Aakwaa maart 2021

aakwaa

Wijkblad Aakwaa

In dit nummer o.a.

• Winterpret

• Weggeefkastjes

• De Bolder in coronatijd

Maart 2021


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


Februari Aakwaa: later en actueel

Binnen de groep Aakwaa vrijwilligers, waar velen al heel lang actief zijn, kan niemand

zich herinneren dat weersomstandigheden de bezorging van het wijkblad in Aa-landen

tot problemen hebben geleid. Dat was bij de Aakwaa van februari wel anders.

Zodoende kon de drukker de Aakwaa’s woensdagmorgen

probleemloos afl everen en kon de

tel- en bundelploeg aan de slag om het wijkblad

door de twee hoofdbezorgers bij de circa

80 wijkbezorgers te laten afl everen.

Normaliter vindt Aa-landen dan uiterlijk dat

weekend het wijknieuws op de deurmat. Dit keer

echter werd de beslissing genomen dat zowel

hoofd- als wijkbezorgers geen halsbrekende

toeren moesten uithalen op de hele week nog

aanzienlijk onbegaanbare wegen en trottoirs.

Vandaar dat de wijkbezorgers een week later

werden bevoorraad en Aa-landen het wijkblad

onder ogen kreeg, dat overigens al wel een

week op de site van de wijkgemeenschap

digitaal te lezen was.

Aakwaa later

In het weekend voor de maandagmorgen

waarop de partij van 6.700 Aakwaa’s door de

drukker bij De Bolder zou worden afgeleverd,

werd Nederland verborgen onder een pak

sneeuw, dat wij al jarenlang niet hadden gezien.

Een werkelijk prachtige, fotogenieke aanblik

en een feest voor alle sneeuwliefhebbers.

Iets minder voor de begaanbaarheid van

de openbare wegen en trottoirs. Omdat De

Bolder en de parkeerplaats op die maandag

onbereikbaar was, werd de levering van de

Aakwaa’s uitgesteld. Terwijl een bulldozer

en sneeuwschuiver de parkeerplaats weer

enigszins bereikbaar maakte, haalde Jisk

Cnossen dinsdag de ijsveegmachine van

de wijkvereniging uit haar slaapplaats om

de toegang naar De Bolder sneeuwvrij en

begaanbaar te maken.

3


Aakwaa actueel

Dan resteert nog de vraag die wij de laatste

weken kregen gesteld, hoe het mogelijk is

dat Aakwaa op de voorpagina twee in een

sneeuwbui fi etsende dametjes geprojecteerd

kreeg, terwijl het blad al voor die bewuste

maandagmorgen gedrukt was.

De procedure is als volgt: de vier redactieleden

krijgen maandelijks door ‘hoffotograaf’ Ank een

x-tal foto’s voorgelegd om uit te kiezen, volgens

het principe: de meeste stemmen gelden. Deze

keer hadden drie van de vier, op een moment

dat er nog geen sprake was van sneeuw in

welke hoeveelheid dan ook, een voorzienige

blik en kozen de sneeuwfoto, die in een vorige

winterperiode genomen werd, die de voorpagina

sierde. Het vierde (ondergetekende) redactielid,

die zijn collega’s eerst van nepnieuws betichtte,

trok zijn commentaar haastig in toen hij die

maandagmorgen naar buiten keek en tot de

conclusie kwam, dat de Aakwaa actueel en met

de neus op het nieuws in Aa-landen zit.

Tekst Martin Bos en foto’s Ank Pot,

redactie Aakwaa

ROVA medewerkers maken de oversteek schoon.

4


Marjanne Staal Uitvaartverzorging

z o r g z a a m e n z o r g v u l d i g

Persoonlijke

begeleiding

in een sfeer

van rust,

aandacht

en openheid

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 109 669 39

Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle | www.marjannestaal.nl

Zoek je flexibele opvang?

Je vindt het bij onze nieuwste

kinderdagverblijven in Zwolle, voorheen

onderdeel van De 7 dwergen.

Het persoonlijke en warme karakter van de

locaties zorgt ervoor dat je kind zich hier

thuis voelt, vriendjes maakt en zich in eigen

tempo ontwikkelt.

Kijk voor meer informatie op www.partou.nl

of bel 088 2357500.

Holtenbroek

Partou Haydnstraat 2

Stadshagen

Partou Zwaardvegerstraat 124

Partou Sterrenkroos 52

21 0119 Advertentie Partou in Zwolle.indd 1 21-1-2021 20:34:21

5


6


Winterpret in Aa-landen

De sneeuw- en ijsperiode in de tweede week van februari bezorgde Nederland

en zijn bewoners een virus dat het coronavirus met al zijn nakomende varianten

letterlijk en fi guurlijk deed ondersneeuwen en bevriezen. Koning Winter nam

tijdelijk de macht over van de regering en liet zijn onderdanen onbezorgd

genieten van een weeklang sneeuw- en een weekendlang ijspret.

Niet hoeven nadenken over corona en al zijn

beperkende maatregelen, over de Engelse,

Braziliaanse of Spaanse variant, vaccineren,

avondklok, schoolsluiting en daaruit voortvloeiende

zorgen over kinderopvang, sluiting

van nagenoeg alle winkels en alle horecagelegenheden,

etc., etc. Wij waren er even klaar

mee. De zorgen hierover werden overgenomen

door andere, veel prettiger zorgen: waar heb ik

mijn echte winterkleding opgeborgen, hoe krijg ik

de slee helemaal achter uit de bergruimte, waar

kan ik nog mijn schaatsen zo snel laten slijpen

en ben ik niet te laat in training gegaan voor de

Elfstedentocht?

