15.04.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 12 Editie 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant

Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door en

voor inwoners van Beesd. Met elke editie nieuws en

verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 12 | Editie 4 | maart - april 2021

Foto’s: Van Dun

Lente


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 4

Evert

“Samen met uitvaartverzorging Rivierenland organiseerde Voetbal

Vereniging Beesd op woensdag 24 februari een laatste groet aan hun

clubicoon Evert van Zelst. Het werd een waardig afscheid.”

(pagina 4)

Oranjefeesten 2021

“Voor het tweede jaar op rij zal er op het Dorsplein geen feesttent staan in de

periode rond Koningsdag. ”

(pagina 9)

Eden en Lucas

“... Onze jonge en vooral hele enthousiaste vrijwilligers Eden en Lucas werden

door de gemeente West Betuwe in het zonnetje gezet.”

(pagina 16)

Juf Ans 65

“Voor de 65e verjaardag van juf Ans hebben de peuters een mooie verrassing

geknutseld en is er een gezellig feestje gevierd!”

(pagina 17)

SMOBEO

“Beesd is een cultureel-maatschappelijk initiatief rijker: Stichting Muzikale Ontplooiing

Beesd en Omstreken (S.M.O.B.E.O.)”

(pagina 18)

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

Banket

Specialiteiten

bakkerijvankeulenbeesd.nl

2 Dorpskrant Beesd


Penningmeester

gevraagd m/v

De Dorpskrant Beesd is een vrijwilligersorganisatie.

Wij brengen 6x per jaar onafhankelijk

nieuws en informatie door en voor inwoners

van Beesd.

Ben je op zoek naar:

• een nieuwe uitdaging

• zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke

organisatie

• en ben je nauwkeurig en gestructureerd

Dan is deze bestuursfunctie wat voor jou!

Gezien de omvang van de Dorpskrant hebben

wij aan een driepersoons bestuur voldoende.

Wij zoeken per 1 augustus een nieuwe penningmeester

(m/v).

Tot de taken behoren

• advertentienota’s samenstellen en versturen

(1x per jaar september)

• bijhouden financiële administratie

• samenstellen financieel jaarverslag

• bijwonen bestuursvergaderingen (3x per

jaar)

De tijdsbesteding per maand is zeer beperkt

(1 à 2 uur per maand) met enkel een piek

moment in september.

Neem contact op met

Léon van Dun, voorzitter.

info@dorpskrantbeesd.nl

Redactielid

gevraagd m/v

De redactiecommissie heeft door natuurlijk

verloop dringend behoefte aan uitbreiding. De

groep bestaat uit vier vrijwilligers.

We zoeken iemand die

• een nieuwe uitdaging aan wil gaan

• een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke

organisatie ziet zitten

• een ondernemend, creatief, of innovatief

• makkelijk contacten legt met mensen om

deze te enthousiasmeren om kleine artikeltjes

te schrijven

• eventueel zelf een tekst kan schrijven

• het leuk vindt om een interview te houden.

Dan is deze vrijwilligersfunctie wat voor jou!

Je werkt samen in een enthousiast team.

Tot de taken behoren

• vergaderingen bijwonen (2x per editie)

• meedenken over de inhoud van de edities

• mensen enthousiasmeren om kleine artikeltjes

te schrijven

• optioneel zelf teksten schrijven of een kort

interview houden

De redactievergaderingen vinden in deavond

plaats. De tijdsbesteding/ editie is 5 uur, contacten

met inwoners leggen en/of zelf schrijven

of interviews houden is variabel.

Stuur je reactie naar

info@dorpskrantbeesd.nl

Of spreek redactieleden aan!

Cafetaria ‘t Pleintje

Voor uw:

• Belegde broodjes

• Snacks

• IJs en softijs

• Koude en warme gerechten

Dorpsplein 1, 4153 AG Beesd Tel/ Fax: 0345 68 20 66

Dorpskrant Beesd

3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 4

Tekst en foto’s: VVB

Dag Evert (van Zelst)

Samen met uitvaartverzorging Rivierenland organiseerde

Voetbal Vereniging Beesd op woensdag

24 februari een laatste groet aan hun clubicoon

Evert van Zelst. Het werd een waardig afscheid.

