VVP SPECIAL BIJZONDERE RISICO's NOG een keer

willem.vreeswijk

75 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

VVPRUIM

JAARGANG 78 • EXTRA EDITIE • MAART 2021

Het echte

advieswerk

Special Bijzondere risico’s


COLOFON

VVP, Kennis- en inspiratiemagazine

voor financieel adviseurs

Uitgave van VVP Nederland

Achtenzeventigste jaargang

nhoud

uitgever en hoofdredacteur

Willem Vreeswijk 06-10630149,

willem@vvponline.nl

(eind)redacteur

Toon Berendsen 06-12907930,

toon@vvponline.nl

persberichten, reacties, ideeën

redactie@vvponline.nl

redactie-adres

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht

4

Rondetafel

Bijzondere risico’s

Leren van elkaar

12

Marko van Leeuwen

Verzekeren van pandemie

onhoudbaar?

senior accountmanager/traffic

Arjan Cornelisse, 06-10628564,

arjan@vvponline.nl

ABONNEMENTENSERVICE

vvp@vvponline.nl

website www.vvponline.nl

SPECIAL BIJZONDERE RISICO’S

Deze special verschijnt in een oplage van

6.000 exemplaren en is tot stand gekomen

in samenwerking met a.s.r., Flyct,

Turien & Co., de Vereende en VKG en

wordt tevens uitgebracht als e-zine.

20

Adviesalerts!

Actuele ontwikkelingen

26

Enno Wiertsema

Verantwoordelijkheid nemen

NABESTELLINGEN

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl

COPYRIGHT

VVP Nederland, 2021

vormgeving/prepress

Peter Beemsterboer, Beemsfoto

druk

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is

gedrukt op FSC-papier

ISSN: 1388-2724

30

Evenementenbranche

Voor en na corona

38

Maya Spetter

Vrijwilliger valt uit kerstboom

2 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE VOORWOORD

RISICO’S

Verzekerbaar

16

Jan Kees van Dommele

Voor echte professionals

28

Marnix Bokhorst

Omdat elke klant

bijzonder is...

44

Christian Dijkhof

Raceauto zelden

totaal verzekerd

Het ene bijzondere risico is het andere niet. Spraken we ruim een jaar

geleden nog over risico’s als nanotechnologie, superstructures, historische

gebouwen, cyberrisico’s, pizzakoeriers, autonome voertuigen

en tiny houses, tegenwoordig zijn deze risico’s niet weg, maar heeft

de wereldbevolking nu al ruim een jaar te maken met corona, een

nietsontziend en alles ontwrichtend virus dat het ‘normale’ leven lam heeft gelegd

en de economie zo goed als stilgezet. Dat maakt duidelijk hoe fragiel en onzeker

het leven is, maar ook dat leven en risico’s onlosmakelijk met elkaar verbonden

zijn. Verzekerbaarheid kent grenzen.

Niemand kan voorspellen welke verrassingen deze pandemie nog in petto

heeft. Er zijn meer risico’s die moeilijk voorspelbaar zijn. Neem het klimaat. Uiteraard

is duidelijk dat extreem weer nu al zorgt voor steeds meer schade aan

huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Daar kun je premies op zetten… tot ze

onbetaalbaar worden… Het is niet eens zozeer de materiële schade waar we ons

druk over moeten maken, maar de ecologische schade. Als over dertig jaar het

ijs op de Noordpool is verdwenen, is de airco van de wereld stuk. Dat betekent

nog extremer weer, nog minder bewoonbaar gebied, meer vluchtelingenstromen,

een nog urgentere voedselproblematiek, etcetera.

Het is belangrijk dat we in deze turbulente tijden meer gaan samenwerken

om het bewustzijn van risico’s te vergroten en samen stappen nemen om het

fundament van onze economie – de ecologie – te beschermen. Alleen dan blijft

verzekerbaarheid namelijk een thema. Ook moeten we ervoor zorgen dat solidariteit

een grondbeginsel van verzekeren – weer terugkeert. Samen moeten

we ervoor zorgen dat er niet nog meer mensen buiten de boot gaan vallen. Mooi

voorbeeld is het verlagen van de drempel voor mensen met problematische

schulden om zich toch te kunnen blijven verzekeren. Juist nu zullen we samen

moeten optrekken om mensen daadwerkelijk op te vangen, financieel en sociaal.

Ook adviseurs hebben hier een rol in. Zij staan midden in de samenleving en

hebben als geen ander inzicht in de financiële situatie van mensen en bedrijven.

Zij signaleren vaak als eerste dat het fout gaat. Een adviseur is bij uitstek

degene die op tijd kan doorverwijzen en mensen kan bijstaan. Daarnaast heeft

de adviseur een belangrijke functie in het noodzakelijke verduurzamingsproces.

Het is en blijft echter zaak om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ‘gewone’

bijzondere risico’s verzekerbaar blijven. Dat raakt opnieuw aan het sociale

aspect waar de verzekeringssector steeds meer mee te maken zal krijgen. Standaard

zal niet het nieuwe normaal worden. Alleen gezamenlijk slagen we erin

verzekerbaar te blijven.

Veel leesplezier met deze bewaareditie. n

WILLEM VREESWIJK

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl

SPECIAL MAART 2021 VVP | 3


BIJZONDERE RISICO’S

Rondetafelgesprek

Leren van

elkaar

HET IS EEN UITZONDERLIJKE TIJD, ZELFS VOOR DOORGEWINTERDE PROFESSIONALS IN DE

VERZEKERINGSMARKT VOOR BIJZONDERE RISICO’S. HET ‘NIEUWE NORMAAL’ WERPT NIEUWE

VRAGEN OP, ZOALS HET VELE THUISWERKEN EN DE OPKOMST VAN BEZORGDIENSTEN. EN

DAN MOET DE ECONOMISCHE KLAP NOG KOMEN… ALLE UITDAGINGEN VERGEN GEDEGEN

SAMENWERKING IN HET WERKVELD EN DAAR ZIEN DE TAFELGASTEN RUIMTE VOOR

VERBETERING. “WE MOETEN VAKER EEN OPEN DIALOOG MET ADVISEURS AANGAAN.”

TEKST MARTIN NEYT

4 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

Waar mensen in de eerste golf wat

onwennig plaatsnamen achter

MS Teams en moesten wennen

aan het ‘kantoor’ aan de keukentafel,

is thuiswerken in de

tweede golf van de coronacrisis

geheel ingeburgerd. De persconferentie

van Rutte en De Jonge in september markeerde

de definitieve ommekeer. Voor de herfst ging bijna de

helft van de werknemers gemiddeld nog eens per week

naar kantoor, in november was dat nog maar 13 procent,

blijkt uit een analyse van ICT-bedrijf Mapiq.

Uiteraard bewegen de risico’s met het nieuwe normaal

mee. De nationale politie liet onlangs weten, dat

het aantal geregistreerde woninginbraken vorig jaar

met bijna een kwart daalde (zo’n 30.500 aangiftes).

Daartegenover staat een forse toename van cybercrime:

in 2020 werd er bijna 11.000 keer melding gemaakt van

ransomware, DDoS-aanvallen, phishing en hacks, goed

voor een stijging van 127 procent.

De tafelgasten -we spreken elkaar via MS Teamszien

de ontwikkelingen in hun dagelijkse praktijk terug.

Bij inboedelschade verschuift het accent van inbraken

naar ongelukken in huis. Verzekeraars bekijken of de

producten nog voldoen en of de premies kunnen worden

aangepast. “We hebben een reviewsessie gehouden en al

onze producten onder de loep genomen”, zegt Björn Jalving

(Turien & Co.). “De premies voor reisverzekeringen

zijn verlaagd. Daarnaast hebben wij de dekking voor zakelijke

apparatuur op de inboedelverzekering uitgebreid

en verduidelijkt dat de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

ook geldt bij het thuiswerken.”

Turien & Co. nam enige tijd geleden een overstromingsdekking

in het assortiment op, gecombineerd

met de inboedel- en woonhuisverzekering. Het hoogwaterpeil

gaf de verzekering destijds meteen een boost.

Meer recent bood het bedrijf een oplossing voor de kangoeroe-

of meergeneratiewoning. “Het is geen apart

product, maar we nemen dit woontype mee in de bestaande

verzekeringen.”

bikeverzekering in het leven geroepen. Dat is het voordeel

van onze flexibiliteit, bijna alles dat rijdt, kan bij

ons worden verzekerd.”

Andere ontwikkelingen als gevolg van de lockdowns

zijn een sterke afname van taxi’s, een toename

van bezorgauto’s en tweedehands auto’s op de weg en

een piek in de aanvraag van rechtsbijstandsverzekeringen,

met name vanwege zorgen over baanbehoud. En

nee, de praalwagenverzekering was dit jaar niet populair.

Sonneveld: “We hebben er precies nul verkocht.”

Er komen steeds risico’s bij en verzekeraars bezien

ze aanvankelijk met argusogen, reageert Danny Siau

(VKG). “We hebben met Solvency II te maken en moeten

in deze tak van sport maatwerk leveren, maar het is

onze taak om bovenop ontwikkelingen te blijven zitten.

Vliegen met drones was eerst een fun-dingetje, inmiddels

heeft professionalisering plaatsgevonden, dus dan

is het tijd om dekking te creëren. Hetzelfde gebeurde

eerder met cybercrime. De markt wist niet precies wat

ze ermee aan moest, sluit het vaak uit in de standaarddekkingen.

Gevolg is dat cyberpolissen niet meer weg

te denken zijn.”

WATERBEDEFFECT

Niet alles valt te verzekeren en dat moeten we volgens

de gesprekspartners ook niet willen. Een hoog-risicoproduct

belandt al snel tegen een hoge premie bij een

beperkt aantal partijen, waardoor er een waterbedeffect

ontstaat. Aan de andere kant kunnen bepaalde risico’s

met preventieve maatregelen sterk worden verminderd.

Neem het rieten dak, dat kan na behandeling met

impregnerende middelen een draagbaar risico worden.

Björn Jalving haalt een gevleugelde uitspraak van

een collega aan: “Voor een goed risico is geen premie te

laag en voor een slecht risico geen premie hoog genoeg.

Zo is het. Het komt dan neer op de vraag wat de klant

zelf kan doen om de premie te laten dalen. Een verzekering

voor een zéér exclusieve Mercedes kan zo maar op

12.000 euro premie uitkomen, maar met een goed vei-

ONGELUK MET E-BIKE

De coronacrisis stuwt het gebruik van e-bikes omhoog,

vooral door bezorgdiensten in een stedelijke omgeving.

Voor verzekeraars levert het wederom een nieuw

vraagstuk op, want een ongeluk met zo’n zelfstandig

aangedreven fiets valt niet standaard onder de AVB en

WEGAM-verzekeraars sluiten e-bikeongelukken van

bezorgdiensten uit. Een restaurant moest zijn faillissement

aanvragen na een verkeersongeluk met een

e-bike, weet Bert Sonneveld (de Vereende). “Het is nog

een onbekend fenomeen, dus tot wie kan een ondernemer

zich wenden? Wij hebben inmiddels een speciale e-

‘De Toeslagenaffaire is

een ultiem voorbeeld

van een overheid die

burgers op financieel

terrein in de steek laat’

SPECIAL MAART 2021 VVP | 5


BIJZONDERE RISICO’S

ligheidssysteem en tracking device, kan de klant het risico

en daarmee de premie aanzienlijk verlagen.”

Volgens Danny Siau zou periodieke samenwerking

tussen verzekeraars zakelijke klanten vooruit kunnen

helpen, maar dat is niet mogelijk omdat verzekeraars

elke schijn van prijsafspraken dienen te vermijden. Als

voorbeeld noemt hij recyclingbedrijven, waaronder ook

verwerkers van potgrond vallen. “Verzekeraars springen

dan allemaal opzij, maar als het om potgrond gaat,

is het gevaar op broei gering. Eigenlijk moet je samen

om tafel gaan om de reële risico’s die recyclingbedrijven

lopen te bespreken.”

ETHISCH TOEZICHT

Het rendement van verzekeraars staat op gespannen

voet met de solidariteit, geven de discussiepartners

aan. Hoe komen we tot betaalbare oplossingen en houden

we solidariteit hoog in het vaandel? Bert Sonneveld

wijst op het onderscheid tussen leeftijden bij autoschadeverzekeringen.

“Jongeren veroorzaken volgens de

statistieken meer ongelukken dan ouderen. Vanaf 50

jaar zie je weer een stijging in schade omdat kinderen

de auto lenen en automobilisten van 80 jaar en ouder

rijden ook meer schade. Het is dus realistisch om premie

aan leeftijd te koppelen, maar voordat je het weet,

roept een actiegroep : leeftijdsdiscriminatie! Daar moet

je serieus het gesprek over aan gaan. Naar actiegroepen

is het makkelijker te verantwoorden, als het statistisch

onderbouwd kan worden.”

Jalving beaamt de noodzaak tot interne discussie

over leeftijd. Daarnaast ziet hij een rol voor technologische

oplossingen weggelegd, bijvoorbeeld bij het monitoren

van rijgedrag. Een zorgvuldig rijdende 23-jarige

klant zou op die manier minder premie kunnen betalen.

Hij denkt tevens aan ethisch toezicht, zoals dat in

de ORV-discussie al ter sprake is gekomen. “Het is best

mogelijk, dat over tien jaar verzekeraars worden bevraagd

over hun rol in de samenleving en hun visie op

risicovol gedrag.”

Björn Jalving: ‘Kijk naar

de mens achter de

onderneming.’

VAN INKOPER NAAR IMPORTEUR

Over het algemeen zijn bijzondere risico’s goed verzekerbaar

in Nederland, vinden de discussiedeelnemers.

Er zijn echter lastige werkvelden, zoals de foodsector,

geeft Siau aan. En de Brexit brengt nieuwe eisen met

zich mee. “Wie nu vanuit Engeland aankoopt, kan als

importeur worden gezien. Verder is de markt op het gebied

van productaansprakelijkheid verzadigd. Buitenlandse

risicodragers willen zich daar wellicht op storten,

maar de vraag is hoe snel ze weer afhaken. Ze kennen

de Nederlandse markt niet en als ze in hun eerste

jaar tegen drie enorme schades aanlopen, behalen ze de

beoogde omzet voor de komende drie jaar niet.”

6 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

Ook horeca wordt aan de digitale ronde tafel genoemd.

Het is momenteel geen pretje om als horecadirecteur

op zoek te gaan naar een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid.

“We willen graag naar de mens achter

de onderneming kijken”, zegt Jalving, “maar ik geef

toe dat nu eigenlijk niemand zijn handen wil branden

aan horeca.”

Gelukkig kan Nederland bogen op een ecosysteem

van bijzondere-risico-verzekeraars, herverzekeraars en

organisaties als Adfiz en het Verbond van Verzekeraars.

Alle betrokken partijen houden elkaar naar inzicht van

Sonneveld in balans en creëren samen een sterk vangnet.

“De spelers in het netwerk corrigeren elkaar als dat

noodzakelijk is. We moeten samen bestendigheid garanderen.”

BESCHERMEN, NIET BETUTTELEN

In de verzekeringsmarkt voor bijzondere risico’s is de financieel

adviseur de ‘lifeline’ naar de klant, vinden de

discussianten. Hij of zij kent de klant persoonlijk, weet

wat een klant nodig heeft en zoekt samen met makelaars

en verzekeraars naar de beste oplossing. “Wij kunnen

het niet genoeg benadrukken”, stelt Danny Siau,

“neem contact op met een adviseur. Wij vinden dat makelaars

en verzekeraars daarin een verwijsfunctie hebben.

Niet om klanten te betuttelen, maar om ze goed

te beschermen. De adviseur is hun persoonlijke risicomanager.

Wij werken dan ook graag samen met lokale

kantoren omdat ze zeer betrokken zijn bij hun klanten.”

Consolidatie en standaardisatie leiden tot conversies

en opzeggingen. Het gemak waarmee portefeuilles

worden opgezegd, is volgens Jalving opvallend. “Als

een product niet in de systemen of strategie past, is dat

dan een reden om een trouwe klant op straat te zetten?

Vaak, niet altijd, zijn er partijen die wel mogelijkheden

hebben.”

Bert Sonneveld stipt de Toeslagenaffaire aan als ultiem

voorbeeld van een overheid die burgers op financieel

terrein in de steek laat. “De belastingdienst gaf

ouders te verstaan dat ze het zelf maar moesten uitzoeken.

De meeste mensen kunnen dat gewoonweg niet.

Het benadrukt nog maar eens hoe belangrijk de laagdrempelige

ondersteuning van een financieel adviseur

is. Bij hem of haar kunnen mensen hun verhaal kwijt.”

TRANSPARANTIE

Wordt een financieel adviseur voldoende beloond voor

de advisering bij bijzondere risico’s? Over het geheel genomen

ontvangen adviseurs een nette provisie, vinden

de tafelgasten, maar het is natuurlijk afhankelijk van de

werkzaamheden. Wie een polis in het Duits moet laten

vertalen bij de verzekering van een vakantiehuisje bij

de Oosterburen, kan er bekaaid vanaf komen. Maar ook

Danny Siau: ‘Leg goed

uit wat je gaat doen

en wat het kost.’

