16.04.2021 Views

Zwembadbouw 01 2021

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1

NR 01

2021

APRIL | MEI

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu

Breng sfeer

met slim licht

Zo geef je legionella

geen kans

Tegelwijsheid voor

zwembad en tuin


Ervaar

puur

zwemplezier

SHOWROOMS:

VLAANDEREN | T +32 55 390 390

BRUSSEL/WALLONIE | T +32 26 573 916

LIMBURG | T +32 13 292 727

ANTWERPEN | T +32 36 466 312

WWW.SWIMMINGPOOLS.BE


EXCLUSIEVE PARTNERSHIPS

TEN DIENSTE VAN DE PROFESSIONAL

SCP BENELUX

EN HAYWARD:

ONTDEK HET

TOTALLY HAYWARD ®

PROGRAMMA!

SCP Benelux n.v.

21 Maalbeekweg

B-1930 Zaventem

Tel : +32 (0)2 386 03 40

info.benelux@scppool.com

www.scpeurope.com


Voorwoord

Nu al een recordjaar

Met een gemeten temperatuur van net geen 24°C in Ukkel, ging 30 maart

2021 de geschiedenis in als warmste maartdag sinds het begin van de

metingen. Één dag later werd de kersverse titelhouder al van de troon

gestoten. Nog voor het eerste kwartaal van 2021 afgesloten werd, en nog

voor de eerste editie van Zwembadbouw ter perse kon gaan, waren er met

andere woorden al twee warmterecords gesneuveld. Wie nog twijfelde of

een zwembad de investering wel waard was, kreeg een duidelijk signaal.

Al weten we in de Lage Landen natuurlijk wel beter dan alles zomaar

aan de weergoden over te laten. Het succes van een zwembadproject

ligt net zozeer in de handen van de zwembadbouwer. Aan u dus om

de consument te voorzien in alles wat de beleving in en rond het

zwembad kan optimaliseren. Duurzame zwembadverwarming om

het zwemseizoen ook buiten recordtemperaturen om te verlengen,

bijvoorbeeld, of een mooie, comfortabele afwerking in natuursteen en

sfeervolle verlichting om de relaxmomenten langs het water ten volle te

benutten. De artikels in deze editie bieden u alvast de nodige inspiratie

en informatie.

Terwijl consumenten watertandend uitkijken naar het moment waarop

ze in de privacy en veilige bubbel van hun eigen tuin verfrissing

kunnen vinden, is de sector dit jaar echter ook opmerkelijk waakzaam.

De enorme boost van afgelopen jaar leidde namelijk niet alleen tot

overvolle orderboekjes en lange wachtlijsten, maar zorgde hier en daar ook

al voor tekorten aan essentiële grondstoffen en basisproducten. Gelukkig

liet niet iedereen zich verrassen en troffen verschillende fabrikanten en

toeleveranciers afgelopen zomer al de nodige maatregelen. Zo hopen zij

u ook tijdens de wellicht onafwendbare recordcijfers van 2021 blijvend

van dienst te kunnen zijn.

Veel leesplezier,

Elise Noyez

5


Platform over Privé & Publieke Zwembaden,

Wellness, Outdoor en Groen

nr. 1 2021

verschijnt 4 x per jaar

ISSN 2772-5200

UITGEVER

Inhoud

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

VESTIGING NEDERLAND

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

EINDREDACTIE

Jan Devriese

REDACTIETEAM

Stephanie Demasure, Philip Doutreligne,

Els Jonckheere, Armand Landman en

Elise Noyez

BLADMANAGERS

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock, Elke Kina,

Sandra Reijnders

traffic@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

traffic@louwersmediagroep.be

ABONNEMENTSPRIJS

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Zwembadbouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnements periode geen

schriftelijk bericht van opzegging is

ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Verspreiding vindt plaats in België én

Nederland naar o.a. zwembadbouwers,

openbare besturen, uitbaters van

sportinfrastructuur, wellness-uitbaters,

landschapsarchitecten, designers,

installateurs van technieken, opdrachtgevers,

adviesbureaus, bestekschrijvers,

brancheorganisaties, leveranciers,

fabrikanten en aanverwante organisaties.

VORMGEVING / ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die

gebaseerd zijn op deze informatie.

Internationaal succes dankzij lokale verankering 8

Aquapelle wordt geluidloos verwarmd 10

De Pen 12

Drievoudige uitbreiding verzekert vlotte levering 14

Productie en service zwembadafdekking naar hoger niveau 16

Tegelwijsheid voor zwembad en tuin 20

De Zwemkom als groepsspeler 22

Comfortabele en energiezuinige zwembadunit 25

Thema Beweegbare bodems

Beweegbare zwembadbodem in natuursteen 26

Dynamisch en multifunctioneel dankzij beweegbare bodem 28

WiZZ: Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen 34

Een eigentijdse en relevante organisatie 34

Maximaal genot, minimale moeite 36

Bevlogen bouwpartner voor duurzame sportinfrastructuur 38

Thema Waterattracties

Wie internationaal kijkt, ziet evolutie van water(pret)parken

Het moet speelser, sneller en veiliger 42

Totaalleverancier van alles voor waterpret 47

‘Over waterglijbanen hoef je mij niets uit te leggen’ 49

Thema Legionella

Controle- en spoelsysteem voor zwembad-, douche- en drinkwater

Zo geef je legionella geen kans 50

Onafhankelijke partner voor preventie en bestrijding van legionella 54

Machtsoverdracht bij SCP Europe 56

Trommelfilter vangt 90% van het vuil af 58

Duurzame zwembadverwarming wordt totaaloplossing 60

Duurzame aanpak van pomp tot vlinderklep 63

Thema Audiovisuele oplossingen

Breng sfeer met verlichting 64

Audiovisuele installaties op maat 68

Nieuwe speler in Europese markt biedt totaaloplossing 72

Olco, van adviseur tot ontwikkelaar 76

Partner pagina's 80

Partners die meegewerkt hebben aan deze editie 81


Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

8

16 26

28

42

1

NR 01

2021

APRIL | MEI

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu

Zo geef je legionella

Breng sfeer geen kans

Tegelwijsheid voor

met slim licht zwembad en tuin

60

72

Cover van OLCO

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

zwembadbouw.eu

7


INTERNATIONAAL

SUCCES DANKZIJ

LOKALE VERANKERING

Van een bescheiden start met drie personen in een kantoor in Waregem tot een actief familiebedrijf met

vestigingen over heel Europa: in zestien jaar tijd wist distributeur Pollet Pool Group zich duidelijk te

onderscheiden in de zwembadsector. Managing director Simon Bolleire schrijft het succes toe aan de focus op

verregaande ondersteuning en sterke lokale verankering.

Tekst Elise Noyez | Beeld Pollet Pool Group

‘In een open dialoog

meedenken met de

zwembadbouwer’

Pollet Pool Group is tevens producent van de

Aquadeck zwembadafdekkingen.

8


Met de slogan “Supporting Pool Builders”

maakt Pollet Pool Group zijn prioriteit

wereldkundig. Ondanks het inmiddels

internationale karakter van de groep, is

het steeds de lokale zwembadbouwer die

vooropstaat. “Vanaf dag één hebben we uitvoerig

naar onze klanten geluisterd”, stelt

Bolleire. “Daaruit konden we opmaken dat

de roep om ondersteuning groot was, net

als de vraag naar kwalitatieve, onderhoudsarme

producten. Die bekommernissen

vormen onze drijfveer.”

ALTIJD BEREIKBAAR

De service van Pollet Pool Group berust op

drie pijlers: een sales team met één duidelijk

aanspreekpunt per provincie, een uitgebreide

customer service voor alle vragen

rond orders en leveringen, en een sterk

uitgebouwde technische dienst. “We staan

erop dat alle diensten eenvoudig bereikbaar

zijn”, benadrukt Bolleire. “We weten

immers heel goed dat zwembadbouwers

dag in dag uit op de werf staan.” “Onze

medewerkers hebben meerdere malen per

dag contact met onze zwembadbouwers”,

beaamt Lien Vandoorne, coach van het customer

service team. “Door de groei van de

markt en de bijbehorende drukte is dat op

vandaag niet altijd evident, maar we maken

er een punt van om hen zoveel mogelijk

telefonisch te woord te staan.”

Bolleire: “Op onze webshop, exclusief voor

professionelen, kunnen zwembadbouwers

bovendien 24/7 bestellen en informatie

raadplegen over orders en producten.”

PPG TECHNICS

Het paradepaardje van het serviceluik is de

technische dienst PPG Technics, die telefonische

dan wel fysieke assistentie verleent.

Moet er een technieker ter plaatse gaan,

dan zorgt PPG Technics voor een volledige

ontzorging van de zwembadbouwer.

“Binnen 24 uur wordt contact opgenomen

met de eindklant, om binnen de week de

interventie in te plannen”, zegt Stijn Ver Elst.

“Al onze mobiele techniekers zijn trouwens

koeltechnisch gecertificeerd, zodat wij

ook op warmtepompen, volledig conform,

een snelle after sales kunnen aanbieden.

We denken graag in een open dialoog

met onze klant mee, en daar hopen we op

termijn nog meer tijd voor te kunnen vrijmaken.”

VOOR DE LANGE TERMIJN

Zoals het een distributeur betaamt, biedt

Pollet Pool Group een compleet productaanbod

voor de zwembadbouw. Bolleire:

“We bekijken de producten altijd met een

kritische blik en een langetermijnvisie. Zijn

ze duurzaam en kwalitatief? Behoeden ze

onze klanten voor problemen achteraf?

Zwembadbouwers plaatsen tientallen

baden per jaar. Het laatste wat zij willen,

is geloop door producten met technische

problemen.”

In de eigen productie van de hoogwaardige

Aquadeck afdekkingen worden dezelfde

waarden vooropgesteld. De volledige branding

van het merk werd recent trouwens

vernieuwd. Dankzij de OrderTool configureren

zwembadbouwers hun zwembadafdekking

nu zelf online of via de app.

De productie van Pollet Pool Group schikt

zich verder in twee grote lijnen: een instaplijn

met focus op prijs-kwaliteit en een

exclusieve lijn voor de meest luxueuze

baden. Nieuwe telgen zijn onder meer de

innovatieve Piranha X zwembadreiniger en

de exclusieve InverX full-inverter zwemba

dwarmtepomp met Turbo Silence ® technologie.

“In 2015 waren wij de eerste om

de full-invertertechnologie in de zwembadmarkt

te introduceren. Nu zijn we trots dat

we onze voorsprong verder kunnen uitbouwen.

Met de InverX wordt het water uiterst

snel opgewarmd, met een ongekende fluisterstille

werking én het hoogste rendement

in de markt.”

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Pollet Pool Group beseft dat zwembadbouwers

in 2021 een geheel nieuwe bekommernis

hebben. “Na een onverwacht druk

coronajaar vreest de sector voor allerlei

tekorten. Door extra opslagruimte te

voorzien en al onze teams uit te breiden,

hebben wij ons daartegen gewapend. Ons

customer service team telt vandaag maar

liefst negen medewerkers om alle bestellingen

op te volgen. Ook PPG Technics

en het interventieteam worden binnen

kort gevoelig uitgebreid. Kortom, we stellen

alles in het werk om onze klanten van

dienst te zijn. Een grote uitdaging in deze

ongekend drukke tijden, maar een van de

allerbelangrijkste.”

PPG Pump Deluxe.

InverX full-inverter zwembadwarmtepomp

met Turbo Silence ® technologie.

Nieuw sinds dit jaar: de Piranha

X zwembadreiniger.

PPG Watersens voor meten en doseren

van waterbehandelingschemicaliën.

9


Capelle aan den IJssel - Aquapelle

Aquapelle wordt

geluidloos verwarmd

Onder meer twee lucht/water-warmtepompen op het dak van het nieuwe sportcomplex Aquapelle zorgen voor de

verwarming van twee zwembaden, een sporthal en een horecagelegenheid. Door het toerental van de ventilatoren

’s nachts terug te voeren, heeft de omgeving geen last van het geluid van de pompen.

Tekst Tim van Dorsten |

Beeld Arie Fransen

Het nieuwe sportcomplex met twee

zwembaden en een sporthal staat sinds

afgelopen juni op de hoek van de Alkenlaan

en de Pelikaanweg, middenin een

woonwijk in het Zuid-Hollandse Capelle

aan den IJssel. Juist die locatie zorgde

ervoor dat het geluid van de warmtepompen

een voornaam aandachtspunt werd.

DENKEN IN OPLOSSINGEN

Het punt van het geluidsniveau was zo

belangrijk, dat dit zelfs het eerste aandachtspunt

was van installatiebedrijf Hellebrekers,

dat AirconAir in maart 2018 vroeg voor de

warmtepompen te zorgen om Aquapelle

te verwarmen. “Dankzij onze samenwerking

met Hellebrekers zijn we in de markt

van het duurzaam verwarmen van zwembaden

terechtgekomen”, geeft Peeraer aan.

“Sinds het eerste grote project, een zwembad

in Apeldoorn in 2016, zijn we steeds

“Aquapelle staat tussen verschillende flatgebouwen”,

vertelt directeur Joep Peeraer

van AirconAir, importeur en leverancier van

Galletti-warmtepompen. “De bewoners van

die gebouwen mogen ’s nachts natuurlijk

geen last hebben van het geluid dat de ventilatoren

in de warmtepompen produceren.

Daarom hebben we in die warmtepompen

gezorgd voor een zogeheten nachtverlaging,

waardoor het toerental van de ventilatoren

’s nachts wordt teruggeschroefd.

Zo worden deze stille warmtepompen

nog stiller, terwijl ze zorgen voor een hoog

rendement.”

10


Capelle aan den IJssel - Aquapelle

beter op elkaar ingespeeld. We werken op basis van gelijkwaardigheid

met elkaar en denken allebei in oplossingen. Daarom beschouwen

we elkaar als partnerbedrijven.”

VIER WARMTEPOMPEN

Om Aquapelle volledig te verwarmen, hebben beide bedrijven in

gezamenlijk overleg ervoor gekozen om in totaal vier warmtepompen

toe te passen. “We hebben hiervoor gekozen, omdat Aquapelle

niet alleen over twee zwembaden beschikt, maar ook over een sporthal”,

legt Peeraer uit. Het gaat hierbij om een wedstrijdbad, een zogeheten

doelgroepenbad en een sporthal die kan worden opgedeeld

in vier sportzalen. Tussen de sporthal en de zwembaden bevindt

zich een horecagelegenheid, en de warmtepompen zorgen in al die

ruimten voor de verwarming. De overige twee warmtepompen die

Aquapelle verwarmen, zijn water/water-warmtepompen. Eén van

deze pompen is een zogeheten booster, die zorgt voor een temperatuur

van 70 graden Celsius voor het douchewater en tapwater.

De warmtepompen zijn van Galletti.

‘WE BESCHOUWEN ELKAAR ALS

PARTNERBEDRIJVEN’

Om duurzaam met de warmte uit de zwembaden om te gaan,

heeft AirconAir onder meer gezorgd voor een warmteterugwinningsinstallatie.

Deze installatie gebruikt de verwarmde lucht die uit

de zwembaden komt om andere ruimtes te verwarmen. “Dat vind

ik een best bijzondere manier van een ruimte verwarmen”, geeft

Peeraer aan. “Dit zie je nog bijna nergens.” Deze oplossing is volgens

hem mede te danken aan Galletti. “Het is een wisselwerking.

Terwijl Galletti zich richt op de ontwikkeling van nieuwe technieken,

zijn wij bezig om ook de bestaande technieken anders en beter in

te zetten.”

DUURZAME VOEDING

Op het dak staan niet alleen twee lucht/water-warmtepompen, maar

liggen ook ruim 900 zonnepanelen. Daarnaast beschikt het nieuwe

sportcomplex over zonneboilers om de elektrische installaties van de

benodigde duurzame voeding te kunnen voorzien. Medio juni was

de bouw klaar en nadat alles in gereedheid was gebracht, kon Aquapelle

afgelopen september worden opgeleverd.

De booster zorgt voor een watertemperatuur van 70 graden Celsius.

11


De Pen

“Als je de krachten van

eigenaar, exploitant en

gebruikers bundelt, kan je

de exploitatiekosten naar

omlaag brengen”

12


De Pen

Irma Duim

Accountmanager KNZB

ALS JE ZWEMMEND NEDERLAND WIL

VERBINDEN, MOET JE EEN VISIE HEBBEN

OP ACCOMMODATIEBELEID

Een zwembad is een belangrijke sportvoorziening, die je in de meeste Nederlandse gemeenten

tegenkomt. Iedereen is er weleens geweest, voor veel mensen is het zelfs de plek waar ze hun

allereerste diploma haalden.

In Nederland zijn vrijwel alle zwembaden van de gemeente, wat niet betekent dat zij deze

ook zelf exploiteren. Een zwembad exploiteren kost geld. Het onderhoud, de energie- en

personeelskosten zijn nog altijd hoger dan de baten. Dat zie je terug op de gemeentelijke

begroting, waar jaarlijks een fors bedrag gereserveerd is voor het zwembad.

Is zwemmen wel een kerntaak van de gemeente? Deze discussie, die wij de laatste

jaren – met name sinds de decentralisatie van 2015 - steeds vaker horen, is meestal het

startsignaal om de gemeentelijke exploitatiebijdrage af te bouwen. Afbouw van deze

bijdrage leidt in veel gevallen tot een verhoging van de zwemtarieven. Verenigingen

kunnen zo’n tariefsverhoging alleen maar opvangen door een verhoging van de

contributie (lidgeld). Dit zorgt voor onrust en verontwaardiging. Wordt de zwemsport

een sport voor de elite?

Wanneer het openhouden van het lokale zwembad ter discussie komt, heb je echt de

poppen aan het dansen. Een burgerinitiatief en Facebookactiepagina worden opgestart,

ludieke protestacties voor het stadhuis, raadsvergaderingen waar zwemliefhebbers

tijdens het inspreekrecht het belang van het zwembad verkondigen.

Enerzijds mooi om zien dat de burger zich verenigt om samen te knokken voor

gemeentelijk zwemwater. Anderzijds kunnen we de ogen niet sluiten voor het

stevige kostenplaatje dat aan het openhouden van het bad vastzit. Wat als we deze

partijen bij elkaar brengen? Lukt het dan om te komen tot een betaalbaar zwembad?

Zo’n tien jaar geleden heeft de KNZB haar visie over de bouw en het gebruik van

zwemaccommodaties op papier gezet. Het KNZB Masterplan Accommodaties laat aan

de hand van vier scenario’s zien dat, wanneer je de krachten van eigenaar, exploitant

en gebruikers bundelt, het echt lukt om de jaarlijkse exploitatiekosten naar omlaag te

brengen en meer mensen te laten zwemmen. Met het KNZB-handboek willen we ons

steentje bijdragen om te komen tot de goede zwembaden, passend bij het gebruik van

die gemeente.

Als KNZB worden wij steeds vaker en eerder betrokken bij accommodatietrajecten.

Een belangrijke rol, die goed bij ons past en waarmee we een substantiële bijdrage

leveren om het zwemmen in Nederland veilig en toegankelijk te houden voor iedereen.

13


‘Dit jaar

zullen we

minstens 8.000

afdekkingen

produceren’

T&A legt nu al een grote voorraad aan voor het piekseizoen. (Beeld: Studio PSG)

DRIEVOUDIGE

UITBREIDING

VERZEKERT

VLOTTE LEVERING

De groeiende vraag naar zwembaden was al even ingezet, maar de enorme impact van opeenvolgende lockdowns

en staycations kwam bij zowel fabrikanten als zwembadbouwers afgelopen jaar toch grotendeels als een verrassing.

Prangende vraag voor komend seizoen is dan ook of de voorraden deze explosie wel kunnen volgen. Specialist in

zwembadafdekkingen T&A voorzag alvast in extra capaciteit.

Tekst Elise Noyez | Beeld Technics & Applications

14


Technics & Applications, kortweg T&A, is al meer dan 25 jaar actief

in de fabricage van automatische zwembadafdekkingen, en zag

de markt gestaag groeien. Een situatie zoals vandaag, is volgens

managing director Joeri Dils echter ongezien. “Sommige zwembadonderdelen

en accessoires zijn nu al uitgeput of worden door de

beperkte voorraden tegen woekerprijzen verkocht. En het seizoen

moet nog beginnen. Zulke situaties willen wij te allen tijde vermijden.

