Wijzer 2021 lente

stichtingmeo1

KATERN:

NUMMER 13 • LENTE 2021

INFORMEERT, INSPIREERT, AMUSEERT

In dit nummer o.a:

• Deelnemers Wijkbedrijf

helpen bij Valentijnsactie

• Samenwerking WIJ 3.0

en Stadsbrouwerij

Roodnoot-De Prael

• Aan het werk in de

Botanische Tuinen?

Een blad voor en door cliënten


COLOFON

VOORWOORD

Namens de

Redactie

Redactie Wijzer/Hartekreet

Huib van Belkom

Anthonie Caspers

Robert Giesberts

Heinie Hearn

Gerbrand Langenberg

Ellen Schepers

Desmond Stufkens

Anja de Waard

Erwin Zijtveld

Hans van Zuuk

Foto voorzijde

Gerbrand Langenberg

Illustratie achterzijde

Spreuk: Hans van Zuuk

Foto: Gerbrand Langenberg

Vormgeving

Anton van der Vlis

Drukkerij

WIJ zijn MEO

in Alkmaar en Haarlem

https://wijzijnmeo.nl

Er lijkt maar geen eind aan de crisis te komen. Op de vraag, waarom

de coronapandemie zolang aanhoudt, hebben zelfs de deskundigen

voorlopig nog geen echt goed antwoord. In de lente hoeven

we waarschijnlijk nog niet op versoepelingen van alle coronaregels

te rekenen. Pas als de meeste 60-plussers een prik hebben gehad

gaan de terrassen weer open en wordt hopelijk de avondklok beëindigd.

Voorlopig zullen we helaas afstand tot elkaar moeten blijven

houden. Voor contact blijven we aangewezen op de telefoon en het

internet. Overigens, gelukkig maar dat we die technische hulpmiddelen

hebben, anders waren de problemen waarschijnlijk nog veel

groter geweest.

Gunstig is dat er nu tijd te over is om energie in hobby’s en andere

bezigheden, zoals klussen in de woning, te steken. Meditatie helpt

om beter tot jezelf te komen en antwoorden op allerlei levensvraagstukken

te vinden.

Op een op spandoek bij een kerk las ik: ‘Houd Moed’ en ‘Heb Lief’.

Dat is wat we nodig hebben en zullen moeten doen.

Mede dankzij jullie inzendingen, hebben wij weer een mooi, goed

leesbaar en informatief blad weten samen te stellen. Wij zijn jullie hier

reuze erkentelijk voor. Veel leesplezier!

Namens de redactie

Anthonie Caspers

Kopij zomernummer

15 juni 2021

Redactieadres

Wij 3.0

Krommerijn 101

3582 CE Utrecht

030 292 65 15

E-mail: Wijzer@wij30.nl.

/ LENTE 2021 / 2


4 12 16

INHOUD

2 Colofon

4 Interview Anke van Eerd

6 Kort nieuws

Kopij van WIJ 3.0

8 Deelnemers Wijkbedrijf helpen bij

Valentijnsactie

9 Digiwijs 3.0 start inloop voor digitale zaken

10 Samenwerking WIJ 3.0 en Stadsbrouwerij

Roodnoot-De Prael

Kopij van cliënten

2 Voorwoord

12 Aan het werk in de Botanische Tuinen?

14 Wist je dat?

15 Loesje

16 Nog even winter

17 Spreekwoorden, gedichten

18 Spreuken en Uitspraken

19 Puzzels en nawoord

11 Elvir laat zich niet kisten

/ LENTE 2021 / 3


Waardevol werk:

IPS-coördinator Anke van Eerd

WIJ 3.0 gaat voor groei en ontwikkeling, elke dag weer. Rijst de vraag: hoe betekenisvol

is het dagelijkse sociale werk in de praktijk? Een serie interviews met medewerkers

van WIJ 3.0 over de waarde van hun inzet voor de deelnemers, de samenleving én henzelf.

In aflevering 2 in de serie Waardevol werk vertelt Anke van Eerd, IPS*-coördinator

en IPS -trajectbegeleider bij WIJ 3.0 over haar werk.

“In de twintig jaar dat ik re-integratiewerk doe, heb

ik met veel verschillende doelgroepen gewerkt. De

laatste 6 jaar begeleid ik vooral mensen met een

psychische kwetsbaarheid. Daarmee heb ik mijn

roeping gevonden; het is de doelgroep waarmee

ik het liefste werk. Ik weet nog hoe dat voor mij op

zijn plek viel. 6 jaar geleden gaf ik sollicitatietraining

aan een groep mensen met een GGZ-achtergrond.

Zij hadden hun behandeling net afgerond. Dus ik

stond daar voor die groep, met koffie en koekjes,

en een van hen zei: ‘Als je net uit de behandeling

komt, zijn de schappen van de maatschappij wel

erg leeg.’