SPECIAL MAART 2021 VVP | 7


BIJZONDERE RISICO’S

Ook daar kun je eerlijk over zijn. Transparantie staat

aan de basis van een goede klantrelatie.”

Een verandering in de situatie van de klant, kan

echter weer een extra tijdsinvestering vereisen. Bert

Sonneveld: “Een adviseur heeft een signaalfunctie, dat

hoort bij de zorgplicht. Verhuist de klant naar een andere

woning, dan komen er andere risico-inschattingen

bij kijken en zou er voor dat werk een andere of extra

beloning moeten zijn.”

Bert Sonneveld:

‘Adviseur heeft

signaalfunctie.’

opdrachten die wellicht iets minder opleveren, horen

bij het ondernemerschap.

“Denk goed na over wat je voor de klant gaat doen

en leg uit wat het gaat kosten”, meldt Danny Siau. “De

eerste gesprekken met klanten en het zoeken naar een

passende oplossing vergen tijd, maar als het bouwwerk

eenmaal staat, is een adviseur veel minder uren kwijt.

GAVE SUGGESTIES

Financieel adviseurs die bij bijzondere risico’s adviseren,

zijn naar inzicht van de gespreksdeelnemers doorgaans

goed ingevoerd. Kantoren hebben daar volgens

hen de afgelopen jaren stevig in geïnvesteerd, daardoor

is de advisering over de gehele linie beter geworden. Er

treden ook steeds meer specialisten tot de markt toe,

onder andere op het gebied van cyberrisk.

Maar er mag ook iets van de kant van verzekeraars

en makelaars komen. Danny Siau: “Wij zien het als onze

taak om adviseurs met kennis te ondersteunen, bijvoorbeeld

met productopleidingen en webinars. Overigens,

laat ook klanten gerust eens met zo’n webinar meekijken,

dat draagt bij aan de bewustwording. Ik vind dat

we relevante informatie moeten aanbieden en gericht

vakinhoudelijke artikelen moeten sturen. En checklists

maken, ook daar is veel behoefte aan.”

Björn Jalving trekt het breder, hij vindt dat verzekeraars

meer moeten communiceren met adviseurs. “Ga

rechtstreeks met adviseurs in gesprek. Nu is er vooral

contact vanuit de commercie, dus via accountmanagers,

maar het is ook waardevol om acceptanten en adviseurs

samen te brengen. Adviseurs hebben gave suggesties,

die willen we horen. Dus niet aan de hand van

enquêtes, we moeten vaker een open dialoog met adviseurs

aangaan. Wat zou je willen veranderen? Wat gaat

er goed en wat niet? Leren van elkaar. Nu we Teams

massaal gebruiken, kan dat ook snel en makkelijk.”

Hebben de tafelgasten nog tips voor adviseurs?

“Praat niet zozeer mee met de klant, maar overtuig

hem of haar met expertise”, antwoordt Bert Sonneveld.

“Kwaliteit is de basis voor een lange-termijnrelatie. Wat

mij betreft mag er ook wat minder focus liggen op het

binnenhalen van nieuwe klanten en meer op het onderhouden

van bestaande relaties.”

“De ondernemer is aan het ondernemen”, reageert

Danny Siau, “hij heeft geen interesse in risico’s. Een adviseur

zal dus moeten kijken wat een klant nodig heeft

en hem of haar daarvan moeten overtuigen. Ga langs

bij het bedrijf, dat levert zoveel nieuwe inzichten op.

Het is soms een evenwichtsoefening, zeker als de risico’s

voor een klant niet duidelijk zijn, maar je helpt iemand

er uiteindelijk mee vooruit.” n

8 | VVP SPECIAL MAART 2021


PARTNER IN KENNIS

ONVERZEKERBAAR? PAS ALS DE VEREENDE HET NIET KAN

VERZEKEREN, KUNT U ZEGGEN DAT HET ONVERZEKERBAAR

IS. DE MISSIE VAN DE VEREENDE IS IMMERS OM OPLOSSINGEN

TE BIEDEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE ISSUES IN DE SCHADE-

VERZEKERINGSBRANCHE.

Onverzekerbaar? Pas

als wij nee zeggen

TEKST DE VEREENDE

Verzekeraars gaan door

het toenemend gebruik

en analyse van data

steeds verder in het selecteren

van risico’s en

het steeds individueler

prijzen. Daarom kunnen steeds meer risico’s

moeilijk verzekerd worden. Risico’s

voor particulieren, ZZP’ers en MKB-bedrijven

die niet bij reguliere verzekeraars

ondergebracht kunnen worden, kunnen

vaak wel door de Vereende verzekerd

worden. Hieronder bespreken we enkele

risico’s die lastig te verzekeren zijn.

LEEGSTAANDE GEBOUWEN

Leegstaande bedrijfspanden zijn een

maatschappelijk en economisch probleem.

Wanneer een gebouw leeg staat,

is er minder toezicht. Als er dan iets gebeurt

waardoor er schade ontstaat, is er

niemand om dat te signaleren en wordt

er dus geen actie ondernomen om de

schade te beperken. Als de leegstand

verzekeraars (te) lang duurt, kunnen die

verzekeraars besluiten om de polis op te

zeggen. Gelukkig verzekert de Vereende

wel leegstaande gebouwen. Al zijn daar

natuurlijk ook voorwaarden aan verbonden.

Voordat wij bijvoorbeeld een bedrijfspand

verzekeren, laten we altijd

eerst een inspectie uitvoeren om het risico

te bepalen. De Vereende biedt voor

zowel leegstaande woningen als leegstaande

bedrijfspanden een gebouwenverzekering.

Vanwege de huidige coronavoorschriften

zijn veel bedrijven tijdelijk gesloten.

Wat een tijdelijke sluiting betekent

voor de dekking van de gebouwenverzekering

en wat wij uw klanten aanraden,

kunt u hier lezen.

ZAKELIJK GEBRUIKTE E-BIKE

De WAM geeft aan voor welke motorrijtuigen

een verzekeringsplicht geldt. Volgens

deze wet is er geen verzekeringsplicht

voor elektrische fietsen met een maximale

snelheid tot 25 kilometer per uur. Deze

e-bikes worden echter wel als ‘motorrijtuig’

gezien. Hierdoor kan er onduidelijkheid

ontstaan over de verzekeringsdekking

die voor deze voertuigen geldt.

10 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

WAM – AVP/AVB

De WAM is dus verplicht voor motorrijtuigen

en om dubbele dekking te voorkomen

werd schade met of door een motorrijtuig

in de regel dan ook uitgesloten

in de AVP en AVB. Met de opkomst van

het particulier gebruik van e-bikes hebben

AVP-verzekeraars het particuliere

risico ingesloten in hun verzekering. De

afgelopen jaren is het zakelijk gebruik

van e-bikes ook enorm toegenomen. Op

dit moment zijn daar bij verzekeraars

nog geen eensluidende bepalingen voor.

De meeste AVB-verzekeraars hebben dit

risico dan ook nog niet verzekerd. Doen

zij dat wel? Dan vaak onder beperkende

voorwaarden waarbij bijvoorbeeld uitgesloten

is schade die is veroorzaakt door

e-bikes die voor maaltijd- of pakketbezorging

worden gebruikt

WERKGEVER EIGENAAR E-BIKE

Als een bezorger, met een e-bike van het

bedrijf, tegen iets of iemand aanfietst

waarbij schade ontstaat, biedt de AVB

van de onderneming dus niet altijd dekking

en kan het dus gebeuren dat het

slachtoffer niet bij een verzekeraar voor

verhaal terecht kan. Het slachtoffer heeft

dan de mogelijkheid om de bezorgdienst

persoonlijk aansprakelijk te stellen. De

schade die op grond van die aansprakelijkstelling

moet worden betaald, kan

dan aardig in de papieren lopen. Het is

dus van belang om bij zakelijk gebruik

van de e-bike altijd goed te onderzoeken

welke verzekeringsdekking er geldt en

indien nodig (en mogelijk) een aanvullende

verzekering te sluiten.

De Vereende kent ook de uitsluiting

voor motorrijtuigen in de AVB. Maar wij

bieden bedrijven wel de mogelijkheid de

e-bikes, waarvan zij eigenaar zijn, door

middel van een losse aansprakelijkheidsverzekering

(WA) te verzekeren. Ook

bieden wij aanvullend op onze AVB een

Wegam-dekking voor de schade die de

bestuurder van de zakelijke gebruikte e-

bike kan oplopen tijdens het verrichten

van werkzaamheden.

CYBERDEKKING VOOR ADVISEURS

“Een cyberaanval? Waarom zou mij dat

overkomen? Wat valt er bij mij nou te halen?”

Dat is vaak nog de reactie van kleine

en middelgrote bedrijven. Een financieel

dienstverlener is afhankelijk van

zijn of haar computersystemen. Alleen

al vanwege de directe winst die het voor

hackers kan opleveren, kan de financieel

adviseur een interessant slachtoffer zijn

voor die hackers. Denk aan het betalen

van losgeld om gegijzelde bestanden terug

te krijgen.

BEHOEFTE NEEMT TOE

In 2019 is maar liefst elf procent van de

Nederlandse bedrijven getroffen door

een cyberaanval. En het is de verwachting

dat dit percentage de komende jaren

snel verder stijgt. Uiteraard is het

belangrijk dat de digitale beveiliging op

orde is. Maar dat is geen garantie dat de

adviseur niet getroffen wordt door een

cyberaanval. En waar gewerkt wordt, vallen

spaanders. Dus ook door een menselijke

fout kan de adviseur gehackt worden.

En wat dan? De adviseur moet met

losgeld het systeem laten ontgrendelen

of de data terugkopen. Of alle klantdata

liggen op straat en het bedrijf heeft flinke

reputatieschade. Dan geeft het een

goed gevoel wanneer een cyberverzekering

is afgesloten.

Uit klantonderzoek blijkt dat er onder

onze BAVAM-klanten veel behoefte

is aan een cyberdekking. Juist onze doelgroepen

financieel adviseurs en makelaars

konden niet altijd eenvoudig een

cyberdekking afsluiten. Daarom bieden

wij, in samenwerking met Hiscox, sinds

dit jaar een cyberdekking speciaal voor

financieel adviseurs en makelaars.

COMPLETE DEKKING

Bij deze cyberverzekering krijgt u assistentie

van ervaren security- en privacyprofessionals,

met wereldwijd bereik en

uitgebreide expertise. Er wordt gewerkt

volgens een gedegen incident responseplan.

Zo wordt u bijvoorbeeld geholpen

om uw databases en website(s) te herstellen,

belanghebbenden te informeren

en natuurlijk de schade te beperken. U

krijgt een volledig pakket tegen uitstekende

voorwaarden en een scherpe premie.

Meer informatie kunt u vinden op

de productpagina

Dit zijn een aantal voorbeelden. Maar er

komt nog veel meer voorbij dat vanwege

risico, object of verzekeringnemer moeilijk

te verzekeren is. Voordat een assurantieadviseur

tegen zijn of haar klant

vertelt dat een risico onverzekerbaar is,

is een check bij de Vereende een verstandige

zet. n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 11


BIJZONDERE RISICO’S

Verzekeren

van pandemie

onhoudbaar?

HOE ZIET DE NEDERLANDSE VERZEKERINGSMARKT ERUIT IN TIJDEN VAN EEN

PANDEMIE? EN TEGEN WELKE UITDAGINGEN EN (ON)MOGELIJKHEDEN LOPEN

VERZEKERAARS AAN BIJ HET VERZEKEREN VAN DERGELIJKE RISICO’S?

TEKST MARKO VAN LEEUWEN, BELEIDSADVISEUR VERBOND VAN VERZEKERAARS

12 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

De coronapandemie heeft de wereld verrast,

maar tegelijkertijd weten we hierdoor

zeker dat zich ooit weer een pandemie

zal voordoen. Alleen al deze

eeuw hebben we te maken gehad met

SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012),

Ebola (2014) en COVID (2019). Allemaal ziektes die hadden

kunnen uitgroeien tot een pandemie. Ook andere

virussen zoals Zika, Dengue Nipah en Hendra waren

en zijn potentiele pandemietijdbommen. Door de groei

van de wereldbevolking en de globalisering is het beperken

van een uitbraak moeilijk zo niet (bijna) onmogelijk

gebleken. Het permanent ontwikkelen van een

breed scala aan prototypes van vaccins lijkt de enige

mogelijkheid om toekomstige pandemieën beheersbaar

te maken.

De rol van verzekeringen in het beperken van de

gevolgen van een pandemie is evenwel klein. In maart

2020 werd al snel duidelijk dat het risico van de gevolgen

van een pandemie en het overheidsingrijpen dat

daarop volgde slechts op een beperkt aantal verzekeringsproducten

werd gedekt. Dat werd duidelijk bij met

name evenementen-, reis-, annulering- en transportverzekeraars.

Zij kregen vrijwel direct te maken met

veel en soms omvangrijke claims. Ook werd de dekking

van pandemierisico op toekomstige activiteiten in deze

branches stopgezet, mede omdat internationale herverzekeraars

de dekking introkken.

REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERINGEN

Een andere zwaar getroffen sector is de reisbranche.

Door de pandemie werden reizen geannuleerd en reizigers

gerepatrieerd. Dit betekende dat Nederlandse reizigers

die niet in staat waren om zelf hun terugkeer te regelen,

op grond van het convenant Bijzondere Bijstand

Buitenland naar huis zijn gehaald. Dit was een gezamenlijk

initiatief van het ministerie van Buitenlandse

Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie

ANVR en diverse andere partners uit de reiswereld.

Met dank aan de Nederlandse alarmcentrales

die gezamenlijk het noodzakelijke (lucht)transport voor

de terugkeer organiseerden, zijn via deze regeling 12.250

reizigers (waarvan 9.500 Nederlanders) met 53 vluchten

gerepatrieerd.

Het annuleren van vluchten en vakantie als gevolg

van de pandemie en de daaruit volgende overheidsmaatregelen

was en is niet gedekt op een annuleringsverzekering,

maar komt voor de verantwoordelijkheid

van de reisorganisatie. Ook dekt een annuleringsverzekering

geen annulering als mensen zelf liever niet op

reis gaan. Al snel werd duidelijk dat veel mensen een

heel ander begrip hadden van een annuleringsverzekering.

Reizigers die nog niet zijn vertrokken naar hun

bestemming en waarbij het reisadvies verandert naar

‘oranje’, zijn doorgaans niet verzekerd als ze er toch voor

kiezen om op reis te gaan. Het risico op schade is dan

niet ‘onvoorzien’.

EVENEMENTENVERZEKERINGEN

Dat het voortzetten van pandemiedekking op evenementenverzekeringen

onhoudbaar was, wordt duidelijk

uit de verhouding tussen schadelast en premie-inkomsten.

De brutopremieomvang van evenementenverzekeringen

bedroeg in 2019 ruim dertien miljoen euro,

terwijl de verzekerde schade in 2020 naar schatting oploopt

tot 90 miljoen euro. Tegelijkertijd deden overige

schaderisico’s, zoals ongelukken, afgelasting door slecht

weer en afzegging door de artiest tijdens de gehele

lockdown zich niet of nauwelijks voor. Internationale

herverzekeraars hebben pandemieclausules ontwikkeld

met uitgebreide uitsluitingen. Hoewel de Nederlandse

markt zoekt naar nuance, voor evenementenmakers

is herstel van enige vorm van zekerheid essentieel

om weer aan de slag te gaan. Ook omdat de organisatie

ervan veel voorbereidingstijd en kosten vergt. Evenementenmakers

werken daarom in overleg met de overheid

en verzekeraars aan een (initieel) door de overheid

gedekte garantieregeling, die de in de voorbereiding

gemaakte kosten deels vergoedt. Verzekeraars kunnen

dan de ‘normale’ risico’s volgens reguliere evenementenverzekeringen

blijven dekken.

KREDIETVERZEKERINGEN

Een bijzondere tak van sport in verzekeringsland tijdens

een pandemie zijn kredietverzekeringen. Deze

bieden leveranciers de zekerheid dat de rekening wordt

betaald als zij op krediet leveren en zijn daarmee van

essentieel belang voor de BV Nederland. Het overheidsingrijpen

en een lockdown vergroten het risico op wanbetaling

en het maakt het voor kredietverzekeraars

heel lastig om in te schatten welke bedrijven nog wel

‘Al snel werd duidelijk

dat veel mensen

een heel ander begrip

hadden van een

annuleringsverzekering’

SPECIAL MAART 2021 VVP | 13


BIJZONDERE RISICO’S

en welke minder of niet meer kredietwaardig zijn. Als

kredietverzekeraars in zo’n situatie aan hun verplichtingen

willen voldoen, moeten ze in veel sectoren de limieten

(de grens tot waar handel verzekerd is) verlagen

of zelfs intrekken. Om dit te voorkomen en de handel op

gang te houden, treedt de overheid tot eind juni 2021 op

als herverzekeraar voor kredietverzekeraars

ANDERE SCHADEVERZEKERINGEN

Tegelijkertijd ontstond er discussie over de impact op

andere schadeverzekeringen. Veranderen door de lockdown

en de aanpassing in mobiliteit en economische

activiteit ook de schaderisico’s op bijvoorbeeld brand-,

motorrijtuigen- en aansprakelijkheidsverzekeringen?

