11.03.2021 Views

NFM 35-21 voor web2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NUMMER <strong>35</strong> • LENTE 20<strong>21</strong> | WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL<br />

new<br />

FINANCIAL<br />

MAGAZINE<br />

GELD EN DIENSTVERLENING, ZO KAN HET OOK!<br />

ACTIVATORS<br />

BRANDSTOF VOOR NU<br />

ACADEMY<br />

CHANGE THE GAME<br />

INDRA FRISHERT<br />

BLIJF ALTIJD JEZELF<br />

THERA VAN OSCH<br />

NIEUW ECONOMISCH MODEL<br />

BJÖRN IHLER<br />

NOOIT MEER UTØYA<br />

JAC HIELEMA<br />

DE TEMPELECONOMIE<br />

FEMKE DE JONG<br />

DE GOUDEN REGEL<br />

MINKE HOEKSTRA<br />

HET GROTE(RE) PLAN<br />

THEMA<br />

Nieuwe<br />

economie<br />

JACK COX • KIM CRAMER • FLORIS KLEEMANS • ALEXANDER KOENE • IVO VALKENBURG • CAROLIEN WEGENER


New Financial Forum<br />

Samen bouwen aan<br />

een nieuwe economie<br />

Doel<br />

Vanuit een breed (inter)nationale netwerk van professionals<br />

‘brandstof’ leveren aan mensen, bedrijven en organisaties<br />

om van betekenis te zijn. Kernwaarden: duurzaam,<br />

verantwoord, menselijk.<br />

Visie<br />

Een betekenisvolle bijdrage leveren aan een duurzame,<br />

sociale en inclusieve nieuwe economie, dienstbaar aan de<br />

samenleving.<br />

Ambitie<br />

Met een groot (inter)nationaal professioneel en veelzijdig<br />

netwerk ondersteuning en begeleiding bieden bij onder meer<br />

ondernemerschap, leiderschap, organisatiestructuur, waardering<br />

en financiën. Daarnaast bedrijven en mensen inspireren<br />

om (vervolg)stappen te maken in de nieuwe economie.<br />

What’s in it for us<br />

Wie deelneemt aan het Forum kan ideeën lanceren en<br />

toetsen, kennis en inspiratie opdoen en leren van anderen.<br />

Door samen te bouwen aan een nieuwe economie dragen<br />

we bij aan een gezonde samenleving <strong>voor</strong> onszelf en<br />

toekomstige generaties. Dit kan alleen met jouw hulp.<br />

Bouw mee aan onze nieuwe economie.<br />

De stichting New Financial Forum is<br />

een initiatief van Willem Vreeswijk (tevens<br />

hoofdredacteur VVP). Samen met<br />

Ivo Valkenburg (New Financial Activators)<br />

en Diana Zandbergen (New Financial<br />

Academy) geeft hij uitvoering aan<br />

de doelstellingen van de stichting. Bestuurders<br />

van de stichting zijn: <strong>voor</strong>zitter<br />

Indra Frishert (Dazure) Faisal Setoe<br />

(HDI Global Specialty) en Boudewijn van<br />

Uden (a.s.r.). De Raad van Toezicht bestaat<br />

uit: Amba Zeggen (Risk & Governance),<br />

Robin van Beem (Polis Advocaten)<br />

en Douwe Dijkstra.<br />

Aegon, Allianz, a.s.r., Dazure, De Goudse,<br />

HDI Global Specialty, Lindenhaeghe,<br />

Nationale Waarborg, Turien & Co.,<br />

Univé en Yellowtail zijn partners van de<br />

stichting New Financial Forum. Dankzij<br />

hun support komt de missie van de<br />

stichting een stuk dichterbij: een nieuwe<br />

economie, dienstbaar aan de samenleving.<br />

Bouw mee aan een nieuwe economie en meld je aan<br />

www.newfinancialforum.nl


NIEUWE VOORWOORD<br />

ECONOMIE<br />

Welkom aan boord!<br />

De urgentie om samen te bouwen aan een nieuwe<br />

economie die de samenleving dient, is groter dan<br />

ooit. De stichting New Financial Forum heeft alles<br />

in huis om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.<br />

Daarom gooien we het roer om.<br />

Het New Financial Forum heeft de afgelopen<br />

tien jaar samen met alle ambassadeurs en partners hard gewerkt<br />

aan het bevorderen van een nieuwe ethiek in de financiële<br />

dienstverlening. Het Forum heeft een bescheiden doch<br />

wezenlijke bijdrage geleverd aan de cultuurverandering binnen<br />

deze sector. Daar mogen we trots op zijn. Vanaf 20<strong>21</strong> willen<br />

we niet alleen meer naar binnen kijken, maar gaan we<br />

ons gezamenlijke netwerk ook inzetten om mensen, bedrijven,<br />

en organisaties buiten de financiële sector te helpen om<br />

(verdere) stappen te zetten in de nieuwe economie.<br />

Als nieuwe onderdelen van het bestaande Forum voegen<br />

we de New Financial Activators en de New Financial Academy<br />

toe. We blijven inspireren om de nieuwe economie te omarmen.<br />

Dit doen we zoals je van ons gewend bent met nieuwsbrieven,<br />

magazines, learning journeys, (online)events, filmvertoningen<br />

en best practices. Met de New Financial Activators<br />

gaan we mensen en organisaties vanuit de kracht van<br />

ons netwerk actief ondersteunen in die nieuwe<br />

economie. En vanuit de New Financial<br />

Academy bieden we een leeromgeving aan<br />

waarin zelfontwikkeling centraal staat, passend<br />

bij een nieuwe economie. Wegbereiders<br />

en aanspreekpunten zijn respectievelijk Ivo<br />

Valkenburg en Diana Zandbergen. Welkom<br />

aan boord!<br />

De redenen om de activiteiten van het<br />

Forum uit te breiden, mogen duidelijk zijn.<br />

Anno 20<strong>21</strong> kan worden gesteld dat de wereld<br />

“ALLES IN HUIS OM<br />

EEN BIJDRAGE TE<br />

LEVEREN AAN DE<br />

NIEUWE ECONOMIE”<br />

er anders uitziet en dat de rol van de financiële sector aan het<br />

veranderen is. Mede dankzij de coronacrisis worden we met<br />

de neus op de feiten gedrukt. Aan de ene kant wordt alleen<br />

maar duidelijker dat we gezamenlijk een uitdaging hebben<br />

om prangende problemen op te lossen (klimaat, vluchtelingen,<br />

ongelijkheid, racisme, uitsluiting, uitbuiting, armoede).<br />

Aan de andere kant wordt helder waar we echt behoefte aan<br />

hebben (geborgenheid, liefde, frisse lucht, erkenning, veiligheid,<br />

zorgen <strong>voor</strong> elkaar, eerlijkheid en authenticiteit). De coronaperiode<br />

heeft ons wakker geschud. Nu is het tijd om door<br />

te pakken, tot daden te komen.<br />

Niet eerder zijn er vanuit alle lagen van organisaties én<br />

vanuit de samenleving zoveel signalen van bezorgdheid opgevangen<br />

en niet eerder was de roep zo luid om gezamenlijk tot<br />

een duurzame, sociale en inclusieve samenleving te komen.<br />

Het New Financial Forum heeft letterlijk alles in huis om hier<br />

een bijdrage aan te leveren.<br />

De timing is perfect. De urgentie is groter dan ooit, na tien<br />

jaar New Financial Forum is het tijd <strong>voor</strong> een nieuw hoofdstuk<br />

waarin we samen vanuit ons krachtige netwerk actief<br />

gaan bouwen aan de nieuwe economie. Dit themanummer<br />

over ‘De nieuwe economie’ vormt dan ook het perfecte startpunt<br />

van onze nieuwe activiteiten. Samen zetten<br />

we koers richting een nieuwe economie.<br />

Wij zijn er klaar <strong>voor</strong>. Kom je aan boord?<br />

In deze editie leest u alles over de nieuwe<br />

activiteiten van het New Financial Forum.<br />

Daarnaast bieden we volop inspiratie, kennis<br />

inzichten over die nieuwe economie.<br />

Veel inspiratie en leesplezier! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 3


COLOFON<br />

NEW FINANCIAL MAGAZINE HÉT PLATFORM<br />

VOOR DE NIEUWE FINANCIËLE WERELD<br />

Een initiatief van Willem Vreeswijk<br />

Nummer <strong>35</strong> van het New Financial Magazine<br />

verschijnt in een oplage van 1500 exemplaren.<br />

UITGEVER/HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06 10630149,<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

EINDREDACTEUR<br />

Bibi Smissaert, bibi@bluebottle.nu<br />

MEDEWERKERS<br />

Jack Cox, Kim Cramer, Jac Hielema, Minke<br />

Hoekstra, Femke de Jong, Floris Kleemans,<br />

Alexander Koene, Thera van Osch, Ivo<br />

Valkenburg, Diana Zandbergen<br />

INDRA FRISHERT WEES<br />

ALTIJD JEZELF<br />

12 18<br />

THERA VAN OSCH NIEUW<br />

ECONOMISCH MODEL<br />

FOTOGRAFIE<br />

Peter Beemsterboer, Lopke Fotografie, Sanne<br />

Schouwink, Paal Sørensen, Jonatan Svensson<br />

Glad, John de Vilder<br />

UITGAVE VAN<br />

Stichting New Financial Forum,<br />

Wapendragervlinder 29, <strong>35</strong>44 DL Utrecht<br />

BASISIONTWERP EN VORMGEVING<br />

Peter Beemsterboer, www.beemsfoto.nl<br />

ABONNEMENTEN<br />

Een jaarabonnement (vier nummers) op het<br />

New Financial Magazine kost € 44,95, excl<br />

btw. Bedrijfsabonnementen op aanvraag:<br />

willem@willemvreeswijk.com.<br />

REPRODUCTIE<br />

Overname van artikelen, tekeningen, foto’s<br />

e.d. is slechts mogelijk na schriftelijke<br />

toestemming van de Stichting New Financial<br />

Forum<br />

27 34<br />

FLORIS KLEEMANS OUT OF DEBT BJØRN IHLER NOOIT<br />

MEER UTØYA<br />

REALISATIE<br />

Edicola Publishing bv<br />

Postbus 2013, 7420 AA Deventer<br />

info@edicola.nl / www.edicola.nl<br />

COÖRDINATIE<br />

Jolanda Leemhuis<br />

DRUKWERK<br />

Veldhuis Media, Raalte<br />

46 51<br />

KIM CRAMER MERKEN DIE WERKEN CAROLIEN WEGENER BEWUSTE<br />

ECONOMIE<br />

4 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


INHOUD<br />

THEMA NIEUWE ECONOMIE<br />

NEW FINANCIAL FORUM<br />

6 New Financial Forum | Van inspiratie naar actie, Willem<br />

Vreeswijk<br />

22<br />

JAC HIELEMA NIEUWE ECONOMIE<br />

8 New Financial Activators | Mensen en mogelijkheden<br />

verbinden, Ivo Valkenburg<br />

10 New Financial Academy | Wat is je bedoeling?, Diana<br />

Zandbergen<br />

INTERVIEW<br />

12 Wees jezelf in alles wat je doet | Aan de keukentafel van<br />

Indra Frishert (Dazure)<br />

34 Écht luisteren om nieuwe Utøya’s te <strong>voor</strong>komen |<br />

Bjørn Ihler (Khalifa Ihler Instituut)<br />

41<br />

FEMKE DE JONG DE GOUDEN<br />

REGEL<br />

ESSAY<br />

18 Nieuw economisch model <strong>voor</strong> onze toekomst | Thera<br />

van Osch (OQ Consulting)<br />

27 How to get…. out of debt | Floris Kleemans (1Community)<br />

41 Gouden regel <strong>voor</strong> een nieuwe economie |<br />

Femke de Jong<br />

46 Merken die werken aan de economie van de <strong>21</strong> e eeuw |<br />

Kim Cramer en Alexander Koene (BR-ND People)<br />

51 Samen werken aan een bewuste economie | Carolien<br />

Wegener (Wire Group)<br />

55 Het grote(re) plan | advocaat Minke Hoekstra<br />

55<br />

MINKE HOEKSTRA HET GROTE(RE)<br />

PLAN<br />

COLUMN<br />

22 Nieuwe Economie | Jac Hielema (Economy Transformers)<br />

33 Ecologisch Inkomen | Jack Cox (Econsenso)<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 5


NEW FINANCIAL FORUM<br />

SATISH KUMAR:<br />

“TERUG NAAR EEN<br />

ECHTE ECONOMIE.”<br />

Van inspiratie<br />

naar actie<br />

De urgentie om samen te bouwen<br />

aan een nieuwe economie<br />

die de samenleving dient,<br />

is groter dan ooit. Tijd <strong>voor</strong> de<br />

stichting New Financial Forum<br />

om het roer om te gooien en<br />

concreet die nieuwe economie<br />

te helpen bouwen. Van inspiratie<br />

naar actie!<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Het New Financial Forum<br />

ging in 2010 van start met<br />

een grootschalig event in<br />

Den Haag. Sprekers waren<br />

toen Satish Kumar en Mark<br />

Anielski, twee bijzondere en<br />

wereldberoemde mensen met een missie<br />

om de wereld samen met anderen<br />

elke dag een beetje mooier te maken.<br />

Kumar, oprichter van het vermaarde<br />

Schumacher College: “We dienen<br />

onze houding ten aanzien van de natuur<br />

veranderen, van het toe-eigenen<br />

van de natuur naar een relatie met de<br />

natuur. We zijn pelgrims op deze aarde,<br />

geen toeristen. Als je reist door het<br />

landschap van verlangens, ben je een<br />

toerist. Als je reist door het landschap<br />

van de liefde, ben je een pelgrim.”<br />

Econoom Anielski, grondlegger van<br />

de welzijnseconomie en auteur van de<br />

bestseller Economics of Happiness: Building<br />

Genuine Wealth: “Ik geloof dat de<br />

meeste mensen ernaar streven een leven<br />

te leiden dat hen vreugde schenkt;<br />

een leven vol welzijn. Ik heb een economische<br />

ontwikkelingsagenda en praktische<br />

hulpmiddelen ontwikkeld om<br />

een ​kader <strong>voor</strong> leven en werk te creëren<br />

dat begint met menselijke ervaring en<br />

waarnemingswelzijn, en waarbij welzijn<br />

centraal staat in elke beslissing en<br />

elke cultuur.”<br />

Deze twee visies vormden in 2010<br />

het fundament onder het New Financial<br />

Forum.<br />

Eind 2014 werd het New Financial<br />

Forum een stichting en deze nieuwe<br />

stap werd gevierd met de vertoning van<br />

de indrukwekkende film The Power of<br />

the Heart van Baptiste de Pape. Er was<br />

veel support en bijval vanuit de financiële<br />

sector. Nagenoeg iedereen was ervan<br />

doordrongen dat een cultuurverandering<br />

binnen de financiële sector<br />

noodzaak was. De financiële sector is<br />

de bloedsomloop van de samenleving.<br />

Als financiële sector hebben we de taak<br />

om die bloedsomloop gezond te maken<br />

én te houden.<br />

De stichting pakte haar rol <strong>voor</strong>tvarend<br />

op. Het inspireerde met magazines,<br />

nieuwsbrieven, learning journeys,<br />

6 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NEW FINANCIAL FORUM<br />

gastcolleges, events, workshops en dialoogsessies.<br />

Na ruim zes jaar kan worden<br />

gesteld dat de stichting New Financial<br />

Forum een bescheiden doch wezenlijke<br />

bijdrage heeft geleverd aan de<br />

cultuurverandering binnen de financiële<br />

sector. So far so good.<br />

CHANGE<br />

Anno 20<strong>21</strong> ziet de wereld er anders uit<br />

en is als gevolg daarvan de rol van de<br />

financiële sector ook aan het veranderen.<br />

Mede dankzij de coronacrisis worden<br />

we met de neus op de feiten gedrukt.<br />

Aan de ene kant wordt alleen<br />

maar duidelijker dat we gezamenlijk<br />

een uitdaging hebben om prangende<br />

problemen op te lossen (klimaat, vluchtelingen,<br />

ongelijkheid, racisme, uitsluiting,<br />

uitbuiting, armoede). Aan de andere<br />

kant wordt helder waar we echt<br />

behoefte aan hebben (geborgenheid,<br />

liefde, frisse lucht, erkenning, veiligheid,<br />

zorgen <strong>voor</strong> elkaar, eerlijkheid en<br />

authenticiteit). De coronaperiode heeft<br />

ons wakker geschud. Nu is het tijd om<br />

door te pakken, tot daden te komen.<br />

De meeste bedrijven – van mkb’ers tot<br />

beursgenoteerde ondernemingen – willen<br />

ook daadwerkelijk stappen zetten.<br />

Bovendien durven ze tegenwoordig ook<br />

hardop uit te spreken dat ze soms niet<br />

weten hoe. Niet eerder zijn er vanuit<br />

alle lagen van organisaties en vanuit<br />

de samenleving zoveel signalen van bezorgdheid<br />

opgevangen en niet eerder<br />

was de roep zo luid om gezamenlijk tot<br />

een duurzame, sociale en inclusieve samenleving<br />

te komen.<br />

De tijd is nu! Dat geldt ook <strong>voor</strong> de<br />

stichting New Financal Forum. Diana<br />

Zandbergen, Ivo Valkenburg en ondergetekende<br />

hebben de handen ineengeslagen<br />

om samen met u tot actie over<br />

te gaan. Uiteraard blijven we doen waar<br />

we goed in zijn: inspireren, de dialoog<br />

zoeken en best practices bieden die laten<br />

zien dat het heel goed anders kan.<br />

En vanuit de kernwaarden samen, duurzaam,<br />

menselijk, vertrouwen en onafhankelijk<br />

gaan we dat ook doen. De stichting<br />

beschikt over een geweldig (internationaal)<br />

netwerk van frisdoeners en dwarsdenkers.<br />

De kracht van dit netwerk van<br />

professionals gaan we bundelen in de<br />

New Financial Academy (Diana Zandbergen)<br />

en de New Financial Activators<br />

(Ivo Valkenburg). Vanuit ons netwerk<br />

gaan we bedrijven, organisaties en personen<br />

actief helpen om een samenleving<br />

te creëren die goed is <strong>voor</strong> mens,<br />

dier en planeet. Samen met u.<br />

We keren terug naar 2010. Op het<br />

event bij de start van het New Financial<br />

Forum zei Mark Anielski: “Onze kwaliteit<br />

van leven zou ongelofelijk anders<br />

zijn als we onze economische beslissingen<br />

zouden baseren op de waarden van<br />

het leven in plaats van puur op financiële<br />

waarden.”<br />

Satish Kumar zei diezelfde dag:<br />

”Geld, kapitaal en economie zijn instrumenten<br />

die <strong>voor</strong> het welzijn en het<br />

geluk van de mensen en de natuur dienen<br />

te zorgen. Als wij deze orde weer<br />

herstellen en onze prioriteiten terugbrengen<br />

in de juiste volgorde, hebben<br />

we weer een echte ‘economie’, een zinvol<br />

management van de wereld.”<br />

We zijn ruim tien jaar verder. Als<br />

New Financial Forum willen we hier<br />

met het Forum, de Academy en de Activators<br />

concreet invulling aangeven. De<br />

tijd is rijp. Doe je mee? n<br />

Meer informatie in de artikelen op de volgende<br />

pagina’s en/of op onze sites:<br />

www.newfinancialforum.nl<br />

www.newfinancialforum.nl/academy<br />

www.newfinancialactivators.org<br />

MARK ANIELSKI:<br />

“BASEER ECONOMISCHE<br />

BESLISSINGEN OP DE<br />

WAARDEN VAN HET LEVEN.”<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 7


NEW FINANCIAL ACTIVATORS<br />

“Het is alleen de mens die<br />

moet betalen om op deze<br />

planeet te wonen. Elke<br />

andere levensvorm leeft<br />

hier volkomen vrij.”<br />

Beeld Jaap Hiddinga.<br />

Mensen en mogelijkheden<br />

verbinden<br />

“Hoe maken we van de Stichting<br />

New Financial Forum (NFF)<br />

een nog krachtiger beweging<br />

van mensen en organisaties die<br />

gezamenlijk bouwen aan meer<br />

menselijkheid, duurzaamheid<br />

en betekenis?” Hierover gingen<br />

we in gesprek met dr. Jaap<br />

Hiddinga, die kwantumfysica<br />

en scheikunde studeerde en<br />

met de oprichting en succesvolle<br />

verkoop van zes bedrijven,<br />

waaronder een brouwerij en een<br />

ingenieursbureau met 149 medewerkers,<br />

het ondernemersbloed<br />

voluit door zijn aderen<br />

voelt stromen.<br />

TEKST IVO VALKENBURG<br />

Corona heeft er<strong>voor</strong> gezorgd<br />

dat zelfs de meest geharde<br />

ceo’s, die alleen <strong>voor</strong> winst<br />

gaan, het nu moeilijk hebben<br />

en overdenken hoe we vanuit<br />

deze maatschappelijke crisis<br />

op wereldformaat weer verder kunnen,<br />

zegt Hiddinga. “Ook <strong>voor</strong> reeds lang<br />

gevestigde bedrijven en organisaties<br />

wordt het steeds lastiger om het hoofd<br />

boven water te houden. Nieuwe<br />

ideeën, projecten, producten en mogelijkheden<br />

vragen om ruimte die er beperkt<br />

lijkt te zijn. De financieel-economische<br />

toestand en de grootste uitdagingen<br />

van deze tijd bij elkaar vragen<br />

om drastische aanpassingen van het tot<br />

nu toe gevoerde beleid. Denk bij<strong>voor</strong>beeld<br />

aan oplossingen buiten de gebaande<br />

paden, een andere manier van<br />

werken, nieuwe business- en verdienmodellen,<br />

andere vormen van menselijke<br />

verbinding etc. Niet eerder worden<br />

er vanuit alle lagen in organisaties zoveel<br />

signalen van bezorgdheid opgevangen.<br />

Het onvervuld potentieel van het<br />

NFF-netwerk is om andere bedrijven en<br />

organisaties actief te gaan helpen en te<br />

begeleiden bij het verkennen, ontwikkelen<br />

en toepassen van nieuwe mogelijkheden.”<br />

VAN PRATEN NAAR DOEN!<br />

“Het financieel-economische systeem is<br />

allesbehalve zaligmakend. Neem alleen<br />

al het uitgangspunt dat de mens moet<br />

betalen om op deze planeet te kunnen<br />

wonen. Elke andere levensvorm leeft<br />

hier volkomen vrij. Heel bijzonder eigenlijk,<br />

maar we hebben er wel mee om<br />

te gaan. Veel mensen ervaren het leven<br />

meer als een nachtmerrie dan een fijne<br />

droom. Ik zie heel veel vraag naar een<br />

betrouwbare, ethische dienstverlening<br />

8 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NEW FINANCIAL ACTIVATORS<br />

<strong>voor</strong> mensen die het moeilijk hebben<br />

of juist oplossingen aandragen die nog<br />

weinig maatschappelijk gehoor krijgen.<br />

Als we <strong>voor</strong>bij de illusie van geld<br />

kijken, dan staat geld eigenlijk in essentie<br />

<strong>voor</strong> een stukje ‘energie’. Datgene<br />

wat het NFF met haar netwerk heel<br />

goed zou kunnen doen is om mensen<br />

op een ander spoor te helpen. Vanuit<br />

het netwerk van het NFF kun je ‘brandstof’<br />

leveren aan mensen, bedrijven en<br />

organisaties die hen financieel-economisch<br />

<strong>voor</strong>uithelpt om van betekenis<br />

te zijn in een nieuwe economie. Die<br />

‘brandstof’ of energie bestaat uit het<br />

toegankelijk maken en overdragen van<br />

haar kennis, ervaring en financiën vanuit<br />

het brede (inter)nationale netwerk<br />

van experts op alle gebieden van de economie.”<br />

PRAKTIJKVOORBEELDEN<br />

“Achter de schermen, heel low profile,<br />

ben ik sinds september 2020 met Ivo<br />

Valkenburg van start gegaan om met<br />

behulp van het NFF-netwerk mensen<br />

en ondernemers, van klein tot groot,<br />

te helpen bij het realiseren van innovatieve<br />

en duurzame ideeën, het oplossen<br />

van problemen en het vinden van<br />

alternatieve financieringsbronnen. Het<br />

is best bijzonder om te zien wat er mogelijk<br />

is met een relatief klein netwerk<br />

van toegewijde mensen die elkaar willen<br />

helpen. We hebben al zeker vijfentwintig<br />

mensen een persoonlijk consult<br />

kunnen geven waarin helder naar<br />

voren komt waartoe ze hier op aarde<br />

zijn. We zijn daarbij meestal ook in<br />

staat geweest om mensen met andere<br />

mensen te verbinden waardoor er<br />

<strong>voor</strong> alle betrokkenen relatief snel een<br />

Financieringsgereed maken van<br />

innovatieve ideeën, bij<strong>voor</strong>beeld<br />

planten die licht genereren.<br />

“ENERGIE GEVEN AAN<br />

MENSEN, BEDRIJVEN EN<br />

ORGANISATIES DIE HEN<br />

FINANCIEEL-ECONOMISCH<br />

VOORUITHELPT”<br />

nieuw hoofdstuk kon worden geopend.<br />

Eigenlijk is er altijd wel een goede doorgang<br />

te vinden vanuit welke situatie<br />

dan ook.”<br />

BEN JIJ AL EEN NEW FINANCIAL ACTIVATOR?<br />

Sta jij er<strong>voor</strong> open om vanuit oprechte betrokkenheid <strong>voor</strong> je medemens, je<br />

wijsheid, professionele kennis en ervaring te delen om ondernemende mensen,<br />

bedrijven en maatschappelijke initiatieven krachtig <strong>voor</strong>uit te helpen?<br />

