STRAF! juni 2021

KaSO.MosaRT

MAGAZINE VAN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP

NR 3. | JAARGANG 10 | JUNI 2021

VERSCHIJNT 3 KEER PER JAAR

Sponsortocht

voor vzw

‘t Kietelt

Toptennis

Academy

Mosa-RT

When ART

meets

MATHRedactioneel

Beste lezer

Ziezo, alweer een schooljaar voorbij. En wat voor één!

Telkens dachten we dat we corona nu toch wel verslagen hadden,

maar steeds sloeg het virus keihard terug: na een tweede

ook nog een derde golf. Met het stijgen van de vaccinatiecijfers

lijkt de hemel echter definitief op te klaren, letterlijk zelfs, want

het is intussen zomer. Naast de helende invloed van de vaccins

betekent dat méér vrije tijd in de buitenlucht en dat kan geen

kwaad.

Landen steken elkaar op dit moment de loef af met versoepelingen

en het vaccinatiepaspoort moet ervoor zorgen dat

binnen Europa vanaf 1 juli alles in veilige omstandigheden verloopt.

Ik hoop met u dat dit inderdaad het geval zal zijn, want

na een jaar van ‘opsluiting’ doet mij het vooruitzicht van festivals

met tienduizenden deelnemers op een kluitje, overvolle

stranden met bakken(de) toeristen en drukke terrasjes met uitgelaten

dagjesmensen toch wel een beetje huiveren. Gaan we

het veilig houden?

Laat ons echter niet vergeten dat de meerderheid van de bevolking

meer dan een jaar flink zijn best gedaan heeft om de

maatregelen te volgen. Wat we op tv zien, zijn meestal de

negatieve uitwassen van verloren gelopen zieltjes die zich via

allerlei mediakanalen laten verleiden tot wereldwijde samenzweringstheorieën

en het afzweren van deugdelijk wetenschappelijk

inzicht. Jammer, maar omdat het goed verkoopt, is

dat nu eenmaal waar de media op springen: sensatie.

Misschien is mijn huiverend gevoel dus eerder een teken van

de snelheid waarmee mensen wennen aan nieuwe situaties en

wellicht zal ik daardoor ook weer snel wennen aan ‘het nieuwe

normaal’: vaker een mondmasker dragen in openbare ruimtes,

toch wel wat afstand houden als het druk is, minder handjes

geven én regelmatig die handjes wassen. Als ik daardoor corona

kan vermijden in een verder maatregelloze samenleving, dan

2 Straf! juni 2021Redactioneel

neem ik dat er graag bij. En wie weet maken we van corona op

termijn écht een soort griepje met een jaarlijks terugkomende

inenting, waarna we volop kunnen genieten van de herwonnen

vrijheid zónder maskers. Ik gun het u en ook onze leerlingen.

Die laatsten hebben zich in het afgelopen

jaar verbazend snel aangepast

— EN WIE WEET MAKEN WE VAN

CORONA OP TERMIJN ÉCHT EEN aan de coronasituatie. Ondanks alles

SOORT GRIEPJE MET EEN

hielden zij de moed erin en werkten

JAARLIJKS TERUGKOMENDE zij zich – vaak online – uit de naad om

INENTING, WAARNA WE VOLOP leerstof onder de knie te krijgen en

KUNNEN GENIETEN VAN DE

vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast

vonden zij nog de energie om

HERWONNEN VRIJHEID ZÓNDER

MASKERS

ook de minder fortuinlijke medemensen

te ondersteunen. En dit alles met op de achtergrond een

modernisering die stilaan vorm krijgt in de 2de graad van het

secundair onderwijs. Corona of niet: onze scholen staan nooit

stil!

Straf!, hé?!

Geniet van de zomervakantie!


Willy Van Pol

hoofdredacteur

P.S. Omwille van coronaperikelen ontvangen de meesten van

jullie deze uitgave digitaal. Wie weet gaan we dit in de komende

jaren zo houden!

3


Inhoud

5

12 14

26 36

38 42

En verder...

‘t Kietelt 5

Sponsortocht voor de vzw ‘t Kietelt 6

Eerste bel 8

Een greep uit de eerste graad 10

Nog 50 dagen Mosa-RT 12

Reynaert in Maaseik 14

ESF-project in regio Maasland 16

Grote prijs sociologie 18

Creatieve boekbespreking 19

‘Mobilehom-port’! 20

Lezersbrieven schoppen het tot brief van 22

de dag

Laslab Limburg 24

Groen! 26

Digitale Jobweek 28

Toptennis Academy Mosa-RT 30

The Healthy House 32

Steam-Club 34

Interessante hobby: Free-runnen 36

Speelhuisje voor ‘Villa Geistingen’ 37

Twee gezonde weken 38

Centrum Leren en Werken 40

Interview oud-leerling 42

Modernisering secundair onderwijs: 46

de tweede graad

Smart City 2050 51

Project 5 Industriële ICT

Schoolhouse 54

When Art meets Math 56

Scherp 59

Onze partners 66

Onze sponsors 67

54 56

4 Straf! juni 2021Pastoraal

— ‘T KIETELT

We schreven al in onze paaseditie dat leerlingen en personeel van alle vestigingen

van onze scholengemeenschap zich dit schooljaar sterk hebben ingezet voor ons

solidariteitsproject ’t Kietelt.

’t Kietelt is een vzw die kinderen écht

hun verjaardag laat vieren als mama en

papa daar zelf niet de middelen voor

hebben. De medewerkers van ’t Kietelt

bezorgen aan de ouders een ‘megacoole’

verjaardagsdoos, gevuld met allerhande

speelgoed en lekkernijen, ter waarde

van 40 euro. Wanneer het kind zijn doos

opent, is het uiteraard ook feest voor

mama en papa.

De actie sloeg geweldig aan bij al onze

leerlingen, maar ook bij al onze personeelsleden.

Dit is het mooie resultaat:

— de eerstegraadsschool vestiging Kinrooi haalde 4384,89 euro op dankzij sponsor

wandelingen in de klasbubbel, goed voor 110 verjaardagdozen;

— de eerstegraadsschool vestiging Maaseik haalde 4750 euro op, eveneens dankzij

sponsorwandelingen, goed voor 119 verjaardagsdozen;

— het eindbedrag van de eerstegraadsschool vestiging Neeroeteren is op het

moment dat alle artikels moeten binnen zijn bij de redactie, nog niet gekend. Er

waren verschillende activiteiten om tot een mooi bedrag te komen;

— de bovenbouwleerlingen en hun leerkrachten verzamelden op de Campus 6205

euro door een wafelslag, goed voor 156 dozen. Omdat de leerlingen van klas 3

Humane wetenschappen 3 de meeste wafels hebben verkocht, mochten zij op

vrijdag 21 mei de cheque overhandigen aan Mark Breemans, bezieler van ’t Kietelt.

Dat leverde hen zelfs een artikeltje op in het Belang van Limburg.

Langs deze weg willen we namens vzw ’t Kietelt leerlingen en collega’s bedanken

voor hun inzet en de ouders voor hun milde steun! Dankjewel allemaal! ’t Kietelt kan

nu weer heel wat kinderen blij maken.

5Eerste graad

— SPONSORTOCHT

VOOR DE VZW

’T KIETELT

Onze klas 2.11 heeft eerst gebrainstormd over hoe we ons konden

inzetten voor ’t Kietelt. We hebben onderling taken verdeeld, zoals

wie ging waar sponsors zoeken. Sommige leerlingen vroegen steun

aan bedrijven, anderen zochten thuis sponsoring. Een van onze

klasgenoten liet T-shirts drukken met de sponsors erop en een

aantal leerlingen hebben hiervan een fotoshoot gemaakt. In die

zelfgemaakte T-shirts wandelden we een sponsortocht met onze

leerkracht. En we hebben dit verslag geschreven.

“Ik vind dat ‘t Kietelt goed werk levert, want die mensen doen het

goede voor wie niet genoeg geld heeft om zijn verjaardag te vieren”,

zegt Siebe. Lamyae ging zelfs een stapje verder en is verschillende

winkels afgegaan met de vraag of ze wilden sponsoren. “Ik wou

geld inzamelen om de “armere” kinderen ook een fijne verjaardag

te geven.” “Iedereen heeft recht op een verjaardag en ik zou het erg

vinden mocht iemand zijn verjaardag om financiële redenen niet

6 Straf! juni 2021


kunnen vieren,” vult Jelle aan. “Ik vond het leuk om een sponsor te zoeken, maar

het was ook zeer formeel. Een van de sponsors die ik contacteerde, sponsorde al

een andere klas. Gelukkig vond ik zelf toch nog een zeer gulle sponsor voor honderd

euro.” Kevin vond in zijn familie ook iemand bereid om de T-shirts te drukken.

“Ik vond dit een heel mooi concept, daarom dat ik meteen in actie schoot.

We gaan nu met onze school nog een sponsorloop doen om te laten zien dat we

ons inzetten voor ’t Kietelt en reclame te maken voor onze sponsors.”

Hopelijk zijn er nu nog meer mensen bereid om dit goede doel te steunen!

7Eerste bel

— BERICHTEN

GEHOORD

TIJDENS DE PAUZE

— CNC SPINNER

Ook al zit je pas in 3BM, toch maak je al

kennis met een CNC-machine: in dit geval

een SPINNER !

— EXAMEN ELEKTRISCHE WAGENS

De leerlingen van het 7de jaar Auto-elektriciteit kregen een intensieve opleiding HEV2

met aansluitend een theoretisch en een praktisch examen. HEV staat voor hybride en

elektrische voertuigen. Dit certificaat laat de leerlingen toe aan elektrische wagens te

werken.

8 Straf! juni 2021


— KLASBUBBEL-

VERWENDAG!

De leerlingen van het 6de jaar

Schoonheidsverzorging

organiseerden een‘klasbubbelverwendag’

ter vervanging van

de geïntegreerde proef.

Heerlijk zen!

— ONDER HOOGSPANNING

In april startte Elia in Kinrooi en

Maaseik met de versterking van de

hoogspanningslijn Massenhoven-

Van Eyck: een ideale leergelegenheid

voor onze jongeren van

Elektriciteit.

Fietsend langs de hoogspanningslijn

kregen de leerlingen antwoorden

op al hun vragen.

— AFRIKAANSE

KAPSELS

Kattia Limpens uit 3 Haarzorg leert

haar medeleerlingen het maken én

verzorgen van Afrikaanse kapsels.

— LE SOIR

5 Secretariaat-talen werkte een

tijdje met de Franstalige krant

Le Soir. In deze digitale tijden een

papieren krant lezen is voor de

leerlingen een nieuwe ervaring!

9Eerste graad

— EEN GREEP

UIT DE EERSTE

GRAAD

— CNC-MACHINE!

2A STEM maakt voor het eerst kennis met een CNCmachine!

— THEMA FEEST IN HET

TWEEDE JAAR B

Het is feest in het tweede jaar. De leerlingen

maken de biscuit, de afwerking en de taarttopper!

Deze taarten worden verkocht voor

het goede doel ’t Kietelt.

10 Straf! juni 2021Eerste graad

— VAN KOE

TOT KAAS

De leerlingen van 2A Neeroeteren leren

tijdens de lessen techniek hoe je van melk

kaas kan maken.

— SPORTIEVE LEERLINGEN OP

DE EERSTEGRAAD!

Met het mooie weer kunnen de leerlingen van talentenpakket Sport genieten van de zon en van

beachvolley!

Maar ook tijdens de lessen muziek wordt er aan de conditie gewerkt! De jongeren leren een leuk

dansje op Wellerman van Nathan Evens

11Tweede en derde graad

— NOG 50 DAGEN

OP MOSA-RT

12 mei was het eindelijk zo ver! Onze zesdejaars

vierden hun laatste 50 dagen op school. Een

uitgesteld Chrysostomosfeest, maar daarom niet

minder leuk!

