01.07.2021 Views

Glimmer'lei juni 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 39e jaargang – nummer 610 –– juni December 2021 2015

“De Waar Oeckelenhof” is Julius deze in oude kerst? luister hersteld

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert, twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

Iedereen in Glimmen kent dit huis! Het huis dat rond 1868 door orgelbouwer weg waren. van Vreemd! Oeckelen aan de Rijksstraatweg werd gebouwd

en *Hij bijna woonde een eeuw al meer lang dan als ‘Villa twintig Heemstede’ jaar op een te boek zolderkamer stond. Halverwege de vorige eeuw, om precies te zijn in 1957, kwam het in

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

handen in Huize van Kooikamp. architect Egbert Het bos Reitsma rondom die had er samen voor met hem het geen gezin van

gebeurd,

zijn zoon

maar

Pam

waar

(eveneens

was Julius

architect)

nu en

ging

vooral;

wonen.

wat

Uit

voert

die tijd

hij

stamt geheimen. ook het Julius opvallende werd beeld in Glimmen van Don wel Quichot de op ‘bosjesman’ de oprit én de in naam zijn schild? “De Oeckelenhof”. De sporen In liepen 2019 werd verder het huis het bos door in de richting familie

Reitsma genoemd. verkocht Zijn aan kop de was Machteld markant, en Kees als Meijer. een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Door was Iekje de vriend Wortelboer van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Machteld en Kees woonden

Jacob en Zwanet eens bij de familie afgebroken, Goedhart de vragen tussenmuren of ze

Quintusbos om er te leren

met

over paddenstoelen,

hun drie kinderen

Julius

rupsen,

boven kortgeleden en beneden nog hadden gingen

Annelore spechten (12), en Liselotte ijsvogels. (9) en

gezien.

Wat

eruit, Maar systeemplafonds nee, de laatste werden

keer was al wel een week

Maurits-Jan Julius vroeger (6) in het voor Harener werk

verwijderd, etcetera. Al met

geleden volgens mevrouw

Holt had in gedaan Haren was en waren een goed al

al werden er met behulp van

Goedhart. Dan maar eens aan

een bewaard tijdje op geheim. zoek naar Daarover een

vrienden en familie maar liefst

de overzijde vragen bij Flora

ander zei hij huis. niets. Tijdens Waarom een eigenlijk ‘open

& Fauna. 40 containers En ja hoor, met daar bouwafval was

huizendag’ niet? besloten ze om

Julius gevuld. die dag Inmiddels ervoor waren aan met het

een Het kijkje was te twee gaan dagen nemen voor in

einde behulp van de van middag een architect geweest en

het kerst majestueuze toen het licht pand op aan Julius’ de

om een binnenhuisarchitect

paar tuinhandschoenen nieuwe

rand kamer van ‘s Glimmen. avonds Eigenlijk niet werd

te plannen kopen, gemaakt aanmaakblokjes, en kon

uit ontstoken. nieuwsgierigheid Dat hij ‘s want ochtends ze

roggebrood langzamerhand en een met voorraad de

vermoedden niet verscheen dat aan dit huis het ontbijt hun

fruit, opbouw minstens worden genoeg begonnen. voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

middelen ver te boven ging.

vijf dagen. Het werd steeds

tevergeefs naar hem vroegen

vreemder…

Wat er aan de buitenkant

om een wandeling te maken

Het

door

was

de

liefde

sneeuw.

op het

Ongerust

eerste

*Wat gebeurde moest Julius hebben met we al dat als

gezicht! werd er door Nog huisgenoten diezelfde avond op werden Machtelds ouders dorpsgenoten natuurlijk wel voedsel ongeveer kunnen dekens volgen; en het hoe dak

opgetrommeld zijn kamerdeur om het geklopt. huis te Jan gaan bezichtigen want een beetje en de schoorstenen werden heeft vernieuwd, hij en dat de meegenomen?

brede dakkapel

morele van Splunder, steun had de het eigenaar jonge stel van wel nodig om serieus over dit aan de voorgevel werd vervangen Steeds meer door vragen een dakkapel maar geen met

project het huis, na kwam te gaan aanzetten denken. Dat met het een een sleutel. reusachtige En toen uitdaging de deur antwoorden, oorspronkelijke het afmetingen. werd steeds Binnen vreemder. in het Roos, huis gebeurde die in Huize nog

zou openging worden werd wisten duidelijk ze vanaf dat het eerste er iets moment. vreemds Er werden aan de twee hand Weltevreden veel meer; alle woont leidingen kwam werden winkel vervangen, binnen het voor huis postzegels werd van

aannemers moest zijn. ingeschakeld Op het bed om stond de een plannen geopend, en mogelijkheden ijzeren kistje. en onder voor tot de boven laatste optimaal kerstkaarten geïsoleerd, en de vroeg; benedenverdieping wat is hier aan werd de

in Oud kaart en te roestig. brengen Leeg. en met En van één Julius van de geen twee spoor.... kwamen ze tot hand? van vloerverwarming Jan vertelde het voorzien, hele er verhaal kwam een aan nieuwe Roos. trapopgang, Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

overeenstemming. De kogel was door de kerk en het echte nieuwe sanitaire voorzieningen, de vloeren naar de verschillende

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

werk gingen kon een beginnen. aantal De huisgenoten familie Meijer met had Jan geen voorop ervaring de trap in vlieringen gingen eruit en de oude balken die daarbij tevoorschijn

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

bouwkundige af op weg naar projecten. buiten Kees om werkt te kijken als klinisch of Julius chemicus daar in ergens het

als

kwamen

de school

werden

uit

prachtig

ging en

verwerkt

Roos het

in de

kereltje

slaapkamers;

ophaalde.

