Aakwaa mei 2021

aakwaa

Wijkblad Aakwaa voor Aa-landen Zwolle

In dit nummer o.a.

• Koningsspelen

• De Wieden ‘Kunst en boeken’

• De Zwolse Tulp

Mei 2021


Een nieuwe visgraatvloer?

Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel Driedubbel Vierkant

50 JAAR

KWALITEIT

SINDS 1896

50 jaar maatwerk in houten vloeren

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl


Koningsspelen aangepast gevierd

De in 2013 voor het eerst georganiseerde Koningsspelen voor de basisscholen

in Nederland en het Caribisch gebied, had ook dit jaar vanwege het coronavirus,

net zoals de vorige editie, noodgedwongen in een aangepaste vorm plaats.

Om te laten zien dat samenzijn ons in deze coronatijd net dat beetje extra geeft,

was het thema voor 2021: IK + JIJ = WIJ…….SAMEN.

Koningsspelen binnen de mogelijkheden

De Koningsspelen werden in 2013 voor het

eerst naar aanleiding van de troonbestijging

van Koning Willem-Alexander gehouden als

een sportief Oranjefeest voor alle kinderen

van de basisscholen in Nederland en

het Caribisch gebied. Ieder jaar met een

centraal thema voor gezond eten, drinken

en actief bewegen voor de schooljeugd.

De landelijk door de Krajicek- en Cruyff

Foundations georganiseerde sportieve

festiviteiten zijn voor Zwolle in handen

van Sport Service Zwolle.

Helaas waren er dit jaar voor de jeugd van

Aa-landen en Holtenbroek geen door de

Sport Service Zwolle georganiseerde Koningsspelen

op Het Hoge Laar, maar hebben

de basisscholen zelf op eigen locatie hun

feestelijkheden rond de Spelen ingekleurd.

Wel heeft de organisatie haar best gedaan

om de kinderen enthousiast te laten

bewegen. Met het door ‘Kinderen voor

Kinderen’ gezongen Koningslied ‘Zij aan zij’

konden de schoolkinderen vrijdag 23 april

de sportieve activiteiten traditiegetrouw

toch zingend en dansend starten.

Koning Willem-Alexander had ’s morgens vroeg

in Amersfoort officieel het startsein gegeven.

KBS De Wilgenburg

Op De Wilgenburg

hebben de leerlingen

de hele dag

kunnen sporten, zoals de Koning graag zou

zien. Op afstand van elkaar hebben ze de

dag geopend. Onder leiding van Lars, van

Sportservice Zwolle, dansten ze de sterren van

de hemel op het lied Zij aan Zij van Kinderen

voor Kinderen. Alle kinderen hebben met hun

eigen klas een sport en spel circuit gedaan,

en als klap op de vuurpijl mocht elke groep

op een stormbaan.

Deze mocht geplaatst worden op het grasveld

naast de Dollardflat, en daarbij hebben

we dankbaar gebruik gemaakt van de stroomvoorziening.

Een ijsje en lekkere koek van de

oudervereniging maakten de dag compleet.

Dankzij het mooie weer was het een prachtige,

feestelijke dag!

Irna Koot, directeur kbs de Wilgenburg

Koningsspelen basisscholen Aa-landen

De basisscholen Stroomdal, Aquarel,

Werkschuit, Wilgenburg en Twijn lieten

Aakwaa in woord en beeld weten hoe zij de

feestelijkheden op eigen locatie hebben gevierd,

waarvan op deze pagina’s een uitgebreide

rapportage.

Martin Bos, redactie Aakwaa

3


CBS De Aquarel

Op CBS de Aquarel hebben

we in de week van 19 april

aandacht besteed aan

de Koningsspelen.

Onze koningsspelen konden dit jaar helaas

niet doorgaan zoals we die gewend zijn.

IKC de Werkschuit

Dinsdag was er Koningsspelen in de gymles.

Het was heel leuk om te doen, veel geweldige

activiteiten en spelen.

De vakleerkracht voor bewegingsonderwijs

heeft tijdens de gymlessen een programma

voorbereid in het kader van de Koningsspelen.

Op vrijdag 23 april heeft elke groep zijn eigen

invulling gegeven aan het feest. Ook hebben

we schoolbreed activiteiten gedaan.

Zo is er in veel klassen gedanst op het liedje

Zij aan Zij van Kinderen voor Kinderen.

In sommige groepen werden Oud-Hollandse

spelletjes gedaan en een groep heeft zelfs een

Konings - ruilmarkt georganiseerd in

de klas. Al met al een leuke dag voor iedereen!

Bijvoorbeeld: skippybalrace, touwtje trekken,

sjoelen, spijkerpoepen en er was leuke muziek

en meer activiteiten. En donderdag was er een

gezellig Koningsontbijt op school, dingen zoals

donuts, fruit en nog meer lekkers mocht er

gegeten worden. In de middag werden er ook

leuke spellen gedaan. Het was super gezellig

en het was een leuke Koningsdag!

Noa en Genevieve, groep 6a,

IKC de Werkschuit

Sanne Postma en Tamara Nijburg,

CBS de Aquarel

4


SO de Twijn Boterdiep

Een jaar dat alles anders liep dan gedacht,

een jaar van schrappen, overleggen, afwegen,

fl exibel zijn, bijsturen en proberen. Het was

even spannend of de Koningsspelen wel

door mochten gaan dit schooljaar, na diverse

activiteiten af te moeten zeggen (IJssportdag,

Watersportchallenge, Twijn vierdaagse etc.),

maar we kregen toestemming. Wel in een

andere vorm dan anders, maar toch. De

afgelopen maanden hebben we keihard met

elkaar gewerkt om elke afdeling en locatie een

mooie sportdag te geven en dat resulteerde

in wel 3 Koningsspelen: 1 op onze locatie

aan de Violierenstraat, 1 op locatie Boterdiep,

opgesplitst in de 3 afdelingen en ook nog 1

op donderdag voor de klassen die er vrijdags

niet zouden zijn. Je kunt je voorstellen: dat

waren heel veel to-do lijstjes. Het was een hele

hoop externen in

school halen vanuit

verenigingen. Om ook

daar aansluiting te

vinden voor onze kinderen kon dat dit jaar, op

de huifkar na, niet. Maar in een tijd waarin er

veel niet kan, kan er ook zeker heel veel wel.

Er stond een prachtig aanbod klaar van diverse

opblaas stormbanen, een bungeerun, je kon met

de hele klas in het zwembad, springkussens,

eendjes vangen, oud Hollandse spelletjes, noem

maar op en het stond er. En dat onder een

stralend lentezonnetje, wat wil je nog meer!?

Zoals ik al zei, er gaat heel veel niet door, maar

wat is het leuk als er dan wel iets mag en je dat

samen met een beetje omdenken bereikt hebt.

Als het niet linksom kan, dan maar rechtsom.

Met sportieve groet, namens de vakgroep

beweging, Nynke Teertstra

Hommel gered!

Beste redactie Aakwaa,

Ik meen dat er in een vorige editie van jullie leuke wijkblad een

oproep stond om vooral aandacht te besteden aan bijen en

hommels. Gisteren appte mijn dochter Marin van 11 mij deze foto

(bijgaand) met de tekst: “Dit hommeltje vond ik op straat!

Ik gaf hem wat suikerwater en... hij vloog na een paar minuten

weer vrolijk weg! Ik heb hem ook goed van dichtbij kunnen

bekijken, en hij was echt heel mooi!”. Ze had de hommel

met 2 blaadjes uit de tuin opgepakt en voorzichtig naar

de tafel gebracht.

Dit leek me erg leuk voor jullie volgende editie!

Vriendelijke groet, Mirjam van der Maas

[Wij als redactie vinden het natuurlijk geweldig wanneer onze

artikelen ( Aakwaa maart blz. 23) zo goed gelezen worden en

tot zoiets leiden, super Marin, goed gedaan!]

5


Foto 4

Bomen over bomen

De laatste keer heb ik het gehad over de eikenprocessierups (EPR). Inmiddels zijn we een

maand verder en de overlast zal met een paar weken ook weer gaan ontstaan. Er is toen

eigenlijk alleen over het diertje zelf gesproken, en nu wil ik wat meer gaan vertellen over de

beheersing van de plaag. Met opzet heb ik het over beheersing: het is een utopie (en zelfs

onwenselijk) om te denken dat we de rups uit kunnen roeien. Hij maakt al zo lang deel uit

van het ecosysteem, dat er bepaalde andere dieren sterk in aantallen zullen verminderen

mocht de EPR verdwijnen.

