Programmaboekje seizoen 2021-2022 Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

aakwaa
  • No tags were found...

Programmaboekje van wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Seizoen 2021 – 2022

Juli/Augustus 2021


Een nieuwe visgraatvloer?

Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel Driedubbel Vierkant

50 JAAR

KWALITEIT

SINDS 1896

50 jaar maatwerk in houten vloeren

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl


Programmagids S.W.A.

seizoen 2021 – 2022

Inhoud

3 Inhoudsopgave

3 Voorwoord

5 Algemene informatie

8 Open Dag S.W.A.

9 Snuffelmarkt

10 Kindervrijmarkt

16 Cursussen en clubs

27 Buurtactiviteiten S.W.A.

38 Wijkevenementen

40 M.F.C. De Bolder

41 Activiteiten voor ouderen

44 Inschrijfbonnen

45 Gemeente Zwolle

46 Adressen/colofon

Voorwoord

Beste Aa-landers,

Hierbij bieden wij u

het nieuwe programmaboekje

voor het seizoen

2021-2022 aan.

Ook het komende jaar

heeft de S.W.A. weer

een gevarieerd

programma voor u in

petto, onder voorbehoud dat een nieuwe

coronagolf geen beperkingen gaat opleveren.

Onze activiteiten zijn alleen mogelijk door

de inzet van veel vrijwilligers uit de wijk.

Het bestuur is daar zeer erkentelijk voor.

Daarnaast kan ik met genoegen vertellen

dat we op donderdag 29 juli en 5 augustus

twee spannende middagen gaan organiseren

voor de jeugd in de basisschoolleeftijd

(zie info zomeractiviteiten en poster elders

in deze Aakwaa).

We nodigen u graag uit om onze Open Dag

op zaterdag 4 september te bezoeken. Daar

kunt u zich verder oriënteren op het programma.

Met hartelijke groet

namens het bestuur van de S.W.A.,

Aart Karssen, voorzitter

3


4


Algemene informatie

Aanmelding

• Tenzij het anders staat aangegeven bij de activiteiten, kunt u zich aanmelden door

een inschrijfbon achter in dit boekje te gebruiken. De ingevulde bon dient opgestuurd

te worden naar: S.W.A., Dobbe 29, 8032 JW Zwolle.

• Aanmelding kan ook bij de infobalie van de S.W.A. in M.F.C. De Bolder.

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.30 - 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur.

Telefoon: 4539813 (Infobalie is gesloten tijdens de schoolvakanties).

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl (altijd naam, adres en

telefoonnummer vermelden in de mail).

Via de website kunt u zich aanmelden op:

www.wijkgemeenschapaalanden.nl/contact/inschrijfformulier-cursus-workshop.

• Aanmelden kan tot en met zaterdag 4 september 2021.

• Ook als u eerder heeft deelgenomen aan een activiteit dient u zich opnieuw op te geven.

• Wilt u samen met iemand anders aan een activiteit deelnemen, dan kunt u dit onder

vermelding van naam en adres bij ‘opmerkingen’ zetten.

• U krijgt tijdig bericht omtrent de start van de door u gekozen activiteit.

• Bij onvoldoende deelname kan het zijn dat een activiteit niet doorgaat,

daarvan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

• Bij meer aanmeldingen dan plaatsen zal er geloot worden. In dat geval gaan

Aa-landers vóór. Bent u uitgeloot dan berichten wij u tijdig.

• Deelname aan de S.W.A. activiteiten valt geheel onder eigen aansprakelijkheid

van de deelnemers.

• Het cursusgeld dient op de eerste lesdag contant te worden voldaan.

• De begeleiding van de cursussen/workshops ligt in handen van vakkrachten.

Start activiteiten & vakanties

Tenzij anders vermeld, starten de activiteiten in de week

van 27 september 2021.

Er zijn geen vaste activiteiten in de schoolvakanties:

• Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021

• Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

• Voorjaarsvakantie: 19 t/m 27 februari 2022

• Meivakantie: 30 april t/m 8 mei 2022

• Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus 2022

De activiteiten lopen door tot eind mei, tenzij anders

wordt aangekondigd.

Voor alles geldt: mits de coronamaatregelen het toelaten.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u

terecht bij de infobalie

(zie aanmelding hierboven)

en op 4 september a.s.

op de infomarkt op de

Open Dag S.W.A. van

9.30 – 15.00 uur.

De diverse activiteiten en

cursussen presenteren

zich dan middels een

informatiestand in

M.F.C. De Bolder

5


Wij helpen verder bij schulden,

werk zoeken en meedoen in

Zwolle. Help jij ook mee?

Nadin (28)

ParticipatieMaatje

bij Voor Elkaar Zwolle

"Als sociaal werker is

het al lastig alle

regelingen te

begrijpen. Laat staan

hoe dat is voor nieuwe

Nederlanders."

