22.04.2021 Views

ZLBP 2021-02

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

e-Magazine | <strong>2<strong>02</strong>1</strong>-<strong>02</strong><br />

Interview<br />

MARTIN DE BEER<br />

In the picture<br />

DUCHATEAU MEDIA<br />

Editorials<br />

MAIN ENERGIE<br />

PARKSTAD LEEFT!<br />

TELECOM LIMBURG<br />

ESZL<br />

Wetenswaardig<br />

EUREGIO MEUSE-RHINE<br />

TEMA AG<br />

ARETS ERGONOMIE<br />

THUISWERK TIPS


VOORWOORD<br />

Kennis delen en kennis maken<br />

Vanuit Zuid-Limburg Business Plaza vinden wij het verbinden van ondernemers erg belangrijk. Dit doen<br />

we vooral middels de bijeenkomsten, die we vaak in samenwerking met onze partners organiseren.<br />

Deze bijeenkomsten zijn altijd gericht op onderling kennismaken en kennis delen. Op 14 april vond de<br />

eerste virtuele kennissessie plaats. Geheel in lijn met de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen<br />

stond het thema Thuiswerken centraal.<br />

Maurice Arets van Arets Ergonomie deelde zijn kennis op dit gebied. Naast tips over de instellingen van<br />

je werkplek (die soms anders waren dan je zou verwachten) benadrukte hij ook het belang van<br />

structuur, afwisseling en (micro)pauzes in je thuiswerkdag. Maurice heeft hiervoor de Online Thuiswerk<br />

Check ontwikkeld, meer daarover verderop in dit e-magazine.<br />

Aanvullend hierop belichtte Barbara Frett (Frettwork International) dit thema vanuit HR-aspect. Waarbij<br />

zij vooral de nadruk legde op het belang van goed contact tussen medewerkers onderling, maar zeer<br />

zeker ook het contact tussen medewerker en leidinggevende. Juist omdat je bij thuiswerken in je eigen<br />

cocon zit. Meer weten over thuiswerken? Lees dan de tips over thuiswerken in deze uitgave.<br />

Kennis delen en kennis VERSPREIDEN<br />

Kennis delen door middel van het actief bijwonen van (virtuele) bijeenkomsten, is zeker aan te raden.<br />

Om daarnaast een meer blijvende indruk achter te laten, is gebruik maken van dit e-Magazine zeker een<br />

aanrader. Nu al zien we in de statistieken dat dit magazine goed wordt bezocht. De combinatie van<br />

vormgeving, tekst, afbeelding, actieve hyperlinks en video zorgt voor een onderscheidende presentatie.<br />

Eentje die gemakkelijk te delen is, zodat jouw onderscheidend verhaal zijn weg weet te vinden in deze<br />

euregionale omgeving.<br />

Benieuwd naar jouw mogelijkheden in deze? Neem dan contact met ons op.<br />

Math Fooij<br />

Bjorn Bos<br />

3ZUID-LIMBURG BUSINESS EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong>


ZIJN DE BELANGRIJKSTE SECTOREN VOOR<br />

WAT<br />

HEERLEN?<br />

Dat is op dit moment heel erg dubbel. Als gevolg<br />

van corona gaat het met veel ondernemers erg<br />

slecht. Vooral in de horeca, de retail en de<br />

evenementensector. Daar staat het water hen<br />

inmiddels tot aan de lippen. Als gemeenten<br />

ondersteunen we ondernemers daar waar we<br />

kunnen. Bijvoorbeeld door het toestaan van<br />

grotere terrassen, het afschaffen van de<br />

precariobelasting en het verlagen van<br />

parkeertarieven. Gelukkig zien we ondanks alles<br />

ook veel strijdlust en nieuwe, vaak verrassende,<br />

initiatieven bij ondernemers. Daar zijn we echt heel<br />

trots op.<br />

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST?<br />

De uitdaging is om zoveel mogelijk mensen in onze<br />

stad en regio te laten meeprofiteren van<br />

toekomstige economische groei. Zodat mensen<br />

hun perspectief op welvaart, gezondheid en geluk<br />

ook echt kunnen verbeteren. Het hebben van een<br />

baan is daarvoor een belangrijke voorwaarde.<br />

Daarom bouwen we gestaag door aan het creëren<br />

van meer werkgelegenheid. Het investeren in<br />

talenten van mensen, en met name kinderen is<br />

daarbij heel belangrijk. Zodat ze straks een goede<br />

boterham kunnen verdienen en kunnen wonen in<br />

een aantrekkelijke regio.<br />

HOE STAAT HET MET DE ECONOMIE VAN HEERLEN?<br />

Op de bedrijventerreinen gaat het juist goed.<br />

Neem de medische logistiek, met bedrijven als<br />

Medtronic en DocMorris. In die sector werken<br />

3.600 medewerkers. De afgelopen jaren zijn daar<br />

1.000 arbeidsplaatsen bijgekomen. Dat is echt een<br />

enorm succesnummer.<br />

Rijdt u even met mij mee over de stadsautoweg, de<br />

N281? We komen vanuit het noorden en passeren<br />

als eerste de Woonboulevard. Dit koopicoon trekt<br />

4 miljoen bezoekers per jaar en heeft 1.000<br />

medewerkers. Vervolgens zien we aan dezelfde<br />

kant de Brightlands Smart Services Campus met<br />

daaraan verbonden een breed netwerk van<br />

financieel-administratieve en ICT-dienstverleners.<br />

Ook weer goed voor duizenden banen en veel<br />

innovaties. Hogerop komen we langs de Zorgvallei<br />

met onder andere het Zuyderland ziekenhuis,<br />

Mondriaan en Sevagram. Weer iets hogerop<br />

passeren we bedrijventerrein De Beitel. Dit is na<br />

Chemelot de grootste industriële concentratie van<br />

Zuid-Limburg, met bedrijven als DSM Dyneema en<br />

Ranpak. En tot slot het grootste medische<br />

logistieke cluster van Noord-West Europa op de<br />

bedrijventerreinen Avantis en Trilandis.<br />

5ZUID-LIMBURG BUSINESS EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong>


