30.04.2021 Views

Greenpro NL 02 2021

Platform voor de tuin- en groenprofessional


Platform voor de tuin- en groenprofessional

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JAARGANG 1 I NUMMER 2 2021 I MEI - JUNI I GREENPRO-ONLINE.NL

Platform voor de tuin- en groenprofessional

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

Platform voor de tuin- en groenprofessional

Tuin & Parkmachines

Onkruidbestrijding

Watermanagement & Irrigatie

Bestrating


Becx Machines b.v.

De Sonman 35

5066GJ Moergestel

+31(0)13 20 70 760

info@becxmachines.com

www.becxmachines.com

youtube.com/becxmachines

facebook.com/becxmachines

linkedin.com/becxmachines

instagram.com/becxmachines

EFFICIËNT - BETROUWBAAR - DUURZAAM


Maak uw tuin

kabelvrij.

Het nieuwe

accu-assortiment van Metabo voor de tuin

Ongeacht of het de tuin- of landschapsinrichting of de verzorging van groenvoorzieningen

en parken betreft – de accu-tuinmachines van Metabo ondersteunen u bij de meest

uiteenlopende werkzaamheden. Van het maaien, snoeien, trimmen en onderhouden tot het

schoonmaken.

Krachtig. Comfortabel. Kabelvrij.

Meer informatie op

metabo.nl

METABO SUPER POWERED BY CAS


MatGeco

Een plaat voor elke toepassing

De specialist

sinds 30 jaar!

Grindplaten

GravelGrid RitterDal grind RoadEdgePave

De grote grindplaat,

economisch en snel te plaatsen

De grindplaat in honingraat

voor multi-toepassingen

Versterkingsplaat voor

zijkanten van wegen

Grasplaten

RitterDal XXL RitterDal gras TrafiDal 50

De grote grasplaat,

uiterst snel te plaatsen

De originele grasplaat

in honingraat

De gerecycleerde plastic grastegel

voor zwaar en intens verkeer

Meer informatie op: www.matgeco.be

insulco BVBA • Rue Buisson aux Loups 1a • I. Z. Zuid (1) • B- 1400 NIJVEL

Tel : +32 67 41 16 10 • www.matgeco.be • matgeco@insulco.be


UITGAVE

2

Groen is de oplossing

‘Lente in februari’, schreef mijn voorganger op deze plek in de vorige editie van Greenpro. Wat hij toen niet kon bevroeden is dat

ook het door het KNMI als nieuwe normaal bestempelde klimaat nog steeds gewoon doen waar het zelf zin in heeft. De temperaturen

van drie maanden geleden zijn in mei nog steeds de hoogste van 2021. Niet één keer bereikte het kwik in de afgelopen

weken de 20 graden. Fruit- en groentetelers hebben alle zeilen moeten bijzetten om hun oogst dit jaar te beschermen tegen

de nog steeds voorkomende nachtvorst en menig tuin en park is nog lang niet zo groen als het in andere jaren wel eens was.

VOORWOORD

Ondanks de lagere temperaturen - volgens weermannen en -vrouwen veroorzaakt door een ten noorden van ons landje gelegen

hogedrukgebied dat koude noordelijke lucht aanvoert - heeft 2021 ook iets gemeen met 2020: droogte.

Hoewel er voor de komende dagen flink regen voorspeld wordt, waarschuwden provincies en waterschappen op het moment

dat ik dit voorwoord schrijf alweer voor droogte. Vooral in het oosten en zuidoosten van Nederland staan in april alweer beken

en sloten droog. En dat gebeurt ieder jaar eerder.

Ik hoef u niet uit te leggen dat een droger Nederland gevolgen heeft voor de natuur. Vele planten en diersoorten hebben

eronder te lijden.

Maar gelukkig zien steeds meer mensen in dat juist groen kan helpen in het bestrijden van droogte. Groen zorgt er niet alleen

voor dat het (vooral in stedelijk gebied) koeler blijft, maar groen houdt ook water vast. Sterker nog: groen draagt bij aan oplossingen

voor veel van de problemen rondom klimaatadaptatie, biodiversiteit, luchtkwaliteit, waterhuishouding, sociale cohesie,

gezondheid en welzijn waar de moderne stad mee kampt.

Deze editie van Greenpro staat dus niet voor niets bomvol met oplossingen en voorbeelden van hoe we stad en ommeland

groener en klimaatrobuuster kunnen maken. Dat uit zich in maar liefst vier thema’s.

We trappen af met meer dan 20 (!) pagina’s over tuin- en parkmachines. En het zal u niet verbazen dat steeds meer fabrikanten

daarbij vol inzetten op emissieloos werken.

Verder besteden we op 14 pagina’s aandacht aan onkruidbestrijding. Of liever: onkruidbeheersing. Want ook hier geldt: gif is

anno 2021 uit den boze. Heet water, borstelen en hete lucht hebben wel de toekomst.

Het thema watermanagement en irrigatie beslaat ook 14 pagina’s. Ze bieden een handige inkijk over hoe u op tuinniveau de

oprukkende droogte te lijf kunt. Dat hoeft overigens helemaal niet duur te zijn. Het vergt slechts iets beter nadenken.

Tot slot volgen een aantal artikelen over bestratingen. Want hoewel we onze tuinen natuurlijk zo groen en tegel-loos mogelijk

willen, kunnen we ook niet zonder verharde wegen, paden en parkeerplaatsen. Maar ook die kunnen een stuk groener dan vaak

gedacht. En de machines waarmee we ze aanleggen ook.

Veel leesplezier!

Armand Landman

ONLINE.NL

ONLINE.NL

5


CMYK 66 0 57 30

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

Platform voor de tuin- en groenprofessional

greenpro-online.nl

Platform voor de tuin- en groenprofessional

Jaargang 1 • Nummer 2 2021

Verschijnt driemaandelijks

ISSN 2772-5154

Verantwoordelijke uitgever

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

www.louwersmediagroep.nl

Vestiging België

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B-3900 Pelt

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

10 20

Eindredactie

Armand Landman

Redactieteam

Herman van Aalst, Karien Goessens

Bladmanagement

Michel van Strijp

m.vanstrijp@louwersmediagroep.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Advertenties

https://www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

Nederland: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN Bank

IBAN NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Greenpro.

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Tuin- en landschapsarchitecten, tuinaannemers,

gemeentelijke diensten en beleidsmakers voor openbaar

groen, planten- en boomkwekerijen, vijver, zwemvijver-

en zwembadbouwers, dak- en gevelbegroeners,

tuincentra en tuinspeciaalzaken, pretparken, bedrijven

voor verhuur- en verkoop van tuinmachines, sport- en

recreatiedomeinen, golfclubs.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.nl

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Klimaatdoelen halen? Nieuw bos is onontbeerlijk 8

Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel): ‘Groen moet niet afhankelijk zijn van de goede wil van bouwers’ 10

De Pen, Jurgen Albers Directeur Stierman de Leeuw 12

TUIN & PARKMACHINES

40 54

Alle dagen schone straten 14

Accu-gedreven gereedschap nodig met de kracht van een benzinemotor? 16

Het verlicht arbeid, je doet het werk een stuk vlugger 19

Drie toppers van SMG voor het reinigen en verzorgen van kunstgras 20

Duurzaam duo tegen onkruid 22

Ik heb een idee, zien jullie dat zitten? 26

‘Nooit discussie over dat een machine niet compleet is’ 28

De nieuwe GIANT G2300 is de droom van elke hovenier 30

De groene kracht voor het groen 32

Ergonomische E-barrow tilt de kruiwagen naar een hoger niveau 34

Maak van dumpen een feestje 36

In samenwerking met klanten onze machines verder ontwikkelen en bouwen 38

Van vraag naar machine 40

Compacte tuinmachines voor het hele jaar 42

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Goodwill kweken is in onze branche net zo belangrijk als planten en bomen kweken 44

Schoonmaakmiddelen met honderd procent biologische ingrediënten 47


INHOUD

60 66

72

78 84

ONKRUIDBESTRIJDING

Van onkruidbestrijding naar onkruidbeheer 48

Met fijne waterdruppeltjes het onkruid bestrijden 50

Kwaliteit kost tijd 52

Door slim beheer onkruid effectief bestrijden 54

Onkruidbeheer zonder inzet van chemie 56

Onkruidbestrijding met hetelucht, ook voor kleine en middelgrote oppervlakken 58

Gifvrije onkruidbestrijding kan nóg duurzamer 60

Platform v or de tuin- en groenprofe sional

JAARGANG 1 I NUMMER 2 2021 I MEI - JUNI I GREENPRO-ONLINE.NL

Platform voor de tuin- en groenprofessional

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

Waterbeheer vereist de voeten in de sloot 62

WATERMANAGEMENT & IRRIGATIE

Vroeger gissen, nu zeker weten wanneer en hoeveel water het groen nodig heeft 64

Goede beregeningsinstallatie en wateropvangsysteem zijn summum van goed watermanagement’ 66

Van wateroverlast naar waterbalans 70

Regenwater is voor de tuin altijd beter 72

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

PLATFORM VOOR DE TUIN- EN GROENPROFESSIONAL | GREENPRO-ONLINE.NL

2

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

Platform voor de tuin- en groenprofessional

Tuin & Parkmachines

Onkruidbestrijding Watermanagement & Irrigatie

Bestrating

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

BESTRATING

Klimaatadaptieve producten om leefomgeving duurzamer te maken 76

Veilig en duurzaam werken in de Infrabranche? Denk groter! 78

Volledig accu aangedreven hijsunit met een hefvermogen tot 3000 kg 80

Geen alternatieven, tenzij terras wekelijks met hand schrobben 82

Kies kwaliteit voor berijdbare oppervlakken 84

Beeld NL Greenlabel

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

greenpro-online.nl

GreenPartners 87


Staatsbosbeheer plant binnen 10 jaar 5000 ha nieuw bos

KLIMAATDOELEN HALEN?

NIEUW BOS IS ONONTBEERLIJK

20 miljoen bomen planten in 10 jaar tijd. Het klinkt als een monsterlijk aantal, dat volgens Staatsbosbeheer absoluut gehaald gaat worden.

Maar waar planten ze welke bomen en wie gaat dat betalen? Het heeft nog flink wat voeten in de aarde, voordat de wortels de grond in gaan

Tekst Karien Goessens | Beeld Staatsbosbeheer, Marco van de Burgwal

Kan Staatsbosbeheer zomaar een

grasland omvormen tot bos?

“Nou dat niet. In Nederland is de soort natuur

in bestemmingsplannen vastgelegd bij zowel

gemeenten als provincies. Voordat er geplant

kan worden, moet er administratief bos worden

aangemaakt en bestemmingsplannen gewijzigd.

En dan zijn er nog andere kosten. Een

jong boompje bij de kwekerij kost ons nog geen

euro, maar moet vervoerd, geplant en verzorgd

worden. Ook moet de grond worden voorbereid

op bosaanplant. Dat kost allemaal geld.”

Hoe bepalen jullie welke

boomsoorten te planten?

“Vroeger werd er vaak één soort gepland. Deze

monoculturen zijn niet bevorderlijk voor de biodiversiteit

en gevoelig voor boomziekten. Denk

maar aan de essen bossen die zwaar zijn aangetast

door de essentaksterfte. Tegenwoordig

worden wel 10 tot 16 verschillende soorten in

een nieuw bos geplant. Onze levende genenbank

in Dronten levert zaden van autochtone bomen

en struiken waar kwekerijen vervolgens nieuwe

bomen mee kweken. We kiezen zoveel mogelijk

voor inheemse bomen, met ook een paar exoten.

We gaan voor een klimaatbestendig bos en laten

vooral de grondsoort bepalen welk bos er komt.”

Kleinschalige aanplant.

Vorig jaar presenteerde het ministerie van LNV

de nieuwe Bossenstrategie 2030 met daarin

de grote uitdaging om 37.000 hectare nieuw

bos te planten. Staatsbosbeheer neemt hiervan

5.000 hectare voor zijn rekening. We spreken

Imke Boerma over het belang van meer bos

in Nederland en hoe Staatsbosbeheer binnen

10 jaar 20 miljoen bomen de grond in krijgt.

Allereerst: waarom is meer bos

belangrijk?

“Bomen nemen CO 2

op uit de atmosfeer, brengen

verkoeling, schonere lucht en meer biodiversiteit.

Simpel gezegd hebben we meer bos nodig om de

klimaatdoelen te halen. Maar meer bos biedt ook

meer recreatieruimte en daar wordt iedereen blij

van. Nederland bestaat voor ongeveer 10% uit

bosgebied, maar er is zeker ruimte voor meer.”

Hoe komen jullie tot 5.000 hectare?

“Wij willen zoveel mogelijk nieuw bos aanplanten,

maar wel realistisch blijven in onze doelstelling.

Staatsbosbeheer beheert 273.000 hectare natuur

in Nederland en daarbinnen zit genoeg ruimte voor

nieuw bos. Denk bijvoorbeeld aan graslanden.”

Staatsbosbeheer kapt ook bomen.

Waarom?

“Tweederde van de door ons beheerde bossen

is multifunctioneel; we willen soortenrijkdom,

recreatiemogelijkheden en goed, duurzaam

hout uit het bos halen. Kappen is dan soms

nodig. Bijvoorbeeld om het bos gevarieerd en

toekomstbestendig te houden. Dat kan door dunning

waarbij we selectief hier een daar een boom

omkappen om andere bomen de kans te geven

oud en groot te worden. Een andere reden is verjonging,

waarbij we een groep bomen weghalen

zodat meer licht de bodem bereikt en een nieuwe

generatie bomen kan opkomen. Daarnaast

kappen we zieke bomen en planten we nieuwe

bomen in de plaats. Het hout wordt altijd zo

duurzaam mogelijk gebruikt, om de opgeslagen

koolstof zo lang mogelijk vast te houden. Soms

moet bos plaatsmaken voor andere natuur, zoals

heide en open duinen waar het heel slecht

mee gaat. Het verloren bos, wordt op een andere

plek weer aangeplant. Als compensatie, niet als

‘nieuw bos’.”

8 ONLINE.NL

ONLINE.NL


Bosaanplant op een open veld.

Liggen jullie op schema met de

doelstelling?

“Het gaat goed, maar er is nog veel geld nodig

om nieuwe bomen aan te planten. Stichting

Buitenfonds werft geld en steeds meer bedrijven,

instellingen en particulieren zien het belang

in van meer bos en willen daar ook financieel

aan bijdragen. Die 5000 hectare gaan we

zo zeker halen.” ❚

‘We kiezen zoveel mogelijk voor inheemse

bomen, met hier en daar een exoot’

Ook helpen? Met de actie ‘Nederland plant bomen’

kun je voor € 7,50 een boom kopen die wordt

geplant in een nieuw bos. Kijk voor meer informatie

op www.nederlandplantbomen.nl.

Aanleg van nieuw bos in Heibloem.

Een gemend bos.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

9


Manifest Bouwen voor Natuur pleit voor duidelijke

richtlijnen voor natuurinclusief bouwen

LODEWIJK HOEKSTRA (NL GREENLABEL):

‘GROEN MOET NIET AFHANKELIJK ZIJN

VAN DE GOEDE WIL VAN BOUWERS’

Op 10 maart 2021 hebben NL Greenlabel, Natuur en Milieu en Vogelbescherming Nederland het manifest ‘Bouwen voor Natuur’ gelanceerd. Het

manifest wil natuurinclusief bouwen nog hoger op de agenda zetten bij de overheid. Lodewijk Hoekstra, medeoprichter van NL Greenlabel:

“De tijd is rijp voor de duurzaamheidsgedachte, maar de markt vraagt nu om duidelijke regulering.”

Tekst NL Greenlabel | Beeld Steven Kamerling

Lodewijk Hoekstra: “Groen heeft een meervoudig rendement”.

10

ONLINE.NL

ONLINE.NL


“Groen heeft een meervoudig rendement: op gezondheid,

sociaal welzijn, op de instandhouding

van lokale ecosystemen maar ook op weerbaarheid

tegen de extremere weersomstandigheden

door de klimaatverandering,’ aldus Lodewijk Hoekstra,

medeoprichter van NL Greenlabel. “Het is de

kunst om groen op die punten functioneel toe te

passen en niet alleen als decoratie. Dat is de essentie

van natuurinclusief inrichten. De overheid

heeft zowel een energietransitie- als een bouwopgave,

met daarin plannen om een miljoen huizen

bij te bouwen. Dat is een ideale kans om natuurinclusief

te bouwen voor een duurzame leefomgeving.

Er is alleen nog geen landelijke wet- of regelgeving

op dit vlak. Het Manifest doet voorstellen

voor fysieke wetgeving zoals het Bouwbesluit.”

Regulering nodig vanuit

overheidswege

NL Greenlabel is zich ervan bewust dat de kosten

voor de duurzaamheidsmaatregelen vaak bij andere

partijen liggen dan bij de partijen die baat

hebben bij deze maatregelen. Bovendien zien

bouwers/ontwikkelaars natuur-inclusieve maatregelen

doorgaans nog als een opstapeling van

‘extra’s’ en ‘moetjes’ in plaats van dat zij integraal

sturen op kwaliteit. Hoekstra: “Als er wettelijke regelgeving

komt omtrent natuurinclusief bouwen,

dan nemen bouwers/ontwikkelaars deze maatregelen

aan de voorkant mee in hun integrale

benadering. Zij zullen ontdekken dat de maatregelen

vaak geen extra tijd en of geld kosten.

Natuur-inclusieve maatregelen leveren zelfs geld

op als duurzame oplossingen voor de heersende

problematiek.”

‘Door wettelijke regelgeving over natuurinclusief

bouwen nemen bouwers/ontwikkelaars

maatregelen aan de voorkant mee’

Toch is er ook in de ontwikkel- en bouwwereld

al volop beweging gaande. Het manifest Bouwen

voor Natuur is niet alleen ondertekend door

groene branche- en milieuorganisaties zoals VNG,

Bomenstichting, Vogelbescherming en Stichting

Steenbreek, maar ook door projectontwikkelaars,

architecten, bouwbedrijven, banken en wetenschappers.

Harwil de Jonge, directeur van Heijmans

Vastgoed, met een missie voor 2023: Makers

van de gezonde leefomgeving: “Als je bij het

bouwproces nog natuurinclusieve maatregelen

moet bedenken, heb je de boot gemist. Natuurinclusief

bouwen moet gebeuren in de ontwikkelfase

op planniveau. Woningbouw, infra-aanleg en

de energietransitie zijn uitgelezen mogelijkheden

om groenblauwe verbindingen te maken voor een

gezonde leefomgeving. Het manifest is sowieso

van belang om partijen wakker te schudden, ook

als de manifestinhoud niet tot normen leidt.”

Delen van pragmatische kennis

NL Greenlabel heeft al de nodige winst geboekt.

Natuurinclusief bouwen staat sinds 2020

hoog op de agenda bij het Ministerie van LNV,

BZK en IenW. Ook zijn LNV en BZK geïnteresseerd

in het Nationaal Dashboard Duurzame

Leefomgeving als initiatief van NL Greenlabel,

Platform 31 en het CROW. Hoekstra: “Het

dashboard deelt kennis en handvatten om integraal

aan duurzame gebiedsontwikkeling te

werken. Het biedt ook een instrumentarium als

paraplu voor een gebiedsgerichte aanpak en

doet wetenschappelijk onderzoek op dit vlak.”

Labels als gemeenschappelijke taal

Goede bestekstandaarden, richtlijnen en bijvoorbeeld

het Ambitieweb dat door publieke

opdrachtgevers wordt gebruikt zijn binnen een

planopgave vaak nodig en worden op het dashboard

straks gezamenlijk aangeboden. Zo ook de

diverse labels van NL Greenlabel, die specialist

is op het gebied van het meetbaar maken van

biodiversiteit, natuurinclusief inrichten en het

kwantificeerbaar maken van dergelijke ambities.

Hoekstra: “Labels vormen een gemeenschappelijke

taal waarin marktpartijen met elkaar aan

de slag kunnen gaan. NL Greenlabel heeft feitelijk

al panklare richtlijnen in de vorm van de

NL Greenlabel-duurzaamheidspaspoorten voor

terrein en gebieden. De overheid kan deze zo oppakken.’”

Hoe en of fysieke wetgeving rond natuurinclusief

bouwen vorm krijgt, zal waarschijnlijk

een proces van een aantal jaren beslaan,

schat Hoekstra in. ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

11


DEPEN

12 ONLINE.NL

ONLINE.NL


DEPEN

Jurgen Albers

Directeur Stierman de Leeuw

GEEN LUCHTFIETSERIJ:

IN 2030 VORMT ‘BRANDSTOF AANGEDREVEN’

DE UITZONDERING OP DE ACCUREGEL

Emissieloos werken is geen new kid on the block meer: de accu zal zelfs een leidende rol gaan spelen in

onze markt. Ik durf de stelling aan, dat over tien jaar ook alle zware brandstof aangedreven machines op

accu overgezet zijn. Emissieloos werken zonder capaciteitsverlies is dus heel binnenkort de realiteit. Het

vergt alleen ‘omdenken’ in de manier van werken.

De afgelopen vijf jaar is er een serieuze markt voor accumachines en -gereedschappen ontstaan: zeker

met de komst van lithium-ion kunnen alle lichte tot middelzware machines en gereedschappen volwaardig

op accu overgezet worden.

Ontwikkelingskansen zijn weliswaar nog te verzilveren bij de zware machines zoals brandstof aangedreven

kettingzagen en ruggedragen bladblazers. Maar die inhaalslag zal binnen luttele jaren gemaakt zijn.

Bovendien: wie kiest voor emissieloze accutechniek, calculeert het nog ietsjes lagere vermogen bij de

zware accumachines in. Immers, de voordelen van minder geluidsoverlast, minder CO 2

-uitstoot, minder

trilling en geen fossiele brandstofverbruik zijn te groot voor zowel de omgeving als de persoon die met

de machine of het gereedschap werkt .

Nu is het wel zo, dat groenaannemers vaak geen keuze meer hebben: duurzaamheid wordt de standaard.

binnen grote (Emvi)-aanbestedingen. Hier en daar prijkt zelfs al ‘100 procent emissieloos’ bovenaan

Programma’s van Eisen.

Gelukkig voor de aannemers zijn ontwikkelaars en fabrikanten minstens zo sterk intrinsiek gemotiveerd

als opdrachtgevers: accu’s zijn lichter, ze hebben meer capaciteit en talloze accu-modellen en storagesystemen

zien het levenslicht. In 2014 startte accuspecialist EGO met zes modellen; inmiddels verkopen

wij meer dan zéstig EGO-modellen in drie lijnen. EGO kwam dit jaar ook met ’s werelds eerste elektrisch

aangedreven zero turn-maaier met een universeel accuplatform. De explosieve groei van EGO – maar ook

van andere merken- staat de hoogwaardige kwaliteit niet in de weg.

Buiten het feit dat EGO een onderscheidend sterke prijs-prestatieverhouding kent, drijft de algehele verregaande

(capaciteits)ontwikkeling van accumachines en -gereedschappen het rendement omhoog. Vooral

grootgroenaannemers die de Total Cost of Ownership van hun accu-aangedreven park doorrekenen, zien

dat zij binnen één of twee jaar het break even-punt al bereiken.

