14.06.2021 Views

Zomer in Beijum 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BEWAAREXEMPLAAR <strong>2020</strong><br />

ZOMER<br />

<strong>Beijum</strong><br />

<strong>in</strong><br />

Tips en ideeën voor<br />

leuke activiteiten<br />

dicht bij huis<br />

Thuiscamp<strong>in</strong>g<br />

1


ZOMERPROGRAMMA JEUGD<br />

ACTIVITEITEN HET TREFPUNT<br />

Het Trefpunt is door de week elke dag geopend van 10.00-17.00 uur. Op het terras kun je gezellig zitten en iets lekkers eten<br />

of dr<strong>in</strong>ken! Naast het terras is volop speelmateriaal zoals grote legoblokken en ballen waar je mee kunt spelen.<br />

uBUITENBIOSCOOP – Elke week op<br />

maandagavond 19:00 uur een andere<br />

leuke film. Neem zelf een stoel of<br />

kleedje mee. Toegang gratis. Welke films<br />

we draaien lees je op de achterkant van<br />

dit magaz<strong>in</strong>e.<br />

uKNUTSELKEET – een kle<strong>in</strong> beetje<br />

Spel en Spijkerweek! Donderdag 13<br />

augustus van 13.00–17.00 uur<br />

uSPEURTOCHT – donderdag 9 juli<br />

14.00–16.00 uur<br />

uCIRCUS SANTELLI CLINIC – leer wat<br />

circustrucjes van Circus Santelli.<br />

10, 14, 17 en 21 juli: 4-7 jaar 13.00–14.15<br />

uur / 8-12 jaar 14.45–16.15 uur – opgeven<br />

via marcel.aarts@wij.gron<strong>in</strong>gen.nl<br />

uDOE MEE MET MOVE! – K<strong>in</strong>deren van 9-12 jaar komen met getra<strong>in</strong>de studenten <strong>in</strong><br />

actie voor een ander, zoals afval opruimen of complimentjes uitdelen aan wijkbewoners.<br />

Maandag 6 juli 10.00-12.00 uur en d<strong>in</strong>sdag 7 juli 10.00-12.30.uur – opgeven via<br />

marcel.aarts@wij.gron<strong>in</strong>gen.nl<br />

u6-KAMP – Geef je op met je vrienden<br />

en vorm een team. Woensdag 12<br />

augustus van 14.00–16.00 uur<br />

uDISCGOLF – vrijdag 24 juli 14.00–<br />

16.00 uur<br />

uElke woensdag SPRINGKUSSEN<br />

FESTIJN – 8, 15, 22, 29 juli en 5<br />

augustus 14.00–16.00 uur<br />

uKNUTSELMIDDAG* – vrijdag 31 juli<br />

14.00–16.00 uur<br />

uTHEATERCURSUS – Leuk met elkaar<br />

met theater bezig zijn en een voorstell<strong>in</strong>g<br />

geven. 28 juli, 4 en 11 augustus van<br />

14.00 – 16.00 uur<br />

uSOOSAVONDEN* – Lekker chillen en relaxen bij de soos voor 12 tot 18 jaar.<br />

Woensdag 8, 15, 22 en 29 juli, 5 augustus 19.00–21.00 uur. Woensdag 12 augustus<br />

BBQ 17.00–21.00 uur. Kosten € 1,00. Opgave bij receptie@trefpuntbeijum.nl<br />

uLEVEND STRATEGO – donderdag 23<br />

juli 14.00–16.00 uur<br />

uVOSSENJACHT* – donderdag 30 juli<br />

14.00–16.00<br />

uHIGH TEA* – samen hapjes maken en<br />

opeten – vrijdag 7 augustus 14.00–16.00<br />

uur<br />

uWATERSPEKTAKEL – Donderdag 16 juli 14.00–16.00 uur<br />

uSILENT DISCO* – donderdag 6 augustus 14.00–16.00 uur<br />

* opgeven via receptie@trefpuntbeijum.nl<br />

ACTIVITEITEN B-SLIM<br />

uINSTUIF OP HET PLEIN – woensdag 8, 15, 22 en 29 juli<br />

14.00–16.00 uur op Ple<strong>in</strong> Oost<br />

uB-SLIM ON THE BEACH – d<strong>in</strong>sdag 28 juli 14.00–16.00 uur bij<br />

