09.07.2021 Views

Buitensingel Magazine - Nr 3 - zomer 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

03<br />

<strong>zomer</strong> <strong>2021</strong><br />

<strong>Magazine</strong> voor omwonenden en ondernemers in de buurt van de Singelgrachtgarage-Marnix<br />

THEMA:<br />

WATER<br />

BEWONER<br />

IN GESPREK MET<br />

DUIKER<br />

3 VRAGEN AAN DE<br />

DIRECTEUR VAN<br />

HET MARNIX


TWo CHeFs FOoDbAr WEsT<br />

DE mEeSt uNiEkE fOoDbAr vAn dIt mOmEnT!<br />

HEb jIj oNzE bIeRtJeS aL gEpRoEfD?<br />

Open:<br />

Elke dag van 11:30 - 22:00<br />

Lunch - Borrel - Bites - Diner<br />

Maak je reservering via: bar.twochefsbrewing.com<br />

Hugo de Grootplein 7-15, 1052 KV, Amsterdam<br />

HIT: RIFUGIO<br />

2-5 Spelers<br />

Speelduur: 60 min<br />

(2 spelers: 20 min)<br />

Leeftijd 8+<br />

FUN FACTS<br />

Één van de 7 beste spellen van de<br />

afgelopen 5 jaar. (Volkskrant nov. 2018)<br />

Inclusief Rivers&Rafts (Beoordeeld met<br />

een 8 in Spel! <strong>Magazine</strong>)<br />

In Nederland al ruim 6000x verkocht<br />

Makkelijk te leren. Ook zeer geschikt<br />

voor 2 personen. Altijd anders.<br />

COFFEE / BREAKFAST / BRUNCH / LUNCH / SNACKS<br />

IN A NUTSHELL<br />

1) In je beurt leg je allereerst een<br />

landschapstegeltje aan.<br />

2) Vervolgens ga je met je houten speelfiguur<br />

met rugzak (!) opzoek naar: Bloemen,<br />

Dieren, Watervallen, Passen en Bergtoppen.<br />

Hiermee verdien je punten.<br />

3) En je kunt een Rifugio (Italiaans voor<br />

berghut) bouwen. Als iemand via jouw<br />

Rifugio gaat, krijg je ook punten.<br />

info@fjakaamsterdam.com<br />

+31 (0) 642944269<br />

Nassaukade 121<br />

1052 EC Amsterdam<br />

www.instagram.com/fjaka_amsterdam<br />

www.facebook.com/Fjaka_amsterdam<br />

www.fjakaamsterdam.com<br />

4) Zijn alle tegels aangelegd, dan is het spel<br />

afgelopen. Wie dan de meeste punten heeft<br />

wint!<br />

Verkoopadviesprijs: €29,95 - Formaat doos: 25 x 25 x 6 cm<br />

www.nrpgames.com<br />

2


INHOUD<br />

GRAVEN IN HET ARCHIEF<br />

Historische beelden van de Singelgracht 4<br />

NIEUWS & CIJFERS<br />

Feiten over water 5<br />

Zomer!<br />

Het is bijna <strong>zomer</strong>. De bomen staan vol in het<br />

blad en de zon schittert op het water van de<br />

Singelgracht. Vanuit het raam op mijn werkplek<br />

kan ik alle bouwwerkzaamheden goed volgen.<br />

Voor het project Singelgrachtgarage-Marnix<br />

werken we momenteel veel op en onder<br />

water. De vrijkomende grond wordt over water<br />

afgevoerd: een logistieke operatie met een<br />

duurzaam karakter. Daarom staat <strong>Buitensingel</strong><br />

magazine nummer 3 in het teken van water.<br />

Als klein kind had ik al een band met water: ik<br />

was gek op zwemmen en vooral op duiken. Nu<br />

nog, als ik langs water rijd of loop, krijg ik zin<br />

om te zwemmen. Water verkoeld als het warm<br />

is, verlicht als je pijn hebt en geeft troost als je<br />

verdrietig bent. Water is vrijheid!<br />

Straks ligt er onder het water van de<br />

Singelgracht een parkeergarage met 800<br />

plekken. Het water stroomt er dan weer geduldig<br />

overheen. Net alsof er niets is gebeurd.<br />

THEMA WATER<br />

Transport over het water + watercompensatie 6-8<br />

KNUTSELEN<br />

Vouw een bootje of een zwaan 9<br />

ONDERNEMER<br />

Arno Koningstein, mede-eigenaar Cruise With Us 10-11<br />

BEWONERS & DUIKERS<br />

Bewoner Giulia in gesprek met duiker Steven 12-14<br />

3 VRAGEN AAN<br />

Eric Kuiper, directeur Het Marnix 15<br />

COLUMN<br />

Bewoner Oscar Kneppers aan het woord 16<br />

Saskia Boekraad,<br />

Omgevingsmanager Mobilis<br />

COVERFOTO: CARLY WOLLAERT, BEWONER MARNIXKADE<br />

COLOFON<br />

Website www.buitensingel-amsterdam.nl<br />

Redactie Geraldien Prud’homme - buitensingel@mobilis.nl Fotografie Thomas Schlijper - schlijper.nl en Carly Wollaert -<br />

www.carlywollaert.com Artwork KochxBosch Studio - www.kochxbos.com Opmaak en druk Ruparo - www.ruparo.nl<br />

Deze editie kwam tot stand i.s.m. de gemeente Amsterdam, Bas Barkhof, Giulia van den Berg, Oscar Kneppers, Arno Koningstein,<br />

Eric Kuiper, Rik Landhuis, Rick Rutte, Steven Spanhaak, Roos Stallinga en Hugo Wester. ©<strong>2021</strong><br />

