Wijkvereniging Drielanden - Hoorschelp 1 2021

stichtingmeo1

Wijkblad

De Hoorschelp

JAARGANG 16 NUMMER 1 APRIL 2021

WIJKAGENT

BRUGRENOVATIE

10

14

LEEUWEN-FONTEIN

22


Drielanden

Harderwijk, Triasplein 83


INHOUD

INHOUD EN COLOFON

VOORWOORD VOORZITTER

OVERZICHT BESTUUR

& VAN DE REDACTIE

AFSCHEID LEDEN

ACTIVITEITENCOMMISSIE

03

04

05

08

MFC DE BOGEN

RENOVATIE FIETSBRUGGETJES

DRIELANDEN

WIJKSPREEKUUR DRIELANDEN

TIJDELIJKE VERHUIZING

WIJKPLATFORM STADSWEIDEN

13

14

16

18

CYNTHIA BEEREPOOT –

TRANSFORMATIEVE MEDIATION

25

CAROLA VAN DER LINGEN –

ENERGIZE YOUR BODY

26

AUTO 3LANDEN

28

WINTER DRIELANDEN 2020-2021

31

WIJKAGENT DRIELANDEN

10

LEEUWENFONTEIN ROTONDE

GROENE ZOOMWEG

22

NIEUWE KAPPER IN

DRIELANDEN - KAPZONE

33

COLOFON

Jaargang 16, nr. 1 (april 2021)

Oplage

3600 exemplaren

Redactie

redactie@wv3l.nl

Adverteren

redactie@wv3l.nl

Frequentie

3 keer per jaar

Vormgeving en druk

MEO Alkmaar

Secretariaat

Vacant

Tel: 0612857888

Mail: info@wv3l.nl

Contributie

€ 13,50 per jaar per huishouden

Rekeningnummer

NL87 INGB 0655 7923 68

E-mail

info@wv3l.nl

Website

www.wv3l.nl

Twitter

@wijk3landen

Facebook

wijk3landen

Kamer van Koophandel

40095027

03


VOORWOORD

VAN DE VOORZITTER

Dick van Marle

Zoals u gemerkt heeft, zijn de Coronamaatregelen

de afgelopen tijd alleen

maar aangescherpt. Corona

komt nu ook merkbaar dichterbij in

onze families. Van ouderen verneem

ik dat zij inmiddels blij zijn met de

oproep voor een vaccinatie. In deze

tijd is er weinig te doen voor de jeugd.

Dit leidt in enkele gevallen tot overlast

in het Winkelcentrum Drielanden. In

de Stentor is hier aandacht aan besteed.

“Zorgdat” en de politie houden

weer spreekuur in MFC De Bogen hun

motto is: Kom langs en laat ons weten

wat je bezig houdt in de wijk en wat

er beter kan! In de Hoorschelp vindt u

de uitnodiging.

Hebt u geen gratis oliebollenkaart

ontvangen? De wijkvereniging doet

een aantal dingen voor alle bewoners

van de wijk Drielanden, zoals ons blad

de Hoorschelp. Hiervoor hoeft u dus

geen lid te zijn van de wijkvereniging.

Wilt u van alle acties op de hoogte

zijn en soms verrast worden door

een actie zoals de actie Oliebollen

en Merci dozen, dan moet u lid zijn

(kosten zijn 13,50 per kalender jaar)

en de wijkvereniging moet over uw

juiste adres beschikken. Tijdens de

genoemde acties zijn er gemiddeld 10

adressen die niet kloppen. Gelukkig

helpt een dergelijke actie wel om het

bestand te actualiseren.

Beste wijkbewoners van de wijk

Drielanden.

Voor u ligt de 1de editie van de

Hoorschelp 2021.

Het jaar 2020 hebben we afgesloten.

Uw wijkvereniging heeft in december

alle bewoners een kerstkaart

gestuurd en voor de leden van de

wijkvereniging samen met de Jumbo,

gratis oliebollen verzorgd. Het was

een hele toer om alles te organiseren

en gelukkig hebben veel leden

hun oliebollen op 31 december

opgehaald. In deze tijd kan uw

wijkvereniging helaas weinig organiseren

en maken we van mogelijkheden

gebruik, zoals de kerstkaart

en de oliebollen actie. Doordat

er geen activiteiten zijn geweest,

dit keer ook te weinig kopij om het

blad geheel vol te krijgen; daarom

in deze uitgave 36 i.p.v. de

bekende 40 pagina's.

De gemeente Harderwijk blijft

gelukkig bezig met het uitbreiden

en opknappen van de wijk. Het zal u

niet ontgaan zijn dat op de Groene

Zoomweg een mooie Leeuwen en

dames fontein is geplaats op de

rotonde bij het kasteel. Waar deze

mooie Spaans/Italiaans aandoende

fontein vandaan komt kunt u verderop

in de Hoorschelp lezen.

De gemeente is ook van plan de

Triasgracht (met name de gracht zelf)

op te knappen. Het moet een mooie

gracht worden met hoogte verschillen

en diverse groene stukken. Uw input

hiervoor is van harte welkom.

In overleg met de marktkooplieden, de

gemeente, de winkeliersvereniging en

de Wijkvereniging is besloten de week

markt naar het Triasplein te verhuizen.

Over het algemeen maken de wagens

niet veel geluid bij het plaatsen en

gaat dat ook niet al te vroeg plaats

vinden. Er wordt dan ook niet veel

extra geluidsoverlast verwacht.

Helaas gaan Erwin Bruijn en

Samantha van Lien, de leden van

de evenementencommissie, er na 8

jaar mee stoppen. Wij bedanken hen

voor hun inzet de afgelopen jaren. De

wijkvereniging is op zoek naar personen

die de evenementencommissie vorm

willen geven en de leuke evenementen

willen organiseren als vast team of op

projectbasis.

Mogelijk kunnen we in 2021 weer

events organiseren en elkaar weer

lijfelijk ontmoeten tijdens een

gemeenschappelijke maaltijd of een

spelavond. Dan kunt u aan ons en aan

uw tafelgenoten vertellen hoe het met

u gaat en hoe u corona hebt ervaren!

Veel leesplezier!

Dick van Marle

04


OVERZICHT

BESTUUR

OVERZICHT BESTUUR

Voorzitter

Dick van Marle

Secretaris

Vacant

Penningmeester Anton van Houtum

Coördinator Activiteiten Vacant

Ledenadministratie Ab Beuving

Activiteitenondersteuning Vacant

BESTUURSONDERSTEUNING

Redactie & PR

Wim Ham

Roy Abels

Lex Schuijl

(Terug van weggeweest).