Vele jongeren hadden zich op de aankomstweg

naar Sportpark Molenzicht opgesteld tussen een

haag van rode en zwarte ballonnen. Onder luid

applaus werd Evert, voorgegaan door het damesteam

van kleindochter Fenne en zoon Jos, op zijn

laatste gang naar zijn club begeleid.

verlichte smalle aankomstweg naar het voetbalveld.

Daar werd hij bij de ingang opgesteld tussen de

vele bloemstukken, met zijn viskoffer, zakmes en

onafscheidelijke pet. Velen maakten gebruik van

de mogelijkheid om via een drive-thru afscheid te

nemen en de familie vanuit de auto te condoleren

en sterkte te wensen. Verkeersregelaars zorgden

ervoor dat de vele auto’s, fietsers en elftallen te

voet veilig hun weg vonden op de door fakkels

Dan zie je waar een dorpsclub groot in kan zijn.

Samen plezier hebben, maar er ook zijn om

elkaar te steunen bij verdriet.

Na afloop bedankten de familieleden de vele vrijwilligers

en vertrok Evert naar de RK Kerk waar

de dag erna de uitvaart werd gehouden.

Indrukwekkend,

dat is het juiste woord.

Want dat was het.

Namens V.V. Beesd

4 Dorpskrant Beesd


Foto: Janine van Wijk

Op een mooie koude winterochtend op de Molendijk.

Dorpskrant Beesd

5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 4

Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 1

Tekst: Yolande Verhagen

Cees Genieten bedankt! van ‘Betuws Best’

Na een In periode Betuwe van zijn 6 ½ we jaar dol in de op redactie onze fruitgaarden van Dorpskrant met peren, Beesd appels heeft en Cees kersen. (de Jong) Tegen de keuze tijd dat

gemaakt het om fruit een rijp is, stap kunnen terug we te zetten. ons fruit zelfs vers bij

de boer ophalen of zelf plukken. Maar dit zijn niet

Cees heeft de enige zich verse, van jongs biologische af aan op producten vele terreinen

onze

ingezet streek. als vrijwilliger Je vindt er in namelijk Beesd. Nog ook vlees, steeds groente, is hij

naast

zuivel

docent

en eieren

Maatschappijleer

direct van het

en

platteland.

Maatschappijkunde

op de Lingeborgh in Geldermalsen ook

Eerlijk

voedsel. Deze streekproducten hebben één voor

één het keurmerk Betuws Best verdiend.

molenaar van Molen de Vrijheid en Molen De

Prins (Buren). In 2019 startte Ook binnen het project de Protestantse Lekker Lokaal Kerk Rivierenland

is hij actief het keurmerk lid, vanaf Betuws januari Best. 2018 Met als_ het weg halen als het naast je op het land ook groeit”,

Cees, tot meel en bloem. “Waarom zou je de basis ver

Beesd

jeugdouderling keurmerk willen bij ze de de jeugd ontwikkeling een fenomeen afzet als van Super-vrijwilliger, zegt molenaar Cees docent de Jong. maatschappijleer, In de molen vind molenaar

je overigens van Beesd. niet Wie alleen in ons cakemix, dorp broodmeel kent hem niet. of

één van streekeigen de leiders/organisatoren producten bevorderen. van PJB. Het keurmerk,

te herkennen aan een blauw of wit label muesli van de molen. Door de brede samenwerking

met andere heeft bedrijven Cees als die vrijwilliger het keurmerk binnen dra-

de

Cees, met je kennis beeldmerk, over Beesd, krijg je de niet inwoners, zomaar. Het de verenigingen

profiel en moet activiteiten kloppen: lokaal is groot. en biologisch. We hebben Alleen redactie gen, kun van je bij de de Dorpskrant molen bijvoorbeeld zijn nek ook uitgestoken stroop, –

totale Jarenlang

daar in

het

de

beste

redactie

is goed

veel

genoeg.

