Aakwaa juni 2021

aakwaa

wijkblad voor Aa-landen, Zwolle

In dit nummer o.a.

• Het Laarzenpad

• Happy Stones

• Werkgroep Aa-landen Duurzaam

Juni 2021


Een nieuwe visgraatvloer?

Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel Driedubbel Vierkant

50 JAAR

KWALITEIT

SINDS 1896

50 jaar maatwerk in houten vloeren

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl


Van de voorzitter

Vindt u het net als ik

spannend wat er deze

zomer wel of niet mag?

Ook bij de S.W.A. is

het wikken en wegen

om verantwoord op het

openingsplan in te spelen.

Als u dit leest is De Bolder

waarschijnlijk al weer open. Daarmee gaat ook

onze infobalie en buurthulp-balie, tot de vakantie

alleen ’s ochtends, weer van start. De Aa-weide

gaat voorzichtig bezoekers ontvangen. Het

Repair Café gaat in augustus weer van start.

Voorlopig gaan we er vanuit dat de jaarlijkse

Open Dag op zaterdag 4 september doorgang

kan vinden. Begin juli verneemt u daar meer

over. De jaarvergadering van april hebben

we naar het najaar verschoven en er ligt een

kennismakingsbezoek van de burgemeester en

nieuwe wijkwethouder met de inwoners van Aalanden

in het verschiet. Natuurlijk hopen we dit

najaar ook onze cursussen te kunnen hervatten.

De Huttendorp-leiding en het S.W.A.-bestuur

vinden het onverantwoord om het evenement

met zoveel mensen dit jaar te laten doorgaan.

Wel gaan we proberen voor de jeugd deze

zomer iets te organiseren. We zitten aan leuke

dingen te denken. Blijf de berichten daarover

o.a. in het programmaboekje (juli Aakwaa)

volgen!

Als bestuur zoeken we

steeds naar vernieuwing

en verbreding van onze

activiteiten en proberen

daarbij aan te sluiten

bij de maatschappelijke

behoefte van de

inwoners van Aa-landen.

Het is verheugend dat

we op 1 juni samen met

een heleboel andere

organisaties zijn gestart

met een Buurtkamer in De Bolder. Hier kunnen

ouderen elkaar ontmoeten, gezamenlijk koffie

drinken en zo nodig informatie krijgen.

Het doet me ook genoegen dat op 30 juni

de haalbaarheid wordt onderzocht om een

werkgroep Aa-landen Duurzaam op te richten.

De uitnodiging daarvoor leest u elders in deze

Aakwaa. Als dat positief uitvalt zal de werkgroep

zelf verantwoordelijk zijn voor de activiteiten.

Het bestuur van de S.W.A. voelt zich ermee

verbonden en wil deze werkgroep faciliteren.

Ook de gemeente Zwolle juicht het initiatief toe.

Ik wens een ieder een fijne zomer en hoop u op

onze Open Dag te begroeten.

Aart Karssen, voorzitter S.W.A.

3


Marjanne Staal Uitvaartverzorging

z o r g z a a m e n z o r g v u l d i g

Persoonlijke

begeleiding

in een sfeer

van rust,

aandacht

en openheid

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 109 669 39

Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle | www.marjannestaal.nl

Zoek je flexibele opvang?

Je vindt het bij onze nieuwste

kinderdagverblijven in Zwolle, voorheen

onderdeel van De 7 dwergen.

Het persoonlijke en warme karakter van de

locaties zorgt ervoor dat je kind zich hier

thuis voelt, vriendjes maakt en zich in eigen

tempo ontwikkelt.

Kijk voor meer informatie op www.partou.nl

of bel 088 2357500.

Holtenbroek

Partou Haydnstraat 2

Stadshagen

Partou Zwaardvegerstraat 124

Partou Sterrenkroos 52

4

21 0119 Advertentie Partou in Zwolle.indd 1 21-1-2021 20:34:21


Koningsspelen CBS Het Stroomdal

Wie de Aakwaa van mei aandachtig las, kreeg de indruk dat de Koningsspelen op 23 april

jl. aan de deur van basisschool Het Stroomdal voorbij waren gegaan. Niets is minder waar.

Daar waar de verslagen in woord en beeld van vier andere basisscholen uit Aa-landen volle

aandacht kregen, raakte dat van Het Stroomdal bij het vormgeven van het wijkblad tussen wal

en schip. Aakwaa trekt hier het koningsblauwe boetekleed aan en zet hieronder het relaas en

foto’s, die wij van Het Stroomdal toegezonden kregen, vol in de schijnwerpers.

Redactie Aakwaa

Wij als school zijn blij en dankbaar dat we dit

jaar binnen de geldende maatregelen toch een

leuke dag voor de leerlingen konden realiseren.

Op vrijdag 23 april werden de koningsspelen

georganiseerd, zo ook op CBS Het Stroomdal.

Tijdens deze dag vierden we de verjaardag van

koning Willem Alexander door te dansen op het

lied van kinderen voor kinderen; IK+JIJ=WIJ.

We maakten er met elkaar een sportieve dag

van in de kleuren rood, wit, blauw en oranje.

Tijdens de koningsspelen 2021 was het thema

IK+JIJ=WIJ. In deze tijd hebben we elkaar hard

nodig. Met dit thema wilden we laten zien dat

samen ons nét dat beetje extra geeft. Het thema

kwam terug in alle onderdelen van de

Koningsspelen.

De dag werd gestart met het lied van kinderen

voor kinderen, Zij aan Zij. Daarna startten de

groepen aan een sportcircuit op het schoolplein.

Vanuit de organisatie van de koningsspelen

hadden wij extra sportmaterialen gekregen die

deze sportactiviteiten ondersteunden.

Tijdens het sportcircuit werd er ondersteuning

geboden door de eerste- en tweedejaars

studenten van Landstede Sport en Bewegen.

Zo maakten we er samen gezellige, leerzame

en sportieve koningsspelen van. Er waren veel

blije gezichten en mooi weer op deze dag!

5


Aakwaa op weg naar brievenbus

Voordat de bewoners van Aa-landen het nieuws en de ditjes en datjes uit de wijk onder

ogen krijgen, kabbelt er aardig wat water door de Westerveldse Aa. Als de Aakwaa de

brievenbussen in Aa-landen heeft bereikt, is er een legertje vrijwilligers, naast de

professionele drukkers, actief geweest.

van de gemeente Zwolle. En krijgen onze

‘eigen’ vaste rubrieken paginaruimte, zoals

Nieuws van de Aa-weide, Repair Café, Ank’s

N a t u u r w e e t j e e n F r e e r k ’s B o m e n o v e r b o m e n .

Het restant wordt gevuld met wat de redactie

binnenharkt- en hengelt en wat het trio zelf

opvalt of bedenkt en interessant vindt om

de wijkgenoten te laten lezen. Met hetgeen

door enthousiaste wijkbewoners zelf wordt

aangeleverd en niet te vergeten het nieuws van

de basisscholen en kerken, lukt het iedere keer

weer de Aakwaa “gevuld te krijgen”. En dat nu

al ruim een jaar waarin er door het coronavirus

weinig dingen worden georganiseerd door

Aakwaa in de maak

Elke maand weer begint het redactietrio Ank,

Renate en Martin met een maagdelijk blanke

agenda en staat alleen het aantal pagina’s

van de advertenties min of meer vast.

Hoe dan ook moet de rest gevuld worden met

nieuwsfeiten en diverse wetenswaardigheden

van en over de wijk Aa-landen.

In de loop der jaren kunnen wij daarbij rekenen

op een aantal vaste rubriekschrijvers, zoals

particulieren, scholen en verenigingen,

waaronder de wijkvereniging, waarover verslag

kan worden gedaan.

Van drukker naar De Bolder

Na het verzamelen van alles wat tussen de

eerste en laatste pagina van het wijkblad

gedrukt moet worden, stuurt Ank de inmiddels

door Martin geredigeerde kopij naar drukkerij

Coenradi, waar Bert, mede op aanwijzingen

van Ank, al heel wat jaren de Aakwaa in een

aantrekkelijke en prettig leesbare vorm giet.

