13.07.2021 Views

Rijswijk.special #6

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

CONNECTING THE DOTS

#6 - ZOMER 2021

THEMA

Renée van Ingen (Rijswijkse Schouwburg)

‘Over een paar maanden

kunnen we weer vol gas’

Column Dromen najagen is van alle tijden

Op de markt Vier ondernemers vertellen

Afvalvraagstuk Weg met bijplaatsingen


B U S I N E S S I N B E W E G I N G

rijswijk.special 3

Zakelijk of

privé tot in

de puntjes

geregeld

In dit nummer

Frisse blik

THEMA

Als ondernemer heb je never a dull moment. Zelfs

als de hele wereld tot stilstand komt in een pandemie,

is aan jou de taak om toch in beweging te

blijven. Je dienst herzien, nieuwe modellen verzinnen,

je hele bedrijf aanpassen of misschien zelfs wel

besluiten ermee te stoppen. Stilstaan is geen optie.

04

Campus voor renewable energy

At the Park

06

Op de koffie bij

Renée van Ingen en

Kevin Katsman

Gelukkig komt de wereld inmiddels langzaam weer

in beweging, wat voor veel ondernemers betekent

dat ze weer meer bewegingsvrijheid krijgen, en dat

is fijn! Het lijkt erop dat we wat dat betreft een

mooie zomer tegemoet gaan. Iedereen heeft zin in

terrassen, vakantie, een dagje weg of gezellig thuis

een feestje bouwen.

12

14

verjaardagen

bedrijfsfeesten

overnachtingen

vergaderingen

recepties

borrels

jubilea

en…

Zaken doe je

bijna thuis

in één van onze

4 sfeervolle zalen

Voor mijzelf geldt dat ik vooral ook fysiek in beweging

wil blijven – dat helpt me om m’n hoofd een

beetje fris en fruitig te houden. Onlangs liep ik zo’n

200 kilometer van het Nederlands kustpad. Dit

langste lange-afstand-wandelpad loopt langs de

Nederlandse Noordzee- en Waddenzeekust. Ik liep

het deel van Rockanje naar Cadzand. Door de duinen,

langs en over het strand maar ook door polders

en bossen. En natuurlijk over de Haringvlietsluizen,

Brouwersdam en de Oosterscheldekering; een hele

andere ervaring dan wanneer je daar met de auto

overheen suist! Voor mij is lopen een mooie manier

om (letterlijk en figuurlijk) uit te waaien en met een

frisse blik te kijken naar onze eigen business.

In deze Rijswijk.special vertellen ondernemers op

welke manier zij hun business in beweging houden.

Verhalen van marktkooplui, de positionering van de

Plaspoelpolder, het laatste nieuws vanuit de BBR;

Rijswijk is volop in beweging, dat is duidelijk!

Afvalvraagstuk

Iedereen moet afval kwijt kunnen

18

Plaspoelpolder

Meteen aan de slag

En verder:

Op de Rijswijkse markt

Vier ondernemers aan het woord

20

Dromen najagen

Column Armand van de Laar

Met de juiste voorzorgsmaatregelen!

Sabine van Meeteren

Nannette Verschoor

Dennis Wiegman

8 Stem van de ondernemer

BBR

16 Mijn Agenda

Carol Zeijdel

1,5 m

17 Zo zit dat

Online Communicatie

21 Volgende editie

Cash is king?

brasseriebijnathuis.nl

hotelhoevevoorde.nl

brasserie

Op de cover: Renée van Ingen, pag. 64 rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren 5

Ontmoeting en verbinding

Campus voor

renewable energy

Op de plek waar tot 2017 gepraat werd over fossiele grondstoffen, bruist het

binnenkort van ontwikkelingen rondom renewable energy. Kadans Science

Partner ontwikkelt in het oude Shell-gebouw in Rijswijk de campus At the Park.

Het gaat daarbij niet om standaard vastgoedverhuur, maar om de creatie van een

‘ecosysteem.’

Het woord ecosysteem doet denken aan

de biologieles van vroeger: een complex

gebalanceerd systeem van interacties

tussen planten, dieren, micro-organismen

en de omgeving waarin ze leven.

Vastgoedbedrijf Kadans Science Partner

gebruikt dit als metafoor. Het bedrijf is

actief op zestien campussen en scienceparken

in Nederland, Duitsland en het

Verenigd Koninkrijk. Elke campus beschouwt

het bedrijf als een ecosysteem.

Tom Straeter, senior ecosystem manager:

“Vroeger hielden bedrijven in de kenniseconomie

hun kaarten tegen de borst.

De nieuwe economische benadering ziet

uitwisseling tussen bedrijven juist als een

belangrijke kans. Het ecosysteem dat wij

bedoelen is dan ook: een gebalanceerd

systeem van ontmoetingen tussen personen,

bedrijven en kennisinstellingen. Ontmoeting

mondt vaak uit in samenwerking.

Zo worden kennisintensieve organisaties

en bedrijven succesvoller. Tegelijkertijd

werken ze samen aan maatschappelijke

oplossingen. Op onze campussen creëren

we een omgeving waarin zulke ontmoetingen

makkelijk ontstaan.”