profijt

Op

van

veel

gehad.

plaatsen in de

als

koekjes

een molenaar advocaat

schouwend

van deze bedrijven

over het

kopen.

landschap

Betuwe zijn deze producten verkrijgbaar. Het zal De molenaars van de Vrijheid zijn verder bezig

Wij zullen je enthousiasme en je inbreng zeer zeker

gaan missen!

en evenementen etc. We hebben waardering

– met leuke ideeën over artikeltjes, festiviteiten

je nog verbazen!

met een nieuwe molenwinkel. Het oude dierenwinkeltje

van Van Beekhuizen gaan ze namelijk

Betuws Best in Beesd

voor verbouwen. de passie, In de motivatie nieuwe winkel en creativiteit wordt speciaal waarmee

Redactie De producten Dorpskrant van Beesd molen De Vrijheid zijn één van hij een deze hele taken hoek ingericht heeft uitgevoerd. met alleen maar En wat Betuws te denken

Best van streekproducten. zijn brede netwerk Wil jij met ook vele wel ingangen eens die bij

de streekproducten die het keurmerk Betuws Best

mogen dragen. Het graan komt van het landgoed inwoners, lekkere streekproducten verenigingen en proeven? kerken Dan in Beesd. moet je Dat

Mariënwaerdt en wordt in de molen verwerkt heeft tegen ons die zeker tijd zeker geholpen. een bezoekje brengen aan

de molenwinkel.

Maar na ruim 6 jaar komt er een tijd dat Cees afscheid

Misschien

gaat

nog

nemen

leuk

van

om

de

te weten:

Dorpskrant.

in de

We

Hoogstraat

hebben we B&B de Bolle met ook het

kijken

als bestuur terug op mooie en enerverende jaren.

keurmerk Betuws Best. Tijdens een heerlijk ontbijt

kun je genieten van al het lekkers wat er in de

En zijn erg blij dat we gebruik kunnen blijven maken

Betuwe van zijn te vinden uitgebreide is. Van een netwerk. jam tot kaas en van

eieren tot vers fruit.

Cees, bedankt voor de hele prettige samenwerking!

Tekst: Carmen van Buuren. Foto: Cees de Jong

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

4 Dorpskrant Beesd

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Op blz. 3 staat een oproep voor een nieuw redactielid.

Ben je inmiddels enthousiast geworden?

Reageer s.v.p.

Namens het bestuur Dorpskrant Beesd

Léon van Dun, voorzitter

n

V

6 Dorpskrant Beesd


Pizzerije

Pizza´s zoals Pizza´s

zouden moeten zijn.

Iedere woensdag te

vinden aan het

Dorpsplein in Beesd

16:00 – 20:00 uur

Voor meer informatie en acties,

kijk op onze website of

0611015380

www.pizzerije.nl

www.fb.com/pizzerije

Sponsoren VVB

De MO17 van v.v. Beesd heeft zaterdag 27 februari hun sponsoren Verfland en Stukadoorsbedrijf

Spronk in het zonnetje gezet.

De sponsoren kregen een bos bloemen en een cadeaupakket uitgereikt.

Tekst en foto: VVB

Dorpskrant Beesd

7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 4

Rebus

Rebus: Jeanet de Jongh

Ben jij ook zo dol op rebussen? Wij wel! Daarom in deze vierde editie van jaargang 12 weer een keer

een leuke rebus. Vind de oplossing.

Stuur het antwoord naar:

via mail naar info@dorpskrantbeesd.nl of

stop een briefje in de bus bij Achterstraat 25, 4153 AP Beesd.