Na een heen- en weertje met Ank voor de

controle en het definitieve akkoord, wordt de

drukkerij voor de druk van 6.700 Aakwaa’s aan

6


het werk gezet. Geruststellende gedachte hierbij

is, dat ook hier de Aa-lander en Bekenbewoner

Guus het hele drukproces nauwgezet volgt en

zorgt dat zijn wijkgenoten de Aakwaa kunnen

lezen. De ruim 30 dozen met Aakwaa’s worden

op de dinsdagmorgen in De Bolder door Folke

afgeleverd, waarna de bundel- en telgroep aan

de slag gaat.

Aakwaa bundel- en telgroep en bezorgers

De aan weinig veranderingen onderhevige

bundel- en telgroep bestaat al lang uit de

ochtendgroep Vrony, Nico, Ineke, Klara en

Martin. De eerste twee genoemden worden

’s middags vervangen voor Gerrie en Cees.

Op de tijdens het bundelen van de Aakwaa van

mei genomen groepsfoto’s ontbreekt bundelaar

en wijkbezorger Klara. Na als gepensioneerd

verpleegkundige actief te zijn geweest bij het

vaccineren voor haar vroegere werkgever

Isala en zelf de eerste Covid-19-prik te hebben

ontvangen, moest zij met de naweeën hiervan,

inmiddels positief getest, in quarantaine thuis

blijven.

Zodra de bundelgroep klaar is, kunnen de twee

hoofdbezorgers, Frans en Martin, op pad om

de ruim 80 wijkbezorgers met de pakketten

Aakwaa’s te bevoorraden en hun weg naar

de brievenbussen in de hele wijk Aa-landen te

beginnen. Na dat proces heeft u als wijkbewoner

de Aakwaa nu in handen. En dat tien keer

per jaar.

Tekst en foto’s: Martin Bos, foto’s bundelgroep:

Ank Pot, redactie Aakwaa

7


Wij helpen verder bij schulden,

werk zoeken en meedoen in

Zwolle. Help jij ook mee?

Nadin (28)

ParticipatieMaatje

bij Voor Elkaar Zwolle

"Als sociaal werker is

het al lastig alle

regelingen te

begrijpen. Laat staan

hoe dat is voor nieuwe

Nederlanders."

Lees meer over Nadins ervaring op voorelkaarzwolle.nl/nadin

nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

8


Extra buslijn voor Aa-landen

Er is goed nieuws over de bus in onze wijk Aa-landen! Nadat buslijnen in december

vorig jaar werden geschrapt, ontstond er veel onbegrip en verbijstering. Wijkbewoners

Gert Haveman en Anneke Kruithof bespraken de moeilijkheden die met het verdwijnen

van de bus voor veel wijkbewoners waren ontstaan met wethouder Dogger en gedeputeerde

Boerman. Ze hielden een enquête in Aa-landen-noord waaruit bleek dat de

bewoners heel erg graag de bus terug wilden. Na alle reacties, ook uit andere wijken,

heeft de provincie (die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de stad) een

nieuw plan opgesteld. Daarin zijn suggesties verwerkt die vanuit Aa-landen zijn

aangedragen.

huidige vertrek- en aankomsttijden met een

goede aansluiting op de trein. Voor lijn 10 is

de overstaptijd wel een stuk ruimer.

De bussen op deze lijnen rijden 2x per uur op

werkdagen en zaterdag tot ongeveer 19.00 uur.

Op avonden en zondag rijden ze 1x per uur.

Met ingang van 29 augustus 2021 komt er

een nieuwe lijn 13 in Aa-landen-noord. En een

nieuwe lijn 10 door Holtenbroek-noord.

Lijn 4 wordt gesplitst in de lijnen 4 en 13. Lijn 4

behoudt de huidige route, maar gaat twee keer

per uur rijden in plaats van vier keer per uur.

Lijn 13 heeft tot en met de halte Eemlaan

dezelfde route als lijn 4 en gaat vervolgens via

Aalanden-noord met als eindpunt de

halte Zoom.

Lijn 2 wordt gesplitst in de lijnen 2 en 10. Lijn 2

behoudt de huidige route, maar de frequentie

wordt ook gehalveerd. De nieuwe lijn 10 heeft

tot en met de halte Esdoornstraat dezelfde route

als lijn 2 en gaat vervolgens via Holtenbroeknoord

met als eindpunt de halte Zoom. Lijn 10

en lijn 13 worden bij de halte Zoom op elkaar

doorgekoppeld. Lijn 10 rijdt verder als lijn 13

en lijn 13 rijdt verder als lijn 10. De lijnen 2 en 4

houden hun huidige doorkoppeling bij de halte

Waallaan. De lijnen 2 en 4 behouden ook hun

De volgende haltes worden in Aa-landen

in beide richtingen in de dienstregeling

opgenomen (waar ze dat nu niet zijn):

Lijn 13 Aa-landen:

WKC Dobbe, haltes aan Rijnlaan (haltes aan

Merwedelaan worden al bediend door lijn 4)

Morra

Oosterdiep

Welle

Hunzelaan

Brekken

Deze oplossing is gegarandeerd tot

december 2022.

Willen we echter dat de bussen ook na

december 2022 in Aa-landen blijven rijden,

dan zullen we met elkaar meer gebruik moeten

maken van de bus. Wanneer er te weinig

mensen met de bus gaan zullen er waarschijnlijk

weer buslijnen vervallen. Dus wilt u graag dat er

busvervoer blijft, pak dan af en toe de bus naar

het station of naar de stad! Dan worden mensen

die afhankelijk zijn van de bus de komende jaren

weer meer mobiel!

Renate Verheule, redactie Aakwaa

9


Bomen over bomen

Foto 4

Een boom die veel voorkomt in onze wijk is de es (Fraxinus). Binnen de essen zijn

er weer verschillende soorten.

Foto 1

De meest voorkomende is de

Fraxinus excelsior, de gewone

es. Als je excelsior vertaalt uit het

Latijn betekent het steeds hoger.

Vooral in de bossen (ook in het

Westerveldse bos) kun je goed

zien waarom dit zo is. Ze kunnen

hier met gemak 20 meter hoog

worden en vaak nog hoger. Hier

in de wijk staan ze vaak als

solitair aangeplant en dan

worden ze eerder breed dan

Foto 3

hoog. Het is een boom die zeer

goed bestand is tegen strooizout

en ook de wortels leveren over

het algemeen weinig problemen

op door het opdrukken

van verharding. Een bijzonder

mooie selectie uit deze es is de

Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’, de

goudes. Deze heeft in de zomer

goudgeel blad en kun je vinden

aan de Amer en de Zwette. De

boom hier op de foto (1) staat

overigens in Hasselt, in het van

Stolkspark. Mocht je een keer in

Hasselt zijn, dan is dit park erg

de moeite waard om eens rond

te lopen. De gewone es is in de

winter heel goed te herkennen

aan de gitzwarte knoppen die

tegenover elkaar staan en aan

het einde van de tak staan er

vaak drie bij elkaar. In de zomer

staan de bladeren van de es

steeds tegenover elkaar en

elk blad bestaat weer uit 8 tot

12 kleinere blaadjes. (Foto 2)

Het hout van de es wordt veel

gebruikt bij het maken van stelen

voor gereedschap en turntoestellen.

Dit omdat het hout heel

erg buigzaam is en daardoor

niet snel zal breken. Je komt de

boom veelvuldig tegen in de wat

grotere plantsoenen. Ook staat

hij veel in het Westerveldse bos.

Een tweede soort es die je

regelmatig kunt aantreffen in

Aa-landen is de Fraxinus ornus,

de pluim-es of de bloem-es.

