Beton en staalbouw 02 2021

luitgevers

Platform over beton en staal in de bouw

BETON

BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

BETONENSTAALBOUW.NL

NUMMER 2 2021 | JAARGANG 9

JUNI - JULI

DE PEN:

JOSJA VAN DER VEER

THEMA BEHANDELING

EN BESCHERMING

DE KOEPEL HAARLEM

SUSAN DANIELBRUG

BRUSSEL


The Valley - Amsterdam (NL)

Hoogvliet – Bleiswijk (NL)

TOTAALOPLOSSINGEN

VOOR AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

Henco – Herentals (BE)

The Edge - Amsterdam (NL)

ASK ROMEIN | Belder 101 | NL-4704 RK Roosendaal | +31 (0)165 750 300 | info@ask-romein.com


Tolweg 1,

3851 SL Ermelo,

Nederland

Tel: (+31) 0341 - 432112

info@bsebetonwerken.nl

www.bsebetonwerken.nl


RENOVATIE ANKER BREEDPLAATVLOEREN

gepatenteerd ● goedgekeurd ● toegepast

RAB

Oplossing voor

Breedplaatvloeren

B+BTec introduceert als eerste een oplossing voor de problemen

met breedplaatvloeren: het gepatenteerde en goedgekeurde

Renovatie Anker Systeem (RAB)

Het RAB Anker is geschikt voor het versterken van breedplaatvloeren

die van beide zijden of enkel van de onderkant bereikbaar

zijn.

Het reparatie principe baseert zich op het herstel van de

gedelamineerde zone ter hoogte van de koppelstaven door de

prefab laag en de opgestorte laag weer tegen elkaar te spannen

middels verankeringen door en door of van onderuit, die onder

voorspanning verlijmd worden.

Het B+BTEC RAB Breedplaatvloer Renovatie Systeem is reeds in

meerdere gebouwen toegepast en heeft inmiddels ook de

goedkeuring gekregen van de Gemeente Amsterdam en een

gerenomeerd Nederlands onafhankelijk Ingenieursbureau.

Voordelen

■ Stofvrij

■ Geluidsarm

■ Toepasbaar tussen bestaande installaties

■ Toepasbaar in kleine ruimtes

■ Toepasbaar in gebouwen terwijl ze in

gebruik zijn

MEER INFO?

Interboor Midsland 030- 241 19 19

bbtectools.nl


2

Voorwoord

BOUWEN 2.0

De bouw staat voor een gigantische opgave. Er moet de komende jaren niet alleen flink meer gebouwd gaan worden, veel partijen

krijgen ook nog eens te maken met nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Safety

Culture Ladder. In deze editie van Beton & Staalbouw volop aandacht voor beide thema’s, buiten onze gebruikelijke thema’s en

diverse projectbelichtingen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) werd op 14 mei 2019 al aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 juli

2022 in werking. Het doel van de wet is om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private

kwaliteitsborgers. Onderdeel van de Wkb is eveneens dat de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en

professionele opdrachtgevers wordt uitgebreid. Het stimuleren van de kwaliteitsverbetering leidt bovendien tot een faalkostenvermindering.

Verderop in deze editie alle ins en out van deze nieuwe wetgeving.

Steeds meer bedrijven en instanties sluiten zich aan bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GVCB). Het is een samenwerkingsverband

tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met als doel om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Om

werkzaamheden uit te mogen voeren voor de hieraan geconformeerde partijen, dienen bedrijven vanaf 1 januari 2022 de Safety

Culture Ladder (voorheen de NEN Veiligheidsladder) geïmplementeerd te hebben in hun gehele organisatie. Bedrijven moeten zich

voor die tijd laten certificeren voor minimaal niveau 3. Ook hoe dat in zijn werk gaat, leest u verderop.

Daarnaast besteden we in deze editie uitgebreid aandacht aan het thema ‘Behandeling en bescherming’ en nemen we een kijkje

bij de drie winnaars van de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2021. Net zoals bij de editie in 2019 werden er dit jaar drie

projecten in drie categorieën bekroond: functioneel verzinken, esthetisch verzinken en duplexsystemen. Daarnaast werd er een

speciale prijs uitgereikt aan het meest duurzame, circulaire project uit de meer dan zeventig inzendingen. Wie de winnaars zijn, leest

u op de volgende pagina’s….

Tot slot zijn we een kijkje gaan nemen bij een aantal interessante projecten, zoals het opvallende Sluishuis in Amsterdam, een markant

ontwerp van de gerenommeerde Deense architecten Bjarke Ingels Group (BIG) en BARCODE Architects uit Rotterdam en een

bouwkundig en constructief hoogstandje. Dat geldt zeer zeker ook voor de transformatie van de voormalige koepelgevangenis in

Haarlem naar een universiteitscampus met ruimte voor onderwijslokalen, flex- en werkplekken en in de kelder zelfs een heuse

bioscoop met 600 zitplaatsen in zes zalen. Kortom: onderwerpen te over.

Voor nu wensen we u veel leesplezier, een fijne zomer en vooral veel gezondheid!

Roel van Gils

5


Platform over beton en staal in de bouw

Nummer 2 Jaargang 9 | 2021

Verschijnt 4 x per jaar

ISSN 2352-3867

Uitgever

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

REDACTIETEAM

Philip Doutreligne, Tjerk van Duinen, Roel van Gils,

Ramona Kezer, Niels Rouvrois, Liesbeth Verhulst en

Liliane Verwoolde

BLADMANAGER

Mark de Lau

m.delau@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

traffic@louwersmediagroep.be

De Koepel, Haarlem: Bouwen onder een monumentale koepel 8

‘De kelder is top down gebouwd’ 10

Ontwerpen, monitoren, samenwerken 12

Beton als klimaatregulator 14

Waar gesleuteld wordt aan veiligheid, wordt gesleuteld aan kwaliteit in het algemeen 18

Echte veiligheid vraagt om maatwerkregels 20

Slimme oplossingen voor betonbekisting 22

Architectonische betonnen zitbanken versterken grootstedelijke uitstraling Baelskaai in Oostende 26

De Pen: Josja van der Veer 28

THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

‘Er is een mooie toekomst weggelegd voor thermisch verzinken’ 31

Benelux trofee voor thermisch verzinken 2021 34

Geruisloos zandtransport 36

De ultieme bescherming tegen corrosie 38

Opgedrukt stroomsysteem (OSS) 40

Hoe toon je aan dat een bouwwerk voldoet aan de eisen van de Wkb? 42

En nu de praktijk! 46

THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Mobiele portaalkraan opnieuw uitgevonden 48

Vliegende start voor materieelverhuur 50

Milieuvriendelijk, duurzaam, stil en uitstootvrij 54

Geautomatiseerd vlechten in het veld 56

ABONNEMENTSPRIJS

€ 63,- per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING Bank IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Beton & Staalbouw magazine

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement

auto matisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Directies en management van bouwbedrijven,

projectontwikkelaars, opdrachtgevers, betrokken

ministeries en rijksdiensten, gemeenten, provincies

en andere betrokken overheden, landelijke,

regionale en lokale organisaties, aannemers, ingenieurs,

constructeurs, technologen en leveranciers

actief in de Beton- en Staalindustrie

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

14

34

46

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

20


Inhoud

56

67

84

60 78

98

‘Equipment first’ 60

Slimme bewerkingsmachines slaan aan in ‘the lucky country’ 62

Cacao-opslag Vollers Holland: Inventieve cacaosilo’s in Westzaan 67

Levering afgestemd op montagesnelheid 71

Malt in Motion, Antwerpen: Nieuw overslagmagazijn op het Churchilldok 72

De anhydriet dekvloer: eigenlijk helemaal zo gek nog niet 74

Sluishuis Amsterdam: ‘Een project als dit maak je niet alle dagen mee’ 76

Steigermateriaal in extra zware kwaliteit 78

Ogen en oren van de kraanmachinist 81

Gerenommeerde handelaar in bevestigingsmaterialen 82

Ultra-slimme logistiek voor tientallen projecten tegelijk 84

Enorme installatie hijst Prins Clausbrug op zijn plaats in Dordrecht 88

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW I BETONENSTAALBOUW.NL

2

BETON

NUMMER 2 2021 | JAARGANG 9

BETONENSTAALBOUW.NL

JUNI - JULI

DE PEN:

JOSJA VAN DER VEER

BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

THEMA BEHANDELING

EN BESCHERMING

DE KOEPEL HAARLEM

SUSAN DANIELBRUG

BRUSSEL

"Draadeind wordt bewerkt op

bandschuurmachine"

(Beeld: Kyocera Senco Netherlands)

THEMA PREFAB BETON

Divers pakket prefab betonoplossingen voor nieuwbouwproject De Ananas 92

Automatisch wapenen van prefab betonvloeren 94

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

betonenstaalbouw.nl

Suzan Danielbrug, Brussel: Bruggenbouwers aan het werk in Brussel 98

Beton & staalpartners 101


HAARLEM DE KOEPEL

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Auke Balder/CRUX Engineering BV

Nieuw leven voor gevangenis in Haarlem

Bouwen onder een

monumentale koepel

Voor Haarlem gaat een lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling: een hoger onderwijsinstelling

in de stad. Het oog is daarvoor gevallen op de voormalige gevangenis De Koepel, die wordt

verbouwd tot University College. Stichting Panopticon is de aanjager van dit project, waarin ook

het omliggende terrein wordt getransformeerd tot een plek voor studentenhuisvesting, sociale

woningbouw, detailhandel en horeca.

8


HAARLEM DE KOEPEL

‘De constructieve uitdagingen zaten vooral

op en onder de begane grondvloer’

De vloer fungeert ook als stempeling aan de

bovenzijde voor de damwand.

De HBB Groep is momenteel volop bezig met

de aanpak van De Koepel, een monumentaal

gevangenisgebouw van architect Willem Metzelaar.

De koepel is volgens het panopticonprincipe

gebouwd: een grote ronde hal met

daaromheen gestapelde ringen met cellen die

vanuit het midden van de koepel in de gaten

gehouden konden worden. Architectenbureau

J. van Stigt heeft voor de nieuwe functie een

ontwerp gemaakt met een bioscoop in een

nieuw te maken kelder en een ringconstructie

met twee verdiepingsvloeren voor werkplekken,

bedrijven en startups.

GOEDE STAAT

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs is door

HBB Bouw ingeschakeld om dit constructief

in goede banen te leiden. Shanti Brahmatewari,

projectleider en constructeur voor Van

Rossum: “Vanaf dag één werken we met het

ontwerpteam van Van Stigt samen om te kijken

hoe het nieuwe plan effectief en slim geïntegreerd

kan worden in het bestaande gebouw,

rekening houdend met de bestaande

ondergrond, fundering en constructies. Uit

onderzoek naar de bestaande fundering, gedaan

door Fugro, bleek De Koepel in elk geval

zeer degelijk gebouwd te zijn en in goede staat

te verkeren, net als de houten paalfundering.

Ook de stalen constructie van vakwerken en

trekankers die de koepel maken, is goed onderhouden.

De koepel is inmiddels geïsoleerd

en er zijn daklichten in aangebracht.”

VAN BOVEN NAAR ONDER

De constructieve uitdagingen zaten vooral op

en onder de begane grondvloer. Brahmatewari:

“Het gebouw krijgt een nieuwe kelderverdieping

van vijftig meter doorsnede op -5.70 meter

onder maaiveld, die vanuit een ronde sparing in

een nieuwe begane grondvloer wordt ontsloten

met een trappenhuis. Normaal werk je in

dit soort projecten van beneden naar boven:

damwand erin, uitgraven, bouwkuip droogmalen,

keldervloer storten en dan een begane

grondvloer maken. In dit geval is in samenspraak

met HBB en CRUX Engineering BV (zie

artikel hierna) gekozen om na de aanleg van de

damwand eerst de begane grondvloer te storten

en dan vanuit een soort kuil de keldervloer

aan te leggen. Dit principe voor de kelder is

bouwen van boven naar beneden. Die begane

grondvloer draagt dan niet alleen de nieuwe

staalconstructie van de verdiepingen in de gebruiksfase

maar ook het bouwverkeer tijdens

de bouwfase. Dat betekent een verkeersbelasting

van 40 tot 50 ton tot aan de sparing.”

BEGANE GRONDVLOER

Met de bouw binnen de koepel is enkele maanden

geleden een aanvang genomen. Als eerste

is langs de cellenring een sleuf gemaakt in

de oude begane grondvloer. Vervolgens is op

slechts anderhalve meter naast die cellenring

een damwand trillingsvrij ingebracht. Brahmatewari:

“De damwand dient als waterdichte

bouwkuip maar draagt ook met een reeks

schroefinjectiepalen de begane grondvloer. Tegelijkertijd

fungeert de vloer als stempeling aan

de bovenzijde voor de damwand. We hebben

een aantal maatregelen genomen om deze vloer

zo slank mogelijk te maken. Een dikkere begane

grondvloer betekent namelijk dieper ontgraven,

meer bemalen en nog meer opwaartse

druk van grondwater op de keldervloer. We

zijn uiteindelijk gekomen tot een gestorte begane

grondvloer met voorspanning zonder

aanhechting in combinatie met plaatselijke verdikkingen

voor een goede krachtenverdeling.”

KELDERVLOER

Vervolgens is de grond onder de nieuwe vloer

vanuit de sparing uitgegraven en zijn vanuit de

kelder en vanaf de begane grondvloer groutinjectie

trekankers aangebracht voor de keldervloer,

die deels op staal en deels op palen gefundeerd

is. “Deze vloer van vijftig meter doorsnede

moet zo’n vijfenhalve meter grondwater keren.

Hiertoe zijn 85 radiaal gepositioneerde trekankers

aangebracht”, verduidelijkt Brahmatewari.

“Haarlem heeft een hoge grondwaterstand.

Daarom is het zo belangrijk die begane grondvloer

zo slank mogelijk te houden. Elke centimeter

minder de grond in, is meegenomen.”

LICHTE CONSTRUCTIE

Als de vloeren liggen en uitgehard zijn, kan de

bouw van het bovengrondse gedeelte beginnen.

Het team van Van Rossum heeft voor

de rondlopende galerijen een lichte staalconstructie

ontworpen van HEB160 kolommen,

HEA260 liggers en Comflor 100, een licht,

slank staalplaatbetonvloersysteem. Brahmatewari:

“Dit wordt een mooie, ranke constructie

van staal en glas met exact dezelfde vloerniveaus

als de gevangeniscellen. De ronde vorm

wordt bereikt door de liggers van de binnenring

gesegmenteerd te monteren. De stalen

ring die de navel van de begane grondvloer

afsluit, is rond gebogen. De hele bovenconstructie

is ontworpen als 100% demontabele

constructie, zodat dit indien gewenst in een later

stadium weer verwijderd en op een andere

locatie hergebruikt kan worden.” ■

9


HAARLEM DE KOEPEL

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Van Rossum Raadgevende Ingenieurs

Werkvolgorde De Koepel:

‘DE KELDER IS TOP

In De Koepel wordt een nieuwe kelder gemaakt waarin onder meer bioscoopzalen komen.

Boven de begane grond komen drie lagen met een lichte staalconstructie

en staalplaatbetonvloeren

De kelder is top down gemaakt. Dat betekent

in dit geval:

1. Vanaf maaiveldniveau aanbrengen van een

damwand rondom, zodat een gesloten bak

ontstaat.

2. Vanaf maaiveldniveau aanbrengen van 64

schroefinjectiepalen voor het dek/de begane

grond fundering.

3. Verdiept aanbrengen van 81 trekankerpalen

om te voorkomen dat de kelderbak in de eindfase

gaat opdrijven. Aanleg vanaf maaiveldniveau.

4. Maken van de begane grondvloer, afsteunend

op de damwand en de schroefinjectiepalen.

De begane grondvloer dient tevens als

horizontale afsteuning voor de damwand.

5. Kelder uitgegraven onder de begane grondvloer,

vanuit de sparing in de begane grondvloer.

Deze sparing wordt in de eindfase een

vide.

6. Begane grond tegelijkertijd in gebruik (o.a.

door vrachtverkeer tot 50 ton) voor werkzaamheden

aan de binnenzijde.

7. Keldervloer maken met een waterdichte

aansluiting op de damwand. De keldervloer is

in de eindsituatie op staal gefundeerd. Voor de

opwaartse waterdruk worden de trekankers

geactiveerd. Damwanden worden onderling

afgelast.

8. Op de keldervloer worden dragende kalkzandsteenwanden

geplaatst voor de definitieve

afdracht van de begane grondvloer.

9. Deels gelijktijdig met de werkzaamheden

onder de begane grondvloer worden boven

de begane grondvloer de staalconstructie en

verdiepingsvloeren opgebouwd. ■

10


HAARLEM DE KOEPEL

DOWN GEBOUWD’

Doorsnede van De Koepel.

11


HAARLEM DE KOEPEL

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | CRUX Engineering BV en Architectenbureau J. van Stigt

Ondergrondse uitbreiding van

De Koepel in Haarlem:

Ontwerpen,

monitoren,

samenwerken

Over een gebrek aan spannende en bijzondere projecten

hoor je de adviseurs van CRUX Engineering BV niet

klagen. Het Rijksmuseum, het Conservatoriumhotel, de

Universiteitsbibliotheek Amsterdam of spraakmakende

nieuwbouw als NHOW Amsterdam RAI Hotel, The Valley,

Sluishuis (Amsterdam) en Wonderwoods (Utrecht): het lijken

allemaal krenten uit de pap. Voor CRUX, adviesbureau voor

geotechniek, geohydrologie en bodem, is het dagelijkse kost.

En dat geldt evengoed voor De Koepel in Haarlem.

De samenwerking met ingenieursbureau Van

Rossum is in elk geval vruchtbaar. Bijna alle bovengenoemde

projecten zijn samenwerkingen

met Van Rossum, vertelt Auke Balder, die zich

als Senior Specialist vooral toelegt op bouwkuipen,

omgevingsbeïnvloeding en monitoring.

“Door de jarenlange samenwerking worden

ontwerpen efficiënter en risico’s op het raakvlak

van geotechniek en constructief ontwerp

weggenomen. De Koepel is natuurlijk een

fantastisch project om aan te werken, je hart

wordt hier als ingenieur warm van. Wij hebben

in opdracht van Stichting Panopticon het

ontwerp van de fundering van de keldervloer

en de ronde bouwkuip gemaakt.”

MINIMALE BEÏNVLOEDING

De samenwerking begon al in een vroeg stadium.

Balder: “We zijn met Van Rossum begonnen

met een inventarisatie: hoe zijn de bestaande

houten funderingspalen eraan toe? En

kloppen de oude tekeningen nog die beschikbaar

waren? Zoals Shanti Brahmatewari in het

artikel hiervoor al aangeeft, was de toestand

van het gebouw verrassend goed. Vervolgens

was het zaak om in nauwe samenwerking met

Van Rossum een bouwkuip en een keldervloer

zodanig te realiseren, dat het monumentale gebouw

minimaal beïnvloed zou worden. De vervormingsinvloed

op het gebouw is vooraf voor

verschillende bouwvarianten middels computermodellen

onderzocht. Uiteindelijk is gekozen

voor de variant waarbij eerst een damwand

wordt aangebracht, waarna de begane grondvloer

wordt gestort – een ronde schijf met een

diameter van vijftig meter – en vervolgens onder

de nieuwe vloer wordt ontgraven. Op diepte

wordt de keldervloer tegen de damwanden

aan gestort en ontstaat een dichte kelderbak.”

MONITORINGSPLAN

Zo’n ingrijpende ondergrondse verbouwing

begint echter met een zorgvuldig plan. Balder:

“We hebben een monitoringsplan opgesteld

waarin voor elke bouwfase grenswaarden zijn

opgesteld voor de deformatie van de kuip en

van het gebouw. Op de binnen- en buitengevel

van het gebouw is om de vijf meter de

deformatie gemonitord. Daarnaast zijn elke

tien meter inclinometingen uitgevoerd aan de

bouwkuip. Deze meten de doorbuiging van de

damwanden. Voor die monitoring heeft aannemer

HBB Fides Expertise gecontracteerd. Tijdens

het installeren van de damwanden en het

ontgraven waren we regelmatig op het werk te

vinden om de meetresultaten te analyseren en

bespreken. Op deze manier houd je de risico’s

van schade door bouwwerkzaamheden tot

een minimum beperkt en kun je ingrijpen als

grenswaarden worden overschreden.”

FLUÏDEREN

De bouwkuip is ontworpen met een damwand

die trillingvrij is ingebracht tot in de waterdichte

kleilaag op dertien à veertien meter diepte.

Balder: “Maar dat gebeurt wel vlak naast de

binnengevel van ruim honderd jaar oud. Op

aangeven van funderingsaannemer Sterk is

gekozen voor drukken met een silent piler in

12


HAARLEM DE KOEPEL

combinatie met fluïderen, waarbij met water

de weerstand van het zand wordt verminderd.

Onderweg kan een plank van alles tegenkomen

in de bodem, van hout tot oude funderingen, en

dat kan trillingen veroorzaken. De ondergrond

is daarom vooraf zo goed als mogelijk obstakelvrij

gemaakt. Bij het ontgraven van de bouwkuip

bleek de damwand iets minder te vervormen

dan verwacht, waarschijnlijk als gevolg van

het gunstige effect van de ronde bouwkuip.”

SPANNINGSBEMALING

Voor de keldervloer moesten de adviseurs anticiperen

op de hoge grondwaterdruk waarvan

in Haarlem sprake is. Balder: “De kelder

ligt op ongeveer zes meter diepte en er komt

betrekkelijk weinig op te staan. De waterdruk

is groter dan de druk naar beneden en daarom

waren trekankers nodig om dit te compenseren.

Bovendien heeft Mos Grondwatertechniek

voor de laatste meters ontgraving

ten behoeve van de poeren spanningsbemaling

ontworpen en toegepast om de waterdruk

onder de diepste kleilaag te verlagen. De

druk kan enorm oplopen en je wilt niet dat de

bouwkuipbodem daardoor omhoog barst.”

Het project heeft inmiddels zijn diepste punt

bereikt, de keldervloer met trekankers is succesvol

gestort. De Koepel is tijdens de diepe

inpandige ontgraving niet noemenswaardig

beïnvloed (hooguit een paar millimeter). Daarmee

is het werk voor CRUX gedaan. “Maar ik

kom graag nog een keer terug om het eindresultaat

te bewonderen”, besluit Balder. “De

Koepel was voor de verbouwing al een imposant

gebouw. De renovatie met het doorzicht

naar de nieuwe ondergrondse binnenplaats

doet daar nog een schepje bovenop.” ■

‘De toestand van het gebouw

was verrassend goed’

De ontgraving van de begane grond ten behoeve van de nieuwe keldervloer.

Na de renovatie krijgt het gebouw een publieke bestemming, met academisch onderwijs als hart.

(Beeld: Architectenbureau J. van Stigt)

13


Tekst | Roel van Gils Beeld | ECHO

Beton als

klimaatregulator

14


Betonkernactivering is al bijna zo oud als de weg naar Rome. Je kent het gevoel wel als je tijdens je

zomervakantie een Zuid-Franse kathedraal binnenstapt: lekker fris door een gebouw dat de koelte

binnen vasthoudt. Zou je deze kerk in de winter binnentreden, dan is het binnen lekker warm.

Het gebouw heeft namelijk een stabiele temperatuur. Dit kan men nu nabootsten in vrijwel elk

gebouw, door leidingen in de vloer aan te brengen waar water doorheen stroomt en waardoor

de massa wordt verwarmd of gekoeld. Daarmee maak je een gebouw thermisch actief. Dat is wat

we noemen betonkernactivering. Dankzij BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en de trend

richting prefab is betonkernactivering weer helemaal actueel. In BENG worden eisen gesteld om

oververhitting van gebouwen te voorkomen. Alle randvoorwaarden om het duurzame koel- en

verwarmingssysteem tot een succes te maken, zijn aanwezig. Reden voor ECHO, producent van

ClimaDeck, om betonkernactivering in voorgespannen kanaalplaatvloeren samen met Olbecon voor

een groter publiek onder de aandacht te brengen in België en Nederland.

ClimaDeck kan een wezenlijke bijdrage leveren in de ambitie om een duurzaam

gebouw te realiseren, dat tegelijk ook heel comfortabel aanvoelt.

Zodra de ruimte warmer wordt dan de betonmassa, geeft ClimaDeck

automatisch zijn koelte af aan zijn omgeving.

‘Het volledige plafondoppervlak wordt gebruikt om als

koel- of verwarmingsmedium te fungeren

Beton kan door zijn hoog soortelijk gewicht

warmte en koude opslaan. “Dit is een niet

te onderschatten voordeel”, zegt Johan Oltvoort,

directeur van Olbecon en exclusief

partner van ClimaDeck betonkernactivering

in Nederland. “De totale massa van de vloer

in combinatie met steenachtige wanden kan

gebruikt worden om thermische energie

op te slaan. Door beton thermisch actief te

maken met behulp van watervoerende leidingen

in de kern van het vloerelement, kan

een gebouw heel mooi thermisch in balans

worden gehouden. Het ClimaDeck-systeem

slaagt erin om met een minimum aan energie

een maximum aan comfort te bieden.”