Beneden

De

UMCG was. Ook en Machteld in de tuin is manager heerste Bedrijfsvoering echter doodse in het stilte, ziekenhuis op het vrouw werden met dragende verschillende balken kerstkleuren vernieuwd en in aangebracht haar haar kwam en zo

in constante Drachten. suizen Ondanks van het de feit A28 dat na, ze een wat druk trouwens gezin met een drie stuk erbij kunnen staan we en nog vertelde wel even dat doorgaan. haar man Niet Adriaan, alles wat die gesloopt imker is werd en

opgroeiende minder luid was kinderen dan hebben, normaal besloten door de ze flinke toch alles laag wat sneeuw ze zelf die verspreid verdween in overigens Glimmen in zijn de bijenkasten bouwafvalcontainers. heeft staan, Zo vonden Julius oude een

konden gisteren doen, gevallen ook zelf was. te doen. Oh ja, In verse eerste sneeuw, instantie dat betekende geeft verse dat paar suitedeuren keer had via gezien marktplaats bij het een huisje nieuw aan bestaan de Drentse in een Aa Utrechts op het

‘slopen’ sporen… met En als ja einddoel hoor, richting het oorspronkelijke het berghok huis liepen in oude voetsporen luister terrein grachtenpand van de boomkwekerij en vonden de oude dat dakpannen verboden en toegang radiatoren is voor een

te van herstellen. één persoon Een verzakte, en daarvandaan niet-originele uitbouw richting moest de zandweg worden het nieuw publiek, onderkomen vlak bij in de de boerderij provincie van Friesland. de familie Sommige Ubels. dingen Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - juni 2015 2021 1

1


strijd tegen de klok die in het nadeel van de familie Meijer uitpakte.

Door een miscommunicatie bleken er op het ‘moment suprême’

geen vloeren in het huis te kunnen worden gelegd. Dat er een

paar maanden gekampeerd moest worden was ingecalculeerd

maar drie maanden met zijn vijfjes in één kamer slapen, tijdelijk

wonen op een betonvloer en zonder keuken was het andere

uiterste. Maar ach, het was zomer en na een kort moment

van wanhoop en chaos werd de draad weer snel opgepakt.

Gelukkig hadden ze wel een douche tot hun beschikking! De

aannemer had noodgedwongen de werkzaamheden tijdelijk op

een heel laag pitje gezet en Kees besteedde zijn vakantie aan

het verwerken van 350 m2 (van de in totaal 800 m2) gipsplaat

onder de hanenbalken om de bovenverdieping bewoonbaar te

maken. En met succes! Zelden zag ik zulke sfeervolle, prachtige

slaapkamers waarbij de balken een prominente plaats innemen.

werden geruild tegen een fles bijzondere wijn, of verkocht

waarbij de opbrengt werd geïnvesteerd in een stuk gereedschap.

Natuurlijk liep niet alles van een leien dakje. Zo bleek de aannemer

zich toch een beetje verkeken te hebben op de tijdsinvestering.

Hij leverde fantastisch werk maar bij het opknappen van een

monumentaal pand kom je altijd verrassingen tegen al is het

alleen al dat er geen muur en geen vensterbank recht blijken te

zijn. Het streven van Machteld en Kees was en is om hun huis om

te bouwen tot een comfortabel en duurzaam onderkomen voor het

hele gezin waarbij zoveel mogelijk terug gebracht moest worden

in authentieke staat. Onder één van de systeemplafonds bleken

nog de originele ornamenten van de vroegere plafonds bewaard

te zijn gebleven, helaas zwaar beschadigd. Op de zolder van het

koetshuis vonden ze de originele dubbele voordeur en bij het

slopen van de badkamer in de oude serre bleken nog puntgave

bovenlichten van prachtig glas-in-lood aanwezig te zijn.

Voortdurend moest de afweging worden gemaakt hoever kunnen

en willen we gaan in onze poging om de Oeckelenhof in oude

luister te herstellen? Qua tijd liepen de plannen ondertussen

behoorlijk achter op het schema. Het huis in het Harener Holt

was al snel verkocht en moest natuurlijk wel op de afgesproken

datum worden opgeleverd maar het huis in Glimmen was op

dat moment nog compleet onbewoonbaar. Er werd uitgeweken

naar een huisje bij de Bloemert. We raakten in de ban van het

corona-virus; er moest zoveel mogelijk thuis gewerkt worden en

de kinderen gingen natuurlijk niet naar school. Eindelijk was het

zover: de verhuizing naar Glimmen kwam in zicht. Het was een

De kamers van Maurits-Jan en Liselotte hebben zelfs eigen vide,

terwijl de kamer van Annelore een heerlijk ingebouwd bankje

voor het raam heeft. Inmiddels wonen de Meijers een jaar in hun

nieuwe huis. Het is weliswaar nog steeds niet helemaal af maar

ze genieten volop van huis, tuin en de prachtige omgeving. Ze

begonnen bijna 2 jaar geleden vol goede moed aan het project

en tot hun eigen verbazing kregen ze in de loop van de tijd steeds

meer plezier in het realiseren van hun dromen. Ze groeiden als

het ware met het huis mee. Natuurlijk zijn ze trots op wat ze tot

nu toe bereikt hebben maar nog veel belangrijker is het feit dat

het voelt als een warm bad. Dat geldt ook voor de kinderen die

naar het voorbeeld van hun ouders, hun eigen Oeckelenhut

in de tuin hebben gebouwd. In de woonkamer is het wachten

nu nog op de plaatsing van dubbele suitedeuren met aan de

straatzijde een ombouw met ruimte voor spelletjes en boeken

terwijl de tuinzijde ruimte moet gaan bieden aan de whisky en

cognac hobby van de heer des huizes. Er ligt inmiddels ook een

tuinplan klaar waarvan enkele onderdelen al zijn gerealiseerd. Zo

hebben we als voorbijgangers kunnen genieten van de kleurrijke

rododendrons in de voortuin. Tot huis en tuin klaar zijn, wordt er

gedroomd over de bestemming van het koetshuis want dat wordt

het volgende project.

Machteld en Kees, heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid aan

mij en de openheid waarmee jullie de lezers van de Glimmer

’lei kennis hebben laten maken met de metamorfose van ‘de

Oeckelenhof’.