het Zilvermeer


t pag<strong>in</strong>a 2 Jeugd<br />

t pag<strong>in</strong>a 8 Volwassenen<br />

pag<strong>in</strong>a 4-5 Regio u<br />

pag<strong>in</strong>a 6-7 <strong>Beijum</strong> u<br />

Voorwoord<br />

E<strong>in</strong>delijk: het is vakantie! Tijd om je hoofd leeg te maken. Waar kan dat<br />

beter dan <strong>in</strong> de buitenlucht? Dat is zeker een goed idee, omdat we<br />

vanwege corona nog voorzichtig moeten zijn. En omdat een verre<br />

vakantie er voor veel mensen niet <strong>in</strong> zit, geven we <strong>in</strong> dit magaz<strong>in</strong>e<br />

allerlei tips voor zomers plezier dicht bij huis.<br />

Colofon<br />

<strong>Zomer</strong> <strong>in</strong> <strong>Beijum</strong> is een uitgave van<br />

Wijkvernieuw<strong>in</strong>g <strong>Beijum</strong> Bruist! en is tot<br />

stand gekomen <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met<br />

Woesthuis Media en Created bij Design.<br />

Fotomateriaal is mede aangeleverd door<br />

Jaap van Leeuwen, Marleen van Leeuwen,<br />

de Historische Werkgroep <strong>Beijum</strong> en<br />

Sticht<strong>in</strong>g Stadsboerderij De Wiershoeck en<br />

Freepik.<br />

Zo hebben de buurtcentra en de mensen van WIJ <strong>Beijum</strong> voor jong en<br />

oud activiteiten op stapel staan. In onze groene wijk zijn veel mooie<br />

plekken om te spelen of van het natuurschoon te genieten. Maak eens<br />

een wandel<strong>in</strong>g rond de wijk en langs het boerenland. Wandel over de<br />

eeuwenoude <strong>Beijum</strong>erweg en probeer je voor te stellen hoe het er<br />

vroeger uitzag. Of fiets de regio <strong>in</strong> en maak kennis met onze nieuwe<br />

buren <strong>in</strong> de gemeente: de dorpen van de voormalige gemeente Ten<br />

Boer. En ... een zomer is geen zomer zonder plezier te water. Dat kan<br />

heel dichtbij: zwemmen of waterskiën <strong>in</strong> het Zilvermeer, vissen langs<br />

het Boterdiep. Of iets verderop: het natuurbad van Engelbert, Strand<br />

Meeroevers <strong>in</strong> Meerstad, of het Reitdiep bij Garnwerd.<br />

Kortom: trek je wandelschoenen<br />

aan, pak de fiets, neem thermosflessen,<br />

broodtrommels, zwemkled<strong>in</strong>g<br />

en picknickkleden mee,<br />

en geniet van wat <strong>Beijum</strong> en zijn<br />

omgev<strong>in</strong>g je te bieden hebben!<br />

Aan de <strong>in</strong>formatie <strong>in</strong> deze uitgave kunnen<br />

geen rechten worden ontleend. In deze<br />

uitgave kunnen hyperl<strong>in</strong>ks of andere<br />

verwijz<strong>in</strong>gen naar <strong>in</strong>formatie van (niet-)<br />

commerciële <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen en organisaties<br />

zijn opgenomen. <strong>Beijum</strong> Bruist! is niet<br />

verantwoordelijk voor de <strong>in</strong>houd van die<br />

websites en <strong>in</strong>formatie van derden.<br />

<br />

3


EROPUIT IN DE REGIO<br />

Eropuit <strong>in</strong> de regio<br />

Dorpenronde Ten Boer<br />

De gemeente Gron<strong>in</strong>gen is vorig jaar <strong>in</strong> een klap een<br />

