03.03.2021 Views

Doarpskompas maart 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.

Jaargang 50, nr.03 maart 2021


Hoofdstraat 14

9269 SZ Veenwouden

tel. 0511 - 472 161

fax: 0511 - 476 511

Oudbuurt 19

9145 SE Ternaard

tel. 0519 - 571 489

Voorstraat 1

9151 HD Holwerd

tel. 0519 - 561 291

info@branderinstallaties.nl

Kookt u,

of koken wij

vandaag?

√ Dieetmaaltijden

√ Gemalen en vloeibare maaltijden

√ Bezorging aan huis

√ Geen abonnement

√ Altijd een vertrouwd gezicht

√ Uw eigen maaltijd samenstellen

WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN- DIEPVRIESMAALTIJDEN

info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400


Nei in koarte winter op nei de maitiid!

Wat wie it oan it begjin fan febrewaris in winter wûndere wrâld mei sniebuien,

iis mei in feninige kjeld en glûpende kâld. Mei temperatueren fan sels boppe de

tsien graden ûnder nul. It joech in soad wille en fertier, mei moaie bylden lyk as dy

op de foarside fan Harold Slomp. Slydzje, reedride, sniebalje en in sniepop meitsje.

De redens ûnder bine en genietsje fan de frijheid op it iis yn it moaie Bûtenfjild of

earne oars yn it lân. De ûnwisse wrâld fan koroana om ús hinne ferjitte, mar oan it

sterk iis kaam gau in ein.

Mei fernuvering ha ik sjoen en harke nei de diskusje yn it lân oer de tocht der

tochten. Sels de lanlike polityk bemuoide har mei it bestjoer fan de Friese

Elfstedentocht. En dat wylst der gjin sintimeter iis bygelyks yn it Dokkumer

Grutdjip lei. Oft it troch gean kin wurdt hjir yn Fryslân noch altiten bepaalt.

Wachtsje mar ôf en wa wit komt it ea noch sa fier dat wy wer by de alve stêden

del kinne. Sa’t Gurbe Douwstra al jierren sjongt: ‘Nei twa kear nachtfroast wol de

Hollanner derfoar. Hy ropt om it hurdst de tochten der tochten die gaat door!, mar

wy Friezen witte better. IIs is samar ek wer wetter. En dus hâlde wy de kiezzen op

elkoar.’ Efterôf is it miskien mar goed ek dat it net oan gean koe. Dan hiene wy in

migraasje fan in kloft fan minsken krigen dy’t sels in groep blokkearfriezen net

tsjinhâlde koe.

It wurdt tiid wy geane op de maitiid oan mei har blomkes fan maart. Snieklokjes

en krookjes litte har wer sjen en wa wit ek it earste grien oan de beammen en

hagen yn ús nije stasjonspark.

In soad lêswille mei dizze Doarpskompas.

JDvdL

Achtergrondfoto: Annie Bloemhof

Correctie: Helaas zijn bij de column van Dick Jongman in het Februarinummer de

laatste regels niet opgenomen in het stuk. Er had nog moeten staan:

‘‘Wat ik hier maar mee wil zeggen is dat bazen het liefst over uw schouder meekijken.

Al dat thuiswerk frustreert ze. Hun vooroordeel dat U de ledigheid prettiger vindt dan

ijver en plichtsbesef, kan niet gecontroleerd worden. Nee dan een kantoortuin. Met

één blik verdwijnt het oorkussen van de duivel als sneeuw voor de zon. Dus als bazen

mogen kiezen, dan werkte U alle dagen in een kantoor(gevangenis)tuin!’’

3


Colofon

Redactie

A. Visser, J.D. vd Laan,

M. Wouda, A. Wijma-Slomp en

H. Talsma

Vormgeving

M.Wouda

Bezorging

P. Steenhuis

Bij vragen over bezorging

P. Sipma, tel. 0511 - 474328

Bestuur

P. Sipma - Voorzitter

D. van der Velde - Penningmeester

A. van der Mark - Secretaris

Oplage

1800 stuks

Inhoud

Contact

dorpskompas@gmail.com

Kopij en advertenties uiterlijk

aanleveren op de 10de van de

maand, voorafgaand aan plaatsing.

Advertentie tarieven zijn op te

vragen bij de penningmeester.

tel. 06 - 177 44 551

IBAN

NL32 RABO 0362.2090.22

Voorwoord 03

Inhoud/ Colofon 05

Ijs-en sneeuwpret in en rondom Feanwâlden 06

Theun de Vries skoalle 10

Doarpskompas verschijnt tienmaal

per jaar. Redactie en bestuur streven

naar bezorging in de eerste week

van elke maand van publicatie.

Doarpskompas wordt met de

grootst mogelijke zorgvuldigheid

samengesteld. De redactie noch het

bestuur kan echter aansprakelijk

gehouden worden voor enige directe

of indirecte schade die zou kunnen

ontstaan door het gebruik van de in

dit medium aangeboden informatie.

Aan de inhoud van Doarpskompas

kunnen op geen enkele wijze rechten

worden ontleend en/of aanspraken

worden gemaakt. De redactie

behoudt zich het recht voor om

zonder opgaaf van reden plaatsing

te weigeren van onder andere, maar

niet beperkt tot, teksten met een

politiek getinte, geloofsovertuigende,

racistische of beledigende inhoud.

Opiniestukken worden niet anoniem

geplaatst. Aangeleverde kopij

kan worden aangepast aan de

beschikbare ruimte als de redactie hier

aanleiding toe ziet. In principe dient

voor alle inhoud van Doarpskompas

te worden betaald. Neem voor de

voorwaarden contact op met het

bestuur van Doarpskompas.

Wilt u op de hoogte blijven?

facebook.com/doarpskompas

Omslagfoto: Harold Slomp

Boartersplak Feanwâlden 11

Dé Protters - Spreeuwen 12

De Schierstins 14

Winter wûndere wrâld 15

Feanwâldsters om utens 16

Oproepjes prikbord 19

Sanjeszoo 20

Roeli’s recept 28

Column van Douwe Kootstra 31

Kidspagina 32

Knutselen met Christien! 34

Prijspuzzel 35

Agenda 37

5


ijs en sneeuwpret in en rondom Feanwalden!