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

Intelligente samenwerking

Een succesvol voorbeeld van zo’n

samenwerking ontstond letterlijk bij de

koffiemachine op de Novio Tech Campus

in Nijmegen. Het bedrijf Enzyre, maker van

apparaatjes waarmee je thuis bloed kunt

testen, en CITC, een innovatiecentrum op

het gebied van chiptechnologie, kwamen

elkaar daar tegen. Nu helpt CITC om het

bloedafname-apparaatje intelligenter te

maken. Straeter: “Dat is precies het pad

Bij een potentiële huurder vragen we ons eerst af:

is dit een partij die bijdraagt aan de community?

Het creëren van een ecosysteem is meer

dan zorgen voor goede koffie

dat we willen faciliteren, samen met onze

partners! Heel gaaf dat wij zo ons steentje

kunnen bijdragen.”

Natuurlijk houdt het creëren van een

ecosysteem meer in dan goede koffie.

Er zijn ook netwerkevenementen op

locatie, webinars, podcasts en een online

platform bijvoorbeeld. Ook wordt goed

gekeken hoe de juiste horecafaciliteiten

de kans op ontmoetingen vergroten. Bovendien

wordt er gezocht naar een goed

evenwicht tussen commerciële bedrijven,

kennisorganisaties en netwerkorganisaties

binnen een campus. Kadans Science

Partner helpt hun huurders ook om buiten

de campus interessante verbindingen aan

te gaan, via het netwerk dat het bedrijf in

de regio heeft om een sciencepark heen

en door de verschillende campussen met

elkaar in contact te brengen. “Daarbij

kijken we ook naar interessante multidisciplinaire

verbindingen”, legt Straeter uit.

Rijswijk

At the Park in Rijswijk is het nieuwe

project van Kadans Science Partner.

Straeter: “In Nederland hebben de meeste

campussen een focus. Zo richt Delft zich

op high tech en Utrecht op life science.

Rijswijk gaat zich richten op renewable

energy.” Het gebouw wordt deels al verhuurd.

TNO Rijswijk Centre for Sustainable

Geo-energy en Eurofins, een internationaal

opererende laboratoriumorganisatie,

hebben er al een vaste plek. Ondertussen

is Kadans druk bezig met de verdere ontwikkeling.

Zo komt er een nieuwe entree

met grote ontmoetingsruimte op de hoek

van de Lange Kleiweg en het Kessler Park.

Samen met de gemeente maakt het

bedrijf een plan voor horeca en appartementen.

Een deel van

de laboratorium- en

kantoorruimte is nog

beschikbaar, bijvoorbeeld

voor duurzame

start-ups of de groene afdelingen van bestaande

energiebedrijven. Ook onderwijsinstellingen,

van mbo tot post-universitair,

zouden er goed passen. Straeter: “We

huisvesten hier niet het eerste het beste

bedrijf. Bij een potentiële huurder vragen

we ons eerst af: is dit een partij die bijdraagt

aan de community? Als een autobandenproducent

of callcenter aanklopt,

zullen wij uitleggen dat er betere vestigingslocaties

voor hen zijn. Wij zoeken

organisaties die zich richten op research

en development. Dan duurt het weliswaar

wat langer voordat alles vol is: dat zorgt

er wel voor dat de community krachtig

wordt. Ook kunnen we niet van tevoren

precies zeggen hoe het eruit gaat zien.

Iedere organisatie die zich hier vestigt,

brengt zijn eigen belangen mee. Daardoor

is het een beetje geven en nemen. Met elkaar

creëer je een sterker resultaat en een

gezamenlijk belang. Een goed ecosysteem

maak je niet in een eentje. Daar heb je alle

partijen voor nodig.’ •

At the Park biedt

verschillende extra’s, zoals:

- advies over het ontwerp en de inrichting van

een laboratorium

- evenementen, webinars en online communities

- toegang tot talent

- toegang tot universiteiten en andere

kennisinstituten

- toegang tot netwerkorganisaties

- toegang tot vitality en leisure services

- gedeelde laboratoriumfaciliteiten6

rijswijk.special/verbinden

rijswijk.special/verbinden 7

Rijswijkse Schouwburg

Renée van Ingen

op de koffie bij

Kevin Katsman

Best Western Plus Grand Winston hotel

R

enée van Ingen en Kevin Katsman hoeven niet lang te

zoeken naar overeenkomsten tijdens hun eerste kennismaking.

Bij beiden, eind dertig en ouder van twee

kinderen, stroomt het hotelbloed door de aderen. Kevin gebruikt

die ervaring om het Rijswijkse hotel Best Western Plus Grand

Winston draaiende te houden én verder te brengen. Renée zet

haar passie voor het vak sinds begin vorig jaar in als directeur van

de Rijswijkse Schouwburg.

De weg naar die functie was voor Renée niet per se een logische,

vertelt ze. “Ik heb de hotelschool gedaan en ben vervolgens

accountancy gaan studeren. Ik heb in vastgoed gezeten en zelfs

in de uitvaartsector, voordat ik manager Financiën en operatie

werd bij de Rijswijkse Schouwburg. Dat lijkt een bijzondere stap,

maar ik vind hier het streven naar gastvrijheid dat ik in eerdere

banen miste.” Toen ze een maand of zeven bij de schouwburg

werkte, maakte de toenmalige directeur de overstap naar een

andere baan. Aan Renée de vraag of ze zijn job wilde overnemen.