Rond 8 uur druppelden de origineel verklede leerlingen

binnen om te starten met een ontbijt in Zaal-

R en Zaal-C. Een uurtje later volgde, via Zoom, een

comedyshow van Geron Dewulf, die zorgde voor

veel interactie met de leerlingen.

Er werd ook nog een klas-tegen-klas Kahootquiz

gespeeld en een jaarboek gemaakt. Intussen konden

de leerlingen luisteren naar leuke boodschappen

van personeelsleden en medeleerlingen via een

livestream op ons YouTube-kanaal.

12 Straf! juni 2021


13Onze Scholengemeenschap

— REYNAERT

IN MAASEIK

De klassen van 3 Humane wetenschappen vielen in de prijzen! Zij

namen deel aan een wedstrijd van Literatuur Vlaanderen en wonnen

een auteurslezing met Rik van Daele.

Door Covid-19 konden we Rik helaas niet persoonlijk verwelkomen op

onze campus op 1 juni. Dankzij de technologie konden we een second

best aanbieden: een powerpoint op 1 scherm en een online meeting op

een groot TV-scherm.

Rik van Daele is gefascineerd door de figuur van Reynaert de vos sinds

hij als 11-jarig jongetje een toneelopvoering van dit verhaal zag. Een

hobby werd een studie en een studie groeide uit tot een passie: hij publiceerde

tientallen artikels en een dozijn boeken over deze beroemde

en beruchte vos, die tot ons cultureel erfgoed behoort.

In een eerste deel werden de leerlingen ondergedompeld in een middeleeuws

bad, want om het verhaal te begrijpen moet je de tijdsgeest

kennen. Hoe zag de samenleving er in de 13de eeuw uit? Welke taal

spraken ze? Hoe werden verhalen geschreven? En wist je dat voor bv. 1

dik boek de huid van 150 schapen werd gebruikt als perkament?

14 Straf! juni 2021Onze Scholengemeenschap

Dan volgde het verhaal zelf. Daarin leerden we Reynaert kennen als een personage met een

problematisch gedrag. Hij liegt, bedriegt, moordt, spot met zijn slachtoffers van wie hij de

zwakheden genadeloos uitbuit. We kunnen ook maar weinig sympathie opbrengen met die

slachtoffers omdat zij allen uit hebzucht handelen. Ze hebben hun onheil over zichzelf afgeroepen,

hierbij enthousiast aangemoedigd door een gewiekste en vernuftige Reynaert. Zijn listen

zijn vooral verbaal: Reynaert is een meester van mooie, maar loze woorden. Alhoewel de dieren

allemaal weten dat Reynaert niet te vertrouwen is, laten ze zich door zijn mooie praatjes om de

tuin leiden.

De auteur legt ook de link naar vandaag. Via sociale media wordt fake news de wereld ingestuurd.

Wereldleiders verkopen zo bv. mooie praatjes om zichzelf te verheerlijken.

Ten slotte toont Rik van Daele aan dat het Reynaertverhaal terecht tot ons erfgoed behoort.

Het is een inspiratiebron voor velerlei hedendaagse kunstuitingen: van strips tot musicals, van

straattoneel tot graffiti en dat in ons eigen Vlaanderen en zelfs in New York. Na twee lesuren

vertrokken de jongens en meisjes uit the Box, met een boekje van het Reynaertgenootschap en

veel stof tot nadenken. In de warme middagzon en in ‘sconinx vrede’.

15Duaal leren

— ESF-PROJECT IN

REGIO MAASLAND

Gunther Reijnaers van Centrum Leren en Werken/duaal leren en Evelyn Cloosen,

directeur van het innovatiecentrum Mosa-IC, sloegen de handen in elkaar. Ze dienden

een aanvraag in voor het ESF-project 480 – Impuls duaal leren in het Secundair Onderwijs.

Het aanbod duale studierichtingen is nog beperkt in Limburg en minimaal aanwezig

in de regio Maaseik. Het project “Naar groei en bloei van duaal leren in de regio

Maasland” focust op de uitbreiding van dit aanbod.

Vanuit het project is ‘Duaal leren Maasland’ geboren, een netwerk en samenwerking tussen

VOKA, Katholieke Scholengemeenschap Mosa-RT, STEBO Dilsen, PTS Maasmechelen en

Hogeschool PXL. Het doel is duaal leren verder uitrollen in het Maasland.

Er zijn 3 grote doelstellingen:

- het versterken van de afstemming tussen vraag (arbeidsmarkt) en aanbod

(scholen/centra) van bestaande duale opleidingen. Wij willen de samenwerking

tussen onderwijs en werkveld versterken door een lokaal samenwerkingsplatform

op te zetten. Zo kan er een aanbod duaal leren komen dat

rekening houdt met de regionale noden, het aanbod leerwerkplekken in de

buurt en de regionale tewerkstelling.

- de voorbereiding en implementatie van nieuwe duale opleidingen met als doel

het verhogen van de leerlingeninstroom. We richten informatie- en sensibiliseringsacties

in voor leerlingen, ouders, leerkrachten en actoren uit het werkveld.

- de organisatie van kwaliteitsvol duaal onderwijs met drie prioriteiten:

• het invoeren van kwaliteitsvolle screening van arbeidsrijpheid en –

bereidheid in het secundair onderwijs,

• het organiseren van transparante en betrouwbare evaluatie tijdens

werkplekleren,

• gerichte professionalisering van mentoren.

Het kernteam van ons partnerschap bestaat uit Katholieke Scholengemeenschap

Mosa-RT, hogeschool PXL en Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen.

16 Straf! juni 2021


Duaal

leren

Wat is duaal leren?

Duaal Leren is een traject in het secundair onderwijs

waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming

en werkervaring één geheel vormen. Je verwerft de

vaardigheden die nodig zijn om een kwalificatie te

behalen zowel op de werkvloer als op school. Concreet

volg je deze opleiding 2 dagen op school en

3 dagen op de werkvloer. De opleiding focust op

leerlingen die arbeidsbereid én arbeidsrijp zijn. Leren

door te doen staat hierbij centraal. Ook ontwikkel je

vaardigheden die later goed van pas komen:

communiceren op de werkvloer, feedback

vragen, met deadlines werken, werkervaring opdoen…

Kortom, wanneer je afstudeert, ben je helemaal

klaar voor de arbeidsmarkt.

Onze eerste duale leerlingen studeren dit schooljaar

af in de richting kapper-stylist!

Volgend schooljaar hebben wij al heel wat

opleidingen duaal namelijk:

• Machinaal houtbewerker 2de graad

• Keukenmedewerker 2de graad

• Ruwbouw 3de graad

• Lassen-constructie 3de graad

• Kapper-stylist specialisatiejaar

• Lasser-monteerder specialisatiejaar

• Technicus installatietechnieken specialisatiejaar

Contact opnemen kan:

Tel. 089 56 81 86 (secretariaat)

gunther.reijnaers@mosa-rt.be

17Onze Tweede scholengemeenschap

derde graad

— GROTE PRIJS

SOCIOLOGIE:

PROJECTEN

MOSA-RT

OVERTUIGEN

PUBLIEK!

De resultaten van de Grote Prijs voor Sociologie van de KU

Leuven zijn bekend: de twee onderzoeksprojecten van onze leerlingen

seminarie overtuigden de meeste geïnteresseerden.

‘Bedankt voor de hulp - Invloed van een opposite-sex sibling op je

liefdesleven’ won de publieksprijs. Het andere project ‘Tienerhormoon

en telefoon - opleidingsniveau en sexting’ werd tweede.

De organisatoren hadden lof voor de aantrekkelijke en professionele

presentatie. De winnende presentatie werd gemaakt door Maren

Baens (6.1), Tjalle Creemers (6.2), Merle Nies (6.1) Maud Oosterbaan

(6.3) en Emme Vandebosch (6.2).

Op de tweede plaats kwam het werk van Justin Beaujean (6.2),

Tonya Styven (6.2) en Liesje Waelbers (6.1).

18 Straf! juni 2021Onze leerlingen

— 3 LATIJN EN 3

WETENSCHAPPEN

SCHRIJVEN

CREATIEVE

BOEKBESPREKIN-

GEN

Amélie Bodart, 3 Latijn CLIL 7

Een boekbespreking: voor sommigen

een zware dobber die bij de les

Nederlands hoort, voor anderen iets

om naar uit te kijken. Dit schooljaar

stonden er vier boekbesprekingen op

het programma bij meneer Warnants.

De vier boeken werden telkens vanuit

een andere invalshoek benaderd.

Eerst moesten we een boek vergelijken

met de verfilming ervan en

het thema bespreken. Bij de tweede

opdracht kwam het creatieve aspect

aan bod: een toneelfragment uit het

boek naspelen en een gedicht of lied

zoeken dat bij het boek paste. De

voorlaatste boekbespreking was een

krantenartikel over het boek schrijven.

Bij de laatste opdracht moesten

we het boek promoten en de klas

daarbij betrekken. Als ik mijn favoriete

opdracht moet kiezen, is dat zeker

de laatste. Hier hadden we de tijd

om het boek op een originele manier

voor te stellen en de klas te betrekken

met een volledig zelf uitgewerkt

spel.

19Tweede en derde graad

— ‘MOBILHOME-PORT’!

De leerlingen van 7 Bijzondere Schrijnwerkconstructies kregen

de opdracht een carport met berging te bouwen, niet voor een

auto, maar wel voor een camper van formaat. Dit was een uitdaging,

niet enkel qua ontwerp, maar ook wat de berekening

van de palen en keperwanden aangaat. Bovendien moest er

ook een tekening zijn voor het storten van de vloerplaat.

De constructie werd op school samengesteld uit koppelbare

elementen. De zichtbare wanden werden gemaakt van gezaagde

douglaskepers en de buitenkant werd bekleed met thermowood

potdekselplanken die aan de binnenkant vlak blijven. Dit geeft

qua kleur een mooie combinatie. De berging bestaat uit op maat

gemaakte elementen van SLS met een OSB-plaat aan de binnenkant.

Ter plaatse werd aan de buitenkant dampdoorlatende folie

met tengellatten geplaatst om de beplanking de nodige verluchting

te geven. Het plat dak werd door de klas afgewerkt met een

EPDM en zwarte aluminium randprofielen. Een paar vierkante

meters planken moeten nog gemonteerd worden en dan hebben

ze er een tevreden klant bij!

20 Straf! juni 2021Tweede en derde graad

21Tweede en derde graad

— LEZERSBRIEVEN

SCHOPPEN HET

TOT BRIEF VAN

DE DAG

Opvoeden tot burgerzin en leren genuanceerd argumenteren in opdrachten

beoordelend schrijven: dat klinkt als zware leerplankost. Maar als je de materie

verpakt in de uitdaging ‘Schrijf een lezersbrief en tracht ermee in de krant te

komen’, zetten de leerlingen er wel graag meteen hun tanden in. En met succes!

Drie leerlingen uit 5 Humane Wetenschappen, Jill Hessels, Asma El Mennani en

Fran Vereecken, zagen hun brief verschijnen in Het Nieuwsblad, twee ervan zelfs

als brief van de dag!

De brief van Fran kreeg trouwens nog een grappig staartje. Ze beschrijft erin

dat ze het helemaal eens is met het voorstel van politicus Conner Rousseau om

iedere jongere die deelneemt aan zomerkampen en festivals te laten testen.

