de grond<br />

gevormd, dus een afwijkende diameter of grotere<br />

diepte is in principe geen probleem. We<br />

werken bij elk project met lokale betonmortelleveranciers.<br />

De transportbewegingen zijn dus<br />

uitermate beperkt.” Over transportbewegingen<br />

gesproken, AA Schroefpalen is recent verhuisd<br />

naar een nieuw pand in Malden, direct aan de<br />

A73. “Mens en materieel zijn hier verenigd op<br />

één locatie. Dankzij deze centrale ligging kunnen<br />

we snel en efficiënt alle werkgebieden in<br />

Nederland bereiken.”<br />

Snelheid, levertijd, prijs en minimale overlast zijn<br />

belangrijke voordelen van de keuze voor (mortel)<br />

schroefpalen van AA Schroefpalen, resumeert Peters.<br />

“We werken met een club van jonge, enthousiaste<br />

mensen en hebben de mentaliteit van een<br />

familiebedrijf. We hebben veel voor elkaar over<br />

en zijn trots als we samen weer een mooi project<br />

hebben afgerond. Neemt niet weg dat we voortdurend<br />

op zoek zijn naar mensen die opgeleid<br />

willen worden in dit mooie vak. Er is nog genoeg<br />

werk te verzetten; de komende tien jaar moeten er<br />

ruim 800.000 nieuwe woningen gebouwd worden<br />

in ons land.” ❚<br />

Een voordeel van het toepassen van (mortel)<br />

schroefpalen is dat je op het laatste moment nog<br />

wijzigingen in het ontwerp kunt aanbrengen.<br />

'Snelheid, levertijd, prijs en minimale<br />

overlast zijn belangrijke voordelen van<br />

de keuze voor (mortel)schroefpalen'<br />

AA Schroefpalen werkt met een club van<br />

jonge, enthousiaste mensen en heeft de<br />

mentaliteit van een familiebedrijf.<br />

Dé specialist in trillingsvrije mortelschroefpalen!<br />

Factorijweg 13 6541 DM Nijmegen T: 024-378 28 88<br />

E: info@aaschroefpalen.nl www.aaschroefpalen.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 137


De Vossenberg Kaatsheuvel<br />

Tekst | Willem de Volder Beeld | Pellikaan<br />

WOONZORGCENTRUM DE VOSSENBERG:<br />

RUST EN EEN PRETTIGE WOONSFEER<br />

Park Vossenberg in Kaatsheuvel is een bijzondere, vooral duurzame plek. Centraal in het park ligt het gloednieuwe woonzorgcentrum<br />

De Vossenberg. Het uitgangspunt van de initiatiefnemers is helder: zorg bieden in een beschermde omgeving<br />

die verder reikt dan de entree. Maar ook: de buitenwereld naar binnen halen. Pellikaan bouwde naar tevredenheid<br />

voor Zorggroep Elde Maasduinen.<br />

De eerste fase van project Park Vossenberg van<br />

Zorggroep Elde Maasduinen aan de Antoniusstraat<br />

is gereed. Het biedt in een U-vorm ruimte<br />

aan 89 zorgappartementen, vier kamers voor tijdelijk<br />

verblijf en comfortabele ruimten waar bewoners<br />

samen kunnen ontspannen. In een later<br />

stadium, als het gedateerde, ‘oude’ woonzorgcentrum<br />

De Vossenberg aan de voorzijde van het park<br />

is gesloopt, komen daar nog zo’n vijftig appartementen<br />

bij. Zowel sociale huur als vrije sector.<br />

MEERWAARDE<br />

Jack Hazen, Commercieel Directeur van bouwbedrijf<br />

Pellikaan en Vicky van Kuijk, projectleider namens<br />

De Vossenberg, kijken met voldoening terug<br />

op de eerste fase van de nieuwbouw. Hazen geeft<br />

aan dat de meerwaarde van het project in het<br />

voortraject zit. “We hebben, net als vier andere<br />

bedrijven, ons verhaal mogen doen. De keuze viel<br />

op ons als meest ‘economische partij’. We hebben<br />

alles gerealiseerd in één in plaats van twee fasen.”<br />

Hij spreekt over ‘efficiënter’, ‘iets compacter’ en<br />

over ‘betere verhoudingen’ als het gaat over de<br />

bouw. Maar ook het budget werd door de bouwer<br />

gerespecteerd. “Die aspecten zijn niet ten koste<br />

gegaan van de kwaliteit en uitstraling van De Vossenberg.<br />

Wij kijken anders naar detaillering en in<br />

goede samenspraak met de architect en overige<br />

adviseurs zijn er inventieve oplossingen bedacht.”<br />

Het gebouw heeft volgens hem een uitstekende<br />

vloeroppervlak-/gevelverhouding. Hij wijst op de<br />

prima samenwerking binnen het bouwteam: “Alle<br />

betrokken partijen hebben in coronatijd hun flexibiliteit<br />

getoond.”<br />

Volgens Van Kuijk biedt het comfortabele gebouw<br />

de structuur die bewoners wensen en leent<br />

het zich voor het leveren van individuele zorg op<br />

maat. “Zorg die past bij hun ziektebeeld, maar we<br />

zijn wars van een opgelegde sociale structuur. We<br />

hebben geïnventariseerd wat bewoners en naasten<br />

gewend zijn en dat willen we in het nieuwe<br />

gebouw voortzetten. Dat geldt zowel voor huidige<br />

als toekomstige bewoners.” Behalve de bewoners<br />

en hun familie zijn bij de uitwerking van het concept<br />

ook personeel, mantelzorgers, cliëntenraad<br />

en onderzoekers van universiteiten betrokken. Van<br />

Kuijk verwacht, en ziet ook de eerste voortekenen,<br />

dat bewoners zich snel thuis voelen. “De Vossenberg<br />

biedt dementiezorg in het hart van de Kaats-<br />

'Welbeleven verzacht de<br />

omstandigheden en daardoor<br />

ook vaak de pijn. Een mooie leef/<br />

woonomgeving helpt daar zeker bij'<br />

De Vossenberg in Kaatsheuvel.<br />

Jack Hazen, Commercieel Directeur van bouwbedrijf Pellikaan.<br />

138 | STEDENBOUW.NL


De Vossenberg Kaatsheuvel<br />

'Het comfortabele<br />

gebouw leent zich<br />

voor het leveren van<br />

individuele zorg op maat'<br />

heuvelse gemeenschap. Hier komen de bewoners van het gedateerde hoofdgebouw<br />

De Vossenberg en het nog meer gedateerde Het Kompas samen.<br />

Nee, we hebben geen afdelingen meer. De bewoners beschikken over een<br />

tweekamerappartement met keukenblok, slaapkamer en aangepaste badkamer.<br />

Ook van huiskamers is geen sprake. In vijf ontmoetingsruimten sluiten<br />

de activiteiten aan bij de interesses van de bewoners. Welbeleven verzacht de<br />

omstandigheden en daardoor ook vaak de pijn. Een mooie leef/woonomgeving<br />

helpt daar zeker bij.” Van Kuijk wijst op de LED-verlichting, want ook die<br />

geeft rust en draagt bij aan een prettige woonsfeer.<br />

SOCIAAL, ECONOMISCH EN ECOLOGISCH DUURZAAM<br />

Park Vossenberg is niet alleen sociaal maar ook economisch en ecologisch<br />

duurzaam. “We zijn zelfvoorzienend, gasloos, halen energie uit eigen zonnepanelen<br />

en het gebouw is voorzien van een warmtepomp.” Ook de bestrating<br />

heeft een duurzaam karakter. Groen regeert op Park Vossenberg. De monumentale<br />

bomen zijn behouden en in de volkstuinen wordt door particulieren<br />

uit Kaatsheuvel al druk getuinierd. Het is één van de voorbeelden waar buiten<br />

naar binnen wordt gehaald. “Vanzelfsprekend bruist het in het appartementengebouw<br />

van de domotica maar we zetten onze bewoners niet achter gesloten<br />

deuren. Natuurlijke obstakels zijn de grenzen zoals onder meer aarden<br />

wallen. Het is duidelijk dat kennis, kunde en expertise op gebied van bouwen<br />

en zorg op Park Vossenberg samenkomen in hypermoderne gebouwen en een<br />

prachtige, groene omgeving.” ❚<br />

Aansprekende architectuur in de nieuwbouw van De Vossenberg.<br />

Licht en openheid regeren.<br />

LED draagt bij aan de prettige woonsfeer.<br />

STEDENBOUW.NL | 139


Vossenberg Pellikaan.qxp_Pellikaan Vossenberg 19.11.20 16:25 Seite 1<br />

...tijd om van het leven te genieten!<br />

Het nieuwe Park Vossenberg in Kaatsheuvel: 89 zorgappartementen voor bewoners met zorgbehoeften,<br />

4 woningen voor kort verblijf, ruime gemeenschappelijke ruimtes, gelegen in het midden van een<br />

prachtig park. Ontwikkeld en gebouwd onder een innovatief duurzaamheidsconcept, gebaseerd op<br />

een all-electric bouwplan met zonnepark voor zelfopwekking, biodynamische ledverlichting, warmte- en<br />

koudeopslag en warmteterugwinning. We bouwen voor ons allemaal!<br />

www.pellikaan.com<br />

RDS<br />

Bebakening<br />

Balisage<br />

ORLACO<br />

Hijslastcamera<br />

Caméra de levage<br />

AMCS<br />

Antibots & Zoning<br />

Anticollision & Zoning<br />

Veiligheidsoplossingen voor torenkranen<br />

Solutions de sécurité pour grues à tour<br />

electronics<br />

RDS Electronics bv • sprl<br />

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - BE-8530 Harelbeke<br />

+31 85 888 09 11 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be<br />

Regiomanager: Jacco Hartkoorn - jacco@rdselectronics.nl - +31 (0)6 40 33 22 45


Oranjewoud Wonen Heerenveen<br />

Tekst | Desiree Pennings<br />

Beeld | Van Wijnen<br />

VITAAL OUD WORDEN BIJ ORANJEWOUD WONEN<br />

WONEN IN EEN PARKACHTIGE OMGEVING<br />

Vitaal oud worden in een groene omgeving is het doel van Oranjewoud Wonen in Heerenveen. Hier zijn 18 geschakelde<br />

bungalows en 136 appartementen gebouwd door Van Wijnen. In een parkachtige omgeving kunnen de bewoners gebruik<br />

maken van alle voorzieningen die ze nodig hebben.<br />

De woningen zijn onderverdeeld in 7 blokken<br />

waarvan 4 appartementencomplexen en 3 blokken<br />

met geschakelde bungalows. Ze hebben een<br />

oppervlakte van 75 tot 93 m² en zijn geschikt voor<br />

zowel vitale als minder vitale senioren. Het gaat<br />

om 99 huurappartementen, 37 koopappartementen,<br />

12 huurbungalows en 6 koopbungalows. De<br />

appartementen bestaan uit 2 slaapkamers en een<br />

woonkamer. Nieuwe eigenaren konden echter<br />

kiezen voor een variant met 2 kamers. Ieder appartement<br />

beschikt op de begane grond over een<br />

binnenberging en een parkeerplaats. Bovendien is<br />

er rekening gehouden met duurzaamheid. De appartementen<br />

hebben PV-panelen voor de algemene<br />

voorzieningen en er zijn PV-panelen geplaatst<br />

op de bungalows. De woningen hebben een mooi<br />

uitzicht over de groene omgeving. Hiervan kunnen<br />

de bewoners zeker genieten, vanaf de glooiende<br />

terrassen die steeds verspringen. Ook de lagere<br />

bebouwing kreeg een glooiende vorm, waardoor<br />

alle gebouwen duidelijk bij elkaar passen.<br />

Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd. (Beeld: Marcus van Gelder)<br />

VEROUDERD GEBOUW<br />

“Het bestaande pand van Serviceflat Oranjewoud<br />

was dusdanig verouderd dat deze niet<br />

meer aan de eisen van deze tijd voldeed. In het<br />

voortraject is gekeken of het bestaande pand<br />

behouden kon blijven en of een upgrade mogelijk<br />

was middels renovatie. Helaas bleek dat niet<br />

mogelijk”, vertelt Van Wijnen-projectleider Barry<br />

Stuiver. De nieuwe woningen zijn gefaseerd opgeleverd,<br />

waardoor er geen tijdelijke huisvesting<br />

nodig was. De bouw startte in het voorjaar van<br />

2019 en de eerste oplevering was in september<br />

2020. Begin 2021 waren alle woningen klaar. ›<br />

'Het ziet er nu al<br />

mooi uit, maar<br />

het wordt echt<br />

prachtig'<br />

De bewoners zullen een stuk comfortabeler wonen in de nieuwe appartementen.<br />

STEDENBOUW.NL | 141


Oranjewoud Wonen Heerenveen<br />

HERINRICHTING<br />

OMGEVING EN PAVILJOEN<br />

Het oude pand wordt gesloopt wanneer alle bewoners<br />

zijn verhuisd naar hun gloednieuwe woningen.<br />

Daarvoor in de plaats komt een park met een vijver,<br />

nieuwe en bestaande bomen, hagen, borders, water,<br />

lanen en paden. Stuiver: “Het herinrichten van de<br />

omgeving duurt tot eind 2021. Het ziet er nu al mooi<br />

uit, maar het wordt echt prachtig. Het zal hier erg<br />

mooi wonen zijn.” Niet alleen de bewoners kunnen<br />

genieten van deze mooie omgeving, maar ook wandelaars<br />

en fietsers. Geparkeerde auto’s worden omzoomd<br />

door groen, zodat ze niet in het zicht staan.<br />

'Niet alleen de bewoners kunnen<br />

genieten van deze mooie omgeving,<br />

maar ook wandelaars en fietsers'<br />

Het bestaande paviljoen bleef tijdens de nieuwbouwwerkzaamheden<br />

als algemene ruimte behouden<br />

en biedt na de verbouwing ruimte aan een grand<br />

café, maaltijdservice, kapsalon, servicewinkel, fysiotherapeut,<br />

bibliotheek, pedicure en schoonheidsspecialist.<br />

Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken<br />

van 24/7 alarmering. Iedere woning heeft een alarmsysteem<br />

waarmee een spreek-luisterverbinding kan<br />

ontstaan met de aanwezige zorgmedewerkers. De<br />

zorgvraag wordt op maat beantwoord. De stichting<br />

kan verder ook nog bemiddelen in het verkrijgen van<br />

huishoudelijke hulp en een wasservice.<br />

ACTIEF LEVEN BINNEN EEN<br />

SCHITTERENDE OMGEVING<br />

Inmiddels zijn vrijwel alle woningen verkocht en verhuurd.<br />

De eigenaren kunnen er genieten van een<br />

actief leven binnen een schitterende omgeving. Bewoners<br />

hebben zelf ook mee kunnen denken bij het<br />

ontwerp en tijdens het project, vertelt Stuiver. “In<br />

een voorstadium zijn de wensen van bewoners en<br />

personeelsleden geïnventariseerd. Ook de eigenaar<br />

heeft veel bepaald aan de hand van een Programma<br />

van Eisen. Gedurende de bouw zijn er een paar<br />

bijeenkomsten geweest met bewoners en alle betrokkenen,<br />

maar gaandeweg heeft corona hier een<br />

stokje voor gestoken.” Gelukkig verliep de bouw ondanks<br />

corona voorspoedig en konden de woningen<br />

op tijd opgeleverd worden. ❚<br />

Het bestaande paviljoen blijft behouden als algemene ruimte. (Beeld: Marcus van Gelder)<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Stichting Service Appartementen Oranjewoud<br />

