Aakwaa april 2021

aakwaa

Wijkblad Aakwaa voor de wijk Aa-landen in Zwolle april 2021

In dit nummer o.a.

• Populierenkap

• In memoriam Joop Eikenaar

• Nieuwe nestkasten

April 2021


Een nieuwe visgraatvloer?

Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel Driedubbel Vierkant

50 JAAR

KWALITEIT

SINDS 1896

50 jaar maatwerk in houten vloeren

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl


Van de voorzitter

Met de veelgehoorde dooddoener “er is licht aan het eind van

de tunnel” moeten we het als S.W.A. ook nog een tijdje doen.

Al meer dan een jaar ligt een deel van onze activiteiten stil.

Gelukkig zijn er ook vrijwilligers die gewoon door kunnen gaan.

De Aakwaa komt weer uit,

de buurthulp gaat door, de

dieren in de Aa-weide worden

verzorgd, de nestkastjes

verwachten bewoners, enz..

Op dit moment valt er nog

weinig te zeggen over het

al dan niet doorgaan van de

S.W.A.-activiteiten in de zomer

en de herfst.

De jaarvergadering is van april

naar september verplaatst en

in september staat ook een

kennismakingsbezoek met de

burgemeester en onze nieuwe

wijkwethouder gepland.

Als we weer van start mogen,

is het ook de vraag of bepaalde

maatregelen langer blijven

bestaan, zoals maximum

aantal deelnemers en de

anderhalve meter. Ook dat

zal op sommige activiteiten

van invloed kunnen zijn.

Ik hoop in een volgende

Aakwaa een optimistischer

geluid hierover te kunnen

laten horen.

Van verschillende zijde hebben

wij berichten ontvangen

over de ernstige overlast die

bewoners van een deel van

onze wijk ervaren als gevolg

van de gebedsoproepen van

de moskee aan de Middelweg.

Als we goed geïnformeerd

zijn gaat de gemeenteraad,

binnen door de rechter

bepaalde grenzen beperkingen

opleggen, maar het niet

verbieden.

Bij dit soort onderwerpen

nemen wij als S.W.A. geen

standpunt in, maar we kijken

wel of de inwoners van

Aa-landen door de gemeente

of door initiatiefnemers goed

geïnformeerd worden en ook

hun mening hebben kunnen

geven. Wij hebben hierover

contact opgenomen met de

gemeente (zowel bestuurlijk

als ambtelijk) en meegedeeld

dat wij door verscheidene

wijkbewoners zijn benaderd.

Wij hebben ook aangegeven

dat de bewoners niet van

tevoren zijn geïnformeerd en

er dus met hun mening ook

geen rekening is gehouden.

Ook hebben wij de gemeente

gevraagd bij het overleg en

de besluitvorming over dit

probleem nadrukkelijk rekening

te houden met het leef- en

woonklimaat in onze wijk.

Inmiddels heb ik vernomen dat

er eind maart een gesprek is

geweest van zes bewoners,

de wijkmanager en de wijkagent

met de imam en zijn

zoon. Ik heb ook signalen

gekregen dat het een goed

en verhelderend gesprek was

en dat beide partijen er in

goed overleg willen uitkomen.

Medio april is er een

vervolgoverleg.

Verder wil ik u aanbevelen

als er opmerkingen over

de woon- en leefomgeving

zijn, dat altijd te melden bij

het wijkservicepunt Noord.

Natuurlijk bij klachten, maar

van mij mogen het ook

complimenten zijn.

Ik wens u een mooie start

van de lente en een goede

gezondheid toe.

Aart Karssen, voorzitter S.W.A.

3


Foto 4

Bomen over bomen

Er is al veel over geschreven. Veel dingen die waar zijn, maar nog veel meer onzinverhalen

en in sommige gevallen zelfs verhalen die ronduit gevaarlijk zijn: de eikenprocessierups.

Het is inmiddels al weer voorjaar en zo rond deze tijd komen de eerste processierupsen

weer uit de eitjes.

Foto 1

De eitjes zitten in groepen bij

elkaar hoog boven in de boom.

Meestal zitten ze op takken die

vorig jaar gegroeid zijn, zodat de

jonge rupsjes gemakkelijk bij de

jonge blaadjes kunnen komen.

(Foto 1) Heel vaak zitten de

eitjes ook aan de zuidkant van

de boom, de rupsen houden

van warmte. Desondanks is

uit proeven gebleken dat een

strenge winter niet helpt om de

aantallen naar beneden te krijgen.

Er zijn pakketjes met eitjes

twee maanden in de diepvriezer

gelegd bij -20°C. Daarna werden

ze vergeleken met eipakketjes

die bij normale temperaturen zijn

bewaard en er zijn geen verschillen

waargenomen.

Na vijf vervellingen gaan de

rupsen in hun nest coconnetjes

maken waar dan uiteindelijk de

vlinder uitkomt. Dat is vanaf

eind juli. Het is een nachtvlinder,

beetje grijswit van kleur zoals

4

veel nachtvlinders. (Foto 2)

Deze soort vlinder kan ongeveer

300 eitjes leggen. 80% hiervan

legt ze in de boom of nabije

eikenbomen waarin ze geboren

is. Daarna gaat ze maximaal

20 kilometer vliegen om de rest

van de eitjes af te zetten. En zo

is het cirkeltje weer rond.

Foto 2

De eerste twee vervellingen

hebben we nog geen last van de

rupsen. De haren die dan op de

rupsen zitten bevatten nog geen

stoffen die voor ons de jeukbultjes

opleveren. Pas bij de derde

vervelling komen de beruchte

haartjes op de rups.

Dit zijn echter niet de haartjes die

je met het blote oog kunt zien.

De brandharen zijn microscopisch

klein. Per vervelling komen

er per rups zo’n 600.000 haartjes

vrij. Als je dan bedenkt dat ze

drie keer vervellen en er al gauw

een paar honderd rupsen in een

nest zitten…….

Hoewel de rupsen van lekker

warm weer houden, vinden ze

het niet fi jn als de temperatuur

oploopt tot boven de 32°C.

Bij grote volwassen bomen gaan

ze dan heerlijk in de schaduw

zitten tot de temperatuur weer

wat zakt. Als ze geen plekje in

de boom kunnen vinden waar

schaduw is, (bijvoorbeeld bij


Foto 3

Foto 4

jonge bomen, of bomen waarin

veel is gesnoeid) kunnen ze de

grond in trekken. Ze zoeken dan

in de nabijheid van de boom

een opening in de grond. Het is

aangetoond dat ze zeker twee

jaar in de grond in een zogenaamde

diapauze overleven.

Als dan de omstandigheden

gunstig zijn komen ze weer

tevoorschijn om hun cyclus

tot vlinder te vervolgen.

Overdag zitten de rupsen vaak

in hun nest (Foto 3) Pas als

het avond word trekken ze er

massaal op uit om te gaan eten

boven in de boom. Dit doen

ze door in een lange rij: de processie

(Foto 4). Mocht er eentje

de groep kwijtraken en niet weer

kunnen vinden, gaat deze dood.

Maar ze kunnen elkaar gemakkelijk

weer vinden doordat ze een

geurstof afscheiden.

De rups is overigens niet nieuw

in Nederland zoals vaak gedacht

wordt. In 1860 kwam deze al

voor bij Nijmegen. (Foto 5) Er

zijn verschillende redenen te

noemen waarom we er dan de

laatste jaren steeds weer last van

krijgen. Door de opwarming van

ons klimaat krijgen de beestjes

steeds meer de kans om richting

het noorden te trekken. Zo vond

ik rond 2005 een nest bij

Deventer, dit was opzienbarend

toentertijd, terwijl ze nu al volop

in Friesland gevonden worden.

