30.03.2021 Views

ARAG SPECIAL VVP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

75 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>RUIM<br />

JAARGANG 78 • EXTRA EDITIE • APRIL 2021<br />

FairPlay<br />

<strong>ARAG</strong> Special<br />

Op het recht<br />

vertrouwen


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Achtenzeventigste jaargang<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

redactie@vvponline.nl<br />

6<br />

Virtuele rondetafel<br />

Op het recht vertrouwen<br />

12<br />

Frank Rensen<br />

Juridische rust creëren<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

<strong>ARAG</strong> <strong>SPECIAL</strong> OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Deze special verschijnt in een oplage<br />

van 6.000 exemplaren en is gemaakt in<br />

samenwerking met <strong>ARAG</strong> en<br />

wordt tevens uitgebracht als e-zine.<br />

18<br />

Rik Steentjes<br />

Onderdeel totaaladvies<br />

28<br />

Jos Alma<br />

Belang onderschat<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2021<br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

34<br />

Elise Kirpestein<br />

Sociaal verantwoordelijk<br />

40<br />

Eric van Waesberghe<br />

Het blijven onze klanten<br />

2 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

VOORWOORD<br />

Vertrouwen<br />

16<br />

Nienke Tinholt<br />

Huurrecht<br />

28<br />

Dick van Egmond<br />

FairPlay<br />

44<br />

Linda Corvers<br />

Raad en daad bij ontslag<br />

Juridische dienstverlening is heden ten dage onontbeerlijk voor zowel<br />

particulieren als bedrijven en het belang ervan zal de komende tijd alleen<br />

maar verder toenemen. Een rechtsbijstandverzekering is in dit<br />

geval veel meer dan een product alleen. Een rechtsbijstandverzekering<br />

biedt mensen namelijk de zekerheid dat ze kunnen vertrouwen op het<br />

recht. Ongelooflijk belangrijk in een tijd dat het vertrouwen in instanties, bedrijven<br />

en de overheid aan het afnemen is. Tegelijkertijd is het van belang dat het<br />

recht voor iedereen ook toegankelijk en betaalbaar blijft. De adviseur die midden<br />

in de samenleving staat, speelt hierin een hele belangrijke rol.<br />

Het behoeft geen betoog dat we in een hele complexe wereld leven en dat<br />

die wereld alleen maar complexer zal worden. Het coronavirus zette de wereld<br />

op zijn kop. De samenleving kwam tot stilstand met bittere consequenties voor<br />

ondernemingen. Algemeen wordt verwacht dat de dramatische gevolgen pas<br />

echt zichtbaar worden als straks de overheid stopt met de steunpakketten, de<br />

Belastingdienst weer begint met innen en er een einde komt aan de zogenaamde<br />

betaalpauzes.<br />

Er is natuurlijk veel meer. In deze onoverzichtelijke en verder digitaliserende<br />

wereld wordt de wet- en regelgeving complexer en steeds lastiger te duiden<br />

voor particulieren en met name kleine bedrijven. Hierdoor ontstaan er nieuwe<br />

risico’s met grote gevolgen voor ondernemingen, die niet of maar deels te voorkomen<br />

zijn. Zo neemt het risico op cybercriminaliteit toe. Daarmee groeit het<br />

risico dat vertrouwelijke en privacygevoelige bedrijfsgegevens in de verkeerde<br />

handen vallen. Ook is er het risico dat bedrijven data verliezen door brand, fysieke<br />

inbraak of uitval van ICT. En op juridisch vlak zorgt de steeds veranderende<br />

wet- en regelgeving voor nieuwe regels ten aanzien van bijvoorbeeld arbeidscontracten<br />

en ontslagprocedures<br />

Tegelijkertijd neemt het vertrouwen in instanties, bedrijven en de overheid<br />

verder af, met de toeslagenaffaire als ongekend dieptepunt. We staan meer tegenover<br />

elkaar dan naast elkaar, vaak ook – als we niet uitkijken – gevoed door<br />

nepnieuws of twitterwijsheden. Polarisatie neemt toe, evenals de kloof tussen<br />

arm en rijk, machtig en niet machtig en de stemhebbenden en de stemlozen.<br />

Juist in deze roerige tijden is het daarom ongelooflijk belangrijk om rechtshulp<br />

toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. Dat draagt bij aan een<br />

rechtvaardige en inclusieve samenleving.<br />

Een samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat het recht er is voor iedereen<br />

en bereikbaar is voor iedereen. Juist omdat de onafhankelijk financieel<br />

adviseur een belangrijke rol heeft om dit goed voor particulieren en ondernemers<br />

te regelen heeft <strong>VVP</strong> – in opdracht van <strong>ARAG</strong> – deze special over rechtsbijstandverzekeringen<br />

gemaakt. Een special boordevol trends, visies, praktijkverhalen<br />

en tools voor uw adviespraktijk.<br />

Lees het in deze bewaareditie. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 3


COLUMN<br />

BIJ <strong>ARAG</strong> VINDEN WE DAT HET<br />

RECHT RECHT MOET BLIJVEN. TOEN<br />

DIT FAMILIEBEDRIJF IN 1935 WERD<br />

OPGERICHT, WAS DE OVERTUIGING AL DAT<br />

IEDEREEN TOEGANG MOET HEBBEN TOT<br />

HET RECHT. OOK WIE GEEN ADVOCAAT<br />

KAN BETALEN. EN VANDAAG DE DAG IS<br />

DAT NOG STEEDS ONZE DRIJFVEER. HET<br />

IS ONZE AMBITIE DE BESTE JURIDISCHE<br />

PROBLEEMOPLOSSER VAN NEDERLAND<br />

TE ZIJN. OM MENSEN ÉCHT TE HELPEN.<br />

DAT GEEFT ONS WERK BETEKENIS. EN ALS<br />

JE GOED DOET VOOR EEN ANDER, VOEL JE<br />

JEZELF OOK BETER.<br />

TEKST CAROLA WIJKAMP-HERMSEN<br />

Onze visie is dat het recht ervoor moet<br />

zorgen dat mensen goed met elkaar<br />

kunnen samenleven. Het gaat er volgens<br />

ons niet om wie sterker of zwakker<br />

is, wie de duurste advocaat kan<br />

betalen of wie het hoogst van de toren<br />

blaast. Het recht is rechtvaardig in zichzelf. Daarom<br />

moet iedereen toegang tot goede juristen en advocaten<br />

hebben, die weten hoe ze zaken weer recht kunnen zetten.<br />

Onze ruim 500 gedreven juridisch probleemoplossers<br />

zetten zich daarom elke dag in voor iets dat groter<br />

is dan zijzelf: gelijke kansen voor iedereen. Dat maakt de<br />

rechtshulp van <strong>ARAG</strong> niet alleen bijzonder, maar ook be-<br />

4 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


COLUMN<br />

Met <strong>ARAG</strong> kan<br />

je op het recht<br />

vertrouwen<br />

ter! Want al onze juristen en advocaten hebben expertise<br />

op één of meerdere rechtsgebieden. Zo hebben we altijd<br />

de juiste kennis in huis voor het geschil van een klant.<br />

ALTIJD PERSOONLIJK, DIGITAAL ALS HET KAN<br />

De samenleving juridiseert en het recht digitaliseert.<br />

Ook de gevolgen van COVID-19 en sociaal-maatschappelijke<br />

ontwikkelingen hebben impact. Denk aan toenemende<br />

werkloosheid, groeiende ongelijkheid en polarisering.<br />

Naast betaalbaarheid wordt toegang tot de<br />

beste rechtshulp dus steeds belangrijker. Ook binnen<br />

<strong>ARAG</strong> maken wij gebruik van de mogelijkheden die<br />

technologie ons biedt. Hierdoor kunnen we meer mensen<br />

vaker helpen. Persoonlijk contact staat bij ons voorop,<br />

maar daarnaast geven we mensen digitale tools in<br />

handen voor zaken die ze zelf recht kunnen zetten.<br />

Door onze innovatieve tools vergroten we de toegang<br />

van mensen tot het recht. Dat doen wij met tools zoals<br />

Appeal, Appjection, ons Ondernemersplatform en de<br />

<strong>ARAG</strong> RechtChecks voor vouchers, zaken over werk en<br />

inkomen en online aankopen op arag.nl. En zodra mensen<br />

het zelf niet meer kunnen oplossen, staan wij voor<br />

ze klaar. Door middel van onze verzekeringen en onze<br />

mogelijkheden tot (betaalde) directe hulp.<br />

SAMEN MET U<br />

Maar we doen het natuurlijk niet allemaal alleen. Om<br />

het voor de klant inzichtelijk te maken waarom een<br />

rechtsbijstandverzekering relevant is, is de financieel<br />

adviseur heel belangrijk. Om de klant te informeren en<br />

adviseren over rechtsbijstandverzekering en de bijhorende<br />

juridische dienstverlening. De financieel adviseurs<br />

zitten met de klant om tafel en kunnen de risico’s<br />

van zowel de particulier als de ondernemer het beste<br />

inschatten en verwoorden. Kortom, de samenwerking<br />

met onze partners is onmisbaar!<br />

In deze <strong>VVP</strong> bewaareditie leest u (o.a.) meer over onze<br />

samenwerking met een aantal van onze partners. Veel<br />

leesplezier!<br />

Carola Wijkamp-Hermsen is directeur Commercie, Marketing<br />

en Verzekeringen bij <strong>ARAG</strong> n<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 5


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Rondetafelgesprek<br />

Leven in een<br />

zekerheids-<br />

cultuur<br />

STEEDS MEER NEDERLANDERS MERKEN DAT ZE IN HET DAGELIJKS LEVEN JURIDISCHE HULP<br />

KUNNEN GEBRUIKEN. HET TEMPO IN DE SAMENLEVING LIGT HOGER EN DE LONTJES ZIJN<br />

KORTER, ZEGGEN DE DEELNEMERS AAN HET RONDETAFELGESPREK, DUS PARTIJEN STAAN<br />

SNELLER TEGENOVER ELKAAR. OP ZAKELIJK GEBIED IS HET JURIDISCH BEWUSTZIJN AL REDELIJK<br />

GROOT, TOCH VALT OOK DAAR NOG HET NODIGE WERK TE VERZETTEN. “RECHTSBIJSTAND MOET<br />

EEN VOLWAARDIG ONDERDEEL ZIJN VAN RISICOMANAGEMENT VOOR ONDERNEMERS.”<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

6 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Het is niet het meest prominente product,<br />

met een aandeel van 750 miljoen euro<br />

in een totale schademarkt van 13 miljard<br />

euro (exclusief zorg), maar de rechtsbijstandverzekering<br />

heeft haar waarde dubbel<br />

en dwars bewezen. Zo’n 96 procent<br />

van alle conflicten wordt met dank aan<br />

de juristen van verzekeraars buitengerechtelijk behandeld.<br />

Bovendien hebben burgers en ondernemers beter<br />

toegang tot juridische ondersteuning en dat is precies<br />

wat een juridisch probleemoplosser als <strong>ARAG</strong> beoogt.<br />

“Als familiebedrijf heeft <strong>ARAG</strong> sterke roots, Al sinds<br />

de oprichting in 1935 door Heinrich Faßbender werken<br />

wij vanuit de overtuiging dat iedereen toegang<br />

moet hebben tot het recht, ook als men geen advocaat<br />

kan betalen. En die maatschappelijke gedachte zit echt<br />

in ons DNA. Onze juristen willen mensen echt helpen<br />

en worden daar ook blij van”, vertelt Marc van Erven.<br />

“We hechten veel waarde aan de menselijke maat. Liever<br />

een uurtje langer met de klant doorbrengen, om de<br />

klant echt een luisterend oor te kunnen bieden en de<br />

emotie een plek te geven. De rechtsbijstandverzekering<br />

is inmiddels niet meer weg te denken uit het rechtssysteem.<br />

Het is een beetje als de VAR, dat tot een onmisbaar<br />

instrument in de voetbalarbitrage is uitgegroeid.”<br />

En ja, Van Erven knokt al sinds zijn aanstelling bij<br />

<strong>ARAG</strong>, 21 jaar geleden, tegen het verwrongen beeld dat<br />

de dienstverlening van een rechtsbijstandverzekeraar<br />

kwalitatief minder is dan van een advocatenkantoor.<br />

“Een zeer onterecht imago. We investeren intensief in<br />

de kennis en vaardigheden van onze juristen, waarschijnlijk<br />

veel meer dan een gemiddeld advocatenkantoor<br />

kan opbrengen. Wij geloven er oprecht in dat we<br />

onze klanten die extra kwaliteit moeten bieden.”<br />

Dat <strong>ARAG</strong> een organisatie met een menselijk gezicht<br />

is, kan Hans Janssen (Assurantiekantoor Bemelmans)<br />

beamen. Toen een grote verzekeraar met de volmacht<br />

stopte en <strong>ARAG</strong> het overnam, merkte Janssen het verschil<br />

in benadering. “<strong>ARAG</strong> pakte dit proces zo goed op,<br />

we hadden meteen een klik. De samenwerking is altijd<br />

goed gebleven. Het helpt als je met een ervaren accountmanager<br />

kunt praten, iemand die met je meedenkt bij<br />

goede én bij slechte zaken. Ook fijn dat er niet elk jaar<br />

een nieuwe accountmanager op de stoep staat. Dat zie<br />

je nog wel eens in het bank- en verzekeringswezen.”<br />

STEEDS PROFESSIONELER<br />

Het aandeel van rechtsbijstandverzekeringen in de totale<br />

portefeuille van het bedrijf van Hans Janssen bedraagt<br />

ongeveer tien procent. Collega’s Levent Türkmen<br />

(serviceprovider SUREbusiness) en Patrick Heuts (advieskantoor<br />

Zekerheuts) noemen percentages van zo’n<br />

acht procent. Deze getallen liggen aanzienlijk hoger<br />

Marc van Erven: ‘Veel<br />

meer contractuele<br />

geschillen door corona.’<br />

dan het gedeelte dat rechtsbijstand in de totale schademarkt<br />

inneemt, namelijk 5,77 procent.<br />

De financieel adviseur bepaalt volgens de virtuele<br />

tafelgasten of en in welke mate rechtsbijstand op het<br />

netvlies van de klant staat. Ze maken daarbij onderscheid<br />

tussen advisering voor particulieren en voor zakelijke<br />

klanten. “Voorop staat dat adviseurs steeds professioneler<br />

worden”, stelt Patrick Heuts. “Adviseurs gaan<br />

het gesprek aan met klanten, productverkoop is allang<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 7


