Near East Magazine #37 - Oud en Nieuw

neareastministry

Oud & Nieuw is het thema van dit magazine. We blikken terug in de rijke geschiedenis van de NEM, en kijken vooruit naar de toekomst van de NEM. Een spannende voor de Reveilweken vanwege de impact van corona op de regelgeving rondom evenementen. Je leest de getuigenissen van jong volwassenen (jovo's) van de impact van de Reveilweken op hun geloofsleven. Het magazine bevat een tijdlijn van de Reveilweek en de NEM-historie in het Midden-Oosten. Oude publicaties worden belicht en we blikken terug op de inspiratiedag. Ook is er een update over de verbouwing die nu aan de gang is op het NEM-landgoed.

Veel inspiratie en bedankt voor uw betrokkenheid bij de NEM; www.neareastministry.nl

NEAR EAST

MAGAZINE

Oud

Nieuw

&

Bijbelstudie over

Godsvertrouwen

Reveil en

recreatie

Midden-Oosten

highlights

Jovo

getuigenissen

NR.37 - VOORJAAR 2021

NEAREASTMINISTRY.NL


VOORWOORD

Bezinnen rondom

oud & nieuw

Toen ik uit mijn keukenraam keek, zag ik

een stoere jongen die een lawinepijl in de

prullenbak van de speeltuin gooide. Na een

paar seconden hoorde ik een suis-geluid,

gevolgd door een ontzettende harde knal en

was de prullenpak aan flarden gescheurd.

Ik bedacht me geen moment, stoof uit mijn

voordeur op de jongere af. Hij vluchtte weg

in de woning van zijn ouders. Ik belde aan

en was woest op het vandalisme waarvan ik

ooggetuige was geweest. Gelukkig vonden

de ouders de impulsieve puberactie ook

niet handig. Voor de dader was het een

dure oudejaarsdag. Hij moest een nieuwe

prullenbak betalen à la 890 euro, exclusief

plaatsing. Deze oud & nieuw herinnering zal

mij altijd bijblijven.

Bijbelstudie

Godsvertrouwen

Reveil & recreatie & historie 6

4

Hoewel de teller alweer volop op 2021

staat, was 2020 een bijzonder jaar waarbij

je waarschijnlijk mooie en moeilijke dingen

meemaakte. Als NEM blikken we terug op

een bewogen 2020 jaar, én blikken we verder

terug op de 57-jarige geschiedenis van de

NEM.

Het is goed om je te herbezinnen. Wie zijn

Jovo getuigenissen

8

6+7

we? Waar staan we? Wat is de missie? Hoe

voeren we die uit? Wat hoort daar wel en

niet bij? Dat vraagt om keuzes. De nieuwe

koers en toelichting vind je terug in dit

magazine.

Ik heb niet zoveel met vuurwerk of met

kerstbomen. Waar ik meer mee heb is het

bezinningselement rondom oud & nieuw.

Wat is er in 2020 allemaal gebeurd? Wat zal

de toekomst brengen? ‘Het licht’ verscheen

Midden-Oosten highlights

10

in de duisternis, dat blijft mijn vertrekpunt,

elke dag opnieuw.

Jaïro Pijnacker Hordijk

communicatie

Dit magazine heeft het thema ‘oud & nieuw’.

Tijdens Rosj Hasjana, het Joodse nieuwjaar,

wordt in de synagoge honderdmaal, verdeeld

over diverse momenten van de dienst, op de

sjofar geblazen.

Oud

Nieuw

&

2


REDACTIONEEL

VAN OUD

NAAR NIEUW

In dit nummer van Near East Magazine

kijken we terug en tegelijkertijd ook vooruit.

We kijken terug omdat het ophalen van oude herinneringen Maar uiteindelijk loopt dat uit op dat adembenemende

gewoon leuk is maar ook omdat we van het verleden visioen van Egypte, Assyrië en Israël die samen de HEER,

willen leren en het goede daarvan willen behouden. En we de God van Israël, zullen gaan dienen. Zo zien ook wij nu

kijken vooruit. Want we zijn het afgelopen jaar behoorlijk dat het feit dat de Reveilweken niet op de normale manier

opgeschud. Alles wat een jaar geleden nog volkomen door konden gaan ons gedwongen heeft om terug te

normaal leek en zo z’n gangetje ging, het moet nu allemaal gaan naar onze wortels en om ons grondig te bezinnen

op de schop. Want wat moet je met de

op de vraag wat nu eigenlijk ten diepste

Reveilweken, als je nergens meer met dichte

drommen mensen bij elkaar mag komen?

En wat moet je met de uitzendingen naar

het Midden-Oosten, als er bijvoorbeeld in

Israël geen toerist meer het land in mag en

een groot deel van je uitzendingen bestaat

uit mensen die op een toeristenvisum het

land binnenkomen?

We werden als NEM flink opgeschud en de

eerste reactie is dan: auw, dat doet pijn.

Toch zien wij met de ogen van het geloof

juist in dit alles ook de hand van de HEER.

Want werkt Hij vaak niet juist door chaos en

“Want werkt

Hij vaak

niet juist door

chaos

en oordeel

heen?”

het doel is van onze bediening van Reveil

in Nederland. En daar waar we ons in het

recente verleden erg bezighielden met

uitzendingen voor korte termijn, daar is er

nu opeens, door Gods genade, een flinke

groep veelal jonge mensen die juist nu voor

langere tijd uitgezonden willen worden. En

lange-termijners zijn ondanks corona; nee,

juist door corona, nog steeds zeer welkom

in de landen van het Midden-Oosten.

