09.04.2021 Views

Sterk Engels Methode Foundations

Foundations is een blended learning methode. Deze richt zich op de basisvaardigheden van de Engelse taal. De leerlingen leren klanken herkennen en een juiste koppeling te maken tussen klanken en symbolen. De methode stimuleert zowel zelfstandig werken alsook het samenwerken door groepsopdrachten. De wetenschappelijk onderbouwde software wordt wereldwijd gebruikt in 50 landen met meer dan 3 miljoen gebruikers. Kijk voor alle mogelijkheden op www.sterkengels.nl Deze methode is geschikt voor het basisonderwijs Aansluiting met SLO doelen/eindtermen.

Foundations is een blended learning methode. Deze richt zich op de basisvaardigheden van de Engelse taal. De leerlingen leren klanken herkennen en een juiste koppeling te maken tussen klanken en symbolen.

De methode stimuleert zowel zelfstandig werken alsook het samenwerken door groepsopdrachten.
De wetenschappelijk onderbouwde software wordt wereldwijd gebruikt in 50 landen met meer dan 3 miljoen gebruikers.

Kijk voor alle mogelijkheden op www.sterkengels.nl

Deze methode is geschikt voor het basisonderwijs
Aansluiting met SLO doelen/eindtermen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STERK ENGELS<br />

<strong>Foundations</strong> overview<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2


COLOFON<br />

Auteur:<br />

Kees Siepelinga<br />

Karen Lewis (native)<br />

Uitgegeven door:<br />

Graviant Publishers<br />

Redactie:<br />

Karen Lewis (native)<br />

Koen Goedhart<br />

Lesly van Kleef<br />

Vormgeving:<br />

Marco Harzing<br />

© mei 2021<br />

STERK <strong>Engels</strong> uitproberen of meer informatie?<br />

Wil je een presentatie van onze methode STERK <strong>Engels</strong> op locatie?<br />

Of toch liever een digitale presentatie? Beide zijn mogelijk!<br />

Plan nu je (online) afspraak in met een van onze onderwijsadviseurs.<br />

<strong>Sterk</strong> <strong>Engels</strong> <strong>Foundations</strong> lesmethode is voortgekomen uit het onderzoek van The<br />

Reading Panel in 2000. The Reading Panel is in de jaren negentig door toenmalig<br />

president Clinton opgericht.<br />

Er zijn uiteindelijk meer dan 200 wetenschappelijke artikelen beschreven<br />

en geanalyseerd met als resultaat de Reading Pyramid.<br />

2<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


ACHTERGROND<br />

Deze lesmethode is voortgekomen uit het onderzoek van The Reading Panel in 2000.<br />

The Reading Panel is in de jaren negentig door toenmalig president Clinton opgericht.<br />

In de jaren negentig ging het erg slecht in de VS wat betreft leesvaardigheden. Het<br />

panel met daarin wetenschappers, docenten en beleidsmakers werd gevraagd om,<br />

zonder eigen mening, een rapport op te stellen op basis van wetenschappelijke<br />

rapportages. Er zijn uiteindelijk meer dan 200 wetenschappelijke artikelen beschreven<br />

en geanalyseerd met als resultaat de Reading Pyramid.<br />

In 2000 is dit rapport gepresenteerd. Het rapport geeft een kijk op leesvaardigheid en<br />

hoe kinderen met verschillende kennis en vaardigheden tot goed lezen komen. Deze<br />

kennis en vaardigheden zijn in deze lesmethode verwerkt om kinderen met <strong>Engels</strong> als<br />

vreemde taal ook de basisvaardigheden en kennis te bieden. In 2006 heeft Timothy<br />

Shanahan van de universiteit van Illinois deze rapportage herzien.<br />

DOELEN FOUNDATIONS<br />

• <strong>Foundations</strong> I & II:<br />

Leerlingen kunnen:<br />

<strong>Engels</strong>e klanken van elkaar differentiëren<br />

een juiste klank - teken koppeling maken<br />

de basisvaardigheden op het gebied van leesstrategieën gebruiken<br />

de 300 meest gebruikte woorden uit het <strong>Engels</strong> gebruiken<br />

• <strong>Foundations</strong> III:<br />

Leerlingen kunnen:<br />

hardop vloeiend lezen in het <strong>Engels</strong> (Grant, 2017)<br />

een juiste klank - teken koppeling maken<br />

tekststructuren en genres van teksten herkennen<br />

de 600 meest gebruikte woorden uit het <strong>Engels</strong> gebruiken<br />

Reading<br />

Comprehention<br />

Knowledge<br />

Building<br />

Oral Language<br />

Vocabulary<br />

Phonemic<br />

Awareness<br />

Reading<br />

Fluency &<br />

Expression<br />

Letter<br />

Sounds<br />

& Phonics<br />

Reading<br />

Comprehention<br />

Strategies<br />

Text<br />

Structures<br />

& Genres<br />

Concepts<br />

of Print<br />

The Reading Pyramid (The Reading Panel, 2000)<br />

3<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


METHODE<br />

<strong>Foundations</strong> is een blended learning methode, het schriftelijke deel wordt afgewisseld<br />

