08.04.2021 Views

Humanitaskrant Zoetermeer Lente 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZOETERMEER

IN DEZE UITGAVE O.A.:

Steun bij verlies, een

dankbaar proces

7 9 11 15

Home-Start, een klankbord

waar ik veel aan

had.

Vriendschappelijk huisbezoek

Je moet kunnen

geven zonder iets terug

te verwachten

Wat kunt u doen bij

zorgen om een medewerker

met schulden?


met zorg bereid.

Speciaal voor jou

Probeer nu

5 maaltijden

voor slechts

€ 19,95!

Ook

natriumarm,

vegetarisch of of

glutenvrij.

Wat je woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we je culinair verrassen.

Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 maaltijden! 5 van deze

maaltijden kun je nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.

Bestel en geniet van:

• Nasi goreng met kipsaté

• Macaronischotel

• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree

• Runderhachee met rode kool en aardappelen

• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen.

Leden van Vierstroom krijgen 10% korting op alle vervolgbestellingen.

Bent u nog geen lid van Vierstroom? Meld u dan nu aan via

www.vierstroom.nl/word-lid. Dat smaakt naar meer toch?

Eet je liever natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan.

Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak je

keuze. Vermeld bij de bestelling actiecode 202-VIERSTRO0221. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 maart mei 2021. 2021. Kijk Kijk voor voor de de overige

voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket. apetito behoudt zich het recht voor om de

samenstelling van het proefpakket tussentijds te wijzigen.

www.apetito-shop.nl


Humanitas Zoetermeer 3

Humanitas Zoetermeer is

actief in de gemeentes

Zoetermeer en Pijnacker-

Nootdorp

HUMANITAS ZOETEMEER IS EEN

VRIJWILLIGERSORGANISATIE

Croesinckplein 24-26b

2722 EA Zoetermeer

zoetermeer@humanitas.nl

www.humanitaszoetermeer.nl

Aan deze uitgave werkten mee:

Marian van Kempen

Anke IJdens

Nina Koper

Maaike van Zundert

Frank van Eijk

Marijke Balk

Pieter Ohlsen

Cobie van Gemerde

Ivy George

Inge Funcken

Annemieke Mulder

Della Goossens

Paulien Gotlieb

drs. M.J. (Michel) Bezuijen

Activiteiten:

Thuisadministratie

Steun bij verlies

Home-Start Zoetermeer

Home-Start Pijnacker Nootdorp

Vriendschappelijk huisbezoek

Humanitas Kind aan huis

Dit is een uitgave van:

Stichting Cross Media

Service Limburg

COLOFON

SOMS LOOPT HET LEVEN NIET ZOALS JE

DAT ZOU WILLEN.

Het afgelopen jaar hebben we dit, door de ingrijpende

gevolgen van de coronacrisis, allemaal gemerkt. Je

kunt in een situatie komen waar je zonder hulp niet zelf

uitkomt. Bijvoorbeeld door eenzaamheid na het verlies

van een dierbare, door geldzorgen na het kwijtraken

van een baan of je weet gewoon even niet meer hoe je

er voor je gezin moet zijn. Dan is het ontzettend fijn dat er

iemand voor je klaar staat en je een helpende hand reikt.

AL JARENLANG EEN ONMISBARE

SCHAKEL

Humanitas is in Zoetermeer al jarenlang een onmisbare

schakel tussen stadsgenoten die hulp van een ander

nodig hebben én de vrijwilligers die zich hier geheel

onbaatzuchtig voor in zetten. Met fantastische initiatieven

als de huisbezoeken bij eenzaamheid, de hulp bij het op

orde krijgen van geldzaken, de steun bij verlies van een

dierbare en de ondersteuning bij het ouderschap.

DIT JAAR VIERT HUMANITAS HAAR

75-JARIG JUBILEUM.

Een hele mooie mijlpaal, waarmee ik u van harte feliciteer.

En nog altijd motiveert u mensen om zich in te zetten

voor een ander. Dat is een ontzettend groot goed.Want

iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Een luisterend

oor en een steuntje in de rug. En dat is precies de

essentie van Humanitas; hulp bieden aan mensen die

hulp van een ander nodig hebben.

200 VRIJWILLIGERS VAN HUMANITAS

IN ZOETERMEER

Namens de gemeente Zoetermeer wil ik een

heel bijzonder woord van dank tot de bijna 200

vrijwilligers van Humanitas in Zoetermeer richten.

Jaarlijks helpt u, geheel belangeloos, meer dan 200

stadsgenoten. Door een kop koffie met iemand te

drinken, een eindje te wandelen of ondersteuning

bij de opvoeding van kinderen te bieden. Dat is

ontzettend waardevol werk. U maakt écht het verschil

voor een ander!

Hartelijke groet,

drs. M.J. (Michel) Bezuijen

Burgemeester van Zoetermeer

Bij de Postwagen 42

5913 WB Venlo

Tel: 06 - 1009 4443

Productie en coördinatie:

Rob Hompe

Acquisitie:

Madeleine de Werd

Vormgeving en druk ;

Kaliber Drukwerk Heerlen

Wij worden gesteund door:

Humanitas Zoetermeer biedt met zo’n 200 enthousiaste, goed opgeleide vrijwilligers

(tijdelijke) ondersteuning aan stadsgenoten die het even niet alleen kunnen.

Iedereen kan zelf een beroep doen op onze hulp,

ongeacht achtergrond, probleem, geloof of etniciteit.

Gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid,

betrokkenheid en respect van mens tot mens

zijn voor Humanitas al 75 jaar belangrijke uitgangspunten.

Humanitas is een landelijke vereniging die

kort na de Tweede Wereldoorlog op 31 mei 1945

is opgericht om hulp op humanistische basis te

bieden. De oprichting van Humanitas bracht daarin

verandering. Jaarlijks helpen inmiddels ruim 19.000

vrijwilligers zo’n 74.000 mensen om hun leven een

positieve draai te geven. Centraal staat daarbij

de gelijkwaardigheid. We zijn een ervaren en

betrouwbare partner in het veld van vrijwilligerswerk.

Humanitas streeft naar een samenleving waarin

iedereen zelfstandig vorm kan geven aan zijn of

haar leven en verantwoordelijkheid neemt voor

elkaars welzijn. Ongeacht achtergrond of levensovertuiging

kun je lid of vrijwilliger worden.

In Zoetermeer ondersteunen we op de volgende

thema’s: huisbezoek bij eenzaamheid, steun bij

verlies van een dierbare, hulp bij het

voeren van een financiële administratie

en hulp en ondersteuning bij opvoeden

en ouderschap. Jaarlijks zetten ruim

200 vrijwilligers hun kennis en ervaring

in bij de ondersteuning van veel

Zoetermeerders.

Humanitas leert mensen in Zoetermeer de regie

over hun situatie weer in eigen hand te nemen. Onze

hulp is daarom tijdelijk. We zijn er voor iedereen,

ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Onze inzet is gratis, lokaal, maatwerk en maatjeswerk

en wordt samen met de deelnemer ingevuld.

We werken professioneel: goed toegeruste beroeps

krachten en vrijwilliger coördinatoren ondersteunen

onze vrijwilligers. Regelmatig zijn er inhoudelijke

themabijeenkomsten of intervisies.

In deze krant staan inspirerende verhalen van

zowel deelnemers als vrijwilligers en komen de

verschillende activiteiten van Humanitas Zoetermeer

aan bod. Fijn dat je de tijd neemt om deze krant te

lezen. Jouw waardering is de stimulans voor onze

vrijwilligers en medewerkers.

Interesse in ons vrijwilligerswerk? We maken graag

tijd voor een oriënterend gesprek. Jij maakt het

verschil voor een ander!

Namens onze afdeling Zoetermeer

Marian van Kempen, voorzitter


stichting-cav.nl

> Ondersteuning thuis

> Inkomensbeheer

> Budgetbeheer

> Beschermingsbewind

> Mentorschap

> Curatele

Moeite met geldzaken?

Bij ons kun je terecht als je moeite hebt om

zelfstandig je geldzaken te regelen. Voor

korte of langere tijd regelen we je financiën.

dichtbij, je vindt ons in Zoetermeer.

Wie zijn wij?

• We zijn een maatschappelijke ondernemer, we

hebben dan ook geen winstdoel.

• We werken met zo’n 100 hoogopgeleide

professionals.

• Minstens zo belangrijk als het helpen met

financiën is het stimuleren van mensen om

het zelf te kunnen. Wij wachten niet af, wij

doen er alles aan om mensen financieel

zelfredzamer te maken.