In augustus hebben we onze productie voor 2021 dan ook al

opgeschaald en zijn we gestart aan de bouw van een nieuwe hal.”

Met de nieuwbouw breidt T&A zijn vestiging in Geel voor de derde

keer sinds 2007 uit. De oorspronkelijke oppervlakte van 5.000 m 2 is

inmiddels uitgegroeid tot een kleine 20.000 m 2 . “De extra 5.000 m 2

die we afgelopen jaar voorzagen omvat onder meer extra opslagruimte,

een nieuwe werkplaats en kantoren voor onze afdeling

logistiek. Daarnaast werd een extra productielijn toegevoegd. We

hebben ons, met andere woorden, op drie vlakken gewapend voor

de boost van komend seizoen.”

20% MEER AFDEKKINGEN

De nieuwe werkplaats die in de nieuwe hal werd ingericht is geen

klassiek atelier, maar een volledig afgesloten ruimte die in onderdruk

geplaatst kan worden. “De ruimte werd speciaal ingericht voor

de verwerking van composieten”, geeft Dils mee. “Dat materiaal

wordt omwille van zijn absolute corrosiebestendigheid steeds vaker

gebruikt voor de productie van oprolbuizen, maar produceert bij

de verwerking wel aanzienlijk wat fijn stof. Om onze werknemers

te beschermen en de overige productie stofvrij te houden, hebben

we hiervoor dus een aparte ruimte met hoogwaardige afzuiging

ingericht. Daar wordt vanaf nu ook onze houtverwerking in ondergebracht.”

Minstens even belangrijk is dat er door de bouw van de

nieuwe hal en reorganisatie van de productie ook ruimte vrijkwam

voor een extra productielijn. “In januari hebben we deze derde lijn

in gebruik genomen. Daarmee kunnen we onze productie aanzienlijk

opschalen. Produceerden we vorig jaar zo’n 6.500 afdekkingen,

dan zullen dat er dit jaar minstens 8.000 zijn. Bovendien voorzien

we voor volgend jaar nog de plaatsing van een vierde productielijn.”

Dankzij de stijgende vraag mocht T&A zijn vestiging in Geel al drie keer

uitbreiden. (Beeld: Studio PSG)

De nieuwbouw voorziet in 5.000 m 2 extra.

In de nieuwe werkplaats worden

vooral corrosiebestendige oprolbuizen

in composiet verwerkt.

VOORRAAD VOOR PIEKMOMENTEN

Extra productiecapaciteit alleen biedt volgens Dils echter geen garantie

op een continue levering. “Het extrusieproces is per definitie een traag

proces. Zelfs met drie continu draaiende productielijnen is het onmogelijk

om tijdens piekmomenten voldoende snel te produceren. Als je

over voldoende opslagruimte beschikt, kan je echter wel voorsprong

nemen in de winter. Net om die reden is de grootste oppervlakte van

onze nieuwe hal, zo’n 3.000 vierkante meter, ingericht als magazijn.

Zodoende kunnen we enerzijds voldoende grondstoffen opslaan en

anderzijds een grote voorraad aanleggen voor piekmomenten.”

EFFICIËNTERE LOGISTIEK

Tot slot beoogt T&A met zijn meest recente uitbreiding een duidelijke

efficiëntiewinst in de logistiek. “De nieuwbouw voorziet in twee

extra laad- en losplaatsen. Dat is een verdubbeling in capaciteit,

waardoor de wachttijden voor zowel onze transporteurs als de klanten

die een bestelling komen afhalen beperkt worden. Bovendien

hoeven zij niet langer via de hoofdingang te passeren, maar kunnen

ze nu rechtstreeks bij de logistieke afdeling terecht. Alles zal dus

vlotter verlopen.”

T&A wil een tekort aan automatische zwembadafdekkingen absoluut

vermijden. (Beeld: Studio PSG)

15


PRODUCTIE EN SERVICE

ZWEMBADAFDEKKING NAAR

HOGER NIVEAU

Wat als een nevenactiviteit begon, groeide in tien jaar tijd uit tot een bloeiende onderneming. Pool Cover Systems is

vandaag een topvijfspeler in de Benelux op het vlak van zwembadafdekkingen. Met een nieuwe vestiging in Ravels zijn

zowel kantoren als productie helemaal klaar voor de mooie toekomst die het bedrijf te wachten staat.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Pool Cover Systems

16


Pool Cover Systems startte zo’n tien jaar geleden als de nevenactiviteit

van een zwembadbouwer. Zelf zwembadafdekkingen maken

die toegankelijker zijn voor alle zwembadbouwers door een makkelijker

bestelproces en hogere servicegraad, dat was toen het doel.

En dat is het vandaag nog steeds.

“Pool Cover Systems ontwikkelt en produceert in- en opbouwdelen

in rvs, afdekkingen in pvc en polycarbonaat, en motoren en sturingen”,

zegt Simon Ryckewaert, commercial manager van Pool Cover

Systems. “Het bedrijf is volledig verticaal geïntegreerd, met alle expertise

en knowhow binnenshuis. Alles is maatwerk, voor ieder type bad.

Die kennis laat ons toe om snel te schakelen en om kwalitatieve topproducten

te maken. Onze producten zijn overigens honderd procent

Belgisch, want ook onze toeleveranciers zijn allemaal Belgen.”

Een visie die haar vruchten afwerpt, want Pool Cover Systems kende

de voorbije jaren een sterke groei. Het pand van 750 vierkante meter

in Merksplas werd omgeruild voor een gloednieuw bedrijfsgebouw

van 3.500 vierkante meter in Weelde. Een upgrade van formaat.

“Daarin krijgen zowel onze kantoren en productie als onze stock een

weldoordachte plek”, zegt Simon. “Er is ook ruimte voor een toonzaal

en een opleidingscentrum. Daar kunnen onze klanten terecht

voor bijscholingen.”

Met een gloednieuw gebouw is Pool Cover

Systems helemaal klaar voor de toekomst.

‘DE IN-HOUSE EXPERTISE LAAT

POOL COVER SYSTEMS TOE OM

SNEL TE SCHAKELEN EN 100%

BELGISCHE, KWALITATIEVE

PRODUCTEN TE MAKEN’

RUIME STOCK EN PRODUCTIE

Aan het nieuwe bedrijfspand werd twee jaar gewerkt. Alle

moderne technieken werden dan ook geïntegreerd en er is rekening

gehouden met energie-efficiëntie en -zuinigheid, zoals klimaatregeling.

“Zowat de helft van onze beschikbare ruimte gaat

naar opslag van onze materialen. We hebben een voorraad van

zo’n 300 verschillende stuks, in verschillende kleuren en afmetingen”,

verduidelijkt Simon. “Daarnaast is het ontwerp ook zo opgevat,

dat onze voorraad profielen er gestockeerd wordt zonder

direct contact met het zonlicht. Dat lijkt een detail, maar is van

groot belang om de kwaliteit van onze profielen te garanderen.”

Ook de productieafdeling verdient aandacht. Er gebeurt nog een

deel handmatig, maar er wordt een geautomatiseerde productielijn

geïnstalleerd. Pool Cover Systems optimaliseert zo zijn machinepark

om meer en sneller te produceren. “Dat sneller produceren

deden we al door onze profielen te verlassen, in plaats van te verlijmen

met siliconen. Zo moet je geen rekening houden met een

droogtijd en garandeer je een snellere doorlooptijd, maar ook een

steviger product”, legt Simon uit.

Met de nieuwe productielijn wil Pool Cover Systems zijn productiecapaciteit

verdubbelen in 2023 en zijn positie op de internationale

markt verder verstevigen. Simon: “Dit moderne gebouw

past alvast bij de uitstraling van Pool Cover Systems als een

bedrijf dat wil blijven groeien en zijn blik op de toekomst en op het

buitenland legt.”

17


HRS POOL & TECHNICAL EQUIPMENT

Anders dan andere...

Staalweg 2 | 4104 AT Culemborg | T: 0031-345517013 | info@zwembadengroothandel.nl | www. zwembadengroothandel.nl


Tegelwijsheid voor

zwembad en tuin

Staycations, in ons kot blijven, bubbels en knuffelcontacten. In 2020 beleefden we onze eigen omgeving op een intense

manier. Daar hoorden voor heel wat mensen investeringen bij: een nieuwe tuinset, gepaste zonwering of eindelijk dat

lang gedroomde zwembad in eigen tuin. Dat zwembad verdient de geschikte afwerkingsmaterialen. Daarvoor kan je

terecht bij Beltrami, innovator in tegels voor binnen en buiten, in natuursteen en in samengestelde materialen.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Beltrami

20

De afwerking van de zwembadboorden wordt

afgestemd op de afwerking van je terrastegels.


In 2020 koos de Belg massaal voor een

zwembad in eigen tuin. De vraag naar

zwembadboorden kende dan ook een

ongeziene stijging. En daar speelde Beltrami

handig op in. Als Brachot Family

Member rekent het bedrijf op het brede

netwerk van deze producent in landschaps-

en bekledingsmaterialen in natuursteen

en samengestelde materialen zoals

keramiek. Met twintig eigen groeves, acht

productiesites en zestien distributiecentra

wereldwijd, genereert dat een zee aan

mogelijkheden. Ook voor zwembadboorden

en de passende afwerkingen voor buiten.

EENHEID CREËREN

In de vier types zwembadboorden breidde

Beltrami het aanbod dan ook gevoelig uit,

vooral in de verschillende populaire natuurstenen

zoals Pietra Bicci, Pepperino Dark en

nieuwkomer Ming Black. De afwerking van

de zwembadboord word afgestemd op de

afwerking van je terrastegel of op het tuinpad,

maar je kan evengoed gaan voor een

afwerking die nog meer antislipeigenschappen

biedt. Daarin merkt Beltrami vooral op

dat de lichtjes bewerkte oppervlakte-afwerkingen

het goed doen, zoals gevlamd, sensato

of sabbiatino.

Beltrami ging met de markttendensen aan

de slag en ontwikkelde een nieuw type

zwembadboord, met een 180 graden afgeronde

overhangende boord. “Het is het vierde

type zwembadboord in ons aanbod en komt

vooral tot zijn recht in landelijke tuinen”, zegt

David Verheye, salesmanager van Beltrami.

“We hebben ook een rechte overhangende

boord, die dan weer perfect in een modern

ontwerp past. Het zijn twee types waar veel

vraag naar is. Niet verwonderlijk, want ze

bieden een mooiere afwerking en werken

eventuele oneffenheden na de installatie van

het zwembad moeiteloos weg.”

“Stem je zwembadboord af op je terrastegels,

dat creëert een rustig en harmonieus

effect. En net daar zijn we met z’n allen zo

naar op zoek. Ook in 2021”, zegt David. “We

namen dan ook ons voltallige aanbod buitenafwerkingen

onder de loep en bieden

dus boordstenen, bloktreden, tegentreden

en palissades aan in heel wat populaire

materialen. Zit jouw voorkeursmateriaal niet

in het standaardaanbod, dan is er altijd de

mogelijkheid om zelf een plaat te kiezen in

onze Stone Gallery in Deinze of Harelbeke

en de zwembadboord of buitenafwerking

te laten ontwikkelen.”

Een passende zwembadboord biedt een

mooiere afwerking.

‘EEN PASSENDE

ZWEMBADBOORD

BIEDT EEN MOOIERE

AFWERKING’

Natuursteen en samengestelde materialen

Sinds dit jaar neemt Beltrami ook een

keramisch tegelaanbod voor buiten onder

zijn vleugels. Enerzijds is er de collectie

OCS met een twintigtal designs met

een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding,

anderzijds de meer verfijnde Manifattura

Italiana met onder meer houtdesigns.

Ook deze natuursteen Sinai Pearl in sensato-afwerking blijft het goed doen.

In de OCS-reeks vind je bij Beltrami ook de

passende zwembadboorden. “Keramische

buitentegels zijn populair. Ze blijven vet- en

vuilvrij en zijn zo makkelijker in onderhoud,

maar zijn wel moeilijker te plaatsen. Keramiek

is een niet-poreus materiaal, waardoor

de hechting anders is”, licht David toe. “Door

de stijgende vraag naar keramische buitentegels,

moest ook het aanbod beschikbare

zwembadboorden volgen. We bieden

ze nu aan met een rechte boord en met

een rechte, overhangende boord. Wie alle

mogelijkheden en materialen wil ontdekken,

is steeds welkom in onze showroom

met buitenpark in Harelbeke. Je maakt eenvoudig

online een afspraak en onze experts

geven je een rondleiding met advies voor

jouw project.”

21


Wevelgem - De Zwemkom

DE ZWEMKOM ALS

GROEPSSPELER

Een doorwaadbare site waar sport- en ontspanningsmogelijkheden samenkomen in een groen karakter: daar bevindt

De Zwemkom zich, in Wevelgem. De dynamiek van het gebouw nodigt uit tot ontmoeting en interactie, en versterkt het

potentieel van de site. Hoge gebruiksergonomie, flexibiliteit en ontdekking staan centraal. De warme bakstenen en de

houten accenten creëren een harmonische architectuur, in dialoog met de omgeving.

Tekst Stephanie Demasure| Beeld LD Architecten

Het sportbad van 25 meter heeft zeven banen en een beweegbare bodem.

Het zwembad in het centrum van Wevelgem,

net naast het gemeentehuis, was dringend

aan vervanging toe. De gemeente zag hier de

opportuniteit om meer sporten te bundelen

en koos er dan ook voor om het bestaande

zwembad een nieuwe plek te geven op

campus Sportspoor. Daar waren al een sporthal,

voetbalveld en Finse piste aanwezig.

Het team - bestaande uit Algemene Bouw

Maes, LD Architecten, VK Engineering en

EEG Group - haalde het Design-Build-project

binnen. LD Architecten bracht ruim veertig

jaar ervaring en specialisatie in recreatie- en

sportinfrastructuur mee in het bouwteam.

HET KARAKTER VAN EEN BINNENTUIN

Vanaf de straat is De Zwemkom niet zichtbaar.

De sportzone ligt een stukje dieper dan

de andere bebouwing. Als ware het een soort

van binnentuin, met het groene karakter en

een aantrekkelijke dynamiek die je van een

patio verwacht. De nieuwbouw met zwembaden,

kleedkamers, lokalen en cafetaria

staat helemaal op de perceelgrens. Hij vormt

een buffer voor de omliggende bewoning en

bewaart het open karakter op het terrein.

Orfee Barthier, zaakvoerder en architect bij

LD Architecten: “Het sportcomplex bakent de

site af, maar faciliteert tegelijk de vlotte circulatie.

Die doorwaadbaarheid van het project

was voor ons een absolute prioriteit. Het toegankelijke

karakter weerspiegelt zich ook in

de vormentaal van het gebouw. De hoeken

zijn afgezwakt, zodat een alzijdig gebouw

ontstaat. Die zachte grenzen nodigen uit tot

wat wij ‘overhoeks ontmoeten’ noemen.”

Bij het ontwerp hield LD Architecten niet

enkel rekening met de site. Ook de omge-

Het peuter- en recreatiebad is uitgerust met

glijbanen en spelelementen.

ving vormde een bepalende factor. Het gelijkvloers

en de verdieping worden visueel subtiel

afgescheiden door een horizontale band van

bakstenen. Zo onderscheidt het robuust

zwembadgedeelte zich van de lichte metalen

structuur waar de cafetaria en sportdienst

zich bevinden. Voor een leesbare structuur

en een natuurlijke dynamiek in de architectuur.

Aan de open kant van de site domineren

grote raampartijen, voor maximaal contact

‘EEN TIJDLOOS PROJECT ALS RESULTAAT VAN

SAMEN DENKEN EN SAMENWERKEN’

22


Wevelgem - De Zwemkom

met buiten en een weids panorama. Aan

de andere kant van het gebouw garanderen

kleine ramen de nodige discretie voor de aangrenzende

bewoners

ZWEMPLEZIER VOOR JONG EN OUD

De zweminfrastructuur van De Zwemkom is

ontworpen op maat van alle gebruikers. Het

sportbad van 25 meter heeft zeven banen

en een beweegbare bodem. Aansluitend is

er een instructiebad van 7,5 bij 10 meter. Het

peuter- en recreatiebad is uitgerust met glijbanen

en spelelementen.

“Net zoals op de volledige site staan ontmoeting

en interactie centraal in het zwembadgedeelte”,

legt Orfee uit. “De glijbaan is

bijvoorbeeld geschikt voor twee gebruikers

tegelijk. Ze kunnen wedstrijdjes doen en zichzelf

blijven uitdagen.”

Zo valt er altijd iets nieuws te ontdekken. Een

grote passerelle geeft toeschouwers zicht

op het volledige zwemcomplex. Ouders die

hun kinderen willen aanmoedigen tijdens de

zwemles? Of gewoon mee willen genieten

van de waterpret beneden? Perfect mogelijk.

De opdracht voor De Zwemkom was niet

min: innovatieve recreatie creëren. LD Architecten

vulde het compacte project in met

verfrissende ideeën. “Niet per se nieuwigheden”,

benadrukt Orfee. “Vaak ging het om elementen

die in andere projecten al aan bod

zijn gekomen, maar waar we nu een nieuwe

kijk op zochten. De slimme schakeling tussen

de baden bijvoorbeeld, waarmee je eenvoudig

een sportiever of net recreatiever geheel

creëert in het zwemcomplex. Het resultaat

van deze grote denkoefening en constructieve

samenwerking tussen alle bouwpartners

is een tijdloos project.”

Het robuuste zwembadgedeelte onderscheidt

zich van de lichte metalen structuur waar de

cafetaria en sportdienst zich bevinden.

Aan de open kant van de site domineren

grote raampartijen, voor maximaal contact

met buiten en een wijds panorama.

23


DE WOLF CKL POOL:

EEN KLASSE APART IN

ENERGIEZUINIGE VENTILATIE

“Opstellen, verbinden, instellen en klaar!“ Dit is het motto voor de gehele

WOLF CKL serie compacte luchtbehandelingskasten. Of het nu gaat om

kantoren, wooncomplexen, restaurants, kantines of scholen: de CKL-serie met

warmteterugwinning is de ideale oplossing voor de comfortabele en

energiezuinige ventilatie van de meest uiteenlopende gebouwen. De CKL Pool is

onderdeel van deze serie. De Comfort zwembadunit is speciaal ontworpen als

binnen-unit voor de ventilatie, ontvochtiging en verwarming van kleine gesloten

zwembaden, zoals die in hotels of particuliere woningen.

Voor meer info: BE.WOLF.EU


COMFORTABELE EN

ENERGIEZUINIGE

ZWEMBADUNIT

Bijzonderheden van de CKL-Pool serie zijn de

platenwarmtewisselaar uit corrosiebestendig

polypropyleen en de EC-ventilatoren in

vrijloopuitvoering met traploze regeling.

Opstellen, verbinden, klaar. De CKL-serie van WOLF met warmteterugwinning

is de ideale oplossing voor de comfortabele en energiezuinige ventilatie van de

meest uiteenlopende gebouwen. Dat geldt ook voor de nieuwe CKL Pool, een

zwembadunit binnen deze serie.

Tekst en beeld WOLF

De CKL zwembadunits zijn speciaal ontworpen

als binnenunits voor de ventilatie en

ontvochtiging van kleinere, gesloten zwembaden

tot een zwembadoppervlak van ongeveer

vijftig vierkante meter. Zwembaden

zoals die in ziekenhuizen, hotels of particuliere

woningen, dus. De units verwijderen de

ruimtelucht met hoge luchtvochtigheid en

vervangen die door droge toevoerlucht. Het

gebruik van zeer efficiënte warmteterugwinningssystemen

en de geïntegreerde warmtepomp

– afhankelijk van de bedrijfsmodus

– zorgen voor een energie-efficiënte werking.

Twee bijzonderheden van de CKL-Pool serie

zijn de platenwarmtewisselaar uit corrosiebestendig

polypropyleen, en EC-ventilatoren in

vrijloopuitvoering met traploze regeling.

DRIE PRAKTISCHE STANDEN

Er zijn drie bedrijfsmodi mogelijk: zomerbedrijf

met ontvochtiging, winterbedrijf

met ontvochtiging, en winterbedrijf met

verwarming. De ingebouwde en geïntegreerde

besturing, een DDC-regelaar met

gebruiksvriendelijk LCD-display, maakt

een continue en comfortabele aanpassing

van de bedrijfsomstandigheden mogelijk,

zodat de gewenste omstandigheden

in de binnenzwembaden onder verschillende

buitenluchtcondities kunnen worden

gehandhaafd. Een zwembadwatercondensor

is als optie verkrijgbaar.