3


GRAVEN IN HET ARCHIEF<br />

1663<br />

Ca. 1920<br />

De Raem Poort. Singelgracht gezien uit westelijke<br />

richting naar de Raampoort. Links de brug over de<br />

Singelgracht voor de Raampoort. Op de achtergrond<br />

rechts de Westertoren. Techniek: ets.<br />

Bron: Stadsarchief Amsterdam.<br />

Ca. 1927<br />

Prentbriefkaart van Raampoort,<br />

brug 165 over Singelgracht en<br />

achterzijde Marnixstraat 148-152.<br />

Bron: Stadsarchief Amsterdam.<br />

6 juni 1967<br />

Singelgracht, brug 161 gezien naar<br />

Frederik Hendrikplantsoen.<br />

Bron: Stadsarchief Amsterdam.<br />

Marnixkade 54-53 enz. (v.r.n.l.),<br />

en het Marnixplein (Bad- en<br />

Zweminrichting).<br />

Op de voorgrond de Singelgracht.<br />

Bron: Stadsarchief Amsterdam<br />

4


NIEUWS & CIJFERS<br />

Afsluiting Nassaukade (S100)<br />

Vanwege de bouw van de in-/uitrit van de parkeergarage<br />

onder de Nassaukade (S100) wordt de Nassaukade<br />

tussen de Raampoortbrug en de Zaagpoortbrug van<br />

vrijdag 9 juli om 22.00 uur t/m maandag 23 augustus<br />

om 06.00 uur afgesloten.<br />

Automobilisten en fietsers worden omgeleid. De omleidingsroutes<br />

staan op onze projectwebsite: www.buitensingel-amsterdam.nl<br />

en in de flyer van de gemeente Amsterdam.<br />

Over de werkzaamheden<br />

Tijdens de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix wordt in totaal 4.263<br />

m3 water aan bergingscapaciteit van het Amsterdamse boezemsysteem<br />

(boezem= oppervlaktewater) onttrokken. Waternet heeft de voorwaarde<br />

gesteld dat dit volume tijdens de bouw volledig moet worden gecompenseerd.<br />

Meer hierover leest u in het achtergrondartikel op pag. 8.<br />

Water compensatie<br />

4.263 m3<br />

tijdens de bouw<br />

Transport over water<br />

± 3000<br />

vaarbewegingen<br />

Bijzonder aan de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix is dat een<br />

groot deel van de transporten over het water plaatsvindt.<br />

Zowel de aanvoer als de afvoer van materialen gebeurt grotendeels<br />

per (elektrische) boot. In totaal gaat het om ca. 3000 vaarbewegingen.<br />

Watercompensatie in de eindsituatie<br />

Aan de Marnixkade worden twee voetgangersentrees<br />

in het water gebouwd, waardoor 38 m²<br />

wateroppervlak definitief aan het Amsterdamse<br />

boezemsysteem wordt onttrokken. Dit wateroppervlak<br />

wordt in hetzelfde watersysteem<br />

(de stadsboezem) 1-op-1 gecompenseerd in<br />

de vorm van nieuw oppervlaktewater in het<br />

project Olympiahaven.<br />

Leegpompen bouwkuip<br />

Voor de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix<br />

wordt circa 1 miljoen liter water uit de bouwkuip<br />

naar de gracht overgepompt.<br />

1.000.000<br />

liter water<br />

5


Bouw Singelgrachtgarage:<br />

goed voorbeeld<br />

van transport<br />

over het water<br />

Het transport voor de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix<br />

vindt grotendeels plaats over het<br />

water. Dat is zowel efficiënt als duurzaam. Hoe<br />

werkt dat logistieke proces in de praktijk?<br />

Tekst: Geraldien Prud’homme I Fotografie: Thomas Schlijper<br />

In overleg met Nautisch Beheer en Waternet zijn de vaarroutes<br />

voor de afvoer van grond en de aanvoer van materialen van<br />

en naar de Singelgracht bepaald. Tijdens een proefvaart zijn<br />

alle vaartijden onderzocht: hoe lang duurt het om een beunbak<br />

(duwbak) van A naar B te krijgen? Zo zijn de stalen damwanden<br />

vanaf de Bouwhub in de Coenhaven via het IJ naar de<br />

Singelgracht gebracht. De GEWI-palen worden vanaf de Waterlandterminal<br />

in het Westelijk Havengebied ook via het IJ<br />

aangevoerd.<br />

City Barging is onderdeel van de Rutte Groep en gespecialiseerd<br />

in duurzame logistiek van (bouw)materialen over het<br />

water. De afgegraven grond wordt vanaf de Singelgracht door<br />

deze onderaannemer naar het overslagponton van Boskalis in<br />

het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord gebracht.<br />

“Zo veel mogelijk<br />

vaarbewegingen in een<br />

krap tijdsbestek.”<br />

Rick Rutte, werkvoorbereider bij City Barging: “Wij doen alle<br />

transporten over het water voor de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix.<br />