ZIJN TIJD VOORUIT

Het eerste concept van ClimaDeck dateert

al van begin deze eeuw. “We hebben er

flink wat energie in gestopt om het product

te ontwikkelen en op de markt te zetten”,

zegt Herman Wijckmans, commercieel verantwoordelijke

voor ECHO (onderdeel van

de CRH groep). En met succes. Er zijn al heel

wat mooie projecten met ClimaDeck gerealiseerd.”

Toch bleef het een oplossing voor

de innovators en early adoptors. “De markt

bleek nog niet klaar voor een brede acceptatie

van betonkernactivering in de utiliteitsbouw.

Maar het klimaatdebat van de laatste

jaren heeft hier verandering in gebracht.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer

40% van het energieverbruik en 36%

van de CO 2

-uitstoot in de Europese Unie.

Met dit besef gaan vandaag heel wat projectontwikkelaars,

architecten en studiebureaus

op zoek naar duurzame bouwsystemen zoals

betonkernactivering, die hernieuwbare

energie koppelen aan comfort. Parallel hieraan

hebben we bij ECHO zowel het product

ClimaDeck als het productieproces verbeterd,

waardoor een snelle, veilige en foutloze

installatie op de bouwplaats mogelijk wordt.

Nu we klaar zijn met het product en we de

vraag zien toenemen, zijn we samen met

onze partners ervan overtuigd dat het ❯

15


momentum er meer dan ooit is om een stevige

positie te verwerven in Nederland, België

en Duitsland.”

PREFAB OPLOSSING

ClimaDeck is een totale prefab vloeroplossing

waarmee in één beweging zowel de vloer als

de leidingen voor verwarming en koeling geplaatst

worden. ClimaDeck bestaat uit voorgespannen

kanaalplaatvloerelementen waarin de

hoogwaardige kunststofbuizen fabrieksmatig

geïntegreerd worden. “De vloeren en leidingen

worden als één geheel, onder druk, op de

bouwplaats geleverd. Plaatsing gebeurt net als

bij gewone elementen met een bouwkraan”,

legt Wijckmans uit. “Na de ruwbouw sluit

de installateur de registers aan op het energiezuinige

laagtemperatuur koel- en verwarmingscircuit,

vaak een warmtepomp. Groot

voordeel van ClimaDeck met de in het werk

aangebrachte leidingen, is dat ons systeem

kant-en-klaar uit de fabriek komt. Met onze

vernieuwde aansluitingen is, in tegenstelling tot

een ter plaatse gestorte breedplaatoplossing,

de kans op beschadigingen aan het leidingcircuit

op de bouwplaats minimaal. Daarnaast

kunnen we veel grotere overspanningen realiseren

en dat zonder onderstempeling. Lichte

scheidingswanden of andere binnenwanden

kunnen perfect met de kanaalplaten worden

verankerd. Voor diepere doorboringen wordt

een boorplan meegeleverd.”

LAGE TEMPERATUREN

Het volledige plafondoppervlak wordt bij

ClimaDeck gebruikt om als koel- of verwarmingsmedium

te fungeren. “Dit maakt het,

samen met het accumulerend vermogen van

beton, mogelijk om te koelen met relatief

hoge temperaturen en te verwarmen met

relatief lage temperaturen”, zegt Oltvoort.

“Zodra de ruimte warmer wordt dan de betonmassa,

geeft ClimaDeck automatisch zijn

koelte af aan zijn omgeving. Zo treedt het

zelfregelend vermogen van het beton op

en zorgt het voor een behaaglijke temperatuur

zonder de ongemakken van traditionele

koelsystemen. Precies daarin schuilt ook de

energiezuinigheid van het systeem: koel- en

verwarmingsinstallaties kunnen kleiner gedimensioneerd

worden.”

ClimaDeck kan dus een wezenlijke bijdrage

leveren in de ambitie om een duurzaam

gebouw te realiseren, dat tegelijk ook heel

comfortabel aanvoelt. Gebruikers van onder

meer het gemeentehuis in Lochem, het

hoofdkantoor van Bayer in Brussel en meerdere

(hoge)scholen en zorginstellingen in

België en Nederland kunnen daarover meepraten.

ClimaDeck is tevens geschikt voor de

woningbouw en onderdeel van een breed

gamma aan kanaalplaatvloeren/welfsels die

ECHO en Olbecon op de markt brengen.

“Ook hiervoor staat onze expertise ter beschikking

om voor welk project dan ook,

groot of klein, van Delfzijl tot Luxemburg-

Stad, van 12 cm dik tot 50 cm dik, de meest

passende oplossing aan te bieden.” ■

Het volledige plafondoppervlak wordt bij ClimaDeck

gebruikt om als koel- of verwarmingsmedium te

fungeren.

ClimaDeck komt kant-en-klaar uit de fabriek.

‘Zo treedt het zelfregelend vermogen van het beton op,

dat zorgt voor een behaaglijke temperatuur zonder de

ongemakken van traditionele koelsystemen

17


‘Uiteindelijk leidt de SCL altijd

tot intrinsieke motivatie’

Dieter van Delft: “De veiligheid binnen bedrijven kan alleen verbeteren, als deze door iedereen wordt gedragen.”

18


Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | ProRail

Steeds meer grote partijen omarmen de SCL:

Waar gesleuteld wordt

aan veiligheid,

wordt gesleuteld aan

kwaliteit in het algemeen

Steeds meer bouwgerelateerde bedrijven zien de positieve impact van de Safety Culture Ladder

(SCL). De SCL is een effectief middel om het thema veiligheid te integreren in hun bedrijfscultuur.

Maar er is meer. De SCL stimuleert ook opdrachtnemers om bewust veilig te werken.

getoetst binnen de spoorsector en de petrochemie.

Sinds eind 2013 ‘leeft’ de SCL bij alle

erkende partners in de spoorwegsector. Later

hebben we de criteria algemener geformuleerd

en werd de SCL breed inzetbaar.”

Eerst komt de intrinsieke motivatie, daarna volgt de ketenbenadering.

Veiligheid is al sinds 2011 een issue in de

bouwsector. De eerste initiatieven om serieus

met het thema aan de slag te gaan, ontstonden

binnen de spoorwegbranche. Hier

ontwikkelde Dieter van Delft, adviseur Externe

Kwaliteit bij ProRail, de Safety Culture

Ladder. “Ik realiseerde me dat de veiligheid

binnen bedrijven alleen kon verbeteren, als

het thema onderdeel werd van de bedrijfscultuur

en door iedereen werd gedragen. Omdat

ProRail veiligheid hoog in het vaandel heeft en

er binnen de spoorsector ruimte voor verbetering

was, ben ik hiermee aan de slag gegaan.

Zo is de Safety Culture Ladder ontstaan.”

EEN LADDER MET VIJF TREDEN

Het werd een ladder met vijf ontwikkelingstreden,

beginnend bij trede 1 (‘Pathologisch’) en

opklimmend tot trede 5 (‘Vooruitstrevend’).

Vervolgens werd elke trede voorzien van criteria,

mede bedacht door de gebruikers. “Hierbij

heeft het programma ‘Hearts en Minds’ me

erg geholpen”, vertelt Van Delft. “Dit nodigt

mensen uit om in de spiegel te kijken en zelf

met ideeën te komen om de veiligheid te verbeteren.

Wij hebben dit zelfmeetinstrument

vertaald naar een objectief meetbaar inkoopinstrument.

Toen alle treden waren ingekleurd

met objectieve criteria hebben we de ladder

VAN INTRINSIEKE MOTIVATIE

NAAR KETENBENADERING

Hiermee is niet gezegd dat de SCL ook overal

enthousiast is ontvangen. Aanvankelijk werd het

gezien als ‘weer’ een pakket maatregelen waaraan

mensen zich moeten houden. Maar Van Delft

ziet deze houding veranderen. “Als teams er eenmaal

mee bezig zijn, valt altijd het kwartje en gaat

iedereen anders kijken naar veiligheid. Dan hebben

we het over intrinsieke motivatie en rest alleen

nog de stap naar de ketenbenadering. In dat

geval nemen zij ook hun leveranciers en onderaannemers

mee in hun enthousiasme. Dit is beter

voor ieders veiligheid op en rondom de bouw.”

SNELLE VERDICHTING

Heldere cijfers over de resultaten van de SCL

zijn er nog niet. Wel laat een intern vergelijkend

onderzoek zien dat de SCL een positief

effect heeft op de veiligheidsbeleving. Er is een

beweging in gang gezet. Van Delft is dan ook

meer dan optimistisch. “De verdichting neemt

op dit moment snel toe. Publieke opdrachtgevers

zoals RWS, Rijksvastgoed, TenneT en de

grote bouwconcerns hebben de SCL omarmd.

En waar wordt gesleuteld aan veiligheid, wordt

gesleuteld aan kwaliteit in het algemeen.” ■

19


Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | BHV.NL

Veiligheid creëren, betekent risicodenken

Echte veiligheid vraagt

om maatwerkregels

Veiligheid binnen het bedrijf en op de bouwplaats is zeer belangrijk. Maar waar begin je met het

voeren van een effectief veiligheidsbeleid? Het naleven van de overheidsregels alleen is niet genoeg,

weet Franco Verberkt, manager productinnovatie & training bij BHV.NL uit ervaring. Een veilige

bouwplaats vereist een maatwerkaanpak met regelmatige trainingen en oefeningen.

De trainingen zorgen voor een continue staat van awareness.

De overheidsregels op het gebied van veiligheid

zorgen voor een basis, maar blijken in de praktijk

onvoldoende veiligheid op de werkvloer te garanderen.

“Echte veiligheid creëer je niet door

BHV’ers, ploegleiders en preventiemedewerkers

te verplichten om de overheidsregels na te

leven. Het vereist professioneel risicodenken”,

vertelt Verberkt. Met risicoanalyses, modulaire

veiligheidstrainingen en oefeningen biedt BHV.

NL bedrijven ondersteuning bij de praktische

invulling van een optimaal veiligheidsbeleid.

RISICODENKEN

Deze praktische invulling begint met denken

vanuit een ander perspectief, namelijk risicodenken.

De veiligheidsexperts van BHV.NL onderzoeken

eerst waar zich binnen het bedrijf

risico’s voordoen. Waar zitten de gevarenhoeken?

Zodra deze in kaart zijn gebracht, maken

zij een plan om de organisatie zo goed mogelijk

op deze risico’s voor te bereiden. Vervolgens

trainen zij de medewerkers om zo veilig mogelijk

met de risicovolle situaties om te gaan.

MODULAIRE TRAININGEN

De modulaire veiligheidstrainingen vormen

een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid

waarbij BHV.NL bedrijven begeleidt. BHV.

NL heeft op dit gebied veel ervaring opgedaan

in uiteenlopende branches. Deze kennis vult

zij aan met de informatie die uit de specifieke

bedrijfsanalyse is voortgekomen, waardoor zij

de modulaire, interactieve trainingen kan ontwikkelen

die zijn afgestemd op dat ene, specifieke

bedrijf. De trainingen vinden bij voor-

20


keur plaats op de werkvloer. Lukt dat niet, dan

worden ze gegeven in de trainingsruimtes van

BHV.NL, waar de werksituaties zo goed mogelijk

worden nagebootst. Tijdens de trainingen

toetsen de professionele trainers per onderdeel

of de deelnemers de benodigde competenties

beheersen en het BHV-certificaat kan

worden verstrekt.

VERANKERING IN HET BELEID

Om kennis en vaardigheden te behouden,

worden de BHV-trainingen vervolgd door oefeningen.

Zo wordt de stof enerzijds herhaald,

anderzijds ontdekken de deelnemers of zij in

een crisissituatie kunnen samenwerken. Verberkt:

“De oefeningen worden aangekondigd,

semi-aangekondigd of vinden totaal onverwacht

plaats in samenwerking met externe

hulpdiensten zoals ambulances, brandweer en

politie. Zo ontstaat een continu proces. Door

het totale proces te verankeren in het veiligheidsbeleid

groeit de veiligheid binnen de betreffende

organisatie.”

Tijdens de maatwerktrainingen worden ongevallen

levensecht nagebootst.

AWARENESS

De maatwerkaanpak, trainingen en oefeningen

van BHV.NL voorzien bedrijven van een

doordacht veiligheidsbeleid. En BHV.NL zou

BHV.NL niet zijn, als zij niet ook een methodiek

had bedacht om dit beleid voortdurend

onder de aandacht te brengen. Met veiligheidsgames,

waaraan iedere medewerker in teamverband

kan deelnemen op zijn smartphone,

ontstaat de continue staat van awareness.

Ook op het gebied van VCA heeft zij iets bedacht.

Zo kunnen deelnemers snel en in hun

eigen tijd de theorie doornemen in quizvorm

en vervolgens op locatie het examen afleggen.

De interactieve trainingen vinden bij voorkeur plaats in het bedrijf zelf.

“Bedrijven bepalen zelf hoe ver hun veiligheidsambitie

gaat. Passen zij het veiligheidsbeleid

enkel toe binnen het BHV-team? Of gaan zij

voor het veiligheidsbewustzijn binnen de gehele

organisatie? BHV.NL regelt de toolboxes waarmee

zij hun ambitie kunnen waarmaken.” ■

‘Een zorgvuldige analyse van

de risico’s binnen het bedrijf

is een vereiste’

21


BRUSSEL BRUCITY

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Wolftech nv

Sneller, veiliger en efficiënter bouwen met

SLIMME OPLOSSINGEN

VOOR BETONBEKISTING

Pax kolombekisting.

Met een gespecialiseerd team concentreert Wolftech nv zich uitsluitend op bekistingen,

stellingsystemen en ondersteuningen voor de betonbouw. Het bedrijf kende een vliegende start en

werd in 2010 bekroond met de ‘Trends Gazellen’ award als snelst groeiende kleine onderneming

in Vlaams-Brabant. Ook in 2011 en 2012 maakte ze deel uit van de genomineerden. Wolftech nv

voert onder meer de befaamde Duitse Hünnebeck bekistingen in, waarvan de Topec aluminium

vloerbekisting en Manto wandbekisting de absolute toppers zijn.

ICONISCH PROJECT

Enige tijd geleden werd Wolftech nv aangezocht

om mee te werken aan de bouw van Brucity,

het nieuwe en prestigieuze administratieve

centrum van de Stad Brussel. Brucity bevindt

zich in het volle stadscentrum en omvat vier ondergrondse

niveaus met parkeerruimte en acht

verdiepingen bovengronds met 37.000 vierkante

meter kantoorruimte. Het gebouw wordt,

in opdracht van AG Real Estate Development,

opgetrokken op de iconische locatie van de

voormalige Parking 58, bedoeld voor bezoekers

van de Wereldtentoonstelling ‘Expo 58’.

Het gebouw werd ontworpen door het architectenconsortium

B2Ai - BAAA en gebouwd

door THV Interbuild - CIT Blaton. Brucity ontvouwt

zich rond een kern van ter plaatse gestorte

betonnen kolommen, prefab balken, welfsels,

verlichte predallen en stalen liggers. Aan

de buitenzijde wordt een glasgevel aangebracht

als symbool van de transparantie die de administratieve

diensten hanteren bij hun werking.

EFFICIËNTE BEKISTINGEN

ON ONDERSTEUNINGEN

Wolftech nv werd al in een vroeg stadium betrokken

bij het project en stond onder meer

in voor het voorbereidend studiewerk van de

horizontale en ter plaatse gestorte vloeren. Het

22


BRUSSEL BRUCITY

Alimak Hek TPM 3000 TD goederenlift met dubbele mast.

Sateco CTR 3010 gebogen metalen bekisting.

storten van deze vloerplaat was immers een

cruciaal gegeven in het bouwproces. Voor het

ondergrondse parkeergedeelte leverde Wolftech

nv, in samenwerking met het Franse Sateco,

een CTR 3010 gebogen metalen bekisting van

negen meter hoog waarmee de wanden van de

parkeerhellingen op drie niveaus werden gerealiseerd.

De vloerplaten, tot tachtig centimeter

dik, werden gestort met een Topec bekisting van

Hünnebeck. Het Topec systeem, in aluminium

uitvoering, heeft als voordeel dat het zeer licht is

en dat met een beperkt aantal onderdelen een

uitzonderlijk stevige opbouw gegarandeerd kan

worden. Dit laat alvast veel sneller en efficiënter

werken toe. In totaal werd hier tweeduizend

vierkante meter aan Topec panelen ingezet.

Als ondersteuning van de hellende én horizontale

vloerplaten werden ST60 torens van

Hünnebeck ingezet. Deze worden veilig van

binnenuit gemonteerd, zijn voorzien van een

geïntegreerde ladder en uitgerust met een automatische

vergrendeling van kader en voet.

Verder kwamen er Manto wandbekistingspanelen

en Pax kolombekistingen aan te pas.

LIFTEN VOOR DE AFWERKING EN

GEVELBEKLEDING

Momenteel zitten de gevels in de afwerkingsfase.

Om een vlotte en veilige afwerking van het gebouw

mogelijk te maken en de onderdelen van

de glasgevel veilig naar boven te brengen, worden

door het departement hefsteigers van Wolftech

nv twee Alimak Hek TPM 3000 TD goederenliften

geplaatst met dubbele mast. Deze

tandheugelliften en transportplatformen zorgen

voor een veilig, snel en betrouwbaar verticaal

transport van goederen (tot drieduizend kilogram)

en arbeiders (tot vijf personen). Bij het op

grote hoogte ter plaatse brengen van de delicate

glasgevels bieden deze alvast extra zekerheid.

Wolftech nv beschikt in haar vestiging te Machelen

over een indrukwekkende stockageruimte

van ruim 42.000 vierkante meter. Hierdoor

kan ze uit voorraad de meest optimale

bekistingssystemen en ander materieel ter beschikking

stellen. ■

‘Met een gebogen

metalen bekisting van

negen meter hoog

werden de wanden van

de parkeerhellingen op

drie niveaus gelijktijdig

gestort‘

23


2020 Rotterdam - Save Trogbrug 2018 Mechelen - R6 2015 Ecluse de Lanaye

TIL

TIL

HET SCANNEN VAN BETON

TIL

HET

HET

SCANNEN

NAAR SCANNEN

VAN BETON

NAAR

EEN

EEN

HOGER VAN

HOGER

NIVEAU BETON

NAAR EEN HOGER

NIVEAU

NIVEAU

Structure Scan Mini Series

Structure Mobiele Scan GPR Mini oplossingen Series

Structure Mobiele Scan GPR Mini oplossingen Series

Mobiele GPR oplossingen

De Structure Scan Mini is een handheld GPR-systeem.

IP 65 dus geschikt De voor Structure de zware Scan omstandigheden Mini is een handheld op de GPR-systeem.

bouwplaats.

Zeer IP 65 gebruiksvriendelijke dus geschikt De voor Structure de en zware Scan

met krachtige omstandigheden Mini is een handheld

sofware & op rapportage de GPR-systeem.

bouwplaats. tools.

Zeer IP 65 gebruiksvriendelijke dus geschikt voor de

Uitgerust met 2,7 en zware

GHz-antenne met krachtige omstandigheden

voor sofware superieure & op rapportage de bouwplaats.

doelresolutie. tools.

Zeer gebruiksvriendelijke Uitgerust met 2,7 en GHz-antenne met krachtige voor sofware superieure & rapportage doelresolutie. tools.

Uitgerust met 2,7 GHz-antenne voor superieure doelresolutie.

In de Benelux exclusief verkrijgbaar bij De Looper ANALYTICAL bv

In de Benelux exclusief verkrijgbaar bij De Looper ANALYTICAL bv

+31 (0) 13 505 42 16 In de | info@delooperanalytical.com Benelux exclusief verkrijgbaar bij | www.delooperanalytical.com

De Looper ANALYTICAL bv

+31 (0) 13 505 42 16 | info@delooperanalytical.com | www.delooperanalytical.com

+31 (0) 13 505 42 16 | info@delooperanalytical.com | www.delooperanalytical.com


ABCITE® & PLASCOAT®

Ultieme bescherming tegen corrosie

Eénlaags

Coatingsysteem

Uitstekende UV- en weersbestendigheid

Flexibel, slijt- en krasvast

Oplosmiddelvrij

www.eurolacke.nl


OOSTENDE BAELSKAAI

Tekst | Liesbeth Verhulst Beeld | Bleijko

Architectonische betonnen

zitbanken versterken

grootstedelijke uitstraling

Baelskaai in Oostende

In Oostende rijst dezer dagen een volledig nieuw stadsdeel uit de grond. Meerdere

bouwbedrijven laten op Oosteroever, de site ter hoogte van Fort Napoleon, een paar duizend

exclusieve appartementen optrekken. Passanten die even willen verpozen op de Hendrik

Baelskaai kunnen zich sinds kort neervlijen op één van de architectonische zitbanken van

betonproducent Bleijko. De banken zijn op maat gemaakt en identiek aan de bestrating in

betontegels met natuursteenuitzicht.

26

De zitbanken van Bleijko dragen bij tot de grootstedelijke uitstraling van de Baelskaai.


OOSTENDE BAELSKAAI

Ten oosten van het centrum van Oostende,

in de historische vissershaven, wordt vandaag

naarstig gewerkt aan het prestigieuze project

Oosteroever. Op de Hendrik Baelskaai, het

eerste gedeelte van de ontwikkeling, zijn de

wegeniswerken al enige tijd afgerond. Gezien

de vernieuwde kaai heel wat wandelaars en

fietsers aantrekt, beslisten de agso-Oostende

en Farys om zitbanken te plaatsen. Ze gingen

daarvoor in zee met Bleijko, de firma uit

Roeselare die ook alle betontegels en lineaire

elementen leverde voor de bestrating van de

Baelskaai. Daar kregen de betontegels natuursteengranulaten

in de deklaag en werden ze

enerzijds geslepen en anderzijds gestaalstraald.

Diezelfde deklaag vormde ook het uitgangspunt

voor de betonnen zitbanken.

OP MAAT GEMAAKT

“We hebben dezelfde slijtlaag toegepast op de

zitbanken, waardoor ze identiek zijn aan de betontegels.

De banken zijn ook gestaalstraald”,

legt Frank Mortier, accountmanager bij Bleijko,

uit. “Een identiek uitzicht bekomen, was een

behoorlijke technische uitdaging. Bij de betontegels

zit het natuursteenuitzicht in de slijtlaag

vervat die bovenop de tegel wordt aangebracht.

Hier is de slijtlaag in de massa van het

beton verwerkt. De banken zijn dan ook volledig

op maat van dit project geproduceerd.”

De zitbanken kregen dezelfde slijtlaag met natuursteengranulaten als de betontegels, waardoor ze perfect bij

de bestrating passen.

‘Doorgaans produceren wij onze betonproducten

mechanisch, maar voor de zitbanken op de

Baelskaai is alles handmatig gebeurd, tot het

staalstralen toe’

In totaal gaat het om ruim 120 meter aan betonnen

zitbanken. Ze zijn bekleed met een

tropische houtsoort. Mortier: “We hebben

meerdere mallen geproduceerd met diverse

lengtes en dieptes, afhankelijk van de plek waar

de zitbank zou komen te staan. In het initiële

ontwerp waren de zitbanken niet voorzien,

waardoor we rekening dienden te houden met

de hellingsgraad van het terrein, die ook weer

kon variëren naargelang de locatie. Doorgaans

produceren wij onze betonproducten mechanisch,

maar hier is alles handmatig gebeurd, tot

het staalstralen toe.”

De zitbanken zijn stuk voor stuk op maat gemaakt voor dit project.

GROOTSTEDELIJKE UITSTRALING

Passanten kunnen sinds februari verpozen op

één van de architectonische zitbanken van

Bleijko. De firma is dan ook terecht fier op

de realisatie. “Onze zitbanken dragen bij tot

de grootstedelijke uitstraling van de Baelskaai.

Het contrast met de vroegere vissershaven

kan niet groter zijn”, aldus Mortier. Bleijko is

nog lang niet weg aan Oosteroever. Ook de

komende jaren hoopt de firma tal van betonproducten

te leveren voor andere zones van

het omvangrijke project. ■

27


DE PEN

28


DE PEN

Josja van der Veer

Directeur Ruimte en Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

‘DE KANSEN LIGGEN DAAR WAAR DE OVERHEID,

KENNISINSTELLINGEN, BURGERS EN DE MARKT

SAMEN TOT OPLOSSINGEN KOMEN’

Werken aan de stad heeft iets magisch. Wij staan in Nederland voor grote opgaven op het gebied van woningbouw,

economisch herstel, klimaat, gezondheid en het verbeteren van kansen voor iedereen. Wereldwijd groeien steden

en hebben zij een enorme aantrekkingskracht, door de combinatie van bedrijvigheid, wetenschap en een schat aan

creativiteit. Amsterdam kiest er voor de groei mogelijk te maken binnen de stad en de stedelijke kernen van de

Metropool Regio Amsterdam. De ruimte is schaars; dit vergt het maken van zorgvuldige afwegingen, maar biedt

ook kansen. In de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 zien wij de verstedelijking zich aftekenen langs vijf grote bewegingen:

meerkernige ontwikkeling, groeien binnen grenzen, duurzaam en gezond bewegen, rigoureus vergroenen en

samen stad maken. Wat hier zo magisch aan is? Dat je door richting te geven de stad letterlijk in beweging brengt.