De afgelopen tijd heeft ons weer geleerd dat

het zo belangrijk is om alles van de HEER

te verwachten, om alles in gebed voor Zijn

oordeel heen? Lees Jesaja 19 maar eens. In het eerste deel troon te brengen en om ons in alles te laten leiden door de

van het hoofdstuk hoor je de kreten van verwarring en pijn Geest van Hem die zegt: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”.

als de HEER zijn oordelen over Egypte brengt.

Piet Jonkers (1955) is natuurkundige en directeur van

Near East Ministry. Van 2014-2018 woonde hij met

zijn vrouw Alice in Jeruzalem waar zij als veldleiding

de NEM-werkers in het Midden-Oosten begeleidden.

Daarvoor woonden zij op verschillende plekken, onder

andere in Peru en Zwitserland. Samen hebben zij één

zoon en twee kleinkinderen en wonen in Voorthuizen.

Hij houdt van films kijken, lacht graag en geniet van

een goed gesprek.

Piet Jonkers

directeur

3


BIJBELSTUDIE

GODSVERTROUWEN

Als gezin lezen we elke zondag Psalm 84

met elkaar. Samen lezen we de eeuwen oude

woorden van Israëls verlangen naar het huis

van de HEER. Van mijn ouders kreeg ik het

lezen van deze Psalm op zondagochtend al mee

en telkens weer zijn er uit deze oude woorden

dingen die nieuw voor me zijn.

In de afgelopen maanden kwamen een aantal

woorden uit deze oude Psalm opnieuw diep bij

mij binnen: De HEER wordt in deze Psalm een

aantal keer een schild genoemd. Het Hebreeuwse

woord dat in veel Nederlandse vertalingen met

schild vertaald wordt heeft een raakvlak met “de

verdienste van onze voorouders”. Het goede van

een opa, het geloof van een moeder, de gebeden

van een oude tante kunnen nu in ons leven een

beschermende werking hebben. Het goede dat

er vroeger op een reveilweek geweest is kan in

deze dagen beschermend zijn. De Heer is trouw

en gaat door met Zijn werk.

Genade & glorie

Genade en glorie schenkt de Heer. Er zijn dingen

uit ons verleden waar we genade voor nodig

hebben. Het is nodig dat wij soms genadig zijn

voor de mensen om ons heen. Het is soms nodig

dat we genadig zijn voor onszelf. Hij wil ons Zijn

genade geven en verbindt dit met Zijn glorie.

Aan Zijn hand

We mogen onbevangen op weg gaan. Wat zijn er

veel dingen waar we over nadenken en plannen

voor maken, en dat is als mens begrijpelijk. En

toch weten we ten diepste als NEM, kijkend

naar het nieuwe dat voor ons ligt: Zijn weldaden

weigert Hij niet als we onbevangen met Hem

op weg gaan. Nog steeds mag onze roeping om

verzoening te brengen in het Midden-Oosten en

Reveil in Nederland/België doorgaan. Groot is

Uw trouw. Ja, we maken plannen voor de nieuwe

tijd die voor ons ligt, en tegelijk wandelen we

met gesloten ogen aan Zijn hand de toekomst

tegemoet. We zien uit naar een tijd van Reveil.

HEER van de hemelse machten, gelukkig

de mens die op U vertrouwt! Psalm 84:13

Vragen

1. Wie is voor jouw een schild (geweest) in je

leven?

2. Waar heb jij genade in nodig? En wie mag jij

genade geven?

3. Wat betekent op God vertrouwen en onbevangen

op weg gaan deze dag concreet voor jou?

Peter is 44 jaar en in het dagelijks leven

huisarts. In zijn vrije tijd studeert hij

Hebreeuws met als doel het Oude Testament

in de grondtaal te kunnen lezen. Samen met

zijn gezin bezoekt hij graag de Reveilweken.

Peter Verboom

Voorzitter NEM-bestuur

4


Naar een nieuwe structuur

Eind 2020 is de oude structuur van de

NEM-organisatie ingewisseld voor een

nieuwe structuur en werkwijze.

Midden-

Oosten

Bedrijfsvoering

NEM

Stichting Near

East Ministry

ORGANISATIE

ONDERWIJS &

INNOVATIE

De NEM werkt nu vanuit een viertal

clusters: Midden-Oosten, Reveilweken

& Events, Onderwijs & Innovatie en

Bedrijfsvoering. Deze clusters worden

aangestuurd door een teamleider en

zij vormen samen met de directeur

het managementteam van de NEM.

Het managementteam bestaat nu uit

Piet Jonkers, directeur en teamleider

Midden-Oosten, Johan Ruitenburg,

teamleider Bedrijfsvoering en Egbert

Bramer, teamleider Reveilweken

& Events. Het cluster Onderwijs &

Innovatie zal in de loop van dit jaar

verder invulling krijgen, waarvoor

ook een teamleider zal worden

aangetrokken.

Met deze nieuwe structuur verandert

ook de werkwijze, waarmee

stappen worden gezet in verdere

professionalisering van de organisatie,

met als belangrijk uitgangspunt:

samenwerking en synergie tussen

en over de clusters heen. Dit alles

met het doel om de tweevoudige

bediening van de NEM – bijdragen

aan verzoening in het Midden-Oosten

én aan een Reveil in Nederland – nog

beter tot haar recht te laten komen

en de activiteiten van de NEM nog

effectiever te kunnen faciliteren en

organiseren. Bij de totstandkoming van

deze nieuwe structuur en werkwijze

mocht ik als bestuursadviseur

betrokken zijn. In die rol ondersteun ik

het managementteam momenteel ook

bij de verdere invoering ervan.