De robuuste eenheid is uitwendig en inwendig

gecoat en klaar voor aansluiting. Voor een

eenvoudige en snelle inbedrijfstelling.

‘OPSTELLEN,

VERBINDEN,

KLAAR’

25


Thema Beweegbare bodems

BEWEEGBARE

ZWEMBADBODEM

IN NATUURSTEEN

Een landelijke villa in Sint-Martens-Latem dankt een deel van haar klasse aan

het travertin rond de woning. Niet enkel het terras, maar ook het zwembad

zijn betegeld met de Italiaanse karaktersteen. Dat de vloer van dat zwembad

op en neer kan, maakt van dit project met Pietra Bicci een huzarenstukje.

Tekst Febenat / Copywrite Bliksem Schrijfbureau | Beeld Valerie Clarysse van Buro H+C / Febenat

‘Deze travertin heeft zijn kwaliteiten

bewezen, zowel op vlak van esthetiek en

duurzaamheid als gebruiksgemak’

26


Thema Beweegbare bodems

De Italiaanse travertin Pietra Bicci maakt van het zwembad een echte blikvanger.

De tegels leenden zich prima voor

de precieze verstekken.

Wat oorspronkelijk begon als een kleine

verbouwing, groeide uit tot een grondige

renovatie. En dat in amper drie maanden

tijd. Ook de buitenomgeving onderging een

heuse transformatie. Waren het terras en

het zwembad aanvankelijk nog afgewerkt

met keramische tegels, ze werden al snel

vervangen door natuursteen. Zo gaf architect

Jurgen Weyne naast het interieur ook

de buitenomgeving van de landelijke villa

een nieuw elan.

SLIJTVAST EN CHLOORBESTENDIG

Rond de villa in Sint-Martens-Latem is het

zwembad de echte blikvanger. Met zijn

beweegbare bodem is het een technisch

hoogstandje.

“De keramische betegeling die oorspronkelijk

voorzien was, voldeed zeker aan onze wensen

qua uitstraling. Maar in een zwembadomgeving

werden die tegels snel vuil en gevaarlijk

glad. Om het veiliger te maken gingen we op

zoek naar een alternatief, met een gelijkende

uitstraling”, vertelt de bouwheer.

Die zoektocht leidde naar de Pietra Bicci,

een Italiaanse travertin met een subtiele

kleurvariatie. De stenen werden geleverd

door natuursteenspecialist Brachot-

Hermant en behandeld tegen chloor. De

zwembadbodem staat namelijk soms

enkele weken onder water, om vervolgens

opnieuw boven te komen. Zonder verkleuring

of broosheid van de stenen.

ZWEMBAD BEPAALT TECHNIEK

Na uitbraak van de bestaande vloer werd

de ondergrond voorzien van hellingschape.

Dewan bvba plaatste de nieuwe vloer op

het terras en in het zwembad. “De keramische

tegels aan de wanden van het zwembad

konden we laten staan. Daar zorgde

de gladheid niet voor problemen. Op de

bodem en aan de buitenranden plaatsten

we de Pietra Bicci ter vervanging”, legt de

plaatser uit. “Ze werden verlijmd met Eurocol

720, die uitermate geschikt is voor buitengebruik.”

Het waren de bestaande tegels in het

zwembad die de plaatsing van de nieuwe

stuurden. Hun dikte – drie centimeter –

bepaalde namelijk het niveau van het

nieuwe terras. De tegels op het zwembadrooster

zelf werden aangedikt van 2 naar 4

centimeter, met een composietplaat om de

voorziene tegeldragers voldoende ondersteuning

te kunnen laten geven. De originele

tegels waren met 90 bij 90 centimeter

immers een stuk groter dan de Pietra Biccitegels

van 60 bij 90. Dewan vult aan: “Het

was een fijne eerste ervaring met deze steen.

We verzaagden de tegels droog op de werf.

Ook voor de precieze verstekken rond het

zwembad verliep dat probleemloos.”

INSPIRATIE VOOR BUITENVERBLIJF

Dat de bouwheer tevreden is over het resultaat

met de Pietra Bicci, blijkt uit het recentste

bouwproject. Momenteel laat het gezin

een buitenverblijf optrekken in Malaga.

Met dezelfde natuurstenen vloeren, zowel

binnen als buiten. “Deze travertin heeft zijn

kwaliteiten bewezen, zowel op vlak van

esthetiek, duurzaamheid als gebruiksgemak”,

besluit de enthousiaste bouwheer.

“De keuze was dan ook snel gemaakt.”

De zwembadbodem staat soms enkele

weken onder water, om vervolgens

opnieuw boven te komen. Zonder

verkleuring of broosheid van de stenen.

27


Thema Beweegbare bodems

Dynamisch en

multifunctioneel dankzij

beweegbare bodem

Een beweegbare bodem transformeert een zwembad van een statische kuip tot een multifunctionele ruimte. Niet alleen

een troef in openbare baden, maar ook alsmaar meer gegeerd in kleinere commerciële of zelf particuliere projecten.

Willy Naessens Swimming Pools is sinds vorig jaar exclusief verdeler van het Franse Aqualift systeem in de Benelux,

en stelt zich daarmee ten dienste van zowel de eindklant als de zelfstandige zwembadbouwer.

Tekst Elise Noyez | Beeld Willy Naessens Swimming Pools

Bij de bouw van de kuip moet je er rekening mee houden dat de toleranties heel erg klein zijn.

28


Thema Beweegbare bodems

Willy Naessens Swimming Pools is natuurlijk

vooral zelf gekend als zwembadbouwer.

“Velen zullen ons in eerste instantie als een

concurrent beschouwen”, beseft directeur

Bavo Nachtergaele, “maar met deze productgroep

richten we ons ook uitdrukkelijk

tot onze concullega’s. Krijgen zij via hun

eindklant de vraag naar een beweegbare

bodem, dan kunnen zij voor dat specifieke

deelaspect met andere woorden perfect

bij ons terecht. Een beweegbare bodem

is nu eenmaal een erg technisch product,

en er zijn maar weinig zwembadbouwers

die daarvoor de nodige expertise in huis

hebben. Als exclusief verdeler van Aqualift

nemen wij in zo’n geval zowel de verkoop

als de technische voorbereiding en de

plaatsing van de beweegbare bodem voor

onze rekening, en bieden we onze collegazwembadbouwers

het nodige advies voor

een naadloze integratie met de rest van het

bad en de omgeving.”

VAN STATISCH NAAR MULTIFUNCTIONEEL

Maar laten we eerst de troeven van een

beweegbare bodem uit de doeken doen.

Door de diepte van het bad aan te passen,

kan een zwembad immers tal van functies

‘TECHNISCHE EN COMMERCIËLE

ONDERSTEUNING VOOR DE

COLLEGA-ZWEMBADBOUWER’

vervullen. “In openbare zwembaden zijn

beweegbare bodems al goed ingeburgerd”,

weet Nachtergaele. “Daar komen immers

heel wat verschillende doelgroepen samen.

Op het ene moment leren er in het bad

kinderen zwemmen, ’s avonds komt de

zwemclub en op nog een ander moment

zijn er duikerstrainingen aan de gang. Al die

verschillende activiteiten kunnen dankzij

een beweegbare bodem in hetzelfde bad

plaatsvinden.”

Er zijn echter nog heel wat andere slimme

toepassingen te bedenken. “In Henegouwen

realiseerden we bijvoorbeeld een zwembad

voor rolstoelpatiënten. Wanneer de beweegbare

bodem in de hoogste stand staat,

kunnen zij eenvoudig tot in het midden

van het zwembad rijden, waarna de bodem

rustig tot op het gewenste niveau wordt

neergelaten. >

29


Thema Beweegbare bodems

Ook in een stedelijke context, waar gronden

erg duur zijn, biedt een beweegbare

bodem de nodige voordelen. Zowel in Brussel

als in Beveren-Waas realiseerden we al

binnenzwembaden die met een druk op de

knop getransformeerd kunnen worden tot

een exclusieve receptieruimte. De beweegbare

bodem werd daarvoor bekleed met

dezelfde keramische tegels als de rest van

de ruimte, zodat alles in gesloten toestand

naadloos op elkaar aansluit. Zulke zaken

kunnen ook perfect buiten, voor wie niet

kan kiezen tussen een zwembad of een

terras, bijvoorbeeld.”

Bovendien vervalt met de beweegbare

bodem de nood aan een extra zwembadafdekking.

“Werd de beweegbare bodem

volgens de regels van de kunst berekend en

gerealiseerd, dan is de veiligheid in gesloten

toestand absoluut gegarandeerd.”

Op het ene moment een ruime receptieruimte...

…op het andere een volwaardig binnenzwembad.

AQUALIFT

Het is geen toeval dat Willy Naessens Swimming

Pools voor deze uitermate technische

oplossing met het Franse Aqualift in zee

ging. “Betrouwbaarheid was onze primaire

bekommernis”, benadrukt Nachtergaele.

“Niet alleen wilden we een gegarandeerd

veilige oplossing, maar ook een die altijd

zou werken.” Aqualift is een absolute

wereldspeler in beweegbare bodems, met

een technisch concept dat berust op een

inox bodemconstructie die op het water

drijft en door middel van roestvrijstalen

kabels op de gewenste diepte gebracht en

gehouden wordt. In amper twee minuten

tijd kan het systeem volledig op- of neergehaald

worden, terwijl het sleutelcontact

ongeoorloofd gebruik voorkomt.

Het Aqualift systeem is beschikbaar voor

alle gangbare dieptes, en naast de standaardmodellen

voor rechthoekige zwembaden

tot 40 m 2 is er nog een exclusief

Liberty gamma. Dat richt zich volledig op

maatwerk en biedt niet alleen oplossingen

voor baden met speciale afmetingen, maar

ook voor specifieke modellen zoals cirkel- of

niervormige baden. Ook trappen kunnen

perfect in de beweegbare bodem geïntegreerd

worden.

In de regel laten de systemen van Aqualift

een belasting tot minimum 150 kg/m 2

toe. “Een van de grootste uitdagingen,” zo

stelt Nachtergaele, “is evenwel de stabiliteit.

Wanneer de bodem in de hoogste stand

30


Thema Beweegbare bodems

Ook trappen kunnen in de beweegbare bodem geïntegreerd worden.

Trap en bodem werden met dezelfde keramische tegel afgewerkt als de

rest van de ruimte.

staat en dus als traditionele vloer of terras

gebruikt wordt, moet je kunnen verzekeren

dat hij niet gaat kantelen wanneer er plots

vier mensen in één hoek staan. Dat vergt

telkens opnieuw het nodige rekenwerk.

Naast het commerciële voortraject en de

plaatsing nemen wij ook die taak steevast

op ons, opdat elke installatie gegarandeerd

veilig is.”

EEN KWESTIE VAN VOORBEREIDING

Waarmee de zwembadbouwer zelf dan

weer rekening moet houden? “Ten eerste

zijn dergelijke systemen enkel geschikt voor

bouwkundige en dus betonnen zwembaden.

Ten tweede is een goede voorbereiding

in dit geval nog veel meer dan het

halve werk. Zo moet je er bij de bouw van

de kuip rekening mee houden dat er maar

heel weinig toleranties zijn. De kuip moet

volledig en over de hele lijn maatvast zijn,

doorvoeren en verankeringen moeten correct

voorzien zijn, en elementen die traditioneel

wat uitsteken, zoals lichtpotten,

moeten dieper ingebouwd worden.”

De diepte is een ander aandachtspunt.

“Uiteraard moeten wij ervoor zorgen dat de

bodem in gesloten toestand perfect op het

vloerniveau aansluit. Ze mag geen centimeter

hoger of lager uitkomen. Maar opnieuw

zijn een goede afstemming met de zwembadbouwer

en een gedetailleerde maatvoering

hier essentieel. De beweegbare

bodem van Aqualift is bijvoorbeeld 40 centimeter

dik. Wil de eindklant een bad met

een maximale diepte van 180 centimeter,

dan moet de kuip in principe 220 centimeter

diep zijn. Al moet je uiteraard ook rekening

houden met de gewenste afwerking

van zowel de bodem als de omliggende

vloer of terras, ongeacht of dat hout, keramische

tegel of iets anders is. Zulke zaken

moeten allemaal op voorhand vastgelegd

en doorgesproken zijn. Daar proberen we

onze klant-zwembadbouwer dan ook altijd

nauwgezet in te begeleiden.”

‘MAATVASTHEID IS

HET BELANGRIJKSTE

AANDACHTSPUNT’

Een goede voorbereiding is essentieel.

31


Wilt U ”BREEAM”

bouwen conform

EC1 PLUS?

Professionele Tegellijmen

en Voegproducten

www.soprobv.nl


POOL

THE REAL DEPTH INVESTMENT

BEWEEGBARE BODEMS & KEERWANDEN

VOOR OPENBARE ZWEMBADEN

VARIOPOOL.NL | VARIOGROUP.COM


‘Belangrijk om een lobby

naar de overheid te hebben

en in de samenleving

zichtbaar te zijn’

WiZZ: Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

EEN EIGENTIJDSE EN

RELEVANTE ORGANISATIE

Als belangenbehartiger voor alle werkgevers in zwembaden en zwemscholen speelt WiZZ een belangrijke rol in

de zwembranche. Door activiteiten te organiseren en vruchtbare samenwerkingen aan te gaan, worden de leden

vertegenwoordigd en belangen gewaarborgd. In tijden van corona is bovendien gebleken hoe belangrijk de

samenwerkingen zijn om een sterke lobby naar de overheid te hebben, zichtbaar te zijn in de maatschappij en gezamenlijk

het Protocol Verantwoord Zwemmen op te stellen.

Tekst en beeld: WiZZ

HET NUT VAN EEN WERKGEVERSVERENIGING

Leden van WiZZ hebben invloed op de cao

en pensioenregeling, maar samen zijn we

ook sterk richting de politiek en denken

we mee over relevante kennisopleidingen.

Bovendien beslissen de leden mee over

de taken en activiteiten van WiZZ. Naast

de cao Zwembaden en de sociale agenda,

focust WiZZ zich ook op de arbeidsmarkt

en wordt de arbeidswet- en regelgeving

nauwlettend in de gaten gehouden. Een

collectieve inkoop van zaken als energie,

34


verzekeringen, maar ook bijvoorbeeld met

Buma/Stemra en Sena, zorgt voor besparing

bij alle leden.

SAMENWERKINGEN IN DE BRANCHE

Als werkgeversverenging wordt er nauw

samengewerkt met het Sociaal Fonds

Zwembaden en Zwemscholen (SFZZ). WiZZ

maakt ook deel uit van het Platform Ondernemende

Sportaanbieders (POS): een

samenwerkingsverband van sportbrancheorganisaties

in Nederland, met als missie ​

meer Nederlanders in staat te stellen duurzaam

te sporten.

WiZZ is gesprekspartner van alle instanties

en organisaties die betrokken zijn bij

zwembaden en zwemscholen, zoals Nationaal

Platform Zwembaden, NRZ, KNZB,

RECRON, Vereniging Sport en Gemeenten,

Pensioenfonds Recreatie, Arbeidsmarktfonds

KIKK en andere kenniscentra en

vakopleidingen. De campagne WaterVrij tijdens

de coronacrisis is tot stand gekomen

uit een partnerschap van WiZZ met de

Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), de

KNZB en de Reddingsbrigade.

KENNISPARTNERS

Naast deze samenwerkingen in de branche

verbindt WiZZ zich ook aan kennispartners.

Dit zijn bedrijven die geen zwembad

of zwemschool zijn, maar wel relevante

kennis kunnen uitwisselen. Zij krijgen op

deze manier de mogelijkheid zich bij WiZZ

aan te sluiten. Leden van WiZZ worden door

de kennispartners op de hoogte gehouden

van hun professionele expertise, innovatie

en kennis. Denk bijvoorbeeld aan training

en scholing, werving en selectie, technische

installaties, waterattracties of exploitatie.

WiZZ is altijd op zoek naar nieuwe kennispartners

die hun kennis en expertise willen

delen met de leden. Ook een kennispartner

worden? Kijk dan eens op www.wzz.nl/lidworden/kennispartner.

DE CAO ZWEMBADEN

WiZZ heeft samen met de vakbonden FNV

Publiek Belang, FNV Recreatie en CNV Vakmensen

de huidige cao gesloten voor werkgevers

en werknemers in de zwembaden

en zwemscholen. Deze cao liep van 1 januari

2019 tot en met 31 december 2020 en

is dit jaar verlengd tot en met 31 december

2021. In de cao zijn afspraken gemaakt over

onder andere het vergroten van de zwemveiligheid,

een loonstijging en een betere

werk-privébalans.

CORONACAMPAGNES

Sinds de start van de coronacrisis zijn

samenwerkende partijen in de zwembranche

samengekomen om het Protocol Verantwoord

Zwemmen op te stellen voor de

zwembranche en na iedere persconferentie

de gevolgen voor de zwembranche in kaart

te brengen. Tijdens de eerste lockdown

vond de succesvolle campagne WaterVrij

plaats, met onder andere een commercial

tijdens de STER-reclameblokken. Tijdens de

huidige lockdown is de campagne Zwemmen,

ja graag! gelanceerd om het belang

van zwemvaardigheid en zwemveiligheid

aandacht te geven. Bij de politieke lobby in

Den Haag, maar ook voor maatschappelijk

draagvlak. Verschillende mensen gaven in

korte filmpjes aan waarom zij zwemmen

en zwemles onmisbaar vinden. Deze filmpjes

zijn terug te zien op www.water-vrij.nl/

ja-graag.

MEER WETEN?

Op de website van WiZZ staat alle informatie

uitgelegd: www.wzz.nl. Interesse om lid

of kennispartner te worden? Je kunt WiZZ

bereiken via info@wzz.nl

35


MAXIMAAL GENOT,

MINIMALE MOEITE

Het is de droom van zowat elke klant in de zwembadbouw: zo lang mogelijk van het zwembad kunnen genieten met

een minimum aan opvolging en onderhoud. Een voordeel voor de installateur ook, want hij wint een tevreden klant

zonder tijd te verliezen aan ongeplande interventies. Maar hoe doe je dat? Een geschikte warmtepomp en slimme

waterbehandeling zijn volgens SCP Benelux in ieder geval essentieel.

Tekst Elise Noyez | Beeld SCP Benelux

Als groothandel in zwembadmaterialen

en -techniek combineert SCP Benelux het

beste van twee werelden. Dankzij de inbedding

in de Amerikaanse en wereldwijd

actieve groep PoolCorp neemt het bedrijf

een voorsprong in contacten met fabrikanten,

terwijl het onafhankelijke lokale karakter

verzekert dat aanbod en service steeds

op de noden van de Belgische en Nederlandse

klanten en zwembadbouwers afgestemd

zijn. Dat toont zich onder meer in het

enorme aanbod aan warmtepompen, met

oplossingen voor alle marktsegmenten in

ons eerder koele klimaat.

De AquaX Turbo Silence Invertech warmtepomp beschikt ook over een Cool & Heat functie.

‘Eenvoudig kennismaken met

installatie en programmering

dankzij Try Me’

MINI TOT INVERTER

Een zwembad zonder verwarming is in

onze contreien niet de beste investering.

Om van maart tot oktober van het zwembad

te kunnen genieten, zijn de ogen vandaag

vooral gericht op warmtepompen.

Zij vormen een van de meest duurzame

en efficiënte oplossingen om het water tot

comfortabele temperaturen te verwarmen.

Met oog op duurzaamheid en efficiëntie

voegt SCP Benelux dit jaar opnieuw enkele

hoogwaardige warmtepompen aan zijn

gamma toe. De AquaX Turbo Silence Invertech,

bijvoorbeeld. Een high-end model

dat exclusief verkrijgbaar is bij SCP en

aan bevolen wordt voor zwembaden met

solarafdekkingen of onder lage overkappingen.

De warmtepomp is namelijk niet

alleen uitgerust met Inverter- en Turbo

Silence technologie, maar tevens met een

Cool & Heat functie. Ook de nieuwe omkeerbare

K-PAC van Hayward zorgt dankzij de

IN-Tech Full Inverter technologie voor een

optimale temperatuurstabiliteit. Wil de

36


ProMatic Lifeguard

combineert de Davey EcoSalt2

technologie met online

zwembadwaterbeheer.

van de filtratiepomp en de led-verlichting,

terwijl ProMatic Lifeguard de eenvoud van

de reeds gekende Davey EcoSalt2 technologie

combineert met een compleet en

online aangesloten zwembadwaterbeheer.

