De Oost-Vlaamse Aannemer - juni 2021

confederatiebouw87263

De Oost-Vlaamse Aannemer

driemaandelijks ledenmagazine van confederatie bouw oost-vlaanderen #018 • editie juni-juli-augustus 2021

Nieuwe kantoren

voor Algemene

Bouw Maes 24

Twee dertigers staan aan het roer van

Roelandt Interieurbouw 6

Ziekte van uw werknemer en de spelregels

voor het gewaarborgd loon 19


UW VOERTUIG BESCHERMT U.

MAAR WIE BESCHERMT UW VOERTUIG?

De Omnium van Federale Verzekering:

de verzekering die uw voertuig beschermt.

U bent de gelukkige (toekomstige) eigenaar van een nieuwe bestel- of

vrachtwagen? U koos voor zo wat alle opties voor uw veiligheid? Heel goed! U bent

helemaal beschermd. Maar... wat met uw nieuwe voertuig? Bescherm het tegen

materiële schade met onze verzekering Omnium, de onmisbare bescherming

voor nieuwe voertuigen. Geniet van een dienstverlening op maat en ontdek het

plezier van het rijden zonder zorgen...

NU

3 MAAND

GRATIS *

Bereken uw premie op federale.be/3maandgratis

* Korting geldig vanaf het eerste jaar van de overeenkomst onderschreven tijdens de actie, rechtstreeks verwerkt in de berekening

van de premie en pro rata herberekend bij verzekeringsduur van minder dan één jaar. Meer info en voorwaarden van onze actie

op federale.be/3maandgratis.

Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel www.federale.be

Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV.

Financieel rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE31 3100 0723 3155 - RPR Brussel BTW BE 0403.257.506.

De verzekeraar die zijn winst met u deelt


edito

Regen en zonneschijn

Uit de laatste conjunctuurenquête van de Confederatie

Bouw blijkt dat de orderboeken bij onze bouwondernemingen

stilaan weer iets beter gevuld geraken. De versnelde

vaccinatie-uitrol zal bij de bevolking wellicht voor

meer perspectief en zekerheid zorgen. Investeringen in

de eigen woning, nieuwbouw of renovatie zullen alleszins

de komende jaren het gevoel geven dat vakantie en

ontspanning in eigen land met alle comfort verzekerd is.

De Vlaamse overheid zet bovendien in op investeringen

en hervormingen. In het bijzonder richt men

zich op collectieve renovatie en wijk-per-wijk gerichte

renovatieprojecten. Openbare gebouwenbeheerders

worden gestimuleerd om hun patrimonium tegen 2045

koolstofneutraal te maken. Al deze inspanningen zullen

zeker tot bijkomende jobs leiden. Een tewerkstellingsen

opleidingsplan voor de sector zal daarbij belangrijk

zijn. Werkplekleren wordt nog crucialer bij de vorming

van geschikte arbeidskrachten. Bij al deze positievere

ontwikkelingen is het slechte nieuws dat de prijzen van

bepaalde materialen zoals hout, staal en isolatie sinds

begin dit jaar ongewoon zijn gaan stijgen. Deze prijsverhogingen

vormen een belangrijke kaper op de kust en

als ze aanhouden riskeren ze de relance in de bouw af

te remmen. Prijsstijgingen en vertragingen in de bevoorrading

zijn hoe dan ook verstoringen die afwijken van

de gebruikelijke aannemersrisico’s. Het betekent een

dubbele uitdaging voor onze ondernemingen. Enerzijds

moeten zij de impact op de lopende projecten in het gareel

houden, anderzijds ook aantrekkelijke voorwaarden

aan de klant blijven bieden die nieuwe opdrachten willen

laten uitvoeren.

De Confederatie Bouw tracht haar leden in deze periode

van bizarre en soms tegengestelde evoluties zo goed

mogelijk bij te staan. Doe daarom een beroep op ons!

Raadpleeg de dagelijkse BouwFlash van de Confederatie

Bouw. Samen met onze wekelijkse e-flash een schat aan

informatie en tips om uw bedrijf concurrentieel en voorbereid

te houden op de stroom aan nieuwe wendingen

die er op u afkomen. Ontvangt u deze nieuwsberichten

nog niet of niet meer? Een telefoontje naar onze diensten

volstaat om dit voor u in orde te brengen.

En om u met verschillende vernieuwende aspecten in

onze bouwsector te laten kennismaken starten we na

de bouwvakantie met een aantal lerende netwerken:

Brics en Topics. Ontdek alvast de Topics-trajecten in dit

magazine, waarin ook verschillende leden in de kijker

staan. Wilt u volgende maal ook een plaatsje? Stuur ons

een mailtje met de specialiteiten of nieuwigheden die u

met alle andere leden wenst te delen.

Verder vraag ik uw aandacht voor een aantal actuele

focussen in verband met erkenning van werken, nieuwe

verplichtingen aangaande het UBO-register en terugbetaling

van gewaarborgd loon via onze dochterorganisatie

Patrokov. Het doet ons ook enorm veel plezier vast te

stellen dat veel leden in het voorjaar zijn blijven inzetten

op het opleiden van hun medewerkers. Vind verder in

deze editie de opleidingsmogelijkheden terug tot het

bouwverlof. Na de zomer bieden zich nieuwe opportuniteiten

aan waar we u spoedig over zullen inlichten. Aan

allen wensen wij binnenkort een deugddoende en zalige

vakantie toe! Veel leesplezier.

Johan Wauman

Directeur

Karel Derde

Voorzitter

De Oost-Vlaamse Aannemer 3


14 Bouw-iD laat Gents

herenhuis weer stralen

zoals vanouds

Wycor

vindt zichzelf

opnieuw uit

30

Colofon

De Oost-Vlaamse Aannemer is het

ledenmagazine van de Confederatie Bouw

Oost-Vlaanderen vzw. Niets uit deze uitgave

mag zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever gereproduceerd

en/of openbaar gemaakt worden.

De uitgever streeft ernaar al het mogelijke te

doen om fouten te voorkomen, maar kan in

geen geval de correctheid garanderen. Elke

aansprakelijkheid voor eventuele inhoudelijke

fouten of drukfouten wordt dan ook afgewezen.

Redactie

Sandra Bovendaerde, Karel Derde, Steven

Imschoot, Lut Lambert, Charlene Popelier,

Berlinda Schenck, Els Van Heck, Marnix Van

Kerckvoorde, Marie Van Looy, Johan Wauman

Advertenties

Berlinda Schenck

berlinda.schenck@confederatiebouw.be

03 760 47 83

Druk

Mirto Print • 4.000 oplages

Verantwoordelijke uitgever

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen vzw

Johan Wauman

Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

Contact

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen vzw

Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

oost-vlaanderen@confederatiebouw.be

09 244 45 00

Ondernemingsnummer

BE 0807.742.160

4 De Oost-Vlaamse Aannemer


44

Jan Pollyn en

Jana Bastiaen

timmeren met een

ongebreidelde

passie aan hun

bedrijf Pollyn BV

Verder

6 Pieter De Sutter en Florian Nachtergaele namen Roelandt Interieurbouw over

10 Nieuwe ontwikkelingen en innovatieve technologieën in de bouwsector

12 Financieel • Termijn UBO-register verlengd

19 Sociaaljuridisch • Uw werknemer is ziek?

21 Terugbetaling van het gewaarborgd loon via Patrokov

23 Gezocht: locaties voor praktijkopleidingen • De opleidingskalender

24 Nieuw kantoorgebouw voor Algemene Bouw Maes

28 Bouwbedrijven krijgen steun van Confederatie Bouw bij digitale transformatie

34 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen schonk computers aan het VTS 3

35 De erkenning als aannemer voor overheidsopdrachten blaast 30 kaarsjes uit

39 Scherp uw ondernemersskills aan met Brics

40 57 nieuwe leden: welkom!

43 Constructiv helpt bouwbedrijven met tewerkstellingsmaatregelen bij aanwerving

van een schoolverlater

De Oost-Vlaamse Aannemer 5


ledennieuws

Twee dertigers aan het roer van

Roelandt Interieurbouw. ‘We zijn op

een snel rijdende trein gesprongen’

Pieter De Sutter en Florian

Nachtergaele zijn de nieuwe

zaakvoerders van Roelandt

Interieurbouw. ‘We hebben

elkaar in de tweede helft van

2020 leren kennen en op 19

februari zijn we samen gestart

als kersverse zaakvoerders’,

legt Pieter De Sutter uit.

Het klasse 6-bedrijf uit Zottegem

heeft al meer dan zestig

jaar ervaring in hoog kwalitatief

maatmeubilair en algemeen

schrijnwerk.

Wanneer Pieter De Sutter en Florian

Nachtergaele elkaar voor het

eerst ontmoetten, had De Sutter al

een aantal gesprekken achter de

rug met Wim en Paul Roelandt, die

op dat moment het familiebedrijf

runden. ‘Zij hinken tegen de pensioensleeftijd

aan en vonden het stilaan

tijd om het bedrijf over te laten.

Omdat er binnen de familie geen

opvolger klaarstond, stonden ze

open voor een overdracht aan een

externe persoon’, legt De Sutter uit.

De Sutter (33) heeft een master

handelswetenschappen op zak en

verdiende de voorbije jaren zijn

brood met het adviseren en begeleiden

van bedrijven op strategisch

en financieel-economisch vlak.

‘Ik speelde al een tijdje met het idee

om zelf een bedrijf aan te sturen

en was op zoek naar een geschikte

firma. Mijn voorwaarden? Het

moest een bedrijf uit de regio zijn

met een solide basis die uitblinkt in

een nichemarkt én die een tastbaar

product vervaardigt. En zo kwam

Roelandt Interieurbouw op mijn

pad.’

‘Ik besefte al

vrij snel dat de

opvolging ook het

best door een duo

zou gebeuren’

Pieter De Sutter

De Sutter voerde heel wat gesprekken

met de broers Roelandt, die

het eenmansbedrijf van hun vader

Walter hebben laten uitgroeien

tot een kloeke kmo met een 35-tal

medewerkers. ‘Het waren heel

erg leerrijke en constructieve

gesprekken. Het werd me al snel

duidelijk dat Wim en Paul elk vanuit

hun eigen expertise een andere

rol speelden binnen het bedrijf. Ik

heb als econoom veel voeling met

de cijfertjes en het ontwikkelen

van een strategische visie, maar

Roelandt Interieurbouw is gestoeld

op technische vaardigheden, op

vakmanschap. Ik besefte al vrij snel

dat de opvolging ook het best door

een duo zou gebeuren én dat de

tweede persoon complementair

aan mij zou moeten zijn’, blikt De

Sutter terug. ‘Iemand met een grondige

technische bagage.’

Enter Florian Nachtergaele. De

35-jarige breidde een master-na-masteropleiding

productontwikkeling

aan zijn opleiding industrieel

ingenieur bouwkunde alvorens

zijn loopbaan op gang te trappen

bij Beddeleem. ‘Ik had al lang de

ambitie om te ondernemen. Bij

Beddeleem was ik elf jaar projectleider

voor ik in het begin van het

najaar 2020 de overstap maakte

naar het Dendermondse Strakwerk

als bestuurder. Maar uiteindelijk

kwam het ondernemerschap op

mijn pad en deze unieke kans kon

ik niet laten liggen.’

Jullie begonnen half februari bij

Roelandt Interieurbouw als de

nieuwe zaakvoerders. Hoe bevielen

de wittebroodsweken?

Nachtergaele: ‘We zijn op een snel

rijdende trein gesprongen. Het

was de uitdaging zo snel mogelijk

de flow van het bedrijf te leren

kennen. Van een maatwerkbedrijf

wordt er verwacht dat er snel

6 De Oost-Vlaamse Aannemer


ledennieuws

Florian Nachtergaele (l) en Pieter De Sutter begonnen op 19 februari 2021 als zaakvoerders van Roelandt Interieurbouw uit Zottegem.

geschakeld wordt waardoor elke afdeling

perfect op elkaar afgestemd

moet zijn. Het waren en zijn intense

maar heel leerrijke weken.’

De Sutter: ‘De projecten laten niet

op zich wachten. Zo waren onze

medewerkers nog bezig aan de

laatste afwerking van de buffetruimtes

in Free Flow - Europese

Commissie en de kantoorgebouwen

van Baker McKenzie in de

Manhattan Building in Brussel - een

pareltje trouwens! - terwijl we al

in de startblokken stonden om het

oefencentrum van de Rode Duivels

in Tubeke volledig in te richten. Reken

daar nog enkele residentiële en

horecaprojecten bij en je begrijpt

dat we niet stilzitten.’