Met het oog op het bereiken van

zijn pensioengerechtigde leeftijd zal

Piet Jonkers rond augustus dit jaar

terugtreden als directeur. De NEM gaat

dus op zoek naar een nieuwe directeur

die Piet vanaf dan kan opvolgen. Het

bestuur heeft mij ook gevraagd om

het werving- en selectieproces voor de

nieuwe directeur te begeleiden.

Ik vind het een groot voorrecht om

op deze manier bij te mogen dragen

aan deze prachtige organisatie en

strategische bediening in het Koninkrijk

van God, die ik in mijn hart gesloten

heb.

Reveilweken

& Events

Gezocht:

Jaap van de Poll (1954) woont in Hattem en is getrouwd met Betsy. Samen

hebben ze vier kinderen en acht kleinkinderen en zijn ze al ruim 40 jaar

betrokken bij de NEM en de Reveilweken. Na een loopbaan in de bouwwereld

en sinds 2008 in de kerk, als pastor in de VEZ in Zwolle, ging Jaap 1,5

jaar geleden met pensioen. Jaap is nog volop betrokken bij de VEZ, o.a.

als adviseur ontwikkeling VEZ Campus, daarnaast adviseert hij kerken en

organisaties op het gebied van visie, strategie, leiderschap en organisatie.

Jaap van der Poll

Bestuursadviseur

Directeur M/V

Lees het volledige profiel op:

www.neareastministry.nl/

over-ons/vacatures

Weet jij een geschikte

kandidaat? Deel gerust de

vacature met hem/haar.

5


REVEILWEKEN

Reveilweken highlights

In ruim 55 jaar namen meer dan

50.000 deelnemers deel aan een

(levensveranderende) Reveilweek.

‘Ingredienten’ die altijd

zijn gebleven is de 24-uurs gebedswacht,

de kleine gespreksgroepen,

de gesegmenteerde

programma’s voor kinderen,

tieners, jovo’s en volwassenen en

het pastoraat.

2

4

1

7

5

6

1978

1965

Eerste Reveilweek in Driebergen,

toen heette het ‘Interkerkelijk Reveil’.

Vertienvoudiging van de Reveilweken.

Van 120 naar 1300 deelnemers.

3

1988

1986

Reveilweek op eigen terrein,

samenkomst in een grote tent.

Aanleg campingvoorzieningen

op het landgoed met sanitair.

2020

Na 50+ jaar een Reveilloze zomer,

alternatief online zomerprogramma.

Locaties

1 Woudenberg 1963 - 1968

2 Soesterberg 1969

3 Zenderen 1970

4 Huis ter Heide 1971 - 1987

5 De Bron Dalfsen 1988 - 2009

6 De Kroeze Danne 2010 - 2019

7 NEM-terrein Voorthuizen 2021

De Bron Dalfsen

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

1544 1743 1801 1724 1753 1671

Aantal deelnemers per Reveilweek

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Kroeze Danne

Ambt Delden

1400

1300

1200

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1836 1759 1633 1621 1718 1845 1873

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1676 1889 1745 1718 1511 1495 1600

6


& Reveil Recreatie

Een oude opdracht in een nieuwe vorm

REVEILWEKEN

Dit Near East Magazine heeft als thema oud & nieuw: terugblikken en vooruitzien. Het oude is

voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. Het oude jaar met geannuleerde Reveilweken laten we graag achter

ons en we bereiden ons voor op een nieuw jaar. Maar hoe dan, als we nog midden in een pandemie zitten

waar evenementen niet zijn toegestaan? Hoe kunnen we de opdracht tot Reveil uitvoeren als we geen

Reveilweken meer mogen organiseren? Het reveilwerk wordt door de omstandigheden gedwongen om te

veranderen en te vernieuwen. De Heilige Geest geeft ons kracht en zorgt ervoor dat we de God van Israël

willen leren kennen en vertrouwen, Jezus de Messias gaan volgen en Hem en zijn volk dienen. Dit is de

‘oude’ opdracht van Reveil die nog steeds actueel is. Maar we hebben een nieuwe vorm gekozen.

De komende tijd zullen we ons terrein

geschikt maken om het beter en door

het jaar heen te benutten. Kamperen

mag nu nog steeds en dat willen we dan

ook gaan doen. We maken ons NEMterrein

daarvoor geschikt. Tijdens de

zomervakantie willen we vier (kleinere)

Reveilweken gaan organiseren voor

verschillende doelgroepen. En tijdens

het voor- en naseizoen zullen er

weekend-activiteiten plaatsvinden,

variërend van retraite-weekenden tot

miniconferenties. Vanwege de grootte

van ons terrein zullen de activiteiten

kleinschalig zijn. We zullen u informeren

in de nieuwsbrief, en op de website.

‘God roept via Israël én Zijn Messias’.

Dat deed én doet Hij nog steeds. God

riep niet eerst via Israël en nu alleen nog

door Zijn Zoon. De God van Israël staat

buiten tijd en ruimte. En Hij verbindt

oud & nieuw met elkaar. Net zoals Hij

de twee Testamenten met elkaar heeft

verbonden. Net zoals Hij ons reveilwerk

en het werk in het Midden-Oosten met

elkaar verbindt.

Het reveilwerk bouwt verder op het

oude wat er al is, ook in de toekomst.