Wil je gezamenlijk bouwen aan een nieuwe economie? Of heb je zelf behoefte<br />

aan een consult over je eigen rol en betekenis? Neem dan een kijkje op<br />

nl.newfinancialactivators.org en/of neem contact op met Ivo Valkenburg –<br />

ivo@ivovalkenburg.nl (06-25110037)<br />

“Voor een kleinschalige zorginstelling<br />

gaan we op zoek naar ethische investeerders<br />

nadat de zorgverzekeraar om<br />

twijfelachtige redenen de zorgverleningsovereenkomst<br />

heeft opgezegd. We<br />

willen op korte termijn gaan bijdragen<br />

aan het financieringsgereed maken van<br />

innovatieve ideeën, zoals bij<strong>voor</strong>beeld<br />

op het gebied van plantenenergie, klimaatadaptieve<br />

beplanting en het zuiveren<br />

van industriële verfproducten.<br />

Ook zijn we aan de slag om noodlijdende<br />

ondernemers, van de winkel om de<br />

hoek tot grote ondernemingen, te helpen<br />

overleven in een nieuwe realiteit<br />

en met nieuwe regels. Het zijn slechts<br />

een handjevol praktijk<strong>voor</strong>beelden. We<br />

hanteren laagdrempelige tarieven om<br />

het toegankelijk te maken. Een investering<br />

door de betrokkene ervaren we<br />

echter altijd als belangrijk om waarlijk<br />

commitment te krijgen. 10% daarvan<br />

gaat naar het NFF om het netwerk<br />

te kunnen blijven verbinden en onderhouden.<br />

Nu zou het mooi zijn als steeds<br />

meer professionals uit het NFF-netwerk<br />

er<strong>voor</strong> open staan om iets <strong>voor</strong> een ander<br />

te willen betekenen vanuit de eigen<br />

kennis, ervaring en mogelijkheden”, aldus<br />

Hiddinga. n<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 9


NEW FINANCIAL ACADEMY<br />

Op zoek naar je essentie.<br />

Foto: Peter Beemsterboer<br />

Wat is je bedoeling?<br />

Tijdens een boswandeling in het Bergse Bos bij Rotterdam spreek ik<br />

Peter Paul Leutscher van de RedZebraGroup. Samen met zijn partners<br />

zet hij zich in om mensen en organisaties te begeleiden op het<br />

gebied van purpose, leiderschap en performance. Vanuit deze rol<br />

draagt hij ook bij aan het programma Purposeful Personal Leadership<br />

Journey als onderdeel van de New Financial Academy. Tijdens<br />

de wandeling spreken we over het belang van de New Financial<br />

Academy en de hamvraag: wat is je bedoeling?<br />

TEKST DIANA ZANDBERGEN<br />

en in het onderwijs. Hoe heeft dit kunnen<br />

gebeuren? Met elkaar hebben we<br />

een wereld gecreëerd die we ons simpelweg<br />

niet toewensen. Niet de mens<br />

staat centraal, maar systemen die ons<br />

de adem benemen. Vervolgens proberen<br />

we het vanuit crisismanagement<br />

weer recht te breien, maar alle weeffouten<br />

worden er niet uitgehaald. Het worden<br />

er juist meer en iedere dag worden<br />

we hiermee geconfronteerd. We zijn de<br />

verbinding met het leven kwijt.”<br />

We starten ons gesprek<br />

met, hoe kan het ook<br />

anders, de huidige crisis.<br />

“Vanuit een helikopterview<br />

zie je hoe<br />

het overal knarst en<br />

schuurt”, zegt Peter Paul. “Er is al lange<br />

tijd sprake van een systeemcrisis, maar<br />

deze coronatijd heeft dit nog duidelijker<br />

gemaakt. Het vindt op alle niveaus<br />

plaats en in alle sectoren: in de financiële<br />

wereld, bij de overheid, in de zorg<br />

ROOTS<br />

Voorbeelden genoeg. Iedereen kent ze.<br />

Neem bij<strong>voor</strong>beeld de Rabobank met<br />

haar coöperatieve wortels. Het is nog<br />

niet eens zo heel lang geleden dat banken<br />

onderdeel van de samenleving wa-<br />

10 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NEW FINANCIAL ACADEMY<br />

ren. De bankdirecteur kende zijn klanten<br />

en kwam ze ook op straat tegen.<br />

De medewerkers wisten wie Jantje en<br />

Rietje waren. De bank kende de drijfveren<br />

en de zorgen van de klant. Het<br />

klantbelang was het primaire doel,<br />

niet de winst. Dat volgde als je je werk<br />

goed <strong>voor</strong> de klant had gedaan. Pas later<br />

werd geld verdienen het hoogste<br />

doel. De verbinding met de klant raakte<br />

zoek. Het ging alleen nog om zoveel<br />

mogelijk producten te verkopen en om<br />

een zo hoog mogelijke aandeelhouderswaarde<br />

te creëren tegen zo weinig mogelijk<br />

kosten. De kernwaarden vertrouwen<br />

en ondersteunen veranderden in<br />

angst en wantrouwen, met regels, procedures,<br />

protocollen tot gevolg. Terwijl<br />

ziekenhuizen failliet gingen en enorme<br />

bezuinigingen in de zorg doorgevoerd<br />

werden, worden banken overeind gehouden,<br />

omdat ze ‘too big to fail’ zouden<br />

zijn <strong>voor</strong> onze economie. De roep<br />

vanuit de samenleving om echte verandering<br />

is nooit zo groot geweest.<br />

Hoe komen we weer tot de kern<br />

en gaan we weer werken vanuit maatschappelijke<br />

betrokkenheid?, zo vragen<br />

we ons af. “Samen kunnen we het doen,<br />

maar dan moeten we wel actie komen.<br />

Daarom omarm ik het gedachtengoed<br />

van het New Financial Forum en ‘het<br />

doen’ vanuit de New Financial Academy”,<br />

zegt Peter Paul.<br />

BEDOELING<br />

Na zijn carrière bij Marsh, alweer heel<br />

wat jaren geleden, vroeg Peter Paul zich<br />

af: wat is mijn bedoeling? Zijn verhaal<br />

is pakkend en herkenbaar en niet in<br />

een paar woorden op te schrijven. Uiteindelijk<br />

is echter de kernvraag: wie wil<br />

ik zijn en wat wil ik achterlaten? Voor<br />

hem is dat: terug naar mijn essentie.<br />

Peter Paul wil de opkomende zon zijn.<br />

De zon die er<strong>voor</strong> zorgt dat je blij ontwaakt,<br />

energie krijgt om te doen wat je<br />

te doen hebt en die jou en de wereld iedere<br />

dag opnieuw laat beleven op basis<br />

van je unieke talent. Zoals Pablo Picasso<br />

verwoordde: the meaning in life is to<br />

find your gift, the purpose in life is to<br />

give it away.<br />

Peter Paul Leutscher en Diana Zandbergen: “De unieke talenten van mensen laten stromen.”<br />

Iedereen heeft die essentie en ik herken<br />

en doorvoel zijn woorden. Peter Paul en<br />

ik hebben veel met elkaar gemeen. Allebei<br />

willen we graag de unieke talenten<br />

van mensen naar boven halen en laten<br />

stromen. En laat dat nou precies de bedoeling<br />

zijn van de New Financial Academy!<br />

WAAROM?<br />

Het is nu de tijd van doen! Zoals Einstein<br />

zei: ‘The world will not be destroyed<br />

by those who do evil, but by those<br />

who watch them without doing anything.’<br />

Wie het gevoel heeft dat er iets<br />

“WIE VINDT DAT<br />

ER IETS MOET<br />

VERANDEREN, MOET<br />

IN ACTIE KOMEN”<br />

moet veranderen in deze wereld, uiteraard<br />

geldt dit ook vanuit de financiële<br />

sector, zal dus zelf in actie moeten komen.<br />

De New Financial Academy biedt<br />

handvatten om hier vanuit jouw eigen<br />

purpose of bedoeling een bijdrage aan<br />

te leveren, opgebouwd vanuit de thema’s:<br />

hart (purpose), hoofd (kennis) en<br />

handen (vaardigheden).<br />

De Academy zorgt <strong>voor</strong> verbinding<br />

van deze thema’s. We gaan samen ontdekken<br />

hoe je hoofd en je handen je zo<br />

optimaal mogelijk kunnen ondersteunen<br />

bij jouw eigen purpose. Niet gedreven<br />

vanuit een push, maar vanuit jouw<br />

behoefte om je te verbinden en een bijdrage<br />

te leveren aan een nieuwe economie,<br />

die divers is, inclusief en waardevol<br />

<strong>voor</strong> alles en iedereen. De Academy<br />

wil graag alle ruimte bieden aan alle<br />

mogelijke gamechangers van nu. n<br />

Begin vandaag! Kijk op www.newfinancialforum.nl.<br />

Heb je vragen over de New Financial<br />

Academy over het aanbod, programma<br />

of tips? Stuur een mail naar info@newfinancialforum.nl.<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 11


AAN DE KEUKENTAFEL<br />

INDRA FRISHERT:<br />

“WEES LIEF<br />

VOOR ELKAAR.”<br />

12 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


AAN DE KEUKENTAFEL<br />

Wees oprecht, heb vertrouwen in andere mensen, gun de ander<br />

<strong>voor</strong>spoed en geluk, durf je kwetsbaar op te stellen en wees jezelf in<br />

alles wat je doet. Alleen samen kunnen we deze wereld een beetje<br />

mooier maken. Deze visie kenmerkt Indra Frishert (40), commercieel<br />

directeur en mede-eigenaar van Dazure, opgericht in 2008.<br />

Twaalf jaar later is Dazure in de financiële sector nog altijd <strong>voor</strong>loper<br />

als het gaat om eerlijke producten en een menselijk gezicht.<br />

“Eigenlijk is het simpel: we maken alleen producten die we ook aan<br />

onze dierbaren zouden willen verkopen en gaan ervan uit dat wat<br />

ons niet blij maakt een ander ook niet blij maakt.”<br />

Wees jezelf in<br />

alles wat je doet<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD JOHN DE VILDER & LOPKE FOTOGRAFIE<br />

Dit keukentafelgesprek vindt<br />

wel op een heel bijzondere<br />

plek plaats. Niet aan<br />

haar keukentafel in Breda<br />

maar aan de keukentafel<br />

in Pettneu am Arlberg vlakbij<br />

Sankt Anton in Oostenrijk. Niet ter<br />

plekke helaas, maar via beeldbellen.<br />

Al sinds december 2020 bevindt Indra<br />

zich met haar partner John de Vilder<br />

en vier van hun vijf kinderen in deze<br />

idyllische plek. Hoe valt dat eigenlijk<br />

te rijmen met deze coronatijd? “In september<br />

2019 liet mijn vriend een lang<br />

gekoesterde droom uitkomen, namelijk<br />

de aanschaf van een huis in Oostenrijk<br />

waar hij diverse (vitaliteits)trainingen<br />

en retraites organiseert en bedrijven<br />

en families/vrienden ontvangt, zowel<br />

in de zomer als in de winter. De bergen<br />

lenen zich perfect <strong>voor</strong> al deze doeleinden.<br />

Het is een groepshuis geworden<br />

met een eigen bioscoop, sauna en bar<br />

en het kan rond de 26 tot 30 mensen<br />

huisvesten. Na een lange en intensieve<br />

verbouwingsperiode – een soort ‘Ik<br />

Vertrek 2.0’ – zijn we in januari 2020<br />

opengegaan. Helaas moest ook Haus<br />

Arlberg vanwege het coronavirus vervoegd<br />

weer dicht. Aan zo’n groot huis<br />

is altijd wat te klussen en dus besloten<br />

we de afgelopen kerst- en nieuwjaarsperiode<br />

hier door te brengen. Toen de kinderen<br />

niet naar school konden en we<br />

geen gasten konden ontvangen, besloten<br />

we van de nood een deugd te maken<br />

en zijn we hier, uiteraard in onze<br />

eigen bubbel, gebleven.”<br />

Die eigen bubbel bestaat sinds kort<br />

niet uit vier, maar uit vijf kinderen.<br />

Naast de twee kinderen (14 en 25) van<br />

haar partner uit een vorige relatie hebben<br />

ze samen Finian (9), Tobin (8) en recent<br />

Farrin-Eliou. Die laatste werd op<br />

1 november 2020 geboren, de eerste<br />

dochter in het mannengezin en hiermee<br />

is het gezin volgens Indra weer<br />

in de juiste balans gebracht. Wat haar<br />

tekent, is dat ze een paar dagen later,<br />

met haar dochtertje in een draagdoek,<br />

alweer op kantoor verscheen om een<br />

filmpje op te nemen ten behoeve van<br />

het lustrum van de Positieve Finance<br />

Day in 20<strong>21</strong>, een initiatief van Dazure<br />

en de stichting New Financial Forum.<br />

“Bevallingen gaan mij relatief licht af,<br />

ook al is het tijdens de bevalling ook<br />

echt wel even doorzetten hoor. Dat zie<br />

ik overigens niet als een verdienste,<br />

maar als een <strong>voor</strong>recht.” Er zijn genoeg<br />

landen waarbij dit <strong>voor</strong> vrouwen geen<br />

keuze is, zij moeten wel doorwerken.<br />

En ik vind het gewoon fijn om het zelf<br />

te kunnen bepalen.”<br />

VAN HUIS UIT<br />

Het klinkt makkelijk, maar het wil<br />

niet zeggen dat het Indra allemaal<br />

maar komt aanwaaien. Hun gezamenlijke<br />

eerste zoon werd geboren met de<br />

ziekte van Hirschprung, een ernstige<br />

darmaandoening waarbij er zenuwen<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 13


AAN DE KEUKENTAFEL<br />

in – delen van – de darmwand ontbreken<br />

en de ontlasting zich ophoopt met<br />

alle soms dodelijke gevolgen van dien.<br />

“Het is wel pittig geweest, ja. Hij had direct<br />

na de geboorte hoge koorts, kreeg<br />

allerlei onderzoeken, rugpuncties en<br />

belandde al snel op de intensive care.<br />

Als moeder mocht je in die tijd niet bij<br />

je kind blijven, moest je steeds naar je<br />

eigen kraamafdeling. Maar ik ben in<br />

dat ziekenhuis op een stoel gaan zitten<br />

en ben niet meer weggegaan, wat me<br />

niet door alle zusters in dank werd afgenomen.<br />

Twee maanden later kon hij<br />

worden geopereerd in het Sophia kinderziekenhuis<br />

en is het slechte deel van<br />

de darm weggehaald en het gaat nu wel<br />

goed met hem.”<br />

Deze lastige start heeft er<strong>voor</strong> gezorgd<br />

dat Indra samen met Odette een<br />

eigen kinderopvang is gestart op kantoor.<br />

“Niet alleen <strong>voor</strong> onze eigen kinderen<br />

natuurlijk. Uiteindelijk zaten er<br />

twaalf kinderen en hadden we twee<br />

meiden die drie dagen kinderopvang<br />

deden en twee dagen op de servicedesk<br />

werkten. De beste beslissing ooit. Onze<br />

kinderen hebben het er nog steeds over,<br />

met je collega’s krijg je een andere<br />

band en <strong>voor</strong> bezoek is het super.“<br />

Op de basisschool bleek Finian een<br />

ernstige vorm van dyslexie te hebben.<br />

‘’Hierdoor kwam ik erachter dat ook<br />

scholen op standaarden zijn ingericht.<br />

Finian denkt anders, legt andere verbanden<br />

in zijn hoofd. Hij ziet dat ook zelf<br />

goed in en hij zoekt ook zelf naar oplossingen.<br />

Hij rekent bij<strong>voor</strong>beeld sommen<br />

op een andere manier uit, maar<br />

wel met het juiste resultaat. Bovendien<br />

moet hij er veel harder <strong>voor</strong> werken. We<br />

proberen hem op alle manieren te ondersteunen<br />

om zijn eigen weg te vinden.<br />

Daar krijgt hij zelfvertrouwen van.<br />

En dat zelfvertrouwen maakt hem sterker.<br />

Afwijken van de standaard is niet<br />

altijd makkelijk, maar je hoeft er ook<br />

niet slechter van te worden.”<br />

Ook in andere sectoren ontbreekt<br />

soms de menselijkheid, vindt Indra.<br />

“Het laat mij steeds inzien dat systemen<br />

nooit leidend mogen zijn, dat het<br />

altijd gaat om mensen, dat iedereen<br />

“ALLES WERKT BETER ALS<br />

JE SAMENWERKT”<br />

van waarde is en op zijn eigen manier<br />

‘goed’ en dat je wat je zelf niet fijn vindt<br />

een ander niet moet opleggen. Ikzelf<br />

probeer altijd oplossingen te vinden die<br />

wel recht doen aan individuen.”<br />

VORMING<br />

“Bovenal vormt het je”, aldus Indra. “Alles<br />

wat je in je leven meemaakt, brengt<br />

je tot de mens die je vandaag bent. Ik<br />

ben daar dankbaar <strong>voor</strong>, ook al zie ik<br />

ook dat dingen echt wel anders kunnen.<br />

En als ik dat zie, dan maak ik me<br />

daar sterk <strong>voor</strong>.”<br />

Indra groeide op als oudste van<br />

vier kinderen in het kleine Brabantse<br />

dorp Terheijden, vlak bij Breda. “Het<br />

gezin was en is belangrijk <strong>voor</strong> mijn<br />

ouders en <strong>voor</strong> mij is het dat nu ook.<br />

Mijn moeder wilde dat we elke avond<br />

samen aten en dan namen we de dag<br />

met elkaar door. Ook nu nog proberen<br />

we – uiteraard niet in deze coronatijd<br />

– regelmatig bij mijn ouders samen te<br />

komen, samen te eten en onze verhalen<br />

te delen. Dan heb je het inmiddels<br />

over maar liefst elf kleinkinderen. Wat<br />

ik ook van huis uit heb meegekregen is<br />

lief zijn <strong>voor</strong> elkaar, zelfredzaamheid<br />

en je verantwoordelijkheid nemen. Als<br />

oudste van de vier kinderen diende ik<br />

ook het goede <strong>voor</strong>beeld te geven. Dat<br />

is zeker niet altijd gelukt”, zegt ze met<br />

een glimlach.<br />

“In een relatief groot gezin heb je je<br />

uiteraard aan de nodige regels te houden<br />

en als puber trok ik dat niet. De<br />

regels over hoe het hoorde en de wijze<br />

waarop ik het wilde, botsten met elkaar.<br />

Op mijn zeventiende ben ik dan<br />

ook weggelopen, zonder lange tijd iets<br />

van me te hebben laten horen. Uiteraard<br />

wilde ik laten zien dat ik het allemaal<br />

zelf wel kon. Ik ging op mezelf wonen,<br />

iets waar ik vanaf mijn twaalfde al<br />

over droomde, ging studeren en ging er<br />

nog meer bij werken om het te kunnen<br />

betalen. Dit is een enorme leerschool<br />

geweest en heeft me ook gevormd tot<br />

wie ik nu ben. Uiteindelijk is het allemaal<br />

op zijn pootjes terechtgekomen.”<br />

“Als je het goed bekijkt, willen ouders<br />

niets liever dan dat hun kinderen<br />

gelukkig en gezond zijn, oog hebben<br />

<strong>voor</strong> anderen, dankbaar zijn <strong>voor</strong><br />

wat er is, lief zijn <strong>voor</strong> zichzelf en anderen<br />

en dat ze hun eigen pad volgen<br />

en niet dat van een ander. “Eigenlijk<br />

wens je dit iedereen toe. En dus kun je<br />

er in je werk ook zo in staan. Je hoeft<br />

je niet professioneel en anders te gedra-<br />

Aan de keukentafel<br />

De financiële sector is people’s business,<br />

zo luidt het cliché. Maar wie<br />

zijn de mensen die in de financiële<br />

sector werken? Wat houdt hen bezig,<br />

wat drijft hen, waar lopen ze<br />

echt warm <strong>voor</strong> en wat willen ze de<br />

sector meegeven? Door financieel<br />

dienstverleners aan hun eigen keukentafel<br />

aan het woord te laten over<br />

wat hun echt bezighoudt wil de<br />

stichting New Financial Forum de<br />

financiële sector een menselijk gezicht<br />

geven. Eerdere keukentafelgesprekken<br />

waren er onder meer met<br />

Maarten Edixhoven van Aegon (lente<br />

2018), Sjoerd Laarberg van Allianz<br />

(zomer 2018), Geert Bouwmeester<br />

van de Goudse (herfst 2018), Boudewijn<br />

van Uden van ASR (winter<br />

2018), Marguerite Soeteman-Reijnen<br />

van Aon (lente 2019), Ingrid Visscher<br />

van de Vereende (zomer 2019),<br />

Antoinette Kalkman van Nationale<br />

Waarborg (herfst 2019), Carla Muters<br />

van NHG (winter 2019). Femke<br />

Bakker van Turien & Co./AnsvarIdéa<br />

(lente 2020), Faisal Setoe van HDI<br />

Global Specialty (zomer 2020), Natastja<br />

Naron van Gabriël Financiële<br />

Bescherming (herfst 2020) en Amba<br />

Zeggen van Risk & Governance (winter<br />

2020).<br />

14 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


AAN DE KEUKENTAFEL<br />

gen wanneer je aan het werk bent. Ik<br />

vind dat gek als dat wel zo is. Voor mij<br />

is ‘mens’ zijn – telkens weer proberen<br />

en daarvan te leren – het mooiste. Daar<br />

voel ik me het fijnst bij.”<br />

INZICHT<br />

Op haar negentiende ging Indra werken<br />

in het bedrijf van haar vader, Box Finance.<br />

Een teken dat de familiebanden weer<br />

hersteld waren, maar het was ook een<br />

uitdaging. Indra wilde <strong>voor</strong>al <strong>voor</strong>komen<br />

dat mensen zouden kunnen denken<br />

dat ze als dochter van de baas be<strong>voor</strong>recht<br />

zou worden. Er was maar één<br />

devies: heel erg hard werken. “Ik heb dit<br />

met beide handen aangegrepen. Ik wilde<br />

graag leren, mezelf ontwikkelen en<br />

ben ook weer gaan studeren. Het heeft<br />

ertoe bijgedragen dat ik steviger in mijn<br />

schoenen kon gaan staan.”<br />

Uiteindelijk belandde Indra via de<br />

inkooporganisaties Viaferia en Sterck<br />

bij Afab. “Ik heb er heel veel mogen leren<br />

en ben daar heel dankbaar <strong>voor</strong>.<br />

Ook dit heeft me gevormd. Het heeft er<br />

ook toe geleid dat het <strong>voor</strong> mij heel helder<br />

werd dat ik in mijn werk waarde wil<br />

toevoegen en wil doen waar ikzelf achtersta.<br />

Dat kan gelukkig met Dazure.<br />

HET KAN ANDERS<br />

Het begon in 2008 met de gedachte ‘het<br />

moet ook anders kunnen’. En anders<br />

zijn ze. De ontwikkelaar en aanbieder<br />

van overlijdensrisico- en inkomensverzekeringen<br />

heeft een vrouwelijke directie,<br />

de meeste werknemers zijn vrouw,<br />

er worden alleen producten aangeboden<br />

die ze ook hun familie zouden aanraden<br />

en het bedrijf staat <strong>voor</strong> waar ze<br />

in geloven: eerlijkheid, rechtvaardigheid<br />

en vertrouwen. ”Bedrijven in de financiële<br />

sector zijn er in de eerste plaats<br />

<strong>voor</strong> hun klanten en zijn er niet om zoveel<br />

mogelijk producten te verkopen of<br />

zo veel mogelijk aandeelhouderswaarde<br />

te creëren. Dat is in onze sector lang<br />

niet altijd vanzelfsprekend geweest en<br />

is soms nog niet. Wij willen er echter<br />

<strong>voor</strong> de klant zijn en willen een bijdrage<br />

leveren aan een betere samenleving.<br />

Dat doen we met ons werk. We spreken<br />

Eén dag <strong>voor</strong> de geboorte van dochter Farrin-Eliou.<br />

verzekeraars er bij<strong>voor</strong>beeld ernstig op<br />

aan als de regels leidend zijn en niet de<br />

menselijke maat. Regels zijn in het leven<br />

geroepen om bij<strong>voor</strong>beeld fraude te<br />

<strong>voor</strong>komen en niet om zo weinig mogelijk<br />

te hoeven uitkeren.”<br />

Ook vindt Dazure het vreemd dat alleen<br />

nieuwe klanten in de financiële<br />

sector profiteren van premiedalingen.<br />

“Het is raar dat nieuwe klanten worden<br />

gelokt met allerlei prijs<strong>voor</strong>delen, terwijl<br />

loyale klanten een hogere premie<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 15