“En nee”, zo besluit ze, “ik ben niet verliefd op Conner!”. Groot was dan ook

de verrassing toen Frans brief even later op de Instagrampagina van Rousseau

verscheen, met ernaast een dikke merci voor Fran! Grappig. Wie weet wordt het

dus toch nog wat…

22 Straf! juni 2021Tweede en derde graad

23Tweede en derde graad

— LASLAB

LIMBURG

Lassen is een specialisatie geworden waarbij

materialenkennis, normering, technisch

inzicht en handigheid een belangrijke rol

spelen. Om daarop in te spelen lanceren

initiatiefnemers Regionale Technologische

Centra Limburg (RTC), Fonds voor de Metaalverwerkende

Nijverheid (FTML) en de

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding (VDAB) een heus mobiel

RX-labo op wielen.

24 Straf! juni 2021Tweede en derde graad

In een aanhangwagen is een RX-cabine gebouwd

en in de praktijklokalen is een installatie

voor destructief onderzoek opgesteld.

Met die combinatie willen de initiatiefnemers

de kwaliteit van het lassen verhogen zowel in

het onderwijs als in het bedrijfsleven.

Als onderdeel van de geïntegreerde aanpak

kunnen scholen met de studierichting Fotolassen

of Pijpfitten-lassen-monteren gebruik

maken van het lasLAB. Een instructeur van

de VDAB brengt driemaal per schooljaar een

bezoek. De eerste keer bepaalt hij het beginniveau

van de leerlingen, een tweede keer

doet hij een tussentijdse evaluatie en stuurt

hij bij. Tenslotte evalueert hij, samen met een

lasingenieur van Apragaz, de behaalde competenties.

Leerlingen kunnen zo een lascertificaat behalen

waardoor ze sterker op de arbeidsmarkt

staan. Met trots kunnen we melden dat al

onze leerlingen geslaagd zijn!

25Onze scholengemeenschap

— GROEN!

13 leerlingen uit de 4 belangstellinggebieden, onder de leiding

van de voorzitter van de milieugroep, Martine Rutten, verzetten

afgelopen schooljaar heel wat werk.

We waren al officieel een ‘Groene School’ en deden aan tal van

acties mee, zoals Dikketruiendag, Wereldwaterdag enz. Vanaf dit

jaar ligt de focus op de vergroening van de speelplaatsen, want

uit onderzoek is gebleken dat een groene omgeving een positieve

bijdrage levert tot het algemeen welzijn en welbevinden.

Omdat dit een groot project is, zullen de subsidies, die door de

provincie aangeboden worden, een belangrijke rol spelen bij de

uitvoering ervan.

Om het publiek van de campus al een beetje te prikkelen werden

er bloembakken geplaatst, insectenhotelletjes gehangen en

in samenwerking met onze actiegroep van leerlingen picknickplaatsen

en -banken bedacht. Die staan nu alvast te schitteren

op de grasvelden.

Maar er is méér op komst, véél meer! De eerste fase van ons

project voorziet zitplaatsen en aanplantingen op de plek waar

vroeger de containers van het ILB stonden. Bedoeling is om 3

kringen van betonnen zitelementen te creëren, zodat leerlingen

in open lucht les kunnen volgen. Dit alles zal omgeven worden

door groen, massa’s groen! Andere projecten zijn het uitwerken

van houten zitbanken, het aanpakken van de groenperken op de

26 Straf! april 2021Onze scholengemeenschap

speelplaatsen van het R-gebouw, het ontharden van stukken van de speelplaatsen,

het zaaien van bloemenvelden, het heraanplanten van zones enz.

Hier is heel veel geld voor nodig en dat geld krijgen we natuurlijk niet

zomaar. Het opstellen van de subsidieaanvraag is in volle gang: participatielijsten,

lijsten met bomen, struiken, bloemen maken, plannen indienen,

offertes aanvragen, lijsten met klassen en lessen die in open lucht zouden

kunnen plaatsvinden opsommen… het is niet niks. Stilaan krijgt alles vorm

dankzij de bijdrage van heel veel mensen op de campus - leerlingen én

leerkrachten - die de milieuwerkgroep de energie geven om verder te

werken.

Wil jij ook een bijdrage leveren? Aarzel niet en contacteer ons! Wij bouwen

intussen verder aan een ambitieus en aantrekkelijk groenplan met focus op

biodiversiteit, zodat we snel met volle teugen kunnen genieten van al het

moois dat de natuur ons biedt!

27Mosa-IC

— HOE EEN

DIGITALE

JOBWEEK TOT

STAND KOMT TEN

TIJDE VAN CORONA!

Het coronavirus zorgt al ruim een jaar voor een ongeziene situatie: leerlingen

“genieten” al maanden van deeltijds onderwijs en hebben niet veel

mogelijkheden om live sociale contacten te hebben.

Niet alleen de lessen, maar ook de bijkomende

schoolse activiteiten, zoals de

jaarlijkse jobmarkt, moesten heruitgevonden

worden. De jobmarkt van april

2020 werd noodgedwongen geannuleerd

omwille van de lockdown. In 2021

hoopten we terug een fysieke bijeenkomst

in te richten, maar de Covid- cijfers

lieten dit niet toe. We gingen dus

op zoek naar een alternatief.

Bekijk de vacatures op

onze website:

www.mosa-rt.be/jobs

28 Straf! juni 2021Mosa-IC

Van dinsdag 27 april tot en met vrijdag

30 april vond de digitale jobweek

plaats. In tijdsblokken van 15 minuten

stelden 27 bedrijven zich voor aan

groepen leerlingen uit verschillende

belangstellingsgebieden. De digitale

jobweek bracht de nodige uitdagingen

met zich mee. Er waren zeer goede sessies

door bedrijven, maar er waren ook

praktische problemen waardoor enkele

sessies niet optimaal verliepen.

ST IR

C MPUS

IP

Op een fysiek evenement kan een leerling

rechtstreeks contact hebben met

iemand van een bedrijf. Dat verhoogt

natuurlijk de betrokkenheid van beiden.

Daarom zetten we opnieuw alles op alles

voor een live bijeenkomst in 2022.

Maak gebruik van onze infrastructuur!

Op zoek naar een locatie voor een vergadering, een bijeenkomst, een (product)

presentatie, een info-avond, een productlancering, een discussieavond, een inspraakavond,

een politiek debat, een 'youtube' night, een netwerkevent?

Kies The Box: ons nieuw gebouw op de campus waarin innovatie, nieuwe

leer- en werkvormen en technologische vernieuwing centraal staan.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Valentin Clijsters: valentin.clijsters@mosa-rt.be

29Onze scholengemeenschap

— TOPTENNIS

ACADEMY

MOSA-RT

Toen Jaraco LVL (Ladies Volley Limburg) begin 2020 haar plan

bekend maakte om samen te werken met een school in Limburg,

stelde onze scholengemeenschap zich kandidaat. Jaraco

LVL zocht een school om spelers met talent en doorzettingsvermogen

te laten uitgroeien tot topspelers in combinatie met

een volwaardige studie. Een goed uitgeruste sportzaal met

veerkrachtige vloer en een internaat waren wenselijk. Mosa-RT

voldeed over de hele lijn. Ook Greenyard Maaseik – waarmee

wij al op diverse vlakken samenwerkten – werd opgenomen in

het verhaal. Vanaf dit schooljaar volgen 16 spelers onze Topvolley

Academy en zijn er plannen om de Academy in schooljaar

2021-2022 uit te breiden naar de 3de graad basisschool en

de 1ste graad van Mosa-RT.

Het succesverhaal van bovenstaande

samenwerking leidde

ertoe dat ook de Limburgse

Tennis Academie (LTA) een gelijkaardig

project met ons wou

opstarten. Ook zij willen jonge

tennisspelers met de nodige

aanleg in de mogelijkheid stellen

om hun talent te ontwikkelen

(tot het niveau B-15/2 of hoger)

en dit te combineren met een

studierichting naar keuze. Vanaf

december 2020 werd daarom

de Toptennis Academy Mosa-RT

gelanceerd.

Demi Schuurs (top 10 van de

wereld in dames dubbel) en Zizou

Bergs (winnaar Challengertornooien

van Sint-Petersburg

en Lille) waren bereid om meter

en peter te zijn van dit project.

30 Straf! juni 2021Onze scholengemeenschap

Doel

Tennisspelers met de nodige aanleg

en wilskracht al vanaf jonge leeftijd

de kans bieden om professionele

tennistrainingen te combineren met

een studierichting van hun keuze.

Voor wie?

• Spelers (meisjes en jongens) in

de 3de graad van de basisschool

in regio Maaseik

• Spelers in de 1ste , 2de of 3de

graad van het secundair onderwijs

Mosa-RT; 1ste graad is beperkt tot

vestiging Maaseik

Hoe organiseren we de Toptennis

Academy Mosa-RT voor de 1ste

(vestiging Maaseik), 2de en 3de

graad van Mosa-RT?

• Voor de 1ste graad beperken we

ons tot de vestiging Maaseik,

omdat in het secundair onderwijs

de trainingen tijdens de schooluren

plaats vinden en de

verplaatsing dus kort moet zijn.

• Spelers (jongens en meisjes) met

een passie voor tennis, die graag

trainen en dit willen combineren

met een studierichting naar keuze

komen in aanmerking.

• Spelers met de aanleg en de wil

om door te groeien tot een speler

van B-15/2 of hoger, zijn welkom.

• 4 tot 6 trainingsuren worden in

een lessenrooster op maat

aangeboden.

• De trainingen worden individueel

of in kleine groepjes gegeven door

professioneel opgeleide trainers

van LTA met een tennisdiploma.

• Er is deskundige trainingsbegeleiding,

aanvullend op en in

samenspraak met je

clubtrainingen.

• Training en wedstrijdbegeleiding

vinden plaats in het professioneel

uitgeruste LTA Maaseik.

• De juiste spelers worden geselecteerd

door een:

o intakegesprek met peiling naar

motivatie en wilskracht;

o testmoment om de fysieke en

technische capaciteiten van de speler

te achterhalen;

o feedbackgesprek met speler en

ouders.

• De trainingen worden door de speler aan

LTA betaald.

• Mosa-RT biedt de mogelijkheid tot een

verblijf in Schoolhouse (internaat) op de

Campus.

• Het restaurant op de Campus biedt warme,

gezonde maaltijden aan.

Rol van de school in 1ste, 2de en 3de graad

secundair onderwijs Mosa-RT

• De schoolse prestaties primeren op sport

prestaties. Een interne leerbegeleider

waakt hierover en stuurt bij indien nodig.

• De trainingsuren worden ingepast in het

lessenrooster zodat er effectief 4 tot 6

lesuren getraind kan worden.

• De school biedt elke speler een volwaardig

studietraject.

• Regelmatig is er overleg met trainers en

leerbegeleiders.

• Sport- en schoolprestaties worden op

oudercontacten besproken.

Info en inschrijving

Spelers in de 3de graad van de basisschool

of in de 1ste (vestiging Maaseik),

2de of 3de graad van Mosa-RT kunnen

zich aanmelden voor de Toptennis

Academy. Geïnteresseerden vinden de

nodige info op www.mosa-rt.be. Op de

homepage is er een link naar de Toptennis

Academy en het online inschrijfformulier.

Met vragen kun je altijd bij ons terecht via

mail toptennis@mosa-rt.be of telefonisch

op het nummer + 32 89 56 30 59.

Voor het schooljaar 2021-2022 liepen

de inschrijvingen af op 7 juni!

31Onze leerlingen

— THE

HEALTHY

HOUSE

Begin 2021 kreeg onze school de vraag van hogeschool UCLL of we wilden meewerken aan

een project om gezonde voeding te promoten in apotheken. Het geheel kadert in Food

Literacy in de apotheek: mensen leren voedselvaardigheden en ontwikkelen eigenschappen

die hen helpen dagelijks gezonde, smakelijke en betaalbare maaltijden te bereiden. Het idee

ontstond om een multifunctionele kiosk te ontwerpen die zowel jong als oud bewust kan

maken van gezonde voeding.