Als we al deze voordelen van emissieloos werken op het gebied van gezondheid, ergonomie, milieu en

kostenaspect, nu eens bij elkaar optellen en dit afzetten tegen de ‘andere’ manier van werken met accumachines,

is het dan voor een mens met boerenverstand nog moeilijk om afscheid te nemen van de

nostalgie van de ronkende motor en de brute power? Mij lijkt van niet. ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

13


THEMA TUIN & PARKMACHINES

De compacte Multihog CV350:

even veelzijdig als efficiënt

ALLE DAGEN SCHONE STRATEN

Bladeren vegen in de herfst, sneeuwruimen in de winter en de straat schoon en onkruidvrij houden in de zomer. De CV350 van Multihog is de

straatveegmachine die zich laat besturen als een auto en geen vuiltje over het hoofd ziet.

Tekst Karien Goessens | Beeld Multihog Ltd

Van Dyck Marcel Belgium NV is importeur en verdeler

van een uitgebreid gamma voor tuin en park.

Daarnaast zijn ze de exclusieve distributeur voor

Multihog in de Benelux. Sinds afgelopen najaar

kan Van Dyck de Multihog CV 350 aan het assortiment

toevoegen. Marc Kipperman, van Marcel

van Dyck NV, is duidelijk fan van het jonge, Ierse

merk. “Multihog wordt gedreven door innovatie

en ontwerpt door te luisteren naar de markt. Dat

zie je ook meteen terug in de CV350. De als EUnited

PM 2.5 en PM 10, 4 gecerticificeerde machine

is multifunctioneel, comfortabel en jaarrond breed

inzetbaar. Hij is ontwikkeld met de behoeften van

steden, gemeenten en aannemers in gedachten.”

Efficiënt en flexibel

De compacte CV350 wordt aangedreven door

een van de schoonste en milieuvriendelijkste

motoren op de markt en voldoet aan de strenge

STAGE 5 emissienorm. Dankzij het kniksysteem

en de hydrostatische vierwielaandrijving is de

machine ontzettend wendbaar en met een

rijsnelheid van 40 km/u goed voor veel capaciteit.

Slingerende parkpaden zijn dan ook

geen enkel probleem en met een breedte van

1200-2350 mm zijn smalle steegjes makkelijk

te bereiken. De straat wordt schoongeveegd

door twee borstels, onafhankelijk te bedienen

via een joystick. De zuigcapaciteit is zó sterk

‘Slingerende

parkpaden zijn geen

enkel probleem en

smalle steegjes zijn

makkelijk te bereiken’

dat voorwerpen tot wel 1,4 kilo moeiteloos opgezogen

worden. “De machine is ontzettend

efficiënt, en dat bespaart tijd, maar hij is ook

flexibel”, vertelt Marc. De standaard CV350

De straat wordt schoongeveegd door twee borstels, onafhankelijk te bedienen via een joystick.

14 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

is voorzien van een losse handset. Een derde

borstel is optioneel, evenals het bevestigen van

een onkruidreinigborstel.

Jaarrond inzetbaar

Nog meer flexibiliteit? Vervang de borstels door

andere aanbouwonderdelen, zoals een sneeuwploeg

of grasmaaier. Zelfs de gehele opbouw

kan verwijderd worden, waarna het platform

voor nog meer werkzaamheden kan worden ingezet.

Marc roemt ook het hoge rijcomfort van

de CV350. “Comfort en bedieningsgemak zijn

belangrijk voor Multihog. Dit horen we ook terug

van gebruikers. Binnensteden vol kinderkopjes?

Elk wiel heeft een volledig onafhankelijke

veer- en demper ophanging en de stoel beschikt

over luchtvering. De ruime cabine heeft een ingebouwde

airconditioning.” En de bediening?

“De veegfuncties worden bediend vanuit een

ergonomische, meebewegende armsteun en

wisselen tussen rijmodus en veegmodus kan

met één druk op de knop”, vertelt Marc. “Het is

echt een alleskunner.” ❚

Meer informatie? Kijk op www.vandyck.be of mail

naar info@vandyck.be

De zuigcapaciteit is zó sterk dat voorwerpen tot wel 1,4 kilo moeiteloos opgezogen worden.

Van Dyck Marcel Belgium NV

Provinciebaan 71 | BE-2235 Houtvenne

T +32 16 69 91 56 | info@vandyck.be | www.vandyck.be

ONLINE.NL

ONLINE.NL

15


THEMA TUIN & PARKMACHINES

Het 82 volt assortiment van Cramer levert

de power die de professional nodig heeft

ACCU-GEDREVEN GEREEDSCHAP NODIG

MET DE KRACHT VAN EEN BENZINEMOTOR?

Een kettingzaag, bladblazer of bosmaaier vraagt veel energie.

Als de jerrycan kan worden ingeruild voor een accu levert dat vooral voordelen op. Emissievrij, fluisterstil en weinig onderhoud. Maar kan

een accu ook genoeg kracht leveren als je 50 cc motorvermogen nodig hebt? Met de 82 volt tuinmachines van Cramer is dat geen probleem.

Tekst Karien Goessens | Beeld EuroGarden Nederland B.V.

EuroGarden Nederland B.V. biedt alternatieve

onderdelen en machines voor de tuin- en parkbranche.

Laurent Maissan is verantwoordelijk

voor de verkoop binnen Nederland en ziet dat

accugereedschap voor de professional soms

tekort schiet. “Een accumachine geeft niet altijd

genoeg kracht voor de professionele markt.

Een gazonmaaier vraagt bijvoorbeeld een flinke

krachtbron van soms wel 5 pk en dat levert

een laag voltage niet.” EuroGarden biedt als

exclusieve importeur van het merk Cramer hun

volledige 82 volt platform. Nu kun je als professional

overstappen van benzine naar accugedreven

tuingereedschap zonder aan kracht in

te boeten.

Balans tussen kracht en gewicht

Het 82 volt platform bevat inmiddels 25 verschillende

tools en dat aantal zal de komende jaren enkel

groeien. Alle denkbare tools van gazonmaaier

tot veegmachine en van rug-gedragen bladblazer

tot kettingzagen, bosmaaiers en heggenscharen

werken op dezelfde accu die een lange werkduur

en professionele kracht garandeert. “Een kettingzaag,

bladblazer of bosmaaier vraagt veel energie.

Dan heb je soms tussen de 45 en 55 cc nodig.

Veel accu’s leveren het equivalent van 15 tot 20

cc. Een te hoge belasting kan leiden tot oververhitting,

of gereedschap dat zich gewoonweg niet

kan meten met een benzinemotor. De machines

van Cramer bieden precies genoeg kracht zonder

Ook de rug-gedragen bladblazer is een echte

krachtpatser met een accu van 12 ampère.

16 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

te zwaar te worden. Het is een perfecte balans tussen

power en toepassing.”

Krachtpatser

Binnen het assortiment is de 82CS25 kettingzaag

met een motor die 2500 watt levert, de sterkste

zaag op de markt. Ook de rug-gedragen bladblazer

is een echte krachtpatser met een accu van

12 ampère. Meer of minder kracht of tijdsduur nodig?

Geen probleem, koppel verschillende accu’s

en vergroot de actieradius aanzienlijk. Zo werkt

de populaire 82TB16 bosmaaier, afhankelijk van

het aantal accu’s, van 90 tot zelfs 180 minuten.

Ideaal voor grotere oppervlakken waar geen stekker

aan te pas hoeft te komen. Daarnaast heeft

deze bosmaaier naast een 2-draads maaikop

ook een grasmes voor nog meer toepassingen.

Cramer biedt ook volledig autonoom werkende

robotmaaiers die verbonden zijn met de cloud.

“Binnen de 82 volt klasse komt er binnenkort ook

Een motor die 2500 watt levert, de sterkste zaag op de markt.

‘Het batterij-assortiment levert vermogen

en uithoudingsvermogen’

een professionele zitmaaier op de markt met een

zero-turn radius en een werkduur van 4 tot 5 uur.”

In de toekomst komen er zeker meer machines en

nog meer gebruikersgemak, weet Laurent. “Er is

al een Cramer app waardoor batterijen gekoppeld

kunnen worden aan een persoon. Zo volg je

precies welke machine hoe lang gebruikt wordt.

Maatwerk voor de professional die bijvoorbeeld

wilt weten hoeveel tijd gefactureerd kan worden.

Het einde is nog lang niet in zicht.” ❚

Nu kun je als professional overstappen van benzine naar accu-gedreven tuingereedschap zonder aan kracht in te boeten.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

17


EFFICIËNTER WERKEN

Het 82V-accusysteem

voor professioneel gebruik.

www.cramer-machines.com

82V platform met meer dan 25 machines

RM800 RM1000 RM1500 RM2000

800 m 2 1.000 m 2 1.500 m 2 2.000 m 2

Nederland B.V.

De specialist voor alle tuin, park- en bosbouwmachines.

Hogelandseweg 51 | 6545 AB Nijmegen | Tel.: +31 (0)24 373 19 90

info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl


TUIN & PARKMACHINES THEMA

Elektrische kruiwagen Zallys Dumper - jet E

HET VERLICHT ARBEID, JE DOET

HET WERK EEN STUK VLUGGER

Een elektrisch kruiwagen die tweeënhalf keer zoveel kan laden dan een klassiek model, super wendbaar is en door iedere deuropening past.

Arthur Verwoerd: “Bij het gebruik van de Zallys Dumper - jet E accu-kruiwagen is alleen bijsturen nodig, de rest gaat vanzelf.”

Tekst: Van Aalst Media - beeld: Arthur Verwoerd Reeuwijk

Arthur Verwoerd, directeur en eigenaar van zijn gelijknamige bedrijf in

Reeuwijk: “Wij verkopen sinds 2004 elektrisch aangedreven kruiwagens

van Italiaanse makelij. De Dumper - jet E is voorzien van een bak van 180

liter inhoud, draagt tot 500 kilogram en rijdt makkelijk voor- en achteruit;

alsof je achter een kinderwagen loopt. Met een breedte van 78 cm

past hij door iedere deuropening en volgeladen rijd je hem zelfs een aanhanger

op. De snelheid is traploos regelbaar en zowel voor- als achteruit

prima te doseren.”

De twee semi-tractie accu’s zijn met elkaar verbonden en leveren een vermogen

van 1000 Watt. “Om hoveniers te ondersteunen bij hun bestratingswerkzaamheden

hebben wij zelf een bakwisselsysteem bedacht om,

binnen twee minuten, de laadbak te vervangen door een plateau speciaal

voor stenen.”

Vandaag de dag is volgens Reeuwijk iedereen overtuigd van het nut van

accu’s. “Nu krijgen we eerder de vraag; hoe lang kun je ermee rijden? Tot

wel tien uur. Bij de meeste hoveniers staat deze om de twee dagen aan de

acculader en bovendien zijn de accu’s recyclebaar. Ze gaan gemiddeld zeven

jaar mee en de investering in een nieuwe accuset is laag. De machine

is dus erg rendabel, zeker als je ziet dat sommige hoveniers hun Zallys

Dumper - Jet E al 12 jaar in gebruik hebben.” ❚

Kijk voor meer informatie op www.accukruiwagen.nl

‘Bij de meeste hoveniers staat

deze om de twee dagen aan de

acculader ’

De snelheid is traploos regelbaar en zowel voor- als achteruit prima te doseren.

Binnen twee minuten is de laadbak te vervangen door een plateau speciaal voor

stenen.

ONLINE.NL 19

ONLINE.NL

Naamloos-6 1 13-04-2021 11:47


THEMA TUIN & PARKMACHINES

Naast uitgekiend assortiment van machines

voor land- en tuinbouw

DRIE TOPPERS VAN SMG VOOR

HET REINIGEN EN VERZORGEN

VAN KUNSTGRAS

Een wendbare, een compacte of een robuuste en multifunctionele zelfrijdende machine voor het reinigen en verzorgen van kunstgras. Directeur

en mede-eigenaar Willem Hak van Van Leeuwen landbouw-, tuin- en parkmachines uit Benthuizen: “Het is de diversiteit aan klanten en

een markt die constant in beweging is, die dit vak zo leuk maken.”

Tekst: Van Aalst Media - beeld: Van Leeuwen

Van Leeuwen is gespecialiseerd in de verkoop van

en het verlenen van service aan werktuigen die

uiteenlopende handmatige handelingen machinaal

maken. Hak: “Wij hebben een uitgekiend assortiment

aan nieuwe en gebruikte machines voor

land- en tuinbouw, waaronder tractoren van het

merk Fendt. Voor het aanleggen en onderhouden

van parken werken wij met machines zoals die

van het fabrikaat Iseki. Daaromheen verkopen wij

werktuigen en zelfrijdende machines. Het is een

totaalpakket voor aannemers, gemeenten, groenvoorzieners

en hoveniers.”

Een doelgroep die eveneens prima aansluit op de

machines van het Duitse SMG, die Van Leeuwen

in Nederland op de markt brengt. “SMG ontwikkelt

en produceert machines voor de aanleg, het

onderhoud en de renovatie van synthetische sportvelden

en kunstgrasvelden.”

De SMG TurfRouter TR500 gerobotiseerde kunstgrasreiniger.

Turfsoft: een goede oplossing voor het onderhouden

van kleine veldjes met infillvrije of ingestrooide

oppervlakken.

De drie toppers van SMG

Hak: “In het brede scala aan machines dat SMG

produceert, waaronder voor het installeren en revitaliseren,

beperken wij ons in hoofdzaak tot de

machines geschikt voor reiniging en onderhoud.

Bijvoorbeeld met de TurfSoft TS2 en TS3. Ze zijn

nagenoeg hetzelfde, maar de TS3 heeft een optionele

borstel als voordeel. Beiden zijn een goede

oplossing voor het onderhouden van kleine veldjes

met infillvrije of ingestrooide oppervlakken:

eenvoudig slijtage- en vuildeeltjes verwijderen. De

wendbare machine is ideaal voor gebieden met

weinig bewegingsruimte, waar trappen, opstapjes

en smalle doorgangen de toegang tot de kunstgrasvelden

bemoeilijken. Beiden hebben een benzinemotor

of elektrische aandrijving die drie functies

tegelijkertijd aanstuurt; trillen van de zeef, de

aandrijving van de turbine en de rotatie van de

reinigingsborstel. Met lichte druk op de stuurarm

zakt de borstel in de grasmat en door het opkomende

materiaal zorgt deze voor een gemakkelijke

en energiebesparende bediening.”

TurfBoy en SportChamp

“Het compacte zitmaaiermodel TurfBoy TB2 is ideaal

voor iets grotere velden en is nog steeds prima

20 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

wendbaar door een smalle doorgang. De machine

is aangedreven door een 16 PK luchtgekoelde

benzinemotor en vanwege het zeer compacte

ontwerp is de machine ideaal voor het werken op

met zand gevulde tennisbanen, speelveldjes in de

wijk of met zand of rubber gevulde velden zoals

voetbalvelden, zowel buiten en binnen. De Sport-

Champ is onze grootste zelfaangedreven combinatie

in een diesel en benzinevariant, die goed zicht

geeft op de werkzaamheden. De machine biedt

vele mogelijkheden voor het efficiënt en economisch

onderhouden en reinigen van verschillende

synthetische sportvelden, mede door het gebruik

van verschillende hulpstukken.”

Van Leeuwen heeft voor de toppers van SMG diverse

afnemers. “Dat maakt ons werk zo leuk. Het

ene moment zit je aan tafel bij een aannemer en

het andere bij een gemeente of sportclub. Ook dat

deze markt volop in beweging is heeft een toegevoegde

waarde. Zo volg ik met grote belangstelling

de ontwikkeling van gerobotiseerde machines,

die ingezet gaan worden op kunstgrasvelden.

We hebben nu ook de eerste robot in werking, de

TurfRouter TR500, waarover mijn collega’s en ik

graag de kenmerken en voordelen toelichten.” ❚

‘Het compacte zitmaaiermodel

genaamd de TurfBoy TB2 is ideaal

voor iets grotere velden’

De machine biedt vele mogelijkheden voor het efficiënt en economisch onderhouden en reinigen van

verschillende synthetische sportvelden.

De SportChamp is de grootste zelfaangedreven combinatie in een diesel en benzinevariant, die goed zicht geeft op de werkzaamheden.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

21


THEMA TUIN & PARKMACHINES

Minder slijtage, meer efficiëntie door slimme combinatie

DUURZAAM DUO

TEGEN ONKRUID

Onkruid bestrijden met chemische middelen? Onkruidborstels zijn een veiliger en milieuvriendelijker oplossing en worden dan ook steeds

meer ingezet door groendiensten en aannemers. Maar hoe zet je deze zo optimaal mogelijk in? Donat van der Horst, distributeur van Tielbürger

machines, heeft een even simpele als doeltreffende tip: zoek de combinatie met de veegmachine.

Tekst Karien Goessens | Beeld Donat van der Horst

Tielbürger biedt 7 modellen onkruidmachines.

22 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

De beschermkap is ook zijdelings opklapbaar, waardoor langs een muur werken heel makkelijk wordt.

Gelukkig is een veegmachine - mits regelmatig

ingezet - bij kiemend onkruid net zo effectief.

Onkruidborstels leveren direct resultaat. De stalen

borstels snijden de plant af vanaf de wortels en

verwijderen zo onkruid uit het straatbeeld, zonder

ook maar een spatje aan chemische middelen.

Maar onkruid is hardnekkig en eerder vroeger dan

later steekt het weer de kop op. Regelmatig onderhoud

is dus nodig en de oplossing is dichterbij

dan je denkt. De alomtegenwoordige veegmachines

worden al jaren ingezet om terreinen schoon

te houden en blijken ook de perfecte aanvulling in

de onkruidbestrijding.

Krachtpatser

Tielbürger gaat voor kwaliteit en duurzaamheid.

De fabrikant werkt nauw samen met Donat van

der Horst om onverwoestbare onkruidborstels en

veegmachines op de markt te brengen. Dermate

onverwoestbaar, dat het bedrijf niet terugdeinst

voor een onderdelengarantie tot 20 jaar na

aankoop. De machines zijn het toonbeeld van

Deutsche Gründlichkeit: makkelijk in gebruik,

zeer onderhoudsarm en het hele jaar inzetbaar.

Ze zijn dan ook overal te vinden waar terreinen

onkruidvrij en schoon gehouden moeten worden.

Gebruiker centraal

Tielbürger biedt 7 modellen onkruidmachines,

waarbij ergonomie en gebruiksgemak centraal

staan. De in hoogte verstelbare stuurboom spaart

de rug en de beschermkap garandeert optimale

beveiliging. De beschermkap is ook zijdelings opklapbaar,

waardoor langs een muur werken heel

makkelijk wordt. Doordat de spoorbreedte van de

machines smaller is dan de werkbreedte, hoeven

de borstels niet eerst gedraaid te worden. Een

recht stuk? De wielen kunnen star gezet worden

en bij een helling vereenvoudigd de drietrapswielaandrijving

van de TW50X het werk aanzienlijk.

Deze machines beschikken over kunststof borstels, zacht genoeg om het

onderhoud te ontzien, maar krachtig genoeg om nieuw onkruid in de kiem

te smoren.

Duurzaam duo

Uiteindelijk zijn het bij een onkruidborstelmachine

de borstels die het onkruid aanpakken.

Deze zijn zeer krachtig en snoeihard, waardoor

het onkruid direct uit het straatbeeld wordt verwijderd.

Dankzij een snelwisselsysteem, kunnen

de borstels makkelijk onderhouden worden en

druk op de borstels kan worden beperkt door een

in hoogte verstelbaar steunwiel. Deze maatregelen

gaan slijtage tegen, maar voorkomen is nog

altijd beter dan genezen en voor regelmatig onderhoud

is een stalen borstel soms te hard voor

zowel zichzelf als de bestrating. Gelukkig is een

veegmachine - mits regelmatig ingezet - bij kiemend

onkruid net zo effectief. Aan het begin van

het seizoen zorgt de onkruidborstel voor de harde

aanpak, waarna de Tielbürger veegmachines

zorgdragen voor het onderhoud. Deze machines

beschikken over kunststof borstels, zacht genoeg

om het onderhoud te ontzien, maar krachtig genoeg

om nieuw onkruid in de kiem te smoren.

Dankzij een opvangbak is het oppervlak direct

schoon zonder extra handelingen. ❚

Meer informatie over de Tielbürger machines is te

vinden op www.donatvanderhorst.nl

ONLINE.NL

ONLINE.NL

23


Bespaar met draadloze sensoren

Onze voordelen:

Onderhoudsvrij

Eenvoudig (ver)plaatsbaar

Gebruiksvriendelijke app

Gebruikersbeheer

Koppelmodule

CONNECTED

GREEN

connectedgreen.nl

kunstgras

reinigingsmachines
Unieke (zelfrijdende)

kunstgrasreinigingsmachines

Machines met speciaal filtersysteem

Multifunctioneel inzetbaar

IMPORTEUR VOOR NEDERLAND!

Direct contact & Snelle service

Van Leeuwen Landbouw, Tuin- en Parkmachines | Willem Hak | 06-82652020 / 079-3319311

www.vanleeuwenmechanisatie.nl/smg

volg ons op facebook


Tielbürger Sales Office France-Benelux

D.B. van der Horst BV

Tielbürger’s assortiment

Veegmachines

Onkruidborstelmachines

Motormaaiers

Verticuteermachines

Versnipperaars

Hooggrasmaaiers

Aanbouwwerktuigen voor:

- zitmaaiers

- quads & atv’s

- tweewielige trekkers

Onkruidborstelmachine TW50s

met Honda GXV160 industrie motor

1 van 10 modellen

Veegmachine TK48pro

met Honda GXV160 industrie motor

1 van 15 modellen

Alle producten

van Tielbürger

voldoen aan de

CE-normen

WWW.DONATVANDERHORST.NL

T. +31 (0) 316 26 16 73 info@donatvanderhorst.nl

Optionele accessoires

Opvangbak

Stofkap

Bladschuif

Sneeuwschuif

Sneeuwkettingen

Schijnwerper

Gootborstel

Elektr. watersprenkel

MADE IN GERMANY

Levering uitsluitend door geselecteerde

en geschoolde vak handelaren.


THEMA TUIN & PARKMACHINES

Gregor Grootjans, productspecialist bij JCB Benelux:

IK HEB EEN IDEE, ZIEN JULLIE DAT ZITTEN?

Volgens productspecialist Gregor Grootjans van JCB Benelux is één van de belangrijkste doelstellingen van moederbedrijf JC Bamford een

antwoord vinden op de vraag: hoe kunnen we in deze wereld groener zijn? Een ontwikkeling die hiertoe zeker een positieve bijdrage levert:

elektrisch aangedreven machines.

Tekst: Van Aalst Media - beeld: JCB Benelux

Emissievrij krijgt tegenwoordig veel aandacht. Grootjans: “Bij aanbestedingen

voor groen- en grondwerkzaamheden in een stad is het zelfs vereist. Wij bieden

een antwoord met ons assortiment aan elektrische voertuigen zoals een

verreiker, dumper, hoogwerker, minigraver of teletruck. Overigens was ik eerst

sceptisch: elektrisch? Als je erop stapt en het maakt geen lawaai, dan zal het

wel niks zijn. Inmiddels weet ik beter.”