Oplossing van editie 3 is: Waar blijft de sneeuw

Prijswinnares: Marian van den Hoorn

Foto’ Van Dun

e

i

e

8 Dorpskrant Beesd


Tekst en foto: Leerlingenraad St. Antonius / Neeltje Pennings

Oranjefeesten 2021

Voor het tweede jaar op rij zal er op het Dorpsplein

geen feesttent staan in de periode rond Koningsdag.

Dit komt natuurlijk door de wereldwijde

Coronacrisis en de maatregelen, die daar mee

gemoeid zijn. De Oranjevereniging is al wel bezig

met het programma rond Koningsdag 2022. Er

wordt vanuit gegaan dat dan iedereen gevaccineerd

is en dat we weer kunnen feestvieren, zoals

het altijd kon.

Vorig jaar is er op Koningsdag het Stay at Home

Oranjefestijn georganiseerd en de Oranjevereniging

is bezig om weer iets dergelijks op poten te

zetten. Ook wordt er gekeken of Dodenherdenking

nogmaals online uit te zenden is. Volg de sociale

media voor updates hiervoor.

Er is ruim de tijd nu om in 2022 weer een mooi

programma te organiseren. Echter is het aantal

bestuursleden van de Oranjevereniging inmiddels

gekrompen tot 4 personen. Nu is het niet onmogelijk

om het met zijn vieren te organiseren, en

natuurlijk met hulp van vele vrijwilligers, maar er is

voor de toekomst wel een noodzaak voor nieuwe

aanwas. Met name op het gebied van PR en het

voorbereiden van ons programmaboekje zoeken

we iemand. Mocht het je leuk lijken om een functie

te bekleden in ons bestuur, dan hoort het bestuur

dat graag. Ook als je niet in het bestuur wilt maar

wel wilt meehelpen in een van onze werkgroepen

of tijdens de feestweek in de tent.

De Oranjevereniging gaat ervan uit dat we in

2022 op de normale manier feest kunnen vieren

en hoopt iedereen weer in de feesttent op het

Dorpsplein te kunnen verwelkomen.

Dorpskrant Beesd

9


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 4

Beesdse

Knipsels

Ingezonden door: Elly van Lith

José Brouwer 13 februari 2021 40 jaar

Ingezonden door: Jeroen Brouwer

Tonnie van Lith met een keeshondje op schoot.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

LOTTE

Ingezonden

Tygo de Vaal 18 jaar op 3 maart 2021

Op 5 februari om 10:58 zijn wij, Leon en Carmen,

trotse ouders geworden van dochtertje

Lotte. We maken het goed en de kleine doet het

hartstikke goed.

Ingezonden door: Carmen van Buuren

12 Dorpskrant Beesd


Afscheid Jeroen Veldhuizen

Op 1 mei 1999 trad hij aan als directeur van basisschool

CBS Lingelaar te Beesd.

In april neemt hij afscheid van de school, na 22

jaar!

Bron: De Lingelaar

Door de pandemie is er geen gebruikelijk afscheid

mogelijk..

..maar Jeroen, hierbij wil ik - en waarschijnlijk nog

veel meer mensen - je bedanken voor jouw werk

voor school en dorp Beesd gedurende al die jaren.

FotO: © Tweel Light ZonenPHOTOGRAPHY

Gert de Kruijff

Kinderpuzzel

Het ga je goed!

Hebben jullie het gezien: in de krant staan overal

letters. Het zijn er elf. Zoek ze op en maak er drie

woorden van.

Stuur de oplossing naar info@dorpskrantbeesd.nl

of doe hem in de bus bij Achterstraat 25.

Idee: Fam van Dun

Veel plezier!

Djenzie de Vaal 3e prijs Miss Beauty verkiezing

Gelderland

t

d

r

Dorpskrant Beesd

13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 4

Tekst: Carlijn Slob

Kookrubriek

Iedere editie probeer ik voor deze rubriek een leuk en bijzonder recept te vinden om thuis te bakken

of koken. Waar ik de vorige keren het vooral buiten de landsgrenzen heb gezocht, ben ik nu op zoek

gegaan naar een typisch Betuws gerecht. Daarvoor had ik het kookboek Betuwse Beloften besteld,

wat uiteindelijk door iemand vanuit Duitsland werd geleverd, afijn. Een leuk kookboek met tal van recepten

waarin fruit is verwerkt, gemaakt door Marie-Jan Ousen.