We varen met bakken van 55 m³ grond via de<br />

Singelgracht door de Kostverlorenvaart naar het IJ met als<br />

eindbestemming Johan van Hasseltkanaal. Dat duurt ongeveer<br />

een half uur. De grootste uitdaging op dit project zijn de<br />

vele vaarbewegingen in een krap tijdsbestek. Vanwege corona<br />

was het tot op heden rustig in de grachten. Maar sinds 5 juni<br />

zijn rondvaartboten met toeristen weer toegestaan. En zodra<br />

het lekker weer is, wordt het drukker op het water.” Voor het<br />

project Singelgrachtgarage-Marnix vaart City Barging dagelijks<br />

met twee of drie duw/sleepboten, waaronder een volledig<br />

elektrische boot. De overige boten varen op Hydrotreated Vegetable<br />

Oil (HVO), dat geeft 91 procent minder CO2-uitstoot<br />

dan conventionele diesel. De bemanning bestaat uit een<br />

schipper en een matroos.<br />

Onder water<br />

“Boskalis doet alle grondwerkzaamheden voor de bouw van de<br />

Singelgrachtgarage. Een jaar voor de eerste werkzaamheden<br />

zijn we al begonnen met de voorbereidingen. Eerst hebben we<br />

het vervuilde slib weggehaald. Nu zijn we bezig met de ontgraving<br />

van -5 NAP tot -11 NAP. Als dat gereed is, maken we<br />

onder water de damwanden schoon. Daarna schonen we de<br />

gracht voor de laatste keer op. Voorbij Funderingstechniek<br />

komt achter ons aan om de GEWI-palen in de bodem te boren.<br />

Met onze kraan brengen we een grindlaag van 30 cm aan<br />

om het laatste beetje slib op de bodem in te pakken, voordat<br />

het onderwaterbeton gestort wordt. Ons werk stopt, zodra het<br />

onderwaterbeton wordt gestort”, vertelt Bas Barkhof, uitvoerder<br />

bij Boskalis.<br />

6


THEMA: WATER<br />

Precisiewerk<br />

Volgens hem is het werken in de Singelgracht precisiewerk.<br />

Vanwege de stempelramen, de stalen constructie van de garage,<br />

in het water moet de machinist met een grijper van 1,5<br />

meter tussen de buizen door graven. “Daar zit ongeveer 4,70<br />

meter tussen. Ook staan er nog verschillende houtenpalen in<br />

de gracht, dat zijn restanten van de bolwerken uit de 17e<br />

eeuw en fundaties van waterleidingen. De machinist van de<br />

graafmachine voelt die obstakels met de grijper, maar hij kan<br />

niet zien wat er onder water gebeurt. Op een computerscherm<br />

ziet hij alle bewegingen van de kraan. Als hij een bak grond uit<br />

de gracht haalt, registreert hij met een voetpedaal de hoeveelheid<br />

en dat ziet hij aan een gekleurd vak op zijn scherm. Zo is<br />

een donkerblauw scherm bijvoorbeeld een meter boven de<br />

maat. Uiteindelijk moet het hele scherm egaal groen worden.<br />

In de keet op het ponton staat ook een scherm dat in verbinding<br />

staat met de graafmachine. Dus daarop kun je de graafwerkzaamheden<br />

in de gracht precies volgen. De machinisten<br />

beginnen aan de buitenkant: de damwandzijde. Vervolgens<br />

halen ze het materiaal in het midden van de gracht eruit. We<br />

ontgraven een meter per keer en werken als het ware in een<br />

U-vorm van de Marnixkade naar de Nassaukade, of andersom.<br />

Omdat je steeds weer onverwachte dingen tegenkomt, moet<br />

de planning in overleg met hoofdaannemer Mobilis vaak worden<br />

aangepast.”<br />

Marker Wadden<br />

Bas Barkhof: “Bij het overslagponton in het Johan van Hasseltkanaal<br />

wordt de grond overgeladen in 70 meter lange bakken<br />

met een inhoud van ruim 800 m³. Dat is de productie van<br />

een dag graven in de Singelgracht. Twee binnenvaartschippers,<br />

vader en zoon, varen dagelijks met hun sleepboot naar<br />

de Marker Wadden. Daar wordt de vracht gelost, dat duurt een<br />

uur of drie, en varen ze met een lege bak terug naar Amsterdam-Noord.<br />

De grond uit de Singelgracht is van goede kwaliteit.<br />

Die gebruiken we voor de aanleg van vogeleilanden op de<br />

Marker Wadden.”<br />

“Speciaal aan dit project is dat het gros van het transport<br />

binnen de stad elektrisch is, dat levert een grote CO2-reductie<br />

op. Mobilis houdt zich aan de belofte dat bij zo’n groot<br />

project al het transport over het water plaatsvindt. De bouw<br />

van de Singelgrachtgarage toont aan dat je emissieloos kunt<br />

varen en is een goed voorbeeld van transport over het water in<br />

plaats van per as (over de weg, red.). Dat kan als benchmark<br />

gaan gelden”, zegt Rick Rutte.<br />

Bas Barkhof vult aan: “De locatie in de Amsterdamse binnenstad<br />

en de beperkte ruimte en tijd maken dit een bijzonder<br />

project. Alles gebeurt vanaf het water, want op de kades is er<br />

geen ruimte.”<br />

7


Watercompensatie:<br />

hoe blijft het Amsterdamse<br />

waterpeil op niveau?<br />

THEMA: WATER<br />

Tekst: Geraldien Prud’homme I Foto: Waternet<br />

De Singelgracht maakt deel uit van de stadsboezem waarin een oppervlaktewaterpeil (streefpeil)<br />

van NAP -0,40 m wordt gehandhaafd. Een boezem is een stelsel van sloten, meren, kanalen<br />

en plassen met een vast streefpeil, die met elkaar in verbinding staan. Deze boezem vangt<br />

het water op uit de omliggende polders en voert het af richting de Noordzee of het IJsselmeer.<br />