2

Glimmer’lei - juni 2021


Buitenbasis; de nieuwe school te Glimmen

Wie dacht dat de voormalige Buitenschool te Glimmen geen school meer zou worden, heeft het mis. Twee vrouwen die elkaar bij

toeval hebben ontmoet, gaan vanuit een totaal andere achtergrond de school nieuw leven inblazen.

verwerken van de stof en dat het prachtig aansluit bij het idee

om het te koppelen aan de praktijk’, vertelt Jolien. Kinderen gaan

leren over allerlei ambachten en alle kennis en vaardigheden die

daarbij komen kijken. Op die manier komen alle schoolvakken

ook weer voorbij.

Door Marjolein Dresden-Hommes

Jolien Poelman, woonachtig in Glimmen, en Sofie van Rhijn,

woonachtig in de voormalige Buitenschool, slaan de handen

ineen en starten na de zomer met hun eigen school. Het wordt

een kleinschalig schooltje (maximaal 16 leerlingen) waarbij de

leeftijden, niveaus, achtergronden, talenten en behoeften door

elkaar lopen.

Jolien vertelt dat zij eigenlijk altijd al met dit idee rondloopt maar

eerst haar eigen rugzak wilde vullen met ervaringen en brede

kennis, zodat zij de kinderen kan geven wat ze nodig hebben.

Zowel Jolien als Sofie zijn ervan overtuigd dat het originele

concept van de Buitenschool ontzettend passend is in deze tijd.

Er is meer en meer behoefte aan onderwijs waarbij de kinderen

onderdeel zijn van de wereld, levend kunnen leren (leren door

in de echte wereld ervaringen op te doen) en minder in een

klaslokaal zitten. Buiten zijn, contact hebben met mensen in de

omgeving die hen iets kunnen bijbrengen en op die manier de

droge leerstof kunnen toepassen en te doorleven. ‘Vanuit hoofd

hart en handen verbonden met de natuur’, aldus Jolien.

Sofie vertelt dat zij haar talent als kok in zal zetten door met de

kinderen te gaan koken. Het idee is zoveel mogelijk te koken met

ingrediënten uit de omgeving. De kinderen op Buitenbasis eten

hun eigen gemaakte maaltijd tussen de middag op school. Samen

koken verbindt, evenals alle andere gezamenlijke activiteiten.

Tijdens het koken kan je ook rekenlessen bijvoorbeeld weer

terug laten komen.

Het idee is dat weinig echt moet, maar dat kinderen vanuit

zichzelf behoefte hebben om dingen te leren. Ieder kind op zijn

of haar eigen moment. Kinderen van verschillende leeftijden en

niveaus zullen elkaar inspireren en van elkaar leren, bewust en

onbewust.

Jolien vertelt dat er geen tussentijdse Cito’s afgenomen gaan

worden. Uiteraard worden de leervorderingen bijgehouden, maar

dan vanuit de leerkracht, gebaseerd op wat de kinderen in een

schooljaar laten zien. Jolien en Sofie vinden niet dat telkens

toetsen iets positiefs bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

Wel benadrukt Jolien dat de kinderen keurig de leerdoelen

behalen die zij moeten behalen op de basisschool.

Voor Sofie en Jolien is de school geslaagd als de kinderen

terugkijken op een hele ontspannen, fijne schooltijd van waaruit

zij als stevig geaarde en zelfbewuste individuen de wereld in

stappen.

Naast de lessen voor de eigen leerlingen willen Sofie en Jolien ook

de samenwerking zoeken met andere scholen in de omgeving.

‘Alle kinderen kunnen gunnen we een dagje in deze prachtige

omgeving of een dagje lekker aan de slag in de keuken, dat kan

hier natuurlijk prima!’

Jolien zal haar elf jaar ervaring als leerkracht op de Vrije School

inzetten om de leerlingen te begeleiden. Ze vertelt dat het mooie

van de Vrije School methode is dat kinderen respect en eerbied

voor onze aarde en daarmee ook voor mens en natuur op een hele

mooie manier meekrijgen. Dit maakt hen prettige wereldburgers

en maakt ze bewust van hun eigen unieke behoeften en wensen.

Het onderwijs in ‘Buitenbasis’ vindt deels plaats in een klaslokaal

of een buitenlokaal, maar grotendeels buiten, in de wereld,

de omgeving. Jolien vertelt dat ze gaan werken met periode

onderwijs. Dit is een vorm van onderwijs waarbij bepaalde

onderwerpen van de reguliere lesstof een periode lang intensief

voorbij komt, waarbij de theorie in de lessen gegeven wordt en de

kinderen doorleren in de praktijk. ‘Het mooie van periode onderwijs

is dat de lesstof dieper inslijt, dat de nachten meewerken in het

Mocht u denken iets bij te kunnen dragen aan de school in de

zin van een gastouder, educatie vanuit uw beroep of hobby,

sponsoring voor materialen en om alle kinderen toegang te

gunnen in deze school, neem dan vooral contact op met Sofie

en/of Jolien. Dit kan op info@buitenbasis.nl. Mocht u bijvoorbeeld

voor uw kind interesse hebben, op de website www.buitenbasis.

nl vindt u meer informatie over de school, er is nog plek.

Glimmer’lei - juni 2021

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Vakantiemogelijkheden vanaf Eelde

voor de zomer van 2021

Spanje

Mallorca: maandag en donderdag

Ibiza: dinsdag en zaterdag

Gran Canaria: maandag en vrijdag

Griekenland

Corfu: woensdag en zondag

Zakynthos: woensdag

Kreta: donderdag en zondag

Portugal

Faro: vrijdag

Engeland

Guernsey: zondag

Turkije

Antalya: maandag en donderdag

Bodrum: dinsdag en vrijdag

Benieuwd naar de mogelijkheden prijzen?

Bel ons op 050-4095923 of mail naar info@vanafeelde.nl.