• Geen of weinig geld hebben om rond te

komen is erg genoeg. Met onze jarenlange

ervaring buigen wij dat om naar positieve

oplossingen.

Het team van de vestiging Zoetermeer

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is bedoeld

om je te beschermen. Als je onder

beschermingsbewind staat, regelt de

bewindvoerder al je geldzaken. Ook voor

schulden zoekt de bewindvoerder een

oplossing.

Wat is Budgetbeheer?

Budgetbeheer betekent dat iemand je helpt

met je geldzaken. Je vaste lasten worden op

tijd betaald, je krijgt advies over je overige

uitgaven en als het mogelijk is spaar je elke

maand een bepaald bedrag.

Wil je meer weten?

Je kunt altijd even contact opnemen. We

zijn bereikbaar op info@stichting-cav.nl en

telefoonnummer 088 822 82 28


Humanitas Zoetermeer 5

HUMANITAS ZOETEMEER IS EEN

VRIJWILLIGERSORGANISATIE

Mevrouw de Wit

‘Ik zou best meer contacten

willen, maar waar vind je ze?’

Annie de Wit verhuisde 2,5 jaar

geleden voor haar kinderen

naar dit appartement, maar

ze voelt zich in Zoetermeer

nog steeds niet zo thuis als

in Rijswijk. Een bezoekje van

vrijwilliger Wilma kan ze dan

ook echt waarderen.

Ik ben 46 jaar getrouwd

geweest met een schat van

een man. We woonden met

veel plezier in een mooie flat

in Rijswijk. Als het kon, pakte

ik mijn boeltje op en ging ik zó

weer terug.

Het is moeilijk om echt contact

te maken. Sinds anderhalfjaar

komt Wilma als vrijwilliger bij

mij op bezoek. Zij is ook na

haar scheiding in Zoetermeer

komen wonen, dus zij snapt

dat ik nog mijn draai moet

vinden.

In het begin waren we terughoudend,

maar tegenwoordig

kunnen we kletsen over

vroeger, hobby’s en mijn

kinderen en kleinkinderen.

Met mijn dochter bel ik iedere

dag. Op dinsdag ga ik met

mijn zoon mee naar Alphen

aan den Rijn. Gelukkig rijd ik

nog auto. Naast borduren doe

ik aan diamond painting en

brei met plezier nog een vestje

voor de achterkleinkinderen.

Toch blijven er nog veel uren

over.

Met plezier kijk ik dan naar de

mooie foto met mijn dochter,

kleindochter en achterkleindochter.

DEELNEEMSTER MEVROUW DE WIT

‘DIT IS HET INTELLECTUELE HOOGTE-

PUNTJE VAN DE WEEK’

Fred Akkerman wordt even overmand door emoties als

hij terugblikt op zijn mooie ambtelijke carrière. Als jurist

was hij verbonden aan de Raad van State, en later aan het

ministerie van Binnenlandse Zaken. Zeven jaar geleden

moest hij noodgedwongen stoppen, omdat de ziekte

van Parkinson hem verhinderde om op dat niveau te

functioneren. Wat bleef, was de behoefte aan diepgang.

Anderhalf jaar geleden koppelde Humanitas hem aan

vrijwilliger Jan Doesburg, een gewezen stuurman op de

koopvaardij die op latere leeftijd sociologie ging studeren

en vervolgens actief werd als organisatieadviseur. Sindsdien

brengt Jan iedere week een bezoek aan Fred,

en voeren zij vaak academische discussies over

geschiedenis, politiek, literatuur, religie… nou ja, over wat

níet, eigenlijk?

VEELBEWOGEN LEVENS

Fred: “Sinds ik thuis ben, heb ik vele uren om te vullen.

Mijn partner is verpleegkundige en werkt in de zorg.

Ik ben dus vaak alleen thuis, maar ik kan niet zeggen

dat ik me verveel. Fotografie is mijn grote hobby, en

dan met name portretfotografie. Bovendien lees ik

heel graag. Dat zijn vaak dikke pillen over juridische,

filosofische of historische onderwerpen, meestal non-fictie.

Ik hou ervan om daarover van gedachten te wisselen,

maar vind maar eens een gesprekspartner met wie

je over dat soort dingen kunt praten. Dat valt niet mee.

Eerst werd mij een andere vrijwilliger toegewezen, maar

ik denk dat de taalbarrière ons contact te veel in de weg

stond. Met Jan was er meteen een match. We hebben

veel zaken gemeen.”

Jan: “Fred en ik hebben allebei een veelbewogen leven

achter de rug. Ik heb jarenlang als stuurman gevaren

op de koopvaardij en dus veel van de wereld gezien.

In Engeland ontmoette ik mijn vrouw en vervolgens

heb ik daar vijf jaar gewoond. Ik was kapitein bij Radio

Caroline, de eerste zeezender voor de Engelse kust,

waar we zelfs The Beatles nog aan boord hebben gehad.

Na mijn pensionering heb ik nog een eigen bedrijf

gehad in organisatieadvies, maar toen mijn vrouw overleed

in 2006, ben ik daarmee gestopt. Ik vond het belangrijk

om iets terug te doen voor de samenleving en ben

vluchtelingen gaan ondersteunen bij hun taal- en cultuur

integratie. Bij Piëzo volgde ik een cursus Spaans en daar

werd ik gewezen op Humanitas. Zo leerde ik Fred kennen.”

MEER DAN DITJES EN DATJES

Fred: “Zo’n verblijf in Engeland, daar kunnen we het

lang over hebben. Toen ik begin twintig was, heb ik ook

een tijd in Londen doorgebracht, op de kanselarij van

de Nederlandse ambassade. Ik begon daar als laagste

ambtenaar, maar voelde me een halve diplomaat.

Bij mij is toen de kiem gelegd voor mijn ambtelijke

carrière; ik wilde opkomen voor de publieke zaak. Jan

kent die wereld; hij weet hoe hiërarchisch het er soms

aan toe kan gaan, maar ook welke belangrijke resultaten

er worden bereikt. Daar praten we dan samen over.”

Jan: “Ik heb bij de intake meteen duidelijk gemaakt dat ik het

niet alleen maar over ditjes en datjes wilde hebben. Zulke

vriendschappen heb ik ook wel, maar als vrijwilliger wil

ik graag meer betekenen. Met Fred komen er allerhande

onderwerpen ter tafel, en we zijn het echt niet altijd met

elkaar eens. Dat maakt het juist zo boeiend. Natuurlijk

is dat ook een groeiproces. Je moet elkaar eerst leren

kennen, zodat je ook tussen de woorden door leert lezen.

Inmiddels ben ik Fred echt als een vriend gaan beschouwen,

met het gelijkwaardige contact dat daarbij hoort.”

Deelnemer Fred Akkerman en vrijwilliger Jan

OVER HET GELOOF

Fred: “Ik heb veel steun aan het geloof. Jan is net als

ik katholiek, en we hebben daardoor ook veel overeenkomsten

in de manier waarop wij zijn opgevoed en in het

leven staan. Het is fijn om deelgenoot te zijn van een

wereldkerk, van een gemeenschap waarmee je je één kunt

voelen. Dat is veeleer een kwestie van beleving; iedereen

moet zelf weten hoe hij daaraan invulling geeft.

Jan: “Toen ik jong was wilde ik de missie in, ik bezocht

zelfs het kleinseminarie. Het was niet dat ik me ongelooflijk

geroepen voelde om de boodschap te verspreiden,

maar ik wilde de wereld verkennen. Toen ik ouder werd,

begon het echte leven aan mij te trekken. De drang om iets

van de wereld te zien bleef en daaraan heb ik ruimschoots

gehoor gegeven, maar een geestelijke ben ik nooit

geworden.”

SCHERPE GEEST

Jan: “Ik heb het geluk dat ik nog steeds in goede

gezondheid ben, maar van Fred leer ik dat een scherpe

geest zich niet hoeft te laten beperken door de begrenzing

van het lichaam. Zo’n gesprek als wij nu met z’n drieën

hebben, dat is toch enorm de moeite waard? Ik zie gewoon

dat het Fred goed doet, ook al put het hem ook uit.

Meestal laten we het bezoek niet veel langer duren dan

een uur. Vanwege zijn ziekte is hij sneller vermoeid en

naar die signalen luisteren we.”

Fred: “Voor mij zijn deze ontmoetingen echt het

intellectuele hoogtepuntje van de week. Met Jan praat

ik anders dan met mijn partner, omdat we verder niet

aan elkaar gebonden zijn. Als hij eens verhinderd is,

denk ik wat nu? Hoe breng ik dan deze middag door?