met een online gedeelte. In het schriftelijk deel wordt verwezen naar de online methode<br />

Fast ForWord en Reading Assistant. Binnen Fast ForWord zijn verschillende niveaus,<br />

leerlingen werken in <strong>Foundations</strong> met reading level 1 en 2, dit niveau sluit aan bij het<br />

niveau van een beginnende lezer van de <strong>Engels</strong>e taal. Binnen Reading Assistant is er een<br />

aparte bibliotheek voor leerlingen uit het basisonderwijs, hier zal naar worden verwezen<br />

in het werkboek.<br />

De lesmethode is geschreven voor het basisonderwijs en voor leerlingen met<br />

achterstanden in de taal <strong>Engels</strong> op het voortgezet onderwijs. De methode is geschreven<br />

voor 36 weken, hierin zou de groep minimaal één uur per week <strong>Engels</strong> moeten krijgen,<br />

dit is ook belangrijk om de kennis te laten beklijven.<br />

<strong>Foundations</strong> I, II en III richten zich op de basisvaardigheden van de <strong>Engels</strong>e taal. De<br />

leerlingen leren klanken herkennen en een juiste koppeling te maken tussen klanken en<br />

symbolen. Deze eerste twee foundations zijn meer docent gestuurd.<br />

FONEMISCH & FONETISCH BEWUSTZIJN<br />

Fonemen zijn de kleinste onderdelen van woorden. Fonemen relateren aan de klanken<br />

binnen een woord. Zo heeft ship drie fonemen namelijk: sh-i-p maar het woord skip<br />

vier namelijk: s-ki- p. Het is van groot belang dat leerlingen, zeker leerlingen met een<br />

achterstand, bekend zijn met alle 41 fonemen in de <strong>Engels</strong>e taal. Zij kunnen namelijk<br />

alleen als zij fonemisch bewust zijn door naar een goede klank – teken koppeling.<br />

Het aanleren van de klank – teken koppeling is in de <strong>Engels</strong>e taal erg belangrijk.<br />

Fonetica, zoals dit ook wel genoemd wordt, houdt in dat de leerling het geschreven<br />

systeem begrijpt.<br />

Dit systeem heeft drie lagen, namelijk: alfabetisch. patroon en betekenis.<br />

Alfabetisch betekent dat de leerling begrijpt dat woorden worden opgemaakt uit<br />

symbolen en klanken, dat deze aangepast kunnen worden door het verwijderen,<br />

toevoegen of aanpassen van de spelling. Dit kan geoefend worden door leerlingen een<br />

dictee af te nemen en woorden te laten spellen op basis van wat zij horen. Hier kan op<br />