Om volledige systemen te automatiseren,

zet SCP Benelux daarnaast nog de Pentair

Maestro en Intellipool schakelkasten in de

kijker. Zij zijn ontworpen en ontwikkeld om

alle mogelijkheden van, respectievelijk, de

VS/VS2 en de IntelliFlo pompen te benutten.

Geïnspireerd door al die automatisering?

Via het Try Me programma biedt SCP Benelux

de zwembadbouwer de kans om op een

laagdrempelige manier kennis te maken

met de installatie en programmering van al

deze systemen.

klant echt het allerbeste uit zijn zwembad

halen, dan schuift SCP Benelux de nieuwe

Pentair InverTemp LT naar voren, een full

inverter omkeerbare warmtepomp die zelfs

gebruik bij -15°C mogelijk maakt.

Toch benadrukt SCP dat warmtepompen

niet noodzakelijk high-end producten zijn.

De groothandel heeft oplossingen voor elk

budget, en biedt met de PoolStyle Mini R32

zelfs een antwoord op de vragen van klanten

in de vervangingsmarkt of met eenvoudige

prefab-baden. Deze warmtepomp is budgetvriendelijk,

licht van gewicht en dankzij het

plug-and-playsysteem eenvoudig te installeren.

SLIMME WATERBEHANDELING

Hoewel waterbehandeling een essentiële

pijler is in zwembadonderhoud, beschouwen

veel klanten het meer als last dan als

noodzaak. Hoe meer het geautomatiseerd

kan worden, hoe beter dus.

Zwembaden met een klassieke waterbehandeling

op basis van pH en vloeibaar

chloor kunnen dankzij de Avady POOLeasy

of DUO pH Rx sensoren, beide exclusief

verkrijgbaar bij SCP, of de Pentair SOLEO

genieten van een automatische controle

en dosering van ofwel een van beide, ofwel

beide waterbehandelingsproducten. Gaat

de voorkeur uit naar de steeds populairdere

technologie van zoutelektrolyse, dan biedt

SCP Benelux met onder meer de Davey

ProMatic Lifeguard en de Hayward Aquarite

Flo Advanced Low Salt volledig geautomatiseerde

oplossingen voor baden tot 150 m 3 .

De Aquarite Flo zorgt tevens voor de regeling

Dit filtratielokaal werd volledig uitgerust met producten van SCP Benelux.

Pentair SOLEO zorgt voor

een automatische controle

en aanpassing van de

waterkwaliteit.

37


Lommel - De Soeverein

BEVLOGEN

BOUWPARTNER

VOOR DUURZAME

SPORTINFRASTRUCTUUR

Een sport- en instructiebad met verstelbare bodem, een peuterbad met ‘sprayelementen’ en eigen

geluids- en lichtinfrastructuur voor elk bad. En dan hebben we het nog niet over de tennisbanen,

de atletiekpiste of de brasserie gehad. Welkom in Sportcentrum De Soeverein in Lommel. Zorgvuldig en

ambitieus vormgegeven door Pellikaan Bouwbedrijf, aannemer met een voorliefde voor sportprojecten.

Tekst Stephanie Demasure| Beeld Pellikaan Bouwbedrijf

De Soeverein: een compleet en uitgebreid sportcomplex met ruime zwemfaciliteiten, een tennishal in gebogen

spanten met een uitgekiende draagstructuur, moderne kleedkamers en een brasserie met buitenterras.

Met een eerste project van veertig huizen

trok ondernemer Henk Pellikaan halfweg

vorige eeuw Pellikaan Bouwbedrijf op. Een

serieuze vuurdoop, al was dat nog maar een

tipje van de sluier. Vandaag is het bouwbedrijf

gerenommeerd als aannemer voor de

sportsector. De eerste sporthal in 1963 en de

eigen Pellikaan Tennisclub in 1975 legden

de basis. Henk bracht zijn twee passies

samen: sport en bouw.

In de jaren 90 – onder de tweede generatie

Pellikaan – was de aannemer pionier

met het innovatieve concept van een

compleet sportcomplex, inclusief zwembad

en tennisbanen. Vandaag – zowat

zeventig jaar later – is de derde generatie

aan zet. Nog steeds is meer dan de

helft van de projecten sportgerelateerd

en staat Pellikaan gekend als voortrekker

en innovator. Met BIM, het gebruik

van 3D-modellen en de inzet van lean

tools zoals pull planning en concurrent

engineering, bijvoorbeeld. En met hoge

normen voor duurzaam bouwen.

SLIMME MATERIALEN EN TECHNIEKEN

Als aannemer blijft Pellikaan zichzelf uitdagen.

Door volmondig ja te zeggen tegen

complexe projecten en door volop te kiezen

voor duurzame materialen en installaties.

Dat vertaalt zich in winst, voor het milieu

en voor de bouwheer of uitbater. CEO

Johan Tousseyn legt uit: “We gebruiken bijvoorbeeld

aardwarmtepompen, warmtekoude-opslag,

faseovergangmateriaal en

nog heel wat andere groene oplossingen.

Deze technieken helpen energie te besparen,

met een snelle financiële return. Zeker

als het over zwembaden gaat, waar traditioneel

heel wat installaties draaien, is dat een

absolute meerwaarde.”

Op die manier wil Pellikaan zich niet enkel

profileren als bouwer van vandaag, maar

ook als bouwpartner voor de toekomst. De

referentie voor sportinfrastructuur die vele

generaties plezier, ontspanning en inspanning

moet bieden. “Voor onze kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen”,

benadrukt Johan Tousseyn.

Als bijkomende duurzame verbintenis

engageert Pellikaan zich maatschappelijk.

Zo steunt de aannemer sinds 1994 de

inheemse Maya-bevolking in Guatemala.

Wat begon als een project voor schoon

drinkwater – meteen een link met de

zwembadbouwactiviteiten – evolueerde

verder, naar lesmateriaal, nieuwe computers

en zelfs advies en financiering voor de

lokale scholenbouw.

ALLROUND BOUWTEAM

Pellikaan biedt een totaalpakket aan zijn

klanten: design, build, finance, maintain &

operatie (DBFMO). Dat betekent doorheen

elke fase van het bouwproces nauwgezette

kwaliteitscontrole, snelle beslissingen en

grote flexibiliteit waar nodig, en een maximaal

rendement op lange termijn. Met

duidelijke communicatie en een transparante

workflow ben je als opdrachtgever

altijd up-to-date. Meer dan zeventig jaar

expertise vertaalt zich trouwens ook in een

oerdegelijke gebouwstructuur en een piekfijne

afwerking.

38


Lommel - De Soeverein

‘EEN COMPLEET EN UITGEBREID SPORTCOMPLEX

MET RUIME ZWEMFACILITEITEN’

Zo ook in Lommel, waar Pellikaan Bouwbedrijf

Sportcentrum De Soeverein optrok.

Een compleet en uitgebreid sportcomplex,

met ruime zwemfaciliteiten, een tennishal

in gebogen spanten met een uitgekiende

draagstructuur, moderne kleedkamers

en een brasserie met buitenterras. Het

sportcentrum wordt verwarmd door een

warmtekrachtkoppeling, gecombineerd

met twee hoogrendementsketels op gas.

Diverse luchtgroepen recupereren de

warme lucht. Bovendien was er extra aandacht

voor de gebouwisolatie (K19), zijn de

zwemgedeeltes driedubbel beglaasd en is

het ontwerp uitgewerkt zonder nood aan

actieve koeling. Zonnepanelen op het dak

en de ledverlichting maken het duurzame

plaatje af. De Lommelse zandgrond vormde

een dankbare basis om dit grote complex

met zijn diverse functies uit te voeren.

speciale verlichting, om kinderfeestjes nog

aantrekkelijker te maken.”

CENTRALE BESTURING VOOR

OPTIMAAL GEBRUIK

Zoals het een multifunctioneel, hedendaags

complex betaamt, dacht Pellikaan Bouwbedrijf

voordien uitgebreid na over de meest

gebruiksvriendelijke beheerssystemen. Die

oefening resulteerde in een centraal besturingssysteem.

De verlichting – om een

voorbeeld te geven – is aanstuurbaar en programmeerbaar

via KNX. Ook het geluid wordt

geregeld vanop dezelfde module. Duidelijk

en eenvoudig, voor elke medewerker. “Flexibiliteit

en duurzaamheid staan bij elk project

voorop, maar uiteindelijk is het comfort van

de gebruiker een minstens even belangrijke

Het project omvat een wedstrijdbad van

25 meter en een instructiebad,

beide met beweegbare bodem.

factor. We kunnen nog zoveel mogelijk heden

voorzien, als het te complex is, is het verloren

moeite. Hier zijn we erin geslaagd om

deze troeven te combineren met een intuïtief

beheer en maximaal gebruiksgemak”,

besluit Johan Tousseyn tevreden.

VOOR GROTE EN KLEINE WATERRATTEN

Qua zweminfrastructuur kan De Soeverein

tellen. Het project omvat een wedstrijdbad

van 25 meter en een instructiebad, beide

met beweegbare bodem. Zo is de diepte

van het bad eenvoudig en snel aanpasbaar

aan de bezoekers. De mobiele bodem is

gebouwd met drijvende panelen. Bij het

verlagen van de bodem trekt een kabelsysteem

deze panelen naar beneden. Een

eenvoudig bedienbaar systeem om een

deel van het grote bad en het instructiebad

op elk moment op de meest gewenste

diepte in te stellen. Voor de allerkleinsten

is er een apart peuter- en kleuterbad met

spelelementen. Een familieglijbaan bezorgt

de grotere kinderen heel wat spetterplezier.

Tot slot is er een wellnessgedeelte, uitgerust

met een sauna, stoombad en whirlpool.

Voor ouders die tijdens de zwemles van hun

kind van een verwenmoment willen genieten,

bijvoorbeeld. “In Lommel vind je op die

manier het perfecte evenwicht tussen sport

en complete ontspanning, met water als

verbindend element”, zegt Johan Tousseyn.

“Samen met Optisport Lommel hebben we

er alles aan gedaan om het complex zo

kindvriendelijk mogelijk in te richten. Elk

bad in het zwemgedeelte heeft bijvoorbeeld

een afzonderlijke geluidsinstallatie en

Voor de allerkleinsten is er een apart peuter- en kleuterbad met spelelementen.

De familieglijbaan bezorgt de grotere kinderen heel wat spetterplezier.

39


LOTEC GEEFT

WATER VORM

DE EUROPESE SPECIALIST VOOR ‘STATE OF THE ART’

ZWEMBADEN EN WATERTECHNIEK.

LAGO Kortrijk-Weide

Exclusief distributeur

Lotec is een Europese specialist voor ‘state of the art’ zwembaden en watertechniek. We zijn uitgegroeid tot een absolute specialist met kwalitatief

hoogwaardig zwemwater als belangrijkste uitgangspunt. Hierbij gaan wij tot het uiterste. Met geavanceerde technologieën en efficiënte oplossingen

creëren we innovatieve (beheers)systemen die water een extra dimensie geven. In veel gevallen ontstaan op onze eigen tekentafels. We durven daarom

wel te stellen dat we onze sporen als totaalinstallateur op zwemwater gebied hebben verdiend. Onze naam staat garant voor de hoogste waterkwaliteit

en is onlosmakelijk verbonden met uw, maar ook onze reputatie. ONTDEK WATERPROOF H2O TECHNOLOGY, ONTDEK LOTEC!

LOTEC Belgium

LOTEC Nederland

LOTEC Noord-Oost

Esperantolaan 4, 3001 Heverlee

Boven Zijde 12, 5626 EB Eindhoven

Koppelstraat 35, 7391 AK Twello

T 016 98 01 03

T 040 243 00 21

T 057 174 38 00

E info@lotec.be

E info@lotec.nl

E twello@lotec.nl

www.lotec.be

www.lotec.nl

www.lotec.nl


20 X STILLER IN

ZIJN VOLLE CAPACITEIT

eco

friendly

BLUEPLUS

INVER SILENCE

DE EERSTE SUPERSTILLE INVERTER POMP

MET INTUÏTIEF TOUCHSCREEN

Lock/Backwash

1 simpele klik voor backwash

+ schermbeveiliging

SUS316 mechanische asafdichting

dubbele levensverwachting

+ geschikt voor zout water

Energiezuinig

429 W Energie afname

80% Werkingscapaciteit

Robuust

Beste basispomp

in zij n soort

Timer

4 timers voor

dagelij ks gebruik

Externe controle (optioneel)

digitale input

+ relay output


Thema Waterattracties

Spray park in Landal Het Vennebos.

Wie internationaal kijkt, ziet evolutie van water(pret)parken

Het moet speelser,

sneller en veiliger

In 2018 begon Simon van Dijk met zijn compagnon Pedro Klomp iPlay Water Attractions. Het bedrijf ging een duurzame

samenwerking aan met zijn Poolse partner; ze hebben inmiddels samen meer dan 40 personeelsleden. iPlay Water

Attractions bouwt en renoveert over de hele wereld glijbanen en waterattracties. We bevroegen Van Dijk over de laatste

trends en ontwikkelingen. “Capaciteit is het grootste struikelblok. Dat merk je aan de razendsnelle opkomst van

interactieve waterspeeltuinen.”

Tekst Armand Landman | Beeld iPlay Water Attractions

42


Thema Waterattracties

“Ik voorspel dat we in de

komende jaren nog veel

meer wildwaterbanen

gaan zien”

iPlay Water Attractions bestaat pas drie

jaar, maar heeft zich in korte tijd ontwikkeld

tot een speler van formaat als het gaat

om waterglijbanen en interactieve waterspeeltuinen.

Inmiddels heeft het bedrijf in

verschillende landen meer dan honderd

waterglijbanen mogen leveren en ruim

Van Dijk is vooral trots op de hangende HurriCone

en duoracer boven het golfslagbad in Landal De

Lommerbergen.

veertig projecten opgeleverd, en staan er

voor dit jaar ook alweer twintig gepland.

“We werken voornamelijk voor vakantieen

attractieparken in binnen- en buitenland,

maar recentelijk meer bij de publieke

zwembaden”, vertelt Van Dijk.

GAMING-ELEMENTEN

Aanvankelijk was het idee met iPlay om

alleen bestaande glijbanen, die vaak al

sinds de jaren 80 in zwembaden staan, te

renoveren. “Het staal is vaak nog wel in orde,

maar de glijbaandelen zijn vaak in slechte

staat en aan vervanging toe. Wij wisselen

de versleten delen en vervangen die door

nieuwe delen. Daarnaast maken wij de

nieuwe glijbanen vaak interactief. Dat laatste

door gaming-elementen toe te voegen,

en licht- en geluidseffecten. Want met

alleen een glijbaan ben je er tegenwoordig

niet meer. Die kent iedereen onderhand

wel. Er moeten nu special effects, touchscreens,

3D-projecties en spel- en wedstrijdelementen

aan worden toegevoegd.”

Gaandeweg kwamen Van Dijk en Klomp

erachter dat ze zich met iPlay van de ongeveer

honderd glijbaanfabrikanten die de

wereld telt onderscheiden omdat ze als

een van de weinige naadloze glijbanen

kunnen leveren, wat in combinatie met

‘glossy’ uitstraling een unieke en duurzame

waterglijbaan is. “Naadloos betekent dat

onze segmenten uit één rond deel bestaan.

Dan heb je dus niet meer al die horizontale

flenzen”, legt Van Dijk uit. “Maar belangrijker

nog: alle voegovergangen hebben een zogenoemde

male-femaleverbinding, door onze

zelf ontwikkelde Flume Seal Technology.

Zo ontstaat er een harde en naadloze verbinding

tussen de glijbaandelen. Daardoor hoef

je de naden ook niet meer te onderhouden

en kun je weer twintig jaar vooruit.” >

43


Thema Waterattracties

Camping Wedderbergen: de grootste interactieve waterspeeltuin van Nederland.

Productie in Polen

iPlay produceert de waterglijbanen voornamelijk

in Polen. Van Dijk: “De meeste

mallen van de verschillende glij baantypes

liggen daar. De materialen bestellen

we wel in Nederland, maar de productie

en engineering gebeuren daar.”

Recentelijk heeft het bedrijf voor de

wildwaterbaan en interactieve waterspeeltuinen

nieuwe mallen laten

produceren, die geheel voldoen aan

de strikte normeringen EN1069. “Dit is

een continu proces van ontwikkeling

bij ons, om bij te blijven bij de alsmaar

veranderende markt. Ook hebben

wij een complete lijn met spray park

elementen ontwikkeld, die wij produceren

in Nederland.”

Een 6-lane Racer in Yamit in Israel.

CAMPINGS

“Wij mogen niet klagen op het moment,

niet in de laatste plaats vanwege corona”,

zegt Van Dijk. “Dat klinkt misschien vreemd,

maar zwembaden gebruiken deze periode

waarin ze verplicht gesloten zijn om onderhoud

uit te voeren”, legt hij uit. “En omdat

mensen minder naar het buitenland op

vakantie zijn gegaan, hebben Nederlandse

campings vorig jaar een redelijk goed jaar

gedraaid en vele van deze campings zijn nu

flink aan het uitbreiden. Neem bijvoorbeeld

Camping Wedderbergen, in het Groningse

Wedde. Die bouwen momenteel de grootste

waterspeeltuin van Nederland.”

Van Dijk ziet daar meteen ook een belangrijke

trend in. “Campings worden steeds

vaker waterparken. Neem bijvoorbeeld de

bedrijven Capfun en Siblu, die in Nederland

en België ondertussen een flink aantal campings

hebben gekocht en daar fors investeren

in waterattracties. Wij hebben al een

flink aantal projecten voor ze mogen maken.”

De investeringen in camping- en recreatieparken

hebben volgens Van Dijk een

aanzuigende werking. “Veel campings en

vakantieparken werken aan hun toekomstvisie,

en onderdeel van deze groeiende

ambitie is om gefaseerd waterattracties toe

te passen. Eenmaal aan tafel bij een camping

of recreatiepark, hopen wij meer te

weten te komen over de ondernemer en

de ambities. Hoe groot het park is, en of er

in de toekomst wellicht nog uitbreidingen

gepland staan. Maar ik wil ook graag weten

wat de doelgroep van een camping is of

gaat worden. De ene camping richt zich bijvoorbeeld

op tieners en een ander juist op

gezinnen met jongere kinderen. Die willen

andere attracties. Omdat wij over de hele

wereld waterparken bezoeken, zijn wij goed

op de hoogte van de laatste nieuwigheden

en kunnen wij goed inschatten wat een

ondernemer graag wil; dat proberen we te

vertalen in een ontwerp en binnen budget.”

Ook belangrijk voor de keuze van een

bepaalde attractie of glijbaan is de capaciteit.

Van Dijk: “Dat is bijna voor iedereen het

grootste probleem. Van een gemiddelde

glijbaan kan eens in de twintig seconden

iemand veilig naar beneden. Dat komt dus

neer op 180 mensen per uur. Het aanbod

van de waterattracties moet meegroeien

met de ambities van de campings of vakantieparken.

Anders krijg je dus wachtrijen en

slechte recensies op social media.”

SPRAY PARKS

Waar waterglijbanen vroeger nog wel eens

in het diepe gedeelte van een zwembad

eindig den, gebeurt dat de laatste tien jaar

bijna alleen nog maar in zogenoemde skimouts,

uitglijbakken met een beperkte waterdiepte.

“Dat scheelt namelijk nogal in de

kosten voor toezicht, en is zeer veilig, want er

kan in feite niets meer gebeuren. Je ziet dat

44


Thema Waterattracties

Internationaal

iPlay opereert internationaal. Niet

alleen bouwde het glijbanen en waterattracties

op campings, water- en

recreatieparken in Nederland, België

en Duitsland, maar ook op Cyprus, in

Frankrijk, Spanje, Noorwegen, Zweden,

Polen, Israël, op verschillende cruiseschepen

en in het Verenigd Koninkrijk.

“Vooral in het VK voorzie ik groei.

Door corona mogen de Britten niet

meer reizen en gaan ze als een van

de eersten van het slot, einde deze

maand. De zwembaden en vakantieparken

gaan weer open, dus mijn

verwachting is dat ze gaan investeren

in eigen land. Recentelijk hebben wij

projecten opgeleverd in Londen en

voor vakantieparken, en onze hoop is

dat er meer zullen volgen in de nabije

toekomst.”