Gelukkig kunnen jullie nog terugvallen

op Wim en Paul.

Nachtergaele: ‘Inderdaad. Roelandt

Interieurbouw is door de jaren

heen geëvolueerd naar een hoog

aangeschreven maatmeubelbedrijf

dat geen enkele uitdaging uit de

weg gaat en daar is heel veel technische

kennis voor nodig. De overdracht

van deze kennis is uiteraard

een proces waar tijd voor nodig is.’

De Sutter: ‘Wim en Paul zijn nog

fulltime bij ons aan de slag en dat

zeker nog een jaar. Die tijd hebben

we ook nodig om te groeien in onze

nieuwe rol als zaakvoerders. Voor

hen is het ook fijn om hier nog

rond te lopen tot ze voelen dat we

er echt helemaal klaar voor zijn. Zij

hebben Roelandt Interieurbouw

laten uitgroeien tot een mooi

bedrijf met 35 werknemers en dat

geef je niet zomaar uit handen.

Dat heb ik ook gemerkt tijdens de

eerste gesprekken die ik met hen

voerde. Telkens werd het belang

van de familiale waarden herhaald

en als overnemers moeten wij die

waarden ook onderschrijven. Daar

hielden ze oprecht rekening mee.’

Nachtergaele: ‘Vanuit mijn ervaring

focus ik me nu voornamelijk op

de productie en uitvoering, terwijl

Pieter zich ontfermt over de

commerciële, HR en financieel-administratieve

aspecten. Het is onze

hoofdbetrachting om de bestaande

hoge kwaliteit en service aan te

houden, wanneer Wim en Paul de

deur hier achter zich dichttrekken.

Daar hoort een uitgekiend systeem

bij dat je niet op een-twee-drie

onder de knie hebt.’

Is er een nadeel aan een bedrijf

overnemen met zo’n duidelijke

marktpositionering ten opzichte

van een nieuw bedrijf starten?-

De Sutter: ‘Goh, puur economisch

gezien valt er voor beide opties

iets te zeggen. Start je een nieuw

bedrijf op, dan neem je een iets

minder groot financieel risico, maar

start je wel met een wit blad. Dan

moet je klanten zoeken en zorgen

De Oost-Vlaamse Aannemer 7


ledennieuws

dat je omzet haalt. Een bestaand

bedrijf overnemen vraagt een

grotere financiële inspanning en

brengt dus een groter risico met

zich mee. Het voordeel is wel dat

je een bestaande organisatie kan

verderzetten met klanten, materieel

en personeel. En hier hebben we

echte vakmannen aan boord.’

Over personeel gesproken, hoe

reageerden zij op jullie komst?

De Sutter: ‘Ik mag wel zeggen dat er

een zekere vorm van onzekerheid

was vóór onze komst. Begrijpelijk,

zij wisten niet wat er met de firma

zou gebeuren of wie er zou overnemen

wanneer Wim en Paul op pensioen

zouden gaan. Nu er zekerheid

is over de toekomst hebben de

‘Het is onze hoofdbetrachting om de

bestaande hoge kwaliteit en service aan te

houden, wanneer Wim en Paul de deur hier

achter zich dichttrekken’

medewerkers ook terug perspectief

en dat is zeer goed onthaald.’

Nachtergaele: ‘Het is onze bedoeling

de sterke punten van Roelandt

Interieurbouw verder uit te bouwen.

Roelandt Interieurbouw speelt al

mee op heel wat markten en dat

telkens vanuit het perspectief van

hoogwaardig maatmeubilair en

schrijnwerk. Om dat dag in dag uit

te realiseren werken we met heel

bekwame mensen die elk een even

belangrijke schakel vormen binnen

Roelandt Interieurbouw. Door in

hen te blijven investeren geloven

we erin dat Roelandt Interieurbouw

een mooie toekomst heeft.’

Florian Nachtergaele

Roelandt

Interieurbouw

heeft al meer dan

zestig jaar ervaring

in hoog kwalitatief

maatmeubilair

en algemeen

schrijnwerk. Ze

zijn actief op de

projectmarkt,

commerciële markt,

hospitality, horeca

en de residentiële

markt. © Roelandt

Interieurbouw

8 De Oost-Vlaamse Aannemer


ledennieuws

Maar jullie gaan toch eigen accenten

leggen?

Nachtergaele: ‘Jawel. Pieter en

ik zijn een stuk jonger dan Wim

en Paul en hebben dus een wat

modernere kijk op de zaken. We

nemen ook de ervaring mee van

de bedrijven waar we voorheen

hebben gewerkt. We hebben frisse

ideeën die het bedrijf moeten wapenen

voor de toekomst, maar de

focus op vakmanschap is en blijft

het allerbelangrijkste.’

De Sutter: ‘Wat Florian aanhaalde,

over die frisse ideeën, dat gaat

bijvoorbeeld over participatief leiderschap

of responsabiliteit.’

‘Dat betekent meer verantwoordelijkheid

gunnen én geven aan

personeelsleden die daarvoor

openstaan. Dat werkt motiverend.’

Nachtergaele: ‘In deze fase focussen

we ons op de verschillende

processen binnen het bedrijf: “Hoe

komen de klanten tot bij ons? Hoe

worden hun vragen snel opgevolgd

en beantwoord? Hoe wordt

informatie geborgd? Hoe wordt de

bedrijfsplanning opgemaakt, gedeeld

en opgevolgd?” We proberen

alle medewerkers zo goed mogelijk

te betrekken en veel te overleggen.

Op langere termijn willen we Roelandt

Interieurbouw verder laten

groeien door blijvend uitdagende

en vernieuwende projecten uit te

voeren.’

De Sutter: ‘Wat we in de nabije

toekomst wel willen doen is iets

actiever zijn op sociale media,

zonder het té commercieel aan te

pakken. Vandaag voeren we

voornamelijk projecten uit op

voorspraak van (interieur)architecten

die ons vakmanschap kennen

en via mond-tot-mondreclame,

maar we willen wat meer naar

buiten komen met ons vakmanschap.

We hebben een visueel

mooi product en voeren prachtige

projecten uit waar we heel fier op

zijn en dat willen we meer tonen.’

roelandtinterieur.be

De Oost-Vlaamse Aannemer 9


Een innovatief

bouwbedrijf

start hier.

Ontdek de

topics & schrijf in

via QR-code!

En wil je weten waarom?

De Topics Trajecten van de Vlaamse Confederatie Bouw stellen nieuwe

ontwikkelingen en innovatieve technologieën in de bouwsector centraal.

Ze helpen je snel op weg met een combinatie van praktische groepsmomenten en

individuele begeleiding. Je kan daarbij rekenen op de praktische adviezen van echte

experten. Zij moedigen jou aan om jouw eigen uitdagingen onder de loep te nemen,

werkbare antwoorden te vinden op jouw vragen en in debat te gaan en uit te wisselen

met de andere deelnemers. Zo leer je dankzij doorgedreven interactie van zowel de

experten als de andere deelnemers.

Dit is een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw, met steun van VLAIO.

Meer kennis, meer inzicht

10 De Oost-Vlaamse Aannemer


BIM voor

technische

installaties

Ook binnen de technische sector kan BIM een

meerwaarde betekenen. In dit traject leer je alles

over BIM specifiek voor technische installaties. We

leggen uit wat BIM nu precies inhoudt, waarom je er

beter wel of net niet mee werkt, welke voordelen het

heeft voor een installatieproject en welke kost het

met zich meebrengt. Kortom, het ideale traject voor

installatiebedrijven, algemene aannemers of advies- en

ingenieursbureaus die kennis willen maken met BIM.

Locatie

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

(Zwijnaarde)

Data & tijdstip

09/09/2021 – 16/09/2021

23/09/2021 – 30/09/2021

Telkens van 15:00 – 18:00

Deelnameprijs (excl. btw)

1 persoon 500€

Locatie

Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen

Eerste 3 sessies te Zwijnaarde

Laatste 3 sessies te Kortrijk

Data & tijdstip

12/10/2021 – 26/10/2021 – 23/11/2021

30/11/2021 – 14/12/2021 – 21/12/2020

Telkens van 13:30 – 16:30

Deelnameprijs (excl. btw)

1 persoon 600€

2 personen van zelfde bedrijf 900€

BIM is meer dan

een 3D-model

Wil je weten waarom BIM meer is dan enkel

een 3D-model? Tijdens dit traject leer je jouw

bedrijfsprocessen te optimaliseren op basis van

data in een BIM-omgeving. We laten je kennis

maken met procesoptimalisatie op basis van

BIM en LEAN, benadrukken het belang van

standaard maatvoeringen, belichten verschillende

identificatielabels op de markt en tonen waarom data

m.b.t. materialen en technieken in BIM toegevoegd

worden.

Circulair Bouwen

Begin vandaag met morgen want Circulair Bouwen is

dé toekomst. Tijdens dit traject kom je alles te weten

over circulair bouwen. We lichten bestaande tools toe,

gaan dieper in op de verwerking van afvalstromen,

en ontdekken nieuwe circulaire materialen en hun

toepassingen.

Locatie

Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen

Data & tijdstip

21/09/2021 (Zwijnaarde) – 30/09/2021 (Kortrijk)

14/10/2021 (Zwijnaarde) – 26/10/2021 (Kortrijk)

16/11/2021 (Zwijnaarde) – 30/11/2021 (Kortrijk)

Telkens van 16:00 – 19:00

Deelnameprijs (excl. btw)

1 persoon 600€

2 personen van zelfde bedrijf 900€

De Oost-Vlaamse Aannemer 11


advies

Termijn UBO-register verlengd

De federale overheidsdienst Financiën heeft de termijn voor het uploaden van bewijsstukken in het

kader van het UBO-register verlengd tot 31 augustus 2021.

Op initiatief van minister van Financiën Vincent Van

Peteghem stelde de FOD Financiën aangepaste FAQ op

om de inforamtieplichtigen maximaal te ondersteunen

bij het volgen van de nieuwe regels in het kader van het

UBO-register. Tegelijkertijd werd de uiterste datum voor

het opladen van bewijsstukken én de jaarlijkse bevestiging

van de informatie verlengd tot 31 augustus 2021.

ondergaan. De FOD Financiën maakt in tussentijd ook

werk van een gebruiksvriendelijkere e-service.

De bestaande FAQ en gebruikershandleidingen met

betrekking tot het UBO-register zijn bijgewerkt. Over

de bewijsstukken die moeten worden toegevoegd, is er

voortaan toelichting.

Dankzij deze verlenging hebben de informatieplichtigen

de nodige tijd om de FAQ toe te passen en te vermijden

dat zij vanaf 1 september 2021 de voorziene sancties

In de komende maanden zal gesleuteld worden aan het

gebruikersgemak van de e-service van het UBO-register.

12 De Oost-Vlaamse Aannemer


advies

Welke vernieuwingen komen er om het

gebruiksgemak van de e-service van het UBOregister

te verhogen?

• Nieuwe koppelingen zullen toelaten om eenvoudiger

documenten toe te voegen in het UBO-register. Zo

is een rechtstreekse koppeling met publicaties in de

bijlage van het Belgisch Staatsblad voorzien.

• Een nieuwe module zal mandatarissen in staat zal

stellen alle entiteiten te beheren waarvoor een

jaarlijkse bevestiging en/of waarvoor een bewijsstuk

moet komen.

• Elektronische aandelenregisters, zoals voorzien in

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

zullen worden beschouwd als authentieke bronnen.

Deze authentieke bronnen zullen gekoppeld worden

aan het UBO-register.

Bovendien ontvangt vanaf nu elke wettelijke vertegenwoordiger

voor zijn onderneming in zijn berichtenbox op

het MyMinfin-portaal een maand vóór de uiterste datum

een herinnering aan de verplichting om de informatie,

die is opgenomen in het UBO-register, bij te werken of te

bevestigen dat die gegevens nog actueel zijn.

Wat is het UBO-register alweer?

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) dat op 31

oktober 2018 in werking trad, vormt een nieuwe stap

in de strijd tegen het witwassen van geld. De regeling

verplicht heel wat organisaties om hun uiteindelijke begunstigden

(UBO’s) in het register op te nemen.

De witwaspreventiewet maakt een onderscheid tussen

drie categorieën van natuurlijke personen.

1. In de eerste plaats gaat het om al wie rechtstreeks

of onrechtstreeks meer dan 25% van de aandelen of

stemrechten heeft.