En toen dat allemaal - op de Elfstedentocht

na - geregeld was, gingen ook de bewoners en

bewonertjes van Aa-landen helemaal los. Zo ook

onze Aakwaa fotograaf Ank en met haar vele

anderen, die met hun foto- en fi lmcamera de wijk

introkken om deze al jaren niet meer voorgekomen

sneeuw- en ijspret vast te leggen.

Deze en volgende pagina’s tonen de beelden

van een besneeuwd en bevroren

Aa-landen, met opvallend veel door de

kinderen gebouwde iglo’s en schaatsers op

onze wijkvijvers. Ook op de sinds lange tijd

niet bevroren Wijde Aa werd geschaatst en

w e r d e r z e l f s e e n e n k e l e i j s s u r f e r g e s i g n a l e e r d .

De foto’s van zwoegende fi etsers en wandelaars

op de door de sneeuw moeilijk begaanbare

wegen, tonen een volk met doorzettingsvermogen

dat zich er niet onder laat krijgen door wat

voor een sneeuwmassa dan ook.

Mocht het nog lang duren voor wij weer zo’n

winterpret periode krijgen (en je zou het momenteel

gaan geloven als je een week later al de

lente induikt), dan kunnen wij altijd nog zeggen:

“Gelukkig hebben wij de foto’s nog!”.

(Kijk voor meer foto’s op: stichtingwijkgemeenschapaalanden.nl/activiteiten/foto’s)

Tekst Martin Bos, foto’s Ank Pot, redactie Aakwaa

7


8


9


Wij helpen verder bij

schulden, werk zoeken en

meedoen in Zwolle

“Maatjes lieten

mij welkom en

weer normaal

voelen, dat gun

ik een ander

ook.”

ZET JE OOK

IN VOOR

NIEUWE

NEDERLANDERS

IN ZWOLLE!

Mahfuz (40)

Hulpvrager en nu

ParticipatieMaatje

bij Voor Elkaar Zwolle

Lees het verhaal van Mahfuz op

www.voorelkaarzwolle.nl/mahfuz

nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

10


pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

11


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

12


Onze wintergasten

Wat hebben we een, voor ons, extreme koude periode…..van een week, gehad in

februari. Eindelijk weer eens winter in ons kwakkelkikkerlandje. Het mooie van dit

soort winters zijn de mooie foto’s, de gezellige dagen dat je ingesneeuwd bent en

natuurlijk de wintergasten! Met een verrekijker voor het raam kijken of er vreemde

vogels op je vetbollen afkomen.

Ook ik had vetbollen gemaakt, zelfs een heel

vet/zaad kasteel! Ooit een bakvorm gehad van

een veel te groot kasteel. Dat leek mij nu heel

geschikt voor de vogels. Maar niets was minder

waar. Het vet van de bollen, ringen, gevulde

kokosnoten en het kasteel waren zo hard

bevroren dat geen vogel zich eraan waagde!

De pinda’s en het strooizaad vonden gelukkig

wel goed aftrek. En natuurlijk de pindakaas met

een fl inke olielaag, die bevroor niet! Die fl ink

doorgehusseld (even fl ink laten afkoelen buiten)

en hup in de pottenhouder, dat werkt!

Maar wat en wie zijn nu die wintergasten?

Wintergasten zijn vogels die alleen de winter

hier doorbrengen. Gewoonlijk hebben we

er een heleboel die niet eens opvallen: de

spreeuwen uit het hoge noorden. Die net iets

mooier ‘getekend’ zijn dan de onze. De merels

die wat opschuiven met de koude; onze merels

gaan iets naar het zuiden en wij krijgen die uit

het noorden….niemand die het verschil ziet.

En de schattige smientjes, die kleurrijke eendjes,

die zo leuk piepen, net badeendjes.

Maar er zijn ook wintergasten die alleen bij

echte winters langs komen. Als het in het

hoge noorden echt koud is. De kramsvogels,

pestvogels, koperwieken, kepen, kneutjes,

groenlingen, notenkrakers en vast nog wel

een aantal. Deze vogels komen alleen hier

overleven, nestelen doen ze in het noorden.

Opeens zijn de bomen en struiken met

bessen en appeltjes leeg.

In mijn eigen tuin mocht ik de groenling, keep

en kramsvogel ontvangen. En twee daarvan kon

ik op de foto zetten. Rechts de keep en links de

groenling. De kramsvogel was me te snel weer

weg, net als de appelvink vandaag….soms zit

het mee en soms zit het tegen.

En nu maar hopen dat mijn vetbollen wat meer

eetbaar worden nu de dooi fl ink doorzet.

Loes Lodder-Bijl,

coördinator nestkastengroep Aa-Landen

13


Foto 4

Bomen over bomen

De winter loopt (is) al weer mooi op zijn einde. Volgens veel mensen een saaie tijd voor

wat betreft de bomen. En dat terwijl ook de winter heel mooie dingen laat zien in de

bomenwereld. Er wordt mij nogal vaak gevraagd hoe ik het verschil kan zien tussen de

verschillende soorten bomen als er geen blad aan zit. Voor veel mensen is een boom een

verzameling takken met een stam er onder. Terwijl het verschil tussen de boomsoorten vaak

in de details zit. Ik zal er een paar soorten uit pikken.

