28.04.2021 Views

Eyes Solutions_2021_zomerfolder_NL_Frits Van Den Bosch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tom Ford<br />

Theo<br />

€ 390<br />

Anne & Valentin<br />

dé<br />

trends<br />

voor<br />

deze<br />

zomer<br />

HET ZOMERT BIJ OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH!<br />

We hebben de zon nodig voor onze gezondheid en<br />

ons humeur. Bovendien snakken we naar het fijne<br />

outdoorleven. Een degelijke zonnebril is dan geen luxe maar<br />

een noodzaak. Enerzijds om te verduisteren, anderzijds<br />

om te filteren. Ook het montuur moet kwaliteitsvol zijn om<br />

maximaal draagcomfort en duurzaamheid te garanderen.<br />

Heb je een bril op sterkte nodig? Dan is glashelder zicht<br />

nog een extra vereiste.<br />

Weet dat wij als gediplomeerde opticiens en optometristen<br />

aan álle visuele noden van álle klanten tegemoetkomen,<br />

voor je gewone en je zonnebril. Met up-to-date expertise,<br />

de meest geavanceerde technologieën en de beste service.<br />

De nieuwste trends? Die krijg je op de koop toe.<br />

Kijk je ogen uit in deze folder en ga veilig en vol zelfvertrouwen<br />

de zomer tegemoet!<br />

Optiek <strong>Frits</strong> <strong>Van</strong> <strong>Den</strong> <strong>Bosch</strong><br />

Cover : Tom Ford<br />

2 l l 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!