Web beheer

Ben van Kooij

Vrijwilligers

Martin Timmermans

Astrid Sterk

Jeanette Kuipers

Hans van der Neut

Samantha van Lien

Erwin Bruijn

Inleveren kopij voor de volgende editie 2021-2:

Uiterlijk 30 mei 2021

Onmisbaar zijn ook al onze vrijwilligers / bezorgers

van de Hoorschelp.

VAN DE REDACTIE

Al meer dan een jaar worstelen we met Covid-19, een

pandemie die zijn weerga niet kent in de afgelopen

decennia. Ons moderne verkeer is ontwricht, onze bedrijven

stagneren, onze scholen zijn gesloten en zelf zijn we als

mensen min of meer opgesloten! En dan een winter zoals

2020/2021 die ons ineens weer perspectief brengt met

schaatsen en wandelen in een geweldig sneeuwlandschap!

De natuur trekt zich niets aan van de zorgen die wij

hebben. Al dagenlang vriest het hard en liggen we onder

een staalblauwe hemel in een prachtige witte wereld! Het

laat ons half februari 2021 zien dat er, als je het zien wilt,

nog heel mooie dingen te genieten zijn op deze wereld!

Ook wij als wijkvereniging hebben last van het feit dat we

niets meer kunnen organiseren. Dat betekend dat er dus

geen geld binnen komt om ook ons wat “vlees op de botten”

te bezorgen. Langzaam vallen een aantal adverteerders

weg die ons ondersteunden. Wij hopen dat zij hun bestaan

kunnen redden en zich weer oprichten na deze enorme

tegenslag als ondernemers.

Maar zie, er beginnen ongeveer evenveel mensen een

nieuw bedrijf en willen bij ons adverteren! Dat geeft een

goed gevoel want veel mensen tonen optimisme voor na

de pandemie! Zij durven het aan om voor te sorteren op

betere tijden! Dat geeft aan dat we als mensen ons niet

klein laten krijgen en proberen creatief nieuwe wegen en

mogelijkheden te vinden. Dat moet ons toch allemaal met

hoop en verwachting vervullen om uit deze moeilijke tijd

weer overeind te GAAN STAAN!

Heel veel succes allemaal in deze komende periode van

hoop!

05


WIL JIJ (WAT) GEWICHT KWIJT?

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met

Joke Smit

Met The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan heb je altijd

een extra hulplijn. De persoonlijke 1 op 1 begeleiding

zorgt voor extra support, motivatie, tips en tricks.

Je staat er bij mij nooit alleen voor.

06 834 230 43

Operadreef 98, Harderwijk

info@studiodrielanden.nl

06


24/7 uw medicijnen ophalen!

Handig: uw medicijnen ophalen wanneer het u uitkomt, zonder wachttijden.

Dat kan via onze 24-uurs afhaalautomaat.

Zodra uw medicijnen klaarliggen, ontvangt u een SMS of e-mail met uw afhaalcode.

Met de code heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot uw medicijnen.

Daarnaast is er ook zelfzorgmedicatie te verkrijgen via onze 24-uurs afhaalautomaat,

zonder wachttijden en geheel anoniem.

Bent u enthousiast

geworden? U kunt

zich aanmelden in

de apotheek of via

onze website!

Gedreven door gezondheid

Service Apotheek Drielanden T 0341 - 45 62 93

Bazuindreef 31

E info@apotheekdrielanden.nl

3845 DA Harderwijk www.apotheekdrielanden.nl


LEDEN VAN DE

ACTIVITEITENCOMMISSIE

GAAN STOPPEN

Beste bewoners van de wijk Drielanden,

Wij, Samantha en Erwin hebben bijna 8 jaar in het bestuur van de wijkvereniging gezeten. Met veel plezier hebben

wij hier invulling aan gegeven, maar wij zijn nu op een punt aangekomen om het stokje over te dragen.

Onze werkzaamheden bestaan vooral

uit het organiseren en uitvoeren

van activiteiten voor de bewoners

(jongeren en ouder)van de wijk

Drielanden. Hiervoor is in 2013 een

activiteitencommissie opgericht

waarin wij (Samantha en Erwin),

samen met Emmy van der Gaag

zitting hadden. Ook Emmy heeft

besloten om haar functie niet verder

voort te zetten. Dit betekent dus dat

binnenkort de activiteitencommissie

onbezet is.

Wij hopen natuurlijk dat er onder u

bewoners zijn die met net zoveel

plezier en enthousiasme onze taken

willen overnemen.

Niet noodzakelijk binnen het bestuur,

maar wel in de activiteitencommissie.

Vaste vrijwilligers (waarbij één van

de vrijwilligers vast aanspreekpunt

/ coördinator zal zijn) die samen

met het bestuur de jaarplanning

van activiteiten op zich nemen.

Vervolgens de geplande activiteiten,

eventueel met een aantal “ad hoc

vrijwilligers”, geheel zelfstandig en

binnen het afgesproken budget

uitvoeren. Zaken zoals het bespreken

van benodigde ruimten; doen van de

nodige boodschappen; inrichten van

de te gebruiken ruimten; wanneer

nodig bespreken en reserveren

van materiaal; opbouw van de

evenementenlocatie etc. behoren tot

de werkzaamheden.

Kortom, alle werkzaamheden om een

evenement van de grond af in gang

te zetten en alles opnieuw bedenken

hoeft niet.

Voor alle huidige evenementen ligt er

een compleet draaiboek in de kast!

Een fantastische en bijzonder dankbare

taak voor de activiteiten-commissie

waar het plezier, de gezelligheid

en ontmoeten van leuke

bewoners tegenover staat!

Eventueel benodigde gemeentelijke

vergunningen (voor Triasfeest / Kleedjes-markt)

zullen door het bestuur

worden aangevraagd.

Zodra de overheid het organiseren van

evenementen/activiteiten met grotere

groepen weer mogelijk maakt, kan de

activiteitencommissie ook weer helemaal

“los” gaan en mooie dingen doen

voor onze wijkbewoners.

Maar dat kan alleen wanneer er (voldoende)

vrijwilligers willen plaats-

nemen in de activiteitencommissie.

V.w.b. de evenementen moet u denken

aan o.a. Triasfeest/Kleedjesmarkt,

Bingo avonden, maaltijd avonden,

dart avonden, sinterklaasmiddag,

paas evenement en overige ideeën

vanuit de activiteitencommissie en

bestuur.

Bent u goed in het organiseren en

begeleiden van feestjes, evenementen,

activiteiten? Schroom dan niet en meld

u aan bij wijkvereniging Drielanden. U

gaat zeker een hele leuke en dankbare

periode tegemoet!

Aanmelden via: info@WV3L.NL

en/of activiteiten@WV3L.NL

of neem contact op met de voorzitter

van onze wijkvereniging via

voorzitter@WV3L.NL

Namens de activiteitencommissie,

Erwin en Samantha.