Dat kwam binnen. Het waren allemaal mensen die

goed opgeleid waren, die jarenlang ontzettend hard

gewerkt hadden en die geconfronteerd werden met

wat ons allemaal kan overkomen: een depressie,

een bipolaire stoornis, een psychose, een angst- of

een paniekstoornis. Ze waren zo gemotiveerd en

wilden zo graag werken, maar liepen tegen veel

obstakels aan. ‘Dit mag gewoon niet!’ Dat is wat ik

dacht. En ik wist ook meteen: ‘Dit is mijn doelgroep.’

Niemand uitsluiten, dat is hoe WIJ 3.0 en ik willen

werken. Er is een plek voor iedereen.”

Zonder oordeel

“Ik heb cliënten gevraagd: ‘Wat is de waarde van

mijn werk voor jou?’ Dan zeggen ze: ‘Je bent zonder

oordeel en staat naast mij.’ In onze begeleiding

staat de IPS-methodiek (https://wij30.nl/

wij-begeleiden/trajecten-en-ondersteuning/ips/)

centraal. De begeleiding naar betaald werk is in

deze methodiek geïntegreerd in de GGZ-behandeling.

De wens van de cliënt staat daarbij centraal,

want werk vinden, werkt het beste als je je wens

mag nastreven. Ik vraag hen: ‘Wat wil je het aller-

Anke van Eerd

liefst en wat is dan de eerste stap?’ Dan blijkt dat de

wens soms ver weg is, maar het eerste kleine stapje

is altijd te zetten. En op die manier kom je steeds

een beetje verder.

Wat zo’n eerste stap kan zijn? Stel dat iemand die is

uitgevallen het idee heeft dat het UWV hem op de

hielen zit, dan kan de eerste wens zijn: rust creëren.

En uitzoeken: is het waar dat ze mij op de hielen

zitten? Dat geeft vaak al zoveel lucht. Ik begeleid

iemand die is uitgevallen in zijn werk als programmeur.

Hij wilde zo graag terug naar zijn oude vakgebied,

maar het idee alleen al gaf hem stress en

het gevoel van: dat lukt nooit. Hij is nu ICT-adviseur

in een zorgcentrum; het personeel kan met vragen

over een personeelszakenapp bij hem terecht. Veel

minder uren, een heel andere werkdruk, veel directe

waardering. ‘Dit is de beste therapie tot nu toe’,

liet hij me gisteren weten.”

Vertrouwen krijgen

“Bij sommige mensen loont het juist om niet het

cv op tafel te leggen. Als we dat even wegleggen,

merk ik dat ze vrijuit praten. Een opluchting. We

foto: Gerbrand Langenberg

/ LENTE 2021 / 4


kunnen het over de mens achter het cv hebben. Ik

laat ze dan vertellen over zichzelf. Vaak hebben ze

grote stress over het gat in hun cv of een gestelde

diagnose. Dat is een verhaal waar ze niet heel trots

op zijn wanneer ze het vertellen. Wat ik dan doe:

ik leg de nadruk op de dingen waar ze wel goed

in zijn, zodat we een verhaal maken dat even waar

is, maar waarmee ze wél naar buiten willen treden.

Eigenlijk hoef ik alleen maar te luisteren. Ik heb de

neiging om te horen wat mooi is. Dat geef ik terug

aan mensen. Die denken dan: ‘Oh ja, zo kun je het

ook zien.’

Het doel van mijn werk is dat mijn cliënten er vertrouwen

in krijgen dat het kan, dat het lukt. En dat

ze de stap gaan zetten richting hun wens. IPS is een

praktische methodiek (https://www.werkenmetips.

nl/) gericht op dingen doen buiten de spreekkamer.

Gesprekken aangaan met werkgevers, met relevante

contacten uit het netwerk dat de cliënt en ik hebben.

Je leert het meest van concrete ervaringen,

liefst positief, maar ook negatief. Ik help cliënten

ook omgaan met afwijzingen. Wantrouwen omzetten

in vertrouwen. Ik wil mensen ook laten inzien

dat ze het niet alleen hoeven te doen. Ik geen ken

geen dapperder doelgroep dan deze, maar ze doen

het vaak heel erg alleen met veel tegenstanders.

Laten we het samen doen.”

van mijn cliënten helder heb, zodat ik de goede

match kan maken. Ik vind het geweldig wanneer

mensen die 6 jaar niet buiten zijn geweest de moed

hebben opgevat om het gesprek met mij aan te

gaan en opgelucht naar buiten lopen. Nog mooier

is het als ze daarna óók een goed gesprek hebben

met een werkgever en aan de slag kunnen. Als dat

is waarvoor ik leef, heb ik precies het goede werk

gekozen.”

Niemand uitsluiten

“De waarde van mijn werk voor het grotere geheel?

Het heet niet voor niets een samenleving. Daar

horen we allemaal bij. Of je nu oud of jong bent, rijk

of arm, gewoon of anders, iedereen heeft zijn toegevoegde

waarde. Waarom zou je iemand uitsluiten?

In de praktijk merk ik dat elke werkgever wel

iemand kent die op wat voor manier dan ook niet

helemaal standaard is. Ik ben ervoor om een match

te vinden die past voor allebei. Ik ben er heilig van

overtuigd dat we iedereen nodig hebben om een

harmonieus geheel te vormen. Blijkbaar vind ik dat

belangrijk. Harmonie, daar strijd ik voor.”