De opdracht tot Reveil zal blijven

bestaan. Voor de toekomst zullen we

flexibel moeten zijn en een invulling

moeten kiezen die op dat moment

kan en mag. Misschien zal er sprake

zijn van hybride vormen, waarin elkaar

ontmoeten en samenkomen ook wordt

afgewisseld met digitaal onderwijs.

Maar voor het jaar 2021: oud & nieuw,

reveil & recreatie. Bidt u met ons mee

dat we met onze opdracht van Reveil

in een nieuwe vorm van recreatie, God

mogen behagen en Zijn Naam mogen

verhogen?

Egbert Bramer (1966) is sinds

december 2020 verantwoordelijk

voor het Reveilwerk. Hij woont in

Vriezenveen en is getrouwd met Anne

Joke. Hij geniet van #haardvuur #tuin

#zomeravond #koffie

Egbert Bramer

Reveilweken

7


JOVO

Jovo getuigenissen

Enthousiasme inzetten voor God

‘Jovo’ is een Reveilbegrip, een samengesteld woord van de twee

woorden ‘jong volwassene’. Jovo’s zijn een hechte groep met een

eigen programma tijdens de Reveilweken. Vijf 18 – 26 jarigen

reflecteren op hun Jovo-jaren. Ze blikken terug op een bijzondere

tijd waarbij God hen vaak bepaalde levenslessen meegaf. De

Reveilweken fungeren voor hen als oud & nieuw, met vernieuwde

inspiratie, levenslessen en ‘goede voornemens’. Lees de persoonlijke

Reveilverhalen van Wesley, Eline, Ruben, Joanne en Ashwin en van de

Jovo-leiding Geraline, Pien en Karel Jan.

Als ik terugkijk op mijn leven zie ik dat ik altijd al

een enthousiast karakter heb gehad. Door dat

enthousiasme heb ik vroeger wel eens beslissingen

gemaakt die verkeerd waren. Maar door de

Reveilweek, de opvoeding, mijn vrienden en familie

ben ik op een punt gekomen om dit enthousiasme in

te zetten voor God. Daarom drum ik met veel plezier

tijdens de Reveilweek in de Jovo-band en zet me in

voor de jeugddiensten van mijn kerk.

Rust en oplaadmomenten

“Het Jovo-programma leerde mij hoe belangrijk ‘rust’ voor mij

is. Door mijn thuissituatie gaf ik veel van mijzelf, maar hield

dat niet lang vol, zonder regelmatig ‘op te laden’. Daarom is

het voor mij belangrijk om aan mezelf te denken, om dingen

terug aan God te geven en om te accepteren dat ik niet alles

alleen kan oplossen.”

Wesley Frese, 23 jaar

Stil staan en ref lecteren

Ruben Kuit, 23 jaar

Wat wilt U met mijn leven?

Ik hoop naar Israël uitgezonden te worden door

Near East Ministry. In mijn afstudeerjaar twijfelde

ik over mijn volgende stap. Ik vroeg God wat Hij

met mijn leven wilde. Toen kwam het tussenjaar

als Baanbreker op mijn pad. Het is spannend mede

vanwege corona, maar als het Gods plan is, dan

komt het goed.

Joanne Millenaar

Sinds mijn twaalfde jaar ben ik groot fan van de Reveilweek!

In 2019 volgde ik een DTS in Australië waarin God mijn

hele leven veranderde, ik kreeg een relatie met mijn Redder

en Vader! In de zomer kwam ik terug en tijdens de Jovodiensten

ben ik opnieuw ‘verliefd geworden’ op Jezus. Het

klinkt misschien cliché, maar ik werd nog enthousiaster van

Zijn liefde, goedheid en trouw. Ik ervaarde zo veel vrijheid die

week. Er is nog zo veel over Jezus te leren en bij de Jovo’s

vind ik die verdieping! De Reveilweek is voor mij altijd een

week waar ik stil sta en reflecteer. Ik kijk nu al uit naar

de volgende editie.

Eline Segers, 20 jaar

8


Ik ben Uw geliefde zoon

JOVO

In de Jovo-tijd kom je er eigenlijk achter hoeveel je eigen

geschiedenis doet met jou als persoon en als christen. Ik had

mijzelf nog nooit een zoon van God genoemd. Wel in een lied

want, ‘tja das lekker gemakkelijk’, maar hardop zeggen dat ik

een kind van God ben? Alsjeblieft zeg… Ik?

‘Jij bent niet goed genoeg’ was wat ik ervaarde als er weer

iets mislukte of ik iets deed wat eigenlijk niet okay was. Ik

hoorde dan dat stemmetje: ‘Zie je wel, jij bent niet okay, je bent

niet goed genoeg’. Hoe kun je jezelf dan een kind van God

noemen?

Tijdens de Reveilweek werd ik door de groepsleiding

uitgedaagd om toch hardop te zeggen dat ik Gods geliefde

kind ben. Na een goed gesprek en de conclusie dat ik mijzelf

wel zo mag noemen kwam de uitdaging. Op een stoel, midden

op de weg, op de Kroeze Danne. Mijn benen trilden als rietjes

en mijn hartslag was voelbaar door mijn hele lijf. Ik heb geen

idee hoelang ik er heb gestaan, maar toen er een file ontstond

op de camping werd het toch wel hoog tijd…

Uiteindelijk, vanuit de tenen kwam die: ‘Ik ben Uw

geliefde zoon!’. De ontlading was gigantisch, het

gevoel overweldigend. Alsof ik op dat moment de

banden met het verleden voelde breken. Ik voelde me

vrij. Het betekent niet dat de strijd gestreden is, maar

het is een bron van kracht en waardevolle herinnering.