AAN DE KEUKENTAFEL<br />

betalen. De wereld op zijn kop en daar<br />

hebben we <strong>voor</strong> onze klanten verandering<br />

in gebracht.”<br />

Dazure wil er graag op veel gebieden<br />

<strong>voor</strong> anderen zijn. “Zo heeft Dazure<br />

in het verleden onder meer de Voedselbank<br />

ondersteund, Bingo’s verzorgd<br />

en kerstbomen opgetuigd bij een verzorgingshuis<br />

<strong>voor</strong> mensen met Korsakov.<br />

Ook koken ze <strong>voor</strong> de stichting<br />

SMO, waar daklozen en bijna daklozen<br />

een warme maaltijd kunnen halen.. Dazure<br />

probeert hierin, net als in het gewone<br />

werk, vaak net even een andere<br />

invalshoek te kiezen. Zo vroeg Dazure<br />

vorig jaar aan relaties of ze niet iemand<br />

kenden die wat extra steun kon gebruiken.<br />

Aan deze mensen stuurde Dazure<br />

vervolgens een kerstpakket.<br />

Ook doet Dazure dit jaar mee met<br />

‘de Baas <strong>voor</strong> Morgen’ van de stichting<br />

JINC. “Een leerling neemt dan een dag<br />

het roer over van je bedrijf. Kinderen<br />

met relatief veel armoede proeven die<br />

dag aan beroepsmatig succes. Prachtig<br />

om te doen. Ieder kind heeft talent. Dit<br />

geeft hen zelfvertrouwen en ze doen<br />

waardevolle contacten op. JINC staat<br />

<strong>voor</strong> een samenleving waar je achtergrond<br />

niet je toekomst bepaalt. Dat vinden<br />

wij ook belangrijk en daarom doen<br />

we mee.”<br />

Dazure is ook al jaren betrokken bij<br />

de stichting New Financial Forum, waar<br />

Indra bestuurs<strong>voor</strong>zitter van is. “Het Forum<br />

staat <strong>voor</strong> een menselijke financiële<br />

dienstverlening en wil een bijdrage<br />

leveren aan een nieuwe economie. Dat<br />

past als een jas. Het Forum biedt ongelooflijk<br />

veel inspiratie en positieve energie<br />

en laat daadwerkelijk zien dat alles<br />

beter werkt als je samenwerkt. Samen<br />

organiseren we al jaren de Positive Finance<br />

Day en we hopen op <strong>21</strong> september<br />

het lustrum van deze mooie, betekenisvolle<br />

dag te mogen vieren.”<br />

“ALLES WAT JE IN JE LEVEN MEEMAAKT, HEEFT EEN<br />

BIJDRAGE GELEVERD AAN DE PERSOON DIE JE NU BENT”<br />

Indra geeft haar team een grote pluim.<br />

“Alleen met en door hen lukt het ons<br />

om met een sterk groeiende portefeuille<br />

het serviceniveau hoog te houden. En<br />

we komen er samen doorheen met humor,<br />

sport en bij<strong>voor</strong>beeld een online<br />

bierproeverij. Juist nu in coronatijd is<br />

het belangrijk om te weten hoe iedereen<br />

in zijn vel zit. Je let op vereenzaming,<br />

maar ook op stressfactoren. Mensen<br />

die kleine kinderen thuis hebben,<br />

hebben het gewoon extra zwaar. Omdat<br />

wij dit zelf ook ervaren, hebben we<br />

meteen aangegeven dat we al blij zijn<br />

als men zestig procent van het werk afkrijgt.<br />

Ook proberen we regelmatig met<br />

elkaar te bellen. Je probeert er juist nu<br />

<strong>voor</strong> elkaar te zijn.”<br />

Indra vormt samen met Odette Bakker<br />

de directie van Dazure. Ook Odette<br />

was vanaf het begin bij de oprichting<br />

van Dazure betrokken. “We zijn heel<br />

verschillend, maar vormen als ying en<br />

yan een echte eenheid. Odette is heel<br />

praktisch, let op de concrete uitvoering<br />

en op de details en ben ik meer van de<br />

grote lijnen, fanatiek en vastberaden.<br />

Waar we niet in verschillen is hoe we<br />

in het leven staan. We zijn niet anders<br />

in ons werk dan thuis. We willen overal<br />

volledig onszelf zijn en hopen dat iedereen<br />

dat kan zijn. We geloven in mensen,<br />

in hun oprechtheid en ook in hun<br />

kwetsbaarheid. Mensen maken fouten,<br />

maar samen kom je er altijd wel uit.” n<br />

16 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

– e s s a y –<br />

Nieuw economisch model<br />

<strong>voor</strong> onze toekomst<br />

Midden in de vierde Industriële Revolutie vaart ons snel veranderende economisch systeem<br />

nog altijd op het oude economische model, waarvan het grondpatroon is gelegd tijdens<br />

de eerste en tweede Industriële Revolutie. Alsof het kompas van een stoomschip nog<br />

steeds bruikbaar is <strong>voor</strong> het besturen van computers. Welke veranderingen zijn er nodig<br />

in de economie opdat de vierde Industriële Revolutie bijdraagt aan een vreedzame, rechtvaardige<br />

en inclusieve samenleving, waarin de zorg <strong>voor</strong> mens en milieu centraal staan?<br />

TEKST THERA VAN OSCH<br />

| BEELD IVANIA CARPIO VAN OSCH<br />

Het centrale kompas van het huidige neoliberaal<br />

economisch denken is het paradigma van de economische<br />

mens. Met de vierde Industriële Revolutie<br />

wordt het paradigma van de autonome rationele<br />

consument geheel om zeep geholpen. Big<br />

Tech met gigantische hoeveelheid data over menselijk<br />

gedrag laat zien dat mensen geen eendimensionale rationele<br />

consumenten zijn en dat emoties, gemoedstoestanden,<br />

idealen, idolen, machtsverhoudingen, spiritueel bewustzijn,<br />

en andere ervaringen van invloed zijn op het consumentengedrag.<br />

Dankzij sociale media delen de mensen deze ervaringen.<br />

Het Algoritme heerst.<br />

HEERSCHAPPIJ VAN ALGORITMES<br />

Nu gebruiken productiebedrijven algoritmes om hun winst<br />

te maximaliseren door vergroting van de omzet en verlaging<br />

van de kosten. Ongemerkt worden grote hoeveelheden gegevens<br />

en beeldmateriaal over ons verzameld en door computers<br />

verwerkt, waaruit vervolgens ons ‘profiel’ kan worden<br />

vastgesteld en ons gedrag kan worden <strong>voor</strong>speld.<br />

Door het gebruik van algoritmes kunnen beslissingen<br />

worden geautomatiseerd. Door het verzamelen en analyseren<br />

van informatie over het gedrag van miljoenen mensen kunnen<br />

computers de behoeften van (potentiële) klanten <strong>voor</strong>spellen,<br />

zelfs <strong>voor</strong>dat ze zelf hiervan bewust zijn.<br />

Automatisering van besluitvorming met <strong>voor</strong>spellende<br />

algoritmes kan nuttig zijn, het leven van mensen vergemakkelijken,<br />

en tijd uitsparen. Maar er zitten ook gevaren aan,<br />

wanneer <strong>voor</strong>oordelen mee sluipen in de programmering,<br />

waardoor het gebruik van algoritmes kan leiden tot institutionalisering<br />

van discriminatie en etnisch profileren van bepaalde<br />

groepen van de bevolking.<br />

Uiteindelijk wordt ons leven zelf koopwaar in handen van<br />

een paar Big Tech giganten die onze persoonsgegevens verzamelen,<br />

vermarkten en daarmee grote winsten maken. Hoe<br />

vrij is de vrije markt dan nog?<br />

TOEZICHTSKAPITALISME<br />

De econome Shoshana Zuboff van de Harvard Business School<br />

beschrijft in haar boek ‘The Age of Surveillance Capitalism’ hoe<br />

mensen die gebruik maken van sociale media in feite ‘grondstof’<br />

zijn <strong>voor</strong> mediagiganten. Het Toezichtkapitalisme houdt<br />

toezicht op de gebruikers van sociale media en eigent zich<br />

alle gedeelde menselijke ervaringen toe om te gebruiken als<br />

grondstof <strong>voor</strong> computerprogramma’s die hieruit algoritmes<br />

produceren die het gedrag <strong>voor</strong>spellen. Deze data zijn eigen-<br />

18 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

dom van het bedrijf. Voor een deel worden ze gebruikt <strong>voor</strong><br />

verbetering van de digitale dienstverlening en <strong>voor</strong> deel <strong>voor</strong><br />

de marketing.<br />

In de concurrentiestrijd om een groot marktaandeel te<br />

veroveren en de winst te maximaliseren, zijn mediagiganten<br />

genoodzaakt steeds meer informatie aan mensen te onttrekken<br />

om hun gedrag beter te kunnen <strong>voor</strong>spellen. Zuboff<br />

noemt dit ‘de noodzaak van extractie’ van het toezichtskapitalisme.<br />

Doordat de surveillance economie in de eerste plaats<br />

functioneert volgens de logica van het kapitalisme, zal het<br />

in de kern streven naar kapitaalsaccumulatie en het economisch<br />

rationaliteitsprincipe toepassen. Dat wil zeggen, het<br />

vergaren van persoonsgegevens (grondstof) tegen de laagst<br />

mogelijk kosten, en het verwerken hiervan tot winstgevende<br />

producten of diensten.<br />

Het surveillance Kapitalisme is dus geen ‘nieuwe economische<br />

orde’, maar eerder een ‘nieuwe manifestatie’ van het<br />

kapitalisme. Het voltrekt zich sluipenderwijs en stap <strong>voor</strong><br />

stap, zodat mensen eraan gewend raken dat hun persoonlijke<br />

gegevens worden onttrokken en gebruikt <strong>voor</strong> andere doeleinden.<br />

Het uiteindelijke doel, namelijk het onttrekken van<br />

persoonlijke gegevens, blijft onaangetast. Er worden alleen<br />

nieuwe strategieën bedacht <strong>voor</strong> het bereiken van dit doel.<br />

THERA VAN OSCH: “DE VIERDE<br />

INDUSTRIËLE REVOLUTIE BIEDT KANSEN<br />

VOOR EEN ECONOMISCHE RESET.”<br />

Het gaat daarbij niet alleen om schaalvergroting (economics of<br />

scale), maar ook om vergroting van de reikwijdte van economisch<br />

handelen (economics of scope). Zuboff verwijst hiermee<br />

naar het proces, waarbij gegevens niet alleen onttrokken worden<br />

aan online-activiteiten, maar ook aan het offline leven<br />

van mensen. Dingen worden verbonden met internet om gegevens<br />

te kunnen verzamelen. Met de Internet of Things, die<br />

verkocht worden om ons leven ‘te vergemakkelijken’, zoals<br />

matrassen, koelkasten, of camera’s met een chip <strong>voor</strong> internetverbinding,<br />

kan in principe alles worden afgetapt. Onze<br />

stem, gezichtsuitdrukkingen, slaapgewoontes, gedrag in het<br />

verkeer, kijkgedrag op tv, eetgewoontes, tot en met onze intieme<br />

ervaringen kunnen worden gescand, geanalyseerd, en<br />

opnieuw vervaardigd in <strong>voor</strong>spelbare gedragsmodules, die in<br />

de surveillance economie lucratief zijn.<br />

Met ‘deep learning’ kunnen computerprocessen niet alleen<br />

ons gedrag <strong>voor</strong>spellen, maar het ook manipuleren en in<br />

bepaalde richtingen duwen. Zuboff noemt als <strong>voor</strong>beeld het<br />

spelletje ‘Pokémon Go’ van het bedrijf Niantic, dat gebruik<br />

THERA VAN OSCH<br />

Thera van Osch is econoom, gender expert en onafhankelijke<br />

consultant. Ze is directeur van OQ Consulting BV,<br />

onderneemster van Conferentie Hotel World House (Wetten,<br />

Duitsland) en alleenstaande (groot)moeder van twee<br />

kinderen en een kleinkind.<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 19


NIEUWE ECONOMIE<br />

maakt van Google Maps, en toegang heeft tot de camera, de<br />

contacten, en audiogegevens van het computerspelletje, zodat<br />

gamers kunnen worden gevolgd en rondgeleid op straat.<br />

Daardoor kunnen de spelers ook naar specifieke plekken worden<br />

geleid, zoals naar pizzeria’s, parken of theehuizen.<br />

Deze digitale architectuur heeft ook impact op de wereldpolitiek<br />

en kan de democratie ondermijnen door het verspreiden<br />

van leugens en het manipuleren van kiezers. Potentieel<br />

ligt het gevaar op de loer dat gegevens in handen vallen<br />

van totalitaire regimes.<br />

Iedereen die actief is op internet heeft een algoritme. Dat<br />

wordt automatisch gegenereerd door zoekmachines. Voor je<br />

het weet zit je in een bubbel en krijg je steeds meer van dezelfde<br />

soort informatie <strong>voor</strong>geschoteld. De bubbel rondom de<br />

twitterende president Trump kon jarenlang groeien, omdat<br />

Twitter en Facebook zijn account faciliteerden en daaraan<br />

veel konden verdienen. Pas toen het uit de hand liep met de<br />

bestorming van het Capitol op 6 januari 20<strong>21</strong>, besloot de top<br />

van Twitter en Facebook het account van Trump te sluiten,<br />

mede onder druk van verontruste klanten en bedrijven die<br />

dreigden met stopzetting van hun advertenties.<br />

Dit toont aan dat de democratie op twee manier ondermijnd<br />

wordt: enerzijds door demagogen, geheime diensten<br />

“DE LEVENS-ESSENTIËLE THUISECONOMIE<br />

WORDT DE NIEUWE BASIS VAN DE ECONOMIE”<br />

(zoals hackers die verkiezingen willen beïnvloeden), of verspreiders<br />

van samenzweringstheorieën (zoals de angst zaaiende<br />

QAnon). Anderzijds door de ceo’s van mediagiganten<br />

die eigenaar zijn van de digitale architectuur en die uiteindelijk<br />

de macht hebben om een twitterende president het zwijgen<br />

op te leggen door zijn account te sluiten. Deze ceo’s beschikken<br />

over meer macht dan regeringen.<br />

ROBOTISERING VAN DE ARBEID<br />

In ons huidig economisch model heeft arbeid pas waarde<br />

wanneer het een prijs heeft op de markt. Op de arbeidsmarkt<br />

en in onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers<br />

komt de prijs van arbeid tot stand. De maatschappelijke status<br />

van een persoon hangt samen met de hoogte van haar of<br />

zijn ruilwaarde op de arbeidsmarkt. Mensen zonder betaalde<br />

baan staan onderaan de maatschappelijke ladder.<br />

Door inzet van robots en AI neemt de productiviteit van<br />

bedrijven toe en gaan banen verloren. Uiteindelijk blijft een<br />

kleine elite van hoogopgeleide mensen over die nog werk<br />

hebben in het productiesysteem van de vierde Industriële Revolutie.<br />

Indien we doorgaan op de <strong>voor</strong>onderstellingen van het<br />

oude economische model zal dit leiden tot een verdere tweedeling<br />

van de samenleving, met toenemende inkomensongelijkheid<br />

tussen de kleine elite van hoogopgeleiden en de<br />

grote massa van werklozen en werkzoekenden wiens banen<br />

zijn vervangen door slimme machines. De arbeidskosten van<br />

bedrijven zullen dalen, waardoor de overheid loonbelasting<br />

gaat mislopen. Dit systeem wordt op den duur onhoudbaar,<br />

20 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

aangezien de overheid niet meer in staat zal zijn het oude<br />

stelsel van sociale zekerheid in stand te houden. Reden <strong>voor</strong><br />

Bill Gates, die met Microsoft een cruciale rol speelt in de vierde<br />

Industriële Revolutie, om te pleiten <strong>voor</strong> belastingheffing<br />

op robots.<br />

Het economisch denkkader zit echter vast aan het oude<br />

mensbeeld dat is ontstaan tijdens de eerste Industriële Revolutie.<br />

Vanaf die tijd gingen werkgevers menselijke ijver meten<br />

in termen van productiviteit. De onzekerheid en angst<br />

wegens het verdwijnen van banen als gevolg van de vierde Industriële<br />

Revolutie, leidt ertoe dat veel mensen in een identiteitscrisis<br />

raken, het gevoel hebben dat hen onrecht is aangedaan,<br />

en hier<strong>voor</strong> zondebokken zoeken.<br />

De grootste blinde vlek is de totale onzichtbaarheid van<br />

waarden die niet te koop te zijn: aandacht, liefde, ondersteuning<br />

en zorg. Huishoudelijke arbeid, opvoeden van kinderen,<br />

vrijwilligerswerk, en mantelzorg tellen niet mee in het BNP<br />

en worden dus niet meegeteld in de economische statistieken.<br />

Dit is het centrale probleem van de vierde Industriële<br />

Revolutie. We moeten af van dit eendimensionale verouderde<br />

mensbeeld. Deze tijd, waarin mensen veel meer zijn gaan<br />

thuiswerken, biedt juist kansen <strong>voor</strong> een meer holistisch<br />

mensbeeld en spirituele transformatie in een samenleving<br />

waarin ieder mens telt.<br />

NIEUWE ECONOMIE<br />

De vierde Industriële Revolutie biedt kansen <strong>voor</strong> een economische<br />

reset en het ontwikkelen van een nieuw inclusief economisch<br />

model dat gebaseerd is op mensenrechten en zorg<br />

draagt <strong>voor</strong> mens en planeet. Enkele suggesties die wellicht<br />

aanzetten kunnen geven <strong>voor</strong> de ontwikkeling van een nieuw<br />

economisch model <strong>voor</strong> de toekomst.<br />

1. Mensbeeld<br />

Vervang het paradigma van de ‘homo economicos’ door ‘caring<br />

human being’. Niet de ‘ruilwaarde’ van de mens op de<br />

arbeidsmarkt is bepalend <strong>voor</strong> de positie van de mens in het<br />

economisch systeem, maar respect <strong>voor</strong> de mensenrechten is<br />

bepalend <strong>voor</strong> economisch handelen en geldt <strong>voor</strong> elk mens<br />

ongeacht leeftijd, sekse, capaciteit, achtergrond, kleur, etniciteit,<br />

religie, of andere identiteiten.<br />

Mensen zijn geen algoritmes. Het toe-eigenen van persoonlijke<br />

gegevens is een schending van de menselijke integriteit<br />

en is daarom niet toegestaan. Mensen krijgen zelf controle<br />

over de eigen data en bepalen zelf wat zij hiermee willen<br />

doen.<br />

“ECONOMISCHE GROEI WORDT DE GROEI VAN<br />

NATUURLIJKE EN MENSELIJKE RIJKDOM”<br />

2. Economische waarden<br />

Tijd en Milieugebruiksruimte (MGR) worden de nieuwe economische<br />

waarden. De prijs van producten wordt uitgedrukt<br />

in MGR. De aarde en de natuurlijke rijkdom wordt de basis<br />

<strong>voor</strong> het toekomstig ruilsysteem, dat daardoor wordt gekoppeld<br />

aan de logica van een natuurlijk en sociaal cultureel systeem.<br />

De waarde van een product of dienst wordt bepaald<br />

door de MGR.<br />

Met de overname van menselijke arbeid door robots en<br />

AI wordt betaalde arbeid steeds minder relevant in het economisch<br />

systeem. Mensen krijgen steeds meer tijd <strong>voor</strong> zichzelf<br />

en <strong>voor</strong> elkaar. Het onderscheid tussen betaalde en onbetaalde<br />

arbeid valt weg. Mensen zijn vrij hun leven te wijden<br />

aan de arbeid die het meest betekenisvol is in hun leven. Economische<br />

groei wordt dan groei van natuurlijke en menselijke<br />

rijkdom.<br />

3. Thuiseconomie<br />

De scheiding tussen productie- en consumptiehuishoudingen<br />

valt weg. Dankzij technologische ontwikkelingen kan<br />

een groot deel van de economie worden gedecentraliseerd, zoals<br />

duurzame energie, virtuele dienstverlening, en vele andere<br />

taken in de thuiseconomie. De levens-essentiële thuiseconomie<br />

wordt de nieuwe basis van de economie, die naast<br />

consumeren ook goederen en diensten aanbieden, terwijl de<br />

grotere bedrijven in dienst staan van de productie- en consumptiebehoeftes<br />

in de thuiseconomie.<br />

4. Universeel Basisinkomen<br />

De technologische veranderingen kunnen de levensstandaard<br />

van de hele mensheid verbeteren indien er een rechtvaardige<br />

verdeling komt van de bronnen van bestaan, gekoppeld aan<br />

de grenzen van de aarde. Elke aardbewoner krijgt een basisinkomen<br />

gebaseerd op een Fair Earth Share (FES). Dat is gelijk<br />

aan de totale oppervlakte van productief land, gedeeld door<br />

het aantal inwoners.<br />

Met de blockchain technologie wordt de ‘FES’ maandelijks<br />

verdeeld onder alle wereldbewoners. Banken worden overbodig.<br />

Het doel van het economisch handelen is het bevorderen<br />

dat de mensheid meer tijd krijgt <strong>voor</strong> het bouwen aan een gelukkiger<br />

leven, binnen de grenzen van hun ’FES’ gaan leven<br />

en dat de technologische vernieuwingen hieraan bijdragen.<br />

5. Democratie<br />

Decentralisatie van de economie creëert meer mogelijkheden<br />

<strong>voor</strong> controle van productieprocessen op lokaal niveau. Participatieve<br />

democratie met zelfbestuur op lokaal niveau is een<br />

belangrijk element van de inclusieve samenleving, die elke<br />

inwoner de kans geeft mee te beslissen over de eigen directe<br />

omgeving en versterkt de representatieve democratie. Controle<br />

over de sociale media ligt niet langer in handen van de<br />

ceo’s van grote mediabedrijven, maar komt onder democratische<br />

controle te staan. n<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | <strong>21</strong>


COLUMN<br />

Nieuwe economie<br />

“Nieuwe economie is eigenlijk oude economie, maar dan van binnenuit en<br />

onderaf”, aldus Jac Hielema van Economy Transformers. Voor het New<br />

Financial Magazine schrijven Jac en Damaris Matthijsen afwisselend een<br />

column over actuele vraagstukken in tijden van transformatie.<br />

TEKST JAC HIELEMA | BEELD SANNE SCHOUWINK<br />

Het oude economie bedoel ik, de economie van het Babylonië,<br />

Soemerië of het oude Egypte, de zogenoemde<br />

tempeleconomieën, die nog tot zo’n 800 jaar <strong>voor</strong><br />

Christus functioneerden. Geld zoals wij dat nu kennen,<br />

bestond nog niet. Wat mij betreft een bewijs<br />

dat economie ‘an sich’ niets met geld te maken heeft. Want<br />

economie bestaat al zolang mensen <strong>voor</strong> elkaar broden bakken,<br />

kleren naaien en appels plukken, terwijl geld in de huidige<br />

vorm ‘slechts’ zo’n driehonderd jaar oud is.<br />

Wat was economie in het oude Egypte? Wat is de reële<br />

economie eigenlijk vandaag de dag nog steeds? En wat zal de<br />

nieuwe economie in de toekomst altijd blijven?<br />

Economie is niets meer en niets minder dan het produceren,<br />

distribueren en consumeren van economische waarden<br />

die <strong>voor</strong>zien in de materiële behoeften van de mens. Economie<br />

is dus het verbouwen, verdelen en verorberen van groente<br />

en fruit, het maken, verkopen en gebruiken van kasten,<br />

stoelen en tafels en het weven van stoffen, er kleren van maken,<br />

die verhandelen en dragen tot ze zijn versleten.<br />

Het hele afstemmen van aanbod op vraag, van capaciteit<br />

op behoefte, daar is geen euro of dollar <strong>voor</strong> nodig. Wel overzicht,<br />

inzicht en begrip.<br />

TEMPELECONOMIEËN<br />

En dat had de Farao destijds. Hij (of zij, denk aan Hatsjepsoet)<br />

en zijn (of haar) priesters stemden productie op consumptie<br />

af. Zij bepaalden wie wat en hoeveel moesten produceren, opdat<br />

iedereen werd <strong>voor</strong>zien in zijn of haar behoeften. Vanuit<br />

de tempel. Vandaar de naam: tempeleconomieën. Van buiten- en<br />

bovenaf dus. Het oude Egypte was in zekere zin een centraal<br />

geleide economie. En omdat de Farao en de priesters op een<br />

gegeven moment het overzicht dreigden te verliezen, voerden<br />

zij geld in de vorm van boekhouding in. Dus niet als ruilmiddel.<br />

Dat werd pas in de derde eeuw <strong>voor</strong> Christus in Egypte<br />

geïntroduceerd toen het al lang een onderdeel van het Romeinse<br />

Rijk was. Niet geld als krediet, wat iets is van onze<br />

moderne tijd, maar geld als zuivere boekhouding. Om bij te<br />

houden wat er werd geproduceerd en geconsumeerd. En om<br />

de <strong>voor</strong>raden te beheren.<br />

Alle kleitabletten die zijn opgegraven in <strong>voor</strong>malig Babylonië,<br />