Es

Laten we eens beginnen met de es. De meest

voorkomende soort in onze wijk is de Fraxinus

excelsior, de gewone es. Deze is in de winter

goed te herkennen dankzij de grijsgroene takken

en de diepzwarte knoppen. Deze knoppen staan

ook telkens recht tegenover elkaar en de tak

Foto 2

Foto 1

eindigt in een dikke zwarte knop. (Foto 1)

Ook zie je ‘s winters bij sommige bomen nog

de zaadjes erin hangen als bruine trosjes.

Zwarte Els

Als tweede is er dan de zwarte els, Alnus.

Deze is heel goed te herkennen aan de paarse

knoppen en de witte stippen op de bast van

de jonge twijgen (Foto 2). Vaak hangen er dan

ook nog de oude vrouwelijke bloemen in (de

zogenaamde elzenproppen) en de mannelijke

bloemen voor het komende voorjaar hangen ook

al klaar om, zodra het een beetje warm wordt,

hun stuifmeel te verspreiden. Het is jammer dat

er veel mensen allergisch zijn voor het stuifmeel

van deze boom. Het is een boom die onder behoorlijk

natte omstandigheden (vijverranden en

dergelijke) heel goed uit de voeten kan en dan

ook een mooie boom kan worden.

Iep

En dan een boom die lang niet iedereen zomaar

herkend, zelfs al staat deze volop in blad: de iep

(Ulmus). Hij is vaak aangeplant in onze wijk en

zaait zichzelf ook veelvuldig uit in onze tuinen

en plantsoenen. Hij is in de winter te herkennen

aan de kleine, zwarte knopjes. Deze knopjes

staan om en om op de tak. De jonge takken

zie je zigzaggend op de boom staan (Foto 3).

Op de iets oudere takken zie je ook goed terug

dat de knoppen om en om op de takjes hebben

gestaan: met een beetje fantasie kun je er een

visgraat in herkennen.

Eik

Een boom die (vooral ‘s winters) nogal eens

verward wordt met de iep is de eik (Quercus).

Het grootste verschil zie je echter goed als je de

knoppen van dichtbij bekijkt. Ze zijn bruin van

14


Paardenkastanje

Als laatste wil ik dan nog de paardenkastanje

(Aesculus hippocastanum) noemen. De grote

bruine knoppen, die in het voorjaar kleven,

zullen de meeste mensen wel herkennen. Het

kleverige is er voor om de knop nog beter te

beschermen tegen de vorst. De boom komt van

oorsprong uit Kaukasië en daar kan het nog

kouder zijn dan hier. Als de boom in het voorjaar

uitloopt zie je het blad uit de knop krullen en dan

gelijk de bloem er achteraan. Als je een knop

met een scherp mes door zou snijden, kun je dit

allemaal al zien liggen in de knop.

Foto 5

Foto 3

kleur en aan het eind van de twijgen zie je

meerdere knoppen bij elkaar staan Heel soms

kun je ook eitjes van de eikenprocessierups

vinden (zoals op foto 4), maar die zijn erg lastig

te vinden. Over deze rups zal ik in een latere

editie van Aakwaa wat meer schrijven.

Even een tip tussendoor: ga dit voorjaar de

bloem eens van dichtbij bekijken. De afzonderlijke

bloemetjes zijn prachtig om te zien. Hoe de

boom aan zijn naam is gekomen kun je in deze

tijd ook goed zien: onder elke knop op de twijgen

kun je een hoefi jzer herkennen. Dit is de plek

waar het blad van het afgelopen jaar heeft vastgezeten.

De stippen zijn de gaatjes waardoor

het water en voedsel het blad konden bereiken.

(Foto 5)

Foto’s 1, 2, 3 en 5: Freerk Oldenburger

Foto 4: S. Hellingman

Mochten er nog vragen over bomen zijn,

dan hoor ik ze graag. Stuur ze in via:

freerkoldenburger@gmail.com

Foto 4

Freerk Oldenburger

15


16


Gezocht Belmaatjes!

WijZ wil gaan starten met het belmaatjes project.

Het doel van het project is om ouderen die eenzaam of kwetsbaar thuis zitten te ondersteunen in de eenzaamheid.

De oudere wordt vanuit huis verbonden met een vast maatje. Dit maatje belt de oudere op een afgesproken tijd op.

Samen kunnen ze een band opbouwen. Ben jij een gezellige prater en wil jij graag iets betekenen voor een eenzame

ouder? Lees dan snel verder!

Vrijwilliger zijn vanuit huis!

Wanneer u een belmaatje bent, kunt u echt een verschil maken. Een beetje tijd kan van grote waarde zijn voor

emand die eenzaam of kwetsbaar is. Wilt u (in deze coronatijden) geen face to face contact, maar toch iets

betekenen voor de mensen om u heen? Meldt u dan aan als maatje! U krijgt nieuwe ervaringen en zinvol contact.

Samen met de oudere overlegt u hoe vaak en wanneer er gebeld wordt.

Wilt u een belmaatje worden? Neem dan contact op met WijZ!

U kunt ons bereiken via WijZ Welzijn; (038) 8 515 700 of mailen naar samenuitsamenthuis@wijz.nu.

De coördinator van Belmaatjes is Marije Hammer. Zij geeft u uitleg over het Belmaatjes en beantwoordt uw vragen.

We zoeken met name vrijwilligers met een onbeperkt-bellen-abonnement (of voor wie de belkosten geen probleem

zijn), want belkosten kunnen niet vergoed worden.

Wij vragen van u:

• Een recente VOG (deze wordt vergoed door WijZ)

• Het ondertekenen van de WijZ Vrijwilligersovereenkomst

• Bellen vanuit uw eigen belbundel

• Een luisterend oor

• Affi niteit met ouderen.