fl<strong>in</strong>k aantal dorpen rijker geworden, dorpen die <strong>in</strong> de<br />

gemeente Ten Boer lagen. Drie van die dorpen, Garmerwolde,<br />

Thes<strong>in</strong>ge, S<strong>in</strong>t Annen en Ten Boer zelf,<br />

liggen net als <strong>Beijum</strong> <strong>in</strong> Innersdijk, het laaggelegen<br />

gebied omgeven door de Wolddijk, die met een grote<br />

boog van Noorderhoogebrug noordelijk om Bedum tot<br />

voorbij Ten Boer loopt.<br />

t 13e eeuwse kerk <strong>in</strong><br />

Garmerwolde<br />

Een dorpenronde voert<br />

ons langs Garmerwolde 1<br />

met zijn prachtige 13e<br />

eeuwse kerk, Ten Boer 2<br />

zelf, Woltersum 3 , laag<br />

gelegen tegen de hoge dijk<br />

van het Eemskanaal, het<br />

nietige Wittewierum 4 ,<br />

ooit de plek waar <strong>in</strong> de 13 e<br />

eeuw Emo en Menko abt<br />

waren van het grote klooster<br />

Bloemhof, Ten Post 5 en<br />

W<strong>in</strong>neweer 6 , beide<br />

idyllisch gelegen aan een<br />

p Stadsweg bij W<strong>in</strong>neweer kronkelend Damsterdiep en<br />

een bochtige Stadsweg, het<br />

wierdedorpje Lellens 7 , S<strong>in</strong>t Annen 8 , nu een éénstraats<br />

gehucht, maar eens de locatie van een groot vrouwenklooster<br />

dat wijd en zijd bekend was om zijn manuscripten, en<br />

Thes<strong>in</strong>ge 9 met zijn kloosterkerk. De opsomm<strong>in</strong>g laat<br />

doorschemeren dat dit niet altijd een bescheiden streek is<br />

geweest. Het gebied zit vol geschiedenis, cultuur en bedrijfsleven.<br />

In Garmerwolde hebben ze bij alle panden waar ooit<br />

bedrijven zijn geweest bordjes geplaatst. Een daarvan bij de<br />

voormalige melkfabriek waar<strong>in</strong> nu een schattig museum is,<br />

gewijd aan … pudd<strong>in</strong>gvormen!<br />

En W<strong>in</strong>neweer ligt er niet alleen<br />

idyllisch uit te zien aan het<br />

Damsterdiep, het herbergde<br />

ooit steenfabrieken en lag<br />

dichtbij de scheepswerven van<br />

Wirdum 10 iets verderop.<br />

t Thes<strong>in</strong>ge met zijn kloosterkerk<br />

Reitdiep: Natuur en recreatie<br />

Gron<strong>in</strong>gen is land en water. Dichtbij <strong>Beijum</strong> kronkelt, <strong>in</strong> de<br />

wijk De Hunze, het smalle Selwerderdiepje, ooit een grote<br />

rivier. In het noorden is die opgegaan <strong>in</strong> het Reitdiep. In dat<br />

gebied is heel wat vakantieplezier te beleven, en dat allemaal<br />

op fietsafstand van <strong>Beijum</strong>! Bij een brug over het Reitdiep ligt<br />

Wierumerschouw 11 : een prachtige plek om een kano te<br />

huren (www.horsefarm.nl/kanoverhuur), <strong>in</strong> het Reitdiep te<br />

zwemmen, te picknicken of een ijsje te eten. Een paar<br />

kilometer noordelijker – je komt daar via een prachtig fietspad<br />

deels over of vlak langs de rivierdijk – ligt Garnwerd 12 . Volop<br />

vertier aan en <strong>in</strong> het water en de prachtige terrassen van Café<br />

Hamm<strong>in</strong>gh (met zwembad <strong>in</strong> de rivier) en Garnwerd aan Zee<br />