Enkele leerkrachten van het studiegebied

hout maakten met de leerlingen een ontwerp

en brachten dit tot leven in een maquette op

ware grootte. Het prototype was geboren!

Daarna was het aan de leerlingen van 6

Sociale en technische wetenschappen om op

zoek te gaan naar een huisstijl, logo, recepten,

flyers en leuke quotes om de bezoekers

van de apotheken bewust te maken van voeding

en gezondheid.

Na een uiteenzetting van de UCLL en een

brainstormsessie van de betrokken leerlingen

werden 12 van hen uitgekozen om de opdracht

verder uit te werken tijdens de integrale

opdrachten.

De verschillende ideeën van deze groep werden

bij elkaar gelegd. Er werden subgroepjes

gemaakt op basis van ieders kwaliteiten. Zo

hielden twee leerlingen zich bezig met het

logo, anderen werkten mee aan de praktische

uitwerking en verfden de kiosk.

32 Straf! juni 2021Onze leerlingen

Gezonde recepten werden opgesteld en in

een zelfontworpen huisstijl gegoten. Een

aantal leerlingen ging enthousiast op zoek

naar een originele naam voor onze kiosk: ‘The

Healthy House’ zag het levenslicht!

Als echte experts op social media gingen ze

nog een stapje verder en maakten ze een pagina

op Instagram. Daar kan je the making of

The Healthy House volgen met leuke filmpjes,

verhalen en reels. De recepten vind je door

het scannen van een QR-code.

schuurmachines enz. Ook het studiegebied

mechanica van onze school heeft bijgedragen

tot de prachtig afgewerkte memorypuzzel

aan de zijkant van ’The Healthy House’.

Het samenwerken over de verschillende

belangstellingsgebieden heen blijkt weer een

troef van onze school.

Dit schitterende ‘Healthy House’ kan jij binnenkort

misschien bewonderen in je eigen

apotheek.

The Healthy House voorziet de bezoeker ook

van originele goodiebags. Enkele leerlingen

met ondernemingstalent werkten hiervoor

samen met plaatselijke handelaars.

Wanneer ouders info opzoeken in The Healthy

House kunnen jonge kinderen een memoryspel

spelen, uitgewerkt door enkele leerlingen

in samenwerking met dhr. Rudi Kunnen.

Hij liet onze leerlingen kennis maken met

techniek door het gebruik van boormachines,

33Onze leerlingen

— VIRTUELE

AFSLUITING

VAN DE

PROJECTEN

VAN DE

STEAM-CLUB

Het was een goed gevuld derde trimester voor onze

Steam-club met de afsluiting van drie projecten.

Eerst was er Asgard X waarbij een weerballon naar 34 km

hoogte werd gestuurd. De lancering konden we live volgen via

de Facebookpagina. We hebben de hoeveelheid UV-straling

in Near Space gemeten en vergeleken met de waardes op het

aardoppervlak. Als we in de toekomst naar Mars willen reizen,

hebben we toch een andere sun blocker nodig, want de waardes

van schadelijke UV-stralen stijgen met factor 5!

Een week later stond de finale van de Solar Olympics op het

programma. Tijdens het schooljaar hebben we hard gewerkt aan

de Solar Escape, een mobiele escaperoom op zonne-energie, de

Solar Flow, een klein mobiel waterzuiveringsstationnetje en de

Solar Alert, een soort verkeerslicht ter vervanging van de bolle

spiegel. Het team van Solar Alert sleepte de Pitch-prijs in de

wacht!

Als laatste deden ook nog 9 leerlingen mee met Green Light for

Girls, een project in samenwerking met de Amerikaanse ambassade

in Brussel. Samen met onze partnerschool uit

Massachusetts ontwikkelen we het klaslokaal van de toekomst!

34 Straf! juni 2021Onze leerlingen

35Interview leerling

— INTERESSANTE

HOBBY:

FREE-RUNNEN

Hoe lang doe je al aan free-runnen, Yor-ell?

Ik doe dit al ongeveer 2,5 jaar. Ik verveelde me en toen zijn we met 4

vrienden begonnen met free-runnen. We keken naar filmpjes op Youtube

en leerden onszelf de trucjes aan.

Wat is dat precies?

Free-runnen is een combinatie van rennen en springen en trucjes doen

over muurtjes, hekjes, rotsen en op gras of stenen.

Mijn eerste truc was een back-flip, een salto die je achteruit uitvoert.

Wat is je beste truc tot nu toe?

Mijn beste truc is een cork. Dat is een soort van salto, maar dan met een

twist erin.

Hoeveel tijd besteed je ongeveer aan deze hobby?

We trainen ongeveer 2 uur per dag. We doen dit niet in een club en doen

ook niet mee aan competities, maar enkel onder vrienden als hobby en

als ontspanning. Free-runnen is een gezonde hobby: fijn in de buitenlucht

en erg goed voor je conditie. Ik moet me niet uitsloven in de fitness om

mooi gespierd te zijn.

Bij slecht weer oefenen we indoor en trainen we soms langer.

Soms organiseren we met vrienden een evenement waar een 20-tal

mensen aan meedoen. We zijn zelfs ooit met de trein naar Eindhoven

gegaan om daar met een groep te free-runnen.

Heb je al eens een kwetsuur opgelopen, want dit is toch geen ongevaarlijke

sport?

We oefenen erg lang op de trucjes die we doen en nemen geen enkel

risico. Ik heb nog geen kwesturen opgelopen en dat hoop ik nog lang zo

te houden.

Is er een plek waarvan je droomt om eens te gaan free-runnen?

Ik droom ervan om eens naar Londen te gaan om daar onze trucjes uit te

testen. Dat lijkt me heerlijk om te doen.

36 Straf! juni 2021Tweede en derde graad

— EEN SPEELHUISJE

VOOR ‘VILLA

GEISTINGEN’

‘Villa Geistingen’ is een groepsopvang voor baby’s, kleuters en leerlingen

van de basisschool: daar wordt elke dag ingezet op hun ontwikkeling.

Deze groepsopvang stelt stageplaatsen ter beschikking voor onze leerlingen

van 5, 6 en 7 Verzorging en geeft hen een plekje van geborgenheid

om te groeien.

Het werd voor Rens Henckens, leerling van het 6de jaar Houttechnieken, een

leuke opdracht. Hij bouwde een speelhuisje met boomhutje en glijbaan. De

constructie is opgebouwd uit berken multiplex. De platen werden op een

van de CNC-bovenfreesmachines tot strakke bouwelementen gefreesd.

Net voor de examenperiode werd het eindresultaat, met de hulp van een

klasgenoot, geleverd en geplaatst in de groepsopvang ‘Villa Geistingen’.

De kinderen zullen veel plezier beleven aan dit knap staaltje vakwerk.

37Gezondheidsbeleid

— TWEE

GEZONDE

WEKEN

Om in deze moeilijke coronatijden het oude spreekwoord ‘een gezonde geest

in een gezond lichaam’ nieuw leven in te blazen, waren er in de tweede en

derde graad twee gezonde weken: van maandag 3 tot en met vrijdag 7 mei

voor 3des en 5des, van maandag 10 tot en met woensdag 12 mei voor 4des,

6des en 7des.

Leerlingen en collega’s kregen wat tips mee over wat haalbaar is in tijden dat

bijna niets haalbaar lijkt.

Wat stond er op het programma?

1 Doe mee met de 10.000-stappenchallenge

Op de website https://10000stappen.gezondleven.be registreerden zich zo

maar even 22 groepen om samen de uitdaging aan te gaan om het meeste stappen

te zetten: leerlingen met hun klas, collega’s met hun dienst of vakgroep.

Na een maand van stevig wandelen werden de 2 winnende teams beloond met

een gezellige picknick.

2 Wandelen tijdens de schooldag

In samenspraak met de klas konden leerkrachten die instonden voor een vervanging

met de klas, gaan wandelen. Ze konden daarvoor beschikken over drie

wandelingen die net lang genoeg waren voor één lesuur.

38 Straf! juni 2021Gezondheidsbeleid

3 Health Bar

Twee weken lang werd er nog meer dan andere weken ingezet op gezonde

voeding met een aantrekkelijk, lekker en gezond aanbod: verse soep, verse

fruitsla, volkorenbrood, volkorenpasta, extra gezonde hamburger.

4 Beweegmomenten in de les

We riepen onze leerkrachten op om voor, tijdens of na hun les een beweegmoment

te voorzien, om iedereen wat zuurstof te geven en ook energie voor de

volgende lessen. Leerkrachten kregen verschillende tips mee, telkens met een

begeleidend filmpje van YouTube.

39Centrum Leren en Werken

Er zit muziek in deze jongen…

en niet alleen in zijn naam!

— REDO GOES

FOR IT!

Redo aka Redouane Benaissa, leerling-metselaar in ons Centrum

Leren en Werken, bouwt niet alleen met bakstenen. Neen hoor,

hij timmert ook aan een muzikale carrière, want hij heeft net zijn

eerste song “Liège”, inclusief clip, “gedropt” en een tweede release

is al voorzien voor 10 juni. Die tweede belooft al net zo catchy te

worden als het eerste nummer!

Redo is “self-made”: zowel de teksten als de songs schrijft hij helemaal

zelf. Ook het mixen en masteren neemt hij voor zijn rekening.

Redouane’s roots liggen in Rotterdam (zijn tongval is heel herkenbaar).

Hij startte met muziek maken rond zijn 9de levensjaar, met zijn

beide broers als klinkend voorbeeld.

En nu treedt hij dus zelf op de voorgrond!

40 Straf! juni 2021Centrum Leren en Werken

Check this out:

De aanstekelijke melodie

heeft ons alvast overtuigd!

En voor wie meer wil:

binnenkort verschijnt er

ook een EP van Redo!

41Oud-leerlingen

TIMO PIREDDA, SOCIALE EN

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 2018

— MET DE P VAN PASSIE

EN PIREDDA!

© VRT

Waar dromen onze leerlingen van op de schoolbanken van Mosa-RT? Piloot

worden, arts, misschien zelfs leerkracht … Timo Piredda droomde niet, hij wist,

hij moest, wou en zou radiopresentator worden: “Dat wist ik al toen ik 11 was.”

Maar de weg van Maaseik naar de studio’s in Brussel is lang. En niet makkelijk.

En toch: amper twee jaar nadat hij bij ons zijn diploma Sociale en technische

wetenschappen haalde, zit Timo achter de micro bij MNM. Traject van een volhouder.

Met talent.

Hoe gaat het met Timo? “Goed, dank je. Ik zit nu in mijn 3de jaar Journalistiek

aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen. Maar er komt

nog een jaartje bij. Ik doe natuurlijk heel veel dingen tegelijk en voor de

prachtige Taal Frans scoor ik niet zo heel erg goed. Dat was overigens bij

jullie ook al zo.”

6 jaar Mosa-RT

Timo is een millenniumkind want geboren in 2000: “Mijn hele schoolloopbaan

zat ik bij jullie en ik heb daar vooral goede herinneringen aan.” Na

de 1ste graad werd het Humane wetenschappen in de 2de graad: “Maar

dat heeft niet lang geduurd. Ik was niet zo’n goede student zal ik maar

zeggen. En ik wist toch al wat ik wou: Journalistiek en presenteren op de

radio. Een plan B had ik niet en was er ook niet. Al wat ik daarvoor nodig

had, was een diploma en Sociale en technische wetenschappen was de

kortste weg. Dat neemt niet weg dat het een interessante richting is: aan

42 Straf! juni 2021Oud-leerlingen

Sociale Wetenschappen van meneer Joris

Custers en de leuke lessen Natuurwetenschappen

van Inge Segers bijvoorbeeld heb

ik veel gehad.” Maar het was vooral een fijne

tijd: “Mosa-RT is echt een leuke school. Wat

me opvalt, is dat de relatie met de leerkrachten

altijd prettig was. Ik hoor mensen soms

wel eens klagen over moeilijke leerkrachten.

