18.06.2021 Views

Archicomm 03 2021

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | nr 3 <strong>2021</strong> | juni-juli<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | www.archicomm.nl |<br />

| | <strong>2021</strong> |<br />

3<br />

Brandveiligheid/brandpreventie<br />

Trappen<br />

www.archicomm.nl<br />

Liften<br />

Verlichting


FUNCTIE VOLGT VORM<br />

Vorm volgt functie is een bekend design principe. Een<br />

louver systeem van Sunshield wordt met flexibele<br />

dragers geïntegreerd in de constructie. De architect<br />

geniet dus een enorme vrijheid bij het vormgeven van<br />

het project. De architecturale vorm is de basis voor het<br />

functionele design van de louvers. Functie volgt vorm.<br />

SUNSHIELD<br />

UNIEKE LOUVERS<br />

De Architect en Sunshield<br />

Samen een optimaal resultaat<br />

bereiken. Met advies, ontwerp<br />

en productie op maat.<br />

Dat mag u verwachten van<br />

Sunshield. Bezoek<br />

sunshield.nl/architect. Of<br />

neem contact op met een<br />

projectadviseur.<br />

+31 162 571 493<br />

info@sunshield.nl<br />

www.sunshield.nl


24/7 Slim.<br />

Overal.<br />

REFLECTOR<br />

DOWNLIGHT Ø 190MM<br />

• Brede lichtstraal<br />

• Zwart of Wit<br />

REFLECTOR<br />

LED PANEL 60x60<br />

• Lage UGR


The Colours<br />

of Wellbeing<br />

Petal<br />

Mercury<br />

Stone<br />

Mint<br />

Fresh<br />

Seashell<br />

Chalk<br />

Hemp<br />

Moon<br />

Mastic<br />

Sage<br />

Azure<br />

Stucco<br />

Sandalwood<br />

Cork<br />

Linen<br />

Plaster<br />

Zinc<br />

Eucalyptus<br />

Storm<br />

Sand<br />

Coral<br />

Earth<br />

Clay<br />

Gravel<br />

Concrete<br />

Seaweed<br />

Space<br />

Mustard<br />

Scarlet<br />

Ebony<br />

Iron<br />

Anthracite<br />

Charcoal<br />

Kies voor een plafond in kleur<br />

Met trots introduceren wij de Colours of Wellbeing: samengesteld<br />

door designexperts aan de hand van kleurentheorieën.<br />

Onze Rockfon Color-all ® plafonds zijn geïnspireerd door<br />

de natuur en passen bij de nieuwste designtrends.<br />

Ontdek meer op rockfoncolours.com/nl<br />

Sounds Beautiful


Voorwoord<br />

We doen het uiteindelijk toch<br />

voor échte mensen?<br />

Eigenlijk zou je vanuit een moreel kompas altijd álles in het werk moeten willen stellen<br />

om brandveiligheid – bij het ontwerp, de bouw én het gebruik van een pand, gebouw of<br />

object – op het hoogste niveau te plaatsen. Nu denk ik niet meteen aan het slechtste van<br />

de mens, maar feit is natuurlijk wel dat we ons niet altijd afvragen of we genoeg kritisch<br />

zijn geweest tijdens het proces van het ontwerp, de bouw en daarna dus het gebruik van<br />

een pand, gebouw of object.<br />

Niet voor niets is de normering ten aanzien van deze aspecten in de laatste jaren veel<br />

strenger geworden. Terecht. We weten bijvoorbeeld allemaal wat een ongekende brand<br />

aan persoonlijk leed kan veroorzaken. Het eerste dat mij te binnen schiet is natuurlijk<br />

de brand in de appartemententoren in het Verenigd Koninkrijk twee jaar geleden met<br />

vele dodelijke slachtoffers. Nog steeds vragen we ons af: hoe kon dit gebeuren? Ja, er is<br />

een onderzoek geweest en er zijn oorzaken gevonden. Maar toch, hoe kon dit gebeuren?<br />

Waar was het moreel kompas (of: het gezond verstand) in alle fases van het bouw- en<br />

ontwikkeltraject?<br />

Maar goed, ik zei het al: die normeringen geven een strikte leidraad. En dat is prima.<br />

Het is wat mij betreft logisch dat fabrikanten en ontwikkelaars meer en een diepgaandere<br />

kennis hebben van het product (ja, ook van hun eigen producten!) én van de brandwerende<br />

markt. Brandveiligheid mag nooit een sluitpost zijn.<br />

Mede ook om die reden besteden we in deze editie veel aandacht aan dit belangrijke<br />

thema. Zo spraken we Leo Oosterveen, branchemanager bij Brandveilig Bouwen<br />

Nederland. Zijn stellingname is helder: “We moeten meer durven doorvragen! Want, we<br />

kunnen ons makkelijk gedrag niet veroorloven juist als het gaat om een kwestie van<br />

leven of dood. Uiteindelijk doen we het wel voor échte mensen.”<br />

Spijker op de kop dus. Lees het hele interview op pagina 12 en 13. Het is een mooi prikkelend<br />

stuk om iedere lezer toch weer even ‘op scherp’ te zetten.<br />

Overigens is het ook op een andere manier genieten in deze <strong>Archicomm</strong>. Zeker als u even<br />

geen tijd hebt om meteen te gaan lezen als deze editie op de deurmat valt. Want, dan<br />

kunt u altijd nog de prachtige plaatjes bekijken. Vooral die in de trappenspecial. (Vanaf<br />

pagina 74). Wat is het toch genieten van de creativiteit die er in ons land is. Ja, de Trap<br />

Als Eyecatcher!<br />

Inderdaad. Die kan zéker een eyecatcher zijn. Hoe die prachtige eyecatchers tot stand<br />

komen en welke gedachte daarachter zit…. Wel, ik zei het al: u leest het in deze editie<br />

van <strong>Archicomm</strong>!<br />

Voor nu wens ik u vanzelfsprekend een goede zomer toe. In september ziet u nummer 4<br />

op uw deurmat. Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Dus… tot ziens in september!<br />

Met nóg meer eyecatchers!<br />

Jerry Helmers<br />

5


BRANDVEILIGHEID<br />

Nieuwsgierig geworden naar aanleiding van het interview<br />

over brandveiligheid in houtbouw?<br />

Al meer dan 30 jaar onderzoeken en ontwikkelen onze ingenieurs<br />

brandbeveiligingssystemen waarmee u aantoonbaar kunt voldoen<br />

aan de geldende voorschriften en normen. Uw voordeel: elk van onze<br />

brandwerende producten is uitgebreid getest op effectiviteit en<br />

betrouwbaarheid in overeenstemming met (inter)nationale normen.<br />

Tegelijkertijd zorgen onze producten voor een gemakkelijke installatie<br />

en inspectie én dragen ze bij een aan gezond gebouw.<br />

Ook in hout zijn wij uw partner van ontwerp tot bouw.<br />

Onze specialisten staan voor u klaar, vanaf het eerste<br />

ontwerp via gedetailleerde planning en bouwvergunning,<br />

tot uitvoering.<br />

Onze technische bibliotheek geeft u uitgebreide informatie.<br />

Voor uw planning kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van<br />

2D-tekeningen van de producten en document en down<br />

loaden zoals goedkeuringen en specificaties.<br />

Voor uw CAD-concept vindt u onze brandbeveiligingsoplossingen<br />

als 2D- en 3D BIM-objecten in de uitgebreide<br />

Hilti BIM / CAD-bibliotheek.<br />

Wilt u meer informatie?<br />

Scan deze QR code!<br />

Hilti Nederland<br />

Leeuwenhoekstraat 4 | Berkel en Rodenrijs<br />

010 – 519 11 11<br />

www.hilti.nl


ArchiComm<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur<br />

nr. 3 <strong>2021</strong><br />

verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 2468-3531<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Redactieadres - bezoekadres Nederland<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Eindredactie<br />

Redactieteam<br />

Media adviseurs<br />

Secretariaat<br />

Online marketing<br />

Vormgeving<br />

Drukwerk<br />

Redactieadres - bezoekadres België<br />

Domein de Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Jerry helmers (Crown Media)<br />

Herman van Aalst, Tamara Brouwers,<br />

Jerry Helmers, Lieke van Zuilekom<br />

Folkert van der Werf, Wouter Jansen,<br />

Rishie Ramadhin<br />

Elke Kina, Manuela Depenbrock,<br />

Sandra Reijnders<br />

Mark Schouten, Tarik Yilmaz<br />

Jeroen Saes, Richard Kokx, Daan Halters<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Advertenties<br />

Adverteerders ontvangen via traffic@louwersmediagroep.nl een e-mail met<br />

een link om hun advertenties te uploaden.<br />

Doelgroep<br />

Verspreiding vindt plaats naar o.a. architecten, interieurarchitecten,<br />

landschapsarchitecten, designers, woningcorporaties, opdrachtgevers,<br />

bouwkostendeskundigen, bouwkundigen, adviesbureaus, bestekschrijvers,<br />

brancheorganisaties, leveranciers, fabrikanten en aanverwante organisaties.<br />

Prijzen en voorwaarden<br />

Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling<br />

worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien twee maanden voor<br />

het verstrijken van de abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar<br />

verlengd. Prijswijzigingen voorbehouden.<br />

Abonnementsprijs<br />

€ 63,00 per jaar excl. BTW, Buitenland Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW,<br />

bankrekening ING NL78 ABNA 0490 2820 67, BIC: ABNANL2A t.n.v. Louwers<br />

Mediagroep, o.v.v. <strong>Archicomm</strong>. Informatie over abonnementen: +31 495 45 00 95.<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements periode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Bezorgklachten<br />

Bezorgklachten kunnen worden doorgegeven via info@louwersmediagroep.nl.<br />

Nabestellen<br />

Reeds verschenen nummers kunt u nabestellen via<br />

archicomm.nl/abonneren.<br />

Digitaal lezen<br />

Via archicomm.nl/magazines.<br />

Vragen?<br />

Ga naar archicomm.nl, mail naar:<br />

info@louwersmediagroep.nl of bel +31 495 45 00 95.<br />

Copyright<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder<br />

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en / of bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op<br />

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke<br />

aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.


Inhoud<br />

Focus op daglichttoetreding, esthetiek én veiligheid 10<br />

‘We moeten met z’n allen veel meer durven doorvragen!’ 12<br />

Brandveiligheid en brandpreventie<br />

Getest de vlakste 14<br />

‘Ondanks nieuwe wet- en regelgeving blijft onbeperkte ontwerpvrijheid mogelijk’ 18<br />

Brandveilige houtbouw 20<br />

Brandveilige opslag nieuwe stijl 22<br />

Vacuüm vult vacuüm 24<br />

Brandveiligheid van geventileerde gevels 26<br />

FOAMGLAS ® blijft investeren in brandveiligheid 28<br />

De zekerheid van een optimale passieve brandveiligheid 30<br />

Verantwoording voor kwalitatief aluminium 32<br />

Deze zomer introductie van drie nieuwe duurzame collecties 34<br />

Architectuur met louvers 36<br />

De Pen: Henk Weber 38<br />

Verlichting<br />

Meer dan licht 40<br />

Less energy, more light 44<br />

Comfortabel en verantwoord werken in Poort van Uden 46<br />

LED’s upgrade! 50<br />

Bailey’s bijzondere lampen maken ruimtes bijzonder 52<br />

’Het eindresultaat is altijd een mooi lichtspel’ 54<br />

‘Een nieuw designarmatuur zonder concessies’ 56<br />

Met licht gebouwen tot ware kunstobjecten maken 58<br />

Ambachtelijke verlichting, met de hand vervaardigd 61<br />

‘Een relatief klein onderdeel, maar zo onmisbaar in totale constructie’ 62<br />

Het bos tussen de bomen 64<br />

ClickBrick Pure: een circulaire gevel met een traditionele uitstraling 66<br />

‘Meedenken bij het verwarmen van ruimten’ 70<br />

Circulaire en custom made roosters 73<br />

Trappen<br />

‘Op een A4’tje heeft de architect het uitgewerkte Bouwbesluit meteen beschikbaar’ 74<br />

Zwevende trappen 77<br />

Witte spiraal is dé blikvanger in monumentaal kantoorgebouw 78<br />

Extra capaciteit in technisch tekenwerk nodig? 80<br />

Totaal in staal 84<br />

Een trap maak je samen 86<br />

Elk product op maat 88<br />

Liften<br />

Er is een nieuwe liftstandaard 90<br />

Kwaliteit in de lift en op de roltrap 92<br />

Handwerk en maatwerk 94<br />

Voor elke situatie de passende lift 96<br />

Autoliften in eigen huis 98<br />

‘Huislift is musthave voor de eigentijdse bewoner van een woonhuis' 100<br />

Het is hoe dan ook een betrouwbare lift 102<br />

Voldoende luchtverversing dankzij elektrisch gestuurde dakramen 104<br />

Ventilatie en verlichting in één elegante plafondspot 105<br />

Leven in het groen is de toekomst 106<br />

Unieke themaruimtes met kleurrijke, akoestische wand- en plafondoplossingen 108<br />

Innovatieve oplossing voor akoestische klimaatbeheersing 110<br />

Partners 113<br />

8


10<br />

32<br />

46<br />

74<br />

84<br />

100<br />

110<br />

Coverfoto:<br />

EeStairs<br />

(Beeld: Fotografie Hans Morren)<br />

9


Sinds dit jaar kan Solarlux haar profielen voor vaste kozijnen in dezelfde aanzichten aanbieden als haar vouwwanden. Hierdoor wordt het<br />

gevelaanzicht niet langer onderbroken en zijn architecten en eindklanten verzekerd van één uniforme geveluitstraling. (Beeld: Solarlux GmbH)<br />

NOVITEITEN IN GEVELOPLOSSINGEN:<br />

Focus op daglichttoetreding,<br />

esthetiek én veiligheid<br />

Fabrikant en leverancier van glazen vouwwanden, serres, tuinkamers en balkonbeglazing, Solarlux<br />

heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. De marktleider in flexibele gevelelementen heeft diverse<br />

nieuwe producten ontwikkeld en bestaande producten geoptimaliseerd, om zowel relaties in de<br />

projectenmarkt als aannemerij, het uitgebreide dealernetwerk én sinds kort ook particuliere klanten<br />

nog beter en completer van dienst te kunnen zijn.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Solarlux<br />

“Een mooi voorbeeld van een innovatie zijn<br />

onze parige wanden, die sinds kort ook RC2N/<br />

SKG**-gecertificeerd geleverd kunnen worden”,<br />

vertelt Jan Jaap Hofstra, Consultant<br />

Architecten bij Solarlux. “Daarmee voldoen de<br />

vouwwanden met evenredige verdeling volledig<br />

aan de nieuwe bouweisen voor nieuwbouw. Ook<br />

ten aanzien van inbraakwerendheid.”<br />

Uniforme geveluitstraling<br />

Ook kan Solarlux sinds dit jaar haar profielen<br />

voor vaste kozijnen in dezelfde aanzichten aanbieden<br />

als haar vouwwanden. Hierdoor wordt<br />

het gevelaanzicht niet langer onderbroken en<br />

zijn architecten en eindklanten verzekerd van<br />

één uniforme geveluitstraling, aldus Hofstra.<br />

“Tot voor kort leverden we de profielen puur<br />

als aluminium kozijn, waarbij we de profieldiktes<br />

per 15 mm konden ‘opplussen’. In plaats<br />

hiervan kunnen we nu ook profielen leveren<br />

met dezelfde breedte en hetzelfde aanzicht<br />

als onze aluminium vouwwanden. Onze vouwwanden<br />

hebben een aanzichtsbreedte in de<br />

vleugelovergang van 99 mm. Datzelfde geldt nu<br />

dus voor onze vaste kozijnprofielen. Met name<br />

10


Een mooi voorbeeld van een innovatie zijn de parige wanden, die sinds kort ook<br />

RC2N/SKG**-gecertificeerd geleverd kunnen worden. (Beeld: Constantin Meyer)<br />

Vernieuwde showroom<br />

Begin dit jaar heeft Solarlux haar showroom in<br />

Nijverdal opnieuw ingericht, met de allernieuwste<br />

producten. “Blikvanger is de enorme cero<br />

schuifwand, die motorisch wordt aangedreven”,<br />

vertelt Hofstra. “Voor de schuifwand hebben<br />

we bovendien een screen/zonnedoek gemonteerd,<br />

die volledig wegvalt in de gevel. Buiten<br />

is een drietal tuinkamers ingericht, inclusief<br />

buitenkeuken en nieuw meubilair, waar architecten<br />

én particuliere klanten uit de directe<br />

omgeving onder andere de SL20 schuifwand<br />

kunnen ervaren.”<br />

esthetisch is dit een enorme meerwaarde,<br />

waarvan we heel veel verwachten.”<br />

Stichting Dutch Daylight<br />

“Als organisatie verkopen wij daglicht, dat niet<br />

alleen zorgt voor een prettige sfeer maar ook<br />

een positieve invloed heeft op ons welbevinden”,<br />

aldus Hofstra. “Niet voor niets wordt daglicht<br />

regelmatig als uitgangspunt voor het ontwerp<br />

genomen. Echter, de wet- en regelgeving druist<br />

hier soms tegenin. De nieuwe BENG-norm,<br />

bijvoorbeeld, adviseert om op zuidgevels zo<br />

min mogelijk glas toe te passen, waardoor de<br />

warmtetoetreding beperkt blijft. Ons inziens<br />

conflicteert dit met de behoefte aan een lichte<br />

werk- en leefomgeving. Onder andere hierom<br />

zijn we begin dit jaar toegetreden tot de Stichting<br />

Dutch Daylight, dat de optimale toepassing<br />

van daglicht in de gebouwde omgeving promoot.<br />

Binnen het platform delen we actief kennis op<br />

dit vlak, waarbij we focussen op een optimale<br />

balans tussen daglicht, uitzicht en isolatie.”<br />

Architektur im Foyer<br />

Architecten die de allernieuwste producten<br />

van Solarlux in real life willen zien, voelen en<br />

ervaren zijn eveneens van harte welkom op de<br />

Architektur im Foyer op 30 september en 1 oktober,<br />

op het hoofdkantoor van Solarlux in Melle<br />

(Duitsland). Tijdens dit tweedaagse hybride<br />

symposium presenteren diverse Europese<br />

architecten hun nieuwste ideeën. Het symposium<br />

levert bovendien kostbare punten op voor<br />

het architectenregister. Deelname is gratis.<br />

ANZ_BF_Stedenbouw_197x130_ISOv2.indd 1 20.<strong>03</strong>.19 11:07<br />

11


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

'Besteedt de architect<br />

in zijn ontwerp<br />

gefundeerd aandacht<br />

aan de brandveiligheid<br />

van zijn ontwerp?'<br />

Leo Oosterveen. (Beeld: Pieter Magielsen NFP-PHOTOGRAPHY)<br />

12


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

BRANDVEILIG BOUWEN NEDERLAND<br />

PLEIT VOOR VEEL MEER AANDACHT VOOR<br />

BRANDVEILIGHEID BIJ ONTWERP EN BOUW<br />

‘We moeten met z’n allen veel<br />

meer durven doorvragen!’<br />

In de afgelopen maanden lijken<br />

architecten en ontwerpers meer<br />

belangstelling te hebben gekregen<br />

voor het thema ‘brandveilig<br />

bouwen’. Natuurlijk is dat een<br />

goede zaak, zegt Leo Oosterveen,<br />

branchemanager bij vereniging<br />

Brandveilig Bouwen Nederland<br />

(BBN), die deze doelgroepen nu<br />

ook nadrukkelijk ziet bij de aanmeldingen<br />

voor de webinars van<br />

BBN. “Maar ik zeg eerlijk dat ik<br />

tegelijkertijd niet precies weet<br />

waarom die belangstelling zo is<br />

gegroeid. Echter, het is bij lange<br />

na nog niet genoeg. Sterker: ik<br />

vind het nog steeds verbijsterend<br />

dat brandveiligheid niet<br />

overal een leidend en geprioriteerd<br />

thema is. Het gaat om de<br />

veiligheid van de gebruikers van<br />

de gebouwen!<br />

De oproep van Oosterveen is helder: “Het bewustzijn ten aanzien van brandgevaar moet omhoog.<br />

Kijk bijvoorbeeld eens naar de architectenopleidingen. Ik heb signalen dat daar maar slechts 2<br />

uurtjes aandacht wordt besteed aan brandveiligheid. Veel te weinig. Daarnaast doe ik ook een<br />

appèl op bijvoorbeeld de gebouweigenaren. Ook zij lijken vaak niet alle benodigde kennis in huis<br />

te hebben terwijl ze wel de (wettelijke!) verantwoordelijkheid dragen. Een oplossing om de keten<br />

te prikkelen is dan ook niet zo heel erg ingewikkeld: veel meer opdrachtgevers dan nu het geval is<br />

zouden de keuze voor een architect moeten baseren op het criterium: besteedt de architect in zijn<br />

ontwerp gefundeerd aandacht aan de brandveiligheid van zijn ontwerp?”<br />

Oosterveen begrijpt aan de andere kant echter wel heel goed dat een architect aan veel meer<br />

zaken moet denken. “De materialisering, de klimaateisen, natuurlijk de functionaliteit, de in’s<br />

en out’s van een locatie… Ja, ik snap wel dat de dynamiek heel groot is. Maar ik snap niet dat<br />

‘brandveiligheid’ in dat kader te vaak als ‘extreem kostenverhogend en als gevaar voor ontwerpvrijheid’<br />

wordt gezien. Toch is dát ook weer te pareren: want als je juist veel eerder in het<br />

voortraject – dus bij de ontwerpers en de architecten – de ‘brandveiligheid’ agendeert, dan haal<br />

je verderop in het traject juist de winst. Met andere woorden: ik pleit voor veel meer aandacht<br />

voor brandveiligheid en het doorvragen hierover. Óók een architect kan nadenken over de vraag<br />

hoe snel je van de twintigste etage naar beneden kunt komen als er brand is. Kun je eventuele<br />

rookontwikkeling voorspellen? Hoe is het gebouw gecompartimenteerd? En niet onbelangrijk:<br />

blijft het gebouw staan? En, hoe lang?”<br />

“Het zijn – wat mij betreft – allemaal logische vragen die je kunt stellen. Dus; we moeten met z’n<br />

allen meer het lef hebben om méér te durven vragen. Laten we gewoon ons boerenverstand wat<br />

vaker gebruiken. Misschien zouden we wat minder opportunistisch moeten willen zijn. Want, we<br />

kunnen ons dat ‘makkelijke gedrag’ toch niet veroorloven juist ook als het gaat om een kwestie<br />

van leven of dood? Immers, linksom of rechtsom: als we ontwerpen én bouwen, dan doen we dat<br />

wel voor échte mensen.”<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: BBN<br />

Op woensdag 6 oktober organiseert BBN een webinar ‘Brandveiligheid van gevels’.<br />

Deelname is kosteloos. En met name architecten en ontwerpers worden uitgenodigd<br />

hier aan deel te nemen. Aanmelden geschiedt via www.bbn.nu<br />

Op 25 november staat overigens ook een webinar gepland waarbij gebouweigenaren<br />

worden uitgedaagd vragen te stellen. Meer informatie op www.bbn.nu<br />

13


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

XXL BRANDVEILIG GLAS<br />

Getest de<br />

vlakste<br />

AGC Glass is een van de grootste<br />

glasproducenten ter wereld.<br />

Of het nu gaat om de bouw, de<br />

industrie, de automotive branche<br />

of de gezondheidzorg, voor<br />

al deze markten maakt het bedrijf<br />

vlak glas. Een bijzondere<br />

type glas is het brandwerende<br />

glas, dat nog steeds wordt verbeterd.<br />

Tekst: Tamara Brouwers |<br />

Beeld: AGC Glass Nederland<br />

Jan Liebeton is als productmanager verantwoordelijk<br />

voor brandwerend glas. “Naast de<br />

productie van glas zelf zijn we ook verantwoordelijk<br />

voor de bewerkingen die het geschikt<br />

maken voor een specifieke toepassing.” Zo is<br />

isolerend glas en alles wat hiermee samenhangt<br />

een belangrijke tak binnen het assortiment<br />

van AGC Glass.<br />

Voor speciale glassoorten, waaronder het<br />

brandwerende glas geldt dat het aan veel<br />

regels moeten voldoen. “De regels die voor het<br />

glas zelf gelden zijn op Europees niveau geregeld,<br />

maar in het Nederlandse bouwbesluit,<br />

waarin staat aan welke eis een bouwdeel moet<br />

voldoen, is anders dan in andere landen. Alle<br />

producten moeten vooraf worden getest in het<br />

systeem waarin het moet worden toegepast. Je<br />

wilt zéker weten dat het geheel brandwerend is;<br />

glas en kozijn. De detaillering maakt vaak het<br />

verschil. Dit testen kost best veel tijd en geld,<br />

maar we brengen pas iets op de markt als het<br />

helemaal in orde is.<br />

Mobius Brussel.<br />

14


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

'Met Pyrobel-T kunnen we steeds grotere ramen leveren.<br />

Daardoor ontstaat een eenheid en een gevoel van ruimtelijkheid'<br />

Inmiddels weet AGC Glass natuurlijk veel van<br />

glas. “In de 40 jaar dat we Pyrobel maken hebben<br />

we een hoop ervaring opgedaan. Zo maken<br />

we nu vaak een combinatie van bijvoorbeeld<br />

geluidswerend, inbraakwerend en isolerend<br />

glas.”<br />

Ook voor binnen zijn ál deze kenmerken steeds<br />

belangrijker geworden. Liebeton: “Inmiddels<br />

moeten deuren binnen ook voldoen aan behoorlijke<br />

geluidswerende eisen. Het is ongewenst<br />

dat iemand op de gang door een deur kan horen<br />

wat er in een ruimte besproken wordt.”<br />

Bij de herinrichting van bestaande panden is<br />

er een belangrijke rol voor glas. “Vaak wil men<br />

bepaalde transparantie en zichtlijnen realiseren.<br />

Dus wordt veel glas gebruikt; dat moet dan<br />

geluidswerend en brandwerend zijn.” Tevens is<br />

de vervanging van draadglas door Pyrobelite<br />

steeds actueler.<br />

een aantal dunne brandwerende tussenlagen.<br />

Zelfs in de meest eenvoudige versie, Pyrobel 10,<br />

voldoet dit glas aan behoorlijk veel eisen.”<br />

Toch voldeden de Pyrobel producten niet alle<br />

Verschillende brandwerende klassen<br />

Het brandwerende glas van AGC Glass wordt<br />

onder de merknaam Pyrobel op de markt<br />

gebracht. Het glas is er in alle mogelijke<br />

brandwerendheidsklassen: E (houdt vlammen,<br />

rook en gas tegen, warmtegeleiding is wel<br />

mogelijk), EW (houdt vlammen, rood en gas<br />

tegen, warmtestraling beperkt tot max. 15 kw/<br />

m² en EI (houdt vlammen, rook en gas tegen.<br />

moderne wensen. “Met ons bestaande aanbod<br />

waren we productietechnisch beperkt tot afmetingen<br />

van ongeveer 2 x 3 meter. Om met name<br />

grotere hoogtes aan te kunnen hebben we naast<br />

de bestaande techniek een nieuwe techniek<br />

toegevoegd aan ons assortiment, genaamd<br />

Pyrobel-T. Hiermee kunnen we nu afmetingen<br />

leveren van 2 x 4½ meter. “Er is steeds vaker<br />

behoefte aan grote ramen, bijvoorbeeld voor<br />

Warmtegeleiding wordt geblokkeerd). Tot winkelcentra, luchthavens, of sportcomplexen,<br />

zelfs 180 minuten brandwerendheid. “Pyrobel maar ook bij commerciële ruimtes waarboven<br />

bestaat uit verschillende dunnere glaslagen en appartementen worden gebouwd. ><br />

Maassluis Lely groep bedrijvencomplex Pyropane. (Beeld: Tata Steel)<br />

15


XXL BRANDWEREND GLAS PYROBEL-T<br />

AGC heeft nu voor extra grote ruiten een oplossing met Pyrobel-T. Zowel in enkel als in isolatieglas tot<br />

2 x 4,5 meter voor classificaties EW en EI van 30 tot 120 minuten. Met een ongeëvenaarde lichttransmissie<br />

van 87% en sterke akoestische prestaties biedt het een optimaal comfort. Pyrobel-T is daarmee het ideale<br />

brandwerende XXL-glas voor o.a. luchthavens, winkelcentra en sportcomplexen.<br />

Naast een uitstekende brandwerendheid biedt Pyrobel-T een unieke bestendigheid: het glas is schokbestendig<br />

en ongevoelig voor UV-straling. Dankzij de hoogwaardige randafdichting zijn er tal van toepassingen mogelijk<br />

in vochtige omgevingen. Alle Pyrobel-T glaspanelen ondergaan de Heat Soak Test.<br />

BRANDWEREND GLAS, VOOR UW VEILIGHEID<br />

Ontdek onze website agc-pyrobel.com<br />

AGC Glass Europe - Nederland: jan.liebeton@agc.com - België: roeland.vanaelst@agc.com - yourglass.com