Snellader voor alle e-tech machines

Als productspecialist reist Grootjans 25 tot 30 keer per jaar naar Engeland.

“Ik ben die criticaster die vooral eerlijk en direct is. Maar ik voel me

gewaardeerd, ook als ik aangeef dat een product nog niet goed genoeg

is, dat het verbetering behoeft. JC Bamford wil daarmee voorop lopen en

ze weten uit ervaring dat als een product in Nederland en Scandinavië

aanslaat, de rest volgt.”

Een snellader is compatibel met alle huidige en toekomstige elektrische modellen

van JCB.

‘Bij aanbestedingen voor

groen- en grondwerkzaamheden

in een stad is emissievrij

werken vereist’

100% elektrisch. Geen uitstoot.

JCB 19C-1E minigraver

JCB 1T-E dumper

Het elektrische assortiment van JCB bestaat vooralsnog uit een verreiker, dumper,

hoogwerker, minigraver of teletruck.

www.jcb.com/nl-nl/elektrisch

In het kader van duurzaamheid is een snellader ontwikkeld. “Compatibel met

onze huidige en toekomstige elektrische modellen. Het is een externe oplossing

om langer te kunnen werken met elektrische aangedreven machines. Bij

veel van die ontwikkelingen ben ik betrokken. In combinatie met mijn ideeën

en die van onze klanten levert het mooie en duurzame producten op. Morgen

op bezoek bij een boer, overmorgen bij een bouwfirma en volgende week weer

naar Engeland.” ❚

26 ONLINE.NL

ONLINE.NL

Naamloos-1 1 31-03-2021 09:53


VEILIG EN SNEL VERSNIPPEREN

VOOR GROEN PROFESSIONALS

NIEUW

KRACHTIGE HOUTVERSNIPPERAAR

ZELFRIJDEND OP ACCU

GTM Professional introduceert de GTS1800WD, geschikt voor takdiameters tot 12 cm. Deze nieuwe

‘Wheel Driven’ machine biedt boomverzorgers en hoveniers de flexibiliteit om de machine gemakkelijk

mee te nemen en te verplaatsen op locatie. Het accu aangedreven systeem heeft een actieradius van

9,5 km op vlakke bestrating en is geschikt voor hellingen tot 15°. De stevige luchtbanden en zwenkwielen

zorgen samen voor optimale wendbaarheid en met een breedte van slechts 73 cm past de machine nog

altijd door een tuinpoort. De machine wordt standaard geleverd met een 270° draaibare uitvoer die de

houtsnippers op een hoogte van 170 cm uitgooit.

WWW.GTMCHIPPERS.NL


THEMA TUIN & PARKMACHINES

Nederlandse shovels in China gemaakt

NOOIT DISCUSSIE OVER DAT EEN

MACHINE NIET COMPLEET IS

Een compact apparaat dat betaalbaar is en waarmee de eindgebruiker uitstekend uit de voeten kan. Bert de Heus van P. de Heus en Zonen

uit Mijnsheerenland: “De vraag naar onze shovels neemt elk jaar weer toe.”

Tekst Van Aalst Media | Beeld P. de Heus en Zonen Groep bv

Shovels zijn breed inzetbaar; van grondverzetbedrijven,

stratenmakers en hoveniers tot agrarische

ondernemingen. De Heus bracht elf jaar

geleden zijn eigen shovel van het merk Eurotrac

op de markt. “We laten ze in China maken,

maar wij zorgen dat ze zijn voorzien van

hoofdzakelijk Europese componenten; alleen

de motor komt uit Japan. We hebben vooraf

goed rondgekeken en getest wat er allemaal te

krijgen was en daarbij bleef ons belangrijkste

uitgangspunt; we gebruiken alleen onderdelen

die we zelf vertrouwen en voegen enkel de

opties toe die wij nodig achten. Het resultaat;

een complete machine die bovendien financieel

zeer voordelig is. In vergelijking met modellen

van andere merken scheelt de prijs van een shovel

van 600 kilogram maar liefst 8000 euro. Bij

de zwaardere modellen neemt het verschil toe.

Bij reparatie en onderhoud leveren wij binnen

24 uur onderdelen en is de standaard fabrieksgarantie

geheel naar wens van de klant uit te

breiden naar drie of vier jaar.”

P. de Heus en Zonen is een familiebedrijf, dat

volgend jaar haar 100-jarig jubileum viert. De

Heus: “Wij zijn gespecialiseerd in de im- en export

van trekkers, werktuigen en bouwmachines

zoals van de merken Eurotrac, Boxer-Agri,

Vaia, Remac en Tierre. De shovel van Eurotrac

is een betaalbaar en fijn toepasbaar model

voor zowel industrie als landbouw. De bediening

gaat middels een joystick, zodat hendels

niet nodig zijn en een drukknop zorgt dat het

toestel voor- of achteruit gaat, schakelen is

overbodig. Het snelwisselsysteem is gemaakt

in een universele maat, waardoor bestaande

bakken, ook die van andere merken, prima

In vergelijking met modellen van andere merken scheelt de prijs van een shovel van 600 kilogram maar liefst

8000 euro.

28 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

De shovel van Eurotrac is een betaalbaar en fijn toepasbaar model voor zowel industrie als landbouw.

De shovels van Eurotrac gaan naar verschillende Europese landen.

‘Het snelwisselsysteem is gemaakt

in een universele maat’

passen. Een extra investering in nieuwe onderdelen

is overbodig. Sinds twee jaar bieden we

een elektrische variant aan. Je komt ze tegen

in onder andere paardenstallen.”

Optimaal genieten

De shovels van Eurotrac gaan naar verschillende

Europese landen. “Via een groot dealernetwerk

leveren we in Duitsland, Oostenrijk,

Polen, België, Spanje en Denemarken. Ik kan

met trots stellen dat we vorig jaar een aanzienlijk

aantal exemplaren hebben verkocht en dat

record gaan we dit jaar wederom verbreken. Als

onze machines niet goed zouden zijn, dan is dat

niet haalbaar. Wij leveren een breed scala aan

machines en bijbehorende onderdelen. Niet alleen

de shovels van Eurotrac, maar ook de werktuigen

van Boxer Agri. Het zijn onze private

labels. De dealers zijn verantwoordelijk voor

verkoop, onderhoud en service en wij houden

nauwlettend alle technische ontwikkelingen in

de gaten. We combineren deze met de behoeften

en de ervaringen van onze eindgebruikers.

Hierdoor blijven zij optimaal genieten van een

multifunctionele machine, waarbij wij niet inleveren

op de kwaliteit of het aantal opties op

het apparaat. Wij hebben nooit discussie over

dat een machine niet compleet is.” ❚

Bestaande bakken, ook die van andere merken,

passen prima.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

29


THEMA TUIN & PARKMACHINES

Wiellader combineert groot hefvermogen

met een laag gewicht

DE NIEUWE GIANT G2300

IS DE DROOM VAN ELKE HOVENIER

De GIANT machines van Tobroco-GIANT zijn al 25 jaar “compact in design en groots in performance”. Met de lancering van de G2300 wielladers

combineert Tobroco-GIANT een laag gewicht met optimale prestaties. Goed nieuws voor de hoveniersector.

Tekst Karien Goessens | Beeld Tobroco-GIANT

Het Nederlandse Tobroco-GIANT maakte een

explosieve groei door en produceert inmiddels

36 modellen voor 62 landen. Ontwikkeld

in Nederland, maar gebouwd voor de wereld,

worden er uitsluitend A-componenten gebruikt

voor deze kwalitatief hoogstaande machines.

Volgens Accountmanager Luuk Kessel is het

succes ook zeker te wijten aan de 40 engineers

van Tobroco-GIANT. “Het zijn specialisten die

inspelen op de vraag vanuit de markt en zo

continu zoeken naar verbetering binnen ons

bestaande assortiment.”

Die zoektocht heeft geleid tot de pas in productie

genomen G2300. Een welkome aanvulling op het

assortiment, zo beaamt ook Herman van de Steeg

van Landbouwmechanisatiebedrijf Van Engelen

te Nunspeet. Van de Steeg is al jaren dealer van

GIANT machines en aanbouwdelen en roemt met

name het vermogen van de nieuwe wiellader. “We

verkochten al de G2500 en de G2200, waarbij

het nummer refereert aan het gewicht van de machine.

De G2200 is een hele fijne lichte shovel,

maar mist met drie cilinders soms net dat beetje

extra vermogen. Doordat de motor van de G2300

net als zijn zwaardere broer vier cilinders heeft,

wordt de lichte shovel erg veelzijdig en krachtig,

zeker voor zijn lage gewicht.”

Twee modellen

De G2300 is beschikbaar in twee modellen, de

G2300 HD en de G2300 X-TRA HD. Beide modellen

worden aangedreven door een 4 cilinder

Kubota motor met 26 pk. De hydrostatische

vierwielaandrijving met automotive besturing

wordt geleverd door de 8 tons planetaire assen.

Het resultaat? Flink vermogen op de wielen

Dankzij de 250 beschikbare aanbouwdelen wordt de machine een veelzijdige werktuigdrager.

30 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

De G2300 HD heeft een kiplast van 1595 kilo. De X-TRA uitvoering biedt met een bedrijfsgewicht van 2350

kilo, maar liefst 2260 kiplast.

‘Dankzij vier cilinders wordt de lichte shovel

erg veelzijdig en krachtig’

Dankzij het lage gewicht kan een auto met 3 ton

trekgewicht de G2300 al meenemen.

en een hogere acceleratie, ook op losse ondergronden.

En dankzij het lage gewicht kan een

auto met 3 ton trekgewicht de G2300 al meenemen.

De G2300 HD heeft een kiplast van

1595 kilo. De X-TRA uitvoering biedt met een

bedrijfsgewicht van 2350 kilo, maar liefst 2260

kiplast. Luuk merkt dat de G2300 vooral in de

smaak valt bij hoveniers en de GWW-sector.

“Deze nieuwe uitvoering is 8 cm langer dan de

G2200, waardoor hij tot 1800 kilo tilt en met

een contragewicht zelfs tot 1900 kilo. Ideaal

om stenen en zand te verplaatsen.”

Beetje X-TRA

Vooral de X-TRA uitvoering is populair onder

hoveniers. Luuk weet wel waarom. “De lagere

giek en het lager geplaatst voorframe zorgen

voor een hoger hefvermogen. Maar het heeft

meer voordelen. De bestuurder kijkt makkelijker

over de giek heen en heeft beter zicht

op de legklem. Dat maakt het werk makkelijker

én veiliger. Het is de perfecte combinatie

van hefcapaciteit, overzicht en stabiliteit.”

Dankzij de 250 beschikbare aanbouwdelen

wordt de machine een veelzijdige werktuigdrager.

Van onkruidborstels tot klepelmaaiers en

van houtklem tot kluitenklem | : voor iedere klus

biedt de G2300 een oplossing. ❚

De nieuwe uitvoering is 8 cm langer dan de G2200, waardoor hij tot 1800 kilo tilt en met een contragewicht

zelfs tot 1900 kilo.

Meer weten over de nieuwe G2300? Kijk ook eens op

tobroco-giant.com

ONLINE.NL

ONLINE.NL

31


THEMA TUIN & PARKMACHINES

Accu-gedreven machines zijn ook nog eens licht.

De nieuwe accu-tuinmachines van Metabo

maken de tuin kabelvrij

DE GROENE KRACHT

VOOR HET GROEN

Accu gedreven technologie is de toekomst, ook in de groenvoorziening. Juist daar waar stopcontacten schaars zijn en kabels bewegingen

beperken is een accu een uitkomst. Metabo is de gouden standaard in accu’s en bestormt nu de markt met hun nieuwe tuin-range: verwelkom

de accu voor het groen.

Tekst Karien Goessens | Beeld Metabo Nederland BV

32 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

De accu-heggenscharen van Metabo komen al

jaren bij testen als beste uit de bus. Genoeg

reden voor de Duitse fabriek van elektrisch

gereedschap om eerder dit jaar een complete

tuin-range te lanceren met hun kenmerkende

krachtige accu-technologie.

Complete range

De range bestaat uit een grasmaaier, 2 bosmaaiers,

een bladblazer, 2 struik- en grasscharen en een

rugspuit. De machines zijn ontwikkeld met het

oog op de belangrijkste professionele toepassingen.

Of het nu gaat om maaien, snoeien, trimmen

of schoonmaken, het kan nu allemaal snoerloos.

Brand & Product Manager Enno Riemersma vertelt

over de voordelen van de snoerloze tuin. “Als

hovenier wil je vrij kunnen bewegen, snoeren zitten

niet alleen in de weg, maar zijn ook gevaarlijk.

Daarnaast is er lang niet altijd stroom aanwezig

op de plek waar het nodig is. Accu-gedreven machines

lossen dat probleem meteen op en zijn ook

nog eens licht. Daarnaast is er geen emissie en

weinig geluid.” Dat laatste voordeel is direct merkbaar

bij de bladblazer. Normaal een doordringend

lawaai, nu met 89 dB de stilste in zijn klasse.

Eén accu, 230 machines

Het hart van de Metabo-kracht is de accu die hoge

krachtreserves combineert met een lange looptijd.

Metabo is het brein achter het Cordless Alliance

System (CAS). Deze accu geeft absolute vrijheid

in de 18 volts klasse. Waarom? Hij is volledig uitwisselbaar

met machines van zowel Metabo als

de CAS partners. En dat zijn er nogal wat, vertelt

Enno. “ Metabo heeft een van de beste accusystemen

en heeft de CAS technologie verkocht aan nu

De range bestaat uit een grasmaaier, 2 bosmaaiers, een bladblazer, 2 struik- en grasscharen en een rugspuit.

al 22 andere merken. De accu’s zijn daardoor uitwisselbaar

met meer dan 230 machines in de 18

Volt-klasse.” Ontzettend handig natuurlijk, want

een hovenier gebruikt ook wel eens een boor- of

schroefmachine. Gewoon de accu op het andere

apparaat klikken en gaan.

Altijd kracht

De machines van Metabo zijn geconstrueerd

op uithoudingsvermogen, duurzaamheid en

robuustheid en kunnen dus wel meerdere stootjes

hebben. Door nieuwe technologieën zijn de

accu’s lichter, compacter en met een langere

looptijd. De 18 Volt accu-grasmaaier kan uitgerust

met twee accupacks van 10 Ah tot wel 110

minuten achter elkaar maaien, verzamelen en

mulchen. Het opladen gaat snel, na anderhalf

uur is zelfs de zwaarste accu weer klaar voor

de strijd. Metabo is zó overtuigd van de kracht

en duurzaamheid van de accu’s dat ze 3 jaar

onbeperkte garantie bieden voor elke hovenier

die de machine registreert via de website. Enno

ziet in snoerloos de nieuwe standaard. “Het zal

de komende jaren alleen maar meer worden, en

waarom ook niet? Accu-tuinmachines bieden

enkel voordelen.” ❚

‘De accu’s zijn uitwisselbaar met

meer dan 230 machines in de

18 Volt-klasse’

Er is lang niet altijd stroom aanwezig op de plek waar het nodig is.

Het Cordless Alliance System is volledig uitwisselbaar met machines van zowel

Metabo als andere CAS partners.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

33


THEMA TUIN & PARKMACHINES

Elektrische kruiwagen scheelt zowel

tijd als spierkracht

ERGONOMISCHE E-BARROW TILT DE

KRUIWAGEN NAAR EEN HOGER NIVEAU

Direct aangedreven motor zonder tandwielen en met zo min mogelijk componenten.

De kruiwagen. Kan deze vertrouwde hulp nog verbeterd worden? Matador gaat de uitdaging aan en leidt met de elektrisch aangedreven

E-barrow de kruiwagen naar de toekomst. Hoe extra kracht bergen kan verzetten.

Tekst Karien Goessens | Beeld Matador BV

34 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

Gebruik een E-barrow en het is moeilijk om terug

te keren naar een gewone kruiwagen. Een steile

helling is ineens geen obstakel meer als de E-

barrow bijna ongemerkt versnelt of afremt. CEO

Ir. Paul Belgers gunt ons graag een kijkje in de

drijvende kracht achter het innovatieve product.

Dutch design

Het Nederlandse merk Matador fabriceert kruiwagens,

steekwagens en hulpmiddelen voor

bouw, land- en tuinbouwindustrie. Van ontwikkeling

tot fabricage, alles vindt plaats in de

eigen fabriek in het Brabantse Helvoirt. Professionals

die kiezen voor kwaliteit weten het

merk dan ook al meer dan 125 jaar te vinden.

Traditie en vakmanschap staan innovatie niet in

de weg. Sterker nog, het is de drijvende kracht

achter Matador. Geen andere fabrikant weet

duurzaamheid, kwaliteit en ergonomie te combineren

als Matador. Stilstand is achteruitgang

en daarom blijft het merk zoeken naar verbetering.

De toekomst? De nieuwe ergonomische

productlijn E-Matador.

De kracht van elektrisch

“Met een elektrische kruiwagen kan en mag je

veel meer gewicht verplaatsen en dat scheelt

‘Elektrisch is de norm

van de toekomst’

zowel tijd als spierkracht”, vertelt Belgers. “Het

is een investering die zichzelf snel terugverdiend

en werknemers ontlast.” Bij een handbediende

kruiwagen wordt het maximaal te verplaatsen

gewicht beperkt door wet- en regelgeving. De

E-barrow zorgt voor 25% meer hefvermogen en

ontving onlangs het VHP Ergonomics approved

label. Matador heeft veel tijd en energie gestoken

in de ontwikkeling. “De kruiwagen heeft een

zeer sterke bak en een aluminium frame. De uitdaging

lag voor ons in de aandrijving. We zochten

naar een compact wiel met veel vermogen en

genoeg koppel om een volgeladen kruiwagen in

beweging te krijgen. Tegelijkertijd moet de accu

lang meegaan en het systeem gebruiksvriendelijk

zijn” De oplossing zit in de direct aangedreven

motor zonder tandwielen en met zo min mogelijk

componenten. De batterij laadt zichzelf op

bij bergafwaarts en levert tot wel 8 uur kracht.

Bediening gebeurt bijna onmerkbaar dankzij een

traploze, intuïtieve snelheidsregeling in de handvaten.

Duw de E-barrow en hij versnelt soepel. Bij

afremmen remt hij mee.

Bergers denkt dat de toekomst er zonnig uitziet

voor de E-Matador productlijn. “Matador maakt

een paar duizend producten per dag, waarvan nu

nog veelal handgedreven, maar elektrisch is de

norm van de toekomst.” ❚

De kruiwagen heeft een zeer sterke bak en een

aluminium frame.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

35


THEMA TUIN EN PARKMACHINES

De elektrische Truxta mini-dumper doet

twee dagen werk in een dag

MAAK VAN DUMPEN EEN FEESTJE

Compact, wendbaar en krachtig. De gemotoriseerde TRUXTA mini-dumper wordt geroemd om de brede inzetbaarheid. De elektrisch aangedreven

uitvoering is ook nog eens duurzaam, stil en vergt minimale fysieke inspanning.

Tekst Karien Goessens | Beeld Etramo

De hydrostatisch aangedreven mini-knikdumper

heeft een laadvermogen van 300 of 450 kilo. en

is zeer geliefd bij bouwbedrijven, tuinaanleggers

en gemeenten. Sinds 2016 is er, naast de TRUXTA

met verbrandingsmotor, ook een elektrische uitvoering

op de markt. Het Belgische Etramo is als

hoofdimporteur van de machines voor de Benelux

en Frankrijk hét adres voor wie meer wilt weten

over deze veelzijdige machines.

Accu versie

“De elektrische dumpers worden steeds populairder”,

vertelt Etramo-salesman Rico Kerbage. “Ze

zijn stil, emissieloos en starten met een druk op de

knop, maar bieden daarnaast de voordelen van de

variant met verbrandingsmotor. De permanente

vierwielaandrijving maakt de TRUXTA geschikt

voor elk terrein, hoe modderig of moeilijk bereikbaar

ook. Hij is uiterst wendbaar en past met een

breedte van 73 of 85 cm door deuren en tuinhek-

36 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN EN PARKMACHINES THEMA

jes, zonder de machine te heffen of te manoeuvreren.

Versmal de brede versie eenvoudig door de

wielen links en rechts te verwisselen en een smallere

bak te monteren. Ze zijn zowel compact als

krachtig.” Daarnaast beschikken de machines over

een ergonomische, transmissieloze knijpbediening

en een feilloos remsysteem met dodemanshendel.

De combinatie van eenvoud en veilig maakt ze

zeer geschikt voor de verhuur.

Kiep op hoogte

Tevreden klanten zijn snel gevonden. André Jansen

van Jansen Hoveniers uit Haarlem werkt al

anderhalf jaar met de elektrische machine en is

laaiend enthousiast. “Hij is zo efficiënt dat twee

dagen werk in een dag klaar is. De accu houdt

het ruim een werkdag vol. In de anderhalf jaar

dat wij met de machine werken hebben we nog

nooit tijdens een klus met een lege accu gestaan.

En met de optionele gladde wielen kan zonder

schade over een gazon gereden worden.” André

heeft tijdens het kiepen geen verhoging nodig,

maar die mogelijkheid biedt de TRUXTA 450 wel

met de Power-Tip technologie. Kiepen is een eitje

dankzij de tweetraps kipbak die ook volgeladen

stabiel blijft. Daarbij verhoogt Powertip de overslaghoogte

tot 25 centimeter: perfect voor het

storten van beton in bekisting.

ETRxxx_Truxta-EV-Greenpro-197x130_HE01.pdf 3 14/04/2021 12:09

‘In de anderhalf jaar nog nooit tijdens een

klus met een lege accu gestaan’

Met de Power-Tip-Plus is zelfs een overslaghoogte

van 60 centimeter mogelijk, waardoor grond op

aanhangers gestort kan worden. Zowel de 300

als de 450 kunnen worden uitgebreid met extra

accessoires als een trekhaak of sneeuwschuiver.

Nog meer ruimte nodig voor licht materiaal met

flink volume? Een verhoging zorgt voor 50 procent

meer bakvolume. ❚

Denk groen... Denk TRUXTA

Denk groen, denk Truxta

• UITSTOOTVRIJ

• GELUIDLOOS

• 8 UUR

GEBRUIK

De krachtige en compacte groene optie!

• COMPACT EN

KRACHTIG

MILIEU

VRIENDELIJK

• 8 uur autonomie

• zonder brandstof

• zonder uitstoot

• zonder lawaai

Tuff truk®

smart equipment

De TRUXTA EV kan overal te werk gaan

Geen Geluid, Geen Brandstof, Geen Uitstoot

MILIEU

VRIENDELIJK

Bekijk www.etramo.com/greenpro

voor meer informatie

Contacteer ons nu voor de verdeler in uw buurt

T +32 3 326 02 92 • info@etramo.com

BENDie

BATTERIJ AANGEDREVEN

Mini Dumper

Geen Uitstoot • Geruisloos

Naamloos-5 1 19-04-2021 14:19

ONLINE.NL

ONLINE.NL

37


THEMA TUIN & PARKMACHINES

Machines voor professioneel

gebruik in bos- en landbouw

In samenwerking met

klanten onze machines

verder ontwikkelen

en bouwen

Het ontwikkelen en produceren van maaikorven, stobbenfrezen, veegmachines, onkruidborstels en doorzaaimachines speciaal voor het

gebruik in de cultuurtechniek en de bos- en landbouw. Directeur en eigenaar Wouter Broens van machinefabriek Rumex Pro uit Mook: “Wij

maken en verbeteren continu en geheel in eigen huis ons assortiment aan veelzijdig inzetbare machines.”

