12.05.2021 Views

VVP Special Business Support

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

75 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>RUIM<br />

JAARGANG 78 • EXTRA EDITIE • MEI 2021<br />

Volle kracht<br />

vooruit!<br />

<strong>Special</strong> <strong>Business</strong> <strong>Support</strong>


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Achtenzeventigste jaargang<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

redactie@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

4<br />

Rondetafel<br />

<strong>Business</strong> <strong>Support</strong><br />

Volle kracht voluit!<br />

12<br />

Roy van den Anker<br />

Doe waar je goed in bent<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

SPECIAL BUSINESS SUPPORT<br />

Deze special verschijnt in een oplagen van<br />

6.000 exemplaren en is tot stand gekomen<br />

in samenwerking met Avéro Achmea,<br />

Briqwise, DAK Intermediairscollectief,<br />

Nationale-Nederlanden, Scildon en VKG en<br />

wordt tevens uitgebracht als e-zine.<br />

20<br />

Coen Fledderus<br />

Maak afspraken op maat<br />

24<br />

André van Luijk<br />

Behoud je corebusiness<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2021<br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

2 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021<br />

38<br />

Sijtze Faber<br />

De kunst van het loslaten<br />

44<br />

Eric Gillessen<br />

De moeder van<br />

alle mislukkingen


BUSINESS VOORWOORD<br />

SUPPORT<br />

Samen<br />

sterker<br />

14<br />

Jurjen Oosterbaan<br />

Kiezen of delen!<br />

26<br />

Judith Botman<br />

Een adviesorganisatie<br />

die klopt<br />

48<br />

Bianca de Graaff<br />

Doe waar je blij van wordt<br />

<strong>Business</strong> support begint bij jezelf: weet waar je goed in bent, waar je plezier<br />

in hebt en wat je drijft en zorg dat je er tijd voor hebt. Begin op tijd<br />

een zoektocht naar partijen die bij je passen en die je kunnen helpen<br />

jouw ‘rotklusjes’ uit handen te nemen.<br />

We leven in uiterst merkwaardige en complexe tijden. Toch mogen<br />

we ook stellen dat veel advieskantoren financieel niet heel erg gebukt gaan onder<br />

de coronacrisis. Daarom is het voor ondernemende advieskantoren juist nu<br />

de tijd om duidelijke keuzes te maken. Een echte focus op advies leidt onherroepelijk<br />

tot het inschakelen van externe experts, inhuren van diensten die het advieswerk<br />

vereenvoudigen en/of tot uitbesteding van werkzaamheden.<br />

Ook een andere ontwikkeling dwingt advieskantoren juist nu duidelijke keuzes<br />

te maken. Binnen het intermediair vindt een ongekende concentratie plaats,<br />

die bestaande structuren en beloningswijzen onder druk zet. In dit kader wijs ik<br />

op het verhelderende betoog van Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau DFO). Volgens<br />

hem zal de machtsconcentratie in de adviessector verder toenemen. “Aan de<br />

kleine kantoren die door het geweld van de acquisities zenuwachtig worden, adviseer<br />

ik om niet alleen te blijven investeren in het leveren van meerwaarde aan<br />

hun klanten, maar ook om de klanten van deze meerwaarde bewust te maken.”<br />

En dat laatste regel je echt niet even zelf op een regenachtige zondagmiddag.<br />

Deze coronaperiode heeft ook duidelijker gemaakt dat we elkaar meer nodig<br />

hebben dan ooit. Een groeiende groep mensen dreigt (financieel) buiten de boot<br />

te vallen, met alle sociale gevolgen van dien. Deze periode leidt bij heel veel mensen<br />

en ondernemers tot meer eenzaamheid, stress, somberte en een gevoel van<br />

onrechtvaardigheid.<br />

<strong>Business</strong> support kent verschillende invalshoeken. Uiteraard brengen we in<br />

deze special visies, inspiratie en praktijkvoorbeelden die advieskantoren helpen<br />

bij het maken van de juiste keuzes en de juiste business supporters. Daarnaast<br />

is het van belang dat advieskantoren zelf oog hebben voor mensen en bedrijven<br />

die in financieel zwaar weer komen. Hoe eerder deze mensen worden geholpen<br />

en worden doorverwezen naar maatschappelijke organisaties hoe meer ernstiger<br />

leed kan worden voorkomen en hoe eerder er weer perspectief is voor de toekomst.<br />

Laten we hier samen in opstaan. Het is net zoals de instructies die bij binnenkomst<br />

in een vliegtuig worden gegeven: als er een vliegramp dreigt, zet dan<br />

het zuurstofmasker eerst op bij jezelf, daarna pas bij een ander. Doe je dit niet,<br />

dan kun je uiteindelijk niemand meer helpen…<br />

Dit is ook de essentie van deze special, mede mogelijk gemaakt door Avéro<br />

Achmea, Briqwise, DAK Intermediairscollectief, Scildon en VKG: weet waarom je<br />

ondernemer bent geworden en waar je goed in bent. Maak keuzes die bij je passen<br />

en je sterker maken. Pas dan kun je de meerwaarde voor je klanten vergroten<br />

en duidelijker maken.<br />

Heel veel inspiratie en leesplezier! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 3


BUSINESS SUPPORT<br />

Rondetafelgesprek<br />

Volle kracht<br />

vooruit<br />

FINANCIEEL ADVISEURS STAKEN HUN NEK UIT TOEN DE CORONACRISIS<br />

DE KOP OP STAK. ZE RICHTTEN HUN KANTOREN IN NO-TIME ZO IN, DAT ZE<br />

KLANTEN PRIMA OP AFSTAND KONDEN ONDERSTEUNEN EN BENADERDEN<br />

MKB-KLANTEN PROACTIEF. DE TAFELGASTEN ZIEN GEEN REDEN OM NU AF<br />

TE REMMEN. INTEGENDEEL, HET INTERMEDIAIR SPEELT VOLGENS HEN EEN<br />

BELANGRIJKE ROL BIJ HET VLOTTREKKEN VAN DE POST-CORONA-ECONOMIE.<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

4 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

De cijfers van het CBS stemmen positief.<br />

Na een flinke daling in het tweede kwartaal<br />

van 2020 -de economie kromp met<br />

8,5 procent- kwam het bruto binnenlands<br />

product (bbp) met een stijging van<br />

7,8 procent in het derde kwartaal alweer<br />

op het niveau van begin 2018. Banken voorspellen voor<br />

2021 een groei van 2,1 procent. Ze verwachten dat de<br />

economie zich, na een ‘lockdowndip’ in de eerste kwartalen,<br />

eind dit jaar op het peil van voor de coronacrisis<br />

bevindt. Het aantal faillissementen ligt sinds de zomer<br />

zelfs lager dan in 2019. Al melden PwC en Universiteit<br />

Leiden in de recente Bijzonder Beheer Barometer, dat<br />

we in Q4 een faillissementsgolf kunnen verwachten.<br />

Uitgestelde belastingschuld en het stopzetten van onder<br />

andere de NOW-regeling zouden deze piek kunnen<br />

veroorzaken.<br />

De deelnemers aan het rondetafelgesprek van <strong>VVP</strong><br />

zien de periode na de coronacrisis hoe dan ook met vertrouwen<br />

tegemoet. De BV Nederland is allesbehalve<br />

failliet, stelt Harry van der Zwan (directeur <strong>Business</strong><br />

Partners Nationale-Nederlanden). “Onlangs bezocht ik<br />

als jurylid van een ondernemersprijs tien bedrijven, ze<br />

straalden stuk voor stuk kracht uit. Het MKB is innovatief<br />

en flexibel, de sector deint mee op de golven. En alle<br />

seinen staan op groen voor economisch herstel. De rente<br />

lijkt voorlopig laag te blijven en het demissionaire<br />

kabinet en de Kamer stellen vooralsnog geen zware bezuinigingen<br />

in het vooruitzicht. Daarnaast slaan werkgevers-<br />

en werknemersorganisaties, overheid en andere<br />

betrokken partijen de handen ineen. Mijn ervaring is<br />

dat iedereen de schouders eronder wil zetten.”<br />

Het huidige sentiment is onvergelijkbaar met het<br />

gevoel dat gedurende de financiële crisis leefde, zo benadrukken<br />

de drie discussiepartners. “Destijds voerde<br />

negativisme de boventoon”, zegt Tim Rijvers (algemeen<br />

directeur DAK intermediairscollectief), “nu wordt er alleen<br />

wat gesomberd over het uitblijven van meer versoepelingen.<br />

De meeste bedrijven kijken weer vooruit.”<br />

Ook Frank van Dongen (partner en medeoprichter<br />

vastgoedfinancieringsplatform Briqwise) ervaart positieve<br />

energie in zijn werkveld, alternatieve financiering<br />

van vastgoed voor met name het kleinbedrijf. “Wellicht<br />

is het inherent aan mijn business, maar ik zie enorm<br />

veel veerkracht en ondernemerszin.”<br />

SUPER WENDBAAR<br />

Lovende woorden zijn er voor de wijze waarop financieel<br />

adviseurs de coronacrisis het hoofd boden. In mum<br />

van tijd stond de digitale huishouding overeind om<br />

klanten op afstand te ondersteunen. Klanten die toch<br />

langs wilden komen, bijvoorbeeld voor één van de talloze<br />

hypotheekgesprekken die het intermediair sinds mei<br />

‘Bewonderenswaardig<br />

hoe snel adviseurs met<br />

MKB-klanten aan de<br />

slag zijn gegaan’<br />

vorig jaar voert, konden desgewenst gebruik maken<br />

van alle veiligheidsmaatregelen op kantoor. Adviseurs<br />

informeerden hun zakelijke klanten proactief. Uiteraard<br />

over de NOW- en TOZO-regelingen, maar ook met<br />

betrekking tot ondernemen in het ‘nieuwe normaal’ en<br />

eventuele risico’s die daarbij komen kijken.<br />

“De eerste weken van de lockdown had ik veel gesprekken<br />

met adviseurs hoe we ondernemers in de<br />

praktijk zouden kunnen helpen rondom de covid-19”,<br />

vertelt Van der Zwan. “Er waren veel vragen over de impact<br />

van covid op de lopende verzekeringen. Een vraag<br />

die steeds opkwam was of en hoe er dekking gegeven<br />

kon worden met aan huis bezorgen door ondernemers.<br />

We hebben dit snel opgenomen in de dekking van de<br />

polis. beginnen. Het was bewonderenswaardig hoe snel<br />

adviseurs direct met MKB-klanten aan de slag zijn gegaan.<br />

Ze zijn super wendbaar en ze hebben in de coronaperiode<br />

wederom hun waarde bewezen.”<br />

Het fintech-bedrijf van Van Dongen had weinig te<br />

lijden onder de coronacrisis en dat is naar zijn mening<br />

mede te danken aan het intermediair. “We konden vorig<br />

jaar voor zo’n twintig miljoen euro aan vastgoedfinancieringen<br />

voor het kleinbedrijf uitzetten. De investeerders<br />

zijn voornamelijk succesvolle en ervaren (oud)<br />

ondernemers. Ons platform zit in de lift, omdat we snelheid,<br />

flexibiliteit en transparantie bieden. Financieel<br />

adviseurs vervullen daarin een spilfunctie. Ze kennen<br />

de markt en de klant goed en kunnen snel schakelen.<br />

Daarnaast is de kwaliteit van de financieringsaanvragen<br />

veel hoger als adviseurs het proces begeleiden.”<br />

INNOVATIEKANSEN<br />

Digitalisering kwam tijdens de covid-crisis in een<br />

stroomversnelling terecht. Niet alleen bedrijfsmatig,<br />

ook de consument regelde meer dan ooit online. Zo zagen<br />

we steeds meer bezorgauto’s en -scooters in het<br />

straatbeeld. Beeldbellen met collega’s, familie en vrienden<br />

werd mainstream.<br />

De digitale versnelling heeft de verzekeringssector<br />

vooruit geholpen, vindt Rijvers. “Teams en Zoom behoren<br />

inmiddels tot de meest gedownloade apps, ook on-<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 5


BUSINESS SUPPORT<br />

der adviseurs. Zelf zagen we Mijn Hypotheekdossier,<br />

dat we anderhalf jaar geleden introduceerden, in coronatijd<br />

flink groeien. Adviseurs en klanten kunnen in<br />

een beveiligde omgeving AVG-proof documenten delen.<br />

Klanten doen ook meer zelf, zodat adviseurs tijd overhouden<br />

voor waar het werkelijk om draait: advisering.”<br />

Dat is naar inzicht van de discussiepartners precies<br />

wat digitalisering voor het intermediair moet bereiken,<br />

tijdrovende administratieve processen uit handen nemen<br />

en het inzicht aan de hand van data verbeteren.<br />

Maar in geen enkel geval het adviestraject vervangen,<br />

zoals sommige critici claimen. “Het intermediair heeft<br />

zich vanaf het begin van covid geweldig flexibel en<br />

doortastend opgesteld als klantadviseur”, reageert Van<br />

der Zwan. “We doen er alles aan om adviseurs hierbij<br />

goed te ondersteunen en tevreden te houden. Wat we<br />

vooral willen, is overbodig werk weghalen. Daarnaast<br />

biedt digitalisering innovatiekansen. We merken zelf<br />

dat adviseurs zeer geïnteresseerd zijn in de benchmarks<br />

die AI oplevert, bijvoorbeeld bij een thema als pensioen.<br />

Via tooling als de Human Capital Planner kunnen ze<br />

deze data concreet toepassen voor hun klanten.”<br />

Voor zowel Nationale-Nederlanden en DAK intermediairscollectief<br />

levert de digitaliseringsslag efficiëntere<br />

werkprocessen op. Zo kunnen de accountmanagers<br />

van DAK nu via Teams en Zoom veel meer adviseurs per<br />

dag te woord staan, zegt Rijvers. “De technologie geeft<br />

ons een groter bereik. We hebben ook software aangeschaft<br />

om professionele webinars te kunnen organiseren.<br />

Wekelijks nemen daar honderden adviseurs aan<br />

deel.”<br />

Frank van Dongen:<br />

‘Enorm veel veerkracht<br />

en ondernemerszin.’<br />

COMPUTER SAYS NO<br />

Toch klinkt er ook kritiek aan de ronde tafel. Digitalisering<br />

kan soms irritatie over de starheid van het systeem<br />

opleveren. Rijvers: “We lopen af en toe tegen een geval<br />

van ‘computer says no’ bij verzekeraars aan. Hoe kunnen<br />

we risico’s zodanig mitigeren dat de aanvraag wel<br />

past? Die vraag moet centraal staan. Adviseurs willen<br />

graag dat een verzekeraar meedenkt.”<br />

Van der Zwan kent het probleem van nabij. De weg<br />

naar verbetering kan volgens hem dergelijke obstakels<br />

met zich meebrengen. “We zaten na de overnames<br />

in een integratie- en transitieproces en het systeem<br />

gaf kennelijk steeds ‘nee’ als antwoord. Je zag de waarderingscijfers<br />

van het intermediair acuut dalen. Maar<br />

adviseurs pakken zoiets prima op. Ze gaven heel strak<br />

feedback, waardoor wij gericht aan het probleem konden<br />

werken. We hebben ook persoonlijk contact met de<br />

betreffende adviseurs opgenomen, dat werd gewaardeerd.”<br />

Van Dongen stipt een ander probleem aan: Teamsmoeheid.<br />

Hij merkt dat de samenwerking met het intermediair<br />

niet per se beter wordt van al dat beeldbellen.<br />

“Het is best lastig om je verhaal voor het voetlicht<br />

te krijgen. Qua kennisdeling lukt het allemaal wel,<br />

maar ik mis de interactie. Persoonlijk contact met klanten<br />

en partners heeft mijn voorkeur.”<br />

COMPANY IS ‘BIJ ELKAAR’<br />

Virtueel vergaderen blijft hoe dan ook aanwezig in de<br />

werkcultuur van na de coronacrisis. Veel werkgevers<br />

6 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

willen het thuiswerken handhaven, zo tonen recente<br />

enquêtes en onderzoeken onder bedrijven aan. Het bedrijfsleven<br />

kiest om die reden ook voor minder kantoorruimte.<br />

Uit een rondgang van programma Nieuwsuur<br />

langs 25 van de grootste werkgevers van Nederland<br />

begin dit jaar bleek, dat 50 procent zijn kantoor wil inkrimpen.<br />

Het klinkt de discussiepartners bekend in de oren.<br />

DAK gaat terug naar de helft van de huidige vloeroppervlakte.<br />

Nationale-Nederlanden denkt nog na over<br />

een reductie van ruimte, maar ziet al wel een grotere rol<br />

voor sociale interactie op kantoor weggelegd. Van der<br />

Zwan: “Als corona straks voorbij is, gaan we bij Nationale-Nederlanden<br />

over naar een nieuwe manier van werken.<br />

Het zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar het<br />

komt er ongeveer op neer dat je je werktijden middelt<br />

tussen kantoor en thuis. Dit zal uiteindelijk leiden tot<br />

een herinrichting van de werkplekken. En meer plekken<br />

te stimuleren waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden.”<br />

De menselijke behoefte aan sociale interactie geeft<br />

het bedrijf van de nabije toekomst een nieuwe vorm,<br />

reageert Van Dongen, maar het kantoorpand blijft absoluut<br />

bestaan. “Company betekent ‘bij elkaar’. Je wilt<br />

collega’s in de ogen kunnen kijken, een praatje maken,<br />

even snel overleggen. En niet alleen via een camera.<br />

Medewerkers gaan kantoren wel anders gebruiken. Ze<br />

zijn minder op kantoor, maken wellicht een indeling<br />

tussen de ochtend en middag. Daarnaast neemt transformatie<br />

van grote panden in kleinere kantoorunits en<br />

appartementen toe. Het is een complex proces, waarbij<br />

overheid en banken moeten meedenken, maar het is<br />

noodzakelijk.”<br />

STEUNPILAAR<br />

Van Dongen maakt zich geen zorgen over de tanende<br />

vraag naar grote kantoren. Thuiswerk heeft sowieso<br />

geen impact op zijn doelgroep, detailhandel en retail,<br />

maar belangrijker is dat zijn bedrijf in een behoefte<br />

voorziet. Sinds de kredietcrisis worden alternatieve financieringsvormen<br />

als crowdfunding en peer-to-peerlending<br />

jaar na jaar populairder. Het CBS meldt in Financieringsmonitor<br />

2020 dat non-bancaire financiering<br />

aan de klein-zakelijke sector inmiddels een vaste<br />

plek in het financieringslandschap heeft veroverd. Zo<br />

groeide crowdfunding in 2019 met 29 procent ten opzichte<br />

van 2018 naar 424 miljoen euro. Lending steeg<br />

met bijna 40 procent naar in totaal 243 miljoen euro.<br />

De financieel adviseur is volgens Van Dongen een<br />

steunpilaar in het contact tussen ondernemers en de<br />

investeerders. “Banken zijn sinds de financiële crisis,<br />

mede gedwongen door wet- en regelgeving op het gebied<br />

van risk en compliance, terughoudender in het<br />

Tim Rijvers: ‘Aantal<br />

adviseurs zonder eigen<br />

pand neemt toe.’<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 7


BUSINESS SUPPORT<br />

verstrekken van krediet aan het MKB. Het intermediair<br />

is de aangewezen persoon om ondernemers op de alternatieve<br />

mogelijkheden te wijzen. Adviseurs waren in<br />

de coronacrisis belangrijk en hun rol wordt na de crisis<br />

nog groter. Bedrijven startten weer op en gaan op zoek<br />

naar financiering voor hun business. Financieel professionals<br />

die partijen bij elkaar brengen en begeleiden<br />

zijn hard nodig.”<br />

Adviseurs hoeven overigens niet zelf over een fysiek<br />

kantoor in de straat te beschikken, vinden de discussianten.<br />

Sterker nog, steeds meer intermediairs werken<br />

volgens hen in de toekomst van huis uit. Rijvers: “Wij<br />

zien het aantal adviseurs zonder eigen pand toenemen.<br />

De cloud is hun kantoor en ze gaan naar klanten toe.<br />

Dat werkt uitstekend.”<br />

Harry van der Zwan: ‘Alle<br />

seinen staan op groen<br />

voor economisch herstel.‘<br />

BREDER WERKVELD<br />

Over het belang van de financieel adviseur na de coronacrisis,<br />

laten ook Rijvers en Van der Zwan geen enkele<br />

twijfel bestaan. Het intermediair gaat verder met<br />

het behandelen van alle hypotheekaanvragen en ophogingen,<br />

informeert klanten over het verduurzamen van<br />

hun woning, helpt het MKB ondernemen en adviseert<br />

over nieuwe uitdagingen als cyberveiligheid. Wat betreft<br />

het laatstgenoemde halen nog te veel MKB’ers hun<br />

schouders op, vinden de tafelgasten. De adviseur kan<br />

een ondernemer inlichten over cyberrisico’s, al erkennen<br />

ze dat het lastig kan zijn als een klant meent dat<br />

zijn bedrijf weinig gevaar loopt. “Er is op het gebied van<br />

cyberrisico’s kennisoverdracht richting adviseurs nodig.<br />

Verzekeraars kunnen daarin ondersteunen.”<br />

Van der Zwan ziet een advieskantoor met een breder<br />

werkveld ontstaan. “De verzekeringsmarkt kenmerkt<br />

zich door verscheidenheid, met verzekeraars,<br />

digitale spelers, direct writers en serviceproviders, en<br />

het intermediair heeft daar zijn draai in gevonden. Het<br />

adviesbedrijf wordt steeds succesvoller en we werken<br />

steeds beter samen. Dat overstijgt de traditionele verzekeringsoplossingen.<br />