Vastgoedontwikkelaar<br />

Fraxus<br />

Belegger<br />

Bouwinvest Healthcare Fund<br />

Architect<br />

De Zwarte Hond<br />

Aannemer<br />

Van Wijnen Gorredijk<br />

Bouwmanager<br />

HJBerg Vastgoed<br />

Verkoop en verhuur<br />

Hoekstra Makelaardij<br />

Het herinrichten van de omgeving duurt nog tot eind 2021.<br />

142 | STEDENBOUW.NL


Oranjewoud Wonen Heerenveen<br />

Tekst | Desiree Pennings<br />

NAUWKEURIGHEID EN INNOVATIE:<br />

DE JUISTE MAATVOERING VOOR ORANJEWOUD<br />

Een goed bouwwerk start met de juiste maatvoering. Dat geldt ook voor de woningen en appartementen van Oranjewoud<br />

Wonen in Heerenveen. Brandsma Digitaal Meten (BDM) deed daar de volledige maatvoering van begin tot eind.<br />

Oranjewoud was een redelijk groot project voor<br />

BDM, hoewel ze toch zo’n 800 projecten per jaar<br />

doet. Hier werd gebruik gemaakt van total stations,<br />

waarmee de afstanden en hoeken tot op de<br />

millimeter nauwkeurig gemeten worden. Andere<br />

meetmogelijkheden binnen het bedrijf zijn drones,<br />

3D laserscanning en hoge precisie metingen door<br />

middel van lasertracking. Rein Brandsma vertelt:<br />

“We hebben de tekeningen van de architect, constructeur<br />

en installateur ingelezen in één model<br />

en konden van hieruit alle onderdelen maatvoeren.<br />

Het ging hier om meerdere verdiepingen, dus<br />

we moesten ervoor zorgen dat de maatvoering op<br />

iedere verdieping hetzelfde nulpunt had. Niet alleen<br />

op de tekening, maar ook op locatie moeten<br />

de wanden en alle leidingen recht boven elkaar,<br />

in één lijn liggen. Deze punten markeren wij heel<br />

precies op de bouw.”<br />

Een belangrijk kenmerk van BDM is dat het bedrijf<br />

innovatief is. De medewerkers werken met de<br />

allernieuwste apparatuur en technieken. Ook zijn<br />

ze flexibel en kunnen ze snel schakelen. Dit kwam<br />

ook bij Oranjewoud van pas, vertelt Bastiaan<br />

Witteveen, bedrijfsleider bij BDM. “We moesten<br />

steeds schakelen tussen de verschillende gebouwen,<br />

omdat we niet alles vanuit één positie kun-<br />

nen meten. We werken vaak voor Van Wijnen en<br />

denken ook mee over hoe het proces efficiënter<br />

kan, zonder dat de kwaliteit verloren gaat.”<br />

BDM werd opgericht door Rein Brandsma in 2007.<br />

Inmiddels telt het bedrijf 28 medewerkers en wordt<br />

er gebouwd aan een nieuw bedrijfspand. Dit moet<br />

in juni 2021 in gebruik genomen worden. ❚<br />

'We hebben de tekeningen van de<br />

architect, constructeur en installateur<br />

ingelezen in één model en konden van<br />

hieruit alle onderdelen maatvoeren'<br />

DIGITAAL METEN BOUW, INDUSTRIE, INFRA<br />

WWW.BDM.NL - 085 079 4600<br />

STEDENBOUW.NL | 143


Theaterzuidplein | Rotterdam<br />

Theater Zuidplein | Rotterdam<br />

www.dezwartehond.nl


Oranjewoud Wonen Heerenveen<br />

Tekst en beeld | De Zwarte Hond<br />

LANDGOED ALS INSPIRATIE<br />

“Als je vandaag naar de bouwlocatie kijkt, dan zie je twee tijdsbeelden over elkaar heen geschoven. Ik vind dat machtig<br />

interessant.” Aan het woord is Jurjen van der Meer, oprichter en partner van De Zwarte Hond. Hij wijst op de slimme<br />

wisselwerking tussen ontwerp en fasering van Oranjewoud Wonen. “Op de locatie verrezen zeven nieuwe gebouwen,<br />

terwijl de bestaande serviceflat gewoon kon blijven functioneren. Als straks iedereen is verhuisd naar de nieuwbouw,<br />

wordt het oude gebouw gesloopt om plaats te maken voor een vijver. Opeens is het dan een landschapspark met mooie<br />

witte gebouwen in een groene setting met meanderende wandelpaden.”<br />

“De landgoederen van Oranjewoud en het Engelse<br />

landschapspark waren onze inspiratiebronnen”,<br />

vult projectarchitect Henk Spoelstra aan. “De<br />

mooie, boomrijke omgeving en grootte van de locatie<br />

vroegen om een symbiose tussen landschap,<br />

infrastructuur en bebouwing.” De architecten<br />

maakten met de vier appartementengebouwen en<br />

drie stroken bungalows een totaalcompositie op<br />

het parkachtige terrein. Alzijdige oriëntatie, lange<br />

zichtlijnen en een centraal gelegen waterpartij<br />

vormen de landschappelijke basis. “Maar waar<br />

bij de klassieke landgoederen vooral het hoofdgebouw<br />

centraal staat in de compositie, gaat het<br />

bij ons om meerdere gebouwen die zich als een<br />

familie presenteren”, zegt Spoelstra.<br />

'Het overdadige glas is belangrijk<br />

voor de kwaliteit van de woningen'<br />

ZELFSTANDIG WONEN<br />

De ouderenwoningen die De Zwarte Hond ontwierp<br />

vormen een mix van 136 appartementen<br />

met daarbij 18 grondgebonden woningen. “De<br />

opzet van de oude serviceflat paste niet meer bij<br />

deze tijd”, legt Spoelstra uit. ‘Bewoners willen nu<br />

zelf bepalen in welke mate ze gebruik maken van<br />

diensten, service of zorg. In onze woningen kunnen<br />

ze zelfstandig wonen en naar behoefte een<br />

beroep doen op de aangeboden faciliteiten.”<br />

GROENE EILANDEN<br />

De individuele gebouwen staan op een aantal<br />

groene eilanden. Ze zijn op een zodanige manier<br />

gepositioneerd dat mooie zichtlijnen over<br />

het terrein blijven bestaan. Tussen en rondom de<br />

eilanden ligt een landschap van gebogen paden,<br />

waterpartijen en glooiende grasvelden. In deze<br />

parkachtige omgeving is de auto ‘te gast’.<br />

Aansluitend op het woonlandschap zijn de buitenruimten<br />

rondom de appartementen voorzien van<br />

glooiingen. Door hier op elke verdieping mee te variëren,<br />

ontstaat een levendig beeld van verspringende,<br />

ruime terrassen en balkons. Het materiaalgebruik is<br />

Jurjen van der Meer, oprichter en<br />

partner van De Zwarte Hond.<br />

Projectarchitect Henk Spoelstra.<br />

De architecten maakten met de vier appartementengebouwen en drie stroken<br />

bungalows een totaalcompositie op het parkachtige terrein.<br />

licht en natuurlijk en in de sfeer van de landgoederen<br />

in de omgeving. De basis van elk appartementengebouw<br />

is uitgevoerd in een licht getinte steen.<br />

Daarboven wisselt stucwerk af met verdiepingshoge<br />

glasvlakken. “Dat overdadige glas is belangrijk voor<br />

de kwaliteit van de woningen”, besluit Van der Meer.<br />

“Zo geniet je vanuit de woning maximaal van de<br />

schitterende groene omgeving.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 145


Oranjewoud Wonen Heerenveen<br />

Tekst | Desiree Pennings<br />

AL 90 JAAR HOOGSTAAND WERK<br />

MOBIEL KRAANWERK VOOR<br />

PROJECT ORANJEWOUD<br />

Schot Verticaal Transport werkt al ruim vijfentwintig jaar samen met Van Wijnen. Ook voor project Oranjewoud in Heerenveen<br />

leverde Schot VT de mobiele kranen voor het verticaal transport. Het was een grootschalig project dat liep van juni<br />

2019 tot en met januari 2021.<br />

“Bij het project Oranjewoud hebben we medio 2020 het meeste hijswerk verricht”,<br />

vertelt Leon Smit, Commercieel Manager van Schot Verticaal Transport. “Bij<br />

de 24 patiowoningen hebben we veel hijswerk uitgevoerd met mobiele telekranen,<br />

variërend van 60 t/m 100 ton en met mobiele torenkranen van 38 t/m 44<br />

meter. Ook hebben we veel steiger- en dakwerk uitgevoerd met een 48 meter<br />

mobiele torenkraan. In de laatste maanden hebben we er regelmatig met een verreiker<br />

gestaan om onder meer keukens naar binnen te brengen.”<br />

JUBILEUM<br />

Schot bestaat dit jaar negentig jaar. Het bedrijf doet veel mooie projecten voor Van<br />

Wijnen, vertelt Smit. “Het werk is erg gevarieerd en verschilt per project van omvang.<br />

De samenwerking met Van Wijnen is altijd zeer prettig te noemen, je merkt dat je bij<br />

zo’n langdurige samenwerking op elkaar ingespeeld raakt en elkaar versterkt.” ❚<br />

'We hebben veel hijswerk<br />

uitgevoerd met mobiele<br />

telekranen, variërend<br />

van 60 t/m 100 ton en met<br />

mobiele torenkranen<br />

van 38 t/m 44 meter'<br />

✓ Kraanverhuur<br />

•60 telescoopkranen 45 t/m 750 ton<br />

•40 mobiele torenkranen<br />

✓ Industriële verhuizing<br />

✓ Speciaal transport<br />

Eemshaven<br />

Leeuwarden<br />

Groningen<br />

Heerenveen<br />

Hoorn<br />

Alkmaar<br />

Kampen<br />

IJmuiden<br />

Amsterdam Almere<br />

✓ Leverbetrouwbaarheid<br />

✓ 24/7 bereikbaar<br />

✓ Flexibel en snel<br />

✓ Veelzijdig<br />

✓ www.schotvt.com<br />

planning@schotvt.com<br />

✓ Centraal nummer<br />

088-5424000<br />

Alkmaar - Almere - Amsterdam - Eemshaven - Groningen<br />

Heerenveen - Hoorn - IJmuiden - Kampen - Leeuwarden<br />

www.schotvt.com<br />

146 | STEDENBOUW.NL<br />

00025540001 - Schot Verticaal Transport.indd 1 04-02-2021 11:58


schuler(DH).indd 1 24-02-2021 Naamloos-3 17:09 1 28-01-2021 09:17<br />

Oranjewoud Wonen Heerenveen<br />

Projectinfo<br />

Opvallend metselwerk in glooiende bebouwing<br />

Het metselwerk bepaalt voor een groot deel de uitstraling van een gebouw.<br />

Daarom werd bij Oranjewoud Wonen gekozen voor metselwerk<br />

met doorstrijkvoeg, oftewel: mortel en voeg ineen. Verantwoordelijk voor<br />

dit knappe staaltje vakmanschap was Schuler Afbouwgroep uit Emmen.<br />

Naast het metselwerk verzorgde Schuler het buitengevel stucwerk, het<br />

verlijmen van de kalkzandstenen, het verlijmen van de steenstrips, het<br />

tegelwerk en het kitwerk. Het was een groot project voor het bedrijf.<br />

Gedurende anderhalf jaar waren tussen de 24 en 30 medewerkers van<br />

Schuler op de bouwplaats actief. “Het staande metselwerkverband<br />

was een uitdagend karwei, net als de rondingen in de gevels. Schuler<br />

Afbouwgroep is trots op het eindresultaat. Het gevelstucwerk maakt het<br />

gebouw echt af”, aldus de uitvoerders van Schuler Afbouwgroep.<br />

Wanneer je de koopwoningen binnenkomt, zie je meteen de kwaliteit<br />

van Schuler Tegelwerken. Daar plaatste zij Jura Grau natuurstenen in<br />

banen. Ook het tegelwerk van de badkamers en toiletten in alle woningen<br />

werd door Schuler verzorgd, zowel op de wanden als de vloeren.<br />

Bedrijfsleider Leon de Koning: “We werken vaker voor opdrachtgever<br />

Van Wijnen Gorredijk en ook nu verliep de samenwerking weer uitermate<br />

prettig. Oranjewoud is een heel mooi referentieproject.”<br />

Projectinfo<br />

Aluminium kozijnen voor een hoog comfort<br />

De aluminium kozijnen voor de 136 appartementen en 18 bungalows<br />

van Oranjewoud Wonen werden geëngineerd, geproduceerd<br />

en gemonteerd door Polybouw Aluminium B.V. uit Rijssen.<br />

Het ging hier om maar liefst 4.100 m² aan aluminium kozijnen.<br />

Een mooi project voor deze leverancier van topkwaliteit.<br />

“De bouw is in verschillende fases uitgevoerd. Polybouw Aluminium<br />

heeft hoogwaardige isolerende kozijnen geleverd van het<br />

fabricaat Kawneer. De kozijnen zijn voorzien van tripel beglazing,<br />

voor een zo hoog mogelijk comfort”, vertelt projectleider<br />

Bé de Vries.<br />

Polybouw voerde de werkzaamheden uit in opdracht van Van<br />

Wijnen Gorredijk. Dit is een bekende opdrachtgever voor Polybouw.<br />

De Vries: “We werken landelijk voor diverse vestigingen<br />

van Van Wijnen. Het is voor ons al jarenlang een goede bouwpartner,<br />

waar we een prettige samenwerking mee ervaren. In het<br />

voortraject hebben we intensief contact met elkaar gehad en ook<br />

tijdens de montage verliep de communicatie naar wens. In oktober<br />

2019 zijn we begonnen met de werkzaamheden en momenteel<br />

zijn we bezig met de opleverfase van het laatste blok.”<br />

POLYBOUW ALUMINIUM<br />

MÉÉR DAN ALUMINIUM KOZIJNEN<br />

Een uitdaging in aluminium? Dat is<br />

ons vak! Van aluminium kozijnen tot<br />

deuren, gevelelementen, vliesgevels of<br />

gevelconstructies: Polybouw Aluminium<br />

We nemen u graag de complete zorg<br />

uit handen. Van ontwerp tot en met<br />

de montage kunt u bouwen op onze<br />

aluminium kozijnen, deuren, vliesgevels<br />

en meer...<br />

Pieter de Keyserstraat 17 Emmen<br />

T: 0591674466 W: schulerafbouwgroep.nl<br />

nieuwbouw- als renovatieprojecten en<br />

zetten onze ervaring graag voor u in.<br />

Polybouw Aluminium B.V.<br />

Plaagslagen 8<br />

7463 PH Rijssen<br />

Telefoon 0548 - 539 560<br />

E-mail: info@polybouw.nl<br />

Web www.polybouw.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 147


Christelijk Lyceum Veenendaal Veenendaal<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Burgland Bouw<br />