Tijdens de lockdown is de verkeersdrukte significant

afgenomen en zijn de autoverzekeringsclaims gedaald,

maar het aantal en de omvang van letselschades neemt

nog altijd toe. Naast de vraag om premievermindering,

kwamen er ook vragen over de dekking bij verandering

van de activiteiten. Denk hierbij aan taxi’s die stilstaan,

medewerkers die maaltijden bezorgen met hun privéauto

en de nieuwe risico’s van aangebrachte beschermingsmaatregelen

tegen virusoverdracht. Op omzet en

nacalculatie gebaseerde verzekeringen, zoals gebruikelijk

in onderdelen van transport en logistiek, zullen

door de verminderde economische activiteit naar verwachting

minder omzet draaien. Ook hebben motorrijtuigen-

en transportverzekeraars coulance betracht als

rij- en vaarbewijzen en verschillende veiligheidscertificaten

vanwege de lockdown niet tijdig konden worden

verlengd.

Nog onduidelijk is het aantal (medische) aansprakelijkheidsclaims

die werkgevers ontvangen als gevolg

van uitstel van zorg en besmetting op de werkvloer.

Marko van Leeuwen:

‘Verbond blijft verzekeringsoplossingen

nader onderzoeken.’

ZORG, LEVENS- EN INKOMENSVERZEKERINGEN

Kort na de invoering van de lockdown werd duidelijk

dat de dekking voor zorg-, levens-, inkomens- en pensioenverzekeringen

geen problemen opleverde. De impact

op deze verzekeringen is niet buitensporig hoog,

en soms zelfs lager dan gemiddeld. Vooralsnog verwachten

verzekeraars geen uitsluitingen voor het pandemierisico

mede omdat herverzekering mogelijk lijkt.

Dit neemt niet weg dat de impact op deze productgroepen

bij toekomstige extreme(re) scenario’s in sommige

gevallen (denk bijvoorbeeld aan niche verzekeraars)

groter kan zijn dan bij corona.

STEUNMAATREGELEN ONDERNEMERS

Verzekeraars zien dat veel klanten geraakt worden door

de pandemie en de overheidsmaatregelen. Daarom

hebben zij in april 2020 samen met de brancheorganisaties

van verzekeringsadviseurs het ‘Raamwerk CO-

14 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

VID-19 richtlijnen distributie zakelijke markt’ opgesteld.

Hierin staan de maatregelen die verzekeraars en adviseurs

minimaal nemen om hun zakelijke klanten te

ondersteunen om een (premie)schuldpositie te voorkomen.

De maatregelen komen erop neer dat de adviseur

samen met de klant eerst bekijkt in hoeverre het mogelijk

is om de dekking terug te brengen. Minder dekking

betekent immers ook lagere premie. Daarnaast kan de

premietermijn worden aangepast, zodat bijvoorbeeld

niet in één keer een gehele jaarpremie hoeft te worden

betaald maar men kan overgaan naar kwartaal- of

maandpremie. Als laatste kan de betalingstermijn worden

verlengd. Het raamwerk is bedoeld als kapstok voor

maatschappij individueel beleid, want in de uitvoering

is sprake van maatwerk: de adviseur bekijkt samen met

de klant met welke maatregelen hij of zij het beste geholpen

is. Het raamwerk is inmiddels diverse keren verlengd

en geldt inmiddels tot 1 juni 2021.

NEDERLAND ALS UITZONDERING

De Nederlandse verzekeringsmarkt is tijdens deze crisis

op twee manieren bijzonder gebleken. Nederland was

nog een van de weinige landen waar op evenementenverzekeringen

de risico’s voor de gevolgen van een pandemie

of overheidsingrijpen in de regel waren gedekt.

Na de recente uitbraak zijn de claims conform de polisvoorwaarden

afgehandeld, maar is tegelijkertijd ook

hier de dekking voor nieuwe contracten en nieuwe evenementen

geschrapt (zoals ik eerder aangaf mede vanwege

het claimbedrag dat de premie-inkomsten vele

malen overstijgt).

Anderzijds is er wereldwijd een discussie gaande

over dekking voor de risico’s van een pandemie en overheidsingrijpen

op bedrijfsschade. In Nederland heeft

minder dan tien procent van de ondernemingen een

bedrijfsschadeverzekering. Daarbij bieden deze verzekeringen

in de regel alleen dekking na materiële schade.

De gevolgen van een pandemie en daaruit voortvloeiende

preventieve maatregelen door de overheid

zijn dus vrijwel nooit verzekerd geweest en lijken dat

in de toekomst ook niet te worden. In onder andere het

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bieden bedrijfsschadeverzekeringen

hiervoor juist relatief vaak

dekking.

‘Verbond blijft

verzekeringsoplossingen

voor toekomstige pandemieën

onderzoeken’

GEEN PANDEMIE-POOL VOOR BEDRIJFSSCHADES

Wereldwijd zijn er voorbeelden van oplossingen om de

risico’s op catastrofale gebeurtenissen verzekerbaar te

maken, variërend van semi-private, publiek-private tot

volledig publieke schema’s. Belangrijke voorwaarde is

wel dat het gedekte risico zich niet tegelijkertijd in de

hele wereld voordoet. Echter, door het wereldwijde karakter

van een pandemie kunnen verzekeraars het risico

niet (langer) beheersen via internationale spreiding

door pools of herverzekering. Daarom is er nauwelijks

herverzekeringskapitaal beschikbaar voor het verzekeren

van bedrijfsschade (‘business interruption’) door

overdraagbare ziekte en/of overheidsmaatregelen, of

alleen tegen strikte voorwaarden en een zeer hoge premie.

Een blik op het overzicht van bestaande pools leert

dat er nog nergens ter wereld een voorbeeld is van een

pandemie-pool voor bedrijfsschades.

Het Verbond van Verzekeraars heeft vanaf medio

vorig jaar de eventuele noodzaak en mogelijkheden van

een verzekeringsoplossing voor toekomstige pandemieën

in onderzoek. Het lijkt er nu nog op dat de verzekeringsdekking

tegen de gevolgen van een pandemie nog

weinig is veranderd voor de consument en zakelijke

klant. Zoals hierboven reeds vermeld, is dit anders voor

kredietverzekeringen, en de pandemiedekking voor de

evenementensector. Maar met de kredietverzekeraars

is een aparte regeling getroffen. Daarnaast is een regeling

in voorbereiding voor de evenementenbranche.

Het Verbond blijft de marktbewegingen volgen en waar

nodig mogelijke verzekeringsoplossingen nader onderzoeken.

AFSLUITING

De Nederlandse economie lijkt de coronacrisis vooralsnog

relatief goed te doorstaan en de verzekeringsbranche

is slechts ten dele geraakt. De verzekeringsbranche

levert een bijdrage aan gedupeerde bedrijven

en burgers door waar mogelijk conform de voorwaarden

risicodekking te (blijven) bieden. De rol van verzekeraars

is beperkt waar het gaat om het afdekken

van (bedrijfs)schades die ondernemers oplopen door

de overheidsmaatregelen. In specifieke branches, zoals

evenementen, transport en reis, hebben verzekeraars

te maken met omzetdaling, terwijl in 2020 de schades

zijn opgelopen. Ook voor kredietverzekeraars is de

herverzekering door de overheid verliesgevend. Net als

de andere verzekeraars nemen zij dit verlies om zo ondernemend

Nederland te steunen in deze economisch

moeilijke tijden. n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 15


BIJZONDERE RISICO’S

“DOOR DE COMPLEXHEID VAN BIJZONDERE RISICO’S EN HET

ONTBREKEN VAN CONCURRENTIE IN DIT DEEL VAN ZUID-NEDERLAND

ZIEN WIJ GROEIMOGELIJKHEDEN. DOOR JE TE ONDERSCHEIDEN EN

TE SPECIALISEREN KRIJG JE VANZELF EEN GROOT BEREIK ONDER

ONDERNEMERS IN HET MKB”, ALDUS JAN KEES VAN DOMMELE,

DIRECTEUR/EIGENAAR VAN KLASSE ADVIES UIT ROOSENDAAL.

Een markt voor

echte professionals

TEKST WILLEM VREESWIJK

Klasse Advies, specialist in financiële zekerheid,

is een MKB-advieskantoor met tien

professionals die als missie hebben het ontzorgen

van MKB-klanten. “Wij zijn ondernemende

adviseurs voor ondernemende klanten.

Transparantie en integriteit staan hoog

in ons vaandel. Doe wat je belooft en kom je afspraken

altijd na”, aldus Van Dommele, die met zijn kantoor

klanten wil voorzien van het beste advies in de vakgebieden

Bedrijfsverzekeringen, Inkomensverzekeringen,

Pensioen, Risicobeheer, Financiële planning en Hypotheken.

Het kantoor is gespecialiseerd in de zwaardere zakelijke

brand- en aansprakelijkheidsrisico’s van ondernemers.

“Door de verharding van de markt en fusies bij

verzekeraars en grote beursmakelaars wordt de spoeling

dunner. Door nieuwe buitenlandse partijen en bereidheid

van verzekeraars om in volmachtpartijen te

investeren lukt het ons nog wel om alle aangeboden zakelijke

risico’s onder te brengen.”

Het advieskantoor heeft zich toegelegd op het verzekeren

van bijzondere risico’s omdat de materie complex

is en de concurrentie in hun regio ontbreekt. “Door

je te onderscheiden en specialiseren bouw je in je regio

een naam op. Ons doel is niet direct het grootste kantoor

van de regio te worden, maar wel het beste. We

denken de komende jaren een autonome groei te kunnen

behalen. Onze adviseurs specialiseren zich in één

vakgebied. Door het stimuleren van een goede werksfeer

en korte lijnen, zorgen wij dat ze elkaar de bal

toespelen op het moment dat een klantcasus daarom

vraagt. Hierdoor borgen we dat de klant het beste advies

blijft krijgen.”

‘Verzekeraars moeten

kritischer worden

met welke adviseurs

ze zaken doen’

GRENZEN STELLEN

Volgens Van Dommele zijn bijzondere risico’s wel

steeds lastiger te verzekeren. “Aan verzekeraars zou ik

willen vragen om zelf ook kritisch te zijn met welke adviseurs

ze zaken doen. Nog steeds worden door adviseurs

aanvragen per e-mail verstuurd aan verzekeraars

met gebrekkige informatie en de tekst of de aanbieder

het maar uit wil zoeken. Dat kan echt niet meer. Specialiseer

je of blijf weg uit de zakelijke markt, laat dat maar

aan de professionals over.”

16 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

Jan Kees van Dommele:

‘Specialiseer je of blijf uit

de zakelijke markt weg.’

DO’S EN DON’TS

Wat zijn de do’s en don’ts voor adviseurs die zich willen

bekwamen in het adviseren van bijzondere risico’s?

“Zorg dat je, uiteraard naast je vereiste Wft-diploma’s,

een opleiding als Gecertificeerd Risk Management Consultant

of iets soortgelijks hebt gevolgd. Zorg er ook voor

dat je enige ervaring opdoet en ga geregeld met een

risicoadviseur van de maatschappij mee. Dit zijn wel

zo’n beetje de minimale aanbevelingen. Een don’t is om

overal verstand van te hebben. De adviseur die én hypotheken

én pensioenen én zakelijke en particuliere risico’s

aanpakt, bestaat niet. Dan laat je dingen liggen en

informeer je de klant niet naar behoren. Met alle aansprakelijkheidsrisico’s

voor je onderneming als gevolg.”

Mooi praktijkvoorbeeld? “Wij hebben een paar jaar

geleden voor een aantal recyclebedrijven na de zoveelste

premie- en eigen risico verhoging een buitenlandse

verzekeraar gevonden die tegen een veel lagere premie

met normaal eigen risico de brandverzekeringen wilde

sluiten. Daarna hebben ze ook geen premieverhoging

meer doorgevoerd. Dat maakt voor onze klanten een

behoorlijk verschil.” n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 17


PARTNER IN KENNIS

DE SLOGAN ‘ZONDER TRANSPORT STAAT ALLES STIL’ IS WEL-

LICHT EEN VAN DE BESTE EN MEEST WARE OOIT BEDACHT, MET

DANK AAN TRANSPORT LOGISTIEK NEDERLAND (TLN). MAAR

HOEWEL HET NUT EN DE NOODZAAK VAN TRANSPORT VOOR IE-

DEREEN OVERDUIDELIJK IS, LIJKT DE VERZEKERING VAN DAT-

ZELFDE TRANSPORT SOMS EEN LASTIG ONDERWERP VAN GE-

SPREK. VOLGENS A.S.R. HOEFT DAT ZEKER NIET ZO TE ZIJN.

Zakelijke transportverzekeringen nu ook via Cockpit

Menselijk maatwerk in

een dynamische wereld

TEKST RIENK ANDRIESSEN

Spreek een acceptatiespecialist

en de passie voor het vak

spat er af. “Schadeverzekeringen

zijn ook het mooiste, er

komt zoveel kennis en ervaring

bij kijken. Zeker bij transportverzekeringen,

de risico’s zijn zeer divers”, stelt Mathijs

Meliono, al 34 jaar gespecialiseerd

in transportverzekeringen. “Alles wat we

produceren, alle grondstoffen, alle im- en

export, alles wordt getransporteerd over

water, door lucht over weg of rails, er is

altijd een transportrisico aanwezig. Beschadiging,

bederf, verlies, diefstal verzin

het maar. Daar hebben wij bij a.s.r.

uiteraard goede oplossingen voor, zoals

de goederentransportverzekering, eigenvervoerverzekering,

container- en opleggersverzekering

en de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

voor transportbedrijven.

En als vreemde eend in

de bijt is er ook de landmateriaalverzekering,

voor zeg maar zo’n beetje alles

wat geel is, van tractor tot graafmachine.

Het probleem voor de adviseur was echter

dat deze verzekeringen, vanwege de

complexiteit niet altijd via ons extranet

Cockpit konden worden aangevraagd of

gesloten. Dat maakte het lastig om deze

producten mee te nemen in het advies.

Daar hebben we nu verandering in aangebracht.”

‘Transport blijft een

specialistisch product waar

altijd mensen naar kijken’

Sinds maart kunnen adviseurs daarom

alle zakelijke verzekeringen via Cockpit

aanvragen. Voorheen kon de adviseur

daar al terecht voor particuliere producten

en een beperkt deel zakelijke verzekeringen.

Nu kunnen vrijwel alle zakelijke

verzekeringen worden aangevraagd, geoffreerd

en ook schades worden gemeld

in Cockpit. Ook transport kan nu digitaal

worden gesloten in het zakelijk voordeelpakket.

Een groot voordeel daarvan is dat

de adviseur zijn zakelijke klanten beter

kan bedienen, want met transport erbij

in één pakket kan hij zich beter richten

op totaalrelaties. Overigens is het de intentie

dat later dit jaar ook alle bestaande

zakelijke verzekeringen overgaan naar

het nieuwe systeem.

Arthur van den Berg, productspecialist,

is met zijn kennis van producten en

voorwaarden de man die actief betrokken

was bij de ontwikkeling van het digitaal

sluiten van de transportverzekering. “Het

was een uitdaging om het voor elkaar te

krijgen dat ook transport in zijn diversi-

18 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

Arthur van den Berg:

‘Drempels verlagen.’

Mathijs Meliono:

‘Het draait om mensen.’

teit digitaal kon worden opgenomen. Het

digitaliseren van deze niche producten is

niet eenvoudig vanwege de complexiteit

bij transport. Het gaat erom dat je uiteindelijk

de juiste vragen stelt om zo tot een

goede beoordeling van het risico te kunnen

komen. Dit is nu mogelijk doordat de

aanvraagdialoog dynamisch wordt opgebouwd,

afhankelijk van de gegeven antwoorden.

Nu alle doorlopende transportverzekeringen

digitaal in het voordeelpakket

kunnen worden afgesloten, denken

wij dat het daarmee gemakkelijker wordt

om dit specifieke product ook daadwerkelijk

onder de aandacht van de klanten te

brengen. Hierdoor is het eenvoudiger geworden

om een totaal aanbod te doen.”

MAATWERK

Veel van de transportaanvragen kunnen

nu sneller en grotendeels digitaal worden

afgehandeld, de ‘onderkant van de

markt’ is hiervoor prima geschikt. Zodra

het meer specifieke risico’s betreft, komt

er toch een acceptant aan te pas. Van den

Berg: “Maar anders dan eerst, komen die

nu digitaal voorbereid in beeld, nadat alle

vragen zijn ingevuld en er dus veel voorkennis

bij de acceptant is. Dat maakt het

gesprek eenvoudiger en laat het proces

sneller verlopen. Gezien de complexiteit

en diversiteit kun je niet alles vooraf digitaal

‘afvangen’. In die situatie moeten er

altijd specialisten naar kijken, want transportverzekeringen

zijn nu eenmaal voor

een deel maatwerk. Maar het mooie is

wel dat de adviseur het risico digitaal kan

aanvragen, een deel is gesneden koek, en

een deel heeft extra aandacht nodig. Voor

de adviseur is de winst dat hij het geheel

in één keer kan aanvragen.”