Lees meer over Nadins ervaring op voorelkaarzwolle.nl/nadin

nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

6


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

7


Open Dag S.W.A.

zaterdag 4 september 2021

Wanneer u zich afvraagt wat er allemaal gedaan wordt door uw wijkvereniging de Stichting

Wijkgemeenschap Aa-landen, dan kunt u zich hierover (laten) informeren op de Open Dag

van de S.W.A. Daar zullen de activiteiten en cursussen van de wijkvereniging gepresenteerd worden.

Dit jaar zal schermvereniging Valiant aanwezig zijn met demonstraties en voor de geïnteresseerden

geven zij kleinschalige clinics.

Voor de liefhebbers van schaken en dammen zijn er een XXL schaakspel en damspel aanwezig.

En last but not least kan iedereen meedoen aan de Aakwaa XXL Sjoelcompetitie, met voor elke

deelnemer een attentie en prijzen voor de winnaars!

Daarnaast is er een kindervrijmarkt buiten voor De Bolder en een snuffelmarkt in De Bolder

en draait er een extra Repair Café.

De Open Dag begint om 9.30 uur en duurt tot 15.00 uur.

8


Snuffelmarkt Open Dag S.W.A.

Op zaterdag 4 september a.s. organiseert uw wijkvereniging de Stichting Wijkgemeenschap

Aa-landen weer een snuffelmarkt in Multifunctioneel Centrum De Bolder tijdens de jaarlijkse

Open Dag. De snuffelmarkt wordt gehouden van 9.30 – 15.00 uur en is gratis toegankelijk.

U kunt 2 of 3 tafels huren om uw overtollige spullen te verkopen. De afmeting van een tafel is

1,20 m x 0,60 m. Om een plek te reserveren kunt u onderstaande bon invullen en vóór

28 augustus inleveren bij de infobalie van de S.W.A. in M.F.C. De Bolder. De inschrijving

wordt definitief na betaling van het inschrijfgeld.

De infobalie is geopend van maandag t/m donderdag van 9.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur,

in juni en juli alleen ‘s morgens en tijdens de zomervakantie gesloten.

Voor meer informatie: tel (038) 4539813 of mail infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

INSCHRIJFBON SNUFFELMARKT S.W.A

Naam :

Adres :

Postcode/Plaats :

Telefoon :

Wil het volgende reserveren:

❏ 2 tafels voor e12,50

❏ 3 tafels voor e17,50

Contant betaald op :

Behandeld door :

een bedrag van e

9


Kindervrijmarkt

Open Dag S.W.A

Om uw (klein-)kinderen de gelegenheid

te bieden hun overtollige speelgoed en

andere snuisterijen te koop aan te bieden,

organiseert de S.W.A. tijdens haar Open

Dag op 4 september a.s. weer

een kindervrijmarkt.

Op deze kleedjesmarkt kunnen kinderen

in de leeftijd tot 12 jaar met een kleed

plaats nemen voor en rond De Bolder.

Reserveren is niet nodig.

LET OP:

Op de kindervrijmarkt mag uitsluitend

tweedehands speelgoed en klein spul

worden verkocht.

10


11


12


pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

13


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

d r u k k e r i j

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

80

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL

HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER

9.4/10

feedback

company

AUTO’S

OP VOORRAAD

In alle prijsklassen met KMen

onderhoudshistorie

15


Cursussen en clubs18


Markertekenen

Voor diegene die eens wat anders wil op het gebied van

tekenen, is het mogelijk om mee te doen met de workshops

‘tekenen met markers’. Het tekenen met markers

is een techniek die op een frisse wijze, voor zowel

jong als oud, laat zien hoe men op een eenvoudige,

gebruikersvriendelijke wijze, schitterende

tekeningen kan maken. Prachtige heldere

Markertekening naar eigen ontwerp

kleuren, gemakkelijk en direct te gebruiken, weinig

of geen onderhoud en gemakkelijk mee te nemen.

Dit zijn enkele kenmerken van de marker.

De marker is verkrijgbaar in een grote

hoeveelheid verschillende kleuren.

Als ervaren en deskundig tekendocent, die o.a.

workshops geeft op scholen (Cibap, voortgezet

onderwijs en basisscholen), nodig ik u graag uit

om deel te nemen aan deze workshops bij de

S.W.A. in De Bolder. Mocht u meer informatie

willen ontvangen over deze workshops dan kunt

u mailen naar voges.illustraties@gmail.com .

Markertekening naar voorbeeld door

deelnemer Janette Storm

Tijdens de infomarkt op de Open Dag van de

S.W.A. kunt u demonstraties markertekenen

bijwonen.

Dag/tijd : woensdag 19.30 – 21.30 uur

Start : woensdag 29 september 2021

Kosten : € 60,- voor tien lessen

(exclusief materiaal)

Leiding : Jaap Voges

Markertekening naar eigen ontwerp

19


Keramiek

We kunnen weer met de handen in de klei.

In een ontspannen en gezellige sfeer hoop ik deelnemers te ondersteunen

met dat wat jullie willen maken. Of je beginner of gevorderd

bent, er valt altijd wat te ontdekken met en tijdens het werken met klei:

het vormen, afwerken en glazuren.