“Waarom niet, dacht ik. Ik zat er net drie maanden toen de

corona crisis toesloeg. Inmiddels kunnen we al anderhalf jaar niet

doen waarvoor we op aarde zijn. Maar we verzinnen mooie alternatieven:

van groep 8-musicals tot uitvaarten in de grote zaal.

Zo komt mijn ervaring in die sector toch nog van pas.”

Ook Kevin heeft een groot hart voor hospitality. Hij groeide op in

het Westland en draagt de werkethiek die hij in de kassen opdeed

nog steeds met zich mee. “Ik heb achter de schermen gewerkt bij

de grootste hotels van Nederland”, vertelt hij. “Van het Kurhaus

tot het Best Western Plus Grand Winston, waar ik nu bijna vijf jaar

werk. Onlangs ben ik gepromoveerd tot regiomanager, dus ik mag

me vanaf nu ook ontfermen over onze hotels in de omgeving, zoals

Den Haag en Delft.” Ook zijn organisatie zette tijdens de coronacrisis

innovatieve stappen. “We zijn bezig met short stay-accommodaties,

waar men langer dan enkele nachten kan verblijven. In die

verbreding zien wij de toekomst. Wij kunnen mooie extra services

aanbieden door bijvoorbeeld smaakvolle dagschotels op de kamer

te bezorgen en daarna de afwas te doen.”

Kevin en Renée kennen beiden de omgeving goed, ook omdat ze

in de buurt wonen. “Dat is heel belangrijk als je een maatschappelijk-culturele

functie vervult”, vindt Renée. “Je moet weten wat

er speelt. Ook herken ik de versnelling die het afgelopen jaar heeft

plaatsgevonden: plannen die al op de plank lagen konden we nu

uitvoeren.” Over een paar maanden hopen beide organisaties weer

vol gas vooruit te kunnen gaan. “Straks begint ons nieuwe seizoen”,

vertelt Renée. “Hopelijk is alles dan weer bij het oude. Wat we in

deze periode hebben geleerd, nemen we hoe dan ook mee.”

Daar hoort ook een sterkere onderlinge samenwerking bij. “Als

nieuwe voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling

Rijswijk heb ik daarin ook een verbindende rol”, meent Kevin. “We

zouden een mooie samenwerking kunnen opzetten. Het Kurhaus

werkte altijd succesvol samen met het Circustheater. Zoiets zie ik

hier in Rijswijk ook wel voor me. Daar hoort bijvoorbeeld ook een

sterk, gezamenlijk, marketingplan bij. Zullen we over zulke veelbelovende

ideeën nog eens verder praten?” •8 rijswijk.special/verbinden

rijswijk.special/verbinden 9

DE STEM VAN DE ONDERNEMER

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk Zomer 2021

Ondernemer aan het woord: Jeldert de Boer

‘Het vaccineren is de start van

het heropenen van de economie’

“Onze uitdaging was niet ‘groei’,

maar ‘overeind blijven’”, vertelt Jeldert

de Boer, eigenaar van Expo- en

Eventcenter De Broodfabriek in Rijswijk.

“Er zijn een paar sectoren die

zware klappen hebben gekregen. De

beurzen- en evenementenbranche is

er daar een van. Natuurlijk zagen we

het vorig jaar wel aankomen, maar je

kunt zoiets niet voor zijn.”

Alles werd afgelast en er werden subsidies

aangevraagd. Het zag er niet

best uit en niemand wist hoelang dit

zou duren. De Boer las een oproep

van de GGD die op zoek was naar

coronatestlocaties. Hij meldde zijn

Broodfabriek aan als locatie, maar dat

ging niet zonder slag of stoot. Pas na

bemoeienis van het VNO-NCW mochten

de deuren in Rijswijk open en kon

er volop getest worden. “Een tijdelijk

evenement op poten zetten is waar

wij goed in zijn. Wij waren een van de

eerste testlocaties in Nederland die

opengingen. Dat zorgde voor lucht in

onze financiën”, aldus De Boer.

Testen is een noodzakelijk kwaad

Het testen is niet een positieve aangelegenheid,

maar een noodzakelijk

kwaad, vindt De Boer. Het vaccineren

is het begin van het heropenen van

de economie. Bij De Broodfabriek

wordt er nu, in plaatst van testen,

volop gevaccineerd. Er worden minimaal

duizend prikken per dag gezet.

De Boer verwacht dat de vaccinatiecampagne

doorloopt tot eind september,

daarna mogen zij hopelijk weer

open voor een beurs of evenement.

Voorzichtig worden er al wat opties

in de agenda gezet. Evenementen

is een face-to-facebusiness die je niet

kunt vervangen met een ZOOM-verbinding.

Men komt niet alleen op een

congres voor de sprekers, het gaat

vooral om het netwerken. De beurzen

voor consumenten zijn een uitje en

het woord zegt het al, daarvoor moet

je eropuit.

“We zijn op geen enkele manier

gegroeid in deze pandemie”, zegt

De Boer. “Wel hebben we mazzel

gehad dat juist wij werden uitgekozen

als testlocatie. We hebben alle

werknemers kunnen behouden door

de steunmaatregelen. Ook andere

collega’s uit de evenementenbranche

zien het faciliteren van het testen

en vaccineren als hun redding. Wij

zijn een regionale evenementen- en

beurslocatie, het meeste van onze

business komt uit de Randstad en de

rest van Nederland.” De toekomst ziet

De Boer zonnig tegenmoet. •

Ondernemer aan het woord: Tim de Klerk

‘Online spellen halen het

niet bij het origineel’

In december 2019 waarschuwde Tim

de Klerk zijn collega’s al voor het virus

uit China. Dat kon niet goed gaan.