De Singelgrachtgarage-Marnix bevindt zich onder het oppervlaktewater<br />

in de Singelgracht en heeft dus geen invloed op<br />

het hemelwatersysteem of de afvoer ervan. Tijdens de bouw<br />

wordt er wel tijdelijk water uit de Singelgracht gepompt. Waternet<br />

hanteert - als er langer dan een half jaar een bepaalde<br />

hoeveelheid water wordt gedempt - een compensatie-eis<br />

in hetzelfde peilgebied, oftewel watercompensatie. Daarom<br />

heeft aannemer Mobilis met Waternet afspraken gemaakt over<br />

de watercompensatie tijdens de bouw.<br />

Watercompensatie<br />

Het waterschap heeft het oppervlaktewater nodig voor de afvoer<br />

van regenwater, want het boezemsysteem van het waterschap<br />

Amstel, Gooi en Vecht is ook een buffer/opslag voor<br />

overtollig water.<br />

Wanneer er veel regen valt kan het watersysteem dit niet allemaal<br />

meteen afvoeren. Daardoor kan het waterpeil in de<br />

grachten stijgen. Het water heeft normaal een peil van NAP<br />

-0,40 m, maar kan als het hevig regent centimeters stijgen.<br />

“Om in de droge bouwkuip te kunnen werken, wordt dit najaar<br />

het eerste deel van de bouwkuip tijdelijk leeggepompt. Wij<br />

ontgraven de bouwkuip om zo meer diepte te creëren voor de<br />

bouw van de garage. Op die manier ontstaat meer volume aan<br />

water, waardoor wij de droog gezette compartimenten kunnen<br />

compenseren. Zo kan het in een zeer uitzonderlijk geval voorkomen<br />

dat de bouwkuip, of een gedeelte daarvan, met water<br />

moet worden gevuld”, vertelt Rik Landhuis, omgevingsmanager<br />

bij Mobilis.<br />

“Die kans is heel klein. Watercompensatie is alleen nodig als<br />

het maatgevend waterpeil bij de Surinamekade te veel stijgt,<br />

bijvoorbeeld bij extreme regenval en dan ook nog eens in<br />

combinatie met een defecte pomp bij het gemaal IJmuiden”,<br />

zegt Hugo Wester, senior medewerker Vergunningen bij Waternet.<br />

Hij vult aan: “De laatste tien jaar zijn er veel minder<br />

schommelingen in de Amsterdamse waterstand. Dit komt onder<br />

andere door betere afspraken met de omliggende waterschappen<br />

en het waterpeil preventief te verlagen.”<br />

Hoe werkt het Amsterdamse watersysteem?<br />

Via daken, straten en regenwaterriolering komt regenwater in<br />

de Amsterdamse grachten terecht. Dit regenwater wordt via<br />

de grachten afgevoerd naar het IJ en stroomt via het Noordzeekanaal<br />

naar het gemaal IJmuiden. Daar wordt het water in<br />

de Noordzee geloosd.<br />

Het gemaal IJmuiden is het grootste van Europa en zorgt dus<br />

voor het uitmalen van water uit het Noordzeekanaal op de<br />

Noordzee. Samen met de naastgelegen spuisluis, die zeven<br />

grote spuikokers telt, zorgt het gemaal jaarlijks voor de afvoer<br />

van ca 4,6 miljard m³ water uit het Amsterdam-Rijnkanaal,<br />

het Markermeer en Veluwemeer. Ruim de helft hiervan komt<br />

van de waterschappen.<br />

De spuisluis (maximale capaciteit 700 m³ water per seconde)<br />

loost de helft van de jaarlijks af te voeren hoeveelheid water<br />

bij eb onder vrij verval (door middel van zwaartekracht). Het<br />

gemaal pompt de rest weg wanneer de waterstand van de<br />

Noordzee te hoog is. Als het water niet snel genoeg via gemaal<br />

IJmuiden kan worden afgevoerd, gebruikt het waterschap gemaal<br />

Zeeburg (zie foto) om water uit de Amsterdamse grachten<br />

weg te pompen naar het Markermeer.<br />

Ook het water ten zuiden van Amsterdam, dat vanuit de polders<br />

in de Amstel wordt gepompt en zo in de stad terechtkomt,<br />

wordt via hetzelfde watersysteem afgevoerd naar IJmuiden.<br />

8


KNUTSELEN<br />

Witte zwanen, zwarte zwanen<br />

Wie gaat er zo over de gracht meevaren?<br />

In de Singelgracht stroomt water. In het water varen<br />

boten en zwemmen zwanen. Binnenkort wordt het water<br />

uit de Singelgracht gepompt en bouwen we de parkeergarage<br />

onder de gracht. Als de parkeergarage klaar is, komt het water<br />

weer terug in de gracht.<br />

Het papier van dit tijdschrift kun je gebruiken om een bootje<br />

of een zwaan te knutselen. Hier zie je hoe je dat moet doen.<br />

Witte zwanen, zwarte zwanen<br />

Wie gaat er zo over de gracht mee varen?<br />

De gracht is nu gesloten<br />

De sleutel is gebroken<br />

Een bootje vouwen<br />

Is er dan geen bouwer dan<br />

Die de sleutel maken kan?<br />

Laat doorgaan<br />

Laat doorgaan<br />

Het varen moet straks voortgaan!<br />

Een zwaan vouwen<br />

9


ARNO KONINGSTEIN, MEDE-EIGENAAR CRUISE WITH US<br />

“De liefde voor water is<br />

al heel vroeg begonnen”<br />

Arno Koningstein is samen met zijn echtgenoot Boen Tan eigenaar van<br />

rederij Cruise With Us. De vaste ligplaats van twee van hun drie luxe<br />

salonboten, de Valentijn en de Soeverein, is aan de Nassaukade tegenover<br />

nummer 108. Hun tijdelijke steiger ligt tegenover nummer 172.<br />

Tekst: Geraldien Prud’homme<br />

Fotografie: Carly Wollaert, bewoner Marnixkade<br />

Hoe is Cruise With Us gestart?<br />

“Tijdens de eerste ontmoeting met mijn<br />

echtgenoot Boen ging ons gesprek over<br />

boten. Hij had een motorboot en een cafetaria<br />

in Haarlem. Ik werkte in de reclame<br />

en had een zeilboot. Toen we verkering<br />

kregen verkochten we onze boten en<br />

kochten samen een bakdekkruiser (klassieke<br />

motorboot, red.). Omdat ik vaak uiteten<br />

moest met klanten, nam ik ze mee<br />