worden voortgebouwd richting correcte spelling.<br />

4<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


OVERVIEW<br />

FOUNDATIONS I<br />

FOUNDATIONS II<br />

FOUNDATIONS III<br />

GROEP 3/4<br />

GROEP 5/6<br />

GROEP 7/8<br />

Werkboek<br />

Thema<br />

Thema<br />

Thema<br />

Kleuren-vormen-grootte<br />

Petlife<br />

Holidays<br />

Letters en getallen<br />

Friends for Life<br />

My home<br />

Letter-klank koppeling<br />

My Family<br />

School<br />

<strong>Engels</strong>e woorden<br />

Hobbies and Sport<br />

Transport<br />

Wie is wie<br />

Adventures<br />

Music and dance<br />

Luisteren en lezen<br />

My digital self<br />

Games<br />

Teacher Manual<br />

Teacher Manual<br />

Teacher Manual<br />

Uitleg<br />

Uitleg<br />

Uitleg<br />

Antwoorden<br />

Antwoorden<br />

Antwoorden<br />

Hand-outs<br />

Hand-outs<br />

Hand-outs<br />

Flitskaarten<br />

Flitskaarten<br />

Flitskaarten<br />

Werkbladen<br />

Werkbladen<br />

Werkbladen<br />

Bingo<br />

Quizlets<br />

Quizlets<br />

Software<br />

Reading Assistant<br />

Reading Assistant<br />

Reading Assistant<br />

FD<br />

Pre A1<br />

A1<br />

Pre A1<br />

A1<br />

A2<br />

Fast ForWord<br />

Fast ForWord<br />

Fast ForWord<br />

Reading Readiness<br />

Reading Readiness<br />

Reading Readiness<br />

<strong>Foundations</strong> 1<br />

Reading Level 1<br />

Reading Level 1<br />

Elements 1<br />

<strong>Foundations</strong> 1<br />

Reading Level 2<br />

Elements 1<br />

<strong>Foundations</strong> 1<br />

5<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


WERKBOEK<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

G<br />

H<br />

I<br />

OPBOUW THEMA<br />

Vocabulary: Herkennen van losse klanken. Spelling en klank leren van de veel<br />

voorkomende woorden in het <strong>Engels</strong>. Nieuwe woorden leren vanuit context.<br />

Listening: Herkennen van klanken, betekenis geven.<br />

Vocabulary: Koppelen van klank en spelling van veel voorkomende woorden<br />

in het <strong>Engels</strong>.<br />

Sounds focus: Focus op de /ie/ klank.<br />

Vocabulary: Spelling en klank leren van veel voorkomende woorden in het<br />

<strong>Engels</strong>.<br />

Reading: Nieuwe woorden leren vanuit context. Betekenis halen uit titel en<br />

plaatjes.<br />

Writing: Omschrijven van je favorieten dier.<br />

Vocabulary: Spelling leren van veel voorkomende woorden in het <strong>Engels</strong>.<br />

Speaking: Praten over huisdieren met een klasgenoot.<br />

ICON KLIKBAAR MEANING<br />

Speaking<br />

Vocabulary: Word Focus, Learn spelling and sounds of<br />

frequently used words<br />

Listening<br />

Sounds focus Grammar<br />

Reading: Recognise different sorts of texts and genres.<br />

4 Reading Assistant Plus: Learn new words from context and<br />

improve reading comprehension.<br />

Writing: Words and sentences<br />

Vocabulary: Learn spelling and sounds of frequently used<br />

words in English. Learn words by finding pictures online.<br />

Grammar<br />

4 Fast ForWord<br />

4 Audio fragment<br />

4 Video fragment<br />

4 Quizlet: Oefen de thema gerelateerde vocabulary (woorden).<br />

Dit kan op diverse manieren bijv. met flitskaarten,<br />

4 Website verwijzer<br />

6<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


READING<br />

De vaardigheden die in <strong>Foundations</strong> worden ontwikkeld zijn de volgende.<br />

• Lezen van titel, subtitel en alineahoofden.<br />

• Beschrijven van plaatjes in teksten.<br />

• Vragen lezen.<br />

READING ASSISTANT<br />

Wat is Reading Assistant?<br />

Reading Assistant is een bibliotheek bestaande uit meer dan 300 boeken<br />

corresponderend met ERK-niveau A1 tot en met C1. Het unieke aan Reading Assistant<br />

is de directe feedback die tijdens het hardop voorlezen wordt ontvangen zodra<br />

verbetering nodig is. Dit is te vergelijken met de manier waarop ouders of docenten<br />

dit doen tijdens individuele begeleiding, maar nu kan dit klassikaal gebeuren. Reading<br />

Assistant wordt gebruikt in de klas of thuis. Leerlingen werken op hun eigen niveau aan<br />

luisteren, hardop voorlezen en begrijpend lezen. Hun voortgang is voor de docenten<br />

makkelijk te volgen middels het docentenportaal.<br />

Hoe werkt Reading Assistant?<br />

De leerling start met een instaptoets om het actuele<br />

leesniveau te bepalen. Hierna krijgt de leerling een<br />

selectie van boeken te zien dat perfect past bij zijn<br />

eigen individuele niveau. Tijdens het gebruik van het<br />

programma kan er altijd tussendoor of achteraf<br />

getoetst worden. Het voltooien van een boek (selectie)<br />

neemt ongeveer 15-30 minuten in beslag. Bij het<br />

opnieuw inloggen gaat een leerling verder in het boek<br />

waar hij of zij gebleven was.<br />

In het programma doorloopt de leerling de volgende onderdelen bij elk boek.<br />