Foto 1

6

Er is geprobeerd om een chemische

stof in de eiken te injecteren.

Deze stof wordt dan via de

stam naar de bladeren gebracht

zodat de rups deze binnen krijgt

en daar aan dood gaat. Helaas

blijkt dat niet alleen de EPR er

aan dood gaat, maar ook alle

andere insecten die van het blad

snoepen, dus ook dit is afgeserveerd.

Wat ook niet werkt, is de plastic

folie rondom de stammen (Foto

1). Dit zou moeten voorkomen

dat de rupsen die de grond in

gaan (wat overigens maar een

zeer klein percentage doet)

terug kunnen klimmen de boom

in. Het blijkt zelfs dat de rupsen

het heerlijk vinden om onder het

plastic te gaan schuilen tegen

regen en wind. Het is later

dan ook bijna niet te doen om

dit plastic weer te verwijderen

zonder dat je er jeukplekjes van

oploopt. Ook zit dit plastic vaak

op ooghoogte van kinderen.

Die gaan er met een stokje in

zitten poeren, met alle gevolgen

van dien.

Afgelopen seizoen zag je ook

regelmatig mensen met een

verfbrander in de weer. Doe dit

alsjeblieft niet. Door de warmte

van de brander gaat de lucht

wervelen en waaien de haren

alle kanten op. Hierdoor komen

die overal in de omgeving terecht

met alle gevolgen van dien.

Bovendien verbranden de haren

pas bij een temperatuur van

600°C. De meeste verfbranders

halen dit niet. En je beschadigt er

ook nog de boom behoorlijk mee

zoals duidelijk te zien is

op foto 2.

Tsja, wat blijft er dan nog over?

De gemeentelijke bomen langs

“gevoelige” plekken (fi etspaden,

bij scholen, winkelcentra, enz.)

kunnen worden gespoten met

een bacterie- of een aaltjespreparaat.

Dit komt behoorlijk

Foto 2


Foto 3

Ook worden er tegenwoordig

speciale kasten bij de eiken

gezet. In deze kasten zitten

oude nesten van de EPR die uit

de bomen zijn gehaald. In deze

nesten zitten al veel verschillende

predatoren van de EPR. Door

deze kasten bij de nieuwe nesten

te plaatsen kunnen de jonge

predatoren zich direct weer gaan

voortplanten.

precies: de aaltjes kunnen niet

tegen zonlicht, dus kunnen ze tot

twee uurtjes voor zonsopkomst

gespoten worden. Verder zijn

luchtvochtigheid, temperatuur en

de spuittechniek van invloed op

het resultaat. Wat heel belangrijk

is, is het tijdstip van spuiten. De

EPR is één van de eerste rupsen

die uit het ei komt. De rest komt

een paar dagen later. Door in

die paar nachten te spuiten pak

je alleen de EPR. Maar er staan

teveel eiken om die allemaal in

die paar nachten te spuiten.

Dan is er nog het wegzuigen.

Dit kost veel geld: twee man,

hoogwerker, grote zuiger, drie

keer per dag schone overalls

en handschoenen, afvoer van

het afval. Maar je pakt op deze

manier alleen de EPR, dus dat is

wel een voordeel. Foto 3

Voor de langere termijn moeten

we dit allemaal vergeten. Onze

natuur is prima in staat om ook

dit probleem zelf op te lossen.

Zo worden er steeds meer

bermen ingericht om vogels te

kunnen huisvesten. Maar niet

alleen vogels kunnen meehelpen

bij de beheersing: ook hoornaars,

vleermuizen en allerlei soorten

insecten (poppenrovers of sluipwespen

bijvoorbeeld) eten de

rupsen of de vlinders. Dit wisten

ze zelfs al in 1927 (Foto 4).

Even nog een kleine tip: hang de

nestkasten voor de vogels niet in

de eiken zelf, de rupsen vinden

het heerlijk om er onder te

schuilen (Foto 5).

Foto 5

Ik zou zo nog een hele Aakwaa

vol kunnen schrijven over deze

beestjes, ondanks alle problematiek

zijn ze ontzettend interessant.

Mocht je er meer over

willen weten, er zijn verschillende

websites die informatie verspreiden

die onderzocht is. Vooral op

processierups.nu en op de site

van Nature Today is heel veel te

vinden. Ook mag je er mij over

mailen op: freerkoldenburger@

gmail.com

Tekst en foto’s:

Freerk Oldenburger

Foto 4

7


Marjanne Staal Uitvaartverzorging

z o r g z a a m e n z o r g v u l d i g

Persoonlijke

begeleiding

in een sfeer

van rust,

aandacht

en openheid

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 109 669 39

Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle | www.marjannestaal.nl

Zoek je flexibele opvang?

Je vindt het bij onze nieuwste

kinderdagverblijven in Zwolle, voorheen

onderdeel van De 7 dwergen.

Het persoonlijke en warme karakter van de

locaties zorgt ervoor dat je kind zich hier

thuis voelt, vriendjes maakt en zich in eigen

tempo ontwikkelt.

Kijk voor meer informatie op www.partou.nl

of bel 088 2357500.

Holtenbroek

Partou Haydnstraat 2

Stadshagen

Partou Zwaardvegerstraat 124

Partou Sterrenkroos 52

8

21 0119 Advertentie Partou in Zwolle.indd 1 21-1-2021 20:34:21


Wil jij energie besparen?

De energiecoaches komen naar je toe!

Soms is het best lastig om keuzes te maken in energiebesparing van je huis. Waar moet

je beginnen? Wat werkt wel en wat niet in mijn woonsituatie? Wat levert het meeste op en

hoe weet ik zeker dat de maatregelen zorgvuldig worden genomen? Welke investering is

rendabel of levert de gewenste comfortverbetering op en welke ligt in mijn situatie minder

direct voor de hand?

Vaak zit energie besparen in kleine dingen of het

simpel aanpassen van gewoontes. Maar zeker

bij grotere energiebesparende investeringen is

wat extra onafhankelijk meedenken vaak prettig.

Als je vragen hebt over zonnepanelen, isolatie

of warmtepompen kan een energiecoach je een

eind op weg helpen.

In Zwolle loopt een grote groep enthousiaste

energiecoaches van onder andere Blauwvinger

Energie en 50 Tinten Groen Assendorp rond

die jou graag willen helpen bij het zetten van

stappen om je huis energie zuiniger te maken.

Deze vrijwilligers komen langs nadat jij het

Hoomdossier (een tool van Energie Samen:

https://blauwvingerenergie.hoomdossier.nl/)

hebt ingevuld.

Ook in Aa-landen zijn er enthousiaste

energiecoaches die je graag willen helpen.

Ze kijken met je mee naar wat wel kan en wat

het beste past bij jouw situatie.

Ben je er klaar voor? Neem contact op met jouw

energiecoach Johannes in Aa-landen en start

met besparen!

Johannes van Steenis, Johannes.wies@ziggo.nl

Adoptie gemeentegrond

Je zou niet verwachten dat het inzetten van zo’n

groot materieel als eindresultaat een paar liefelijke

plantsoentjes in de Slingerbeek tot gevolg

zou hebben, maar toch is dat zo.

Van steen naar flora

De plannen voor het vergroenen van de

plekken voor de percelen Slingerbeek

10,12 en 14 werden met ondersteuning

van de gemeente gerealiseerd.

Met grootmaterieel werd in maart de basis

gelegd voor drie plantsoentjes met het

verwijderen van de tegels en een ten dode

opgeschreven boom, en het storten van

zwarte aarde. Daarna was het de beurt aan de

bewoners van de drie panden om de door hen

geadopteerde stukjes grond te transformeren

in plantsoentjes.Vlak voor de Paasdagen

werd de met een (deels) gemeentebijdrage

gekochte fl ora geplant. Vanwege eerdere

weersomstandigheden werd de geplande

herplaatsing van een boom vertraagd en

uitgesteld tot het najaar.

Zie voor nadere informatie van dit project

de gemeentepagina’s in deze Aakwaa.