Meliono: “Wij hebben een afdeling

met meer dan honderd jaar praktijkervaring

in deze tak van sport, dus we kunnen

heel snel schakelen omdat we weten

waar het over gaat. Als wij een klant aan

de telefoon hebben of bij een klant op

bezoek zijn, dan weten we heel snel wat

er speelt en waar hij behoefte aan heeft.

Neem de ondernemer die een machine

van een miljoen wil vervoeren naar zijn

klant. Die denkt dat het transportrisico

bij de vervoerder ligt. Maar zijn aansprakelijkheid

is echter beperkt. In een gesprek

met de klant kom je erachter dat

zijn behoefte anders is en daar kan de

adviseur dan op inspelen, mede dankzij

onze expertise. Wij gaan veel dieper in op

de voorwaarden en aansprakelijkheidsregimes.

Het is logisch dat de adviseur niet

die enorme diepe kennis heeft. Die weet

van alles heel veel, maar hier helpen wij

graag met onze gespecialiseerde kennis.

Onze mensen zijn makkelijk benaderbaar

en kunnen de adviseur bijstaan, in het

belang van de adviseur én zijn klant. Dat

is het samenspel waar wij voor staan.

Plus dat a.s.r. schade zich verder ontwikkelt

in de zakelijke markt.”

GEREEDSCHAP

Voor de adviseur die nu denkt dat hij niet

meer bij de verzekeraar terecht kan met

vragen en met een ‘systeem’ moet doen.

“Nee”, zeggen Meliono en Van den Berg:

“Het administratiesysteem is slechts een

middel. Het draait om de mensen, het systeem

is er alleen om informatie en kennis

zo efficiënt mogelijk te delen. Voor

de rest is en blijft het gewoon mensenwerk.”

Meliono: “De transport en logistieke

sector is een dynamische wereld. In de

vele aspecten die de sector kent, willen

wij een leidende rol spelen, wij kunnen

daar veel kennis en maatwerk leveren.

Met de genoemde digitale stap willen

wij vooral de drempel en complexiteit

verlagen om de adviseur en zijn klanten

nog beter te helpen.” n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 19


BIJZONDERE RISICO’S

Onderscheid recreatief

en beroepsmatig dronevliegen

vervallen.

Adviesalerts!

ACTUELE ONTWIKKELINGEN DIE VAN BELANG KUNNEN ZIJN BIJ DE

ADVISERING EN VERZEKERING VAN BIJZONDERE RISICO’S OP EEN RIJ. KENT U

AL DE NIEUWE CATEGORIE ‘MOBIELE MACHINE’ BIJVOORBEELD?

SAMENSTELING TOON BERENDSEN

Prachtig die beelden van bovenaf gefilmd met

een drone. Maar zo’n drone kan ook veel schade

aanrichten door neer te storten of door

ergens tegenaan te vliegen. Onbegrijpelijk

daarom dat aanvankelijk voor recreatieve dronevliegers

met zwaardere toestellen minder

eisen golden dan voor zakelijke gebruikers van lichtere

minidrones. Per 1 januari van dit jaar is het onderscheid

tussen recreatief en beroepsmatig vliegen met een drone

Europawijd uit de regelgeving gehaald. Men is verplicht

zich (in Nederland via de RDW) te registreren als

droneoperator in een van drie categorieën: Open, Specifiek,

Gecertificeerd. Registratie is alleen niet nodig als

men een drone bestuurt die minder weegt dan 250 gram

en geen camera heeft. Ook voor speelgoeddrones (die het

EU Keurmerk Speelgoed hebben) is registratie niet nodig.

Registratie vereist een vliegbewijs (vijf jaar geldig). Ook

dient men een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

20 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

THUISBEZORGING

Door corona heeft thuisbezorging een hoge vlucht genomen.

Verzekeraars hebben uit zichzelf vaak al de motorrijtuigendekking

tijdelijk uitgebreid, omdat schade

die wordt gereden bij het bezorgen met een privévoertuig

niet op de zakelijke polis verzekerd is. Als het normale

leven weer op gang komt, is het wel zaak om als

adviseur in de gaten te houden dat enthousiaste ondernemers

niet toch eten en andere zaken thuis blijven

bezorgen met hun privévoertuig. Want op dat moment

hebben de verzekeraars hun tijdelijke uitbreiding waarschijnlijk

weer ingetrokken.

Houd ook in de gaten of er wordt bezorg met e-

bikes. Bokhorst Verzekeringen schrijft op zijn site: “Als

je met de e-bike gaat bezorgen, bedenk dan dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

(AVB) in veel gevallen

geen dekking geeft voor schade veroorzaakt met de

delivery e-bike aan derden. De verzekeraar beroept zich

daarbij op het punt dat de e-bike een motorrijtuig is en

dat volgens de polisvoorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

schade met motorrijtuigen

is uitgesloten. Voor de e-bike (net zoals de brommers) is

dus een aparte WA-verzekering nodig. Voor de gewone

fiets (dus zonder ondersteuning) is er vaak wel dekking

voor schade aan derden onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.”

De e-bike is trouwens hard bezig ook een bijzonder

risico te worden. Sowieso veroorzaakt de e-bike veel,

vaak oudere verkeersslachtoffers. Maar de e-bike is ook

zeer gewild bij het dievengilde. Wist u trouwens dat er

een organisatie bestaat, AFAC, die zich bezighoudt met

het (internationaal) ophalen, registeren en verwerken

van teruggevonden/uitgekeerde fietsen ten behoeve

van verzekeraars?

Een mooi recent initiatief: de Batavus Cura, een

elektrische fiets die volledig is afgestemd op de wensen

van thuiszorgmedewerkers ontwikkeld door Vierstroom

Zorg Thuis, Batavus Accell en Aon (verantwoordelijk

voor de verzekering en pechhulp). Verzekeren van

mobiliteit in plaats van enkel de fiets verzekeren, dat is

inderdaad de toekomst.

bromfiets, de daarvoor geldende verkeersregels, de voor

bijzondere bromfiets geldende verzekeringsplicht en

het feit dat een voertuig niet mag worden aangepast,

omdat het dan wellicht niet meer valt onder de aanwijzing

en derhalve niet meer is toegelaten tot de weg. De

wijze waarop de aanvrager dit invult is niet bepaald,

maar kan bestaan uit het aanbieden van een training,

het verstrekken van informatieboekjes of het verwijzen

naar (instructie)video’s op internet. Hiervoor kan de

aanvrager ook een derde partij inschakelen.

De BSO Stint is inmiddels vernieuwd en heet nu BSO

bus. Er zijn door het ministerie en de sectororganisaties

Kinderopvang afspraken vastgelegd in een afdwingbaar

convenant over het veilig gebruik van de BSO bus

op de openbare weg. De bestuurder bijvoorbeeld moet

aantoonbaar en met goed gevolg een rijvaardigheidstraining

gericht op het besturen van de BSO bus hebben

afgerond en over een certificaat beschikken. Met Steijnborg

Assurantiën was al een speciale verzekering ontwikkeld.

Deze polis, aldus de polisvoorwaarden januari

2021, biedt – naast verzekering van het casco - dekking

voor de aansprakelijkheid van de verzekerden voor

schade die met of door de BSO Bus aan personen en/of

zaken wordt toegebracht tot maximaal de volgende bedragen:

7,5 miljoen euro voor schade aan personen, per

gebeurtenis, ongeacht het aantal slachtoffers en 2,5 miljoen

euro voor schade aan zaken per gebeurtenis.

(LAND)BOUWVOERTUIGEN

Sinds 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor

(land)bouwvoertuigen. Dat houdt in dat voor die datum

in Nederland in gebruik genomen land- of bosbouwtrekkers,

motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS),

land- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare

getrokken uitrustingsstukken moeten worden geregistreerd

(er geldt hierbij een overgangstermijn tot 1 januari

2022). Wordt er met het voertuig harder gereden dan

25 kilometer per uur, dan moet er een kentekenplaat op.

De registratie- en kentekenplaatplicht wordt gecombineerd

met het verhogen van de maximumsnelheid voor

(land)bouwvoertuigen. Die maximumsnelheid gaat,

BIJZONDERE BROMFIETSEN

Bijzondere bromfietsen duiken steeds vaker op in het

straatbeeld, soms ook met tragische gevolgen getuige

het Stint-drama in Oss. Na dit ongeluk zijn de toelatingseisen

voor bijzondere bromfietsen in 2019 aangescherpt.

Specifiek zijn bijvoorbeeld de eisen aan de remmen

verder uitgewerkt. Voor de verkoop wordt tevens

voorgeschreven dat de koper over het gebruik van de

bijzondere bromfiets actief wordt geïnformeerd. Dit betekent

bijvoorbeeld dat informatie moet worden verstrekt

over het besturen en bedienen van de bijzondere

‘Het is niet meer

mogelijk om bijvoorbeeld

een personenauto om te

bouwen naar een MMBS’

SPECIAL MAART 2021 VVP | 21


BIJZONDERE RISICO’S

alleen als de constructiesnelheid van het voertuig dat

toelaat, van 25 naar 40 kilometer per uur.

(Land)bouwtrekkers op wielen die harder dan 40 kilometer

per uur kunnen rijden moeten voortaan ook APKgekeurd

worden. Die APK-plicht start – gefaseerd – op

1 mei 2021. De trekker moet vier jaar na de datum eerste

toelating voor het eerst worden gekeurd. Daarna moet de

land- of bosbouwtrekker elke twee jaar worden gekeurd.

De APK-plicht geldt niet voor land- en bosbouwtrekkers

op wielen met een maximum snelheid van 40 kilometer

per uur of minder, op rupsbanden, die worden gebruikt

voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of

visserij, hoofdzakelijk op het terrein waar dit plaatsvindt.

Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers.

MOBIELE MACHINE

Het is sinds 1 januari niet meer mogelijk om bijvoorbeeld

een personenauto om te bouwen naar een MMBS. In de

plaats van de MMBS is de voertuigcategorie ‘mobiele

machine’ gekomen. Een mobiele machine is een motorvoertuig

dat speciaal is ontworpen en gebouwd voor het

uitvoeren van werkzaamheden en niet is bedoeld voor

personen- of goederenvervoer over de weg. Een mobiele

machine moet zijn goedgekeurd voordat zij op de weg

mag komen. Voor deze voertuigen bestaat vooralsnog alleen

een nationale individuele goedkeuring.

CYBER

Financieel adviseurs besteden terecht steeds meer aandacht

aan cyberrisico’s die hun klanten lopen. Een recent

nieuw en handig hulpmiddel hierbij: de Risicoklasseindeling

Digitale Veiligheid voor het MKB. De Risicoklasseindeling

bestaat uit elf vragen (digitaltrustcenter.nl/risicoklasse).

De vragenlijst is vlot samen met de

MKB-klant in te vullen, waarna – op basis van vier risicoklassen

- een inventarisatie van kwetsbaarheden en

beveiligingsmaatregelen wordt geboden. De komende

tijd wordt nog een aantal zaken opgepakt. Hoe bijvoorbeeld

te borgen dat de ondernemer ook daadwerkelijk

beveiligingsmaatregelen treft? En hoe ervoor te zorgen

dat de aandacht voor cyberweerbaarheid blijft? Verder

wordt gewerkt aan een certificeringstraject voor leveranciers

van cyberveiligheid, zodat ondernemers weten

dat ze met goed gekwalificeerde aanbieders in zee

gaan. Maar de Risicoklasseindeling zoals ze er nu ligt, is

zeker een goed begin.

Particulieren konden het cyberrisico al verzekeren,

maar nieuw is dat enkele partijen nu standaard cyberdekking

bieden op de inboedelverzekering. Hoe relevant

die dekking echt is, moet nog blijken. Maar waar

het in dit geval misschien meer om gaat is de hulp die

de klant kan inroepen bij een cyberincident.

NATIONAAL KEURMERK LETSELSCHADE

Op 4 januari 2021 lanceerde De Letselschade Raad het

Nationaal Keurmerk Letselschade. Het NKL vervangt

het Register Letselschade en wordt toegekend aan de

hand van vastgestelde normen waaraan organisaties

moeten voldoen. Een driejaars auditcyclus is ontwikkeld

om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen, te

Sinds 1 januari 2021 geldt een registratieplicht

voor (land)bouwvoertuigen.

22 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Met het

verkrijgen van het NKL “onderscheiden dienstverleners

zich en tonen ze aan dat ze kwaliteit leveren”. De Letselschade

Raad streeft ernaar dat de verwijzers slachtoffers

slechts nog doorverwijzen naar organisaties die in

het bezit zijn van het NKL.

CORONARELLEN

Een jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat

Nederland te maken zou krijgen met avondklok- of coronarellen.

Toch zijn die rellen er geweest, met de nodige

schade tot gevolg. Schade door groot molest (gewapend

conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse

onlusten, oproer en muiterij) is in principe uitgesloten

van verzekeringsdekking. Rellen en opstootjes gelden

echter als klein molest en dan is de schade doorgaans

wel verzekerd. Toch vond het kabinet het nodig een regeling

bedrijvenschade coronarellen in het leven te roepen.

Op het moment van schrijven van dit artikel werd

nog gewerkt aan de voorwaarden. Maar het kabinet

had al wel de contouren geschetst. De regeling geldt

ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende

dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan

schade vergoed krijgen, ondernemers die verzekerd zijn

maar eigen risico hebben op hun polis en ondernemers

die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade. Bedragen

noemde het kabinet op dat moment nog niet.

‘Regeling bedrijvenschade

coronarellen

minder uitzonderlijk

dan het lijkt’

UITZONDERLIJK?

Het kabinet spreekt van een uitzonderlijke stap, maar

dat valt wel mee. Want in Nederland trekt de regering

wel vaker de portemonnee na een calamiteit. Dat is

fijn voor de mensen die het treft, maar je kunt je afvragen

of die mensen zich niet ook gewoon hadden kunnen

verzekeren. Nederland kent bijvoorbeeld een brede

weersverzekering open teelt, waarvan een groot deel

van de premie (63,7 procent in 2021!) nota bene wordt

gesubsidieerd. Toch sluit lang niet iedere landbouwer

deze verzekering af. Blijkbaar wordt er gerekend op

overheidssteun als het toch mis mocht gaan. De vraag

is of dit vol te houden is nu de weersgevolgen van de

klimaatverandering steeds heftiger worden. n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 23


PARTNER IN KENNIS

HET ZIJN BOEIENDE TIJDEN IN DE CHAMPIONS LEAGUE VAN

HET VERZEKEREN, ZEGT DANNY SIAU, DIRECTEUR BEURS-

MAKELAARDIJ VAN VKG. NATUURLIJK IS HET VERZEKEREN VAN

BIJZONDERE RISICO’S NOOIT SAAI. MAAR MET DE HAUSSE AAN

ZONNEPANELEN EN DOOR DE CORONACRISIS IN ONBRUIK

GERAAKTE KANTOORRUIMTE, KOMEN ER RELATIEF NIEUWE

UITDAGINGEN OP DE SECTOR AF. DAARNAAST ZIET SIAU

BEWEGING OP HET AANSPRAKELIJKHEIDSFRONT. “SUPERLIJM

IN JE HAAR SMEREN EN DAN DE FABRIKANT AANKLAGEN…

HET KAN ZO MAAR INGEBURGERD RAKEN.”

VKG, de energie achter financiële rust

“We doen er alles

aan om ja te krijgen”

TEKST MARTIN NEYT | BEELD VKG

VKG lanceerde onlangs een

nieuwe website en huisstijl,

vergezeld van de slogan ‘de

energie achter financiële

rust’. De schijnbare paradox

in die ene zin zorgt ervoor dat je even terugleest.

Toch is de boodschap kraakhelder:

het bieden van een zorgeloos financieel

leven aan de eindklant, vergt inspanning

van de grootste serviceprovider

van Nederland én van de financieel adviseurs

met wie ze samenwerkt.

“Geen enkel risico is standaard, maar

binnen co-assurantie pakken we de meest

complexe vraagstukken op”, zegt Danny

Siau. “Steeds meer risico’s zijn provinciaal

en in volmacht niet meer te sluiten. Vandaar

dat ik wel eens zeg dat we ons in de

Champions League van het verzekeren begeven.

Het is topsport om dan samen met

financieel adviseurs de beste oplossing

voor de klant te vinden. Als dat lukt, geeft

me dat ook persoonlijk veel energie.”

Een risicodrager kan nee zeggen op

een aanvraag, en soms is dat uiteindelijk

het enige antwoord dat een adviseur een

klant kan geven, maar VKG neemt daar

niet snel genoegen mee. “Is het nee, dan

doen we er alles aan om ja te krijgen. We

beschikken over een netwerk van ruim

140 financiële partijen, dus er zijn alternatieven.