Different realities across borders<br />

Despite the proximity of the cities, people in Maastricht,<br />

Aachen, Liège and Hasselt have different realities and<br />

sources of information. Additionally, these are difficult<br />

days for living, working and business across national<br />

borders, even more so for people that have just arrived<br />

or plan to do so in the foreseeable future. The online<br />

portal youRegion-emr.eu invites you to a digital<br />

discovery, of everything that Limburg, Limburg (BE),<br />

Region Aachen, Belgian’s German-Speaking Community<br />

and the Province of Liège have to offer.<br />

Shared realities across borders<br />

„Everything that the Euregio has to offer“ is to be taken<br />

quite literally: More than 40 detailed pages summarise<br />

the situation in each region as well as the shared<br />

Euregional realities. With more than 26.000 crossborder<br />

commuters, 2.200 students living in a country<br />

different from where their university is based, and<br />

thousands of cross-border entrepreneurs with<br />

customers on all sides, people and business are<br />

interwoven across the 200 km of international border.<br />

Not least with Corona, however, the border is present:<br />

Different regulations on taxes and varying social<br />

security, differences in culture, habits, and the<br />

momentum for digitalisation. YouRegion-emr.eu shows<br />

the services that assist across borders and pools the<br />

overviews that already exist in each of the regions<br />

separately.<br />

Which English-speaking courses are taught in Aachen, and<br />

how to find the Dutch community there? Surprisingly,<br />

answers on each of these questions already exist on<br />

specialised websites and multiple languages. YouRegion<br />

provides a common umbrella, links across those preexisting<br />

sources, and develops formats for newcomerevents<br />

across borders. YouRegion unites resources from<br />

the Cross-Border Information Points (GrensInfoPunt),<br />

Region Aachen Zweckverband, Expat Centres in<br />

Maastricht and Hasselt, RWTH Dual Career Service and<br />

Newcomer Service Aachen, ZZP-Fabriek Maastricht and<br />

Service Grensoverschijdende Arbeidsbemiddeling (SGA)<br />

with the Euregio Meuse-Rhine as lead partner. For solving<br />

problems or exploring opportunities: The services are free<br />

of charge, multilingual and accessible no matter the<br />

nationality.<br />

Welkom, Bienvenue, Willkommen and Bienvenido!<br />

Welkom, Bienvenue, Willkommen and Bienvenido!<br />

From 19 April on, www.youregion-emr.eu is available in<br />

English. Shortly after that, Newcomers, cross-border<br />

commuters and entrepreneurs will be able to click through<br />

the Euregio Meuse-Rhine in Dutch, French and German<br />

too – including more than 1,000 deeplinks each. Further<br />

information can be found in Spanish, Polish, Arab,<br />

Chinese, Hindi, Russian, Turkish, and Italian. They all<br />

summarise pre-existing euregional information in the<br />

respective language for a warm welcome.<br />

INFORMATION for living, working and business<br />

across borders<br />

Pooling pre-existing information, international<br />

Newcomers from far or from the neighbouring country<br />

find one common source for information on any place<br />

within the Euregio Meuse-Rhine. How to find a qualified<br />

work in one of the business incubators in a radius of 30<br />

km around Maastricht? Where to find an overview on<br />

business locations and services in all of the Euregio?<br />

How to find an intern from the neighbouring country?<br />

How to go on a trip to Liège for 3.00€ only? How to<br />

learn the neighbouring language quickly?<br />

7ZUID-LIMBURG BUSINESS EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong>


IN THE<br />

SPOTLIGHT<br />

In deze rubriek laten we elke keer een<br />

ondernemer aan het woord die op basis van een<br />

aantal vragen, inzicht geeft in wie hij is en wat hij<br />

doet. Deze keer:<br />

Dat is Brian Duchateau. Een creatieveling in de<br />

WIE IS DE MENS ACHTER DUCHATEAU MEDIA?<br />

film/media sector, geboren en getogen in Maastricht.<br />

Deze 29 jarige foto & videograaf is al vanaf jonge<br />

leeftijd creatief. Toen echter met een tekenpotlood. Na<br />

zijn opleiding aan het Sint Lucas in Eindhoven te<br />

hebben afgerond en een bruiloft te hebben vastgelegd<br />

met collega fotograaf Ad Utens, besluit hij Duchateau<br />

Media op te richten. Naast altijd bezig te zijn met<br />

camera’s, fotografie en videobewerking is Brian een<br />

groot fan van het kijken van series en films.<br />

www.duchateaumedia.nl


WAAR KOMT JOUW PASSIE VANDAAN?<br />

Mijn passie voor film heb ik 3 jaar geleden ontdekt, toen bruiloft fotograaf Ad Utens voor mij stond met de vraag of ik voor<br />

