15.04.2021 Views

De ZAKENMARKT FoodValley regio nr 1 2021

Onafhankelijk zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FoodValley regio met Katern ICTMARKT.

Onafhankelijk zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FoodValley regio met Katern ICTMARKT.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DE

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 15

nr.1 3 - 2021 2018

03 01

Xantion

SNS winkels

ICT:

werken

ICT-ontzorging

voortdurend

zonder

aan duurzame

gedoe

zakelijke relaties

Krapte Hou zelf op de de regie: arbeidsmarkt Maak nu werk wordt van label structureel C

Interview Massale switch met naar Margriet duurzame Veenstra energietransitie

Henk Rietdijk,

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)


Uitnodiging voor 20 mei 2021

Voor werkgevers die zich in willen zetten voor nieuwe medewerkers die wat

extra begeleiding nodig hebben. Ontmoet via een scherm gemotiveerde

werkzoekenden met een arbeidsbeperking tijdens de Meet & Greet XXL.

Ontdek deze talenten in onze regio op donderdag 20 mei tussen 13.00 en

17.00 uur.

Begin deze dag met een ontbijt vol inspiratie. Van 08.00 tot 09.30 uur.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.sociaalondernemenloont.nl.

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley

info@wsp-rfv.nl of kijk voor direct contact op

www.wsp-regiofoodvalley.nl, pagina werkwijze

voor een accountmanager uit uw regio.

#Werkgeversannonu


Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 15

nr.1 3 - 2021 2018

Foto:

Pixabay.com

inhoudsopgave

6

SNS winkels werken voortdurend aan duurzame

zakelijke relaties

6

Hou zelf de regie: Maak nu werk van label C

14

Veenendaalse bedrijven verduurzamen samen

17

14

Meer talent voor ICT in Regio Foodvalley

dankzij Digital Days

Column Arie Heijink – Inbreuk op auteursrecht:

een routekaart!

Column Tom Baerends – Duurzaam ondernemen

helpt je bedrijf vooruit

20

23

32

Zonnepanelen van Ariens Solar 8

Energietransitie & Verduurzaming –

Massale switch naar duurzame energietransitie 9,11,12,13

Hou zelf de regie: Maak nu werk van label C 14,15

Agri-PV krijgt stevige impuls met project Sunbiose 16

17

Veenendaalse bedrijven verduurzamen samen 17

Bedrijven: de verplichting in verduurzamen 18

Katern ICT Markt 19 t/m 28

Meer talent voor ICT in Regio Foodvalley dankzij Digital Days 20,21

20

Het platform resellersbusiness.nl is volledig vernieuwd 22

Column Arie Heijink – Inbreuk op auteursrecht: een routekaart! 23

Subsidie voor Innovatie en Digitale Transformatie 24,25

Johan studeert naast zijn baan als ICT’er 27

ICT nieuws 28

23

DE

ZAKENMARKT

Xantion

SNS winkels

ICT:

werken

ICT-ontzorging

voortdurend

zonder

aan duurzame

gedoe

zakelijke relaties

Krapte Hou zelf op de de regie: arbeidsmarkt Maak nu werk wordt van label structureel C

Interview Massale switch met naar Margriet duurzame Veenstra energietransitie

Henk Rietdijk,

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

03 01

ICT-MARKT

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

Meer talent voor ICT in Regio Foodvalley dankzij Digital Days

Inbreuk op auteursrecht: een routekaart

Ondernemers laten tientallen miljoenen euro’s liggen aan

subsidie voor Innovatie en Digitale Transformatie

Johan studeert naast zijn baan als ICT’er

32

Pitt Rechtsbijstand: Rechtsbijstand voordat het te laat is. 29

Bouw & Techniek nieuws 31

Column Tom Baerends -

Duurzaam ondernemen helpt je bedrijf vooruit 32

Kort nieuws 32, 35

Gerichte B2B communicatie – In print en online! 33

Autonieuws 36

Duurzame inzetbaarheid vraagt flexibele deeltijdopleidingen 37

Internet-Bedrijvenwijzer 38

Tekst: Feike Klomp

Fotografie: Studio Sterkenburg 19 t/m 28

FOOD VALLEY regio

3


LEVERANCIER EN INSTALLATEUR VAN

HOOGWAARDIGE ZONNEPANELEN

Voor industrie, agrariers & energiecooperaties.

Ontwikkeling en realisatie zonnevelden.

Gratis SDE aanvraag

Keizer Karelplein 32Q, 6511 NH Nijmegen | + 31 (0)24-848 01 17 | info@arienssolar.nl

WWW.ARIENSSOLAR.NL


nummer 1: maart/april/mei 2021

Onafhankelijk zakenmagazine voor ondernemers en

bestuurders in de FOOD VALLEY regio

De ZAKENMARKT is een uitgave van

JEZ MEDIA SERVICES

Pinkslo 10

6923 CH Groessen

T: 0316 344960

E: info@jezmediaservices.nl

info@dezakenmarkt.nl

I: www.dezakenmarkt.nl

Directie/Owner:

Gerie Jansen

Redactie:

Feike Klomp

Marco Diepeveen

Nico Dunnebier

Fotografie:

Annemarie Bakker Fotografie

Studio Sterkenburg

Columnisten:

mr. Arie Heijink

Tom Baerends

Vormgeving:

Bram van Gerwen Graphic Design

Drukwerk realisatie:

Veldhuis Media B.V.

Frequentie:

4 x per jaar in print en online

Sales:

Gerie Jansen

Theo Wegh

Abonnementen

De ZAKENMARKT FOOD VALLEY regio wordt in controlled

circulation verspreid onder bedrijven met 4

medewerkers of meer in de 8 gemeenten van de

Foodvalley regio. Controlled circulation betekent dat

we wisselen in onze adresbestanden. Indien u verzekerd

wilt zijn van toezending, kunt u zich abonneren

voor € 35,- ex btw. U ontvangt dan ieder kwartaal

onze editie. Abonnementen kunnen op ieder moment

ingaan en zijn minimaal voor 1 jaar.

AKTIE: Tijdelijk in combinatie met een online vermelding

in het online bedrijven register voor

€ 95,- ex btw

Verspreiding

De ZAKENMARKT FOOD VALLEY regio wordt in controlled

circulation verspreid onder bedrijven met 4

medewerkers of meer in de volgende plaatsen:

ACHTERBERG, AMERONGEN, BARNEVELD, BENNEKOM,

EDE(GLD), EDERVEEN, ELST(UTR), DE GLIND, DE KLOMP,

HARSKAMP, HOEVELAKEN, KESTEREN, LEERSUM, LUNTE-

REN, NIJKERK, OCHTEN, OVERBERG, OTTERLO, RENKUM,

RENSWOUDE, SCHERPENZEEL, RHENEN, VEENENDAAL,

WAGENINGEN, WOUDENBERG.

Copyrights

Het auteursrecht op dit tijdschrift en de daarin gepubliceerde

artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden

gesteld voor de inhoud van de advertenties. Niets uit

deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever.

@DeZakenMarkt

PAGINA HEADER

Wordt 2021 het Jaar van de Energietransitie?

Afgelopen maanden trokken we massaal de natuurgebieden in. Geprikkeld door de pandemie-perikelen

ontdekten we dat er ook een wereld is die we beter wilden kennen. We hebben

die natuur nodig om ons meer mens te voelen. We staan er niet boven. We staan er midden in.

Dit jaar kondigt zich aan als het ‘Jaar van het Vaccin’. Met geduld, vallen en opstaan komen

we eruit. Maar er is méér. En ook dat hebben we zelf in de hand: de vergroening van onze

samenleving. Kortom, verduurzaming met schone energie en minder CO2-uitstoot.

Wordt 2021 ook het ‘Jaar van de Energietransitie’? De omvangrijke economische steunpakketten

en de inbreng van de Europese Centrale Bank bieden ongekende mogelijkheden

om de klimaatcrisis te keren, te investeren in klimaatrechtvaardigheid, groene banen en een

betaalbare energierekening voor iedereen.

Er bestaat brede ambitie om de klimaatverandering tegen te gaan. Er bestaan in onze regio

talloze initiatieven om de duurzaamheid te koesteren. Bij gemeenten, provincie, bedrijven

en (bank)organisaties. Neem bijvoorbeeld de SNS. De teams van de vier winkels in Rhenen,

Veenendaal, Ede, en Wageningen nemen een volgende stap: nog meer aandacht en focus

voor duurzaamheid en voor de kleinzakelijke markt. In dit nummer een verhelderende coverstory

waarin Karin Steinmeier (Financieel Adviseur) en Pascal Schellings (Manager Klantteam)

alles vertellen over de nieuwe koers van de SNS.

Gemeentebesturen staan voor tal van vraagstukken op het gebied van energietransitie. Een

ervan is de (verbrede) energiebesparingsplicht. Elders in dit blad wordt hierop verder ingegaan.

Veel pandeigenaren hebben nog geen maatregelen getroffen om label C te verkrijgen

en ze weten ook vaak niet waar ze moeten beginnen. Bijvoorbeeld Veenendaal heeft hiervoor

een energieloket ingericht en is een Energieconvenant tussen gemeente Veenendaal

en de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV).

Energie opwekken houdt echter niet op bij de grens van de gemeenten. Daarom werkt de

Regio Foodvalley - net als in 29 andere energieregio’s in Nederland - aan een Regionale

Energiestrategie: de RES Foodvalley. De RES Foodvalley bestaat uit acht gemeenten, twee

provincies en twee waterschappen. Opvallend is daarbij de H2-MilkRun. Dit is een project

met een mobiel waterstoftankservice. De provincie Gelderland en het Europese Fonds voor

Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidiëren hiervoor in totaal 719.712 euro.

De grote vraag: is er voor de energietransitie voldoende draagvlak en is het financieel haalbaar?

In deze editie daarom twee reportages waarin werkgeversorganisaties sterk pleiten

voor vergroening van de economie alsmede de rol van overheden. De vele subsidiemogelijkheden

voor digitalisering doen de haalbaarheid dichterbij komen.

Tot slot een interessant artikel in het ICT-katern over de aanstaande Tech Day: 25 juli -

De Basiliek Veenendaal. Scholieren van het voortgezet onderwijs uit de regio krijgen deze

dag masterclasses over nieuwe technologieën, zoals Artificial Intelligence,

Internet of Things en Augmented Reality. Uitgangspunten: een gezonde

wereld en energietransitie. Voor VMBO-scholieren is er een

experience programma.

Gerie Jansen

Owner | Uitgever

Voorwoord

www.dezakenmarkt.nl

FOOD VALLEY regio

5


COVERSTORY

SNS is er voor jou

v.l.n.r. Karin Steinmeier, Pascal Schellings, Franklin Mahulete, Paul Hofer en Jan Teunissen van Manen

Winkels werken voortdurend aan duurzame

zakelijke relaties

SNS is in beweging. Als particuliere klant kun je er al jaren terecht voor alle bankzaken. Zowel fysiek als digitaal. Maar

nu zetten de teams van de vier winkels in Rhenen, Veenendaal, Ede en Wageningen de volgende stap: nog meer

aandacht en focus voor duurzaamheid en de kleinzakelijke markt. Het team staat dicht bij de klant, op een laagdrempelige

manier. Het is kennen en gekend worden. Heel normaal bij SNS.

Tekst: Feike Klomp | Fotografie: Studio Sterkenburg

Karin Steinmeier, Financieel Adviseur,

en Pascal Schellings, Manager Klantteam

SNS Bank (regio Ede/Wageningen/

Rhenen/Veenendaal) gaan er eens even

goed voor zitten. Ze hebben namelijk veel

nieuws over ‘hun’ SNS te vertellen. Een

bank die graag zichtbaar en bereikbaar wil

zijn. De vier winkels bestaan uit deskundige

en flexibele adviseurs die thuis zijn in maatwerkoplossingen.

Ze staan naast je, nemen

je mee. Betrokken en objectief. Ze hebben

lol in wat ze doen.”

“Het is kennen en gekend

worden. Heel normaal bij SNS”

Nieuwe koers

Karin: “We gaan als SNS een nieuwe koers

varen. Jarenlang waren we vooral de bank

voor particulieren, maar de laatste tijd gaan

we ons nog meer richten op de kleinzakelijke

markt. Omdat we merken dat daar behoefte

aan is. Onder andere in gang gezet

door de onzekere tijd waarin we nu leven.

ZZP’ers, eenmanszaken, freelancers hebben

behoefte aan meer ruggensteun. Waar

loop je tegenaan? Welke vragen leven er?

Samen kijken we of we ondernemers op

weg kunnen helpen met speciale pakketten

als een bedrijfshypotheek of helpen we

je een bedrijfskrediet aan te vragen. Daarbij

maken we gebruik van ons brede netwerk in

dit werkgebied.”

Duurzaamheid

Van oudsher is SNS thuis in geld en

financieel beheer. Maar de teams begrijpen

als geen ander dat de wereld verandert.

Duurzaamheid en energiezuinig

wonen en werken is nu de toekomst. En

daar haken de adviseurs maar wat graag

proactief op aan. Zij omarmen het regionale

netwerk en werken samen met lokale

partners. Een treffend voorbeeld is

de ondertekening in 2019 van het ‘Convenant

Duurzaam wonen in Rhenen’.

Hiermee zetten zowel SNS, de gemeente

Rhenen en de Rabobank Vallei en Rijn

zich in om duurzaam wonen in Rhenen te

stimuleren. Pascal hierover: “Dat was al

een mooie aanzet om duurzaam denken

6 FOOD VALLEY regio


COVERSTORY

breder op de kaart te zetten. Nu gaan

we dit verder uitrollen. Het is bovendien

voor de adviseurs een mooie uitdaging

om zich op meerdere fronten voor onze

klanten in te zetten.”

“Zij omarmen het regionale

netwerk en werken graag samen

met lokale partners”

Looptijdgesprek

Karin: “Iedere twee jaar nodigen wij onze

klanten uit voor een looptijdgesprek over

de bestaande hypotheek. Dan nemen we

alle ins en outs door en kijken samen of

het bestaande pakket nog past. Maar

daarin gaan we vanaf nu een stapje verder.”

Ze noemt een voorbeeld.

“Stel je wil je woning verduurzamen zoals

het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren

van de spouwmuur of je overweegt

de aanschaf van een warmtepomp. Wij

zijn natuurlijk niet de energiespecialist,

maar willen de klant toch graag helpen.

Dan verwijzen wij bijvoorbeeld door naar

de gemeente, een notaris of een andere

partij of partner op het gebied van energie.

Maar we wijzen ook op de vele financieringsmogelijkheden

bij de SNS. Denk in

dit verband bijvoorbeeld aan slimme bespaartips,

een Persoonlijke Lening Duurzaamheid

of is een Duurzaamheidslening

een goede optie. Het is allemaal maatwerk.

Als er partners/organisaties in de

regio op het gebied van duurzaamheid geïnteresseerd

zijn, en daarover in gesprek

willen gaan, dan staan we daarvoor open,

nodigt Karin uit.

Voldoening

“Ik vind het bovendien een leuke invulling

van mijn rol als adviseur. Van nature zijn

we ‘bankmensen’, maar deze manier van

werken geeft mij erg veel voldoening. We

horen het overigens ook terug van onze

klanten dat we ons verantwoordelijk voelen

en graag willen meedenken. De klanttevredenheid

is bovengemiddeld hoog.

Ik denk dat het er ook mee te maken

heeft dat veel van onze adviseurs al een

lange staat van dienst hebben bij SNS.

Ik werk er zelf al meer dan 30 jaar met

plezier, maar er zijn meer collega’s die de

bank al jaren trouw zijn. Dat zegt veel.”

“De klanttevredenheid is bovengemiddeld

hoog”

Pascal: “Je ziet het ook terug in de klantcontacten.

Je bouwt samen een relatie

op, en dat werkt plezierig. Als je als particuliere

of zakelijke klant voor een belangrijke

keuze staat en je wikt en weegt,

dan bel je gewoon je eigen adviseur op en

gaat hierover in gesprek. Je hoeft dan niet

eerst helemaal door de organisatie heen

voordat je iemand aan de lijn hebt. Je

kunt onze adviseurs met vragen gewoon

op hun eigen mobiele nummer bellen.

Makkelijk toch?”

Wil je meer weten over zakelijk bankieren en financieren via SNS, of wil je je

als meedenkend partner op het gebied van duurzaamheid aanmelden, neem

dan vrijblijvend contact op met een van de adviseurs van de winkels in Rhenen,

Veenendaal, Wageningen, Ede en Barneveld. Ze staan graag voor je klaar.