Maar bij ons viel dat heel goed mee. Zelfs

voor Frans,

toch niet

meteen, ahum,

mijn sterkste

vak, had ik

geweldige

leerkrachten

met de dames

Jill Lecok

en Liesbeth

Vanthoor op

kop. Zij brachten dat op een leuke manier en

begeleidden ons heel goed. Anders dan nu

in het hoger onderwijs hoor.” En vrijdag was

met stip de leukste dag: “Op de campus heb

ik me echt heel goed geamuseerd. We hadden

ook een fijne groep en zijn nu nog dikke

vrienden. Op vrijdag hadden we kookles: dat

paste allemaal in Integrale Opdrachten en wij

leerlingen, hadden sterk de indruk dat een en

ander niet supergoed geregeld was, maar dat

vonden wij natuurlijk geweldig.”

“Ambetante leerkrachten?

Die zijn er niet bij Mosa-RT.

Of ik heb ze toch nooit

ontmoet.”

Radiootje spelen

Dat bluste de passie voor de radio in Timo

niet: “Ik heb

het altijd gehad.

Kan je je

voorstellen dat

ik, toen ik 11

was, uren zat

te kijken naar

de live-stream

van Q-Music

op kanaal 39?

Ik zat soms

een hele dag te kijken omdat ik niks wou missen.

Toen ik hoorde van Q Beach in Oostende,

trok ik daar op mijn eentje naar toe: heen

en terug 8 uur trein en bus! Ik kon amper

twee uur daar zijn, maar dat was genoeg om

©Lars Crommelinck

43Oud-leerlingen

te babbelen met de DJ’s daar en alles gezien

te hebben.” Natuurlijk waren er ook dichter

bij huis radiostations: “Thuis zat ik op mijn

kamer vaak ‘radiootje te spelen’ en ik ben ook

eens een kijkje gaan nemen bij Radio LRM in

Maaseik. Ik vond dat zo cool!” Maar echt radio

maken zou Timo in Houthalen-Helchteren

doen bij Music For You (MFY). Weer de bus

op dus: “Dat had ik op internet gevonden.

Daar was en is een heel jong team actief met

een sjieke studio. Voor mij, ik was toen 14,

was dat top. Ik zit er nu overigens nog altijd.

En door hen sta ik nu waar ik sta. Ik heb 5

jaar lang superslechte radio gemaakt. Trial

and error zal ik maar zeggen, maar ze lieten

me begaan. En ik heb veel geleerd.”

Het grote werk

“Ik zat nog op de campus toen ik me inschreef

voor de MNM-Talentendagen: elk

Timo was geen berg te hoog: “Het betekende

natuurlijk wel dat ik twee maanden lang

elke dag van Maaseik naar Brussel moest. Ik

had niet eens een rijbewijs! Maar omdat ik

in september toch in Mechelen ging starten,

besloot ik om daar al in de zomer op kot te

gaan. Het eerste kot heb ik meteen genomen.

Die zomer van 2018, niet normaal … Het is eigenlijk

mijn echte start in de media geweest.”

Te jong, te Limburgs, te hoog

Toch was het MNM-verhaal niet over: “Ze

vonden me te jong en te Limburgs, maar

wilden wel doorgaan met mij. Ze vroegen

me om zeker door te doen op de lokale radio

en elke maand een fragmentje op te sturen.

En ik moest natuurlijk aan mijn stem werken,

want die vonden ze te Limburgs klinken. Ik

ben dan bij de logopediste van de VRT gegaan

en dat was heel, heel degelijk. Ik denk

“Toen ik voor mijn stemtest naast de echte

Peter Van de Veire stond, was dat wel even

slikken. En schrikken.”

jong talent mag zich daar voorstellen aan

de bazen. Het was wel ’s avonds in Brussel,

maar met de trein reizen was ik intussen wel

gewoon. Ik doe daar dus mijn hele blabla en

mag 1 maand later een stemtest doen. En dat

is een verhaal apart. We moesten iets voorbereiden

als sidekick van Peter Van de Veire.

Nu dacht ik: zelf zal die daar nooit aanwezig

zijn. Maar hij was er wel! Dat was dus even

schrikken. En mijn stemtest ging de mist in:

‘te hoog en te Limburgs’ was de evaluatie.

Toch zagen ze wel iets in mij, want ik mocht

2 maanden oefenen op MNM: zo vaak als ik

wou!” We schrijven intussen zomer 2018 en

Timo is op alle fronten actief: “Voor het jongerenproject

VRT NXT mochten 20 jongeren

in de zomervakantie de VRT overnemen. Er

waren heel wat kandidaten, maar ik werd

wonder boven wonder geselecteerd. Dat

waren twee fantastische maanden met heel

veel opdrachten: video’s voor Eén, StuBru,

VRT NWS … Alles mochten we doen.” En voor

dat elke BV in het land daar stemoefeningen

heeft gedaan. Die lessen en oefensessies

hebben mijn Limburgs accent goed kunnen

verdoezelen.”

Blijven timmeren

Timo was dus goed op weg naar zijn droom,

maar ook nog niet meer dan dat: “In de zomer

van 2019 mocht ik opnieuw aan de slag

bij VRT NXT. Dit keer hadden ze me zelfs gevraagd.

De focus lag op talkshows en het was

opnieuw heel leuk om te doen zeker omdat

ik graag bezig ben met video en multicam.

En ik ben graag regisseur.” Maar achter de

schermen leerde Timo ook dat de wereld die

zijn passie was, best hard kon zijn: “Van MNM

hoorde ik op dat moment even niks meer.

Kun je je voorstellen dat mijn lokaal bij VRT

NXT vlak bij dat van MNM lag? Toen ik koffie

ging halen, liep ik er telkens langs. Maar binnengaan

kon niet.”

44 Straf! juni 2021Oud-leerlingen

(Eindelijk) goed genoeg

Maar Timo gaf niet op en in januari 2020

stond hij op het punt om zich in te schrijven

voor de Q-Academy: “En op de dag voor ik

me zou inschrijven, krijg ik telefoon van MNM:

ik was eindelijk goed genoeg bevonden. Ik

mocht oefenen met een kans om later op

antenne te gaan. Het was oefenen, oefenen

en nog eens oefenen. Maar ik kreeg heel veel

feedback en daar leer je enorm veel van.”

Wat Timo ook leerde, is dat hoe dichter je bij

je doel komt, hoe ijler de lucht wordt: “In de

wereld van de media worden geen cadeaus

gegeven. Ik was niet de enige die van MNM

die kans kreeg: we waren met vijf, maar we

wisten van bij de start dat we niet alle vijf op

antenne zouden gaan. Dat zorgt voor spanning

en die spanning voel je.”

Op antenne!

Vroeg of laat zou dat verdict vallen en het

viel op een superwarme dag in augustus: “Dit

keer was het erop of eronder. Het telefoontje

zou een ‘ja’ of een ‘neen’ zijn. En het was ‘ja’.”

Vanaf dat moment ging alles een versnelling

hoger, ‘supersnel’ in het Timo-taaltje: “Fotoshoots

en in september mijn eerste show,

MNM Late Night tussen 22 en 24 uur. Na een

tijdje begon ik ook de hitlijsten en enkele andere

programma’s te vervangen. Echt zalig.”

Timo is nu zo’n 6 maand bezig en eind mei

liep het radioseizoen af: “Een radioseizoen

loopt traditioneel van september tot eind mei.

Voorlopig ligt het dus even een beetje stil,

maar er komen zeker nog heel wat dingen

aan bij MNM. En ik ben al blij dat ik op mijn

19de mijn levensdroom kon realiseren.”

vertelt heel leuk en interessant vindt. Ook al

is het Marie uit Mechelen die een pannenkoek

gaat eten. Je probeert dan helemaal mee te

gaan in dat verhaal, samen met je luisteraars.

Sommigen noemen het misschien een beetje

acteren, ik noem het gewoon radio maken en

dat is een vak apart.”

“Cadeaus bestaan

nauwelijks in de

wereld van de

media”

En nu?

Ziet Timo zichzelf oud worden achter de

micro? “Mmm, ik hoop vooral van wel. Vijf

jaar terug zou ik onvoorwaardelijk ‘ja’ hebben

gezegd. Nu ben ik toch wat genuanceerder:

radio is en blijft mijn passie, maar ik heb

ook de andere kant leren kennen: zo zijn er

bijvoorbeeld veel regeltjes. Plus er is veel concurrentie:

als ik om de een of andere reden

wegval, staan er minstens 200 mensen klaar

om mijn job over te nemen. En dat is soms

een beetje angstaanjagend. Ik blijf wel radio

maken al hangt het natuurlijk ook af van de

kansen die je krijgt. Ambities en goesting heb

ik in elk geval nog genoeg!”

Radio, een vak apart

Wat is het recept van een goede presentator?

“Sowieso je eigenheid behouden en

keihard jezelf zijn en blijven. Plus iets doen

wat anderen niet doen zodat de luisteraar

meteen weet: hij is het. Herkenbaarheid is

heel belangrijk in de media. Maar geloofwaardig

overkomen is vaak het moeilijkste. Kijk,

we moeten onze teksten goed voorbereiden

en instuderen, maar ze wel brengen alsof

we het ter plekke verzinnen. Als je belt met

een luisteraar, wordt verwacht dat je wat die

©Lars Crommelinck

45Onze scholengemeenschap

MODERNISERING SECUNDAIR ONDERWIJS

— DE TWEEDE

GRAAD IS AAN

DE BEURT

U hebt vast al gehoord dat het onderwijs in Vlaanderen de laatste jaren

af en toe flink onder vuur ligt. Terecht of onterecht, dat laten we in

het midden. Feit is dat onze resultaten in internationale vergelijkende

studies erop achteruitgaan, zeker voor wiskunde, wetenschappen en

taalbeheersing. Bovendien vinden sommigen, ook in het onderwijs, dat

we te veel de klemtoon hebben gelegd op vaardigheden, waardoor de

pure kennis in het gedrang is gekomen. Signalen uit het hoger onderwijs

geven aan dat de kennis van eerstejaarsstudenten vaak niet meer

volstaat. Een ander aspect is de politieke kant van de zaak – en dat is in

de ons omringende landen niet anders – waarbij de politisering van het

onderwijs opvalt.

We gaan ons niet op glad ijs begeven door

hier een polemiek te starten. U informeren

over de modernisering van het secundair

onderwijs, dat is onze doelstelling. De eerstegraadscholen

hebben er ondertussen

al flink wat ervaring mee: in de afgelopen

twee schooljaren hebben zij al gewerkt

met talentenpakketten in het eerste jaar

en met basisopties in het tweede. Dit

klinkt eenvoudig, maar er komt natuurlijk

heel wat bij kijken. Nu we ons aan het

voorbereiden zijn om ook in de tweede

graad de modernisering op te starten,

kunnen we dankbaar van de expertise

in de eerste graad gebruikmaken.

46 Straf! juni 2021Onze scholengemeenschap

Finaliteiten en domeinen

Geen talentenpakket of basisoptie meer in het 3de jaar. Daar spreken we

van finaliteiten en domeinen. Een finaliteit verwijst naar wat een leerling

kan doen na het laatste jaar van een richting.

Zo spreken van een studierichting in de D-finaliteit, waarbij de D staat

voor doorstroom. Een leerling stroomt door naar een universitaire opleiding

of een opleiding aan een hogeschool.