hem een video kon monteren. Nog diezelfde week gevolgd met de vraag of ik ook het huwelijk zou willen filmen. Nu ben ik<br />

na mijn opleiding altijd wel met video bezig geweest. Maar dat was voornamelijk hobbymatig. Het succesvol filmen van mijn<br />

eerste bruiloft was voor mij dan ook een kickstart. Ik heb me ingeschreven bij de KvK en ben vanaf dat moment terecht<br />

gekomen in wat je kunt noemen een positieve rollercoaster. Mijn passie zorgt er ook voor dat ik inzetbaar ben. Niet alleen<br />

voor bruiloften dus, maar ook voor bijvoorbeeld vlogs, bedrijfsmatige promotie- en productvideo's of complete bedrijfsfilms<br />

inclusief interviews.<br />

eerste denk ik dat mijn eigen “stijl” nog niet in beton is<br />

Ten<br />

Ik ben er nog steeds mee bezig en ik zal er<br />

gegoten.<br />

nog wel even mee bezig zijn. Ik denk dat mijn stijl<br />

voorlopig<br />

aanspreekt omdat deze puur is en niet perse in<br />

mensen<br />

is gezet. Daarnaast ben ik een perfectionist. Ik ben<br />

scene<br />

Grotere projecten filmen zoals commercials, korte films en<br />

documentaires komt al aardig in de buurt. Maar ook<br />

huwelijks- en bedrijfsfilms nog meer een “cinematisch”<br />

gevoel te geven hoort daarbij. Eigenlijk is mijn ultieme<br />

droom al in vervulling gegaan. Duchateau Media. En ik hoop<br />

dat ik dit nog jaren mag doen.<br />

WAT IS JOUW ULTIEME DROOM?<br />

HOE HEB JIJ JOUW STIJL ONTWIKKELD?<br />

nooit tevreden over mijn eigen werk omdat ik altijd meen<br />

dat het beter kan. En dat heeft zo zijn voordelen...<br />

EEN LAATSTE WOORD AAN DE LEZER...<br />

Ik ben trots op hetgeen wat ik tot nu toe bereikt heb, maar ik ben nog lang niet klaar met het maken van gave cinematische<br />

content.


EDITORIAL<br />

ZUID-LIMBURG BUSINESS PLAZA - EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong><br />

10<br />

Energie was in het verleden een stoffig en saai onderwerp maar<br />

inmiddels is dit echt een hot item. Er worden door de<br />

Nederlandse overheid en Europese Unie natuurlijk steeds meer<br />

normen en eisen gesteld in het kader van het klimaat. Om die<br />

doelstellingen te halen moeten zij natuurlijk de mensen<br />

motiveren om hiermee aan de slag te gaan. Het enige is, niet<br />

iedereen heeft daar tijd voor, verstand van of überhaupt zin in.<br />

Het is daarom voor onze klanten fijn dat ik hun energiezaken uit<br />

handen kan nemen en zorgen dat het goed wordt geregeld. Dan<br />

kunnen de ondernemers zich gewoon blijven bezighouden met<br />

hun bedrijf en dat doen zij het liefst want daarom zijn zij ooit ook<br />

gaan ondernemen.<br />

MAIN Energie is ISO 9001 gecertificeerd en al ruim 18 jaar actief en<br />

specialist in de zakelijke energiemarkt!