door de grachten op onze bakdekker.<br />

Boen is Indonesisch en kan goed koken.<br />

Hij zorgde voor een hapje en een drankje.<br />

We kregen veel complimenten. Onze gasten<br />

zeiden: ‘Je moet hier je werk van maken.’<br />

In 2001 kochten we de Valentijn. De<br />

restauratie duurde twee jaar. Onder de<br />

oude verflagen kwam een nummer tevoorschijn:<br />

AM9737. Bij het kadaster zeiden<br />

ze: ‘Deze boot is een Amsterdams monument.<br />

Daarmee krijg je van de gemeente<br />

een exploitatievergunning, die zijn lastig<br />

te krijgen.’ Voedingsdeskundige Riek Lotgering-Hillebrand<br />

liet de Valentijn in 1913<br />

bouwen om in de Amsterdamse grachten<br />

te varen. Ze had een radioprogramma over<br />

koken: Halfuurtje voor de vrouw. In de Valentijn<br />

bouwden we een goede keuken en<br />

Boen nam Franse kooklessen. Hij kookt<br />

fusion: Frans met een Oosters tintje. Dat<br />

sloeg ontzettend aan, want wij waren de<br />

enigen die op zo’n klein salonbootje kookten.<br />

De Valentijn lag voor onze deur in de<br />

Egelantiersgracht. Dat was ideaal: vanuit<br />

ons huis konden we de wijnen en het eten<br />

aan boord brengen.”<br />

Hoe kwamen jullie aan de Nassaukade<br />

terecht?<br />

“We kregen veel aanvragen voor trouwerijen<br />

en op de Valentijn is ruimte voor<br />

negentien gasten. Daarom wilden we een<br />

grotere salonboot. Maar vergunningen<br />

zijn schaars in Amsterdam, die worden<br />

verloot. Wij kochten een lot en wonnen!<br />

Toen hebben we een lening afgesloten<br />

en in 2006 op basis van de Valentijn een<br />

nieuwe elektrische salonboot laten<br />

bouwen. Dat had heel wat voeten in<br />

de aarde, want de techniek voor elektrische<br />

boten bestond alleen voor kleine<br />

sloepjes en de Soeverein weegt 35 ton!<br />

Het eerste jaar sliepen we aan boord<br />

om inbraak te voorkomen. Daarna<br />

kregen we aan de Nassaukade<br />

een gezamenlijke<br />

10


ONDERNEMER<br />

ligplaats voor de Soeverein en de Valentijn.<br />

We hebben een ark laten bouwen<br />

om alle spullen op te slaan. Toen we<br />

hoorden over de bouw van de parkeergarage<br />

schrokken we wel. Maar de gemeente<br />

heeft ons goed geholpen om<br />

een andere ligplaats te creëren.”<br />

Wat voor band heb je met deze buurt?<br />

“Vanaf mijn 24e woonde ik op de Marnixkade<br />

110. Mijn zeilboot lag voor de<br />

deur in de Singelgracht. Later verhuisde<br />

“Zo’n tien jaar woonde ik<br />

op de Marnixkade met mijn<br />

zeilboot voor de deur.”<br />

ik naar Marnixkade 111, omdat ik daar<br />

het souterrain erbij kon krijgen. In totaal<br />

heb ik zo’n tien jaar op de Marnixkade<br />

gewoond. Daarna verhuisde ik naar de<br />

Egelantiersgracht, dus dat is om de<br />

hoek en écht de Jordaan.”<br />

Hoe is je liefde voor water ontstaan?<br />

“Oorspronkelijk kom ik uit IJmuiden. De<br />

bijnaam van mijn overgrootvader was<br />

Japie Overzet. Hij had ook een rederij<br />

met salonboten en bracht mensen<br />

vanuit de haven naar het strand<br />

aan de overkant. Toen ik jong<br />

was kocht mijn vader een<br />

sloepje. Later voeren we tijdens gezinsvakanties<br />

met onze kruiser door heel<br />

Nederland. Op m’n achtste heb ik een<br />

oud zeilbootje gekocht en zelf opgeknapt.<br />

Dat bootje gebruikte ik om te leren<br />

zeilen, ik heb nooit les gehad. Dus<br />

de liefde voor water is al heel vroeg begonnen<br />

en dan is het ontzettend leuk als<br />

je van je passie je werk kunt maken.”<br />

Wie zijn jullie klanten?<br />

“We doen vooral veel vaarten voor huwelijken.<br />

Onze boten zijn ‘huis der gemeente’,<br />

dus je kunt aan boord trouwen.<br />

Dan halen we de trouwambtenaar en de<br />

bode op bij de Stopera. We varen een<br />

half uur en wachten voor de Magere<br />

Brug, totdat ze elkaar het ja-woord hebben<br />

gegeven. Als ik toeter en we onder<br />

de brug door varen, mag het bruidspaar<br />

elkaar zoenen. Dan hebben ze een gelukkig<br />

huwelijk! Ook vieren mensen hun<br />

verjaardagen en huwelijksjubilea. Zakelijke<br />

klanten vergaderen met aansluitend<br />

een lunch of diner. We zijn groot geworden<br />

vanwege de goede kwaliteit van ons<br />

eten. Het liefst hebben we een chef-kok<br />

en een pianist aan boord.”<br />

Wat waren de meest bijzondere<br />

gebeurtenissen tijdens een vaart?<br />

“De dag na Koninginnedag hadden we<br />

met de Valentijn en de Soeverein een<br />

vaart voor een Amerikaans cruisebedrijf.<br />

De Soeverein kwam niet meer vooruit:<br />

er zat iets in de schroef. Toen heb ik m’n<br />

kleren uitgetrokken en ben in het water<br />

gesprongen. Met een mes heb ik een<br />

partytent uit de schroef gehaald. De<br />

gasten vonden het natuurlijk hilarisch<br />

dat de kapitein in het water lag, dus ik<br />

sta op veel foto’s in m’n onderbroek.<br />

De first lady van China was op de Soeverein<br />

voor een high tea. Zij kwam met<br />

een helikopter vanuit Den Haag, waar<br />

haar man met Obama vergaderde. Ik<br />

vertelde haar over de geschiedenis van<br />

Amsterdam en hoe de eerste Chinezen<br />

hier kwamen. Dat was leuk, vooral omdat<br />

mijn partner Indonesisch-Chinees<br />

is. Ook hebben we de Turkse president<br />

Gül, de president van Kazachstan en<br />

verschillende film- en<br />

popsterren aan boord<br />

gehad. Maar de vrouw<br />

van een wereldleider<br />

vond ik het meest bijzonder.”<br />