KARAKTERISTIEK SCHOOLGEBOUW KRIJGT TWEEDE<br />

LEVEN ALS TOEKOMSTGERICHTE LEEROMGEVING<br />

Bouwen voor de toekomst, met respect voor het verleden. Onder dat motto is het Christelijk Lyceum Veenendaal verduurzaamd<br />

en grotendeels vervangen door nieuwbouw. Ondanks deze grote ingreep is het karakter van het ruim vijftig jaar<br />

oude gebouw nog altijd zichtbaar en voelbaar.<br />

In opdracht van het Christelijk Lyceum Veenendaal<br />

verzorgde HEVO het projectmanagement<br />

van de nieuwbouw met hergebruik. Architectenbureau<br />

NOAHH maakte het ontwerp en heeft<br />

samen met Interieurarchitectenbureau EX Interiors<br />

het interieur ontworpen. Burgland Bouw<br />

voerde, in opdracht van HEVO, de bouwkundige<br />

werkzaamheden uit. “Vanuit onze ervaring in de<br />

scholenbouw dachten we mee over de uitvoering<br />

van het bestek”, zegt projectcoördinator Bertus<br />

van Dam van Burgland Bouw. “Daar stond onder<br />

meer in dat het bestaande casco zo veel<br />

mogelijk behouden moest blijven. Uit technisch<br />

en financieel oogpunt is ervoor gekozen om het<br />

middendeel van het schoolgebouw te vervangen<br />

door een nieuw, drielaags bouwvolume. De zijvleugels<br />

zijn voor 44% blijven staan, compleet<br />

kaal gemaakt en opgenomen in de nieuwbouw.<br />

Hierbij heeft de rechtervleugel er een verdieping<br />

bij gekregen. Van de linkervleugel sloopten we<br />

de bovenste bouwlagen en de achterste helft.”<br />

OUDE GEBOUW LEEFT VOORT<br />

Circulariteit, hergebruik van materialen en identiteit<br />

stonden centraal in het ontwerp en de uitvoering<br />

van het Christelijk Lyceum Veenendaal.<br />

“Hieraan gaven we in de eerste plaats invulling<br />

door een deel van het casco te behouden”, zegt<br />

Van Dam. “Van het gesloopte deel is zo veel<br />

mogelijk hergebruikt. Het puin is bijvoorbeeld<br />

als granulaat verwerkt onder het straatwerk<br />

en gebruikt als terreinaanvulling. De panelenwanden,<br />

stalen randbalken, lampen en vele<br />

andere producten en materialen hebben elders<br />

een tweede leven gekregen. Van de gordijnen<br />

zijn zelfs hangmatten en tasjes gemaakt.” Ook<br />

esthetisch gezien leeft het oude gebouw voort<br />

in het nieuwe. Zo is de herkenbare rigide betonstructuur<br />

intact gebleven en nog zichtbaar in<br />

de zijgevels. Het stenen mozaïek dat de muur<br />

naast de oude rectorskamer vormde, is bewaard<br />

en geplaatst in de bezoekersingang. Eén van de<br />

ruim tweehonderd betonnen kolommen is bewust<br />

niet gestuct als zichtbare herinnering aan<br />

de opgenomen oude constructie. De sheddaken<br />

van de nieuwbouw verwijzen naar de vroegere<br />

Veenendaalse industrie.<br />

Het ruim 50 jaar oude gebouw kan weer 50 jaar mee.<br />

Het middendeel van het schoolgebouw is vervangen door nieuwbouw.<br />

'Circulariteit, hergebruik van materialen<br />

en identiteit stonden centraal in<br />

het ontwerp en de uitvoering'<br />

148 | STEDENBOUW.NL


Christelijk Lyceum Veenendaal Veenendaal<br />

ATRIUM ALS KLOPPEND HART<br />

Voor de vormgeving van het interieur sloegen<br />

NOAHH en EX Interiors de handen ineen. Geïnspireerd<br />

op de onderwijsvisie van het Christelijk<br />

Lyceum Veenendaal creëerden ze een open en<br />

dynamische leeromgeving, met het atrium als<br />

kloppend hart. Van Dam: “Het atrium fungeert<br />

als ontmoetingsplek vanaf waar de leerlingen uitwaaieren<br />

naar de rest van het gebouw, maar ook<br />

als inspirerend leerlandschap met verschillende<br />

werk- en leerplekken. Kenmerkend zijn de imposante<br />

trappen, die tevens dienstdoen als informele<br />

leerplek of als tribune bij bijvoorbeeld ouderavonden<br />

of voorstellingen.”<br />

Multifunctionele trap in het atrium.<br />

BETONNEN CASCO, HOUTEN<br />

BINNENAFWERKING<br />

Burgland Bouw startte in september 2019 met<br />

bouwen. Van Dam licht de werkzaamheden toe:<br />

“We maakten het casco met in het werk gestorte<br />

funderingsbalken, kanaalplaatvloeren, prefab betonnen<br />

wanden en prefab betonnen kolommen<br />

met daaroverheen stalen liggers. We pasten prefab<br />

beton toe voor de liftschacht en kanaalplaatvloeren<br />

voor de verdiepingen en het dak. De lichtstraten<br />

realiseerden we met tachtig Velux-ramen. De<br />

gevel zetten we dicht met HSB-elementen, met<br />

rockpanel als gevelbekleding.” Burgland Bouw<br />

bracht dezelfde gevelbekleding op de bestaande<br />

bouwdelen aan, om een eenduidig beeld te creëren.<br />

Aan de binnenzijde van zowel de nieuwbouw<br />

als de bestaande delen zijn troffelvloeren, metalstudwanden<br />

en systeemplafonds aangebracht. Van<br />

Dam: “Een deel van de wanden en plafonds in het<br />

atrium zijn afgewerkt met hout. Dat geeft het gebouw<br />

een warme uitstraling en aangename sfeer.”<br />

GOED VERLOPEN<br />

Op 12 november 2020 leverde Burgland Bouw<br />

het nieuwe schoolgebouw op. Van Dam blikt terug<br />

op een goed verlopen bouwproces: “De samenwerking<br />

met HEVO en het Christelijk Lyceum<br />

Veenendaal verliep prettig. Dat geldt ook voor de<br />

afstemming met de installateur en de andere partijen.<br />

Mooi dat we eraan bijgedragen hebben dat<br />

dit ruim vijftig jaar oude gebouw, met behoud van<br />

zijn karakter, weer vijftig jaar mee kan.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Christelijk Lyceum Veenendaal<br />

Architect<br />

NOAHH, Amsterdam<br />

Bouwkundig aannemer<br />

Burgland Bouw, Dodewaard<br />

De betonstructuur is intact gebleven.<br />

STEDENBOUW.NL | 149


Volg ons op:<br />

Al sinds 1973 uw<br />

Isolatiespecialist<br />

0548 - 516 225<br />

www.pluimers.nl<br />

info@pluimers.nl<br />

Wattstraat 11<br />

7461 AB Rijssen


Christelijk Lyceum Veenendaal Veenendaal<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Pluimers Isolatie<br />

NAADLOZE VLOERISOLATIE, SNEL<br />

EN SOEPEL AANGEBRACHT<br />

Onder de betonvloer van het Christelijk Lyceum Veenendaal zit een negen centimeter dikke isolatielaag van polyurethaan<br />

hardschuim (PUR). Pluimers Isolatie bracht deze vloerisolatie aan. Harm Boltjes, Accountmanager Zakelijke Markt bij<br />

Pluimers Isolatie, blikt terug op een vlot verlopen project.<br />

“In totaal ging het om achthonderd vierkante meter<br />

vloerisolatie”, begint Boltjes. “In 2019 kregen<br />

wij hiervoor de aanvraag van Burgland Bouw. De<br />

isolatie moest voldoen aan een Rd-waarde van<br />

3,5. Verder moest de isolatielaag naadloos aansluiten<br />

op de betonvloer. PUR-schuim was hiervoor<br />

het materiaal bij uitstek.”<br />

WARME OPNAME<br />

Hij vervolgt: “Zoals bij elk project brachten we<br />

eerst een bezoek aan de bouwlocatie. Tijdens zo’n<br />

opname brengen we de situatie en de wensen van<br />

de opdrachtgever in kaart. Op basis daarvan maken<br />

we een gerichte calculatie en uitvoeringsplan.”<br />

Op de vraag wat de situatie was van het Christelijk<br />

'PUR-schuim was hiervoor<br />

het materiaal bij uitstek'<br />

Impressie Christelijk Lyceum Veenendaal.<br />

Lyceum Veenendaal, antwoordt Boltjes: “De vloeren<br />

waren vlak en de kruipruimte onder de vloeren<br />

was goed toegankelijk. Onze jongens, ervaren vaklieden,<br />

konden hier goed uit de voeten.”<br />

GROTE CAPACITEIT<br />

Naast de warme opname en vakkundig personeel<br />

heeft Pluimers Isolatie nog een troef in handen: een<br />

forse productiecapaciteit. “Onze vrachtwagens rijden<br />

elke dag door heel Nederland en daarbuiten”,<br />

zegt Boltjes. “Krijgen wij bijvoorbeeld de vraag<br />

om meer PUR te leveren en aan te brengen, dan<br />

kunnen wij daar in kort tijdsbestek op inspelen.<br />

Dit was bij het Christelijk Lyceum Veenendaal ook<br />

het geval.” Pluimers Isolatie is een grote speler op<br />

de isolatiemarkt en expert in vloerisolatie (PURschuim<br />

en polystyreenparels) en spouwmuurisolatie.<br />

Voor de zakelijke markt biedt Pluimers Isolatie<br />

aanvullende diensten, waaronder spouwmuurverankering,<br />

het impregneren van buitengevels en<br />

het verwijderen van spouwmuurisolatie.<br />

Aanbrengen van de vloerisolatie onder de betonvloer.<br />

VOORSPOEDIG VERLOPEN<br />

Voor Pluimers Isolatie zit het werk op het Christelijk<br />

Lyceum Veenendaal er al ruim een jaar op. “De<br />

werkzaamheden verliepen voorspoedig”, zegt Boltjes.<br />

“Door de gedegen voorbereiding wisten onze<br />

jongens precies wat ze moesten doen. Bij aankomst<br />

op de bouwlocatie konden zij meteen aan de slag.<br />

In goede samenwerking met de projectleider van<br />

Burgland Bouw brachten zij de PUR-schuim isolatielaag<br />

snel en soepel onder de betonvloer aan.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 151


Christelijk Lyceum Veenendaal Veenendaal<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Stöbich Fire Protection<br />

STATE-OF-THE-ART BRANDBEVEILIGING MET<br />

BEHOUD VAN ARCHITECTONISCH BEELD<br />

Eén van de blikvangers van het vernieuwde Christelijk Lyceum Veenendaal is de vide. Deze open en lichte ruimte in het hart<br />

van de school zorgt voor prachtige zichtlijnen en geeft het gebouw een uitnodigend karakter. Dankzij de flexibele brandschermen<br />

van Stöbich Fire Protection BV voldoet dit architectonische hoogstandje alsnog aan de brandwerendheidseisen.<br />

“NOAHH Architecten nam onze brandschermen<br />

mee in het ontwerp”, vertelt vestigingsleider<br />

Richard de Wit van Stöbich Fire Protection. “Wij<br />

zijn veertig jaar actief in de bouwkundige brandbeveiliging<br />

en staan inmiddels bekend om onze<br />

toepassingsmogelijkheden voor onder meer vides.<br />

De vides kunnen wij op verschillende manieren<br />

afsluiten, waarbij de wettelijke eisen voor brandcompartimentering<br />

gehandhaafd blijven.”<br />

'De systemen<br />

zijn, nagenoeg<br />

onzichtbaar, met<br />

een verende<br />

onderlijst boven<br />

de plafonds<br />

weggewerkt'<br />

NAGENOEG ONZICHTBAAR<br />

Stöbich Fire Protection verkreeg al in augustus 2019<br />

de opdracht voor het brandveilig maken van de vide<br />

van het Christelijk Lyceum Veenendaal. Opdrachtgever<br />

Burgland Bouw wilde dit specifieke brandveiligheidstraject<br />

tijdig afstemmen. De Wit: “In het<br />

Christelijk Lyceum Veenendaal pasten we elf verticale<br />

brandrolschermen toe. Deze oprolbare brandscheiding<br />

van technisch textiel heeft een brandwerendheid<br />

van 60 minuten conform de EW-criteria.<br />

De systemen zijn, nagenoeg onzichtbaar, met een<br />

verende onderlijst boven de plafonds weggewerkt.”<br />

VOLLEDIG SELFSUPPORTING<br />

In april 2020 startte Stöbich Fire Protection de<br />

werkvoorbereiding op, om vervolgens de productie,<br />

levering en montage uit handen te nemen.<br />

De oplevering vond in oktober plaats. “Wij<br />

stoebich.com/nl<br />

stoebich.com/nl<br />

WERELDWIJD<br />

MARKTLEIDER<br />

WERELDWIJD<br />

MARKTLEIDER<br />

152 | STEDENBOUW.NL<br />

in bouwkundige brandbeveiliging<br />

in bouwkundige brandbeveiliging<br />

© Rogier Bos/Stöbich BV<br />

© Rogier Bos/Stöbich BV<br />

Betrouwbare bescherming<br />

tegen vlammen en rook<br />

Betrouwbare bescherming<br />

tegen vlammen en rook<br />

• Uniek design, horizontale brandcompartimentering<br />

• Vrijwel onzichtbare brandscheiding door volledige<br />

•<br />

integratie<br />

Uniek design,<br />

in plafond<br />

horizontale brandcompartimentering<br />

•<br />

Conform<br />

Vrijwel onzichtbare<br />

EN 1634-1<br />

brandscheiding<br />

/ CE gecertificeerd<br />

door volledige<br />

• Engineering,<br />

integratie in plafond<br />

productie,<br />

•<br />

montage<br />

Conform EN<br />

en onderhoud<br />

1634-1 / CE<br />

door<br />

gecertificeerd<br />

Stöbich<br />

• Engineering, productie,<br />

montage en onderhoud door Stöbich<br />

SBS_BNA_Jaarboek_180x132_RZ.indd Naamloos-1 1 1 10.09.2020 20-01-21 12:40:25 09:29