Met veel plezier voorzie ik bedrijven, maatschappelijke instellingen,<br />

sportverenigingen, coöperaties, verenigingen van eigenaren en lokale<br />

vastgoedpartijen in Zuid-Limburg van energie, besparingsadvies en<br />

voorlichting over energiewetgeving waar steeds meer organisaties mee<br />

te maken hebben. Juist het persoonlijke contact komt hier dan heel<br />

goed van pas want alleen als ik mijn klanten écht ken kan ik hen het<br />

best adviseren. Door het leveren van secuur maatwerk kan ik onze<br />

dienstverlening helemaal naadloos laten aansluiten op de specifieke<br />

zakelijke situatie en persoonlijke wensen van mijn klant.<br />

In deze tijd vergeten mensen nog wel eens hoe veel het kan uitmaken<br />

als je elkaar persoonlijk tegenkomt. Als Limburger houd ik van<br />

gezelligheid en is het fijn om elkaar persoonlijk te spreken. Dat is ook<br />

iets wat ik vaker vanuit mijn omgeving hoor. Klanten van mij voelen<br />

zich geen nummer en voor hen ben ik een bekende waardoor je naast<br />

het zakelijke ook een leuk oprecht menselijk contact hebt. Zo zouden<br />

wij vorig jaar in april op uitnodiging van MAIN Energie nog met een stel<br />

ondernemers gaan mountainbiken in de grotten in Valkenburg. Puur<br />

voor de fun en om elkaar nóg beter te leren kennen. Helaas is dat door<br />

de coronasituatie nog niet doorgegaan maar wat mij betreft komt van<br />

uitstel absoluut geen afstel. Dit gaan wij, zodra dit uiteraard weer<br />

verantwoord en veilig kan, gewoon doen!<br />

Vanuit mijn netwerk kom ik in<br />

aanraking met allerlei verschillende<br />

soorten ondernemers en sluit ook<br />

zeer geregeld aan bij de diverse<br />

netwerkbijeenkomsten welke<br />

momenteel online plaatsvinden. Ik<br />

kijk met hele grote belangstelling uit<br />

naar de dag dat wij elkaar weer<br />

persoonlijk kunnen ontmoeten.<br />

Pascal Paulussen<br />

is energiespecialist en werkt 7 jaar<br />

bij MAIN Energie in de regio Zuid-<br />

Limburg.<br />

Laat u positief verrassen en neem<br />

vrijblijvend contact met mij op.<br />

Ik voel me als een vis in het water in Zuid-Limburg, de regio waar ik<br />

ben geboren en opgegroeid en spreek letterlijk de taal van onze mooie<br />

provincie en ben bekend met de lokale gebruiken en kan hier dan ook<br />

goed op inspelen. Als energiespecialist ben ik eigenlijk ondernemer in<br />

mijn eigen regio. Op kantoor in Diemen wordt nog wel eens vreemd<br />

opgekeken als ik een klant aan de telefoon heb, want dat gaat dan<br />

natuurlijk altijd in het Limburgs.<br />

In Zuid-Limburg is er op zakelijk gebied enorm veel potentieel en het<br />

moet worden gezegd, het is ook gewoon wat mij persoonlijk betreft de<br />

allermooiste regio van ons land! Meerdere collega’s hebben inmiddels<br />

regelmatig bij mij aangeklopt omdat ze een weekendje weg gingen of<br />

een dagje naar Maastricht. Mijn adviezen worden altijd gewaardeerd<br />

want ik krijg heel vaak te horen dat ze een mooie dag hebben beleefd<br />

en zij graag nog een keer zullen terugkomen. Met de mooie<br />

vergezichten van ons groene heuvellandschap, de Limburgse<br />

gastvrijheid en op culinair gebied onderscheiden wij ons op een<br />

prachtige en positieve manier van de rest van Nederland.<br />

En dat geeft mij als Limburger altijd weer een enorm trots gevoel!<br />

www.mainenergie.nl/pascal | p.paulusssen@mainenergie.nl | 06 50 22 05 52<br />

ZUID-LIMBURG BUSINESS EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong><br />

11


CROSSBORDER<br />

BUSINESS<br />

TECHNOLOGIE & MARKETING AG<br />

ZUID-LIMBURG BUSINESS PLAZA - EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong><br />

TEMA is een internationaal technologieen<br />

marketingbureau uit Aken, dat zich<br />

voornamelijk richt op technologie gerichte<br />

bedrijven en instellingen op het gebied<br />

van onder meer automatisering, mobiliteit,<br />

energie en ICT. Ons team telt zo'n 80 vaste<br />

medewerkers, die van huis uit 19<br />

verschillende talen spreken. Veel van onze<br />

medewerkers zijn zowel marketeer als ook<br />

ingenieur of hebben zich gespecialiseerd in<br />

bedrijfsinformatica.<br />

www.tema.de<br />

12


Het grensgebied in de driehoek Nederland, België en<br />

Duitsland maakt Aken tot een ideale locatie voor<br />

TEMA. Enerzijds komen hier verschillende culturen<br />

samen, anderzijds heeft de regio een hoge dichtheid<br />

aan universiteiten met alle basisdisciplines, maar<br />

daarnaast ook met een duidelijke focus op techniek,<br />

natuurwetenschappen en gezondheidszorg.<br />

Kennis maken met de entourage, gesprekken voeren<br />

met toekomstige collega's en deelnemen aan<br />

lezingen. Dan staat de bus weer voor de deur en is<br />

het op naar het volgende bedrijf.<br />

TEMA heeft dit concept al in 12 steden in Duitsland<br />

toegepast en op deze manier reeds tienduizenden<br />

afgestudeerden aan een geschikte baan geholpen.<br />

Het Akense format staat uiteraard open voor<br />

bedrijven uit Nederland en België en wordt dan ook<br />

vaak gebruikt. Afgestudeerden en studenten uit<br />

Maastricht, Heerlen en zelfs Luik komen naar Aken<br />

om hier de arbeidsmarkt in de regio te verkennen.<br />

DIVERSITEIT IS TROEF<br />

Wat dacht je hiervan? TEMA als externe marketingafdeling<br />

voor bedrijven en instellingen die daar<br />

behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld voor het plannen<br />