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

Met Pyrobel-T kunnen we steeds grotere ramen<br />

leveren. Daardoor ontstaan een eenheid en een<br />

gevoel van ruimtelijkheid waar veel architecten<br />

naar op zoek zijn.”<br />

Grote mogelijkheid met Pyrobel-T<br />

Bij het vervaardigingsprocedé voor brandwerend<br />

Pyrobel-T-glas wordt gebruikgemaakt van<br />

een speciale technologie. De beglazing bestaat<br />

uit geharde glasplaten met daartussenin een<br />

doorzichtige gel. Bij brand vormt de gel een<br />

scherm dat een dempende werking heeft op de<br />

temperatuur en/of de warmtestraling.<br />

“Het klassieke Pyrobel is modulair opgebouwd<br />

uit meerdere brandwerende lagen om tot de<br />

gewenste brandwerendheid te komen. Het<br />

wordt eerst op grote platen geproduceerd<br />

en daarna op maat gezaagd. Bij Pyrobel-T<br />

bestaat het glas uit doorgaans twee geharde<br />

glasplaten met daartussen een dikkere<br />

brandwerende laag. Dit heeft voordelen, maar<br />

betekent ook dat het glas direct op maat wordt<br />

geproduceerd; later op maat zagen is niet<br />

mogelijk. Daarom duren de productie en aanlevering<br />

ook langer. In combinatie met isolatieglas<br />

kan AGC Glass met Pyrobel-T volgens<br />

Unicef. (Beeld: © Hans Morren / Dupho - GKf)<br />

ROC Almelo.<br />

Liebeton grote afmetingen realiseren in een<br />

mooie heldere optische kwaliteit.<br />

“We horen vaak dat wij in vergelijking met concurrenten<br />

veel vlakker glas leveren. Klopt! Hier<br />

zijn wij echter ook kritisch op. Hoe vlakker het<br />

glas, hoe minder vertekening. Onze kwaliteitseisen<br />

zijn hoog en dat wordt erg gewaardeerd.<br />

Over kwaliteit gesproken: testen is één van de<br />

speerpunten van AGC Glass. Zo ondergingen<br />

alle Pyrobel-T glaspanelen de Heat Soak Test.<br />

Bij gehard glas kan een spontane glasbreuk<br />

ontstaan door nikkelsulfide insluitingen<br />

(NiS). De Heat Soak Test zorgt ervoor dat<br />

beglazingen met latent schaderisico worden<br />

verwijderd. Standaard ondergaat 100% van de<br />

Pyrobel-T beglazingen deze test.<br />

“Daarnaast testen wij voor onze klanten, om<br />

zeker te weten dat bepaalde toepassingen en<br />

verbindingen werken. Dit weten we vaak wel,<br />

maar het is aan ons om het aan te tonen dat het<br />

glas, de aansluitingen en de kozijnen samen<br />

aan de regels voldoen. Dit kost tijd; dus is het<br />

gunstig als we al in de architectenfase bij een<br />

project betrokken zijn om advies te geven.”<br />

AGC Glass werkt doorlopend aan nieuwe<br />

oplossingen in een ontwikkelingslaboratorium<br />

in zuid België. Hier werken 250 man aan glasproducten<br />

en processen. Liebeton: “Dankzij dit<br />

testen hebben we sinds kort toestemming om<br />

ons glas te nagelen in plaats van de schroeven.<br />

Dit is makkelijker en goedkoper.”<br />

Voor wie meer over de producten van AGC<br />

Glass te weten wil komen is er een nieuwe website.<br />

Architecten kunnen hier allerlei content<br />

vinden, van technische details en casusstudies<br />

tot ervaringen van klanten en informatie over<br />

innovaties.<br />

17


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

LANCERING VAN NIEUWE BRAND- EN ROOKWERENDE DEUREN<br />

‘Ondanks nieuwe wet- en<br />

regelgeving blijft onbeperkte<br />

ontwerpvrijheid mogelijk’<br />

Komende 1 juli gelden in nieuwe gebouwen strengere eisen tegen rookverspreiding én treden nieuwe<br />

eisen in werking voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen. Dit betekent dat woningtoegangsdeuren<br />

in woongebouwen ook aan die nieuwe regels moeten voldoen. Daarnaast is er de verplichting<br />

dat al deze deuren zelfsluitend met een (vrijloop)deurdranger worden uitgevoerd. “Het zijn terechte<br />

nieuwe regels”, stelt Marco van den Hoven, commercieel directeur bij Kegro Deuren. “Het gaat immers<br />

om veiligheid en betrouwbaarheid. Maar, dat wil niet zeggen dat we het esthetische aspect vergeten.<br />

Integendeel zelfs!”<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: KEGRO<br />

18


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

Het oog wil immers ook wat. “Niemand wil ten<br />

aanzien van de deuren een klinische uitstraling.<br />

Design en functionaliteit behoren altijd hand in<br />

hand te gaan. En dat is ook van deze tijdgeest:<br />

bewoners willen zo veel mogelijk hun eigen<br />

stempel en dus hun eigen identiteit in de deuren<br />

terugzien. En, architecten gaan voor hun<br />

eigen signatuur. Gelukkig maar. En dat blijft<br />

ook zo in de nieuwe wet- en regelgeving. De<br />

ongekende ontwerpvrijheid bij de Kegro deuren<br />

blijft dan ook onverminderd staan. Niets hoeft<br />

standaard te zijn.”<br />

'Vanzelfsprekend geldt bij ons dat de<br />

prestatie van de deur natuurlijk de basis is'<br />

de geluidsdemping, de isolatie en de stabilisatie<br />

van de deur. Simpel dus: een deur is en blijft<br />

een deur. Maar daarna komt onmiddellijk de<br />

esthetische vrijheid. Men is daarvoor bij Kegro<br />

aan het juiste adres.”<br />

“Het spreekt voor zich dat alle buitendeurmodellen<br />

worden geleverd onder GND garantie”, zegt<br />

Van den Hoven. “Daarmee staan we zichtbaar<br />

voor onze kwaliteit op basis van de prestatie die<br />

we gewoon móeten leveren.”<br />

Volgens Van den Hoven kan er in de ontwerpfase<br />

– door de architect – nog steeds volop gespeeld<br />

worden met de modellen en de mogelijkheden.<br />

“Een deur mag beeldbepalend zijn. Maar wel<br />

met veel esthetiek. Het is de basis geweest<br />

voor de introductie – eerder dit jaar – van onze<br />

nieuwe brand- en rookwerende deuren.”<br />

“Ja, inderdaad: brand- en rookwerend. Want<br />

vanzelfsprekend geldt ook bij ons dat de<br />

prestatie van de deur natuurlijk de basis is. Er<br />

zal door ons geen enkele concessie worden<br />

gedaan aan belangrijke actoren zoals niet<br />

alleen de brand- en rookwerendheid, maar ook<br />

Van den Hoven legt uit dat de keuze aan modellen<br />

en uitvoeringen zeer ruim is. “Dat geldt<br />

zowel voor de Kegro brand- en rookwerende<br />

deuren als ook voor de vlakke of massieve<br />

deuren met de EW-30 en EW-60 classificatie<br />

voor houten kozijnen, met en zonder zij- of<br />

bovenlichten. Daarnaast zijn uiteraard de luxe<br />

designmodellen met sierlijsten, designgroeven,<br />

opdikkingen en bossing-panelen op aanvraag<br />

ook mogelijk. Natuurlijk kunnen de deuren<br />

worden afgewerkt met een top dekkend 3K<br />

coatingsysteem, zelfs in meerdere kleurcombinaties<br />

op één deur, een HPL toplaag of een<br />

blank gelakte eiken of mahonie edelfineer.”<br />

Als hem wordt gevraagd wat de trends zijn qua<br />

design, dan is hij helder. “We zien weer een toename<br />

van afgelakte deuren en verschillende kleurcombinaties<br />

op één deur. Ook is er een stijgende vraag<br />

naar edel fineerdeuren met een blanke afwerking.<br />

Voorbeelden zijn uiteraard beschikbaar. En verder<br />

is er een groeiende behoefte aan het personaliseren<br />

van deuren. Deze geven immers toch wat extra<br />

glans aan de vaak anonieme gebouwen die er zijn.<br />

Ik ben er van overtuigd dat de architecten daar dan<br />

ook hun kans kunnen grijpen. Alles is mogelijk.<br />

En zoals al gesteld, maar niet onbelangrijk: dat<br />

kan zónder concessies te doen aan de belangrijke<br />

nieuwe veiligheidsnormen.”<br />

19


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

SNEL EN VEILIG DOORVOERINGEN AFDICHTEN<br />

Brandveilige houtbouw<br />

Wereldwijd heeft de firma Hilti, vooral bekend als producent van gereedschap, 30.000 werknemers.<br />

Hiervan werken er meer dan 250 in Nederland. Hilti produceert gereedschap en bevestigingsmaterialen,<br />

maar levert ook bouwgerelateerde software en services, waaronder op het gebied van brandveiligheid.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Hilti Nederland BV<br />

Dit segment van het bedrijf valt onder de<br />

verantwoordelijkheid van trade manager<br />

Tessa de Roo. “Wij zijn actief op het gebied<br />

van bouwkundige brandveiligheid. Zo produceren<br />

we producten die aantoonbaar aan<br />

de huidige regelgeving voldoen, om de passieve<br />

brandveiligheid te vergroten en hebben<br />

we een professioneel team met technisch<br />

adviseurs om service te verlenen in alle fasen<br />

van het bouwproces. ”<br />

Revolutionaire sleeve<br />

De Roo vervolgt: “Eén van de fundamenten van<br />

passieve brandbeveiliging is natuurlijk compartimentering.<br />

Om te voldoen aan de regelgeving,<br />

die voorschrijft dat een brand niet binnen een<br />

bepaalde tijd buiten een compartiment treedt,<br />

verkopen wij verschillende producten. Deze<br />

producten helpen aan de WBDBO eis te voldoen”<br />

Hilti blijft op zoek naar nieuwe oplossingen om<br />

gebouwen veiliger en gezonder te maken. “Een<br />

voorbeeld is de brandwerende sleeve, die de<br />

doorvoering van kabels eenvoudig en veilig<br />

Binnenkant van de oven tijdens brandtesten in hout voor Hilti brandwerende producten.<br />

20


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

afdicht. Het voordeel van deze innovatie is dat<br />

de sleeve eenvoudig heropend kan worden om<br />

in een later stadium een extra kabel door te voeren.<br />

Dit is een kwestie van open en dicht draaien.<br />

Het prikken van een gat, wat ten koste gaat van<br />

de brandveiligheid, kan zo voorkomen worden.”<br />

De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten<br />

is volgens De Roo kenmerkend voor Hilti:<br />

“We zijn een sterk innovatief bedrijf. Altijd gaan we<br />

uit van de vraag hoe we voor meer brandveiligheid<br />

en een gezonde omgeving kunnen zorgen,<br />

zoals ook het voorkomen van schimmelvorming<br />

en verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen.”<br />

Nieuwe producten worden ontwikkeld in het<br />

eigen R&D centrum in Liechtenstein. “We willen<br />

voorop blijven lopen en oplossingen bieden<br />

voor complexe situaties.”<br />

Speciaal getest voor houtbouw<br />

Eén van die complexe situaties doet zich voor bij<br />

houtbouw. “Houtbouw wint aan populariteit en<br />

we merken dat deze markt zoekende is als het<br />

gaat om brandveiligheid.” Hier speelt Hilti op<br />

in door als enige producten ook te testen voor<br />

gebruik in houtbouw. “Deze producten werden<br />

al gebruikt in de bouw, maar zijn nu nog verder<br />

gecertifieerd. Dit biedt architecten en aannemers<br />

veel voordelen. In de oude situatie moesten<br />

doorvoeringen in hout op een tijdrovende en<br />

inefficiënte manier worden afgedicht. Dankzij<br />

de nieuwe certificeringen van onze producten<br />

voor gebruik in hout, is brandwerend afdichten<br />

ook in houtbouw heel eenvoudig; dat bespaart<br />

tijd en dus kosten.”<br />

Ook op het gebied van software wil Hilti het houtbouwers<br />

makkelijker maken. “Het is belangrijk<br />

om vooraf te weten hoe leidingen en kabels<br />

precies lopen, want dan is het mogelijk om heel<br />

precies een doorvoering te maken en bijvoorbeeld<br />

een sleeve toe te passen. Wij maken van<br />

al onze producten 2D en 3D BIM objecten, die<br />

vervolgens in BIM toegepast kunnen worden.<br />

Dit kunnen wij ook voor de klant doen.”<br />

Hilti biedt (BIM) services, software en gecertificeerde<br />

oplossingen voor zowel het ontwerp,<br />

als de uitvoering, als de exploitatie van een<br />

gebouw.<br />

'Houtbouw wint aan populariteit en we merken dat deze<br />

markt zoekende is als het gaat om brandveiligheid'<br />

Hilti brandwerende kabelmanchet voor het<br />

doorvoeren van kabels toegepast in hout,<br />

Hilti brandwerende sleeve<br />

toegepast in hout.<br />

Hilti brandwerende manchet op<br />

rol en wrap toegepast in hout.<br />

Gemengde doorvoering van kabels<br />

en leidingen in hout, afgedicht met<br />

Hilti brandwerende producten.<br />

21


THEMA INTERIEUR BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

BRANDVEILIGE OPSLAG<br />

NIEUWE STIJL<br />

In de nieuwe Omgevingswet worden 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur,<br />

water en bouwen teruggebracht naar één wet waarmee de materie uiteindelijk overzichtelijker moet<br />

worden. De wet wordt in de loop van 2022 officieel van kracht. In de praktijk maakt dat weinig verschil.<br />

Bedrijven moeten zich nu al houden aan de kaders van de nieuwe Omgevingswet, bijvoorbeeld wanneer<br />

het gaat over het brandveilig produceren, transporteren, gebruiken of opslaan van goederen. In dit artikel<br />

richten we ons op brandveilig bouwen en de brandveilige opslag van gevaarlijke goederen (PGS 15).<br />

Tekst en beeld: Xella<br />

Nieuwe opzet PGS’en<br />

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgen de PGS-richtlijnen<br />

een nieuwe opzet. Het doel van PGS 15 is het beheersen van de risico’s<br />

van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De PGS-richtlijn beschrijft<br />

maatregelen om dat doel te bereiken. Deze maatregelen zijn gebaseerd<br />

op een risicobenadering, die uitgaat van mogelijke scenario’s.<br />

Cultuuromslag<br />

Er zijn twee manieren om met brandveiligheid om te gaan: regelgericht<br />

en risicogericht. Voor brandveilig bouwen is de regelgerichte benadering<br />

dominant, terwijl men op het gebied van milieu vaker voor een risicogerichte<br />

benadering kiest. De nieuwe omgevingswet sluit meer aan op de<br />

risicogerichte benadering voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Belang-<br />

(Beeld: Fotostudio Karel Bingen)<br />

22


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

'De standaardsituaties leveren doorgaans weinig problemen<br />

op. Het wordt vaak ingewikkeld bij afwijkingen of maatwerk'<br />

rijk daarbij is dat stakeholders – opdrachtgever, aannemer, veiligheidsregio<br />

en verzekeraar – elkaar vroegtijdig opzoeken<br />

Goede vertaling naar de praktijk<br />

Een goede vertaling van ontwerp naar praktijk is eveneens een uitdaging<br />

voor brandveilige bouw en opslag. Dat heeft te maken met het volgende:<br />

het testen van brandwerende constructies gebeurt vaak in zijn geheel.<br />

Maar in de praktijk is een brandwering vaak opgebouwd met onderdelen<br />

van verschillende leveranciers. Dat kan impact hebben op een vergunning<br />

of aansprakelijkheid. Het is belangrijk voor bedrijven, aannemers en<br />

architecten om daar rekening mee te houden.<br />

Gelijkwaardigheid als basis voor brandveiligheid?<br />

De standaardsituaties leveren doorgaans weinig problemen op. Het<br />

wordt vaak ingewikkeld bij afwijkingen of maatwerk. Bijvoorbeeld een<br />

distributiecentrum dat grotere brandcompartimenten wenst, omdat dit<br />

logistiek beter uitkomt. Of men wil extra opslagcapaciteit voor gevaarlijke<br />

stoffen. Vaak wordt er dan een beroep gedaan op gelijkwaardigheid<br />

door bedrijven en aannemers. Ander gezegd: ze stellen dat de afwijkende<br />

ruimtes voldoen aan de brandveiligheidseisen. En dan wordt het moeilijk.<br />

Want de brandweer geeft advies op de vergunning en heeft een effectbenadering:<br />

zij willen de risico’s met hun team kunnen beheersen. Een<br />

verzekeraar kan op zijn beurt gaan voor een risicobenadering, terwijl een<br />

aannemer gewoon de opdracht heeft om een pand neer te zetten dat aan<br />

bepaalde voorwaarden voldoet.<br />

Hebel cellenbeton 360 minuten brandwerend<br />

PGS ‘nieuwe stijl’ gaat vooral over een nieuwe manier van werken. Het<br />

zijn niet zozeer de regels die dat gaan bewerkstellingen, maar de betrokken<br />

partijen. Daarom is het essentieel dat de risico’s duidelijk zijn zodat<br />

op basis daarvan tot een goed brandveiligheidsconcept wordt gekomen.<br />

Wilt u meer weten over Xella’s oplossingen voor brandveilig bouwen, of<br />

doorpraten over een specifiek project? Onze adviseurs staan voor uw<br />

klaar met ervaring en specifieke kennis van de bouwregelgeving. Hebel<br />

cellenbeton is bovendien 360 minuten brandwerend. Dat is meer dan<br />

zes keer de norm van 60 minuten! Zo bouwt u nóg veiliger, sneller en<br />

efficiënter.<br />

BOUW<br />

ALS DE<br />

BRANDWEER.<br />

Bouw razendsnel brandveilige wanden met de prefab cellenbeton wandplaten van<br />

Hebel. Bij brand houden de wanden tot wel 360 minuten stand en wordt verdere<br />

verspreiding voorkomen. Hebel cellenbeton is een uniek natuurlijk materiaal dat<br />

licht én sterk is, vochtbestendig én geluidsisolerend is en geweldige brandwerende<br />

eigenschappen bezit. Hebel wanden zijn rookdicht en geven de hitte van de brand<br />

niet door naar de naastgelegen ruimte, waardoor branddoorslag of -overslag<br />

wordt voorkomen. Het is niet voor niets dat steeds meer architecten, aannemers,<br />

bouwcommissies én verzekeraars de voorkeur geven aan Hebel.<br />

ONTDEK HOE XELLA Ú KAN HELPEN<br />

OM SNEL EN BRANDVEILIG TE BOUWEN<br />

OP XELLA.NL/BRANDVEILIGBOUWEN<br />

Bouw in oplossingen<br />

23


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

ECHT DUURZAAM, LUCHTDICHT EN BRANDVEILIG<br />

Vacuüm vult vacuüm<br />

Alert Isolatie was al bekend als<br />

groothandel in alle vormen van<br />

isolatie materiaal, maar het bedrijf<br />

is de afgelopen jaren steeds<br />

meer eigen producten gaan ontwikkelen<br />

en produceren. Voor<br />

het luchtdicht en brandveilig opleveren<br />

van bouwaansluitingen<br />

biedt het bedrijf verschillende<br />

gepatenteerde oplossingen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Alert Isolatie<br />

“Alert Isolatie is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd<br />

in op maat gemaakte isolatie oplossingen<br />

en advies”, legt Plantmanager Rob de<br />

Nijs uit. “Helaas worden in de prefab bouw in<br />

Nederland de aansluitingen vaak niet goed<br />

genoeg luchtdicht of brandwerend opgeleverd.<br />

Wij helpen aannemers dit te voorkomen door<br />

aan de details te denken.”<br />

Echt luchtdicht met Airtight<br />

Die details zijn onder meer het écht goed luchtdicht<br />

en brandveilig maken van een gebouw. Rob<br />

de Nijs. “Rc waardes zijn steeds belangrijker.<br />

Daarom moeten de bouwdelen perfect op elkaar<br />

aansluiten. Wij hebben hiervoor een aantal gepatenteerde<br />

producten ontwikkeld. Met Airtight<br />

wordt in één handeling zowel een luchtdichte<br />

als een thermische afsluiting tussen bouwdelen<br />

gerealiseerd. Verkoper Michel Stok vult aan, dat<br />

in de vorm van de Firetight het product ook nog<br />

eens drie uur lang brandwerend is.<br />

Airtight bestaat uit een strook glaswol die we<br />

in een plasticomhulsel stoppen. Vervolgens<br />

wordt alle lucht eruit gezogen en blijft een<br />

Firetight.<br />

'Rc waardes zijn steeds belangrijker.<br />

Daarom moeten de bouwdelen<br />

perfect op elkaar aansluiten'<br />

24


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

Firetape.<br />

hele dunne strook over. Die plaats je tussen<br />

verschillende elementen waarna je vervolgens<br />

de verpakking opensnijdt. Het glaswol<br />

vult dan de ruimte helemaal op.”<br />

Het product is volgens Alert Isolatie kwalitatief<br />

beter en duurzamer dan andere oplossingen<br />

zoals het gebruikelijke PUR. “Daarnaast is het<br />

veel sneller te verwerken.”<br />

Firetight bestaat uit een gevacumeerde<br />

strook steenwol en intumescerende band. Na<br />

plaatsing en doorprikken van de vacuümfolie<br />

zet de Firetight volledig uit, waarbij de aanwezige<br />

intumescerende band bij brand zelfs<br />

de kleine onregelmatigheden dichtzet.<br />

De Firetight oplossing is bedoeld voor<br />

ongeventileerde gevels, maar ook voor<br />

geventileerde gevels heeft Alert Isolatie<br />

een oplossing. Michel Stok: “Firetight-Fuse<br />

werkt anders dan Firetight. Dezeis gemaakt<br />

voor gevels die moeten ventileren. Tijdens<br />

een brand moet de spouw echter helemaal<br />

afgesloten worden. Dit doet Firetight-Fuse,<br />

waardoor brandoverslag voorkomen wordt.”<br />

Tot slot beschikt Alert over de Airtigth-Airtape<br />

en de Firetight-Firetape. Dit zijn isolatiestroken<br />

tot zes meter en lang en zes centimeter breed<br />

en dik. “Deze worden door het vacuüm teruggebracht<br />

tot minder dan één centimeter dikte.<br />

Daarom passen ze in kleine ruimtes. Dankzij<br />

dubbelzijdige tape blijft het op zijn plek. Na het<br />

doorprikken vult dit de ruimte volledig blijvend<br />

luchtdicht op.”<br />

Duurzaam bouwen?<br />

Stop dan met PUR-schuim,<br />

Stap over op Airtight-tape!<br />

Een<br />

luchtdichtethermische<br />

&<br />

brandwerende<br />

afsluiting.<br />

Voor<br />

brandwerende<br />

toepassingen<br />

is er onze<br />

Firetight-tape.<br />

Verrassend<br />

eenvoudig in<br />

één handeling<br />

te plaatsen<br />

zonder afval.<br />

De totaaloplossing voor al uw isolatie-problemen<br />

010 - 30 20 200 | verkoop@alertisolatie.nl | alertisolatie.nl<br />

25


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

FB ® CAVITY BARRIER ALS OPLOSSING<br />

Brandveiligheid van<br />

geventileerde gevels<br />

Branden die zich verspreiden door kieren in de constructie, bijvoorbeeld in spouwen achter de gevelbekleding,<br />

vormen een groot risico voor snelle brandvoortplanting. Deze branden zijn voor de brandweer<br />

moeilijk te bereiken en te blussen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Odice S.A.S<br />

Voll Arkitekter AS. Illustratie door VizWork<br />

Branden die zich verspreiden door kieren in de<br />

constructie, bijvoorbeeld in spouwen achter de<br />

gevelbekleding, vormen een groot risico voor<br />

snelle brandvoortplanting. Deze branden zijn voor<br />

de brandweer moeilijk te bereiken en te blussen.<br />

Erik Hansen, bij Odice verantwoordelijk voor<br />

verkoop in de Benelux vertelt dat geventileerde<br />

gevels veel worden gebruikt in de bouw vanwege<br />

een aantal voordelen.<br />

“Deze kunnen zorgen voor verbeterde thermische<br />

isolatie en drukvereffening om schimmelvorming<br />

en vochtproblemen te voorkomen.<br />

Daarnaast hebben zij een breed scala aan<br />

esthetische en ontwerpmogelijkheden. Bij<br />

brand kan de luchtspleet achter de bekleding<br />

echter bijdragen tot de snelle verspreiding van<br />

de vlammen. Het vuur kan zich dan vijf tot tien<br />

keer sneller verspreiden dan aan de buitenzijde<br />

van de gevelbekleding.”<br />

In Nederland gelden de normen NEN 6068 en<br />

6069 - A1: 2016 voor de verticale compartimentering<br />

van gevels. Om de luchtspleet van geventileerde<br />

gevels brandcompartimenten te verdelen,<br />

worden verschillende barrières gebruikt, zoals<br />

geperforeerd en niet-geperforeerd staal en<br />

steenwol met of zonder opschuimend materiaal.<br />

Hansen: “Sommige barrières veroorzaken<br />

problemen. Zij verminderen de vrije<br />

26


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

luchtstroom, houden vocht vast en door<br />

niet-opschuimende barrières kan de brand<br />

zich voortplanten. Een ander probleem met<br />

de zogenaamde ‘traditionele’ ventilerende<br />

spouwmuren is dat zij het kunnen begeven<br />

wanneer de bekleding beweegt. Het kan zijn<br />

dat het opschuimend materiaal niet goed<br />

uitzet om een breder wordende spouw op te<br />

vullen, omdat het niet voldoende aanwezig<br />

is. Een ander probleem is wikkelplastic, dat<br />

smelt, ontvlamt, druppelt en het vuur verder<br />

verspreidt.”<br />

Om een volledige ventilatie van de geventileerde<br />

gevel te verzekeren, de verspreiding<br />

van een brand te voorkomen en de hier boven<br />

vermelde problemen te vermijden, biedt Odice<br />

de oplossing FB ® Cavity Barrier aan.<br />

“FB Cavity Barrier is een unieke, gepatenteerde<br />

passieve brandwerende isolatie die de vlammen<br />

onmiddellijk tegenhoudt, de luchtspleet<br />

van de geventileerde gevel op betrouwbare<br />

wijze afsluit en de verspreiding van vlammen<br />

tot 90 minuten lang voorkomt. Dankzij het ontwerp<br />

van de FB Cavity Barrier blijft de microporeuze<br />

laag - die de brandwerende isolatie<br />

vormt - op zijn plaats. Bovendien vormt de FB<br />

Cavity Barrier geen brandende druppels. FB<br />

Cavity Barrier houdt brandende druppels vast<br />

die afkomstig kunnen zijn van andere materialen<br />

van de gevel en voorkomt het binnendringen<br />

van kleine sintels in de geventileerde spouw.”<br />

FB Cavity Barrier is getest volgens EN 1366-<br />

4:2006, gecertificeerd als een brandwerend product<br />

in de brandklassen EI30, EI60, EI90, en getest<br />

volgens: ASTM 2 912, SP105, Lepir2 en BS8414.<br />

27


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

FOAMGLAS ® BLIJFT<br />

INVESTEREN IN<br />

BRANDVEILIGHEID<br />

‘Woning volledig in de as‘. ‘Fabriek uitgebrand te… ‘ Het is dikwijls maar een klein berichtje in de krant, maar<br />

de gevolgen kunnen bijzonder ingrijpend zijn. Vaak blijft het bij materiële en ecologische schade, maar<br />

brand veroorzaakt jaarlijks ook vele doden. Brandpreventie is daarom een cruciaal gegeven voor ieder die<br />

voor het ontwerp, de bouw en het beheer van een pand verantwoordelijk is. FOAMGLAS ® is een materiaal<br />

dat niet enkel prima isoleert. Het is absoluut onbrandbaar en draagt niet bij tot verdere brandontwikkeling.<br />

Dat blijkt uit de diverse aanvullende brandproeven die FOAMGLAS ® de laatste jaren heeft laten uitvoeren<br />