Word Wall<br />

Oefenen van de belangrijkste woorden uit het<br />

verhaal. Elk woord wordt ondersteund met<br />

een uitleg.<br />

Voorgelezen krijgen<br />

De leerling krijgt het boek voorgelezen en<br />

kan woorden en zinnen aanklikken voor<br />

ondersteuning.<br />

7<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


Begrijpend lezen<br />

De leerling beantwoord verschillende typen<br />

vragen over de tekst die gelezen is. Hiermee<br />

wordt getoetst of de leerling de gelezen tekst<br />

goed begrepen heeft.<br />

Na elke stap krijgt de leerling zijn eigen score<br />

te zien. Leerlingen hebben hierdoor steeds een<br />

goed beeld van hun eigen presteren.<br />

Zelf hardop voorlezen<br />

De leerling leest het boek voor aan de<br />

computer. Door de geavanceerde<br />

spraaktechnologie wordt de leerling in zijn<br />

uitspraak gecoacht waar nodig. De leerlingen<br />

werken op hun eigen niveau met een device in<br />

combinatie met een headset. Elk voorgelezen<br />

boek kan worden teruggeluisterd.<br />

Hierdoor kan de leerling horen wat zijn<br />

vooruitgang is en waar verbetering nodig is.<br />

Overzicht Reading Assistant selecties per niveau<br />

ERK #SELECTIES #UREN<br />

VOORBEELDEN<br />

FD A1 25 A27<br />

B1 B2 C1 C2<br />

FD A1 A2 46 B1 18 B2 C1 C2<br />

A1 A2 B1 91 B2 30 C1 C2<br />

A2 B1 B2 94 C1 39 C2<br />

B1 B2 107 C1 C2 44<br />

B2 C1 C221 12<br />

Het docentenportaal en de systeemeisen zijn hetzelfde als bij Fast Forword. Beide<br />

programma’s werken in dezelfde omgeving. Leerlingen hoeven maar één keer in te<br />

loggen.<br />

8<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


LEESSTRATEGIEËN<br />

Een aantal basisstrategieën leesvaardigheid kunnen in een vroeg stadium worden<br />

ontwikkeld. Het is ook belangrijk dat hier vroeg mee wordt begonnen omdat dit de<br />

ontwikkeling ondersteund waar de leerlingen op een later moment veel profijt van<br />

kunnen hebben.<br />

De basisvaardigheden moeten de leerlingen goed onder de knie hebben voordat<br />

leesstrategieën gebruikt kunnen worden.<br />

QUIZLET<br />

In quizlet is de vocabulary list van het hoofdstuk digitaal gemaakt. Hier kunnen<br />

leerlingen zelfstandig en in eigen tempo woordenschat oefenenen. Leerlingen kunnen<br />

de app instaleren of via de browser aan de slag. De lijsten zijn te vinden door te zoeken<br />

op sterkengels. In de digitale omgeving kan de leerling op het icoon klikken.<br />

• vergroten woordenschat<br />

FAST FORWORD<br />

Wat is Fast ForWord?<br />

Fast ForWord is een serie games, waarmee leerlingen taalvaardigheden kunnen<br />

verbeteren en tegelijkertijd uitdaging vinden in de <strong>Engels</strong>e taal. Het programma is<br />

gebaseerd op neuro-wetenschappelijk onderzoek. Fast ForWord zorgt voor een grotere<br />

concentratieboog, snellere informatieverwerking en een beter taalbegrip. Alle leerlingen<br />

in het basis en voortgezet onderwijs die aan het werk gaan met dit programma, kunnen<br />

hun uitdaging vinden. Dit komt door de verschillende niveaus die het programma rijk is.<br />

Verschillende leesstrategieën, alle grammatica regels, voorspellend lezen en geheugen<br />

technieken komen voorbij in de verschillende uitdagende oefeningen.<br />

Hoe werkt Fast ForWord?<br />

Aan de hand van de instaptoets krijgt de leerling<br />

toegang tot een aantal “games”. In deze games<br />

staan steeds andere vaardigheden, of een<br />

combinatie van vaardigheden, centraal.<br />

De oefeningen zijn gericht op geluid, woorden en<br />

lezen. Door middel van herhaling en beloning word<br />

een leerling gestimuleerd om zijn niveau te<br />

verbeteren. Fast ForWord zorgt voor een grotere<br />

concentratieboog, snellere informatieverwerking<br />

en een beter taalbegrip.<br />

Geluidsoefeningen<br />

Deze breken woorden in kleine stukjes om verwerkingsvaardigheden op te bouwen. Je<br />

zult geen woorden horen in deze oefeningen - het gaat allemaal om het verwerken van<br />

kleinere brokken geluid, zodat studenten sneller kunnen luisteren en begrijpen.<br />