en uitvoeren van marketingcampagnes in de vorm van<br />

copywriting en journalistiek. Middels visualisatie met<br />

beelden, films en virtual reality en via fysieke of<br />

virtuele evenementen.<br />

Veel verschillende mogelijkheden en veel talen: De<br />

projectteams zijn meestal een bonte mengeling, en<br />

geen van onze zakelijke klanten tikt zoals de andere;<br />

iedereen wil en moet individueel worden aangepakt.<br />

Dit resulteert in diversiteit in vele dimensies, en het<br />

pluspunt voor onze medewerkers: geen dag is<br />

hetzelfde, altijd nieuwe uitdagingen, wat ook betekent:<br />

vaak buiten adem.<br />

ONZE KLANTEN<br />

TEMA is actief voor grotere middelgrote bedrijven,<br />

voor wereldwijd actieve groepen en voor<br />

instellingen: De klantenlijst omvat 3M, AEG, de Dürr<br />

Groep, de energieleverancier EWV, ondernemingen<br />

uit de gezondheidszorg zoals Gedeon Richter,<br />

Lohmann&Rauscher, Takeda en Westpharmaceutical.<br />

Ze werken daarnaast ook voor de StädteRegion, de<br />

stad Aken en voor instituten van de regionale<br />

universiteiten.<br />

Nacht van de bedrijven<br />

TEMA is ook actief op het gebied van human<br />

resources. Zo'n 10 jaar geleden hebben wij de "Nacht<br />

van de Ondernemingen" al bedacht. Afgestudeerden<br />

van universiteiten worden middels dit format<br />

gedurende één nacht op een hotspot met recruiters<br />

geïnterviewd. Om eerlijk te zijn, de nacht is een avond<br />

en eindigt ten laatste om middernacht. Bedoeling is om<br />

samen per bus naar een bedrijf te gaan om daar<br />

gedurende een uur uur de sfeer van het echte<br />

bedrijfsleven te proeven.<br />

TEMA is in 1994 in Aken opgericht en is sinds 2000 een naamloze vennootschap.<br />

TEMA Technologie Marketing AG uit Aken staat<br />

sinds kort in de TOP 100 van de meest innovatieve<br />

bedrijven van Duitsland<br />

ZUID-LIMBURG BUSINESS EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong><br />

13


EDITORIAL<br />

PARKSTAD Leeft!<br />

viert feest....<br />

EVEN VOORSTELLEN<br />

Mijn naam is Randal Esser en ben<br />

in 2003 in de uitgeverswereld<br />

gerold door bij een uitgeverij in<br />

Midden-Limburg mijn eerste<br />

acquisitie-ervaringen op te doen<br />

in de mediawereld voor de KVK in<br />

Limburg. Dit na diverse andere<br />

commerciële functies te hebben<br />

gehad.


Na 8 jaar was in 2011 de tijd rijp om als zelfstandig ondernemer mijn kennis en kunde te vermarkten<br />

via Randal Esser Sales & Media. Beginnend vanaf een klein slaapkamertje werd mijn bedrijf snel<br />

volwassener, waardoor ik in 2015 besloot een kantoor aan huis te bouwen. Van hieruit verricht ik<br />

nog steeds acquisitiewerkzaamheden voor diverse magazines en kranten. Nu in <strong>2<strong>02</strong>1</strong> vier ik mijn 10<br />

jarig jubileum, helaas heb ik hier door Corona geen verdere bekendheid aan gegeven. Door het<br />

wegvallen van VIA als welbekend huis-aan-huis weekblad, bleek dat er bij zowel burgers als<br />

ondernemers een grote behoefte bestond, aan een maandelijkse lokale gratis huis aan huis krant in<br />

Parkstad en omstreken.<br />

EIGEN IDENTITEIT<br />

HOGE ATTENTIEWAARDE<br />

Met enkele samenwerkingspartijen hebben we de Parkstad Leeft! kent, behalve zijn frisse moderne<br />

koppen bij elkaar gestoken en al gauw was Parkstad layout en interessante content, een hoge<br />

Leeft! geboren. Het was onze bedoeling om met dit attentiewaarde vanwege het enorme bereik, zowel<br />

tabloid een innovatieve lokale invulling te geven offline als online. Met een oplage van maar liefst<br />

aan het ontstane hiaat op het gebied van informatie 120.000 exemplaren bereiken wij een groot publiek.<br />

over lifestyle, wonen, onderwijs, zorg en mobiliteit. Inmiddels is Parkstad Leeft! nog het enige<br />

Een blad met diverse leuke en interessante thema’s maandelijks gratis huis-aan-huis blad, voor burgers,<br />

gerelateerd aan actuele activiteiten en<br />

verenigingen, gemeenten en bedrijven uit heel<br />

evenementen voor een doelgroep van 2 tot 95 jaar. Parkstad en omstreken.<br />

Nu, een jaar later, mag ik vol trots zeggen dat we<br />

Ook geïnteresseerd? Laat het ons weten en wij<br />

onze doelstellingen ruimschoots overtroffen<br />

nemen direct contact met u op om samen naar de<br />

hebben.<br />

mogelijkheden te kijken of bel 06-5<strong>02</strong>98807,<br />

Parkstad Leeft! als je om de lokale ondernemer geeft!<br />

Randal Esser - Uitgever Parkstad Leeft! | www.randalesser.nl | mail@randalesser.nl<br />

ZUID-LIMBURG BUSINESS EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong><br />

15


PARTNER<br />

ZUID-LIMBURG BUSINESS PLAZA - EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong><br />

Arets-Ergonomie<br />

Maurice Arets is register bedrijfs-fysiotherapeut<br />

(SRBF/NVBF) met 20 jaar ervaring in het<br />

succesvol oplossen van bedrijfsfysiotherapeutische<br />

en ergonomische vraagstukken in<br />

Nederland, België én Duitsland.<br />

16


Na afronding van de studie fysiotherapie in 2001 werden de eerste<br />

praktische werkervaringen in Duitsland opgedaan. In 20<strong>02</strong> volgde<br />