De tweede reden is dat we veel

eikenbomen hebben staan:

in Drenthe staan de meeste

per vierkante kilometer van

Europa. Nog een reden is dat

wij (de mens) steeds meer ruimte

in beslag nemen waardoor

we steeds dichter op dit soort

beestjes komen te wonen. De

vierde reden is het verlies aan

biodiversiteit in onze omgeving:

door het (chemisch) bestrijden

van plaagdieren verliezen we

ook de natuurlijke predatoren.

Er valt nog zoveel over dit intrigerende

beestje te vertellen dat

ik er nog een deel aan wil wijden.

Dan wil ik het hebben over de

beheersing van de rupsen:

hoe kunnen we de overlast

voorkomen in de toekomst

Voor boomgerelateerde vragen

kunt u mij mailen:

freerkoldenburger@gmail.com

Tekst: Freerk Oldenburger,

foto 1 en 2: S. Hellingman,

foto 3 en 4: F. Oldenburger,

foto 5: onbekend

Foto 5

5


Marjanne Staal Uitvaartverzorging

z o r g z a a m e n z o r g v u l d i g

Persoonlijke

begeleiding

in een sfeer

van rust,

aandacht

en openheid

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 109 669 39

Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle | www.marjannestaal.nl

Zoek je flexibele opvang?

Je vindt het bij onze nieuwste

kinderdagverblijven in Zwolle, voorheen

onderdeel van De 7 dwergen.

Het persoonlijke en warme karakter van de

locaties zorgt ervoor dat je kind zich hier

thuis voelt, vriendjes maakt en zich in eigen

tempo ontwikkelt.

Kijk voor meer informatie op www.partou.nl

of bel 088 2357500.

Holtenbroek

Partou Haydnstraat 2

Stadshagen

Partou Zwaardvegerstraat 124

Partou Sterrenkroos 52

6

21 0119 Advertentie Partou in Zwolle.indd 1 21-1-2021 20:34:21


De gerenoveerde en nieuwe nestkasten hangen!

Nieuwe kast ophangen

Net op tijd hangen de gerenoveerde

nestkasten op hun plek! En naast

de ‘oude’ kasten voor kool- en

pimpelmezen, hangen er nu ook

nieuwe kasten voor de boomkruiper

en – klever. Twee kleine vogeltjes

die zich langs de stam van de

boom voortbewegen.

Boomkruiper

John maakt een kast schoon

De boomklever valt iets meer op

met zijn blauw/oranje jasje en zijn

plakkunsten. Hij kan onder takken

hangen en van boven naar beneden

langs de stam zich voortbewegen.

De boomkruiper is klein en bruin met

een gekromd snaveltje en kan alleen

van beneden naar boven kruipen.

Hij zal dan ook steeds naar de voet

van de boom vliegen om van daaruit

omhoog te gaan.

De kasten voor deze vogels hebben

geen vlieggat aan de voorkant van

de kast. In plaats daarvan zit er

een ingang tegen de boom aan,

ze kunnen zo naar binnen glippen

als ze zich langs de stam bewegen.

We hopen deze wijkbewoners zo

een extraatje te geven, zodat ze zich

nog meer thuis voelen in onze mooie

groene wijk.

En natuurlijk worden deze kasten

gemaakt op kosten van de S.W.A.

waar de nestkastengroep een

onderdeel van is. Dus ook daar

wordt uw donatie aan besteed.

En zonder onze nieuwe kastenmaker

Berd waren deze mooie kasten

er ook niet. Berd vond bovendien

dat beschadigde kasten gemakkelijk

gerenoveerd konden worden.

Dus we worden zo steeds ‘groener’

bij de nestkastengroep!

En nu maar hopen dat er gebruik

van gemaakt gaat worden.

Boomklever

Berd, nestkasten maker

Namens de nestkastengroep,

Loes Lodder-Bijl, coördinator

Vogelfoto’s: Ank Pot

7


In memoriam beeldend kunstenaar

Joop Eikenaar (1952 – 2021)

Eind februari bereikte ons het bericht dat Aa-lander Joop Eikenaar was overleden.

Joop was als beeldend kunstenaar en restaurateur voor vele Zwollenaren geen

onbekende, daarom postuum een klein eerbetoon.

Joop was autodidact en had

een voorliefde voor stillevens

in olieverf op doek of paneel,

maar niet zoals we wel vaker

zien maar zoals op internet te

lezen valt: stillevens waarvan

de voorwerpen niet bij elkaar

geplaatst worden om hun logi

sche of functionele samenhang,

doch afhankelijk

gemaakt worden van vlakverdeling/kleur/compositie

en gerangschikt volgens

geometrisch/abstracte

ordeningsprincipes.

Hij kon in zijn atelier eindeloos

schuiven met flessen, potten

en vazen om de juiste compositie

te krijgen. Hij was een

perfectionist die zelden 100%

tevreden was over hetgeen

hij maakte.

In uiterste concentratie was

hij soms maandenlang met

een werk bezig en hij ging met

eindeloos geduld minutieus te

werk waarbij hij absoluut niet

gestoord wenste te worden.

Het resultaat was telkens

een levensecht stilleven.

Joop heeft ook restauratiewerk

gedaan zoals in gebouw

Wheme aan de Lombardstraat

waar hij de middeleeuwse

schilderingen van profeten

en apostelen uit de 15e eeuw

opnieuw heeft aangebracht.

Hij deed dat aan de hand van

laatst bewaarde tekeningen en

foto’s uit 1925. Het zijn zeer

precieze kopieën geworden

van de oorspronkelijke schilderingen.

Joop zocht nooit bewust de

publiciteit, hij was zeer be-

8


scheiden. Nadat er een aantal

jaar geleden bij hem een erntige

ziekte werd geconstateerd,

is hij gestopt met schilderen.

Joop Eikenaar leeft nu voort

in zijn bijzondere schilderijen.

Tekst: Ank Pot, redactie Aakwaa

Foto’s beschikbaar gesteld door

Anita Eikenaar

Een kleine boom in uw tuin:

een goed idee!

Een mooie groene tuin, dat wil iedereen en daar kun je het hele jaar door van genieten. Nú in het voorjaar krijg je

plannen en zin om ermee aan de slag te gaan. Alleen wat voor boom past er eigenlijk in een kleine tuin?

Op de website van Zwolle Groenstad kunt u onder ‘Publicaties en Nieuwsbrieven’ een link openen met een overzicht

van geschikte bomen. En, het is geen nieuws: door een boom(pje) te planten draagt ook u een beetje bij aan het

terugdringen van de co2-uitstoot. Alle bomen bij elkaar in onze kleine voor- en

achtertuinen, leveren samen een grote bijdrage. En natuurlijk hebben ook kleine

bomen in warme zomers een verkoelende werking, en kunnen in natte winters

wateroverlast beperken. Ook kleine bomen verbeteren de luchtkwaliteit in

hooikoortsseizoenen en zijn het hele jaar door geluiddempend. Tot slot hebben

bomen in verhouding tot planten weinig onderhoud nodig maar dragen wel veel

bij aan een groene woonomgeving! Veel succes in uw tuin.

Ria van Puffelen, Stichting Zwolle Groenstad

9


Wij helpen verder bij

schulden, werk zoeken en

meedoen in Zwolle

“Maatjes lieten

mij welkom en

weer normaal

voelen, dat gun

ik een ander

ook.”

ZET JE OOK

IN VOOR

NIEUWE

NEDERLANDERS

IN ZWOLLE!