Pascal Schellings, 06-83237085

Karin Steinmeier (Ede) 06-23649622

Frankline Mahulete (Ede) 06-12841325

Tom Jonk (Veenendaal) 06-57591704

Jan Willem van Tuil (Veenendaal) 06-53133494

Paul Hofer (Wageningen) 06-51282013

Jan Teunissen van Manen (Rhenen) 06-51214114

Dick van den Boogert (Barneveld) 06-12567613

I: www.snsbank.nl

FOOD VALLEY regio

7


ZONNEPANELEN

Zonnepanelen van Ariens Solar

Ariens Solar is een regionale partij welke zich heeft gespecialiseerd in de

industriële Solar markt.

Ariens Solar is leverancier én installateur van

hoogwaardige zonnepanelen voor particulieren,

industrie, agrariërs & energie coöperaties.

De kracht van Ariens Solar zit in het

totaal pakket. We beginnen met een vrijblijvend

gesprek waarin de mogelijkheden worden

onderzocht. Aanvullend wordt er een

kostenbatenberekening opgemaakt waarin

de eventuele voordelen aan het licht worden

gebracht. Daarnaast kunnen we zorgen voor

de subsidie aanvraag, project financiering,

constructieberekening en natuurlijk de realisatie

van het project.

Onafhankelijk en Persoonlijk

Wij kenmerken ons door een persoonlijke benadering

en korte lijnen. Wij hechten namelijk

veel waarde aan persoonlijk contact met de

klant en pakken elk project aan alsof het ons

eigen dak is. Ariens Solar beperkt zich niet

tot één merk en één oplossing.

Uiteraard wordt er altijd gebruik

gemaakt van A-merken, die zich

onderscheiden in duurzaamheid,

betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Per locatie wordt in

overleg met de klant altijd een sitesurvey

gedaan, waarna bepaald

wordt welke opstelling en technische

oplossing het beste past bij

uw wens en het hoogste rendement biedt.

Ook het hele installatieproces vindt plaats

onder eigen regie en met eigen vakkrachten.

We komen vanzelfsprekend graag bij u langs

voor een vrijblijvend gesprek of we ontvangen

u op ons kantoor in Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

John Ariens

Ariens Solar

Keizer Karel 32Q te Nijmegen

Tel: 024 8480117

www.arienssolar.nl

DE ZAKELIJKE DEELTIJDOPLEIDINGEN VAN DE CHE

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan razendsnel. Daardoor veranderen bedrijven en de rollen die

mensen binnen de organisatie moeten vervullen. Als werkgever wil je natuurlijk dat jouw medewerkers

zich mee blijven ontwikkelen. De Christelijke Hogeschool Ede biedt deeltijdopleidingen op hbo-niveau.

Ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven, afgestemd op de werkomgeving en wensen van

de studerende professionals en met de kwaliteit die je mag verwachten van een hogeschool die zich al

14 jaar op rij de nummer 1 Middelgrote Hogeschool van Nederland mag noemen.

/ Ad Ondernemen

/ Ad ICT Service Management

/ Bachelor Bedrijfskunde

/ Bachelor Communicatie

/ Bachelor HRM

/ Post-hbo Management

CHE.nl/samenwerken


Thema

Energietransitie & Verduurzaming

Foto: Pixabay.com

De Energietransitie en verduurzaming is in volle gang. De Wet Milieubeheer ziet toe op

de energiebesparingsplicht. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3

aardgas verbruiken dienen vanaf 2019 iedere 4 jaar te melden welke maatregelen op het

gebied van energiebesparing zijn genomen. Mits de maatregelen zich binnen 5 jaar laten

terugverdienen. In 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparende

maatregelen ook CO2-reducerende maatregelen te treffen. Dit is een verbreding van de

energiebesparingsplicht.

Lees meer in deze special hierover…

9


Compleet in

comfort

Installatietechniek

Campus ontzorgt particulieren,

bedrijven, aannemers, overheden,

scholen en zorginstellingen in

heel Nederland bij het creëren

en onderhouden van aangename

woon- en werkomgevingen.

We zijn ook graag uw

totaalinstallateur!

Elektrotechniek

UW PARTNER IN

MARKETINGCOMMUNICATIE!

In Print maar zeker ook Online.

Naast het uitgeven van onze eigen edities

De ZAKENMARKT en Resellersbusiness.nl bieden

we veel meer diensten aan, waarmee we u op

communicatievlak kunnen helpen.

Van het schrijven van (web)teksten, persberichten,

artikelen tot aan het drukwerk, verspreiden van uw

content. Zowel in print, met bijvoorbeeld uw eigen

folder of relatiemagazine, tot aan online publicatie.

Maar ook voor het faciliteren van web diensten, zoals

opfrissen, ontwikkelen en maken van uw website.

INTERESSE?

Nijverheidsweg 19

3771 ME Barneveld

(0342) 239 000

info@campus.nl campus.nl

Mail naar info@jezmediaservices.nl

of kijk voor meer informatie op onze website.

WWW.JEZMEDIASERVICES.NL

ook st u Kiest ook voor u u voor

ook voor

ximaal

al comfort

maximaal

comfort

comfort

imale én én maximale

maximale

duurzaamheid?

rzaamheid?

llatiebedrijf

r

DTI Technisch DTI Technisch Installatiebedrijf

:

cialiseerd in Al duurzame

ruim Al 20 ruim jaar 20 zijn jaar we zijn we gespecialiseerd in duurzame

in duurzame

en bedrijven. installaties installaties voor particulieren voor particulieren en bedrijven.

en bedrijven.

nl

van een installateur DTI combineert DTI combineert met de diensten de diensten van een van installateur een installateur met

met

ngsbureau. We de kennis realiseren

de kennis van een van een engineeringsbureau. We realiseren

We realiseren

chnisch

ties, maar

Installatiebedrijf

ontwikkelen alledaagse, alledaagse, efficiënte ook

efficiënte installaties, installaties, maar ontwikkelen maar ontwikkelen ook

ook

lossingen. innovatieve innovatieve en duurzame en duurzame oplossingen.

oplossingen.

0 jaar zijn we gespecialiseerd in duurzame

s voor particulieren en bedrijven.

Kijk Kijk voor voor meer

meer

informatie informatie op:

op:

www.dti-bv.nl

\ Warmtepompen

\ Warmtepompen \ Warmtebronnen

\ Warmtebronnen

\ Warmtebronnen \ Maatwerk \ Maatwerk en \ Maatwerk en advies

en advies

bineert ing rtijd de Wilt diensten u besparen Wilt u Een besparen op van belangrijke uw energie op een uw energie installateur tegelijkertijd voorbereiding en tegelijkertijd met Een voor belangrijke Een de belangrijke installatie voorbereiding voorbereiding van

de voor installatie DTI de installatie heeft van

van zich DTI heeft volledig DTI zich heeft volledig zich volledig toegelegd toegelegd op op de advisering

op de advisering

s van een milieuvriendelijker engineeringsbureau. milieuvriendelijker een aardwarmtepomp stoken?

stoken? We realiseren

het uitvoeren een een aardwarmtepomp van grondboringen.

voor DTI u realiseren voor u realiseren DTI met gebruikt een met van een onze

van meestal onze boringen. de boringen. verticale DTI gebruikt DTI gebruikt bodem-

meestal meestal verticale de Met verticale bodem-

ruim bodem-

20 Met jaar ruim Met 20 ruim jaar 20 ervaring jaar ervaring het vak, in vak, het bent vak, u bij bent DTI

u bij bij DTI DTI

is het uitvoeren is het uitvoeren van en grond-

van installatie grond-en installatie van en installatie alle van alle van soorten alle soorten warmtepompen.

warmtepompen.

TI onze Dat kan Dat DTI kan

se, efficiënte installaties, maar ontwikkelen ook

op rdwarmte-

warmtepompsystemen. collector Kiest (gesloten u Kiest voor de u voor aardwarmtepomp

of pomp de (WKO-systeem).

of de luchtwarmtepomp?

(WKO-systeem).

(WKO-systeem). maat. maat.

bronsysteem) de aardwarmtecollector

of collector (gesloten de open (gesloten bronsysteem) bronsysteem) of de open of verzekerd de bron

open bron verzekerd van verzekerd een van een van duurzame een duurzame klimaatinstallatie klimaatinstallatie op

op op

maat.

ve en duurzame oplossingen.

orst 106, 3925 BV Scherpenzeel DTI BV DTI \ BV Glashorst \ Glashorst \ 106, Tel.: 3925 106, (033) BV 3925 Scherpenzeel BV 277 Scherpenzeel 11 11 \ Tel.: \(033) Tel.: info@dti-bv.nl 277 (033) 11 277 11 11 \ 11 info@dti-bv.nl \ info@dti-bv.nl \ \ www.dti-bv.nl

\ www.dti-bv.nl

\ Warmtebronnen \ Maatwerk en advies

Kijk voor meer

informatie op:

www.dti-bv.nl


ENERGIETRANSITIE & VERDUURZAMING

Werkgeversorganisaties pleiten

sterk voor vergroening economie

Massale switch naar duurzame

energietransitie

De manier waarop we energie produceren is sinds de industriële revolutie (19e eeuw) sterk veranderd. Fabrieken en

huishoudens draaiden uitsluitend op fossiele brandstoffen: turf, steenkool en aardolie. Later kwam daar aardgas bij.

Deze natuurlijke hulpbronnen zijn niet onuitputtelijk. Ze blijken bovendien gevaarlijke invloed te hebben op klimaat

en leefmilieu. Broeikasgassen als kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) jagen de temperaturen in snel tempo op. Dit

groeiend besef heeft de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in de hand gewerkt. Een energietransitie is

gewoon een verstandige en noodzakelijke stap in de technische modernisering. En we hebben er de toenemende

kennis, ervaring en middelen voor.

Tekst: Redactie | Foto’s: Pixabay.com | Annemarie Bakker

We hadden ons rondom de eeuwwisseling

nauwelijks kunnen voorstellen dat zo’n 80

procent van de bevolking altijd en overal

bereikbaar is via het internet en de smartphone.

Mogelijk kunnen we ons nu (nog) niet

voorstellen dat we over 20 jaar voornamelijk

gebruikmaken van energie van zon, wind en

waterstof. Toch zijn dat de vooruitzichten.

Ondanks dat momenteel amper twee procent

van de energie uit zon en wind komt.

Bijna 80 procent van onze energie halen we

nog steeds uit de fossiele brandstoffen olie,

gas en kolen. Is dat zorgwekkend? En is daar

iets aan doen? Zeker: liever stoppen we gisteren

dan vandaag met het gebruik van fossiele

brandstof. Het verstoken van olie, kolen

en aardgas veroorzaakt vervuiling, conflicten

en klimaatverandering. Daarbij is het extreem

inefficiënt en raken de fossiele bronnen gewoonweg

op. Die boodschap is hoogst actueel.

Daarom gaan steeds meer ondernemers,

burgers, organisaties en overheden samenwerken

voor een schoner toekomstperspectief:

de internationale energietransitie.

Bedrijven

Hoe bereid een bedrijf zich voor op een wereld

waarin groene technologie, duurzame

productie en hernieuwbare energie centraal

staan? De werkgeversorganisaties VNO-

NCW en MKB geven een duidelijk signaal

af: het moet groener en duurzamer. De organisaties

hebben ondermeer in de beleidsplannen

om de energietransitie haalbaar en

betaalbaar voor het MKB te maken. Het MKB

moet op basis van het klimaatakkoord rekening

houden met 24 miljard euro aan investeringen.

Het verbeteren van de businesscases

en de beschikbaarheid van financiering voor

het MKB zijn dus cruciaal. Zij willen samen

met banken en institutionele beleggers onderzoeken

hoe een MKB-financieringsfonds

in aanvulling op andere instrumenten van betekenis

kan zijn. Daarbij past ontzorging van

het MKB.

FOOD VALLEY regio

11


ENERGIETRANSITIE & VERDUURZAMING

Vergroening

De werkgeversorganisaties pleiten sterk voor

een duurzame en ook circulaire economie

(hergebruik grondstoffen): Om het uitputten

van de aarde te stoppen zal de mensheid

toe moeten naar het steeds hergebruiken

van grondstoffen. Nederland hoort bij de

koplopers. Door deze positie uit te bouwen

hebben we meer duurzaamheidsimpact in

de wereld, investeren we in een motor van

een duurzaam verdienvermogen en worden

we voor onze grondstoffen minder afhankelijk

van andere landen.

De omslag gaat niet vanzelf. Innovaties zijn in

alle ketens nodig om hergebruik op te schalen,

om met behoud van kwaliteit een concurrerend

circulair product te maken. Circulaire verdienmodellen

(product-as-a-service) zorgen

voor langetermijn-klantrelaties, maar kunnen

ook financiële risico’s vergroten. Van begin tot

eind zijn aanpassingen in ketens nodig.

RES Foodvalley

Er zijn afspraken gemaakt in het nationaal

Klimaatakkoord. We gaan met elkaar de

CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met

de helft ten opzichte van 1990. Iedereen in

Nederland krijgt vroeg of laat te maken met de

maatregelen uit het Klimaatakkoord. Daarom

is begonnen met het grootschalig opwekken

van duurzame energie. Schoner en stiller en

onafhankelijk van olie en gaswinning. Voor

een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal

zijn: evenveel energie opwekken als

gebruiken. Waar is ruimte? En hoeveel? Voor

windmolens en voor bijvoorbeeld collectieve

zonnepanelen? Is daar aansluiting op het

energienetwerk? Welke warmtebronnen zijn

te gebruiken zodat wijken en gebouwen van

het aardgas af kunnen? En: is er voldoende

draagvlak voor en is het financieel haalbaar?

Regionale EnergieStrategie

Energie opwekken houdt niet op de grens

van de gemeenten. Daarom werkt de Regio

Foodvalley - net als in 29 andere energieregio’s

in Nederland - aan een Regionale

Energiestrategie: de RES Foodvalley. De RES

Foodvalley bestaat uit acht gemeenten, twee

provincies en twee waterschappen. Daarnaast

belanghebbenden zoals de land- en

tuinbouwsector, natuur- en milieuorganisaties,

energiecoöperaties, ondernemers, netbeheerders,

JongRES en inwoners (via een

burgerforum).

De Green Deal van de EC wordt een van de leidende

doelstellingen voor de komende jaren.

Europa: koolstofarm

Al geruime tijd zien we een nieuw gevoel van

noodzaak om plannen te ontwikkelen voor

een koolstofarm energiesysteem en een

koolstofarme economie in Europa. Hierbij

geeft de Europese Commissie (EC) de wil om

de ambities van de energietransitie te vergroten,

vooral richting 2030. De Green Deal

van de EC wordt dan ook een van de leidende

doelstellingen voor de komende jaren. De

Europese Green Deal is een reeks beleidsinitiatieven

die werden voorgesteld in december

2019 door de Europese Commissie. Dit

met het doel om Europa klimaatneutraal te

maken. Dat wil zeggen: de netto-uitstoot

aan broeikasgassen tot nul reduceren tegen

2050. Daarmee wordt de richting aangegeven

om de economie van de EU duurzaam te

maken door de klimaat- en milieuproblemen

aan te grijpen als een kans om de energietransitie

zo rechtvaardig en inclusief mogelijk

te maken.

Gebouwen hebben een belangrijke rol binnen

de energietransitie. Wereldwijd tekenen ze zelfs

voor 40 procent van het totale energieverbruik

en dus ook voor heel veel CO2-uitstoot.

(Bedrijfs)gebouwen

Gebouwen hebben een belangrijke rol binnen

de energietransitie. Wereldwijd tekenen ze

zelfs voor 40 procent van het totale energieverbruik

en dus ook voor heel veel CO2-uitstoot.

Hoofdzakelijk voor hun verwarming en

koeling. Deze energievraag zal drastisch naar

Voorbeeld van verduurzaming -Businesslocatie VONK360 in Veenendaal (foto Annemarie Bakker)

12 FOOD VALLEY regio


ENERGIETRANSITIE & VERDUURZAMING

beneden moeten. Energieneutrale gebouwen

en zelfs gebouwen en wijken met een netto

energieproductie gloren in de toekomst.

De technieken hiervoor zijn algemeen voorhanden:

onder meer isolatie, gecontroleerde

ventilatie en zeker niet te vergeten: een doordacht

ontwerp dat optimaal gebruik maakt

van de zon tijdens het stookseizoen, maar

in de zomer toch het risico op oververhitting

weet te beperken.