Wat was het een prachtige winterse week. De redactie plaatste een oproepje op Facebook en de inbox

stroomde vol met leuke foto’s. Nog even nagenieten! En met dank aan alle inzenders.

6


7


Alle inzenders hartelijk dank!

Gert Willem Bonnema, Tjalling Dijk,

Annie Bloemhof, Maaike Walsweer,

Rolien Verbeek, Janette de Jong-

Visser, Femke Wouda en Anke

Wijma-Slomp.


Dealer van Gazelle, Batavus, Sparta & Puch

• Ruim aanbod gebruikte tweewielers

• Reparaties (brom)fietsen en scooters

• Gratis halen/brengen van uw tweewieler

(Veenwouden/Veenwoudsterwal)

Vrijblijvend advies over

aankoop en reparatie

Kavelweg 14, Broeksterwoude


plus

Wist u dat...

we heel blij zijn dat we weer naar

school kunnen?

Wat was het fijn om op 9 februari

eindelijk weer samen te zijn! Na een

extra lang weekend wegens ‘ijsvrij’,

hebben we het warme weerzien

gevierd met warme chocomelk voor

de kinderen. Heerlijk!

* juf Aafke was op 26 januari

precies 25 jaar werkzaam in het

onderwijs (en dat vieren we later

natuurlijk uitgebreid);

Samen Kansrijk Vernieuwend

Tijl Möllers 2e van Fryslân is

geworden bij de Nationale

Voorleeswedstrijd?

Tijl las prachtig voor uit het boek

‘De Heksen’ van Roald Dahl.

we tijdens de lockdown nog van

alles hebben gedaan en beleefd?

* de schooltuin is opgeknapt;

* er zijn klimaatkasten geïnstalleerd

die de lucht zuiveren in de lokalen;

* ouders verzorgden een superleuke

‘Coco’ vogelspeurtocht door

het dorp voor de kleuters en Yn ’e

Loads had voor alle deelnemers

een cadeautje: een traktatie voor de

vogeltjes in de tuin;

* groep 8 volgde online gastlessen

van het voortgezet onderwijs;

* groep 8 heeft uilenballen

gekregen van NME Centrum De

Klyster om thuis uit te pluizen;

www.obsdrtheundevries.nl

Joh. Prinsstrjitte 30, Feanwâlden

t.vogels@roobol.frl

tel. 0511 - 475554

* het team heeft alle ouders en

kinderen op 29 januari verrast

door huis-aan-huis een pak

pannenkoekmix met een appel

en een kleurplaat voor de

kinderen langs te brengen;

We hebben zo alle ouders en

kinderen een hart onder de riem

gestoken tijdens de periode van

thuisonderwijs. “U staat er niet

alleen voor. Samen bakken we er

iets moois van!”

u op onze social media en

website een kennismakingsfilmpje

kunt vinden?

De Open Dag van 16 maart gaat

niet door. Rond die datum kunt u

een filmpje op onze social media

en www.obsdrtheundevries.nl

vinden, waarmee u een eerste

indruk krijgt van onze school.

Ga op facebook en instagram

naar /drtheundevriesskoalle om

te ontdekken wat wij nog meer

doen op school.

Natuurlijk gaat er niets boven

persoonlijk contact. Daarom is

een persoonlijke kennismaking

op afspraak nog altijd mogelijk.

Belt of mailt u gerust voor het

plannen van een ontmoeting:

0511- 475554, t.vogels@roobol.frl.

we deze week weer oudpapier

ophalen?

Vrijdag 5 maart halen we het

oudpapier op. Daarna komen we

vrijdag 16 april weer langs.

Zet u het papier voor 18:00 u aan

de weg? Bedankt!

Kom ook met uw

kind(eren) sfeer proeven!

Maak een afspraak voor een persoonlijke

of digitale kennismaking.


Nieuw plan voor het grasveld bij de Skatebaan

Samen met gemeente, jeugd en bestuur speeltuin is een plan

gemaakt voor het grasveld bij de skatebaan. Geschikt voor de

allerkleinsten tot de alleroudsten, van ontmoeten en chillen tot

sportief bezig zijn

Speeltuin

In de speeltuin kun je

van zandbak naar schommel, wipwap en andere tot spelen en bewegen

uitnodigende toestellen

Outdoor sport & fitness

In de outdoor sport &

fitnes kun je weliswaar

rondhangen maar ook gratis trainen op conditie, kracht, balans en

flexibiliteit. Zelfstandig of bij voldoende belangstelling onder

wekelijkse professionele begeleiding.

Skatebaan

Naast de al aanwezige ramps, voetbal, basketbal, voetbal nog volop

ruimte voor tafeltennis en andere sporten

Mini-cross

Tussen speeltuin en skatebaan worden de struiken verwijderd en een slingerende en golvend crossbaantje

aangelegd voor beginnende mountain-bikerstjes.

Meer ruimte voor ontmoeten, spelen, bewegen, recreatie, ontmoeting, ontspanning en

buiten sporten in Feanwâlden

REAGEER !

We zijn heel nieuwgierig naar jouw reactie: Stuur een app (06-38930211)

of een mail (boartersplakfeanwalden@gmail.com) met jouw commentaar

en wat volgens jou niet mag ontbreken in dit plan.

We willen ook graag weten hoeveel mensen willen gaan sporten op de

outdoor fitness en of er belangstelling is voor professionele begeleiding

Ook als je fysiek mee wilt helpen bij het bouwen of zo nu en dan wilt

helpen bij onderhoud en beheer horen we het graag!

OOK FINANCIELE HULP WELKOM !