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

een conflict immers zelf een advocaat inhuren. Heuts:<br />

“De dekkingen voor incasso- en arbeidsrechtgeschillen<br />

zijn erg prettig voor mkb’ers. Elke ondernemer kan zich<br />

daar iets bij voorstellen. De premie weegt bij zulke geschillen<br />

lang niet op tegen de advocaatkosten.”<br />

Patrick Heuts: ‘Het<br />

draait om partnerschap,<br />

mensen en respect.’<br />

niet meer het doel. Daarnaast zien we de samenleving<br />

juridiseren. Particulieren beschouwen rechtsbijstand<br />

dan ook als bescherming voor actuele dreigingen, zoals<br />

ontslag. Zakelijke klanten vergen meer overtuigingskracht.<br />

Ondernemers kijken al snel naar wat ze zelf<br />

kunnen dragen, zeker naarmate premies hoger zijn.”<br />

Mkb’ers staan naar inzicht van de gesprekspartners<br />

meer open voor een rechtsbijstandverzekering dan bemiddelde<br />

eigenaren van grote bedrijven. Zij kunnen bij<br />

ADVIESVAARDIGHEID<br />

Kleine zelfstandigen kijken doorgaans iets anders tegen<br />

rechtsbijstand aan dan mkb’ers, merkt Levent Türkmen<br />

op. Zijn bedrijf mag veel zzp’ers tot de klantenkring rekenen,<br />

een doelgroep waarvan een deel zich gaandeweg<br />

tot ondernemer ontpopt. “Ze gedragen zich aanvankelijk<br />

als particulieren en willen ook in die hoedanigheid<br />

verzekeringen sluiten. Als ze echt gaan ondernemen,<br />

komen zaken als aansprakelijkheid en arbeidsrecht in<br />

beeld. We kunnen dan mooie combinaties maken tussen<br />

rechtsbijstand en beroepsaansprakelijkheid. Nu ben<br />

ik zelf geen adviseur, maar wellicht moet het in advisering<br />

vooral over het ondernemerschap van de klant<br />

gaan en over de rol die bescherming daarin kan spelen.”<br />

Veel komt neer op de adviesvaardigheid van de financieel<br />

adviseur, reageert Janssen. “Ondernemers<br />

moeten zich een voorstelling van de risico’s kunnen<br />

maken, dus neem ze mee aan de hand van scenario’s.<br />

Daarnaast is duidelijkheid van belang. Geef direct aan<br />

wat er niet onder de dekking valt. Menigeen denkt dat<br />

juridische ondersteuning bij echtscheiding erbij hoort,<br />

maar dat is expliciet uitgesloten van de dekking (met<br />

uitzondering van mediation). Wees ook eerlijk over de<br />

noodzaak van de verzekering. Als een klant die niet<br />

meer nodig heeft, dan is het wel zo fijn als een adviseur<br />

hem of haar daarover inlicht.”<br />

De kracht van financieel adviseurs voor de zakelijke<br />

markt schuilt in hun kennis en partnerschap, vinden de<br />

discussiepartners. Waar particulieren zelf veel online<br />

opzoeken en zzp’ers in eerste instantie als particulieren<br />

kunnen worden benaderd, gaat het bij ondernemers om<br />

uitgebreid zakelijk risicomanagement. “Er staan grote<br />

belangen op het spel”, zegt Van Erven. “Een logistiek bedrijf<br />

kan voor miljoenen aansprakelijk worden gesteld<br />

als er iets voorvalt met zijn vloot. En een eigenaar van<br />

een zonnepark kan tegen claims van agrarische bedrijven<br />

of van particulieren die in de omgeving wonen<br />

aanlopen. Het werken voor dergelijke klanten vergt een<br />

zorgvuldige afweging van alle risico’s. Rechtsbijstand<br />

moet een volwaardig onderdeel zijn van het risicomanagement<br />

voor ondernemers.”<br />

POTJE IS ZO LEEG<br />

Hoe staat het met de vrije keuze rechtshulpverlener?<br />

Kaarten financieel adviseurs dit onderwerp actief aan?<br />

Jazeker, antwoordt Janssen, maar het loopt geen storm.<br />

“Het budget is beperkt, voor de zakelijke markt zijn er<br />

8 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

dekkingen van zes-, negen- en twaalfduizend euro in<br />

die gevallen waar een advocaat niet verplicht is. Alles<br />

daarboven ga je zelf betalen. Als je gebruik maakt van<br />

de jurist of advocaat van <strong>ARAG</strong>, gelden deze limieten<br />

niet. Wanneer een advocaat wel verplicht is, geldt een<br />

hogere limiet van 50.000 euro voor particuliere klanten<br />

en 40.000 euro voor ondernemers.”<br />

Een adviseur moet dit proces aan de voorkant goed<br />

managen, voegt Heuts toe. “Klanten moeten zich ervan<br />

vergewissen, dat deze advocaat net zo lang werkt totdat<br />

de bodem van het potje is bereikt. En dat is bij een uurtarief<br />

van een honderden euro’s al vrij snel.”<br />

STIJGING IN ARBEIDSRECHT<br />

De coronacrisis laat zijn sporen na in verzekeringsland.<br />

Er zijn veel minder autoschades, maar het vele thuiswerken<br />

zorgt voor meer ongelukken in en om het huis.<br />

En waar het aantal inbraken vorig jaar met een kwart<br />

daalde ten opzichte van 2019, steeg het aantal cyberincidenten<br />

volgens de Nationale Politie met 127 procent.<br />

<strong>ARAG</strong> behandelde duizenden extra claims in 2020.<br />

“Door corona hebben we veel meer contractuele<br />

geschillen binnen gekregen, maar ook zaken rondom<br />

buren en (online) aankopen. En vooral ook veel vragen<br />

over geschillen met betrekking tot de vouchers rondom<br />

(vlieg)reizen en concerten”, zegt Van Erven. “We hebben<br />

Nederland actief geïnformeerd via ons service center,<br />

webinars gegeven, podcasts uitgezonden en op onze<br />

website kan iedereen terecht voor antwoorden op allerlei<br />

juridische vragen. Het aantal faillissementen in<br />

2020 viel nog mee, maar er zijn al wel veel bedrijven<br />

gestopt. Heel mooie bedrijven ook. Eigenlijk hadden we<br />

ook meer arbeidszaken verwacht in 2020. Maar hoe langer<br />

dit duurt -en als straks ook nog de NOW- en TOZOregelingen<br />

aflopen- hoe hoger het risico wordt dat bedrijven<br />

het niet meer redden. Dat is dieptriest. Wij houden<br />

rekening met meer arbeidszaken in 2021 en hebben<br />

onze bezetting daarop voorbereid.”<br />

De gespreksgenoten zien vooralsnog geen run op<br />

rechtsbijstandverzekeringen ontstaan. Het is ook de<br />

vraag of dat op korte termijn gebeurt. Janssen: “Als je<br />

van een NOW- of TOZO-regeling gebruik moet maken,<br />

blijft er weinig geld over voor een verzekering.”<br />

Türkmen ziet wel dat zzp’ers uitgebreidere dekkingen<br />

kiezen. “De risico-aversie neemt in onzekere tijden<br />

toe. Het is natuurlijk afhankelijk van de branche<br />

waarin mensen werken. De klusbedrijven en webshops<br />

draaien geweldig, maar zzp’ers in de horeca en de evenementenbranche<br />

zitten zonder werk. Daarnaast blijft<br />

een hoop leed verborgen. In 2020 zijn 140.000 bedrijven<br />

gestopt, een stijging van twintig procent. Het leed van<br />

die ondernemers is minder zichtbaar, maar wel degelijk<br />

aan de orde.”<br />

Hans Janssen: ‘Neem<br />

ondernemers mee aan<br />

de hand van scenario’s.’<br />

ZEKERHEIDSCULTUUR<br />

Naast economische gevolgen, heeft de coronacrisis ook<br />

een maatschappelijke impact. De lockdowns, avondklok<br />

en andere maatregelen hebben de spreekwoordelijke<br />

lontjes volgens de discussianten nog korter gemaakt.<br />

Juridisering is een gevolg van de hardere en snellere<br />

samenleving, maar aan de digitale tafel -we spreken<br />

elkaar via MS Teams- heeft men niet het idee dat we<br />

daardoor in een claimcultuur zijn beland.<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 9


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

DIGITALE DREIGING<br />

Nu Nederland massaal thuiswerkt, is het belang van<br />

goede digitale beveiliging groter dan ooit. De voorbeelden<br />

van missers in het recente verleden zijn legio,<br />

van CEO-fraude bij bioscoopketen Pathé tot ransomware-aanvallen<br />

op de Universiteit Maastricht, niettemin<br />

halen nog veel leidinggevenden bij bedrijven en<br />

organisaties hun schouders op voor digitale dreiging.<br />

De gespreksdeelnemers kennen de excuses: ‘dat gebeurt<br />

mij niet’, ‘ik heb een IT-man’ of ‘we werken in de<br />

cloud’.<br />

Levent Türkmen haalt de mogelijkheden voor een<br />

natura-dekking aan. “Datalekken komen nu vaak voor<br />

en vereisen onmiddellijke response van specialisten.<br />

Hoe mooi is het als <strong>ARAG</strong>-specialisten met een team in<br />

actie komen en de getroffen ondernemer bijstaan.”<br />

Van Erven schetst een praktijkcase uit coronatijd.<br />

“In de horeca was het verplicht bezoekers te vragen zich<br />

te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek<br />

door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren<br />

zich op vrijwillige basis. In een zaak werd een dame,<br />

na het registreren van die persoonlijke gegevens, gebeld<br />

voor het maken van een date. De dame was daar<br />

niet van gediend. Met één van de legal tech start ups<br />

waar mee wij werken, hebben wij samen een digitale<br />

tool ontwikkeld waarmee de horeca dit soort registraties<br />

snel, digitaal en AVG-proof kan doen.”<br />

Levent Türkmen: ‘De<br />

risico-aversie neemt in<br />

onzekere tijden toe.’<br />

Nederland heeft eerder een zekerheidscultuur, stelt<br />

Türkmen. “We hebben zo’n hoog welvaartsniveau dat<br />

we ons druk kunnen maken over de genderneutraliteit<br />

van toiletten, om maar iets te noemen. De verzekeringsgraad<br />

loopt in de pas met ons welvaartsniveau, we dekken<br />

risico’s graag af. Denk niet dat je hier typisch Amerikaanse<br />

claimtoestanden gaat aantreffen. Ik geloof in<br />

ons rechtssysteem, maar we moeten er wel voor zorgen<br />

dat het bereikbaar blijft.”<br />

LEGAL TECH<br />

<strong>ARAG</strong> werkt veel samen met startups en scale-ups. Het<br />

leverde onder andere Appjection, digitaal bezwaar maken<br />

tegen onterechte verkeersboetes, en het digitale<br />

platform van Zynyo op, een platform dat digitaal ondertekenen<br />

eenvoudig en toegankelijk voor iedereen<br />

maakt op een rechtsgeldige, veilige en verantwoorde<br />

manier. Van Erven: “Naast dat we digitalisering gebruiken<br />

om nog meer mensen te kunnen helpen, zetten wij<br />

nu ook legal tech toepassingen in om onze interne processen<br />

te optimaliseren. Onze insteek is dat door toepassing<br />

van technologie, we meer tijd overhouden voor<br />

juridische ondersteuning aan de klant. We geven mensen<br />

de tools in handen voor zaken die ze zelf recht kunnen<br />

zetten. En zodra mensen het zelf niet meer kunnen,<br />

staan wij voor ze klaar, om samen het juridisch probleem<br />

op te lossen. Onze dienstverlening is altijd persoonlijk<br />

en digitaal als het kan.”<br />

Zolang AI wordt ingezet om administratieve processen<br />

te optimaliseren, is het prima, besluit Heuts. “Maar<br />

de toegevoegde waarde voor <strong>ARAG</strong>, intermediairs en<br />

andere samenwerkingspartners zit in kennis en advisering.<br />

Partnerschap, mensen en respect, daar draait het<br />

om. Deze waarden worden na de coronacrisis nog belangrijker.”<br />

n<br />

10 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

JURIDISERING NEEMT IN ALLE GELEDINGEN VAN DE SAMENLEVING TOE,<br />

ZEGT FRANK RENSEN, UNITMANAGER COMMERCIE & VOLMACHTEN<br />

BIJ <strong>ARAG</strong>. TEGELIJKERTIJD TREKKEN OVERHEID EN FINANCIËLE<br />

INSTELLINGEN ZICH STEEDS VERDER TERUG. ONDERNEMERS EN<br />

PARTICULIEREN HEBBEN ÉÉN LAAGDREMPELIG AANSPREEKPUNT EN<br />

DAT IS VOLGENS RENSEN DE FINANCIEEL ADVISEUR. “ADVISEURS ZIJN<br />

ESSENTIEEL IN HET CREËREN VAN JURIDISCHE RUST.”<br />

Gewone dingen<br />

ongewoon goed doen<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

Steeds weer zien we kwesties voorbij komen<br />

in de landelijke pers waarin burgers op<br />

zichzelf teruggeworpen worden en uiteindelijk<br />

kopje onder gaan. Het is naar inzicht<br />

van Frank Rensen, die vorig jaar zijn lange<br />

carrière in het bank- en verzekeringswezen<br />

bij <strong>ARAG</strong> een vervolg gaf, een beweging die<br />

jaren geleden werd ingezet, met als voorlopig dieptepunt<br />

de Toeslagenaffaire. “Nederlanders moeten steeds<br />

meer zelf regelen in een complexer wordende samenleving.<br />

Politiek en belastingdienst nemen zichzelf daarbij<br />

als maatstaf, maar de meeste burgers beschikken niet<br />

over de juiste kennis, ervaring en financiële middelen<br />

om juridische aangelegenheden tot een goed einde te<br />

brengen. De Rijdende Rechter vaart er wel bij, zullen we<br />

maar zeggen.”<br />

Een juridisch risico is ook veel dichterbij dan mensen<br />

denken, weet Rensen. Voor particulieren liggen onder<br />

andere conflicten bij ontslag, momenteel zeer relevant,<br />

en conflicten over consumentenaankopen op de<br />

loer. Ondernemers en zzp’ers kunnen tegen problemen<br />

met leveranciers, met de gemeente of bijvoorbeeld met<br />

werknemers aanlopen. “Zeker startende ondernemers<br />

hebben nauwelijks een buffer opgebouwd, dus dan kan<br />

het na een geschil meteen einde oefening zijn. Een advocaat<br />

vraagt al gauw zo’n 200 euro per uur, ga er maar<br />

aanstaan. Ik laat er af en toe een simpele berekening op<br />

los. Een rechtsbijstandverzekering is er vanaf pakweg 30<br />

euro per maand. Verdeel die kosten eens over het aantal<br />

declarabele uren, dan gaat het echt om een minimaal<br />

bedrag. Je bent daarvoor prima financieel beschermd én<br />

je wordt uitstekend geholpen en bijgestaan.”<br />

‘Samen met adviseurs<br />

zorgen we ervoor dat<br />

de klant een grote zorg<br />

minder heeft’<br />

WEDERZIJDSE WAARDERING<br />

<strong>ARAG</strong> werkt samen met volmachtkantoren, serviceproviders,<br />

een aantal verzekeraars en uiteraard met intermediairs.<br />

Klanten hebben wat te kiezen bij <strong>ARAG</strong>, want<br />

er werken meer dan vijfhonderd juristen en zo’n vierentwintig<br />

advocaten, gespecialiseerd in talloze rechtsgebieden.<br />

Veruit de meeste zaken worden intern behandeld.<br />

De band met financieel adviseurs is van oudsher<br />

goed, stelt Rensen. “Er is wederzijds waardering. Het intermediair<br />

zorgt ervoor dat we in de haarvaten van de<br />

12 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

samenleving zitten. Veel adviseurs erkennen ook het<br />

belang van een rechtsbijstandverzekering, zo blijkt uit<br />

een onderzoek dat we in augustus vorig jaar onder ondernemers<br />

en advieskantoren hielden. Zeven van de<br />

tien ondervraagde adviseurs gaf aan in gesprekken met<br />

ondernemers aandacht aan rechtsbijstand te besteden.<br />

Wij zien dat ook terug in de praktijk. Waar het vroeger<br />

nog wel eens een onderwerp was dat moest worden afgevinkt,<br />

staat de rechtsbijstandverzekering nu vol op de<br />

kaart.”<br />

‘S NACHTS WAKKER LIGGEN<br />

Ook klanten waarderen de dienstverlening van <strong>ARAG</strong>.<br />

Het KTO voor behandelde zaken levert het cijfer 8,4 op<br />

en de Net Promoter Score (NPS) toont een prima resultaat<br />

van 43. De ambities reiken echter verder, <strong>ARAG</strong> wil<br />

wat betreft afhandeling van schadedossiers naar een<br />

Frank Rensen: ‘Adviseurs<br />

zijn essentieel in het<br />

creëren van juridische rust’<br />

waardering van 9+ of hoger toe. En er is zeker behoefte<br />

aan juridische ondersteuning. Uit het eerder genoemde<br />

onderzoek komt naar voren, dat ondernemers rechtsbijstand<br />

in hun top 5 van prioriteiten plaatsen. Toch heeft<br />

slechts één of de vijf ondernemers een rechtsbijstandverzekering,<br />

bij zzp’ers ligt dat aantal met zeventien<br />

procent nog iets lager. Hoe stroken die twee uitkomsten<br />

met elkaar?<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 13


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Volgens Rensen heeft dat deels te maken met de complexiteit.<br />

“Ondernemers kunnen de impact lastig inschatten,<br />

dus uiteindelijk zijn ze toch niet snel bereid<br />

een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Maar het<br />

risico is levensgroot. Een conflict met een debiteur die<br />

weigert te betalen, kan in faillissement eindigen en<br />

vervolgens het persoonlijke leven van een ondernemer<br />

ontwrichten. Veel zelfstandigen liggen ’s nachts wakker<br />

van de stress over dergelijke kwesties. Vandaar dat we<br />

zeggen: ga eens praten met een financieel adviseur. Hij<br />

of zij is essentieel in het creëren van juridische rust. Het<br />

kantoor in buurt en wijk maakt de financieel adviseur<br />

ook een benaderbare professional. Het is eigenlijk nog<br />

één van de weinige laagdrempelige plekken waar je terecht<br />

kunt voor je verhaal en voor gedegen advies.”<br />

MEERWAARDE VOOR KLANTEN<br />

Om het belang van de rechtsbijstandverzekering te benadrukken,<br />

zijn een beeldende uitleg en aansprekende<br />

praktijkcases onmisbaar. <strong>ARAG</strong> besteedt veel aandacht<br />

aan het geven van goede informatie, die de adviseur kan<br />

gebruiken in het adviestraject. Via trainingen, webinars,<br />

voorbeeldcases en nog veel meer. Onder andere te vinden<br />

op het Marketing Portaal, toegankelijk voor adviseurs.<br />

Rensen: “Financieel adviseurs kunnen zo direct<br />

meerwaarde aan hun klanten bieden. Daarnaast kunnen<br />

zowel particulieren als ondernemers veel tips,<br />

vlogs, checklists, voorbeeldbrieven en tools vinden op<br />

arag.nl. Instrumenten die bijdragen aan preventie. Op<br />

deze manier kunnen zij vaak zelf al een hoop leed voorkomen.<br />

De adviseur kan deze informatie natuurlijk net<br />

zo goed inzetten richting haar klanten. ”<br />

ONDERNEMERSKLANKBORD<br />

Voor zakelijke klanten gaat de service nog een stap verder.<br />

Via het Ondernemersplatform op de website van<br />

<strong>ARAG</strong> heeft de ondernemer ook toegang tot een professioneel<br />

ondernemersklankbord, gedragen door succesvolle<br />

entrepreneurs. <strong>ARAG</strong> werkt daarnaast samen<br />

met brancheorganisatie ZZP Nederland en het platform<br />

Boostz.<br />

‘Zodra de maatschappij<br />

weer open gaat,<br />

ontstaan er ook<br />

nieuwe kansen’<br />

“Het is een compleet pakket dat adviseurs kunnen inzetten<br />

bij het juridisch risicomanagement voor hun<br />

klanten. Zelfstandigen zijn met hun werk bezig en moeten<br />

zich daarnaast op 1001 andere vraagstukken richten.<br />

Een adviseur neemt een last van hun schouders af<br />

en zorgt voor adequate preventieve maatregelen en een<br />

passende rechtsbijstandverzekering om eventuele schade<br />

op te vangen. Wij willen het intermediair daarbij optimaal<br />

ondersteunen. Momenteel werken we aan een<br />

nieuw initiatief gericht op ondernemers, ook weer iets<br />

waarmee de adviseur klanten vooruit helpt, maar dat is<br />

nog in ontwikkeling. Binnenkort kondigen we het aan.”<br />

DUIZENDEN GESCHILLEN<br />

<strong>ARAG</strong> behandelde vorig jaar duizenden meer geschillen<br />

van particulieren en ondernemers dan een jaar eerder.<br />

De verzekeraar anticipeert op een nieuwe stijging<br />

in 2021, al laat de werkelijke impact van de coronacrisis<br />

zich lastig inschatten. “Als de NOW- en TOZO-regelingen<br />

stoppen, volgen er ongetwijfeld faillissementen en<br />

ontslagen. Maar zodra de maatschappij weer open gaat,<br />

ontstaan er ook nieuwe kansen.”<br />

De juridisering van de samenleving zet zich volgens<br />

Rensen onverminderd voort. Conflicten tussen burgers,<br />

ondernemers en overheid zullen vaker op juridisch vlak<br />

worden uitgevochten. En dan betreft het niet alleen<br />

zwaarwegende kwesties. “Iedereen kent wel iemand<br />

die in een geschil belandde. Denk eens aan het kopen<br />

en verkopen via veilingsites of aan ogenschijnlijk eenvoudige<br />

verkeersschade. Het laatste wordt overigens<br />

niet per se afgedekt door de Directe Schadeafhandeling,<br />

die in juli wordt geïntroduceerd. Het betreft daarbij<br />

simpele schades aan het voertuig, voor complexere<br />

aangelegenheden blijft verkeersdekking via de rechtsbijstandverzekering<br />

noodzakelijk. Dat is al snel het geval,<br />

want de lijst met uitsluitingen onder de Directe<br />

Schadeafhandeling is eindeloos.”<br />

GEOLIEDE MACHINE<br />

Juridische bijstand wint hoe dan ook aan belang, besluit<br />

Rensen. “Wij horen in het rijtje opstal, inboedel en<br />

AVP thuis. Op het moment dat een klant een conflict<br />

heeft, treedt er een geoliede machine in werking die de<br />

klant de juiste ondersteuning biedt. We willen gewone<br />

dingen ongewoon goed doen en het recht toegankelijk<br />

maken voor iedereen. Samen met adviseurs zorgen we<br />

ervoor dat de klant een grote zorg minder heeft.” n<br />

Heeft u als financieel adviseur een vraag, wilt u de tools<br />

van <strong>ARAG</strong> op uw site aanbieden of, als de situatie het<br />

weer toelaat, eens langskomen op kantoor? Dan vernemen<br />

we het graag. U kunt een bericht sturen naar: verkoopbinnendienst@arag.nl<br />

14 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


Ruim 75 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs.<br />

Word abonnee en profiteer mee!<br />

Speciaal<br />

aanbod<br />

voor adviseurs!<br />

Beste adviseur,<br />

<strong>VVP</strong> is het enige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van <strong>VVP</strong> is<br />

adviseurs praktisch ondersteunen in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrepen van het maatschappelijk<br />

