Jaarmagazine 2020

Avansa.Kempen

met een overzicht van de verschillende projecten die Avansa (voorheen Vormingplus) Kempen realiseerde in 2020.

Vaak gebeuren zulke acties wel onder druk van

burgers, die zich steeds meer organiseren in

collectieven en hun stem laten horen. Dat is

een interessante evolutie. Het middenveld en

lokale besturen doen er goed aan na te denken

over hoe ze een partner kunnen worden van

deze collectieven. Hoe kunnen ze iets betekenen

voor deze burgerinitiatieven die van onderuit

verandering kunnen bewerkstelligen?”

Ten slotte: zie je hierbij ook een rol weggelegd

voor vrijwilligers?

“We zijn het Europese land met het grootst

aantal vrijwilligers, wel 1,9 miljoen in een land

met 11 miljoen inwoners. Dat is iets waar we

trots op mogen zijn. Wanneer ik lezingen geef

in het buitenland, vergeet ik nooit dit te vermelden.

Ze zetten zich soms in vanuit frustratie

over onrecht dat ze willen rechttrekken, maar

de meesten doen het vanuit liefde, voor de

medemens of voor de natuur.

Er is een bepaalde evolutie in vrijwilligerswerk.

Bij de jongere generatie is er minder interesse

in inzet op lokaal niveau, en

meer in engagement op internationaal

niveau. Ik vind

het super dat veel jongeren

erg betrokken zijn. Lokaal

vind ik wel de beste plek om

solidariteit heruit te vinden,

ik kan maar hopen dat ook

steeds meer jongeren de weg

hiernaartoe vinden. Dat heeft

volgens mij ook te maken met

verankering. Eens je aan een

gezin begint, ga je je meer

verankeren in een lokale plek

en ga je daar bepaalde dingen

willen zien veranderen. Ik ben

niet zo pessimistisch wat dat

betreft.”

Bleri Lleshi: "De beste plek om

solidariteit heruit te vinden, is het

lokaal niveau."

Zie je COVID 19 als extra voedingsbodem voor

vrijwillige inzet?

“Ongetwijfeld. Ik zie zoveel mooie initiatieven

ontstaan in heel het land. Ik denk bijvoorbeeld

aan Samenstraat en aan Hart boven

Hard die, met de hulp van veel jongeren, in

Brussel voedselpakketten aan huis brengen.

Covid heeft, en niet enkel tijdens de eerste

golf, effectief een bepaalde dynamiek teweeg

gebracht. Anderzijds vind ik het wel belangrijk

om zorg te blijven dragen voor vrijwilligers,

en ze niet als alternatief te zien voor politieke

verantwoordelijkheid. Vrijwilligers die voedselpakketten

bij mensen thuis brengen gaan het

armoedeprobleem niet oplossen. Wel kunnen

ze een belangrijke bijdrage op veel fronten

leveren. Het is belangrijk dat ze daarbij voldoende

steun krijgen, zodat we hen niet verliezen

door burn-outs, frustraties, of gevoelens

van machteloosheid.”

Je pleit voor een alliantie van welzijn. Hoe kan

die concreet vorm krijgen?

“Ik gaf al het voorbeeld van onze gezondheidswerkers

en hoe ze door hun acties effectief

meer steun hebben gekregen van de overheden.

Hopelijk is het besef van het belang van

welzijn en gezondheid nu gegroeid, en kan er

een soort switch komen. We moeten af van

het fetisjisme van de economische groei, een

mantra die we constant horen, alsof er geen

alternatief zou zijn.

Bij een alliantie van welzijn denk ik ook aan

mooie, plaatselijke initiatieven. Neem Leuven,

waar er naar aanleiding van covid een soort

alliantie is gegroeid tussen wijkgezondheidscentra,

ziekenhuizen, organisaties van sociale

werkers en de stad zelf die mee ondersteunt,

deels ook met vrijwilligers die willen inspringen.

Ze bekijken hoe ze mensen die kampen

met eenzaamheid of armoede kunnen bijstaan,

of voedsel kunnen brengen tot bij mensen die

bang zijn om buiten te komen. Verandering kan

je enkel creëren wanneer je jezelf overstijgt,

je hebt daarvoor een alliantie nodig. Persoonlijk

vind ik het belangrijk dat de sociale, de

ecologische en de menselijke dimensie elkaar

daarbij kunnen vinden. Deze drie gaan hand

in hand volgens mij, en kunnen een duurzame

switch inluiden voor onze samenleving.”

9

More magazines by this user