Het waren profetische woorden en

zoals veel ondernemers moest ook de

Escape Room Rijswijk van De Klerk

zijn deuren sluiten op 15 maart 2020.

In no-time was er een online escaperoom:

Lockdown Homebound

“We dachten eerst: dit is tijdelijk.

Hier komen we wel doorheen”, vertelt

De Klerk. De realiteit was anders.

De Klerk en zijn personeel brachten

vrij snel een online escaperoom uit.

Familie, vrienden en andere crowdfunders

zorgden ervoor dat dit spel,

Lockdown Homebound, ontwikkeld

kon worden. In het spel moesten

spelers de duistere organisatie achter

de lockdown ontmaskeren. Het spel

werd goed ontvangen. Gelukkig

mochten na drie maanden de deuren

weer open en kon er weer met echte

attributen gespeeld worden, bijvoorbeeld

in Jason’s Curse, een verlaten

horrorhuis of in comedykamer The

Hangover, waar je ontdekt wat je de

avond ervoor hebt gedaan.

Hints geven is het leukste onderdeel

van ons werk

Niet lang daarna kwamen er nieuwe

coronamaatregelen en ging de

escaperoom opnieuw op slot. Tijd

voor een vervolg op het eerste online

spel, met de toepasselijke naam

Lockdown Operation Unknown. Als

speler is het je taak om de organisatie

die je eerder hebt ontmaskerd,

nu voorgoed te stoppen. De Klerk

en zijn team hebben de smaak te

pakken en creëren nog een derde

online spel: het oplossen van een

oude moordzaak. De bewijsstukken

in de vorm van documenten worden

erbij geleverd en zijn niet van echt te

onderscheiden. Superleuk, maar wat

De Klerk het meeste miste, was de

mogelijkheid om hints te geven. “Dat

is het leukste van het hele spel, voor

ons dan hè”, vertelt De Klerk lachend.

“We zien de mensen worstelen en ze

zijn vaak zo dicht bij de oplossing.

Dan helpen we ze een handje.”

Live een executie bijwonen in de

oude Martinifabriek

Sinds 5 juni kan De Klerk met zijn

team weer hints geven, want gelukkig

stromen de boekingen binnen en is

een nieuwe escaperoom klaar voor

gebruik. In de oude Martinifabriek

aan de Diepenhorstlaan in Rijswijk

kun je een executie bijwonen in een

Amerikaanse gevangenis. “Online

spellen blijven nu een vast onderdeel

van het assortiment maar het haalt

het niet bij het origineel’. •

BBR volg je ook op LinkedIn

Meer dan ooit doen we nu zakelijk veel

online. De kunst blijft om informatie te

doseren en dan het liefst via verschillende

kanalen. Daarom beperken we als

BBR onze digitale nieuwsbrieven tot zes

keer per jaar en zijn we zeer actief via

de BBR LinkedIn-groep. Deze is toegankelijk

voor BBR-leden en andere liefhebbers.

Hier delen we onze kennis, maar

geven we ook onze leden een podium

om kennis te delen. Het posten doet het

BBR-secretariaat, dus dat scheelt tijd.

Deze online-community kun je bezoeken

wanneer het jou uitkomt en is altijd

up-to-date. Zo ben je altijd op de hoogte

van de laatste ontwikkelingen in jouw

ondernemersgebied Rijswijk. Scan de

QR-code en volg ons op LinkedIn! •

BBR - Belangen Bedrijven Rijswijk10 rijswijk.special/verbinden

rijswijk.special/verbinden 11

Lokale oplossingen

Groen, groener, groenst

in Plaspoelpolder

Ook bij de BBR pakken we de regie

als het gaat om het tegengaan van

global warming. BBR-lid De Loods is

alvast begonnen en andere leden zoals

HOF Housing, Ondernemershuis

Villa van Gijn, Hartevelt Assurantiën,

Knijnenburg Producties, TUI

Nederland, Caminada Notarissen en

Redhead Technologies volgden snel

dat voorbeeld. Wat is er aan de hand

en wat zijn de gevolgen?

Feiten

BBR: lokale oplossingen

Zaai

bloemzaden

Doe jij ook mee? Wij helpen je met drie pakketten:

Groen

Vogelhuisje

Bloemzaden, vijf zakjes

Sticker Green PPP

€ 20,00 excl. btw

• De temperaturen zijn de afgelopen

decennia gestegen; in stedelijke

gebieden is de stijging hoger dan

in de buitengebieden

• Verstening leidt tot te snelle

afvoer van regenwater en minder

groen

• Er is sprake van overmatig gebruik

Hang een

vogelhuisje

op

van bestrijdingsmiddelen

Groener

Twee vogelhuisjes

Bloemzaden, vijf zakjes

Insectenhotel

Tuingereedschap

Sticker Green PPP

€ 55,00 excl. btw

Gevolgen

• Vogels komen in de knel door verminderde

broed- en schuilplaatsen

• De grond verdroogt en het grondwaterpeil

is te laag

• De processierups veroorzaakt

overlast door onvoldoende natuurlijke

vijanden

• Insecten verkeren in moeilijk-

heden

Plaats een

insectenhotel

Plaats een

bijenkorf en

laat de bijen

hun gang

gaan

Groenst

Drie vogelhuisjes

Bloemzaden, vijf zakjes

Insectenhotel

Tuingereedschap

Boombommetjes, vijf stuks

Sticker Green PPP

€ 65,00 excl. btw

Ondernemer aan het woord: Richard van Bokkum

‘We hebben heel wat

trainingen gedaan in

de achtertuinen van

klanten’

Mensen trainen die al jaren

figuurlijk marathons lopen in

hun werk: captains of industry,

managing directors en anderen die

zakelijk op topniveau acteren zijn

de doelgroep van Ellen Breemans

en Richard van Bokkum, eigenaar

van Fuel Personal Training Club.