Het is fantastisch om te zien hoe Zuidoost, Nieuw West en Noord zich ontwikkelen tot complete centra met vele

nieuwe woningen, sterke werkmilieus, stadsparken en nieuwe culturele voorzieningen. Parallel wordt er gewerkt aan

een meer ontspannen binnenstad, met meer ruimte voor groen, wandelen, fietsen en veel minder ruimte voor de auto.

Op regionale schaal zie je een zelfde beweging rond Hoofddorp/Haarlemmermeer, Almere en Zaanstad. Bijzonder

is ook om te zien dat de Omgevingsvisie tegelijk een uitnodiging is om te investeren, om samen de stad in te richten

met bewoners, ondernemers, culturele instellingen, en zeker ook met professionele partijen in ontwikkeling en bouw.

Mede dankzij de pandemie leeft er een breed en diepgeworteld besef dat wij samen moeten zorgen voor de duurzame

kwaliteit van onze leefomgeving. Onze partners stappen in op de circulaire gedachte, en wij zijn bereid van elkaar te leren.

Denk hierbij aan het convenant Natuurinclusief bouwen, de landelijke City deal Circulair en de ambitie Houtbouw.

Als je de stad in kaartlagen over elkaar heen zou leggen, van het geheel ontbreken van bijtjes (als maat voor biodiverstiteit),

hittestress, lokale overstromingen, energieslurpers tot kansenongelijkheid, kun je zomaar uitkomen op een grootschalig

transformatiegebied met enorme mogelijkheden voor het creëren van een goede en gezonde stad. Dat vraagt

om een andere manier van samenwerken. Niet projectje voor projectje, maar op basis van een langdurig commitment,

zowel in de grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals Havenstad als in de ontwikkelgebieden van de stadsdelen.

De uitdagingen waar wij voor staan, vergen oplossingen op een ander schaalniveau: minimaal op gebiedsniveau, stedelijk,

regionaal en soms zelfs nationaal, als je bijvoorbeeld kijkt naar de energietransitie en de noodzakelijke schaalsprong

in het openbaar vervoer. Wij hebben met elkaar dan ook een speciaal momentum te pakken, waarbij de grote opgaven,

de noodzaak van duurzaam economisch herstel, met een enorme urgentie bij elkaar komen in de aanloop naar een

nieuwe kabinetsformatie. Het inzicht is groot dat de voortgaande verstedelijking alleen leidt tot complete leefbare

steden als er tegelijk wordt geïnvesteerd in mobiliteit, energietransitie, vergroening en maatschappelijke voorzieningen.

Het is fantastisch dat de Rijksoverheid hier ook zo naar kijkt vanuit de Nationale Omgevingsvisie en met een waaier aan

richtinggevende en voorwaardenscheppende instrumenten, zoals het Groeifonds, de Woningbouwimpuls, het Volkshuisvestingsfonds

en de bereidheid bij te dragen aan het hand in hand ontwikkelen van grote transformatiegebieden en

het versterken van de stedelijke vernieuwing in bestaande wijken. En zo zijn wij beland bij het gedachtengoed van Kate

Raworth met het Donut Model, dat Amsterdam als eerste in de wereld, stap voor stap in de praktijk brengt; een florerende,

zichzelf vernieuwende stad voor alle inwoners met respect voor de planetaire grenzen. Ik nodig u uit om in uw

organisatie te onderzoeken hoe u bij kunt dragen aan deze beweging, mocht u daar al niet mee bezig zijn. De gemeente

Amsterdam gaat er graag over in gesprek. De kansen liggen daar waar de overheid, kennisinstellingen, burgers en de

markt samen tot oplossingen komen. ■

29


Kyocera Senco Construction Netherlands

(voorheen onderdeel van MCB Nederland)

J.F. Kennedylaan 51a

5555 XC Valkenswaard

T +31 (0)40 249 24 01

E Info@kyocera­senco­construction.nl

Uw totaalleverancier voor de staalbouw, betonbouw

en grond-,weg- en waterbouw

Uitgebreid assortiment bevestigingsmiddelen welke we

binnen 24 uur op ieder adres in Nederland en België leveren,

ook op de bouwplaats. Naast de standaard bevestigingsartikelen

leveren we ook draadeinden op maat gezaagd (ook uit

voorraad) en samengestelde haakankersets

www.kyocera-senco-construction.nl

Uw eigen specificatie en ontwerp

Naast standaard oplossingen leveren wij ook bevestigingsmaterialen

in speciale uitvoeringen en voor speciale

toepassingen. Door uzelf ontworpen artikelen worden

volgens tekening of monster geproduceerd.

BetonCheck,

zeker weten!

Met specialissche meetapparatuur

brengen wij

volledige betonconstruces

in beeld en signaleren en

onderzoeken we verdachte

plekken. Dit brengt

beginnende betonrot aan

het licht en zorgt voor een

exacte inschang van de

risico’s. Op basis van deze

check kun je gerichte maatregelen

nemen. Zoveel als

nodig, maar nooit onnodig

veel.

Hoe je roest aljd een

stapje voor blij…?

Lees meer op

BetonCheck.nl

Van der Heide

Jouw wereld elke dag veiliger

hyd_0840_adv_bsb_LC.indd 1 24-11-20 09:07


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Zinkinfo Benelux

‘Er is een mooie toekomst

weggelegd voor

thermisch verzinken

Zinkinfo Benelux is de grensoverschrijdende belangenorganisatie van bedrijven actief in het

discontinu thermisch verzinken, al dan niet in combinatie met poedercoaten of natlakken van

staal. Deze technieken kennen een brede toepassing, niet enkel in de bouwsector maar ook in de

landbouw en bij de productie van straat- en tuinmeubilair of hekwerken. Wat de organisatie zo

uniek maakt, is het feit dat ze de belangen van zowel Nederlandse als Belgische en Luxemburgse

verzinkerijen behartigt en dat haar leden ruim 90% van de totale sector vertegenwoordigen. Op

1 april 2021 gaf Bruno Dursin, na 10 jaar directeurschap, de fakkel door aan Peter De Brabandere.

GRENSOVERSCHRIJDENDE

AANPAK: SAMEN STERKER

Oorspronkelijk werd de organisatie opgericht

in Nederland onder de naam ‘Stichting

Doelmatig Verzinken’. Nadien werden ook de

Belgische verzinkerijen vanuit Progalva mee

opgenomen in het verhaal en werd de naam

gewijzigd in ‘Zinkinfo Benelux’. Sindsdien wordt

de sectorvereniging traditiegetrouw geleid

door een Nederlandse voorzitter en een Belgische

directeur. De formule werkt perfect, en

dit ondanks enkele kleine landelijke verschillen.

Zo beschikken de meeste Nederlandse verzinkerijen

over een geïntegreerde coatingafdeling,

terwijl dit in België niet het geval is.

Bruno Dursin fungeerde de voorbije 10 jaar als

directeur en wist in die tijd een aantal belangrijke

mijlpalen te realiseren. Zo riep hij de sensibiliseringscampagne

‘Zeker Zink’ in het leven en blies

hij de ‘Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken

nieuw leven in, met awards voor functioneel

verzinken en daarnaast een aparte categorie duplex

(verzinken + coaten) en een prijs Circulair

Bouwen. Voor de editie 2021 werden maar liefst

77 projecten geselecteerd. Alle winnaars en genomineerde

projecten zijn te bekijken in het volgende

artikel en via www.zinkinfobenelux.com.

VERDER OP DE INGESLAGEN WEG

Zijn opvolger, Peter De Brabandere, bouwde

een stevige reputatie op in diverse ledenorganisaties

en bedrijven. Zo was hij jarenlang ❯

Toepassing van thermisch verzinkt staal: Innovation Powerhouse. (Beeld: Tycho Merijn)

31


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Afscheidnemend directeur Bruno Dursin.

Toepassing van thermisch verzinkt staal: Floating Farm Dairy. (Beeld: Ruben Dario)

directeur marketing en communicatie bij Agoria,

de Belgische federatie van de technologische

industrie en bij Voka, de overkoepelde

organisatie van de Vlaamse Kamers van Koophandel.

Daarvoor was hij internationaal actief

bij diverse industriële bedrijven en bouwde

hij samen met zijn partner een online marketingbureau

uit. De Brabandere: “Mijn ervaring

met ledenorganisaties, mijn kennis van communicatie

en marketing en van technische

en ook politieke lobbying zal in mijn nieuwe

functie ongetwijfeld goed van pas komen. Het

feit dat Zinkinfo de belangen van zowel de Nederlandse

als Belgische bedrijven verdedigt,

maakt de uitdaging alleen maar boeiender.

En, heel belangrijk, ik kan verder bouwen op

de stevige fundamenten die mijn voorganger

de laatste 10 jaar gelegd heeft. Ik wil dan ook

overminderd blijven inzetten op thema’s als

32


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

het verder uitbouwen van technische ondersteuning,

het nauwgezet opvolgen van normen

en regelgeving en het stimuleren van innovatie

en kennisdeling. Daarnaast blijft de promotie

van thermisch verzinken als toekomstgerichte

en duurzame technologie en het opwaarderen

van onze bedrijven als aantrekkelijke

werkgevers belangrijk. Onze sector blijft immers

zeer arbeidsintensief, waardoor het

vinden van geschikt en voldoende technisch

geschoold personeel niet altijd makkelijk is.”

EEN WERVEND COLLECTIEF

VERHAAL: ZEKER ZINK!

Eén van de speerpunten uit het beleid van

afscheidnemend directeur Bruno Dursin is

de ‘Zeker Zink’ campagne die onverminderd

wordt verdergezet. Het draait hier om een

manifest dat in boekvorm werd gegoten en dat

verspreid wordt bij alle actoren, die van ver

of van nabij met zink te maken krijgen. ‘Zeker

Zink’ legt onder meer de nadruk op het feit

dat het verzinken van staal al meer dan 150

jaar wordt toegepast en nog steeds de beste

corrosiebescherming biedt. Ook de 30 jaar

waarborg die de leden bieden, getuigt van de

efficiëntie van het procedé.

‘Zeker Zink’ benadrukt eveneens het feit dat

nagenoeg alle thermische verzinkers in de Be-

nelux van oorsprong familiebedrijven zijn die

dicht bij de klanten staan en hun noden door

en door kennen. Thermisch verzinken is bovendien

een eerlijk en transparant proces. Je

ziet meteen of een stuk goed verzinkt is of niet.

Geen risico dus op verborgen gebreken die later

aan het licht kunnen komen.

De campagne stimuleert de dialoog tussen

voorschrijver, uitvoerder en verzinkerij om

verwachtingspatroon en eindresultaat nog

beter op elkaar af te stemmen, of het nu gaat

om een technische of esthetische verzinking.

Ook de inzet en de inspanningen van de ledenverzinkers

op vlak van mogelijke verbetertrajecten

inzake logistiek en kwaliteitscontrole

wordt extra belicht in het manifest. Hierdoor

kan te allen tijde voldaan worden aan de steeds

veranderende wensen en eisen van klanten.

Dursin: “Ik kan in het volste vertrouwen mijn

taak overdragen aan mijn opvolger Peter De

Brabandere. We zitten op dezelfde lijn wat

de belangrijke punten betreft. Ik kijk tevens

met hooggespannen verwachting uit naar de

manier waarop Peter verzinkt staal een prominente

plaats zal geven binnen het circulair

bouwen, waar het in de toekomst steeds meer

om zal draaien. In functie hiervan is nu reeds de

uitgave van een boek ‘Oplossingen voor Circulair

Bouwen’ voorzien.” ■

‘Thermisch verzinken van staal biedt nog

steeds veruit de beste en meest duurzame

bescherming tegen corrosie’

Toepassing van thermisch verzinkt staal: The Silo, Kopenhagen.

(Beeld: Rasmus Hjortshoj)

Peter De Brabandere, de nieuwe directeur van Zinkinfo Benelux.

33


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst en beeld | ZinkInfo Benelux

BENELUX TROFEE VOOR

THERMISCH VERZINKEN 2021

Voor de dertiende maal heeft ZinkInfo Benelux haar tweejaarlijkse trofee voor thermisch verzinken

uitgereikt. Uit de meer dan 70 inzendingen heeft de jury dit jaar 3 topprojecten bekroond die elk in

hun categorie de mogelijkheden, duurzaamheid en zekerheid van thermisch verzinken alle eer aan

doen. Over de drie categorieën heen werd ook de prijs voor circulair bouwen uitgereikt. Aangezien

er wegens de coronamaatregelen geen grote prijsuitreiking kan worden georganiseerd, heeft

Zinkinfo de 4 laureaten persoonlijk bezocht om hen de trofee te overhandigen.

Tropische kas voor botanische tuin Flora. Credit: Smiemans Projecten.

Net zoals bij de editie in 2019 werden er dit jaar 3

projecten in 3 categorieën bekroond: functioneel

verzinken, esthetisch verzinken, duplexsystemen

en de prijs voor circulair bouwen. De keuze tussen

esthetisch verzinken en functioneel verzinken

moet de dialoog tussen uitvoerder en verzinkerij

bevorderen, zodat het verwachtingspatroon

van de (eind)klant en het eindresultaat beter op

elkaar zijn afgestemd. Daarnaast werd de aparte

categorie voor duplexsystemen behouden

en reikte de jury opnieuw de prijs uit voor het

meest duurzame, zeg maar circulaire project. Een

duidelijk ‘statement’ dat de steun van de sector

uitdrukt voor de principes van circulair bouwen.

DE WINNAARS ZIJN:

CATEGORIE FUNCTIONEEL

VERZINKEN: TROPISCHE KAS

VOOR BOTANISCHE TUIN FLORA

De afmetingen en vorm van deze kasconstructie

boden heel wat technische uitdagingen.

De glazen schil is rechtstreeks op

de staalconstructie gemonteerd. Om glasbreuk

te voorkomen, zijn geen toleranties

in het verzinkte staal mogelijk. Met grote,

getogen ronde spanten was het een hele

klus om dit te realiseren. Bovendien ging

veel aandacht naar de optimale laagdikte

en het uiterlijk van de zinklaag. Kortom: zowel

vanuit technisch als esthetisch oogpunt

een zeer geslaagd project dat de troeven

van thermisch verzinkt staal optimaal benut.

34


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

‘De keuze tussen esthetisch

verzinken en functioneel

verzinken moet de dialoog

tussen uitvoerder en

verzinkerij bevorderen

CATEGORIE ESTHETISCH

VERZINKEN: MELOPEE

Opvallend aan Melopee is de groene buitenkamer:

een raster van verzinkt staal langs waar

weelderig groen straks zijn weg zal vinden. De

staalconstructie creëert een gevoel van slankheid

voor de buitenkamer om de openheid te

vrijwaren en het visuele contact met het water

te versterken. Verzinkt staal is een soort

ruwbouwmateriaal dat unieke en interessante

resultaten oplevert op voorwaarde dat de

nodige aandacht wordt besteed aan uitvoering

en detaillering, wat hier zeker het geval is.

CATEGORIE DUPLEX:

STATIONSOVERKAPPING

MECHELEN NMBS

Dit project is zowel architecturaal als bouwtechnisch

een huzarenstukje. Als verlenging

van de bestaande Vierendeelbruggen over de

Leuvense Vaart is de luifel uitgezet met 3 geschakelde

bogen. Door de boogvorm van de

bruggen door te trekken in de overkapping, betoont

de architect niet alleen respect voor de

Mechelse spoorweggeschiedenis, maar betrekt

hij meteen ook de unieke aanwezigheid van

een waterweg in het ontwerp. Het verzinken

van de uitkragende armen voor de gevelconstructie

vormde een grote uitdaging die dankzij

intensief overleg tussen ontwerper, staalbouwer

en verzinker perfect werd uitgevoerd.

PRIJS CIRCULAIR BOUWEN:

CIRCULAIR PAVILJOEN ENERGIE

KENNISCENTRUM

Het Energie Kenniscentrum is een toonvoorbeeld

van circulair bouwen en de consequente

keuzes die daarbij horen. De architecten

gingen voluit voor herbruikbare én

hergebruikte bouwmaterialen. Bouwen op

een vuilnisbelt vormt een uitdaging. Heien of

zware funderingen waren uit den boze. Het

demonteerbare verzinkte staalskelet rust

met zijn 108 kolommen los op betonplaten

die in een zandbed op een beschermende

folie zijn geplaatst. Deze bouwmethodiek

laat toe om desgevallend de tijdelijke ingreep

in het landschap uit te wissen. ■

Melopee. Credit: Maxime Delvaux.

Stationsoverkapping Mechelen NMBS, Credit: Mechelen in Beweging.

Circulair Paviljoen Energie Kenniscentrum. Credit: Tristan Fopma.

35


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst | Roel van Gils Beeld | Moors Constructie en machinebouw Bergharen

Geruisloos

Uit zandwinput Geertjesgolf in Winssen wordt de komende vijftien jaar ruim 25 miljoen ton

zand en grind gewonnen voor de bouwgrondstoffenvoorziening. In plaats van de inzet van vele

vrachtwagens wordt het zandtransport via een 2 kilometer lange pipeconveyor van Winssen naar

Deest getransporteerd. Als vaste partner van Moors Constructie en machinebouw Bergharen heeft

Coatinc Mook in een half jaar tijd alle stalen frames thermisch verzinkt, zodat de constructie bestand

is tegen weer en wind.

De pipeconveyor betreft een gesloten systeem met twee lijnen boven elkaar en

een band uit één stuk.

In het ontwerp is rekening gehouden met de vereisten van het verzinken: er

zijn optimalisaties gezocht om de totale constructie zo economisch mogelijk te

kunnen verzinken.

36


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Bij het laden en lossen klapt de band open, maar zodra de band het depot

verlaat, vouwt deze zich samen tot een inwendige diameter van 350 millimeter.

In plaats van de inzet van vele vrachtwagens wordt het zandtransport via een 2

kilometer lange pipeconveyor van Winssen naar Deest getransporteerd.

Coatinc Company heeft in een half jaar tijd 250 frames van 12 meter lang thermisch verzinkt.

Voor Geertjesgolf zijn alle mogelijke scenario’s

bekeken om het zand over een afstand van 2

kilometer te transporteren, weet Barry Moors,

directeur van Moors Constructie en machinebouw

Bergharen (MCB). “Om de overlast op

de omgeving te beperken, kwam men al snel

uit bij een transportbandsysteem met een capaciteit

van 1.200 ton per uur. Het verwerken

van dergelijke hoeveelheden komt overeen

met de inzet van 60 vrachtwagens die op en

neer moeten rijden. Geen optie dus. Een conventioneel

open systeem bleek niet geschikt,

vanwege de vele benodigde overstortpunten

en de kans op verlies van zand en grind ‘onderweg’

door invloed van weer en wind. Uiteindelijk

is beslist om voor een gesloten pipeconveyor

te kiezen die wij volledig in eigen huis

hebben ontwikkeld en geproduceerd.”

THERMISCH VERZINKEN

De pipeconveyor betreft een gesloten systeem

met twee lijnen boven elkaar en een band uit

één stuk. “Bij het laden en lossen klapt de band

open, maar zodra de band het depot verlaat,

vouwt deze zich samen tot een inwendige diameter

van 350 millimeter”, legt Moors uit. “Op

die manier kunnen we de zogenaamde hexagonaalframes

– waar de band doorheen loopt

– ook relatief beperkt van formaat houden. De

frames zijn overigens allemaal thermisch verzinkt.

Een bewuste keuze. Het ziet er niet alleen

strak en netjes uit, maar het kan in tegenstelling

tot een coating ook tegen een stootje.

Het project wordt immers uitgelegd voor

minstens vijftien jaar. Dan wil je niet steeds de

constructie moeten bijwerken. Het thermisch

verzinken is uitgevoerd door onze ‘huisverzinkerij’

Coatinc Company, dat goed overweg kan

met dergelijke grootformaat constructies.”

OP ROLLETJES

Coatinc Company heeft in een half jaar tijd 250

frames van 12 meter lang thermisch verzinkt. In

totaal gaat het volgens Moors om bijna 600 ton

aan staal. “In het ontwerp is rekening gehouden

met de vereisten van het verzinken. Met

andere woorden, we hebben optimalisaties gezocht

om de totale constructie zo economisch

mogelijk te kunnen verzinken. Het is in feite

een groot Meccano-pakket dat met boutjes en

‘In totaal is er bijna

600 ton aan staal

thermisch verzinkt’

moertjes wordt vastgezet. In totaal gebruiken

we 225.000 boutjes M12 x 30 om alle frames

in elkaar te schroeven. Al het staal is dus thermisch

verzinkt, op de 24.000 rolletjes na. Die

zijn in kleur gecoat. Puur een kostenoverweging.

Ze roesten sowieso niet, ook al verslijt de

coating. De rolletjes zijn namelijk voortdurend

in beweging, want de transportband draait in

principe zes dagen per week, 12 uur per dag.”

Het overgrote deel van de frames is door Coatinc

Company in de periode van mei tot oktober

vorig jaar thermisch verzinkt. “Er werd telkens

een volle vrachtwagen gehaald en gebracht”, legt

Moors uit. “Vervolgens konden wij in de werkplaats

de frames opbouwen en ze op locatie installeren.

Na een uitvoerige testperiode wordt

de pipeconveyor in juni in bedrijf genomen.” ■

37


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Eurolacke

Thermoplastische coatings:

De ultieme bescherming

tegen corrosie

Meerdere industriële branches en ook gemeentes blijven er tegenaan lopen. Hoe kunnen zij

staalconstructies en metalen objecten zoals straatmeubilair, leidingen, hekwerken en andere

industriële elementen duurzaam beschermen? Welke coating voor buitentoepassingen is ook

op lange termijn bestand tegen de meest agressieve invloeden van buitenaf?

EUROLACKE is toonaangevend leverancier

van thermohardende coatings en staat, vanwege

haar uitstekende technische knowhow, bekend

als kennispartner op het gebied van oppervlaktebehandeling.

John Theewis, directeur

van EUROLACKE, herkent het bovenstaande

probleem en geeft hierin advies. “Het is oplosbaar”,

reageert hij onmiddellijk. “De hoogwaardige

thermoplastische coatings Plascoat ®

en Abcite ® bieden hier uitkomst.”

PLASCOAT ®

Als voorbeeld refereert Theewis aan de Kulripa

Bridge in Brisbane, Australië. Met een

lengte van 470 m en een breedte van 6,5 m is

de Kulripa Bridge de grootste voetgangersbrug

van Australië. De brug wordt voortdurend

blootgesteld aan het veeleisende zeeklimaat en

aantasting van de metalen onderdelen lijkt dan

onvermijdelijk. Na een uitvoerige testperiode

heeft het duurzaamheidsgehalte van Plascoat ®

de doorslag gegeven. In 2011 zijn de relingen

van de brug hiermee behandeld en vandaag de

dag vertonen zij nog geen spoortje corrosie.

BESCHERMING TEGEN

HET KUSTKLIMAAT

Ook het onderhoudsprobleem van een

Zeeuwse gemeente is een goed voorbeeld.

“Deze gemeente kampte al jaren met het

onderhoud van haar straatmeubilair”, vertelt

Theewis. “Het vertoonde roest en mosaanslag

of was gewoonweg niet mooi meer.

Hoe kon zij de banken, openbare verlichting

en afvalbakken reconditioneren en beter beschermen

tegen het kustklimaat?” Hier bracht

de thermoplastische coating Abcite ® X60 van

Axalta Coating Systems uitkomst. Het straatmeubilair

werd weer in topconditie gebracht

met als gevolg lagere onderhoudskosten en

een aanzienlijke verlenging van de levensduur.

Abcite ® toegepast op een onderdeel van de Berliner Wasserwerke.

EXCELLENTE EIGENSCHAPPEN

De functionele kwaliteiten van de thermoplastische

coatings zoals Plascoat en

Abcite ® blijken net zo uniek als excellent.

De coatings zijn corrosiewerend (respectievelijk

corrosieklasse C5 en CX volgens

ISO12944-6/-9) en UV- en weerbestendig.

Ze zijn bijzonder plastisch, waardoor

38


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

‘Deze coatings hebben een hoge

positie op de duurzaamheidsladder’

ze bestand zijn tegen krassen en slijtage.

De coatings worden in één enkele laag aangebracht,

hebben een extreem goede hechting

en kantendekking en zijn resistent tegen vele

chemische stoffen.