We vinden elkaar rondom onze gedeelde interesses en

dat is ronduit prettig. We hebben beiden gestudeerd in

Leiden, we zijn allebei academisch gevormd, we hebben

een brede belangstelling en we zijn onszelf altijd blijven

ontwikkelen. Ik kan me soms gefrustreerd voelen

vanwege mijn fysieke achteruitgang, maar ik kan me er

echt op verheugen om op intellectueel niveau de degens

met Jan te kruisen. Of simpelweg zijn mening te horen en

de mijne te delen, dat is al genoeg.”


Bestel onze proefbox

voor maar € 14,95 en krijg drie

verschillende maaltijden naar

keuze thuisbezorgd.

Verse gerechten voor thuis

Stel zelf uw gerechten samen

Wekelijks wisselend assortiment

Rekening houdend met diëten

en voedingsgewoonten

Persoonlijk bij u thuisbezorgd

door Wytze Sloot

Uw contactpersoon in uw regio is:

Wytze Sloot

079-8200399

wytze@etenmetgemak.nl

www.etenmetgemak.nl

www.facebook.com/etenmetgemak

JUIST NU WAARDEREN STEEDS MEER MENSEN DE VERSE,

GEZONDE ÉN LEKKERE MAALTIJDEN VAN ETEN MET GEMAK!

Nu boodschappen doen niet meer zo vanzelfsprekend is bezorgd Wytze, samen

met zijn vaste bezorgers, op een veilige manier en in overleg met u de koelverse

maaltijden van Eten met gemak. Bezorgen tot aan de voordeur of indien nodig

gewoon tot in de koelkast, verteld Wytze. Dit alles natuurlijk volgens de regels van

het RIVM.

UITGEBREID AANBOD VOOR EEN BREED PUBLIEK

Het assortiment van Eten met gemak bestaat uit een divers aanbod met meer dan

35 verse- en verschillende koelverse maaltijden per week. De maaltijden kunnen

worden samengesteld uit losse componenten waardoor er nog meer combinaties

van gerechten en smaken mogelijk zijn. Naast deze uitgebreide keuze is het zelfs

mogelijk om te kiezen voor een aangepaste consistentie. Denk aan alleen gemalen

of gesneden vlees bij de maaltijd. Dit laatste draagt bij aan de verbetering van de

zelfredzaamheid van mensen met een eenzijdige verlamming. Alleen opwarmen

en lekker eten met alleen een vorkje. De menu’s veranderen wekelijks waardoor

je eenvoudig voor een langere periode een gevarieerd menu kunt samenstellen.

De maaltijden van Eten met gemak zijn allang niet meer alleen voor ouderen. Het

huidige assortiment sluit goed aan bij de wensen van studenten, alleenstaanden,

eigenlijk iedereen die van lekker eten en gemak houdt.

MAKKELIJK BESTELLEN

Wekelijks kan men via een persoonlijke menulijst een keuze maken uit voor-, hoofd- en

nagerechten, welke per seizoen veranderen. Uiteraard is digitaal bestellen ook

mogelijk. Naast de reguliere maaltijden zijn alle voorkomende dieetafleidingen

beschikbaar. De vaste bezorgers van Eten met gemak helpen u desgewenst bij het

bestellen van uw maaltijden.

UITPROBEREN?

Eten met gemak heeft de proefbox voor € 15.-. De box bevat 3 hoofdmaaltijden.

We helpen u graag deze naar eigen wens samen te stellen. Liever een box, uitgebreid

met drie voor- en nagerechten? Deze kost € 18.-. O ja, Eten met gemak heeft

geen minimale afname* en geen abonnement, lekker en gemakkelijk.

T: 079 820 03 99

E: wytze@etenmetgemak.nl

www.etenmetgemak.nl/wytze

* bij minder dan vier maaltijden per week wordt € 2,99 bezorgkosten in rekening gebracht.

WIJ ZOEKEN

JOU!

Vierstroom Zorg Thuis helpt mensen om zo lang mogelijk

prettig en zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving te

blijven wonen. Dat doen we met persoonlijke zorg en

verpleegkundige handelingen. We hebben vacatures voor

Verzorgenden 3IG en Verpleegkundigen.

ZORGPLEZIER | In ons vak gaat het op de

eerste plaats om goede zorg en het welzijn van

onze cliënten. Maar plezier in het werk is voor

ons minstens zo belangrijk. Zorgplezier noemen

we dat. Je werkt zelfstandig en maakt deel uit

van een fantastisch zelf organiserend wijkteam.

Samen hebben we de vrijheid om keuzes te

maken en de zorg te organiseren.

ZORGAANBOD | Als verpleegkundige of

verzorgende in de wijk werk je nauw samen met

de (huis)arts en andere disciplines in de eerste

lijn-zorg. We ondersteunen de cliënt bij de

persoonlijke verzorging en met verpleegkundige

zorg zoals stoma-, katheter- of (complexe)

wondzorg, palliatieve zorg, pijnbestrijding,

chemotherapie en sondevoeding.

WIJ BIEDEN | Naast een fijn wijkteam, goede

arbeidsvoorwaarden en inschaling conform cao

VVT, bieden we volop mogelijkheden om jezelf te

ontwikkelen. Je krijgt een tablet, smartphone en

e-bike Batavus Cura in bruikleen.

FANTASTISCH VAK

FANTASTISCH VAK

Bij de zeven

- Arankawijkteams

in

Zoetermeer kun je direct

aan de slag als

Verzorgende 3IG of

Verpleegkundige. Je

verleent verzorging en

verpleging aan onze

cliënten in de thuissituatie.

Onze wijkteams zijn kleine

hechte teams in een

dynamische stad. Onze

cliëntenpopulatie en de

zorgvragen zijn zeer divers.

Over de uren worden we

het wel eens. Sinds kort

krijg je ook een e-bike

gratis in bruikleen!

Zie ik je snel?

- Anne -

www.vierstroom.nl/vacatures | werving@vierstroomzorgthuis.nl | 088 0444 888

‘Wij denken nu

alvast na over later.’

Samen nadenken over uitvaartwensen

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. De manier waarop we afscheid

willen nemen verschilt van persoon tot persoon. Door nu al na te denken over uw

uitvaartwensen, helpt u uw nabestaanden en weet u dat later alles goed geregeld is.

Graag informeren wij u bij ons Uitvaartinformatiepunt over de verschillende

mogelijkheden voor een mooi afscheid. Onze uitvaartverzorgers kennen de regio tot

in detail. Of het nu gaat om de mogelijke locaties, een uitvaart op het strand of de

vele horecamogelijkheden. We helpen u kosteloos bij het bespreken van alle keuzes

en het vastleggen van uw wensen. Zo weten uw nabestaanden later hoe u het wilt.

We staan voor u klaar

U bent van harte welkom bij ons Informatiepunt. Natuurlijk

volgen wij de RIVM-richtlijnen. Daarom werken wij op dit

moment alleen op afspraak. Videobellen is ook mogelijk,

overdag en ‘s avonds.

Uitvaartinformatiepunt DELA | Herenstraat 40 | Rijswijk

Iedereen is welkom

Maak een afspraak via 070 309 71 17.

Wij zijn er voor iedereen. Voor leden en ieder ander.


Humanitas Zoetermeer 7

STEUN BIJ VERLIES, EEN

DANKBAAR PROCES

Dita van der Weerden

‘Zij heeft mij weer op de rails

gekregen’

Dita van der Weerden-Silvius

beleefde een prachtige tijd met

haar tweede echtgenoot.

Toen hij overleed, na een

huwelijk van dertig jaar, was zij

compleet onthand.

Ik woonde hier nog niet zo lang,

toen ik kennismaakte met de

buurman. Hij was weduwnaar en

ik was gescheiden. Al snel

werden we hechte maatjes

en dat is ons hele huwelijk zo

gebleven. De laatste jaren voor

zijn dood waren niet gemakkelijk,

maar toen hij overleed, was ik

echt helemaal kapot. Stephanie

heeft me weer op de rails gezet.

Na het opzij zetten van mijn

boosheid heeft Stephanie me

geleerd om weer positiever in

het leven te staan. Soms voerden

we gesprekken over diepe

emoties. Ik word gelukkig van

een stiltemoment of van yoga.

De bezinning geeft me positieve

energie en maakt me weer blij.

Ons contact bestaat juist uit al

die kleine dingen waaraan ze

aandacht schenkt. Ik heb ook

samen met haar een nieuwe

bank en stoelen gekocht.

Stephanie heeft mij veel geleerd

en daar ben ik gigantisch blij

mee.