Wij bieden:

• Ondersteuning bij problemen en vragen

• U komt te vallen onder de poule van vrijwilligers van WijZ Welzijn

• U krijgt de jaarlijkse vrijwilligerswaardering, die iedere vrijwilliger krijgt

Het vertrouwen dat je

er toch uitkomt samen

Gaandeweg kwam Jolanda’s vertrouwen terug.

“Dankzij Home-Start namen mijn man en ik nu wel

de tijd om het in huis anders te doen.” Door de fi jne

contacten binnen Home-Start kwam de oude Jolanda

weer tevoorschijn. “Ik wilde altijd alles zelf doen en zo

perfect mogelijk. Mijn kinderen leerden bijvoorbeeld ineens

zelfstandig te spelen. Dat was nieuw. Ik geniet nu

veel meer en de sfeer in huis is stukken beter. Ik ben

niet meer zo gespannen en mijn lat is minder hoog.”

Terugkijkend op deze periode: “Home-Start was voor

mij de goede hulp. Het gaf ons het steuntje in de rug.

Er werd met ons meegedacht en dit maakte ons samen

sterker. Het gaf verlichting en rust: het vertrouwen dat

je er toch uitkomt samen.”

Vrijblijvend een keer van gedachten wisselen of we wat

voor jouw gezin kunnen betekenen? Bel of mail voor

meer informatie: www.home-start.nl of vraag

naar Zwanet Hamhuis, coördinator Home-Start

(038) 8 515 700.

Zwanet Coördinator van Home-Start

17


18


19


Op orde Zwolle

Heeft u vragen over uw post, fi nanciën of fi nanciële regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen?

Kampt u met schulden? Bent u in de fi nanciële problemen gekomen door de Coronacrisis?

Wij helpen u graag!

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:

Bellen : (038) 456 97 00 (elke werkdag tussen 09.00-17.00 uur)

Whatsapp : 06 – 12185437 (alleen appen en binnen 2 werkdagen

wordt gereageerd)

Mail : info@opordezwolle.nl

Website : www.opordezwolle.nl

Spreekuren : alléén op afspraak (na telefonisch contact)

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de Sociaal Raadslieden

(van Stichting De Kern), WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn), Humanitas Thuisadministratie en

Schuldhulpmaatje (van Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers bieden hulp

op maat bij allerlei soort vragen en problemen rondom papieren en fi nanciën.

NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen over de maatregelen rondom de Coronacrisis?

Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl)

Sini’s Haiku

Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot

20


Wijkcentrum De Bolder in coronatijd

De vanwege coronamaatregelen gedwongen sluiting van de wijkcentra levert voor

diverse van deze instellingen grote problemen op. Via de media ontvangen wij signalen

van beheerders van wijkcentra waar het water tot aan de lippen staat. Hoe is het met

ons wijkcentrum De Bolder onder deze omstandigheden?

Organisatiestructuur van MFC De Bolder

Onder de vlag van Stichting Wijkcentrum

Aa-landen (S.W.C.) werd De Bolder op

10 oktober 1977 officieel geopend. Destijds

met vier participanten, waarvan nu nog het

Meander College, de Stadkamer (voorloper de

Bibliotheek) en de Stichting Wijkgemeenschap

Aa-landen (de wijkvereniging S.W.A.) deelnemer

zijn. Iedere participant heeft een afgevaardigd

lid in het bestuur van de S.W.C. Bezuinigingen

in de 90-er jaren en daarna hebben ervoor

gezorgd dat De Bolder steeds meer zelfstandig

moest gaan draaien door vermindering

van overheidssubsidies. Naar buiten toe werd

de naam Wijkcentrum De Bolder gewijzigd in

Multifunctioneel Centrum De Bolder. Dit alles

maakte het mogelijk de zalen van het wijkcentrum

voor commerciële doeleinden te gebruiken,

zoals vergaderingen, cursussen, workshops,

lunches, feestjes en sportactiviteiten.

De S.W.C.- beroepskrachten Karlo, Corrie en

Sylvia zwaaien er de scepter.

aangevuld uit het in het verleden opgebouwd

eigen vermogen, het ‘spaarpotje’ van de S.W.C.

Toekomst nog vraagteken

Over de (naaste) toekomst is op het moment

van gesprek (17 februari) helemaal niets te

zeggen of speculeren. Het wachten is op

positievere berichten rond het virus en daaruit

voortvloeiende beslissingen uit Den Haag. Tot

dan wacht ook het Bolderteam lijdzaam af met

de hoop dat alle instanties en particulieren die

voorheen als huurder en klant gebruik maakten

van een dienst van het wijkcentrum, ook dan de

agenda en de zalen weer laat volstromen, onder

het motto: ‘Deur open en aan de slag!’.

Martin Bos, redactie Aakwaa

Coronastilte in De Bolder

In het gesprek met Karlo en bestuurslid Pierre

komt duidelijk naar voren dat door de lockdown

maatregelen het gemis aan plezier in

het werk, gastheer- en vrouw zijn, kortom

reuring in de zaak, aanzienlijk groter is dan

fi n a n c i ë l e z o r g e n , d i e e r e i g e n l i j k n i e t z i j n .

Op een periode van enige versoepeling van

de coronamaatregelen in de zomermaanden

vorig jaar na, toen er nog in beperkte mate wel

iets gedaan kon worden, liggen alle activiteiten

en dus inkomsten van het wijkcentrum vanaf

het begin van de crisis stil en heeft het Bolderteam

de agenda volledig leeg moeten vegen.