08


Uw adres voor Naailessen, Patroontekenen en Opleidingen t/m Coupeuse!

Al jarenlang uw adres in Harderwijk en Ermelo voor Naailessen, Patroontekenen en

Opleidingen t/m Coupeuse.

Ook naaicursussen voor meiden van 10 tot 14 jaar op dinsdagmiddag!

Ook naaicursussen voor meiden van 10 tot 14 jaar op dinsdagmiddag.

Coby Verweij-van Schaik

Parelhoenhof Disteldreef 4 4

3852 3845 AL KT Ermelo Harderwijk

t. 06-21667354

e. coby@modevakschooljacqueline.nl

www.modevakschooljacqueline.nl

09


WIJKAGENT DRIELANDEN

Door onze wijkagenten

Beste wijkbewoners van Drielanden,

Middels dit bericht zal ik mij kort aan jullie voorstellen.

Mijn naam is Niké Hulsebos en ik ben sinds 2014 werkzaam binnen het

politieteam Veluwe-West.

Vanaf heden zal ik voor een jaar lang bij Rick van der Kraan aansluiten als

wijkagent van Drielanden. Ik ben er heel enthousiast over om in deze rol

in Drielanden aan de slag te gaan.

Ik hoop jullie in de wijk tegen te komen en een praatje te maken.

Jullie kunnen mij altijd bereiken via het landelijk nummer van de politie,

0900-8844.

Politiewerk en Corona.

Iedereen heeft er op welke manier

dan ook mee te maken, het

Coronavirus! Door het virus is ons

werk bij de Politie ook veranderd!

Maar hoe dan?

Het is niet meer vanzelfsprekend dat

wij dagelijks meerdere huisbezoeken

kunnen doen. Daar zitten risico’s

aan voor beiden partijen. Daarnaast

probeer ik als Wijkagent preventief

aanwezig te zijn in de wijk. Ik moet

mijn werk extra goed plannen, en

proberen om juist daar, waar de

aandacht nodig is, te zijn.

Ik krijg de laatste tijd veel meldingen

van overlast door jeugd binnen. Dat

is goed, u bent nog steeds de ogen

en de oren van de wijk. Zonder uw

informatie is het lastig te bepalen

waar mijn aandacht dan nodig is.

Daarom wil ik u vragen, als er iets

is wat speelt in de wijk, het bij mij

te melden. Dat kan van alles zijn.

Maar samen met mijn netwerk in

Drielanden kunnen wij veel van deze

problematieken aanpakken.

10


Daarnaast hebben wij een extra taak

gekregen, namelijk het handhaven van

de maatregelen omtrent Corona. Dat

kost tijd maar vooral ook capaciteit.

Hierdoor worden mijn diensten

anders ingepland en komt het voor

dat vrije diensten voor de wijk ineens

omgezet worden naar diensten waar

ik elders nodig ben.

Toch probeer ik op allerlei manieren

in contact met u te blijven. Dat doe ik

via Social Media, door preventief in de

wijk aanwezig te zijn maar ook door

het organiseren van het Wijkspreekuur.

Heeft u iets bijzonders? Laat het ons

dan weten op de volgende momenten:

Elke “derde” dinsdag van de maand

tussen 13.30 en 15.30 uur.

En elke “eerste” dinsdag van de “even”

maand tussen 19:00 en 21:00 uur.

Locatie: MFC De Bogen, Triasplein

9-10 te Harderwijk.

Waarom is het belangrijk om 112

te bellen bij (inbraak)verdachte

situaties?

Bewoners weten zelf het beste

als er iets niet pluis is in hun buurt.

Een vreemd figuur die bij huizen

naar binnen loert bijvoorbeeld. Of

activiteiten bij een huis waarvan u

weet dat de bewoners op vakantie zijn.

Wanneer u dan 112 belt, kan de

politie wellicht heel snel een inbraak

voorkomen of een inbreker op

heterdaad aanhouden!

Het bellen van 112 is bedoeld

voor spoed. Dus niet alleen voor

levensbedreigende situaties, maar

zeker ook wanneer u getuige bent van

een misdrijf of het voorbereiden van

een inbraak of diefstal.

Dus ook wanneer u een verdachte

situatie signaleert waarbij de politie

een misdrijf kan voorkómen.

Iemand is niet alleen strafbaar als hij

een woninginbraak pleegt.

Ook de voorbereidende handelingen

kunnen onder bepaalde voorwaarden

al strafbaar zijn!

Het Openbaar Ministerie heeft al

meerdere personen voor de rechter

gebracht omdat zij voorbereidende

handelingen voor inbraak pleegden.

Zij kunnen gevangenisstraffen en

hoge boetes krijgen.

Camera in beeld

Camera in Beeld is een politiesysteem,

die alle (particuliere en overheids-)

camera’s op een kaart weergeeft.

Zo heeft de politie overzicht van

welke camera’s waar hangen en

waar zij opnames van maken. Mocht

er bijvoorbeeld een inbraak zijn

gepleegd in uw wijk, kijkt de politie in

het systeem waar er camera’s hangen

waar mogelijk iets op te zien is en

neemt vervolgens contact op met de

eigenaar van die camera’s. De politie

kijkt dus niet live mee met de beelden!

Aanmelden bij Camera in Beeld

kan via www.politie.nl/themas/

camerainbeeld.

Uw camera kan ons helpen misdaden

op te lossen!

11


Zorgen en

ontzorgen,

groot en klein,

iedereen is welkom!

Dierenartsen AnimalCare biedt deskundige zorg voor

uw dieren. Op onze praktijk hebben wij uitgebreide

diagnostische mogelijkheden zoals röntgenonderzoek,

echografie en bloedanalyse. Op basis van gedegen

onderzoek geven wij een reëel behandelingsadvies.

Of het nu gaat om een operatie of medicatie,

bij ons krijgt uw dier de beste zorg.

Dierenartsen AnimalCare besteedt veel aandacht

aan preventieve zorg. Om elk dier gezond te houden

maar ook om hun eigenaar te ontzorgen.

Met informatieavonden, een huisdierenzorgplan,

een voedingszorgplan en kitten- en puppyconsulten.

Goede Reede 3

3845 MD Harderwijk

0341-351235

www.animalcare.nl

12

Dierenartsen AnimalCare is goed bereikbaar

en heeft ruime parkeergelegenheid.


COMPLETE FACELIFT

VOOR DE BOGEN!

Het Multi Functioneel Centrum (MFC) de Bogen is in de coronaperiode volledig gemoderniseerd en opgeknapt. Led

lampen, een goede geluidsinstallatie en schilderbeurten hebben het MFC een modern aanzien gegeven. Ook het

naar voren gehaalde onderhoud draagt zorg voor een up-to-date MFC in De wijk Drielanden.

