16.04.2021 Views

Metaalvak 02 2021

Platform voor de metaalverwerkende industrie

Platform voor de metaalverwerkende industrie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2<strong>02</strong>1 - JAARGANG 8<br />

MAART-APRIL 2<br />

PLATFORM VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE<br />

etaalvak<br />

Populariteit vijfassers blijft stijgen<br />

Heden en toekomst van lasersnijmachines<br />

“Digitalisering is altijd zinvol”<br />

metaalvak.be


Probeer nu<br />

Connected Manufacturing Basic<br />

1 maand gratis<br />

Connected Manufacturing<br />

VERBONDEN, TRANSPARANT, EFFICIËNT.<br />

Ontdek nu de toekomst van gereedschapsbeheer.


ER IS HEEL WAT MEER<br />

DAN ZOMAAR...<br />

EEN GEWONE BUIS OF KOKER<br />

SAEY is de partner bij uitstek voor alle buisafmetingen, van klein tot groot. Maar wist<br />

u dat er ook heel wat EXTRA mogelijkheden zijn waarmee SAEY u kan helpen?<br />

EEN SUPERIEURE OPPERVLAKTEGESTELDHEID DIE DE STANDAARDKWALITEITEN VER ACHTER ZICH LAAT ( 1 )<br />

SPECIFIEKE LENGTES VOOR EEN OPTIMALE NESTING<br />

4500 MM, 5600 MM, 9800 MM ... met korte levertermijn en beperkte minimumafname!<br />

HOGERE VLOEIGRENZEN VOOR GEWICHTSBESPARING<br />

S 355, S 420, S 460, S 500, S 700 ... er is meer mogelijk dan u denkt!<br />

EEN SPECIALE VORM, FUNCTIONEEL OF ESTHETISCH ( 2 en 3 )<br />

VOORAF BEPAALDE LASNAADLIGGING VOOR EEN VISUEEL TOPRESULTAAT<br />

Lasnaad op de smalle ( 4 ) of brede zijde (op vraag: x mm uit het midden) ( 5 )<br />

NAUWERE TOLERANTIES OP EENDER WELKE AFMETING, STRENGER DAN EN 1<strong>02</strong>19<br />

1<br />

3<br />

4<br />

2<br />

5<br />

SAEY ZOEKT GRAAG SAMEN MET U NAAR DE PERFECTE MATCH VOLGENS DE BESTE VOORWAARDEN.<br />

Tussentijdse stockage omwille van minimumhoeveelheden? Geen probleem!<br />

Informeer ons over uw wensen en wij gaan meteen aan de slag.<br />

SAEY NV - Industrielaan 4 - Kortrijk-Heule - België - +32(0)56 35 42 42 - info@saeysteel.com - WWW.SAEYSTEEL.COM


DE VOLGENDE<br />

GENERATIE INTEGREX<br />

Ai INGESCHAKELD<br />

Optimaliseert de<br />

snijcondities voor een<br />

superieure afwerking<br />

INGEBOUWDE AUTOMATISERING<br />

Machineontwerp met vlakke voorkant<br />

voor automatiseringsintegratie<br />

DONE-IN-ONE PLUS<br />

Nieuw ontwerp onderste<br />

revolverkop vergroot de<br />

DONE-IN-ONE capaciteit<br />

COMPACT & VEELZIJDIG<br />

Zelfs met een kleinere voetafdruk<br />

kunt u de Multi-tasking mogelijkheden<br />

aanzienlijk vergroten<br />

VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT<br />

Digitale Twin Technology<br />

creëert een identieke<br />

kantooromgeving<br />

Integrex i-H series<br />

De nieuwe integrex i-h-serie brengt een innovatief machineontwerp voor ultieme<br />

machineprestaties en een veelvoud aan automatiseringsopties samen om uw<br />

fabricage te transformeren voor optimale productiviteit en winstgevendheid.<br />

Sluit je aan bij de evolutie.<br />

Voor meer informatie bel +32 (0)16 39 16 11<br />

of mail naar sales@mazak.be<br />

www.mazakeu.be/integrex-iHseries


Vandaag, morgen … toekomst<br />

Voorwoord<br />

Ondernemen is kort kunnen schakelen. Wie over een productieapparaat en een team beschikt dat de<br />

waan van de dag de baas kan, heeft alle sleutels in handen voor een mooie toekomst. Dat heeft de<br />

coronapandemie met alle bijhorende lockdownmaatregelen afdoende bewezen. Metaalverwerking<br />

valt dan misschien niet onder de bedrijven die de regering stevig achter slot en grendel stak, er<br />

zijn er genoeg rechtstreeks bij betrokken. Een mooi voorbeeld is hoe Vermandere, dat traditioneel<br />

horecabedrijven tot zijn klanten mag rekenen zich opwierp van expert in rvs maatwerk in commerciële<br />

keukens tot producent van desinfectiezuilen die ook in ziekenhuizen en bij apothekers pronken. In<br />

recordtijd van maatwerk naar batchproductie en al meer dan 5.000 exemplaren die over de toonbank<br />

gingen. Over flexibiliteit gesproken.<br />

Ondernemen is echter ook inspelen op wat er morgen anders kan of zal zijn. Wie zich enkel zou blindstaren<br />

op vandaag, kan morgen immers met lege handen achter blijven. Het bekendste voorbeeld<br />

daarvan is misschien wel het Finse Nokia. Het bedrijf ging van hero in gsm-toestellen naar zero in<br />

smartphones. Ze hadden de technologieshift niet voelen aankomen. Intussen is er al flink getimmerd<br />

aan de weg naar herstel, maar de kloof met de nieuwe marktleiders blijft vooralsnog. De wereld van<br />

metaalbewerking verandert misschien niet aan het ijle tempo van consumentenelektronica, maar ook<br />

hier moet bij de les gebleven worden. Altijd. Waar in lasersnijden gisteren nog de CO 2<br />

-laser eenzaam<br />

regeerde, heeft intussen de fiberlaserbron de markt stevig in handen. De hogere snelheid, de lagere<br />

onderhoudskosten en het betere energetische rendement maken dat de wie erover beschikt zijn<br />

prijs weer een stuk concurrentiëler kan zetten. In een artikel met de voornaamste leveranciers en<br />

fabrikanten zetten we op een rijtje hoe de huidige markt van lasersnijden eruit ziet en wat er morgen<br />

aan de horizon loert.<br />

Maar bovenal is ondernemen een visie hebben over wat er op lange termijn moet gebeuren om de<br />

concurrentiekracht minstens te vrijwaren. Een glazen bol om economische verschuivingen op wereldniveau<br />

te voorspellen heeft niemand. Maar een kennis van wat de markt binnenkort nodig heeft en<br />

wat klanten willen … dat zit toch inherent ingebakken in het DNA van heel wat ondernemers. Dit zijn<br />

in feite de wegwijzers die het pad naar de toekomst van elk bedrijf uitstippelen. Atelier Verstrepen<br />

onderstreept bijvoorbeeld hoe zo een visie op langere termijn kan renderen. Door te investeren in een<br />

vijfasser, gaf het bedrijf zich, nog voor de klanten ernaar vroegen, alle mogelijkheden om stukken<br />

met een grotere complexiteit efficiënt te bewerken. Vandaag is deze machine, samen met continue<br />

investeringen in digitaliseren, de hoeksteen gebleken van het succes. Zelfs in coronatijden groeide<br />

het bedrijf verder door. Wat vijfassig verspanen precies voor u kan betekenen, ontdekt u ook op<br />

deze pagina’s.<br />

Veel leesplezier!<br />

Valérie Couplez


Platform & website over de<br />

metaalverwerkende industrie<br />

metaalvak.be<br />

Jaargang 9 • Nummer 2 2<strong>02</strong>1<br />

etaalvak<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

Verantwoordelijke Uitgever<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Valérie Couplez<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Johan Debaere,<br />

Piet Debisschop, Evi Husson<br />

Bladmanager<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Secretariaat<br />

Sarah Dierick<br />

Elke Kina<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

Advertenties<br />

wetransfer.com<br />

Onder vermelding van naam en project<br />

Adresgegevens:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. Platform <strong>Metaalvak</strong><br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

metaalconstructiebedrijven, plaatbewerkingsbedrijven,<br />

verspanende industrie, matrijzenbouwers,<br />

lakkerijen, slijperijen, fabrikanten, toeleveranciers,<br />

invoerders, groothandelaars, (toe)leveranciers,<br />

opleidingscentra, adviesbureaus en onderzoeksbureaus<br />

en brancheorganisaties.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

+32 50 36 81 70<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op<br />

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het<br />

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn<br />

op deze informatie.<br />

08<br />

16<br />

21<br />

8 Modernisering maakt bestaande<br />

straalinstallatie productiever en rendabeler<br />

10 Ponsmachine brengt karrenvracht aan<br />

nieuwe technische mogelijkheden<br />

12 Sterk merk in staalproducten<br />

combineert geautomatiseerde<br />

productielijn met twee plateauliften<br />

14 Spantorens, meesters in productiviteit<br />

16 Alle snij- en prestatiegegevens voor boren,<br />

draaien, frezen met één app berekenen<br />

18 “Digitalisering is altijd zinvol”<br />

21 Overzichtelijk opbergen van<br />

kleine onderdelen<br />

24 De Pen: Hans Maertens,<br />

Gedelegeerd bestuurder VOKA<br />

26 Populariteit vijfassers blijft stijgen<br />

30 Nieuwe vijfasser op de werkvloer<br />

zorgt voor nieuwe schwung<br />

32 ‘Additive Manufacturing’ als service<br />

aan de klant<br />

36 Dynamisch en nauwkeurig<br />

verspanen tegelijk<br />

40 Wanneer vijfassig de standaard wordt<br />

42 Hoe meer je zelf kan, hoe flexibeler en<br />

sneller de reactie op vragen van klanten<br />

46 CNC-draaibank en freesmachine helpen<br />

bij restauratie oude metaalobjecten<br />

48 Heden en toekomst van lasernijmachines<br />

54 Lasersnijmachine als katalysator<br />

voor digitalisering<br />

56 Fiberlasersnijmachine verovert<br />

nieuw marktsegment<br />

58 Flexibiliteit, kwaliteit en<br />

leverbetrouwbaarheid in verspaning,<br />

plaat- en laswerk


Inhoud<br />

61 Investeren in de toekomst met<br />

geavanceerde machines<br />

72<br />

64 Het veersysteem als<br />

trillingsdempend element<br />

68 Volautomatische zaagmachine<br />

feilloos verhuisd<br />

70 Een betrouwbare en duurzame<br />

energieoplossing<br />

72 Zolenfabrikant groeit uit tot specialist<br />

in veredeling en bewerking rubber<br />

48<br />

74 Welke factoren hebben een impact<br />

op consumables plasmasnijden?<br />

76 Staalconstructiebedrijf installeert<br />

nieuwe snijmachine met<br />

hoogwaardige plasmabron<br />

79 <strong>Metaalvak</strong> partners<br />

58<br />

36<br />

Cover: V.A.C. MACHINES<br />

PLATFORM VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE<br />

2<strong>02</strong>1 - JAARGANG 8<br />

MAART-APRIL 2<br />

64<br />

metaalvak<br />

PLATFORM VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE METAALVAK.BE JAARGANG 8<br />

2<br />

Populariteit vijfassers blijft stijgen<br />

Heden en toekomst van lasersnijmachines<br />

“Digitalisering is altijd zinvol”<br />

metaalvak.be<br />

40 70<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

metaalvak.be


Modernisering maakt bestaande straalinstallatie<br />

PRODUCTIEVER EN RENDABELER<br />

In de maakindustrie draait alles rond productiviteit en efficiëntie. Voor de bedrijven is het belangrijk om hun machines tijdig te<br />

moderniseren. Dat geldt ook voor straalinstallaties, waar na verloop van tijd de operationele kosten beginnen op te lopen: hogere<br />

onderhoudskosten en een hoger verbruik van straalmiddel en energie. Om efficiënt te stralen is echter niet altijd een volledig nieuwe<br />

straalcabine met turbines nodig. Met de TuneUp Retrofit service van Rösler kan men de kosten bij bestaande installaties aanzienlijk<br />

verminderen. Dat bleek ook bij Buijsse International waar de gemoderniseerde straalinstallatie niet alleen minder onderhoud vraagt en<br />

minder straal middel verbruikt, maar ook een hogere capaciteit heeft en breder inzetbaar is.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Rösler<br />

Stralen is vakwerk en bij Buijsse International<br />

in Lokeren hebben ze daar hun specialiteit<br />

van gemaakt. “We zijn uitgegroeid tot één<br />

van de referenties in industriële oppervlaktebehandeling,<br />

actief in de meest uiteenlopende<br />

industriële marktsegmenten, zoals de machinebouw,<br />

voedingsindustrie, metaalconstructie,<br />

scheepsbouw … Onze productiesites in<br />

Lokeren en Temse, goed voor een oppervlakte<br />

van 20.000 m², zijn speciaal uitgerust<br />

om grote en/of zware constructies te stralen,<br />

metalliseren, aluminiseren en spuiten”, vertelt<br />

managing director Anthony Geerinckx. “Het<br />

paradepaardje is de automatische straalcabine<br />

met zestien turbines die 3.800 kg straalmiddel<br />

per minuut werpen met een snelheid van 80<br />

m/s. Er kan gestraald worden met staalgrit en<br />

corund (voor rvs). Deze installatie kan elementen<br />

tot 30 m lang met een doormeter van 3 bij<br />

3 m automatisch stralen en per shift wordt 30<br />

ton staal gestraald. Ze wordt dagelijks ingezet<br />

voor het stralen van grote objecten als brandstoftanks,<br />

staalconstructies, profielen, pipes,<br />

spools en vele andere objecten.”<br />

Het paradepaardje op de werkvloer is de automatische straalcabine. Dankzij de TuneUp Retrofit service van<br />

Rösler is die installatie nu veel efficiënter en rendabeler.<br />

Om de efficiëntie te verhogen werden de oude werpwielen vervangen door Rutten turbines.<br />

8 |


Werking straalinstallatie optimaliseren<br />

Het management van Buijsse International nam<br />

de laatste twee jaar alle bedrijfsprocessen grondig<br />

onder de loep en bracht de uitdagingen voor de<br />

dagelijkse bedrijfsvoering in kaart. Eén van de<br />

grootste uitdagingen was een verhoogde inzetbaarheid<br />

en rentabiliteit van de straalinstallatie.<br />

De werpwielen waren dan wel niet kapot, maar<br />

zorgden voor hogere onderhoudskosten en veel<br />

stilstand door slijtage. Doordat die werpwielen<br />

en andere instellingen niet optimaal afgesteld<br />

waren en beheerd werden, ging veel tijd én geld<br />

verloren door onderhoud. “In hun zoektocht naar<br />

de juiste partner om hen te ondersteunen bij de<br />

optimalisatie van de installatie en haar werking,<br />

kwamen ze bij Rösler Benelux terecht. Na een<br />

inventarisatie periode heeft ons team samen met<br />

de klant een plan opgesteld om de bestaande<br />

straalinstallatie aan te pakken en onderhoudsvriendelijk<br />

te maken”, licht Tom Meulemans, process<br />

& application engineer bij Rösler, toe. “Daarbij<br />

werden verschillende doelen vooropgezet, zoals<br />

een audit van het straalproces en het ver hogen<br />

van de knowhow, maar ook de onder steuning<br />

van de technici en operatoren. Daarnaast moest<br />

kennis en inzicht over het straalproces verzameld<br />

worden, om de installatie efficiënter en rendabeler<br />

te maken.” Eerst werden de mechanische<br />

problemen aangepakt als basis om het proces<br />

op een degelijke wijze te kunnen in regelen. Op<br />

advies van de specialisten van Rösler besliste het<br />

management van Buijsse om een aantal cruciale<br />

onderdelen uit de bestaande straal installatie te<br />

vernieuwen. Zo werden de oude werp wielen<br />

vervangen door Rösler's Rutten turbines, al jarenlang<br />

dé referentie wat betreft werpwielen. Ook<br />

op het vlak van de straalmiddelrecyclage werden<br />

verbeteringen aangebracht met als doel de kwaliteit<br />

te verhogen. Verder werd de lucht huishouding<br />

binnen de machine onder handen genomen om<br />

het proces zo betrouwbaar mogelijk in te richten.<br />

Buijsse International straalt objecten voor<br />

de meest uiteenlopende toepassingen.<br />

Onder de indruk<br />

Bij Buijsse zijn ze onder de indruk van het resultaat<br />

van deze TuneUp Retrofit ondersteuning.<br />

“Dankzij de knowhow en ondersteuning van de<br />

Rösler specia listen konden we onze kennis van<br />

het straal proces vergroten. Zo kunnen we onze<br />

cabine breder inzetten en werd de straal capaciteit<br />

verhoogd, terwijl straalmiddelverbruik en onderhoudskosten<br />

lager liggen”, sluit Geerinckx af. “We<br />

zijn zeer tevreden over de samenwerking met<br />

Rösler Benelux. Al van bij de eerste gesprekken<br />

werd duidelijk dat zij over een enorme kennis op<br />

vlak van straalprocessen beschikken. We wisten<br />

vooraf ook wat hun aanpak én de bijhorende investering<br />

zou zijn. Ook in de toekomst zullen we onze<br />

samenwerking verderzetten om de straal installatie<br />

nog efficiënter en rendabeler te maken.” ■<br />

| 9


Ponsmachine brengt karrenvracht aan<br />

nieuwe technische mogelijkheden<br />

De nieuwe TruPunch 1000 kwam met de nodige opties naar Lichtervelde. Opties die maar één aspect voor ogen hadden: de lat qua kwaliteit zo hoog mogelijk leggen.<br />

Technisch kunnen is de voorwaarde om concurrentieel te blijven in de maakindustrie. Ook maatwerkbedrijf OptimaT uit Lichtervelde<br />

heeft hiervan het uithangbord van zijn metaalafdeling gemaakt. Het nieuwste paradepaardje is de TruPunch 1000 van TRUMPF. Met deze<br />

ponsmachine geleverd door V.A.C. MACHINES uit Brugge dicht OptimaT zich weer nieuwe mogelijkheden toe om klanten een totaaloplossing<br />

te bezorgen die niet alleen ponsen omvat maar ook plooien, lassen, poederlakken, assemblage, elektrotechniek …<br />

Tekst en beeld: Valérie Couplez<br />

‘Optimale tevredenheid’, dat is de missie die<br />

OptimaT nastreeft in al zijn activiteiten. Het<br />

maatwerkbedrijf beschikt in Lichtervelde over<br />

een bedrijfsoppervlakte van 60.000 m² om<br />

die ambitie waar te maken. Algemeen directeur<br />

Hein Moerman: “Onze wortels liggen in<br />

Torhout, waar onze oude naam Tordale nog<br />

veel bijklank heeft. Hier in Lichtervelde hadden<br />

we echter alle ruimte ter beschikking om te<br />

groeien tot het 540 medewerkers sterke team<br />

dat we vandaag zijn.” De metaalafdeling is het<br />

vertrekpunt voor veel van de producten die<br />

OptimaT tot in de puntjes afwerkt voor zijn<br />

klanten. De focus ligt er op plaatbewerking<br />

en lassen met kwaliteit en techniciteit als sleutelwoorden<br />

in de productie. “Wie hier langskomt<br />

staat altijd versteld van wat we allemaal<br />

kunnen”, vertelt Moerman trots. “Producten<br />

uit het niks maken is onze sterkte. Snijden,<br />

poederlakken, assemblage en zelfs de volledige<br />

elektronica monteren, we willen klanten volledig<br />

ontzorgen, zodat zij zich kunnen focussen<br />

op hun R&D en verkoop.”<br />

De focus ligt bij OptimaT op plaatbewerking en lassen met kwaliteit en techniciteit als sleutelwoorden in de<br />

productie. Wie langsgaat zal versteld zijn van het technisch kunnen. Zo heeft het bedrijf ook lascobots in gebruik.<br />

10 |


Voor Andy Vandekerckhove (links) en Hein Moerman stond OptimaT op een kantelpunt voor deze investering.<br />

“De TruPunch 1000 was nodig om nog meer technische diversiteit in wat we aankunnen te demonstreren.”<br />

Meerwaarde creëren<br />

Het machinepark getuigt duidelijk van die<br />

aanpak. Elke investering wordt zorgvuldig afgewogen<br />

om zoveel mogelijk meerwaarde op de<br />

werkvloer te creëren. De laatste toevoeging is<br />

de TruPunch 1000 ponsmachine van TRUMPF.<br />

“Voor de meeste begint plaatbewerking<br />

vandaag met een lasersnijmachine. De ponsmachine<br />

wordt te vaak vergeten, maar heeft<br />

nochtans onmiskenbare troeven. We hebben<br />

ze naast elkaar gezet. Pro en contra. De vele<br />

extra bewerkingen die de ponsmachine kan<br />

toevoegen aan het snijwerk zoals draadrollen,<br />

doorzettingen maken, kleine lipjes opplooien<br />

en stukken markeren, bleek doorslaggevend.”<br />

Aan het woord is Andy Vandekerckhove,<br />

preventieadviseur en hoofd van de technische<br />

dienst bij OptimaT. De nieuwe ponsmachine<br />

komt er ter vervanging van de oude die<br />

meer dan tien jaar meedraaide. Toen ook een<br />

TRUMPF, maar tweedehands aangekocht. “De<br />

technologie heeft zeker niet stilgestaan. De<br />

kwaliteit, snelheid en flexibiliteit die we nu in<br />

de plaats krijgen zijn fenomenaal. Maar ook de<br />

oude ponsmachine draait nog steeds mee in de<br />

productie. Dat zegt toch iets over de betrouwbaarheid”,<br />

aldus Vandekerckhove.<br />

Braamloze snede<br />

De nieuwe TruPunch 1000 kwam met de<br />

nodige opties naar Lichtervelde. Opties die<br />

maar één aspect voor ogen hadden: de<br />

lat qua kwaliteit zo hoog mogelijk leggen.<br />

Vandekerckhove: “Een ponsmachine vandaag<br />

is een multifunctioneel bewerkingscentrum<br />

voor platen. Markeren en graveren, ontbramen,<br />

rollen, doorzetten, draadtappen … het is allemaal<br />

mogelijk tot diktes van 8 mm. Al hebben<br />

wij voor onze toepassingen aan 5 mm genoeg.<br />

In totaal beschikken we over 20 gereedschapsstations<br />

op onze machine die ons een brede<br />

waaier aan mogelijkheden geven voor een<br />

afwerking volgens de wensen van de klant.<br />

De kwaliteit van de snede moet overigens niet<br />

meer onderdoen voor die van een laser. De<br />

nieuwe ponsmachine ponst de stukken nagenoeg<br />

braamvrij , wat nabewerkingen overbodig<br />

maakt. Zelfs onder een vergrootglas zou je ze<br />

nog moeilijk van lasergesneden materialen<br />

kunnen onderscheiden.” Door de introductie<br />

van de Deltadrive op de TruPunch 1000 boekt<br />

OptimaT ook een enorme winst in snelheid.<br />

“De extra kracht en cadans die de TruPunch<br />

3000 en 5000 nog boden, was zelfs niet nodig.<br />

Met deze keuze zetten we al een flinke stap in<br />

efficiëntie en capaciteit.”<br />

Producten uit het niks maken is de sterkte van OptimaT.<br />

Snijden, poederlakken, assemblage en zelfs de volledige<br />

elektronica monteren, klanten zijn volledig ontzorgd en<br />

kunnen zich focussen op hun R&D en verkoop.<br />

Volwaardige partners<br />

Voor Moerman stond OptimaT op een kantelpunt<br />

voor deze investering. “Ze was nodig<br />

om nog meer technische diversiteit in wat we<br />

aankunnen te demonstreren. De ponsmachine<br />

is hier nooit het eindstation, maar het startpunt.<br />

Het ging er niet om hoeveel handelingen we<br />

konden uitsparen, maar hoeveel mensen we<br />

in de volgende stappen aan het werk kunnen<br />

stellen. Door de machine zullen we kunnen<br />

mee dingen naar meer opdrachten. Ze zal ongetwijfeld<br />

een stimulans geven aan ons orderboekje.<br />

Met die groei voor ogen investeren we<br />

dit jaar ook nog in een nieuw magazijn van<br />

6.000 m². Dat zal extra palletplaatsen creëren,<br />

maar vooral ook ruimte in de productie vrijmaken<br />

om verder uit te breiden. Klanten vragen<br />

immers steeds vaker om stockage beheer, zodat<br />

ze producten op afroep kunnen laten leveren.”<br />

De nieuwe ponsmachine zal dus een belangrijke<br />

rol spelen om de groei van de metaalafdeling<br />

van OptimaT te helpen vormgeven. Moerman<br />

is ook bijzonder tevreden over de service die<br />

met de machine gepaard gaat. “Wat we gezien<br />

en ervaren hebben van V.A.C. MACHINES<br />

was reden om het merk trouw te blijven. We<br />

kregen bijvoorbeeld de kans om net voor de<br />

eerste lockdown een bezoek te brengen aan<br />

het hoofdkwartier van TRUMPF. Daar zijn onze<br />

ogen opengegaan over de mogelijkheden van<br />

moderne plaatbewerking. Het beste bewijs dat<br />

we als volwaardige klant behandeld worden,<br />

ook al hadden we maar één machine van ze<br />

staan”, besluit Moerman. ■<br />

| 11


STERK MERK IN STAALPRODUCTEN<br />

combineert geautomatiseerde<br />

productielijn met twee plateauliften<br />

Om de productiecapaciteit te verhogen en de efficiëntie op de werkvloer te verhogen, zetten veel maakbedrijven de stap naar een gedeeltelijk<br />

of volledig geautomatiseerde productie. Om aan de stijgende vraag naar afwerkingsproducten te blijven voldoen, investeerde<br />