Ashwin van Cappellen, 26 jaar, officieel helaas net JOVO af

Een open oog en oor zijn

De Jovo-leeftijd heeft mijn hart: ik ben begaan met

deze leeftijdsgroep die zoveel te kiezen heeft en kiezen

moet. Dat zijn niet alleen jovo’s die op Reveilweek

gaan maar ook jovo’s binnen onze gemeente of in mijn

werkomgeving of directe omgeving: een stukje met hen

op kunnen lopen, een open oor en oog voor hen zijn en

hen bevestigen dat ze mogen zijn, wie ze zijn in Jezus.

Geraline Mulder, afgezwaaid Jovo-coordinator

Hart vor Jovo’s

God zit nu aan mijn roer

Al vroeg werd mij aangeleerd zelfstandig te zijn. Dit

maakte dat ik het ontzettend eng vond om afhankelijk

te worden van God. Gebed en gesprekken met mijn

mede-Jovo’s hebben daarbij geholpen, zodat ik

kan zeggen dat Hij degene is, die nu

aan het roer zit!

Mijn geloofsopbouw is ten tijde van de Reveilweek een

belangrijke en constante factor geweest. Inmiddels maak

ik alweer zeven jaar deel uit van het Jovo-coördinatieteam.

In de loop der jaren veroverden de Jovo’s mijn hart. Vier

jaar geleden heb ik een hartinfarct gehad en daarna is bij

mij het roer omgegaan. Ik voelde me geroepen om mijn

leven voltijds in dienst van Jovo’s te stellen wat ik nu doe.

Karel Jan, Jovo-coördinatieteam

Pien de Wolff, Jovo-coördinatieteam

9


MIDDEN-OOSTEN

1963

1965

Midden-Oosten highlights

Momenteel zijn er ruim 25 personen uitgezonden naar Egypte,

Jordanië en Israël. Near East Ministry heeft een rijke geschiedenis

in het Midden-Oosten. En in de loop van de tijd zijn er vele honderden

mensen onder de vlag van de NEM uitgezonden geweest

om te dienen. Het werk van de Heer begon allemaal in 1963 in

Libanon. Bekijk de highlights hieronder van de NEM-geschiedenis.

Jan Willem en Widad van der Hoeven werken vanuit Beiroet aan de

zendingsopdracht in de Arabische wereld.

Het werk verplaatst zich naar Jeruzalem waar een centrum op de Olijfberg

wordt betrokken en Elizabeth van Heemstra en Greet Breunese

het team komen versterken.

Sjabbatsontmoeting op het dak van het ‘Huis op de Berg’, het

NEM-centrum van 1965-1984.

1967

1969 1974

1976

Na de zesdaagse oorlog ligt het NEM-centrum niet langer in Jordanië,

maar valt onder Israëlisch bestuur. Dat biedt andere mogelijkheden en

uitdagingen. Bijvoorbeeld het ondersteunen van de zorg voor Holocaust

overlevenden en helpen waar Israël gewantrouwd wordt.

De verpleegkundigen Diny en Didy en Iet, lerares huishoudkunde en

hygiëne, werken samen in Gaza. Ze verbeteren de deplorabele situatie

van het hospitaal. Onder andere door het opzetten van een opleiding

voor verpleegkundigen. Tijdens de Yom Kippoer oorlog blijven zij op

hun post.

Aankoop Groot Dennenlust als opleidingscentrum voor mensen die

uitgezonden wilden worden naar het Midden-Oosten.

Het gezin van Jan Willem en

Widad in de graftuin.

De tantes Greet en Elizabeth.

1977

1979

Eerste cursisten ‘Voorbereiding Midden-Oosten’ (VMO) klaargestoomd

en uitgezonden naar Israël.

Eerste uitzending naar Egypte, Hennie van Aperlo werkt anderhalf jaar

in Lilian Trasher Weeshuis in Assioet.

1978 1982

1980

Uitzending in diaconale groepen onder leiding van Pieter en Heleen

Bénard.

Betrokken bij oprichting van de Internationale Christelijke Ambassade

in reactie op weghalen van Ambassades uit Jeruzalem.

Het Gazateam: Didy, Iet en Diny.

1982

1990

Libanonoorlog. Jorine Bustraan in Beiroet. In die tijd werken er 14

mensen in de Arabische wereld en 56 in Israël.

De tantes geven het stokje van ‘veldleiding’ door.

1993 2010

Tientallen gebedsreizen naar Jordanië, Israël en Egypte.

2015

2021

10

Jubileumconferentie op Cyprus met werkers en enkele contacten uit

Jordanië, Israël en Egypte.

Er zijn vier personen bezig met de voorbereiding voor hun lange termijn

uitzending naar een Arabisch land. Er zitten een tiental personen

in de ‘corona-wachtkamer’ voor een korte termijn uitzending. Zodra

reizen en toeristenvisa weer mogelijk zijn vertrekken zij naar Israël.

Karakteristiek: tante Elizabeth in de grote stoel met

hondje Tina op schoot. Tante Greet op de grond, Marike in

het midden en Diny staand in de hoek. Bezoek kwam

en ging, en kreeg veel aandacht.