Deze soort blijft veel kleiner dan

de excelsior en is hierdoor ook

geschikt om te planten in de

wat grotere tuinen. Veel hoger

dan 10 meter zal de boom niet

worden in de stad. Hij wordt

bloem-es genoemd omdat deze

soort veel opvallendere bloemen

heeft dan de gewone es (foto

3). Bij het uitkomen van deze

Aakwaa zal de boom misschien

nog net zijn laatste bloemen

laten zien. In de winter is hij ook

goed te onderscheiden van de

gewone es doordat de knoppen

bruin-grijs en viltig zijn. De boom

is onder andere te vinden aan de

Grevelingen, de Strielandsebeek

en de Gantel.

Nog een andere soort es is de

Fraxinus angustifolia, de smalbladige

es. Deze blijft qua grootte

wat hangen tussen de twee voor-

10


Foto 4

gaande soorten, in de stad zal hij

niet hoger worden dan 17-18 meter.

De eenjarige takken van de

smalbladige es zijn veel dunner

dan die van de gewone es. Ook

het samengestelde blad is kleiner:

deze heeft 4 tot 12 kleinere

blaadjes aan 1 bladsteel. Het

meest opvallend aan deze soort

is wel de prachtige herfstkleur

(Foto 4). Dit kan van goudgeel of

Foto 5

rood tot paars zijn. Ze staan op

verschillende plaatsen in de wijk,

op de parkeerplaats van de kerk

de Hoeksteen aan de Scheldelaan

en ook aan de Grevelingen

staan er een paar.

Helaas zien we de laatste jaren

steeds meer essen (vooral de

excelsior) die gekapt moeten

worden omdat de bomen

doodgaan aan de essentaksterfte.

Deze ziekte wordt veroorzaakt

door een schimmel,

het vals essenvlieskelkje.

infecteren weer nieuwe bomen.

In de stad wordt vaak het blad

opgeruimd, dus daarmee ook de

besmettingsbron. Maar om nou

in het bos alle blad op te gaan

ruimen….

Mochten er nog boomgerelateerde

vragen zijn, of misschien

onderwerpen waar ik over kan

schrijven, mail ze naar:

freerkoldenburger@gmail.com

Tekst en foto’s: Freerk Oldenburger

Deze schimmel dringt in het

voorjaar de jonge takken van

de es binnen en is heel goed

te herkennen aan de scherpe

begrenzing van het gezonde

hout (grijs) en het aangetaste

hout (bruin), zoals goed te zien

is op foto 5. Hierdoor sterven

deze takken af en zal de boom

steeds weer opnieuw jonge

takken gaan maken. Deze jonge

takken worden op hun beurt ook

steeds weer besmet waardoor

de boom steeds meer energie

gaat verliezen en uiteindelijk

zal doodgaan. Dit verschijnsel

zie je in de bossen meer dan

in de steden. Dit komt doordat

de schimmel overwintert in het

afgevallen blad van de es. In

het voorjaar zie je hierop kleine

paddenstoeltjes groeien, die

sporen produceren. Deze sporen

Foto 2

11


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

12


Aakwaa redactieteam

zoekt wijkreporter

De Aakwaa wordt al een tijd lang samengesteld door een klein team vrijwilligers, dat met plezier zorgt voor een

lezenswaardig wijkblad, dat tien keer per jaar op de deurmatten van Aa-landen belandt. Tot op heden slaagt het

driehoofdige redactieteam erin die klus te klaren, maar zouden de leden toch heel graag een collega wijkreporter

in haar midden willen verwelkomen.

Aakwaa in coronatijd

Al vanaf maart vorig jaar leven wij in een aan

coronarichtlijnen gebonden wereld, waarin een heleboel

niet kan en een klein beetje wel. Ook de redactie van de

Aakwaa heeft daar mee te maken. Veel activiteiten van

de wijkvereniging, scholen, wijkcentrum, verenigingsleven,

etc., etc., gingen niet door en werden voor langere tijd

geannuleerd. Er kon geen verslag worden gedaan van

al die activiteiten en festiviteiten en de redactieleden

moesten, naast de vaste rubrieken, opzoek naar andere

verhalen die op de wijk betrekking hadden. Wij denken

dat wij daarin tot op de dag van vandaag zijn geslaagd,

diverse reacties uit de wijk steunen ons daarin. Op het

moment van dit schrijven gloort er een sprankje licht

aan het eind van de coronatunnel.

Aakwaa nu en vooruit

Daarom richten wij onze blik op nu en vooruit. Op een

wereld die langzamerhand weer normaler gaat worden

en er voor iedereen weer (wat) meer mogelijk is.

Dat betekent dat hopelijk alle bovengenoemde

organisaties en instellingen, maar ook wijkbewoners, de

draad weer oppakken en aan het organiseren gaan. En dat

de Aakwaa ook weer meer te rapporteren heeft van wat er

allemaal in Aa-landen gebeurt of staat te gebeuren.

Daarom wil het redactieteam zich graag versterken met

een nieuw redactielid. Een buurtgenoot (m/v) met frisse

ideeën en een vlotte pen, die plezier heeft in schrijven;

die benieuwd is naar wat er in de wijk Aa-landen gebeurt

of gaat gebeuren en daarover wil rapporteren. Iemand

die ook zelf interessante dingen in Aa-landen en haar

wijkbewoners signaleert en (na een interview) hierover

in het wijkblad schrijft. Eigenlijk iemand die in de

haarvaten van de wijk zit en zijn/haar bevindingen

met de wijkgenoten wil delen.

Heeft u interesse, mail dan naar:

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Ank, Renate, Martin, redactieteam Aakwaa

Nieuws over Huttendorp

Helaas hebben wij ook dit jaar weer in nauw overleg met de leiding van Huttendorp moeten

besluiten, mede door de coronamaatregelen, om Huttendorp niet door te laten gaan. Op het

moment van schrijven is zelfs nog niet duidelijk of er een vergunning zou worden afgegeven.

Het ligt wel in de bedoeling om in 2022 de draad weer op te pakken en als vanouds in de

laatste week van de vakantie samen te gaan bouwen!

De S.W.A. is nu bezig om te kijken of het mogelijk is om in de zomervakantie andere

activiteiten voor de jeugd te organiseren. Houd voor verdere informatie daarover de website

van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen of onze facebookpagina of het twitteraccount

in de gaten en niet te vergeten het Aakwaa programmaboekje dat in juli uitkomt.

Bestuur S.W.A.

13


pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

14


Time out tijd bijna voorbij voor Repair Café!

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we op 27 augustus weer van start met repareren.

Dat is eenmalig de vierde vrijdag van de maand vanwege de vakantiesluiting van De Bolder.

Wel met de voorzorgsmaatregelen die dan nog gelden voor corona.

Voor die tijd kunt u kapotte apparaten of textiel die niet zolang gemist kunnen worden aanbieden

ter reparatie via mail.

Tot dan!

Heeft u vragen over een haperend apparaat

of kleding met een mankement?

Mail ons en misschien kunnen we u een

goede tip geven.

Contactpersoon: Riet Poppe

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Facebook: Repair Café Aa-landen

Sini’s Haiku

Haiku: Sini WIt, foto: Martin Bos

15


Koningin Máxima en leerlingen Aquarel

bij viering successen muziekonderwijs

Esmee, Noortje, Isa, Chris en Siebe van CBS de Aquarel waren maandag 10 mei bij Radio Kootwijk

om daar in gesprek te gaan met Koningin Maxima over muziek. Buddy Vedder was er ook! Esmee

had de eer om het Muziek Akkoord Zwolle te mogen ondertekenen. Wat een belevenis!

Esmee zet haar handtekening

Koningin Máxima bezocht op 10 mei als

erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in

de Klas Radio Kootwijk, waar verschillende

afspraken werden bekrachtigd voor structureel

muziekonderwijs in Gelderland en Overijssel,

waaronder het MuziekAkkoord Zwolle en Noord-

West Veluwe. In een Akkoord is vastgelegd dat

en hoe verschillende partijen zich zullen inzetten

voor structureel muziekonderwijs op de scholen.