2. Daarnaast wordt ook al wie via andere middelen

zeggenschap heeft over je vennootschap, als UBO

beschouwd. Dat kan bijvoorbeeld via aandeelhoudersovereenkomsten,

via het recht om de meerderheid

van de leden van de raad van bestuur

te benoemen, of nog via bepaalde vetorechten,

enzovoort.

3. De derde en laatste categorie ten slotte bestaat uit

het hoger leidinggevend personeel. Maar opgelet, bij

vennootschappen geldt dat deze leidinggevenden

enkel als UBO moeten worden geregistreerd op

voorwaarde dat de eerste en tweede categorie geen

enkele UBO opleveren.

Wie kan het inkijken?

De fiscus heeft uiteraard toegang tot het register. Maar

ook professionele partijen zoals banken, advocaten,

notarissen en accountants, én het grote publiek heeft

volledige toegang.

Welke informatie bevat het UBO-register?

Van de uiteindelijke begunstigden worden de privégegevens

vermeld, samen met het percentage aandelen of

stemrechten. Voor het grote publiek zijn niet alle gegevens

zichtbaar, zoals de woonplaats en het rijksregisternummer.

Zoekopdrachten kunnen trouwens niet gebeuren op

naam. Dit dient te gebeuren aan de hand van de vennootschapsnaam

of het ondernemingsnummer.

Kiezen voor een naamsverandering kan ervoor zorgen

dat er geen directe link is tussen de persoon en de

firmanaam. Een spreiding van de aandelen over meerdere

personen kan ervoor zorgen dat de aandeelhouders

onder de drempel van 25 procent blijven en zo de

registratieverplichting omzeilen.

Lut Lambert

Financieel-economisch advies

lut.lambert@confederatiebouw.be

09 244 45 02

De Oost-Vlaamse Aannemer 13


project

Gentse

herenhuis

straalt

weer

pracht van

weleer uit

Deze statige herenwoning

aan de Sint-Michielskerk in

het centrum van de Arteveldestad

stond al enkele

jaren te verkommeren toen

de nieuwe eigenaars in 2020

het pand lieten opknappen

tot een ruime, hedendaagste

stadswoning. Samen met

architecte Miranda De Boeck

zette ons lidbedrijf Bouw-iD

uit Astene zijn tanden in dit

ambitieuze renovatieproject.

Vandaag ademt

deze exclusieve

herenwoning

opnieuw de sfeer

en grandeur van

weleer uit. © Claude

Smekens Photography

14 De Oost-Vlaamse Aannemer


project

Authentieke

karakter bewaren

Dat de woning niet in

opperbeste staat was, is

nog voorzichtig uitgedrukt.

Het pand werd

dan ook ingrijpend

gerenoveerd, maar met

respect voor de ziel van

het huis. De nieuwe eigenaars

waren vastbesloten

het authentieke karakter

van deze herenwoning te

bewaren. ‘Muurschilderingen,

brandglaspartijen

of sierlijsten, elk authentiek

stijlelement werd

liefdevol opgeknapt. Vandaag

ademt deze exclusieve

herenwoning dan

ook opnieuw de sfeer en

grandeur van weleer uit’,

blikt Guy Speltdooren,

CEO van Bouw-iD terug.

De nieuwe bewoners stonden erop om de authentieke elementen

maximaal te behouden. © Claude Smekens Photography

Gevoel van vrijheid

Wie herenhuis zegt, denkt meteen

aan hoge plafonds en gedetailleerde

moulures. Maar de eerdere kleinere

ruimtes worden vaak vergeten.

‘Bij dit project zorgde de architecte

voor een groot gevoel van vrijheid

door de ruimtes met elkaar te

verbinden en te werken met grote

glaspartijen’, legt Speltdooren uit.

Er is een groot gevoel van vrijheid doordat de ruimtes met elkaar

verbonden zijn en door de keuze voor grote glaspartijen.

© Claude Smekens Photography

Ook de vide, tussen de keuken en

de voorgevel, speelt daarin een belangrijke

rol. ‘Die open ruimte zorgt

voor extra natuurlijk zonlicht in de

keuken, maar creëert ook interactie

tussen de boven- en de benedenverdieping’,

zegt Speltdooren.

De Oost-Vlaamse Aannemer 15


project

‘De vide zorgt voor extra natuurlijk zonlicht en creëert interactie

tussen de boven- en benedenverdieping. © Claude Smekens Photography

Een dakterras

vooraan de woning

was niet toegelaten.

‘We kwamen dan

met het idee om

met grote dakramen

het buitengevoel

naar binnen te

halen’, vertelt Guy

Speltdooren.

© Claude Smekens

Photography

16 De Oost-Vlaamse Aannemer


project

Sfeer van luxueus hotel

De bijzondere architectuur zit vol

prachtige details. Toch onderscheidt

deze woning zich ook door

een doordachte inrichting waarin

de kleuren groen, okergeel en

messing de boventoon voeren, in

combinatie met lichte natuurtinten,

hout en marmer. Een combinatie

die wonderwel past bij het warme

parket, de terrazzo en het carraramarmer

van de trap. Heel bijzonder

is de groene mortex, die zowel de

master bedroom als de badkamer

de sfeer van een luxueus hotel doet

ademen.

Groen, okergeel en messing voeren de

boventoon, in combinatie met lichte

natuurtinten, hout en marmer. De

groene mortex in de badkamer en master

bedroom roepen het idee van een luxueus

hotel op. © Claude Smekens Photography

Details

Een extra uitdaging was dat het

pand is geïnventariseerd door de

dienst Monumentenzorg. Zo was

een dakterras vooraan de woning

niet toegelaten. ‘We kwamen dan

met het idee om met grote dakramen

het buitengevoel naar binnen

te halen’, vertelt Speltdooren.

Het eindresultaat is een woning

waarin elk puzzelstukje in elkaar

past. Van de glas-in-lood-ramen en

gerestaureerde muurschilderingen

tot en met de verlichting. Om het

gekraak van de oude parketvloer te

verhelpen stelde Bouw-iD voor om

de houten roostering te versterken

met zwaluwstaartprofielen. ‘Zo krijg

je een authentieke parketvloer die

zo robuust is als die van in een

nieuwbouwwoning,’ stelt Speltdooren.

bouw-id.eu

De Oost-Vlaamse Aannemer 17


publireportage

Dero Construct bouwt met een hart

voor bouwen én mensen

Sedert haar oprichting is Dero Construct uitge-groeid

tot een toonaangevend bouwbedrijf met een honderdtal

medewerkers. Dero Construct biedt een compleet

dienstenpakket aan: van de realisatie van bedrijfs- en

overheidsgebouwen tot projectontwikkeling en design &

build-projecten.

‘Elke dag opnieuw gaat ons team vol passie aan de slag.

We maken het verschil door een langetermijnrelatie met

al onze klanten na te streven’, zegt gedelegeerd bestuurder

Paul De Roover, die eind december 1989 Dero

Construct oprichtte. Na een paar jaar kwam technisch

di-recteur Wim De Thaey erbij, die inmiddels al jarenlang

medebestuurder is.

Klasse 8

Al sinds de start legt Dero Construct zich toe op de

constructie van bedrijfs- en openbare gebouwen in de

onderwijs-, zorg- en cultuursector, maar het heeft ook

ruime ervaring met de ontwikkeling en bouw van residentiële

en renovatieprojecten. ‘We zijn op heden een

bouwbedrijf klasse 8 in de categorieën D en E’, vertelt

Paul De Roover. ‘We blijven dus groeien en dat is dankzij

de input van al onze medewerkers.’

Na een project houdt Dero Construct nauw contact met

de opdrachtgever. ‘Een gebouw is zelden definitief, want

de noden veranderen continu.

We hebben gespecialiseerde teams die we inzetten

voor renovatie- en aanpassingswerken. Niet alleen voor

ruwbouwwerken, maar ook binnenafwerking en technische

installaties. Zo’n opdrachten zijn niet altijd evident,

omdat bedrijven en organisaties operationeel moeten

blijven’, legt De Roover uit. Toch schrikt dat niet af. ‘Hoe

complexer, hoe liever we het hebben. Zo kunnen we

onze ervaring en competenties ten volle benutten.’

Design & Build

Lang geleden werkte Dero Construct samen met projectontwikkelaars,

maar het bouwbedrijf begon al snel zelf

appartementsgebouwen en KMO-zones te ontwikkelen.

De laatste jaren deed het ook enkele brownfieldprojecten.

De ervaring in projectontwikkeling zorgt bovendien

voor de vereiste knowhow in design & build-dossiers,

waarvan er al een aantal succesvol uitgevoerd zijn.

‘Hierbij vormt

Dero Construct

een complementair

team

bestaande uit

ontwerpers,

studiebureaus

en onderaannemers.

Het succes van

de formule zit

hem in het feit

dat deze manier

van werken de

opdrachtgever

ontzorgt.

Deze bouwvorm

zit dan ook sterk

in de lift.’ Als

familiale onderneming

kiest

bestuurder van Dero Construct

Paul De Roover, gedelegeerd

Dero Construct

bewust voor een persoonlijke benadering waarbij vakbekwaamheid

primeert op kwantiteit.

‘Ons tevreden en trouw cliënteel bewijst dat onze aanpak

werkt. Met het bekomen van onze erkenning klasse 8

beschouwen we dit als een mooie beloning voor de

meer dan 30 jaar

ervaring.’

dero.be

by-dero.be

18 De Oost-Vlaamse Aannemer


advies

Uw werknemer is ziek?

Een zieke werknemer komt altijd ongelegen. Uw planning wordt in de war gestuurd en er is ook

nog het gewaarborgd loon terwijl er geen prestaties tegenover staan. De werknemer heeft recht op

gewaarborgd loon, maar dan moeten “de spelregels” gevolgd worden.

opgenomen dat de werknemer dit binnen de 48 uur

moet indienen.

Wordt het attest laattijdig ingediend? Dan betaalt u

gewaarborgd loon vanaf de ontvangstdatum (eventueel

poststempel). Dit attest moet de volgende informatie

bevatten:

• opgesteld door een geneesheer, tandarts of vroedvrouw

(identificatie en handtekening);

• arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of

ongeval;

• de duur van de arbeidsongeschiktheid;

• of de werknemer de woonst mag verlaten;

• of het een eerste attest is, dan wel of het gaat om

een verlenging of herval.

De verwittiging

De werknemer is verplicht de werkgever onmiddellijk te

verwittigen van zijn arbeidsongeschiktheid.

Aangezien de wet niet bepaalt hoe de werkgever verwittigd

moet worden, heeft de werknemer de keuze (telefonisch,

schriftelijk … ). Deze verwittiging moet spontaan

gebeuren; dit wil zeggen zonder dat het arbeidsreglement

of een CAO dit voorschrijft.

U kan het gewaarborgd loon weigeren bij een laattijdige

verwittiging, tenzij de werknemer overmacht kan bewijzen.

Vanaf de dag van verwittiging heeft de werknemer

opnieuw recht op gewaarborgd loon.

Indienen medisch attest

De arbeidsongeschiktheid kan enkel worden bewezen

met een medisch attest. Dit wordt niet bij wet verplicht,

maar in het merendeel van de arbeidsreglementen is

Een ander document is niet geldig. Vaak bezorgen

werknemers u een ander attest dat geen recht opent op

gewaarborgd loon wegens ziekte. Het is belangrijk om

het attest na te kijken.

Andere attesten kunnen zijn: klein verlet, familiaal verlof,

quarantaineattest, rechtvaardiging afwezigheid wegens

consultatie of behandeling. Ook attesten van kinesisten,

psychologen of andere zorgverstrekkers zijn niet geldig.

Buitenlandse attesten worden aanvaard als:

• ze tijdig worden bezorgd;

• u kan afleiden dat alle verplichte gegevens vermeld

zijn.

U kan in het arbeidsreglement laten opnemen dat uw

werknemer bij een buitenlands medisch attest u een

beëdigde vertaling moet bezorgen.

Gewaarborgd loon

De berekening van het gewaarborgd loon gebeurt bij de

meeste werkgevers door het sociaal secretariaat.

De Oost-Vlaamse Aannemer 19


advies

Om dit door hen correct te laten berekenen moet u aan

hen wel de correcte gegevens bezorgen:

• Samenloop met andere afwezigheden: geef steeds

mee wanneer tijdelijke werkloosheid, collectieve

sluiting, een (vervangings)feestdag en andere afwezigheden

gepland waren. Hier zijn soms specifieke

looncodes voor voorzien of geef dit op een andere

manier mee.