Tekst: Van Aalst Media - beeld: Rumex Pro

De kracht van Rumex Pro is volgens Broens zijn

zelf opgerichte research en development-afdeling.

“We luisteren goed naar onze klanten en investeren,

soms in samenwerking met hen, in machines;

verbreding van series, innovaties van bestaande

of geheel nieuwe. Hierin bedenken en tekenen wij

de ontwerpen zelf, geheel in 3D. Alleen het uitsnijden

van het plaatmateriaal besteden we uit, maar

voor de rest hebben wij alles in eigen huis. Denk

hierbij aan lassen, monteren, uitgebreid testen.

Het zijn stuk voor stuk betrouwbare en duurzame

machines, die continu inzetbaar zijn. Op aanvraag

maken passen wij eveneens tractoren, kranen of

graafmachines aan die geschikt zijn voor het onderhoud

van bermen, sloten en andere moeilijk

bereikbare plaatsen.”

Het ontwikkelen van machines begon in 2012.

Broens: “Ik startte met het maken van een maaikorf

voor de Firma Kruse in Ootmarsum. Ook in

2013 en 2014 hebben we daarvan verschillende

types gebouwd en verkocht, maar ook de toebehoren

en onderdelen. Vanaf die tijd is het balletje

gaan rollen en dat was ook de reden om

de werkzaamheden van Rumex Pro op te splitsen

in twee delen; machines bestemd voor de grote

en de kleine aannemer. Het onderscheid maken

‘Het ruime assortiment van Rumex Pro

vindt zijn weg door heel Europa.’

38 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

we zichtbaar in de kleuren; geel en grijs voor de

grote en rood en grijs voor de kleine werktuigen.”

Het verder vernieuwen en ontwikkelen van de

machines is volgens Broens ontstaan door uiteenlopende

redenen. “Wij bouwden in bulk een

goede veegmachine waarmee we op de markt

ook financieel goed konden concurreren. Het

zelf bouwen van onkruidborstel ontstond nadat

een klant de behoefte had aan een hydraulische

aangestuurd systeem met een oliestroom van 16

liter per minuut en een werkdruk van 120B voor

kleine tractoren. Dat was er niet en daar heb ik

iets voor bedacht, waardoor op de borstel altijd

de juiste druk blijft.”

Het ruime assortiment van Rumex Pro vindt zijn

weg door heel Europa. “We verkopen onze machines

ook zelf aan de eindgebruikers, maar hoofdzakelijk

leveren we aan een grote machineleverancier,

die ze verdeelt onder groenspecialisten in Nederland,

maar ook in verscheidene Europese landen

als België, Duitsland, Denemarken, Tsjechië en Kroatië.

Hierdoor kunnen wij ons meer concentreren

op ontwikkeling en vernieuwing, dat blijft voor mij

het leukste.” ❚

Als de borstel dreigt stil te staan dan ligt hij de borstel op zo dat deze blijft draaien.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

39


THEMA TUIN & PARKMACHINES

​Brabants bedrijf levert heggensnoeiers aan 15 landen

VAN VRAAG NAAR MACHINE

Wat doe je als een klant vraagt om heggensnoeiers die de markt niet biedt? Dan ga je ze gewoon zelf ontwerpen en bouwen. Dat moet zo

ongeveer de gedachte zijn geweest van Erwin Hommen toen hij in 2009 zijn eerste eigen heggensnoeier op de markt bracht. Becx Machines

B.V. was geboren en is sindsdien uitgegroeid tot de specialist op het gebied van heggensnoeiers, onkruidborstels en kantensnijders voor de

professionele groenmarkt.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Becx Machines

Tegenwoordig beschikt Becx Machines over een

enorm breed assortiment machines om machinaal

heggen te snoeien en voor de mechanische onkruidbestrijding.

Hoe heeft het bedrijf zo snel kunnen

groeien? Hommen licht toe: “Bij Becx Machines

passen we een aantal kernprincipes toe. We

geloven in een platte organisatie en korte lijnen,

ook naar externe partijen. Daar bedoel ik natuurlijk

onze dealers en eindklanten mee, maar ook

onze leveranciers. Bij de ontwikkeling van prototypes

en de productie van series houden we alles

in of kort bij huis. Zo borgen we de behoeften van

onze klanten en uiteraard de kwaliteit.”

Vanuit het Brabantse Moergestel wordt momenteel

een netwerk van dealers in 15 landen bediend,

zowel binnen als buiten Europa. Dat mag

best bijzonder genoemd worden en het bewijst

dat Becx Machines in een marktbehoefte voorziet

die door andere merken niet wordt ingevuld.

Kwaliteit

Het toepassen van innovaties is nodig om de kwaliteit

die de professionele groenmarkt vraagt, te

kunnen blijven bieden. Zo is er recent geïnvesteerd

in een Cobot die bij het laswerk van de constructiedelen

wordt ingezet. Vooral bij ronde lassen en

bij onregelmatige vormen zie je echt het verschil

tussen handwerk of een las van de Cobot. Deze

laatste is 100 procent consistent binnen een serie

en de lassen zijn gelijkmatiger; het is de investering

meer dan waard. Uiteraard moet ook een perfecte

las worden beschermd tegen de elementen.

Daarom worden alle stalen delen van de snoeiers

en borstels gestraald en voorzien van twee lagen

poedercoating. Zo wordt de langst mogelijke levensduur

van de constructie geborgd. Voor de hydraulische,

elektrische en mechanische componenten

worden alleen A-merken toegepast. Ook die

principiële keuze zorgt ervoor dat de klant jarenlang

en storingsvrij kan werken met zijn machine.

Tijd

Naast kwaliteit vormt de factor tijd een belangrijk

element in het ontwerp van de snoeiers en

borstels. De machinist moet bij voorkeur in één

werkgang de gevraagde taak kunnen uitvoeren.

Daarbij worden uiteraard geen concessies gedaan

aan de kwaliteit van het geleverde werk.

Bij heggensnoeiers betekent dit dat ze een zeer

zuiver snoeibeeld leveren en dat ze een uitstekende

mulch-werking hebben. Bij onkruidborstels

wordt bijvoorbeeld een (gras)kantensnijder toegevoegd

om ook in één gang de klus te klaren.

Veiligheid

Natuurlijk speelt veiligheid ook een belangrijke

rol bij het ontwerp en gebruik van de snoeiers

en onkruidborstels. Zo worden zo veel mogelijk

stalen afschermingsdelen toegepast en daarbij

wordt niet bezuinigd op plaatdikte. Het moet

gewoon goed en veilig zijn. Ook bij het hydrau-

Vanuit het Brabantse Moergestel wordt momenteel een netwerk van dealers in 15 landen bediend.

Directeur Erwin Hommen: “Desnoods sleutel ik zelf mee.”

40 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

lisch systeem worden veiligheids-hydraulicaelementen

toegepast. Dit alles wordt natuurlijk

gedaan met het oog op de veiligheid van

zowel de machinist als eventuele passanten.

Maatwerk

De heggensnoeiers van Becx Machines zijn aan

te bouwen aan bijna alle merken maaiarmen,

wielladers, midi-kranen en -gravers, trekkers en

andere werktuigdragers. Ze zijn daardoor in te

zetten bij alle groenprofessionals en bij ieder project.

Vaak is er echter de aanvullende vraag voor

maatwerk om de koppeling met het voertuig of

maai-arm te realiseren. Ook daarvoor is de kennis

en kunde binnen de Becx Machines organisatie

aanwezig om de juiste adapter te realiseren. Directeur

Erwin Hommen staat nog altijd met beide

laarzen in de klei: “Bij Becx Machines gaan we

tot het uiterste om onze klanten te bedienen.

Als daarbij maatwerk nodig is, dan schuwen we

dat niet en desnoods sleutel ik zelf mee om tot

een creatieve oplossing te komen. Het eindresultaat

staat voorop; een tevreden klant die jarenlang

met veel plezier zijn machine gebruikt.” ❚

‘Voor de hydraulische, elektrische en

mechanische componenten worden alleen

A-merken toegepast’

De machinist moet bij voorkeur in één werkgang de gevraagde taak kunnen uitvoeren.

Recent is geïnvesteerd in een Cobot die bij het laswerk van de constructiedelen wordt ingezet.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

41


THEMA TUIN & PARKMACHINES

Specialist in hakselaars lanceert Landscaper-Line

COMPACTE TUINMACHINES

VOOR HET HELE JAAR

Dankzij de werkbreedte van 56 centimeter verloopt het werk uiterst vlot.

42 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN & PARKMACHINES THEMA

Bij de nieuwe verticuteermachines is er ook een uitvoering met opvangbak. De verticuteermachines worden als eerste gelanceerd, daarna volgen de andere

zomerartikelen.

Elk seizoen vraagt zijn eigen gereedschappen en machines. Het is een realiteit waarmee elke groenprofessional in het samenstellen en

onderhouden van zijn machinepark geconfronteerd wordt. Niet meteen een zegen, want het betekent dat u opslagruimte nodig hebt en in veel

gevallen met verschillende fabrikanten en leveranciers te (onder)handelen hebt. Het Belgische Jo Beau presenteert zich als totaalpartner

voor het hele jaar.

Tekst Elise Noyez | Beeld Jo Beau products

Toen de Belg Jozef Beauprez zijn firma Jo Beau

products in 1998 oprichtte, draaide alles nog om

één enkel product: de compacte M 3 00 houthakselaar

met Honda motor en eigen ontwikkelde

Jo Beau Trommeltechnologie. Nog datzelfde

jaar kreeg de houtversnipperaar er met de W300

een grote broer bij, en gaandeweg ontwikkelde Jo

Beau steeds meer hakselaars, boomstronkfrezen

en verticuteermachines. Telkens met een robuust,

veilig en innovatief ontwerp en dezelfde kenmerkende,

gele Jo Beau-kleur.

Landscaper-Line

“Inmiddels hebben we onze strepen als grondlegger

in de wereld van compacte, mobiele hakselaars

en boomstronkfrezen wel verdiend”, zegt

jongste zoon en zaakvoerder Christophe Beauprez.

“Zowel in België als over de landsgrenzen

heen zijn we bekend om onze betrouwbare machines.

Daarin blijven we natuurlijk investeren en

innoveren, maar intussen willen we onze klanten

ook oplossingen bieden voor de rest van het jaar.

Daarom lanceren we in 2021 de Landscaper-

Line: een compleet nieuw gamma tuinmachines

voor lente, zomer en herfst.”

Sinds de overname had Christophe Beauprez al

het doel voor ogen om ook de lijn zomerartikelen

uit te breiden. Daar is de Landscaper-Line het

resultaat van geworden. Naast de al bestaande

‘Machines die niet alleen toelaten om

snel en ergonomisch te werken, maar

ook een minimum aan onderhoud - en

dus kosten - vergen’

verticuteermachine V460 die met vaste of losse

Greenknives te verkrijgen is, zal de nieuwe lijn

onder meer drie nieuwe verticuteermachines

omvatten, waarvan één met opvangbak. Een gazonbeluchter,

zaaimachine en graszodensnijder

worden ook dit jaar nog gelanceerd, net als een

ruwterreinmaaier en, voor de herfstmaanden, een

bladblazer.

Herkenbaar in uiterlijk, prestaties

en gebruik

“De nieuwe Jo Beau machines zullen meteen

herkenbaar zijn”, aldus Christophe Beauprez. “En

lang niet alleen vanwege hun gele Jo Beau-kleur.

Aan de basis liggen namelijk dezelfde normen en

principes die we ook voor onze winterartikelen

hanteren: het streven naar kwaliteit in de vorm

van robuuste doch compacte machines, die niet

alleen toelaten om snel en ergonomisch te werken,

maar tevens een minimum aan onderhoud

- en dus kosten - vergen.”

“Kijk maar naar onze zaaimachine en verticuteermachines.

Zij laten zich eenvoudig tot in bijvoorbeeld

kleine stadstuinen leiden, maar zorgen

dankzij hun werkbreedte van 56 centimeter wel

voor een snel resultaat. Daarnaast worden ook

alle machines in de nieuwe lijn aangedreven door

professionele Honda motoren.”

Totaalpartner

Met de lancering van de nieuwe Landscaper-Line

profileert Jo Beau zich als totaalpartner voor

de groensector. Zowel zelfstandige tuinaannemers

als stedelijke en gemeentelijke groendiensten, verhuurfirma’s

en maatwerkbedrijven in binnen- en

buitenland vinden hun compacte en professionele

tuinmachines op één adres in Brugge.

Doorheen het jaar zal Jo Beau stelselmatig zijn

nieuwigheden lanceren. Houd daarom de website

en sociale media van het bedrijf

in de gaten. ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

43


Verdienmodel van open-minded handelskweker

stoelt voor groot deel op wederkerigheid

GOODWILL KWEKEN IS IN ONZE

BRANCHE NET ZO BELANGRIJK ALS

PLANTEN EN BOMEN KWEKEN

Laxsjon Plants is deels handelsbedrijf, deels kwekerij.

44 ONLINE.NL

ONLINE.NL


Laxsjon Plants uit Otterlo is een jonge toeleverancier in bosplantsoen en heesters, echter met ervaren krachten aan het roer: Henk Huijsman

en Loek Jochems. Huijsman doet uit de doeken hoe het de onderneming geen windeieren heeft gelegd om veel te investeren in productservice

en goede relaties, zowel met de klant als met collega-kwekers.

Tekst Laxsjon Plants | Beeld Laxsjon Plants

Iedereen in de boomkwekerijsector weet dat deze

tamelijk traditioneel is en dat de markt uiterst concurrerend

is. Het is verfrissend dat het niet overal

meer draait om immer gerade aus zo hoog mogelijke

aantallen wegzetten, maar de markt is nog

wel vrij gesloten: boomkwekers zijn doorgaans

op zichzelf. Laxsjon Plants kenmerkt zich door het

tegenovergestelde: kennisdeling en ‘pottenkijkers’

zijn welkom en waar nodig, steekt het bedrijf een

helpende hand uit naar collega-bedrijven.

Planten- en bomenkenner

Stuwende kracht achter deze bedrijfsmentaliteit

is mede-eigenaar/-directeur Henk Huijsman. Hij

had na de lagere bosbouwschool en de Van Hall

Larenstein-bosbouwopleiding 27 jaar ervaring

opgedaan met de in- en verkoop van planten en

bomen. ‘Een echte kenner’, moet Joost van Iersel

van het toenmalige Expertrees te Zundert hebben

gedacht. Deze laatstgenoemde kweker, die vloeiend

Italiaans en Frans sprak door zijn handel op

vele landen maar met name België en Zuid-Europa,

bracht elk jaar een catalogus uit met daarin

allerlei wetenswaardigheden over zijn producten.

Nadat Huijsman hem opbelde om te melden dat

er een fout in de catalogus stond, - het ging volgens

hem om een plant op tweejarige wortel in

plaats van op driejarige, hetgeen achteraf bleek te

kloppen - stond voor Van Iersel vast dat Huijsman

goede kennis van zaken had; niemand anders had

Van Iersel op deze fout weten te wijzen.

Bedrijfsoprichting

Ondertussen startte Huijsman einde zomer van

2017, samen met rasondernemer Loek Jochems,

handelsbedrijf Laxsjon Plants met als hoofdfocus

Laxsjon Plants draagt zijn steentje bij aan het milieu als lid van de Naktuinbouw en met de certificeringen

Groenkeur ‘Duurzame Boomkwekerijproducten’- en PlanetProof.

‘Ik gun ook orders aan collega-concurrenten

en kwekers; iedereen moet een boterham

kunnen verdienen’

handel op Engeland, Ierland en Scandinavië. ‘Ik

zocht iemand met gevoel voor cijfers, Loek Jochems

zocht iemand met gevoel voor handel. We

waren direct een perfecte match.’

We schrijven een paar jaar verder: Van Iersel besluit

af te zwaaien en zet in 2019 Expertrees in de etalage.

Er zijn meerdere kapers op de kust. Niet verrassend,

gezien de strategische geografische ligging

van Zundert en de betrouwbare, hoogstaande reputatie

van het bedrijf en zijn producten. Huijsman

en Jochems dingen mee, want met de aanstaande

Brexit willen ze risico spreiden. Al na één samenkomst

zitten beide bedrijven op één lijn en is er vrij

snel een goede deal voor beiden. ‘Van Iersel wilde

de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten

hoog houden en het bedrijf wat dat betreft in

veilige handen achterlaten,’ vertelt Huijsman. ‘Dat

gevoel van veiligheid had hij bij ons en daarmee

maakte hij een goede keuze, omdat Laxsjon Plants

zich ook kenmerkt in kwaliteit en service. Vandaag

de dag werken we met tweeëntwintig medewerkers.

Laxsjon Plants draagt zijn steentje bij aan het

milieu als lid van de Naktuinbouw en met de certificeringen

Groenkeur ‘Duurzame Boomkwekerijproducten’-

en PlanetProof.’

Veel handelsbedrijven hebben geïnvesteerd om het papierwerk voor aan de grens voor elkaar te krijgen, wat

resulteert in meer en grotere orders en leveringen.

De Brexit zal achteraf juist een voordeel zijn geweest

voor Laxsjon Plants: veel handelsbedrijven

hebben geïnvesteerd om het papierwerk voor

aan de grens voor elkaar te krijgen, wat resulteert

in meer en grotere orders en leveringen.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

45


Voor kleine, rechtstreeks leverende kwekers is

deze investering doorgaans minder interessant.

Huijsman: ‘Veel verkoop aan Engelse klanten is inderdaad

verschoven naar de grotere Nederlandse

handelskanalen. Het verlies van directe handel

op Engeland vormt voor die kleine kwekers geen

aderlating; zij kunnen hun planten toch wel kwijt.

Laxsjon Plants is het niet meegevallen om zich te

bekwamen in het papierwerk voor Groot-Brittannië,

maar we hebben inmiddels alles op de rit.’

Eigen leest

Laxsjon Plants is deels handelsbedrijf, deels kwekerij.

Het levert voor 30-35 procent van de omzet

aan Nederland, voor circa 10 procent aan België,

voor 30-35 procent aan Engeland/Ierland en de

rest aan Italië, Frankrijk en Scandinavië, in totaal

aan tweeëntwintig landen. De markt van het voormalige

Expertrees is onder Laxsjon Plants autonoom

meegegroeid met de rest.

Laxsjon Plants wil uitdrukkelijk uit het vaarwater

blijven van collega-kwekers die aan de eindgebruiker

leveren. ‘Natuurlijk zijn wij vaak één van de betrokken

partijen bij grote beplantingsprojecten bij

bijvoorbeeld gemeenten of woningbouwcorporaties.

Maar dat zijn hele complexe projecten, dat is

een specialisme van enkele grotere boomkwekers

in de markt. Binnen dat soort projecten worden

wij ingeschakeld voor de tussenhandel. We willen

niet onnodig concurreren. We leveren hoofdzakelijk

aan grootgroenvoorzieners en andere kwekers.

We houden ons als toeleverancier bij onze eigen

leest en zijn daar weltevreden mee, we verdienen

er een prima boterham mee.’

Wederkerigheid

Die prima boterham - met sinds het eerste jaar een

continuerende omzetstijging - is grotendeels het

resultaat van de goede naam van het bedrijf. Dat

Henk Huijsman.

Van Iersel had een gevoel van veiligheid bij ons en daarmee maakte hij een goede keuze, omdat Laxsjon

Plants zich ook kenmerkt in kwaliteit en service.

‘Goede service en kwaliteit verdienen zich

altijd sneller terug dan wanneer je altijd voor

een dubbeltje op de eerste rij wilt zitten’

merkte Huijsman al vanaf de start. ‘Ik heb mijn

hele werkleven een heel breed en warm netwerk

gehad. Verschillende partijen uit mijn netwerk zijn

in 2017 direct klant van Laxsjon Plants geworden.

Nog steeds gun ik ook orders aan collega concurrenten

en kwekers, iedereen moet een boterham

kunnen verdienen. Ik merk dat we die goodwill

ook weer terug ontvangen.’

Een voorbeeld is het uitwisselen van bepaalde

(met name internationale) klantinformatie, zoals

lopende betalingstermijnen. Ook trekt Laxsjon

Plants samen met een laanboomkweker op richting

bepaalde klanten; de laanboomkweker met

zijn laanbomen en Laxsjon Plants met zijn bosplantsoen

en struiken. Ook maakt Laxsjon Plants

er geen punt van om orders compleet te maken

door met zo’n vertrouwde partij de ‘kaarten’ c.q.

bestellingen op tafel te leggen. ‘Hierdoor kun je

als bedrijf met name op de logistiek kosten besparen

en zo efficiënt mogelijk laden,’ legt Huijsman

uit. Laxsjon Plants bewijst sommige klanten

een dienst met papierwerk voor Groot-Brittannië.

Hierop maakt zo’n kweker dan bijvoorbeeld een

warm gebaar terug richting Laxsjon Plants door

restsoorten aan te bieden, waar in deze tijd van

schaarste in de markt gerust tientallen andere partijen

om staan te springen.

Service vóór beste prijs

Huijsmans zakenmentaliteit heeft niets weg van

de instelling om het onderste uit de kan te halen,

ook in de prijs gunt hij graag wat. Zo besteedt

Laxsjon Plants het transport uit aan verschillende

vaste transporteurs, die elk hun land van

specialisme hebben. ‘We gunnen rechtstreeks, in

plaats van vier of vijf transportbedrijven te laten

inschrijven. Mijn ervaring is, dat je met een voordelige

vracht de goede service kan mislopen. Die

goede service krijgen we nu wel. Als een vrachtwagen

ergens vaststaat of vertraging heeft, ontvangen

we bijvoorbeeld informatie, waarop wij

dan weer tijdig kunnen acteren. Goede service en

kwaliteit verdienen zich altijd sneller terug dan

wanneer je altijd voor een dubbeltje op de eerste

rij wilt zitten.’ Huijsman concludeert: ‘En dan

zijn we weer terug bij het kweken van goodwill,

hetgeen in deze branche in mijn ogen even belangrijk

is als het kweken van planten, heesters

en bomen.’ ❚

46 ONLINE.NL

ONLINE.NL


Verkoop door selectieve distributie

SCHOONMAAKMIDDELEN MET HONDERD

PROCENT BIOLOGISCHE INGREDIËNTEN

In Nederland gooien mensen dagelijks miljoenen liters chemische schoonmaakmiddelen door het afvoerputje, aldus Arnout Noteboom eigenaar

van BIOnyx.nl “Wij laten niet alleen zien dat het beter moet, maar dat het ook beter kan.”