Soemerië en het oude Egypte zijn <strong>voor</strong>al boekhoudingen<br />

van tempeleconomieën.<br />

De gewone mens in het oude Egypte produceerde wat<br />

hem werd opgedragen met behulp van de aan hem toegewezen<br />

inputfactoren: grond en grondstoffen, vruchtbaar land<br />

langs de oever van de Nijl, hout om meubels van te maken of<br />

riet om manden van te vlechten; arbeidskrachten, leerlingen<br />

en gezellen (geen slaven, want die werden ingezet om de piramiden<br />

en de tempels te bouwen) en kapitaal, in de vorm van<br />

weefgetouwen om stoffen te weven, ploegen om akkers te bewerken<br />

of boten om de Nijl te bevissen.<br />

Merk op dat in het oude Egypte de productiefactoren<br />

grond, arbeid en kapitaal zelf niet tot de economie behoorden.<br />

Die werden beheerd door de Farao en de priesters die de uitwisseling<br />

en de toewijzing ervan verzorgden.<br />

Eens in de zoveel tijd bracht de gewone Egyptenaar zijn<br />

productie naar de tempel (de markt). De mandenmaker<br />

kwam dan met zijn manden bij de poort waar een priester<br />

met een kleitablet of papyrusrol stond. Deze noteerde wat de<br />

mandenmaker bracht naar het altaar (de marktkraam) van<br />

de mandenmakers op het tempelplein. Vervolgens nam deze<br />

mandenmaker van de altaren van de andere gewone Egyptenaren<br />

alles wat hij nodig had om met zijn naasten van te<br />

leven tot hij weer opnieuw zijn quotum manden had geproduceerd.<br />

Hij nam niet meer, het zou toch maar bederven; hij<br />

nam ook niet minder, want dan kwam hij tekort; hij nam<br />

22 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


COLUMN<br />

JAC HIELEMA:<br />

“GELD ZAL IETS ZIJN<br />

DAT TIJDELIJK NODIG<br />

IS GEWEEST.”<br />

precies wat hij en zijn naasten nodig hadden. Daarmee verliet<br />

hij de tempel, passeerde wederom de priester die ook noteerde<br />

in zijn boekhouding wat de man had meegenomen en<br />

vervolgens keerde de man terug naar huis met alle benodigde<br />

levensmiddelen.<br />

En zo functioneerde de economie in het oude Egypte, vanuit<br />

de tempel geleid, van buiten- en bovenaf dus.<br />

WERELDWIJDE ECONOMIE<br />

In onze tijd bestaat de reële economie nog steeds uit het<br />

produceren, distribueren en consumeren van economische<br />

waarden die <strong>voor</strong>zien in materiële behoeften. Tegelijkertijd is<br />

er veel veranderd sinds het oude Egypte.<br />

ACTUELE VRAAGSTUKKEN<br />

Damaris Matthijsen en Jac Hielema van Economy Transformers<br />

schrijven <strong>voor</strong> het New Financial Magazine afwisselend<br />

een column over actuele vraagstukken met<br />

betrekking tot het financiële systeem, de uitwisseling<br />

en toewijzing van productiemiddelen, zin en betekenis<br />

van geld, eigendom, waarde en aarde. Altijd vanuit het<br />

streven naar een mens- en aarde-waardige samenleving<br />

op basis van liefde en vertrouwen. Reacties zijn welkom!<br />

Meer informatie over Economy Transformers, zie www.<br />

economytransformers.nl; meer informatie over intuïtief denken<br />

& handelen, zie www.jachielema.nl. Jac Hielema is tevens<br />

als docent verbonden aan de New Fiancial Academy<br />

(zie elders deze uitgave): www.newfinancialforum.nl.<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 23


COLUMN<br />

Enerzijds zijn de mensen geïndividualiseerd. Ze willen zich<br />

niet meer van buiten- en bovenaf laten vertellen wie ze zijn<br />

en wat ze moeten produceren en consumeren. Nee, ze willen<br />

hun identiteit en wat ze doen en laten van binnenuit bepalen.<br />

Vrij willen ze zijn.<br />

Anderzijds is de economie geglobaliseerd. De afzonderlijke<br />

economieën van Babylonië, Soemerië en het oude Egypte<br />

zijn in een langdurig (en zeer gewelddadig) proces met de afzonderlijke<br />

economieën in de rest van de wereld samengesmolten<br />

tot één wereldwijde economie. Met als resultaat dat<br />

alle afzonderlijke mensen wereldwijd met elkaar verbonden<br />

zijn via productie, distributie en consumptie van reële economische<br />

waarden.<br />

Samen vormen wij individuele mensen kortom één wereldwijde<br />

economie.<br />

Ik pleit niet <strong>voor</strong> het (her)invoeren van communisme of<br />

het creëren van een wereldwijde centraal geleide economie.<br />

Nee, het van buiten- en bovenaf bepalen wie wat en hoeveel<br />

moet produceren en consumeren is het ontkennen van de<br />

menselijke individualiteit. Ook de toewijzing en de uitwisseling<br />

van de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal<br />

door de staat acht ik niet van deze tijd. Evenmin als de handel<br />

erin op een markt trouwens.<br />

Wel wil ik laten zien dat wij mensen door middel van<br />

overzicht, inzicht en begrip de huidige wereldwijde economie<br />

in goed onderling overleg van binnenuit en van onderaf<br />

kunnen omvormen tot een nieuwe economie.<br />

HOE?<br />

Door in de eerste plaats de productiefactoren grond (die ene<br />

gegeven leven brengende Aarde), arbeid (de mensen zelf en<br />

de zin die ze ervaren als ze hun capaciteiten ontplooien en in<br />

dienst stellen van het geheel) en kapitaal (de gezamenlijk gecreëerde<br />

cultuur) uit de handel, ja zelfs uit het geldsysteem<br />

te halen.<br />

In de nieuwe economie wordt niet gehandeld in, en er<br />

wordt dus ook geen geld verdiend met, grond, arbeid en kapitaal.<br />

Nee, de nieuwe economie is gefundeerd in de soevereiniteit<br />

van de individuele mens. Geen mens hoeft meer zijn arbeid<br />

te verkopen op een arbeidsmarkt aan de hoogste bieder,<br />

om dingen te doen, die hij misschien wel helemaal niet wil<br />

doen, in ruil <strong>voor</strong> geld. In de nieuwe economie bepaalt de individuele<br />

mens zelf welke prestaties hij levert. En die prestaties<br />

worden vereffend zodat hij die kan blijven leveren, net<br />

zoals de oude Egyptenaar mocht nemen in de tempel wat hij<br />

en zijn naasten nodig hadden om zijn quotum opnieuw te<br />

produceren.<br />

In de nieuwe economie wordt de uitwisseling en toewijzing<br />

van de commons grond en kapitaal door de mensen zelf<br />

in goed onderling overleg geregeld. Er wordt dus niet meer<br />

gespeculeerd met grond. Nee, de grond wordt als gemeenschappelijk<br />

bezit beheerd. In de nieuwe economie wordt ook<br />

niet meer gehandeld in aandelen, obligaties en andere niet te<br />

begrijpen zogenoemde financiële producten die in geen enkele<br />

materiële of immateriële behoeften <strong>voor</strong>zien. Nee, het<br />

kapitaal wordt als gemeenschappelijk bezit onderling uitgewisseld<br />

en toegewezen aan de meest innovatieve geesten onder<br />

ons.<br />

Pas als de inputfactoren van de economie uit het geldsysteem<br />

zijn gehaald, verschijnt de productie, distributie en<br />

consumptie van economische waarden weer in haar zuivere<br />

vorm.<br />

SPIEGELS<br />

In de nieuwe economie stemmen we vraag op aanbod, capaciteit<br />

op behoefte in goed onderling overleg op elkaar af. Het is<br />

een continu proces. Enerzijds creëren we ‘waarnemingsorganen’<br />

om zicht te krijgen op de behoeften van de mensen. Anderzijds<br />

scheppen we ‘grond- en kapitaalbeheerorganen’ om<br />

de capaciteiten te ontwikkelen die in die behoeften <strong>voor</strong>zien.<br />

Nieuwe economie is dus eigenlijk oude economie, maar<br />

dan van binnenuit en onderaf.<br />

Als de inputfactoren uit het geldsysteem zijn gehaald,<br />

wordt het huidige kredietsysteem een zuivere boekhouding.<br />

Winst- en-verliesrekeningen (ik noem ze capaciteitenen-behoeftenrekeningen)<br />

zijn dan een spiegel van productie,<br />

distributie en consumptie van goederen en diensten die<br />

<strong>voor</strong>zien in behoeften. En balansen een spiegel van de mate<br />

waarin we onze capaciteiten ontplooien en inzetten <strong>voor</strong> het<br />

geheel.<br />

In de nieuwe economie kijken we in onze eigen en elkaars<br />

spiegels om vraag op aanbod, aanbod op vraag in onderling<br />

overleg af te stemmen. Totdat ons bewustzijn zo ver is ontwikkeld<br />

dat we ook die spiegels niet meer nodig hebben. En<br />

we als vanzelfsprekend onze prestaties in dienst stellen van<br />

de behoeften van anderen en erop vertrouwen dat anderen<br />

in onze behoeften <strong>voor</strong>zien. Dan kunnen we het fenomeen<br />

‘geld’ überhaupt loslaten.<br />

Geld zal dan iets zijn wat de mensheid tijdelijk nodig had<br />

om het proces van een van buitenaf opgelegde economische<br />

orde naar een van binnenuit gezamenlijk gecreëerde economische<br />

orde mogelijk te maken.<br />

Een ieder van ons heeft zich dus te ontwikkelen tot een<br />

wijze en liefdevolle soevereine farao, die zijn of haar verantwoordelijkheid<br />

neemt met betrekking tot het beheer van die<br />

ene gegeven Aarde en die gezamenlijk gecreëerde cultuur.<br />

En de economie was, is en zal altijd zijn: de productie, distributie<br />

en consumptie van economische waarden die <strong>voor</strong>zien<br />

in de materiële behoeften van de mensen. Eerst zonder<br />

geld en van buiten- en bovenaf, vervolgens met geld en steeds<br />

meer verwarring, chaos en onbegrip, en na de grote crisis nog<br />

steeds met geld, maar meer en meer helderheid, orde en begrip<br />

en tenslotte weer zonder geld en van binnenuit en onderaf.<br />

Of hoe zie jij het? n<br />

24 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


New Financial Activators<br />

Samen bouwen aan<br />

een nieuwe economie<br />

De New Financial Activators, onderdeel van de stichting New Financial Forum,<br />

verbinden mensen en mogelijkheden. Voor bedrijven, overheden,<br />

brancheorganisaties en individuen. Om ideeën te realiseren, problemen<br />

op te lossen en alternatieve financieringsbronnen aan te boren.<br />

Duurzaam. Verantwoord. Menselijk.<br />

www.newfinancialforum.nl


NIEUWE ECONOMIE<br />

– e s s a y –<br />

How to get…<br />

out of debt<br />

Een (financieel-monetair) systeem gebaseerd op non-duale of verenigende<br />

waarden kent, met ‘de natuur’ als inspirerend <strong>voor</strong>beeld, geen schulden.<br />

Het is een schuldenloos systeem. Een systeem dat geen schulden kent<br />

in transacties en investeringen kan aantrekkelijk blijken, zeker nu we als<br />

mensheid steeds dieper in de schulden lijken te geraken en bijna op dagelijkse<br />

basis schuldenrecords verbreken. Om oplossingen te vinden, zullen we<br />

fundamenteler en daardoor bewuster naar schuld mogen gaan kijken.<br />

TEKST FLORIS KLEEMANS, 1COMMUNITY<br />

Als we het ‘dualiteitsprobleem in waarde’ op kunnen<br />

lossen, dan worden we vanzelf verlost van<br />

onze schulden. Sterker nog, door ons te richten<br />

op het laten verdwijnen van de dualiteit, lijken<br />

we sneller van onze schulden verlost te worden<br />

doordat we dan de ontstaanswortels van schuld<br />

aanpakken in plaats van het symptoom schuld dat ontstaat<br />

uit die duale vormen.<br />

Net als in mijn vorige artikel (zie wintereditie 2020 van<br />

het New Financial Magazine) staat ook in dit artikel de dualiteitsproblematiek<br />

in schuld centraal en geven we aan hoe we<br />

deze dualiteiten kunnen transformeren om een schuldenvrij<br />

systeem te kunnen maken. Tevens kunnen we deze conceptuele<br />

oplossingen toepassen om onze huidige schuldenproblematiek<br />

aan te pakken.<br />

SCHULD IS SYNCHRONE DUALITEIT<br />

Schuld bestaat altijd vanuit een verleden of heden in relatie<br />

tot respectievelijk een heden of toekomst. Met schuld bezien<br />

we ‘waarde’ in een dualiteit tussen present value en future value.<br />

We zouden deze ‘gebroken ruimtetijd’ als de eerste dualiteit<br />

kunnen beschouwen. Met schuld zal één partij eerst iets<br />

hebben gedaan of veroorzaakt hebben ten opzichte van een<br />

andere partij, waaruit later een ‘tegengestelde reactie’ dient<br />

te volgen. Deze handeling zal leiden tot óf een recht óf een<br />

plicht, terwijl de tegenpartij gelijktijdig respectievelijk óf een<br />

plicht óf een recht verkrijgt. Daarmee komen we automatisch<br />

aan bij de tweede dualiteit die schulden met zich meebrengen,<br />

de juridische dualiteit. Deze juridische dualiteit<br />

kan zich in de praktijk vertalen naar bij<strong>voor</strong>beeld rechten en<br />

plichten of claims en liabilities.<br />

Om deze juridische posities te kwantificeren en <strong>voor</strong>al te<br />

administreren, komen we aan bij de derde dualiteit, de boekhoudkundige<br />

dualiteit. De gevormde rechten en plichten worden<br />

aan weerszijden van een duale boekhoudkundige balans<br />

weergegeven en komen tot stand middels dual-entry bookkeeping.<br />

Sociaal-economisch zien we dan de vierde dualiteit ontstaan,<br />

de boekhoudkundige posities van debiteuren en crediteuren.<br />

De posities van debiteuren en crediteuren staan tegenover<br />

elkaar. Betalingen en leveringen tussen beide partijen<br />

zijn éénrichtingsverkeer, van de één naar de ander. Indien<br />

deze posities middels gelijktijdige geld- en schuldschepping<br />

gefinancierd worden, kan er een vijfde dualiteit ontstaan, de<br />

financieel-monetaire dualiteit.<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 27


NIEUWE ECONOMIE<br />

Het bijzondere nu, is om de synchroniciteit te erkennen van<br />

deze tijdsruimtelijke, juridische, boekhoudkundige, socioeconomische<br />

en eventueel financieel-monetaire dualiteiten.<br />

Als er namelijk dualiteit ontstaat in één van deze dimensies,<br />

ontstaat deze ook automatisch bij de anderen.<br />

Een boekhoudkundige verwerking van een transactie<br />

op twee zijden van de balans, zal bij<strong>voor</strong>beeld altijd een juridische<br />

oorzaak kennen tussen twee partijen in een rechten-plichten<br />

paar, die ontstaan is uit een transactie die meer<br />

dan één moment kent of kan kennen met tegengestelde overdracht<br />

van waarde (wat de één ontvangt, is de ander kwijt).<br />

SCHULDENVRIJE TRANSACTIES<br />

De natuur definieert alles in de vorm van deeltjes zoals bij<strong>voor</strong>beeld<br />

quantum deeltjes, atomen, moleculen en cellen.<br />

Als er waarde- of informatieoverdracht plaatsvindt (van, <strong>voor</strong><br />

en door middel van deze deeltjes), dan gebeurt dit zonder<br />

openstaande schulden, of het ontstaan van ‘uitstaande verplichtingen’.<br />

De eerste dualiteit die bij dualistische transacties <strong>voor</strong>komt,<br />

de ruimtetijd, laat zich in transacties oplossen door leveringen<br />

en betalingen gelijktijdig te laten geschieden. Als ik<br />

iets van je koop en ik betaal je gelijktijdig op het moment dat<br />

je me de gekochte waar geeft, dan hebben we geen schulden<br />

of verplichtingen naar elkaar toe.<br />

Zeker nu we in een virtueel tijdperk zijn, is het een stuk<br />

makkelijker geworden om in een verenigde ruimtetijd, de levering,<br />

controle, gebruiks- en toegangsrechten van goederen<br />

en diensten te leveren aan de ene kant en de betaling aan de<br />

andere kant.<br />

De betaling kan bij<strong>voor</strong>beeld geschieden door het transfereren<br />

van virtueel geld, zoals cryptomunten, die ‘direct<br />

overdraagbaar zijn’. Dollars, euro’s, ponden en renminbi<br />

zijn <strong>voor</strong>alsnog niet direct beschikbaar en transfereerbaar als<br />

geld. Deze valuta resorteren nog altijd ‘als claims’ op een ‘duale’<br />

balans van een centrale of commerciële bank, die meestal<br />

pas aan het einde van de werkdag met de andere claims vereffend<br />

worden met de assets aan de andere kant op de balans<br />

van de bank in kwestie.<br />

Het goede nieuws is dat er steeds meer mogelijkheden zijn<br />

om met ‘non-duale’ cryptocurrencies te betalen, die waarden<br />

hebben zonder dat er nog claims of verplichtingen vereffend<br />

hoeven te worden, waarna hun feitelijke waardering en overdracht<br />

pas plaats kan vinden.<br />

“HET HEBBEN VAN DEZELFDE RECHTEN<br />

IS LASTIG ALS BETROKKEN PARTIJEN<br />

ANDERE BELANGEN HEBBEN”<br />

De juridische dualiteit zal ook mogen veranderen. In plaats<br />

van te denken vanuit een rechten-plichten raamwerk, kunnen<br />

er juridisch ‘op-zich-staande-waarden’ worden gesteld.<br />

We hebben het dan over ‘<strong>voor</strong>-waarden’. In de transactie kunnen<br />

deze <strong>voor</strong>waarden worden getoetst en indien aan deze<br />

<strong>voor</strong>waarden voldoen wordt tijdens de executie van de transactie,<br />

dan is ook de transactie schulden- of verplichtingen vrij.<br />

Boekhoudkundig kunnen we de tweezijdige balans verlaten<br />

als we alleen maar denken in ‘waarden en <strong>voor</strong>waarden’<br />

die niet (later) vereffend hoeven te worden. We krijgen dan<br />

een simpele inventarisatie van waarden, iets dat veel plezieriger<br />

en met lagere transactiekosten werkt dan een balans,<br />

waarop posities eerst vereffend met elkaar moeten worden<br />

<strong>voor</strong>dat ze gewaardeerd kunnen worden.<br />

QUANTUM TRANSACTIES<br />

Het bij elkaar brengen van waarden en <strong>voor</strong>waarden in een<br />

transactie, die na verzameling gelijktijdig uitgewisseld kunnen<br />

worden tussen de relevante belanghebbenden lijkt wellicht<br />

toekomstmuziek, maar dit is precies wat er gebeurt met de<br />

verwerking van de zogenaamde ‘smart contracts’, die aan een<br />

snelle opmars bezig zijn. De technologie om dit soort zelf-verwerkende<br />

transacties mogelijk te maken zal naar verwachting<br />

een enorme sprong <strong>voor</strong>waarts maken met de komst van quantum<br />

semantiek. Quantum semantiek is een zeer jonge maar<br />

veelbelovende technologie waarmee informatiedeeltjes, economische<br />

en financiële waarden en juridische <strong>voor</strong>waarden<br />

naar elkaar toe kunnen laten weten wie of wat ze zijn, <strong>voor</strong>stellen<br />

en mogen en ook op die basis met elkaar kunnen interacteren.<br />

De kans dat we dan met zogenaamde quantum transacties<br />

gaan werken is groot, omdat gelijktijdige uitwisseling van<br />

waarden en <strong>voor</strong>waarden met veel minder onzekerheden, risico’s<br />

en kapitaalbeslag kan gebeuren dan nu het geval is. Bovendien<br />

worden transacties dan schuldenloos. Daarnaast laten dit<br />

soort ‘quantumtransacties’ veel meer waardecombinaties toe,<br />

in vergelijking met huidige transacties. Quantumtransacties<br />

en daarmee schuldenloze transacties, lijken slechts een kwestie<br />

van tijd te zijn, <strong>voor</strong>dat ze gemeengoed gaan worden.<br />

SCHULDENVRIJE FINANCIERING<br />

Naast schulden in transactionele afhandelingen, komt schuld<br />

ook <strong>voor</strong> bij financiering. Ook bij schuldfinanciering vinden<br />

transacties plaats in een gebroken ruimtetijd. Deze gebroken<br />

ruimtetijd staat haaks tegenover aandelenfinanciering die<br />

geen gebroken ruimtetijd kent. De waarde van aandelen ontwikkelt<br />

zich in een continuüm, in een ‘continu nu’, zonder<br />

gebruik te maken van present value of future value. De waarde<br />

van het aandeel is ‘altijd in het nu’. Met aandelen kunnen we<br />

ook financieren en dan zonder schuld.<br />

De logische vraag die zich nu <strong>voor</strong>doet, is waarom we ons<br />

zelf dan niet altijd met aandelen financieren in plaats van<br />

met schuld. Het antwoord daarop is simpel. Omdat aandelenfinanciering<br />

– zoals we deze vandaag in haar huidige vorm<br />

28 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

DE ALMAAR GROEIENDE<br />

FINANCIEEL-MONETAIRE CRISES<br />

EN SCHULDENBERGEN ZULLEN<br />

PLAATS GAAN MAKEN VOOR<br />

EEN QUANTUM FINANCIEEL-<br />

MONETAIR SYSTEEM DAT<br />

TEGENSTELLINGEN VERENIGT.<br />

kennen – een aantal aspecten met zich meebrengt die we willen<br />

<strong>voor</strong>komen of zelfs helemaal liever niet willen hebben in<br />

veel financieringsomstandigheden.<br />

Het grote probleem van aandelen is dat het de verschillende<br />

rollen en <strong>voor</strong>al belangen van de participanten in de<br />

financiering niet of nauwelijks erkent. Alle partijen hebben<br />

dezelfde soort aandelen, met dezelfde rechten.<br />

Bij financiering is er daarentegen veelal een onderscheid<br />

te maken tussen actievere partijen en passievere partijen. De<br />

‘actievere partij(en)’ willen graag ‘iets’ hebben, bezitten, gebruiken<br />

of uitnutten, maar hebben niet voldoende eigen middelen<br />

om eigendom of het vruchtgebruik te bemachtigen. Zij<br />

zijn dan op zoek naar financiers, die als meer ‘passieve partij’<br />

wel financiering in kunnen brengen, maar weinig interesse<br />

hebben om ‘datgene dat gefinancierd wordt’ te hebben, bezitten,<br />

gebruiken of uit te nutten. De passievere partijen willen<br />

meestal <strong>voor</strong>al een rendement op hun investering, al dan niet<br />

in geldelijke zin. Tevens willen ze de geïnvesteerde middelen<br />

na een tijdje weer terug hebben. Met verhandelbare aandelen<br />

op een aandelenbeurs is dat meestal nog wel mogelijk, maar<br />

met aandelen die niet makkelijk te verhandelen zijn, is dit een<br />

groter probleem. Schuld faciliteert wel in terugbetalingen van<br />

de hoofdsom van investeringen, vaak zelfs nog op duidelijk<br />

aangegeven momenten, maar bij aandelen is dit niet het geval.<br />

Actieve investeerders willen daarentegen vaak controle<br />

over hetgeen ze willen bezitten of gebruiken en zitten vaak<br />

niet te wachten op passieve aandeelhouders die inspraak willen<br />

om hun investeringen te beschermen.<br />

Het hebben van dezelfde rechten is lastig als de betrokken<br />

partijen andere belangen hebben.<br />

We kunnen deze tweezijdige perspectieven van actieve en<br />

passieve investeerders gelijktijdig adresseren door twee gelijktijdige<br />

complementaire vormen van aandelen te gebruiken<br />

in de financiering; actieve aandelenfinanciering en passieve<br />

aandelenfinanciering. Beiden aandelenvormen dienen gezamenlijk<br />

honderd procent van de financiering te verschaffen,<br />

maar de verhouding tussen de actieve en passieve delen kan<br />

naar loop van tijd veranderen.<br />

Stel dat ik een huis zou willen kopen, maar alleen middelen<br />

heb <strong>voor</strong> twintig procent van de waarde van het huis. Traditioneel<br />

zou ik met een hypotheekschuld van tachtig procent<br />

van de waarde van het huis, het huis kunnen kopen. Ik<br />

word dan honderd procent eigenaar van het huis, maar heb<br />

ook de lasten van een schuld.<br />

Via aandelenfinanciering, zou ik twintig procent eigenaar<br />

van het huis worden, maar tachtig procent zou van een<br />

ander zijn, terwijl ik zelf controle wil over mijn huis wil en<br />

eigenaar van mijn huis wil worden.<br />

Met actieve en passieve aandelenfinanciering daarentegen<br />

ben ik in het begin nog steeds twintig procent aandeelhouder<br />

van mijn huis, maar bij<strong>voor</strong>beeld met het recht om de<br />

passieve aandeelhouder op termijn uit te kopen. Bij<strong>voor</strong>beeld<br />

elk kwartaal met één procent waarna het huis na twintig jaar<br />

van mij is (vergelijkbaar met een hypotheek). De passieve aandeelhouder<br />

ontvangt dan een vergoeding die op huur lijkt,<br />

<strong>voor</strong> het gedeelte van het huis waar de passieve aandeelhou-<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 29