Het MFC de Bogen is bijna

uitgestorven als de Hoorschelp

zich meldt voor een afspraak met

Geraldine Hofsink. Zij is nu al weer

meer dan een jaar coördinator van

de Bogen. Het MFC heeft in het

afgelopen jaar een metamorfose

ondergaan want zowel gemeente als

beheerders, hebben bepaalt niet stil

gezeten! Op de vraag aan Geraldine

wat er zoal gerealiseerd is, antwoord

zij: “het gebouw is 15 á 16 jaar oud

en een upgrade van apparatuur en

een wat meer moderne look was dan

ook nodig. Samen met de gemeente

hebben we plannen gemaakt om

het onderhoud wat naar voren te

halen. De huidige beheerders zijn, in

plaats van hun normale werk, aan

het opknappen geslagen. Zo zijn alle

muren geschilderd, reparaties aan

beschadigde wanden uitgevoerd en

de oude geluidsapparatuur vervangen

voor “streamen” van muziek en

dergelijke. Dus geen Cd's meer, een

moderne geluidinstallatie met goede

boxen en meer mogelijkheden voor

presentaties en vergaderingen. Er is

een vloer vervangen en de gemeente

heeft het hele gebouw volledige

voorzien van LED verlichting met

sensoren. Daarmee is bijvoorbeeld

het energie gebruik sterk vermindert.

Al met al hebben we, samen met de

gemeente, de investering meteen

goed willen doen. En volgens mij zijn

we daar prima in geslaagd”!

Ook wordt de school, qua ingang,

gescheiden van het MFC en zijn er

een drietal lokalen overgenomen.

Die ruimtes zijn gedeeltelijk

omgevormd tot vergaderruimte en

een zaal waar bv. yoga plaats gaat

vinden Het inloopspreekuur van de

Nederlandse vereniging van Autisme

en het maandelijkse spreekuur van

de wijkagent is tegenwoordig ook

te vinden in het MFC. Dit tegen

voor huurders interessante prijzen

per zaal. Ook voor cursussen en

dergelijken is het MFC nu modern en

goed toegerust!

Geraldine vervolgd: ” Door het naar

voren halen van het onderhoud

hebben we onze tijd goed besteed

tegen een sympathiek kostenplaatje

en de slag naar de toekomst

gemaakt. We kunnen er na de

crisis weer jaren tegen, zelfs met

een koffieautomaat die echt bonen

verwerkt en topkwaliteit levert. Dus

ook aan die details is gewerkt”!

Kortom, het MFC de Bogen is

toegerust voor meer activiteiten en

een nieuwe toekomst!

Wim Ham

13


RENOVATIE FIETSBRUGGETJES

DRIELANDEN

Vanaf begin vorig jaar is de gemeente Harderwijk druk doende om de kleine fietsbruggetjes in onze wijk te (laten)

renoveren.

Vrijwel alle fietsbruggetjes in de

wijk waren na vele jaren van dienst,

toe aan een fikse opknapbeurt.

Loszittende/verrotte planken in het

wegdek van het fietsgedeelte op de

brug en verzakking van het brughoofd

ten opzichte van het voorliggende

wegdek van het fietspad zorgde voor

onveilige en soms zelfs gevaarlijke

situaties. Fietsers werden verrast

door de onverwachte oneffenheden in

het wegdek en hadden vaak (vooral de

snelle fietsers) moeite om het stuur in

bedwang te houden. De wijkvereniging

had inmiddels ook vele klachten

ontvangen met het verzoek te willen

bezien of daar iets aan was te doen.

De gemeente Harderwijk is daarmee

voortvarend van start gegaan. Door

slecht weer en planningsproblematiek

liep e.e.a. enige vertraging op.

Inmiddels zijn reeds een aantal

bruggetjes gerenoveerd en worden

ook de overige bruggetjes aangepakt.

De brugdelen worden verwijderd

met een enorme kraan, verplaatst

met een grote z.g. “dieplader” en

op een bedrijfsterrein gerenoveerd.

Gelijktijdig worden de brughoofden

waar nodig hersteld. Na renovatie

worden de brugdelen weer netjes

teruggeplaatst.

Als alles mee zit, ligt het bruggetje een

week later weer op zijn plek.

Op de hoek van de Operettedreef (1e

bruggetje vanaf de Triasvijver, ging

het inderdaad allemaal lekker snel;

maandag 1 maart verwijderd en op

vrijdag 5 maart weer teruggeplaatst!

De werkzaamheden aan de bruggetjes

leveren soms spectaculaire situaties

op waarvan enkele momenten zijn

vastgelegd op de “gevoelige plaat”

(zie foto’s).

Al met al beschikt Drielanden

binnenkort weer over allemaal veilige

en fraai gerenoveerde fietsbruggetjes!

Roy Abels

14


15


16


Het klussen lukt niet (meer)?

De klus is te groot voor u alleen?

Iemand nodig die met u meedenkt?

Neem dan contact op met Harold Sinke De Klusjesman en vraag vrijblijvend

naar wat ik voor u kan betekenen, het voordelige uurtarief en de voorwaarden.

Harold Sinke

Tel./App: 06 – 27 59 72 72

Email: h-sinke@hotmail.nl

Onafhankelijk

hypotheekadvies

al voor € 1.399,-

Jouw financieel coach: Wing Tang

Drielandendreef 42

06 13 999 333 • harderwijk@finzie.nl

Nu ook in

Harderwijk

Maak een gratis afspraak op

finzie.nl​


WIJKCENTRUM

DE ROEF TIJDELIJK

NAAR ONTMOETINGSTUIN

DE RIETMEEN

Door Tabitha Poolen; foto's Johan Peppelman

De Roef gaat tegen de grond en er komt een nieuw gebouw, maar hoe zit het met de activiteiten van beide

ontmoetingscentra? Gaan die door? Kort antwoord: ja. Voorzitters Hans Alfons (De Roef) en Johan Peppelman

(Stichting Rietmeen) leggen uit hoe dat precies zit en wat we kunnen verwachten.

Activiteiten gaan zoveel

mogelijk door

“Als wijkcentrum zijn we er voor de

hele wijk en voor alle inwoners,” begint

Hans Alfons. “Van dansscholen tot

de klaverjasvereniging, van koren

tot taalles. In een normale situatie

ontvangt De Roef wekelijks veel

gasten die allemaal een plekje nodig

hebben. Ook tijdens de sloop van het

oude pand en de nieuwbouw van De

Roef, gaan de activiteiten door. Maar

dan alleen op een andere locatie. En

we houden ons natuurlijk aan de

landelijke maatregelen.” Dat geldt

ook voor De Rietmeen, vult Johan

Peppelman aan: “Activiteiten die

al enkele jaren plaatsvinden op De

Rietmeen blijven gewoon doorgaan

en met elkaar blijven we zoeken naar

nieuwe uitdagingen.”