De adviseur zorgt er tegelijkertijd

voor dat het risico wordt ‘gepeld’, dus hij of

zij inventariseert wat de klant wenst, wat

het risico precies inhoudt, welk deel de

klant eventueel zelf kan dragen en wat er

absoluut moet worden verzekerd. Die dynamische

wisselwerking tussen adviseur,

klant en VKG zorgt ervoor dat we mooie

resultaten kunnen boeken. Het aandeel

polissen via de co-assurantiemarkt zal de

komende jaren blijven stijgen.”

BRANDEN ALS EEN FAKKEL

Technische kennis speelt een essentiële

rol bij het verzekeren van bijzondere risico’s.

Het kan gaan om de hoogwaardige

biomedische industrie en de foodsector,

maar ook om beveiliging en bouw. Siau

wijst op het afbranden van de flat in het

Londense Kensington, zo’n vier jaar geleden.

“De bouwwijze in combinatie met

de brandbare gevelbeplating creëerde

een soort fakkel. Dichterbij huis kennen

we natuurlijk het door constructiefouten

ingestorte dak van het AZ-stadion en

het zeer brandbare isolatiemiddel waarop

de 5000 zonnepanelen van Thialf zijn

gemonteerd. Kennis van grondstoffen,

technische toepassingen en bouwwijzen

is voor risicodragers echt onmisbaar.

Wij werken dan ook samen met gespecialiseerde

partijen die deze kennis in huis

hebben.”

24 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

Bouwwerken met zonnepanelen zijn volgens

Siau een uitdaging voor nu en voor

de nabije toekomst. Daarbij gaat het niet

alleen om brandgevaar, ook instorting

door wind- en sneeuwbelasting liggen

op de loer. “Zonnepanelen leveren een

besparing, maar ze zijn tevens een risico.

Voor financieel adviseurs betekent het

dat ze voor hun klanten kritisch moeten

kijken naar de installatie. Het beste is

natuurlijk als adviseurs al bij het voortraject

betrokken zijn, dan kunnen ze problemen

voor zijn. Je ziet het aan Thialf,

daar zit men nu met hoge herstelkosten

opgescheept.”

SHIFT NAAR PREVENTIE

De verzekeringssector maakte jaren geleden

al de shift naar risicomanagement

en preventie. Waar verzekeringen voorheen

als oplossing werden gezien, gelden

ze nu als laatste schakel in een compleet

pakket van beschermende maatregelen.

Adviseurs spelen daarin een cruciale

rol, stelt Siau. “Verzekeraars hanteren

harde clausules met strenge preventieve

eisen. Adviseurs informeren klanten

daarover vanuit hun zorgplicht. Ze maken

preventie concreet door aan te geven

welke preventieve stappen klanten kunnen

zetten en schetsen de gevolgen van

schade. Wat gebeurt er als een bedrijf

dagen stil komt te liggen? Kan een ondernemer

die lasten dragen? Dat laatste

is heel belangrijk, zonder een sprekend

voorbeeld dringen de gevolgen niet altijd

tot klanten door.”

DREIGING ONDERSCHAT

Een dreiging die nog altijd wordt onderschat,

is cybercrime. Hoewel criminelen

ransomware, DDoSS-aanvallen en

phishingmails als hagel op het bedrijfsleven

afschieten, zijn nog veel mkb’ers van

mening dat ze gevrijwaard blijven van

digitaal gevaar. De coronacrisis heeft de

dreiging volgens Siau alleen maar vergroot.

“Meer mensen werken thuis, waardoor

bedrijven extra moeten letten op de

beveiliging van hun systemen. Daarnaast

hebben veel ondernemers momenteel

iets anders aan hun hoofd. Als de omzet

onder druk staat, investeer je niet zo

Danny Siau: ‘In de Champions League

van het verzekeren.’

maar in een cyberpolis. Het kan voor adviseurs

dan ook lastig zijn om cybercrime

aan te kaarten bij klanten. Stip in elk geval

preventie aan”, zegt Siau. “Met tweestaps-verificatie,

een goede virusscanner,

firewalls en backs-ups staan mkb’ers

al sterker. Tenslotte kunnen klanten een

verzekering sluiten ter beperking van

schade mochten zij toch getroffen worden

door cybercrime.

TYPISCH AMERIKAANS

Welke uitdagingen ziet Siau voor de nabije

toekomst ontstaan? Hij maakt onderscheid

tussen risico’s die nu al moeilijk

te verzekeren zijn en vraagstukken

die binnenkort op het bord van adviseurs

liggen. In de eerste categorie vallen onder

andere recyclebare opslag, hout- en

staalverwerking en productaansprakelijkheid.

“Wat betreft het laatste, denk ik

dat we steeds meer gespecialiseerde en

buitenlandse partijen op de markt zien.

We lachen nu om een typisch Amerikaanse

situatie waarbij een dame superlijm

in haar kapsel smeert en dan overweegt

de fabrikant aan te klagen, maar

die claimcultuur zou ook hier wel eens

ingeburgerd kunnen raken.”

Relatief nieuwe uitdagingen zijn volgens

hem leegstaande kantoorpanden en

bedrijfsverzamelgebouwen, zeker in combinatie

met zonnepanelen op de daken.

“De coronacrisis zorgt voor een andere

opvatting van werk. Mensen werken vaker

thuis of betrekken kleinere kantoorruimtes.

Gaat het om bedrijfsverzamelgebouwen,

dan is de vraag wie je buren zijn.

Je kunt een administratiekantoor runnen,

maar als je buurman of -vrouw een glasblazerij

heeft, wordt het brandrisico een

stuk risicovoller. Ook transformatie van

lege kantoren tot woningen gaat nieuwe

risicovraagstukken opleveren. Hoe is de

brandveiligheid geregeld en wat voor installaties

krijgen de bewoners?

Tenslotte is het voor de klant van belang

dat voorwaarden en clausules daadwerkelijk

passen bij het verzekerde risico.

Samen met ons team helpen wij de adviseur

deze vraagstukken op te lossen, zodat

de klant rustig kan slapen”, besluit Siau. n

www.vkg.nl

SPECIAL MAART 2021 VVP | 25


BIJZONDERE RISICO’S

NAJAAR 2020 HEBBEN VNAB, VERBOND EN

ADFIZ DE HANDEN INEENGESLAGEN OM TE

ONDERZOEKEN HOE ZE ERVOOR KUNNEN

ZORGEN DAT ZOGEZEGD LASTIGE ZAKELIJKE

RISICO’S TEGEN EEN ACCEPTABELE PREMIE EN

ONDER ACCEPTABELE VOORWAARDEN GEDEKT

BLIJVEN. DAT HEEFT UITEINDELIJK GELEID

TOT EEN SET PROLONGATIERICHTLIJNEN EN

–UITGANGSPUNTEN VOOR 2021, GERICHT OP

DE SAMENWERKING BINNEN DE KETEN. DUS

Enno Wiertsema:

‘Spiraal moet doorbroken

worden.’

NIET OP DE INHOUD. DAARVAN KUN JE ZEGGEN

– EN SOMMIGEN DOEN DAT OOK – DAT DAT

EEN GEMISTE KANS IS. DAT WE INHOUDELIJKE

ONDERWERPEN DIE WE NU ALS MAATWERK

AAN TAFEL BESPREKEN, JUIST IN GENERIEKE

INHOUDELIJKE RICHTLIJNEN MOETEN

VERVATTEN.

TEKST ENNO WIERTSEMA, DIRECTEUR ADFIZ

26 | VVP SPECIAL MAART 2021


OPINIE

Verantwoordelijkheid

nemen

En ergens snap ik die stellingname ook wel.

De verharding van de markt en daarmee samenhangende

problemen rondom de prolongaties

zijn met de prolongatierichtlijnen

en -uitgangspunten alleen, naar alle waarschijnlijkheid

niet meteen de wereld uitgeholpen.

Ik had dat zelf ook liever anders gezien. Maar

moeten we dan maar niets doen? En sikkeneurig op elkaar

lopen afgeven? Nee, dát gaat ons, en daarmee de

klant, pas verder helpen… Of zou dat de boel juist verergeren

en de markt nog meer op slot doen gaan?

RISICO’S GOED MANAGEN

Anderzijds is het ook belangrijk dat adviseurs de risico’s

van hun klanten op een goede manier managen. Dat ze

op tijd en regelmatig met hun klanten in gesprek gaan

en blijven. En gedurende het jaar goed in de gaten houden

of de klant de maatregelen uitvoert die zijn afgesproken

om de risico’s te verkleinen of te beheersen.

Als je pas tegen het einde van het jaar weer eens poolshoogte

gaat nemen, ben je te laat; zoveel is zeker. Het is

keihard werken in zo’n harde markt. Dat is taai want er

blijft steeds veel onduidelijk en onzeker.

GOEDE AANZET

Oké, die spiraal moest dus doorbroken worden en de

richtlijnen en uitgangspunten zijn daar een goede aanzet

toe. We moeten bovendien niet vergeten dat richtlijnen

zelf, waarschijnlijk het probleem niet oplossen.

Deel van het probleem is juist dat er te generiek over

risico’s wordt geoordeeld. We hebben maatwerk nodig,

en dat vraagt om meer tijd en bereidheid, niet om voorgeschreven

inhoud.

Tegelijkertijd moeten we – als gehele sector – eens

bij onszelf te rade gaan. Het kan toch niet zo zijn dat ondernemers

het slachtoffer worden van enerzijds verzekeraars

die hun verantwoordelijkheid niet nemen? En

die, in plaats van de risico’s van klanten afdekken, meer

bezig zijn met hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze zélf

zo min mogelijk risico lopen? Dat is de wereld op z’n

kop. En, ik heb het al vaker gezegd, een verkeerd signaal

naar de maatschappij.

‘Laten we werken

met dat wat we

wél hebben’

Dus laten we werken met dat wat we wel hebben: vakkennis,

passie voor onze klant en nu ook prolongatierichtlijnen

en –uitgangspunten. Want die geven houvast

en duidelijkheid over het proces en daarmee ruimte

om te focussen op de inhoud. En nee, daarmee zijn

we er nog niet. Maar de eerste horde is genomen. n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 27


BIJZONDERE RISICO’S

“WIJ HELPEN DE KLANT VANUIT DE OVERTUIGING DAT IEDERE KLANT

BIJZONDER IS EN NIET STANDAARD. WIJ KIJKEN DAN OOK NIET SNEL

GEK OP VAN EEN RISICO EN KUNNEN MEESTAL TERUGVALLEN OP REEDS

LOPENDE OVEREENKOMSTEN EN OPGEDANE ERVARINGEN”, ALDUS

MARNIX BOKHORST VAN BOKHORST VERZEKERINGEN UIT ILPENDAM.

Omdat elke klant

bijzonder is...

TEKST WILLEM VREESWIJK

‘Wij weten waar onze

grenzen liggen en voor

welke risico’s wij geen

mogelijkheden hebben”

Bokhorst Verzekeringen is met vijf medewerkers

gespecialiseerd in totaaloplossingen

voor ondernemers en particulieren die

door hun werkzaamheden, investeringen

en/of hobby’s afwijken van het ‘standaard’

en daardoor tegen steeds meer acceptatie

beperkingen oplopen. “Denk daarbij o.a. aan ondernemende

particulieren, verzamelaars, deelgebruik, verhuur,

bezorging en foodtrucks”, zegt Bokhorst. “Om dit

te kunnen doen werken we al vele jaren samen met

diverse maatschappijen zoals de Vereende, Klaverblad,

a.s.r., Nationale-Nederlanden en Allianz en verschillende

gespecialiseerde aanbieders en serviceproviders.

Door onze kennis en ervaring weten we waar er wel

mogelijkheden zijn en onder welke condities we met

succes een aanvraag kunnen doen. We krijgen dan ook

regelmatig vanuit maatschappijen relaties doorverwezen

om samen te bekijken welke mogelijkheden er wel

of niet zijn.”

Bokhorst kijkt niet snel gek op van een risico.

“Meestal kunnen we terugvallen op reeds lopende overeenkomsten

en opgedane ervaringen. Belangrijk daarbij

is onze ervaring als het gaat om het inschatten van

de ondernemersvaardigheden, preventie-eisen die worden

gesteld in combinatie met de maatregelen die er

reeds zijn genomen, de algehele bedrijfsvoering, het

verzekerings- en schadeverleden, de verwachting en

overige zaken die van belang zijn om een complete risico

inschatting te kunnen maken.“

Marnix: “Ook weten we waar onze grenzen liggen

en voor welke risico’s wij dus geen mogelijkheden hebben.

Maar als uit alles blijkt dat het een goed verhaal

is met de juiste onderbouwing en het bij ons past, dan

maken we ons hard voor de zaak en zoeken we naar de

juiste partner of de best passende combinatie. Uiteindelijk

kunnen we het risico in de meeste gevallen onderbrengen

op de Nederlandse markt, maar we kijken wel

steeds meer naar internationale mogelijkheden.”

NIET STANDAARD

Bokhorst Verzekeringen is in 2005 gestart en zette in

op de online vindbaarheid, met als uitgangspunt: ‘Bokhorst

Verzekeringen; Omdat je niet standaard bent,

maar bijzonder.’ “Vanaf het begin ben ik bezig geweest

naar het zoeken van oplossingen voor verschillende

doelgroepen waarmee ik in contact kwam en waarvan

28 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

Marnix Bokhorst:

‘Inzet, ervaring

en doorzettings

vermogen zijn vereist.’

al snel bleek dat het niet een een-tweetje was om het

risico onder te brengen. Deze niches ben ik vervolgens

verder gaan uitwerken en hebben we speciale dekkingen

kunnen opstellen die aansluiten bij de wens vanuit

de markt. Op die manier maak je het verschil en ben je

van toegevoegde waarde voor je klant.”

Volgens Bokhorst is het goed mogelijk een bijzonder

risico te verzekeren, mits is voldaan aan de benodigde

randvoorwaarden en het risico past binnen de lopende

portefeuille. “Wel vraagt het behoorlijk wat inzet, ervaring

en doorzettingsvermogen. Door de vele personeleen

systeemwijzigingen bij de maatschappijen en de verregaande

acceptatiebeperkingen is het vaak zeer lastig

om de juiste gesprekspartner aan tafel te krijgen. Hierdoor

zijn aanvraagtrajecten vaak lang en als de computer

dan ook nog ‘nee’, zegt, dan is dat frustrerend.”

DO’S EN DON’TS

“Een tip voor wie zich in bijzondere risico’s wil bekwamen:

kies een branche of beter nog een specifieke groep

binnen een branche en zorg ervoor dat je van toegevoegde

waarde bent. Wat je vooral niet moet doen, is instappen

in branches waar je geen feeling mee hebt.”

Een best practice voor Bokhorst is de samenwerking

met Getaround/Lev. Lev is het netwerk van kleine elektrische

voertuigen die voor iedereen toegankelijk zijn

via app of telefoon. “Wij hebben de pilot verzekerd met

deelvoertuigen in Rotterdam. “Met elkaar zijn we dit

traject ingegaan en we hebben veel ervaring opgedaan

over o.a. het gebruik, de schades, de schadeafhandeling,

etc. Kennis die we ook weer gebruiken voor andere projecten.

Door het onbekende was acceptatie lastig, maar

we hebben toch die passende oplossing kunnen vinden.”

Ander voorbeeld is Citysteps. “In Waalwijk verzekeren

we het eerste deelstepsproject in Nederland en

werken we samen aan een gezond schadeverloop door

onder meer onze ervaring te delen en zodoende mee te

helpen aan een succesvolle verdere uitrol in Nederland.”

Verder heeft Bokhorst de afgelopen jaren veel bijzondere

motorvoertuigen verzekerd die ergens anders

niet konden worden verzekerd, zoals treintjes, tanks en

ander legermaterieel, strandkarren, praalwagens, huifkarren,

amfibievoertuigen, tuktuks en vele bijzondere

scoot- en brommobielen. n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 29


BIJZONDERE RISICO’S

30 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

DE EVENEMENTENINDUSTRIE IS EXTREEM HARD

GERAAKT DOOR DE CORONACRISIS. AL SINDS MAART

2020 LIGT DE BRANCHE VOLLEDIG STIL. OP HET

GEBIED VAN EVENEMENTENVERZEKERINGEN IS HET

DAAROM OOK EEN GEK EN LASTIG JAAR GEWEEST.

Evenementenverzekeringen

voor

en na corona

TEKST HANNAH HOOGENBOS, KLAP NO RISK

Evenementenverzekeringsmakelaar Klap

No Risk begon het jaar juist zo enthousiast:

per 1 januari 2020 gingen No Risk en

de evenemententak van verzekeringsmakelaar

Klap samen verder, en het nieuwe

bedrijf had grote plannen voor de toekomst.