Spray parks, waterpleinen met spelelementen, zijn populair.

ook in de opkomst van spray parks. Dat zijn

in feite waterpleinen met allerlei watervertier.

Maar zonder risico dat een kind kan verdrinken.

Ze zijn komen overwaaien uit Amerika

(1986) en de grote winkelcentra in Azië. Door

het alsmaar veranderende klimaat zien wij

deze trend ook meer en meer in Europa.”

“Die spray parks hebben op hun beurt weer

gezorgd voor de opkomst van interactieve

waterspeeltuinen. Mensen willen echt een

wow-ervaring. Je ziet dus dat de toegangstrappen

al onderdeel worden van de hele

experience. Zodat kinderen onderweg naar

de glijbaan al van alles kunnen meemaken.

Glijbanen krijgen dus een extra dimensie en

bovendien neemt de capaciteit toe omdat

je de wachttijd op de trap wegneemt.”

Wildwaterbanen

iPlay maakt de nieuwe wildwaterbanen van

polyester. Van Dijk: “Dat is goedkoper dan

beton, onderhoudsarm en we werken het

ook weer geheel naadloos af.”

Op de vraag op welk project Van Dijk het

meest trots is, antwoordt hij resoluut: “Landal

de Lommerbergen. Dat is een voormalig

Center Parcs-park waar we glijbanen

hebben opgehangen boven het golfslagbad.

Dat was qua engineering echt een forse uitdaging.

Daar zijn we wel twee jaar mee bezig

geweest in het voortraject, en nu het klaar

is en de klant happy, besef je pas wat een

prachtig werk we hebben geleverd.”

Wildwaterbaan in Vakantiepark Marveld.

Juist ook om die reden ziet Van Dijk de

populariteit van wildwaterbanen toenemen.

“Dat is vertier voor alle leeftijden en doelgroepen,

en het enorme voordeel is dat de

doorloopsnelheid enorm is. Je hoeft niet te

wachten tot de persoon voor je veilig beneden

is. We hebben er net een opgeleverd bij

Marveld Recreatie in Groenlo, dat is sowieso

een trendsetter in die markt. Dus ik voorspel

dat we in de komende jaren nog veel meer

wildwaterbanen gaan zien. Het unieke van

onze wildwaterbanen is dat deze volledig

naadloos zijn en onze ontwerpen het gevoel

simuleren van de betonnen wildwaterbaan.

Wildwaterbanen in polyester zijn goedkoper dan beton en vergen minder onderhoud.

45


espaar water en energie

= CO 2 reductie

te combineren met

elk secondair filter

schoner en

gezonder water

verlaag de kosten

bewezen concept

sinds 2014

100% made

in Holland

FILTRATIE MET

TROMMELFILTER: DUURZAAM,

GEZOND EN ECONOMISCH

Cleardrum systeem: retour zwembad, Cleardrum trommelfilter, buffer, kleinere pompen, 30% van debiet door zandfilter voor secondaire filtratie

Cleardrum B.V.

+31 30 7671051

www.cleardrum.nl

info@cleardrum.nl


Thema Waterattracties

Totaalleverancier van

alles voor waterpret

Aquajogging De Buffel/Aquarunner is een leverancier van zwembadartikelen en levert zowel

direct aan distributeurs in Europa als aan gemeentebaden. “Denk aan duikplankjes en kurkjes

en allerlei andere attributen die je in een zwembad vindt”, vertelt eigenaar Laura van den Oever.

Tekst Armand Landman | Beeld Aquajogging De Buffel

Aquajogging De Buffel begon ooit als producent

van aquajogging artikelen onder

de merknaam Aquarunner en is ondertussen

uitgegroeid tot een totaalleverancier

voor zwembaden. Het assortiment is in de

afgelopen jaren fors uitgebreid, waardoor

Aquajogging De Buffel niet alleen allerlei

foamproducten vervaardigt en levert, maar

ook de de complete inrichting – van ligbedden

tot haardrogers - kan verzorgen. Daarnaast

verkoopt het bedrijf zwemartikelen

aan particulieren. Van den Oever: “We leveren

materialen voor de beginnende, sportieve,

wedstrijd- of recreatieve zwemmer.

En daarnaast hebben we producten voor

revalidatie, wellness en zwembadinrichting

in ons assortiment opgenomen.” Het bedrijf

uit het Brabantse Vinkel onderscheidt zich

van andere leveranciers doordat het diverse

artikelen zelf ontwerpt en produceert. “We

beschikken over een CNC-snijmachine

en een graveermachine, waarmee we de

meeste foam- en zeilproducten zelf kunnen

snijden en voorzien van logo’s of afbeeldingen”,

aldus Van den Oever.

BELONINGSSYSTEEM

Van den Oever nam het bedrijf samen met

haar man in 2007 over van haar vader. Door

de jaren heen heeft ze de trends en ontwikkelingen

de revue zien passeren. “Zo is op

dit moment onder andere de Wobble een

veelgevraagd artikel. Dat is een mat waarop

je een complete bootcamp op het water

kunt doen. Toch blijven de beendrijvers en

aquarunners de meest verkochte artikelen.

Maar je ziet - zeker bij zwemlessen voor

kinderen – dat de nadruk steeds meer op

leuk komt te liggen. Waar een duikscherm

- onder kinderen beter bekend als Het Gat -

vroeger altijd rood moest zijn, zie je dat er

steeds meer gekleurde poppetjes en figuurtje

op mogen staan. Alles om het voor kinderen

minder eng en vooral leuker te maken.

Wat ook in die trend past, is het beloningssysteem

om kinderen gemotiveerd te

houden om al hun diploma’s te halen. Wij

ontwerpen en produceren die als huisstijl,

logo of mascotte. Iedere vorm kunnen we

voorzien van een aantal uitneembare stukjes

die overeenkomen met de fases van een

zwemopleiding. Na afronding van elke fase

krijgt het kind dan een bijbehorend stukje

dat in de vorm past.” Het is volgens Van

den Oever waar Aquajogging De Buffel zich

onderscheidt van concurrenten: maatwerk.

“Wij zijn in staat om unieke, op maat

gemaakte en gepersonaliseerde producten

te maken in beperkte oplages.” Als voorbeeld

noemt ze verenigingen in zwembaden met

hun eigen materiaal of - zeker sinds de coronapandemie

- gepersonaliseerde attributen

voor zwemlessen, zodat ieder kind zijn eigen

pakketje voor een zwemles krijgt. “Dat is

een mooie service die wij zwembaden

kunnen bieden.”

De Wobble: een mat waarop je een complete

bootcamp op het water kunt doen.

‘WIJ ZIJN IN STAAT OM UNIEKE, OP MAAT

GEMAAKTE EN GEPERSONALISEERDE

PRODUCTEN TE MAKEN’

47


210039

KSB leverancier van

zwembadpompen

en bijbehorende

afsluiters.

Voor meer informatie: www.ksb.nl

› Onze techniek. Uw succes.

n n

Pompen Afsluiters Service

* RVS WATERGLIJBANEN

* WATERGLIJBANEN

* AQUAGLIDE INFLATABLES

Wilt u

adverteren in

Zwembadbouw?

Neem contact op

zwembadbouw.eu

* WATERSPEELTOESTELLEN

www.boerslides.nl

info@boerslides.nl

’s-Hertogenbosch

* SPRAYPARK

* ISOLEREN WATERGLIJBANEN

* TECHNISCHE INSPECTIES

zwembadbouw.eu


Thema waterattracties

‘OVER WATERGLIJBANEN HOEF

JE MIJ NIETS UIT TE LEGGEN’

Frank Disco werkt al meer dan twintig jaar met en aan waterglijbanen. Zes jaar geleden begon hij voor zichzelf, met het bedrijf

BoerSlides & Disco. Daarmee voert hij technische inspecties en onderhoud aan waterglijbanen uit, maar het bedrijf isoleert ook

bestaande waterglijbanen en levert spray parks en Aquaglide inflatables. “Eigenlijk alles op het gebied van waterrecreatie.”

Tekst Armand Landman | Beeld BoerSlides & Disco

In Nederland en België inspecteert BoerSlides

& Disco ongeveer 180 waterglijbanen per

jaar. En dat zijn dus lang niet altijd banen

die het bedrijf zelf heeft ontworpen of

gebouwd. “We bestaan nu zes jaar en ik

schat dat we zelf ongeveer tien banen zelf

hebben aangelegd. Het merendeel van ons

werk bestaat uit technische inspecties en

onderhoud. Vaak van waterglijbanen die al

vijftien jaar of langer staan. In het verleden

heb ik talloze waterglijbanen ontworpen en

als projectleider gewerkt bij Boer Speeltoestellen

en Wiegand-Maelzer GmbH. Ik doe

die inspecties al meer dan vijftien jaar en

ben ook lid van de normcommissie, dus ik

weet wel waar ik het over heb”, zegt directeur

Frank Disco. “Er zijn niet veel mensen

met meer verstand van waterglijbanen”,

voegt hij er lachend aan toe.

Doordat zwembaden wegens corona gesloten

zijn, wordt er veel onderhoud naar voren

gehaald. Drukke tijden dus, voor Disco en

zijn mensen. “Polyester waterglijbanen zijn van

zichzelf ook al best onderhoudsgevoelig. Vaak

wordt de binnenzijde opnieuw bekleed,

zodat een baan weer vele jaren mee kan.

Wanneer er een constructieve aanpassing

aan de waterglijbaan plaatsvindt, dient

deze (opnieuw) gekeurd te worden en moet

deze aan de huidige normering voldoen, en

daar schrikken zwembaden terecht nog

wel eens van.”

“Maar je ziet ook dat veel zwembaden hun

glijbanen upgraden omdat het publiek een

stuk veeleisender is geworden”, gaat Disco

verder. “Spectaculaire glijbanen zijn immers

een enorme publiekstrekker. Al heb je ook

campings en zwembaden die op wat kleinere

kinderen mikken. Die willen weer een

heel ander soort attracties.”

Disco ziet ook een forse toename in

opblaasbare attracties. “Die zijn natuurlijk

ideaal voor buitenbaden en recreatieplassen,

mits waterdiepte en obstakelvrije zones

toereikend zijn. Want als je ze niet gebruikt,

laat je ze leeglopen en kun je ze makkelijk

opbergen. Die spullen zitten echt in de lift.”

BoerSlides & Disco betrekt zijn producten

van over de hele wereld. “Vroeger werden

de waterglijbanen nog geproduceerd in

Nederland, maar dat is allemaal overgenomen

door Poolse en Turkse bedrijven.

Daar is nu eenmaal niet tegenop te boksen.

Onze waterglijbanen komen dus uit Turkije.

De rvs glijbanen laten we in Duitsland

maken en de spray parks importeren we uit

Canada. Onze montageploeg bestaat wel

uit Nederlandse monteurs, dus wel zo prettig

voor de klant.”

De inspecties brengen Disco door de hele

Benelux. En dankzij zijn achternaam ver geten

klanten hem niet snel. “Gelukkig heet ik

geen Janssen, inderdaad. Dan zou ik, denk

ik, minder vaak teruggebeld worden.”

‘SPECTACULAIRE GLIJBANEN ZIJN EEN

ENORME PUBLIEKSTREKKER’

De glijbaan in zwembad De Hoorn in Alphen a/d Rijn in de steigers.

49


Thema Legionella

Controle- en spoelsysteem voor zwembad-, douche- en drinkwater

ZO GEEF JE

LEGIONELLA

GEEN KANS

Als water te lang in leidingen blijft staan, verhoogt de kans op legionella. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking,

genaamd ‘veteranenziekte’. Hou daarom de temperatuur van koud water onder controle door de leidingen en aftappunten

regelmatig en onder voldoende druk te spoelen. SCHELL ontwikkelt en produceert hoogwaardige kranen voor douches,

wastafels en toiletten. Met het SWS-watermanagementsysteem worden alle elektronische kranen in een gebouw

gekoppeld en aangestuurd, zodat ze tijdig onbemand gespoeld worden.

Tekst Johan Debaere | Beeld SCHELL

“Stilstaand water in

leidingen moet te allen

tijde vermeden worden”

Beeld Shutterstock

50


Thema Legionella

EEN REISJE, EEN SAUNA

“In sommige gevallen sterven mensen aan

deze relatief jonge zieke nog vooraleer

de dokter een juiste diagnose kan stellen.

Het komt er dan ook op aan om bij eventuele

symptomen van longontsteking en

mogelijke blootstelling aan legionella zo

snel mogelijk een dokter te raadplegen.

Een saunabezoek, een reisje naar het buitenland

of een verblijf in het ziekenhuis

gedurende de laatste twee weken: deze

informatie is belangrijk voor de diagnose,”

vertelt Dr. Peter Arens, de gerenommeerde

hygiënespecialist en expert op het vlak van

legionella, die bij SCHELL aan het hoofd

staat van het productmanagement. “Uit

studies blijkt dat veteranenziekte het vaakst

voorkomt bij mannen en dat het aantal

evenredig met de leeftijd toeneemt. Rokers,

mensen met een chronische longaandoening

of met een verminderde immuniteit

door kanker, suikerziekte of nierfalen, of

personen die bepaalde medicatie moeten

nemen die de immuniteit aantast, zijn

risicogroepen. Wanneer we het aantal

gevallen per 100.000 inwoners in de verschillende

Europese landen met elkaar

vergelijken, valt op dat België zich net

boven het gemiddelde bevindt, met 2,4

gevallen. Alhoewel er steeds meer technieken

bestaan om de groei van de bacteriën

te voorkomen, blijven de cijfers in heel

Europa toenemen. Het is dan ook belangrijk

om de controles in zwembaden en

sportcentra, hotels en andere gebouwen

nog verder op te voeren.”

Peter Arens is een gerenommeerd hygiënespecialist en expert op het vlak van legionella.

Hij staat ook aan het hoofd van het productmanagement bij SCHELL

Bacteriën bestaan net zolang als de mensheid,

maar legionella’s kennen we nog

niet zo heel lang. Het zijn bacteriën die

bijna altijd in kleine hoeveelheden in water

aanwezig zijn. Als de concentratie ervan

beperkt blijft, is er geen vuiltje aan de lucht.

Maar bij een hoge concentratie schuilt het

gevaar om de hoek. Als we die bacteriën

dan bijvoorbeeld bij het douchen samen

met aerosol inademen, kunnen ze de zogenaamde

veteranenziekte, een vorm van

legionellose, veroorzaken. Dat is een ernstige

longontsteking, die gekenmerkt wordt

door symptomen als hoesten, spierpijn,

koorts, kortademigheid en hoofdpijn. Het

lijkt uiteindelijk op een gewone longontsteking,

maar is moeilijker vast te stellen. Men

kan de ziekte bestrijden met antibiotica. De

meeste mensen met de veteranenziekte

belanden in het ziekenhuis, maar genezen

volledig. Eén op tien overleeft de infectie

echter niet.

ZOMERMAANDEN

In welke omstandigheden kunnen de legionellabacteriën

zich vermenigvuldigen? Door

de jaren heen is duidelijk geworden dat stilstaand

water in leidingen, bijvoorbeeld tijdens

vakantieperiodes en recent ook tijdens

de lockdown door covid-19, ervoor zorgt dat

de bacteriën zich in het drinkwater overmatig

vermenigvuldigen. Kranen worden in

die periodes onvoldoende gebruikt en ook

het debiet is ontoereikend, omdat er niet

genoeg water door de leidingen stroomt.

Het wordt pas echt alarmerend tijdens de

warmere zomermaanden. Als er dan niet

genoeg gespoeld wordt, kan het koude

water in de leidingen te warm worden en

zo een broeihaard voor gevaarlijke bacteriën

worden. >

51


Thema Legionella

SCHELL ontwikkelt en produceert geautomatiseerde armaturen voor douches, wastafels en toiletten

“Mensen denken dat koud water geen probleem

vormt. Als dat water een beetje

te warm is, maken we ons dan ook geen

zorgen. Vanaf 30° C is er echter wel een verhoogd

risico op legionella. In zwembaden

en sportcentra krijgen we te maken met

verwarmde ruimtes en maken de bezoekers

doorlopend gebruik van dezelfde douches.

Als deze installaties niet tijdig en grondig

gespoeld worden, loopt elke gebruiker

gevaar op besmetting”, gaat expert

Arens verder. “We moeten ervoor zorgen

dat drinkwaterinstallaties zo ontwikkeld

en geïnstalleerd zijn, dat het water er niet

kan blijven stilstaan. Daarvoor moeten ze

wekelijks gespoeld worden. In België wordt

in veel zwembaden nog gewerkt met een

centrale thermostaat, maar uit hygiënisch

oogpunt is dat verkeerd en bijvoorbeeld in

Duitsland verboden. Het is ook aangeraden

om drinkwaterleidingen niet in vloeren

met vloerverwarming te integreren en de

koud- en warmwaterleidingen van elkaar te

scheiden. Een goede voorbereiding bij het

ontwerp van gebouwen, zeker bij zwembaden,

zal ertoe leiden dat koud water ook

altijd koud blijft.”

OM DE DRIE DAGEN

Om de concentratie van bacteriën onder

controle te houden, moeten alle leidingen

en aftappunten om de drie dagen volledig

gespoeld worden. Het is ook beter om de

verschillende armaturen tegelijk te spoelen,

“Via een

watermanagementsysteem

kunnen alle verbonden

aftappunten gelijktijdig en/of

in groepen gespoeld worden”

52


Thema Legionella

“Legionella kan tot

de zogenaamde

veteranenziekte

leiden”

Met het SWS-watermanagementsysteem van de specialist kunnen alle elektronische

kranen in een gebouw gekoppeld en centraal aangestuurd worden.

want dan is de volumestroom in de leidingen

en systemen ook hoger. Hoe frequenter

dat gebeurt, hoe efficiënter we bacteriën

kunnen verminderen. In zwembaden en

sportcentra is dat normaal een intensieve

job, die veel personeel vereist. SCHELL ontwikkelt

en produceert geautomatiseerde

armaturen voor wastafels, douches en

toiletten, die ideaal geschikt zijn voor toepassing

in dergelijke toepassingen, waar

veelvuldig gebruik en een intensieve werking

vereist zijn.

“We werken uitsluitend met materialen

die voor drinkwater geschikt zijn en de

kwaliteit van het water niet aantasten.

Onze infrarood-gestuurde kranen hebben

gladde, afgeronde randen en oppervlakken

die gemakkelijk te reinigen zijn en waaraan

bacteriën en vuil zich amper kunnen

hechten. Thermische desinfectie zorgt

voor het ontsmetten van het hele systeem,

met inbegrip van alle afnamekranen. Dit

is echter niet goedkoop, want je moet voldoende

water op een hoge temperatuur

brengen en alles moet manueel uitgevoerd

worden, wat hogere personeelskosten met

zich meebrengt. Om te beletten dat er

water in de leidingen blijft stilstaan en er

ziektekiemen kunnen ontstaan, worden

onze elektronisch gestuurde kranen 24 uur

na het laatste gebruik gedurende ca. dertig

seconden gespoeld. Op deze manier wordt

er tot aan de staalbreker of hoofddouche

gespoeld en wordt dus het water in het

volledige leidingtraject ververst. Voor kleinere

installaties kan eventueel een bluetooth

module geïntegreerd worden, die

meerdere programmeringsmogelijkheden

biedt en de gebruiker toelaat om een logboek

per kraan bij te houden,” legt Dirk

Vanden Breede, managing director SCHELL

Belgium, uit. “Legionella wil je liever voorkomen

dan genezen, want dan moet je

faciliteit dicht en moet alles chemisch of

thermisch gereinigd worden. Daarom is

het verstandig om de menselijke activiteit

te beperken en het systeem regelmatig

zelf voor de waterverversing te laten zorgen.

Met het SWS-watermanagementsysteem

van SCHELL kunnen alle elektronische

kranen in een gebouw gekoppeld en centraal

aangestuurd worden. Op die manier

kunnen stagnatiespoelingen geprogrammeerd

worden en houdt het systeem een

logboek voor het preventieplan bij. Alle

verbonden aftappunten kunnen gelijktijdig

en/of in groepen geopend worden, om

voldoende doorstroming te creëren. Legionella’s

en andere bacteriën krijgen dan

geen kans.”