DEELNEMER DITA VAN DER WEERDEN

Petra Branderhorst en Rob Hoogkamer zijn al jaren

vrijwilliger bij Humanitas Zoetermeer. Wat is het mooie

aan vrijwilliger zijn en waarom zou jij kunnen overwegen

om het ook te worden? Daarover gingen we met hen in

gesprek.

Allebei zijn ze actief voor de activiteit Steun bij Verlies.

Mensen die een dierbare zijn verloren, worden door

vrijwilligers individueel of in een groep met lotgenoten

gesteund. Zo vinden ze een manier om met het verlies

om te gaan en kunnen ze weer vooruit kijken. Petra en

Rob hebben er bewust voor gekozen om één-op-één

gesprekken aan te gaan. De eerste vijf gesprekken zijn

wekelijks, waarna eventueel een verlenging van vijf

gesprekken met grotere tussenpozen volgt. Volledig

toegepast op wat de deelnemers zelf willen.

MENSEN HELPEN

“Ik vind het mooi om te doen,” zegt Rob. “Vooral als je

merkt dat je mensen kunt helpen. Een rouwproces is

natuurlijk heel groot en jij bent maar een klein onderdeeltje,

maar je ziet dat de mensen door jouw bijdrage het verlies

een plek kunnen geven. Dan zien ze in de verte toch

weer een beetje licht. Dat is mooi.”

Het ervaren vrijwilligersduo is elk op een andere manier

klaargestoomd voor hun werk. “Voorafgaand heb ik een

training van een aantal dagdelen gevolgd,” zegt Rob.

“Daarin leerde ik hoe je een gesprek aanpakt en waar je

het wel en niet over hebt. Dat heeft erg geholpen.” Petra

was op haar werk al coach voor haar collega’s en is een

week lang door twee psychologen van de politie-academie

intensief voorbereid op haar werk. Dankzij die training is

ze gecertificeerd hulpverlener bij ‘schokkende

gebeurtenissen’. “Maar als je zelf zo’n rouwproces hebt

meegemaakt, kan je je nog beter inleven in de ander.”

TWIJFEL

Ze erkennen dat hun vrijwilligerswerk soms zwaar is.

“Vooral het eerste jaar twijfel je regelmatig of je het wel

goed doet,” vertelt Petra. “Maar als je merkt dat het beter

gaat met je deelnemer, word je daar zelfverzekerder van.”

Rob zegt dat gesprekken je soms terug doen denken aan

je eigen verlies. “Of de problemen blijken veel groter dan

alleen rouw. Dan moet je even afstand nemen.”

Mocht er iets aan de hand zijn, hebben ze ervaren

coördinatoren achter zich om op terug te vallen. Het proces

met hun deelnemer, die aan hen gekoppeld is, vullen

ze verder zelf in. “Als er iets is met betrekking tot het

rouwproces, mogen ze me altijd bellen,” zegt Petra. “Al

heb ik ook wel geleerd dat je duidelijk moet zijn. Ik ben

geen professionele hulpverlener, maar een vrijwilliger.”

EERST DEELNEMER

Petra en Rob zijn allebei als deelnemer in aanraking

gekomen met Humanitas Zoetermeer. Ze zijn eensgezind

in hun mening dat dat belangrijk is in hun vrijwilligerswerk.

“Je hebt hetzelfde proces meegemaakt en weet dat het

helpt om je gesteund te voelen door lotgenoten. Dat geldt

niet alleen in een groep, maar in één-op-één-gesprekken

natuurlijk ook,” zegt Rob. “Ik hoor van mijn deelnemers

weleens dat ze met mij anders praten dan met vrienden

of collega’s, omdat ik iets soortgelijks heb meegemaakt.”

Petra vult aan: “Als mijn deelnemers zeggen dat ze niet uit

kunnen leggen wat ze voelen, hoeft dat ook niet. Ik weet

namelijk wat ze voelen en dat het lastig onder woorden

te brengen is.”

Petra bevestigt hoe belangrijk de hulp van Humanitas

voor haar was: “Ondanks dat ik heel zelfstandig en sterk

ben, was het de beste stap die ik heb kunnen nemen. En

als vrijwilliger zie ik nu ook dat ik echt kan helpen.”

INFORMEEL CONTACT

Mede omdat ze als vrijwilliger en ervaringsdeskundige

opereert, heeft Petra een informeler contact met haar

deelnemers. “Op hun initiatief heb ik met enkelen van

hen nog steeds contact,” zegt ze. “Je drinkt een kop koffie

met elkaar of ik krijg een kaartje met Kerst. Op die manier

hoor ik ook hoe het na onze gesprekken steeds beter met

ze gaat.”

Ook tijdens het gesprek stelt ze zich anders op als

lotgenoot. “Ik zit niets te schrijven, maar luister alleen. Niet

alleen naar wat de ander zegt, juist tussen de regels door

klinkt het gevoel. Ik denk dat dat echt in ons zit doordat

wij iets soortgelijks hebben meegemaakt.”

“Wij zijn het goede voorbeeld,” aldus Rob. “Aan ons zien

ze dat het na zo’n groot verlies zeker goed kan komen.

Dat is misschien wel een van de mooiste dingen die ik

ooit heb gehoord van een deelnemer.”

KLIK

Wat is belangrijk als je dit vrijwilligerswerk wilt doen? Rob

noemt vooral de klik met de deelnemer. “Na het eerste

gesprek vraag ik altijd of die klik er is. Dat is eigenlijk altijd

het geval. Heel soms blijkt na een aantal gesprekken

dat je niet verder komt samen. Maar aan de andere kant

heb ik ook deelnemers die meer dan twintig gesprekken

nodig hebben.”

Daarnaast is het ook als vrijwilliger noodzakelijk om je open

te stellen richting de deelnemer, weet Petra. “Daardoor

weten ze gelijk dat je weet waar je over praat. Al heb ik wel

geleerd om niet teveel te vertellen, want de deelnemer

mag niet het idee krijgen dat het eigen verdriet minder

voor zal stellen. Ze moeten zich wel volledig open kunnen

stellen.

BELANGRIJK

Vrijwilligers zijn belangrijk en heel nodig, bevestigt het

tweetal. Rob: “Vaak willen mensen niet hun familie of

kinderen lastigvallen met hun verdriet, want die hebben ook

een verlies te verwerken. Wij als vrijwilligers zijn neutraal,

tegen ons kunnen ze vertellen wat ze voelen. Die neutraliteit

is heel belangrijk.”

“Je moet er voor de volle honderdtwintig procent achter

staan om vrijwilliger te worden,” zegt Petra tot slot. “Het

moet vanuit jezelf komen, niet vanuit je omgeving. Het

is een win-win-situatie, je helpt jezelf en degene die het

heel hard nodig heeft. Maar het moet echt vanuit je hart

komen.” Rob is het daarmee eens en wist mede daarom

gelijk dat hij andere mensen wilde helpen bij het proces dat

hij zelf heeft meegemaakt. “Mijn vrouw had het prachtig

gevonden dat ik dit vrijwilligerswerk nu doe.”

“Op het moment dat ik als deelnemer in aanraking kwam

met Humanitas, wist ik al dat ik vrijwilliger wilde worden,”

zegt Rob. “Het leek me een hele mooie ervaring en zo

kan ik anderen helpen om met het verlies om te gaan.

Heel veel mensen die een verlies meemaken, zoeken

geen hulp. En dat terwijl het juist zo belangrijk is.”


Humanitas Zoetermeer 8

Maaike van Zundert

Nina Koper

Anke IJdes

Wij zijn de drie Home-Start

coördinatoren van Zoetermeer

en Pijnacker-Nootdorp.

Op links staat Maaike van

Zundert, ons creatieve brein,

moeder van twee dochters en

van oorsprong maatschappelijk

werker.

In het midden staat Nina Koper,

zij is het organisatietalent van

ons drieën, gek op katten en

van oorsprong pedagoog.

Op rechts staat Anke IJdens,

zij werkt al 14 jaar voor Home-

Start, bij haar kan iedereen

terecht voor advies, ze is

moeder van een volwassen

zoon en van oorsprong

psychosociaal hulpverlener.

Volg ons op social media

Instagram: @homestart.

zoetermeer

Facebook: @Humanitas

Home-Start Zoetermeer

Facebook: @Humanitas

Home-Start Pijnacker-

Nootdorp

Contactgegevens:

Zoetermeer

Maaike van Zundert

T: 06 3960 8861

M: m.vanzundert@humanitas.nl

Nina Koper

T: 06 1340 4839

M: n.koper@humanitas.nl

Pijnacker-Nootdorp

Anke IJdens

T: 06 1334 0233

M: a.ijdens@humanitas.nl

COÖRDINATOREN ZOETEMEER EN PIJNACKER-NOOTDORP

‘AAN DE SLAG GAAN ALS VRIJWILLIGER BIJ

HOME-START VOELDE ALS EEN WARM BAD.