Tekst en beeld: Foamglas<br />

Op Europese schaal zijn er volgens de Statistieken<br />

van het World Fire Statistics Centre<br />

over 2014-2018 gemiddeld elke dag +/- 5.000<br />

branden geweest, waarbij op jaarbasis zo’n<br />

4.000 dodelijke slachtoffers waren te betreuren.<br />

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg<br />

van brand is een veelvoud daarvan. Het leed<br />

van slachtoffers is een gevolg van de vlammen<br />

maar voor het overgrote deel van inademing<br />

van rook en giftige gassen die vrijkomen tijdens<br />

de brand. Rook verhindert bovendien de evacuatie<br />

van de bewoners en de interventie van de<br />

brandweerlui.<br />

Ook de economische gevolgen van brand<br />

– verlies aan goederen, onderbreking van activiteiten,<br />

winstderving, hogere verzekeringspremies…<br />

– zijn aanzienlijk. Voeg daarbij de<br />

'FOAMGLAS ® is perfect<br />

bestand tegen vlammen<br />

en hogere temperaturen'<br />

impact van de verbrandingsgassen en het vervuilde<br />

bluswater op het milieu. Brandpreventie<br />

is daarom van bijzonder groot belang.<br />

Isolatie en brandveiligheid in één<br />

De brandveiligheid van een gebouw hangt mede<br />

af van de gebruikte materialen. FOAMGLAS ®<br />

vervult binnen de bouwsector een voortrekkersrol<br />

op het vlak van thermische, duurzame en<br />

bovendien brandveilige isolatie. Terwijl andere<br />

isolatiematerialen bij brand toxische dampen<br />

kunnen afgeven en het vuur helpen verspreiden,<br />

behoort FOAMGLAS ® tot de hoogste en<br />

28


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

veiligste van de 7 brandreactieklassen: ‘klasse<br />

A1’. Dit komt door de unieke samenstelling van<br />

het materiaal: 100% glas met een gesloten celstructuur.<br />

FOAMGLAS ® isolatieplaten zijn totaal<br />

anorganisch en niet-exothermisch. Ze bevatten<br />

geen vlam-vertragende additieven en ook geen<br />

bindmiddelen, en bij brand ontwikkelen ze geen<br />

rook of giftige gassen. Gevolg: de vluchtroutes<br />

voor bewoners blijven zichtbaar en de brandweer<br />

kan vlotter ingrijpen.<br />

FOAMGLAS ® is perfect bestand tegen vlammen<br />

en hogere temperaturen. Het vervormt of<br />

smelt niet, veroorzaakt geen hete druppels, en<br />

draagt nooit bij tot vlamoverslag.<br />

Per 5 cm 30 minuten extra brandweerstand<br />

Behalve ‘totaal ontbrandbaar’ heeft<br />

FOAMGLAS ® -isolatie nog een ander belangrijk<br />

voordeel: bij brand vormt het een barrière<br />

tegen de vlammen. Wanneer cellulair glas aan<br />

vuur wordt blootgesteld, begint het oppervlak<br />

te smelten en terzelfdertijd te verglazen of te<br />

stollen. Hierbij ontstaat een soort hitteschild,<br />

waardoor het de brandwerendheid van andere<br />

bouwelementen verhoogt.<br />

Brandweerstandstesten van Warrington Fire<br />

Gent wijzen uit dat FOAMGLAS ® platen van 50<br />

mm dik de brandwerendheid van gemetselde<br />

muren met 30 minuten verlengt. Iedere 5 cm<br />

FOAMGLAS ® vermeerdert de brandweerstand<br />

dus met een half uur. Met platen van 150 mm<br />

dik verhoogt de brandwerendheid van de muren<br />

met 90 minuten.<br />

In de laatste 10-jaar werden op diverse<br />

FOAMGLAS ® -opbouwen grootschalige brandweerstandsproeven<br />

uitgevoerd. Met name<br />

op binnenisolatie, dakisolatie op geprofileerde<br />

staalplaat, en twee systemen<br />

voor gevelisolatie: geventileerde gevel en<br />

verkleefde gevel met steenstrips. Een uitgebreid<br />

overzicht van de uitgevoerde testen<br />

en bereikte resultaten is opgenomen in een<br />

overzichtelijke tabel. De betreffende rapporten<br />

zijn gratis verkrijgbaar na aanvraag op<br />

https://www.foamglas.com/nl-nl/contact<br />

Interessante informatie over de brandreactie<br />

en de brandwerendheid van bouwmaterialen<br />

en over de toepassingen van FOAMGLAS ® -<br />

isolatie is te vinden in de brochure FOAMGLAS ®<br />

Brandpreventie. Deze is gratis te verkrijgen via<br />

https://www.foamglas.com/nl-nl/download<br />

FOAMGLAS ® - ISOLATIE EN<br />

BRANDVEILIGHEID IN ÉÉN<br />

De brandveiligheid van een gebouw hangt mede af van de gebruikte<br />

materialen. FOAMGLAS ® isolatiemateriaal is ther misch, duurzaam<br />

en brandveilig. Het behoort tot de hoogste en veiligste van de 7<br />

brandreactieklassen: A1 FOAMGLAS ® heeft de laatste 10 jaar brandweerstandsproeven<br />

laten uitvoeren op verschillende opbouwen.<br />

Een uitgebreid overzicht van deze testen en de behaalde resul taten is<br />

opgenomen in een overzichtelijke tabel. De betreffende rapporten zijn<br />

gratis verkrijgbaar op aanvraag. Het FOAMGLAS ® -team staat voor<br />

u klaar met uitgebreide technische informatie en een degelijke<br />

begeleiding bij het ontwerp- en bouwproces van uw project.<br />

www.foamglas.nl<br />

45554_FG_Adv-<strong>Archicomm</strong>_197x130.indd 1 28/05/<strong>2021</strong> 13:02<br />

29


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

BRANDWEREND BEKLEDEN VAN<br />

(HOOFDDRAAG)CONSTRUCTIES:<br />

De zekerheid van een optimale<br />

passieve brandveiligheid<br />

Ongeacht of u een bedrijfspand, woongebouw, tunnel of parkeergarage realiseert: het Bouwbesluit<br />

stelt specifieke veiligheidseisen aan de sterkte van de draagconstructie, prestaties bij brand, gebruiksveiligheid,<br />

sociale veiligheid en brandveiligheid. Om te garanderen dat alle mensen in het gebouw bij<br />

een uitslaande brand veilig kunnen vluchten en dat de brandweer het gebouw kan doorzoeken, moet<br />

de complete stalen of betonnen constructie gedurende een vooraf bepaalde tijd overeind blijven. REP-<br />

PEL BV levert hier een essentiële bijdrage aan. “Met een deskundig advies door onze brandspecialisten,<br />

uitvoering via gespecialiseerde applicatiebedrijven en een compleet assortiment brandwerende<br />

spuitmortels, plaatmaterialen, coatings en doorvoeringen bieden wij gebouweigenaren én gebouwgebruikers<br />

de zekerheid van een optimale passieve brandveiligheid”, vertelt Technical Sales Manager Fire<br />

Protection Willem-Jan Spek.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: REPPEL BV<br />

“In de adviesfase brengen we onder andere de geldende brandeisen en<br />

praktijkomstandigheden van het bouwwerk in kaart. Ook hebben we oog<br />

voor de esthetische wensen van de architect en pandeigenaar: blijven<br />

bepaalde constructieonderdelen in het zicht? Of worden verlaagde plafonds<br />

toegepast? Op basis van deze informatie inventariseren en calculeren<br />

we wat technisch, economisch én esthetisch haalbaar is.”<br />

Eenvoudige, schone en droge montage<br />

De meest bekende vorm van brandwerend bekleden is plaatmateriaal.<br />

“In samenwerking met onze leveranciers bieden wij een uitgebreid<br />

assortiment plaatmaterialen voor het brandwerend bekleden van stalen<br />

kolommen en liggers”, aldus Spek. “Ook bieden wij oplossingen voor<br />

brandwerende wanden, plafonds, compartimenteringen, schachten en<br />

dak- en wandafsluitingen. Afhankelijk van het project passen wij vaak<br />

PROMATECT, PREGYFEU of STEEL X 60 plaatmateriaal toe. Voordeel<br />

van plaatmateriaal is dat het eenvoudig, schoon en droog te monteren is.<br />

Daarbij wordt een juiste laagdikte te allen tijde gegarandeerd.”<br />

Optimale brandveiligheid bij geringe laagdiktes<br />

Voor het brandwerend opwaarderen van betonnen en stalen constructiedelen<br />

in zogenaamde niet-zichtwerktoepassingen wordt veelal gekozen<br />

voor brandwerende spuitmortels.<br />

“Ook in (ronde) betonnen tunnelconstructies en in de petrochemische zijn<br />

deze spuitmortels zeer populair”, aldus Spek. “Wij gebruiken mortels<br />

van PROMAT, ISOLATEK en EDILTECO. Aan de basis van de PROMAT en<br />

PROTHERM LIGHT in een witte uitvoering.<br />

30


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

brand zullen de EPS-parels verbranden en luchtgaten tussen het cement<br />

achterlaten. Deze lucht fungeert dan als isolator. Ook uniek aan de<br />

mortel is dat deze in een witte uitvoering kan worden geleverd, door de<br />

toepassing van witte cement.”<br />

Toplaag in iedere RAL-kleur<br />

“Onze brandwerende coatingsystemen zijn een uitstekende keuze voor<br />

ronde kolommen en stalen liggers en kolommen die in het zicht blijven.<br />

Kenmerkend voor de brandwerende coatings is de passief-actieve werking.<br />

De coatings reageren onder invloed van warmte en blazen zich op<br />

tot een centimeters dikke schuimlaag, waarvoor voldoende ruimte rond<br />

de structuur moet worden opgenomen. De coatings zijn duurzaam, naadloos<br />

en stootvast. Een esthetisch voordeel is bovendien dat staalprofielen<br />

eenvoudig met een toplaag in iedere gewenste RAL-kleur kunnen worden<br />

afgewerkt.”<br />

Staalconstructie met HENSOTHERM 310KS, met<br />

vloeren in PROTHERM LIGHT grijs.<br />

ISOLATEK spuitmortels ligt het lichte, onbrandbare VERMICULITE korrelisolatiemateriaal.<br />

De unieke materiaaleigenschappen van dit product,<br />

in combinatie met een efficiënte verwerking garanderen een optimale<br />

brandveiligheid bij geringe laagdiktes. De PROTHERM LIGHT van EDIL-<br />

TECO is een innovatieve mortel op basis van EPS-parels en cement. Bij<br />

Inspectie en onderhoud<br />

“Per project wordt gekeken welk type product de beste keuze is in de<br />

betreffende toepassing”, aldus Spek. “We waarderen constructies op<br />

deze wijze op tot een brandwerendheid van wel 120 minuten.”<br />

Alle brandwerende isolatieproducten van REPPEL BV worden verwerkt<br />

door gespecialiseerde applicatiebedrijven. “Na de applicatie of gedurende<br />

de gebouwlevensduur controleren wij voor de opdrachtgever de<br />

laagdiktes en hechting van de producten. Zo wordt een optimale passieve<br />

brandveiligheid van de (hoofddraag)constructie gegarandeerd.”<br />

plaatmaterialen<br />

afdichtingen en doorvoeringen<br />

De specialist in passieve bouwkundige brandveiligheid<br />

brandwerende spuitmortels<br />

LEWIS ®<br />

coatingsystemen<br />

Telefoon: 078 617 44 00<br />

E-mail: reppel@reppel.nl<br />

Website: www.reppel.nl<br />

31


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

VERANTWOORDING VOOR<br />

KWALITATIEF ALUMINIUM<br />

Doordat de regelgeving en handhaving steeds strenger wordt is brandveiligheid momenteel een zeer<br />

belangrijk thema. SAPA by Hydro is helemaal klaar voor deze veranderende markt en neemt bewust de<br />

verantwoordelijkheid voor aluminiumproducten van hoge kwaliteit.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Hydro Building Systems Netherlands BV<br />

Roger Cremer, Country Manager Benelux van SAPA: “De Hydro Group is een<br />

van de grootste aluminium toeleveranciers in Europa. Eén van de merken<br />

binnen de Building & Construction tak is SAPA, een van oorsprong Scandinavisch<br />

merk met een nuchtere inslag en vier kantoren in de Benelux.” Het<br />

Benelux-hoofdkantoor is te vinden in Landen, net als de ontwerpbureaus,<br />

de R&D, een testcentrum, en een showroom van 400 m².<br />

Cremer: “We bevinden ons in een veranderende markt. Eerst werden<br />

brandwerende ramen, deuren en gevels door een veelvoud van gevelbouwers<br />

aangeboden. De normeringen voor deze producten en de regulering<br />

is in de afgelopen jaren echter steeds strenger geworden. Door de CE<br />

markering moet de fabrikant nu meer en diepgaandere kennis hebben<br />

van het product en de brandwerende markt.” Ook voor de gevelbouwer<br />

en architect heeft dit gevolgen. “Zij moeten meer in detail testrapporten<br />

kunnen lezen en interpreteren.”<br />

Fabricator: Lindhorst, arch: Kulczyński Architekt (Beeld: Leszek Ogrodnik)<br />

Fabricator: Alu Verschueren, Sint-Niklaas, Arch: Van Raemdonck - Milliau<br />

Architecten - Arch. Steven Milliau, Sint-Niklaas (Beeld: info@fclama.be)<br />

32


THEMA BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE<br />

Arch: Architectenbureau Cepezed b.v, Delft, fabricator: Rollecate BV, Staphorst<br />

'Architecten zijn terecht kritisch;<br />

ze willen dat het verhaal van<br />

de leverancier klopt'<br />

Belang van CE-markering<br />

Volgens Cremer biedt de CE-markering een garantie op een kwalitatief<br />

product: “Het gaat het erom dat we zeggen wat we doen en doen wat we<br />

zeggen. Architecten zijn terecht kritisch; ze willen dat het verhaal van de<br />

leverancier klopt. Het is belangrijk dat we hier als markt bewust verantwoording<br />

voor nemen.”<br />

SAPA biedt een breed scala aan producten aan. “Zij voldoen allemaal aan<br />

de normen van deze tijd. Als een architect een gebouw ontwerpt komt hij<br />

bijvoorbeeld een hoek tegen waar 60 minuten brandwerendheid gehaald<br />

moet worden, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen, of beide.<br />

Met dat verhaal kan hij bij onze adviseurs komen, die het product aanraden<br />

dat voldoet aan de eisen en het juiste design heeft.”<br />

Eén van die producten is de Avantis 70 FR. Cremer: “Dit is een brandwerend<br />

aluminium raamsysteem dat onder meer aan de Nederlandse EW30 eis<br />

voldoet en gecombineerd kan worden met inbraakwerende eigenschappen.<br />

De brandwerende vliesgevel Elegance 52 FR is toch wel één van onze<br />

paradepaardjes. Dat deze gevel brandwerend is, is eigenlijk van buiten niet<br />

te zien. Hier is gerecycled materiaal in verwerkt. Duurzaamheid is namelijk<br />

belangrijk voor ons.”<br />

33


GEBRUIKSVRIENDELIJKE DESIGNPANELEN<br />

VEROVEREN DE MARKT:<br />

Deze zomer introductie van drie<br />

nieuwe duurzame collecties<br />

Esthetiek, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid kunnen uitstekend<br />

samengaan. Dat bewijst Arpa Industriale met haar unieke designpanelen, die ontwerpers<br />

én eindgebruikers steeds opnieuw verrassen en verbazen.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Arpa Industriale<br />

Arpa Industriale vindt zijn oorsprong in Italië.<br />

Het bedrijf ontwikkelt en produceert sinds 1954<br />

decoratieve, functionele en gebruiksvriendelijke<br />

panelen van HPL, die via diverse Europese<br />

verkoopkantoren hun weg vinden naar (semi-)<br />

publieke ruimtes én consumenten. In 1998<br />

werd Arpa Nederland BV opgericht, dat vanuit<br />

Schiedam de gehele Benelux-regio bedient.<br />

“De Arpa designpanelen worden gebruikt voor<br />

de afwerking van een zeer breed scala aan<br />

interieurtoepassingen”, vertelt Country Manager<br />

Benelux Rutger de Jong. “Van keukens tot<br />

badkamers, meubels, ziekenhuizen, horecaruimtes<br />

en treinen. Niet verwonderlijk, want<br />

het materiaal gaat lang mee, brengt kleur en<br />

Met de BLOOM kerntechnologie heeft Arpa Industriale<br />

het fenolgehalte met 50% weten te reduceren. (Beeld: Ivan Fois)<br />

34


De impact van BLOOM: 28% minder<br />

waterverbruik, 38% minder energieverbruik en<br />

20% minder CO 2<br />

-uitstoot. (Beeld: Ivan Fois)<br />

structuur in het leven en is ook nog eens zeer<br />

gemakkelijk schoon te houden. Bovendien zetten<br />

we hoog in op duurzaamheid.”<br />

Ontwikkelen tegen de stroom in<br />

Duurzaamheid zit hem voor Arpa Industriale<br />

zowel in de productieprocessen als in de<br />

producten zelf, benadrukt De Jong. “Bij de<br />

ontwikkeling van onze producten focussen we<br />

enerzijds op meer duurzame en natuurlijke<br />

grondstoffen en anderzijds op een zeer lange<br />

levensduur. Op beide vlakken innoveren we<br />

continu, waarbij we indien nodig dwars tegen<br />

de stroom in gaan. In plaats van steeds goedkoper<br />

en sneller te willen produceren, focussen<br />

wij op de toegevoegde waarde van onze<br />

producten. Onze ambitie is om zowel de esthetiek,<br />

gebruiksvriendelijkheid als duurzaamheid<br />

naar een steeds hoger niveau te tillen. Eén van<br />

de eerste voorbeelden hiervan is FENIX, dat<br />

het technische én esthetische antwoord is op<br />

twee trends in het interieur: smart materialen<br />

en supermatte oppervlakken. FENIX is verkrijgbaar<br />

in 27 tijdloze standaardkleuren en<br />

zowel geschikt voor verticale als horizontale<br />

toepassingen. Van meubelfront tot werkblad.<br />

Kenmerkend is de gesloten toplaag. Dankzij<br />

een gepatenteerde technologie met nanotech<br />

voelen de panelen homogeen en zijdezacht aan<br />

en krijgen vingerafdrukken geen kans. Uniek is<br />

bovendien dat de panelen volledig zelfherstellend<br />

en gemakkelijk te reinigen zijn. Door met<br />

een aparte spons wrijving en dus warmte te<br />

creëren, verdwijnen eventuele gebruikerskrassen<br />

als sneeuw voor de zon! Deze combinatie<br />

van eigenschappen maakt het materiaal<br />

zeer geliefd bij ontwerpers én eindgebruikers.”<br />

Duurzame en innovatieve kerntechnologie<br />

Het FENIX-concept is de afgelopen jaren<br />

steeds verder doorontwikkeld, waardoor naast<br />

uni-kleuren en -decoren nu ook metaal NTA<br />

als toplaag kan worden toegepast, vertelt<br />

De Jong. “Bovendien zijn nieuwe stappen<br />

gezet in duurzaamheid, zonder in te boeten<br />

aan functionaliteit en uitstraling. Twee jaar<br />

geleden hebben wij de BLOOM kerntechnologie<br />

geïntroduceerd, waarbij de helft van de<br />

gebruikelijke fenolhars voor de impregnatie<br />

van cellulosebanen is vervangen door het<br />

natuurlijke bindmiddel Lignine. De BLOOM<br />

kerntechnologie wordt niet alleen benut bij de<br />

productie van ons FENIX programma, maar<br />

ook bij standaard Arpa HPL-collecties. Dankzij<br />

de innovatieve technologie besparen we maar<br />

liefst 28% op ons waterverbruik en 38% op<br />

onze energiebehoefte. Bovendien laat onze<br />

ecologische footprint maar liefst 20% minder<br />

CO 2<br />

-uitstoot zien.”<br />

De Arpa designpanelen worden gebruikt voor de afwerking van<br />

een zeer breed scala aan interieurtoepassingen, zoals in keukens.<br />

Nieuwe en duurzame collecties<br />

Ook voor <strong>2021</strong> staan mooie ontwikkelingen op<br />

de agenda. Zo introduceert Arpa Industriale<br />

drie nieuwe en duurzame collecties: STOCK,<br />

PREMIUM en VIS. “De STOCK-collectie is<br />

vanaf juli verkrijgbaar en omvat 150 decors,<br />

van unikleuren tot houtdecors, steenmotieven,<br />

metaaldecors en fantasiedecors, die<br />

uit voorraad en per paneel leverbaar zijn via<br />

onze Arpa-distributeurs. Hierdoor hoeven<br />

afnemers zich niet meer druk te maken over<br />

bijvoorbeeld beschikbaarheid en minimale<br />

productie-afnames”, aldus De Jong. “PRE-<br />

MIUM voegt hier nog 100 decors aan toe, die<br />

op projectbasis verkrijgbaar zijn. Uniek aan<br />

de VIS-collectie is met name de bijzondere<br />

matte en gestructureerde toplaag. Dankzij een<br />

speciale technologie zijn de slijtage- en wrijfweerstand<br />

minimaal 20x hoger dan bij een<br />

reguliere HPL, zonder in te boeten aan look &<br />

feel. Door de nieuwe technologie kunnen ook<br />

deze designpanelen met trots het label ‘duurzaam<br />

en hoogwaardig’ dragen.”<br />

35


ARCHITECTUUR<br />

MET LOUVERS<br />

Voor musea, kantoren, ziekenhuizen en vele andere utiliteitsgebouwen<br />

is daglichtregulatie cruciaal. Met meer dan vijftig jaar ervaring in<br />

de ontwikkeling en productie van (beweegbare) lamellensystemen<br />

biedt Sunshield een functioneel én tegelijk architectonisch alternatief<br />

voor screens en buitenjaloezieën.<br />

Tekst: Roel van Gils | Beeld: Sunshield<br />

In vele bekende musea, zoals het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum, reguleren de Sunshieldsystemen<br />

al vele jaren dagelijks trouw het daglicht. “Decennialang waren we toeleverancier voor<br />

vele gerenommeerde merken in de zonweringsbranche. Sinds een jaar of tien zijn we totaalconcepten<br />

gaan ontwerpen en produceren voor derden", zegt directeur Joost Bogaers van Sunshield.<br />

“In 2017 is besloten om deze totaalconcepten onder onze eigen merknaam te gaan ontwerpen, te<br />

leveren en te installeren. In eerste instantie op de residentiële markt maar al vrij snel kwamen er<br />

aanvragen vanuit de projectenmarkt. Daarin hebben we nu ook een mooi portfolio opgebouwd met<br />

vele projecten in binnen- en buitenland.”<br />

Ketenbeheersing<br />

Onze lamellensystemen zijn bij uitstek geschikt voor daglichtregulatie bij relatief grote glaspartijen<br />

of bijzondere vormen, vervolgt Bogaers. “We worden vaak al in een vroeg stadium bij een project<br />

betrokken om maximaal rendement te halen uit onze oplossingen. Daarbij werken we al vele jaren<br />

uitsluitend in 3D. Alles wordt op maat uitgetekend om tot een functioneel en esthetisch fraai eindresultaat<br />

te komen. Onze mensen zijn gedreven vakmensen met een grote passie voor het vak.<br />

We vinden het oprecht leuk om mooie zonwering/daglichtregulering te maken. Dagelijks worden<br />

onze ontwerpen uitgewisseld met architectensoftware zoals Revit, Archicad en AutoCad. Dankzij<br />

de 3D-visualisaties ziet de klant ook daadwerkelijk wat er geproduceerd gaat worden.”<br />

“De 3D-tekeningen vormen tevens de basis voor de aansturing van de productie en inkoop van<br />

onderdelen bij gerenommeerde en vaste toeleveranciers. Daarin schuilt direct onze kracht; we<br />

beheersen de hele keten. De hoge kwaliteitsnormen worden verder geborgd gedurende de assemblage<br />

en de eindcontrole in onze eigen productiehal in Raamsdonksveer, bij de montage op locatie,<br />

en bij de service en het onderhoud. In dat geval garanderen we een tienjarige prestatiegarantie.”<br />

De adviseurs van Sunshield hebben echt passie voor het beste resultaat, zowel in functionaliteit<br />

als design. Neem gerust in een vroegtijdig stadium contact op voor een vrijblijvend advies en een<br />

betrouwbare prijsindicatie.<br />

Intergas Coevorden.<br />

'De lamellensystemen<br />

zijn bij uitstek geschikt<br />

voor daglichtregulatie bij<br />

relatief grote glaspartijen<br />

of bijzondere vormen'<br />

36


Bij het kantorencomplex The Curve Amsterdam is ieder raam en dus ook het lamellensysteem<br />

uniek; niet alleen in dimensies, maar ook qua hoeken en helling.<br />

37


38<br />

DE PEN


DE PEN<br />

Loop op de toekomst af<br />

Een béétje architect, ontwerper of ontwikkelaar wil de wereld niet slechts een klein stukje<br />

maar héél veel mooier maken. Prima. Ik moedig het aan. Maar, het gaat natuurlijk ook om<br />

efficiency.<br />

Om de Look and Feel van de toekomst te kunnen bepalen, gaat het dus om het aloude Out-Of-<br />

The-Box denken. De vraag is of we dit nog wel voldoende doen. Ik bespreek dit graag met u in<br />

deze gastcolumn.<br />

.<br />

Als ik de markt overzie, dan zie ik dat te veel partijen nog te nadrukkelijk sturen op rendement en<br />

daarmee niet in staat zijn om de keten écht wakker te schudden. Ik zie dat veel organisaties blijven<br />

hangen in hun eigen technische wereld. Het is dé reden waardoor faalkosten in de bouw nog<br />

altijd veel te hoog zijn. De percentages zullen overal verschillen – het is een beetje afhankelijk van<br />

de definities – maar percentages van 8% of 9% zijn meer standaard dan uitzondering.<br />

Hoe is het toch mogelijk dat velen die percentages niet omlaag weten te krijgen?<br />

Natuurlijk kan ik hier zeggen dat wij er in zijn geslaagd om in onze productieprocessen faalpercentages<br />

te halen van maximaal 2%, maar daar gaat het niet om. Ik zou willen dat iedereen in de<br />

markt die percentages weet te bereiken.<br />

Dat kan echter alleen als u écht uit die box durft te denken. Bent u bereid om met een gefundeerde<br />

visie zelfs wat controversieel te zijn? Bent u van plan om het écht anders te doen?<br />

Een klein voorbeeld als metafoor: voor deze column werd ik op de foto gezet. Nu kan ik héél<br />

standaard met mijn gezicht in de camera kijken maar zo werkt het niet. Ik wil zelfs ook met die<br />

foto – die moet opvallen – een verhaal uitstralen. En dus sta ik met mijn rug naar u. Maar met mijn<br />

gezicht naar de toekomst. In dit geval kijk ik naar de geavanceerde machines en automatisering<br />

die wij binnen onze organisatie in gebruik hebben genomen. Ik ben niet standaard. Ik wil niet<br />

standaard zijn. Ik wil niet lijken op de anderen die mij voorgingen in deze gastcolumns.<br />

Innovatie in denken en doen moet dus je core business zijn. Van elk product dat je ontwikkelt<br />

en oplevert moet je kunnen zeggen dat er bijvoorbeeld minder afval is, dat er besparingen zijn<br />

ontstaan, dat de productie- en montageprocessen handiger zijn gemaakt waardoor je ook minder<br />

personeel nodig hebt. Daardoor bereik je lagere eindprijzen die je aan de markt kunt berekenen.<br />

En weet je wat nu zo mooi is: als je met je producten lagere eindprijzen voor de markt bereikt, dan<br />

heeft die markt méér budgetruimte voor de extra’s. Precies daarmee wordt de wereld dus écht<br />

een stukje mooier gemaakt.<br />

Kijk daarom niet alleen naar de toekomst. Loop óók bewust op de toekomst af.<br />

Henk Weber is directeur/eigenaar van KUFA raamsystemen uit IJmuiden. Innovatie<br />

is het centrale thema binnen de organisatie. Revolutionair zijn de in de afgelopen jaren<br />

ontwikkelde RenoS9000 ® profielen die een ware efficiencyslag in de keten tot stand<br />

brachten.<br />

39


THEMA VERLICHTING<br />

BIJZONDERE VILLA IN<br />

SCHIJNWERPERS<br />

Meer dan licht<br />

in-lite is meer dan een buitenverlichtingsmerk. Het is een bedrijf<br />

met een missie. Iedere dag zet een team van zo’n dertig enthousiaste<br />

medewerkers zich in om buiten bijzonder te maken. Dit doet<br />

in-lite niet alleen door buitenlampen te ontwikkelen maar bovenal<br />

door mensen te inspireren en uiteenlopende projecten te voorzien<br />

van bijzondere lichtplannen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: in-lite<br />

40


THEMA VERLICHTING<br />

“Sinds 1999, toen in-lite ontstond, is het bedrijf<br />

sterk gegroeid”, aldus Senior Light Specialist<br />

Thijs van Zessen. “Wij begonnen met de verlichting<br />

van kleinere tuinen, maar toen ledverlichting<br />

steeds meer verbeterde, groeiden<br />

de mogelijkheden.”<br />

Dit komt doordat met minder energie een veel<br />

grotere lichtopbrengst kan worden gehaald.<br />

“Voor het uitlichten van een boom was ooit 50<br />

watt nodig, maar met led is 5 watt al voldoende.<br />

Daardoor zijn wij steeds grotere projecten gaan<br />

doen, ook omdat steeds meer verlichting op<br />

één transformator aangesloten kan worden.”<br />

Creatieve lichtplannen<br />

Toen in-lite steeds meer tuinen in het hoge<br />

segment mocht verlichten werd het in-lite<br />

LAB geboren. Dit onderdeel van het bedrijf<br />

richt zich helemaal op het ontwerpen van creatieve<br />

lichtplannen voor iedere buitenruimte<br />

in de wereld. “Wij zijn constant op zoek naar<br />

de meest gave en inspirerende plekken om te<br />

verlichten”, zegt Van Zessen.<br />

“Het afgelopen jaar zijn we ook steeds meer<br />

3D lichtplannen gaan maken. In tegenstelling<br />

tot lichtpuntjes op een tekening geeft dit<br />

echt een idee hoe de verlichting gaat worden.<br />

Hiermee kunnen we onze plannen nog beter<br />

overbrengen.<br />

Een bijzonder project van in-lite is de Wantij<br />

villa in Dordrecht. Dit was ooit het inlaatstation<br />

van koelwater voor de Dordtse Centrale.<br />

Nu is het pand echter helemaal omgebouwd<br />

tot een villa. Het pand stond altijd al op een<br />

mooie locatie aan de rivier, maar het gebouw<br />

was een soort betonnen doos. Een welvarende<br />

inwoner van Dordrecht heeft het echter omgetoverd<br />

tot een villa, met woon- werk- en recreatieruimtes,<br />

verspreid over vijf verdiepingen.<br />

“Wij werden door een projectinrichter benaderd<br />

om de tuin en het pand zelf te verlichten.”<br />

Villa en statige tuin uitgelicht<br />

in-lite schuift het liefst zo vroeg mogelijk<br />

aan, om het tijdens de bouwplannen al over<br />

de buitenverlichting te praten. “We kunnen<br />

dan inspelen op de functie van het pand en<br />

de geplande zichtlijnen, in dit geval vanuit de<br />

keuken en woonkamer.”<br />

Bij de Wantij villa lag de focus op het uitlichten<br />

van het pand zelf en de statige tuin met grote<br />

bomen.<br />

“Voor de villa zelf gebruikten we de grondspot<br />

Big Nero Narrow om het gebouw egaal uit<br />

te lichten. Daarnaast vooral grondspot Big<br />

Nero, voor het uitlichten van de bomen. Een<br />

bijzonder detail: de gebruikers kunnen zelf de<br />

juiste hoek van de verlichting kiezen. Met een<br />

speciaal magneetje wordt een motortje in een<br />

spot geactiveerd en kan de juiste hoek gesteld<br />

worden. We hebben met ons lichtplan een<br />

mooie combinatie van sfeer en functionaliteit<br />

kunnen creëren. De hoogteverschillen in de<br />

tuin hebben we bijvoorbeeld voor de veiligheid<br />

geaccentueerd, onder meer bij de afstapjes<br />

met de lichtstrips Evo Hyde. Door rekening te<br />

houden met de zichtlijnen is vanuit elke hoek<br />

iets interessants te zien.”<br />

41


Al meer dan 5 jaar lang ontwikkelt en ontwerpt<br />

in-lite LAB creatieve lichtplannen voor de<br />

mooiste unieke buitenruimtes ter wereld met<br />

in-lite verlichting.<br />

Het creatieproces is voor ons net zo belangrijk<br />

als het resultaat. In ons jubileumboek ‘Light<br />

And Beyond #01’ presenteren we onze mooiste<br />

projecten en delen we onze visie op licht.<br />

Onze persoonlijke aanpak vormt samen met<br />

een goede dosis humor een succesformule<br />

voor uitmuntend verlichtte projecten voor<br />

opdrachtgevers zoals kickbokser Rico<br />

Verhoeven en artiest Joseph Klibansky.<br />

Benieuwd naar de mogelijkheden? Scan de<br />

code. LAB staat klaar om jouw buitenruimte of<br />

project te laten stralen.