“Doordat zij al jaren in de hoogste

versnelling leven, komen ze

nauwelijks toe aan het fit houden

van hun lichaam en geest. Wij

maken hen niet alleen fysiek

krachtiger, maar richten ons ook

op gezond eten en mindfulness”,

vertelt Breemans.

Personal training in je eigen

achtertuin

Eind december 2020 is hun

tweede studio geopend in De

Loods in Rijswijk. Normaal wordt

er getraind op de club, want

daar zijn alle materialen binnen

handbereik. Corona maakte dat

Ellen en Richard in de achtertuin

van klanten aan de slag gingen.

De zogeheten backyard training.

“We hebben heel wat kilometers

afgelegd om ervoor te zorgen dat

onze klanten bleven bewegen in

een tijd waar zittend thuiswerken

het nieuwe normaal werd”, zegt

Breemans, die zelf op internationaal

niveau aan bodybuilding

doet.

Ellen en Richard opereerden

vroeger beiden op hoog niveau in

het bedrijfsleven. Ze kennen hun

klanten daardoor goed en weten

als geen ander waar zij behoefte

aan hebben. Als de pandemie

voorbij is, zullen hun klanten in

de sportstudio gelijkgestemden

tegenkomen. Die mogelijkheid

tot netwerken en ervaringen

uitwisselen, is een belangrijk

verkooppunt. “Als een klant een

nare week heeft gehad, omdat

hij midden in een reorganisatie

zit en mensen moet ontslaan,

begrijpen niet alleen wij dit, maar

de andere sporters ook”, legt

Breemans uit. •

BBR in 2021

Woensdag 4 augustus 2021

Bestuursvergadering

Donderdag 26 augustus 2021

Schouwfietstocht bestuur BBR

Dinsdag 14 september 2021

Ledenbijeenkomst

Woensdag 6 oktober 2021

Bestuursvergadering

Dinsdag 26 oktober 2021

Ledenbijeenkomst

Donderdag 28 oktober 2021

Overleg afvaardiging BBR-bestuur en

portefeuillehoudende wethouders

Woensdag 24 november 2021

Bestuursvergadering

December 2021

Eindejaarsbijeenkomst

De activiteiten uit de kalender gaan alleen door

als de coronamaatregelen dit toelaten.

Ook enthousiast geworden? Neem contact op met Debbie van De Loods (e-mail info@dekennisloods.nl)

of via het secretariaat van de BBR (e-mail info@bbr-rijswijk.nl).

BBR bijeenkomst bij TUI Nederland12 rijswijk.special/kennis-delen

rijswijk.special/kennis-delen 13

Gerwin Hoogendoorn

We richten de blik ook op de toekomst: hoe voorspellen we

wanneer een container vol raakt, hoe belonen we voor duurzaam gedrag?

Jonge ondernemers bekijken maatschappelijk vraagstuk

Aan de slag met

afvalvraagstuk

Afval: iedereen moet het kwijt. Hoe bedien je als gemeente je inwoners het

beste? De Rijswijkse gemeente, verantwoordelijk voor afvalorganisatie Avalex,

ging in gesprek met incubator YES!Delft – en daar kwamen mooie ideeën uit.

We kunnen samenwerken

met de start-ups in ons

netwerk, die vaak al mooie

tools hebben ontwikkeld

Wie kent het niet: zwerfafval dat naast

openbare afvalinzamelplaatsen te vinden

is. Van enkele doosjes tot de inrichtingen

van complete studentenkamers. Bijplaatsingen,

noemen ze dat in afvalland. Een

vervelend fenomeen – niet alleen voor

bewoners, die last hebben van de rotzooi,

maar ook voor de partij die het afval moet

inzamelen. Ook in Rijswijk hebben ze last

van dat probleem, vertelt Viona de Bruyn,

beleidsadviseur bij de gemeente. “Met

regelmaat worden grote hoeveelheden

afval naast de containers geplaatst, met

verschillende redenen: de container is

bijvoorbeeld vol, of het voorwerp past er

niet goed in. Soms is het pure onverschilligheid,

of is men de afvalpas vergeten die

nodig is om de container te openen.”

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

Oplossingen van de

toekomst

Met dit vraagstuk klopte

de gemeente aan bij

YES!Delft, dat technologische

start-ups

begeleidt bij hun groei naar scale-up.