de registratie als adviseur voor arbeid en gezondheid met als<br />

specialisme bedrijfsfysiotherapie. Na een tijd lang samen met Hein<br />

Urlings, in Duitsland deze kennis onder de aandacht te hebben<br />

gebracht, ontstond in 2009 de zelfstandigheid onder de naam<br />

Arets-Ergonomie. Eerst alleen vanuit het Eurode-Business-Centre,<br />

letterlijk op de grens tussen Kerkrade en Herzogenrath en sinds<br />

2019 met een extra locatie op de Akerstaat in Heerlen.<br />

www.arets-ergonomie.nl<br />

Grensoverschrijdend werken binnen verschillende werkculturen en talen<br />

is dit bedrijf dus niet vreemd. Naast de vele opdrachten in de euregionale<br />

grensregio, kwamen al snel ook opdrachten uit de rest van Nederland en<br />

Nord-Rhein-Westfalen en met als hoogtepunt tot op heden, de al 10 jaar<br />

bestaande samenwerking met het Europees Patent Instituut met<br />

vestingen in Den Haag, München, Berlin, Wenen en Brussel.<br />

VISIE OP GEZOND WERKEN<br />

Hoofdthema blijft preventie, van werkplekonderzoeken,<br />

het in kaart brengen van fysieke belastingen<br />

en ergonomie tot beleidsvraagstukken en speekuren.<br />

Daarbij gelden wel twee belangrijke principes,<br />

namelijk de participatieve werk aanpak (PWA) en de<br />

TOP strategie.<br />

PWA wilt zeggen dat je bij de ontwikkeling van elke<br />

interventie de medewerker laat participeren en dus<br />

input laat geven op het onderzoek en de maatregel<br />

vanaf het begin tot einde van het proces. Dit<br />

voorkomt bijvoorbeeld de bekende aanschaf van<br />

hulpmiddelen die al na een paar weken ongebruikt in<br />

een ruimte staan.<br />

Bij de TOP strategie is er oog voor bronaanpak. Eerst<br />

op zoek gaan of de echte oorzaak door Technische<br />

maatregelen kan worden weggenomen. Daarnaast<br />

het in kaart brengen van Organisatorische<br />

maatregelen die fysieke belasting positief kunnen<br />

beïnvloeden, zoals takenroulatie of taakverrijking. En<br />

als laatste kijken wat de individuele gebruiker, als<br />

persoon, nodig heeft om de taak gezond te kunnen<br />

uitvoeren. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het scholen<br />

van de individuele medewerker met kennis over<br />

gezond lichamelijk functioneren of een inhoudelijke<br />

training over het gebruik van het aangeschaft<br />

hulpmiddel.<br />

Door Covid19 is er veel aandacht voor het<br />

thuiswerken ontstaan. Bij de vele klanten die<br />

Maurice mag bedienen, werkten in een klap<br />

een groot deel vanuit hun eigen huis. Soms<br />

vanuit de keuken, of een “eigen” werkkamer.<br />

In de eerste maandenvan de crisis<br />

accepteerden we veel ongemakken, zoals het<br />

gemis van ruimte en meubilair, maar ook de<br />

moeilijke combinatie met het privéleven. Nu<br />

langzaam duidelijk wordt dat thuiswerken in<br />

de toekomst ook een vast onderdeel kan<br />

worden van bedrijfsbeleid en de meeste<br />

mensen de crisis mindset verloren lijken te<br />

hebben, is de acceptatie van ongemakken<br />

een stuk lager en wordt het tijd om er<br />

duidelijke afspraken over te maken.<br />

ZUID-LIMBURG BUSINESS EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong><br />

17


EDITORIAL<br />

Telecom-Limburg beheert, adviseert en installeert<br />

complete bedrijfscommunicatie oplossingen.<br />

Denk hierbij aan Cloud telefonie, Enterprise Wifi,<br />

Cloud Contact Center, Mobiel advies en beheer<br />

(KPN, T-Mobile, Vodafone en Youfone zakelijk),<br />

Internet en Netwerk bekabeling.<br />

ZUID-LIMBURG BUSINESS PLAZA - EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong><br />

Eigenaren van bedrijven weten als geen ander dat<br />

persoonlijke interacties met klanten en productiviteit<br />

ertoe doen en dat het juiste communicatieplatform het<br />

verschil kan maken. Als Telecom-Limburg hebben we een<br />

reeks communicatie en IT platformen die speciaal zijn<br />

ontworpen voor kleine en middelgrote organisaties die<br />

klaar zijn voor groei.<br />

18


ERIC SMEETS - IK NEEM AL HET WERK VOOR TELEFONIE EN IT UIT HANDEN<br />

Veel mkb-ondernemers denken dat ze alles zelf moeten<br />

regelen, omdat ze te klein zijn voor de bekende<br />

tussenpersonen. Iedere ondernemer verdient de aandacht en<br />

ondersteuning die hij nodig heeft. Daarom ben ik in 2018<br />

met Telecom-Limburg gestart. Na jaren werken in<br />

verschillende project- en salesfuncties binnen de telecom en<br />

ICT weet ik wat de beste oplossingen zijn voor jou als<br />

ondernemer.<br />

PERSOONLIJK CONTACT EN SERVICE OP MAAT<br />

Door al die jaren werkervaring bij grote bedrijven ontdekte ik<br />

dat ik iets essentieels miste: aandacht geven aan mijn<br />

klanten. De wereld is snel en druk en dan schiet aandacht er<br />

nogal eens bij in. Dat moest anders kunnen en daarom begon<br />

ik voor mezelf.<br />

ALTIJD EEN PAKKET DAT 100% PAST<br />

Mobiele telefoons zijn net zo onmisbaar als wifi. Ik snap heel<br />

goed dat je geen zin of tijd hebt om voor jezelf en/of je<br />

personeel mobiele telefonie te regelen. Ik werk samen met<br />

grote providers als Vodafone, KPN en T-Mobile en ben sinds<br />

<strong>2<strong>02</strong>1</strong> ook reseller van YouFone voor de zakelijke markt.<br />