Martin Bos, redactie Aakwaa

9


Wij helpen verder bij

schulden, werk zoeken en

meedoen in Zwolle

Sharon (23)

ZET JE OOK

IN VOOR

NIEUWE

NEDERLANDERS

IN ZWOLLE!

ParticipatieMaatje bij Voor Elkaar Zwolle

"Als maatje bouw je echt

een vertrouwensband

op met de gezinnen.

En tegelijkertijd help

je ze de Nederlandse

cultuur te Ontdekken."

Wil jij net als Sharon nieuwe Nederlanders helpen in Zwolle?

Neem contact met ons op! Ga naar voorelkaarzwolle.nl/aakwaa

nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

10


Repair Café Aa-landen: time out

Het zal een jaar of twee geleden zijn. Twee mensen op leeftijd schuifelden het lokaal van het Repair

Café binnen, mevrouw was nog aardig mobiel, maar meneer was duidelijk slechter ter been.

Maar dat was niet erg, ze waren naar mijn bescheiden mening in de tachtig.

Mevrouw had een tas bij haar waar later een vierkante Senseo uitkwam. Ze werden naar mij

doorverwezen en daar hoorde ik waarom ze hier waren. Met duidelijke smart zei mevrouw:

‘HIJ DOET HET NIET MEER!’

Meneer was ondertussen op een stoel gaan zitten. “Ik kan niet zo lang staan!” zei hij.

Oké, dus ik ging op onderzoek uit. Na de koffi emachine open te hebben

geschroefd (wat niet zo simpel was) ben ik gaan meten en kwam er al

snel achter dat het echt mis was met de machine: er ging geen stroom

door de boiler! Ik heb de boiler eruit gehaald en doorgemeten en die

bleek doorgebrand. Einde van de koffi emachine.

Dat vond ik heel erg, de eigenaars van de koffi emachine hadden een

soort ritueel om het koffi edrinken heen gemaakt. Toch moest ik melden

dat het echt einde van de Senseo was, en het sloeg ook in als een

bom. Nadat ze van de schrik waren bekomen, hadden ze duizend

vragen. Het kwam erop neer dat de Senseo het middelpunt was van

een koffi eritueel twee keer per dag, en dat hield ze bezig en vooral bij

elkaar! Hoe moest het nu?

Ik kon ze weer op de been helpen met de mededeling: “Ze zijn hier in het winkelcentrum in

de aanbieding.”

Eind goed al goed? Niet helemaal, maar ze hebben een nieuwe gekocht, eenzelfde als wat ze

hadden, want die paste precies tussen de twee stoelen, op het tafeltje met de twee kopjes,

de suiker en de twee lepeltjes.

Namens Repair Café Aa-landen, Hennie Burgmeijer

Heeft u vragen over een haperend apparaat

of kleding met een mankement?

Mail ons en misschien kunnen we u een

goede tip geven.

Contactpersoon: Riet Poppe

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Facebook: Repair Café Aa-landen

11


Zingende glazenwassers, schrijvers

IKC De Wieden geeft project ‘Kunst en Boeken’ op creatieve wijze vorm

Op basisschool De Wieden aan de Beulakerwiede bruiste het in de maand voor de meivakantie

van de activiteiten. De geplande projectmaand ‘Kunst en Boeken’ werd, ondanks alle Coronaregels

op een creatieve wijze ingevuld. In plaats van een voorstelling in de school trok theatergroep

‘Kamerspel’ nu als zingende glazenwassers buiten langs ramen. Bij iedere groep werd

er als afscheid een passend gedicht op het raam geplakt.

In de onderbouw kregen de

leerlingen via het digibord

bezoek van de schrijver Erik

van Os. Hij las voor uit zijn

eigen boeken, vertelde hoe

een boek geschreven wordt en

zong liedjes. Vragen konden

via de laptop van de juf gesteld

worden. Super inspirerend!

Groep 3 heeft daarna zelfs

een eigen prentenboek

geschreven!

workshop gehad van de

illustrator Roger Klaassen.

Hij tekent cartoons en leerde

de kinderen hoe ze een

superheld konden tekenen.

Ook dit was een groot succes.

Er werd gewerkt over grotschilderingen,

maar ook

over graffiti, Rembrandt en

Mondriaan. Iedere groep gaf

een eigen invulling aan het

project ‘Kunst en Boeken’.

Wat een diversiteit!

Tijdens de begrijpend

leeslessen werd er gebruik

gemaakt van teksten die

aansloten bij het thema

in de groep en ook de

schrijfopdrachten waren

bijpassend.

Als kers op de taart mochten

de leerlingen van groep 3 hun

boek op 19 april aanbieden

aan minister Arie Slob. Hij

nam het boek met veel plezier

in ontvangst tijdens zijn

werkbezoek aan De Wieden.

Op Twitter maakte hij hier later

op de dag melding van.

De midden- en bovenbouw

leerlingen hebben een

12

In de gang verscheen een

heuse fotostudio waar de

leerlingen van groep 4 in de

stijl van de gouden eeuw op

de foto gingen. Zo waren

het meisje met de parel en

Rembrandt dus ineens echt

op school!

Na afloop van het project

konden alle ouders en

belangstellenden Corona-proof

meegenieten via een filmpje

dat in iedere groep

was gemaakt.

Nieuwsgierig geworden

naar IKC De Wieden?

Op IKC De Wieden wordt

vanuit een visie van brede


bezoek en een boek voor de minister

ontwikkeling gewerkt. Daarnaast

is goed leesonderwijs

één van de speerpunten van

de school maar worden de

andere vakken natuurlijk niet

vergeten.

hoog is. Onze aanpak van het

leesonderwijs kon onlangs

nog op complimenten van de

onderwijsinspectie rekenen.

Heeft u vragen, wilt u informatie

of een rondleiding?

Neem dan contact op

met Martine van Metelen

(directeur), via mail:

m.vanmetelen@ooz.nl

of (038) 4542762.

Belinda Oonk, IKC De Wieden

Er wordt zoveel mogelijk

gewerkt in betekenisvolle

contexten waardoor de

betrokkenheid van leerlingen

13


pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

14


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

15


16


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


De Zwolse Tulp

Dit is niet de officiële naam van dit bolgewasje dat is namelijk Fritilaria meleagris oftewel de

wilde kievitsbloem. In de volksmond wordt deze voorjaarsbloeier wel Zwolse tulp genoemd

maar dat alleen in deze contreien.

en wit. Veel zeldzamer zijn

enkel witte bloemen. Ze lijken

een beetje op kievitseieren,

vandaar de naam kievitsbloem.

Hommelkoninginnen

De bloemen worden bestoven

door hommelkoninginnen.

Specifiek door de koninginnen,

want omdat de bloemen vrij

vroeg in het jaar bloeien, zijn

de andere hommels nog niet

actief. Hommelkoninginnen

meteen voor de bestuiving

wordt gezorgd.

De hommels zijn erg van

belang voor de soort. Uit

onderzoek blijkt dat de kievits-

Uiterlijk

Zij heeft een bijna balronde

bol, die meestal 8-12 mm dik

is en door vliezen is omgeven.

De stengel is rechtopstaand,

donkergroen tot bruinachtig en

draagt een paar spitse, lijnvormige,

uitstaande bladen, die

een gleuf hebben en verspreid

staan. Aan de overhangende

stengel zitten meestal één of

twee bloemen die een kenmerkende

tekening hebben.

Het lijken wel blokjes in paars

overwinteren alleen en zonder

soortgenoten, in tegenstelling

tot bijenkoninginnen. De grote

koninginnen passen maar

net in de smalle kievitsbloemen.

Zij kruipen vanonder

in de bloemen die slechts

vijf dagen bloeien, langs de

drie forse stempels en de zes

meeldraden met lange helmknoppen,

die eerst vertikaal

staan, maar later omduikelen,

gaat het naar de honing in de

groefjes aan de voet van de

bloemdekbladeren, zodat er

18


bloemen die bezocht zijn door

de hommels minder snel ziek

worden. Door die bevruchting

krijgt de plant bescherming

tegen levensbedreigende

schimmelinfecties en bloeit

langer.

Bijzondere levenscyclus

De kievitsbloem heeft een heel

bijzondere levenscyclus. De

eerste zes levensjaren van

de plant is er nog geen bloei

te zien. Wanneer het zaad

van de plant op de grond is

terecht gekomen, zal het zich

in het voorjaar onder de grond

ontwikkelen tot een klein bolletje.