• Neem begin- en einddatum over van het attest. Bijvoorbeeld,

het attest start op een zaterdag of tijdens

collectieve sluiting.

• Maak een onderscheid tussen ziekte onbetaald (bijvoorbeeld

onttrekking aan een medische controle

of het medisch attest werd laattijdig ingediend) en

onwettige afwezigheid.

Een verkeerde berekening kan betekenen dat u soms te

veel gewaarborgd loon betaald aan de werknemer. In de

praktijk komt dit soms neer op een maandloon of meer!

Geen gewaarborgd loon

De werknemer heeft geen recht op gewaarborgd loon

wanneer:

• hij arbeidsongeschikt is door een zware fout;

• hij een ongeval heeft opgelopen tijdens een sportcompetitie

of exhibitie, waarvoor toegangsgeld

wordt gevraagd.

Na de periode van gewaarborgd loon of wanneer er

geen recht is op gewaarborgd loon (bijvoorbeeld uw

arbeider is nog geen maand in dienst, er is economische

werkloosheid voorzien, ...) kan de werknemer aanspraak

maken op een ziekte-uitkering van zijn ziekenfonds. Hij

dient hiervoor (tijdig) een aangifte te doen.

Het ziekenfonds vraagt dan de nodige gegevens bij u op

om de uitkeringen te bepalen.

De medische controle

Een medische controle kan aangevraagd worden om na

te gaan of de arbeider zijn afwezigheid gerechtvaardigd

is.

U kan in het arbeidsreglement

laten opnemen dat de

werknemer gedurende

maximaal 4 aaneengesloten

uren per dag zich ter

beschikking dient te houden

voor een eventuele controle

De werknemer dient zich controleerbaar op te stellen

tijdens zijn arbeidsongeschiktheidsperiode:

• de controle toelaten;

• inzage tot medisch dossier verlenen

• de werkgever verwittigen indien hij op een ander

adres verblijft

• de brievenbus regelmatig controleren bij afwezigheid

en ingaan op de roeping in het dokterskabinet.

Bij onttrekking aan de controle verliest de werknemer

het recht op gewaarborgd loon.

Medisch huisarrest

Het medisch huisarrest houdt in dat u, als werkgever, in

het arbeidsreglement kan opnemen dat de werknemer

gedurende maximum 4 aaneengesloten uren per dag

zich ter beschikking dient te houden voor een eventuele

controle. Is de werknemer toch niet thuis, dan ontvangt

de werknemer een oproepingsbrief in de brievenbus.

Als werkgever heeft u ook zonder medisch huisarrest het

recht om een medische controle uit te voeren.

Els Van Heck

Manager dienstverlening, belangenbehartiging en

personeelsbeleid

els.vanheck@confederatiebouw.be

09 244 45 03

Marie Van Looy

Sociaaljuridisch adviseur

marie.vanlooy@confederatiebouw.be

09 244 61 16

20 De Oost-Vlaamse Aannemer


advies

Terugbetaling van het gewaarborgd

loon via Patrokov

Wat is Patrokov?

Patrokov staat voor Patronale Kompensatiedienst

Oost-Vlaanderen

en is erkend door Constructiv als

vereveningsdienst die instaat voor

de terugbetaling van het gewaarborgd

loon voor bouwbedrijven met

minder dan 20 werknemers.

Werkgevers tot 20 werknemers betalen

een specifieke sociale bijdrage

(1,5%) om van de terugbetaling van

het gewaarborgd loon te kunnen

genieten.

Patrokov is verbonden aan de Confederatie

Bouw Oost-Vlaanderen.

Voor welke werkgevers?

Voor bouwbedrijven (PC 124) met

minder dan 20 werknemers (alle

statuten, alle paritaire comités). De

RSZ kent een belangrijkheidscode

toe per kalenderjaar en die bepaalt

of u recht heeft op terugbetaling.

De referteperiode voor de berekening

2022: 01.10.2019 - 30.09.2020.

Voor welke werknemers kan

het bedrijf een terugbetaling

ontvangen?

De terugbetaling is voorbehouden

voor de arbeiders in PC 124.

Dus niet bedienden, IBO-contracten,

zelfstandigen, …

U betaalt tijdens de loonperiode het

gewaarborgd loon aan de arbeider.

Patrokov betaalt het gewaarborgd

loon terug aan de werkgever.

Voor welke afwezigheden is

er tussenkomst?

In geval van ziekte, privéongeval of

geweigerd arbeidsongeval gedurende

de periode van gewaarborgd

loon (de eerste 30 kalenderdagen).

En dit vanaf de eerste volledige dag.

Patrokov komt niet tussen in geval

van andere afwezigheden zoals

quarantaine, vaccinatieverlof, klein

verlet en familiaal verlof.

Wat betaalt Patrokov terug?

Voor de medische attesten die

Patrokov tijdig ontvangt is er een

terugbetaling van 94,81% van het

uitbetaald bruto gewaarborgd loon.

De attesten moeten binnen de 5

werkdagen ingediend worden, te

rekenen vanaf de begindatum van

het attest.

De terugbetaling van het gewaarborgd

loon wordt berekend op

basis van de DmfA-aangifte (elektronische

multifunctionele aangifte aan

de RSZ van de loongegevens).

De DmfA-aangifte wordt door u of

uw sociaal secretariaat ingediend

per kwartaal en zal nadien door

Patrokov verwerkt worden.

Nog niet

aangesloten?

Neem contact op met Patrokov op het nummer 09 244 45 05 of

mail het aansluitingsnummer dat u terugvindt op patrokov.be naar

patrokov@confederatiebouw.be.

Op de website vindt u bovendien meer informatie terug over de

berekening van het gewaarborgd loon, het kosteloos aanvragen

van een medische controle (onder voorwaarden), de betaalkalender

en andere nuttige documenten.

De Oost-Vlaamse Aannemer 21


HUUR 100%

BELGISCH

VERSPREID OVER BELGIË

o.a. kantoor te Wetteren

SLOOPOPVOLGINGSPLAN

snel en voordelig

MAAKT

UW PLANNEN

EENVOUDIG

Contacteer ons!

info@profex.be

0800 59 002

ASBESTINVENTARIS

Gezondheid voorop

Ontdek meer!

www.profex.be

EEN BREED GAMMA BOUW­

MACHINES, HOOGTE­

WERKERS EN GRONDVERZET

AALST - BRUGGE - DENDERMONDE - EKE -

BRUSSEL/ZELLIK - GENT - ROESELARE-

KORTRIJK - MALDEGEM - OOSTENDE

WORKWEAR

SAFETY@HEIGHT

TOOLS

Steenweg Deinze 193 9810 Nazareth

T 09 281 06 06 F 09 281 06 66 info@heyerick.be

www.heyerick.be

22 De Oost-Vlaamse Aannemer


opleidingen

Gezocht: locaties

voor praktijkopleidingen

De Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen is trots op het

feit dat we zoveel mogelijk voldoen aan de opleidingsnoden

van onze leden. Om hier nog meer aan te voldoen,

zijn we op zoek naar praktijklocaties voor opleidingen.

Resterende

opleidingen

Ook in juni organiseren we nog

verschillende opleidingen. Hieronder

vindt u nog onze laatste opleidingen

terug van dit schooljaar. Wacht u liever

tot het volgende schooljaar of de

winteropleidingen om een opleiding

te volgen? Dan kan u in augustus ons

vernieuwde opleidingskrantje verwachten

in de bus met interessante

weetjes, tips en uiteraard ons aanbod

aan opleidingen.

Tijdens de opleiding Torenkraanbestuurder leren de cursisten een

last op de juiste plaats te krijgen.

Heeft u een (leegstaande) loods of magazijn met kantoor

waarin opleidingen kunnen gegeven worden zoals hoogwerker,

heftruck en stellingbouw? Wilt u toch inkomsten

generen uit een leegstaande loods in Oost-Vlaanderen?

Neem dan zeker contact met ons op en we bespreken

graag de mogelijkheden.

Sandra Bovendaerde

Manager vorming, training en opleiding

sandra.bovendaerde@confederatiebouw.be

09 244 45 09

Heftruck Basis

ma 14 en di 15 juni • Sint-Lievens-Houtem

Standaardbestek 250:

wijzigingen tussen 4.0 en 4.1

ma 14 en 21 juni • Zwijnaarde

Nascholing vakbekwaamheid:

eerste hulp bij verkeersongevallen

wo 16 juni • Sint-Niklaas

EHBO Basis

do 17 en 24 juni • Zwijnaarde

Nascholing vakbekwaamheid:

gevaren in het verkeer

za 19 juni • Sint-Lievens-Houtem

Nascholing vakbekwaamheid:

actualisering

di 22 juni • Zwijnaarde

Nascholing vakbekwaamheid:

economisch en defensief rijden

di 29 en wo 30 juni • Zwijnaarde

Nascholing vakbekwaamheid:

rij- en rusttijden

do 1 juli • Zwijnaarde

Brandwerende deuren

ma 6, 13, 20 en 27 september • Zwijnaarde

Inschrijven? Check opleidingindebouw.be.

De Oost-Vlaamse Aannemer 23


project

Nieuwe kantoren voor

Algemene Bouw Maes

In een bocht van de Schelde realiseert projectontwikkelaar

Alides de nieuwe Gentse stadswijk LUX/Forum waar wonen

(LUX) en werken (Forum) hand in hand gaan. In een van de zeven

nieuwe bedrijfsgebouwen in de Toemaattragel te Gent namen

Algemene Bouw Maes en Alides onlangs hun intrek.

De binnenstedelijke, industriële site

van Group Maes wordt sinds 2017

omgevormd tot een gemengde

woon- en werkomgeving. Tussen

2018 en 2021 werden de gebouwen

van het project Forum opgeleverd

dat ruim 20.000 m² bedrijfsvloer

beslaat, verdeeld over zeven

gebouwen.

Algemene Bouw Maes kocht samen

met Alides een van die zeven

gebouwen die Anguli - de hoek

voor wie een mondje Latijn spreekt

- werd gedoopt. Voor de bouw en

afwerking werd een bouwteam

samengesteld bestaande uit de

bouwheer, de ontwerpers en het

uitvoerend team.

Ook voor de andere kantoren binnen

het Forum-project werd beslist

om de expertise en knowhow van

Algemene Bouw Maes in te roepen.

24 De Oost-Vlaamse Aannemer


project

Esthetiek en mobiliteit

Momenteel wordt op de site verder

gebouwd aan LUX; een woonomgeving

met ongeveer 200 woonentiteiten,

verspreid over 8 bouwvolumes.

Er komen eengezins-, meergezinsen

schakelwoningen naast parkappartementen,

maisonnettes en

penthouses.

De hoogwaardige architectuur van

de site toont zich in het evenwicht

tussen eenheid en diversiteit. De

architectenbureaus OVG en EVR

tekenden een geheel met een

uniforme uitstraling. Daarbinnen

is er ruimte voor diversiteit dankzij

de variatie aan gevelritmering en

secundaire materialen.

Het nieuwe

kantoorgebouw van

Algemene Bouw

Maes ligt in het

nieuw ontwikkelde

Gentse stadsdeel

LUX/Forum.

© Dries Luyten

De Oost-Vlaamse Aannemer 25


project

op de groene fietsas langsheen de

Schelde.

Zo wordt het mooi geïntegreerd in

het Gentse fietsnetwerk. Het project

LUX/Forum is zo een voorbeeld

van stedelijk wonen met een toekomstvisie:

compact, in de nabijheid

van de binnenstad, gelegen langs

een nieuwe groenas en met vlotte

en veilige verbindingen met de fiets

en het openbaar vervoer naar Gent.

De volledige oplevering van het

project is voorzien voor 2023.

De nieuwe Gentse stadswijk LUX/Forum bestrijkt zo’n 4,5 hectare en wordt sinds 2017

omgevormd tot een gemengde woon- en werkomgeving. Tussen 2018 en 2021 werden de

gebouwen opgeleverd, tegen 2023 zal het volledige project afgewerkt zijn. © Alides

Stedelijk wonen met

toekomstvisie

Het wonen organiseert zich rond

publiek woongroen en heeft zowel

collectieve als privatieve tuinen.

De volledige woonomgeving wordt

bovendien autovrij uitgewerkt. De

site zal ontsloten worden door

een nieuw aangelegde weg die

toegang zal geven tot 3 grote,

ondergrondse parkeervolumes. Er

komen ook enkele bovengrondse

parkeerplaatsen. Toch zal het zacht

verkeer primeren want de publieke

fietsas van de site krijgt aansluiting

De totaalinrichting

focust op het welzijn

van de werknemers

en klanten. Anguli

is een kantoor

waar plaats is

voor ontmoeting,

creativiteit, focus en

teamwork.