MIDDEN-OOSTEN

NIEUWE KANSEN IN HET MIDDEN-OOSTEN

In het Midden-Oosten is Oud & Nieuw de laatste

tijd een heel actueel thema geworden. Daar waar

Israël in de Arabische wereld tot voor kort over het

algemeen zeer vijandig bejegend werd zie je nu dat

steeds meer landen voorzichtig toenadering beginnen

te zoeken tot het “Sieraadland”. Het pragmatisme

wint het van de veelal door emoties gedreven

anti-Israëlhouding. Deze nieuwe situatie biedt de

NEM veel nieuwe kansen. We zijn altijd een organisatie

geweest die bruggen heeft willen bouwen tussen

Israël en de Arabische wereld. Vanuit de vaste

overtuiging dat de Eeuwige zijn volk Israël tot zegen

bedoeld heeft en niet als vloek, zeker voor de

omringende Arabische wereld, hebben we in onze

dienst aan de kinderen van Abraham steeds gestreefd

naar verzoening tussen Jood en Arabier.

Het bijzondere is dat we, juist nu de situatie in het Midden-Oosten

aan het veranderen is, opeens een grote toeloop

ervaren van veelal jonge mensen die een bijzondere

roeping hebben gekregen voor de Arabische wereld.

Jarenlang liep onze presentie onder de afstammelingen

van Ismaël beetje bij beetje steeds verder terug tot er

daar bijna niemand meer dreigde over te blijven. Nu zien

we plotseling in nog geen jaar tijd het aantal uitzendingen

verdrievoudigen. We hebben zelfs een jonge arts die

duidelijk roeping ervaart om te gaan dienen in Irak, het

gebied van het oude Assyrië. Het zijn daarom op dit moment

hectische tijden binnen het cluster Midden-Oosten

van de NEM maar we kunnen onze God daar alleen maar

oprecht heel erg dankbaar voor zijn.

De nieuwe constellatie in het Midden-Oosten biedt nieuwe

kansen en we zien met hoop en verwachting uit naar

wat de HEER gaat doen en hoe Hij ons als NEM verder wil

gaan inzetten. God is bezig bijzondere dingen te doen;

Zijn Geest begint steeds meer te waaien. Luisterend naar

de adem van die Geest willen we ons vol blijde verwachting

blijven richten op zijn Leiding in het volste vertrouwen

dat het visioen van Jesaja 19: 23-25 werkelijkheid

zal gaan worden. Egypte en Assyrië zullen samen de

HEER dienen en Israël zal zich bij hen voegen, tot zegen

voor de hele wereld.

Alice Jonkers

Coördinator lange

termijn uitzendingen

11


ONDERWIJS

Publicaties

highlights

Vroeger bracht de NEM ‘publicaties’ uit over de positie van Israël en het Midden-Oosten.

Acht boekjes selecteerden we voor u ‘uit den ouden doosch’, de boekjes werden meegegeven en

verkocht aan de achterban. Van de Midden-Oosten reeks zijn er bijna 40 boekjes verschenen.

Zeven armen naar de Hemel

Herman Goudswaard

1991 / 36 pagina’s

ISBN: 906 067 3808

Israël en Ishmaël

Iet Bleeker

2000 | 32 pagina’s

ISBN: 907 586 4213

De kerk redt het niet zonder Israël

Gijs Lammerts van Bueren

2001 | 48 pagina’s

ISBN: 907 586 4250

Wat is nieuw zonder oud?

Andries J. Visser

2010 | 96 pagina’s

ISBN: 902 392 4548

ouwen.

ene van adel,

tteland. De ene

en doener. Maar

m een zegen te

d.

wachtwoorden.

wel in het Boek

ipes van het

ot wil zijn, moet

ht werd in hun

Licht op de Olijerg NEM

Licht op de

Olijerg

Het verhaal van de twee tantes

21-5-2008 18:37:30

Licht op de Olijfberg

Rebecca Ong

2008 | 84 pagina’s

ISBN: 907 586 4304

Leren Ademhalen

Pieter Siebesma e.a.

2003 | 78 pagina’s

ISBN: 906 353 3960

Israël verenigt de naties

Alfred Muller

2003 | 103 pagina’s

ISBN: 906 353 4059

Een ladder naar de aarde

Gijs Lammerts van Bueren e.a.

2002 | 80 pagina’s

ISBN: 906 353 3830

12


ONDERWIJS

ONDERWIJS ALS

BLIJVENDE OPDRACHT

Onderwijs is altijd een belangrijke pijler

van het werk van de NEM geweest en dat

willen we in de nabije toekomst graag weer

wat nieuw leven inblazen. Op dit moment

geven we al onderwijs bij de voorbereiding

op uitzending naar het Midden-Oosten, op

de Reveilweken en bij toespraken in het

land. Maar we zouden graag het hele jaar

door actiever willen zijn op dit terrein. Er zijn

zoveel thema’s die onze specifieke bediening

raken: “De Joodse wortels van ons geloof”,

“Navolging van Jezus Messias”, “Roeping”

of gewoon een cursus Bijbel lezen. Vorig

jaar hebben we een start gemaakt met

een Inspiratiedag over “Het gat in onze

theologie”. Een verslag:

Het land gaat weer vrucht dragen.

Tegelijkertijd keren de volken zich tegen

Israël. We gaan het Evangelie beter begrijpen

als we zicht krijgen op Israël. De Boodschap

voor de volken (ook voor ex-moslims) is:

“Leer Israël te zegenen. Je gaat de Joodse

Jezus volgen”.

Bjorn Lous (ooit uitgezonden via de NEM) zei

die dag: Vervangingstheologie is niet Bijbels.

Het verbond is met Israël gesloten. De Thora

is belangrijk, we lezen daar principes als:

we zijn geen eigenaar van de schepping, we

moeten leren tevreden te zijn met wat we

hebben. Zegen komt wanneer we anderen

zegenen. Dat is leren van de Joodse wortels.