Joris Ide, wereldwijd één van de belangrijkste fabrikanten van staalproducten voor dak- en gevelsystemen, in 2017 in een automatische<br />

productielijn voor het ponsen en plooien van plaatmateriaal tot afwerkingsprofielen voor de industriebouw. Naast de bewerkingsmachines<br />

omvat deze installatie ook twee plateauliftsystemen type Hänel Lean-Lift ® , geleverd en gemonteerd door DDD Technics. Een<br />

robot neemt een plaat uit het geautomatiseerd magazijn en elke 15 s rolt een afgewerkt product uit de machine.<br />

Tekst en beeld: Johan Debaere<br />

De West-Vlaamse selfmade manager Joris Ide<br />

start in 1985 met de productie van metalen<br />

platen, eerst voor de agrarische sector en<br />

later voor de bouwsector in het algemeen.<br />

Zijn levenswerk maakt sinds 2015 deel uit van<br />

de Kingspan groep, de Ierse wereldleider in<br />

hoogwaardige isolatie en bouwomhulsels, en is<br />

uitgegroeid tot één van de belangrijkste fabrikanten<br />

van staalproducten. Het gamma omvat<br />

sandwichpanelen, dakpanplaten, bekleding en<br />

profielen voor dak, wand en gevel, gevelcassettes,<br />

hoog-, beton- en gipsprofielen. “Joris<br />

Ide staat vandaag voor ruim 370.000 ton staal<br />

per jaar en meer dan 1.100 medewerkers. We<br />

beschikken over zestien productiesites, waarvan<br />

drie in België en zeven in Frankrijk en onze<br />

grote opslagcapaciteit van 4.000 ton laat ons<br />

toe om op korte tijd te leveren”, legt technical<br />

project coordinator Johnny Franckaert uit.<br />

“Sinds 2017 is de vraag naar afwerkingsproducten<br />

voor dak en wand alleen maar toegenomen.<br />

Terwijl tot dan alle stukken manueel uitgenomen<br />

en bewerkt werden, besloot het management<br />

om te investeren in een automatische<br />

productielijn voor het ponsen en plooien van<br />

platen. Tegelijk zochten we naar een oplossing<br />

om de platen voor de productie eenvoudig en<br />

vooral efficiënt op te slaan. Zo kwamen we bij<br />

de geautomatiseerde magazijnoplossingen en,<br />

na grondige vergelijking van de mogelijkheden,<br />

bij DDD Technics en Lean-Lift ® .”<br />

De geautomatiseerde magazijnen worden manueel beladen.<br />

Hänel Lean-Lift ®<br />

Een plateauliftsysteem van Hänel Büro- &<br />

Lagersysteme maakt maximaal gebruik van de<br />

beschikbare hoogte van de ruimte en de onderdelen<br />

worden geoptimaliseerd opgeslagen<br />

zonder ruimteverlies in de hoogte. “De Lean-<br />

Lift ® bestaat in modellen van 840 tot 4.460 mm<br />

breed, met keuze uit vier verschillende dieptes:<br />

635, 825, 1047 en 1.270 mm voor de opslag<br />

van goederen met een gewicht variërend van<br />

300 tot 1.000 kg per plateau en een maximaal<br />

laadvermogen per systeem van 60.000 kg”,<br />

licht Chris Cherretté, technisch commercieel<br />

afgevaardigde bij DDD Technics, toe. “Bij Joris<br />

Ide werden twee plateauliften van 2.800 mm<br />

breed en 6.300 mm hoog gebouwd, beiden<br />

uitgerust met 99 plateaus met een breedte van<br />

2.460 mm en een diepte van 1.270 mm, die<br />

telkens 400 kg kunnen dragen. Elke lift omvat<br />

12 |


een MP-N controller met een 8” full colour<br />

touchscreen die via het netwerk van de firma<br />

gekoppeld is aan een overkoepelend systeem,<br />

dat perfect samenwerkt met de andere machines<br />

in deze productielijn.”<br />

Tevreden van systeem en service<br />

De twee Lean-Lift ® systemen werden in 2018<br />

in gebruik genomen en bij Joris Ide zijn ze<br />

alvast heel tevreden van zowel systemen als<br />

service. “Deze geautomatiseerde magazijnen<br />

vormen een belangrijke schakel binnen onze<br />

automatische productielijn. Vooraf creëert de<br />

vlaksnijmachine platen uit rollen. Die vlakke<br />

platen worden vervolgens manueel op de<br />

plateaus geladen. Een robot neemt ze uit de lift<br />

en plaatst die op de band van de productielijn,<br />

waarna het ponsen en plooien kan starten. Elke<br />

15 s verlaat een afgewerkte plaat de machine,<br />

terwijl dat bij een manuele bewerking afhankelijk<br />

van de bewerkingen 2 tot 5 minuten in<br />

beslag neemt”, sluit Franckaert af. “Dit was<br />

onze eerste samenwerking met DDD Technics<br />

en die is zeer positief verlopen. Net als bij de<br />

meeste installaties waren hier in het begin<br />

ook enkele kinderziektes, maar de technische<br />

ondersteuning van de verdeler was optimaal en<br />

zorgde ervoor dat alles direct aangepakt werd.<br />

Ook vandaag kunnen we nog steeds bij hen<br />

terecht met eventuele vragen.” ■<br />

‘De magazijnen worden manueel beladen en door<br />

een robot ontladen’<br />

Joris Ide is één van de belangrijkste fabrikanten van staalproducten. De kwaliteit van de producten en de grote<br />

opslagcapaciteit zijn sterke troeven van de firma.<br />

Een robot haalt de platen uit de Lean-Lift ® plateauliftsystemen en legt die op de automatische productielijn voor het ponsen en plooien.<br />

| 13


Thema Gereedschappen<br />

Thema Xxxxx<br />

Het basisprincipe is eenvoudig: één of idealiter zelfs meerdere werkstukken kunnen aan beide zijden van de spantoren worden opgesteld,<br />

waarna ze één voor één worden bewerkt.<br />

Spantorens, meesters<br />

in productiviteit<br />

Horizontaal verspanen brengt een aantal onmiskenbare voordelen met zich mee. Dit concept staat immers garant voor een hoog<br />

spindel rendement, een uitstekende spanenafvoer en een heel stabiele werking. Quasi alle horizontale bewerkingscentra die vandaag<br />

op de markt komen zijn vierassig. Die extra as laat toe om spantorens in te zetten om uw producten vast te klemmen en uw efficiëntie<br />

op te drijven. Dankzij spantorens kunnen uw horizontale verspaningsmachines immers een groter aantal producten in een keer<br />

bewerken. Een kennismaking.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: SCHUNK<br />

Spantorens mogen er dan niet enorm spectaculair uitzien en enorm<br />

verschillen van machine tot machine. Toch blinken ze allemaal uit in flexibiliteit,<br />

meer nog dan gelijk welk ander klemmiddel. Dat is net waar de<br />

moderne metaalindustrie met zijn ‘high mix, low volume’ productie om<br />

vraagt. Het basisprincipe is altijd hetzelfde. De spantoren verhoogt het<br />

eigen klemvlak van de machine. Het resultaat? Ze krijgt nog meer capaciteit,<br />

zodat stilstandtijden tot een minimum beperkt kunnen worden. Ze<br />

kunnen met andere woorden dus een flinke bijdrage leveren om het volle<br />

rendement uit uw machine te halen. Als spantorens zorgvuldig worden<br />

ingezet, zullen ze het aantal werkstukken in de machine vermenigvuldigen.<br />

Hierdoor wordt de doorlooptijd van een onbemande machine<br />

met een hoge mate van flexibiliteit verhoogd.<br />

Meerdere dagen volautomatisch werken<br />

Vierassige horizontale bewerkingscentra met geïntegreerde pallet wisseling<br />

behoorden al tot het domein van de spantorens. Indien het werkstukopslagsysteem<br />

goed wordt gepland, kan het worden gecombineerd met<br />

een spantoren om gedurende meerdere dagen volautomatisch componenten<br />

te produceren, bijvoorbeeld tijdens onbemande ploegendiensten.<br />

Hun tegenhangers voor vijfassige machines, klempiramides, werken in<br />

feite op dezelfde manier. Zonder concessies te doen aan de toegankelijkheid<br />

kan de looptijd van de onbemande machine hiermee worden<br />

verlengd – vooral als het laden gebeurt vanuit eigen of externe palletopslag<br />

van de machine. Uitgangspunt bij de meeste fabrikanten is een modulair<br />

systeem, bestaande uit basispallets, basisprofielen en klemoppervlakken<br />

14 |


Thema Xxxxx Gereedschappen<br />

die met een indrukwekkende verscheidenheid aan klemsystemen worden<br />

gecombineerd en efficiënt kunnen worden ingezet door een groot<br />

aantal standaardspanklemmen. Met behulp van online configuratoren<br />

kan u aan de hand van een aantal parameters snel te weten komen<br />

hoe de ideale spantoren eruit ziet in functie van elk van uw producten.<br />

Stilstandtijden elimineren<br />

Het basisprincipe is eenvoudig: één of idealiter zelfs meerdere werkstukken<br />

kunnen aan beide zijden van de spantoren worden opgesteld,<br />

waarna ze één voor één worden bewerkt. Met behulp van moderne<br />

CAD/CAM-systemen is het dus mogelijk om heel kleine batches en zelfs<br />

individuele onderdelen zeer efficiënt en automatisch te bewerken. De<br />

opstelling wordt uitgevoerd op basis van werkstukspecifieke gereedschapsschema's,<br />

bij voorkeur buiten de machinekamer op opstellingsstations<br />

van de machine zelf of op externe opstellingsstations. De<br />

machine met de spantoren wordt vervolgens geladen via de overdrachtssystemen<br />

van de machine zelf of met een kraan of robot. Bovendien<br />

kunnen onproductieve wachttijden, zoals het opnieuw klemmen,<br />

uitlijnen of bepalen van het nulpunt, door middel van de spantorens<br />

en piramides worden geëlimineerd, dat wil zeggen consequent uit de<br />

machine worden verbannen.<br />

Snel en flexibel aanpassen<br />

Spantorens zijn verkrijgbaar in een groot aantal varianten en uitvoeringen.<br />

Als gebruiker kan u kiezen uit verschillende klemoppervlakken,<br />

kleminrichtingen en klemsystemen. Dat gaat van klemkrachtblokken en<br />

handmatige enkelwerkende, dubbele of meervoudige klemspanners tot<br />

klauwplaten die zijn uitgerust met meerdere klemmen. Door de juiste<br />

vorm voor het werkstuk en het bewerkingsproces te selecteren, kunnen<br />

de interferentie contouren en daardoor de toegankelijkheid van de<br />

De spantoren verhoogt het eigen klemvlak van de machine. Het resultaat?<br />

Ze krijgt nog meer capaciteit, zodat stilstandtijden tot een minimum beperkt<br />

kunnen worden.<br />

spindel en de gereedschappen worden geoptimaliseerd. Er ontstaan met<br />

andere woorden veel mogelijkheden voor het verhogen van de efficiëntie<br />

bij het verspanen van metaal. De fabrikanten hebben ervoor gezorgd<br />

dat kleminrichtingen snel en flexibel aan verschillende onderdeelseries<br />

worden aangepast. Hierdoor kan een hoge mate van individualiteit en<br />

tegelijkertijd een hoge precisie en rendabiliteit worden gegarandeerd. ■<br />

Hun tegenhangers voor vijfassige machines, klempiramides, werken in feite op dezelfde manier.<br />

| 15


Thema Gereedschappen<br />

Thema Xxxxx<br />

Alle snij- en prestatiegegevens<br />

voor boren, draaien, frezen<br />

met één app berekenen<br />

Voor een vakman is het handig om op elk moment en op elke locatie de snij- en prestatiegegevens voor het boren, draaien en frezen<br />

direct bij de hand te hebben. Vroeger moest hij daarvoor vaak lijvige boeken raadplegen, maar met de Hoffmann Machining Calculator<br />

is alle data onmiddellijk op een smartphone of tablet beschikbaar. Op basis van enkele parameters berekent de app het toerental en de<br />

voedingssnelheid of krijgt men alle relevante vermogenswaarden. Bovendien omvat deze online tool een directe link met de ToolScout,<br />

de gereedschapsdatabank van de Hoffmann Group.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Hoffmann Group<br />

De Hoffmann Group, wereldwijd bekend<br />

om zijn kwaliteitsgereedschap om te snijden,<br />

verspanen, spannen en slijpen, de persoonlijke<br />

beschermingsmiddelen (PBM) en oplossingen<br />

voor bedrijfsinrichting, schrijft vandaag ook<br />

een digitaal verhaal met de ontwikkeling van<br />

verschillende apps, die men gratis kan downloaden<br />

via de Google Playstore of Appstore.<br />

Een voorbeeld daarvan is de nieuwe Machining<br />

Calculator, een app om de klant toe te laten<br />

online en offline gereedschapsonafhankelijke<br />

snij- en prestatiegegevens te berekenen<br />

voor de productieprocessen boren, draaien,<br />

frezen en TPC-frezen. Dankzij een gebruiksvriendelijke<br />

interface kan die klant snel en<br />

ongecompliceerd navigeren.<br />

Snij- en prestatieberekening<br />

“Als de gebruiker diameter, snijsnelheid en<br />

voeding per omwenteling – bij frezen ook<br />

het aantal snijkanten - invoert, calculeert de<br />

app het toerental en de voedingssnelheid en<br />

kan men deze aansluitend aanpassen aan de<br />

machine parameters. Bij het TPC-frezen geeft<br />

men dia meter, verhouding ae/D en maximale<br />

spaningsdikte in, waarna onze tool onder<br />

meer de voeding per tand en de snijbooghoek<br />

berekent”, vertelt Carlos Cappelle, verspaningsspecialist<br />

bij de Hoffmann Group. “In het scherm<br />

‘Prestatieberekening’ kan men na de selectie<br />

Verspaningsspecialist Carlos Cappelle.<br />

van materiaal en invoer van overige productieparameters<br />

– bijvoorbeeld bij het boren het<br />

aantal snijkanten, de tophoek en de boordiepte<br />

- alle relevante vermogenswaarden berekenen,<br />

waaronder spindelvermogen, spaningsvolume<br />

en hoofdtijd, maar ook draaimoment, snijbooghoek<br />

en snijkracht. Uiteraard zijn deze prestatieberekeningen<br />

steeds 100% theoretisch. Tot<br />

slot vind je er ook het iso-passing stelsel. Kies<br />

Als de gebruiker diameter, snijsnelheid en voeding<br />

per omwenteling – bij frezen ook het aantal<br />

snijkanten - invoert, calculeert de app het toerental<br />

en de voedingssnelheid.<br />

‘Lijvige tabellenboeken maken plaats voor<br />

een handige app, die de vakman overal bij<br />

de hand heeft’<br />

16 |


Thema Xxxxx Gereedschappen<br />

Andere tools<br />

Wie visueel met de mogelijkheden van deze<br />

Machining Calculator wil kennismaken,<br />

vindt een korte demo op de website van<br />

de Hoffmann Group. Je kan er trouwens<br />

ook informatie vinden over de andere tools,<br />

waarmee de gereedschapsspecialist recent<br />

uitpakte. De Hoffmann app geeft klanten<br />

snel en gemakkelijk toegang tot meer dan<br />

90.000 catalogusitems op smartphone of<br />

tablet. Ze kunnen pagina’s opslaan, afdrukken<br />

of verzenden als PDF. Met slechts één klik<br />

kan de bestelling direct in de eShop geplaatst<br />

worden. “Met de Hoffmann Group Connected<br />

Tools (HCT) presenteerden we diverse voor<br />

Bluetooth geschikte gereedschappen, zoals de<br />

Via Bluetooth kan men waardevolle tijd sparen<br />

bij de controle, documentatie en overdracht van<br />

meetgegevens van de Hoffmann Group Connected<br />

Tools (HCT).<br />

Met de ToolScout kan de gebruiker snel en<br />

eenvoudig de geschikte gereedschappen, maar<br />

ook de gepaste meet- en testtechnologie vinden.<br />

Met de Hoffmann app krijgen klanten snel en gemakkelijk toegang tot meer dan 90.000 catalogusitems op<br />

smartphone of tablet.<br />

daarvoor de functietoets ‘Toleranties’ onderaan<br />

het beginscherm, vul enkele velden in en krijg<br />

zo direct het resultaat, dat je anders in een<br />

tabellenboek moet zoeken.”<br />

ToolScout<br />

De Machining Calculator app omvat ook een<br />

link naar de ToolScout, de online open-source<br />

databank waar de gebruiker snel en eenvoudig<br />

de geschikte gereedschappen voor het frezen,<br />

boren, draaien en draadsnijden van werk stukken,<br />

maar ook de gepaste meet- en testtechnologie<br />

kan vinden. De geïntegreerde bibliotheek<br />

omvat gereedschappen van GARANT en HOLEX,<br />

maar ook van andere producenten zoals Komet,<br />

Kyocera en Stahlwille. Er is echter veel meer,<br />

want de database omvat eveneens toepassingsgegevens<br />

en gereedschaps- en materiaalinformatie,<br />

waarmee men het productieproces<br />

optimaal kan plannen.<br />

momentsleutel en de digitale dieptemaat HCT<br />

uit de GARANT serie. Dankzij een innovatieve<br />

app kan de gebruiker waardevolle tijd besparen<br />

bij controle, documentatie en overdracht van<br />

meetgegevens. Die data kan immers nauwkeurig<br />

bepaald worden en het testrapport kan<br />

dan via Bluetooth naar een computer, tablet of<br />

smartphone gestuurd worden”, sluit Cappelle<br />

af. “Tot slot ontwikkelden onze specialisten een<br />

specifieke tool voor de integratie van meubilair<br />

in bedrijfsruimten. Voorgevormde sets van<br />

goederen kunnen met één klik op de gewenste<br />

locatie geplaatst worden. Er kunnen projecten<br />

met geselecteerd meubilair gecreëerd worden,<br />

maar ook foto’s en video’s van meubilair in een<br />

bepaalde ruimte. Zo kunnen klanten alles in 3D<br />

in een internetbrowser bekijken.” ■<br />

| 17


Thema Gereedschappen<br />

“DIGITALISERING<br />

IS ALTIJD ZINVOL”<br />

Covid-19 heeft nog maar eens duidelijk gemaakt, hoe belangrijk digitalisering is. In de discussie rond de pandemie heeft dat vooral<br />

betrekking op het ‘mobiel werken’ en het gebruik van communicatie software, zoals videotelefonie. In een maakbedrijf wordt die<br />

digitalisering al jaren gestimuleerd en is Industrie 4.0 al langer een thema. In dit artikel bevestigt Markus Horn, sinds drie jaar CEO van<br />

Paul Horn GmbH, dat digitalisering een heel belangrijke rol speelt in onze maatschappij en industrie.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Paul Horn GmbH<br />

Bij de fabrikant van precisiegereedschappen<br />

speelt digitalisering vooral een rol bij de verkoop,<br />

marketing en productie. “De zogenaamde<br />

‘vernetzte’ productie beschouwen we inmiddels<br />

als standaard. Daar voegen we momenteel<br />

camera’s, sensoren, ononderbroken koppeling<br />

van alle ‘cyber-fysieke’ systemen, kunstmatige<br />

intelligentie (AI) en machinaal leren aan<br />

toe. Ook automatiseringsopties, zoals robots,<br />

helpen ons bij het dagelijks werk”, stelt Markus<br />

Horn. “De integratie van mens en machine<br />

wordt steeds beter op elkaar afgestemd. Het<br />

grote verschil met enkele jaren geleden zijn<br />

de vastgestelde en volgens mij belangrijke<br />

standaarden, die ons helpen bij de duurzame<br />

implementatie van de digitalisering.”<br />

Markus Horn heeft sinds maart 2018 de leiding van de Paul Horn GmbH.<br />

De automatiseringspyramide<br />

doorbroken<br />

Het productiebedrijf heeft zijn architectuur<br />

aangepast, de klassieke automatiserings pyramide<br />

doorbroken en gezorgd voor integratie tussen<br />

bedrijfsprocessen en machine processen en<br />

op PLC-niveau. Ze maken nu gebruik van een<br />

servicegerichte architectuur met een daarop<br />

afgestemd procesplatform als Manufacturing<br />

Service Bus. Ze kiezen daarbij voor de standaard<br />

OPC-UA, vooral de inmiddels steeds frequenter<br />

gebruikte standaard UMATI. De uitwisseling<br />

‘Een krachtsensor, geïntegreerd in het draaigereedschap, geeft informatie<br />

over de toestand van het gereedschap tijdens de bewerking’<br />

18 |


Thema Gereedschappen<br />

‘De grens tussen IT en automatisering wordt<br />

steeds vager’<br />

gebruikt worden. De sensoren kunnen snel en<br />

probleemloos ver vangen worden. Het PTS leidt<br />

tot een ver laging van de productiekosten en een<br />

ver hoging van de productiecapaciteiten.”<br />

van informatie wordt ook gevoelig vergemakkelijkt<br />

door genormeerde dataformaten zoals<br />

GDX (Grinding Data eXchange). Voor retrofit<br />

en remote maintenance kiest de firma vooral<br />

open-source oplossingen. “De grens tussen<br />

IT en automatisering wordt steeds vager en<br />

tegelijkertijd worden nieuwe technologieën<br />

ontwikkeld zoals 3D-printen. Vroeger waren<br />

er productietechnische grenzen, maar vandaag<br />

kan bijna alles wat een mens zich kan voorstellen<br />

ook daadwerkelijk geproduceerd worden”,<br />

gaat de CEO verder. “Om deze enorme fantasie<br />

te kanaliseren en binnen de HORN specificaties<br />

tot een product te ontwikkelen, gebruiken<br />

we onder andere een productconfigurator. Zo<br />

kunnen speciaal aangepaste snijplaten voor<br />

het draadwervelen met de configurator binnen<br />

enkele minuten geconstrueerd worden. Het<br />

resultaat is via de Manufacturing Service Bus<br />

direct beschikbaar op alle niveaus van de klassieke<br />

automatiseringspyramide – van het ERPsysteem<br />

tot aan de sensor. Dit bespaart tijd, wat<br />

weer leidt tot snellere levering.”<br />

‘Digitale tweeling’<br />

De digitale tweeling verlaagt de transactiekosten.<br />

Deze tool helpt bij het selecteren van<br />

gereedschappen en het gereedschapsbeheer,<br />

bijvoorbeeld via het HORN Toolmanagement,<br />

vereenvoudigt bovendien de integratie in<br />

CAM-oplossingen of ondersteunt de procesbewaking.<br />

Dat is enkel mogelijk is als hij voor<br />

de gebruiker leesbaar is, wat gestandaardiseerde,<br />

digitale uitwisselingsformaten enorm<br />

belangrijk maakt. “We maken deel uit van<br />

GTDE (Graphical Tool Data Exchange), de werkgroep<br />

‘CAD-gegevensuitwisseling' binnen het<br />

VDMA. De uitwisseling van de gereedschapstekeningen<br />

via de GTDE-server bespaart tijd en<br />

kosten. Bovendien daalt het foutpercentage”,<br />

geeft Horn aan. “Daarvoor is ook de norm ISO<br />

13399 zeer belangrijk. De server is voor onze<br />

klanten een ideaal platform voor de uitwisseling<br />

van genormeerde gegevens. ISO 13399 is<br />

de basis voor een goede digitale tweeling.”<br />

Piezo Tool System (PTS)<br />

Als men bij HORN aan digitalisering denkt, komt<br />

onvermijdelijk het PTS-systeem ter sprake. De<br />

firma ontwikkelde het Piezo Tool System samen<br />

met de Kistler Groep, wereldwijd markt leider<br />

voor dynamische meettechniek voor de registratie<br />

van druk, kracht, draaimoment en versnelling.<br />

“Dit systeem bestaat uit een krachtsensor,<br />

die in het draaigereedschap geïntegreerd<br />

wordt en informatie geeft over de toestand<br />

van het gereedschap tijdens de bewerking. De<br />

machine bediener kan zo verkeerde materialen<br />

en snijmaterialen of ook een gereedschapsbreuk<br />

direct vaststellen”, licht de CEO toe.<br />

“De oplossing is geschikt voor geselecteerde<br />

standaard draaihouders uit ons gamma. Een<br />

wijziging van de CNC-besturing is niet noodzakelijk.<br />

Het kan ook machineonafhankelijk<br />

HORN is een specialist in precisiegereedschappen.<br />

De toekomst<br />

Vandaag blijkt nog maar eens hoe belangrijk<br />

digitalisering voor de maatschappij en industrie<br />

is. “Volgens mij zal digitalisering overal waar dit<br />

zinvol is, verder ontwikkeld worden”, sluit Horn<br />

af. “Daarbij spelen normen en standaarden een<br />

belangrijke rol. Qua productie betekent dit dat<br />

na de 'Vernetzung’ nu vooral de daaruit voortvloeiende<br />

samenwerking tussen programma’s<br />

en systemen en de intelligente beeldverwerking<br />

centraal staat.” ■<br />

| 19


Surface Finishing<br />

is our DNA<br />

Glijslijptechniek<br />

innovatieve machines en<br />

technologieën – krachtig<br />

en kostenefficiënt<br />

Straaltechniek<br />

individuele machineconcepten<br />

en intelligente processen –<br />

duurzaam en energiezuinig<br />

AM Solutions<br />

totaalaanbieder voor<br />

3D post processing machines<br />

en 3D printservices<br />

Glijslijptechniek | Straaltechniek | AM Solutions | www.rosler.com


Overzichtelijk opbergen van<br />

kleine onderdelen<br />

Niets is zo ergerlijk als kleine onderdelen die zoek raken, net wanneer je ze nodig hebt. Plastibac biedt hiervoor diverse oplossingen,<br />

ondergebracht in een gloednieuwe catalogus.<br />

Tekst: Evi Husson Beeld: Plastibac<br />

De metaalverwerkende industrie gebruikt net als andere producerende<br />

bedrijven veel machineonderdelen en gereedschappen. Belangrijk is dat<br />

niet alleen grote gereedschappen een vaste plek hebben, maar ook kleine<br />

componenten. Bouten, moeren, hoek- en koppelstukken verdienen een<br />

overzichtelijke en stofvrije opslag. Dit komt de efficiëntie ten goede. Het<br />