Aanschaf en aanleg kost veel geld. Een donatie op NL89RABO 0388 3331

03 ten name van Speeltuin ‘t Boartersplak is heel welkom. Of stuur een

appje met een bedrag, sturen we je een ‘tikkie’

NB: Afbeeldingen zijn ter impressie


Dé Protters

~

Spreeuwen

‘‘De spreeuw (Sturnus vulgaris)

is een vogel uit de familie van de

spreeuwachtigen (Sturnidae) uit de

orde zangvogels (Passeriformes).

Hoewel hij het hele jaar door te zien

is, is het een trekvogel. De

spreeuwen die wij hier ‘s zomers zien,

zitten ‘s winters zuidelijker en onze

winterspreeuwen bevinden zich ‘s

zomers noordelijker.’’

Bron: Wikipedia

Foto’s gemaakt door:

Meint de Vries

12


Regelmatig is het een bijzonder

schouwspel rondom Feanwâlden:

duizenden dansende spreeuwen.

Zoals fotograaf Meint zei: Justerjûn

seach it hjir swart fan de protters...

Hij wist het schouwspel prachtig te

fotograferen bij zijn huis op de Eiken

De reden dat zoveel spreeuwen bij

ons in de lucht vliegen is omdat

zodra de winter in Scandinavië

voorbij is, deze vogels in grote

getalen hier naartoe komen.

Een favoriete plek om op de reis naar

het zuiden te verblijven, is de

Houtwiel. De zompen daar zijn

namelijk erg geschikt als

slaapplaatsen voor de spreeuwen.

Ze houden ook erg van riet.

Botsen deze gevleugelde vrienden

dan nooit tegen elkaar aan?

Volgens de Vogelbescherming heeft

dit te maken dat alle

spreeuwen even snel vliegen,

namelijk zo’n 36 kilometer per uur.

Remmen of versnellen zou te veel

energie kosten. Daarnaast willen ze

ook graag samen vliegen.

Door de warme winter

(uitgezonderd de laatste ijs-week)

is het voor de spreeuwen ook hier

in Nederland prima te vertoeven.

Meestal zijn ze namelijk al

doorgetrokken naar Engeland. Hier

heerst een suptropisch klimaar door

warme golfstromen.

*Zomp betekent moerasland

MW

13


Winter wûndere wrâld

Dû, winter wûndere wrâld,

dyn buien snie mei iiswyn,

feninige kjeld en glûpende kâld.

Dû, Kening winter, hast no it

bewâld.

Makkest in wyt tapyt en

sniegerdyn

dû, winter wûndere wrâld.

Hâld him yn ‘e stringen. Mei sâlt

skeppen, skowers der dwers

tsjinyn

(yn dy) feninige kjeld en glûpende kâld

In wite skjinne kleur fan ynfâld,

mar dyn froast makket it fenyn

dû, winter wûndere wrâld.

Dyn sniedunen dy’t alles

tsjinhâld.

Mar net as doedestiids, salang

ferlyn

feninige kjeld en glûpende kâld.

Achtergrondfoto: Rolien Verbeek

Oerfallen troch in stream fan kâld,

mar wy hâlde stân. Fuort,

ferdwyn,

dû, winter wûndere wrâld

feninige kjeld en glûpende kâld.

JDvdL


Feanwâldsters

om utens

In deze geheel nieuwe rubriek gaan we op zoek naar oud-Feanwâldsters. We vragen ze naar zijn of haar leven en de

herinneringen aan Feanwâlden. Deze keer ‘Feanwâldsters om utens’ avontuurlijke Mirte Postma.

Wie is Mirte Postma?

Docent Geschiedenis op een internationale

school in Leipzig, 38 jaar oud, getrouwd met

Johannes, dochter van Mathilde Hommes en

Harry Postma.

Waaraan denk je als ik Feanwâlden zeg?

Allereerst aan mijn ouders en mijn ouderlijk

huis. Daarna aan gebouwen als de Schierstins

en de dr. Theun de Vriesskoalle. En ook aan de

mensen die ik daar vroeger kende.

Waar woonde je in het dorp?

In het Tichelkamp.

Hoe lang ben je al uit Feanwâlden

vertrokken?

Toen ik ben gaan studeren, ben ik

weggetrokken. Dat was in 2000, dus alweer

meer dan 20 jaar geleden!

Wat zijn je herinneringen aan de

basisschool?

Vooral de docenten en mijn klasgenootjes. In

groep 7/8 had ik les van Douwe Kootstra. Een

bijzonder mens en inspirerende leraar. Ik had

heel weinig zelfvertrouwen, maar bij hem in de

klas had ik ineens het gevoel dat ik wél wat kon.

Waar speelde je vroeger als kind? Wat deed

je vooral?

Ik heb als kind veel sport gedaan in de sporthal

in Feanwâlden. Vooral judo en

volleybal. Ik was er nooit bijzonder goed in,

maar ik heb er veel lol aan gehad. Trainen,

wedstrijden; ik was er meerdere avonden per

week mee bezig.

Wat voor opleiding heb je na de lagere

school gedaan?

Eerst naar OSG Piter Jelles. Voor mijn gevoel

bestond een groot deel van mijn jeugd uit

lange fietstochten van en naar Leeuwarden.

Meestal met tegenwind. Soms met hele

koude vingers. Vaak ook met zon en extra

omwegen door het groen. Alles beter dan bus

62, die er eeuwig over deed! Daarna heb ik in

Utrecht geschiedenis gestudeerd aan de

universiteit.

Wat voor baan heb je nu, of welke baan/

banen heb je gehad?

Sinds ongeveer 7 jaar werk ik inmiddels als

docent met middelbare scholieren. Ik heb op

verschillende internationale scholen

gewerkt en op twee verschillende

driemasters. Ik was nooit een zeiler, ook al kom

ik uit Friesland, maar ik ben bij toeval als docent

in het onderwijsproject School at Sea terecht

gekomen.

16


Met dat project ben ik in 2015/16 met 34

tieners een half jaar naar de Cariben en weer

terug gezeild. Onderweg heb ik mijn

toekomstige man ontmoet die met een

vergelijkbaar duits project onderweg was. In

2018/19 hebben we die reis samen nog een

keer gemaakt met het schoolproject van de

Duitse schoener Thor Heyerdahl. Zeer leerzame

reizen, niet alleen voor de leerlingen! Inmiddels

ben ik weer aan land en woon ik met mijn man

in Leipzig, in Oost-Duitsland waar ik aan de

internationale school geschiedenis geef.