Adviseurs pakken bijvoorbeeld<br />

Hello Mobility, ons coachingsproject om wagenparken<br />

verzekerbaar te houden, goed op.”<br />

Rijvers onderschrijft de bredere functie van de adviseur,<br />

gericht op verschillende aspecten in de levens en<br />

loopbanen van klanten, en voegt er een grotere rol voor<br />

maatwerk aan toe. Maar er valt ook nog het nodige te<br />

verbeteren, vindt hij. “We kunnen nog genoeg slagen<br />

maken op het gebied van digitalisering. De voortschrijdende<br />

technologie levert veel voordelen op, maar we<br />

moeten ook oog houden voor niet-standaard-aanvragen.<br />

Binnen de aanvraagstraat moet plek zijn voor nuance.<br />

Dergelijke vraagstukken kunnen we het beste in<br />

dialoog met elkaar, bijvoorbeeld binnen DAK en met<br />

verzekeraars aanpakken.” n<br />

8 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

OM IN EEN CONSTANT BEWEGENDE VERZEKERINGSMARKT<br />

RELEVANT TE BLIJVEN VOOR KLANTEN IS HET INTERMEDIAIR<br />

VOOR NATIONALE-NEDERLANDEN EEN ONMISBARE PARTNER<br />

IN BUSINESS. HARRY VAN DER ZWAN, DIRECTEUR BUSINESS<br />

PARTNERS: “IK GELOOF STERK IN DE WAARDE VAN HET<br />

ONAFHANKELIJKE ADVIES. NU EN IN DE TOEKOMST.”<br />

Het intermediair kan<br />

op ons rekenen, nu<br />

en in de toekomst<br />

TEKST NATIONALE-NEDERLANDEN<br />

Intermediairs hebben volgens Van der<br />

Zwan een zeer belangrijke positie in<br />

de markt, omdat hun adviezen relevant<br />

zijn bij de keuzes die hun klanten<br />

voor verzekeringsoplossingen maken.<br />

“Zeker, verzekeringen worden ook online<br />

afgesloten. Toch blijft de adviseur de<br />

spil in de sector. Want veel klanten ronden<br />

hun aankoop uiteindelijk pas af na<br />

een advies. Bovendien kloppen de meeste<br />

klanten aan bij hun adviseur als verzekeringsvraagstukken<br />

complexer worden.<br />

Verzekeringsadvies blijft dus mensenwerk.<br />

Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke<br />

rol.”<br />

Daarnaast gelooft Van der Zwan in<br />

de levensvatbaarheid en continuïteit van<br />

het intermediaire distributiekanaal omdat<br />

adviseurs echte ondernemers zijn.<br />

“Ze staan dichtbij hun particuliere en zakelijke<br />

klanten en volgen nauwgezet alle<br />

ontwikkelingen rondom verzekeringsproducten<br />

en -services. Dankzij hun wendbaarheid<br />

kunnen ze daar proactief op<br />

inspelen.”<br />

MAATWERK<br />

Onafhankelijk advies is volgens Van der<br />

Zwan juist nu van belang omdat het<br />

principe one size fits all steeds meer<br />

plaatsmaakt voor maatwerk. “Natuurlijk<br />

blijven stabiele volumes en rendementen<br />

voor een grote verzekeraar relevant.<br />

Maar elke klant is uniek. Dankzij data<br />

science en artificial intelligence zijn we<br />

– uiteraard binnen de grenzen van weten<br />

regelgeving – steeds beter in staat te<br />

segmenteren en klanten maatwerk te<br />

bieden. Met een datamodel kunnen we<br />

bijvoorbeeld voorspellen wanneer klanten<br />

mogelijke betalingsproblemen met<br />

hun hypotheek krijgen. Dan kunnen we<br />

hen bijtijds helpen en voorkomen we dat<br />

achterstanden verder oplopen. Werken<br />

met artificial intelligence brengt wel een<br />

ethische discussie over privacy en grondrechten<br />

met zich mee. Daarom geldt ook<br />

hier dat verzekeren mensenwerk is, en<br />

vragen we ons altijd af: kan het, mag het<br />

en willen we het? Ook omdat maatwerk<br />

het solidariteitsbeginsel van verzekeren<br />

kan ondermijnen.”<br />

DATAKWALITEIT<br />

Voor een succesvolle toepassing van AI<br />

is goede datakwaliteit een voorwaarde.<br />

“Een grote diversiteit aan klanten en afgenomen<br />

producten en diensten maakt<br />

datamanagement enorm ingewikkeld. Zo<br />

kunnen klantdefinities per systeem verschillen<br />

en is het loonbegrip bij inkomensverzekeringen<br />

bijvoorbeeld anders dan<br />

het loonbegrip bij pensioenverzekeringen.<br />

We zetten dan ook vol in op het beheer<br />

van datakwaliteit en stellen hoge eisen<br />

aan de robuustheid van haar modellen.”<br />

GECOMBINEERDE PROPOSITIES<br />

Maatwerk of niet, voor Nationale-<br />

Nederlanden is er continu werk aan de<br />

winkel om samen met het intermediair<br />

de marktpositie te verstevigen. “Om adviseurs<br />

en klanten te helpen met geïntegreerde<br />

verzekeringsoplossingen waarmee<br />

we hen nog beter van dienst kunnen<br />

zijn, kijken we steeds nadrukkelijker<br />

over de grenzen van onze bedrijfsonderdelen<br />

heen. Want hoewel we in al onze<br />

segmenten grote marktaandelen heb-<br />

10 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

ben, vertaalt zich dat nog onvoldoende<br />

in gecombineerde proposities. We redeneren<br />

nog te vaak vanuit producten. Bovendien<br />

zie je aan klantzijde dat polissen<br />

nog dikwijls afzonderlijk worden ingekocht.<br />

Je kunt je echter voorstellen dat<br />

er bijvoorbeeld een relatie bestaat tussen<br />

pensioenopbouw en ziekteverzuim.<br />

Of dat er behoefte is aan een combinatie<br />

van een verzuimverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.<br />

Dit<br />

soort combinaties wordt helemaal relevant<br />

als we daar ook nog eens onze services<br />

aan koppelen. Een mooi voorbeeld<br />

van zo’n service vind ik onze Human Capital<br />

Planner. Die biedt inzichten op basis<br />

van pensioendata, waarmee adviseurs en<br />

werkgevers een structureel pensioenbeleid<br />

kunnen ontwikkelen. Op dit moment<br />

doen we samen met adviseurs en klanten<br />

enkele pilots. Die hebben al tot 20 à<br />

30 procent meer cross-sell geleid.”<br />

Daarnaast versterkt Nationale-<br />

Nederlanden haar propositie door middel<br />

van partnerships. “We werken intensief<br />

samen met belangenorganisaties<br />

en commerciële partijen. Cruciale vraag<br />

daarbij is hoe je zo’n partnership kunt<br />

vertalen naar concrete businesskansen<br />

voor intermediairs en hun klanten, en<br />

hoe je hun op die manier meer kwaliteit<br />

en een betere klantervaring kunt bieden.<br />

Een mooi voorbeeld vind ik onze samenwerking<br />

met MKB-Nederland, waarmee<br />

we bijvoorbeeld kennisbijeenkomsten<br />

over cyberrisico’s organiseren. Zo hebben<br />

we al een online kennisbijeenkomst<br />

gehouden. Later dit jaar volgt nog een fysieke<br />

bijeenkomst.”<br />

BASIS OP ORDE<br />

De basis moet uiteraard op orde zijn. “We<br />

kunnen van alles roepen over combiproposities,<br />

partnerships en dienstverleningsconcepten.<br />

Maar een vitaliteitsdienst om<br />

de duurzame inzetbaarheid van werknemers<br />

te vergroten, werkt alleen als je goede<br />

inkomensverzekeringen kunt aanbieden.<br />

Als jouw online aanvraagprocessen<br />

en administratiesystemen goed functioneren.<br />

En als klanten altijd en overal toegang<br />

hebben tot hun producten. Gemak<br />

en klantbelang staan bij ons voorop. We<br />

Harry van der<br />

Zwan: ‘Adviseur<br />

blijft de spil in<br />

de sector.’<br />

werken dan ook continu aan het verbeteren<br />

van onze digitale infrastructuur. Zo<br />

kunnen we goed inspelen op de veranderende<br />

vraag in de markt, en product- en<br />

procesinnovaties snel doorvoeren.”<br />

BUSINESS PARTNERSHIP<br />

Wat betekenen al deze ontwikkelingen<br />

voor de relatie met het intermediair?<br />

“We blijven ons sterk maken voor de positie<br />

van intermediairs in de richting van<br />

hun klanten. Het is dus niet: wij de verzekeraar,<br />

zij het intermediair. Nee, we trekken<br />

samen op om de klant zo goed mogelijk<br />

te helpen. Dat noem ik business<br />

partnership. Zetten we een nieuwe propositie<br />

in de markt? Dan organiseren we<br />

klankbordgroepen. Daarin luisteren we<br />

goed naar adviseurs en halen we feedback<br />

op. Waar lopen ze tegenaan? Welke<br />

knelpunten ervaren hun klanten? Die<br />

feedback leggen we vast. In vervolgsessies<br />

geven we terug wat we hebben verbeterd.<br />

En zo creëren we een continu proces,<br />

met als uiteindelijke doel de intermediaire<br />

tevredenheid en die van klanten<br />

te verbeteren.”<br />

Van dit soort sessies geniet Van der<br />

Zwan enorm. “Adviseurs horen en zien<br />

precies welke innovaties en vernieuwingen<br />

in de markt plaatsvinden. Samen<br />

met hen bekijken we hoe we onze proposities<br />

daarop goed kunnen laten aansluiten.<br />

Zo verbeteren we onze samenwerking<br />

en creëren we nieuwe business<br />

met elkaar.”<br />

HET BESTE VOOR DE KLANT<br />

Hoe onafhankelijk is het intermediair<br />

dan eigenlijk nog? “Primair kijkt de adviseur<br />

naar wat het beste is voor zijn<br />

klant. Adviseurs vragen zich dan ook<br />

voortdurend af: welke verzekeraar luistert<br />

het beste naar mij? Het is aan ons<br />

om alle signalen uit de markt op te vangen.<br />

En om altijd te bewijzen dat wij de<br />

beste propositie in huis hebben. Dat kan<br />

’m in de prijs zitten. In het product. In de<br />

dienstverlening. Of in een combinatie<br />

daarvan. Het is mijn doel en persoonlijke<br />

drijfveer om de adviseur zo goed mogelijk<br />

van dienst te zijn. Het intermediair<br />

kan dan ook altijd op ons rekenen. Nu en<br />

in de toekomst.” n<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 11


BUSINESS SUPPORT<br />

ONLANGS MOCHT IK DEELNEMEN AAN EEN PE-BIJEENKOMST MET ALS<br />

THEMA KLANTBELANG CENTRAAL. IK KOOS JUIST DEZE SESSIE OMDAT<br />

DIT ONDERWERP MIJN INTERESSE WEKTE. DE TELEURSTELLING WAS<br />

DAN OOK GROOT TOEN DE INVULLING BLEEK TE GAAN OM HET NALEVEN<br />

VAN REGELS WAARMEE GEDRAG EN CULTUUR ZOU MOETEN WORDEN<br />

GECREËERD. PRIMA DOEL, INGEWIKKELDE ROUTE.<br />

Doe waar je<br />

goed in bent<br />

TEKST ROY VAN DEN ANKER<br />

‘De branche neemt<br />

steeds minder de tijd<br />

om écht naar de klant<br />

te luisteren.’<br />

Deze ervaring past in de ontwikkeling in<br />

onze branche sinds ik daar ruim twintig<br />

jaar geleden onbevangen en onwetend –<br />

zoals zovelen – in terecht kwam. Startend<br />

bij een ouderwets (?) papa en mama kantoor<br />

werd ik door een bevlogen vakman<br />

aan het werk gezet en leerde ik het vak in contact met<br />

en vooral van onze klanten. Ik maakte fouten, moest<br />

deze zelf recht zetten en leerde daarmee zowel het verzekeringsvak<br />

als om te luisteren naar klanten.<br />

In die twintig jaar werd onze branche meer en meer<br />

gestuurd en gevormd door wet- en regelgeving. Vaak<br />

zeer terecht ingegeven door onacceptabele misstanden.<br />

En net zo vaak ‘opgelost’ met strenge kaders om deze<br />

misstanden uit te roeien. Met als gevolg een professionalisering<br />

van onze branche waarin misstanden met<br />

checklists, self-assessments en ander compliance instrumenten<br />

veilig werden gemaakt voor de onwetende<br />

klant. Een branche die naast (of door?) die professionalisering<br />

steeds drukker is met het naleven van regels<br />

en steeds minder tijd krijgt én neemt om echt naar de<br />

klant te luisteren. Wat vraagt de klant nu echt van mij?<br />

Wat is de vraag achter de vraag die hij uitspreekt? Wat<br />

is nu echt mijn rol als adviseur?<br />

AANDACHT<br />

Wat in de afgelopen coronaperiode kraakhelder is geworden,<br />

is dat een klant behoefte heeft aan aandacht.<br />

Het gebrek aan menselijke interactie door alle coronamaatregelen<br />

werkt hiervoor als een geweldige katalysator.<br />

Mensen hebben meer dan ooit behoefte aan<br />

menselijke aandacht. Niet alleen in onze branche, ook<br />

in andere takken van sport. Overal.<br />

Het afgelopen jaar hebben wij gebruikt om ons af<br />

te vragen hoe we vanuit onze organisatie aan deze behoefte<br />

invulling kunnen geven. Kijkend naar voorbeelden<br />

in de wereld en lerend van collega’s en andere ondernemers<br />

zijn we bijvoorbeeld gaan bellen. Onder andere<br />

met ondernemers om te vragen wat corona voor<br />

hun bedrijf betekent. Zonder iets op te kunnen lossen,<br />

‘slechts’ aandacht geven.<br />

12 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

Roy van den Anker:<br />

‘Mensen willen<br />

persoonlijke<br />

aandacht.’<br />

Gedwongen door corona, en lerend van de waardering<br />

van onze klanten zijn we die werkzaamheden versneld<br />

gaan digitaliseren die een klant niet boeien. Door te investeren<br />

in IT-capaciteit, wat echt een ander beroep is<br />

dan verzekeren. Door de support van vakmensen met<br />

kennis van nieuwe technologie in te zetten hebben we<br />

werkzaamheden geautomatiseerd die onze eigen vakmensen<br />

vrij maken om weer hun vak uit te oefenen.<br />

Om te luisteren en te adviseren in plaats van te administreren.<br />

We zijn er nog niet, er liggen nog volop kansen.<br />

Na de offertestraat en andere projecten is er behoefte<br />

aan nog meer.<br />

De wonderboys en -girls van IT noemen die digitalisering<br />

Agile, Mean en meer. Voor mij betekent dat ouderwets<br />

doen waar je goed in bent. Schoenmaker blijf<br />

bij je leest. Doe waar je goed in bent, en laat de rest aan<br />

specialisten over. Dat vertellen wij onze klanten ook<br />

als het gaat om verzekeren. Het stelt je in staat je eigen<br />

werk buitengewoon goed te doen en maakt dat de<br />

checklist Klantbelang Centraal al afgevinkt is voordat<br />

die in beeld is. n<br />

HEILBRON LEUSDEN<br />

Heilbron Leusden is een intermediair met 23 medewerkers dat<br />

zich richt op de regionale bediening van consumenten en organisaties<br />

in alle verzekeringsdisciplines en hypotheekadvies.<br />

Het kantoor maakt sinds 2018 onderdeel uit van de Heilbron<br />

Groep en is sinds 2019 gevestigd in Leusden samen met de collega’s<br />

van andere divisies uit de Heilbron Groep. Roy van den<br />

Anker is Operationeel Directeur bij Heilbron Leusden.<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 13


BUSINESS SUPPORT<br />

BINNEN HET INTERMEDIAIR VINDT EEN ONGEKENDE<br />

CONCENTRATIE PLAATS. DEZE ONTWIKKELING<br />

ZET STRUCTUREN ONDER DRUK EN ZAL PARTIJEN<br />

DWINGEN TOT HET MAKEN VAN KEUZES.<br />

Concentratie:<br />

het wordt kiezen<br />

of delen<br />

TEKST JURJEN OOSTERBAAN MARTINIUS, BUREAU DFO<br />

Het Nederlandse intermediaire landschap<br />

is in korte tijd ingrijpend veranderd. Een<br />

tiental, deels door buitenlandse partijen<br />

gefinancierde ondernemingen, voert een<br />

agressief acquisitiebeleid waarbij lokale<br />

financieel advieskantoren worden ingelijfd.<br />

Hierdoor zijn pseudo-intermediaire organisaties<br />

ontstaan die groter zijn dan menig risicodrager of<br />

geldverstrekker. Binnen afzienbare termijn kan verwacht<br />

worden dat tussen deze ondernemingen zelf<br />

ook samenwerkingen en overnames gaan ontstaan.<br />

Machtsconcentraties bij een beperkt aantal ondernemingen<br />

zullen dan alleen maar nog sterker worden.<br />

Deze ontwikkeling zal de vertrouwde structuren zoals<br />

wij die binnen de sector kennen onder druk zetten<br />

en alle partijen dwingen keuzen te maken.<br />

RENDEMENT GEDREVEN<br />

De acquisities zoals die nu plaatsvinden zijn primair<br />

rendement gedreven. Verbetering van rendement kan<br />

bereikt worden door vaste kosten over meer handelingen<br />

en klanten om te slaan. Dit is een klassieke reden<br />

om schaalvergroting na te streven. Een ander oogmerk<br />

is de winstgevendheid van de samengebrachte onderdelen<br />

te verhogen. Hierbij is het de strategie om, zodra<br />

deze winstgevendheid verbeterd is, de onderneming<br />

met winst te verkopen. Een aantal partijen die op dit<br />

moment op de markt acquisities plegen, is open en eerlijk<br />

dat hun huidige aandeelhouders een betrokkenheid<br />

van slechts enkele jaren nastreven om daarna de aandelen<br />

weer te verkopen. In de tussentijd dient de onderneming<br />

te groeien door nieuwe acquisities, kosten terug<br />

te brengen en omzet te verhogen.<br />

KARAKTER VOLMACHT VERANDERT<br />

Vrijwel alle ondernemingen die deze acquisities doen,<br />

beschikken over volmachten. De volmacht is formeel<br />

een vorm van uitbesteding, waarbij de aanbieder de<br />

werkzaamheden op het gebied van acceptatie en schadebehandeling<br />

op basis van zijn instructies en onder<br />

zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de gevolmachtigde.<br />

Een goed motief voor het verlenen van een<br />

volmacht kan zijn dat de gevolmachtigde specialistische<br />

kennis met betrekking tot bepaalde risicogebieden<br />

heeft, waarover de risicodrager zelf niet meer beschikt.<br />

Een ander motief kan zijn dat de gevolmachtigde deze<br />

werkzaamheden goedkoper kan uitvoeren dan de risicodrager.<br />

Centraal binnen verhouding staat echter dat<br />

de risicodrager ‘de baas’ is en de gevolmachtigde ondersteunend<br />

dient te functioneren aan de risicodrager.<br />

14 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

Jurjen Oosterbaan Martinius: ‘De<br />

concentratietendens zal vroeg of<br />

laat het onderwerp provisie raken.’<br />

De schaalvergroting die nu plaatsvindt, zet dit concept<br />

onder druk. De nieuwe ondernemingen voelen zich<br />

geen ‘uitvoerder’, maar zoeken naar maximaal rendement<br />

en zijn niet te beroerd om de risicodrager onder<br />

druk te zetten. Bijvoorbeeld met dreigingen de bestaande<br />

productie te gaan verleggen naar buitenlandse risicodragers<br />

of om de hele laag van verzekeraar te passeren<br />

en rechtstreeks contracten aan te gaan met herverzekeraars.<br />

Door hun inmiddels verkregen schaalgrootte<br />

kunnen dit soort dreigementen niet meer worden afgedaan<br />

als ‘borrelpraat’.<br />

Doordat een relevant deel van hun productie inmiddels<br />

bij een beperkt aantal gevolmachtigden loopt, ontstaat<br />

bij een aantal risicodragers het gevoel dat men<br />

bezig is gegijzeld te worden. Zij kunnen de betreffende<br />

gevolmachtigden niet meer bruuskeren. De huidige<br />

ontwikkeling kan echter niet doorgaan zonder de eigen<br />

bedrijfscontinuïteit in gevaar te brengen. Een gevoel<br />

dat alleen maar sterker zal worden wanneer er tussen<br />

de nieuwe ondernemingen zelf verdere samenvoegingen<br />

gaan plaatsvinden.<br />

Het systeem van volmacht is nooit bedoeld geweest<br />

voor de situatie die nu ontstaat en dus zal dat de druk<br />

vergroten om dit systeem te veranderen, waarbij de<br />

gevolmachtigden uiteindelijk niet langer meer de ‘uitvoerder’<br />

van de risicodragers zijn, maar de inkopers namens<br />

de consument. Dat is wel zo helder en doet recht<br />

aan de situatie zoals die in de loop der jaren is gegroeid.<br />

Een dergelijke beweging zal tot aanpassing van wet- en<br />

regelgeving noodzaken.<br />

STILTE OVER CONSUMENT<br />

De op acquisitie ingestelde ondernemingen hebben<br />

vol de focus op schaalvergroting en rendementsverhoging.<br />

Over het bedieningsmodel van de consument is<br />

het beeld minder scherp. Persoonlijke aandacht voor de<br />

klant is kostbaar. Kostenbeheersing en aandacht voor<br />

de klant zijn daarmee geen sporen die gemakkelijk<br />

naast elkaar kunnen worden uitgezet.<br />

Een visie op de kernvraag of de schaalvergroting<br />

die thans plaatsvindt ertoe leidt dat consumenten naar<br />

hun gevoel beter bediend worden en objectief hun ze-<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 15