De bestaande regelgeving tracht dit te sturen

door bindende eisen op te leggen aan nieuwe

gebouwen en renovatieprojecten. De kwaliteit

van het reeds bestaande gebouwenpark blijft

echter nog steeds ondermaats. De komende

tijd moet dus veel aandacht besteed worden

aan de toepassing van zaken als circulaire

bouwmaterialen, isolatie, zonne-energie en

aardgastransitie. Er zijn subsidiemogelijkheden

om het bedrijf te verduurzamen. Het is

de kunst om al deze regelingen zo optimaal

mogelijk te benutten en te combineren. Veel

van de maatregelen zijn opgenomen in de

Energielijst en komen daarmee in aanmerking

voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Verbreding energiebesparingsplicht

Veel bedrijven hebben voor hun gebouwen

en kantoren reeds in energiebesparende

maatregelen geïnvesteerd. Dit is sinds 2019

wettelijk opgelegd, samen met een informatieplicht.

Deze verplichting komt vanuit het

Activiteitenbesluit milieubeheer om de gestelde

doelen in het Energieakkoord te kunnen

behalen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer

verplicht bedrijven en instellingen om alle

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd

van 5 jaar of minder uit te voeren.

Dit is de energiebesparingsplicht. Deze

geldt voor bedrijven en instellingen die per

jaar vanaf 50.000 kWh stroom of 25.000 m3

aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Na de eerste rapportage moet om de

vier jaar informatie over de genomen maatregelen

gegeven worden.

In 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht

om - naast energiebesparende maatregelen

- ook CO2- reducerende maatregelen

te treffen. Dit is een verbreding van de energiebesparingsplicht.

Het ministerie van Economische

Zaken en Klimaat (EZK) kondigde

dit eind vorig jaar aan in een brief aan de

Tweede Kamer.

Gevolgen

Bij niet besparen kunnen (hoge) boetes opgelegd

worden. Een en ander kan zowel op

korte als langere termijn verdere gevolgen

Toyota-levert-nieuwe-Mirai-inclusief-eigen-waterstoftankstation (bron www.toyota.nl)

hebben. Veel ondernemers kochten ooit hun

bedrijfspand als deel van oudedagsvoorziening.

Zij rekenen erop hun pand te zijner tijd

voor een goede prijs te kunnen verkopen. Wie

echter denkt dat de nieuwe eigenaar het pand

dan maar up-to-date moet maken, maakt

een cruciale denkfout. Als het pand niet aan

de wettelijke eisen voldoet op het gebied van

duurzaamheid, dan is het bijvoorbeeld niet

meer te verzekeren, mogen banken de aankoop

niet meer financieren of mag een kantoorpand

helemaal niet meer gebruikt worden.

Uit een inventarisatie blijkt dat er voldoende

bedrijven in de regio bereid zijn om over te

stappen op waterstof voor hun voertuigen na

een gedegen testfase. De H2-MilkRun faciliteert

dit.

Waterstofvoertuigen: H2-MilkRun

Zon, wind en waterstof. Schone energie. Het

begin van een nieuw tijdperk van vooruitgang

en welvaart. De productie van elektriciteit uit

zon en wind groeit snel. Over tien jaar levert

de opwekking van zonne- en windenergie

70 procent van onze stroombehoefte. En we

kunnen méér met elektriciteit. Bijvoorbeeld

waterstof maken. Een beetje scheikunde:

Water (H2O) bestaat uit 2 delen waterstof (H)

en 1 deel zuurstof (O). Met elektriciteit (elektrolyse)

valt dit te scheiden. Waterstof wordt

nu nog gemaakt van aardgas, maar zou in de

toekomst moeten worden geproduceerd uit

groene stroom, afkomstig van bijvoorbeeld

zon of wind.

Een van de grootste drempels om waterstof

als brandstof te gebruiken is het ontbreken

van een waterstofinfrastructuur. H2-MilkRun

is een project dat met een mobiel waterstoftankservice

de drempel voor bedrijven wil

verlagen. Bedrijven kunnen zo uittesten of

waterstof geschikt is voor hun operatie en

zich abonneren op de tankservice. De provincie

Gelderland en het Europese Fonds

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) keren in

totaal 719.712 euro aan subsidie uit een consortium

van Gelderse bedrijven die de mobiele

waterstoftankservice ontwikkelen. Naar

verwachting rijdt de H2-MilkRun in het eerste

kwartaal van 2022. Waterstofvoertuigen,

zoals heftrucks, bouwmachines, agrarische

machines, schoonmaakwagens zijn meestal

afhankelijk van een tankstation op het eigen

terrein. Voor Potentiële eigenaars van deze

voertuigen, meestal bedrijven, is het net een

stap te ver om te investeren in een complete

waterstofinfrastructuur in de testfase. Uit een

inventarisatie blijkt dat er voldoende bedrijven

in de regio bereid zijn om over te stappen op

waterstof voor hun voertuigen na een gedegen

testfase. De H2-MilkRun faciliteert dit.

Snelle aanpak vereist

Gaat het snel genoeg? Als we een redelijke

kans willen maken dat we over

een eeuw of twee nog een stabiel leefklimaat

hebben, moet uiterlijk in de

tweede helft van deze eeuw de uitstoot

naar nul. Maar eigenlijk al veel eerder.

De massale switch naar schone energie

kan het beste heel snel beginnen en

dan gestaag verlopen. Er moet snel en

massaal geïnvesteerd worden in winden

zonne-energie. En vooral: daar nu

mee beginnen.

FOOD VALLEY regio

13


ENERGIETRANSITIE

Hou zelf de regie:

Maak nu werk van label C

Over minder dan twee jaar dienen kantoren vanaf 100 m2 te beschikken over energielabel C. Doen ze dat niet, dan

kan dit betekenen dat het kantoor niet meer gebruikt mag worden. Veel pandeigenaren hebben nog geen maatregelen

getroffen om label C te verkrijgen en ze weten ook vaak niet waar ze moeten beginnen. Wouter van der Steen

is inspecteur Integrale handhaving bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Hij adviseert ondernemers om nu

in actie te komen.

Foto’s: Jan Scheffer en Jan-Fotografie.

Wouter van der Steen

Voor bedrijven die moeten voldoen aan de

Informatieplicht energiebesparing (zie kader)

heeft de overheid Erkende Maatregelenlijsten

opgesteld. Op de website van de Rijksdienst

voor Ondernemend Nederland zijn

deze lijsten te vinden, waaronder die voor

kantoren. Van der Steen: ‘Diverse maatregelen

die op die lijst staan, dragen ook bij

aan het verkrijgen van label C. Het is dus

raadzaam om die lijst te raadplegen en vervolgens

met een Energieadviesbureau te

bespreken wat in uw specifieke situatie het

meeste rendement oplevert.’

Ledverlichting en beter inregelen

Op de Maatregelenlijst staan uitsluitend activiteiten

die binnen 5 jaar terugverdiend

worden. Van der Steen: ‘Let er op, of een

maatregel toepasbaar is op een natuurlijk

moment, dus zodra iets aan vervanging toe

is, of op een zelfstandig moment, dat wil zeggen:

direct. Uit onderzoek konden we een

14 FOOD VALLEY regio


ENERGIETRANSITIE

top 20 opstellen van maatregelen die wél

veel opleveren, maar die ondernemers nog

niet genomen hebben. Het aanbrengen van

ledverlichting blijkt op nummer 1 te staan. En

dat terwijl juist deze maatregel direct toegepast

kan worden en dan zichzelf snel terugverdient.

Verder horen we uit de markt dat in

60% van de bedrijven de verwarmingsinstallaties

en ventilatiesystemen niet goed ingeregeld

zijn. Ook hier valt dus relatief eenvoudig

veel winst te behalen.’

Financiering mogelijk

De ODRU is nu bezig met handhaving op de

Informatieplicht. Van der Steen; ‘In 2023 gaat

er gehandhaafd worden op Label C. Dan kan

je als ondernemer beter zelf de regie houden

en er nu mee aan de slag gaan. En wie uit

liquiditeitsoverwegingen financiering nodig

heeft voor het treffen van energiebesparende

maatregelen, kan wellicht terecht bij het

Energiefonds Utrecht. Ook dan verdienen

deze investeringen zichzelf terug en iedere

ondernemer zal blij zijn met de uiteindelijke

kostenbesparing.’

Informatieplicht

energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar

meer dan 50.000 kWh elektriciteit of

25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan

bent u op grond van het Activiteitenbesluit

milieubeheer verplicht om energiebesparende

maatregelen te nemen

met een terugverdientijd van 5 jaar of

minder. Daarnaast had u uiterlijk 1 juli

2019 moeten rapporteren welke energiebesparende

maatregelen u heeft

uitgevoerd. De Omgevingsdiensten

zijn begonnen met handhaving. Wacht

dit niet af en onderneem indien nodig

alsnog direct actie. Kijk voor alle informatie

op rvo.nl/informatieplicht.

Gratis advies

Ondernemers in Veenendaal kunnen

met vragen over Energielabel C Kantoren

terecht bij Teun van Roekel van het

Energieloket: 06 1073 1261 of

energieloket@veenendaal.nl.

Jan Scheffer

Met ledverlichting van E naar C

Twee jaar geleden kocht Jan Scheffer samen

met een compagnon het kantoorpand Vendelier

71. Om het hele pand met 2500 m2

kantoorruimte te vullen met één huurder, leek

Scheffer niet realistisch: ‘Hele grote zakelijke

dienstverleners zitten liever meer naar het

westen, maar er was wel veel vraag naar kantoren

van circa 500 m2. En de rente is laag,

dus wilden veel bedrijven liever kopen dan huren.

Daarom hebben we het pand kadastraal

gesplitst in appartementsrechten, zodat we

het kantoorpand in delen, per verdieping,

konden verkopen.’

Kwaliteit ledlampen

Het dertig jaar oude pand moest eerst opgeknapt

worden. Scheffer: ‘Dit was natuurlijk

ook hét moment om te kijken naar het energielabel,

want het pand had label E. Ik voorzag

dat daar heel wat bij zou komen kijken,

maar tot mijn verrassing was het aanbrengen

van ledverlichting voldoende om van label E

naar label C te gaan. Daarbij hebben we wel

gekozen voor kwaliteit en onder andere ledlampen

aangeschaft die goed afgestemd zijn

op het werken met beeldschermen.’

Snel terugverdienen

Zowel binnen als buiten is overal voor ledverlichting

gekozen met toepassing van

veegschakeling en/of dagschakeling en/

of aanwezigheidsdetectie. Het vergde een

investering van ruim € 60.000. ‘Dat bedrag

verdienen we binnen een paar jaar terug via

de energierekening. Er zitten vrij nieuwe verwarmingsketels

in het pand. Nu we toch label

C hebben, kunnen we wachten tot een natuurlijk

moment om deze te vervangen door

bijvoorbeeld warmtepompen. Dat zal dan de

logische stap zijn op weg naar aardgasvrije

bedrijventerreinen in 2050.’ Het opdelen in

appartementsrechten bleek een gouden

greep: alle verdiepingen van Vendelier 71 zijn

verkocht aan Veenendaalse bedrijven.

Jan Veldhuizen

Zuiniger, mooier en comfortabeler

Toen Jan Veldhuizen van vhm | accountants

& belastingadviseurs in 2017 samen met zijn

compagnon Hans Jansen het pand kocht

waarin hij gehuisvest was, keek hij met een

kritische blik naar wat er verbeterd kon worden

aan het pand: ‘Ik hield wel meteen rekening

met de Label C verplichting, maar voor

mij telde het verbeteren van het gebruiksgemak,

het comfort en de uitstraling minstens

zo zwaar.’

Isolatie glazen entree

Als één van de eersten ondertekende hij

destijds het Energieconvenant tussen gemeente

Veenendaal en de Bedrijvenkring

Ondernemend Veenendaal (BOV). Dankzij

de quickscan van de toenmalige energiemanager

kwamen twee zaken naar voren.

De entree was wel van dubbel glas maar dat

had te weinig isolatiewaarde. Het werd in de

receptie ’s winters te koud en ’s zomers te

warm. ‘We hebben extra isolerend glas laten

plaatsen met daarop een speciale coating,

waardoor we direct minder hoefden te verwarmen

of koelen.’

Zuiniger en mooier

De tweede stap op weg naar label C was het

plaatsen van ledverlichting inclusief bewegingssensors

voor het gebruiksgemak. ‘We

besparen hierdoor niet alleen op energiekosten

maar de uitstraling van het kantoor is flink

verbeterd omdat de ledpanelen er veel mooier

uitzien dan tl-balken’, aldus Veldhuizen.

Hij volgt inmiddels met grote interesse het

project Zon op Bedrijfsdaken van de BOV:

‘Binnen een paar jaar moet de dakbedekking

vervangen worden. Een mooi moment om

het plaatsen van zonnepanelen te overwegen,

wat een flinke stap op weg naar Label

A zal zijn.’

FOOD VALLEY regio

15


ENERGIETRANSITIE

Agri-PV krijgt stevige impuls met

project Sunbiose

Een consortium van wetenschappers, ingenieurs, projectontwikkelaars en agrarische ondernemers heeft de krachten

gebundeld om in Nederland de ontwikkeling van Agri-PV systemen te versnellen. Agri-PV, oftewel de combinatie

van landbouw- en zonne-energieproductie, is een mooi voorbeeld van functiecombinatie en levert een win-win

situatie op. Doordat het de druk op het gebruik van schaarse landbouwgrond voor zonneparken in Nederland vermindert

en tegelijkertijd een bijdrage levert aan de energietransitie.

Tekst en Foto: ZLTO

In het project Sunbiose worden verschillende

proefopstellingen ontwikkeld en getest voor

verschillende sectoren:

• Transparante zon-PV systemen boven

peer en zachtfruit (aardbeien, frambozen,

bessen)

• Verschuifbaar zon-PV boogtunnel systeem

voor gewasrotatie

• Transparant overkappingssysteem voor

vollegrondsgroente (asperges)

De proefopstellingen worden door verschillende

technologie- en marktpartijen ontworpen

en samen met agrarische ondernemers

van ZLTO en LTO Noord ontwikkeld. The

Service Concept zal aan de slag gaan met

automatische detectie van gewasziektes en

een interactieve training- en informatie tool

ontwikkelen om de impact van een Agri-PV

systeem zichtbaar te maken voor installateurs,

beleidsmakers en omwonenden. Wetenschappers

van Wageningen University &

Research en TNO monitoren de landbouwkundige

én zonne-energie opbrengst en de

ecologische impact van de systemen.

Het doel is om met de resultaten de verschillende

proefopstellingen door te ontwikkelen

tot praktijk- en marktrijpe systemen die na

afloop van het project grootschalig toegepast

kunnen worden.

Het project heeft een omvang van

€ 4.939.915 en heeft hiervoor een financiering

van € 3.177.336 ontvangen vanuit Rijksdienst

Ondernemend NL in het kader van de

MOOI-subsidie.

Deze partners versnellen de ontwikkeling van

Agri-PV systemen binnen het consortium:

Brite Solar, GroenLeven, Solarvation, Praxiz,

Renergize Consultancy, The Service Concept,

TNO, Wageningen UR, LTO Noord en ZLTO.

Over ZLTO

ZLTO is een vereniging van ruim 13.000

boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant

en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de

continuïteit van de land- en tuinbouw en de

toekomst van onze leden. Vanuit de traditie

en wortels die meer dan 125 jaar terug gaan.

Boeren en tuinders hebben een sleutelrol in

de samenleving en dragen bij aan het oplossen

van maatschappelijke vraagstukken van

vandaag en morgen. ZLTO is toonaangevend

in het creëren én realiseren van perspectief

voor haar leden die ondernemen in de groene

ruimte door bij te dragen aan de continuïteit

van de land- en tuinbouw. Of het nu gaat om

gezond en veilig voedsel, vitaliteit van het

platteland of energie en klimaat. Meer lezen

over ZLTO en haar standpunten? Kijk op

www.zlto.nl

16 FOOD VALLEY regio


VERDUURZAMING VASTGOED

Veenendaalse bedrijven

verduurzamen samen

Dennis Pater (links) en

Frank van Ginkel (rechts)

Tekst: Feike Klomp | Fotografie: Annemarie Bakker

Verduurzaming staat gelukkig bij steeds meer

bedrijven op de agenda. Deze ontwikkeling

krijgt een steun in de rug door de Wet Milieubeheer.

Deze wet schrijft onder andere voor

dat bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000

kWh elektra en/of 25.000 M³ gas verbruiken

verplicht zijn om energiebesparende maatregelen

te treffen. Dit geldt voor maatregelen

welke binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Tevens

worden bedrijven geacht iedere 4 jaar het

bevoegd gezag proactief te informeren inzake

de voortgang middels de informatieplicht.

Vastgoedbrigade en Saving Support werken

inmiddels ruim 8 jaar samen op het

gebied van energie inkoop. Pakweg twee

jaar geleden hebben partijen de samenwerking

geïntensiveerd door een methodiek te

ontwikkelen waarmee opdrachtgevers slim

verduurzamen, kostenbesparingen realiseren,

voldoen aan de wettelijke verplichtingen

energiebesparing én volledig worden ontzorgd.