Daarnaast werd, op gepaste wijze binnen de

huidige coronamaatregelen, gevierd hoe goed

het gaat met het muziekonderwijs in Gelderland

en Overijssel. Het bezoek was onderdeel van de

campagne ‘50dagenmuziek’ van Méér Muziek

in de Klas, ter ere van de 50e verjaardag van de

erevoorzitter. De campagne draagt bij aan het

doel van de stichting én de wens van Koningin

Máxima: structureel muziekonderwijs voor

alle basisschoolkinderen in Nederland en het

Caribisch gebied.

‘50dagenmuziek’

De campagne ‘50dagenmuziek’ resulteert

in veel nieuwe afspraken in het hele land

om muziekonderwijs structureel in het

lesprogramma op de basisschool op te nemen.

Onder het Muziek Akkoord Zwolle zette de

elfjarige Esmee (CBS de Aquarel), in opdracht

van alle betrokken partijen, vandaag in bijzijn

van Koningin Máxima en Janneke van der

Wijk, bestuurslid van Méér Muziek in de Klas,

de laatste handtekening. Dit betekent dat er

binnenkort 13.000 Zwolse kinderen kunnen

rekenen op muziekles op school en dat in

Overijssel 25% van de scholen bezig is met

structureel muziekonderwijs.

Feestelijk muzikaal regiobezoek

De ondertekening werd opgeluisterd door

verschillende artiesten. Die traden in kleine

setting op voor de aanwezigen. Zo begeleidde

het Phion strijkorkest 25 kinderen van de Doe

Maar Mee band bij hun bodyperscussie-act,

trad singer-songwriter Rob Dekay op en lieten

acht kinderen uit het speciaal onderwijs onder

begeleiding van hun muziekleraar een nummer

horen.

16


Méér Muziek in de Klas

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in

voor structureel muziekonderwijs voor alle

1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland.

Muziekonderwijs vergroot de wereld van

het kind en levert een bijdrage aan de

cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling

van kinderen. De stichting laat zien hoe

waardevol muziekonderwijs is. Ze vergroot

kennis van leerkrachten en brengt regionale

samenwerkingen tot stand tussen scholen en

hun culturele omgeving.

Henriëtte Tijssen, directeur CBS de Aquarel

Foto’s: Sander van Glist /

Méér Muziek in de Klas.

Verkeersdrukte bij basisscholen

De verkeerssituatie rondom de scholen Wilgenburg, Werkschuit en Aquarel vraagt al

langere tijd aandacht. Doordat de drie scholen dicht bij elkaar staan, is het ’s morgens

en ’s middags een drukte van belang. Vooral voor de Aquarel en de Werkschuit speelt

daarbij ook nog dat er direct naast de school maar weinig parkeerruimte is. Dit levert

soms gevaarlijke situaties op.

Daarom hebben er gesprekken plaatsgevonden

tussen de scholen, de politie en de gemeente.

Conclusie is dat we aan de situatie rondom de

wegen weinig kunnen doen en ook is het niet

mogelijk om meer parkeerplekken te realiseren.

Wel zien we dat het parkeergedrag aandacht

vraagt. Daarom heeft de politie actie

ondernomen om de auto’s in ieder geval in de

vakken te laten parkeren. Ook hebben kinderen

van de drie scholen een banner ontworpen die

binnenkort boven de weg gespannen zal worden

om automobilisten te attenderen op de veiligheid

van de kinderen. De ouders is (weer) gevraagd

om als verkeersbrigadiers op te treden. We

hopen zo een veilige verkeerssituatie te creëren!

Namens de drie basisscholen:

Henriëtte Thijssen

17


18


Aa-weide nieuws

De dieren van de Aa-weide willen graag weer even van zich laten horen. Want wat is het

toch een poos geleden dat de weide bezoekers mocht ontvangen. In de tussentijd zijn er

natuurlijk weer een aantal verbeteringen aangebracht op de weide.

Zo is het nachthok van de kippen en

kalkoenen vergroot. (zie foto)

en een wilgentak in het midden om

voor natuurlijke schaduw te zorgen

op de warme zomerdagen. Nu hopen

dat de konijnen ze niet te lekker gaan

vinden!

ingang in de gaten. De openingstijden

zijn gewoon van 15.00 tot 16.30 uur.

Maar op moment van schrijven is het

nog niet duidelijk welke dagen we al

open gaan. Dit heeft te maken met

de maatregelen die gelden en in

hoeverre we die in ons vrijwilligersteam

kunnen uitvoeren.

Dit is vooral voor de kalkoenen

Josje en Josefi en erg fi jn omdat ze

een grotere spanwijdte hebben. Nu

komen ze ’s avonds veel beter op

de stok waardoor het veel gezelliger

blijft in het nachthok.

Bertje de haan is bij gebrek aan

goed gedrag toch terug gegaan naar

Flappus. Na vele kansen werkte het

echt niet.

Gelukkig konden we twee andere

haantjes Harm en Henri mee terugnemen.

Ze zijn tot nu toe onafscheidelijk

dus kunnen we ze net zo goed Jut

en Jul noemen. (zie foto)

Bij het konijnenverblijf is een mooie

rij gestekte vlinderstruiken gepoot

Tot slot is de zandbak een paar

maand terug helemaal vernieuwd

met een mooie rand en gevuld met

nieuw zand. Ondanks dat er nog bijna

geen kind in heeft kunnen spelen,

hadden deze twee kinderen het geluk

dat ze met hun ouder mee naar de

weide mochten om te helpen. Is het

geen verbetering?! Van helpen kwam

het niet echt meer. (zie foto)

Wil je weten op welke dagen de

weide open gaat? Kijk dan even

op Facebook of hou het bord bij de

Wilt u de Aa-weide sponsoren,

doneer dan uw statiegeld bij Albert

Hein! Bedankt AH dat we weer mee

mogen doen met de lege fl essen

actie! (zie foto)

Tekst: Bianca Amptmeyer, foto’s:

diverse vrijwilligers Aa-weide

19


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Het Laarzenpad

Op de voorpagina van de Aa-kwaa van mei stond het bruggetje afgebeeld dat zich

bevindt aan het begin van het Laarzenpad. Als je vanuit de wijk Aa-landen-noord komt

aanlopen, staat het bruggetje vlakbij de Tijnje en Tjariet. Via het bruggetje kom je bij een

struinpad dat in oktober 2018 aangelegd is (zie foto’s) en dwars door de weilanden voert

naar de Urksteeg. Daar kun je oversteken naar het Westerveldse bos.

Voorpagina mei: Ank Pot, redactie Aakwaa

pinksterbloemen. Prachtig! In elk jaargetijde is de natuur

er weer anders. Toen er deze winter sneeuw lag was het

schitterend om daar door een witte wereld te wandelen.

Er wordt veel gebruik gemaakt van dit unieke struinpad.

Je hoeft nu niet meer vanuit Aa-landen-noord helemaal

om te lopen om in het Westerveldse bos te komen. Echt

de moeite waard om dit pad te ontdekken.

Tekst en foto’s: Renate Verheule,

redactie Aakwaa

Veel mensen hebben dit pad, vooral in coronatijd, ontdekt.

Het is echt een laarzenpad want wanneer het hard en veel

geregend heeft, is het erg vochtig en modderig en heb

je echt laarzen nodig om daar te kunnen lopen. Wat wel

jammer is want een groot gedeelte van het jaar kun je er

haast niet wandelen omdat je dan tot je enkels wegzakt

in de modder. Maar als het een poosje droog weer geweest

is kun je daar heerlijk rondstruinen.

Je loopt langs een plas en een sloot waar altijd veel

watervogels te vinden zijn. In april zwommen er kleine

gansjes rond. De weilanden waren licht lila van de

Persoonlijke

1 op 1 begeleiding

bij afvallen en

op gewicht

blijven!

Plan op

maat!