Mahfuz (40)

Hulpvrager en nu

ParticipatieMaatje

bij Voor Elkaar Zwolle

Lees het verhaal van Mahfuz op

www.voorelkaarzwolle.nl/mahfuz

nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

10


pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

11


Populier niet meer populair

Het was in de eerste week van maart voor veel wijkbewoners best wel even

schrikken, toen ze via de Middelweg en Waallaan de wijk Aa-landen binnengingen.

Werd het Gymnasium Celeanum eerder aan het zicht onttrokken

door een dicht begroeid populierenbos, na de kap van alle veertien bomen in

dit park is de school nu open en bloot zichtbaar en zal het nog wel even duren

voor die weer verstoppertje kan spelen.

van nieuwe wijken. In de tijd van de ontwikkeling

van de wijk Aa-landen, zo’n halve eeuw

geleden, werd er met name om die reden

voor gekozen om veel populieren te planten.

Park Aa-landen voor de kap

Populierenkap in de gemeente Zwolle

De mededeling van de gemeente Zwolle in

o.a. haar vaste rubriek in de Aakwaa van

maart, dat deze grote en mooie populieren

zouden worden gekapt (in heel Zwolle 375

stuks), kregen onze wijkbewoners helaas te

laat onder ogen. De bomen waren een week

eerder dan de verschijningsdatum van de

maart editie op die plek en andere plekken

in Aa-landen al gekapt en deels afgevoerd.

Dat leverde heftige, verontwaardigde en

verdrietige reacties op van veel onwetende

en verbaasde buurtbewoners die de Aakwaa

redactie ter ore kwamen.

Aa-landen is één van de Zwolse wijken waar

deze bomen, vanwege de ‘houdbaarheidsdatum’,

het meest het veld moesten ruimen.

De door de gemeente aangeduide kortere

levensduur van de populier wordt overigens

door menigeen betwist, zo blijkt uit reacties

die Aakwaa ontving.

Nieuwe aanplant

De gemeente vervangt de 375 populieren en

zal in het nieuwe plantseizoen diverse soorten

bomen planten met een grotere diversiteit, om in

de toekomst gevarieerder te kappen, zodat niet

alles in een keer verdwijnt. Het herplanten is in

het park bij het Celeanum reeds gebeurd.

Martin Bos, redactie Aakwaa

Foto’s: Leo Brandsma

Populieren in Aa-landen

De uitleg van de gemeente over de kap van

de bomen is, dat de populier in verhouding

met andere boomsoorten een snel groeiende

boom is, met zacht hout en daardoor een

kortere levensduur heeft. De populier was

populair bij stedenbouwers vanwege zijn

kwam bij het groener en minder kaal maken

Dezelfde plek na de kap

12


13


Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Omdat een aantal wijkbewoners de redactie van de Aakwaa bij diverse zaken die in

Aa-landen spelen een belangrijker rol toedicht dan zij in werkelijkheid heeft, wijzen wij

voor de goede orde op de disclaimer achterin dit wijkblad. Eigen artikelen zijn herkenbaar

aan de vermelding ‘redactie Aakwaa’. Geplaatste artikelen of vaste rubrieken van diverse

instanties vallen buiten de verantwoording van de redactie. Aakwaa houdt zich uitsluitend

bezig met verslaggeving van dingen die gebeuren of staan te gebeuren in Aa-landen en is

geen spreekbuis voor wie of welke instantie dan ook. Zij bemoeit zich niet actief of neemt

zelf geen standpunt in bij zaken en discussies die op een andere plek thuishoren dan in

dit wijkblad.

Redactie Aakwaa

14


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

15


16


17


De Gift City – tussenstation

van overtollig naar gemis

Onder het dak van het gebouw van de Gift City aan de Zwolse Rieteweg werken mensen op

vrijwillige basis bij één van de onderdelen, zoals het City Café, de Keuken, de Meubelloods,

de Twinkelwinkel en het Talentenbureau. Op het visitekaartje van vrijwilliger Gert Pleijsier,

Aa-lander en ook vrijwilliger binnen de familie van de wijkgemeenschap, staat officieel

‘Commercieel Adviseur’. Aakwaa gaat met hem in gesprek om te luisteren wat die functie in de

praktijk inhoudt en hoe de Gift City een vaste, dankbare plek heeft in een zorgzame samenleving.

Gert Pleijsier

Wat is de Gift City

Bij de Gift City – een stichting

zonder winstoogmerk met

Harry Wilbrink als bedrijfsleider

- lopen in normale tijden zo’n

150 vrijwilligers rond met

allerlei achtergronden.

Vanwege een variëteit aan

oorzaken kunnen zij (nog)

niet meedraaien in een

18

normaal arbeidsproces.

Voor hen is werk niet alleen

werk, maar vooral een plek

van re-integratie. Op weg

naar een baan, of vooral op

weg naar zelfvertrouwen,

eigenwaarde en een netwerk.

Tussen andere vrijwilligers,

Zwollenaren die zich graag

maatschappelijk inzetten.

Van bankadviseur

naar bankverzamelaar

Na meer dan 40 jaar werkzaam

te zijn geweest in het bank- en

beleggingswezen, met advies

aan cliënten die zich bij het

kopen van huisraad geen

zorgen hoeven te maken om

de fi nanciën, zijn de pijlen van

wijkbewoner Gert Pleijsier nu

gericht op hulp aan een totaal

andere doelgroep. Mensen

die geen geld genoeg hebben

om deze goederen aan te

schaffen.

Hoe ben jij met de Gift

City in contact gekomen

en wat sprak je aan?

Gert: “Via één van mijn

contacten in de sportwereld

waarin ik actief ben, werd ik

3 jaar geleden op het spoor

van de Gift City gezet om

als vrijwilliger actief te zijn.

Het concept van de Gift City

sprak mij daarbij bijzonder

aan: als tussenstation zonder

winstoogmerk functioneren

tussen mensen en bedrijven

die van overtollige goederen

afwillen en mensen die daar

dringend behoefte aan hebben

en het niet kunnen kopen.”

Hoe kom jij aan je

‘klanten’ en sponsors?

Gert: “Ik maak dankbaar

gebruik van mijn oude en

nieuwe netwerkcontacten

in de voetbal- tennis- en

golfwereld, vanuit mijn

vroegere bankcontacten en

schroom niet om de Gift City te

promoten bij familie, vrienden

en buurtgenoten, mond-totmond

reclame. ‘Commercieel

Adviseur’ is daarbij een groot

woord, het beestje moet een


naam hebben, ik ben eigenlijk

meer een manusje van alles:

acquisiteur, verhuizer en als

het moet, spring ik in normale

tijden ook wel eens bij in het

City Café.”

Aan wat voor goederen

moeten wij denken?

Gert: “Dat is een scala aan

goederen die voor een

mens in het dagelijkse leven

noodzakelijk zijn. Meubelen,

huishoudelijke artikelenen

apparaten, witgoed,

rijwielen, tv- radio, speelgoed,

kinderwagens, buggy’s, etc.,

maar ook (werk)kleding en

schoeisel. De ene keer is het

een winkel of groothandel die

van zijn overtollige artikelen

afwil, de andere keer de

volledige inventaris van een

appartement dat ontruimd moet

worden i.v.m. het overlijden

van iemand. Alles wat nieuw

of gebruikt en nog in goede

staat is, kunnen wij voor onze

doelgroep gebruiken.”

Voor wie zijn de ingezamelde

goederen bestemd?