En met succes. Inmiddels hebben

zij voor enkele honderden panden de informatieplicht

ingediend, concrete verduurzamingsplannen

opgesteld en uiteraard al de

nodige acties uitgevoerd.

Vastgoed verder verduurzamen

Dennis Pater: “Het is onze primaire doelstelling

om verduurzaming en kostenbesparingen

hand in hand te laten gaan. Binnen onze

vastgoedportefeuille is verduurzaming een

populair, maar voor vele opdrachtgevers, een

complex onderwerp en daarbij is het noodzakelijk.

Onze kracht zit hem in de begeleiding

en uitvoering. Wij maken het begrijpelijk en

creëren draagvlak bij zowel onze opdrachtgevers

als bij hun huurders. Ons sterke punt

is het omzetten van plannen in daadwerkelijke

acties. Leidend is het kwaliteitsmanagementsysteem

dat wij samen met Saving Support

hebben ontwikkeld. Met één druk op de

knop kunnen wij zo laten zien wanneer je wat

en hoe hebt uitgevoerd en of alles voldoet

aan de laatste eisen. Komt de Omgevingsdienst

controleren? Geen enkel probleem,

ons systeem en onze aanpak hebben zich

reeds bewezen!”

Energiemanagement

Frank van Ginkel: “Ruim 10 jaar zijn wij actief

in de energiemarkt. Wij zijn trots op het feit

dat veel Veenendaalse bedrijven bij ons zijn

aangesloten. Inmiddels is ons werkveld uitgebreid

van Vaals tot aan Eemshaven, dus

je mag wel stellen dat we in heel Nederland

zitten. Wij zien onszelf als flexibele energiemanagers.

Voor onze opdrachtgevers kopen

wij energie in, monitoren actief het energieverbruik,

ontwikkelen verduurzamingsplannen,

begeleiden zonnepanelenprojecten en

helpen dus ook bij het voldoen aan wettelijke

verplichtingen. De samenwerking met Vastgoedbrigade

ervaren wij als zeer constructief.

Onze dienstverlening is complementair. Het

is mooi om te zien dat resultaten financieel

voordeel opleveren én tegelijkertijd een positieve

impact hebben op het milieu.”

‘Het is mooi om te zien dat

resultaten financieel voordeel

opleveren én tegelijkertijd

een positieve impact

hebben op het milieu.’

Samen op weg?

Energiemanagement is een continu proces.

De energietransitie is immers in volle gang.

Wij zijn bedrijven graag van dienst en gaan

graag de samenwerking aan. Neem vrijblijvend

contact op met Dennis Pater van Vastgoedbrigade

of Frank van Ginkel van Saving

Support (binnenkort verandert deze naam in

Tascon Energy, daarover later meer).

I: www.vastgoedbrigade.nl

I: www.savingsupport.nl

FOOD VALLEY regio

17


ENERGIETRANSITIE

Bedrijven:

de verplichting in verduurzamen.

Anton Nuijten en Henny Nuijten

Om te voldoen aan de energiebesparingsplicht moeten bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3

aardgas verbruiken vanaf 2019 iedere 4 jaar melden welke maatregelen op het gebied van energiebesparing zijn

genomen. Mits de maatregelen zich binnen 5 jaar laten terugverdienen. In 2023 worden bedrijven en instellingen

verplicht om naast energiebesparende maatregelen ook CO2-reducerende maatregelen te treffen. Dit is een verbreding

van de energiebesparingsplicht.

Tekst Redactie | Fotografie: Ringnalda fotografie, Utrecht

Hoe kan een ondernemer deze verplichting

controleren? De eerste stap is het verbruik.

Een volgende stap kan via de website van de

overheid: regelhulpenvoorbedrijven.nl/

wetcheckerenergiebesparing/

De NuytGroep BV (voor duurzame elektrotechniek)

kan voor de energiebesparende

ondernemer interessante diensten aanbieden.

Naast de ‘standaard’ elektrotechnische werkzaamheden

is het Amerongense bedrijf dé

specialist in het verduurzamen van gebouwen.

De NuytGroep BV is een gerenommeerd

familiebedrijf en bestaat ruim 7 jaar. De oorsprong

ligt bij kleine bedrijven: TechNuyt

en ElectroNuyt van de gebroeders Nuijten.

Henny heeft een achtergrond in de algemene

elektrotechniek en is gespecialiseerd

in alarm, camera en ontruimingssystemen.

Elektrotechnicus Anton richt zich met name

op zonnestroominstallaties en industriële automatisering.

Inmiddels is het bedrijf verder

uitgegroeid met zoon Nuijten, drie monteurs

en verdere ondersteuning in de backoffice.

De NuytGroep gaat met de tijd mee. Met

een sterke focus op verduurzamen. Daarbij

moet gedacht worden aan zonnepanelen,

LED verlichting, slim schakelen (waarom de

verlichting laten branden als er niemand is?)

en infrarood verwarming in combinatie met

het zelf opwekken. Ook is er volop aandacht

voor het (toekomstige) elektrisch rijden. Want

deze voertuigen moeten uitgekiend opgeladen

kunnen worden.

Naast de praktijkervaring in de innovatieve

elektrotechniek, probeert de NuytGroep zoveel

mogelijk te ondernemen in een straal

van 30 kilometer rond Amerongen. Ook dat

is duurzaam!

Kosten versus opbrengsten

Het interessante van verduurzamen is dat de

investering (met de gebruikelijke 28 procent

aftrek) zich terug verdient. Met name door

het besparen van de energie. Want elke niet

verbruikte kWh stroom kost immers niets. De

NuytGroep zet altijd in op de hoogste kwaliteit.

Dat lijkt een open deur. Bedenk echter

als voorbeeld de toepassing van micro-omvormers

bij de zonnepanelen. Waarom?

Méér opbrengst door de lage opstart en afval

spanning tot wel 1 uur meer opwek per dag.

En bij uitval beperkt dat zich dat tot die ene

omvormer. Daarbij monitoren ze bij de Nuyt-

Groep altijd mee zodat er een pro-actieve

service mogelijk is. Kort gezegd: een totaal

ontzorg-programma waardoor de ondernemer

- naast de investering die wordt terugverdiend

- zich niet hoeft druk te maken voor

deze verplichting.

Elke ondernemer heeft een energiebesparingsplicht.

De NuytGroep heeft ervaring én

oplossingen. Neem gerust contact op.

NuytGroep BV

Amerongen

0343-410783

www.nuytgroep.com

info@nuytgroep.com

18 FOOD VALLEY regio


ICT-MARKT

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

Foto:

Pixabay.com

Meer talent voor ICT in Regio Foodvalley dankzij Digital Days

Inbreuk op auteursrecht: een routekaart

Ondernemers laten tientallen miljoenen euro’s liggen aan

subsidie voor Innovatie en Digitale Transformatie

Johan studeert naast zijn baan als ICT’er

19


DIGITAL DAYS

v.l.n.r.: Jelle Drijver (presentator Digital Days 2021), Yvonne Vogelenzang (directeur Technova College Ede) en

Lammert Vinke, (manager unit agricultuur en retail Info Support en hoofdsponsor Digital Days 2021).

ICT MARKT

Meer talent voor ICT in Regio

Foodvalley dankzij Digital Days

De studio in het Technova College in Ede was op 12 februari het podium voor de 5e jubileumeditie van de Digital

Days in de Regio Foodvalley. De Hackathon en de Info Support Game Battle vonden volledig online plaats en werden

gehost door studenten van de school en Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Het tech talent-evenement dat in

het teken staat van ‘Create your future’ wordt mede door studenten georganiseerd en is bedoeld om ze in de Regio

Foodvalley te enthousiasmeren voor het brede scala aan mogelijkheden en kansen in de ICT.

Tekst: Pdr.nl | Foto’s : Media Hub van CHE

Door Digital Days maakt jong talent kennis

met de verschillende mogelijkheden in de ICT.

Het evenement is een initiatief van ICT Campus

en haar partners. In de Regio Foodvalley

is ICT Campus de facilitator van samenwerkingen

tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Wethouder Marco Verloop van gemeente

Veenendaal: “Goede mensen, onderwijs

en bedrijven zijn de kern van deze regio. We

willen jonge mensen goed onderwijs en een

mooie toekomst bieden. Digitalisering is hét

thema van de toekomst en de overheid moet

ook innovatief denken. Als mensen mooie

banen willen krijgen, moeten we daar nu op

inzetten. Als jurylid heb ik gezien dat de studenten

goed bezig zijn: bedrijven hebben echt

wat aan de oplossingen voor de uitdagingen

waar ze mee bezig zijn.”

Hackathon

In de Hackathon werken deelnemers een idee

uit tot een prototype. Dit jaar was er een recordaantal

van 170 deelnemers. Aan de Hackathon

deden mbo- en hbo-studenten mee

vanuit de CHE, HAN, Technova College, RijnIJssel

College en Aeres MBO Ede. Het thema

dat dit jaar centraal stond was gezonde

wereld & energietransitie. Onder leiding van

experts uit het bedrijfsleven gingen 26 studententeams

vanaf 9.30 uur online aan de slag

met een vraagstuk. Aan het eind van de middag

pitchten ze hun idee aan de jury. In totaal

waren er negen opdrachten van zeven regionale

bedrijven. De studententeams van Podium

en Event Techniek (PET) en Beeld en Geluid

van het Technova Collega faciliteerden de

technische zaken vanuit de studio. De Media

Hub van CHE zorgde voor de verslaglegging

en streaming van de Hackathon.

Marktplaats voor retailbranche

Team acht kwam met het winnende concept,

waarbij zij voor opdrachtgever Info Support uit

Veenendaal een slimme en alternatieve Marktplaats

ontwikkelden voor de retailbranche.

De coronapandemie heeft grote gevolgen

voor de retailbranche. Digitale aanwezigheid

wordt steeds belangrijker, ook als je geen

20 FOOD VALLEY regio


DIGITAL DAYS

webshop hebt als retailer. Het zevenkoppige

team bestond uit studenten van CHE (Andreas

Hoornstra en Nando van der Kant), Technova

College (Ruben van den Berg, Wouter

van Bennekom en Soufyan Adnane) en HAN

University of Applied Sciences (Boris de Bruin

en Jeroen van Dijk).

Teamlid Hoornstra legt uit: “We hebben een

online verzamelplek gemaakt voor kleine bedrijven

die geen website hebben. Zij kunnen

zich aanmelden om er hun producten te verkopen.

Met een kaart kunnen de gebruikers

zien waar de bedrijven zich bevinden en waar

de ophaalpunten zijn. Op deze manier kunnen

klanten ook nieuwe winkels ontdekken.” Naast

de Hackathon Trophy 2021 kreeg het winnende

team een cheque ter waarde van 600 euro.

De Hackathon krijgt een vervolg: op 24 tot en

met 26 maart wordt de Bootcamp ICT Campus

2021 gehouden. Studenten bouwen dan

verder aan de resultaten van de Hackathon.

v.l.n.r.: Marco Verloop (wethouder gemeente Veenendaal), Manish Dixit (programmamanager

ICT Campus) en Jelle Drijver (presentator Digital Days 2021).

10 uur gamen

Gameliefhebbers namen vanaf 16.00 uur vanuit

huis deel aan de Info Support Game Battle.

Zij gameden maar liefst 10 uur achter elkaar in

competitieverband. De gamecompetitie werd

vanuit de studio via een livestream gehost door

technici van het LAN-project. De streaming

werd door in totaal 176 kijkers gevolgd. Tussendoor

werden er verschillende quizzen

georganiseerd en waren er challenges. De

deelnemers konden spelen tegen Jordy Peek,

de winnaar van de vorige twee Info Support

Game Battles. De 18-jarige Niels Bosboom alias

‘Kaasschaver’ uit Veenendaal behaalde de

eerste plaats en won de Info Support Game

Battle Trophy 2021 en een curved monitor:

“Via de pubquiz kwam ik in de finale terecht. Ik

ben euforisch door de overwinning.“

Tech Day 25 juni

De Tech Day in De Basiliek in Veenendaal op 25

juni is het sluitstuk van de Digital Days. Scholieren

van het voortgezet onderwijs uit de regio

krijgen deze dag masterclasses over nieuwe

technologieën, zoals Artificial Intelligence, Internet

of Things en Augmented Reality. Vervolgens

gaan zij onder begeleiding van experts in

teams innovatieve oplossingen bedenken voor

een regionaal vraagstuk met betrekking tot de

gezonde wereld & energietransitie. De plannen

worden gepitcht voor een jury die bestaat uit

vertegenwoordigers van het onderwijs, bedrijfsleven

en overheid. Voor vmbo-scholieren

is er een experience programma.

Game Battle – presentator Sjors Noordsij

Over ICT Campus

ICT Campus in Veenendaal faciliteert

samenwerkingen tussen bedrijfsleven,

overheid en onderwijs in de Regio Foodvalley.

In dit programma werken meer dan

100 IT-bedrijven van ICT Valley, acht gemeenten

en onderwijsinstellingen samen

met als doel om in 2025 uit te groeien

tot hét ICT-centrum van Nederland voor

de sectoren (Agro)Food, Health en Tech

die de regio rijk zijn. De partners zorgen

er samen voor dat de Regio Foodvalley

de ICT-banenmotor is met een optimaal

vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en

top ICT-onderwijs. Zie www.ictcampusfoodvalley.nl.

Digital Days wordt georganiseerd om

naar dit doel te werken en jongeren te

enthousiasmeren voor ICT én te behouden

voor de regio. In 2021 vindt de 5e

jubileumeditie plaats. ICT Valley organiseert

het evenement onder de vlag van

ICT Campus en samen met andere ICT

Campus-convenantpartners.

ICT MARKT

www.digital-days.nl

www.ictcampus-foodvalley.nl

REGIO FOODVALLEY

FOOD VALLEY regio

21


Het platform resellersbusiness.nl is volledig vernieuwd.

Het ONLINE platform informeert ICT- en Telecom

RESELLERS over de ontwikkelingen en innovaties

over onderwerpen als:

DIGITALE Contentstrategie staat centraal

in onze moderne communicatiestrategie.

Door een goede mix van nieuwe publicatietechnieken

wordt digitale content onder de

aandacht gebracht.

ICT MARKT

SECURITY & AVG | CLOUD & DATACENTERS | TELECOM & VoIP | INTER-

NET OF THINGS | IT & ICT | ONDERZOEKEN | OPLEIDINGEN | RESELLERS

| EVENEMENTEN | DATA | SOFTWARE | OPLEIDINGEN ETC.

E-MAGAZINE: In het voorjaar lanceren we

voor RESELLERSBUSINESS een E-magazine,

die we tweemaandelijks naar alle mailadressen

gaan verspreiden.

Meer info: resellersbusiness.nl

UW PARTNER IN

MARKETINGCOMMUNICATIE!

In Print maar zeker ook Online.

Naast het uitgeven van onze eigen edities

De ZAKENMARKT en Resellersbusiness.nl bieden

we veel meer diensten aan, waarmee we u op

communicatievlak kunnen helpen.

Van het schrijven van (web)teksten, persberichten,

artikelen tot aan het drukwerk, verspreiden van uw

content. Zowel in print, met bijvoorbeeld uw eigen

folder of relatiemagazine, tot aan online publicatie.

ONLINE VOORLICHTING

Maar ook voor het faciliteren van web diensten, zoals

opfrissen, ontwikkelen en maken van uw website.

INTERESSE?

Mail naar info@jezmediaservices.nl

of kijk voor meer informatie op onze website.

19 MEI

Associate degree ICT Service Management

De ICT-er van de toekomst? Dat is iemand die

technische vaardigheden combineert met inzicht in

bedrijfsprocessen en sterke sociale vaardigheden.

Juist voor die menskant is veel aandacht in de

Ad-opleiding ICT Service Management aan de CHE.

Hierdoor kan jij straks ICT-oplossingen ontwikkelen

die aansluiten bij wensen van gebruikers

en organisaties écht verder brengen.

WWW.JEZMEDIASERVICES.NL

ICT studeren in deeltijd? Start dan in september met de tweejarige Associate Degree-opleiding

ICT Service Management (Deeltijd). Kijk op CHE.nl/ad-ict voor meer informatie.


COLUMN

Inbreuk op auteursrecht:

een routekaart

Bij het plaatsen van afbeeldingen op websites wordt het

auteursrecht nog wel eens vergeten. Dan kan het maar zo

gebeuren dat je later een bericht krijgt van een jurist die

schadevergoeding claimt.

de Advocaat

mr. Arie Heijink

Laten we voorop stellen dat inbreuk op auteursrecht (uiteraard) niet

is toegestaan. Dat een auteursrechthebbende, bijvoorbeeld een fotograaf,

zijn werk beschermt is logisch.