Omdat de coronacrisis echter kort daarna uitbrak,

werd het een heel ander jaar dan verwacht. Er

waren geen evenementen om te verzekeren. In plaats

daarvan werd het een jaar vol vragen van gestresste

klanten en vervelende schadeafhandelingen. Maar

Klap No Risk heeft ook gewerkt aan een plan waarmee

de toekomst van de Nederlandse evenementenbranche

– die nog een jaar zonder evenementen niet zou overleven

– kan worden gered.

Klap No Risk is in 2009 begonnen met het verzekeren

van dancefestivals. Directeur Maarten van Denderen:

“We zagen in die tijd dat de festivalbranche – die

we leerden kennen via danceplatform DJBroadcast –

niet goed verzekerd was, en we besloten ons daarop te

gaan richten. Toen we begonnen stond het verzekeren

van dit soort risico’s nog echt in de kinderschoenen.

Als we bij de organisatoren van grote festivals informeerden

naar hun aansprakelijkheidsverzekering, kregen

we regelmatig te horen dat ze alleen ‘kantoordekking’

hadden afgesloten. Dat was zeker niet alleen te

wijten aan de onwetendheid van de organisatoren;

het verzekeringsaanbod voor deze branche was in die

tijd ook gewoon nog niet zo uitgebreid en goed als het

nu is.”

KANTOOR VAN DE NACHT

De festivalmarkt in Nederland is in de afgelopen decennia

enorm gegroeid en geprofessionaliseerd; en

hetzelfde is gebeurd op het gebied van evenementenverzekeringen.

Waar het organiseren van feesten en

evenementen vijftien jaar geleden nog vaak gewoon

een hobby was van mensen, is Nederland nu wereldkampioen

festivals organiseren. Van Denderen: “We

zijn waarschijnlijk het meest befestivalde land ter wereld,

en bovendien zijn Nederlandse organisatoren erg

goed geworden in wat ze doen. Voor het organiseren

‘We zijn waarschijnlijk

het meest befestivalde

land ter wereld’

SPECIAL MAART 2021 VVP | 31


BIJZONDERE RISICO’S

Maarten van Denderen:

‘Veel geleerd in moeilijk

coronajaar 2020.’

van grote festivals wordt bijna een jaar uitgetrokken,

en alles wordt tot in de kleinste details uitgedacht en

geregeld.”

De verzekeringsmarkt heeft zich met de evenementenbranche

meeontwikkeld. Van Denderen: “Evenementenverzekeringen

zijn in de afgelopen jaren steeds

verder uitgebreid, verbeterd, en toegespitst op de markt.

Door in de loop van de jaren honderden schades te hebben

afgehandeld, hebben evenementenverzekeringskantoren

inmiddels bovendien heel veel ervaring met

de ins en outs van de evenementenbranche. Zo houdt

Klap No Risk de ontwikkelingen in de dynamische, innovatieve

evenementenbranche scherp in de gaten. We

hebben veel persoonlijk contact met organisatoren, we

bezoeken zelf regelmatig evenementen die we verzekeren,

en we organiseren en bezoeken elk jaar panels en

presentaties tijdens ADE en Eurosonic Noorderslag. Ook

hebben we het ‘Kantoor van de Nacht’ opgericht: een

informatief platform voor professionals uit de evenementen-

en muziekindustrie. Door met de branche mee

te denken en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen,

kunnen we zo goed mogelijk inspelen op de behoeften

van de markt.

“Omdat we in Nederland zo ver zijn op het gebied

van evenementenverzekeringen, is er ook in het buitenland

steeds meer vraag naar de specifieke kennis van

zaken die we hier hebben. In een niet-corona-jaar verzekert

Klap No Risk tegenwoordig dan ook een groot

aantal evenementen in het buitenland, zoals Pukkelpop

in België en New Horizons Festival in Duitsland. Naast

muziekfestivals bieden we inmiddels ook verzekeringen

aan voor andere soorten evenementen, zoals vakbeurzen

en sportwedstrijden (bijvoorbeeld de Marathon

van Amsterdam, de Dam tot Damloop en verschillende

obstacle runs). Ook verzekeren we internationale

muziektours van dj’s en bands, evenementenlocaties en

poppodia, en ZZP’ers die werken in de evenementenbranche.”

KIPPEN

Als er duizenden mensen bij elkaar komen, vaak op een

terrein dat van tevoren helemaal moet worden opgebouwd,

kan er natuurlijk heel veel fout gaan: er kunnen

ongelukken gebeuren, materialen kunnen beschadigd

raken, artiesten kunnen ziek worden of het kan

gaan stormen. Van Denderen: “We hebben in de loop

van de jaren de gekste dingen meegemaakt – van een

toeschouwer die voor de grap een hek had verplaatst

en een andere toeschouwer die daardoor in een gat viel,

tot een boer wiens kippen meeverzekerd moesten worden

omdat de kans bestond dat ze op hol zouden slaan

door het geluid van het festival.”

32 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

Om deze risico’s af te dekken, sluiten organisatoren

verschillende verzekeringen af. Het aansprakelijkheidsrisico

wordt natuurlijk afgedekt – dit is vaak zelfs

verplicht. Een evenementenorganisatie sluit ook altijd

een productiekostenverzekering af. Als het evenement

moet worden afgelast, onderbroken of verplaatst, dekt

deze verzekering alle kosten die worden gemaakt bij

de organisatie. Organisatoren kunnen ervoor kiezen de

productiekostenverzekering uit te breiden met slecht

weer-, terrorisme- en non-appearancedekking (het niet

komen opdagen van een geboekte artiest). Verder kunnen

organisatoren zich ook verzekeren tegen materiaalschade,

ongevallen en vals geld. Ook de verwachte

winst en het losgeld dat in omloop is, kan worden

meeverzekerd.

Van Denderen: “Als verzekeringsadviseur heb je

vanaf het begin contact met de organisator, om er zeker

van te zijn dat het evenement zo veilig mogelijk

wordt opgebouwd en de risico’s zoveel mogelijk worden

beperkt. Als er in de aanloop naar of tijdens een evenement

iets fout dreigt te gaan, nemen organisatoren

contact met ons op. We bekijken dan samen met de organisator

en met een veiligheidsexpert hoe de schade

zoveel mogelijk kan worden beperkt, en we laten een

kosten-batenanalyse maken. Als in de dagen voor een

outdoor-festival slecht weer wordt voorspeld, kan het

bijvoorbeeld nodig zijn om de grond van het festivalterrein

te bedekken met houtsnippers, of om meer tenten

neer te zetten.

“Omdat evenementen vaak in het weekend en ‘s

avonds plaatsvinden, moet je als evenementenverzekeringsadviseur

24/7 bereikbaar zijn. Schades kunnen

niet altijd wachten tot maandag; als het echt dringend

is bellen organisatoren ons meteen op. We zijn al meerdere

keren in het weekend middenin de nacht wakker

gebeld en halsoverkop naar een festival gereden om de

organisatoren te helpen.”

‘Verzekeraars hebben

besmettelijke ziekten –

naar onze verwachting

permanent – uitgesloten’

GARANTIEFONDS

De coronacrisis heeft de evenementenbranche een

enorme klap gegeven. Sinds maart 2020 hebben er helemaal

geen evenementen kunnen plaatsvinden. Het

omzetverlies in de branche ligt rond de 90 procent, en

organisatoren hebben een groot deel van hun personeel

moeten ontslaan. Van Denderen: “De crisis heeft ook gevolgen

voor de verzekerbaarheid van de evenementenbranche.

Sommige verzekeraars, en met name die met

een hoofdvestiging in de Angelsaksische landen, trekken

zich helemaal terug uit de branche; zij kiezen ervoor

om geen evenementenverzekeringen meer aan te

bieden. Daarnaast komen de premies verder onder druk

te staan. Al voor de crisis was de verwachting dat de

premies de komende jaren omhoog zouden gaan – onder

andere omdat het veranderende klimaat het bieden

van slecht weer-dekking moeilijker maakt. Corona

zorgt er nu voor dat die trend versneld wordt. Omdat de

schadelast vele malen hoger is dan er ooit aan premie

kan worden binnengehaald, hebben verzekeraars bovendien

besmettelijke ziekten – naar onze verwachting

permanent – uitgesloten.

“Omdat verzekeraars het pandemierisico niet meer

willen dekken, konden organisatoren tot voor kort niet

beginnen met het voorbereiden van nieuwe evenementen

– zij kunnen dit risico namelijk absoluut niet

zelf dragen. Daarom heeft Klap No Risk voorgesteld

een garantiefonds op te richten. Dit fonds – dat door de

branche zelf gevuld moet gaan worden – wordt aangewend

als evenementen vanwege het coronavirus (of

een nieuwe pandemie) niet door kunnen gaan. Zolang

het garantiefonds nog niet vol is, treedt de overheid op

als herverzekeraar. In januari kondigde het kabinet aan

dat dit garantiefonds er gaat komen, en dat er ten minste

300 miljoen euro wordt gereserveerd voor de evenementenbranche.

“Nu bekend is dat er een garantiefonds komt, kunnen

organisatoren gelukkig weer aan het werk, en wij

kunnen ons weer gaan richten op het verzekeren van

evenementen. Daar hebben we veel zin in, en er is nog

veel dat we willen bereiken. Zeker nu het verzekeren

van evenementen moeilijker wordt, is de kennis en ervaring

die we in Nederland op dit gebied hebben cruciaal.

Wij willen ons in de toekomst daarom nog meer

gaan richten op het buitenland; we denken dat daar

nog veel groeimogelijkheden liggen. Ook hopen we er

te kunnen zijn voor verzekeringskantoren die zelf niet

genoeg ervaring hebben met de evenementenmarkt en

de risico’s niet makkelijk kunnen onderbrengen. Hoewel

2020 dus een moeilijk jaar was in de evenementenverzekeringenbranche,

hebben wij ook veel geleerd, en

zijn we enthousiast en hoopvol over de toekomst.” n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 33


PARTNER IN KENNIS

“WIJ GAAN VOOR EEN PERSOONLIJKE AANPAK EN ZORGEN ER-

VOOR DAT EEN LETSELSCHADE GEEN NUMMER WORDT. MET

RUIM TACHTIG MEDEWERKERS ZIJN WIJ HET GROOTSTE LETSEL-

SCHADEBUREAU VAN NEDERLAND. DOOR DIT GROTE TEAM IS ER

ALTIJD EEN SPECIALIST DIE PAST BIJ UW ZAAK”, ALDUS BAS DU

MEZ (MANAGER FLYCT INTERNATIONAL) EN JEREMY VAN VUGT

(MANAGER MATERIEEL EN LOONREGRES) VAN FLYCT.

Een positieve ervaring

na een ongeval

TEKST FLYCT

ongetwijfeld veel

bedrijven als klant. Zij

hebben als werkgever

vast wel eens te maken

met een werknemer “Uheeft

die arbeidsongeschikt is door een ongeval

waarvoor een derde aansprakelijk te

houden is. Deze werkgever is verplicht

om bij arbeidsongeschiktheid het salaris

maximaal twee jaar door te betalen.

Daarnaast maakt de werkgever kosten

voor begeleiding en re-integratie van de

werknemer. Heeft de werkgever of u de

specialismen in huis om deze schade te

beperken?”, zegt Van Vugt. Flyct, aangesloten

bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

(NKL), is gespecialiseerd in het

verhalen van deze schade. “Wij hebben

voor uw klanten alle benodigde kennis

en ervaring in huis. Diverse schadeposten

zijn voor uw klant verhaalbaar en dat

scheelt een hoop geld. We kunnen schades

tot drie jaar terug verhalen.”

“Verwijst u uw klant naar ons kantoor?

Dan kunnen we misschien ook de

werknemer zelf bijstaan. Dat scheelt uw

klant nog meer kosten omdat de werknemer

wordt bijgestaan door professionele

letselschade-experts, juristen, medisch

adviseurs en arbeidsdeskundigen.

Hierdoor duurt het verzuim niet langer

dan noodzakelijk.”

“Flyct behartigt al een aantal jaren onze

loonschadezaken. Wij hebben enkel positieve

ervaringen. Eén bericht naar ons

aanspreekpunt en alles wordt in werking

gezet. Het belang van de cliënt staat

voorop en Flyct knokt voor een schadevergoeding

en een snelle afhandeling

van de claim.” – Karin Middeldorp, Flevoziekenhuis

‘Wij zorgen

ervoor dat een

letselschade

geen nummer

wordt’

34 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

MATERIEEL

Flyct beschikt ook over een afdeling materiële

schade. Dit team bestaat uit tien

ervaren medewerkers die gespecialiseerd

zijn in het verhalen van materiële schade.

Van Vugt: “Wij nemen het juridische

en financiële deel voor u uit handen. De

klant kan de schade direct via onze website

melden en ontvangt binnen vierentwintig

uur een bevestiging.”

“In Flyct hebben we een goede partner gevonden

waar de klant ook echt centraal

staat bij het verhalen en snel afwikkelen

van materiële schades. Wij hopen de samenwerking

de komende jaren te blijven

voortzetten.” – Alain Delsalle, Assurantiekantoor

A. Delsalle

Bas du Mez (manager Flyct International)

en Jeremy van Vugt (manager

Materieel en Loonregres).

SCHADE IN HET BUITENLAND

“Als laatste laten we jullie graag kennismaken

met Team Flyct International”, vult

Du Mez aan. “Dit team is gespecialiseerd

in bijstand bij letselschade en andere juridische

geschillen in het buitenland. Bij

een ongeval in het buitenland is vaak het

lokale recht van toepassing en de afhandeling

van letselschade verloopt dan volgens

de wetten en regels van het betreffende

land. Wij verhalen voor zorgverzekeraars

en werkgevers. Omdat de juridische

kosten in het buitenland vaak voor eigen

rekening zijn, krijgen wij onze opdrachten

voornamelijk van rechtsbijstandverzekeraars.

Voor een aantal van deze rechtsbijstandverzekeraars

behandelen wij alle

juridische geschillen in het buitenland. Zo

begeleiden wij de cliënt onder andere bij

strafzaken, consumentengeschillen, arbeidsrechtkwesties

en problemen met

bouw- en erfrecht in het buitenland.”

BUITENLAND

Vaak wordt gedacht dat de wet- en regelgeving

binnen de EU redelijk gelijk is.

“Juist op het gebied van aansprakelijkheid

en letselschade is dit niet het geval”,

zegt Du Mez. “Wij zijn op de hoogte van

deze regels en kunnen cliënten grotendeels

zelf bijstaan. Wij begeleiden cliënten

bij het hele traject, helpen bij de onderbouwing

van de schade en bereiden

de cliënten voor op de medische onderzoeken.

Als het nodig is nemen wij contact

op met advocaten uit ons netwerk

voor advies en/of bijstand.”

UIT DE PRAKTIJK

De rol van Flyct kan goed worden geïllustreerd

aan de hand van een voorbeeld

uit de praktijk. Zo staat Flyct op verzoek

van de rechtsbijstandverzekering de heer

Hennen bij in verband met een fietsongeval

dat in 2016 plaatsvond in België.

De heer Hennen werd op zijn racefiets

aangereden door een afslaande auto die

hem geen voorrang verleende. Het letsel

bestond uit onder meer gebroken ribben

en een sleutelbeenbreuk. Flyct stelt de

verzekeraar van de auto aansprakelijk en

deze erkende vrij snel de aansprakelijkheid.

De letselschade wordt in België begroot

naar aanleiding van een medisch

rapport van een raadsarts en een schadevergoedingstabel.

Het medisch onderzoek

van de raadsarts vindt al plaats

tijdens het herstel, omdat de verzekeraar

anders geen voorschotten op de schade

kan uitkeren.

Hennen werd daarom snel uitgenodigd

door de raadsarts van de Belgische

verzekeraar. Flyct schakelt intussen de

eigen medische dienst Medx in om de

medische informatie van de behandelende

artsen op te vragen. Ook bezocht

de expert van Flyct de heer Hennen thuis

om de gevolgen (medisch, huis, werk,

hobby’s, schade) van het ongeval in kaart

te brengen en verdere uitleg te geven

over het traject. Vanwege complicaties

van het letsel heeft dit traject helaas een

paar jaar in beslag genomen. Zijn rechterarm

raakte verlamd en tot op de dag

van vandaag heeft hij veel last van (pijn)

klachten en forse beperkingen. Flyct

schakelde al snel een eigen Belgische

raadsarts in om cliënt bij te staan bij het

medisch onderzoek. Gedurende het traject

werd de geleden schade door Flyct

berekend en ingediend bij de verzekeraar,

die op basis van de tussentijdse rapportages

diverse voorschotten aan cliënt

heeft uitbetaald.

De onderhandelingen tussen de artsen

zijn nu bijna afgerond. Daarna starten

de onderhandelingen met de verzekeraar

over een eindregeling, waarbij ook

de schade richting de toekomst moet

worden geregeld. De zaak wordt hopelijk

binnen een paar maanden afgerond

zodat cliënt eindelijk een streep onder de

zaak kan zetten.

“Wij zijn zeer tevreden over de manier

waarop Flyct onze letselschade heeft begeleid.