Christelijk Lyceum Veenendaal Veenendaal<br />

Project info<br />

‘Luchtdichtheid grootste aandachtspunt’<br />

De systemen zijn voorzien van een verende onderlijst.<br />

Trots. Zo kijkt projectleider Jan Otse van HARO Aluminium<br />

Veenendaal BV terug op de bouw van het Christelijk<br />

Lyceum Veenendaal. De aluminium gevelspecialist<br />

leverde en monteerde circa 700 m² buitenkozijnen, vier<br />

entreepuien met schuifdeurautomaten en circa 1.200<br />

meter binnenafwerking. Het realiseren van de luchtdichte<br />

afsluitingen vormde het grootste aandachtspunt.<br />

De flexibele brandschermen zijn vervaardigd uit technisch textiel.<br />

ontzorgden Burgland Bouw van A tot Z”, zegt De Wit. “Doordat wij volledig<br />

selfsupporting zijn, houden wij de planning en kwaliteit maximaal onder controle.<br />

De nauwe samenwerking met Burgland Bouw resulteerde in een soepele<br />

uitvoering met een mooi eindresultaat. Het architectonische beeld is geheel<br />

overeind gebleven.” ❚<br />

“De buitenkozijnen betreffen geïsoleerde kozijnen met HR++<br />

glas”, vertelt Otse. “De luchtdichtheid heeft vooral betrekking<br />

op de aansluiting tussen onze kozijnen en de houten stelkozijnen.<br />

Om dit perfect te krijgen, hebben we in het voortraject<br />

veel aandacht besteed aan de aansluitdetails. Mede<br />

door die gedegen voorbereiding, maar zeker ook door de<br />

goede samenwerking met aannemer Burgland Bouw verliep<br />

de uitvoering volgens plan. In september 2020, vijf maanden<br />

nadat we gestart waren, leverden we ons deel op. Wat dit werk<br />

extra mooi maakt, is dat we zelf ook uit Veenendaal komen.”<br />

Wij combineren efficiency<br />

met inzicht én plezier in ons werk.<br />

HARO<br />

ALUMInium<br />

ALUMInium<br />

HARO<br />

HARO Aluminium Veenendaal BV is vanaf het begin van de jaren ’90 het<br />

adres voor levering en montage van aluminium gevel producten, zoals:<br />

ramen, deuren, vliesgevels, automatische deuren, serres en brandwerende<br />

kozijnen.<br />

HARO Aluminium is actief in zowel nieuwbouw als renovatie in de<br />

utiliteitsbouw, kantorenmarkt, winkels, showrooms, zorg, scholen en<br />

andere overheidsgebouwen. Ook in de woningbouw worden steeds<br />

vaker aluminium kozijnen toegepast. Op onze website<br />

www.haroalu.nl vindt u een overzicht van een aantal<br />

zakelijke en particuliere projecten.<br />

www.burglandbouw.nl (0488) 41 72 40<br />

et daadkracht Bouwers met daadkracht<br />

Haro Aluminium Veenendaal B.V.<br />

Wageningselaan 62<br />

3903 LA VEENENDAAL<br />

Tel. +31 (0)318 541679<br />

Fax.+31 (0)318 540514<br />

E-mail: info@haroalu.nl<br />

www.haroalu.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 153


Almende College Laudis Silvolde<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Egbert de Boer<br />

SCHOOLVOORBEELD VAN<br />

INTEGRALE SAMENWERKING<br />

Laudis. Zo heet de splinternieuwe vmbo-locatie van het Almende College in Silvolde. Laudis is de Latijnse vertaling van<br />

‘complimenten’ of ‘lof’. Zeer toepasselijk voor dit hoogwaardige gebouw, waarin de positieve onderwijsvisie van de<br />

school volledig tot uiting komt.<br />

Opdrachtgever Stichting Achterhoek VO gunde<br />

de realisatie van het Almende College Laudis als<br />

UAV-gc opdracht aan Binx Smartility. Het integrale<br />

bouw- en installatiebedrijf was verantwoordelijk<br />

voor het ontwerp en de bouw van het vmbo-gebouw<br />

en draagt nog vijftien jaar zorg voor het onderhoud.<br />

In samenwerking met Architekten Groep<br />

Gelderland (AGG) en RoosRos Architecten werd<br />

invulling gegeven aan de vraagspecificatie en het<br />

taakstellend budget.<br />

INTEGRALE AANPAK<br />

“Vanuit onze integrale visie op bouwen stemden wij<br />

het bouwkundige en installatietechnische deel van<br />

het gebouw vanaf het ontwerpstadium op elkaar<br />

af”, zegt teamleider Frank Haarlink van Binx Smartility.<br />

“We werkten het ontwerp in 3D Revit uit. Onze<br />

onderaannemers waren hier nauw bij betrokken. Zij<br />

dachten vanuit hun kennis en expertise mee in kwalitatief<br />

hoogwaardige oplossingen die het best aansloten<br />

op de wensen van de opdrachtgever.” Ook<br />

de medewerkers van het Almende College werden<br />

zo veel mogelijk meegenomen in de totstandkoming<br />

van hun gebouw. Haarlink licht toe: “Aan de hand<br />

van de 3D-ontwerpen liepen we virtueel met hen<br />

door de school. Dat droeg enorm bij aan de beeldvorming<br />

en een optimale invulling van de lokalen en<br />

praktijkruimten. De indeling van de grootkeuken is<br />

bijvoorbeeld tot stand gekomen na meerdere ontwerpsessies<br />

met de betreffende docent.”<br />

'Door de integrale samenwerking<br />

in het voortraject verliep<br />

de bouw zeer soepel'<br />

Binnen daagt de vide, die tot de bovenste etage loopt, je uit om het gebouw van top tot teen in je op te nemen.<br />

154 | STEDENBOUW.NL


Almende College Laudis Silvolde<br />

OPEN EN TRANSPARANT<br />

Het Almende College Laudis is ontworpen als een<br />

open en transparant gebouw, fraai ingebed in<br />

het groenrijke landschap. “Sober, maar zeker niet<br />

saai”, benadrukt Haarlink. “De ligging boven het<br />

maaiveld en de podiumtrappen geven het gebouw<br />

extra cachet. Binnen daagt de vide, die tot de bovenste<br />

etage loopt, je uit om het gebouw van top<br />

tot teen in je op te nemen. De open indeling met<br />

veel glas, de leerpleinen en het atrium als verbindend<br />

element dragen uit waar het Almende College<br />

voor staat: een fijne leeromgeving, waarin<br />

de leerlingen alle ruimte krijgen om zichzelf te<br />

ontwikkelen. Zelfstandig en projectmatig werken<br />

staat hierin centraal.”<br />

SOEPEL BOUWTRAJECT<br />

In oktober 2019, na een intensief omgevingsmanagementtraject,<br />

startte de bouw van het Almende<br />

College Laudis. Het gebouw is gefundeerd<br />

op boorpalen, met daarop een balkenfundering en<br />

kanaalplaatvloeren. De constructie is opgetrokken<br />

uit staal met eveneens kanaalplaatvloeren en prefab<br />

schachten. De gevels zijn voorzien van aluminium<br />

kozijnen en architectonische gevelbeplating.<br />

Haarlink: “Door de integrale samenwerking in het<br />

Zelfstandig en projectmatig werken staat hier centraal.<br />

'De medewerkers van het<br />

Almende College werden zo veel<br />

mogelijk meegenomen in de<br />

totstandkoming van hun gebouw'<br />

De gevels zijn voorzien van aluminium kozijnen en architectonische gevelbeplating.<br />

voortraject verliep de bouw zeer soepel. Eventuele<br />

raakvlakken tussen de verschillende disciplines<br />

hadden we in de ontwerpfase al gesignaleerd en<br />

opgelost. En wat ook heel belangrijk is: door die<br />

integrale aanpak was er oog en respect voor elkaars<br />

werk.”<br />

HOGE KWALITEIT<br />

“De duurzaamheid van het gebouw zit onder<br />

meer in de zonnepanelen op het dak en de luchtverwarming”,<br />

vervolgt Haarlink. “Maar ook in de<br />

hoge kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid van<br />

het gebouw. Zo kozen we bij de zonwering voor<br />

een motor die je van binnenuit kunt uitlezen. En<br />

in nauw overleg met medewerkers van de school<br />

selecteerden we een type vloerafwerking dat<br />

eenvoudig schoon te maken is.” Een deel van de<br />

leerlingen geniet al van de nieuwe leeromgeving.<br />

Sinds 5 januari 2021 worden de praktijkgerichte<br />

vakken gegeven. In september opent het gebouw<br />

zijn deuren voor alle vmbo’ers. ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Stichting Achterhoek VO, Doetinchem<br />

Architecten<br />

Architektengroep Gelderland, Zelhem en<br />

RoosRos, Oud-Beijerland<br />

Ontwerp, bouw en onderhoud<br />

Binx Smartility, Groenlo<br />

STEDENBOUW.NL | 155


Het<br />

betere<br />

tegelwerk


Almende College Laudis Silvolde<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Van Beek Tegelprojecten<br />

‘TEGELWERK MAAKT SANITAIRE<br />

RUIMTEN NET WAT MOOIER’<br />

In opdracht van Binx Smartility bracht Van Beek Tegelprojecten de wandtegels aan in de sanitaire groepen van het Almende<br />

College. Het tegelzetbedrijf uit Barneveld realiseerde het tegelwerk in een mooi één-tweetje met zusterbedrijf<br />

Kerastone, dat de tegels leverde.<br />

“Voor Binx Smartility was het natuurlijk interessant<br />

dat de tegelleverancier en het tegelzetbedrijf<br />

aan elkaar verbonden waren”, vertelt directeur<br />

Gerrit van Gaalen van Van Beek Tegelprojecten.<br />

“Als totaalaanbieder ontzorgen we de aannemer<br />

van ontwerp tot oplevering.” Daryl Otten, projectleider<br />

bij Van Beek Tegelprojecten, voegt toe: “Bovendien<br />

kunnen we snel met elkaar schakelen en<br />

de nodige flexibiliteit bieden als daar gedurende<br />

het proces behoefte aan is.”<br />

LUXE UITSTRALING<br />

In samenspraak met de architect paste Van Beek<br />

Tegelprojecten wandtegels toe uit de Maxus Ceramics<br />

MX-50 serie. “Een sterke tegel met een<br />

luxe uitstraling”, zegt Van Gaalen. “De tegel is<br />

8 millimeter dik en heeft een afmeting van 20 x<br />

Projectleider Daryl Otten.<br />

50 centimeter. Daarmee maken we de sanitaire<br />

ruimten net wat mooier dan met de standaard<br />

vierkante tegels.” Otten: “Ook de verdeling van<br />

het tegelwerk is niet zoals we standaard uitvoeren.<br />

In plaats van een symmetrische verdeling<br />

wilde de architect een verdeling vanuit het hart.<br />

Verder pasten we twee kleuren toe. De wastafelwanden<br />

met spiegelsparingen zijn voorzien van<br />

antracietkleurige tegels. Op de overige wanden<br />

zitten witte tegels.”<br />

GOEDE SAMENWERKING<br />

Van Beek Tegelprojecten bracht in juni 2020 de<br />

eerste wandtegels aan en voerde de werkzaamheden<br />

gefaseerd uit. Medio oktober was het tegelwerk,<br />

in totaal zo’n 800 vierkante meter, gereed.<br />

“Een mooi en goed verlopen project”, blikt Otten<br />

terug. “Dat geldt ook zeker voor de samenwerking<br />

met de aannemer. Het was de eerste, maar wat<br />

ons betreft zeker niet de laatste keer dat we een<br />

project met Binx Smartility uitvoerden.” ❚<br />

Het tegelwerk is uitgevoerd in antraciet en wit.<br />

STEDENBOUW.NL | 157


Almende College Laudis Silvolde<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Sylvania Lighting en Egbert de Boer<br />

DUURZAME, REPRESENTATIEVE VERLICHTING<br />

IN EEN OPEN ONDERWIJSSETTING<br />

Hoe voorzie je een open en transparant gebouw met een elf meter hoge vide van de juiste verlichting? Die vraag lag ten<br />

grondslag aan het verlichtingsconcept voor het Almende College Laudis in Silvolde. Het antwoord kwam van Sylvania Lighting.<br />