Kuurnse bedrijf Plastibac heeft hiervoor onder meer handige kantelbakjes<br />

in zijn assortiment. Plastibac heeft zich de afgelopen jaren als familiebedrijf<br />

gespecialiseerd in het ontwikkelen én verkopen van kunststof<br />

bakken, palletten en verpakkingen bestemd voor professioneel gebruik.<br />

In een onlangs verschenen catalogus staan componenten voor stockage<br />

en magazijn (magazijnbakken, werktuigbakjes, kantelbakmodules ...),<br />

logistiek en industrie (stapelbakken, dekselkisten, palletboxen, palletten),<br />

voeding & catering (voedingsgeschikte bakken, draai-stapelkratten, koelboxen),<br />

milieu & afvalbeheer (afvalcontainers, retentiepalletten, afvaltonnen),<br />

facility (rekken) en industriële verpakkingen (emmers met deksel,<br />

IBC's, vaten en jerrycans).<br />

Overzichtelijk en stofvrij<br />

Een oplossing voor kleine componenten zijn de Crystal box kantelbakjes.<br />

Ze zorgen voor overzichtelijke stockage en stofvrije presentatie van ijzerwaren,<br />

componenten en onderdelen. De kantelbakjes zijn antistatisch<br />

en resistent tegen agressieve producten. Hierdoor is het mogelijk om de<br />

bakjes in productielocaties op de werkplek te gebruiken.<br />

Onbreekbaar en transparant<br />

De bakjes zijn zodanig ontworpen dat ze een hoge belastbaarheid<br />

aan kunnen en vrijwel onbreekbaar zijn. Ze blijven daarbij hun transparantie<br />

behouden, ook na een langere gebruiksperiode.<br />

Verschillende soorten, kleuren en maten<br />

De Crystal box serie bestaat in antraciet en lichtgrijs. Er zijn vier types in<br />

afmetingen van L 300 x B 155 x H 185 mm tot L 600 x B 240 x H 305<br />

mm. Hierdoor kunnen niet alleen kleine onderdelen, maar ook grotere<br />

wisselstukken netjes worden opgeborgen. Daarnaast is er het basismodel<br />

Storage 7000 in de kleuren rood, groen of beige.<br />

Diverse combinatiemogelijkheden<br />

De verschillende types kantelbakjes zijn te combineren tot een groter<br />

geheel. Bakkenwagens voor de kantelbakmodules maken het mogelijk<br />

de componenten naar de gewenste plek te rijden. Kortom, het is een<br />

eenvoudig hanteerbaar opslagmedium om snel de gewenste kleine<br />

onderdelen te vinden of op te bergen. ■<br />

Crystal box kantelbakjes zorgen steeds voor overzichtelijke stockage en stofvrije<br />

presentatie van kleine onderdelen.<br />

Een voorbeeld van een metalen werkplaatswagen met dertig Crystal Box<br />

kantelbakjes (vijftien per zijde).<br />

‘Bouten, moeren, hoek- en<br />

koppelstukken verdienen een<br />

overzichtelijke en stofvrije opslag’<br />

| 21


METAL<br />

IN HEART AND SOUL<br />

PONSWERK LASERWERK PLOOIWERK<br />

LASWERK POEDERLAK ASSEMBLAGE<br />

Stevens Punching nv<br />

Zonnebeekseweg 221 - 8900 Ieper<br />

T +32(0)57 20 21 47 I E stevens.punching@spsfe.be<br />

W www.stevens-punching.be<br />

Adv-136mmx192mm.indd 1 18/08/16 15:08<br />

ONTBRAMEN<br />

AFRONDEN<br />

FINISHEN<br />

Bergeijk | t. +31 (0)497 - 58 10 18 | info@q-fin.nl | www.q-fin.nl


De Pen<br />

24 |


De Pen<br />

Hans Maertens<br />

Gedelegeerd bestuurder VOKA<br />

HOE EXPORTEREN WE ONS<br />

UIT DE CRISIS?<br />

Hoe investeren we de 5,7 miljard euro aan Europese steun waar ons land recht op heeft?<br />

Vooral die vraag domineert momenteel het relancedebat. Maar met één op drie jobs die afhangen<br />

van buitenlandse handel, zullen we ons ook vooral uit deze crisis moeten exporteren.<br />

Hoe? Een vaccinpaspoort vormt deel van de puzzel.<br />

Maar liefst 30% van onze economische activiteit en werkgelegenheid hangt direct en indirect af van de<br />

buitenlandse handel. Eenvoudig gesteld: we verdienen ons geld voor een groot deel in het buitenland.<br />

Maar door de coronacrisis en de brexit sputtert onze internationale motor. Uit een enquête van Voka<br />

blijkt dat Vlaamse bedrijven zo’n 10% onder het normale exportniveau blijven zitten, en zeker veel<br />

kleinere ondernemingen zijn stevig getroffen. In dat cijfer zitten dan nog niet de inter nationale ambities<br />

van veel van onze start-ups en scale-ups, waar de coronacrisis nu de handrem op zet.<br />

Internationaal reizen is belangrijk voor de bouw, logistiek, baggeraars, machinebouwers en nog een<br />

resem andere sectoren in Vlaanderen. En het blijft ook cruciaal om internationaal zakelijke contacten<br />

te leggen, buitenlandse investeerders aan te trekken, en zo een netwerk buiten de landsgrenzen op te<br />

bouwen. Ook voor de export van diensten trouwens, waar Vlaanderen nog veel groeipotentieel heeft.<br />

De handel in diensten groeide voor de coronacrisis al 60% sneller dan die in goederen, en dat percentage<br />

zal allicht alleen nog maar toenemen. Denk onder meer maar aan telecommunicatie, informatica en<br />

technische diensten, sectoren die het in deze crisis net bijzonder goed doen.<br />

Een normalisering van buitenlandse reizen op Europees niveau is dan ook uitermate belangrijk voor de<br />

relance. Dat hebben ze in Scandinavië alvast begrepen: Denemarken en Zweden zijn al volop bezig met<br />

het vaccinpaspoort om dit mogelijk te maken. Ook België moet volop aan zo’n paspoort meewerken.<br />

Een digitaal vaccinpaspoort dat op z’n minst binnen de EU erkend wordt, en eventueel aan de Belgische<br />

corona-app gekoppeld is, moet toelaten om vlotter over de landsgrenzen heen te reizen zonder de<br />

enorme rompslomp van negatieve test- en quarantaineverplichtingen die veel landen nu opleggen. Hoe<br />

vlotter de toegang tot buitenlandse markten, hoe vlotter de Vlaamse relance zal verlopen.<br />

We beseffen dat zo’n vaccinpaspoort niet de heilige graal is. De efficiëntiegraad van vaccins is nog<br />

altijd niet duidelijk en we moeten oppassen voor een vals gevoel van veiligheid. Maar het is wel een<br />

deel van de puzzel. De testcapaciteit verder opschroeven blijft daarnaast essentieel, opdat werknemers<br />

van internationaal actieve bedrijven zeer snel en gemakkelijk getest kunnen worden, en hun resultaat<br />

krijgen. Deze informatie zou aan het vaccinpaspoort gekoppeld moeten worden. Daarnaast moeten er<br />

bij buitenlandse bezoeken ook nog altijd voorzorgsmaatregelen getroffen worden om te vermijden dat<br />

virus zich weer snel verspreidt én muteert met alle gevolgen van dien.<br />

De Vlaamse relance wordt een puzzel van investeren, hervormen én exporteren waarbij veel stukjes<br />

in elkaar zullen moeten vallen. Vast staat dat het totaalplaatje sterke bedrijven in Vlaanderen moet<br />

opleveren, want zij vormen de motor om door te gaan en uiteindelijk ook weer te groeien. ■<br />

| 25


Thema Vijfassig Thema bewerken Xxxxx<br />

POPULARITEIT VIJFASSERS<br />

BLIJFT STIJGEN<br />

Met vijfassige verspaningsmachines kan u, het woord zegt het zelf al, producten in één opspanning in vijf vlakken bewerken. Een grote<br />

troef in moderne producties want hoe minder het stuk van machine naar machine moet, hoe minder kans op fouten en op stilstand.<br />

<strong>Metaalvak</strong> gaat in gesprek met vier belangrijke leveranciers van vijfassers over hoe de markt er vandaag uitziet en waar het naartoe gaat.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Bendertechniek, Buhlmann, Promas en Yamazaki Mazak<br />

Welke fabrikant u ook polst, ze voorspellen<br />

allemaal een mooie toekomst voor vijfassige<br />

verspaningsmachines in de Benelux. “Niet<br />

verwonderlijk, aangezien ze kunnen bogen<br />

op kortere cyclustijden, nauwere toleranties<br />

voor uiterst nauwkeurig frezen en hogere<br />

snelheden”, vat Dirk Geleleens, sales manager<br />

Machine Tools Div. van Buhlmann (verdeler<br />

Fehlmann), de voordelen samen. “En wanneer<br />

de vijf assen simultaan samenwerken gaat ook<br />

de oppervlaktekwaliteit in crescendo.” Maar<br />

welk marktaandeel hebben ze vandaag al<br />

veroverd? Richard Hermans, zaakvoerder van<br />

Promas dat onder andere Hedelius in het portfolio<br />

heeft, schat dat ongeveer de helft van<br />

de bewerkingscentra die over de toonbank<br />

gaan vijfassig zijn. “Maar over het algemeen<br />

zal het aandeel van vijfassers meer rond 30%<br />

liggen. Wel zien we dat de tendens om meer<br />

in één opspanning te kunnen maken duidelijk<br />

aanwezig blijft in de markt. Vijf assige machines<br />

hebben dus zeker de wind in de zeilen,<br />

ondanks hun hogere prijs, net omwille van die<br />

functionaliteiten.”<br />

Meer mogelijkheden maar duurder<br />

Prijs blijft vanzelfsprekend een belangrijk punt<br />

voor verspaners. Elke geïnvesteerde euro moet<br />

immers renderen. Voor een vijfassige machine<br />

leg je al snel 40 tot 50% meer neer dan voor<br />

ongeveer evenveel machine met drie assen. Wie<br />

hoopt dat de prijskloof tussen drie- en vijfassers<br />

kleiner gaat worden de komende jaren, is eraan<br />

voor de moeite. “Vijfassers zijn intussen al geen<br />

buitenbeentjes meer bij Belgische verspaners<br />

noch in de ons omringende landen. Het kloofje<br />

dat nog kon worden dicht gefietst, omdat er<br />

nog te weinig bestellingen waren voor een optimaal<br />

rendement bij de fabrikanten, is intussen<br />

al dicht gefietst. Wat je wel al ziet verschijnen<br />

zijn zogenaamde instapmodellen voor vijfassig<br />

bewerken. Modellen die misschien wel wat<br />

inboeten aan spindelvermogen en functionaliteit,<br />

maar toch nog simultaan vijfassig kunnen<br />

opereren. Bij ons is dat de CV5-500. Je ziet<br />

26 |


Thema Xxxxx Vijfassig bewerken<br />

dat daar wel interesse voor ontstaat vanuit de<br />

markt als opstapje naar vijfassig werken”, aldus<br />

Jean-Pierre Op De Beeck, sales manager Benelux<br />

Machine Tools bij Yamazaki Mazak.<br />

3+2 of 5?<br />

Ook de optelsom van 3+2 is vijf. Maar die vijfasser<br />

is duidelijk de andere niet. Het vermogen om de<br />

assen simultaan te laten werken geldt als onderscheidend<br />

criterium tussen 3+2 en vijf assen en<br />

dat maakt een wereld van verschil. “Een 3+2<br />

machine komt vaak neer op een geïntegreerde<br />

machine met een freeskop die kan zwenken.<br />

Een ‘echte’ vijfasser heeft een zwenktafel<br />

met een draaitafel erin en een vaste spil”, legt<br />

Patrick Vaesen, mede-eigenaar Bendertechniek<br />

België (verdeler van onder andere Matsuura) het<br />

verschil uit. “Wanneer het echt om nauwkeurigheid<br />

draait, zal deze variant toch tekort schieten.<br />

Bovendien wordt het dankzij vijfassig simultaan<br />

verspanen mogelijk om stukken met een zeer<br />

complexe vormgeving te realiseren. Ze worden<br />

dan ook quasi altijd aangestuurd door CAD/<br />

CAM-programma’s. Verder ziet je dat steeds<br />

meer toeleveranciers een vijfassige machine<br />

aanschaffen om concurrerend te blijven.” Ook<br />

Hermans bevestigt dat de meeste klanten<br />

een machine verkiezen die vijfassig simultaan<br />

kan werken. “Nochtans vraagt 90% van de<br />

toe passingen enkel maar om de mogelijkheid<br />

om in vijf vlakken te werken en is een machine<br />

zonder simultaansturing beduidend goedkoper.”<br />

Automatisering als optimalisering<br />

Om echt de handschoen op te nemen en zelfs<br />

de concurrentie aan te gaan met productie in<br />

lageloonlanden krijgen vijfassige verspaningsmachines<br />

daarom vaak automatisering erbij.<br />

Het stelt ze in staat om volledig onbemand te<br />

draaien. “En dat geldt zeker niet alleen voor<br />

grote series. Met een automatiseringsoplossing<br />

kunnen ook tot tien verschillende producten in<br />

verschillende programma’s onbemand draaien.<br />

Om een vijfasser efficiënt te benutten, moet<br />

de verspaner dan wel producten, programma’s<br />

en gereedschappen klaar hebben liggen. De<br />

eerste vraag van Bender aan klanten is hoeveel<br />

spiluren ze effectief halen op de machine.<br />

Metaalbewerkers hebben hier niet altijd zicht<br />

op. Als je bijvoorbeeld maar aan 6 uur effectieve<br />

spindeltijd per dag geraakt, heeft het geen<br />

zin om te automatiseren. Wat kan een robot<br />

doen als de machine stilstaat?”, stipt Vaessen<br />

aan. Hetzelfde verhaal horen we bij Mazak. Op<br />

De Beeck: “Er worden uiteraard nog steeds<br />

stand-alone machines verkocht, al zien we wel<br />

dat automatiseren duidelijk het antwoord is<br />

om enerzijds het spilrendement te verhogen en<br />

anderzijds het tekort aan technisch geschoolde<br />

operatoren op te vangen. ❯<br />

Jean-Pierre Op De Beeck van Yamazaki Mazak: “Wat je wel al ziet verschijnen zijn zogenaamde instapmodellen<br />

die misschien wat inboeten aan spindelvermogen, maar toch nog simultaan vijfassig kunnen opereren.”<br />

Dirk Geleleens van Buhlmann (verdeler Fehlmann): “Vijfassige machines kunnen bogen op kortere<br />

cyclustijden, nauwere toleranties voor uiterst nauwkeurig frezen en hogere snelheden.”<br />

| 27


In een wereld die sneller verandert dan ooit, neemt SafanDarley een unieke<br />

positie in. Wij wachten namelijk niet op wat komen gaat, maar geven<br />

actief vorm aan een uitdagende toekomst vol innovaties. Daarmee staan<br />

we voor de breedste en meest innovatieve range kantpersen ter wereld.<br />

Uitvinden zit ons in de genen. Voor ons is dat E-volutie in plaatbewerking.<br />

Efficiency<br />

Totaaloplossing voor<br />

snellere productie<br />

Ergonomie<br />

Complete<br />

procesbediening<br />

met één vinger<br />

Ecologie<br />

Maximale C<strong>02</strong>-<br />

en olie reductie<br />

Economie<br />

Maximaal rendement<br />

op uw investering<br />

De E-volutie in plaatbewerking<br />

www.safandarley.com<br />

Elektronische / Hydraulische / Hybride Kantpersen • Geautomatiseerde Systemen • Scharen • Software


Thema Vijfassig bewerken<br />

Wie het volle rendement uit zijn investering in een vijfasser<br />

wil halen, zal op een nieuwe manier moeten leren kijken<br />

naar zijn producten en processen.<br />

Dat merk je ook aan het prijskaartje en de<br />

complexiteit van offertes, het gaat vandaag<br />

om een heel andere grootorde dan pakweg<br />

tien jaar geleden. Bedrijven kiezen dan soms<br />

ook voor een gefaseerde aanpak. Eerst<br />

de vijfasser in de vingers krijgen, dan de<br />

automatisering plaatsen.”<br />

Andere manier van werken<br />

Daarmee wordt meteen een heikel punt<br />

aangeraakt. Wie het volle rendement uit zijn<br />

investering in een vijfasser wil halen, zal op<br />

een nieuwe manier moeten leren kijken naar<br />

zijn producten en processen. “Het rendement<br />

is afhankelijk van de programmeer- en<br />

automatiseringsmogelijkheden bij de klant.<br />

We zien dat het programmeren bij vijfassers<br />

verschuift naar buiten de machine en dus<br />

buiten de machinetijd. Maar dit zal sowieso<br />

wel een aanpassing vergen”, aldus Hermans.<br />

Dat bevestigt ook Geleleens: “Wie al jaren<br />

aan de slag is met drieassige verspaningsmachines<br />

zal toch terug een opleiding moeten<br />

volgen om te leren werken met een vijfassige<br />

aansturing. Het programmeren is een stuk<br />

complexer en dit vergt zowel tijd als ervaring.<br />

Daarnaast kunnen er opportuniteiten liggen<br />

om producten net iets anders en efficiënter te<br />

gaan maken.” ■<br />

Patrick Vaessen van Bendertechniek (verdeler Matsuura): “Met een automatiseringsoplossing kunnen ook tot<br />

tien verschillende producten in verschillende programma’s onbemand draaien.”<br />

‘Het rendement is afhankelijk van de programmeer- en<br />

automatiseringsmogelijkheden bij de klant’<br />

| 29


Thema Vijfassig bewerken<br />

De nieuwe vijfasser van Mazak, de CV5-500 met bijhorende automatisering, prijkt sinds augustus op de werkvloer. CNC Metal tekende<br />

daarmee voor een Belgische primeur.<br />

Nieuwe vijfasser op de werkvloer<br />

zorgt voor nieuwe schwung<br />

Ondernemen vertrekt vanuit een sterke visie. CNC Metal zet daarom in op een combinatie van technische kanjers van machines<br />

en technische kanjers aan de machine. Met de komst van de CV5-500 van Mazak, een Belgische primeur, in combinatie met de<br />

automatiserings oplossing van RoboJob, tekenen de contouren van de toekomst van het bedrijf uit Willebroek zich al duidelijk af: blijven<br />

investeren en automatiseren in functie van de noden van de klant.<br />

Tekst en beeld: Valérie Couplez<br />

Van klant naar eigenaar. Dat is de sprong<br />

die Eddy De Reys maakte in 2018 toen hij<br />

de aandelen van medeoprichter Luc Orinx<br />

overnam. Sindsdien staat hij samen met de<br />

andere oprichter, Paul De Brucker, aan het<br />

roer van CNC Metal in Willebroek. Hij wist<br />

dus uit eigen hand welk vlees hij in de kuip<br />

haalde. “De investering gebeurde uit de rotsvaste<br />

overtuiging dat er altijd nood zal zijn aan<br />

draai- en freeswerk van de bovenste plank. Het<br />

is nu eenmaal de basis van zoveel producten<br />

en apparaten. Corona heeft intussen bij veel<br />

industriële bedrijven de ogen geopend dat er<br />

zware nadelen verbonden zijn aan producten<br />

uit het oosten te laten komen. Medevennoot<br />

De Brucker bevestigt: ”De snelheid van<br />

uit voering die ze bij ons kunnen krijgen, zullen<br />

ze daar nooit vinden. We leveren soms stukken<br />

dezelfde dag al af. Die flexibiliteit en service is<br />

voor veel bedrijven onbetaalbaar.”<br />

Kwaliteit van medewerkers<br />

CNC Metal heeft dan ook een mooie referentielijst<br />

opgebouwd, waaronder grote spelers<br />

uit de brede regio rond Willebroek in farma,<br />

voeding, chemie, machinebouw … Niet toevallig<br />

sectoren die met een arendsblik de kwaliteit<br />

bewaken. Want wat CNC Metal zo sterk maakt,<br />

dat is de kwaliteit van de mensen die op de<br />

werkvloer rondlopen en die zich vertaalt in het<br />

afgeleverde werk. De Reys: “De war for talent<br />

is een reëel gegeven in elke technische sector.<br />

De grote variëteit aan machines en te produceren<br />

onderdelen maakt dat we hier geen<br />

‘knoppenduwers’ nodig hebben, maar medewerkers<br />

met technisch inzicht die kunnen en<br />

durven een plan lezen. In ruil krijgen ze telkens<br />

weer nieuwe uitdagingen voorgeschoteld om<br />

zoveel mogelijk voldoening uit de job te halen.<br />

Als zij zich 100% inzetten voor CNC Metal dan<br />

is het onze plicht om die acht uur dat ze hier<br />

zijn zo aangenaam mogelijk te maken. Door ze<br />

nauwkeurig, correct en veilig te laten werken<br />

met de juiste machines.”<br />

Kwaliteit van machines<br />

De tweede pijler in het succesverhaal van CNC<br />

Metal is inderdaad het machinepark. De Brucker:<br />

“Dat oranje de boventoon voert op de werkvloer,<br />

is geen toeval. Door voor dezelfde leverancier<br />

te kiezen, creëer je een grote flexibiliteit tussen<br />

30 |


Thema Vijfassig bewerken<br />

mensen en machines. Van de oudste tot de<br />

nieuwste, ze werken volgens dezelfde logica.<br />

Iedereen kan er mee aan de slag. De machines<br />

die Mazak aflevert zijn ook simpelweg goed<br />

gebouwd en betrouwbaar.” De nieuwe investeringen<br />

hebben een nieuwe schwung aan het<br />

bedrijf gegeven . De laatste jaren had het bedrijf<br />

wat investeringsachterstand opgelopen. “Om<br />

aantrekkelijk te blijven voor medewerkers en<br />

competitief voor klanten, willen we nu stap voor<br />

stap weer investeren in nieuw materiaal.” Een<br />

eerste voorbeeld van die strategie is de nieuwe<br />

vijfasser van Mazak, de CV5-500 met bijhorende<br />

automatisering. die sinds augustus op de werkvloer<br />

prijkt. CNC Metal tekende daarmee voor<br />

een Belgische primeur.<br />

Betrouwbaar onbemand werken<br />

Dat het een vijfasser werd sluit aan bij de ambitie<br />

die CNC Metal koestert. De Reys: “Ondernemen<br />

is voor ons een zoektocht naar de scherpst<br />

mogelijkste prijs met behoud van kwaliteit,<br />

nauwkeurigheid en snelheid van uitvoering. De<br />

kleine reeksen en het stukwerk dat wij hier voor<br />

de kiezen krijgen, maakt het interessant om<br />

over een machine te beschikken die alles in één<br />

opspanning in vijf vlakken kan afwerken binnen<br />

de nauwste toleranties. Het magazijn met meer<br />

dan 48 gereedschappen, maakt dat je zeer veel<br />

kan doen en de insteltijden beperkt blijven.”<br />

Onbemand werken ’s nachts vraagt echter wel<br />

om een zeer betrouwbare machine. De CV5-500<br />

bleek de perfecte kandidaat voor die rol. Want<br />

standaardisering of niet, voor elke investering<br />

toetsen ze nog steeds de markt af. “Vijfassers<br />

zijn de toekomst. Dit mag dan gezien worden<br />

als een instapmodel, de machine biedt zeer<br />

veel mogelijkheden om producten perfect af te<br />

werken voor een goede prijs. Combineer dat<br />

met de ondersteuning van Mazak en je begrijpt<br />

waarom er geen reden was om te veranderen.”<br />

Efficiënter worden, meer kunnen<br />

Het is de bedoeling om met de RoboJob installatie<br />

de productiviteit te verhogen met 100<br />

nachten per jaar. “Er staat hier al een Integrex,<br />

nu combineren we vijfassig werken voor het<br />

eerst met automatisering. Een tandem die feilloos<br />

werkt en zich ook binnen de kortste keren<br />

liet programmeren door onze mede werkers.<br />

Ze volgen nu nog bijkomende opleiding<br />

om ook complexe stukken plug-and-play te<br />

maken. Want dat kan met deze machine.” Dit<br />

is de weg die CNC Metal verder wil uitgaan.<br />

“Blijven investeren en automatiseren in functie<br />

van de behoeftes van onze klanten, zodat we<br />

op een gezonde manier kunnen groeien. De<br />

machines van Mazak helpen ons om efficiënter<br />

te zijn en nog meer te kunnen doen”, besluit<br />

De Brucker. ■<br />

De grote variëteit aan machines en te produceren onderdelen maakt dat CNC Metal geen ‘knoppenduwers’<br />

nodig hebben, maar medewerkers met technisch inzicht.<br />

De kleine reeksen en het stukwerk maakt het interessant voor CNC Metal om over een machine te beschikken<br />

die alles in één opspanning in vijf vlakken kan afwerken binnen de nauwste toleranties.<br />

“Dat oranje de boventoon voert op de werkvloer, is geen toeval. Door voor dezelfde leverancier te kiezen, creëer<br />

je een grote flexibiliteit tussen mensen en machines”, aldus De Brucker.<br />

| 31


Thema Vijfassig Thema bewerken Xxxxx<br />

‘ADDITIVE MANUFACTURING’<br />

als service aan de klant<br />

MAchinebouwers komen graag vernieuwend uit de hoek, maar deze keer zorgen ze toch wel echt voor een uitzonderlijk feit. Berthold<br />