Op die manier stel ik altijd een pakket samen dat het beste<br />

aansluit bij jouw wensen. Ik regel alles, van simkaart tot<br />

toestel en van het aansluiten tot opzeggen van<br />

abonnementen en alles daartussenin.<br />

VASTE TELEFONIE ZONDER POESPAS<br />

Dankzij een geavanceerd platform is jouw telefonie vanuit<br />

twee datacenters veilig geregeld. Je kunt vervolgens heel<br />

eenvoudig zelf kleine aanpassingen doen, zoals<br />

openingstijden, doorschakelingen, meldteksten en<br />

Keuzemenu’s wijzigen. Over de infrastructuur en de<br />

technische kant hoef je je geen zorgen te maken.<br />

WIFI DIE HET WERK NIET IN DE WEG ZIT<br />

Wifi is onmisbaar in deze tijd en daarom is het handig om<br />

hier in te investeren. Ik zorg dat je wifi optimaal is ingeregeld<br />

op jouw locatie, zodat de internetsnelheid het werk nooit in<br />

de weg zit.<br />

WWW.TELECOM-LIMBURG.NL | 0495 23 00 49<br />

ZUID-LIMBURG BUSINESS EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong><br />

19


TIPS VOOR<br />

THUISWERKEN<br />

Hoe zorg je ervoor dat<br />

thuiswerken ook werkt?<br />

De ontwikkelingen van werkomstandigheden<br />

m.b.t. arbeidstijden en flexibilisering zijn favoriete<br />

gespreksonderwerpen, vooral nu in de Corona<br />

crisis. Begrippen zoals het nieuwe werken,<br />

thuiswerken en flexibele werkplekken zie je<br />

continue voorbij komen.<br />

Veel ondernemers zijn nog altijd terughoudend<br />

rondom de thuiswerkplek die meer en meer<br />

aansluiting zoekt bij de huidige en toekomstige<br />

werkomstandigheden.<br />

Barbara Frett heeft in haar carrière als<br />

personeelsmanager, personeelsadviseur en<br />

ondernemer, uitgebreide ervaringen opgedaan<br />

rondom thuiswerken. Vanuit deze ervaring deelt zij<br />

graag een aantal tips om thuiswerken succesvol in<br />

jouw bedrijf te implementeren.


1 - ZORG VOOR TRANSPARANTIE VOOR Thuiswerken binnen je bedrijf<br />

De implementatie van thuiswerken leidt in veel bedrijven en organisaties tot misverstanden. Nadat de<br />

eerste medewerkers hun thuiswerkplek in gebruik nemen, vragen de anderen zich af: ‘Waarom hij/zij<br />

wél en ik niet “? Sommigen denken zelfs dat thuiswerken een vanzelfsprekendheid is en dat iedereen er<br />

gebruik van mag maken.<br />

Creëer duidelijkheid en transparantie in je bedrijf, thuiswerken is niet voor iedereen mogelijk, en<br />

dient van geval tot geval apart bekeken te worden.<br />

Maak helder onder welke omstandigheden thuiswerken toegestaan is.<br />

Stel criteria op waaraan een medewerker dient te voldoen om voor een thuiswerkplek in<br />

aanmerking te komen.<br />

2 - MAAK HELDERE REGELS VOOR ALLE COLLEGA'S<br />

Regelgeving rondom thuiswerken is noodzakelijk. Zowel voor degenen die er gebruik van maken, als<br />

voor de andere collega’s.<br />

Zorg ervoor dat thuiswerkers op de hoogte zijn van de gedragsregels, hoe zij zich aan- en afmelden en<br />

hun aanwezigheid/bereikbaarheid op hun thuiswerkplek bekend maken. Daarnaast is het belangrijk dat<br />

zij op de hoogte zijn van de wijze waarop ze met hun collega’s communiceren, máár ook hoe<br />

thuiswerkers hier onder elkaar over praten.<br />

Ben vooral duidelijk om misverstanden te voorkomen en heb een luisterend oor voor vragen en zorgen<br />

voor anderen.<br />

3 - DRAAG ZORG VOOR HELDERHEID M.B.T. DE INRICHTING, DE TECHNIEK EN HET KOSTENASPECT<br />

Wie thuis werkt heeft een goede werkplekinrichting en de juiste IT-middelen nodig, hiervoor ben je als<br />

werkgever verantwoordelijk. Maak heldere richtlijnen óf een thuiswerkplek qua ruimte en techniek wel<br />

mogelijk is en of aan de wettelijke voorzieningen voldaan wordt. Zorg ervoor dat zowel de inrichting van<br />

de thuiswerkplek als de aanwezigheid van thuiswerkers voor de overige medewerkers geregeld is. Maak<br />

helder hoe kostendoorbelastingen, ontstaan door het gebruik van privé middelen, plaatsvinden.<br />