Sylvania leverde uiteenlopende armaturen voor<br />

het schoolgebouw. In het voortraject was de<br />

lichtfabrikant betrokken bij het verlichtingsadvies<br />

en het opstellen en uitwerken van het lichtplan.<br />

“In april 2019 vroeg Binx Smartility ons om mee<br />

te denken over de verlichting van het Almende<br />

College Laudis”, vertelt senior project engineer<br />

Henny Stemerdink van Sylvania. “Naast de<br />

geldende verlichtingsnormen vormde de open<br />

onderwijssetting van het schoolgebouw een belangrijk<br />

uitgangspunt. Het bijzondere hieraan is<br />

dat de circulatieruimtes tevens dienst doen als<br />

leer- en werkplekken. Het hele gebouw wordt gezien<br />

als één onderwijsruimte. Dat vraagt om een<br />

andere verlichtingsaanpak dan bij een traditioneel<br />

schoolgebouw met gangen en klaslokalen.”<br />

Een ander belangrijk uitgangspunt dat Sylvania<br />

in het advies en lichtplan meenam, is het duurzame<br />

karakter van het schoolgebouw.<br />

LED-PANELEN,<br />

DOWNLIGHTS EN SPOTS<br />

Tot eind juni 2020 werkte Sylvania, in samenspraak<br />

met Binx Smartility, het lichtplan tot in<br />

de puntjes uit. Daarna startte de uitvoering. Stemerdink:<br />

“Voor de open ruimten in het gebouw<br />

leverden we onze Start Flat PanelLED DALI. Deze<br />

armaturen zorgen voor een ruimtelijk en gelijkmatig<br />

lichtbeeld. Het atrium, het hart van het gebouw<br />

waar alle open ruimten samenkomen, is voorzien<br />

van de decoratieve Ascent LED-downlights. Extra<br />

aandacht vroeg de vide in het atrium in verband<br />

met de circa elf meter hoogte. De Expospot 90 met<br />

een lichtbundel van slechts 25 graden zorgt hier<br />

Efficiënte en energiezuinige Ascent LED-downlight.<br />

Hoe voorzie je een open en transparant gebouw met een elf meter<br />

hoge vide van de juiste verlichting? (Beeld: Egbert de Boer)<br />

158 | STEDENBOUW.NL


Almende College Laudis Silvolde<br />

voor efficiënte en zeer representatieve verlichting. Voor de sanitaire ruimten<br />

leverden we de Insaver HO Topper LED met een IP44 beschermingsgraad,<br />

speciaal voor gebruik in vochtige ruimten.”<br />

De duurzaamheid van de verlichting zit met name in het gebruik van LED-armaturen<br />

met een hoge kwaliteitsgraad. Ook is aan de raamzijden consequent de<br />

daglichtafhankelijke lichtregeling toegepast.<br />

ZEER PRETTIGE SAMENWERKING<br />

“Een prachtig project”, blikt Stemerdink terug. “In wederom een meer dan prettige<br />

samenwerking met het team van Binx Smartility hebben we dit transparante<br />

en open schoolgebouw van duurzame, representatieve verlichting voorzien.<br />

Wij zijn samen met Binx Smartility zeer trots op het eindresultaat.” ❚<br />

'Het hele gebouw<br />

wordt gezien als één<br />

onderwijsruimte. Dat<br />

vraagt om een andere<br />

verlichtings aanpak'<br />

Expospot 90 met een lichtbundel van 25 graden.<br />

MILIEUVRIENDELIJK<br />

> Voldoet aan Europese Ecodesign richtlijnen<br />

> Vervangbare lichtmodules en driver<br />

> Vermindering van afval<br />

> Zeer lange levensduur<br />

MILIEUVRIENDELIJK ARMATUUR<br />

MET VERVANGBARE LED MODULES<br />

PRESTATIES & DESIGN<br />

> Lage verblinding : UGR Hoog rendement: tot 129 lm/W<br />

> Moderne vormgeving<br />

VERVAARDIGD<br />

IN FRANKRIJK<br />

> Geproduceerd in Saint-Etienne<br />

> 100% individueel te personaliseren ontwerp<br />

Moderne, stijlvolle<br />

vormgeving<br />

Vervanging van<br />

de LED modules<br />

in 1 klik!<br />

12612-AZ-OPTICLIP LAUNCH PACK-197x130mm.indd 1 3/02/21 14:22<br />

STEDENBOUW.NL | 159


• Ontruimingsinstallaties<br />

type A<br />

• Omroepinstallaties<br />

• Kloksystemen<br />

• Lestijdensignalering<br />

• Zwitserse kwaliteit<br />

www.swisssystems.nl<br />

0183-513153<br />

info@swisssystems.nl


Almende College Laudis Silvolde<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | Swiss Systems<br />

OMROEPINSTALLATIE<br />

VAN ZWITSERSE KWALITEIT<br />

Leerlingen oproepen om op het schoolplein te verzamelen, een leerling uit de klas roepen of achtergrondmuziek afspelen.<br />

Dit en nog veel meer is mogelijk met de omroepinstallatie die Swiss Systems leverde voor het Almende College.<br />

Swiss Systems is een dochterbedrijf van het Zwitserse<br />

G + M Electronics en al vijftig jaar specialist<br />

in spraakverstaanbaarheid. “Wij ontwikkelen en<br />

leveren evacuatiesystemen, kloksystemen en omroep-<br />

en geluidsinstallaties”, licht General Manager<br />

Bert Zandee van Swiss Systems B.V. toe. “Dat<br />

doen wij, zoals onze naam al doet vermoeden, met<br />

Zwitserse kwaliteit.” Behalve scholen bevinden de<br />

installaties van Swiss Systems zich in onder meer<br />

winkelcentra, horeca, openbaar vervoer, openbare<br />

gebouwen en kantoren.<br />

64 LUIDSPREKERS IN<br />

VERSCHILLENDE ZONES<br />

“De omroepinstallatie voor het Almende College leverden<br />

we in opdracht van Binx Smartility”, vervolgt<br />

Zandee. “Begin 2020 kregen wij de opdracht voor<br />

het leveren van 64 luidsprekers en bijbehorende apparatuur.<br />

De luidsprekers hangen op alle plekken in<br />

het schoolgebouw waar mededelingen goed hoorbaar<br />

moeten zijn. Denk aan de gangen, lokalen en<br />

aula.” De omroepinstallatie is verdeeld over verschillende<br />

zones die afzonderlijk aan te sturen zijn. Zo is<br />

het mogelijk om per verdieping iets om te roepen.<br />

LESTIJDENSIGNALERING,<br />

KLOKKEN, ONTRUIMING<br />

Op veel scholen levert Swiss Systems de omroepinstallatie<br />

in combinatie met lestijdensignalering.<br />

Hierbij geeft niet de schoolbel of zoemer, maar<br />

een vriendelijk belsignaal via de luidsprekers het<br />

begin en einde van de lesuren aan. Eén van de<br />

voordelen hiervan is dat je het volume kunt regelen.<br />

De lestijdensignalering kan tevens gekoppeld<br />

worden aan fysieke klokken, zodat deze allemaal<br />

synchroon lopen met de ‘moederklok’. Zandee:<br />

“Bij gebouwen met een oppervlakte groter dan<br />

'Het is mogelijk om per<br />

verdieping iets om te roepen'<br />

10.000 vierkante meter is een ontruimingsinstallatie<br />

verplicht. Daar komt veel bij kijken. Alle luidsprekerlijnen<br />

worden dan bijvoorbeeld bewaakt<br />

op sluiting en onderbreking.”<br />

VLEKKELOOS<br />

“De levering van de omroepinstallatie voor het Almende<br />

College is vlekkeloos verlopen”, blikt Zandee<br />

terug. “Nadat we de opdracht verkregen hadden,<br />

lieten we de benodigde spullen uit Zwitserland komen.<br />

We leverden op afroep. Eerst de luidsprekers,<br />

zodat die in de plafonds verwerkt konden worden,<br />

en in een later stadium de apparatuur. De installatie<br />

was in handen van Binx Smartility, die alles netjes<br />

heeft aangebracht en in werking heeft gesteld.” ❚<br />

Klok.<br />

Microfoon en bedieningspaneel voor omroepsysteem en lestijdensignalering.<br />

Calamiteitenalarm.<br />

STEDENBOUW.NL | 161


Almende College Laudis Silvolde<br />

Projectinfo<br />

2.200 m² rubber vloeren voor Almende College<br />

De rubber vloeren van nora zijn bij uitstek geschikt voor de vele toepassingen<br />

binnen een modern schoolgebouw, of het nu gaat om noraplan<br />

banenmateriaal of norament tegels van 3.5 mm dik. Afgelopen<br />

voorjaar en zomer zijn tijdens COVID-19 meerdere scholen van norament<br />

of noraplan vloeren voorzien.<br />

Het Almende College in Silvolde was op zoek naar een onderhoudsarme<br />

vloer met een lange levensduur. Van belang was dat de vloer<br />

eenvoudig schoon te maken moet zijn door de eigen medewerkers van<br />

de facilitaire dienst. Onderhoud van de vloeren met een schrobzuigmachine<br />

met water en een neutrale reiniger past perfect in deze visie.<br />

Het ontwerp van de school wordt gekenmerkt door vele duurzame<br />

oplossingen. Het Almende College is niet alleen een gasloos<br />

schoolgebouw – een hele uitdaging met onder andere een eigen<br />

bakkersopleiding, maar ook zelfvoorzienend dankzij een groot aantal<br />

zonnepanelen. Klimaatdoelstellingen zijn heel belangrijk. De keuze<br />

voor rubber vloerbedekkingen die CO 2<br />

-neutraal zijn gedurende hun<br />

gehele productlevenscyclus sluit hier uitstekend op aan. Voor het<br />

Almende College in Silvolde mocht nora by Interface 2.200 m² noraplan<br />

signa leveren, via Floormasters in Eibergen.<br />

Projectinfo<br />

Snelle montage, efficiënte samenwerking<br />

Één kilometer kabelgoten, tweehonderd meter kabelladders en<br />

zeshonderd meter wandgoten. Dat leverde OBO BETTERMANN<br />

B.V. Nederland op het Almende College Laudis in Silvolde. De<br />

specialist in elektrotechnische materialen verzorgde ook de<br />

montage op locatie.<br />

Aannemer Binx Smartility betrok OBO al in het voortraject bij<br />

het project, om op elektrotechnisch gebied mee te denken en<br />

rekenen. “Met het oog op een efficiënte uitvoering kozen we voor<br />

klikbare, snel te monteren kabelgoten”, vertelt Alwin Geertsma,<br />

Technisch Commercieel Adviseur Regio Oost bij OBO. “Wat<br />

ook zeker bijdroeg aan de efficiëntie, was de integrale samenwerking.<br />

Binx Smartility nam vrijwel alle partijen mee in de<br />

voorbereidingen. Met elkaar stemden we de planning en volgorde<br />

van werkzaamheden af, die we vanaf start bouw als een<br />

rijdende trein uitvoerden. En doordat we elkaar inmiddels goed<br />

kennen, konden we snel schakelen.” Geertsma kijkt met trots<br />

op het project terug, temeer omdat het om een vmbo-school<br />

gaat: “Mooi dat we mochten bijdragen aan een goede, prettige<br />

leeromgeving voor de vaklieden van de toekomst.”<br />

OBO PROJECTKAST<br />

Op elk project altijd de juiste<br />

OBO artikelen bij de hand<br />

Eenvoudig bestellijst maken met de<br />

QR-code scanner in OBO NL app<br />

Productlevering en facturering<br />

via gewenste groothandel<br />

T 0297-515700<br />

www.obo.nl<br />

162 | STEDENBOUW.NL


Almende College Laudis Silvolde<br />

Tekst | Desiree Pennings<br />

INSTALLATIETECHNISCHE BRANDWERENDE VOORZIENINGEN DIE AAN ALLE EISEN VOLDOEN<br />

BRANDVEILIG ALMENDE COLLEGE<br />

Aan de rand van de onderwijscampus in Silvolde is het Almende College verschenen, een scholengemeenschap voor<br />

voortgezet onderwijs met zo’n 2.300 leerlingen. De school voldoet aan de normen voor Frisse Scholen Klasse A en is<br />

bovendien brandveilig gemaakt door WIHA Brandpreventie. Dit bedrijf bracht de installatietechnische brandwerende<br />

voorzieningen aan.<br />

Het nieuwe Almende College heeft een bruto vloeroppervlak van 5.585 m².<br />

Het was een middelgroot project voor WIHA Brandpreventie. Zodra de installateur<br />

een gedeelte van de installatie klaar had, kwam zij in actie om het<br />

leidingwerk brandwerend te maken. Alle handelingen zijn volgens de geldende<br />

richtlijnen uitgevoerd, waardoor de brandpreventie aan alle nodige<br />

eisen voldoet. WIHA Brandpreventie was er in fases aan het werk van mei tot<br />

en met december 2020. “Per compartiment handelden we het af. We liepen<br />

als het ware achter de installateur aan”, vertelt Jeroen Tempels, directeur bij<br />

WIHA Brandpreventie.<br />

Hoofdaannemer en tevens installateur was Binx Smartility. Voor WIHA Brandpreventie<br />

was het de tweede opdracht voor deze opdrachtgever. “We hadden<br />

één aanspreekpunt voor alle disciplines en dat maakte de samenwerking erg<br />

prettig. Afspraken werden nageleefd en de communicatie was goed. Het was<br />

het begin van een mooie verdere samenwerking”, zegt Tempels.<br />

WIHA Brandpreventie was ten tijde van het project nog gevestigd in Dinxperlo<br />

en daarom was dit project in Silvolde ook een beetje een prestigeproject, legt<br />

hij uit. “Het was praktisch in onze achtertuin en daarom vonden wij het extra<br />

leuk om deze opdracht te doen. Het Almende College is een goede school waar<br />

een positieve sfeer hangt. Daarom wilde iedereen er iets moois van maken.” ❚<br />

'Het was praktisch in onze<br />

achtertuin en daarom<br />

vonden wij het extra leuk<br />

om deze opdracht te doen'<br />

De zekerheid<br />

Van veiligheid<br />

• Doorvoeringen en leidingwerk<br />

• Brandwerende staalconstructies<br />

• Wanden en plafonds<br />

• Brandwerende coating<br />

• Brandkleppen<br />

• Waterdicht afwerken<br />

Wiha Brandpreventie B.V.<br />

T +31 (0)85 4874016<br />

E info@wiha-brandpreventie.nl<br />

I www.wiha-brandpreventie.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 163


Almende College Laudis Silvolde<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | PS Nederland Oost BV<br />

SLIMME VERDELERTECHNIEK OP MAAT<br />

Als één van de vaste partners van Binx Smartility produceerde en leverde PS Nederland Oost BV de verdeelsystemen voor<br />

de elektra van het Almende College Laudis in Silvolde.<br />

“Ons uitgangspunt was het ontwerp van Binx Smartility, met de daarbij behorende<br />

installatieschema’s”, vertelt Commercieel Technisch Medewerker Tom<br />

Smit van PS Nederland. “Wij vertaalden die schema’s naar een verdeelsysteem<br />

op maat, rekening houdend met zaken als kortsluitvastheid, aansluitgemak, een<br />

overzichtelijke indeling en de geldende normeringen. Het verdeelsysteem voldoet<br />

aan de NEN1010 en NEN-EN-IEC-61439.” Guus Imming, vestigingsmanager<br />

van PS Nederland, voegt toe: “Omdat Binx Smartility ontwerpverantwoordelijk<br />

is vanwege het UAV-GC contract, is het directer en sneller schakelen.”<br />

TIJDWINST OP LOCATIE<br />

Het verdeelsysteem bestaat uit een plaatstalen hoofdverdeelsysteem met een<br />

1.000 A voeding, bouwvorm 2B, en zeven plaatstalen subverdeelsystemen.<br />

Het hoofdverdeelsysteem is 2,5 m breed en 2 m hoog en is tevens voorzien<br />

van domotica, door middel van KNX-componenten. Het verdeelsysteem werd<br />

in secties geleverd en op locatie geassembleerd en getest. Smit: “Wij ontwerpen<br />

en realiseren onze verdeelsystemen altijd in nauw overleg met de opdrachtgever.<br />