De aandacht voor elkaar, het respect waarmee er met

je wordt omgegaan. We mogen onszelf zijn en dus ook

heel verschillend zijn. Ieder met onze eigen kwaliteiten.

Op mijn werk in de gehandicaptenzorg moest ik op

een goed moment zelfs in- en uitklokken. Ook de

onregelmatigheidsdiensten vond ik belastend. Nu bepaal

ik zelf mijn agenda. En wat ik zo belangrijk vind is dat ik

nu weer echt tijd heb voor de mensen.

IK BEN EEN ‘MENSEN-MENS’. Wat me zo leuk leek aan

het werk bij Home-Start is het contact met een andere

kring mensen dan waar ik gewoonlijk in zit. Dat is ook zo

uitgekomen. Ik hou ervan om mensen open en positief te

benaderen. Ik zie ook altijd wat er goed gaat.

Zo was ik pas in een gezin aan het werk met drie

jonge kinderen. Ik zag toen ze uit bed kwamen dat de

fruithapjes al klaar stonden en dat alles netjes op orde

was. Je zag gewoon dat er een bepaalde routine in zat.

Dat benoem ik dan naar zo’n moeder. Zij vond dat heel

normaal maar dat is het niet, want ik zie ook wel eens

in andere gezinnen dat dit juist een uitdaging kan zijn.

Ik zei dan ook tegen haar; ‘De vis herkent het water als

laatste’. Je vindt het vanzelfsprekend wat je doet, terwijl

dat misschien helemaal niet zo is.

Onlangs was ik met een andere moeder met haar zoontje

van drie naar de speeltuin. Hij klom overal in. Hij was

nergens bang voor. Zij begeleidde hem. Ik hoorde haar

zeggen; ‘Nu hier je voetje, daar je arm omheen en dan

je andere voetje daar, goed zo!’. Door de manier waarop

ze dat deed gaf ze hem zoveel vertrouwen. Dat was

duidelijk van kleins af aan al zo op die manier gegaan.

Het is zo’n kracht om je kind dat mee te kunnen geven.

Zij vond dat heel normaal. Terwijl ik net zo vaak moeders

zie die daar heel anders mee omgaan.

WAT ZO GOED WERKT BIJ DE OPZET VAN

HOME-START IS DE KRACHT VAN HERHALING.

Je komt iedere week terug in het gezin. De kinderen raken

dan al gauw aan je gewend. Je praat met moeder. Je bent

dat extra paar ogen en handen en vooral een luisterend

oor. Je doet mee in het gezin. Als moeder bijvoorbeeld

de vraag heeft gesteld om beter grenzen te leren aangeven

naar de kinderen dan ben je erbij als dat een keer

niet lukt. Waar je het dan eerder met elkaar over hebt

gehad kun je dan meteen oefenen en toepassen. Soms

helpt het om het eerst voor te doen. Soms bespreek je

juist iets na.

HET MOOIST VIND IK DAT JE EEN TRAJECT START

OM BIJ TE DRAGEN AAN BETERE SITUATIE VOOR

HEN.

Bijvoorbeeld dat een moeder weer handvatten heeft

om met voor haar lastige situaties beter om te kunnen

gaan. Dat de kinderen meer plezier hebben. Dat er meer

rust is in het gezin. Ik zeg altijd; ‘stemming is besmettelijk’.

Als moeder meer rust heeft, hebben de kinderen dat ook.

En als vrijwilliger krijg je een hoop positiviteit terug. Zo’n

gezin is vaak heel blij dat je er bent. Dan hoor je die voetjes

van die kinderen al aan komen rennen als je aan de deur

staat. Het is echt werk wat ertoe doet.

IETS KLEINS WORDT DAN OOK VAAK GROOTS

ONTVANGEN HEB IK INTUSSEN GEMERKT.

Zo schreeuwde een jongetje in een gezin steeds nogal

hard. Dus ik boog me naar hem toe en zei heel rustig;

‘Praat maar zachtjes want mijn oren zijn heel dichtbij en

dan kunnen ze je beter horen’. Moeder nam dit al heel

snel over. Het grappige was dat ik er zelf helemaal niet

zo over nagedacht had terwijl het voor moeder en kind

zo goed werkte. De mensen moeten het uiteindelijk zelf

doen maar ze hoeven het even niet meer alleen te doen.

Dat is vaak een grote opluchting voor mensen.


Humanitas Zoetermeer 9

HOME-START, EEN KLANKBORD WAAR IK VEEL AAN HAD!

Verhaal van Miranda Freeke, voormalig cliënt Home-Start

‘Ik dacht dat ik het goed voor elkaar had. De droom was natuurlijk om samen oud te worden, maar het liep anders.We waren acht jaar getrouwd. We hadden een zoontje

van 3,5 jaar en een dochtertje van 2 jaar toen duidelijk werd dat het echt niet meer ging tussen ons.Van de ene op de andere dag was ik een alleenstaande moeder

met twee kinderen’.

ER ALLEEN VOOR STAAN

‘Nu ik er ineens alleen voor stond moest ik meer gaan

werken om rond te komen. Ik ben verpleegkundige.

Het betekende dat ik ineens veel moest studeren om

mijn BIG-registratie te behouden. Die had ik namelijk

nodig om meer werk te kunnen vinden. Thuis had ik

ondertussen twee kleine kinderen waar ik papa en

mama tegelijk voor moest zijn. Ik kreeg meer werk

en besloot ook nog een HBO-opleiding te doen. Toen

werd het echt rennen.

Het was een chaos in mijn hoofd, ondertussen moest ik

allerlei praktische zaken regelen. De hypotheek, bankzaken,

geld, verzekeringen. Ik sliep slecht. De kinderen

maakten langere dagen op de BSO en de crèche. Die

waren druk en moe. Ik wilde alle ballen tegelijk hooghouden.

Misschien wel zodat de buitenwereld dacht:

‘Kijk eens hoe goed zij het voor elkaar heeft’. Maar het is

eigenlijk een beeld dat je probeert voor te spiegelen.

Dat had ik toen trouwens nog niet in de gaten.

HULP? IK VOND HET METEEN EEN GOED

IDEE!

Op een dag dronk ik thee bij de buurvrouw. Zij merkte

dat ik vastliep thuis. Zij kende Home-Start van Humanitas

en vertelde dat hun vrijwilligers juist in dit soort

situaties hulp konden bieden. Ik had er nog nooit van

gehoord, maar vond het meteen een goed idee.

Ik had eerst een kennismakingsgesprek met een

coördinator, Anke. Ze was open en vriendelijk. Wat ik

bijzonder vond was dat ze tijdens het gesprek meteen

zei; ‘Volgens mij weet ik al iemand voor jou!’ Ze wilde

echt een vrijwilliger die bij mij paste. Zo maakte ik kennis

met Mariska. Dat klikte meteen.

Ik weet nog toen zij de eerste keer kwam dat we

gingen wandelen. We hadden het over werk, relaties, de

kinderen. Algauw bleek dat we dezelfde ideeën hadden

over het leven. We zouden bij wijze van spreken zo

vriendinnen kunnen zijn.

OPVOEDMOEHEID

Met de kinderen liep ik vaak tegen dezelfde dingen.

Dan stond ik er echt alleen voor. Iedere avond weer

hetzelfde gedoe. Zaten we aan tafel en begon het

weer. Wilden ze niet eten wat ik gemaakt had. Aten

hun bord niet leeg. Ik wilde gewoon dat ze leerden om

alles op te eten. Of ’s avonds bij het naar bed gaan,

gewoon niet luisteren. Altijd gedoe. Het gaf me niet

echt vertrouwen in mezelf als moeder.

Tot Mariska op een goede dag tegen me zei: ‘Miranda,

ik loop thuis net zo goed tegen deze dingen aan’.

Ze gaf me vaker voorbeelden van haarzelf, dat vond

ik zo fijn. Ik merkte daardoor dat iedereen weleens

‘opvoedmoeheid’ heeft. Dat woord heb ik zelf bedacht.

Dat je de balans kwijt bent, het gewoon even niet meer

weet en in de war bent. Ik leerde dat kinderen door

verschillende fasen gaan en dat ouder zijn ook een

leerproces is.