Door Thijs Tomassen

*IPS=Individuele plaatsing en steun

Niet pamperen

“In de praktijk blijkt het vooral te werken wanneer

mensen na een fase van oriëntatie op: ‘Wie ben

ik, wat kan ik, wat wil ik’, zo snel mogelijk aan het

werk gaan. Het hoeft niet meteen de droombaan

te zijn en het mag ook voor een klein aantal uren

per week. Wat belangrijk is dat niet ik, maar de

cliënt bepaalt wat de eerste stap is. Soms blijkt een

stap niet haalbaar, niet realistisch. Licht administratief

werk bijvoorbeeld. Dat is er heel weinig op

de arbeidsmarkt van nu en door de automatisering

neemt het steeds verder af. Dat ontdekken is confronterend

en soms niet gemakkelijk te accepteren.

Dan is het belangrijk stil te staan bij dit inzicht om,

nadat het bezonken is, liefst weer opnieuw op pad

te gaan.

Anke van Eerd

foto: Gerbrand Langenberg

Voor mij is het in die fase belangrijk dat ik werkgevers

om me heen heb verzameld die openstaan

voor mensen met niet-alledaagse verhalen. En ik

zorg ervoor dat ik de kwaliteiten en vaardigheden

/ LENTE 2021 / 5


Foto: Gerbrand Langenberg

Kort nieuws

Verhuizing De Strooij

naar de Ghanadreef

In juli verlaat WIJ 3.0 de locatie De Strooij en verhuist

ze naar Ghanadreef 2. De nieuwe locatie is

een voormalig schoolgebouw aan de Ghanadreef,

niet ver van de Stroyenborgdreef.

Het gebouw heeft 2 verdiepingen en een behoorlijk

grote buitenruimte. Verschillende activiteiten

komen hier samen: trajectbegeleiders, het Wijkbedrijf,

Atelier Naald & Draad, de ICT-afdeling van WIJ

3.0, Digiwijs 3.0, het ouderenproject WIJ Plus en de

verschillende sociale en creatieve activiteiten van

Strooij Actief. Daar moeten we dan nog een nieuwe

naam voor verzinnen! Het nieuwe pand heeft naast

allerlei werkruimtes een grote kantine, een vergaderruimte,

werkplekken voor medewerkers van WIJ

3.0 en enkele spreekkamers. Sommige activiteiten

krijgen een eigen plek, maar een aantal werkruimtes

gaan we flexibel gebruiken zodat er snel ingespeeld

kan worden op behoeften en goede ideeën

voor nieuwe activiteiten.

Meedenken

De komende tijd moet er nog veel gebeuren aan

het gebouw en de inrichting. Begin april start de

aannemer met de benodigde verbouwing. Teamleider

Marian Veldhuis zorgt voor de coördinatie. Zij

zal met alle betrokkenen spreken over de inrichting

en de voorzieningen die nodig zijn. Ook andere vragen

liggen op tafel: hoe betrekken we deelnemers,

hoe ‘landen’ we in de nieuwe omgeving en wat kunnen

we betekenen voor de buurt?

Een eerste stap hierbij maken we eind maart of

begin april. Dan kunnen deelnemers aangeven wat

ze nu fijn vinden aan de Strooij en wat ze dus ook

graag in de nieuwe locatie terug zouden willen zien.

Heb je ideeën, op- en aanmerkingen? Mail je input

naar info@wij30.nl

Nieuwe cursus

Mindfulness bij De Strooij

Wil je meer energie krijgen en relaxter in het leven

staan? Op maandag 17 mei start er een nieuwe cursus

Mindfulness bij WIJ 3.0 De Strooij.

Wat is mindfulness?

Mindfulness is een training om uit je hoofd te gaan

en in je lijf te komen. Daardoor ontspan je en is het

gemakkelijker te genieten van het moment. Dit doe

je door ademoefeningen, bewegingsoefeningen en

visualisaties. Zo train je je geest en je lijf.

Na de cursus kun je mindfulness overal toepassen

en gebruiken. Bijvoorbeeld in een moeilijke verga-

/ LENTE 2021 / 6


foto: Simon Rae, unsplash.com

dering, tijdens een lastig gesprek, bij lichamelijke

pijn, tijdens een zware klus of gewoon als je thuis

bent.

Meedoen?

Zet de stap en schrijf je in! Deelname is gratis,

iedereen kan zich inschrijven. In principe vindt de

cursus plaats op locatie De Strooij in Overvecht. We

houden daarbij uiteraard rekening met de geldende

coronaregels. Neem voor informatie of aanmelden

contact op met

Isis Torensma via isis.torensma@wij30.nl

of 06 554 933 96.

van WIJ 3.0. Dan gaat het over onderwerpen als:

• Tevredenheid van de deelnemers

• Bejegening en omgangsvormen

• Klachten en incidenten

• Nieuwe ideeën voor de toekomst.