BUSINESS SUPPORT<br />

kerheid beter geborgd zien, lijkt ondergeschikt aan de<br />

visie op volume en rendement.<br />

De Nederlandse verzekeringsconsument reageert<br />

nog niet snel op ontwikkelingen. Een belegger met een<br />

horizon van enkele jaren kan verzekeringsportefeuilles<br />

en bedrijven opkopen en laten ‘besparen’ op de kosten<br />

van dienstverlening aan de consument zonder dat de<br />

klanten een maand later direct massaal afscheid nemen.<br />

DISCUSSIE OVER PROVISIE<br />

De acquisities zijn in belangrijke mate gericht op portefeuilles<br />

met schadeverzekeringen. Vanuit de belegger<br />

staat daar ogenschijnlijk een stabiele stroom van inkomsten<br />

tegenover en een dienstverlening die qua kosten<br />

beïnvloedbaar is.<br />

De provisie en de hoogte daarvan is ontwikkeld in<br />

een andere tijd en voor een andere situatie: de adviseur<br />

opereerde kleinschalig en had dus een ander kostenpatroon,<br />

met een beroepsethiek waarbij dienstverlening<br />

aan de consument meer aandacht had en heeft, dan het<br />

streven naar winstmaximalisatie door kostenbesparing.<br />

Net als de constatering dat het systeem van de volmacht<br />

niet is ontwikkeld voor de situatie waarheen de<br />

sector zich thans begeeft, geldt dit ook voor het provisiesysteem<br />

van schadeverzekering. Het huidige provisiesysteem<br />

is gericht op kleinschalige financieel dienstverleners<br />

die de belangen van de consument centraal<br />

stellen, maar niet op entiteiten die groter zijn dan de<br />

risicodrager die de provisie uitkeert. Bedieningsmodellen<br />

invoeren waarbij een nieuw evenwicht wordt gezocht<br />

tussen klantbediening en winstmaximalisatie,<br />

betekent dat de huidige concentratietendens vroeg of<br />

laat het onderwerp provisie gaat raken.<br />

PARTNER OF VIJAND<br />

Vrijwel alle partijen die nu intensief acquisities plegen<br />

voeren een gelijke strategie: kleinere kantoren en portefeuilles<br />

verwerven en samenvoegen tot regionaal over<br />

Nederland gespreide, sterke ondernemingen. Ondernemingen<br />

met de kracht om zich sterk te profileren en<br />

‘Het overgrote deel van<br />

het intermediair blijft<br />

bestaan uit relatief kleinschalige<br />

en zelfstandige<br />

ondernemers’<br />

een brede dienstverlening aan te bieden. Niet alleen op<br />

het gebied van verzekeringen en hypotheken, maar bijvoorbeeld<br />

ook via samenwerkingen op het gebied van<br />

echtscheiding, duurzaamheid, levenstestament en erfrecht.<br />

Hierbij ontwikkelt de onderneming zich als het<br />

lokale financieel kenniscentrum en knooppunt voor de<br />

implementatie van voor de consument relevante, uitvoerende<br />

handelingen.<br />

Interessant wordt het om te zien welke keuze deze<br />

ondernemingen in de komende tijd gaan maken.<br />

Ondanks de vele berichten over acquisities waarbij<br />

wel eens de indruk kan ontstaan dat er geen zelfstandig<br />

kantoor overblijft, is dit niet de werkelijkheid. Het<br />

overgrote deel van het intermediair blijft nog wel even<br />

bestaan uit relatief kleinschalige en zelfstandige ondernemers.<br />

De nieuwe ondernemingen kunnen hun eigen concept<br />

krachtig profileren waarbij alsdan in de particuliere-<br />

en zakelijke markt onvermijdelijk het beeld wordt<br />

opgeroepen dat zij ‘beter’ zijn dan al die kleinere ondernemers.<br />

Een andere keuze is ook denkbaar. Namelijk waarin<br />

de lokaal sterke ondernemingen gaan functioneren als<br />

betrouwbare partner van de kleinere collega’s in de regio.<br />

De eigen kennis en infrastructuur wordt ingezet om<br />

ook de lokale, kleinere collega’s beter te laten functioneren.<br />

Binnen dit concept komen de nieuwe ondernemingen<br />

daarmee meer op het terrein van een aantal serviceproviders.<br />

Op dat gebied lijkt echter nog veel ruimte<br />

voor nieuwe initiatieven.<br />

‘Groot’ tegen ‘klein’. Of ‘groot’ samen met ‘klein’.<br />

Voor mij zou de keuze niet moeilijk zijn.<br />

INVESTEER IN DE KLANT<br />

Tegen de buitenlandse investeerders zou ik willen zeggen:<br />

pas op dat de verwachting omtrent het rendement<br />

van de investering niet te veel rust op de gedachte dat<br />

de pijlers onder de investering, zijnde volmacht en provisie,<br />

ongewijzigd blijven. U bent zelf verantwoordelijk<br />

voor de grote kans dat deze pijlers minder stabiel zullen<br />

blijken te zijn dan u in uw spreadsheets aanneemt.<br />

Uiteindelijk zal het rendement bepaald worden door de<br />

partij die door de klant als het meest van toegevoegde<br />

waarde wordt ervaren. Aan de kleine kantoren die door<br />

het geweld van de acquisities zenuwachtig worden, adviseer<br />

ik om vooral niet alleen te blijven investeren in<br />

het leveren van meerwaarde aan hun klanten, maar ook<br />

om de klanten van deze meerwaarde bewust te maken.<br />

Voor de nieuwe, grote partijen is mijn advies, denk<br />

na over partnerschap met het intermediair en let op het<br />

bedieningsmodel richting de klant. Blijft dat achter, dan<br />

horen we straks een harde knal en is ook deze ballon<br />

weer ontploft. n<br />

16 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

DE WONINGMARKT BARST UIT HAAR VOEGEN. EEN KOOPHUIS<br />

KOST NU GEMIDDELD 385.000 EURO, BIJNA VIJFTIEN PROCENT<br />

MEER DAN VORIG JAAR, EN OVERBIEDEN IS DE NORM GEWOR-<br />

DEN. FINANCIEEL ADVISEURS DRAAIEN OVERUREN OM ALLE<br />

AANVRAGEN TE VERWERKEN. VKG ONDERSTEUNT ADVISEURS<br />

BIJ HET VERSNELLEN VAN HET BEMIDDELINGSPROCES. “ZIE ONS<br />

ALS EEN VERLENGSTUK VAN HET KANTOOR”, ZEGT PETER VAN<br />

DER LINDE, DIRECTEUR HYPOTHEKEN & KREDIETEN BIJ VKG.<br />

VKG, de energie achter financiële rust<br />

Zet ons aan het werk<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD VKG<br />

Hypotheken & Kredieten is<br />

sinds een aantal jaren prominenter<br />

aanwezig bij VKG<br />

en is ondertussen het snelst<br />

groeiende bedrijfsonderdeel.<br />

Na een abrupte stop tijdens de financiële<br />

crisis, blies de serviceprovider dit kennisgebied<br />

een aantal jaren geleden opnieuw<br />

leven in. De inspanningen bleven<br />

niet onopgemerkt. Financieel adviseurs<br />

waardeerden VKG Hypotheken in 2020<br />

met een 8,2 in het DFO-onderzoek. “Dat<br />

rapportcijfer betekent veel voor ons”,<br />

vertelt Peter van der Linde. “We zijn niet<br />

de grootste speler op hypotheekgebied,<br />

maar we zetten wél vol in op een goede<br />

relatie met financieel adviseurs. Het intermediair<br />

ervaart dit in de praktijk, daar<br />

zijn we heel blij mee.”<br />

VKG kwam bij de herstart van Hypotheken<br />

& Kredieten in een compleet veranderd<br />

woninglandschap terecht. Natuurlijk<br />

waren de jaren voor de financiële<br />

crisis ook turbulent, maar ze lijken in<br />

niets op de huidige bubbel, waarin een<br />

gemiddeld nieuwbouwhuis inmiddels<br />

430.000 euro en een bestaande woning<br />

385.000 euro kosten. Een maatregel als<br />

het eenmalig afschaffen van de overdrachtsbelasting<br />

voor huizenkopers jonger<br />

dan 35 jaar, moet de markt wat lucht<br />

geven. Van der Linde betwijfelt echter<br />

of de plannen veel effect zullen hebben.<br />

“Nieuwe startersappartementen kosten<br />

vaak ook al minimaal 350.000 euro. Zonder<br />

de schenking van een ton is dat voor<br />

veel jonge kopers niet op te brengen.”<br />

OP BEMIDDELINGSTIJD BESPAREN<br />

Hypotheekadviseurs doen er uiteraard<br />

alles aan om passende oplossingen<br />

voor hun klanten te vinden. Ze zijn volgens<br />

Van der Linde dan ook gebaat bij<br />

een businesspartner die ondersteunt<br />

bij maatwerk. “Het aantal trajecten dat<br />

‘standaard’ kan worden afgehandeld, is<br />

minimaal. Het is ook de reden dat het<br />

geen storm loopt met online hypotheken.<br />

Vrijwel elk dossier is uniek en vergt<br />

een tijdsinvestering. Daar komen gaandeweg<br />

de nodige vertragingen bij, bijvoorbeeld<br />

omdat een acceptant van de<br />

geldverstrekker toch iets meer informatie<br />

nodig heeft.”<br />

Adviseurs kunnen tijd winnen als<br />

ze klanten vragen zelf informatie toe te<br />

voegen via het digitaal klantportaal van<br />

VKG, stelt Van der Linde. “Het neemt de<br />

adviseur veel werk uit handen. Het portaal<br />

is ook weer handig bij het inzicht<br />

verschaffen aan klanten over andere<br />

vormen van financiële bescherming, zoals<br />

ORV. Adviseurs hebben verschillende<br />

tools tot hun beschikking, van ORV- en<br />

rentevergelijking tot het aanvragen van<br />

een bankgarantie. Ook daarmee besparen<br />

ze op bemiddelingstijd.”<br />

GROEN LICHT VOOR KLANT<br />

De toegevoegde waarde van het intermediair<br />

zit in advisering, benadrukt Van der<br />

Linde, en software moet zoveel mogelijk<br />

obstakels wegnemen. Aan de andere kant<br />

blijft een hypotheekaanvraag mensenwerk.<br />

“Er kunnen altijd fouten worden gemaakt,<br />

wij zijn er dan om de plooien glad<br />

te strijken. Stel dat een adviseur een hypotheekaanvraag<br />

op basis van de WOZwaarde<br />

heeft verricht en dat vergeet te<br />

melden. Dan volgt al snel de vraag naar<br />

een taxatierapport. Wij hebben een directe<br />

lijn met de geldverstrekker, dus de<br />

eerste melding komt bij ons binnen. We<br />

kunnen dit repareren voordat er een vertraging<br />

in de aanvraag optreedt.”<br />

Uiteindelijk hebben zowel adviseurs<br />

als businesspartner hetzelfde doel: zo<br />

18 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

snel mogelijk groen licht voor de klant<br />

krijgen. “Zie ons als verlengstuk van het<br />

kantoor”, zegt Van der Linde. “Financieel<br />

adviseurs hebben als het ware een eigen<br />

medewerker bij VKG die hen helpt. Zet<br />

ons aan het werk. Bel gerust op om alternatieven<br />

te bespreken. We doen zaken<br />

met 36 labels, er valt bijna altijd wel een<br />

oplossing te vinden.”<br />

QUICK WINS<br />

Adviseurs hadden het de afgelopen<br />

maanden eveneens druk met ophogingen<br />

van hypotheken om verbouwingen<br />

te financieren. Sommige klanten kozen<br />

daarbij voor duurzame aanpassingen,<br />

maar het is naar inzicht van Peter van<br />

der Linde niet zo, dat er massaal grote<br />

investeringen werden verricht. “Mensen<br />

zijn bezig met verduurzaming, maar als<br />

het om bijvoorbeeld een warmtepomp<br />

gaat, speelt terugverdientijd een belangrijke<br />

rol. Die is nu nog niet gunstig bij de<br />

installatie in bestaande bouw.”<br />

Van der Linde ziet meer in ‘quick<br />

wins’, duurzame verbeteringen die relatief<br />

eenvoudig in de woning zijn door<br />

te voeren. Zoals spouwmuurisolatie en<br />

HR++-glas. “Adviseurs kunnen dergelijke<br />

betaalbare maatregelen goed bij klanten<br />

voor het voetlicht krijgen. De boodschap<br />

is helder en aantrekkelijk: neem<br />

direct de isolatie mee en het scheelt<br />

je jaarlijks zoveel energiekosten. Voor<br />

klanten die een bestaande woning willen<br />

kopen, kan duurzaamheid een lastiger<br />

thema zijn. Deze klant is meestal<br />

gefocust op het huis en op de maandlasten.<br />

Een adviseur kan er later, tijdens<br />

Peter van der<br />

Linde: ‘Zo snel<br />

mogelijk groen<br />

licht voor de<br />

klant krijgen.’<br />

een rustiger moment op terugkomen.<br />

Dat hoeft ook niet meteen op locatie.<br />

Om tijd te besparen, kunnen adviseurs<br />

duurzame investeringen en besparingen<br />

tijdens een video-overleg met de klant<br />

bespreken.” n<br />

Matchmakers voor lokale adviseur<br />

De groep financieel adviseurs die op<br />

zoek is naar schaalgrootte, groeit nog<br />

altijd. Anderzijds zijn er veel collega-ondernemers<br />

die de pensioenleeftijd naderen.<br />

Zij overwegen het verkopen van hun<br />

bedrijf, waarbij ze er ook voor willen zorgen<br />

dat hun klanten goed terechtkomen.<br />

Het is een ideale markt voor matchmaking,<br />

maar dat is zonder een goed overzicht<br />

van partijen en portefeuilles lang<br />

geen sinecure. Bovendien zijn er kapers<br />

op de kust, want ook investeerders vinden<br />

verzekeringsportefeuilles interessant.<br />

“Klanten van de verkopende partij<br />

kunnen dan opeens bij een groot bedrijf<br />

elders in het land terechtkomen”, zegt<br />

Eric-Jan van den Berg, directeur Commercie<br />

van VKG. “Ze hebben doorgaans<br />

weinig baat bij zulke overnames.”<br />

VKG richt zich met Portefeuille<br />

Match op het zorgvuldig en vakbekwaam<br />

begeleiden van aan- en verkoop.<br />

De serviceprovider heeft veel kennis<br />

van lokale markten en weet welke partijen<br />

bij elkaar passen. Naast matchmaking<br />

biedt VKG de benodigde juridische<br />

ondersteuning en taxatie van portefeuilles<br />

aan. Dit jaar werden er al tientallen<br />

matches verricht. Van den Berg:<br />

“We verdubbelen zowat elk jaar sinds<br />

de oprichting van Portefeuille Match<br />

en ik verwacht dat we in 2021 opnieuw<br />

groeien. Het merendeel van de matches<br />

betreft kantoren met één tot vijf medewerkers,<br />

maar we zien nu ook het aandeel<br />

van grotere kantoren toenemen.”<br />

Kantoren die niet over voldoende<br />

middelen voor een overname beschikken,<br />

kunnen van de financiering van<br />

VKG gebruik maken. De portefeuille<br />

wordt in dat geval aan de serviceprovider<br />

verpand. “Groei is voor veel kantoren<br />

een voorwaarde voor continuïteit.<br />

Ze moeten investeren in digitalisering<br />

en opleidingen en hebben te<br />

maken met stijgende kosten, dan heb<br />

je schaalgrootte nodig. Wij bieden adviseurs<br />

graag die groeiruimte.”<br />

www.vkg.nl<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 19


BUSINESS SUPPORT<br />

IN DE PRAKTIJK ZIEN WIJ REGELMATIG DISCUSSIE<br />

ONTSTAAN OVER DE TEKST VAN (VOORAL) HET<br />

RELATIEBEDING. EEN DERGELIJKE DISCUSSIE KAN<br />

VAAK VOORKOMEN WORDEN DOOR HET RELATIEBEDING<br />

ZO ZORGVULDIG MOGELIJK TE FORMULEREN.<br />

Concurrentie- en<br />

relatiebeding: maak<br />

afspraken op maat<br />

TEKST COEN FLEDDERUS, PARTNER POLIS ADVOCATEN | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Voor een bemiddelaar vormt de portefeuille<br />

het belangrijkste bedrijfsdebiet.<br />

De portefeuille is immers de kurk waar<br />

de onderneming op drijft, omdat de portefeuille<br />

de inkomsten van de bemiddelaar<br />

genereert. Het begrip ‘portefeuille’<br />

kan op verschillende manieren worden ingevuld. In dit<br />

kader volsta ik met de omschrijving dat de portefeuille<br />

kan worden geduid als het geheel van de relaties van<br />

de bemiddelaar met de door hem als zijn klanten beschouwde<br />

verzekeringnemers.<br />

De portefeuille is een verzamelbegrip voor een aantal<br />

rechtsverhoudingen. In de meest eenvoudige vorm<br />

is sprake van een drie-partijen verhouding. Daarin adviseert<br />

een bemiddelaar de klant en bemiddelt hij voor<br />

de klant bij het tot stand komen van een verzekeringsovereenkomst.<br />

Tussen de bemiddelaar en de klant komt<br />

dan een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 e.v.<br />

BW) tot stand. De tweede rechtsverhouding is die tussen<br />

de verzekeringnemer en de verzekeraar. Die rechtsverhouding<br />

wordt geregeerd door de polis en de daarop<br />

van toepassing zijnde polisvoorwaarden. De derde<br />

rechtsverhouding betreft die tussen de bemiddelaar en<br />

de verzekeraar. Die verhouding is doorgaans geregeld<br />

in een zogeheten samenwerkingsovereenkomst.<br />

In zo’n samenwerkingsovereenkomst en de daarbij behorende<br />

bijlagen wordt - zoals bekend – van alles vastgelegd.<br />

De samenwerkingsovereenkomst biedt, als het<br />

goed is, een zekere mate van bescherming tegen uitspanning<br />

door de verzekeraar. Onder uitspanning kan<br />

worden verstaan verzekeringnemers ertoe te bewegen<br />

de lopende verzekeringen te beëindigen en met buitensluiting<br />

van de bemiddelaar nieuwe verzekeringen te<br />

sluiten. Anders gezegd: de bemiddelaar wordt buiten<br />

spel gezet door de verzekeraar.<br />

Naast de samenwerkingsovereenkomst heeft de bemiddelaar<br />

ook een wettelijke bescherming van zijn portefeuille<br />

tegen dergelijk gedrag van verzekeraars. Het<br />

portefeuillerecht is wettelijk vastgelegd in artikel 4:102<br />

Wft. In artikel 4:103 Wft is dit portefeuillerecht verder<br />

uitgewerkt door de bepaling dat een verzekeraar niet<br />

zonder toestemming van de tussenpersoon een verzekering<br />

mag overboeken uit diens portefeuille. Overigens<br />

blijft het vreemd dat deze wettelijke bescherming<br />

niet ook geldt voor hypotheken maar alleen voor verzekeringen.<br />

De hypotheekadviseur heeft dus als bescherming<br />

van zijn portefeuille uitsluitend de afspraken met<br />

de aanbieder zoals genoemd in de samenwerkingsovereenkomst.<br />

20 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

‘GEVAAR’ VAN BINNENUIT<br />

Wat de hypotheekadviseur en de assurantieadviseur<br />

met elkaar gemeen hebben, is het ‘gevaar’ van binnenuit.<br />

Hiermee bedoel ik dat medewerkers, nadat hun<br />

dienstverband is beëindigd, er met een deel van de<br />

klanten uit de portefeuille vandoor gaan. Dit kan zijn<br />

omdat deze medewerker voor zichzelf wil beginnen en<br />

zo het opbouwen van een eigen portefeuille een vliegende<br />

start wil geven. Of dat hij bij een nieuwe werkgever<br />

(dus een concurrerend kantoor) goede sier wil maken<br />

door alvast een aantal klanten mee te nemen.<br />

Ook tegen deze scenario’s kun je je als bemiddelaar<br />

wapenen. Bijvoorbeeld door in de arbeidsovereenkomst<br />

met de medewerkers een concurrentie- en relatiebeding<br />

op te nemen. Kort gezegd verbiedt een concurrentiebeding<br />

een ex-medewerker om bij een concurrerend<br />

kantoor te gaan werken. Of om zelf een concurrerend<br />

kantoor te starten. Een relatiebeding strekt ertoe om<br />

de ex-medewerker te verbieden om de relaties van zijn<br />

voormalig werkgever te benaderen of om daarmee contact<br />

te onderhouden.<br />

IN DE ARBEIDSOVEREENKOMST<br />

De neiging kan zijn om met elke medewerker een zo<br />

ruim mogelijk concurrentie- en relatiebeding af te spreken.<br />

Maar dat is niet verstandig. Want als het beding<br />

niet voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen,<br />

dan kan de rechter het beding terzijde stellen. Je kunt<br />

er dan in het geheel geen beroep op doen en daarmee<br />

sta je dus met lege handen. Het ligt wellicht voor de<br />

hand, maar het beding moet schriftelijk overeengekomen<br />

zijn.<br />

De meest voor de hand liggende manier is om het<br />

beding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Als de<br />

arbeidsovereenkomst door de medewerker is ondertekend,<br />

is aan de schriftelijkheidseis voldaan. Als de arbeidsovereenkomst<br />

uitsluitend via de e-mail met de medewerker<br />

wordt gedeeld, is het van belang om een duidelijk<br />

akkoord van de medewerker retour te ontvangen.<br />

In de tweede plaats is een concurrentie- en relatiebeding<br />

slechts geldig als zij wordt overeengekomen<br />

met een meerderjarige medewerker.<br />

In de derde plaats mag een concurrentie- en relatiebeding<br />

in beginsel slechts in een arbeidsovereenkomst<br />

voor onbepaalde tijd worden overeengekomen. Als het<br />

toch per se wenselijk is om een dergelijk beding bij een<br />

tijdelijk dienstverband af te spreken, dan zal er in de arbeidsovereenkomst<br />

een goede motivering opgenomen<br />

moeten worden. Een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst<br />

voor bepaalde tijd zal bij de rechter louter<br />

standhouden als er een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’<br />

mee gediend is.<br />

Coen Fledderus (Polis Advocaten).<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 21


BUSINESS SUPPORT<br />

De jurisprudentie hierover laat een strenge maatstaf<br />

zien. De rechter laat een dergelijk beding alleen in stand<br />

als het zeer specifiek is omschreven en is toegespitst op<br />

de werkzaamheden van deze medewerker. Een te algemene<br />

motivering zal bij de rechter sneuvelen. Een motivering<br />

in de trant van: “de portefeuille vormt het belangrijkste<br />

bedrijfsdebiet binnen de assurantiebranche en<br />

daarom willen wij aan deze medewerker een relatiebeding<br />

opleggen, etcetera”, zal mijns inziens te dun zijn om<br />

aan de motiveringseis te voldoen. Het kan dus in sommige<br />

gevallen meer zekerheid bieden om een aanstaande<br />

medewerker een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde<br />

tijd aan te bieden met een goed concurrentie- en relatiebeding<br />

dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd<br />

zonder een dergelijk beding (of met het risico dat dit beding<br />

als het er op aankomt bij de rechter zal sneuvelen).<br />

REIKWIJDTE EN DUUR BEPERKEN<br />

Let er ook op dat de reikwijdte en de duur van een concurrentie-<br />

en relatiebeding moet worden beperkt. Uit de<br />

rechtspraak kan - als hoofdregel - worden gedestilleerd<br />

dat een concurrentiebeding niet langer dan één jaar zou<br />

moeten duren. En een relatiebeding is in de rechtspraak<br />

gemaximeerd op ongeveer twee jaar. Voor het concurrentiebeding<br />

geldt specifiek nog dat ook de geografische<br />

reikwijdte aangegeven moet zijn. Een verbod om bij welke<br />

concurrent in Nederland dan ook in dienst te treden,<br />

zal in de praktijk bij de rechter onderuitgaan.<br />

Wat dan wel een werkbare beperking is, hangt af<br />

van de specifieke omstandigheden van het geval. Een<br />

bemiddelaar die vrijwel uitsluitend in een bepaalde regio<br />

actief is, zal er belang bij hebben om het concurrentiebeding<br />

voor deze regio te laten gelden. De belangen<br />

van de werkgever wegen in dit geval zwaarder dan die<br />

van de medewerker. Maar de bemiddelaar die landelijk<br />

actief is, zal er belang bij hebben dat het concurrentiebeding<br />

niet beperkt is tot een straal van 20 kilometer<br />

rondom het kantoor.<br />

‘In de praktijk zien wij<br />

regelmatig discussie<br />

ontstaan over de tekst<br />

van het relatiebeding’<br />

VOLSTREKT HELDER<br />

Kortom: het is van belang om afspraken op maat te maken.<br />

De vraag of de afgesproken beperking van het concurrentie-<br />

en relatiebeding bij de rechter overeind blijft,<br />

hangt namelijk ook samen met de functie die de medewerker<br />

vervult en de wijze waarop het beding is geformuleerd.<br />

Voor een medewerker die weinig contact<br />

heeft met klanten zal een relatiebeding voor de werkgever<br />

minder van belang zijn en voor de medewerker<br />

zelf niet zo bezwaarlijk zijn. Voor een medewerker die<br />

daarentegen juist veel contact heeft met klanten, is het<br />

van belang dat met hem wel een relatiebeding wordt<br />

afgesproken. Wisselt een medewerker van functie? En<br />

neemt het klantcontact daardoor fors toe? Dan zal het<br />

relatiebeding ‘zwaarder gaan drukken’. Als dat het geval<br />

is, dan is het verstandig om met de medewerker opnieuw<br />

een relatiebeding af te spreken.<br />

Het moet voor beide partijen volstrekt helder zijn<br />

welke relaties er niet benaderd en of niet bediend mogen<br />

worden na vertrek van de medewerker. Als dit beding<br />

dan desalniettemin met voeten wordt getreden,<br />

dan sta je als werkgever bij de rechter sterker. Er hoeft<br />

dan bij de rechter nog slechts aangetoond te worden<br />

dat het relatiebeding is geschonden. Een discussie over<br />

de taalkundige uitleg van het beding of de partijbedoelingen<br />

daarbij kan dan worden vermeden. Last but<br />

not least: uiteraard is het van belang om in de arbeidsovereenkomst<br />

een boetebeding op te nemen. Daarmee<br />

wordt overtreding van het concurrentie- en relatiebeding<br />

op een effectieve manier gesanctioneerd.<br />

AANBEVELING VOOR DE PRAKTIJK<br />

Kondigt de medewerker zijn vertrek aan en geeft hij te<br />

kennen dat hij voor zichzelf wil starten? Dan is het aan<br />

te raden om met de medewerker het relatiebeding nogmaals<br />

te bespreken. Als werkgever kun je dan de gelegenheid<br />

te baat nemen om in aanvulling op het relatiebeding<br />

concrete afspraken te maken. Het kan namelijk<br />

bijvoorbeeld zo zijn dat bepaalde klanten erg ‘hangen’<br />

aan deze medewerker. Als de medewerker dan onverkort<br />

aan het relatiebeding wordt gehouden, dan bereik<br />

je daarmee hooguit dat de medewerker deze klanten<br />

(tijdelijk) niet zal mogen bedienen. Maar de klant zal<br />

mogelijk sowieso vertrekken. Het resultaat is dus dat<br />

noch de werkgever noch de medewerker hier garen bij<br />

spint. Een werkbaar alternatief is om met de vertrekkende<br />

medewerker af te spreken dat hij een in onderling<br />

overleg vast te stellen selecte groep klanten kan<br />

meenemen tegen een door hem te betalen vergoeding.<br />

Bijvoorbeeld een factor x maal de jaaromzet van deze<br />

klant. Hiermee ontstaat zowel voor beide partijen als<br />

voor de klanten een win-win situatie. De ervaring leert<br />

bovendien dat de acceptatie door de medewerker van<br />

het relatiebeding voor de overige klanten uit de portefeuille<br />

hoger zal liggen. Daarmee is het doel dat het relatiebeding<br />

beoogt te hebben grotendeels al bereikt. n<br />

22 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


Ruim 75 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs.<br />

Word abonnee en profiteer mee!<br />

Speciaal<br />

aanbod<br />

voor adviseurs!<br />

Beste adviseur,<br />

<strong>VVP</strong> is het enige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van <strong>VVP</strong> is<br />

adviseurs praktisch ondersteunen in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrepen van het maatschappelijk<br />