De elektronisch gestuurde kranen worden 24 uur na het laatste gebruik automatisch gedurende

ca. 30 seconden gespoeld. Er kan ook een bluetooth module geïntegreerd worden.

53


Thema Legionella

ONAFHANKELIJKE

PARTNER VOOR PREVENTIE

EN BESTRIJDING VAN

LEGIONELLA

‘Legionellabeheer

in alle eenvoud’

Beeld Shutterstock

54


Thema Legionella

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het over legionella gaat. De bacterie vindt haar gastheer via aerosolen, kleine

waterdruppeltjes die ontstaan in bewegend water. Logisch dus dat het voor zwembaden en (openbare) douches extra

uitdagend is om deze ongenode gast buiten te houden. Aquadomo begeleidt zwembadbeheerders bij de preventie,

controle en bestrijding.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Aquadomo/Farys

Recent voegde Aquadomo een online platform

toe aan de dienstverlening.

In 1999 eiste een van de grootste legionellauitbraken

in de geschiedenis 32 doden, in

Bovenkarspel in West-Friesland. Met nog

eens 206 ernstig zieken toonde de zogenaamde

veteranenziekte, veroorzaakt door

deze bacterie, haar verwoestende kracht

met onzichtbare wapens. Kort nadien – in

2001, om precies te zijn – ontstond Aquadomo,

als afdeling van waterbeheersmaatschappij

Farys. De missie? Dergelijke

rampen in de toekomst helpen voorkomen.

Vandaag doet Aquadomo meer dan enkel

legionellabestrijding. Het blijft evenwel de

belangrijkste functie in zijn dagelijks takenpakket.

Van advies en preventie tot waterbehandeling

EXTRA AANDACHT NA COVID-19

Door de geldende coronamaatregelen

zijn heel wat zwem- en sportcomplexen al

lange tijd gesloten. Dat heeft een impact

op de waterkwaliteit in sanitaire installaties.

Legionella-expert Xavier De Wintere

van Aquadomo legt uit: “Stilstaand water in

de leidingen kan onder andere lood, koper,

ijzer en zink opnemen. Tegelijk vormt zich

aan de binnenkant van de leidingen een

biofilm, waar microben zoals de legionellabacterie

zich graag nestelen. Bij de heropstart

is het daarom belangrijk het water te

verversen en de kwaliteit ervan nog nauwgezetter

te monitoren.”

Als proactieve partner maakt Aquadomo

zijn klanten nu al attent op deze uitdaging

en vraagt om staalafnames tijdig in te plannen.

Het duurt namelijk een tweetal weken

voor de resultaten bekend zijn. “Het grote

voordeel: we geven niet alleen aan wanneer

er een probleem is, we komen ook meteen

met de nodige oplossing. We voeren thermische

en chemische desinfecties uit, respectievelijk

om de legionellabacterie te

doden of om meteen ook de biofilm te verwijderen.”

VEILIGE TIJDELIJKE OPLOSSING

Tijdens de desinfectie zijn de waterinstallaties

tijdelijk niet bruikbaar. Soms komt

dat erg ongelegen. Voor die gevallen heeft

Aquadomo legionellafilters. Door die aan de

eindtappunten (zoals douches) te plaatsen,

is het water veilig bruikbaar voor de zwembadbezoekers.

Een tijdelijke oplossing, die

evenwel erg praktisch voor de dag komt.

Wanneer de zwemmers zich nog even

moeten afspoelen bijvoorbeeld, zonder

risico op het inademen van schadelijke

aerosolen.

De membraanfilters met een poriegrootte

van 0,15 µm houden de legionella’s tegen

zonder al te veel druk weg te nemen. Ze filteren

ongeveer 5.000 liter water en zijn eenvoudig

vervangbaar. Hun discreet design in

chroom en wit valt bovendien niet op. Geen

permanente oplossing, wel een handige

manier om in alle veiligheid een periode te

overbruggen tot een grondige desinfectie

kan plaatsvinden.

HANDIGE APP VOOR CONTROLE EN ANALYSE

Recent voegde Aquadomo een online

platform toe aan de dienstverlening. Dat

maakt de regelmatige controles en vooral

de registratie en communicatie hiervan een

pak eenvoudiger. “Uiteraard nemen wij de

controles, stalen en opvolging met plezier

voor onze rekening. Deze app heeft onze

eigen workflow aanzienlijk verbeterd. Wie

dit liever in eigen beheer doet, kan dezelfde

app gebruiken. Het systeem wijst zichzelf uit.

Het maakt komaf met de rompslomp van

vroeger: papieren logboeken bijhouden, uitzoekwerk,

het beheer opvolgen en zo meer”,

zegt Xavier nog. “Via de digitale weg krijgt

iedereen per e-mail melding van wanneer

hij of zij wat moet doen. De beheersmaatregelen,

analyseverslagen, foto’s, plannen

en tekeningen komen meteen in de cloud

terecht. Geen zoekwerk meer tussen papieren,

en altijd wettelijk in orde. Zo eenvoudig

kan legionellabeheer zijn.”

55


Machtsoverdracht

bij SCP Europe

De machtsoverdracht tussen Sylvia Monfort, SCP European General Manager gedurende twintig jaar, en Jean-Louis

Albouy, wiens carrière binnen het bedrijf sinds 1999 niet over het hoofd mag worden gezien, is historisch en – jawel –

ontroerend. Een dubbelgesprek.

Tekst en Beeld SCP European

HOE ZAL DEZE OVERGANG PLAATSVINDEN?

SM en JLA: “Vlot, over het eerste kwartaal

van 2021, en in continuïteit. We werken nu

al vele jaren samen. Sylvia op het Europese

hoofdkantoor. Jean-Louis Albouy, Managing

Director bij SCP France en verkoopcoördinator

sinds 2010, is al betrokken bij het beheer

van de SCP-exportfilialen.”

“Het doel is om te profiteren van wat

SCP Europe altijd al tot een succes heeft

gemaakt: het behoud van de ‘pure player’-

aanpak, door het honderd procent B-to-

B-distributiemodel na te streven in een

Europese markt die soms duidelijkheid over

de positionering mist.”

“Onze werkwijze zal worden voortgezet, met

name door de voortzetting van ons inkoopbeleid,

onze sterke partnerschappen met

de grote fabrikanten en toonaangevende

merken, alsmede de professionaliteit van

dezelfde teams die al vele jaren binnen het

bedrijf werkzaam zijn. Het is perfect geconstrueerd,

duidelijk en heeft zijn waarde

bewezen, aangezien alle fasen van onze

ontwikkeling succesvol zijn geweest, ook

op gecompliceerde markten die terughoudend

zijn om via B-to-B-distributie te opereren,

en in atypische situaties, met name

tijdens de COVID-crisis.”

MEN KAN ZEGGEN DAT DE AFGELEGDE

WEG DE JUISTHEID VAN DE

STRATEGIE HEEFT BEWEZEN?

“Inderdaad. Het volstaat een cijfer te

noemen: terwijl onze omzet in 1998 €1,8

miljoen bedroeg, met name dankzij

de aankoop van Norcal in het Verenigd

Koninkrijk, eindigen wij vandaag op

€184 miljoen, met een groei van bijna

€35 miljoen in het jaar 2020 alleen al.”

“Wat de aanpassing aan het crisisbeheer

betreft, hoeven we alleen maar te wijzen

op de voorbereiding met betrekking tot

de aanzienlijke toename van de vraag in

de afgelopen maanden. Het voorspellen

van de nodige voorraden, een adequate

cashflow, een onmiddellijke aanpassing en

een maximale reactiviteit van onze teams

(zelfs in moeilijke tijden!) hebben het verschil

gemaakt op een markt die in 2020

grotendeels gedestabiliseerd was.” “Onze

zichtbaarheid in Europa heeft ons in staat

gesteld om te anticiperen en te reageren

op de uitzonderlijke omstandigheden die

verband houden met de covid-crisis. Resultaat:

een geconsolideerde omzetstijging

van 23%.” “Deze voorbeelden zijn het bewijs

van de relevantie van ons beleid en de soliditeit

van de fundamenten die in de afgelopen

twintig jaar zijn gelegd. Het is dan ook

Sylvia Monfort, SCP European General Manager

en Jean-Louis Albouy,

‘DE INVLOED VAN SCP BLIJFT GEBASEERD

OP DEZELFDE STERKE WAARDEN, MET EEN

BEREDENEERDE HOUDING’

56


Beeld Shutterstock

duidelijk dat het management onder Jean-

Louis in de voetsporen van Sylvia zal treden.”

“We blijven ook uitkijken naar eventuele

aankoopmogelijkheden in Europa, om een

nog uitgebreider aanbod van producten

en diensten aan te bieden die zijn aangepast

aan de behoeften van deze snelgroeiende

markt.”

MAAR IEDEREEN HEEFT ZIJN

EIGEN TOUCH, TOCH?

“Jean-Louis heeft ongetwijfeld een solide

ervaring en een grondige kennis van alle

contacten in de professionele sector en van

de apparatuur in ons aanbod. Met de overname

van Sylvia is het een tweede deel van

de ontwikkeling van SCP Europe dat het licht

zal zien. Op geconsolideerde basis zal Jean-

Louis dezelfde dynamiek voortzetten en de

interne en externe groei bepalen, terwijl de

volgende bouwfasen worden afgerond.”

“Uiteraard zullen de ontwikkeling en implementatie

van een nieuw wereldwijd

ERP-platform en hoogwaardige digitaliseringstools

– die meer dan honderd mensen

van de POOLCORP-groep mobiliseren - in

Frankrijk en vervolgens in Europa worden

geïntensiveerd, na de start van deze activiteiten

in de Verenigde Staten dit kwartaal.”

“De opening van nieuwe vestigingen en

overnames blijven op de agenda staan,

evenals de uitbreiding van de opslagcapaciteit

– een verdrievoudiging van de oppervlakte

is gepland. Er zal echter een nieuwe

impuls worden gegeven, door middel van

grote investeringen die voor de komende

drie jaar zijn gepland, met als doel de productiviteit

en de reactiviteit te verhogen en

zo een hogere versnelling te bereiken. Deze

doelstelling is gebaseerd op de sterke waarden

van het bedrijf:

• Investering in mensen met een interne

opleiding en motivatie voor alle teamleden.

• De toevoeging van nieuwe vaardigheden

en nieuwe werkmethoden om ons serviceniveau

verder te verhogen, met name

wat de technische ondersteuning van

professionals betreft.

• Het zoeken naar nieuwe mixen van apparatuur,

met zowel Europese als wereldwijde

productie, om concurrerend te blijven door

voor honderd procent aan de vraag te voldoen

en tegelijkertijd onze bevoorrading te

optimaliseren en het risico op tekorten in

onze magazijnen te beperken.

• Investeren in nieuwe markten via nieuwe

agentschappen of externe acquisities,

met name in Spanje en Duitsland.

• Positionering of positieversterking in

nieuwe segmenten zoals openbare zwembaden,

connected pools of wellness.”

HEEFT DEZE MACHTSOVERDRACHT

GELEID TOT EEN REORGANISATIE?

“Ja, zelfs al het opvolgingsplan voor meer

dan een jaar is gepland. Als opvolger van

Jean-Louis Albouy zal Daniel Bos de functie

van algemeen directeur van SCP France

overnemen. Daniel Bos trad in 2000 toe

tot de groep, binnen de regionale tak van

SCP Rodez, waarvan hij in 2001 directeur is

geworden. Deze stap stelt hem in staat om

zich vertrouwd te maken met de zwembadmarkt

en om samen met de klanten en op

het terrein de begrippen service en nabijheid

te ontwikkelen, die de basis vormen

van het DNA van het bedrijf. In 2006 trad

hij toe tot de hoofdzetel van SCP France, als

Operations Director, en vervolgens in 2010

“Om klanten te ontmoeten, meer te weten

te komen over de specifieke kenmerken van

de markt en zijn teams te ondersteunen mist

de nieuwe General Manager van SCP Europe

nooit een Opendeur Dag in de Benelux” - foto

Opendeur Dag 2020

als Director France, en zette hij zijn werk

voort door de band tussen onze teams te

versterken rond een charter van waarden en

samenhang ten dienste van de strategie van

de groep, met een constante zorg voor de

kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten.”

“Deze benoeming gaat gepaard met

de oprichting van een SCP France Management

Comité, dat zal bestaan uit Guillaume

Vaganay, Director of Operations, en Carlos

Garrido, Director of Sales and Marketing, die

de afgelopen twintig jaar een grote bijdrage

hebben geleverd aan de ontwikkeling en

succesvolle ontplooiing van SCP in Frankrijk.”

“We hebben ook onze teams op het

hoofdkantoor van SCP EU versterkt, in de

IT-, data- en HR-teams, om zo het hoofd te

kunnen bieden aan de vele uitdagingen die

voor ons liggen op het gebied van efficiëntie

en productiviteit.” “Conclusie: de fakkel

gaat van hand tot hand, maar de invloed

van SCP blijft gebaseerd op dezelfde sterke

waarden, met een beredeneerde houding.”

“De ambitie van SCP in Frankrijk, Europa en

de rest van de wereld blijft om te anticiperen

op en deel te nemen aan de evolutie

van de markt, en om onze professionele

klanten te helpen zich te ontwikkelen

door trouw aan hun eisen en verwachtingen

te voldoen.”

SCP/POOLCORP Groep in Europa

• Activiteit: wereldleider in de distributie van apparatuur voor bouw, renovatie en

onderhoud van zwembaden, spa’s en sauna’s aan zwembadprofessionals.

• Personeel: 400 in Europa.

• Aantal distributiebedrijven: 17 in Europa.

57


De Cleardrum kan door de innovatieve aanpassingen toch gewoon in een kelder staan.

TROMMELFILTER VANGT

90% VAN HET VUIL AF

Het Nederlandse Cleardrum levert trommelfilters voor zwembaden. Daarvoor verbeterde het een oude maar weinig

toegepaste techniek en bereikt daarmee ondertussen forse besparingen op water, energie en dus CO 2

-uitstoot. Bovendien

wordt vuil al in een vroeg stadium afgevangen, waardoor het niet langer kan reageren met chloor. En dat scheelt zowel

qua chemicaliën als qua nare luchtjes.

Tekst Armand Landman | Beeld Cleardrum

58


Dwarsdoorsnede van de Cleardrum.

Interieur van de Cleardrum.

Het gebruik van trommelfilters om zwembaden

te reinigen is overgewaaid uit Scandinavië.

De techniek bestaat volgens Jorrit

Hachmer, oprichter en eigenaar van Cleardrum,

“misschien al wel honderd jaar”,

maar werd niet veel in zwembaden toegepast

omdat er een aantal nadelen aan

kleven. “Zo moeten ze worden opgesteld

op het waterniveau, waardoor de helft van

de trommel boven het water uitsteekt om

het filter te kunnen reinigen. Dat betekent

ook dat je maar de helft van het oppervlak

kunt gebruiken en dat het filter gevoeliger

is voor corrosie.” Maar het grootste nadeel

van de klassieke trommelfilters is dat ze

om bovengenoemde reden dwars door het

perron steken. “En daar wil je als zwembad

andere voorzieningen, zoals de horeca of de

kleedhokjes”, stelt Hachmer. “Omdat ze niet

in de kelder konden staan, zijn trommelfilters

nooit gemeengoed geworden in zwembaden

in Nederland en België.”

’MET DE CLEARDRUM WORDT HET

GROOTSTE DEEL VAN HET VUIL AL

AFGEVANGEN VOORDAT HET WATER HET

ZANDFILTER BEREIKT’

VOORDEEL

Het grote voordeel van een trommelfilter

naast een traditioneel zandfilter is echter

dat het al negentig procent van het vuil

afvangt voordat het in de bufferkelder

terecht komt. “Het voorkomt residentietijden

van vuil van meerdere dagen op het

filterbed bij conventionele systemen. Vuil

krijgt minder kans om te reageren met

chloor en kan als gevolg geen schadelijke

bijproducten vormen”, somt Hachmer op.

“De Scandinaviërs hadden dat goed gezien.

Wij hebben het trommelfilter daarop doorontwikkeld

- zodat het filter wel volledig

onder water staat - waardoor het wel volledig

in een bestaande kelder kan worden

opgesteld. Om het filter toch te kunnen

spoelen, werken we met perslucht, zodat

we het waterniveau iets laten dalen terwijl

de filtratie gewoon doorgaat.” Deze vinding

hief het oorspronkelijke nadeel van een

trommelfilter op en dat resulteerde 2014

in Cleardrum: een gepatenteerd trommelfilter

dat inmiddels meer dan veertig keer

in zwembaden in binnen- en buitenland is

toegepast, waar er in de loop van het jaar

nog zo’n tien bij zullen komen “Meestal in

nieuwbouw”, legt Hachmer uit. “Het zou

ook prima in bestaande baden kunnen

worden toegepast, maar over het algemeen

zijn de budgetten voor renovatie te laag om

de hele technische ruimte op de schop te

nemen. Er komt namelijk wel iets meer bij

kijken dan het ene filter vervangen voor een

ander. De Cleardrum moet worden opgesteld

op een plek voordat het water naar de

bufferkelder gaat. Een normaal zandfilter

staat achter de bufferkelder geschakeld en

wij willen er liever voor, omdat we dan ook

het buffervat schoonhouden.”

BESPARING

Met de Cleardrum wordt dus het grootste

deel van het vuil al afgevangen voordat

het water het zandfilter bereikt. “Dat betekent

dat het zandfilter - of welk secundair

filtersysteem dan ook - veel kleiner kan

worden uitgevoerd. Een deel van het gefilterde

water loodsen we vervolgens door

het secundaire filter en de rest erlangs. Op

die manier besparen we heel veel water en

heel veel energie.” Volgens Hachmer kan

die besparing tot wel 75 procent water en

30 procent elektriciteit aan pompvermogen

oplopen. “Om die reden komen veel

gemeenten de afgelopen jaren bij ons

uit, omdat duurzaamheid en energiebesparing

belangrijke voorwaarden zijn voor

de bouw van nieuwe zwembaden. Maar

uiteindelijk scheelt het in de total cost of

ownership ook gewoon geld. En dan heb ik

de waterkwaliteit nog niet eens genoemd,

dat is minder goed in geld uit te drukken,

maar met de Cleardrum is het water van

uitstekende kwaliteit en er is geen overlast

van nare geurtjes.”

59


DUURZAME

ZWEMBADVERWARMING

WORDT TOTAALOPLOSSING

Wie in de Lage Landen meer dan enkel maar in de warmste zomermaanden van zijn zwembad wil genieten, kan niet

anders dan investeren in verwarming. Het milieu en de portemonnee indachtig, zijn daarvoor intussen tal van duurzame

technieken. Groothandel HRS Pool & Technical Equipment uit Culemborg bij Utrecht lanceert dit jaar een slimme 2-in-1

oplossing en biedt zwembadbouwers de nodige ondersteuning om energieneutrale en integrale installaties op te leveren.

Tekst Elise Noyez | Beeld HRS Pool & Technical Equipment

HRS Pool & Technical Equipment gelooft

sterk in duurzame verwarmingstechnieken

en ontwikkelde de voorbije 25 jaar heel

wat expertise om zwembadbouwers in hun

zoektocht naar de juiste oplossing te begeleiden.

Regelmatig wordt de blik daarbij

omhoog gewend: richting de zon.

HET BESTE ONDER DE ZON

Zonnecollectoren, solarmatten en zwem badafdekkingen

met solarlamellen zijn inmiddels

goed gekend bij de zwembadbouwer.

Op een eenvoudige en laagdrempelige

manier zorgen deze producten ervoor dat

het zwembadwater rechtstreeks door de zon

opgewarmd wordt. Niet verrassend vormen zij

dus een vaste waarde in het aanbod van HRS

Pool & Technical Equipment.

Maar ook wanneer er voor een warmtepomp

gekozen wordt, durft zaakvoerder

Niels Helmond op de potentiële meerwaarde

van de zon te wijzen. Een combinatie

met pv-panelen zorgt dan immers voor

een energieneutrale oplossing. “Bovendien

zal men de zonne-energie in dit geval ook

effectief gebruiken wanneer ze geproduceerd

wordt. Dat zal in de toekomst alleen

maar belangrijker worden.”