Appelepap is het geworden, Betuwser en ouderwetser kun je het niet krijgen.

Het recept stond al in het allereerste kookboekje dat ooit in Nederland is verschenen rond 1510. Dat is

eigenlijk de luxe versie met saffraan, wat toen zeer kostbaar was. In de Betuwse variant kom je vooral

anijs tegen als smaakmaker. Het gerecht werd vaak als avondmaaltijd genuttigd met stroop erover.

Het woord appelepap heeft ook een andere betekenis, namelijk dwaasheid. Of dat te maken heeft met

het eindresultaat van het gerecht… ik laat me er niet over uit. Ga het zelf maar maken en proeven.

Mocht een kind onverhoopt sputteren, het is een toetje dat vroeger ook in kastelen werd gegeten.

Misschien helpt het.

- Carlijn -

L

Foto: Carlijn Slob

14 Dorpskrant Beesd


Appelepap

Foto: Leonie van Lith

Ingrediënten:

325 gram zure appels

fijn gemalen anijszaad

150 gram bloem

een snufje zout

1 liter karnemelk

rinse appelstroop of bruine suiker

Bereidingswijze:

• Schil de appels, boor de klokhuizen eruit.

• Kook de appelstukjes met heel weinig water

tot moes.

• Meng intussen de bloem koud aan met de

karnemelk. Goed roeren om geen klontjes te

krijgen.

• Giet dit al roerend bij de warme appelmoes.

• Voeg ook fijn gemalen anijs bij het geheel.

• Verwarm de pap, maar laat het net niet koken

gedurende zeker een minuut of vijftien. Blijf er

wel in roeren.

• Dien de pap warm op en laat ieder naar smaak

appelstroop of bruine suiker toevoegen.

Dorpskrant Beesd

15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 4

Jeugdlintjes voor Eden en Lucas

Tekst: Cees de Jong en foto’s: Gemeente West Betuwe

Leuk nieuws vanaf de molen!

Wij konden onze molen een tijdje geleden met

trots in de vreugdestand plaatsen. Onze jonge

en vooral hele enthousiaste vrijwilligers Eden en

Lucas werden door de gemeente West Betuwe

in het zonnetje gezet.

Jeugdlintje

Vanuit de jongerenadviesraad kwam het geweldige

idee om het jeugdlintje te introduceren. Op

dit moment blijven vaak jongeren, die zich belangeloos

inzetten voor de maatschappij, onderbelicht.

Dat is jammer, want ze doen fantastisch

werk en zijn een groot voorbeeld voor leeftijdsgenoten. Met een tastbare waardering wil de gemeente

de betrokkenheid van jongeren onderstrepen. Wij twijfelden daarom geen moment en hebben voor

allebei een brief geschreven. Eden is met haar 17 jaar één van de jongste molenaars in opleiding van

Nederland. Nog even en het moment is daar om examen te doen. Wij hebben alle vertrouwen in een

mooi resultaat. Lucas is alweer enige jaren een bekend gezicht op onze molen. Zijn aanstekelijke enthousiasme

is fantastisch om te zien. Als Lucas 14 jaar is, mag hij beginnen met de jeugdopleiding. We

hebben alle vertrouwen in een super molenaar

voor de toekomst!

Inzet

Eden en Lucas zijn heel regelmatig op de zaterdag

op de molen te vinden. Ze helpen ons met

het werken met de molen, helpen de klanten in

onze molenwinkel en ontvangen iedere bezoeker

heel gastvrij. Super vrijwilligers en daarom

vinden we het geweldig dat deze mooie onderscheiding,

door wethouder Rutger van Stappershoef,

thuis is uitgereikt. Zodra de huidige

maatregelen het toelaten, organiseren we een

gezellig feestje op de molen.