Gedurende het lange en complexe

traject zijn we op zeer professionele en

persoonlijke manier geholpen. En daar

waar mijn vrouw en ik het moeilijk hadden

met een luisterend oor gesteund.”

– De heer Hennen n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 35


BIJZONDERE RISICO’S

To pool or

not to pool

BIJZONDERE RISICO’S VRAGEN OM BIJZONDERE OPLOSSINGEN. IS HET KIND

MET HET BADWATER WEGGEGOOID DOOR DE MEDEDINGINGSREGELS ZO AAN

TE SCHERPEN DAT VERZEKERINGSPOOLS NAUWELIJKS MEER MOGEN?

TEKST TOON BERENDSEN

Reikhalzend werd uitgekeken naar de voltooiing

van de Europese interne markt.

‘1992’, het werd een gevleugelde term. Maar

de grotere vrijheid van personen, goederen

en diensten ging gepaard met aanzienlijk

minder ruimte voor marktafspraken. Zo

was het afgelopen met de – kent u ze nog? - marktregulerende

Contact Commissies van schadeverzekeraars.

Ook verzekeringspools werden feitelijk verboden. Alleen

in heel bijzondere gevallen staat Europa pools nog

toe. Zoals voor de verzekering van atoomrisico’s. In Nederland

is dit de Atoompool, die ook weer optreedt als

36 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

herverzekeraar van atoompools in andere Europese landen.

Verder kent Nederland nog de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij

voor Terrorismeschaden (NHT),

een herverzekeringspool van verzekeraars en overheid.

Jammer eigenlijk dat verzekeringspools zo aan banden

zijn gelegd, want een pool kan soms uitkomst bieden.

Financieel adviseurs klagen steen en been over de

toegenomen onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s,

met name in het grootzakelijke brandsegment. Pool die

risico’s dan gewoon. Verplicht risico’s deel te nemen en

ineens is het in hun eigen belang om de schadelast en

daarmee de premies in de hand te houden. Vanuit de

pool kunnen risicobeheersing en preventie ook veel beter

worden aangestuurd. Maar ja, verplicht is een vloekwoord

sinds ‘1992’…

Ondertussen wordt in Nederland wel gewerkt aan

een verplichte AOV voor zelfstandigen! Een ‘pool’ die

bovendien een stuk handel weghaalt bij commerciële

marktpartijen, die straks alleen nog maar een bovenwettelijk

deel mogen verzekeren. Hoezo, vrije marktwerking?!

Trouwens benieuwd of het de overheid dit

keer wél lukt om de schadelast te beheersen. De ervaringen

met de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

zelfstandigen, in 2004 ingetrokken, stemmen niet optimistisch.

‘Oude vertrouwde

oplossingen zijn soms

zo slecht nog niet’

PANDEMIERISICO

De verzekeringspool als panacee tegen alle kwalen?

Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Het is ook zaak om

te blijven zien dat sommige risico’s nu eenmaal niet of

enorm lastig te verzekeren zijn. Neem het pandemierisico,

momenteel uiterst actueel door corona. Verzekeraars

en herverzekeraars kunnen dit risico nooit helemaal

dragen. Bedrijfstakken die van het ene op het andere

moment 80 procent of meer van hun omzet verliezen?

Knappe (her)verzekeraar die dat risico weet te

verzekeren.

Maar toch. Kijk naar de evenementenverzekering.

De kosten zijn gigantisch als een verzekerd evenement

wegens een virusuitbraak niet door kan gaan. Nu kunnen

verzekeraars risico’s uitsluiten, maar de uitdaging

zou toch moeten zijn om te kijken naar wat er wél mogelijk

is. Ook daarbij kunnen verzekeringspools uitkomst

bieden. Hét pandemierisico verzekeren mag

macro niet te verzekeren zijn, micro is er waarschijnlijk

meer mogelijk. Helemaal als mensen gaan denken:

een concert met zestig trucks apparatuur, is dat eigenlijk

wel nodig? Gaat het niet eigenlijk niet gewoon om

de muziek?

Uit het Aon-rapport ‘Helping Organizations Chart

a Course to the New Better’ blijkt dat “bijna 70 procent

van alle organisaties wereldwijd toekomstrisico’s door

de coronapandemie anders inschat en prioriteiten daarom

opnieuw bepaalt. Er wordt meer gekeken naar de

long tail risico’s en naar preventie”. Prima, toch? Financieel

adviseurs en verzekeraars kunnen daar hun steentje

heel goed aan bijdragen. Misschien dus ook met

verzekeringspools, als de mededingingsregels iets worden

versoepeld. To pool or not to pool, dat is dan weer

de vraag.

ASSURTECHS

Al hun bombarie over disruptie ten spijt, gaan Assurtechs

de problematiek van onverzekerbaarheid niet

oplossen. Op een aantal onderdelen hebben deze partijen

best een punt. Het kan nooit klantvriendelijk genoeg,

het is belangrijk om bij te dragen aan een betere

wereld, maak volop gebruik van de mogelijkheden van

nieuwe media. Maar Assurtechs zijn vaak ict- en marketinggedreven

platforms. Als er al sprake is van disruptie,

is het op dat vlak. Verzekeringstechnisch bieden

Assurtechs niks nieuws. Sterker, vaak werken ze

samen met gevestigde risicodragers. Dat kan ook niet

anders, want ook voor Assurtechs geldt dat ze failliet

gaan als ze meer uitkeren dan dat ze aan premie binnen

hengelen.

Verzekeraars, GA’s en financieel adviseurs worden

steeds groter. Het zou helpen als die conglomeraten

vervolgens hun power gebruiken om ook minder goede

risico’s te verzekeren. Maar of dat echt altijd zo gaat?

Sommige partijen zijn bezig met totaaloplossingen mobiliteit

bijvoorbeeld. Dat is een positieve ontwikkeling,

omdat de verzekering dan niet het doel op zich is maar

onderdeel van een totaalverhaal. Maar het gaat dan wel

om iets meer dan een rijgedragverzekering.

Oude vertrouwde oplossingen zijn soms zo slecht

nog niet. In 2008 werd de wereld opgeschrikt door de

kredietcrisis. De financiële sector trok (even) het boetekleed

aan. Het moet terug naar de basis, zeiden ook

verzekeraars. Die basis bij verzekeren is de onderlinge,

want dat is de verpersoonlijking van het gezamenlijk

risico dragen. Helaas bleek terug naar de basis al snel

weer back to normal. n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 37


BIJZONDERE RISICO’S

EEN GEMEENTE HEEFT MET DORPSKERNEN AFSPRAKEN GEMAAKT OVER HET PLAATSEN

VAN KERSTBOMEN. EEN DORPSKERN SCHAKELT DE VRIJWILLIGERSORGANISATIE

SPEELRUIMTE IN OM DIT UIT TE VOEREN. EEN VRIJWILLIGER HELPT BIJ HET KAPPEN VAN

EEN HOGE KERSTBOOM. DIE STAAT NOG IN EEN TUIN EN MOET OMGEZAAGD WORDEN

VOORDAT HIJ OP HET DORPSPLEIN KAN WORDEN GEPLAATST. HIJ KLIMT IN DE BOOM OM

EEN TREKTOUW AAN TE BRENGEN, VALT UIT DE BOOM EN LOOPT EEN DWARSLAESIE OP.

HIJ STELT DIVERSE PARTIJEN AANSPRAKELIJK. ZIJN VORDERING WORDT BEOORDEELD

DOOR HET HOF ‘S-HERTOGENBOSCH. HET HOF OORDEELT DAT NOCH DE DORPSRAAD NOCH

DE GEMEENTE AANSPRAKELIJK IS OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD. VERVOLGENS

BEOORDEELT HET HOF OF DE VRIJWILLIGERSORGANISATIE AANSPRAKELIJK IS.

Vrijwilliger valt uit

hoge kerstboom: wie

is aansprakelijk voor

de letselschade?

TEKST MAYA SPETTER, SPETTER ADVOCAAT & MEDIATOR

De hoge spar stond nog in een tuin en

moest eerst worden omgezaagd voordat

deze op het dorpsplein kon worden geplaatst.

De vrijwilligers wilden de boom

omzagen en hadden een hoogwerker

meegenomen, maar deze kon vanwege

de grote afmetingen niet in de tuin worden gereden.

Een ladder hadden zij ook niet. Deze stond in een speeltuin

op 600 à 700 meter verderop. De ongelukkige vrijwilliger

is toen met behulp van een zetje en zonder beschermende

maatregelen de boom in geklommen om

een trektouw aan te brengen om de boom te geleiden

bij het omtrekken. Toen hij op een hoogte van ongeveer

drieënhalf meter was, is hij naar beneden gevallen en is

hij met zijn rug op het tuinhuisje van de buurman geland.

GEEN WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID

De vrijwilliger stelde dat er sprake was van een werkgever

– werknemer relatie ex artikel 7:658 BW. Op basis

van deze werkgeversaansprakelijkheid, is een werkgever

verplicht te zorgen voor een veilige werksituatie. Indien

hiervan geen sprake is moet de werkgever zijn volledige

schade vergoeden. De enige uitzondering hierop

is als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid

van de werknemer.

38 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

Volgens het vierde lid van dit artikel is de werkgever

ook aansprakelijk voor ongevallen die de door hem

ingeschakelde ZZP’er, stagiaire of vrijwilliger overkomen.

De Hoge Raad bevestigde dat het artikel ook van

toepassing kan zijn bij vrijwilligerswerk. Er moet dan

wel sprake zijn van een vrijwilliger die in een met een

werknemer vergelijkbare positie verkeert en daarom

aanspraak heeft op dezelfde door de werkgever in acht

te nemen zorg. Zo nam de Hoge Raad aan dat een vrijwilliger

die reparatiewerkzaamheden verrichtte aan

het dak van een parochie en van het dak viel, de parochie

aansprakelijk kon houden. Bepalend is of de werkzaamheden

feitelijk tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening

van de werkgever behoren.

Echter in de zaak van de vrijwilliger en de kerstboom

was volgens het hof werkgeversaansprakelijkheid

niet aan de orde. Er was geen sprake van een positie

die vergelijkbaar was met die van een werknemer.

De vrijwilliger was niet verplicht om mee te doen

aan de kerstbomenactie en was nergens aan gebonden.

Daarbij bleek uit getuigenverklaringen dat er geen

taakverdeling was gemaakt voor het omzagen van de

kerstboom en dat er ook geen sprake was van een gezagsverhouding

zoals tussen een werkgever en werknemer.

‘Gelet op de blijvende

verlamming is dit

een zware uitkomst

voor het slachtoffer’

GEVAARLIJKE ACTIVITEIT

Het hof achtte de stichting wel aansprakelijk op grond

van onrechtmatige daad. De stichting had moeten beseffen

dat het omzagen van een boom van zes meter

een gevaarlijke activiteit was. De kans dat er iets mis

zou gaan is groot en de gevolgen daarvan kunnen zeer

ernstig zijn. Er rustte daarom een zorgplicht op de stichting.

Door de schending van deze zorgplicht is de stichting

volgens het hof aansprakelijk op basis van onrechtmatige

daad.

Het hof houdt rekening met het feit dat de vrijwilliger

op eigen initiatief in de kerstboom geklommen is

en zelf geen beschermende maatregelen heeft genomen

SPECIAL MAART 2021 VVP | 39


BIJZONDERE RISICO’S

Maya Spetter:

‘Volledige schade

niet vergoed.’

om het gevaar te voorkomen. Het hof neemt 50 procent

eigen schuld van de vrijwilliger aan, maar corrigeert dit

op grond van de billijkheidscorrectie zodat de vrijwilliger

uiteindelijk 25 procent van zijn schade zelf moet dragen.

HOGE KOSTEN

Nu het hof van mening is dat de vrijwilliger niet in

een met een werknemer vergelijkbare positie verkeert,

krijgt deze zijn volledige schade niet vergoed. Wel

wordt een onrechtmatige daad aangenomen, maar het

hof neemt daarbij een deel eigen schuld aan.

Gelet op de blijvende verlamming van het slachtoffer

met als gevolg rolstoelafhankelijkheid, diverse lichamelijke

beperkingen en psychische klachten, is dit een

zware uitkomst voor de vrijwilliger.

Een dwarslaesie brengt voor een slachtoffer hoge

kosten met zich mee. Denk aan de kosten van aanpassing

van woning, auto, een goede rolstoel, tillift bij het

bed en bad. Iemand met een hoge dwarslaesie heeft natuurlijk

veel meer zorg nodig dan iemand met een lage

dwarslaesie. Die kan misschien nog wel zelf transfers

maken en dan zelfstandig naar het toilet en zelf in bed

komen.

Het in kaart brengen van de schade van een slachtoffer

met een dwarslaesie is maatwerk. Vaak blijkt er

behoefte te zijn aan meer zorg, aanpassingen en hulpmiddelen

dan wordt vergoed zorgverzekeraar en gemeente.

De gehele zorg behoefte wordt in kaart gebracht.

Vervolgens wordt onderzocht welke partij of instantie

die zorg geheel of gedeeltelijk financiert.

MAYA SPETTER

Sinds 1990 is Maya Spetter advocaat en na een aantal

jaren heeft zij zich gespecialiseerd in letselschade

en aansprakelijkheidsrecht. Na jarenlang bij grote

kantoren te hebben gewerkt, is zij in 2011 haar eigen

kantoor in Amersfoort begonnen.

Zij is één van de weinige advocaten in Nederland

die gespecialiseerd is in de juridische afwikkeling

van vliegtuigongevallen. Zo maakte zij deel uit van

het kernteam van advocaten dat de slachtoffers van

de ramp met Turkish Airlines bijstond en maakt zij

deel uit van het Rechtsbijstandsteam MH17. Zij trad

op in de schadeafwikkeling met Malaysia Airlines

en staat nu een grote groep nabestaanden bij in de

strafzaak tegen vier verdachten en in een procedure

bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Zij treedt alleen voor slachtoffers van ongevallen

op en is lid van de specialisatieverenigingen van letselschade

advocaten LSA, ASP en Peopil.

Meer informatie: www.spetteradvocaat.nl

Is er een aansprakelijke partij dan wordt gekeken welke

behoefte iemand concreet heeft. Dat is een ander uitgangspunt

dan bijvoorbeeld een gemeente of zorgverzekeraar

hanteren.

Die gaan uit van gebruikelijke zorg, houden rekening

met mantelzorg door familieleden en hanteren

andere tarieven voor de vergoeding van deze zorg.

Deze vrijwilliger kan nu in ieder geval bij een verzekeraar

terecht voor een groot deel van zijn concrete

schade. Zijn zeer ongelukkige val wordt nu in ieder geval

in financiële zin opgevangen. n

40 | VVP SPECIAL MAART 2021


PARTNER IN KENNIS

BINNENKORT INTRODUCEERT TURIEN & CO. ASSURADEUREN

EEN VOLLEDIG NIEUWE AUTOVERZEKERINGSLIJN. DE OPMAAT

HIERNAARTOE WAS HET PROJECT PDA, MET ALS DOEL OM ALLE

VERZEKERDEN OP MAAT GEMAAKTE AUTOPREMIES AAN TE BIE-

DEN. EEN PROJECT WAARBIJ BIJNA ALLE AFDELINGEN BETROK-

KEN ZIJN GEWEEST. DE GROOTSTE UITDAGING WAS ER VOOR DE

AFDELING DATAMANAGEMENT. HOE KOM JE MET AL DIE DATA

TOT DE JUISTE MODELLEN? WAT HOUDT PDA PRECIES IN EN WAT

ZIJN DE VOORDELEN? ARNO SCHIPPER EN BOUKE DICKHOFF

VAN DE AFDELING DATAMANAGEMENT VERTELLEN HET U GRAAG.

Het geheim van

onze autopremies

TEKST TURIEN & CO.

PDA staat voor premiedifferentiatie

auto. Het project

houdt in dat wij middels

een combinatie van statistische

modellen en machine

learning een algoritme hebben

ontwikkeld waarmee

we de schadelast van een specifieke auto

per jaar kunnen voorspellen. Dit doen we

op basis van verschillende autokenmerken,

informatie over de verzekerde en demografische

gegevens. Op basis van deze

schadelast kunnen we vervolgens een op

maat gemaakte premie berekenen voor

de klant.

Waar komt de behoefte vandaan?

De behoefte komt voort uit de snelle

technologische ontwikkelingen op de automarkt.

Nieuwe auto’s zijn steeds vaker

voorzien van geavanceerde systemen die

ongelukken moeten voorkomen. Deze

systemen worden ADAS (Advance Driver

Assistance systemen) genoemd. Daarnaast

worden voertuigen in toenemende

mate ontworpen om een letselschade

zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor

wordt het aantal schades per jaar steeds

minder. De reparatiekosten worden daarentegen

steeds hoger. Dit komt omdat

de systemen sensoren, camera’s en andere

onderdelen bevatten die bij een

schade niet alleen vervangen, maar ook

gekalibreerd moeten worden. De premie

moet daarom beter afgestemd zijn op de

individuele risico’s.

Is PDA uniek in de markt?