(www.garnwerdaanzee.nl). Weer iets verderop, bij<br />

Aduarderzijl 13 kun je kamperen of een kano huren. En je<br />

kunt er op een veerboot stappen die meerdere keren per dag<br />

heen en weer over het Reitdiep naar Schaphalsterzijl vaart<br />

(www.reitdiepveer.nl). Nog een prachtige plek om te kanoën is<br />

een plaats die ooit aan het Reitdiep lag: W<strong>in</strong>sum 14<br />

(www.marenland.nl).<br />

Wierumerschouw<br />

Aduarderzijl<br />

Garnwerd aan Zee<br />

Fietsen langs Reitdiep<br />

W<strong>in</strong>sum<br />

4


Strand Meeroevers p<br />

Watervertier<br />

Wie <strong>in</strong> de regio watervertier zoekt, kan vanuit <strong>Beijum</strong><br />

trouwens ook de andere kant opgaan. In Meerstad ligt het<br />

prachtige Strand Meeroevers 15 , een recreatiestrand met<br />

een leuke strandtent. Hier kun je zonnen, zwemmen,<br />

supboarden, kajakken, beachvolleyen … ontspannen<br />

(www.meerstad.eu/recreatie/strand-meeroevers).<br />

En <strong>in</strong> Engelbert niet te vergeten het prachtige<br />

Natuurbad Engelbert 16 . Geniet van de ouderwetse sfeer<br />

van een echt openluchtzwembad, de beroemde duiktoren<br />

van maar liefst 5 meter hoog, van de zonneweides en van<br />

hapjes en drankjes <strong>in</strong> de gezellige kant<strong>in</strong>e<br />

(www.natuurbadengelbert.nl/zwembad).<br />

Natuur en cultuur<br />

<strong>in</strong> de regio<br />

Harssens 17 . L<strong>in</strong>ks van de<br />

prov<strong>in</strong>ciale weg naar<br />

W<strong>in</strong>sum, even voor Adorp,<br />

kun je <strong>in</strong> het landschap nog heel goed de<br />

restanten zien van een kasteeltje (‘borg’ op<br />

zijn Gron<strong>in</strong>gs) dat <strong>in</strong> de 15e eeuw is vernietigd<br />

door de stad. Wie goed kijkt ziet rond<br />

glooiende percelen <strong>in</strong> het vierkant liggende<br />

sloten: ooit de grachten van de bebouw<strong>in</strong>g!<br />

(www.gron<strong>in</strong>gerlandschap.nl).<br />

Bedum 18 . Op slechts luttele kilometers<br />

fietsen van <strong>Beijum</strong> ligt een dorp dat bijzonder<br />

rijk is aan won<strong>in</strong>gen en andere gebouwen van de Amsterdamse<br />

school. VVV Het Hogeland – Bedum heeft een route langs<br />

maar liefst 48 bouwwerken uitgezet <strong>in</strong> het boekje ‘Amsterdamse<br />

school <strong>in</strong> Bedum’ (2016, 32 pag<strong>in</strong>a’s met veel foto’s).<br />

p Harssens<br />

Amsterdamse<br />

School <strong>in</strong> Bedum<br />

t<br />

Natuurbad Engelbert<br />

Boekje over de<br />

Amsterdamse School<br />

<strong>in</strong> Bedum u<br />

WANDELROUTE<br />

13<br />

12<br />

14<br />

10<br />

6<br />

18<br />

8<br />

7<br />

5<br />

4<br />

11<br />

17<br />

9<br />

2<br />

3<br />

1<br />

15<br />

16<br />

5


WANDELEN<br />

<strong>Beijum</strong><br />

<strong>in</strong> en om<br />

Historische wandel<strong>in</strong>g <strong>Beijum</strong>erweg<br />

Het oude <strong>Beijum</strong> was een rustiek gelegen gehucht onder de rook van Zuidwolde. De schilders van de Ploeg<br />

konden de schoonheid van het gebied ook waarderen. Meer dan <strong>in</strong> vele andere nieuwbouwwijken is <strong>in</strong><br />

<strong>Beijum</strong> een deel van dat landelijke verleden bewaard gebleven. We beg<strong>in</strong>nen bij de replica van het schilderij<br />