Maar ook gemeenten en corporates

worden geholpen met hun innovatie

uitdagingen. Al die creativiteit is handig

om een complex vraagstuk als dit op

te lossen, weet Techlab Director Gerwin

Hoogendoorn. “Dit project maakt

onderdeel uit van City of the Future, een

project van de metropoolregio Rotterdam-Den

Haag waarbij onder andere

jonge ondernemers worden gekoppeld

aan maatschappelijke vraagstukken. Dit

zijn projecten vanuit de klant gestuurd,

dus ook grote bedrijven met waardevolle

technologie worden betrokken. Bij ieder

project doorlopen we vier fasen. Eerst

maken we een probleemanalyse en doen

we een technologiescan. Vervolgens gaan

we over tot een designsprint: samen met

alle stakeholders uit de keten én experts

denken we na over oplossingen. In de

derde fase bouwen we een prototype

om het technologierisico te reduceren. In

fase vier testen we een prototype in het

veld.” In het geval van de afvalkwestie is

de eerste stap inmiddels gezet. YES!Delft

bedacht maar liefst drie verschillende

oplossingen. “Allereerst denken we dat het

belangrijk is te acteren op de storingen

waarmee afvalcontainers nogal eens te

maken hebben”, zegt Hoogendoorn. “Is

de huidige technologie goed genoeg om

dit probleem te tackelen of hebben we

meer nodig? Welke afspraken moeten de

gemeente, Avalex en de softwarespecialist

met elkaar maken om tot oplossingen

te komen?”

Uitnodiging tot samenwerking

De samenwerkingspartners hopen dat inwoners van Rijswijk

zich door dit project geroepen voelen ook mee te denken

over oplossingen voor de regio. Viona de Bruyn: “Voor ons

is het heel mooi om te zien hoe een enthousiaste, jonge

ondernemer dit probleem benadert. De regio Haaglanden

kent steeds meer start-ups. Hopelijk raken zij hierdoor

geïnspireerd om zelf ook met lokale vraagstukken aan de

slag te gaan. De deur van de gemeente staat altijd open

voor mooie, innovatieve ideeën.”

Kartonsnijder

Verder bedacht YES!Delft een kartonsnijder:

een apparaat dat de gemeente op de

container kan plaatsen, zodat een gebruiker

zijn papieren afval in kleinere stukken

kan snijden. “De samenstelling van ons

papierafval is enorm veranderd”, aldus

Hoogendoorn. “We leveren niet langer

stapels folders in, maar kartonnen dozen,

als restanten van het online winkelen. We

zijn bezig met een prototype om in een

gecontroleerde omgeving te testen.” Tot

slot het ontgrendelen van de container:

ook een heikel punt, bijvoorbeeld omdat

bewoners hun pas niet bij zich hebben.

“We bekijken of het mogelijk is bewoners

toegang te geven met hun smartphone”,

vertelt Hoogendoorn. Natuurlijk is de gemeente

dolblij met deze mooie ideeën.

Blik vooruit

Er wordt ook nagedacht over de toekomst

van afvalinzameling. “We kijken vooruit”,

vertelt De Bruyn. “We willen steeds beter

kunnen voorspellen wanneer een container

vol raakt, zodat bewoners elk moment

van de dag hun afval kwijt kunnen. Daar

houden we in dit project ook rekening

mee.” Hoogendoorn verwacht dat deze

oplossingen ook over de grenzen van de

gemeente hun weerklank zullen vinden.

“Grotere steden hebben soms nog wel het

geld om zulke pilots op te zetten, maar

voor kleinere gemeenten is dat niet altijd

een optie. Een samenwerking als deze,

met sterke partners in een krachtige regio,

maakt dat wel mogelijk. •

Wethouder Armand van de Laar (midden)

tijdens de campagne Rijswijk Schoon14 rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren 15

Op de Rijswijkse markt: vier

ondernemers aan het woord

Glijn de Masier

Marktmeester Oud-Rijswijk

Rob de Hoog

Groente en fruit

Ed Stutterheim

Dameskleding

Feike van Benten

Kaasspecialist

Ik ben Glijn, marktmeester in Oud-Rijswijk. Al dertig jaar

beheer ik verschillende markten. Sinds september 2020

manage ik deze markt: ik bepaal, samen met een heuse

jury, wie op onze markt mag staan en wie op welke plek

komt. Ik ben echt een ouderwetse marktmeester.

Uitstraling. Ik ben gek op deze markt: hij is heel knus, met

leuke winkels en restaurantjes eromheen. Daarom wordt

deze weekmarkt ook zo goed bezocht. En de kooplieden

zijn kwalitatief goed: er staan drie groenteboeren, maar

allemaal zijn ze verschillend. Je kunt tegenwoordig zelfs

een mandje pakken: je doet boodschappen alsof je in een

winkel staat. De uitstraling is prachtig: de nieuwe verkoopwagen

van de notenshop is een aanwinst voor de markt.

Iedereen is klantvriendelijk.

Uitje. Tijdens de coronacrisis hebben we het lastiger gehad:

er mochten geen non-foodkramen op de markt staan.

Gelukkig was dat aandeel bij ons toch al relatief klein. Nu

de terrassen weer open zijn, maken we samen gebruik van

de pleinen. In het midden staat een terras van de lokale

ondernemers, met eromheen de bloemen- en plantenkramen.

Dat geeft een prachtig beeld. De markt is voor veel

mensen een uitje: veel fijner dan winkelen in een drukke

supermarkt. •

TIP

Ik ben Rob (links), tweede generatie op deze markt. Mijn

vader begon hier 65 jaar geleden met de verkoop van

groente en fruit en ik werk al ruim veertig jaar mee. Nu

staat mijn zoon Stefan (rechts) naast mij om de zaak over

te nemen.