NIEUWE ECONOMIE<br />

der eigenaar <strong>voor</strong> is. Zo koop ik zonder schuld een huis, en<br />

de passieve aandeelhouder heeft een vergelijkbaar patroon<br />

in geldstromen als met een hypotheek, met nota bene een<br />

betere koppeling met de reële economie (huurinkomsten) en<br />

daarmee een veel betere inflatiedekking en lager inflatierisico.<br />

De economische flexibiliteit en resilience is veel groter<br />

<strong>voor</strong> de actieve aandeelhouder. De passieve aandeelhouder<br />

kent daardoor en vanwege de koppeling met de reële economie,<br />

veel lagere risico’s (en zonder hier uitvoerige bewijslast<br />

te leveren, ook een hoger reëel rendement).<br />

EENHEID<br />

Kort samengevat kunnen de drie financieringsvormen tussen<br />

de actieve en passieve belanghebbenden in een transactie, als<br />

volgt worden samengevat.<br />

Wederzijdse<br />

betalingen<br />

Wederzijdse rollen<br />

Schuld Tegengesteld Gedeeltelijk erkend<br />

‘Gewone aandelen’ Gelijkgericht Nauwelijks erkend<br />

‘Actieve en passieve Gelijkgericht Erkend<br />

aandelen’<br />

Schuld kan gezien worden als een financieringsvorm die dualiteit<br />

en tegenstellingen laat ontstaan (en zoals in de vorige<br />

editie aangetoond, laat schuld, via de rente deze tegenstellingen<br />

en dualiteiten groeien). Huidige aandelenvormen, die<br />

aan alle belanghebbenden dezelfde rechten toekennen, forceren<br />

een éénheid tussen actieve en passieve partijen op gronden<br />

die beide partijen vaak niet zien zitten omdat zij hun<br />

belangen niet vertegenwoordigd zien. Het complementair en<br />

flexibel financieren via actieve en passieve aandelen daarentegen<br />

brengt juist de actieve en passieve belanghebbenden<br />

partijen in een financiering tot éénheid. Bij schuld staan de<br />

belangen tegenover elkaar, maar bij gelijktijdige actieve en<br />

passieve financiering vormen de beide delen juist een synergetische<br />

eenheid.<br />

FLORIS KLEEMANS: “WISKUNDE VAN DE<br />

MARKT KRIJGT ALTIJD GELIJK.”<br />

De almaar groeiende financieel-monetaire crises en schuldenbergen<br />

zullen plaats gaan maken <strong>voor</strong> een quantum financieel-monetair<br />

systeem dat tegenstellingen verenigt. Het<br />

zal langzaam ontstaan, maar via netwerkeffecten, lagere risico’s<br />

en hogere opbrengsten, zal het een transitie van binnenuit<br />

worden.<br />

Het bijbehorende quantum bewustzijn, dat eerst de natuurkunde<br />

aan het begin van de vorige eeuw volledig op<br />

zijn kop zette, zal geleidelijk ook het socio-economische en<br />

financieel-monetaire systeembewustzijn doen veranderen.<br />

Deze door mensen gecreëerde systemen zullen steeds meer<br />

de vorm aannemen van natuurlijke deeltjes systemen, die via<br />

een enorm verbindings- en interactiepotentieel tot een heel<br />

ander functionerend stelsel zullen leiden, dat – net als in de<br />

natuur - schuldenvrij wordt.<br />

Nu nog lijken deze woorden profetisch, toch kan een ieder<br />

op individueel niveau met een bewuster inzicht in verdelende<br />

en verenigende economie, hier al mee aan de slag<br />

gaan, totdat verenigende transacties en verenigende financiering<br />

via zelfversterkende netwerkeffecten de dagelijkse norm<br />

zijn geworden.<br />

De wiskunde van de markt, krijgt namelijk altijd gelijk.<br />

Iets dat beter en efficiënter werkt, wint het van datgene dat<br />

het niet doet. Het moment waarop de markt daadwerkelijk<br />

verandert, hangt af van de hoeveelheid partijen die in die veranderingen<br />

geloven. Na een aantal eerste successen, zal met<br />

verdere adoptatie en groei een fundamentele systeemverandering<br />

niet meer lang op zich hoeven laten wachten. n<br />

30 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


New Financial Academy<br />

Zelfontwikkeling in<br />

de nieuwe economie<br />

De New Financial Academy, onderdeel van de stichting New Financial<br />

Forum, is de leeromgeving waar leiderschap en ontwikkeling centraal staan,<br />

passend bij een nieuwe economie en een wereld van continue verandering.<br />

Vanuit hart (purpose), hoofd (kennis) en handen (vaardigheden) vormgeven<br />

aan jouw bijdrage aan de wereld van morgen. Door te doen!<br />

Duurzaam. Verantwoord. Menselijk.<br />

www.newfinancialforum.nl


COLUMN<br />

Ecologisch Inkomen<br />

Als we een Ecologisch Inkomen willen introduceren,<br />

zal het duidelijk zijn dat we elkaar nodig<br />

hebben: zowel mensen met een grote Ecologische<br />

Voetafdruk als mensen met een kleine Voetafdruk.<br />

Alleen samen kunnen we de samenleving<br />

weer in balans brengen.<br />

TEKST JACK COX | BEELD PICTURE PEOPLE<br />

In zijn boek Gratis geld <strong>voor</strong> iedereen houdt Rutger Bregman<br />

een warm pleidooi <strong>voor</strong> het invoeren van een gegarandeerd<br />

inkomen <strong>voor</strong> alle inwoners van een land. Hij<br />

haalt succesvolle experimenten aan en toont aan waarom<br />

het nooit is aangedurfd om het daadwerkelijk op<br />

grote schaal in te voeren.<br />

De huidige coronapandemie heeft veel mensen bewust gemaakt<br />

van het belang van sterke sociale stelsels en basiszekerheden.<br />

Duitsland heeft deze handschoen opgepakt en start dit<br />

jaar een langlopende proef met een universeel basisinkomen.<br />

Met als doel om na te gaan of het mensen helpt om gezonder<br />

en socialer te gaan leven met minder financiële zorgen. Aan<br />

deze proef doen 120 deelnemers mee die als groep een afspiegeling<br />

vormen van de maatschappij.<br />

De discussie die <strong>voor</strong>- en tegenstanders hebben, is vaak terug<br />

te voeren op morele argumenten. Hoe rechtvaardig vinden<br />

we het als iemand gratis geld krijgt waar hij niets <strong>voor</strong><br />

hoeft te doen? Je moet immers werken <strong>voor</strong> je geld, is de algemeen<br />

heersende opvatting.<br />

Steeds meer mensen zijn zich bewust van hun eigen Ecologische<br />

Voetafdruk en willen deze zo klein mogelijk houden.<br />

Zij willen een leven leiden met een Ecologische Voetafdruk<br />

die kleiner is dan onze planeet.<br />

Een Ecologisch Inkomen is een basisinkomen dat je als<br />

persoon in Nederland nodig hebt om zo te kunnen leven dat<br />

jouw eigen Ecologische Voetafdruk binnen de grenzen van<br />

de planeet blijft. Voordeel is dat je iemand anders in staat<br />

stelt om op de oude voet verder te leven. Dus hoe groter de<br />

groep mensen wordt die met een kleine voetafdruk leeft, des<br />

te meer komen wij als Nederlandse samenleving in balans.<br />

Maar hoe bereik je zo’n Ecologisch Inkomen? En zijn wij<br />

bereid als samenleving hiernaar te kijken? Willen we diegenen<br />

helpen die ons indirect ook helpen zodat niet alleen wijzelf<br />

maar ook onze kinderen en kleinkinderen een goed bestaan<br />

kunnen opbouwen?<br />

In Nederland kunnen we als experiment starten om alle<br />

inwoners van een ecodorp een Ecologisch Inkomen ter beschikking<br />

stellen. Momenteel betreft het ongeveer 150 geregistreerde<br />

inwoners. Uiteraard is het de bedoeling dat deze<br />

groep steeds groter wordt, waardoor we langzaam maar zeker<br />

onze eigen Nederlandse voetafdruk van 3,2 planeet kunnen<br />

terugbrengen naar meer duurzame proporties.<br />

Als we een Ecologisch Inkomen introduceren, zal het duidelijk<br />

zijn dat we elkaar nodig hebben: enerzijds zijn er de<br />

mensen die werken, inkomsten verwerven en hierover belasting<br />

afdragen en anderzijds zijn er mensen die niet direct of<br />

slechts gedeeltelijk deelnemen aan het arbeidsproces, maar<br />

wel zelf<strong>voor</strong>zienend zijn. Mensen met een grote Ecologische<br />

Voetafdruk versus mensen met een kleine Voetafdruk. Samen<br />

kunnen we de samenleving in balans brengen. Hiermee ontstaat<br />

een besef van onderlinge verbondenheid. We hebben elkaar<br />

nodig om onze economische en financiële systemen in<br />

balans te brengen en weer dienstbaar te maken aan de samenleving.<br />

n<br />

Jack Cox is oprichter/eigenaar Econsenso financiële duurzaamheid en<br />

auteur van De Vlindereconomie.<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 33


NIEUWE ECONOMIE<br />

BJØRN IHLER:<br />

“NIEMAND ZOU OOIT<br />

UTØYA NOG MOETEN<br />

MEE HOEVEN MAKEN.”<br />

34 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

Tijdens het bloedblad op het Noorse eiland Utøya (2011), ontsnapte<br />

Bjørn Ihler ternauwernood aan de dood. Het verstevigde zijn verlangen<br />

dat hij al van jongs af aan met zich meedroeg om te bouwen<br />

aan gelukkige en gezonde woon- en leefplekken <strong>voor</strong> iedereen. Diversiteit<br />

en inclusiviteit vormen wat Ihler betreft het fundament van<br />

een leefbare middenweg in een wereld vol uitersten.<br />

Écht luisteren om<br />

nieuwe Utøya’s te<br />

<strong>voor</strong>komen<br />

TEKST IVO VALKENBURG<br />

Ihler groeide op in een buurt van<br />

Oslo waar mensen vanuit allerlei<br />

kleuren en verschillende achtergronden<br />

in harmonie met elkaar<br />

samenleefden. Pas later werd het<br />

hem duidelijk dat het in Noorwegen<br />

helemaal niet zo gebruikelijk<br />

was om elke dag zo’n diversiteit aan<br />

mensen te ontmoeten. Zijn ogen werden<br />

geopend over de ongelijkheid tussen<br />

mensen en de onderlinge angsten<br />

<strong>voor</strong> elkaars doen en laten. Om zich in<br />

te zetten <strong>voor</strong> een meer sociale en inclusieve<br />

samenleving werd hij actief<br />

<strong>voor</strong> de jeugdafdeling van de destijds<br />

regerende Noorse arbeiderspartij. Op<br />

het eiland Utøya, waar een jeugdkamp<br />

was georganiseerd en honderden jongeren<br />

aanwezig waren, dook plotseling<br />

Anders Breivik op, vermomd als geüniformeerde<br />

man met een grote tas. Hij<br />

deed zich <strong>voor</strong> als politieman en wist<br />

zich, onder het mom van een routinebezoek<br />

in verband met de eerdere bomaanslag<br />

in Oslo, toegang tot het eiland<br />

te verschaffen. Eerst riep hij de jongeren<br />

op zich rondom hem te verzamelen<br />

en daarna begon hij op hen te schieten<br />

en later ook op de mensen die daarna<br />

al zwemmend probeerden te vluchten.<br />

“Breivik liep ruim een uur lang mensen<br />

neer te schieten op het eiland. Het<br />

is een erg klein eiland. Ik verstopte me<br />

<strong>voor</strong> een hele poos in het bos tot uiteindelijke<br />

Breivik mij ontdekte. Ik sprong<br />

in het water. Op een gegeven moment<br />

keek ik vanuit het water naar het eiland<br />

en zag Breivik schieten met zijn<br />

geweer gericht op mij. Ik schrok en wist<br />

toen zeker dat dat mijn laatste moment<br />

was, dat ik zou sterven. Maar hij miste.<br />

Nadat ik wegrende door de struiken en<br />

me ergens onder water verstopte, werd<br />

Breivik gearresteerd”, aldus Ihler.<br />

NOOIT MEER<br />

Voor lange tijd leed Ihler aan een posttraumatische<br />

stressstoornis. “Iedereen<br />

was in shock. Het was nogal surreëel.<br />

Ik heb nooit boosheid of haat gevoeld<br />

als reactie op wat er is gebeurd.<br />

Het was pijnlijk en het was ‘klote’, dat<br />

is de enige manier hoe ik het kan verwoorden.<br />

Ik wilde dat niemand zoiets<br />

ooit meer zou hoeven meemaken. Mijn<br />

belangrijkste drijfveer vanaf toen was<br />

om er<strong>voor</strong> te zorgen dat mensen niet<br />

op elkaar schieten. Veel mensen kijken<br />

<strong>voor</strong>al naar de oppervlakkige krantenkoppen.<br />

Breivik was een rechtse extremist.<br />

Hij was extreem sceptisch over<br />

migratie en sceptisch over veranderingen<br />

wat het betekent om een Christelijke<br />

man in Noorwegen te zijn. Maar niemand<br />

vroeg wie dat nog meer gelooft.<br />

Wie zijn de mensen in de kroeg die zeggen<br />

dat ze het eens zijn met zijn manier<br />

van denken, niet met zijn daden? Ik heb<br />

die mensen ontmoet. Ze zijn er en we<br />

moeten daarover openlijk spreken. In<br />

de Noorse media werd Breivik weggezet<br />

als een zonderling in de Noorse samenleving.<br />

Breivik zou niet één van ons zijn.<br />

Hij zou slechts de uitzondering op de regel<br />

zijn. En dat zien we telkens weer na<br />

een terroristische aanslag. Er is een neiging<br />

om ons ervan te distantiëren. Toen<br />

er een aanslag was op de luchthaven in<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | <strong>35</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

Tijdens het bloedbad<br />

op Utøya verloor Ihler<br />

69 van zijn vrienden.<br />

Foto: Paal Sørensen.<br />

Brussel sprak niemand erover dat de<br />

aanslagplegers opgroeiden in Brussel.<br />

Ook in Noorwegen weigerden we na<br />

de aanslagen van Breivik naar onze samenleving<br />

te kijken. We hebben niet of<br />

nauwelijks stilgestaan bij de kernvraag<br />

wat Breivik heeft gemaakt tot de man<br />

die dit heeft gedaan. Hoe heeft onze gemeenschap<br />

ertoe bijgedragen dat Breivik<br />

is geworden wie hij is?”<br />

INCLUSIVITEIT<br />

“Als we er niet in slagen om ons te verbinden<br />

met mensen die (extreem) anders<br />

denken, wanneer het ons niet lukt<br />

om gesprekken met hen te voeren, oprecht<br />

naar hen te luisteren, dan falen<br />

we als een gemeenschap om inclusief<br />

te zijn. Inclusiviteit vormt een gouden<br />

sleutel om <strong>voor</strong>bij de toenemende polariteit<br />

in de samenleving te komen. Het<br />

is de kunst om ook mensen met wie we<br />

het oneens zijn er volledig bij te laten<br />

horen. Het negeren van hen, kan leiden<br />

tot extreme frustratie, waardoor mensen<br />

zich echt geïsoleerd voelen, boos<br />

worden, en geen andere uitweg zien om<br />

hun boosheid te uiten dan door geweld.<br />

We zien het helaas telkens gebeuren.”<br />

“Wat de hevige agressie en polariteit<br />

in de wereld ons kan leren, is dat er veel<br />

mensen zijn die extreem boos zijn op<br />

hoe de maatschappij werkt. Velen hebben<br />

het gevoel niet gezien of gehoord<br />

te worden. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd<br />

in onze samenleving, hebben<br />

het gevoel geen deel uit te maken van<br />

onze maatschappij. Elke keer als polariteit<br />

uitmondt in agressie, mogen we<br />

ons dat herinneren. Laten we proberen<br />

zoveel mogelijk mensen op te nemen in<br />

onze samenleving, laten we leren om<br />

met elkaar te leven en te werken <strong>voor</strong>bij<br />

het wel of niet eens zijn met elkaar.<br />

“WAT MENSEN GELOVEN IS NIET ZO BELANGRIJK, HET GAAT<br />

ER VOORAL OM WAAROM ZE HET GELOVEN”<br />

Het is de hoogste tijd dat we leren leven<br />

met het uitgangspunt dat elk mens anders<br />

is. Het ontkennen van diversiteit<br />

leidt juist tot gewelddadigheid. Daarom<br />

is het zo krachtig om juist te luisteren<br />

naar mensen die andere ervaringen<br />

en wereldbeelden hebben. Ideeën<br />

en meningen van mensen mogen we<br />

als gek of gevaarlijk ervaren, maar laten<br />

we er ook <strong>voor</strong> zorgen dat ze niet<br />

meer op elkaar schieten.”<br />

LUISTEREN<br />

“In onze sterk gepolariseerde wereld<br />

hoor je veel mensen zeggen: ‘jij bent<br />

fout en je wereldbeeld ook’. Je ziet het<br />

overal. We maken vijanden van onze<br />

opponenten. De extreme vóór en tegenstanders<br />

gooien daarmee olie op<br />

het vuur van een gewelddadige samenleving.<br />

We komen echter dichterbij elkaar<br />

als we er<strong>voor</strong> kiezen om open te<br />

staan <strong>voor</strong> anderen en met elkaar in gesprek<br />

te gaan. Een groot deel van een<br />

openhartig gesprek draait om luisteren.<br />

Tegenwoordig heeft iedereen toegang<br />

gekregen tot een microfoon. Iedereen<br />

gebruikt social media om zijn<br />

36 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

of haar gedachtes, ideeën en meningen<br />

te ventileren. We leven in een tijd dat<br />

iedereen praat, zendt, schreeuwt, maar<br />

hoe we naar elkaar moeten luisteren<br />

zijn we verleerd.”<br />

“NA HET BLOEDBAD BEN IK GESPREKKEN GAAN<br />

VOEREN MET MENSEN DIE EXTREEM RECHTSE, LINKSE<br />

OF RELIGIEUZE DENKBEELDEN HEBBEN”<br />

TERUG NAAR UTØYA<br />

In de documentaire ‘Paradogma’ gaat<br />

filmmaker Marijn Poels op zoek naar<br />

de wortels van de toenemende polarisatie<br />

in de wereld. Waarom demoniseren<br />

we het andere geluid in de samenleving?<br />

Poels onderzoekt dit fenomeen<br />

dat het open gesprek met andersdenkenden<br />

lijkt te verstikken en de bevolking<br />

verdeelt in links, rechts, goed of<br />

slechts, vóór of tegen. Deze documentaire<br />

laat ook zien hoe Bjørn Ihler teruggaat<br />

naar het Noorse eiland Utøya<br />

waarop het bloedbad plaatsvond en<br />

waarbij Ihler 69 van zijn vrienden verloor.<br />

Juist op die plek wil hij het gesprek<br />

aangaan met iemand vanuit ‘radicaal-rechtse<br />

huize’. “Ik vond het belangrijk<br />

om hem de plek te laten zien<br />

waar het gebeurd was en daarover te<br />

vertellen. Graag wilde ik het gesprek<br />

aangaan over de haat die Breivik dreef<br />

én beter gaan begrijpen hoe het zover<br />

heeft kunnen komen. Ik wilde leren<br />

van de perspectieven van waaruit mensen<br />

zoals Breivik destructief handelen.<br />

Dat is waarom ik de oprichter van een<br />

wereldwijd neo-nazi netwerk daarheen<br />

heb gebracht. Dit is wat ik na het bloedbad<br />

ben gaan doen. Gesprekken voeren<br />

met mensen die extreem rechtse,<br />

linkse of religieuze denkbeelden hebben.<br />

Ik probeer naar ze te luisteren en<br />

van ze te leren. En deze mensen voelen<br />

vaak dat het de eerste keer is dat er<br />

iemand, die het niet met hen eens is,<br />

toch bereid is naar hen te luisteren en<br />

een gesprek aan te gaan. Tegenwoordig<br />

staat mijn werk in het teken om meer<br />

gemeenschappelijke grond te creëren<br />

<strong>voor</strong> open gesprekken. Iedereen leeft<br />

minder dan honderd jaar. In zo’n tijdsbestek<br />

gebeurt er veel, zeker de afgelopen<br />

eeuw. Die snelle veranderingen zullen<br />

zich de komende honderd jaar ook<br />

<strong>voor</strong>doen. Elke generatie streeft ernaar<br />

de wereld iets beter achter te laten dan<br />

ze het aantrof. We zijn het er vaak niet<br />

Gedenkteken op Utøya.<br />

Foto Jonatan Svensson Glad.<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 37


NIEUWE ECONOMIE<br />

over eens hoe dat er precies uitziet en<br />

welke wegen we daar<strong>voor</strong> moeten bewandelen.<br />

Maar ik denk dat we op z’n<br />

minst met z’n allen, als vrienden of vijanden,<br />

kunnen inzien dat we allemaal<br />

hetzelfde doel nastreven: de wereld een<br />

stukje beter maken.”<br />

“Op z’n minst kunnen we inzien<br />

dat we allemaal de wereld<br />

een stukje beter willen maken.”<br />

BJØRN IHLER<br />

Bjørn Ihler (1991) is een Noorse vredesactivist en <strong>voor</strong>malig theatermaker. Hij is<br />

mede-oprichter van het Khalifa Ihler Instituut, <strong>voor</strong>zitter van het Global Internet<br />

Forum to Counter Terrorim’s Independent Advisory Committee en medeoprichter<br />

van het project Extremely together vanuit de Kofi Annan Foundation.<br />

In juli 2011 overleefde hij het bloedbad op het eiland Utøya. In essentie staat al<br />

zijn werk in het teken van ‘vreedzame en bloeiende gemeenschappen’. Via onderzoek,<br />

dialoog en educatie zet hij zich in <strong>voor</strong> de vrijheid van alle mensen om<br />

hun passies na te streven en ten volste te leven. Basis-ingrediënten zijn vrede,<br />

vrijheid en gelijkheid. In het bedrijfsleven geeft Ihler advies over de integratie<br />

van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.<br />

www.khalifaihler.org • www.kofiannanfoundation.org/extremely-together/ • www.gifct.org<br />

IDENTITEIT<br />

“Een van de inzichten die ik heb verkregen<br />

uit de gesprekken met extreem anders<br />

denkende mensen, is dat mensen<br />

in de greep kunnen raken van absurde<br />

wereldbeelden. Zo bestaat er bij<strong>voor</strong>beeld<br />

de Great Replacement Theory die ervan<br />

uitgaat dat bepaalde westerse elites<br />

op grote schaal niet-westerse immigranten<br />

‘importeren’ teneinde de oorspronkelijk<br />

witte bevolking te ‘vervangen’ en<br />

zo de weg te effenen <strong>voor</strong> een globaliserende<br />

orde zonder grenzen of natiestaten.<br />

De aanhangers geloven dat de westerse<br />

beschaving op het spel staat. Ook<br />

de complottheorieën rijzen de pan uit.<br />

Eigenlijk gaat het er helemaal niet om<br />

of het wel of niet waar is dat de wereld<br />

plat is of de maan kunstmatig is geproduceerd,<br />

veel belangrijker dan twisten<br />

over de feiten is om te achterhalen waarom<br />

mensen zo denken. Je kunt mensen<br />

wel vertellen dat iets nepnieuws is,<br />

maar <strong>voor</strong>dat je het weet verdwalen we<br />

in pro of contra, eens of oneens, goed<br />

of fout. Wat mensen geloven is niet zo<br />

belangrijk, het gaat er <strong>voor</strong>al om waarom<br />

ze het geloven. In gesprekken luister<br />

ik dan ook niet zozeer naar woorden alleen,<br />

maar probeer ik <strong>voor</strong>al af te stemmen<br />

op waarom mensen iets denken.<br />

Elk mens is op zoek naar medemenselijkheid,<br />

liefde, warmte en aandacht.<br />

Elk mens verlangt ernaar om gezien en<br />

gehoord te worden. Dat soort basisbehoeftes<br />

zijn <strong>voor</strong> iedereen hetzelfde. Op<br />

het moment dat we die basisbehoeftes<br />

in de ander herkennen, erkennen en accepteren,<br />

ontstaat er een nieuwe ruimte<br />

<strong>voor</strong>bij goed en fout waar we elkaar wel<br />

kunnen ontmoeten.”<br />

Volgens Ihler is dit ook van toepassing<br />

op het bouwen van een nieuwe<br />

inclusieve economie. “Laat je niet van<br />

streek brengen door verschillende ideeën<br />

en gedachtes. Hoe meer we gemeenschappen<br />

creëren met ruimte <strong>voor</strong> diversiteit<br />

en inclusiviteit, hoe dichterbij<br />

we bij gelukkige en gezonde leef- en<br />

woonplekken komen.”<br />

MENSELIJKHEID<br />

Het pleidooi <strong>voor</strong> diversiteit en inclusiviteit<br />

is alles behalve theorie <strong>voor</strong> Ihler.<br />

Ondanks alles watt Ihler meemaakte,<br />

bleef hij staan <strong>voor</strong> de menselijke behandeling<br />

van de dader in het Noorse<br />

gevangenissysteem. “Breivik ontkende<br />

alle menselijkheid en mensenrechten.<br />

Maar dat maakt het nooit goed als wij<br />

hem dat nu ook zouden ontzeggen. Als<br />

we dat doen, dan volgen we dezelfde<br />

logica van Breivik. Laten we in plaats<br />

daarvan het <strong>voor</strong>beeld zijn van wat<br />

menselijkheid waarachtig kan zijn.” n<br />

De documentaire Paradogma van Marijn<br />

Poels, zie: www.paradogma-film.com<br />

38 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

– e s s a y –<br />

Gouden regel <strong>voor</strong><br />

een nieuwe economie<br />

Voor wie nog twijfelde, als COVID-19 iets heeft aangetoond is het wel dat je<br />

mens en economie niet los van elkaar kunt zien. Een gezonde, duurzame<br />

economie stelt de mens centraal. Wat betekent dit <strong>voor</strong> het bedrijfsleven?<br />