‘De egger’ van Jan Alt<strong>in</strong>k nabij de boerderij <strong>Beijum</strong>erweg 15, waar een paar eeuwen geleden de borg van<br />

<strong>Beijum</strong> stond 1 , lopen op de <strong>Beijum</strong>erweg langs de Wiershoeck, het Trefpunt en Boerderijum 2 naar het<br />

Gezondheidscentrum, tot de jaren tachtig nog de plek waar een boerderij stond, naast de Heerdstee die toen<br />

al gebouwd was 3 . Hier rechtsaf, onder de ‘huizenpoort’ van de Grev<strong>in</strong>gaheerd naar de T-split<strong>in</strong>g met het<br />

Heerdenpad 4 ; het eerste stuk Heerdenpad door de Bottemaheerd was vroeger een boerenweggetje naar<br />

boerderij de Bovenstreek, de huidige Appelhof <strong>in</strong> de Framaheerd. Richt<strong>in</strong>g Noorderhoogebrug volgt de<br />

<strong>Beijum</strong>erweg de Zuidwend<strong>in</strong>g, een duizend jaar oude dijk die <strong>in</strong> Noorderhoogebrug tot de Wolddijk loopt: de<br />

Gron<strong>in</strong>gerweg daar was het verlengde van de Zuidwend<strong>in</strong>g en later deel van het Boterdiep.<br />

q Ploegbord bij Borgterre<strong>in</strong><br />

p De boerderij vroeger naast<br />

De Heerdstee<br />

WOLDDIJK<br />

6<br />

Luchtfoto <strong>Beijum</strong>erweg u<br />

Het boerenweggetje naar p<br />

De Bovenstreek<br />

GRONINGERWEG<br />

MOLEN<br />

EN


MA<br />

LT<br />

TA<br />

E<br />

L<br />

S<br />

ST<br />

S<br />

ER<br />

E<br />

P<br />

WANDELEN IN EN OM BEIJUM<br />

p Kard<strong>in</strong>ger Natuur<br />

Kard<strong>in</strong>ge. Geniet wandelend of fietsend van de prachtige<br />

natuur, leef je uit op het strand en <strong>in</strong> het water van het Zilvermeer,<br />

toon je kunsten op de skatebaan aan de voet van de<br />

Kard<strong>in</strong>gerbult, ga eens golfen bij Pitch & Putt, beachvolleyen bij<br />

Snow- and Outdoorlimits, of picnicken bij de Noordermolen.<br />

korenmolen Wilhelm<strong>in</strong>a p<br />

Of kijk eens bij onze directe buren <strong>in</strong> …<br />

Noorderhoogebrug. Bezoek de korenmolen Wilhelm<strong>in</strong>a of<br />

Buitenplaats Reitdiep van Sticht<strong>in</strong>g Het Gron<strong>in</strong>ger Landschap.<br />

Je kunt er met je k<strong>in</strong>deren altijd terecht op de prachtige<br />

speelplek naast de boerderij en op het natuurterre<strong>in</strong> rond de<br />

boerderij. Dus: boterhammen, koffie, thee, limonade en een<br />

picnickkleed mee, en je bent er even helemaal uit!<br />

Lewenborg. Geniet van de bloemen <strong>in</strong> de Vl<strong>in</strong>dertu<strong>in</strong> en het<br />

Le Roy gebied.<br />

t Zilvermeer<br />

Ulgersmaborg/Oosterhoogebrug.<br />

Op K<strong>in</strong>derboerderij de Beestenborg<br />

kun je kijken naar en wandelen met<br />

dieren; de kle<strong>in</strong>tjes kunnen zich<br />

helemaal uitleven <strong>in</strong> de speeltu<strong>in</strong>.<br />

INGERWEG<br />

NOORDZEEWEG<br />

ZEEWINDE ZEEWINDE<br />

Pak een terrasje. Moeke Vaatstra Zuidwolde, Café Jägermeister<br />

aan het Damsterdiep <strong>in</strong> Garmerwolde, tu<strong>in</strong>terras De<br />