Woordoefeningen<br />

Deze zijn gericht op grammatica, woordenschat,<br />

werkwoord tijden, voorvoegsels, achtervoegsels,<br />

en morfologie.<br />

Leesoefeningen<br />

Deze zijn gericht op lees- en luistervaardigheid<br />

waarbij grammatica en morfologie verder worden toegepast.<br />

9<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


Bij leerproblemen is het vaak lastig vast te stellen waar precies de blokkade zit.<br />

Fast ForWord ontwikkelt door herhaling en uitdaging steeds het brein, waardoor<br />

blokkades in het brein worden weggenomen. De oefeningen worden hierbij veel<br />

aangeboden waardoor het brein zich traint in het herkennen ervan.<br />

Overzicht Fast ForWord modules<br />

ERK MODULE #UREN<br />

FD A1Reading A2 Readiness B1 B2 15C1 C2<br />

OEFENINGEN<br />

FD A1 A2Reading B1 Level B21 C1 20C2<br />

STRUGGLING LEARNER REGULAR LEARNER<br />

FD A1 A2 B1Reading B2 Level C12 C2 25<br />

D A1 A2 B1 Reading B2 Level C1 3 C2 30<br />

1 A2 B1 B2 Reading C1 Level C2 4 25<br />

FD A1<strong>Foundations</strong> A2 B1 I B2 36C1 C2<br />

FD A1<strong>Foundations</strong> A2 B1 II B2 36C1 C2<br />

FD A1Elements A2 I B1 B2 30C1 C2<br />

FD A1Elements A2 II B1 B2 36C1 C2<br />

10<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


SOFTWARE MODULE OVERVIEW<br />

Fast Modules ForWord K-12<br />

Scope Fast ForWord & Sequence<br />

Reading Assistant<br />

Language & Pre-Reading Skills<br />

Listening Accuracy<br />

Auditory Sequencing<br />

Auditory Word Recognition<br />

English Grammar<br />

Following Directions<br />

Foundational Reading Skills<br />

Print Concepts<br />

Phonological/Phonemic<br />

Awareness<br />

Phonics/Decoding<br />

Word Structure<br />

& Knowledge<br />

High-Frequency Words<br />

Fluency<br />

Capitalization & Punctuation<br />

Vocabulary Acquisition Skills<br />

High-Frequency Words<br />

Word Learning Strategies<br />

Academic Language<br />

Comprehension Skills<br />

Listening Comprehension<br />

Key Ideas & Details<br />

Independent Reading<br />

Monitoring Comprehension<br />

Cognitive Learning Skills<br />

Memory<br />

Attention<br />

Processing<br />

Sequencing<br />

Elements I<br />

Elements II<br />

<strong>Foundations</strong> I<br />

<strong>Foundations</strong> II<br />

Reading Readiness<br />

Reading Level 1<br />

Reading Level 2<br />

Reading Level 3<br />

Reading Assistant Plus<br />

STERK ENGELS<br />

Skills Definitions<br />

The ability to discriminate between sounds and to correctly identify sounds and<br />

sound sequences.<br />

The ability to understand and recall the order of sounds and words.<br />

The ability to identify spoken words and distinguish between similar-sounding words.<br />

The ability to understand the structural features of the English language, including<br />

syntactic features like word order and parts of speech, and morphological features<br />

like prefixes, suffixes, plurals, and subject-verb agreement.<br />

The ability to attend to details, and plan an appropriate sequence of steps, in order<br />

to carry out verbal instructions.<br />

The ability to approach print with a basic understanding of how it works, including the<br />

concept that text conveys a message, knowledge of how books work, which direction<br />

to read in, and how to interpret punctuation.<br />

The ability to recognize and manipulate units of sound in spoken language such as<br />

words, syllables, onset and rime, and phonemes.<br />

The ability to relate speech sounds to specific letters (phonics), along with the ability<br />

to apply knowledge of letter-sound relationships to the process of sounding out and<br />

reading words (decoding).<br />

The ability to recognize word parts such as morphemes, syllables, and spelling<br />

patterns, and to apply that knowledge when reading.<br />

The ability to quickly and automatically read common high-frequency words by sight.<br />