TEKST FEMKE DE JONG<br />

Ik typ dit stuk vanuit Tianmu, een wijk aan de voet van<br />

de bergen in het noorden van Taipei (Taiwan), waar<br />

mijn gezin sinds twee maanden woont. Mijn man gaat<br />

hier een offshore windpark installeren: heel erg nieuwe<br />

economie. Het wil nog niet echt lukken, ook dat is nieuwe<br />

economie. Daarover zo meer, eerst Taiwan.<br />

Taiwan, sociaal-democratische parel in de Zuid Chinese Zee,<br />

heeft veel te bieden. Het land is modern, progressief en is op<br />

een aantal terreinen zelfs beter ontwikkeld dan Nederland.<br />

Toch is Taiwan ook een land dat hecht aan traditie. Zo wordt<br />

het Taiwanese denken nog altijd sterk beïnvloed door Oosterse<br />

filosofen, waaronder de Boeddha en Confucius. Zij hebben<br />

zo’n 2.500 jaar geleden uitvoerig onderricht gegeven over de<br />

psychologie van de mens en zijn gedrag. Deze ethiek en filosofie<br />

gaat uitgebreid in op de vaardigheden en condities die<br />

nodig zijn om ethisch gedrag te bevorderen om zo persoonlijke<br />

en maatschappelijke <strong>voor</strong>uitgang te realiseren: het is nog<br />

altijd actueel. Voor mij persoonlijk is het aardig om te zien<br />

dat deze lessen – die ik nu een jaar of tien bestudeer en beoefen<br />

– in dit land een natuurlijk onderdeel zijn van het dagelijkse<br />

bestaan.<br />

Taiwan was <strong>voor</strong> Europeanen relatief obscuur totdat het<br />

als een van de eerste landen ter wereld grip wist te krijgen<br />

op de COVID-19 epidemie. Begin 2020 nam Taiwan direct<br />

een reeks maatregelen die op dat moment naar Nederlandse<br />

maatstaven nog volstrekt onaanvaardbaar waren. De grens<br />

ging op slot, er kwam een strikt quarantainebeleid en iedereen<br />

– ook baby’s en peuters – moest een mondkapje op. In Taiwan<br />

doet niemand daar moeilijk over: men volgt de instructies<br />

en gaat over tot de orde van de dag. Het getuigt van een<br />

volksmentaliteit en gemeenschapszin die ik herken uit het<br />

Boeddhisme. Het Boeddhisme gaat er vanuit dat alles aan verandering<br />

onderhevig is. Daarbij staat de mens continu onder<br />

invloed van een breed scala aan factoren waar hij niet of nauwelijks<br />

zicht of invloed op heeft. Denk aan het klimaat, de<br />

economie, het gedrag van andere mensen of een gemuteerd<br />

virus. Er zit altijd iets in de dode hoek, of dat nu positief of negatief<br />

is. Een verstandig mens erkent dat en accepteert de situatie<br />

en de consequenties. Hij doet wat er gebeuren moet en<br />

handelt vanuit het besef dat we <strong>voor</strong> onze survival van elkaar<br />

en van onze omgeving afhankelijk zijn.<br />

MENS CENTRAAL<br />

Als 2020 iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat onze huidige<br />

manier van leven en ons consumptiegedreven marktmodel<br />

niet langer houdbaar is. Mens, milieu en maatschappij:<br />

“OF HET NU DE SCHULD IS VAN BIGFINANCE,<br />

BIGPHARMA, MARK RUTTE OF DE CONSUMENT:<br />

HET SYSTEEM BARST UIT ZIJN VOEGEN EN DAAR<br />

HEEFT IEDEREEN LAST VAN”<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 41


NIEUWE ECONOMIE<br />

FEMKE DE JONG: “WAT DOET HET MEEST<br />

RECHT AAN HET WELZIJN VAN MENS,<br />

MILIEU EN MAATSCHAPPIJ.”<br />

het ‘systeem’ barst uit zijn voegen en daar heeft iedereen keihard<br />

last van, ook het bedrijfsleven. Wat mij specifiek opvalt<br />

aan Nederland is dat het vertrouwen hevig onder druk staat.<br />

Niet alleen het vertrouwen van burgers in de overheid of het<br />

bedrijfsleven, ook het vertrouwen van burgers onderling. Dat<br />

is opmerkelijk omdat het in Nederland – vergeleken met veel<br />

andere ontwikkelde landen – gemiddeld nog steeds buitengewoon<br />

goed gaat. Ik wil daarmee geen afbreuk doen aan het<br />

leed van individuen, ik constateer dat de Nederlandse bevolking<br />

in algemene zin in toenemende mate angstig en boos is<br />

en niet goed kan duiden waarom. Dat is een probleem omdat<br />

een transitie naar een duurzame ‘nieuwe’ economie vereist<br />

dat we elkaar wat gunnen en er met elkaar op durven vertrouwen<br />

dat we er uiteindelijk allemaal beter van worden.<br />

Helaas wordt een dergelijke constatering in de regel direct<br />

gevolgd door het aanwijzen van een specifieke oorzaak met<br />

bijbehorende zondebok, waardoor er in het maatschappelijk<br />

verkeer, de media en de politieke arena nauwelijks ruimte is<br />

<strong>voor</strong> een intellectuele discussie over hoe we daadwerkelijk<br />

tot duurzame hervorming van het systeem zelf gaan komen.<br />

Daardoor is het ook moeilijk om aan een werknemer of werkgever<br />

– die zich bedreigd voelt in zijn levensonderhoud – uit<br />

te leggen waarom hij aan hervorming moet meewerken.<br />

Hoe ziet dat systeem eruit? Wie is daar<strong>voor</strong> verantwoordelijk?<br />

“A succesful society is a progress machine. It takes in the raw<br />

materials of innovation and produces broad human advancement”,<br />

schrijft Anand Giridharadas in zijn bestseller ‘Winner Takes<br />

All’. Het boek is verplicht leesvoer <strong>voor</strong> wie de huidige tijdsgeest<br />

beter wil begrijpen. Giridharadas bespreekt de vraag<br />

wie – overheid, bedrijf of consument – de verantwoordelijkheid<br />

draagt <strong>voor</strong> het realiseren van duurzame hervormingen.<br />

De neoliberaal georiënteerde overheid laat dat graag over aan<br />

het bedrijfsleven onder het mom van vrije marktwerking. Het<br />

bedrijfsleven wil dat ook en maakt graag goede sier met MVOinitiatieven,<br />

maar legt de verantwoordelijkheid <strong>voor</strong> systemische<br />

hervorming vervolgens op het bord van de consument.<br />

Die moet zijn gedrag aanpassen en dan doet de markt verder<br />

zijn werk. Giridharadas veegt de vloer aan met dat idee en bepleit<br />

dat duurzame maatschappelijke hervorming uitsluitend<br />

via een stabiele, professionele overheid tot stand kan komen.<br />

Je kunt het bedrijfsleven daar niet <strong>voor</strong> verantwoordelijk maken<br />

en ook niet de leiding geven, omdat ze teveel conflicterende<br />

belangen heeft: zij ontleent haar bestaansrecht en verdienmodel<br />

immers aan dezelfde systemen en structuren die debet<br />

zijn aan de existentiële uitdagingen waar onze samenleving<br />

<strong>voor</strong> staat. In de woorden van de Amerikaanse schrijfster en<br />

mensenrechtenactiviste Audre Lorde: “For the master’s tools will<br />

dismantle the master’s house. They may allow us to temporarily beat<br />

him at his own game, but they will never enable us to bring about<br />

genuine change.” De burger is evenmin in staat om zelf voldoende<br />

tegenwicht te bieden tegen de machts- en kapitaalspositie<br />

van overheid en bedrijven. De overheid is daarentegen als<br />

enige autoriteit in staat om een overkoepelende visie en stra-<br />

42 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

“SYSTEMISCHE VERANDERING BETEKENT VER-<br />

ANDERING EN DAAR HOUDEN MENSEN NIET VAN,<br />

ZELFS NIET ALS ZE ER NIET OP ACHTERUITGAAN”<br />

Het feit dat de overheid de regie moet voeren, betekent niet<br />

dat burger en bedrijf kunnen afwachten tot de overheid in<br />

actie komt. Het maakt ook niet uit of u wel of niet heeft bijgedragen<br />

aan het ontstaan van het probleem. Of het nu de<br />

schuld is van BigFinance, BigPharma, Mark Rutte of de consument:<br />

het systeem barst uit zijn voegen en daar heeft iedereen<br />

last van. Daarbij zijn de uitdagingen die onze manier<br />

van leven op dit moment bedreigen – een pandemie en de klimaatcrisis<br />

– existentieel van aard. Dat betekent dat iedereen<br />

er direct en acuut belang bij heeft dat er wezenlijke, systemische<br />

hervormingen worden doorgevoerd. Iedereen moet dus<br />

in actie komen, maar wel vanuit de juiste mindset. Daar<strong>voor</strong><br />

is nodig – en dat is mijn tweede punt – dat overheid, burger<br />

en bedrijf vanuit een gedeeld stelsel van normen en waarden<br />

gaan opereren en accepteren dat het eigen gemak ondergeschikt<br />

is aan het algemeen belang. Ik schrijf hier bewust ‘eigen<br />

gemak’ en niet ‘eigen belang’: iedereen is volledig aan<br />

boord met duurzame hervorming totdat men zelf offers moet<br />

tegie te ontwikkelen die rekening houdt met de belangen van<br />

alle mensen, de uitvoering verplicht kan stellen en daar ook<br />

verantwoording over af moet leggen. Ik ben het met hem eens<br />

en zou twee zaken willen toevoegen.<br />

TWEE ZAKEN<br />

Ten eerste, de overheid is verantwoordelijk en moet ingrijpen<br />

met wet- en regelgeving, met dien verstande dat zij <strong>voor</strong> het<br />

welslagen van haar inspanningen om duurzame hervormingen<br />

te realiseren afhankelijk is van de medewerking (en het<br />

stemgedrag) van burger en bedrijf. Dat gaat niet vanzelf en<br />

gaat ook niet in één keer. Daar moeten we samen aan werken,<br />

vanuit welwillendheid. Neem als <strong>voor</strong>beeld Taiwan. Een aantal<br />

jaren geleden heeft Taiwan de ambitie uitgesproken om<br />

vol in te zetten op offshore wind als duurzame energiebron.<br />

In dat kader heeft zij Westerse energiebedrijven – waaronder<br />

Deense windgigant Ørsted – opdracht gegeven om enorme<br />

wind farms te ontwikkelen die uiteindelijk de kerncentrales<br />

moeten gaan vervangen. Het feit dat de overheid een dergelijk<br />

initiatief neemt, is prachtig, maar betekent uiteraard niet<br />

dat het bedrijfsleven (of zelfs decentrale overheidsinstanties)<br />

direct klaar staan om dat plan uit te voeren. Ook betekent dat<br />

niet dat de benodigde infrastructuur aanwezig is. Zo is de haven<br />

van Taipei nog niet afgebouwd en liggen er geen golfbrekers,<br />

waardoor het lastig is om de benodigde bakken veilig<br />

aan te meren.<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 43


NIEUWE ECONOMIE<br />

brengen om dat doel te bereiken. Bent u bij<strong>voor</strong>beeld bereid<br />

om geen vlees meer te eten als we daarmee (letterlijk!) in één<br />

klap het klimaatprobleem, onze gezondheidscrisis én het<br />

voedselprobleem kunnen oplossen? Of om u te laten omscholen<br />

als blijkt dat uw huidige beroep een gevaar <strong>voor</strong> de volksgezondheid<br />

of de planeet oplevert? Veel mensen zijn dat (nog)<br />

niet, tenzij ze door de overheid worden gedwongen. Bedrijven<br />

zijn daarin niet anders dan mensen en willen doorgaans best<br />

meewerken, zolang het niet ten koste gaat van de eigen positie.<br />

Daar zit een belangrijk knelpunt, want systemische verandering<br />

betekent precies dat: verandering. Daar houden mensen<br />

niet van, zelfs niet als ze er niet per se op achteruitgaan.<br />

Hoe doorbreek je dat? De Boeddha geeft raad.<br />

GOUDEN REGEL<br />

De leerredes van de Boeddha gaan uiteindelijk over één centraal<br />

thema: het uitdoven van menselijk leed. In de visie van<br />

de Boeddha is de mens niet een op zichzelf staand iets maar<br />

staat hij continu in wisselwerking met zijn omgeving. Neem<br />

als <strong>voor</strong>beeld de klimaatcrisis. Raakt de lucht, de grond of<br />

het water vervuild, dan wordt de mens ziek. Wordt de mens<br />

ziek, dan heeft dat impact op de economie. Als de economie<br />

devalueert, dan brokkelt de maatschappij af. Alles is met alles<br />

verweven. Als mens, bedrijf en maatschappij het uitdoven<br />

van menselijk leed centraal stellen en daartoe op basis van<br />

heldere, gedeelde waarden opereren worden het eigen belang<br />

en het algemeen belang opnieuw met elkaar in overeenstemming<br />

gebracht. Op het moment dat we met elkaar accepteren<br />

dat het uitdoven van menselijk leed het centrale doel van<br />

onze maatschappij en dus onze economie is, is er een basis<br />

waar besluit- en koersvorming aan kan worden getoetst. Ik<br />

versta daaronder dat alle mensen – minimaal – op duurzame<br />

wijze beschikken over een gezonde, schone leefomgeving<br />

waarin ze voldoende middelen hebben om in hun basis behoeften<br />

te <strong>voor</strong>zien.<br />

Welke gedeelde waarden zijn dat? De Boeddha gaat in zijn<br />

leerredes uitgebreid in op condities die nodig zijn om op verstandige<br />

manier tot inzicht en duurzame transformatie te komen.<br />

Een dergelijk proces kan ook pas in gang worden gezet<br />

als deze condities aanwezig zijn. Hij schetst een ethisch raamwerk<br />

van seculiere Ethische Voorschriften, die in het dagelijks<br />

leven doorlopend beoefend kunnen worden. Onder de<br />

“DE NIEUWE ECONOMIE IS NIET VEEL MEER<br />

DAN EEN EVOLUTIE VAN ONZE BESTAANDE<br />

ECONOMIE, WAARIN MEDEMENSELIJKHEID<br />

TOT UITGANGSPUNT WORDT GENOMEN”<br />

44 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

term <strong>voor</strong>schrift wordt in deze context verstaan een ethisch<br />

principe, richtlijn of uitgangspunt. Het is een oefening, niet<br />

een gebod of regel. Overtreding leidt niet tot schaamte of<br />

straf maar wordt in deze context gezien als een uitnodiging<br />

om het eigen gedrag te evalueren, zodat men deze of een volgende<br />

keer vaardiger kan optreden. Voor het bestek van dit<br />

artikel wil ik me richten op het primaire <strong>voor</strong>schrift – ahimsa<br />

– dat als gouden regel de basis vormt <strong>voor</strong> verdere transformatie.<br />

Het Eerste Voorschrift - Ahimsa - is een Sanskrit woord dat<br />

in het Westen veelal vertaald wordt als ‘niet doden’. Dat is<br />

inderdaad een belangrijk uitgangspunt, maar daarmee is de<br />

kous niet af. Het <strong>voor</strong>schrift erkent dat de mens continu in<br />

verbinding staat met zijn omgeving en slechts een geringe<br />

mate van controle heeft op de factoren en condities die hebben<br />

geleid tot zijn huidige dilemma. Bovendien wordt verondersteld<br />

dat alles vergankelijk is en bovendien onderhevig is<br />

aan context en interpretatie. Moderne geleerden vertalen het<br />

begrip ahimsa dan ook als ‘het minimaliseren van schade’,<br />

aan jezelf en aan de ander. Dat betekent dat hij steeds opnieuw<br />

moet toetsen wat in het gegeven geval de handeling of<br />

koers is die het meest recht doet aan het welzijn van mens,<br />

milieu en maatschappij.<br />

Deze <strong>voor</strong>schriften zijn ontwikkeld als grondslag <strong>voor</strong><br />

persoonlijke ontwikkeling, maar laten zich eenvoudig vertalen<br />

naar beleids- en besluitvormingstrajecten bij bedrijven<br />

FEMKE DE JONG-STRUIKSMA<br />

Femke de Jong-Struiksma (40) was jarenlang advocaat<br />

<strong>voor</strong> de verzekeringssector, <strong>voor</strong>zitter van de landelijke<br />

Federatie van Assurantieclubs, lid van de Raad van Toezicht<br />

van het New Financial Forum en een veelgevraagd<br />

spreker en columnist.<br />

Sinds 2010 houdt Femke zich ook bezig met Yoga en<br />

Boeddhisme. Ze volgde meerdere opleidingen en was bestuurslid<br />

van Boeddhistisch Centrum Haaglanden. Per 1<br />

januari 2016 nam ze onverwachts afscheid van de sector<br />

in verband met een IVF traject. Kort daarop werd haar<br />

man Wilko (43) overgeplaatst naar Houston (USA). Daar<br />

werd ze mama van Klaas (2) en Berend (0) en liet ze zich<br />

omscholen tot yoga- en meditatiedocent. Sindsdien ontwikkelt<br />

en verzorgt ze professionele yoga- en mindfulnessprogramma’s<br />

<strong>voor</strong> volwassenen, kinderen en scholen.<br />

Daarnaast schrijft ze <strong>voor</strong> diverse media over Boeddhistische<br />

filosofie en ethiek.<br />

Femke woont sinds november 2020 in Taipei (Taiwan).<br />

Meer weten? Zie www.dutchdharma.com.<br />

en overheidsinstanties. Door bij de ontwikkeling, productie<br />

of distributie steeds weer af te wegen wat onder de concrete<br />

omstandigheden de optie is die de minste schade aan het leven<br />

zelf toebrengt, kom je tot een hele andere afweging dan<br />

wanneer de commerciële haalbaarheid als leidend principe<br />

geldt. Wie dit principe ter harte neemt en ernaar leeft laat<br />

de ander zien dat hij te vertrouwen is. Bikkhu Analayo, een<br />

<strong>voor</strong>aanstaande wetenschapper op het gebied van Boeddhistische<br />

filosofie en ethiek noemt dat ‘the gift of fearlessness’ die<br />

een basis vormt <strong>voor</strong> vertrouwen en reciprociteit. Uiteindelijk<br />

is de nieuwe economie niet veel meer dan een evolutie van<br />

onze bestaande economie, waarin medemenselijkheid tot uitgangspunt<br />

wordt genomen. n<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 45


NIEUWE ECONOMIE<br />

– e s s a y –<br />

Merken die werken<br />

aan de economie van<br />

de <strong>21</strong>e eeuw<br />

We laten een vervuilend en uitbuitend systeem achter ons en zien de contouren<br />

van een gelukkige, eerlijke en veilige wereld ontstaan. De coronacrisis werkt<br />

als versneller. Bedrijven en merken moeten een nieuwe toekomst omarmen,<br />

hun bedrijfsprocessen verduurzamen en hun mensen – van bestuurskamer tot<br />

medewerkers, leveranciers en klanten – meenemen in de verandering. Dat laatste<br />

is de sleutel tot een succesvolle transformatie. Het gaat uiteindelijk om gedrag.<br />

TEKST KIM CRAMER EN ALEXANDER KOENE, BR-ND PEOPLE | BEELD JANIEK DAM<br />

He coronacrisis maakt duidelijk dat veranderingen<br />

<strong>voor</strong> een duurzame toekomst hard nodig zijn.<br />

Dat was <strong>voor</strong> een kleine groep activisten al lange<br />

tijd volledig helder en <strong>voor</strong> een groeiende groep<br />

bewuste burgers al een tijdje, maar nu is de gedachte<br />

dat het anders moet gemeengoed aan het<br />

worden. Ook leren we dat als de nood echt hoog is, we massaal<br />

ons gedrag kunnen veranderen.<br />

Hoewel het langzaam gaat en er een groot verschil is tussen<br />

‘weten’ en ‘doen’, zullen we – geconfronteerd met klimaat-,<br />

sociale en economische crises –transformeren van een<br />

vervuilende en vernietigende economie naar een duurzame,<br />

eerlijke en veilige economie. Het kan niet anders. Als we als<br />

mensheid willen overleven, zullen we moeten stoppen de<br />

planeet en elkaar uit te buiten. We kunnen niet langer door<br />

met het uitputten van natuurlijke bronnen die we met fossiele<br />

energie omzetten naar producten die we uiteindelijk<br />

weggooien. Die we in veel gevallen überhaupt niet nódig hadden.<br />

Net zo goed als we niet langer door kunnen én willen<br />

met de ongelijke verdeling van welvaart. Degenen die als eerste<br />

zijn begonnen de natuurlijke bronnen te gebruiken <strong>voor</strong><br />

méér dan de eigen behoefte, hebben alle geld en macht naar<br />

zich toegetrokken. Degenen die achterbleven, waren meestal<br />

degenen die, vaak aan de andere kant van de wereld, met de<br />

gevolgen moesten kampen van de roof van natuurlijke bronnen,<br />

een afgenomen biodiversiteit en het leveren van arbeid<br />

in slechte omstandigheden tegen oneerlijke lonen. En dit is<br />

nog steeds aan de orde van de dag.<br />

CRISIS ALS TIPPING POINT<br />

Bedrijven die profiteren van deze situatie hebben zich in het<br />

verleden vast niet allemaal gerealiseerd hoe zij bezig waren<br />

de planeet en de mens teniet te doen. Hopen we. Dat willen we<br />

geloven, want we zijn optimisten. Er was ook lange tijd weinig<br />

kennis over de impact op het klimaat, atmosfeer en biodiversiteit<br />

en consumenten waren zich niet bewust van wat<br />

ze eigenlijk consumeerden. Dat verandert nu. We verwachten<br />

dat de crisis waarin we ons nu met z’n allen bevinden het ‘tipping<br />

point’ is, waarna een nieuwe economie ontstaat.<br />

We zien het al om ons heen. Niet alleen onder de sociale<br />

ondernemers en de lokale duurzame initiatieven, maar ook<br />

in het hol van de leeuw worden nu de stemmen gehoord van<br />

46 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

de Greta’s en Rutgers van deze wereld. De deelnemers aan<br />

het World Economic Forum, de overheden, de grootinvesteerders,<br />

de rijken en machtigen der aarde, allemaal beginnen ze<br />

te roepen dat het anders moet. Groener, gelijker, socialer. Ze<br />

roepen het niet alleen, ze investeren ook grote sommen geld<br />

om nieuw beleid en actie te stimuleren.<br />

Sommigen geloven er niets van dat deze instituties eerlijk<br />

willen delen, dat verkleint namelijk hun macht. Of hooguit<br />

doen ze het uit eigenbelang, omdat ze ook wel zien dat het<br />

niet anders kan. Hoe dan ook, de beweging is gaande en groeiende.<br />

In 2018 schreef Larry Fink, ceo van BlackRock, in zijn<br />

jaarlijkse brief aan alle klanten dat niet alleen de aandeelhouders,<br />

maar álle stakeholders bediend moeten worden. Dit jaar<br />

(20<strong>21</strong>) stelde hij klimaatverandering centraal en stimuleerde<br />

hij dat alle bedrijven een plan tonen om in 2050 ‘net zero’ te<br />

zijn. Als zulke mensen, die zijn ‘gevormd’ in de tijd dat de bomen<br />

tot aan de hemel groeiden en je de winst <strong>voor</strong>al <strong>voor</strong> jezelf<br />