4 - ACCEPTEER DAT ER BUITEN REGULIERE ARBEIDSTIJDEN GEWERKT KAN WORDEN<br />

Wie thuis werkt, heeft daar normaliter een geldige reden voor die vaak met familieomstandigheden of<br />

extreem lange reistijden te maken heeft. Momenteel werken de meeste mensen echter<br />

noodgedwongen thuis vanwege de maatregelen inzake Corona, waarbij vaak ook nog eens de kinderen<br />

thuis zijn. Daarom zouden we de klassieke aanwezigheid tussen 9 en 5 moeten loslaten.<br />

Jonge ouders kunnen effectiever werken als hun kinderen in bed liggen en slapen, zowel tussen de<br />

middag als in de avonduren. Indien hier de traditionele arbeidstijden gevolgd moeten worden kan dit<br />

contraproductief werken. Het is zelfs mogelijk dat er ’s nachts gewerkt kan worden als klantcontacten,<br />

die zich in andere tijdszones bevinden, onderhouden moeten worden. Ook hier weer is het essentieel<br />

dat de thuiswerkers weten welke vergoedingen vanuit de werkgever, denk aan avond- nacht- en<br />

weekendtoeslagen hierop van toepassing zijn. Het verdient aanbeveling deze afspraken ook vast te<br />

leggen.<br />

Volgende keer meer tips van Barbara Frett inzake thuiswerken.


Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) is een samenwerkingsverband waarin het<br />

bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en regionale overheden samenwerken aan<br />

belangrijke regionale thema’s. Samen bepalen we de agenda en ontwikkelen en ondersteunen we<br />

programma’s en initiatieven.<br />

ESZL staat voor verbinden, netwerken en coalities smeden. Dynamisch en doelgericht. Samen<br />

werken we aan een duurzame en vitale toekomst van onze regio.<br />

Drie grote regionale uitdagingen<br />

ESZL richt zich in het bijzonder op drie grote regionale<br />

uitdagingen:<br />

• MKB & Innovatie: het ondersteunen van MKB-bedrijven<br />

bij het ontwikkelen en versterken van hun<br />

innovatiekracht, het binden en boeien van talent en het<br />

inspelen op uitdagingen op het gebied van<br />

digitaliseringen, duurzaamheid & circulaire economie en<br />

energietransitie;<br />

• Aantrekkelijk vestigingsklimaat: hoe blijven wij een<br />

aantrekkelijke regio om in te wonen, werken, ondernemen<br />

en recreëren;<br />

• Onderwijs en arbeidsmarkt: een betere verbinding<br />

leggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het verder<br />

ontwikkelen van talenten en vaardigheden die de regio<br />

nodig heeft.<br />

De coronacrisis heeft daar nog een vierde uitdaging aan<br />

toegevoegd: het helpen van ondernemers om de<br />

coronacrisis te overleven.<br />

Drie grote regionale uitdagingen<br />

ESZL ondersteunt ondernemers die willen inspelen op de<br />

gevolgen van de coronacrisis op hun business met nieuwe<br />

verdienmodellen of een toekomstgericht strategie.<br />

Hiervoor zijn twee fondsen in het leven geroepen. Via het<br />

Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een<br />

bijdrage vragen van €10.000,- voor initiatieven die zich in<br />

de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op<br />

het punt van uitvoering staan. Met de voucherregeling<br />

KOERS: ‘Krachtig Ondernemerschap En Resultaatgerichte<br />

Strategie’, helpt ESZL MKB-ondernemers op weg om de<br />

bedrijfsstrategie aan te passen aan de veranderende<br />

omstandigheden.<br />

Drie grote regionale uitdagingen<br />

Alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten werken momenteel<br />

samen aan een economisch herstelplan voor onze regio.<br />

Het doel? Ondernemers, die geraakt zijn door de gevolgen<br />

van de coronapandemie, op de korte termijn helpen om<br />

sterker uit de crisis te komen. Voor de langere termijn ligt<br />

het accent op het versterken van de regionale economie.<br />

ESZL coördineert de ontwikkeling van dit herstelplan.<br />

economisch herstelplan<br />

Alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten werken momenteel<br />

samen aan een economisch herstelplan voor onze regio.<br />

Het doel? Ondernemers, die geraakt zijn door de gevolgen<br />

van de coronapandemie, op de korte termijn helpen om<br />

sterker uit de crisis te komen. Voor de langere termijn ligt<br />

het accent op het versterken van de regionale economie.<br />

ESZL coördineert de ontwikkeling van dit herstelplan.<br />

ONDERNEMERSSESSIES<br />

Een belangrijk onderdeel van het herstelplan zijn<br />

ondernemerssessies, die we de komende drie maanden<br />

wekelijks (vooralsnog) online organiseren. In deze<br />

kleinschalige sessies is het verhaal van de ondernemer het<br />

vertrekpunt van de ondersteuning door gemeentelijke<br />

specialisten of experts. Individuele gesprekken zijn ook<br />

mogelijk. De vragen die in de groeps- of individuele<br />

sessies aan bod komen, vormen mede de input voor het<br />

verder vormgeven van het herstelplan. Zo draag je als<br />

ondernemer zelf bij aan een zo effectief mogelijk<br />

herstelplan, waarin we alles op alles zetten om jou als<br />

ondernemer met raad en daad bij te staan.<br />

ZUID-LIMBURG BUSINESS EDITIE 2-<strong>2<strong>02</strong>1</strong><br />

23


Zaken doen met je buurman

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!