Gert: “In de Meubelloods

komen de goederen binnen,

die vervolgens gratis

beschikbaar worden gesteld

aan mensen die geen geld

hebben om deze goederen

zelf aan te schaffen. Mensen

die begeleid worden door

maatschappelijke organisaties,

waar hulpverleners voor hun

cliënten een aanvraag kunnen

indienen. De vraag naar

goederen is hoog. Daarom

vindt er wel een noodzakelijke

selectie plaats voor wie

het meest behoefte heeft

aan een of meer artikelen.

Ook schuiven wij goederen

door naar andere ‘Goede

Doelen’-instellingen en

maatschappelijke instanties.”

Wat is de Twinkelwinkel?

Gert: “De spullen in de

Twinkelwinkel zijn, als in een

normale winkel, voor iedereen

te koop. De vrijwilligers kunnen

in aanmerking komen voor het

ontvangen van een vergoeding

in de vorm van Twinkels. Deze

Twinkels zijn in een speciale

plek in de Twinkelwinkel en

in het City Café voor hen te

verzilveren.”

Wat doen de regels rond

het coronavirus met de Gift

City en de vrijwilligers?

Gert: “Het feit dat vanwege

de lockdown de Twinkelwinkel

gesloten is en het City Café

alleen met een afhaalconcept

draait, daarnaast de

Meubelloods alleen op

afspraak open is, hakt er

bij onze vrijwilligers enorm

hard in. Velen zijn hun basis

en structuur kwijt. Voor

onze mensen is het contact

via de Gift City dikwijls het

enige contact dat ze hebben

en dreigt isolement. Het

gedwongen thuis moeten

blijven is voor velen van

hen een hard gelag en een

vertraging in hun ontwikkeling.

De activiteiten van de Gift

City branden op een lager

pitje, we zullen nog even

door moeten bijten voor we

weer in het oude normaal

belanden, maar blijven voor

het collecteren van goederen

uiteraard altijd beschikbaar.

Kijk voor uitvoerige informatie

en het leggen van contact met

ons op de website van de Gift

City Zwolle.”

Interview en foto’s: Martin Bos,

redactie Aakwaa

19


Update opheffen bushaltes Aa-landen-noord

Wat is er gebeurd nadat we in de februari-editie van de Aakwaa een artikel geplaatst

hebben over de verspreiding van de flyers en de suggesties gedaan door wijkbewoners

met betrekking tot het opheffen van de bushaltes in Aa-landen-noord?

de busroutes besproken. Daaruit blijkt dat de

suggestie van het om en om door Aa-landennoord

en Aa-landen-oost rijden de meest reële

suggestie is.

Helaas zijn er wel wat problemen liet de

heer Siemerink weten:

Half februari is er in de gemeenteraad een

debatronde geweest over het openbaar vervoer

in Zwolle. Daarin kwam de versobering van het

busvervoer ter sprake. In verschillende wijken

rijden minder bussen of helemaal geen bussen.

Er werd ook uitgebreid gesproken over het

opheffen van de bushaltes in Aa-landen-noord.

Duidelijk werd dat de gemeente geen zeggenschap

heeft over het busvervoer. Er werd voortdurend

verwezen naar de Provincie Overijssel,

die de opdrachtgever is van het busvervoer

door Keolis.

Bewoners van Aa-landen-noord, Anneke Kruithof

en Gert Haveman, hebben eind februari een

telefonisch gesprek gehad met de heer

Siemerink (ambtenaar bij de provincie en

verantwoordelijk voor het busvervoer). Zij hebben

met hem gesproken over de stand van zaken

wat betreft openbaar vervoer of vervoer-opmaat

voor Aa-landen-noord en Holtenbroek. In

dit gesprek gaf de heer Siemerink aan, dat er op

1 maart een gesprek zou zijn tussen wethouder

Dogger en gedeputeerde Boerman en dat er dan

mogelijk definitief een klap zou worden gegeven

op een aanvullende mobiliteitsoplossing voor

Aa-landen-noord. Helaas is dat niet gelukt.

Er is nog onvoldoende inzicht in kosten en

financiering daarvan.

Met vervoerder Keolis is een aantal door de wijk

ingebrachte suggesties voor aanpassing van

1. De ene keer door Aalanden-noord en de

andere keer door Aalanden-oost rijden gaat

ten koste van het aanbod in Aalanden-oost.

Die inwoners zullen er dan weer op achteruit

gaan.

2. Welk deel van de wijk krijgt aansluiting op

de trein? Waarschijnlijk kan slechts één deel

van de wijk een goede aansluiting op de

treinen hebben. Ook de situatie in de avond

zal dan moeten worden bekeken.

Na 19.00 uur gaat in de huidige situatie de

frequentie terug van 4x per uur naar 2x

per uur. Bij een om- en om-dienstregeling

kom je dan uit voor beide delen van de wijk

op een uurdienst. De provincie vindt dat er

dan te weinig bussen rijden in de stad.

Een aantal wijkbewoners zegt echter dat dit

geen probleem hoeft te zijn. Als je slim met

de dienstregeling omgaat, kun je of via het

Kerkbrugje of via de Dijkstraat naar het

station. Op die manier kan iedereen elk

half uur naar het station.

3. Door de coronapandemie staat het openbaar

vervoer financieel flink onder druk. Keolis wil

kostenbesparingen doorvoeren. Het zou dus

kunnen dat de frequentie op de lijnen 2 en

4 de komende jaren tijdelijk of structureel

omlaag gaat.

Er wordt nog gewerkt aan een aanvullende

oplossing en wellicht biedt dat de komende

20


periode voldoende vervoersmogelijkheden.

De gemeente Zwolle gaat bekijken hoe

de gehele Aa-landen hierover denken.

De petitie ‘Stop aanhoudende versobering

busdienst Zwolle’ is ondertekend door 1767

mensen: 1767 mensen die zich ongerust maken

over de busdienst in Zwolle. Niet alleen in

Aa-landen maar ook in Holtenbroek,

Zwolle-Zuid en Assendorp.

Samen met een buschauffeur is er door de

initiatiefnemers een concreet alternatief plan

ingediend. Dit plan is een uitgebreid voorstel

met een aanpassing op de dienstregeling, wat

de goede dingen van de oude en de nieuwe

dienstregeling in zich verenigt. Er zit een pagina

bij met zgn. ‘Quick fi xes’, snelle wijzigingen die

vlot in te voeren zijn en die veel mensen blij

zullen maken. Daarnaast is er een visie

openbaar vervoer vanuit reizigersperspectief

geschreven en aan de gemeente Zwolle en

de provincie gestuurd.

Op 10 maart heeft de petitionaris Ingmar Boersma

de petitie aangeboden aan gedeputeerde

Bert Boerman van de provincie Overijssel.

In een uitgebreid gesprek met hem zijn er

toen twee toezeggingen gedaan:

1. De in het alternatieve plan genoemde ‘Quick

fixes’ zullen worden ingevoerd per half

december, maar geprobeerd wordt dit eerder

te realiseren.

2. Het alternatieve plan en de visie worden

meegenomen in de plannen voor de nieuwe

aanbesteding voor de nieuwe concessies.

De initiatiefnemers blijven in gesprek met de

provincie zolang het nodig is. Ingmar Boersma

bedankt iedereen die de petitie ondertekend

heeft en zegt dat het beslist geholpen heeft voor

de aandacht die dit onderwerp nu krijgt

en anders niet had gekregen.

Dit is op dit moment de stand van zaken.

Zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen,

zullen wij er verslag van doen in de Aakwaa.

Tekst: Renate Verheule, foto: Ank Pot,

redactie Aakwaa

Sini’s Haiku

Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot

21


22


Zwanet Coördinator van Home-Start

Het vertouwen dat je

er toch uitkomt samen

Gaandeweg kwam Jolanda’s vertrouwen terug.