Heb je vragen? Kijk op onze website voor informatie

https://wij30.nl/centrale-medezeggenschapsraad/ of

stuur een e-mail naar Niki Schipper, ondersteuner

Centrale Medezeggenschapsraad WIJ 3.0 via

Niki.Schipper@Wij30.nl.

Wanneer: maandag 17 mei t/m

maandag 5 juli 2021

Tijd: van 12.00 tot 13.30 uur

Docent: Inge Nix

Deelnemers Centrale

Medezeggenschapsraad

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) wil de

kwaliteit van de begeleiding, activering en re-integratie

nog beter maken. Daarvoor is de CMR op

zoek naar nieuwe deelnemers. Ben of ken jij iemand

die hier interesse voor heeft?

Deelnemers aan de CMR denken na over wat goed

gaat en wat beter kan bij WIJ 3.0. Belangrijk zijn

de ervaringen van deelnemers op (alle) locaties

van WIJ 3.0. De CMR komt regelmatig bij elkaar en

spreekt meerdere keren per jaar met het bestuur

/ LENTE 2021 / 7


Deelnemers Wijkbedrijf helpen bij Valentijnsactie

Foto: Gerbrand Langenberg

Deelnemers van het Wijkbedrijf hebben begin februari hard gewerkt aan een grote

Valentijnsactie. De actie was een initiatief van Utrecht Verbindt, die daarmee lokale

ondernemers in Utrecht wil steunen. Bij WIJ 3.0 De Stadsbrug hebben deelnemers gezorgd

voor de presentjes van deze actie: zo’n 17.000 zakjes gevuld met snoepjes.

Er is 9 dagen gewerkt aan de Valentijnsactie. Iedere

dag deden zeker 10 deelnemers mee. Sommigen

hebben 1 of 2 dagen meegeholpen, anderen bijna

elke dag. Deelnemers zijn vrij om binnen te lopen

bij De Stadsbrug en iedereen die wil, kan meedoen.

Met het koude weer van februari was het wel een

aangename klus om hier binnen aan te werken.

Je Valentijnscadeau lokaal kopen

Er deden ruim 90 winkels en horecazaken mee aan

de actie. Als je daar een bestelling plaatste tot op

Valentijnsdag, kreeg je er 2 presentjes bij als dank

voor je steun. Eentje voor jezelf, de andere om aan

een dierbare te geven.

Het Wijkbedrijf krijgt vaker dit soort grote opdrachten.

Voor deelnemers bij De Stadsbrug zijn het leuke

klussen. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld

duizenden bloembollen ingepakt, gezorgd

voor sinterklaas- en kerstpakketten van WIJ 3.0 en

welkomspakketten gemaakt voor de Nederlandse

Vereniging voor Pleeggezinnen.

Meer over het Wijkbedrijf vind je op

https://wij30.nl/wij-activeren/wijkbedrijf/

/ LENTE 2021 / 8


Digiwijs 3.0 start inloop voor digitale zaken

Voor bewoners is het tijdens corona lastig of onmogelijk om naar een cursus digitale

vaardigheden te gaan. Daarom wil Digiwijs 3.0 meer doen om mensen met vragen over

digitale zaken te helpen. Om dit te bereiken, start Digiwijs 3.0 vanaf maart 2021 in een

aantal wijken een pilot met inloop voor digitale vragen. Op bepaalde tijden beantwoorden

mensen van Digiwijs vragen van bewoners.

Mensen met vragen over digitale zaken op weg

helpen

Online de weg weten is nu heel belangrijk. Denk

aan bestellingen doen in een internetwinkel, videobellen,

online een afspraak maken met de gemeente

of een gezondheidscentrum, een ‘mijn account’

aanmaken. Dit zijn allemaal zaken, waarmee Digiwijs

bewoners eenvoudig kan helpen.

Naast het aanbieden van cursussen in digitale

vaardigheden, pakt Digiwijs nu ook deze behoefte

op. Wij willen samen met de klant hun vragen over

digitale zaken beantwoorden. Na afloop geven

wij een lesbrief mee waarin zo eenvoudig mogelijk

staat uitgelegd welke handelingen er zijn. Wij

hopen dat de klant ons daarmee een volgende keer

niet nodig heeft. Als dit wel zo is, zijn ze natuurlijk

gewoon welkom bij onze inloop voor vragen over

digitale zaken.

Hoe doen we dit?

We starten met deze inloop in een aantal wijken

waar we al actief zijn: in de bibliotheek Kanaleneiland,

buurtcentrum Hart van Hoograven en WIJ

3.0-locatie De Strooij in Overvecht. Op gezette tijden

is iemand van Digiwijs 3.0 aanwezig om vragen

over digitale zaken op te lossen. Mensen moeten

zich vooraf aanmelden (telefonisch of per e-mail) of

ter plekke een afspraak maken. We voeren de pilot

uit met professionals. In een later stadium zullen we

hier mogelijk vrijwilligers inzetten.

Natuurlijk gaan we veilig om met persoonlijke informatie.