INNOVATIEVE 2-IN-1-OPLOSSING

Toch weet Helmond dat het allemaal nóg

efficiënter kan. Dit jaar komt HRS Pool &

Technical Equipment dan ook met een

innovatief PVT-paneel op de markt. “Dit

paneel combineert het beste van twee

werelden: enerzijds capteren fotovoltaïsche

cellen aan de voorzijde van het paneel elektrische

zonne-energie, anderzijds slaan collectoren

aan de achterzijde energie op in

de vorm van warm water. De warmte die

achter een klassiek pv-paneel normaal verloren

gaat, wordt daardoor optimaal benut

en de gebruiker geniet van zowel hernieuwbare

elektriciteit als duurzaam aangemaakt

warm water. Een dubbele besparing, dus.”

Het warm water kan aangewend worden

voor onder meer het zwembad en de

douches. Met de elektrische energie, op

haar beurt, kan bijvoorbeeld een warmtepomp

aangestuurd worden. “Omdat het

water door de zon al voorverwarmd is, zal

die bovendien veel efficiënter werken. Dat

komt het rendement, het verbruik en de

levensduur alleen maar ten goede.”

60


‘TWEE VLIEGEN

IN ÉÉN KLAP:

HERNIEUWBARE

ELEKTRICITEIT

ÉN DUURZAAM

AANGEMAAKT

WARM WATER’

Water dat al door de zon werd

voorverwarmd, vergt minder

energie van de warmtepomp.

Zwembadbouw is geen eenduidig vak. HRS

heeft een breed netwerk aan professionals

om ondersteuning te bieden bij allerlei

randaspecten.

De warmte die achter een klassiek pv-paneel normaal verloren gaat, wordt

bij een PVT-paneel optimaal benut.

EVOLUTIE RICHTING TOTAALOPLOSSINGEN

De meerwaarde van het nieuwe PVT-paneel

beperkt zich evenwel niet tot het zwembad

alleen. “In principe kan je de collectoren

inzetten voor elke vorm van warm tapwater,

en de elektrische energie kan uiteraard

ook perfect in de rest van de woning

of technische ruimte gebruikt worden. Een

gelijkaardige evolutie zien we overigens bij

de warmtepompen. Die moeten niet meer

alleen voor het zwembad dienstdoen, maar

bijvoorbeeld ook voor airco of ruimteverwarming.

In het bijzonder in openbare projecten

worden zo alsmaar meer technieken

aan elkaar gekoppeld en de technische

schema’s dus complexer.”

dan andere groothandelaren, hebben wij

daar altijd veel aandacht aan besteed. Dat

betekent niet alleen dat we meedenken

met onze klant, maar ook dat we een enorm

netwerk aan gespecialiseerde professionals

hebben uitgebouwd. Om ondersteuning te

bieden bij de plaatsing van een PVT-paneel,

kunnen we de zwembadbouwer daardoor

perfect koppelen aan bijvoorbeeld een dakdekker

en elektricien. In combinatie met de

juiste partners, kan hij zijn klanten dan weer

de gewenste totaaloplossing bieden.”

Dit jaar komt HRS Pool & Technical Equipment

met een innovatief PVT-paneel op de markt.

OP ZOEK NAAR DE JUISTE PARTNER

Hoe veelzijdiger de technologieën en

complexer de installaties, hoe moeilijker

uiteraard het werk van de installateur.

Zwembadbouw is nooit een eenduidig vak

geweest, en het heeft geen zin om het zo

te behandelen. Er zijn tal van randaspecten

die uiteindelijk mee de kwaliteit, de

veiligheid en het rendement van een project

bepalen, maar niet de core business

vormen van de zwembadbouwer. Anders

De meerwaarde van een PVT-paneel beperkt zich niet tot het zwembad alleen.

61


www.im-pro.nl

Omroep-&muzieksystemenVocht- en hittebestendige componenten.

Excellente dynamiek en spraakverstaanbaarheid.

CommunicatiesystemenWaterbestendige digitale portofoons.

Integratie VoIP netwerk.

VerlichtingFunctionele-, sfeer- en effectverlichting.

Implementatie in GBS systemen.

Bediening & AutomatiseringBedieningspanelen conventioneel en digitaal.

Procesautomatisering.

Ophangconstructies&BevestigingsmiddelenNPR-9200:2015 gecertificeerde ophangconstructies.

Inspecties en 0-metingen.

✓ Professioneel maatwerk ✓ Modulaire oplossingen ✓ Toekomst bestendig

Naamloos-7 1 05-03-2021 14:19


DUURZAME

AANPAK VAN POMP

TOT VLINDERKLEP

Of het nu gaat om een openbaar zwembad of een thermaal bad, iedereen

wil in schoon water zwemmen. Pompen en afsluiters zijn dus een essentieel

onderdeel in ieder zwembad. Als zwembadinstallateur zit je bij KSB voor elke

toepassing goed. KSB biedt pompen met een hoog rendement. Sterker nog:

ze zijn geheel circulair, omdat de motoren volkomen magneetvrij zijn. Daarnaast

verbruiken de pompen relatief weinig energie. Duurzaamheid ten top!

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld KSB

KSB is specialist in het produceren en onderhouden

van pompen en afsluiters voor een

breed scala aan toepassingen. “KSB loopt

voorop op het gebied van duurzaamheid.

Wij leveren een hoge kwaliteit tegen een

aantrekkelijke prijs. Door de slimme techniek

in onze pompen en afsluiters bespaart

de eindgebruiker al snel op zijn energierekening.

Ik ben daar met recht trots op”, legt

accountmanager Allan Kaestner uit.

POMPEN OP MAAT

De juiste pompen en afsluiters selecteer

je op basis van de capaciteit en

weerstand die de pomp moet leveren.

Op basis van het zwembadwater kies

je de juiste materiaalsamenstelling van

de pomp. Bij zwembaden voert KSB de

Etabloc waterpomp uit in gietijzer, met

een bronzen waaier en een roestvrijstalen

as. Indien nodig, kan dit worden aangepast

aan de wensen van de klant. Kaestner:

“In een thermaal bad, met zout water, heb

je bijvoorbeeld een bronzen pomp nodig,

want die is daar beter tegen bestand.”

ENERGIEZUINIGE TOTAALOPLOSSING

“Tegenwoordig worden de meeste pompen

geleverd met een frequentieregelaar.

Dat is voordelig, omdat de pompen na

sluitingstijd van een zwembad dan op een

lager toerental kunnen draaien. Onze synchrone

reluctantiemotoren leveren zelfs

in deellast nog een heel hoog rendement.

Dat zorgt voor een lager energieverbruik en

dit scheelt dus zowel in energiekosten als

in de levensduur van de pomp”, legt Kaestner

uit. “Bovendien hebben onze afsluiters

een lage weerstandswaarde en dragen

zodoende bij aan een efficiënte installatie.”

KSB ontwikkelt zowel de pompen en motoren

als de afsluiters volledig in eigen huis.

“Op die manier heb je als klant één totaalsysteem

en slechts één aanspreekpunt: van

pomp tot vlinderklep. KSB heeft duurzaamheid

hoog in het vaandel.”

“ALS KLANT HEB JE ÉÉN TOTAALSYSTEEM

EN ÉÉN AANSPREEKPUNT”

63


Thema Audiovisuele oplossingen

BRENG

SFEER MET

SLIM LICHT

Een zwembad is een ervaring. De meerwaarde voor de gebruiker ligt met

andere woorden niet alleen in het zwemmen, maar net zozeer in de talrijke

momenten die langs het zwembad gespendeerd worden. Luie middagen in de

zon, een gezellige barbecue of - durven we dromen? - een spetterend feestje.

De meest eenvoudige manier om het zwembad op zulke momenten te doen

stralen, is door de juiste verlichting.

Tekst Elise Noyez | Beeld Duratech

“Door een kleine aanpassing in de verlichting

creëer je meteen een heel andere sfeer”,

steekt Marc Lamberts van wal. “Dat doet de

consument dromen.” Lamberts is oprichter

en zaakvoerder van Belgisch fabrikant Duratech

en ontwikkelt sinds 2002 led-oplossingen

voor zwembaden. Zijn ervaring in

de sector gaat echter veel verder terug. “Als

kind al vergezelde ik mijn vader, die zwembadbouwer

was, op de werf. Zo rolde ik zelf

in het bedrijf en in de loop der jaren liep ik

mee met alle ploegen. Ik deed dus ervaring

op in alle aspecten van de zwembadbouw,

inclusief de verkoop.” Die ervaring tekent

vandaag de productie van Duratech, waarbij

duurzaamheid, veelzijdigheid en installatiegemak

vooropstaan.

EEN VEELHEID AAN SFEREN

Onder de noemer DuraVision biedt Duratech

een uitgebreid gamma aan verlichtingsoplossingen

voor zwembaden.

Klassieke witte leds vormen nog steeds

de basis, maar RGB-leds zijn duidelijk aan

een opmars bezig. “Vooral dynamische verlichting,

waarbij de lampen automatisch

van kleur veranderen, geeft een bijzondere

meerwaarde aan het zwembad. Dat kunnen

consumenten wel smaken.” Duratech heeft

hiervoor oplossingen met of zonder PLC, en

met de eenvoudige en draagbare DuraLink

Touch kan alles zelfs van overal in en rond

het huis aangestuurd worden. Ook in de

evolutie richting kleinere lampen neemt

Duratech graag voorsprong. >

Het Vision Pro gamma werd ontwikkeld met oog

op de hoogst mogelijke lichtoutput.

Met de draagbare DuraLink Touch wordt alles

vanop afstand aangestuurd.

Een Duratech lamp kan je zonder

gereedschap vervangen.

64


Thema Audiovisuele oplossingen

‘Kleinere lampen,

maar daarom niet

minder licht’

65


BLACKLINE

by

Transparant polycarbonaat

met ontluchting

Aftapplug

Voorzien van stervormige

Leverbaar in 20”, 24” of 28”

Inclusief: 6-wegklep, aansluitset & manometer

Scan de QR-code en ontdek

ons assortiment

Poolquip Nederland BV | De Vest 50b | 5555 XP Valkenswaard |

Nederland | +31 (0) 40 201 9765 | sales@poolquip.com

WWW.POOLQUIP.COM


Thema Audiovisuele oplossingen

Naast de klassieke lampen van 170 millimeter

omvatten de Spectra, Adagio en Vision

Pro gamma’s ook diverse oplossingen met

diameter 100 of zelfs 50 millimeter. “Dat

betekent evenwel niet dat men moet

inboeten aan lichthoeveelheid”, verzekert

Lamberts. “Een Vision Pro kleurenlamp van

100 millimeter heeft bijvoorbeeld een lichtoutput

van 4.875 lumen; bij een klassieke

witte led is dat nog eens twee keer zoveel.

Prestaties die we dankzij onze eigen testinstallaties

volledig kunnen staven.”

DOORDACHTE ONTWIKKELING

De sterke prestaties van de DuraVision ledverlichting

zijn te danken aan jarenlange

ervaring en een doordachte productontwikkeling.

“Sinds 2002 zijn de leds natuurlijk

enorm geëvolueerd, maar bij zwembadverlichting

vormen warmtehuishouding en

water- of waterdampdichtheid toch nog

bijzondere uitdagingen. Daarom besteden

wij enorm veel aandacht aan de materialen

die we gebruiken en zijn al onze lampen

volledig gevuld met polymeren. Daarmee

kunnen we de waterdichtheid garanderen.”

Dat zo’n betrouwbaarheid ook voor de

plaatser van belang is, weet Lamberts uit

ervaring. “We doen er alles aan om de nood

aan onderhoud of vervanging tot een minimum

te beperken en de installatie zelf zo

vlot mogelijk te doen verlopen. Daarom

werken we met universele inbouwpotten

en kunnen alle lampen op dezelfde kabel

gemonteerd worden. Een lamp vervangen

kan bovendien zonder gereedschappen.”

MEER DAN VERLICHTING ALLEEN

Als fabrikant zet Duratech zijn ervaring en

ambities echter niet alleen ten dienste

van een optimale zwembadverlichting.

Steeds meer richt het bedrijf zich op de

volledige ervaring. Onder de noemer Dura­

Heat ontwikkelt het bijvoorbeeld ook een

brede waaier aan warmtepompen, en met

DuraLink bouwt het momenteel een nieuw

Alle Duratech lampen kunnen op dezelfde kabel

en inbouwpot gemonteerd worden.

productgamma voor automatisering uit.

“Uiteindelijk moet het zwembad met onze

producten volledig autonoom kunnen fungeren”,

vat Lamberts de ambitie samen.

Gekleurde en dynamische verlichting hullen zwembad en omgeving in een bijzondere sfeer.

67


Thema Audiovisuele oplossingen

AUDIOVISUELE

INSTALLATIES OP MAAT

IMPRO bedenkt, levert en installeert in een groeiend aantal zwembaden uiteenlopende audiovisuele oplossingen.

Denk aan omroep- en muzieksystemen, klasse-A ontruimingsinstallaties, audio- en videodistributiesystemen, camerasystemen

en led-schermen. Steeds vaker koppelen de specialisten uit Hengelo met hun specifieke kennis verschillende technische

installaties aan elkaar, zodat het werk voor het zwembadpersoneel niet alleen makkelijker maar ook efficiënter wordt.

Tekst Armand Landman | Beeld IMPRO

Verlichting om meteen de juiste toon te zetten.

68


Thema Audiovisuele oplossingen

Aangezien er in zwembaden door verschillende

mensen met diverse technische

systemen gewerkt moet worden, is het

zaak om met name de bediening zo eenvoudig

mogelijk te houden. “Als de bediening

van een apparaat of systeem lastig

wordt gevonden, en/of er veel handelingen

voor moeten worden verricht, wordt het

apparaat of systeem in de praktijk vaak verkeerd

of gewoonweg niet gebruikt of toegepast”,

aldus Stephan de Hont, eigenaar van

IMPRO. “Voor ons is bij het ontwerp van bijvoorbeeld

een geluidsinstallatie, naast het

toepassen van hoogwaardige componenten

die goed standhouden in een zwembadomgeving,

de uiteindelijke behoefte

van de gebruiker(s) leidend. Wij komen vaak

dergelijke systemen in zwembaden tegen

die ook in zalencentra, winkels en in de

industrie worden toegepast. Touchscreens,

lokale ingebouwde audioregelaars, inprikpunten

en standaard luidsprekers zijn hier

voorbeelden van. Deze componenten zijn

veelal niet ontworpen voor gebruik in vochtige,

warme omgevingen. En dan laten we

versnelde degradatie door de aanwezigheid

van chemicaliën nog buiten beschouwing.

Standaard componenten vallen vaker

uit, met als gevolg dat er een instructie of

zwemles niet goed gegeven kan worden.

Het is voor veel zwembadpersoneel een

herkenbaar fenomeen: dan zingt de headset

weer eens rond, of piept of kraakt het

geluid, of er klinkt ‘badmeester/badjuf, ik

kan u niet goed verstaan!’. Bij gebruik van

vrijwel alle mobiele geluidsets ontstaan er

veel verschillen in geluidsvolume en kan

men niet van een homogene verdeling

spreken over het wateroppervlak.”

EENVOUD

Volgens De Hont blinkt een goede (vaste)

geluidsinstallatie uit in bedieningseenvoud,

dynamiek, spraakverstaanbaarheid en, last

but not least, veiligheid. “Veel luidsprekers,

maar ook verlichtingsarmaturen, zitten vol

met RVS bevestigingsmaterialen die conform

de NPR-9200 niet mogen worden

toegepast in zwembadomgevingen. Toch

tref je die in zwembaden anno 2021 nog

veelvuldig aan. Wij garanderen dat alle door

IMPRO gemonteerde en geleverde materialen

geheel conform de NPR-9200 zijn uitgevoerd.

>

‘DOOR MET ALLE ASPECTEN REKENING

TE HOUDEN KOM JE TOT EEN SUCCESVOL

EINDPRODUCT’

Liever simpele en duidelijke bediening dan een

duur touchscreen.

Custom-made

IMPRO heeft voor een groeiend aantal

zwembaden op maat gemaakte

oplossingen voor geluidsinstallaties

bedacht en geïnstalleerd. De Hont:

“Omdat dergelijke systemen in zwembaden

vaak in atmosferisch agressieve

omgevingen worden gebruikt, worden

hoge eisen gesteld aan de diverse

componenten.” IMPRO is daarbij ook

gespecialiseerd in akoestische simulatie.

De Hont: “In veel zwembaden

komt het gewenste geluid absoluut

niet tot zijn recht. Onder andere

vanwege verkeerd gepositioneerde

luidsprekers of verkeerde afstemming.

Dus bij uitdagende situaties gaan

we het geluid eerst simuleren. Zelfs

met de mogelijkheid voor klanten om

vooraf te beluisteren hoe iets later in

de praktijk zal gaan klinken. Vanuit

verschillende posities of met verschillende

soorten achtergrondgeluid.”

Alles wordt gemonteerd volgens de NPR-9200 richtlijn.

69


ZWEMBADVERLICHTING

LumiPlus Flexi

De LED-verlichting voor

elk type zwembad

Nieuw

Nieuw

Nieuw in 2021

Uitvoeringen in roestvrij staal

- Behuizing van roestvrij staal

- Behuizing van ABS met roestvrij stalen front

INSTALLATIE MOGELIJK

OP NIS, WAND

EN MONDSTUK.

LAGER

VERBRUIK

BETER VERLICHT

ZWEMBAD

GEMAKKELIJK TE

VERVANGEN

WIT,

WARM WIT EN RGB

CONFIGUREER UW

IDEALE VERLICHTING

www.astralpool.com

NEDERLAND | SIBO FLUIDRA | +31 (0)413 293918 | sales@sibofluidra.nl

BELGIË | FLUIDRA BELGIQUE | +32 (0)800 11 352 | info@fluidra.be

Bescherm

uw bezoekers

tegen

legionella

Ons nieuw aanbod

van gecertificeerde

filters geven de

legionellabacterie

geen schijn van kans

ONZE TROEVEN

www.aquadomo.be

Ultrafiltratie: poriegrootte 0,15 µm

Performant: weinig drukverlies

Discreet: design in chroom of wit

Lange levensduur: + 5.000 liter, afhankelijk

van gebruik en waterkwaliteit

Herbruikbaar: u vervangt de filter in een

handomdraai

00024829002 - TMVW (AQUADOMO).indd 1 04-12-20 12:41


Thema Audiovisuele oplossingen

RVS en elektrolytisch staal worden altijd

vervangen voor thermisch verzinkte /

DUPLEX materialen. Dit wordt ook door certificering

aangetoond. Zodat zwembaden

en gemeenten bij een eventuele inspectie

kunnen bewijzen dat aan de geldende

normen wordt voldaan.”

Dat doet IMPRO niet alleen voor geluidssystemen,

maar ook voor ophangconstructies

zoals verlichtingsarmaturen, luchtbehandelingskanalen

en eigenlijk alles wat als

bassinruimte en alle hiermee in open verbinding

staande ruimtes beschouwd wordt.

De Hont: “Kortom, door met alle aspecten

rekening te houden kom je tot een succesvol

eindproduct. Veel installateurs doen

vaak exact wat er in een bestek staat en

missen veelal het overzicht en hebben niet

de behoefte en de wens van de eindgebruiker

voor ogen. Bij ons staan veiligheid,

veelzijdigheid, duurzaamheid en bedieningsgemak

voorop”

IMPRO kan ook de radiocommunicatie tussen medewerkers verzorgen.

Eilandjes

Naast het verzorgen van licht- en

geluidsinstallaties, beschikt IMPRO

over een groeiende automatiseringspoot.

De Hont: “Dan praat je over het

koppelen van verschillende technische

systemen. Als je op dit moment

een bestek voor de nieuwbouw van

een zwembad bekijkt, zie je heel veel

eilandjes: het ene bedrijf levert beveiligingssystemen,

een ander camerasystemen,

nog een ander tourniquets

of kassasystemen – en dan heb ik veel

systemen nog niet eens genoemd.

Vervolgens heeft een zwembad nog

een beweegbare bodem, een groot

ledscherm, en uiteindelijk moet er een

geluidsinstallatie worden ingebouwd.

Omdat geen enkele van die installaties

met een andere communiceert,

leidt dat in de praktijk tot een overdaad

aan te verrichten handelingen.

Alsof je in een auto eerst de radio

moet aanzetten voordat je de motor

kunt starten. Ik hoor steeds vaker dat

het personeel in zwembaden niet

zit te wachten op al die technische

handelingen voordat ze een zwemles

kunnen geven. Het moet dus gemakkelijker

en eenvoudiger.”

