15.04.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 12 Editie 4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>12</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>12</strong> - <strong>Editie</strong> 1<br />

Tekst: Yolande Verhagen<br />

Cees Genieten bedankt! van ‘Betuws Best’<br />

Na een In periode Betuwe van zijn 6 ½ we jaar dol in de op redactie onze fruitgaarden van <strong>Dorpskrant</strong> met peren, Beesd appels heeft en Cees kersen. (de Jong) Tegen de keuze tijd dat<br />

gemaakt het om fruit een rijp is, stap kunnen terug we te zetten. ons fruit zelfs vers bij<br />

de boer ophalen of zelf plukken. Maar dit zijn niet<br />

Cees heeft de enige zich verse, van jongs biologische af aan op producten vele terreinen<br />

onze<br />

ingezet streek. als vrijwilliger Je vindt er in namelijk Beesd. Nog ook vlees, steeds groente, is hij<br />

naast<br />

zuivel<br />

docent<br />

en eieren<br />

Maatschappijleer<br />

direct van het<br />

en<br />

platteland.<br />

Maatschappijkunde<br />

op de Lingeborgh in Geldermalsen ook<br />

Eerlijk<br />

voedsel. Deze streekproducten hebben één voor<br />

één het keurmerk Betuws Best verdiend.<br />

molenaar van Molen de Vrijheid en Molen De<br />

Prins (Buren). In 2019 startte Ook binnen het project de Protestantse Lekker Lokaal Kerk Rivierenland<br />

is hij actief het keurmerk lid, vanaf Betuws januari Best. 2018 Met als_ het weg halen als het naast je op het land ook groeit”,<br />

Cees, tot meel en bloem. “Waarom zou je de basis ver<br />

Beesd<br />

jeugdouderling keurmerk willen bij ze de de jeugd ontwikkeling een fenomeen afzet als van Super-vrijwilliger, zegt molenaar Cees docent de Jong. maatschappijleer, In de molen vind molenaar<br />

je overigens van Beesd. niet Wie alleen in ons cakemix, dorp broodmeel kent hem niet. of<br />

één van streekeigen de leiders/organisatoren producten bevorderen. van PJB. Het keurmerk,<br />

te herkennen aan een blauw of wit label muesli van de molen. Door de brede samenwerking<br />

met andere heeft bedrijven Cees als die vrijwilliger het keurmerk binnen dra-<br />

de<br />

Cees, met je kennis beeldmerk, over Beesd, krijg je de niet inwoners, zomaar. Het de verenigingen<br />

profiel en moet activiteiten kloppen: lokaal is groot. en biologisch. We hebben Alleen redactie gen, kun van je bij de de <strong>Dorpskrant</strong> molen bijvoorbeeld zijn nek ook uitgestoken stroop, –<br />

totale Jarenlang<br />

daar in<br />

het<br />

de<br />

beste<br />

redactie<br />

is goed<br />

veel<br />

genoeg.<br />

profijt<br />

Op<br />

van<br />

veel<br />

gehad.<br />

plaatsen in de<br />

als<br />

koekjes<br />

een molenaar advocaat<br />

schouwend<br />

van deze bedrijven<br />

over het<br />

kopen.<br />

landschap<br />

Betuwe zijn deze producten verkrijgbaar. Het zal De molenaars van de Vrijheid zijn verder bezig<br />

Wij zullen je enthousiasme en je inbreng zeer zeker<br />

gaan missen!<br />

en evenementen etc. We hebben waardering<br />

– met leuke ideeën over artikeltjes, festiviteiten<br />

je nog verbazen!<br />

met een nieuwe molenwinkel. Het oude dierenwinkeltje<br />

van Van Beekhuizen gaan ze namelijk<br />

Betuws Best in Beesd<br />

voor verbouwen. de passie, In de motivatie nieuwe winkel en creativiteit wordt speciaal waarmee<br />

Redactie De producten <strong>Dorpskrant</strong> van Beesd molen De Vrijheid zijn één van hij een deze hele taken hoek ingericht heeft uitgevoerd. met alleen maar En wat Betuws te denken<br />

Best van streekproducten. zijn brede netwerk Wil jij met ook vele wel ingangen eens die bij<br />

de streekproducten die het keurmerk Betuws Best<br />

mogen dragen. Het graan komt van het landgoed inwoners, lekkere streekproducten verenigingen en proeven? kerken Dan in Beesd. moet je Dat<br />

Mariënwaerdt en wordt in de molen verwerkt heeft tegen ons die zeker tijd zeker geholpen. een bezoekje brengen aan<br />

de molenwinkel.<br />

Maar na ruim 6 jaar komt er een tijd dat Cees afscheid<br />

Misschien<br />

gaat<br />

nog<br />

nemen<br />

leuk<br />

van<br />

om<br />

de<br />

te weten:<br />

<strong>Dorpskrant</strong>.<br />

in de<br />

We<br />

Hoogstraat<br />

hebben we B&B de Bolle met ook het<br />

kijken<br />

als bestuur terug op mooie en enerverende jaren.<br />

keurmerk Betuws Best. Tijdens een heerlijk ontbijt<br />

kun je genieten van al het lekkers wat er in de<br />

En zijn erg blij dat we gebruik kunnen blijven maken<br />

Betuwe van zijn te vinden uitgebreide is. Van een netwerk. jam tot kaas en van<br />

eieren tot vers fruit.<br />

Cees, bedankt voor de hele prettige samenwerking!<br />

Tekst: Carmen van Buuren. Foto: Cees de Jong<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

4 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 57<strong>12</strong>44<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

Op blz. 3 staat een oproep voor een nieuw redactielid.<br />

Ben je inmiddels enthousiast geworden?<br />

Reageer s.v.p.<br />

Namens het bestuur <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Léon van Dun, voorzitter<br />

n<br />

V<br />

6 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!