“Het is ontzettend<br />

leuk als je van je<br />

passie je werk<br />

kunt maken.”<br />

11


BEWONERS & DUIKERS<br />

IN GESPREK MET DE DUIKER<br />

BIJZONDER<br />

DAT BIJNA ALLES VANAF<br />

HET WATER<br />

GEBEURT<br />

12


Giulia van den Berg woont sinds drie jaar op<br />

de Marnixkade. In de bouwkeet in het Tweede<br />

Marnixplantsoen gaat zij in gesprek met Steven<br />

Spanhaak, de uitvoerder van duikbedrijf<br />

Aquatech, over hun werkzaamheden in het water<br />

van de Singelgracht.<br />

Giulia: “Leuk dat we dit interview doen, want ik ben benieuwd<br />

naar jullie werkzaamheden. Zelf woon ik op de<br />

Marnixkade en ik zie dat jullie de hele dag in het water en<br />

op de platforms bezig zijn. Hoe ben je eigenlijk op dit<br />

beroep gekomen? Was duiken je hobby?”<br />

Steven: “Nee, maar ik wilde altijd buiten werken. Eigenlijk<br />

zou ik beginnen op een schip in de offshore. Ik wist dat<br />

beroepsduiken bestond en op internet kwam ik Aquatech<br />

tegen. Ik solliciteerde en liep een paar dagen mee. Dat<br />

vond ik erg leuk. In 2008 heb ik bij Aquatech een opleiding<br />

gedaan en nu werk ik er nog steeds.”<br />

Giulia: “Dus duiken was vroeger geen hobby van je? En is<br />

het dat nu wel geworden?”<br />

Steven: “Sportduiken niet. Ik heb<br />

het weleens geprobeerd en tijdens<br />

vakanties in het buitenland heb ik<br />

gesnorkeld. Eigenlijk is duiken een<br />

manier waarop je naar je werk<br />

gaat. Het is een extra aanvulling<br />

op je dag en het maakt je werk<br />

spannender. Maar ik ga niet specifiek<br />

op duikvakantie en hou het bij<br />

een keertje snorkelen.”<br />

Giulia: “Wat doen jullie precies bij<br />

dit project in de gracht?”<br />

Steven: “Mobilis realiseert een<br />

parkeergarage onder de Singelgracht,<br />

samen met Voorbij voor de<br />

fundering en Boskalis voor het<br />

grondwerk. Mobilis doet de droogbouw.<br />

Voorbij heeft de damwanden,<br />

dus de stalen profielen, in de<br />

gracht geplaatst. Boskalis haalt de<br />

grond eruit om voldoende diepte Giulia van den Berg<br />

te creëren om een tweelaagse parkeergarage<br />

te realiseren. Er is veel<br />

constructiewerk onder water om te<br />

zorgen dat de damwanden niet<br />

naar binnen vallen. Wij werken in<br />

het water aan het stalen framewerk.<br />

Soms zie je die grote buizen<br />

in de kraan hangen en de stalen<br />

profielen aan de zijkanten van de<br />

bouwkuip. Die worden afgezonken<br />

naar 2,5 meter. Wij controleren of<br />

die op de juiste plek liggen. Je<br />

moet het zien als een soort boekensteunen.<br />

Wij koppelen de gordingen<br />

aan de stempelbuizen en<br />

vullen die uit. Het is eigenlijk een<br />

kozijn dat plat in het water ligt. Dat<br />

moet ervoor zorgen dat de boel<br />

niet in elkaar zakt en jij veilig aan<br />

de Marnixkade kunt blijven wonen.”<br />

Steven Spanhaak<br />

Giulia: “Interessant. En dan doen jullie elke dag een stukje?”<br />

Steven: “Ja, het gaat om een traject van 400 meter. Per<br />

meter wordt de constructie neergelegd. Boven water wordt<br />

het gekoppeld, dan wordt het afgezonken naar 2,5 meter<br />

waar we dat frame aan het bouwen zijn. Het moet een<br />

geheel worden, dus er zitten boutverbindingen in en er<br />

moet onder water gelast worden. Het frame moeten we<br />

uitvullen, want we kunnen dat niet helemaal pas maken<br />

zodat het er overal helemaal strak tussen ligt. Daarom<br />

hangen we er zakken tussen die we met beton vullen. De<br />

bouwkuip blijft dan mooi rechtop staan als de gracht<br />

straks wordt uitgegraven. Daarna gaan we naar -11 meter.<br />

Voorbij boort ankerpalen in de bodem om te zorgen dat de<br />

vloer van de parkeergarage niet omhoog komt door het<br />

grondwater. Wij brengen daar schotels op aan en plaatsen<br />

wapeningskorven. Dus er zit nog redelijk wat knutselwerk<br />

voor ons in!”<br />

Giulia: “Gaan jullie dan van de ene kant naar de andere<br />

kant van de gracht? Ik zie het ponton steeds op verschillende<br />

plekken liggen.”<br />

Steven: “Nu slaan we soms delen<br />

over. Er worden stukken van 80<br />

meter afgezonken.” Hij maakt een<br />

weids gebaar met zijn armen: “Dus<br />

dan hebben we hier en daar een<br />

koppeling. Daarom ligt het ponton<br />

eerst hier en daarna weer 80 meter<br />

verderop. Eigenlijk zijn we overal<br />

werkzaamheden aan het doen.<br />

Straks tijdens het boren van de ankerpalen<br />

zie je dat we erachteraan<br />

komen. Dan zie je ons door de hele<br />

bouwkuip heen elke dag een stukje<br />

vooruit gaan.”<br />

Giulia wil weten hoe lang de duikwerkzaamheden<br />

in totaal duren.<br />

Steven vertelt dat het duikwerk<br />

voor dit hele jaar staat gepland,<br />

dus tot en met december. Giulia:<br />

”Waarschijnlijk gaat dan het water<br />

eruit?” Steven: “Er wordt beton<br />

gestort en er komt een vloer van<br />

een meter in. Zodra die uitgehard<br />

is, kunnen ze ‘m leegpompen. Dan<br />

kan Mobilis beginnen met de<br />

droogbouw. Op een gegeven moment<br />

ontstaat er een soort bak.<br />

Daar komt een deksel op. Als de<br />

stempelramen zijn verwijderd, is<br />

de gracht weer klaar voor de doorvaart.<br />

Dan ligt er eigenlijk een<br />

dichte kist onder de gracht.“<br />

Giulia: ”Hoe lang werken jullie per<br />

dag onder water?”<br />

Steven: “Nu met het aanbrengen<br />