Met de conform landelijke coronaregels toegekende

overheidssubsidie, en het feit dat er geen

huurverplichtingen zijn en ook geen uit schulden

voortkomende lasten, kan het tekort worden

21


22


Winterslaap egels bijna voorbij

Tussen eind maart en eind april worden de egels wakker uit hun winterslaap.

Tijdens de winterslaap daalt de lichaamstemperatuur van de egels heel hard,

van 35,5 graden naar maar 5,0 graden. En ook dalen de hartslag en de ademhaling.

De hartslag daalt van 180 naar 9 slagen per minuut en de ademhaling van

45 naar 3 keer per minuut. Tijdens de winterslaap leven de egels van hun vetreserves.

In deze periode verliezen ze dan ook bijna 25% van hun lichaamsgewicht.

Binnenkort zullen de egels dus ontwaken

en veel moeten eten om op krachten te

komen. Sommige egels hebben een zware

winter gehad en zien er erg verzwakt uit

en reageren (schrikken) niet als je dichterbij

komt. Dan is het aan te raden om de

dierenambulance te bellen, de egel kan

dan in een opvang rustig en met de juiste

zorg weer op krachten komen. Dus zie

je een egeltje dat erg klein is, niet groter

dan een hand en lichter dan 500 gram,

dat bibbert en zich niet actief oprolt als

je dichtbij komt, neem dan contact op

met de dierenambulance.

Hulp voor verzwakte hommels

Heel vroeg in het voorjaar zie je regelmatig een uitgeputte hommelkoningin in je tuin of op het

terras. Neem haar voorzichtig op met een papiertje en breng haar weer op krachten met een

oplossing van een half theelepeltje suiker of honing opgelost in lauw water. Gewoon uit een

lepel laten drinken en na een poosje is ze weer helemaal fit. Hiermee help je niet alleen dit

diertje maar haar hele nageslacht. Kleine moeite groot effect!

Tekst en foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

23


Een schone buurt en een frisse neus

“Veel mensen werken en leren nu vanuit huis. Om toch

even een frisse neus te halen, wordt er veel gewandeld.

Ook ik doe dit nu regelmatig. Tijdens het wandelen viel

het mij op dat er wel veel zwerfvuil op de grond ligt.

Dit met de hand oprapen is niet zo fijn en onhygiënisch. Als ik nu mijn

dagelijkse wandelingetje maak, neem ik een grijper en vuilniszak mee.

Zo heb ik na mijn wandeling een frisse neus en een volle vuilniszak.

Wilt u dit ook, neem dan contact met mij op. Ik regel dan een grijper,

een setje handschoenen en een rol vuilniszakken. Helpt u ook mee om

de buurt schoon te houden?!” Vanessa Sahetapy, wijkmedewerker

Wijkservicepunt Noord, gemeente Zwolle

Telefoon 06 150 158 52 of wijkservicepuntnoord@zwolle.nl

Gemeente Zwolle ondersteunt een goed idee

Bewoners nemen op allerlei plekken initiatieven om iets te verbeteren

in hun wijk, buurt of straat. De gemeente Zwolle helpt graag bij dit

soort acties. Met een digitaal platform om medestanders te zoeken,

met menskracht, deskundig advies, materiaal of geld.

Op het digitale platform voor initiatieven MijnWijk

plaatsen bewoners hun idee voor de buurt. Zoals het

vergroenen van een versteende plek. Een actie om

de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren.

Een klimaatplan tegen overtollig regenwater. Sportieve

buurtontmoetingen tegen eenzaamheid of speelmiddagen

in een tijdelijk afgesloten straat.

www.zwolle.nl/mijnwijk

Steun

Via MijnWijk zoeken initiatiefnemers medestanders

in de buurt die het idee steunen of mee willen doen

om het idee uit te voeren. De wijkbeheerder bekijkt of

het idee uitgevoerd kan worden en geeft advies voor

het maken van een plan. Als het plan uitgevoerd kan

worden, kan de gemeente daarbij helpen. Bijvoorbeeld

met materiaal, advies van een groenexpert of

menskracht voor het zware werk. Als er geld nodig is,

dan kan de gemeente het initiatief eenmalig steunen

met een bijdrage.

Premie voor buurtinitiatieven

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om

een initiatief financieel te ondersteunen, zoals de

Buurtbonus voor grote initiatieven, of Premie op Actie,

een eenmalige bijdrage voor buurtontmoetingen en het

verbeteren van de buitenruimte.

Als deze regelingen niet geschikt zijn of onvoldoende,

dan zijn er fondsen zoals het BuurtCultuurfonds, de

Groene Loper of het Oranjefonds. Provincie Overijssel

en het Waterschap hebben vaak subsidieregelingen

voor klimaatmaatmaatregelen. De wijkbeheerder

bekijkt samen met de initiatiefnemers welke regeling

voor het idee het meest geschikt is. Meer informatie

staat op www.zwolle.nl/premie-voor-buurtinitiatieven

Initiatieven in Aa-landen

Ook in Aa-landen realiseren bewoners met hulp van

de gemeente mooie initiatieven. Zoals de bewoners

aan de Slingerbeek die hun straat willen vergroenen.

De eerste gesprekken met wijkbeheerder Monique

Wiegers zijn gestart. De buurttuin aan de Fluessen is

onlangs uitgebreid en heeft nieuwe, groene bewoners

aangetrokken. Aan de Vordensebeek spelen kinderen

in de speeltuin die is opgeknapt door bewoners. Meer

bewonersinitiatieven vind je op www.zwolle.nl/mijnwijk

NL Doet 28 en 29 mei

Tot 23 april kun je een financiële bijdrage aanvragen

bij het Oranje Fonds voor NLdoet klussen. Het

maximaal aan te vragen bedrag is €350,00. Doe het

snel want op = op! https://www.nldoet.nl/

24


Kappen oude populieren

Misschien heeft u al gezien dat grote, mooie populieren worden gekapt.