We noteren naam, telefoonnummer en hulpvraag

voor het maken van een afspraak en zullen

naam en telefoonnummer na 2 weken verwijderen.

Voor het beantwoorden van vragen gebruiken we

een laptop die geen cookies met gevoelige informatie

bewaart. Digiwijs slaat verder geen persoonlijke

informatie op.

Waar gaan we starten?

WIJ 3.0 De Strooij

(Stroyenborgdreef 12 in Overvecht)

Woensdag tussen 10 en 12 uur.

Bibliotheek Kanaleneiland

Woensdag tussen 10 en 12 uur

Buurtcentrum Hart van Hoograven

Donderdag tussen 10 en 12 uur

Wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar

digiwijs@wij30.nl of kijk op

https://wij30.nl/wij-begeleiden/digiwijs-3-0/.

/ LENTE 2021 / 9


Samenwerking WIJ 3.0 en Stadsbrouwerij Roodnoot-De Prael

Nieuwe stadsbrouwerij gaat

ambachtelijk bier sociaal brouwen

De nieuwe stadsbrouwerij RoodNoot-De Prael Utrecht gaat ambachtelijk bier brouwen

in de monumentale boerderij RoodNoot in Leidsche Rijn. In samenwerking met WIJ 3.0

zal de stadsbrouwerij vanaf dag één kansen bieden voor mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt. Liefhebbers van goed bier moeten nog even wachten met proeven:

de feestelijke opening vindt naar verwachting eind 2021 plaats.

foto : Gerbrand Langenberg

Boerderij RoodNoot vlnr Menno van Piggelen - Danielle van Elk - Thom van de Pol

Bestuurder van WIJ 3.0 Menno van Piggelen en

mede-eigenaar en directeur van de stadsbrouwerij

Thom van de Pol tekenden dinsdag 12 januari 2021

voor een duurzame samenwerking. Doel is om een

grote groep werkzoekenden met een afstand tot de

arbeidsmarkt baankansen te geven in de nieuwe

stadsbrouwerij.

Verbouwing monumentale boerderij

Kandidaat-brouwers zullen wel even geduld moeten

hebben. De monumentale boerderij RoodNoot

heeft namelijk eerst een verbouwing nodig. Uiteraard

biedt de verbouwing zelf al een mooie kans

voor werkzoekenden. Daarom is er een rol weggelegd

voor het Wijkbedrijf van WIJ 3.0 (https://wij30.

nl/wij-activeren/wijkbedrijf/), waar veel mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

De stadsbrouwerij en WIJ 3.0 vormen een goede

match. WIJ 3.0 is specialist in activering en re-integratie

en heeft het bevorderen van maatschappelijke

participatie als doel. Zij biedt dagactiviteiten,

trainingen, jobcoaching en toeleiding naar betaald

werk en opleiding. De missie van Stadsbrouwerij

RoodNoot-De Prael Utrecht sluit hier naadloos op

aan: een sociale onderneming die door ambachtelijk

brouwen van bier zingeving biedt aan mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kwaliteit van

het product en de mens gaan hand in hand; geduld

is bij zowel het brouwproces als in de begeleiding

van medewerkers het sleutelwoord.

De werving van medewerkers zal medio 2021 starten.

Eind 2021 hoopt de stadsbrouwer feestelijk te

kunnen openen en iedereen welkom te heten in het

proeflokaal. Proost!

/ LENTE 2021 / 10


Elvir laat zich niet kisten

In de rubriek JIJ 3.0 staat elke keer een

deelnemer in de spotlights. Want zonder

jullie geen WIJ 3.0. Dit keer is Elvir aan de

beurt.

Elvir verwelkomt me bij de ingang van Wij 3.0-locatie

Nieuwegein. In zijn blauwe werkjas en met

zijn open houding komt hij over als de opzichter.

Hij geeft me een uitgebreide rondleiding door de

werkplaats. Hij stelt me aan iedereen voor en vertelt

over elk onderdeel ronduit. Het werken met professioneel

gereedschap en leren van vakmensen vindt

hij het mooist.

Gereedschap

“Als je geen gereedschap hebt, kun je niets leren.

Toen ik hier binnenkwam dacht ik alles te weten,

maar dat bleek niet het geval. Het leukste vind ik

dingen uit elkaar halen en opnieuw in elkaar zetten

en dat het dan 10 keer mooier is dan daarvoor. Met

het juiste gereedschap en de hulp van mensen met

vakkennis kan dat. We kunnen hier bijvoorbeeld

dikke planken zagen, daarvoor heb je thuis het gereedschap

niet voor.”

4 jaar geleden kwam Elvir met hulp van gemeente

Nieuwegein bij Wij 3.0. Hij komt oorspronkelijk uit

Bosnië waar hij tijdens de oorlog in het leger vocht.

Hij kreeg last van nachtmerries en werd met een

posttraumatische stressstoornis gediagnosticeerd.

“Ik ga niet thuis zitten mopperen, anders gaat het

mis. Met mijn ziekte en alle herinneringen is dit een

uitstekende plek om overdag alles te vergeten.”