Alfons ziet De Roef en De Rietmeen

als een plek voor de hele wijk. “En

dat moet ook zo blijven als we

tijdelijk verhuizen. Daarom was het

uitgangspunt dat alle gebruikers

een goede vervangende ruimte

krijgen.” Peppelman voegt toe dat

de wijkbewoners vanuit Drielanden

natuurlijk altijd welkom blijven in De

Rietmeen, “zoals dat de afgelopen

jaren ook steeds het geval is geweest.

Per slot van rekening is de locatie

van De Rietmeen een initiatief dat

gestart is vanuit de wijken Drielanden

en Stadsweiden. Wie er al eens is

geweest, die weet hoe gezellig die

plek is en diegene die er nog nooit is

geweest moet deze plek zeker gaan

ontdekken om daarna met regelmaat

terug te komen.”

18


De Rietmeen is de ideale locatie

De Roef onderzocht verschillende

mogelijkheden voor een tijdelijke

locatie. Uiteindelijk bleven er twee

mogelijkheden over: het oude

Struikterrein en De Rietmeen. Die

laatste kreeg al snel de voorkeur.

Alfons: “Bij De Rietmeen zijn al

voorzieningen zoals een parkeerplaats

en ontmoetingsruimte. Maar nog

belangrijker, de wijkbewoners komen

er al. De Roef moet een huis zijn voor

de hele omgeving. Eigenlijk willen

De Roef en De Rietmeen hetzelfde

bereiken: dat mensen elkaar kunnen

ontmoeten. We passen daardoor heel

goed bij elkaar.”

complementair aan elkaar kunnen zijn.

Er is sprake van een goed onderling

vertrouwen om er een leuke tijd van

te maken en dat beide organisaties

samen gasten kunnen ontvangen met

behoud van de eigen identiteit. Voor

het bestuur en de vrijwilligers is de

tijdelijke huisvesting op ons terrein

ook weer een nieuwe uitdaging.”

Aanpassingen terrein De Rietmeen

Op het terrein van De Rietmeen

bouwt De Roef units compleet met

zalen, opslagruimte en een kantoor.

Hans Alfons vertelt dat De Roef ook

de ontmoetingsruimte huurt die er al

staat: “we zullen in goed overleg een

aantal zeer gewenste verbeteringen

aanbrengen. Door bijvoorbeeld vloerisolatie

aan te brengen en de

werkplaats te scheiden, wordt de

ontmoetingsruimte een aangename

plek. Gasten van De Roef en De

Rietmeen zijn van harte welkom.”

Ontmoeten centraal

Johan Peppelman beaamt de goede

match. “Ontmoeten staat op De

Rietmeen centraal en dus was de

insteek bij de vraag die aan ons

gesteld is ook van hoe kunnen we

op deze vraag een goed antwoord

geven. We zien elkaar niet als

concurrenten, maar meer in de zin van

19


Alfons benadrukt het belang om te

investeren in de wijk. “Als wij naar

ons nieuwe gebouw verhuizen, dan

houdt De Rietmeen het verbeterde

pand. Daarmee kunnen ze ook in de

toekomst veel Harderwijkers blijven

ontvangen.” Peppelman: “Wanneer je

als uitgangspunt neemt dat we een

win-win-situatie beogen, dan kun je

plannen maken van wat er nodig is

en wat er aangepast moet worden.

Met de komst van De Roef wordt

een deel van onze voorzieningen

aangepast en verbeterd. Zaken die we

als bestuur en vrijwilligers al een tijd

voor ogen hebben komen zo in een

stroomversnelling en helpen ons met

een verbeterslag van De Rietmeen.”

Maar bijvoorbeeld de bhv-lessen,

muzieklessen, bridgeclub en koren

zijn allemaal welkom in De Rietmeen.

De Roef gaat gewoon door, alleen op

een andere plek.”

Peppelman sluit af: “we zullen met

elkaar zeker wel wat zaken vergeten

zijn in de voorbereidingen. Dat is op

zich geen probleem, want we zijn

ervan overtuigd, dat we er met elkaar

zeker uit gaan komen als er zich een

knelpunt aandient. Tot De Roef af is,

zal de nieuwe, maar tijdelijke situatie

het best eens spannend zijn maar

ook zeker de moeite waard om er

met elkaar de schouders onder te

zetten.” Eind 2022 hoopt De Roef

weer te verhuizen, maar dan naar het

kersverse nieuwbouwpand.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen

rondom De Roef? Schrijf u

in voor de digitale nieuwsbrief via

nieuwbouw@mfcharderwijk.nl.

Iedereen blijft welkom

Vanaf 1 juni is iedereen welkom in

De Rietmeen voor activiteiten van De

Roef. Een paar specifieke huurders

van De Roef zijn wel tijdelijk ergens

anders ondergebracht. Alfons: “ADE

gaat bijvoorbeeld naar het Oude

Stadhuis en Danssportstudio

Porceletti krijgt plek in De Kiekmure.

20


a c t i e

L e n t e

Reinigen

peeling

onzuiverheden

verwijderen of

decolleté &

gezichtsmassage

MASKER

DAGCREME


30,-

21

SCHOONHEIDSSALON

BEAUTY BY JACKY

Drielanden

06-17277750

www.beautybyjacky.com

( actie is geldig t/m 1 juni 2021 )


LEEUWENFONTEIN IN DE WIJK

DRIELANDEN!

Leeuwenfontein in de wijk

Drielanden!

Sinds enige tijd staat er een grote fontein

midden op de rotonde bij de bebouwde

kom van Harderwijk / Ermelo aan

de Spijkweg/Groene Zoomweg. Het

is een echte blikvanger die bij veel

mensen vragen oproept. Misschien

was dat ook wel de bedoeling van de

creatieve Harderwijker ambtenaar

Marcel van der Ende die er een

projectplan voor schreef. Dit met de

titel “verbinden door verbeelden”. Dit

thema was met instemming van de

Gemeente Harderwijk gekozen. De

familie Morssinkhof had het terrein

en de hoeve van Pierre de Lange

gekocht, de mede eigenaar van Van

Delft Buiscuits. Nu hebben zij het

plan om er Landgoed Molenweg te

stichten. Die droom moet uiteindelijk

compleet worden met paarden stallen

en de mogelijkheid tot hippische

paardensport activiteiten.

Zo ontstaan nu in Hierden de moderne

Morssinkhof Stables!