Een grote gemene deler is dat de toonzetting van de brieven met

zo’n schadeclaim vaak uitlokt om ‘er vol tegenin te gaan’, ook wel

‘brulbrief’ genoemd. Toch is dat niet altijd verstandig. Daarom wordt

hieronder een korte routekaart beschreven hoe om te gaan met dit

soort berichten.

Inbreuk?

In ‘de brief’ dient te worden omschreven om welke afbeelding het

zou gaan. Gaat het om een afbeelding die u gebruikt heeft?

• Check per afbeelding of deze wel op uw website staat en of men

de juiste partij aangeschreven heeft.

• Check dan ook hoe die afbeelding op uw website terecht gekomen

is (uzelf, een medewerker of een externe partij bijvoorbeeld).

• Verzamel ook informatie over de plaats op de site, de pagina, formaat,

pixels, etc. Dat kan later relevant zijn bij een eventuele schadevergoeding.

• Check of u de afbeelding gekocht heeft, of dat u een licentie heeft

(bijvoorbeeld een abonnement bij een site). Check dan de bijbehorende

documentatie en of uw de licentie heeft betaald.

• Is de foto door een externe partij geplaatst op uw site of een ander?

Mogelijk hebben zij een licentie of zijn zij dan bereid het probleem

in overleg op te lossen.

Is uw website en forum waarop ook afbeeldingen geplaatst kunnen

worden, maak dan gebruik van een ‘notice and takedown’ procedure

om de inhoud te verwijderen.

Schadevergoeding

Als er wel sprake is van inbreuk op auteursrecht dan is het verplicht

om dat (direct) te stoppen (dus de afbeelding van de website of

forum of de hele pagina), etc. Maar als dat is gebeurt is er dan nog

wel schade? Een schadevergoeding is alleen terecht als ook echt

sprake is van schade.

Gaat het om een afbeelding van shutterstock.com of een soortgelijke

website, kijk dan naar hun tarieven. Die zijn vaak (veel) gunstiger.

Anders kan ook worden vergeleken met gangbare tarieven,

zoals van Stichting FotoAnoniem (fotoanoniem.nl/tarievenlijstfotoanoniem/).

Aanpak

Het is de toon die de muziek maakt. Is (mogelijk) sprake van een

inbreuk, probeer dan z.s.m. een oplossing te zoeken, met name om

procedures te voorkomen. Anders dan bij “gewone” rechtszaken

worden in zg. IE – zaken proceskosten toegekend op basis van de

werkelijke kosten in plaats van de lagere tarieven die de rechtbank

hanteert (het “liquidatietarief”).

ICT MARKT

Auteursrecht?

Vaak wordt in een ‘brul brief’ volstaan met een ‘mededeling’, namelijk

dat u inbreuk maakt op het werk van een fotograaf bijvoorbeeld.

Maar is dat wel zo en waar blijkt dat dan uit? Vaak worden afbeeldingen

gemaakt in opdracht van een derde. Dan kan het maar zo zijn

dat de fotograaf geen auteursrecht meer kan inroepen.

Afbeeldingen zijn alleen beschermt als sprake is van een creatieve

prestatie. Niet ieder gebruik van een auteursrechtelijk werk is een

inbreuk. Zo kan soms gebruik worden gemaakt van een citaatrecht.

Dat komt vaak voor bij tekst (een citaat met bronvermelding in een

boek bijvoorbeeld). Dat is ook mogelijk met afbeeldingen, maar dan

moet het ook echt een citaat zijn en niet een “verkapte inbreuk” door

een concurrent bijvoorbeeld. Ook gebruik als parodie (Van Dale:

“Een grappige nabootsing”) kan geoorloofd zijn.

Bent u aangeschreven in verband met een inbreuk? Laat u niet overrompelen

en vraag juridisch advies.

De auteur is advocaat en partner bij Heijink & Meure advocaten

Heijink & Meure advocaten

(0318)571682

www.heijinkenmeure.nl

© Heijink & Meure advocaten

FOOD VALLEY regio

23


PAGINA DIGITALISERING HEADER

Ondernemers laten tientallen miljoenen euro’s liggen aan subsidie

voor Innovatie en Digitale Transformatie.

ICT MARKT

Subsidie: maak daar ook gebruik van

We leven in een complexe en snel veranderende wereld. Onverwachte omstandigheden maken het ondernemen

bepaald niet makkelijk. Te verwachten is dat die ‘onverwachte omstandigheden’ binnen afzienbare tijd beheersbaar

worden. Wat in ieder geval wél blijft, is de noodzaak tot verdergaande innovatie en digitale transformatie. Iedereen

is het er over eens dat digitaliseren en innoveren belangrijk voor de toekomst zijn. De broodnodige stappen voor verdere

groei, innovatie of continuïteit kosten echter geld. Maar er zijn - en komen - talloze ondersteuningsmaatregelen.

Niettemin laten heel veel ondernemers geld liggen omdat ze subsidies waar ze recht op hebben niet aanvragen.

Een compact overzicht van de subsidiebronnen waaruit ondernemers kunnen putten.

Tekst: Redactie | Foto’s: Pixabay.com

Willem Maas, directeur en oprichter van SubsidyCloud

is er duidelijk over: “Ondernemers

moeten niet te stoer zijn om te zeggen: ik probeer

het wel zonder. Ze weten de corona-ondersteuningsregelingen

goed te vinden. Maar

er zijn ook onbekende subsidies die kansen

bieden”. Hij vertelt tijdens een online videosessie

welke subsidies hoog- of juist laagdrempelig

zijn en over de subsidies die je in

2021 in de gaten moet houden: ”Juist nu is

het de tijd om alle mogelijkheden te benutten

die de overheid biedt om de economie weer

op gang te brengen. Daar vallen ook subsidies

onder. Ze zijn onderdeel van het Nederlandse

vestigingsklimaat. Maak daar dan ook

gebruik van.”

Personeelssubsidies

Een voorbeeld. Het tekort aan ICT-specialisten

wordt alsmaar groter. Het afgelopen jaar

waren er in ons land naar schatting 50.000

vacatures voor ICT-professionals. Het is

daarom extra belangrijk te blijven investeren

in de ontwikkeling van de medewerkers. De

overheid ondersteunt daarbij met diverse

mogelijkheden zoals de subsidieregeling Leren

en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) en het

Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het verhogen

van duurzame inzetbaarheid.

ESF: duurzame inzetbaarheid

personeel

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) richt zich

op het verhogen van de duurzame inzetbaarheid

van medewerkers. De subsidieregeling

vergoedt 50 procent van de kosten voor de

inhuur van een externe adviseur. Dit jaar kan

de ESF-subsidie worden aangevraagd voor

het MKB en voor grootbedrijven uit alle sectoren.

SLIM: ontwikkeling van

medewerkers

De overheid vindt het belangrijk dat medewerkers

zich tijdens hun werk blijven ontwikkelen.

Speciaal hiervoor is er de SLIM. Deze

subsidie is bedoeld voor de versterking van

de leercultuur binnen de onderneming. De

SLIM-subsidie ondersteunt diverse activiteiten.

Van het opstellen van een opleidingsplan

en het krijgen van loopbaanadviezen tot het

24 FOOD VALLEY regio


DIGITALISERING

invoeren van een methode om kennis en

vaardigheden te ontwikkelen. De MKB-ondernemer

kan dit jaar 2021 tweemaal een

aanvraag indienen. Daarnaast is er één

openstelling voor samenwerkingsverbanden

en grootbedrijven actief in horeca, recreatie

of landbouw.

MKB Idee: leren en ontwikkelen

Wie van plan is om te investeren in de ontwikkeling

van het personeel kan tegen nogal

wat belemmeringen aanlopen. De subsidieregeling

MKB Idee richt zich op ondernemers

die willen investeren in een innovatieve oplossing

voor deze knelpunten. In 2021 is er

één mogelijkheid om subsidie aan te vragen,

zowel voor zelfstandige als samenwerkende

ondernemingen.

Provincies en gemeenten

Via gemeenten en provincies staan allerlei

geldpotjes (vouchers) te wachten op aanvragen.

Ook Gelderland biedt een digitaliseringsvoucher.

Vanuit de provincie is de

subsidie beschikbaar gesteld voor ondersteuning

bij het digitaal bereiken en bedienen

van klanten. Iets dat in deze tijd, maar ook

in de toekomst een waardevolle toevoeging

is. Het betreft twee activiteiten. Aanschaf van

producten of diensten voor digitale dienstverlening

en/of verkoop. Deze dragen direct bij

aan het vergroten van omzet en/of marktbereik,

niet zijnde reclame- of advertentiekosten.

De maximale subsidie is € 2.500,-.

Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe

verdienmodellen, digitale diensten en processen

óf het verbeteren van bestaande producten,

diensten of (productie)processen door

toepassing van digitalisering. De maximale

subsidie is € 10.000,-.

Europa: 95,5 miljard EUfinanciering

Het kabinet gaf op 4 maart jl. het officieuze

Nederlandse startsein voor Horizon Europe

met een digitale bijeenkomst waaraan bijna

1.000 ondernemers, wetenschappers,

onderzoekers en overheden deelnamen.

Nederlandse innovatieve ondernemers en

onderzoekers kunnen tot en met 2027 een

beroep doen op financiering vanuit het nieuwe

onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon

Europe. Dat is gericht op bijvoorbeeld

de ontwikkeling van nieuwe technologieën

voor maatschappelijke uitdagingen op thema’s

als digitalisering, zorg, mobiliteit en de

energietransitie.

Horizon Europe biedt financiële ondersteuning

aan kennis- en onderzoekinstellingen en

bedrijven die bezig zijn met onderzoek en innovatie.

Het programma biedt toponderzoekers

de kans hun baanbrekende onderzoeksprojecten

uit te voeren, kennisinstellingen en

bedrijven om internationaal samen te werken

aan grote maatschappelijke vraagstukken en

innovatieve ondernemers om hun internationale

ambities waar te maken.

Nederland haalde uit het onderzoeks- en

innovatieprogramma Horizon 2020 (2014-

2020, 63,5 miljard euro) tot nu toe circa vijf

miljard euro en voert daarmee de EU-ranglijst

per inwoner aan. De komende zeven jaar is

er dertig procent meer financiering beschikbaar

voor Europese ondernemers en onderzoekers

om te werken aan het vergroten van

wetenschappelijke kennis en het versnellen

van economische groei.

Subsidie aanvragen

De realiteit is dat het aanvragen van subsidie

geen eenvoudige kwestie is. Maar de

drempel is op verschillende manieren te

nemen. Bijvoorbeeld via het E-loket van de

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

- rvo-nl). Daarnaast zijn er overal

subsidie-consultants te vinden. Zij zorgen

ervoor dat de aanvraag met de nodige kennis

van zaken gebeurt. Zij loodsen de ondernemer

van begin tot eind door het proces.

De meeste intermediairs werken op basis

van een succesfee. Een succesfee betekent

dat ze de aanvraag regelen en pas kosten

rekenen als de subsidie wordt toegekend.

Zo tussen de 10 en 15 procent van het te

ontvangen bedrag is een gangbaar percentage.

Voor subsidies van tienduizenden

euro’s wordt meestal een maximaal bedrag

afgesproken. En dan is er ook nog de KVK

Financieringsdesk: 0800 10 14.

ICT MARKT

Een paar actuele

subsidiemogelijkheden

SLIM: Stimuleringsregeling Leren en

ontwikkelen MKB

EIA: Energie-investeringsaftrek

MIA: Milieu-investeringsaftrek

Horizon Europe: ontwikkeling digitalisering,

zorg, mobiliteit en energietransitie

MIT: MKB-innovatiestimulering Topsectoren

SDE++: Stimulering Duurzame Energietransitie

WSBO: Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk

React EU: coronaherstelprogramma.

Stimuleren voor een groen, digitaal en

veerkrachtig herstel van regionale economie

Circulaire economie: onderzoeken

circulair productieproces

FOOD VALLEY regio

25


Platform voor ICT & Telecom resellers,

-distributeurs en -leveranciers

in de Benelux.

Nieuwssite

Nieuwsbrief

Social Media

E-Magazine

www.resellersbusiness.nl

@ResellersBis

26

© resellersbusiness.nl is een merknaam van JEZ Media Services.


(DEELTIJD) OPLEIDINGEN

Johan studeert naast zijn baan als ICT’er

Geen vakgebied dat zo snel verandert als de ICT. Wil je als ICT-professional doorgroeien terwijl je ondertussen ook

gewoon elke dag aan het werk bent? Kies dan net als Johan Logtenberg (37) voor de associate degree ICT Service

Management aan de CHE.

Johan werkt als projectleider bij Hollander

Techniek. Dat is een technische dienstverlener

voor de utiliteit, retail en industrie. Bij

het familiebedrijf werken zo’n 400 mensen,

verspreid over locaties in Apeldoorn, Almere,

Amersfoort en Almelo. Zij leveren diensten

op het gebied van elektrotechniek,

werktuigbouw, zwembadtechniek, beveiligingstechniek,

industriële automatisering,

robotisering, winkelautomatisering en informatie-technologie

(IT).

Die IT-tak is het domein van Johan. Als projectleider

ICT adviseert hij klanten over cloud,

hybride en on premise IT-oplossingen. Daarbij

zijn continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid

belangrijke speerpunten. Ook stuurt

Johan als coördinator de servicedesk aan,

waarbij hij borgt dat klanten en medewerkers

van Hollander Techniek zelf worden geholpen

bij ICT-vragen of ICT-problemen.

Blijven ontwikkelen

Johan begon bij Hollander Techniek als servicedeskmedewerker,

groeide door naar systeembeheer

en is nu dus projectleider ICT.

Hij heeft dus al de nodige praktijkervaring en

kennis in huis. “Maar ik wil mezelf blijven doorontwikkelen.

De associate degree ICT Service

Management aan de CHE biedt me die kans.”

Een associate degree is een tweejarige opleiding.

De studie is qua inhoud pittiger dan

een mbo-opleiding, maar korter en praktijkgerichter

dan een hbo-bachelor. In de

opleiding ICT Service Management komen

nieuwe ICT-oplossingen aan bod. Ook leer

je over de veranderende rol van ICT in bedrijfsprocessen

en is er aandacht voor het

beheren en bewaken van kwaliteit en het

coördineren van projecten. Verder groei je in

het analyseren van gebruikerswensen, data

en systemen, zodat je op basis daarvan effectieve

ICT-oplossingen kunt ontwikkelen,

implementeren en verbeteren. Dat doe je tegenwoordig

bijna nooit meer alleen. Daarom

is er ook veel aandacht voor projectmatig en

multidisciplinair samenwerken.

Leren op de werkvloer

De opleiding speelt zich voor een belangrijk

deel af op de werkvloer, waar je leert aan de

hand van praktijkopdrachten. Dat is iets wat

Johan aanspreekt. “De theorie die je in de

opleiding meekrijgt, kun je direct in de praktijk

toepassen. Dat maakt deze opleiding heel

mooi en krachtig. Ik merk dat ik door deze

opleiding nu vaker een stapje terug zet, om

het geheel te overzien en van daaruit te werken

aan een oplossing.”

Hollander Techniek faciliteert Johan in zijn

opleiding. Zo krijgt hij één dag in de week om

te studeren. “Daarnaast ben ik wekelijks nog

zo’n twee tot drie uur aan de slag met mijn

opleiding. Al met al is de opleiding op deze

manier voor mij goed te combineren met mijn

werk en gezin. Ik zou de opleiding dan ook

aanraden aan iedereen die werkt als ICT’er

en zich verder wil professionaliseren. Ik heb

de CHE daarbij leren kennen als een open,

hartelijke school met docenten die alles op

alles zetten om jou succesvol door de opleiding

te leiden.”

Kijk voor meer informatie over deze opleiding op:

www.che.nl/opleidingen/deeltijd/associatedegree/ict-service-management

Subsidie voor werkgevers

Ben je actief in de technische sector

en gaat één van jouw medewerkers

de associate degree ICT Service Management

volgen? Dan kun je gebruik

maken van de subsidieregeling Praktijkleren

van de Rijksdienst Voor Ondernemend

Nederland (RVO). Het maximale

subsidiebedrag bedraagt 2.700

euro per jaar.

ICT MARKT

FOOD VALLEY regio

27


ICT NIEUWS

Ricoh groeit verder in IT-services

met acquisitie van Avantage

Ricoh versterkt haar positie als digital services company

op het gebied van IT-services en digitale transformatie

door de overname van Avantage.