Het jaar daarop volgt het

eerste blad en daar blijft het

voorlopig bij. Drie jaar lang blijft

het bij dat ene blad. Dit heet

het zwaardstadium. Hierna

volgt het kandelaarstadium,

hetgeen betekent, dat er een

stengel met meerdere bladen

volgt. Ook dit stadium duurt

drie jaar. Pas het jaar daarna,

dus na zes jaar, zal de eerste

bloem verschijnen.

Verspreiding

Voor het verspreiden van

de zaden is de plant afhankelijk

van hoog water.

De zaden worden door het

water meegevoerd naar

andere plekken. De wilde

kievitsbloem is een typische

bloem die hoort in de uiterwaarden

van de Nederlandse

rivieren. Maar de bloem stelt

wel behoorlijk veel eisen aan

zijn omgeving. Om de zaden

te verspreiden, moet het

groeigebied jaarlijks overstromen.

De waterstanden

van de rivier moeten daarnaast

passen bij wat de bloem fijn

vindt, en hierom kiezen de

bloemen een goed plekje uit in

de velden langs de IJssel. Ze

groeien bijvoorbeeld niet langs

de rivier de Rijn, omdat hier het

water op ongunstige tijdstippen

voor de bloem hoger komt.

Voorkomen

De kievitsbloem is erg

zeldzaam in Nederland en

staat op de rode lijst. Naast

de grootste populatie van ons

land, in en rond Zwolle (ook in

Aa-landen), vandaar de naam

Zwolse tulp, is de bloem ook

nog op enkele plaatsen te

vinden in de omgeving van het

Zuid-Hollandse Reeuwijk en in

een polder bij Waddinxveen.

Hier loopt het aantal de laatste

jaren echter terug. Verder

zijn de kievitsbloemen nog te

vinden in Frankrijk, de Balkan,

Duitsland en Polen.

Bijzonderheden

De plant is giftig met name de

bol.De bloem is tweeslachtig

dat wil zeggen dat een bloem

zowel mannelijke als vrouwelijke

geslachtsorganen heeft.

Staat wel op de Rode lijst maar

is sinds 1 januari 2017 niet

meer wettelijk beschermd.

Tekst en foto’s:

Ank Pot, redactie Aakwaa

N.B.: Alle foto’s zijn in

Aa-landen gemaakt

19


Ook de slingers hangen

de bewoners zelf op

Grijs naar groen

De bewoners maken gebruik van de regelgeving ‘Van

grijs naar groen’. Ze hebben in overleg met Monique

gekozen voor drie plekken in de straat waar de tegels

er uit gaan en beplanting er in. De gemeente heeft het

materiaal geregeld, een boom verwijderd en de tegels afgevoerd.

De bewoners hebben de bestrating eruit gehaald,

het zand verwisseld voor grond, de planten ingekocht en

de groenvakken ingericht.

Adoptie

Everine: “Drie vakken hebben we ingericht. Van de gemeente

kregen we een bijdrage, de rest betalen we zelf.”

Monique: “Deze vakken adopteren de bewoners.

Dat betekent dat we afspraken hebben gemaakt over

het beheer en onderhoud dat zij zelf doen.”

Inspiratie

Everine, Miriam en Tineke hopen dat dit het begin is van

nog meer groene plekken in de straat, maar zeker ook in

de wijk. Everine: “We zijn op het idee gekomen door de

bewoners aan de Vordensebeek en door op de website

MijnWijk te kijken. Ik vind het heel goed dat de gemeente

“Er zijn zoveel mooie initiatieven in de buurt. Kleine

aanpassingen hebben zo’n groot effect. Dat werkt

aanstekelijk. Dat wilde ik ook in onze straat.” Everine

Ykema is een van de bewoners aan de Slingerbeek

in de wijk Aa-landen die de straat groener en

biodiverser wil maken. Samen met de buren Miriam

Wolf en Tineke den Hertog nam ze contact op met

wijkbeheerder Monique Wiegers. In het paasweekend

zijn de nieuwe plantenvakken gevuld.

Everine woont al 13 jaar aan de Slingerbeek. Een fijne

buurt en waar vanaf het begin een goed contact met de

buren is. “Maar het is een stenige straat. Een buurt met

veel planten en bloemen ziet er gewoon aantrekkelijker

uit, maar ik wil ook graag bijdragen aan de verbetering

van de biodiversiteit.”

Biodiversiteit

Wijkbeheerder van de gemeente Zwolle Monique Wiegers:

“Het is mooi om te zien dat de bewustwording bij

bewoners groeit; dat we onze buitenruimte inrichten met

zo veel mogelijk variatie aan planten, bloemen en bomen.

Daarmee trek je verschillende insecten en vogels aan.

De gemeente hecht er belang aan om de biodiversiteit te

bevorderen of terug te brengen daar waar het natuurlijk

evenwicht verstoord is. Deze bewoners zijn al zo ver.”

20


bewoners in de gelegenheid stelt om hun buurt naar eigen

inzicht te verbeteren. En dat ging met Monique heel gemakkelijk.

Het zou mooi zijn als andere buren in de straat

of uit andere straten hierdoor ook enthousiast worden.

Onze wijk is heel groen, maar het kan best nog een beetje

meer groener. Tijdens het inplanten van de groenvakken

kregen we al enthousiaste reacties van buren en voorbijgangers.

Het onderhoud van de vakken is een mooie

aanleiding om weer even bij te praten met elkaar.”

Monique is net zo enthousiast als de bewoners aan de

Slingerbeek: “Zo snel als dit gerealiseerd is. Maar dat zegt

ook iets over de inzet van deze bewoners en hoe je met

een simpele ingreep de aanblik in de straat enorm kan

verbeteren. Dus ik raad iedereen aan om eens door de

Slingerbeek te lopen of op MijnWijk te kijken. Dan verwacht

ik dat bewoners in Aa-landen nog meer buitengeluk

realiseren en net als deze bewoners de slingers ophangen

om het mooie resultaat te vieren.”www.zwolle.nl/mijnwijk

Naar buiten !

De openbare buitenruimte is van iedereen. Maak

er gebruik van, want dat mag! Er zijn wel een paar

spelregels. Die zijn er om rekening te houden met

andere buurtbewoners, de natuur te beschermen en

voor de veiligheid van anderen, vooral kinderen.

Particuliere speeltoestellen in de straat

Om meer speelruimte te krijgen en meer kinderen naar

buiten te lokken, mag je van 1 maart tot 1 november

een verplaatsbaar speeltoestel in de openbare ruimte

plaatsen. Dat mag een glijbaan zijn of een speelhuisje, maar geen trampolines want die zijn niet veilig.

De eigenaar van het speeltoestel is verantwoordelijk voor de veiligheid van de spelende kinderen, het speeltoestel

en het voorkomen van overlast voor omwonenden. Lees de spelregels op www.zwolle.nl/speeltoestellen

Straatbarbecue

In Zwolle hoef je geen vergunning aan te vragen voor de organisatie van een barbecue in de straat. Een vergunning is

wel nodig voor een barbecue in een stadspark of bos. Een barbecue in een wijkpark is toegestaan na overleg met de

wijkbeheerder. www.zwolle.nl/barbecue

De straat is van jou!

De hele dag geen auto’s, fietsers en scooters in jouw straat.

Spelen midden oop de weg zonder dat je uit hoeft te kijken.

Weet je dat dat kan? Maak van jouw straat een Kinderstraat!

Vertel je ouders dat je van de gemeente Zwolle afzetlinten

en een spandoek krijgt om de straat voor één dag helemaal

af te sluiten. De spelregels voor een Kinderstraat lees je op

www.zwolle.nl/kinderstraat

21


Meer groen en ruimte voor fietsen

in Winkelcentrum

Misschien heeft u het al gezien, de drie

nieuw aangelegde plantvakken bij de

ingang van het winkelcentrum aan de

kant van de Rijnlaan. Deze plantvakken

zorgen voor meer groen en kleur in het

behoorlijk versteende winkelcentrum.