Een tweede finaliteit is de A-finaliteit, de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Hier verwerven leerlingen de nodige kennis en competenties om op de

arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

Om het eenvoudig te maken, zijn er ook studierichtingen met een dubbele

finaliteit: de D/A-finaliteit. Verder studeren is dus een mogelijkheid,

al zal dat eerder aan een hogeschool zijn, maar instromen op de

arbeidsmarkt kan ook.

En wat zijn die domeinen dan? Het makkelijkst kunnen we dat uitleggen

aan de hand van een voorbeeld. Nemen we het domein Maatschappij

&Welzijn. Daarin horen de volgende studierichtingen thuis: Maatschappij-

en welzijnswetenschappen, Maatschappij & welzijn, Wellness &

lifestyle, Zorg & welzijn, Haar- en schoonheidsverzorging. U ziet dat dit

domein studierichtingen groepeert, die allemaal bij elkaar aanleunen.

Zo hebben we vijf domeinen in onze bovenbouw: Economie & Organisatie,

Maatschappij & Welzijn, Taal & cultuur, Sport

en STEM. In die vijf domeinen richten we 18 studierichtingen

in. Dat zijn dus domeingebonden

studierichtingen, elk met haar eigen finaliteit.

We hebben ook nog vijf domeinoverschrijdende

studierichtingen. Die zijn echt abstract en theoretisch

en horen tot de doorstroomfinaliteit. Ze

onderbrengen in een domein is niet mogelijk.

GFL en GLI

Wordt het wat veel? We moeten u toch nog

even één ding vertellen. De leerplannen van alle

vakken zijn uiteraard ook aangepast. Heel wat

studiewerk voor vakgroepen en leerkrachten

dus. Bovendien zijn er twee gemeenschappelijke leerplannen,

met doelstellingen die niet alleen nagestreefd, maar ook geëvalueerd

moeten worden. Dat kan op schoolniveau gebeuren of in een bepaald

vak, of verspreid over een aantal vakken. Natuurlijk is een combinatie

van deze opties ook mogelijk. Zo is er het gemeenschappelijk funderend

leerplan of GFL waarmee de school, met alle personeelsleden en

in alle geledingen van de school, haar visie op onderwijs en vorming van

leerlingen kan verduidelijken. Het tweede gemeenschappelijk leerplan is

het GLI of het gemeenschappelijk leerplan ICT. In een zeer snel evoluerende

technologische wereld is het essentieel dat we onze leerlingen

up-to-date houden. ICT is overigens een rode draad die doorheen heel

47Onze scholengemeenschap

wat nieuwe leerplannen loopt.

Helemaal nieuw zijn die gemeenschappelijke leerplannen in de tweede

graad, maar in de eerste graad hebben de collega’s al twee jaar gewerkt

met hun GFL en GLI.

Uiteraard beginnen we niet zomaar aan de hele operatie van de modernisering

in de bovenbouw. We wachten zeker niet af tot 1 september. Op

allerlei niveaus zijn de voorbereidingen volop aan de gang en, als u even

op de website kijkt, dan ziet u meteen dat er al heel wat verwezenlijkt

werd.

Moso

Deze werkgroep Modernisering Secundair Onderwijs bestaat uit maar

liefst vijfendertig collega’s: vrijwillige leerkrachten die hun interesse

lieten blijken na een oproep tijdens een personeelsvergadering, leden

‘van ambtswege’ en collega’s die in de leerplancommissies zetelen. Door

deze mix van directieleden, leerkrachten voor de klas en collega’s in het

beleid werd er een breed draagvlak gecreëerd, houdt men de vinger

aan de pols op verscheidene niveaus en verbreedt men de kijk op de

modernisering vanuit alle geledingen in de scholengemeenschap.

Vergaderen met vijfendertig mensen is echter geen sinecure. Vandaar

dat er een kerngroep opgericht werd waarin de overlegmomenten

van de volledige groep worden voorbereid en die ook voor de nodige

feedback zorgt na een samenkomst. Naast de directieleden en

de coördinatoren van de groep Moso zetelt ook een directielid van de

eerstegraadsschool – belangrijk

voor de continuïteit

en het doorgeven van de reeds

ontwikkelde knowhow – en onze

schoolgebeleider vanuit de

Dienst Pedagogische Begeleiding.

Concreet heeft de werkgroep

Moso al gewerkt rond de invulling

van de complementaire

uren. Dat zijn de uren die in

een studierichting bovenop de

basisvorming komen en die

door de school zelf mogen

worden ingevuld. Als de complementaire

uren voor alle

studierichtingen ingevuld

zijn, vindt u die terug bij de

lessentabellen.

Ook boog de groep zich over de studierichtingsprofielen,

met andere woorden, wat verwachten we van een leerling

die een bepaalde richting kiest. Over welke attitudes, competenties en

vaardigheden beschikt een leerling om met een grote kans op succes

aan een richting te beginnen?. Heel wat tijd en energie gaat op dit moment

naar het antwoord op de vraag waar en hoe de school de doelen

uit het GFL en het GLI bereikt. Dat betekent vakgroepen bevragen,

inventariseren, controleren, doelen over vakken verdelen en zo meer.

48 Straf! juni 2021Onze scholengemeenschap

Vakgroepen en individuele leerkrachten

Website Mosa-RT

Nieuwe studierichtingen, andere We herhalen het nog eens: de bron van

domeinen, nieuwe vakken… in informatie voor ouders, leerlingen en

sommige gevallen werden de

andere geïnteresseerden is de website

vakgroepen ook nieuw samengesteld.

Uiteraard werken de col-

vindt u vast en zeker wat u zoekt. Of het

van onze scholengemeenschap. Daar

lega’s in die groepen ook aan een nu een lessentabel is, of een overzicht

stevig tempo aan de modernisering.

De studie van het vakleerbrochures

kan u daar raadplegen en bij

van alle studierichtingen. Ook de infoplan

staat daarbij op de eerste elke studierichting staat er een filmpje,

plaats. Maar op vraag van Moso waarin een collega die in die richting

buigt men zich ook over het GFL lesgeeft, tekst en uitleg geeft.

en het GLI: waar in het vakleerplan

komen die doelen aan bod? komt meteen bij ons op

Even deze QR-code inscannen en u

Soms is er al een verwijzing

bezoek.

opgenomen in het vakleerplan,

soms ontbreekt die echter. Dus is

er nood aan overleg.

Belangrijk om in het derde jaar te

kunnen starten is de keuze van

een nieuw handboek of leerwerkboek.

Of gaat men aan de slag

met een eigen cursus? Soms is

het ook mogelijk de keuze nog

een jaartje uit te stellen, zodat de

collega’s een beslissing voor de

volledige graad kunnen nemen. In

elk geval, er worden heel wat presentexemplaren

aangevraagd, er

wordt via mail en online overlegd,

tabellen met voor-en nadelen van

de verschillende methodes worden

uitgewisseld. De vertegenwoordigers

van de uitgeverijen

hebben in deze coronatijden ook

wervende filmpjes gemaakt en

staan klaar om online te overleggen met de vakgroepen.

Het spreekt voor zich dat de hele structuur

van de modernisering tot de parate kennis

van een leraar moet horen. In verschillende

personeelsvergaderingen, die eigenlijk

voor een stuk nascholingen waren, werden

de leerkrachten op de hoogte gebracht.

Bovendien kan de leerkracht van thuis uit

heel wat nascholingen volgen die Katholiek

Onderwijs Vlaanderen aanbiedt. Zowel de

algemene structuur komt aan bod, ook

de leerplannen worden besproken, net

49Onze scholengemeenschap

als studieprofielen, studierichtingen en nog veel meer. Een belangrijk deel van deze

digitale nascholing is gewijd aan de leerplannen GFL en GLI. Deze sessies worden

aangeboden in de vorm van basisvorming en verdieping en bij heel wat onderwerpen

worden er Q&A-momenten georganiseerd.

Niet alleen de leerkrachten van de tweede graad engageren zich. De directie heeft

ook een oproep gelanceerd naar de collega’s van de derde graad, want hoewel de

vernieuwing in de derde graad pas over twee schooljaren ingaat, is het voor de

vakgroepwerking aangewezen dat iedereen op de hoogte is.

Om af te sluiten

Natuurlijk hebben we ook even gepolst bij een paar leerkrachten die de teksten bij

de filmpjes hebben ingesproken. Het was immers iets helemaal nieuw en niet iedereen

is zo maar een expert in de ‘dramatische kunsten’.

Vanuit de coördinatie bereikte ons het nieuws

dat iedereen toch behoorlijk nerveus was,

maar dat toegeven ligt niet zo makkelijk:

“Met de zenuwen viel het nogal mee”, “Ik

was totaal niet nerveus”, “Ik vraag me af of

ik wel ooit nerveus geweest ben”. Natuurlijk

hoorden we ook: “Laat mij maar voor de klas

staan, dat doe ik veeeeeel liever!”

Over de organisatie was iedereen wel

tevreden, ook al waren de teksten er pas

een paar dagen voor de opnames. De

technische kant van het filmpjesverhaal

vond men wel leuk, maar het lezen vanaf de autocue

verliep niet altijd even vlot. De filmpjes zelf zouden de leerkrachten graag

meer afgestemd zien op de leerlingen en er wordt verwezen naar de sociale media

(TikTok, Instagram Reels..) om aan te geven welke filmpjes leerlingen beter zouden

aanspreken. Als onze collega’s de teksten zelf zouden mogen schrijven, dan zouden

ze die ook veel concreter afstemmen op de studierichting. Gevaar daarbij is natuurlijk

dat je reclamefilmpjes gaat maken, terwijl het hier louter om het informatieve

aspect ging. Precies daardoor lijken de filmpjes ook zo op elkaar; ze zijn allemaal

volgens een zelfde structuur opgebouwd.

We sluiten graag af met enkele opmerkelijke citaten.

“Geef de clown een podium en hij is gelukkig.”

“VTM en EEN hebben al gebeld voor een contract, maar ze betalen te weinig!”

“Er is nog meer inzet nodig om de ouders te informeren over onze studierichtingen.”

“Als ik zie hoe vaak het filmpje al bekeken is, dan denk ik dat onze richting toch een

sterke aantrekkingskracht heeft.”

“Ik ga ervan uit dat vooral de ouders deze filmpjes zullen bekijken. Jongeren zijn

tegenwoordig helemaal into ‘flitsende’ filmpjes.”

50 Straf! juni 2021Eerste graad

— SMART CITY

2050 BIJ

TECHNIEK

In de lessen techniek hebben de leerlingen van het 2de jaar A-Stroom, in

samenwerking met Provincie Limburg en “Ontdek Techniektalent”, een

volledig schooljaar gewerkt rond Smart City 2050.

Een modern project over het leven

en de technologie in de stad

van de toekomst. Het is opgesplitst

in verschillende zeer uiteenlopende

thema’s met telkens

één raakpunt: ‘techniek’

in de modernste

betekenis van het

woord.

De lessen zelf

zijn niet meer die

van enkele jaren

terug. De leerlingen

werken soms

zelfs volledig

digitaal: geen

cursus, geen

boek, geen papier,

geen pen, maar wel scannen,

QR-codes, programmeren en

zelf ontdekken.

Het strafste voorbeeld is het

project ‘Create your future’: daar

werken leerlingen met SAM-labs,

iPads en krijgt onderzoeken en

uitvinden van vernieuwende

technologische hoogstandjes een

centrale plaats. Hoogstandjes die

het leven een stuk aangenamer

en gemakkelijker zouden moeten

maken.

Een totaal andere aanpak kan je

zien als je binnenstapt tijdens de

lessen met het thema biotechniek.