Wiershoeck, terras café Heerdenhoes.<br />

Historische wandel<strong>in</strong>g <strong>Beijum</strong>erweg<br />

BEDUM ><br />

KWELDERGRAS<br />

GRONINGERWEG<br />

ZEEDISTEL<br />

LAMSOOR LAMSOOR<br />

GRONINGERWEG<br />

BERLAGEWEG<br />

BEIJUMERWEG<br />

BAZEL- BAZEL- AZEL- STRAAT<br />

STRAAT<br />

AT<br />

OEVERKRUID<br />

UT STRAAT<br />

AT<br />

GODEKEN-<br />

HEERD<br />

Noorde<br />

der<br />

KWELDERGRAS-<br />

KWELDERGRASr-<br />

hoogebrug<br />

MERKEL-<br />

BACH-<br />

STRAAT<br />

AT<br />

STRAAT<br />

STRAAT AT<br />

GRANPRÉ MOLIÈREWEG<br />

CUYP<br />

GREINER- STRAAT<br />

AT<br />

BIJVOET- STRAATAT<br />

ERLAGEWEG<br />

CUYPERSWEG<br />

E RSWE<br />

AAT AT<br />

RSW<br />

G<br />

De Hunze<br />

S<br />

E<br />

GRONINGERWEG<br />

HERATEMAHEERD<br />

BUYSSTRAAT<br />

BEKEMAHEERD<br />

PEDAALPADPAD<br />

BERLAGEWEG<br />

MUDAHEERD<br />

MUDAHEERD<br />

KREMERSHEERD<br />

VAN TIJENSTRAAT -VAN<br />

MUDA<br />

D<br />

AHE<br />

AH<br />

AMKEMAHEERD<br />

SIJGERSMAHEERD<br />

SIJGERSMAHEERD<br />

EE<br />

HEERD<br />

HIDDEMAHEERD<br />

DDE<br />

DE<br />

DDD<br />

ID<br />

H D<br />

HI<br />

MUDAHEERD<br />

M<br />

RSHEER<br />

RSHEERD<br />

ME KRE<br />

ER<br />

E<br />

HEERDENPAD<br />

HEERDENPAD<br />

RD<br />

BEIJUMERWEG<br />

EWEG EWEG<br />

AMKEMAHEERD<br />

HIDDEMAHEERD<br />

HEERDENPAD<br />

HEERDENPAD<br />

EDZEMAHEERD<br />

JALTADAHEERD<br />

ADAHEERD<br />

4<br />

PEDAALPAD<br />

PAD<br />

BUNNEMA<br />

HEERD<br />

NE<br />

N<br />

1<br />

MAHEERD<br />

NEMAHEERD<br />

BUNNE<br />

BEIJUMERWEG<br />

FRAMAHEERD<br />

EMINGAHEERD<br />

BEIJUMERWEG<br />

SIBRANDAHEERD<br />

FOSSEM AHEERD<br />

A<br />

ANDELSTERMAAR<br />

HEERD<br />

KETTINGPAD<br />

RENSUMAHEERD<br />

2<br />

GREVINGA<br />

HEERD<br />

BEIJUMERWEG<br />

GREVINGA<br />

HEERD HEERD<br />

EMINGAHEERD<br />

DOORNBOSHEERD<br />

RENSUMAHEERD<br />

AMKEMAHEERD<br />

MEEDENPAD<br />

ONNEMAHEERD<br />

MENKEMAHEERD<br />

SPAKENPAD PAD<br />

SPAKENPAD<br />

EMAHEERD<br />

SCHELTEMAHEERD<br />

PEDAALPAD<br />

BARMAHEERD<br />

<strong>Beijum</strong><br />

EERD ERD<br />

ISEBRANDSTH<br />

ISEBRAND D<br />

S THEERD<br />

SCHELT<br />

PA<br />

PEDAALPA<br />

P D<br />

S THEERDT<br />

3<br />

HOLMSTERHEERD<br />

K<strong>in</strong>derboerderij de Beestenborg u<br />

GARSTHUIZERMAAR<br />

BENTISMAHEERD<br />

