08.04.2021 Views

WEB 12485 BPD AW Leaflet Het Oude Ambacht

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hendrik-Ido-Ambacht - De Volgerlanden

Het Oude Ambacht

37 energiezuinige woningen

Duurzaam: gasloos d.m.v.

warmtenet en zonnepanelen

Op elke verdieping

vloerverwarming

Standaard voorzien van

keuken, sanitair en tegels

Diverse meerwerkopties

Tot 0,6% rentekorting met een groenhypotheek en duurzaamheidskorting*

“Ontspannen wonen in

een dorpse omgeving

met veel groen en water.”

*Informeer naar de voorwaarden


Inhoudsopgave

3 Het Oude Ambacht

4 Tussenwoningen type Scharensliep

5 Hoekwoningen type Scharensliep

6 Twee-onder-een-kapwoningen type Molenaar

7 Vrijstaande woningen type Koetsier

8 Verkoopinformatie

Het Oude Ambacht

Kom over het charmante Perenlaantje aanrijden, passeer de Vrouwgelenweg en voel je gelijk thuis. In Het Oude Ambacht

woon je ontspannen aan een brede laan, sfeervol hofje, een parkje of aan een slootje dat het plan begrenst. Hier woon je

centraal in de woonwijk op loop- en fietsafstand van alle voorzieningen zoals het winkelcentrum, Sofiapark en de bushalte.

Handig ook dat je net zo snel op de A15 bent als op de A16, waardoor je in een mum van tijd in Rotterdam of Dordrecht

bent. Je hebt in Het Oude Ambacht de keuze uit eengezinswoningen, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen.

Legenda

10 Tussenwoningen type Scharensliep (5,4 m breed)

10 Hoekwoningen type Scharensliep (5,4 m breed)

12 Twee-onder-een-kapwoningen type Molenaar (5,7 m breed)

5 Vrijstaande woningen type Koetsier (6 m breed)

38

46

39

37

45

40

36

54

47

44

41

35

55

53

48

43

42

HARK

33

34

HARK

01

02

03

04

56

57

58

05

06

07

08

HARK

09

52

51

10

11

12

49

50

14

13

15

16

HARK

17

18

19

20

21

HARK

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

01

17

02

SPADESPADE

03

18

HARK

04

19

05

06

20

21

ZEIS

07

22

23

SCHOFFEL

24

25

88

HARK

SCHOFFEL

89

26

27

BOOMGAARDPAD

SPADE

SCHOFFEL

POOTSTOK

59

60

61

62

63

64

78

79

67

80

68

69

81

70

71

82

72

83

73

84

74

85

75

86

76

87

77

90

91

92

10

11

08

09

13

12

14

15

16

65

ZAAIVAT

66

HARK

93

ZAAIVAT

94

ZAAIVAT

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

28 29 30

31

32

33

34

35

36

37

HARK

2 3

SIKKEL10 Tussenwoningen type Scharensliep

10 Hoekwoningen type Scharensliep

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Afgebeeld bouwnummer 2

Bekijk t.z.t. de website voor de plattegronden van alle bouwnummers

Afgebeeld bouwnummer 1

Bekijk t.z.t. de website voor de plattegronden van alle bouwnummers

Kenmerken

Woonoppervlakte vanaf 123 m 2 tot 135 m 2

Woningbreedte 5,4 meter

Kavels vanaf 120 m 2 tot 132 m 2

1 e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer en apart toilet

Vrij indeelbare zolder

Koopsomindicatie vanaf circa € 395.000,- v.o.n.

Kenmerken

Woonoppervlakte vanaf 123 m 2 tot 135 m 2

Woningbreedte 5,4 meter

Kavels vanaf 157 m 2 tot 276 m 2

1 e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer en apart toilet

Vrij indeelbare zolder

Enkele hoekwoningen hebben een aangebouwde berging

en parkeren op eigen terrein

Koopsomindicatie vanaf circa € 420.000,- v.o.n.

4

512 Twee-onder-een-kapwoningen type Molenaar

5 Vrijstaande woningen type Koetsier

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Afgebeeld bouwnummers 19, 27 en 37.

Bekijk t.z.t. de website voor de plattegronden van alle bouwnummers

Afgebeeld bouwnummers 8, 29 en 33.

Bekijk t.z.t. de website voor de plattegronden van alle bouwnummers

Kenmerken

Woonoppervlakte vanaf 141 m 2 tot 153 m 2

Woningbreedte 5,7 meter

Kavels vanaf 258 m 2 tot 397 m 2

1 e verdieping: 3 slaapkamers, complete badkamer en

apart toilet

Vrij indeelbare zolder

Aangebouwde berging en parkeren op eigen terrein

Koopsomindicatie vanaf circa € 579.000,- v.o.n.

Kenmerken

Woonoppervlakte 167 m 2

Woningbreedte 6 meter

Kavels vanaf 389 m 2 tot 431 m 2

1 e verdieping: 3 slaapkamers, complete badkamer en

apart toilet

Vrij indeelbare zolder

Aangebouwde berging en parkeren op eigen terrein

Koopsomindicatie vanaf circa € 765.000,- v.o.n.

6

7Meer weten?

Kijk op www.nieuwbouw-devolgerlanden.nl

EEN ONTWIKKELING VAN

BPD

Poortweg 2

2612 PA Delft

T 088 712 28 06

E verkoop.zuidwest@bpd.nl

INFORMATIE EN VERKOOP

Van Spronsen Makelaars

De Schoof 8

3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht

T 078 681 25 66

E info@vanspronsenmakelaars.nl

Voorbehoud verkoopdocumentatie

De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan

de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van

deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een

voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere

voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het ontwikkelen van een nieuwbouwlocatie is een dynamisch proces

dat voortdurend aan verandering en verfijning onderhevig is. De

omgevingsschetsen zijn dan ook niet meer dan een momentopname.

Wijzigingen met betrekking tot de situering van omliggende

bebouwing, groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen,

bovengrondse nutsvoorzieningen en dergelijke kunnen zich dan ook

voordoen.

De inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie van de

illustrator en wijken mogelijk af van het standaard afwerkingsniveau.

Aan de impressies, maatvoeringen en sfeerplattegronden kunnen

zodoende geen rechten aan worden ontleend (ook niet qua

kleurstelling). Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de

contractstukken behorende verkooptekeningen en technische

omschrijving.

april 2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!