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eigen adviesvak. Dit doen we met<br />

relevante kennis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern Ken je vak!, een dagelijkse<br />

nieuwsbrief, een kennissite, vakevents, etc, etc.<br />

Voor nog geen zes tientjes per jaar biedt <strong>VVP</strong> u als adviseur:<br />

· Zes inspirerende en ondernemende bewaaredities<br />

· Het kenniskatern ‘Ken je vak!’ met onder meer de vertaling van Kifid-uitspraken naar de adviespraktijk en<br />

de rubriek Permanent Actueel<br />

· Exclusieve specials met verdieping op een adviesonderwerp<br />

· Netwerk- en kennisbijeenkomsten met korting voor abonnees, zoals de Events Inkomen, Bijzondere Risico’s,<br />

Duurzaamheid, Innovatie en de Dag van het Topadvies met de uitreiking van de Advies Award voor het<br />

meest klantvriendelijke kantoor<br />

· Dagelijkse e-mail nieuwsbrief met op vrijdag de nieuwsbrief Ken je vak! op vrijdag<br />

· De kennissite www.vvponline.nl<br />

· Webinars<br />

· Het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van <strong>VVP</strong>. Zes vakexperts delen met u hun<br />

kennis en geven raad over uw eigen ondernemersvraagstukken.<br />

· De <strong>VVP</strong> Nieuws App verzamelt al het actuele verzekerings-, hypotheek- en ander financieel nieuws:<br />

www.vvpapp.nl<br />

Word nu abonnee<br />

Word voor nog geen zes tientjes per jaar (56 euro) abonnee van het meest complete platform voor financieel<br />

adviseurs. Schrijf u in op: https://www.vvponline.nl/abonnementaanvragen en u maakt deel uit van het enige<br />

platform puur gericht op onafhankelijk adviseurs. Een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient!


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Huurrecht: verder<br />

denken en kijken<br />

IN 2019 STOND HUURRECHT OP PLAATS 5 VAN DE MEEST GEMELDE ZAKELIJKE<br />

GESCHILLEN. IN 2020 STEEG HET MET ÉÉN PLAATS NAAR NUMMER 4. DEZE GESCHILLEN<br />

GAAN MEESTAL OVER BEDRIJFSRUIMTES. BIJ DE HUUR VAN EEN BEDRIJFSPAND<br />

KAN EEN ONDERNEMER VOOR LASTIGE SITUATIES KOMEN TE STAAN. DENK AAN DE<br />

OPZEGGING VAN DE HUUR DOOR DE VERHUURDER, OF AAN GEBREKEN AAN, ONDERHOUD<br />

OF RENOVATIE VAN EEN WINKELBEDRIJFSRUIMTE.<br />

TEKST NIENKE TINHOLT, SENIOR JURIST HUURRECHT<br />

Het is wonderlijk dat slechts één op de vijf<br />

ondernemers beschikt over een rechtsbijstandverzekering.<br />

En dat terwijl vrijwel<br />

iedere ondernemer binnen vijf jaar<br />

te maken krijgt met minstens één juridisch<br />

geschil. Ik zie zelf hoeveel conflicten<br />

er kunnen ontstaan, alleen al op het gebied van huurrecht.<br />

Dat zijn soms lastige zaken. Want ons doel is natuurlijk<br />

om alles zo goed mogelijk op te lossen, zodat<br />

huurder en verhuurder uiteindelijk weer op goede voet<br />

met elkaar verder kunnen. Onze drijfveer is om mensen<br />

zo goed mogelijk te helpen en voor hen het best mogelijke<br />

resultaat te behalen. Soms betekent dat ook wel<br />

eens dat men wat water bij de wijn moet doen.“<br />

16 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

UIT HANDEN<br />

“Zo had ik bijvoorbeeld een cliënte die na dertig jaar<br />

haar winkelpand moest verlaten, omdat de verhuurder<br />

had besloten te gaan verbouwen. Of eigenlijk beter gezegd:<br />

te slopen en te herbouwen. In de dertig jaar voorafgaand<br />

aan deze plannen had de verhuurder eigenlijk<br />

nooit veel aandacht aan het pand besteed. Cliënte had<br />

dit altijd voor lief genomen. Zij wilde geen problemen<br />

omdat zij erg blij was met de gunstige ligging van het<br />

pand. Maar nu werd ze ineens geconfronteerd met deze<br />

situatie. Ze heeft eerst geprobeerd om zelf tot een oplossing<br />

te komen, maar toen de verhuurder ervoor koos<br />

om het juridische pad te bewandelen, besloot ze hulp te<br />

zoeken. Gelukkig had zij wel een rechtsbijstandverzekering.<br />

Wij konden haar daardoor de juridische rompslomp<br />

uit handen nemen, zodat zij zich kon bezighouden<br />

met het runnen van haar zaak.”<br />

REALISTISCH BEELD<br />

Als ik een zaak ga behandelen, voer ik altijd veel gesprekken<br />

met cliënten. Allereerst om zorgen weg te nemen<br />

en het vertrouwen te geven dat ik hun belangen<br />

goed ga behartigen. Natuurlijk bespreken we ook altijd<br />

wat de wensen zijn en hebben we het over alle mogelijke<br />

uitkomsten. Want er is natuurlijk een kans dat een<br />

rechter in het nadeel van mijn cliënt besluit en daar<br />

heeft mijn cliënt zich dan wel naar te schikken. Je lot<br />

in handen leggen van de rechter is altijd lastig. Je weet<br />

nooit welk besluit er wordt genomen en dat brengt voor<br />

beide partijen de nodige onzekerheid met zich mee. Ik<br />

probeer daarom altijd zo’n realistisch mogelijk beeld te<br />

scheppen voor mijn cliënten. Een goede afloop van een<br />

zaak kan je simpelweg niet garanderen. Bij de rechter<br />

zijn er twee uitkomsten mogelijk: winst of verlies.<br />

Nienke Tinholt: ‘Je lot<br />

in andermans handen<br />

leggen, is lastig.‘<br />

GELIJK OF ZEKERHEID<br />

Mijn cliënte uit bovengenoemde zaak zag het echt niet<br />

zitten om te moeten verhuizen, maar later terugverhuizen<br />

naar de nieuwbouw was ook geen optie. Dan moest<br />

zij in totaal twee keer verhuizen en dat bracht flink wat<br />

kosten met zich mee. En dan was het ook maar de vraag<br />

of klanten haar op haar tijdelijke locatie wel zouden<br />

weten te vinden. De wens van cliënte was in principe<br />

dan ook om de huurovereenkomst in stand te houden.<br />

Tegelijkertijd was ze ook heel erg op zoek naar zekerheid.<br />

Daarom besloten we om, terwijl de procedure al<br />

liep, toch weer in gesprek te gaan met de gemachtigde<br />

van de verhuurder. En wat bleek: ook de verhuurder<br />

bewandelde toch liever een ander pad. We gingen met<br />

elkaar in gesprek en na een moeizame onderhandeling<br />

kwamen we tot een akkoord. De afspraken werden<br />

vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst bij een<br />

notaris. Dat gaf beide partijen de zekerheid dat de afspraken<br />

ook echt nageleefd zullen worden. De gerechtelijk<br />

procedure kon hiermee worden stopgezet. Dit betekende<br />

wel dat mijn cliënte toch haar vertrouwde plek<br />

moest verlaten. Dat viel haar best zwaar, maar zij had<br />

nu zekerheid over de toekomst. Een nieuwe locatie had<br />

ze ondertussen al gevonden en ze ontving een vergoeding<br />

voor de verhuis- en inrichtingskosten. Daarmee<br />

was het voortbestaan van haar onderneming veiliggesteld<br />

en dat was voor haar belangrijker dan haar gelijk<br />

proberen te krijgen, met alle gevolgen die daar misschien<br />

bij komen kijken.<br />

KLANTBELANG CENTRAAL<br />

Het oplossen van juridische problemen betekent soms<br />

dus verder denken en kijken. Het belangrijkste in het<br />

hele proces is een luisterend oor te zijn voor cliënten en<br />

te achterhalen waar precies hun belang zit. Wat willen<br />

ze bereiken? En wat is realistisch? Als dat duidelijk is,<br />

kunnen we aan de slag met het oplossen van het probleem!<br />

En dat hoeft niet altijd door middel van een stap<br />

naar de rechter. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 17


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

“NIEUWE ZAKEN SNEL OPPAKKEN, IN LOPENDE ZAKEN EEN<br />

DIRECTE LIJN VOOR DE KLANT EN HELDERE POLISVOORWAARDEN.<br />

DAT IS CRUCIAAL VOOR RECHTSBIJSTANDVERZEKERAARS DIE<br />

KLANTGERICHT WILLEN ZIJN”, ZEGT RIK STEENTJES, DIRECTEUR-<br />

EIGENAAR VAN STEENTJES VERZEKERINGEN.<br />

Onderdeel van<br />

het totaaladvies<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

‘Rechtsbijstandverzekeraars<br />

zijn klantgericht<br />

als ze nieuwe<br />

zaken snel oppakken’<br />

Steentjes Verzekeringen is een regionale allround<br />

financiële dienstverlener, werkzaam<br />

op het gebied van zakelijke en particuliere<br />

verzekeringen, makelaardij onroerend<br />

goed, hypotheken, pensioenen en Regio-<br />

Bank. “We hebben vier vestigingen in de<br />

Achterhoek, in Lichtenvoorde, Groenlo, Eibergen<br />

en Ruurlo en 26 medewerkers. We zitten letterlijk<br />

en figuurlijk dichtbij de klant. Onze kernwoorden:<br />

klantbelang, Achterhoekse no nonsens, laagdrempeligheid,<br />

enthousiasme en vakkennis. We hebben geen<br />

volmachten en werken constructief samen met diverse<br />

verzekeraars, hypotheekverstrekkers en met onze<br />

beursmakelaar.”<br />

Het kantoor maakt een gezonde autonome groei<br />

door. “Met name op het gebied van zakelijke verzekeringen<br />

zien we kansen in ons werkgebied en we merken<br />

ook sterk die behoefte aan advies bij bedrijven in<br />

onze regio. Groei door overnames van portefeuilles van<br />

collega’s in de regio sluiten we zeker niet uit, maar het<br />

moet op ons pad komen en aansluiten op ons huidige<br />

werkgebied”, aldus Steentjes die in 2019 de enige academische<br />

verzekeringskundige opleiding in Nederland<br />

– Executive MSc Verzekeringskunde – afrondde. Voor<br />

zijn scriptie ‘De zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon<br />

ten aanzien van dekkingsgarantieclausules in<br />

polissen van zakelijke schadeverzekeringen’ kreeg hij<br />

de Student van het Jaar Award 2019 uitgereikt door de<br />

Stichting Assurantiebeurs Amsterdam (SAA).<br />

“Met name voor particulieren, ZZP’ers en klein MKB<br />

nemen wij rechtsbijstand mee als onderdeel van het totaaladvies.<br />

Wat veranderd is de afgelopen jaren, is het<br />

feit dat rechtsbijstandverzekeringen voor deze doelgroepen<br />

steeds meer worden opgenomen in de pakketpolissen<br />

van allround verzekeraars, zodat het contact<br />

met de gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraars<br />

minder is geworden.”<br />

CONJUNCTUURGEVOELIG<br />

“Het bewustzijn over het belang van een rechtsbijstandverzekering<br />

lijkt conjunctuurgevoelig”, zegt Steentjes.<br />

“In economisch mindere tijden heeft zowel de particulier<br />

als werknemer als werkgever bijvoorbeeld behoefte<br />

aan rechtsbijstand in arbeidsrechtelijke zaken,<br />

incassozaken, etc.”<br />

18 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Rik Steentjes:<br />

‘Letterlijk en<br />

figuurlijk dichtbij<br />

de klant.’<br />

Steentjes constateert behoorlijke verschillen tussen de<br />

particuliere en de zakelijke markt met betrekking tot<br />

rechtsbijstandverzekeringen. “Hoe groter een bedrijf is<br />

hoe vaker het voorkomt dat men een goede relatie heeft<br />

met een eigen huisadvocaat. Men kiest dan niet zo snel<br />

voor een rechtsbijstandverzekering. Ook wil een ondernemer<br />

vaak snel handelen; hij of zij wil een vraag kunnen<br />

stellen en meteen antwoord hebben. De intakeprocedures<br />

van rechtsbijstandverzekeraars zijn voor veel<br />

ondernemers te omslachtig, men belt dan de huisadvocaat<br />

waarmee men dan gelijk kan schakelen. De kosten<br />

zijn dan minder belangrijk, voor een particulier is dit<br />

juist wel het geval, die wil verzekeren om niet voor onverwachte<br />

kosten komen te staan.”<br />

De vrije keuze rechtshulpverlener wordt met de<br />

klant besproken indien er een kwestie onder de rechtsbijstandverzekering<br />

wordt aangemeld en het kantoor<br />

ervan op de hoogte is. “Gezien de huidige privacyregels<br />

en de wijze waarop wij over de inhoud van lopende zaken<br />

worden geinformeerd, zijn wij als intermediair lang<br />

niet altijd meer op de hoogte van ingediende claims. Gezien<br />

de relatief lage vergoedingen bij vrije keuze rechtshulpverlener<br />

zal een klant toch vaak kiezen voor behandeling<br />

door juristen van de rechtsbijstandverzekeraar.”<br />

DIRECT CONTACT<br />

“Rechtsbijstandverzekeraars zijn klantgericht als ze<br />

nieuwe zaken snel oppakken en daarnaast is het zeer<br />

belangrijk dat ze in lopende zaken snel schakelen met<br />

de klant. De klant moet telefonisch direct contact kunnen<br />

krijgen met de behandelend jurist om te overleggen”,<br />

zegt Steentjes.<br />

“Een rechtsbijstandverzekeraar kan zich onderscheiden<br />

door directe contacten en snel kunnen schakelen.<br />

Aan snel handelen ontbreekt het bij rechtsbijstandverzekeraars<br />

nog wel eens. Uiteraard is een basisvereiste<br />

dat de behandelend juristen kennis van zaken hebben.<br />

Daarnaast zijn goede, ruime en vooral duidelijke polisvoorwaarden<br />

belangrijk.”<br />

PRAKTIJKGEVAL<br />

“Een klant van ons heeft jachtrechten in Duitsland,<br />

waarbij hij deze rechten voor een langdurige periode<br />

heeft afgekocht. Daar is een geschil over ontstaan en<br />

er speelde een rechtszaak in Duitsland. De rechtsbijstandverzekeraar<br />

heeft onze klant bijgestaan in deze<br />

kwestie.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 19


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

KLANTEN LEREN KENNEN, EN RISICO’S IN KAART BRENGEN EN MET DE KLANT HIEROVER IN<br />

GESPREK ZIJN. HET WERK VAN EEN VERZEKERINGSADVISEUR IS INTERESSANT EN UITDAGEND.<br />

VOOR ELKE KLANT IS NAMELIJK ANDERS WELK RISICO HIJ ZELF KAN EN WIL DRAGEN EN WAT HIJ<br />

WIL VERZEKEREN. DAT GELDT OOK VOOR JURIDISCHE RISICO’S. WEET U WAARAAN U DAN MOET<br />

DENKEN? EN HOE GOED KUNT U DEZE VOOR UW KLANT IN KAART BRENGEN?<br />

<strong>ARAG</strong> Marketing Portaal<br />

Makkelijker advies<br />

over rechtsbijstand<br />

TEKST <strong>ARAG</strong><br />

Van verplichte verzekeringen zoals de<br />

zorgverzekering, WA-autoverzekering<br />

en verzekeringen die iedereen wel afsluit,<br />

zoals de opstal- en inboedelverzekering,<br />

tot wat minder gangbare verzekeringen<br />

zoals de reisverzekering en de<br />

rechtsbijstandverzekering. Er moeten voor en door een<br />

klant veel afwegingen gemaakt worden. Met name voor<br />

de rechtsbijstandverzekering is het lastig in te schatten<br />

welke risico’s een klant loopt. Daardoor krijgt deze verzekering<br />

vaak niet de aandacht die hij wel verdient.<br />

KLEIN ONDERDEEL<br />

En ja, we begrijpen hoe dat komt. Rechtsbijstand is vaak<br />

maar een onderdeel van het volledige verzekeringspakket<br />

dat u uw klanten kunt bieden. Meestal wordt het<br />

als sluitstuk opgenomen. En wanneer er gekeken wordt<br />

naar de premie van het totale verzekeringspakket, dan<br />

is rechtsbijstand vaak het eerste dat weer afvalt als een<br />

klant keuzes moet maken. Dat heeft er mede mee te<br />

maken dat een klant de risico’s met betrekking tot deze<br />

verzekering vaak niet ziet. Die denkt dat een rechtsbijstandverzekering<br />

niet echt nodig is. Want hij of zij ‘is<br />

niet zo moeilijk’. En als je wel een conflict krijgt, ach,<br />

dan neem je toch gewoon een advocaat?!<br />

GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT<br />

Op dat moment is het van belang dat u als adviseur<br />

kunt aangeven waar de risico’s liggen. Rechtsbijstand<br />

is niet het makkelijkste product om te adviseren. Maar<br />

het is wel één van de belangrijkste voor uw klanten,<br />

ook al ziet de klant dat zelf niet altijd zo. In de particuliere<br />

markt heeft slechts 48% een rechtsbijstandsverzekering.<br />

Zakelijk heeft slechts 1 op de 5 bedrijven een<br />

rechtsbijstandsverzekering. Jammer, want de maatschappij<br />

verjuridiseert. En waar men niet bij stilstaat, is<br />

dat je voor je het weet een juridisch geschil kan hebben.<br />

Men denkt dan snel aan heftige zaken, maar het zijn<br />

vaak juist de kleine conflicten die heel veel problemen<br />

opleveren. Een burenruzie, conflict met een werkgever<br />

of werknemer. Dat een advocaat vele malen meer geld<br />

kost dan een rechtsbijstandverzekering, realiseert men<br />

zich ook vaak niet goed. Het uurtarief van een advocaat<br />

ligt toch al gauw tussen de € 150 en € 200. Bijna gelijk<br />

aan de jaarpremie van een rechtsbijstandsverzekering.<br />

<strong>ARAG</strong> MARKETING PORTAAL<br />

Maar hoe breng je het belang van de rechtsbijstandverzekering<br />

dan toch onder de aandacht bij klanten?<br />

Uit onderzoek onder een aantal verzekeringsadviseurs<br />

blijkt dat er behoefte is aan handvatten om de rechts-<br />

20 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

bijstandverzekering goed aan te kunnen bieden aan<br />

klanten. Juridische informatie, voorbeelden in de vorm<br />

van klantverhalen etc. <strong>ARAG</strong> helpt u graag om het advies<br />

over rechtsbijstand makkelijker te maken met het<br />

<strong>ARAG</strong> Marketing Portaal. Het doel van het <strong>ARAG</strong> Marketing<br />