De krent staat op dit moment al mooi in

bloei en we hopen dat wanneer de

viburnum en roosjes in bloei staan,

bezoekers van het winkelcentrum hier ook blij

van worden. Naast de plantvakken zijn er ook

fi etsnietjes geplaatst. Dit zijn beugels waar je

de fi ets tegenaan kunt parkeren. Ze staan

lekker dicht bij de winkelkarretjes zodat

bezoekers de fi etstas kunnen vullen en zicht

houden op de fi ets wanneer ze het karretje

terugplaatsen.

Sini’s Haiku

22


Vrijwilligers gezocht voor “de Draad weer

oppakken” in Aa-landen en omgeving

‘De draad weer oppakken’ richt zich op 65-plussers die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken om hun leven

weer invulling te geven zoals ze zelf graag zouden willen. Dit kan bijvoorbeeld zijn na een ingrijpende gebeurtenis

zoals het overlijden van een partner, rondom ziekte of door het wegvallen van zorg en ondersteuning. Senioren met

partnerverlies in het afgelopen jaar worden actief benaderd om deel te nemen aan “De Draad weer oppakken”.

Vanuit het project kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld die met luisteren en praten veel kunnen betekenen.

Ook is het mogelijk dat vrijwilligers samen met de klant op pad gaan om weer activiteiten te ondernemen.

De inzet van vrijwilligers bestaat uit huisbezoeken eens per 2 weken en is voor de duur van ongeveer een jaar.

Qua scholing zijn er 4 x per jaar vrijwilligersbijeenkomsten bestaande uit theorie en intervisie om met elkaar

ervaringen uit te wisselen.

Voor informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met WijZ, Wilma Wildeboer

t. (038) 8515700

e. w.wildeboer@wijz.nu

Het vertouwen dat je

er toch uit komt samen

Gaandeweg kwam Jolanda’s vertrouwen terug.

“Dankzij Home-Start namen mijn man en ik nu wel

de tijd om het in huis anders te doen.” Door de fi jne

contacten binnen Home-Start kwam de oude Jolanda

weer tevoorschijn. “Ik wilde altijd alles zelf doen en zo

perfect mogelijk. Mijn kinderen leerden bijvoorbeeld

ineens zelfstandig te spelen. Dat was nieuw. Ik geniet

nu veel meer en de sfeer in huis is stukken beter. Ik

ben niet meer zo gespannen en mijn lat is minder

hoog.” Terugkijkend op deze periode: “Home-Start

Op orde Zwolle

Heeft u vragen over uw post, fi nanciën of fi nanciële

regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen?

Kampt u met schulden? Bent u in de fi nanciële

problemen gekomen door de Coronacrisis?

Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle:

de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en

papieren. Wij helpen u graag!

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:

Bellen : (038) 456 97 00 (elke werkdag

tussen 09:00-17:00 uur)

Whatsapp : 06 – 12185437

(alleen appen en binnen 2 werkdagen

wordt gereageerd)

Mail : info@opordezwolle.nl

Website : www.opordezwolle.nl

Spreekuren : alléén op afspraak (na telefonisch

contact)

Zwanet Coördinator van Home-Start

was voor mij de goede hulp. Het gaf ons het steuntje

in de rug. Er werd met ons meegedacht en dit maakte

ons samen sterker. Het gaf verlichting en rust: het

vertrouwen dat je er toch uit komt samen.”

Vrijblijvend een keer van gedachten wisselen of we

wat voor jouw gezin kunnen betekenen?

Bel of mail voor meer informatie: www.home-start.nl

of vraag naar Zwanet Hamhuis, coördinator Home-Start

(038) 8 515 700.

Binnen Op Orde Zwolle

werken we samen met vier

organisaties: de Sociaal

Raadslieden (van Stichting

De Kern), WijZ Thuisadministratie

(van WijZ Welzijn),

Humanitas Thuisadministratie

en Schuldhulpmaatje

(van Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van

beroepskrachten en vrijwilligers bieden hulp op maat

bij allerlei soort vragen en problemen rondom papieren

en fi nanciën.

NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u

vragen over de maatregelen rondom de coronacrisis?

Neem dan contact op met het Regionaal Bureau

Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

23


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

24

d r u k k e r i j

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL

Het alternatief voor de dealer

80

9.4/10

feedback

company

AUTO’S

OP VOORRAAD

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie


Lege Jeu de Boulesbaan snakt naar boules

De in april 2019 door wethouder Sloots geopende jeu de boulesbaan ligt er naast het

fietspad bij wijkboerderij De Eemhoeve mooi onderhouden, maar al bijna een jaar

verlaten bij. De jeu de boules sportievelingen snakken naar het normale leven waarin

ze weer een balletje mogen gooien.

Corona houdt de boules in het tasje

De jeu de boulesbaan, voor iedereen

toegankelijk na aanmelding via

eemhoeve@travers.nl, werd vanaf de opening

op de zaterdagmorgen gereserveerd voor

een vaste groep uit het Dobbecomplex.

Tot de corona epidemie de samenleving

wereldwijd in haar greep kreeg en

iedereen strikte regels werden opgelegd.

Mondkapjes, anderhalve meterafstand, de

sluiting van De Eemhoeve en het vervallen

van het gezellige koffi e/theedrankje na

afl oop (in de plaats daarvan zelf de koffi ekan

meenemen) maakt het er niet gezelliger, zo niet

onmogelijk, op. En de regel dat je met maximaal

twee personen nog wel op de baan mag boulen,

bevordert het gezellige groepsgevoel evenmin.

De jeu de boulessetjes liggen dan ook al een

tijd in kast te wachten.

In afwachting van versoepeling

Het tijdens de persconferentie van 13 april

jl. gepresenteerde kabinetsstappenplan

(zonder beloftes!) gaf de burger wat

meer moed en wat lichtpuntjes aan het

eind van die donkere coronatunnel.

Vandaar de mededeling dat, zodra het mag

en kan (houd de media in de gaten!), de groep

jeu de boules spelers uit Aa-landen op de

zaterdagmorgen om 10.30 uur weer de draad

gaat oppakken van het ballenspel. Zelf boules

meenemen, maar voor de geïnteresseerde

wijkbewoner die eerst eens wil kijken of

proberen, is er wel een reservesetje

beschikbaar.

De Eemhoeve en jeu de boules

Monique Meijer, coördinator van wijkboerderij

De Eemhoeve, zegt ook verlangend uit te kijken

naar de tijd dat de jeu de boulesbaan zonder

beperkingen weer gebuikt kan worden. Groepen

die het spel willen spelen op andere tijden dan

de hierboven beschreven zaterdagmorgengroep,

zijn van harte welkom. Monique heeft in

De Eemhoeve jeu de boules- setjes beschikbaar.

Voor alles geldt: er wordt pas gespeeld als het

sein op groen staat!

Tekst en foto: Martin Bos, redactie Aakwaa

25


pagina 08

zaterdag 26 januari 2019 22:28:27

26


‘Maatjes lieten mij welkom en weer normaal voelen,

dat gun ik een ander ook.’

De afgelopen 4 jaar in Nederland

waren voor Mahfuz (40) zeer

bewogen jaren. Na de JobGroup en

Roberts hulp om zijn weg te vinden

in de Nederlandse samenleving,

heeft hij nu een stabiel leven. Hij

woont zelfstandig en heeft een baan.

Ook heeft hij zich aangemeld als

ParticipatieMaatje. Om een ander net

zo welkom en weer normaal te laten

voelen als hij dat heeft ervaren.

Mahfuz is 4 jaar geleden gevlucht

uit Koerdistan naar Nederland.

3 maanden bracht hij, als asielzoeker

in procedure, door in het detentiecentrum

Schiphol. Dat was een

nachtmerrie. Het buddyproject van

AZC Hardenberg zorgde voor een

ommekeer. “Zij lieten ons weer

normaal voelen”. Zij hielpen hem met

zijn papieren en vonden woonruimte

voor hem in Zwolle. Via de JobGroup

van Stichting Voor Elkaar Zwolle

kwam hij in contact met Robert,

ParticipatieMaatje

“Hij heeft mij veel dingen laten zien

en geleerd. Het gaf mij een heel fi jn

gevoel. Ik ben niet alleen. Ik kan

verder. Het lijkt misschien niet alsof

je iemand helpt, maar het helpt echt.

Het is ook niet moeilijk, soms zijn een

paar woorden al genoeg.”