© Dries Luyten

26 De Oost-Vlaamse Aannemer


project

Anguli: een stijlvol ingericht

kantoor

Voor de inrichting van Anguli werd

qua kleuren en materialen gemikt

op een corporate uitstraling.

Het bouwteam beoogde een harmonieuze

werkomgeving waar zowel

in team als individueel gewerkt

kan worden.

Het team van vanhout.pro interieur,

zusterbedrijf van Algemene Bouw

Maes, wist dit concept om te zetten

in een stijlvol interieur.

Het team van vanhout.pro interieur, zusterbedrijf van Algemene Bouw Maes, wist dit concept

om te zetten in een stijlvol interieur. © Dries Luyten

Er werd gekozen voor warme aardetinten

en materialen die verwijzen

naar de natuur. Het meubilair

en de lambrisering werden vervaardigd

in tinten zoals Minnesota Oak,

Tea Leaf en zwart met houtstructuur.

Verder kwamen er accessoires

in brons en tabletten in composiet

en natuursteen, in zachtgrijze

tinten.

Details zoals de gestoffeerde zitbanken

in donkergroen fluweel en

in een okergele tint, zorgen ervoor

dat het totaalplaatje klopt.

De open landschapskantoren zijn

subtiel onderverdeeld in verschillende

ruimtes dankzij scheidingswanden.

Zo ontstaan naast

werkruimtes ook coffee corners en

zogeheten “cosy corners”. Er is op

elke verdieping ook een keukentje

of cateringzone. Per ruimte werd er

ook aangepaste verlichting voorzien

die het mogelijk maakt de juiste

sfeer te creëren.

De totaalinrichting focust op het

welzijn van de werknemers en

klanten. Anguli is een kantoor waar

plaats is voor ontmoeting, creativiteit,

focus en teamwork.

groepvanroey.be

De Oost-Vlaamse Aannemer 27


digitalisering

Digitaliseren is zoveel meer dan een

softwarepakket ...

Digitalisering is niet meer te stoppen, ook niet

in de bouwsector. Meer en meer bedrijven maken

de digiale transformatie. En bij deze transformatie

komt heel wat kijken. Om bouwbedrijven

te ondersteunen bij deze digitale omslag,

slaan de Confederatie Bouw, Crunch en Alert!

de handen in elkaar.

Via input van bouwbedrijven die gestart zijn met digitalisering,

legden we de puzzelstukken samen.

Welke puzzelstukken zijn essentieel om uw digitaliseringstraject

ook te laten slagen?

Strategie, doelstellingen en focus

heeft u wel al eens nagedacht waarom u wilt digitaliseren?

Welke doelstellingen wil u ermee bereiken? Het

helpt om de focus te bepalen van uw digitaliseringstraject:

wil u meer omzet, betere kwaliteit leveren, medewerkers

ondersteunen in hun werkzaamheden?

Een sterke focus op de doelstellingen doorheen het

transformatietraject kan helpen om de juiste keuzes te

maken, en de zaken te doen die er werkelijk toe doen.

Een digitale transformatie

vraagt een nieuwe manier van

werken van de medewerkers.

Het is belangrijk om hen hierin

te ondersteunen

Projectmanagement

Wanneer u bepaald hebt waarom u digitaliseert, kan u

de weg naar de digitalisering uitstippelen. Vaak is dit een

hobbelig parcours met verschillende uitdagingen. Door

mijlpalen, waardenstappen en een duidelijke rolverdeling

te maken binnen het projectteam, krijgt u beter inzicht

en grip op de weg naar uw digitalisering.

Digitalisering als opportuniteit

De rol van alle medewerkers, die een impact zullen ondervinden

door de digitalisering, is cruciaal.

Creëer een bedrijfscultuur waarbij de digitalisering als

een opportuniteit wordt gezien, eerder dan een obstakel.

Het betrekken van de medewerkers (zo snel mogelijk)

in de digitale transformatie is hiervoor een succesfactor

om het project tot een goed einde te brengen.

Focus daarom ook op de voordelen van de digitalisering

voor de medewerkers. Hoe kan digitalisering de medewerker

ondersteunen bij het uitvoeren van de taken,

waardoor we kunnen spreken van werkbare digitalise-

28 De Oost-Vlaamse Aannemer


digitalisering

ring met aandacht voor het welzijn

van de medewerkers?

Hoe past u de hr-processen aan in

functie van de digitalisering? Van

werving en selectie (bijvoorbeeld

polsen naar digitale skills), tot

onthaalbeleid en functioneringsgesprekken:

geef digitalisering een

plaatsje in al deze processen.

Kennis en inzichten delen

Een digitale transformatie vraagt

een nieuwe manier van werken van

de medewerkers. Het is belangrijk

om hen hierin te ondersteunen.

Breng de nodige (nieuwe) competenties

in kaart en denk na hoe medewerkers

deze kunnen verwerven

via opleiding en bepaalde ontwikkelingsinitiatieven.

Laat medewerkers kennis delen en

nieuwe inzichten met elkaar delen.

Dit versterkt de gedragenheid van

het project. De rol van de leidinggevende

is hierin cruciaal.

Al deze puzzelstukken zorgen

ervoor dat uw digitaliseringstraject

een grotere kans heeft op slagen,

en dat de positieve impact geoptimaliseerd

wordt.

Wat kan u nog van ons

verwachten?

• Op basis van bovenstaande inzichten wordt een vragenlijst gecreëerd. In een volgende editie geven

we aan hoe u deze vragenlijst kan invullen. Dankzij deze vragenlijst krijgt u een zicht op welke puzzelstukken

al aanwezig zijn in uw bedrijf, en welke puzzelstukken u nog kan verzamelen.

• Binnen het project zullen verschillende tools (vb. ondersteunende sjablonen, filmpjes en draaiboeken

voor workshops) ontwikkeld en gedeeld worden. Hiermee kan u zelf aan de slag om de ontbrekende

puzzelstukken te creëren.

• In het najaar van 2021 en voorjaar van 2022 zullen gratis workshops georganiseerd worden, waarbij

we stilstaan bij de verschillende puzzelstukken.

• Vijf bedrijven zullen vanaf 2022 bovendien gratis kunnen gecoacht worden binnen hun digitaliseringstraject.

Gratis consulteren

In de volgende editie maken we ook de website bekend waar al het materiaal verzameld wordt, en die u

gratis kan consulteren.

De Oost-Vlaamse Aannemer 29


bedrijf in de kijker

Wycor vindt zichzelf opnieuw uit. ‘Met

onze nieuwe baseline “Co-denkers.

Afwerkers.” vertellen we wat we al

jaren doen’

Al meer dan veertig jaar is

Wycor een toonaangevende

speler in de Belgische bouwsector

en betrokken bij heel

wat prestigieuze totaalprojecten.

Zo’n naam, die klinkt

als een klok, behoeft weinig

introductie. Of toch?

‘Wycor heeft zich de voorbije

decennia sterk geprofileerd op de

afwerkingsmarkt, met een indrukwekkende

lijst referentieprojecten

als resultaat. Maar die sterke naam

hebben we vooral opgebouwd in

de openbare en zorgsector’, begint

Johan Van der Stadt, die een tweetal

jaar geleden zijn bureaustoel bij

Groep Van Roey inruilde voor die

van algemeen directeur bij Wycor.

‘En zelfs in die openbare en zorgsector

was Wycor niet genoeg gekend

voor een klasse 8-bedrijf als het

onze. Er is nooit echt werk gemaakt

van image building.’

introduceren in markten waarin we

nog niet zo actief zijn. In de privéen

kantorenmarkt bijvoorbeeld,

maar zelfs in de zorgsector moet

je commercieel actief zijn. Daar

moeten contacten gelegd worden

en relaties onderhouden. Zelfs

Om die naamsbekendheid te

vergroten en het imago van Wycor

op te krikken werd in februari

Sven Aerts aan boord gehaald als

commercieel verantwoordelijke. ‘Dit

is een nieuw gecreëerde functie

binnen Wycor’, vertelt de 40-jarige

Aerts. ‘Zelfs een groot bedrijf als

Wycor heeft daar nood aan. Ik ben

dagelijks bezig om Wycor verder te

30 De Oost-Vlaamse Aannemer


bedrijf in de kijker

Algemeen directeur

Johan Van der Stadt

(l) en commercieel

verantwoordelijke

Sven Aerts: ‘De “co”

van Wycor in ons

nieuwe logo kan je

linken aan co-creatie

en co-denkers.

Je ziet er ook het

oneindigheidsteken

in wat wijst op de

langetermijnrelatie

die we steeds voor

ogen hebben.’

voor een gekende speler als Wycor,

want het zijn zeer concurrentiële

markten.’

‘Wycor heeft zich altijd zeer sterk gefocust

op de aanbestedingenmarkt

en gespecialiseerd in ziekenhuizen’,

gaat Van der Stadt verder. ‘Dat is

prima, en dat gaan we ook blijven

doen, maar het houdt ook een

zeker risico in.’

Met het aanboren van die nieuwe

deelsectoren zoals kantoren,

onderwijs, industrie en retail wil Van

der Stadt Wycor wendbaarder en

weerbaarder maken.

Het stadhuis van Halle kreeg een

totale make-over in 2020. De stad wou

een flexibele werkomgeving die rust

uitstraalde. Wycor koos ervoor te werken

met lichte kleuren en materialen. © Wycor

De Oost-Vlaamse Aannemer 31


bedrijf in de kijker

Rebranding

Had Wycor enkele jaren geleden

misschien een wat stoffig imago,

dan is dat nu verleden tijd. Het Wetterse

afwerkingsbedrijf haakte twee

jaar geleden zijn arm in die van het

Gentse Claerhout Communicatiehuis

om een volledige rebranding te

ontwikkelen.

‘We zijn dat traject al snel na mijn

komst begonnen’, vertelt Van der

Stadt. ‘Het is gestart vanuit de buik

van onze firma, van de medewerkers.

Zij zijn enorm fier op de

projecten die ze tot een goed einde

brengen en gaven aan dat ze dat

meer wouden tonen.’

‘Dat werd vroeger misschien wat

te weinig belicht. Op den duur zag

iedereen de afgewerkte projecten

als een evidentie, terwijl dat niet

altijd zo is’, vult Aerts aan.

‘Door het nu zo expliciet te benoemen,

is iedereen er zich goed

van bewust hoeveel expertise en

vakmanschap er in onze organisatie

rondloopt’, duidt Van der Stadt.

De 45-jarige algemeen directeur

doelt op de slogan die bij de rebranding

hoort. ‘Vooraleer we aan

‘Vooraleer

we aan het

rebrandingtraject

zijn gestart

hebben we onze

organisatie

een spiegel

voorgehouden en

luidop nagedacht

wat onze

sterktes zijn. Zo

kwam de slogan

“Co-denkers.

Afwerkers.” uit de

bus’

Johan Van der Stadt

Voor het kunstencentrum De Roma in Antwerpen vernieuwde Wycor de

brandcompartimentering. ‘De uitdaging was enerzijds de creatie van de RF-deuren en

anderzijds rekening houden met de unieke interieurstijl van het gebouw’, vertelt Johan Van der

Stadt. © Wycor

32 De Oost-Vlaamse Aannemer


bedrijf in de kijker

Wycor plaatste ruim 100.000 m²

keramische tegels, zachte en geleidende

vloerbekleding in de nieuwe campus van

het AZ Delta. Ze stond tevens in voor de

volledige voltooiing, samen met Building

Group Jansen, en werkte in een derde fase

het labo, de burelen en de sterilisatie-unit

af. © Wycor

het rebrandingtraject zijn gestart

hebben we onze organisatie een

spiegel voorgehouden en luidop nagedacht

wat onze sterktes zijn. Zo

kwam dan de slogan “Co-denkers.

Afwerkers.” uit de bus’, legt hij uit.

‘Of dat voor extra druk zorgt? (lacht)

Misschien een beetje, maar dat

mag. Al wil ik dat ook nuanceren.

We déden dat al, nu hebben we het

het co-denken bij’, legt Aerts uit.

‘De bouwheer legt heel veel verantwoordelijkheid

bij ons: “Jullie zijn de

experten. Ontwerp iets en stel het

aan ons voor.” Dat is wat we onder

meer bedoelen met co-denken. We

zijn meer een partner dan puur een

uitvoerder. We gaan daar heel veel

ver in, ook bij complexere projecten.’