4

Glimmer’lei - juni 2021


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

27 juni 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen drs K.Oosterhuis

4 juli 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. A.Troost Avondmaal

11 juli 10.00 uur Barthlomeuskerk n'laren ds. J. van Slooten

18 juli 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. J. van de Meent

25 juli 10.00 uur Barthlomeuskerk n'laren ds. Th.van Beijeren

1 aug 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. R.Fortuin

8 aug 10.00 uur Barthlomeuskerk n'laren Da. Fred. Karelse

15 aug 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. A.Hekman

22 aug 10.00 uur Barthlomeuskerk n'laren ds. R.Fortuin

29 aug 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. H.Marsman

5 sept 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. J.van Slooten

12 sept 10.00 uur Barthlomeuskerk n'laren ds. W.Slob

19 sept 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. C.A.Boonstra

26 sept 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred. Karelse startzondag

alle diensten zijn

via Kerkomroep.nl

en locatie Glimmen

te beluisteren

Weer kerken in Glimmen en

Noordlaren

Lange tijd konden de diensten van de Protestantse Gemeente

Noordlaren-Glimmen alleen online gevolgd worden - vanwege

corona uiteraard. Inmiddels is iedereen weer welkom

in de Trefpuntkerk in Glimmen en de Bartholomeuskerk in

Noordlaren.

Als kerk pakken de oude draad weer op. Door het jaar heen is er

op zondagochtend om 10.00 uur dienst in de Trefpuntkerk, Nieuwe

Schoolweg 5. Op de tweede zondag in de maand worden de

diensten steeds gehouden in de Bartholomeuskerk in Noordlaren.

In juli en augustus, in de vakantiemaanden, is er ook op de vierde

zondag in de maand dienst in Noordlaren. Wanneer er in Noordlaren

gekerkt wordt, is er geen dienst in Glimmen. Uiteraard gaat

dit alleen door zolang de coronaomstandigheden gunstig zijn.

We blijven voorzichtig. Bij binnenkomst wordt u gevraagd of u geen

klachten hebt en wordt uw naam genoteerd, we houden afstand

en er wordt goed geventileerd. Een paar leden van de cantorij

nemen de zang voor hun rekening, alleen het slotlied zingen we

samen. Als het weer het toelaat, wordt er na de dienst een kopje

koffie geschonken in de tuin naast de kerk. Mede vanwege de

zomertijd zijn er nog geen andere activiteiten in en rond de kerk

de komende tijd. Bij het verschijnen van deze Glimmer’lei wordt er

gewerkt aan een vrijwilligersrooster voor open kerk in Noordlaren

op de zondagmiddagen in juli en augustus. U mag er vanuit gaan

dat de kerk dan in ieder geval vanaf 14.30 uur toegankelijk is.

Om dit monument ook eens van binnen te bekijken, of om even

tot jezelf te komen op een plek waar mensen eeuwenlang lief en

leed deelden. Natuurlijk kunt u er dan ook een kaarsje aansteken.

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk blijven live te volgen. Op de

computer via Kerkomroep.nl (zoek: Glimmen), voor tablet en telefoon

kan het ook via de speciale app Kerkomroep. De meest actuele

informatie over de activiteiten van de Protestantse Gemeente

Noordlaren-Glimmen is steeds te vinden op: www.pkn-ng.nl.

Agenda De Groenenberg

juni - augustus 2021

Deze zomermaanden is het dorpshuis open voor wie een

activiteit organiseert

Wekelijks:

Maandagavond vanaf september Schuttersvereniging Glimmen

Dinsdagavond vanaf 8 juni de Biljartclub

Tweewekelijks:

Dinsdagavond

Mannenkoor ‘Mosterdpit’

22 juni Mannenkoor ‘Mosterdpit’

24 juni Bridgeclub Glimmen

29 juni Mosterdpit

30 juni Quintusschool musical groep 8

Duurzaam Glimmen

5 juli Bestuur Groenenberg

14 juli Duurzaam Glimmen

28 juli Duurzaam Glimmen

2 augustus Bestuur Groenenberg

24 augustus Mosterdpit

26 augustus Mosterdpit

27 augustus 22.30 uur napraten in het dorpshuis

na afloop Appèlbergen festival

2 september Bridgeclub Glimmen

3 september Opening jeugdhonk

6 september Bestuur Groenenberg

7 september Fotoclub Beeldspraak

9 september Vrouwen van Nu

16 september Bridgeclub Glimmen

17 september Vrijdagavondcafé

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Nadere

informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

e-mail: h.wildeboer@ziggo.nl . Bij hem kunt u ruimte boeken.

Tot 5 juli kunt u voor deze vragen terecht bij secretaris@

groenenberg.nl. De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ

Glimmen, 050 – 406 26 61, www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding: maandag t/m donderdag van 15.00 tot

19.00 uur; stopt tijdens de schoolvakanties.

Glimmer’lei - juni 2021 5


De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Vrijdagavond 27 augustus

2021: Festival Appèlbergen

gaat door!

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat Festivals deze zomer

weer kunnen doorgaan. Gelukkig, want na een jaar Coronaellende

is het fantastisch om weer in het Appèlbergenbos

het inmiddels welbekende festival te kunnen organiseren.

De zevende editie, en het belooft weer een bijzondere avond

te worden.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Door het vertrek van Flora en Fauna, ons “ticketbureau”, hebben

we de kaartverkoop voor dit jaar anders moeten organiseren. Dat

gaat nu allemaal digitaal. Vanaf 25 juni 2021 start de verkoop van

de kaarten. De entreeprijs is € 15,-. U kunt de kaarten bestellen

via www.ticketkantoor.nl/shop/appelbergen of door de volgende

QR code te scannen:

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt ook in Glimmen op afspraak!

Markeweg 17, Glimmen (Dorpshuis)

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

En u weet het:

het aantal kaarten is aan een maximum gebonden,

dus op=op!

