24.06.2021 Views

Inschrijving voor Gouden bloembol 2021

Inzendingen uit Nederland - Duitsland - Verenigd Koninkrijk - Frankrijk - Canada - Zweden

Inzendingen uit Nederland - Duitsland - Verenigd Koninkrijk - Frankrijk - Canada - Zweden

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inzendingen Nederland


Buitenhoeve School


Het Kleurenorkest


Beatrixschool<br />

Klik hier <strong>voor</strong> de video


AMG Schmidtschool


De Fontein


BBS de Vuurvogel


CBS ‘de Bron’


CBS De Regenboog


De Bareel


Laurentiusschool


Mozaïek onderbouw


De Ferbinding


OBS De Wâldiik


OBS De Marke


OBS De Vlieten


OBS Taalschool de Driepas


Parkschool


Professor Groenschool


OBS Het Volle Leven


OBS HW Heuvelschool


Kindcentrum De Brug


OBS ‘t Schöppert


Roelof Venemaschool


Daltonschool Hillegom


Obs De Woelwaters


Rehoboth


Inzendingen Duitsland


Städtische Gemeinschafts<br />

grundscule


Grundschule Calbitz


Grundschule Obereschach &<br />

Weilersbach


Astrid-Lindgren-Schule


Breulingschule Lautern


Carl-Sonnenschein-Schule<br />

Klassen 1a – 1B


Dalbergschule Worms


Freiherr-vom-Stein-Schule


Globus Grundschule


Globus Grundschule


Globus Grundschule


Globus Grundschule


Globus Grundschule


Grundschule Altheim


Grundschule Everswinkel


Grundschule Everswinkel


Grundschule Förderstedt


Katholischen Grundschule<br />

Diependahlstraße


Lorens Kellner Schule


Marienschule Twist


Montessori Schule Greifswald


Solztaschule Sorga


Sommerfeldschule


Städtliche Grundschule Dorndorf


Städtliche Grundschule Dorndorf


Städtliche Grundschule Dorndorf


Inzendingen Verenigd Koninkrijk


At. Alban’s Primary


At. Alban’s Primary


Beech Green Primary


Stanley Grove primary<br />

(deed een paar jaar geleden mee)


Longlands Community<br />

Primary school


Boston St Mary’s primary


Columbia primary school


Bredon Hill acadamy


Burlington junior school


Chaucer junior school


Chaucer junior school


Chaucer Junior school


Gavinburn primary school


Grange Park primary


Heriot primary school


Hoxton garden


Kingsley community<br />

primary school


Kingswood parks primary


Lord Deramore’s


Mill o Forest school


Rattlesden CofE primary academy


Sandfield Close primary school


Sandfield Close primary school


Sandy Lane primary school


Saint Nathaniel’s Academy


St Anne’s Church academy


St Barabas primary school<br />

William Levick primary school


St Patricks Catholic primary school


The Potting Sheds


St. Joseph’s Roman Catholic<br />

Primary school<br />

Stamford Bridge primary school


Washingborough academy


Catherine Junior school


Christ Church CE primary academy


Hollickwood primary school<br />

(winnaar 2020)


Lainesmead primary school


Orchard Junior school


Richard Lee primary school


Richard Lee primary school


Rode Heath primary school


St John’s Catholic Primary


St Martins C of E Voluntary<br />

Schools


Swainswick Primary


Inzendingen Frankrijk


Ecole Maternelle


École George-jean du Courdemanche


CIPEC Bilingual school<br />

Ecole privee Notre Dame


École Sainte Anne


Ecole du Petit Castelet


Ecole du Petit Castelet


École primaire publique RPI4


École Sainte Anne


École élémentaire Savignat


Ecole Camille Claudel


École Maternelle


École primaire du Chanois


École primaire Publique RPI


École privee Notre Dame


École privee Notre Dame


École publique La Croix Avranchin<br />

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE


École Saint Joseph


ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE<br />

(rue de Roanne)


École du Sacré Coeur


École du Sacré Coeur


École Victor Hugo


Inzendingen Canada


Kinderkollege primary school


Kinderkollege primary school


Bostons St Mary’s


Blewett Elementary


Ekcoe central public school


Inzendingen Zweden


Skanörs skola

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!