05.07.2021 Views

Beleef Vathorst nr 50

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Beleef</strong><br />

NR. <strong>50</strong> JULI 2021<br />

<strong>Vathorst</strong><br />

MAGAZINE OVER WONEN IN VATHORST<br />

DE<br />

LAATSTE<br />

EDITIE!<br />

➻ Persoonlijk<br />

BETROKKEN BESTUURDER BUIJTELAAR<br />

KIJKT TERUG OP ELF JAAR VATHORST<br />

➻ Dossier<br />

I-CENTRUM VATHORST SLUIT<br />

DE DEUREN; EINDE VAN EEN TIJDPERK!<br />

Mensen<br />

maken<br />

de wijk<br />

➻ Ondernemend <strong>Vathorst</strong><br />

WINKELCENTRUM UITGEGROEID<br />

TOT GEZELLIG HART VAN DE WIJK


INHOUDSOPGAVE<br />

laatste nummer<br />

12<br />

Pionieren in de polder<br />

Het i-Centrum <strong>Vathorst</strong> heeft haar deuren gesloten.<br />

Het markante gebouw aan de Veenslagen deed 18 jaar<br />

6<br />

Een warm<br />

welkom in <strong>Vathorst</strong><br />

Met een roos, een tas vol informatie en een gezellig praatje gaat<br />

Henny Rouwhorst al 19 jaar samen met een kleine groep zogenoemde<br />

dienst als verkoopcentrum en huiskamer van <strong>Vathorst</strong>.<br />

In een interview met manager van het eerste uur<br />

Trudy de Mooy, wordt duidelijk dat het in de eerste<br />

jaren echt pionieren was. ‘Er kwamen zoveel<br />

mensen op ons af, dat we soms<br />

alle zeilen moesten bijzetten.'<br />

‘welkomstheters’ bij verschillende generaties nieuwkomers langs de<br />

deur. Ze vertelt erover met een groot gevoel voor de wijk en de<br />

mensen die er wonen.<br />

8<br />

Hans Buijtelaar kijkt<br />

terug op 11 jaar <strong>Vathorst</strong><br />

Nadat Buijtelaar terugtrad als wethouder, sprak de redactie<br />

hem over zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van <strong>Vathorst</strong>.<br />

De wijk, waar hij zelf ook woont, vindt hij met liefde en grote<br />

betrokkenheid gemaakt. Hij is trots op het feit dat de afspraken<br />

uit 1998 tussen gemeente en ontwikkelaars tot<br />

nu toe hebben standgehouden.<br />

Lees er meer over vanaf pag. 8.<br />

16<br />

Comfortabel wonen in Tuin 17<br />

Het is niet de eerste keer dat AG NOVA Architecten<br />

in <strong>Vathorst</strong> actief is. Eerder ontwierp het bureau al<br />

huizen rondom de Brink in De Velden en ook het pand<br />

van Bij Lot in De Laak komt van hun tekentafel.<br />

Architect-directeur Derk-Jan Huisman en zijn collega’s zetten<br />

ook hun tanden in Tuin 17 in Laakse Tuinen. ‘Wij vinden<br />

een ontwerp pas geslaagd als we in iedere woning<br />

graag zelf willen wonen.’<br />

2 | BELEEF VATHORST 2021


24<br />

Winkelcentrum<br />

<strong>Vathorst</strong> ruim 10 jaar<br />

een begrip<br />

<strong>Vathorst</strong>bewoners van het eerste uur<br />

weten het ongetwijfeld nog. Voor hun<br />

dagelijkse boodschappen waren ze<br />

aangewezen op de C1000, ondergebracht in<br />

een noodgebouw aan de Bergenboulevard.<br />

Speciaal voor dit artikel doken we nog<br />

een keer in de geschiedenis van het<br />

winkelcentrum en spraken we met<br />

winkeliers over hun ervaringen met<br />

ondernemen in <strong>Vathorst</strong>.<br />

28<br />

Scholen in<br />

Laakse Tuinen<br />

Thera Verdam is projectleider van het nieuwbouwproject<br />

‘scholencluster’ in Laakse Tuinen.<br />

De redactie vroeg haar hoe het project ervoor<br />

staat en wat haar verwachtingen zijn voor de<br />

toekomst. ‘Ik verheug me er op om te zien dat<br />

waar nu nog weiland is, straks een mooi en<br />

functioneel gebouw komt waar de kinderen<br />

optimaal tot hun recht kunnen komen.’ Als alles<br />

goed verloopt verhuizen de scholen DOK12<br />

en Boulevard410 eind 2023 naar dit mooie<br />

nieuwe schoolgebouw.<br />

34<br />

Hart van <strong>Vathorst</strong><br />

bestaat vijf jaar!<br />

‘De vijfde verjaardag van Hart van <strong>Vathorst</strong> is<br />

klein gevierd’, vertelt Esther de Voogd, die<br />

verantwoordelijk is voor de marketing en<br />

communicatie. ‘Er was taart voor alle bewoners<br />

en organisaties die hier samenwerken.’<br />

Het typeert de rol die Hart van <strong>Vathorst</strong> de<br />

afgelopen jaren speelde voor de wijk. ‘We zijn<br />

echt uitgegroeid tot buurtcentrum voor de<br />

wijk, een bruisend hart dat bol staat van<br />

activiteiten en waar we iedereen<br />

welkom heten.’<br />

Mensen maken<br />

de wijk<br />

WOORD VOORAF<br />

Met het maken van dit laatste nummer zagen we<br />

meer dan ooit dat mensen de wijk maken; letterlijk en<br />

figuurlijk! Mensen voor en achter de schermen, mensen<br />

die metselen, tekeningen maken, de bouw aansturen,<br />

beeldkwaliteitsplannen maken en zorgen voor een<br />

strakke planning. Zo komen Noud en Jacco aan het<br />

woord, mensen in de uitvoering die dat ter plekke en<br />

soms op afstand doen. Mensen die de grote lijnen<br />

bewaken, wethouders, ambtenaren, planners en<br />

ontwikkelaars. Maar ook brengen we in dit nummer<br />

de verhalen van mensen die de wijk maken in sociaal<br />

opzicht. Die welkomstwerk doen zoals Henny, het<br />

i-Centrum hebben gerund als de huiskamer van<br />

<strong>Vathorst</strong> waar iedereen welkom was, zoals Trudy.<br />

En mensen die wijkprojecten starten (en afmaken)<br />

zoals Renate met het Veentunnelproject en Esther met<br />

‘haar’ Hart van <strong>Vathorst</strong> dat inmiddels vijf jaar bestaat.<br />

Mensen die boeken schrijven of een pub openen.<br />

Mensen die in de wijk geloven en er aan bijdragen.<br />

Ieder op zijn of haar eigen manier. En we kijken terug;<br />

het winkelcentrum is het hart van de wijk geworden en<br />

we laten een paar enthousiaste ondernemers aan het<br />

woord. We kijken ook vooruit; naar projecten in<br />

Laakse Tuinen, de nieuwe scholen en de verhuizing van<br />

de hockeyclub. We geven een mooi overzicht van de<br />

ontwikkelingen door middel van kaarten toen en nu in<br />

het hart van het blad. Helemaal belangeloos gemaakt<br />

door Onno. Mensen maken de wijk en ons blad! Ik ben<br />

er trots op dat ik het tien jaar heb mogen maken.<br />

Samen met al die betrokken mensen. De hele redactie<br />

dankt iedereen die ooit heeft meegewerkt, voor het<br />

enthousiasme en voor het lezen natuurlijk. We wensen<br />

u veel leesplezier en een hele mooie coronavrije zomer!<br />

Nog meer in dit nummer: p.10 Uit alle windstreken | p.15 Kennismaken met Jacco Kroon |<br />

p.20 Thuis kijken in een XS woning | p.23 Wijkproject Veentunnel | p.30 HC Eemvallei gaat verhuizen |<br />