Daar maken de leerlingen

kennis met het biotechnisch

proces tussen koe en kaas, wat

resulteert in een eigen gemaakt

en gesmaakt ‘kaasje’. Ook begrippen

als ‘vertical farming’ (een

vorm van vernieuwde landbouw

in drukbezette steden) worden

uit de doeken gedaan.

Het opwekken van groene energie

is al lang geen onbekende

meer voor de leerlingen. Hier

ligt de groepsuitdaging in het

bouwen en ontwerpen van een

windmolenpark dat zoveel mogelijk

energie kan opwekken voor de

stad van de toekomst.

Een prachtig project waarin

leerkrachten veel energie staken

en waaruit leerlingen veel energie

haalden.

51Onze leerlingen

— PROJECT

5 INDUSTRIËLE ICT

De leerlingen van de nieuwe richting 5 IICT hebben dit jaar aan een

project gewerkt als voorbereiding op hun GIP van volgend schooljaar.

Na de opdrachtomschrijving was het eerste dat moest gebeuren het maken van

een elektrisch schema van hun project. Verder moesten er ook berekeningen

gemaakt worden om de juiste componenten te kunnen selecteren.

De leerlingen hebben ook een algemene omschrijving gemaakt van hun Arduino,

de microcontroller waarmee alles aangestuurd werd.

De hoofdopdracht was het schrijven van een programma om hun

project aan te sturen. Hierbij moesten de leerlingen gebruik maken van alle

programmeeronderdelen die ze in de loop van het schooljaar geleerd hebben.

De laatste opdracht was het maken van een website waar ze hun project

voorstellen.

Voor de leerlingen was dit project interessant omdat ze nu een idee hebben van

het verloop van hun Geïntegreerde proef volgend schooljaar.

Check zeker de Facebookpagina van de school. Daar vind je een filmpje met het

eindresultaat van alle projecten.

52 Straf! juni 2021Onze leerlingen

53Schoolhouse

— SCHOOLHOUSE

ViMK: HET

COOLSTE HUIS

OP DE CAMPUS!

Buitengewoon?

Een plaats voor ieder en ieder op zijn

plaats. Het zou zomaar de slogan kunnen

zijn van Schoolhouse ViMK, onze moderne

verblijfsformule voor jongeren uit het

lager onderwijs, secundair én het zevende

jaar. In onze vorige bijdragen kwam de

bruisende leefwereld van onze jongeren

reeds uitvoerig aan bod. In deze ‘eindejaarsspecial’

zoomen we verder in op de

merites en perspectieven van een buitengewoon

huis in buitengewone tijden.

Non scholae...

Het woord ‘school’ is afgeleid van het Griekse

scholè dat – u leest het goed – eigenlijk ‘vrije

tijd’ betekent. Onderwijs was vroeger iets

waarvoor men letterlijk tijd moest hebben,

een privilege. Schola, de Latijnse afgeleide

van scholè, verwijst dan weer naar de bijgebouwen

rond het marktplein, waar men

elkaar onderricht gaf en waaronder men

kon schuilen voor de regen. De omgekeerde

wereld? Niets is minder waar, want op ons

Schoolhouse leert men niet alleen voor de

school…

...sed vitae

...maar ook voor het leven! We proberen

onze jongeren voor te bereiden en klaar te

stomen voor de kansen én de moeilijkheden

die het leven biedt. In die zin geven we

een zin- en waardengedreven begeleiding

met de focus op warme duidelijkheid binnen

een kansenrijk klimaat. Persoonlijke

en sociale ontwikkeling dragen we via een

dynamische leefgroepwerking, inspraak

en een brede waaier aan activiteiten

hoog in het vaandel. Tegelijkertijd behouden

we in de geest van Sint-Augustinus

oog voor ieders unieke persoonlijkheid.Schoolhouse

Musketiers

Net zoals de musketiers komen alle goede

dingen met drie (+1): Kidzz, Junior en Senior,

je bent of wordt het op ons jongerenverblijf

in Maaseik. En misschien ambieer je als

Student (zevende jaar) wel een ‘studentikoos’

leven in Kinrooi? Elke leefgroep heeft

z’n eigen jeugdprofessionals, een aangepast

dagritme, studieregime en dito activiteiten.

Deze leeftijdsconforme aanpak zorgt ervoor

dat we jongeren uit alle windrichtingen en

van alle slag met open armen kunnen ontvangen.

Woon je ver van school en ben je de

dagelijkse busrit meer dan beu? Zit je in een

‘leer’richting of gaat je hart uit naar het leren

van een vak, bij ons is er plaats voor ieder en

zit ieder op zijn plaats.

M&M’s en Kim Clijsters

Wie dit jaar ook met vier waren, zijn Marie,

Marie, Molly en Maxime (qui vient de la Walonnie

et a déjà appris à parler assez bien le

néerlandais avec nous). Zij zijn ‘bezeten’ van

volley en vonden in de Topvolley Academie

van onze scholengemeenschap hun gading.

Dat ze hun sportieve aspiraties elke dag

kunnen waarmaken, hangt intrinsiek samen

met hun verblijf op ons Schoolhouse. Het

bespaart hen niet alleen een lange dagelijkse

heen- en terugrit, maar het geeft ook

de broodnodige tijd en ruimte om op adem

te komen en terug te vallen op een toffe en

energieke vriendengroep. Wie volley zegt,

denkt overigens spontaan aan de Limburgse

topclubs Greenyard Maaseik en Jaraco LVL,

de externe partners die deze synergie tussen

school en topsport mogelijk maken. Ligt je

passie veeleer bij tennis en wil jij de nieuwe

Federer of, iets dichter bij huis, Clijsters

worden? Wil je tennis combineren met een

volwaardige opleiding? Naar het voorbeeld

van de Topvolley Academie biedt de splinternieuwe

Toptennis Academie in samenwerking

met de Limburgse Tennisacademie (LTA) een

oplossing op maat en, via ons Schoolhouse,

mét...maten. Schoolhouse ViMK is in dat

opzicht dan ook de ideale uitvalsbasis.

Meer weten? Surf dan naar www.

mosa-rt.be en ontdek er niet alleen

genoemde academies maar ook ons

Schoolhouse.

Poetry in motion

Bijgevoegde sfeerbeelden bewijzen

dat er ook tijdens corona heel wat

te beleven viel op Weertersteenweg

135A, ons verblijf op de Campus, en

Kloosterstraat 14, het studentenverblijf

in Kinrooi. Meer zelfs, tijdens

de tweede lockdown hebben we er

bewust voor gekozen om onze deuren

ook overdag open te zetten voor

onze jongeren in afstandsonderwijs.

Kom zelf een kijkje nemen.

Schoolhouse ViMK, how (s)c(h)ool is

that? ©Tweede en derde graad

— WHEN ART

MEETS MATH

12 mei was het eindelijk zo ver! Onze zesdejaars

vierden hun laatste 50 dagen op school. Een

uitgesteld Chrysostomosfeest, maar daarom niet

minder leuk!

In het eerste trimester maakten de leerlingen van mevrouw Silke Boonen kennis

met wiskunde en kunst. Verschillende kunstenaars, kunstrichtingen en kunstvormen

werden bestudeerd, waaronder M.C. Escher, Op-art (optical art) uit de jaren

60, islamitische patronen, parabolic curve art en nog zoveel meer.

De leerlingen hebben zelf een suggestiemethode gekozen en verder in detail bestudeerd.

In het tweede trimester werd een eigen ontwerp met een techniek naar

keuze uitgewerkt. Mevrouw Boonen (plastische opvoeding) en mevrouw Simons

(wiskunde) beoordeelden de creaties.

‘De leerlingen zijn enthousiast aan de slag gegaan en hebben ons aangenaam

verrast met hun creaties. De winnaar wordt rijkelijk beloond met eeuwige roem

aan onze Mosa-RT muren. Die eer was voor Minne Vermeulen (3 Latijn CLiLL 2) en

Merèn Kuijpers (3 Latijn CLiLL 7). Hun creaties kunnen bewonderd worden op

bannerformaat in het wiskundelokaal van mevrouw Simons.

56 Straf! juni 2021Tweede en derde graad

De tekening van Minne heeft ongelofelijk

veel tijd en doorzettingsvermogen gekost.

Ze heeft de gebruikte methode zelfstandig

onderzocht, zich eigen gemaakt en feilloos

toegepast. Het is bijna niet te geloven hoe

nauwkeurig ze haar ontwerp heeft uitgewerkt.

Het is helemaal perfect gemeten en

getekend. Geen enkel scheef lijntje, geen enkele

vergissing. Perfectie. Om te voorkomen

dat het repetitieve ontwerp saai zou worden,

heeft ze hier en daar een kleuraccentje toegevoegd.

De tekening van Merèn is een mooi voorbeeld

van outside-the-box denken. De methode

die zij gebruikt heeft, wordt meestal in een

cirkelvorm toegepast, maar Merèn heeft de

Islamistische geometrische motieven gebruikt

als patroon om de instrumenten uit de

meetkunde te decoreren. Ze heeft een duidelijke

link gelegd tussen kunst en wiskunde

in haar ontwerp. De voorwerpen zijn vereenvoudigd,

maar duidelijk herkenbaar getekend.

De compositie is evenwichtig en dynamisch.

De analoge kleurencombinatie is ook een geslaagde

keuze. Merèn heeft duidelijk al heel

wat tekenvaardigheid en een goed gevoel

voor kleur, compositie en esthetiek.

57Tweede en derde graad

Het ontwerp van Kato Vangeloven (3 Humane

wetenschappen 3) behaalde de tweede

plaats. Het is eenvoudig, maar sterk omdat ze

dankbaar gebruik gemaakt heeft van verschillende

contrasten. Het sterke zwart-wit

contrast bijvoorbeeld. Maar ook het contrast

tussen het extreem nauwkeurig uitgewerkte

geometrische patroon en de eerder expressief

beschilderde achtergrond. Ook het

gebruik van twee totaal verschillende afwerktechnieken,

verf en viltstift. Het heeft Kato

toch wel wat tijd en inspanning gekost om

het geometrische patroon zo nauwkeurig te

meten en zo precies uit te werken met zwarte

viltstift. De analoge kleurencombinatie van de

achtergrond biedt dan weer een mooi tegengewicht

voor het sterke zwart-wit contrast

van de voorgrond.

Cedric Latuhihin (3 Humane wetenschappen

3) heeft op jonge leeftijd al een eigen

beeldtaal ontwikkeld, hij tekent uit het hoofd

en gebruikt zijn eigen verbeelding bij het

ontwerpen van zijn tekeningen. Creativiteit

en artistiek talent zijn bij hem duidelijk

aanwezig. Hij was erg gemotiveerd voor deze

opdracht en aan het resultaat is te zien dat

hij met plezier tekent. Zijn ontwerp heeft

ook inhoud, geeft een bepaalde sfeer weer

en vertelt een verhaal. Hij behaalde de derde

plaats.

Door de tekening gekanteld in het beeldvlak

te plaatsen heeft Cedric gezorgd voor een

aantrekkelijke, dynamische compositie, die

nog versterkt wordt door de complementaire

kleurcontrasten die hij handig heeft toegepast.

Het diepte-effect dat Cedric verkrijgt

door het werken met verschillende plans

(voorgrond, midden en achtergrond) en overlapping

maakt zijn tekening nog boeiender.

Hij heeft de methode om in cavalièreperspectief

te tekenen zelfstandig onderzocht en met

succes toegepast.’

58 Straf! juni 2021


scherp

CULTUUR, BOEKEN, FILMS, APPS, MUZIEK,...

— SPEKTRE

Rich Wakley en Paul Maddox zijn een Brits DJ-duo dat sinds

2006 samen achter de draaitafel staat. Ondertussen zijn ze

verre van underground gebleven en mag Spektre drie volledige

albums op zijn palmares schrijven. Hun muziek houdt het midden

tussen darkwave, snoeiharde techno en mainstream house.