Tekst: Van Aalst Media - beeld: BIOnyx.nl

De basis voor BIOnyx legde Noteboom tijdens een

project in Zuid-Afrika als producent van koffiepads.

“Samen met een plaatselijke brander betrokken we

onze koffie van regionale boeren en daarbij merkte

ik dat kwaliteit, fairtrade en duurzaamheid wel

degelijk samen gingen.” Eenmaal terug in Nederland

werkte hij bij een reinigingsbedrijf voor auto’s.

“Daar merkte ik dat er nauwelijks milieuvriendelijke

alternatieven bestonden. Dit was het begin van

BIOnyx: een van de eerste en meest vooruitstrevende

biologische merken van Nederland.”

In de wereld van schoonmaakmiddelen bestaan

er volgens Noteboom drie soorten. “De chemische

die honderd procent slecht zijn, de ecologische die

al iets beter zijn omdat deze minimaal één milieuvriendelijke

grondstof bevatten en de biologische;

met 95 tot 100 procent natuurlijke ingrediënten.”

Als het gaat om verkoop en advies kiest Noteboom

zijn eigen pad. “Via selectieve distributie

breng ik mijn onderscheidende producten aan de

man, die niet op iedere hoek van de straat te koop

zijn. Tuincentrum Intratuin is daarop een uitzondering.

Wel heb ik een eigen website, speciaal voor

de particulier die ‘s avonds op de bank op zoek

is naar een biologische oplossing voor de groene

aanslag op zijn terras. Ook hoveniers en andere

‘Gebruikers zoeken steeds vaker

een biologisch alternatief’

Niet alleen wordt de groene aanslag verwijderd,

maar het is ook het enige product dat de biofilm

afbreekt, zodat het terras langer schoon blijft.

professionals hebben de afgelopen drie jaar de

kwaliteiten en voordelen van mijn producten ervaren.

Ze komen elk jaar terug, het zijn mijn ambassadeurs.

Ik koester ze.”

Hoogwaardige en biologische nicheproducten voor alle oppervlakken binnen- en buitenshuis.

BIOnyx maakt volgens Noteboom hoogwaardige

en biologische nicheproducten voor alle oppervlakken

binnen- en buitenshuis. “Schoon en fris,

en zo wordt het milieu beschermd.” Hij merkt dat

gebruikers steeds vaker naar een biologisch alternatief

zoeken. “Neem de Terras- en Opritreiniger;

niet alleen wordt de groene aanslag verwijderd,

maar het is ook het enige product dat de biofilm

afbreekt, zodat het terras langer schoon blijft.

Ook jongeren zijn zich steeds meer bewust van de

noodzaak, mede geholpen doordat traditionele

chemische producten wettelijk gezien steeds minder

ruimte krijgen.”. ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

47


THEMA ONKRUIDBESTRIJDING

Hoe de spuit plaatsmaakt voor duurzame technieken

VAN ONKRUIDBESTRIJDING

NAAR ONKRUIDBEHEER

Bij onkruidbestrijding in de openbare ruimte is de gifspuit verdrongen door duurzame alternatieven. De bekroning was het verbod op

chemische onkruidbestrijding op verhardingen in 2016. En hoewel het verbod vorig jaar teniet werd gedaan, ziet Stichting NCO de toekomst

duurzaam tegemoet. “De markt en maatschappij zijn al om.”

Tekst Karien Goessens | Beeld Stichting NCO

Veeg de straat regelmatig en onkruid krijgt geen kans.

48 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ONKRUIDBESTRIJDING THEMA

Als voorzitter van Stichting Niet-Chemische Onkruidbestrijding

en eigenaar van Weedcontrol

heeft Bert van Loon al 22 jaar ervaring met chemievrij-

onkruidbeheer. Hij - en velen met hem -

zien enkel voordelen in een integrale aanpak van

onkruidbestrijding zonder chemie. Maar hoe zat

het ook alweer? Mag er nu wel of niet gespoten

worden op verharding? Bert neemt ons mee in een

jarenlange strijd voor duurzaamheid

Pioniers

In de jaren ‘90 was het gebruik van chemische

middelen nog zeer gangbaar, hoewel de negatieve

neveneffecten wel steeds duidelijker werden. “Na

langdurig gebruik van pesticiden wordt de grond

verminderd bruikbaar. Ook zijn er zorgen over het

effect op de volksgezondheid en de kwaliteit van

het oppervlaktewater.” Niet onterecht, aangezien

de Europese richtlijnen ten aanzien van chemische

stoffen in het grondwater en oppervlaktewater

overschreden werden. Wageningen University

& Research deed - en doet - onderzoek naar het gebruik

van chemische gewasbeschermingsmiddelen

en in het bijzonder glyfosaat. Opvallend was

dat gemeenten niet de grootste gebruikers, maar

wel de grootste vervuilers bleken. “In de landbouw

komt het middel vooral op het blad terecht en

doet daar zijn werk, maar bij verharde ondergronden

vindt het grootste deel via de bestrating zijn

weg naar het oppervlaktewater”, legt Bert uit. Ook

de waterschappen maakten zich zorgen en al in

1997 zochten verschillende gemeenten in Noord-

Brabant hun heil in een andere aanpak.

Onder het oppervlak

“Om de kwaliteit van het oppervlaktewater aan

de Europese normen te laten voldoen, moesten

de concentraties van schadelijke stoffen naar

beneden. Er werden beperkingen in het gebruik

opgelegd, maar het middel werd daardoor minder

effectief. De markt reageerde enerzijds door

deze beperkingen te negeren, maar er was ook

een alternatief in opkomst. Chemievrije onkruidbestrijding

maakt gebruik van heet water, hete

lucht, stoom of borstels en won aan populariteit.

Daardoor professionaliseerde de methodes en een

In plaats van te wachten tot planten groot genoeg zijn om te bewerken, kun je zo naar een integrale aanpak

waarbij beheer centraal staat.

‘De markt is al verder en het gebruik

van chemie wordt ook maatschappelijk

niet meer gedragen’

verbod op chemische onkruidbestrijding leek een

logische stap, maar kwam niet van de grond. “De

fabrikanten hebben flinke lobby’s en de middelen

zijn goedgekeurd volgens de EU normen. Een verbod

is dus niet zo simpel.”

Den Haag

Met de oprichting van de Stichting Niet-Chemische

Onkruidbestrijding (NCO) kwam er een platform

van bestekschrijvers en onderzoeksbureaus

om kennis over niet-chemische onkruidbestrijding

te delen en te verspreiden, ook naar de overheid

toe. Bert werd na Peter van Haar aangesteld als

voorzitter en zette koers naar Den Haag. “Wilma

Mansveld was Staatssecretaris van 2012 tot 2015

en zij wilde een verbod, maar dan moest wetenschappelijk

worden bewezen dat glyfosaat schadelijk

is voor mens of dier. Niet alle onderzoeken

tonen dat aan, waardoor een algeheel verbod

juridisch aangevochten kon worden. Bovendien

zijn deze middelen relatief goedkoop in gebruik.”

NCO ging jarenlang in gesprek met de overheid

en maakte duidelijk dat er meer is dan enkel onkruidbestrijding.

“Naast onkruidbestrijding kun

je ook andere zaken meenemen. Veeg de straat

regelmatig en onkruid krijgt geen kans. In plaats

van te wachten tot planten groot genoeg zijn om

te bewerken, kun je zo naar een integrale aanpak

waarbij beheer centraal staat. We maakten de

kosten per vierkante meter chemievrij beheer inzichtelijk

en toen bleek integrale bestrijding zowel

effectief als betaalbaar.”

Verbod

In 2016 was het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

op verharding een

feit. Glyfosaat was weliswaar toegestaan, maar de

Nederlandse regering kon de toepassing verbieden

in bepaalde sectoren. Het gebruik door professionals

in de openbare ruimte werd verboden,

mede omdat er genoeg alternatieven waren. Particulieren

mochten het middel wel nog in eigen

tuin gebruiken. De Nederlandse stichting voor Fytofarmacie

(Nefyto) vocht het verbod aan wegens

onvoldoende borging in de Nederlandse wet en

won. “Op dit moment is het volgens de uitspraak

van de rechter alsof de wet nooit heeft bestaan,

maar dat duurt niet lang. De grondslag om de wet

aan te passen ligt al klaar met een mogelijkheid

tot verbreding naar een verbod voor privégebruik.

De markt is inmiddels al verder en het gebruik

van chemie wordt ook maatschappelijk niet meer

gedragen. Hoewel gemeenten wettelijk gezien

volgens de DOB methodiek weer mogen spuiten,

kijken ze vooruit. Onkruidbestrijding in de openbare

ruimte is verschoven naar onkruidbeheer. De

professionele tak blijft chemievrij en beweegt zelfs

naar de volgende stap: emissievrij.” ❚

NCO ging jarenlang in gesprek met de overheid

en maakte duidelijk dat er meer is dan enkel

onkruidbestrijding.

Bert van Loon.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

49


THEMA ONKRUIDBESTRIJDING

CO 2

-neutraal onkruid te lijf

Met fijne waterdruppeltjes

het onkruid bestrijden

Als we kokend water efficiënt over een onkruidplantje sprenkelen, dan heeft het geen schijn van kans meer: het gaat dood. Dat is volgens

Gerrit van Nieuwenhuizen van Ramm de basis waarop de onkruidbestrijdingsmachines van Oeliatec werken. “Ze zijn voorzien van een unieke

spuitkop, hebben een laag energieverbruik en een elektrische waterpomp.”

Tekst: Van Aalst Media - beeld: Ramm BV

Van Nieuwenhuizen is gepokt en gemazeld in de handel van machines voor

openbaar groen. “We spraken op een beurs in ons beste de Frans de exportmanager

van Oeliatec. We kregen zijn vertrouwen en gingen in 2017 aan

de slag in Nederland. Het leverde ons in Nederland zelfs de innovatieprijs

Gouden Klavertje Vier op: voor CO 2

-neutraal onkruid bestrijden.”

Van Nieuwenhuizen gaat verder: “De machines van Oeliatec sprenkelen gericht

vier tot vijf liter kokende waterdruppels – dat gegarandeerd boven de

99,4 graden is- over de plantjes. Ze stemmen de juiste hoeveelheid water en

temperatuur op elkaar af. Loopt het op, dan gaat het waterpompje harder

werken en andersom ook; te weinig water, dan draait het iets minder. Altijd

aan het einde van de slang de vereiste temperatuur. Het elektrisch waterpompje

en de modulerende boiler maken Oeliatec uniek.”

De combinatie

“De machine van Oeliatec is mooi vormgegeven, maakt nauwelijks geluid en

de waterpomp wordt aangedreven door een accu, die ‘s nachts kan worden

opgeladen; zo uitgemeten dat hij voldoende aan het werk kan. Daarnaast

zit in het systeem een modulerende boiler die blijft branden en nooit roet

afgeeft, hoewel het stookt op (bio)diesel. Dat is zeker in stedelijk gebied zeer

wenselijk. De combinatie van de elektrische waterpomp en de boiler zorgt

ervoor dat het onderhoud minimaal is. Ook de automatische ontkalker levert

hieraan een positieve bijdrage. Is er meer water nodig is, dan passen we de

grootte van de boiler en tank aan. In ons assortiment zit eveneens een hydraulisch

aangedreven machine met vooraan een spuitbak. Een ander voordeel:

bij Oeliatec is een dure sensortechniek niet nodig, omdat het zo weinig water

verbruikt. Daardoor is een boiler voldoende. Wil je bijvoorbeeld met twee per-

50 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ONKRUIDBESTRIJDING THEMA

‘Wil je met twee personen achter

elkaar werken, dan is maar één

machine nodig’

De kleine staat op een elektrisch onderstel, ideaal voor bijvoorbeeld een

begraafplaats.

sonen achter elkaar werken, dan is maar één machine nodig. Geen onnodig

tijdverlies door op en neer rijden naar een punt om water te tappen.”

De machines van Oeliatec zijn leverbaar in verschillende modellen. “De kleine

staat op een elektrisch onderstel, ideaal voor bijvoorbeeld een begraafplaats;

in alle rust met eigen water en accu het onkruid bestrijden, dus geheel zelfvoorzienend.

Dat is het grote voordeel en we merken dat als klanten eentje

gebruiken, ze graag een tweede, derde of vierde bestellen.” ❚

De machine van Oeliatec is mooi vormgegeven, maakt nauwelijks geluid en de

Vaarwel Japanse Duizendknoop

waterpomp wordt aangedreven door een accu.

Bewezen

techniek

reuzenberenklauw, heermoes, ridderzuring

en alle andere onkruiden. Want vanaf nu zijn

deze onkruiden met machines van Rootwave

tot diep in de wortel te bestrijden.

Elektrisch

Rootwave stuurt een elektrische lading door

de plant. De weerstand van de plant genereert

warmte waardoor deze vanuit de wortel

doodgekookt wordt.

Invasieve exoten

Rootwave is uitermate geschikt voor het bestrijden

van invasieve exoten tot in de wortel.

Zonder chemicaliën, zonder schade aan de

omgeving.

Vraag vandaag nog een vrijblijvende

demonstratie aan.

+ 31 (0) 6 15 67 45 77

Breestraat 46, 3811BK Amersfoort

info@ramm.nl - www.ramm.nl

Uw specialist voor betrouwbare techniek

Breestraat 46 3811BK Amersfoort + 31 (0) 475 202 133

info@ramm.nl ramm.nl

ONLINE.NL

ONLINE.NL

51


THEMA ONKRUIDBESTRIJDING

De RECO e-Trac.

Arne van der Valk (Jean Heybroek):

KWALITEIT KOST TIJD

Het is weer onkruidtijd. Het arsenaal aan chemievrije onkruidbestrijding op verharding, waar verstandigerwijs de voorkeur naar uit blijft

gaan ondanks de actualiteit rond het chemieverbod, is aardig uitgekristalliseerd en iedereen heeft er ervaring mee opgedaan. Maar hoe

werken we het efficiëntst en effectiefst?

Tekst Arne van der Valk | Beeld Jean Heybroek

Vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens

dat alleen integraal beheer doeltreffend is. De

slimmigheid zit ‘m daarbij in de afstemming van

de methode en hun specifieke voordelen op het

seizoen en de plant- en weersomstandigheden,

maar ook in de afstemming met andere werkzaamheden,

bijvoorbeeld wanneer het onkruidbeheer

onderdeel uitmaakt van een groter integraal

bestek voor de openbare ruimte.

Nu beginnen? Dat is te laat

Maar hoeveel aannemers zouden vanaf nu de opdracht

hebben gekregen om uit de startblokken

te komen? Ik vrees toch weer een heel aantal. Zij

lopen het risico dat ze het hele seizoen achter de

feiten aan lopen. Eigenlijk zou een aanbesteding

van oktober tot en oktober moeten lopen. Daarmee

krijgen zowel de opdrachtgever als de aannemer

ruim de tijd om de onkruiddruk beheersbaar

te houden, in plaats van dat er paniekvoetbal

gespeeld moet worden en het beeld niet gehaald

wordt met mogelijke boetes tot gevolg.

Jaarrond veegaandacht

De basis van jaarrond onkruidbeheer wordt

gevormd door het veeg-/borstelbeleid. Met de

RECO e-Trac ® heeft Jean Heybroek de eerste elektrisch

aangedreven werktuigdrager met voorzien

52 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ONKRUIDBESTRIJDING THEMA

van fuseebesturing, die vanaf dit jaar naast een

elektrischeonkruidborstel ook geschikt is voor

het dragen van een heet water- of stoom-unit.

Wanneer je op tijd - dus einde najaar, begin

winter - begint met vegen en borstelen, verwijder

je de kiemzaden en de voedingsbodem van

onkruidplanten. Hiermee voorkom je een onkruidexplosie

in het voorjaar.

‘Ik zie liever een

seizoen van oktober

tot oktober’

Thermisch

Vroeg in het voorjaar nemen de thermische methoden

heet water, stoom, infrarood en hete lucht

het stokje over van de mechanische bestrijding.

Succesvoorwaarde bij thermische behandeling,

met name oppervlaktebehandeling, is dat er

wordt behandeld met een voldoende hoge temperatuur:

vanaf circa 500 graden Celsius. De

energiezuinige Weedsteam ® haalt die temperaturen

moeiteloos: eerst verlamt de Weedsteam

de onkruidplant met hete lucht. Daarna voegt

hij middels infrarood 750 graden Celsius toe tot

aan de onkruidkern. Tot slot volgt stoom, dat als

een isolator de warmte vasthoudt en vlamdovend

werkt. Waar de grotere machines niet kunnen

komen, komen de compacte Keckex-heet water/

stoom machines met een werktemperatuur van

130 graden Celsius goed van pas. Door de mokerslag

die de Weedsteam uitdeelt aan de plant,

volstaat vier- tot zesmaal per jaar, afhankelijk van

de onkruiddruk.

Doordacht bestek levert kwaliteit op

Kortom, de duurzame chemievrije methodes voor

een goed integraal beheer, die zíjn er wel. Maar

de ware sleutel tot onkruiddrukverlaging is het

wegzetten van een doordacht en slim bestek.

Wat daar bovendien bij zou helpen, zijn langere

contracten. Die stellen de aannemer het allerbeste

in staat om onkruidbeheer naar eigen

kennis en inzicht uit te voeren. Kwaliteit kost nu

eenmaal tijd. ❚

Arne van der Valk

Duurzame en effectieve onkruidbestrijding

Naamloos-6 1 22-04-2021 12:45

ONLINE.NL

ONLINE.NL

53


THEMA ONKRUIDBESTRIJDING

Onkruidbestrijdingsmachines met heet water

DOOR SLIM BEHEER ONKRUID

EFFECTIEF BESTRIJDEN

Het bestrijden van onkruid met chemische middelen is volledig verleden tijd. Salesmanager Jan van der Zanden bij Waterkracht uit Varsseveld:

“Heet water is een duurzaam alternatief; indien volgens de juiste methode toegepast is het in alle opzichten beter voor mens, klimaat

en portemonnee.”

Tekst: Van Aalst Media - beeld: Waterkracht

Waterkracht is een familiebedrijf gespecialiseerd

in reinigingsmachines en kreeg eind jaren negentig

van de vorige eeuw interesse om met heet

water onkruid te bestrijden. Van der Zanden:

“Wij maken machines voor hogedrukreiniging en

na uitgebreid onderzoek zagen we dat het bestrijden

van onkruid beter werkt met heet water

op lage druk. De constante hoge temperatuur

van het water is dan belangrijker; het moet in de

juiste temperatuur op het onkruidplantje vallen

en het zo diep mogelijk in de grond treffen. Met

deze kennis maakten we in het verleden machines

voor Wave Weed Control en zijn we in 2017

gestart met het op de markt brengen van onze

eigen machines: WeedMaster."

Door het hete water heeft het onkruidplantje

nauwelijks kans. “De temperatuur kun je namelijk

vasthouden tot aan de grond, misschien

tot één of twee millimeter diep, maar daarna is

de werking van het kokende water voorbij. Het

enige dat resteert is de wortel. Het plantje wil

vervolgens overleven en zal vanuit de wortel opnieuw

groen aanmaken om energie te krijgen.

Het is belangrijk om dat proces te keren, maar

dat lukt niet in één keer. Gedurende het jaar

zul je daar op tijd bij moeten zijn en dit proces

herhalen met een tweede, derde of zelfs vierde

behandeling. Daarna heb je het plantje effectief

te pakken.”

‘Wij putten het plantje uit en dan is een

gedegen aanpak nodig. Daarom is alleen

heet water niet voldoende.

Gedurende het jaar zul je daar op tijd bij moeten zijn en dit proces herhalen met een tweede, derde of zelfs vierde behandeling.

54 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ONKRUIDBESTRIJDING THEMA

Heet water is op dit moment veruit de meest

efficiënte methode om het onkruid onder controle

te krijgen. “Bij hete lucht zie je oppervlakkig

minder groen, maar de wortels groeien

door. Hierdoor blijf je last houden van hetzelfde

plantje en dat nog jarenlang. Vandaar dat het

nodig is om de behandeling meerdere keren te

doen. Wij putten het plantje uit en dan is een

gedegen aanpak nodig. Daarom is alleen heet

water niet voldoende. Juist de combinatie van

vegen, borstelen of bosmaaien versnelt het proces;

vegen om voedingsbodem te verwijderen,

borstelen en bosmaaien om de hoogte van het

onkruid weg te halen. Daarna met heet water

het onkruid echt uitputten. Zo tref je het onkruidplantje

zo effectief mogelijk.”

De machines en accessoires van Weedmaster

werken prima bij het bestrijden van onkruid op

ondergronden zoals klinkers en grind. Maar ook

in het groen met de heet water perkschoffel.

“Ieder seizoen is anders; als straks de temperaturen

stijgen, dan schiet iedereen weer in de

stress; er moet onkruid bestreden worden. Maar

als je op tijd begint dan ben je deze piekmomenten

voor; slim en effectief.” ❚

Het werkt ook midden in het groen met de heet water perkschoffel.

WeedMaster line advertentie 2021 197x130mm v2.indd 1 14-04-2021 21:12

ONLINE.NL

ONLINE.NL

55


THEMA ONKRUIDBESTRIJDING

Heet water slim en efficiënt inzetten

ONKRUIDBEHEER

ZONDER INZET VAN CHEMIE

“We zijn er allemaal druk mee en volgend jaar komt het gewoon weer terug. Je blijft aan het werk: onkruidbeheer”, aldus Gerard Baars

van Empas uit Veenendaal. “Ons uitgangspunt is; water koken kan iedereen, maar wij willen dat doen met zo min mogelijk energie.”

Tekst: Van Aalst Media - beeld: Empas

Baars begon eind vorige eeuw met het produceren

en ontwikkelen van een machine voor het

bestrijden van onkruid met heet water. “Het

idee waaide over vanuit de wijnbouw in Nieuw

Zeeland. We hebben het bekeken en zelf een

machine gebouwd. Snel volgde een tweede en

vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. We

zijn continu bezig met ontwikkeling, productie

en marktonderzoek.”

Empas is naast Nederland actief in verschillende

landen, waaronder Duitsland en Finland en zelfs

tot in Canada. “Wij bouwen niet te gecompliceerde

heetwatermachines; eenvoudig in gebruik

en onderhoud. Wij zorgen dat de warmte van de

machines zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Dit

hebben we bereikt met bijvoorbeeld de MCB Twin,

voorzien van drie warmtewisselaars, zowel op de

motor, uitlaat en het hydraulisch systeem. De

warmte van de machine die normaal aan de omgeving

verloren gaat zetten wij in om het water te

verwarmen. Wij kunnen dat zelfs op zo’n efficiënte

manier dat de machine tot 25 procent fossiele

brandstof bespaart.”

MCB 3.0

Onkruidbeheer met heet water is een andere

dan mechanisch zoals met een borstel. “Thermisch

is onderverdeeld in heet water of hete

lucht. In het geval van water is het noodzaak

om 500 tot 1.000 kilo mee te nemen. Dat is een

logistieke uitdaging. Vervolgens moet je het

hete water gedoseerd over het onkruid verdelen;

niet teveel, maar ook zeker niet te weinig.