Portaal is om verzekeringsadviseurs een plek<br />

te bieden waar zij informatie over rechtsbijstand kunnen<br />

downloaden. Informatie die kan helpen om rechtsbijstand<br />

onder de aandacht te brengen bij klanten, om<br />

het nut van een rechtsbijstandsverzekering makkelijker<br />

uit te leggen. En informatie die gebruikt kan worden<br />

voor eigen marketingactiviteiten. In de bibliotheek<br />

op het Marketing Portaal vindt u bijvoorbeeld verkoopbrieven<br />

en uitgebreide juridische informatie over diverse<br />

onderwerpen. Denk aan informatie over geluidsoverlast,<br />

een conflict met de buren over de erfgrens en<br />

nog veel meer. Daarnaast delen we op het Marketing<br />

Portaal ook regelmatig klantverhalen. Deze geven heel<br />

duidelijk weer waar je als werknemer, werkgever, consument,<br />

ondernemer, buurman of buurvrouw (of in<br />

welke hoedanigheid dan ook) allemaal mee te maken<br />

kan krijgen. Alle informatie op het portaal is gratis en<br />

klant-en-klaar om te delen met uw klanten in uw eigen<br />

nieuwsbrieven, op uw website of tijdens het adviesgesprek<br />

met uw klant. Het Marketing Portaal wordt voortdurend<br />

geoptimaliseerd en aangepast op de behoefte<br />

van onze gebruikers.<br />

<strong>ARAG</strong> ACADEMY<br />

Vaak is het fijn om informatie ook gewoon in een training<br />

te horen en verder verdieping te krijgen in het onderwerp.<br />

Daarom biedt <strong>ARAG</strong> naast informatie over de<br />

rechtsbijstandverzekering ook verschillende trainingen<br />

en evenementen aan. Deze zijn eveneens op het Marketing<br />

Portaal te vinden en u kunt uzelf daar ook direct<br />

inschrijven. In de <strong>ARAG</strong> Academy zijn er trainingen<br />

voor zowel adviseurs, acceptanten als schadebehandelaren.<br />

De trainingen gaan over het adviseren van rechtsbijstand,<br />

productkennis, fraude en wegbeheerdersaansprakelijkheid.<br />

Ook voor de <strong>ARAG</strong> Academy geldt dat we<br />

steeds kijken naar de behoefte van onze gebruikers. We<br />

zijn nu dan ook bezig om te kijken hoe we onze opleidingen<br />

(ook) online kunnen gaan geven. Voor evenementen<br />

geldt nu natuurlijk dat dit niet mogelijk is. Maar wanneer<br />

dat weer het geval is, zullen wij met regelmaat interessante<br />

Masterclasses of andere events hier delen.<br />

Kortom, het <strong>ARAG</strong> Marketing Portaal is bedoeld als<br />

ondersteuning voor de met ons samenwerkende kantoren.<br />

Het biedt veel informatie om de advisering en verkoop<br />

van rechtsbijstand makkelijker te maken. Het portaal<br />

wordt continu uitgebreid en geactualiseerd. Neem<br />

dus regelmatig een kijkje! www.arag.nl/marketingportaal.<br />

Heeft u nog geen inloggegevens voor het Marketing<br />

Portaal? Vraag deze dan aan via www.arag.nl/intermediair.<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 21


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

De markt<br />

van juridische<br />

dienstverlening<br />

HET RECHT KRIJGT EEN STEEDS GROTERE ROL IN ONS SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE<br />

LEVEN. DE SAMENLEVING JURIDISEERT. OP STEEDS MEER TERREINEN VINDT REGULERING<br />

DOOR DE OVERHEID PLAATS, COMPLEXER EN GEDETAILLEERDER. HET BELANG VAN<br />

RECHT EN REGELS WORDT STEEDS GROTER, MET ALS DOEL DAT DE SAMENLEVING OOK<br />

RECHTVAARDIGER WORDT. MAAR DE COMPLEXITEIT VAN WET- EN REGELGEVING MAAKT<br />

OOK DAT ER STEEDS MEER SPANNING EN VERWARRING ONTSTAAT BIJ CONSUMENTEN EN<br />

BEDRIJVEN. TOEGANG TOT HET RECHT WORDT DAAROM OOK STEEDS BELANGRIJKER.<br />

TEKST <strong>ARAG</strong><br />

Juist die regulering en complexiteit zorgt ervoor<br />

dat het recht meer en meer het terrein<br />

wordt van juridisch experts. Er bestaan<br />

verschillende rollen binnen de juridische<br />

dienstverlening. Zo is er onderscheid tussen<br />

een juridisch medewerker, een meester<br />

in de rechten (in de volksmond jurist genoemd) en een<br />

advocaat. Maar wat is nu precies het verschil tussen een<br />

jurist en een advocaat? En hoe belangrijk is dat verschil<br />

eigenlijk? Iedere advocaat is jurist, maar zeker niet iedere<br />

juridisch medewerker is ook meester in de rechten of<br />

advocaat. Ze doen veelal wel hetzelfde werk.<br />

BIJ WIE MOET JE ZIJN?<br />

Wil je advies, hulp bij onderhandelingen, moeten er documenten<br />

zoals contracten en algemene voorwaarden<br />

22 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

JURIST<br />

Een jurist is iemand die met succes een universitaire<br />

studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master)<br />

heeft afgerond of een HBO studie Rechten. Alleen<br />

na voltooiing van de universitaire studie mag de titel<br />

meester in de rechten (mr.) gebruikt worden. De<br />

titel jurist is geen beschermde titel, iedereen mag<br />

deze voeren. Het is dus belangrijk om te kijken naar<br />

de geschiktheid van de jurist die u op het oog heeft.<br />

Meester in de rechten is wel een beschermde titel.<br />

Een jurist is niet altijd een advocaat.<br />

ADVOCAAT<br />

Een advocaat volgt na een rechtenstudie ook de driejarige Beroepsopleiding<br />

Advocatuur (BA). Tijdens die drie jaar is de meester<br />

in de rechten advocaat-stagiair en moet hij diverse tentamens<br />

afleggen en werken onder begeleiding van een patroon;<br />

Een ervaren advocaat die na toestemming van de Nederlandse<br />

Orde van Advocaten (NOvA) juristen mag begeleiden. Vanaf het<br />

moment dat een jurist als advocaat beëdigd is, mag hij de beschermde<br />

titel van advocaat voeren. Advocaten zijn verplicht lid<br />

van de NOvA. Zij moeten zich houden aan de Advocatenwet en<br />

de door de NOvA gestelde eisen. Een advocaat is ook altijd jurist.<br />

geschreven of gecontroleerd worden of heb je een geschil<br />

met een schade van minder dan 25.000 euro? Dan<br />

heb je de keuze. En eigenlijk zou je dan niet moeten kijken<br />

naar het specifieke beroep of de titel, maar moet<br />

je afgaan op de kennis en ervaring en het specialisme<br />

van de persoon die je in wilt schakelen. Niet elke jurist<br />

of advocaat heeft van elk rechtsgebied evenveel kennis.<br />

Voor zaken boven de 25.000 euro geldt dat enkel een advocaat<br />

mag procederen. Dit wordt het procesmonopolie<br />

genoemd. Maar dat geldt dan weer niet voor arbeidsen<br />

bestuursrechtszaken. Daar mag een jurist die geen<br />

advocaat is ook in optreden.<br />

Alle juristen mogen procederen bij de kantonrechter<br />

(vorderingen tot 25.000 euro), maar alleen advocaten<br />

mogen procederen bij de rechtbank en daar in hoger<br />

beroep gaan. Dat advocaten mogen procederen, wil<br />

overigens nog niet zeggen dat ze dit ook veel doen. Over<br />

het algemeen procederen advocaten niet veel en maken<br />

ze dus weinig gebruik van hun procesmonopolie. En<br />

daarmee eigenlijk ook niet van het feit dat ze advocaat<br />

zijn, naast jurist.<br />

BESTE BEOORDELING<br />

Het predicaat advocaat zegt weinig over de kwaliteit,<br />

maar vooral iets over de bevoegdheid. Uit onderzoek<br />

van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum<br />

(WODC) van het ministerie van Veiligheid<br />

en Justitie is gebleken dat de rechtshulp door rechtsbijstandsverzekeraars<br />

in het algemeen genomen de<br />

beste beoordeling krijgt van klanten en juridisch professionals.<br />

Volgens de onderzoekers doorstaan rechtsbijstandsverzekeraars<br />

‘met glans’ de vergelijking met<br />

advocaten die rechtstreeks door een partij worden ingeschakeld<br />

(november 2016).<br />

BIJ WIE MOET JE ZIJN?<br />

Juridische handeling Jurist Advocaat<br />

Juridisch advies geven √ √<br />

Hulp bij onderhandelingen √ √<br />

Schrijven/controleren documenten √ √<br />

Behandelen van geschillen met een schade<br />

< € 25.000 √ √<br />

Behandelen van geschillen met een schade<br />

> € 25.000 X √<br />

Procederen bij de kantonrechter √ √<br />

Procederen bij de rechtbank X √<br />

In hoger beroep bij het gerechtshof X √<br />

In cassatie gaan X √ *<br />

* alleen een zogenaamde cassatie-advocaat<br />

EXPERIMENT<br />

Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse<br />

Orde van Advocaten (NOvA) heeft ingestemd met een<br />

experiment waarbij het vanaf 1 januari 2021 voor advocaten<br />

in dienstbetrekking bij rechtsbijstandverzekeraars<br />

en schaderegelingskantoren wordt toegestaan om<br />

voor niet-verzekerden op te treden. Tot nu toe mogen<br />

alleen juristen daarvoor ingezet worden.<br />

Met het experiment, dat vijf jaar gaat duren, wil de<br />

NOvA meer kennis en ervaring opdoen over een mogelijk<br />

structurele wijziging van de regelgeving voor alternatieve<br />

praktijkstructuren in de advocatuur.<br />

De voorwaarden die door de NOvA gesteld worden,<br />

lijken echter zodanig te zijn, dat het voor rechtsbijstandsverzekeraars<br />

vrijwel onmogelijk is om hiervan<br />

gebruik te maken. Het Verbond van Verzekeraars gaat<br />

namens de rechtsbijstandsverzekeraars in overleg met<br />

de NOvA.<br />

UURTARIEF ADVOCAAT<br />

Het tarief van een advocaat ligt hoger dan dat van een<br />

jurist. Het gemiddeld uurtarief van een advocaat bedroeg<br />

in 2020 222 euro (Bron: Kleos Benchmark Advocatuur<br />

2020). Heb je geen rechtsbijstandverzekering en<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 23


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

ga je naar een advocaat? Het tarief en de tijd die aan de<br />

zaak wordt besteed kan afhangen van de ervaring van<br />

de advocaat of jurist en de complexiteit van de zaak. Bij<br />

spoedkwesties en ‘specialistische zaken’ kan de advocaat<br />

een opslag rekenen. Vaak moet je om een geschil aan<br />

te tonen (bijvoorbeeld bij een geschil met een aannemer)<br />

een deskundige inschakelen. Deze kosten kunnen<br />

hoog zijn en komen in eerste instantie voor eigen rekening.<br />

Komt de zaak voor de rechter, houd dan ook nog<br />

rekening met bijvoorbeeld griffierechten (kosten voor<br />

behandeling van de zaak door de rechter) en de kosten<br />

voor eventuele deskundigen. De hoogte hiervan hangt<br />

onder andere af van het soort zaak en de hoogte van de<br />

vordering. En als je de zaak verliest, kan de rechter je ook<br />

nog veroordelen in de kosten van de tegenpartij.<br />

GROEI VAN DE SECTOR<br />

Door de juridisering van de samenleving groeit de<br />

branche voor juridische dienstverlening. De totale<br />

markt groeit en bedraagt nu circa 5,9 miljard euro.<br />

Daarvan is 750 miljoen euro verzekerde rechtsbijstand.<br />

Op 1 januari 2020 stonden 17.830 advocaten op het tableau<br />

ingeschreven. Ten opzichte van vorig jaar (17.784)<br />

betekent dat een lichte stijging van 0,26 procent. De<br />

beperkte groei van het aantal advocaten zet daarmee<br />

door, maar zwakt ten opzichte van vorig jaar (0,63 procent)<br />

iets verder af (Bron: Advocatenorde).<br />

AANBIEDERS RECHTSBIJSTAND<br />

De markt van rechtsbijstandverzekeringen bestaat<br />

uit zo’n 26 verschillende aanbieders. De drie grootste<br />

(<strong>ARAG</strong>, DAS en Achmea) hebben samen een marktaandeel<br />

van 88 procent. Wanneer je kijkt naar de afnemers<br />

van rechtsbijstandverzekeringen zien we dat zo’n<br />

2,5 miljoen Nederlandse huishoudens en zo’n 200.000<br />

MKB bedrijven een rechtsbijstandverzekering hebben<br />

afgesloten.<br />

De penetratiegraad in de particuliere markt is met<br />

zo’n vijftig procent al jaren stabiel. Voor zakelijk blijft<br />

het een lastige markt. Van de bedrijven is slechts één op<br />

de vijf in het bezit van een rechtsbijstandsverzekering,<br />

voor klein MKB bedrijven (twee tot negen werknemers)<br />

ligt dat iets hoger op 33 procent, bij ZZP’ers is dat slechts<br />

17 procent.<br />

BRANCHEVREEMDE PARTIJEN<br />

Binnen de totale juridische dienstverlening zie je, naast<br />

bijvoorbeeld advocatenkantoren en juridisch dienstverleners,<br />

steeds meer branchevreemde partijen toetreden.<br />

Denk hierbij aan grote accountantskantoren, legal tech<br />

startups en buitenlandse kantoren. Sinds 2010 zijn bijvoorbeeld<br />

zo’n zeventig startups ontstaan in de markt<br />

van legal services. Daarnaast ontwikkelen advocatenkantoren<br />

ook abonnementenservices voor de zakelijke<br />

markt en krijgen daarmee een ander verdienmodel.<br />

IMPACT COVID-19<br />

De COVID-19 pandemie zorgt voor een wereldwijde crisis<br />

en recessie. Meer dan ooit krijgen mensen te maken<br />

met juridische geschillen. Discussies over reizen<br />

en vouchers, toegenomen irritatie over geluidsoverlast<br />

door buren, verbouwingen en problemen door het<br />

enorm toegenomen online aankoopgedrag. En zakelijk<br />

ontstaan er veel juridische vragen over bijvoorbeeld<br />

de NOW en TOZO, het doorbetalen van personeel of de<br />

huur van een bedrijfspand.<br />

Met name deze periode toont onomstotelijk aan<br />

hoe belangrijk goede juridische hulp is. Voor zowel consumenten<br />

als ondernemers. Door deze pandemie hebben<br />

we ondervonden dat heel veel ook online kan. We<br />

zien dat de zelfredzaamheid van mensen toeneemt. Informatie<br />

wordt vaker online ingewonnen en er worden<br />

veel online aankopen gedaan, inclusief de aankoop van<br />

verzekeringen. Er is steeds meer behoefte aan hulp on<br />

demand en de nieuwe generatie wil het liefst alleen betalen<br />

voor direct gebruik van diensten.<br />

Kortom, de wereld van de juridische dienstverlening is<br />

volop in ontwikkeling. En wat het mooie is: door de enorme<br />

diversiteit in het aanbod van juridische dienstverlening,<br />

kan iedereen op de door hem of haar gewenste manier<br />

toegang krijgen tot het recht! n<br />

24 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


<strong>VVP</strong> Academy<br />

van start<br />

Alles voor de financieel<br />

professional van morgen<br />

De <strong>VVP</strong> Academy, een initiatief van <strong>VVP</strong>, Lindenhaeghe, Beeckestijn,<br />

CustomerTalk en C-Profile, biedt een breed palet op elkaar afgestemde<br />

trainingen, opleidingen en examens voor de financieel professional<br />

van morgen. In de <strong>VVP</strong> Academy bundelen gerenommeerde opleiders<br />

hun krachten om relaties van <strong>VVP</strong> te verrijken met inspiratie,<br />

kennis en gefundeerd vertrouwen in de toekomst.<br />

cademy <strong>VVP</strong><br />

vvp.lindenhaeghe.nl


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

<strong>VVP</strong> SPRAK MET CAS VERHAGE, DIRECTEUR BIJ SCHADEVERZEKERAAR<br />

NH1816, EN FRANK VAN WESSEL, DIRECTEUR SCHADE BIJ AEGON, OVER<br />

HET BELANG VAN PARTICULIERE RECHTSBIJSTAND, DE RELATIE MET<br />

<strong>ARAG</strong> EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN. LEUK DETAIL, VERHAGE<br />