Als je hierop kan blijven stilstaan, dan sta je met je twee voeten

in beton.

Studio Albums

Casting Shadows Without Light [2010]

Cyclic Operations [2013]

Against A Dark Background [2020]

Live Albums

Live at Glade [2009]

Beste Live-set op YouTube?

Live in Cornwall [2020]

59


scherp

7 , 8

OP IMDB

— ANOTHER

ROUND

Vier uitgebluste leraren beslissen om vanaf nu hun alcoholgehalte in

hun bloed op 0,5 promille te houden. Ziedaar de hele opzet van Another

Round, de nieuwe film van Thomas Vinterberg. Op papier lijkt het

een flinterdun concept dat nog minder om het lijf heeft dan de gemiddelde

weekendfilm. Thomas Vinterberg, de man die we al kenden van

het nogal serieuze (maar daarom niet minder geweldige) Jagten, weet

echter vanaf het eerste moment de juiste snaar te raken. Je hoeft niet

lang te kijken om door te hebben dat dit Kwaliteit is met dezelfde grote

K als die van Kunst. In de eerste tafelscène - duidelijk één van de twee

sleutelmomenten in de film - worden we getrakteerd op een fantastisch

in beeld gebrachte scène die je ongetwijfeld recht in je hart zal raken.

Let vooral op het samenspel tussen Mads Mikkelsen en de perfecte regie

van Vinterberg.

Het is het startschot van een duizelingwekkende, dwaze dronkenmansrit

die twee uur later eindigt in datzelfde restaurant. De tweede tafelscène

is duidelijk het spiegelbeeld van de eerste. Iedereen is voor altijd veranderd

en niets zal ooit meer hetzelfde zijn.

En zoals dat met iedere steengoeie film gaat, zal u ook nooit meer

dezelfde zijn.

Another Round is een film die u, als er ook maar ergens een hart in uw

lijf zit, zal doen schateren en huilen tegelijk. In de veertig jaar dat we al

film kijken, zijn er maar heel weinig films die dát konden, en zeker niet

op de zwierige manier waarop deze regisseur uw ziel raakt.

Thomas Vinterberg maakte midden in een wereldwijde én persoonlijke

crisis (zijn dochter kwam om het leven tijdens een verkeersongeval toen

de film zijn vierde draaidag inging) de mooiste film van 2020. Eerlijk, wij

dachten dat Soul (zie vorige bespreking) met die titel zou gaan lopen,

maar dat was helemaal buiten Another Round gerekend.

60 Straf! juni 2021


Regisseur: Thomas Vinterberg

(Jagten, Festen)

Scenario: Thomas Vinterberg,

Tobias Lindholm

Duur: 1u57min

Jaar: 2020

Genre: Komedie, drama

61


scherp

DE SERIEJAGER

— WARRIOR

8 ,4

OP IMDB

Om eerlijk te zijn, hadden we nog nooit van

Warrior gehoord. Maar op aanraden van iMDB

en door de behoorlijk hoge score, begaven we

ons op het martial arts-pad, nochtans niet altijd

een garantie voor kwaliteit.

Warrior combineert op een handige manier elementen

van het westerngenre met dat van old

school Kung Fu-films die we kennen van Bruce

Lee (de serie is niet voor niks in handen van de

familie Lee), maar gooit daar nog een behoorlijke

scheut seks en extreem geweld bovenop.

Nee, we overdrijven niet als we ‘extreem’ zeggen.

Iedereen die ons kent, zal weten dat we op

z’n tijd wel houden van een goeie portie blood

and gore, maar hier moesten we toch af en toe

eens knipperen met onze ogen. Het bloed spat

echt letterlijk van het scherm.

Wat Warrior zo goed maakt, is natuurlijk niet

zijn brutaliteit maar de perfect in beeld gebrachte

choreografie. De gevechten zijn daardoor

een plezier om te zien. Gelukkig zijn de

makers daarbij het verhaal niet uit het oog

verloren, waardoor je elke aflevering snakt naar

meer.

62 Straf! juni 2021

Bekijk nu:

Nederland: Ziggo

België: Streamz


scherp

DOUGLAS MURRAY

— THE MADNESS

OF CROWDS

Prijs: €10

Uitgeverij:

Bloomsburry

Publishing PLc

Uitgebracht: september 2020

304 pagina’s

De Black Lives Matter-beweging die al maanden

door de VS trekt en daarbij een spoor

van vernieling achterlaat, Peter Thiel die zich

uit als Trump-supporter en daarbij plots niet

meer als “gay” gezien mag worden (hij is

nochtans wel homoseksueel), J. K. Rowling

die beschuldigd wordt van transfobie, een

heuse beeldenstorm waarbij zelfs Columbus

van zijn sokkel wordt gehaald… Wat is er in

hemelsnaam aan de hand?

Douglas Murray fileert voor u de hedendaagse

justice wars en maakt daarbij een aantal

opmerkelijke vaststellingen. Heerlijk aan dit

boek is dat het nergens polariseert, maar ons

met z’n allen een grote spiegel voorhoudt.

Wil je niet alleen meespreken, maar ook met

een kritische blik kijken naar huidige bewegingen

als gay, trans, woke of BLM? Vergeet

dan zeker niet “the Madness of Crowds” te

lezen.

Enkel beschikbaar in het Engels.

63


64 Straf! juni 2021

scherp


scherpAPP VAN DE MAAND

— BEWEATHER

[IOS EN ANDROID:

GRATIS]

Deze app is eigenlijk al zo oud als de straat.

Oorspronkelijk werd hij ontwikkeld voor BlackBerry,

maar ondertussen werd alles netjes geüpdatet voor iOS

en Android.

Wil je graag een weerapp die privacyvriendelijk is met

een paar heel handige widgets? Download dan

BeWeather!

65Onze partners

Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT

draagt onderwijsvernieuwing hoog in het

vaandel. Maar vernieuwing kost geld. Daarom

lanceert Mosa-RT tweejaarlijks een sponsordossier

waar wij aan bedrijven vragen om

mee de schouders te zetten onder ons onderwijsproject.

Volgende bedrijven steunen

ons onderwijsproject als partnerbedrijf of via

sponsoring.

Heeft uw bedrijf ook interesse om in te stappen

in ons sponsorverhaal? Heeft u interesse

om als partner mee te denken of mee te

werken aan onze opleidingen?

Neem vrijblijvend contact op met:

Evelyn Cloosen

+32 (0)89 56 30 59

evelyn.cloosen@mosa-rt.be

Dank aan alle partners en sponsors voor de

steun en samenwerking met Mosa-RT!

MET DANK AAN ONZE PARTNERS:

66 Straf! juni 2021Onze sponsors

HOOFDSPONSORS

Scierie

du Rupt-de-Mad

F- 54890 BAYONVILLE SUR MAD

www.ruptdemad.com

SPONSORS

Bex Machinefabriek nv

Wessem

Breman Woningbeheer Zuid Weert

GEA Food Solutions

Weert

Gebroeders Ament

Kinrooi

Metaalbewerking

Greenyard Prepared Belgium nv Bree

Hermans & Co NV

Lanaken

Job Precision

Valkenswaard

Lacom Machinefabriek BV Budel

Lecot nv

Linsen Yachts B.V.

Optiwa BV

Siemens

Van Aarsen Machinefabriek

Van Hoof Groep BV

Van Hoorn Carbide

Vekoma Rides Manufactering

Zandstra Metaalbewerking BV

Maaseik

Maasbracht

Reuver

Brussel

Panheel

Asten

Weert

Vlodrop

Geleen

CO-SPONSORS

Aperam

Arion Facility Services BV

Cevan Industries NV

Dakwerken Peters Leon

De Valk Machinefabriek

Forschelen Constructie BV

Genk

Beringen

Maaseik

Maaseik

Valkenswaard

Ittervoort

Helsen Houtbedrijf

Honeywell N.V.

Ligro Trading

Romulus & Remus Projects bv

Tourigingcarbedrijf De Wilg bvba

Wechelderzande

Diegem

Panheel

Bilzen

Hamont

PARTNER-SPONSORS

Aerts Houthandel

Afwerkingsbedrijf John Gonnissen

Bouttens Houthandel NV

Ceyssens NV

CV Peeters en zonen

Dakwerken Godermans

Driessens Hout BV

Harings BVBA

Infra VOF

Jukoma BVBA All Top Clean NV

KBC Bank NV

Kesler Vlemings Dranken

Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem

Kuurne

Bree

Bree

Maaseik

Panheel

Opglabbeek

Gronsveld

Peer

Maaseik

Maaseik

Meuwis Glaswerken

NedinscoBV

NV Brouwers Hout

Ostermann Belux

Palmen Timmerfabriek

Press & Paperclips

Timmerbedrijf Har Puts

VDS Electronics

Verzinkerij Van Aert

Vissers en Van Dijk BV

Vullings Metaalbewerking BV

WP Haton BV

Neeroeteren

Venlo

Olen

Liedekerke

Stramproy

Kinrooi

Maasbracht

Kinrooi

Nederweert

Maasbracht

Horst

Panningen

SYMPATHISANTEN

Adriaens Molenbouw Weert BV • Bergoens NV • CNC Totaal BV • Connectivity Solutions • Consulta • Deco Interieur • Dranken Corstjens • Eric Jacobs Koeltechnieken •

Groenbedrijf Kurt Jeurissen • Hoffman Quality Tools B.V. • Jaeken J. Traiteurdienst • JNR Technics • Maasstaal bv • Mado BVBA • Martens Traktor NV •

Pivot Point Benelux • Signpost België BVBA • ‘t Vita-Mientje • Vereecke O’sea

67


Mosa-RT

eerstegraadsschool

Vestiging Maaseik

Pelserstraat 33 3680 Maaseik

Tel. 089 56 32 32

egs.maaseik@mosa-rt.be

Vestiging Neeroeteren

Zandbergerstraat 21 3680 Neeroeteren

Tel. 089 86 46 65

egs.neeroeteren@mosa-rt.be

Vestiging Kinrooi

Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi

Tel. 089 70 25 43

egs.kinrooi@mosa-rt.be

Mosa-RT

tweede en derde graad

Campus Mosa-RT

Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik

Tel. 089 56 30 59 Fax 089 56 84 81

info@mosa-rt.be

www.mosa-rt.be

Vier belangstellingsgebieden:

Colofon

Straf! is het schooltijdschrift van Katholiek Secundair

Onderwijs Mosa-RT.

Straf! is voor, door en over leerlingen, medewerkers,

ouders en relaties van onze scholengemeenschap.

Straf! verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 3800

exemplaren.

Hoofdredactie:

Koen Baerts | Dirk Dewit | Reinhilde Everts | Mathieu

Gielen | Franky Hungenaert | Gunther Reijnaers | Dorien

Peeters | Inge Segers | Thijs Vandoren | Willy Van Pol

Vormgeving: Dienst Communicatie | Michiel Kragten

Duaal

leren

Verantwoordelijke uitgever:

Erik Peeten, Algemeen Coördinerend Directeur

Schoolhouse

Weertersteenweg 135 a 3680 Maaseik

Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi

Tel. 089 56 30 59 / 0475 35 42 04

internaat@mosa-rt.be

www.mosa-rt.be/internaat

SchoolHouse

Iets uit deze uitgave overnemen?

In principe geen probleem, maar laat het ons wel even

weten.

www.mosa-rt.be

Terugzendadres:

Campus Mosa-RT

Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik

Mosa-ic | kennis delen, samen werken

Weertersteenweg 135 a 3680 Maaseik

Tel. 089 56 30 59

info@mosa-ic.be www.mosa-ic.be

More magazines by this user
Similar magazines