De celstructuur van de plant moet dood; bovengronds

lukt dat honderd procent en ondergronds

dringt heet water beter door dan hete

MCB met gas.

56 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ONKRUIDBESTRIJDING THEMA

De MCB-3.0 prototype.

lucht. Een behandeling van vier keer per jaar is

dan voldoende.”

Baars: “Overal waar je niet chemisch wilt werken,

kun je met heet water en hete lucht prima

uit de voeten. Zo ontdekken ook hoveniers

steeds vaker de voordelen van onze machines.

Ook de MCB 3.0 is eenvoudig om te schakelen

tot een hogedrukfunctie. Met het apparaat kun

je daarnaast water uit de kraan of van het oppervlaktewater,

volledig autonoom en gecontroleerd

op de juiste temperatuur brengen. Het is

een basismachine die is uit te breiden en de

gebruiker heeft de keuze tussen een benzine

of elektromotor en een diesel of gas gestookte

branderketel. Het is een vrij nieuw vak en dat

wisselt ontzettend snel in techniek en toepassing,

maar het mooiste blijft; het beheer van

onkruid zonder inzet van chemie.” ❚

Gerard baars met de MCB-E.

Naamloos-5 1 13-04-2021 11:40

ONLINE.NL

ONLINE.NL

57


THEMA ONKRUIDBESTRIJDING

De WeedAir 50 IB is een handmatig gestuurde machine die het onkruid te lijf gaat met hete lucht.

De compacte Weedair 50 IB heeft een groter broertje

ONKRUIDBESTRIJDING

MET HETE LUCHT, OOK VOOR

KLEINE EN MIDDELGROTE

OPPERVLAKKEN

Onkruidbestrijding met hete lucht is hot. Hoaf Infrared Technology kwam eind vorig jaar al met de compacte, handgedreven WeedAir 50 IB.

Het antwoord op de vraag van de zzp’ers, hoveniers en recreatieve sector voor een handzame hetelucht onkruidbestrijder. Met de nieuwe

WeedAir 75 IB en 75 IBE breidt het bedrijf zijn range verder uit naar een duurzame oplossing voor elk onkruidprobleem.

Tekst Karien Goessens | Beeld Hoaf Infrared Technology

De WeedAir 50 IB is een handmatig gestuurde machine die het onkruid

te lijf gaat met hete lucht. Een dergelijk apparaat was een gemis op de

markt en sinds de introductie op de Groene Sector Vakbeurs 2020 is de

WeedAir 50 IB dan ook mateloos populair. Het systeem is krachtig, efficiënt

en veilig. De hete lucht uit het apparaat wordt geleverd door een omkapselde

vlam die geen contact maakt met het grondoppervlak. De brander

is voorzien van een geïsoleerde branderkap die de hete lucht binnenboord

houdt. De egaal verspreide lucht heeft een temperatuur tussen de 550 en

700 graden celsius waarmee onkruid tot het verleden behoort. Een digitale

temperatuurmeter registreert de temperatuur onder de beschermkap.

58 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ONKRUIDBESTRIJDING THEMA

‘Hoewel het bedrijf van oudsher focust

op propaan en LPG, zijn biopropaan en

elektrische aandrijving steeds belangrijker

aan het worden’

Hoog energetisch rendement

Het apparaat is onderdeel van een breed assortiment aan apparaten voor

elke onkruid uitdaging. Maar Hoaf blijft acteren op signalen uit de internationale

markt en dus ook actief nadenken CO² reductie. De CO² prestatieladder

is intrinsiek onderdeel van de bedrijfsvoering voor het bedrijf dat al meer dan

vijftig jaar ervaring heeft in thermische oplossingen voor nietchemische onkruidbestrijding.

De opgebouwde kennis en ervaring resulteren in gasgestookte

technologie met hoog energetisch rendement en technisch vernuft. Het

succes van de Weedair 50 IB leidde tot een grotere uitvoering: de Weedair

75 IB. Dezelfde technologie, maar dan net wat breder ingezet. En hoewel het

bedrijf van oudsher focust op propaan en LPG, zijn biopropaan en elektrische

aandrijving steeds belangrijker aan het worden. Dankzij een partnerschap

met de NieuweWeme Groep leidt dit tot steeds meer mogelijkheden voor

accugedreven machines. De nieuwe Weedair 75 IB is dan ook verkrijgbaar

in een elektrische variant: de WeedAir 75 IBE. De vlam wordt gevoed met

De brander is voorzien van een geïsoleerde branderkap die de hete lucht

binnenboord houdt.

gas, de wielen worden elektrisch aangedreven. Zo is de compacte onkruidbestrijder

niet alleen geschikt voor moeilijk te bereiken plekken en grotere

oppervlakken, maar dankzij de traploos instelbare, elektrische aandrijving lijkt

het werk ook bijna vanzelf te gaan.

Met deze onkruidbestrijders completeert Hoaf een range die voor elke toepassing

een oplossing biedt. Meer weten over de compacte Weedair 50 IB en

zijn grotere (elektrische) broertje? Op de website van Hoaf is het complete

assortiment binnenkort terug te vinden. ❚

INFRARED

TECHNOLOGY

ONLINE.NL

ONLINE.NL

59


THEMA ONKRUIDBESTRIJDING

Hetelucht-onkruidbestrijding met elektrische aandrijving

GIFVRIJE ONKRUIDBESTRIJDING

KAN NÓG DUURZAMER

Gifvrije onkruidbestrijding is niet voor niets steeds gewilder. Het is efficiënt, veilig en ook nog eens heel betaalbaar. Maar hoe werkt het

precies? Weedcontrol B.V. is al sinds 2000 toonaangevend op het gebied van chemievrije onkruidbestrijding door middel van thermische

onkruidbeheer. En de ontwikkelingen staan zeker niet stil.

Tekst Karien Goessens | Beeld Weedcontrol B.V.

Zuinig gebruik, een langere werktijd en vooral een zeer effectieve onkruidbestrijding.

60 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ONKRUIDBESTRIJDING THEMA

‘Combineer de Alltrec 4810 met de E- Air

Variator in de emissievrije stadskern’

Weedcontrol B.V. is een 100% origineel Nederlandse

organisatie met korte lijnen en probeert

zo dicht mogelijk bij de klant- en eindgebruiker

te blijven. Dit vanuit het idee dat we alleen met

elkaar het einddoel van volledig gifvrije en emissievrije

onkruidbestrijding bereiken. Het bedrijf

maakt gebruik van verschillende technieken.

Een open vlam uit de FLAME serie werkt snel

en zeer efficiënt en de borstelmachines uit de

STEEL serie zijn bij uitstek geschikt voor zowel

grove onkruid aanpak als onderhoud. Binnen het

gamma van Weedcontrol B.V. is de AIR serie wel

het meest vernieuwend.

Geen gebakken lucht

Weedcontrol heeft maatschappelijke betrokkenheid

en duurzaamheid in het DNA. Het bedrijf

helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

invulling te geven aan hun ambities en

wil professionals opleiden en kennis over gifvrije

onkruidbestrijding overdragen. Vanaf het begin

werken hun voertuigen op gas en de AIR serie

maakt bovendien gebruik van een warmteterugwinningssysteem

dat de CO² productie meer dan

halveert. Zuinig gebruik, een langere werktijd en

vooral een zeer effectieve onkruidbestrijding zijn

het resultaat. De machines zijn verkrijgbaar in

verschillende maten en soorten. Van de compacte

AIR Trolly Pack voor moeilijk bereikbare plekken

tot de Air Variator voor flinke oppervlakten.

De Variator heeft een breedte van 100 cm en is

uitermate geschikt voor zowel grote oppervlakken als

stoepen en gevelhoeken.

Emissievrij

Maar het kan altijd duurzamer en het doel is niet

alleen gifvrij, maar ook emissievrij. De AllTrec

4810T is een elektrische werktuigdrager met hete

lucht-onkruidbestrijding. De flexibele machine kan

gecombineerd worden met verschillende werktuigen.

Van grasmaaien tot heggen snoeien en van

veeg- en reinigingswerkzaamheden tot onkruidbestrijding;

het is de ideale machine voor de emissievrije

stadskern. Koppel de E-Air Variator aan de

Alltrec voor een stille, volledig emissievrije onkruidbestrijding.

De Variator heeft een breedte van 100

cm en is uitermate geschikt voor zowel grote oppervlakken

als stoepen en gevelhoeken. Dankzij

de ADS functie kan de luchtstroom ook zijdelings

uitgeblazen worden en zo naastliggend onkruid

en zelfs gevels in één werkgang onkruidvrij maken.

En de onkruidbestrijding voor de toekomst? “Wij

zijn de markt graag een stapje voor. Een grotere

broer van de AllTrec 4810T is onderweg, een 4WD

elektrische werktuigdrager mét cabine. There is no

planet B, act Now.” ❚

O N K R U I D B E H E E R S I N G

W I J H E B B E N A L L E S I N

H U I S O M H E T G E W E N S T E

R E S U L T A A T T E B E H A L E N !

V O O R I E D E R E K L U S D E J U I S T E M A C H I N E

P R O D U C T I E L I J N I N E I G E N H U I S

K N O W - H O W

T E L . + 3 1 ( 0 ) 4 1 6 5 4 0 7 1 8

W W W . W E E D C O N T R O L . N L

ONLINE.NL

ONLINE.NL

61


Herstel de biodiversiteit en een

watersysteem houdt zichzelf in balans

WATERBEHEER VEREIST

DE VOETEN IN DE SLOOT

Nederland is een waterrijk land, doorkruist door sloten, rivieren en kanalen. Om nog maar te zwijgen

van alle vijvers die onze tuinen en parken sieren. In en rondom dit water liggen ontzettend veel

kansen voor het vergroten van de biodiversiteit, maar dat gaat niet vanzelf.

Tekst Karien Goessens | Beeld Adviesbureau de Waal

​Een sloot kan gonzen van het leven, maar is ook gewoonweg waterafvoer en dan wil je niet teveel begroeiing.

62

ONLINE.NL

ONLINE.NL


Jiry de Waal is afgestudeerd in de Aquatische Ecotechnologie

en heeft een missie: iedereen moet

zelf aan de slag kunnen met actief ecologisch waterbeheer.

Want met goed waterbeheer, houdt de

natuur zichzelf in balans. Met zijn adviesbureau

de Waal adviseert hij overal in Nederland over

welke inheemse planten en dieren welke doelen

binnen waterbeheer realiseren. En toen de door

hem geadviseerde biota nergens te koop waren,

startte hij zelf webshop vijvermeester.nl. Jiry heeft

wel wat ideeën over hoe we het oppervlaktewater

weer meester worden.

Hoe is het in Nederland gesteld met

de biodiversiteit in de natte natuur?

Veel inheemse soorten zijn in aantal teruggelopen

of verdwenen, maar er is ook veel moois.

De Noordoostpolder kent in zijn jonge bestaan

geen historische verontreiniging en de kwaliteit

van het oppervlaktewater is de laatste decennia

enorm verbeterd. Maar Nederland kent eigenlijk

geen ‘wilde’ natuur en biodiversiteit is vaak ondergeschikt

aan andere gebruikersdoeleinden.

Een sloot kan gonzen van het leven, maar is ook

gewoonweg waterafvoer en dan wil je niet teveel

begroeiing. Teveel maaien gaat ten koste van inheemse

soorten, waarna een plant die wél tegen

maaien kan het overneemt. Cabomba of ongelijkbladig

vederkruid bijvoorbeeld, invasieve exoten

verspreiden door fragmentatie en kostbaar zijn

om te bestrijden.

Waar komen die invasieve exoten

vandaan?

Vaak kwamen ze via aquaria-winkels en tuincentra

in ons land terecht. Mensen kozen mooie en voor

hen bijzonder planten, exoten dus. Deze kwamen

terecht in de waterwegen waar ze zich razendsnel

De inheemse Waternoot was al sinds 1908 verdwenen.

De juiste planten en dieren op de juiste plek zorgen ervoor dat het water goed is en goed blijft.

‘Verdwenen planten komen niet vanzelf

terug, die moet je een handje helpen’

en relatief ongezien verspreidden. Ook is er bij

aanplant door overheden wel eens wat misgegaan

door een gebrek aan controle.

Hoe zorg je ervoor dat inheemse

soorten weer terugkomen?

In principe houdt natuur zichzelf in balans, maar

bij een verstoorde situatie is ondersteuning nodig.

Verdwenen planten komen niet vanzelf terug, die

moet je herplanten en tegelijkertijd zorgen voor

een geschikte omgeving. De inheemse Waternoot

bijvoorbeeld was al sinds 1908 verdwenen en heb

ik in 2018 weer aangebracht in de Biesbosch waar

hij het goed doet. Nu verkoop ik hem ook via de

webwinkel. Hopelijk verdrijven inheemse soorten

de exoten uit de winkels. Inheems is hip en tegenwoordig

heeft iedereen heimwee naar de Dotterbloem.

Gelukkig maar, want zonder meer biodiversiteit

halen we de KRW doelstellingen niet.

Met wel een miljoen vijvers in Nederland, valt er

ook in achtertuinen veel te winnen als de handel

zich meer richt op de verkoop van inheemse biota.

De overheid moet zorgen voor een “inclusief lijst”

met planten die verkocht mogen worden, in plaats

van steedse nieuwe lijsten met verboden soorten.

Zo voorkom je de verkoop van verwante soorten

van een verboden exoot verkocht blijven worden.

Wat houden de KRW doelstellingen in?

De KaderRichtlijn Water uit 2000 waarborgt de

kwaliteit van oppervlakte- en grondwater en definieert

voor elk type water een bepaald natuurdoeltype

met welke planten en beestjes er thuis

horen. Nederland moet met deze Europese richtlijnen

aan de slag om boetes te voorkomen, waarna

we alsnog aan de richtlijnen moeten voldoen. En

dat kan ook gewoon, als we actief biologisch beheer

toepassen. In Zeeland en Zuid-Holland waren

veel populaties zoetwatermosselen uitgestorven

in 1953. Door alleen al mijn verkoop zijn er meer

dan 100 nieuwe populaties aangebracht, die het

water filteren. De juiste planten en dieren op de

juiste plek zorgen ervoor dat het water goed is en

goed blijft. ❚

Kreken kweken.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

63


THEMA WATERMANAGEMENT & IRRIGATIE

Draadloos monitoringssysteem

VROEGER GISSEN, NU ZEKER WETEN WANNEER

EN HOEVEEL WATER HET GROEN NODIG HEEFT

Slim en efficiënt inzetten van bodemsensoren, gecombineerd met het verzamelen van data in the cloud en het geheel verrijken met domeinkennis.

Het is volgens René Voogt in een notendop waar zijn bedrijf ConnectedGreen uit Houten voor staat. “Wij helpen gemeenten en groenvoorzieners

op het besparen van water, CO 2 , het aantal bezoeken en op het uitvallen van bomen.”

Tekst: Van Aalst Media - beeld: ConnectedGreen

Met draadloze monitoren behoren dit soort uitgedroogde groeiplaatsen tot het verleden.

64 ONLINE.NL

ONLINE.NL


WATERMANAGEMENT & IRRIGATIE THEMA

Het systeem kent drie delen. Voogt: “Het meest

tot de verbeelding sprekend zijn de draadloze

sensoren die in de grond gaan. Ze zijn gekoppeld

aan de LoRa-netwerktechnologie van KPN of die

van Proximus in België. Hiermee zijn ze in staat

om onderling gegevens uit te wisselen. We noemen

dit principe: the Internet of Things. Het is te

vergelijken met slimme meters in verkeerslichten

of lantaarnpalen.”

De sensoren meten bijvoorbeeld een keer per uur

het vocht in de bodem. “We leveren de sensoren

in verschillende lengten, die de afnemer kinderlijk

eenvoudig op de juiste en gewenste diepte

plaatst. Alle meetgegevens komen vervolgens

samen in onze online databank, waar ook alle

kennis te raadplegen is over grond, plant- en

boomsoorten. Dat is het tweede gedeelte van

het systeem. Het derde deel is een online webomgeving,

die eveneens via een mobiele app is

te raadplegen. Hierbij stelt de gebruiker de sensoren

met de juiste gegevens in en krijgt bij het

bereiken van zelf bepaalde grenswaarden een

waarschuwing. Hiermee heb je inzicht over hoe

groenprojecten ervoor staan.”

In de webomgeving zijn de groenprojecten op

verschillende niveaus te managen. “Denk aan

het koppelen van het aantal gebruikers of sensoren

aan projecten. Hiermee krijgen gebruikers

toegang tot hun eigen project, bijvoorbeeld als

beheerder. Vervolgens delen zij die kennis met de

rest van de keten, zoals de groenvoorziener, die

dan weet wanneer en hoeveel water een boom

nodig heeft. De gemeente Den Haag heeft op

deze manier vorig jaar al ruim 1,2 miljoen liter

water bespaard.”

De eenvoud van installatie

Voogt groeide op in Boskoop en heeft zich door

studie gespecialiseerd in geo-informatica. “Ik

zag in mijn dorp relatief veel groen en merkte

dat het hieraan ontbrak in andere gemeenten.

Tegelijkertijd zag ik dat systemen beter in staat

Het plaatsen, verplaatsen en verbergen van de sensoren is eenvoudig.

‘De gemeente Den Haag heeft op deze

manier vorig jaar al ruim 1,2 miljoen liter

water bespaard’

zijn om data uit te wisselen. Ik heb een optelsom

gemaakt van een aantal factoren en vanuit mijn

visie in 2017 ConnectedGreen opgericht; data afkomstig

uit sensoren verrijken met domeinkennis

om de wereld groener te maken. En het klinkt

misschien gek uit mijn mond, maar daarbij gaat

het juist niet om de sensor, maar vooral om wat

je met de gegevens doet.”

Vroeger was het volgens Voogt gissen wanneer

en hoeveel water voor groenprojecten vereist is,

tegenwoordig weten we het zeker. “We werken

daarbij samen met verschillende kennispartners

zoals laboratoria Eurofins Agro, boom- en plantspecialisten,

eco-hydrologen en hardware leveranciers.

Overigens ervaren mensen in het begin het

gebruik van sensoren als spannend; ze mogen nu

vertrouwen op een sensor en niet meer vanzelfsprekend

op hun gevoel. Wij helpen ze daarbij, inmiddels

bij meer dan honderd organisaties in de

Benelux. We hebben al meer dan 1.500 draadloze

sensoren geplaatst.” ❚

Het is eenvoudig om mensen te laten meekijken met de sensoren.

Het eenvoudige dashboard geeft in een oogopslag de status van projecten weer.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

65


THEMA WATERMANAGEMENT & IRRIGATIE

Voorzorgsmaatregelen voor tijden van zoetwatertekorten

GOEDE BEREGENINGSINSTALLATIE EN

WATEROPVANGSYSTEEM ZIJN SUMMUM

VAN GOED WATERMANAGEMENT

Water vasthouden op de locatie wordt een van de meest voorkomende opgaven binnen gemeentelijke klimaatadaptatie-strategieën. Tezamen

vormen particuliere tuinen ook een gigantisch oppervlak om klimaatadaptatiekansen te verzilveren. Harm de Visser, business development

manager bij Bosta B.V., groothandel in watertechniek, beschrijft hoe de markt zich aan het openen is voor slim watermanagement.

Tekst Marcel Sanders | Beeld Bosta B.V.

verschillende oplossingen die particulieren in hun

tuin kunnen toepassen.

Tijdelijke opvang

‘Infiltratiekratten onder de toplaag van een tuin

kunnen water tijdelijk bufferen en langzaam naar

het grondwater laten doorsijpelen. Dat voorkomt

verdroging. De opvang van hemelwater voorkomt

dat het rioolstelsel overbelast raakt in met name

erg versteende omgevingen met veel bestrating.

Particulieren kunnen op deze manier het hemelwater

op eigen locatie doorlaten naar de ondergrond,

wat een veel natuurlijker afwateringsproces

creëert.’

Opvang en irrigatie

Mensen kunnen ook hemelwater opvangen dat

loopt vanaf het dak, of vanaf lijnwatergoten in

De klimaatverandering kan lage grondwaterstanden en zoetwatertekorten veroorzaken, met bijvoorbeeld

sproeiverboden tot gevolg, maar ook wateroverlast creëren. Hemelwater opvangen en op de locatie houden

biedt meerdere voordelen.

Ondanks de nog ontbrekende bestekstandaarden

en budgettaire uitdagingen tonen overheden zich

vaker welwillend in het verbeteren van de watermanagement

binnen hun gebied. De markt biedt

ook al de nodige oplossingen aan. Slim watermanagement

blijft bij Nederlandse particulieren vooralsnog

regelmatig een ver-van-het-bed-show doordat

de directe noodzaak ontbreekt. Iedereen weet

af van de klimaatverandering, maar welke burger

of wethouder voelt dat nu al in de portemonnee?

In tegenstelling tot in ons buurland België, dat op

watermanagementgebied een leidersrol vervult

door verplicht waterhergebruik, is schoon kraanwater

in Nederland nog spotgoedkoop. Toch ziet

Bosta B.V. hier verandering in komen.

MegaGroup Bosta

Groothandel Bosta B.V. is onderdeel van Mega-

Group en specialist in watertechniek. Megagroup

heeft het hoofdkantoor in Nederland en zit in

België, UK, Duitsland, Polen, Denemarken en

Zweden. Het bedrijf opereert onder de verkoopkantoren

Bosta of Bevo.

Bosta B.V. in Nederland ziet dat de Nederlandse

consumentenmarkt geleidelijk aan een inhaalslag

maakt op het gebied van watermanagement.

‘Mensen met een eigen tuin raken zich ervan bewust

dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen

aan klimaatadaptatie,’ aldus Business Development

Manager Harm de Visser. Hij vertelt over de

DAB-systeem.

66 ONLINE.NL

ONLINE.NL


WATERMANAGEMENT & IRRIGATIE THEMA

Ook de roterende sproeikop blijft het overigens

goed doen. Hiermee wordt gelijkmatig beregend

in een kleine druppelvorm, die geen nevel

vormt. Verneveling is -al dan niet in combinatie

met vloeibare gewasbeschermingsmiddelen of

vloeibare bemesting- met name in de tuinbouw,

boomkwekerij en landbouw een veel ingezette

waterbesparingstechniek. Het nadeel van teveel

verneveling in een tuin is echter dat er door het

kleinere oppervlak juist wél waterverlies kan optreden

door windvlagen. De Visser knikt. ‘De R-

Van sproeiers van Rain Bird en ook de sprinklers

van Hunter geven een klein straaltje, in tegenstelling

tot veel andere roterende sproeiers.’

Save Wall, bij Cirwinn in Almere.

‘De tuineigenaar beregent efficiënter, wat

gunstig is in tijden van zoetwaterschaarste’

het terras of in de oprit. De RWA-buizen kunnen

worden gekoppeld aan een ondergrondse tank

in de voor- of achtertuin. Zo’n tank is verkrijgbaar

in 500 liter, 2.000 liter en 5.000 liter, afhankelijk

van de grootte van het dak en de gewenste

hoeveelheid wateropvang. Vanuit deze tank kan

het regenwater met een pomp worden ingezet

als tuinberegening en eventueel als spoelwater

voor binnenshuis gebruik zoals voor het toilet, de

wasmachine of de vaatwasser. Vanzelfsprekend

kan men dit water niet leiden naar de drinkwatertapaansluiting.