BENTISMAHEERD<br />

BOTTEMA-<br />

HEERD HEERD<br />

KREMERS-<br />

HEERD<br />

HEERD<br />

ONNEMA-<br />

HEERD<br />

HIDDEMA-<br />

HEERD<br />

BEKEMA-<br />

HEERD<br />

SIBRANDA-A-<br />

HEERD<br />

FOSSEMA-<br />

HEERD HEERD HEERD HEERD<br />

FOSSEMA-<br />

MUNSTER<br />

M<br />

MUNST<br />

GODEKENHEERD<br />

ERHEERD<br />

HOLM<br />

STERHEERD<br />

S L<br />

MEEDENPAD<br />

MEEDENPAD<br />

HEERD<br />

WILKEMAHEERD<br />

EILARDAHEERD<br />

RD<br />

ARD<br />

AR<br />

L<br />

EILA<br />

AHEER<br />

PEDAALPAD<br />

PAD<br />

GODEKENHEERD<br />

AMKEMAHEERD<br />

FROUKEMAHEERD<br />

KOERSPAD<br />

CLAREMAHEERD<br />

E<br />

EMINGAHEERD<br />

MUNSTERHEERD<br />

FROUKEMAHEERD<br />

BIESKEMAAR<br />

SPAKEN<br />

PAD<br />

JENSEMAHEERD<br />

JENSEMAHE<br />

JENSEMAHEERD<br />

EERD<br />

PEDAALPAD<br />

PAD<br />

FULTSEMAH EERD<br />

AMKEMAHEERD<br />

Recreatiegebied<br />

Kard<strong>in</strong>ge<br />

H<br />

EE<br />

R<br />

L SEMAH EER<br />

ALBRONDA-<br />

HEERD<br />

TOPPINGA-<br />

HEERD<br />

ATENS-<br />

HEERD<br />

STOEPEMA-<br />

HEERD<br />

RENSUMA-<br />

HEERD<br />

BOEKEN-<br />

LAAN<br />

VAN DER<br />

VLUGT-<br />

STRAAT<br />

AT<br />

MAASKANT-<br />

LAAN<br />

VAN DEN<br />

BROEK-<br />

STRAAT<br />

AT<br />

AKEMA-<br />

AAT<br />

AT<br />

VAN<br />

DOESBURG-<br />

STRAAT<br />

AT<br />

SCHELTEMA-<br />

HEERD<br />

WILKEMA-<br />

HEERD<br />

GALKEMA-<br />

HEERD<br />

GALKEMA-<br />

HEERD<br />

YPEMA-<br />

HEERD<br />

HYLKEMA-<br />

HEERD<br />

WIBENAHEERD<br />

KARDINGERMAAR<br />

E<br />

BO<br />

D<br />

ER<br />

PEDAALPAD<br />

PAD<br />

ELEMAHEERD<br />

BOELEMAHEERD<br />

WIBENAHEERD<br />

SPAKENPAD<br />

PAD<br />

HYLKEMAHEERD<br />

Tu<strong>in</strong>terras De Wiershoeck heeft elke<br />

zaterdag tusen 11 en 16 uur 'In de<br />

kersentu<strong>in</strong>' gepland: ontspannen<br />

genieten voor iedereen op het terras<br />

tussen de bloemen!<br />

KOERSPAD<br />

BENTISMA-<br />

HEERD HEERD<br />

NIJENSTEIN-<br />

HEERD<br />

NIJENSTEIN-<br />

HEERD<br />

Sportpark Kard<strong>in</strong>ge<br />

OVERLOOP<br />

Beijemerbos<br />

DWARSDIJKJE<br />

7<br />

OVERLOOP


ZOMERPROGRAMMA<br />

VOLWASSENEN<br />

ACTIVITEITEN HEERDENHOES – MELSEMAHEERD 2<br />

Het Heerdenhoes is door de week elke dag geopend van 10.00-17.00 uur. Op het terras kunt u gezellig zitten<br />