BREED TOEPASBAAR

Bij de ontwikkeling van de coatings staat duurzaamheid

steeds voorop. Zo zijn de thermoplastische

coatings vrij van oplosmiddelen, zware

metalen en andere giftige stoffen. Dit verschaft

de coatings een hoge positie op de duurzaamheidsladder.

Het zorgt er bovendien voor dat de

coatings veilig toepasbaar zijn in een brede range

van toepassingsgebieden. Theewis: “Denk hierbij

aan de drinkwaterindustrie, olie- en gasindustrie,

scheepsbouw en offshore-industrie. De coatings

worden gebruikt in de staal- en automobielindustrie,

maar ook voor gebruiksvoorwerpen zoals

de besproken straatmeubels.” ■

De langste voetgangersbrug van Australië vertoont geen spoor van corrosie.

39


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst | Ramona Kezer Beeld | Van der Heide

Duurzame bescherming tegen corrosie:

OPGEDRUKT

stroomsysteem (OSS)

OSS is inzetbaar voor vele toepassingen.

‘We reduceren onze footprint met OSS’

40


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Om metalen te beschermen tegen

corrosie, wordt vaak gekozen voor het

opofferingssysteem, terwijl er een duurzamer

en (milieu)veiliger alternatief is: het opgedrukt

stroomsysteem (OSS) voor kathodische

bescherming. Van der Heide maakt zich sterk

om dit systeem onder de aandacht te brengen.

Kathodische bescherming stopt het corrosieproces onder water en in de

bodem, bijvoorbeeld voor damwanden en kades, maar ook voor staal

in beton. Van oudsher wordt hiervoor het opofferingssysteem gebruikt,

waarbij onedel metaal oplost in de natuur zodat de onderlaag vrijblijft

van corrosie. Dit systeem is echter niet duurzaam, vertelt Tenynke

Hoekstra, business unit manager Kathodische Bescherming bij Van der

Heide. “Er blijft veel materiaal achter in de natuur. Het gaat dan om tonnen

aan metaal en dat hoeft niet, want het opgedrukt stroomsysteem is

een betrouwbaar, veilig en duurzaam alternatief.”

Het principe is om het corrosiepotentiaal van een metalen object te

verlagen. Dit kan met een beschermstroom of door gebruik te maken

van opofferingsanodes. Het te beschermen metaal wordt in beide gevallen

kathodisch gemaakt en is niet meer vatbaar voor roest. Hoekstra:

“Dit systeem heeft veel voordelen: de stroom is regelbaar en beschermt

onder wisselende omstandigheden en er zijn weinig anoden nodig om

grote beschermstromen te realiseren, wat het goedkoper maakt. Ook

heeft het systeem een lange levensduur.”

Uit onwetendheid kiezen veel partijen nog steeds voor het opofferingssysteem.

Hoekstra: “Wij zetten nu vol in op het opgedrukt stroomsysteem.

Zo praten we met de havenbedrijven van Rotterdam en Antwerpen

en ook met andere partijen, zoals gemeenten. Zij hebben hierin een

voorbeeldrol.” Het opgedrukt stroomsysteem is goed inzetbaar in de

bouw, zelfs in bestaande situaties. “We passen OSS toe zodat het corroderen

stopt en monitoren op afstand dit hele proces. Zo kunnen we

tijdig ingrijpen en besparen we op materiaal en uren. Maar nog belangrijker:

we reduceren onze footprint met OSS.” ■

Het opgedrukt stroomsysteem kent veel voordelen.

41


Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | KOMO

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen stelt

bouwers voor nieuwe uitdagingen

Hoe toon je aan dat een

bouwwerk voldoet aan

de eisen van de Wkb?

In 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht.

De Wkb moet de kwaliteit van bouwprojecten verbeteren en de

rechtspositie van de consument versterken. Nu wordt de kwaliteit van

bouwplannen nog getoetst aan de hand van het projectplan. Voldoet

dit plan aan de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit en de eisen van

Ruimtelijke Ordening, dan wordt de bouwvergunning afgegeven.

Onder de Wkb moeten partijen echter bewijzen dat het opgeleverde

bouwwerk voldoet aan de voorschriften. Een forse verandering voor

bevoegd gezag, bouwondernemers en consument/opdrachtgever.

Bouwpartijen moeten per

project vastleggen hoe de

kwaliteit geregeld is.

42


‘De Wkb zorgt voor twee majeure

veranderingen. De consument staat

sterker en de bouwer moet aantonen

dat hij goed werk heeft geleverd’

Met de introductie van de Wkb en Omgevingswet

worden ook de aansprakelijkheid

en bewijslast van de bouwer aangepast in het

Burgerlijk wetboek. Als bouwwerken gebreken

vertonen is de bouwer hiervoor aansprakelijk,

ook na oplevering. De bouwer heeft

hierbij de bewijslast. Hij moet kunnen aantonen

dat hij goed werk heeft geleverd en niet

aansprakelijk is voor de schade. De bouwer, en

met hem zijn onderaannemers en toeleveranciers,

zullen deze bewijslast dus goed moeten

managen. KOMO-certificaten en KiK (KOMO

instrument Kwaliteitsborging) helpen hierbij.

VERBETERING RECHTSPOSITIE

CONSUMENT

“De behoefte aan kwaliteitsborging in de

bouw bestaat al lang”, weet Ton Jans, directeur

van KOMO. “De aanleiding om de Wkb

nu in te voeren, komt voort uit de behoefte

om de rechtspositie van de consument en

het vergunningstraject te verbeteren. Consumenten

die worden geconfronteerd met

fouten in hun bouwproject staan nu nog behoorlijk

zwak. Het huidige vergunningentraject

blijkt onvoldoende de kwaliteit van de

uitvoering te garanderen. Met de invoering

van de Wkb staat de consument sterker en

door de verandering in het Burgerlijk wetboek

zal de bouwer moeten aantonen dat hij

goed werk heeft geleverd.”

KWALITEITSBORGING

DOOR GEKWALIFICEERDE

KWALITEITSBORGERS

Daarnaast wordt het traject van toezicht op

ontwerp en realisatie van het bouwwerk geprivatiseerd.

Voor veel bouwwerken, voor

gevolgklasse 1 vanaf 1 juli 2022, wordt het

toezicht op ontwerp en realisatie conform het

Bouwbesluit uitgevoerd door gekwalificeerde

kwaliteitsborgers. De kwaliteitsborger is verantwoordelijk

voor een risicobeoordeling en

borgingsplan, waarin is aangegeven hoe risicogestuurd

toezicht wordt gehouden op de

realisatie van het bouwwerk. Bij een positieve

beoordeling geeft de kwaliteitsborger een

verklaring af dat het gerechtvaardigde vertrouwen

bestaat dat het bouwwerk voldoet.

“KOMO-certificaten vergemakkelijken dit

werk”, vertelt Jans. “De bouwer die werkt met

gecertificeerde producten, processen en diensten

hoeft hiervan de kwaliteit niet meer aan

te tonen. Hij heeft zijn bewijslast op orde.” ❯

Professionele kwaliteitsborgers controleren of het bouwplan aan de bouwtechnische eisen voldoet.

43


‘Als een product of proces KOMOgecertificeerd

is, is de kwaliteit

deskundig, onafhankelijk en

aantoonbaar bewezen en de

bewijslast op orde’

Bij producten of processen van onvoldoende kwaliteit verwijst de tool naar gecertificeerde producten en processen.

KOMO, EEN DESKUNDIGE PARTIJ

KOMO (Keuring en Onderzoek Materialen

Openbare werken) blijkt de aangewezen partij

om zich met de nieuwe methode van kwaliteitsborging

in de bouw bezig te houden. De

stichting is opgericht in 1962 onder auspiciën

van VNG en Directeuren publieke werken en

heeft sindsdien ruim 400 BRL’s en 6.200 kwaliteitsverklaringen

afgegeven. Jaarlijks steekt de

stichting er zo’n 75.000 mandagen in om met

behulp van audits, inspecties en testen de kwaliteit

van producten en processen vast te stellen.

Jans: “Het beoordelen van kwaliteit zit in

ons DNA. Als een product of proces KOMOgecertificeerd

is, is de kwaliteit hiervan deskundig,

onafhankelijk en aantoonbaar bewezen.”

KIK-TOOL

Bij invoering van de Wkb worden onafhankelijke

gekwalificeerde kwaliteitsborgers ingeschakeld.

Voor hen is het KOMO instrument

Kwaliteitsborging (KiK) ontwikkeld. Onderdeel

hiervan is de KiK-tool, een softwareapplicatie

specifiek ingericht voor de Wkb en beschikbaar

voor kwaliteitsborger, ontwerper en bouwer.

Met deze tool worden mogelijke risico’s tijdens

het bouwproces, de omvang ervan en de relevante

beheersmaatregelen gestructureerd

en gedocumenteerd. Hiermee is de basis voor

een efficiënte borging gelegd. De tool maakt

bovendien zichtbaar wat de bouwer kan doen

om de risico’s te managen en de bewijslast

vorm te geven. De tool heeft een directe link

naar alle BRL’s en certificaten van producten en

Onder de Wkb moeten partijen ook bewijzen dat de uitvoering voldoet aan de voorschriften.

processen, waarmee dossiervorming (bewijslast)

effectief en efficiënt kan worden ingevuld.

IMPACT VOOR VEEL PARTIJEN

Samenvattend heeft de Wkb grote impact voor

veel partijen. Bouwpartijen die straks 20 jaar

aansprakelijk zijn voor de geleverde kwaliteit,

moeten per project vastleggen hoe de kwaliteit

geregeld is. Dat vraagt om dossiers die op

orde zijn. “Grote bouwers hebben hiervoor

nu al speciale managers aangesteld”, weet Jans,

“maar voor kleinere partijen is dit een pittige

belasting. Ook gemeentes zullen hun processen

opnieuw moeten inrichten. Het ministerie van

Binnenlandse Zaken zal de bouwsector moeten

enthousiasmeren om nog meer proefprojecten

te starten. Deze moeten immers aantonen dat

het systeem gaat werken.”

Jans realiseert zich dat het te kort door de

bocht is om bouwers en leveranciers nu maar

te verplichten om hun producten, processen en

systemen te certificeren. Goed is immers goed,

met of zonder certificaat. “Maar hoofdaannemers

zullen hun wettelijke bewijslast doorschuiven

naar hun toeleveranciers”, waarschuwt hij.

“Zij zullen toeleveranciers die de bewijslast van

hun producten en processen op orde hebben,

een preferente marktpositie geven. Leveranciers

moeten zich hiervan bewust zijn.” ■

44


www.rijbroekvloeren.nl

VAN RIJBROEK VLOEREN

TOONAANGEVEND SINDS 1976

GIETVLOEREN

VAN RIJBROEK

VLOEREN

0413 - 265055 info@rijbroekvloeren.nl

Gietdekvloeren

Zandcementvloeren

Zwevende vloeren

“GIETDEKVLOEREN:

DE BASIS VOOR ELKE VLOERAFWERKING”


Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | KOMO

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

En nu de praktijk!

Nu de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de deur staat, is het zaak

dat bouwondernemers zich hierop voorbereiden. Zij zullen voor elk project een dossier moeten

opbouwen. Alleen als hierin exact is vastgelegd welke kwaliteit is geleverd, staan zij sterk wanneer zich

later toch gebreken voordoen. KOMO biedt voor deze dossieropbouw zeer efficiënte hulpmiddelen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in het leven geroepen

om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de rechtspositie

van de opdrachtgevers van deze bouwwerken te versterken. Naar

verwachting treedt de wet per juli 2022 in werking. Vanaf dat moment

moeten bouwondernemers kunnen aantonen dat zij de gewenste kwaliteit

geleverd hebben. Een goede basis is de toepassing van processen en

producten met een KOMO-certificaat. Dan is onafhankelijk vastgesteld

dat de kwaliteit voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

KIEZEN VOOR GECERTIFICEERDE PRODUCTEN

“KOMO heeft al ongelooflijk veel processen en producten gecertificeerd”,

vertelt Erik-Jan de Bont, operationeel manager van KOMO.

“Daar kunnen bouwondernemers en kwaliteitsborgers groot voordeel

mee doen. Bij KOMO-gecertificeerde producten, bouwdelen, installaties

en processen heeft een onafhankelijke derde de kwaliteit al vastgesteld.

In dat geval hoeft enkel nog de kwaliteit van de aansluitingen te worden

gecontroleerd. Dat maakt de kwaliteitsborging aanzienlijk efficiënter.”

DE VOORBEREIDING

De Bont signaleert dat grotere bedrijven de voorbereiding op de Wkb

voortvarend oppakken en dat ook de kwaliteitsborgers ermee bezig zijn.

Bij kleinere bouwondernemers ziet hij de voorbereiding trager op gang komen,

terwijl juist zij nog weinig met certificering in aanraking zijn gekomen.

Toch zullen hoofdaannemers straks van hen verlangen dat zij het aansprakelijkheidsgedeelte

voor hun werkzaamheden op zich nemen en hun bijdrage

leveren aan de dossieropbouw. “Op het internet vinden deze bedrijven

hoe een KOMO-certificering kan worden geregeld”, vertelt De Bont. “Ook

KOMO en KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) kunnen hierbij helpen.”

EFFECTIEVE ONDERSTEUNING

Als onderdeel van KiK is een tool ontwikkeld voor iedereen die met

kwaliteitsborging te maken heeft, ook voor bouwondernemers. De

KiK-tool is een softwareapplicatie waarmee mogelijke risico’s tijdens het

bouwproces, hun omvang en de relevante beheersmaatregelen worden

gestructureerd en gedocumenteerd. De tool maakt bovendien zichtbaar

46


KiK maakt zichtbaar wat de bouwer

kan doen om de risico’s te managen.

‘Bij gecertificeerde producten

en processen staat de kwaliteit

al vast. Dat biedt voordelen

Kwaliteitsborgers hebben veel voordeel bij gecertificeerde producten en processen.

wat de bouwer kan doen om de risico’s te managen en de bewijslast

vorm te geven. De tool heeft een directe link naar alle beoordelingsrichtlijnen

en certificaten van producten en processen waarmee dossiervorming

– lees ‘bewijslast’ – efficiënt kan worden ingevuld.

KANT-EN-KLARE WKB-KOKER

“Als de Wkb eenmaal van toepassing is, hebben hoofdaannemers behoefte

aan dossiervorming door de hele bouwketen. Vergelijk het maar

met een estafettekoker waar iedereen de bewijslast voor zijn onderdeel

in stopt”, voorspelt De Bont. “Ook voor woningconcepten kan KOMO

de koker onafhankelijk beoordelen en deze vertalen naar de eisen van

het Bouwbesluit. Dat wekt vertrouwen.”

KOMO streeft ernaar om de vertaalslag voor KOMO-certificaten in een

elektronische vorm (die de markt wenst) ter beschikking te stellen. Dan

wordt het voor grote en kleine bouwondernemingen nog gemakkelijker

om de Wkb in de praktijk toe te passen. ■

In de toekomst komen alle KOMO-certificaten in een elektronische vorm beschikbaar. Bij KOMO-gecertificeerde processen heeft een onafhankelijke derde de kwaliteit al vastgesteld.

47


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

De Straddle Carrier is in de basis een mobiele portaalkraan, maar volledig op maat geconfigureerd voor het

hanteren van fragiele, betonnen funderingspalen.

Tekst | Roel van Gils Beeld | Mabo BeNeLux

Mobiele portaalkraan

opnieuw uitgevonden

Lodewikus Beton, fabrikant van betonnen funderingspalen, heeft de productiecapaciteit flink

opgeschroefd. Om al die palen tijdelijk te kunnen opslaan, werd ook het zogenaamde tasveld

uitgebreid. De bestaande bovenloopkraan reikte echter niet tot het nieuwe terrein. Er werd gezocht

naar een flexibele oplossing en die is gevonden in de vorm van een Straddle Carrier van Mabo

BeNeLux. In de basis een mobiele portaalkraan, maar volledig op maat geconfigureerd voor het

hanteren van fragiele, betonnen funderingspalen.

De Straddle Carrier is niet heel onbekend

met betonelementen. Hij wordt, weliswaar in

afwijkende configuraties, al door verschillende

betonbedrijven in de Benelux en de rest van

de wereld ingezet. Ook de plantmanager van

Lodewikus Beton was reeds bekend met het

concept. Maar een specifiek exemplaar voor

het hanteren van funderingspalen, bestond

nog niet. Jan Vervloet van Lodewikus Beton:

“Voor de uitbreiding van ons tasveld hebben

we verschillende concepten naast elkaar

gezet, waaronder een bovenloopkraan, een

shovel of heftruck. De Straddle Carrier sluit

echter het beste aan bij onze behoeften, met

behoud van zoveel mogelijk flexibiliteit.”

HYDRAULISCH

ROTERENDE VORKEN

Het concept van de Straddle Carrier bestaat

sinds 2008. De mobiele portaalkraan is in

eerste instantie ontwikkeld om containers te

laden en lossen. Door het modulaire karakter

van het concept is de machine tot veel meer in

staat. Hij biedt voor veel bedrijven ontzettend

veel vrijheid in transport van lange en zware

ladingen. De machine die bij Lodewikus is gestationeerd,

is volledig aangepast aan de behoefte

om fragiele betonnen funderingspalen

te hanteren. Specifiek voor Lodewikus Beton

werd een constructie bedacht waarbij de vier

vorken op een telescopisch frame hydraulisch

roteren en de armen in- en uitschuiven, zodat

de palen altijd op de juiste punten opgepakt

kunnen worden om breuk te voorkomen.

Door de specifieke opbouw en de plaatsing

van de cabine heeft de chauffeur altijd optimaal

zicht op de last en de vorken, met dank ook

aan de nodige camera’s. De machine is bovendien

bedienbaar via remote control.

ENORM WENDBAAR

Lodewikus heeft intussen al de nodige ervaring

opgebouwd met de Straddle Carrier. “In

het begin was het natuurlijk even wennen,

maar de machine bevalt uitstekend en heeft

zijn meerwaarde al ruimschoots bewezen”,

48


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

‘In het begin was het natuurlijk even

wennen, maar de machine bevalt

uitstekend en heeft zijn meerwaarde

al ruimschoots bewezen

Specifiek voor Lodewikus Beton werd een constructie bedacht waarbij de vier vorken op een telescopisch frame hydraulisch roteren en de armen in- en uitschuiven, zodat

de palen altijd op de juiste punten opgepakt kunnen worden.

zegt Vervloet. “Het 3-wielsconcept maakt

de carrier enorm wendbaar. We gebruiken

de machine overigens niet alleen op het tasveld,

maar ook om vrachtwagens te laden

en lossen. Dankzij een capaciteit van 40 ton

kunnen we in één keer een complete ‘order

picken’.” Het mooie aan deze machine is bovendien

de relatief lage wieldruk voor het

te heffen materieel. Bij een heftruck ligt de

last voor de machine, waardoor je een zwaar

contragewicht moet toepassen. Bij de Straddle

Carrier ligt de last in het hart van de machine,

wat zorgt voor een lager eigen gewicht.

Bij de Straddle Carrier ligt de last in het hart van de machine, wat zorgt voor een lager eigen gewicht.

Lodewikus was de eerste palenfabrikant in Europa

die gebruikmaakt van een Straddle Carrier.

De machine is dan ook in nauwe samenwerking

ontwikkeld. “Mabo BeNeLux heeft echt

geluisterd naar onze wensen en zich verdiept

in onze business. We hebben echt het gevoel

dat we samen de machine hebben ontwikkeld.

Zelfs bij de afname van de machine was er nog

ruimte voor kleine aanpassingen. Kortom, een

prettige samenwerking, die mogelijk een vervolgt

krijgt”, verklapt Vervloet tot besluit. ■

Het 3-wielsconcept maakt de carrier enorm

wendbaar.

Lodewikus was de eerste palenfabrikant in Europa

die gebruikmaakt van een Straddle Carrier.

49


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Ruiter Rental

Nieuwe activiteit past goed naast betonwerken

Vliegende start

voor materieelverhuur

Ruiter Rental BV heeft veel te bieden: BM schroefstempels, zwaarlaststempels, H20 zwaarlaststempels, PAL 20 torens (foto) en zelfs PAL 30 torens.

Het broeit in Ermelo. Was BSE betonwerken BV al bezig met de bouw van een nieuw eigen

kantoor met loods, nu is de groei in een stroomversnelling geraakt. Per 1 februari zijn Erwin en

Nicole Ruiter namelijk eigenaar geworden van een materieelverhuurbedrijf. “In één klap staan hier

50.000 items, van losse spindels tot grote frames voor PAL 30 torens. De naam van het nieuwe

bedrijf is Ruiter Rental BV. De verhuur loopt al.”

50


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

BSE betonwerken BV bestaat al sinds 1975

en is twee jaar terug in handen gekomen van

de zoon van de oprichter. Tegenwoordig is

het bedrijf gespecialiseerd in het storten van

betonfunderingen, -wanden en -vloeren, de

montage van vloersystemen en (prefab) betonconstructies

en alle combinaties hiervan.

Gezien het groeiende klantenbestand gaat dat

voortvarend. “We merkten dat aannemers

het wel prettig vinden als we ook materieelverhuur

konden aanbieden in ons totaalplaatje”,

vertelt Nicole Ruiter. “Grote aannemers

hebben een eigen materieeldienst. De middelgrote

en kleinere aannemers hebben daar de

ruimte vaak niet voor en het is ook nog eens

arbeidsintensief. En voor de ruwbouw, waarin

wij actief zijn, heb je vaak maar even stempels

of PAL-torens nodig. Wij kunnen de aannemer

nu ook wat dat betreft volledig ontzorgen.”

SERVICE

“Je kunt het zien als een verlengstuk van wat

we al deden”, vertelt Jan Willem Schlahmilch,

die als bedrijfsleider zal optreden. “We verzorgen

daarbij niet alleen de orderverwerking

en aflevering op de bouwplaats. Voor elk werk

kunnen we voor de klant ook uitrekenen wat er

voor elke specifieke situatie nodig is. Daarvoor

worden we ondersteund door een extern constructeursbureau.

En als dat gewenst is, verzorgen

we tevens de montage en demontage op

locatie. Service staat bij ons hoog in het vaandel.

Dat geldt ook voor transparantie in dienstverlening.

We voorzien de klant van duidelijke informatie

van wat ze huren, tegen welke prijs en

tegen welke voorwaarden. Dat is iets waar veel

verhuurbedrijven nog wel eens tekort schieten.”

STEMPELS EN PAL-TORENS

Dan de vraag wat Ruiter Rental BV zoal te bieden

heeft. Schlahmilch: “Dat zijn aan de ene

kant de veelgebruikte BM schroefstempels,

zwaarlaststempels die tot 5 kilonewton kunnen

dragen en H20 zwaarlaststempels die 200

kN per stempel kunnen hebben. Aan de andere

kant verhuren wij PAL-torens. Deze torensteigers

zijn zeer gebruiksvriendelijk, hebben

meer draagkracht en gebruiken minder

ruimte. Met één PAL-toren kun je vier stempels

vervangen en dat betekent veel meer

bewegingsvrijheid op de bouwplaats. We zijn

blij dat we daar veel van hebben kunnen inkopen.

En het mooie is dat we naast PAL 20

ook PAL 30 torens kunnen leveren voor zeer

hoge belastingen bij bijvoorbeeld de bouw

van viaducten. We zijn daarin nu uniek in Nederland.

We zullen deze torensteigers niet

wekelijks verhuren, maar we hebben ze wel!”

LIVE

Ruiter Rental BV kende in feite een vliegende

start. Sinds dag één staat materieel

uitgezet op diverse werken. Ruiter: “In

Amsterdam bijvoorbeeld bij Kavel 8, een

‘In één klap staan

hier 50.000 items’

PAL 30 torens kunnen zeer hoge belastingen aan.

gebouw met 64 appartementen dat tegenover

het kantoor van de Volkskrant op een

postzegel wordt gebouwd door Ten Brinke.

En ondertussen zijn we nog bezig met de

opstart van het bedrijf en de inventarisatie

van het materieel. Het mooie is dat we met

de overname er ook een klantenbestand bij

kregen. Van onze eigen vaste klanten kreeg

ik al te horen: “Hé, doen jullie dat ook?”

Dus ik denk dat we op de goede weg zijn.

Onze website www.ruiterrental.nl is live.” ■

Gecombineerde inzet van PAL 20 en PAL 30 torens.

51


Naamloos-1 1 3/06/2021 15:18:27


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Met de zelf ontwikkelde accubetonpomp heeft RvR

Betonpomp Verhuur opnieuw een primeur in handen.

‘De voortdurende zoektocht naar nieuwe

technieken en methoden is kenmerkend voor ons’

Er is altijd de pomp die 100% aansluit op de gegeven situatie.