The ability to read texts with accuracy, appropriate rate, and expression to<br />

support comprehension.<br />

The ability to use knowledge of conventions when reading.<br />

The ability to quickly and automatically read and understand common high-frequency<br />

words by sight.<br />

The ability to clarify the meaning of unknown words using strategies such as<br />

morphemic and contextual analysis.<br />

The ability to use the language needed for success in school, including general<br />

academic words (which appear frequently in print, but rarely in social conversations),<br />

discipline-specific terms, and multiple meaning words.<br />

The ability to listen to and comprehend spoken language and derive meaning<br />

from oral texts.<br />

The ability to distinguish key ideas from supporting details.<br />

The ability to read texts independently, with minimal to no assistance.<br />

The ability of learners to recognize whether they understand what they are<br />

reading, and if necessary, to take steps to repair their comprehension before<br />

continuing to read.<br />

The ability to use both working memory and long-term memory to understand and<br />

retain information. Working memory is the capacity to keep information in mind over<br />

the short term, while integrating or manipulating it. Long-term memory is the<br />

capacity to store and retrieve information over hours, days, or years.<br />

The ability to focus on specific information, to sustain that focus, and to ignore<br />

distractions, while carrying out a task.<br />

The ability to rapidly interpret and integrate auditory and/or visual information. For<br />

example, interpreting a complex burst of acoustic information to identify a<br />

phoneme, or integrating a set of lines and curves to recognize a letter.<br />

The ability to track the order of things like the sounds in a word, the words in a<br />

sentence, the sentences in a paragraph, or the events in a timeline.<br />

1!<br />

Updated May 12, 2020<br />

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.<br />

11<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


Docentenportaal<br />

Het programma is gekoppeld aan een docentenportaal. Hierin kun je alle<br />

resultaten terug vinden. Dit kan zowel op school-, klas- als individueel niveau.<br />

Het gebruik en de voortgang wordt gemonitord en middels allerts wordt aangegeven<br />

als leerlingen dreigen vast te lopen. Tevens zijn ook de resultaten van de instap- en<br />

tussentijdse toetsen te vinden.<br />

Systeemeisen<br />

Het programma is een cloud-oplossing,<br />

locale installatie is niet nodig.<br />

Device Systeem* Browser Headset<br />

Laptop of desktop Windows/MAC OS Google Chrome USB<br />

Chromebook<br />

iPad 4 / Air / Pro IOS 11.4 of hoger Google Chrome Jack<br />

*Android wordt niet ondersteund.<br />

Attention<br />

Reading<br />

Processing<br />

Memory<br />

Listening<br />

Spelling<br />

Language<br />

Comprehension<br />

12<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


LOG IN VIA: WWW.STERKENGELS.NL/LOG-IN<br />

DOCENT<br />

- Portaal<br />

- Studenten rapport<br />

- Monitoring<br />

LEERLING<br />

- Reading Assistant<br />

- Fast ForWord<br />

DOCENT/LEERLING<br />

- Online interactief<br />

werkboek<br />

- Hand-outs<br />

- Teacher Manual<br />

- Sofware Manual<br />

LEERLING LOG IN SOFTWARE<br />

MAAK EEN KEUZE<br />

- Klik op de GO button<br />

om een programma<br />

te starten<br />

LEERLING<br />

- Gebruik username<br />

en password zoals door<br />

ons is aangeleverd.<br />

13<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


DOCENT/LEERLING LOG IN WERKBOEK<br />

DOCENT/LEERLING<br />

- Gebruikt je username<br />

en password<br />

- Scroll naar beneden<br />

en maak je keuze<br />

TAB FOUNDATION<br />

- Kies een werkboek<br />

uit het juiste leerjaar<br />

met het juiste niveau<br />

TAB TEACHER<br />

- Hand-outs<br />

- Teacher Manual<br />

- Sofware Manual<br />

14<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


WORKBOOK<br />

- Interactief<br />

- Instructie<br />

- Quizlets en meer<br />

DOCENT/STUDENT<br />

- Interactief<br />

Klik op de cover<br />

en ga direct naar het<br />

juiste (deel) thema<br />

DOCENT LOG IN SOFTWARE<br />

MAAK EEN KEUZE<br />

- Monitor leerlingen in<br />

Reading Assistant en<br />

Fast ForWord<br />

DOCENT<br />

- Gebruik als username<br />

je e-mail adres en je<br />

zelf aangemaakte<br />

wachtwoord<br />

15<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills<br />

Coaster<br />

Build phonemic awareness<br />

and letter-sound association<br />

skills by selecting the letter<br />

that matches the initial sound<br />

of a spoken CV syllable.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Phonological/<br />

Phonemic Awareness<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Houdini<br />

Build phonemic awareness<br />

and decoding skills by<br />

identifying words with a<br />

different initial, medial, or<br />

final sound than other words.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Phonological/<br />