Indien mogelijk worden er werkstukken in de raku-oven gestookt.

Altijd is er de verrassing en ga je met je eigen mooie werkstuk naar huis.

Dag/tijd : maandag 13.30 – 15.30 uur en

maandag 19.30 – 21.30 uur donderdag 14.00 – 16.00 uur

en donderdag 10.00 – 12.00 uur

Start : 27 en 30 september

Kosten : € 65,- voor 10 lessen, inclusief materiaal

Leiding : Ria Quartel

20


Hatha /Dru Yoga

Yoga voor de totale ontspanning van lichaam en geest,

gegeven in een krachtige vloeiende bewegingsreeks.

Deze reeks of fl ow, behorende bij de Dru Yoga wordt

afgewisseld met wat oefeningen van de Hatha Yoga

en is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

De lessen duren 60 minuten en hebben steeds een

duidelijke opbouw. We beginnen met aarden en

ademhalingstechnieken, gaan dan verder met vrolijke

activatie, een EBR (Energy Block Relase) en wat

yogahoudingen en we sluiten steeds af met een

welverdiende Savasana. (eindontspanning).

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en meer informatie willen, mail dan je vragen naar maike.

wiltink@home.nl

Op de Open Dag van de S.W.A. op 4 september zijn er twee gratis proefl essen van

11.00 – 11.30 uur en van 13.00 – 13.30 uur.

Dag/tijd : dinsdag van 19.30 -20.30 uur

Start : 28 september

Kosten : € 50,- voor 10 lessen

Meenemen : een matje, deken en een kussen (en eventueel anti- slip sokken)

Leiding : Maike Wiltink

21


Recreatief Volleybal

Elke donderdagavond spelen wij in de kleine

sportzaal van De Bolder. Wilt u werken aan uw

techniek en een avond gezelligheid hebben, kom

dan eens kijken en neem vooral uw sportkleding

mee, u bent van harte welkom! Volleybalervaring

is wel een must, wij kunnen geen training

verzorgen. Zowel dames als heren zijn welkom.

Dag/tijd : donderdag 20.30 – 22.00 uur

Start : september 2021

Kosten : € 55,- voor het hele seizoen

Leiding : Frank Bloemberg

Kookclub voor jongens en meisjes

van 8 – 11 jaar

Met elkaar gaan we gezellig in de keuken bezig. Het is

heel leuk om lekkere dingen te maken zoals bijvoorbeeld

spaghetti of bami. Verder horen ook soep maken en

koekjes en taarten bakken erbij en niet te vergeten een

lekker toetje.

Dag/tijd

Start

Kosten

Leiding

: woensdag 15.00 – 16.30 uur

: 29 september

: € 7,- per maand

: Joyce Mielatz

22


Sini’s Haiku

Haiku: Sini WIt, foto: Ank Pot

Persoonlijke

1 op 1 begeleiding

Plan op

maat!

bij afvallen en

op gewicht

blijven!

The 1:1 Diet met

Sandra Smit

06 28 36 18 20 | Zwolle

www.slankmetsan.nl

Vegro is is jouw zorgwinkel

voor het het lenen, lenen, huren huren en

kopen van hulpmiddelen.

kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?

Waar Vegro zorgwinkel kun je ons Zwolle vinden?

Vegro Vechtstraat zorgwinkel 104, 8021 Zwolle AZ

Vechtstraat Telefoon: 0900104, – 288 8021 77 66 AZ

Telefoon: 0900 – 288 77 66

23


pagina 08

zaterdag 26 januari 2019 22:28:27

24


Marjanne Staal Uitvaartverzorging

z o r g z a a m e n z o r g v u l d i g

Persoonlijke

begeleiding

in een sfeer

van rust,

aandacht

en openheid

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 109 669 39

Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle | www.marjannestaal.nl

Zoek je flexibele opvang?

Je vindt het bij onze nieuwste

kinderdagverblijven in Zwolle, voorheen

onderdeel van De 7 dwergen.

Het persoonlijke en warme karakter van de

locaties zorgt ervoor dat je kind zich hier

thuis voelt, vriendjes maakt en zich in eigen

tempo ontwikkelt.

Kijk voor meer informatie op www.partou.nl

of bel 088 2357500.

Holtenbroek

Partou Haydnstraat 2

Stadshagen

Partou Zwaardvegerstraat 124

Partou Sterrenkroos 52

21 0119 Advertentie Partou in Zwolle.indd 1 21-1-2021 20:34:21

25


26


Buurtactiviteiten S.W.A.

Wijkblad Aakwaa

Een actieve wijkvereniging heeft een

eigen wijkblad. Dat is de Aakwaa voor

de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen.

Jaarlijks verschijnt de Aakwaa tien keer,

negen keer met een reguliere uitgave en

een keer als programmaboekje.

Op dit moment bestaat de redactie uit drie

enthousiaste vrijwilligers.

Zij zorgen er voor dat nieuws, nieuwtjes,

wetenswaardigheden en grote of kleine

evenementen onder uw aandacht worden

gebracht. De informatie betreffende

Aa-landen heeft daarbij altijd voorrang.