voor een kopje koffie met appelgebak, een tosti, broodje of soep.<br />

Cursussen (opgeven via <strong>in</strong>fo@heerdenhoes.nl)<br />

uZOMER SCHILDERCURSUS DOOR WIL<br />

MAZELAND - 4 X – € 2,00 per les. Altijd<br />

al eens impressionistisch willen schilderen,<br />

dan is dit je kans. Maandag 6 en 13<br />

juli, woensdag 8 en 15 juli 14.00-16.00<br />

uur<br />

Overige activiteiten<br />

uZOMER SCHILDERCURSUS DOOR<br />

MARIJKE LANGIUS - 3 X – € 2,00 per<br />

les. Lekker met elkaar buiten schilderen<br />

- bij regen op een beschutte plek.<br />

Maandag 20 en 27 juli en 3 augustus van<br />

13.00-15.00 uur<br />

uCURSUS YOGA/MEDITATIE DOOR<br />

MARIEKE BUITENWEG – 5 X – € 15,00<br />

per les, met stadjerspas € 5,00. Maak op<br />

een laagdrempelige manier kennis te<br />

maken met Yoga en Meditatie. 3-7<br />

augustus elke ochtend van 10.00 tot<br />

12.00 uur<br />

uTERRAS-BINGO – Lekker buiten op<br />

het terras b<strong>in</strong>go spelen. 6 x. Kle<strong>in</strong>e <strong>in</strong>leg<br />

€ 2,00, leuke kle<strong>in</strong>e prijsjes. Let op: Vol<br />

= Vol! Donderdag 9, 16, 23 en 30 juli, 6<br />

en 13 augustus vanaf 14.00 uur<br />

uOUD HOLLANDSE SPELLETJES -<br />

GEWOON LEKKER MET ELKAAR<br />

NOSTALGIE - 3X – Woensdag 8, 15 en 22<br />

juli van 10.00-12.00 uur op het Ple<strong>in</strong>.<br />

Gratis.<br />

uWANDELEN IN DE MOOIE OMGE-<br />

VING VAN BEIJUM EN OMSTREKEN.<br />

Woensdag 29 juli, 5 en 12 augustus<br />

vanaf 10.00 vanuit het Heerdenhoes.<br />

uONTBIJT – elke d<strong>in</strong>sdagochtend <strong>in</strong> het Heerdenhoes – € 2,50. Broodjes met een<br />

eitje, kopje koffie of thee, divers beleg en een glaasje jus d’orange. 7, 14, 22 en 28 juli<br />

en 4 en 11 augustus van 9.30-11.00 uur.<br />

uJEU DE BOULES – Op het ple<strong>in</strong> – gratis.<br />

U kunt speelballen afhalen <strong>in</strong> het<br />

Heerdenhoes en gaan spelen wanneer u<br />

wilt<br />

ACTIVITEITEN TREFPUNT – BEIJUMERWEG 17<br />

Het Trefpunt is door de week elke dag geopend van 10.00–17.00 uur. Op het terras kunt u gezellig zitten<br />

voor een kopje koffie met appelgebak een tosti of een pannenkoek. Naast het terras is volop speelmateriaal<br />

zoals grote legoblokken en ballen waar uw k<strong>in</strong>deren mee kunnen spelen.<br />

Buitenbioscoop<br />

Elke week op maandagavond een andere leuke film, aanvang 19.00 uur. Zelf een stoel of kleedje meenemen.<br />

Datum Film Doelgroep <br />

6 juli The Lion K<strong>in</strong>g 9+<br />

3 juli Avengers Endgame 12+<br />

20 juli Mathilda 6+<br />

27 juli Men <strong>in</strong> Black International 12+<br />

3 augustus Het Hondenhotel AL<br />

10 augustus Pirates of the Caribbean 12+<br />

ACTIVITEITEN BIJ BOSSHARDT – AMKEMAHEERD 481A<br />

In de vakantieperiode is er elke d<strong>in</strong>sdag en vrijdag vrije <strong>in</strong>loop van 10.30–13.00 uur:<br />

koffie en thee staan voor u klaar!<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!