Wat houd/hield je werk in?

Wonen en werken op een zeilschip is een hele

andere wereld. Privacy bestaat nauwelijks; je

leeft en woont 24 uur per dag met je collega’s

en leerlingen. Vrije tijd is beperkt, aangezien er

altijd wat te doen is en je niet weg kan. Alles

beweegt de hele tijd. Je wordt zeeziek. Het

leven aan boord is zwaar. Daar staat

tegenover dat je een bijzondere band opbouwt

met de mensen om je heen. De gemeenschap

aan boord vormt zijn eigen hechte bubbel. Je

bent echt op elkaar aangewezen en moet

samen dagelijks problemen oplossen. Het

lesgeven onderweg is heel bevredigend,

aangezien de leerlingen gemotiveerder zijn,

omdat wat ze leren ook echt iets te maken

heeft met wat ze meemaken en zien. Daarbij

moet iedereen, ook de docenten, zijn steentje

bijdragen aan het zeilen van het schip. Ik was

verantwoordelijk voor de proviand en was

ingedeeld in een wacht en moest dus, net als

iedereen aan boord, ook zeilen zetten, aan het

roer staan, wc’s poetsen, koken en alles wat

verder nog zo nodig is om van A naar B te

komen.

Waarin is het dorp Feanwâlden het meest

veranderd?

Het dorp ziet er echt anders uit tegenwoordig!

Het hele centrum is vernieuwd, en nu ook het

stationsgebied. De winkels en voorzieningen die

ik als kind kende, bestaan grotendeels niet meer

(het postkantoor, de fietsenmaker, de slager, de

bouwmarkt, de supermarkt aan de Nijewei, het

openluchtzwembad, de tennisbaan). Geen van

mijn vriendinnetjes van toen woont nog in het

dorp. Ik heb het natuurlijk langzaam zien

veranderen, doordat ik nog regelmatig op

bezoek kom, maar eigenlijk is er niet veel meer

hetzelfde.

Hoe zie je de toekomst voor Feanwâlden?

Juist dat er zoveel veranderd is in de afgelopen

20 jaar, geeft mij het gevoel dat het goed gaat

met het dorp. Vitale plekken zijn dynamisch.

Denk je ooit weer terug te verhuizen naar

Feanwâlden?

Nee, dat geloof ik niet. Ik zou mijn man ervan

moeten overtuigen in Nederland te gaan

wonen. Dat ziet hij niet echt zitten. En zelf zou ik,

als ik uit Leipzig weg zou trekken, graag meer in

de natuur willen wonen en dan biedt het

dichtbevolkte Nederland ook niet echt de beste

mogelijkheden. Hoewel ik moet toegeven dat

ook in natuur opzicht, er veel verbeterd en

ontwikkeld is rond Feanwâlden de afgelopen

jaren.

Mirte Postma

17


Oproepjes

prikbord

Zit je op de basisschool en

heb je een bijzondere hobby,

huisdier of iets anders leuks

om over te vertellen?

Laat het de redactie weten.

Nieuw! ‘DE KLETSPOT’

Ben je nieuwsgierig, leergierig en

hou je van kletsen? Geef je dan op

voor een nieuw idee van de redactie.

Twee dorpsgenoten die elkaar niet of

nauwelijks kennen interviewen elkaar

aan de hand van De Kletspot. Leer

jezelf en je dorpsgenoten nog beter

kennen!

Museum van je leven

Vind je het leuk verhalen te schrijven

of een rapportage te maken? Dan

vind je het vast leuk om een keer

gastredacteur te zijn en mee te

denken over de inhoud van het

Doarpskompas.

We horen graag van je!

De hoogte punten en/of bijzondere

momenten van je leven delen met

anderen en laten portretteren in het

dorpskompas. Iets voor jou?

laat het de redactie weten.

Reageren? Mail naar

dorpskompas@gmail.com

Ook adverteren in het Doarpskompas?

Informeer naar de

mogelijkheden via:

dorpskompas@gmail.com

of

06-17744551

Voegbedrijf Braaksma

voor het vakkundig opknappen van uw

gevel of woning, straalwerk,

impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijs opgave

(0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

www.gevelrenovatiebraaksma.nl


Sanjes Safari optimistich

ondanks de vele zorgen

Als ik in de tijd voor de pandemie langs de Sanjes

fietste genoot ik altijd van de vrolijke

kinderstemmen die daar over het terrein schalden.

Zag ik met plezier naar het parkeerterrein dat vol

stond met auto’s en bussen. Een mooi gezicht vind

ik dat altijd, alle kinderen en mensen die met groot

plezier een dagje op visite zijn in Sanjes Safari.

Prachtig ook om te zien dat er zo’n bijzondere

toerisme locatie is gemaakt van de plaats waar ik

ooit het zwemmen heb geleerd. Ik moet wel eerlijk

bekennen dat het mij, op een mooie zomerse dag,

ook nog altijd een beetje pijn doen om te weten dat

ik daar ooit had gezwommen en dat ik dat zo graag

nog zou willen doen.

Wimer Visbeek moet wel lachen om die laatste

gedachte van mij als ik hem dat vertel. “Weet je

wel dat we dat heel erg veel horen van mensen

die hier komen”? Gelukkig heeft de familie

Visbeek het een goed gemaakt door er een

prachtig bedrijf neer te zetten, Sanjes Safari, voorheen

Sanjes Fertier en Sanjes Zoo. Begonnen als

het speelparadijs Sanjes Fertier werd er later de

Zoo bijgebouwd, met op de bovenverdieping

Bruinenbergs Natuurmuseum. Omdat de beide

locaties voor veel mensen toch synoniem stond

voor iets waar je met kinderen heen ging, werd er

besloten om alles te restylen en er ook een

nieuwe naam aan te geven, Sanjes Safari. Alles

was begin 2020 in kannen en kruiken en niets kon

een mooie zomer met veel bezoekers in de weg

staan. Helaas liep dat heel erg anders, zoals we nu

allemaal weten. De pandemie deed zijn intrede

en het leven lag stil. Voor Sanjes Safari kon dit niet

op het slechtste moment zijn. Er was net stevig

geïnvesteerd in het bedrijf, de

naamsverandering was een feit en de campagne

om alles te promoten kon los. Voor Sanjes Safari is

de periode vanaf eind maart tot de zomervakantie

de periode waarin scholen uit

heel Nederland weg langskomen

met bussen vol kinderen voor de schoolreisjes.