HEEFT RUIM TIEN JAAR GEWERKT BIJ BRANCHEGENOOT DAS.<br />

Samenwerken vanuit<br />

een gezamenlijke<br />

mindset<br />

TEKST RIENK ANDRIESSEN<br />

Om met de deur in huis te vallen, hoe<br />

belangrijk is rechtsbijstand voor<br />

jullie als schadeverzekeraar? “Toen<br />

ik twintig jaar geleden overstapte<br />

naar Nh1816 heb ik daar, naast DAS,<br />

ook <strong>ARAG</strong> aan het aanbod toegevoegd.<br />

Dat geeft het belang aan. Wij werken met een<br />

kleine duizend geselecteerde intermediairs en zij moeten<br />

hun klanten naast schadeverzekeringen ook rechtsbijstand<br />

kunnen aanbieden. Een waardevol en specialistisch<br />

product, zodat klanten bij problemen kunnen<br />

rekenen op professionele juridische hulp.”<br />

Dit geldt ook voor Aegon, stelt Frank van Wessel:<br />

“Zo’n acht procent van onze klanten heeft een rechtsbijstandverzekering,<br />

dat is in lijn met de markt, maar dat<br />

is geen graadmeter voor het belang ervan. Die is wat<br />

ons betreft namelijk net zo belangrijk als de aansprakelijkheidsverzekering.<br />

Er zijn tal van denkbare situaties,<br />

waarin het voor de gemiddelde klant, onduidelijk<br />

is wanneer hij in zijn recht staat. Voorbeelden zijn o.a.<br />

reisvouchers, niet bezorgde pakketten, conflict met de<br />

buren of een reorganisatie bij je werkgever. Daarnaast<br />

kijken wij naar onze portfolio en welke producten we<br />

willen aanbieden in het belang van onze klanten. Daar<br />

past de rechtsbijstandverzekering volledig bij, die voorziet<br />

in een grote behoefte.”<br />

Voor beide verzekeraars geldt dat ze in samenspraak<br />

met <strong>ARAG</strong>, als herverzekeraar, producten en tarieven<br />

hebben ontwikkeld. Bij Aegon gaat dat onder eigen label,<br />

bij Nh1816 kan de klant samen met de adviseur kiezen<br />

voor een van de twee rechtsbijstandverzekeraars.<br />

Verhage: “Wij maken het voor onze relaties mogelijk<br />

om rechtsbijstand te sluiten in combinatie met andere<br />

producten, daarnaast, als er een claim komt, controleren<br />

we of deze inderdaad onder de dekking valt van de<br />

indiener en uiteraard of er premie betaald is. Dan gaat<br />

alles door naar <strong>ARAG</strong>.”<br />

Van Wessel vult aan: “Klanten met een ‘Aegon’-<br />

rechtsbijstand bellen ons met een juridische vraag,<br />

maar komen eigenlijk direct bij <strong>ARAG</strong> binnen, daar<br />

wordt wel opgenomen uit onze naam, maar het zijn de<br />

specialisten van <strong>ARAG</strong> die aan de slag gaan.”<br />

ONDERSTEUNING<br />

Wat doen jullie voor de adviseurs ter ondersteuning<br />

van rechtsbijstandverzekeringen? Voor beide verzekeraars<br />

is het <strong>ARAG</strong>-product een onderdeel van een pakket<br />

met eigen producten, bijvoorbeeld in combinatie<br />

met een motorrijtuigenverzekering. Adviseurs kunnen<br />

via de portals of eigen pakketten direct afsluiten en<br />

zien ook direct wat het kost en welke korting er geldt.<br />

Tot zover de digitale ondersteuning. Maar wat doen<br />

Aegon en Nh1816 aan ondersteuning aan adviseurs om<br />

dit product onder de aandacht van de consument te<br />

brengen? “Onze accountmanagers zijn gekoppeld aan<br />

advieskantoren en helpen hen nog relevanter te kun-<br />

26 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Cas Verhage: ‘Een<br />

waardevol en specialistisch<br />

product.’<br />

Frank van Wessel:<br />

‘Behoefte aan juridisch<br />

advies neemt toe.’<br />

nen zijn voor hun klanten,” stelt Van Wessel. “Waarbij<br />

onze portal ‘marketingplein’ kan worden ingezet voor<br />

gerichte marketingondersteuning. Sterker, de rechtsbijstand<br />

was zelfs de pilot van deze ondersteuning, daar<br />

was behoefte aan bij adviseurs.”<br />

Ook bij Nh1816 worden de adviseurs ondersteund.<br />

Verhage: “Via ons platform Business Support helpen wij<br />

adviseurs met communicatiemiddelen waarom rechtshulp<br />

voor de klant van belang kan zijn. Wij maken overigens<br />

zelf geen reclame voor rechtsbijstandverzekeringen.<br />

Wij doen alleen aan business-to-business communicatie.<br />

<strong>ARAG</strong> zorgt zelf voor haar bekendheid bij<br />

de consument door reclame en het partnership met de<br />

KNVB scheidsrechters. Die bekendheid maakt het voor<br />

de adviseur weer eenvoudiger om <strong>ARAG</strong> te adviseren.”<br />

SAMENWERKING<br />

Van Wessel over de samenwerking met <strong>ARAG</strong>: “Het is<br />

voor ons een relatief jonge samenwerking, sinds 2019.<br />

We kleuren ons partnership nog steeds samen in, vanuit<br />

een gezamenlijke mindset. Samen nadenken over productontwikkeling,<br />

hoe we de dienstverlening kunnen<br />

optimaliseren of overleg vormgeven. Ik vind het een<br />

constructieve samenwerking, een win-win situatie.”<br />

Verhage beaamt dat: “Het is een prima partij, met een<br />

goede leiding waarmee het goed zaken doen is. Operationeel<br />

is de samenwerking ook uitstekend, hoewel er soms<br />

wel wat kleine zaken zijn. Maar die lossen we altijd samen<br />

op in het belang van de klant. Kijk, als <strong>ARAG</strong> ‘onze’<br />

klanten slecht zou helpen, dan straalt dat natuurlijk ook<br />

slecht op ons af. En je kent onze drang naar goede performance.<br />

Dus dat zegt genoeg over de samenwerking.”<br />

Welke ontwikkelingen zien jullie in deze markt?<br />

Verhage: “Het procesmonopolie wordt afgebouwd. Dat<br />

vind ik een zeer goede zaak. Het is toch raar dat bijvoorbeeld<br />

letselschadespecialisten in dienst van een bedrijf<br />

als <strong>ARAG</strong> niet zelf de zaken mogen voeren, maar deze<br />

moeten overdragen om door een dure advocaat te laten<br />

afhandelen. Dit demissionair kabinet is een pilot gestart<br />

om dat te veranderen. Dat is direct in het belang<br />

van de klant want dat scheelt veel kosten”.<br />

Van Wessel vervolgt: “Wij zien een trend in wonen.<br />

Alles wat met een huis te maken heeft, onmin met buren,<br />

onjuiste oplevering, zonnepanelen, daar zie we<br />

steeds meer aandacht voor. Als laatste de maatschappij.<br />

Mensen zijn steeds kritischer, veeleisender. En de maatschappij<br />

wordt ingewikkelder. Daar zie ik een toenemende<br />

behoefte aan juridisch advies.”<br />

Verhage voegt toe: “Het oplossen van juridische<br />

problemen bij <strong>ARAG</strong> is mensenwerk, maar ik verwacht<br />

dat ook daar steeds meer digitale kennis wordt opgebouwd.<br />

Kijk bijvoorbeeld naar een systeem als IBM<br />

Watson, een zelflerend systeem, dat alle zaken kan vergelijken<br />

en conclusies kan trekken. Zeker bij meer eenvoudige<br />

en veel voorkomende zaken zal dat van invloed<br />

zijn op de toekomstige werkwijze.” Door alle digitale<br />

ontwikkelingen ontstaan ook nieuwe risico’s,<br />

meent Van Wessel: “Sluit dat niet uit, ook daar is rechtsbijstand<br />

nodig.”<br />

Afgaand op het oordeel van beiden, mogen we aannemen<br />

dat de toekomst voor de rechtsbijstandverzekeringen<br />

rooskleurig is. “Zeker, ik zie een toenemende<br />

vraag naar de rechtsbijstandverzekering. Vanuit Aegon<br />

zullen we ons zeker ook inzetten om klanten en adviseurs<br />

daarbij op weg te helpen.”<br />

Ook Verhage is positief: “Wij verwachten veel groei<br />

de komende jaren en daar heeft <strong>ARAG</strong> ook alle belang<br />

bij, want dan groeien zij daarin mee.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 27


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

“BIJ RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GAAT HET<br />

NIET OM DE PREMIE, MAAR OM DE BEGELEIDING<br />

VAN RELATIES ALS ZE EEN PROBLEEM OF<br />

CONFLICT HEBBEN”, ALDUS JOS ALMA, DIRECTEUR<br />

VAN ESKES & PARTNERS.<br />

Belang wordt<br />

onderschat<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Eskes & Partners Assurantie Adviseurs ontzorgt<br />

haar relaties volledig op het gebied<br />

van financiële diensten en verzekeringen,<br />

aldus Alma. “Onze relaties weten wat en<br />

waarom ze verzekerd hebben, dit geeft rust<br />

en draagt bij aan een goede nachtrust. Door<br />

het aanbieden van de juiste financiële producten<br />

kan dit in een fijne woonomgeving en ondersteunen<br />

wij ze op weg naar een onbezorgde oude dag.<br />

Dit doen wij vanuit onze vier kernwaarden: betrokken,<br />

oprecht geïnteresseerd, recht voor z’n raap, altijd eerlijk.”<br />

Waar staat het kantoor over vijf jaar? “Over vijf jaar<br />

zijn wij de traagheid van onze lokale gemeente - bij het<br />

verstrekken van een bouwvergunning - vergeten en<br />

genieten wij volop van ons volledig gerenoveerde bedrijfspand.<br />

Door autonoom te groeien zijn we met 25 of<br />

meer collega’s, die iedere dag bezig zijn met het overtreffen<br />

van de verwachtingen van onze relaties. Als het<br />

juiste advieskantoor voorbij is gekomen, hebben wij<br />

onze groei kunnen versnellen en is de integratie van<br />

dit kantoor vlekkeloos verlopen. Ons onlangs opgerichte<br />

volmachtbedrijf, DDN Assuradeuren, draait over vijf<br />

jaar op volle toeren en naast onze eigen portefeuille<br />

hebben ook meerdere agenten zich bij ons aangesloten.”<br />

Rechtsbijstand wordt door het kantoor altijd meegenomen<br />

in het advies. “Het is onze taak om alle risico’s<br />

inzichtelijk te maken en daarbij mag en kan rechtsbijstand<br />

niet ontbreken. Wij doen dit al jaren zo.”<br />

Alma constateert dat het bewustzijn over het belang<br />

van een rechstbijstandverzekering er wel bij klanten<br />

is, maar dat het belang onderschat wordt. Zeker in<br />

de zakelijke markt.<br />

‘Aan ons om duidelijkheid<br />

te verschaffen<br />

over rechtsbijstandverzekering’<br />

WAT IS DUUR?<br />

“De doorsnee particulier is zich zeer zeker bewust van<br />

het feit dat rechtsbijstand veelal de beste juridische bijstand<br />

is die ze zich kunnen veroorloven. Hierdoor is het<br />

bewustzijn van het belang hier veel hoger dan in de zakelijke<br />

markt. Bij ondernemers moeten wij veel vaker<br />

uitleggen waarom wij een rechtsbijstandverzekering<br />

nuttig vinden. Zeker voor startende ondernemers is<br />

het belangrijk om deze verzekering duidelijk te benoemen.<br />

Het helpt daarbij niet als de accountant of andere<br />

bedrijfsadviseur aangeeft dat het een duur product is.<br />

28 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Duur is namelijk een rekbaar begrip, wat is duur? Het is<br />

pas duur als je een conflict hebt en onvoldoende middelen<br />

hebt om juridisch advies in te winnen of om een<br />

procedure te starten. Het is dus aan ons om duidelijkheid<br />

te verschaffen.”<br />

Alma zegt dat relaties het fijn vinden dat er een vrije<br />

keuze rechtshulpverlener is. “Toch wordt er in onze ervaring<br />

meer gebruik gemaakt van de diensten van de verzekeraar<br />

zelf. Dit heeft ook te maken met de kwaliteit<br />

van de eigen advocaten. Als deze goed is, voelt onze verzekerde<br />

niet de noodzaak om hier gebruik van te maken.”<br />

“Klantgerichtheid is jezelf kunnen verplaatsen in<br />

het probleem dat onze relatie ervaart. Het niet blijven<br />

vasthouden aan de voorgeschreven procedures als de situatie<br />

ernaar is om hiervan af te wijken. Als er nog geen<br />

juridisch conflict is en voorkomen kan worden door een<br />

proactieve houding deze ook aannemen. Het probleem<br />

willen oplossen voordat het een conflict wordt.”<br />

Volgens Alma is de prijs niet het meest onderscheidende<br />

aspect van een rechtsbijstandverzekeraar. “In<br />

onze opinie gaat het echt om de begeleiding van relaties<br />

als ze een probleem of conflict ervaren. Dit is het<br />

moment dat een relatie echt kan voelen waarom ze<br />

deze verzekering ook daadwerkelijk nodig hebben. Op<br />

zo’n moment is premie helemaal niet meer belangrijk,<br />

een oplossing daar gaat het om. Hiermee creëer je ambassadeurs<br />

en deze zijn veel meer waard dan welke reclamecampagne<br />

dan ook.”<br />

Eskes & Partners verwacht van een rechtsbijstandverzekeraar<br />

kwaliteit en een oplossingsgerichte houding.<br />

“Het mee willen zoeken naar mogelijkheden en<br />

niet blijven hangen in onmogelijkheden. Daarbij moeten<br />

de systemen goed op elkaar aansluiten, zodat wij<br />

zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Een goed contact<br />

helpt daarbij. Wij kennen de mensen bij <strong>ARAG</strong> en <strong>ARAG</strong><br />

kent ons. Zo weten we van elkaar wat we aan elkaar<br />

hebben. De beleidsbepalers bij verzekeraars hebben de<br />

neiging om steeds te blijven snijden in hun personeelsbezetting<br />

en meer naar STP-oplossingen te gaan. Uiteindelijk<br />

blijft het mensenwerk.”<br />

PRAKTIJKVOORBEELD<br />

Ook voor Eskes & Partners was 2020 in alle opzichten<br />

een bijzonder jaar. “Ik denk dat heel veel mensen inmiddels<br />

heel wat reisvouchers of iets dergelijks hebben<br />

liggen. Daar ben ikzelf geen uitzondering op. Met iedere<br />

Nederlandse reisorganisatie hebben wij goede afspraken<br />

kunnen maken over restitutie van de reissom of dat<br />

wij dezelfde reis op een later moment alsnog mogen<br />

plannen. Dat dit bij de nationale luchtvaartmaatschappij<br />

van Portugal heel anders werkt, daar zijn wij inmiddels<br />

achter. Daar maakten ze het echt heel bont en mijn<br />

ingediende klacht van 30 juni 2020 staat nog steeds<br />

Jos Alma: ‘Het blijft<br />

mensenwerk.’<br />

op ‘in behandeling’. Bellen, mailen, social media, niets<br />

werkte, ze reageren simpelweg gewoon niet. Daarop<br />

hebben wij toch besloten om onze rechtsbijstandverzekering<br />

in te schakelen. Door kundig en adequaat optreden<br />

van onze behandelaar werd deze luchtvaartmaatschappij<br />

gedwongen om binnen het Europese recht<br />

onze volledige reissom te restitueren. Op zo’n moment<br />

ben je blij dat er iemand is die je kan helpen om je recht<br />

te halen.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 29


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Dick van Egmond in actie bij de<br />

wedstrijd Feyenoord – PSV uit 2006.<br />

Arbitrage is daadkracht, discipline en fairplay<br />

Samenwerken<br />

aan een beter<br />

en hoger niveau<br />

<strong>ARAG</strong> IS AL TIEN JAAR OFFICIAL PARTNER VAN DE KNVB-SCHEIDSRECHTERS BETAALD<br />

VOETBAL. AANGEZIEN BEIDE PARTIJEN ARBITRAGE ÉN FAIRPLAY HOOG IN HET VAANDEL<br />

HEBBEN, EEN LOGISCHE COMBINATIE. MAAR DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERAAR IS<br />