Als u ons Festival financieel wilt steunen, dat kan dat. We hebben

een gemaximeerde groep Vrienden van het Festival Appèlbergen,

en er zijn een aantal plekken vrijgekomen. Middels automatische

incasso wordt hun jaarlijkse gift van € 25 geïnd, en omdat we als

Stichting de ANBI status hebben is deze gift ook aftrekbaar voor

de belasting. Met deze gift steunt u ons Festival om de gemaakte

kosten te kunnen betalen. U krijgt er ook wat voor terug: korting

en voorrang op de toegangskaarten. U kunt zich als Vriend

opgeven via onze site: www.festivalappelbergen.nl

Het bestuur van ons Dorpshuis “De Groenenberg” heeft het

initiatief genomen om direct na afloop van het Festival een

afterparty in het Dorpshuis te organiseren. U bent daar als

bezoeker van het Festival van harte welkom.

We verwelkomen u graag op 27 augustus a.s. als bezoeker van

ons Festival!

6

Glimmer’lei - juni 2021


Fietsenmaker in Glimmen

De komende periode repareert Mahmoud Alrashed fietsen voor dorpsgenoten in Glimmen. Dit doet hij op vrijwillige basis, op

de locatie waar Steffie en Marten hun dorpsbakkerij gaan beginnen (voormalige Flora & Fauna). Wil je jouw fiets door Mahmoud

laten repareren, dan betaal je de komende weken alleen voor de onderdelen die hij hiervoor nodig heeft.

Steffie (onze dorpsbakker) legt uit dat Mahmoud de locatie tot

medio augustus mag gebruiken omdat pas in het najaar gestart

kan worden met de bouwplannen voor Bakkerij Stoet. ‘We helpen

Mahmoud graag met zijn ambitie en zo krijgt deze plek alvast een

mooie bestemming. In de Glimmer’lei van november 2020 stond

al beschreven dat Mahmoud droomt van een eigen bedrijfje waar

hij fietsen kan repareren. Zijn droom komt hiermee weer een

stapje dichterbij en op deze manier kan hij laten zien wat hij als

fietsenmaker voor het dorp kan betekenen.’

Het idee ontstond vanuit Tennis Vereniging Glimmen, waar

Mahmoud als vrijwilliger het terrein onderhoudt. Mahmoud zoekt

namelijk een baan als fietsenmaker. Zo’n baan is lastig te vinden

en omdat hij een uitkering ontvangt, mag hij van de gemeente

niet zo maar gaan ondernemen. De regels hieromtrent zijn best

ingewikkeld. Vrijwilligerswerk mag hij wel verrichten en omdat hij

graag fietsen repareert, ontstond het idee bij de tennisvereniging

om hem ook fietsreparaties voor leden te laten doen. Al snel bleek

dat veel mensen in het dorp Mahmoud graag willen helpen bij

het realiseren van zijn droom en zo gaat hij de komende periode

fietsen voor dorpsgenoten repareren.

Je kunt jouw fiets dus - tegen alleen materiaalkosten - laten

repareren door Mahmoud, op de plek waar volgend jaar de

dorpsbakkerij zal komen. En hopelijk kan Mahmoud na de zomer

een nieuwe locatie vinden om zijn werk als fietsenmaker voort te

zetten. Mocht iemand hiervoor een geschikte plek kunnen bieden,

voel je dan van harte welkom om Mahmoud binnenkort een keer

te bezoeken in zijn tijdelijke werkplaats aan de Rijksstraatweg

32. Hij zal hier de komende weken te vinden zijn om fietsen te

repareren op maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 uur tot

17:00 uur.

Veel nieuws van De Groenenberg

Gelukkig is het afgelopen met allerlei maatregelen vanwege

Corona. Het betekent dat we weer open kunnen als dorpshuis de

Groenenberg. We houden ons aan de algemene en nog geldende

maatregelen van bijvoorbeeld 1,5 meter, maar we kunnen weer

en het is mooi dat iedereen weer tevoorschijn komt. Ondertussen

zijn we als bestuur aan het nadenken over het nieuwe seizoen;

overigens vinden we het bijzonder prettig dat we dat voor een

deel samen met Plaatselijk Belang kunnen doen.

Na de vakantieperiode hopen we dat alle verenigingen weer de

draad oppakken. De schietvereniging (die net als de anderen

nog best wat nieuwe leden kan gebruiken), de biljartclub,

de toneelvereniging Glemmini, Beeldspraak de fotoclub, de

Mosterdpit zangers, de breiclub, de Limo-knutselaars, Vrouwen

van Nu, de bridge en de quilting bee zijn er een aantal van. Het

vrijdagavondcafé zal ook weer haar draai gaan vinden gaan we

van uit. Daarnaast willen we een aantal nieuwe dingen proberen,

zoals op een aantal zondagen in de middag muziek voor

iedereen. Dat begint op 19 september, alle Glimmenaren zijn van

harte uitgenodigd in de Groenenberg met een saxofoonkwartet

met uiteenlopende muziekstijlen: jazz, populair, klassiek, we

gaan het meemaken. Als het weer het toelaat doen we het op

het terras buiten.

Er zijn ook gedachten over een avond met stijldansen en dat kan

natuurlijk heel goed in onze grote zaal, misschien is er iemand

die dat wil oppakken? En misschien is er iemand die schaakles

wil geven aan jongeren of computerles aan senioren?

In de gemeente Groningen bestaat de mogelijkheid van een

basisbaan: iemand met afstand tot de arbeidsmarkt kan op die

manier aan het werk. Wij hopen dat dat gaat lukken, waardoor

we wellicht vaker, ook overdag, open kunnen zijn. Dat willen we

al heel lang en zou op die manier kunnen worden gerealiseerd.

We beginnen overigens op 27 augustus, wanneer we na het

Appèlbergenfestival open zijn en iedereen nog even kan napraten

over dat mooie festival; we gaan er even vanuit dat dat doorgaat

dit jaar. Ook de mensen die niet bij het festival zijn worden van

harte uitgenodigd in de Groenenberg voor een drankje.

3 September willen we het aangepaste en vernieuwde

Jeugdhonk openen en laten zien aan al onze dorpsgenoten. Een

nieuwe ruimte, waar ook een feestje kan worden gehouden, een

vergadering kan plaatsvinden en dat kan zowel overdag als in

de avond. Afspraken lopen via onze beheerder Henk Wildeboer.