Al die reisjes gingen door de eerste lockdown niet

door en dat betekende dat een heel

belangrijk deel van de inkomsten nu niet

binnenkwamen. “Je kon toch gebruik maken van

de NOW- regeling”?, vroeg ik aan Wimer. Dat

bleek, helaas niet het geval te zijn. Het grootste

deel van de medewerkers van Sanjes Safari

worden namelijk betaald vanuit een

zogenaamde pay-roll constructie. Eén van de

eisen van de NOW-regeling was dat de

werknemers in vaste dienst moesten zijn. Een

enorme klap voor het mooie bedrijf, dat niet

alleen de verantwoording heeft voor zijn

werknemers, maar ook voor de vele dieren die er

hun woonplaats hebben. Ook voor alle andere

regelingen viel het bedrijf buiten de boot en dat

was wel heel zuur.

Gelukkig was er een buffer dus de eerste periode

werd goed doorgekomen. In juni mochten er met

mondjesmaat weer mensen in

20


Sanjes Safari komen, het aantal bezoekers was

echter heel erg beperkt tot 30 mensen in

binnenruimtes en 100 mensen in buitenruimtes.

Dit betekende, dat met aanpassingen Sanjes

Safari open kon, maar de schoolreisjes waren

intussen niet geweest en het aantal bezoekers

dat er minder was dan andere jaren lag al snel op

17.000 en dat is veel. Net als veel ondernemingen

draaide ook Sanjes Safari, dankzij de mooie

zomer, een goede periode en dat heeft de

verliezen, enigszins goed gemaakt. Dan komt

echter het moment van de tweede lockdown en

blijkt dat de buffer die er eerst was wel aardig te

zijn geslonken, wat doe je dan? “Ik ben niet zo

vreselijk inventief als het gaat om het bedenken

van acties”, bekent Wimer, “maar ik had ergens

gelezen over een adopteer een dier actie en vond

dat een leuk idee, dus bedacht om dat eens te

gaan doen”. De actie werd in werking gezet en in

no time kwam deze onder aandacht bij de media

en werd er veel en positief op gereageerd. Begin

januari was het vooral de Friese media die het

oppakte, maar via, via kwam de actie onder ogen

van het jeugdjournaal. Via die weg kwam de actie

terecht bij Jan Willem Roodbeen van Jan Willem

staat op. Samen met zijn co host Jeroen Kijk in de

Vegte hebben de heren Wimer geïnterviewd en

dat gaf landelijk ook een leuke boost. Uiteindelijk

heeft de actie 18000 Euro opgebracht en

daarmee kunnen de dieren de eerste maanden

eten.

Dat betekent echter niet dat Sanjes Safari uit de

problemen is, er moet nog veel gebeuren om te

voorkomen dat er, net als bij andere zoo’s, dieren

verkocht moeten worden. Ook voor de komende

tijd zijn er dus nog mensen nodig die één van de

dieren willen adopteren van Sanjes Safari. Wimer

wil met nadruk nog vermelden dat hij het

helemaal geweldig vindt dat er zó veel mensen

uit ons eigen dorp de actie hebben gesteund.

Verreweg de meeste adopties kwamen uit de

nabije omgeving van Sanjes Safari en dat doet

Wimer en zijn medewerkers bijzonder goed. Voor

de mensen die nog overwegen om een dier in

Sanjes Safari te adopteren kan dat op de

volgende wijze. Ga naar de site

www.sanjessafari.nl en klik daar op het kopje

“steun ons” . Daarin is alle uitleg te vinden over de

actie.

Sanjes Safari heeft echter op termijn nog meer

plannen om mensen meer te betrekken bij de zoo

en het pretpark. Dat moet ook wel, we zijn nog

niet uit de huidige lockdown en ook dit

schoolreisjes seizoen lijkt niet door te kunnen

gaan. Betekent dit dan automatisch dat Wimer en

zijn personeel moed verloren is? “Nee, beslist niet”

zegt Wimer, “we hebben een prachtig bedrijf waar

we heel trots op zijn en ondanks de grote zorgen

die er toch zijn laten we de moed niet zitten. Met

zijn allen en met de hulp van de mensen om ons

heen gaan we door tot we weer virusvrij door het

leven mogen gaan. Moed verloren in al verloren

en dat heeft niemand verdient”. Een positieve

gedachte van een optimistisch ondernemer van

de Sanjes Safari.

HTB

21


KIJK UIT - UW DOPPEN!

Dankzij uw medewerking aan deze goedlopende doppenactie met als doel het opleiden van blindengeleidehonden een

mooi resultaat gehaald!

Uitreiking cheque aan de directeur van KNGF Geleidehonden.

Erik Jan Zuidberg kon namens de Stichting Vrienden Doppenactie Noord Nederland maandagmiddag, 14 december, op het

Doppendepot in Donderen, een cheque van 15 duizend euro overhandigen aan Meta Neeleman, directeur van KNGF

Geleidehonden. Dit bedrag is de netto opbrengst van de 112160 kg plastic doppen die in 2020 door duizenden mensen in de

provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel zijn verzameld. Met dit geweldige bedrag kan de

basisopleiding van één jaar voor drie pups van KNGF Geleidehonden worden bekostigd. Mevrouw Neeleman was erg blij met

de cheque. Zij zei iedere keer weer verbaasd te zijn over het effect van het verzamelen van de plastic doppen. “Niet alleen

helpen jullie KNGF Geleidehonden op een fantastische manier, jullie zorgen ook dat er minder plastic afval in het milieu

terecht komt. Daarnaast krijgt het werk van onze fantastische honden én mensen meer en meer bekendheid.”