The 1:1 Diet met

Sandra Smit

06 28 36 18 20 | Zwolle

www.slankmetsan.nl

21


ROVA Grip-wagen in Aa-landen

In de Aakwaa van april deden wij verslag van de

gewijzigde afvalinzameling in Zwolle. Er werd melding

gemaakt van de tijden waarop de ROVA Grip-wagen op de

parkeerplaats van het winkelcentrum AA-landen staat. Een

aandachtige lezeres van het wijkblad wees ons erop dat

wij de dienstdoende ROVA- werknemer daar één uur te

lang laten staan, vandaar hier nog eens de tijden waarop

u uw kleine hoeveelheden huishoudelijk afval dat niet in

de (ondergrondse) containers hoort, kunt inleveren:

Dinsdag (oneven weken) van 12.00 – 16.00 uur

Zaterdag (even weken) van 14.00 – 17.00 uur

Martin Bos, Aakwaa redactie

Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

22

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

d r u k k e r i j

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

80

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL

HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER

9.4/10

feedback

company

AUTO’S

OP VOORRAAD

In alle prijsklassen met KMen

onderhoudshistorie


Schaduwdoek voor speeltuin Krammer/Wielingen

Een paar jaar geleden heeft de gemeente het plantsoen en de speeltuin bij de Krammer/

Wielingen in Aa-landen, bij de VANEG-woningen, een fl inke opknapbeurt gegeven.

Het plantsoen is helemaal vernieuwd en er zijn o.a. fruitbomen van oude fruitrassen

geplant. De speeltuin is ook grondig aangepakt en er zijn nieuwe speeltoestellen

geplaatst. Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat, bij zonnig weer, de grote

“zandvlakte” te heet wordt voor de kinderen om nog lekker te kunnen spelen.

Om een fi jne speelplek te maken, is boven

een deel van het zand een groot schaduwdoek

aangebracht. Voor de ouders en natuurlijk ook

de grootouders, is boven het zitje een tweede

doek aangebracht. Dit past ook binnen de huidige

landelijke actie van dermatologen om meer

schaduwplekken aan te bieden in de publieke

ruimte, met name bij speeltuinen (april 2021).

Door een mooie bijdrage van Stimuland makelaar

Rienke Vedders, is het plan in het voorjaar

2021 gerealiseerd. Monique Wiegers, wijkbeheerder

van de gemeente Zwolle voor Aa-landen,

heeft geadviseerd over het plan en heeft

gezorgd dat het uitgevoerd kan worden binnen

de regels die gelden voor speeltuinen.

De buurt heeft een bijdrage in natura geleverd,

door de palen en de doeken te plaatsen.

We hopen dat de kinderen nu een mooie

en veilige speelplek hebben.

Rinus Goutbeek

23


Wandeling Ommetje Westerveld

Uit de vele wandeltochten van de Wandel Zoekpagina presenteren wij het Ommetje

Westerveld van Marycke Naber. De route loopt langs de rand van Aa-landen en

Holtenbroek en via de Urksteeg naar het Westerveldse Bos met voormalige vuilstort,

daarna over de dijk langs de Noorderkolk, vervolgens om plas de Wijde Aa heen en

via een groene route door Aa-landen terug naar de startplek. Het is een ronde van 10

km en de Aa-lander kan in de beschreven route beginnen waar hij/zij wil.

Foto 1

achter de brug en het metalen hek bevindt

zich de horeca van DIFF – (Let op! Mogelijk

coronamaatregelen nog van toepassing).

– Volg het pad langs het water tot het

asfaltfi etspad. Ga daar RA, aan het eind

RA over de klinkerweg (Bellinistraat).

Routebeschrijving (RA=rechtsaf;

LA=linskaf, RD=rechtdoor)

- Loop vanaf de (inmiddels- tijdelijk- opgeheven)

bushalte Welle (foto1) het pad tegenover het

bushokje in. Blijf dit met een paar bochten door

een groenstrook volgen.

- Ga aan het eind RA over het asfaltfi etspad,

even later LA over het halfverharde voetpad,

aan het eind LA. – Blijf dit pad helemaal langs

het water volgen, bruggen naar rechts negeren.

Ga bij de driesprong schuin RA, aan het eind

van het pad (inmiddels klinkerpad) RA.

2. Blijf RD lopen over het fi etspad door de

fi etstunnel, daarna RD over de klinkerweg

(Urksteeg). Ga bij het kruispunt RD, Urksteeg.

– Ga ca. 250 m na boerderij nr. 135 LA. Volg dit

halfharde pad, langs een informatiepaneel

(foto 2) over het Westerveldse Bos, met een

haakse bocht naar rechts.

Foto 2

1. Ga aan het eind van het water schuin RA,

houd aan het eind van het pad rechts aan en

steek de Middelweg over bij de verkeerslichten.

– Ga LA over het fietspad, bij het 1e fi etspad

RA. Ga aan het eind RA langs de klinkerweg,

meteen na het witte hek RA over het smalle pad

langs het water.

– Bij de parkeerplaats ga je RA, aan het eind

daarvan LA en RD langs het water. (Rechts

24


Foto 3

3. Ga bij de T- splitsing LA, aan het eind na

het bruggetje schuin LA de dijk op. Ga het

1e halfharde pad RA. - Blijf het pad volgen,

zijpaden negeren. Bovenaan de heuvel vind je

bij de picknickbank een oriëntatietafel en daarna

heb je een prachtig uitzicht over de Noorderkolk

en het Zwarte Water.(foto 3) - Volg het pad naar

beneden. Ga daar schuin RA over de asfaltweg

(links staan bankjes aan het water).

– Steek de weg over en loop RD over

het halfverharde pad, zijpaden negeren.

Steek een tegelpad over en blijf RD lopen.

Foto 4

4. Ga na het haventje (foto 4) van visvereniging

De Hengelsport schuin RA de dijk op bovenaan

LA door een klaphek.

– Loop RD over de dijk en ga na het volgende

klaphek RA, Brinkhoekweg. In de bebouwde

kom ga je direct LA, Boezemkoppad. Blijf dit

gruisfi etspad RD volgen langs de Wijde Aa.

5. Na de tweede brug loop je langs

de rand van de wijk Aa-landen. Je

passeert de kinderboerderij Aa-weide.

Ga daarna bij de splitsing schuin RA,

aan het eind RA, een asfaltfi etspad.

– Ga na de brug RA (Wolvejagtpad). Blijf dit

fi etspad volgen tot een kruising met een rond

pleintje. Loop hier RD over het halfverharde pad.

6. Volg het brede pad tot het ronde veld, ga daar

RA. Twee paden naar rechts negeren, ga bij

de Y- splitsing schuin RA en blijf dit pad volgen.

– Het pad gaat over in een tegelpad,

langs een beschilderd transformatorhuisje,

dat uitkomt bij de (inmiddels – tijdelijk

- opgeheven) bushalte Morra.

– Nadat het pad is overgegaan in een klinkerpad

ga je vlak voor het speeltuintje RA. Loop bij

de Y- splitsing RD over het smalle pad en het

halfverharde pad.

– Houd links aan, ga bij de driesprong schuin

RA langs de ‘Fluweeltuin’. Blijf daarna langs de

rechterkant van de groenstrook lopen tot het

startpunt.

Martin Bos, redactie Aakwaa

Uit: Wandel Zoekpagina / Marycke Naber

25


Happy Stones

Misschien heb jij ze al eens gespot? Van die mooie beschilderde en

gekleurde stenen die zomaar ergens onderweg zijn verstopt. Dat zijn

happy stones. Happy stones zijn al jaren in omloop maar op dit moment

is het een ware rage.

Wat zijn Happy Stones

Een Happy stone is een steen die beschilderd/versierd is door zomaar iemand die hem ergens

neerlegt om de vinder blij te maken. Als je er eentje vindt kun je deze laten liggen, meenemen of

verplaatsen. De bedoeling is uiteindelijk dat de stenen een echte reis gaan maken en dus

zwerfstenen worden en op deze manier elke keer opnieuw iemand blij kunnen maken.