En er is meer mogelijk in ons dorpshuis de Groenenberg. Mocht

u een idee hebben, laat het weten, we denken graag mee. En

mocht u als vrijwilliger bij ons actief willen worden, dat kan, meld

u aan bij ondergetekende.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

06-51999711

Glimmer’lei - juni 2021 7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - juni 2021


Wethouder Broeksma in de clinch met omwonenden over

zonneparken

Op 9 juni was het zover: op uitnodiging van omwonenden bracht wethouder Philip Broeksma een bezoek aan een aantal

beoogde locaties voor zonneparken in de buurt van Glimmen. Spitsroeden lopen werd het wel. Aan de Hoge Hereweg vroeg men

zich af “of ze helemaal van de pot gerukt waren” bij de gemeente Groningen. En in Noordlaren waren ze “ronduit verbijsterd”

over de plannen. Volgens Broeksma komen de zonneparken er echter alleen als voldoende lokaal draagvlak is. Maar wat wordt

daaronder verstaan?

Door Frans Somers

Het was zeker moedig dat de wethouder het aandurfde om te

komen. Stipt op tijd verscheen de hij op de fiets, in gezelschap

een landschapsarchitecte, de manager Energie en adviseur

Zon van de gemeente aan de Hoge Hereweg. Het gezelschap

werd opgewacht door ca 30 opgewonden omwonenden. Zoals

verwacht werd het een verhitte discussie. Volgens de wethouder

is er een onderscheid tussen grote en kleine parken. De grote

worden door de gemeente aangelegd. De kleine door private

partijen, zoals de coöperatie Duurzaam Glimmen. En dat mag

dan alleen onder strenge voorwaarden en uitsluitend op plekken

waar dat is toegestaan. Dat zijn er maar een paar; het overgrote

gedeelte van de voormalige gemeente Haren valt af. Maar tot

grote verontwaardiging van de aanwezigen op deze mooie

zomeravond mag het in principe wel op het terrein langs de Hoge

Hereweg. Een prachtig natuurgebied, volgens de laatsten.

De wethouder gaf echter aan dat het een project lokaal draagvlak

zou moeten hebben. Dan kan de gemeente beter meteen een

streep door dit gebied zetten, volgens woordvoerder Jan

Schuurmans, want niemand is hier voor zo’n park. Een aantal jaren

geleden hebben omwonenden geprobeerd dit terrein gezamenlijk

te kopen, tegen de gangbare prijs van landbouwgrond. Maar een

handige projectontwikkelaar ging 2,5 keer over die prijs heen. In

de hoop op termijn er fors aan te verdienen, als het mogelijk in

de toekomst bebouwd zou mogen worden. Ook een zonnepark

- toen nog niet voorzien – zal de grond aanzienlijk meer waard

maken.

zouden zijn, met zonnepanelen zou bedekken, de capaciteit toch

niet voldoende zou zijn. Dus beter iets op een natuurvriendelijke

manier ontwikkelen.

Lokaal geborgd

Hoe anders was de stemming weer vlak over de grens met

Glimmen: op de hoek van de Duinweg en Kampsteeg in

Noordlaren. Daar was men ronduit verbijsterd over het besluit

van de gemeente om te kiezen voor deze ‘cultuurhistorische

hotspot.’ Volgens een spreekster betrof het hier een doorgaande

route die al vanaf de middeleeuwen bestond. Het ligt ook nog

eens in het Nationale Park de Drentse Aa. Tegenwoordig is

deze zandweg onderdeel van het Pieterpad. “Dat wordt gezellig

wandelen tussen de zonneparken.” Toch waren de aanwezigen

wel blij dat de wethouder gekomen was om met de mensen in

gesprek te gaan. Een eerdere ‘inspraakavond’ had men meer als

een propagandacampagne ervaren. De benaming ‘zonnepark’

vonden de aanwezigen ook tamelijk misleidend: Met een omvang

tot 10 hectare zou je eerder van zonne-industrie moeten spreken.

In een poging om de aanwezigen gerust te stellen, gaf Broeksma

ook hier aan dat ‘zonneparken’ er alleen komen “als ze lokaal

geborgd zijn”. Op de vraag wat dat precies inhoudt en betekent

bleven de wethouder en zijn gevolg het antwoord vooralsnog

schuldig. Is het een plaatselijke grondeigenaar, zoals een

projectontwikkelaar of plaatselijke boer die er flink aan denkt te

verdienen? Of is een energiecoöperatie van inwoners vereist?

Een aanzienlijk deel van de deelnemers van bijvoorbeeld

Duurzaam Glimmen komt overigens niet uit Glimmen zelf.

Of zou er een stemming gehouden moeten worden onder de

omwonenden? In dat laatste geval ben je snel klaar: dan komt er

ook geen ‘zonnepark’ in Noordlaren naar de stellige overtuiging

van de circa 30 aanwezigen.

Volgens energiemanager Wouter van Bolhuis zou ‘lokaal geborgd’

nog nader gedefinieerd moeten worden. Er zitten o.a. juridische

en technische aspecten aan. Maar helaas was de tijd voorbij om

hier nog verder op in te gaan. Veel geruster leken de aanwezigen

er niet op geworden te zijn.

Zonnepark Duurzaam Glimmen

Bij de volgende halte op de tocht van de wethouder, het zonnepark

van Duurzaam Glimmen, ging het er een stuk rustiger aan toe.

Volgens spreker Frits Sibers een project dat zo natuurvriendelijk

mogelijk is opgezet. Tussen de panelen komt beplanting die

aansluit bij de historie van de Hondsrug. Het park gaat aan de

kant van de Zuidlaarderweg aan het zicht onttrokken worden door

een wal met struiken, een smalle boomgaard, waar iedereen

letterlijk de vruchten van kan plukken. Met de wethouder was

men het eens dat zelfs als men alle daken, die daarvoor geschikt

Glimmer’lei - juni 2021 9


De Lisianthus

Een half jaar geleden was het zover, de droom van Alexandra

werd werkelijkheid. De opening van haar eigen bloemwinkel De

Lisianthus, Bloemen & Lifestyle.