Als onderdeel daarvan plannen we ook altijd een fabrieksbezoek<br />

in. In onze werkplaats stemden onze monteur en die van Binx Smartility een<br />

aantal technische zaken af. Dit leidde onder meer tot een slimme oplossing<br />

om de aansluiting van de kabels te vereenvoudigen. Dat leverde on-site veel<br />

tijdwinst op.” Imming: “De samenwerking met Binx Smartility verliep zoals<br />

altijd zeer prettig. We kijken met volle tevredenheid op het project terug.” ❚<br />

Tom Smit en Guus Imming bij een deel van het verdeelsysteem.<br />

DE AANSLUITING VAN DE TOEKOMST<br />

www.psnederland.nl - info@psnederland.nl<br />

PS Nederland Oost B.V.<br />

Heliumstraat 9a<br />

7463 PL Rijssen<br />

0548 - 54 33 38<br />

PS Nederland Noord B.V.<br />

Traan 7<br />

9351 VM Leek<br />

0594 - 58 12 30<br />

164 | STEDENBOUW.NL


IKC De Trampoline Leidschendam<br />

Dankzij de groene kleur gaat het gebouw als vanzelf op in het buitenterrein.<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | Erik Boschman Fotografie<br />

IKC DE TRAMPOLINE:<br />

DUURZAME NIEUWBOUW GAAT<br />

UITSTEKEND OP IN GROENE OMGEVING<br />

Basisschool Trampoline en kinderopvang Vlietkinderen hebben in oktober hun intrek genomen in een nieuw en integraal<br />

onderwijs- en opvangcentrum van 1.813 m² in Leidschendam. Zowel tijdens het ontwerp als de bouw van Integraal Kindcentrum<br />

(IKC) De Trampoline is nadrukkelijk gefocust op kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Dankzij een uitgekiend<br />

materiaal- en kleurgebruik gaat het gebouw uitstekend op in zijn groene omgeving. En ook de demontabele bouwwijze<br />

sluit goed aan bij de duurzaamheidsambitie van de opdrachtgever….<br />

In opdracht van scholenkoepel Lucas onderwijs<br />

en op basis van een UAV-overeenkomst was<br />

aannemersbedrijf BUKO bouwsystemen uit Vuren<br />

verantwoordelijk voor het detailontwerp,<br />

de engineering, de bouw en alle installatietechnieken<br />

van IKC De Trampoline. “Als aanvullende<br />

opdracht hebben we bovendien het vaste meubilair<br />

verzorgd, evenals de vaste componenten<br />

in de sportzaal”, vertelt projectleider Henk Oomen.<br />

“In een bouwteam met de scholenkoepel<br />

en haar architect hebben wij het voorlopige<br />

ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp.<br />

Ook hebben we het Engineer & Build- en vergunningentraject<br />

voor onze rekening genomen.<br />

In de voorbereidende fase hadden we te maken<br />

met een groot aantal stakeholders. Zowel aan de<br />

opdrachtgevers- als de gebruikerskant werd het<br />

'Zowel aan de opdrachtgeversals<br />

de gebruikerskant werd het<br />

project breed gedragen'<br />

project breed gedragen, wat zorgde voor een bijzondere<br />

dynamiek en veel interactie.”<br />

VRIJE INDEELBAARHEID<br />

Voordat de nieuwbouw kon starten, is in opdracht<br />

van de gemeente een aantal bomen gerooid. Ook<br />

is een deel van de kavel ontgraven, waarna BUKO<br />

bouwsystemen de heipalen en betonfundatie met<br />

kanaalplaten heeft aangebracht. “Bovenop de<br />

betonfundatie hebben we een staalconstructie gemaakt,<br />

met een vulling van houtskeletbouwwanden”,<br />

vertelt Oomen. “Hierdoor konden we in heel<br />

kort tijdsbestek het complete gebouw optrekken.<br />

Bovendien garanderen de staalconstructie en nietdragende<br />

binnenwanden een vrije indeelbaarheid<br />

van het gebouw.” ›<br />

STEDENBOUW.NL | 165


IKC De Trampoline Leidschendam<br />

STERKE VERTICALE GELEDING<br />

De buitengevel is afgewerkt met groene, metalen<br />

gevelcassettes. Gekozen is voor een sterke<br />

verticale geleding, met een frequentie in het lijnenspel<br />

van ca. 1,15 meter. Oomen: “Dankzij de<br />

groene kleur gaat het gebouw als vanzelf op in<br />

het buitenterrein, dat op een heel natuurlijke wijze<br />

is ingevuld door hovenier Van der Heijden en<br />

speelterreininrichter Speelmaatje. Voor aanvang<br />

van de bouw hebben wij, Speelmaatje en de opdrachtgever<br />

een informatiedag voor de buurt georganiseerd,<br />

waardoor omwonenden goed inzicht<br />

kregen in wat er gebouwd zou worden.”<br />

WIT MET GROENE ACCENTEN<br />

Naast het onderwijs- en opvangcentrum biedt<br />

IKC De Trampoline ruimte aan een sportzaal en<br />

een grote, centrale entree met tribunetrap. Het<br />

overgrote deel van de ruimtes is uitgevoerd in<br />

wit sauswerk, vertelt Oomen. “Als bescherming<br />

is de onderste 1,5 meter tevens voorzien van een<br />

speciale coating, die niet alleen robuust maar<br />

ook eenvoudig schoon te houden is. In overleg<br />

met DAT-architecten zijn in bepaalde ruimten accentwanden<br />

aangebracht, in een specifieke kleur<br />

groen. Deze kleur komt terug in een select aantal<br />

binnendeuren en in de panelenwand, die de entree<br />

van de speelzaal kan scheiden.”<br />

De sportzaal.<br />

Hoogwaardige thermische isolatie draagt bij aan<br />

een Rc-waarde van 4,5 (wanden) en 6,0 (dak), vertelt<br />

Oomen. “Zonnepanelen op het dak voorzien<br />

bovendien in een duurzame energieopwekking.<br />

In combinatie met lage temperatuur verwarming,<br />

ventilatie met warmteterugwinning en LED-verlichting<br />

met bewegingssensoren voldoen we ruimschoots<br />

aan de BENG- en Frisse Scholen-eisen.” ❚<br />

Tribunetrap in de centrale entree.<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Scholenkoepel Lucas onderwijs<br />

Gebruikers<br />

Basisschool Trampoline en<br />

kinderopvang Vlietkinderen<br />

Architect<br />

DAT-architecten<br />

Directievoering en toezicht<br />

BOAG<br />

Aannemer<br />

BUKO Bouwsystemen<br />

Onderaannemers<br />

installaties<br />

TGO Technische Installaties<br />

(W + regeltechniek) en<br />

Reith Elektrotechniek (E)<br />

Buitenterrein<br />

Van der Heijden en Speelmaatje<br />

Bouwperiode<br />

oktober 2019 – september 2020<br />

In overleg met DAT-architecten zijn in bepaalde ruimten accentwanden<br />

aangebracht, in een specifieke kleur groen.<br />

166 | STEDENBOUW.NL


Naamloos-1 1 01-02-2021 08:57<br />

IKC De Trampoline Leidschendam<br />

Projectinfo<br />

Focus op kwaliteit en duurzaamheid<br />

Direct na de herfstvakantie van 2020 hebben Basisschool Trampoline<br />

en kinderopvang Vlietkinderen hun intrek genomen in het nieuwe<br />

Integraal Kindcentrum (IKC) De Trampoline in Leidschendam. Zowel<br />

tijdens het ontwerp als de bouw is nadrukkelijk gefocust op kwaliteit<br />

en duurzaamheid. De werktuigbouwkundige installaties en regeltechniek<br />

van TGO Technische Installaties leveren hier een belangrijke<br />

bijdrage aan.<br />

“In opdracht van aannemer BUKO bouwsystemen hebben wij de<br />

klimaatinstallaties, waterleidingen, riolering, hemelwaterafvoeren<br />

en sanitaire voorzieningen ontworpen, geëngineerd en geïnstalleerd.<br />

Inclusief bijbehorende regeltechnieken”, vertelt projectleider<br />

Sjoerd Jansen. “De volledige nieuwbouw functioneert all-electric. Een<br />

luchtbehandelingskast op het dak zorgt voor de aan- en afvoer van<br />

voldoende verse lucht, terwijl een lucht/water-warmtepomp in een<br />

efficiënte verwarming en koeling voorziet. Als afgiftesysteem in de<br />

ruimtes is gekozen voor vloerverwarming en -koeling.”<br />

Uitdaging in dit project betroffen met name de zeer beperkte inbouwruimtes,<br />

vertelt hij. “Bovendien was de planning strak. Om de snelheid<br />

in het project te houden, is bijvoorbeeld de riolering geprefabriceerd.<br />

Bovendien vonden regelmatig afstemmingsoverleggen plaats met de<br />

aannemer en neveninstallateurs. Gezamenlijk hebben we een fantastisch<br />

project neergezet!”<br />

Projectinfo<br />

Schaduw op maat voor IKC De Trampoline<br />

De zongevels van Integraal Kindcentrum (IKC) De Trampoline in<br />

Leidschendam zijn voorzien van hoogwaardige en windvaste screenzonwering.<br />

In opdracht van aannemer BUKO bouwsystemen heeft<br />

Van Berchum Zonwering de levering en montage van deze vlakhangende<br />

screens verzorgd. Ook verzorgde de zonweringsspecialist uit<br />

Werkendam de verduisterende rolgordijnen voor de centrale ruimte.<br />

“De gepolyvinyliseerde glasvezel screendoeken aan de zongevels zijn<br />

uitgevoerd in vlasgrijs”, vertelt directeur Dirk van Berchum. “Onderwijs-<br />

en opvangpersoneel kan de screens eenvoudig bedienen, dankzij<br />

een elektrische schakelaarbediening. De toepassing van verticale<br />

geleidingsprofielen maakt de doeken uitstekend windvast. Flapperende<br />

screens zijn niet aan de orde, waardoor een lange levensduur<br />

zonder schades wordt geborgd. Bovendien kan dankzij de geleidingsprofielen<br />

geen schuin invallende zon naar binnen schijnen; het volledige<br />

raamoppervlak wordt bedekt.”<br />

De centrale ruimte is door Van Berchum Zonwering uitgevoerd met<br />

rolgordijnen in een verduisterende stof. “Ook hier zijn aan de zijkanten<br />

geleideprofielen toegepast in een cassettesysteem. De hoogste<br />

rolgordijnen kunnen eenvoudig met een afstandsbediening worden<br />

bestuurd, met een optimaal (bedienings)comfort als resultaat.”<br />

alle Zonwering<br />

op maat gemaakt<br />

Van Berchum is een bedrijf met bijna 45 jaar<br />

ervaring. De reputatie laat zich kenmerken door<br />

de woorden flexibel en professioneel maatwerk.<br />

Door te werken met kwaliteitsproducten en<br />

een hoog serviceniveau is Van Berchum de beste<br />

leverancier van zonwering in deze regio.<br />

Wij zijn specialist in zonwering voor binnen en buiten!<br />

Zonwering<br />

Raamdecoratie<br />

Rolluiken<br />

Markiezen<br />

U bent van harte welkom!<br />

U kunt dagelijks bij ons terecht voor<br />

inspiratie, voorbeelden en vragen.<br />

www.vanberchumzonwering.nl<br />

Werkendam<br />

Bruningsstraat 17<br />

t 0183 504 204<br />

e info@vanberchumzonwering.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 167


Tekst en beeld: New Horizon<br />

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE LEVERT CO 2<br />

-REDUCTIE VAN MINIMAAL 60% OP<br />

LOCATIES GEZOCHT VOOR UITROL REVOLUTIONAIRE<br />

BETONVERWERKINGSTECHNOLOGIE!<br />

Specialist in urban mining New Horizon is in Nederland op zoek naar een tiental strategische locaties, waar het bedrijf<br />

zélf wil investeren in zogenaamde urban mines. Op deze locaties is het mogelijk om – met behulp van de Smart Liberator<br />

technologie – beton uit de regio terug te brengen naar de oorspronkelijke bestandsdelen zand, cement en grind. Na<br />

de herwinning zijn de oorspronkelijke grondstoffen volledig te verwerken tot nieuw beton. Dit leidt tot een aanzienlijke<br />

CO 2<br />

-reductie van minimaal 60% en verlaagt de milieulast substantieel. Op deze manier wil het bedrijf bijdragen aan de<br />

duurzame ambities en gigantische bouwopgave van lokale en regionale overheden. CEO van New Horizon Michel Baars:<br />

“Daarom doen we nu de oproep: ‘Overheden, pitch je ambitie bij ons en wij selecteren daaruit de tien meest kansrijke<br />

voor het ontwikkelen van een urban mine in jouw regio.”<br />

CEO van New Horizon Michel Baars.<br />

168 | STEDENBOUW.NL


Smart Liberator.<br />

In nauwe samenwerking met partner De Rutte Groep is de gepatenteerde<br />

technologie met de naam Smart Liberator, een uitvinding van Koos Schenk,<br />

in 2018 geïntroduceerd. Kortgeleden is de tweede generatie Smart Liberator<br />

gelanceerd. Deze is 35% goedkoper en 35% effectiever dan de eerste versie.<br />

Baars: “Daardoor kan veel meer worden opgeschaald en hebben we een concrete<br />

oplossing om bij te dragen aan de realisatie van de klimaatakkoorden.<br />

Zeker als je bedenkt dat wereldwijd 5 miljard ton CO 2<br />

vrijkomt bij het maken<br />

van beton; dat is 9% van de totale CO 2<br />

-uitstoot! Onze ambitie is om de urban<br />

mine-technologie uiteindelijk ook internationaal uit te rollen. Om die stap te<br />

zetten, is het noodzakelijk om meer data te verzamelen voor de lokale inzet<br />

en effectiviteit van deze technologie. Om die reden investeren wij samen met<br />