moest houden, zulke visies uitdragen, dan is er hoop.<br />

HET BELANG VAN DE WERELD<br />

In de financiële wereld zien we dat naast ASR, Triodos Bank<br />

en ASN Bank ook andere instellingen zich steeds meer druk<br />

maken over ‘people & planet’ naast profit. Rabobank droeg<br />

begin van dit jaar uit dat alle banken carbon-banken moeten<br />

worden en gaat het <strong>voor</strong> klanten makkelijk maken om<br />

CO2-credits te kopen en te verkopen. Ze gaan vruchtenbomen<br />

planten om CO2-uitstoot te compenseren. Als ze volgroeid<br />

zijn en geen extra CO2 meer opslaan, moeten ze een inkomstenbron<br />

zijn <strong>voor</strong> kleine boeren. Met in het achterhoofd de<br />

hevige kritiek van een aantal jaar geleden op de reclamecampagne<br />

‘Growing a better world together’, werpt zich ook nu<br />

de vraag op of dit soort grote commerciële bedrijven wel in<br />

staat zijn om het belang van de wereld boven het eigenbelang<br />

te stellen, of het op z’n minst gelijk te stellen. Naar eigen<br />

zeggen is dit initiatief goed <strong>voor</strong> het duurzame imago<br />

van de bank en uiteindelijk ook een verdienmodel waarmee<br />

men een <strong>voor</strong>sprong hoopt te houden in de markt. Is echte<br />

transformatie nog gebaat bij concurrentie? Of zijn we op weg<br />

naar een wereld waarbij de echte winnaars die partijen zijn<br />

die niet meer plat concurreren, maar juist de systemische samenwerking<br />

opzoeken om de wereldproblemen op te lossen?<br />

THE CIRCLE OF LIFE<br />

Bomen groeien uiteraard nooit tot in de hemel. Bomen stoppen<br />

namelijk op een gegeven moment met groeien, zoals alles<br />

in de natuur stopt met groeien. Na de groei komt uiteindelijk,<br />

soms pas na eeuwen, het verval, de dood. Maar het mooie<br />

van de natuur is, de geboorte gebeurt telkens weer opnieuw,<br />

uit dezelfde bronnen waar het eerdere leven uit was ontstaan.<br />

The circle of life. In de natuur bestaat geen afval, het is volledig<br />

circulair. Een heel precies uitgebalanceerd systeem waarin<br />

alles klopt. Zo ging het miljarden jaren en als de mens niet<br />

had ingegrepen – zo ongeveer vanaf de industriële revolutie<br />

KIM CRAMER:<br />

“POWER TO<br />

THE PEOPLE.”<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 47


NIEUWE ECONOMIE<br />

– zou het nog steeds zo gaan. Wij hebben het natuurlijk evenwicht<br />

echter zo uit balans gebracht dat we er nu alles aan<br />

moeten doen om het te herstellen. Voor het te laat is.<br />

De circulaire wetten in de natuur lijken de oplossing te<br />

zijn <strong>voor</strong> veel van onze problemen. Als we de economie nu<br />

eens circulair maken? We verstoren de balans niet verder<br />

door nog meer grondstoffen uit de planeet te halen, maar we<br />

gebruiken wat al in gebruik is. We ontwerpen producten zó<br />

dat ze na gebruik niet worden weggegooid, maar worden gerepareerd,<br />

in onderdelen hergebruikt, of helemaal gerecycled<br />

kunnen worden. We produceren dan geen afval meer. In zo’n<br />

economie houden we natuurlijk ook rekening met de sociale<br />

aspecten: eerlijk werk en een rechtvaardige verdeling van de<br />

opbrengsten.<br />

NOODZAAK RADICALE VERANDERING<br />

Bedrijven en overheden moeten in zo’n circulaire economie<br />

hun processen radicaal omgooien. We redden het niet met<br />

wat goed bedoelde ‘purpose marketing’ en ook niet met een<br />

paar positieve initiatieven en wat duurzame innovatie. Het<br />

gaat er <strong>voor</strong>al juist om dat organisaties stóppen met bepaalde<br />

zaken. Dat is eng, want het druist in tegen alles wat we van<br />

het kapitalisme hebben geleerd. Het <strong>voor</strong>tbestaan van de organisatie<br />

komt erdoor ter discussie te staan. Maar als de inzet<br />

het <strong>voor</strong>tbestaan van onze planeet en onze soort is, is er geen<br />

andere weg. En het goede nieuws is dat het kán. Je moet er alleen<br />

wel toe bereid zijn en de weg vinden. Bovendien kunnen<br />

we het niet alleen aan bedrijven overlaten. Burgers, politieke<br />

leiders, we moeten er ontegenzeggelijk <strong>voor</strong> kiezen. Er moeten<br />

nieuwe wetten komen, nieuw beleid en nieuw gedrag.<br />

De stad Amsterdam is er al aan begonnen. Doel is een gelukkig<br />

leven <strong>voor</strong> iedereen binnen de natuurlijke grenzen<br />

van de aarde. De stad brengt de komende jaren verschillende<br />

materiaalstromen in kaart, van instroom tot verwerking,<br />

om waardevolle grondstoffen te behouden. Het doel is om in<br />

2030 het gebruik van nieuwe grondstoffen te halveren en in<br />

2050 een volledig circulaire stad te zijn. Het staat allemaal in<br />

de ‘Amsterdam Circulaire Strategie 2020-2025’. Er wordt gebruik<br />

gemaakt van de Amsterdam City Doughnut van de Britse<br />

econoom Kate Raworth.<br />

ALEXANDER KOENE:<br />

“DE MAGIE VAN<br />

POSITIEVE BEÏNVLOEDING.”<br />

DUURZAME TRANSFORMATIE<br />

In onze serie whitepapers (Positive Culture, Beyond Purpose en<br />

Building Next Better) beschrijven we hoe branding kan bijdragen<br />

aan het stimuleren van impactvol gedrag. Wat de uitgangspunten<br />

en te nemen stappen zijn. Merken hebben de<br />

magie om mensen positief te beïnvloeden. Het is een krachtig<br />

instrument wat haast ‘manipulatief’ ingezet kan worden<br />

<strong>voor</strong> het goede en het slechte. De psychologie die er<strong>voor</strong> zorgt<br />

dat de meeste mensen kiezen <strong>voor</strong> bij<strong>voor</strong>beeld Coca-Cola<br />

kunnen we ook inzetten om <strong>voor</strong>keur op te wekken <strong>voor</strong> merken<br />

die een duurzame wereld versnellen. Zulke merken worden<br />

niet goed ontwikkeld door externe adviesbureaus of door<br />

48 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

BR-ND<br />

Sinds 2006 ontwikkelen Kim Cramer en Alexander Koene<br />

23plusone, een methode die menselijke drijfveren centraal<br />

stelt in merk- cultuur- en persoonlijke ontwikkeling.<br />

In 2011 richtten zij samen BR-ND People op, sinds<br />

2017 gecertificeerd als B Corp. Met een kernteam van onderzoekers,<br />

ontwerpers, schrijvers en facilitators helpt<br />

BR-ND People organisaties met merk- en organisatieontwikkeling.<br />

marketingafdelingen van organisaties. Wel lukt dit door gebruik<br />

te maken van de ideeën en gevoelens die al aanwezig<br />

zijn. Zeker nu de roep om duurzame ontwikkeling steeds luider<br />

wordt en mensen graag bedrijven met een purpose willen<br />

omarmen. Je moet je branding dus ontwikkelen samen met<br />

de mensen in je organisatie en het is goed om ook andere stakeholders<br />

erbij te betrekken.<br />

Branding is in onze visie het strategische proces om er<strong>voor</strong><br />

te zorgen dat er gemeenschappelijke betekenis en mentale<br />

verbinding tussen mensen ontstaat. Het heeft een langetermijnscope<br />

en geeft sturing aan alle interacties of ‘touchpoints’<br />

tussen mens en product, dienst en organisatie.<br />

Branding heeft dus alles te maken met organisatiestrategie<br />

en -cultuur. Het gaat veel verder dan het ontwikkelen van een<br />

aansprekende boodschap naar buiten toe, het gaat er <strong>voor</strong>al<br />

om dat medewerkers trots zijn en gedreven invulling willen<br />

geven aan hun werk. Het zorgt er<strong>voor</strong> dat mensen met elkaar<br />

in actie komen om de duurzame purpose en missie van<br />

een organisatie waar te maken. We zien vaak dat de top van<br />

een bedrijf graag wil verduurzamen, maar dat leiders niet weten<br />

hoe medewerkers ‘zover te krijgen’. Dan is het vanaf de<br />

start al misgegaan; er is geen energie gestoken in het betrekken<br />

van mensen <strong>voor</strong>dat de duurzame strategie is vastgesteld.<br />

Eigenlijk moet de strategieontwikkeling dan simpelweg opnieuw<br />

plaatsvinden, maar nu mét de rest van de organisatie.<br />

Anders wordt het niets; de weerstand is groot en er is weinig<br />

motivatie om zelf aan de slag te gaan. Ook maken we mee dat<br />

medewerkers hun leiders ter verantwoording roepen als de<br />

organisatie volgens hen geen impactvolle purpose heeft. Als<br />

we zo’n bottom-up proces mogen begeleiden vinden we het<br />

extra mooi. Power to the people. n<br />

Meer lezen? De whitepapers van Kim en Alexander vind je op<br />

issuu.com/br-nd.<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 49


NIEUWE ECONOMIE<br />

– e s s a y –<br />

Samen werken<br />

aan een bewuste<br />

economie<br />

Het is 20<strong>21</strong> en de nieuwe economie is in wording: een meer holistische, wijze,<br />

liefderijke, hoopgevende versie en representatie van wie wij zijn en wíllen zijn, als<br />

mensheid en deelnemer aan het leven op deze planeet. Kleine revoluties, ander<br />

geluid, nieuwe vormen en dappere daden krijgen steeds meer voet aan de grond.<br />

TEKST CAROLIEN WEGENER, WIRE GROUP<br />

Het is een bijzondere tijd, waarin we óók mogen<br />

kijken naar alles wat er al wél gaande is. Ervaar<br />

de borrelende onderstroom van het kleine gebaar<br />

tot aan het grote werk – lokaal, landelijk,<br />

wereldwijd – van gedreven zielen die geloven en<br />

wéten dat het beter kan. Wij zíjn de Nieuwe Economie<br />

in co-creatie, wat een krachtige en voelbare verbinding!<br />

Als Wire Group noemen we de nieuwe economie ook wel<br />

de bewuste economie, een systeem van meervoudige waardecreatie<br />

en waarde-uitruil dat we samen steeds bewuster vormgeven,<br />

vanuit verbinding met ál het leven op aarde. De transformatie<br />

van onze economie heeft een sterke beweging naar<br />

‘nieuw’: vernieuwing, innovatie, ontwikkeling. Het is daarnaast<br />

net zo goed een meer verstilde beweging terug. Terug<br />

naar de oorsprong, terug naar de essentie, naar bekend terrein<br />

dat wij dragen in ons DNA en dat deels in vergetelheid<br />

is geraakt. De transitie van onze economie gaat evenzogoed<br />

over een hernieuwde verbinding met dat wat van levensbelang<br />

is, daar waar het allemaal begint.<br />

BEGIN<br />

Misschien begint het wel bij het op waarde schatten van wie<br />

jij bent en wie ik ben. Bij het besef van waar we vandaan komen<br />

en hoe we met elkaar verbonden zijn. Bij het werkelijk<br />

doorvoelen van de waarde van een planeet die ons leven<br />

geeft, leven dat wij écht mogen koesteren. Laten we ons bewust<br />

zijn van wat wij te brengen hebben, allemaal in onze<br />

unieke vorm en ook, hoe we elkaar nodig hebben. In het creëren<br />

van een intelligentere vorm van ons menselijk bestaansrecht<br />

in deze confronterende, complexe, snelle wereld die<br />

“KLEINE REVOLUTIES, ANDER GELUID,<br />

NIEUWE VORMEN EN DAPPERE DADEN<br />

KRIJGEN VOET AAN DE GROND”<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 51


NIEUWE ECONOMIE<br />

CAROLIEN WEGENER: X<br />

“HABANA HABA – STAP<br />

VOOR STAP.”<br />

tegelijkertijd wonderschoon, eenvoudig aanwezig is. Samen<br />

zijn we beter, meer en wijzer. Juist omdát we anders kijken,<br />

vanuit ons eigen levenspunt. De kunstenaar ziet de wereld<br />

in kleur en vorm <strong>voor</strong>bij de vorm. De technicus brengt innovatie<br />

en vernieuwing die pas veel later door de massa begrepen<br />

wordt. Het kind lééft het leven, grijpt de essentie vrijelijk<br />

vast in elke uitgelaten lach. De ondernemer heeft het talent<br />

de dingen samen te brengen in een alchemie die waarde laat<br />

stromen. De onderzoeker geeft taal aan dingen die tot <strong>voor</strong><br />

kort nog ongrijpbaar waren zodat wij ze kunnen begrijpen en<br />

ons eigen kunnen maken. De oudere die luisteren kan, écht<br />

luisteren. Essentieel en waardevol zijn we allemaal.<br />

WIRE GROUP<br />

Wire group is inmiddels elf jaar specialist in Impact Investeren<br />

en Bewuste Vermogensallocatie. Samen met<br />

partners en klanten biedt Wire group manieren om<br />

vermogen steeds bewuster in te zetten ten behoeve van<br />

meervoudige waarde, <strong>voor</strong> sociaal, ecologisch, financieel<br />

en persoonlijk rendement.<br />

Carolien Wegener (1975) is ondernemer, schrijver en<br />

activator van het New Financial Forum. Ze studeerde Culturele<br />

Antropologie en Bedrijfskunde. Ze is onder meer<br />

deskundige op het gebied van micro-finance en meso-finance.<br />

In 2010 richtte ze samen met drie partners Wire<br />

Group op.<br />

52 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

BESTEMMING<br />

Wij beginnen trainingen en workshops nagenoeg altijd met<br />

een rondje vrij filosoferen: welke woorden en waarden kenmerken<br />

onze ideale economie en maatschappij? Er volgt een<br />

wordle van zo’n 25 woorden die <strong>voor</strong> 90 procent overlap hebben,<br />

welke groep we ook treffen. Telkens blijkt dat mensen<br />

een heel duidelijk beeld hebben van wat ‘het ideaal’ zou zijn.<br />

We weten heel goed welke waarden ten grondslag liggen aan<br />

een economie en maatschappij waar we graag deel vanuit<br />

maken, waar we graag aan bijdragen, die een afspiegeling<br />

zouden zijn van de meest wijze versie van wie wij kunnen<br />

zijn als mens en als mensheid. Als we onze harten laten spreken,<br />

dan zeggen we nagenoeg hetzelfde. Blijkbaar beschikken<br />

we over een collectief kompas dat ons leidt naar ons ideaal:<br />

een prachtig en hoopgevend gegeven!<br />

WAARDE(N) GEDREVEN<br />

De nieuwe economie zijn wij allemaal. Toegepast op ons dagelijks<br />

werk bij Wire Group mijmer ik over hoe wij een poging<br />

doen om onze waarden actief te leven. Met check-ins bij<br />

elke ontmoeting willen we het leven inclusief maken, ons<br />

hoofd en hart vrij maken om zoveel mogelijk hier en nu aanwezig<br />

te kunnen zijn en in verbinding het beste van onszelf<br />

te kunnen geven. Met check-outs kennen we in één woord<br />

waarde toe aan wat er is gedeeld, gezegd, ontwikkeld. In het<br />

investeringsproces spreken we van we-diligence in plaats van<br />

due diligence om recht te doen aan de gelijkwaardige partnerrelatie<br />

die we nastreven in plaats van de eenzijdig ‘beoordelende<br />

partij’ te zijn. Een groep Next Genners deelt open en in<br />

vertrouwen over de lusten en lasten van vermogend zijn, ze<br />

zijn opgelucht over de (h)erkenning. We vieren kleine teamapp-feestjes<br />

bij elk toegezegd miljoen euro (!) <strong>voor</strong> meervoudige<br />

waarde in ons Wire Private Markets Impact Fonds, ruim<br />

vijftig al! Moed, eerlijkheid en dankbaarheid kenmerken een<br />

onalledaags teamgesprek over een alternatieve eigendomsstructuur<br />

<strong>voor</strong> Wire Group die meer recht doet aan de nieuwe<br />

tijd, aan onze purpose. Wij hebben niet het antwoord,<br />

wel ons kompas.<br />

HANDELEN<br />

“De toekomst wordt niet bepaald door een of ander duister lot. Wij bepalen<br />

de toekomst. Wij kunnen zelf elke dag en elk moment ons leven<br />

en kwaliteit daarvan op onze planeet scheppen en herscheppen. Die invloed<br />

hebben wij.”<br />

Tenzin Gyatso (de Dalai Lama) & Desmond Tutu<br />

“ALS WE ONZE HARTEN LATEN SPREKEN,<br />

DAN ZEGGEN WE ALLEMAAL HETZELFDE.”<br />

De transitie naar de nieuwe economie betekent het transformeren<br />

van een heel systeem. Nieuw dimensionaal kijken.<br />

Een beweging en een bewustwordingsproces dat zo gelaagd<br />

en veelomvattend is, dat het kant-en-klare antwoord niet bestaat.<br />

De korte route ook niet. Daar moeten we tegen kunnen<br />

en er onze uitdaging van maken! Hoe? Treffend geschreven<br />

door Keniaanse straatkinderen op de muur op van hun<br />

clubhuis: Habana haba – stap <strong>voor</strong> stap. Met ons kompas op<br />

steeds weer een wijzere, meer wakkere, door waarde(n) gedreven,<br />

oprecht intelligente, liefdevolle, trots-makende versie<br />

van onszelf en van de economie. Laten we samen ons uiterste<br />

best doen er iets héél rijks van te maken! n<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 53


NIEUWE ECONOMIE<br />

– e s s a y –<br />

De hoopgevende rol van wetgeving in<br />

de slag naar duurzaam investeren<br />

Het grote(re) plan<br />

ESG (Environmental, Social en Governance) is anno 20<strong>21</strong> een niet meer weg te<br />

denken begrip. Zowel <strong>voor</strong> kapitaalverschaffers als uitgevende instellingen is de<br />

uitdaging groot om eigen beleid te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de wensen<br />

van hun stakeholders omtrent duurzaamheid. Tegelijkertijd stelt ook de (Europese)<br />

wetgever eisen aan wat duurzaam genoemd mag worden en ziet de toezichthouder<br />

toe op het adequaat managen van duurzaamheidsrisico’s. De ambities vertalen zich<br />

<strong>voor</strong>ts in prospectussen en jaarverslagen en dan ligt het risico van greenwashing op<br />

de loer. Hoe dichtbij is de transitie naar een groene, nieuwe economie?<br />

TEKST MINKE HOEKSTRA<br />

In navolging en ter uitwerking van de United Nations 2030<br />

Agenda for Sustainable Development en het Klimaatakkoord<br />

van Parijs heeft de Europese Commissie zich ten doel gesteld<br />

om ESG-overwegingen in het hart van het financiële<br />

systeem te brengen om daarmee de transitie naar een<br />

groener, duurzamer en meer circulair systeem te ondersteunen.<br />

In het ontwerp van de Europese plannen zijn de United<br />

Nations Sustainable Development Goals (SDG’s) het uitgangspunt<br />

geweest. Het resultaat is een breed scala aan plannen<br />

en verordeningen, waarvan een aantal zich specifiek richt op<br />

de financiële sector. De overkoepelende gedachte <strong>voor</strong> al deze<br />

EC-initiatieven is dat een significant deel van de noodzakelijke<br />

transitie van de private sector moet komen, waarbij privaat<br />

kapitaal zijn weg moet vinden naar duurzame investeringen.<br />

Ter uitwerking van deze ambities is in december 2016<br />

een High-Level Expert Group samengesteld die zich heeft gebogen<br />

over deze uitdagingen. Op grond van de adviezen van<br />

deze groep is uiteindelijk het Europese Action Plan on Financing<br />

Sustainable Growth gebaseerd, dat in maart 2018 werd gepubliceerd.<br />

DISCLOSURE<br />

Om te zorgen dat ESG-factoren worden meegenomen in investeringsbeslissingen<br />

en -processen is een aantal verordeningen<br />

opgesteld, die financieel dienstverleners verplichten tot<br />

integratie van ESG-factoren in hun investeringsprocessen en<br />

-advisering en dat zij daarover rapporteren richting hun klanten.<br />

Doelstelling van deze Disclosure Verordening is harmonisatie<br />

van informatieverschaffing over duurzaamheid en<br />

het tegengaan van greenwashing. Deze verordening legt verplichtingen<br />

op aan financieel dienstverleners met betrekking<br />

tot financiële producten en geeft invulling aan de begrippen<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 55


NIEUWE ECONOMIE<br />

duurzame belegging, duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren.<br />

Op grond van deze verordening worden financieel<br />

dienstverleners transparantievereisten opgelegd wat betreft:<br />

(a) het beleid over de integratie van duurzaamheidsrisico’s<br />

in beleggingsbeslissingsprocedures en beleggingsadvies,<br />

(b) de manier waarop de belangrijkste ongunstige effecten<br />

van beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies in acht worden<br />

genomen in verhouding tot de financiële producten en<br />

(c) de wijze waarop het beloningsbeleid spoort met de integratie<br />

van duurzaamheidsrisico’s.<br />

Ook in de precontractuele informatieverschaffing dienen<br />

financieel dienstverleners transparantie te verschaffen over<br />

(a) de integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen<br />

en beleggingsadvies en (b) een beoordeling van de<br />

waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het<br />

rendement van de financiële producten of een beknopte uitleg<br />

waarom de duurzaamheidsrisico’s niet relevant geacht<br />

worden.<br />

Voor het juiste medium <strong>voor</strong> deze precontractuele informatieverschaffing<br />

wordt aansluiting gezocht bij de informatieverschaffingsverplichtingen<br />

die op grond van richtlijnen<br />

en verordeningen reeds op financieel dienstverleners rusten.<br />

Indien een financieel product bij<strong>voor</strong>beeld ecologische of<br />

sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot<br />

dient aan additionele transparantie en precontractuele<br />

informatieverplichtingen te worden voldaan, zoals informatie<br />

over de wijze waarop aan die kenmerken wordt voldaan<br />

en hoe de index consistent is met die kenmerken plus een<br />

toelichting waarom en hoe de aangewezen index die op dat<br />

doel is afgestemd, verschilt van een brede marktindex. Ook<br />

gelden in dat geval additionele verplichtingen <strong>voor</strong> transparantie<br />

over deze financiële producten op de website en in periodieke<br />

verslagen.<br />

Op financieel productniveau, schrijft de Disclosure Verordening<br />

<strong>voor</strong> dat <strong>voor</strong> elk financieel product een duidelijke en<br />

gemotiveerde toelichting wordt gegeven of, en zo ja hoe, bij<br />

een financieel product de belangrijkste ongunstige effecten<br />

op duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen en waar deze<br />

informatie beschikbaar is. Indien deze factoren niet worden<br />

meegenomen, is een uitleg hierover verplicht. De Disclosure<br />

Verordening is uitgewerkt in technische reguleringsnormen<br />

waarvan ten tijde van het schrijven van dit essay alleen consultatiedocumenten<br />

en een concept beschikbaar zijn gesteld.<br />

Hieruit kan in ieder geval worden afgeleid dat de EC een zeer<br />

‘WET- EN REGELGEVING OP HET GEBIED VAN<br />

DUURZAAMHEID GEEFT HET BEDRIJFSLEVEN<br />

EEN EXTRA ZETJE IN DE GOEDE RICHTING’<br />

MINKE HOEKSTRA: ‘DUURZAAM<br />

INVESTEREN ALS DEFAULT OPTIE.’<br />

MINKE HOEKSTRA<br />

Minke Hoekstra is advocaat en adviseert ondernemingen<br />

die actief zijn op de financiële markten met een focus op<br />

vermogensbeheer, fondsstructurering, regulatory compliance,<br />

governance en duurzaamheid.<br />

vergaande mate van standaardisatie <strong>voor</strong>staat en een informatie<strong>voor</strong>ziening<br />

die te allen tijde makkelijk toegankelijk,<br />

niet-discriminatoir, gratis, simpel, begrijpelijk, eerlijk, duidelijk<br />

en niet-misleidend moet zijn; een hele uitdaging.<br />

TAXONOMIE<br />

De Taxonomie Verordening brengt een gemeenschappelijk<br />

concept en classificatiesysteem van ecologisch duurzame beleggingen<br />

ter <strong>voor</strong>koming van greenwashing en oneerlijke<br />

concurrentie<strong>voor</strong>delen. Deze verordening sluit aan bij de begrippen<br />

van de Disclosure Verordening en is van toepassing<br />

op financiële producten die als ecologisch duurzaam beschikbaar<br />

worden gesteld. Wel bevat deze verordening een aantal<br />

aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de Disclosure<br />

Verordening. Dan gaat het onder meer over criteria om uit<br />

56 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


NIEUWE ECONOMIE<br />

te maken of een economische activiteit als ecologisch duurzaam<br />

kan worden aangemerkt of niet waarbij een onderscheid<br />

wordt gemaakt tussen economische activiteiten die<br />

substantieel bijdragen aan een of meer van de milieudoelstellingen<br />

en economische activiteiten die geen ernstige afbreuk<br />

doen aan een of meer van de milieudoelstellingen. De milieudoelstellingen<br />

zijn: (i) de mitigatie van klimaatverandering,<br />

(ii) de adaptatie van klimaatverandering, (iii) het duurzaam<br />

gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen,<br />

(iv) de transitie naar een circulaire economie, (v) de preventie<br />

en bestrijding van verontreiniging en (vi) de bescherming<br />

en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.<br />

Per milieudoelstelling geeft deze verordening vervolgens<br />

invulling aan de inhoud en vereisten van die milieudoelstelling.<br />

Zo dient het product ten minste (en te allen tijde) te voldoen<br />

aan de OESO-richtlijnen <strong>voor</strong> multinationale ondernemingen<br />

en mag het product geen ernstige afbreuk doen aan<br />

de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven<br />

en mensenrechten.<br />

Een platform <strong>voor</strong> duurzame financiering gaat de EC adviseren<br />