De stenen worden gemaakt door kinderen en volwassenen die bij anderen een glimlach op hun

gezicht willen toveren. Vooral tijdens de lockdown en door de coronacrisis hebben mensen meer

behoefte om iets leuks voor een ander te kunnen betekenen. Iets waar ze zelf ook plezier aan

beleven. Zo heb je door het maken, verspreiden en het zoeken van deze stenen een leuke bezigheid

tijdens deze lockdown (en daarna) en tegelijkertijd maak je de wereld een beetje vrolijker.

Facebookpagina

Er is een facebookpagina speciaal voor Happystones in Aa-landen. Deze pagina is het initiatief van

Marloes en Michiel, die zich hieronder voorstellen. Het is natuurlijk ontzettend leuk om daar even een

foto van de gevonden steen te plaatsen. Dit is niet alleen leuk voor de maker maar ook om de andere

mensen in de groep te inspireren.

Zelf kun je natuurlijk ook een steen maken en deze ergens neerleggen voor een ander. Vermeld dan

achterop de steen de facebookpagina van Happy Stones Zwolle Aalanden. Op deze manier kan de

vinder het op deze pagina delen. Hoe leuk zou het zijn als jij daar je eigen steen weer voorbij ziet

komen?

Ank Pot, redactie Aakwaa

26


Wij zijn Michiel, Marloes, Jim,

Luke en Tom Lamers.

Al ons hele leven wonen we

allemaal met veel plezier in

Aa-landen, wat ons betreft

gaan we hier nooit meer weg!

Michiel is docent creatieve

vakken op een speciaal

onderwijs school in Ermelo

en Marloes is kapster en werkt

als zzp’er. Onze jongens

zitten allemaal op de CBS de

Aquarel.

Afgelopen meivakantie waren

we een weekje op Terschelling,

daar zijn we helemaal enthousiast

geworden over de “Happy

Stones”. We hadden er al wel

eens over gehoord, maar zelf

nog nooit iets gevonden of

gemaakt. Een oud collega van

Marloes woont met haar gezin

op het eiland, haar man is

eigenaar van het wrakkenmuseum.

Toen wij bij hun langs

gingen, zat haar man aan de

bar happy stones te tekenen.

En zo is het begonnen, we

werden razend enthousiast

en binnen no time zat iedereen

aan de bar te tekenen

en te kleuren. Nog voor we

thuis waren had Michiel al

27


acrylstiften besteld zodat we

thuis ook meteen aan de slag

konden gaan.

Eenmaal thuis hebben we

meteen een facebookpagina

(happy stones zwolle aalanden)

aangemaakt waarop wij

en anderen hun creaties en

vondsten kunnen delen. Er is

ook een Zwolse pagina, daar

komen onze happy stones

soms ook voorbij.

Het fi jne van happy stones is

dat je de kinderen ook een

doel geeft om naar buiten

te gaan en hun schermpjes

los te laten. Ze vinden het

geweldig om hun stenen te

verstoppen en het is natuurlijk

ook hartstikke leuk om ze

te zoeken. Je gaat op een

andere manier rondkijken als

je wandelt, je ziet dan ineens

ook de natuur van een andere

kant.

We hopen hier dan ook nog

veel meer mensen in mee

te krijgen, het is niet ingewikkeld,

alles kan en mag.

Je hoeft geen kunstenaar

te zijn, gebruik de kleuren

die je mooi vindt of schrijf

een inspirerende tekst op de

steen. Alles is mogelijk, en

op deze manier geven we

elkaar hopelijk een lach op

het gezicht want het is toch

hartstikke leuk om een ander

vrolijk te maken!

Tekst en foto’s:

familie Lamers

NL-Doet in de Diepenbuurt

In het kader van NL-Doet zijn

bewoners van het Punterdiep

en Rolderdiep weer gezamenlijk

aan de slag gegaan.

Boomtuintjes onderhouden

In beide straten werd er onder meer

aan de wilgenhut, boomtuintjes en

het insectenhotel gewerkt. Kids uit

de buurt maakten happy stones en

verzamelden afval.

Wat een mooie en actieve buurt en

wat een buitengeluk zo met elkaar,

uiteraard werd bij alle activiteiten

rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Penny de Vries en Marlies Feenstra

(buurtbewoners)

28


Afval opruimen

Insectenhotel opknappen

Afval opruimen, ook de kleinsten doen mee

Verbodsborden maken

29


V A N D E W I J K

V Ó Ó R D E W I J K

D Ó Ó R D E W I J K

De Wijde Aa: een plek van rust en groen. In de laatste week van juni

creëren we hier met onze koffiekar een plekje om verder te ont-haasten en

te ont-moeten. Een plek waar je bij mooi weer wijkgenoten kunt treffen en

een kopje koffie, thee of limonade kunt drinken. Een initiatief van de wijk,

vóór de wijk en dóór de wijk. Ont-moet de Aa-landen!

sschoon en Duurzaam

Energie(k),

In de opzet van het initiatief houden we zoveel mogelijk rekening met

de omgeving: de natuur mag niet worden aangetast. We halen onze

energie uit een draagbaar zonnepaneel en gebruiken zoveel mogelijk

duurzame materialen en producten. Contant geld doen we niet aan -

klein bedrag, pinnen mag.

Ontmoet de Aa-landerss!

Onze koffiekar is niet-commercieel en wordt gerund door enthousiaste

wijkbewoners die er naar uitkijken je te ontmoeten in juni.

Bring-your-own-mug

Een eigen mok of beker mee? 50% korting op een drankje.

Trassh Walking

Tijdens je wandeling afval verzamelen? Wij hebben een prikstok en

afvalzak voor je. Lever je zak zwerfafval bij ons in voor een gratis

drankje of een heerlijk stuk fruit.

STEUN Yan de *EMEENTE

Het initiatief heeft de volledige steun van de gemeente Zwolle.

Zin om een handje te helpen bij de koffiekar of graag meedenken? Laat het weten!

30

ontmoet.de.aalanden@gmail.com


DE

ONT-MOET

AA-LANDEN

A N N E E R :

W

3 - 2 6 j u n i 2 0 2 1

2

O E L A A T :

H

2 : 0 0 u - 1 6 : 0 0 u

1

E N U M

o f f i e € 1 . 0 0

K

T h e e € 1 . 0 0

r a n j a € 0 . 5 0

v e r s f r u i t € 0 . 5 0 31


Mysterie kunstwerk Biesboschflat opgelost

De herkomst van de bronsplastieken van Titus Leeser aan de gevel van de Biesboschflat

is enkele dagen na het verschijnen van de mei-Aakwaa al gevonden. Wijkbewoner en

attente Aakwaa-lezer Rudy Koetsier doet een succesvolle zoektocht op internet en

stuurt ons zijn resultaat.

Bronsplastieken aan flatgevels

Het verhaal in de vorige Aakwaa over de

kunstwerken van Titus Leeser aan de gevels van

de Spui- en Biesboschfl at en onze vraag welke

gebouwen in ons land hiermee werden gesierd,

voordat deze naar Zwolle kwamen, deed

wijkbewoner Rudy Koetsier internet induiken.

In het Beeldarchief van de provincie Zuid-

Holland vind je onder de naam van beeldhouwer

Titus Leeser de voorgeschiedenis van het

k u n s t w e r k a a n d e g e v e l v a n d e B i e s b o s c h fl a t .

In 1963 werd in Den Haag, op een

beeldbepalende plek aan de Koningskade, daar

waar de A-12 de residentiestad binnengaat,

het nieuwe provinciehuis van Zuid-Holland

opgeleverd en geopend.

Op 3 december 1963 worden links van de

hoofdingang de bronsplastieken ‘Dieren en land’

aangebracht. Op 18 februari 1964 rechts van

de entree de bronsplastieken ‘Vogels en water’.

Beide plastieken sieren nu de gevel van de

Biesboschfl at.