Vele tientallen vrijwilligers zorgen voor

de verspreiding zodat het blad ook

daadwerkelijk bij u op de deurmat valt.

Wilt u kopij aanleveren dan kunt u

achter in de Aakwaa altijd de uiterste

inleverdatum vinden.

Het adres om kopij te sturen is:

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Ook is het mogelijk advertenties te

plaatsen. Uit de opbrengst daarvan wordt

de Aakwaa bekostigd en is het nog steeds

mogelijk het blad gratis huis-aan-huis te

bezorgen. Voor mogelijkheden en tarieven

kunt u mailen naar advertentieaakwaa@

wijkgemeenschapaalanden.nl of bellen

met Pierre Meurs: 0613395753

Het redactieteam wil zich graag versterken met een nieuw redactielid. Een buurtgenoot (m/v)

met frisse ideeën en een vlotte pen. Iemand die plezier heeft in schrijven; die benieuwd is naar

wat er in Aa-landen gebeurt en gaat gebeuren en daarover wil rapporteren. Iemand die ook zelf

interessante dingen in Aa-landen en haar bewoners signaleert en (na een interview) hierover in

het wijkblad schrijft. Iemand die in de haarvaten van de wijk zit en zijn/haar bevindingen met de

wijkgenoten wil delen.

Heeft u interesse, mail dan naar: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

27


Nestkastengroep

Wij zijn actief in de hele wijk Aa-Landen. Sinds een jaar hebben

we weer een fl inke groep, maar we kunnen nog wel wat mensen

gebruiken. Sommige ‘wijkjes’ zijn best groot of er zijn nog

nestkastloze stukken in de wijk.

De kasten worden door de groep zelf gemaakt, maar de

meesten van ons zorgen voor het ophangen en schonen ervan.

En natuurlijk moeten er regelmatig kasten vervangen worden.

Over het algemeen gaan we tweemaal per jaar (voor- en najaar)

bij de kasten langs om ze schoon te maken. Als je het leuk vindt,

kun je vaker langs om eieren te tellen en/of te kijken wie er

broeden. We vergaderen twee keer per jaar in De Bolder.

• Wat kost het? Niets, alleen wat vrije tijd! Voor materiaal

en gereedschap wordt gezorgd.

• Wie doen het? Vrijwilligers uit de wijk vanaf 15 jaar.

• Wat voor mensen zoeken we? Je hoeft geen vogelexpert

te zijn maar wel enthousiast.

• Interesse? Lijkt het je leuk of wil je meer weten?

Neem gerust contact op met John of Loes Lodder

(038) 4543891 of mail naar loeslodderbijl@gmail.com

28


Aa-weide

Buurtweide voor de buurt, door de buurt

De Aa-weide is een buurtweide gelegen aan het prachtige natuurgebied, de Wijde Aa.

Op de weide wonen verschillende dieren zoals; geiten, pony’s, schapen, kippen, konijnen,

kalkoenen en varkens.

De weide wordt draaiende gehouden door

een team enthousiaste vrijwilligers die iedere

dag de dieren voeren, verzorgen, de weide

onderhouden op eigen gezette tijden. En nog

eens een enthousiast team vrijwilligers dat de

weide openstelt voor de wijkbewoners

op vaste tijden.

Na een lange sluiting door corona is het fijn

dat we weer open mogen. Dat betekent weer

meer leven in de brouwerij, wat zowel voor de

grote als kleine wijkbewoners ontzettend leuk

is, maar ook de dieren genieten van al deze

extra aandacht en liefde!

We proberen met elkaar de weide zo leuk en

aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo hebben

we een zandbak voor de allerkleinsten

gemaakt waar ze ongestoord kunnen

spelen. En hopen we weer leuke feesten

te organiseren zoals het paasfeest en het

schaapscheerderfeest .

Natuurlijk staan we altijd open voor leuke

ideeën en tips voor verbetering ten behoeve

van mens en dier. Hiervoor kun je ons mailen

of vertel het een van de vrijwilligers.

Lijkt het je leuk om zelf aan te sluiten bij team

Aa-weide vrijwilligers? Leuk, mail ons dan,

we kunnen altijd extra handen gebruiken.

Ook is er de mogelijkheid om een gift te

doneren en/of groente. Voor beide hangt/

staat er bij de ingang een bak. Dit gaat

allemaal naar de dieren, zij zijn heel blij

met deze extra’s!

29


Let wel op, de dieren mogen niet alle soorten

groenten hebben, er hangt een lijst op het

prikbord.

Misschien wist u het niet, maar brood mogen

onze dieren niet.

Openingstijden:

Woensdag en Zondag: 15.00 tot 16.30 uur

Op andere dagen gesloten, is er iemand van

ons aanwezig, vraag dan gerust of je even

binnen mag komen.

Op feestdagen, onvoorziene omstandigheden

vrijwilligers en bij slecht weer is de weide

helaas gesloten voor bezoekers.