‘De bouwheer legt heel veel

verantwoordelijkheid bij ons: “Jullie zijn de

experten. Ontwerp iets en stel het aan ons

voor.” Dat is wat we onder meer bedoelen

met co-denken’

Sven Aerts

blijft het belangrijk om goed opgeleid

personeel te hebben’, benadrukt

Van der Stadt.

Wycor koestert het vakmanschap

van zijn mensen en heeft daarom

de Wycor Academy opgezet. ‘Wycor

heeft altijd veel aandacht geschonken

aan opleidingen. We doen dat

onder andere ook in onze eigen

Wycor Academy. Jongeren die een

houtopleiding hebben gevolgd

krijgen eerst een volledige interne

opleiding’, sluit Van der Stadt af.

alleen expliciet benoemd en komen

we er mee naar buiten. Het heeft

alleszins voor een boost gezorgd bij

iedereen in de organisatie.’

De klant ontzorgen is een van de

stokpaardjes van Wycor. ‘Daar past

Wycor Academy

Op vandaag heeft Wycor zo’n

170 mensen op de payroll staan,

waarvan bijna de helft bestaat uit

schrijnwerkers. ‘Het productieproces

mag tegenwoordig dan wel

sterk geautomatiseerd zijn, toch

wycor.eu

De Oost-Vlaamse Aannemer 33


nieuws

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

schonk computers aan VTS 3

De Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen vernieuwde onlangs haar computerlokaal in het kantoor te

Sint-Niklaas, zette een aantal desktops helemaal op punt en schonk die aan de het VTS 3 die buitengewoon

onderwijs organiseert in Sint-Niklaas.

Koken kost geld. Die uitdrukking

gaat zeker ook op voor het VTS 3.

‘Wij, in het buitengewoon onderwijs,

hebben een veel groter aanbod

aan opleidingen dan scholen in het

regulier onderwijs’, verduidelijkt

algemeen directeur Roland Wagemans.

‘Wij hebben bijvoorbeeld

opleidingen hout, bouw, metaal,

magazijnmedewerker, grootkeukenmedewerker,

logistiek assistent

voor ziekenhuizen en zorginstellingen,

en tuinarbeider. Wat het

opleidingsaanbod betreft, lijkt het

alsof er hier drie scholen zitten.’

(v.l.n.r.) Françoise Nowé, Anja Goossens, Tim Braem, Karel Derde, Johan Wauman,

Krista Van Peteghem, Roland Wagemans

Wat het

opleidingsaanbod

betreft, lijkt het

alsof er hier drie

scholen zitten

Roland Wagemans

Het verheugt me

om vandaag VTS

3 een duwtje in

de rug te kunnen

geven

Karel Derde

‘Voor al die opleidingen moeten wij

materiaal aankopen. Dat maakt dat

het kostenplaatje oploopt en we

dus zeer tevreden zijn met deze

gift’, vult Wagemans aan.

Duwtje in de rug

Karel Derde, voorzitter van de Confederatie

Bouw Oost-Vlaanderen en

zaakvoerder van Derde Construct,

maakte ook graag tijd vrij om aanwezig

te zijn bij de schenking.

‘We hebben het voorbije jaar aan

den lijve ontdekt wat digitale

connectie wilt zeggen. Ook de

bouwsector is aan een hoog tempo

aan het digitaliseren. Vakmanschap

blijft heel belangrijk, maar daarnaast

mogen we het digitale aspect

zeker niet uit het oog verliezen.

Daarom verheugt het me om

vandaag VTS 3 een duwtje in de rug

te kunnen geven met een aantal

goed werkende computers.’

34 De Oost-Vlaamse Aannemer


advies

30 jaar erkenning voor

overheidsopdrachten

Wie als aannemer in België een overheidsopdracht wil uitvoeren van een bepaalde aard of omvang,

moet hiervoor voldoen aan een aantal vooropgestelde criteria en een erkenning aanvragen. Die

erkenning als aannemer bestaat inmiddels dertig jaar.

De laatste aanpassing aan de bestaande erkenningsreglementering

(wet van 20 maart 1991) viert dit jaar zijn

30e verjaardag. Reeds dertig jaar moet de aannemer, die

in België een overheidsopdracht van een bepaalde aard

en omvang wenst uit te voeren, voldoen aan een aantal

criteria. Indien dit het geval is, krijgt hij zijn erkenning van

de bevoegde regionale minister op advies van de federale

erkenningscommissie.

De erkenning is een

kwaliteitslabel en geeft aan de

aanbestedende overheden in

België enige garantie voor een

goede uitvoering van de werken

Kwaliteitslabel

Het is de erkenningscommissie die gaat onderzoeken of

het bedrijf, dat de erkenning aanvraagt:

• technisch bekwaam is;

• voldoende financiële draagkracht heeft;

• een professionele integriteit heeft.

In de praktijk beheert de dienst erkenningen van de FOD

Economie het erkenningssysteem van de aannemers en

onderzoekt daarbij de dossiers volgens een bepaalde

procedure.

De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel

en geeft aan de aanbestedende overheden in

België enige garantie voor een goede uitvoering van de

werken. We stellen echter regelmatig vast dat bovenop

de vereiste erkenning de aanbestedende overheden bijkomende

garanties vragen van de aannemer in kwestie.

Een voorbeeld:

Een bouwbedrijf is erkend in de klasse 6 D (algemene

bouw) en mag overheidsopdrachten uitvoeren tot

een maximumbedrag van € 3.225.000.

Om een erkenning in deze klasse en categorie

te bekomen, kan het volstaan dat de betrokken

aannemer bij zijn aanvraag vier werkreferenties van

€ 500.000 voorlegt. Wanneer de overheidsopdracht

een veelvoud van dat bedrag zou bedragen, is het

dus niet helemaal onlogisch dat de aanbestedende

overheid bijkomende werkreferenties van hogere

bedragen opvraagt bij het bedrijf bij het indienen

van zijn offerte. En dit allemaal om meer zekerheid

te bekomen dat het bedrijf effectief dergelijke grotere

opdrachten aankan. Dit zorgt evenwel vaak voor de

nodige ergernis bij de erkende aannemer, want zou

zijn erkenning geen afdoende bewijs moeten zijn van

zijn bekwaamheid?

Personeelsvoorwaarden

Vaak vormen de personeelsvoorwaarden een obstakel

voor de bedrijven om een erkenning in een bepaalde

klasse te kunnen aanvragen. De laatste jaren werken

veel bouwbedrijven met minder eigen personeel en

steeds meer met onderaannemers en dat terwijl de

erkenningsreglementering enkel rekening houdt met

het eigen personeel van de aanvragende vennootschap.

Personeel van dochterondernemingen, zelfstandige

onderaannemers, interims en dergelijke, kunnen niet in

aanmerking worden genomen voor de berekening van

het personeelsgemiddelde.

De Oost-Vlaamse Aannemer 35


advies

Snellere afhandeling

Sinds het uitbreken van de

COVID-19-pandemie worden de

erkenningsdossiers enkel via e-mail

ingediend. Het grote voordeel hiervan

is dat de werkreferenties niet

meer origineel dienen ondertekend

te zijn, wat een flinke tijdsbesparing

met zich meebrengt.

Niet alleen voor de aannemer die

deze attesten door de opdrachtgever(s)

en soms ook door de

betrokken architect dient te laten

ondertekenen, ook de ambtenaren

van de FOD kunnen de dossiers op

deze manier sneller afhandelen.

De Confederatie Bouw is dan ook

voorstander om deze werkwijze ook

na de coronapandemie te kunnen

blijven aanhouden.

Voor vragen aangaande de erkenningsreglementering

of -aanvraag,

kan u steeds terecht bij uw Confederatie

Bouw.

Uw erkenning via

de Confederatie Bouw

U hoeft zich niet te verliezen in alle opzoekingswerk

en het aanmaken van het uitgebreide administratief

dossier voor het aanvragen van een nieuwe erkenning

als aannemer of het uitbreiden of hernieuwen

van een bestaande.

Kosteloze dienstverlening

Als lid van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

doet u hiervoor eenvoudigweg een beroep op onze

diensten. Kosteloos.

• U krijgt alle mogelijke ondersteuning en de

nodige informatie bij de samenstelling van het

dossier voor de aanvraag van de erkenning voor

overheidopdrachten.

• We nemen zoveel mogelijk van de administratie

voor onze rekening zodat uw administratieve

belasting tot een minimum wordt herleid.

• U krijgt tijdig een herinnering van ons wanneer

uw erkenning moet vernieuwd worden. U kan

dan steeds kiezen om gewoon te vernieuwen,

uit te breiden met extra activiteiten of een hogere

klasse aan te vragen om grotere projecten

te mogen doen.

Marnix Van Kerckvoorde

Ondernemersadvies

marnix.vankerckvoorde@confederatiebouw.be

09 244 45 08

Griet Desmet

Ondernemersadvies

griet.desmet@confederatiebouw.be

03 760 47 81

36 De Oost-Vlaamse Aannemer


nieuws

Anders dan andere jaren, maar de

Vlaamse Houtproef ging gewoon door

De grote vraag dit jaar was niet wélk werkstuk de leerlingen zouden

gaan maken, maar óf de Vlaamse Houtproef überhaupt kon

doorgaan. Het antwoord: gelukkig wel.

Op donderdag 22 april begonnen

408 leerlingen uit 27 scholen,

waarvan 9 uit Oost-Vlaanderen, aan

de Vlaamse Houtproef. Deze leerlingenproef

wordt georganiseerd door

de Confederatie Bouw - Vlaamse

Schrijnwerkers en is gericht op

leerlingen in de tweede en derde

graad uit de richtingen hout of

schrijnwerkerij.

Machinaal en manueel

Zoals elk jaar, was het werkstuk zo

ontwerpen dat de leerlingen alle

houtbewerkingstechnieken moeten

toepassen, zowel machinaal

als manueel, en met verschillende

houtsoorten moeten werken, zowel

massief als plaatmaterialen.

Belang van praktijklessen

De Vlaamse Houtproef werd

georganiseerd op een moment

dat scholen (deels) vanop afstand

les gaven. De Confederatie Bouw

- Vlaamse Schrijnwerkers maakte

Een geconcentreerde leerling van het GTI

Beveren.

ingevoerde deeltijdse afstandsonderwijs

werden scholen gedwongen

om hun lessen aan te passen. De

Confederatie Bouw benadrukte

dat deze wijzigingen niet ten koste

mochten gaan van praktijkuren.

De houtproef is steeds een combinatie van

machinaal en manueel werk.

Regionale jurering

Een vakjury van ervaren schrijnwerkers

beordeelt en quoteert

de werkstukken op afwerking en

precisie.

De Confederatie

Bouw maakte van

deze proef gebruik

om op het belang

van prakijlessen te

wijzen

van deze proef gebruik om op het

belang van praktijklessen te wijzen.

Door de sanitaire crisis en het

Deze editie van de Vlaamse Houtproef

werd helaas alleen op regionaal

niveau georganiseerd. Gezien

de moeilijke omstandigheden om

grotere events te organiseren, was

een jurering en huldiging op Vlaams

niveau niet mogelijk.

De organisatie hoopt vurig in 2022

de Vlaamse Houtproef in zijn

gebruikelijke vorm te kunnen laten

doorgaan.

De Oost-Vlaamse Aannemer 37


publireportage

Braem International Survey is

specialist in maatvoeren en

opmetingen

Bij Braem International Survey geniet u van meet af aan van een

betrouwbare maatvoering. Dit landmeetkundig studiebureau heeft

zich opgewerkt tot een internationale referentie binnen hun vakgebied

dankzij hun uniek concept.

een uitmuntende

Het bedrijf is uitgegroeid tot een specialist in maatvoeren

en opmeten in het kader van woning-, hoog-,

utiliteits- en wegenbouw. ‘Wij bieden onze klanten een

maatbeheersingsplan voor elk project, groot of klein.

Voor de uitvoering werken we uitsluitend met eigen personeel

en middelen om echt kwaliteit te kunnen leveren

op vlak van alle aspecten van de bouwmetrologie. Wij

werken met 25 landmeters, ingenieurs en maatvoerders

onder één dak, die door jarenlange ervaring en innovatieve

methoden een echte meerwaarde opleveren.’