p.32 Boekbespreking | p.33 Portret van Noud van Wageningen<br />

Marjolein Hoogeveen<br />

Hoofdredacteur,<br />

Ontwikkelingsbedrijf <strong>Vathorst</strong><br />

2021 BELEEF VATHORST | 3


Korte berichten<br />

Creatieve zussen<br />

starten Ideeëntuin<br />

Kan jij als ZZP-er, startup of organisatie hulp<br />

gebruiken bij het uitbouwen van je bedrijf?<br />

Heb je een eenmanszaak en behoefte aan<br />

een sparringpartner? Denk je erover om voor<br />

jezelf te beginnen, maar weet je niet hoe?<br />

Lukt het je niet om zelf met creatieve<br />

oplossingen te komen? Ga dan eens langs bij<br />

de Ideeëntuin. De Ideeëntuin wordt gerund<br />

door <strong>Vathorst</strong> bewoonster Paula Kleisen<br />

en haar zus Lucienne. De zussen hebben<br />

een schat aan ervaring in onder meer<br />

communicatie, onderzoek, tekstschrijven,<br />

onderwijs en marketing. Zij doen niets liever<br />

dan hun creatieve geest inzetten om anderen<br />

op zakelijk gebied verder te helpen. ‘Je kunt<br />

ons geen groter plezier doen dan te vragen<br />

om met je mee te denken. Brainstormen,<br />

originele invalshoeken zoeken, verder<br />

kijken dan onze neus (en de jouwe) lang is,<br />

daar krijgen wij energie van!’ garandeert<br />

het duo. Meer informatie is te vinden op<br />

www.ideeentuin.nl<br />

In <strong>50</strong> jaar - hoe<br />

Nederland veranderde<br />

sinds 1970<br />

Dit boek van ‘onze’ huisfotograaf Ellen<br />

Kolff (1970) bestrijkt een halve eeuw. In 27<br />

portretten van mensen met uiteenlopende<br />

karakters en achtergronden heeft ze de tijd<br />

even stil gezet met haar camera. De levensverhalen<br />

die ze uit hun mond optekende,<br />

vormen daarnaast een persoonlijke en betrokken<br />

getuigenis van de voorbije vijftig jaar.<br />

Wat is er allemaal veranderd? De antwoorden<br />

op die vraag laten zien hoe snel de tijd is<br />

vergleden. Van krijtbord en doorloper tot<br />

laptop, internet en klapschaats, van losse<br />

suiker en zakjes rijst naar kant-en-klaarmaaltijden,<br />

van dieselauto en milieuvervuiling<br />

naar zonne-energie en natuurbehoud. Maar<br />

uit de gesprekken die Kolff voerde, kwam<br />

vooral naar voren dat de tijd geen grip heeft<br />

gekregen op de bezieling, inzet en veerkracht<br />

van haar gesprekspartners. Dit boek is een<br />

terugblik, een buiging voor de vergankelijkheid.<br />

Maar vooral een ode aan de vooruitgang<br />

en het menselijke doorzettingsvermogen.<br />

Het boek is te bestellen via de website van<br />

de fotograaf: www.ekf-foto.nl<br />

VV Hooglanderveen;<br />

een dorpsclub om<br />

van te houden<br />

Voetbalvereniging Hooglanderveen verhuisde<br />

in 2005 naar de rand van het dorp, met het<br />

gezicht naar <strong>Vathorst</strong>. In 10 jaar tijd groeide<br />

het kleine dorpsclubje, met een gemiddelde<br />

groei van 100 leden per jaar, uit naar één<br />

van de grootste verenigingen in en rond<br />

Amersfoort. Toch wel knap dat deze actieve<br />

vereniging een groot deel van haar dorpse<br />

karakter heeft behouden. Op 17 juni 2021<br />

bestond de club 75 jaar. In het najaar van 2021<br />

tot aan de zomer van 2022 worden er, indien<br />

weer mogelijk, diverse jubileumfestiviteiten<br />

georganiseerd. Dit jubileum was voor een<br />

aantal clubiconen ook de reden om weer eens<br />

diep te graven in geschiedenis die de club rijk<br />

is. Duiken in archieven om leuke verslagen<br />

uit de oude tijd op te sporen. Interviews en<br />

portretten van clubmensen die prachtige<br />

verhalen kunnen vertellen, aangevuld met<br />

veel, heel veel foto’s. Als je het verhaal achter<br />

deze vereniging wil weten, moet je dit<br />

jubileumboek gelezen hebben. Het boek ‘Een<br />

dorpsclub om van te houden’ is via de website<br />

van de vereniging www.vvhooglanderveen.nl<br />

voor € 20,- te bestellen.<br />

4 | BELEEF VATHORST 2021


GENERATIE KORTE BERICHTEN<br />

VATHORST<br />

Indebuurt033<br />

helpt u op weg<br />

Sticker de<br />

Kraai-Kat-Kikker<br />

Bij de Informatiewinkel kunt u kosteloos<br />

terecht met allerlei vragen over zorg, welzijn,<br />

wonen of financiën. Denk bijvoorbeeld aan<br />

hulp bij geldzaken, bij een ingewikkelde<br />

brief of bij de aanvraag van financiële<br />

regelingen voor minima. Ook voor informatie<br />

over opvoeden, vrijwilligerswerk, scheiden,<br />

mantelzorg of onafhankelijke cliëntondersteuning<br />

bent u bij ons aan het goede adres.<br />

Of wilt u graag met anderen in contact<br />

komen, meedoen aan een activiteit, of<br />

zelf een activiteit organiseren? Het team<br />

van professionals en vrijwilligers helpt u<br />

graag verder!<br />

Informatiewinkel Noord<br />

Hof der Gedachten 26 (het Pluspunt)<br />

3823 WB Amersfoort, 033 - 7370353<br />

noord@indebuurt033.nl/www.indebuurt033.nl<br />

Openingstijden:<br />

ma t/m do 09.00-13.00 uur<br />

In dit prentenboek ontmoeten we Sticker.<br />

Sticker is een vreemde snuiter. Niemand wil<br />

vriendjes met haar zijn. Sticker is een beetje<br />

kraai, een beetje kat en ook nog een beetje<br />

kikker. Apart, raar, of is ze misschien juist<br />

bijzonder? Sticker is misschien wat raar,<br />

maar ze is ook heel lief, dapper en superslim!<br />

Sticker heeft vele talenten. Ze moet alleen<br />

nog even een manier vinden om dat aan de<br />

andere dieren te laten zien. Dit boek is een<br />

ode aan het anders-zijn. Niemand hoeft zich<br />

te schamen, omdat je er anders uitziet, of<br />

omdat je andere dromen hebt dan de rest.<br />

Niet huilen, niet boos worden, gewoon laten<br />

zien wie jij nou eigenlijk bent!<br />

Over de auteur<br />

Operazangeres, krullenbol, kinderboekenschrijfster,<br />

psychologe en vooral een dame<br />

vol dromen. Als klein meisje wilde Liza<br />

Rebecca van der Peijl (29) al zangeres worden.<br />

Of schilderes of schrijfster. Op school zeiden<br />

de juffen dat Liza moest leren wachten. Dat<br />

ze niet zo moest zeuren en vooral niet zo veel<br />

moest willen. Daar was de eigenwijze Liza<br />

het niet mee eens! Liza woont met haar<br />

gezin sinds eind 2019 in De Bron. Illustrator:<br />

Mirko Filippi.<br />

Tjapco van Hoptimaal<br />

opent pub in<br />

winkelcentrum<br />

‘Het idee is ontstaan tijdens een bierreisje<br />

door Engeland, vertelt Tjapco Eskamp (28).<br />

‘We zijn daar een aantal brewpubs afgegaan.<br />

Tijdens die reis bedachten we dat dit concept<br />

in <strong>Vathorst</strong> ook goed zou kunnen werken.’<br />

Sinds die trip zit het idee al in Tjapco’s hoofd.<br />

‘De pub ‘Tjaps’ moet een mix worden van een<br />

Amerikaanse sportsbar en een Engelse pub,<br />

met een flink sausje <strong>Vathorst</strong> eroverheen.’<br />

Zo wil Tjapco samenwerken met buurvrouw<br />

PROOF Bakery en verzorgt de lokale slager<br />

het vlees. Ook heeft hij een samenwerking<br />

met Rock City Brewery. ‘Het wordt echt<br />

gaaf. Als het allemaal meezit gaan we in<br />

augustus ’21 open aan Leeghwater 5. Dan<br />

kunnen mensen heerlijk eten van de houtskoolgrill,<br />

natuurlijk onder het genot van een<br />

speciaalbiertje.’ Voor de realisatie startte de<br />

jonge ondernemer een crowdfundingsactie.<br />

Binnen een maand had hij het benodigde<br />

bedrag van vier ton bij elkaar en zo krijgt<br />

<strong>Vathorst</strong> haar felbegeerde sportcafé!<br />

Meer informatie: info@hoptimaal.nl<br />

2021 BELEEF VATHORST | 5


TEKST PAULA KLEISEN | FOTOGRAFIE ELLEN KOLFF<br />

Een warm welkom<br />

voor nieuwe<br />

wijkbewoners<br />

Toen de plannen voor de bouw van <strong>Vathorst</strong> gemaakt<br />

werden, stonden niet alle inwoners van Hooglanderveen<br />

daar even positief tegenover. Toch waren er mensen die er,<br />

gegeven de omstandigheden, het beste van wilden maken.<br />

Z<br />

o iemand was Henny Rouwhorst. Zij heeft<br />

zich vanaf het allereerste begin met hart en<br />

ziel ingezet om alle nieuwe bewoners in de<br />

wijk een warm welkom te bezorgen. Met een roos,<br />

een tas vol informatie en een gezellig praatje gaat zij<br />

al 19 jaar samen met een kleine groep zogenoemde<br />

‘welkomstheters’ bij verschillende generaties nieuwkomers<br />

langs de deur. ‘Mensen zijn vaak ontzettend<br />

blij als ik op de stoep sta. Dat is toch hartstikke leuk?’<br />

6 | BELEEF VATHORST 2021


GENERATIE VATHORST<br />

HOE IS HET ALLEMAAL BEGONNEN?<br />

‘Wij zijn betrokken vanaf het moment dat<br />

de eerste spade de grond inging. Het initiatief is<br />

overgewaaid uit andere nieuwe wijken van<br />

Amersfoort. In Kattenbroek, Zielhorst en Nieuwland<br />

werd het ook gedaan. Dominee Jos van Oord wilde<br />

het welkomstwerk naar <strong>Vathorst</strong> halen. Meindert<br />

Schreuder en ik zijn er vanuit Hooglanderveen bij<br />

gekomen. Ik herinner me onze eerste bijeenkomst<br />

op 12 februari 2002 nog goed, waar ook de eerste<br />

elf vrijwilligers aanwezig waren. We hadden toen<br />

maar een paar maanden om alles te regelen, want<br />

op 2 juli 2002 werd de eerste woning in <strong>Vathorst</strong><br />

opgeleverd. Destijds zijn we zelfs nog met ons<br />

initiatief op televisie geweest in het programma<br />

Heilig Vuur van de NCRV.’<br />

WAT HOUDT HET WERK PRECIES IN?<br />

‘Het is heel simpel: als er in <strong>Vathorst</strong> of Hooglanderveen<br />

een woning wordt opgeleverd, gaat er<br />

een welkomstheter bij de nieuwe bewoners langs.<br />

We bieden die persoon dan een rode roos aan en<br />

een tasje met een informatieboekje en allerlei folders<br />

van de verschillende instanties in de wijk. Alles wat<br />

je als nieuwe bewoner wilt weten, zit erin. Denk<br />

bijvoorbeeld aan informatie van de scholen,<br />

huisartsen, verloskundigen, kerken, dierenartsen,<br />

sportverenigingen en de Natuurboerderij. We fietsen<br />

zelf rond om te kijken waar woningen worden<br />

opgeleverd. Zodra ik zie dat in een straat de meeste<br />

huizen bewoond zijn, stuur ik een mailtje rond om<br />

te vragen wie van de vrijwilligers meegaat om tasjes<br />

uit te delen.’<br />

KOST DAT VEEL TIJD?<br />

‘We hebben er geen dagtaak aan, maar het kan wel<br />

druk zijn ja. Soms is het een tijdje rustig en dan komt<br />

er weer een hele bups tegelijk. Ik kan niet ontkennen<br />

dat het tijd in beslag neemt. In 2006 hadden we een<br />

groep van 35 vrijwilligers: 5 organisatoren, 3 voor de<br />

administratie en 27 welkomstheters. Op dit moment<br />

doen we al het werk met 6 mensen. Dat is eigenlijk<br />

te weinig. Gelukkig heb ik tegenwoordig zelf<br />

weer wat meer tijd om naast het organiseren bij de<br />

mensen langs te gaan.’<br />

WAT IS JE DRIJFVEER?<br />

‘Ontmoeting staat voor mij centraal. Ik kijk van<br />

nature naar andere mensen om. Toen ik nog als<br />

ziekenverzorgende in een revalidatiecentrum werkte,<br />

was ik daarnaast als vrijwilliger bij het Rode Kruis<br />

betrokken. Sinds we 30 jaar geleden in Hooglanderveen<br />

kwamen wonen heb ik me altijd als vrijwilliger<br />

ingezet voor de buurt. Als ik bij nieuwe bewoners<br />

voor de deur sta, maak ik graag een praatje. Het is<br />

zo leuk om al die verschillende verhalen te horen!<br />

Mensen waarderen het enorm wat we doen. Dat<br />

geeft mij voldoening. Ook de contacten die ik heb<br />

met alle organisaties en verenigingen in de wijk zijn<br />

waardevol. Daar heb ik echt vriendschappen<br />

aan overgehouden.’<br />

HOE LANG GA JE HIERMEE DOOR?<br />

‘We gaan ervoor om door te gaan tot <strong>Vathorst</strong><br />

helemaal af is. Op dit moment zijn Laakse Tuinen<br />

en Koopmanskade in aanbouw. Het plan Podium,<br />

tussen het station en Stater, en de woningen<br />

langs de Bergenboulevard staan nog in de<br />

planning. Er komen dus nog aardig wat nieuwe<br />

mensen in de wijk die we welkom willen heten.<br />

Uiteindelijk hebben we dan bij bijna 11.000<br />

woningen een tasje gebracht. Dat is toch een<br />

prachtig resultaat? Het zou wel fijn zijn als zich<br />

de komende tijd nog een paar vrijwilligers zouden<br />

melden. Het is namelijk wel mijn bedoeling om<br />

het een beetje af te gaan bouwen.’<br />

WAT WIL JE DAARNA GAAN DOEN?<br />

‘Mijn man en ik willen vooral samen genieten van<br />

leuke dingen. We houden ervan om op pad te gaan,<br />

vooral om te wandelen. Daarnaast heb ik een<br />

wandelclub en een vriendinnenclub. Er is altijd wel<br />

wat te doen. Ik ga graag langs bij mensen in het dorp<br />

die het nodig hebben. Ik ken inmiddels heel veel<br />

mensen. Op straat word ik vaak aangesproken.<br />

Daardoor voel ik me echt verbonden met deze wijk.<br />

Dat was ook de reden om straatambassadeur te<br />

worden. Samen met iemand anders heb ik de<br />

Heideweg en Sterrebos onder mijn hoede.<br />

Waarschijnlijk zal ik me altijd blijven inzetten voor<br />

mensen uit de buurt. Dat past gewoon bij mij.’ ❖<br />

‘Wij gaan ervoor<br />

om door te gaan<br />

tot <strong>Vathorst</strong><br />

helemaal af is’<br />

cv<br />

Henny Rouwhorst-Arends (70)<br />

woont met haar man Herman al 30 jaar<br />

in Hooglanderveen. Naast haar<br />

verschillende vrijwilligersfuncties,<br />

o.a. bij het Rode Kruis, het Buurtbestuur<br />

en het welkomstwerk voor de Veenkerk,<br />

wandelt ze veel en houdt ze van<br />

borduren en lezen. Vrijwillger worden?<br />

Stuur een mail naar:<br />

hennyrouwhorst@hooglanderveen.net.<br />

2021 BELEEF VATHORST | 7


TEKST MARJOLEIN HOOGEVEEN | FOTOGRAFIE HENK GROENEWOUD<br />

HANS BUIJTELAAR:<br />

‘Met liefde aan de wijk<br />

De redactie van <strong>Beleef</strong> <strong>Vathorst</strong><br />

wilde graag wethouder Hans<br />

Buijtelaar interviewen. Dit<br />

vanwege zijn jarenlange betrokkenheid<br />

bij de ontwikkeling van<br />

de wijk als aandeelhouder van<br />

Ontwikkelingsbedrijf <strong>Vathorst</strong><br />

(OBV) en vanwege het feit dat<br />

hij ook enthousiaste bewoner is.<br />

Niets wees erop dat het tevens<br />

zijn afscheidsinterview zou<br />

worden. Toch is het zo gelopen,<br />

omdat hij in de tussentijd<br />

terugtrad naar aanleiding van<br />

politieke frictie op een<br />

mobiliteitsdossier. Dat doet<br />

echter niks aan af zijn grote<br />

verdienste voor de wijk.<br />

Buijtelaar blikt terug op elf jaar<br />

wethouderschap voor <strong>Vathorst</strong>.<br />

S<br />

inds mei 2010 ben ik wethouder voor<br />

<strong>Vathorst</strong>. In Amersfoort ben je wethouder<br />

voor een aantal vakdisciplines en daarnaast<br />

voor een gebied of wijk. Vakinhoudelijk kreeg ik in<br />

het begin de portefeuilles Financiën en Mobiliteit<br />

en omdat de gemeente voor <strong>50</strong>% aandeelhouder<br />

is van OBV Beheer B.V. zat ik ineens als aandeelhouder<br />

aan tafel. Dan is de combinatie met het wijkwethouderschap<br />

van <strong>Vathorst</strong> een logische. Dat had<br />

niks te maken met het feit dat ik er ook woon’.<br />

In 2012 werd Buijtelaar voorzitter van de aandeelhoudersvergadering.<br />

DIRECTE LEEFOMGEVING<br />

Hans vertelt dat hij in 2008 in De Velden ging<br />

wonen. ‘Twee jaar later kreeg ik de rol van wijkwethouder<br />

en dan heb je ineens invloed op je eigen<br />

directe leefomgeving. Dat vond ik spannend om<br />

mee te maken. Ik merk dat er bij OBV met veel<br />

kennis en liefde aan de wijk wordt gewerkt en<br />

dat kwaliteit erg belangrijk was en nog steeds is.<br />

Dat maakt de discussies tussen de verschillende<br />

aandeelhouders niet altijd gemakkelijk, want<br />

kwaliteit kost tijd en geld, maar het maakt wel<br />

dat de wijk een hart en een ziel heeft gekregen.<br />

Ontwikkelaars zien dat ook en gaan een heel eind<br />

mee in het kwaliteitsdenken’.<br />

PUBLIEK-PRIVAAT SAMENWERKEN<br />

Als gemeente samenwerken met commerciële<br />

partijen, werkte dat goed voor u? Buijtelaar: ‘Ik heb<br />

gemerkt dat eventuele tegengestelde belangen of<br />

andere visies het best overbrugd kunnen worden<br />

door ‘andere kant’ juist zo goed mogelijk te<br />

begrijpen. Ik was bestuurlijk verantwoordelijk voor<br />

die samenwerking. Met de betrokken ambtenaren<br />

besprak ik de agenda altijd inhoudelijk voor. We<br />

bepaalden samen wat we als gemeente van belang<br />

vinden. Wat is de beste oplossing voor ingewikkelde<br />

vraagstukken? Dat was soms nog wel eens zoeken,<br />

omdat belangen niet altijd in elkaars verlengde<br />

lagen. Ik snap dat ondernemers rendement moeten<br />

maken, anders gaat het op termijn niet goed met<br />

het bedrijf. De gemeente bouwt zelf geen woningen,<br />