Omdat hij zelf zoveel aan de hulp

heeft gehad, heeft hij zich aangemeld

als ParticipatieMaatje. “Door de

maatjesprojecten voelde ik mij weer

welkom en weer normaal, dat gun ik

een ander ook”.

En die baan? Die heeft hij gevonden!

Nog niet de perfecte baan, want

Mahfuz zou graag zijn voorgaande

beroep als journalist weer willen

uitoefenen. Voordat hij dat kan doen

moet hij van zichzelf eerst goed

Nederlands leren spreken. 3 keer in

de week krijgt hij Nederlandse les.

De rest van de week werkt hij op de

heftruck als magazijnmedewerker

in een fabriek. Dit is dan wel niet

het meest uitdagende werk, maar

voor hem heel belangrijk, “ik ben

goed opgeleid, ik wil dan ook geen

geld aan hoeven nemen van de

gemeente. Ik wil op mijn eigen benen

staan.”, aldus Mahfuz.

Wil jij je ook inzetten als

ParticipatieMaatje? Je bent van

harte welkom! Meer info vind je

op voorelkaarzwolle.nl.

foto: Hans & Lidy Fotografi e

Minister Slob reikt de eerste zelftesten

voor onderwijspersoneel uit op IKC

De Wieden

Op maandag 19 april bracht minister Arie Slob van onderwijs een werkbezoek aan IKC De Wieden. Hij reikte de eerste

zelftesten voor het onderwijspersoneel uit aan schooldirecteur Martine van Metelen. Met deze zelftesten kunnen leerkrachten

zichzelf thuis testen. Het betreft een aanvullende maatregel op de al bestaande Covid-maatregelen die ook nog

gewoon van kracht blijven.

Directeur Martine van Metelen nam met een elleboogstoot

het eerste doosje van minister Slob in ontvangst onder

toeziend oog van het NOS journaal, het jeugdjournaal, RTV

Oost en RTVFocus.

Op het plein van de school kreeg groep 5 ondertussen een

buitenles tekenen. Minister Slob maakte een praatje met

de kinderen en de juf. ‘Buiten les is beter dan binnen als

Corona op de loer ligt’.

Belinda Oonk, IKC De Wieden

27


Kunstwerk aan gevels Spui- en Biesboschflat

De wijk Aa-landen kent, ondanks zijn historisch gezien nog prille leeftijd, de nodige

kunstwerken. In de jubileum uitgave, ter ere van het vijftig jarig bestaan van de wijkvereniging,

passeerden er via een kunstroute al tien. Daarnaast zijn er her en der in

de wijk nog diverse kunstwerken in het openbaar te zien die aandacht verdienen.

De plastieken aan de gevels van de Spui- en Biesboschflat zijn daar voorbeelden van.

Spui

Gevelkunstwerk Spui- en Biesboschflat

Wanneer je over de Zwartewaterallee Aa-landen

in- of uitrijdt, zal het kunstwerk aan de Spui- en

de Biesboschfl at niet meteen opvallen. Je moet

wel even omhoog kijken om boven de ingangen

van beide fl ats de in tweeën gesplitste en over

vier muren verdeelde plastieken te ontwaren.

Harry van de Werf, Spuifl atbewoner en

eerder ijveraar voor de herplaatsing van het

hardstenen kunstwerk van de Botlek naar

het gazon voor de Spuifl at, deed het nodige

spitwerk over het bestaan van dit kunstwerk.

Alhoewel de Spui-en Biesboschfl at in de

zeventiger jaren van de vorige eeuw verrezen,

werd het kunstwerk pas begin jaren negentig

aan de gevels bevestigd. Overgeheveld vanuit

de residentie Den Haag, waar dit kunstwerk

bij de afbraak van een gebouw van één van

de Ministeries moest verdwijnen. Omdat de

schepper de ook in Zwolle zeer bekende

beeldend kunstenaar Titus Leeser was, liet

de gemeente Zwolle zich er alles aan gelegen

liggen het totale kunstwerk naar onze gemeente

te halen en het duidelijk zichtbaar, verdeeld over

de twee fl ats, ten toon te stellen.

Prangende vragen

Resteren er toch nog enkele vragen. Van welk

Ministeriegebouw is het verwijderd, ter ere

waarvan is het ontworpen en wat moeten de

scene en de fi guren verbeelden? Prangende

vragen waar Aakwaa best wel graag een

antwoord op zou willen hebben.

Titus Leeser (1903 – 1996)

Titus Leeser werd in 1903 geboren in Keulen

en heeft zijn jeugd doorgebracht in Den Haag.

Daarna heeft hij in München gestudeerd, in

Berlijn gewoond , studiereizen naar Londen,

Parijs en Florence gemaakt en nog drie

jaar in Amsterdam gezeten. In 1932 heeft

hij zich op het landgoed Eerde bij Ommen

gevestigd om tenslotte, in 1968, een atelier

achter het Celepoortje in de Papenstraat te

betrekken. Zo wordt deze kosmopoliet op zijn

28


65-ste jaar nog Zwollenaar. Hij is een van de

belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van

de 20-ste eeuw. Hoewel hij waardering had

voor abstracte kunst, bleef hij zelf trouw aan

de fi guur. Paarden en vrouwen vormden in

zijn werk de grote inspiratiebron. Daar werden

onder meer zijn portretten van de dichters

A. Roland Holst en J.C. Bloem beroemd.

Na de Tweede Wereldoorlog, waarin Leeser

een actief verzetsstrijder was, ontwierp hij

talrijke oorlog- en verzetsmonumenten.

Zeer bekend zijn het monument voor het

‘Englandspiel’ in Den Haag en dat voor de

mariniers in Rotterdam. Vlissingen, Elburg en

Meppel bezitten ook kunstwerken van Leeser.

In 1950 ontving hij de prijs voor de Beeldende

Kunst van de Stichting Kunstenaarsverzet.

Titus Leeser en kunstwerken in Zwolle

Het verzetsmonument aan het Ter Pelkwijkpark

is wellicht het bekendste werk in Zwolle van

Titus Jules Gerhard Karl Leeser. Toch staan

(stonden?) er nog vijftien beelden van hem her

en der over de stad verspreid, zoals ‘De Freule’

aan de Assendorperstraat, ‘Dynamiek’ aan de

Kerkstraat en ook het inmiddels verdwenen

(gestolen!) beeld ‘De Zwemmertjes’ bij het

ook verdwenen Aa-bad aan de Scheldelaan.

Leeser was medeoprichter van Het Palet, de

vereniging van beeldend kunstenaars in Zwolle.

Hij stierf op 92 jarige leeftijd.

Tekst en foto’s: Martin Bos, redactie Aakwaa

Biesbosch

29


Leuke nieuwe projecten in Aa-landen?

Aa-landen nóg leeftijdsvriendelijker maken, dat is dit voorjaar de opdracht

voor de eerstejaars studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie aan

Hogeschool Windesheim. Deze opleiding biedt kennis over het ouder worden en

wat dat betekent voor de maatschappij. De studenten leren samen met ouderen

en andere belanghebbenden leeftijdsvriendelijke producten en diensten te

ontwerpen. Zij zijn met een aantal Knarrenhof-bewoners in gesprek gegaan en

hebben samen de wijk verkend. Ondanks de grote tevredenheid van deze ouderen

is er een aantal persoonlijke wensen omgevormd tot ideeën waar jong en oud

plezier van kunnen hebben.

De studenten werken deze ideeën nu samen

met hun oudere maatjes uit tot concrete

uitvoerbare plannen. Dat betekent draagvlak

zoeken, met belanghebbenden praten,

(gemeente, bewoners, winkeliersvereniging).

Zo checken zij o.a. of de ideeën reëel zijn,

draagvlak hebben en uitvoerbaar zijn. Ze maken

als afsluiting een prototype van het idee. Als een

idee kansrijk lijkt, kunnen de studenten kiezen er

volgend jaar mee verder te gaan.

Wij zouden het leuk vinden als een aantal

mensen uit de wijk met hen meedenkt. Bent u

nieuwsgierig? Hier leest u een korte beschrijving

van 4 ideeën. Wij zijn benieuwd naar uw

reacties!