Hermle AG ontwikkelde met de MPA 42 namelijk een uiterst krachtig en nauwkeurig bewerkingscentrum, maar brengt het niet voor<br />

verkoop op de markt. De unit wordt immers bij dochteronderneming Hermle Maschinenbau GmbH in Ottobrunn, een dienstverlener op<br />

het vlak van additive manufacturing, gebruikt om hybride componenten voor klanten te vervaardigen. De specialist weet perfect wat<br />

onder andere matrijzenbouwers willen – hoge kwaliteit en korte levertermijn – en speelt daar perfect op in.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Berthold Hermle AG<br />

Terwijl in gebruikelijke freesmachines de werkstukken na bewerking<br />

minder massa hebben, verlaten ze de MPA 42 net aanzienlijk groter. In<br />

deze innovatieve machine van Hermle wordt metaalpoeder immers met<br />

een thermisch spuitproces laag voor laag tot massieve werkstukken<br />

samengeperst, waarna de nodige details ingefreesd worden. “Achter<br />

een geluiddempende behuizing vinden we een sterk aangepast vijfassig<br />

bewerkingscentrum type C 42 U. Naast de freesspindel is deze<br />

machine uitgerust met een Laval nozzle, die versneld metaalpoeder<br />

aanvoert en dat gericht op een vastgeklemd werkstuk schiet”, vertelt<br />

bedrijfsleider Rudolf Derntl. “De geometrie van de nozzle in combinatie<br />

met een oververhitte waterdamp en stikstof zorgen ervoor dat het<br />

poeder de supersonische snelheid haalt, die nodig is om de deeltjes<br />

zo te laten vervormen dat ze zich direct op het werkstuk vasthechten.<br />

Achterin bevinden zich een stoomgenerator en vijf poedertransporteurs.”<br />

Hermle Maschinenbau GmbH, een dienstverlener op het vlak van additive<br />

manufacturing, is gevestigd in Ottobrunn.<br />

Achterin bevinden zich een stoomgenerator en vijf poedertransporteurs.<br />

‘De vijf assen laten toe om de poederstraal onder bijna elke hoek op<br />

het werkstuk te richten’<br />

32 |


Thema Xxxxx Vijfassig bewerken<br />

De vijf assen laten toe om de poederstraal onder bijna elke hoek op het werkstuk te richten, ook op gebogen oppervlakken. Na het opbouwproces worden de<br />

details in het werkstuk gefreesd.<br />

Materiaalmix voor spuitgietmatrijzen<br />

Deze technologie werkt met diverse metalen en bij Hermle gebruiken ze<br />

warm- en koudvervormende staalsoorten, maar ook koper en Ampcoloy.<br />

Koper voert de warmte veel sneller af dan het staal van de gereedschappen.<br />

De combinatie van koper en staal biedt dan ook voordelen bij het<br />

ontwerp van spuitgietmatrijzen. Met additive manufacturing brengt<br />

Hermle koper aan waar geen ruimte is voor koelkanalen. Tijdens het<br />

spuitgietproces voert de koperen kern de warmte veel sneller dan staal af<br />

naar het dichtstbijzijnde koelkanaal. Daardoor wint de gebruiker kostbare<br />

koeltijd en wordt de oppervlaktekwaliteit van de kunststofelementen<br />

verbeterd. “De vijf assen laten toe om de poederstraal onder bijna elke<br />

hoek op het werkstuk te richten, waardoor een maximale ontwerp vrijheid<br />

ontstaat. Zo kunnen bijvoorbeeld koelkanalen op gebogen oppervlakken<br />

aangebracht worden. De werkruimte van de C 42 U beperkt de lengte<br />

en breedte afhankelijk van de geometrie tot 600 mm, maar de componenten<br />

zijn toch meestal kleiner. Deze machine is ideaal voor de productie<br />

van cilindrische en conische onderdelen. Met behulp van MPA kunnen<br />

bijvoorbeeld ook verwarmingsdraden en temperatuurbewakingssensoren<br />

in staal of koper ingebed worden en zo in het gereedschap geïntegreerd<br />

worden, waardoor de temperatuurregeling nog efficiënter geregeld<br />

kan worden. “Bij Hermle hebben we in de loop der jaren veel kennis<br />

opgebouwd. We weten welke materiaalcombinaties zinvol zijn, hoe men<br />

koelkanalen en functionele elementen kan integreren en kunnen matrijzen<br />

uit één stuk ontwerpen”, vult de bedrijfsleider aan. “We verkopen<br />

geen machines, maar knowhow. We bieden onze klanten een betere<br />

kwaliteit en kortere levertijden, die met andere technologieën moeilijk<br />

bereikt kunnen worden.”<br />

Alles in eigen beheer<br />

Deze MPA 42 vormt het hart van de service op vlak van additieve productie.<br />

Aangezien geen enkel softwarehuis de geschikte CAD/CAM-oplossing<br />

voor dit bijzonder proces – frezen, opbouwen, frezen - kon bieden,<br />

hebben de specialisten van Hermle deze ook zelf geschreven. “In 95%<br />

van de gevallen krijgen we een halffabrikaat binnen, dat door de klant<br />

op een freesmachine voorbereid werd. Het werkstuk wordt gecontroleerd<br />

en vervolgens in een verwarmingsstation tot circa 300 °C opgewarmd.<br />

Ook tijdens het opbouwproces zal de temperatuur op niveau gehouden<br />

worden”, sluit Derntl af. “De poederstralen realiseren opbouwsnelheden<br />

van 200 tot 400 cm³/h, bij koper zelfs bijna 1.000 cm³/h. Na het<br />

op bouwen worden de nodige details in het werkstuk gefreesd.” ■<br />

De MPA 42 combineert additive manufacturing met<br />

nauwkeurige verspaning.<br />

| 33


Highspeed Eco<br />

Save up to 70% in<br />

cutting-gas consumption<br />

BrightLine<br />

Unique 2-in-1 fiber cable that<br />

increases cutting quality and<br />

ensures easier part removal<br />

Continuous protective<br />

glass monitoring<br />

Collision protection<br />

Produce in all security, day and<br />

night<br />

CoolLine<br />

Nest parts more closely<br />

TRUMPF TruLaser Lasercutting<br />

Kleine Pathoekeweg 13-15, B-8000 Brugge<br />

Phone: +32 50 31 50 83 / sales@vac-machines.be<br />

www.vac-machines.be


Naamloos-9 1 23-03-2<strong>02</strong>1 14:07<br />

PLAATWERK LASSEN LAKKEN<br />

Magazijn inrichten?<br />

Werkplaats optimaliseren?<br />

Supply chain duurzaam maken?<br />

www.shapesmetalworks.be<br />

info@shapesmetalworks.be<br />

+32 56 42 49 70<br />

Onze producten zijn<br />

100% recyclebaar.<br />

DRAAIEN FREZEN<br />

www.shapesmachining.be<br />

info@shapesmachining.be<br />

+32 56 35 01 11<br />

webshop<br />

open<br />

24/7<br />

www.plastibac.eu<br />

+32 (0)56 36 31 20<br />

info@plastibac.eu


Thema Vijfassig Thema bewerken Xxxxx<br />

Dynamisch en nauwkeurig<br />

verspanen tegelijk<br />

Technologie is cruciaal om concurrerend te blijven in de maakindustrie. De laatste jaren maken vooral vijfassige verspaningsmachines<br />

wat dat betreft furore. Ze maken het immers mogelijk om producten in één opspanning vijf vlakken te bewerken. Maar om te weten of<br />

deze machines ook op de leest van uw producten geschoeid zijn, doet u het beste een beroep op een partner met kennis van zaken en<br />

een ruim portfolio. Buhlmann werpt zich al meer dan zeventig jaar op als een leverancier die dicht bij zijn klanten staat. Met de machines<br />

van Fehlmann kan het voor elke verspaner een juiste oplossing aanreiken, met of zonder automatisering.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Buhlmann<br />

Het compacte, toegankelijke ontwerp van de VERSA 645 serie laat<br />

zich makkelijk automatiseren.<br />

Een tweede Fehlmann vijfasser die hier genoemd kan worden is de nieuwe VERSA<br />

945, die garant staat voor het hoogste niveau van dynamica en nauwkeurigheid.<br />

Vroeger hadden de meeste freesmachines drie assen: X, Y en Z. Producten<br />

kunnen dan enkel langs boven bewerkt worden. Vandaag duiken meer<br />

en meer vijfassige freesmachines op in productieomgevingen. “Zij<br />

kunnen producten aan vijf kanten bewerken in één opspanning. Hogere<br />

snelheden, kortere cyclustijden, nauwere toleranties en een betere nauwkeurigheid<br />

zijn het resultaat. In een volgende stap kan dat zelfs simultaan<br />

gebeuren, wat een positieve impact heeft op alweer de nauwkeurigheid<br />

en de oppervlakteruwheid en toelaat om een complexere vormgeving na<br />

te streven”, vertelt Dirk Geleleens sales manager Machine Tools bij Buhlmann.<br />

Voor veel metaalbewerkers zijn dit niet te versmaden voordelen.<br />

Het aandeel van vijfassers zit dan ook duidelijk in de lift. Ook Buhlmann<br />

heeft de nodige oplossingen in huis om metaalbewerkers binnen te loodsen<br />

in de wereld van vijfassig verspanen.<br />

Als het betrouwbaar en nauwkeurig moet<br />

Buhlmann kiest daarbij resoluut voor het vakmanschap van Fehlmann.<br />

Met Zwitserse precisie bouwt dit familiebedrijf al sinds 1931 aan<br />

betrouwbare en kundige machines voor het verspanen van metaal. Ook<br />

op vlak van automatisering denkt het bedrijf mee met de klant om tot<br />

de juiste oplossing te komen. “De ontwikkeling van machines begint<br />

bij Fehlmann steevast vanuit de praktijk. Een vraag staat centraal: hoe<br />

kunnen we onze klanten helpen om hun stukken op een efficiëntere<br />

manier te vervaardigen? Robuustheid, snelheid van uitvoering, een<br />

betrouwbare, nauwkeurige werking onder alle omstandigheden zijn dan<br />

ook geen holle begrippen in het hoofdkwartier in Seon. Ik denk dat de<br />

uitval bij onze klanten eigenlijk zo goed als nihil is. Eenmaal geïnstalleerd<br />

geniet de klant makkelijk van 20 à 25 jaar zorgeloos produceren op de<br />

werkvloer. Uiteraard mits het nodige onderhoud. Maar de machines zijn<br />

zodanig gebouwd dat de klant ook zelf veel kan controleren en op punt<br />

stellen. En voor de service kunnen ze rekenen op ons, specialisten in eigen<br />

land die dezelfde taal spreken.” ❯<br />

‘Door het intelligente<br />

aandrijvingsconcept hoeft er geen<br />

afweging gemaakt te worden tussen<br />

snelheid en nauwkeurigheid’<br />

36 |


Thema Xxxxx Vijfassig bewerken<br />

De lineaire drives laten toe om aan de hoogste<br />

acceleraties te werken, zonder compromissen te<br />

moeten sluiten op vlak van precisie.<br />

| 37


TEVEMA<br />

design and manufacture of all types of springs<br />

SCAN ME<br />

+32(0)468-088907<br />

SALES@TEVEMA.COM<br />

WWW.TEVEMA.COM/NL


Thema Vijfassig bewerken<br />

Met Zwitserse precisie bouwt Fehlmann al sinds 1931 aan betrouwbare en kundige machines voor het verspanen van metaal.<br />

Intelligente aandrijving combineert snelheid en precisie<br />

De VERSA 645 serie is een mooi voorbeeld van waar de vijfassers van<br />

Fehlmann voor staan. “Hiermee kunnen werkstukken op een uiterst<br />

dynamische manier met vijf assen (al dan niet simultaan werkend)<br />

verspaand worden met een maximale precisie. Door het intelligente<br />

aandrijvings concept hoeft er geen afweging gemaakt te worden tussen<br />

snelheid en nauwkeurigheid. De lineaire drives laten toe om aan de<br />

hoogste acceleraties te werken, zonder compromissen te moeten<br />

sluiten op vlak van precisie. Het compacte, toegankelijke ontwerp<br />

laat zich bovendien makkelijk automatiseren.” Een tweede Fehlmann<br />

vijfasser die hier genoemd kan worden is de nieuwe VERSA 945, die<br />

garant staat voor het hoogste niveau van dynamica en nauwkeurigheid.<br />

“Deze machine kan werkstukken met een diameter tot 650 mm precies<br />

bewerken in vijf vlakken. Het is de grootste variant binnen de VERSA<br />

reeks en is ontworpen met het oog op een maximale stabiliteit door de<br />

gietijzeren structuur. Ook de bewegende delen bestaan uit gietijzer voor<br />

een perfecte dynamische precisie.”<br />

Conventioneel of CNC-gestuurd<br />

Een opvallende serie drieassers die Geleleens graag in de kijker zet is de<br />

Picomax 56 en 56 L. “Deze reeks dankt zijn succes vooral aan het feit<br />

dat de freesmachine zowel als CNC-gestuurde machine als conventioneel<br />

gebruikt kan worden, inclusief bedienbare hendels voor X, Y en Z. Dit betekent<br />

dat de machine ook na een zeer korte insteltijd zonder programmeerkennis<br />

door elke vakman efficiënt gebruikt kan worden. De Picomax 56 kan<br />

overigens ook via opbouw op de bestaande tafel een vierde as aansturen<br />

met eventueel tegenpunt. De L staat voor een versie met een nog groter<br />

klembereik (1.400 x 480 mm) op een verlengde tafel (X-travel van 800<br />

mm). Hierdoor kunnen ook zeer lange werkstukken in één stap bewerkt<br />

worden, zonder dat de klemming verandert”, besluit Geleleens. ■<br />

De L staat voor een versie met een nog groter klembereik (1.400 x 480 mm)<br />

op een verlengde tafel (X-travel van 800 mm). Hierdoor kunnen ook zeer lange<br />

werkstukken in één stap bewerkt worden, zonder dat de klemming verandert.<br />

De Picomax 56 serie dankt zijn succes aan het feit dat ze zowel als CNCgestuurde<br />

machine als conventioneel gebruikt kan worden, inclusief bedienbare<br />

hendels voor X, Y en Z.<br />

| 39


Thema Vijfassig Thema bewerken Xxxxx<br />

WANNEER VIJFASSIG<br />

DE STANDAARD WORDT<br />

Niet elk bedrijf heeft hard te lijden gehad onder de coronapandemie. Met zijn oog voor kwaliteit wist Atelier Verstrepen uit Onze-Lieve-<br />

Vrouw-Waver de voorbije jaren als toeleverancier de aandacht te trekken van de farmaceutische industrie. Een evolutie die versneld<br />

werd door de komst van een eerste vijfasser: de Tiltenta 7 Single-1600 van Hedelius. Binnenkort volgt een nieuwe stap om nog meer<br />

en nog grotere producten in één opspanning in vijf vlakken te bewerken met de komst van het grotere broertje de Tiltenta 9-3600 1R.<br />

Hiermee blijft Atelier Verstrepen de lat op vlak van flexibiliteit en nauwkeurigheid hoog leggen.<br />

Tekst en beeld: Valérie Couplez<br />

Christophe Dubois (Atelier Verstrepen over de nieuwe Tiltenta: “We wilden exact dezelfde functionaliteiten, maar dan in een maatje meer.<br />

Zo zullen we meer volumineuze stukken dezelfde onberispelijke afwerking kunnen geven.”<br />

In 2017 besloot Atelier Verstrepen zich voor<br />

het eerst in de markt van vijfassig verspanen<br />

te begeven. Toen vanuit een voorzichtig<br />

ver trouwen. “We zullen wel zien wat het<br />

oplevert, was zowat de filosofie”, herinnert<br />

Christophe Dubois zich. Hij houdt zich bezig<br />

met de werkvoorbereiding bij het bedrijf uit<br />

Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Vandaag, nog geen<br />

vier jaar later is er al een overbezetting ontstaan<br />

op de machine. “Net omdat ze ons zoveel<br />

voordelen oplevert. De mogelijkheid om in vijf<br />

vlakken te werken maakt dat we geen tijd meer<br />

hoeven te verliezen met een extra opspanning<br />

en de lat op vlak van nauwkeurigheid bijzonder<br />

hoog kunnen leggen. De T7 werkt stukken tot<br />

in de puntjes af in één beweging.”<br />

Kwaliteit voorop, van ontwerp<br />

tot assemblage<br />

En dat is nodig. Want de voorbije jaren ging<br />

het aantal orders flink in crescendo. Vooral<br />

in de farmaceutische industrie breidde Atelier<br />

Verstrepen zijn activiteiten gevoelig uit. Dat<br />

heeft alles te maken met de kwaliteit waar het<br />

bedrijf garant voor staat. Dubois: “Dat begint<br />

hier al van in de ontwerpfase. Pas door goed<br />

te luisteren naar je klant, weet je waar hij<br />

precies nood aan heeft. Klanten zijn bezig met<br />

hun corebusiness, hun producten. Wij voegen<br />

daar onze kennis van machines en maken aan<br />

toe. Co-engineering om tot de best mogelijke<br />

oplossing te komen. Een tweede sterkte is dat<br />

we veel bewerkingen in eigen beheer kunnen<br />

uitvoeren. Van verspanen tot het samen lassen<br />

van constructies om tot perfect afgewerkte<br />

producten te komen. Dat we alles dan nog<br />

eens doen volgens de oppervlaktekwaliteit die<br />

ze vooropgesteld hadden binnen de gewenste<br />

nauwkeurigheden en met de nodige documentatie<br />

om alles te attesteren, maakt het<br />

plaatje compleet.”<br />

Slim investeren in digitaliseren<br />

Het legt het bedrijf geen windeieren. Zo ondervond<br />

Atelier Verstrepen weinig hinder van de<br />

coronapandemie. Toch gebeurt alles nog met<br />

hetzelfde aantal werknemers als vier jaar geleden.<br />

“Door slim te investeren in enerzijds digitaliseren<br />

en anderzijds slimme, flexibele machines<br />

40 |


Thema Xxxxx Vijfassig bewerken<br />

zoals de T7, kunnen we eigenlijk meer doen<br />

met minder. De voorbereiding gebeurt volledig<br />

offline en in 3D. Zo kan de machinetijd ten volle<br />

benut worden en kunnen we de fouten er al uit<br />

halen nog voor het stuk op de werkvloer komt.<br />

Voor onze klanten is het belangrijk dat we kort<br />

op de bal kunnen spelen. De toegankelijkheid<br />

van de T7 laat ook toe om snel nog een stuk<br />

erbij te leggen.” Vijfassig was voor Dubois dus<br />

zeker de weg die ze verder op wilden gaan.<br />

Door een hogere complexiteit aan te kunnen,<br />

kwamen er meer orders bij. “De machine is hier<br />

zowat al de standaard geworden, net door de<br />

voordelen die ze biedt op vlak van flexibiliteit<br />

en kwaliteit.”<br />

Naar een maatje meer<br />

Dat de tweede vijfasser dan ook weer een<br />

Hedelius zou worden, stond buiten kijf voor<br />

Atelier Verstrepen. Niet alleen de machine<br />

overtuigde maar ook de service van leverancier<br />

Promas. “Wisselstukken zijn de volgende<br />

dag al geleverd. Maar bovendien krijgt je<br />

altijd meteen iemand aan de lijn die je verder<br />

kan helpen, zelfs buiten de kantooruren”,<br />

vat Dubois samen. Het werd uiteindelijk de<br />

Tiltenta 9-3600 1R. “Een machine die een<br />

grote capaciteit combineert met een hoge<br />

nauwkeurigheid en dynamiek, wat je eerder<br />

van een kleiner formaat zou verwachten. We<br />

wilden exact dezelfde functionaliteiten, maar<br />

dan in een maatje meer. Zo zullen we in de<br />

toekomst meer volumineuze stukken dezelfde<br />

onberispelijke afwerking kunnen geven. Onze<br />

medewerkers kijken al enorm uit naar de komst<br />

van de nieuwe Tiltenta, die voorzien is in mei.<br />

Met spitstechnologie kunnen werken, schenkt<br />

hen ook de nodige voldoening in hun job.”<br />

De machine heeft een geïntegreerde NC tafel<br />

met een diameter van 900 mm en een swingdiameter<br />

van 1.250 mm. Ze kreeg ook al de<br />

nodige voorbereiding mee voor een eventuele<br />

zesde as. “Stukken worden niet alleen groter,<br />

maar tevens complexer. Met een zesde as<br />

zullen we wat dat betreft weer stappen kunnen<br />

zetten. Het geeft ons de mogelijkheid om na te<br />

denken hoe we complexe stukken makkelijker<br />

en dus efficiënter kunnen maken. Dit zal niet<br />

voor morgen zijn, maar we zijn er in elk geval<br />

klaar voor”, besluit Dubois. ■<br />

De T7 van Hedelius werkt stukken tot in de<br />

puntjes af in één beweging op de werkvloer<br />

van Atelier Verstrepen.<br />

‘Door slim te investeren in enerzijds digitaliseren en anderzijds flexibele<br />

machines zoals de T7, kunnen we meer doen met minder’<br />

Andy de Foor (Promas) en Christophe Dubois (Atelier Verstrepen): “Bij Promas krijg je altijd iemand aan de lijn die je verder kan helpen.”<br />

| 41


Hoe meer je zelf kan, hoe<br />

flexibeler en sneller de reactie<br />

op vragen van klanten<br />

Kwaliteit, flexibiliteit, service, snelle en betrouwbare levertijden. Eén voor één troeven, waardoor meer en meer klanten kiezen voor een<br />

samenwerking met D&B uit Lommel. Wat meer dan tien jaar geleden begon als een hobby in bijberoep, is vandaag uitgegroeid tot een<br />

gerenommeerde toeleverancier voor de metaalverwerkende sector, gespecialiseerd in CNC-draai- en freeswerk. Vader en zoon Janssen<br />

zijn inmiddels verhuisd naar een industriezone en investeerden de laatste jaren in drie draaibanken van Doosan, gecombineerd met een<br />

Siemens besturing, telkens geleverd en geïnstalleerd door Germond. Recent werd een nieuwe PUMA 5100 LYB draaibank in gebruik<br />

genomen, waardoor de firma nog grotere werkstukken zelf kan bewerken.<br />

Tekst en beeld: Johan Debaere<br />

D&B in Lommel is vooral gespecialiseerd in CNC-draaiwerk en -freeswerk, zowel voor kleine als grotere reeksen.<br />

Danny Janssen startte in 2008 in bijberoep als<br />

toeleverancier voor de metaalverwerkende<br />

sector. In een klein atelier naast zijn woning stonden<br />

een paar conventionele machines, waarmee<br />

hij in zijn vrije tijd frees- en draaiwerk voor klanten<br />

uit de buurt uitvoerde. In de loop der jaren<br />

kreeg hij steeds meer opdrachten, waardoor de<br />

stap naar CNC-gestuurde machines nodig was.<br />

Zo kocht hij in 2015 een eerste CNC-freesmachine,<br />

een jaar later aangevuld met een CNCdraaibank.<br />

“In 2019 stond ik voor een moeilijke<br />

beslissing: bij het oude blijven en minder werk<br />

aannemen of voluit voor mijn eigen firma kiezen<br />

en mijn toenmalige job vaarwel zeggen. Ik ben<br />

niet over één nacht ijs gegaan en heb veel met<br />

mijn gezin overlegd. Uiteindelijk heb ik beslist<br />

om van mijn bijberoep een voltijdse job te<br />

maken, ook omdat mijn zoon mee in het bedrijf<br />

wou stappen. Bovendien was het atelier thuis te<br />

klein geworden, waardoor we op zoek moesten<br />

naar een nieuwe productiehal. Die vonden we<br />

aan de Lodewijk de Raetstraat”, legt Janssen<br />

uit. “We investeerden in een bij komende<br />

draaibank, een jaartje later gevolgd door een<br />

extra freesmachine. Recent werd het machinepark<br />

verder uitgebreid met een draaibank voor<br />

de bewerking van nog grotere onderdelen.<br />

Vandaag zijn we gespecialiseerd in CNC-draaien<br />

freeswerk, kleine laswerken (MIG-MAG,<br />

TIG) en conventioneel draaiwerk in metaal en<br />

kunststof. Klanten kunnen bij ons terecht voor<br />

zowel kleine als grote series. Kwaliteit, flexibiliteit,<br />

service en een betrouwbare levering zijn<br />

onze belangrijkste troeven.”<br />

Doosan draaibanken<br />

Met drie horizontale draaibanken uit het PUMA<br />

gamma lijkt de productieruimte van het familiebedrijf<br />

wel een kleine showroom voor Doosan.<br />

De eerste unit was een tweeassige PUMA 2600<br />

GT, die de Zuid-Koreaanse machinebouwer in<br />

2014 op de markt bracht als opvolger van de<br />

PUMA 240 machines, maar dan met heel wat<br />

nieuwe troeven: hogere machinestabiliteit, kleinere<br />

footprint, verbeterde ergonomie, kortere<br />

spindelaandrijving en lager energieverbruik. Deze<br />

draaibank heeft een maximale draaidiameter<br />

van 460 mm voor werkstukken met een lengte<br />

tot 658 mm. De machine is uitgerust met een<br />

krachtige hoofdspindel met een toerental van<br />

‘Dankzij ons up-to-date machinepark<br />

kunnen we nu nog flexibeler inspelen op de<br />

vragen van onze klanten’<br />

42 |


3.500 omwentelingen per minuut en een doorlaat<br />

van 77 mm, een 10-positie servo-gestuurde<br />

turret en ijlgangen van 24 m/min. op de X-as en<br />

30 m/min. op de Z-as. “Ik was onder de indruk<br />

van de prestaties van deze machine en toen ik<br />

in 2019 besloot om een bijkomende draaibank<br />

aan te kopen, lag het dan ook voor de hand<br />

dat ik opnieuw voor een systeem van Doosan<br />

koos”, klinkt het bij Janssen. “Bovendien kon ik<br />

ook steeds een beroep doen op de deskundige<br />

ondersteuning van Germond bij de aankoop,<br />

installatie en inbedrijfstelling van de machines<br />

en voor eventuele vragen achteraf. Het feit dat<br />

ze anderhalf jaar geleden een monteur uit deze<br />

regio aanwierven, was voor ons trouwens een<br />

bijkomende reden om verder met de verdeler uit<br />

West-Vlaanderen in zee te gaan.”<br />

PUMA 5100 LYB<br />

Met de PUMA 2100 LSY II kocht D&B bij<br />

Germond een drieassige draaibank met aangedreven<br />

gereedschap, geschikt voor een maximale<br />

draaidiameter van 406 mm voor werk -<br />

stukken tot 760 mm lang. ❯<br />

Vader en zoon Janssen investeerden recent in een nieuwe horizontale draaibank type<br />