PROJECT: GROUP CEYSSENS HEUSDEN-ZOLDER & INSIGHT PROJECTS, HASSELT<br />

LED DOWNLIGHTS<br />

Ontdek ons vernieuwd gamma<br />

Flikkervrij<br />

5 jaar<br />

garantie<br />

uit voorraad<br />

leverbaar<br />

Keuze uit niet-dimbare driver of universele UNIDRIVER TRIAC/1-10V/DALI/Push met amplitude dimming<br />

DEEP COMPACT SOFT<br />

Smalle randen Compacte inbouwdiepte Anti-glare<br />

5-9W 2700/3000/4000K<br />

CRI90<br />

90lm/W<br />

Reflector 38° wit<br />

UGR 19<br />

Cut-out 125, 160 of 200mm<br />

12-35W 3000/4000K<br />

CRI90<br />

100lm/W<br />

Reflector 55° alu mat<br />

UGR


THEMA VERLICHTING<br />

De (nieuwe)<br />

downlights lenen<br />

zich voor gebruik in<br />

tal van projecten.<br />

LESS ENERGY, MORE LIGHT<br />

Minder energie, meer licht. Geen holle woorden, maar de dagelijkse drijfveer van Integratech, dat met<br />

duurzame en energiezuinige oplossingen het leven van de installateur, de lichtplanner en uiteindelijk<br />

ook hun klanten makkelijker wil maken.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh | Beeld: Integratech<br />

'Voor elk project de beste oplossing'<br />

Wie Integratech niet kent en zich verdiept in de<br />

geschiedenis en de visie van de firma, zal ongetwijfeld<br />

verbaasd opkijken van het afgelegde<br />

traject en de verwezenlijkingen onderweg.<br />

Vanaf dag één, in het jaar 2009, hanteert de<br />

firma een duidelijke visie. Met duurzame en<br />

energiezuinige oplossingen wil ze dé flexibele<br />

verlichtingspartner zijn en blijven voor installateurs<br />

en lichtplanners. Functionele LED-verlichting<br />

(eenvoudig te installeren en met sterke<br />

productperformantie) en een uitstekende service<br />

voor, tijdens en na de installatie waren, zijn<br />

én blijven de drie speerpunten van Integratech.<br />

“Sinds 2017 maken we deel uit van de Delta Light<br />

Group”, klinkt het in Scherpenheuvel, de thuisbasis<br />

van Integratech. “Door onze krachten te<br />

bundelen met een vooraanstaande wereldwijde<br />

speler kunnen wij terugvallen op een brede<br />

expertise en een ijzersterke reputatie.”<br />

De lat steeds hoger<br />

Less energy, more light, zo luidt de tagline van<br />

Integratech. Ook op de nieuwe catalogus staat<br />

het, net als bij alle voorgaande, prominent in<br />

beeld. “Recent rolde de twaalfde editie van<br />

onze catalogus van de persen, met heel<br />

wat nieuwigheden en updates, uiteraard.<br />

We leggen onze lat steeds wat hoger,<br />

terwijl we de drempel voor de installateur<br />

steeds lager maken. Zo wordt<br />

duurzamer nog duurzamer. Dat zien we<br />

bijvoorbeeld mooi terug bij ons volledig<br />

vernieuwde gamma tracklights. Alle toestellen<br />

in deze reeks beschikken over een hoge CRIwaarde<br />

voor een natuurgetrouwe kleurweergave.<br />

Integratech lanceerde onlangs<br />

de 12 e editie van haar catalogus.<br />

44


THEMA VERLICHTING<br />

Modern design, makkelijk te installeren.<br />

Het moderne design past perfect voor de verlichting<br />

van stijlvolle winkels en showrooms.”<br />

Integratech integreert vanaf heden de flikkervrije<br />

Osram driver in de Powergear track<br />

adapter. Door de driver weg te halen uit de<br />

armatuur wordt de koeling van de verlichtingsarmatuur<br />

nog efficiënter, wat resulteert in een<br />

nog langere levensduur van het toestel. Een<br />

toevoeging aan het gamma tracklights waar<br />

Integratech veel van verwacht, betreft de F2<br />

track light, het kleine broertje van de populaire<br />

F1 track light. Ook de superslanke Linear-track<br />

komt met de nodige verwachtingen.<br />

“Met verschillende beschikbare vermogens<br />

en lenzen kunnen onze tracklights vlot en<br />

modulair worden ingezet in winkels van<br />

uiteenlopende oppervlaktes of met verschillende<br />

plafondhoogtes.”<br />

Ook meer downlights<br />

Ook het gamma LED downlights kent een<br />

aanzienlijke update en uitbreiding. Drie gloednieuwe<br />

armaturen vervoegen de rangen. Een<br />

beperkte inbouwhoogte? Een verblindingsvrije<br />

oplossing nodig? Strak en subtiel qua esthetiek?<br />

Het gamma downlights van Integratech<br />

bevat voor al deze vragen een oplossing.<br />

Stevige montageclips en een connectiebox<br />

voor een snelle in/uit-bekabeling helpen de<br />

installateurs een handje. Integratech: “Er kan<br />

steeds gekozen worden voor een niet-dimbare<br />

driver of een UNIDRIVER met amplitudedimming.<br />

Deze laatste heeft als groot voordeel dat<br />

flikkering of stroboscopisch effect geen schijn<br />

van kans hebben. Het resultaat is een visueel<br />

onberispelijke en veilige LED-verlichting.”<br />

Service<br />

Eén van de drie pijlers in de Integratech-visie<br />

betreft de service voor, tijdens en na de installatie.<br />

Maatwerk voor elk specifiek project,<br />

inclusief gratis lichtstudie, en de onmiddellijke<br />

leverbaarheid uit voorraad van elk product zijn<br />

slechts enkele van de ontwikkelde diensten. De<br />

experts staan klaar om samen met u de beste<br />

oplossing uit te werken.<br />

Scan de QR-code en bekijk<br />

de nieuwe catalogus.<br />

45


THEMA VERLICHTING<br />

COMFORTABEL EN<br />

VERANTWOORD WERKEN<br />

IN POORT VAN UDEN<br />

Op een zichtlocatie aan de A50 en aan de toegangsweg naar Uden staat Poort van Uden; een eigentijds<br />

verzamelgebouw waarin diverse bedrijven, een keukenzaak, een bruidsmodeboetiek, een sportschool<br />

en een fysiotherapiepraktijk hun thuisbasis hebben. Het pand dateert van eind jaren ’80 en was<br />

na ruim dertig jaar aan een esthetische en energetische upgrade toe.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Tronix Lighting<br />

Om aan te blijven sluiten bij de huurderswensen van vandaag én morgen<br />

wordt Poort van Uden stap-voor-stap gerevitaliseerd en verduurzaamd.<br />

Als eerste fase is de linkerzijde van de bovenste kantoorverdieping aangepakt.<br />

Begin 2020 heeft Jaleco Totaal Projectafbouw de verdieping opnieuw<br />

ingedeeld en turnkey afgebouwd. “In slechts een paar weken tijd hebben<br />

wij nieuwe bouwkundige metalstudwanden, volglaswanden en deurkozijnen<br />

geplaatst”, vertelt Rick Janse, Accountmanager & Calculator bij Jaleco.<br />

“Ook hebben wij de plafonds vernieuwd, diverse timmerwerkzaamheden<br />

verricht en de verlichting geüpgraded. Om het lichtplan en de<br />

lichtberekening naar het allerhoogste niveau te tillen, conform de<br />

'Alle vaste voedingspunten zoals stopcontacten en datapunten<br />

zijn in de constructieve wanden weggewerkt'<br />

46


THEMA VERLICHTING<br />

Een iets warmere lichtkleur brengt de gecoate betonvloeren echt tot leven.<br />

Arbonormen voor werkplekverlichting, hebben wij onze vaste partner<br />

Tronix Lighting erbij betrokken.”<br />

Voorkeursproducten uit voorraad<br />

Jaleco en Tronix werken al jaren intensief samen, benadrukt Janse. “Het<br />

contact tussen onze bedrijven is uitstekend en de lijntjes zijn kort. Bovendien<br />

beschikt Tronix over een grote voorraad producten, waardoor we<br />

snel kunnen schakelen. De afbouw is nog (te) vaak een sluitpost in de<br />

bouw. Werkzaamheden moeten in relatief korte tijd worden uitgevoerd,<br />

waardoor lange levertijden uit den boze zijn.”<br />

Maarten Verbruggen, Managing Director van Tronix: “Binnen ons assortiment<br />

houden wij circa 2.000 verlichtingsproducten standaard op voorraad.<br />

Verder bouwen wij onze productlijnen zo op, dat we altijd een alternatief<br />

kunnen aanbieden. Hierdoor worden stilstanden en frustraties in de afbouw<br />

voorkomen. Jaleco tilt deze voordelen naar een nog hoger niveau, door met<br />

voorkeursproducten te werken. Circa 80% van onze omzet bestaat uit 4 á 5<br />

zorgvuldig geselecteerde producten. Hierdoor weten wij exact welke producten<br />

wij extra op voorraad moeten houden, terwijl de mensen van Jaleco de<br />

producten blind kunnen monteren.”<br />

Een optimaal werkcomfort<br />

Voor project Poort van Uden heeft Tronix zowel verlichtingspanelen als<br />

downlights geleverd, vertelt Verbruggen. “In de kantoren zijn systeemplafonds<br />

met 60x60 platen geïnstalleerd, waarin onze verlichtingspanelen<br />

naadloos geïntegreerd zijn. Gekozen is voor reflectorpanelen met<br />

een zeer lage inkijkhoek. Waar de Europese normen een Unified Glare<br />

Rating (UGR)


www.exterus.be


De nieuwe D-Sign<br />

Stijlvol, verfijnd en zonder concessies<br />

Famostar presenteert een geheel nieuw ontworpen nood verlichtingsarmatuur:<br />

de D-Sign. Dit stijlvolle armatuur heeft een bijzondere uitstraling dankzij haar<br />

ranke vormgeving en ‘optisch zwevend’ pictogram. Ondanks het moderne<br />

design is er geen enkele concessie gedaan aan het gebruiksgemak. Mede hierdoor<br />

is de nieuwe D-Sign armatuur uitgeroepen tot winnaar van de prestigieuze<br />

Red Dot Design Award in de categorie ‘Lighting Systems’.<br />

Bekijk hier de webinar van de D-Sign armatuur<br />

www.famostar.nl


THEMA VERLICHTING<br />

MINIMALISTISCHE<br />

LED-LICHTBRON GEEFT<br />

IEDER ARMATUUR DE<br />

JUISTE UITSTRALING<br />

LED’s<br />

upgrade!<br />

(Beeld: Ministerie van Beeld Gorinchem)<br />

50


THEMA VERLICHTING<br />

Innovatief, betrouwbaar en deskundig. De circa 20 medewerkers van Expo Trading Holland importeren,<br />

produceren en leveren een uitgebreid assortiment armaturen, lichtbronnen en schakelmaterialen,<br />

in opdracht van verlichtingsspeciaalzaken, woonwinkels, interieurdesigners en architecten. “Dagelijks<br />

werken wij met veel plezier aan de kwaliteit én uitbreiding van ons assortiment”, vertelt accountmanager<br />

Stefan de Koning. “Hierbij volgen wij trends in de markt op de voet. Een mooi voorbeeld hiervan is<br />

Pucc, dat dankzij zijn minimalistische vormgeving 100% ondersteunend is aan het armatuur.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Expo Trading Holland<br />

In de markt zijn talloze lichtbronnen verkrijgbaar,<br />

in uiteenlopende wattages, vormen,<br />

afmetingen en structuren. Wat Expo Trading<br />

Holland miste echter, was een lichtbron die de<br />

bestaande armaturen upgradet. “Soms gaat<br />

teveel aandacht uit naar de lichtbron, wat kan<br />

afleiden van het armatuur”, aldus De Koning.<br />

“Pucc brengt hier verandering in. De innovatieve<br />

LED-lichtbron is zeer minimalistisch vormgegeven<br />

en zorgt dat onze focus weer op de esthetiek<br />

van de hang-, vloer-, wand- of tafellamp<br />

komt te liggen.”<br />

Pucc heeft een totale lengte van 4,5 cm, opgedeeld<br />

in een fitting van 2,8 cm en een LED-lichtbron van<br />

slechts 1,7 cm. “De minimalistische lichtbron<br />

is verkrijgbaar met een E27 of E14 fitting, een<br />

kleurtemperatuur van 2200 of 2700 Kelvin en een<br />

lichtopbrengst van 40 of 200 Lumen. Bovendien<br />

hebben afnemers keuze uit een drie-standen- of<br />

volledige dimfunctie.” De LED-lichtbron is afgelopen<br />

september in de markt geïntroduceerd en de<br />

eerste reacties zijn lovend. “We verwachten dan<br />

ook veel van de LED-lichtbron, die ieder armatuurontwerp<br />

laat stralen.”<br />

Dankzij zijn<br />

minimalistische<br />

vormgeving<br />

is Pucc 100%<br />

ondersteunend<br />

aan het armatuur.<br />

UPGRADE<br />

YOUR STYLE<br />

LESS IS<br />

MORE<br />

actual<br />

size<br />

Contact<br />

phone +31 (0)183 631 378<br />

info@expotrading.nl<br />

www.expotrading.nl<br />

showroom Nieuwegein<br />

showroom Gorinchem<br />

contact us for an appointment<br />

51


THEMA VERLICHTING<br />

BAILEY’S BIJZONDERE LAMPEN<br />

MAKEN RUIMTES BIJZONDER<br />

Het familiebedrijf Bailey Lights uit het Brabantse Oosterhout specialiseert zich al sinds 1985<br />

in het op de markt brengen van speciale lichtproducten. Het begon met miniatuur- ,<br />

signaal- en indicatielampjes. Vandaag de dag heeft het bedrijf naast nog steeds vele<br />

speciaal lampen een zeer volledig assortiment aan lichtbronnen, armaturen en licht-gerelateerde<br />

toebehoren. De artikelen vinden hun weg naar de professionele markt voornamelijk<br />

via de elektrotechnische groothandel.<br />

Tekst: Bailey Lights | Beeld: Bailey Lights / www.moniqueaaldijk.com<br />

52


THEMA VERLICHTING<br />

Echter, vooral op het gebied van decoratieve<br />

LED filament lampen blinkt Bailey de laatste<br />

jaren letterlijk en figuurlijk uit. Nadat zij in<br />

2016 met de Spiraled ® als eerste met een<br />

geslaagde LED uitvoering van de geliefde<br />

originele kooldraad gloeilamp kwam, ging<br />

Bailey door met ontwikkelen van bijzondere<br />

vormen. Wie dacht dat de trend om grote<br />

lichtbronnen simpel aan een sierlijke lamphouder<br />

en (textiel)snoer in een ruimte te<br />

laten ‘shinen’ voorbij is, heeft het mis. Vooral<br />

in de horeca wordt deze oplossing omarmd<br />

daar het de uitbater in staat stelt om het<br />

interieur snel, simpel en relatief goedkoop<br />

aan te passen. En… de lichtbronnen worden<br />

steeds bijzonderder. Er is steeds meer keuze<br />

in niet alleen de kleur van het licht maar ook<br />

het glas en de vorm van de lamp.<br />

Bailey heeft een aantal van die vormen laten<br />

patenteren. Zo zijn daar o.a. de ‘Teapot’ lamp<br />

in de vorm van een theepot, de ‘Bourbon’ in<br />

de vorm van een whiskey karaf, de ‘Bird’ in de<br />

vorm van een vliegende vogel en de ‘Blowfish’<br />

in de vorm van de beroemde kogelvis. Een creatieve<br />

interieurvormgever weet daar wel raad<br />

mee. Vogels kunnen als een zwerm door het<br />

pand vliegen en vissen en theepotten kunnen<br />

natuurlijk heel goed als stijlvol en origineel<br />

accent worden gebruikt in (vis)restaurants,<br />

lunchrooms en bakkerijen.<br />

De Shapes by Bailey Lights en Designs by<br />

Bailey Lights series bevatten nog veel meer<br />

opvallende lampvormen en kleuren. Het mooie<br />

is dat Bailey ook heeft geïnvesteerd in een<br />

complete collectie textielkabels, lamphouders<br />

en plafondplaten om er een mooi geheel van<br />

te maken. En mocht de betreffende horeca- of<br />

winkeleigenaar er na een tijd genoeg van hebben<br />

dan heeft Bailey vast wel weer een nieuw<br />

exemplaar om in te passen.<br />

'Er is steeds meer keuze in niet alleen de kleur van<br />

het licht maar ook het glas en de vorm van de lamp'<br />

bailey.nl<br />

Volg Bailey Lights ook<br />

op Pinterest<br />

pinterest.com/baileylights<br />

53


THEMA VERLICHTING<br />

’Het eindresultaat<br />

is altijd een<br />

mooi lichtspel’<br />

Een bakker, een slager, een juwelier, een kledingwinkel.<br />

Allemaal willen ze passende verlichting,<br />

zowel voor de uitlichting van de winkel als van<br />

de tentoongestelde producten. Het juiste licht op<br />

een product laat dit perfect tot zijn recht komen,<br />

met positief effect op de verkoopcijfers. Exterus<br />

uit het Belgische Roeselare is specialist in het natuurgetrouw<br />

verlichten van ruimten en producten.<br />

Directeur en eigenaar Juri Vannieuwenborgh:<br />

“Wij spelen met licht en geven ruimten en objecten<br />

de kleur die ze verdienen.”<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Exterus<br />

Exterus is een verlichtingsfabrikant met een<br />

eigen productie. Vannieuwenborgh: “Wij hebben<br />

een uitgebreid gamma aan verlichting,<br />

waarbij wij alles zelf volledig ontwikkelen en<br />

laten produceren. De zeer bruikbare feedback<br />

van onze klanten zorgt ervoor dat wij het assortiment<br />

continue blijven verfijnen, dit zowel in<br />

residentieel, retail en hospitality. Ons werkgebied<br />

is Nederland, België en Luxemburg.”<br />

Vannieuwenborgh, afkomstig uit de elektronicasector,<br />

specialiseerde zich sinds begin deze<br />

eeuw in ledverlichting. “Met de komst van led<br />

ben ik me gaan verdiepen in deze materie. Ik<br />

kreeg er een goed gevoel bij en ik heb mijn<br />

producten in de markt gezet. Dat begon vrij<br />

snel aardig te lopen. Mede doordat dat wij<br />

meedenken en samen tot de meest creatieve<br />

oplossingen en ontwerpen komen voor kleine<br />

en grote projecten; zoals een woning, winkelketen,<br />

musea, school- en kantoorgebouwen. Met<br />

ons huidig gamma kunnen we ieder project aan,<br />

zowel op het gebied van armatuurontwerp als<br />

lichtkwaliteit.”<br />

Vandaag de dag zijn winkels, kantoorgebouwen<br />

en hotels voornamelijk verlicht met led. “Dat<br />

is enerzijds energiebesparend, anderzijds zijn<br />

daarmee de mogelijkheden onbeperkt. Elk<br />

product eist als het ware een specifieke kleursaturatie<br />

om het correct te kunnen weergeven.<br />

Met onze expertise qua maatwerk kunnen we<br />

alle producten vers en aantrekkelijk weergeven<br />

en dit zonder schadelijke invloeden van uv-licht.<br />

Voor nieuwe retailprojecten stellen we armaturen<br />

voor met de juiste kleursaturaties zodat<br />

ieder product correct weergegeven wordt. Net<br />

zo makkelijk vervangen we de bestaande hogedruklampen<br />

door een re-lighting-module zodat<br />

bestaande installaties ook van de voordelen<br />

van energiebesparing en het juiste licht kunnen<br />

genieten.”<br />

Vannieuwenborgh: “Naast het gamma voor de<br />

retail bieden we eveneens een volledig scala<br />

aan van residentiële en hospitality-verlichting.<br />

Onze A-track-tif-railsysteem is een magne-<br />

'Elk product eist een specifieke kleursaturatie<br />

om het correct te kunnen weergeven'<br />

54


THEMA VERLICHTING<br />

tisch track-systeem met een stuursignaal om<br />

dimming mogelijk te maken. Deze track is<br />

zowel in opbouw als in trimless verkrijgbaar<br />

en is gepolariseerd zodat zowel 1-10V als Dalidimming<br />

mogelijk zijn. De mix van zowel lineaire<br />

toestellen als puntverlichting of pendels<br />

geeft de ontwerper de mogelijkheid zijn eigen<br />

visie toe te passen in een flexibel verlichtingssysteem.<br />

Ons gamma wordt vervolledigd door<br />

verschillende in- en opbouwtoestellen die de<br />

juiste sfeer in een ruimte creëren. Onze meest<br />

recente catalogus met de naam V08 werd in<br />

april <strong>2021</strong> gelanceerd en is te downloaden op<br />

onze website.”<br />

55


THEMA VERLICHTING<br />

SPECIALIST OP HET GEBIED VAN NOODVERLICHTING<br />

‘Een nieuw designarmatuur<br />

zonder concessies’<br />

Noodverlichting is niet meer weg te denken in het openbare leven. Was het ruim een halve eeuw geleden<br />

nog een handlamp werkend op een accu, vandaag de dag is het voorzien van allerlei moderne<br />

technische snufjes. Met de D-Sign gaat Famostar uit Velp zelfs nog een stapje verder.<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Famostar / © Paul Lagro<br />

Famostar is gespecialiseerd in het ontwikkelen<br />

en produceren van noodverlichting. R&D directeur<br />

Frank Risseeuw: “We richten ons hierbij<br />

op twee soorten; de bekende groene bordjes<br />

die bij calamiteiten met een pijl aangeven wat<br />

de kortste weg is naar buiten en de verlichtingsarmaturen,<br />

die de vluchtroute verlichten<br />

als de spanning plots uitvalt. Wij ontwikkelen<br />

en produceren ze en daarnaast hebben wij een<br />

kenniscentrum waar wij onze klanten trainen en<br />

informeren over de huidige wet- en regelgeving.”<br />

Vanaf juli <strong>2021</strong> heeft Famostar een nieuw designarmatuur<br />

in haar assortiment met de naam<br />

D-Sign. Projectmanager Arjan Leushuis: “De<br />

'Tegenwoordig<br />

gebruiken we in<br />

noodverlichting led<br />

als lichtbron en is<br />

er intelligentie aan<br />

toegevoegd'<br />

functie, het aangeven van de kortste weg naar<br />

buiten, blijft uiteraard behouden, maar dit ontwerp<br />

heeft een meer luxe uitstraling. Zo past het<br />

geheel meer in de omgeving en is het klein, compact<br />

en makkelijk te installeren. Ideaal voor het<br />

gebruik in kantoren, theaters, musea en hotels.”<br />

Het opgaan in de omgeving was volgens Risseeuw<br />

wel een uitdaging. “We hebben een<br />

designbureau gevraagd om ons daarbij te<br />

helpen. Het blijft aan alle wettelijke eisen<br />

voldoen qua kleur en functionaliteit, maar we<br />

hebben het zó ontworpen dat het lijkt alsof het<br />

in de ruimte zweeft. Het pictogram licht op en<br />

lijkt oneindig door te lopen doordat de randen<br />

56


THEMA VERLICHTING<br />

oplichten. Daarmee is de D-Sign echt uniek in<br />

deze markt.”<br />

Leushuis: "Daarom hebben we besloten om ons<br />

met dit product in te schrijven voor de internationale<br />

designwedstrijd de Red Dot Award. We zijn<br />

enorm blij om te mogen zeggen dat we deze ook<br />

gewonnen hebben. Ik vind het mooi dat anderen<br />

waarderen waar wij supertrots op zijn."<br />

Famostar bestaat 65 jaar en heeft al die jaren<br />

een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Leushuis:<br />

“We begonnen met een handlamp met<br />

daarin een accu die je meenam in het gebouw<br />

bij calamiteiten. Tegenwoordig gebruiken we in<br />

noodverlichting led als lichtbron en is er intelligentie<br />

aan toegevoegd; de slimme armaturen<br />

testen zichzelf om te kijken of ze nog goed functioneren<br />

en kunnen onderling met elkaar communiceren.<br />

Een beheerder ziet nu op afstand<br />

wat de status is van zijn noodverlichtingsarmaturen.<br />

Ook zijn wij jaren bezig geweest om alle<br />

grote en kleine armaturen met tl-verlichting en<br />

Nicad accu's te vervangen door led-verlichting<br />

met veel milieuvriendelijkere NiMh accu's.”<br />

Famostar ontwikkelt voor uiteenlopende sectoren<br />

verschillende soorten noodverlichting en<br />

de omgeving bepaalt mede de eisen aan het ontwerp.<br />

Leushuis: “Denk aan de petro-chemische<br />

industrie waar we te maken hebben met extremen<br />

zoals hitte of explosiegevaar door het werken<br />

met gevaarlijke stoffen, maar we maken<br />

ook slagvaste en waterdichte armaturen voor<br />

bijvoorbeeld zwembaden en sporthallen. Voor<br />

het gebruik in kantoorgebouwen maken we<br />

weer hele andere soorten. Deze zijn functioneel,<br />

voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen<br />

en zijn mooi vormgegeven.”<br />

Risseeuw: “Een architect gebruikt in zijn ontwerp<br />

liever geen noodverlichting. Hij wil het gebouw<br />

strak en het liefst zonder storende elementen,<br />

maar vindt die van ons wel acceptabel. Dat is het<br />

beste compliment dat we kunnen krijgen.”<br />

57


THEMA VERLICHTING<br />

LEDSPECIALIST IN VERLICHTINGSOPLOSSINGEN<br />

Met licht gebouwen tot ware<br />

kunstobjecten maken<br />

Ruim 300 meter aan RGBW-lichtlijn die een dragende constructie aanlicht. Hierdoor lijkt het gebouw te zweven.<br />

Kleur en helderheid zijn volledig programmeerbaar.<br />

Vroeger waren het vooral beperkt<br />

inzetbare, dure en energievretende<br />

stralers op afstand,<br />

tegenwoordig is met led alles<br />

mogelijk, aldus directeur Marnix<br />

van Twist van Cleary bv uit<br />

Nuenen. “In combinatie met optiek<br />

en communicatieprotocollen<br />

kunnen we bijna eindeloos<br />

lichtcreaties maken. Als het moet<br />

creëren we een complete lichtshow.”<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Cleary bv<br />