Wij zijn niet de eerste of de enige in de

markt, andere verzekeraars differentiëren

ook. De fijnmazigheid van differentiatie

verschilt wel van verzekeraar tot verzekeraar.

Wij hebben hiermee een flinke

sprong gemaakt in het kunnen bepalen

van een op maat gemaakte premie voor

de klant.

Wat is het voordeel voor de

assurantieadviseur?

De premie is volledig afgestemd op het

risico dat de assurantieadviseur wil verzekeren.

Indien dit een goed risico is zal

hier een scherpe premie tegenover staan.

Daarentegen als het risico hoog is, zal de

premie hier ook op afgestemd zijn.

Wat is het voordeel voor de

verzekerde?

We kunnen nu veel beter de risico’s van

een te verzekeren auto inschatten voor

de verzekerde. Waar voorheen in de premieberekening

bij de autokenmerken

voornamelijk werd gekeken naar de cataloguswaarde

en het gewicht, worden

nu juist de unieke eigenschappen van

een auto meegenomen. Het gevolg is dat

de verzekerde altijd een scherpe premie

krijgt. Helemaal afgestemd op zijn of

haar persoonlijke situatie. Naast de exclusieve

auto’s in het Premium product

42 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

zijn we voortaan ook veel aantrekkelijker

in het gehele Automotive segment!

Wat wordt er meegenomen in de

premieberekening?

Voor het berekenen van de premie

wordt onder andere de geboortedatum,

de postcode, het aantal kilometers dat

de verzekerde per jaar van plan is te rijden

en het kenteken van de auto meegenomen.

Aan de hand van het kenteken

zoeken wij er de specifieke eigenschappen

van de auto zoals merk,

brandstofgegevens, cataloguswaarde,

diefstalrisico, ADAS en nog een aantal

kenmerken bij. Met al deze gegevens

worden de modellen geraadpleegd om

te bepalen wat de verwachte schadelast

per jaar zal zijn.

Wat was de grootste uitdaging?

De grootste uitdaging vonden wij toch

wel dat je er zorg voor moest dragen dat

bepaalde kenmerken niet dubbel meetellen

in de premie. Indien je bijvoorbeeld

ziet dat Tesla’s vaker schade rijden ten

opzichte van andere merken, dan moet

je goed onderzoeken of dit aan het merk

Tesla ligt of aan het feit dat deze auto’s

elektrisch aangedreven zijn en daardoor

een hoge acceleratiesnelheid hebben.

Het is dan niet reëel om zowel voor het

merk als voor de brandstof een opslag in

rekening te brengen.

Springen er bepaalde automodellen

uit?

Een automerk op zichzelf hoeft niet automatisch

een goed of slecht risico te

zijn. De premie bestaat namelijk uit

meerdere onderdelen, van o.a. reparatierisico,

diefstalrisico en ruitschades. De

auto kan bijvoorbeeld goed scoren op het

reparatierisico, maar wel weer erg diefstalgevoelig

zijn en dus toch een hogere

premie krijgen.

EVEN VOORSTELLEN

Arno Schipper werkt 11 jaar bij Turien &

Co. Assuradeuren op de afdeling Datamanagement

als senior data-analist.

Zijn voornaamste werkzaamheden bestaan

uit het creëren van relevante informatie,

nieuwe inzichten, voorspellingen

en aanbevelingen voor Ansvar

en Turien op het gebied van data-analyse

en data science.

Waar tegenaan gelopen tijdens de

ontwikkeling?

Eén van de grootste issues tijdens de

ontwikkeling van de modellen was het

volledig en juist verzamelen van de benodigde

data. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk

om de schades uit het verleden

toe te wijzen aan de juist onderdelen. Indien

een ruitschade als reparatieschade

is geboekt in het systeem telt deze dus

mee bij het bepalen van het reparatierisico

en niet als ruitschade. Datakwaliteit is

dus erg belangrijk bij het krijgen van een

zo hoog mogelijke accuraatheid van de

modellen. Daarnaast hebben we de interne

data verrijkt met meerdere externe

databronnen). Het kunnen koppelen van

deze data aan onze eigen data was soms

behoorlijk uitdagend.

Op welke punten zijn de producten

nog meer vernieuwd?

De autoverzekeringen zijn totaal vernieuwd.

De productnamen blijven, maar

op het gebied van de voorwaarden en

premies zal er een hoop veranderen. De

dekking wordt op diverse punten uitgebreid,

de voorwaarden zijn nog beter

Bouke Dickhoff is 14 jaar werkzaam bij

Turien & Co. Assuradeuren, sinds 2016

op de afdeling Datamanagement. . Als

senior data-analist ben je samen met

je collega’s dagelijks bezig om cijfers

te vertalen naar inzichten zodat andere

afdelingen binnen de organisatie altijd

de juiste kennis en informatie hebben

om onze klanten te ondersteunen.

leesbaar en we introduceren een apart

product voor elektrische auto’s.

Welke afdelingen zijn er nog meer bij

betrokken geweest?

Allereerst was het voornamelijk onze eigen

afdeling Datamanagement dat samen

met de afdelingen Verzekeringstechniek

en Markt & Product met het

project bezig was, onder leiding van de

stuurgroep rendement. Datamanagement

ontwikkelde de modellen en stemde

de resultaten af met de stuurgroep,

verzekeringstechniek en markt & product.

Later in het traject werd ook de ICTafdeling

bij het project betrokken om de

algoritmes te implementeren in het polis

acceptatiesysteem. Daarnaast is ook de

polisacceptatieafdeling betrokken in het

project om de resultaten te toetsen. Al

met al een mooi succes dat we met elkaar

hebben behaald! n

SPECIAL MAART 2021 VVP | 43


BIJZONDERE RISICO’S

“EEN SCHADE MET EEN RACEWAGEN WORDT TOTAAL ANDERS

BEKEKEN DAN SCHADE MET EEN GEWONE STRAATAUTO.”

CHRISTIAN DIJKHOF VAN AUTOSPORTINSURANCE.COM

BEANTWOORDT VRAGEN VAN VVP OVER EEN BIJZONDER

SPECIALISME: HET VERZEKEREN VAN AUTOSPORT.

Raceauto zelden

helemaal verzekerd

TEKST EN BEELD CHRISTIAN DIJKHOF

Waarom zijn jullie autosportinsurance.com begonnen?

Dijkhof: “Ik ben zelf al meer dan vijftien jaren actief in

de autosport. De laatste jaren voornamelijk in 24-uurs

races zoals de 24 Uren van Barcelona, Silverstone of

Dubai. Omdat autosport verzekeren niet het meest eenvoudige

onderdeel van het verzekeringsvak is, trok dat

natuurlijk ook meteen mijn aandacht.”

Wat doet autosportinsurance.com precies? Welke risico’s

worden afgedekt met welke producten? Gelden er

eigen risico’s? Richten jullie je op bepaalde raceklassen

of zouden jullie ook een F1-wagen kunnen verzekeren?

“We verzekeren eigenlijk alles op en om het circuit.

Van de raceauto’s tijdens de race tot de transportdekkingen

voor de teams of aansprakelijkheidsverzekeringen

voor organisatoren. De belangrijkste activiteit

‘Vreemd genoeg zijn er

geen Nederlandse verzekeraars

die dit een interessante

niche vinden”

is echter wel het verzekeren van de auto’s wanneer ze

op het circuit racen. In principe kunnen we zelfs Formule

1 auto’s verzekeren, maar op dat niveau worden

de auto’s eigenlijk niet verzekerd. Schades zijn dan

voor het team en ingecalculeerd in de mega-budgetten

die daar beschikbaar zijn.”

Verzekeren jullie ook de rijders?

“Jazeker; ongevallendekkingen voor coureurs zijn veel

voorkomend. Hoewel de veiligheid van de auto’s op bijna

alle niveaus en circuits bijna jaarlijks verbetert, het

is en blijft natuurlijk een risicosport.”

Met welke risicodragers werken jullie samen? Ook Nederlandse?

“Dit soort risico’s komt eigenlijk uitsluitend terecht bij

Lloyds in Londen. Daar hebben we een netwerk van diverse

brokers waar we onze risico’s kunnen aanbieden.

De Brexit heeft dat even niet echt makkelijk gemaakt,

maar inmiddels zijn daar de routes ook bepaald en hebben

veel Lloyds-brokers vestigingen in Nederland, Duitsland

of België. Vreemd genoeg zijn er geen Nederlandse

verzekeraars die dit een interessante niche vinden. Terwijl

wij over de afgelopen jaren wel de expertise én data

hebben opgebouwd voor deze markt. Eigenlijk ook weer

niet vreemd als je ziet dat Nederlandse verzekeraars bij

‘normale’ risico’s al terugtrekkende bewegingen maken

en bijna alleen nog standaard risico’s oppakken.”

44 | VVP SPECIAL MAART 2021


BIJZONDERE RISICO’S

Christian Dijkhof in actie op het circuit van Barcelona.

Hoe ontwikkelen de premies zich? Is ook hier de verzekerbaarheid

lastiger geworden of aan het worden?

“Premies ontwikkelen zich eigenlijk zoals reguliere

premies zich ontwikkelen. Het wordt jaarlijks duurder;

dat lijkt wel haast een automatisme. In deze niche proberen

we de verzekeraars ervan te overtuigen dat elk

jaar de premies verhogen er uiteindelijk toe leidt dat de

goede, professionele raceteams de risico’s ook zelf gaan

dragen. Daardoor hou je de minder goede risico’s over

en weet je zeker dat je volgend jaar ook de premie moet

verhogen, enzovoort. Wij proberen op basis van goede

risicoanalyses de premie te differentiëren naar teams,

historie, raceklasse en type circuit. Een stratencircuit

brengt nu eenmaal meer risico’s met zich mee dan een

normaal circuit bijvoorbeeld. Wij kijken zelfs op niveau

van de rijder wat de historie is. En als het te achterhalen

is, kijken we zelfs naar de aard van de crash.”

Hoe verzekeren jullie je van de specifieke kennis die

nodig is om autosport te verzekeren?

“Door zelf in de autosport deel te nemen, door veel te

lezen en door veel contacten met teams en brokers. We

hebben ook veel contact met specialistische experts die

de schades beoordelen.”

Stimuleren jullie ook preventie? Zoja, hoe?

“Jazeker! Als een bepaalde raceklasse slecht presteert

in termen van schade, kijken we of we daar oorzaken

voor kunnen vinden en bespreken dat met de organisatoren

of teams. Soms blijkt het dat er één of twee

brokkenpiloten verantwoordelijk zijn voor een groot deel

van de schade. Dat inzicht geven helpt soms al, en soms

heeft de organisatie dan een gesprek met zo’n coureur.”

Geef een premievoorbeeld voor een soort racewagen

dat jullie vaak verzekeren? Ligt de premie ver boven de

premie voor de weguitvoering van zo’n auto?

“Dat is erg moeilijk; we verzekeren Renault Clio Cup racers,

maar ook Ferrari en Lamborghini raceauto’s. En alles

daartussen. Bovendien verzeker je een seizoen (soms

acht à tien races) of een individuele race. Maar dat de

premies een veelvoud zijn van reguliere premies mag

duidelijk zijn.”

Kunnen jullie iets zeggen over het schadeverloop? Hebben

jullie ook een praktijkgeval? Wordt total loss bij

een racewagen op dezelfde manier berekend als bij een

gewone auto?

“Een schade wordt totaal anders bekeken dan bij een

gewone straatauto. Om te beginnen hoef je bij een raceauto

niet per se de hele waarde van de auto te verzekeren.

Sterker nog, dat gebeurt heel weinig. Vaak maakt

een team een inschatting wat de maximale schade zal

zijn bij een flinke klap. Zo komt het vaak voor een auto

van bijvoorbeeld 100.000 euro voor 60.000 euro wordt

verzekerd, omdat er altijd wel wat heel blijft en weer

SPECIAL MAART 2021 VVP | 45


BIJZONDERE RISICO’S

Max Verstappen wordt wereldkampioen.

op te bouwen is. De maximale uitkering bij een crash is

dan ook 60.000 euro. Voor brand wordt er dan wel een

aparte dekking gesloten van 100.000 euro. Zo wordt

zo’n polis opgebouwd.

“En dan is er ook nog een eigen risico van toepassing.

Onderverzekering wordt niet toegepast, en een

schuldvraag is er niet. Als je schade hebt: eigen rekening,

ook als je aangereden bent door een ander! Tot

slot is ook de schadebeoordeling anders. Om een voorbeeld

te noemen: soms kan een chassis technisch best

gerepareerd worden, maar is dat verboden door de FIA

(de internationale autosportfederatie) vanwege veiligheidsvoorschriften.

Zo wijkt het afhandelen van een

schade op veel gevallen af van de reguliere reparatie.”

Waar liggen de grenzen van de verzekering van racewagens?

Of zijn die er niet?

“De grenzen liggen vaak bij de premies die teams bereid

zijn te betalen. Tot welk punt verzeker je, en vanaf

welke premie loop je zelf het risico? Vaak is het een continuïteitsvraagstuk

voor de teams en/of rijders. Er zijn

er die niet wakker liggen van een schade van 50.000

euro in een weekend. Voor andere teams of rijders betekent

het einde seizoen. Dat zijn de afwegingen die ze

maken.”

‘Dat de premies een

veelvoud zijn van reguliere

premies mag duidelijk zijn’

Wat doet corona met autosportverzekering.nl? Er

wordt immers veel minder gereden, of valt dat eigenlijk

wel mee?

“Corona heeft onze omzet nagenoeg stilgelegd. Er wordt

niet of nauwelijks nog geraced. Grote evenementen vinden

niet plaats, er wordt niet of nauwelijks gereisd en de

races die er nog zijn kennen relatief kleine startvelden.

Dat is dus een forse streep door de rekening. Niet alleen

voor ons maar voor de hele internationale racewereld.”

Wat is jullie verdere ambitie met autosportverzekering.nl?

“We hopen voor iedereen dat we de crisis zo snel mogelijk

achter ons kunnen laten, en terug kunnen naar normaal.

En dat we vervolgens ook weer kunnen racen! De

ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat

ambities in autosport erg fragiel zijn; we zijn afhankelijk

van goede, stabiele risicodragers. We zien dat sommige

underwriters soms met veel ambitie en enthousiasme

de markt instappen (die soms voor hun onbekend terrein

is). Dat maakt dat er vaak kort en hevig concurrentie

is, maar dat ze ook net zo enthousiast weer uit de markt

gaan. Het is onze ambitie om stabiel te zijn en te blijven.

En dat is in deze niche echt al een hele grote uitdaging.”

Wanneer wordt Max Verstappen wereldkampioen?!

“De vraag lijkt inderdaad niet of maar wanneer. Over

het algemeen wordt er niet aan getwijfeld dat Max en

Lewis Hamilton de beste coureurs van het veld zijn.

Maar helaas voor Max heeft Mercedes een structureel

betere auto, waardoor er veel te weinig rechtstreekse

gevechten tussen Verstappen en Hamilton te zien zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat zodra het verschil niet meer

in de auto’s zit, dat Max een kans heeft om wereldkampioen

te worden!” n

46 | VVP SPECIAL MAART 2021


Ruim 75 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs.

Word abonnee en profiteer mee!

Speciaal

aanbod

voor adviseurs!

Beste adviseur,

VVP is het enige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van VVP is

adviseurs praktisch ondersteunen in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrepen van het maatschappelijk

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eigen adviesvak. Dit doen we met

relevante kennis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern Ken je vak!, een dagelijkse

nieuwsbrief, een kennissite, vakevents, etc, etc.

Voor nog geen zes tientjes per jaar biedt VVP u als adviseur:

· Zes inspirerende en ondernemende bewaaredities

· Het kenniskatern ‘Ken je vak!’ met onder meer de vertaling van Kifid-uitspraken naar de adviespraktijk en

de rubriek Permanent Actueel

· Exclusieve specials met verdieping op een adviesonderwerp

· Netwerk- en kennisbijeenkomsten met korting voor abonnees, zoals de Events Inkomen, Bijzondere Risico’s,

Duurzaamheid, Innovatie en de Dag van het Topadvies met de uitreiking van de Advies Award voor het

meest klantvriendelijke kantoor

· Dagelijkse e-mail nieuwsbrief met op vrijdag de nieuwsbrief Ken je vak! op vrijdag

· De kennissite www.vvponline.nl

· Webinars

· Het VVP Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van VVP. Zes vakexperts delen met u hun

kennis en geven raad over uw eigen ondernemersvraagstukken.

· De VVP Nieuws App verzamelt al het actuele verzekerings-, hypotheek- en ander financieel nieuws:

www.vvpapp.nl

Word nu abonnee

Word voor nog geen zes tientjes per jaar (56 euro) abonnee van het meest complete platform voor financieel

adviseurs. Schrijf u in op: https://www.vvponline.nl/abonnementaanvragen en u maakt deel uit van het enige

platform puur gericht op onafhankelijk adviseurs. Een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient!


VVP is trots op alle

organisaties die de special

Bijzondere risico’s mede

mogelijk hebben gemaakt

More magazines by this user
Similar magazines