Activiteitenbegeleiders Peter, Trees en Paula ziet

hij als een soort broer en zussen. “Van hen heb ik

flink wat geleerd. Ze zijn geduldig en hebben zo’n

vakmanschap. Ik was lang soldaat en bij soldaten

moet je soms schreeuwen. Dat hoort bij een leger,

maar hier is het echt anders. Ze luisteren naar jou.

De eerste vraag is: ‘Hoe kunnen we jou helpen, wat

heb je nodig van ons?’

Elvir nodigt me uit om opnieuw langs te komen

wanneer de coronamaatregelen versoepeld zijn.

‘Ik hoop dat corona snel voorbijgaat. Ik denk dat we

bijna gewonnen hebben, nog eventjes. Ik wil laten

zien dat we ons niet laten kisten. Ook hier bij Wij

3.0 blijven we draaien. Een beetje lastig met afstand

en zo, maar wij doen het. Wij blijven mensen blij

maken. Dat geeft mij voldoening.”

Toekomstdromen

Elvir’s grootste droom is dat zijn zonen volwassen

mogen worden en hij opa mag worden. Ook gaat

hij, zodra het kan, zijn eerste Nederlandse paspoort

aanvragen. Daarmee hoopt hij in de toekomst 2 van

zijn broers te bezoeken die in Amerika wonen en

die hij al 20 jaar niet meer heeft gezien.

Door Kim Schormans

Elvir

foto: Gerbrand Langenberg

/ LENTE 2021 / 11


Aan het werk in de Botanische Tuinen?

Wij 3.0 zoekt deelnemers voor

werk in de botanische tuinen

foto: Anton van der Vlis

Vind jij het leuk om met planten te werken

of meubels en plantenbakken te maken

van hout? We zoeken deelnemers voor de

Botanische Tuinen op het Utrecht Science

Park (De Uithof). Ervaring met tuinieren of

werken met hout is niet nodig.

In een gezellige en ongedwongen sfeer kun je aan

de slag met allerlei werkzaamheden. Meestal mag

je zelf kiezen wat je gaat doen, maar soms ligt er

iets wat voorrang heeft. Je mag op je eigen tempo

werken, er is geen werkdruk. Deze activiteit is

bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de

arbeidsmarkt. WIJ 3.0 Nieuwegein organiseert deze

activiteit, maar het maakt niet uit waar je woont.

Zoals deelnemer John zegt: “De natuur heeft altijd

iets verrassends.”

Ontspannen werken in het groen

Het geeft veel ontspanning om op de Botanische

Tuinen bezig te zijn. Buiten kun je aan de slag om

heggen te snoeien, de wilgenboom bij te houden,

onkruid te wieden en ander onderhoud van de tuin

te doen. ‘s Zomers zaaien we nieuwe planten in en

onderhouden we de groentetuin.

/ LENTE 2021 / 12


Werk je liever binnen? In de kas kun je werken aan

verschillende klussen: onderhoud van de planten,

het maken van meubels, plantenbakken of andere

voorwerpen voor de tuin of voor de kas. Zo is er

de laatste tijd gewerkt aan het maken van vleermuiskasten.

In de tropische kas hebben de planten

wekelijks water nodig, je kunt stekjes maken of

planten bijknippen.

De kas en tuinen waarin je werkt worden gebruikt

door de Hogeschool Utrecht voor hun onderwijs.

De Botanische Tuinen zelf zijn onderdeel van de

Universiteit Utrecht.

Een keer meedoen op donderdagmiddag

We werken op donderdagmiddag van 12.30 tot

15.30 uur. Vooraf om 12.00 uur lunchen we samen

(eigen lunch meenemen). Je kunt vanaf WIJ 3.0

Nieuwegein a/d Nijverheidsweg meerijden of op eigen

gelegenheid naar de locatie van de Botanische

Tuinen gaan. Het adres van de Botanische Tuinen is

Budapestlaan 17, 3584 CD in Utrecht.

Aanmelden

Heb je interesse om een keer mee te gaan om te

zien of het iets voor je is? Neem dan contact op met

activiteitencoördinator Trees Kers: telefoon 06 554

933 95. Voor deze activiteit heb je een indicatie

nodig en moet je ingeschreven staan als deelnemer

bij WIJ 3.0. Inschrijven kan door het aanmeldformulier

op de WIJ 3.0 website in te vullen:

https://wij30.nl/contact/aanmelden/.

Door Kevin van den IJssel

foto: Gerbrand Langenberg

foto: Gerbrand Langenberg

/ LENTE 2021 / 13


Wist je dat:

...radio M Utrecht ook graag beluisterd wordt door mensen buiten onze provinciegrens?

...Lutjebroek ‘klein moeras’ betekent en Grootebroek ‘groot moeras’?

...het wereldberoemde lied ‘You’ll never walk alone’ oorspronkelijk uit de Amerikaanse musical

‘Carousel’ komt?

...de première op 19 april 1945 was?