Cleary is een verlichtingsbedrijf en biedt complete<br />

oplossingen voor het aanlichten van onder<br />

andere gebouwen, bedrijfspanden, kerken en<br />

bruggen. Van Twist: “We maken installaties<br />

met statisch wit licht, waarmee we elementen<br />

van oudere architecturale gebouwen uitlichten;<br />

mooi en warm licht. Maar ook gekleurde en<br />

gepixelde oplossingen met iedere dag een ander<br />

effect; oranje lichtlijnen tijdens Koningsdag,<br />

rood tijdens Valentijnsdag en op gewone werkdagen<br />

in de bedrijfskleuren. Met licht leggen<br />

wij de nadruk op kenmerken van gebouwen.<br />

We werken hierbij met verlichtingsarmaturen<br />

van verschillende A-merken en we verzorgen<br />

de complete oplossing van lichtontwerp tot en<br />

met installatie en programmering. Wij laten met<br />

licht ’s avonds de contouren van een pand zien.”<br />

Kennis is één van de speerpunten van Cleary.<br />

“Wij investeren vooral in licht-technische zaken<br />

en onderwerpen zoals lichtsturingen, software<br />

en de communicatieprotocollen tussen verlichtingsarmaturen.<br />

Wij kennen de omgevingsfactoren;<br />

zijn er storingsgevoelige elementen die<br />

de apparatuur hinderen, dan vraagt het namelijk<br />

om een alternatieve oplossing. We hebben<br />

alles in huis, schakelen snel en onze klant heeft<br />

één aanspreekpunt.”<br />

De eigenaar van een hotelketen informeerde<br />

naar de mogelijkheden om zijn hotel in Rotterdam<br />

te belichten. “Wij maken opnames van het<br />

pand en bekijken de opties. Onze lichtontwerper<br />

visualiseert het uiteindelijke effect en met een<br />

aantal voorstellen gaan we verder in gesprek.<br />

58


THEMA VERLICHTING<br />

Met het gekozen ontwerp gaan we aan de slag.<br />

We regelen het van Atot Z; van ontwerp tot installatie<br />

en indien gewenst, ook het onderhoud.”<br />

De weersomstandigheden, maar ook de locatie,<br />

bepalen de mate van het onderhoud. “Het<br />

hoofdkantoor van KPN, aan de voet van de<br />

Erasmusbrug in Rotterdam, ligt in de haven<br />

en aan het water. Het kan daar op een winterdag<br />

erg guur zijn. We hebben een installatie<br />

gemaakt en daarbij onderhouden wij de ruim<br />

1.500 verlichtingsarmaturen; we controleren<br />

de bekabeling en connectoren. Zo blijft een<br />

lichtinstallatie altijd in topconditie.”<br />

Van Twist: “We merken dat architecturale<br />

verlichting vaak wordt gezien als een extraatje.<br />

Zonde! Wij willen – als het gaat om verlichting<br />

– graag vanaf de beginfase meekijken bij<br />

renovatie- en nieuwbouwprojecten. We helpen<br />

in het vergunningstraject, waarmee we qua<br />

wet- en regelgeving de plannen goed dichttimmeren.<br />

Als onze klant groen licht krijgt, dan<br />

gaan we aan de slag. Dat doen we steeds onder<br />

het motto; elk gebouw verdient ook ‘s nachts<br />

mooie verlichting.”<br />

286 armaturen in de leuningen en handrails; op maat gemaakt,<br />

ontwikkeld en geïnstalleerd. (Beeld: Jordy Leenders)<br />

'De weersomstandigheden, maar ook de<br />

locatie, bepalen de mate van het onderhoud'<br />

Architecturale verlichting<br />

die de aandacht trekt van<br />

voorbijgangers<br />

Doordacht, duurzaam en van hoge kwaliteit. Maatwerk<br />

verlichtingsoplossingen met iets extra's.<br />

www.cleary.nl 040 7200 920<br />

De Huufkes 7, Nuenen<br />

59


Complete straatverlichting<br />

met karakter<br />

LED<br />

Mail ons<br />

voor de nieuwe<br />

Faro catalogus<br />

<strong>2021</strong><br />

Goede verlichting is essentieel wanneer mensen ‘s nachts alleen<br />

over straat gaan. Het vermindert het aantal ongevallen en zorgt voor<br />

veiligheid en vertrouwen, denk daarbij ook aan bewakingscamera’s.<br />

Deze zijn alleen zinvol als er voldoende licht is.<br />

Wij leveren een breed assortiment led buitenverlichting voor het verlichten<br />

van bijvoorbeeld gevels, wegen, binnenplaats, parkeerplaats<br />

of rangeerterrein. Daarnaast hebben wij een ruim aanbod aan grondspots<br />

voor gebruik in parken, tuinen, vlonders en aanlegsteigers.<br />

Wij adviseren u van lichttechnisch ontwerp tot speciale uitvoeringen<br />

op maat. Bel 0546 579005 of mail naar info@allureverlichting.nl voor<br />

meer informatie.<br />

0<strong>03</strong>1 (0)546 579005<br />

info@allureverlichting.nl<br />

www.allureverlichting.nl<br />

verlichting met allure


AMBACHTELIJKE<br />

VERLICHTING,<br />

MET DE HAND VERVAARDIGD<br />

Maatwerk hek met maatwerk verlichting.<br />

De productie van verlichting is een ambachtelijk vak. Bijna elke hanglamp, wandlamp, vloerlamp, pendel,<br />

plafonnière en/of kroonluchter van Allure Verlichting wordt dan ook met de hand vervaardigd, met<br />

maximaal oog voor uitstraling, kwaliteit én duurzaamheid. “Elke armatuur is uniek”, benadrukt Jack<br />

Schepers, die samen met Robert Zandink en Robert Bouwhuis aan<br />

het roer staat van de Twentse onderneming. “Bovendien biedt de<br />

ambachtelijke productie mogelijkheden voor maatwerk.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Allure Verlichting<br />

Allure Verlichting is een fabrikant en specialist<br />

in horecaverlichting, sfeerverlichting, binnen-<br />

en buitenverlichting en evenementenverlichting.<br />

Alle armaturen worden vervaardigd<br />

in de fabriek in Wierden en bijna altijd in eigen<br />

beheer. Naast de originele Allure verlichtingsarmaturen<br />

omvat het assortiment verlichting<br />

van diverse vooruitstrevende merkten.<br />

“Zo zijn wij agent van het Spaanse merk Faro,<br />

met een breed assortiment sfeerverlichting,<br />

binnen- en buitenverlichting”, aldus Schepers.<br />

“Wij ondersteunen architecten en designers<br />

graag om de best passende verlichting voor<br />

hun projecten te selecteren. Bovendien ondersteunen<br />

wij graag met een lichtplan op maat.<br />

We beschikken over een uitgebreide productcatalogus.<br />

Daarnaast is maatwerk altijd mogelijk,<br />

in vorm, materiaal, afmeting en kleur. Waar<br />

een ander stopt, gaan wij verder. De afgelopen<br />

jaren heeft deze dienstverlening al tot diverse<br />

mooie projecten geleid.”<br />

Als voorbeeld noemt Schepers een enorme<br />

kroonluchter voor de Efteling in Kaatsheuvel,<br />

van maar liefst 6 meter hoog en met 18.000<br />

steentjes. “Ook hebben we vakantiepark Hof<br />

van Salland in Hellendoorn van binnen- en<br />

buitenverlichting voorzien. Voor de abri’s<br />

van Metrolijn E (Randstadrail) in Zoetermeer<br />

hebben we speciale, robuuste plafonnières<br />

gerealiseerd en ook op Rotterdam The Hague<br />

Airport kun je onze armaturen bekijken.” Alle<br />

armaturen van Allure Verlichting worden<br />

geleverd door de bekende verlichtingsgroothandels.<br />

Allure Verlichting is ook hét adres<br />

voor straat- en tuinverlichting.<br />

61


MECHANISCHE BEVESTIGINGSOPLOSSINGEN GEBOUWSCHIL<br />

‘Een relatief klein<br />

onderdeel, maar zo<br />

onmisbaar in totale<br />

constructie’<br />

Bevestigingsmiddelen zijn van groot belang voor de algehele<br />

kwaliteit en veiligheid van een plat dak en van een dak- en wandsysteem.<br />

Frank van Kalkeren van Eurofast uit Deurne: “Wij zijn fabrikant<br />

van het merk Eurofast en tevens een full-service technisch<br />

adviesbureau met groeiende Europese ambities.”<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Eurofast<br />

Werk Curacao.<br />

Sfeerbeeld Farmers<br />

62


Als het gaat om bevestigingsmiddelen voor een<br />

plat dak, heeft Eurofast haar sporen verdiend.<br />

Van Kalkeren: “We begeven ons al ruim 45 jaar<br />

op de markt van platte daken en sinds eind<br />

jaren negentig ook op die van dak- en wand. We<br />

namen in 2019 hiervoor een Poolse leverancier<br />

over en zijn nu hierin ook gecertificeerd.”<br />

Een dak- en wandschroef en een schroef voor een<br />

plat lijken hetzelfde. “Maar, ze zijn het niet. Wil<br />

je bijvoorbeeld een sandwichpaneel, een metalen<br />

profiel of een stalen plaat tegen een stalen<br />

constructies bevestigen dan is een bevestiging<br />

vereist met verschillende technische specificaties.<br />

We helpen onze klanten in hun zoektocht<br />

naar een oplossing, waardoor elke gebouwschil<br />

kwalitatief hoogwaardig kan worden bevestigd.”<br />

In de zoektocht naar de juiste schroef is volgens<br />

Van Kalkeren het voorwerk essentieel. “Wij fungeren<br />

als vraagbaak en maken bouwkundige<br />

berekeningen. Zo is het aantal bevestigers in<br />

een plaat niet alleen afhankelijk van het plaatmateriaal,<br />

maar ook van externe factoren zoals<br />

het weer; staat de constructie aan zee dan is het<br />

meer onderhevig aan wind dan in de Limburgse<br />

heuvels. Ook de hoogte van de constructie<br />

speelt een belangrijke rol. Dus het zomaar vastzetten<br />

met een paar schroeven, dat gaat niet.<br />

Ter ondersteuning hebben we een catalogus en<br />

posters gemaakt met tabellen die klanten helpen<br />

bij de keuze voor de juiste schroef. Is deze<br />

niet in de gewenste kleur, dan lakken wij ze.”<br />

Het hoofdkantoor van Eurofast staat in Deurne:<br />

“We hebben verkoopvestigingen in landen zoals<br />

België, Polen en Hongarije. Ook werken onze<br />

salesmedewerkers in Engeland en Denemarken<br />

en samen leveren we onze bevestigingsmaterialen<br />

aan klanten in totaal vijfentwintig<br />

Europese landen. Dat maakt het werk ook zo<br />

leuk; we zijn een groeiend team van inmiddels<br />

120 medewerkers en we zien in elk land steeds<br />

groeimogelijkheden.”<br />

'Het zomaar vastzetten<br />

met een paar schroeven,<br />

dát gaat niet'<br />

Als fabrikant en fullservice technisch bureau<br />

ondersteunt Eurofast van begin tot eind bij elk<br />

bevestigingsproject. “We hebben een eigen lab<br />

waar we veel testen doen; voor nieuwe materialen,<br />

maar ook voor de uitdagingen van onze<br />

klanten. En als meer overleg nodig is dan nodigen<br />

we de dakdekker, architect, installateur of<br />

de ingenieur uit. Wij spreken heldere taal in een<br />

technische wereld.”<br />

63


GEVELSPECIALIST MET VERSTAND VAN HOUT<br />

HET BOS TUSSEN DE BOMEN<br />

Familiebedrijf Eden BV is gespecialiseerd in gevelbekleding. Het bedrijf levert inmiddels 15 verschillende<br />

soorten houten gevelbekleding, die allemaal in het echt te zien zijn in een outdoor presentatieruimte<br />

in Opheusden.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Eden BV<br />

Het gevelavontuur van Eden begon zes jaar<br />

geleidelijk vanuit de hovenierswerkzaamheden.<br />

Algemeen directeur Jan van Gessel: “Wij zijn<br />

een familiebedrijf, dat zich altijd al op een organische<br />

manier bezig hield met de tuin. Destijds<br />

vroeg een klant ons of we het hout dat we in de<br />

tuin toepasten ook konden gebruiken voor gevelbekleding.<br />

Wij ons hier toen in gaan verdiepen.”<br />

'Door een injectie met een biologische<br />

vloeistof wordt het hout verduurzaamd'<br />

Er ontstond een zoektocht naar de juiste houtleveranciers<br />

en expertise die nodig was om<br />

gevelbekleding te kunnen adviseren en verkopen.<br />

“Zo kwamen we onder meer terecht bij het<br />

Techniclic systeem uit Luxemburg. Dit systeem<br />

maakt gebruikt van een rail- en clipsysteem,<br />

om planken zonder schroeven te monteren.”<br />

Dit aanbod bestaat uit zeven soorten hout<br />

in verschillende breedtes, zowel horizontaal<br />

als verticaal. Eden heeft ook een eigen<br />

Verticale gevelbekleding<br />

in een open structuur.<br />

64


en dat heeft voordelen ten opzichte van de<br />

gemiddelde aannemer of architect. Zij hebben<br />

vaak niet die extra kennis van hout. Wij kunnen<br />

bij elk project de juiste vragen stellen, om tot<br />

het juiste advies te komen wat betreft houtsoort<br />

en montage. Zo zorgen we dat de klant<br />

weer het bos tussen de bomen ziet.”<br />

Kebony Character gevelbekleding in een horizontale profilering.<br />

kliksysteem en daardoor 15 verschillende<br />

houtsoorten in diverse breedtes.<br />

De juiste vragen voor het juiste advies<br />

“Onze klanten zijn vooral op zoek naar de uitstraling<br />

die hout kan bieden, daarom kiezen<br />

veel van hen voor onbehandeld hout, dat op een<br />

natuurlijke manier vergrijst.” Er zijn echter ook<br />

verschillende behandelmogelijkheden, zo kan<br />

Eden het hout voor-vergrijzen. “Het voordeel<br />

hiervan is dat het vergrijzen egaal gebeurt en<br />

het is onderhoudsvriendelijk. Er zijn ook klanten<br />

die de kleur willen behouden, daarvoor is<br />

intensiever onderhoud en aandacht nodig.”<br />

Eden positioneert zich als tussenhandel, die<br />

de klant adviseert en advies voor montage en<br />

onderhoud geeft. “We zijn een gevelspecialist<br />

Hout leeft en verandert. Daarom heeft Eden<br />

een speciale outdoor presentatieruimte. “Hier<br />

zijn al onze houtsoorten te zien en is te zien<br />

hoe ze verouderen. Want hoe ziet dezelfde<br />

bamboesoort er bijvoorbeeld na twee jaar uit?”<br />

Eén van de mogelijkheden zijn twee soorten<br />

naaldhouten die met Kebony ® technologie<br />

verbeterd zijn. Door een injectie met een biologische<br />

vloeistof wordt het hout verduurzaamd.<br />

Het hout krijgt daardoor ook een prachtige<br />

donkere tint. “Warmere bruintinten zijn weer<br />

vaker welkom bij onze klanten. Daarnaast blijft<br />

een zichtbare nerfstructuur gewild.”<br />

Premium partner van Techniclic, Kebony, ThermoWood & Bamboe<br />

Outdoor presentatie gevelbekleding<br />

NUMMER 1<br />

houten gevelspecialist<br />

in Nederland<br />

Tielsestraat 85 - 4043 JR Opheusden T. +31 (0) 488 44 28 76 M. +31 (0) 6 29 16 58 43 E. info@edenbv.nl I. www.edenbv.nl<br />

www.edenbv.nl<br />

65


CLICKBRICK PURE:<br />

EEN CIRCULAIRE GEVEL<br />

MET EEN TRADITIONELE<br />

UITSTRALING<br />

Wie duurzaam en circulair wil bouwen, heeft nu ook de mogelijkheid om te kiezen voor een gevelbeeld<br />

met een traditionele uitstraling. Dat is te danken aan het afgelopen voorjaar door Wienerberger<br />

geïntroduceerde ClickBrick Pure; het eerste volledig circulaire gevelsysteem op basis van handvorm<br />

gevelbakstenen. Deze nieuwe baksteen heeft een generfde, karaktervolle textuur die de handvorm gevelbakstenen<br />

zo typeert. Door te werken met een schijnvoeg ontstaat er een optische schaduwwerking,<br />

die heel dicht in de buurt komt bij de gewenste esthetiek van traditioneel metselwerk.<br />

Tekst en beeld: Wienerberger<br />

66


ClickBrick Pure heeft een generfde, karaktervolle textuur die de handvorm gevelbakstenen typeert. Door te werken met een schijnvoeg<br />

ontstaat er een optische schaduwwerking, die heel dicht in de buurt komt bij de gewenste esthetiek van traditioneel metselwerk.<br />

Zeven sorteringen<br />

Met ClickBrick Pure maakt Wienerberger het<br />

voor opdrachtgevers, architecten en bouwbedrijven<br />

mogelijk om in de praktijk circulaire<br />

woningen met een traditioneel gevelbeeld te<br />

realiseren. Dat gebeurt onder het veelzeggende<br />

motto ‘innovatie in traditie’. Dankzij<br />

moderne technologie is het nu mogelijk om<br />

een gevel te creëren met een vertrouwde,<br />

traditionele uitstraling. ClickBrick Pure is<br />

in zeven sorteringen leverbaar, van donker<br />

antraciet, via bruin en paars naar baksteenrood<br />

en een lichte zandkleur. De al langer<br />

bestaande, strakke strengpersvariant kent<br />

ook zeven sorteringen en gaat vanaf nu door<br />

het leven onder de naam ClickBrick Cube.<br />

'Beide ClickBrickvarianten<br />

worden<br />

geleverd volgens het<br />

nieuwe serviceconcept'<br />

Nieuw serviceconcept<br />

Beide ClickBrick-varianten worden geleverd<br />

volgens het nieuwe serviceconcept Brick as<br />

a Service. Dit concept voorziet in aanvullend<br />

advies, uitgebreide services en zekerheid<br />

vooraf in retourname en restwaarde. “Daarmee<br />

onderstrepen we onze circulaire doelstellingen",<br />

zegt Stef van Ham, Productmanager<br />

Gevel bij Wienerberger. “De retourgarantie<br />

met restwaarde geeft gebouweigenaren de<br />

garantie dat onze ClickBrick past in de circulaire<br />

economie waar we naartoe op weg zijn én<br />

dat de bakstenen en toebehoren hun kwaliteit<br />

blijven behouden.”<br />

Compleet systeem<br />

Net als de strakke ClickBrick Cube-variant<br />

wordt ClickBrick Pure geleverd als compleet<br />

systeem. Dus inclusief de benodigde rvsverbindingsclips,<br />

verankeringsclips en ankers<br />

om te komen tot een sterke en betrouwbare<br />

gevel. Naast de reguliere gevelstenen zijn ook<br />

speciale hoekstenen ontwikkeld. Deze zijn op<br />

de kopse zijde te voorzien van een schijnvoeg<br />

en hebben een extra zaagsnede om de verbinding<br />

op de hoek met de aanliggende steen te<br />

maken. De hoekstenen worden ook bij raam-<br />

en deuropeningen gebruikt, wat zorgt voor<br />

een mooie afwerking. Daarnaast is er een bijpassende<br />

lateisteen leverbaar voor boven de<br />

gevelopeningen. Met een extra uitsparing aan<br />

de onder- of bovenzijde van de steen kan de<br />

latei volgens de richtlijnen verwerkt en mooi<br />

uit het zicht gehouden worden.<br />

Duurzaam en circulair bouwen<br />

Met de komst van de ClickBrick Pure geeft<br />

Wienerberger verder inhoud aan haar vergaande<br />

ambities om te bouwen aan een duurzame,<br />

circulaire toekomst. De basisgrondstof<br />

voor de keramische ClickBrick-gevelstenen is<br />

duurzaam gewonnen Nederlandse rivierklei,<br />

een hernieuwbare grondstof, oneindig en<br />

lokaal beschikbaar. Het ClickBrick-systeem<br />

reduceert bovendien het gebruik van bouwstoffen,<br />

kenmerkt zich door optimale recycling<br />

en resulteert in onderhoudsvrije gevels.<br />

Van Ham: “Wat we als Wienerberger ambieerden,<br />

is het creëren van de best mogelijke<br />

voorwaarden om met droogstapelen een<br />

mooie, traditioneel ogende gevel te realiseren<br />

die toch past in het concept van circulair bouwen<br />

en ontwerpen. Dat is met ClickBrick Pure<br />

zeker gelukt!”<br />

67


Nieuw<br />

ClickBrick<br />

Pure<br />

Remontabel<br />

& circulair gevelsysteem<br />

Retournamegarantie<br />

& restwaarde<br />

Services & tools<br />

ClickBrick is een uniek, circulair bouwsysteem voor het droogstapelen van<br />

gevelbakstenen. Hiermee bouwt u snel en makkelijk remontabele, duurzame<br />

en circulaire gevels. Met retournamegarantie en restwaarde! Om ook circulaire<br />

woningen met een traditioneel gevelbeeld te realiseren, is er nu ClickBrick Pure.<br />

Het eerste volledig circulaire gevelsysteem met een handvorm gevelbaksteen.<br />

Beschikbaar in zeven kleuren en voorzien van de grillige, karaktervolle textuur<br />

die een handvorm gevelbaksteen typeert. Innovatie in traditie!<br />

Meer weten? Kijk op wienerberger.nl/clickbrickpure<br />

#samencirculairbouwen


Prenger, uw specialist<br />

in warmtetechniek<br />

Snel. Licht. Betrouwbaar. Eenvoudig. Mooi.<br />

Dit is de volgende generatie stralingsprofielen!<br />

Met de nieuwe Preko Plafond Stralingsprofielen Cross ® van corrosiebestendig<br />

aluminium ervaar je altijd een behaaglijke warmte. Door<br />

de diverse mogelijkheden in kleur en maat zijn deze profielen altijd<br />

in elk interieur te integreren; zowel voor woningbouw als utiliteit. De<br />

revolutionaire verbindingstechniek maakt een eenvoudige en snelle<br />

montage mogelijk.<br />

Prenger levert design-, badkamer-, project- en paneelradiatoren<br />

(zowel elektrisch als water gevoed), stralingsprofielen, ribbenbuizen,<br />

(inbouw)convectoren, infraroodpanelen en verdeler om kastingen in<br />

de woning- en projectenmarkt. De merken die Prenger voert zijn<br />

Instamat, Preko, Meinertz en Kermi.<br />

Prenger.nl


NIEUWE SHOWROOM INSTAMAT EN PRENGER<br />

‘Meedenken bij het<br />

verwarmen van ruimten’<br />

Twee bedrijven met ieder hun eigen naam en nu gevestigd onder één dak in Vaassen. Beiden gespecialiseerd<br />

in warmtetechniek; Instamat gericht op de particuliere renovatiemarkt en Prenger met een<br />

duidelijke focus op woning- en utiliteitsbouw. Directeur Rolf Brand: “Vorig jaar hebben we de vergaderruimten,<br />

het magazijn en de showroom eens flink onder handen genomen.”<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Prenger Warmtetechniek bv / Medea Huisman<br />

In de showroom twee dga’s Rolf Brand en Tibor Herscheit van Instamat Warmtetechniek B.V. en Prenger Warmtetechniek B.V.<br />

70


De mogelijkheden in de vernieuwde showroom<br />

zijn divers. Brand: “Specialisten als aannemers,<br />

architecten en installateurs zijn van harte<br />

uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en<br />

zelf te ervaren wat er allemaal mogelijk is op<br />

het gebied van radiatoren en verwarming. We<br />

hebben de locatie zo ingericht dat zij niet alleen<br />

met ons, maar ook met anderen kunnen sparren<br />

en plannen maken. Veel van onze klanten<br />

zijn gericht op de particuliere markt en hebben<br />

al een showroom, maar hun assortiment<br />

is vaak beperkt tot zes à tien radiatoren. Bij<br />

ons zijn ze allemaal te zien. Hier kunnen onze<br />

wederverkopers alle modellen aanraken en<br />

daarbij ons het hemd van het lijf vragen als het<br />

gaat om technische details en de uiteenlopende<br />

mogelijkheden. Dat vinden wij belangrijk, zeker<br />

als zij maatwerk verkopen.”<br />

Het belangrijkste deel van het assortiment van<br />

Prenger bestaat uit alles wat te maken heeft met<br />

radiatoren. “En Instamat is het belangrijkste<br />

merk voor Prenger met verschillende producten<br />

als elektrische-, design- en projectradiatoren.<br />

In totaal beslaat het ongeveer drie vierde deel<br />

van het assortiment van Prenger. Het restant<br />

omvat verdeler omkastingen, inbouwconvectoren,<br />

plafond stralingsprofielen, ribbenbuizen<br />

en Kermi therm-x2 radiatoren. Wij maken de<br />

radiatoren in allerlei vormen, waarmee we het<br />

passend krijgen voor elk interieur. We onderhouden<br />

intensief contact met onze productie,<br />

bijvoorbeeld voor overleg bij uitdagingen zoals<br />

het verwarmen van een monumentale kerk.”<br />

Een vastgoedontwikkelaar heeft dat recentelijk<br />

zelf ondervonden. “Hij kocht een grote gotische<br />

kerk in Arnhem. Het gebouw heeft hoge zuilen<br />

in het midden en een hoog dak. Hier worden<br />

een museum en een aantal appartementen in<br />

gevestigd. Het is echter wel belangrijk dat het<br />

unieke karakter van de kerk behouden blijft.<br />

Daarbij geldt; een kerk verwarmen is een uitdaging.<br />

Daarom komen ze met ons praten over de<br />

oplossingen. Wij verzorgen dit dan in goed overleg<br />

met onze leveranciers. Hier wordt nu gekozen<br />

voor stralingsprofielen die zes meter boven<br />

de grond hangen in combinatie met ledenradiatoren<br />

gemonteerd op de zuilen. Samen zijn we<br />

dan met productontwikkeling bezig.”<br />

Maatwerk<br />

Het herontwikkelen van oude gebouwen is vandaag<br />

de dag erg hot. “Zo heb je in Tilburg het<br />

spoorzonegebied waar het vereist is dat de unieke<br />

architectuur behouden blijft; de aansprekende en<br />

kenmerkende hoge gevels en glaspartijen blijven<br />

in tact. De uitdaging is om het te verwarmen,<br />

rekening houdend met natuurkundige wetten<br />

als het opstijgen van warme lucht of het mogelijk<br />

ontstaan van condens door koude ramen. Wij<br />

hebben een oplossing en denken graag mee bij<br />

het verwarmen van alle mogelijke ruimten.”<br />

71


Dejo ontwerpt en produceert custom made roosters voor speciale<br />

projecten en bedenkt totaaloplossingen voor elke branche.<br />

passie voor<br />

roostertechnologie<br />

sinds 1947<br />

dat is dejo<br />

Ambachtsstraat 3 Wolvega | 0561 691 691 | info@dejo.nl<br />

www.dejo.nl


CIRCULAIRE EN CUSTOM<br />

MADE ROOSTERS<br />

Dejo Metaalindustrie BV ontwerpt en levert standaard afmetingen en custom made roosters voor elke<br />

branche. Van een schoonlooprooster bij de ingang van een school tot en met architectonische projecten:<br />

dejoroosters kom je écht overal tegen. Niet verwonderlijk dus dat Dejo extra rekening houdt met<br />

duurzaamheid op het gebied van productie, maar ook met de levensduur van de producten zelf.<br />

Tekst en beeld: Dejo Metaalindustrie BV<br />

Voor de gemeente Haren leverde Dejo alle<br />

gevel- en bordesroosters in verzinkt staal, met<br />

daarop echte bomen. (Beeld: Bart van Hoek)<br />

Hergebruik van materialen wordt bijvoorbeeld<br />

steeds belangrijker. Zo leverde Dejo enige tijd<br />

geleden alle bordesroosters, vlonderroosters en<br />

traptreden voor de Energiecampus in Leeuwarden.<br />

Deze duurzame campus, gelegen op een voormalige<br />

vuilstort, had naast circulariteit slechts één<br />

eis: de materialen moesten volledig demontabel<br />

zijn zodat alle roosters hergebruikt kunnen worden<br />

op het moment dat delen van de campus moeten<br />

worden verplaatst.<br />

Een ander voorbeeld is de gemeente Venlo, voor<br />

wie de samenwerking met een Cradle to Cradle<br />

Certified producent een keiharde bestekseis<br />

was. Deze status behaalde Dejo Metaalindustrie<br />

BV in 2010 al met brons, na veel inspanning<br />

is het in 2020 zelfs gelukt om te upgraden naar de status<br />

‘zilver’. Een unieke prestatie, want in Europa bezitten<br />

slechts 200 bedrijven het zilveren C2C-certificaat.<br />

Dejo leverde voor de gemeente Venlo uiteindelijk alle<br />

ventilatie- en bordesroosters in verzinkt staal, met<br />

daarop een groene gevel die als een soort long functioneert.<br />

Door natuurlijke ventilatie stroomt de lucht<br />

via het dejo kartonnagerooster door het gebouw.<br />

Een mooi voorbeeld van hoe duurzaamheid via verschillende<br />

(lucht)kanalen kan samenkomen.<br />

Dejo leverde alle bordes- en vlonderroosters én traptreden<br />

voor de Energiecampus in Leeuwarden.<br />

73


THEMA TRAPPEN<br />

UPDATE NTF MATRIX IS AANSTAANDE<br />

'Op een A4’tje<br />

heeft de architect<br />

het uitgewerkte<br />

Bouwbesluit meteen<br />

beschikbaar'<br />

Een trap is design.<br />

74


THEMA TRAPPEN<br />

Als je de doelstelling hebt – als brancheorganisatie – om complexe<br />

wet- en regelgeving behapbaar naar de praktijk te vertalen, waardoor<br />

er een juiste toepassing van de normen en kaders kan worden<br />

gehanteerd, dan is het uiteraard een pré als die brancheorganisatie<br />

daar zelf een handig overzicht voor heeft kunnen bedenken.<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: NTF / NFP<br />