maar moet wel voor woningen in de juiste prijsklasse<br />

zorgen in een prettige, toekomstbestendige leefomgeving<br />

en daarvoor de voorwaarden scheppen.<br />

Dus heb je elkaar nodig; het mes moet aan twee<br />

kanten snijden’.<br />

AFSPRAKEN UIT HET VERLEDEN<br />

‘De publiek- private samenwerking zoals we die nu<br />

kennen, is gestart in 1998, toen de Samenwerkingsovereenkomst<br />

is getekend. Daarin zijn afspraken<br />

gemaakt die in 2013, tijdens de financiële crisis, niet<br />

altijd lekker bleken uit te pakken voor de gemeente.<br />

Het financiële risico lag ineens voor een te groot<br />

deel bij ons. In 1998 had niemand stilgestaan bij het<br />

risico dat het ontwikkelen van een nieuw stadsdeel<br />

ook minnen met zich mee zou kunnen brengen. Het<br />

succes kwam daarvoor bijna als vanzelf, totdat de<br />

crisis zich aandiende. Ik ben heel blij dat we het in<br />

die moeilijke tijd hebben gered met elkaar, maar het<br />

was ingewikkeld genoeg. Die besprekingen spanden<br />

er echt om!<br />

GEMEENSCHAPSGELD<br />

‘We zijn met gemeenschapsgeld aan de slag, geld<br />

dat wordt opgebracht door anderen. Dat moeten<br />

we niet vergeten. Daar denken we gedegen over na;<br />

wat is ons doel, wordt het geld effectief besteed?<br />

De lange termijn samenwerking heeft goed<br />

gewerkt, maar achteraf gezien zal de gemeente<br />

die risicoverdeling niet meer zo afspreken. Daar<br />

leer je als organisatie dan weer van’, aldus de<br />

betrokken Buijtelaar.<br />

MOOIE DINGEN<br />

Wat maakt u het meest trots, als u nu de wijk ziet?<br />

‘Ik zou een heleboel onderwerpen kunnen noemen,<br />

maar ik merk dat ik het meest trots ben op het feit<br />

dat we met elkaar zo ver zijn gekomen. Dat we de<br />

8 | BELEEF VATHORST 2021


PERSOONLIJK<br />

werken’<br />

‘Ik merk dat ik<br />

het meest trots ben<br />

op het feit dat we<br />

met elkaar zo ver<br />

zijn gekomen’<br />

juiste koers bleven varen met de hele bemanning,<br />

dat we er financieel uit zijn gekomen, dat De Bron<br />

is gerealiseerd, het winkelcentrum er is gekomen en<br />

dat we bestaande landschapsstructuren goeddeels<br />

hebben kunnen handhaven. Dan noem ik als<br />

voorbeeld de houtwallen, de groene linten, de<br />

Hogesteeg, de Duisterweide en sommige<br />

boerderijen. Dat maakt dat ik me als bewoner hier<br />

ook heel prettig voel en met plezier rondloop.<br />

Het nieuwbouwgevoel is soms ver weg, ondanks<br />

dat er in mijn periode 4.000 nieuwe woningen<br />

zijn bijgekomen.’<br />

‘Maar ik zou ook het hoge voorzieningenniveau van<br />

de wijk kunnen noemen; sport, horeca, parken, de<br />

bibliotheek, kunst in de openbare ruimte,<br />

winkelen, speelplekken en noem maar op.<br />

Dat soort onderwerpen zorgt vaak voor gedeelde<br />

belangen. En de inpassing van Hooglanderveen<br />

niet te vergeten. Dat is zorgvuldig gedaan! Ook dit<br />

is met liefde aangepakt en het is naar mijn mening<br />

geslaagd om ook Hooglanderveen goed mee te<br />

nemen bij de ontwikkelingen in <strong>Vathorst</strong>.<br />

Tegelijk kan het dorp zichzelf zijn en hebben de<br />

voorzieningen in het dorp meegelift op de<br />

ontwikkelingen in <strong>Vathorst</strong>. Als laatste succes wil<br />

ik het omzetten van de kantorenlocatie naar<br />

cv<br />

Hans Buijtelaar (58) woont<br />

in <strong>Vathorst</strong> sinds 2008, is getrouwd<br />

en heeft 2 dochters (van 23 en 25<br />

jaar), was 11 jaar wijkwethouder<br />

<strong>Vathorst</strong> en is nu wethouder (a.i.)<br />

in Wijk bij Duurstede. Loopt graag<br />

hard langs de Laak.<br />

woonlocatie Podium noemen. Dat was met de<br />

komst van Collectie Centrum Nederland ook best<br />

ingewikkeld. Maar er komt een mooi nieuw<br />

stadsdeel bij; <strong>Vathorst</strong> waardig. Mijn tijd zit erop.<br />

Het werk is altijd eindig en de wijk is nooit af.<br />

Ik wens mijn opvolger veel werkplezier in deze<br />

mooie wijk! ❖<br />

2021 BELEEF VATHORST | 9


TEKST & FOTOGRAFIE MONIQUE TEKSTRA<br />

FAMILIE ANWAR:<br />

‘Wel <strong>50</strong> opa’s en oma’s’<br />

<strong>Vathorst</strong> is diverser dan soms<br />

wordt gedacht. Mensen uit alle<br />

windstreken zijn hier komen<br />

wonen en brengen hun eigen<br />

cultuur en religie mee. Hoe is<br />

het voor hen om in <strong>Vathorst</strong> te<br />

wonen en wat voor invloed<br />

heeft hun achtergrond op<br />

het dagelijks leven? In <strong>Beleef</strong><br />

<strong>Vathorst</strong> een serie portretten<br />

van gezinnen met verschillende<br />

culturele achtergronden. In dit<br />

laatste nummer komt de familie<br />

Anwar aan het woord.<br />

Beeldje gemaakt van<br />

een Moluks gezin dat in<br />

Nederland aankwam in<br />

1971, precies zoals<br />

Sharons opa en oma,<br />

met haar vader en<br />

oom in Rotterdam<br />

arriveerden<br />

Veel mensen weten het verschil niet goed<br />

tussen Indisch en Indonesisch,’ begint<br />

Sharon het gesprek. Indisch zijn de<br />

Nederlanders die in voormalig Nederlands- Indië<br />

zijn geboren, of mensen met gemengd Nederlands<br />

én Indonesisch bloed. Zoals haar moeder. Sharons<br />

vader komt van de Molukken, een eilandengroep<br />

in Indonesië. En dat maakt dat Sharon is opgegroeid<br />

met zowel een Indische als Molukse achtergrond.<br />

Yusuf daarentegen is Indonesisch. Hij is geboren<br />

in Indonesië, waar Sharon en hij elkaar ook<br />

hebben ontmoet.<br />

FAMILIEGESCHIEDENIS<br />

Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat<br />

Molukse militairen, die in dienst waren van<br />

Nederland, met hun gezinnen hier<br />

naartoe kwamen. Voor een tijdelijk<br />

verblijf werd toen aangenomen.<br />

Ook Sharons vader kwam als klein<br />

jongetje met de boot aan in<br />

Rotterdam en werd vervolgens<br />

opgevangen in Kamp Westerbork,<br />

dat inmiddels was omgedoopt<br />

tot Schattenberg. Heel anders<br />

was de aankomst voor de<br />

meeste Nederlands-Indische<br />

mensen die in de jaren <strong>50</strong> en<br />

60 naar Nederland kwamen.<br />

Zij werden opgevangen in<br />

pensions of bij boeren.<br />

ETEN VERBINDT<br />

Dat die roots nog belangrijk zijn<br />

voor het gezin blijkt vooral uit<br />

de manier waarop zij betrokken<br />

zijn bij de Indische gemeenschap<br />

in Amersfoort. Tot een paar jaar<br />

geleden waren ze vrijwilliger bij Stichting Pelita die<br />

zich inzet voor Indische mensen met een trauma<br />

door de internering in Jappenkampen. Yusuf was al<br />

kok vanuit huis en kookte zo af en toe op bestelling.<br />

Dat groeide uit tot een cateringbedrijf, waarmee<br />

ze de Indische Eettafel van Stichting Pelita voor<br />

senioren in Amersfoort startten. Door voor hen te<br />

koken, brachten ze al snel iedere maand <strong>50</strong> tot 100<br />

10 | BELEEF VATHORST 2021


UIT ALLE WINDSTREKEN<br />

Indische Amersfoorters samen. Het was een<br />

moment van gezellig samen zijn met mensen van<br />

eenzelfde geschiedenis. ‘Onze kinderen hadden<br />

ineens wel <strong>50</strong> opa’s en oma’s,’ vertelt Sharon.<br />

Tegenwoordig kookt Yusuf nog steeds voor ouderen,<br />

maar dan als kok in een Indisch verzorgingshuis.<br />

PROEVEN VAN VERSCHILLENDE CULTUREN<br />

‘Wat we graag willen is onze geschiedenis vertellen<br />

en die doorgeven aan onze kinderen. Maar ook<br />

willen we de kinderen letterlijk laten proeven van<br />

alles wat met onze verschillende achtergronden<br />

te maken heeft, zodat ze open en nieuwsgierig de<br />

wereld tegemoet blijven treden,’ legt Yusuf uit.<br />

Naast de Indonesische taal, die de jongens vooral<br />

horen als ze om het jaar Yusufs familie in zijn<br />

geboorteland bezoeken, leren ze ook de Indisch-<br />

Indonesische waarden en normen. Bijvoorbeeld dat<br />

het onder Indische mensen gebruikelijk is om oudere<br />

mensen aan te spreken met tante, oom of opa of<br />

oma, ondanks dat ze niet echt familie zijn. Daarmee<br />

betuig je respect en laat je zien dat je de ouderen<br />

koestert. In Indonesië is het bovendien heel<br />

gebruikelijk dat verschillende generaties in een huis<br />

wonen. ‘Voor ons was het dan ook niet meer dan<br />

normaal dat wij mijn moeder voor onbepaalde tijd<br />

in huis namen toen zij ernstig ziek werd,’ legt<br />

Sharon uit. En dat is misschien nog wel het<br />

belangrijkste aspect uit hun Indisch- Indonesische<br />

achtergrond dat ze hier in <strong>Vathorst</strong> uitdragen:<br />

omzien naar elkaar. ❖<br />

Yusuf maakt in de keuken nog altijd veel gebruik van<br />

Indonesisch kookgerei.<br />

Van links naar rechts: Yusuf,<br />

Sharon, Joaquin en Xavier<br />

cv<br />

Sharon (46) en Yusuf (48) wonen<br />

sinds 2007 met hun zoons Xavier<br />

(15) en Joaquin (13) in <strong>Vathorst</strong>.<br />

Ze hebben De Bron van groot<br />

grasveld met water zien groeien<br />

tot de buurt, waar ze nu zelf met<br />

veel plezier wonen. In het dorpse<br />

en groene karakter herkent Sharon<br />

veel van het Overijssel<br />

waar zij opgroeide.<br />

In huis zijn overal boeken<br />

en spullen uit Indonesië<br />

en over de Indische<br />

geschiedenis te vinden.<br />

2021 BELEEF VATHORST | 11


TEKST MARJOLEIN HOOGEVEEN | FOTOGRAFIE OBV<br />

TRUDY DE MOOY OVER HAAR WERK IN VATHORST:<br />

‘Pionieren in de polder’<br />

Het i-Centrum <strong>Vathorst</strong> deed achttien jaar dienst als huiskamer,<br />

verkoopcentrum en activiteitenlocatie voor de wijk. Ruim 1<strong>50</strong>.000<br />

bezoekers, talloze fietsexcursies, KavelCafé’s, buitenlandse groepen,<br />

werkbezoeken, start verkopen en openhuize<strong>nr</strong>outes verder, komt<br />

er een einde aan deze dynamische periode. Het i-Centrum heeft<br />

ondertussen de deuren definitief gesloten. Trudy de Mooy, manager<br />

i-Centrum vanaf het eerste uur, gaat tegelijkertijd met pensioen.<br />

‘Het is een prettige bijkomstigheid dat dit samenvalt. Een mooi toeval.’<br />

De redactie vroeg Trudy naar haar jarenlange betrokkenheid bij<br />

<strong>Vathorst</strong>. Hoe heeft zij haar werk ervaren in de wijk in ontwikkeling?<br />

Trudy voor haar woning in Waterdorp<br />

V<br />

anaf 1 april 2003 ben ik in dienst van<br />

Ontwikkelingsbedrijf <strong>Vathorst</strong> (OBV), op<br />

2 juli opende het i-Centrum en op 5 juli<br />

was de eerste verkoopmanifestatie. De eerste<br />

maanden werkte ik wel 80 uur per week en in het<br />

weekend kwamen honderden mensen het i-Centrum<br />

bezoeken om de maquette te bekijken en de sfeer<br />

te proeven. Zelfs een keer ruim 800 mensen op een<br />

zondag, echt veel. In deze tijd haast niet meer<br />

voor te stellen. Het was en is altijd hollen en<br />

improviseren geweest in deze baan en dat maakte<br />

het ook zo leuk. Ik kreeg er veel energie van! Wat ik<br />

altijd mooi heb gevonden is het werken met mensen,<br />

aan de bebouwde omgeving, het pionieren dat bij<br />

mijn karakter past en de dynamiek van nieuwbouw<br />

die altijd in beweging is.’<br />

‘Juist omdat ik overal ben geweest; in veel andere<br />

(nieuwbouw)wijken, steden in binnen- en buitenland<br />

en op ontwikkellocaties, kan ik met recht zeggen<br />

dat <strong>Vathorst</strong> een hele mooie wijk is met enorm<br />

veel kwaliteit. En dan heb ik het over de stedenbouwkundige<br />

plannen, de architectuur, de openbare<br />

ruimte en de hoeveelheid voorzieningen. Maar ook<br />

over de energie die <strong>Vathorst</strong>ers uitstralen en de<br />

verbondenheid met elkaar. Amersfoorters die niet<br />

uit <strong>Vathorst</strong> komen, zijn ook altijd erg verbaasd als<br />

ze eenmaal in <strong>Vathorst</strong> zijn en er een rondje fietsen.<br />

Er leven veel vooroordelen over dat nieuwe dorp<br />

aan de andere kant van de A1. Maar fiets hier maar<br />

eens rond en dan ben je trots. De makelaars zien<br />

dat zeker 40% van de <strong>Vathorst</strong>ers een nieuwe stap<br />

zetten in hun wooncarrière in de wijk zelf. Dat zegt<br />

toch wel wat!’<br />

GROEI EN BLOEI<br />

‘Maar ik neem je eerst nog even mee een stapje<br />

terug in de tijd. Het als tijdelijk bedoelde i-Centrum<br />

stond aanvankelijk in het weiland. Er was niets<br />

en niemand. Behalve dan onze buurman in<br />

12 | BELEEF VATHORST 2021


DOSSIER<br />

i-Centrum met een nog helemaal leeg achterland<br />

i-Centrum zoals het nu nog aan de Veenslagen staat<br />

‘Het Duysthuisje’ waar destijds ook wel feestjes<br />

werden gegeven. Je zag van verre waar je moest zijn.<br />

Ook dat is bijna niet meer voorstelbaar. Het gebouw<br />

is nu helemaal ingebouwd en waar eerst de koeien<br />

liepen staan nu de woningen van het Eilande<strong>nr</strong>ijk<br />

en de Oevervilla’s. Om al die ontwikkelingen op een<br />

heldere manier over te brengen waren we op een<br />

gegeven moment wel met z’n vijven aan het werk in<br />

het i-Centrum. Ontwikkelaars organiseerden<br />

veel verkoopmanifestaties, we gaven regelmatig<br />

rondleidingen en ontvingen de ene groep na de<br />

andere.’ Trudy moet lachen bij die herinnering:<br />

‘Ja, soms wist je gewoon niet wat er gebeurde,<br />

zoveel mensen stonden dan voor de deur! Ook<br />

buitenlandse vakgenoten wisten de weg te vinden.<br />

Die groepen maakten wel 15% van het aantal<br />

bezoekers uit. Bijvoorbeeld Koreanen, die vanaf de<br />

start ons verhaal wilde horen over duurzaamheid<br />

en samenlevingsopbouw. Denen kwamen voor de<br />

stedenbouwkundige opzet en Engelsen kwamen<br />

kijken hoe ze op een nieuwe manier met sociale<br />

woningbouw konden omgaan. Ik had weinig tijd<br />

om de wereld te bezoeken, maar de wereld kwam<br />

gewoon naar mij. Dat kun je van te voren toch niet<br />

bedenken?’, aldus de energieke Trudy.<br />

‘We hebben een jaar of zes geleden het i-Centrum<br />

nog een keer een mooie upgrade gegeven.<br />

Daarbij kwam nog meer de nadruk op de huiskamerfunctie<br />

te liggen. Gezellige zithoek, mooi<br />

groot scherm, warme kleuren en sfeerfotografie van<br />

de wijk. Uiteraard bleef de maquette centraal staan<br />

en was de informatie over alle projecten in de wijk<br />

actueel. Mensen kwamen ook langs om een krantje<br />

of de nieuwste <strong>Beleef</strong> <strong>Vathorst</strong> op te halen. Dat heb<br />

ik ook altijd erg gezellig gevonden. Ik voelde me een<br />

ambassadeur voor de wijk. En als mede-<strong>Vathorst</strong>er<br />

weet ik natuurlijk waarover ik praat en mensen<br />

waarderen dat. De drempel om even binnen te<br />

lopen, was laag en dat was precies de bedoeling.<br />

Ook al nam het aantal bezoekers gestaag af, we zijn<br />

altijd open geweest voor iedereen die informatie<br />

over de wijk nodig had. Met het sluiten van het<br />

i-Centrum gaat OBV nu het accent leggen op online<br />

informatieverstrekking, een trend die niet te stoppen<br />

is en die door Corona een nog grotere vlucht<br />

heeft genomen.’<br />

ENERVERENDE TIJDEN<br />

Trudy vertelt dat natuurlijk niet alles koek en ei<br />

is geweest al die jaren. ‘Vanuit Hooglanderveen<br />

was bijvoorbeeld aanvankelijk veel weerstand tegen<br />

de bouw van <strong>Vathorst</strong>. De Veners waren bang dat<br />

de dorpse sfeer verloren zou gaan. Boeren moesten<br />

verhuizen of uitgekocht worden, bijvoorbeeld<br />

➸<br />

DOOR DE JAREN HEEN<br />

► 1994 Besluit genomen dat <strong>Vathorst</strong><br />

er gaat komen<br />

► 1998 Ontwikkelingsvisie <strong>Vathorst</strong><br />

“Een wereld van verschil” vastgesteld<br />

► 2001 Start bouw De Velden<br />

► 2002 Eerste woning opgeleverd<br />

► 2003 i- Centrum opent de deuren<br />

► 2004 Start bouw De Laak<br />

► 2006 NS-station geopend<br />

► 2018 Winkelcentrum gereed<br />

► 2020 De Bron gereed<br />

► 2021 De Velden gereed<br />

► 2021 i-Centrum sluit de deuren<br />

► 2023 Start bouw laatste projecten<br />

► 2025 <strong>Vathorst</strong> gereed.<br />

2021 BELEEF VATHORST | 13


DOSSIER<br />

cv<br />

Trudy de Mooy (66) | opgeleid aan<br />

de Kunstacademie Beeldende Kunst<br />

| heeft een grote belangstelling<br />

voor stedenbouw en architectuur |<br />

woont sinds 2010 in <strong>Vathorst</strong> | heeft<br />

twee zoons (36 en 33) waarvan een<br />

in <strong>Vathorst</strong> woont | heeft als<br />

serieuze hobby’s schilderen en<br />

fotografie | Is bestuurslid van de<br />

Oudheidkundige Vereniging Flehite<br />

(OVF) en eigenaar van T31 (T31.nl).<br />

De maquette van de wijk was met een afmeting van 4 x 6 meter en een schaal van 1: 7<strong>50</strong>, altijd een blikvanger<br />