Marjan Sliepenbeek, docent

M.Sliepenbeek@Windesheim.nl

Wij, Kyra en Els, zijn samen met twee

ouderen van de Aahof op het idee gekomen

om een mozaïek bankje te plaatsen bij het

winkelcentrum Dobbe. Daar staan geen

zitbankjes buiten. Het zou fi jn zijn als u daar

even kan uitrusten of even zitten om iets te eten.

Waarom een mozaïek bankje? Het idee is om

samen met de bewoners een steentje te leggen

in het mozaïek bankje. Hierdoor wordt het van

iedereen en draagt dit bij aan het buurtgevoel.

Heeft u een leuk idee voor de vormgeving van

het mozaïek bankje of vind u het leuk om samen

met ons hierover mee te denken? U kunt contact

met ons opnemen via: studententg@gmail.com

Berustibank

De berustibanken zijn bankjes die geplaatst

kunnen worden in het park van Aa-landen, om

een rustplek te bieden voor wandelende mensen

in het park. Tevens lokken de berustibankjes

sociale contacten en beweging uit door

verschillende opdrachten. (zie de rode lijn in de

fi guur onder voor de bankjesroute). Wij willen

verschillende bankjes realiseren in het park.

Bijvoorbeeld

1. Een beweegbankje waarop u verschillende

oefeningen kunt doen, die worden

aangegeven.

(Voorbeeld van een mozaïek bankje)

30


2. Een sociaal bankje, waarop verschillende

teksten staan, waardoor u op een makkelijke

manier een gesprek kunt beginnen met een

ander die naast u zit.

3. Een ruilbankje met een lade, waarin u

boeken kunt leggen om te ruilen. U legt een

boek in de la, iemand anders neemt het

boek mee en legt er een ander boek terug.

Wij hebben nog meer ideeën. Bent u enthousiast

geworden en lijkt het u leuk om ons te helpen

met het uitwerken van ons idee of ons feedback

te geven? Mail ons, Sabine en Anna dan via:

S1158501@student.windesheim.nl

in de toekomst Aa-landen een plek is voor

Nederlanders èn nieuwe Nederlanders. Lijkt

het u leuk om met ons mee te denken en/of

vrijwilliger te worden? Laat het ons dan weten

via tgproject.windesheim@gmail.com . Alvast

bedankt! Esmé en Samantha.

De binnentuin van het Knarrenhof wordt

momenteel onderhouden door een groep

enthousiaste bewoners met groene vingers.

Op deze manier kunnen buren met elkaar in

contact komen en gezellig samen bijkletsen.

Omdat het de bewoners van het Knarrenhof leuk

lijkt om ook andere mensen te betrekken bij het

onderhouden van de binnentuin, zijn wij opzoek

naar jongeren die houden van samenwerken

of bijvoorbeeld een opleiding volgen binnen

de groensector. Door verschillende generaties

samen te laten werken, leren beide partijen veel

van elkaar en daarnaast is het ook gezellig!

Dus ben of ken jij iemand die een opleiding

binnen de groensector volgt, krijg jij er energie

van als jij samenwerkt met anderen of zou je

graag willen meedenken over dit onderwerp?

Mail dan naar Emma en Denise, via

s1158454@student.windesheim.nl.

Persoonlijke

1 op 1 begeleiding

bij afvallen en

op gewicht

blijven!

Plan op

maat!

Nieuwe Nederlanders in contact brengen

met Aa-landen

Uit onderzoek is gebleken dat er in de

wijk Aa-landen met name van oorsprong

Nederlanders wonen. Dat is een ander beeld

dan het Nederland van nu, met ook veel nieuwe

Nederlanders. Wij willen graag samen met

ons ouderenmaatje meer diversiteit in de wijk

brengen, door diverse activiteiten/cursussen te

organiseren in de wijk waarbij Nederlanders èn

nieuwe Nederlanders welkom zijn. Zo hopen

wij dat deze groepen elkaar door ontmoeting

meer zullen waarderen en dat misschien

The 1:1 Diet met

Sandra Smit

06 28 36 18 20 | Zwolle

www.slankmetsan.nl

31


32


Wolleveranciers

Schaap en Alpaca

In het buitengebied van Aa-landen stuit je tijdens een recreatief

wandel- of fietstochtje van de ene bekende wolleverancier, het

schaap op een in ons land wat minder bekende soort, de Alpaca,

ook wel ‘berglama’ genoemd. De associatie die je zou kunnen

maken waarom de Alpaca, normaliter levend in bergachtige omgeving,

zich op het platte land in Nederland thuis voelt en ook

domicilie heeft in de omgeving van Aa-landen is, dat die zich in

de directe omgeving van de Agnietenberg bevindt.

Alpaca – Berglama – Camelus pacos

Koeien, paarden, pony’s, geiten, ezels en diverse pluimagesoorten

verwacht je wel in de buurt van boerderijen of woningen met een

manege. Maar naast het schaap als wolleverancier, kun je ergens

in de achtertuin van onze wijk in de Brinkhoek zo maar Alpaca’s

in de wei zien grazen.

De Alpaca of berglama is een evenhoevig zoogdier uit

Zuid Amerika (o.a. Peru, Bolivia) uit de familie van de

kameelachtigen. De Alpaca gedijt het beste in de Andes

op een hoogte van 4.400 – 5.300 meter. Het boerderijdier

wordt daar voornamelijk gehouden voor de wol.

Alpaca als hobbydier

In Nederland zijn de twee meest voorkomende soorten van deze

met grote ogen en wollig lijf schattig ogende dieren de Huacaya,

met zacht krullende vacht en de Suri, met lange dikke lokken.

Alpaca’s zijn sociale kuddedieren die goed kunnen opschieten

met andere dieren. Ze dienen minimaal met zijn tweeën gehouden

te worden, maar beter in een groep van drie. Merries en intact

hengsten kunnen niet samen in een wei worden gehouden.

De draagtijd is 11 – 12 maanden en het gewicht 48 – 84 kg

(volwassen). Door een rustige behandeling kunnen ze

aanhankelijk worden, maar vergis je niet op de aaibaarheid

van de zacht kreunende (hummende) Alpaca. Een hengst van

80 – 100 kg die het op jou verzien heeft, kan je behoorlijk

kwaad doen. Daar komt nog bij dat het dier spuugt als hij

overstuur is of zich bedreigd voelt.

Alpaca in de Diepen- of Krekenbuurt?

De Aa-lander die de Alpaca als huisdier wil houden, moeten wij

ontmoedigen. Voor drie Alpaca’s heb je minimaal een weiland

nodig van 1.500 m2, met liefst een schuurtje en een 1,20 meter

hoge omheining! En voor de productie van de jaarlijkse zachte

wol, die bij spinners en wevers zeer geliefd is, hoef je het in

ons land ook niet te doen. Het fokken van Alpaca’s is streng

geformuleerd. Het dier mag in ons land niet voor de productie van

de wol worden gehouden. Een hobbyist mag wel de wol verkopen.

Tekst en foto’s: Martin Bos, redactie Aakwaa

33


34


KNABBELEN EN BABBELEN.

We zijn op vrijdag 23 april weer gestart met onze Knabbelwagen. Van 15.30 uur tot ongeveer

17.00 uur, worden er heerlijke pannenkoeken en koffie/thee aangeboden vanuit “Knabbelen”.

Er staat wel een giftenpot.

Op vrijdag 14 mei en vrijdag 4 juni staan we weer van 15.00 tot 17.00 uur aan de Dollard.

Op woensdag 16 juni zijn we te vinden aan de Geleen en op woensdag 26 mei hopen we voor de

1e keer aan de Biesbosch te staan. Iedereen is van harte welkom. Vanwege de coronamaatregelen

is de Babbelwagen er nog even niet, maar natuurlijk kunnen we buiten ook wel een praatje maken.

Op weg naar Pinksteren

De bijzondere vrije dagen breken weer aan. Lange weekenden rondom Hemelvaart en Pinksteren.

Wat betekent die wonderlijke naam Pinksteren eigenlijk en wat vieren we dan? Pinksteren is precies

50 dagen na Pasen en dat is wat de naam Pinksteren dan ook betekent, afgeleid van het Griekse woord

voor 50. De kerk viert met Pinksteren dat de Heilige Geest heel krachtig en overvloedig is gekomen in

deze wereld op ieder die gelooft in Jezus Christus. Jezus was lichamelijk niet meer op aarde, maar naar

de hemel gegaan. En 10 dagen daarna kwam God op een andere manier, namelijk met Zijn Geest.