Bronsplastiek Biesboschflat

De dag waarop dit kunstwerk aan de gevel

van de Biesboschfl at werd aangebracht is bij

benadering te geven. Tussen 1995 – 1998 werd

in Den Haag een deel van het – dan alweer –

oude provinciehuis gesloopt en vervangen voor

nieuwbouw. Sindsdien bestaat het provinciehuis

Zuid-Holland uit twee nieuwbouwdelen en twee

oudere delen. Ergens tijdens de sloopfase kreeg

de gemeente Zwolle lucht van het verwijderen

van de kunstwerken van de sinds 1968

Zwollenaar en in 1996 overleden Titus Leeser.

Met succes werd alles op alles gezet deze

plastieken aan de gevel van de Biesboschfl at te

krijgen.

Bronsplastiek Spuiflat

Blijven wij nog wel met een open vraag: Hoe

en waarvandaan komt het kunstwerk aan de

Spuifl at? De zoektocht die bij het onderzoek

naar het Biesbosch-plastiek zo succesvol

was, heeft tot op heden nog geen vervolg

gekregen. De foto’s bekijkende lijkt dat het een

totaalkunstwerk is dat bij elkaar hoort. Of dit ook

bij de sloop van het provinciehuis Zuid-Holland

32


is verwijderd is onbekend.

De Spuifl at-plastieken worden

daar niet genoemd en het is

aannemelijk dat die elders zijn

geplaatst, maar wel samen met

die van de Biesboschfl at naar

Zwolle zijn gehaald. Aakwaa

blijft opzoek.

M a r t i n B o s , r e d a c t i e A a k w a a

Met dank aan Rudy Koetsier

foto’s: internet

Stadkamer weer open

Stadkamer, onze wijkbibliotheek

aan de Dobbe, is een lange

periode vanwege corona

gesloten geweest. Het halen en

brengen van boeken gebeurde

via een online reserveringssysteem. Zo kon

een deel van de leesliefhebbers wel worden

geholpen, maar werd het persoonlijk contact

met de buurtbewoners door de medewerkers

van de wijkbibliotheek enorm gemist.

Daarom is het verheugend te melden dat sinds

20 mei jl. Stadkamer en alle bibliotheken in ons land

weer hun klanten in hun bieb mogen begroeten.

Wanneer u alle vragen van de gezondheidscheck

met een NEE hebt kunnen beantwoorden,

bent u van harte welkom in de wijkbieb en

kunt u op zoek naar uw favoriete boek.

De openingstijden zijn van maandag

tot en met vrijdag: 13.00 – 17.00 uur

en zaterdag van 10.00 – 12.00 uur.

Zie voor actuele informatie de website

van Stadkamer Aa-landen.

Tekst: Renate Verheule, foto: Ank Pot,

redactie Aakwaa

33


Scooters kleuren straatbeeld Aa-landen groen

Tot verbazing en ergernis van wijkbewoners stonden er medio mei her en der in

Aa-landen groene GO -scooters gestald. Verbazing bij wie voor de eerste keer

plotseling werd geconfronteerd met dit vervoermiddel. Ergernis wekkend voor

de toeschouwer die de scooter midden op het trottoir of in de struiken aantrof.

Waar kwam die scooter opeens vandaan en voor wie zijn ze bestemd?

150 groene GO-scooters in Zwolle

‘uitgestrooid’

Het bedrijf Go Sharing kreeg van de gemeente

Zwolle toestemming om 150 elektrische

deelscooters in Zwolle te mogen laten rijden

en over de stad te verdelen. Wie gebruik wil

maken van een deelscooter kan de app van Go

Sharing downloaden, een tweewieler zoeken,

inloggen en vervolgens voor een vast bedrag

per minuut door de stad rijden. De scooter kan

daarna in bepaalde zones in de openbare ruimte

achter worden gelaten, waar een volgende

gebruiker het voertuig oppikt. Wie de scooter

wil huren via Go Sharing moet zich registreren

met een rijbewijs, selfi e en sms-bericht.

Het scooterbedrijf heeft zogeheten ‘power

rangers’ rondrijden die lege accu’s vervangen

en controleren of de laatste gebruiker

de scooter netjes en correct geparkeerd

heeft achtergelaten. Bij overtreding

hiervan, bijvoorbeeld blokkeren van de

looproute, volgt er een waarschuwing, bij

een tweede keer een boete van 50 euro

en de volgende overtreding betekent het

defi nitieve einde van de huurmogelijkheid.

Bij het rijden zonder rijbewijs krijg je als

onverzekerde een boete van 500 euro.

Het scooterbedrijf is in 2019 met dit project

gestart in Eindhoven en de nabije gemeenten

Deventer en Apeldoorn hebben al de nodige

ervaringen hiermee opgedaan.

Gemeente houdt de vinger aan de pols

De gemeente Zwolle had nog geen regels

rondom deelscooters, maar is daar nu in

allerijl mee aan de slag gegaan. Naast de

positieve invalshoek, zoals de mogelijkheid

om scooter te kunnen rijden voor mensen

met een kleine beurs en het zuinig en

34


elektrisch rijden, werden er tijdens de digitale

informatieavond ook negatieve geluiden

geuit door de Zwolse gemeenteraadsleden.

Overlast van foutief geparkeerde scooters,

belemmering van looproutes op trottoirs er

daardoor struikelblokken voor mensen met een

visuele beperking, of de doorgang van iemand

in een rolstoel, met een rollator of kinderwagen,

zijn daar enkele van. Al met al reden voor

wethouder Dogger “het een kans te geven,

maar te gaan monitoren en strak te zijn in de

handhaving.” De gemeente verzekert de vinger

aan de pols te houden en zodra de Algemene

Plaatselijke Verordening van kracht is, moet

Go Sharing alsnog een vergunning aanvragen.

Op welke criteria geëvalueerd gaat worden, is

nog niet bekend. Wel is zeker dat Zwolle in de

loop van volgend jaar met nieuwe regels komt

voor deelmobiliteit. Er mogen maximaal twee

aanbieders voor deelscooters zijn en drie voor

e-bikes. Een vergunning voor een periode van

twee jaar is dan verplicht.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er voor wat

betreft de handhaving, de duurzaamheid als

ook de kostprijs van een ritje maken met deze

scooter de nodige kritische, waarschuwende

reacties klinken in de stad.

En wie zal dat betalen?

Mochten er vragen zijn naar de herkomst

van het geld voor al die scooters dan is het

antwoord snel te achterhalen. Nederland is een

broedplaats voor startende technobedrijven

en investeerders staan in de rij voor deze

zogeheten ‘start-ups’. Veel particulieren, maar

ook institutionele beleggers als verzekeraars en

pensioenfondsen zijn op zoek naar rendement

voor de beleggingen. O.a. mobiliteit is een

bedrijfstak die in de belangstelling staat bij

deze investeerders. Het in 2019 gestarte Go

Sharing haalde begin dit jaar 50 miljoen euro

op om haar dienstverlening uit te breiden. Niet

alleen met de elektrische groene deelscooters,

maar ook idem dito fietsen en auto’s.

En zo verscheen de elektrische, groene

GO-scooter in het straatbeeld van Aa-landen.

Tekst en foto’s: Martin Bos, redactie Aakwaa

35


36


Oproep Uitnodiging Oproep Uitnodiging

Op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatbestendigheid zijn belangrijke ontwikkelingen aan de

gang die ook voor onze wijk doorwerken:

• Hoe houden wij gezamenlijk Aa-landen groen en klimaatbestendig?

• Wat gaat de energietransitie betekenen voor Aa-landen?

Dat zijn vraagstukken die wij niet op wijkniveau kunnen oplossen, maar wij kunnen er wel als

Aa-landers over nadenken en zeker ook onze bijdrage leveren.

Aa-landen is een “groene” wijk, waar ook nog eens de nodige initiatieven bestaan om de biodiversiteit

te vergroten. In de afgelopen edities van de Aakwaa was daarover het nodige te lezen. Bij de diverse

initiatiefnemers in de wijk bestaat de behoefte aan een platform voor inspiratie door het uitwisselen van ideeën

en praktische informatie.