boeren die hun bedrijf langs het Lint hadden. Dat<br />

zorgde voor o<strong>nr</strong>ust, maar nu alles op z’n plaats is<br />

gevallen zijn de meeste mensen in Hooglanderveen<br />

best blij met <strong>Vathorst</strong>. Het aantal voorzieningen is<br />

ook voor hen toegenomen. Het dorpse leven kan<br />

juist floreren door de aanwezigheid en instroom van<br />

veel meer mensen.’<br />

‘Maar ik denk ook aan de beginjaren van de<br />

ontwikkeling van <strong>Vathorst</strong>, toen we meer dan een<br />

jaar stil lagen omdat de aansluiting met de A28 niet<br />

afdoende was geborgd in het bestemmingsplan.<br />

Gelukkig is dat probleem uiteindelijk opgelost met<br />

een extra afslag, waar we nu nog steeds veel plezier<br />

van hebben. Ook de financiële crisis was natuurlijk<br />

geen feest. Min of meer van de een op andere dag<br />

werd er vanaf mei 2008 ‘niks’ meer verkocht.<br />

Veel mensen konden niet verhuizen en zagen hun<br />

huis ‘onder water staan’, doordat het minder zou<br />

opbrengen dan de hypotheek groot was. Dat heeft<br />

veel onzekerheid en jarenlange vertraging veroorzaakt.<br />

Er moest bezuinigd worden en stedenbouwkundige<br />

plannen zijn aangepast. Gelukkig zijn we nu<br />

weer in een periode dat de verkoop goed loopt en<br />

dat bijvoorbeeld Waterdorp en Laakse Tuinen volop<br />

in de belangstelling staan bij kopers en huurders.<br />

Ook de vrije kavels vliegen de deur uit, er is veel<br />

belangstelling voor.’<br />

‘Het i-Centrum is nu gesloten en wordt straks<br />

gedemonteerd en hergebruikt. Op deze locatie<br />

komen vier vrije kavels. De beeldkwaliteit die wordt<br />

nagestreefd is die van een ‘boomgaardsfeer’, passend<br />

bij de bestaande boerderij en boomgaard. En zo is<br />

de cirkel rond. We hebben prachtige tijden beleefd<br />

tijdens de ontwikkeling van de wijk. Die is nu zo<br />

goed als volwassen en in een afbouwfase gekomen.<br />

De sluiting van het i-Centrum is dan ook een<br />

logische stap. Ik ga van mijn vrije tijd genieten<br />

en blijf als bewoner van Waterdorp natuurlijk<br />

betrokken bij de wijk. Mijn belangstelling voor de<br />

gebouwde omgeving blijft en <strong>Vathorst</strong> is in mijn<br />

bloed gaan zitten. Ik ga het werk, mijn collega’s en<br />

de bezoekers absoluut missen, maar vervelen zal<br />

ik mij zeker niet! ❖<br />

14 | BELEEF VATHORST 2021


TEKST KARIN POLDERVAART | FOTOGRAFIE ELLEN KOLFF<br />

KENNIS MAKEN<br />

WERKEN AAN DE WIJK<br />

GEEFT VOLDOENING<br />

Veel kopers van een nieuwbouwhuis<br />

kennen het gevoel: je<br />

verheugen op een bezoekje aan<br />

de bouwplaats om met eigen ogen<br />

te zien hoe hun huis vanaf de<br />

grond af wordt opgebouwd.<br />

Grote kans dat ze een uitvoerder<br />

tegenkomen, zoals Jacco Kroon<br />

(41). Al twaalf jaar zorgt hij ervoor<br />

dat kopers een huis krijgen dat<br />

is gebouwd zoals afgesproken.<br />

‘Dit is heel dankbaar werk.’<br />

O<br />

m 6.15 uur ’s ochtends arriveert Jacco<br />

op de bouwplaats. In alle vroegte opent<br />

hij de bouwhekken en laat de eerste<br />

vrachtwagenchauffeurs binnen. Collega’s en<br />

onderaannemers zijn ondertussen ook binnengestroomd,<br />

zodat de werkdag om 07.00 uur kan<br />

beginnen. ‘We bespreken de werkzaamheden van<br />

die dag en overleggen hoe we het gaan aanpakken.<br />

Zodra iedereen aan het werk is, heb ik tijd<br />

voor administratieve zaken zoals het maken<br />

van planningen.’<br />

VAN ACCOUNTMANAGER NAAR UITVOERDER<br />

Twaalf jaar geleden zagen zijn dagen er heel anders<br />

uit. ‘Als accountmanager verkocht ik persoonlijke<br />

beschermingsmiddelen voor de bouw. Daar haalde<br />

ik geen voldoening meer uit.’ De bouwwereld beviel<br />

echter wel en hij besloot zijn vader achterna te gaan,<br />

die toen al 25 jaar als uitvoerder bij Schoonderbeek<br />

werkte. Jacco ging bouwkunde studeren en volgde<br />

een opleiding als uitvoerder. ‘Overdag liep ik met<br />

mijn vader mee, ’s avonds ging ik naar school.’<br />

Nog tijdens zijn opleiding kreeg hij zijn eigen<br />

project toegewezen in <strong>Vathorst</strong>.<br />

PROBLEMEN OPLOSSEN<br />

Vanaf 2012 werkt hij in <strong>Vathorst</strong>. Begonnen tegenover<br />

de Hanzetunnel en inmiddels verhuisd naar<br />

Paal 6 bij de Baak van Stellendam in Waterdorp.<br />

‘Ik vond het werk meteen fantastisch. Geen dag is<br />

hetzelfde en ik houd ervan om problemen op te<br />

lossen. Vloerplaten die te lang zijn, een dakkap die<br />

niet past of een tekening die niet uitvoerbaar is;<br />

het geeft veel voldoening als ik dit samen met de<br />

mannen kan oplossen. De beginfase vind ik het<br />

leukst, omdat we dan tempo kunnen maken. Binnen<br />

een week of tien gaan we van de fundering tot het<br />

monteren van een dakkap. Dan moet al het werk<br />

aan de binnenkant nog, maar kopers zijn vaak<br />

blij verrast dat de contouren van hun huis zo snel<br />

zichtbaar zijn.’<br />

KOPERS IN DE KEET<br />

Die kopers komen regelmatig langs om te kijken<br />

hoe hun huis ervoor staat. Daar neemt Jacco als het<br />

even kan de tijd voor: ‘Ik geef graag informatie en<br />

cv<br />

Jacco Kroon (41) | uitvoerder bij<br />

Schoonderbeek | woont samen<br />

met zijn vrouw en twee kinderen<br />

(9 en 12) in Harderwijk.<br />

leg uit wat we doen en waarom. Kopers waarderen<br />

dat. Sommigen zijn bezorgd of kritisch en dat begrijp<br />

ik. Een huis kopen kan veel stress geven. Ik vind het<br />

prettig als ik hen dan met een gerust gevoel naar<br />

huis kan laten gaan.’<br />

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER<br />

<strong>Vathorst</strong> is een leuke wijk om te werken, vindt<br />

Jacco. ‘De meeste bouwplaatsen hebben genoeg<br />

ruimte, dus vrachtwagens en kranen kunnen<br />

makkelijk overal bij komen.’ Als uitvoerder is hij<br />

betrokken vanaf de start bouw tot na de oplevering.<br />

‘Dan werken we de laatste punten af die tijdens de<br />

oplevering aan het licht komen.’ Die oplevering is<br />

een mooi moment: ‘Blije kopers doen ons goed!<br />

Al die tijd zetten we met zijn allen de schouders<br />

eronder. Mooi als mensen dat waarderen.’ ❖<br />

2021 BELEEF VATHORST | 15


TEKST PAULA KLEISEN | FOTOGRAFIE HENK GROENEWOUD | AI AG NOVA<br />

COMFORTABEL WONEN<br />

IN TUIN 17<br />

Het is niet de eerste keer dat AG NOVA Architecten in <strong>Vathorst</strong><br />

actief is. Eerder ontwierp het bureau al huizen rondom de<br />

Brink in De Velden en ook het pand van Bij Lot in De Laak<br />

komt van hun tekentafel. Nu konden architect-directeur<br />

Derk-Jan Huisman en zijn collega’s hun tanden zetten in Tuin 17<br />

in Laakse Tuinen. ‘Wij vinden een ontwerp pas geslaagd als we<br />

in iedere woning graag zelf willen wonen. Dat is op deze mooie<br />

plek in Laakse Tuinen zeker het geval’<br />

T<br />

uin 17 ligt in het zuidwesten van<br />

Laakse Tuinen en bestaat uit 64 woningen,<br />

verdeeld over rijwoningen, hoekwoningen,<br />

appartementen en boven- en benedenwoningen.<br />

Ieder type heeft een eigen karakter,<br />

waardoor het aanbod een brede doelgroep zal<br />

aanspreken. ‘Waar het project grenst aan<br />

Tuin 18 hebben we rij- en hoekwoningen ontworpen<br />

in kortere blokjes aan een echte woonstraat, die<br />

een intieme sfeer heeft,’ licht Derk-Jan het plan<br />

toe. ‘Aan de kant van de Laan van Bovenduist zijn<br />

de huizen statiger. Het beganegrond-niveau dat<br />

hoger ligt dan het straatniveau versterkt dit.<br />

Aan de Laan van Bovenduist zijn de benedenboven-woningen<br />

gesitueerd met appartementen<br />

op de hoeken. De begane grond van deze hoeken<br />

kan worden ingevuld met een bedrijfje of een<br />

lokale winkel. In het midden is de markante<br />

entree voor de bovenwoningen.’<br />

16 | BELEEF VATHORST 2021


HET PROJECT<br />

FEITEN EN CIJFERS<br />

• Totaal 64 woningen<br />

• 18 rijwoningen<br />

• 38 beneden- en bovenwoningen<br />

• 8 hoekappartementen<br />

Bij projecten als Tuin 17 is tijdens het ontwerpproces<br />

nog niet bekend wie er komen te wonen.<br />

‘Om toch rekening te houden met de wensen van<br />

de toekomstige bewoners verbeelden wij ons dat<br />

we zelf graag in de ontwerpen zouden willen wonen,’<br />

vertelt Derk-Jan. ‘Daarnaast vormt het beeldkwaliteitplan<br />

van OBV en de discussie met de<br />

supervisor van stedenbouwkundig bureau West 8,<br />

hierover een stevige basis voor de ontwerpen.’<br />

KLASSIEK KARAKTER<br />

Laakse Tuinen krijgt straks de uitstraling van een<br />

jaren dertig wijk. Het gebruik van baksteenarchitectuur<br />

is daar een belangrijk kenmerk van.<br />

‘Door het gebruik van verschillende metselverbanden<br />

en reliëf hebben we de mogelijkheid<br />

om er een gevarieerd geheel van te maken.<br />

Wij maken geen gebruik van verschillende<br />

kleuren steen of ornamenten aan de gevel, omdat<br />

de kwaliteit in de stenen zelf zit,’ zegt Derk-Jan.<br />

‘Bij de voordeur hebben we een reliëf van verticale<br />

stenen gebruikt, waar de stenen om en om 2,5<br />

centimeter uitsteken. Deze ribbel markeert de<br />

voordeur en biedt plek voor een fors huisnummer,<br />

dat ook vanaf de straat goed te zien is.’<br />

De woningen worden ontwikkeld en<br />

verkocht door Schoonderbeek.<br />

Start verkoop: 4 e kwartaal 2021<br />

Start bouw: 2 e helft 2022<br />

Het is tegenwoordig al bijna vanzelfsprekend dat<br />

nieuwbouwwoningen duurzaam zijn. In Tuin 17 zijn<br />

de huizen straks gasloos, goed geïsoleerd en zoveel<br />

mogelijk circulair. Belangrijk is wel dat daarbij het<br />

wooncomfort voorop blijft staan. Derk-Jan: ‘Wij<br />

hebben er extra aandacht voor dat het comfort in<br />

de woning gewaarborgd blijft. Dat houdt voor ons<br />

bijvoorbeeld in dat er zo min mogelijk installaties<br />

aan een pand worden toegevoegd. En dat we ervoor<br />

zorgen dat er een gezond binnenklimaat heerst.’<br />

GEVARIEERDE MIX<br />

Door de variatie aan woningtypen bedient Tuin 17<br />

diverse bewonersdoelgroepen. ‘We houden rekening<br />

met een gemêleerd gezelschap, van starters tot<br />

senioren en alles wat ertussen zit,’ verklaart<br />

Derk-Jan. ‘Dat is anders dan in de grote steden.<br />

Daar bouwen ze vooral kleinere huisvesting voor<br />

starters en jongeren of voor senioren die terugkeren<br />

naar de stad. Gezinnen hebben juist meer ruimte<br />

nodig en willen graag een achtertuin. Daar is hier de<br />

ruimte voor. Tuin 17 is een gevarieerde mix geworden<br />

met voor elk wat wils.’<br />

RUIMTELIJK EFFECT<br />

Bij het ontwerpen hebben de architecten alle<br />

woningen een aantal standaard kenmerken<br />

meegegeven. ‘Denk aan een mooie ligging op de<br />

zon, waarbij de Noord-oriëntatie wordt voorkomen.<br />

De doorzonplattegrond en het hoge glas tot<br />

op de vloer zorgen ervoor dat de tuin of het terras<br />

als vanzelfsprekend met het interieur verbonden<br />

zijn. Dit zorgt voor een ruimtelijke ervaring,’ aldus<br />

Derk-Jan.<br />

PLANNING<br />

Op het moment van schrijven is het ontwerp van<br />

Tuin 17 afgerond en staat het maken van de verkooptekeningen<br />

in de planning. Daarmee kunnen de<br />

brochures voor de verkoop gemaakt worden.<br />

‘Vervolgens leveren we nog de uitvoeringstekeningen<br />

aan, waarmee bouwbedrijf Schoonderbeek aan de<br />

slag kan. ‘Als bewoner van Amersfoort-Noord fiets<br />

ik nog zeker regelmatig langs tijdens de bouw.<br />

Om te kijken hoe het wordt en om assistentie te<br />

verlenen als dat nodig is. Na de start bouw worden<br />

de woningen ongeveer een jaar later opgeleverd.<br />

Dat is voor ons als architect het moment om te<br />

kijken en te horen dat alle bewoners het naar hun<br />

zin hebben in hun nieuwe huis in Tuin 17.’ ❖<br />

De vroege versie van AG NOVA Architecten<br />

is in 1908 opgericht door architect Kleinstra,<br />

die bekend was van de kapitale villa’s op de<br />

Amersfoortse berg. Tegenwoordig huist<br />

AGNOVA met 30 enthousiaste medewerkers<br />

in de door haar verbouwde He<strong>nr</strong>icuskerk<br />

in het Soesterkwartier. Tuin 17 is tot stand<br />

gekomen in een team van vier: twee architecten<br />

en twee modelleurs. Plus een intensieve<br />

samenwerking met MIES-architecten uit Tuin<br />

18 en Bouwbedrijf Schoonderbeek.<br />

2021 BELEEF VATHORST | 17


KAARTENMAKER ONNO HOEKSTRA<br />

1904<br />

<strong>Vathorst</strong> toen en nu


2021<br />

TOEN EN NU<br />

De nu nog<br />

bestaande wegen


TEKST KARIN POLDERVAART | FOTOGRAFIE WIJ FOTOGRAFIE<br />

COMPACT WONEN<br />

MET GROOTS GEVOEL<br />

Wonen in een omgebouwde fabriek; dat kan óók in een jonge wijk<br />

als <strong>Vathorst</strong>. Hoewel op deze plek aan de rand van Waterdorp nooit<br />