Avantage, hoofdkantoor gevestigd in Rotterdam, met 160 medewerkers,

is een bedrijf in IT-services dat klanten ondersteunt in het verbeteren

van de productiviteit met werkplekautomatisering, IT-infrastructuur

en cloud services. De overname biedt Ricoh de mogelijkheid om

de bestaande diensten van Ricoh op het gebied van de digitale werkplek

en IT-services verder uit te bouwen met onder andere cloud-transitie,

IT-consultancy, implementatieadvies, brede Microsoft-kennis en

-ervaring, helpdeskservices, remote management services en sales

consultancy. Ricoh-klanten kunnen gebruik maken van de uitzonderlijke

infrastructuur en specialistische kennis van Avantage op het gebied

van de moderne werkplek propositie (GO) en IT-services.

Door de overname is Avantage in staat om haar slagkracht te vergroten

en profiteren klanten van Ricoh’s wereldwijde aanwezigheid,

actieve ondersteuning, financiële capaciteiten, IT-infrastructuur en internationale

kracht. Daarnaast krijgen klanten toegang tot het brede

scala aan Ricoh-producten, waaronder document management systemen,

business process services, production printing solutions en

workplace management.

v.l.n.r. Eric Carree (CEO Avantage) en Bob van Heyningen (CEO Ricoh Nederland)

Avantage blijft onder eigen naam opereren als een dochteronderneming

van Ricoh en is verantwoordelijk voor haar eigen activiteiten en resultaten.

Het bedrijf wordt onderdeel van de Ricoh Office Services business.

Bob van Heyningen, CEO Ricoh Nederland: “Wij zijn bijzonder blij met

deze mooie stap, als onderdeel van onze internationale groeistrategie,

om Ricoh verder te versterken als digital services company. Met de kennis

en expertise van Avantage kunnen wij onze klanten nog beter vooruithelpen

op het gebied van digitalisering en werkplekbeheer. Avantage

past erg goed bij ons op het gebied van klanten, medewerkers en oplossingen

die ze bieden. Wij kijken uit naar een mooie toekomst samen.”

Eric Carree, CEO Avantage: “Door samen te gaan met Ricoh geven

wij invulling aan onze wens voor meer slagkracht als organisatie. Ricoh

is internationaal een sterke speler en biedt ons ruimte om verder te

groeien en onze wederzijdse klanten nog beter te voorzien van diensten

op het gebied van de digitale werkplek en IT-services. Samen zijn

we klaar voor een succesvolle toekomst.”

De aandelenoverdracht vindt plaats na definitieve goedkeuring door

de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

ICT MARKT

T 0318 697 091 • WWW.XANTION.NL

De onmiskenbare afhankelijkheid van ICT vraagt om een goede en veilige aanpak. Voor een vast bedrag per maand realiseert

Xantion dit. Eigen servers of gewoon uit de Cloud, kan allemaal.

Ons kantoor is ‘zeewaardig’. Een ‘zee’ aan ruimte die onze doelstelling symboliseert: rust, vertrouwen en ontspanning bieden aan onze klanten

door hen letterlijk compleet te faciliteren op ICT-gebied. Alle bedrijven staan stil zonder werkende ICT: dat kost tijd én geld. Wij zorgen ervoor

dat ICT altijd beschikbaar is. Dat noemen wij ICT-Uit-De-Kraan, zo eenvoudig kan het zijn.


PAGINA HEADER

Pitt Rechtsbijstand

Pitt Rechtsbijstand daagt ondernemers uit om meer en periodiek na te denken over recht. Niet alleen om problemen

op te lossen. Maak er een missie van om problemen een stap voor te zijn! Problemen zijn irritant, bezorgen ondernemers

hoofdpijn, houden je af van de core business. En juist door al deze effecten zijn problemen een winstlek. Kortom,

tijd om dat eens onder de loep te nemen.

Onduidelijkheid is een veel voorkomende

bron van problemen. Bijvoorbeeld wat wel

en wat niet was inbegrepen in de prijs of

opdracht? Valt iets wel of niet onder garantie?

Van wie zijn de ontwerptekeningen? Is

er nu wel of niet opgeleverd? Wat mag een

werknemer wel en niet met de zakelijk email

of telefoon?

Rechtsbijstand wordt vaak ingezet op het

moment dat problemen uit de hand (dreigen

te) lopen. Dat is bij rechtsbijstandverzekeringen

ook meestal het uitgangspunt.

Bijvoorbeeld: “U bent alleen verzekerd voor

conflicten die te maken hebben met het uitoefenen

van de verzekerde bedrijfs¬ of beroepsactiviteiten.”

Dus eerst een probleem

en dan pas hulp, meestal van iemand die je

voor het eerst ontmoet.

Dat is een gemiste kans. Want veel problemen

kan je al in een veel vroeger stadium

aanpakken. Om te beginnen door duidelijke

afspraken, met klanten, met leveranciers,

met personeelsleden, etc. Zo kan je in een

offerte al duidelijkheid scheppen over garantie

en in een personeelsreglement wat wel en

niet mag met een zakelijk e-mailadres.

Rechtsbijstand krijgt dus vaak (te) weinig

aandacht. En laten we eerlijk zijn. Vanuit

kostenoogpunt is dat soms ook wel eens

te begrijpen, als je kijkt naar de tarieven die

soms voorbij komen. Pitt Rechtsbijstand

pakt dat anders aan. De missie van Pitt

Rechtsbijstand is rechtsbijstand dichterbij

ondernemers te brengen. Rechtsbijstand

vóórdat het te laat is.

Voor een vast bedrag per maand kan je bij

Pitt Rechtsbijstand terecht voor basis rechtsbijstand:

een basisset juridische documenten,

diverse juridische modeldocumenten, een

sparring partner en hulp bij het buitengerechtelijk

incassotraject. En loopt het toch een keer

anders dan gedacht, dan wordt rechtsbijstand

verleend tegen betaalbare tarieven.

De hulp van Pitt Rechtsbijstand is gericht op

ZZP en MKB. Pitt Rechtsbijstand verleent

rechtsbijstand op tal van rechtsgebieden. De

belangrijkste rechtsgebieden: overeenkomstenrecht,

ict - recht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht,

bouwrecht en incasso.

De naam Pitt Rechtsbijstand is ontleend aan

de naam van een Britse jurist, William Pitt.

Maar de naam verwijst ook naar de “pit”, de

“kern” van de onderneming. Want die “pit” is

immers waar Pitt Rechtsbijstand zich in eerste

instantie op focust. En Pitt verwijst naar

de wijze waarop wij rechtsbijstand aanbieden,

met de nodige pit.

Weten of Pitt Rechtsbijstand past bij uw onderneming?

Dan is het tijd voor een Pitt(ig)

gesprek!

Meer weten over Pitt Rechtsbijstand? Kijk

dan op onze website: www.pitt.nu of stuur

ons een email: info@pitt.nu

FOOD VALLEY regio

29


BOUW & TECHNIEK in de FOODVALLEY Regio

ValleiTEK

bouwkundig advies- en tekenbureau

‘uw nieuwbouw- en verbouwplannen van A tot Z geregeld’

De beste materialen,

mensen en techniek

Bij Molen Elektra zijn we specialisten in

elektrotechniek, domotica systemen en

industriële automatisering. We ontzorgen

met betrouwbare en snelle service,

up to date vakmanschap.

Ook slim schakelen? Bel 0318 518 671

of mail naar info@molenelektra.nl.

...

Elektrotechniek

Industriële

automatisering

Domotica

molenelektra.nl

ValleiTEK bouwkundig advies- en tekenbureau

heeft 30 jaar ervaring in alle facetten van de

bouw en is inmiddels een begrip in Veenendaal

en omstreken.

ValleiTEK begeleidt het hele ontwerpproces en de uitvoering van A tot Z. Van ontwerp

en vergunningen tot bouwbegeleiding, oplevering en nazorg. En of het nu gaat

om de nieuwbouw of verbouw van uw bedrijfspand of woning: Wij ontwerpen en

tekenen hét en adviseren en begeleiden u tijdens het hele traject.

Kortom, ValleiTEK bouwkundig advies- en tekenbureau is de betrouwbare

en deskundige partner voor úw nieuwbouw- of verbouwplannen.

www.valleitek.nl | info@valleitek.nl | 06 123 77 678 | Veenendaal

EEN TECHNISCH PRODUCT

OF DIENST?

Van Leusden b.v.

Van Leusden b.v.

Verhuur van diverse soorten kiepers. Ook auto laadkranen.

Verhuur van diverse soorten kiepers. Ook auto laadkranen.

Verhuur van open en dichte containers van 1100 liter tot 40 m 3

Verhuur van open en dichte containers van 1100 liter tot 40 m

Ook afsluitbare containers

3

Ook afsluitbare containers

WIJ BEGRIJPEN WEL WAAR

U HET OVER HEEFT...

• Logo en huisstijl ontwerp • (Drone) fotografie • Video producties

• Timelapse video’s • 3D-visualisatie • Technische documentatie

• Websitebouw • Online marketing

SPECIALISTEN IN MARKETING VOOR BOUW & TECHNIEK

Boylestraat 26 • 6718XM EDE • 0318-740007 • info@studiosterkstaal.nl

BEDRIJFSKLEDING

SPORTKLEDING

PROMOTIEKLEDING

WERKSCHOENEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

KLEDING MANAGEMENT SYSTEEM

Gebruiksvriendelijke online omgeving

Vraag naar onze demo!

Wageningselaan 46 | VEENENDAAL info@dailyworkwear.nl 0318 - 762550

Levering van:

• Zand • Grind • Split • Tuinaarde

Ook levering in Big Bags

Afhaal ook mogelijk

Levering van:

• Zand • Grind • Split • Tuinaarde

Ook levering in Big Bags

Afhaal ook mogelijk

Cuneraweg 98

3911 RN Achterberg

06-12778949

Van Leusden b.v.

Nude 1, 6702 DH Wageningen

T: 0317 - 412274 | F: 0317 - 416043

E-mail: info@vanleusdentransport.nl

Internet: www.vanleusdentransport.nl

• Staalbouw

• Dak beplating

• Wand beplating

• Asbest renovatie

www.steeltechconstructies.nl

Van Leusden b.v.

Nude 1, 6702 DH Wageningen

T: 0317 - 412274 | F: 0317 - 41604

E-mail: info@vanleusdentransport.nl

Internet: www.vanleusdentransport.nl

30 FOOD VALLEY regio


BOUW & TECHNIEK in de FOODVALLEY Regio

Een nieuwbouwproject of verbouwing begint bij

een ontwerp. Een herkenbaar ontwerp dat de

identiteit van de opdrachtgever weerspiegelt.

Een haalbaar ontwerp dat rekening houdt met

de omgeving en een soepel bouwproces kent.

Hierbij staan een hoge mate van betrokkenheid

van de opdrachtgever, waarbij rekening wordt

gehouden met diens wensen, en toewijding aan

een hoogwaardig resultaat centraal.

Geen genoegen met het initiële idee, maar

verder kijken dan de eerste ingeving, zodat er

uiteindelijk een ontwerp ontstaat dat op het

lijf van de opdrachtgever staat geschreven

met duurzaamheid te allen tijde hierin verweven.

www.brandsma-architecten.nl

Veenendaal • Boven-Leeuwen

085 - 2080497

06 - 38515208

• Glasbewassing

• Schoonmaak

• Glasrenovatie

• Glasbewassing

• Schoonmaak

• Vloeronderhoud

• Glasbewassing

• Schoonmaak

• Glasrenovatie

• Vloeronderhoud

• Glasrenovatie

• Vloeronderhoud

T: 0318 209 472 T: 0318 | 209 info@jtschoonmaak.nl 472 | | | www.jtschoonmaak.nl

T: 0318 209 472 | info@jtschoonmaak.nl | www.jtschoonmaak.nl

BOUW & TECHNIEK NIEUWS

Ontruimingsinstallatie Cerberus

PACE Compact biedt maatwerk

voor middelgrote gebouwen

passingen. Samen bieden Cerberus PACE Modulair en Compact een

uitgebreide oplossing voor omroepen en ontruimingsalarmering, die kan

worden geïntegreerd met brandbeveiligingssystemen. Dit maakt nog

meer maatwerk mogelijk om personen, goederen en bedrijfscontinuïteit

te beschermen.

“Dankzij de Cerberus PACE-systemen kan de gebruiker met één enkele

oplossing voorzien in alle behoeften op het gebied van ontruimingsalarmering,

omroepen en kwalitatief hoogwaardig audio. De Cerberus

PACE Compact beschikt over dezelfde geavanceerde technologie als

het modulaire systeem, maar is bedoeld voor kleine en eenvoudige toepassingen.

Hierdoor is het systeem in grote mate aanpasbaar en is het

een kostenefficiënte oplossing “, aldus Erdal Buke, productmanager bij

Siemens Smart Infrastructure.

Gefaseerd upgraden verouderde systemen

Een ontruimingsinstallatie kan mensenlevens redden. Daarom moeten,

conform het Bouwbesluit, middelbare scholen, kleinere hotels, kantoor-

en andere kleinschalige gebouwen er verplicht één hebben. Het

Cerberus PACE Compact systeem kan men simpelweg aan de muur

ophangen en kan flexibel worden afgesteld op het specifieke gebouw.

Indien nodig kan het systeem later eenvoudig worden uitgebreid met

een nieuw Compact systeem. Bovendien is het geschikt voor het gefaseerd

upgraden van verouderde systemen. Professionele geluidskwaliteit

maakt kristalheldere communicatie mogelijk, of het nu noodsituaties,

algemene aankondigingen of achtergrondmuziek betreft.

Voor meer info: www.siemens.com/cerberus-pace

Net als grote gebouwen moeten ook kleine tot middelgrote gebouwen,

op basis van hun functionaliteit en oppervlakte, voldoen aan het

wettelijk Bouwbesluit en daarom beschikken over een genormeerde

ontruimingsinstallatie om tijdig de mensen die zich in het gebouw

bevinden te ontruimen in geval van brand of andere calamiteiten.

Speciaal voor dit marktsegment lanceert Siemens Smart Infrastructure

een nieuwe versie van de bestaande Cerberus PACE Modulair, wat de

omroep- en alarmeringsoplossing geschikt maakt voor nog meer toe-

FOOD VALLEY regio

31


COLUMN

KORT NIEUWS

Financieringen

Tom Baerends

Duurzaam ondernemen helpt je

bedrijf vooruit

Tegenwoordig is maatschappelijk verantwoord ondernemen

(mvo) gelukkig voor steeds meer ondernemers

in het midden- en kleinbedrijf een belangrijke kernwaarde.

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met mvo of duurzaam

ondernemen zoals het ook wel wordt genoemd?

Je voegt waarde toe aan je bedrijf, niet alleen op

economisch, maar juist ook op sociaal en ecologisch

gebied, luidt de uitleg van MKB-Nederland.

30-jarig jubileum Lagarde Groep

op 1 juli 2021

Op 1 juli bestaat Lagarde Groep 30 jaar. 30 jaar ervaring op het

gebied van ICT, Communicatie en Beveiliging. Deze diensten zijn de

afgelopen jaren steeds meer met elkaar verweven, waardoor Lagarde

Groep een totaaloplossing levert

Digitalisering heeft hierbij een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan het alarm

over IP, digitale logboeken, toegangscontrole en bezoekersregistratie,

telefonie in de cloud en de verschuiving van een fysieke naar virtuele

werkplek. Door deze oplossingen op de juiste manier in te zetten werken

organisaties efficiënter en productiever.

Bert Noteboom, algemeen directeur: “We werken nog steeds met klanten

van het eerste uur. En dat na 30 jaar. Samenwerkingen waar we trots

op zijn!”

Meer weten? Kijk eens op www.lagarde.nl

In welke mate jouw bedrijf zich bezighoudt met duurzaam ondernemen

hangt natuurlijk af van de branche waarin je werkt en de grootte van

je bedrijf. Maar daarnaast zijn er nog meer redenen om aan je klanten

en leveranciers te laten zien dat je met respect omgaat met de natuur

en het milieu. Iets kunnen betekenen voor de maatschappij geeft je als

ondernemer namelijk een goed gevoel. Verder blijkt uit onderzoek dat

een bedrijf met een goed mvo-beleid betrokken medewerkers creëert,

aantrekkelijker is voor nieuw personeel én meer klanten aantrekt.

Hoog tijd dus om daar iets mee te doen of je mvo-beleid aan te scherpen.

Duurzaam omgaan met energie is een logische stap. Met een

warmtepomp, ledverlichting of zonnepanelen verlaag je je energieverbruik

aanzienlijk. Een duurzame renovatie van je bedrijfspand leidt tot

een verbetering van je energielabel en hiervoor zijn subsidiemogelijkheden

beschikbaar. Werk je in de transportsector of zijn je medewerkers

veel onderweg? Denk dan aan elektrisch rijden. Daarmee bespaar je

kosten en help je mee aan een schoner milieu.