Heel jammer, maar deze oude populieren van ongeveer 60 jaar moeten

om veiligheidsredenen gekapt worden.

Populieren hebben heel zacht hout en groeien snel. Ze worden slap en

kwetsbaar als ze ouder worden. Hierdoor breken er makkelijk grote takken

af, zelfs op een bijna windstille dag of ze waaien om bij een stevige storm.

Dit is gevaarlijk voor de bewoners, fietsers en automobilisten die elke dag

onder de bomen lopen en rijden.

De gemeente vervangt in de hele stad 375 populieren. Na onderzoek is gebleken dat deze bomen in slechte staat zijn.

De gemeente gaat in het plantseizoen nieuwe bomen planten.

Wilt u meer weten over de redenen voor deze kap en waar deze bomen staan, kijk dan op www.zwolle.nl/populieren

Op weg naar Pasen

De lente begint en dan weet je dat het Pasen wordt. De donkere winter gaat

voorbij en het nieuwe leven komt eraan. In de kerk leven wij toe naar Pasen.

Wij staan eerst stil bij het lijden en sterven van Jezus. In zeven weken van

inkeer, vasten en bidden, van bewust leven. Als Jezus sterft aan het kruis op

Goede Vrijdag wordt het donker midden op de dag in Jeruzalem. Die avond

wordt Jezus begraven en dan begint Stille Zaterdag. Het feest van Pasen is dat Jezus opstaat uit de dood, dat de

steen wordt weggerold en het graf opengaat. Jezus overwint de dood. Jezus leeft. Wij geloven in een levende Heer.

Sinds Pasen komen christenen op zondag samen, omdat hun Heer Jezus is opgestaan en leeft. Wij wensen u goede

weken toe en een prachtig Paasfeest. Kerkdiensten vanuit de Sionskerk kunt u meebeleven via de website:

www.Sionskerkzwolle.nl

Hartelijke groet,

Ds. Hélène Evers

Paaswandelingen in Aa-landen

In de weken voor Pasen organiseert de Sionskerk twee coronaproof-paaswandelingen. Voor gezinnen met kinderen

t/m 10 jaar is er de Kliederkerk Paaswandeling. Tussen 21 maart en 4 april kun je met je gezin in je eigen tijd langs

tien QR-codes wandelen die voor verschillende ramen in de buurt zijn opgehangen. Bij iedere QR-code hoort een

video met een lied, verhaal of weetje, passend bij het verhaal. Daarnaast hoort bij iedere video een vraag of opdracht.

De routebeschrijving is op te vragen via jknol@sionskerkzwolle.nl en vervolgens mag je zelf weten wanneer

je de route loopt.

Voor gezinnen met jongeren vanaf 10 jaar is er de PaasChallenge 2021 – De Weg door Jeruzalem. Stel je voor dat

je in een tijdmachien kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van

Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met

virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit midden in het verhaal van Pasen. Deze PaasChallenge

kun je doen op zaterdag 3 april. Je moet je opgeven voor een tijdslot, zodat er geen opstoppingen kunnen ontstaan.

Opgeven kan via jknol@sionskerkzwolle.nl

Voor beide wandelingen geldt: volg de dan geldende corona-maatregelen. Op het moment van schrijven

betekent dat: ga met maximaal 2 personen op pad, tenzij je met het eigen huishouden gaat.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Knol, Kerkelijk werker

25


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

26

d r u k k e r i j

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL

Het alternatief voor de dealer

80

9.4/10

feedback

company

AUTO’S

OP VOORRAAD

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie


pagina 08

zaterdag 26 januari 2019 22:28:27

27


Foto 4

Weggeefkastjes in Aa-landen

Zwolle telt steeds meer weggeefkastjes. Dit zijn kastjes waar iedereen die het wat minder

heeft iets uit kan pakken. Het principe van deze kastjes is eenvoudig: ‘Je pakt eruit wat

je nodig hebt en geeft wat je missen kunt’. In Aa-landen zijn drie initiatiefnemers die zo’n

weggeefkast(je) bij hun woning hebben geopend. Annelien Blom benaderde Aakwaa om

hier de nodige ruchtbaarheid aan te geven. Aan het einde van de Schutterbeek heeft zij

halverwege de voortuin haar metalen ‘Weggeefkast’ gestald. Andere kastjes in Aa-landen

zijn in de Zijpe en de Eemlaan. Wij gaan met Annelien in gesprek.

Was je bekend met dit soort initiatieven van

het weggeven van spullen?

Annelien: “Mijn doel voor de ‘Weggeefkast’ is

het verlengde van mijn vrijwilligerswerk voor

de Weggeefwinkel in Assendorp. Hier help ik

al jaren, helaas niet zo intensief als de overige

vrijwilligers, vanwege mijn kleine kinderen.

Hoe kwam jij op het idee om een weggeefkast

bij jouw huis te plaatsen?

Annelien: “In januari startte ik mijn kast, omdat

ik geïnspireerd werd door Amy van de Share

en Care kast in de Frobergerstraat (Holtenbroek).