een echt werkende fabriek stond, roepen de zeven woningen met<br />

zaagtanddak en diepe ramen toch een industriële sfeer op. Desmond<br />

Vivié (30) wist één van de zeven ‘huisjes’ te bemachtigen. Met een<br />

breedte van 3,60 meter zijn de huizen extra smal, maar dat staat zijn<br />

woongenot niet in de weg, integendeel. ‘Ik heb hier ruimte voor<br />

alles wat ik belangrijk vind.’<br />

20 | BELEEF VATHORST 2021


SMAAKMAKERS<br />

THUIS KIJKEN<br />

Het uitzicht van Desmond<br />

Desmond was al een tijdje op zoek naar<br />

een plek voor zichzelf, maar dat was niet<br />

gemakkelijk: ‘Ik woonde nog bij mijn<br />

ouders en als starter kwam ik er niet snel tussen.<br />

Bij bestaande bouw werd ik vaak overboden.’<br />

Tot de XS-woningen van ontwikkelaar Heijmans<br />

voorbijkwamen; een project met in totaal tien<br />

woningen, qua uiterlijk geïnspireerd op een fabrieksgebouw.<br />

Dit keer had hij beet. ‘Er waren meer dan<br />

honderd reacties, ik was een van de gelukkigen die<br />

een huis toegewezen kreeg.’<br />

PUZZELEN<br />

Met 3,60 meter breed zijn de huizen een stuk smaller<br />

dan doorsnee nieuwbouwhuizen. Dat leverde een<br />

aantal uitdagingen op voor de i<strong>nr</strong>ichting. Verrassend<br />

genoeg boden standaard meubelen vaak uitkomst.<br />

‘Een kwestie van goed zoeken’, vertelt Desmond.<br />

‘De bank en de salontafel in de woonkamer komen<br />

gewoon bij Ikea vandaan. Net als de kledingkast in<br />

mijn slaapkamer, die heb ik zo samengesteld dat hij<br />

precies tussen twee muren past. De ramen zijn vrij<br />

hoog, maar ook daar heb ik standaard rolgordijnen.’<br />

Al was het soms puzzelen met de indeling, geeft<br />

Desmond toe. ’Het blijft passen en meten. Zo heb<br />

ik in de keuken een smallere vaatwasser, waardoor<br />

er ruimte is voor een koelkast en oven. En ik probeer<br />

zoveel mogelijk ruimte slim te benutten. Zo vond<br />

ik na even zoeken smalle afvalbakken die precies<br />

tussen de kast en de muur in de keuken passen.’<br />

Het enige meubel op maat wordt de boekenkast in<br />

de woonkamer, die hij zelf gaat maken.<br />

IN BEWEGING BLIJVEN<br />

Klein voelt het huis allerminst. ‘Ik heb 85 m² woonoppervlakte,<br />

verdeeld over drie woonlagen. Door de<br />

hoge ramen en het vrije uitzicht voelt het hier ruim.<br />

Ik heb een riante werk- en gamekamer en een lekker<br />

groot voorraadhok beneden, dus er is voldoende<br />

ruimte voor wat ik nodig heb. En twee verdiepingen<br />

hebben als bijkomend voordeel dat ik vaak trappen<br />

op en af loop, dus ik blijf lekker in beweging.’<br />

Als it-consultant en fervent gamer, heeft Desmond<br />

in elke kamer een extra stopcontact en internetpunt<br />

aangebracht. Trots laat hij het uitgebreide<br />

patchpaneel zien in de meterkast, dat hij zelf heeft<br />

gemaakt. Aan energiekosten is hij nagenoeg niets<br />

kwijt. ‘Door zonnepanelen, luchtverwarming,<br />

driedubbel geïsoleerde ramen en het gebruik van<br />

Rock Zero (hoog isolerend en onbrandbaar isolatiemateriaal<br />

gemaakt van steenwol, red.), blijft mijn<br />

energiemeter onder de nul.’<br />

GUEVARA BOVEN DE BANK<br />

Zijn i<strong>nr</strong>ichting omschrijft hij als strak en modern.<br />

‘Ik houd van eenheid en een rustige basis, dus ik<br />

heb door het hele huis dezelfde grijze vloer gelegd.<br />

De wanden en plafonds heb ik wit geschilderd en<br />

strak afgewerkt met een acrylaatlaag.’ Voor de<br />

meubels koos hij neutraal zwart. Sfeer brengt hij<br />

aan met gekleurde accenten: rode kussens, een<br />

rode poef en Philips Hue-lampen die hij qua kleur<br />

zelf kan instellen. Ook de schilderijen geven kleur<br />

aan zijn huis. ‘Mijn moeder heeft er een aantal<br />

gemaakt, zoals het portret van Che Guevara’,<br />

vertelt hij. ‘Jaren geleden ben ik naar Cuba geweest<br />

en dat land maakte veel indruk op me. Vandaar dat<br />

ik haar vroeg om zijn portret te schilderen.’<br />

➸<br />

2021 BELEEF VATHORST | 21


THUIS KIJKEN<br />

De schuifdeuren beneden zijn een handige ruimtebespaarder,<br />

en afgewerkt met zwart beslag passen<br />

ze bij de rest van het huis. Hoewel het binnen goed<br />

toeven is, zit Desmond als het even kan áchter zijn<br />

huis. Met een kop koffie en een broodje luncht hij<br />

graag op zijn bescheiden terras dat grenst aan de<br />

woonkamer, waar hij vrij uitzicht heeft over water<br />

achter zijn huis.<br />

PARKEERBORDJES<br />

De fabriekswoningen liggen aan een gemeenschappelijk<br />

binnenterrein met eigen parkeerplekken,<br />

garageboxen en groen. Om de gezamenlijke ruimtes<br />

te onderhouden, is een VvE opgericht waarvan<br />

Desmond penningmeester van is. De VvE regelt<br />

het onderhoud van het gezamenlijke terrein, zo is<br />

er een hovenier die het groen onderhoudt. In mei<br />

was de eerste vergadering, maar het eerste<br />

wapenfeit is er al: parkeerbordjes. ‘We kwamen<br />

vaak onbekende geparkeerde auto’s tegen, dus<br />

hebben we bordjes geplaatst die aangeven dat de<br />

parkeerplekken bij deze huizen horen.’<br />

‘Klein voelt het huis<br />

allerminst. Ik heb 85 m 2<br />

woonoppervlakte, verdeeld<br />

over drie woonlagen.<br />

Door de hoge ramen<br />

en het vrije uitzicht voelt<br />

het hier ruim.’<br />

GOED CONTACT<br />

De andere bewoners kent hij vanaf het begin en<br />

het contact is goed. ‘Toen alle huizen toegewezen<br />

waren, organiseerde Heijmans een bijeenkomst<br />

voor alle bewoners. Daar hebben we elkaar al<br />

leren kennen. Het is een gemixte groep van jonge<br />

mensen rond de dertig. Sommigen wonen alleen,<br />

er is een aantal stelletjes en het eerste kindje is<br />

pas geboren. We komen elkaar regelmatig tegen<br />

op het binnenplein en dan maak ik vaak een praatje.’<br />

<strong>Vathorst</strong> vindt hij een prima woonplek. ‘Op zondag<br />

maak ik regelmatig een wandeling door de wijk,<br />

alles is hier lekker ruim opgezet. Voor mijn werk<br />

rijd ik normaal gesproken naar klanten door het<br />

hele land, en ik zit zo op de snelweg. Voorlopig zit<br />

ik hier dus goed.’ ❖<br />

cv<br />

Desmond Vivié (30) | it-consultant<br />

bij Capgemini en begeleider bij de<br />

scouting | woont sinds februari 2021<br />

in een XS-woning in Waterdorp.<br />

22 | BELEEF VATHORST 2021


TEKST LEONIE MULDER | FOTOGRAFIE RENATE BEATRICE MUNNEKE<br />

WIJKPROJECT<br />

Tegeltjes van geluk<br />

In de meivakantie was het halve<br />

dorp en omgeving in beweging.<br />

Er werden gratis workshops<br />

gegeven door Renate Beatrice<br />

Munneke (kunstenaar en docent),<br />

en de projectgroep om tegels te<br />

beschilderen voor in de nieuwe<br />

fietstunnel. Aan deze tunnel<br />

tussen de voetbalvereniging<br />

Hooglanderveen en het oude<br />

dorp, wordt druk gebouwd.<br />

Vroeger was hier een onbewaakte<br />

spoorwegovergang. Toen die<br />

gesloten werd, konden mensen<br />

niet meer ‘hun ronde door het<br />

Veen’ lopen. Met de komst van<br />

de tunnel is dat weer mogelijk.<br />

Deze tunnel maakt onderdeel uit<br />

van de snelfietsroute van Nijkerk<br />

naar Amersfoort, via <strong>Vathorst</strong> en<br />

Hooglanderveen. Op Facebook<br />

vroeg de Belangenvereniging aan<br />

de mensen wat de afwerking van<br />

de wanden zou kunnen zijn.<br />

‘ N<br />

atuurlijk heb ik als kunstenaar, daar gelijk<br />

op gereageerd. Ook anderen hadden mijn<br />

naam onder het bericht gezet, omdat ze<br />

weten dat ik muurschilderingen maak in openbare<br />

ruimtes. Hoe mooi is het om de omgeving te laten<br />

zien hoe die was voor de komst van <strong>Vathorst</strong>?<br />

Al snel was het idee voor een drieluik geboren.<br />

Een drieluik over het land van Veen, waarin de<br />

geschiedenis en het heden van Hooglanderveen en<br />

haar omgeving verbeeld worden. En bij dit verhaal<br />

horen natuurlijk de bewoners van Hooglanderveen<br />

zelf. Ik wilde die bewoners, oud én nieuw, bij het<br />

project betrekken. Een tunnel ‘voor en door’ de<br />

bewoners, hoe leuk is dat?’<br />

DE WALL OF FAME<br />

‘Uit mijn ervaring als docent kunst op het Baarnsch<br />

Lyceum weet ik hoe leuk leerlingen het vinden om<br />

een ‘gesammtkunstwerk’ te maken. Iedereen levert<br />

een klein aandeel en samen vormt dit dat één<br />

groot kunstwerk. Dit wilde ik ook bij de tunnel:<br />

een gezamenlijk tegeltableau: De Wall of Veen.<br />

Elke bewoner schildert zijn eigen tegel, alle tegels<br />

samen vormen het hedendaagse portret van het<br />

dorp. Een eigentijds portret, versus het historische<br />

geschilderde portret aan de overkant. Zo ontmoeten<br />

heden en verleden elkaar in deze tunnel en wordt<br />

het verhaal verteld van een klein dorpje in het<br />

Veen, waar jong en oud zich samen inzet om van<br />

deze tunnel een visueel schouwspel te maken.’<br />

SAMENWERKING<br />

‘Dit hele participatieproject was zonder de hulp en<br />

steun van de Belangenvereniging en vele anderen<br />

niet gelukt. Ik ben super trots op alle mooie tegels<br />

die gemaakt zijn en alle verhalen die los komen over<br />

de betekenis van huizen, boerderijen die er niet meer<br />

zijn. Titia Felderhof, vanaf het begin betrokken en<br />

Sue Geels en Sarah van der Poll, bleken onmisbaar<br />

bij de workshops. De projectgroep met Debbie<br />

Brouwer, Carlijn Balt en Maarten e.a. zorgden voor<br />

Renate is trots op de beschilderde tegels<br />

onmisbare hulp en steun achter, en soms voor, de<br />

schermen en Scouting St. Joseph stelde hun blokhut<br />

belangeloos ter beschikking. Alles bij elkaar ook weer<br />

een mooi staaltje van samenwerking en van mensen<br />

die samen de wijk maken!’<br />

LACH OP JE GEZICHT<br />

‘Al deze kleine kunstwerkjes zijn tegeltjes van geluk,<br />

want dat is het alles overkoepelende thema: als je<br />

door deze tunnel fietst, dan is dat met een lach op<br />

je gezicht van zoveel eenheid in verscheidenheid.<br />

Dat komt door het vaste formaat en de oud<br />

Hollandse knipoog die gegeven is door het<br />

Delfts blauwe stierenkopje. De afwisseling van de<br />

witte tegel en het vierkante formaat zorgen voor<br />

de nodige rust in het beeld van 4.000 tegels.<br />

Laat deze tunnel een begin zijn van nog vele<br />

creatieve samenwerking om van onze leefomgeving<br />

een prachtige plek te maken!’ ❖<br />

2021 BELEEF VATHORST | 23


TEKST PAULA KLEISEN | FOTOGRAFIE WIJ FOTOGRAFIE<br />

Winkelcentrum <strong>Vathorst</strong>,<br />

al ruim tien jaar een begrip<br />

Winkeltjes voor wat lekkers,<br />

supermarkten voor de dagelijkse<br />

boodschappen, hippe<br />

kledingzaken, kapsalons, een<br />

speelgoedwinkel, opticiens en<br />

bloemenwinkels: Winkelcentrum<br />

<strong>Vathorst</strong> heeft alles<br />

wat je dagelijks nodig hebt.<br />

En net dat beetje meer. Speciaal<br />

voor dit artikel doken we nog<br />

een keer in de geschiedenis<br />

van het centrum van de wijk<br />

en spraken we een aantal<br />

winkeliers over hun ervaringen<br />

met ondernemen in <strong>Vathorst</strong>.<br />

V<br />

athorstbewoners van het eerste uur weten<br />

het ongetwijfeld nog. Voor hun dagelijkse<br />

boodschappen waren ze aangewezen op<br />

de C1000, ondergebracht in een noodgebouw aan<br />

de Bergenboulevard. Aan de parkeerplaats voor zo’n<br />

twintig auto’s lagen ook een drogist, een kapsalon en<br />

een snackbar. Voor alle andere benodigdheden was<br />

het noodzakelijk om de A1 over te steken, naar<br />

winkelcentrum Emiclaer of het centrum. In 2009<br />

veranderde dit voorgoed. In mei van dat jaar werden<br />

namelijk de eerste winkels in Winkelcentrum<br />

<strong>Vathorst</strong> geopend. De C1000 verhuisde en werd al<br />

snel een Jumbo, er kwam een Albert Heijn en in de<br />

loop van de tijd werden de vele winkelpanden in<br />

gebruik genomen door een waaier aan ondernemers.<br />

DÉ CENTRALE PLEK<br />

Inmiddels hoeven wijkbewoners <strong>Vathorst</strong> niet<br />

meer uit. Sterker nog, door het zeer uitgebreide en<br />

gevarieerde aanbod in het winkelcentrum zijn ook<br />

mensen van buiten de wijk er regelmatig te vinden.<br />

Bij het verschijnen van dit blad is winkelcentrum<br />

<strong>Vathorst</strong> zo goed als voltooid. BIN supermarkt heeft<br />

als laatste grote nieuwkomer de deuren geopend<br />

en ook de huizen en appartementen aan het<br />

stationsplein zijn opgeleverd. Het winkelcentrum<br />

24 | BELEEF VATHORST 2021


ONDERNEMEND VATHORST<br />

Bovenaanzicht Cruquius<br />

is uitgegroeid tot dé centrale plek in de wijk, waar<br />

altijd iets te beleven is en je alles kunt vinden wat<br />

je nodig hebt. Van schoenen tot vis, van boeken tot<br />

brood, van fietsen tot brillen en van een nieuw<br />

kapsel tot een bot voor de hond. Er is teveel om op<br />

te noemen en voor elk wat wils. Voor mensen die<br />

later in <strong>Vathorst</strong> zijn komen wonen, lijkt het<br />

misschien of het centrum er altijd geweest is.<br />

Speciaal voor hen blikken we in dit artikel terug op<br />

de ontstaansgeschiedenis.<br />

AANPASSEN AAN OMSTANDIGHEDEN<br />

Rop van Loenhout van Attika Architekten is als<br />

supervisor samen met OBV verantwoordelijk voor<br />

het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de<br />

gebouwen en de openbare ruimte. In 2003 werd<br />

het Masterplan voor het hele centrum getekend.<br />

Nu, 18 jaar later, wordt de laatste hand dan toch<br />

gelegd. Een mooi moment om aan Rop te vragen<br />

naar de start en de ontwikkelingen van het project.<br />

‘We hebben er vrij snel voor gekozen om niet alles<br />

vast te leggen en te werken met een globaal plan.<br />

De toekomst is nu eenmaal niet te voorspellen.<br />

Daarom hebben we de mogelijkheid ingebouwd<br />

om flexibel in te spelen op de realiteit.’<br />

Inderdaad liepen zaken al snel anders dan gepland.<br />

Door de ruime opzet van de<br />

buite<strong>nr</strong>uimte is het centrum<br />

uitermate geschikt voor evenementen.<br />

Helaas konden die de<br />

afgelopen tijd niet doorgaan,<br />

maar in het verleden was winkelcentrum<br />

<strong>Vathorst</strong> al vaak de<br />

locatie voor de kleedjesmarkt<br />

op Koningsdag, de Avondvierdaagse,<br />

verschillende markten,<br />

braderieën en van Sinterklaas.<br />

Er is een actieve winkeliersvereniging<br />

en een eigen Facebookpagina,<br />

waar speciale<br />

acties van ondernemers<br />

worden aangekondigd. Kijk op<br />

www.winkelcentrumvathorst.nl<br />

voor het complete overzicht<br />

van alle winkels.<br />

‘In de beginfase waren er veel jonge gezinnen in<br />

<strong>Vathorst</strong>. Daardoor was er een extra ruimte voor<br />

basisonderwijs nodig, dus is de Veencampus<br />

gekomen. Een andere ontwikkeling die niet was<br />

voorzien is de opkomst van het internetshoppen.<br />

Dat bestond in 2003 nog nauwelijks. ➸<br />

Gavi Fashion<br />

Ze wilde altijd al een eigen winkel en in 2018<br />

was het zover. Charleen Koelink opende<br />

haar modezaak Gavi Fashion in het pand<br />

naast de Lidl. De zaken liepen goed, maar<br />

helaas gooide de coronacrisis roet in het<br />

eten. ‘Het is een zware tijd geweest. Tijdens<br />

de lockdowns liep ik zo’n 80% omzet mis,’<br />

zegt Charleen. ‘Maar ik ben heel blij dat<br />

ik het gered heb, dankzij de steun van veel<br />

<strong>Vathorst</strong>ers! Toen de winkel dicht was<br />

heb ik de webshop helemaal vernieuwd.<br />

De bestellingen van klanten uit de wijk<br />

bracht ik zelf rond. Zo hield ik toch nog<br />

persoonlijk contact. De steun die ik kreeg<br />

was echt hartverwarmend!’ Creatief als<br />

ze is, organiseerde ze een succesvolle live<br />

sale via Instagram. ‘De komende tijd blijft<br />

online verkoop belangrijk, maar advies<br />

geven in mijn winkel doe ik toch het<br />

allerliefst. Ik vind het vooral leuk als<br />

iemand zelf geen idee heeft wat bij haar<br />

past. Het is mijn passie ervoor te zorgen<br />

dat diegene tevreden de deur uitgaat<br />

met kleding die mooi en modieus is.’<br />

2021 BELEEF VATHORST | 25


ONDERNEMEND VATHORST<br />

Wal-Vis<br />

Toen hun viskraam in Nijkerk na 20 jaar<br />

moest verdwijnen, besloten Walter en Janita<br />

van der Groep hun geluk in <strong>Vathorst</strong> te<br />

beproeven. Samen met hun drie dochters<br />

openden ze in oktober 2020 viswinkel<br />

Wal-vis. ‘Bij het overnemen van de zaak<br />

van de vorige eigenaar zagen we direct de<br />

potentie. Vooral wat betreft de diversiteit<br />

van het aanbod viel er genoeg winst te<br />

behalen,’ vertelt Walter. ‘Onze winkel heeft<br />

een heel breed assortiment. Naast veel verse<br />

vis lopen ook de diverse maaltijden, zoals<br />

salades, wraps, ovenschotels en sushi erg<br />

goed. Het is eigenlijk vanaf dag één heel<br />

druk en er komen nog steeds nieuwe<br />

klanten bij.’ Van de coronacrisis heeft Walter<br />

eigenlijk geen last gehad. ‘Mensen zijn in<br />

deze tijd vaker op zoek naar lekker eten om<br />

af te halen. We zijn wel blij dat er nu weer<br />

meer reuring in het winkelcentrum is.<br />

Deze zomer is het winkelend publiek<br />

welkom om op ons terras iets lekkers<br />

te nuttigen!’<br />

Al ruim 10 jaar is<br />

Winkelcentrum <strong>Vathorst</strong><br />

een begrip in de wijk. Het<br />

biedt alles wat je dagelijks<br />

nodig hebt. En net dat<br />

beetje meer.<br />

Ook de economische crisis en nu de coronacrisis<br />

hebben invloed gehad. Op de plek tussen Jumbo en<br />

Lidl zouden eerst winkels komen. In plaats daarvan<br />

is er een klein parkje aangelegd. De parkeergarage<br />

die daaronder bedacht was, kwam te vervallen.<br />

We passen de plannen dus aan de omstandigheden<br />

aan en staan open voor het toeval en<br />

het onverwachte,’ licht Rop toe.<br />

Eén van de opvallendste kenmerken is de grote<br />

mate van afwisseling in de architectuur. Net als in<br />

Het groene plein Tussen Jumbo en Lidl, kijkend in<br />

de richting van het station<br />

de rest van <strong>Vathorst</strong> was het de bedoeling om<br />

een combinatie te maken van oude en nieuwe<br />

elementen. Maar hoe doe je dat, als er in het geval<br />

van nieuwbouw geen oorspronkelijke gebouwen<br />

zijn om op aan te sluiten? In een eerdere editie van<br />

<strong>Beleef</strong> <strong>Vathorst</strong> vertelde Rop dat het natuurlijke<br />

lint van de Duisterweg en de Oude Veenweg, dat<br />

oorspronkelijk door <strong>Vathorst</strong> loopt en grotendeels<br />

in tact is gebleven, als uitgangspunt is gekozen voor<br />

het ontwerp. Dit gaf de mogelijkheid om met de<br />

nieuwbouw aan te sluiten op een origineel element<br />

in de wijk.<br />

VERZONNEN GESCHIEDENIS<br />

Voor het ontwerp van de gebouwen hebben de<br />

verschillende architecten als opdracht gekregen zich<br />

in te beelden hoe het eruit zou hebben gezien als op<br />

deze plaats wél gebouwen uit vroeger tijden hadden<br />

gestaan. Hoe zouden bijvoorbeeld een oud raadhuis,<br />

een tramremise, een fabriek of een markthal er<br />

destijds uit hebben gezien? En welke functie zouden<br />

die panden in een hedendaags winkelcentrum<br />

26 | BELEEF VATHORST 2021


ONDERNEMEND VATHORST<br />

Proof Bakery<br />

Hans Buijtelaar opende in 2019 het vernieuwde plein voor het ICOON (Leeghwater). Foto: Wil Groenhuijsen<br />