De NTF (De Nederlandse Trappenfabrikanten)<br />

ontwikkelde enkele jaren geleden de zogenoemde<br />

NTF Matrix. Branchemanager Ron den<br />

Toom vertelt dat er een update aankomt. “Naar<br />

verwachting deze zomer nog is er een herziene<br />

matrix beschikbaar waarbij per gebruiksfunctie<br />

van een gebouw, op 1 A4-tje, alle Bouwbesluiteisen<br />

staan vermeld. Het is een bijzonder handig<br />

hulpmiddel voor o.a. architecten die in één<br />

oogopslag zien wat de mogelijkheden zijn bij<br />

het ontwerp – en dus ook bij de bouw – van een<br />

trap. Niet alleen architecten gebruiken deze<br />

tool inmiddels maar zeker ook de fabrikanten<br />

maken veelvuldig gebruik van dit instrument.<br />

Dat is geen overbodige luxe, zo vervolgt Den<br />

Toom. “We hebben de matrix ooit ontwikkeld<br />

omdat er behoefte was – zeker ook bij architecten<br />

– aan een soort checklist. Wat is wel<br />

mogelijk? Wat is niet mogelijk? Waar moet ik<br />

aan denken als ik een trap ontwerp? Het is<br />

namelijk onze ervaring dat het berekenen van<br />

de verschillende onderdelen – bij het ontwerp<br />

van een trap – vaak aan een constructeur wordt<br />

uitbesteed. Echter, we zien tegelijkertijd in de<br />

markt een vraag naar steeds korter wordende<br />

doorlooptijden. Precies om die reden pleit ik er<br />

dan ook voor om het ontwerp- en rekenwerk<br />

eenduidig beschikbaar te stellen voor een constructeur.<br />

Dat levert tijdwinst op. Met behulp<br />

van de NTF Matrix kan beter én soms in eigen<br />

beheer worden gerekend.”<br />

“Kortom, de NTF Matrix is de basis voor het<br />

engineeren. Het is een welkome ondersteuning<br />

voor de architecten van Nederland, die zich<br />

bezighouden met stalen trappen. Men weet<br />

meteen aan welke wetten en normen men dient<br />

te voldoen.”<br />

'Trappen bouwen<br />

is een vak'<br />

Ron den Toom: “Kennisoverdracht kun je het<br />

beste live doen.” (Beeld: Pieter Magielsen)<br />

“Trappen bouwen is namelijk een vak”, zo vervolgt<br />

hij. “Of het nu gaat om een vluchttrap of<br />

een designtrap. Er is veel mogelijk. Kijk alleen<br />

maar eens naar de materialisering. Van hout<br />

tot rvs, of van metaal tot natuursteen. Een trap<br />

is essentieel. Ik zou zelfs willen zeggen: als je<br />

een binnen- of buiteninterieur gaat ontwerpen:<br />

begin bij de trap. Daarnaast zeg ik tegen de<br />

architect: probeer ook zo snel mogelijk aan<br />

tafel te komen zitten. Daarmee voorkom je dat<br />

de trap als een soort ‘sluitpost’ wordt gezien.<br />

Dat gaat dan vaak ten koste van het design.<br />

Maar bovenal met de NTF Matrix in de hand<br />

is er in ieder geval een goede leidraad om te<br />

kijken wat binnen de gestelde ontwerp- en<br />

bouwuitdaging dan mogelijk is.”<br />

Den Toom legt uit dat na de komende zomer<br />

ook de speciale NTF-Matrix cursussen weer<br />

op de agenda komen te staan. “We ontdekten<br />

tijdens de coronaperiode dat het lastig is om<br />

een dergelijke kennisoverdracht tot stand te<br />

brengen via ZOOM of TEAMS. Dit is toch echt<br />

iets wat je live moet doen, mede ook vanwege<br />

de interactie. Je kunt zo een training of cursus<br />

dan ook meteen heel praktisch maken.<br />

Trap in het Revius College in Doorn<br />

Kijk voor meer info op<br />

www.trappenfabrikanten.nl<br />

75


Fontanot_1/4.indd 1 19-02-<strong>2021</strong> 15:59<br />

THEMA TRAPPEN<br />

ZWEVENDE TRAPPEN<br />

Zwevende trappen zijn erg in trek in de luxe(re) woningbouw. Niet verwonderlijk, want de trappen zijn<br />

subtiel, elegant en een ware eyecatcher in ieder modern interieur. Met de WALL trappen van Fontanot<br />

S.p.A. hebben architecten en eindgebruikers zelfs volledige keuzevrijheid. Zowel in traphoogte, vorm,<br />

materiaal als kleur. Daarmee is WALL de overtreffende trap in design.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Fontanot S.p.A.<br />

Fontanot S.p.A. vindt zijn oorsprong in Italië. Sinds 2000 is de firma ook actief<br />

in Nederland, waar specifieke bouwkundige eisen gelden. Onder andere ten<br />

aanzien van traphoogte, trapbreedte, op- en aantrede, looplijnen, et cetera.<br />

“Voor de Nederlandse woningbouw zijn bijvoorbeeld specifieke spiltrappen<br />

en middenboomtrappen ontwikkeld, die gretig aftrek vinden in met name<br />

de reguliere woningbouw en vervangingsmarkt”, aldus Jan Craenen van J.<br />

Craenen agenturen, de Nederlandse partner van Fontanot S.p.A..<br />

“Afgelopen jaar is het assortiment bovendien uitgebreid met innovatieve<br />

zwevende trappen voor de luxe(re) woningbouw, die volledig voldoen aan<br />

het Nederlandse Bouwbesluit.”<br />

Naast 80 of 90 cm meter brede treden, eindtreden, 45° (hoek)treden, 90°<br />

bordessen en een uitgebreid programma balustrades/railingen bestaat<br />

het WALL-assortiment uit verschillende houtsoorten (beuken, eiken en<br />

essen), kleuren (naturel, bleeched, dove grey, dark havanna en dark walnut)<br />

en structuren (glad en geborsteld), aldus Craenen. “Hierdoor hebben<br />

architecten en eindgebruikers de vrijheid om hun eigen traphoogte, vorm,<br />

breedte én design te bepalen. De enige vereiste is een stabiele draagmuur<br />

van minimaal 18 cm dikte.”<br />

Uniek aan de WALL trappen is bovendien dat de vrijdragende treden<br />

direct op de wand gemonteerd kunnen worden. “De toepassing van chemische<br />

ankers maakt een stalen skelet in de wand overbodig. Hierdoor<br />

kan flink op arbeidstijd en -kosten worden bespaard, zonder in te boeten<br />

aan een minimalistisch design.”<br />

De verkoop van de Fontanot S.p.A trappen is in handen van trapspeciaalzaken<br />

en de grotere doe-het-zelfzaken.<br />

'De enige vereiste is een stabiele<br />

draagmuur van minimaal 18 cm dikte'<br />

Met de WALL trappen van Fontanot S.p.A. hebben<br />

architecten en eindgebruikers volledige keuzevrijheid.<br />

Zowel in traphoogte, vorm, materiaal als kleur.<br />

EEN TRAP IS<br />

NOOIT ZO<br />

MAAR EEN<br />

TRAP. HET IS<br />

EEN STUKJE<br />

VAN UZELF.<br />

WWW.TRAPPEN-FONTANOT.NL<br />

77


THEMA TRAPPEN<br />

BIJZONDERE TRAP VOOR BENTINCK HUIS, DEN HAAG:<br />

Witte spiraal is dé blikvanger<br />

in monumentaal<br />

kantoorgebouw<br />

Aan de binnenzijdecis de trap afgewerkt met<br />

Europees eiken, verlijmd op EPS-schaaldelen.<br />

(Beeld: © Hans Morren)<br />

78


THEMA TRAPPEN<br />

Het monteren van de trap in het Bentinck Huis was volgens Johan<br />

Floor, design engineer bij EeStairs, bepaald geen sinecure. De opdracht<br />

voor de Barneveldse trappenspecialist omvatte de vervanging<br />

van een bestaande trap in een monumentaal pand aan het<br />

Lange Voorhout in Den Haag, als onderdeel van een grondige renovatie.<br />

K+P Architecten had de imposante wokkeltrap, die loopt van<br />

de kelder tot de vierde verdieping, al uitgewerkt. Aan EeStairs de<br />

taak om het ontwerp verder gestalte te geven….<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom en EeStairs | Beeld: EeStairs<br />

Voordat de verbouwing van het monumentale<br />

pand van start ging, werd EeStairs al<br />

uitgenodigd om de trap te engineeren en te<br />

fabriceren. Dat bleek goed te doen, volgens<br />

Floor. “Lastiger was de aanwezigheid van de<br />

glazen gevel, die bij een eerdere renovatie<br />

was geplaatst. Hierdoor ontbrak namelijk<br />

een ruime opening om de trap in zijn geheel<br />

naar binnen te hijsen en te plaatsen.” EeStairs<br />

moest het ontwerp daarom zo uitwerken, dat<br />

alle traponderdelen via een krappe doorgang<br />

naar binnen konden, om ze vervolgens in het<br />

atrium te assembleren.<br />

Oog voor detail<br />

De trap voor het Bentinck Huis is in de eigen<br />

productiehal van EeStairs in Barneveld<br />

gemaakt. “Het ontwerp is opgeknipt in tien<br />

segmenten”, aldus Floor. “De binnenboom is<br />

uitgevoerd als een dubbele stalen koker die<br />

constructief meewerkt in het ontwerp en zo de<br />

functie van de spil overneemt. Immers laat de<br />

spiraalvorm geen spil toe. De buitenboom is zo<br />

licht mogelijk gehouden, omdat dit deel van de<br />

trap constructief gezien nauwelijks meedoet.”<br />

Bij de montage van de trap probeerde EeStairs<br />

zo goed mogelijk met het bouwproces mee te<br />

lopen. De stalen onderdelen werden daarom zo<br />

vroeg mogelijk in het bouwproces vanaf de keldervloer<br />

gemonteerd. “Per verdieping bestaat<br />

de trap uit twee helften, die we konden doorstapelen.<br />

Toen de constructie eenmaal stond, hebben<br />

we de lasnaden weggeslepen. Een bewuste<br />

keuze, omdat de lasnaad anders altijd zichtbaar<br />

blijft. Ook nadat je het staal hebt gespoten. Het<br />

lijkt een kleinigheid, maar juist met dat oog<br />

voor detail willen we ons onderscheiden.”<br />

Zodra de constructieve stalen basis gereed<br />

was, monteerde EeStairs de onderzijde van de<br />

trap die er, net als de zijkanten en de met eiken<br />

beklede binnenkant, zeer strak uitziet. Floor<br />

legt uit hoe het bedrijf dat voor elkaar kreeg.<br />

“We hebben de onderzijde bekleed met EeSoffit,<br />

dat ons de mogelijkheid biedt om complexe<br />

vormen te realiseren. De afwerking bestaat<br />

uit een coating met een extreme rekbaarheid,<br />

omdat een staalconstructie zoals van een trap<br />

altijd een zekere beweeglijkheid heeft. Als je<br />

daar een onbeweeglijke onderkant tegenaan<br />

De imposante wokkeltrap loopt van<br />

de kelder tot de vierde verdieping.<br />

(Beeld: © Hans Morren)<br />

zet, krijg je onvermijdelijk kleine scheurtjes en<br />

dat kunnen wij met deze coating voorkomen.”<br />

Bijzondere productietechniek<br />

Aan de binnenzijde is de trap afgewerkt met<br />

Europees eiken, verlijmd op EPS-schaaldelen.<br />

“De combinatie van staal bekleed met hout komt<br />

in Nederland niet zo vaak voor”, weet Floor. “De<br />

techniek van verlijmen hebben we ook voor het<br />

eerst toegepast voor het Bentinck Huis. De vorm<br />

van de EPS-schaaldelen kan heel precies de<br />

vorm van de stalen buitenzijde volgen. Het hout is<br />

20 mm breed en het EPS heeft een dikte van 10<br />

cm. De schaaldelen zijn van een lijmlaag voorzien<br />

en de vacuümtafel in onze productiehal dwingt het<br />

hout de vorm van die schaal te volgen. We hanteerden<br />

deze productietechniek om twee redenen:<br />

het hout werkt na de verlijming nauwelijks<br />

meer en de binnenbekleding klinkt mooi massief.”<br />

Zodra het kantoorgebouw wind- en waterdicht<br />

was, is de spiraaltrap in zijn geheel en in het<br />

werk afgewerkt met een laklaag. Pas daarna<br />

is de binnenbekleding aangebracht. EeStairs<br />

koos voor deze werkwijze om een zo strak<br />

mogelijk eindresultaat te borgen.<br />

Het ontwerp van de trap is opgeknipt in tien segmenten.<br />

“Ons doel is steeds om een trap minstens zo mooi<br />

als door de architect bedacht uit te voeren, maar<br />

liever nog mooier. Dat lukt omdat we de uitvoering<br />

vanaf eerste schets tot en met de montage<br />

in de hand hebben. Daardoor kunnen we elke<br />

denkbare trapvorm of balustrade maken.”<br />

79


THEMA TRAPPEN<br />

Een absolute blikvanger is<br />

de wokkelvormige trap voor<br />

B@ducated in Utrecht Leidsche<br />

Rijn. (Beeld: Mike Rikken)<br />

EEN VAKKUNDIG ONTWERP VAN UW TRAPPEN EN<br />

HEKWERKEN, CONFORM DE ACTUELE NORMEN<br />

Extra capaciteit in technisch<br />

tekenwerk nodig?<br />

Draw2design is gespecialiseerd in het technisch tekenen van trappen en hekwerken. Het engineeringsbureau<br />

uit Nijverdal ondersteunt trappenontwerpers, trappenleveranciers en constructiebedrijven in<br />

Nederland en België met professionele en aansprekende ontwerpen. Van functionele brandtrappen,<br />

balustrades en bordessen tot en met fraaie designtrappen.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Draw2design<br />

“Aan de engineering van trappen en bordessen<br />

worden specifieke eisen gesteld, die zijn<br />

vastgelegd in het Bouwbesluit en de NEN3509<br />

norm”, vertelt Raymond van Amersfoort, eigenaar<br />

van Draw2Design. “Denk bijvoorbeeld aan<br />

de aantrede, optrede, breedte, beloopbaarheid,<br />

hoogte en looplijn van de trap, maar ook aan de<br />

minimale hoogte en maximale spijlafstand van<br />

de balustrades en hekwerken. Specialistische<br />

kennis is hiervoor onontbeerlijk.”<br />

Van technische voorsteltekening tot<br />

bestel- en productieoverzicht<br />

De 11 engineers van Draw2Design hebben ruime<br />

kennis en ervaring in het inmeten, engineeren<br />

en ontwerpen van trappen en hekwerken,<br />

80


THEMA TRAPPEN<br />

Het team van Draw2Design heeft de stalen trappen met omringende hekwerken<br />

mogen engineeren voor het nieuwe onderkomen van Building Design,<br />

Ad Fontem en Kroon Vastgoedintermediair in Borne. (Beeld: Mike Rikken)<br />

vertelt Van Amersfoort. “Als organisatie hechten<br />

wij veel waarde aan lange termijn relaties.<br />

We werken veelal voor vaste opdrachtgevers,<br />

maar ook incidentele opdrachtgevers kunnen<br />

vanzelfsprekend bij ons terecht. Op basis van<br />

de opdrachtomschrijving en/of inmeting op<br />

locatie maken wij steevast een technisch gedetailleerde<br />

voorsteltekening, die volledig aan de<br />

esthetische wensen én actuele bouw- en veiligheidsnormen<br />

voldoet. Hierop kan de opdrachtgever<br />

eventuele opmerkingen, wijzigingen en<br />

andere aanvullingen aangeven, die wij zorgvuldig<br />

verwerken. Vervolgens wordt de tekening tot<br />

in detail uitgewerkt voor de werkplaats. Naast<br />

monotekeningen van de losse zaagonderdelen<br />

leveren wij besteltekeningen, snijtekeningen,<br />

plotmallen en een merkenoverzicht aan. Optioneel<br />

maken wij bovendien een ankerplan voor<br />

het boren van de ankers. Ook worden standaard<br />

merkenlijsten, zaaglijsten, bevestigingsmiddelenlijsten<br />

en bestellijsten voor materiaal en<br />

eventueel walswerk aangeleverd.”<br />

Gedetailleerde impressie<br />

Voor het tekenwerk maakt Draw2Design gebruik<br />

van het geavanceerde 3D-tekenprogramma<br />

HiCAD. “De tekeningen worden standaard in drie<br />

bestandsformaten aangeleverd (PDF, DWG en<br />

IFC)”, aldus Van Amersfoort. “Naar wens kunnen<br />

architecten het IFC-bestand opnemen in hun 3D/<br />

BIM-model en visualiseren naar hun klant, die<br />

zo een gedetailleerde impressie krijgt. Hierdoor<br />

worden verrassingen bij de oplevering en bijbehorende<br />

faalkosten tot een minimum beperkt.”<br />

Recent heeft het team van Draw2Design onder<br />

andere de grote, ronde wenteltrappen voor<br />

het nieuwe kantoorgebouw van Helix mogen<br />

engineeren, langs de A20 in Utrecht Leidsche<br />

Rijn. “Bijzonder zijn bovendien de atriumtrappen<br />

in de centrale corridor van het Innovation<br />

Centre op de campus van Wageningen UR en de<br />

trappen en hekwerken voor het nieuwe kantoor<br />

van Building Design Architectuur in Borne.”<br />

Draw2Design heeft het tekenwerk verzorgd voor de prachtige houten trappen van Plus Ultra op de Wageningen Campus.<br />

81


TRAPPEN EN HEKWERKEN<br />

STALEN KOZIJNEN<br />

BOUWVERANKERINGEN


technisch ingenieursbureau<br />

SPECIALISTEN IN TECHNISCH TEKENEN<br />

VAN TRAPPEN & HEKWERKEN<br />

T 0548-613339 E info@draw2design.nl


THEMA TRAPPEN<br />

TRAP ALS EYE CATCHER<br />

Totaal in<br />

staal<br />

The Paviljoen Zuidas Amsterdam.<br />

84


THEMA TRAPPEN<br />

In Barneveld is Van Ee Staalspecialisten te vinden. Het bedrijf heeft 60 mensen in<br />

dienst en specialiseert zich in een staaltotaalconcept, van staalconstructies tot trappen,<br />

balustrades, bruggen en meer. De expertise op de verschillende vakgebieden<br />

ontzorgt opdrachtgevers.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Van Ee Staalspecialisten / Studio Marten Aukes<br />

“Doordat wij een staaltotaalconcept aanbieden is het voor een<br />

opdrachtgever niet nodig om met veel aparte partijen te werken,<br />

die in de keten dan allemaal op elkaar afgestemd zouden<br />

moeten worden”, aldus commercieel directeur Gerben van<br />

Beek. Hij vertelt dat de projecten waar Van Ee Staalspecialisten<br />

aan werkt steeds groter worden. Zo werkte het bedrijf aan<br />

het Nationaal Militair Museum en de nieuwe rechtbank aan<br />

de Zuidas te Amsterdam. Voor de nieuwbouw van Dimensio<br />

Verpakkingen in Almere verzorgde Van Ee Staalspecialisten<br />

maar liefst 1.200 ton staal. “Hiervoor maakten wij de complete<br />

staalconstructie, inclusief trappen en balustrades, het<br />

echte staaltotaalconcept. De hoofdtrap in de entree is echt<br />

een kunstwerk geworden opgebouwd uit staal en hout.”<br />

Het mooie maatwerk<br />

Van Ee Staalspecialisten levert producten voor een breed<br />

soort projecten. “Soms leveren we honderden meters<br />

standaard balustrades, maar gemiddeld genomen is ons<br />

werk maatwerk. Dit wordt heel erg gewaardeerd door onze<br />

klanten. Wij maken het graag. Hierbij combineren we staal<br />

vaak met hout, beton, glas en rvs. Door jarenlange ervaring<br />

weten we wat wel en niet werkt en daar plukken wij nu<br />

samen met onze opdrachtgevers de vruchten van.”<br />

Volgens Van Beek is het belangrijk om zo vroeg mogelijk<br />

bij een project betrokken te worden. “Mensen hebben een<br />

bepaalde trap voor ogen, bijvoorbeeld een grote wenteltrap.<br />

Er wordt dan flink wat kracht uitgeoefend op de vloer en<br />

hier moet rekening mee gehouden worden bij de bouw. Hoe<br />

eerder wij dus betrokken raken, des te beter het is.”<br />

Zo zat Van Ee Staalspecialisten twee jaar voor de start van<br />

de montage aan tafel om mee te denken over de nieuwe<br />

balustrades voor de rechtbank te Amsterdam.<br />

De vrijheid van staal<br />

Het gebruik van staal biedt volgens Van Beek veel technische<br />

en esthetische mogelijkheden. “Staal kun je heel<br />

slank dimensioneren. Daarnaast is het mogelijk om met<br />

verschillende staalkwaliteiten te werken, om zo het ontwerp<br />

aan te laten sluiten bij de wensen van de opdrachtgever<br />

en de architect. Wij beschikken over engineers die met<br />

passie de trappen 3D modelleren. Op de locatie wordt het<br />

product gemonteerd en voorzien van een exclusieve coating<br />

voor het optimale resultaat. Door te spelen met glans<br />

of mat kan het gewenste beeld worden gecreëerd. Dit geeft<br />

een stukje vrijheid.”<br />

Van Ee Staalspecialisten stimuleert zijn klanten om te<br />

komen kijken hoe de producten gemaakt worden. “Ook de<br />

opdrachtgever van onze opdrachtgever is van harte welkom<br />

om mee te kijken. Een trap is vaak een eyecatcher en het<br />

wordt zeer gewaardeerd dat klanten bij ons kunnen zien hoe<br />

het tot stand komt. Het verhaal is belangrijk, ook als het gaat<br />

om duurzaamheid. Wij maken een Nederlands product en<br />

staal is goed her te gebruiken.”<br />

Het duurzaamheidsplan van Van Ee Staalspecialisten is<br />

sinds kort samengebracht in EECULAIR.nl Hierin heeft het<br />

bedrijf vastgelegd hoe het een structurele bijdrage levert<br />

aan circulair- en toekomstgericht bouwen.<br />

Soeverein Vleuten.<br />

Geo Wetenschappen Utrecht.<br />

85


THEMA TRAPPEN<br />

ALLE DISCIPLINES IN HUIS<br />

EEN TRAP MAAK JE SAMEN<br />

Wie op zoek is naar een houten of stalen trap, en alles wat hiermee te maken heeft, kan al sinds 1958<br />

terecht bij Trappenfabriek Vermeulen. De derde generatie van het familiebedrijf werkt hier met veel<br />

liefde aan trappen voor toepassingen in woningen of projecten.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Trappenfabriek Vermeulen<br />

Niet alleen de familie Vermeulen is een familie<br />

met meerdere generaties bij het bedrijf. Zo is<br />

Kees Mol de vader van productieleider staal<br />

Corné Mol. Hij nam in mei na meer dan 48 jaar<br />

afscheid van het bedrijf. “Er werken hier vrij veel<br />

mensen die familie van elkaar zijn. Dat heeft te<br />

maken met de verbondenheid met onze regio,<br />

en zegt ook zeker iets over de betrouwbaarheid<br />

van ons bedrijf en liefde voor het product.”<br />

Kees Mol zette zich tijdens zijn carrière sterk<br />

in voor samenwerking in de branche. Zo is<br />

hij één van de oprichters van het NTF (de<br />

branchevereniging voor Nederlandse Trappen<br />

Fabrikanten). Als voorzitter destijds heeft hij<br />

verschillende opleidingen, zoals de basisopleiding<br />

trappenmaker, mede opgericht en de<br />

matrix (overzicht van regelgeving trappen en<br />

balustraden bouwbesluit) uitgewerkt.<br />

Alle disciplines in huis<br />

Ruim 400.000 houten en stalen trappen heeft<br />

Trappenfabriek inmiddels gemaakt en geplaatst,<br />

want ook het plaatsen doet het bedrijf zelf.<br />

Corné Mol vertelt waarom: “Onze monteurs<br />

zijn het visitekaartje van ons bedrijf en zijn zeer<br />

gemotiveerd om hun werk goed te doen.” Deze<br />

houding is kenmerkend voor het bedrijf. “Van de<br />

lasser, tot aan de verkoper en de monteur, we<br />

maken het product samen en zijn er erg trots op.”<br />

'In onze showroom zijn 35 trapopstellingen<br />

en 35 trapdelen in diverse design-,<br />

materiaal- en stijlcombinaties te vinden'<br />

86


THEMA TRAPPEN<br />

Vertrouwen tussen architect en bouwer<br />

“Of het een particulier is of architect, met onze<br />

expertise willen wij hen graag ontlasten. In<br />

onze showroom zijn 35 trapopstellingen en 35<br />

trapdelen in diverse design-, materiaal- en<br />

stijlcombinaties te vinden. Zo is het makkelijker<br />

om een beeld te krijgen van de mogelijkheden.<br />

Vervolgens gaan we met de architect<br />

en opdrachtgever dieper in op de inhoud en<br />

geven we een advies. Dit is een belangrijke<br />

stap, omdat er vertrouwen moet zijn in wat<br />

we maken.” Vervolgens kan de klant zien hoe<br />

de trap tot stand komt, zowel door middel van<br />

de nieuwste technieken zoals een lasrobot als<br />

handwerk.<br />

De trappenfabriek produceert een grote<br />

diversiteit aan houten en stalen trappen; van<br />

de eenvoudige zoldertrap tot exclusieve trap,<br />

enkelstuks of seriematig, voor woning- of<br />

utiliteitsbouw. Mol: “We merken dat er meer<br />

aandacht is voor trappen, het mag grootster,<br />

de trap is regelmatig een visitekaartje voor een<br />

bedrijf of particulier en het geheel mag ook<br />

weer wat meer kosten.”<br />

Lokkerdreef 14<br />

4879 ND Etten-Leur<br />

T: (076) 508 80 00<br />

E: info@vermeulen-trappen.nl<br />

I: www.vermeulen-trappen.nl<br />

LEVERINGSPROGRAMMA:<br />

houten en stalen trappen<br />

en hekwerken voor woning- en<br />

utiliteitsbouw, voor nieuwbouw,<br />

verbouw en renovatie,<br />

van enkelstuks tot seriematig, van<br />

eenvoudig tot exclusief.<br />

Naamloos-4 1 15-06-<strong>2021</strong> 12:25<br />

87


THEMA TRAPPEN<br />

STALEN TRAPPEN EN LIFTINTERIEURS<br />

Elk product op maat<br />

Van origine is Wauben Productie BV een staalconstructiebedrijf. Anno<br />

<strong>2021</strong> kan het bedrijf echter alles op staalgebied verzorgen. Waaronder<br />

liftinterieurs en trappen. Deze zijn allebei helemaal op maat.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Wauben Productie BV<br />

Directeur Sjef Wauben is niet alleen de persoon<br />

die Wauben Productie BV aanstuurt. Hij<br />

werkt zelf ook mee, door te helpen met het<br />

ontwerpen van producten en het maken van<br />

berekeningen. “Klanten beamen vaak dat wij<br />

goed zijn in out-of-the-box denken. Daardoor<br />

is een product uiteindelijk vaak beter dan de<br />

klant zelf in gedachten had. Alle producten<br />

die wij vervaardigen zijn op maat gemaakt.<br />

Hierbij is goede interactie met de klant het<br />

allerbelangrijkste om samen uiteindelijk tot<br />

een perfect eindproduct te komen.”<br />

Een trap voor elke omgeving<br />

Trappen zijn volgens Wauben een erg brede productgroep.<br />

“Van vluchttrappen, tot een trap voor<br />

de entree van grote of bijzondere gebouwen, van<br />

eenvoudige tot luxe trappen met glazen treden; we<br />

maken ze allemaal. We leveren geen standaard<br />

trappen, het is echt maatwerk. De opdrachtgever<br />

heeft invloed op elk detail. Deze vrijheid is wat<br />

ons onderscheidt.” Voor het bedrijf Glass Inside<br />

maakte het bedrijf bijzondere glazen trappen. “Zo<br />

maakten we een wenteltrap die lijkt te zweven.”<br />

Snel en flexibel<br />

Frank van Vliet is projectleider en werkvoorbereider<br />

en verantwoordelijk voor liftinterieurs.<br />

Toen Wauben Productie BV de boedel en enkele<br />

werknemers van de firma Uni-lift overnam,<br />

88


THEMA TRAPPEN<br />

kwam Van Vliet bij het bedrijf in dienst. Hij<br />

werkt nog steeds onder de vertrouwde handelsnaam<br />

Top-liftinterieur. “Wij verzorgen alle<br />

esthetische werkzaamheden aan de lift, zowel<br />

ín de lift als aan de buitenkant. Hierin onderscheiden<br />

we ons van concullega’s doordat we<br />

flexibel zijn qua levertijden. We kunnen vaak<br />

sneller schakelen en hebben meer ruimte in<br />

de agenda, doordat we niet alleen afhankelijk<br />

zijn van deze bedrijfstak. Vaak kunnen we daardoor<br />

binnen een week kooibekleding leveren.”<br />

Het bedrijf levert geen standaardpakket. “We<br />

leveren onze producten altijd op maat en bieden<br />

een ruime keuze in mogelijkheden.”<br />

'De opdrachtgever heeft invloed op elk detail.<br />

Deze vrijheid is wat ons onderscheidt'<br />

Onlangs werd door Wauben een bijzondere liftkooi<br />

ingericht in Amsterdam. Van Vliet: “Deze kooi werd<br />

met speciaal RVS plaat bekleed in een champagnekleur.<br />

Daarnaast werd de lift helemaal op maat<br />

ingericht. Met donker hout en op de vloer PVC in<br />

visgraat. Wij verzorgen tevens de buitenkant van de<br />

lift, bijvoorbeeld het plaatstaal en de muurkoppen.<br />

Alles wat de leek kan zien aan een liftinstallatie<br />

kunnen wij leveren of opknappen.” Wauben werkt<br />

op dit moment onder meer voor Schindler Liften<br />

aan woontorens in Den Haag en Amsterdam.<br />

Top Liftinterieur<br />

Wauben<br />

Productie BV<br />

Voor al uw staalwerk op maat en meer<br />

Van ontwerp tot<br />

oplevering kunt u bij ons terecht<br />

Design - Tekenwerk - Productie<br />

Montage - Onderhoud<br />

onder één dak<br />

Bezoek en postadres:<br />

IJzerwerf 13<br />

2544 EP Den Haag<br />

www.wauben.nl<br />

wauben@wauben.nl<br />

088-3295901<br />

Uw liftinterieur op een hoger niveau<br />

89


THEMA LIFTEN<br />

MODULAIRE PRODUCTOPBOUW<br />

BIEDT VOORDELEN<br />

Er is een nieuwe<br />

liftstandaard<br />

Schindler Liften is één van de grootste, of misschien wel dé grootste<br />

liftproducent in Nederland. Het bedrijf vernieuwt zijn productaanbod,<br />

waardoor het productgamma beter bij elkaar past en optimaler<br />

aansluit op de wensen van de klant.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Schindler Liften BV<br />

“In 2<strong>03</strong>0 zal 60% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen”, zegt productmanager Maarten<br />

Bijl. “Dat betekent dat er meer hoogbouw nodig is. Daarnaast wordt de wereldbevolking steeds<br />

ouder.” De behoefte aan verticale mobiliteit blijft dus alleen maar groeien.<br />

Dat Schindler wereldwijd opereert zorgt voor uitdagingen. Bijl: “Wereldwijd verschilt de vraag. In<br />

sommige landen wordt veel hoger gebouwd dan in Nederland. Dat vraagt om een ander type lift.<br />

Ook verschillen de normering en wetgeving. Daarom is het een grote uitdaging om standaardmodellen<br />

mondiaal in te zetten. We hebben om die reden gewerkt aan een slim modulair programma.<br />