Piet Jonkers opende die dag met het

schilderij “Gods story” van David Arms. Een

schilderij dat het verhaal van de Bijbel vertelt

in 4 luikjes: de schepping, de zondeval, het

kruis en de opstanding, de nieuwe hemel

en de nieuwe aarde. Opvallend is dat Israël

nergens voorkomt. Dat is kenmerkend voor

onze theologie: Israël krijgt bijna geen plek in

ons verstaan van de Bijbel en in ons geloof.

Kees Lavooij sprak over: “Onopgeefbaar

verbonden of onvergeeflijk gescheiden”. Er

ligt een bedekking op de kerk t.o.v. Israël.

Hoe kunnen we het hebben over de Zoon van

God, als we het niet hebben over de zonen

en dochters van God, het volk dat geroepen

is om een messiaanse rol te vervullen? De

volkeren mogen deze God leren kennen, de

God van het verbond.

Oscar Lohuis verwoordde het als volgt:

Dit is het gebied waar we reformatie, een

reveil nodig hebben. Als je geen zicht hebt

op Israël mis je belangrijke aspecten van

het Evangelie. In Romeinen 9 – 11 lezen we

dat voor Israël nog steeds de verbonden

gelden. God gaat de schepping verlossen,

inclusief ons lichaam. Geen Grieks denken.

Er is hoop, Hij gaat de wereld vernieuwen. En

het volk Israël speelt daarin nog steeds een

belangrijke rol. We leven in bijzondere tijden:

de ballingen keren terug naar het land.

Van links naar rechts: Piet Jonkers, Bjorn Lous, Kees Lavooij en Oscar Lohuis tijdens de inspiratiedag op 7 maart 2020

13


BIJPRATEN

KLUSSEN IN CORONATIJD

Sinds november 2020 wordt er hard gewerkt in de gebouwen en

op het landgoed. De grote zaal Menorah is onder handen genomen

en ook de groepsaccommodatie Groot Dennenlust wordt stevig

aangepakt. Johan Ruitenburg vult zijn weken om alles in goede

banen te leiden, stap voor stap de elementen verantwoord aan te

pakken en (vrijwillige) professionals aan te sturen.

Johan: “We wisten het al langer, maar de boom die op de Menorah

viel tijdens storm Dennis in februari 2020 was voor ons het

startpunt om achterstallig onderhoud aan te pakken. We maakten

een gedegen plan hoe we met beperkte middelen en creativiteit de

gebouwen op het landgoed weer up-to-date konden maken, want dat

was hard nodig.”

His Healing Voice

“En dat wilden we niet alleen doen. We stonden open om het

terrein te delen met andere organisaties die werkzaam zijn ‘in het

Koninkrijk’. Al snel kwam de stichting ‘His Healing Voice’ op ons

pad, de mogelijkheden van het landgoed zijn een gebedsverhoring

voor hen. We verhuren de gebouwen aan hen met een proefperiode

van één jaar en de intentie om het voor drie jaar te verhuren. De

gebouwen en het terrein blijven eigendom van de NEM. His Healing

Voice investeert ook in de gebouwen, schildert binnen en vernieuwt

het interieur. Als NEM pakken wij met name de buitenboel aan,

maken de daken lekvrij, schilderen en isoleren waar nodig. De

komende tijd willen we als stichtingen samenwerken waar het kan

en onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken. Een win-win

situatie.”

Financiële uitdaging

Toch blijft het een financiële uitdaging. De prijzen in de bouwsector

stijgen alsmaar. Er is 1,5 ton nodig en er is hiervoor geld in de

begroting van 2021 gereserveerd. Er zijn inkomsten van de actie ‘het

dak eraf’, maar er is ook nog een gat van € 30.000.

Veel werk verzet

Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden. De grote Menorahzaal

is koningsblauw geverfd en de pilaren hebben een goudkleur

gekregen. Het sanitair is vernieuwd, de aankomsthal heeft

een opfrisser gehad, de bibliotheek is verplaatst, er is nieuwe

geluidsapparatuur, plafonds vernieuwd met nieuwe energiezuinige

verlichting en de gebedskamer is opnieuw ingericht. Het grote platte

dak moet nog aangepakt worden, maar wat tref je eronder aan…

In Groot Dennenlust is nieuw meubilair geplaatst, is de begane grond

opnieuw geschilderd en er wordt een nieuwe keuken geplaatst. De

beheerderswoning krijgt nog een opfrisbeurt. Johan: “Als laatste stap

willen we het NEM-kantoor binnen een schilderbeurt geven en de

arbeidsomstandigheden op de werkplekken aanpakken.”

De vernieuwde entree in de Menorah

Gouden handjes & harten

Johan is enorm dankbaar voor alle kostenbesparingen en hulp die hij

krijgt: “We krijgen een nieuwe keuken van een christen-ondernemer.

Bouwtechnische en bouwkundige personen geven gratis advies.

Henk, Wim, Dror, Gert, Dirk-Jan, Rudy, Klaas, Ailje, Michiel en nog vele

anderen helpen ons met passie en hun tijd. Mensen met gouden

handjes en gouden harten, dat is echt een Godsgeschenk.”

De nieuwe Menorah zaal

14

Nieuw meubilair en een kleurtje in Groot Dennenlust


AGENDA & KORT NIEUWS

Agenda

De onderstaande evenementen en cursussen staan op

de planning voor de komende maanden. Hierin spelen de

ontwikkelingen rond de coronapandemie helaas nog wel

een rol, dus houd onze website in de gaten voor de laatste

informatie. Alle activiteiten vinden plaats op het NEM-terrein,

Voorthuizerweg 5 te Nijkerk.