PUMA 5100 LYB van Doosan, geleverd en geïnstalleerd door Germond.<br />

Het systeem is uitgerust met een hoofdspindel met een toerental van 1.500 omwentelingen per minuut en een doorlaat van 165 mm en valt op door de ijlgangen<br />

van 20, 18 en 10 m/min. op respectievelijk X, Z- en Y-as.<br />

| 43


BRING<br />

BARE METAL<br />

TO LIFE<br />

ONTDEK<br />

TAURUS FL OP<br />

TAURUS FL<br />

XXL lasersnijden in een gloednieuw design<br />

De nieuwe Taurus FL is dankzij haar unieke modulariteit ideaal<br />

geschikt voor het snijden van extra grote platen. Het machinebed is<br />

minimum 10 meter lang en kan worden uitgebreid in stappen van 4<br />

meter tot maximaal 42 meter.<br />

• Sterke dynamiek bij het snijden van grote platen<br />

• XXL snijden van platen tot 3200 mm breed, 30 mm dik<br />

• Efficiënte verwerking van diverse materialen, extra grote of<br />

meerdere platen<br />

• Verkrijgbaar met geavanceerde bevelkop<br />

We help you bring bare metal to life: lvdgroup.com<br />

SHEET METALWORKING, OUR PASSION, YOUR SOLUTION<br />

LASER PUNCH BEND INTEGRATE


Deze machine is uitgerust met een hoofdspindel<br />

met een toerental van 5.000 omwentelingen<br />

per minuut en een doorlaat van 76<br />

mm, maar omvat eveneens een subspindel<br />

van 6.000 omwentelingen per minuut met een<br />

doorlaat van 62 mm. “Recent installeerden<br />

we een derde Doosan draaibank op de werkvloer<br />

bij D&B. De nieuwe generatie draaibank<br />

PUMA 5100 LYB is ontworpen voor zware en<br />

onderbroken verspaning én hoge nauwkeurigheid<br />

en moet vader en zoon Janssen toelaten<br />

om nog grotere onderdelen te verwerken.<br />

Deze drieassige horizontale draaibank met<br />

aangedreven gereedschap, SMW autoblok<br />

hydraulische bril en een klauwplaat van 530<br />

mm is immers geschikt voor werkstukken tot<br />

2.<strong>02</strong>0 mm en wordt gekenmerkt door een<br />

maximale draaidiameter van 550 mm”, licht<br />

Bart Willem van Germond toe. “Ze is uit gerust<br />

met een hoofdspindel met een toerental<br />

van 1.500 omwentelingen per minuut, een<br />

ver mogen van 37 kW, een torque van 2.957<br />

Nm en een doorlaat van 165 mm en valt op<br />

door de ijlgangen van respectievelijk 20 m/min.<br />

op de X-as, 18 m/min. op de Z-as en 10 m/<br />

min. op de Y-as. De drie Doosan draaibanken<br />

zijn uitgerust met dezelfde Siemens sturing,<br />

waardoor de programma’s op alle systemen<br />

gebruikt kunnen worden.”<br />

De Doosan draaibanken hebben dezelfde Siemens sturing, waardoor de programma’s voor<br />

alle systemen gebruikt kunnen worden.<br />

Flexibeler schakelen<br />

“Dankzij deze investering kunnen we onze<br />

klanten nu nog meer bieden, nog flexibeler<br />

schakelen bij elke mogelijke vraag en nog<br />

korter op de bal spelen. Samen met mijn zoon,<br />

die sinds juli vorig jaar voltijds meedraait, voer<br />

ik immers zoveel mogelijk in eigen beheer uit.<br />

Zo hebben we alles zelf in de hand en moeten<br />

we geen rekening houden met levertermijnen<br />

van onderaannemers”, sluit Janssen af. “Ons<br />

atelier staat intussen helemaal vol. Als we in<br />

de toekomst ons machinepark nog verder<br />

willen uitbreiden, zal deze locatie opnieuw te<br />

klein worden.” ■<br />

Met de PUMA 2100 LSY II investeerde D&B in een drieassige draaibank met aangedreven gereedschap, geschikt voor een maximale draaidiameter van 406 mm voor<br />

werkstukken tot 760 mm lang.<br />

| 45


CNC-draaibank en freesmachine<br />

helpen bij restauratie oude metaalobjecten<br />

De restauratie van objecten in metaal vereist kennis van materialen en technieken. Hoofdaannemers van restauratieprojecten doen<br />

hiervoor vaak een beroep op specialisten, zoals Wim Desruelle van DVT Construct. Wat begon als een hobby in bijberoep is intussen<br />

uitgegroeid tot een voltijdse zelfstandige job met focus op de restauratie van elementen uit smeedijzer, maar ook hang- en sluitwerk.<br />

Om de levertijden te verkorten en de flexibiliteit te verhogen, schakelde de restaurateur over van conventionele naar ProtoTRAK CNCbewerkingsmachines:<br />

een SLX 1630 draaibank en een SMX 3500 bedfreesmachine, beiden geleverd door Crispyn Machines.<br />

Tekst en beeld: Johan Debaere<br />

Alhoewel dit voor Wim Desruelle als een hobby<br />

begon, bestaat zijn eenmanszaak intussen<br />

ruim dertig jaar. “Ik deed weekendwerk en<br />

zo kon ik tijdens de week tijd spenderen aan<br />

het restaureren van metalen objecten, vooral<br />

elementen in smeedijzer, maar ook hang- en<br />

sluitwerk. Intussen is dat bijberoep geëvolueerd<br />

naar een voltijdse bezigheid en ben ik betrokken<br />

bij de meest uiteenlopende projecten voor<br />

kleine en grotere aannemers. Zo restaureerde<br />

ik onder meer metalen werkstukken uit de<br />

Basiliek in Dadizele, het Kasteel van Aartrijke en<br />

de Sint-Baafs Kathedraal in Gent. Binnenkort<br />

ben ik ook betrokken bij de restauratiewerken<br />

aan de Sint-Katelijnekerk in Brussel”, begint<br />

de eigenaar zijn verhaal. “Ik werkte heel lang<br />

met conventionele bewerkingsmachines, maar<br />

vaak komt bij deze restauratie-opdrachten heel<br />

wat draai- en freeswerk kijken. Ik denk bijvoorbeeld<br />

aan de bewerking van espagnoletten.<br />

Ik besloot uiteindelijk om de stap naar het<br />

ProtoTRAK systeem te zetten om nog flexibeler<br />

en sneller te kunnen reageren op vragen van de<br />

klanten. Hoe meer ik immers in eigen beheer<br />

kon uitvoeren, hoe minder afhankelijk ik werd<br />

van andere bedrijven.”<br />

CNC-gestuurde draai- en freesmachines<br />

Op een jaar tijd investeerde de metaalrestaurator<br />

in een CNC- draaibank én een<br />

CNC-freesmachine. De zoektocht naar deze<br />

systemen bracht hem bij Crispyn in Maldegem.<br />

Tijdens een demonstratie was Desruelle meteen<br />

overtuigd van de technische kennis van Jan<br />

Crispyn, maar vooral ook van de kwaliteit van<br />

de ProtoTRAK CNC-machines en de eenvoudige<br />

programmering. Het machinepark van<br />

DVT Construct in Torhout omvat vandaag<br />

een SLX 1630 draaibank en een SMX 3500<br />

bed freesmachine, beiden uit het XYZ gamma.<br />

De draaibank, die eind 2018 in gebruik genomen<br />

werd, heeft een maximale draaidiameter<br />

van 400 mm voor werkstukken met een lengte<br />

‘Ik zou deze machines echt niet meer<br />

kunnen missen’<br />

Wim Desruelle van DVT Construct kan dankzij de<br />

machines niet alleen metalen objecten restaureren,<br />

maar zelfs ook nieuwe onderdelen maken.<br />

De systemen zijn uitgerust met een gebruiksvriendelijke SLX (draaibank) en SMX (freesmachine) sturing.<br />

Een 15,6” touchscreen maakt de bediening uiterst efficiënt.<br />

46 |


De SLX 1630 draaibank uit het assortiment van Crispyn Machines.<br />

tot 760 mm. De hoofdspindel heeft een variabel<br />

toerental tussen 150 en 2.500 omwentelingen<br />

per minuut en een doorlaat van 54 mm. Het<br />

drieassige freescentrum met verplaatsingen van<br />

787, 508 en 500 mm op respectievelijk de X-,<br />

Y- en Z-as werd eind 2019 geïnstalleerd. Deze<br />

machine is uitgerust met een tafel van 1.372 bij<br />

356 mm voor stukken tot 600 kg en heeft een<br />

spindel met een programmeerbare snelheid tot<br />

5.000 omwentelingen per minuut. Beide systemen<br />

werden geleverd met een openschuifbare<br />

beschermkap en de ProtoTRAK besturing.<br />

ook vooraf het stuk in 3D visualiseren en via de<br />

15,6” touchscreen draaien, zoomen, pannen<br />

en roteren”, sluit Desruelle af. “En is er toch<br />

nog een vraagje of een probleem, dan kan je<br />

rekenen op de technische kennis bij Crispyn,<br />

waar ze hun machines door en door kennen<br />

en je in no time per telefoon of ter plaatse<br />

kunnen helpen.” ■<br />

Machines bewijzen hun nut<br />

Desruelle heeft zich de stap naar CNC met<br />

de ProtoTRAK machines nog geen moment<br />

beklaagd. Hij zou deze machines echt niet meer<br />

kunnen missen en gebruikt ze voor de restauratie<br />

van bestaande, maar ook voor de productie<br />

van volledig nieuwe elementen. En als hij<br />

voor een eenvoudige bewerking nog eens zelf<br />

aan de wielen wil draaien, schakelt hij gewoon<br />

op de manuele modus over. “Dankzij de<br />

gebruiksvriendelijke ProtoTRAK besturing kan<br />

je op een paar minuten tijd de meest complexe<br />

vormen programmeren, zonder daarvoor een<br />

code te moeten kennen of voorkennis van CNC<br />

te hebben. Terwijl je de gevraagde gegevens<br />

invoert, wordt de tekening gevormd. Je kan<br />

De SMX 3500 beedfreesmachine met de ProtoTRAK sturing.<br />

| 47


Thema Lasersnijden<br />

Thema Xxxxx<br />

Kurt Van Collie (LVD): “De fiberlaser heeft zijn<br />

grenzen absoluut nog niet bereikt. De vermogens<br />

lopen verder op tot 15, 20 en zelfs 30 kW.”<br />

HEDEN EN TOEKOMST VAN<br />

LASERSNIJMACHINES<br />

Lasersnijmachines zijn niet meer weg te slaan uit metaalbewerking. Waar het vijf jaar geleden nog de CO 2<br />

-lasersnijmachine was die<br />

de markt dirigeerde, is vandaag de fiberlaserbron de standaard geworden met vermogens tot zelfs voorbij 20 kW. <strong>Metaalvak</strong> polste de<br />

verschillende Belgische leveranciers en fabrikanten naar hoe ze heden en toekomst van deze plaatbewerkingsmachines zien.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Amada, Bystronic, LVD, Prima Power, TRUMPF<br />

Dat er nog weinig toeleveranciers zijn die niet<br />

over een lasersnijmachine beschikken, zegt iets<br />

over de populariteit van deze machines. “Wie<br />

flexibel wil kunnen werken, grijpt al snel naar<br />

een lasersnijmachine”, opent Kurt Decroix,<br />

general manager Amada België/Luxemburg.<br />

“Hij laat zich makkelijk programmeren, gebruikers<br />

behouden alle vrijheid in ontwerpen en ze<br />

kunnen kort op de bal spelen in productie en<br />

levering.” Toch blijft er ook een plaats in het<br />

machinepark van een toeleverancier voor een<br />

ponsmachine. “Bepaalde producten zullen<br />

toch goedkoper kunnen gemaakt worden<br />

met een pons. Hij vraagt zo goed als geen<br />

onderhoud, verbruikt nog minder dan een laser<br />

en heeft een lagere aankoopprijs. Maar voor<br />

platen dikker dan 6 mm wordt al snel naar de<br />

laser gegrepen.” Lieven Louagie, senior sales<br />

manager Benelux bij Prima Power, ziet dat voor<br />

metaalbedrijven met een eigen product de<br />

voordelen van een ponsmachine nog zwaarder<br />

kunnen doorwegen. “Een ander mogelijk<br />

alternatief is de pons-hoekschaar voor dunne<br />

en rechthoekige producten. Die heeft het<br />

48 |


Thema Xxxxx Lasersnijden<br />

Hans van de Meerakker (Bystronic): “De tandem van grijpertechnologie<br />

en software biedt vaak al een oplossing voor op het eerst gezicht lastig<br />

automatisch uit te sorteren producten.”<br />

bijkomende voordeel dat de knip geen impact<br />

heeft op de oxidehuid, wat zich bij het lakken<br />

van lasergesneden stukken wel soms laat zien.<br />

Maar toegegeven, er zijn maar weinig toeleveranciers<br />

over die geen laser hebben staan.”<br />

Stevig marktleider<br />

De fiberlasersnijmachine heeft de rollen met<br />

de CO 2<br />

-laser volledig omgedraaid. Waar hij<br />

in zijn begindagen een leven beschoren leek<br />

in het dunne werk tot 4 mm, is hij door stijgende<br />

vermogens en verbeteringen aan de<br />

straalkwaliteit vandaag stevig marktleider. Hans<br />

van de Meerakker, sales manager Benelux van<br />

Bystronic ziet hem de CO 2<br />

-lasersnijmachine<br />

volledig de markt uitduwen: “In mijn ogen is<br />

de CO 2<br />

-laser gedoemd om te verdwijnen. De<br />

streepjes voor die een CO 2<br />

-laser kan bieden<br />

wegen niet meer op tegen alle voordelen<br />

die een fiberlasersnijmachine in de strijd kan<br />

werpen naar snelheid, onderhoud en verbruik.<br />

Zeker wanneer de straalkwaliteit nog verder<br />

verbetert, wat verwacht wordt. Hij zal de<br />

komende jaren ook terreinwinst boeken in de<br />

markt die traditioneel aan plasmasnijden en<br />

waterstralen wordt toegedicht. Vandaag zijn<br />

de formaten 3015 en 4<strong>02</strong>0 zowat de standaard<br />

geworden.” Ook LVD ziet de fiberlaser het gat<br />

met plasmasnijden verder dichtfietsen. ❯<br />

‘In ideale omstandigheden is een robot aan een<br />

lasersnijmachine al in twee jaar terugverdiend’<br />

Kurt Decroix: “We zijn nog continu bezig met het verbeteren van de snijkwaliteit om braamloos te kunnen<br />

snijden zonder te hoge vermogens of een te hoog verbruik van snijgassen.”<br />

| 49


Laat onze 3D buis-fiberlaser<br />

voor u werken<br />

Bij thyssenkrupp Materials Belgium, divisie Laser Works kan u terecht voor 3D lasersnijden van<br />

buismateriaal, open profielen en inhaakverbindingen. Besteed deze bewerking uit, zowel voor<br />

één stuk, als voor seriewerk, en bespaar aanzienlijk op uw constructie-en montagetijd.<br />

Voor vragen of info: laserworks.be@thyssenkrupp-materials.com<br />

thyssenkrupp Materials Belgium, division Laser Works • +32 9 272 76 16<br />

2<strong>02</strong>104 Advertentie 2<strong>02</strong>1 NL 197bx130h_buizenlaser.indd 1 9/04/2<strong>02</strong>1 8:26:12<br />

Steel<br />

Één contactpersoon voor uw volledige machine logistiek,<br />

van import/export tot plaatsing en verankering<br />

CAD CAM PDM<br />

VOOR DE METAALINDUSTRIE<br />

- Ergonomische interface<br />

-Geïntegreerde bibliotheken<br />

- Maak krachtige eigen componenten<br />

powered by<br />

- Snelle aanmaak van productie documenten<br />

- Beheer van gegevens via PDM<br />

- Aansturing van machines<br />

NU LANCERINGSACTIE<br />

Industrieterrein Tappersheul<br />

Wilgenweg 20<br />

3421 TV Oudewater<br />

www.janvandamgroup.com<br />

T +31 (0)348 - 564 540<br />

E info@janvandamtransport.nl<br />

TOPSOLID Belgium<br />

Ternatstraat 4 - 1742 Ternat<br />

+32 2 582 72 64 - info@topsolid.be<br />

www.topsolid.be<br />

Naamloos-2 00<strong>02</strong>43720041- TOPSOLID Belgium(dh)_2.indd 1 19-01-21 09:59 13:03<br />

Naamloos-6 1 03-03-2<strong>02</strong>1 16:33


Thema Lasersnijden<br />

Karel Vincke (V.A.C. MACHINES): “Waar het materiaal het toelaat zal de machine sneller snijden, waar het moeilijker snijden is, zal ze rekening houden met het materiaal.”<br />

“Net als bij de plooibanken, is er een trend<br />

naar een maatje meer. De combinatie van een<br />

bevel snijkop en hoge laservermogens brengen<br />

lasersnijmachines in het vaarwater van de grote<br />

plasmasnijders. De lagere warmte-inbreng, de<br />

hogere nauwkeurigheid en de mogelijkheid<br />

om scherpe hoeken en kleine gaten te snijden<br />

zijn dan sterke troefkaarten”, vertelt product<br />

manager Laser Cutting Machines Kurt Van Collie.<br />

Wie komt op de tweede trede?<br />

TRUMPF leverancier V.A.C. MACHINES is van<br />

mening dat de CO 2<br />

-laser zijn bestaansrecht<br />

naast de fiberlaser zal behouden. Zaakvoerder<br />

Karel Vincke: “De betere snijkwaliteit en de<br />

hogere proceszekerheid door zijn langere<br />

golflengte overtuigen vandaag nog altijd klanten<br />

van het nut van een CO 2<br />

-laser. Dat zal de<br />

komende jaren zo blijven. Zeker wanneer ze<br />

beide modellen in de productie hebben draaien,<br />

zijn de verschillen nog duidelijk waarneembaar.”<br />

Voor Louagie is het duidelijk. Niet de CO 2<br />

- maar<br />

de DDL-laser zal in de toekomst de handschoen<br />

opnemen. “Omdat deze zowel qua snelheid als<br />

qua snijkwaliteit de lat weer hoger kan leggen.<br />

Heel binnenkort zal Prima op dit domein al<br />

‘De beperkende factor voor de productiviteit<br />

zal dan niet meer de machine zijn maar de<br />

processen errond’<br />

enkele mooie dingen laten zien. Voor een<br />

CO 2<br />

-laser heb ik de afgelopen twee jaar geen<br />

offerte meer moeten maken. Dat zegt genoeg.”<br />

Meer dan vermogen alleen<br />

Dat er momenteel sprake is van een wedloop<br />

in vermogens bij fiberlasersnijmachines valt<br />

moeilijk te ontkennen. Elke grote beurs, reëel<br />

of virtueel, toont hoe de lat weer hoger is<br />

gelegd. Van Collie: “De fiberlaser heeft zijn<br />

grenzen absoluut nog niet bereikt. De vermogens<br />

lopen verder op tot 15, 20 en zelfs 30<br />

kW. Eenmaal ze betaalbaar worden, zal hun<br />

marktaandeel groeien, want ook op gebied<br />

van snedekwaliteit bieden vermogens vanaf 10<br />

kW heel wat meer mogelijkheden.” Iedereen is<br />

het er wel over eens dat hogere vermogens niet<br />

de enige manier zijn om de snijkwaliteit verder<br />

te verbeteren. “Amada zit vandaag aan 12 kW.<br />

Hogere vermogens kunnen leiden tot problemen<br />

met lens en snijkop. De koelaggregaten<br />

moet dan ook een stuk groter, waardoor de<br />

machine meer energie gaat verslinden. We zijn<br />

wel nog continu bezig met het verbeteren van<br />

de snijkwaliteit om braamloos te kunnen snijden<br />

zonder te hoge vermogens of een te hoog<br />

verbruik van snijgassen. Dat doen we enerzijds<br />

door grotere diodemodules te bouwen voor<br />

een betere straalkwaliteit (momenteel 4 kW<br />

per module). Anderzijds door nieuwe technieken<br />

toe te passen zoals LBC. De laserstraal<br />

volgt dan een bepaald patroon aan een zeer<br />

hoge snelheid, wat toelaat om meer dan eens<br />

over hetzelfde oppervlak te gaan om de laatste<br />

braamvorming weg te werken en dit aan nog<br />

hogere snijsnelheden”, aldus Decroix. ❯<br />

| 51


Service Solutions For Dynamic Logistic Systems<br />

VERKOOP, SERVICE<br />

& ONDERHOUD VAN<br />

DYNAMISCHE<br />

OPSLAGSYSTEMEN<br />

NIEUW & OCCASIE<br />

DDD Technics bv<br />

Bettestraat 25<br />

B-9190 Stekene<br />

T +32 3 283 83 11<br />

E info@dddtechnics.be<br />

Lean-Lift® Rotomat® Multispace® Lockomat®®<br />

Tot 90% ruimtebesparing<br />

Verhoogt de productiviteit in<br />

uw bedrijf<br />

Ergonomisch<br />

Veilig<br />

Betere stockcontrole<br />

Accuratere picking<br />

Opslagmogelijkheden<br />

op maat van uw<br />

behoeften<br />

Gereedschappen<br />

Tooling<br />

Onderdelen<br />

PBM en werkkledij<br />

...<br />

Klaar voor de toekomst<br />

met<br />

Intralogistiek 4.0 met<br />

intiutieve en webbased<br />

controllers.<br />

Koppeling met vrijwel alle ERP<br />

systemen mogelijk dankzij<br />

handige interface<br />

www.dddtechnics.be<br />

DDD Technics bv - uw Exclusieve partner voor Hänel producten in België


Thema Lasersnijden<br />

Aanpassingen in snijgassen en straal<br />

Prima Power kijkt daarnaast naar het gasmengsel<br />

en hoe dat kan bijdragen tot een betere<br />

snijkwaliteit. “De gasmixer is relatief nieuw en<br />

zoekt voor klanten het optimale mengsel in<br />

functie van het materiaal en wat ze willen: meer<br />

snelheid of betere kwaliteit.” De evolutie gaat<br />

ook bij TRUMPF nog steeds heel hard. “Met<br />

technologie zoals BrightLine Fiber kunnen we<br />

focusdiameters bereiken tot viermaal groter<br />

dan de standaardwaardes. Dat betekent meer<br />

vermogen inkoppelen in de plaat, een betere<br />

snijkwaliteit en stukken in dikkere materialen<br />

makkelijker uit het restrooster kunnen snijden.<br />

Met Active Speed Control gaat de machine<br />

zelf haar snede regelen. Waar het materiaal het<br />

toelaat zal de machine sneller snijden, waar het<br />

moeilijker snijden is, zal ze rekening houden met<br />

het materiaal. Kwaliteit en productiviteit kunnen<br />

dus hand in hand gaan. De komende jaren<br />

verwachten we nog een verdere toename in het<br />

laservermogen. De beperkende factor voor de<br />

productiviteit zal dan niet meer de machine zijn<br />

maar de processen errond. Daarom investeren<br />

we ook hard in andere ontwikkelingen die hier<br />

een antwoord op kunnen bieden.”<br />

Dat er momenteel sprake is van een wedloop in vermogens bij fiberlasersnijmachines valt moeilijk te ontkennen.<br />