Welke doppen?

• dopjes van flessen frisdrank (niet nodig voor statiegeld)

• dopjes van flessen mineraal- en spuitwater

• dopjes van melkpakken

• dopjes van flessen voor sportdrank en water

• dopjes van wasproducten, shampoo, lotions, cosmeticaproducten, ect.

• doppen van pindakaas en chocopasta (wel het karton eruit halen!!!)

• doppen van sauzen

• doppen met drinktuitjes en de drinktuitjes zelf (bv. sportwater)

• doppen van limonade flessen

Inzamelpunten

• Het Vergeetmenietje

• DIO Hengst/Plus supermarkt

• Frissel/Teun de Vriesschool

• Swettetsjerke


Ester Maat

Ha-Ra adviseur

Laadpalen - Zonnepanelen - Groepenkasten

Feanhout 4 - 9269 VL Feanwâlden - 0628416537

Moark 26

9269 MB Feanwalden

06 20 13 10 94

Ha-raEsterMaat@hotmail.com

Leven in harmonie met de natuur


Achte bewenners fan Feanwâlden/ Feanwâldsterwal,

It binne nuvere tiden!

De moarne febrewaris stiet foar toanielferieniging Vriendenkring elts

jier yn it teken fan it útfieren fan in moai stik.

De kaartferkeap wie yn jannewaris al útein setten, Dûke Lûk waard

ombouwt as in ‘Theater aan het Water’, en wy makken mei de

bewenners fan Feanwâlden en Feanwâldsterwâl der in pear moaie wiken

fan, mei folle fertier!

Dat alles giet dit jier net troch, de reden is jimme bekint.

Mar goed, binne der gjin oare opsjes om de oardel meter yn acht te

nimmen? Der waard binnen de ferieniging fan’t simmer manmachtig oer

nei tocht.

In moai alternatyf waard betocht. It idee wie om yn maaie/juny 2021

in iepenloftspul yn it doarp te spyljen. Bûtendoar, genoch romte om

útelkoar te sitten, om sa ek in pear noflike jûnen foar it doarp te

meitsjen, nei al dat thússitten.

Sjoen de nije ûntwikkelingen en maatregels fan ús Regeer sit dat der

dit jier ek net yn!

Plannen meitsje yn dizze tiid is dus dreech, in fergunning wurd no net

samar ôfjûn, lit stean om kloften minsken by inoar te krijen.

Der sit neat oars op om ôf te wachtsjen hoe it allegeare komme

sil dit jier.

Wy hoopje gau nije plannen meitsje te kinnen sadree der bettere

tiden oanbrekke!

Wy wolle ús donateurs tank sizze foar de geweldige stipe. Elk jier

kinne wy wer op jimme rekkenje en dermei kinne wy wer moaie stikken

foar jimme opfiere! Tige tank derfoar!

Wy hoopje gau wer te sizzen, oant gau!

“Oant Vriendenkring!”

Bestjoer Vriendenkring Feanwâlden


Voor al de

werkzaamheden

in en om uw huis

* Nieuwbouw * Verbouw

* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

Kwaliteit waar u op kunt bouwen!

Nijewei 15 - 9269 TL Veenwouden

Tel 06 - 29 14 27 84 - Email tob14korelzinga@kpnmail.nl

Waar wil

jij werken?

Wij hebben ruim 250 banen bij diverse

opdrachtgevers in de

bouw

techniek

agrarisch

transport

en logistiek

Versta jij je vak en ben jij

op zoek naar baanzekerheid

met opleidingsmogelijkheden?

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl

groen

industrie

productie

gww

Elke dag een mooie

dag bij Kinderwoud!

Met diverse locaties in Burgum,

Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,

Garyp, Oentsjerk, Eastermar,

Tytsjerk, Sumar, Jistrum, Ryptsjerk en

Earnewâld!

• kinderopvang

• peuteropvang

• buitenschoolse opvang

• gastouderopvang

T 0513 - 610 825

M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl


Notenburger

Dit recept las ik ooit in Trouw. Het was

ingezonden door een lezeres. Ik heb het wat

aangepast, maar de basis: noten, aardappel

en ei is hetzelfde gebleven. Het kan met allerlei

soorten noten. Ik gebruik meestal gemengde

noten, maar het kan ook met alleen walnoten of

hazelnoten.

Nodig (2 twee burgers)

• 200 gram gekookte aardappel

• 50 gram fijngehakte noten (niet fijngemalen)

• 1 ei

• 2 el havermout (voor extra stevigheid)

• 1 fijngesneden uitje

• 1 tl sumak kruiden naar smaak, bijvoorbeeld

(gerookte) paprika, kerrie, peper en zout.

Maken

Prak de gekookte aardappels met een vork, voeg

overige ingrediënten toe en meng alles. Vorm met

een lepel en vork een burger van het mengsel,

eventueel met behulp van een ring als je ze mooi

rond wil.

Verwarm twee lepels olie of margarine in een

koekenpan op middelmatig vuur. Als het vet heet

is bak je de burgers langzaam bruin aan beide

kanten.

Je kunt deze burger als een vegetarische hamburger

eten in een broodje met tomaat en sla of als

vleesvervanger bij een warme maaltijd.

Variatie

• Gebruik in plaats van aardappels gekookte

peulvruchten (uit blik)

• Varieer met kruiden die je lekker vindt.

• Vervang een deel van de aardappels door

een restje groente, bijvoorbeeld wortel of

bloemkool

Roeli van Til

Alle recepten zijn terug te vinden

op www.receptenvanroeli.nl

28


Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur BV:

- (De)montage en verhuur stalen steigers;

- Verhuur aluminium rolsteigers,

schilderschermen, bouwhekken;

- Evenementen / podiumbouw;

- Krimpfolie sealen;

- Gespecialiseerd in traditionele steigers;

- Denken in mogelijkheden;

- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;

- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.