April

Augustus

1 donderdag:

31/7 - 7/8 za - za

Avondmaalsviering ‘vanuit de Week 2: Recreatie & Reveil

Joodse wortels’ (livestream) 7 - 14 za - za

Week 3: Recreatie & Reveil

Mei

14 - 21 za - za

11 dinsdag:

Week 4: Recreatie & Reveil

Informatieavond uitzending 26 - 29 do - zo:

Veldwerkersconferentie

Juni

11 vrijdag:

September

Sjabbatsmaaltijd

14 dinsdag:

Informatieavond uitzending

Juli

25 zaterdag

1,2 en 9 do, vr en vr.:

Loofhuttenfeest

Cursus Midden-Oosten

24 - 31 za - za

Week 1: Recreatie & Reveil

Blijf op de hoogte

In de maanden mei, juni, september en oktober vinden

er kleinschalige activiteiten plaats in het kader van

Recreatie en Reveil (zie pagina 7). Op dit moment

zijn we druk bezig met de voorbereiding. Zodra de

invulling bekend is, maken we dat bekend via de

e-mail en onze sociale media kanalen.

Toen & nu

. 1976 - 2021

.

Rudy in het zonnetje

Het onderhoud van onze gebouwen en het terrein in

Voorthuizen draait grotendeels op vrijwilligers. We

worden als NEM steeds weer verrast met nieuwe

helpers. Eén van hen is Rudy Raaijmakers (60).

Hij komt uit Moordrecht en via via kwam hij in de

zomer van 2019 naar een Reveilweek in Voorthuizen,

samen met zijn vrouw Carla. En dat was het begin

van vele ritjes naar ons mooie NEM-terrein. Rudy

reageerde namelijk op een oproep om vrijwilligers

en sinds januari 2020 komt hij twee (soms drie)

dagen per week helpen met van alles en nog wat:

schilderwerk, loodgieterswerk, lampjes ophangen, etc.

Hij functioneert in een klein vast team van vrijwilligers

en slaapt in een caravan op ons terrein. Op de vraag

hoe hij het bij ons vindt, antwoordt hij: “het is een

warm huis, heel gezellig, er ligt geen druk op het werk;

ik heb er heel veel plezier in.”; We zijn God dankbaar

dat Hij Rudy op ons

pad heeft gebracht!

Vandaar dat Rudy

dit keer bij ons in

het zonnetje staat.

We hebben hem

inmiddels verrast

met een cadeaubon!

Kaartje met kaarsje

Eind 2020 stuurden we een kaartje met een ‘Sjammes inside’ naar de achterban. Sjammes

is het dienende kaarsje dat tijdens het chanoekafeest de andere kaarsen aansteekt in

de kandelaar. Naast hartverwarmende reacties ontvingen we veel bemoedigende giften.

Hartelijk dank voor uw eindejaarsgift!

Dit magazine is een gratis uitgave van stichting

Near East Ministry en verschijnt 3x per jaar. Een

bijdrage van € 25 per jaar wordt op prijs gesteld.

Stichting Near East Ministry is een christelijke

organisatie die vanuit de verzoening in Jezus, de

Messias van Israël, diaconale werkers uitzendt naar

Israël en de Arabische landen. In Nederland zetten we

ons in voor een Reveil, een terugkeer van Nederland

als natie naar de God van Israël. Wij geven dit vorm

door kleinschalige activiteiten, grotere evenementen

en conferentie weken te organiseren. De stichting is

volledig afhankelijk van giften en heeft de ANBI-status.

Doneren: IBAN: NL 93 ABNA 0462 453 855

Bezoekadres: Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk

Postadres: Postbus 30, 3780 BA Voorthuizen

Telefoon: 0342 - 47 13 18

Mail: info@neareastministry.nl

Website: www.neareastministry.nl

Ontwerp: BUREAUJAIRO.nl

Eindredactie: BUREAUJAIRO.nl

Beeld: Unsplash, iStock, flaticon, freevector,

freepik, eigen beheer, The White House

Veiligheid: Om veiligheidsredenen kunnen

(plaats)namen en leeftijden gefingeerd zijn.

Drukker: De Hoop Drukkerij

Oplage: 2800

Papier: PaperWise geeft landbouwafval

een tweede leven. Bladeren en stengels

die overblijven van de oogst worden

bewerkt tot grondstof voor kwalitatief

hoogwaardig papier en karton.

ISSN: 2210-7266


”Het belangrijkste dat iemand voor een ander

kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt

de overwinning. Iedere andere dienst die wij

doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van

de resultaten van gebed.”

Corrie ten Boom

“Wie geen tijd

heeft om te bidden,

werkt harder

dan God van hem

vraagt.”

Corrie ten Boom

GEBED

4

15

5

10

9

8

2

7

11

3

16

1

6

14

12

13

Maandelijks bidden 16 groepen in ons

land voor Israël, de Arabische volken

en de bediening van Near East Ministry.

Doe jij ook mee? Sluit je aan bij

een groep, of start een nieuwe groep!

www.neareastministry.nl/regiogroepen

1. Alblasserdam

2. Almere

3. Alphen a/d Rijn

4. Den Helder

5. Emmeloord

6. Gorinchem

7. Harderwijk

8. Hoofddorp

9. Kampen

10. Lelystad

11. Maasland

12. Randwijk

13. Roosendaal

14. Schelluinen

15. Sneek

16. Zoetermeer

More magazines by this user
Similar magazines