...het lied recent nog eens aandacht kreeg in verband met het overlijden van leadzanger Gerry

Marshden van Gerry and the Pacemakers op 78-jarige leeftijd?

...patiënten in Afrikaanse ziekenhuizen elkaar en zichzelf opbeuren door te zingen?

...99% van de Deense joden de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben dankzij instituten in

Denemarken als overheid, kerken, vakbonden en burgers die zich niet uit elkaar lieten spelen?

...het belangrijk is te bedenken dat niet alle Duitsers nazi’s waren?

...kleine kinderen afgelopen winter verrukt kennis hebben gemaakt met winterwonderland?

...dat sneeuw en ijs niet alleen pret geven, maar ook gevaarlijk zijn?

… Sofie voor het eerst sinds 35 jaar nu pas weet hoe je dingen moet aansluiten en ophangen en dat

technisch inzicht soms opeens komt?

…Winny een maand zonder zoetigheid probeert te doen, maar of dat nou echt lukt?

…Maaike vindt dat Desmond soms als een sneeuwpop of pinguïn loopt?

…Ellen, geheel tegen de verwachting in, toch maar eens voor de verandering een kop(je) thee heeft

genomen in plaats van koffie (die ze overigens het liefst koud drinkt)?

…er bij de Wilg een boek is met de titel ‘De wereld van Sofie’?

…het misschien voor Sofie wel handig is om te weten dat ze op de knop van de klapdeuren moet

drukken als ze naar buiten/naar huis/weg wil?

…Fleur van die hele leuke schrikmomentjes heeft, hè Desmond?

…Desmond soms vergeet dat een deur niet vanzelf open gaat, omdat hij gewend is dat een deur

nooit helemaal dicht is?

…Gerald van een zitstoel een klapstoel weet te maken en dit niet de eerste keer is?

…het dikste boek (een biografie) ter wereld 49,6 centimeter dik is, 2409 hoofdstukken bevat en

bestaat uit 10.080 bladzijden?

…de croissant al 338 jaar bestaat en dat die op 30 januari een eigen dag heeft, hij voor het eerst

in 1683 in Wenen werd gebakken om de overwinning op de Ottomanen te vieren en dat de halve

maanvorm de Turkse vlag symboliseert?

…1896, het jaar is waarin de Italiaanse uitvinder Guglielmo Marconi draadloze telegrafie en daarmee

de radio uitvond en dus elk jaar op 13 februari

het Wereldradiodag is?

… het grootste bouwwerk van Lego dat ooit

gebouwd is 150 miljoen steentjes bevat?

Door Desmond Stufkens en Huib van Belkom

/ LENTE 2021 / 14


- De lentekriebels worden dit jaar verplaatst naar oktober!

- Voorjaarszon, spotlight op de vieze keukenkastjes!

- Verkiezingen, weg met die namen, hier met de goede plannen!

- Kreeg iedereen zo kort voor de verkiezingen maar last van zijn geweten!

- Formatie, ik vond de verkiezingen toch leuker!

- Verkiezingen, ik heb nog nooit 4 jaar dezelfde mening gehad!

- Verkiezingen, de mensen zouden beter naar ons moeten luisteren!

- Verkiezingen, als je ergens intrapt, blijf er dan niet instaan!

- Verkiezingen, alsof ze echt mijn mening willen weten!

Door Desmond Stufkens

/ LENTE 2021 / 15


Nog even winter

Hoopvol

Hoewel de foto met ijspret natuurlijk niet in het

voorjaar gemaakt kan zijn, vond ik de positieve

impact van het onverwachte winterse weer op de

mentale gesteldheid van mij en vele anderen toch

te groot om hem niet in te zenden. De dagen dat

het sneeuwde en vroor hebben mij geholpen wat

hoopvoller tegen de werkelijkheid, waar we nu in

verkeren, aan te kijken. Iets goeds is altijd mogelijk.

We zijn nog lang niet uit de crisis. Uiteindelijk komt

het hoop ik weer goed. Er wordt, volgens mij, wel

de nodige inspanning gevraagd en kunnen wij dit

niet zonder Gods hulp.

Werken aan een nieuw begin

De winterpret van medio februari heeft geholpen

los te komen van de stress. Alles zo prachtig

wit! IJsvermaak en sneeuwpret behoren gelukkig

niet tot het verleden. We hebben er wel een jaar

of vijftien moeten wachten, maar er kon weer op

natuurijs geschaatst worden. Ook werden er weer

sneeuwpoppen gemaakt. Het winterse weer deed

de mensen goed. Corona krijgt ons niet klein!

Ik zie uit naar de zomer en ik ben bezig uitstapjes te

plannen. Ook trek ik er op de fiets met mijn tentje in

de meimaand weer op uit. Dan kan ik weer mooie

foto’s maken en aan mijn conditie werken. Ook

hoop ik weer aardige mensen tegen te komen. We

zijn niet alleen op de wereld. We zijn er voor mekaar!

Door Anthonie Caspers

foto: Anthonie Caspers

/ LENTE 2021 / 16


foto: Anthonie Caspers

Mopje

Speciale aflevering van Zeg ‘ns Aa:

Hij: “Ik heb in de Tweede Kamer gezeten.”