Phonemic Awareness<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

Hungry Tummy<br />

Build skills in following<br />

directions and basic<br />

vocabulary by identifying<br />

objects of various colors,<br />

shapes, and sizes, in response<br />

to verbal instructions.<br />

•! Auditory Word<br />

Recognition<br />

•! Following Directions<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! High-Frequency<br />

Words<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Inside the Tummy<br />

Build fine motor skills and<br />

hand-eye coordination by<br />

matching objects by shape<br />

and/or color.<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! High-Frequency<br />

Words<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Packing Pig<br />

Goes to Work<br />

Build letter recognition and<br />

naming skills for uppercase<br />

and lowercase letters by<br />

identifying uppercase and<br />

lowercase letters.<br />

•! Auditory Word<br />

Recognition<br />

•! Print Concepts<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Packing Pig<br />

Has Lunch<br />

Build letter recognition and<br />

naming skills for uppercase<br />

and lowercase letters by<br />

identifying and selecting<br />

matching pairs of uppercase<br />

and lowercase letters in a grid.<br />

•! Auditory Word<br />

Recognition<br />

•! Print Concepts<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

8!<br />

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.<br />

16<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills<br />

Bear Bags<br />

Build phonological awareness<br />

and phonics/decoding skills by<br />

sorting words based on initial,<br />

medial, and final sounds.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Phonological/Phonemic<br />

Awareness<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Bedtime<br />

Beasties<br />

Build listening and reading<br />

comprehension skills by<br />

selecting the correct picture,<br />

word, letter, or punctuation<br />

mark to complete a sentence.<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! Fluency<br />

•! Capitalization &<br />

Punctuation<br />

•! Word Learning Strategies<br />

•! Listening Comprehension<br />

•! Key Ideas & Details<br />

•! Monitoring Comprehension<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

Buzz Fly<br />

Build listening comprehension<br />

skills by answering multiplechoice<br />

questions about fiction<br />

and nonfiction passages that<br />

have been read aloud.<br />

•! Print Concepts<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! Fluency<br />

•! Word Learning Strategies<br />

•! Academic Language<br />

•! Listening Comprehension<br />

•! Key Ideas & Details<br />

•! Monitoring Comprehension<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

Flying Fish<br />

Build high-frequency word<br />

recognition and<br />

phonics/decoding skills by<br />

rapidly matching spoken words<br />

to written words.<br />

•! Auditory Word Recognition<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! High-Frequency Words<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Quail Mail<br />

Build vocabulary skills by<br />

sorting words into different<br />

categories, such as conceptual,<br />

semantic, and grammatical.<br />

•! English Grammar<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! Word Learning Strategies<br />

•! Academic Language<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

9!<br />

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.<br />

17<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills<br />

Ant Antics<br />

Build reading<br />

comprehension skills by<br />

selecting the sentence<br />

that best describes a<br />

given picture.<br />

•! English Grammar<br />

•! Word Structure & Knowledge<br />

•! High-Frequency Words<br />

•! Word Learning Strategies<br />

•! Monitoring Comprehension<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

Bear Bags:<br />

More Lunch<br />

Build phonemic awareness<br />

and decoding skills by<br />

identifying and matching<br />

initial, medial, and final<br />

sounds in words, including<br />

consonant blends.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Phonological/Phonemic<br />

Awareness<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Dog Bone<br />

Build passage<br />

comprehension skills by<br />

reading and/or listening to<br />

both fiction and nonfiction<br />

passages and answering<br />

comprehension questions.<br />

•! Print Concepts<br />

•! Word Structure & Knowledge<br />

•! Fluency<br />

•! Word Learning Strategies<br />

•! Academic Language<br />

•! Listening Comprehension<br />

•! Key Ideas & Details<br />

•! Independent Reading<br />

•! Monitoring Comprehension<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

Fish Frenzy<br />

Build high-frequency<br />

word recognition and<br />

decoding skills by rapidly<br />

matching spoken words to<br />

written words.<br />

•! Auditory Word Recognition<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! High-Frequency Words<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Leaping Lizards<br />

Build reading<br />

comprehension and<br />

vocabulary skills by<br />

selecting the correct<br />

word, letter, or<br />

punctuation mark to<br />

complete a sentence.<br />

•! English Grammar<br />

•! Word Structure & Knowledge<br />

•! High-Frequency Words<br />

•! Fluency<br />

•! Capitalization & Punctuation<br />

•! Word Learning Strategies<br />

•! Listening Comprehension<br />

•! Independent Reading<br />

•! Monitoring Comprehension<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