Rutte Groep in deze urban mines.”<br />

MONDIALE UITROL IN 2024<br />

“Veel regio’s en steden hebben ambitieuze bouwplannen en staan voor een<br />

ingewikkelde opgave”, aldus Michel Baars. “Wij willen helpen om die op een<br />

circulaire wijze te realiseren. We zijn op zoek naar locaties die goed – via<br />

water – bereikbaar zijn. Met de regio’s of steden die zich melden, maken we<br />

een analyse of er bijvoorbeeld genoeg potentie is om oud beton te ‘oogsten’<br />

en nieuw circulair beton toe te passen voor te realiseren bouwplannen.” Met<br />

het grote volume data afkomstig van de tien locaties verwacht New Horizon<br />

uiteindelijk medio 2024 genoeg inzichten te hebben voor een verdere,<br />

mondiale uitrol van de urban mine-technologie. Die mondiale potentie is door<br />

uitvinder Koos Schenk altijd uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de<br />

technologie die meer dan tien jaar in beslag heeft genomen. Baars: “Schenk is<br />

echt een visionair die zijn tijd ver vooruit was. Het is voor ons een geweldige<br />

eer om die potentie tot wasdom te laten komen.”<br />

'Met de regio’s of steden die<br />

zich melden, maken we een<br />

analyse of er bijvoorbeeld<br />

genoeg potentie is om<br />

oud beton te ‘oogsten’<br />

en nieuw circulair beton<br />

toe te passen voor te<br />

realiseren bouwplannen'<br />

OVER NEW HORIZON<br />

New Horizon is gespecialiseerd in urban mining. Dat wil zeggen dat zij gebouwen<br />

niet sloopt, maar oogst. New Horizon zoekt uit welke onderdelen nog goed<br />

te gebruiken zijn en geeft die een nieuw leven. Dit doet ze bijvoorbeeld bij de<br />

ontmanteling van een kantoorpand van De Nederlandsche Bank. Op deze manier<br />

levert New Horizon een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.<br />

New Horizon is in 2015 opgericht, heeft 17 medewerkers en maakte in 2020 13<br />

miljoen omzet; in 2021 is 22 miljoen geprognotiseerd. Oprichter Michel Baars<br />

is tevens de oprichter van het Urban Mining Collective. Daarbij zijn 25 partners<br />

aangesloten, zoals producenten, distributeurs en kennispartners. ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 169


KOER Rotterdam<br />

Tekst en beeld: VORM<br />

MET PROJECT KOER START DE<br />

VERNIEUWING VAN DE TWEEBOSBUURT<br />

De gemeente Rotterdam heeft ontwikkelaar VORM aangewezen als winnaar voor de ontwikkeling van het braakliggende<br />

terrein tussen de Laan op Zuid en Hilledijk, genaamd Parkstad Blok I. Uit de drie deelnemende partijen is het plan KOER<br />

van VORM, V8 Architects, Studio Architectuur MAKEN en LOLA Landscape Architects als beste gekozen. Naar verwachting<br />

start VORM in de eerste helft van 2022 met de bouw van een mix van 167 huur- en koopwoningen in het midden- en<br />

hogere segment.<br />

Project KOER kenmerkt zich door duurzame en<br />

betaalbare woningen, een grote diversiteit aan<br />

voorzieningen, veel groen, natuurinclusief, klaar<br />

voor het klimaat en een hoge kwaliteit, waarmee<br />

het plan een zeer fraaie aanvulling vormt<br />

op de Afrikaanderwijk en Parkstad. “Deze mooie<br />

nieuwe buurt krijgt woningen voor gezinnen en<br />

appartementen voor starters en ouderen. Zo kunnen<br />

mensen die net zijn afgestudeerd en sociale<br />

stijgers blijven wonen in de Afrikaanderwijk waar<br />

ze zijn opgegroeid”, zegt wethouder Bas Kurvers<br />

(Bouwen en Wonen). Veel mensen met een middeninkomen<br />

slagen er nu niet in om een prettige<br />

en betaalbare huur- of koopwoning te vinden in<br />

Rotterdam. Er is een tekort aan woningen in het<br />

midden- en hogere segment voor mensen die willen<br />

doorstromen naar een ander huis. Dat geldt<br />

bijvoorbeeld voor stellen die kinderen krijgen en<br />

een huis met buitenruimte zoeken of voor senioren<br />

die een appartement met lift willen. KOER<br />

biedt ruimte voor een lange wooncarrière.<br />

INCLUSIEF WOONGEBOUW MET<br />

ROTTERDAMS KARAKTER<br />

In KOER gaan 167 huishoudens samenleven in<br />

kleine, overzichtelijke clusters van buren die elkaar<br />

kennen. De combinatie van stedelijk wonen in de<br />

170 | STEDENBOUW.NL


KOER Rotterdam<br />

Artist impression KOER en de binnentuin. (Beeld: Vivid Vision)<br />

directe nabijheid van weldadig groen in een collectieve<br />

binnentuin, maakt de plek in het bijzonder<br />

geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. In<br />

de ‘Grandeur’ aan de Laan op Zuid komen onder<br />

andere een mobiliteitshub met diverse vormen<br />

van deelmobiliteit, een talenschool waar mensen<br />

uit de wijk elkaar helpen en thuiswerkplekken<br />

om rustig te werken. In ‘Villa Residu’ hebben bewoners<br />

een collectieve klusplek: de ‘Ajetoo’. Hier<br />

kunnen zij aan een klusproject werken en gereedschap<br />

gebruiken voor het maken van bijvoorbeeld<br />

een kast of tuinmeubel. In KOER is het inclusief<br />

wonen met een Rotterdams karakter. Bewoners<br />

hebben alle voorzieningen binnen handbereik.<br />

CIRCULAIRE COMFORTABELE<br />

WONINGEN<br />

KOER is ontworpen vanuit de gedachte om energiegebruik<br />

en materiaalgebruik te beperken, maar<br />

daarbij geen concessies te doen ten aanzien van<br />

'In KOER gaan 167 huishoudens<br />

samenleven in kleine, overzichtelijke<br />

clusters van buren die elkaar kennen'<br />

het comfort en de gezondheid van bewoners. Zo<br />

heeft KOER een flexibel indeelbare draagstructuur<br />

uit beton en hout, dat toekomstige aanpassingen<br />

eenvoudig maakt. Villa Residu wordt – zoals de<br />

naam al impliceert – compleet gebouwd met hergebruikte<br />

materialen: 100% circulair. De afweging<br />

tussen deze harde en zachte aspecten als comfort,<br />

gezondheid, groen en biodiversiteit is op alle<br />

schaalniveaus zorgvuldig gemaakt. KOER brengt<br />

de verdwenen biotoop uit de tijd dat de plek nog<br />

een rangeerterrein was terug op haar daken, biedt<br />

in de binnentuin een stukje stadsnatuur en bevat<br />

een speciaal ontworpen element dat faciliteert in<br />

nestvoorzieningen voor allerlei dieren.<br />

ONTWIKKELING TWEEBOSBUURT:<br />

BETAALBAAR EN DUURZAAM<br />

Het project maakt onderdeel uit van de ontwikkeling<br />

Tweebosbuurt en Parkstad, dat de verbinding<br />

vormt tussen de Afrikaanderwijk en Kop van Zuid.<br />

De Tweebosbuurt is één van de belangrijke projecten<br />

in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 171


Misschien zijn sommige huurders<br />

dol op koken. Misschien zijn hun<br />

buren daar niet zo blij mee. Hoe<br />

dan ook, over onze deuren zullen<br />

ze allemaal laaiend enthousiast zijn.<br />

De allereerste deur die we<br />

maakten was een brandwerende<br />

deur. Dat was in 1942. De deuren<br />

die we sindsdien maken, dienen<br />

allemaal een belangrijk doel. Zo<br />

maken we deuren die inbraak- en<br />

geluidswerend zijn, geen tocht<br />

en kookluchtjes doorlaten en zelfs<br />

deuren die bestand zijn tegen felle<br />

branden en giftige dampen. Om<br />

ervoor te zorgen dat iedereen<br />

prettig en veilig kan leven.<br />

Ons bedrijf heeft óók een<br />

duidelijk doel. Ervoor zorgen dat<br />

u voor uw projecten de juiste<br />

woningtoegangsdeuren krijgt<br />

die aan alle eisen voldoen.<br />

Lees meer op daloc.nl/wooncomfort


PLATFORM OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN STEDENBOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op stedenbouw.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op stedenbouw.nl verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar stedenbouw.nl/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

stedenbouw.nl


Bouwpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Bouwpartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

stedenbouw.nl/bedrijf<br />

ABOMA<br />

Maxwellstraat 49a<br />

6716 BX Ede<br />

Postbus 141<br />

6710 BC Ede<br />

T +31 318 69 19 20<br />

E info@aboma.nl<br />

W www.aboma.nl<br />

B-BUILT BV<br />

Lelyweg 4<br />

4612 PS Bergen op Zoom<br />

T +31 164 27 16 60<br />

E info@b-built.com<br />

W www.b-built.com<br />

BOUWBEDRIJF M.J. DE NIJS EN ZONEN BV<br />

Oudewal 21<br />

1749 CA Warmenhuizen<br />

Postbus 1<br />

1749 ZG Warmenhuizen<br />

T +31 226 39 70 00<br />

E info@denijs.nl<br />

W www.denijs.nl<br />

CORDEEL NEDERLAND BV<br />

Lindtsedijk 22<br />

3336 LE Zwijndrecht<br />

T +31 78 625 51 00<br />

E info.nl@cordeel.eu<br />

W www.cordeel.nl<br />

ARCHIFIT B.V.<br />

Industriepark 8 a<br />

5374 CM Schaijk<br />

T +31 486 76 00 06<br />

E info@archifit.nl<br />

W www.archifit.nl<br />

VAN BERLO<br />

Doornhoek 3715<br />

5465 TB Veghel<br />

Postbus 183<br />

5460 AD Veghel<br />

T +31 413 38 90 90<br />

E info@vanberlo.com<br />

W www.vanberlo.com<br />

BOUWBEDRIJF VAN DE VEN BV<br />

Erpseweg 3<br />

5463 PG Veghel<br />

Postbus 184<br />

5460 AD Veghel<br />

T +31 413 36 69 33<br />

DELABIE<br />

Kommenstraat 20<br />

B-1070 Brussel<br />

T +32 25 20 16 76<br />

E info@delabiebenelux.com<br />

W www.delabiebenelux.com<br />

E algemeen@bouwbedrijfvandeven.nl<br />

ASK ROMEIN BV<br />

Belder 101<br />

4704 RK Roosendaal<br />

Postbus 1013<br />

4700 BA Roosendaal<br />

T +31 165 75 03 00<br />

E info@ask-romein.com<br />

W www.ask-romein.nl<br />

BESTCON BV<br />

Kanaaldijk 19<br />

5683 CR Best<br />

Postbus 189<br />

5680 AD Best<br />

T +31 499 36 63 66<br />

E info@bestcon.nl<br />

W www.bestcon.nl<br />

W www.bouwbedrijfvandeven.nl<br />

BUDOBOUW BETON & MONTAGE<br />

Katwolderweg 8a<br />

8041 AD ZWOLLE<br />

T +31 38 720 08 10<br />

E info@budobouw.nl<br />

W www.budobouw.nl<br />

DOKA NEDERLAND BV<br />

Longobardenweg 11<br />

5342 PL Oss<br />

T +31 412 65 30 30<br />

E nederland@doka.com<br />

W www.doka.com<br />

BAM BOUW EN TECHNIEK BV<br />

Runnenberg 13<br />

3981 AZ Bunnik<br />

Postbus 12<br />

3980 CA Bunnik<br />

T +31 30 659 89 66<br />

E bouwentechniek@bam.com<br />

W www.bambouwentechniek.nl<br />

BETOLINQ AANNEMERS B.V.<br />

Bosschebaan 37<br />

5384 VX Heesch<br />

T +31 412 74 50 52<br />

E info@betolinq.nl<br />

W www.betolinq.nl<br />

BUVA HOMECARE SYSTEMEN<br />

Bremen 5<br />

2993 LJ Barendrecht<br />

Postbus 262<br />

2990 AG Barendrecht<br />

T +31 180 69 75 00<br />

E info@buva.nl<br />

W www.buva.nl<br />

DONATUS VERZEKERINGEN<br />

Hoff van Hollantlaan 8<br />

5243 SR Rosmalen<br />

Postbus 500<br />

5240 AM Rosmalen<br />

T +31 73 522 17 00<br />

E info@donatus.nl<br />

W www.donatus.nl<br />

BAM WONEN ZUIDWEST<br />

Kralingseweg 241-249<br />

3062 CE Rotterdam<br />

Postbus 8912<br />

3009 AX Rotterdam<br />

T +31 10 436 86 00<br />

E info.wonen@bam.nl<br />

W www.bamwonen.nl<br />

BISOTON BV<br />

Curiestraat 4-6<br />

6716 AR Ede<br />

T +31 318 30 00 70<br />

E info@bisoton.nl<br />

W www.bisoton.nl<br />

CLADDING<br />

POINT<br />

CLADDING POINT BV<br />

Handelsweg 12<br />

6662 NH Elst<br />

T +31 26 365 06 31<br />

E info@claddingpoint.nl<br />

W www.claddingpoint.nl<br />

DURA VERMEER<br />

Bosmaatweg 60<br />

7556 PJ Hengelo<br />

Postbus 877<br />

7550 AW Hengelo<br />

T +31 74 255 02 55<br />

E dvi-oost@duravermeer.nl<br />

W www.duravermeer.nl<br />

174 | STEDENBOUW.NL


Bouwpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Bouwpartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