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eigen adviesvak. Dit doen we met<br />

relevante kennis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern Ken je vak!, een dagelijkse<br />

nieuwsbrief, een kennissite, vakevents, etc, etc.<br />

Voor nog geen zes tientjes per jaar biedt <strong>VVP</strong> u als adviseur:<br />

• Zes inspirerende en ondernemende bewaaredities<br />

• Het kenniskatern ‘Ken je vak!’ met onder meer de vertaling van Kifid-uitspraken naar de adviespraktijk en de<br />

rubriek Permanent Actueel<br />

• Exclusieve specials met verdieping op een adviesonderwerp<br />

• Netwerk- en kennisbijeenkomsten met korting voor abonnees, zoals de Events Inkomen, Bijzondere Risico’s,<br />

Duurzaamheid en Innovatie<br />

• De Advies Awards voor de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland www.adviesawards.nl<br />

• Dagelijkse e-mail nieuwsbrief<br />

• De kennissite www.vvponline.nl<br />

• Webinars<br />

• Het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van <strong>VVP</strong>. Zes vakexperts delen met u hun kennis<br />

en geven raad over uw eigen ondernemersvraagstukken.<br />

• De <strong>VVP</strong> Nieuws App verzamelt al het actuele verzekerings-, hypotheek- en ander financieel nieuws:<br />

www.vvpapp.nl<br />

Word nu abonnee<br />

Word voor nog geen zes tientjes per jaar (56 euro) abonnee van het meest complete platform voor financieel<br />

adviseurs. Schrijf u in op: https://www.vvponline.nl/abonnementaanvragen en u maakt deel uit van het enige<br />

platform puur gericht op onafhankelijk adviseurs. Een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient!


BUSINESS SUPPORT<br />

“TOEN DE EERSTE CORONABESMETTINGEN IN EUROPA<br />

OPDOKEN, VOORVOELDEN WE AL DAT ER HIER EEN LOCKDOWN<br />

ZOU KOMEN. WE HEBBEN TOEN SNEL GEHANDELD. TOEN DE<br />

LOCKDOWN ER INDERDAAD KWAM, KONDEN WE DE DAG EROP<br />

DIRECT VANUIT HUIS VAN START GAAN”, ZEGT ANDRÉ VAN<br />

LUIJK VAN BUREAU VAN LUIJK UIT ROTTERDAM.<br />

Besteed nooit je<br />

corebusiness uit<br />

TEKST ELLEN HAMEETEMAN | BEELD WENDY VAN AAL<br />

Het advieskantoor bestaat uit drie bedrijven:<br />

een makelaardij, een projectontwikkelingsbureau<br />

en een financieel adviesbureau.<br />

“We zijn met zijn dertienen en zijn<br />

gevestigd in het mooie Rotterdam”, aldus<br />

Van Luijk die terugkijkt op een druk jaar.<br />

“We voelden snel aan dat er een lockdown zou komen<br />

en hebben direct mondkapjes, desinfecterende zeep en<br />

handschoenen besteld. Onze systeembeheerder hebben<br />

we alles gereed laten maken om volledig vanuit thuis te<br />

kunnen werken. Dat waren we voor een deel al gewend.<br />

We hebben extra laptops besteld en het personeel kreeg<br />

een snelcursus thuiswerken. Toen de lockdown er inderdaad<br />

kwam, konden we de dag erop direct vanuit huis<br />

van start gaan. Later zijn we naar een hybride werkvorm<br />

gegaan, deels vanuit thuis, deels vanuit kantoor.”<br />

Het advieskantoor van Van Luijk biedt adviezen<br />

voornamelijk digitaal aan. “Dat lukt goed. Zelf experimenteerde<br />

ik al een jaar of twee regelmatig met digitale<br />

gesprekken met bestaande klanten die verder weg<br />

woonden. Klanten mogen overigens kiezen of ze een digitaal<br />

of fysiek adviesgesprek willen, we dwingen niemand<br />

ergens toe. Er zijn bijvoorbeeld mensen die het<br />

eerste gesprek toch graag face-to-face willen voeren, en<br />

dat is prima. We merken dat bij een toename van het<br />

risico meer mensen uit zichzelf al kiezen voor een digitaal<br />

traject.”<br />

Naast de hypotheekadviestak heeft het kantoor ook een<br />

makelaardij. “Het bezichtigen van woningen moet natuurlijk<br />

wel gewoon fysiek plaatsvinden – en dat lukt<br />

ook goed binnen de geldende maatregelen.”<br />

OUTSOURCING<br />

“Alles wat we kunnen uitbesteden – onze marketing<br />

en ict bijvoorbeeld – besteden we graag uit. We vinden<br />

het vooral belangrijk dat we onze corebusiness in<br />

huis houden. Onlangs zijn we aan de slag gegaan met<br />

een chatbot. De bot neemt een deel van onze zorgplicht<br />

over en dat bevalt onze klanten nog goed ook. Het levert<br />

ons ook extra adviesgesprekken op. Voor de klant<br />

is het fijn dat een chatbot de eerste inventarisatie kan<br />

doen op een tijdstip dat hem of haar uitkomt. Wij bellen<br />

de klanten na en krijgen vrijwel alleen maar positieve<br />

reacties. De chatbot is voor ons dus een rendabele<br />

extra digitale medewerker. Sinds corona maken we ook<br />

gebruik van een externe telefoondienst. Collega’s werken<br />

thuis en kunnen daarom niet altijd de telefoon oppakken,<br />

zeker niet als er ook kinderen zijn die online<br />

lessen volgen. Wordt de telefoon na drie keer niet opgepakt,<br />

dan schakelt hij door naar een externe dienst.<br />

Voor klanten is dit fijn, hun telefoontjes worden altijd<br />

opgepakt. “<br />

Voor Van Luijk is het voordeel van zaken uitbesteden<br />

dat de medewerkers vooral bezig kunnen zijn met de<br />

24 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

dingen waar ze goed in zijn. “Zaken waar anderen beter<br />

in zijn, laten wij vooral ook door die anderen doen.”<br />

TIPS OUTSOURCING<br />

“Besteed nooit je corebusiness uit. Het is wel belangrijk<br />

dat je goed weet wat precies je corebusiness is. Voor<br />

mij is dat heel basaal: advies geven. Voor veel adviseurs<br />

is het inzetten van een chatbot al een stap te ver. Maar<br />

omdat wij onze corebusiness zo ‘afgepeld’ hebben gedefinieerd,<br />

durven wij zo’n chatbot aan. Voor ons is<br />

dat juist een slimme vorm van digitaal inventariseren.<br />

Onze bemiddelingsactiviteiten proberen we te vereenvoudigen<br />

door bijvoorbeeld gebruik te maken van brondata.<br />

Ook het bepalen van een ondernemersinkomen<br />

kun je uitbesteden. Ik weet dat veel adviseurs dit ook<br />

tot hun corebusiness vinden horen. Ik durf te zeggen<br />

dat ik voldoende kennis heb om het zelf te doen, maar<br />

tegen die kostprijs laat ik het graag aan een ander over.<br />

Wees kortom als adviseur niet rigide in het loslaten van<br />

je denkbeelden.”<br />

André van Luijk: ‘Zaken<br />

waar anderen beter in<br />

zijn, besteden we uit.’<br />

TOEKOMST<br />

“Over vijf jaar ben ik echt alleen nog maar met advies<br />

geven bezig en heb ik alle randzaken geautomatiseerd<br />

en uitbesteed. Zelfs het eenvoudige advies is geautomatiseerd.<br />

Wat de klant zelf wil en kan doen, doet hij ook<br />

vooral zelf. Mijn wens is onze bestaande klanten beter<br />

bedienen. Ik overweeg sterk ook vermogensadvies te<br />

gaan doen. Daarbij geloof ik erg in op gelijke voet samenwerken<br />

met de klant. De digitale mogelijkheden<br />

vereenvoudigen en versnellen deze samenwerking.” n<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 25


BUSINESS SUPPORT<br />

Judith Botman: ‘Vertel jij<br />

een verhaal dat klopt?<br />

Een adviesorganisatie<br />

die ‘klopt’<br />

BIJ HET VOORBEREIDEN VAN EEN TRAINING VOOR<br />

MKB-ADVISEURS BORRELDE PLOTS DE SLOGAN<br />

‘GELUKKIG HEB IK MEER VERSTAND VAN…’ BIJ<br />

ME OP. YOUTUBE BRACHT ME RUIM DERTIG<br />

JAAR TERUG, NAAR EEN SCENE WAARIN JOHN<br />

KRAAIJKAMP JR. ONBEVANGEN OP EEN ORKA STAPT.<br />

TEKST JUDITH BOTMAN<br />

Verstand van verzekeren, is dat nog genoeg?<br />

Waar veel verzekeringen en financiële<br />

producten tot commodity zijn verworden,<br />

draait het meer dan ooit om de vraag<br />

waarmee je als adviseur nog echt van<br />

waarde bent. Tegelijkertijd: de wereld wordt complexer,<br />

de situatie van particulieren en bedrijven steeds meer<br />

divers. Zou de waarde van goed en op maat gemaakt<br />

advies, niet heel vanzelfsprekend moeten zijn?<br />

Coherence biedt een model waarmee je taal geeft aan<br />

een adviesorganisatie die voor zichzelf spreekt. Het<br />

helpt je bij het vertellen van jouw unieke verhaal. Het<br />

verhaal van een adviesorganisatie die klopt.<br />

WAT JE CREËERT<br />

Als onderneming ben je er in de eerste plaats voor de<br />

klant. Het is immers de klant die zorgt dat je voldoening<br />

haalt uit je werk, een gezonde financiële basis kunt opbouwen<br />

en als bedrijf continu in ontwikkeling blijft.<br />

Toch hebben veel ondernemers niet scherp wie hun<br />

klant eigenlijk is.<br />

Hoe goed ken jij je klant? Wie zie je voor je, als je<br />

denkt aan je klant? Is hij of zij zakelijk of particulier?<br />

Waar zit zijn zorg, waar ligt hij wakker van, wat heeft<br />

hij nodig? En als je naar je eigen website gaat? Herkent<br />

jouw klant zichzelf? Voelt hij begrip en vindt hij de oplossing<br />

die hij zoekt én waarvoor hij bereid is te betalen?<br />

WAAR JE GOED IN BENT<br />

Waarde komt voort uit wat je doet. Uit de activiteiten<br />

die je ontplooit om voor de klant van betekenis te zijn en<br />

werkelijk impact te creëren. Zo geef je uitdrukking aan<br />

26 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

je vakmanschap als adviseur en leg je de basis voor de<br />

kwaliteit die je wilt leveren. Veel van wat je doet is onbewust.<br />

Je vindt het gewoon. Vanzelfsprekend. En juist<br />

daarom is het zo goed om hier wat vaker bij stil te staan.<br />

Wat doe jij feitelijk voor je klant? Want natuurlijk heb je<br />

verstand van verzekeren. Wat heb je nog meer in huis?<br />

WIE JE ZELF BENT<br />

Mensen verbinden zich aan mensen. Het is ‘de vent’ (of<br />

de vrouw) en niet ‘de tent’ die echt het verschil maakt.<br />

Meer dan om wat je doet, draait advies om wie je bent.<br />

Je DNA, de waarden die voor jou belangrijk zijn. Wat<br />

geeft jouw kantoor haar eigen kleur? Wat voel en beleef<br />

je als je bij jou binnenstapt? Ben je eerlijk, no-nonsense<br />

en rechtdoorzee? Of toch meer exclusief, hoogwaardig<br />

en professioneel? Kortom, wat is jouw identiteit?<br />

WAAR JE VOOR STAAT<br />

Organisaties kunnen hetzelfde doen, terwijl ze totaal<br />

anders naar de wereld kijken. Het verschil in visie<br />

maakt dat je als klant iets te kiezen hebt. Hoe kijk<br />

jij naar de wereld? Wat geloof jij dat jouw klant nodig<br />

heeft? Waarmee is jouw klant naar jouw inzicht het<br />

beste geholpen? Hoe scherper je bent in waar je voor<br />

staat, hoe beter je echt onderscheidend kunt zijn. Door<br />

echt iets nieuws te brengen, een fundamenteel ander<br />

standpunt in te nemen dan andere ondernemingen of<br />

te breken met heersende conventies.<br />

WAT JE DRIJFT<br />

Waarom doe jij wat je doet? En waarom is dat zo belangrijk?<br />

Grote kans dat je niet direct de juiste woorden<br />

hebt. De vraag ‘wat is mijn missie’ laat zich meestal<br />

niet eenvoudig beantwoorden. Toch ligt hier de impuls<br />

achter wat je wilt betekenen, jouw manier om de wereld<br />

een beetje mooier te maken. Hoe groot je die wereld<br />

maakt is aan jou, zolang je beseft dat jij en je klant<br />

dezelfde wereld delen. Welke bijdrage wil jij daaraan<br />

leveren?<br />

EEN LEVENSLIJN DIE ‘KLOPT’<br />

In de verbinding tussen wat je drijft en werkelijk creëert,<br />

vormt zich je eigen Levenslijn. Door inzicht te geven<br />

wat je doet en voor wie, wat jou typeert en waar<br />

je voor staat, laat je zien waar het in wezen om gaat in<br />

jouw onderneming. ‘Klopt het’? Is er sprake van samenhang?<br />

Heb je een ‘goed’ verhaal te vertellen?<br />

RELEVANTE POSITIE<br />

De Levenslijn staat niet op zichzelf. Er is meer voor nodig<br />

om je missie voor je klant daadwerkelijk te realiseren.<br />

Allereerst een beeld van de toekomst. Zeker in een omgeving<br />

die zo in beweging is, is het zaak om zo nu en dan<br />

Identiteitsmodel<br />

verbinding<br />

Levenslijn.<br />

los te komen van de waan van de dag en stil te staan bij<br />

wat je op lange termijn nastreeft. Wat is je beeld van de<br />

toekomst? Waar wil je staan over een aantal jaar?<br />

Relevantie is daarbij een sleutelbegrip. Aansluiten<br />

bij de huidige tijdgeest, vraagt oog voor wat zich in de<br />

buitenwereld afspeelt. In de markt, de publieke opinie,<br />

in technologie, bij potentiële medewerkers; rondzien in<br />

de wereld is nodig om een relevante positie te kunnen<br />

kiezen en ambities te formuleren. Heb je deze in beeld,<br />

dan kun je werken aan een strategie waarmee je je doelen<br />

ook echt kunt realiseren.<br />

ER SAMEN VOOR GAAN<br />

En net zo belangrijk als weten waar je naartoe werkt,<br />

is de gezamenlijke drive die je voelt om deze ambities<br />

te realiseren. Het gevoel er samen voor te willen gaan,<br />

met de energie en de bezieling om met elkaar het verschil<br />

te maken. Continu in een goede balans tussen wat<br />

de onderneming van binnen beweegt en hoe zij zich in<br />

de buitenwereld wil manifesteren.<br />

Hoe coherent is jouw onderneming? Vertel jij een<br />

verhaal dat klopt? n<br />

Judith Botman MBA is founding partner van House of<br />

Coherence. Zij is specialist in het creëren van samenhang<br />

in organisaties met behulp van Coherence.<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 27


PARTNER IN KENNIS<br />

DE MARKT VOOR VASTGOEDFINANCIERING HEEFT EEN PERIO-<br />

DE VASTGEZETEN, MAAR IS WEER IN BEWEGING. DAT IS GOED<br />

NIEUWS VOOR ONDERNEMERS DIE OP ZOEK ZIJN NAAR FINAN-<br />

CIERING ÉN VOOR INTERMEDIAIRS. EEN FINANCIERING AFSLUI-<br />

TEN VIA BRIQWISE BLIJKT REGELMATIG EEN SCHOT IN DE ROOS.<br />

HEEFT EEN INTERMEDIAIR EENMAAL KENNISGEMAAKT MET HET<br />

CONCEPT EN DE AANPAK, DAN VOLGT VAAK SNEL EEN NIEUWE<br />

AANVRAAG.<br />

Dé partner voor bedrijfs-<br />

& vastgoedfinanciering<br />

TEKST BRIQWISE | BEELD PETER VAN AALST<br />

Ondernemers die een bedrijfsfinanciering<br />

willen<br />

afsluiten, krijgen vaak<br />

‘nee’ te horen als ze<br />

hiervoor een aanvraag<br />

indienen bij de bank. Intermediairs die<br />

op zoek zijn naar financieringsmogelijkheden<br />

voor mkb-ondernemers lopen tegen<br />

hetzelfde probleem aan.<br />

Leon Westmaas, intermediair vanuit<br />

zijn bedrijf De financieringsregisseur,<br />

kan erover meepraten. Al meer dan dertig<br />

jaar helpt hij ondernemers met het<br />

vinden van bedrijfsfinanciering. Hij weet<br />

precies wat er speelt in de financiële wereld<br />

en constateert dat de markt veranderd<br />

is. “De traditionele manier van financieren<br />

werkt niet meer. Ondernemers<br />

kloppen het eerst aan bij hun eigen bank,<br />

vervolgens bij andere banken, maar tevergeefs.<br />

Dus moet je andere wegen bewandelen<br />

om het voor elkaar te krijgen.”<br />

MARKTPLAATS<br />

Een weg die regelmatig wél succes oplevert<br />

en door Leon en collega-intermediairs<br />

steeds vaker gevonden wordt, is<br />

die via Briqwise. Briqwise is een online<br />

marktplaats waar ondernemers en investeerders<br />

elkaar ontmoeten rondom vastgoedfinanciering.<br />

Ondernemers willen een lening voor<br />

de aankoop van vastgoed, of om een andere<br />

investering in hun bedrijf te doen<br />

met het eigen vastgoed als onderpand.<br />

Investeerders zoeken een veilige manier<br />

om rendement te maken op hun vermogen.<br />

Via Briqwise kunnen ze zakelijke hypotheken<br />

verstrekken aan ondernemers,<br />

tegen een mooi rendement.<br />

KANSRIJKE FORMULE<br />

Hoe is de formule ontstaan? Frank van<br />

Dongen, partner bij Briqwise, heeft onder<br />

meer vijftien jaar gewerkt voor ABN<br />

Amro Commercial Banking en van binnenuit<br />

gezien hoe banken zich terugtrekken<br />

uit de markt voor financieringen in<br />

het mkb. Tegelijkertijd was en is er de dalende<br />

spaarrente, waardoor vermogende<br />

particulieren op zoek gaan naar alternatieven<br />

voor waardevermeerdering van<br />

hun geld. Er ontstond een gat waar Briqwise<br />

ingesprongen is. Van Dongen: “Juist<br />

op die mkb-markt zagen wij heel goede<br />

kansen, met name op het gebied van<br />

vastgoedfinanciering. De praktijk bewijst<br />

dat die observatie juist was. In het eerste<br />

jaar was er een groei van vijf miljoen<br />

euro, in het tweede bereikten we al 20<br />

miljoen en voor 2021 verwachten we minimaal<br />

weer een verdubbeling. Dit doen<br />

we met een compacte, lean & mean organisatie<br />

waarin IT een grote rol speelt.”<br />

De ervaring van Pieter Porte in het ontwikkelen<br />

en vermarkten van IT-platformen<br />

(Porte was oprichter van internet<br />

serviceprovider Speedlinq en KickXL, respectievelijk<br />

verkocht aan KPN en Reggefiber)<br />

wordt hierbij optimaal benut.<br />

De financieringen via Briqwise variëren<br />

op dit moment van 100.000 tot 2,5<br />

miljoen euro. Investeerders verstrekken<br />

individueel een financiering, of samen, in<br />

de vorm van een Clubdeal. De minimale<br />

inleg per investeerder bedraagt 100.000<br />

euro. Voor investeerders biedt dit concept<br />

een aantrekkelijk, vast rentepercentage<br />

en veel zekerheid, waaronder altijd<br />

het eerste recht van hypotheek op het<br />

vastgoed, een verstandige loan-to-value<br />

en garantie van Briqwise dat de maandelijkse<br />

rentebetalingen en aflossingen altijd<br />

worden voldaan.<br />

28 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

INTERMEDIAIRS<br />

Voor ondernemers is dit dé manier om<br />

financiering waar banken geen trek in<br />

hebben, voor elkaar te krijgen. In veel gevallen<br />

komen ze via een intermediair uit<br />

bij Briqwise. Guus Oerlemans van Briqwise:<br />

“Wij hechten veel waarde aan een<br />

stevig netwerk van intermediairs. Zodra<br />

ze eenmaal kennis hebben gemaakt met<br />

onze formule en de werkwijze, merken<br />

we dat er snel nieuwe aanvragen volgen.<br />

Een teken dat het bevalt.”<br />

Oerlemans heeft een achtergrond in<br />

crowdfunding. Naast inhoudelijke expertise<br />

op het gebied van financiering, is hij<br />

sterk in het onderhouden van contacten<br />

met ondernemers en intermediairs.<br />

VOORDELEN<br />

Wat is het geheim van Briqwise? “Allereerst<br />

een zeer solide en eenvoudig te begrijpen<br />

product, dat alle partijen profijt<br />

oplevert”, zegt Porte. “Voor ondernemers<br />

en intermediairs bestaat het product uit<br />

rente vanaf 4,5 procent per jaar en eenmalige<br />

kosten, plus een vergoeding voor<br />

de intermediair die hij als korting aan<br />

zijn klant kan teruggeven. We houden altijd<br />

een persoonlijk gesprek met de ondernemer<br />

op zijn locatie, waarbij de intermediair<br />

vaak ook aanwezig is.”<br />

“Is alles positief, dan valideren we de<br />

aanvraag en gaat het snel. We delen de<br />

financieringsaanvraag via het platform<br />

met de investeerders en meestal komt<br />

Op zoek naar een financiering voor<br />

uw klant?<br />

Intermediairs die op zoek zijn naar<br />

financiering voor hun ondernemende<br />

klanten, kunnen terecht op de<br />

partnerpagina van het platform:<br />

www.briqwise.com/partners/<br />

V.l.n.r.: Frank van Dongen,<br />

Guus Oerlemans en Pieter<br />

Porte: ‘Solide en eenvoudig.’<br />

“Helder product en<br />

dienstverlening van hoog<br />

professioneel niveau”<br />

het dan binnen enkele uren tot een gegarandeerde<br />

toezegging. De gehele afwikkeling<br />

loopt prettig vlot, met behulp<br />

van een intermediairsportal en platformkoppelingen<br />

met diverse instanties. Zowel<br />

ondernemer als intermediair worden<br />

op deze manier zoveel mogelijk ontzorgd<br />

bij het compleet maken en afronden van<br />

de aanvraag. Geen gedoe dus.”<br />

MOOI AANBOD<br />

Intermediairs die voor ondernemers aan<br />

de slag gaan, kunnen hen via Briqwise<br />

een mooi aanbod doen. Wat zowel de intermediair<br />

als de ondernemer zeer aanspreekt,<br />

is de snelheid en het gemak<br />

waarmee een financieringsaanvraag<br />

wordt afgehandeld.<br />

Daarnaast zijn de lage aflossingsdruk,<br />

in combinatie met flexibel en boetevrij<br />

aflossen, aantrekkelijke voordelen.<br />

Ook de online calculator, de heldere voorwaarden,<br />

de rente (vanaf 4,5 procent) en<br />

keus uit verschillende looptijden worden<br />

zeer gewaardeerd.<br />

Intermediair Leon Westmaas is enthousiast<br />

over zowel de financieringsformule<br />

als de benadering van Briqwise. “Briqwise<br />

heeft een transparant product met een<br />

heel helder voorwaardenpakket. Daarnaast<br />

loopt het proces van aanvraag tot<br />

en met afwikkeling prettig vlot. En zijn<br />

er vragen, dan is Briqwise heel toegankelijk<br />

en altijd bereikbaar. Kwalitatief vind ik<br />

het van een hoog professioneel niveau.”<br />

Ook intermediair Albert Kluyver van<br />

OAMKB, heeft goede ervaringen met Briqwise.<br />

“Ik kan heel snel met ze schakelen.<br />

Bovendien zijn ze kraakhelder in wat ze<br />

nodig hebben om een aanvraag te beoordelen<br />

en af te wikkelen. Daardoor kan<br />

ik zelf ook vaak al een goede inschatting<br />

maken van de kansrijkheid. De uiteindelijke<br />

afhandeling verloopt heel efficiënt.<br />

Er wordt onmiddellijk commitment geregeld<br />

met de investeerder en een afspraak<br />

gemaakt bij de notaris. Kortom, ik ben<br />

heel tevreden. Heb zeer regelmatig een<br />

casus en verwacht dat er in de toekomst<br />

nog veel meer zullen volgen!” n<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 29