Geschiedenis

Jaren geleden stond de fontein bij een

Zuid-Frans kasteeltje dat eigendom

was van Pierre de Lange. De Lange

had geen idee waar de fontein

vandaan kwam want hij stond er

gewoon en hij vond hem mooi! Toen

hij terug naar Nederland verhuisde en

een boerderij kocht in Hierden, ging

22


de fontein mee. Jaren later kocht de

familie Morssinkhof de boerderij en

de bijbehorende landerijen, inclusief

de fontein. Hij bleef voor het huis

staan en werd beplant. Uiteindelijk

bleek hij toch te misstaan op die

plek en zij schonken de fontein aan

de Gemeente Harderwijk. De fontein

werd gedemonteerd, genummerd en

verplaatst. Hij verdween voorlopig in

de opslag aan de Oranjestraat.

In 2017 vond de verhuizing plaats met

in het achterhoofd: “misschien vinden

we wel een geschikte plek in één van

de uitdijende wijken”.

Realisatie

Marcel van der Ende bedacht op een

goed moment dat het misschien

wel een aanvulling kon zijn bij de

ingang van de bebouwde kom

en het Cresentpark. Hij vond een

medestander in burgemeester

en wethouders van de Gemeente

Harderwijk. Het eerder geschreven

projectplan bleek een prima basis te

zijn om de fontein te plaatsen! Ook

met in het achterhoofd de wens van

bewoners in de wijk om de rotondes

op de Groene Zoomweg wat minder

saai te maken!

Doel bereikt!

Het doel was mensen te verrassen en

nieuwsgierig te maken. Nu eens geen

dolfijnen, olifanten of andere dieren

maar een leeuwenfontein, geflankeerd

door schaars geklede dames die zedig

de handen voor de borst houden!

De fontein is nu, na reparatie van

een paar gebroken staarten, in volle

glorie opgesteld op de rotonde bij de

kasteelwoningen. Er zal geen water

uit de fontein gaan spuiten maar met

een mooie beplanting moet het toch

een pronkstuk kunnen worden!

En het moet gezegd, het is een

verrassende entree geworden voor

zowel Harderwijk als Ermelo!

Want je moet wel twee keer kijken als

je voor de eerste keer aan komt rijden!

Wim Ham

23


Zorg voor je

gezondheid

Achterste wei 2

3844 HV Harderwijk

0341 - 46 04 93

info@fysiototaal.info

www.fysiototaal.info

24


TRANSFORMATIEVE

MEDIATION -

CYNTHIA BEEREPOOT

Vandaag is de Hoorschelp op bezoek bij een nieuwe adverteerder van ons blad. Het is Cynthia Beerepoot die sinds

drie jaar als zelfstandige werkt in een (nog) te weinig bekend vakgebied. Zij is transformatief mediator op het gebied

van echtscheidingen.

Transformatieve mediation is ook

heel effectief in andere conflictsituaties

of bijvoorbeeld burnout.

Zij probeert mensen een (reële) kijk

op de problematiek terug te geven

die vaak door emoties, boosheid,

onbegrip, onmacht enz. vertroebelt

wordt. En het fijne is, je kunt het

alleen oplossen, je hebt de ander

niet nodig!

Cynthia is ruim drie jaar actief

op dit vakgebied en heeft al veel

verschillende situaties voorbij zien

komen. Vaak zijn mensen heel boos op

elkaar en vinden dat zij gelijk hebben.

Dat resulteert meestal in verharding

van standpunten, zwart-wit denken en

je niet willen of kunnen verplaatsen in

een ander. Je zou je de vraag kunnen

stellen zegt Cynthia: “heb je wel

echt gelijk of zijn er misschien meer

waarheden en is het maar net hoe je

er naar kijkt? De kunst is om vooral

naar je zelf te kijken. Soms speelt er

leed vanuit het verleden, voel je je te

kort gedaan, niet gehoord of gezien en

soms zelfs bescheidenheid!

Wat er veelal gebeurt, is dat er oude

patronen gaan opspelen, patronen

die onbewust zijn ontstaan vanuit je

jeugd of eerdere relaties. Omdat deze

onbewust meespelen, heb je het niet

door. Oude overtuigingen en beelden

van onszelf en de ander worden

bevestigd. Zonder deze te toetsen in

een nieuwe situatie stappen we keer

op keer in dezelfde valkuil. Door te

reflecteren op jezelf, door te kijken

naar je eigen overtuigingen, kun je

anders naar de situatie gaan kijken. Je

hebt de angel te pakken! Hoe gek ook,

maar onbewust heb je een aandeel in

het conflict. Als je dat kunt zien, dan

kun je altijd een stap zetten en kun je

zelf verantwoordelijkheid nemen. Als

je de angel er uit haalt, dan los je een

conflict echt op. Er ontstaat ruimte en

je voelt weer vrijheid”.

Cynthia probeert met haar vak, “trans

formatieve mediation”, bruggen te

bouwen zonder jezelf te vergeten.

Zeker in de huidige coronatijd zijn

de beperkende maatregelen voor

mensen onderling meer confronterend

voor ons begrip en onze relaties. Haar

motto is, als je het echt wilt, dan kan

het ook. En dan kan er echt een relatie

van wederzijds respect ontstaan

tussen de betrokken partijen!

Zij heeft met haar partner twee

kinderen, één op de basisschool en

één op het voortgezet onderwijs en

staat dus midden in het leven!

Wim Ham i.o.m. Cynthia Beerepoot.

25


DRIELANDEN EN HARDERWIJK

ZIJN EEN ACUPUNCTUUR-

STUDIO RIJKER!

Sinds kort is in de wijk een acupunctuurpraktijk gevestigd. Eén die ook is gespecialiseerd in laserbehandelingen

voor die patiënten die minder hebben met naaldjes. Kortom, een heel moderne aanwinst in Harderwijk!

bezoek ging bij een voetreflexoloog

die punten in de voeten masseerde en

tevens de rug/nek/ en schouders. Na

deze behandeling voelde ze zich een

stuk fitter en minder vermoeid. Haar

interesse in de TCG was ontstaan en

hierdoor besloot ze zelf de 3-jarige

opleiding tot voetreflexologe te gaan

volgen. Aansluitend volgde de opleiding

Chinese Tui. Na massage deed zij de

daaropvolgende 4-jarige opleiding tot

acupuncturist. Om bij te blijven in alle

ontwikkelingen van het vak volgt ze

regelmatig bijscholingen. Dit is een

vereiste vanuit de beroepsvereniging

de Zhong waarbij ze is aangesloten. Dit

heeft als voordeel dat een behandeling

(gedeeltelijk) vergoed wordt door de

zorgverzekeraar als men aanvullend

verzekerd is.