Haar doel was voor arme mensen

een gratis punt te bieden waar ze voedsel en

spulletjes kunnen halen. Amy gaf me tips

zoals “plaats de kast echt in jouw voortuin”

en “voorzie de kast zelf ook van voorraad

zodat er constant aanbod is”

Sinds de Weggeefwinkel dicht moest in december,

mis ik dat ik erheen kan. De spullen die zich

opstapelen in mijn voorraadkast wil ik graag delen

met anderen. De weggeefhoek op Facebook

vond ik geen uitkomst. Veel boze reacties of

mensen die niet langskwamen voor de spullen”.

28


kleding of spullen te komen, via internet,

Weggeefwinkels, Kringloopwinkels en zelfs

de kerk van mijn ouders. En ook andere (wijk)

bewoners kunnen hun spulletjes die zij willen

weggeven in deze kast leggen. Ik houd qua

inhoud wel toezicht op de kast, zeker waar het

ook gaat om voedsel met een houdbaarheidsdatum.

Ikzelf leg op dat gebied voedselproducten

in de kast die niet aan bederf onderhevig

z i j n e n a d v i s e e r d a t a n d e r e n o o k t e d o e n .

Mijn kast heeft vier laden. Lade 1 is voor

Verzorgingsproducten, lade 2 voor eten en

drinken, lade 3 voor kleding en lade 4 voor

spulletjes en speelgoed. Vaak zoek ik ook voor

vrienden kleertjes of hebbedingentjes. Dat snuffelen

vind ik geweldig. Wat ik niet meer gebruik,

geef ik meestal weg. Niet alleen uit liefdadigheid

maar vooral om het milieu te besparen. De kledingindustrie

is zeer vervuilend. Ik moedig bij mijn

kinderen ook hergebruik aan. Speelgoed dat ze

Hoe is het contact met de bezoekers van

jouw kast?

Annelien: “Ik wil graag mensen helpen, maar

heb niet de energie om er veel contact voor uit

te wisselen. Via mijn Weggeefkast hoop ik wel te

kunnen geven. Met dit kastje is dat een persoonlijk

contact niet nodig, wat het in deze tijden ook

coronaproof maakt”.

Hoe kom jij aan voorraad voor jouw

kast en waaraan moeten wij denken?

Annelien: “Ik weet allerlei manieren om aan

niet meer gebruiken, mag ik van ze “aan een

ander kindje geven”. Zo lief om te horen”.

To t s l o t , w a a r i s j o u w We g g e e f k a s t t e v i n d e n ?

Annelien: “Aan het eind van de Schutterbeek,

halverwege onze voortuin staat de kast. Het is

misschien even zoeken maar via een persoonlijk

bericht op facebook wil ik de mensen graag

helpen. En bij de bushalte ‘Roelingsbeek’ in de

Reggelaan heb ik mijn Weggeefkast aangekondigd

met een pijl.

Interview: Martin Bos, redactie Aakwaa

Foto’s: Annelien Blom-Ziengs

29


30


KINDERCOACHING

Persoonlijke en praktische begeleiding

voor kinderen en hun ouders.

Monique Schreuder | 06 46 44 01 68 | www.77keergeluk.nl | Rijnlaan 37

31


Aa-weide nieuws

Wat een cadeautje kregen we in februari toen de wereld bedekt werd met

een dikke laag sneeuw. Prachtige plaatjes hebben we gemaakt van de

dieren en de weide, die we jullie zeker niet willen onthouden.

De dieren vonden de sneeuw

net zo verrassend als velen

van ons. De pony’s hebben we

heerlijk zien rennen en rollen

in de sneeuw. Veel mensen

waren hier getuige van en

bleven dan ook gefascineerd

buiten het hek toekijken met

camera’s. Ze waren gewoon

samen aan het spelen met

sneeuw!

Ook de konijntjes vonden het

zachte witte koude laagje

heel leuk en waren dan ook

vaak buiten te vinden, net als

de meeste dieren van de

Aa-weide. Hoewel sommige

liever geen natte, koude pootjes

kregen, hebben we ze allemaal

momenten ervan zien

genieten. Vooral toen ook dat

heerlijke zonnetje erbij kwam.

Vlaamse reus Aram is zelfs

op een hele ludieke manier

op bezoek bij de dierenarts

geweest. Per slee van de

weide naar de auto. Dat kan

hij mooi van zijn bucket-lijst

strepen!

Natuurlijk zorgde deze extreme

kou wel voor extra zorg voor de

dieren. Maar met zo’n fantastisch

team vrijwilligers werd dit

32


Toen er tenslotte ook nog geschaatst kon

worden, was de feestvreugde dan ook helemaal

compleet. Eigenlijk konden de vrijwilligers naar

de weide komen schaatsen! Vanaf de weide

konden we fijn meegenieten van die schaatsende

mensen en de ijspret. Beter konden we

de winter die op z’n eind liep niet afsluiten.

Een cadeautje voor de kinderen om Corona

even helemaal te vergeten!

Tekst: Bianca Amptmeijer, foto’s: vrijwilligers

Aa-weide

super goed opgepakt. Extra stro, beschutting,

bevroren water verversen, verwarmingselementen

plaatsen en wanneer nodig, toch een nachtje

de dieren op stal houden waar ze heerlijk knus

tegen elkaar lagen. Minstens drie keer per dag

kwam er wel iemand langs op de weide.

Bedankt iedereen!