over de verdere invulling van de milieudoelstellingen<br />

BENCHMARK<br />

De Benchmark Verordening introduceert eenvormige regels<br />

<strong>voor</strong> benchmarks en criteria <strong>voor</strong> de kwaliteit en integriteit<br />

van koolstofarme benchmarks. Doel is onder meer de belemmeringen<br />

<strong>voor</strong> efficiënte kapitaalstromen in de richting van<br />

duurzame investeringen weg te nemen. Deze verordening introduceert<br />

onder meer klimaattransitiebenchmarks.<br />

NEDERLANDSE INITIATIEVEN<br />

Naast de initiatieven op Europees niveau, zitten ook de Nederlandse<br />

overheid en de financiële sector zelf niet stil. Ik noem<br />

het Vernieuwde IMVO-beleid ‘Van <strong>voor</strong>lichten tot verplichten. Een<br />

nieuwe impuls <strong>voor</strong> internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’,<br />

de initiatiefnota van ChristenUnie, PvdA, SP<br />

en Groenlinks: ‘Tegen slavernij en uitbuiting. Een wettelijke ondergrens<br />

<strong>voor</strong> verantwoord ondernemen’. en de initiatiefnota ‘Van oliedom<br />

naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector’<br />

van Groenlinks, D66, Christenunie en CDA. Naast dergelijke<br />

nationale initiatieven, hebben de pensioen- en vermogensbeheersector<br />

eigen (gedrags)codes opgesteld met een duidelijke<br />

duurzaamheidsmissie, onderstreept door de ondertekening<br />

van het Klimaatakkoord door de financiële sector.<br />

PALET AAN EISEN<br />

Al deze verplichtingen en ambities op het gebied van duurzaamheid<br />

richten zich indirect op uitgevende instellingen<br />

en andere ondernemingen die kapitaal aantrekken. Om toekomstig<br />

kapitaal zeker te stellen, zullen deze ondernemingen<br />

zich dus terdege rekenschap moeten geven van de vereisten<br />

die op hun kapitaalverschaffers rusten. Mijn verwachting<br />

is dat het classificatiesysteem van duurzaamheid leidend<br />

en maatgevend zal zijn. De hoop en verwachting is dan ook<br />

dat bovenstaande transparantie- en standaardisatie-eisen<br />

van investeerders aanbieders zal inspireren en dwingen tot<br />

daadwerkelijke implementatie van duurzaamheidsambities<br />

in hun ondernemingen. Ze zullen daarbij geholpen worden<br />

door toezichthouders AFM en DNB die inzetten op duurzaamheid<br />

en toezicht houden op de (transitie)risico’s waar financiële<br />

marktpartijen mee geconfronteerd worden en hoe ze<br />

daarmee omgaan. DNB en AFM maken daarbij onderscheid<br />

tussen fysieke risico’s (schade als gevolg van klimaatverandering),<br />

transitierisico’s (de kosten <strong>voor</strong> de implementatie van<br />

ESG-factoren), reputatie risico’s (negatieve media-aandacht)<br />

en aansprakelijkheidsrisico’s (zowel directe schade aan mens<br />

en milieu en verlies van de waarde van investeringen als schade<br />

als gevolg van het verstrekken van ESG-data en greenwashing).<br />

Al deze risico’s zijn relevant <strong>voor</strong> de financiële sector<br />

en hun investeringen.<br />

Met dit palet aan eisen op het gebied van transparantie, standaardisatie<br />

en meetbaarheid van ESG-factoren, lijkt de weg<br />

van transitie naar een groene, nieuwe economie de enige<br />

weg <strong>voor</strong>waarts. Dat financieel rendement en duurzaamheid<br />

hand in hand gaan en dat rendement overigens veel meer betekent<br />

dan financieel rendement is niet alleen al langer bekend,<br />

maar kan nu ook meer en meer worden gemeten en<br />

onderbouwd.<br />

De jurist in mij gelooft er oprecht in dat de wet- en regelgeving<br />

op het gebied van duurzaamheid het bedrijfsleven een<br />

extra en noodzakelijk zetje in de goede richting geeft. Met als<br />

resultaat dat – het idee zingt al rond onder wetgevers – duurzaam<br />

investeren de default optie wordt. n<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 57


AMBASSADEURS<br />

Activators van het<br />

• Dick-Jan Abbringh | Purpose<br />

Newfinancialforum.nl/dick-jan-abbringh<br />

• Roy van den Anker | Heilbron<br />

Newfinancialforum.nl/roy-van-den-anker<br />

• Erica Argelo | Circle of Art<br />

Newfinancialforum.nl/erica-argelo<br />

• Martin van Arendonk | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/martin-van-arendonk<br />

• Jeroen Bais | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-bais<br />

• Femke Bakker | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/femke-bakker<br />

• Ferdinand Bakker | Schouten Zekerheid<br />

Newfinancialforum.nl/ferdinand-bakker<br />

• Pieter van den Ban | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-den-ban<br />

• Jelle Bartels | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jelle-bartels<br />

• Ewald Bary | Lindenhaeghe<br />

Newfinancialforum.nl/ewald-bary<br />

• Ron Bavelaar | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/ron-bavelaar<br />

• Lambert Becks | Qees<br />

Newfinancialforum.nl/lambert-becks<br />

• Robin van Beem | Polis Advocaten<br />

Newfinancialforum.nl/robin-van-beem<br />

• Johanneke Behrend | AEGON<br />

Newfinancialforum.nl/johanneke-behrend<br />

• Ted van den Bergh | Transitiecoalitie Voedsel<br />

Newfinancialforum.nl/ted-van-den-bergh<br />

• Toon Berendsen | VVP<br />

Newfinancialforum.nl/toon-berendsen<br />

• Egbert Berkhoff | NNEK<br />

Newfinancialforum.nl/egbert-berkhoff<br />

• Joke Bijleveld | Achmea Academy<br />

Newfinancialforum.nl/joke-bijleveld<br />

• Ria Blok-Leenheer | Zwitserleven<br />

Newfinancialforum.nl/ria-blok-leenheer<br />

• Cees Bol / BOL-Advies<br />

Newfinancialforum.nl/cees-bol<br />

• Olette Bollen | Connect4Value<br />

Newfinancialforum.nl/olette-bollen<br />

• Thom Boot | Thomorrow LifePlanning<br />

Newfinancialforum.nl/thom-boot<br />

• Robin Bouman | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/robin-bouman<br />

• Yvonne Bouman | Florijn College<br />

Newfinancialforum.nl/yvonne-bouman<br />

• Jules Brader | De Goudse<br />

Newfinancialforum.nl/jules-brader<br />

• Nanda Bramer | MY Organization<br />

Newfinancialforum.nl/nanda-bramer<br />

• Michiel Brandt | SVC Brandt Advies<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-brandt<br />

• Arno Brons | Avéro Achmea, Voorzie<br />

Newfinancialforum.nl/arno-brons<br />

• Mark de Bruijn | Obvion<br />

Newfinancialforum.nl/mark-de-bruijn<br />

• Wilma de Bruijn | Eurapco<br />

Newfinancialforum.nl/wilma-de-bruijn<br />

• Paul Burger | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/paul-burger<br />

• Christel van Capelleveen | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/christel-van-capelleveen<br />

• Urjan Claassen | Quilify<br />

Newfinancialforum.nl/urjan-claassen<br />

• Jos Claessens | result-is<br />

Newfinancialforum.nl/jos-claessens<br />

• Klaas Coolen | Coolen Expertise<br />

Newfinancialforum.nl/klaas-coolen<br />

• Marcel Coopman | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/marcel-coopman<br />

• Jack Cox | Econsenso<br />

Newfinancialforum.nl/jack-cox<br />

• Kim Cramer | Emotone<br />

Newfinancialforum.nl/kim-cramer<br />

• Gijs Dalen Meurs | Eyevestor.com<br />

newfinancialforum.nl/gijs-dalen-meurs<br />

• Ralph van Dam | Centraal Beheer Achmea<br />

Newfinancialforum.nl/ralph-van-dam<br />

• Gary Damen | Paradigma Groep<br />

Newfinancialforum.nl/gary-damen<br />

• Petrosjan Damen | Sintering<br />

Newfinancialforum.nl/petrosjan-damen<br />

• Chris Das | Taurus Financiële Belevingen<br />

Newfinancialforum.nl/chris-Das<br />

• Douwe Dijkstra<br />

Newfinancialforum.nl/douwe-dijkstra<br />

• Jan Donselaar | DMA<br />

Newfinancialforum.nl/jan-donselaar<br />

• Joram van Doorn / Site Online<br />

Newfinancialforum.nl/joram-van-doorn<br />

• Peter Dussel | Figlo<br />

Newfinancialforum.nl/peter-dussel<br />

• Wilko Emmens | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/wilko-emmens<br />

• Madelon Engels | Achmea International<br />

Newfinancialforum.nl/madelon-engels<br />

• Patrick Eppink | Turner<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-eppink<br />

• Jolanda Franken | Obvion<br />

Newfinancialforum.nl/jolanda-franken<br />

• Erik Friedeberg | Manifesto<br />

Newfinancialforum.nl/erik-friedeberg<br />

• Indra Frishert | Dazure<br />

Newfinancialforum.nl/indra-frishert<br />

• Nancy Gaertner | Schouten Zekerheid<br />

Newfinancialforum.nl/nancy-gaertner<br />

• Karin van Geelen | Yellow communicatie<br />

Newfinancialforum.nl/karin-van-geelen<br />

• Steven Geldof | Inspirerende Hutspot<br />

Newfinancialforum.nl/steven-geldof<br />

• Annemarie Gerritsma | GAPP<br />

Newfinancialforum.nl/annemarie-gerritsma<br />

• Jacky van de Goor | Legende<br />

Newfinancialforum.nl/jacky-van-de-goor<br />

• Peter van Geijtenbeek | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/peter-van-geijtenbeek<br />

• Frank Jan de Graaf | Hogeschool van Amsterdam<br />

Newfinancialforum.nl/frank-jan-de-graaf<br />

• René de Haan | acht!<br />

Newfinancialforum.nl/rene-de-haan<br />

• Roger Hagen | Rebels in Finance<br />

Newfinancialforum.nl/roger-hagen<br />

• Jan Hamburger | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/jan-hamburger<br />

• Aloys Harmsen | Pensioen Support Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/aloys-harmsen<br />

• Kees Haverkamp | Newest Industry<br />

Newfinancialforum.nl/kees-haverkamp<br />

• Maurice van den Hemel | All-Insure<br />

Newfinancialforum.nl/maurice-van-den-hemel<br />

• Robin Heuten | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/robin-heuten<br />

• Eline Hesse | Circular IQ<br />

Newfinancialforum.nl/eline-hesse<br />

• Jaap Hiddinga | Jaap Hiddinga<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-hiddinga<br />

• Jac Hielema | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/jac-hielema<br />

• Marco Hoekstra<br />

Newfinancialforum.nl/marco-hoekstra<br />

• Minke Hoekstra | De Brauw Blackstone Westbroek<br />

Newfinancialforum.nl/minke-hoekstra<br />

• Liesbeth Hogervorst | Energizer<br />

Newfinancialforum.nl/liesbeth-hogervorst<br />

• Jack Hommel | Centraal Beheer Achmea<br />

Newfinancialforum.nl/jack-hommel<br />

• Ton van Hooft | Kompas Financiën<br />

Newfinancialforum.nl/ton-van-hooft<br />

• Fred Huibers | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/fred-huibers<br />

• Gerard Hulsman | docent wiskunde en economie<br />

Newfinancialforum.nl/gerard-hulsman<br />

• Arno Groot Koerkamp | Future of Finance<br />

Newfinancialforum.nl/arno-groot-koerkamp<br />

• Chantal Inen | The Punchy Pack<br />

Newfinancialforum.nl/chantal-inen<br />

• Sylvia Janssen | Onkar Compliance<br />

Newfinancialforum.nl/sylvia-janssen<br />

• Jelle Jansons | Nationale-Nederlanden<br />

Newfinancialforum.nl/jelle-jansons<br />

• Jorad Jongeneel | AEGON<br />

Newfinancialforum.nl/jorad-jongeneel<br />

• Femke de Jong<br />

Newfinancialforum.nl/femke-de-jong<br />

• Gert de Jong | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/gert-de-jong<br />

• Bas Jongeling | Wildgras<br />

Newfinancialforum.nl/bas-jongeling<br />

• Mark Jordens | Edmond Halley<br />

Newfinancialforum.nl/mark-jordens<br />

• Antoinette Kalkman | Nationale Waarborg<br />

Newfinancialforum.nl/antoinette-kalkman<br />

• Ron van Kesteren | Stv<br />

Newfinancialforum.nl/ron-van-kesteren<br />

• Zairah Khan | Blue02<br />

Newfinancialforum.nl/zairah-khan<br />

• Pepijn van Kleef | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/pepijn-van-kleef<br />

• Kees Klomp | Karmanomics<br />

Newfinancialforum.nl/kees-klomp<br />

• Theo Kocken | Cardano Group<br />

Newfinancialforum.nl/theo-kocken<br />

• Alexander Koene | BR-ND<br />

Newfinancialforum.nl/alexander-koene<br />

• Dirk Kooiman | Kooiman Advies<br />

Newfinancialforum.nl/dirk-kooiman<br />

• Wibo Koole | Create2connect<br />

Newfinancialforum.nl/wibo-koole<br />

• Stef Kuypers | Happonomy<br />

Newfinancialforum.nl/stef-kuypers<br />

• Sjoerd Laarberg | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/sjoerd-laarberg<br />

• Heidi Leenaarts | United Economy<br />

Newfinancialforum.nl/heidi-leenaarts<br />

• Michel van Leeuwen | Flanderijn<br />

Newfinancialforum.nl/michel-van-leeuwen<br />

• Juri Leissner | Leissner & Van der Molen<br />

Newfinancialforum.nl/juri-leissner<br />

• Peter Paul Leutscher | RedZebra Group<br />

Newfinancialforum.nl/peter-paul-leutscher<br />

• Wouter van Leusen | Stan&Wende<br />

New Financial Forum/wouter-van-leusen<br />

58 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>21</strong>


AMBASSADEURS<br />

New Financial Forum<br />

• Joke Lodewijk | Urban Knowmads<br />

Newfinancialforum.nl/joke-lodewijk<br />

• Nicolette Loonen | Fidet Finance Professionals<br />

Newfinancialforum.nl/nicolette-loonen<br />

• Pieter Lugtigheid | AEGON<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-lugtigheid<br />

• Michael Mackaaij | Verne Business Excellence<br />

Newfinancialforum.nl/michael-mackaaij<br />

• Thom Mallant | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/thom-mallanT<br />

• Damaris Matthijsen | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/damaris-matthijsen<br />

• Gilbert Mattu | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-mattu<br />

• Maria Mazarakis | Maria Mazarakis Levensverhaal Inzicht<br />

Newfinancialforum.nl/maria-mazarakis<br />

• Jaap van der Meer | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-van-der-meer<br />

• Hubrien Meijaard | Hubrien financieel advies 2.0<br />

Newfinancialforum.nl/hubrien-meijaard<br />

• Patrick Meijn | Proteachting<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-meijn<br />

• Richard Meinders | SVC Groep<br />

Newfinancialforum.nl/richard-meinders<br />

• Henry Mentink | Veerhuis<br />

Newfinancialforum.nl/henry-mentink<br />

• Saskia Michels | W’aarde controlling<br />

Newfinancialforum.nl/saskia-michels<br />

• Hans Ludo van Mierlo<br />

Newfinancialforum.nl/hans-ludo-van-mierlo<br />

• Roeland van der Molen | Leissner & Van der Molen<br />

Newfinancialforum.nl/roeland-van-der-molen<br />

• Constant Moolenaar | Rabobank<br />

Newfinancialforum.nl/constant-moolenaar<br />

• Matthijs Mons | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/matthijs-mons<br />

• Marc de Moor | Sandstreet Consultants<br />

Newfinancialforum.nl/marc-de-moor<br />

• Kaj Morel | De Zaak van Betekenis<br />

Newfinancialforum.nl/kaj-morel<br />

• Saskia van Muijsenberg | BiomimicryNL<br />

Newfinancialforum.nl/saskia-van-den-muijsenberg<br />

• Carla Muters | NHG<br />

Newfinancialforum.nl/carla-muters<br />

• Natasja Naron | Garbriël Financiële Bescherming<br />

Newfinancialforum.nl/natasja-naron<br />

• Ton Nijenhuis | Tonsultancy<br />

Newfinancialforum.nl/ton-nijenhuis<br />

• Maarten Nijman | ONE<br />

Newfinancialforum.nl/maarten-nijman<br />

• Arjan Nollen | Nationale-Nederlanden<br />

Newfinancialforum.nl/arjan-nollen<br />

• Harrie-Jan van Nunen | De Financiële Makelaar<br />

Newfinancialforum.nl/harrie-jan-van-nunen<br />

• Thera van Osch | OQ consulting<br />

Newfinancialforum.nl/thera-van-osch<br />

• Jeroen Oversteegen | Nationale Hypotheekbond<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-oversteegen<br />

• Desirée Paalvast | The Leader Inside<br />

Newfinancialforum.nl/desiree-paalvast<br />

• Monique Pereij | meerbewust<br />

Newfinancialforum.nl/monique-pereij<br />

• Li An Phoa | Drinkable Rivers<br />

Newfinancialforum.nl/li-an-phoa<br />

• Monique Piet | Manifesto<br />

Newfinancialforum.nl/monique-piet<br />

• Gilbert Pluym | Onderlinge ‘s-Gravenhage<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-pluym<br />

• Karin Polman | Florius<br />

Newfinancialforum.nl/karin-polman<br />

• Peter Post | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/peter-post<br />

• Richard Qaiser | HDI Global Specialty<br />

Newfinancialforum.nl/richard-qaiser<br />

• Martijn Reckman | De Vacature Makelaar<br />

Newfinancialforum.nl/martijn-reckman<br />

• Mundo Resink | Astronauts on Earth<br />

Newfinancialforum.nl/mundo-resink<br />

• Paul Rijns | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/paul-rijns<br />

• Tim Rijvers | DAK Intermediairscollectief<br />

Newfinancialforum.nl/tim-rijvers<br />

• Marije Romeijn | Zwitserleven<br />

Newfinancialforum.nl/marije-romeijn<br />

• Peter Ronteltap | Zwitserleven<br />

Newfinancialforum.nl/peter-ronteltap<br />

• Tamara Ronteltap | Purpose Coaching<br />

Newfinancialforum.nl/tamara-ronteltap<br />

• Rolf Rozestraten | Obvion<br />

Newfinancialforum.nl/rolf-rozestraten<br />

• Han de Ruiter<br />

Newfinancialforum.nl/han-de-ruiter<br />

• Gerard van Santen | Inventiv<br />

Newfinancialforum.nl/gerard-van-santen<br />

• Faisal Setoe | HDI<br />

Newfinancialforum.nl/faisal-setoe<br />

• Pauline Sibbel | Courage to move<br />

Newfinancialforum.nl/pauline-sibbel<br />

• Henk Smit | Driekant Biologische Bakkerij<br />

Newfinancialforum.nl/henk-smit<br />

• Peggy van der Smitte | Marcel van der Smitte en Partners<br />

Newfinancialforum.nl/peggy-van-der-smitte<br />

• Ansfried Snijders | Meerwaarde en meer<br />

Newfinancialforum.nlansfried-snijders<br />

• Kyon Soons | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/kyon-soons<br />

• Patrick Steehouwer | DAK Intermediairscollectief<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-steehouwer<br />

• Ellen Steijvers | Senvy Consulting<br />

Newfinancialforum.nl/ellen-steijvers<br />

• Pieter van Stratum | FIDIB<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-stratum<br />

• Bira Thanabalasingam | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/bira-thanabalasingam<br />

• Fred Toussaint | Human Capital Services<br />

Newfinancialforum.nl/fred-toussaint<br />

• Boudewijn van Uden | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/boudewijn-van-uden<br />

• Ivo Valkenburg | Valkenburg bv<br />

Newfinancialforum.nl/ivo-valkenburg<br />

• Gert Vasse | Ockto<br />

Newfinancialforum.nl/gert-vasse<br />

• Christiaan van der Ven | Budlr.<br />

Newfinancialforum.nl/christiaan-van-der-ven<br />

• Ben Venneman / Onderboven<br />

Newfinancialforum.nl/ben-venneman<br />

• Tjibbe van der Veen | Oare Wei<br />

Newfinancialforum.nl/tjibbe-van-der-veen<br />

• Cas Verhage | Nh 1816 Verzekeringen<br />

Newfinancialforum.nl/cas-verhage<br />

• Jan Verstegen | Eerste stap.nl<br />

Newfinancialforum.nl/jan-verstegen<br />

• Carla Verwijmeren | Smartvoices<br />

Newfinancialforum.nl/carla-verwijmeren<br />

• Hans Visser | Zwitserleven<br />

New financial forum.nl/hans-visser<br />

• Valentina Visser | Havelaar & Van Stolk<br />

Newfinancialforum.nl/valentina-visser<br />

• Jack Vos<br />

Newfinancialforum.nl/jack-vos<br />

• Willem Vreeswijk | NFF/VVP<br />

Newfinancialforum.nl/willem-vreeswijk<br />

• Owen de Vries | Heartful Banking<br />

Newfinancialforum.nl/owen-de-vries<br />

• Michiel van Vugt | NNEK<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-van-vugt<br />

• Esther Vuijsters | Lindenhaeghe<br />

Newfinancialforum.nl/esther-vuijsters<br />

• Petra van der Wal | Petra van der Wal Detachering<br />

Newfinancialforum.nl/petra-van-der-wal<br />

• Ruud van der Wal | Monuta<br />

Newfinancialforum.nl/ruud-van-der-wal<br />

• Ozewald Wanrooij | Neutralis<br />

Newfinancialforum.nl/ozewald-wanrooij<br />

• Rinus van Warven | Uitgeverij Van Warven<br />

Newfinancialforum.nl/rinus-van-warven<br />

• Judith Webber | Pure Human<br />

Newfinancialforum.nl/judith-webber<br />

• Carolien Wegener | Wire Group<br />

Newfinancialforum.nl/carolien-wegener<br />

• Johan Wempe | VU/FEWEB<br />

Newfinancialforum.nl/johan-wempe<br />

• Arnoud Wennekus | AOV-ZZP.nl<br />

Newfinancialforum.nl/arnoud-wennekus<br />

• Richard Weurding | Verbond van Verzekeraars<br />

Newfinancialforum.nl/richard-weurding<br />

• Angelo Wiegmans | Bedrijf Plus<br />

Newfinancialforum.nl/angelo-wiegmans<br />

• Marijn Wiersma | Arise<br />

Newfinancialforum.nl/marijn-wiersma<br />

• Enno Wiertsema | Adfiz<br />

Newfinancialforum.nl/enno-wiertsema<br />

• Marc Wilhelmus | Life Design Coaching<br />

Newfinancialforum.nl/marc-wilhelmus<br />

• Robert Witteveen / First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/robert-witteveen<br />

• Peter Wormskamp | Helder Beheerd<br />

Newfinancialforum.nl/peter-wormskamp<br />

• Patricia Wouda | Patricia Wouda<br />

Newfinancialforum.nl/patricia-wouda<br />

• Diana Zandbergen | WIFS<br />

Newfinancialforum.nl/diana-zandbergen<br />

• Meino Zandwijk | dutch<br />

Newfinancialforum.nl/meino-zandwijk<br />

• Amba Zeggen | Risk & Goverance<br />

New financial forum.nl/amba-zeggen<br />

• Marieke van Zuien | BNP Paribas Cardif<br />

Newfinancialforum.nl/marieke-van-zuien<br />

• Harry van der Zwan | Nationale-Nederlanden<br />

Newfinancialforum.nl/harry-van-der-zwan<br />

LENTE 20<strong>21</strong> <strong>NFM</strong> | 59


NEW FINANCIAL MAGAZINE<br />

Het meest inspirerende en <strong>voor</strong>uitstrevende<br />

magazine <strong>voor</strong> financieel dienstverleners<br />

Boordevol Crazy Ones, Young Ones, Innovatie,<br />

Diversiteit, Leiderschap, Taboes, Betekenis,<br />

Rendement en Pure winst<br />

Het magazine is een van de uitingen van de stichting New Financial Forum.<br />

De stichting bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van positief<br />

ingestelde mensen die gezamenlijk een bijdrage leveren aan een gezonde<br />

en gerespecteerde financiële sector. Het Forum organiseert bijeenkomsten,<br />

workshops, faciliteert dialogen, is aanjager van vernieuwing, voegt betekenis<br />

toe en is de stem van een innovatieve en betrokken financiële sector.<br />

WEES VERZEKERD VAN PURE INSPIRATIE EN BEST PRACTICES EN<br />

MELD JE AAN OP WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!