God komt zo heel persoonlijk, heel dichtbij en heel krachtig in gelovigen. Dat is natuurlijk bijzonder.

Je leven verandert door de aanwezigheid van God in jou. De Heilige Geest helpt je, vormt je karakter

en is in feite God zelf die in jou en door jou heen werkt in deze wereld. Ik wens jou een mooi

Pinksterweekend toe. Wil je meer weten over de Heilige Geest en wat God in jouw leven kan doen?

Mail gerust, dshevers@sionskerkzwolle.nl.

Kerkdiensten vanuit de Sionskerk kun je meebeleven via de website: www.Sionskerkzwolle.nl

Hartelijke groet,

Ds. Hélène Evers

35


36


Steun uw wijkvereniging word vrijwilliger

of doneer uw bijdrage op NL23 INGB 0002 0328 23

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29 - 8032 JW Zwolle - T. 038 453 98 13

www.wijkgemeenschapaalanden.nl - info@wijkgemeenschapaalanden.nl

KINDERCOACHING

Persoonlijke en praktische begeleiding

voor kinderen en hun ouders.

Monique Schreuder | 06 46 44 01 68 | www.77keergeluk.nl | Rijnlaan 37

37


Zoekkaart wilde bijen in tuinen

Achterlijf lang behaard

Achterlijfspunt licht behaard

Borststuk zwart met gele dwarsband

Achterzijde borststuk geel behaard

Achterlijfspunt donker behaard

Poten overwegend zwart behaard

Gezicht geheel zwart

Achterlijf kort

Achterlijf met sm

Borststuk bruin b

Lichte viltplekken op

kon

wrk

vrw

M A M J J A S

Tuinhommel

M A M J J A S

Vosje

M A M J J A S

Achterzijde borststuk zwart behaard

Gezicht geel getekend

Achterlijfspunt met k

kon

wrk

man

M A M J J A S

Aardhommel

M A M J J A S

Gewone sachembij

M A M J J A S

Borststuk bruin, zonder dwarsband

Achterlijfspunt wit behaard

Poten overwegend goudgeel behaard

Achtelijfspunt volledig zwart behaard

Borststuk grauw b

Lichaam compact, m

kon

wrk

vrw

M A M J J A S

Achterlijfspunt bruin behaard

Boomhommel

M A M J J A S

Rosse metselbij

Achterlijfspunt met lichte haarbandjes

M A M J J A S

Lichaam langwerpig

wrk

kon

vrw

M A M J J A S

Akkerhommel

M A M J J A S

Grote bladsnijder

M A M J J A S

38


behaard

alle lichte bandjes Achterlijf met brede banden Achterlijf kaal of met kleurvlekken

ehaard, tong kort

Rugplaten alleen aan de basis bevilt

Achterlijf zwart of rood gekleurd

gezicht langs de ogen

Ogen behaard, zijkant achterschenen glad

Gezicht geel gevlekt, achterlijf zwart

kon

vrw

wrk

man

Witbaardzandbij

aal lengtegroefje

M A M J J A S

Honingbij

Ogen kaal, achterlijfspunt met lengtegroefje

M A M J J A S

Gewone maskerbij

Gezicht zwart, achterlijf rood met zwart

vrw

vrw

vrw

Roodpotige groefbij

M A M J J A S

Gewone geurgroefbij

M A M J J A S

Dikkopbloedbij

ehaard, tong lang

et blauwe metaalglans

Rugplaten vooral op het einde bevilt

Achterlijf met groene metaalglans

Achterlijf met gele vlekken of banen

Voelsprieten en gezicht oranjerood gekleurd

vrw

vrw

vrw

Blauwe metselbij

, zonder metaalglans

M A M J J A S

Achterlijf volledig mat zwart

Park-bronsgroefbij

M A M J J A S

Signaalwespbij

Voelsprieten zwart, gezicht geel getekend

man

vrw

vrw

Grote klokjesbij

M A M J J A S

Duinzijdebij

M A M J J A S

Grote wolbij

39


40


Jeugdtuinseizoen in Zwolle van start

Zwolse kinderen van 9 tot en met 11 jaar gingen

vandaag voor het eerst aan de slag in een van

de drie jeugdtuinen in Zwolle. Vanwege de

coronamaatregelen konden we in 2020 niet op

de gebruikelijke manier de tuinen in. Gelukkig

kan dat dit jaar wel, hoewel in een aangepaste

vorm. De kinderen werken één uur per week in

hun eigen stukje tuin onder begeleiding van een

tuinman van ROVA en een aantal vrijwilligers.

Ze zaaien, planten en

oogsten hun eigen

groenten en bloemen.

Alles wat in hun tuintje

groeit en bloeit, mogen ze

mee naar huis nemen. Wegens groot succes

is aanmelding helaas niet meer mogelijk. We

hanteren geen wachtlijst voor de jeugdtuinen.

Voor meer informatie: www.rova.nl/jeugdtuinen.

Verkiezing mooiste boom

in een Zwolse tuin

Zwolle Groenstad organiseert de VERKIEZING van de mooiste boom in een Zwolse tuin

Welke Zwollenaar heeft in zijn voor- of achtertuin een boom staan die hij of zij het mooiste

vindt? Wat vind jij bijzonder aan de boom in jouw tuin? En dan wordt bijvoorbeeld niet de

grootste, de boom met de meeste bloesem of met de meest welgevormde takken bedoeld.

Dat kan natuurlijk wel, maar het gaat ons meer om het verhaal, welk gevoel roept de boom bij

iemand op, welke herinneringen komen boven. Waarom is dit nu voor jou de mooiste boom?

• Omdat het een boom is die nog geplant werd door….

• Of omdat er geen boompje zo mooi verkleurt als….

• Of gewoon omdat……..

Van 15 mei tot en met 15 juni is het mogelijk om per mail of via de website een bijdrage

in te sturen.

Hopelijk biedt deze periode voldoende tijd en gelegenheid om de boom op z’n mooist

te fotograferen.

Nadere gegevens volgen nog in de media.

Werkgroep geluidhinder

De wijkvereniging Berkum start een werkgroep Geluidhinder. Deze werkgroep gaat problemen in kaart brengen,

deze analyseren en uiteindelijk voorstellen doen om de geluidsoverlast te verminderen. De werkgroep richt zich

in ieder geval op de A28 en de N35 (Ceintuurbaan), maar ook overlast van verkeer op andere wegen

(denk bijvoorbeeld aan de Zwartewaterallee) kan door de deelnemers worden ingebracht. De wijken Spoolde

en Veerallee en mogelijk Dieze doen naast Berkum ook mee in deze werkgroep.

Vanuit Aa-landen kunnen 2 personen op persoonlijke titel aan deze werkgroep deelnemen, dus niet als

afvaardiging van de SWA. Wel vragen we aan deze 2 deelnemers ons op de hoogte te houden van de

voortgang en de resultaten van de werkgroep. Nadere informatie en opgave bij Aart Karssen.

(voorzitter@wijkgemeenschapaalanden.nl)

41


Wijkblad Aakwaa uitgave mei 2021 52 e jaargang, nummer 1

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden (tijdelijk)

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: di t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 38 91

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Juni 09-06-2021 21-05-2021

Juli 07-07-2021 enkel advertenties

(programmaboekje)

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Dorrit de Jong

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle, T. 0900 - 8844

Wijkcontactfunctionaris: Johan Koetsier en

Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: Johan.koetsier@politie.nl

nienke.leij@politie.nl /

wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

42


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


PRAKTIJK AA-LANDEN

huid- h u i d - en voetverzorging

v e o r g

Huidverzorging:

Gezichtsbehandelingen

Dermabrasie

Mesotherapie

Ultrageluid

Radiofrequentie

Cosmetisch lichttherapie

Epileren, harsen, verven

Voetverzorging:

Pedicure

Medisch pedicure

(diabetische/reumatische voet)

Likdoorns, eelt, schimmelnagels

Ingegroeide nagels, nagelbeugels

Wratbehandeling met cryotherapie

Ortheses

ProVoet

Meppelerdiep 29a - 8032TB - Zwolle

T: 038 454 30 40 - www.praktijkaalanden.nl

More magazines by this user
Similar magazines