Een hele praktische tip die ze me gaf was om als het

moeilijk was met de kinderen gewoon alleen maar in en

uit te ademen. Ik merkte dat ik daardoor rustiger werd

en minder tegen de kinderen schreeuwde. Ze gaf me

het advies om sowieso beter voor mezelf te zorgen en

bijv. te gaan mediteren. Ik werd minder streng, naar

mezelf en naar de kinderen waardoor het ook leuker

werd met hen.

De scheiding had behoorlijke impact op mijn zoon

waarvoor hij ook hulp kreeg. Als er thuis rust was, ging

het beter. Maar als ik weer te gehaast werd dan merkte

je dat meteen aan hem. Hij was daar heel gevoelig

voor. Ik vond dat weleens lastig. Maar ik vond het heel

goed hoe Mariska me liet zien hoe bijzonder mijn kind

wel niet was. En dat hij misschien de dingen anders

deed maar dat dat ook prima was. En ook, dat ik van

hem kon leren! Kinderen zijn een spiegel.

Achteraf was het goed geweest als ik veel eerder

Home-Start had ingeschakeld, bijvoorbeeld al bij de

gesprekken met de mediator. Nu is er toch veel langs

me heen gegaan. Met een vrijwilliger erbij had ik het veel

beter aan kunnen pakken allemaal. Het was

heel fijn om steeds met haar te kunnen praten,

mijn verhaal kwijt te kunnen. Met iemand

die ‘vreemd’ en toch ook vertrouwd was. Echt

een klankbord waar ik heel veel aan heb gehad!’

Storywise, Pauline Seebregts, www.storywise.nu

HUMANITAS IS ER

VOOR IEDEREEN

OOK NU ALLES ANDERS IS

V.l.n.r.:Nina, Jose, Ilona, Vijava, Marie-An


Hoe wilt u

herinnerd

worden?

Bestel gratis

het Persoonlijk

Herinneringsboekje

Ledenconsulent Nadège: “Je kunt op allerlei

manieren uiting geven aan wat voor jou

belangrijk is. Denk aan de locatie van de

uitvaart, de muziek die gespeeld wordt of aan

de keuze van de kist. Je kunt kiezen uit een

eenvoudig model, een klassiekere variant of een

duurzaam model gemaakt van wilgentenen. Er

is tegenwoordig zelfs een volledig circulaire kist

gemaakt van levend materiaal.”

Ja, stuur mij gratis het Persoonlijk Herinneringsboekje

Voorletters . ................................................................

Naam . .....................................................................

Adres . .....................................................................

Postcode en plaats . .........................................................

Telefoonnummer . ...........................................................

E-mailadres . ...............................................................

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar

CUVO uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

MACUVOVHHTwensen21

CUVO Zorg voor uw uitvaart I www.cuvo.nl I (070) 346 95 71 I info@cuvo.nl

4052.21 CUVO wensen met uitknipbon 265x197mm.indd 1 12-03-2021 11:12


Humanitas Zoetermeer 11

Vrijwilliger Marjolein:

‘Ieder contact spreekt andere

vaardigheden in mij aan’

Als ontwikkelingseconoom

kwam Marjolein met veel

verschillende culturen in aanraking.

Zij was altijd al nieuwsgierig

naar andere gewoonten,

een andere leefomgeving. Die

achtergrond kwam haar goed

van pas toen zij in 2014 als

vrijwillig huisbezoeker van start

ging.

“In de loop der jaren heb ik

verschillende cliënten mogen

bezoeken. Iedere keer ga je

het contact met een onbekende

aan, en dat doet steeds

weer een ander beroep op je

inlevingsvermogen en flexibiliteit.”

“Soms was er direct een klik,

bijvoorbeeld met een oudere

heer die een mooi leven achter

de rug had, dat zich voor een

groot deel in het buitenland had

afgespeeld. Er ontstond een

respectvolle, gelijkwaardige

relatie waarin we konden discussiëren

over de actualiteit en

de politiek. Hij liet me kennismaken

met zijn perspectief en daar

kwamen mooie gesprekken

uit voort.

“Ik vond het fijn dat de coördinator

van Humanitas geregeld

belde om te vragen hoe het

ging, hoe het contact zich

ontwikkelde. Die begeleiding is

belangrijk.”

“De eerste paar weken na de

kennismaking met Renata

heb ik vooral veel geluisterd,

zonder te oordelen. Nu probeer

ik advies en richting te geven.

Maar het is aan haar om te

bepalen wat ze ermee doet. Ik

heb een enorm respect voor

hoe zij de moed heeft gehad

om de confrontatie met haar

problemen aan te gaan.”

Door de scholing die je krijgt

en het werk dat je doet, leer je

veel bij. Daarnaast ontmoet je

nieuwe mensen. En soms kan

vrijwilligerswerk een opstapje

zijn naar betaald werk.

Ook wij hebben de ANBI Status

‘JE MOET KUNNEN GEVEN ZONDER IETS

TERUG TE VERWACHTEN’

Paula Rombouts werkte al vele jaren als verpleegkundige

toen zij uitviel wegens rugklachten. Die teleurstelling moest

zij eerst verwerken, maar langzamerhand begon het te

kriebelen en wilde zij weer nieuwe mensen ontmoeten. Tijdens

een open dag maakte zij kennis met Humanitas en werd zij

geraakt door de gezellige sfeer. Nog diezelfde middag gaf zij

zich op als vrijwilliger voor het huisbezoek, omdat

dit goed aansloot bij wat zij wilde. Fysieke activiteiten zitten er

niet meer in, vertelt ze, “maar praten en luisteren kan ik wél.”

EENZAAMHEID

“Nadat ik was afgekeurd heb ik zelf ook veel eenzaamheid

ervaren. Ik vond het heel naar, het feit dat we in Nederland

zo dicht op elkaar wonen en dan toch zo alleen kunnen zijn. Onder

ouderen speelt dat gevoel nog meer, omdat zij dat vroeger

heel anders hebben meegemaakt. De gemeenschap was

toen nog veel hechter, denk ik. Nadat ik mij had aangemeld

als vrijwilliger is het balletje snel gaan rollen. Ik bezoek nu

iedere dinsdagmiddag een vrouw van ongeveer tachtig jaar.

Zij heeft COPD en is bedlegerig, maar dat heeft ons contact

nooit in de weg gestaan. We doen niet veel samen, maar

praten des te meer.”

door: Marieke Nieuwenburg

ONAFHANKELIJK

LUISTERAAR

“In het begin hadden we het

vooral over koetjes en kalfjes.

We spraken over het weer of over

koken en langzamerhand leerden

we elkaar beter kennen. Zij

vertelde over haar tijd in

Nederlands-Indië en ook over

haar familie. Met veel kinderen

en kleinkinderen in de buurt zou

Door de coronacrisis zijn veel mensen hun baan verloren en

ligt het werk voor sommigen tijdelijk stil. Daardoor valt bij een

grote groep het salaris weg. Het is belangrijk dat deze groep

op tijd hulp of advies zoekt. “Doen ze dat niet, dan ontstaat

het risico dat ze alleen maar verder wegzakken en in grotere

problemen terechtkomen”, zo vertelt Frank van Eijk, coördinator

van Humanitas Zoetermeer.

Zoetermeer - Humanitas is een vrijwilligers-organisatie die

opkomt voor mensen die (tijdelijk) om verschillende redenen

een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo helpt Humanitas

bijvoorbeeld met het op orde maken van de thuisadministratie

als mensen door omstandigheden het overzicht van hun

administratie zijn kwijtgeraakt. “De kans dat zij hierdoor in de

schulden terechtkomen is dan levensgroot aanwezig”, vertelt

coördinator Frank van Eijk. Deze mensen kunnen zich gratis

aanmelden en worden gekoppeld aan een vrijwilliger die ze begeleidt.

De vrijwilligers van Humanitas helpen hun deelnemers

door ‘naast ze te staan’.

je denken dat er genoeg aanloop is, maar onderling

is er soms wat gedoe en dat zit haar erg dwars. Zelf

heb ik ook een gezin en ik kan me heel goed voorstellen

dat je sommige dingen liever niet met je eigen kinderen

bespreekt. Voor haar ben ik een onafhankelijk

luisteraar. Ik ken de mensen niet over wie ze spreekt, dus ik heb

er ook geen mening over. Zij is blij gehoord te worden, en ik ga

er met veel plezier heen. Zo zijn we best aan elkaar gehecht

geraakt. ”

ERBIJ HOREN

“De gespreksonderwerpen laat ik aan haar over. Ik vertel

slechts kleine dingen over mezelf, want ik kom echt voor haar.