Ook op het gebied van energietransitie worden al bescheiden stapjes gezet, maar wij weten allemaal dat de

er nog veel stapjes en stappen zullen (moeten) volgen. Daarin kunnen wij als wijkbewoners ook een bijdrage

leveren of tenminste gezamenlijk nadenken over wat er op afzienbare termijn op ons afkomt rond dit vraagstuk

en wat wij daarvan vinden. Het gaat daarbij om grootschalige projecten als geothermie en warmtenetten,

maar ook op woningschaal, zoals de energiecoach (zie Aakwaa, mei 2021). Hierbij bestaat sterke behoefte aan

coördinatie, een herkenbaar aanspreekpunt en een centrale plek voor actuele informatie. Ook de gemeente

ondersteunt nadrukkelijk het initiatief om tot een wijkplatform duurzaamheid te komen, zoals dat inmiddels in

meer wijken al functioneert.

Om te inventariseren of er in Aa-landen voldoende draagvlak is om een werkgroep Aa-landen Duurzaam

te vormen, wordt een interactieve bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden die eventueel een actief

aandeel in deze werkgroep willen leveren en duurzame activiteiten in onze mooie wijk willen ontwikkelen of

uitbouwen. Dat kan dus zijn op het gebied van groen/biodiversiteit/klimaatadaptatie en/of op het gebied van de

energie(transitie).

Uitgangspunt van de werkgroep: Niet opnieuw “het wiel” uitvinden en krachten bundelen door gebruik te maken

van al bestaande faciliteiten, kennis en netwerken om daar vervolgens samen specifieke opties voor de wijk

aan toe te voegen. Bij voldoende belangstelling komt er een eigen website om alle info toegankelijk te maken

en slagvaardig te kunnen reageren., zodat wij gezamenlijk onze wijk nog mooier en duurzamer maken.

Datum : 30 juni 2021

Locatie : De Bolder

Aanvang : 19.30 uur

Wij gaan er van uit dat eind juni weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn.

Wie gaat zich daar, samen met ons als initiatiefnemers, voor inzetten?

Elke actieve bijdrage is daarbij welkom, ook in de vorm van suggesties.

Met oog op het reserveren van de benodigde ruimte (de 1,5 meter zal nog zeker van kracht zijn) en de catering,

vragen wij u om zich vooraf aan te melden. Graag ook aangeven waar uw primaire belangstelling naar uitgaat:

Groen of Energie.

Graag uiterlijk 20 juni aanmelden via aalandenduurzaam@gmail.com

Mocht u die avond verhinderd zijn maar wel betrokken wil worden bij het vervolg, dan vernemen wij dat graag.

Ook daarbij graag dan de voorkeur voor Groen of Energie.

Wij kijken uit naar een levendige avond vol inspiratie rond het thema Duurzaamheid!

Johannes van Steenis, Frens Luning en Harry van Bree.

Werkgroep Aa-landen

Duurzaam in oprichting

37


pagina 08

zaterdag 26 januari 2019 22:28:27

38


Het vertouwen dat je

er toch uit komt samen

Gaandeweg kwam Jolanda’s vertrouwen

terug. “Dankzij Home-Start namen mijn man

en ik nu wel de tijd om het in huis anders te

doen.” Door de fi jne contacten binnen

Home-Start kwam de oude Jolanda weer

tevoorschijn. “Ik wilde altijd alles zelf doen

en zo perfect mogelijk. Mijn kinderen leerden

bijvoorbeeld ineens zelfstandig te spelen.

Dat was nieuw. Ik geniet nu veel meer en de

sfeer in huis is stukken beter. Ik ben niet meer

zo gespannen en mijn lat is minder hoog.”

Terugkijkend op deze periode: “Home-Start

was voor mij de goede hulp. Het gaf ons het

steuntje in de rug. Er werd met ons meegedacht

en dit maakte ons samen sterker.

Het gaf verlichting en rust: het vertrouwen

dat je er toch uit komt samen.”

Vrijblijvend een keer van gedachten wisselen

of we wat voor jouw gezin kunnen betekenen?

Bel of mail voor meer informatie: www.

home-start.nl of vraag naar Zwanet Hamhuis,

coördinator Home-Start (038) 8 515 700.

Zwanet Coördinator van Home-Start

Op orde Zwolle

Heeft u vragen over uw post, fi nanciën of

fi nanciële regelingen? Kunt u uw rekeningen

niet meer betalen? Kampt u met schulden?

Bent u in de fi nanciële problemen gekomen

door de Corona-crisis? Neem dan vooral

contact op met Op Orde Zwolle: de centrale

toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en

papieren. Wij helpen u graag!

Op de volgende manieren zijn we

bereikbaar:

Bellen : (038) 456 97 00 (elke werkdag

tussen 09:00-17:00 uur)

Whatsapp : 06 – 12185437

(alleen appen en binnen

2 werkdagen wordt gereageerd)

Mail : info@opordezwolle.nl

Website : www.opordezwolle.nl

Spreekuren : alléén op afspraak

(na telefonisch contact)

Binnen Op Orde

Zwolle werken we

samen met vier

organisaties:

de Sociaal Raadslieden

(van Stichting

De Kern), WijZ

Thuisadministratie

(van WijZ Welzijn),

Humanitas Thuisadministratie

en Schuldhulpmaatje (van Stichting

Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten

en vrijwilligers bieden hulp op maat

bij allerlei soort vragen en problemen rondom

papieren en fi nanciën.

NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en

heeft u vragen over de maatregelen rondom

de Coronacrisis? Neem dan contact op met

het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)

Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

39


40


Steun uw wijkvereniging word vrijwilliger

of doneer uw bijdrage op NL23 INGB 0002 0328 23

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29 - 8032 JW Zwolle - T. 038 453 98 13

www.wijkgemeenschapaalanden.nl - info@wijkgemeenschapaalanden.nl

KINDERCOACHING

Persoonlijke en praktische begeleiding

voor kinderen en hun ouders.

Monique Schreuder | 06 46 44 01 68 | www.77keergeluk.nl | Rijnlaan 37

41


Zoekkaart Lieveheersbeestjes

42


43


44


Bouw woningen ’t Zwolse Park vordert

Op de plek van het vroegere schippersinternaat ‘Prinses Margriet’ aan de Botlek in

Aa-landen-zuid is een nieuwe woonbuurt in ontwikkeling. Daar verrijzen in ’t Zwolse Park

25 woningen: 6 geschakelde bungalows en drie blokken met 19 rijwoningen. De inmiddels

verkochte huizen worden zeer duurzaam, volledig gasloos en van waterpomp voorzien

volgens planning rond de bouwvakvakantie opgeleverd.

Tekst en foto’s: Martin Bos, redactie Aakwaa

45


Wijkblad Aakwaa uitgave juni 2021 52 e jaargang, nummer 2

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden (tijdelijk)

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: di t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 38 91

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Juli/ 07-07-2021 n.v.t.

augustus

(programmaboekje)

september 08-09-2021 22-08-2021

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Dorrit de Jong

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle, T. 0900 - 8844

Wijkcontactfunctionaris: Johan Koetsier en

Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: Johan.koetsier@politie.nl

nienke.leij@politie.nl /

wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

46


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


PRAKTIJK AA-LANDEN

huid- h u i d - en voetverzorging

v e o r g

Huidverzorging:

Gezichtsbehandelingen

Dermabrasie

Mesotherapie

Ultrageluid

Radiofrequentie

Cosmetisch lichttherapie

Epileren, harsen, verven

Voetverzorging:

Pedicure

Medisch pedicure

(diabetische/reumatische voet)

Likdoorns, eelt, schimmelnagels

Ingegroeide nagels, nagelbeugels

Wratbehandeling met cryotherapie

Ortheses

ProVoet

Meppelerdiep 29a - 8032TB - Zwolle

T: 038 454 30 40 - www.praktijkaalanden.nl

More magazines by this user
Similar magazines