kunnen krijgen? Het resultaat: geen eentonige<br />

nieuwbouw, maar een plek die van nature levendig<br />

en gezellig oogt.<br />

De panden variëren in hoogte en in kleur en Rop<br />

vertelt over ieder gebouw een eigen verhaal. Zo is<br />

het pand waar tegenwoordig Ortholuna, IKI Sushi<br />

en Domino’s in gevestigd zijn, geïnspireerd op een<br />

oude tramremise. Het pand van Lidl doet denken<br />

aan een vroegere markthal. En zo zijn er nog veel<br />

meer details op te merken die verwijzen naar een<br />

bedacht verleden. Wie goed zoekt, ontdekt<br />

bijvoorbeeld de reclamekreet ‘koopt onze waar’<br />

op een gevel, een blije en een verdrietige smiley<br />

op het pand van Intertoys en de emoticons op de<br />

gevel van de Kwalitaria.<br />

HISTORISCHE BOMEN<br />

Naast het aansluiten op de omgeving vormden de<br />

woorden gezelligheid, flexibiliteit, passend bij de<br />

wijk en behoud van groen uitgangspunten bij het<br />

ontwerp. ‘We hebben moeite gedaan om bestaande<br />

bomen op verschillende plekken te behouden.<br />

Bijvoorbeeld voor Hart van <strong>Vathorst</strong> en voor de<br />

ingang van ICOON. Die bomen staan er misschien<br />

al 1<strong>50</strong> jaar. Ze dragen de historie van de plek uit.<br />

Dat geeft mensen het gevoel dat ze op een plek<br />

zijn die er altijd is geweest,’ legt Rop uit.<br />

RANDEN EN BANKJES<br />

Wat de meeste mensen waarschijnlijk niet weten<br />

is dat ook de openbare buite<strong>nr</strong>uimtes een thema<br />

hebben meegekregen. Rop laat in een presentatie<br />

de verschillende pleinen zien: Koopmansdriehoek,<br />

Raadhuisplein, Eikenplein, Esplanade, Veenplein en<br />

Stationsplein. ‘We hebben ervoor gezorgd dat het<br />

prettig is om in het winkelcentrum te verblijven.<br />

Er zijn overal bankjes en randen om te zitten, er zijn<br />

speelplekken voor de kinderen, er is kunst en veel<br />

groen.’ Na 18 jaar spreekt Rop nog net zo bevlogen<br />

over ‘zijn’ plan als in het begin. ‘Ik voel me echt<br />

onderdeel van dit gebied en vind het bijzonder<br />

dat ik hier al zo lang mee bezig mag zijn.’ ❖<br />

Op 23 juni 2018 zette Vicky Littlejohn haar<br />

zaak in één klap op de kaart. Die dag opende<br />

Proof Bakery, een bijzondere combinatie<br />

van een ambachtelijke (banket)bakkerij en<br />

een koffiezaal met terras waar wijkbewoners<br />

terecht kunnen voor een lekkere lunch of<br />

heerlijke zoete en hartige versnaperingen.<br />

Bovendien is het een plek waar bakkers in<br />

spé ervaring op kunnen doen in het vak.<br />

De zaken liepen goed. Maar toen de<br />

coronacrisis uitbrak, viel een belangrijk<br />

deel van de inkomsten weg. ‘In het begin<br />

was het wel even schrikken, maar we zijn<br />

er creatief mee omgegaan. En uiteindelijk<br />

was er zelfs een positieve kant. Omdat<br />

mensen vaker een ommetje gingen maken,<br />

is er veel meer loop naar dit stukje van het<br />

winkelcentrum gekomen,’ vertelt Vicky.<br />

‘Bij mooi weer is het hier zelfs ‘s avonds<br />

nog gezellig druk. Omdat we begonnen<br />

zijn met de verkoop van huisgemaakt<br />

schepijs, zijn we ook langer open.<br />

We hopen op een mooie zomer, zodat<br />

we heel ijsminnend <strong>Vathorst</strong> met onze<br />

Scoops ijsbar blij kunnen maken!’<br />

2021 BELEEF VATHORST | 27


TEKST PAULA KLEISEN | FOTOGRAFIE WIJ FOTOGRAFIE<br />

Nieuw scholencluster<br />

biedt ruimte voor groei<br />

Als alles volgens plan verloopt, zou het<br />

nieuwe scholencluster in Laakse Tuinen<br />

eind 2023 de deuren kunnen openen.<br />

Leerlingen van DOK12 en Boulevard410<br />

verhuizen dan van hun tijdelijke onderkomen<br />

naar een gloednieuw gebouw.<br />

Maar voor het zover is, zijn er nog heel<br />

wat stappen te nemen. Thera Verdam is<br />

projectleider van dit nieuwbouwproject.<br />

We vroegen haar hoe het project ervoor<br />

staat en wat haar verwachtingen zijn<br />

voor de toekomst. ‘Ik verheug me er op<br />

om te zien dat waar nu nog weiland is,<br />

straks een mooi en functioneel gebouw<br />

komt waar de kinderen optimaal tot hun<br />

recht kunnen komen.’<br />

28 | BELEEF VATHORST 2021


IN ONTWIKKELING<br />

V<br />

anuit haar functie van beleidsmedewerker<br />

huisvesting houdt Thera zich bezig met<br />

onder meer het beheer en onderhoud<br />

van de gebouwen, facilitaire zaken, speelpleinen,<br />

keuringen en de nieuwbouw van de 17 scholen<br />

binnen de KPOA (Stichting Katholiek Primair<br />

Onderwijs Amersfoort e.o.). Zodoende weet zij<br />

alles over het nieuwe scholencluster Laakse Tuinen.<br />

‘Ongeveer een jaar geleden kregen we het<br />

startsein van de gemeente en werd ons een kavel<br />

toegewezen. Daarna is de planontwikkeling gestart,<br />

waarbij onder andere wordt gekeken naar de routing<br />

van en naar het toekomstige gebouw, de positie<br />

van het gebouw op de kavel en de grootte van het<br />

pand. Dat is nu allemaal vastgesteld,’ licht Thera<br />

toe. ‘We hebben een programma van eisen gemaakt.<br />

Nu gaan we van start met de keuze voor een<br />

architect. Na de zomer volgt dan het ontwerptraject.<br />

De planning is om in het najaar van 2022 te<br />

beginnen met de bouw. Rond kerst 2023 hopen<br />

we te kunnen verhuizen.’<br />

BRUISEND HART<br />

Naast DOK12 neemt straks basisschool voor speciaal<br />

onderwijs Boulevard410 zijn intrek in het nieuwe<br />

pand. Deze twee scholen zijn geen onbekenden van<br />

elkaar. Op dit moment zijn ze ook al samen ondergebracht<br />

op hun tijdelijke huisvesting aan de<br />

Veencampus. ‘In het nieuwe pand krijgt iedere<br />

onderwijsinstellingen een eigen vleugel. Het hart<br />

van het gebouw is bedoeld voor gemeenschappelijke<br />

activiteiten. Daar bevinden zich onder andere de<br />

entree, het speellokaal, de teamkamers en de<br />

keuken. De wens is om hier een bruisend ontmoetingspunt<br />

van te maken, waar beide scholen<br />

gezamenlijk gebruik van maken,’ schetst Thera.<br />

‘Het is de bedoeling dat de verschillende partijen<br />

daardoor meer toenadering zoeken tot elkaar.<br />

Ook de schoolpleinen worden gezamenlijk gebruikt<br />

en op de BSO komen straks kinderen van beide<br />

scholen samen.’<br />

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd<br />

met organisaties voor buitenschoolse opvang en<br />

voorschoolse educatie. Het streven is om kinderen<br />

vanaf hun tweede jaar tot ze naar de middelbare<br />

school gaan en van 7.30 tot 18.00 uur te kunnen<br />

opvangen. ‘Welke organisaties dat zijn is nog niet<br />

helemaal duidelijk. In ieder geval gaat SKA de BSO<br />

verzorgen, mogelijk met nog een andere partij. Voor<br />

de kinderen van Boulevard410 die aanvullende zorg<br />

nodig hebben, wordt Youké aangetrokken. Met deze<br />

partijen werken we nu ook al samen op de Veencampus,’<br />

vertelt Thera.<br />

UITGANGSPUNTEN<br />

Omdat er nog geen architect is gekozen, is nog niet<br />

bekend hoe het gebouw eruit gaat zien. ‘De school<br />

moet natuurlijk passen in het stedenbouwkundig<br />

plan van dit deel van <strong>Vathorst</strong>. Laakse Tuinen heeft<br />

de stedenbouw uit de jaren ’30 als uitgangspunt;<br />

baksteenarchitectuur in een groene omgeving.<br />

Dat zal ook de uitstraling van het scholencluster zijn,’<br />

aldus Thera. ‘Het cluster komt aan de rand van<br />

Laakse Tuinen en grenst aan het water en aan het<br />

toekomstige Westelijk park. Een brug verbindt de<br />

kavel met een parkeervoorziening. Deze voorziening<br />

is deels kiss & ride en deels parkeerterrein. Maar het<br />

is ook onderdeel van het park, dus groen ingericht.<br />

Het kiss & ride gedeelte maakt buiten de schoolspits<br />

dubbel gebruik mogelijk als speelterrein,<br />

voor evenementen of een markt. De busjes voor<br />

leerlingenvervoer parkeren/zetten de leerlingen<br />

af op het schoolplein aan de kant van de Ammerzodenlaan.<br />

Buiten de ochtend en middagspits is<br />

het gewoon in gebruik als schoolplein.’<br />

FRISSE SCHOOL<br />

De uitdaging is om met een beperkt budget een<br />

kwalitatief goed en duurzaam gebouw neer te<br />

zetten. Voor Thera betekent dit steeds weer de<br />

juiste afwegingen maken. ‘Het gebouw wordt<br />

voor veertig jaar neergezet,’ legt ze uit. ‘We willen<br />

ervoor waken dat we bezuinigen op zaken die<br />

later essentieel blijken te zijn. Er is een team van<br />

specialisten dat ervoor zorgt dat er straks een<br />

gebouw staat dat veilig en duurzaam is. Het voldoet<br />

aan de BENG eisen (bijna energieneutraal gebouw),<br />

‘We hopen dat beide<br />

onderwijsinstellingen<br />

nog groeien’<br />

wordt gasloos gebouwd en is een Frisse School in<br />

klasse B. Dat betekent dat een schoolgebouw een<br />

laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu<br />

heeft. Dat vinden we belangrijk, omdat het bijdraagt<br />

aan het welzijn van de gebruikers. De kinderen staan<br />

bij alles centraal. Ons streven is dat zij zich optimaal<br />

kunnen ontwikkelen.’<br />

RUIMTE VOOR GROEI<br />

Beide scholen hebben op dit moment nog plek voor<br />

nieuwe leerlingen. ‘We hopen dat beide onderwijsinstellingen<br />

nog groeien. Daarmee hebben we bij de<br />

opzet van dit gebouw rekening gehouden. DOK12 is<br />

echt een wijkschool. We hopen dat veel kinderen uit<br />

Laakse Tuinen en omliggende deelwijken een plekje<br />

bij ons vinden. Ze zijn nu overigens ook al welkom<br />

op de Veencampus. De komende anderhalf jaar is<br />

dat iets verder van huis, maar vanaf 2023 kunnen de<br />

kinderen dan lopend naar school!’ besluit Thera. ❖<br />

2021 BELEEF VATHORST | 29


TEKST KARIN POLDERVAART | FOTOGRAFIE HENK GROENEWOUD<br />

IEDEREEN IS WELKOM BIJ<br />

HOCKEYCLUB EEMVALLEI<br />

Hockey is een populaire sport.<br />

Wie in <strong>Vathorst</strong> met stick en<br />

bal het veld op wil, kan meteen<br />

van start, want Hockeyclub<br />

Eemvallei heeft de wachtlijsten<br />

afgeschaft. Dat heeft alles te<br />

maken met de visie van de<br />

vereniging: ‘Sporten is gezond<br />

en in deze tijd willen we iedereen<br />

de kans geven om te hockeyen.’<br />

D<br />