Onze gesprekken zetten me soms wel aan het denken: vijf

kinderen, zoveel liefde en dan nog kan het misgaan. Het

relativeert mijn eigen kleine irritaties thuis, en ik snap haar

verdriet. Loslaten is ook niet míjn sterkste kant, als moeder. Op

de informatiedagen van Humanitas komen dit soort thema’s

geregeld aan bod. Ik vind het interessant om me daarin te verdiepen

en ik vind het ook fijn dat ik weer ergens bij hoor, als vrijwilliger.

Het kost me weinig tijd, en ik heb echt het gevoel dat ik iemand

help. Ik zou er best een tweede deelnemer bij willen

doen, maar door corona is het daar nog niet van gekomen.

Als vrijwilliger hoef je eigenlijk alleen maar aandacht te geven,

maar dan zonder er iets voor terug te verwachten. In mijn

ervaring krijg je dan juist heel veel, juist omdat je er niet van

uitgaat.”

Wil je ook het verschil maken voor een ander?

Humanitas Zoetermeer - Vriendschappelijk Huisbezoek

zoekt vrijwilligers.Voor meer informatie kan je contact

opnemen met Ivy George op:

Telefoon: 06-35113246

E-mail: igeorgester@gmail.com

DOOR DE CORONACRISIS ZIJN VEEL MENSEN HUN BAAN

VERLOREN EN LIGT HET WERK VOOR SOMMIGEN

TIJDELIJK STIL

“We willen niks afdwingen”, benadrukt Pieter Ohlsen. Hij werkt

als vrijwilliger bij Humanitas. “We geven tips en aanwijzingen

maar als de deelnemer het anders wil, dan dwingen wij dat

natuurlijk niet af.” De organisatie wil niks uit handen nemen.

“We kijken mee en laten zien hoe het kan”, vertelt Pieter.

“Het is dan ook de bedoeling dat de deelnemer na een traject

zijn financiële zaken weer zelfstandig kan oppakken.” Frank

zegt dat het niet uitmaakt of je een goede baan hebt en in een

groot huis woont. Er kan altijd iets gebeuren waardoor je opeens

financieel in de problemen komt. “Iedereen, met veel of weinig

geld, kan in moeilijkheden komen.” Daarnaast vertelt hij dat

een groot gedeelte van de mensen geen buffer heeft om deze

klap op te vangen.

Frank en Pieter wijzen erop dat het vaak juist makkelijker is,

als mensen snel ingrijpen. “Wanneer mensen in een vroeg

stadium hulp zoeken, is het eenvoudiger om weer snel op de

rit te komen.” Pieter vertelt dat mensen vaak wachten tot ze

echt in de schulden zitten, terwijl ze van tevoren al zien dat er

problemen gaan komen. “Mensen schamen zich voor armoede

en wachten daarom net zo lang met hulp of advies zoeken tot

het echt niet meer anders kan.” Dat mensen lang wachten met

hulp zoeken, is voor Frank niet onbekend. Hij vertelt dat dit in de

Nederlandse cultuur zit. “Nederlanders praten niet graag over

geld en vinden het moeilijk om hun financiën bloot te geven.”

Pieter vertelt dat het belangrijk is dat mensen weten dat ze

niet per se een schuld hoeven hebben voordat ze zich kunnen

opgeven. Ze kunnen zich ook bij Humanitas of bijvoorbeeld

de gemeentelijke schuldhulpvereniging aanmelden voor alleen

advies. Hoe eerder, hoe beter”, zo benadrukt hij. Aanmelden

bij Humanitas kan via het mailadres:

thuisadministratie@humanitaszoetermeer.nl


ADVERTORIAL

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een

nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. Het

merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een

erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is

minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van Erfrechtplan.

Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen

veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het

leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van

alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op

een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in

de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu

eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een

testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn

wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk.

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen

wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende

mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige

generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een

kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel

een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen

waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

www.er frechtplan.nl

085 - 8000 100

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van

de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven.

De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de

kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in

handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende

ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van

IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijvers

kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een

grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de

erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de

blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel

bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die

den van een partner tot een financieel drama voor de achterblijhiervoor

in financiele problemen zijn gekomen. ‘’Onnodig familie -

leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het

opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor

veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk

ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten

of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over

een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken,

dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich

uit. Soms té ver.”

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal

gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service

ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan

worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk

en relatief laag. “Onze adviseur komt bij de mensen thuis om de

wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een

concept-testament in begrijpelijke taal.

Na eventuele aanpassingen gaat de adviseur samen met de klant

naar de notaris om het definitieve testament te laten bezegelen.

We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen

ook. ”

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in

werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s

voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het

niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken

en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom

verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen

in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de

praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld

door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse

zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op

tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden

en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat

staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens

je niemand toe.”

Contact gegevens

Taalstraat 40

5261 BE Vught

STICHTING MENSEN IN DE MINIMA

De stichting Mensen in de Minima feliciteert de stichting Humanitas met haar 75-jarige bestaan, en spreekt haar dank uit om als ketenpartner een

stukje in deze speciale uitgave te mogen innemen.

Wat is en doet de stichting Mensen in de Minima?

Sinds 17 mei 1983 is een groep vrijwilligers in Zoetermeer actief om mensen die het moeilijk hebben, dan wel die problemen hebben met hun (financiële)

administratie, te helpen. Dit initiatief heeft geleid tot uiteindelijk de oprichting van de stichting Mensen in de Minima, kort genoemd, het MiM.

De werkwijze van het MiM heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot het houden van spreekuren, waar iedereen willekeurig binnen kon vallen. Helaas heeft

dat zich in het afgelopen jaar – door bekende omstandigheden – niet kunnen voortzetten, en is er gekomen tot een andere afhandeling van de vragen.

Voor de vestiging in Meerzicht (Uiterwaard 27, Zoetermeer) betekent dat, dat alles blijft beperkt tot een afhandeling op afstand via digitale of

telefonische weg; voor de vestiging Oosterheem (Oosterheemplein 198, Zoetermeer) kan wél een afspraak worden ingepland. Uiteraard trachten wij zo

snel mogelijk weer te komen tot onze reguliere werkwijze met spreekuren.

Het MiM heeft in de afgelopen jaren een stabiel aantal cliënten gekregen, waarvan een groot aantal regelmatig de spreekuren bezochten. Die hebben op

dit ogenblik veel last van de noodgedwongen veranderde werkwijze. Het resultaat is dat wij veel minder dan gewenst, mensen kunnen helpen.

In het afgelopen jaar heeft het MiM de website aangepast op nieuwe werkwijze, met het vooruitzicht dat deze werkwijze ook in de verdere toekomst kan

worden gehanteerd. De nieuwe website geeft onze klanten wel de nodige achtergrondinformatie om eventueel zelf één en ander te regelen. Het adres

van de website is: www.stichtingmim.nl.

Hebt u vragen, neem dan via Whatsapp contact op met één van de

volgende nummers:

• Vestiging Meerzicht: 06-21929857

• Vestiging Oosterheem: 06-53883757

Lukt dat niet, dan kunt u ook de voicemail inspreken op ons

telefoonnummer 079-3163293.


Humanitas Zoetermeer 13

SAMENWERKEN EN SCHULDHULP IN

ZOETERMEER

Over het onderwerp schulden heerst nog steeds een taboe,

terwijl het hebben van schulden en betalingsachterstanden

kan leiden tot piekeren en stress. Het is belangrijk dat mensen

in deze situatie hulp kunnen vinden en niet zelf met de problemen

blijven zitten. Organisatie die zich ontfermen over deze

mensen hebben nu de handen ineen geslagen om mensen

met schulden nog beter te kunnen helpen. Zo is onlangs de

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp in de gemeente Zoetermeer

van start gegaan. Wat betekent dit nu voor de inwoners van

Zoetermeer?

ALLIANTIE VRIJWILLIGE SCHULDHULP

Laten we eerst eens stil staan bij de rol van de Alliantie

voor Vrijwillige Schuldhulp (AVS) voordat we antwoord

geven op deze vraag. De AVS is opgericht door zes landelijke

organisaties die mensen met (dreigende) schulden ondersteunen

door de inzet van vrijwilligers. Deze zes alliantiepartners zijn:

Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland, Landelijke

Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Leger des Heils,

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en Schuld

HulpMaatje. Inmiddels is de AVS al in meer dan 22 gemeenten

actief om deze samenwerkingsverbanden te versterken.

WAT DOET DE AVS IN ZOETERMEER?