Zelfbediening. Op de Rijswijkse markt vind je drie kramen

met groenten en fruit. De een heeft goedkopere producten,

de ander bedient de klant en wij hebben een doorloopkraam:

een combinatie van een marktkraam, een speciaalzaak

en een supermarkt. We geven klanten een mandje

mee en aan het einde kan men afrekenen. Dat concept heb

ik nu vijftien jaar. Verreweg de meeste mensen zijn enthousiast,

de reacties zijn super. Mensen zoeken graag hun eigen

groenten en fruit uit, daar spelen wij op in.

Gezelligheid. De markt in Rijswijk is een gezellig rondje rond

de kerk. Het is geen koud winkelcentrum of vierkant plein.

Mensen lopen er graag rond. Tijdens de coronacrisis is het

best even lastig geweest: het was niet de bedoeling dat het

gezellig was. Je moest in je eentje je boodschappen doen

en wegwezen. Er werd strikt gehandhaafd: zes boa’s stonden

naar ons te kijken. Dat staat haaks op de beleving van

de markt zoals we die kennen: het gaat juist om samenkomen,

om gezelligheid. •

Ik ben Ed, ik ben in 1985 op de markt begonnen, na acht

jaar op kantoor te hebben gezeten. Ik vind het moeilijk om

mensen boven me te hebben, ik houd niet van autoriteit.

Via een toenmalige zwager kwam ik op de markt terecht.

Publiek. Toen ik 35 jaar geleden ontslag nam, kocht ik meteen

een busje, maar ik bleek eerst een tijdje mee te moeten

lopen. Pas daarna kreeg ik een vergunning. Oorspronkelijk

kom ik uit Den Haag, maar woon nu in Rijswijk. Deze

markt is zo leuk vanwege de gezelligheid. De omgeving en

de lokale ondernemers ken ik goed. Op zaterdag doe je na

afloop van de markt gezellig een biertje in het lokale café.

Het is normaal, lekker makkelijk publiek. Het is allemaal heel

gemoedelijk.

Locatie. Ik sta op een mooie plek op de markt, mensen

komen vanzelf bij me langs. Van die passanten moet ik het

hebben: men komt zelden naar de markt om kleding te

kopen. Er is de hele dag door aanloop. Ik schenk de hele dag

door koffie: mensen komen graag langs voor een bakkie.

Echt zoals het vroeger was. Dat vind je op andere markten

niet meer. Iedereen kent mij en ik ken iedereen. Ik heb heel

veel vaste klanten, die graag hun verhaal bij me kwijt willen.

Ik ben een halve psychiater. •

TIP

Ik ben Feike en ik heb, samen met mijn vrouw Ingrid, de

zaak in 2007 van mijn ouders overgenomen, die het weer

van mijn grootvader overnamen. We bestaan sinds 1925,

al bijna honderd jaar. Ik sta hier al sinds mijn twintigste, en

met veel plezier.

Diploma. Ik wist op de lagere school al dat ik de markt op

wilde. Na de middelbare school ging ik meteen naar een

detailhandelschool om een diploma te halen. Dat had je

destijds nog nodig om op de markt te mogen staan. Mijn

hele familie komt uit het marktwezen: niet alleen mijn vader

en moeder, maar ook mijn zus en mijn ooms. We zijn echt

een familiebedrijf, het zit bij ons in de genen. Mijn ouders

worden dit jaar allebei tachtig, maar ze gaan nog steeds

mee.

Afwisseling. Ik hou van de vrijheid en het buiten zijn, vooral

in de zomer. De sfeer op de markt is leuk, met fijne collega’s.

Ik sta op verschillende markten, waardoor ik elke dag

andere mensen om me heen heb. We maken lange dagen,

mijn vrouw en ik, maar het geeft veel voldoening. In Rijswijk

hebben we een kleinere en een grotere kraam rondom de

kerk. De Rijswijkse markt is een sfeervolle weekendmarkt,

met veel jonge mensen. Door de coronacrisis hebben die

de markt herontdekt. •

Investeer in de uitstraling van

je product – daarmee maak

je het verschil.

TIP

Goedkoop zijn is niet altijd

het belangrijkst – sfeer, diversiteit

en kwaliteit staan voorop.

Werk samen met de

partners in je omgeving

– organiseer het samen.

TIP

Hard werken is geen

probleem, zolang je je werk

met ziel en zaligheid doet.16 rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/kennis-delen 17

Zo zit dat: online communicatie

Carol Zeijdel is vanaf de opening, in juni 2018, bedrijfsleider bij Hotel

Hoevevoorde en brasserie Bijna Thuis in Rijswijk. Velen kennen hem

waarschijnlijk wel, want hij is altijd te vinden in het mooie park

Don Vos

strand met mijn vrouw. Een heerlijke afsluiter van een weekend hard

kracht’

werken! • Zaterdag

Overvoorde, waar de schitterende brasserie met groot terras zich

bevindt. “Eigenlijk ben ik bijna altijd op mijn werk, zeker nu we weer

Een website moet je

In deze rubriek wordt kennis

aan het opstarten zijn.”

gedeeld om anderen te

informeren en inspireren.

goed onderhouden

Mijn agenda:

Wat is een website zonder bezoekers? kapsels en vervolgens een afspraak willen

Je website is anno 2021 dé belangrijkste inplannen. Zo is iedere website weer anders.