VEEL MEER DAN ALLEEN SPONSOR, ZOALS BLIJKT UIT HET GESPREK DAT WE MET<br />

‘KNVB-SCHEIDSRECHTERSBAAS’ DICK VAN EGMOND HADDEN. DOOR ÉCHT SAMEN OP<br />

TE TREKKEN ALS PARTNERS IS ER DE AFGELOPEN TIEN JAAR IETS MOOIS ONTSTAAN OP,<br />

MAAR ZEKER OOK ROND DE VELDEN.<br />

TEKST RIENK ANDRIESSEN<br />

30 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Voor wie Dick van Egmond (1961) een onbekende<br />

is: Als scheidsrechter betaald<br />

voetbal floot hij vanaf 1991 negentien<br />

jaar lang wedstrijden in de eerste en<br />

eredivisie en diverse Interlands. Sinds<br />

2010 is hij Coördinator Scheidsrechterszaken<br />

bij de KNVB, oftewel de baas van alle scheidsrechters<br />

in het betaald voetbal. Voor hij deze functie bij<br />

de KNVB oppakte, werkte hij bij de politie Kennemerland,<br />

waar hij optrad als woordvoerder en voorlichter.<br />

Best een imposante carrière. “Ja, als het gaat om de arbitrage<br />

ben ik al veertig jaar actief en heb dat dertig jaar<br />

lang gecombineerd met mijn werk bij de politie. In 2010<br />

werd ik voor deze rol gevraagd en ben ik full time actief<br />

voor de KNVB.”<br />

NIET ALLEDAAGS<br />

Een niet alledaagse functie, hoe kom je daarin terecht?<br />

“Ik speelde bij Concordia in Hillegom en werd op mijn<br />

zestiende jeugdleider. Mij werd gevraagd om ook eens<br />

een wedstrijd te fluiten. Dat ging goed en ik werd vaker<br />

gevraagd. Dat werd een extra rol naast het voetbal. Op<br />

mijn twintigste ben ik voor de KNVB gaan fluiten. Mijn<br />

eerste wedstrijd was Odin’20 10 tegen Zandvoort ’75 6.<br />

Wat je noemt starten op het laagste niveau…”<br />

Al snel werd duidelijk dat er meer carrière in het<br />

fluiten dan in het voetballen zat en Van Egmond legde<br />

zich toe op de arbitrage. “Dat is een beetje uit de hand<br />

gelopen. In ’91 begon ik in het betaald voetbal en groeide<br />

door. Eind ’96 vroeg de KNVB of ik internationaal<br />

scheidsrechter wilde worden en begin ’97 kwam ik op<br />

de FIFA-lijst.”<br />

En zo floot hij in de jaren meer dan vijfhonderd nationale<br />

en tientallen internationale wedstrijden. Wat<br />

is het meeste bijgebleven? “Dat is moeilijk te zeggen,<br />

ik heb zoveel mogen reizen, mensen ontmoet, zo veel<br />

mooie wedstrijden mogen leiden. Maar absolute hoogtepunten<br />

waren wel Barcelona-Galatasaray en Liverpool–Basel<br />

voor de Champions League en de interland<br />

Frankrijk-Roemenië in een bomvol Stade de France.<br />

Maar ook in Nederland heb ik veel mooie wedstrijden<br />

gefloten. Toen ik in 2010 aan het eind van mijn carrière<br />

kwam, vroeg de KNVB of ik ervoor voelde om coördinator<br />

van de afdeling scheidsrechterszaken te worden.<br />

Een prachtige uitdaging en een aanbod dat ik niet kon<br />

weigeren. Toen heb ik mijn baan bij de politie opgezegd<br />

en ben overgestapt naar Zeist.”<br />

RAAKVLAKKEN<br />

Arbitrage en politiewerk, daar liggen wel raakvlakken,<br />

heeft dat iets te maken met je persoonlijke drive? “Ja,<br />

dat zou je wel denken. We hebben in de groep Betaald<br />

Voetbal scheidsrechters diverse politiemensen. Maar<br />

het is niet zo dat ik bij de politie wilde werken omdat ik<br />

scheidsrechter was of andersom. Dat is meer toeval en<br />

later merk je dat er wel raakvlakken zijn in het werk en<br />

in de competenties die ervoor nodig zijn.”<br />

Dat brengt ons bij de raakvlakken tussen arbitrage<br />

en rechtsbijstand. Is het partnership tussen KNVBscheidsrechters<br />

betaald voetbal en <strong>ARAG</strong> voor jou<br />

een logische samenwerking en hoe gaat dat? “Voordat<br />

<strong>ARAG</strong> in beeld kwam, waren er sponsoren die hun<br />

naam aan de KNVB verbonden en op het shirt stonden.<br />

Dick van Egmond: ‘Wij<br />

streven beiden een eerlijk<br />

en gelijk speelveld na.’<br />

KNVB SCHEIDSRECHTERSZAKEN<br />

Van Egmond is coördinator van deze afdeling die bestaat uit<br />

negen medewerkers. Waaronder een videoanalist, een trainer/<br />

bewegingswetenschapper en stafleden die zich bezighouden<br />

met de selectie, opleiding, ontwikkeling, begeleiding, facilitering,<br />

aanstelling en beoordeling van (assistent-)scheidsrechters.<br />

Het gaat om 90 scheidsrechters en assistenten die actief<br />

zijn in Betaald Voetbal en 45 talenten die een kans krijgen om<br />

ook aan te sluiten op dat niveau. De afdeling wordt daarbij ondersteund<br />

door 45 coaches en waarnemers die de scheidsrechters<br />

en assistenten nog meer persoonlijk begeleiden en beoordelen<br />

tijdens hun wedstrijden.<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 31


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Marc van Erven krijgt in 2011 een gesigneerd shirt uitgereikt<br />

van Dick van Egmond.<br />

<strong>ARAG</strong> wilde echter weten wát er precies allemaal mogelijk<br />

was, juist omdat de raakvlakken zo groot waren.<br />

Dat was nieuw voor ons. We hebben toen kennisgemaakt<br />

met elkaar en waren direct enthousiast over de<br />

mogelijkheden. <strong>ARAG</strong> wilde méér zijn dan een naam op<br />

een shirt. We hebben dat door de jaren heen heel mooi<br />

vorm kunnen geven. Het is niet voor niets dat die samenwerking<br />

nu al meer dan tien jaar duurt.”<br />

FAIRPLAY<br />

<strong>ARAG</strong> en de KNVB Scheidsrechters zetten zich allebei in voor<br />

fairplay voor iedereen. <strong>ARAG</strong> doet door het recht toegankelijk<br />

te maken voor iedereen. Een scheidsrechter en zijn team stimuleren<br />

FairPlay in het veld en in de sport als geheel. Met dit<br />

unieke partnership laten <strong>ARAG</strong> en KNVB al 10 jaar zien waar<br />

ze met elkaar voor staan. En niet alleen in het betaald voetbal<br />

maar juist ook in het amateurvoetbal.<br />

SAMENWERKING<br />

Die samenwerking bestaat inderdaad uit veel meer dan<br />

alleen het logo op het tenue dat wij als toeschouwer<br />

zien. Van Egmond: “Zeker, zonder volledig te willen zijn,<br />

want we hebben zoveel gedaan de afgelopen tien jaar.<br />

We hebben vooral gekeken naar mogelijkheden om de<br />

arbitrage te kunnen ondersteunen. Niet alleen in het<br />

Betaalde Voetbal, maar ook op amateurniveau. Zo zijn<br />

we een traject gestart voor opleidingen en ondersteuning<br />

van scheidsrechters bij amateurclubs. Als die clubs<br />

hun zaken goed op orde hebben krijgen ze een speciaal<br />

<strong>ARAG</strong>-certificaat. Maar <strong>ARAG</strong> regelde ook goede en<br />

herkenbare tenues voor de amateur scheidsrechters,<br />

inclusief een fluit en een setje kaarten. Dat geeft een<br />

betere uitstraling en vergroot het gezag. Maar ze kwamen<br />

ook langs op onze bijeenkomsten met de scheidsrechters<br />

om te begrijpen hoe wij werken en waar we tegenaan<br />

lopen. Daarnaast stelden ze ons in de gelegenheid<br />

om bij amateurclubs presentaties te geven over<br />

het werk als arbiter. Hoe je omgaat met regels, emoties<br />

en dergelijke. Kortom, alles wat bijdraagt aan een beter<br />

scheidsrechterskorps. Wellicht herinner je je de TVreclames<br />

van <strong>ARAG</strong> nog met onze topscheidsrechters<br />

in de hoofdrol. Dat was echt leuk en geeft maar aan hoe<br />

hecht de samenwerking is.”<br />

De doelstelling van scheidsrechterszaken van de<br />

KNVB is volgens Van Egmond ervoor te zorgen dat elke<br />

wedstrijd wordt voorzien van de beste arbitrage die<br />

beschikbaar is en het voetbal op een eerlijke wijze kan<br />

worden gespeeld: “Daar zie je de overeenkomst met<br />

<strong>ARAG</strong>, wij streven beiden een eerlijk en gelijk speelveld<br />

na. FairPlay voor iedereen. Op het veld maar ook in de<br />

maatschappij. Daar hebben we elkaar goed in gevonden.<br />

Dat levert een logisch en geloofwaardig partnership<br />

op.”<br />

VAR<br />

De kernwaarden van <strong>ARAG</strong> zijn o.a.: pioniersgeest,<br />

openheid en een vooruitziende blik. Volgens Van Egmond<br />

een mooi bruggetje naar de VAR, een onderwerp<br />

dat we hier niet onbesproken kunnen laten: “We hebben<br />

<strong>ARAG</strong> gevraagd ons te ondersteunen met de financiering<br />

van de ontwikkeling van de VAR. Die ontwikkeling<br />

was voor ons ook vooruitzien, pionieren en een<br />

streven naar openheid. Ons replaycenter heet dan ook<br />

het ‘KNVB-<strong>ARAG</strong> Replay Center’.”<br />

Je mag vinden van de VAR wat je wilt, maar de introductie<br />

ervan heeft een aantal voordelen gebracht,<br />

stelt Van Egmond. “Om te beginnen worden de meeste<br />

verkeerde beslissingen hersteld. Maar ook is inmiddels<br />

wel gebleken dat het aantal foute beslissingen van de<br />

arbitrage veel lager is dan coaches, voetballers en publiek<br />

vroeger dachten. Het gaat niet om tien tot twintig<br />

fouten per weekeinde. Gemiddeld om drie fouten<br />

per speelronde van negen wedstrijden. Waarvan er<br />

twee niet eens verwijtbaar zijn omdat de scheidsrechter<br />

het simpelweg niet kán waarnemen. Tegelijkertijd<br />

merk je ook dat arbiters er nóg meer op gebrand<br />

zijn om geen fouten te maken, die door de VAR gecorrigeerd<br />

moeten worden. Dat alles versterkt de gewenste<br />

fair play. Een mooi resultaat dat we samen hebben<br />

neergezet.” n<br />

32 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

We voelen<br />

ons ook sociaal<br />

verantwoordelijk<br />

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID ZIT IN HET DNA VAN <strong>ARAG</strong>. SAMEN IETS DOEN DAT<br />

GROTER IS DAN ONSZELF. SAMEN MET DE KNVB SCHEIDSRECHTERS MAAKT <strong>ARAG</strong> ZICH HARD<br />

VOOR FAIRPLAY. MINDER BEKEND IS DAT DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERAAR VEEL MEER<br />

MAATSCHAPPELIJKE DOELEN STEUNT. GROOT EN KLEIN, OP VERSCHILLENDE MANIEREN.<br />

TEKST ELISE KIRPESTEIN, SERVICE CENTER <strong>ARAG</strong><br />

Ons partnerschap met KNVB Scheidsrechters<br />

is vast het meest bekend,<br />

maar wij steunen ook al sinds 2018<br />

Hulphond Nederland bij de opleiding<br />

en inzet van hulphonden voor<br />

mensen met een fysieke of geestelijke<br />

zorgvraag. Onder het motto ‘Mensen kansen geven<br />

in het leven’ leveren wij een financiële bijdrage aan<br />

de ambitie van de stichting om jaarlijks duizend mensen<br />

te helpen met de inzet van een hulphond. <strong>ARAG</strong> en<br />

Hulphond Nederland zijn aan elkaar verbonden vanuit<br />

de gezamenlijke doelstelling om de maatschappij beter<br />

en het leven leefbaar te maken. Wij helpen door juridische<br />

problemen op te lossen of te voorkomen en brengen<br />

daarmee rust, zekerheid en structuur. Mensen met<br />

een hulphond worden zelfredzaam, leven niet langer<br />

in onzekerheid en hebben het gevoel er weer helemaal<br />

bij te horen. Het is geweldig dat <strong>ARAG</strong> hier een bijdrage<br />

aan levert. Maar onze maatschappelijke inzet gaat nog<br />

verder dan alleen financiële steun geven.<br />

34 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

MBO-TEAM<br />

Ik heb mij altijd graag maatschappelijk willen inzetten.<br />

Maar eerlijk gezegd vond ik het naast mijn baan en gezin<br />

met vier kinderen lastig om ook nog tijd te vinden<br />

om als vrijwilliger actief te zijn. Toen er vanuit <strong>ARAG</strong><br />

de vraag kwam of er medewerkers waren die het MBOteam<br />

wilden komen versterken, heb ik geen moment<br />

getwijfeld en me direct aangemeld. <strong>ARAG</strong> stelt medewerkers<br />

namelijk in de gelegenheid om een aantal<br />

(werk)uren per jaar te besteden aan maatschappelijke<br />

activiteiten. Dat is natuurlijk fantastisch! De leden van<br />

ons MBO-team zijn als vrijwilligers betrokken bij veel<br />

lokale maatschappelijke projecten. Zo komen wij als organisatie<br />

‘samen in beweging’ en kunnen we iets moois<br />

betekenen voor een ander. Er wordt altijd enthousiast<br />

gereageerd als er vrijwilligers worden gezocht. De<br />

maatschappelijke betrokkenheid onder de collega’s is<br />

groot. Onze hulp wordt enorm gewaardeerd en na afloop<br />

is de dank groot!<br />

LEERZAAM EN WAARDEVOL<br />

Wat we dan precies doen? Dat is eigenlijk heel breed.<br />

De ene keer is de inzet wat groter dan de andere keer,<br />

maar alle beetjes helpen! Eén van de grotere projecten<br />

is de jaarlijkse Matchbeurs in Leusden. Tijdens deze<br />

beurs komen maatschappelijke organisaties en bedrijven<br />

uit Leusden samen om matches te sluiten. Sinds<br />

enkele jaren wordt de Matchbeurs bij <strong>ARAG</strong> in Leusden<br />

gehouden. Na een gezamenlijk ontbijt wordt de<br />

beurs geopend door de burgemeester. Vervolgens is de<br />

beursvloer een uur geopend voor de deelnemers. Deelnemers<br />

doen een ‘speed-date’ met elkaar. En is er een<br />

match, dan worden er afspraken gemaakt. Dit is een<br />

groot project waar van alles bij komt kijken. Voor mij<br />

is dat best leerzaam, want als jurist houd je je meestal<br />

met heel andere zaken bezig. Het geeft mij voldoening<br />

om te zien dat de Matchbeurs ieder jaar weer zo’n<br />

groot succes is en dat er zoveel waardevolle matches<br />

worden gesloten.<br />

WANDELEN MET BEWONERS<br />

Maar de meeste voldoening haal ik persoonlijk uit de<br />

wandelingen met de bewoners van de Lisidunahof, een<br />

psychogeriatrisch zorgcentrum aan de rand van Leusden.<br />

Lisidunahof organiseert jaarlijks De Wandelweek<br />

en dan wandelen wij dus met de bewoners. Eén van de<br />

verzorgenden vertelde me dat sommige bewoners bijna<br />

nooit buiten komen. Best schokkend om te horen en<br />

daarom is het des te mooier als wij op regelmatige basis<br />

met deze bewoners kunnen gaan wandelen. Vaak<br />

ontstaan er leuke gesprekken tijdens het wandelen. Het<br />

is een welkom uitje voor de bewoners. Ik hoop me hier<br />

in de toekomst extra sterk voor te maken.<br />

Elise Kirpestein: ‘Wat wij<br />

doen is mensenwerk.’<br />

ALLE BEETJES HELPEN<br />

Daarnaast helpen we ook nog met het inpakken en uitdelen<br />

van voedselpakketten voor de Voedselbanken in<br />

Leusden en Roermond, we sponsoren de kidsrun in Leusden<br />

en we stellen onze vergaderruimte beschikbaar aan<br />

Stichting Vrienden Gezinshuis Kracht van Verschil. Dit<br />

zijn de jaarlijks terugkerende acties. En dan zijn er de afgelopen<br />

jaren nog genoeg ‘incidentele’ acties voorbijgekomen,<br />

zoals het doneren van Goede Doelen Dinerbonnen<br />

aan de Voedselbank in Leusden (waarmee zij een<br />

barbecue voor hun vrijwilligers konden organiseren),<br />

het doneren van luxe artikelen voor de voedselpakketten,<br />

het inzamelen van producten voor de voedselbank<br />

bij het winkelend publiek, bingoprijzen verzorgen voor<br />

Abrona, een instelling voor mensen met een verstandelijke<br />

beperking, het verzorgen van fleecevesten voor de<br />

Zonnebloem in Achterveld ter ere van hun vijftigjarig<br />

bestaan. Het is mooi om te zien dat je op heel veel verschillende<br />

manieren een verschil kan maken.<br />

HART OP JUISTE PLAATS<br />

<strong>ARAG</strong> is een organisatie met het hart op de juiste<br />

plaats. De kern van wat wij doen, is voor onze klanten<br />

enorm waardevol. Wij leveren geen product, wat wij<br />

doen is mensenwerk. We nemen ons vak serieus, omdat<br />

we mensen willen helpen. Die betrokkenheid en interesse<br />

is er niet alleen voor onze klanten. Wij voelen ons<br />

ook echt sociaal verantwoordelijk! n<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 35