Dit zal op facebook bekend worden gemaakt.

ailadres:

aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Facebook: Aa-weide

Instagram: aa_weide

Telefoonnummer voor direct contact:

06-22995554 (Leonie)

30


Repair Café Aa-landen

In onze wijk is ‘Repair Café Aa-landen’ goed ingeburgerd: met elkaar kapotte

spullen een nieuw leven geven! Een duurzaam initiatief in onze veelzijdige,

groene wijk. Helaas heeft het Repair Café een tijd stilgelegen door de

coronacrisis. In deze tijd, van maart 2020 tot juni 2021, zijn er via ons

mailadres zo’n 32 reparaties aangeboden, die door de vrijwilligers thuis zijn

aangenomen. Sinds de start op 17 november 2017 zijn er totaal 933 reparaties

aangeboden. We zijn dus op weg naar de 1000e reparatie. Kijkend naar het

aantal reparaties per reguliere Repair Café openstelling, zo’n 40 stuks, komen

we daar dit jaar nog aan. Hier gaan we extra aandacht aan besteden.

Levensduur verlengen

Duurzaamheid is een aspect waar we niet meer om heen kunnen, willen we

onze aardbol leefbaar houden. Verlengen van de levensduur van een product is

een manier om de afvalberg minder snel te laten groeien en grondstoffen beter

te benutten. Vaak weten we niet hoe een apparaat te repareren is, of textiel op

te laten fleuren. Winkels zijn nauwelijks ingesteld om iets te repareren. Alles

dat wordt afgedankt is verlies aan (schaarse) grondstoffen of vraagt weer een

nieuw (milieubelastend) proces om iets nieuws te maken.

Voor en door Aa-landers

In onze wijk is Repair Café Aa-landen mogelijk in samenwerking met de S.W.A.

De vrijwilligers komen uit onze wijk. Er is een veelheid aan kennis aanwezig

om elektronische- of mechanische producten te repareren, hout te bewerken,

of textiel te herstellen. Dus heeft u in huis mankementen aan ‘iets’ met een

stekker, een klok, (zak)lamp, shirt, broek, jas, of iets anders dat mogelijk te

repareren is, kom dan eens kennismaken met de expertise van ons Repair

Café Aa-landen!

Openingstijden en contact

Ons reguliere Repair Café Aa-landen is open op de derde vrijdag van de maand

(buiten de schoolvakanties), van 12.00 - 16.00 uur in De Bolder (Dobbe 29).

In september is ons Repair Café Aa-landen extra open op zaterdag

4 september tijdens de Open Dag van de S.W.A.

Namens Repair Café Aa-landen, Riet Poppe

De openingsdata van Repair Café Aa-landen zijn:

2021

• vrijdag 27 augustus (afwijkend:

4e vrijdag van de maand wegens

schoolvakantie)

• zaterdag 4 september\

(afwijkend: tijdens de S.W.A.

open dag van 9.30 – 15.00 uur)

• vrijdag 17 september

• vrijdag 15 oktober

• vrijdag 19 november

• vrijdag 17 december

2022

• vrijdag 21 januari

• vrijdag 18 februari

• vrijdag 18 maart

• vrijdag 22 april

(afwijkend: 4e vrijdag van

de maand wegens goede vrijdag)

• vrijdag 20 mei

• vrijdag 17 juni

• vrijdag15 juli

Contactpersoon: Riet Poppe Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl Facebook: Repair Café Aa-landen

31


Infobalie

In M.F.C. De Bolder beschikt de S.W.A. over een

goedlopende infobalie. Per dagdeel zijn hier vrijwilligers

aanwezig om wijkbewoners informatie te verstrekken

over de activiteiten van de S.W.A.

U kunt ook vragen stellen over allerlei andere zaken

die de wijk betreffen, men zal daar dan een antwoord

op proberen te vinden.

Er zijn allerlei folders aanwezig over stedelijke

activiteiten en cursussen, gemeentelijke regelingen e.d.

Openingstijden: maandag t/m donderdag,

9.30 – 12.00 uur en

13.30 – 16.00 uur

(behalve in de schoolvakanties)

Telefoon: (038) 4539813

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Inzameling doppen/deksels, eierdozen,

inktcartridges/mobieltjes voor goede doelen

De opbrengst van de overige dozen is voor muziekvereniging

Jubal. De lege inktcartridges en oude mobieltjes

worden ingezameld voor de Stichting DierenLot.

Voor de goede orde: de S.W.A. verkoopt het niet zelf, wij

zorgen dat het bij een centraal inzamelpunt terechtkomt

waar er verder voor wordt zorg gedragen.

In de hal van De Bolder staan vier zwarte afvalbakken

waarin u uw schone (!) doppen en deksels, gebruikte

hele eierdozen van karton en lege inktcartridges en oude

mobieltjes kunt

deponeren. De doppen en deksels zullen worden gerecycled

en worden daartoe verkocht.