De kracht van de Alliantie is dat deze partnerorganisaties het

belang inzien van goede ondersteuning bij het voorkomen of

oplossen van financiële problemen. Iedere alliantiepartner

werkt vanuit een eigen visie, waarden, cultuur en doelgroepaanpak.

De samenwerking is gericht op het verbeteren van

de onderlinge communicatie, meer goed opgeleide vrijwilligers

in de gemeente en kennis van de sociale kaart. Er bestaat

al een goede relatie en samenwerking tussen Humanitas,

Schuldhulpmaatje en de gemeente Zoetermeer en dat is

fantastisch. De AVS stimuleert daarnaast uitbreiding van

samenwerking met andere partijen, zoals de Marokkaanse en

Turkse gemeenschap via de landelijke belangenorganisaties

als Inspraakorgaan Turken Nederland en Samenwerkingsverband

Marokkaanse Nederlanders.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE INWONERS VAN

ZOETERMEER?

De samenwerking is erop gericht om inwoners uit Zoetermeer

met het risico op schulden eerder in beeld te krijgen. De nadruk

ligt hierbij op het stimuleren om gebruik te maken van de

beschikbare dienstverlening, en op het bieden van een

toekomst zonder (problematische) schulden. Het hebben

van schulden kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten

die makkelijk kunnen worden voorkomen door de inzet

van vrijwillige schuldhulpverlening. Maar dan moet er wel

vertrouwen zijn, dat maakt het makkelijker voor de hulpvrager

om de schaamte te overwinnen en het onderwerp te durven

benoemen. Daarom is het nodig dat organisaties binnen de

schuldhulpverlening kennis en kunde in huis halen over de

verschillende doelgroepen uit verschillende culturen.

Hulp door vrijwilligers bij mensen met geldzorgen is

essentieel. Door bijvoorbeeld het opleiden van vrijwilligers uit

verschillende culturen kan de schuldhulpverlening passender

en meer op maat aangeboden worden in Zoetermeer.

Bent u geïnteresseerd geraakt of heeft u vragen hierover?

Neem dan contact op Humanitas Zoetermeer:

thuisadministratie@humanitaszoetermeer.nl


WAT KUNT U DOEN BIJ ZORGEN OM EEN MEDEWERKER MET SCHULDEN?

Herkent u dit?

U heeft een medewerker die de laatste tijd niet lekker functioneert. Wellicht is er veel verzuim

of het gedrag op de werkvloer is veranderd. Mogelijk heeft u al een paar keer een verzoek

gekregen om een voorschot op het salaris of is er loonbeslag gelegd… Uw medewerker heeft

kopzorgen, u vermoedt dat er sprake is van schulden en u wilt het gesprek aan gaan. Immers,

het werk lijdt eronder en u heeft enerzijds begrip, maar anderzijds moet de zaak wel draaien!

Dit is, zeker nu in tijden van corona-maatregelen, geen ondenkbare situatie.

Wij denken graag met u mee!

Zoetermeer kent een netwerk van organisaties die u hierbij kunnen helpen. U en uw medewerker

staan er niet alleen voor. Humanitas Zoetermeer, SchuldHulpMaatje Zoetermeer en JIP Haaglanden

slaan de handen ineen, omdat we ons zorgen maken over de gevolgen van de corona

crisis op de werkgelegenheid en daarmee de financiën van Zoetermeerders. Dagelijks spreken

en helpen we Zoetermeerders met vragen over geld, administratie en schulden.

(Wilt u vooraf even sparren? Neem gerust contact met ons op!)

Hoe kunnen wij u en uw medewerker helpen?

Wij bieden maatwerk, want elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Soms is het voldoende

als u telefonisch met ons afstemt, zodat u de benodigde informatie heeft om uw medewerker te

ondersteunen. In andere gevallen werkt het beter als uw medewerker een vertrouwelijk gesprek

heeft met een ‘neutraal’ persoon of buitenstaander. In zo’n geval kunnen wij in gesprek gaan met

uw medewerker. Het Jongeren Informatie Punt, Humanitas Zoetermeer en SchuldHulpMaatje

Zoetermeer bieden gratis ondersteuning bij het in kaart brengen van de financiën en hulp bij

het oplossen van schulden van Zoetermeerders.

WIE HELPT WANNEER?

We helpen met:

• Ordenen van de administratie;

• Opstellen budgetplan;

• Alle schulden in kaart brengen;

• Begeleiden bij het treffen van betalingsregelingen;

• Aanvragen voedselbank en Stichting Urgente Noden Zoetermeer e.d.;

• Begeleiden naar Schuldhulpverlening/WSNP;

• Coachen/begeleiden naar zelfredzaamheid.

Dit is kosteloos en wordt gedaan door hiervoor opgeleide vrijwilligers of medewerkers. Op een

aantal vlakken verschillen het JIP, Humanitas Zoetermeer en SchuldHulpMaatje Zoetermeer.

Onderling hebben we korte lijntjes, dus als uw medewerker beter op z’n plek is bij een

collega-organisatie dan zorgen we dat uw medewerker op de juiste plek terecht komt.

Een voorbeeld: Bij een aannemer werd beslag gelegd op het salaris van een jonge medewerker.

Deze wilde weinig kwijt over zijn situatie, maar hij had steeds meer moeite om op tijd op werk

te zijn. Zijn auto moest gerepareerd worden en hij had hier geen geld voor. Het was een prima

medewerker, maar dit beïnvloedde zijn functioneren te veel. De medewerker kon kiezen: hulp

inschakelen of zijn jaarcontract werd niet verlengd. Samen hebben zij het JIP gevonden en de

medewerker heeft met hulp van de jongerenadviseur zijn financiële situatie (en leefsituatie) in

kaart gebracht. Met praktische ondersteuning (een aflosplan, hulp bij betalingsregelingen en

tips om geld te besparen) heeft deze jonge medewerker zijn financiën gestabiliseerd en kon zich

weer volledig inzetten op werk.

WIN-WIN-WIN

Wij willen er vroeg bij zijn met informatie en advies, zodat problemen worden voorkomen. U

kent uw medewerkers als geen ander en kan een zetje in de goede richting geven. Dat is goed

voor uw medewerker, maar ook voor u. Immers: een zorgeloze medewerker is een productieve

medewerker.

We merken dat de betrokkenheid van werkgevers

sterk bijdraagt aan het oplossen van problemen.

Het JIP is er voor jongeren t/m 27

jaar met vragen over geld,

contect met de overheid (en

instanties) of beginnende

schulden.

ook als er andere ‘kopzorgen’

zijn dan biedt het JIP een

luisterend oor, informatie en

praktische ondersteuning. is er

meer specialistische hulp nodig,

dan wijzen wij de weg.

www.jiphaaglanden.nl/

werkgevers info@jiphaaglanden.nl

070 – 205 3500

Humanitas helpt volwassenen

weer grip te krijgen op hun

administratie.

Is er sprake van beginnende

schulden die nog niet

problematisch zijn? Dan kan

Humanitas helpen bij het grip

krijgen op de administratie en

financiële situatie van uw

werknemer.

www.humanitaszoetermeer.nl

zoetermeer@humanitas.nl

06 – 83 88 97 34

Heeft uw werknemer meerdere

schulden en dreigt hij/zij het

overzicht te verliezen, denk dan

aan SchuldHulpMaatje.

Samen met uw werknemer gaat

het maatje aan de slag om te

proberen de financiële situatie

overzichtelijk te maken. Er zit

geen tijdlimiet aan de

ondersteuning.

www.shmzoetermeer.nl

info@shmzoetermeer.nl

06 – 39 40 50 15

Uw medewerker voelt zich gesteund en dat verhoogt de

motivatie om de schouders er onder te zetten. Praten over een

taboe-onderwerp als schulden is helemaal niet zo makkelijk.

Tegelijkertijd maken we het vaak ingewikkelder dan nodig.

• Benoem wat u merkt aan (het gedrag of functioneren van

uw) medewerker;

• Geef aan dat u zich zorgen maakt om uw medewerker (en

indien van toepassing om het functioneren);

• Geef ruimte en vraag naar wat uw medewerker zelf aan

oplossingen ziet;

• Biedt aan om samen hulp in te schakelen (of stel dit als

voorwaarde);

• Bekijk eventueel samen de website www.uitdeschulden.nu


Verkoopplannen of

gewoon nieuwsgierig

naar de actuele

waarde van uw

woning?

Neem gerust contact op voor

een vrijblijvende afspraak!

Schoutenhoek 40 - Zoetermeer

T. 079 - 323 88 38 - demakelaars.nu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!