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

WANNEER EEN PERSOON LETSEL OPLOOPT, IS HET BELANGRIJK DAT<br />

IEMAND MET VERSTAND VAN ZAKEN HEM OF HAAR VERDER HELPT BIJ<br />

HET PROCES DAT DAARNA VOLGT. ER KOMT ZOVEEL OP IEMAND AF NA EEN<br />

SCHADEVEROORZAKENDE GEBEURTENIS. HOE KRIJG JE DAT ALLEMAAL,<br />

NAAST JE HERSTEL, GEREGELD? OP WELKE MANIER KAN IEMAND HET<br />

VOORVAL HET BEST EEN PLEK GEVEN? WIE BETAALT DE SCHADE? DAT IS<br />

MAATWERK. HET GAAT IMMERS NIET OM MATERIAAL, MAAR OM IEMANDS<br />

LICHAAM. EN VAN DAT LICHAAM IS ER MAAR ÉÉN.<br />

Je doet het voor<br />

die glimlach<br />

TEKST KELLY VAN DER WEERDEN, JURIST LETSELSCHADE<br />

Als jurist bij <strong>ARAG</strong> ben je altijd gespecialiseerd<br />

op één rechtsgebied. Zo<br />

ook bij letsel. Binnen de letselschade<br />

kent men weer diverse specialisaties<br />

en ook die specialisaties zijn<br />

binnen onze formatie ruim vertegenwoordigd.<br />

Ik behandel zelf een divers scala aan letselschadezaken.<br />

In mijn dossiervoorraad vind je bijvoorbeeld<br />

verkeersongevallen, zaken die over medisch verwijtbaar<br />

handelen gaan en geweldsdelicten. Wij staan<br />

slachtoffers bij van het begin tot het eind, dus ook als<br />

‘Ik heb ooit een keer<br />

voor mijn cliënt een<br />

Playstation 5 bedongen<br />

bij de verzekeraar’<br />

er een gang gemaakt moet worden naar de rechtbank<br />

of het gerechtshof. Ik vind het een voordeel voor de<br />

klant dat wij op één vakgebied gespecialiseerd zijn. Zo<br />

weet je in ieder geval zeker dat de aan jou toegewezen<br />

jurist weet waar hij of zij het over heeft. Ook ontwikkel<br />

je als jurist op deze wijze een passie voor het vak, die<br />

weer blijkt uit het feit dat je soms nét dat stapje extra<br />

zet voor jouw cliënt.<br />

ERKENNING/SCHADELOOSSTELLING<br />

Bij een letselschadezaak komt veel op een persoon en<br />

zijn omgeving af. Eigenlijk wil het slachtoffer zelf maar<br />

één ding en dat is beter worden en weer door met het<br />

leven zoals dit voor het ongeval was. Helaas ligt het niet<br />

binnen onze mogelijkheden om iemand fysiek beter te<br />

maken. Daar moet je je als jurist ook altijd bewust van<br />

zijn. Wij kunnen wel de situatie verbeteren. Zo nemen<br />

wij het slachtoffer al het juridische werk uit handen.<br />

Het begint bij dossieronderzoek, het inschatten van de<br />

verhaalkans van de schade en onze cliënten hierover<br />

goed informeren. Ik bespreek zelf ook altijd de persoonlijke<br />

wensen van het slachtoffer in het intakegesprek.<br />

Het is fijn om te weten wat er van mij verwacht wordt,<br />

36 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

de wensen van slachtoffers lopen namelijk vaak sterk<br />

uiteen. De één wil erkenning voor wat hem of haar is<br />

aangedaan en de ander wil een schadeloosstelling, met<br />

of zonder erkenning. Er zijn ook cliënten die totaal geen<br />

verwachtingen hebben. Ik ga altijd voor optimale klanttevredenheid,<br />

voor zover dat binnen mijn mogelijkheden<br />

ligt.<br />

VEEL BETROKKEN PARTIJEN<br />

Na de intake en het schetsen van de verhaalkans, volgt<br />

het eerste contact of het aansprakelijk stellen van de<br />

vermoedelijk aansprakelijke partij. Wij voeren vervolgens<br />

de correspondentie (en de discussies) met de diverse<br />

partijen in het dossier van begin tot eind. Wij<br />

houden het slachtoffer op de hoogte van de ontwikkelingen<br />

en het slachtoffer bericht ons over het herstel en<br />

de schade. Er zijn veel partijen betrokken bij de afhandeling<br />

van een letselschadezaak. Je kunt daarbij denken<br />

aan onze eigen medisch adviseur die zijn advies<br />

geeft over het letsel en de toekomstverwachtingen. Bij<br />

arbeidsongeschiktheid wordt dan doorgaans nog een<br />

arbeidsdeskundige ingeschakeld, die het slachtoffer<br />

helpt bij het maken van keuzes op werkgebied. Dat kan<br />

dus hulp zijn bij het re-integreren in een eigen functie,<br />

maar ook hulp bij het zoeken naar nieuw perspectief<br />

als dat eerste door het opgelopen letsel onmogelijk<br />

is geworden. Bij hele ingewikkelde schades kan het ook<br />

voorkomen dat een rekenbureau wordt ingeschakeld<br />

om de schade zo concreet mogelijk te begroten. En dat<br />

zijn nog niet eens alle partijen waar men mee te maken<br />

kan krijgen.<br />

Wij adviseren en informeren het slachtoffer zo goed<br />

mogelijk bij lastige keuzes. Als de tijd is aangebroken<br />

om het dossier te gaan regelen, schetsen wij de mogelijkheden<br />

en de aandachtspunten uitgebreid. Wij doen<br />

alles om het slachtoffer met een zo goed mogelijk gevoel<br />

het dossier en daarmee een vervelende gebeurtenis<br />

in zijn of haar leven af te laten sluiten. Wij nemen<br />

onze cliënten bij de hand door ‘letselschadeland’. Ondertussen<br />

kan deze zich storten op zijn herstel, op welke<br />

wijze dan ook.<br />

Kelly van der Weerden:<br />

‘De cliënt moet zich<br />

gehoord voelen.’<br />

oog te verliezen en het slachtoffer de ruimte te geven<br />

om vragen te stellen en te reageren. Ook al is dat soms<br />

een boze, emotionele reactie. Ook daar is ruimte voor.<br />

Het heeft geen zin een juridische waterval over een cliënt<br />

uit te storten. De cliënt moet zich gehoord voelen.<br />

Ik vind dit zelf altijd lastige gesprekken. Je moet slecht<br />

SLECHTNIEUWSGESPREK<br />

Niet altijd is schade als gevolg van letsel verhaalbaar.<br />

Ook dan is het prettig als een kundige jurist de klant bij<br />

de hand neemt en uitlegt waarom de schade niet verhaalbaar<br />

is. Tegenwoordig accepteert men ‘nee’ niet<br />

meer zomaar als antwoord, en terecht. Ik ben van mening<br />

dat wanneer je een juiste uitleg ontvangt, de boodschap<br />

toch wat minder zwaar is. Ook al heeft het soms<br />

verstrekkende gevolgen. De kunst is een afwijzing tastbaar<br />

en helder te maken en niet te juridisch. Het belangrijkste<br />

is het menselijke aspect van de zaak niet uit het<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 37


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

PLAYSTATION 5<br />

Een ander voorbeeld is dat ik ooit een keer voor mijn<br />

cliënt een Playstation 5 heb bedongen bij de verzekeraar,<br />

met succes. Cliënt was aan huis gekluisterd door<br />

zijn klachten en kon op deze wijze in contact blijven<br />

met zijn omgeving. In mijn optiek is het belangrijk als<br />

letselschadejurist ook wel eens out-of-the-box te denken<br />

en creatief te zijn. Hoe kun je jouw cliënt nou echt<br />

weer een glimlach bezorgen? Dat is niet altijd met een<br />

zak vol geld.<br />

nieuws brengen, terwijl iemand misschien wel lichamelijk<br />

volledig in de kreukels ligt en zijn of haar hele toekomst<br />

in rook ziet opgaan. De wet schrijft echter voor<br />

dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij een ander<br />

daarvoor aansprakelijk gehouden kan worden. Die aansprakelijkheid<br />

is niet altijd gegeven. Het liefst breng je<br />

natuurlijk altijd goed nieuws. Als je met het brengen<br />

van slecht nieuws toch een fijne beoordeling krijgt, dan<br />

weet je dat je toch iets goed hebt gedaan.<br />

WIELRENNER AANGEREDEN<br />

Ik vertelde al dat wij soms nét dat stapje extra zetten<br />

voor onze cliënten. Daar hoort het (creatief) denken in<br />

oplossingen ook bij. Ik herinner mij een zaak met een<br />

cliënt die als wielrenner door een automobilist was<br />

aangereden. De automobilist had geen gegevens achtergelaten.<br />

We hadden alleen een naam, een woonplaats<br />

en een telefoonnummer. Er waren geen getuigen,<br />

dus de verhaalbaarheid van deze schade was in<br />

eerste instantie nihil. Cliënt zat ondertussen wel thuis<br />

met fikse klachten. Bij telefonisch contact werd mij de<br />

hoorn opgehangen door de tegenpartij, die van mening<br />

was dat zij niet aansprakelijk was. Via de sociale media<br />

zijn cliënt en ik samen toch achter de adresgegevens<br />

van de tegenpartij gekomen en heb ik een aansprakelijkstelling<br />

per brief gezonden. Aanvankelijk leek het<br />

erop dat er geen reactie zou volgen, maar na het verzenden<br />

van diverse brieven gaf deze partij zich gewonnen<br />

en gaf uiteindelijk toch haar kenteken door. Een kleine<br />

driekwart jaar later heb ik deze zaak tot een mooi einde<br />

weten te brengen. Ik sloot deze zaak met een heel voldaan<br />

gevoel af. Soms heeft het vastbijten in een, op het<br />

eerste oog kansloze, zaak wel degelijk zin en levert dat<br />

mooie resultaten op. De aanhouder wint.<br />

MAATWERK<br />

Bij zwaar letsel is de looptijd van een dossier vaak lang,<br />

het herstel wordt immers afgewacht. Er wordt pas een<br />

regeling getroffen wanneer dat medisch verantwoord<br />

is. Dat is dan ook de reden dat zaken soms een paar jaar<br />

lopen. Een regeling is namelijk pas medisch verantwoord,<br />

wanneer de situatie niet meer beter zal worden<br />

of wanneer een cliënt volledig is hersteld. Er is altijd<br />

een mogelijkheid voor een regeling in een eerder stadium<br />

van het dossier, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer<br />

dat zelf wil om sluiting te krijgen. Ook hier is er dus<br />

weer sprake van behoorlijk maatwerk. Wel adviseer ik<br />

mijn cliënt altijd goed over de risico’s die hij of zij prijsgeeft<br />

bij een vroegtijdige regeling en probeer ik met de<br />

tegenpartij een voorbehoud af te spreken. Zo kan mijn<br />

cliënt bij een verergering van zijn of haar klachten de<br />

zaak toch heropenen en is een regeling niet direct definitief.<br />

Het gaat immers altijd over je toekomst.<br />

Wij hopen natuurlijk altijd dat onze cliënten volledig<br />

herstellen. Gedurende de looptijd van het dossier<br />

bouw je met elke cliënt een persoonlijke band op.<br />

GROTE BETROKKENHEID<br />

Sommige zaken blijven je voor een leven lang bij. Zo<br />

herinner ik mij een zaak uit 2014 met een vrouw die op<br />

het punt stond te bevallen toen ik de intake wilde doen.<br />

Hoe bizar is het dan dat je kort daarvoor een ongeval<br />

hebt gehad. Naast het feit dat cliënte zich op haar lichamelijke<br />

herstel moest storten, werd zij ook voor het eerst<br />

moeder. Haar wereld stond op zijn kop. Bij ieder gesprek<br />

over het herstel, informeerde zij mij ook over hoe haar<br />

zoontje het deed. Je raakt heel erg betrokken bij zo’n cliënt.<br />

Haar zoontje gaf haar de kracht om bewonderenswaardig<br />

snel te herstellen. Toen ik de zaak ruim een jaar<br />

later kon gaan regelen, was haar zoon ook bijna jarig. Ik<br />

heb met de verzekeraar toen overeengekomen een cadeau<br />

aan te bieden voor het hele gezin. Zij hebben toen,<br />

naast de slotbetaling voor de letselschade, met zijn allen<br />

lekker op vakantie kunnen gaan. Ik weet zeker dat<br />

deze cliënte nu met een goed gevoel terugkijkt op een<br />

toch vrij vervelende gebeurtenis. En daar doe je het voor.<br />

Voor die glimlach aan het eind van de rit. n<br />

38 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


ADVERTORIAL<br />

Adviseurzoeker van Advieskeuze.nl<br />

Advieskeuze.nl is een faciliterend platform dat alle<br />

financieel advieskantoren in Nederland een gratis<br />

extranet account biedt om hun kantoorprofiel te<br />

beheren. Meer dan 30 aanbieders van financiële producten<br />

tonen deze informatie op hun website met een adviseurzoeker<br />

van Advieskeuze.nl. In de zoekresultaten worden<br />

hun business partners getoond. Steeds beter weten deze<br />

organisaties hiermee de online klantreis te optimaliseren<br />

en leads voor adviseurs te genereren.<br />

Ook <strong>ARAG</strong> presenteert business partners online<br />

Consumenten en ondernemers maken vandaag de dag<br />

online de keuze voor een product of een dienstverlener.<br />

Daarom helpt rechtsbijstandverzekeraar <strong>ARAG</strong> de bezoekers<br />

op de website om in contact te komen met een financieel<br />

adviseur in de buurt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt<br />

van een adviseurzoeker van Advieskeuze.nl. Met deze tool<br />

worden de business partners van <strong>ARAG</strong> online vindbaar en<br />

zichtbaar met relevante informatie over hun advieskantoor<br />

en de dienstverlening.<br />

Kracht van de adviseurscommunity<br />

De profielen van advieskantoren op Advieskeuze.nl worden<br />

gevonden via Google, social media en de corporate<br />

partnersites met een adviseurzoeker. Dankzij de community<br />

van actieve advieskantoren en -ketens genereert<br />

Advieskeuze.nl steeds meer bezoeken en gratis klantcontacten.<br />

Statistieken Advieskeuze.nl (2020)<br />

• Pageviews: 2.639.706<br />

• Bezoeken: 1.250.940<br />

• Klantcontacten: 141.112<br />

• Klantreviews: 43.996<br />

Advieskeuze.nl verdient niets aan klantreviews, uit-kliks en<br />

adviesgesprekken (leads). De database van Advieskeuze.nl<br />

fungeert als bronbestand voor aanbieders, ketens en service<br />

providers met actuele data over de advieskantoren<br />

binnen hun distributienetwerk.<br />

Waarde voor corporate partners<br />

Sinds de oprichting van Advieskeuze.nl in 2011 is het<br />

“vliegwiel” steeds harder gaan draaien. De corporate partners<br />

ervaren de waarde van het Advieskeuze.nl platform in<br />

de vorm van:<br />

• Betere online klantreis en hogere leadconversies<br />

• Meer nieuwe business met distributiepartners<br />

• Versterkte relatie met distributiepartners<br />

• Continue inzicht in de klanttevredenheid<br />

• Doorlopend onderzoek en feedback voor innovatie<br />

• Lagere kosten door efficiency in distributiebeheer<br />

• Meer grip op kwaliteit en zorgplicht in de keten<br />

• Actuele data voor segmentatie en bediening<br />

Geïnteresseerd in de data en diensten van Advieskeuze.nl?<br />

Stuur svp een e-mail naar corporates@advieskeuze.nl.


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

Robbe Financiële Raadgevers is<br />

gevestigd in het Forvm Financieel<br />

Centrum in het Brabantse Oosterhout.<br />

“Het blijven onze<br />

klanten”<br />

TEKST JUDITH ROBBE | BEELD JORN OP DEN BUIJS<br />

EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING MAG IN EEN PARTICULIERE VERZEKERINGS-<br />

PORTEFEUILLE NIET ONTBREKEN, VINDT FINANCIEEL EN JURIDISCH ADVISEUR ERIC<br />

VAN WAESBERGE VAN ROBBE FINANCIËLE RAADGEVERS. ALS HIJ EEN KWESTIE DOOR-<br />

STUURT NAAR RECHTSBIJSTANDVERZEKERAAR <strong>ARAG</strong>, BLIJFT HIJ BETROKKEN. “HET<br />

ZIJN WELISWAAR VERZEKERDEN VAN <strong>ARAG</strong>, MAAR HET BLIJVEN ONZE KLANTEN.”<br />

Een arbeidsconflict, een verkeersongeval of<br />

een burenruzie, de ervaring leert dat bijna<br />

iedereen er op een zeker moment wel mee<br />

te maken krijgt. “Dikwijls zijn het kwesties<br />

waarbij een rechtsbijstandverzekering van<br />

groot nut kan zijn”, zegt Eric van Waesberge,<br />

financieel en juridisch adviseur bij Robbe<br />

Financiële Raadgevers. “Natuurlijk is het een beetje<br />

beroepsdeformatie, maar in de dagelijkse praktijk merk<br />

ik hoe waardevol een rechtsbijstandverzekering kan<br />

zijn: hij bewijst zijn waarde als je hem nodig hebt. Wij<br />

zullen zo’n verzekering niet opdringen, maar we bevelen<br />

hem wel dringend aan. In een particuliere verzekeringsportefeuille<br />

mag deze eigenlijk niet ontbreken, net<br />

zoals een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.”<br />

Het afgelopen coronajaar is in vele opzichten uitzonderlijk<br />

geweest. “Meer dan ooit zijn we geconfronteerd<br />

met juridische geschillen, vooral op het gebied<br />

van arbeidsrecht, maar we hebben ook veel vragen gekregen<br />

over vakanties en vouchers.” Toch heeft dat niet<br />

direct geleid tot het afsluiten van meer rechtsbijstandverzekeringen.<br />

“Het bewustzijn van het belang van zo’n<br />

verzekering neemt bij klanten niet toe. In Duitsland<br />

bijvoorbeeld is het heel vanzelfsprekend om een rechts-<br />

40 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

bijstandverzekering af te sluiten; de overgrote meerderheid<br />

heeft er daar een. Dat is in Nederland absoluut nog<br />

niet het geval.”<br />

Op de zakelijke markt is de behoefte aan en de<br />

vraag naar rechtsbijstandverzekeringen nog lager. “Het<br />

zakelijke segment bedient zich van ad hoc advies als de<br />

situatie zich voordoet. We stimuleren zakelijke klanten<br />

ook niet om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten,<br />

waar we dat bij particuliere klanten zeker wel doen.”<br />

GERUSTSTELLEN<br />

Robbe Financiële Raadgevers heeft een volmacht van<br />

rechtsbijstandverzekeraar <strong>ARAG</strong>. “We werken al 35 jaar<br />

met <strong>ARAG</strong> samen en vieren dit jaar een 25-jarig volmachtjubileum”,<br />