Monteurs van IMPRO aan het werk.

71


NIEUWE SPELER

OP EUROPESE

MARKT BIEDT

TOTAALOPLOSSING

LPW Pools, Covrex ® en Walter Piscine, drie erkende specialisten in hun vakgebied, bundelen hun krachten in een

gloednieuwe groep: TSPH (The Swimming Pool Hub). Deze groep is voorbestemd om een belangrijke speler te worden op

de Europese zwembadmarkt. De expertise van TSPH bestaat uit hoogwaardige zwembadkuipen en premium oplossingen

om deze af te dekken, en wil de zwembadbouwer voortaan alle producten onder één dak aanbieden. Oplossingen die

sinds het begin van de coronacrisis een ware boom kenden, nu we meer investeren in de binnen- en buiteninrichting

van het huis.

Tekst en beeld Two Cents

72


Zwembaden zijn al een tijdje aan een serieuze

opmars bezig, maar sinds het begin van

de pandemie kent de groep een exponentiële

groei. Met een eigen netwerk van erkende

installateurs verkocht LPW Pools in 2020 in

België alleen al meer dan 1.000 zwembaden,

in vergelijking met 700 baden in 2019.

“Velen onder ons waren dit jaar genoodzaakt

om vakantieplannen in het buitenland even

in de koelkast te zetten en herontdekten

hoe aangenaam het thuis kan zijn. Een

eigen zwembad maakt voor velen deel uit

van het perfecte plaatje om thuis een oase

van rust, ontspanning en familieplezier te

creëren”, aldus co-manager Guillaume de

Troostembergh.

Met de lancering van de nieuwe groep wil

The Swimming Pool Hub niet enkel blijven

innoveren voor de consument, maar ook de

zwembadbouwer een totale zwembadoplossing

aanbieden. >

Co-managers Guillaume de

Troostembergh en Edmond de

Fabribeckers.

73


ALLES ONDER ÉÉN DAK

De complementaire merken LPW Pools,

Covrex ® en Walter Piscine delen vanaf nu

samen hun ervaring en kennis met de

Europese zwembadmarkt. Samen blijft

TSPH een familiale industriële groep met

een hoofdkantoor in België, erkend voor de

kwaliteit van zijn dienstverlening, zijn expertise

en professionaliteit. Om die waarden te

verdedigen, vertrouwt de nieuwe groep op

de kwaliteit en ervaring van zijn twee comanagers

Guillaume de Troostembergh en

Edmond-Pierre de Fabribeckers. De twee

ondernemers, beide dertigers, hebben

meer dan tien jaar ervaring aan het roer van

LPW Pools.

“We zijn heel blij dat we zo’n sterke groep

als TSPH in onze markt kunnen lanceren.

Samen versterken we de kwaliteit van

onze service en tegelijkertijd breiden we

ons aanbod aan oplossingen voor zwembadbouwers

verder uit. Met TSPH willen

we zo een one-stop-shop worden voor de

Europese markt, een bestemming waar

de zwembadbouwer alle onderdelen en

producten onder één en hetzelfde dak

kan terugvinden”, aldus de Fabribeckers.Bij

de lancering van de groep hoort ook een

nieuwe look & feel, waarin de har monie

tussen de verschillende bedrijven en de

trots om deel uit te maken van één familiebedrijf

duidelijk zichtbaar wordt.

NIET TE STOPPEN GROEI

De merken kenden sinds de oprichting

een constante groei, die eerst organisch

tot stand kwam en sinds 2017 door een

strategie van gerichte acquisities. Nu is het

ultieme doel van de groep om samen een

naam te creëren op Europees niveau en

een homogener merk te lanceren op de

zwembadmarkt. “Met meer dan 120 medewerkers,

verspreid over de twee productiesites

in Brumath in Frankrijk en Aarschot in

België, realiseert de TSPH-groep vandaag

een omzet van meer dan 50 miljoen euro.

Dit cijfer willen we in zeven jaar tijd verdubbelen.

We hebben de middelen om om de

twee jaar nieuwe acquisities door te voeren.

Excellentie staat centraal in onze visie en

manier van werken. Dit is ook een belangrijke

vereiste voor andere spelers die we in

de toekomst in onze portefeuille zouden

opnemen”, aldus de Troostembergh. Daarnaast

zal ook de groeiende vraag van de

consument, die steeds meer droomt van

een mooi huis met een tuin met alles erop

en eraan, bijdragen aan de groei en het

belang van deze nieuwe groep.

DRIE ERKENDE SPECIALISTEN

LPW Pools, een familiebedrijf gebaseerd

in Aarschot, specialiseert zich sinds 1962 in

de productie van hoogwaardige vinylester

zwembadkuipen op de Belgische en de

Zwitserse markt. Deze Belgische marktleider

is sinds kort ook actief in Nederland en

Duitsland. LPW Pools, met manager Antoon

Boeykens aan het roer, kende de afgelopen

jaren een enorme groei.

De tweede specialist in de nieuwe groep is

Covrex ® , fabrikant van zwembadrolluiken in

polycarbonaat en gepatenteerde isolerende

volle lamellen in polyurethaan, alsook op

maat gemaakte aandrijfsystemen in roestvrijstaal

voor elk type zwembad. Covrex ® is

in 2004 gelanceerd en aanwezig in meer

dan 27 landen. De derde partner is Walter

Piscine, met een fabriek in de Alsace, die

vooral in Frankrijk en Duitsland erg bekend

is omwille van zijn veiligheidsafdekkingen

voor zwembaden met verwisselbare panelen:

een innovatie die de vervangingskosten

bij schade aanzienlijk verlaagt. De afgelopen

jaren is deze fabrikant ook begonnen met

de productie van mobiele terrassen: met

behulp van een motor en een simpele druk

op een knop transformeert het zwembad in

een terras en omgekeerd.

74


VRAAG

JOUW DISPLAY

ZWEMBAD-

BOORDEN

AAN

kalksteen

Sinai Pearl

Tuinontwerp: Tuinen Snaet - Architect: ARPLUS interieur & architectuurprojecten Zwembadbouwer: Parydel zwembaden - Foto: Nicolas Vantomme

Beltrami is een creatieve innovator in tegels natuursteen en keramiek voor binnen en buiten. Onze tegels vinden hun weg in tal

van toepassingen. Niet in het minst als duurzaam materiaal voor buitentoepassingen en -afwerkingen. Zoals deze moderne

tuin, aangelegd met de Egyptische kalksteen Sinai Pearl in sensato-afwerking. Hij siert niet alleen het terras, maar ook de

passende boordstenen, bloktreden en zwembadboorden. Bij Beltrami geniet je van een ruim aanbod buitenafwerking in

diverse materialen, formaten, types en afwerkingen.

De display voor zwembadboorden met veertien stalen in jouw toonzaal? Vraag ernaar!

www.beltrami.be

Brachot Family Member

Venetiëlaan 22, 8530 Harelbeke, België

+32 56 23 70 00 • info@beltrami.be

Landscape

& Surface

Materials


OLCO, VAN

ADVISEUR TOT

ONTWIKKELAAR

“Een gedreven en deskundig projectmanager, daadkrachtig en oplossingsgericht. Met een zeer professionele houding

en altijd een scherp oog voor kansen in duurzaamheid en innovaties.”, zo stelt Roel Bergijk, ambtelijk opdrachtgever

in Leiden. Dit is momenteel één van de locaties in België en Nederland waar OLCO zijn expertise en filosofie concreet

maakt in de sport- en zwembranche. In deze uitdagende maar uiterst inspirerende branche werken zij onder het motto:

Groots Denken Concreet Maken. "Dit doen wij in zwembadprojecten waarin wij zowel de rol als adviseur als die van

ontwikkelaar vertolken. Hierin leveren wij verschillende diensten in elke fase van de ontwikkeling, die elk zwembad

in jouw stad of gemeente ondergaat: letterlijk van het initiatief op hoofdlijnen tot de eerste duik in het water door het

verenigingsleven dat wordt gehuisvest."

Tekst Bram Wierbos / Olco | Beeld Slangen+Koenis / DMOO

76


ZWEMMEN, MAAR OOK

SCHAATSEN ONDER ÉÉN DAK

Eén van de bijzondere projecten waar OLCO

zijn adviesrol mag invullen is de nieuwbouw

van zwembad-ijshal De Vliet in Leiden. Hiervoor

hebben zij het Programma van Eisen

opgesteld voor zowel het te renoveren buitenbad,

als het nieuw te bouwen binnensportcomplex.

Het buitenbad bestaat uit

de renovatie van het 50-meter wedstrijdbad,

het ondiepe bad en het peuterbassin.

"Wij voeren hier het projectmanagement

tot het buitenbad nog dit voorjaar wordt

opgeleverd", klinkt het bij OLCO. Vanuit

de gedeelde duurzaamheidsambities van

OLCO en de opdrachtgever is in dit buitenbad

gekozen voor de voorbereiding op

elektrische verwarming, waarmee het bad

in de toekomst door de warmtepompen

van het nieuw te bouwen sportcomplex,

met ijshal en zwembad, kan worden verwarmd.

Een bijzondere synergie waarmee

het rendement van de warmtepompen

wordt verhoogd en het oudste buitenbad

van Leiden weer klaar is voor de toekomst!

"Van de nieuw te bouwen zwembad-ijshal

hebben wij de Europese aanbestedingsprocedure

namens de gemeente begeleid

en is onlangs het geselecteerde bouwteam

van start gegaan. De start van de bouw staat

gepland voor aankomende zomer. Dit complex

zal de spil vormen in zowel breedte- als

topsport waarmee de sportparticipatie een

impuls krijgt. Ook hier vormt duurzaamheid

een bijzondere inspiratiebron doordat

de restwarmte van de ijshal gebruikt gaat

worden voor de verwarming van het binnenbad

en tijdens de zomer van het buitenbad."

Het binnenbad bestaat uit een

35x25-meter wedstrijdbad voor topsportwaterpolo

en -kortebaanzwemwedstrijden.

De ijshal bestaat uit een 250-meter rondbaan,

een 30x60 ijsvloer en een 45x20 krabbelbaan.

Door de combinatie van functies

en energie-uitwisseling worden synergievoordelen

optimaal benut, zowel in functies,

ruimten als gebruik.

ONTMOETING IN TOPPRESTATIES

De andere rol die OLCO geregeld in de

sport- en zwembadbranche vervult, is het

ontwikkelen van sportcentra waarbij ze

het volledige proces begeleiden van a tot z.

Voorbeeld hiervan is onder meer de ontwikkeling

van het multifunctionele Amerena

in Amersfoort, dat exact drie jaar geleden

is opgeleverd. Dit enorme complex van

Entree Amerena in Amersfoort

18.500 vierkante meter biedt huisvesting aan

tal van zwemsporten, waarmee Amersfoort

een belangrijke zwemstad is gebleven. Zo

is er ruimte voor schoonspringers met de 10

meter hoge schoonspringtoren en zijn een

50-meter wedstrijdbad met 10 banen, een

multifunctioneel 25-meter sportbassin en

doelgroepenbad gerealiseerd. Deze laatste

twee zijn van een beweegbare vloer voorzien.

Dit is overigens nog niet alles. Conform de

NOC*NSF normen is in Amerena namelijk

ook een sportvloer van 54x33 meter gesitueerd

met een vrije hoogte van 11 meter, waarmee

zaalsporten op topsportniveau hier

hun heil kunnen vinden. Voor de zaal- en

zwemtopsporters zijn er verenigingsruimten

alsmede een fysio met behandelkamers

en krachtsportruimten gerealiseerd. Dit volledige

project, inclusief de terreininrichting

van 10.500 vierkante meter, is door OLCO in

een Design & Build contract uitgevoerd. "Dit

houdt in dat wij contact houden met alle

partijen, in elke fase van het project. Daarvoor

formuleren en concretiseren wij de

ambities en wensen van de opdrachtgever,

zetten we de ontwerpfase op en begeleiden

wij het bouwproces. Uniek in de zwembadbranche

is dat Amerena met een GPRscore

is gerealiseerd van 9,5! Het gebouw

levert hiervoor bijvoorbeeld grotendeels zelf

de energie, waarmee het 60 procent CO 2

-

reductie bewerkstelligt. Hierbij zijn naast de

toekomstige generaties ook de toekomstige

exploitatiekosten opgenomen om onderhoudskosten

te minimaliseren, levensduur

te optimaliseren en het energieverbruik te

verlagen", legt OLCO uit.

GROOTS DENKEN

Zoals te lezen is, is groots denken de kracht

van OLCO én van de zwembaden van de

toekomst. Tegenwoordig gaat het ontwikkelen

van zwembaden dan ook verder dan

enkel klimaat-technische, constructieve en

bouwkundige aspecten. OLCO probeert zijn

opdrachtgevers te inspireren om ervoor te

zorgen dat de gebouwen langer, duurzamer

en ruimtelijk efficiënter gerealiseerd

worden. Dit kan enkel door aandacht te

hebben voor de gebruiker, de ambitie op

bijvoorbeeld het duurzaamheidsvlak en de

eisen vanuit gebruik gedurende de levensduur

van het gebouw. Hiermee is 'groots

durven denken' noodzakelijk, dat door

OLCO in een positieve dialoog met alle stakeholders

afgestemd en gerealiseerd wordt.

"Zie jij ook kansen om jouw project, gemeente,

stad of dorp klaar te maken voor de toekomst?

Als onze toekomstig gebruiker of

opdrachtgever nemen wij je graag mee en

maken we groots denken concreet", roept

OLCO nog op.

Entree zwembad-ijshal

De Vliet in Leiden

77


in het delen van kennis en het beste assortiment zwembadcomponenten

Inverter X

AFM ®

Pomaz levert een breed assortiment zwembadcomponenten

aan zwembadbouwers en zwembadinstallerende bedrijven.

Bel voor meer informatie: +31 (0)40 285 66 58

of stuur een mail naar support@pomaz.nl


Nieuwe series

warmtepompen met:

GWP 467

Standaard lekdetectie

Lagere onderhoudskosten

Lager geluidsniveau

Nog hoger deellastrendement

ErP

2021

Compliant

2500

500

+31 (0)85 0481059 info@airconair.nl www.airconair.nl


PARTNER

WORDEN VAN

ZWEMBADBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op zwembadbouw.eu

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op zwembadbouw.eu verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel voor België +32 50 36 81 70 en voor Nederland +31 495 45 00 95

• Ga naar zwembadbouw.eu/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanager vertelt u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

zwembadbouw.eu


ZWEMBADBOUW PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zwembadbouw partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.zwembadbouw.eu/bedrijven

AGUABEL

Kraaistraat 10

8720 WAKKEN

T +32 56 42 41 80

E info@aguabel.com

BELTRAMI NATUURSTEEN

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

T +32 56 23 70 00

E info@beltrami.be

W www.beltrami.be

BWT (Best Water Technology)

Leuvensesteenweg 633

B-1930 Zaventem

T +32 2 758 03 10

E bwt@bwt.be

W www.bwt.be

FLUIDRA BELGIQUE

Rue de la glacerie 122

6180 Courcelles

T +32 8 001 13 52

E belgique@fluidra.be

W www.astralpool.com

W www.aguabel.be

BLUE DROPS

AQUAJOGGING DE BUFFEL

Vinkelsestraat 80

5383 KM VINKEL

T +31 85 210 44 40

E info@aquarunner.nl

W www.aquarunner.nl

KONINGINNELAAN 3

9031 DRONGEN

T +32 9 430 77 77

E info@bluedrops.eu

W www.bluedrops.eu

BENELUX

CF GROUP

EUROPALAAN 74

1932 SINT STEVENS WOLUWE

T +32 2 648 17 82

E info.be@cf.group

W www.be.cf.group

G.GIL PRODUCTION NV

Chaussée de Charleroi 340 B

5070 LE ROUX

T +32 71 38 00 37

E info@ggilpro.eu

W www.ggilpro.be

HRS Pool & Technical

AQUA COVER

CHAUSEE D'ANTON 26

5300 ANDENNE

T +32 85 844 770

E info@aquacover.com

W www.aquacover.be

BOERSLIDES & DISCO B.V

Burg. J. van Aperenstraat 5 bus 3

2320 HOOGSTRATEN

T +32 475 58 22 66

W info@boerslides.be

W www.boerslides.nl

CLEARDRUM BV

Graaf Lodewijklaan 11c

3708 DM ZEIST

T +31 30 767 10 51

E info@cleardrum.nl

W www.cleardrum.nl

Equipment

Staalweg 2

4104 AT Culemborg

T +31 345 517 013

E info@zwembadengroothandel.

nl

W www.zwembadengroothandel.nl

AQUADOMO

Stropstraat 1

9000 GENT

T +32 9 242 58 39

BOSTA

KORTRIJKSESTEENWEG 204

9830 SINT-MARTENS-LATEM

T +32 9 216 28 28

DATRON

SCHRIJNWERKERSTRAAT 3

9240 ZELE

T +32 52 44 59 14

IMPRO

Oude Boekeloseweg 9

7553 DS HENGELO

T +31 6 53 75 09 63

E info@aquadomo.be

E info@be.bosta.com

E info@datron.be

E info@im-pro.nl

W www.aquadomo.be

W www.bosta.be

W www.datron.be

W www.im-pro.nl

81


ZWEMBADBOUW PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zwembadbouw partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.zwembadbouw.eu/bedrijven

B E N E L U X

INSTICOM

Victor Jacobslaan 80

1040 BRUSSEL

T +32 2 627 06 00

E hello@insticom.be

W www.insticom.be

POOL COVER SYSTEMS

Steenweg Op Weelde 29

2330 MERKSPLAS

T +32 14 82 16 02

E info@poolcoversystems.be

W www.poolcoversystems.be

SCP BENELUX

Maalbeekweg 21

1930 ZAVENTEM

T +32 2 386 03 40

E info.benelux@scppool.com

W www.scpeurope.nl

TECHNICS & APPLICATIONS

Klaus.Michael Keuhnelaan 9

2440 GEEL

T + 32 14 23 74 95

E info@aquatop.be

W www.t-and-a.be

KSB NEDERLAND

Wilgenlaan 68

1161 JN ZWANENBURG

T +31 20 4079800

W www.ksb.com

POOLQUIP

De Vest 50b

5555 XP VALKENSWAARD

T +31 40 201 9765

E sales@poolquip.com

W www.poolquip.com

SIBO FLUIDRA

Doornhoek 3950

5465 TC VEGHEL

T +31 413 293918

E sales@sibofluida.nl

W www.sibofluidra.nl

WATERAIR NEDERLAND

Communicatieweg 17

3641 SG MIJDRECHT

T +31 297 233 630

E info@alvaedison.nl

W www.alvaedison.nl

LOTEC NEDERLAND

Boven Zijde 12

5626 EB Eindhoven

T +31 402 430 021

E info@lotec.nl

W www.lotec.nl

PROPULSION SYSTEMS

Dooren 72

1785 MERCHTEM

T +32 2 461 02 53

E info@propulsionsystems.be

W www.duratech.be

SOPRO NEDERLAND BV

Kruyderlaan 21 A

3431 BM NIEUWEGEIN

T +31 30 60 50 214

E info@soprobv.nl

W www.soprobv.nl

WILLY NAESSENS

Kouter 3

9790 WORTEGEM-PETEGEM

T +32 56 69 41 11

E info@willynaessens.be

W www.willynaessens.be

POLLET POOL GROUP

Textielstraat 13

8790 Waregem

T +32 56 78 20 57

E info@polletpoolgroup.com

RENOLIT BELGIUM N.V.

Industriepark De Bruwaan 43

9700 OUDENAARDE

T +32 55 33 98 26

E renolit.belgium@renolit.com

STARLINE

De Vest 50 b

5555 XP VALKENSWAARD

T +31 40 218 2805

E info@starlinepool.com

WOLF ENERGIESYSTEMEN

Blauwe Engel 1

8265 NL KAMPEN

T +31 38 333 50 86

E info-nl@wolf.eu

W www.shop.polletpoolgroup.eu

W www.renolit.com

W www.starlinepool.com

W www.wolf-energiesystemen.nl

82


MADE IN BELGIUM

AUTOMATIC

SWIMMING POOL

COVERS

Kwaliteit

Veiligheid

Innovatie

Service

Betrouwbaarheid

Comfort

Energiebesparing

Klantentevredenheid

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 | B-2440 Geel

T + 32 14 23 74 95 | info@aquatop.be

www.t-and-a.be

We’ve got you covered !

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!