stedenbouw.nl/bedrijf<br />

FACÉDO BV<br />

Gildestraat 13<br />

6883 DB Velp<br />

Postbus 3025<br />

6802 DA Arnhem<br />

T +31 26 370 13 60<br />

E info@facedo.nl<br />

W www.facedo.nl<br />

HAMER<br />

Hoofdvestiging:<br />

Stadhoudersmolenweg 23<br />

7317 AV Apeldoorn<br />

Postbus 525<br />

7300 AM Apeldoorn<br />

T +31 55 577 72 00<br />

E info@hamer.net<br />

W www.hamer.net<br />

HOMIJ TECHNISCHE INSTALLATIES BV<br />

Lange Dreef 7<br />

4131 NJ Vianen<br />

Postbus 47<br />

4130 EA Vianen<br />

T +31 88 186 16 00<br />

E info@homij.nl<br />

W www.homij.nl<br />

ITHO DAALDEROP<br />

Lingewei 2<br />

4004 LL Tiel<br />

Postbus 21<br />

3100 AA Schiedam<br />

T +31 10 427 85 00<br />

E mst@ithodaalderop.nl<br />

W www.ithodaalderop.nl<br />

J.P. VAN EESTEREN<br />

Hanzeweg 16<br />

2803 MC Gouda<br />

FALCO B.V.<br />

Weitzelweg 8<br />

Postbus 18<br />

7671 EJ VRIEZENVEEN<br />

Bezoekadres<br />

7671 EJ Vriezenveen<br />

T +31 546 55 44 44<br />

E info@falco.nl<br />

W www.falco.nl<br />

HARDEMAN VAN HARTEN<br />

Lage Veldweg 10<br />

6741 JL Lunteren<br />

T +31 31 846 15 51<br />

E info@hardeman-vanharten.nl<br />

W www.hardeman-vanharten.nl<br />

VAN HOOGEVEST ARCHITECTEN<br />

Westsingel 9<br />

3811 BA Amersfoort<br />

T +31 33 763 17 05<br />

E bureau@vanhoogevest.nl<br />

W www.vanhoogevest.nl<br />

Postbus 8<br />

2800 AA Gouda<br />

T +31 88 823 01 00<br />

E info@jpvaneesteren.nl<br />

W www.jpvaneesteren.nl<br />

JM VAN DELFT & ZN<br />

FORECO DALFSEN<br />

Dalmsholterweg 5<br />

7722 KJ Dalfsen<br />

Postbus 73<br />

7720 AB Dalfsen<br />

T +31 529 43 15 48<br />

E info@foreco.nl<br />

W www.foreco.nl<br />

HEIJMANS<br />

Graafsebaan 65<br />

5248 JT Rosmalen<br />

Postbus 2<br />

5240 BB Rosmalen<br />

T +31 73 543 51 11<br />

E info@heijmans.nl<br />

W www.heijmans.nl<br />

HÖRMANN NEDERLAND BV<br />

Harselaarseweg 90<br />

3771 MB Barneveld<br />

T +31 342 42 94 00<br />

E info@hormann.nl<br />

W www.hormann.nl<br />

+ =<br />

James Wattlaan 21<br />

5151 DP Drunen<br />

Postbus 232<br />

5150 AE Drunen<br />

T +31 416 37 49 25<br />

E info@jmvandelft.nl<br />

W www.jmvandelft.nl<br />

DE GROOT & VISSER BV<br />

Marconiweg 1<br />

4207 HH Gorinchem<br />

T +31 183 64 65 66<br />

E info@gv.nl<br />

W www.degrootenvisser.nl<br />

HERCUTON BV<br />

Touwslager 2<br />

5253 RK Nieuwkuijk<br />

Postbus 67<br />

5250 AB Vlijmen<br />

T +31 88 205 34 00<br />

E info@hercuton.jajo.com<br />

W www.hercuton.nl<br />

ICOPAL BV<br />

Heeswijk 155<br />

3417 GP Montfoort<br />

Postbus 29<br />

3417 ZG Montfoort<br />

T +31 348 47 65 60<br />

E info.nl@bmigroup.com<br />

W www.icopal.nl<br />

JVK DAKEN<br />

Vestiging Breda<br />

T +31 76 303 24 00<br />

Vestiging Ossendrecht<br />

T +31 164 74 54 30<br />

E Jurgen@jvkdaken.nl<br />

W www.jvkdaken.nl<br />

DE GROOT VROOMSHOOP<br />

Zwolsekanaal 36<br />

7681 ED Vroomshoop<br />

Postbus 31<br />

7680 AA Vroomshoop<br />

T +31 546 66 63 33<br />

E info@degrootvroomshoop.nl<br />

W www.degrootvroomshoop.nl<br />

HOLCON BV<br />

Industrieweg 8<br />

7475 NH Markelo<br />

Postbus 81<br />

7475 ZH Markelo<br />

T +31 547 35 73 15<br />

E info@holcon.com<br />

W www.holcon.com<br />

INTAL BV<br />

De Veken 103<br />

1716 KG OPMEER<br />

T +31 226 34 15 25<br />

E info@intal.nl<br />

W www.intal.nl<br />

KIM NEDERLAND<br />

Tweelingenlaan 144<br />

7324 BP Apeldoorn<br />

T +31 55 368 91 91<br />

E info@kim-nederland.nl<br />

W www.kim-nederland.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 175


Bouwpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Bouwpartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

stedenbouw.nl/bedrijf<br />

LIEFTINK GEVELTECHNIEK BV<br />

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN<br />

Lingewei 8<br />

4004 LL Tiel<br />

Postbus 6565<br />

4000 HN Tiel<br />

T +31 344 67 52 50<br />

E info@kingspanpanels.nl<br />

W www.kingspan.com<br />

Produktieweg 17<br />

2404 CC Alphen a/d Rijn<br />

T +31 172 46 96 70<br />

E info@lieftink.nl<br />

W www.lieftink.nl<br />

NIJHUIS BOUW BV<br />

Molendijk Noord 92a<br />

7461 JE Rijssen<br />

Postbus 241<br />

7460 AE Rijssen<br />

T +31 548 53 54 45<br />

E bouw@nijhuis.nl<br />

W www.nijhuis.nl<br />

VAN POMMEREN<br />

Bobinestraat 44<br />

3903 KG VEENENDAAL<br />

T +31 318 70 10 86<br />

E info@van-pommeren.nl<br />

W www.van-pommeren.nl<br />

KINGSPAN UNIDEK BV<br />

Scheiweg 26<br />

5421 XL Gemert<br />

T +31 492 37 81 11<br />

E info@kingspanunidek.nl<br />

W www.kingspan.com<br />

LIEVENSE<br />

Archimedesweg 5<br />

8912 AK Leeuwarden<br />

T +31 58 212 52 27<br />

E info@lievense.com<br />

W www.lievense.com<br />

OTIS NEDERLAND<br />

Papendorpseweg 83<br />

3528 BJ Utrecht<br />

T +31 88 750 06 00<br />

E informatie@otis.com<br />

PRECO BV<br />

Ijsseldijk 31<br />

7325 WZ APELDOORN<br />

T +31 85 112 23 60<br />

E info@preco.nl<br />

W www.preco.nl<br />

W www.otis.com<br />

KLIMAATSERVICE HOLLAND BV<br />

LINTHORST TECHNIEK BV<br />

Nijverheidsstraat 31<br />

Wenumsedwarsweg 18<br />

3371 XE Hardinxveld-Giessendam<br />

Postbus 118<br />

3370 AC Hardinxveld-Giessendam<br />

T +31 184 61 39 11<br />

E post@klimaatservice.nl<br />

W www.klimaatservice.nl<br />

7345 AS Apeldoorn<br />

T +31 55 312 21 21<br />

E info@linthorsttechniek.nl<br />

W www.linthorsttechniek.nl<br />

PLASTICA<br />

Industrieweg 92<br />

5145 PW Waalwijk<br />

T 0416 672 400<br />

E info@plastica.nl<br />

RDS ELECTRONICS<br />

Spoorwegstraat 26<br />

B-8530 HARELBEKE<br />

T +32 57 33 55 77<br />

E info@rdselectronics.be<br />

W www.rdselectronics.be<br />

W www.plastica.nl<br />

LOKHORST BOUW EN ONTWIKKELING<br />

KONE<br />

Rijn 10<br />

2491 BG Den Haag<br />

T +31 70 317 10 00<br />

E nederland@kone.com<br />

W www.kone.nl<br />

Leeghwaterweg 1<br />

1951 NA Velsen-Noord<br />

Postbus 79<br />

1951 NA Velsen-Noord<br />

T +31 251 26 50 00<br />

E info@lokhorst.nl<br />

W www.lokhorst.nl<br />

VAN DEN POL ELEKTROTECHNIEK BV<br />

Aardvletterweg 14<br />

3417 XL MONTFOORT<br />

T +31 348 47 34 34<br />

RITE-HITE BENELUX BV<br />

Koppelstraat 26<br />

7391 AK TWELLO<br />

T +31 571 27 04 44<br />

E info@ritehite.com<br />

W www.ritehite.com<br />

E info@vandenpol.com<br />

W www.vandenpol.com<br />

KONINKLIJKE WOUDENBERG<br />

Voorstraat 7<br />

4233 EA Ameide<br />

Postbus 3<br />

4233 ZG Ameide<br />

NATHAN SYSTEMS<br />

Mega 2<br />

6902 KL Zevenaar<br />

Postbus 90<br />

6900 AB Zevenaar<br />

PLEIJSIER BOUW<br />

De Blokmat 21<br />

8281 JH Genemuiden<br />

ROLLECATE<br />

H.G. Zwerusstraat 3<br />

7951 CZ Staphorst<br />

Postbus 3<br />

7950 AA Staphorst<br />

T +31 88 355 96 00<br />

T +31 26 445 98 45<br />

T +31 38 385 45 05<br />

T +31 522 46 70 00<br />

E info@koninklijkewoudenberg.nl<br />

E info@nathan.nl<br />

E genemuiden@pleijsierbouw.nl<br />

E mail@rollecate.nl<br />

W www.koninklijkewoudenberg.nl<br />

W www.nathan.nl<br />

W www.pleijsierbouw.nl<br />

W www.rollecate.nl<br />

176 | STEDENBOUW.NL


Bouwpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Bouwpartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

stedenbouw.nl/bedrijf<br />

SCHINDLER NEDERLAND<br />

Verheeskade 4<br />

2521 BN Den Haag<br />

Postbus 28501<br />

2502 KM Den Haag<br />

SQ - BOUW BV<br />

Trombonedreef 35<br />

3845 CL Harderwijk<br />

M +31 6 12 19 89 43<br />

E info@sq-bouw.nl<br />

W www.sq-bouw.nl<br />

TWINTEC NEDERLAND BV<br />

Gutenbergweg 6<br />

4104 BA Culemborg<br />

T +31 345 53 28 78<br />

E info@twintec.nl<br />

W www.twintecgroup.com<br />

VOLKERWESSELS<br />

Podium 9<br />

3826 PA Amersfoort<br />

T +31 88 186 61 86<br />

W www.volkerwessels.com<br />

T +31 70 384 37 00<br />

E info@nl.schindler.com<br />

W www.schindler.com<br />

a member of the Stertil Group<br />

STERTIL BV<br />

Westkern 3<br />

9288 CA Kootstertille<br />

T +31 512 33 44 44<br />

TGM<br />

Heesakkerweg 19<br />

5721 KM Asten<br />

T +31 493 32 77 22<br />

E info@tgm.nl<br />

W www.tgm.nl<br />

UNILIN INSULATION<br />

Beneluxstraat 1<br />

5061 KD Oisterwijk<br />

T +31 13 523 13 13<br />

E info.nl@unilin.com<br />

W www.unilininsulation.com<br />

VORSSELMANS<br />

Wuustwezelseweg 95<br />

B-2990 Loenhout<br />

T +32 3 690 04 40<br />

E info@vorsselmans.be<br />

E info@stertil.nl<br />

W www.vorsselmans.be<br />

W www.stertil.com<br />

UNSTUDIO<br />

Stadhouderskade 113<br />

VAN STOKKUM<br />

Van Coehoornstraat 10<br />

5916 PH Venlo<br />

T +31 77 351 88 54<br />

E info@vanstokkum.com<br />

W www.vanstokkum.com<br />

GLASS SPECIALS<br />

Beatrix De Rijkweg 12<br />

5657EG Eindhoven<br />

T + 31 653 655 000<br />

E info@thomsaglass.com<br />

W www.thomsaglass.com<br />

1073 AX Amsterdam<br />

Postbus 75381<br />

1070 AJ Amsterdam<br />

T +31 20 570 20 40<br />

E info@unstudio.com<br />

W www.unstudio.com<br />

DE VRIES EN VERBURG<br />

't Vaartland 8<br />

2821 LH Stolwijk<br />

Postbus 59<br />

TREBBe GROEP BV<br />

2820 AB Stolwijk<br />

STUDIONINEDOTS<br />

Gedempt Hamerkanaal 111<br />

1021 KP Amsterdam<br />

T +31 20 488 92 69<br />

E info@studioninedots.nl<br />

Tubantiasingel 63<br />

7514 AB Enschede<br />

Postbus 4<br />

7500 AA Enschede<br />

T +31 88 259 00 00<br />

E info@trebbe.nl<br />

W www.trebbe.nl<br />

VAN RENNES ELEKTRO &<br />

INSTALLATIETECHNIEK<br />

Rijksstraatweg 1<br />

3286 LS Klaaswaal<br />

T +31 186 57 24 22<br />

E info@vanrennes.nl<br />

W www.vanrennes.nl<br />

T +31 182 34 17 41<br />

E info@devriesverburg.nl<br />

W www.devriesverburg.nl<br />

W www.studioninedots.n<br />

VAN WIJNEN<br />

Heikampweg 6<br />

l<br />

SOPRO NEDERLAND BV<br />

Kruyderlaan 21A<br />

DE TWEE SNOEKEN<br />

Postelstraat 49<br />

VASTBOUW OOST<br />

Spoelerstraat 2<br />

7461 TW Rijssen<br />

Postbus 240<br />

5249 JX Rosmalen<br />

Postbus 46<br />

5240 AA Rosmalen<br />

3431 BM Nieuwegein<br />

T +31 30 6050214<br />

E info@soprobv.nl<br />

5211 DX 's Hertogenbosch<br />

T +31 73 614 04 07<br />

E info@tweesnoeken.nl<br />

7460 AE Rijssen<br />

T +31 548 53 99 99<br />

E info@vastbouw.nl<br />

T +31 73 521 90 14<br />

E rosmalen@vanwijnen.nl<br />

W www.soprobv.nl<br />

W www.tweesnoeken.nl<br />

W www.vastbouw.nl<br />

W www.vanwijnen.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 177


Itho Daalderop warmtepompen;<br />

altijd een geschikte oplossing!<br />

WPU 5G - benut energie uit de bodem<br />

Nieuwbouw<br />

Projectmatig<br />

Renovatie<br />

De best presterende bodemwarmtepomp van Nederland. Door de<br />

bodemenergie is voor het verwarmen én koelen van de woning zeer weinig<br />

energie nodig. Er zijn verschillende hoogwaardige voorraadvaten beschikbaar<br />

voor elke warmwaterbehoefte.<br />

HP-S - benut energie uit de buitenlucht<br />

Nieuwbouw<br />

Renovatie<br />

Projectmatig<br />