BUSINESS SUPPORT<br />

Maak woonhuisverzekering onderwerp<br />

van een klantcampagne.<br />

Adviesalerts!<br />

INMIDDELS VERTROUWD IN <strong>VVP</strong>-SPECIALS: FEITEN,<br />

WEETJES EN PRAKTIJKTIPS VOOR DE FINANCIEEL<br />

ADVISEUR. ADVIESALERTS!<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

trekken dan, nu er steeds meer datalekken worden gerapporteerd.<br />

Bij nader inzien blijkt een marketingmeneer<br />

of – mevrouw te enthousiast bezig te zijn geweest.<br />

De polisvoorwaarden van diezelfde maatschappij zeggen<br />

namelijk duidelijk dat boetes en schadevergoedingen<br />

opgelegd door overheid of toezichthouder van de<br />

cyberdekking uitgesloten zijn.<br />

Cyberrisico’s worden steeds meer erkend.<br />

De cyberverzekering hoort inmiddels<br />

dus gewoon thuis in het palet<br />

van de adviseur en zeker de adviseur<br />

die zijn adviezen insteekt vanuit<br />

risicomanagement. Belangrijk<br />

om aan klanten mee te geven, is dat zij een onverhoopt<br />

datalek onverwijld of in ieder geval binnen 72 uur moeten<br />

melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Organisaties<br />

die dat niet doen, lopen kans op een forse boete.<br />

Zo kreeg Booking.com onlangs een boete opgelegd van<br />

bijna een half miljoen.<br />

Een grote verzekeraar schrijft op zijn website onder<br />

het kopje ‘Wel verzekerd’: boetes opgelegd door toezichthouder.<br />

Deze maatschappij zal wel veel klanten<br />

WOONHUISVERZEKERING VERDIENT AANDACHT<br />

De opstalverzekering is bij huiseigenaren een ondergeschoven<br />

kindje, bleek onlangs uit onderzoek van Vereniging<br />

Eigen Huis. VEH: “Zo weten ze vaak niet wat<br />

wel en niet onder de dekking valt, met alle risico’s van<br />

dien. Meer dan de helft van de huiseigenaren heeft bijvoorbeeld<br />

geen idee of een tijdelijk onderkomen bij<br />

brand onder de polisvoorwaarden valt. Of tuinherstel<br />

gedekt is, weet 45 procent niet. Op de vraag of wijzigingen<br />

aan de woning automatisch zijn meeverzekerd,<br />

moet vier op de tien het antwoord schuldig blijven.<br />

Bijna de helft van de huiseigenaren heeft geen idee of<br />

hij verzekerd is tegen schade door een overstroming,<br />

bij verzakking van de fundering is dat zelfs 64 procent.<br />

Slechts een vijfde weet dat deze schades niet worden<br />

gedekt.”<br />

30 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

Wellicht aardig dan om als adviseur de opstalverzekering<br />

(of in ruimere zin de woonhuisverzekering) onderwerp<br />

van een klantcampagne te maken. Helemaal omdat<br />

volgens hetzelfde onderzoek blijkt dat “een kwart<br />

van de huiseigenaren de voorwaarden van zijn opstalverzekering<br />

al minstens vijf jaar niet heeft gecontroleerd”.<br />

En drie op de tien huiseigenaren geeft een verbouwing<br />

niet door aan de verzekeraar.<br />

Mobiele elektronica wordt bovendien door de verzekeraars<br />

steeds vaker uit de inboedeldekking gehaald en<br />

ondergebracht in een apart bij de inboedelverzekering<br />

af te sluiten dekking.<br />

‘De consument krijgt de<br />

keuze om van Directe<br />

Schadeafhandeling<br />

gebruik te maken’<br />

OVERSTROMINGEN<br />

Het Verbond van Verzekeraars concludeerde in 2018 in<br />

een rapport dat het mogelijk is om op particuliere en<br />

zakelijke opstal- en inboedelpolissen aanvullende dekking<br />

te bieden tegen overstromingen als gevolg van<br />

het falen of overlopen van secundaire (regionale/lokale)<br />

waterkeringen. Nog lang niet alle verzekeraars hebben<br />

dit (al) opgepakt, leert een snelle scan van de polisvoorwaarden<br />

op hun websites. In de polisvoorwaarden<br />

van een maatschappij die de polis op dit punt wel heeft<br />

aangepast, staat overigens dat de nieuwe dekking niet<br />

geldt als “er tegelijkertijd overstromingen plaats vinden<br />

door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire<br />

waterkering(en) én van primaire waterkering(en) of<br />

door water afkomstig van de zee en het water van deze<br />

overstromingen zich heeft vermengd”.<br />

Turien & Co. Assuradeuren breidde per 1 januari<br />

2020 de Premium Woningverzekering en de Premium<br />

Inboedelverzekering uit met een overstromingsdekking.<br />

Deze dekking biedt juist wél ook dekking tegen<br />

falen of overlopen van de primaire waterkeringen die<br />

beschermen tegen het water van de grote rivieren en<br />

de zee.<br />

Klimaatgerelateerde schade loopt volgens de verzekeraars<br />

op. Een leestip in dit verband is het jaarverslag<br />

2020 van Achmea (pagina’s 35-42). Achmea staat uitgebreid<br />

stil bij de impact van klimaatrisico’s, maar ook bij<br />

de kansen die door klimaatverandering ontstaan.<br />

DIRECTE SCHADEAFHANDELING BIJNA FEIT<br />

Een belangrijk moment ontstaat op 1 juli wanneer verzekeraars<br />

de mogelijkheid gaan bieden van Directe<br />

Schadeafhandeling bij WA-schades. De bedrijfsregeling<br />

in deze is verplicht voor alle leden van het Verbond<br />

van Verzekeraars en de Gevolmachtigd Agenten waar<br />

zij mee samenwerken. Of de nieuwe praktijk ook meteen<br />

op 1 juli breed realiteit is, valt te bezien; er geldt een<br />

overgangsperiode tot 1 januari 2022.<br />

De regeling geldt vooralsnog alleen voor botsingssituaties<br />

tussen twee Nederlands gekentekende motorrijtuigen<br />

die zijn geregistreerd bij de RDW. Het aansprakelijke<br />

motorrijtuig mag ook een zakelijk motorrijtuig<br />

zijn waaronder een leaseauto. Wie vergoeding van zijn<br />

materiële schade (letselschade valt buiten de regeling)<br />

claimt bij de eigen verzekeraar, kan dat alleen doen als<br />

gebruik wordt gemaakt van een personenauto voor<br />

particuliere doeleinden. Daarmee wordt bedoeld dat<br />

het motorrijtuig is verzekerd op een particuliere verzekering.<br />

In deze fase gaat de regeling uit van een botsing<br />

tussen twee motorrijtuigen. Meervoudige botsingen,<br />

zoals kettingbotsingen, vallen er dus niet onder.<br />

De consument krijgt de keuze om van de nieuwe<br />

dienst gebruik te maken. Omdat Directe Schadeafhandeling<br />

voordelen biedt, denken verzekeraars dat klanten<br />

er voor zullen kiezen als deze pluspunten goed worden<br />

uitgelegd. Verzekeraars hopen dat adviseurs daar<br />

ook een rol bij willen spelen.<br />

RECHT OP CONTRA-EXPERTISE<br />

De klant die kiest voor directe schadeafhandeling heeft<br />

rechten en plichten waaronder: meewerken aan de<br />

schadeafhandeling, informatie geven over de schade,<br />

plicht tot overdracht eigendom van een total loss voertuig.<br />

Verder heeft de klant recht op een contra-expertise.<br />

Betekent directe schadeafhandeling het einde van<br />

de rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen of van<br />

verhaalservices? Volgens een Q&A op de website van<br />

het Verbond niet: “Deze dekkingen hebben toegevoegde<br />

waarde als de Directe Schadeafhandeling niet van<br />

toepassing is. Bijvoorbeeld als een buitenlands gekentekend<br />

voertuig betrokken is (voertuig is niet bij de<br />

RDW geregistreerd). Of bij schade met een andere verkeersdeelnemer<br />

dan een motorrijtuig. Daarnaast is de<br />

rechtsbijstanddekking op een motorrijtuigverzekering<br />

vaak ruimer dan alleen verhaal van materiële voertuigschade.<br />

Geschillen over het verhalen van letselschade,<br />

die ontstaan door deelname aan het verkeer met een<br />

motorrijtuig zijn bijvoorbeeld meeverzekerd. Net als<br />

een geschil met een garage. Bovendien houdt de klant<br />

altijd de keuzemogelijkheid een beroep te doen op zijn<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 31


BUSINESS SUPPORT<br />

rechtsbijstandverzekering en de claim bij de aansprakelijke<br />

verzekeraar in te laten dienen, in plaats van bij de<br />

eigen verzekeraar op basis van het serviceconcept Directe<br />

Schadeafhandeling.”<br />

‘Het gebruik van<br />

brondata in de hypotheekketen<br />

is hot, maar<br />

nog niet zonder risico’<br />

DE IMPACT VAN CORONA<br />

Corona heeft tot nu toe weinig nieuws op verzekeringsgebied<br />

opgeleverd. Of het moet zijn dat het pandemierisico<br />

en risico’s in het verlengde daarvan (nadrukkelijker)<br />

zijn uitgesloten van dekking. Bijvoorbeeld: “Gezien<br />

de huidige situatie en ontwikkelingen zien we per 25<br />

maart 2021 een vaccinatieplicht om te kunnen en mogen<br />

reizen, niet als onzeker. Als u een reis boekt vanaf<br />

deze datum, zal er daarom geen dekking zijn op de allrisk<br />

annuleringsdekking indien u niet tijdig uw vaccinatie<br />

onvangt, u geen vaccinatie wenst, u nu al weet<br />

dat u vanwege medische redenen geen vaccinatie zult<br />

krijgen.” En dat van een label van een concern dat zegt<br />

“er alles aan te doen om mensen te verzekeren op een<br />

manier die bijdraagt aan een eerlijke en duurzame<br />

maatschappij”.<br />

Dan is gratis quarantainedekking een stuk klantvriendelijker.<br />

Allianz Global Assistance biedt dit jaar<br />

zo’n dekking bij haar reisverzekeringen. Met de dekking<br />

is men “verzekerd van een vergoeding voor extra reisen<br />

verblijfskosten als men onverwacht langer op zijn<br />

bestemming moet blijven wanneer de (lokale) overheid<br />

individuele quarantaine oplegt vanwege COVID-19. Dit<br />

geldt ook als de overheid van het land dit specifiek oplegt<br />

voor de accommodatie waarin men verblijft, waardoor<br />

men niet op de geplande datum terug kan reizen<br />

naar Nederland. Zelfs wanneer de accommodatie in<br />

z’n geheel in quarantaine moet, met uitzondering van<br />

cruiseschepen”.<br />

Men is niet verzekerd als een deel van het gebied of<br />

plaats waarin men verblijft in quarantaine wordt geplaatst.<br />

Dat perkt de dekking natuurlijk wel in. Bovendien<br />

geldt de dekking alleen bestemmingen binnen<br />

Europa met een groen of geel reisadvies (buiten de EU<br />

zijn alleen pakketreizenconform de Wet op de Reisovereenkomst<br />

verzekerd). Maar het gaat toch om een vergoeding<br />

van maximaal 1.000 euro per persoon per polis<br />

waar dus geen extra premie voor hoeft te worden betaald.<br />

Inmiddels hebben verschillende klanten bij Kifid geklaagd<br />

dat reisverzekeraars coronagerelateerde claims<br />

afwijzen. Meestal gaat het dan om de extra (verblijfs)<br />

kosten als gevolg van lokale coronamaatregelen.<br />

In de meeste gevallen heeft Kifid tot nu toe de kant<br />

van de verzekeraar gekozen, omdat “deze reden van<br />

annulering niet is genoemd als een gedekte gebeurtenis<br />

in de voorwaarden. Verder is voor dekking van onverwachte<br />

kosten niet voldoende dat deze kosten niet<br />

voorzien waren, of niet konden worden voorkomen”.<br />

WIJZIGINGEN NHG V&N<br />

De Voorwaarden en Normen (V&N) van NHG worden<br />

per 1 juli 2021 op een aantal punten aangepast. NHG<br />

haakt hiermee aan bij een aantal trends. Zo gaat NHG<br />

desktoptaxaties toestaan (tot maximaal 90 procent<br />

LTV) als onderbouwing van de marktwaarde.<br />

Vanaf 2031 vervalt voor de eerste klanten de hypotheekrenteaftrek<br />

door het bereiken van de 30-jaarstermijn.<br />

Per 1 januari 2021 kan dit impact hebben op de<br />

eerste klanten met een lening die niet volledig is afgelost<br />

aan het einde van de looptijd, wanneer deze binnen<br />

tien jaar van dit moment een nieuwe financiering aangaan.<br />

Wanneer dit het geval is, dan dient het vervallen<br />

van de aftrek meegenomen te worden in de maximale<br />

financieringslast. In deze specifieke situatie wordt het<br />

onder NHG toegestaan om bij het aangaan van de lening<br />

aflossingsvrij in box 3 af te sluiten.<br />

CHECKLIST BRONDATA<br />

NHG kondigt verder aan het gebruik van brondata toe<br />

te staan in de Voorwaarden & Normen 2021-2. NHG:<br />

“Hiervoor komt er een ‘checklist brondata’ aanvullend<br />

op de huidige ‘checklist documenten – bijlage 3’. Daarnaast<br />

zullen we beschrijven waar de brondata aan<br />

dient te voldoen. Hierbij is het uitgangspunt om zoveel<br />

mogelijk ruimte bij de geldverstrekker te laten, zodat<br />

een geldverstrekker zelf kan bepalen met welke consumentendata-leverancier(s)<br />

zij wil samenwerken.”<br />

Het gebruik van brondata in de hypotheekketen is<br />

hot, maar nog niet zonder risico. De inkomensgegevens<br />

van de hypotheekaanvrager uit het UWV verzekeringsbericht<br />

vormen in de HDN Inkomensbepaling Loondienst<br />

de bron waarmee het maximale inkomen wordt<br />

vastgesteld en waarmee het toetsinkomen wordt berekend.<br />

Onlangs werd duidelijk dat - door een wijziging in<br />

het UWV verzekeringsbericht – in een aantal gevallen<br />

een te hoog toetsinkomen is afgegeven. Daar wordt tot<br />

aan de AFM toe niemand blij van. n<br />

32 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


PARTNER IN KENNIS<br />

DE VRAAG OF DIGITALISERING DE ROL VAN DE ADVISEUR OVER-<br />

BODIG MAAKT, HOOR JE NAUWELIJKS MEER. NIETS BLIJKT IM-<br />

MERS MINDER WAAR. DIGITALISERING JAAGT, MISSCHIEN ON-<br />

BEDOELD, JUIST DE BEHOEFTE AAN ADVIES EN PERSOONLIJK<br />

CONTACT AAN. BOVENDIEN CREËERT DAK INTERMEDIAIRSCOL-<br />

LECTIEF VOOR ZIJN LEDEN NIEUWE KANSEN MET PRODUCTEN<br />

DIE PASSEN BIJ MAANDLASTENADVISERING.<br />

Wensen leden centraal bij 40-jarig DAK<br />

Maandlastenadvisering<br />

nieuwe rol adviseur<br />

TEKST DAK INTERMEDIAIRSCOLLECTIEF<br />

De eerste vier maanden van<br />

2021 zitten erop. Nog altijd<br />

hebben de adviseurs de<br />

handen vol aan hypotheken.<br />

Die aanvragen worden<br />

door de medewerkers van DAK en de<br />

aangesloten adviseurs grotendeels op afstand<br />

behandeld. De digitaliseringsslag<br />

van het afgelopen jaar werpt zijn vruchten<br />

af als het gaat om efficiëntie en gebruiksgemak.<br />

Zoals het gebruik van brondata<br />

bij de hypotheekaanvraag. De adviseur<br />

en de klant kunnen zich nu volledig<br />

richten op het advies.<br />

Ook de persoonlijke contacten zijn nu<br />

erg afhankelijk van digitale oplossingen.<br />

Tim Rijvers, algemeen directeur van DAK,<br />

constateert gewenning aan videobellen:<br />

“Ik denk dat een deel van de contacten<br />

online zal blijven plaatsvinden. We werken<br />

nu bijna 100 procent thuis; dat zal 50<br />

procent worden. En er zullen weer evenementen<br />

worden georganiseerd, maar<br />

waarschijnlijk in combinatie met webinars.”<br />

DIGITAAL NETWERKEN<br />

Die webinars hebben het grote voordeel<br />

van een veel groter bereik. Rijvers licht<br />

toe: “Wij organiseren nu één of twee keer<br />

per week een webinar. Aan ‘content’ geen<br />

gebrek: van de verduurzamingshypotheek<br />

tot cyberrisico’s. De belangstelling is<br />

groot: er nemen tot wel vierhonderd adviseurs<br />

aan deel. Dat is wel iets anders dan<br />

een zaal met dertig tot veertig mensen.”<br />

Ondertussen hebben de leden zich<br />

het platform van de webinars ‘toegeëigend’<br />

voor hun eigen behoeftes. “Het<br />

platform heeft uiteraard een chatfunctie.<br />

Maar die wordt niet meer alleen gebruikt<br />

om de presentatoren vragen te stellen.<br />

De leden gebruiken de chat steeds meer<br />

om onderling met elkaar te ‘praten’. Je<br />

ziet dat het platform voorziet in een behoefte<br />

om te netwerken. Dat is natuurlijk<br />

prachtig”, lacht Rijvers.<br />

Het zegt ook wel iets over de groeiende<br />

behoefte aan bijeenkomsten. Rijvers<br />

beschrijft dat mooi: “Een company<br />

heet niet voor niets een company. Het<br />

gaat over de betekenis ‘gezelschap’. Mensen<br />

willen bij elkaar zijn.” Toch moet de<br />

veiligheid van de mensen en hun naasten<br />

voorop staan, ook bij de viering van het<br />

veertigjarig bestaan van DAK. En gevierd<br />

wordt deze mijlpaal, maar met acties op<br />

afstand. Zoals bij het afsluiten van een<br />

40 e verzekering of leden en/of medewerkers<br />

van leden die dit jaar veertig worden.<br />

Daarnaast blijft de coöperatie werken<br />

aan verbreding van het aanbod en<br />

specialistische ondersteuning van de leden.<br />

“Wij zijn een uniek bedrijf. Binnen<br />

een coöperatie zitten je klanten – je leden<br />

– aan de bestuurstafel. Zij bepalen<br />

ons reilen en zeilen. Wij vertalen de signalen<br />

die wij van onze leden krijgen naar<br />

nieuwe producten of diensten.”<br />

BALANS<br />

Zo’n signaal is de groeiende behoefte aan<br />

maatwerk en persoonlijk contact. Dat betekent<br />

overigens niet dat digitalisering<br />

geen prioriteit heeft. “Als je niet automatiseert,<br />

word je te duur en prijs je jezelf<br />

34 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

Tim Rijvers: ‘Digitalisering jaagt<br />

maatwerk aan.’<br />

Aïcha Amchich (directeur Financium)<br />

en Ronald van de Stolpe (Manager<br />

Verzekeringen) tijdens een van de<br />

webinars van DAK.<br />

de markt uit. Wij vinden dat je moet automatiseren<br />

wat je kunt automatiseren.<br />

En waar een persoonlijke touch nodig is,<br />

bouw je die in”, zegt Rijvers.<br />

Kun je een simpele schade volledig<br />

digitaal behandelen, dan kun je bij wijze<br />

van spreken al binnen een dag uitbetalen.<br />

Maar wat doe je bijvoorbeeld met<br />

een schade die niet gedekt is? “Die mededeling<br />

kun je natuurlijk ook automatiseren,<br />

maar wij vinden dat we zo’n beslissing<br />

persoonlijk moeten toelichten. De<br />

adviseur is er immers voor zijn klanten.<br />

Daar vecht hij of zij voor. En wij dus ook.”<br />

Eigen processen automatiseren zorgt<br />

er bovendien voor dat er meer tijd is voor<br />

advies en maatwerk. Daar ligt de toegevoegde<br />

waarde van de adviseur.<br />

Ondanks het enorme online aanbod<br />

aan hypotheken en verzekeringen, zoekt<br />

de klant de adviseur op. Waarom? “Mensen<br />

oriënteren zich inderdaad online,<br />

maar verdrinken vaak in de diversiteit<br />

van voorwaarden. De adviseur wijst je de<br />

weg en regelt alles voor je.” De motivatie<br />

van mensen speelt ook een rol . “Het is<br />

heel leuk om online je reis te boeken. Het<br />

zoekwerk is een stuk voorpret. Maar voor<br />

verzekeringen ligt dat toch anders.”<br />

Digitalisering van het verzekeringsen<br />

hypotheekaanbod leidt bovendien tot<br />

standaardisering. Mensen en bedrijven<br />

met complexere vragen vallen buiten de<br />

boot en zoeken het advies op. “Je kunt<br />

dus stellen dat digitalisering maatwerk<br />

aanjaagt.”<br />

Adviseurs kunnen op hun beurt met<br />

complexe vragen over hypotheken terecht<br />

bij de DAK Voorbespreekdesk. En de<br />

specialisten van de Zakelijke Desk helpen<br />

adviseurs met vragen over zakelijke verzekeringen,<br />

zoals cyberverzekering.<br />

MAANDLASTENADVIES<br />

Een adviseur kijkt bovendien verder dan<br />

alleen de hypotheek of de verzekering.<br />

“De adviseur zal zich steeds meer toespitsen<br />

op het totale financiële huishoudboekje<br />

van de consument of de ondernemer.<br />

Als je praat over maandlastenadvisering,<br />

dan heb je het over andere thema’s,<br />

zoals verduurzaming en mobiliteit.”<br />

Zo heeft DAK vorig jaar autolease<br />

geïntroduceerd. Hiermee profiteren de<br />

leden van de enorme groei in private<br />

lease. Juist in coronatijd mijden mensen<br />

het openbaar vervoer. Zij hebben weer<br />

behoefte aan eigen mobiliteit. Sinds de<br />

lancering verdubbelt de omzet van DAK<br />

Autolease maandelijks. Rijvers denkt dat<br />

private lease de komende jaren zeker<br />

met een factor tien zal groeien. “Je weet<br />

met private lease precies waar je aan toe<br />

bent. Je hebt vaste lasten per maand en<br />

geen onvoorziene kosten, zoals dure reparaties.<br />

Mensen kiezen niet meer voor<br />

bezit, maar voor gebruik en gemak. En<br />

zelfs elektrisch rijden wordt betaalbaar.”<br />

Ook verduurzaming van woningen past<br />

naadloos in de nieuwe rol. “Dat gaat verder<br />

dan sec de hypotheek. Ook hier gaat<br />

het over maandlastenadvisering, want<br />

die zonnepanelen hebben een effect op<br />

je maandelijkse energielasten.<br />

Maandlastenadvisering is de nieuwe<br />

rol van de adviseur. Met digitalisering als<br />

aanjager én enabler voor maatwerkadvies<br />

en persoonlijke contacten”, concludeert<br />

Rijvers. n<br />

www.dak.nl<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 35


BUSINESS SUPPORT<br />

DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ IS CONTINU IN BEWEGING. DAT HEEFT VERREGAANDE<br />