De opbrengst is voor het diabetesfonds en voor de opleiding

van blindengeleidehonden. De eierdozen worden voor

hergebruik verkocht en de opbrengst van de dozen (voor 6

en 10 eieren) is voor het Zonnehuis, voor de aanschaf van

allerlei zaken waar geen budget voor is.

Wat kunt u inleveren?

• schone plastic doppen en deksels van (frisdrank)

flessen en flesjes, (pindakaas)potten en van

vla/yoghurtpakken e.d. (Dus niet de deksels van

boterkuipjes/kwark/smeerkaas of medicijn flacons)

• schone metalen doppen van bierflesjes en deksels

van potten groente e.d.

• eierdozen van karton voor 6 of 10 eieren

• lege inktcartridges en mobieltjes

Let op dat u alles in de juiste bak deponeert en zich

beperkt tot datgene wat hierboven staat vermeld.

(Alles wat verkeerd wordt ingeleverd moet handmatig

worden verwijderd!) Mochten de bakken vol zijn dan

kunt u dit aangeven bij de infobalie S.W.A.

Tijdens de schoolvakanties wordt er niet ingezameld.

32


Buurthulp Aa-landen

Bij de meesten van u is Buurthulp Aa-landen bekend. Al vele jaren helpen

vrijwilligers van de Buurthulp Aa-landen mensen uit onze wijk bij diverse hulpvragen.

Wat biedt Buurthulp Aa-landen?

De vrijwilligers van de buurthulp kunnen u hulp bieden bij incidentele hulpvragen voor een

afgebakende tijdsduur. Te denken valt aan:

kleine klusjes, zoals het ophangen van een schilderijtje

vervoer*) van en naar het ziekenhuis en waar nodig: wachten tijdens de behandeling

een paar uur hulp bij tuinwerk, zoals bv. grasmaaien of snoeien

boodschappen doen, maar ook mee gaan winkelen

een wandelingetje maken

koffi edrinken en een praatje maken met bv. iemand die geïsoleerd is geraakt

• hulp bij o.a. een vastgelopen computer, programma’s instellen van tv

*) Tegen kostendekkende kilometervergoeding.

Na een half jaar sluiting van De Bolder vanwege corona zijn we weer op maandag- en

woensdagmorgen aanwezig in De Bolder.

Op deze dagen is één van de telefonisten tussen 10.00 en 11.30 uur in De Bolder en zijn we

bereikbaar via het telefoonnummer (038) 453 98 13. Komt er een hulpvraag binnen van een

inwoner uit Aa-landen dan vraagt zij één van de vrijwilligers deze hulp te geven.

U kunt dan ook met uw hulpvraag op maandag- of woensdagmorgen naar De Bolder komen.

Via e-mail (buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl) zijn we alle dagen bereikbaar.

Samen kunnen we in de wijk Aa-landen het begrip noaberschap vormgeven.

de vrijwilligers van Buurthulp Aa-landen

S.W.A. Zomeractiviteiten

Normaal gesproken zou u hier een stukje verwachten over

Huttendorp. Ook dit jaar kan Huttendorp helaas niet doorgaan.

Volgend jaar zijn de huttenbouwers weer van de partij en zult u

ze ook weer aantreffen in het programmaboekje van 2022-2023.

In plaats van Huttendorp organiseren we dit jaar voor de basisschooljeugd

een aantal zomeractiviteiten op twee donderdag-

middagen. Te weten donderdagmiddag 29 juli en donderdagmiddag

5 augustus van 13.00 – 17.00 uur op het grasveld aan de

Merwedelaan. Hieraan kunnen de kinderen gratis deelnemen.

Voor de workshops geldt wel dat er een maximaal aantal deelnemers

is, maar er worden telkens meerdere workshops gegeven.

Kijk voor het programma op de poster elders in deze Aakwaa.

In de weken erna op 12 en 19 augustus zal Travers het e.e.a.

organiseren. Kijk daarvoor op hun facebookpagina:

Jeugdwerker Zwolle Noord (Travers Welzijn).

33


34


35


Steun uw wijkvereniging word vrijwilliger

of doneer uw bijdrage op NL23 INGB 0002 0328 23

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29 - 8032 JW Zwolle - T. 038 453 98 13

www.wijkgemeenschapaalanden.nl - info@wijkgemeenschapaalanden.nl

KINDERCOACHING

Persoonlijke en praktische begeleiding

voor kinderen en hun ouders.

Monique Schreuder | 06 46 44 01 68 | www.77keergeluk.nl | Rijnlaan 37

36


37


Wijkevenementen S.W.A.