Steeds meer automatiseren …<br />

Dat is meteen het tweede speerpunt voor de<br />

R&D van fabrikanten van plaatbewerkingsmachines<br />

in het algemeen en lasersnijmachines<br />

in het bijzonder: automatisering. Decroix: “Door<br />

de variabele straal waarover fiberlasersnij koppen<br />

vandaag beschikken, kan er een bredere snede<br />

gegenereerd worden om makkelijker uit te<br />

sorteren. Verder is de software zodanig geëvolueerd<br />

dat ze automatisch de juiste opneemposities<br />

kan bepalen. De kostprijs is vandaag de<br />

drempel, niet de technische mogelijkheden.”<br />

Van Collie stipt wel nog een aandachtspunt aan:<br />

“De snelheid van de fiberlaser gaat steeds hoger.<br />

Dan moet je erover waken dat de systemen voor<br />

part picking de cadans van de machine kunnen<br />

volgen. Anders staat ze toch weer stil.”<br />

… en integreren<br />

Prima Power is nooit groot geweest in standalone<br />

machines en heeft altijd de kaart van<br />

automatische oplossingen getrokken. “Omdat<br />

er in West-Europa te weinig handjes zijn en ze<br />

te veel geld kosten. In ideale omstandigheden<br />

is een robot aan een lasersnijmachine al in<br />

twee jaar terugverdiend. Maar het kan nog<br />

verder gaan tot volledig geïntegreerde lijnen<br />

waar platen als ruw materiaal naar binnen<br />

gaan en, verschillende bewerkingen later, er als<br />

volledig afgewerkt product weer uitkomen. Het<br />

gaat duidelijk die kant uit”, wijst Louagie aan.<br />

Ook voor toeleveranciers blijkt het uitsorteren<br />

immers steeds vaker geschikt. “Veel valt of<br />

staat natuurlijk met de producten die gemaakt<br />

worden, maar de tandem van grijpertechnologie<br />

en software biedt vaak al een oplossing<br />

voor op het eerst gezicht lastig automatisch<br />

uit te sorteren producten. Dit is een ontwikkeling<br />

die niet meer gestuit kan worden. Onze<br />

Competence Days in juni zullen tonen wat we<br />

op dat vlak allemaal in onze mars hebben”, laat<br />

van de Meerakker tot besluit weten. ■<br />

Lieven Louagie (Prima Power): “Het kan nog verder gaan tot volledig geïntegreerde lijnen waar platen<br />

als ruw materiaal naar binnen gaan en er als volledig afgewerkt product weer uitkomen.”<br />

| 53


Thema Lasersnijden<br />

Thema Xxxxx<br />

LASERSNIJMACHINE ALS KATALYSATOR<br />

VOOR DIGITALISERING<br />

Maatwerk in rvs. Het is het visitekaartje van Vermandere uit Gullegem dat dampkappen, meubilair en vloergoten maakt. Daarmee<br />

bedient het vooral horecazaken en grootkeukens die het afgelopen jaar op slot moesten. Ondernemers Karel Lafosse en Benjamin<br />

Vandorpe bleven echter niet bij de pakken zitten en staken met het team de koppen bij elkaar om desinfectiezuilen te engineeren en<br />

te produceren. Een volledige omwenteling in de productie die werd aangedreven door de installatie van een eerste lasersnijmachine:<br />

de Lynx 4<strong>02</strong>0 van LVD. Een keuze die niks met burenliefde te maken heeft, maar alles met het vermogen om mee te denken met het<br />

groeiverhaal van de klant.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Valérie Couplez en Vermandere<br />

Wat kunnen we doen met onze knowhow nu de horeca verplicht<br />

in lockdown moet? Het was de vraag die Vermandere zaakvoerders<br />

Karel Lafosse en Benjamin Vandorpe zich stelden in maart vorig jaar.<br />

Vermandere dat dampkappen, meubilair en vloergoten op maat levert<br />

hangt immers in grote mate af van de horecasector. Een nieuw idee<br />

was nodig. Enerzijds om omzet te genereren maar vooral ook om alle<br />

medewerkers aan boord te kunnen houden. Het resultaat was een nieuw<br />

merk: HandsHero. “Op dat moment had elke ondernemer, ongeacht de<br />

sector, nood aan desinfectiezuilen. Onze expertise in rvs maakte dat we<br />

over de juiste kennis en machines beschikten om een zowel esthetisch als<br />

hygiënisch resultaat neer te zetten.” Op 23 maart was de webshop klaar.<br />

De bestellingen explodeerden. Een jaar later zijn er al meer dan 5.000<br />

exemplaren verkocht van de zes modellen. Over een succes gesproken.<br />

Versneld investeren<br />

De omschakeling van maatwerk naar batchproductie had een grote<br />

impact op de productievloer bij Vermandere. “Het bijzondere aan dit<br />

verhaal is dat het net door de crisis is dat de bal hier versneld aan het<br />

rollen ging. We zijn vroeger aan het investeren geslagen dan we eigenlijk<br />

in het groeiscenario voor Vermandere voor ogen hadden. Toen we het<br />

bedrijf in 2019 overnamen, was dat omdat de toenmalige eigenaar geen<br />

opvolging had. Als een van onze belangrijkste toeleveranciers (Lafosse en<br />

Vandorpe staan ook aan het hoofd van Lafosse Kitchen Technology) stonden<br />

we voor de keuze: zelf investeren of riskeren dat we compromissen<br />

zouden moeten sluiten in kwaliteit of flexibiliteit. We geloofden te hard<br />

in het potentieel van Vermandere om dat te laten gebeuren. Maar er was<br />

wel een investeringsachterstand weg te werken. Een traject van vijf jaar.”<br />

Fiberlaser vervangt drie machines<br />

Corona besliste daar anders over. “We beschikten over drie machines die<br />

de bewerkingen voor de plooibank voor hun rekening namen: een grote<br />

schaar (4 m), een ponsmachine en afkantmachine. Drie machines, twee<br />

operatoren, maar vooral heel veel manipulaties die nodig waren, wat de<br />

deur opende voor mogelijke fouten. Problemen die soms pas in de assemblage<br />

gedetecteerd werden.” Vermandere ging daarom op zoek naar een<br />

lasersnijmachine die deze drie bewerkingen kon overnemen. Een zoektocht<br />

die al enkele meters verderop eindigde: bij de Lynx 4<strong>02</strong>0 van LVD,<br />

een 3 kW fiberlaser. “Voor ons is de lasersnijmachine de katalysator om<br />

Claude Stragier en Benjamin Vandorpe: “De software creëert een echte<br />

meerwaarde om het potentieel van de machines ten volle te benutten.”<br />

te digitaliseren. We hadden dus vooral nood aan een partner die ons kon<br />

begeleiden in dit traject. LVD was de leverancier die het best aanvoelde<br />

waar we naartoe wilden en hoe we samen een volledige integratie van<br />

de werkvloer stap voor stap konden realiseren.”<br />

Cadman software creëert meerwaarde<br />

Alles begon met het juiste advies voor de lasersnijmachine zelf. “De Lynx<br />

4<strong>02</strong>0 kan platen van 4.000 x 2.000 mm verwerken. Hiermee kunnen we<br />

een stuk efficiënter gaan nesten. Dat toont zich enerzijds in de capaciteitswinst<br />

die we gerealiseerd hebben maar ook in het lagere percentage aan<br />

scrap (van 15% naar 3%). Een volautomatische machine was nu nog<br />

niet aan de orde. Ook dat had LVD goed begrepen.” Daarnaast werd<br />

de volledige flow onder de loep genomen, een cruciaal element in de<br />

efficiëntie. “Door de werkvloer te herschikken konden we tegelijk de<br />

flexibiliteit een stuk verhogen.” Het derde luik bestond uit de software,<br />

54 |


Thema Xxxxx Lasersnijden<br />

De expertise in rvs maakte dat Vermandere over de juiste kennis en<br />

machines beschikte om een zowel esthetisch als hygiënisch resultaat<br />

neer te zetten met desinfectiezuilen.<br />

die voor Vermandere een echte meerwaarde creëert. De “Cadman-L<br />

en Cadman-B voor respectievelijk lasersnijden en plooien helpen ons<br />

het volle potentieel van onze machines benutten. En met Cadman-SDI<br />

kunnen we tekeningen gemakkelijk importeren. Op termijn, wanneer er<br />

ook een ERP-programma draait, willen we daar nog Cadman-Job aan<br />

toevoegen om de volledige productie transparant te maken.” Dat de<br />

plooibank, een Easy-Form 220/42, van dezelfde Belgische makelij was<br />

bleek overigens een enorme troef. “De software van beide machines<br />

kunnen we nu aan elkaar koppelen. We weten al op voorhand of een<br />

stuk fysiek maakbaar zal zijn.”<br />

Volledige transformatie<br />

De komst van de lasersnijmachine betekende met andere woorden een<br />

volledige transformatie voor Vermandere. “We zijn om het zo te zeggen<br />

van het stenen tijdperk waar alles nog ambachtelijk gebeurde in één<br />

klap beland in een digitale fabriek. Zonder die reuzenstap hadden we<br />

nooit zoveel desinfectiezuilen kunnen produceren. Ook al omdat we<br />

dankzij de goede afspraken met LVD tot de laatste snik zijn kunnen<br />

blijven doorwerken en maar een week zonder snijwerk zaten. En dat<br />

hun ondersteuning voor een vlotte overgang naar de nieuwe manier van<br />

werken heeft gezorgd. Kwaliteit heeft hier altijd voorop gestaan in de<br />

productie. Die filosofie zijn we trouw gebleven, want door de performantie<br />

van de lasersnede zijn er amper nog nabewerkingen nodig op de<br />

stukken. Bovendien maakten we een flinke vooruitgang in efficiëntie van<br />

de offline programmatie en 3D-tekenen. De kennis van het atelier zit nu<br />

geborgd op kantoor.” ■<br />

De Lynx 4<strong>02</strong>0 kan platen van 4.000 x 2.000 mm verwerken. Hiermee kan<br />

Vermandere een stuk efficiënter gaan nesten.<br />

‘We zijn om het zo te zeggen van<br />

het stenen tijdperk waar alles nog<br />

ambachtelijk gebeurde in één klap<br />

beland in een digitale fabriek’<br />

De keuze voor LVD en de Lynx 4<strong>02</strong>0 had alles te maken met het vermogen van<br />

de leverancier om mee te denken met het groeiverhaal van de klant.<br />

| 55


Thema Lasersnijden<br />

Thema Xxxxx<br />

Fiberlasersnijmachine verovert<br />

nieuw marktsegment<br />

“Aziatische bedrijven zijn aan een opmars bezig. Hun machines evenaren de kwaliteit<br />

van een aantal bekende Europese merken, maar zijn veel goedkoper. Hierdoor worden<br />

ze geschikt voor een nieuw marktsegment”, zegt Maarten Vermeiren, een van de zaakvoerders<br />

van Bodor Belgium.<br />

Tekst: Evi Husson Beeld: Bodor Belgium<br />

Maarten Vermeiren en Kris Verheyen zijn eigenaar<br />

van plaatbewerkingsbedrijf ACD Laser in<br />

Essen. “Ongeveer twee jaar geleden gingen we<br />

op zoek naar een vervangmachine voor onze<br />

CO 2<br />

-laser. Wanneer machines vier tot vijf uur per<br />

dag draaien, is de terugverdientijd van machines<br />

van Europese origine, erg lang. Op beurzen in<br />

Frankfurt en Hannover bezochten we daarom<br />

ook de kleinere hallen waar Aziatische leveranciers<br />

van fiberlasermachines hun producten<br />

voorstelden. Ons doel was in eerste instantie<br />

de aanschaf van een machine voor ons plaatbewerkingsbedrijf.<br />

Tegelijkertijd zagen we een<br />

opportuniteit om onze ervaring met lasersnijden<br />

met andere bedrijven te delen door Aziatische<br />

machines in België te verdelen. Door de lagere<br />

prijs van de machines van Aziatische producenten<br />

zien bedrijven die in het verleden hun<br />

plaatwerk uitbesteedden, nu mogelijkheden om<br />

zelf een machine aan te schaffen.” Verheyen<br />

en Vermeiren namen een tiental Aziatische<br />

bedrijven onder de loep en stelden hen kritische<br />

vragen waarna drie bedrijven op de shortlist<br />

terechtkwamen. Verheyen ging in China op<br />

onderzoek. Uiteindelijk besloot het tweetal om<br />

met Bodor samen te werken. En zo werd het<br />

nieuwe bedrijf Bodor Belgium geboren.<br />

Technische kennis<br />

“We hebben eerst zelf een machine aangekocht.<br />

Het betreft een S4<strong>02</strong>0 6KW fiberlasersnijmachine<br />

voor het bewerken van platen, met<br />

een werkbereik van 4.000 x 2.000 mm.” In<br />

maart 2<strong>02</strong>0 werd de machine geleverd, net<br />

voor de coronacrisis hier begon. “Het invliegen<br />

van een technische man voor de installatie,<br />

werd echter geannuleerd. We hebben dus zelf<br />

de machine geïnstalleerd. Hierdoor weten we<br />

perfect wat een installatie inhoudt en hoe de<br />

machine het beste kan worden afgesteld.” Een<br />

taalbarrière is er evenmin. “Het is soms lastig<br />

communiceren tussen ingevlogen Aziatische<br />

technici enerzijds en operatoren anderzijds<br />

door een taal- en cultuurbarrière. Dit kan ertoe<br />

De verschillende groottes van de P serie.<br />

Kris Verheyen (links) en Maarten Vermeiren richtten in 2<strong>02</strong>0 Bodor Belgium op.<br />

‘Bedrijven die in het verleden hun plaatwerk uitbesteedden, zien nu<br />

mogelijkheden om zelf een machine aan te schaffen’<br />

56 |


Thema Xxxxx Lasersnijden<br />

De X260A is een zeer efficiënte en precieze geautomatiseerde buizenlaser.<br />

leiden dat bedrijven niet met een Aziatische<br />

leverancier in zee willen gaan.” Nog een<br />

struikelblok waarmee Belgische bedrijven in<br />

het verleden te maken hadden, was de service.<br />

“Deze vond doorgaans online plaats. Dook er<br />

een probleem op, dan vroeg Bodor in China om<br />

een filmopname op te sturen waarop ze vervolgens<br />

reageerden. Wij kunnen daarentegen ter<br />

plekke de service bieden die nodig is.”<br />

Eerste machines al verkocht<br />

Inmiddels heeft Bodor Belgium, gerund door<br />

Vermeiren en Verheyen, de eerste machines al<br />

verkocht. “We hebben een buizenlaser X260 en<br />

een T360, de eerste machine van deze grootte<br />

in Europa in ons assortiment. Grote Europese<br />

producenten kunnen geschikte machines leveren,<br />

maar voor veel bedrijven zijn deze geen<br />

haalbare kaart. Dan komen wij in beeld. Een<br />

voorbeeld. Een van onze klanten besteedde jaarlijks<br />

100.000 euro aan inkoop plaatmateriaal uit.<br />

Leveringen van plaat bewerkingsbedrijven lieten<br />

soms langer op zich wachten dan gewenst.<br />

Deze klant vroeg zich af of het zou lonen om<br />

zelf een betaalbare machine aan te schaffen om<br />

het plaatwerk in eigen huis te doen. Wij hebben<br />

op basis van hun noden en behoeftes alle kosten<br />

doorgerekend – van machine, elektriciteitsverbruik,<br />

operator tot onderhoud. Hiermee<br />

werd duidelijk dat het voor hen interessant was<br />

om een Bodor machine aan te schaffen. Omdat<br />

ze van ons een mooie offerte voor een platenen<br />

buizenlaser ontvingen, besloten ze om twee<br />

weken na de eerste aankoop ook een buizenlaser<br />

aan te schaffen.” Binnenkort worden de<br />

machines geleverd vanuit China. “We zullen<br />

borg staan voor het goed functioneren en een<br />

excellente service. Aziatische machines, met een<br />

Belgisch tintje.” ■<br />

De P serie: stabiel, economisch en hoge kwaliteit.<br />

| 57


Flexibiliteit, kwaliteit en<br />

leverbetrouwbaarheid in<br />

verspaning, plaat- en laswerk<br />

Flexibiliteit, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Het zijn de drie sleutelwoorden die van Shapes Metalworks een van de belangrijkste<br />

toeleveranciers voor plaatwerk en lasconstructies gemaakt heeft met focus op Vlaanderen. Nu wil het de cirkel rond maken door deze<br />

bewezen aanpak toe te passen op verspaning. Shapes Machining is geboren uit de overnames van Protech en Giropan, samengebracht<br />

in één uitvalsbasis in Kuurne. “Op die manier beschikken we over de knowhow en het machinepark om onze klanten een uitgebreid<br />

gamma in verspaningswerk te kunnen aanbieden. Shapes is zo een echte one-stop-shop voor alle metaalbewerkingen.”<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Shapes MAchining<br />

Shapes Metalworks legt vanuit zijn vestigingen in Gullegem en Roeselare<br />

(binnenkort Kuurne) respectievelijk de focus op plaatbewerking en<br />

las constructies. “Het ontstond in 2014 uit de fusie van FP Metal en Shapes<br />

Subcontracting. Door resoluut samen te werken, zijn we erin geslaagd op<br />

een periode van vijf jaar onze omzet meer dan te ver dubbelen”, vertelt<br />

general manager Dirk Haerinck trots. Een succesverhaal dat gedragen<br />

wordt door drie elementen die het DNA uitmaken van Shapes: kwaliteit,<br />

flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid. “Onze focus ligt op prototypes en<br />

kleine tot middelgrote series die we perfect volgens de wensen van de<br />

klant afwerken. Als toeleverancier moet kwaliteit de basis zijn van alles<br />

wat je aflevert. Door in te zetten op een heel gediversifieerd machinepark<br />

kregen we de teugels in handen om snel te kunnen inspelen op vragen<br />

van klanten met scherpe levertermijnen. Beloftes die we elke dag waarmaken<br />

in de praktijk.”<br />

Derde bedrijfspoot: verspaning<br />

Heel wat klanten komen dankzij deze beproefde aanpak ook aankloppen<br />

bij Shapes voor stukken waar naast plaatbewerking, verspaning aan te pas<br />

komt. Haerinck: “Je voelt toch de trend dat bedrijven steeds meer zoeken<br />

naar een vaste partner, een one-stop-shop waar ze hun product voor<br />

het volledige traject kunnen neerleggen.” Al jaar en dag rekende Shapes<br />

Metalworks daarvoor op toeleverancier Protech (Torhout). “Omdat we<br />

Van links naar rechts: Fritz Walcarius,<br />

Benjamin Degandt en Dirk Haerinck.<br />

“We kunnen ons nu helemaal opwerpen<br />

als een one-stop-shop voor onze klanten.”<br />

58 |


datzelfde oog voor flexibiliteit, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid delen.<br />

Toen de zaakvoerder aangaf geen opvolger in eigen rangen te hebben,<br />

stonden we op een tweesprong.” Een tweesprong die uiteindelijk een<br />

enorme opportuniteit bleek. Shapes besloot een derde bedrijfspoot op<br />

te richten. Een die zich volledig toelegt op verspaning: Shapes Machining.<br />

Met ook de toevoeging van ‘groot-verspaner’ Giropan is het plaatje<br />

compleet. In Kuurne krijgt het jonge bedrijf immers alle ruimte om<br />

zich verder te ontplooien. Maar dan wel met dezelfde sleutelwaarden:<br />

kwaliteit, flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid.<br />

Brede waaier bewerkingen, formaten en materialen<br />

Om het verspaningswerk in goede banen te leiden kwam Benjamin<br />

Degandt de rangen versterken als business unit manager. Hij brengt meer<br />

dan vijf jaar ervaring mee in verspaning en kwaliteitscontrole. “Protech<br />

en Giropan vaarden elk in hun eigen vaarwater met heel verschillende<br />

klanten en machines. Door alles op één locatie samen te brengen in<br />

Kuurne hebben we meteen een zeer divers machinepark ter beschikking<br />

voor draai- en freeswerk voor kleine tot zeer grote, volumineuze<br />

stukken in staal, gietijzer, rvs, kunststof, koper, messing …. Daarmee kan<br />

Shapes Machining al van bij de start een brede waaier van verspanende<br />

bewerkingen aan. We vullen dat aan met de techniciteit en ervaring van<br />

de twintigtal medewerkers die er al waren. Stuk voor stuk specialisten<br />

aan hun machine.” Dat iedereen aan boord gebleven is na de fusie heeft<br />

veel te maken met de aanpak. “Ook in verspaning leggen we ons toe op<br />

stukwerk en kleine tot middelgrote series. Dat maakt dat iedereen, van<br />

de tekenaar, programmeerder tot de operator een gevarieerde job heeft”,<br />

vertelt Degandt.<br />

Gepast investeren<br />

Bovendien heeft Shapes Machining de nodige verbeteringen uitgevoerd<br />

aan de infrastructuur met het oog op het comfort van de medewerkers<br />

en uitbreidingen in de toekomst. Het bedrijf is immers met de nodige<br />

ambitie van start gegaan en heeft een verdubbeling van de omzet voor<br />

ogen. Degandt: “We zullen ook gepaste investeringen doen om die<br />

ambitie waar te maken. De uitvalsbasis in Kuurne laat ons nog de ruimte<br />

om de werkvloer te verdubbelen in oppervlakte. Maar we willen in eerste<br />

instantie kijken hoe we tot een state-of-the-art machinepark kunnen<br />

komen en waar mogelijk automatiseren en digitaliseren om concurrentieel<br />

te blijven. Het ISO-9001 certificaat blijft de ruggengraat voor<br />

de kwaliteit.” Intussen is ook de verhuis van het lasconstructiewerk van<br />

Shapes Metalworks van Roeselare naar Kuurne volop bezig. “Onze zaagafdeling<br />

is immers voor beide het vertrekpunt. Door ze onder één dak<br />

Shapes kan bogen op de techniciteit en ervaring van de twintigtal medewerkers<br />

die er al waren. Stuk voor stuk specialisten aan hun machine.<br />

‘Shapes Machining kan al van bij<br />

de start een brede waaier van<br />

verspanende bewerkingen aan’<br />

te brengen, boeken we een efficiëntiewinst en het laat toe wat ruimte<br />

te creëren in Gullegem voor de verdere groei van het machinepark voor<br />

plaatbewerking”, vult Haerinck aan.<br />

Hefboom<br />

Eind april moet de integratie compleet zijn in Kuurne. “Vanaf dan willen<br />

we de synergieën die er zijn ten volle gaan benutten. Weinig bedrijven<br />

maken vandaag de combinatie plaatwerk, laswerk en verspaning, net<br />

omdat het drie verschillende werelden zijn. Met Shapes Machining en<br />

Shapes Metalworks hebben we de knowhow en ervaring in alle drie de<br />

domeinen. We kunnen ons nu helemaal opwerpen als een one-stop-shop<br />

voor onze klanten. We geloven er in dat het een hefboom zal zijn naar<br />

een nog mooiere toekomst onder het motto ‘We Shape Your Ideas’”,<br />

aldus Haerinck. ■<br />

Het ISO-9001 certificaat blijft de ruggengraat voor de kwaliteit.<br />

Shapes Machining wil tot een state-of-the-art machinepark komen en waar<br />

mogelijk automatiseren en digitaliseren om concurrentieel te blijven.<br />

| 59


EEN GROOT ASSORTIMENT AAN<br />

RUBBERPRODUCTEN, IN-HOUSE<br />

KENNIS EN EXPERTISE<br />

RUBIDOR • www.rubidor.be • info@rubidor.be


Investeren in de toekomst met<br />

geavanceerde machines<br />

Stilstaan is achteruitgaan. Metaalverwerkend bedrijf Budi investeert in de toekomst. Hun motto ‘process perfection people’, vertaalt zich<br />

naar een passend eindproduct voor een eerlijke prijs. “Om dit te kunnen realiseren zijn onder meer geavanceerde machines nodig, die<br />

klaar zijn voor de toekomst”, stelt financieel manager Jan Mesken.<br />

Tekst: Evi Husson Beeld: Budi<br />

Metaalverwerkend bedrijf Budi heeft onlangs een nieuwe hydraulische plooibank<br />

H-Brake 230T van SafanDarley aangeschaft.<br />

Een operator aan het werk op de hydraulische plooibank.<br />

Budi uit Ooltgensplaat is gespecialiseerd in lasersnijden, watersnijden<br />

en CNC-plooien. Het bedrijf groeit en werkt vernieuwend. En daar past<br />

een modern machinepark bij. “Onlangs hebben we een nieuwe plooibank<br />

aangeschaft”, zegt Mesken. “Onze keuze viel op de hydraulische<br />

plooibank H-Brake 230T van SafanDarley. Hij is door alle opties een<br />

erg complete machine. Onder meer de buighulp is erg interessant. We<br />

hebben regelmatig te maken met zwaar materiaal. De belasting van de<br />

operator die erachter staat, is dankzij de buighulp vele malen minder.”<br />

Start-stopsysteem<br />

De machine is uitgerust met een start-stopsysteem. Mesken: “Net als<br />

bij een auto die voor een stoplicht staat, schakelt de motor na enige<br />

inactiviteit uit. Raak je vervolgens een knopje aan, dan start hij weer op.<br />

Dit zorgt voor een enorme energiebesparing en minder slijtage.”<br />

Software<br />

De machines van SafanDarley die Budi in gebruik heeft, maken allemaal<br />

gebruik van hetzelfde softwarepakket AutoPOL. “Dit is voor ons heel<br />

voordelig, niet alleen qua prijs-kwaliteitsverhouding, maar ook qua<br />

gemak. Eenmaal onze werkvoorbereiders het besturingsprogramma<br />

‘Het start-stopsysteem van onze<br />

nieuwe plooibank zorgt voor veel<br />

energiebesparing’<br />

onder de knie hebben, kunnen ze meerdere machines aansturen. Eén<br />

besturingssysteem is bovendien bijzonder handig als de machines met<br />

elkaar moeten communiceren.”<br />

Vriendelijk<br />

Budi is al jaren vaste klant van SafanDarley. “Ze leveren een goede prijskwaliteitverhouding<br />

en degelijke machines. Maar ook hun vriendelijkheid<br />

en service vind ik typerend”, stelt Mesken. “Bij storingen bel je ze op en<br />

heb je meteen een vriendelijke telefoniste aan de lijn die je doorverbindt.<br />