GEVOLGEN VOOR ONS ALLEMAAL; DUS OOK VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR, DE<br />

PARTIJEN WAARMEE HIJ VAN DOEN HEEFT EN DE KLANTEN DIE HIJ BEDIENT.<br />

ALS BRANCHEVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJK FINANCIEEL ADVISEURS<br />

BETEKENT DIT DAT ONZE ROL EN POSITIE BINNEN DIT KRACHTENVELD<br />

EVENEENS CONTINU IN BEWEGING IS EN VERANDERT; EEN ONTWIKKELING<br />

WAARBIJ INDIVIDUELE LEDEN EEN GROTE ROL SPELEN.<br />

Meer ruimte voor<br />

advies<br />

TEKST SÉBASTIEN WULMS, ADFIZ<br />

Lid worden van Adfiz (of één van haar voorgangers)<br />

werd je voorheen om een aantal duidelijk<br />

omkaderde redenen: vanwege de lobby, het met<br />

gelijkgezinden in contact komen en – in mindere<br />

mate – de interessante kortingsregelingen<br />

die werden aangeboden. De branchevereniging<br />

anno nu vervult een veel bredere rol. We helpen leden<br />

de ontwikkelingen in de maatschappij te vertalen naar<br />

individuele kantoor- en klantsituaties en werken samen<br />

aan praktische oplossingen. Het stimuleren van innovatie<br />

en vernieuwing met het oog voor de individuele<br />

identiteit en ontwikkeling van leden neemt eveneens<br />

een belangrijke positie in. Ook werken we in co-creatie<br />

aan oplossingen door enerzijds vroegtijdig te signaleren<br />

wat beter kan en anderzijds de inzet van praktijkervaring.<br />

En zo zijn er nog veel meer terreinen waarbinnen<br />

de vereniging tegenwoordig een actieve rol vervult.<br />

Die rol kunnen we alleen waarmaken dankzij de inbreng<br />

en inzet van onze leden in commissies en werkgroepen.<br />

Zij staan mede aan de basis van de ontwikkeling<br />

van tools, kennisportalen en andere hulpmiddelen.<br />

Zo stond de werkgroep Privacy mede aan de basis van<br />

het AVG kennisportaal, was het Cyberportaal er niet geweest<br />

zonder de inbreng van cyberexperts uit de ledenkring,<br />

is de commissie Ketenefficiency een belangrijke<br />

partner bij de ontwikkeling van campagnes rondom<br />

Aplaza of eHerkenning, heeft de commissie Zorg en Inkomen<br />

er mede voor gezorgd dat er een Modeloverzicht<br />

Zorginhoudelijke afspraken is gekomen en heeft de<br />

Pensioencommissie zich hard gemaakt voor een werkbaar<br />

pensioenakkoord.<br />

BRANCHEVERENIGING 3.0<br />

Omdat het vak van financieel adviseur in korte tijd zo<br />

ingrijpend is veranderd en tegelijkertijd de behoefte<br />

aan onafhankelijk advies bij veel klanten is toegenomen,<br />

maken ondernemende advieskantoren duidelijker<br />

keuzes in wat zij wel en niet zelf willen en kunnen<br />

doen om meer ruimte te maken voor advies. Het inschakelen<br />

van externe experts, inhuren van diensten<br />

die het advieswerk vereenvoudigen en/of uitbesteding<br />

van werkzaamheden is één manier om daarmee om te<br />

gaan. Maar ook de branchevereniging 3.0 levert hieraan<br />

een belangrijke bijdrage door haar rol te nemen van externe<br />

expert en leverancier van diensten, staand op de<br />

schouders van individuele leden en de draagkracht van<br />

het collectief. De explosieve groei van het aantal kennisportalen,<br />

tools en modeldocumenten op adfiz.nl/kennisportalen<br />

in de afgelopen drie jaar is daar het bewijs van.<br />

De laatste maanden kwamen in <strong>VVP</strong> al artikelen over<br />

de kennisportalen SFDR en Brexit voorbij. Twee recente<br />

kennisportalen die zijn toegevoegd/vernieuwd op adfiz.<br />

nl/kennisportalen zijn Woningverduurzaming en Wwft.<br />

WONINGVERDUURZAMING<br />

De overheid kijkt naar adviseurs om de stimulans die<br />

ze kunnen geven in het denken over verduurzaming bij<br />

met name huizenbezitters. Consumenten op hun beurt<br />

36 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

zijn gebaat bij een gedegen advies over woningverduurzaming,<br />

de berekening van de mogelijke besparingen,<br />

de terugverdientijd en de financiering ervan (in combinatie<br />

met de check of het aangaan van een hogere hypotheek<br />

überhaupt verstandig is). Om als adviseur deze<br />

rol zo goed mogelijk op te kunnen pakken, is een goede<br />

voorbereiding belangrijk. In het kennisportaal Woningverduurzaming<br />

behandelen we de drie pijlers waarop<br />

deze voorbereiding rust:<br />

Basiskennis verduurzaming – Het hypotheekgesprek is<br />

hét moment om energiebesparende maatregelen voor<br />

de woning aan de orde te brengen. Om als adviseur nog<br />

beter in staat te zijn mogelijkheden en oplossingen op<br />

het gebied van woningverduurzaming te herkennen en<br />

deze bespreekbaar te maken met de klant, is de opleiding<br />

Adviseur Duurzaam Wonen ontwikkeld. Dit is een<br />

drie uur durende e-learning die is ontwikkeld door Adfiz-partner<br />

Sectorcollectief Duurzaam Wonen.<br />

Kennis financiering verduurzaming – Als verduurzaming<br />

past binnen de persoonlijke financiële situatie<br />

van de klant is het belangrijk om goed te weten welke<br />

financieringsmogelijkheden er zijn. Ook een gedegen<br />

kennis over de leennormen is noodzakelijk; zowel voor<br />

klanten die hun huidige of nieuwe woning willen verduurzamen<br />

als voor klanten die een woning willen kopen<br />

die al duurzaam is. Verder is het belangrijk goed op<br />

de hoogte te zijn voor welke energiebesparende maatregelen<br />

de verruiming van de leennormen geldt. En tot<br />

slot is het goed je te verdiepen in de diverse landelijke<br />

en gemeentelijke initiatieven, plannen en mogelijkheden<br />

om woningverduurzaming te stimuleren.<br />

Gebruik maken van netwerk – Als je je klanten gaat<br />

adviseren over woningverduurzaming is het raadzaam<br />

te weten welke partijen in jouw werkgebied consumenten<br />

betrouwbaar, onafhankelijk een volledig energieadvies<br />

kunnen geven. Want als financieel adviseur ben je<br />

dan wel geen expert op het gebied van woningverduurzaming,<br />

een klant zal wel verwachten dat je basale vragen<br />

kunt beantwoorden en weet naar welke partij je je<br />

klant kunt doorverwijzen.<br />

Meer weten over woningverduurzaming? Ga dan naar<br />

adfiz.nl/dossiers/verduurzaming/verduurzaming-particuliere-markt.<br />

WWFT<br />

Sinds 25 juli 2018 geldt de herziene Wet ter voorkoming<br />

van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).<br />

Ook financieel adviseurs die bemiddelen in levensverzekeringen<br />

of onder het Nationaal Regime vallen, moeten<br />

aan deze wet voldoen. Dat betekent dat ze in ieder<br />

geval een risicobeoordeling moeten opstellen voor hun<br />

adviespraktijk; een beleidsbepaler moeten aanstellen<br />

als verantwoordelijke; een cliëntonderzoek moeten uitvoeren<br />

bij nieuwe relaties; een cliëntonderzoek moeten<br />

uitvoeren bij het doen van een geldelijke uitkering.<br />

Bij levensverzekeringen hebben intermediairs een<br />

poortwachtersrol, wat betekent dat ze zelfstandig verantwoordelijk<br />

zijn en dus niet kunnen wijzen naar de<br />

aanbieder.<br />

Omdat de Wwft voor alle financiële instellingen is<br />

geschreven is het een uitgebreide wet met veel open<br />

normen. Dat is lastig. De AFM heeft wel een leidraad<br />

over de Wwft geschreven over hoe de marktpartijen de<br />

wet moeten naleven, maar ook deze leidraad is vrij uitgebreid.<br />

Adfiz heeft daarom een verkorte handleiding<br />

geschreven waarin in het kort de zaken worden behandeld<br />

die voor adviseurs relevant zijn.<br />

Meer weten over de Wwft? Ga dan naar adfiz.nl/dossiers/<br />

sanctiewetgeving-en-witwassen/wwft.<br />

Wil je meer weten over hoe en op welke terreinen Adfiz<br />

de komende jaren adviseurs blijft ondersteunen? Download<br />

dan het Adfiz Meerjarenplan 2021-2023 via adfiz.nl/<br />

meerjarenplan n<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 37


BUSINESS SUPPORT<br />

DE BASISREGEL IS: LAAT EEN ANDER HET DOEN ALS DIE HET<br />

BETER KAN, MAAR ZELF HEB IK ALS BASISREGEL: DE KUNST<br />

VAN HET LOSLATEN. WEES NIET TE BANG OM ZAKEN UIT<br />

HANDEN TE GEVEN. MAAR AL TE VAAK BLIJKT DAT ANDEREN<br />

OF ANDERE SYSTEMEN BETER ZIJN DAN DE JOUWE”, ALDUS<br />

SIJTZE FABER VAN VELDSINK FABER TE NIJEVEEN.<br />

De kunst van<br />

het loslaten<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Faber Adviseurs werd op 1 januari 2020 overgenomen<br />

door de Veldsink Groep. “Ik ben 65 jaar<br />

en dan is het goed om tijdig het voortbestaan<br />

te regelen. Ik vind dat het met deze overname<br />

prima is gelukt. We hebben dezelfde genen<br />

als het om onze klanten gaat. We werken nu<br />

met z’n vijven en er wordt naarstig naar een opvolger<br />

van mij gezocht. Het kantoor heeft ongeveer 1.600 klanten<br />

met een mooie verdeling tussen particulier en zakelijk.<br />

Wel kunnen we zeggen dat we dicht tegen de agrarische<br />

markt aanzitten. Maar ook hypotheken maakt<br />

zo’n 30 procent uit van de omzet en iedere hypothecaire<br />

klant wordt eigenlijk een klant voor het leven omdat<br />

we sterk het verband leggen met de overige diensten<br />

van verzekeringen en RegioBank.”<br />

AANDACHT<br />

“In het begin van de coronaperiode hebben we de<br />

meeste aandacht gegeven aan zakelijke klanten die het<br />

meest klem kwamen te zitten. Enkelen belden direct<br />

voor uitstel van betalingen. Dan hebben we het over<br />

horeca, evenementenbranche, (week)markt gerelateerde<br />

bedrijven en touringcar/taxi bedrijven.”<br />

Veldsink Faber merkt dat er uiteraard veel minder<br />

bedrijfsbezoeken zijn. “Zoals velen maken we ondersteunend<br />

gebruik van Teams, Zoom, FaceTime en dergelijke.<br />

Ook daar zien we dat klanten dit veel meer als<br />

regulier contactmoment gaan waarderen. Ik weet dat<br />

we een paar jaar geleden gestart zijn met een vergelijkbaar<br />

klantcontact, maar toen bleek dat een groot aantal<br />

relaties er echt nog niet aan toe waren. Dat is nu beduidend<br />

anders.”<br />

OUTSOURCING<br />

Ook voor de coronaperiode werd er bij Veldsink Faber<br />

al thuisgewerkt. “Hiervoor was dus geen enkele investering<br />

of outsourcing nodig. Door onder de paraplu van<br />

Veldsink Advies te werken, hebben we de beschikking<br />

over een mooie back office qua producten, ict en volmachten.<br />

Tegelijkertijd konden we dus ook direct gebruik<br />

maken van de afdeling marketing. We hadden eigenlijk<br />

alles al in huis.”<br />

Omdat Faber de ict had uitbesteed, was er al veel<br />

meer tijd en aandacht voor de klant mogelijk. “Het<br />

maakt de klant overigens niet uit waar de medewerkers<br />

zitten. We hebben het zo ingeregeld dat ook de medewerkers<br />

thuis mee draaien in het primaire telefoonteam.<br />

Onderling is de interne mail gewillig en houden<br />

we elkaar op de hoogte als het fysiek niet kan. Alles valt<br />

en staat nu met goed werkende systemen waar men<br />

38 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

gemakkelijk bij kan komen. Voor hypotheken zien we<br />

mooie ontwikkelingen in klantportalen. Men gaat het<br />

nu echt gebruiken voor het inzenden van gevraagde<br />

stukken en heeft zelf direct zicht op het verdere verloop.<br />

Dat scheelt opmerkelijk veel inkomende telefoontjes.”<br />

TIP<br />

“Ik geloof in de kunst van het loslaten. Wees niet te<br />

bang om zaken uit handen te geven. Maar al te vaak<br />

blijkt dat andere systemen beter zijn dan de jouwe.<br />

Jouw werkwijze hoeft absoluut niet de meest efficiënte<br />

te zijn. Ga vooral te rade bij je collega’s die ervaring hebben.<br />

Dat heb ik destijds ook bij mijn Adfiz-collega’s gedaan<br />

en kon zo veel gerichter in zee met de aan mij geadviseerde<br />

partijen.”<br />

Over vijf jaar zal fysiek bezoek volgens Faber weer<br />

heel gewoon zijn, vooral aan zakelijke relaties. “Bedrijfsblindheid<br />

gaat niet alleen om getallen, maar ook<br />

om processen en materieel. Daar moet je als adviseur<br />

Sijtze Faber: ‘Wees<br />

niet bang om zaken uit<br />

handen te geven.’<br />

bij zijn. De klant ziet minder risico’s dan de specialist.<br />

Toch zullen veel reguliere telefoontjes ook in de toekomst<br />

met beeldbellen en aanverwante mogelijkheden<br />

gedaan worden. Ik zie daar nog voldoende verbeteringen<br />

in. Programma’s als Zoom en Teams zullen<br />

verder worden ontwikkeld en er komen nieuwe spelers<br />

bij. Wellicht zullen ook die specifieke tools gaan ontwikkelen<br />

voor beroepsgroepen waar ze affiniteit mee<br />

hebben.” n<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 39


BUSINESS SUPPORT<br />

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) HEEFT IN DE VAKPERS<br />

EN OP CONGRESSEN BEHOORLIJK INGEBOET AAN POPULARITEIT.<br />

CUSTOMER EXPERIENCE DAARENTEGEN STAAT ZOWEL IN DE ONLINE<br />

ALS DE CUSTOMER MANAGEMENT WERELD HOOG OP DE AGENDA.<br />

OOK BINNEN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING KIEZEN DE MEESTE<br />

ORGANISATIES VOOR EEN CUSTOMER INTIMACY AANPAK ZOALS OOIT<br />

BEDACHT DOOR TRACY EN WIERSEMA. WANT DE GEDACHTE IS DAT<br />

ONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN ENKEL LOYALE KLANTEN EN<br />

AMBASSADEURS KUNNEN KRIJGEN ALS DE KLANTENKRING LAAIEND<br />

ENTHOUSIAST IS GEDURENDE DE KLANTENREIS.<br />

Zonder CRM geen<br />

Customer Experience<br />

Management<br />

TEKST HANS MOLENAAR, BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL<br />

Veel organisaties binnen de financiële<br />

dienstverlening storten zich dan ook<br />

met volle overgave op customer experience<br />

management. Er worden afdelingen<br />

opgericht en ook veel mensen opgeleid<br />

in dit nieuwe vakgebied. Ook verdienen<br />

consultants een goede boterham aan deze ontwikkeling.<br />

Veelal wordt echter een grote strategische fout<br />

gemaakt. De startpositie van projecten inzake customer<br />

experience wordt ingenomen zonder dat de klantdata<br />

op orde zijn. Met andere woorden, ondernemingen en<br />

instellingen zijn vaak überhaupt niet in staat een klant<br />

te herkennen en een relatie te onderhouden. Laat staan<br />

een goede klantbeleving neer te zetten. Want veelal is<br />

onbekend wie de klanten zijn en met welke medewerkers<br />

deze klanten inmiddels contact hebben gehad.<br />

DATA DRIVEN MARKETING<br />

Marketingafdelingen investeren in oplossingen voor<br />

marketing automation waarmee prospects getarget<br />

en geretarget kunnen worden. Eenmaal op de website<br />

wordt alles uit de kast gehaald die potentiële klanten<br />

te beïnvloeden in hun buying cycle. Op de website weten<br />

datascientists de content haarfijn aan de bezoeker<br />

aan te passen. Veel marketingorganisaties hebben campagnemanagementsystemen<br />