De overheid stimuleert duurzame investeringen waardoor je in aanmerking

kunt komen voor subsidies en er zijn mogelijkheden voor het afsluiten

van aantrekkelijke financieringen, bijvoorbeeld voor een project

met een Groenverklaring. Banken en andere geldverstrekkers bieden

daarnaast verschillende mogelijkheden om je bedrijf te financieren bij

verduurzaming. Leasing is daarbij een voorbeeld, want met lease kun

je direct profiteren van je energievoordeel en heb je geen bijkomende

onderhoudskosten.

Afwisselend en interactief

livestream congres

Op dinsdag 13 april organiseert de BOV Business School een informatief

middagprogramma vol afwisseling voor alle ondernemers in Veenendaal.

Het thema is Vernieuwend ondernemen met perspectief - juist nu!

Gastspreker is Mathijs Bouman, als econoom en journalist een graag

geziene gast bij onder andere Jinek en Pauw en vaste commentator bij

Nieuwsuur. Na Bouman volgt een serie presentaties van 5, 10 of 15 minuten

waarin kort, bondig en concreet veel verschillende onderwerpen

worden behandeld. U krijgt adviezen en tips waar u mee aan de slag

kunt, die u op ideeën brengen en waar u uw voordeel mee kunt doen,

over o.a. financieel overleven, uw marktpositie verstevigen en in verbinding

blijven met klanten en medewerkers. Voor het hele programma van

deze talkshow en om u aan te melden gaat u naar BOVeenendaal.nl/

evenementen.

Overweeg je jouw bedrijf te verduurzamen? Ik help je graag een keuze

te maken voor de financiering die het meest aansluit bij jouw situatie.

Financieringsgilde Nederveluwe

T: (06) 30 26 21 26

E: tbaerends@financieringsgilde.nl

I: www.financieringsgilde.nl

Mathijs Bouman

Fotograaf: Guus Schoonewille

32

FOOD VALLEY regio


ICT-MARKT

DE

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 15

nr.1 3 -- 2021 2018

03 01

DE

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

Meer talent voor ICT in Regio Foodvalley dankzij Digital Days

Inbreuk op auteursrecht: een routekaart

Ondernemers laten tientallen miljoenen euro’s liggen aan

subsidie voor Innovatie en Digitale Transformatie

Johan studeert naast zijn baan als ICT’er

Foto:

Pixabay.com

Modern crossmediaal platform voor ondernemers actief in de FOODVALLEY regio

Xantion

SNS winkels

ICT:

werken

ICT-ontzorging

voortdurend

zonder

aan duurzame

gedoe

zakelijke relaties

Krapte Hou zelf op de de regie: arbeidsmarkt Maak nu werk wordt van label structureel C

Interview Massale switch met naar Margriet duurzame Veenstra energietransitie

Henk Rietdijk,

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

jaargang 12

03

nr. 3 - 2018

Gerichte B2B communicatie – In print en online!

De ZAKENMARKT is een onafhankelijk, trendsignalerend en crossmediaal platform met een glossy

businessmagazine in de Foodvalley regio en met online diverse communicatiemogelijkheden.

Onze ambitie is om de regionale economie in

de regio Foodvalley te versterken door brede

netwerkvorming te stimuleren en kennis

te delen. Een positieve bijdrage te leveren

aan de beeldvorming van de regio als innovatief,

aantrekkelijk en toekomstbestendig.

Wij verbinden Overheid, Kennisinstellingen

en Ondernemers met elkaar. Dit doen wij

met een magazine, in print en online, door

te netwerken, het actieve lidmaatschap bij

BOVeenendaal, en het partnership met

ICT Valley, waarmee we het katern ICT-

Markt laten groeien.

“Vergroot uw naamsbekendheid

en geef een

“boost” aan uw sales!”

Richt u zich op ondernemers? Onderneemt u

ook in de Foodvalley regio? Dan is dit zakenmagazine

uw middel bij uitstek om in te communiceren.

Of u nu starter bent, of al jaren

onderneemt. De ZakenMarkt is hét glossy

ondernemersmagazine waarmee u ondernemend

Achterberg, Amerongen, Barneveld,

Bennekom, Ede(gld), Ederveen,

Elst(utr), de Glind, de Klomp, Harskamp,

Hoevelaken, Kesteren, Leersum, Lunteren,

Nijkerk, Ochten, Overberg, Otterlo,

Renkum, Renswoude, Scherpenzeel,

Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg

bereikt. Breng uw bedrijf, dienst of

zakelijk evenement direct onder de aandacht

bij uw doelgroep. Vergroot uw naamsbekendheid

en geef een “boost” aan uw sales!

Printmedia of online marketing?

Bekendheid & zichtbaarheid & imago

Wie online marketing inzet, heeft het voordeel

dat de reclame doelgericht bij de juis-

vergroot uw zichtbaarheid en versterk uw

Investeer daarom in uw naamsbekendheid,

te doelgroep kan worden geplaatst. Zo kan imago!. Ons Platform biedt u een kennisrijke

een advertentie bijvoorbeeld alleen worden omgeving waarin u uw ambities kunt profileren.

U ondersteunt hiermee uw sales en net-

getoond aan gebruikers die via een zoekmachine

naar een bepaalde dienst of product werkmarketing en creëert nieuwe kansen bij

hebben gezocht. Dit zorgt voor gebruiksgemak

en maakt ook het optimaliseren van de aanbrengen van leads en new business.

potentiéle klanten. We helpen u graag bij het

marketingstrategie makkelijker. Zo kan de

online reclame hierdoor Xantion nog ICT: efficiënter ICT-ontzorging worden

ontworpen. Een ander voordeel is dat Wij bereiken de Directies en

zonder gedoe

deze vorm van marketing Krapte op vaak de voordeliger arbeidsmarkt is. wordt structureel Managers van:

Dit maakt het mogelijk dat ook personen met Aannemers, Automatiseringsbedrijven,

Accountantskantoren, Advies-

Interview met Margriet Veenstra en Henk Rietdijk,

een klein reclamebudget Christelijk hun Hogeschool bedrijf onder Ede de (CHE)

aandacht kunnen brengen.

bureaus, Advocaten, Architect bureaus,

Bank- en verzekeringswezen,

Online reclame heeft echter een minder lange

levensduur dan drukwerk. Vaak wordt het Conferentie- en Congresoorden,

Arbeidsbureaus, Bibliotheken, B&W,

binnen enkele seconden weg geklikt. Bovendien

kan online reclame met speciale tools trotechnische bedrijven, Gerechts-

Economische adviesbureaus, Elek-

eenvoudig worden geblokkeerd. In dat geval deurwaarders, Grafische Industrie,

komt de boodschap wellicht nooit aan bij de Grond-, weg- en waterbouw, Horeca-

en hotelbedrijven, Ingenieurs-

potentiële klant. Lezers van print zijn beter

gefocust en besteden meer aandacht aan bureaus, Instellingen, Kamer van

wat ze zien en in handen hebben.

Koophandel, Loodgietersbedrijven,

Machinefabrieken, Makelaarskantoren,

Metaal Industrie, Musea, Notariskantoren,

Reclameadvies bureaus,

“Print en online

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven,

versterken elkaar”

Schildersbedrijven, Schoonmaakbedrijven,

Schouwburg en Theaters,

Telecommunicatie, Timmerfabrieken,

Het mooie is: print en online versterken elkaar;

het is dan ook echt een en - en verhaal. scholen, Water- en zuiveringsschap-

Transport, Universiteiten- en Hoge-

Als je op een goede manier de verbinding legt pen, Woningbouwverenigingen en

tussen de twee, is succes verzekerd!

Ziekenhuizen.

Vertrouwd en succesvol zakendoen begint bij De ZAKENMARKT!

WWW.DEZAKENMARKT.NL

33


Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd Dekker Services 1 - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd Dekker Services 1 - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd Dekker Services 1 - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 27-1-2021 11:46:48

27-1-2021 11:46:48

27-1-2021 11:46:48

27-1-2021 11:46:48

27-1-2021 11:46:48

Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 27-1-2021 11:46:48

Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 27-1-2021 11:46:48

Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1

Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 27-1-2021 11:46:48

De SPECIALISTEN in de FOODVALLEY Regio

design for your satisfaction

www.motiva.design

T 0318 T 0318 T T 754 0318 0318 T 754 811 0318 754 T 754 811 0318 811 754 811 754 811 811 | | | Marconistraat | | Marconistraat | 8, 6716 8, 6716 8, 8, AK 6716 6716 8, AK Ede 6716 8, AK AK Ede 6716 Ede

EdeAK Ede Ede

T 0318 www.dekkerservices.nl T 0318 754 754 www.dekkerservices.nl 811

811 | | | | ede@dekkerservices.nl

| Marconistraat | | ede@dekkerservices.nl

8, 6716 AK Ede

www.dekkerservices.nl www.dekkerservices.nl

T 0341 T T 413 0341 0341 184 413 T 413 0341 18413 184 | | | | ede@dekkerservices.nl

ede@dekkerservices.nl

T 0341 T 413 0341 184413 | Galvanistraat | Galvanistraat | 15, 15, 15, 15, 15, 15,

3846 3846 AT 3846 3846 AT 3846 AT Harderwijk AT 3846 AT AT Harderwijk (1e etage) (1e etage) (1e (1e etage) etage) (1e etage) (1e etage)

T 0341 T 0341 413 413 184 184 | |

| |

Galvanistraat Galvanistraat | 15, 15,

www.dekkerservices.nl | harderwijk@dekkerservices.nl

| 3846 AT Harderwijk (1e etage)

www.dekkerservices.nl | harderwijk@dekkerservices.nl

| Marconistraat 8, 6716 AK Ede

3846 AT Harderwijk (1e etage)

www.dekkerservices.nl | harderwijk@dekkerservices.nl

Op zoek naar nieuwe klanten?

Ontvang bedrijfselecties

voor een scherpe prijs !

De Data Miner BV

Leverancier bedrijfsinformatie & specialist op informatiegebied

Glasvezel voor alle

ondernemers in

Wageningen, Ede,

Bennekom, Rhenen

en Veenendaal

T 0318 754 811 | Marconistraat 8, 6716 AK Ede

Aanmelden www.dekkerservices.nl kan tot en met 9 | april ede@dekkerservices.nl

bij één van de telecomaanbieders.

Kies bijvoorbeeld T 0341 413 184 voor: | Galvanistraat 15,

3846 AT Harderwijk (1e etage)

BJFiber.nl

www.dekkerservices.nl 0343 - 456 | harderwijk@dekkerservices.nl

410

www.datam.nl

024-73 70 470

BJFiber.nl

j

WAAROM COMMUNICEREN IN DE ZAKENMARKT?

• Geef een “boost” aan uw naamsbekendheid in de FoodValley regio!

• Laat weten dat het goed met uw onderneming gaat!

U kunt bijvoorbeeld met diepte-interviews, uw missie, visie over de

bühne brengen.

• Vergroot en ondersteun uw sales!

• Deel uw expertise aan de hand van een column of interview!

• Presenteer een nieuw product of dienst!

WAT WIJ BIEDEN….

• Een bereik van ruim 15.500 ondernemers in de 8 gemeenten van de

FoodValley regio.

• Een glossy ondernemersmagazine met een hoog bewaargehalte.

• Artikelen en het magazine worden tevens online gepubliceerd op

dezakenmarkt.nl en in de nieuwsbrief naar 2000 mailadressen.

• Scherpe tarieven.

• Ons verspreidingsadressen bestand wordt maandelijks geactualiseerd.

We adviseren u graag!

Neem contact met ons op voor de communicatiemogelijkheden.

info@jezmediaservices.nl of info@dezakenmarkt.nl T 0316-344960 / T 0317-356358

Facturatie Incasso Legal

Openstaande facturen?

No cure no pay incasso diensten

Al 10 jaar uw incasso specialist

in de regio en daarbuiten!

0318-303967

www.dfi-groep.nl

Incasso

dfi

– Facturatie – Internationale incasso – Huurincasso

Legal - Pre incasso

Voor elke gelegenheid

met persoonlijke service.

WWW.RIJKSPROMO.NL

T 0318 763 710

info@rijkspromo.nl

Facturatie Facturatie Incasso Facturatie Incasso Legal Incasso Legal Legal


KORT NIEUWS

Jarige ROOTS bevestigt grote

vraag naar vestigingsruimte voor

startende ondernemers

Bijzondere hot-spot voor nieuwe producten en ideeën in de

Regio Foodvalley

ROOTS Innovation Hub, de vestigingslocatie voor start-ups op het

World Food Center-terrein, viert haar eerste verjaardag. Ondanks de

coronacrisis heeft ROOTS de afgelopen 12 maanden maar liefst 25

jonge bedrijven mogen verwelkomen. Deze bliksemstart bewijst wel

dat er een grote vraag is naar laagdrempelige kantoor- en experimenteerruimte

voor startende ondernemers.

Sinds februari vorig jaar biedt ROOTS ruimte aan startups en scale-ups

die actief zijn in agri en food, maar ook daarbuiten. In twee voormalige

kazernegebouwen op het World Food Center-terrein in Ede kunnen zij

zich vestigen tegen zeer gunstige voorwaarden. Van de ruim 3.400 vierkante

meter is nog slechts een klein deel beschikbaar.

Wethouder economische zaken van de gemeente Ede, Jan Pieter van

der Schans legde een bezoek af aan de gevestigde bedrijven: “Met

ROOTS houden we startende ondernemers vast in de regio. Het is een

betaalbare en functionele plek. Je mag hier nog eens een spijker in de

muur slaan, een kweekkamer opzetten of een proefje doen. Die flexibiliteit

is heel fijn voor deze start-ups. De ontmoeting met andere ondernemers

doet de rest.”

Bestuurslid van Stichting ROOTS Innovation Hub Roger van Hoesel is

apetrots op het succes. “We zien dat startups een steeds grotere rol

spelen bij het vernieuwen van ons voedselsysteem. Een groot manco

was de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting voor deze jonge

bedrijven. ROOTS biedt die mogelijkheid in een bijzonder inspirerende

omgeving. Het is een mooie mix van stuk-voor-stuk inspirerende bedrijven.

Eén van hen, Rival Foods, won afgelopen jaar zelfs de Duurzame

Innovatieprijs van de Rabobank.”

www.worldfoodcenter.net

www.wfc-experience.nl

Linda Moos Chief Financial and

Risk Officer bij CCV Group B.V.

CCV Group B.V. heeft Linda Moos benoemd tot Chief Financial and

Risk Officer (CFRO) en lid van de Board of Directors. In deze rol is

zij binnen CCV onder meer verantwoordelijk voor de financiële rapportage

en business control, legal counsel, customer due diligence,

risk management en compliance.

Linda Moos, die een aantal maanden op interim-basis de functie van

CFRO voor CCV Group B.V. heeft vervuld, beschikt over ruime bestuursen

managementervaring in de financiële sector. Zij begon haar carrière

als accountant bij PwC en groeide door naar meer senior-functies. Ook

had zij CFRO-functies bij Van der Moolen Holding en Oyens & Van Eeghen.

Haar meest recente rol was CFRO bij DAS Holding.

“De snel veranderende wereld van het betalingsverkeer zorgt voor een

dynamische werkomgeving waar vertrouwen en integriteit van groot

belang zijn. Ik kijk ernaar uit om de stappen die we tijdens mijn interim-periode

hebben gezet, een vervolg te geven en ervoor te zorgen dat

CCV een sterke positie in de markt blijft innemen”, aldus Linda Moos. “Ik

geniet van de hartelijkheid en persoonlijke betrokkenheid van collega’s

binnen dit familiebedrijf en van hun inspirerende en succesvolle bijdrage

aan verdere uitdagingen en verantwoordelijkheden binnen CCV.”

Enny van de Velden, voorzitter van de Board of Directors en Chief Commercial

Office, over de aanstelling van Moos: “Wij zijn zeer verheugd met

de benoeming van Linda. We werken nu een aantal maanden samen en

we hebben er alle vertrouwen in dat haar expertise en jarenlange ervaring

van grote waarde zijn voor CCV. Wij kijken uit naar een succesvolle

voortzetting van de samenwerking.”

De Board of Directors van CCV Group bestaat nu uit de volgende leden:

• Enny van de Velden, Chair of the Board en Chief Commercial

Officer

• Michiel Bijleveld, Chief Technology Officer

• Linda Moos, Chief Financial and Risk Officer

Communitymanager van World Food Center Laura Boon overhandigt

een cadeau aan Birgit Dekkers, mede-oprichter Rival Foods.

Personen v.l.n.r: Roger van Hoesel - bestuurslid Stichting ROOTS

Innovation Hub, Ernst Breel - mede-oprichter Rival Foods, Jan Pieter

van der Schans - wethouder gemeente Ede, Laura Boon - communitymanager

World Food Center en Birgit Dekkers - mede-oprichter

Rival Foods.