Druppelberegening kan worden

aangedreven door een 2 tot 2,5 bar elektropomp.

De Visser: ‘We hebben onder meer een systeem

van DAB, met daarin de gelijknamige hydrofoorpomp

DAB Easybox, die een zelfaanzuigend vermogen

tot 8 meter heeft.’

Volgens De Visser is de druppelslang een veelgebruikt

beregeningsonderdeel onder particulieren.

Deze techniek is afkomstig uit de tuinbouw en is

de afgelopen paar jaar ‘ontdekt’ in de boomkwekerijsector.

De inzet van haspels in die sectoren

kost veel vermogen van dieselpompen en veroorzaakt

verlies van water. De Visser weet te vertellen

welke voordelen de druppelslang heeft voor particulieren.

‘Je dient water gedoseerd toe. Het water

zakt niet loodrecht naar beneden door de bodem,

waarmee veel vocht letterlijk aan de wortels van

de plant voorbij gaat. Bovendien is de toegediende

hoeveelheid water een stuk bescheidener dan

wanneer je met de sproeier beregent. De tuineigenaar

beregent efficiënter, wat gunstig is in tijden

van zoetwaterschaarste.’

Vanuit de tank kan het regenwater met een pomp worden ingezet als

tuinberegening en eventueel als spoelwater voor binnenshuis gebruik

zoals voor het toilet, de wasmachine of de vaatwasser.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

67


HEEFT U INTERESSE OM SAMEN TE WERKEN?

WORD ÉÉN VAN ONZE DEALERS!

Bent u hovenier, zoekt u naar meer klussen en wilt u samen

werken aan mooie en duurzame projecten? Neem contact

met ons op en bekijk onze website op

www.tuin-beregening.nl en www.bosta.nl.

BEL NAAR 0413 - 323 929 OF MAIL NAAR

SALES@NL.BOSTA.COM EN VRAAG NAAR KEES.

WIJ WERKEN ONDER ANDERE MET

Bosta Nederland Doornhoek 4205, 5465 TG, Veghel


WATERMANAGEMENT & IRRIGATIE THEMA

Circulariteit

Bosta wil verder een positieve bijdrage aan het

milieu leveren door hergebruik van materialen. In

2020 zijn MegaGroup en Bosta B.V. een oriënterend

gesprek aangegaan met klimaatadaptatieen

circulair adviseur René Nootenbomer van Save

Lodge. De Visser: ‘Binnen de groep wordt de nodige

plastic producten verkocht. We zouden daar na

gebruik wellicht een deel van kunnen terughalen

via Plastic Fantastic, waarmee we bekend zijn via

een zakelijke relatie op transportgebied.’

Duurzaamheid is voor veel bedrijven vooral een

manier om zich een groen imago aan te meten,

maar Bosta zou circulariteit letterlijk in zijn schappen

willen aantonen. ‘Het gebruikte plastic zouden

we, via Plastic Fantastic, kunnen omzetten in

wateropvangproducten voor onze verkoop,’ aldus

De Visser. ‘In één van de projecten die Nootenbomer

reeds heeft uitgevoerd, worden regenwaterschuttingen

toegepast. Dat is een beproefde

methode die bestaat uit een schutting van plastic

bakken die regenwater opvangen. Hieraan is een

irrigatiesysteem gekoppeld waarmee de tuineigenaar

het gazon en of de planten kan watergeven.

Zo zijn er meerdere oplossingen, maar hergebruik

staat uitdrukkelijk nog in de kinderschoenen.’

‘Bosta zou circulariteit letterlijk in zijn

schappen willen aantonen’

Design

Een ontwerpbureau waarmee Bosta samenwerkt,

verzorgt beregeningsontwerpen in AutoCad inclusief

een materialenlijst. Dan kan de hovenier zich

focussen op waar hij of zij goed in is: het installeren.

Bosta hanteert een lijst met vragen die de

hovenier invult over de tuin. Op basis van deze gegevens

gaat het ontwerpbureau aan de slag. ‘Voor

gazons gebruiken we meestal sproeiers, maar ook

wel ondergrondse druppelirrigatie. Voor bloemen

en bodembedekkers kiezen we vaak voor ondergrondse

druppelirrigatie die tussen de flora wordt

gelegd, maar ook jet spikes; dunne vernevelende

staafjes variërend in hoogte. Druppelirrigatie past

over het algemeen ook goed bij heesters. Maar

sommige planten dienen specifiek van bovenaf

beregend te worden en andere van onderaf, dus

we brengen de tuin vooraf nauwkeurig in kaart.

Het beste resultaat bestaat uit vitale flora én

voorkoming van waterverspilling.’ De Visser lacht:

‘En wanneer een goede beregeningsinstallatie is

gekoppeld aan een wateropvangsysteem, vormt

dat natuurlijk helemáal het summum van goed

watermanagement.’ ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

69


THEMA WATERMANAGEMENT & IRRIGATIE

Hoogwaardig en betaalbaar lijnafwateringssysteem

dat altijd past

VAN WATEROVERLAST

NAAR WATERBALANS

Regenval wordt steeds onvoorspelbaarder met afwisselend heftige piekmomenten en periodes van droogte. Een goed afwateringssysteem

is daarom steeds belangrijker, maar de installatie kan een tijdrovende en dure klus zijn. Met de PCK Star Drain behoort dat probleem tot het

verleden.

Tekst Karien Goessens | Beeld PCK Belgium

Peter Schelstraete heeft al meer dan 40 jaar ervaring

in de afwateringstechniek en liep samen met

Mahdi Gardabou vaak tegen het probleem aan.

“Veel afwateringssystemen kosten veel manuren

om te installeren en missen flexibiliteit en kwaliteit”,

vertelt Mahdi. De twee besloten zelf het

probleem op te lossen en ontwierpen een kwalitatief

hoogstaand afwateringssysteem dat voor

iedereen toepasbaar én toegankelijk is: De PCK

Star Drain en Aqua Drain serie.

Altijd op maat

De Star Drain vangt het regenwater op en voert

het af naar de riolering of een infiltratiesysteem.

Het ontwerp bestaat uit een kunststof gootelement

met erbovenop een geanodiseerd aluminium

rooster waardoor oxidatie geen kans krijgt.

De lijngoten worden aan elkaar bevestigd met

een simpel kliksysteem en PVC lijm en zijn direct

waterdicht. Volg de vorm van het terras of zwembad

dankzij de hoekelementen en T-splitsingen

die door een koppelstuk aan de lijngoot bevestigd

worden. De elementen worden uit één stuk

gemaakt. Geen zwakke punten en dus ook geen

kans op scheuren. “Open of gesloten eindstukken

leiden het water horizontaal weg, maar verticaal

kan ook heel eenvoudig. Een schuifbare onderloop

wordt soepel op de gewenste plek van de

lijngoot geschoven en uitgeboord door een klokboor”,

zo legt Schelstraete uit.

Het afwateringssysteem biedt uitkomst rondom woningen, terrassen en zwembaden.

Bij regen of droogte

Een mooi systeem bij hevige regenval, maar wat

te doen bij droogte? “Lijngoten met infiltratie-sleuven

bieden dan uitkomst. Bij lichte regenval wordt

het water verspreid in de grond, zodat er geen water

verloren gaat. Bij heftige regenval wordt het teveel

afgevoerd naar riool of opvangbekken.” Niet

vreemd dat het systeem inmiddels ook ver buiten

de Benelux wordt verkocht in Noord-Amerika, of

juist droge gebieden als Noord-Afrika. Rudy Da-

70 ONLINE.NL

ONLINE.NL


WATERMANAGEMENT & IRRIGATIE THEMA

De lijngoten worden aan elkaar bevestigd met een simpel kliksysteem en PVC lijm en zijn direct waterdicht.

De elementen worden uit één stuk gemaakt.

moiseaux van RD Constructions werkt al langer

met de PCK Star Drain en is behoorlijk enthousiast.

“Het scheelt mij enorm veel tijd, ook omdat er

na afloop niet gekit hoeft te worden. Daarnaast

zijn de lijngoten vederlicht en het ziet er prachtig

uit. De zichtbare roosters zijn een mooi strak ontwerp

en verkrijgbaar in grijs, zwart of cortenstaal.”

Verschillende formaten

Het afwateringssysteem biedt uitkomst rondom

woningen, terrassen en zwembaden en is verkrijgbaar

in drie verschillende formaten, afhankelijk

van het benodigde debiet. De Star Drain

65/100 is met een breedte van 65 millimeter

ideaal rondom een woning waar weinig of geen

verkeersbelasting is. De bredere maar minder

diepe Aqua Drain 100/50 is handig op plekken

waar een goede afwatering nodig is, maar de inbouwhoogte

beperkt, zoals bij een balkon. Een

groot terras of een zwembad vraagt om een lijngoot

die meer water kan opvangen en afvoeren.

Dan biedt de Aqua Drain 100/100 een debiet

van maar liefst 400 l/me. ❚

‘Het systeem

is ontzettend

gebruiksvriendelijk,

doet zijn werk goed

en ziet er prachtig uit’

Volg de vorm van het terras of zwembad dankzij

de hoekelementen en T-splitsingen die door een

koppelstuk aan de lijngoot bevestigd worden.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

71


THEMA WATERMANAGEMENT & IRRIGATIE

Er kunnen meerdere Rainblocks aan elkaar worden gekoppeld.

Nieuw merk als oplossing voor opvang regenwater

REGENWATER IS VOOR

DE TUIN ALTIJD BETER

“Water is schaars en vandaag de dag een hot item”, aldus Dignus Nagelkerke van Water2Keep uit de Meern. Zijn collega Carel Soer vult

hem aan: “Veel Nederlandse gemeenten worstelen met wateroverlast na fikse stortbuien en zien graag dat inwoners hun regenpijp

afkoppelen, het water opvangen en bijvoorbeeld lozen en gebruiken in hun tuin.” Water2Keep levert met het concept van Rainblock ® een

duurzame oplossing.

Tekst: Van Aalst Media - beeld: Water2Keep

72 ONLINE.NL

ONLINE.NL


WATERMANAGEMENT & IRRIGATIE THEMA

Water2Keep draagt met innovatieve, betaalbare

en duurzame oplossingen bij aan een waterbestendige

tuin en openbare ruimte. Nagelkerke:

“Rainblock is ontwikkeld door onze drie productspecialisten,

allen thuis in de beheersing, opvang

en het gebruik en hergebruik van regenwater.

Het belangrijkste verschil met een conventionele

methode als een regenton is efficiëntie; we kunnen

meerdere blokken aan elkaar koppelen, in de

hoogte en in de breedte. Bijvoorbeeld tegen een

muur of dienend als schutting. Hierdoor krijgen

de blokken zijn unieke functie; in beperkte ruimte

een ruime hoeveelheid water opvangen. Ideaal

voor de tuin, maar ook voor een balkon. Daar past

nauwelijks een regenton, laat staan twee of drie.”

Zwart

Het formaat van één Rainblock is 90 x 25 x 90

centimeter en heeft een inhoud van 165 liter.

De standaardkleur is zwart. Soer: “Projectmatig

is een andere kleur mogelijk, maar veel interessanter

vinden wij de creatieve rol die de hovenier

hierbij speelt. In zijn ontwerp kan hij alle kanten

op; planten tegen de blokken aan laten groeien,

de achterkant met hout bekleden of ernaast een

steenkorf plaatsen. Er zijn allerlei manieren om

ze esthetisch in de tuin te verwerken. Het aantal

blokken is eenvoudig aan te passen, ze zijn handzaam

en hebben geen onderhoud nodig. In de

gemeente Horst aan de Maas wordt momenteel

een verticale regentuin ontwikkeld, met aan de

voorkant ruimte voor het groen en aan de achterzijde

de opvang in een twintigtal Rainblocks,

goed voor 3,3 kubieke meter regenwater met een

geautomatiseerd beregeningssysteem.”

De levering van Rainblock verloopt uitsluitend

via wederverkopers. Dit zijn hoveniers, retailers

zoals bouwmarkten en tuincentra en webshops.

Nagelkerke: “Zij zijn de specialisten die ons assortiment

adviseren bij de eindgebruiker.”

Bijvoorbeeld tegen een muur of als schutting.

‘De levering van Rainblock verloopt

uitsluitend via wederverkopers’

Het aantal woninggebruikers dat hun regenpijp

afkoppelt van het riool stijgt jaarlijks. Mede veroorzaakt

doordat gemeenten dit met subsidies

stimuleren. Soer: “Regenwater staat hoog op de

agenda en na jaren van uitvoerig onderzoek en

testen hebben we in 2020 besloten ons totale

systeem als merk te registreren, met aanverwante

producten zoals zandopvangputten, infiltratieplaten

en -kratten.”

Infiltratiekrat

Na hevige regenbuien loopt het riool vol en kan

het overtollige regenwater niet fatsoenlijk weg.

Ook kelders van woningen en straten lopen onder.

“Onze infiltratiekratten zijn de ideale oplossing

in tuinen, onder sportvelden, parkeerplaatsen

en wegen. Hiermee vangen we het water op

in een karkas dat voor 95 procent is gevuld met

lucht. De krat is ingepakt in een waterdoorlatend

kunststof doek waardoor het is beschermd

tegen het binnendringen van de grond rondom.

Alleen het water in de infiltratiekrat sijpelt weg

en de snelheid wordt bepaald door de grondsoort;

bij leem of klei gaat het langzamer dan

bij grind of duinzand. Het is dus niet ons systeem

dat het water snel of langzaam afgeeft

aan de omgeving en toevoegt aan grondwater.

Het is de grondsoort die de snelheid bepaalt.”

De infiltratiekratten zijn eenvoudig uit te breiden

en vormen een duurzame en milieuvriendelijke

oplossing. Nagelkerke: “Het zorgt ook voor minder

bodemdaling, droogteschade en verzilting

van de bodem. De kratten zijn verkrijgbaar in

kant-en-klaar pakketten van 200 tot 1.000 liter.”

Soer: “Elke uitdaging heeft een oplossing en dat

maakt ons vak leuk; samen vaststellen wat de

waterbehoefte is en met welke grondsoort we

te maken hebben. De uitkomst bepaalt hoeveel

en welke infiltratiekratten nodig zijn en waar

we deze plaatsen. Van één ding zijn we steevast

overtuigd; regenwater valt uit de lucht, is gratis

en het is ook nog het beste voor de tuin.” ❚

De standaardkleur is zwart.

De infiltratiekratten zijn eenvoudig uit te breiden en

vormen een duurzame en milieuvriendelijke oplossing.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

73


pck belgium

Star Drain - Aqua Drain

www.pck-belgium.com


CAPITAL L+T

DE CREATIEVE STRAATSTEEN

Maak kennis met de nieuwste straatsteen van MBI, de Capital-L+T. Een stijlvolle en

klimaatadaptieve steen die eindeloos is te variëren.

De Capital-L bestaat eigenlijk uit twee keiformaten die in een L-vorm zijn gecombineerd.

Hiermee zijn allerlei zigzag-verbanden en schubverbanden te leggen, bijvoorbeeld op

rijbanen en pleinen. Zonder onderbreking kan ook dit verband transformeren naar een

open verharding. De Capital-T haakt door zijn vorm stevig in elkaar. Door te spelen

met de oriëntatie van de steen ontstaan open vakken of restmaten die kunnen worden

opgevuld met bijvoorbeeld standaard keiformaten. Zelfs bij het verband waarin

grasvlakjes ontstaan haken de stenen nog steeds stevig in elkaar.

Met deze twee vormen is het mogelijk tientallen nieuwe bestratingsverbanden toe te

passen. Het formaat van de klinker sluit namelijk aan op de standaard leverbare maten.

Het resultaat is strak straatwerk dat zonder knipnaden van een dichte bestrating kan

overlopen naar open bestrating.

Meer weten? Neem contact met ons op via adviesteam@mbi.nl

of maak een online adviesgesprek.

Een afspraak voor een ADVIESGESPREK maakt u eenvoudig online op WWW.MBI.NL


THEMA BESTRATING

Stenen, sierbestrating en tuintegels

KLIMAATADAPTIEVE

PRODUCTEN OM LEEFOMGEVING

DUURZAMER TE MAKEN

Continu zoeken naar nieuwe milieuvriendelijkere grondstoffen, maar ook het slim hergebruik van bestaande bouwmaterialen. Het zijn

volgens manager marketing en communicatie Mirjam Rosman van MBI De Steenmeesters de drijfveren om te innoveren. “Wij zijn in staat om

onze bestaande recepturen steeds te verbeteren, waarbij duurzaamheid en kwaliteit de boventoon blijven voeren.”

Tekst: Van Aalst Media - beeld: MBI De Steenmeesters

Water kan weg en groen blijft behouden.

Om een substantiële bijdrage te leveren aan

een duurzame leefomgeving ontwikkelt MBI innovatieve

producten. Mirjam: “Denk aan een

klimaatadaptieve straat met speciale open voegen,

waarbij makkelijk hemelwater passeert, dat

vervolgens infiltreert in de fundering of daar

wordt opgevangen.”

Een andere klimaatadaptieve oplossing is het gebruik

van siergrasbetontegels. “Voorheen had je

alleen de grasbetontegels, die je overigens nog

steeds hebt, die langzaam evolueerde tot een

prachtig samenspel van mooie lijnen tussen gras

en beton; de sierbetontegel. Deze is eveneens

klimaatadaptief; het water kan weg en het groen

blijft behouden.”

Idee architect

Naast het eigen assortiment klimaatadaptieve

stenen waaronder de HerbaLinea waterpasserende

bestrating ontwikkelt en produceert MBI

eveneens materialen op projectbasis. “In opdracht

van het bouwteam dat verantwoordelijk is voor de

aanleg van Floriade Expo 2022 in Almere, hebben

we het idee voor de nieuwe sierbestrating

uitgewerkt; het gras groeit aan de zijkant volop en

we laten het gras ogenschijnlijk verwasemen naar

het middenpad. Hierdoor blijft het een brede rijweg

maar voelt veel prettiger aan. Het idee is van

de architect, wij zorgen dat we deze bestrating op

grote schaal kunnen produceren en bij de aanleg

machinaal kunnen verwerken.”

Levensduur is een belangrijke factor

MBI is volop bezig met duurzaamheid van haar

producten. “Hoe langer een product meegaat, hoe

76 ONLINE.NL

ONLINE.NL


BESTRATING THEMA

Een klimaatadaptieve straat met speciale open voegen.

minder beweging nodig is om het te vervangen

en hoe kleiner de vraag naar nieuwe producten.

Zo is de grondstof van een bouwsteen bepalend

of deze duurzaam is maar ook of het product

lang meegaat. Alternatieve grondstoffen zijn een

andere belangrijke factor. Denk bijvoorbeeld aan

granova, een alternatief voor betongrondstoffen

dat afkomstig is van afvalcentrales. Te vergelijken

met puin, waarbij we de bestaande stenen breken

en een nieuwe functie geven zoals basismateriaal

voor nieuwe stenen.”

Het productieproces speelt ook een belangrijke rol

in duurzaamheid. “Mede om die reden werken wij

in onze vier fabrieken met zelf opgewekte energie;

we hebben eigen windmolens en zonnepanelen.

Ook bij het produceren van stenen blijven we

steeds verduurzamen. Om die reden zijn wij voorstander

voor de MKI-waarde, wat staat voor milieu

kosten indicator, die de impact van een vierkante

meter bestrating berekent. Overigens is het voor

‘MBI wil binnen afzienbare tijd de groenste

betonfabriek van Nederland hebben’

ons belangrijk om te kijken naar de totale milieukosten;

niet alleen maar naar het aandeel van een

specifiek onderdeel.”

MBI wil binnen afzienbare tijd de groenste betonfabriek

van Nederland hebben. “Hier moet alles

terugkomen waarvan wij vinden dat we als fabrikant

aan moeten voldoen; nu en in de toekomst.

Een wereld zonder verharding of terrassen is ondenkbaar

en de bouwmaterialen zijn heel hard

nodig, maar de impact op ons milieu moeten we

zeker beperken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid

en weten dat onderwerpen als hergebruik en

circulariteit nog veel onderzoek vergen. In samenwerking

met diverse brancheverenigingen zoals in

betonketens pakken wij die gezamenlijk aan.” ❚

Een wereld zonder verharding of terrassen is

ondenkbaar en de bouwmaterialen zijn heel hard

nodig, maar de impact op ons milieu moeten we

zeker beperken.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

77


THEMA BESTRATING

Nimatech beperkt zich niet tot bestratingsmachines

VEILIG EN DUURZAAM WERKEN IN

DE INFRABRANCHE? DENK GROTER!

Duurzaam en veilig werken vereist een brede blik. Nimatech heeft die brede blik van nature. De leverancier van klem- en vacuümtechniek

voor de GWW- en de infrabranche zoekt bij problemen tot er een oplossing is. En dat leidt tot innovatie.

Tekst Karien Goessens | Beeld Nimatech

In de Infra- en GWW-branche zijn veiligheid en

Arbo kernwoorden. Tijdens werkzaamheden moeten

er aan een hoop richtlijnen worden voldaan

en waar mogelijk worden straten machinaal aangelegd.

Voor elke type steen of legverband biedt

Nimatech een oplossing. Van vacuummachines

met ongekend hefvermogen tot Hunklinger bestratingsklemmen

die ook poreuze producten leggen

met uiterste precisie. Het bedrijf is bekend

geworden door hun uiterst efficiënte bestratingsmachines.

Maar daar houdt Nimatech niet op, vertelt

eigenaar Matthijs Nieuwenhuis. “We willen

de volledige infrabranche bedienen en kijken naar

het totaalplaatje.”

‘Voor wie denkt vanuit het totaalplaatje

is geen probleem te groot’

Kansen voor recycling

Duurzaamheid speelt ook in de infrabranche

een steeds grotere rol. Nimatech biedt voor het

hele assortiment ook een energieneutrale oplossing,

waarbij accu’s de energie leveren. “Maar

duurzaamheid draait om meer”, vertelt Nieuwenhuis.

“Waarom nieuw materiaal maken, als

hergebruik ook werkt?” Hij ziet hierin een grote

rol voor de markt. “Tot nu toe is recycling van

bestratingsmateriaal kostbaar, maar aannemers

en machinebouwers kunnen actief meedenken.”

In het verleden ontwikkelde Nimatech al een

schoonschuifframe dat 30x30 tegels oppakt,

schoonschuift en op een pallet legt, klaar voor

Voor elke type steen of legverband biedt Nimatech een oplossing.

78

ONLINE.NL

ONLINE.NL


BESTRATING THEMA

hergebruik. Maar Matthijs ziet meer kansen.

“Samen met Hurlinger realiseerden we een

project waarbij bestrating wordt hergebruikt

na schoonmaken, pelletiseren en insealen. Dat

proces zijn we aan het mobiliseren zodat het

breder inzetbaar wordt.”

Voorbij de standaard

Nimatech biedt een assortiment ver voorbij dat

wat een standaard stratenmaker nodig heeft en

altijd zijn veiligheid, service en ontzorgen kernwaarden.