at Hidde ten Hoor in februari 2020<br />

aan de slag ging als voorzitter van HC<br />

Eemvallei is bijzonder, want hij heeft zelf nooit<br />

gehockeyd. ‘Ik ben meer een voetballer. Maar ik ken<br />

de club en de sport goed, ik kom hier sinds 2006<br />

toen mijn dochter ging hockeyen. Inmiddels hockeyt<br />

mijn jongste zoon ook.’ De vereniging telt bijna 1.200<br />

leden: van jong tot oud, van beginners tot hockyers<br />

met ambitie.<br />

‘Dat is ook de bedoeling’, vertelt Hidde. ‘We zijn<br />

een vereniging voor iedereen en mensen kunnen op<br />

alle niveaus hockeyen. We organiseren trimhockey,<br />

bondscompetities en er wordt gehockeyd op de<br />

hoogste landelijke niveaus. Of je nu veel ambitie<br />

hebt of gewoon een balletje wil slaan, het kan<br />

allemaal.’ Wat maakt hockey zo populair? ‘Het is<br />

een toegankelijke en goed georganiseerde teamsport’,<br />

aldus Hidde. Voor ouders wiens kinderen<br />

hockeyen, maar zelf nog nooit een hockeystick<br />

hebben vastgehouden, is er een oudercursus.<br />

‘In acht weken leren we hen hoe het spel gespeeld<br />

wordt en ervaren ouders zelf hoe het is om op het<br />

veld te staan.’ Het werkt en is blijkbaar leuk: veel<br />

ouders worden daarna ook lid. Wie de sport wil<br />

uitproberen kan meteen terecht, want de club<br />

30 | BELEEF VATHORST 2021


GEZOND EN SPORTIEF<br />

heeft geen wachtlijsten meer. ‘Niet omdat we<br />

minder aanmeldingen krijgen. We vinden gezondheid<br />

belangrijk en in onze visie moet iedereen de kans<br />

krijgen om te sporten. Dan kunnen we ons gewoon<br />

geen wachtlijsten permitteren. Nieuwe leden<br />

moeten soms even wachten tot ze een team<br />

hebben, maar meetrainen kan meteen.’ Het vergt<br />

wel wat van de organisatie: ‘We moeten anders<br />

plannen. We beginnen eerder, hebben meer groepen<br />

en maken intensiever gebruik van de velden.<br />

En sommige teams hebben op zaterdagavond<br />

om 19.00 nog een wedstrijd.’<br />

LIEVER OP ÉÉN LOCATIE<br />

De vereniging heeft twee locaties, maar gaat naar<br />

één plek. ‘We begonnen aan de Caraïben met twee<br />

velden, maar hadden niet voorzien dat er zoveel<br />

mensen wilden hockeyen. Omdat we niet konden<br />

uitbreiden, kwam er nog een locatie aan de Olympus.’<br />

In de praktijk is het niet te doen, aldus Hidde.<br />

‘Teams die hier hun uitwedstrijd spelen, staan<br />

regelmatig op de verkeerde locatie. Ook voor onze<br />

leveranciers is het onhandig, ze moeten altijd naar<br />

twee locaties. En wij hebben dubbele kosten.<br />

Bovendien gaat het ten koste van het verenigingsgevoel.<br />

Mensen hebben niet het gevoel dat ze één<br />

club vormen, ook omdat ze elkaar met twee clubgebouwen<br />

minder tegenkomen. Dat sociale aspect<br />

is juist een essentieel onderdeel van een hockeyvereniging.’<br />

De plannen voor één locatie zijn<br />

vergevorderd, het programma van eisen ligt bij de<br />

gemeente. ‘We willen als vereniging één clubgebouw,<br />

het liefst met zes hockeyvelden, zodat we nog meer<br />

mensen kunnen laten hockeyen. Maar het aantal<br />

velden en de exacte locatie zijn nog niet defintief,<br />

daarover zijn we in gesprek met de gemeente en<br />

OBV. Wij zouden graag in 2023 verhuizen. Het is<br />

wel even de vraag of we dat allemaal gaan halen.<br />

Het streven is er in ieder geval.’<br />

DRANKJE AAN DE BAR<br />

Vanwege Corona kon er even niet getraind worden<br />

en zijn er geen wedstrijden georganiseerd. Toch heeft<br />

de vereniging zoveel mogelijk doorgesport. ‘Met<br />

de jeugd zijn we daarin goed geslaagd. Ze speelden<br />

onderling veel wedstrijden, soms hadden we dertig<br />

wedstrijden in een weekend. Het trok wel een<br />

grote wissel op de vrijwilligers. Ik heb veel respect<br />

voor hun inzet in die tijd. Bij senioren lukte het<br />

minder goed. We organiseerden online challenges,<br />

maar veel meer konden we niet doen. Gelukkig<br />

kan er straks weer meer. Samen wat drinken aan<br />

de bar bijvoorbeeld, dat sociale aspect missen de<br />

leden. En kinderen willen graag tegen andere<br />

clubs spelen.’<br />

RUIMTE VOOR LOKALE INITIATIEVEN<br />

De vereniging heeft genoeg toekomstplannen.<br />

Op korte termijn zijn dat zomerhockey en een<br />

ronde langs de scholen, om kinderen te laten<br />

kennismaken met straathockey. Zodra de<br />

vereniging op één locatie zit, is er plek voor meer<br />

doelgroepen. ‘We hebben plannen voor hockey<br />

voor zestig plussers en kinderen met een beperking.<br />

Ook willen we ruimte geven aan lokale initiatieven.<br />

Dat hoeft niets met hockey te maken te hebben.<br />

Denk aan een ouderensoos, zwangerschapsgym,<br />

cv<br />

Hidde ten Hoor (51) | voorzitter<br />

HC Eemvallei | vastgoedadviseur bij<br />

HITH Vastgoed Advies | getrouwd<br />

met Vanessa ten Hoor - van der<br />

Werf (48) hormooncoach en<br />

personal trainer | heeft drie kinderen<br />

Xara (18), Junior (17, hij voetbalt)<br />

en Matteo (9) | Het gezin woont<br />

sinds 2004 in De Velden.<br />

bootcamps en de club beschikbaar stellen aan<br />

scholen. De velden staan toch een deel van de<br />

dag leeg.’ Tot slot staat het organiseren van Proef<br />

<strong>Vathorst</strong> met lokale horeca op Hiddes lijstje.<br />

‘Ons ideaal is dat iedereen het hier kent en een<br />

keer geweest is.’ ❖<br />

FEITEN EN CIJFERS HC EEMVALLEI<br />

☛ Opgericht op 21 februari 1974 in Bunschoten<br />

als MHC Bunschoten<br />

☛ Opening locatie in 2008 aan Caraïben in<br />

Amersfoort <strong>Vathorst</strong><br />

☛ In 2013 door groei ledenaantal een tweede<br />

locatie aan de Olympus<br />

☛ HC Eemvallei heeft 11<strong>50</strong> leden<br />

☛ Er zijn bijna 200 vrijwilligers actief, inclusief<br />

teammanagers<br />

☛ De club telt 27 jongstejeugdteams, 39 juniorenteams,<br />

12 seniorenteams en 5 trimgroepen.<br />

Daarvan spelen 15 teams selectie<br />

☛ De club heeft vier kunstgrasvelden:<br />

twee semiwater- en twee zandvelden.<br />

☛ Er wordt gespeeld op verschillende niveaus:<br />

landelijk jeugd, district jeugd tot en met de<br />

landelijke 4 e klasse senioren.<br />

☛ Als alles volgens plan verloopt verhuist<br />

HC Eemvallei naar één locatie in het noordwesten<br />

van <strong>Vathorst</strong>, naast het deelplan<br />

Laakse Tuinen.<br />

2021 BELEEF VATHORST | 31


TEKST LEONIE MULDER | FOTOGRAFIE LAURA ELKHUIZEN<br />

BOEKBESPREKING<br />

‘De wereld mooier maken<br />

voor onze kinderen’<br />

De wereld voor kinderen mooier en vreedzamer maken,<br />

dat is de missie van Monique Tekstra-van Lochem (41).<br />

Vanuit haar huis in De Laak runt zij Gastouderbureau Sproet,<br />

is zij fotografe (Antropomo) en schrijft zij kinderboeken<br />

(Antropokids). De rode draad: kinderen & culturen.<br />

Haar grootste project rondde zij dit voorjaar af: het<br />

multiculturele ontdekboek voor kinderen ‘Hé, wie ben jij?’<br />

‘Het is zo belangrijk<br />

dat kinderen zich<br />

kunnen herkennen in<br />

een kinderboek!’<br />

V<br />

an jongs af aan is Monique geïnteresseerd<br />

in hoe mensen in andere delen van de<br />

wereld leven. ‘Al in groep vier tekende ik<br />

mijn hand op papier en maakte ik van iedere vinger<br />

een mens uit een ander continent.’ Haar opleiding<br />

Culturele Antropologie rondde ze af met een onderzoek<br />

naar het leven van kinderen in een Tibetaans<br />

boeddhistisch klooster in Zuid-India. ‘Daar kwam<br />

alles samen: mijn liefde voor kinderen én andere<br />

culturen,’ aldus de enthousiaste schrijfster.<br />

KENNISMAKEN MET LEEFTIJDGENOOTJES<br />

‘Toen ik zelf kinderen kreeg wilde ik hen dolgraag,<br />

aan de hand van prentenboeken, vertellen over de<br />

mensen en culturen die ik tijdens mijn reizen had<br />

ontmoet. Maar tot mijn verbazing vond ik vrijwel<br />

geen boeken met daarin mensen, laat staan<br />

kinderen, uit verschillende culturen. En dus besloot<br />

ik ze zelf te gaan schrijven.’ ‘Tenzin viert feest’<br />

en ‘Sproet: een fijne dag bij de gastouder’ waren<br />

de eerste boeken die Monique publiceerde. Door<br />

Corona kwamen Monique’s reisplannen stil te liggen.<br />

En dus ontstond er tijd om het kinderboek te maken<br />

dat zij zelf voor haar kinderen zo had gemist: een<br />

groot, stevig boek, waarmee kinderen (vanaf 3 jaar)<br />

kunnen kennismaken met de diversiteit van mensen<br />

en culturen in de wereld, aan de hand van 20 leeftijdsgenootjes.<br />

‘Er is nog een groot gebrek<br />

aan diversiteit in kinderboeken en ik vond<br />

het dus belangrijk dat ieder kind zich zou<br />

kunnen herkennen in één of meerdere<br />

kinderen uit het boek. Daarom worden in<br />

het boek ook geen landen genoemd. Er wonen<br />

immers niet alleen maar Helena’s in Bolivia,<br />

maar ook in Nederland en in <strong>Vathorst</strong>’, legt<br />

Monique uit. Om kinderen te laten voelen dat<br />

ook zij deel uitmaken van die diversiteit in de<br />

wereld, staat op elke pagina een spiegeltje,<br />

waardoor kinderen zichzelf letterlijk kunnen<br />

zien te midden van alle anderen.<br />

KIJKEN MET EEN OPEN BLIK<br />

Door middel van tips en vragen in het boek worden<br />

ouders, leerkrachten en begeleiders gestimuleerd<br />

met hun kind in gesprek te gaan over dat wat ze<br />

ontdekken in het boek. Monique: ‘Kinderen kijken<br />

nieuwsgierig en onbevooroordeeld naar de wereld<br />

om hen heen. Hoe mooi zou de wereld zijn als<br />

kinderen die open blik kunnen behouden en<br />

volwassenen dat van hen zouden leren? Ik denk<br />

dat de wereld een heel stuk mooier en vreedzamer<br />

zou worden!’<br />

Meer informatie: www.hewiebenjij.nl en www.antropokids.nl<br />

32 | BELEEF VATHORST 2021


TEKST PAULA KLEISEN | FOTOGRAFIE HANNY VAN EERDEN<br />

PORTRET<br />

PORTRET<br />

SURVEYOR NOUD VAN WAGENINGEN:<br />

Onmisbaar voor de wijk<br />

Als er iemand is op wie het thema ‘Mensen maken de wijk’ van<br />

toepassing is, dan is het wel Noud van Wageningen. Als surveyor<br />

bij Sweco, advies- en ingenieursbureau, is hij verantwoordelijk<br />

voor alle maatvoeringen in <strong>Vathorst</strong>. Wat er ook gebouwd of<br />