“Dankzij Home-Start namen mijn man en ik nu wel

de tijd om het in huis anders te doen.” Door de fi jne

contacten binnen Home-Start kwam de oude Jolanda

weer tevoorschijn. “Ik wilde altijd alles zelf doen en zo

perfect mogelijk. Mijn kinderen leerden bijvoorbeeld

ineens zelfstandig te spelen. Dat was nieuw. Ik geniet

nu veel meer en de sfeer in huis is stukken beter. Ik

ben niet meer zo gespannen en mijn lat is minder

hoog.” Terugkijkend op deze periode: “Home-Start was

voor mij de goede hulp. Het gaf ons het steuntje in de

rug. Er werd met ons meegedacht en dit maakte ons

samen sterker. Het gaf verlichting en rust:

het vertrouwen dat je er toch uitkomt samen.”

Vrijblijvend een keer van gedachten wisselen of we wat

voor jouw gezin kunnen betekenen? Bel of mail

voor meer informatie: www.home-start.nl of vraag

naar Zwanet Hamhuis, coördinator Home-Start

(038) 8 515 700.

Op orde Zwolle

Heeft u vragen over uw post, fi nanciën of fi nanciële regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen?

Kampt u met schulden? Bent u in de fi nanciële problemen gekomen door de coronacrisis?

Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en papieren.

ij helpen u graag!

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:

Bellen : (038) 456 97 00 (elke werkdag tussen 09:00-17:00 uur)

Whatsapp : 06 – 12185437

(alleen appen en binnen 2 werkdagen wordt gereageerd)

Mail : info@opordezwolle.nl

Website : www.opordezwolle.nl

Spreekuren : alléén op afspraak (na telefonisch contact)

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern),

WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn), Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting Voor

Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei soort vragen en

problemen rondom papieren en fi nanciën.

NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen over de maatregelen rondom de coronacrisis?

Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

23


Insectenhotel Wijkboerderij De Eemhoeve

Op de Eemhoeve nadert het project: ‘wat wil jij beleven op wijkboerderij de Eemhoeve’

zijn voltooiing. In het project zijn wijkbewoners binnen de werkgroepen ‘Biodiversiteit’ en

‘Natuurlijk Spelen’, samen bezig gegaan met de uitvoering en realisering van alle ideeën die

in de afgelopen twee jaar verzameld zijn. We zijn de laatste fase ingegaan en willen nog graag

een insectenhotel bouwen en een wilgentenen hut realiseren. Deze laatste gaat vanwege

het ‘oogsten’ van wilgentenen waarschijnlijk komende winter gerealiseerd worden.

Voor ‘Natuurlijk Spelen’ is op het erf van de

Eemhoeve een deel van het terrein aangewezen

en zijn enkele speeltoestellen geplaatst.

O.a. een waterpomp met watergoten naar de

sloot, boksspring paaltjes, een nestschommel

en een slinger over de sloot.

Voor biodiversiteit zijn sloten in oorspronkelijke

staat teruggebracht, zijn waterpoelen gemaakt,

onder de afrastering zijn onderdoorgangen

gemaakt voor bv. egels en zijn hagen, bomen

en struiken geplant. In de sloten is ruimte

gemaakt voor padden en andere dieren die

in het water leven.

De palenopslag van de S.W.A. (tegen de

garagebox naast het parkeerterrein) voor het

jaarlijkse huttendorp, heeft een nieuwe behuizing

gekregen met een sedum dakbedekking.

Tegen de zijkant van deze behuizing hebben

de werkgroepen een insectenhotel bedacht.

Dit was een idee van wijkbewoners.

Dit hotel voor allerlei kleine kruipende en

vliegende beestjes is klaar om ingericht te

worden (zie foto).Misschien is dit hotel wel een

van de grootste van Nederland. Het is ongeveer

zes meter breed en bijna twee meter hoog.

Voor de inrichting is veel materiaal nodig.

Houten stammetjes van tien tot vijftien

centimeter lengte, waar heel veel gaatjes in

gemaakt moeten worden. Pijpjes riet en/of

bamboe in dezelfde lengte met een diameter van

1 tot 1,5 centimeter. Heel veel dennenappels

en ander materiaal waar de kleine kruipende en

vliegende diertjes in kunnen huizen.

Heeft u of wilt u dit materiaal verzamelen?

Wilt u meehelpen met de bouw?

Komende maanden willen we de inrichting van

het insectenhotel graag realiseren.

Alle hulp is welkom! Mail naar: eemhoeve@

travers.nl

Groeten van ons allemaal bij Wijkboerderij

de Eemhoeve

24


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

d r u k k e r i j

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL

Het alternatief voor de dealer

80

9.4/10

feedback

company

AUTO’S

OP VOORRAAD

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

25


Samenwerken met robots op Het Stroomdal

en De Aquarel

De samenwerking tussen mens en technologie wordt steeds belangrijker. Robotisering is

hier een onderdeel van. Wat kan deze ontwikkeling betekenen voor het onderwijs?

Om dit te ontdekken zijn Vivente en Talentstad een samenwerking aangegaan met

RobotWise. Met de inzet van educatieve robots stimuleert RobotWise jong & oud

de modernste technologieën spelenderwijs te ontdekken. Door de unieke lesprogramma’s

ondersteund met co-teachers in de klas koppelen ze technische vaardigheden aan de

ontwikkeling van sociale cognitieve vaardigheden, zoals probleemoplossend- en

analytisch vermogen, samenwerken en creativiteit.

Hieronder een paar kinderen over de lessen:

Jainey en Stefan, Aquarel:

“Twee weken geleden hadden we onze eerste

robotles. We vonden het heel leuk! We begonnen

met blue-bot. Donderdag 18 maart krijgen

we les met een kleinere robot, de ozobot. Eerst

gingen we met blue-bot met knopjes hem laten

rijden en moesten we opdrachten doen. En we

moesten een opdracht maken met een mat voor

een groep en met een vak en dan over een paar

weken moeten we het presenteren.”

Anne-Lynn, Aquarel:

“Het is superleuk en leerzaam om met robots

te werken. Vooral omdat we in de toekomst

waarschijnlijk meer gaan doen met robots en

natuurlijk programmeren. De eerste robot die

26


we hebben gebruikt is de blue-bot en de volgende

die is best wel klein en die heet ozobot. Die

is nog preciezer en kan ook bijvoorbeeld dingen

als op kleurlijnen reageren. De robots kunnen

ook worden verbonden met bluetooth. Met de

robots doen we allerlei opdrachten waarbij we

matten en materialen gebruiken. Ik hoop dat we

nog vaak les kunnen krijgen met de robots en

dat we er nog veel van kunnen leren!”

Deniz Dogan, Stroomdal:

“Het werken met de robots ging als volgt: er

waren knoppen waarmee je de richting aangaf,

als je 1 naar voren en 1 naar rechts drukt

dan gaat de robot 1 naar voren en draait naar

rechts. Je kunt er zoveel taken geven als je

wilt. Nadat de blue-bot zijn route had afgelegd,

moesten we op de knop “X” drukken zodat het

geheugen werd gewist en we opnieuw een route

konden instellen.

Een andere methode om de blue-bot te besturen

is via de app; je zet de bluetooth aan en verbindt

de blue-bot. De les verliep leuk, met behulp van

matten en kaarten konden we allerlei opdrachten

bedenken, bijvoorbeeld: als we een mat hadden

met tijden en de dagelijkse routine, konden we

zeggen: “je wordt wakker om 8 uur en neemt de

trein om 12 uur, vervolgens ga je naar je werk

met de motor die je meenam.” Dan moesten

we de blue-bot op 8 uur plaatsen en vervolgens

binnen 2 minuten de hele rit afleggen.