33


34


35


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Repair Café Aa-landen: time out

Textiel repareren

In het Repair Café zijn de vrijwilligers al maandenlang gedwongen werkeloos. En daar is niemand

vrolijk van geworden. Net zoals niemand blij zal zijn met de beperkingen die we ondergaan om het

coronavirus zo weinig mogelijk speelruimte te geven. Hopelijk zijn al onze inspanningen zinvol en

zal het virus snel verslagen worden. Volgens ons is dat wél ongeveer de situatie: dat we erop mogen

vertrouwen dat we bezig zijn te “overwinnen”. Niemand weet hoelang alles gaat duren; maar we

rekenen er stellig op dat er betere tijden gaan komen. En tot het zover is, zouden wij willen zeggen:

“Hou vol! Hoe beter we nu volhouden, hoe eerder we weer wat normaler kunnen leven. En elkaar

weer kunnen ontmoeten.”

Dat geldt ook voor het Repair Café Aa-landen.

We hopen van harte dat we weer in De Bolder kunnen komen om reparaties uit te voeren en

mensen te helpen. Daarom willen we u in dit stukje helpen om één klusje zelf te kunnen klaren.

Bij het Repair Café repareren wij altijd textiel. Mocht u vragen hebben over reparatie van uw kleding,

mail ons dan. Misschien kunnen we u dan helpen.

Mocht u in deze koude periode (tekst: februari – red.) een knoop van uw jas hebben (en dat is

bepaald niet fijn) dan kunt u die er misschien ook zelf weer aanzetten.

Ga dan als volgt te werk:

Let op dat u een stevige draad en naald gebruikt;

Advies: gebruik een dubbele draad om de knoop aan te zetten, dat gaat sneller;

Belangrijk: doe een dubbele knoop aan het einde van de draad;

Leg de knoop van de jas daar waar u hem vast wilt zetten;

Steek de naald met draad van onder af door de stof en door één van de gaatjes van de knoop

naar boven;

Steek de naald met draad door het andere gaatje van de knoop en door de stof naar beneden;

Trek de draad na iedere steek helemaal aan;

Het bovenstaande herhalen tot je zeker weet dat de knoop goed vast zit.

Werk de draad aan de onderzijde af door enkele steekjes over elkaar te maken, zodat de draad niet

los kan gaan zitten en je dus de knoop weer snel zou verliezen. Zo, nu kan de jas weer lekker dicht.

Heeft u ook vragen over een haperend apparaat

of kleding met een mankement? Mail ons en

misschien kunnen we u een goede tip geven.

Nog een suggestie:

Mocht u thuis iets willen handwerken en u hebt niet

de juiste breipennen of haaknaalden, laat ons dat

dan weten. Dan hebben wij dat wellicht voor u

te leen.

Contactpersoon: Riet Poppe

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Facebook: Repair Café Aa-landen

Hartelijke groet van de textielgroep van

het Repair Café Aa-landen

37


38


Compostdag Stichting Afrika

Als u op zaterdag 13 maart deze tractor ziet rijden door Aa-landen, weet u dat

Stichting Afrika haar jaarlijkse compostdag houdt. Dit jaar doen we het iets

anders dan voorgaande jaren, want de Coronaregels willen we wel respecteren,

maar het bezorgen houden we erin.

We realiseren ons, dat u dit artikel mogelijk wat laat leest, maar u mag altijd

informeren wat wij na 13 maart voor u kunnen doen. Op de website: https:/www.

afrika2007zwolle.nl vindt u uitgebreide productinformatie voor de potgrond,

compost en korrelmest. Vindt u het toch wel gemakkelijk om al deze producten

alsnog bij u thuis afgeleverd te krijgen, mail uw bestelling dan naar

afrika2007zwolle@hotmail.com.U mag ook bellen naar telefoonnummer

06-19796025. Esther gaat u dan te woord staan.

Laten we van Aa-landen een mooie groene wijk maken met uitbundige tuinen waar bijen en vogels van profi teren!

Met de opbrengst van deze actie krijgen kwetsbare vrouwen in Malawi training om weerbaarder te worden, zich te

ontwikkelen en vervolgens in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Dit project wordt gesteund door de Wilde Ganzen.

Greet en Kees Kloosterman, namens Stichting Afrika

Limerick: Martin Bos, foto: Karlo Tuten

Steun uw wijkvereniging word vrijwilliger

of doneer uw bijdrage op NL23 INGB 0002 0328 23

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29 - 8032 JW Zwolle - T. 038 453 98 13

www.wijkgemeenschapaalanden.nl - info@wijkgemeenschapaalanden.nl

39


40


41


Wijkblad Aakwaa uitgave maart 2021 51 e jaargang, nummer 9

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden (tijdelijk)

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: di t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 38 91

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

en Gerrit Veenstra

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

April 14-04-2021 26-03-2021

Mei 12-045-2021 23-04-2021

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Dorrit de Jong

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle, T. 0900 - 8844

Wijkcontactfunctionaris: Johan Koetsier en

Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: Johan.koetsier@politie.nl

nienke.leij@politie.nl /

wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

42


PRAKTIJK AA-LANDEN

h u i d - e n v o e t v e r z o r g i n g

Huidverzorging:

Gezichtsbehandelingen

Dermabrasie

Mesotherapie

Ultrageluid

Radiofrequentie

Cosmetisch lichttherapie

Epileren, harsen, verven

Voetverzorging:

Pedicure

Medisch pedicure

(diabetische/reumatische voet)

Likdoorns, eelt, schimmelnagels

Ingegroeide nagels, nagelbeugels

Wratbehandeling met cryotherapie

Ortheses

ProVoet

Meppelerdiep 29a - 8032TB - Zwolle

T: 038 454 30 40 - www.praktijkaalanden.nl


Een nieuwe visgraatvloer?

Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel Driedubbel Vierkant

50 JAAR

KWALITEIT

SINDS 1896

50 jaar maatwerk in houten vloeren

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl

More magazines by this user
Similar magazines