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | RvR Betonpomp Verhuur

‘s Werelds eerste accubetonpomp:

Milieuvriendelijk, duurzaam,

stil en uitstootvrij

Beton is overal nodig. Op hooggelegen plekken, aan het eind van een smal steegje, op een afgelegen

natuurlocatie en in een stadscentrum waar de betonmixer niet mag komen. Het aantal plaatsen

met een CO 2

-uitstootbeperking neemt immers snel toe. Voor deze plekken is er de nieuwe, recent

ontwikkelde accubetonpomp van RvR Betonpomp Verhuur. Gemakkelijk op locatie te brengen, waar

deze elektrische pomp draait zonder afhankelijk te zijn van een aansluiting.

54


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

De accubetonpomp is een uitkomst op locaties met

een CO 2

-uitstoot- of geluidslimiet.

De accubetonpomp is door zijn mobiliteit makkelijk op elke locatie te krijgen.

De accubetonpomp wordt ingezet op grootse projecten.

René van Rijs ontdekte de behoefte aan een kleine betonpomp zo’n

vijftien jaar geleden. Toen gebruikte men een kruiwagen of een betonpomp

die onnodig groot was om beton te storten. Hierop besloot

hij om een kleine maat betonpomp te importeren uit Duitsland, waar

deze wel te vinden was. De kleine pomp werd met open armen ontvangen.

Nu – vijftien jaar later – heeft RvR Betonpomp Verhuur opnieuw

een primeur: een zelf ontwikkelde accubetonpomp.

STIL EN UITSTOOTVRIJ

Duurzaamheid begint een steeds grotere rol te spelen in de bouwwereld,

omdat de klimaatdoelen van 2030 gehaald moeten worden. RvR

zet in dit kader een grote stap vooruit. De accubetonpomp is milieuvriendelijk,

duurzaam, stil en uitstootvrij, zonder hierbij in te leveren op

kracht of capaciteit. De accubetonpomp kan namelijk evenveel beton

verpompen als de reguliere dieselbetonpompen van RvR Betonpomp

Verhuur. De stille en uitstootvrije kwaliteiten van de pomp maken hem

ideaal voor gebieden met een geluidsbeperking of uitstootvrije zones.

GROEIEN EN UITBREIDEN

Naast het ontwikkelen van de accubetonpomp heeft RvR Betonpomp

Verhuur haar assortiment flink uitgebreid. Zij biedt nu een totaalpakket

met betonpompen en -mixers in verschillende maten. Binnen de

betonpompen onderscheidt zij de kleine, compacte betonpomp, de

middelgrote betonpomp en de grote betonpompen, waaronder de 35

meter pomp en de 42 meter betonpomp, stuk voor stuk compleet met

alle toebehoren. “RvR biedt dus een totaalpakket, van de mixer tot de

pomp, die 100% aansluit op de gegeven situatie”, vat Rik Lambrichs,

innovatiemanager bij RvR, samen. Ook werd gewerkt aan uitbreiding

door het land. Met vestigingen in Linschoten, Lunteren, Roelofarendsveen

en Krimpen aan den IJssel kan RvR haar klanten optimaal van

dienst zijn.

ONTWIKKELEN EN KENNIS DELEN

“In de afgelopen periode hebben we veel energie gestoken in de

ontwikkeling van de (aanhanger)accubetonpomp”, vertelt Lambrichs.

“Deze voorziet in een grote behoefte. De voortdurende zoektocht

naar nieuwe technieken en methoden is kenmerkend voor ons. We

denken graag even met de klant mee over de juiste betonsamenstelling

en de meest efficiënte manier van verpompen.”

GROOTSE PRESTATIES

Inmiddels vinden de pompen van RvR Betonpomp Verhuur hun weg

naar aansprekende projecten zoals het Amsterdamse HAUT, een houten

woontoren met een betonnen kern waarbij werd gestort op een hoogte

van 70 meter. Ook Valley aan de Amsterdamse Zuidas behoort tot de

paradepaardjes. BAM plaatste de kleine pomp bovenop de enorme brugpijlers

van de Botlekbrug en ook in de parkeergarages van Hoog Catharijne

in Utrecht leverden de kleine betonpompen grootse prestaties. ■

55


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Tekst | Roel van Gils Beeld | MAX Europe

Geautomatiseerd

vlechten in het veld

(Prefab) betonfabrieken, vloerverwarmings- en elektra-installateurs in Nederland zien al vele

jaren de voordelen van staalvlechten met (accu-aangedreven) en handzame vlechttoestellen.

De Twintier-toestellen van MAX gelden als de referentie op dat gebied en bieden grote kansen

voor staalvlechtbedrijven in het veld. Zowel naar efficiency toe als qua ergonomie. “De gemiddelde

businesscase is op slechts drie à vier maanden gemaakt”, zegt Paul Zieltjens, regionaal salesmanager

voor Scandinavië en de Benelux.

56

MAX is pionier in vlechttoestellen en

introduceerde in 1995 al 's werelds eerste

accu-aangedreven betonvlechtgereedschap.


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

‘Op één acculading kunnen

4.000 bindingen worden gemaakt’

MAX is pionier in vlechttoestellen en introduceerde

in 1995 al 's werelds eerste accuaangedreven

betonvlechtgereedschap. De van

oorsprong Japanse multinational is wereldwijd

actief en beschikt vandaag de dag over een

volledige lijn van vlechtmachines waarmee tot

een dikte van 29 x 32 mm staal gebonden kan

worden. “Onze Twintier-toestellen zijn over

de hele wereld geliefd bij eindgebruikers”, zegt

sales manager Roy Sieberichs. “Regelmatig delen

ze hun ervaringen op sociale media. Dat

zegt iets over de kracht van onze machines, die

ook van toegevoegde waarde kunnen zijn voor

de Nederlandse staalvlechters.”

BETERE ERGONOMIE

De voordelen die de Twintier kan bieden,

met name voor het staalvlechten in het veld,

worden in Nederland enigszins onderschat,

merkt Sieberichs. “De Twintier is licht van gewicht

en zeer handzaam. Het toestel levert

dezelfde kwaliteit als bij handmatig vlechten

en bindt net zo strak. Sterker nog, de kwaliteit

van de knoop die door de Twintier om

6.00 uur ’s ochtends wordt geleverd is identiek

aan die van 20.00 uur in de avond. Vermoeiingsverschijnselen

treden vanzelfsprekend

niet op. Bovendien gaat de ergonomie

er fors op vooruit. Vlechters kampen niet

zelden met fysieke klachten als gevolg van

het keer op keer moeten uitoefenen van dezelfde

bewegingen. Ook op dat gebied biedt

de Twintier een broodnodige verlichting.”

Met meer dan 200 mensen in R&D is MAX

continu bezig zijn producten door te ontwikkelen

zodat de hoogste kwaliteit gewaarborgd

blijft. Bij de doorontwikkeling worden

ook heel nadrukkelijk ervaringen van eindgebruikers

gehoord, omdat het voor MAX belangrijk

is dat het product een afspiegeling is

van wat de markt graag ziet in een product.

De apparatuur en draadspoelen heeft MAX

wereldwijd gepatenteerd.

AANZIENLIJKE BESPARINGEN

Het feit dat vlechten met de Twintier duurder

zou zijn dan handmatig vlechten, weten beide

heren te pareren. “Je moet appels met appels

vergelijken in plaats van enkel de kiloprijs van

de draad te beschouwen”, zegt Zieltjens. “Via

de calculator op onze website kan elk bedrijf,

na het invullen van enkele parameters, heel

eenvoudig berekenen of en welke besparingen

met de Twintier te realiseren zijn. Wat wij

zien, is dat een gemiddeld bedrijf slechts 3 á 4

maanden nodig heeft om de investering terug

te verdienen. Daarna is het pure winst. Natuurlijk

is het afhankelijk van de productie die

wordt gedraaid, maar ook in Nederland kunnen

aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd.”

Dat kan Peter van Hemert van Betonstaal

& Vlechtwerk Gebr. Van Hemert beamen.

“We gebruiken sinds twee jaar de MAX

RB441T en zijn hierover zeer tevreden. Het

maakt het werk makkelijker, sneller en onze

medewerkers willen niet meer zonder.” ❯

57


SERIES

Nieuwste generatie vlechtmachines

RB611T (tot 61mm)

Original Since 1995

Werk snel,

productief,

ergonomisch.

Spaar tijd,

en kosten.

NEW!

RB401T-E

bind 32x29mm

38x16x16mm

25x25x16x16mm

RB441T

bind 22x22mm

13x13x16x16mm

(tot 44mm)

Vlechtdraad MAX TW1061T-serie

is gepatenteerd.

Bel voor een vrijblijvende

demo op locatie naar

0613428264

Of mail ons naar

inquiry@max-europe.com

EP3326949

RU2675942

MAX EUROPE BV

Antennestraat 45, 1322 AH Almere

The Netherlands

Tel.: +31-(0)36-546-9669

www.max-europe.com

e-mail: inquiry@max-europe.com

TYING WIRE 30M/COIL D1.0MM

TW1061T Series


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

4.000 BINDINGEN

OP ÉÉN ACCULADING

Vlechten met de Twintier gaat volgens Sieberichs

tot wel drie keer sneller dan handmatig

vlechten. “Ook heeft de vlechter altijd

één hand vrij. Het toestel kan geen tekeningen

lezen, dus de kennis en ervaring van de

vlechter is nog altijd van belang, zeker bij speciale

knopen. Anderzijds is het toestel zeer

gebruiksvriendelijk. In feite kan iedereen de

Twintier oppakken en kwalitatief hoogwaardige

knopen maken.” MAX levert de Twintier

in een drietal varianten: twee handzame toestellen

en een staande versie. “Die laatste is

uitermate geschikt voor complexe projecten,

zoals vlechtwerk op bruggen en wegen of

grote vloeren in gebouwen”, weet Zieltjens.

“Uniek aan onze toestellen is dat de draad

niet afhangt. Er wordt een volledige cirkel

gemaakt. Zeker in tunnelbouwprojecten is

dat een groot voordeel, want het voorkomt

roestpuntjes die zichtbaar kunnen worden na

het stucwerk. Een binding maken gaat overigens

razendsnel en duurt slechts 0,7 seconden.

Op één acculading kunnen vervolgens

4.000 bindingen worden gemaakt. Binnen

een uur is de lithium-ion accu weer volledig

volgeladen en in 35 minuten voor 80%.”

MAX merkt een toenemende interesse in de

Twintier. “We krijgen steeds meer aanvragen

voor demonstraties”, zegt Sieberichs. “Geïnteresseerden

kunnen het toestel tot wel een

week lang uittesten. De distributie, service en

aftersales in de Benelux verloopt via onze distributeur

Co-Fastening uit Almere. Dat doet

de firma al 28 jaar naar volle tevredenheid en

we onderhouden nauwe banden. Wekelijks

gaan we mee het veld in en geven we samen

demo’s om geïnteresseerden te overtuigen

van de toegevoegde waarde van de Twintier.

Zo proberen we de efficiency en ergonomie

in de branche te verbeteren.” ■

Met meer dan 200 mensen in R&D is MAX continu bezig zijn producten door te ontwikkelen zodat de hoogste

kwaliteit gewaarborgd blijft.

‘Geïnteresseerden kunnen het toestel tot wel een

week lang uittesten

Vlechten met de Twintier gaat tot wel drie keer sneller dan handmatig vlechten.

59


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Beequip

Leasemaatschappij met verstand van zaken

‘Equipment

first’

Een onderneming starten, een wagen- of

machinepark vergroenen, een oorlogskas

aanleggen of gewoon werkkapitaal beschikbaar

willen hebben: het zijn allemaal motieven om

niet al het geld in hardware te stoppen. Dan

is leasen een hele mooie manier om toch aan

de slag te kunnen gaan. Beequip, gevestigd aan

de Willemskade in Rotterdam, is bijna zes jaar

geleden gestart met het leasen van nieuw en

gebruikt materieel en heeft daar een eigen

draai aan gegeven. Met veel succes: de winnaar

van de Gazelle Award 2020 is gegroeid van

drie medewerkers (de oprichters) naar 100

personen. “Verstand van materieel is een

belangrijk criterium.”

‘Equipment first’ is het adagium waarmee

Giel Claes, Peter Loef en Joris Linders in 2015

Beequip startten. Claes: “Wij waren met zijn

drieën overtuigd dat er met name in het MKB

behoefte was aan een leasemaatschappij die

niet vanuit de bancaire, cijfermatige benadering

kijkt naar de behoefte, maar meer vanuit

expertise en kennis van equipment. Als oprichters

hebben we een achtergrond in containers,

grondverzet, hoogwerkers en financiën. De

mensen die we sindsdien hebben aangenomen

en nog steeds aannemen, komen ook voornamelijk

uit de equipmentwereld.”

IJZER BOVEN CIJFERS

Dat betekent niet dat de partij die bij Beequip

aanklopt altijd een machine kan leasen. Claes:

“De cijfers bij de klant moeten natuurlijk wel

kloppen, maar die kun je breder interpreteren.

Normaal kijkt een leasemaatschappij met name

naar de verlies- en winstrekening en balans.

Wij kijken vooral naar de cashflow die met de

machine wordt gegenereerd, waarvoor deze

wordt ingezet en wat de waarde nu en in de

toekomst is. IJzer boven cijfers, dus. Op basis

daarvan zoeken wij naar de maatoplossing die

de meeste toegevoegde waarde heeft voor de

klant. We werken daarbij volgens drie kernelementen:

simpel, snel en flexibel. Het proces is

zodanig ingericht, dat de klant binnen 72 uur

aan de slag kan met nieuw of gebruikt materieel.

Onze eigen financiële soliditeit halen wij

uit een strategische samenwerking met NIBC.”

SECTOREN

Beequip is op veel verschillende terreinen

en in een groot aantal sectoren actief. “De

bouw, grondverzet, wegtransport, infrastructuur

en maritieme sector zijn de belangrijkste

segmenten”, verduidelijkt Claes. “Ondanks corona,

PFAS en de stikstofproblematiek draait de

bouw goed door. Vooral het perspectief voor

de woningbouw is goed. Voor gebruikt materieel

kunnen wij met onze expertise sterke oplossingen

bieden. Fabrieken van machines zijn een

tijdje gesloten geweest en daardoor is de output

wat ingezakt. Dat betekent lange levertijden

voor nieuw materieel en veel vraag naar jong

gebruikt materieel. Onze vele goede contacten

in de markt komen dan goed van pas.” ■

‘Wij kijken vooral

naar cashflow die met

de machine wordt

gegenereerd, waarvoor

deze wordt ingezet en

wat de waarde nu en in

de toekomst is’

60


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Dieplader.

DRIE LEASEVORMEN

Beequip heeft drie verschillende

leasevormen. Bij sale & lease back

verkoopt de klant materieel aan

Beequip voor de dagwaarde en leaset

deze vervolgens terug. Bij operational

lease koopt Beequip de machine van

de leverancier, die de klant vervolgens

huurt van Beequip. Bij financial lease

ten slotte is Beequip juridisch eigenaar

maar blijft de klant economisch eigenaar

(de machine staat op de balans van de

klant). In alle gevallen hoeft de leasende

partij niet de grote aanvangsinvestering

te plegen en kan dit geld direct benut

worden voor de onderneming.

Dumptruck, gefinancierd door Beequip.

61


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Storage tower: een volautomatisch strippenmagazijn.

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | APS Europe

Australië lonkt voor Haagse machinebouwer

Slimme

bewerkingsmachines slaan

aan in ‘the lucky country’

Ook in Australië beginnen staalbouwers door te krijgen dat er in Den Haag een bijzonder adres is

voor maatwerk als het gaat om volledig geautomatiseerde staalverwerkingsmachines. APS Europe,

gevestigd bij de afslag Leidschendam van de A4, heeft recentelijk een uitgebreide pons-knipinstallatie

met strippenmagazijn geleverd aan Stilcon, een grote staalbouwer uit Melbourne en sindsdien

doet gunstige mond-tot-mondreclame zijn werk. Eigenaar Rob Rehorst: “In Australië zitten grote

staalbedrijven die veel standaardloodsen, schuren en garages bouwen en veel tijd en geld kunnen

verdienen met geautomatiseerde processen.”

62


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Volautomatische pons-kniplijn met een aanvoer van

slechts 100 centimeter breed.

‘Dat is ons sterke punt:

kwaliteitsmachines bouwen die voldoen aan speciale wensen

Begin dit jaar is een tweede volautomatische

pons-knipmachine met speciaal vlakstaalmagazijn

verkocht aan een Australische klant, naar

aanleiding van de verkoop aan Stilcon en gemaakt

volgens de specifieke wensen van de betreffende

staalbouwer. “Dat is ons sterke punt:

kwaliteitsmachines bouwen die voldoen aan

speciale wensen”, vervolgt Rehorst. “Je helpt

de klant niet alleen aan een grotere productiecapaciteit

en geoptimaliseerde werkprocessen,

vaak moet het ook voldoen aan bijzondere wensen,

bijvoorbeeld omdat de ruimte beperkt is.”

COMPACTE OPLOSSING

Een mooi voorbeeld daarvan is een nieuwe

aanvraag voor een pons-kniplijn met strippenmagazijn

en geautomatiseerde afvoer, die

ook weer verkocht is aan een staalbouwer uit

Australië die APS heeft ontdekt als maatwerk

bouwer. Rehorst: “Deze klant had een volautomatische

pons-kniplijn nodig, maar had onvoldoende

ruimte voor de gebruikelijke aanvoer

met dwarstransport. Normaal is daar drie,

drieënhalve meter voor nodig, nu was maar

plaats voor één meter. Dat is nog nooit door

iemand gemaakt. Bovendien maakt deze klant

regelmatig zeer grote aantallen producten, duizend

is niet ongewoon. We hebben voor deze

bijzondere aanvraag een systeem bedacht met

een compacte aanvoer en een magneetkraan

die ook in onze storage towers wordt gebruikt.

Door pennen in de gaatjes van de aanvoerliggers

te steken, kan de bediener stapels van

verschillende breedtes en diktes maken en dit

invoeren in de computer. Net als de meeste

machines is deze productielijn ontworpen

voor de handelslengte van zes meter. Vervolgens

kan volautomatisch een bewerkingsprogramma

worden afgedraaid. Zeg dat om vier

uur ’s middags de aanvoer wordt volgelegd,

dan kan de machine buiten werktijd een groot

aantal producten maken. Die worden achter

de pons-knipmachine opgevangen in een bak.”

STORAGE TOWER

Het APS automatic storage system doet het

ook goed in de markt. Rehorst: “Er staat een

RFS 11 in Nederland en ik heb er net nog een

verkocht aan een staalbouwer in Melbourne.

Ook dit is een ideale oplossing om efficiënter

te kunnen werken met grotere producties.”

De storage tower heeft tien lades waarin strips

gesorteerd kunnen worden, met onderin een

grote la waarin strips ingeladen kunnen worden.

Een magneetkraan kan deze ingeladen

strips in downtime in de bovenliggende lades

uitsorteren. De toren is vier meter hoog en

heeft lades van 1,5 m breed die tien ton staal

Rob Rehorst: “Je helpt de klant niet alleen aan een

grotere productiecapaciteit en geoptimaliseerde

werkprocessen, maar ook bij bijzondere wensen.”

kunnen dragen. De breedste stripmaat die

de toren kan verwerken is 6 m lang, 500 mm

breed, 25 cm dik en weegt 630 kg. Het systeem

kan tachtig verschillende stripmaten tegelijk

bevatten. “Ideaal voor geautomatiseerd

werken in grote volumes”, besluit Rehorst.

“Staalbouwer Pacifico uit Melbourne wil nu

ook zo’n magazijn met pons en er liggen meer

aanvragen te wachten.” De mensen van APS

Europe kunnen hun borst natmaken. ■

63


RDS-615 Toolchanger Laser measurement Sub-axis

RGY-2

High-end machines

for construction steel

fabrication

Storage Systems • Sorting Systems

Process Optimization • Software Solutions

Drilling

Milling

Cutting

Punching

Shearing

Storage

Sorting

Handling

Oude Middenweg 213, Den Haag

info@aps-europe.nl

www.aps-europe.nl

RS-800/1300

Storage System

Bin System

RPS-520

+31 (0)20 4943070

info@cruxbv.nl

cruxbv.nl

Amsterdam

Delft

Eindhoven

Geotechniek


Grondonderzoek

Funderingen en grondconstructies

Bouwkuipen

Boortunnels en sleufloze technieken

State-of-the-art dijktoetsing

Zettingsarme of -vrije systemen

Dynamica en aardbevingen

Omgeving


Belendingenonderzoek

Trillingspredicties

Vervormingsanalyses

Schadepredicties

Monitoringsplannen

Monitoring en begeleiding

Schadeonderzoek

Geohydrologie


Bemalingen en pompproeven

Grondwaterstatistiek en klimaat

Infrastructurele projecten

Grondwaterneutraal bouwen

Omgevingsbeïnvloeding en monitoring

Bodemenergiesystemen

Geochemie

Grondverbetering


Bodeminjectie

Jetgrouting

Mixed-in-Place

Compensation grouting (compaction)

Compensation grouting (fracture)

Grondbevriezing

Bodem


Milieuhygiënisch bodemonderzoek

Toepasbaarheid grond en bouwstoffen

Werken in verontreinigde grond

Milieukundige begeleiding

Advisering asbestsanering


AMBITIES GROTER

DAN JE (BANK)SALDO?

Of het nu gaat om het vrijmaken van kapitaal

of de aanschaf van gebruikt of nieuw materieel:

Beequip helpt het MKB ondernemen.

Leasen is bij ons simpel, flexibel en snel

Voor bouw, agri, infra, maritiem & logistiek

Tegen een goed idee zeggen wij zelden ‘nee’

Bereken direct

je leaseprijs

op beequip.nl


Always get

the job done

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op

Profimax. Wij hebben precies de professionals

die u zoekt. Eén telefoontje volstaat

voor vakmensen in dak & gevel,

bouw & techniek en solar.

Profimax matchgarantie

Klikt het niet dan hebben we meteen

een andere professional beschikbaar.

Vakmensen op alle niveaus

Van monteurs tot projectleiders.

Per direct beschikbaar

Altijd een flinke poule vakmensen.

Gekwalificeerd en gemotiveerd

Persoonlijke screening en opleiding.

Zo bouwen we aan onverwoestbaar

partnership. Wij staan klaar voor uw

volgende klus en we hebben er zin in!

profimax.nl


ZAANDAM CACAO-OPSLAG VOLLERS HOLLAND

Tekst | Roel van Gils Beeld | Bouwbedrijf Vrolijk

Inventieve cacaosilo’s

in Westzaan

Op bedrijventerrein Hoogtij in Westzaan bouwt

Bouwbedrijf Vrolijk in opdracht van Vollers Holland

aan drie magazijnen voor de opslag van in totaal

75.000 ton aan cacaobonen. Bouwbedrijf Vrolijk maakt

gebruik van een prefab hollewandsysteem in een voor

Europese begrippen uniek formaat van maar liefst 10

meter hoog en 3,5 meter breed, dat wordt afgevuld

met natte beton. ❯

‘We hebben in slechts 15 weken tijd alle 735 holle

wanden geplaatst. Je praat dan al gauw over in

totaal zo’n 22.000 m 2 aan wand’

Om de holle wanden te kunnen stellen, maar ook de staalconstructie voor de gevelafwerking

en het dak, heeft Bouwbedrijf Vrolijk stekankers van rond 25 in de vloeren opgenomen.

67


ZAANDAM CACAO-OPSLAG VOLLERS HOLLAND

Bouwbedrijf Vrolijk maakt gebruik van een prefab hollewandsysteem in een voor Europese begrippen uniek formaat van maar liefst 10 meter hoog en 3,5 meter breed.

Op bedrijventerrein Hoogtij in Westzaan bouwt Bouwbedrijf Vrolijk in opdracht van Vollers Holland aan drie magazijnen voor de opslag van in totaal 75.000 ton aan

cacaobonen.

Amsterdam is de grootste cacaohaven ter

wereld, waar meer dan 20 procent van de internationale

cacao-oogst wordt overgeslagen.

Vollers Holland is al meer dan tachtig jaar actief

met de op- en overslag van onder meer cacaobonen

en koffie. Voor de bouw van de drie

nieuwe magazijnen heeft de cacao-expert een

perceel op bedrijventerrein Hoogtij dat bereikbaar

is per weg, binnenvaart en zeevaart. De

nieuwe locatie heeft dan ook een eigen kade

aan het Noordzeekanaal. Momenteel bouwt

Bouwbedrijf Vrolijk drie magazijnen met een

oppervlakte van elk 6.000 m 2 en 25.000 ton

aan capaciteit. Er is ruimte om uit te breiden

met eventueel nog een vierde magazijn.

De nieuwe locatie heeft een eigen kade aan het Noordzeekanaal.

68


ZAANDAM CACAO-OPSLAG VOLLERS HOLLAND

De drie magazijnen hebben een identieke

structuur, bestaande uit betonwanden volgens een

hollewandconcept.