aangelegd wordt, hij berekent er de juiste plaats voor. Zijn bijdrage<br />

is onmisbaar geweest bij de bouw van de wijk. Toch zullen er niet<br />

veel mensen zijn die Noud of zijn werk kennen. Hoogste tijd dus<br />

voor een kennismaking!<br />

Wie niet bekend is met de wereld van de<br />

landmeetkunde heeft waarschijnlijk<br />

moeite om te begrijpen wat het werk van Noud<br />

precies inhoudt. ‘Eenvoudig gezegd komt het erop<br />

neer dat ik met coördinaten aangeef waar een<br />

landmeter de piketpaaltjes in de grond moet slaan.<br />

Zo’n piketpaaltje wordt gebruikt om toekomstige<br />

objecten, zoals huizen, wegen, terreinafscheidingen,<br />

kabels, leidingen, bruggen en dergelijke te markeren,’<br />

legt Noud uit. ‘Ik maak dus de vertaalslag van een<br />

ontwerp naar de exacte bepaling van de plek waar<br />

dat ontwerp gerealiseerd gaat worden.’<br />

NAUWKEURIGHEID<br />

Naast ruimtelijk en rekenkundig inzicht is nauwkeurigheid<br />

wel de belangrijkste eigenschap die<br />

iemand in deze functie nodig heeft. Noud: ‘Als ik<br />

mijn werk niet goed doe, kan het bijvoorbeeld zijn<br />

dat er heipalen de grond in gaan op de plek van een<br />

nutstracé.’ Gelukkig is dat in al die jaren nog maar<br />

één keer gebeurd. ‘Zo’n vijfentwintig jaar geleden<br />

startte de bouw van een pand in Nieuwland dat ik<br />

had voorbereid. De eerste heipaal ging de grond in<br />

en warempel, die ging rakelings langs een nutstracé.<br />

Toen kreeg ik het wel even warm!’ Gelukkig bleek<br />

het een fout van de bouwer, die het gebouw tachtig<br />

centimeter had verschoven ten opzichte van de<br />

coördinaten die ik had aangeleverd. ‘Dat geeft wel<br />

aan hoe precies wij moeten werken.’<br />

Gedurende zijn drieenveertig jarige loopbaan is er<br />

veel veranderd. ‘Toen ik begon werd al het werk nog<br />

met de hand gedaan,’ blikt Noud terug. ‘De plaatsbepaling<br />

werd uitgerekend op basis van de locatie<br />

van de kerktorens. Tegenwoordig gebruiken we<br />

daar satellieten voor en wordt alles met computers<br />

gedaan. Dat heeft veel voordelen, maar ook een<br />

nadeel wat mij betreft. Het werk was destijds iets<br />

afwisselender.’ Om zijn werk te kunnen doen hoeft<br />

Noud niet meer de deur uit. ‘Ik kan alles vanachter<br />

mijn computer doen. De landmeters zijn degenen<br />

die het werk in de wijk uitvoeren.’<br />

EEN RADERTJE IN HET GROTE GEHEEL<br />

Noud is al vanaf het allereerste begin bij de<br />

ontwikkeling van <strong>Vathorst</strong> betrokken. ‘Voor Nieuwland<br />

heb ik hetzelfde werk gedaan. Toen dat klaar<br />

was en <strong>Vathorst</strong> opgestart werd, kwam ik er vanzelf<br />

bij,’ vertelt hij. Het was mooi geweest om ook aan<br />

deze wijk tot aan de voltooiing mee te werken.<br />

Maar in april 2022 gaat Noud met pensioen.<br />

‘Het voelt als een goed moment om mijn werkzaamheden<br />

af te bouwen. Ik heb mijn werk altijd met<br />

plezier gedaan. Het is mooi om een radertje<br />

te zijn in het grote geheel van de totstandkoming<br />

van, bijvoorbeeld, een nieuwe wijk. Ik verheug<br />

me erop om straks meer tijd te hebben voor mijn<br />

liefhebberij bijenhouden. En ik weet zeker dat<br />

er iemand anders komt die het laatste stukje van<br />

<strong>Vathorst</strong> van goede maatvoering zal voorzien.’ ❖<br />

2020 BELEEF VATHORST | 33


TEKST KARIN POLDERVAART | FOTOGRAFIE ELLEN KOLFF<br />

Esther en Laurainne in de centrale hal<br />

Hart van <strong>Vathorst</strong> aan de Angelinapolder<br />

VIJF JAAR HART VAN VATHORST:<br />

‘Uitgegroeid tot bruisend buurtcentrum’<br />

Het afgelopen jaar lag de centrale hal er stilletjes bij. Normaal een<br />

plek vol bedrijvigheid: ouders drinken koffie en kletsen bij terwijl<br />

hun kinderen het speelgoed uitproberen, her en der werkt iemand<br />

achter zijn laptop en medewerkers lopen af en aan met dienbladen vol<br />

zelfgemaakt lekkers. Nu de horeca sinds kort weer open is, hopen ze<br />

bij Hart van <strong>Vathorst</strong> diezelfde sfeer zo snel mogelijk terug te krijgen.<br />

Want wat in vijf jaar tijd is opgebouwd, gaat niet zo snel verloren.<br />

D<br />

e vijfde verjaardag van Hart van<br />

<strong>Vathorst</strong> is klein gevierd, vertelt Esther<br />

de Voogd, die verantwoordelijk is voor de<br />

marketing en communicatie. ‘Er was taart voor alle<br />

bewoners en organisaties die hier samenwerken.<br />

En we hebben taart rondgebracht in de buurt bij<br />

winkeliers en scholen. Verder hebben we het<br />

vooral online gevierd met aanbiedingen in onze<br />

webshop.’ Het typeert de rol die Hart van <strong>Vathorst</strong><br />

de afgelopen jaren speelde voor de wijk.<br />

‘We zijn echt uitgegroeid tot buurtcentrum voor de<br />

wijk, een bruisend hart dat bol staat van activiteiten<br />

en waar we iedereen welkom heten.’<br />

Binnen Hart van <strong>Vathorst</strong> werken verschillende<br />

organisaties samen: Stichting Sprank, Accolade<br />

Zorg, Kindercentrum Bzzzonder en de Ontmoetingskerk.<br />

De basis is christelijk en iedereen is er welkom.<br />

Bij Accolade Zorg en Stichting Sprank wonen<br />

mensen met een extra zorgbehoefte in woon-<br />

groepen of een eigen appartement: mensen met<br />

dementie, een verstandelijke beperking of nietaangeboren<br />

hersenletsel bijvoorbeeld. Kinderen<br />

kunnen voor dagopvang, bso en de peuterschool<br />

terecht bij Bzzzonder, ook als ze extra zorgbehoefte<br />

hebben. En in de Ontmoetingskerk komen leden<br />

van de kerk en bewoners samen in diensten<br />

en ontmoetingsgroepen. Daarnaast is er een<br />

behandelcentrum voor fysiotherapie, een kapper<br />

en een verloskundigepraktijk. De bewoners hoeven<br />

zich niet te vervelen, want er zijn allerlei vormen<br />

van dagbesteding. In de creatieve ateliers maken zij<br />

kaarsen en schilderijen, ze kunnen hout bewerken,<br />

meelopen bij facilitair beheer en zalen klaarzetten<br />

voor verhuur. Ook kunnen ze hun handen uit de<br />

mouwen steken in de moestuin of meedraaien in de<br />

bakkerij en het restaurant.<br />

BUURTCENTRUM 2.0<br />

Bij de start hadden alle partijen de intentie om<br />

zoveel mogelijk samen te werken en elkaar te<br />

versterken. Dat is goed gelukt! ‘We zijn uitgegroeid<br />

34 | BELEEF VATHORST 2021


IN BEELD<br />

‘We willen nog<br />

meer activiteiten<br />

en ontmoetingen<br />

organiseren<br />

voor de wijk’<br />

tot een buurtcentrum 2.0’, vertelt Esther<br />

enthousiast. ‘Hart van <strong>Vathorst</strong> is een bruisende<br />

plek waar mensen uit de wijk graag komen en<br />

bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten in de<br />

grote hal. In ons restaurant komen mensen wat<br />

drinken of lunchen, vriendinnen en moeders met<br />

kinderen spreken hier af en je kunt een laptop<br />

openklappen en werken. Er wordt van alles<br />

georganiseerd. Lezingen, maaltijden, kinderactiviteiten<br />

en tijdens de verkiezingen zat het<br />

stembureau hier.’ Memorabel vindt ze de bingoavonden.<br />

Lokale ondernemers zorgden voor de<br />

prijzen. ‘Het zat hier vol met bewoners en mensen<br />

uit de buurt. De stoelen waren niet aan te slepen.<br />

Iedereen had plezier, het bruisde aan alle kanten.’<br />

Met de winkeliers in het winkelcentrum is goed<br />

contact. ‘We zijn geen lid van de winkeliersvereniging,<br />

maar worden betrokken als er iets<br />

georganiseerd wordt, of bij praktische zaken<br />

zoals veiligheidsmaatregelen.’<br />

MIDDEN IN HET LEVEN<br />

Samen in een pand zitten, zorgt voor de nodige<br />

kruisbestuiving en dat was precies de insteek vanaf<br />

de start. ‘Bewoners en bezoekers ontmoeten elkaar<br />

en zo werken we aan een inclusieve plek waar<br />

iedereen kan meedoen. De kapper die hier een<br />

pand huurt, had geen ervaring met mensen met een<br />

zorgbehoefte. Nu knipt ze veel bewoners en heeft<br />

ze iemand rondlopen die daar dagbesteding volgt.’<br />

Ook tussen bewoners wordt verbinding gezocht:<br />

vanaf het woongedeelte van Sprank en Accolade,<br />

hebben de bewoners uitzicht op de kinderspeelplaats.<br />

En vóór Corona gingen de kinderen vaak op<br />

bezoek bij de ‘opa’s en oma’s’. ‘Hopelijk kan dat<br />

binnenkort weer.’ De centrale plek in de wijk draagt<br />

ook bij aan de inclusieve missie: ‘We zitten middenin<br />

het winkelcentrum, dat maakt bewoners onderdeel<br />

van de samenleving. We stoppen ze niet weg, ze<br />

staan hier letterlijk midden in het leven.’<br />

NA CORONA<br />

Hart van <strong>Vathorst</strong> is flink geraakt door Corona en<br />

alle maatregelen. ‘Bijna alle activiteiten vielen<br />

stil. Ik hoop dat we snel weer dat bruisende buurtcentrum<br />

worden. Voor mijn gevoel zijn we na vijf jaar<br />

net uit de opstartfase en we willen graag door: meer<br />

activiteiten, meer kruisbestuiving en ontmoetingen.’<br />

Het uiterlijk van het gebouw werkt niet erg mee,<br />

volgens Esther. ‘Wie langsloopt, weet niet wat hier<br />

gebeurt. We kijken nu wat we met de buitenkant van<br />

het pand kunnen, zodat mensen meer uitgenodigd<br />

worden om binnen te lopen.’ Het vijfjarig bestaan<br />

vieren staat in ieder geval op de agenda. Liefst met<br />

een groots festival, vertelt Esther. ‘Iedereen is hier<br />

welkom, dat willen we nu en in de toekomst nog<br />

meer laten zien.’❖<br />

Esther de Voogd<br />

Laurainne Hop (24) | woont vijf jaar bij<br />

Stichting Sprank in Hart van <strong>Vathorst</strong><br />

‘Hier kan ik mezelf zijn,<br />

met mijn beren’<br />

‘Ik voel me hier thuis. Mijn moeder heeft me<br />

geholpen met het i<strong>nr</strong>ichten van mijn huisje,<br />

dus het is hier heel gezellig. Ik wandel vaak<br />

rond met mijn kinderwagen vol beren, dat<br />

zijn mijn kindjes. Laatst was er eentje ziek,<br />

gelukkig is ie weer beter. Ik heb veel vriendinnen:<br />

Willemijn, Nita en Eva bijvoorbeeld.<br />

We gaan samen wandelen, naar het winkelcentrum<br />

of drinken bakkies koffie. Als ik<br />

wil praten over dingen die ik niet met<br />

vriendinnen kan bespreken, ga ik naar de<br />

groepsleiding. Dat is fijn. Twee dagen<br />

per week ben ik op de dagbesteding. Gelukkig<br />

hoef ik daarvoor niet de deur uit. Daar<br />

maak ik kaarsen of naai ik wat. Sommige<br />

spullen worden verkocht in de webshop of<br />

de winkel in de hal. Laatst heb ik een mooie<br />

hartjeskaars gemaakt, daar ben ik trots op.<br />

Ik heb weleens in de bakkerij geholpen, maar<br />

dat vind ik te druk. Soms ga ik naar de kerk,<br />

helemaal als mijn vader meegaat. Of ik kijk<br />

online naar de dienst. Ik zit ook bij een ontmoetingsgroep<br />

van de kerk. Daar ga ik soms<br />

heen, want ik vind al die mensen een beetje<br />

spannend. Ik mis de koffietafel beneden,<br />

waar we lekker koffie konden drinken met<br />

zijn allen. Hopelijk komt die snel weer terug,<br />

want ik vind het leuk om met bewoners en<br />

bezoekers te kletsen.’<br />

2021 BELEEF VATHORST | 35


COLOFON<br />

BELEEF VATHORST<br />

Juli 2021<br />

©<strong>Beleef</strong> <strong>Vathorst</strong> is een magazine<br />

over wonen in <strong>Vathorst</strong>. Er zijn <strong>50</strong><br />

nummers verschenen sinds september<br />

1999. Nummer <strong>50</strong> is het allerlaatste<br />

nummer dat OBV uitgeeft.<br />

Hoofdredactie<br />

Marjolein Hoogeveen<br />

Giel van der Vlies<br />

Redactie<br />

Paula Kleisen, Karin Poldervaart<br />

en Leonie Mulder<br />

Fotografie<br />

Ellen Kolff, Henk Groenewoud<br />

en Wijgert IJlst<br />

Coverfoto<br />

Cover: Vicky Littleton van<br />

PROOF Bakery. Achterkant cover:<br />

speeltuin aan het Isomeer in De Bron.<br />

Beide foto’s: WIJ Fotografie.<br />

Concept & Vormgeving<br />

Trichis<br />

Aanmelden voor onze<br />

nieuwsbrief kan via de website<br />

www.vathorst.nl. U ontvangt dan<br />

regelmatig informatie over het laatste<br />

nieuws, evenementen en<br />

verkoopbijeenkomsten in<br />

<strong>Vathorst</strong>. Op deze website is ook het<br />

woningaanbod te vinden. Informatie<br />

over vrije kavellocaties:<br />

www.vrijekavelsvathorst.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!