Elingsloane 20 +31 (0)511 745001

9251 MN BURGUM info@wijngaardensteigerbouw.nl in

BinnensteBuiten: Kinderen beleven de natuur in Feanwâlden

Alles wat we binnen doen, kan ook buiten en andersom!

In Feanwâlden bieden wij meerdere opvangsoorten aan.

Kom gerust vrijblijvend kennismaken!

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00


Monteur nodig...?

Gas

Water

CV

Zink- en

Dakwerk

DeVriesTechnyk

De Vries Technyk

De Wâl 49

9269 RB Feanwâldsterwâl

06-57112570

devriestechnyk@gmail.com


Douwe Kootstra

DIT EN DAT

Het Spoarpark begint langzaam vorm te

krijgen. Het stationsgebied is klaar en in mei

kunnen we ons in het lunchcafé De Ferbining

te buiten gaan aan o.a. verse producten uit de

regio. Een prettig vooruitzicht. Natuurlijk, alle

vooruitzichten kunnen pas omgezet worden in

concrete heerlijkheden als de Covidpandemie

(grotendeels) voorbij is. Ik zit, net als iedereen,

met smart op een vaccinatie te wachten.

Dankzij pseudodaadkrachtig en niet al te

snugger overheidsbeleid kan die prikkerij nog

wel even duren maar dat dromen over de

toekomst blijft een prettig tijdverdrijf.

Zo zag ik in een van die dromen een Chinees

restaurant in Feanwâlden met een prachtig

terras op het zuidwesten. De laatste keer dat ik

op die plek in het gezelschap van een loempia

en een biertje het terrasgenoegen

daadwerkelijk mocht smaken was in de zomer

van 2008. Daarna verdwenen de tafels en

stoelen om nooit terug te keren. Nu de kansen

in kernen weer eens voor het opscheppen

liggen, zou ik onze Wok-uitbater met klem

willen oproepen deze te grijpen en het

Spoarpark te verrijken met (opnieuw) een terras.

Samen met de voorzieningen van De

Ferbining kunnen we dan spreken van een

robuuste horecacluster. Met op zondag zelfs de

mogelijkheid, voor wie dat wil, een stichtelijk

woordje in de aanpalende Op it goeie

Spoartsjerke.

Herdenkingsplaat Berend Julius

En als we dan zo’n mooi Spoarpark inclusief

café-restaurant en terrassen krijgen, moet er

door de Nederlandse Spoorwegen nog even

kritisch gekeken worden naar de metalen

herdenkingsplaat op de zuidmuur van het

stationsgebouw. Die hangt daar als eerbetoon

aan de door de bezetter in 1944

gefusilleerde stationschef Berend Julius. De

plaquette is door weer en wind aangetast en

moet hoognodig worden opgeknapt, liefst voor

4 mei. Wie bindt de NS-kat de bel aan?

Kuierferbod tanksij fûgelwacht en gemeente

It drok brûkte kuierpaad-sûnder-namme fan de

âlde einekoai troch it lân nei de Omleiding (ek

meí terras!) is ticht tusken 1 maart en 15 juny.

Dat ferbod ferwûndere my. Oan de iene kant

rint der ommers in deechlik hek en in sleat as

skieding tusken it natuergebiet fan

Staatsbosbeheer en oan de oare kant lizze

yndustrieële turbogreiden dêr’t noait in fûgel te

sjen is. Boppedat binne ditsoarte SBBpaden

op oare plakken yn ús lân it hiele jier

troch tagonklik. Wêrom hjir dan net?

Ik dus mar ris belje mei it regionale SBB-kantoar.

It antwurd fan de dienstdoende boskwachter

soarge by my foar noch mear ferwûndering. Hy

fertelde dat SBB der gjin inkeld beswier tsjin hie

dat it paad it hiele jier iepen wie; dat is lanlik

belied. By de oanlis wie it ferbod lykwols in eask

fan de pleatslike fûgelwacht en de gemeente

Dantumadiel. Neffens de boskwachter is de

sluting út it eachpunt fan natuerbehear net

needsaaklik, mar hat SBB der oan tajûn, want

oars wie der miskien hielendal gjin paad

kommen.

Tsja, en dan sitte jo no dus as mienskip mei in

prachtige kuierrûte dy’t yn de moaiste tiid fan it

jier net te brûken is. In populêr paad dat

ûndertusken wól ûnderdiel is fan allerhanne

nasjonale netwurken en ’wandelknooppunten’.

Ik bin nei myn bellerij mei SBB hiel benijd

wurden nei de arguminten doedestiids fan

fûgelwacht en gemeente, grif mei de bêste

natuerfreonlike bedoelings. Miskien soe ien fan

beide organisaasjes dêroer ris in stikje skriuwe

kinne foar Doarpskompas?

31


Vr De KiDs

Wat te doen tijdens

LOCKDOWN

• verhalen schrijven

• lezen

• wandelen

• speurtochten uitzetten

• fietsen

• spelletje met gezinsleden

• fotograferen

• kleuren/ tekenen

• opruimen

• schoonmaken

• online workout

• online workshops

• leuke recepten zoeken

• koken/bakken

• legpuzzel

• online escaperoom/ spellen spelen

• buiten spelen

• diamond painting

Zo schrijg ik mijn brief

Ik schrijf de brief aan

Dit is mijn aanhef

Dit is de inhoud van mijn brief

Knutsel je eigen voorjaarsbloemen

met een eierdoos en knopen

Ik sluit de brief af met


lockdown pagina

Sommendoolhof

5

Zoek de 10 verschillen

Dit ben ik op het ijs


Knutselen met Christien voor jong en oud!


A4 papier wit

Pen of potlood of kleurpotloden.

Fantasie
34


PrijsPuzzel

AV

Vanaf september 2020 hebben wij iedere maand vaste sponsoren voor onze prijspuzzel.

Dit zijn cadeaubonnen van ondernemersvereniging Feanwâlden.