vertelt Van Waesberge, die zelf al sinds<br />

1987 bij Robbe werkzaam is. “De keuze voor <strong>ARAG</strong>, net<br />

als Robbe een familiebedrijf, hebben we 25 jaar geleden<br />

bewust gemaakt. De samenwerking verloopt zeer goed.”<br />

Robbe heeft persoonlijke klantbenadering hoog in<br />

het vaandel staan. “Voor klanten die een beroep doen op<br />

hun rechtsbijstandverzekering, bestaat die klantgerichtheid<br />

vooral uit bereikbaar zijn. Een verzekeraar heeft<br />

een bepaalde verwerkingstijd, maar een klant heeft direct<br />

vragen. Onze werkzaamheden bestaan dus niet alleen<br />

uit het begeleiden van de kwestie naar <strong>ARAG</strong> en<br />

het in de gaten houden of de verzekeraar het goed en<br />

adequaat oppakt, maar vooral ook uit het geruststellen<br />

van de klant. Ik probeer hun eerste urgente vragen<br />

zo veel mogelijk te beantwoorden en ik probeer lucht te<br />

creëren door bijvoorbeeld contact op te nemen met de<br />

wederpartij en om uitstel te vragen.” Tijdens de behandeling<br />

door <strong>ARAG</strong> kijkt Van Waesberge desgewenst mee.<br />

Klanten kunnen namelijk aangeven dat hun intermediair<br />

op de hoogte wordt gehouden van alle correspondentie.<br />

“De helft van de klanten wil dat graag.”<br />

Van een rechtsbijstandverzekeraar verwacht Van<br />

Waesberge ook betrokkenheid en bereikbaarheid. “Uiteraard<br />

is kwaliteit belangrijk, maar commitment ook.<br />

De verzekeraar moet oprechte belangstelling tonen<br />

voor het juridische probleem van de klant. Wij hebben<br />

telefonisch en fysiek contact met onze klanten, de verzekeraar<br />

heeft vooral klantcontact op papier, maar dat<br />

maakt betrokkenheid niet minder belangrijk. Het allerbelangrijkste<br />

is dat ze onze klanten goed bedienen. Wij<br />

verwachten optimale en professionele ondersteuning.<br />

Het zijn verzekerden van <strong>ARAG</strong>, maar het zijn vooral<br />

onze klanten. Wij hebben die verzekering aanbevolen,<br />

dus we voelen ons verantwoordelijk.”<br />

ADVOCAATKEUZE<br />

Een belangrijke taak van het intermediair is ook uitleg<br />

geven over het traject. “En verwachtingen temperen. Zo<br />

moet ik aan ongeveer de helft van de klanten uitleggen<br />

Eric van Waesberge:<br />

‘Dit jaar vieren we ons<br />

25-jarig volmachtjubileum<br />

met <strong>ARAG</strong>.’<br />

dat je niet per definitie recht hebt op een advocaat. Dat<br />

is pas het geval op het moment dat er uiteindelijk een<br />

procedure volgt waarin bijstand door een advocaat wettelijk<br />

verplicht is. Bij overige procedures mag je weliswaar<br />

een advocaat kiezen, echter de vergoeding is dan<br />

beperkt en gemaximeerd. In principe neemt een jurist<br />

van <strong>ARAG</strong> een kwestie in behandeling. Het is dus niet<br />

zo dat je zelf een advocaat mag inhuren en de factuur<br />

bij <strong>ARAG</strong> kunt indienen. Pas als <strong>ARAG</strong> de mogelijkheid<br />

biedt een eigen advocaat te kiezen, gaat dat spelen. Dikwijls<br />

blijft iemand dan bij de behandelaar van <strong>ARAG</strong> en<br />

stapt hij of zij niet over naar een eigen advocaat.”<br />

Een praktijkgeval waarbij vrije keuze rechtshulpverlener<br />

wel aan de orde was, maakte Van Waesberge<br />

mee toen een statutair directeur in een arbeidsconflict<br />

kwam met zijn werkgever. “Het kwam tot een rechtszaak,<br />

die de directeur won. Zijn werkgever ging echter<br />

in hoger beroep. Pas toen meldde de directeur zich bij<br />

<strong>ARAG</strong>. De externe kosten van een advocaat zijn in dit<br />

geval gemaximeerd. <strong>ARAG</strong> heeft toen een goede deal<br />

gesloten met de behandelend advocaat, waardoor de<br />

verzekerde deze kon behouden. De zaak is binnen de<br />

vergoedingslimiet zorgvuldig afgehandeld. Een mooi<br />

voorbeeld van hoe een rechtsbijstandverzekering zijn<br />

meerwaarde bewijst.” n<br />

ROBBE FINANCIËLE RAADGEVERS<br />

Robbe Financiële Raadgevers in Oosterhout heeft circa vijftig<br />

specialisten op vrijwel elk financieel gebied in huis: hypotheken,<br />

verzekeringen, belastingadvies, bedrijfsadministraties,<br />

pensioenadvies en bankzaken. Relaties kunnen met al hun<br />

financiële vragen onder één dak terecht – een klant bedacht<br />

hiervoor ooit de term ‘Rondje Robbe’.<br />

Robbe Financiële Raadgevers won in 2019 de <strong>VVP</strong> Advies<br />

Award, de prijs voor het meest klantgerichte advieskantoor van<br />

Nederland.<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 41


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

DE AFDELING ACCEPTATIE & NASELECTIE VERVULT<br />

EEN SLEUTELROL IN HET CONTACT MET DE<br />

VERZEKERINGSADVISEURS. WIJ STELLEN DE<br />

AFDELING DAAROM GRAAG AAN U VOOR.<br />

Een sleutelrol in<br />

het contact met<br />

adviseurs<br />

TEKST ELLEN SPIEGELENBERG, TEAMLEIDER ACCEPTATIE & NASELECTIE<br />

Op de afdeling Acceptatie & Naselectie<br />

maken wij voor onze business<br />

partners offertes en aanvragen op.<br />

We geven hen antwoord op alle andere<br />

voorkomende acceptatie en<br />

polis vragen. Dit doen wij zowel<br />

schriftelijk als telefonisch. Met onze hulp zorgen we ervoor<br />

dat onze business partners particuliere en zakelijke<br />

klanten een verzekering aanbieden die aansluit op<br />

de behoefte en profiel van de klant en hen in staat stelt<br />

hun recht te halen.<br />

“Uitgangspunt is de juiste<br />

balans tussen premie,<br />

voorwaarden en risico”<br />

RISKMANAGERS<br />

Met name het adviseren van bedrijven is complex en<br />

gaat vaak over meer dan het verzekeren alleen. Adviseurs<br />

zijn soms eerder riskmanagers dan verzekeringsadviseur.<br />

Het dragen van risico’s hoort bij het ondernemerschap,<br />

maar sommige risico’s zijn te groot om zelf te<br />

dragen. De financieel adviseur kan deze risico’s samen<br />

met de ondernemer inventariseren en oplossingen bieden<br />

in de vorm van bijvoorbeeld preventie, risico vermindering<br />

of verzekeringsoplossingen. Maar soms heeft<br />

ook een adviseur hulp nodig bij het inschatten van risico’s.<br />

En daar kunnen wij bij helpen. Ons team van acceptanten<br />

heeft jarenlange ervaring op het gebied van<br />

schadeverzekeringen en met name rechtsbijstand. Zij<br />

weten als geen ander welke risico’s de verschillende<br />

soorten ondernemingen lopen, en op welke manier deze<br />

risico’s verminderd kunnen worden of verzekerd.<br />

ACCEPTATIE & NASELECTIE<br />

Wij brengen dan samen in kaart welke mogelijke juridische<br />

risico’s de ondernemer loopt. Elk aangeboden risico<br />

wordt individueel door ons beoordeeld. Op basis van<br />

de risicoanalyse en de juridische behoefte van de ondernemer<br />

wordt bepaald tegen welke premie en voorwaarden<br />

een verzekering gesloten kan worden. Waarbij<br />

het uitgangspunt altijd is om een juiste balans te vinden<br />

tussen de premie en bijbehorende voorwaarden<br />

en het aangeboden risico. Doordat er zich ook situaties<br />

voordoen waar maatwerk vereist is, wordt dit met de<br />

mogelijkheden binnen de bestaande voorwaarden en<br />

42 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

CIS DATABANK<br />

Anne-Luut Dijkstra, hoofd Speciale Zaken, voegt<br />

hieraan toe: “Sinds 2019 werken wij samen met<br />

Stichting Centraal Informatie Systeem, oftewel<br />

CIS. Hierdoor is het een stuk eenvoudiger om informatie<br />

over het verzekeringsverleden van een<br />

(toekomstige) klant te achterhalen en het acceptatierisico<br />

in te schatten. Het is daarom belangrijk<br />

dat bij de aanvraag van een nieuwe verzekering,<br />

of de uitbreiding of wijziging van een bestaande<br />

verzekering CIS wordt geraadpleegd. Als een klant<br />

geregistreerd staat bij de claimmeldingen van de<br />

CIS databank, dan is dat op zichzelf geen reden<br />

voor afwijzing. Deze informatie kan echter wel als<br />

hulpmiddel gebruikt worden in de besluitvorming<br />

om voor de betreffende persoon wel of geen verzekering<br />

af te sluiten. Dat bepalen wij altijd op grond<br />

van ons acceptatiebeleid. Indien noodzakelijk kan<br />

men hiervoor contact opnemen met onze afdeling<br />

Speciale Zaken. Dit moet in ieder geval indien de<br />

klant vermeld staat bij de Speciale meldingen van<br />

de CIS Databank.”<br />

Anne-Luut Dijkstra:<br />

‘Belangrijk dat CIS<br />

wordt geraadpleegd.’<br />

premies, ook gerealiseerd. Uiteraard verzorgen we ook<br />

de daarbij behorende offerte.<br />

Als er risico’s zijn die niet bij ons ondergebracht<br />

kunnen worden, wordt er altijd met een goede onderbouwing<br />

uitgelegd waarom er geen mogelijkheid is.<br />

Ellen Spiegelenberg:<br />

‘Complexe materie.’<br />

Mocht het voorkomen dat er verzekeringstechnisch<br />

geen mogelijkheden zijn, dan zijn er ook er mogelijkheden<br />

voor non insurance diensten zoals <strong>ARAG</strong> Direct<br />

voor ondernemers (www.arag-direct.nl/ondernemer) of<br />

kunnen wij klanten doorverwijzen naar Hello Law.<br />

Ook gedurende de looptijd van een polis kunnen er wijzigingen<br />

optreden waar risicobeoordeling bij nodig is.<br />

Ook hier geldt dat er passende oplossingen worden gemaakt<br />

en offertes voor worden uitgebracht.<br />

TRAININGEN<br />

Door de directe samenwerking met de afdeling Verkoop<br />

kunnen wij intermediairs en volmachten alle service<br />

bieden die er nodig is. Om adviseurs te begeleiden en<br />

ervoor te zorgen dat ze bekend zijn met onze verzekeringen,<br />

geven wij ook regelmatig productvoorlichtingen<br />

tijdens trainingen. Hiernaast zijn er ook trainingen<br />

en workshops voor alle medewerkers van onze distributie<br />

partners op het gebied van acceptatie, polisvoorwaarden,<br />

verzekeringsrecht en fraudepreventie en -bestrijding.<br />

NASELECTIE & FRAUDEBEHEERSING<br />

Los van het beantwoorden van acceptatievraagstukken<br />

houden wij ons ook bezig met naselectie en fraudebeheersing.<br />

Wij werken op het gebied van fraudepreventie<br />

en –bestrijding nauw samen met de afdeling Speciale<br />

Zaken. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 43


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

DAT VEEL MENSEN OP DIT MOMENT DOOR EEN ZWARE TIJD GAAN, IS GEEN<br />

NIEUWS MEER. VEEL WERKGEVERS DOEN HUN UITERSTE BEST HUN BEDRIJF<br />

DRAAIENDE TE HOUDEN, MAAR MOETEN SOMS TOCH MAATREGELEN NEMEN<br />

DIE VOOR PERSONEEL NEGATIEF UITPAKKEN. UW KLANTEN KUNNEN<br />

HIERDOOR TE MAKEN KRIJGEN MET BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG.<br />

Raad en daad bij<br />

ontslag<br />

TEKST LINDA CORVERS, JURIST ARBEIDSRECHT <strong>ARAG</strong><br />

Als het financieel slecht gaat, kan een<br />

werkgever het dienstverband van zijn<br />

werknemers op drie manieren beëindigen.<br />

Er kan sprake zijn van beëindiging<br />

met wederzijds goedvinden, van opzegging<br />

nadat de werkgever toestemming<br />

van het UWV heeft gekregen of van opzegging<br />

met instemming. Deze laatste komt zelden voor. Vaak is<br />

de situatie dat de werkgever alvast een ontslagvergunning<br />

aanvraagt en ondertussen met de werknemer onderhandelt<br />

over een regeling. De reden hiervoor kan zijn<br />

dat de werkgever ervoor wil zorgen dat een eventuele<br />

ziekmelding de ontslagaanvraag niet doorkruist.<br />

De meeste beëindigingen worden geregeld in onderling<br />

overleg. Er is dan sprake van een beëindiging met<br />

wederzijds goedvinden. De gemaakte afspraken worden<br />

vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een transitievergoeding<br />

is bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst<br />

niet verplicht, maar vaak wel uitgangspunt<br />

bij bedrijfseconomisch ontslag. Een werknemer<br />

heef er geen baat bij in te stemmen met minder. Voordeel<br />

van een vaststellingsovereenkomst is dat maatwerk<br />

mogelijk is. Je kunt dan denken aan vrijstelling<br />

van werk, een outplacementbudget en een tekenbonus.<br />

Als er een tekenbonus in het vooruitzicht wordt gesteld,<br />

dan doet een werkgever dat niet zomaar. Een procedure<br />

bij het UWV kost meer tijd en waarschijnlijk ook<br />

meer geld. Een tekenbonus geeft een werkgever bovendien<br />

zekerheid over het einde van het dienstverband. Althans,<br />

na veertien dagen. Een werknemer heeft namelijk<br />

veertien dagen de tijd om zonder reden op zijn handtekening<br />

terug te komen. Hoewel het voor een werknemer<br />

aanlokkelijk kan zijn om vanwege een tekenbonus<br />

is te stemmen met een beëindiging van het dienstverband,<br />

kan het zinvol zijn om eerst te checken of de werknemer<br />

wel voor ontslag in aanmerking komt en of de<br />

juiste regels voor de ontslagvolgorde zijn gevolgd.<br />

UWV<br />

Tenzij er sprake is van opzegging met instemming,<br />

dient de werkgever toestemming van het UWV te vragen<br />

om het dienstverband te mogen opzeggen. Krijgt<br />

de werkgever deze toestemming, dan mag hij de tijd<br />

dat de procedure bij het UWV heeft geduurd van de<br />

opzegtermijn aftrekken. Er moet wel minimaal één<br />

maand over blijven. De opzegtermijn is afhankelijk van<br />

de duur van het dienstverband en bedraagt in de regel<br />

tussen de één en vier maanden.<br />

Uiteraard gaat het UWV na of de werkgever voldoende<br />

heeft aangetoond dat afscheid nemen van de voor ontslag<br />

voorgedragen werknemers noodzakelijk is. Verder<br />

onderzoekt het UWV ook of de juiste werknemers voor<br />

ontslag zijn voorgedragen. De werkgever moet rekening<br />

houden met de ontslagvolgorde en het afspiegelingsbeginsel.<br />

Zo moeten onder meer eerst de arbeidsrelaties<br />

met flexkrachten worden beëindigd en zijn de vaste<br />

medewerkers pas het laatste aan de beurt. Het vaste<br />

personeel moet per functie in leeftijdscategorieën worden<br />

ingedeeld waarna wordt bepaald wie voor ontslag<br />

in aanmerking komt. De leeftijdsopbouw moet binnen<br />

de functie waarin de ontslagen vallen zoveel mogelijk<br />

gelijk blijven. Ook dient een werkgever te onderzoeken<br />

of het mogelijk is de werknemers in een andere passende<br />

functie binnen de organisatie te plaatsen. Hiervoor<br />

44 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021


OP HET RECHT VERTROUWEN<br />

geldt een herplaatsingstermijn. Deze termijn is afhankelijk<br />

van de duur van het dienstverband en in de regel<br />

gelijk aan de voor de werkgever geldende opzegtermijn,<br />

maximaal vier maanden.<br />

OPZEGVERBOD<br />

Als een werknemer ziek is, geldt er een opzegverbod.<br />

Dit houdt in dat een werkgever het dienstverband met<br />

een zieke werknemer niet kan opzeggen. Het UWV<br />

toetst of een dergelijk opzegverbod aanwezig is.<br />

Een werkgever kan met succes een ontslagvergunning<br />

aanvragen indien verwacht wordt dat de zieke<br />

werknemer op korte termijn hersteld is. De werkgever<br />

moet dan aannemelijk maken dat redelijkerwijs verwacht<br />

mag worden dat de werknemer binnen twee<br />

maanden zal herstellen. De procedure bij het UWV<br />

duurt ongeveer vier weken. De toestemming om op te<br />

zeggen blijft vanaf het moment van dagtekening van<br />

de beschikking van het UWV vier weken geldig.<br />

Als de werkgever met toestemming van het UWV<br />

het dienstverband van de werknemer heeft opgezegd,<br />

mag de werkgever vanaf het moment van opzegging<br />

gedurende 26 weken geen andere werknemers of<br />

zzp’ers aantrekken voor hetzelfde werk. Dit wordt ook<br />

wel de wederindiensttredingsvoorwaarde genoemd.<br />

De reden hiervoor is dat een werknemer alleen wegens<br />

een bedrijfseconomische reden ontslagen mag worden<br />

als zijn functie structureel vervalt. Als het werk weer<br />

aantrekt, moet de werkgever eerst de ontslagen werknemers<br />

in de gelegenheid stellen om weer in dienst te<br />

komen.<br />

Is de werknemer het niet eens met de opzegging<br />

door de werkgever? Dan kan hij binnen twee maanden<br />

na het einde van het dienstverband de rechter vragen<br />

om de opzegging ongedaan te maken. Is dat succesvol<br />

dan blijft de werknemer in dienst.<br />

TRANSITIEVERGOEDING<br />

Ook als een dienstverband eindigt wegens bedrijfseconomische<br />

reden heeft een werknemer recht op de zogenaamde<br />

wettelijke transitievergoeding. Dit is een vergoeding<br />

die neerkomt op 1/3 maandsalaris (inclusief<br />

emolumenten) per gewerkt jaar. Er zijn wel twee uitzonderingen.<br />

Indien de werkgever failliet gaat en het dienstverband<br />

door de curator wordt opgezegd, is de transitievergoeding<br />

niet verschuldigd. Ook kan het voorkomen<br />

dat in een CAO bepaald is dat er een andere (financiële)<br />

voorziening geldt in plaats van de transitievergoeding.<br />

Indien een werkgever de transitievergoeding niet<br />

kan betalen, kan er in termijnen worden betaald, verspreid<br />

over maximaal zes maanden. De werkgever is<br />

dan wel de wettelijke rente verschuldigd. De transitievergoeding<br />

wordt in de regel betaald binnen een<br />

Linda Corvers:<br />

‘Raadzaam om specialist<br />

in te schakelen.’<br />

maand na einde dienstverband. Betaalt de werkgever<br />

de transitievergoeding niet dan moet de werknemer<br />

binnen drie maanden na einde van het dienstverband<br />

een procedure bij de rechter starten. Doet hij dat niet of<br />

te laat, dan kan hij geen aanspraak meer maken op de<br />

transitievergoeding.<br />

Er zijn voor zowel een werkgever als werknemer<br />

veel zaken om rekening mee te houden bij bedrijfseconomisch<br />

ontslag. Het overslaan van een stap in de<br />

procedures kan grote gevolgen hebben. Daarom is het<br />

raadzaam om uw klant te adviseren om de hulp van<br />

een specialist in te roepen. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> APRIL 2021 <strong>VVP</strong> | 45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!