van de stempelramen werken de<br />

duikers op zo’n 2,5 tot 3 meter<br />

diepte. Dan mogen ze de hele dag<br />

duiken. In de <strong>zomer</strong> blijven ze drie<br />

tot vier uur in het water. In het<br />

13


voorjaar en de winter is dat korter vanwege de temperatuur<br />

van het water. Het is ook afhankelijk van wanneer je<br />

zin in een broodje hebt of naar de wc moet. Je bent natuurlijk<br />

wel fanatiek aan het werk en het is een aanslag op<br />

je lichaam. Dus meestal duiken we anderhalf of twee uur,<br />

nemen dan pauze en gaan daarna weer verder. Maar soms<br />

is er tijdsdruk en moet het werk af. En als we straks op de<br />

bodem werken, zijn onze werktijden gelimiteerd. Daarvoor<br />

hanteren we een tabellenboek waarin staat hoe lang je op<br />

welke diepte mag werken. Als je te lang onder water blijft<br />

krijg je stikstofbellen in je bloed: de caissonziekte. Vanaf<br />

9 meter diepte mag je twee uur duiken. Dus we rouleren<br />

de hele dag. Dat gebeurt nu ook.”<br />

Giulia: ”Met hoeveel duikers zijn jullie?” Steven: “Met z’n<br />

drieën. Twee duikers blijven boven water. Iemand begeleidt<br />

de duik en de ander is stand-by. Dus als de duiker in<br />

nood komt, kan die hem uit het water halen. Ook assisteert<br />

hij de duiker bij zijn werkzaamheden, dus hij geeft<br />

de materialen en gereedschappen aan. De duikers wisselen<br />

elkaar af.”<br />

”Is het zwaar werk?”, vraagt Giulia. Steven: “Soms wel. Er<br />

wordt met zware spullen gesleept en getrokken. Je werkt<br />

op de tast, want onder water heb je weinig of geen zicht.<br />

Dat vergt veel concentratie. In de winter is het water 2 of<br />

3 graden, die kou heeft invloed op je lichaam. Je koelt af<br />

en krijgt koude handen en voeten. Dus je moet steeds<br />

weer even opwarmen. In de <strong>zomer</strong> is het water warmer en<br />

heb je daar natuurlijk minder last van. Als we moeten lassen,<br />

is dat geconcentreerd werk, maar lichamelijk minder<br />

zwaar. Als we die schotels erop zetten, moet je veel moeren<br />

aandraaien, dus dan ben je actiever bezig. Maar de<br />

ene dag is de andere niet en dat is ook het mooie aan dit<br />

vak.”<br />

Giulia: ”Hebben jullie wel een lampje op je duikhelm?”<br />

Steven: “Dat wel. Maar als ze aan het graven zijn, krijg je<br />

veel slipvorming en door al die dwarrelende stofdeeltjes<br />

heeft zo’n lampje geen enkele zin. Op dagen dat er geen<br />

graafwerkzaamheden zijn, heb je verderop in de kuip onder<br />

water soms wel een meter zicht. En met het zonnetje<br />

erbij wordt het water nog wat helderder.”<br />

Giulia: “Hoe ziet jullie duikoutfit er verder uit?”<br />

Steven: “De duikers hebben thermokleding onder hun<br />

duikpak aan. Het duikpak noemen we een droogpak, want<br />

het is waterdicht en sluit af rond de nek en de polsen. De<br />

schoenen zitten aan het pak vast. Je trekt ‘m aan als een<br />

overall met een rits op de rug. De nekdam, een soort<br />

kraag, trek je over je hoofd heen en die valt in de duikhelm.<br />

Verder draag je een vest met lood erin en een vest<br />

met een back-up luchtfles. Dus als er een complicatie is<br />

met de luchtslang hebben de duikers altijd voldoende<br />

lucht om boven water te komen.”<br />

zoals de vaarbewegingen, met de hoofdaannemer en de<br />

onderaannemers te bespreken. Dan gaan ze met een<br />

bootje naar het ponton en starten alles op. Rond 17.00-<br />

17.30 fietsen ze naar hun hotel op het Marineterrein. Vrijdag<br />

rijden ze rond 14.00 uur weer naar huis.”<br />

Giulia: “Pittig om zo veel van huis te huis zijn! En wat vind<br />

jij het leukste aan dit vak?”<br />

Steven: “De diversiteit, want bijna elke dag is anders.<br />

Soms doe je wel productiewerk, zoals met het plaatsen<br />

”Je werkt op de tast, want onder<br />

water heb je weinig of geen zicht.<br />

Dat vergt veel concentratie.”<br />

van die schotels. Maar dat duurt een paar weken. En het<br />

bedenken van oplossingen, omdat onder water niet alles<br />

mogelijk is. Zo gebruiken we bijvoorbeeld hydraulisch gereedschap<br />

in plaats van elektrisch gereedschap.”<br />

Tot slot vertelt Steven dat de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix<br />

een bijzonder project is omdat bijna alles<br />

vanaf het water gebeurt, zoals de aanvoer van het meeste<br />

materiaal. “Vroeger ging ook al het transport over het water,<br />

dat gebeurt nu weer en is heel efficiënt.” Giula vult<br />

hem aan: “En duurzaam.”<br />

Giulia vraagt zich af hoe de duikers onder water ademen.<br />

Werkt dat hetzelfde als bij sportduikers? Steven legt uit<br />

dat ze via een soort mondkapje in de duikhelm ademen,<br />

vergelijkbaar met een narcosekapje. De compressor of de<br />

hogedrukcilinders op de pontons zorgen voor de luchttoevoer.<br />

Giulia: “Hoe ziet jullie werkdag eruit?”<br />

Steven: “Wij komen uit Friesland. Dus de jongens rijden<br />

op maandagochtend rond 05.30 uur naar Amsterdam.<br />

Eerst hebben ze een werkoverleg om alle bijzonderheden,<br />

14


vragen aan<br />

Eric Kuiper<br />

Eric Kuiper is tien jaar manager van het Marnixbad/<br />

Sportcentrum Het Marnix en sinds vorig jaar ook bestuurder/directeur<br />

van de stichting SpACe (Sportbedrijf<br />

Amsterdam Centrum). “Mensen komen hier om te ontspannen.<br />

Dat maakt dit werk zo leuk.”<br />

Tekst: Geraldien Prud’homme / Fotografie: Carly Wollaert, bewoner Marnixkade<br />