Zij: “Nee.”

Hij: “Echt waar!! Je gelooft me niet.”

Zij: …..

Hij: “Op de publieke tribune.”

Zomaar wat Hollandse spreekwoorden

In het onderste rijtje zijn sommige spreekwoorden

niet goed. Pak een pen, en doorstrepen maar.

1. Die rotzooi hoort bij jou.

2. Wie schrijft die blijft.

3. Blijf van mijn buik af.

4. Blijf uit mijn hoofd, opperhoofd.

5. Haastige spoed is zelden goed.

6. Moeten is voor doeten en doetjes.

7. Oost west thuis best.

8. Hoge bomen vangen veel wind.

9. Ik heb de wind in de zeilen.

10. Zoals het klokje thuis klinkt, klinkt het overal.

11. Roeien met de riemen die je hebt.

Veel plezier en niet er over gaan piekeren.

Het goede antwoord uit het winternummer

van de Wijzer

Op pagina 15 staat een liedtekst die niet klopt.

En dan nu het goede antwoord van deze puzzel:

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk, en bewonder.

Vooroordelen

Welke vooroordelen leven er ten aanzien van

fysiotherapeuten?

Even kennismaken Annet Maas

Ik schrijf al jaren in de Wijzer. Mijn hobby zijn: 1. Muziek

2. Volleyballen.

Volleyballen kan ik nog maar zelden door een zere

knie. Fietsen is ook erg leuk.

Ik heb geen betaald werk. Ik doe pro deo (onbetaald)

vrijwilligerswerk. Dit laatste maar 1 dagdeel,

maar meer is niet nodig. Je hebt je contacten en je

boodschappen.

Schrijf zelf ook eens een verhaaltje voor de Wijzer,

of deel een recept. Hartelijke groeten aan iedereen.

Bovenstaande teksten door Annet Maas

Rozen die bloeien

die hebben doornen

want het is niet altijd

zonneschijn.

Door Cynthia Semwell

/ LENTE 2021 / 17


Spreuken & Uitspraken

Door: Huib van

Belkom

“Liefde is een zoete verrassing”

(“Love is a sweet surprise”)

Lindsey Buckingham

Bron: het nummer ‘Peacekeeper’ op Fleetwood Mac’s album

‘Say you will’ uit 2003.

“Laten we hand in hand staan, elkaar helpen, in plaats van elkaar kapotmaken.”

De Utrechtse imam Abdeljalil Sayfaoui in een video aan jongeren in de stad Utrecht.

Burgemeester Sharon Dijksma deed ook een zegje in de video. De video was een initiatief van

de islamitische Stichting Dawah-Groep. Ook jongerenwerkers hielpen de rellen te beteugelen.

Bron: dagblad Trouw

“Dieren beschermen is mensen beschaven.”

Tekst op een bord op de tentoonstelling ‘Avicultura’ in de jaren ‘60.

Bron: bioscoopjournaal uit die tijd, uitgezonden in het programma ‘Max geheugentrainer’.

De depressieve Livio Udenhout uit Rotterdam (hij miste een vaderfiguur in zijn jeugd)

wilde zelfmoord plegen door voor de trein te springen.

Livio: “God sprak als een strenge vader tot mij en zei: “Als je dit doet, breng je me tot schande.

Je hebt mijn Woord en mijn principes. Als je die volgt, kom je eruit.”

Daardoor en door 11 maanden intensieve therapie bij een psycholoog is Livio

opgewekter en heeft hij meer levenslust.

Bron: ‘De Verandering’ (tv-programma).

“Angenita realiseerde zich dat ze moest kiezen tussen verzet of gebed,

tussen bitter worden of beter worden.”

Uit een artikel over de op 49-jarige leeftijd weduwe geworden Angenita Wesselius.

Bron: Visie (omroepblad van de EO).

“Er zit een barst, een barst in alles (“There is a crack, a crack in everything).

Daardoor komt het licht naar binnen” (That’s how the light gets in”)

Leonard Cohen in zijn lied ‘Anthem’ (loflied)

op zijn cd ‘The Future’ uit 1992.

/ LENTE 2021 / 18


Nawoord

Helaas zal het mondkapje nog wel enige tijd

verplicht blijven. Gelukkig kunnen we wel naar

buiten om een frisse neus te halen. Hopelijk

komt in de zomer het normale leven weer op

gang. Dan hoeven we ons niet meer aan allerlei

opgelegde beperkingen te houden en angst te

hebben besmet te raken met het virus. Thuiswerken

is lang niet alles; we kunnen niet zonder

menselijk contact. Voor iedereen is dit een

zware tijd. Samen moeten we het virus er onder

zien te krijgen.

Geniet van al het goede en houd goede moed!

/ LENTE 2021 / 19


Lente

Vlinders

Vliegende sprookjes

Kusjes uit de hemel

BLISS-train

/ LENTE 2021 / 20

More magazines by this user
Similar magazines