Storingen kunnen ze in de meeste gevallen op afstand verhelpen. Is het<br />

probleem groter, dan sturen ze snel een monteur langs. Ook de monteur is<br />

altijd ontzettend vriendelijk en denkt mee in functie van ons als klant. Deze<br />

eigenschappen dragen enorm bij aan een prettige samenwerking.” ■<br />

| 61


Ook zonder aardgasaansluiting kun<br />

je tot 80% minder CO 2<br />

uitstoten<br />

In jouw productieproces<br />

zou LNG of propaan<br />

niet misstaan<br />

Is je onderneming niet aangesloten op het aardgasnetwerk of levert dat netwerk te<br />

weinig energie voor jouw productieprocessen? Met een overstap naar LNG, propaan of<br />

biopropaan zal je er flink op vooruitgaan.<br />

• een propaangasinstallatie is voordelig in aankoop en onderhoud<br />

• hoger rendement dan stookolie<br />

• Primagaz zorgt voor het onderhoud en vult automatisch bij<br />

Wil je ook het productieproces verduurzamen? Kies dan voor onze 100% hernieuwbare<br />

biopropaan, die stoot tot 80% minder CO 2<br />

uit dan andere fossiele brandstoffen en reduceert<br />

de uitstoot van fijn stof met 99%.<br />

LNG is dan weer de ideale brandstof voor industriële toepassingen met een constante hoge<br />

energiebehoefte zoals stomen, koken, bakken of drogen. Processen die jaarlijks meer dan<br />

200.000 liter stookolie slurpen zijn sowieso beter af met LNG.<br />

Interesse?<br />

Maak vrijblijvend een afspraak met een<br />

Primagaz-adviseur via info@primagaz.be of<br />

0800 18 900 en profiteer nu van €500 korting!<br />

primagaz.be of bel 0800 18 900


HET VEERSYSTEEM ALS<br />

TRILLINGSDEMPEND ELEMENT<br />

De veelzijdigheid van de veer als technische component kan nauwelijks worden omvat. Zo maken de specifieke dynamische karakteristieken<br />

van veren ze ook tot zeer efficiënte trillingsdempers. De Nederlandse onderneming Tevema is binnen Europa toonaangevend<br />

producent en ontwikkelaar van technische veren op maat. We haalden er voor <strong>Metaalvak</strong> productiemanager en verenspecialist Dave<br />

Hemelrijk bij voor een verhelderende, technische uitleg over trillingsdempende veersystemen.<br />

Tekst: Piet Debisschop Beeld: Tevema<br />

“Sommige trillingen ontstaan binnen een technische installatie als bijkomend<br />

fenomeen, terwijl er ook toepassingen bestaan waar de trilling mee<br />

de functionaliteit van de installatie of machine uitmaakt”, legt Hemelrijk<br />

uit. Goede voorbeelden zijn onder meer tril- en sorteerzeven, als ook de<br />

op trilling gebaseerde transportbandsystemen. Hemelrijk: “Het is in het<br />

geval van onbedoelde trillingen steeds zaak om deze te gaan dempen,<br />

terwijl in op trilling gebaseerde systemen de vibraties dan weer geïsoleerd<br />

dienen te blijven van de rest van de installatie.”<br />

64 |


Veergeometrie is bepalend<br />

voor de karakteristiek<br />

Elke drukveer werkt intrinsiek<br />

trillingsdempend)<br />

De veerstudie als basis.<br />

Stempelveren kunnen hoge belastingen aan.<br />

Veren hebben het voordeel dat hun<br />

dynamische karakteristiek in de tijd<br />

veel stabieler is<br />

Eigenfrequenties<br />

Trillingsbronnen uiten zich met name als ongewenste bewegingen en<br />

wrijvingseffecten, die tot versnelde slijtage kunnen leiden. Een andere<br />

boosdoener is dan weer de natuurlijke frequentie, of eigenfrequentie<br />

van zowel delen van een installatie als van het geheel. De algehele stijfheid<br />

als ook de massa van het systeem bepalen de uiteindelijke waarde<br />

van deze trillingsfrequentie. Hemelrijk: “Wanneer deze wordt bereikt,<br />

begint het systeem uit sympathie mee te trillen en te resoneren, en die<br />

bijkomende cyclische belasting leidt in ongeveer alle gevallen tot zware<br />

schade en /of breuk.”<br />

Demping<br />

En dat is meer dan voldoende argumentatie om proactief aan trillingsdemping<br />

te doen. Hemelrijk: “Klassieke dempingselementen omvatten<br />

vaak rubberen buffers die de trillingen uitvlakken dank zij de elasticiteit<br />

van het materiaal. Veren hebben ten opzichte van rubberen buffers<br />

evenwel het voordeel dat hun dynamische karakteristiek in de tijd<br />

veel stabieler is.” Rubber heeft bijvoorbeeld de kwade eigenschap om<br />

in de tijd harder te worden, met een directe schadelijke impact op de<br />

dempende eigenschappen. Door de toegenomen stijfheid worden zo<br />

meer en meer hogere frequenties uitgevlakt, terwijl de lagere net beter<br />

worden doorgegeven. “Bovendien zijn veren door hun veelzijdigheid<br />

en gecontroleerd productieproces veel adequater af te stemmen op de<br />

toepassing“, stelt Hemelrijk.<br />

Intrinsieke eigenschap<br />

Elke drukveer werkt intrinsiek steeds als trillingsdemper, ook al werd ze<br />

er niet per se voor ontwikkeld. Hemelrijk: “Het is echt belangrijk om hier<br />

de juiste uitvoering toe te passen; de veren moeten immers niet alleen<br />

een bepaalde slag aankunnen of een vooraf berekende kracht kunnen<br />

opvangen. Wanneer het gaat over dempende eigenschappen is de dynamische<br />

karakteristiek van de veer doorslaggevend, niet de statische. Een<br />

doorgedreven veerstudie mag daarom nooit ontbreken”, aldus Hemelrijk.<br />

“Niet zelden wordt in het belang van een optimale werking beslist om de<br />

totale demping te verdelen over meerdere veersystemen. Of er wordt in<br />

functie van de toepassing voor een afwijkende veergeometrie en dimensionering<br />

gekozen.”<br />

Speciaalveren op maat<br />

Goede voorbeelden zijn stempelveren, die in staat zijn ook zwaardere<br />

trillingen op te vangen. Dank zij hun geometrie zijn ze uitermate geschikt<br />

om constante vibraties bij zwaardere belasting te neutraliseren. Dit soort<br />

situaties komt meer voor dan men zou denken. Hemelrijk: “De bewegingsstabilisatie<br />

in grotere landbouwmachines als maaiers en ploegen<br />

is bijvoorbeeld een belangrijke vorm van trillingsdemping, omdat hier<br />

vervelende navibraties moeten onderdrukt of ‘doodgemaakt’ worden.<br />

Het betreft vaak zeer lage trillingsfrequenties, die echter in het belang<br />

van de goede werking moeten worden onderdrukt.”<br />

Veelzijdigheid als rode draad<br />

Naast toepassingen in de machinebouw, waar trillings dempende drukveren<br />

regel matig ook als afstands houder fungeren, worden dempings veren<br />

vrijwel on begrensd ingezet. Hemelrijk: “Trillings dempende veer systemen<br />

vinden al geruime tijd hun weg naar een aantal speciaalmarkten, zoals<br />

de medische wereld. Ziekenhuisbedden zijn met name dankbare afnemers<br />

van antivibratie drukveren.“ ■<br />

| 65


TOPKWALITEIT<br />

DRAAIBANKEN VOOR<br />

MINDER GELD<br />

CMZ produceert topkwaliteit draaibanken voor minder geld.<br />

Al geruime tijd heeft CMZ zich gevestigd als toonaangevende<br />

fabrikant van CNC draaibanken. CMZ levert draaibanken met<br />

de hoogste niveaus van kwaliteit, precisie en betrouwbaarheiden<br />

kan wedijveren met de absolute top in de markt.<br />

Gerenommeerde klanten van Promas bevestigen het:<br />

CMZ is betaalbare topkwaliteit!<br />

Neem vrijblijvend contact met ons op voor<br />

meer informatie. Wij staan u graag te woord.<br />

UW PROFESSIONELE PARTNER VOOR CNC MACHINES<br />

WWW.PROMASCNC.BE


“De samenwerking met Promatt<br />

was er een uit het boekje.<br />

Alles is feilloos verlopen”<br />

Joris Blomme<br />

Group Delrue<br />

BANDZAAGMACHINES CIRKELZAAGMACHINES PROFIELBEWERKING<br />

BEWERKINGSCENTRA<br />

MAGAZIJNSYSTEMEN<br />

GEBRUIKTE MACHINES<br />

WWW.PROMATT.COM<br />

Volg ons op<br />

CIRKELZAGEN<br />

BANDZAGEN<br />

Promatt Nederland | Rietmolenweg 20 | 7482 NX Haaksbergen | Tel: (00 31) 53-573 05 10 | info@promatt.nl | www.promatt.com<br />

Promatt België | | Uitbreidingstraat 84 84 | 3rd | 3rd floor floor | 2600 | 2600 Berchem Berchem | Tel: | (00 Tel: 32) (003 32) 2183 23 218 0323 | 03 info@promatt.be | | www.promatt.com


Volautomatische zaagmachine<br />

feilloos verhuisd<br />

Wie wil groeien heeft ruimte nodig. Group Delrue heeft zich daar alvast op voorbereid door zijn productiecapaciteit in zijn vestiging<br />

in Herseaux te verdubbelen. Ruimte die niet alleen dient om de capaciteit op te drijven, maar vooral ook om efficiënter te werken. De<br />

afdeling profielbalken kreeg meteen onderdak in de nieuwe hallen. Om de volautomatische zaagmachine van Behringer te verhuizen en<br />

zo weinig mogelijk stilstand te hebben, kon Group Delrue rekenen op de uitstekende ondersteuning van leverancier Promatt.<br />

Tekst en beeld: Valérie Couplez<br />

rendement. Kort kunnen schakelen is echt de sleutel van ons succes. Om<br />

dat te realiseren, stellen we onszelf elke dag weer in vraag. Hoe kunnen<br />

we beter doen vandaag, morgen en op lange termijn? Voor onze klanten,<br />

onze mensen en onze partners.”<br />

Joris Blomme: “Gelukkig konden we voor de verhuis rekenen op de ondersteuning<br />

van leverancier Promatt die samen met ons een volledig draaiboek uitwerkten om<br />

de stilstand zo kort mogelijk te houden.”<br />

In 1978 startte Ivan Delrue met het ter plaatse op de werf snijden,<br />

plooien en binden van betonijzer. Twee jaar later vertaalde het succes<br />

zich al in een eerste productievestiging in Ichtegem. Van daaruit verwerkt<br />

het betonijzer en profielbalken voor klanten die vooral uit de bouwwereld<br />

komen. In de loop der jaren kwam er ook nog een tweede activiteit bij:<br />

de aankoop en verhuur van allerhande bouwtoebehoren. Er volgden ook<br />

twee nieuwe sites. In Herseaux kon het bedrijf zijn productieatelier voor<br />

betonijzers en profielbalken gevoelig uitbreiden, in Beerse kwam er een<br />

tweede winkel voor bouwtoebehoren. Een groeiverhaal dat nog lang<br />

niet ten einde is. Met Gunnar Delrue is de opvolging verzekerd van het<br />

familiebedrijf. Ook bij hem is de gedrevenheid groot om gezond en stap<br />

voor stap te blijven groeien.<br />

Kort kunnen schakelen<br />

Joris Blomme, verantwoordelijk voor de technische dienst: “De markt van<br />

betonijzer en profielbalken is sterk gedreven door prijs. We proberen de<br />

onze scherp te houden door op het meest opportune moment de juiste<br />

materialen in de juiste hoeveelheden in te slaan. Een grote voorraad, er<br />

ligt hier 5.000 ton klaar, maakt dat we klanten snel kunnen helpen. Daarnaast<br />

proberen we voor de verwerking slim te investeren in machines<br />

die zoveel mogelijk toegevoegde waarde kunnen creëren aan een goed<br />

Uitbreiding leidt tot verhuis machinepark<br />

Momenteel gebeurt er in Herseaux een uitbreiding van de bedrijfsgebouwen<br />

om in de toekomst klanten op hun wenken te kunnen blijven bedienen.<br />

Blomme: “De productieruimte is er verdubbeld. Enerzijds om meer<br />

capaciteit te creëren. Anderzijds om efficiënter te kunnen werken. Er<br />

volgen in 2<strong>02</strong>2 ook nog nieuwe kantoren.” Het volledige vloeroppervlak<br />

krijgt een nieuwe inrichting. Zo moest de productie van de profielbalken<br />

verhuizen naar de nieuwe hallen. Een proces dat om een zeer grondige<br />

voorbereiding vroeg. “Onze productie kan weinig stilstand verdragen.<br />

Het vertrekpunt van ongeveer 90% van alle orders is de zaagafdeling die<br />

alle stukken perfect op maat snijdt. De volautomatische Behringer zaagmachine<br />

die er staat was dan ook als eerste aan de beurt. De uitdaging<br />

bestond erin de tijd tussen de laatste snede op de oude locatie en de<br />

eerste snede op de nieuwe zo kort mogelijk houden. Gelukkig konden<br />

we rekenen op de ondersteuning van leverancier Promatt die samen met<br />

ons een volledig draaiboek uitwerkten”, vertelt Blomme.<br />

Uitstekende communicatie<br />

Communicatie is cruciaal om een verhuis tot een goed einde te brengen.<br />

Dat Promatt dezelfde taal spreekt, zowel van Blomme als van zijn Franstalige<br />

medewerkers, was een absolute troef. “Toen ik hier zeventien jaar<br />

geleden voor het eerst begon werkten we al met Behringer en Promatt<br />

samen. Enerzijds omdat de machines perfect doen wat ze moeten. We<br />

hebben er zeer weinig pannes mee. Anderzijds omdat de dienstverlening<br />

top is. We krijgen altijd snel antwoord, zodat we ook snel een plan<br />

van aanpak hebben om het probleem weer op te lossen. Dat is nu weer<br />

duidelijk gebleken. Vooraf is er een grondige studie gebeurd hoe we de<br />

zaagafdeling het beste konden plaatsen en hoe we stap voor stap tot dat<br />

resultaat konden komen. Op voorhand is duidelijk gecommuniceerd wie<br />

wat zou doen. Promatt stond bovendien toe dat onze techniekers mee<br />

hielpen waar mogelijk. Dat stelde ons in staat om de stilstand tijd drastisch<br />

in te korten. Tijdens het verhuizen zelf stelde het team van Promatt<br />

zoveel mogelijk uren ter beschikking om het allemaal zo snel mogelijk<br />

klaar te hebben. Ik kan vergelijken met andere leveranciers: de samenwerking<br />

met Promatt was er een uit het boekje. Alles is feilloos verlopen.<br />

Twee weken later waren we alweer aan het zagen”, besluit Blomme. ■<br />

68 |


‘Ik kan vergelijken met andere<br />

leveranciers: de samenwerking met<br />

Promatt was er een uit het boekje’<br />

Het vertrekpunt van ongeveer 90% van alle orders is de zaagafdeling die de profielbalken perfect op maat snijdt. De volautomatische Behringer zaagmachine die er<br />

staat was dan ook als eerste aan de beurt bij de verhuis.<br />

De machines van Behringer doen perfect wat ze moeten doen. Group Delrue heeft er zeer weinig pannes mee.<br />

| 69


70 |


Een betrouwbare en<br />

duurzame energieoplossing<br />

De energietransitie is in volle gang. Een groeiend aantal bedrijven in de metaalverwerkende industrie kiest voor milieuvriendelijke<br />

energiebronnen om hun productieprocessen aan te sturen. (bio)Propaangas is daarbij dé energieoplossing voor bedrijven die geen<br />

aardgasaansluiting hebben.<br />

Tekst: Evi Husson Beeld: Primagaz<br />

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar<br />

duur zamere alternatieven om hun productieprocessen<br />

aan te sturen. “Propaangas is een<br />

duurzame energiebron met een lage impact op<br />

het milieu. Het gas stoot heel weinig fijnstof uit<br />

en ook de CO 2<br />

-voetafdruk is aanzienlijk lager<br />

dan bijvoorbeeld ruwe olie. Wie nog een stapje<br />

verder wil gaan, kan kiezen voor biopropaan,<br />

waarvan de CO 2<br />

-uitstoot in vergelijking met<br />

andere fossiele brandstoffen tot 80% lager ligt.<br />

Wij zijn de enige leverancier in België die dit<br />

kan leveren. We verwachten de komende jaren<br />

bovendien een sterke vraag naar biopropaan.<br />

Daarom investeren we hier sterk in, onder meer<br />

door de uitbouw van onze productielocatie.”<br />

Aan het woord is Guido Tupitti, sales manager<br />

van Primagaz België. Het bedrijf met hoofdkantoor<br />

in Tessenderlo levert al meer dan zestig<br />

jaar energie, warmte en comfort aan onder<br />

meer industriële en middelgrote bedrijven voor<br />

hun verwarming of productieprocessen.<br />

Oplossing op maat<br />

Tupitti: “Een continuïteit van de productie<br />

en dus ook van de levering van energie is in<br />

veel metaalbedrijven cruciaal. Die continuïteit<br />

kunnen wij leveren.” Hij legt uit hoe dit mogelijk<br />

is. “De energiebehoefte is erg product- en<br />

bedrijfsafhankelijk waardoor een oplossing op<br />

maat nodig is. Samen met klanten gaan we<br />

in gesprek om te bepalen welke energiebron<br />

(propaan, biopropaan of LNG), welk type tank<br />

(bovengrondse of ondergronds), met welk<br />

volume geschikt is afhankelijk van hun noden<br />

en behoeften. Ook bespreken we zorgvuldig<br />

het logistieke proces om een veilige en betrouwbare<br />

gaslevering te kunnen garanderen. We<br />

willen klanten zoveel mogelijk service bieden,<br />

zodat ze zich 100% kunnen concentreren op<br />

hun corebusiness en zich geen zorgen hoeven<br />

maken over hun gasvoorraad. De meeste<br />

bedrijven kiezen daarom voor een geautoma-<br />

tiseerd meetsysteem. Een telemetriesysteem<br />

controleert het niveau van de gastank(s) en<br />

stuurt een signaal naar ons hoofdkantoor zodra<br />

de voorraad is gedaald tot onder een bepaald<br />

niveau. Ons team zorgt er vervolgens voor dat er<br />

tijdig vrachtwagens de gasvoorraad aanvullen.”<br />

Primagaz is landelijk aanwezig waardoor een<br />

snelle service mogelijk is. “Het in eigen beheer<br />

houden van het verbruik is eveneens een optie.<br />

Sommige bedrijven kiezen hiervoor omdat hun<br />

verbruik periodiek sterk kan variëren. Zodra ze<br />

meer inzicht hebben wanneer een piekperiode<br />

zal aanbreken, benaderen ze ons, zodat onze<br />

vrachtwagens stand-by staan met voldoende<br />

volume om hen tijdig te kunnen bedienen.”<br />

Onderhoud<br />

De gasleverancier regelt ook het onderhoud aan<br />

de gastanks- en installatie. “Inspectie diensten<br />

voeren jaarlijkse en vijfjaarlijks controles uit<br />

waarbij ze alles conform wet- en regelgeving<br />

documenteren. Veiligheidskleppen worden<br />

eens in de tien jaar vervangen, tenzij eerdere<br />

vervanging noodzakelijk is. Daarnaast voeren<br />

onze chauffeurs bij elke levering een visuele<br />

inspectie uit bij bovengrondse tanks. Merken zij<br />

roest, krassen of slijtage op, dan melden ze dit<br />

meteen zodat we vroegtijdig de nodige acties<br />

kunnen ondernemen.”<br />

Voor de hand liggende keuze<br />

Propaangas is voor steeds meer bedrijven een<br />

voor de hand liggende keuze. “Het is dé oplossing<br />

voor wie geen verbinding kan maken met<br />

het aardgasnetwerk maar toch energie wil<br />

produceren op basis van installaties die op gas<br />

werken. Zo hebben we een aantal bedrijven<br />

in ons klantportfolio die constant grote<br />

hoeveelheden energie nodig hebben, maar<br />

niet verbonden zijn met het aardgasnetwerk.<br />

Dit is voor hen dé ideale oplossing.” Andere<br />

bedrijven kiezen bewust voor biopropaan,<br />

omdat het bij hun filosofie past om milieuvriendelijker<br />

te produceren. En weer anderen<br />

zien voordelen in de hoogcalorische waarde<br />

van propaangas, de leveringsbetrouwbaarheid<br />

of komen vanuit financieel oogpunt voordeliger<br />

uit dan andere alternatieven. Kortom,<br />

er zijn voldoende redenen om te kiezen voor<br />

propaangas”, besluit Tupitti. ■<br />

‘Propaangas is dé oplossing voor wie geen<br />

verbinding kan maken met het aardgasnetwerk<br />

maar toch energie wil produceren op basis van gas’<br />

| 71


ZOLENFABRIKANT GROEIT UIT TOT SPECIALIST<br />

IN VEREDELING EN BEWERKING RUBBER<br />

Rubber wordt voor de realisatie van heel wat producten en componenten in de meest uiteenlopende sectoren ingezet: de automobielindustrie,<br />

de scheepvaart, de landouw, de bouwsector, de machinebouw … en de industrie, waaronder ook de metaalverwerkende sector.<br />

RUBIDOR is gespecialiseerd in het veredelen en bewerken van verschillende soorten vol- en celrubber en ISOROL, gerecycleerd rubber op<br />

rol. De firma combineert een gevarieerde voorraad basismaterialen in diverse kwaliteitsvarianten en diktes met een ongekende in-huis<br />

expertise en een up-to-date machinepark voor het stansen, snijden en zelfklevend maken van rubber.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: RUBIDOR<br />

We hebben een afspraak met Henri Dejans voor een ‘virtuele rondleiding’<br />

in het familiebedrijf aan de Kouterstraat in Wevelgem (Kortrijk). “Mijn<br />

grootvader startte deze firma met de productie van zolen, die onder<br />

meer gebruikt werden voor de schoenen van heel wat militairen in heel<br />

Europa. De naam SOLIDOR komt dan ook van ‘soulier d’or’, wat in het<br />

Nederlands ‘gouden schoen’ betekent. Toen mijn vader en oom de<br />

leiding overnamen, kozen ze er bewust voor om zich te specialiseren in<br />

specifieke niches”, vertelt de huidige zaakvoerder in de derde generatie.<br />

“De firma is vandaag opgedeeld in drie entiteiten. SOLIDOR produceert<br />

modulaire terrasdragers, volledig vervaardigd uit duurzame, onderhoudsvriendelijke<br />

en ecologisch verantwoorde materialen. Met deze solide<br />

dragers uit gerecycleerde kunststoffen wordt elk terras volledig waterpas<br />

geplaatst, ongeacht de hellingsgraad of het type ondergrond. RUBIDOR<br />

specialiseert zich in het maken van rubberproducten en het spuitgieten<br />

van kunststof. Dextr, tot slot, richt zich op het extruderen van soepele en<br />

rigide kunststofprofielen. Kwaliteit en een snelle levering staan daarbij<br />

steeds centraal. Alles wordt in eigen beheer uitgevoerd. We beschikken<br />

over een team van ervaren en enthousiaste medewerkers en een<br />

up-to-date machinepark, waardoor we flexibel kunnen inspelen op de<br />

wensen van onze klanten.”<br />

Rubber in verschillende kwaliteits gradaties en diktes<br />

veredelen en bewerken<br />

Bij RUBIDOR start alles vanaf een grote voorraad aan rubberproducten in<br />

diverse kwaliteitsvarianten en diktes om zo steeds het optimale product<br />

voor elke toepassing te kunnen aanbieden. De volrubbers SBR, EPDM,<br />

De firma is gespecialiseerd in het snijden, stansen en zelfs het zelfklevend<br />

maken van rubbers.<br />

RUBIDOR beschikt over een ruime voorraad aan materialen in verschillende<br />

kwaliteitsvarianten en diktes: volrubber, celrubber en ISOROL, een gerecycleerde<br />

rubber op rol.<br />

72 |


CR neopreen, NBR, NR, Silicoon, Hypalon, Viton, PU en PVC zijn beschikbaar<br />

op rol en als plaat en met een dikte tussen 0,5 en 50 mm. Daarnaast<br />

zijn er schuimrubbers, zoals CR neopreen, EPDM, PE en NR, in diktes<br />

van 1 tot en met 50 mm op rol, als plaat of profiel. “Ons gamma omvat<br />

ook de speciale, gerecycleerde rubber ISOROL. We gooien immers het<br />

rubberafval niet weg, maar leveren het terug aan de rubberverwerker, die<br />

er een nieuwe product op rol van maakt, dat vooral gebruikt wordt in de<br />

transportsector en in de bouw. Deze ISOROL, leverbaar in diktes van 1 tot<br />

en met 20 mm, wordt gekenmerkt door zijn antislip, schok- en geluiddemping<br />

en waterdoorlatendheid”, licht Dejans toe. “We versnijden deze<br />

rubbers op maat, staan in voor het stansen en kunnen de verschillende<br />

types zelfs zelfklevend maken. Daarvoor beschikken we over hoogwaardige<br />

bewerkingsmachines en een team met een jarenlange ervaring.”<br />

‘De grote stock aan<br />

rubberproducten, de hoogwaardige<br />

bewerkingsmachines en de ervaren<br />

medewerkers zijn onze troeven’<br />

Service als extra troef<br />

RUBIDOR is de vaste toeleverancier van rubberproducten voor heel wat<br />

bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren. “Onze klanten bevinden<br />

zich vooral in West- en Oost-Vlaanderen, ook al zijn we in heel België<br />

actief. Dankzij onze focus op kwaliteit op vlak van product en service<br />

willen we verder groeien”, sluit Dejans af. “We leveren niet alleen rubberproducten.<br />