Zo zuigt de Tinbin grondzuiger grond

weg daar waar graven te gevaarlijk of schadelijk

is. “Grondzuigen wordt binnenstedelijk door

steeds meer verzekeraars vereist. De Tinbin is

een veilige en praktische oplossing.” Sinds kort

is Nimatech ook dealer van de Pitbull shovel,

een merk dat, net als Nimatech, bekijkt hoe problemen

van klanten opgelost kunnen worden en

als resultaat daarvan een solide product maakt

dat uitblinkt onder extreme omstandigheden.

Nieuwenhuis ziet nog vele mogelijkheden voor

Nimatech. “Wij lossen graag problemen op en

helpen mensen het beste uit hun werk te halen.

Daarom bieden we ook cursussen over machinaal

straten aan. Voor wie denkt vanuit het

totaalplaatje is geen probleem te groot.” ❚

Hunklinger bestratingsklem.

Baardmeesweg 39b www.nimatech.nl

3899 XT Zeewolde 036-5358030

ONLINE.NL

ONLINE.NL

79


THEMA BESTRATING

De hijsunit wordt eenvoudig bevestigd aan een machine en legt probleemloos (beton)producten van 30 tot 3000 kg.

De nieuwe VHU-3000-AR met MIA Regeling

VOLLEDIG ACCU AANGEDREVEN HIJSUNIT

MET EEN HEFVERMOGEN TOT 3000 KG

Wordt 2021 het jaar van de elektrificatie? Steeds meer ondernemers beseffen dat vandaag investeren in duurzaam en emissieloos materieel

morgen werk oplevert. De VHU-3000-AR van Hamevac is een duurzame vacuüm-unit die vanaf dit jaar onder de MIA regeling valt. Dan wordt

nú investeren wel extra aantrekkelijk.

Tekst Karien Goessens | Beeld Hamevac BV

Wie vacuümtechniek zegt, zegt Hamevac. Oprichter Hans van Nifterik paste

in 1978 als eerste vacuümtechniek toe bij het opnemen en verleggen van één

vierkante meter straatwerk en lanceerde de eerste bestratingsmachine die

gebruik maakt van vacuümtechniek. Tegenwoordig heeft Hamevac een uitgebreide

serie vacuüm units-waarmee betonelementen precies en met minimale

kans op beschadiging gelegd worden. Of het nu gaat om een hefvermogen

van 150 kg of de indrukwekkende Ultra Blower bestratingsmachine, kwaliteit

en innovatie staan voorop.

Klimaatneutraal

Toen Hamevac besloot een vacuüm unit met accu aandrijving te ontwikkelen,

viel de keus op de VHU-3000. Deze veelzijdige hijsunit wordt eenvoudig be-

80 ONLINE.NL

ONLINE.NL


BESTRATING THEMA

‘De unit heeft meer dan

genoeg energie om de

hele dag te werken’

De VHU-3000-AR is al een groot succes, maar de verwachting is dat de belangstelling

enkel toeneemt, zeker nu kopers door de MIA regeling profiteren

van een investeringsaftrek van 13,5%. Arjan ziet in de toekomst meer

machines uitgerust worden met accu-technologie. “De mogelijkheden zijn

eindeloos.” ❚

vestigd aan een machine en legt probleemloos (beton)producten van 30 tot

3000 kg. Salesmanager Arjan van Oirschot vertelt over de nieuwe VHU-3000-

AR. “Net als de benzine- en diesel-aangedreven varianten is de unit uitgerust

met een extra valbeveiliging, een goed afleesbare vacuümmeter en een

radiografische afstandsbediening. Het grote verschil zit in de energiebron.

Dankzij de accu behoren emissie, geluidsoverlast en tanken tot het verleden.”

Hamevac gaat niet over één nacht ijs. Het prototype werd al in 2019 op de

Bauma vakbeurs gepresenteerd, waarna aannemer Erik Rip het product een

half jaar testte, voordat het in productie genomen werd.

Efficiënt omgaan met energie

Voor Hamevac was het essentieel dat de unit meer dan genoeg energie heeft

om een hele dag aan het werk te blijven. “Daarom gaan we zo efficiënt mogelijk

om met energie. De buffertank van 110 liter zorgt voor een grote vacuüm

voorraad die zichzelf blijft aanvullen wanneer de machine een product

aanzuigt. De pomp hoeft dus niet telkens een nieuw vacuüm te creëren en

slaat bovendien automatisch af als het vacuüm wordt bereikt. Hierdoor wordt

er minder van de accu gevraagd. De accu’s zijn beveiligd tegen een te lage

spanning, zodat de vacuümpomp beschermd blijft.” En de acculader zelf? Die

is geïntegreerd in de unit waardoor je hem nooit verliest.

De acculader is geïntegreerd in de unit.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

81


THEMA BESTRATING

In een handomdraai terrassen

en andere oppervlakken reinigen

GEEN ALTERNATIEVEN,

TENZIJ TERRAS WEKELIJKS

MET HAND SCHROBBEN

De missie van Terrazza MC is duidelijk: “Wij hebben machines met gepatenteerde borstels die terrassen en andere oppervlakken in en rond

de tuin ecologisch verantwoord reinigen of het nu gaat om materialen als hout, natuursteen, beton, asfalt of rubber”, aldus directeur en

eigenaar Dany Mestdag uit Kruisem (B).

Tekst Van Aalst Media | Beeld Terrazza MC

De machines van Terrazza MC vonden hun weg

al naar diverse specialisten in de Nederlandse

tuinwereld. Mestdag: “Aangezien de interesse in

onze producten blijft groeien en wat extra info

voor hoveniers, steenhandelaren en stratenmakers

verhelderend zou kunnen zijn, licht ik het

graag toe. Onze unieke borstels zijn het beste

te vergelijken met de zijwaarts heen- en weergaande

beweging als die van een elektrische

tandenborstel van een bekend a-merk. Mensen

blijken iedere keer weer verrast over het feit dat

onze machines terrassen en andere oppervlakken

als opritten, muren, worteldoeken of vloeren

in manege- en veeteeltbedrijven zo eenvoudig

schoon krijgen.”

Mestdag gaat verder: “Het reinigen en onkruidvrij

maken van terrassen en verhardingen doen

wij met de Terrazza TMC Kit, standaard voorzien

van de TMC-borstel, waarbij we drie extra

borstels leveren; een metalen blokborstel voor

zwaar onkruid in de voegen, een mini-borstel

voor de hoeken en een gedetailleerde afwerking

plus een cocosborstel voor de nabehandeling

of het inzanden. Maak het jezelf gemakkelijk

met het onderstel Handy Wheels voor meer

wendbaarheid en beheersbaarheid.”

Het complete assortiment.

Een mooie ecologische factor is volgens Mestdag

dat bij de machines het gebruik van chemicaliën

overbodig is. “De apparaten maken

schoon met water, waarbij het verbruik extreem

laag is. Bij de nabehandeling werkt groene

zeep volgens ons het beste. Hierin zit lijnolie,

die voor een natuurlijke beschermlaag zorgt,

waardoor algen en mossen moeite hebben zich

82 ONLINE.NL

ONLINE.NL


BESTRATING THEMA

De borstels zijn het beste te vergelijken met de zijwaarts heen- en weergaande beweging als die van een elektrische tandenborstel.

opnieuw te hechten. Ook de met korstmossen

vervuilde ondergronden die wellicht al twintig

jaar niet zijn gereinigd, krijgen we schoon.

Het onkruid tussen de voegen is eveneens niet

veilig voor de TMC Kit, mits het overigens niet

te hoog is gegroeid. Voor het verwijderen van

onkruid op oppervlaktes aan een professionele

snelheid creëerden wij de Weedee Pro. Dit is

een professionele onkruidverwijderaar waarop

twee borstels passen; de gewone Terrazza MC

Weedee borstel en de gepatenteerde Terrazza

Wire Tech Borstel met bundels van gevlochten

staaldraad. Door het lage toerental raken ondervloeren

niet bekrast en blijven bomen, gevels en

verlichtingsarmaturen zonder schade door een

veiligheidssysteem in de borsteltechniek.”

‘De apparaten maken schoon met water,

waarbij het verbruik extreem laag is’

Het schoonmaken van terrassen en ondergronden

gebeurt meestal als het buiten lekker vertoeven

is, maar de machine is ook inzetbaar

bij slecht weer. “Vaak wordt een hogedrukreiniger

ingezet om het vuile werk op te knappen,

maar de vakman weet dat het niet zonder

gevaar is; het hout raakt beschadigd en gaat

rotten en het voegsel tussen de stenen wordt

weggespoten. De hoge druk is ook nefast voor

het materiaal dat is aangebracht en ook voor

de toplaag om te zorgen dat zo min mogelijk

groen zich hecht. Er zijn zo goed als geen alternatieven,

tenzij het terras wekelijks volledig

met de hand schrobben. Gelukkig bieden wij

een professionele en ecologische oplossing.”

Wie meer wil weten over de Terrazza MC machines,

systemen en oplossingen kan steeds

terecht op www.terrazzamc.be ❚

Door het lage toerental raken ondervloeren niet bekrast en blijven bomen, gevels en verlichtingsarmaturen

zonder schade.

“Er zijn zo goed als geen alternatieven, tenzij het

terras wekelijks volledig met de hand schrobben.”

ONLINE.NL

ONLINE.NL

83


THEMA BESTRATING

HD-PE gras- of grindplaten garanderen duurzaamheid

KIES KWALITEIT VOOR

BERIJDBARE OPPERVLAKKEN

Met zijn kleine formaat is de Ritterdal gras- en grindplaat het meest aangeraden model voor niet rechtlijnige oppervlakken of kleine ruimtes.

Het creëren van zelfdrainerende berijdbare oppervlakken is essentieel geworden voor duurzaam en verantwoord beheer van regenwater.

Sterk, ecologisch, economisch en esthetisch: de HD-PE gras- of grindplaten zijn de ideale oplossingen om deze functie te vervullen, op voorwaarde

dat het juiste product wordt gekozen.

Tekst Insulco | Beeld Insulco

Dankzij gras- en grindplaten kunnen stevige ruimtes

gecreëerd worden, die weinig onderhoud en

geen waterafvoer vereisen; enkele voorbeelden

zijn parkings, opritten, brandweerwegen... Spoorvorming

en plasvorming worden vermeden en

het natuurlijk doordringen van regenwater in de

bodem wordt bevorderd. Om dergelijke zones te

kunnen verwezenlijken, moet men rekenen op

sterke en betrouwbare platen die het gras of het

grind op lange termijn kunnen stabiliseren, zelfs

bij dagelijks verkeer.

Kwaliteit

Kiezen voor onaangepaste platen kan erge

gevolgen hebben; zowel voor de levensduur

van de uitgevoerde zone, als voor de productiviteit

van plaatsing. In beide gevallen kan

het belangrijke financiële kosten veroorzaken.

Het kiezen van een kwaliteitsvolle gras- of grindplaat

hangt van veel factoren af. Bij het plaatsen

spelen de juiste maat, ergonomie en comfort een

grote rol. Door de tijd heen geldt de kwaliteit van

het gebruikte polyethyleen, maar ook de structuur

en de specifieke verbindingen van de platen.

Gras- of grindplaten moeten in alle weersomstandigheden

dankzij hun UV- en vriesbestendigheid

dezelfde eigenschappen behouden.

Op veel projecten worden deze elementen onderschat

en wordt er gekozen voor de oplossing die

op basis van de vierkante meterprijs de goedkoopste

blijkt te zijn. Nochtans bestaat er voor elke

toepassing een specifieke oplossin.

Een gespecialiseerde partner

MatGeco, de geotechnische divisie van de insulco-groep,

was meer dan dertig jaar geleden

de allereerste die in België het concept van polyethyleen

gras- en grindplaten introduceerde,

met zijn Ritterdal, de plaat met honingraatstructuur.

De betrouwbaarheid van dit eerste

model, waarvan meer dan 5 miljoen m² in

Het grote formaat van de Ritterdal XXL grasplaat

en de GravelGrid grindplaat garandeert een

uitzonderlijk snelle en eenvoudige plaatsing.

84 ONLINE.NL

ONLINE.NL


BESTRATING THEMA

‘Vaak kiest men voor de

goedkoopste oplossing. Zo onderschat

men mogelijke problemen’

heel Europa werd geplaatst, hoeft niet meer te

worden bewezen.

Het concept, het ontwerp en de geselecteerde

grondstoffen garanderen een duurzaamheid op

lange termijn. Een geslaagde formule en een succesverhaal,

want tal van uitgevoerde projecten

door de jaren heen bewijzen de betrouwbaarheid

die MatGeco met zijn unieke platen aanbiedt.

Voor elk project zijn oplossing

Om voor elk type project de beste oplossing te

kunnen aanbieden, zijn er nu niet minder dan

een tiental varianten in vorm of kleur die het grasen

grindplaten gamma van MatGeco vormen.

Met zijn kleine formaat is de Ritterdal gras- en

grindplaat het meest aangeraden model voor

niet rechtlijnige oppervlakken of kleine ruimtes.

Het grote formaat van de Ritterdal XXL grasplaat

en de GravelGrid grindplaat garandeert een uitzonderlijk

snelle en eenvoudige plaatsing, waardoor

de plaat vooral aanbevolen wordt voor de

realisatie van grote parkings of lange berijdbare

paden. De nieuwe TrafiDal 50 is het ideale alternatief

voor betonnen grasdallen. Visueel gezien

lijkt de TrafiDal 50 op grasbetondallen, en hij

levert vergelijkbare weerstanden, waardoor deze

nieuwe plaat geschikt is voor zwaar en intensief

verkeer. De RoadEdgePave is speciaal ontworpen

om bermen in rechte lijnen of in bochten

Alle MatGeco gras- en grindplaten hebben

markeerdoppen, het ideale accessoire om

parkeerplaatsen of verschillende gangpaden

af te bakenen.

te versterken. Bovendien hebben bijna alle Mat-

Geco gras- en grindplaten hun eigen markeerdoppen,

het ideale accessoire om parkeerplaatsen of

verschillende gangpaden af te bakenen. ❚

Waardoor de plaat vooral aanbevolen wordt voor de realisatie van grote parkings of lange berijdbare paden.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

85


Knik-laders verkrijgbaar v.a. 1000 Kg tot 3300Kg

Eurotrac W11 v.a. € 19.600,-

• Eigen gewicht v.a.1580Kg

• 3 Cilinder Kubota D1105-18.5Kw Stage-V

• ROPS frame OF Cabine met kachel

• Snelwissel

• Hydr. extra functie

Eurotrac W12 v.a. € 24.500,-

• Eigen gewicht v.a. 2280Kg

• 4cyl Kubota D1505-18.5kW Stage-V

• ROPS frame

• Snelwissel

• Hydr. extra functie

Eurotrac W13 v.a. € 33.650,-

• Eigen gewicht v.a. 3050 Kg

• 4 cilinder Yan-Mar 4TN86-37Kw Stage-V

• ROPS frame OF Cabine met kachel

• W-snelwissel

• Hydr. extra functie

• Differtieel sper

Ook in telescoop uitvoering !

HE18-1 mini graafmachine v.a. € 18.800,-

• Eigen gewicht 1780 Kg

• KUBOTA D1105 14.2Kw stage- V

• Rops frame OF cabine met kachel

• Hydraulische verstelbare rupsen

• Zwenk - giek extra hydr. functie

• Hydr. snelwissel CW05

Importeur:

P. de Heus en Zonen Greup B.V.

Stougjesdijk 153 • 3271 KB • Mijnsheerenland

www.eurotrac.nl • +31 (0) 186 612333 • info@eurotrac.nl


Platform voor de tuin- en groenprofessional

PARTNER WORDEN

VAN GREENPRO?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op greenpro-online.nl

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op greenpro-online.nl verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar greenpro-online.nl/adverteren

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

greenpro-online.nl


GREENPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Greenpro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

greenpro-online.nl/bedrijven

AVANT MACHINERY NV

Tienesteenweg 240

B-3800 SINT TRUIDEN

T +32 11 68 78 65

info@avantmachinery.be

www.avanttecno.com

BOSTA

Doornhoek 4205

5465 TG VEGHEL

T +31 413 32 39 29

sales@nl.bosta.com

www.bosta.nl

EMPAS BV

Kruisboog 43

3905 TE VEENENDAAL

T +32 318- 52 58 88

info@empas.nl

www.empas.nl

GROENEVELDT GRIJPERS BV

Edisonweg 9

2964 LK GROOT AMMERS

T +31 184 60 15 45

www.ggbv.nl

EUROGARDEN NEDERLAND B.V.

Hogelandseweg 51

BECX MACHINES

De Sonman 35

5066 GJ MOERGESTEL

T +31 13 207 07 60

info@becxmachines.com

www.becxmachines.com

DE WILD B.V. / GTM PROFESSIONAL

De Meeten 54

4706 NH ROOSENDAAL

T +31 165 53 29 92

support@de-wild.com

6545 AB NIJMEGEN

T +31 24 373 19 90

info@eurogarden.nl

www.eurogarden.nl

HARDEMAN ZAND- EN

GRINDHANDEL B.V.

Middelbuurtseweg 47A

3903 LB VEENENDAAL

T +31 318 57 12 68

info@hardeman-zand.nl

www.de-wild.com

www.hardeman-zand.nl

BOOMROOIERIJ WEIJTMANS

Handelsweg 18

5071 NT UDENHOUT

T +31 13 511 14 83

www.boomrooierijweijtmans.nl

DONAT VAN DER HORST

Loostraat 58

6924 AH LOO

T +31 316 26 16 73

info@donatvanderhorst.nl

TOBROCO-GIANT

Industrielaan 2

5061 KC OISTERWIJK

T +31 13 521 12 12

info@tobroco.nl

www.tobroco-giant.com

HEMOS MACHINEBOUW BV

Paradijsweg 4

7942 HB MEPPEL

T +31 6 83 97 44 00

info@hemos.nl

www.donatvanderhorst.nl

www.hemos.nl

BOOMTOTAALZORG

Lange Uitweg 27

VAN DYCK MARCEL BELGIUM

Provinciebaan 71

GROENADVIES AMSTERDAM B.V.

Jonge Voolweg 11

HENCON FORESTRY BV

De Bolanden 9

3998 WD SCHALKWIJK

B-2235 HOUTVENNE

1521 RH WORMERVEER

7071 PW ULFT

T +31 30 601 18 80

T +32 16 69 61 56

T +31 6 50 52 39 35

T +31 315 69 54 70

info@boomtotaalzorg.nl

info@vandyck.be

info@groenadviesamsterdam.nl

info@henconforestry.com

www.boomtotaalzorg.nl

www.vandyck.be

www.groenadviesamsterdam.nl

www.henconforestry.nl

88 ONLINE.NL

ONLINE.NL


GREENPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Greenpro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

greenpro-online.nl/bedrijven

INFRARED

TECHNOLOGY

HOAF GROEN

Münsterstraat 14

7575 ED OLDENZAAL

T +31 541 53 04 00

www.hoaf.nl

MICHEL OPREY & BEISTERVELD

Havenweg 18

6101 AB ECHT

T +31 475 41 70 00

info@mo-b.nl

www.mo-b.nl

RAMM B.V.

Breestraat 46

3811 BK AMERSFOORT

T +31 6 15 67 45 77

info@ramm.nl

www.ramm.nl

TREE-O-LOGIC

Westenengerdijk 11

6732 GP HARSKAMP

T +31 318 47 91 66

info@treeologic.nl

www.treeologic.nl

NATIONALE BOMENBANK BV

ROMFIX

VAN VOORTHUIZEN BOOM-

& GROENVERZORGING B.V.

JEAN HEYBROEK

Wilgenkade 6

3992 LL HOUTEN

T +31 30 639 46 11

info@jeanheybroek.com

Abbekesdoel 22A

2971 VA BLESKENSGRAAF

T +31 184 69 89 89

info@nationalebomenbank.nl

www.nationalebomenbank.nl

Nijverheidsweg 6

7671 DA VRIEZENVEEN

T +31 88 888 41 11

info@romfix.nl

www.romfix.nl

Zandkuilweg 2a

4033 AL LIENDEN

T +31 344 60 15 56

info@vanvoorthuizenbomen.nl

www.vanvoorthuizenbomen.nl

www.jeanheybroek.com

MATADOR BV

Torenstraat 29

5268 AS HELVOIRT

T +31 411 64 13 88

info@matadorbv.nl

www.matadorbv.com

NICG

Boogschutterstraat 1

7324 AE APELDOORN

T +31 85 210 14 51

info@nicg.nl

www.nicg.nl

TERRAZZA MC

Stokstraat 38

B-9770 KRUISEM

T +32 475 30 84 27

info@terrazzamc.be

www.terrazzamc.be

WATERKRACHT

Markenweg 1

7051 HS VARSENVELD

T +31 315 25 84 84

info@waterkracht.nl

www.waterkracht.nl

WeedControl

Specialist in gifvrij onkruidbeheer

MBI - DE STEENMEESTERS

Taylorweg 10

5466 AE VEGHEL

PLADDET BV

Paulinaweg 6-10

4521 RE BIERVLIET

TGS TREE GROUND SOLUTIONS

Kattenburgerstraat 5

1018 JA AMSTERDAM

WEEDCONTROL

Energieweg 9-11

5145 NW WAALWIJK

T +31 413 34 94 00

T +31 115 48 13 51

T +31 20 411 71 75

T +31 416 54 07 18

infoinfra@mbi.nl

info@pladdet.nl

info@tgs.nl

info@weedcontrol.nl

www.mbi.nl

www.pladdet.nl

www.tgs.nl

www.weedcontrol.nl

ONLINE.NL

ONLINE.NL

89


STERK in VERTICUTEREN

• 46 cm werkbreedte met

zwenkwielen voor maximale

ergonomie

• 56 cm werkbreedte voor

een grote tijdsbesparing.

• Ook verkrijgbaar met een

160 Liter grote opvangzak

MODEL V460

* Selon que vous êtes un utilisateur privé, un professionnel ou une société de location

JO BEAU ® VERDUBBELT

uw GARANTIE tot*

MODEL PR22

MODEL PR22+

+32 (0)50/70 48 40 - info@jobeau.eu - www.jobeau.eu

Een demo bij u thuis?

Contacteer een erkende Jo Beau ® dealer

of surf naar www.jobeau.eu


VOOR UW COMPLETE BEPLANTINGSPROJECT

HOGE KWALITEIT

FLEXIBEL

FRANCO LEVERING NL

EXCELLENTE SERVICE

GESPECIALISEERD IN BOSBOUWKUNDIGE HERKOMSTEN

Bos- en haagplantsoen | Zetstammen | Vaste planten

(Solitaire) heesters | Laan- en fruitbomen | Coniferen

Vormbomen | Multistammen | Sier- en containerplantsoen

Haagelementen | Bloemen- en flora mengsels | Boomzaden

Aanvullende materialen zoals groeikokers en boombanden

Laxsjon Plants maakt graag een offerte voor uw beplantingsproject!

+31 (0) 85 0700 222 info@laxsjonplants.com www.laxsjonplants.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!