Ieder jaar worden er naast cursussen allerlei andere activiteiten door uw wijkvereniging

de S.W.A. georganiseerd. Voor het komende jaar staan de volgende evenementen in

de planning, niet alle data en tijden zijn al bekend (aankondigingen staan altijd in de

Aakwaa en op de website, facebook en twitter):

2021

• donderdag 29 juli 13.00 – 15.00 uur Zomeractiviteiten basisschooljeugd op grasveld

Merwedelaan, o.a. workshops HipHop en Freerun

• donderdag 5 augustus 13.00 – 15.00 uur Zomeractiviteiten basisschooljeugd

op grasveld Merwedelaan, o.a. workshops Djembé en Freestyle voetbal

• zaterdag 4 september 9.30 – 15.00 uur Open Dag S.W.A. in

De Bolder. Met o.a. presentatie activiteiten S.W.A., een kindervrijmarkt, een snuffelmarkt

en het Repair Café. Tevens de laatste mogelijkheid tot inschrijving voor cursus/workshop/activiteit.

zaterdag 27 november 13.00 – 16.30 uur Sinterklaasintocht en feest in De Bolder

• zaterdag 18 december 9.30 – 16.00 uur KerstCreatiefBeurs in De Bolder

2022

Dinsdag 26 april Koningsdagactiviteiten met o.a. vrijmarkt

• VoorjaarsCreatiefBeurs

Schaapscheerderfeest Aa-weide

Al deze evenementen komen tot stand door het enthousiasme en werk van de vele vrijwilligers

van de S.W.A. die dit alles organiseren en doen naast hun normale baan/dagelijkse bezigheden.

Wilt u zich ook inzetten en helpen bij bestaande activiteiten of bij het organiseren, laat het ons

dan weten.

U kunt dat schriftelijk doen naar:

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

38


Wijkcontact functionaris

Politie Zwolle

Nienke Leij

De wijkcontact functionarissen voor

Aa-landen zijn Nienke Leij en Johan

Koetsier. Zij houden elke week

spreekuur in M.F.C. De Bolder.

Wanneer: woensdag 9.30 – 10.30 uur

Telefoon: 06 109 005 42

Mail: nienke.leij@politie.nl en Johan.

koetsier@politie.nl

Instagram: wijkagent_nienke

Adres Politie Zwolle: Koggelaan 8,

8017 JN Zwolle (tel. 0900 8844)

Johan Koetsier

Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

Sinds kort zijn er ook twee BOA’s voor o.a.

Aa-landen, zij stellen zich hier aan u voor.

“Beste bewoners van de wijk Aa-landen,

Wij willen ons graag even kort voorstellen.

Wij zijn Dorothé (links) en Leon (rechts).

Sinds 1 juli 2021 zijn wij de nieuwe buitengewoon

opsporingsambtenaren die de

wijken Aa-landen en Holtenbroek onder

ons hebben. Wij gaan met veel plezier en

vol goede moed aan deze klus beginnen.

Heeft u een klacht of wilt u een melding

doen? Dat kan via www.zwolle.nl/contact.

Ook kunt u de gemeente Zwolle telefonisch

benaderen via het nummer 14038.

Wij hopen jullie in deze mooie wijk te zien”

39


Naast de activiteiten en werkzaamheden van uw wijkvereniging die plaatsvinden

in M.F.C. De Bolder, zijn er ook activiteiten van vaste huurders.

• Badminton ABC * Badminton * abczwolle@gmail.com

• Badmintonclub ‘Sla Maar Raak ‘ * Badminton * tel. (038) 4535298

• Dansschool Bruinewoud * www.dansschoolbruinewoud.nl *

info@dansschoolbruinewoud.nl

• Fabius opleidingen * administratieve opleidingen * tel. 0162426808

* info@fabiusopleidingen.nl

• Ikebana * Japans bloemschikken * jennekesoejoko@gmail.com

• InteraktContour * www.interaktcontour.nl * tel. 0341255777

* info@interaktcontour.nl

• Klaverjasclub De Bolder * tel. 06 43444601

• Nia Academie * opleiding interieurstyling * tel. 0639769933

* nia-vragen@gmail.com

• NVA * www.autisme.nl * tel. 06 20063309 * nvazwolle@gmail.com

• Selfline Kappersopleiding * postbus 24060, 2490 AB Den Haag * info@selfline.nl

• Saborea Salsa * www.saboreasalsa.nl

• Sociaal Wijkteam Noord (S.W.T.) * www.swtzwolle.nl

* inloop op maandag en dinsdag van 9.00-12.00 uur

• Theatergroep Blauwfinger * info@blauwfinger.nl

• Yoga Zwolle * www.stichtingyogazwolle.nl

• Volleybal Aa-landen * volleybal

* tel. (038)4550434

• Volleybal VZN * volleybal

* bdekker@hotmail.com

• WijZ * activiteiten voor ouderen

* tel. (038)8515700 * info@wijz.nu

40


Activiteiten voor de oudere wijkbewoner

Klaverjassen en Rummikub

Op 7 september begint het kaarten weer in M.F.C. De Bolder.

U kunt zich elke dinsdagmiddag om 13.30 uur inschrijven,

aanvang kaarten is om 14.00 uur.

Kosten: e5,- in de maand. Prijskaarten e1,-

Tijdens de wekelijkse klaverjasmiddag vanaf 14.00 uur kan men ook Rummikub spelen.

Opgave daarvoor is niet nodig, gewoon even binnenlopen!