Afhankelijk van de behoeften kunnen hiermee de juiste liften worden samengesteld.”<br />

Een nieuw productgamma<br />

Schindler Liften presenteert sinds begin dit jaar een serie liften die over de hele wereld ingezet<br />

worden, de Schindler 1000, 3000 en 5000. “Deze zorgen voor een hoge standaardkwaliteit en flexibiliteit.<br />

Het is simpeler geworden op een goede manier.”<br />

De Schindler 1000 is het instapmodel, terwijl de Schindler 3000 volgens Bijl de Schindler 3300 vervangt.<br />

“Het nieuwe model heeft een duidelijk voordeel: het vorige type kon namelijk maximaal 1125<br />

kg heffen. Bij de 3000 is dit 1350 kg. Dit kan net een groot verschil maken, wanneer bijvoorbeeld<br />

een bed in de lift moet kunnen. Voorheen was de klant dan meteen aangewezen op een duurdere<br />

lift, maar nu kan hij in het middensegment blijven.”<br />

Volgens Bijl zijn de modellen uit de nieuwe productlijn ook beter met elkaar te combineren.<br />

“Dezelfde besturing wordt in alle typen gebruikt, waardoor ze aan elkaar gekoppeld kunnen worden.<br />

Voorheen was dat niet het geval en moest een klant per se voor dezelfde types kiezen om deze<br />

'De modellen uit de nieuwe productlijn<br />

zijn beter met elkaar te combineren'<br />

90


THEMA LIFTEN<br />

geschakeld te kunnen gebruiken.” Naast het feit dat de liften technisch te koppelen zijn kan men<br />

ook voor dezelfde afwerking kiezen. Tot de drukknoppen aan toe passen de liften dan bij elkaar.”<br />

Geleidelijke opbouw<br />

Bijl legt uit dat de opbouw in het assortiment nu logischer is. “Deze is geleidelijker. In het verleden<br />

moesten klanten vaak eerder kiezen voor een ‘hoger’ model. Nu is er meer mogelijk, met name in<br />

het middensegment. De klant kan eerst nog het bestaande model technisch upgraden voordat hij<br />

voor een ander type kiest. De sprongen zijn minder groot geworden.”<br />

Een voorbeeld hiervan is dat ook de Schindler 3000 als Firefighter lift uitgevoerd kan worden. “Voorheen<br />

was dit pas bij de 5000 (destijds 5500) het geval en moesten klanten dus soms verplicht voor<br />

dit model kiezen, al was dit op andere vlakken onnodig. Dit biedt belangrijke voordelen voor hen.”<br />

Alle nieuwe liften hebben daarnaast standaard een regeneratieve aandrijving en aandrijfmotoren<br />

met permanente magneten, die efficiënter en dus energiezuiniger zijn. Uiteraard zijn alle modellen<br />

digitaal verbonden voor allerlei slimme toepassingen. Niet als extra, maar standaard.<br />

91


THEMA LIFTEN<br />

OP EIGEN BENEN,<br />

MAAR OP ZELFDE VOET<br />

Kwaliteit<br />

in de lift en op de roltrap<br />

Hollandse Hoogte.<br />

(Beeld: Ge Dubbelman)<br />

TK Elevator Netherlands brengt de wereldwijde activiteiten van TKE op het gebied van<br />

horizontale en verticale transportsystemen samen. Het portfolio omvat personen- en goederenliften,<br />

roltrappen en rolpaden, automatische deuren, trap- en platformliften en de service<br />

dienstverlening voor al deze producten.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: TK Elevator<br />

Vanaf oktober 2020 is TK Elevator (TKE) een zelfstandige<br />

organisatie en maakt geen deel meer<br />

uit van thyssenkrupp AG. Het bedrijf is op eigen<br />

benen gaan staan maar gaat op dezelfde voet<br />

verder met het leveren van kwaliteit voor haar<br />

klanten op het gebied van nieuwbouw, reparatie,<br />

modernisering en het service-onderhoud.<br />

Omdat de productiefaciliteiten gelijk gebleven<br />

zijn wordt het werk nog door hetzelfde professionele<br />

en toegewijde team uitgevoerd. In<br />

Utrecht werkt TKE aan de vervanging van vier<br />

roltrappen, gelegen in een uitdagende buitenomgeving,<br />

op het Jaarbeursplein.<br />

Glenn Versteeg, sales manager Escalators:<br />

“De vier bestaande roltrappen werden in 2012<br />

geplaatst en hebben de eigenaar en de gebruikers<br />

veel problemen opgeleverd, door veel<br />

storingen. Daarom worden zij nu vervangen.<br />

TKE heeft na een lang en intensief aanbestedingstraject<br />

de opdracht gekregen om de vier<br />

roltrappen te vervangen voor vier nieuwe TKE<br />

Victoria roltrappen en de installaties 23 jaar<br />

lang te onderhouden.”<br />

De roltrappen zijn afkomstig uit een eigen<br />

fabriek in Hamburg. “Hier produceren wij onder<br />

andere heavy-duty roltrappen die speciaal<br />

geschikt zijn om hoge prestaties te leveren in<br />

uitdagende omgevingen. De combinatie van<br />

een robuuste roltrap en het 12 keer per jaar uitvoeren<br />

van kwalitatief hoogwaardig onderhoud<br />

zorgt ervoor dat er een hoge beschikbaarheid<br />

van de installaties op het Jaarbeursplein kan<br />

worden gegarandeerd. De Victoria roltrappen<br />

kunnen esthetisch volledig worden aangepast<br />

aan de wensen van de klant.”<br />

Ook in Den Haag wordt aan een prestigieus<br />

project gewerkt, de modernisatie van een vijftal<br />

liftinstallaties van De Haagse Toren ook wel<br />

Het Strijkijzer genoemd. Om de verschillende<br />

92


THEMA LIFTEN<br />

'TKE gaat op dezelfde voet verder met<br />

het leveren van kwaliteit voor haar klanten<br />

op het gebied van nieuwbouw, reparatie,<br />

modernisering en het service-onderhoud'<br />

Het Strijkijzer (Beeld: Marc Heeman).<br />

uitdagingen in kaart te brengen werden grondige<br />

voorbesprekingen gevoerd. De Haagse<br />

Toren heeft 42 verdiepingen met 348 woningen,<br />

horeca- en vergaderruimten en een panoramaterras<br />

op de 41ste verdieping. TKE vervangt de<br />

aandrijving, draagkabels, besturing, frequentieregelaars,<br />

alle elektrische bekabeling en<br />

de deuraandrijvingen bij alle vijf de liftinstallaties.<br />

Het is een complex project dat vraagt<br />

om professioneel maatwerk op het gebied van<br />

projectmanagement waarbij gebruik gemaakt<br />

wordt van internationale ondersteuning voor<br />

de engineering. Elke liftinstallatie ontsluit een<br />

deel van het gebouw. Het is van belang dat<br />

bewoners zo min mogelijk overlast ervaren<br />

bij de uitvoering van de werkzaamheden en de<br />

bereikbaarheid van de etages zoveel mogelijk<br />

wordt gehandhaafd. Met een professioneel,<br />

betrokken, toegewijd nationaal team gaat TKE<br />

dit project uitvoeren.<br />

TECHNIEK DIE DE<br />

WERELD BEWEEGT<br />

Meer en meer mensen leven in onze steeds<br />

groter wordende steden; hoe helpen wij deze<br />

mensen om zich zo comfortabel en efficiënt<br />

mogelijk te verplaatsen?<br />

Door voortdurende innovatie en te anticiperen op<br />

toekomstige behoeften van de klant, komen wij tot<br />

oplossingen die voldoen aan de uitdagingen van<br />

stedelijke mobiliteit. Zo houden we de wereld in<br />

beweging, nu en in de toekomst.<br />

www.tkelevator.nl<br />

TKE_Advertisement_197x130_RZ.indd 1 18.05.21 15:23<br />

93<br />

Naamloos-8 1 25-05-<strong>2021</strong> 14:54


THEMA LIFTEN<br />

LIFTINTERIEUR VOOR ELK SEGMENT<br />

Handwerk en maatwerk<br />

Mede dankzij een nieuw pand en een bijzondere showroom is NK Liftinterieur helemaal klaar voor de<br />

toekomst. Het bedrijf zet zich in om zowel liftinterieurs te maken voor luxe projecten, maar ook om<br />

liftinterieurs van de sociale woningbouw te renoveren. Voor elk segment, van hoog tot laag, biedt NK<br />

Liftinterieur liftinterieurs.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: NK Liftinterieur<br />

“In 2019 openden wij een nieuw pand met een<br />

nieuwe showroom”, legt eigenaar Nick de Korte uit.<br />

“Deze showroom is bijzonder, omdat het hier mogelijk<br />

is om echte liftinterieurs te bekijken.” Daarnaast<br />

doet het bedrijf de productie zelf en kunnen<br />

architect en opdrachtgever zien hoe elk onderdeel<br />

ambachtelijk gemaakt wordt. “Elk onderdeel wordt<br />

met liefde gemaakt, daar ligt onze kracht.”<br />

Het gaat om de details<br />

NK Liftinterieur verzorgt de renovatie van<br />

bestaande liftinterieuren en doet de nietstandaard<br />

nieuwbouwprojecten. Het bedrijf<br />

94


THEMA LIFTEN<br />

specialiseert zich echter in het vervullen van<br />

bijzondere wensen. “We denken met architecten<br />

mee en het gaat echt om de details. Wij zijn<br />

vaak kritischer dan de klant.”<br />

Voor een nieuwbouwproject worden de liftkooien<br />

soms zelfs tijdelijk bij NK Liftinterieur<br />

neergezet. “We zetten het interieur er in en<br />

halen het er ook weer uit. Als de liften in het<br />

project geplaatst worden kunnen we de onderdelen<br />

als een soort bouwpakket terugplaatsen,<br />

naadloos en blind.”<br />

Bij dit project wordt notenhoutfineer op zwart<br />

MDF gebruikt. Door dit te frezen ontstaat een<br />

notenhoutpaneel met zwarte naden. Verder<br />

wordt hier gepatineerd messing toegepast.<br />

Eigen productie als grote kracht<br />

Het bedrijf doet vrijwel alles zelf: van waterstraalsnijden,<br />

metaal- en houtbewerking, tot<br />

aan het spuiten van de panelen. De Korte: “We<br />

werken tevens met VeroMetal ® . Dit is metaalpoeder,<br />

in bijvoorbeeld brons, messing of koper<br />

dat we kunnen spuiten op alle soorten ondergronden.<br />

Dit gebruiken we veel in liften, zoals<br />

in een project waar de deuren voorzien zijn van<br />

VeroMetal ® brons. Dankzij schuren en patineren<br />

ontstaat een heel luxe resultaat.”<br />

Volgens De Korte is de eigen productie een<br />

grote kracht: “Ooit begonnen we als montagebedrijf<br />

dat ook productie deed, maar we zijn<br />

nu een productiebedrijf geworden dat ook de<br />

montage doet.”<br />

De luxe branche is een belangrijke niche voor<br />

NK Liftinterieur, maar nu introduceert het<br />

bedrijf ook een goedkopere interieurlijn. “Ons<br />

kwaliteitsniveau blijft even hoog, maar we<br />

hebben een nieuwe lijn ontworpen die ook<br />

geschikt is voor een iets lager segment. We<br />

gebruiken HPL panelen van Formica, die vervolgens<br />

in een RVS profiel geschoven kunnen<br />

worden. Deze manier van monteren scheelt<br />

tijd en dus geld<br />

Prismalaan West 17<br />

2665 PC Bleiswijk<br />

telefoon 070-3693728<br />

KWALITEIT ONTMOET FLEXIBILITEIT<br />

www.nkliftinterieur.nl<br />

info@nkliftinterieur.nl<br />

Naamloos-3 1 04-06-<strong>2021</strong> 14:50<br />

95


THEMA LIFTEN<br />

VOOR ELKE SITUATIE<br />

DE PASSENDE LIFT<br />

Wel een lift, maar niet gebonden<br />

zijn aan zware bouwkundige<br />

aanpassingen? Hierin is<br />

Kroon Liften gespecialiseerd.<br />

Het bedrijf levert, plaatst en onderhoudt<br />

liften onder de Machinerichtlijn<br />

2006/42/EG, met alle<br />

voordelen die hierbij horen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Kroon Liften<br />

Directeur Niek Becks legt uit: “Traditionele<br />

liftpartijen leveren liften die vanwege de regelgeving<br />

aan zware eisen gebonden zijn, zowel<br />

96


THEMA LIFTEN<br />

lifttechnisch als bouwkundig. Wij leveren<br />

machines die volgens de machinerichtlijn gecertificeerd<br />

zijn, waardoor de lift en de eventuele<br />

bouwkundige werkzaamheden interessanter en<br />

meer kostenbesparend zijn.”<br />

Door de minder lange remweg is er geen uitloop<br />

in de put en dakopbouw nodig en neemt de installatie<br />

weinig ruimte in beslag. Dit zijn volgens<br />

Niek niet de enige voordelen: “Deze liften zijn<br />

eenvoudiger in te bouwen en hebben uitsluitend<br />

onderhoud nodig maar geen verplichte keuring.”<br />

Onze kennis, uw voordeel<br />

“Wij zijn techneuten en denken dat dit echt<br />

belangrijk is om dit werk goed te doen. Voor<br />

een technisch product is een technische achtergrond<br />

nodig. Als wij aan tafel komen weten<br />

we waar we over praten. We geven gedegen<br />

advies, passend bij iedere situatie.”<br />

Kroon Liften werkt met verschillende leveranciers.<br />

Het bedrijf heeft daardoor een ruim<br />

assortiment personenliften, goederenliften<br />

en mindervalidenliften. “Elke situatie en elke<br />

'Door zich te specialiseren in liften onder<br />

de Machinerichtlijn heeft Kroon Liften<br />

voor zichzelf een markt gecreëerd'<br />

wens is anders, we willen onze klanten echt<br />

een passende lift bieden.”<br />

Door zich te specialiseren in liften onder de<br />

Machinerichtlijn heeft Kroon Liften voor zichzelf<br />

een markt gecreëerd. “Hierdoor zitten wij de<br />

traditionele liftbedrijven niet in het vaarwater.”<br />

Goedkoper dan verbouwen<br />

Het streven is om voor iedere situatie een passende<br />

oplossing te creëren. Zo zijn er voor het<br />

plaatsen van een lift in een huis veel oplossingen.<br />

Maakt de opdrachtgever een bouwkundige<br />

schacht of levert Kroon Liften die mee? Het is<br />

allemaal mogelijk: De BasicLine platformliften<br />

zijn liften waar de gehele schacht als sandwichpaneel<br />

wordt mee geleverd. Dit kan in<br />

ieder gewenste Ral-kleur. De kleinste van deze<br />

liften neemt minder dan één vierkante meter<br />

ruimte in beslag. De nagenoeg muisstille High-<br />

Line en energiezuinige GreenLine cabineliften<br />

zijn voorzien van automatische schuifdeuren en<br />

een automatische bediening.<br />

Niek legt uit dat een lift vaak een goedkopere<br />

oplossing is dan verbouwen: “Op hogere leeftijd<br />

kiezen mensen er vaak voor om de badkamer<br />

en slaapkamer naar beneden te verplaatsen.<br />

Dit geeft veel overlast en is kostbaar. Een lift<br />

is een veel goedkopere oplossing en alle kuubs<br />

in het gebouw zijn weer toegankelijk. Hierover<br />

denken wij graag mee!”<br />

+31 (0) 85 - 800 2233 | info@kroonliften.com | www.kroonliften.com<br />

Waarom een Kroon Lift?<br />

Geen diepe liftput<br />

Geen dakopbouw<br />

Geen machinekamer<br />

Geen verplichte keuring<br />

Eenvoudig in te bouwen<br />

Inclusief schacht<br />

Kantoor | Zorg | Horeca | School | Appartement | Woning | Winkel | Bedrijfshal | Industrie<br />

97


THEMA LIFTEN<br />

EEN LIFT VOOR IEDERE WENS<br />

Autoliften in<br />

eigen huis<br />

“Wij bieden een breed programma aan liften aan,<br />

van kleine goederenliften voor de horeca, tot liften<br />

van wel 12 meter lang en 3 meter breed... en<br />

alles daartussen”, zegt directeur van Flexitec Rick<br />

Knippers. Grote autoliften maakt het bedrijf helemaal<br />

zelf.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Flexitec / Stan Bouman<br />

98


THEMA LIFTEN<br />

Over het algemeen bevinden de liften van<br />

Flexitec zich in de machinerichtlijn. “Binnen<br />

de richtlijn blijven heeft veel voordelen en is<br />

voordeliger. Ook willen we niet concurreren<br />

met de grote jongens. Voor grote liften met veel<br />

draagvermogen is toch vaak een snellere lift<br />

gewenst. Voor opdrachtgevers die voor zo’n lift<br />

bij ons kwamen was de lagere snelheid binnen<br />

de machinerichtlijn soms iets wat hen tegenhield.<br />

Gelukkig kunnen we inmiddels ook aan<br />

deze vraag voldoen, en leveren we sinds vorig<br />

jaar ook de QH serie, grote goederen- auto- en<br />

personenliften binnen het liftbesluit.<br />

Personenliften in elke klasse<br />

Flexitec levert en installeert veel personenliften.<br />

“De Alu 400 is het instapmodel. Dit is een<br />

spindel aangedreven lift, een platformlift. Flexitec<br />

levert een compleet pakket inclusief schacht<br />

en deuren; hierdoor blijven de bouwkundige<br />

werkzaamheden tot een minimum beperkt.<br />

“Voor wie iets meer mogelijkheden wil, is<br />

er de cabinelift PH Easymove. “Er zijn<br />

meer soorten afwerking mogelijk en de lift<br />

heeft een luxe uitstraling. De Easy Move<br />

is standaard voorzien van draaideuren.”<br />

In de top van de cabineliften biedt Flexitec de<br />

PH InDomo aan. “Deze komt het dichtst bij de<br />

traditionele lift. Hij kan helemaal naar smaak<br />

aangekleed worden, met LCD schermen ed. Zo<br />

gek als de klant het maar wil.” Deze lift wordt<br />

geleverd met schuifdeuren en een automatische<br />

bediening.<br />

Mogelijkheden zijn bijna eindeloos<br />

“Flexitec is exclusief dealer van een groot aantal<br />

toonaangevende merken. Alle liften worden<br />

gemonteerd door onze eigen mensen. We kunnen<br />

heel veel leveren. Kan een koperkleurig<br />

interieur? Ja, dat kan. Maar bijvoorbeeld ook<br />

naar smaak instelbare ledverlichting.”<br />

In het hogere segment levert Flexitec vaak een<br />

combinatie van een autolift met een personenlift.<br />

Deze autolift maakt het bedrijf volledig in eigen<br />

huis. “We doen dit van het staal tot aan de besturing.<br />

Daardoor zijn we zeer flexibel en kunnen<br />

bijna alle klanten in hun wensen tegemoet komen.<br />

De mogelijkheden zijn praktisch eindeloos.”<br />

Flexitec monteert met eigen mensen, maar<br />

biedt tevens volledig service en onderhoud. “Er<br />

is een mogelijkheid tot het afsluiten van een<br />

onderhoudscontract. We staan 24 uur per dag<br />

paraat voor onze klanten.”<br />

99


THEMA LIFTEN<br />

ACE-LIFTEN: EXPERT IN LIFTDESIGN<br />

‘Huislift musthave voor de eigentijdse<br />

bewoner van een woonhuis'<br />

Een lift lijkt voorbestemd voor een gebouw zoals een groot kantoren- en appartementencomplex of<br />

een hotel. “Maar niets is minder waar”, aldus algemeen manager Angelo Castro van Ace-Liften uit het<br />

Belgische Melsele. “We zien dat steeds meer huiseigenaren en architecten kiezen voor een huislift. Deze<br />

biedt een oplossing om langer en comfortabel in eigen huis te blijven wonen. De huislift is in opmars.”<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: Ace-Liften<br />

Met de huisliften geeft Ace-Liften volgens<br />

Castro een invulling aan de behoefte om<br />

comfortabel oud te worden in eigen huis. “We<br />

introduceren de eerste lift die uitsluitend voor<br />

particuliere woonhuizen is ontworpen. Het is<br />

ontwikkeld en geproduceerd in Zweden. Dankzij<br />

de innovatieve machinebouw is de lift op maat te<br />

maken en past hij overal ter wereld in elk soort<br />

huis. Door zijn unieke stijl en verlichting verfraait<br />

de lift het hele interieur. Het enige dat wij<br />

nodig hebben voor de installatie is een opening.”<br />

Bij het kiezen van de juiste lift is vooral belangrijk<br />

rekening te houden met de gewenste grootte.<br />

“De personenlift bestaat uit een zelfdragende<br />

koker met een afmeting van iets minder dan<br />

een vierkante meter tot maximaal anderhalve bij<br />

anderhalve meter. De keuze voor de juiste maat<br />

is afhankelijk van het gebruik ervan; een tot twee<br />

personen of met een rolstoel. Daarbij speelt de<br />

beschikbare ruimte binnen eveneens een rol,<br />

maar als deze is beperkt hebben we nog een<br />

oplossing; de buitenlift. Deze is net als de binnenlift<br />

volledig naar eigen smaak vorm te geven.”<br />

100


THEMA LIFTEN<br />

Personaliseren<br />

“Het voordeel van onze personenliften is dat<br />

deze esthetisch erg aantrekkelijk zijn en een<br />

mooie afwerking hebben. De achterwand is<br />

verkrijgbaar in verschillende kleuren, net als<br />

de vloer. Je kunt ook kiezen om alles in glas<br />

te laten maken of een combinatie ervan. Je<br />

kunt het maken zoals je wenst. De producent<br />

heeft namelijk veel aandacht besteed aan de<br />

afwerking van de lift. We zien steeds vaker dat<br />

architecten al rekening houden met onze liften.”<br />

Het kostenplaatje van een huislift is gunstig.<br />

“Met de zelfdragende koker zijn zware bouwconstructies<br />

overbodig. Het mechanisme<br />

werkt elektrisch en de lift is voorzien van<br />

twee accu’s, mocht onverhoopt de stroom<br />

uitvallen. Het totale energieverbruik is<br />

geclassificeerd met energielabel A en ook<br />

de onderhoudskosten zijn beperkt. Door het<br />

design en de mogelijkheden om de lift naar<br />

eigen smaak te personaliseren is het een<br />

echte eyecatcher in de woonkamer. Iets waar<br />

de eindgebruiker trots op is.”<br />

In de lift: de huislift<br />

De huislift wint aan populariteit. Want ook op onze oude dag geraken<br />

De lift die altijd en overal past<br />

we graag zonder al te veel horten en stoten boven. Comfort en mo-<br />

Dankzij de innovatieve machinebouw past een Ace-huislift in elk<br />

In biliteit staan bovenaan de lift: agenda, zeker nu de we met z’n allen huislift<br />

de leef-<br />

soort huis, overal ter wereld. Binnen de twee dagen is ze gemontijdsgrens<br />

blijven verleggen: iedereen wil zo lang mogelijk thuis woteerd,<br />

zonder dat er constructieve of bouwkundige aanpassingen<br />

nen. En toch is er meer, want de huislift van vandaag onderscheidt<br />

moeten gebeuren. Angelo Castro: “Vroeger moest je vaak een hele<br />

zich ook op andere vlakken. “Tegenwoordig worden woningen<br />

twintig jaar geleden begonnen, wilden we vooral de mobiliteit in<br />

aanbieden dat op meerdere vlakken meerwaarde biedt. Onze liften<br />

worden permanent geoptimaliseerd. Dat gaat van de impact op het<br />

milieu, tot het design, de veiligheid en de gebruikersvriendelijkheid.<br />

Kwaliteit en eenvoud zijn daarbij kernwaarden. En ook het esthetische<br />

aspect blijft natuurlijk van wezenlijk belang.”<br />

constructie opzetten met veel afbraak- en opbouwwerk. Dat is met<br />

“Een huislift is anno <strong>2021</strong> een echte meerwaarde in je huis. Op maat, praktisch<br />

meer aan meer aangepast aan het principe van levenslang wonen.<br />

onze huisliften niet langer het geval. We hebben een systeem ont-<br />

Een huislift bovenal biedt een ook dergelijk nog toekomstperspectief. eens esthetisch. Daarnaast geeft Vandaag wikkeld de waardoor dag kies plaatsen je heel zelf gemakkelijk de kleur gaat, los van de je situatie. lift,<br />

ze<br />

voeg een nieuwe<br />

je glaspanelen invulling aan het principe<br />

toe, van<br />

… eigentijds<br />

Kortom, leven”, zegt<br />

je maakt Een Ace-Lift<br />

van maakt<br />

je huislift namelijk gebruik<br />

echt van<br />

iets een unieke<br />

persoonlijk<br />

spindel-tech-<br />

Angelo Castro van Ace-Liften, dat specialiseert in personenliften,<br />

nologie. Die maakt dat onze liften heel weinig ruimte innemen en<br />

en designvol. Bovendien is het prijskaartje aantrekkelijk. Door de beperkte<br />

huisliften, heftafels, goederenliften en rolstoelliften.<br />

er geen aparte machinekamer, put- en dakopbouw nodig zijn. Er is<br />

voorbereidende werken moet je geen ingrijpende veranderingen doorvoeren<br />

enkel een open ruimte nodig tussen twee verdiepingen om de lift<br />

Wonen om op een huislift hoger niveau netjes in je huidige woning in te kunnen te passen plaatsen.” en past onze huislift in een<br />

De lift als verbeteraar van mobiliteit én als designobject. Het kan. In<br />

ruimte van nog geen vierkante meter.<br />

de filosofie van Ace-Liften vallen comfort, duurzaamheid en esthe-<br />

Minimale impact op milieu<br />

Bij nieuwbouwwoningen kan je er een echte eyecatcher van maken die perfect<br />

tiek perfect samen. “Ons doel is de lift tot een natuurlijk onderdeel<br />

Het permanente streven naar kwaliteit komt ook tot uiting in de<br />

van matcht het leven met in huis je te maken”, interieur.”<br />

legt Angelo Castro uit. “Toen we<br />

gebouwen verbeteren. Vandaag willen we een innovatief product<br />

Angelo Castro – zaakvoerder ACE Liften<br />

manier waarop Ace-Liften naar het milieu kijkt. Alle liften zijn ecovriendelijk.<br />

Stilstaand hebben ze een A-label, in beweging voldoen ze<br />

aan het B-label. Angelo Castro: “Het beste bewijs dat de installatie<br />

van een Ace-huislift op elk vlak een toekomstperspectief biedt voor<br />

je woning.”<br />

Gepersonaliseerd maatwerk<br />

Elke woning heeft haar persoonlijkheid, een gegeven dat ook terugkeert<br />

in het ontwerp van de producten van Ace-Liften. De huisliften<br />

zijn zo ontwikkeld dat de gebruiker ze perfect kan aanpassen aan de<br />

stijl en eigenheid van zijn interieur. Angelo Castro: “We beseffen dat<br />

elk huis uniek is. Dat een woning een bijzondere plek is waarin elk<br />

detail belangrijk is. Vaak is elke kleur, elk meubelstuk, elk accessoire<br />

speciaal uitgezocht. Dat idee trekken we door in de conceptualisatie<br />

en realisatie van onze liften. Je kunt ze volledig personaliseren, zodat<br />

ze het potentieel van een huis volledig exploiteren. Bovendien is elke<br />

maatvoering mogelijk, zonder extra kosten.”<br />

Schaarbeekstraat 20A/6<br />

9120 Melsele (Beveren)<br />

+32 3 230 00 06<br />

info@aceliften.be<br />

www.ace-liften.be<br />

Naamloos-3 00027527001 1gewijzigd.indd 1 04-06-<strong>2021</strong> 14-06-21 16:41<br />

14:38<br />

101


THEMA LIFTEN<br />

DUURZAME VERNIEUWING EN GEDEGEN ONDERHOUD<br />

Het is hoe dan ook een<br />

betrouwbare lift<br />

Vebo liftsupport is sinds 1999 actief in de liftenbranche. Het bedrijf biedt totaaloplossingen<br />

voor liftmodernisaties en alle hierbij behorende noodzakelijke onderhoud en serviceverlening.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Vebo Liftsupport<br />