Klanttevredenheid

Landmetersbureau Braem gaat op afroep te werk,

volgens het just-in-time delivery en LEAN management

principe. Bovendien komen de landmeters en maatvoerders

steeds grondig voorbereid aan op de werf. ‘Efficiënt

samenwerken om een hoogkwalitatief en normconform

eindresultaat te bekomen is ons streefdoel, én uiteraard

klanttevredenheid.’

Een voorbereid

man is er twee

waard. Het vooraf

opmaken van een

gedetailleerde

plaatsbeschrijving

van aanpalende

constructies geeft

u steun bij het

vaststellen van de

verantwoordelijke

bij bouwschade. Eventueel houden monitoring en

zettingsmetingen een vinger aan de pols.

Ondertussen heeft de onderneming al meer dan 15.000

bouwprojecten gerealiseerd en is hun naam gevestigd

buiten de landsgrenzen; een bewijs van hun efficiënte

aanpak.

Braem International Survey nv

Pastorijstraat 40, 9100 Sint-Niklaas

maatvoerder.be

38 De Oost-Vlaamse Aannemer


Een nieuw jaar.

Een nieuw begin.

Brics 2021.

Binnenkort start het nieuwe Brics-traject. Hierbij kom je maandelijks samen met zaakvoerders

uit bouwbedrijven, klein en groot. In het traject leer je dankzij experts

over thema’s waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Denk aan fiscale

en sociale inspectie, tips om jouw personeel te motiveren en talloze andere

onderwerpen. Als deelnemer krijg je bovendien de kans om zelf

onderwerpen voor te stellen.

Meer info en inschrijven via www.brics-vlaanderen.be of scan de QR-code.

De Oost-Vlaamse Aannemer 39


Nieuwe leden

Afbraakwerken

General Industrial Assistance Cataro nv

Wiedauwkaai 52, 9000 Gent

Algemene bouwwerken

Alegria bvba

Diebunderputlaan 5, 9090 Melle

Aqua Exclusive bv

Tertzweildreef 37, 9820 Merelbeke

Atelier Puur Bouwen bv

Berg 26, 9860 Oosterzele

Bouwonderneming Pauwels bvba

Eeklostraat 97, 9971 Kaprijke

De Gezinswoning bv

Leenstraat 35, 9890 Gavere

Demarey Bram

Twaalfhofsteden 15, 9940 Evergem

Dullaert Peter

Jan Henderickxhof 11, 9170 Sint-Gillis-Waas

Groep Rdr bvba

Blauwenbergstraat 75, 9320 Aalst

Hagen Gijsbert

Oudenaardsesteenweg 73, 9800 Deinze

Impresa bvba

Ledestraat 92a, 9340 Lede

Jonas Mortier Algemene Bouwwerken bvba

Kerrebroek 53, 9850 Deinze

Kurt Lannoo bvba

Steenbeekdries 8, 9680 Maarkedal

Mvo Projects CommV

Gelaagstraat 111, 9140 Temse

Shavanov Islam

Groenlaan 11, 9506 Geraardsbergen

Tsl Projects bv

Wittinck 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem

Uqus bv

Dendermondebaan 57 - bus 2, 9240 Zele

Van de Velde Louic

Langeboeken 17, 9930 Lievegem

Viomat srl

Dorpsstraat 199 - bus 2, 9420 Erpe-Mere

Wittenberg Jacques

Lorreinestraat 31, 9500 Geraardsbergen

Complementaire bouwwerken

Almina bvba

Kloosterstraat 63, 9240 Zele

Dwk - Feedomatic bvba

Europalaan 145, 9800 Deinze

Johan Mares bvba

Damstraat 35, 9100 Sint-Niklaas

K.S. Invest nv

Noel Schoorensstraat 23, 9810 Nazareth

Railpower bvba

Durmstraat 80, 9930 Lievegem

Rzn Technics bvba

Rooigemlaan 595, 9000 Gent

Team Company bvba

Neerstraat 38, 9220 Hamme

Thermodrill bvba

Losweg 26, 9030 Gent

Vdh Constructie bvba

Kleistraat 4, 9190 Stekene

Yunikra CommV

Racingstraat 3, 9160 Lokeren

Dak- en dichtingswerken

Algemene Dakwerken Vcs - De Gieter bvba

Bruneaustraat 15, 1755 Gooik

Rousseau Bart

Toepkapelstraat 5, 9660 Brakel

Elektro, HVAC en sanitair

Electro Light bvba

Osseweilaan 6, 9308 Aalst

Er Technics bvba

Sportstraat 3, 9910 Aalter

Moerenhout en Zoon bvba

Huilaart 52, 9260 Wichelen

Residentie Wilderode nv

Europark-Oost 6, 9100 Sint-Niklaas

Salehi Artimani Nikolai

Brusselsesteenweg 404 - bus 1

9230 Wetteren

Sanitom bvba

Jezuietengoed 14, 9880 Aalter

Simulit bv

Lange Akkerstraat 44, 9800 Deinze

Van Cromphaut Technics bvba

Kerkstraat 100, 9406 Outer

Van De Steen Peter

Molenstraat 132, 9255 Buggenhout

Verstichel Tom

Kortrijkstraat 261, 9700 Oudenaarde

Isolatiewerken

Van Dorsselaere Build bv

Zwaanaardestraat 91, 9112 Sint-Niklaas

Natuursteen

Natuursteen de Wan bvba

Europark-Oost 28, 9100 Sint-Niklaas

Rumat nv

E3-laan 74, 9800 Deinze

Vandevoort Dimitri

Stuivenbergstraat 22, 9200 Grembergen

40 De Oost-Vlaamse Aannemer


01.02.2021 - 30.04.2021

Schilderwerken

Mc Paints bvba

Gontrode Heirweg 145, 9090 Melle

Troch Nancy

Kapellenstraat 24, 9280 Lebbeke

Yassine B. Schilder & Decorateur CommV

Breemstraat 27, 9255 Buggenhout

Schrijnwerken

Coessens Edwin

Fayte 74, 9660 Brakel

Corpus bv

Belseledorp 167, 9111 Sint-Niklaas

De Keyser Louis

Tweekerkenstraat 22, 1000 Brussel

Engels Factory nv

Gentse Steenweg 136, 9160 Lokeren

Langmans Daan

Kloosterbosstraat 8, 9810 Nazareth

L-Building nv

Joseph Cardijnstraat 15, 9420 Erpe-Mere

Schrijn- en Timmerwerken Marc Smet nv

Veldstraat 140, 9140 Temse

Tegel- en mozaïekwerken

Tegelwerken Xavier Antoin bv

Meulesaevel 16, 9690 Kluisbergen

Maintenance is our passion

Op zoek naar een vaste onderhoudspartner? Bij het

kiezen met wie je in zee gaat is betrouwbaarheid

een bepalende factor. En precies dat is wat ComTIS

Services (voordien Vanhout Facilities) biedt: een

service waarop je kan rekenen.

www.comtis.be

Lammerdries 12

2440 Geel

T. 014 25 16 11

info.services@comtis.be

3 Square Village

Rijvisschestraat 124

9052 Zwijnaarde

Accelerate

your real estate

sales with Elitis

+32 (0)9 248 12 70

WWW.ELITISREALESTATE.BE

annonce-confederatie-bouw-approved.indd 1 20/01/2021 12:40

De Oost-Vlaamse Aannemer 41


publireportage

ArchiSnapper, de app voor efficiënte

werfopvolging

Veel aannemers worstelen

met het efficiënt documenteren

en opvolgen van punten

op de werf: notities maken

op papier, losse foto’s nemen

met de smartphone, daarna

op kantoor de foto’s overzetten

via een kabeltje naar

de PC, de notities ontcijferen

en uitschrijven, enzovoort.

Gevolg: veel tijdverlies.

ArchiSnapper, een Vlaamse

app voor de bouw, lost dit

probleem op.

De Vlaamse app ArchiSnapper telt inmiddels meer dan 10.000 gebruikers.

Noteer opmerkingen met de

app op de werf

Door op de werf meteen via smartphone

of tablet de nodige informatie

in te geven, staan de punten

klaar bij het verlaten van de werf.

Deel punten met betrokken

partijen, en volg op

Na het werfbezoek deel je een duidelijk

overzicht met de betrokken

partijen, inclusief tekst, foto’s met

annotaties, locatie aanduidingen

op een grondplan, en meer. Zo

weet iedereen exact wat er van hen

verwacht verwacht, en worden kostbare

misverstanden vermeden.

De toegewezen partijen kunnen

feedback geven wanneer iets opgelost

is.

Probeer gratis uit

ArchiSnapper bestaat reeds sinds

2013 en telt meer dan 10.000

tevreden gebruikers.

Ook interesse om tijd te sparen en

communicatiefouten te vermijden?

Start een gratis proefperiode via de

website archisnapper.com.

Veiligheidsinspecties

Digitaliseer je papieren checklist.

Controleer ze met de app op de

werf. Genereer een inspectieverslag

in seconden.

Gantt Planning

Maak je planning en deel ze met

alle betrokken partijen. Zo krijgt

iedereen een accuraat zicht op de

actuele planning.

42 De Oost-Vlaamse Aannemer


doorstroming

Van de schoolbanken naar de

arbeidsmarkt

een bijdrage door sectororganisatie constructiv

’t Is weer bijna voorbij dit schooljaar! Dat betekent dat tal van jongeren hun laatste “grote vakantie”

tegemoet gaan en zich daarna richting arbeidsmarkt begeven. Zij kunnen op Constructiv rekenen

om hen te begeleiden richting de gepaste job. Dankzij de goede samenwerking tussen het secundaire

onderwijs en de bouwsector, kunnen we volop inzetten op deze vakmannen-in-spe.

Omdat onbekend nog vaak onbemind betekent, willen

wij vanuit de sector een brug vormen tussen enerzijds

deze jonge enthousiastelingen en anderzijds u als

bouwbedrijf.

Beelden van Building The Future op het Scheppersinstituut te

Wetteren.

Via provinciale doorstroomacties, Building The Future,

worden deze jongeren reeds tijdens hun afstudeerjaar

begeleid. We informeren hen over de verschillende

bouwberoepen, het sociaal statuut van de bouw wordt

toegelicht, ze worden er attent op gemaakt in welke

omstandigheden er gewerkt wordt, welke verwachtingen

een werkgever heeft, … Door deze kwalitatieve ondersteuning

gaan de jongeren vlotter en bewuster kiezen

voor een job in de bouwsector, met een duurzame

tewerkstelling als resultaat.

Onze adviseurs staan paraat om u te informeren over

mogelijke tewerkstellingsmaatregelen bij aanwerving van

een schoolverlater. Maar ook tijdens de tewerkstelling

kan u op ons rekenen voor advies omtrent interne of externe

opleidingen, zodat uw schoolverlater tot een echte

vakman kan evolueren.

Wil u graag kennis maken met een gemotiveerde

schoolverlater?

Dit jaar mochten we 460 leerlingen uit maar liefs 36

Oost-Vlaamse bouwscholen onderdompelen in de bouw.

Wij brachten al deze leerlingen de info op hun school,

hun traject naar werk is opgestart

De Oost-Vlaamse Aannemer 43


het portret

Jan Pollyn heeft een gouden raad voor

zijn 16-jarige zelf: ‘Wacht niet zo lang

om zelfstandig te worden’

Tussen de velden van Nevele

ontmoetten we Jan Pollyn en

zijn vrouw Jana Bastiaen van

Pollyn BV. De mooi afgewerkte

oprit geeft meteen weg dat

beide zaakvoerders elke dag

actief zijn in het aanleggen

van opritten, terrassen en de

daarbij horende grondwerken.

glimlach. Ik kon er dan wel mijn rijbewijs

voor vrachtwagenchauffeur

halen. Ik was echt gepassioneerd in

hetgeen ik deed en ik heb de luxe

om te kunnen zeggen dat ik nog

elke dag fluitend opsta, ook al is dat

om kwart voor vijf. (lacht) ‘Ik schiet

pas écht in gang om halfzes, maar

ik heb wat tijd nodig voor mezelf

om wakker te worden.’