‘Het hollewandsysteem bestaat uit twee schillen van prefab beton van

7 centimeter dik die door middel van supportliggers met elkaar verbonden zijn’

sitioneerd werden tot op de halve centimeter

nauwkeurig. Het hollewandsysteem bestaat uit

twee schillen van prefab beton van 7 centimeter

dik die door middel van supportliggers met

elkaar verbonden zijn. De tussenruimte van 23

centimeter is voorzien van koppelkorven en

met natte beton in verschillende stortfasen volgestort

tot een hoogte van 10 meter. Het resulteert

in een momentvaste verbinding waarbij de

holle wand in feite als verloren bekisting wordt

beschouwd. Deze manier van bouwen gaat razendsnel.

We hebben in slechts 15 weken tijd

alle 735 holle wanden geplaatst. Je praat dan al

gauw over in totaal zo’n 22.000 m 2 aan wand.”

FUNDATIE

De drie magazijnen hebben een identieke

structuur, bestaande uit betonwanden volgens

een hollewandconcept. “We hebben deze methodiek

zowel voor de buitenwanden als de

scheidingswanden toegepast, aangezien het

magazijn is opgesplitst in verschillende compartimenten”,

zegt Menno Vrolijk van Bouwbedrijf

Vrolijk. “Overigens zijn we verantwoordelijk

voor het complete casco, inclusief de fundaties.

Dat had nogal wat voeten in de aarde, zeker

voor het magazijn dat het dichtst aan de kade is

gesitueerd. Er zijn uiteindelijk drie verschillende

paaltypes toegepast die trillingsvrij aangebracht

konden worden: Vibropalen, VSP verdringende

schroefpalen en VSP-C verdringende schroefpalen

met een blijvende casing. Die laatste zijn

toegepast bij de kade. Ze zijn volledig digitaal

ingemeten en aangebracht tussen de groutankers

van de kadeconstructie. Een precisieklus. In

totaal zijn er zo’n 5.000 palen aangebracht voor

zowel de vloer als de funderingsconstructie.”

30.000 STEKANKERS

Om de holle wanden te kunnen stellen, maar

ook de staalconstructie voor de gevelafwerking

en het dak, heeft Bouwbedrijf Vrolijk stekankers

van rond 25 in de vloeren opgenomen. Vrolijk:

“Het was dus zaak dat die stekankers – in totaal

30.000 (!) – allemaal op de juiste locatie gepo-

Bouwbedrijf Vrolijk is in juni 2020 begonnen

met de uitvoering en verwacht dat de eerste

silo volgens planning eind juli in gebruik kan

worden genomen, zodat de eerste schepen

gelost kunnen worden. ■

De drie magazijnen hebben een oppervlakte van elk

6.000 m 2 en 25.000 ton aan capaciteit.

69


Dubbele wanden

Massieve wanden

Comfort wanden

Sandwichpanelen

Ontdek de prefab betonnen wanden van Kerkstoel

www.kerkstoel2000.be


ZAANDAM CACAO-OPSLAG VOLLERS HOLLAND

Tekst | Ramona Kezer Beeld | Tricon B.V.

Cacao-opslag Vollers, Zaandam:

Levering afgestemd

op montagesnelheid

Voor de bouw van de cacao-opslag van Vollers in Zaandam

leverde Tricon de ca. 22.500 m 2 holle wanden. Het was een

een enorm project voor de specialist in prefab beton, met een

grote logistieke uitdaging. De levering van 642 enorme wanden

voor de bouw van drie opslaghallen werd afgestemd op de

montagesnelheid. Projectleider Tom Oort van Tricon:

“Door direct te schakelen met de productie, transporteur en

uitvoering realiseerden we een duidelijk werkbaar leverschema.

Onze expertise op dit gebied kwam hierbij goed van pas.”

Vanwege het enorme formaat van de wanden,

10 meter hoog bij 3,5 meter breed, werden

deze op hun langskant en in sledes vervoerd.

Na aankomst op de bouw moesten de wanden

worden gekanteld. Hiervoor leverde Tricon

een speciaal ontwikkelde kantelbok aan.

De wanden worden hierin geplaatst en kunnen

eenvoudig met een hijskraan gekanteld

en op de juiste plek gemonteerd worden.

Oort: “Door de omvang van het werk moest

het volstorten van de wanden in fases plaatsvinden.

Hiervoor hebben wij in de wanden

stortonderbrekingen laten opnemen om deze

faseringen eenvoudiger te maken.”

BIJZONDER PROJECT

Vier maanden lang leverde Tricon de holle wanden

nagenoeg dagelijks aan. Voor de drie hallen

ging het in totaal om 325 vrachten. Vanwege het

formaat passen er maar twee wanden op een

vrachtwagen. Oort: “En je kunt wel wat vooruit

leveren, maar niet te veel. Het was ook voor ons

Wand in de kantelbok.

een bijzonder project. We zijn daarom vroeg

gestart met de voorbereidingen, om eventuele

problemen voortijdig te kunnen tackelen. En

met succes, want alles is soepel verlopen.” ■

‘Van logistieke uitdaging naar gestroomlijnd proces’

De wanden zijn in 325 vrachten op het project aangeleverd.

Foto vanuit de hal naar buiten. Hier zijn de fases duidelijk zichtbaar.

71


ANTWERPEN MALT IN MOTION

Tekst | Roel van Gils Beeld | Meco Metal

NIEUW

OVERSLAGMAGAZIJN

OP HET CHURCHILLDOK

Op het Churchilldok in de haven van Antwerpen heeft Zuidnatie onlangs een nieuw

overslagmagazijn in gebruik genomen, inclusief een 36 meter hoge toren voor de opslag van

mout en gerst. In opdracht van hoofdaannemer Altez leverde Meco Metal just-in-time ruim

414 ton aan veelal zeer complexe staalstructuren.

‘Zodra een klant aangeeft een probleem te

hebben, vliegen we er meteen op en komen onze

lassers direct ter plaatse om het euvel te verhelpen

72

Vanwege de fasering dienden de vele combinaties (staal – vloeren – trappen) door elkaar heen geproduceerd

en aangeleverd te worden, om te voorkomen dat de montage stil kwam te liggen.


ANTWERPEN MALT IN MOTION

Behalve sterk in communicatie, organisatie en planning, is de geleverde kwaliteit minstens zo belangrijk.

Zuidnatie is een bedrijf dat voornamelijk expeditie,

logistiek en opslag organiseert van goederen

en bulkmateriaal voor derden. Gelegen

aan de Antwerpse haven kunnen zowel boten,

treinwagons als vrachtwagens laden en lossen.

Het nieuwe 1.736 m 2 grote gebouw omvat een

toren, een zogeheten opzakmagazijn, een luifel

en een kantoorgedeelte. De ruggengraat van

het gebouw bestaat uit een gegalvaniseerde

staalstructuur. “De staalconstructie komt uit

de hallen van Meco Metal”, zegt Roel Mattan,

algemeen projectleider bij Altez. “Het is met

recht een toeleverancier die eruit springt ten

opzichte van andere partijen.”

ZEER COMPLEX

Het gebouw kenmerkt zich volgens Mattan

door een zeer complexe structuur. “Het vereiste

zware staalconstructies met zeer moeilijke

knopen en koppelingen. Vanwege de fasering

dienden de vele combinaties (staal – vloeren

– trappen) ook nog eens door elkaar heen geproduceerd

en aangeleverd te worden om te

voorkomen dat de montage stil kwam te liggen.

Hier heeft Meco Metal perfect op ingespeeld.

Samen hebben we voorafgaand een duidelijke

planning opgesteld die wekelijks werd overlopen.

Dat leidde tot leveringen op de afgesproken

data en zelfs tot op het uur nauwkeurig.

Waar Meco Metal ook in uitblinkt, is de correctheid

en beleefdheid van het personeel en

de directe communicatielijnen. Het personeel

volgde strikt de veiligheidsvoorschriften op en

nam zelf volledige verantwoordelijkheid. Dat

maakte dat we snel konden communiceren en

niet via omwegen, en dat scheelt voor ons als

hoofdaannemer veel tijd en werk.”

24-UURS WERFSERVICE

Behalve sterk in communicatie, organisatie en

planning, is de geleverde kwaliteit minstens zo

belangrijk. Mattan: “Ook dat heeft Meco Metal

goed onder controle. Natuurlijk, er doen

zich bij zo’n complex project altijd wel enkele

schoonheidsfoutjes voor, maar die werden direct

aangepakt en opgelost.” Harry Seijkens,

zaakvoerder van Meco Metal, vult aan: “Zodra

een klant aangeeft een probleem te hebben,

vliegen we er meteen op en komen onze lassers

direct ter plaatse om het euvel te verhelpen.

Later zoeken we wel uit wie waarvoor

verantwoordelijk is. De klant moet door, dat

is onze filosofie, die we in de praktijk brengen

met onze 24-uurs werfservice.” Ook Seijkens

kijkt terug op een perfect verlopen project bij

Zuidnatie. “Mede dankzij ons kwalitatief hoogwaardig

machinepark en een verregaande digitalisering

van het productieproces, hebben we

optimaal grip op de planning, het proces en de

geleverde eindkwaliteit.”

Het nieuwe overslagmagazijn is intussen in gebruik

genomen door Zuidnatie, omgedoopt tot

Malt in Motion en ligt vol met mout en gerst. ■

Op het Churchilldok in de haven van Antwerpen heeft Zuidnatie onlangs een nieuw overslagmagazijn in

gebruik genomen, inclusief een 36 meter hoge toren voor de opslag van mout en gerst.

73


Tekst | Roel van Gils Beeld | Van Rijbroek Vloeren

DE ANHYDRIET GIETDEKVLOER:

eigenlijk helemaal

zo gek nog niet

‘Veel bedrijven maken

nog onvoldoende

gebruik van de vele

voordelen die een

gietdekvloer kan

bieden

74

Een enkele woonkamer tot een complete woonwijk of een woontoren van 100 meter hoog? Of het nu

nieuwbouw, transformatie of renovatie betreft, alles kan met een gietdekvloer.


Anhydriet gietdekvloeren bestaan al minstens 25 jaar en

hebben vele voordelen ten opzichte van de traditionele

zandcementdekvloer. Zo kun je grotere vloervelden maken

zonder dagnaden of dilataties, is de kans op scheuren minimaal en

kun je grote hoeveelheden in één keer aanbrengen. Toch wordt

een gietdekvloer nog te weinig voorgeschreven door architecten.

Van Rijbroek Vloeren, specialist in dekvloeren, wil graag wat

misverstanden uit de wereld helpen.

De bouw is wel degelijk bekend met de anhydriet

gietdekvloer, maar toch wordt vaak nog

gegrepen naar de traditionele zandcementdekvloer.

Zonde, vindt Van Rijbroek Vloeren, want

daardoor maken veel bouwbedrijven nog onvoldoende

gebruik van de vele voordelen die

een gietdekvloer kan bieden. Dit is te verklaren

door het feit dat men er eigenlijk altijd van uitgaat

dat zandcement de standaard is en de nadelen

voor lief neemt. Reden voor Van Rijbroek

Vloeren om een onafhankelijk onderzoek laten

uitvoeren onder aannemers, vloerenbedrijven

en architecten. Wat blijkt, de keuze wordt in bijna

alle gevallen gemaakt op basis van onterechte

aannames. Men is onvoldoende op de hoogte

van de verschillen tussen beide dekvloeren.

DROOGTIJD

Het eerste misverstand gaat over de consequenties

van een lange(re) droogtijd van een

gietdekvloer ten opzichte van een zandcementvloer.

Het hoeft in principe geen probleem te

zijn, als er vooraf goed over wordt nagedacht.

Het drogen van een gietdekvloer duurt namelijk

niet per se langer dan een zandcementdekvloer,

het drogingsproces is vooral anders. Door hier

aan het begin al rekening mee te houden in de

bouwplanning, levert dit geen enkel probleem

op. Het kan dan zelfs tot een efficiencywinst

leiden. Productie op locatie zorgt er bovendien

voor dat de mortel altijd constant is en toegespitst

is op de lokale omstandigheden. De tijd

van onvoorspelbare droging is dus ook voorbij.

VANAF 50 M 2

Een ander groot misverstand dat uit het onderzoek

naar voren kwam, is dat een gietdekvloer

pas rendabel is bij grote projecten.

In het verleden was dit inderdaad het geval,

maar dat is inmiddels een achterhaald gegeven.

Tegenwoordig zijn gietdekvloeren ook

rendabel bij kleinschalige projecten. Projecten

van 50 tot 50.000 m 2 ? Geen probleem. Een

enkele woonkamer tot een complete woonwijk

of een woontoren van 100 meter hoog?

Of het nu nieuwbouw, transformatie of renovatie

betreft, alles kan.

GEEN VERSCHIL IN

VOORBEREIDING

Uit het onderzoek blijkt tevens dat onterecht

wordt aangenomen dat voor een gietdekvloer

meer voorbereidingswerkzaamheden nodig

zijn dan voor een zandcementdekvloer. Men

doelt dan onder meer op het dichten van gaten.

Dat laatste klopt inderdaad, maar dat is

bij een zandcementdekvloer niet anders als je

tenminste de vastgestelde energienormen wilt

behalen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek

luidt dan ook dat men bang is voor

Anhydriet gietdekvloeren bestaan al minstens 25

jaar en hebben vele voordelen ten opzichte van de

traditionele zandcementdekvloer.

verandering. Veel bedrijven hebben het product

anhydriet nog nooit uitgeprobeerd en

baseren hun mening op (horror) verhalen van

anderen. Zonde.

Als specialist in gietdekvloeren én zandcementdekvloeren

geeft Van Rijbroek Vloeren

altijd graag een eerlijk en duidelijk advies voor

elk project. Samen met zusteronderneming

GIMOC Gietmortelcentrale houdt Van Rijbroek

Vloeren de logistieke keten in eigen

hand, wat zorgt voor een optimale planning,

doorlooptijd en kwaliteit. Vragen? De specialist

in dekvloeren helpt je graag. ■

BELASTBAARHEID

Over het algemeen is een anhydrietvloer de

volgende dag beloopbaar, terwijl een zandcementdekvloer

iets langer de tijd nodig heeft

om op sterkte te komen. Echter is het net

als bij de anhydrietvloer niet goed om de volgende

dag over de zandcementvloer te lopen.

Hierdoor ontstaat de kans dat de vloer kapot

wordt gelopen. De kans op schade is bij een

anhydrietvloer wel aanzienlijk kleiner omdat

deze sneller een hogere sterkte heeft. De gevolgen

hiervan komen de vloerafwerkers tegen

als zij de eindafwerking erop gaan leggen.

Ook projecten van 50 tot 50.000 m 2 zijn geen probleem.

75


AMSTERDAM SLUISHUIS

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | BESIX

Op alle gebieden worden grenzen verlegd:

‘Een project als dit maak

Sluishuis Amsterdam is nog in aanbouw, maar wordt nu al gerekend tot de meest spraakmakende

woonprojecten van Amsterdam. Het werd dan ook ontwikkeld door de grootste talenten. Geen

focus op het één of het ander, maar innovatie, techniek, duurzaamheid, comfort, ecologie én

economie van het hoogst haalbare niveau.

‘Ongekende allure aan het water en het

Amsterdamse centrum binnen handbereik’

Elke bouwlaag en elke appartement is anders.

De Deense architect Bjarke Ingels Groep (BIG)

maakte samen met Barcode Architects het

ontwerp van Sluishuis Amsterdam. De combinatie

VORM Ontwikkeling/BESIX Real Estate

Development (RED) nam de ontwikkeling op

zich en droeg het project vervolgens over aan

bouwcombinatie VORM en BESIX NL. Het

spectaculaire gebouw, over het IJmeer, vormt

de schakel tussen het oostelijke havengebied

en het historische centrum van Amsterdam.

Het telt straks 442 koop- en huurappartementen.

Een binnenhaven met aanlegsteigers,

woonboten en horeca lijkt te zeggen dat grenzen

er nu eenmaal zijn om verlegd te worden.

EXTREEM IN HET KWADRAAT

“Sluishuis is ambitieus en ingewikkeld”, vertelt

Thomas Veys van vastgoedontwikkelaar

BESIX RED. “De vormen zijn bijzonder, elke

verdieping is anders, alle appartementen zijn

verschillend, de ambities op het gebied van

duurzaamheid en circulariteit zijn extreem en

dan hebben we het nog niet eens over het waterprogramma.

Hier wordt letterlijk op het water

gebouwd!” Het project brengt ook nog een

bijzonder cultureel aspect met zich mee. Met

een Deense en Nederlandse architect komen

er tijdens de vergaderingen regelmatig uiteenlopende

visies naar voren. “Dat maakt het nog

boeiender. Ik leer hier elke dag.”

62 METER LANGE HEIPALEN

Een grote uitdaging was de constructie. Hoe

kon de draagkracht worden geregeld, zo in

het Amsterdamse IJmeer? “Hiervoor hebben

we 770 palen geheid tot in de tweede zandlaag

en 96 tubexpalen tot op de derde zandlaag

op 62 meter diepte”, vertelt Lieven van

Sande, projectmanager van BESIX Nederland.

“De tubexpalen dragen de drukpoeren waarop

de cantilever rust. Vervolgens hebben we

een dubbelwandige bouwkuip gerealiseerd. De

opgevulde ruimte tussen de damwanden werd

onze toegangsweg tot het project; de uitgegraven

binnenruimte werd de parkeerkelder.”

CORRECTIE PER BOUWLAAG

Nu was hiermee wel de draagkracht geregeld,

maar nog niet de zetting van het gebouw. “De

punt heeft de natuurlijke neiging om te zakken

tijdens de constructie”, wijst Van Sande. “Om

dit te voorkomen, leggen we de vloer van elke

bouwlaag steeds iets te hoog. Heeft deze de

neiging om te zakken, dan corrigeren we de

opzetmaat zodat uiteindelijk de theoretische

maat wordt gerealiseerd. De aanpak is net zo

bizar als effectief.”

76


AMSTERDAM SLUISHUIS

je niet alle dagen mee’

De opzetmaat wordt per bouwlaag gecorrigeerd.

Ook vanaf de zijkant hebben de bewoners straks uitzicht over het water.

DUURZAAMHEID

Ook de voorzieningen met betrekking tot duurzaamheid

spannen op elk gebied de kroon. Verwarming

en koeling van het gebouw worden

geregeld met een eigen primaire warmtebron,

waarop alle appartementen met een individuele

installatie zijn aangesloten. Topisolatie, tripleglas,

zonnepanelen en warmtewisselaars maken de

woningen volkomen energieneutraal. Met een

energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van -0,01 wekt

het gebouw meer energie op dan het gebruikt.

EEN WARME GEVELBEKLEDING

De gevelbekleding wordt opgebouwd uit een

combinatie van aluminium en houten gevelpanelen.

Van Sande: “Hiervan hebben we eerst

een mock-up gemaakt. De architect heeft gekozen

voor ruw, niet-geanodiseerd aluminium;

BIG staat bekend om haar voorliefde voor

deze natuurlijke materialen. De mock-up liet

onmiddellijk de warme uitstraling zien. De uitvoering

gebeurt in grote panelen (2x3 meter)

met minimale voegen.” Het geheim van de

uitvoering zit in de intensieve voorbereiding,

vertelt hij. “Elk detail is afzonderlijk uitgewerkt.

Hierdoor verloopt de bouw verrassend soepel.

We hebben nog slechts vier bouwlagen te

gaan. De onderste twee bouwlagen zijn ook

al wind- en waterdicht, waardoor hier de afbouw

is gestart. Eind Q2-2022 kunnen de eerste

bewoners de sleutel van dit Amsterdamse

icoon verwachten.” ■

‘Het is een

aaneenschakeling van

zaken die ik nog nooit

in mijn loopbaan ben

tegengekomen

De onderzijde is klaar voor de gevelpanelen.

De cantilever brengt het gewicht van de punt over naar de steunpunten.

Bouwinfo

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

ONTWERP

Bjarke Ingels Groep (BIG) en Barcode Architects

ONTWIKKELING

Ontwikkelcombinatie VORM Ontwikkeling/

BESIX Real Estate Development (RED)

BOUWMANAGEMENT

BOAG

CONSTRUCTEUR

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs

UITVOERING

Bouwcombinatie VORM Bouw/BESIX Nederland

BOUWPERIODE

december 2019 – juni 2022

77


AMSTERDAM SLUISHUIS

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Matemco Hulpconstructies

Sterk in ondersteuning

STEIGERMATERIAAL IN

EXTRA ZWARE KWALITEIT

Op het moment dat het gesprek plaatsvindt met Jos Hendriks van Matemco, zijn de twee punten

van Sluishuis Amsterdam bijna bij elkaar. Voor Matemco betekent dit dat haar materiaalinzet voor de

cantilevers op het maximale punt is aangekomen. Ruim 300 ton materieel ondersteunt de punten

totdat deze op elkaar kunnen steunen.

‘Een uitstekend georganiseerde materieeldienst met een

verhuurvoorraad van ruim 900.000 onderdelen

78


AMSTERDAM SLUISHUIS

Hoe simpel en geordend het ontwerp er ook uitziet, het is een complex raamwerk.

De keuze voor het kwiksteigersysteem van

Matemco Hulpconstructies was weloverwogen.

In haar pakket heeft zij ook ondersteuningsmateriaal

dat belastbaar is tot 75 kN. “Dit is te

danken aan de zwaardere staalkwaliteit S355”,

vertelt Hendriks. “Het systeem ziet er nagenoeg

hetzelfde uit als de ‘gewone’ systemen en

ze kunnen ook door elkaar worden gebruikt. De

zware kwaliteit is zeker wel de reden dat we relatief

veel opdrachten hebben in de infra- en utiliteitsbouw.”

Ook de uitstekend georganiseerde

materieeldienst, met een verhuurvoorraad van

ruim 900.000 onderdelen en een professioneel

logistiek systeem biedt de klant grote voordelen.

HOOGWAARDIGE SERVICE

Matemco biedt daarnaast een hoogwaardige,

moderne service. Een team van eigen

ingenieurs controleert het aangeleverde

draagvermogen voor de projecten, tekent de

ondersteuningen uit in 3D en berekent het

benodigde materieel. “3D is bij ons inmiddels

standaard”, merkt Hendriks hierover op. “Tekeningen

in 2D zijn zeker nog mogelijk, maar

behoren steeds meer tot de uitzonderingen.”

Ook zorgen de ingenieurs ervoor dat het ontwerp

voldoet aan de actuele kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften

voor de branche.

HOOG EN COMPLEX

Het werk is vooral bijzonder. En dat geldt ook

voor Matemco. Hendriks: “De schuine onderzijden

met belastingen uit de schuivende

vloerbekisting, doorbuigingen in de ondergrond

en zetting van het systeem vragen

om technische hoogstandjes. Hoe simpel en

geordend het ontwerp er ook uitziet, het is

een complex raamwerk.” Behalve de berekening

en toelevering van de ondersteuningsconstructies

leverde Matemco voor Sluishuis

Amsterdam het ondersteunende materieel

voor de vloeren van de parkeergarage en het

complexe deel van het gevelsteigerwerk. ■

79


Uw partner in

gietbouw oplossingen.

Voor al uw hef- en hijswerkzaamheden.

Van hijskranen, heftrucks, hoogwerkers maar ook

hijsbegeleiders, keurmeester hijsgereedschappen als

Safety manager.

Heppe Verticaal Transport bv

www.heppegroep.nl

info@heppegroep.nl

06-52 688 177

KLINKBV.NL


AMSTERDAM SLUISHUIS

Tekst | Ramona Kezer Beeld | Heppe Verticaal Transport

Vier hijsbegeleiders voor Sluishuis Amsterdam

Ogen en oren van

de kraanmachinist

Heppe Verticaal Transport leverde vier hijsbegeleiders, ook

wel riggers, voor project Sluishuis in Amsterdam. “Wij werden

bij Sluishuis uitgenodigd om de last te begeleiden door onze

hijsbegeleiders in te zetten”, vertelt Vincent Heppe, eigenaar

van Heppe Verticaal Transport. “Momenteel zijn er vier van

onze mensen aan het werk.” Heppe faciliteert in volledig

gecertificeerde hijsbegeleiders, die naast de bouw ook werken in

de petrochemie en industrie.

Het bedrijf heeft daarnaast ook kraanmachinisten

in dienst. Een rigger of hijsbegeleider dient

als oren en ogen van de kraanmachinist. Die kan

vanuit zijn hoge positie immers niet alles op de

vloer even goed zien. De rigger maakt de kettingen

vast aan de te verplaatsen last. Vervolgens

is er communicatie met een andere rigger,

die zich op de verdieping bevindt waar de last

naartoe moet. Hij begeleidt de machinist bij het

secuur plaatsen van de last. Het gaat dan om

verschillende lasten, zoals beton, betonstaal, balkons,

wanden en vloeren: alles voor ruwbouw.

Sluishuis is een bijzonder bouwwerk, dat

deels over het water heen wordt gebouwd.

Je kunt er straks met een bootje onderdoor

varen. Er werken veel onderaannemers samen.

Heppe: “Omdat we met veel verschillende

partijen samenwerken, moesten we in

het begin even aan elkaar wennen. Maar sinds

die inwerkperiode verloopt de samenwerking

soepel. We zijn zelfs alweer uitgenodigd voor

een vervolgproject in Amsterdam.”