waarmee klanten op het<br />

juiste moment van de juiste content kunnen worden<br />

voorzien. Marketing is de laatste jaren veel meer datadriven<br />

geworden en customer experience staat bij veel<br />

marketeers hoog op de prioriteitenlijst. Slimme marketeers<br />

weten ook social media in hun marketingcampagnes<br />

te integreren.<br />

40 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

Hans Molenaar:<br />

‘CRM comes first.’<br />

SALES & SERVICE<br />

Als prospects of klanten eenmaal over de marketingschutting<br />

richting sales of service gaan, is het minder<br />

rooskleurig gesteld met de klantinformatie. Bij veel bedrijven<br />

is de informatievoorziening binnen verkoopen<br />

serviceafdelingen namelijk niet goed verankerd.<br />

Contactcenters en afdelingen customer service moeten<br />

veelal met verschillende systemen werken om een<br />

klant adequaat te kunnen helpen. Bij de meeste verkooporganisaties<br />

worden klantdata niet goed bijgehouden<br />

en hebben de meeste sales- en accountmanagers<br />

een broertje dood aan het vastleggen van data tijdens<br />

het verkoopproces. En het ontbreken van een 360 graden<br />

view gaat de customer experience schaden. Uit recent<br />

onderzoek van Gartner blijkt dat de klantbeleving<br />

voor het grootste deel bepaald wordt door de inspanningen<br />

op het terrein van verkoop en service van een<br />

organisatie. Dit zijn de werkelijke moments of truth.<br />

CRM ALS FUNDAMENT<br />

Organisaties doen er verstandig aan voordat ze veel<br />

gaan investeren in programma’s voor customer experience<br />

eerst hun CRM-systemen op orde te brengen.<br />

Dusdanig dat customer service snel en op een gebruiksvriendelijke<br />

manier bij alle klantinformatie kan<br />

en in staat is problemen op te lossen. In veel gevallen<br />

zijn die systemen een sta-in-de-weg en is klantinformatie<br />

verspreid over meerdere systemen. Organisaties<br />

die hun CRM actief ondersteunen, nemen hun klanten<br />

serieus en scoren hoger in klantbeleving. Niet alleen<br />

leveren zij een betere klantbeleving, zij doen dat<br />

ook tegen aanmerkelijk lagere kosten. De meeste programma’s<br />

voor customer experience lopen vroeg of<br />

laat vast op klantinformatie en systemen. Quick fixes<br />

en workarounds vergroten vaak het probleem. Oftewel,<br />

bezin voor je begint met customer experience.<br />

CRM komt first! n<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 41


PARTNER IN KENNIS<br />

“VEEL ONDERNEMERS REALISEREN ZICH ONVOLDOENDE WELK<br />

FINANCIEEL RISICO ZIJ LOPEN ALS EEN ZAKELIJKE PARTNER<br />

OVERLIJDT EN DIT RISICO NIET IS AFGEDEKT”, ZEGT RON MUL-<br />

DER, DIE RUIM ELF JAAR BIJ EEN GROOT ACCOUNTANTSKAN-<br />

TOOR WERKZAAM WAS. IN OKTOBER 2020 HEEFT HIJ DE OVER-<br />

STAP GEMAAKT NAAR TEN HAG FINANCIËLE DIENSTVERLE-<br />

NINGSGROEP, EEN ONDERNEMING MET NEGEN VESTIGINGEN<br />

EN MEER DAN HONDERD MEDEWERKERS.<br />

Scildon geeft het woord aan adviseur<br />

Ron Mulder over de compagnonsverzekering<br />

Blinde vlek voor<br />

adviseur en accountant<br />

TEKST SCILDON<br />

In vrijwel elke aandeelhouders- of managementovereenkomst<br />

is de bepaling<br />

opgenomen dat, indien een van<br />

de zakelijke partners voortijdig komt<br />

te overlijden, de nabestaanden van die<br />

overleden partner diens belang in de onderneming<br />

aan de langstlevende partner<br />

van het bedrijf moeten aanbieden. Soms<br />

bevat deze overeenkomst tevens een<br />

aanvullende verplichting om het risico<br />

van overlijden te verzekeren.<br />

“Ik constateer”, aldus Ron Mulder, “dat<br />

veel ondernemers zich onvoldoende realiseren<br />

wat de financiële consequenties<br />

zijn indien zij dit risico financieel<br />

niet goed afdekken. Heeft de langstlevende<br />

compagnon onvoldoende financiële<br />

middelen om dit aandeel over te<br />

nemen? Dan loopt hij het risico dat de<br />

erfgenamen het aandeel behouden en<br />

zich actief gaan bemoeien met de onderneming.<br />

Of erger nog, het aandeel aan<br />

een derde verkopen waardoor de langstlevende<br />

compagnon een nieuwe collega<br />

‘Het komt maar weinig voor<br />

dat ondernemer, accountant<br />

en financieel adviseur echt<br />

samenwerken’<br />

krijgt waar hij niet in vrijheid voor heeft<br />

gekozen. Die problemen kunnen tegen<br />

een hele beperkte premie worden voorkomen<br />

via een compagnonsverzekering.”<br />

BEROEPSFOUT<br />

“Kent een aandeelhouders-of managementovereenkomst<br />

een verzekeringsplicht?<br />

Dan denk ik dat van een redelijk<br />

handelend en redelijk bekwaam adviseur<br />

verwacht mag worden dat hij in zijn intake<br />

signaleert dat deze verplichting bestaat.<br />

En controleert of hieraan ook feitelijk<br />

wordt voldaan. Echter, ook zonder<br />

deze verzekeringsplicht is dit feitelijk een<br />

majeur risico waaraan in het belang van<br />

de continuïteit van de onderneming aandacht<br />

moet worden geschonken. Ik constateer<br />

dat zowel bij veel accountants als<br />

bij veel verzekeringsadviseurs een blinde<br />

vlek lijkt te bestaan voor dit risico en het<br />

risico te vaak onbesproken blijft.”<br />

Mulder noemt dit echt fout. “De onder-<br />

42 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

nemer laat je daarmee een risico lopen<br />

dat hij, als je daar de tijd voor neemt om<br />

goed over te praten, helemaal niet wil<br />

dragen. Maar ook het belang van de erfgenamen,<br />

medewerkers en crediteuren<br />

van de onderneming is erbij gediend dat<br />

dit risico goed wordt afgedekt.”<br />

WERKEN IN EEN DRIEHOEK<br />

“Ik heb elf jaar gewerkt bij een groot accountantskantoor<br />

en werk nu bij een<br />

groot financieel advieskantoor. De afgelopen<br />

jaren heb ik tijdens studiedagen<br />

veel contact gehad met accountants en<br />

belastingadviseurs van andere accountantskantoren.<br />

In de loop der jaren (ook<br />

voordat ik bij het accountantskantoor<br />

ben ga werken) heb ik honderden ondernemers<br />

mogen adviseren. Wat mij opvalt<br />

is hoe weinig het voorkomt dat er sprake<br />

is van een stevige driehoek waarin ondernemer,<br />

accountant en financieel adviseur<br />

permanent en met respect voor<br />

ieders verantwoordelijkheid samenwerken<br />

aan de groei en continuïteit van de<br />

onderneming. Zelf vind ik het altijd van<br />

belang om juist met elkaar in gesprek te<br />

gaan om het beste advies te geven voor<br />

de ondernemers. Beschikt de financieel<br />

adviseur niet over de aandeelhouders- of<br />

managementovereenkomst? Dan moet<br />

het eigenlijk standaard zo zijn dat de adviseur<br />

aan de accountant vraagt hem te<br />

informeren over de regeling die is overeengekomen<br />

als één van de compagnons<br />

voortijdig komt te overlijden of arbeidsongeschikt<br />

raakt.”<br />

De compagnonsverzekering<br />

in cijfers<br />

59 procent van de daarvoor in aanmerking<br />

komende ondernemingen<br />

heeft geen compagnonsverzekering<br />

Daar waar deze verzekering wel is afgesloten,<br />

heeft 26 procent dat gedaan<br />

op advies van zijn accountant, 31 procent<br />

op advies van de financieel adviseur<br />

en 39 procent op eigen initiatief.<br />

Onderzoek in opdracht van Scildon,<br />

2020 uitgevoerd door IPSOS<br />

Ron Mulder: ‘Majeur risico.’<br />

EXACTIE WAARDEBEPALING<br />

“Vanuit ‘het vak’ hoor ik regelmatig het<br />

argument dat het zo moeilijk is om de<br />

waarde van de onderneming te bepalen<br />

en daarom de compagnonsverzekering<br />

maar wordt overgeslagen. Met alle<br />

respect, ik vind dat onzin. Als het moeilijk<br />

of kostbaar is om de waarde van de<br />

onderneming vast te stellen, kun je er<br />

ook voor kiezen om een bedrag te kiezen<br />

waarmee in ieder geval een deel van het<br />

aandeel kan worden gefinancierd. Als ik<br />

kijk naar Scildon dan kun je als financieel<br />

adviseur tot 5 miljoen euro zelf een<br />

offerte uitbrengen. Bij de meeste MKB<br />

ondernemingen kom je met een keuze<br />

voor een verzekering van 2 miljoen euro<br />

al een heel eind. In veel gevallen zal zo’n<br />

bedrag voldoende zijn om een fors deel<br />

van het aangeboden aandeel te financieren.<br />

Het eigen aandeel en het via de<br />

uitkering uit de verzekering gefinancierde<br />

aandeel zal dan al een fors deel van<br />

het totale aandeel uitmaken. In de praktijk<br />

zal de ondernemer dit resterende<br />

stuk dan makkelijker bij de bank kunnen<br />

financieren.”<br />

ONDERHOUD EN NAZORG<br />

“Is het risico op enig moment goed verzekerd?<br />

Dan is ook bij deze verzekering<br />

onderhoud en nazorg belangrijk. Zo komt<br />

het nog wel eens voor dat dit onderhoud<br />

en nazorg niet plaats vindt. Dan kan het<br />

gebeuren dat van een onderneming met<br />

vier vennoten voor twee vennoten alles<br />

keurig is geregeld. Maar voor de latere<br />

twee ingestroomde vennoten is men gewoon<br />

vergeet dit te regelen.”<br />

FINANCIEEL ADVISEUR<br />

“Er is sprake van een intensieve concentratie<br />

van financieel advieskantoren. De<br />

prijzen voor overname zijn hoog. “Bij veel<br />

collega-bedrijven zie ik zakelijke partners.<br />

Ik vraag mij wel eens af hoeveel van<br />

deze collega’s voor zichzelf een compagnonsverzekering<br />

hebben gesloten. Ik ben<br />

bang dat het ook daar een kwestie is van<br />

‘ja, dat moeten we toch echt nog eens<br />

doen’. Tja, als je dan zelf geen adviseur<br />

hebt die je achter de broek zit om nu<br />

toch echt te doen wat verstandig is, dan<br />

kunnen dat soort voornemens een langdurig<br />

voornemen blijven...” n<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 43


BUSINESS SUPPORT<br />

KOM LOS VAN JE EIGEN IDEEËN EN AANNAMES. ZOEK IEMAND DIE JE<br />

KAN HELPEN MET HET VERTALEN VAN JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE OF<br />

SLUIT JE AAN BIJ ADVISEURS MET GELIJKE GEDACHTEN. LAAT RICHTING<br />

JE KLANT ALLE AANNAMES VAREN. AANNAME IS DE MOEDER VAN ALLE<br />

MISLUKKINGEN.” DIT ZIJN EEN AANTAL TIPS VOOR COLLEGA’S VAN ERIK<br />

GILLISSEN, EIGENAAR VERSGIL FINANCIËLE DIENSTEN UIT HAARLEM.<br />

Aanname is de<br />

moeder van alle<br />

mislukkingen<br />

TEKST JELLE BARTELS, NEXT STEP FACTORY | BEELD CAREN VAN EIJLE<br />

Net als zoveel anderen koos Erik er niet<br />

bewust voor om in de financiële sector<br />

te gaan werken.“Ik was altijd al sportief<br />

ingesteld en koos in eerste instantie<br />

voor de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.<br />

Na een koude ochtend naast<br />

het hockeyveld vroeg ik mij af of dit nu de manier was<br />

waarop ik de rest van mijn leven wilde inrichten. Op de<br />

vraag volgde meteen het antwoord.”<br />

Na dit inzicht koos hij voor een bredere opleiding<br />

met een economische grondslag. Hij liep stage bij een<br />

groot zakelijk georiënteerd intermediair, bleef er werken<br />

en behaalde alle gangbare diploma’s. Pas bij de opleiding<br />

voor financieel planner viel het kwartje. “Waar<br />

‘Werk niet aan je<br />

bedrijf maar in je bedrijf’<br />

alle andere opleidingen vooral productgericht waren,<br />

zorgde deze opleiding ervoor dat ik alle eindjes aan elkaar<br />

kon knopen. Met deze basis had ik het gevoel dat<br />

ik pas echt waarde kon toevoegen voor mijn klanten.<br />

De opleidingen daarvoor boden altijd alleen maar een<br />

deel van de oplossing. Nu kwam alles samen. Ik had<br />

een middel gevonden om mijn klanten de verbinding<br />

te kunnen kunnen laten zien tussen hun financiële<br />

keuzes. Vervolgens wist ik het niet alleen inzichtelijk te<br />

maken voor mijn klanten, maar kon ik hen ook helpen<br />

bij het stellen en waarmaken van doelen in hun leven.”<br />

“Veel ondernemers hadden behoefte aan een overzichtelijk<br />

financieel plan. Ik kon daar de eerste stappen<br />

maken om mijn visie op financiële planning waar te<br />

maken. Ik leerde al snel dat de stap van de theorie van<br />

de opleiding naar de dagelijkse praktijk erg groot was.”<br />

Om zichzelf te ontwikkelen, specialiseerde Erik<br />

zich in hypothecair advies. Bij zijn toenmalige werkgever<br />

was hier weinig ruimte voor en daarom maakte hij<br />

de overstap naar een kantoor dat wel gespecialiseerd<br />

was in het advies rondom de aankoop van een woning.<br />

“Omdat de aankoop van een woning vaak de grootste<br />

44 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

financiële beslissing is, kwam hier de financiële planning<br />

beter van de grond. Toch bleef de focus op vooral<br />

het hypothecaire advies in de weg staan bij mijn behoefte<br />

om voor klanten een duurzame planning te maken<br />

om tot de juiste (financiële) keuzes te komen.”<br />

In 2016 besloot Erik van start te gaan met zijn eigen<br />

onderneming VersGil Financiële diensten. Waar bij zijn<br />

vorige werkgever het hypotheekadvies toch nog centraal<br />

stond, komt in zijn eigen onderneming financiële<br />

planning in plaats van een advies over een product centraal<br />

te staan.<br />

“Omdat het eerste businessplan simpelweg het doel<br />

had om mijn bestaansrecht te bewijzen, raakte ik eerlijk<br />

gezegd de algemene financiële planning nog wel<br />

eens uit het oog. Ik koos bij de start nog wel eens voor<br />

de ‘makkelijke’ en ‘bekende’ weg: financiële planning<br />

op basis van de aankoop van een huis. En hoewel dat<br />

erg goed ging (veel van mijn relaties voelden zich echt<br />

gehoord en merkten dat ze een echte vraagbaak tot<br />

hun beschikking hadden) merkte ik dat ik steeds verder<br />

af kwam van mijn werkelijke wens en gedachtegoed:<br />

mensen in staat stellen om hun eigen financiële keuzes<br />

te maken.”<br />

WERKWIJZE ONDER DE LOEP<br />

Om ruimte te kunnen maken voor zijn droom nam hij<br />

zijn eerste medewerkers aan. Hoewel dat een positieve<br />

ontwikkeling was, werd hij ook meteen met de neus op<br />

de feiten gedrukt. “In je eentje denk je al snel dat jij de<br />

beste werkwijze hebt. Met collega’s erbij vraagt dat om<br />

je te willen aanpassen. Alleen ga je sneller, maar als je<br />

je service aan meer klanten wilt kunnen bieden moet<br />

je bereid zijn om je eigen werkwijze onder de loep te<br />

nemen.”<br />

Om deze stap ook echt te kunnen maken, zocht Erik<br />

naar een persoon buiten zijn onderneming die hem kon<br />

ondersteunen bij het opzetten van het bedrijf dat hij<br />

voor ogen had. “Een coach is voor mij een stok achter de<br />

deur die mij scherp houdt om ook daadwerkelijk elke<br />

week aan mijn bedrijf te werken in plaats van in mijn<br />

bedrijf.”<br />

Hij merkte al snel dat zijn gesprekken veranderden<br />

van inhoud. “In het begin ging het gesprek over de<br />

maandlasten, de hoogte van de lening, de duur en de<br />

aflossing. Maar bij elk volgend gesprek merkte ik dat<br />

de inhoud echt anders werd. Ik had het nu over de motivatie<br />

van de gekozen baan, het ideale huis, de wensen<br />

voor de toekomst. De aankoop van de woning – en het<br />

noodzakelijk regelen van alle zaken erom heen – waren<br />

opeens ‘bijzaak’ geworden’.”<br />

Hierdoor ging Erik op een andere manier kijken<br />

naar de invulling van financiële oplossingen. Daardoor<br />

krijgen ze veel meer inhoud en waarde voor de klant.<br />

Erik Gillissen: ‘Mensen<br />

in staat stellen om hun<br />

eigen financiële keuzes<br />

te maken.”<br />

“Het is een middel geworden om wensen te realiseren<br />

en geen doel meer op zich. Het geeft mij daarbij de<br />

ruimte om mijn vak echt uit te kunnen oefenen.”<br />

Het schakelen naar meer brede gesprekken gingen<br />

hem vrij natuurlijk af: “Ik heb daar geen speciale opleiding<br />

voor gedaan, misschien zou ik dat nog eens moeten<br />

doen.”<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 45


BUSINESS SUPPORT<br />

“Sterker nog, er is steeds meer behoefte aan objectief<br />

overzicht en advies over financiële scenario’s. Het is niet<br />

– direct – afhankelijk van het inkomen van de klant. De<br />

behoefte tot financieel overzicht en het maken van de<br />

juiste keuzes is er bij iedereen.”<br />

WAARDE<br />

Hij heeft wel veel gelezen over het onderwerp, zoals het<br />

boek van George Kinder: The Seven Stages of Money Maturity<br />

en alles van Carl Richards (zoals bijvoorbeeld One<br />

Page Financial Plan). “Die boeken hebben mij geholpen<br />

in de overtuiging dat klanten dit echt willen en dat het<br />

toegevoegde waarde heeft. Dat de klant hiervoor niet<br />

wil betalen, zit echt alleen tussen de oren van de adviseur<br />

zelf. Ik heb mijzelf daarbij de vraag gesteld: hoeveel<br />

vind ik mijzelf eigenlijk waard? Als jij jezelf wilt<br />

betalen voor je dienstverlening en dus overtuigd bent<br />

van deze waarde, dan betaalt je klant je zeker wel. Zelf<br />

ben je tenslotte het meest kritisch over je eigen dienstverlening!”<br />

Vaak hoor je zeggen dat financiële planning niet<br />

voor iedereen is, dat het te duur is. Erik is van mening<br />

dat het niet zoveel uitmaakt wat voor klanten het zijn:<br />

‘In de toekomst gaat<br />

het om de interpretatie<br />

tussen de ‘koude’ gegevens<br />

en de ‘warme’<br />

wensen van de klant’<br />

RICHTLIJN<br />

Als Erik een richtlijn voor de doelgroep moet geven dan<br />

zou het zijn: “Er is een noodbuffer opgebouwd en de<br />

klant houdt per maand iets over. Op dat moment kun je<br />

al waarde toevoegen aan de keuzes van een klant.”<br />

Erik heeft ook tips voor adviseurs die deze stap willen<br />

zetten:<br />

• wees overtuigd van de toegevoegde waarde van<br />

jouw dienstverlening. Als je zelf al niet overtuigd<br />

bent, hoe overtuig je dan anderen? Bouw dus een<br />

goede propositie voorbij aan de producten.<br />

• Laat alle aannames varen. Vul niets in voor de klant,<br />

laat ze vooral zelf invullen of het bij hun past: ‘Assumptions<br />

are the mother of all fuck ups’, zo luidt de<br />

beroemde quote van acteur Steven Seagal in de film<br />

Under Siege 2.<br />

• Neem een adviseur/coach/mentor in dienst. Je zegt<br />

dit ook tegen je klanten, dus doe het zelf ook. Je kan<br />

niet alles weten, vind het wiel niet zelf uit.<br />

• Bepaal vooraf hoe je je bedrijf wilt sturen: korte termijn<br />

winst of lange termijn waarde?<br />

• Zorg dat je hele bedrijf weet waarom jouw bedrijf<br />

hier op aarde is. Dit moet echt leven in je hele organisatie.<br />

Dat zorgt voor consistentie en het trekt de<br />

klanten aan die daarbij passen. De klant krijgt weer<br />

wat ze verwachten en dan is de cirkel rond.<br />

FINANCIËLE PLANNING IN 2041<br />

“Misschien is het eerder dan in 2041 een feit, maar zeker<br />

dan zijn alle berekeningen geautomatiseerd. Als ik nu al<br />

de mogelijkheden zie, dan gaat dit sneller dan we denken.<br />

Voor het berekenen van scenario’s en advies komt<br />

er geen hand meer aan te pas. Voor financiële en fiscale<br />

berekeningen zijn geen mensen meer nodig. Daar zit<br />

dan geen toegevoegde waarde meer in. Zelf ben ik alleen<br />

nog bezig met de interpretatie tussen de ‘koude’<br />

gegevens en de ‘warme’ wensen van de klant. Ons vak<br />

zal zich vooral bezig houden met de menselijke kant in<br />

plaats van de technische kant van financiële planning.<br />

De klant ziet ons dan als een echte gesprekspartner om<br />

te sparren over de manier waarop zij zelf hun leven in<br />

wensen te richten.”<br />

De oproep van Erik aan collega’s is: “Kom los van<br />

je eigen ideeën en aannames. Zoek iemand die je kan<br />

helpen met het vertalen van jouw toegevoegde waarde<br />

of sluit je aan bij adviseurs met gelijke gedachten. Wat<br />

dat betreft ben ik altijd bereid tot een goed gesprek!” n<br />

46 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


Robbe Financieel<br />

Raadgevers:<br />

‘Wees trots en<br />

draag het uit.’<br />

<strong>VVP</strong> Advies Award 2021<br />

Onderstrepen van het maatschappelijk belang van het professionele<br />

adviesvak als geheel, het vergroten van de trots op het<br />

adviesvak zelf en die trots ook meer als adviesbranche uitstralen.<br />

Dat is ook in 2021 de opzet van de <strong>VVP</strong> Advies Award.<br />

Dit jaar gaat de onafhankelijke jury – bestaande uit voorzitter<br />

Richard Meinders (SVC Groep), Marieke van Zuien (BNP Paribas<br />

Cardif), Bob Klijn (Herenvest), Robin van Beem (Polis Advocaten),<br />

Edwin Bosma (BHB Dullemond) en Jack Vos (Building Blocks) –<br />

met een groot aantal spotters (vakexperts uit het adviesvak) opnieuw<br />

op zoek naar de meest klantgerichte advieskantoren van<br />

Nederland.<br />

De jury gaat hierbij niet over één nacht ijs. Na het bepalen<br />

van de genomineerden per provincie worden in juni de provinciewinnaars<br />

bekend gemaakt. Na de halve finale in september<br />

vindt de landelijke online finale plaats op 7 oktober in de professionele<br />

studio’s van First Impression in Tilburg onder leiding<br />

van dagvoorzitter Maureen de Toit. Het publiek bepaalt de<br />

uiteindelijke winnaar. Vorig jaar werden<br />

vele duizenden stemmen uitgebracht.<br />

Speciaal voor deze award is de site<br />

www.adviesawards.nl ontwikkeld.<br />

In 2019 won Robbe Financiële Raadgevers<br />

de award en in 2020 ging de award naar<br />

Assurantiekantoor Keijzerwaard. De impact<br />

van het winnen van de award is groot. Niet<br />

alleen is het een beloning voor het belangrijke<br />

werk van alle medewerkers, tevens<br />

krijgen de kantoren veel (plaatselijke) media-aandacht,<br />

zijn klanten trots en kloppen<br />

nieuwe klanten aan.<br />

Assurantiekantoor<br />

Keijzerwaard: ‘Enorme<br />

boost voor het kantoor.’<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 2021 wordt mede<br />

mogelijk gemaakt door: AEGON, Allianz,<br />

ARAG, Avéro Achmea, Hienfeld, Lindenhaeghe,<br />

Nationale-Nederlanden, Nedasco,<br />

Nh1816, RiFD, SVC Groep en VKG.