Deze maand zetten we de volgende ondernemers in het zonnetje:

• Boekenwinkel Het vergeet mij nietje

• Three Bee Beautysalon Sabien van Wieren

• Makelaardij op Maat - Baukje Bosma

• De Mienskip

• Teeling Petfood

• Timmer- en aannemersbedrijf L.Zijlstra en zn

Oplossing

De oplossing van het februarinummer waren de letters: E R Z L L

Stuur de oplossing van dit nummer vóór 15 maart naar dorpskompas@gmail.com. De winnaar

krijgt uiterlijk 30 maart persoonlijk bericht. De uitslag is bindend.

De winnaar van februari is Wilma Veldhuijzen geworden! Van harte gefeliciteerd!

35


-

‘Dankzij de thuiszorg

van Elkander, kunnen mijn

vrouw en ik samen blijven’

Vertrouwde zorg in

een vertrouwde omgeving

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving.

Ook als u zorg nodig hebt. Daar zet Elkander zich voor in.

Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.

Onze locaties in Dantumadiel

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen

• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen

Tel. Thuiszorg 088 512 6577 | Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004

Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging | Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf

www.elkander.frl


Agenda

N.B. Vanwege de maatregelen rondom het corona-crisis kan het zijn dat activiteiten en evenementen worden

aangepast of afgelast. Doarpskompas heeft alleen de afgelastingen verwerkt die zijn doorgegeven. Voor meer

informatie, vraag na bij de desbetreffende activiteit/ evenement.

Maart

t/m eind mrt. Expositie ‘Traces’, textielkunst van international groep Quilt Art

/ De Schierstins / tijdens openingstijden

maart Kunstexpositie ‘Uit het dorp’ met deelthema ‘Corona’ (Jannette Braaksma, Lia

Kooistra, Jannie te Linde, Johannes Sietsma, Mettje Visser, Dirk Winius)/ De

Schierstins / tijdens openingstijden

05 Ophaaldag oud papier actie / OBS Dr. Theun de Vriesskoalle / 18.00 uur.

06 Concert ‘C’est ma route – Levensverhaal in liedjes’ van Gerard Schipper en Edouard

(zang en gitaren) / De Schierstins / 19.30 u. en mogelijk extra 21.30 uur.

20 Ophaaldag oud papier actie / protestantse gemeente Feanwâlden / Feanwâldsterwâl.

• Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur Boekehoeke in Talmahoeve. Voor het

lenen van een (grootletter) boek.

April

April

Expositie ‘Traces’, textielkunst van international groep Quilt Art

/ De Schierstins / tijdens openingstijden

10 Concert Mellow Swing Jazz Trio/ De Schierstins / 19.30 u. en mogelijk extra 21.30 uur.

16 Ophaaldag oud papier actie / OBS Dr. Theun de Vriesskoalle / 18.00 uur.

17 Ophaaldag oud papier actie / protestantse gemeente Feanwâlden / Feanwâldsterwâl.

30 Mei-lezing: Joodse kinderen in Friesland, door Marja Boonstra/ De Schierstins / 15.30 u.

en mogelijk extra 17.30 uur.

• Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur Boekehoeke in Talmahoeve. Voor het

lenen van een (grootletter) boek.

Heb je een activiteit of evenement voor onze agenda? Stuur deze in via dorpskompas@gmail.com

37


Juliusstraat 16

9269 NV Feanwâlden

.

De Sanjes 2

Feanwâlden

Telefoonnummers

Hulpdiensten

Alarmnummer 112

Politie 0900 - 88 44

Gezondheid

Dokterspraktijk De Wilgen

algemeen 0511 - 47 22 60

spoed 0511 - 47 22 22

Dokterswacht 0900 - 112 7 112

Tandartspraktijk Berkhof 0511 - 47 42 22

Sionsberg 088 - 070 88 88

Medisch Centrum Leeuwarden 058 - 286 66 66

Ziekenhuis Nij Smellinghe 0512 - 58 88 88

Zorginstellingen

Talma Hûs 0511 - 47 97 00

Talma Hoeve 0511 - 47 35 55

Dierenwelzijn

Dierenambulance Friesland 06 - 27 13 75 86

Dierenartsenpraktijk Giekerk- 0511 - 47 20 64

Hardegarijp-Veenwouden

Scholen

CBS De Frissel 0511 - 47 47 00

OBS Theun de Vries 0511 - 47 55 54

Peuterspeelzaal Jodocus 088 - 035 04 44

Gemeente

Gemeente Dantumadiel 0519 - 29 88 88

Gemeente-app Dantumadiel 06 - 12 08 30 46

Sporthal Hoantserid 0511 - 47 56 56

Religie

PKN kerk

Ds. K. van Marrum 0511 - 70 18 70

Chr. Geref. kerk

Ds. D. Steensma 0511 - 47 37 77

Doopsgez. kerk

Da. G. Laan 0515 - 41 30 04

Telefonische hulpdiensten

Bureau Slachtofferhulp 0900 - 01 01

Stichting Welzijn het Bolwerk 0519 - 29 22 23

Bureau Jeugdzorg Friesland 058 - 233 35 04

GGZ Friesland 058 - 284 88 88

Kindertelefoon 0800 - 04 32

Meld Misdaad Anoniem 0800 - 70 00

Korrelatie (€ 0,30/min.) 0900 - 14 50

BurenHulpDienst 0519 - 29 22 23

Uitvaartvereniging, bij overlijden

Bode Gerrit de Vries 058 - 212 78 43

38


50 jaar 50 jaar

De nieuwe collectie

is binnen, laat je

inspireren!

www.dijkstramode.nl/webshop Tel. en Whatsapp: 0511472381

hellinga soepboer

hellinga soepboer:

Moderne dienstverlening

met ouderwets betrouwbare

service voor particulier

en ondernemer

verzekeringen

financieringen

hypotheken

mediation

Zuiderbolwerk 47 • 9101 NE Dokkum • (0519) 29 35 94 • info@hellingasoepboer.nl

www.hellingasoepboer.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!