Op één van de laatste mooie dagen van

eind februari 2021, bezoekt de redactie

van de Hoorschelp Carola van der

Lingen. Zij is een nieuwe adverteerder

en heeft een acupunctuurpraktijk aan

huis op de eerste verdieping midden

in de wijk Drielanden. Tot december

2020 heeft ze ruim 26 jaar gewerkt

als stewardess bij de KLM en heeft ze

er ondertussen ruim 15.000 vlieguren

opzitten.

De Traditionele Chinese Geneeskunde

(TCG) gaat er van uit dat het lichaam op

zowel fysiek- , mentaal-, en emotioneel

niveau onlosmakelijk met elkaar

verbonden is. Als gevolg van (spier)

spanningen, het “niet lekker in je vel

zitten” en bijvoorbeeld vermoeidheid

kan het lichaam uit balans raken

hetgeen klachten veroorzaakt.

Ze verteld dat ze tijdens haar verblijf

in China / Singapore regelmatig op

Carola vertelt: “Ondersteund door

de WHO die acupunctuur erkend

en aanbeveelt bij diverse klachten

geeft mij het een goed gevoel om als

acupuncturist een bijdrage te leveren

aan de gezondheid van mensen”! En

enthousiast zegt ze: “voor kinderen en

mensen met angst voor naalden heb

ik een acupunctuur laser behandeling

in mijn praktijk. Ik ben de enige in

Harderwijk die dit aanbied. Wilt u

meer informatie? Neem dan gerust

ook een kijkje op mijn website:

Energizeyourbody.nl”

Wim Ham

26


27


AUTO DRIELANDEN

HET OMGAAN MET NIEUWE

UITDAGINGEN IS ONS GELUKT!

Het is begin februari 2021, mistroostig en wat somber weer, als ik de garage van Janita en Richard Mulder binnen

loop. Het autobedrijf is een onafhankelijk reparatie– en onderhoudsbedrijf voor alle merken en alle onderhoud en

reparaties aan auto’s. Verkoop van nieuw- en tweedehands auto’s behoort niet tot de dienstverlening! Ze hebben

zich sinds een jaar of dertien een vaste plek verworven op industrieterrein Tonsel in Drielanden. Zij zijn tevens een

vaste adverteerder in de Hoorschelp en hebben hun bedrijf sinds 2008 aan de Zuiderbreedte 16B in Harderwijk. En

zijn er, niet ten onrechte, erg trots op!

Janita doet vandaag het woord want

Richard is in de werkplaats actief.

Op de vraag met hoeveel mensen

werken jullie hier steekt Janita van

wal: “naast Richard en ik werken er

twee vaste monteurs, Dion en Natalia

en twee leerling monteurs in ons

best ruim opgezette bedrijf. Dat is nu,

tijdens deze coronatijd, een plezierige

bijkomstigheid want afstand houden

is hier niet al te moeilijk”! Janita

vervolgd: “toen corona uitbrak, begon

er een onzekere tijd. We wisten niet

goed hoe het bij ons zou gaan lopen

want niemand had enige ervaring met

een dergelijke pandemie. We hebben

gelijk een corona protocol opgesteld,

zodat we veilig konden werken voor

de bezoekers van Auto Drielanden en

ons zelf. Onzekere factor was dat er in

de “eerste golf” weinig gereden werd,

omdat veel mensen thuis moesten

werken. Toch werden de auto’s

gebracht voor onderhoud omdat we

merkten dat veel van onze klanten een

vakantie in eigen land doorbrachten.

Dus de auto’s moesten “gewoon

vakantie klaar” gemaakt worden!

Janita besluit: “Auto Drielanden is

ook specialist in airco systemen. Veel

klanten weten ons dan ook te vinden

voor het oplossen van hun airco

problemen. Zeker de afgelopen hete

zomer hebben wij dat gemerkt in onze

bezetting”.

Daarnaast is Auto Drielanden “Erkend

Duurzaam”, dat wil zeggen dat

zij milieubewust en verantwoord

werken. Met de toekomst zijn ze

dus al volop bezig! Auto Drielanden

is ook bekend met elektrische

auto’s en Richard Mulder verdiept

zich in de ontwikkelingen van de

waterstoftechniek met betrekking tot

de mobiliteit van morgen. Al met al, en

ondanks het afgelopen jaar, zien Janita

en Richard Mulder de toekomst vol

vertrouwen tegemoet!

Wim Ham


Auto Drielanden is een onafhankelijk autobedrijf.

Auto Drielanden is een onafhankelijk autobedrijf.

Wij leveren autotechnische dienstverlening.

Wij leveren autotechnische dienstverlening.

Snelheid, Kwaliteit en Service is ons motto!

Snelheid, Kwaliteit en Service is ons motto!

Activiteiten:

Activiteiten:

* Snelservice: accu’s, uitlaten en remmen

* APK Snelservice: & Aankoopkeuringen

accu’s, uitlaten en remmen

* APK Totaal & onderhoud Aankoopkeuringen

* Airco Totaal onderhoud& reparaties

* A Airco t/m onderhoud Z reparaties& reparaties

* A Banden t/m Z reparaties Service & Banden Hotel

* Auto Banden Accessoires Service & Banden Hotel

* Auto Valvoline Accessoires Service Center

* Lease Valvoline Service Service Center Center

Op * Lease al onze Service diensten Center leveren wij BOVAG

reparatie- Op al onze en diensten onderhoudgarantie.

leveren wij BOVAG

reparatie- en onderhoudgarantie.

Openingstijden:

maandag Openingstijden: t/m Vrijdag 7:30 tot 17:30 uur

zaterdag maandag t/m Vrijdag 7:30 9:00 tot 17:30 12:00 uur

zaterdag

9:00 tot 12:00 uur

Afspraak maken? gebruik onze APP!

Afspraak maken? gebruik onze APP!

Bezoekadres

Zuiderbreedte Bezoekadres 16B

3845 Zuiderbreedte MC Harderwijk 16B

3845 MC Harderwijk

T 0341 46 05 50

E T info@autodrielanden.nl

0341 46 05 50

I E www.autodrielanden.nl

info@autodrielanden.nl

I www.autodrielanden.nl

29


WINTER 2020/2021

IN DRIELANDEN

Het is lang geleden dat we echt winterweer hebben gehad in Harderwijk ..

tenminste .. waarbij je ook nog een keer kon schaatsen! In week 5 en 6 van

dit jaar was het dan echt zover. De weersvoorspellingen gaven een flinke

vorst periode aan met temperaturen die tot tegen de -18 C aan kwamen.

Deze voorspellingen bezorgden van het ijs op meren en zelfs het

velen behoorlijk wat schaatskriebels,

dus voor velen een reden om de

schaatsen uit het vet te halen en die

waar nodig ook nog even te laten

slijpen.

Na de eerste strenge vorstdagen

leek het er inderdaad op dat de dikte

Wolderwijd fors aan het groeien was.