BUSINESS SUPPORT<br />

“IN 2018 BEN IK GESTART MET MIJN ADVIESKANTOOR ALS<br />

THE LADY IN THE ASSURANTIEBUSINESS. DAT KLINKT<br />

TOCH VEEL LEUKER ALS EEN EENMANSZAAK”, ZEGT<br />

BIANCA DE GRAAFF VAN DE GRAAFF FINANCIEEL ADVIES<br />

UIT SASSENHEIM MET EEN GLIMLACH.<br />

Doen waar je zelf<br />

blij van wordt<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD WOUTER DE GRAAFF<br />

Begin 2020 nam Bianca een stagiaire en een<br />

medewerker aan. “Nog net voor dat dat ieniemienie<br />

virusje de wereld op zijn kop zou<br />

zetten, kreeg de medewerker een contract<br />

met meer uren. Lang verhaal kort: de stagiaire<br />

mocht niet meer komen werken en de<br />

medewerker vond werk dichterbij zijn huis. Een diepe<br />

ademteug en vervolgens uiteraard doorgepakt. Mijn<br />

huurpand opgezegd en mijn droom in vervulling zien<br />

gaan: een eigen kantoor aan huis.”<br />

ROLLERCOAST<br />

Voor Bianca was 2020 een rollercoaster op zakelijk vlak.<br />

“Ik ben meegezwommen met de stroom en heb mij<br />

continu aangepast. Onder andere: meer werkplekken<br />

gecreëerd, aangemeld bij SBB – Samenwerkingsorganisatie<br />

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven – met het verzoek<br />

een stageplek MBO te regelen en werk gemaakt van<br />

onze automatisering. In feite had ik twee CRM-systemen<br />

naast elkaar draaien. Dit hebben we gestroomlijnd<br />

om uiteindelijk één systeemhuis over te houden. Eind<br />

december heb ik afscheid genomen van het oude systeemhuis.”<br />

Gelukkig kenmerkte 2020 zich ook door stabiliteit<br />

in de zakelijke relaties. “Daar zorgen de contacten met<br />

terugkoppelingen over en weer voor. Ik heb altijd een<br />

luisterend oor voor mijn relaties en dat wordt zeer op<br />

prijs gesteld. En niet te vergeten de verjaardagwensen,<br />

voor alle leden van het gezin. Geen standaard teksten<br />

maar even tijd maken om een persoonlijke wens te<br />

schrijven. Dat noem ik gratis karmapunten. Ik ontvang<br />

hier vaak hele leuke reacties op. Zo maak je een positief<br />

verschil.”<br />

FIJN NETWERK<br />

Bianca zegt een fijn netwerk om zich heen te hebben<br />

met lieve mensen die graag hun deskundigheid delen.<br />

Te denken valt aan opleiders van diverse opleidingsinstituten,<br />

inkooporganisaties, accountmanagers van<br />

verzekeraars, medewerkers van softwarehuizen en de<br />

vriendelijke dame van de zakelijke telefoonprovider.<br />

“Over outsourcing gesproken”, lacht ze.<br />

“Ik koop nieuwsbrieven in die ik deel op social media<br />

zoals LinkedIn en Facebook. Ook stuur ik ze speciaal<br />

naar mijn relaties. De nieuwsbrief breid ikzelf uit<br />

met een persoonlijke touch. Zo weten mijn relaties dat<br />

ik gek ben op Pierre… Nee, dat is geen man, maar pure<br />

chocola. Geven in welke vorm dan ook, is en blijft leuk.”<br />

Ook heeft Bianca voor haar zelf een administratieen<br />

belastingkantoor ingeschakeld, speciaal voor ondernemers.<br />

“Boeken doe ik nog wel zelf. Het administratiekantoor<br />

zorgt ervoor dat ikzelf precies weet waar ik<br />

financieel aan toe ben. De boekhouder brengt zijn klanten<br />

in contact met mij.”<br />

Ook breidt Bianca haar dienstverlening voortdurend<br />

uit. Recent nog met financiering van vastgoed.<br />

“Gewoon omdat het kan. Stilstaan is achteruitgang.<br />

En natuurlijk kan ik dit zelf als lady in business beslis-<br />

48 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

Bianca de Graaff, the<br />

lady in the insurance<br />

business: ’Groei en<br />

word blij.’<br />

sen. Ik doe gewoon waar ikzelf blij van word. Dat gun ik<br />

mijn collega’s ook.”<br />

‘Groei en word blij’, is het motto van Bianca. “Die<br />

positiviteit werkt als een boemerang, dat merk je overal.<br />

Een virtuele glimlach heeft ook nog niemand geschaad.<br />

Zeg nu zelf: wat is er nu leuker dan om tijdens<br />

een virtuele opleiding of zoom meeting op de achtergrond<br />

een kind, een kat of een hond te zien of te horen.<br />

Het maakt het allemaal menselijker. Wie onverwachts<br />

bij mijn kantoor aanbelt, kan mij aantreffen in comfy<br />

kleding.”<br />

LIEFDE<br />

Over vijf jaar lopen in het kantoor van Bianca nog altijd<br />

de twee Ragdoll katers rond. “Iedereen voelt zich<br />

dan nog steeds bij mij op zijn gemak in de gesprekken<br />

over wetjes, polisvoorwaarden en de levensweg waar ik<br />

een tijd mee mag lopen. Over vijf jaar geef ik nog steeds<br />

met mijn hart en ziel persoonlijk advies en werk nog altijd<br />

vanuit mijn Tiny Office in Sassenheim.”<br />

“Ik ga mee in de verandering in mijn vak en ik wil<br />

verandering blijven brengen in de advieswereld en ver<br />

daarbuiten. Voor mij gaat het uiteindelijk om het geven<br />

van liefde.” n<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 49


PARTNER IN KENNIS<br />

HET CONSULTANCY PROGRAMMA ‘VOORZIE’ VAN AVÉRO ACHMEA<br />

HEEFT DE AFGELOPEN JAREN VEEL DIRECTEUREN EN EIGENAREN<br />

IN DE ADVIESMARKT GEHOLPEN BIJ HET VOLGEN VAN MARKT-<br />

TRENDS EN VERANDERINGEN. VOORZIE RICHT ZICH OP THEMA’S<br />

WAAR HET ADVIESKANTOOR VANDAAG DE DAG MEE WORSTELT,<br />

ZOALS HET BETROKKEN HOUDEN VAN MEDEWERKERS EN DE<br />

ADVISEUR ALS ALLROUND DIENSTVERLENER. MAAR OOK OP DE<br />

UITDAGINGEN VAN MORGEN, ZOALS HET VORMGEVEN VAN DE<br />

WERKOMGEVING NA DE CORONACRISIS. EEN GESPREK MET<br />

ARNO BRONS EN GERARD ROOKS, CONSULTANTS BIJ VOORZIE.<br />

Voorzie de<br />

uitdagingen van<br />

vandaag en morgen<br />

TEKST RIENK ANDRIESSEN | BEELD TEAM HORSTHUIS<br />

Brons en Rooks hebben een jarenlange<br />

ervaring in het coachen<br />

en begeleiden van directeuren<br />

en eigenaren van advieskantoren.<br />

Wanneer roepen<br />

zij nu de hulp in van Voorzie? Brons legt<br />

uit: “De programma’s die we bieden zijn<br />

op maat gemaakt, dat wil zeggen dat<br />

ieder kantoor er dat uit haalt wat past<br />

bij de eigen behoefte. De vraag van het<br />

advieskantoor staat centraal. Dat is erg<br />

breed. Het kan gaan over het veranderen<br />

van hun positionering, over hoe ze medewerkers<br />

meekrijgen met veranderingen,<br />

of hoe je van verzekeringsadviseur risicomanager<br />

wordt. Op dit moment zien we<br />

bijvoorbeeld dat advieskantoren bezig<br />

zijn met het vormgeven van de combinatie<br />

thuiswerken en het werken op kantoor<br />

na de coronacrisis.”<br />

Rooks constateert ook dat er een verschuiving<br />

plaatsvindt in de rol van de adviseur:<br />

“Als we het gesprek voeren met<br />

een adviseur over zijn stip op de horizon,<br />

gaat het vaak over de invulling van<br />

het advies. Hij wil meer doen dan alleen<br />

het bemiddelen van verzekeringen. Adviseurs<br />

willen zich blijven ontwikkelen<br />

als ‘trusted advisor’. Dat is hun grote bestaansrecht.<br />

Naast de klant staan, begrijpen<br />

wat de bedrijfsdoelstellingen zijn<br />

en daarover sparren met de klant. Niet<br />

alleen praten over verzekeringen, maar<br />

over hoe die doelstellingen gerealiseerd<br />

kunnen worden. En daar horen bijvoorbeeld<br />

ook het inschatten en beperken<br />

van risico’s bij. Net als het opstellen van<br />

een continuïteitsplan, voor het geval het<br />

toch misgaat. Wij helpen adviseurs zowel<br />

met onze consultancy diensten, als<br />

met opleidingen en trainingen, om zich<br />

steeds meer te ontwikkelen als risicoadviseur.”<br />

UITDAGINGEN<br />

Brons: “Een directeur of eigenaar van<br />

een advieskantoor is ook ondernemer. En<br />

daardoor krijgt hij in zijn eigen organisatie<br />

met diverse uitdagingen te maken.<br />

Bijvoorbeeld het meekrijgen van medewerkers<br />

met zijn duidelijke visie op de<br />

markt of een verandering in de organisatie.<br />

Door alle vaste patronen en communicatiestijlen<br />

van mensen is het wel<br />

eens lastig om draagvlak voor een vernieuwing<br />

te krijgen. Wij ondersteunen<br />

ondernemers daarbij. Onder andere met<br />

een DISC-analyse. Deze analyse maakt<br />

inzichtelijk wat de communicatiestijl van<br />

jezelf, maar ook van je medewerkers is.<br />

50 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

Arno Brons: ‘Kom in actie.’<br />

Gerard Rooks: ‘Ontwikkel je<br />

tot trusted advisor.’<br />

Hierdoor leer je hoe het team met elkaar<br />

communiceert en samenwerkt, ook onder<br />

druk. Door de communicatie en je leiderschap<br />

daar op aan te passen, kan dat<br />

helpen bij het creëren van een sterker<br />

team en draagvlak.”<br />

WERKOMGEVING NA CORONACRISIS<br />

Een wat recentere uitdaging waar advieskantoren<br />

mee te maken krijgen, is<br />

het vormgeven van de werkomgeving na<br />

de coronacrisis. Door corona zijn we massaal<br />

gaan thuiswerken. De verwachting<br />

is dat de situatie niet meer teruggaat<br />

naar het oude. Want nu iedereen er ruim<br />

een jaar ervaring mee heeft kunnen opdoen,<br />

zien we er de vele voordelen van in.<br />

Toch is er ook een aantal uitdagingen,<br />

zoals de functie van het kantoor. “Is<br />

het kantoor straks alleen nog een plek<br />

waar collega’s bijeen komen voor informatie<br />

en inspiratie, om klussen sámen<br />

te klaren? Of wil je weer geheel terug<br />

naar de ‘oude’ manier van werken? Zaken<br />

waar je nu al goed over moet nadenken”,<br />

stelt Brons. Ook de korte informele gesprekken<br />

tussen collega’s in de koffiecorner<br />

of bij de lunch zijn er niet meer. Even<br />

bij elkaar binnenlopen met een vraag.<br />

Goed om alvast na te denken over hoe je<br />

een team aanstuurt dat niet als team in<br />

zijn geheel fysiek bij elkaar zit. Hoe motiveer<br />

je collega’s en hoe zorg je voor een<br />

goede samenwerking? Maar ook, hoe<br />

zorg je ervoor dat iedereen altijd en overal<br />

over de juiste informatie beschikt en<br />

ermee aan de slag kan. Brons: “Je moet je<br />

daar niet door laten overvallen, maar nu<br />

al acteren en zorgen dat je ook dan alle<br />

processen op orde blijft houden en ook<br />

blijft faciliteren.”<br />

PRAKTISCHE TIPS<br />

Gezien het belang en impact van het<br />

nieuwe werken stelt Voorzie voor adviseurs<br />

een whitepaper over dit onderwerp<br />

beschikbaar via de website. Brons: “Dit<br />

document ‘Voorzíe verandering’ gaat in<br />

op het nieuwe – hybride - werken na de<br />

coronacrisis. Hierbij bepaalt de aard van<br />

het werk de locatie. Wat is nodig om dit<br />

succesvol te maken voor werkgevers en<br />

werknemers en welke vaardigheden zijn<br />

noodzakelijk?<br />

Als verdieping op het whitepaper organiseren<br />

de heren ook twee webinars<br />

over dit onderwerp: “Tijdens de webinars<br />

geven we inzicht hoe de werkomgeving<br />

van de toekomst gevormd kan<br />

worden en welke veranderingen daarvoor<br />

nodig zijn. Je krijgt ook een kijkje in<br />

de keuken hoe Achmea dit organiseert.<br />

Daarnaast geven we praktische tips en<br />

adviezen, waarmee de adviseur direct<br />

aan de slag kan.”<br />

Het eerste webinar is op 17 juni en<br />

gaat over ‘activiteit-gebaseerd’ werken.<br />

Het tweede webinar is op 1 juli en gaat in<br />

op de vaardigheden van leidinggevenden<br />

en medewerkers die nodig zijn om hybride<br />

werken succesvol te maken. Rooks:<br />

”Het whitepaper en de webinars geven<br />

directeuren en eigenaren van advieskantoren<br />

tools in handen, die waardevol zijn<br />

in het ‘nieuwe normaal’!” n<br />

Interesse in het whitepaper of de webinars<br />

over het nieuwe werken na corona?<br />

Kijk dan op averoachmea.nl/voorzie.<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 51


BUSINESS SUPPORT<br />

“VOOR ALLE BETROKKEN PARTIJEN IS NORMALISATIE CRUCIAAL BIJ HET<br />

BEREIKEN VAN CONCRETE OPLOSSINGEN IN HET BELANG VAN IEDEREEN.<br />

DOORDAT ALLE BETROKKENEN AAN ÉÉN TAFEL ZITTEN, WORDEN<br />

COMPLEXE UITDAGINGEN IN BEDRIJFSLEVEN, ECONOMIE EN SAMENLEVING<br />

HANTEERBAAR”, ALDUS FEMKE AARTS EN RIK VAN TERWISGA DIE<br />

SAMEN DE DIRECTIE VORMEN VAN NEN, HET KONINKLIJK NEDERLANDS<br />

NORMALISATIE INSTITUUT. EEN GESPREK OVER HET NORMALISATIEPROCES,<br />

DE NORMALISATIEAGENDA EN DE TOEGEVOEGDE WAARDE, OOK VOOR DE<br />

FINANCIËLE EN VERZEKERINGSWERELD.<br />

Normen bieden alle<br />

partijen zekerheid<br />

TEKST NICOLETTE DROP, NEN<br />

NEN zorgt dat belanghebbende partijen<br />

afspraken met elkaar vastleggen die<br />

de toegang tot de markt vereenvoudigen<br />

en de wereld veiliger, gezonder,<br />

efficiënter en duurzamer maken. Normen<br />

versnellen innovaties en maken<br />

deze schaalbaar. De afspraken worden door experts<br />

vastgelegd in normen en gaan over producten, processen<br />

en diensten in alle sectoren. Een voorbeeld hiervan,<br />

dat ook in de verzekeringssector bekend is, is de recent<br />

gewijzigde NEN 1010 voor elektrische installaties. Een<br />

elektrische installatie moet vakkundig worden aangelegd<br />

anders geeft dit problemen bij het verzekeren van<br />

bijvoorbeeld brandschade.<br />

Alleen samen kunnen we<br />

de grote maatschappelijke<br />

uitdagingen het hoofd bieden<br />

en het grotere belang dienen’<br />

NORMALISATIEPROCES<br />

Van Terwisga: “Normen worden gemaakt door en voor<br />

de markt. Belanghebbenden zitten met elkaar aan tafel<br />

en maken afspraken op basis van consensus. NEN<br />

zorgt dat alle betrokken partijen toegang hebben en begeleidt<br />

het proces. De afspraken kunnen gaan over de<br />

kwaliteit waaraan producten moeten voldoen zoals in<br />

de bouw- en elektrosector. Er zijn veel normen die al jaren<br />

bestaan, maar er komen ook steeds nieuwe normen<br />

bij. In de bouw zie je bijvoorbeeld dat circulariteit van<br />

bouwproducten een grote rol is gaan spelen. Bestaande<br />

normen worden hierop aangepast en nieuwe normen<br />

worden toegevoegd als dat nodig is. In de electrosector<br />

kent iedereen NEN 1010. Ook deze norm gaat met de tijd<br />

mee en kent paragrafen over de installatie van zonnepanelen<br />

en het gebruik en onderhoud van batterijen in<br />

elektrische auto’s.”<br />

“Maar experts maken ook normen voor processen<br />

en diensten”, vult Aarts aan. “Zo zijn de managementnormen<br />

in bijna elke onderneming wel bekend. Wie<br />

kent niet de NEN-EN-ISO 9001 voor de eisen waar een<br />

kwaliteitsmanagementsysteem aan moet voldoen?<br />

Grote kans dat ook uw organisatie gecertificeerd is.<br />

52 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


BUSINESS SUPPORT<br />

Femke Aarts: ‘Platform<br />

creëren waar kennis en<br />

kunde worden gedeeld.’<br />

Rik van Terwisga:<br />

‘Verschillende werelden<br />

met elkaar verbinden.’<br />

Wellicht ook voor informatiebeveiliging (NEN-EN-ISO/<br />

IEC 27001 en NEN-EN-ISO/IEC 27002). Informatiebeveiliging<br />

is vandaag de dag voor iedere onderneming onontbeerlijk.<br />

Rik noemde net de circulariteit in de bouwsector.<br />

We zien ook dat banken en verzekeringsmaatschappijen<br />

interesse hebben in de circulaire economie<br />

en daar concrete afspraken over willen maken.”<br />

TOEPASSING EN GEBRUIK<br />

“Normalisatie ondersteunt het maken van duidelijke afspraken<br />

in de waardeketen”, zegt Aarts. “NEN beschikt<br />

over een infrastructuur voor het maken van afspraken<br />

tussen marktpartijen: een omvangrijk netwerk van deskundigen<br />

op velerlei gebied en NEN als professionele en<br />

neutrale organisatie voor de begeleiding van het proces<br />

om tot afspraken te komen. Normen zijn één voorbeeld<br />

van dergelijke afspraken. De infrastructuur van NEN<br />

is ook zeer geschikt voor het maken van andersoortige<br />

afspraken. Zo willen organisaties dikwijls vanuit interne<br />

of externe motieven kunnen aantonen dat hun bedrijfsprocessen,<br />

producten/diensten of deskundigheid<br />

van personen voldoen aan normen. De meest onafhankelijke<br />

vorm van certificatie is toetsing door een derde<br />

partij, een certificerende instelling (CI). Dat doen wij als<br />

NEN dus niet. Certificerende instellingen moeten geaccrediteerd<br />

worden door de Raad voor Accreditatie. De<br />

regels voor uniforme toetsing tegen een bepaalde norm<br />

worden vastgelegd in een certificatieschema. Dergelijke<br />

schema’s worden wel onder het dak van NEN opgesteld.<br />

Normalisatie, certificatie en accreditatie vormen zo een<br />

sterk kwaliteitssysteem dat zorgt voor een gewaarborgd<br />

vertrouwen. Voor de verzekeringsbranche is dit<br />

cruciaal omdat keurmerken afgegeven binnen dit systeem<br />

bijdragen aan beheersing van de schadelast.”<br />

AGENDA<br />

Aarts: Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen.<br />

In de opgaven die dit met zich meebrengt, is<br />

samenwerking, met een gemeenschappelijk doel voor<br />

ogen, van groot belang. Dat vraagt dat alle stakeholders,<br />

SPECIAL MEI 2021 <strong>VVP</strong> | 53


BUSINESS SUPPORT<br />

publiek en privaat, met elkaar tot onderlinge afspraken<br />

komen. Daarin moeten nog forse stappen worden gezet<br />

en op belangrijke onderwerpen consensus worden<br />

bereikt. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn<br />

in de afgelopen jaren al veel toekomstagenda’s gepresenteerd.<br />

In deze agenda’s staan ambitiethema’s voor<br />

de komende jaren. Denk aan digitale transformatie,<br />

klimaat & duurzaamheid, leef- & werkomgeving, mobiliteit<br />

en sleuteltechnologieën. Om te kunnen bijdragen<br />

aan het aanpakken van deze nationale thema’s legt<br />

NEN de komende jaren hier de focus op.”<br />

“Wij hebben belangrijke stakeholders bevraagd hoe<br />

normalisatie een bijdrage kan leveren, een katalysator<br />

kan zijn, en dat heeft geresulteerd in de Normalisatieagenda”,<br />

aldus Van Terwisga. “Met deze agenda wil<br />

NEN gesprekspartner zijn om de verschillende werelden<br />

die betrokken zijn bij de maatschappelijke uitdagingen<br />

met elkaar te verbinden. De uitdagingen van<br />

vandaag de dag spelen zich af in verschillende sectoren.<br />

NEN heeft in al die sectoren een groot netwerk. Het zijn<br />

juist de overstijgende vraagstukken die vragen om verbinding<br />

tussen partijen. Nederland koestert hoge ambities<br />

en NEN wil graag als verbindende factor Nederland<br />

ondersteunen door partijen samen te brengen en met<br />

hen afspraken te maken.”<br />

“Doel is een platform te creëren, waar kennis en<br />

kunde worden gedeeld en waar we samen tot gezamenlijke<br />

afspraken komen voor de toekomst”, zegt<br />

Aarts. “Alleen samen kunnen we de grote maatschappelijke<br />

uitdagingen het hoofd bieden en het grotere belang<br />

dienen. Elke speler die daarin een belang heeft, nodigen<br />

wij van harte uit om deel te nemen.”<br />

Femke Aarts en Rik van Terwisga:<br />

‘Normalisatie, certificatie en<br />

accreditatie cruciaal voor de<br />

verzekeringsbranche.’<br />

RESULTATEN<br />

“Aansluiting van de Normalisatieagenda bij internationale<br />

agenda’s is zeer relevant”, zegt Van Terwisga. “Onze<br />

bedrijven groeien harder als ze gemakkelijk in heel Europa,<br />

en zelfs mondiaal, kunnen ondernemen, innoveren<br />

en samenwerken. Een vereiste daarbij zijn gemeenschappelijke<br />

internationale normen over bijvoorbeeld<br />

materialen en technologieën. Via ons wereldwijde normalisatiesysteem<br />

biedt NEN Nederlandse bedrijven<br />

toegang tot de buitenlandse markten. De afspraken die<br />

we vandaag maken, dragen bij aan een wereld waar afzetmarkten<br />

voor nieuwe producten worden ontsloten,<br />

technologie beter met elkaar kan communiceren en<br />

innovaties gemakkelijker tot stand komen. Vooral ons<br />

mkb, de ICT-sector en innovatieve bedrijven zullen hiervan<br />

profiteren.”<br />

“Normalisatie heeft aantoonbaar positief effect, ook<br />

economisch”, aldus Aarts. “Studies tonen aan dat normalisatie<br />

zich doorvertaalt in een hoger bruto nationaal<br />

product (BNP). Een studie, uitgevoerd in Frankrijk,<br />

toonde aan dat meer dan 66 procent van de ondervraagde<br />

bedrijven (inclusief het mkb) verklaarde dat<br />

normen hun winst verhogen en dat 69 procent van mening<br />

is dat normalisatie een positieve invloed heeft op<br />

hun bedrijf.” n<br />

Meer informatie: www.nen.nl<br />

VERBINDEN DIGITALE WERELD<br />

Een exacte definitie van Digitale Transformatie is<br />

moeilijk te geven. Het kan gezien worden als een<br />

flinke omschakeling van organisaties. Beter inspelen<br />

op vragen uit de markt, snel acteren op nieuwe<br />

(digitale) innovaties met gebruik van digitale<br />

middelen. Het vraagt om anders denken over hoe<br />

de onderwerpen/voorwerpen in de digitale sfeer<br />

kunnen transformeren. Organisaties waar digitale<br />

transformatie hoog op de agenda staat, moeten er<br />

rekening mee houden dat het een wezenlijke verandering<br />

met zich meebrengt en het vraagt om<br />

aanpassingen van de huidige business modellen.<br />

Digitale Transformatie is belangrijk voor alle<br />

sectoren. Delen van data speelt een grote rol op alle<br />

vlakken. De impact is groter als hier persoonsgegevens<br />

bij betrokken zijn. De ethische kanten worden<br />

hierin ook meegenomen.<br />

54 | <strong>VVP</strong> SPECIAL MEI 2021


<strong>VVP</strong> Academy<br />

Alles voor de financieel<br />

professional van morgen<br />

De <strong>VVP</strong> Academy, een initiatief van <strong>VVP</strong>, Lindenhaeghe, Beeckestijn,<br />

CustomerTalk en C-Profile, biedt een breed palet op elkaar afgestemde<br />

trainingen, opleidingen en examens voor de financieel professional<br />

van morgen. In de <strong>VVP</strong> Academy bundelen gerenommeerde opleiders<br />

hun krachten om relaties van <strong>VVP</strong> te verrijken met inspiratie,<br />

kennis en gefundeerd vertrouwen in de toekomst.<br />

cademy <strong>VVP</strong><br />

vvp.lindenhaeghe.nl


<strong>VVP</strong> is trots op alle<br />

organisaties die de special<br />

‘<strong>Business</strong> <strong>Support</strong>’ mede<br />

mogelijk hebben gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!