Linda Moos

FOOD VALLEY regio

35


Zakenauto - Leasing - Autoverhuur - Autoschadeherstel

SCHADE HERSTEL

Midden Nederland

Auto’s Bestelbussen Trucks Caravans Campers Autoverhuur

INQAR Veenendaal

Arsenaal 4 | 3905 NN Veenendaal

T 0318 734 172

WWW.INQAR-VEENENDAAL.NL

Aangesloten bij Schadegarant,

Glasgarant, Omnia, Profile Repair,

BOVAG en FOCWA!

0318 - 734 510

De Smalle Zijde 44 | 3903 LP Veenendaal

www.autoschadeherstelmn.nl

AUTONIEUWS

Toyota levert nieuwe Mirai ínclusief eigen

waterstoftankstation

De nieuwe Toyota Mirai is vanaf medio maart 2021 in Nederland leverbaar,

desgewenst met zijn eigen waterstoftankstation op een bedrijfsterrein.

Deze unieke combinatie van Toyota’s innovatieve brandstofcelauto

met een vulpunt op eigen terrein geeft organisaties de mogelijkheid een

significante stap te zetten in een wezenlijke verduurzaming van hun wagenpark.

Hierbij wordt de organisatie volledig ontzorgd en is er nagenoeg

geen ondernemersrisico.

Het aanbod van de nieuwe Toyota Mirai met een eigen waterstoftankstation

is het resultaat van een samenwerking tussen Toyota Nederland

(Louwman & Parqui) en Resato International uit Assen. Deze Nederlandse

gerenommeerde leverancier van slimme hogedrukoplossingen heeft

een kleinschalig vulpunt met de aanduiding FOS700 ontwikkeld, bedoeld

als kostenefficiënte oplossing voor het tanken van waterstof met 700 bar

op eigen grond. Hiermee kan de Toyota Mirai tijdens de werkdag op

eigen terrein – mits voldaan wordt aan lokale eisen – in gemiddeld 50 minuten

volgetankt worden. De bestuurder bespaart hiermee reistijd naar

een van de publieke waterstoftankstations in Nederland.

Meer info: www.toyota.com

Nieuwe Opel Corsa accelereert met

300.000 op de teller

Nieuwe generatie Corsa wereldwijd succesvol

Amsterdam. De nieuwe Corsa blijft een garantie voor succes voor Opel: de

nieuwste generatie van de compacte Opel-klassieker is al zo’n 300.000

keer van de productielijn gerold in het Spaanse Zaragoza. Klanten over de

hele wereld mochten zich al verheugen in levering. Sinds de marktintroductie

in november 2019 heeft de nieuwe Corsa al verschillende prijzen

gewonnen, waarmee het opnieuw een regelrechte winnaar in zijn klasse

is. Zo werd de volledig elektrische Corsa-e in 2020 geëerd met het “Gouden

Stuurwiel” als de meest populaire compacte auto in Duitsland.

Elders blijkt de Corsa ook enorm populair te zijn bij de klanten. Het kleinste

model in Opels productportfolio was in 2020 niet alleen de bestverkochte

auto in de compacte klasse in Duitsland, maar loopt dit jaar ook

voorop in zijn segment. In het Verenigd Koninkrijk was de nieuwe Corsa

vorig jaar zelfs de bestverkochte auto overall – een positie die hij op moment

van schrijven nog altijd weet vast te houden. Bijna als vanzelfsprekend

doet de Corsa ook in Nederland goede zaken binnen zijn segment.

Meer info: www.opel.com

36

FOOD VALLEY regio


DEELTIJD OPLEIDING

Duurzame inzetbaarheid vraagt

flexibele deeltijdopleidingen

Als werkgever wil je natuurlijk dat jouw medewerkers zich mee blijven ontwikkelen,

bijvoorbeeld via een deeltijdopleiding op hbo-niveau. Maar wat

vraagt dat van jouw bedrijf? Hoe ziet zo’n opleidingstraject er aan de CHE

uit? Wat levert het je organisatie op? En welke invloed heb jij als werkgever

op de opleiding die een medewerker volgt?

Docent Karin van de Weerdhof vertelt hoe dit werkt bij de deeltijd bachelor

Communicatie.

“Onze deeltijdopleiding Communicatie is specifiek

ontwikkeld voor de werkende professional.

Dat zijn bijvoorbeeld communicatiemedewerkers

die zich willen doorontwikkelen of

communicatieadviseurs die ooit het vak ingerold

zijn zonder papieren, maar nu alsnog

officieel dat diploma willen halen. Maar denk

ook aan mensen die uit een ander vakgebied

komen en een carrièreswitch willen maken.

Met ons flexibele deeltijdconcept sluiten we

aan bij wat medewerkers al kennen en kunnen.

Beheersen ze al wat ze in een module

gaan leren? Dan kunnen ze dat deel van de

opleiding mogelijk overslaan.

Direct return on investment

“De toegevoegde waarde van onze deeltijdopleiding

is dat de professional niet voor de

CHE aan de slag gaat maar voor jouw bedrijf.

Wij dagen onze studenten uit: wat speelt er

in jouw organisatie op communicatiegebied?

Kan de interne communicatie beter, wil jouw

organisatie nieuwe markten aanboren, lopen

de klanten weg? Als werkgever heb je veel

invloed op de invulling van die opdrachten.

Vertel ons maar welke uitdagingen er liggen

in jouw bedrijf of welke groeiambities je hebt.

Dan maken we daar hbo-waardige maatwerkopdrachten

van waarbij jij bewaakt of je

organisatie er beter van wordt; de CHE aandacht

geeft aan de kwaliteitsborging en de

student de opdracht inpast in zijn persoonlijke

leerroute!”

Benieuwd naar de deeltijd bachelor Communicatie?

Neem dan contact op met Karin van

de Weerdhof via cvdweerdhof@che.nl.

CHE.nl/samenwerken

DE ZAKENMARKT.NL

Online uw nieuws, artikel, column,

banner of bedrijfsvideo.

Direct zichtbaar resultaat

Wij helpen u met uw online zichtbaarheid in de regio!

Interesse? E: info@dezakenmarkt.nl T: 0316 - 344960

www.dezakenmarkt.nl


Advocaten

Arbeidsmarkt

Architecten

Autoschade herstellen

l

www.heijinkenmeure.nl

www.wsp-regiofoodvalley.nl

www.brandsma-architecten.nl

www.autoschadeherstelmn.nl

Autoverhuur & Shortlease

Bouwmanagement Vastgoedbeheer

Debiteurenbeheer en incasso

Elektrotechniek

?

www.inqar-veenendaal.nl

Elektrotechniek

cial media, mag dat? En waar

isch expert en een wijkagent u

.

www.nuytgroep.com

www.stichtsbeheer.nl

Ergonomisch adviesbureau

www.arboworld.nl

www.denederlanden.nl

Evenementen

www.stuifevenementen.nl

www.molenelektra.nl

De Financiële beste diensten materialen,

mensen en techniek

Bij Molen Elektra zijn we specialisten in

elektrotechniek, domotica systemen en

industriële automatisering. We ontzorgen

met betrouwbare en snelle service,

up to date vakmanschap.

www.snsbank.nl

m

Financieringen

D GRATIS E-BOOK

CAMERABEWAKING

www.financieringsgilde.nl

Glazenwasserij en schoonmaakdiensten

Compleet in

comfort

www.jtschoonmaak.nl

Installatietechniek

Elektrotechniek

ICT-beheer

www.hupra.nl

Ook slim schakelen? Bel 0318 518 671

ICT Campus

of mail naar info@molenelektra.nl.

REGIO FOODVALLEY

www.ICTcampus-foodvalley.nl

el van

ICT, communicatie en beveiliging

ICT-ontzorging

Campus ontzorgt particulieren,

bedrijven, aannemers, overheden,

scholen en zorginstellingen in

heel Nederland bij het creëren

en onderhouden van aangename

woon- en werkomgevingen.

ICT Valley

Inkoop telecom en energie

www.lagarde.nl

We zijn ook graag uw

www.xantion.nl

totaalinstallateur!

www.ICTvalley.nl

www.savingsupport.nl

Installatietechniek

k voor

comfort

ale

heid?

rijf

n duurzame

n.

tallateur met

We realiseren

ontwikkelen ook

\ Warmtebronnen

van den Berg

I N S T A L L A T E U R S

18-9-2017 8:05:35

uw totaalinstallateur

www.vandenberg-installateurs.nl

Installatietechniek

Kiest u ook voor

Kiest u ook Kiest voor u u ook voor

maximaal comfort

én maximale

maximaal

maximaal

én comfort

comfort

én maximale

én maximale

duurzaamheid?

duurzaamheid?

Installatietechniek

Nijverheidsweg 19

(0342) 239 000

... Faradaystraat 2, 6718 XT Ede www.campus.nl

3771 ME Barneveld

info@campus.nl www.dti-bv.nl

campus.nl

· 0318-614776 DTI Technisch

Kijk voor

Installatiebedrijf

meer

DTI Technisch DTI Technisch Installatiebedrijf

Kijk Kijk voor voor meer

meer

· info@vandenberg-installateurs.nl

Al ruim 20 informatie jaar zijn we gespecialiseerd op: in Al duurzame

ruim Al 20 ruim jaar 20 zijn jaar we zijn we gespecialiseerd in duurzame

in duurzame

informatie informatie op:

op:

I· www.vandenberg-installateurs.nl installaties voor particulieren en bedrijven. installaties installaties voor particulieren voor particulieren en bedrijven.

en bedrijven.

DTI combineert www.dti-bv.nl

de diensten Opleidingen

van een installateur DTI combineert DTI combineert met de diensten de diensten van een van installateur een installateur met

met Rechtsbijstand

www.dti-bv.nl

de kennis van een engineeringsbureau. We de kennis realiseren

de kennis van een van een engineeringsbureau. We realiseren

We realiseren

alledaagse, efficiënte

DTI

installaties,

Technisch

maar

Installatiebedrijf

ontwikkelen alledaagse, alledaagse, efficiënte ook

efficiënte installaties, installaties, maar ontwikkelen maar ontwikkelen ook

ook

Kijk voor meer

innovatieve en duurzame oplossingen. innovatieve innovatieve en duurzame en duurzame oplossingen.

oplossingen.

Al ruim 20 jaar zijn we gespecialiseerd in duurzame

informatie op:

installaties voor particulieren en bedrijven.

\ Maatwerk \ Warmtepompen en advies

\ Warmtepompen

\ Warmtepompen \ Warmtebronnen

\ Warmtebronnen

\ Warmtebronnen \ Maatwerk \ Maatwerk en \ Maatwerk en advies

en advies

DTI heeft Wilt u zich besparen volledig op toegelegd uw energie op en de DTI tegelijkertijd advisering combineert de Wilt diensten u besparen Wilt u Een besparen op van belangrijke uw energie op een uw energie installateur tegelijkertijd voorbereiding en tegelijkertijd met Een voor belangrijke Een de belangrijke installatie voorbereiding voorbereiding van

de voor installatie DTI de installatie heeft van

van zich DTI heeft volledig DTI zich heeft volledig zich volledig toegelegd toegelegd www.dti-bv.nl

op op de advisering

op de advisering

en installatie milieuvriendelijker van alle soorten stoken? warmtepompen. de kennis van een milieuvriendelijker engineeringsbureau. milieuvriendelijker een aardwarmtepomp stoken?

stoken? We realiseren

het uitvoeren een een aardwarmtepomp van grondboringen.

voor DTI u realiseren voor u realiseren DTI met gebruikt een met van een onze

van meestal onze boringen. de boringen. verticale DTI gebruikt DTI gebruikt bodem-

meestal meestal verticale de Met verticale bodem-

ruim bodem-

20 Met jaar ruim Met 20 ruim jaar 20 ervaring jaar ervaring het vak, in vak, het bent vak, u bij bent DTI

u bij bij DTI DTI

is het uitvoeren is het uitvoeren van en grond-

van installatie grond-en installatie van en installatie alle van alle van soorten alle soorten warmtepompen.

warmtepompen.

Met ruim Dat 20 kan jaar DTI ervaring voor u realiseren in het vak, met bent een u bij van DTI onze Dat kan Dat DTI kan

alledaagse, efficiënte installaties, maar ontwikkelen ook

verzekerd warmtepompsystemen. van een duurzame Kiest klimaatinstallatie u voor de aardwarmtepomp

of de luchtwarmtepomp? innovatieve en duurzame pomp of pomp de (WKO-systeem).

oplossingen.

of de luchtwarmtepomp?

(WKO-systeem).

(WKO-systeem). maat. maat.

op

warmtepompsystemen. collector Kiest (gesloten u Kiest voor de u voor aardwarmte-

bronsysteem) de aardwarmtecollector

of collector (gesloten de open (gesloten bronsysteem) bronsysteem) of de open of verzekerd de bron

open bron verzekerd van verzekerd een van een van duurzame een duurzame klimaatinstallatie klimaatinstallatie op

op op

maat.

maat.

Een belangrijke voorbereiding voor de installatie van

een aardwarmtepomp is het uitvoeren van grondboringen.

DTI gebruikt meestal de verticale bodemcollector

(gesloten bronsysteem) of de open bron

(WKO-systeem).

Online Marketing

Marketing & Communicatie

www.studiosterkstaal.nl

..

EEN TECHNISCH PR

OF DIENST?

Staalbouw dak- en wandbeplating

WIJ BEGRIJPEN WE

U HET OVER HE

5 BV Scherpenzeel \ Tel.: (033) 277 11 11 \ info@dti-bv.nl \ www.dti-bv.nl DTI BV \ Glashorst 106, 3925 BV Scherpenzeel DTI BV DTI \ BV Glashorst \ Glashorst \ 106, Tel.: 3925 106, (033) BV 3925 Scherpenzeel BV 277 Scherpenzeel 11 11 \ Tel.: \(033) Tel.: info@dti-bv.nl 277 (033) 11 277 11 11 \ 11 info@dti-bv.nl \ info@dti-bv.nl \ \ www.dti-bv.nl

\ www.dti-bv.nl

www.invictusonlinemarketing.nl

Vastgoedbeheer

\ Warmtepompen

\ Warmtebronnen

\ Maatwerk en advies

Wilt u besparen op uw energie en tegelijkertijd

milieuvriendelijker stoken?

www.che.nl

Dat kan DTI voor u realiseren met een van onze

Een belangrijke voorbereiding voor de installatie van

www.pitt.nu

DTI heeft zich volledig toegelegd op de advisering

en installatie van alle soorten warmtepompen.

Met ruim 20 jaar ervaring in het vak, bent u bij DTI

een aardwarmtepomp is het uitvoeren van grondboringen.

DTI gebruikt meestal de verticale bodem-

warmtepompsystemen. Kiest u voor de aardwarmtepomp

of de luchtwarmtepomp?

(WKO-systeem).

collector (gesloten bronsysteem) of de open bron verzekerd van een duurzame klimaatinstallatie op

maat.

Web & Design

Werving & Selectie Detachering

DTI BV \ Glashorst 106, 3925 BV Scherpenzeel \ Tel.: (033) 277 11 11 \ info@dti-bv.nl \ www.dti-bv.nl

• Logo en huisstijl ontwerp • (Drone) fotogr

www.steeltechconstructies.nl

• Timelapse video’s • 3D-visualisatie • Te

• Websitebouw • Online m

Zonnepanelen

SPECIALISTEN IN MARKETING VOOR BOUW &

Boylestraat 26 • 6718XM EDE • 0318-740007 •

www.vastgoedbrigade.nl

www.wijzijnblits.nl

www.dekkerservices.nl

www.arienssolar.nl


van den Berg

I N S T A L L A T E U R S

uw totaalinstallateur

Faradaystraat 2, 6718 XT Ede

T: 0318-614776

E: info@vandenberg-installateurs.nl

I: www.vandenberg-installateurs.nl


BEVEILIG UW DIGITALE

WERKOMGEVING

Onbezorgd en veiliger werken

Malware en phishing, u heeft er ongetwijfeld over gehoord. Is uw organisatie

hier tegen beschermd? Detecteren u en uw medewerkers malware en

phishing tijdig? Zo niet, dan kan dit resulteren in een datalek, onbereikbaarheid

van systemen of ongeautoriseerd toegang tot uw omgeving. Hoe houdt u

ongewenste digitale bezoekers buiten? En hoe houdt u data veilig?

Lagarde Groep beveiligt de digitale werkomgeving van klanten met de

365 Protect oplossing. Hierdoor werken zij onbezorgd in een beveiligde

digitale omgeving. Meer weten?

Kijk op lagarde.nl/protect

ICT COMMUNICATIE BEVEILIGING

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!