Door corona werd het helaas een andere start dan verwacht.

Dat neemt niet weg dat we met open armen zijn ontvangen

in Glimmen, waardoor we een fantastische band hebben

opgebouwd met de klanten. Dit waarderen wij enorm en zijn hier

dan ook zeer dankbaar voor!

We zijn blij dat we de deuren weer open mogen doen en er een

persoonlijk tintje aan kunnen geven. Dat was tevens de reden om

de winkel opnieuw in te richten en een nieuwe collectie potterie

toe te voegen. In de tussentijd hebben we de website gelanceerd

en de opties voor een bloemen- abonnement geïntroduceerd.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.

delisianthus.nl , of loop eens binnen in de winkel. U bent van

harte welkom!

De gezonde en steriele

wereld

Psst, het is al juni, maar dat blijft wel tussen mei en juli, okay?

Ja, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd zeg ik altijd.

Ik snap eigenlijk niet dat ik nog leef in deze steriele en gezonde

wereld. Opa had altijd een bolknak in zijn hoofd en rookte er goed

op los, en een borrel daar spuugde hij ook niet in, net zoals mijn

pa. Dik in de tachtig zijn ze geworden, onbegrijpelijk toch! Een

douche hadden we niet. Op zaterdagavond in de tobbe, mijn

jongste broer het eerst en dan kwam ik en dan was het water

vies en mijn oudste broer kreeg weer nieuw schoon water. Je

wist niet beter. Nu het liefst twee keer op een dag onder de pomp

(douche). Mijn jongste broer zijn kinderen waren altijd ziek, zwak

en misselijk. De huisarts zei; neem een huisdier en laat ze maar

in een zandbak spelen waar wel eens een kat in poept. Daar

bouwen ze weerstand mee op. Daar hoeft hij nu niet meer

mee aan te komen. Iedere bacil moet gedood worden. Wij hadden

groente in de tuin. Als je zin in een wortel had trok je er een uit de

grond, even afvegen aan je broek en eten maar. Appels werden

geplukt en op zolder opgeslagen. Als je een appeltje wilde zei

mijn moeder, pak eerst die met een rot plekje want die moet het

eerst op. Je kunt dus wel op je vingers natellen dat ik alleen maar

appels at met rotte plekjes. Nu worden ze weggegooid. Ieder zijn

eigen leefstijl zeg ik altijd en dat moet je respecteren. Maar ik ben

toch wel blij dat mijn Marco en Sonja op de ouderwetse manier

zijn opgevoed. Bij mooi weer nait soes’n, naar buiten de zandbak

in, groente staat in de tuin, ze pakken het maar. En ziek, bijna

nooit. Raar toch?

Live muziek 19 september in

´muziektempel´ Groenenberg

We moeten als dorp het dorpshuis nog veel meer gebruiken

dan we nu al doen. Dat is zo ongeveer de mening van

zowel Plaatselijk Belang Glimmen als van het bestuur van

Dorpshuis de Groenenberg. Daarom organiseren zij samen

op zondag 19 september een middagje live muziek.

"Als het goed weer is gaat dat buiten gebeuren op het pleintje

vóór het dorpshuis", zegt Jan Hendrik Jansen van Plaatselijk

Belang. Op die zondag speelt het Alto Saxofoon Kwartet.

Natuurlijk ontbreken de hapjes en drankjes niet. Jan Hendrik zegt

dat dit initiatief het gevolg is van de nieuwe koers van Plaatselijk

Belang, waarin nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met

alle geledingen van onze dorpse samenleving. Het contact met

voorzitter Jan Hommes van het dorpshuis heeft dus al dit eerste

muzikale plan opgeleverd. "Wat ons betreft gaan we er een vaste

gewoonte van maken om meerdere keren per jaar live muziek op

zondagmiddag te brengen".

Nieuw is het concept niet, want op initiatief van de onlangs

overleden muziekliefhebber Klaas Hartman werd twee jaar

geleden al een begin gemaakt met 'lazy sunday afternoon'-

sessies. Dit idee krijgt nu dus een vervolg. Jan Hendrik Jansen

kan nog niet zeggen hoe de middagen worden gefinancierd,

maar hij voelt niet voor vaste entreeprijzen. "Ik zit meer te denken

aan een geldpot bij de uitgang, waar iedereen een bedrag in doet

naar eigen keuze."

WANTED!

Na de grote vakantie gaat het toneelseizoen weer van start, wij

zijn een gezellige club in de leeftijd van 20 tot 60 jaar.

Heb jij zin om ons team te versterken, wij zoeken spelers

(man – vrouw) vanaf 18 jaar en een regisseur. Heb je tijd en

zin om op de woensdagavond van 20.00 tot ongeveer 22.00

te repeteren in het dorpshuis en twee uitvoeringen aan het

einde van het seizoen te spelen, laat het ons weten op tel 050-

4061914 of 06-37174969 of mail: josewoldhuis2@hotmail.com.

Reageer graag vóór 15 juli…

Toneelvereniging Gleminni.

Berend.

10

Glimmer’lei - juni 2021


Mijmeren & Bladeren in Glimmer'lei

Glimmen is het decor waarin wij slechts passanten zijn. Wij vormen nu dan wel het dorp, morgen zullen anderen dat weer doen.

En wie waren het gisteren? Wie bladert in oude Glimmer'lei's komt de mensen tegen die vroeger een belangrijke rol in Glimmen

Door Hein Bloemink

1983- Het fatale ongeluk van Gezinus Groeneveld

Met een ongelofelijke klap kwam in het voorjaar van 1983 de

auto van Gezinus Groeneveld tegen een boom tot stilstand.