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Mevr. R. van Gelder, tel. (038) 4220216

Mevr. L. Denneboom, tel. 06 23161500 of Dhr. H. Wilke, tel. 06 45708084

Bingo

Elke tweede en derde vrijdag van de maand kunt u vanaf 14.00 uur bingo

spelen in M.F.C. De Bolder. U bent weer van harte welkom om mee te doen.

We zijn weer vol goede moed, kom gerust weer meedoen, gezellig!

Start: vrijdag 10 september

Voor informatie: vanvilsteren@gmail.com

Klaverjasclub De Bolder

Wilt u eens een gezellige avond zonder televisie, denk dan

eens aan klaverjassen.

Eén avond per maand, avondprijzen en een lekker hapje.

We beginnen op donderdag 2 september om 20.00 uur in

M.F.C. De Bolder

Inschrijfgeld: e 2,50 per avond

We spelen een Kerst- en een Paascompetitie.

Een gezellige avond vinden we belangrijker dan winnen.

ilt u op de wachtlijst geplaatst worden of meer over onze

club weten, belt u dan met dhr. W. La Faille,

tel. 06 43444601 of kom langs.

41


42


SAMENOUDEREN

MET ALS THEMA: VRAGEN OVER HET GEHEUGEN

KOM NAAR DE

BUURTKAMER

WIJKBOERDERIJ DE EEMHOEVE

VANAF 13 JULI

T/M 24 AUGUSTUS

ELKE DINSDAG

VAN 10:30 TOT

12:00 UUR

VANAF 31 AUG IN DE

BOLDER

www.samenzwolle.nl/samenouderen

SamenOuderen is een initiatief van WijZ Welzijn Zwolle,

SamenZwolle en diverse (zorg)partners om Zwolse ouderen

een mooie daginvulling te geven.

43


Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Leeftijd (alleen opgeven voor kinderen):

Geeft zich op voor de volgende activiteit:

(M/V)

Op (dag) (tijd)

Opmerkingen:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Leeftijd (alleen opgeven voor kinderen):

Geeft zich op voor de volgende activiteit:

(M/V)

Op (dag) (tijd)

Opmerkingen:

44


Park Aa-landen

Heb je gezien hoe mooi het park langs de Westerveldse Aa er bij ligt? Het koele voorjaar en de vele

regenbuien hebben het park goed gedaan.

Biodiversiteit

Een park met een gezonde biodiversiteit is een park met een variatie aan planten, kruiden, insecten en vogels.

Een natuurlijk evenwicht in een gebied voorkomt bijvoorbeeld een muizenplaag doordat ook de natuurlijke vijand van

de muis in het gebied leeft. De kikker zoekt graag een schuilplaats in hoog gras, maar vertrekt als het gras te vaak wordt

gemaaid. De stammen van de gekapte populieren blijven in het park staan, zodat de natuur zijn gang kan gaan. Mossen,

schimmels en zwammen groeien op de stammen. Insecten kruipen onder barst, een lekkernij voor vogels. Spechten

hakken een holletje om in te schuilen en te nestelen.

Bloemenweides

We hadden graag al dit jaar een bloemenweide aangelegd maar zorgvuldigheid vraagt om wat meer tijd. De komende

tijd oriënteert de gemeente zich op best passende soorten en meest geschikte plekken. We streven ernaar om volgend

jaar bloemenweides aan te leggen in het park. Dat is een wens van omwonenden. Bloemenweides dragen óók bij aan

meer biodiversiteit, maar alleen als de zaden met zorg samengesteld zijn, biologisch en afgestemd op de ondergrond.

Om die reden heeft de gemeente gevraagd aan omwonenden om niet zelf te tuinieren in het park of het gras te maaien.

Het park is ook nu een fi jne plek voor alle wijkbewoners om te wandelen, spelen, uitgelaten te worden en elkaar

te ontmoeten.

45


Wijkblad Aakwaa uitgave juli/augustus 2021 52 e jaargang, nummer 3

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden (tijdelijk)

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: di t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 38 91

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

September 08-09-2021 22-08-2021

Oktober 13-10-2021 24-09-2021

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Dorrit de Jong

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle, T. 0900 - 8844

Wijkcontactfunctionaris: Johan Koetsier en

Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: Johan.koetsier@politie.nl

nienke.leij@politie.nl /

wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

46


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


PRAKTIJK AA-LANDEN

h u i d - e n v o e t v e r z o r g i n g

Huidverzorging:

Gezichtsbehandelingen

Dermabrasie

Mesotherapie

Ultrageluid

Radiofrequentie

Cosmetisch lichttherapie

Epileren, harsen, verven

Voetverzorging:

Pedicure

3 Medisch Pedicures aanwezig

(diabetische/reumatische voet)

Likdoorns, eelt, schimmelnagels

Ingegroeide nagels, nagelbeugels

Wratbehandeling met cryotherapie

Ortheses

ProVoet

Meppelerdiep 29a - 8032TB - Zwolle

T: 038 454 30 40 - www.praktijkaalanden.nl

More magazines by this user
Similar magazines