16 Dorpskrant Beesd


De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

FEEST OP PEUTEROPVANG DE KNUFFEL!

Juf Ans 65 jaar

Tekst: Pieta Kroeze en foto’s: PSZ De Knuffel

Voor de 65e verjaardag van juf Ans hebben de

peuters een mooie verrassing geknutseld en is er

een gezellig feestje gevierd!

Nu de AOW nog niet in zicht is, mogen we nog fijn

een poosje genieten van elkaar!

Hiep

hiep

hoera

Juf Ans 65 jaar Knuffel

Dorpskrant Beesd

17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 12 - Editie 4

Nieuw: SMOBEO

Beesd is een cultureel-maatschappelijk initiatief

rijker: Stichting Muzikale Ontplooiing Beesd en

Omstreken (S.M.O.B.E.O.) De stichting is opgericht

om alle inwoners van Beesd en de directe

omgeving meer met muziek te kunnen laten doen

en muziek beter te integreren in het sociale leven:

een impuls voor de lokale muziekcultuur. Er zijn

twee belangrijke peilers:

1. meer mogelijkheid om muziekles te volgen en

lekker muziek te maken, ook voor mensen die

daar tot nu toe geen kans toe zagen.

2. meer muzikale activiteiten op de kalender en

muziekmakend Beesd en alles wat al georganiseerd

wordt beter op elkaar laten aansluiten.

is juist een heel goed moment. Covid Pandemie

of niet: in ons westelijk puntje van de Betuwe

staat de culturele sector al lang op een laag pitje

en zijn muziekles en muzikale activiteiten nauwelijks

bereikbaar voor de inwoners. S.M.O.B.E.O.

bundelt energie, middelen, mensen en kennis,

om daar verandering in te brengen. We willen

de drempel voor muziekonderwijs verlagen voor

zowel leerlingen als docenten, (live)muziek beter

bereikbaar maken, om Beesd e.o. een fijnere,

bruisender plek te maken voor iedereen: muzikanten

en toehoorders (inwoners), jong en oud,

om een baken/plek/bron te kunnen zijn voor veel

moois. Leven in de brouwerij!”

Tekst: Marieke Sevenbergen en foto’s: Jochem van der Blom

Je zou zeggen dat dit niet helemaal het moment

is om plannen te maken voor live-muziek en andere

gezellige dingen. Veel muzikale motivatie,

ontwikkeling en vaardigheid staat helemaal stil en

de stip op de horizon blijkt steeds verder te liggen.

Mede-oprichter Marieke Zevenbergen: “Dit

Plannen en ambitie zijn er volop, zo staan er bijvoorbeeld

workshops voor jongeren in de planning,

een muziekproject voor basisschoolkinderen,

een projectkoor en de uitrol van een reeks

muzikale activiteiten voor ouderen. Ook komt er

een inventarisatie wat het voor muziekmakers en

muziekdocenten interessanter zou maken om

in onze regio actiever te kunnen zijn en hoe

S.M.O.B.E.O daarin ondersteunend kan zijn. Met

digitale middelen bijvoorbeeld, met leslokaties of

ondersteuning bij het voorzien van instrumenten.

18 Dorpskrant Beesd


De stichting gaat er daarom op uit om te netwerken

met iedereen die al muzikaal organiserend

actief is en gaat actief aan de slag om fondsen bij

elkaar te krijgen om al deze mooie dingen te gaan

verwezenlijken.

Wil je meer weten over S.M.O.B.E.O, of zelf contact

willen maken om iets te bespreken, neem

dan even contact op met

bestuur@smobeo.nl of

Marieke Zevenbergen - 06 53 78 58 93

e

Foto’s zijn gemaakt tijdens de leerlingenuitvoering

van Zangschool Beesd in juni 2019!

e

Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren, Leonie van

Lith en Jeanette de Jongh

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Marjo van Dun

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Patrick de Wit.

Dorpskrant Beesd

19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!