Voor Heppe Verticaal Transport ging project

Sluishuis in december 2019 van start. Heppe:

“Toen stonden er nog maar twee torenkranen

en werd er nog gewerkt aan de kelder. Toen er

een derde kraan bij kwam, waren we in maart

2020 vol operationeel met drie man. Begin

2021 is dit uitgebreid naar vier. Het pand is

inmiddels zo hoog, dat er één medewerker op

de begane grond blijft, terwijl de drie anderen

zich op verschillende verdiepingen bevinden.

Je loopt nu eenmaal niet zomaar even op en

neer. Naar verwachting zijn wij eind van het

jaar klaar, dan staat de volledige ruwbouw.”

Heppe is trots op zijn bijdrage aan het project.

“Het blijft een bijzonder project, zeker omdat

je er onderdoor kunt varen.” ■

Een hijsbegeleider aan het werk.

‘Het blijft een bijzonder project’

De hijsbegeleiders werken vaak op grote hoogte.

81


Tekst | Roel van Gils Beeld | Kyocera Senco Construction / Van den Brink Staalbouw

Gerenommeerde handelaar

in bevestigingsmaterialen

Kyocera-Senco-Construction in Valkenswaard is nog niet voor iedereen in Nederland en België een

bekende naam op het gebied van bevestigingsmaterialen. Best opmerkelijk, als je bedenkt dat veel

grote staalconstructies in Nederland verankerd en gemonteerd zijn met de bevestigingsmaterialen

van deze firma. Dirk Jurriens en Hendrie Mulleman gunnen ons een kijkje in de keuken bij de

voormalige afdeling van MCB Nederland/PBT Fasteners. Ah kijk, nu gaat er wellicht wel een belletje

rinkelen…! Kyocera-Senco-Construction onderscheidt zich met name door zijn uitgebreide

assortiment en verregaande toegevoegde waarde in logistieke oplossingen (Value Added Services).

82

De divisie Construction van Kyocera-Senco in Valkenswaard is een gerenommeerde toeleverancier voor de staalbouw,

betonbouw, grond-, weg- en waterbouw, kassenbouw en machinebouw.


Bouten, moeren, sluitringen, draadeinden,

haakankers, verankeringsproducten en laselektroden:

de divisie Construction van Kyocera-

Senco in Valkenswaard is een gerenommeerde

toeleverancier voor de staalbouw, betonbouw,

grond-, weg- en waterbouw, kassenbouw en

machinebouw. “We waren uitgegroeid tot een

succesvolle divisie binnen MCB Nederland en

in die hoedanigheid in 2015 overgenomen door

VRP-holding, dat op zijn beurt weer is opgegaan

in de Kyocera Corporation”, legt Jurriens uit.

TOEGEVOEGDE WAARDE

IN LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

Kyocera-Senco-Construction is explosief gegroeid

de laatste jaren. “We beschikken over

een enorme uitgebalanceerde voorraad van

meer dan 3.000 ton aan bevestigingsmaterialen,

een heel sterk sales-, inkoop- en logistiek

team en excelleren in service en betrouwbaarheid.

Onze uitleveringsgraad is ontzettend

hoog. 98% van de orders wordt de volgende

dag uitgeleverd”, zegt Jurriens trots. Mulleman

vult aan: “Daarnaast onderscheiden we ons

met onze Value Added Services. Ondanks dat

we homogene producten verkopen, zijn we

voor onze klanten niet enkel een dozenschuiver

maar juist van toegevoegde waarde door

verregaande logistieke oplossingen aan te bieden.

Denk aan het leveren in exact de juiste

hoeveelheden, het combineren van artikelen in

zakjes/doosjes (kitting), 2-bin systeem (Smart

Inventory Management: SIM), het leveren van

Wie bevestigingsmaterialen nodig heeft in de staal- of betonbouw is bij Kyocera-Senco-Construction aan het

juiste (one-stop-shop) adres.

‘Veel gebouwen en constructies zijn verankerd en

gemonteerd met onze bevestigingsmaterialen

volledig geassembleerde haakankersets of het

op maat zagen van draadeinden. Dergelijke

tijdrovende handelingen voor onze klanten nemen

wij graag over. Het ontzorgen van onze

klanten staat bij ons hoog in het vaandel!

ONE-STOP-SHOP

Maatwerk nodig? Ook dat is volgens Mulleman

geen probleem. “Het is allemaal onderdeel

van onze Value Added Service-filosofie. Op

basis van de vraag van onze klanten komen wij

altijd tot een passende oplossing. We zijn wat

dat betreft echt een one-stop-shop voor het

complete pakket aan bevestigingsmaterialen.

We beschikken tevens over een eigen kwaliteitsdienst

die onze producten controleert op

norm, mechanische waarden en materiaaleigenschappen.

Ook zijn we in staat om producten

te keuren en de bijbehorende certificaten

af te geven die voor de staalconstructiebranche

vereist zijn (3.1-certificaten, 2.1-certificaten

en DoP’s). Alles volgens de norm NEN-

EN 1090. We kopen de materialen over de

hele wereld in en beleveren inmiddels veel

staalbouwers in Nederland. Veel gebouwen

en constructies zijn verankerd en gemonteerd

met onze bevestigingsmaterialen.”

Kortom, voor wie bevestigingsmaterialen

nodig heeft in de staal- of betonbouw is bij

Kyocera-Senco-Construction aan het juiste

(one-stop-shop) adres. ■

83


Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Profity bv

Ultra-slimme logistiek voor

tientallen projecten tegelijk

‘Let’s automate your production with BIM’. Dat is de slogan van BIM4Production. Met de

BIM4Production software kunnen bouwbedrijven vanuit een en hetzelfde 3D BIM-model hun

planning, productie en transport aansturen. De software zou er zomaar voor kunnen zorgen dat de

totale bouwsector verandert.

Dankzij läserprojection is er sprake van een foutloze maatvoering.

Dat is dan ook precies de ambitie van BIM-

4Production. Het Rijssense bedrijf droomt

ervan om de bouwsector blijvend te veranderen.

“De bouwsector is toe aan sociale innovatie”,

vindt Karel Kamp, operationeel directeur.

“Omdat Nederland een kenniseconomie

heeft, worden voor de echte bouwactiviteiten

vooral buitenlandse werknemers ingezet. Dit

is een ontwikkeling waar je vanuit humanitair

oogpunt vraagtekens bij kunt zetten. Waarom

niet onze robots verrijken, de productiemogelijkheden

verbeteren en onze eigen kenniswerkers

het werk laten doen? Dat is wat BIM4Production

mogelijk maakt!”

ULTRA-SLIMME LOGISTIEK

Onlangs is BIM4Production geïnstalleerd bij

Spaansen, producent van prefab betonnen

wandelementen. “Hier is nu overduidelijk te

zien hoe bouwbedrijven over enkele jaren allemaal

kunnen functioneren”, vertelt Kamp. “Het

gebruik van het 3D BIM-model beperkt zich niet

meer tot de voorbereidingsfase, maar is zodanig

verrijkt dat het ook de planning en productie, het

transport, de levering en de montage regelt. De

software gebruikt het BIM-model van het project

als uitgangspunt en extraheert dit vervolgens

op intelligente wijze naar wat nodig is voor

de planning, de ideale volgorde, de aansturing

van de robots, de productie en het transport.

Kortom, het regelt een ultra-slimme logistiek.”

DE OPLOSSING VOOR

UITEENLOPENDE PROBLEMEN

De software speelt niet alleen in op de sociale

problemen in de bouw, maar ook op andere

problemen waar de bouwwereld tegenaan

loopt. Krappe bouwplaatsen, korte doorlooptijden

en steeds scherpere budgetten om er

maar een paar te noemen. In al die situaties

levert BIM4Production de slimme logistiek. Zo

worden nu bij Spaansen alle geprefabriceerde

wanden en vloeren zo efficiënt mogelijk en ‘justin-time’

naar de juiste locatie getransporteerd.

CO-CREATIES

De toepassing van BIM4Production gaat altijd

via co-creatie. Kamp: “Het beste resultaat

wordt bereikt als we zo vroeg mogelijk bij de

optimalisatie betrokken zijn; dan kan de klant

onze kennis en ervaring optimaal inzetten.

Co-creatie leidt tot een duidelijke aanpak en

scope. De langetermijndromen, waardecreaties

en doelen worden gezamenlijk bepaald,

84


BIM4Production maakt voor tienduizenden elementen een visuele planning.

‘Het antwoord op

sociale problemen,

krappe bouwplaatsen,

korte doorlooptijden

en steeds scherpere

budgetten

Met behulp van verregaande robotisering kunnen onze eigen kennismedewerkers het werk doen.

om ze vervolgens om te zetten in actieplannen.

Door deze aanpak is er een gezamenlijk

ambitie met een langetermijnvisie.”

JUIST OP GROTE SCHAAL

Dankzij BIM4Production is de fabriek van

Spaansen nu verregaand geautomatiseerd.

Hierdoor kan het bedrijf een belangrijke bijdrage

leveren aan het landelijke productiedoel

van 100.000 woningen per jaar. De software

managet moeiteloos tientallen projecten tegelijkertijd,

ongeacht het aantal tekeningen en

de vele verschillende elementen die geproduceerd

moeten worden. Met de 3D-tekeninformatie

uit BIM maakt de software voor al die

tienduizenden elementen een visuele planning,

tot en met de montage.

BIM4Production is generiek ontwikkeld om

industrieel elementen te produceren. Het kan

dan ook overweg met houtskeletbouwelementen,

prefab badkamers, kozijnen, gevels, staalconstructies

en andere prefab producten. Per

project regelt en levert de software wát nodig

is en wanneer het nodig is. De productieflow

is project onafhankelijk. Just-in-time dus. ■

‘Planning, productie, transport, levering en

montage in één model’

De softwareoplossing regelt planning, productie, transport, levering en montage.

85


Staalplaat-betonvloeren

Onderdeel van uitdagingen

Ontwerpprogramma op onze website

www.dutchengineering.nl

T +31 (0)71-5418923 E info@dutchengineering.nl W dutchengineering.nl

66629_DEN_advertentie_A5.indd 1 05-12-14 09:32


DORDRECHT PRINS CLAUSBRUG

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Sebastien Adriaensen foto

Enorme installatie

hijst Prins Clausbrug op

zijn plaats in Dordrecht

Hillebrand, onderdeel van ASK Romein, werkt samen met Dura Vermeer aan de realisatie van de Prins

Clausbrug in Dordrecht. Een huzarenstuk dat stilaan zijn einde nadert want in april werd het eerste

deel van de bovenbouw geplaatst. “Het was een mooie uitdaging om het architectonisch ontwerp te

verenigen met ons technisch ontwerp”, aldus Martijn Kuzee, projectleider bij ASK Romein.

De Prins Clausbrug in Dordrecht, naar een ontwerp

van de hand van René van Zuuk Architekten,

zal een krachtige sculpturale landmark voor

de gemeente Dordrecht vormen. Zo steekt de

mast van de beweegbare fiets- en wandelbrug

maar liefst 55 m in de lucht. De bouw van de

brug, die uiteindelijk de nieuwbouwwijk Stadswerven

met het stadscentrum van Dordrecht

zal verbinden, zit dan ook vol uitdagingen en

laat zich kenmerken door een bijzonder architectonisch

ontwerp. Dat ontwerp zorgt voor

een opmerkelijk systeem van beweegbare elementen,

waarvan de mechaniek allemaal weggewerkt

wordt in zeer smalle ruimtes. Voor de

engineering van deze iconische brug sloegen

Hillebrand en Dura Vermeer de handen ineen

met IV Group, een multidisciplinair ingenieursbureau.

Door de intensieve samenwerking tussen

Hillebrand en IV Group werd een model

ontworpen dat niet alleen mooi oogt, maar

ook aan al deze uitdagingen tegemoet komt.

PLAATSING EERSTE DEEL

“Het architectonisch ontwerp is zeer complex”,

vertelt Kuzee. “Het kostte veel werk om

het voor elkaar te krijgen, maar intussen zijn we

wel volop aan het bouwen. Dura Vermeer is

op haar beurt bezig met de onderbouw, inclusief

funderingen, palen, grondwerk, betonwerk,

de elektrotechnische installatie en het remmingwerk

dat de brug moet beschermen tegen

aanvaringen. De onderbouwwerken zijn zo

goed als afgerond en volgens de planning vond

in april de plaatsing van het eerste deel van de

bovenbouw plaats. In onze fabrieken maken

we alle stalen onderdelen. De pijlers worden in

Rotterdam gemaakt en op de locatie in Dordrecht

vinden alle andere betonwerken plaats.”

Hillebrand is binnen het consortium verantwoordelijk

voor de bovenbouw, met name

het staalwerk van de brugconstructie. Kuzee:

88


DORDRECHT PRINS CLAUSBRUG

‘Het was een mooie

uitdaging om het

architectonisch

ontwerp te verenigen

met ons technisch

ontwerp’

De onderbouwwerken zijn zo goed als afgerond. In april vond de plaatsing van het eerste deel van de

bovenbouw plaats.

“Zoals bij ieder project proberen wij met ons

ontwerp zo technisch en economisch mogelijk te

beantwoorden aan het architectonisch ontwerp.”

“Inclusief het ontwerp en de bouw van de hydraulische

aandrijving. Het hele ontwerp in al

zijn grootsheid en complexiteit is zonder twijfel

de grootste uitdaging in dit project. De constructie

is zeer rank waardoor er weinig ruimte

is om de krachten kwijt te kunnen. En gezien de

grootte van de brug komt er heel wat kracht bij

kijken. Zoals bij ieder project proberen wij met

ons ontwerp zo technisch en economisch mogelijk

te beantwoorden aan het architectonisch

ontwerp. Precieze laswerken en hoogwaardige

materialen zijn hierbij cruciaal.”

INDRUKWEKKEND

UITHANGBORD

De brug zal in totaal 140 m lang worden. De

verzwaarde mast, met een gewicht 350 ton,

dient als contragewicht en zorgt er met cilinders

voor dat de 46 m lange brugklep kan worden

opengezet. Een imposante ballastmast en een

pendelstaaf die ver de lucht in steken vormen

het beweegbare deel en maken een bijzondere

beweging als de brug opent of sluit. “Het

wordt een indrukwekkend uithangbord voor

de stad. De brug verbindt een nieuwbouwgebied

met de Dordrechtse binnenstad en

zorgt zo voor een zeer snelle verbinding. Voor

Hillebrand is dit zonder twijfel een erg bijzondere

referentie, mede dankzij het bijzondere

architecturale aspect. Het was niet eenvoudig

om het architectonisch en technisch ontwerp

te laten samensmelten. Wat dat betreft is het

steeds een kwestie van geven en nemen, maar

het resultaat mag er zeker zijn. Het is net onze

sterkte om de techniek te implementeren

in het ontwerp en ik ben dan ook best trots

dat we met Hillebrand dergelijke projecten

kunnen realiseren”, besluit Kuzee. ■

De Prins Clausbrug in Dordrecht, naar een ontwerp van

de hand van René van Zuuk Architekten, zal een krachtige

sculpturale landmark voor de gemeente Dordrecht vormen.

89


Snelle verwerking

Groot oppervlak

Prefab geoptimaliseerd

VAN SCHETS

TOT IN BETON

Met een compleet en breed assortiment producten voor de bouw,

afstandhouders in het bijzonder, is ENVO-FIX al meer dan 65 jaar

de gespecialiseerde totaalleverancier voor de betonverwerkende

industrie. Kwaliteitsproducten en goede adviezen garanderen

efficiënte verwerking van de afstandhouders. Maar wat als

een specifieke situatie om een unieke eigenschap vraagt?

Zachte ondergrond, waterdicht werk, verticale of horizontale

bewapening, zware belasting of zichtwerk? De knowhow en het

ruime assortiment “originals” van ENVO-FIX bieden in iedere

denkbare situatie de verborgen kwaliteit!

100% KWALITEITSPRODUCTEN ACCURATE LEVERING IN HEEL NEDERLAND AL 3 GENERATIES FAMILIEBEDRIJF

BESTEL GRATIS MONSTERS OP ENVO-FIX.NL

ENVO-FIX B.V. WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT 18 2411VV BODEGRAVEN T: 0172 61 22 88 F: 0172 61 73 36 WWW.ENVO-FIX.NL


WIJ PRODUCEREN

Wanden

Kolommen & balken

Trappen & bordesplaten

Dock elementen

Specials

Kanaalplaatvloeren

Balkon- & galerijplaten

IJsseldijk 31 – 7325 WZ Apeldoorn – Tel. 085 11 22 360 – info@preco.nl

www.preco.nl


THEMA PREFAB BETON

Tekst | Chris Elbers Beeld | Preco

Divers pakket PREFAB

BETONOPLOSSINGEN voor

nieuwbouwproject De Ananas

Producent van prefab betonelementen Preco levert vanuit de hypermoderne fabriek op de

Ecofactorij in Apeldoorn diverse componenten voor het project De Ananas in Leiden. Daarmee

bevestigt het bedrijf opnieuw alles in huis te hebben om bouwprojecten efficiënt, duurzaam en

maatgericht in te vullen. “We tekenen voor het complete plaatje en zijn in staat om vanuit één hand

het complete betonnen casco te verzorgen”, zegt projectleider Inge van de Weerd namens Preco.

“Daarbij assisteren we vanaf het ontwerp en de productie volgens KOMO tot aan het just-in-time

leveren en monteren van de benodigde prefab betonelementen op de bouw.”

Via een gevarieerd en omvangrijk diensten- en productenprogramma

staat Preco voor totale ontzorging op het gebied van prefab beton.

Omvat het dienstenpakket onder meer 3D engineering, levering en

montage, het uitgebreide productassortiment telt uiteenlopende prefab

oplossingen. Van wanden, kolommen en balken tot en met trappen

en bordesplaten, balkon- en galerijplaten, kanaalplaatvloeren, T-docks

en specials. En wat ook mooi is: alle producten worden met een scherp

oog voor duurzaamheid in eigen fabriek vervaardigd. Zo minimaliseert

Preco de uitstoot van CO 2

, onder andere door een minimale hoeveelheid

cement aan de betonmengsels toe te voegen. Verder zet het

bedrijf hoog in op slimme productieprocessen, een sterk gereduceerd

energieverbruik en het continu vernieuwen en optimaliseren van de

interne processen.

DIVERS EN DUURZAAM

De kwaliteiten en veelzijdigheid van Preco komen tijdens het nieuwbouwproject

De Ananas in Leiden prima tot uiting. “Het betreft hier de

bouw van een 374 appartementen tellend complex dat op het voormalige

veilingterrein aan de Lammenschansweg nabij het bruisende stadscentrum

van Leiden in drie fases wordt gerealiseerd”, ontvouwt Van de

Weerd het project. “Als de bouw van de plandelen Arvensis, Bromelia

I, Bromelia II en Viridis in 2022 een feit is, is De Ananas een fantastische

en tegelijk duurzaam getinte plek om te wonen en te ontspannen.” Zo

wordt het hart van De Ananas voorzien van een centrale binnentuin

en kunnen de bewoners straks gebruikmaken van bijzondere voorzieningen,

waaronder horeca-, winkel- en parkeerfaciliteiten. Maar ook

op het duurzaamheidsfront scoort De Ananas. Alle woningen worden

gasloos gebouwd en voorzien van een warmtepompsysteem voor koeling

en verwarming. Op het dak worden zonnepanelen gelegd.

UITDAGING

De voor De Ananas benodigde prefab betoncomponenten worden

niet alleen door Preco geproduceerd, ook het ontwerp en het transport

richting de Leidse binnenstad liggen op het bord van de totaalleverancier.

Van de Weerd licht toe: “In mei 2020 hebben we de opdracht

gekregen om in drie afzonderlijke fases tot en met 2022 verschillende

prefab producten te leveren. Het gaat hierbij in totaal om 321 balkonplaten,

80 galerijplaten, 75 consoles en 3.000 vierkante meter wandelementen

voor de liftkern en rooftop. Een klus die niet alleen vanwege de

omvang ervan bijzonder is, het is ook een uitdaging om de leveringen

binnen een behoorlijk lang tijdsbestek just-in-time uit te voeren. En dat

heeft alles te maken met het feit dat hier sprake is van een groot project,

dat op een relatief klein grondoppervlak wordt gerealiseerd. Maar

ook die hobbel gaan we nemen, dat is ons wel toevertrouwd.” ■

92


THEMA PREFAB BETON

‘Onze kwaliteiten en veelzijdigheid komen tijdens

het project De Ananas goed tot uiting’

Een mooi zicht op de geleverde prefab balkon- en galerijplaten.

Een impressie van project De Ananas te Leiden.

De prefab balkon- en galerijplaten worden gemonteerd op de bouw.​

93


THEMA PREFAB BETON

Tekst | Roel van Gils Beeld | Matrix

Data erin, wapeningsvoorstel eruit

Automatisch wapenen

van prefab betonvloeren

Al vele jaren bewijst MatrixFrame zijn meerwaarde als veelzijdige en krachtige rekensoftware

voor het ontwerpen van beton-, staal- en houtconstructies. Specifiek voor het rekenen aan prefab

betonnen vloeren en liggers is er nu MatrixLigger. Onder de motorkap hetzelfde rekenhart van

MatrixFrame maar met extra functionaliteiten, zoals voorspanning, faseringen, afschuifvlakberekening,

toetsing van brandwerendheid en ontwerpen op doorbuiging. Niet per vloer, maar in één run voor

alle vloeren binnen een project.

MatrixLigger montage.

Voor het automatisch wapenen van prefab

betonvloeren zwerven er in de Benelux verschillende

oplossingen rond, weet Jan Willem

Fokkema van Matrix Software. “Het overgrote

deel van die software is geschoeid op een oude

leest. MatrixLigger is een modern alternatief

met een ontzettend intelligent rekenhart. Het

is daarmee de ideale rekensoftware voor constructeurs

van breedplaatvloeren, kanaalplaatvloeren

en ribcassettevloeren. Je stopt er aan

de voorkant data in, waarna er automatisch

een wapeningsvoorstel uitrolt.”

XML-BESTANDSFORMAAT

De software van Matrix kan overweg met

XML. “Sterker nog, we praten XML”, benadrukt

Fokkema. “Als je een project opslaat in

onze software, wordt er een XML-bestand opgeslagen.

Het is het open dataformaat dat in de

hele bouwwereld gebruikt wordt om data van

de ene naar de andere applicatie te sturen. Er

hoeft dus voor onze software geen omzetting

plaats te vinden. Dat is vrij uniek te noemen.

Via een API kunnen onze gebruikers ook allerlei

standaard commando’s meegeven, zoals

‘maak belastingcombinaties’, ‘voer een toetsing

doorbuiging uit’ of ‘doe een wapeningsvoorstel’.

Je kunt het allemaal persoonlijk instellen.”

CAD/CAM-INTEGRATIE

“Met MatrixLigger geïntegreerd in onze CAD/

CAM-oplossing IC-Prefab is het mogelijk om

vloeren razendsnel te ontwerpen”, vervolgt

Fokkema. “Met een druk op de knop wapenen

we de elementen automatisch af. Daarbij

wordt rekening gehouden met alle randvoorwaarden

die door de productielocatie gesteld

94


THEMA PREFAB BETON

‘Je stopt er aan

de voorkant data

in, waarna er

automatisch een

wapeningsvoorstel

uitrolt’

MatrixLigger berekening.

MatrixLigger productie.

worden: elementafmetingen, pasplaten, tralieliggers,

wapeningsdiameters, wapeningscombinaties,

strengenpatronen, enzovoort. De

resultaten kunnen vervolgens in een representatieve

rapportage gedeeld worden met

opdrachtgevers, hoofdconstructeurs en controlerend

constructeurs.”

Alle software van Matrix, dus ook Matrix-

Ligger, kan volgens Fokkema volledig geïntegreerd

worden in andere oplossingen. “Het

opent de deur om bijvoorbeeld onze software

onder een configurator te hangen. Of je

kunt het aansluiten op applicaties zoals Revit,

Tekla, Grasshopper en Dynamo. De berekeningen

worden ‘onder de motorkap’ door

onze software uitgevoerd, maar de resultaten

worden rechtstreeks in de desbetreffende

software getoond. We merken dat veel bedrijven

daar steeds meer op inzetten en dat

is hetgeen waar wij al jaren op inspelen.” ■

‘Het is de ideale rekensoftware voor

constructeurs van breedplaatvloeren,

kanaalplaatvloeren en ribcassettevloeren

95


UW INFRASTRUCTUUR

WEER OP ORDE.

Terwijl uw bedrijfsvoering

gewoon doorgaat.

Al jarenlang is GMB Haven & industrie

een vertrouwd gezicht in het

Rotterdams havengebied - en ver

daarbuiten. We begrijpen de dynamiek

van de logistieke wereld en stemmen

daar onze ontwerpen én onze

uitvoeringsplanningen op af. Zo hebben

we bijvoorbeeld honderden hectaren aan

zwaarbelaste terreinen gerealiseerd.