De activiteiten van Vebo Liftsupport zijn<br />

tweeledig, legt commercieel technisch<br />

adviseur Martijn Koot uit. “Zo verzorgen<br />

we service en onderhoud voor alle soorten<br />

en merken liftinstallaties. Onze storingsdienst<br />

is 24/7 beschikbaar. Wie ons belt<br />

krijgt geen bandje, maar een persoon aan<br />

de lijn. We hebben veel liftonderdelen op<br />

voorraad en kunnen bij een storing vaak<br />

gelijk acteren.”<br />

Het voordeel van renovatie<br />

Een lift heeft na 20 tot 25 jaar gebruik groot onderhoud<br />

nodig. Zoals het vervangen de complete<br />

besturing, aandrijving, reviseren of vervangen van<br />

de deuren, tot het aanbrengen van een nieuw interieur<br />

in de liftcabine. Vebo Liftsupport verzorgt<br />

een totaaloplossing die alle bouwkundige, technische<br />

en cosmetische zaken omvat en aansluit<br />

op de wensen en het budget van de klant. “Alles<br />

wat goed is, behouden we en alles wat verouderd<br />

is, vervangen of verbeteren we. Een renovatie is<br />

bouwkundig slim en kan in twee tot drie weken<br />

gereed komen.”<br />

“We kunnen de lift verduurzamen en energiezuiniger<br />

maken, maar ook de brandveiligheid<br />

verbeteren, of het interieur helemaal naar<br />

wens aanpassen. Bij een verbouwing kunnen<br />

we een bouwcontract afsluiten. Wij zorgen dan<br />

dat de bestaande installaties tijdens de bouw in<br />

102


THEMA LIFTEN<br />

'Een lift heeft na 20 tot<br />

25 jaar gebruik groot<br />

onderhoud nodig'<br />

en wanden, grotere spiegels en messing leuningen,<br />

alles op maat.”<br />

Aan de werkzaamheden gaat uitgebreid advies<br />

vooraf. “Eerst brengen we de oude situatie in<br />

kaart, daarna doen we een voorstel, op zowel<br />

technisch als cosmetisch gebied. We bieden<br />

verschillende opties, maar zorgen hoe dan ook<br />

voor een betrouwbare lift.”<br />

gebruik blijven. Als de aannemer bijna klaar is<br />

voeren wij onze werkzaamheden uit en zo blijven<br />

de liften tijdens het bouwproces beschikbaar.<br />

Advies en uiterlijk op maat<br />

Vebo Liftsupport werkte bijvoorbeeld aan een<br />

kantoorpand uit 1990 gelegen in Hoofddorp. Dit<br />

pand is volledig verbouwd tot modern multitenant<br />

kantoorcomplex. “Voor een aannemer<br />

hebben we hier twee liftinstallaties technisch<br />

gerenoveerd en voorzien van energiezuinige<br />

besturingen en aandrijvingen. De liftkooien<br />

zijn helemaal naar ontwerp van de architect<br />

vernieuwd, met marmeren platen op de vloer<br />

Vebo Liftsupport is niet aan merken gebonden.<br />

“Daarom kunnen wij vrij verkrijgbare onderdelen<br />

gebruiken, die wij vaak op voorraad hebben. Dit<br />

is voor de klant een prijsgunstige oplossing. We<br />

bieden ook 2 tot 3 jaar garantie op arbeid en materialen.<br />

De klant is dan tevreden, de lift functioneert<br />

goed en wij hoeven geen storingen te verhelpen.”<br />

www.veboliftsupport.nl<br />

voor al uw bouwkundige en lift-technische renovaties<br />

Vebo opent de deur naar<br />

goedkoper liftonderhoud<br />

• nieuwbouw<br />

• modernisering<br />

• reparatie<br />

• liftonderhoud<br />

Mercuriusplein 30, 2685 LP Poeldijk<br />

T: +31(0)174 - 641490 • E: info@veboliftsupport.nl • I: www.veboliftsupport.nl<br />

1<strong>03</strong>


LIESBETH'S GRAND CAFÉ, HORST:<br />

Voldoende luchtverversing dankzij<br />

elektrisch gestuurde dakramen<br />

Om een gezond binnenklimaat en voldoende frisse lucht te garanderen, heeft Liesbeth's Grand Café in<br />

Horst (Limburg) tijdens de verplichte coronalockdown acht dakramen voorzien van elektrische spindelopeners.<br />

Gekozen is voor de MAX spindelopener van Teleflex, die een uitstekende natuurlijke ventilatiestroom<br />

en voldoende luchtverversing garanderen.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Teleflex<br />

Teleflex, onderdeel van Railtechniek van Herwijnen Groep, adviseert,<br />

levert en monteert een uitgebreid assortiment mechanische en elektrische<br />

raamafstandsbedieningen voor uitzetramen, kantel- en draairamen,<br />

dakramen en koepels. Van (dubbele) kettingopeners en lineaire openers tot<br />

en met rackopeners, monorailsystemen en schuifdeurbeslag. Voor Liesbeth's<br />

Grand Café heeft de Tielse specialist acht lineaire spindelopeners<br />

Gekozen is voor de MAX spindelopener van Teleflex, die een uitstekende<br />

natuurlijke ventilatiestroom en voldoende luchtverversing garanderen.<br />

DE VEGA ELEKTRISCHE<br />

RAAMBEDIENING<br />

SKG GEKEURD<br />

geleverd en gemonteerd, met een weersbestendige RVS stang, een stofvrije<br />

en sproeidichte IP65 spindelmotor, een voedingsspanning van 230<br />

Volt en een openingssnelheid van 20 mm/seconde.<br />

“De MAX spindelopeners zijn verkrijgbaar in openingsslagen/kettingslagen<br />

van 180, 300 en 500 mm”, vertelt Jesse Verheem, Marketing & Sales<br />

bij Teleflex. “Vanwege de grote raamafmetingen in combinatie met de<br />

gemiddelde windkracht, is in dit project gekozen voor een openingsslag<br />

van 180 mm. Een radiografische afstandsbediening en ontvangers maken<br />

een eenvoudige sturing per gebouwzijde mogelijk.”<br />

Naar wens zijn ook jaloezieschakelaars of een wifi/app-bediening mogelijk,<br />

vertelt hij. “Bovendien kunnen wind- en regensensoren aan de MAX<br />

spindelopeners worden gekoppeld, waardoor de dakramen automatisch<br />

sluiten bij slecht weer.”<br />

SKG gekeurd,<br />

inbraakwerendheidsklasse<br />

2.<br />

Toepasbaar op<br />

verschillende ramen met<br />

diverse opties voor<br />

sensoren.<br />

Uitgerust met RVS<br />

ketting en een<br />

compact design.<br />

Omdat Teleflex zowel de levering als montage van de spindelopeners<br />

heeft verzorgd, is Liesbeth's Grand Café verzekerd van 5 jaar productgarantie<br />

én 2 jaar gratis service en onderhoud.<br />

www.teleflex.nl<br />

info@teleflex.nl<br />

<strong>03</strong>44 - 673020<br />

Franklinstraat 13A<br />

4004 JK, Tiel<br />

104


VENTILATIE EN VERLICHTING IN<br />

ÉÉN ELEGANTE PLAFONDSPOT<br />

Luchtdicht bouwen vereist goede ventilatie, omdat<br />

alleen dán een gezond binnenklimaat kan<br />

worden geborgd. Niet voor niets wordt in steeds<br />

meer woningen een ventilatiesystemen aangebracht,<br />

zoals een warmteterugwinsysteem, al dan<br />

niet in combinatie met een warmtepomp. Voor de<br />

toe- en afvoer van lucht worden vaak plafondventielen<br />

toegepast, die in combinatie met bijvoorbeeld<br />

LED-spots voor een onrustig beeld kunnen<br />

zorgen. De Airspot gaat hiermee de strijd aan<br />

door luchtverversing en verlichtingsarmaturen in<br />

één elegante combinatie te integreren.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Airspot<br />

“Met Airspot hebben we de standaard ventilatieventielen letterlijk in een<br />

nieuw jasje gestoken”, vertelt Cornel van den Thillart, directeur-eigenaar van<br />

de gelijknamige firma. “De Airspot kan in zowel nieuwbouw- als bestaande<br />

woningen worden toegepast en combineert met alle kanaalvarianten. Zowel<br />

de AR111 als de kleinere AR70 spots zijn trimless; de rand is onzichtbaar.”<br />

Met Airspot zijn de standaard ventilatieventielen<br />

letterlijk in een nieuw jasje gestoken.<br />

plekken en sneller de lucht ververst, met een hogere binnenluchtkwaliteit<br />

en comfort als resultaat.” De Airspot wordt geproduceerd in Nederland.<br />

“Naast de AR111 en AR70 standaardmodellen zijn ook maatwerkspots<br />

mogelijk. In aanvulling op ventilatie en verlichting kan bijvoorbeeld aspiratiedetectie<br />

geïntegreerd worden.”<br />

De Airspots worden geleverd in RVS en zijn beschikbaar in alle RAL-kleuren,<br />

vertelt hij. “Bovendien hebben architecten en eindgebruikers keuze<br />

uit een matte, zijdeglans of hoogglans afwerking. Qua uitstraling bieden<br />

de Airspots dan ook veel variatie: van klassiek, exclusief en landelijk tot<br />

strak en modern. Daardoor zijn ze geschikt voor elk interieur en kunnen<br />

ze zowel particulier als projectmatig worden toegepast.”<br />

Bij de montage van de Airspot wordt het lichtontwerp van de architect<br />

gevolgd, benadrukt Van den Thillart. “Hierdoor wordt op meerdere<br />

Verlichting- en ventilatiesystemen<br />

Wattstraat 7a • 2171 TP Sassenheim • T: +31 (0)85 - 1304911 • E: info@airspot.nl • www.airspot.nl<br />

De Airspots zijn geschikt voor elk interieur en kunnen<br />

zowel particulier als projectmatig worden toegepast.<br />

105


DE GROENE KAAP-ROTTERDAM<br />

Leven in het groen is de toekomst<br />

Tot het begin van deze eeuw werd De Groene Kaap-Rotterdam op Zuid nog bestempeld als probleemwijk.<br />

Herstructureringen en renovaties hebben deze wijk onder de naam ‘De Kaap’ gemaakt tot een gewilde<br />

plek om te wonen, werken en recreëren. Onlangs is het nieuwste project opgeleverd, De Groene Kaap. Een<br />

groot complex met 450 nieuwbouw huur- en koopwoningen en ruimte voor horeca en winkels. Het omvat<br />

vier havengebouwen met vijf torens die met elkaar verbonden zijn door hoven, loopbruggen en daktuinen.<br />

De verschillende groene ruimtes vormen samen een doorgaande route voor bewoners en bezoekers.<br />

Tekst: iBulb in opdracht van Green Cities Europe / ENA | Beeld: iVerde voor Green Cities Europe / ENA<br />

Nadrukkelijke aandacht voor groen<br />

De nadrukkelijke aandacht voor groen in de<br />

ontwerpfase heeft ertoe geleid dat veel van de<br />

woningen direct in contact staan met een van<br />

de hof- en daktuinen. Bijzonder is ook dat een<br />

deel van de tuinen openbaar toegankelijk is,<br />

terwijl een ander deel kan worden afgesloten<br />

voor de bewoners.<br />

De tuinen beslaan gezamenlijk zo’n 7.500 m².<br />

Voor het technische ontwerp is gekozen voor<br />

eenvoud, wat betreft de materialen maar ook<br />

wat betreft de toepassing ervan. Door te werken<br />

met verschillende thema’s en kleurenschema’s<br />

per tuin of hof, die met elkaar verbonden zijn<br />

door bruggen en paden ontstaat een afwisselende<br />

wandelroute. Repeterende beplanting<br />

maakt dat het toch een geheel blijft.<br />

De beplanting: uitdagingen en oplossingen<br />

De beplanting moest de specifieke uitgangspunten<br />

van het ontwerp volgen. Het beeld dat<br />

gecreëerd moest worden bestond uit golvende<br />

bewegingen van verschillende hoogtes en ver-<br />

schillende kleurstellingen. De planten moesten<br />

een lange bloeitijd hebben en van bovenaf<br />

gezien net zo mooi zijn als op loophoogte.<br />

Vaste planten<br />

Bij daktuinen die omgeven zijn door hoogbouw<br />

zijn er plekken met schaduw en zon. Voor de<br />

binnentuinen met veel schaduw is gekozen voor<br />

geranium, brunnera, aster en anemoon. Voor<br />

het dak de soorten helenium, hemerocallis,<br />

kniphofia en de siergrassen pennisetum en<br />

calamagrostis.<br />

106


Bomen en heesters<br />

Voor de daktuinen is gekozen voor meerstammige<br />

bomen in groepjes gecombineerd met<br />

struiken die in hoogte verschillen. Zo creëer je<br />

als het ware een mini bosje, waarin de planten<br />

elkaar beschermen tegen de zware windbelasting.<br />

De gebruikte soorten zijn inheemse,<br />

meerstammige boomsoorten, zoals Acer<br />

campestre, Amelanchier, Cornus mas, Betula<br />

pendula, Pinus nigra, Crataegus monogyna, en<br />

Frangula alnus.<br />

Bloembollen<br />

Een mooie en nuttige aanvulling in het beplantingsplan<br />

zijn bloembollen, omdat het de<br />

bloeitijd verlengt. Er is gekozen voor bollen<br />

die bloeien voor of na maart, zoals Alliums,<br />

en vroege narcissen, omdat in maart de vaste<br />

planten worden teruggesnoeid.<br />

De waarde van groen<br />

Een woning met uitzicht op groen verkoopt niet<br />

alleen beter, maar heeft ook een belangrijke<br />

invloed heeft op het leefklimaat in een buurt.<br />

107


In het museum heeft de kleurbeleving een puur esthetisch doel. Daarnaast zorgen de akoestische eigenschappen van<br />

de Rockfon producten van steenwol ervoor dat de hoge geluidswaarden in de ruimtes worden geabsorbeerd.<br />

MUSEUM YOUSEUM LAAT SELFIELIEFHEBBERS<br />

SHINEN IN HUN EIGEN SOCIAL MEDIA EXPERIENCE:<br />

Unieke themaruimtes met kleurrijke,<br />

akoestische wand- en plafondoplossingen<br />

In een voormalig kantoorpand<br />

aan de Amstel in Amsterdam is<br />

het interactieve museum Youseum<br />

gecreëerd, waar de bezoeker<br />

tijdens een anderhalf uur durende<br />

tour zelf het kunstobject is.<br />

Hier kun je de mooiste en vetste<br />

selfies maken in een bijzondere,<br />

kleurrijke ambiance, om deze<br />

vervolgens te delen op je eigen<br />

Facebook- of Instagramaccount.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom en Rockfon |<br />

Beeld: Rockfon / Michael van Oosten Fotografie<br />

De vijftien samengestelde ruimtes met circa 25 interactieve kunst- en lichtinstallaties hebben<br />

elk hun eigen thema. Zo kun je schitteren in de grootste infinityroom van Nederland en voel je<br />

je rijk in The Money Room, zwemmend tussen stapels geld van The International Bank of You. In<br />

de verschillende themaruimtes zijn akoestische systemen van Rockfon toegepast, in de nieuwe<br />

kleuren van het Rockfon Color-all assortiment. Hiermee heeft elke ruimte zijn eigen, unieke<br />

uitstraling gekregen.<br />

Het interactieve museum is een concept van Koen Derks en Joep Heusschen en opende in 2019<br />

zijn deuren. Een jaar later werd de hulp van Rockfon ingeschakeld, om de akoestiek en esthetiek<br />

van de themaruimtes verder te verbeteren met behulp van akoestische wand- en plafondpanelen.<br />

“Rockfon voegt een diepere laag toe aan het Youseum, door de manier waarop bezoekers deze<br />

ruimtes ervaren”, zegt Heusschen. “De kleurbeleving in de ruimtes wordt intensiever, dankzij<br />

de uitgekiende akoestische beleving. De optimale akoestiek creëert bovendien een aangename<br />

en prettige sfeer. Storende lawaaifactoren vallen weg, waardoor je alles in de ruimte goed in<br />

je op kunt nemen. Bijzonder aan de oplossingen is ook dat ze volledig opgaan in de kleurrijke<br />

ambiance van de ruimtes.”<br />

108


Bijzonder aan de oplossingen is dat ze volledig opgaan in de kleurrijke ambiance van de ruimtes.<br />

Akoestiek bepaalt de beleving<br />

In de verschillende themakamers hangen de sfeer en identiteit van de ruimte sterk af van licht,<br />

kleur en akoestiek. Sven van Ool, UX Designer bij Rockfon, legt uit dat naast kleur ook akoestiek<br />

de beleving bepaalt van een social media experience. “In de verschillende ruimtes van het<br />

Youseum zijn akoestische wand- en plafondpanelen van Rockfon toegepast, zoals Rockfon Universal<br />

Baffles en Rockfon Eclipse. Deze panelen zijn voorzien van de nieuwste kleuren van het<br />

Rockfon Color-all assortiment, dat in februari op de markt is gebracht. De nieuwe kleuren van dit<br />

vernieuwde kleurengamma, zoals Storm, Coral, Sage en Eucalyptus geven elke themaruimte een<br />

unieke eigen uitstraling, zonder kleurconcessies.”<br />

Extreme nagalm is ondervangen<br />

Het nieuwe kleurenassortiment is in samenwerking met externe kleurenexperts tot stand gekomen,<br />

vertelt hij. “Voor de blauwe plafonds in de Boat Room, die zijn uitgevoerd met Color-all kleur Azure,<br />

is bovendien een bijpassend mat ophangsysteem ontwikkeld om een zoveel mogelijk monolithische<br />

uitstraling te realiseren. Dit nieuwe, matte ophangsysteem is nu ook standaard beschikbaar in<br />

alle kleuren van het nieuwe kleurenassortiment. In de entree van het museum hangen de nieuwe<br />

Rockfon Eclipse-eilanden aan het plafond. Deze hebben de vorm van spiegelende, cirkelvormige<br />

eilanden met een flip-flop effect. De kleur verandert als je er langs loopt.”<br />

Van Ool legt uit dat dit innovatieve systeem nog in ontwikkeling is en als pilot in het Youseum hangt.<br />

“In het museum heeft de kleurbeleving een puur esthetisch doel. Daarnaast zorgen de akoestische<br />

eigenschappen van de Rockfon producten van steenwol ervoor dat de hoge geluidswaarden in de<br />

ruimtes worden geabsorbeerd.”<br />

Sommige ruimtes in het Youseum hadden een extreme nagalm, die nu opgelost is met de akoestische<br />

producten van Rockfon. “Dat klopt ook echt”, valt Heusschen bij. “In de Miami Room bijvoorbeeld<br />

staat altijd hiphopmuziek aan. Zonder de akoestische wand- en plafondsystemen was de<br />

sfeer daar buitengewoon onaangenaam. Ook in sommige andere ruimtes was het echt niet te doen.<br />

We zijn dan ook enorm blij met de akoestische oplossingen van Rockfon.”<br />

Wil je meer weten over dit bijzondere project? Bezoek dan www.rockfon.nl/youseum voor meer<br />

informatie, foto’s en de video!<br />

'De kleurbeleving<br />

in de ruimtes wordt<br />

intensiever, dankzij<br />

de uitgekiende<br />

akoestische beleving'<br />

109


SOUNDBLOX, INNOVATIEVE<br />

OPLOSSING VOOR AKOESTISCHE<br />

KLIMAATBEHEERSING<br />

Het akoestisch klimaat binnen een ruimte is essentieel voor gezondheid en welbevinden. Dit geldt met<br />

name voor de utiliteitsbouw zoals scholen, sporthallen, en zorginstellingen. Dan gaat het om ruimtes waar<br />

met name kinderen en kwetsbare volwassenen en/of ouderen een groot deel van hun tijd doorbrengen.<br />

Tekst en beeld: Soundless Acoustics<br />

Greenworks, Amsterdam.<br />

Klaslokaal St Jansschool te Molenbeek.<br />

110


'Of het nu gaat om een industriële<br />

‘look’ of een klassieke uitstraling,<br />

Soundblox kan geïntegreerd<br />

worden in elk gewenst design'<br />

Oplossing Geluidabsorptie, Geluidisolatie én Brandwerendheid in één wand<br />

Soundblox akoestische betonblokken zijn hoogwaardige akoestische<br />

betonblokken met een groot geluidsabsorptievermogen, die zowel<br />

functioneel als decoratief zijn, en geschikt zijn voor zowel binnen als<br />

buitentoepassingen. Soundblox akoestische betonblokken vormen een<br />

uitstekende innovatieve en betaalbare oplossing voor het vraagstuk van<br />

de akoestische klimaatbeheersing binnen een ruimte. Hinderlijke nagalm<br />

wordt gereduceerd waardoor een goede verstaanbaarheid en een prettige<br />

geluidbeleving wordt gerealiseerd.<br />

Soundblox oplossing voor akoestische klimaatbeheersing<br />

Naast fabrieken, scholen, kantoren, kantines, bibliotheken, kerken<br />

en aula’s, zwembaden, theaters conservatoria wordt deze oplossing<br />

regelmatig toegepast in sporthallen, waar ze door de goede druksterkte,<br />

‘balvastheid’ en uitstekende absorptieprestaties zeer succesvol zijn. Ook<br />

worden ze steeds vaker toegepast in ruimtes waar de akoestiek nauw luistert<br />

zoals conservatoria (conservatorium te Luxemburg), muziekscholen,<br />

theaters (Grand Theatre in Casablanca), Kunstacademies (Kunsthumaniora<br />

te Hasselt) en collegezalen (Erasmus Universiteit te Rotterdam.<br />

Veelzijdige oplossing<br />

De akoestische blokken zijn zowel functioneel als decoratief en passen in elk<br />

ontwerp. Of het nu gaat om een industriële ‘look’ of een klassieke uitstraling,<br />

Soundblox kan geïntegreerd worden in elk gewenst design met oneindige<br />

mogelijkheden qua vormgeving, kleuren, folie of exclusieve mosbedekking.<br />

Deze combinatie creëert een bijzondere synergie door de praktische, constructieve<br />

stabiliteit en akoestische prestatie in combinatie met de unieke en<br />

duurzame uitstraling van natuurlijke, onderhoudsvrije mos.<br />

Akoestische mospanelen.<br />

Met de hoogabsorberende, unieke, handgemaakte wandpanelen met<br />

natuurlijke mosbedekking kan een naadloze wand of decoratieve wandpanelen<br />

worden gerealiseerd die elke ontvangst-, kantoor- of conferentierruimte<br />

een bijzondere, duurzame uitstraling geeft en niets nodig heeft aan<br />

daglicht, water of ander onderhoud.<br />

Surprice Gelato & Coffee Bar te Westouter.<br />

Steengoed in<br />

Geluidsabsorptie!<br />

Soundblox: akoestische betonblokken<br />

voor binnen- en buitentoepassingen<br />

Kantine Kunsthumaniora te Hasselt.<br />

www.soundlessacoustics.com<br />

De Warren 6 - 1187 LL Amstelveen - +31 (0) 2<strong>03</strong>697050<br />

111


MAATWERK IN<br />

TRAPPEN EN<br />

BALUSTRADES<br />

Steeds vaker is Van Ee Staalspecialisten betrokken bij het produceren en<br />

monteren van trappen en balustrades. De reden is dat wij dit voor veel<br />

projecten hebben verzorgd en er ruime ervaring mee hebben. Opdrachtgevers<br />

kiezen vaak voor deze expetise omdat we oplossingsgericht kunnen<br />

meedenken. Vanaf het eerste idee tot en met de montage. Met name bij<br />

complexe vraagstukken.<br />

Deventerweg 5, 3771 NP Barneveld | (<strong>03</strong>42) 493 555 | www.vaneestaal.nl


PARTNERS DIE MEEGEWERKT HEBBEN AAN DEZE EDITIE<br />

ACE-LIFTEN BVBA info@aceliften.be www.aceliften.be +32 323 000 06<br />

AGC GLASS EUROPE jan.liebeton@agc.com www.agc-pyrobel.com +31 6 53 23 89 34<br />

AIRSPOT info@airspot.nl www.airspot.nl +31 85 130 49 11<br />

ALERT ISOLATIE info@alertisolatie.nl www.alertisolatie.nl +31 10 302 02 00<br />

ALLURE VERLICHTING info@allureverlichting.nl www.allureverlichting.nl +31 546 57 90 05<br />

ARPA NEDERLAND arpanl@arpaindustriale.com www.arpaindustriale.com +31 10 285 73 15<br />

BAILEY ELECTRIC & ELECTRONICS info@bailey.nl www.bailey.nl +31 162 52 24 46<br />

BOHLE BENELUX BV info@bohle.nl www.bohle.nl +31 318 55 31 51<br />

CLEARY BV info@cleary.nl www.cleary.nl +31 40 720 09 20<br />

DEJO METAALINDUSTRIE BV info@dejo.nl www.dejo.nl +31 561 69 16 91<br />

DRAW2DESIGN info@draw2design.nl www.draw2design.nl +31 548 61 33 39<br />

EDEN BV info@edenbv.nl www.edenbv.nl +31 6 29 16 58 42<br />

EESTAIRS NEDERLAND B.V. info@eestairs.com www.eestairs.com +31 342 40 57 00<br />

EUROFAST sales@eurofastgroup.com www.eurofastgroup.nl +31 493 74 52 00<br />

EXPO TRADING HOLLAND info@expotrading.nl www.expotrading.nl +31 183 63 13 78<br />

EXTERUS BVBA info@exterus.be www.exterus.be +32 51 25 12 81<br />

FAMOSTAR info@famostar.nl www.famostar.nl +31 26 384 68 46<br />

FLEXITEC info@flexitec.nl www.flexitec.nl +31 314 66 88 83<br />

FONTANOT TRAPPEN info@jcraenenagenturen.nl www.trappen-fontanot.nl +31 6 22 44 35 41<br />

HILTI NEDERLAND HiltiNL@hilti.com www.hilti.nl +31 10 519 11 00<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV info@hydro.com www.hydro.com +32 51 72 96 33<br />

IBULB info@ibulb.org www.ibulb.org +31 252 53 50 90<br />

IN-LITE DESIGN BV info@in-lite.nl www.in-lite.com +31 184 68 87 60<br />

INSTAMAT info@instamat.nl www.instamat.nl +31 578 57 49 49<br />

INTEGRATECH info@integratech.be www.integratech.be +32 16 79 50 51<br />

JONKERS BOUWMETAAL info@jonkers-bouwmetaal.nl www.jonkers-bouwmetaal.nl +31 527 68 51 56<br />

KEGRO DEUREN B.V. info@kegro.nl www.kegro.nl +31 24 399 95 55<br />

KROON LIFTEN info@kroonliften.com www.kroonliften.com +31 85 800 22 33<br />

NK LIFTINTERIEUR info@nkliftinterieur.nl www.nkliftinterieur.nl +31 70 369 37 28<br />

ODICE S.A.S. info@odice.com www.odice.com +33 327 19 32 32<br />

PITTSBURGH CORNING NEDERLAND BV (FOAMGLAS) info@owenscorning.com www.owenscorning.com +31 30 6<strong>03</strong> 52 41<br />

REPPEL B.V. info@reppel.nl www.reppel.nl +31 78 61 74 400<br />

ROCKFON info@rockfon.nl www.rockfon.nl +31 475 35 30 35<br />

SCHINDLER LIFTEN BV info@schindler.com www.schindler.com +31 70 38 43 700<br />

SOLARLUX NEDERLAND BV info@solarlux.com www.solarlux.com +31 548 63 19 38<br />

SOUNDLESS ACCOUSTICS INTERNATIONAL info@soundlessacoustics.com www.soundlessacoustics.com +31 20 369 70 50<br />

SUNSHIELD info@sunshield.nl www.sunshield.nl +31 162 57 14 93<br />

TELEFLEX BV info.nl@teleflex.com www.teleflex.com +31 88 002 15 00<br />

TK ELEVATOR info@tkelevator.com www.tkelevator.com +31 88 447 92 05<br />

TRAPPENFABRIEK VERMEULEN info@vermeulen-trappen.nl www.vermeulen-trappen.nl +31 76 50 88 000<br />

TRONIX LIGHTING sales@tronixlighting.com www.tronixlighting.com +31 413 330 380<br />

VAN EE STAALSPECIALISTEN BV info@vaneestaal.nl www.vaneestaal.nl +31 342 49 35 55<br />

VEBO LIFTSUPPORT info@veboliftsupport.nl www.veboliftsupport.nl +31 174 64 14 90<br />

WAUBEN PRODUCTIE BV info@wauben.nl www.wauben.nl +31 88 329 59 01<br />

WIENERBERGER B.V. info@wienerberger.com www.wienerberger.com +31 418 59 71 11<br />

XELLA NEDERLAND BV infonl@xella.com www.xella.nl +31 183 67 12 34


2020<br />

innovative product<br />

NEN-<br />

EN<br />

1991-1-1<br />

VetroMount ®<br />

Glazen balustrade met geteste veiligheid.<br />

Eenvoudig uit te lijnen en snel te installeren.<br />

www.bohle.com


Brand- en rookwerende<br />

deuren<br />

met ongekende<br />

ontwerpvrijheid<br />

De voordelen op een rij:<br />

• Bij renovatie hele kozijn<br />

vervangen niet nodig<br />

• Gecertificeerde deur met<br />

behoud van ontwerpvrijheid<br />

• Brandwerende voorzieningen<br />

volledig in de deur opgenomen<br />

en kozijnonafhankelijk<br />

• Uitvoerbaar als buitendeur en<br />

inpandige deur in massieve en<br />

vlakke uitvoering.<br />

Bij Kegro is een brand- en rookwerende deur geen reden om concessies<br />

te doen aan het design. Veiligheid voor alles, maar ja: het oog wil ook wat.<br />

Daarom hebben we alle brandwerende voorzieningen in de deur verwerkt,<br />

zodat je ze niet ziet. Voor de rest is het dezelfde mooie Kegrodeur, waarbij<br />

we ook de ontwerpvrijheid kunnen garanderen die u van ons gewend bent.<br />

We lagen al op de tekentafel van menig architect. Voor onze brandwerende<br />

deuren zal dat niet anders zijn.<br />

Scan de QR code om toegang<br />

te krijgen tot de certificaten en<br />

detailtekeningen.<br />

Contact onze specialisten: Telefoon - 024 399 95 55 of Mail - verkoop@kegro.nl<br />

BEZOEKADRES<br />

Industrieweg 25<br />

6562 AP Groesbeek<br />

+31 (0)24 399 95 55<br />

info@kegro.nl<br />

www.kegro.nl<br />

SOCIAL MEDIA<br />

KegroDeuren<br />

kegro-deuren<br />

@KegroDeuren


EXTRA is de nieuwe standaard<br />

Wij maken geen liften voor gebouwen, wij bouwen liften voor<br />

mensen. Mensen die op zoek zijn naar iets extra. Extra comfort<br />

tijdens het gebruik van de lift, extra innovatieve oplossingen voor het<br />

upgraden van een gebouw. Of extra mogelijkheden om individuele<br />

liftontwerpen te creëren. Vind úw extra met onze nieuwe generatie<br />

liften: Schindler 1000, Schindler 3000 en Schindler 5000.<br />

We Elevate

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!