Het moeilijke daaraan is dat je de robot op zijn

plek moet programmeren en moet inschatten

waar die terecht komt, daardoor was het niet

makkelijk om zelfs simpele opdrachten zoals:

“neem de trein om 8 uur”

uit te voeren. “

Henriëtte Tijssen, directeur CBS

de Aquarel

27


pagina 08

zaterdag 26 januari 2019 22:28:27

28


Tennisvereniging TVZ750 klaar

voor Padel

Padel, een combinatie van tennis en squash, is ook in Nederland de snelst

groeiende racketsport. Bestuur en leden van de tennisvereniging TVZ750

namen vorig jaar het besluit om van de negen tennisbanen er één te

transformeren in twee padelbanen. Aan die transformatie werd in

maart de laatste hand gelegd, zodat TVZ klaar is voor de padelsport.

Hoe Padel de wereld veroverde

Padel (met de klemtoon op del) ontstond in 1969

in Alcapulco (Mexico), waar een lokale aannemer

rond een stukje grond, dat overwoekerd dreigde te

worden door planten, vier muren plaatste en met wat

vrienden een soort tennis speelde, gebruikmakend

van die muren. Eén van die vrienden nam het idee

mee naar het Spaanse Marbella van waaruit over

de hele wereld de padelsport een opmars begon.

Naast specifi eke padelclubs zijn het vooral

tennisverenigingen die hun tennisparken uitbreiden

met padelbanen, om hun leden een ander, populair

onderdeel van de racketsport aan te bieden en een

jeugdiger publiek aan te trekken.

Wat is Padel?

Padel, een combinatie van tennis en squash, is een

spectaculaire, snelle en dynamische sport die 2 tegen

2 wordt gespeeld in een glazen kooi van 10 bij 20

meter. Net als bij squash mogen de wanden tijdens het

spel worden gebruikt. Net als bij tennis mag de bal 1x

de oppervlakte (grond of wand) raken voordat hij naar

de overkant gaat. Tactiek en gevoel zijn bij padel vaak

belangrijker dan kracht en uithoudingsvermogen.

De puntentelling en spelregels zijn hetzelfde als bij tennis.

De padel is kleiner dan een tennisracket, heeft geen

snaren, maar is van fi berglas of carbon.

TVZ750 en Padel

Op het tennispark van TVZ aan de Peterkampweg

in Aa-landen werd de laatste weken van maart de

aanleg en opbouw geëffectueerd om volgens plan

begin april de banen te kunnen gebruiken. Nu zal

dat op het moment van het schrijven van dit artikel

(medio maart) nog moeten gebeuren binnen de

strakke regels rond het coronavirus. Vandaar dat de

offi ciële opening van de banen later zal gebeuren,

als die regels zijn versoepeld of hopelijk verdwenen.

TVZ zal lessen en clinics geven om (niet) leden de fi jne

kneepjes van padel te leren. Bij voldoende enthousiasme

zal er ook meegedaan worden met de padelcompetitie.

Voor alle verdere informatie: zie de website van

TVZ750 Zwolle.

Tekst en foto’s: Martin Bos, redactie Aakwaa

29


Beste wijkbewoners,

Graag stel ik me via deze weg aan jullie voor. Ik ben Dorrit de

Jong, sinds 16 februari de wijkwethouder voor de mooie wijk

Aa-landen. Naast wijkwethouder voor Aa-landen, Holtenbroek

en Haerst-Tolhuislanden, ben ik ook wethouder voor het

Sociaal Domein en Financiën. Met deze mooie portefeuilles

neem ik het stokje van wethouder Klaas Sloots over, die

burgemeester is geworden van Stadskanaal.

Ik ben enthousiast over mijn eerste tijd als wethouder. Er gebeurt zoveel in de stad en

het sociaal domein. Zwolle en de mooie omgeving hebben een enorme aantrekkingskracht.

Ook op mij, want ik ben gek op het buitenleven, op groen om mij heen en dat

is hier volop. Zeker ook in Aa-landen. En wat ik daarbij prettig vind, is hoe we hier met

elkaar omgaan. Mensen zijn echt geïnteresseerd in elkaar, ze nemen de tijd en zijn

attent. Het past bij mij en bij de fijne stad die Zwolle is.

Ik kijk ernaar uit om ook u en de wijk Aa-landen beter te leren kennen. Het lijkt mij een fijne omgeving om te wonen,

groen en met goede voorzieningen voor jong en oud. Genoeg te doen ook. Ik ben benieuwd naar hoe u als inwoner

de wijk ervaart, wat er goed gaat en wat er misschien ook beter kan. Samen met de wijkmanager organiseer ik de

komende tijd een aantal coronaproof-ontmoetingen met u in de wijk. Daar kijk ik naar uit. Mocht u voor die tijd

contact met mij willen opnemen, dan kan dit via dorrit.de.jong@zwolle.nl.

Hartelijke groet, Dorrit de Jong, wijkwethouder Aa-landen

Waarom wel of juist

niet maaien

Het gebied langs de Westerveldse Aa is een geliefd

wandel- en woongebied. Deze groene oase maakt

deel uit van de belangrijkste groenstructuur van

Zwolle. Het beheer en onderhoud zoals het maaien

wordt gedaan door ROVA in opdracht van de

gemeente.

In grote delen van het park maait ROVA het gras twee keer per jaar. Na het maaien wordt het gras afgevoerd,

waardoor verschillende plantensoorten en ook bloemen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Hoog gras heeft

daarnaast een andere belangrijke ecologische waarde. Beesten en insecten schuilen en nestelen in het hoge gras.

Sinds vorig jaar wordt het gras bijna een maand eerder gemaaid dan

voorheen. Dit vroege maaien heeft een gunstig effect op de ontwikkeling

van meer bloemrijke kruiden in het gras. Daarnaast experimenteert de

gemeente waar nog meer gefaseerd gemaaid kan worden in het park.

Dit is vooral om het insectenleven te stimuleren.

Bloemenweides

Bewoners hebben de gemeente gevraagd meer bloemen in het park te

planten en te zaaien. Op dit moment bekijkt de gemeente waar in het park

nog bloemenweides aangelegd kunnen worden. Deze bloemenweides

staan mooi en dragen bij aan meer biodiversiteit. De zaden die de

gemeente hiervoor gebruikt zijn biologisch en afgestemd op de

ondergrond.

Meer over het maaibeleid van de gemeente lees je op:

www.zwolle.nl/maaien

30


Regenton van basisschool

De Aquarel voor de Fluweeltuin

Leerlingen van groep 8A van basisschool De Aquarel

in Zwolle deden mee aan de wedstrijd voor het beste

waterbespaaridee voor Nederland. Zij hadden het beste

idee voor Nederland: de publieke regenton.

Vitens en de Gemeente Zwolle hebben het idee van

De Aquarel uitgewerkt. Op 10 maart 2021 is de publieke

regenton geplaatst in het bijzijn van de leerlingen van

basisschool De Aquarel in de Fluweeltuin aan de Fluessen

in Aa-landen.

Niet alleen de buurttuin maar de hele buurt kan gebruik

maken van de publieke regenton. Met het opgevangen

regenwater kunnen zij de planten in de voortuintjes of

in de buurttuin water geven.

Bezoek van wethouder

De buurttuin had ook de interesse van wethouder René de Heer gewekt. Hij bezocht de Fluweeltuin op de dag dat het

college van burgemeester en wethouders op bezoek ging bij ondernemers, bewoners, initiatieven en organisaties. De

buurttuin is onlangs uitgebreid met een extra stuk stukje grond dat zij van de gemeente adopteren.

www.facebook.com/Fluweeltuin/

Daar komt de orgelman …………

Op een zaterdagmiddag hoorden

we opeens muziek buiten.