Maar ook robuuste betonconstructies en

gigantische loodsen. En niet te vergeten:

de vele fundaties waarop Nederland

windmolenparken bouwt om duurzame

windenergie te genereren.

Meer weten over GMB?

Kijk op www.gmb.eu

of bel 088 88 54 000.

De specialisten in bouwtechnische

automatisering zijn op zoek naar een:

Adviseur constructieve software

Wat zijn je taken?

• Het adviseren van (potentiële) klanten over software voor sterkte- en stabiliteitsberekeningen

van beton-, staal- en houtconstructies.

• Ondersteunen van klanten bij het inzetten van MatrixFrame als BIM−oplossing voor Revit,

Tekla en andere BIM software.

• Adviseren over geparametriseerd ontwerpen met Dynamo en Grasshopper voor MatrixFrame.

• Een actieve bijdrage leveren aan de afstemming van de software op de behoefte van klanten.

Welke kennis & vaardigheden vinden we interessant?

• Kennis van en affiniteit met het ontwerpen van draagconstructies.

• Kennis van reken- en tekensystemen en koppelingen.

• Kennis van de Eurocode normen.

• Opleidingsniveau HTS/TU eventueel aangevuld met BV/HTI.

• Goede communicatieve vaardigheden.

• Klantgericht handelen.

• Kennis van de Nederlands en Engelse taal.

• Rijbewijs B.

Wat mag je van ons verwachten?

• Gevarieerde en zelfstandige functie met veel

verantwoordelijkheid.

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden en een goed pensioen.

• Volop ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke groei.

• Een auto van de werkgever voor klantbezoeken.

Heb je interesse?

Mail dan je reactie naar janwillem@matrix-software.nl

Voor meer informatie over de functie kun je bellen met

Jan Willem via +31 88 - 56 78 050.

www.matrix-software.nl

2210352 Adv. PA consultant BUI 185x133mm Def.indd 1 02-06-2021 11:58


FOTO: BRUSSEL - SUZAN DANIELBRUG

DESIGN · BUILD · CONNECT

Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. Wereldwijd. Van complexe diensten aan de offshore

energie- en energietransitiesector, over grote bagger- en verdedigingswerken op de rand van water

en land, tot uitdagende civiele en milieuwerken. Goed geïntegreerde competenties en investeringen

leiden tot creatieve, duurzame en innovatieve oplossingen. Zo levert Jan De Nul Group resultaten voor

tevreden klanten. Vandaag, maar ook morgen.

aelterman

Aelterman BV is gespecialiseerd in zware staalconstructies zoals bruggen, sluisdeuren, pontons,

offshore- en andere maritieme constructies. Al bijna 70 jaar leveren wij een staaltje van ons kunnen

en staat onze kennis en know how garant voor een feilloze afwerking van opdrachten in binnen- en

buitenland. Wij hebben tal van troeven waaronder onze watergebonden ligging met onbeperkte

toegang tot open water, een jong en dynamisch team met diverse expertises en een ruime ervaring.

JANDENUL.COM

aelterman.be


BRUSSEL SUZAN DANIELBRUG

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Aelterman bv

Suzan Danielbrug nadert voltooiing

Bruggenbouwers aan

Het brugdek op de pijlers.

Nog voor het eind van het jaar is de oplevering voorzien van de Suzan Danielbrug in Brussel.

Hiermee komt een eind aan ruim 10 jaar van engineeringwerk, planning, voorbereiding en constructie.

Het studiewerk werd uitgevoerd door bureau Greisch; metaalconstructiebedrijf Aelterman en Jan

De Nul Group stonden in voor de bouw, samen met een aantal onderaannemers. Het werd een vrij

unieke realisatie omdat, met het oog op een minimale impact op de omgeving, zeer compact moest

worden gebouwd. De brug wordt enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Met de Suzan Danielbrug beoogde bouwheer Beliris een vlotte en

snelle verbinding tussen de Havenlaan en Willebroekkaai, ter hoogte

van Tour & Taxis. Het project is belangrijk in het kader van een verdere

ontwikkeling en ontsluiting van de site Tour & Taxis en de recreatieve

havenzone van Brussel. Het betreft hier een boogbrug van het type

‘Bow String’ waarbij stalen bogen het gewicht van het brugdek dragen.

INDRUKWEKKENDE CONSTRUCTIE

De Suzan Danielbrug bestaat uit een centraal brugdek van 60 m met

een aanbrug van 30 m aan weerszijden, plus een helling van 80 m. Hiermee

komt de totale lengte van de constructie op 200 m. Voor de veiligheid

werd het brugdek opgesplitst in twee afgescheiden delen. Een

strook van 7 m breed is voorzien voor het openbaar vervoer en een 6 m

brede zone is bestemd voor fietsers en voetgangers. Het voetgangersgedeelte,

met houten loopvlak, wordt aangebracht op een uitkraging in

het beton. De hele constructie weegt ruim 1.200 ton, waaronder ongeveer

290 ton voor de stalen bogen en de twee pijlers. De rest is beton.

COMPACT VOOR EEN MINIMALE IMPACT

Eén van de hoofdvereisten was dat de impact op de omgeving zo klein

mogelijk moest zijn. Dit is ook één van de redenen dat de studie- en

voorbereidende fase zoveel tijd in beslag namen. De uiteindelijke realisatie,

na talloze aanpassingen, wijkt dan ook sterk af van het initiële

concept. Mark Van Overbeke van Aelterman vertelt: “Precies omwille

van de minimale impact werd het een bijzonder lage constructie voor

een brugdek van 60 m lang. De grote bogen zijn slechts 4 m hoog,

wat vrij uitzonderlijk is. Dit had dan ook zijn weerslag op de gebruikte

staalsoorten (S355, S460 en S690), plaatdiktes en lasvolumes.” ❯

98


BRUSSEL SUZAN DANIELBRUG

het werk in Brussel

Lossen van het binnenschip.

‘Eén van de

hoofdvereisten was

dat de impact

op de omgeving

zo klein mogelijk

moest zijn’

Drukke activiteit op de site.

99


BRUSSEL SUZAN DANIELBRUG

Bram Van Renterghem van Jan De Nul Group: “Ook voor ons bedrijf

hield het architecturaal concept de nodige uitdagingen in. Door het

compacte ontwerp en de integratie van de staalstructuur is de beschikbare

ruimte voor naspanning en wapening zeer beperkt en werd met

bijzonder strenge toleranties gewerkt. Ook de integratie van de inox

voetgangersstructuur met daarop een dek in tropisch hardhout aan de

brug is onderhevig aan zeer strenge toleranties. Om hieraan te voldoen,

zal gewerkt worden met een soort kliksysteem voor de inox- en houten

onderdelen. Deze structuur wordt op voorhand volledig geassembleerd

en ter plaatse in een uitkraging gemonteerd.”

GEFASEERDE OPBOUW

De stalen bogen werden geprefabriceerd in 4 stukken van elk 55 tot 65

ton. Samen met de pijlers werden deze aangevoerd via een binnenschip

vanuit de Aelterman werkplaatsen aan het Kluizendok in de Gentse Haven.

Jan De Nul Group stond in voor de voorbereidende werkzaamheden, de

funderingen, de bouw van de 3 overspanningen van het brugdek, de landhoofden,

de verlichting, het voetgangersgedeelte, de 2 zijoverspanningen

in beton en alle eindafwerkingen zoals wegenis, leuningen en verlichting.

Voor de bouw van de hoofdoverspanning werd één zijde van de brug

op pontons geplaatst en zo naar de overkant gebracht. Ook 8 van op

afstand gestuurde platformwagens werden hierbij ingezet. Kraanbedrijf

Sarens uit Londerzeel voerde deze werkzaamheden uit in onderaanneming,

onder supervisie van Jan De Nul Group en in samenwerking

met de Haven van Brussel.

Nadien werd de brug gesteund op voorlopige pijlers. Om hinder op de

waterweg te beperken, werd de brug in nauwelijks 2 dagen geplaatst. In

een verdere fase worden de 2 aanbruggen, overspanningen van elk 30

m, gebouwd op de kaaien en aangesloten op het centrale brugdek. Pas

na de bouw van de zijoverspanningen komt de brug te rusten op permanente

pijlers. De laatste fase omvat het asfalteren van het brugdek en het

aanbrengen van leuningen en verlichting.

Jan De Nul Group geeft al zes generaties lang vorm aan water en land.

Wereldwijd verlegt ze de grenzen in maritieme, civiele en milieuprojecten.

Door een creatieve en innovatieve aanpak behaalt ze duurzame en

succesvolle resultaten. In 2020 realiseerde ze een omzet van 1,9 miljard

euro met meer dan 6.000 medewerkers.

Aelterman bv uit Gent is een dynamische en familiale KMO met uitgebreide

knowhow op vlak van staalconstructies. Het bedrijf is gespecialiseerd

in stalen bruggen, sluisdeuren, stuwdeuren, kraanonderdelen

en aanverwante gelaste constructies voor opdrachtgevers in binnenen

buitenland. ■

‘Om hinder op de waterweg te beperken, werd de brug in

nauwelijks 2 dagen geplaatst’

Plaatsen van de bogen.

100


BETON

BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

PARTNER WORDEN VAN

BETON & STAALBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op betonenstaalbouw.nl

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op betonenstaalbouw.nl

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar betonenstaalbouw.nl

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

betonenstaalbouw.nl


BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

A.P.S. EUROPE AUTOMATION BV

Oude Middenweg 213-217

2491 AG DEN HAAG

T +31 6 408 65 307

E info@aps-europe.nl

W www.aps-europe.nl

BALVERT HANDEL BV

Atoomweg 9

2421 LZ NIEUWKOOP

Postbus 84

2420 AB NIEUWKOOP

T +31 172 57 36 35

E info@balvert.nl

BETONVERENIGING

Büchnerweg 3

2803 GR GOUDA

T +31 182 53 92 33

E info@betonvereniging.nl

W www.betonvereniging.nl

BUITING MACHINEB.

EN STAALCONSTRUCTIE BV

Van Dongenstraat 42

8107 AG BROEKLAND

Postbus 129

8100 AC BROEKLAND

T +31 570 53 10 10

E d.frankot@buitingstaalbouw.nl

W www.buitingstaalbouw.nl

W www.balvert.nl

BJOND INNOVATION

Eerste straat 11

AALBORG PORTLAND BELGIUM

Noorderlaan 147 B 9

B-2030 ANTWERPEN

T +32 471 955 129

E yves.terneu@aalborgportland.com

W www.aalborgportland.be

NV BEKAERT SA

Bekaertstraat 2

BE-8550 ZWEVEGEM

T +32 56 76 61 11

E veerle.tack@bekaert.com

W www.bekaert.com

B-3680 MAASEIK

T +32 89 56 53 15

E jvm@bjond.be

W www.bjond.be

CONSENSOR BV

ROTTERDAM

T +31 10 244 07 38

E cs@consensor.nl

W www.consensor.nl

ASK ROMEIN

Belder 101

4704 RK ROOSENDAAL

Postbus 1013

4700 BA ROOSENDAAL

T +31 165 750 300

E info@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

BESTCON BV

Kanaaldijk 19

5683 CR BEST

BREEDVELD STAAL

Parallelweg 4

2921 LE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

T +31 180 51 29 33

E info@breedveldstaal.nl

W www.breedveldstaal.nl

CONCREFY BV

Olivier van Noortweg 10

5928 LX VENLO

T +31 77 850 72 22

E info@concrefy.com

W www.concrefy.com

Postbus 189

AUGUSTINUS BV

Bonegraafseweg 4b

4051 CH Ochten

T +31 344 64 70 80

E info@augustinusbv.nl

W www.augustinusbv.nl

5680 AD BEST

T +31 499 36 63 66

E info@bestcon.nl

W www.bestcon.nl

BSE BETONWERKEN

Tolweg 1

3851 SL ERMELO

T +31 341 43 21 12

E info@bsebetonwerken.nl

W www.bsebetonwerken.nl

CONSTRUSOFT

Hengelder 16

6902 PA ZEVENAAR

T +31 6 20 00 00

E rob.roef@construsoft.com

W www.construsoft.nl

BALVERT BETONSTAAL

Atoomweg 9

2421 LZ NIEUWKOOP

Postbus 84

2420 AB NIEUWKOOP

T +31 172 57 36 35

E info@balvert.nl

W www.balvert.nl

BETONHUIS

Zaagmolenlaan 20

3447 GS WOERDEN

Postbus 194

3440 AD WOERDEN

T +31 348 48 44 74

E info@betonhuis.nl

W www.betonhuis.nl

BuildSoft

BUILDSOFT www.BuildSoft.eu

NV

Hundelgemsesteenweg 244/1

B-9820 MERELBEKE

T +32 9 252 66 28

E Hundelgemsesteenweg info@buildsoft.eu 244/1

W

9820

www.buildsoft.eu

MERELBEKE

telefoon +32 (0)9 252 66 28

info@buildsoft.eu

BuildSoft

Construx - Dijkhor BV

Bobinestraar 67

3903 KE VEENENDAAL

T +31 318 54 13 27

E info@construx-dijkhor.nl

W www.construx.be

www.BuildSoft.eu

102

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


BETON

BOUW.NL

BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

FRANKI GRONDTECHNIEKEN BV

Gebouw Vaandrecht

HOLLANDIA STRUCTURES

Postbus 12

CORDEEL NEDERLAND BV

Lindtsedijk 22

3336 LE ZWIJNDRECHT

Postbus 55

3330 AB ZWIJNDRECHT

T +31 78 625 51 00

E info.nl@cordeel.eu

W www.cordeel.eu

DUTCH ENGINEERING

Energieweg 46

2382 NL ZOETERWOUDE

Postbus 3

2380 AA ZOETERWOUDE

T +31 71 541 89 23

E info@dutchengineering.nl

W www.dutchengineering.nl

Trondheim 8

2993 LE BARENDRECHT

T +31 180 64 19 98

E info@franki-grondtechnieken.nl

W www.franki-grondtechnieken.nl

2920 AA KRIMPEN A/D IJSSEL

T +31 180 54 05 40

E info@hollandia.biz

W www.hollandia.biz

INTERBOOR MIDSLAND

CT DE BOER

Marconibaan 44

3439 MS NIEUWEGEIN

T +31 30 600 91 51

E info@ctdeboer.nl

W www.ctdeboer.nl

ECHO PRECAST ENGINEERING NV

Industrieterrein Centrum Zuid 1533

B-3530 HOUTHALEN

T +32 11 600 800

E info@echoprecast.com

W www.echoprecast.com/nl

GALVA POWER

Centrum Zuid 2037

B-3530 HOUTHALEN

T +32 11 51 02 34

E info@galvapower.com

W www.galvapower.com

Postbus 40392

3504 AD UTRECHT

T +31 30 241 19 19

E info@interboor-midsland.nl

W www.interboor-midsland.nl

DE RUN METAALCOATING BV

De Run 5118

5503 LV EINDHOVEN

T +31 40 255 38 58

E info@derunmetaalcoating.nl

W www.derunmetaalcoating.nl

ECOCEM BENELUX

Plaza 22

4782 SK MOERDIJK

T +31 168 74 50 40

E info@ecocem.nl

W www.ecocem.nl

GMB HAVEN & INDUSTRIE

Industrieweg 15

2995 BE HEERSJANSDAM

T +31 88 88 54 100

E info@gmb.eu

W www.gmb.eu

INTERBUILD NV

Heistraat 129

B-2610 Wilrijk

T +32 3 820 64 64

E interbuild@interbuild.be

W www.interbuild.be

I-THESES BVBA

DEKKER MACHINES & SERVICE

Mechelaarstraat 23

4903 RE OOSTERHOUT

T +31 162 71 48 16

E info@dekkermachines.nl

W www.dekkermachines.nl

ENVO-FIX

Willem de Zwijgerstraat 18

2411 VV BODEGRAVEN

T +32 172 61 22 88

E info@envo-fix.nl

W www.envo-fix.nl

HILLEBRAND SOFTWARE

www.hillebrandsoftware.com

www.coatingcalculaties.nl

www.optimize-it.info

www.lasprijsberekenen.nl

Moortelstraat 27

B-9160 LOKEREN

T +32 9 33 88 252

E info@i-theses.com

W www.i-theses.com

delta beton bv

DELTA BETON BV

De Huufkes 17

5674 TL NEUNEN

T +31 40 284 10 10

E info@deltabeton.nl

W www.deltabeton.nl

Belgische Vereniging van specialisten in de

herstelling, bescherming en versteviging van beton

FEREB VZW

Grootveldlaan 148

B-1050 BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E info@fereb.be

W www.fereb.be

HOLCIM NEDERLAND BV

Ijsseldijk 351

2922 BK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

T +31 180 54 55 00

E info.hnl-frbe@holcim.com

W www.holcim.nl

JAGER MENG-EN RECYCLINGTECHNIEK

Nobelstraat 40a

3846 CG HARDERWIJK

T +31 341 42 45 33

E info@jager-mrt.nl

W www.jager-mrt.nl

BETON

BOUW.NL

103


BETON

BOUW.NL

BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

JAN DE NUL N.V.

Tragel 60

B-9308 HOFSTADE

T +32 53 78 17 60

E info@jandenul.com

W www.jandenul.com

LASBEDRIJF VAN BEEK & ZONEN V.O.F.

Bonegraafseweg 47

4051 CG OCHTEN

T +31 318 30 18 62

E info@lasbedrijfvanbeek.nl

W www.lasbedrijfvanbeek.nl

MOUW HOEDLIGGERS BV

Boylestraat 22

6718 XM EDE

T +31 318 63 32 26

E info@mouwhoedliggers.nl

W www.mouwhoedliggers.nl

PARABUILD (CAD SYSTEMS NV)

Lange Lozanastraat 45

B-2018 ANTWERPEN

T +32 3 216 49 66

E info@parabuild.com

W www.parabuild.com

MULTIBOUWSYSTEMEN BV

JG STAALPLAATBETONVLOEREN BV

Burg. Daalderopstraat 3

6916 CC TOLKAMER

Postbus 57 6916 ZG TOLKAMER

T +31 316 54 27 17

E info@jg-cladding.nl

W www.jg-cladding.nl

LIEMAR SOFTWARE BV

Ekkersrijt 4502 a

5692 DM SON

T +31 40 248 40 41

E info@liemar.nl

W www.liemar.nl

Energieweg 2

3762 ET SOEST

Postbus 115

3760 AC SOEST

T +31 35 588 18 88

E info@multibouwsystemen.nl

W www.multibouwsystemen.nl

NCI

Obalaan 8

3233 BL OOSTVOORNE

T +31 181 48 19 49

E info@nci-bv.nl

W www.nci-bv.nl

PEIKKO

Leemansweg 51

6827 BX ARNHEM

T +31 26 384 38 66

E info@peikko.nl

W www.peikko.nl

PRECO BV

IJsseldijk 31

7325 WZ APELDOORN

T +31 85 11 22 360

E info@preco.nl

W www.preco.nl

MATRIX SOFTWARE

Stichting KOMO

Wijchenseweg 116

Burgemeester van Reenensingel 101

6538 SX NIJMEGEN

RICHARD WIGMANS

2803 PA GOUDA

T +31 85 486 24 20

E info@komo.nl

W www.komo.nl

T +31 88 567 80 00

E info@matrix-software.nl

W www.matrix-software.nl

NIEUWENHUIS BV

Hambakenwetering 22

5231 DC S-HERTOGENBOSCH

T +31 73 548 24 82

E info@nieuwenhuis.nl

W www.nieuwenhuis.nl

Hoge Akkers 9

5554 GA VALKENSWAARD

T +31 6 30 76 51 05

E info@richardwigmans.nl

W www.richardwigmans.nl

®

DE BETONBEKISTING

Kyocera Senco Construction Netherlands

J.F. Kennedylaan 51a

5555 XC VALKENSWAARD

T +31 40 249 24 01

E info@kyocera-senco-construction.nl

W www.kyocera-senco-construction.nl

MORTELCENTRALES NEDERLAND BV

Korte Stukken 1A

5371 MN RAVENSTEIN

T +31 73 503 93 00

E info@betonstations.nl

W www.betonstations.nl

NOE-BEKISTINGSTECHNIEK BV

Vlietskade 1009

4241 WD ARKEL

Postbus 25

4240 CA ARKEL

T +31 183 56 98 99

E info@noe.nl

W www.noe.nl

ROYAL HASKONING DHV

Barbarossastraat 35

6522 DK NIJMEGEN

T +31 24 328 41 90

E info@rhdhv.nl

W www.royalhaskoningdhv.com

104

BETON

BOUW.NL


BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

SLIMLINE BUILDINGS BV

Estlandsestraat 6

7202 CP ZUTPHEN

T +31 575 599 601

E info@slimlinebuildings.com

W www.slimlinebuildings.com

THIEKON CONSTRUCTIE BV

Haansbergseweg 30

5121 LJ RIJEN

T +31 161 222 802

E info@thiekon.nl

W www.thiekon.nl

VAN BERLO BEDRIJFSVLOEREN

Postbus 183

5460 AD VEGHEL

T +31 413 389 090

E info@vanberlo.com

VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

Sluisweg 1

1474 HL OOSTHUIZEN

Postbus 7

1474 ZG OOSTHUIZEN

T +31 299 40 95 00

W www.vanberlo.com

E info@vroom.nl

W www.vroom.nl

SMULDERS

Industrieterrein Hoge Mauw 200

B-2370 ARENDONK

T +32 14 67 22 81

E info@smulders.com

W www.smulders.com

STRUCT4U BV

De hof 1

7218 LA ALMEN

T +31 575 46 99 24

E info@struct4u.com

TWINTEC NEDERLAND BV

Pascalweg 25D

4104 BC CULEMBORG

T +31 345 53 28 78

E mailbox@twintec.nl

W www.twintec.nl

TWINTEC VLAANDEREN

Brandstraat 15a

B-9160 LOKEREN

T +32 9 349 47 01

E mailbox@twintec.be

W www.twintec.be

VAN MAERCKE PREFAB

Scheldekaai 9

B-9690 KLUISBERGEN

T +32 55 39 02 50

E info@vanmaercke.com

W www.vanmaercke.com

WILLY NAESSENS GROUP

Kouter 3

B-9790 WORTEGEM-PETEGEM

T +32 56 69 41 11

E info@willynaessens.be

W www.willynaessens.be

W www.struct4u.com

VLOERENBEDRIJF VAN RIJBROEK BV

TECHNOSOFT®

Keulenstraat 9

7418 ET DEVENTER

T +31 570 682 900

E info@technosoft.nl

W www.technosoft.nl

VALCKE PREFAB BETON NV

Rodenbachstraat 72

B-8908 VLAMERTINGE

T +32 57 20 25 01

E info@valcke-prefab.be

W www.valcke-prefab.be

Vliegeniersstraat 18

5405 BH UDEN

T +31 413 26 50 55

E info@rijbroekvloeren.nl

W www.rijbroekvloeren.nl

Richard Wigmans

Richard Wigmans

ZINKINFO BENELUX

Smederijstraat 2

4814 DB BREDA

T +31 76 531 77 44

E info@zinkinfobenelux.com

W www.zinkinfobenelux.com

Uit voorraad leverbaar:

RVS/INOX Bouwstaal

Rollen, staven en matten

info@richardwigmans.nl | www.richardwigmans.nl

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

105


VOORGESPANNEN

WELFSELS

VAN 2.40 M BREED

EXCLUSIEF

BIJ

EEN HAR(D) VOOR BETON

www.mdbeton.be


Wkb?

Een KOMO-certificaat

levert kwaliteit

en bewijs.

Onder de nieuwe bouwwetgeving draait alles om aantoonbare kwaliteit. Producten en

bouwprocessen met het KOMO-keurmerk hebben daarom de voorkeur. Want daarvan staat

vast dat ze aan alle eisen voldoen. Keer op keer door onafhankelijke deskundigen getoetst.

KOMO-certificaten leveren de bouwkolom extra voordelen:

DE CERTIFICAATHOUDER

Een voorrangspositie in de keuze

voor zijn product of proces.

DE AANNEMER

Een bewijs van

geleverde kwaliteit.

DE OPDRACHTGEVER

Besparing op de kosten

van de kwaliteitsborger.

Ook vooraan staan in de Wkb? Laat uw product of proces nu certificeren. Kijk op:

KOMO.NL

KOMO. ® Kwaliteit zoals beloofd.


ROTOCOATEN IS

VERZINKEN EN

POEDERCOATEN

Onze uitstekende garantie voorwaarden geven op uw

werk binnen de Benelux tot wel

30 JAAR GARANTIE op thermisch verzinken

Bent u benieuwd wat dit voor u betekent?

BEL ONS OP 085 044 2727 EN MAAK EEN AFSPRAAK

of kijk op rotocoat.nl/garantievoorwaarden

15 JAAR GARANTIE op poedercoaten op

thermisch verzinkt staal

More magazines by this user