Na zeven jaar zette Jan dan toch

de stap om een eigen bedrijf op

te richten. ‘We hadden thuis net

een grote verbouwing achter de

rug en voelden opnieuw de zin om

te ondernemen op professioneel

vlak. Het zette ons aan het denken

om een eigen firma te starten’, blikt

Jana Bastiaen terug. ‘Jan komt uit

een familie waar ondernemen in

Hard werken en kansen

grijpen

Na zijn studies landbouw begon

de toen 18-jarige Jan Pollyn als

diender bij een bedrijf dat opritten

en terrassen aanlegde en algemeen

tuinaanleg deed. Hij had er al enkele

jaren als jobstudent gewerkt en

rolde er zo als het ware in. Tijdens

de zeven jaren dat hij er actief was,

werkte hij er zich op en leerde hij

alle kneepjes van het vak. ‘Ik herinner

me dat ik er heel veel kansen

heb gekregen. Wanneer de baas

me vroeg om eens in het weekend

te komen of een avond langer te

werken, dan deed ik dat met de

Jan Pollyn rolde via een vakantiejob in de wereld van terrassen en opritten. ‘Ik deed het toen

graag en ik sta nog elke dag fluitend op.’ © Pollyn

44 De Oost-Vlaamse Aannemer


het portret

het bloed zit en het kriebelde bij

hem om zijn eigen baas te zijn en

na te denken over wat hij wil bereiken

met zijn onderneming.’

‘Op dat moment stond ik stil bij het

feit dat ik mijn job écht heel graag

doe en dat ik er ook hard voor werk.

“Waarom het dan niet voor mezelf

doen?” vroeg ik me luidop af’, vult

Jan aan. ‘Ik ben blij dat ik de stap

gezet heb’, zegt de 29-jarige Jan. ‘De

ervaring die ik opdeed als werknemer

was belangrijk, maar achteraf

bekeken zou ik mijn 16-jarige zelf

toch aanraden om vroeger zelfstandig

te worden. Als je hard wil

werken en steeds wil bijleren, dan

kan je namelijk alles bereiken wat

je wil.’

Buurjongen

Terwijl Jan de uitvoerende kracht

is, neemt Jana het administratieve

luik voor haar rekening. De stap om

zelfstandig te worden werd zo’n 5

jaar geleden gezet. De eerste twee

jaren werkte Jan in onderaanneming,

maar ondertussen voert hij al

drie jaar eigen werken uit. Stelselmatig

bouwden ze hun zaak uit

om te groeien tot waar ze vandaag

staan. Vorig jaar nog schakelde het

‘Ik heb nog een voltijdse job naast mijn werk

voor Pollyn en nu het bedrijf groeit, begint

dit toch een pittige combinatie te worden’

Jana Bastiaen

Naast Jan Pollyn en Jana Bastiaen (centraal), telt de firma nog drie werknemers. ‘Zij zijn als

familie voor ons’, vertelt Jan. © Pollyn

bedrijf over van eenmanszaak naar

BV. Een cruciale stap in de groei

van het bedrijf. ‘Onze buurjongen

legde een gelijkaardig parcours

af als Jan. Hij deed in het begin

vakantiewerk om ons in bepaalde

periodes te ondersteunen. Later

nam hij een voltijdse job bij ons aan

en kochten we de eerste wagen

voor hem. Dat zijn allemaal kleine

stappen die we zetten, maar die

in het begin ongelofelijk belangrijk

waren om te groeien’, leggen de

zaakvoerders uit.

‘Vandaag hebben we 3 werknemers

in dienst die eigenlijk als

familie voor ons zijn. Zelf ga ik

ook altijd mee om projecten uit

te voeren’, vertelt Jan. ‘Er zit zo’n

goede dynamiek in het team, we

zijn een hechte kliek en dat vind ik

enorm belangrijk. Iedereen mag zijn

zegje doen bij ons en hoewel ik de

zaakvoerder ben, voel ik me zo niet.

We zijn samen een team en staan

op dezelfde lijn. In de toekomst zie

De Oost-Vlaamse Aannemer 45


het portret

ik dat graag nog groeien, maar ook

niet té groot. Een team van zo’n zes

mensen, dat zie ik wel zitten’, geeft

hij aan.

Pittige combo

Zaakvoerster Jana oefent naast haar

administratieve taken voor Pollyn

nog een voltijdse job uit bij AGO

Technics. ‘De eerste jaren was dit

heel goed te combineren, maar

naarmate het bedrijf groeit begint

dit toch een pittige combinatie te

worden’, vertelt ze. ‘Doorheen de

week doe ik na mijn werkuren allerlei

administratieve zaken zoals de

boekhouding bijhouden, materialen

bestellen, facturen betalen, het

verwerken van de payroll van onze

werknemers, en het updaten van

onze social media. Jan verzorgt op

dit moment nog de opmaak van de

offertes en de finalisering van de

facturen, maar dat is iets dat hij eigenlijk

niet zo graag doet. Hij steekt

liever zijn tijd in de uitvoering van

de projecten. Daardoor gebeurt

het wel eens dat we op zondagvoormiddag

samen de facturen en

offertes maken.’

‘Ik heb de luxe om

te kunnen zeggen

dat ik nog elke dag

fluitend opsta

Jan Pollyn

Zaterdag dan een dagje om te

bekomen? ‘Niet echt’, lacht Jana.

‘Dan werken we vaak verder aan

onze verbouwing of worden er

kleinere werken gedaan bij klanten.

Zo zitten niet alleen de weekdagen

vol, maar is er ook niet veel vrije tijd

in het weekend. Ik geef toe dat er

daardoor niet veel tijd meer over is

voor onszelf. We moeten goed nadenken

waar we ons bedrijf graag

binnen enkele jaren zien en hoe

we hierop zullen inspelen qua organisatie,

zeker met ons kindje dat op

komst is. Jan wenst zich graag volledig

te focussen op het uitvoeren en

coördineren van onze projecten en

alle administartieve taken door te

schuiven.’

‘Met veel plezier kan zij de offertes

en facturen van mij overnemen zodat

ik me kan focussen op het werk.

Een geïntegreerd systeem dat de

productgegevens met onze boekhouding

combineert, zal ons hierbij

helpen’, knikt Jan.

Lokale leveranciers

Van kleine terrassen met een oppervlakte

van zo’n 50 m² tot grote

werken van wel 1500 m², Pollyn

neem het voor zijn rekening zonder

af te wijken van hun core business.

‘Een hek plaatsen gaan we bijvoorbeeld

zelf niet doen’, illustreert Jan.

‘We verwijzen klanten dan graag

door naar andere aannemers voor

zoiets. Wij doen waar wij sterk in

zijn en dat is het aanleggen van

terrassen en opritten. Zelf werken

we vooral in een landelijke stijl en

verdiepen we ons in rustieke en

authentieke materialen.’

Pollyn gebruikt zoveel mogelijk

materialen van lokale leveranciers.

‘Waarom zou je elders zoeken als

lokale leveranciers zoveel kunnen

bieden’, stelt Jan. ‘Bovendien kan

je met hen echt een persoonlijke

vertrouwensband opbouwen en

steun je de lokale economie. Wij

werken bijvoorbeeld vaak samen

met Tegels Declerck uit Zomergem.

We hebben het toonpak daar

aangelegd en adviseren nu onze

klanten om daar een kijkje te nemen

om inspiratie op te doen. Door

de goede relatie die we inmiddels

hebben opgebouwd is het heel leuk

samenwerken. En het is bovendien

een win-winsituatie voor iedereen.’

Onafhankelijkheid

Naar de toekomst toe willen Jan en

Jana vooral meer streven naar

onafhankelijkheid. Op dit moment

doen zij voor de kleinere werken

alles zelf, van grondwerken tot het

plaatsen van opritten en terrassen.

Voor grotere oppervlaktes moeten

ze echter de hulp inschakelen van

collega-aannemers om bijvoorbeeld

de grondwerken uit te voeren of

om transport te voorzien. ‘Ik zou

graag investeren in grotere

machines om zo een eigen ploeg te

hebben die grote grondwerken

uitvoert’, droomt Jan luidop. ‘Nu zijn

we soms afhankelijk van andere

aannemers. Die samenwerkingen

lopen heel vlot en correct, maar ik

zou graag zelf mensen opleiden om

de grotere grondwerken in eigen

beheer te kunnen doen. Op die

manier kunnen we nog meer

service aan onze klanten bieden en

totaalprojecten afleveren. Daarnaast

zou een vrachtwagen ook

een zeer goede investering zijn naar

de toekomst toe.’

pollyn.be

Lees “Het Laatste Woord“ van Jan

Pollyn en Jana Bastiaen

46 De Oost-Vlaamse Aannemer


het portret

Het laatste woord

Wat is uw dierbaarste bezit?

Jan: ‘De mensen rondom mij. Niet

alleen mijn vrouw, maar ook het

personeel waar ik mee samenwerk.

We zijn een kliek, echt bijna familie.’

Welke job zou u doen als u niet

in de bouwsector was beland?

Jan: ‘Ik wou altijd de boerderij van

mijn grootouders overnemen. Helaas

zijn zij veel te vroeg gestorven

en was ik nog te jong om die droom

te verwezenlijken. Op 16-jarige

leeftijd ging ik dan als jobstudent

werken bij een aannemer en zo

ben ik in de bouw beland.’

Wat heeft u van uw ouders meegekregen?

Jana: ‘Onze beide ouders zijn harde

werkers dus leerden we allebei dat

je moet knokken om te bereiken

wat je wil. Je passie achterna gaan,

doorzetten en nooit opgeven.’

Met welk gerecht scoort u punten

als u vrienden uitnodigt?

Jan: ‘Sowieso vlees. Een goede barbecue,

een losse sfeer, meer moet

dat niet zijn.’

Naar welk tijdperk keert u terug

als u een teletijdmachine zou

hebben?

Jan: ‘Ik zou vijftig jaar terugkeren in

de tijd. Waar boeren nog boeren

waren en alles simpeler was. De

nieuwste technologieën zijn niet

aan mij besteed. Ik hou van old

school.’

Waar ergert u zich het gemakkelijkst

aan bij andere mensen?

Jan: ‘Schijnheiligheid. Ik ben altijd

recht voor de raap want op en

eerlijke communicatie is alles.

Zonder dat ontbreekt er een stukje

vertrouwen.’

Van welke muziekgroep of artiest

neemt u de platen mee naar een

onbewoond eiland?

Jana: ‘Ik heb zelf tien jaar cello

gespeeld, dus ik hou wel van rustige

instrumentale muziek. Dat is trouwens

tijdloos, handig want je weet

nooit hoe lang je op dat eiland zal

zitten’ (lacht)

Met welke persoon zou u voor

een dag levens willen ruilen?

Jana: ‘Ik zou graag eens ruilen met

een CEO van een groot bedrijf. Ik

wil weten wat hen drijft en hoe hun

dag eruit ziet.’

Jan: ‘Zeker niet met een superster

of beroemdheid. Al die aandacht is

niet nodig.’

Wat staat er bovenaan uw bucketlist?

Jana: ’Een verre reis maken, Amerika

bijvoorbeeld. Ondanks dat we

veel werken, wil ik ook wel zien wat

er buiten België te ontdekken is.

Misschien doen we wel ideeën op.’

Jan: ‘Ik ben echt gepassioneerd

door de landbouwsector. Een grote

traktor kopen, dat lijkt me wel iets.’

Hoe ziet uw leven er over tien

jaar uit?

Jan: ‘De droom is toch om de zaak

verder uit te bouwen. De tak van

grondwerken uitbreiden met een

eigen ploeg en investeren in een

vrachtwagen.’

Jana: ‘Niets zegt dat we in België

blijven. Misschien niet over tien

jaar, maar twintig. Wie weet zitten

we dan in Frankrijk, de akkerbouw

ontdekken en iets helemaal anders

doen.’

‘Ik zou vijftig jaar willen terugkeren in de tijd,

toen alles simpeler was’

Wat is uw beste eigenschap?

Jan: ‘Geduld en optimisme.’

Hoe ziet uw ideale weekend

eruit?

Jan en Jana: ‘Van een weekendje

weg met kameraden kunnen we

echt genieten. We zijn zeer sociale

mensen en in niet-coronatijden

hadden we wel elke week volk over

de vloer.’

Wat is het duurste kledingstuk in

uw kast?

Jana: ‘Bij mij is het niet echt kleding,

maar wel handtassen. Daar ben ik

erg gevoelig aan.’

De Oost-Vlaamse Aannemer 47


label

PASSIE VOOR PAYROLL

Persoonlijke aanpak

Ervaren dossierbeheerders

Expertise in de bouwsector

ZWIJNAARDE Tramstraat 59 09 244 45 30 zwijnaarde@accuria.be

SINT-NIKLAAS Stationsplein 1 03 760 15 80

sintniklaas@accuria.be

www.accuria.be Erkend Sociaal Secretariaat 870, aangenomen bij M.B. 15/10/86

48 De Oost-Vlaamse Aannemer

Similar magazines