Daar stond een prachtig

gekleurd draaiorgel voor de

deur waaruit vrolijke deuntjes

klonken. Wat een verrassing!

Meteen begonnen de kindertjes

uit de straat te dansen op de

muziek. Omdat er in de stad

niets te beleven viel ging de

orgelman met zijn draaiorgel

de wijken in. Wat een leuk initiatief!

Daar knapt een mens van

op in deze coronatijd.

Tekst en foto: Renate Verheule,

redactie Aakwaa

31


Op 15 maart jongstleden is mijn zoon op zijn fiets door een brommer

aangereden. Dit gebeurde tussen 08:30 uur en 08:50 uur op de Waallaan.

Graag kom ik in contact met getuigen van deze aanrijding.

Tjong-Wei Tiën 0647951913, twtien@home.nl

KINDERCOACHING

Persoonlijke en praktische begeleiding

voor kinderen en hun ouders.

Monique Schreuder | 06 46 44 01 68 | www.77keergeluk.nl | Rijnlaan 37

32


Bomenkap langs de Westerveldse Aa

De bomenkap in het algemeen en die van de

populieren in het bijzonder geeft aanleiding tot

grote verbazing bij veel wijkbewoners en roept

tevens veel vragen op. Bij de kap van de populieren

aan de oever en langs het pad van de

Westerveldse Aa, voor velen een fotogenieke plek

die vorig jaar de achterpagina van onze jubileum

editie sierde, rijst een vraag. Veel Aa-landers

vragen zich af waarom de kap van de populieren

daar is gebeurd met het doorzagen van

de bomen en de stammen die als treurige

herdenkingspilaren zijn blijven staan. Deze vraag

heeft Aakwaa voorgelegd aan de wijkbeheerder

van de gemeente en via haar ontvingen wij de

volgende reactie van de projectleider. Hij schrijft:

‘De stammen zijn op verzoek van Zwolle Groenstad

en onze ecologen blijven staan. Uiteindelijk

zullen de bomen afsterven maar geven voor

vogels, insecten, schimmels en zwammen veel

waarde. Insecten onder de bast, dat is weer

voer voor vogels, spechten die wellicht nog een

hol maken, etc. De nieuwe aanplant neemt ‘het

gezicht’ van de lijnbeplanting over en de stammen

gaan uiteindelijk op termijn verdwijnen’.

Tekst: Martin Bos, foto’s: Ank pot, redactie Aakwaa

33


34


Muurschildering CBS De Aquarel

Op mijn wandelingen door de wijk kom ik af en toe een kunstwerk tegen. Zelf vind ik

het leuk om er wat meer over te weten te komen en ik ga er van uit dat er wel meer

Aa-landers in geïnteresseerd zullen zijn. Dit keer ben ik op onderzoek uitgegaan

naar de kleurrijke muurschildering bij de basisschool De Aquarel.

De muurschildering is in

juni 2004 gemaakt door

Saskia Post-de Groot. Het

draagt de titel ‘Als een vis

in het water’. Saskia gaf

de volgende uitleg over de

schildering:

De muurschildering van de vissen in het water

(riviertje de Westerveldse Aa) is een metafoor voor

de kinderen die naar school gaan, daar leren,

spelen en ervaringen opdoen.

De tekening bestaat uit golvende lijnen die de

stroming van het water weergeven en drie cirkels

die luchtbellen voorstellen. De stroming duidt op

de ontwikkeling die de kinderen doormaken en

de doorstroming naar de volgende groep.

De luchtbellen staan voor de lucht/ruimte die ieder

kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren

en de drie kleuren blauw corresponderen met de

verschillende leerniveaus van de kinderen. Ook

de vissen hebben betekenissen, rechtsboven een

vis die om het hoekje komt kijken, dat staat voor

een nieuwkomer op school, een groep vissen staat

voor het groepsverband en de zoenende vissen

symboliseren de onderlinge band en relaties die

er op school ontstaan.

De verschillende patronen op de vissen verwijzen

naar de talenten en karakters van de leerlingen en

leerkrachten. De gebruikte kleuren komen ook terug

in het logo van de school en geven de veelkleurigheid

en verscheidenheid van de leerlingen en leerkrachten

weer.

Indertijd was Saskia vaste invalkracht op De Aquarel

waar haar kinderen op school zaten. Nu is ze

werkzaam als creatief docent bij Stichting Atelier

Blauw en is ze middels een naschools atelier nog

steeds aan De Aquarel verbonden.

Het ontwerp

Het eindresultaat

Saskia Post

Tekst: Ank Pot, redactie Aakwaa

Foto’s: Saskia Post

35


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Repair Café Aa-landen: time out

Wat doen we met de informatie die wij opvragen van u als aanbieder van een te repareren

apparaat of kledingstuk, zoals merk, hoe oud het apparaat is en het mankement?

Repairmonitor

Een van de doelen van het systeem is om van elkaar te leren bij veel voorkomende reparaties.

Een ander gebruik door het landelijke bestuur is om veel voorkomende fouten bij een bepaald

apparaat aan te kaarten bij de fabrikant, om verbeteringen te bewerkstelligen. Dit is o.a. al een

keer gebeurd bij de Senseo koffiemachine.

Ook wordt advies gegeven aan de overheid op het gebied van regelgeving et cetera. Op het

moment van schrijven zijn er bijna 26 duizend verrichtingen in de database opgeslagen waarvan

908 uit ons Repair Cafe. We hoopten dan ook vorig jaar om de 1000ste reparatie te halen, maar

dat werd door de coronamaatregelen geblokkeerd.

Nu wat cijfers uit het bestand:

64% van de reparaties was geslaagd en 25% niet en bij 11% werd advies gegeven;

40% van de reparaties betreft elektrische huishoudelijke apparatuur met op 1 de koffiemachine

en op 2 de stofzuiger;

14% is beeld- en geluidsapparatuur met de CD speler op 1;

13% betreft textielreparaties met de broek (!) op 1;

6% computerproblemen;

6% fietsen. Waarschijnlijk door de verlichtingsactie die we elk jaar samen met de ANWB houden.

Hopelijk kunnen we over een paar maanden weer open om de cijfers weer aan te vullen.

Namens Repair Cafe Aa-landen Dirk Dijkstra

Heeft u ook vragen over een haperend apparaat

of kleding met een mankement? Mail ons en

misschien kunnen we u een goede tip geven.

Contactpersoon: Riet Poppe

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Facebook: Repair Café Aa-landen

37


38


Gewijzigde afvalinzameling

De gemeenteraad stemde november vorig jaar in met het nieuwe afvalplan in Zwolle. Wijzigingen in afvalinzameling

moeten de hoeveelheid restafval drastisch terugbrengen. Waar vorig jaar de Zwollenaar op gemiddeld 100 kilo

ingeleverd afval per persoon zou moeten uitkomen, bleef de teller ongewenst hoog steken op 177 kilo.

Het verzamelen van grof afval, inleveren van (klein) restafval en de ROVA Grip-wagen hier nader toegelicht.

de nieuwe werkwijze rond afval, red.) per 1-1-2022

kan gaan plaatsvinden’.