Bedrijven, ook in de metaalsector, kunnen een beroep doen<br />

op onze knowhow om hen te ondersteunen. Ze weten immers vaak niet<br />

wat de beste oplossing voor hun specifieke toepassing is. Onze experts<br />

luisteren naar hun behoeften en bekijken dan welk type rubber voldoet<br />

aan de eisen op vlak van onder meer temperatuur en slijtvastheid. We<br />

hebben bovendien meer dan 35 jaar ervaring in het spuitgieten van<br />

kunststof. We kunnen diverse materialen en grondstoffen verwerken en<br />

garanderen een constante kwaliteit, zelfs bij zeer grote series. Zo kunnen<br />

we onze klanten volledig ontzorgen: van A tot Z.” ■<br />

RUBIDOR produceert rubberproducten voor diverse toepassingen in de<br />

meest uiteenlopende sectoren.<br />

| 73


Thema Plasmasnijden<br />

Thema Xxxxx<br />

Welke factoren hebben een impact<br />

op consumables plasmasnijden?<br />

Een plasmatoorts is gevoelig aan slijtage. Er zijn heel wat elementen die een impact kunnen hebben op de levensduur van de plasmaelektroden<br />

en de nozzle. Troubleshooting is echter niet altijd evident en kost tijd. In dit overzicht bundelt <strong>Metaalvak</strong> enkele van de meest<br />

voorkomende oorzaken. Hou er rekening mee om het volle rendement te halen uit uw CNC-plasmasnijmachine.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: iStock<br />

1. Te weinig koelvloeistof of de verkeerde<br />

De plasma-elektrode genereert een enorm<br />

vermogen en dus ook de nodige hitte. Koelvloeistof<br />

neemt deze hitte weg. Als er niet voldoende<br />

is, zal de elektrode snel opwarmen en schade<br />

oplopen. Dit komt erop neer dat u sowieso de<br />

elektrode en de nozzle zal moeten vervangen<br />

en misschien zelfs de elektrodehouder, het<br />

gasschot of andere onderdelen die beschadigd<br />

raken tijdens dit proces. Let er ook op dat u het<br />

juiste koelmiddel gebruikt om de hitte afdoende<br />

te verwijderen. Hoe hoger het percentage van<br />

zuiver water in het koelingsmiddel, hoe langer<br />

de levensduur van de elektrode. Water is immers<br />

de beste manier om de hitte van de elektrode te<br />

krijgen. Maar een hoger percentage glycol zorgt<br />

wel voor een betere vriesbescherming. Maak de<br />

juiste afweging in functie van de omgeving van<br />

uw plasmasnijmachine.<br />

2. Te weinig gasdebiet<br />

Het plasmasnijgas speelt een cruciale rol om de<br />

plasmaboog te controleren wanneer deze door<br />

de nozzle opening passeert. Tegelijk dient het<br />

gas ook om de nozzle af te koelen. Een dun<br />

laagje van koel gas verhindert dat hij te snel<br />

zou smelten. Als het gasdebiet echter niet hoog<br />

genoeg ligt, zal de binnenkant van de nozzle te<br />

snel opwarmen en beginnen smelten, wat tot<br />

een vroegtijdig falen leidt.<br />

3. Verkeerde hoogte voor piercen<br />

Wanneer een plasmatoorts het materiaal<br />

wil piercen, komt er een groot volume van<br />

gesmolten materiaal vrij in de vorm van een<br />

spat. Wanneer de toorts zich te dicht tegen de<br />

plaat bevindt tijdens het piercen kunnen deze<br />

spatten in contact komen met onder andere<br />

de nozzle, met smelten of de vorming van<br />

een dubbele boog tot gevolg. Vandaar dat er<br />

geopteerd wordt voor een systeem op plasmasnijmachines<br />

dat de hoogte kan bewaken.<br />

Maar in dun materiaal kan de plaat opveren<br />

tijdens het piercen waardoor dit probleem toch<br />

nog kan opspelen. Daarom kunnen ohmse<br />

sensoren een oplossing zijn.<br />

74 |


Thema Xxxxx Plasmasnijden<br />

4. Van de plaatrand aflopen<br />

Onder normale omstandigheden wordt de<br />

plasmaboog elegant en veilig afgesloten, wat<br />

de impact op consumables tot een minimum<br />

beperkt. Maar wanneer er manueel scrap<br />

weggesneden wordt of wanneer een automatisch<br />

programma de toorts naar de rand<br />

van de plaat brengt, kan de boog abrupt<br />

afbreken. In eerste instantie zal de boog<br />

uitgerekt worden omdat er meer spanning<br />

wordt aangevoerd om de boog in stand te<br />

houden. Meer spanning, meer vermogen,<br />

waardoor de elektrode sneller zal slijten. De<br />

boog kan daardoor ook in contact komen met<br />

de nozzle en de straalmond beschadigen.<br />

5. Botsingen met de plasmatoorts<br />

Tijdens het plasmasnijden kunnen er altijd nog<br />

botsingen gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer de<br />

plaat opveert, een stuk uit het skelet steekt<br />

of er zich metaalslak heeft opgebouwd op de<br />

plaat. Wanneer de plasmatoorts tegen deze<br />

obstructies botst, kan dit een crash veroorzaken.<br />

CNC-machines beschikken in principe<br />

ovr een systeem om de boog automatisch te<br />

sluiten wanneer er een botsing gebeurt, maar<br />

soms kan het net een tikkeltje te laat zijn om<br />

schade te vermijden. Wanneer de nozzle in<br />

aanraking komt met de plaat tijdens het snijden<br />

kan er een dubbele boog gevormd worden<br />

en kan de straalmond beschadigd worden.<br />

6. Verkeerd ingestelde stroom<br />

Bij de meeste automatische plasma snij machines<br />

gebeurt de instelling van de plasma stroom<br />

automatisch. Maar wie nog met een manueel<br />

systeem werkt, kan met een verkeerde stroominstelling<br />

de nozzle in een keer uitschakelen.<br />

Zeker in geval van een overbelasting. Maar ook<br />

een te lage stroom zal zorgen voor een kortere<br />

levensduur van de nozzle. ■<br />

| 75


Thema Plasmasnijden<br />

Thema Xxxxx<br />

INBOCO verving zijn bestaande plasmatafel door een nieuwe plasmasnijmachine type M500 van Astratec.<br />

Staalconstructiebedrijf installeert<br />

nieuwe snijmachine met<br />

hoogwaardige plasmabron<br />

Voor een staalbouwer is een snijmachine cruciaal voor een efficiënte en kwaliteitsvolle productie. Daarbij hebben ze de keuze uit<br />

verschillende technologieën. INBOCO is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en assemblage en de montage van diverse staalconstructies.<br />

Het bedrijf investeerde onlangs in een plasmasnijmachine ter vervanging van een bestaande plasmatafel die tien jaar dienst<br />

gedaan had. Met Astratec kozen ze voor een Belgische fabrikant met een goede reputatie op vlak van plasmasnijden. Een HiFocus 280<br />

neo met Contour Cut Technology van Kjellberg vormt het hart van deze uiterst stabiele machine uit de M series.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Inboco/Astratec/Plasma Solutions<br />

76 |


Thema Xxxxx Plasmasnijden<br />

‘We kozen opnieuw voor een<br />

plasmasnijtafel door de positieve<br />

ervaringen met deze technologie’<br />

INBOCO, gevestigd aan de Kettingbrugweg in Bocholt-Kaulille, werd<br />

opgericht in 1989 met de focus op staal- en industriebouw. “We maken<br />

diverse staalconstructies voor industriële klanten en bouwbedrijven.<br />

Verder zijn we ook actief in de industriebouw en ontwerpen, assembleren<br />

en monteren diverse staalconstructies, trappen en leuningen, vaste stalen<br />

zit- en staantribunes, dak- en wandbeplating …”, vertelt afgevaardigd<br />

bestuurder Luc Schuurmans. “We ontzorgen onze klanten volledig: van<br />

ontwerp en engineering over productie en assemblage tot de montage.<br />

We gaan geen enkel uitdaging uit de weg en ook grotere projecten<br />

schrikken ons niet af.”<br />

Plasmasnijtafel met HiFocus 280 neo<br />

technologie van Kjellberg<br />

Voor de professionele aanpak van alle projecten beschikt INBOCO over<br />

een team van ervaren medewerkers, maar ook over een up-to-date<br />

machinepark, waarin continu geïnvesteerd wordt. Zo was de plasmatafel<br />

na een periode van tien jaar intensief gebruik dringend aan vervanging<br />

toe en gingen Schuurmans en zijn team op zoek naar een nieuwe<br />

snijmachine. Door de goede ervaringen uit het verleden besloten ze<br />

opnieuw voor een plasmasnijmachine te gaan. Na een vergelijking van<br />

de verschillende systemen op de markt kwamen ze bij Astratec terecht<br />

en investeerden in een plasmasnijtafel uit de M series, uitgerust met een<br />

HiFocus 280 neo plasmabron met Contour Cut Technology van Kjellberg.<br />

“Deze uiterst stabiele M500 met verstevigde brug heeft een snijbreedte<br />

van 1.500 mm en een snijlengte van 3.000 mm en is de aangewezen<br />

oplossing voor het bewerken van werkstukken met een dikte tot 50<br />

mm”, licht Joost Levrouw van Astratec toe. “Een HiFocus 280 neo plasmabron<br />

van Kjellberg vormt het hart van deze installatie. We werken al<br />

langer samen met Plasma Solutions, het Belgische filiaal van Kjellberg uit<br />

Wechelderzande en zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de geleverde<br />

plasmabronnen en over de ondersteuning. De Contour Cut technologie<br />

zorgt ervoor dat we bij alle werkstukken een mooie rechte snede kunnen<br />

garanderen. Bovendien kan elke operator zonder problemen met deze<br />

technologie overweg.”<br />

Snijkwaliteit en service maken het verschil<br />

Deze machine wordt volledig vanuit de software gestuurd. De bestanden<br />

worden rechtstreeks in het cam 2000 pakket ingelezen, waar de parameters<br />

reeds gekozen worden en in de file naar de machine gestuurd<br />

worden. Dezelfde software houdt ook de slijtage van de toorts onderdelen<br />

bij, zodat de operator op het juiste moment nieuwe slijtdelen kan<br />

plaatsen. Dat zorgt voor een continue kwaliteit en voorkomt onnodige<br />

stilstand op de werkvloer. “We kozen voor Astratec, omdat we op zoek<br />

waren naar een kwaliteitsvolle machine én een goede service We zijn<br />

zeker niet ontgoocheld, want de kwaliteit van het snijwerk en de ondersteuning<br />

van de leverancier zijn uitstekend”, sluit Schuurmans af. “Zoals<br />

bij de implementatie van elke nieuwe machine moest ook hier wel wat<br />

bijgestuurd worden, maar dat werd snel en deskundig door de mensen<br />

van Astratec opgelost. Bovendien hadden we bij heel dit project – van<br />

ontwerp tot oplevering – maar één aanspreekpunt, waardoor alles uiterst<br />

vlot verliep.” ■<br />

Deze snijtafel is uitgerust met een HiFocus 280 neo plasmabron met Contour Cut<br />

Technology van Kjellberg.<br />

De machine wordt volledig vanuit de software gestuurd, waardoor efficiënter<br />

gewerkt wordt en ook stilstand vermeden wordt.<br />

| 77


ProtoTRAK<br />

®<br />

RMX & RLX<br />

De CNC machine met alle<br />

voordelen van een<br />

conventionele machine.<br />

De meest gebruiksvriendelijke sturing.<br />

Voorkennis van CNC is niet nodig.<br />

De stap-voor-stap bediening is Nederlandstalig.<br />

Werk sneller met meer winst dan de<br />

concurrentie,zelfs tegenover<br />

bewerkingscentra.<br />

Werk nog steeds even flexibel als<br />

met een conventionele machine.<br />

Verlaag de kosten van elk manueel<br />

stuk en zo goed als alle CNC stukken.<br />

Perfect voor enkelstuks en kleine<br />

seriewerken.<br />

Verhoog jouw productiviteit drastisch.<br />

Bel voor een demo van 30 minuten bij jou of in onze toonzaal.<br />

Bekijk alvast het complete assortiment op www.prototrak.be<br />

Tel: +32 (0)50 71 52 72 - info@crispyn.be - www.prototrak.be<br />

Machines Crispyn - Ambachtenlaan 3 - B 9990 Maldegem


VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN METAALVAK?<br />

etaalvak<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

www.metaalvak.be<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

etaalvak<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op metaalvak.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op metaalvak.be verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar metaalvak.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

metaalvak.be


R<br />

<strong>Metaalvak</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de <strong>Metaalvak</strong><br />

Partners, scan deze QR code met uw smartphone<br />

metaalvak.be/bedrijven<br />

AMADA NV<br />

Doenaertstraat 15<br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 35 18 98<br />

E info@amada.fr<br />

W www.amada.be<br />

BUHLMANN NV<br />

Hermesstraat 2c<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 711 20 30<br />

F +32 2 725 25 30<br />

E info@buhlmann.be<br />

W www.buhlmann.be<br />

DE TOLLENAERE NV<br />

Ringlaan 9<br />

9900 EEKLO<br />

T +32 9 377 29 49<br />

F +32 9 378 07 55<br />

E info@detollenaere.be<br />

HEIDENHAIN<br />

Pamelse Klei 47<br />

1760 ROOSDAAL<br />

T +32 54 34 31 58<br />

E sales@heidenhain.be<br />

W www.heidenhain.be<br />

W www.detollenaere.be<br />

AW TECH<br />

Verbrandhofstraat 209<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 24 64 10<br />

F +32 51 22 14 62<br />

E info@awtech.be<br />

W www.awtech.be<br />

BENDERTECHNIEK BVBA<br />

Remise 7<br />

BYSTRONIC BENELUX B.V.<br />

Duurzaamheidsring 11<br />

4231 EX MEERKERK<br />

T +31 88 200 94 00<br />

E sales.benelux@bystronic.com<br />

W www.bystronic.nl<br />

DDD TECHNICS<br />

Bettestraat 25<br />

9190 STEKENE<br />

T +32 3 283 83 11<br />

E info@dddtechnics.be<br />

W www.dddtechnics.be<br />

HERMLE<br />

Industriestraße 8-12<br />

D-78559 GOSHEIM (Duitsland)<br />

T +49 74 269 50<br />

F +49 74 26 95 13 09<br />

E info@hermle.de<br />

W www.hermle.de<br />

3930 HAMONT-ACHEL<br />

T +32 115 748 16<br />

E info@bendertechniek.be<br />

W www.bendertechniek.be<br />

HOFFMANN QUALITY TOOLS<br />

BINZEL BENELUX BV-SRL<br />

Rozenstraat 6a<br />

9810 NAZARETH<br />

T +32 9 382 90 80<br />

F +32 9 382 90 81<br />

E info@binzel-benelux.com<br />

CRISPYN MACHINES<br />

Ambachtenlaan 3<br />

9990 MALDEGEM<br />

T +32 50 71 52 72<br />

E info@crispyn.be<br />

W www.crispyn.be<br />

FANUC ROBOTICS BENELUX<br />

Generaal de Wittelaan 15<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 20 71 57<br />

E info@fanuc.be<br />

W www.fanuc.eu<br />

Platinastraat 110<br />

7554 HB HENGELO<br />

T +31 74 255 81 81<br />

F +31 74 243 27 34<br />

E info@hoffmann-group.com<br />

W www.hoffmann-group.com<br />

W www.binzel-benelux.com<br />

BODOR BELGIUM<br />

Postbaan 73<br />

2910 ESSEN<br />

T +32 496 05 79 26<br />

+32 468 33 72 55<br />

E sales@bodorbelgium.com<br />

DE-STA-CO BENELUX BV<br />

Amsteldijk 173<br />

1422 XZ UITHOORN<br />

T +31 29 728 53 32<br />

F +31 29 728 54 81<br />

E benelux@destaco.com<br />

GERMOND NV<br />

Lodewijk de Raetlaan 59<br />

8870 IZEGEM-KACHTEM<br />

T +32 51 31 06 72<br />

F + 32 51 31 21 69<br />

E info@germond.be<br />

JAN VAN DAM MACHINE TRANSPORT BV<br />

Wilgenweg 20<br />

3421 TV OUDEWATER<br />

T +31 348 56 45 40<br />

F +31 348 56 26 70<br />

E info@janvandamtransport.nl<br />

W www.bodorbelgium.be<br />

W www.destaco.com<br />

W www.germond.be<br />

W www.janvandamgroup.com<br />

80 |


<strong>Metaalvak</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de <strong>Metaalvak</strong><br />

Partners, scan deze QR code met uw smartphone<br />

metaalvak.be/bedrijven<br />

LASTEK BELGIUM<br />

Toekomstlaan 50<br />

2200 HERENTALS<br />

T +32 14 22 57 67<br />

E info@lastek.be<br />

W www.lastek.be<br />

MURRELEKTRONIK BVBA<br />

Noorderlaan 147-B9<br />

2030 ANTWERPEN<br />

T +32 38 08 68 81<br />

E sales@murrelektronik.be<br />

W www.murrelektronik.be<br />

PLASMA SOLUTIONS<br />

Vlimmersebaan 136 - unit 1<br />

2275 WECHELDERZANDE<br />

T +32 9 330 45 54<br />

F +32 9 330 63 81<br />

E info@kjellberg.be<br />

W www.kjellberg.be<br />

Q-FIN QUALITY FINISHING<br />

MACHINES<br />

Wilgenakker 8<br />

5571 SJ BERGEIJK<br />

T +31 497 58 10 18<br />

E info@q-fin.nl<br />

W www.q-fin.nl<br />

LISSMAC<br />

Lanzstraβe 4<br />

88410 BAD WURZACH<br />

T +32 14 75 58 48<br />

E lissmac@lissmac.com<br />

W www.lissmac.com<br />

LVD BENELUX<br />

Hondschotestraat 112<br />

MT-SERVICE<br />

Rue de L’Ile Sainte-Hélène 5<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 555 11 55<br />

F +32 2 555 11 51<br />

E service@mtservice.be<br />

W www.mtservice.be<br />

PLASTIBAC NV<br />

Pieter Verhaeghestraat 20<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 36 31 20<br />

E info@plastibac.eu<br />

W eshop.plastibac.eu<br />

PRIMAGAZ BELGIUM NV<br />

Industriezone West-Limburg - Kanaalweg 87<br />

3980 TESSENDERLO<br />

T +32 13 61 82 00<br />

E info@primagaz.be<br />

W www.primagaz.be<br />

RESATO INTERNATIONAL BV<br />

Duitslandlaan 1<br />

9403 DL ASSEN<br />

T +31 505 016 877<br />

E info@resato.com<br />

W www.resato.com<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

E info@rittal.be<br />

W www.rittal.be<br />

8560 GULLEGEM<br />

T +32 56 43 05 72<br />

F +32 56 43 25 12<br />

E info.benelux@lvdgroup.com<br />

W www.lvdgroup.com<br />

NEDERMAN NV<br />

Bergensesteenweg 181<br />

1600 SINT PIETERS LEEUW<br />

T +32 3 34 22 50<br />

E sales@nederman.be<br />

W www.nederman.be<br />

PROMAS BV<br />

Voltaweg 18<br />

5993 SE MAASBREE<br />

T +31 77 327 08 89<br />

F +31 77 327 08 90<br />

E sales@promascnc.nl<br />

W www.promascnc.nl<br />

ROBOJOB BVBA<br />

Industriepark 12<br />

2220 HEIST-OP-DEN-BERG<br />

T +32 15 25 72 74<br />

E info@robojob.be<br />

W www.robojob.eu<br />

MEWA SERVIBEL SA<br />

HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK<br />

Avenue Léopold III 33<br />

PAUL HORN GMBH<br />

7134 PÉRONNES-LEZ-BINCHE<br />

T +32 64 23 07 00<br />

F +32 64 23 08 00<br />

E info@mewa.be<br />

W www.mewa.be<br />

Horn-Straße 1<br />

D-72072 TÜBINGEN (Duitsland)<br />

T +49 707 17 00 40<br />

E info@phorn.de<br />

W www.phorn.de<br />

PROMATT<br />

Rietmolenweg 20<br />

7482 NX HAAKSBERGEN<br />

T +31 53 573 05 10<br />

E info@promatt.nl<br />

W www.promatt.nl<br />

ROSLER BENELUX<br />

Avenue de Ramelot 6<br />

1480 TUBIZE<br />

T +32 (0)2 361 <strong>02</strong> 00<br />

E rosler-be@rosler.com<br />

W www.rosler.com<br />

| 81


<strong>Metaalvak</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de <strong>Metaalvak</strong><br />

Partners, scan deze QR code met uw smartphone<br />

metaalvak.be/bedrijven<br />

RUBIDOR<br />

Kouterstraat 11 b<br />

8560 WEVELGEM<br />

T +32 56 41 35 70<br />

E info@rubidor.be<br />

W https://rubidor.be/<br />

BLACK<br />

SHAPES MACHINING NV<br />

CMYK<br />

0% 0% 0% 100%<br />

RGB<br />

Noordlaan 0 0 35 0<br />

WEB<br />

#000000<br />

8520 KUURNE<br />

RAL<br />

RAL 9005<br />

PANTONE<br />

T +32 56 Black 6C 35 01 11<br />

ORANGE<br />

CMYK<br />

0% 70% 90% 0%<br />

RGB<br />

255 77 25<br />

WEB<br />

#ff4d19<br />

RAL<br />

2003<br />

E info@shapesmachining.be<br />

PANTONE<br />

Orange <strong>02</strong>1 C<br />

TEVEMA<br />

Antennestraat 78<br />

1322 AS ALMERE<br />

T +31 85 019 3<strong>02</strong>3<br />

F +31 20 686 4742<br />

E sales@tevema.com<br />

W www.tevema.com<br />

UNIL LUBRICANTS<br />

Bergensesteenweg 713<br />

1600 SINT PIETERS LEEUW<br />

T +32 2 365 <strong>02</strong> 00<br />

W www.shapesmachining.be<br />

E info@unil.com<br />

W www.unil.com<br />

TIMESAVERS INTERNATIONAL BV<br />

SAFANDARLEY<br />

Kwinkweerd 11<br />

7241 CW LOCHEM<br />

T +31 57 322 22 22<br />

E info@safandarley.com<br />

W www.safandarley.com<br />

SHAPES METALWORKS NV<br />

Nijverheidslaan 53<br />

8560 GULLEGEM<br />

T +32 56 42 49 70<br />

E info@shapesmetalworks.be<br />

W www.shapesmetalworks.be<br />

Fruitlaan 20<br />

4462 EP GOES<br />

T +31 11 323 89 11<br />

F +31 113 23 20 03<br />

W www.timesaversint.com<br />

Steel<br />

V.A.C. MACHINES<br />

Kleine Pathoekeweg 13-15<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 31 50 83<br />

E info@vac-machines.be<br />

TOPSOLID BELGIUM<br />

W www.vac-machines.be<br />

Ternatstraat 4<br />

1742 TERNAT<br />

SANDVIK BENELUX - COROMANT<br />

Fountain Plaza, Belgicastraat 5/6<br />

STEVENS PUNCHING<br />

Zonnebeekseweg 221<br />

T +32 2 582 72 64<br />

E info@topsolid.be<br />

W www.topsolid.be<br />

VALK WELDING<br />

P.O. Box 60<br />

1930 ZAVENTEM<br />

8900 IEPER<br />

2950 AB ALBLASSERDAM<br />

T +32 27 <strong>02</strong> 98 00<br />

F +32 27 26 01 87<br />

E info.coromant.benelux@sandvik.com<br />

W www.sandvik.coromant.com/be<br />

T +32 57 20 21 47<br />

F +32 57 20 16 54<br />

E stevens.punching@spsfe.be<br />

W www.stevens-punching.be<br />

TRIVEST SOFTWARE GROUP<br />

Baaikensstraat 21/2<br />

9240 ZELE<br />

T +31 78 691 70 11<br />

E info@valkwelding.com<br />

W www.valkwelding.com<br />

T +32 52 57 88 44<br />

E info@trivestsoftwaregroup.be<br />

W www.trivestsoftwaregroup.be<br />

YAMAZAKI MAZAK EUROPE<br />

SCHUNK INTEC NV<br />

Industrielaan 4, Zuid III<br />

9320 EREMBODEGEM<br />

T +32 53 85 35 04<br />

F +32 53 83 63 51<br />

E info@be.schunk.com<br />

STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL<br />

Lovense Kanaaldijk 61<br />

5013 BJ TILBURG<br />

T +31 162 74 80 10<br />

E info@straaltechniek.net<br />

TUNGSTEN ROBOTICS<br />

Hondeweg 18c<br />

8820 Torhout<br />

E info@tungstenrobotics.be<br />

Grauwmeer 7<br />

3001 LEUVEN<br />

T +32 16 39 16 11<br />

F +32 16 39 17 07<br />

E mazak@mazak.be<br />

W www.be.schunk.com<br />

W www.straaltechniek.net<br />

W www.tungstenrobotics.be<br />

W www.mazakeu.be<br />

82 |


CNC I’m a<br />

power load.<br />

Uw partner voor de toekomst.<br />

In onze Hermle modulesystemen zit meer dan alleen absolute precisie. Naast<br />

digitale modules of automatisering bieden wij u altijd oplossingen aan voor<br />

meer kwaliteit en efficiëntie - op maat gebracht voor uw bedrijf. Daarbij kunt u<br />

natuurlijk altijd vertrouwen op onze service.<br />

www.hermle-nederland.nl<br />

Hermle Nederland B.V., info@hermle-nederland.nl


HET VERSCHIL<br />

TUSSEN PRECISIE<br />

EN ULTRAPRECISIE<br />

HET GEREEDSCHAP<br />

HORN staat voor toptechnologie, prestaties en betrouwbaarheid.<br />

Onze gereedschappen maken het verschil als het op levensduur,<br />

precisie en doeltreffendheid aankomt.<br />

www.PHorn.de<br />

VLAANDEREN /<br />

BRUSSELS GEWEST<br />

—<br />

KEES VAN BERS<br />

kees.van.bers@PHorn.com<br />

WALLONIË<br />

—<br />

PATRICK LEBRUN<br />

plebrun@PHorn.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!