Nota bene langs de Rijksstraatweg in Glimmen, midden in het

dorp waar zijn roots lagen en waar hij zo bekend was. Hink Jan

Brouwer memoreerde destijds in de Glimmer'lei hoe hij jarenlang

met Groeneveld had samengewerkt in het bestuur van Plaatselijk

Belang. Hij typeerde Gezinus, die ook eigenaar van een

schildersbedrijf was, als een man met 'stimulerende vrolijkheid

en vriendschap'. Tevens was hij volgens Brouwer 'besluitvaardig'.

Hij besloot zijn stukje met de verwijzing naar Groeneveld's zoon

Jan Peter, die kort na het noodlottige ongeval werd geboren.

"Jan Peter zal hij niet kunnen zien opgroeien", schreef Brouwer.

Op de foto is te zien hoe Joke Groeneveld door baby Jan

Peter enkele maanden later de aftrap laat verrichten van een

oefenwedstrijd van VV Glimmen, dat Schildersbedrijf Groeneveld

als shirtsponsor had. En deze Jan Peter (JP) is inmiddels zelf

vader en woont (weer) in Glimmen. Time flies.

Start werkzaamheden kade Drentsche Aa

Uitnodiging

Binnenkort starten we met de werkzaamheden aan de kade langs de Drentsche Aa. Door inklinking en bodemdaling is de dijk in de loop der jaren lager geworden.

Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbeteren we de dijk. Daarmee voldoet het de komende 30 jaar weer aan de norm. De werkzaamheden

zullen ongeveer een jaar duren.

Uitnodiging

Graag vertellen we ter plekke tijdens een korte wandeling wat we gaan doen, en waarom we dat gaan doen. We nodigen u daarvoor uit op donderdag 8 juli.

Afhankelijk van de belangstelling ontvangen we u in tijdblokken van 17.00 tot 18.30 uur en 19.00 tot 20.30 uur. Naast onze projectleider zijn medewerkers

van aannemer Jelle Bijlsma BV aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via communicatie@hunzeenaas.nl onder vermelding van ‘aanmelding project kadeverbetering Drentsche Aa’ en voorkeur voor

tijdblok of door te bellen met (0598) 69 38 00. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatie.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.hunzeenaas.nl/projecten/kadeverbetering-drentsche-aa/. Wilt u niet naar deze bijeenkomst komen

en heeft u wel vragen, dan kunt u contact opnemen met Hieke Oosterom, projectleider waterschap Hunze en Aa’s (0598) 69 32 47 of

H.Oosterom@hunzeenaas.nl

hunzeenaas.nl

Glimmer’lei - juni 2021 11


NIEUWS van

Plaatselijk Belang Glimmen

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

Bestuur op sterkte

blijven we werken aan het

We Afgelopen kunnen terugkijken bestuursvergadering op een geslaagde zijn decembermaand.

twee kandidaat-bestuursleden, verbeteren van alles Patrick wat Valk en

Veel Lennart feestelijke van der kerstbijeenkomsten Ree, aangeschoven in een door voor een een paar kennismaking De Groenenberg met betreft. de andere bestuursleden

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

en onze werkzaamheden. De eerste indruk was van In beide mijn vorige kanten bericht positief! De komende

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

periode zullen Patrick en Lennart Sylvesterloop nader (zie kennismaken foto). en gaan meedraaien met

bezig zijn de akoestiek te

onze activiteiten.

Volgens de organisatie verbeteren en met name

deden dit jaar meer het bargedeelte gezelliger

Concretisering Dorpsvisie: mensen mee dan ooit: te maken. De benodigde

487 mannen, vrouwen en

samenwerking in thematische werkgroepen maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

kinderen!

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

In de vorige Glimmer’lei heeft Het u nieuwe kunnen jaar lezen is over de start van vijf werkgroepen waarin wordt

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

samengewerkt tussen Plaatselijk inmiddels Belang begonnen. Glimmen, Het vooral lokale bijhouden organisaties – van onze en website. betrokken dorpsgenoten

op vijf kernthema’s van de Dorpsvisie.

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

met het Oud en Nieuw keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

Werkgroepen Bestuursleden Plaatselijk moet Belang men zich Glimmen van tevoren opgeven via een speciaal

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

die Dorpsleven doorging tot een uur of Jan-Hendrik, 5! Op 8 januari Jan, is er Lennart emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke Leefbaarheid Nieuwjaarsreceptie Iris, geweest Jan van de besturen buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van Natuur het Plaatselijk & Landschap Belang en Herrick, van De Jan-Hendrik, Groenenberg, in Patrick kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

samenwerking Sport & Recreatie met het Vrijdagavondcafé. Jan-Hendrik, Vrijwilligers Herrickvan

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

Verkeer

Iris, Henk

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen Lijkt het bestuur, je leuk waarbij om Malko mee te een denken terugblik over hield een en van onze deze gehouden thema’s worden en zo via bij de te wekelijkse dragen nieuwsbrief, aan ons prachtige dan kunt u

nieuwe dorp, voorzitter, laat het Jan ons Hommes, weten! voorstelde Als je graag die vervolgens wil weten zich met daarvoor welke aanmelden. onderwerpen de werkgroepen zich

iets bezighouden, vertelde over lees de dan de uitgebreide toelichting op Nog onze een website. kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Het was

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig Suggesties? was de periode

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van Vereniging ijzelgladde Plaatselijk wegen Belang Glimmen heeft tot doel het woon- en leefklimaat in het dorp Glimmen

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

net en achter z’n directe de rug.... omgeving, waaronder Harenermolen, we in weer stand mee te aan houden vrijwilligersactie en waar nodig van te het verbeteren.

Oranjefonds,

Verder Meer informatie was er is op te vinden op www.pb-glimmen.nl. NL Doet. Verbetersuggesties Net als vorig jaar. Zodra voor we de meer leefbaarheid weten, berichten in

14 januari een

Glimmen zijn altijd welkom. Stuur een bericht naar we info@pb-glimmen.nl.

u hierover.

gebruikersoverleg. Op

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als Namens het bestuur,

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

leven weer zijn gang.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 12 september of per en feestdag. 2021 De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 38

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - juni 2021

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!