Belonen of bestraffen

In november vorig jaar ging de meerderheid in de Zwolle

gemeenteraad, met tegenstemmen van de oppositiepartijen,

akkoord met de plannen van wethouder Dogger voor

een compleet nieuw afvalstelsel. De gemeente Zwolle wil

voor huishoudens een tarief op basis van een gemiddeld

aantal aanbiedingen opstellen. Wie vaker een zak in de

ondergrondse container gooit, moet bijbetalen. Diegene

die minder restafval aanbiedt, gaat minder betalen.

Er komt maatwerk voor fl atbewoners, armen en

huishoudens met luiers. Zwolle moet daarmee snel naar

de 100 kilo restafval per persoon. Bij succesvol invoer

van deze maatregelen zal pas eind 2022 of in de loop

van 2023 zichtbaar worden of deze aanpak werkt.

Wijzigingen grof afval

Met een maand vertraging vanwege aanpassingen van

het softwaresysteem, verandering in de overeenkomst

met ROVA en informatie aan de inwoners, is de eerste

maatregel, het inleveren van grof afval bij de afvalverwerker,

per 1 april jl. van toepassing geworden.

De gemeente wil hiermee de hoeveelheid groot huishoudelijk

afval verminderen en wil voorkomen dat ook

bedrijven gebruik maken van deze gratis mogelijkheid.

Concreet betekent het dat de Zwollenaren, die in de

oude situatie nog 250 kilo per dag bij afvalwerker

ROVA op bedrijventerrein Hessenpoort mochten

brengen, dit vanaf april nog slechts met 500 kilo per

jaar mogen doen. Wie toch meer brengt, moet betalen.

Tevens geldt dat dit afval ook maar één keer per

jaar kosteloos aan huis wordt opgehaald door ROVA.

Van tuinzakken mag vanaf nu nog twee keer per jaar

gebruik worden gemaakt.

Restafval per 1 januari 2022

Dit alles is de voorbode van de andere maatregelen die

mogelijk worden genomen met ingang van het nieuwe

jaar. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college

van burgemeester en wethouders dat in de loop van dit

jaar meer duidelijk wordt over de voortgang en haalbaarheid,

‘zodat we met elkaar kunnen besluiten of de

invoering van Zwols Belonen (de ambtelijke naam voor

ROVA Grip-wagen

Voor het inleveren van kleine hoeveelheden huishoudelijk

afval dat niet in de (ondergrondse) container hoort, staat

de ROVA Grip-wagen in Aa-landen op de parkeerplaats

van het Winkelcentrum AA-landen. De even weken op

zaterdag van 14.00 – 17.00 uur en de oneven weken op

dinsdag van 12.00 – 17.00 uur. De Aakwaa redacteur van

dit artikel, niet geplaagd door enige kennis rond de regels

van het inleveren van afval bij deze wagen, vervoegde

zich met twee kapotte televisieapparaten (één ‘moderne’

platte en één ouderwetse, voorzien van beeldbuis en een

grote uitwas aan de achterzijde) bij deze wagen. Een

vriendelijke ROVA-meneer zei dat dit eigenlijk niet de

bedoeling was en wees mij op de regels van wat er wèl

in de diverse containers gedeponeerd mocht worden, n.l.

kleine hoeveelheden (passend in een boodschappentas!)

van: Elektrische apparaten, piepschuim, hout en puin,

klein chemisch afval, vlakglas, harde kunststof en metalen

(uitvoerige informatie: zie de website van ROVA).

Na dit vriendelijke, informatieve lesje gaf hij toestemming

de twee TV’s toch in de container te mogen zetten, maar

niet zonder mij te laten beloven dat ik in mijn artikel

zou beklemtonen, dat het bij hoge uitzondering was en

grotere hoeveelheden toch echt naar het ROVA milieu

brengstation in de Hessenpoort gebracht moeten worden.

Aan die belofte heb ik bij deze voldaan.

Martin Bos, redactie Aakwaa

39


40


Het geheim van de boomkabouter

In de Aakwaa editie van februari plaatsten wij een foto met bijpassende limerick van een

boomkabouter, die ons aan de voet van een grote boom sluiks staat te begluren. Op de

rondgang van fotograaf Ank door Aa-landen, o.a. langs de Westerveldse Aa en richting

het Westerveldse Bos, blijkt dat het niet bij dat ene mannetje is gebleven. Het schijnt in

onze wijk te wemelen van boomkabouters, of zo u wilt gnooms, wat wel erg nieuwsgierig

maakt hoe die fi guurtjes daar zijn gekomen en wie ze er neer heeft geplant.

Nauwkeurige bestudering van één van die

kabouters leidt ons naar de website van

Tree Gnome waar je met een URL kunt

inloggen en een reactie en eventueel een

gemaakte foto kunt achterlaten voor op de site.

Het zou te gemakkelijk zijn om de gevonden

website met URL hier te noemen, Aakwaa

adviseert de aandachtige lezer zelf op

onderzoek uit te gaan.

Op ons via de mail gestelde verzoek contact

op te nemen, hebben wij tot op het moment

van het ter perse gaan van deze Aakwaa

helaas nog geen antwoord ontvangen.

Contact zou best fi jn zijn, dan kunnen wij alsnog

de kabouterliefhebber toestemming geven

om de juiste foto en de correcte limerick uit de

Aakwaa van februari te plaatsen, onder vermelding

van de namen van de makers. Dit i.p.v. de

exemplaren die je bij het inloggen als introductie

op de website aantreft, daar geplaatst in strijd

met de laatste regel van de disclaimer achter

in dit blad.

Tekst: Martin Bos, foto’s: Ank Pot, redactie

Aakwaa

Wist je dat elke dag opnieuw zeven kinderen stikbenauwd in het ziekenhuis belanden?

Dat mogen we niet accepteren! Om jonge longen te beschermen en astma te voorkomen,

wil Longfonds meer baanbrekend onderzoek mogelijk maken. Daarnaast kunnen we

samen veel doen om te zorgen voor gezonde lucht - zowel thuis als buiten.

Ongezonde lucht heeft grote invloed op onze longgezondheid, zeker op

de gezondheid van jonge longen.

Collecteer jij mee? Longfonds zoekt collectanten!

Voor de collecteweek van 17 t/m 22 mei zijn we nog op zoek naar collectanten.

Steun Longfonds in de strijd tegen astma bij kinderen en geef je op. Je kunt ervoor

kiezen met de collectebus langs de deuren te gaan of te collecteren met je smartphone.

Wil je collecteren in de Bekenbuurt dan kan je contact opnemen met Simone van

der Ploeg, (038) 4231470 of ga naar www.longfonds.nl/help-mee/collecte-2021

41


Wijkblad Aakwaa uitgave april 2021 51 e jaargang, nummer 10

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden (tijdelijk)

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: di t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 38 91

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

en Gerrit Veenstra

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Mei 12-05-2021 23-04-2021

Juni 21-05-2021 09-06-2021

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Dorrit de Jong

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle, T. 0900 - 8844

Wijkcontactfunctionaris: Johan Koetsier en

Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: Johan.koetsier@politie.nl

nienke.leij@politie.nl /

wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

42


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


PRAKTIJK AA-LANDEN

huid- h u i d - en voetverzorging

v e o r g

Huidverzorging:

Gezichtsbehandelingen

Dermabrasie

Mesotherapie

Ultrageluid

Radiofrequentie

Cosmetisch lichttherapie

Epileren, harsen, verven

Voetverzorging:

Pedicure

Medisch pedicure

(diabetische/reumatische voet)

Likdoorns, eelt, schimmelnagels

Ingegroeide nagels, nagelbeugels

Wratbehandeling met cryotherapie

Ortheses

ProVoet

Meppelerdiep 29a - 8032TB - Zwolle

T: 038 454 30 40 - www.praktijkaalanden.nl

More magazines by this user
Similar magazines