Waarom is Het Marnix een bijzonder zwembad?<br />

“Begin 1900 was het Marnixbad een badhuis voor<br />

buurtbewoners. In 1954 werd dit het meest innovatieve<br />

zwembad in Nederland, omdat het op de eerste verdieping<br />

was en het waterpeil kon stijgen en dalen. In 2006 is<br />

Sportcentrum Het Marnix geopend. Maar in de volksmond<br />

heten we nog altijd het Marnixbad. We zijn nog steeds een<br />

innovatief zwembad, omdat zowel het wedstrijdbad als<br />

het instructiebad een beweegbare bodem hebben. Aan de<br />

buitenkant zie je niet wat er in dit gebouw zit. Buitenlandse<br />

toeristen willen hier een kaartje voor de metro kopen,<br />

omdat ze op het Marnixplein de trap naar de fietsenmaker<br />

in de kelder zien. Wij zijn een doelgroepenbad en minder<br />

familiegeoriënteerd dan de meeste andere zwembaden,<br />

want we hebben geen glijbanen en andere speeltoestellen.<br />

Friet en ijsjes verkopen we alleen in het horecagedeelte,<br />

maar niet bij het zwembad. Daarom zijn onze bezoekers<br />

van alle leeftijden, met uitzondering van 8- tot 16-jarigen.<br />

Natuurlijk zijn zij hier ook welkom, maar voor die<br />

leeftijdsgroep hebben we dus minder te bieden. We geven<br />

zwemlessen aan baby’s, peuters, kleuters en volwassenen.<br />

Voor studenten is er aquasport en voor 50-plussers aquafit.<br />

Ook hebben we twee dagen in de week schoolzwemmen.<br />

In deze buurt wonen veel expats, die willen graag<br />

sportactiviteiten. De sportzaal kan in twee aparte ruimtes<br />

worden verdeeld. Leerlingen van het Cartesius, Marcanti<br />

College en de Rijk Kramerschool krijgen daar gymles.<br />

‘s Avonds wordt de zaal verhuurd, want in het centrum<br />

is veel vraag naar recreatieve zaalverhuur. Aan de kant<br />

van de Marnixstraat hebben we een vergaderzaal voor<br />

vijftig personen. Die wordt verhuurd aan verenigingen en<br />

tijdens verkiezingen is het een stemlokaal. Sento Spa and<br />

Health Club, de luxe sportschool in Het Marnix, gebruikt<br />

de vergaderzaal ook als yogastudio. Ons horecagedeelte<br />

is vrij klein en ook te huur voor feesten en partijen. Daar<br />

willen we een huiselijke sfeer creëren met goede koffie en<br />

wifi voor de zwemouders en op vrijdag een glaasje wijn.<br />

Sommige buurtbewoners komen hier ook om te werken.”<br />

Wat heb je persoonlijk met water?<br />

“Zelf heb ik geen zwemachtergrond. Tijdens mijn studie<br />

had ik een bijbaantje in een zwembad en zo ben ik<br />

uiteindelijk hier terechtgekomen. Maar ik ben wel een<br />

watersporter: windsurfen en kiteboarden. Zwemmen is<br />

in Nederland qua ontspanning de nummer één. Mensen<br />

komen hier om te ontspannen. Dat maakt dit werk zo leuk.<br />

In andere zwembaden moet je vooral toezicht houden. Bij<br />

ons draait het meer om dienstverlening. Met alle grachten<br />

en gelegen aan het IJ is Amsterdam echt een waterstad.<br />

Je moet respect voor water hebben, maar geen angst. Bij<br />

volwassenen duurt het langer om te leren zwemmen.<br />

Kinderen leren het spelenderwijs. Ze moeten vooral plezier<br />

hebben: zwemmen moet leuk zijn.”<br />

Heb je een favoriete plek in de buurt?<br />

“In het Frederik Hendrikplantsoen wandelen we tijdens<br />

pauzes met het personeel of we gaan op maandag naar de<br />

markt in de Westerstraat. Ik geniet van de mensen, die zijn<br />

heel divers. Alles kan en alles mag, dat is de charme van<br />

Amsterdam. Het Marnix staat midden in de samenleving.<br />

De vaste bezoekers van het zwembad ken je persoonlijk<br />

en later zie je iemand weer ergens in de buurt achter de<br />

toonbank staan. Dat voelt heel dorps.”<br />

Het Marnix<br />

Marnixplein 1, 1015 ZN Amsterdam, www.hetmarnix.nl<br />

15


COLUMN<br />

ONDER<br />

WATER.<br />

‘Laat dat nou eens even echt goed tot je doordringen, dat<br />

onderwaterbeton. Ja! Precies! Onderwáterbeton. Beton dat onder<br />

water wordt gestort. O N D E R W A T E R hè?! En dan moet het ook<br />

nog daaronder, een dikke 11 meter diep in dat donkerkoude water<br />

knetterhard worden. Want daar komen dan straks doodleuk ook nog<br />

‘s 800 auto’s te staan. Daar kan ik dus niet bij’.<br />

Mijn meestal toch al wel uitgelaten maar ook superrationele bovenboven-bovenbuurman<br />

Rob orakelt voort. ‘Onderwahahahaterbeton!<br />

Maak me gek!’<br />

Stel je ook eens voor: een grijze, dikke, natte cementpap wordt<br />

in een mal gespoten en die moet dan dus in niets dan natheid<br />

uitharden. Dat voelt toch een beetje als een omelet bakken tijdens<br />

het fietsen, of een espressootje nippen tijdens een vrije parachuteval:<br />

eenvoudigweg niet te combineren.<br />

Maar het kan dus wél. Hier voor de deur. Waar ook al een tijdje een<br />

paar duikers onder water aan het lassen zijn. Terwijl ík bij lassen<br />

vooral aan heet vuur denk: ook gewoon ónder water. Tovenarij voor<br />

bewoners, alledaagse routine voor de makers van deze gestaag<br />

groeiende garage.<br />

Makes me wonder: Als dát allemaal dus kan, kunnen we dan ook<br />

onder water zo nu en dan ‘s even meekijken deze <strong>zomer</strong>?<br />

I’m in! En ik durf te wedden: Rob ook.<br />

Oscar Kneppers,<br />

bewoner Nassaukade<br />

Illustratie: Roos Stallinga, bewoner Nassaukade / roosart.nl<br />

INFO<br />

GEZOCHT: FOTOGRAFEN<br />

Bent u een enthousiaste (hobby)fotograaf?<br />

Stuur uw foto’s (in hoge resolutie, 300<br />

dpi) van de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix<br />

dan naar:<br />

buitensingel@mobilis.nl<br />

De mooiste foto’s publiceren we,<br />

met naamsvermelding, op onze<br />

projectwebsite <strong>Buitensingel</strong>-Amsterdam<br />

en/of in de komende edities van dit<br />

bewonersmagazine. We ontvangen graag<br />

foto’s met het thema: techniek.<br />

GRATIS ADVERTENTIE<br />

Wilt u – als ondernemer in de buurt van<br />

de Singelgrachtgarage-Marnix – ook een<br />

gratis ¼ pagina- advertentie (zie pag. 2)<br />

in dit magazine plaatsen?<br />

Neem dan contact op met de redactie:<br />

buitensingel@mobilis.nl<br />

INLOOPSPREEKUUR<br />

Elke woensdag is er van 16.00 tot 17.00<br />

uur in de bouwkeet in het Tweede<br />

Marnixplantsoen een inloopspreekuur<br />

voor de omwonenden en ondernemers<br />

in de buurt van de Singelgrachtgarage-<br />

Marnix. Hier kunt u terecht met uw<br />

vragen over de bouwwerkzaamheden.<br />

Aanmelden is verplicht:<br />

singelgrachtgaragemarnix@amsterdam.nl<br />

VRAGEN EN KLACHTEN<br />

Voor vragen of klachten over de bouw<br />

kunt u mailen naar:<br />

singelgrachtgaragemarnix@amsterdam.nl<br />

BIJ SCHADE<br />

Schade kunt u melden via het<br />

schadeformulier:<br />

www.amsterdam.nl/singelgrachtgarage/<br />

schadeprotocol-singelgrachtgarage<br />

BIJ SCHADE MET SPOED<br />

bel 020 - 347 31 11 (24/7 bereikbaar)<br />

WEBSITES<br />

Gemeente Amsterdam:<br />

www.amsterdam.nl/singelgrachtgarage/<br />

Projectwebsite:<br />

www.buitensingel-amsterdam.nl<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!