10!<br />

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.<br />

18<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills<br />

Book Monkeys<br />

Build reading<br />

comprehension skills by<br />

answering questions that<br />

address literal meaning,<br />

cause and effect<br />

relationships, and inferential<br />

comprehension in fiction<br />

and nonfiction passages.<br />

•! Fluency<br />

•! Word Learning<br />

Strategies<br />

•! Academic Language<br />

•! Key Ideas & Details<br />

•! Independent Reading<br />

•! Monitoring<br />

Comprehension<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

Scrap Cat<br />

Build vocabulary, grammar,<br />

and decoding skills by<br />

sorting words into<br />

appropriate categories.<br />

•! English Grammar<br />

•! Phonological/<br />

Phonemic Awareness<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! Word Structure and<br />

Knowledge<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Twisted Pictures<br />

Build reading<br />

comprehension skills by<br />

selecting the sentence<br />

that best describes a<br />

given picture.<br />

•! English Grammar<br />

•! Fluency<br />

•! Word Learning<br />

Strategies<br />

•! Independent Reading<br />

•! Monitoring<br />

Comprehension<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

11!<br />

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.<br />

19<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills<br />

Ele-Bot<br />

Develop English grammar and<br />

vocabulary skills by identifying<br />

the picture that best represents a<br />

sentence or answers a question.<br />

•! English Grammar<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! Listening<br />

Comprehension<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

Hoop Nut<br />

Develop listening accuracy and<br />

phonological awareness skills by<br />

selecting a target syllable from a<br />

sequence of two syllables.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Phonological/<br />

Phonemic Awareness<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Moon Ranch<br />

Develop listening accuracy skills<br />

by detecting when a new syllable<br />

interrupts a repeated syllable.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Phonological/<br />

Phonemic Awareness<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Robo-Dog<br />

Develop auditory word<br />

recognition, phonological<br />

awareness, and vocabulary skills<br />

by identifying the picture that<br />

represents a spoken word.<br />

•! Auditory Word<br />

Recognition<br />

•! Phonological/<br />

Phonemic Awareness<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Sky Gym<br />

Develop listening accuracy and<br />

auditory sequencing skills by<br />

reproducing a sequence of two<br />

sound sweeps.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Auditory Sequencing<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

Space<br />

Commander<br />

Develop the skill of following<br />

directions by identifying or<br />

manipulating shapes according<br />

to spoken instructions.<br />

•! Following Directions<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! Listening<br />

Comprehension<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

Whalien<br />

Match<br />

Develop auditory word<br />

recognition and phonological<br />

awareness skills by matching<br />

pairs of syllables and words.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Auditory Word<br />

Recognition<br />

•! Phonological/<br />

Phonemic Awareness<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

4!<br />

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.<br />

20<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills<br />

Cosmic Reader<br />

Jumper Gym<br />

Develop English grammar,<br />

following directions,<br />

vocabulary, and listening<br />

comprehension skills by<br />

listening to a story,<br />

answering questions, and<br />

following instructions<br />

related to the story.<br />

Develop advanced listening<br />

accuracy and auditory<br />

sequencing skills by<br />

identifying a sequence of<br />

sound sweeps.<br />

•! English Grammar<br />

•! Following Directions<br />

•! Word Structure &<br />

Knowledge<br />

•! Listening Comprehension<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Auditory Sequencing<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

•! Sequencing<br />

Paint Match<br />

Develop phonological<br />

awareness and sound-letter<br />

correspondence skills by<br />

matching words into pairs<br />

using the fewest attempts.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Auditory Word<br />

Recognition<br />

•! Phonological/Phonemic<br />

Awareness<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Polar Planet<br />

Develop phonological<br />

awareness, word analysis,<br />

and sound-letter<br />

correspondence skills by<br />

identifying a target word<br />

when presented within a<br />

series of words.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Auditory Word<br />

Recognition<br />

•! Phonological/ Phonemic<br />

Awareness<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

Tomb Trek<br />

Develop phonological<br />

awareness and sound-letter<br />

correspondence skills by<br />

identifying a target word<br />

when presented within a<br />

sequence of two words.<br />

•! Listening Accuracy<br />

•! Auditory Word<br />

Recognition<br />

•! Phonological/Phonemic<br />

Awareness<br />

•! Phonics/Decoding<br />

•! Memory<br />

•! Attention<br />

•! Processing<br />

5!<br />

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.<br />

21<br />

FOUNDATIONS OVERVIEW


STERK ENGELS<br />

Sneak peek 4KBL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!