Er werd in de volksmond zelfs weer

gesproken over de Elfstedentocht.

Rond het Valentijns weekend was het

dan inderdaad zover. Het ijs was net

dik genoeg om er op te kunnen gaan

schaatsen! En daar werd in Harderwijk

dan ook flink gebruik van gemaakt.

Jong en oud togen met schaatsen

en sleetjes de straat op en velen

gingen voor het schaatsen naar het

Crescentpark met haar dichtgevroren

Crescentplas.

Groot en klein beleefden in dat

weekend niet alleen heerlijke

sneeuwdagen, maar ook eindelijk

eens weer ijspret!

De hellingen rondom het Crescentpark

nodigden uit tot fantastische

afdalingen met de slee en de

Crescentplas leende er zich prima

voor om de schaatsen weer eens

onder te binden. In sommige gevallen

zelfs de gelegenheid om het te gaan

leren door gewoon te doen! Kortom,

het Valentijnsweekend was dit jaar

meer dan alleen Valentijn … vooral ook

veel sneeuw en ijspret!

Roy Abels

31


SCHILDERWERKEN,

TOTAALONDERHOUD,

WANDAFWERKING,

RENOVATIE EN BEGLAZING.

Torenbergerhout 2 • 3845 HC Harderwijk

T 06 250 38 032 • E info@vandenbrinkschilders.nl

WWW.VANDENBRINKSCHILDERS.NL

Praktijk voor Oosterse behandeltechnieken

Shiatsu Moxa

Cupping Acupunctuur

Massage Guasha

Shiatsu Praktijk Centino

Bazuindreef 37 (Medisch Centrum Drielanden)

3845 DA Harderwijk

0341 – 49 28 90 / 06 – 11 32 56 16

W. www.shiatsu-harderwijk.nl

E. info@shiatsu-harderwijk.nl

F. ShiatsuPraktijkCentino

I. ShiatsuPraktijkCentino

32


KAPSALON DE KAP-ZONE IN

DRIELANDEN GEOPEND!

In onze wijk is aan de Mozartdreef eind maart van dit jaar een dames- en herenkapsalon geopend. Ondernemer

Aleida Boone: “In 2006 begon ik als ‘vof’ met een kapsalon aan de Weiburglaan, ook wel bekend als het Nachthok,

in de wijk Stadsweiden. We hadden ons gevestigd boven een garagebox in een soort zolderkamer. Daar werkten mijn

collega Nancy en ik, ondanks de beperkte ruimte, ruim anderhalf jaar met plezier.”

(redactie: vof staat voor een ‘vennootschap

onder firma’, een bedrijf waarin

minimaal twee personen samenwerken

onder één gemeenschappelijke naam.

Hierbij is de vof als eigenaar de enige

verantwoordelijke voor het bedrijf).

Aleida vervolgt: “Vanaf 1 september

2008 verhuisden we onze kapsalon

naar de Revalmeen in de wijk

Stadsweiden. Daar hebben we

eveneens met heel veel plezier

geknipt.

In 2019 ben ik als eenmanszaak

verder gegaan, nu met Maaike in

dienst, na het vertrek van Nancy.

Drielanden

Nadat mijn man en ik, in februari van

dit jaar een huis aan de Mozartdreef

29 hadden gekocht, werd hier ook de

kapsalon aan onze woning ingericht.

Trouwe klantenkring

Wij hebben in al die jaren een hele vaste

en trouwe klantenkring opgebouwd,

die niet alleen erg gezellig is, maar mij

ook heel veel plezier en voldoening

geeft.

33


Foto: links Maaike, rechts Aleida voor de nieuwe kapsalon

Om op de hoogte te blijven van

de laatste ontwikkelingen, volgen

we de benodigde cursussen.

Naast het knippen verzorgen wij

ook het snijden, stylen, kleuren,

permanenten, highlights, balayage en

plakextensions. Deze extentions zijn

vier keer te hergebruiken en deze zijn

absoluut niet schadelijk voor het haar.

Kom gerust eens bij ons langs!”

www.Kapzone.nl

Door Lex Schuijl.

34


Webdesign

Wat bieden wij u

Een nieuwe website gemaakt op een manier zodanig dat deze op mobiel en

tablets goed te gebruiken is. Bovendien kunt u de website zeer gemakkelijk zelf

bijhouden. Ook nemen wij graag het onderhoud van uw website uit handen.

• Websites

• Makkelijk te onderhouden

• Apps en webapps

• SEO geoptimaliseerd

• Volledig onderhoud

• Elke wens is mogelijk

Voor u een nieuwe website,

voor ons een nieuwe ervaring

Is de website van uw organisatie al te

gebruiken op mobiele telefoons en tablets?

Vanuit ons leerbedrijf maken de (Wajong)

jongeren onder leiding van een ervaren

webdesigner uw responsive website.

Maar ook kunt u bij ons terecht voor apps en

het onderhoud van uw website.

Een ontwerp voor elkaar

Met een opdracht als het maken van uw website krijgen de kandidaten uit ons

leerbedrijf de kans om extra ervaring op te doen. Zo proberen wij uiteindelijk

deze jongeren aan een baan te helpen. De websites die wij maken zijn echter van

dezelfde kwaliteit als bij een professioneel webdesignbureau. Zo heeft u een goed

product tegen een laag tarief en wij de nodige werkervaring.

Wilt u een advies voor uw huidige website, of heeft u vragen over wat wij doen?

U kunt ons altijd mailen via info@stichtingmeo.nl of bellen naar 072-5114967.

www.stichtingmeo.nl

35


Professionals in

Professionals Woningmakelaardij

Woningmakelaardij

Bij ons vindt u alles onder één dak

Droomhuis, hypotheek en verzekering.

Elke Elke dag dag helpen wij wij inwoners en en ondernemers bij bij het kopen, verkopen, huren, verhuren

en en taxeren van van woningen, bedrijfspanden en en agrarisch vastgoed. Dat doen we met een

professioneel team team van van makelaars, taxateurs, hypotheekadviseurs en ondersteunend

medewerkers. Ben Ben je je daarnaast ook ook op op zoek naar een goede verzekering, dan zijn onze

collega’s collega’s van van Univé Univé je je graag graag van van dienst. En En dat dat alles onder één dak. Wel zo makkelijk.

Midden Nederland Makelaars Midden Nederland Hypotheken Univé

Midden Nederland Makelaars Midden Nederland Hypotheken Univé

Kuipwal 41, 3841 KP Harderwijk

Kuipwal 41, 3841 KP Harderwijk

(0341) 41 15 41

(0341) 41 15 41

harderwijk@mnm.nl

harderwijk@mnm.nl

MNM.nl

More magazines by this user
Similar magazines