Belangrijk is echter dat je in de tek-

Carol Zeijdel

tool om leads te genereren. Want een

Vrijdagochtend

Directievergadering

website draagt bij aan de geloofwaardigheid

van jouw bedrijf. Alle informatie zijn maar wat de unique buying reasons

sten niet continu beschrijft wat je USP’s

die op jouw website staat, moet dan zijn. Unique buying reasons zijn redenen

ook up-to-date zijn. Het onderhoud van waarom de consument een product zou

Vrijdag

een website kan je met de hedendaagse kopen bij een bedrijf. De unique buying

Mijn dag start met een lekker kopje koffie met de directie. Ik begin

technieken zelf.

reasons worden ingezet door een bedrijf

vandaag met het klaarzetten van een zaal voor een vergadering van

om pijnpunten van de bezoeker weg te

Vrijdagochtend

negen personen, uiteraard corona-proof. Ik zorg ervoor dat de zaal er

Contentmanagementsysteem (CMS) nemen, en er zo voor te zorgen dat deze

Don Vos bouwt met zijn

Klaarmaken vergaderzaal

strak uitziet, zodat de gasten zich ‘bijna thuis’ voelen. Gezellig even

Wanneer je een website laat maken, kijk overgaat tot aankoop of een reservering.

bureau Flerque al bijna tien

een praatje maken, maar niet vergeten dat ik zo naar de directievergadering

dan altijd met welk systeem de webbou-

Zet de bezoeker centraal en maak het

jaar websites. Hij is expert op

moet. Rond half 1 is er een lunchpiek en moeten we met

wer dit gaat doen. 40% van alle websites hem of haar zo makkelijk mogelijk door

het gebied van WordPress.

zijn allen even doorpakken. Hierna neem ik een examen af met een

draait op het CMS WordPress. Dat is niet denkwerk weg te nemen.

“Een website bouwen is een

stagiaire: voorraadbeheer. De eerste gast arriveert voor het hotel. Ik

zonder reden. Dit systeem maakt het

samenwerking: jij weet het

sluit af met een lekker roseetje.

Vrijdagmiddag

Begeleiden van stagiaire

voor jou als beheerder makkelijk om teksten

bij te werken. In combinatie met een

Breng je SEO op orde

Door zelf regelmatig kennis te delen zal

meest van jouw bedrijf en ik

weet het meeste van goed

Zaterdag

visual builder (visuele paginabouwer red.) jouw website beter vindbaar worden. SEO

presterende websites!”

Samen met een personeelslid zet ik het terras klaar. Het wordt vandaag

zoals Elementor kun je zelfs, zonder een staat voor search engine optimization, in

mooi weer en we verwachten veel mensen. De eerste gasten

enkele regel code te schrijven, een hele het Nederlands zoekmachineoptimali-

Flerque bouwt websites,

komen al aanlopen voor koffie met gebak. Oké, het terras staat.

pagina opzetten. Compleet met afbeeldingen,

satie genoemd. Door originele teksten

webshops en helpt bedrijven

video’s en teksten. Elementor is te plaatsen en kennis te delen word jij

met het creëren van een

Nu een bakkie en de planning van vandaag bespreken. We zijn met

Vrijdagmiddag

een goed team, dus het belooft een leuke dag te worden. Tijdens

een systeem waarbij je dit soort elementen

met jouw website een autoriteit binnen

Inchecken hotelgast

unieke merkbeleving.

de lunch merk ik dat iedereen het naar zijn zin heeft en alles lekker

enkel op de gewenste plek hoef te jouw vakgebied. Hoe hoger jouw plek

loopt, superfijn! Ik spring bij waar nodig.

slepen, het zogenaamde drag and drop. binnen Google, des temeer bezoekers

en hoe groter de kans op een lead. Maak

Zondag

Het doel van de bezoeker

je gebruik van bovenstaande in combinatie

‘Samen zetten we

met echte klantreviews, dan is de

Vandaag begin ik met een lekkere koffie in de zon, even genieten en

Bij het maken of onderhouden van een

jouw bedrijf online op

dan opstarten. Ik verheug mij op vanavond, dan ga ik uit eten met

website moet de behoefte van jouw kans groot dat jouw website een succes

mijn vrouw. Tussen de lunch door komt er een dame naar mij toe die

Zaterdagmiddag

potentiële klant continu voorop staan. wordt! de kaart. Bij Flerque

Ontvangst gast terras

een aanvraag heeft voor de 18e verjaardag van haar dochter. Ik vertel

Voor een restaurant is het belangrijk om

over onze arrangementen en laat de zalen zien. Ik ga gelijk naar het

een knop met ‘reserveren’ bovenaan te

word je volledig

kantoor om de offerte op te maken. De lunch is inmiddels zo goed

zetten. Iemand die op zoek is naar een

als voorbij en alles is vlotjes verlopen. Ik sluit af en ga lekker naar het

kapper zou graag wat foto’s zien van

ontzorgd, dat is de

Het team van de dag

EXPERTTIPS VAN DON

Zondagochtend

Een koffiemomentje met collega’s

Maak gebruik van WordPress

Zo hoef je niet voor iedere

wijziging die je wilt doorvoeren

contact op te nemen met je

webbouwer.

Zorg voor goede webhosting

met genoeg back-ups. Maak

je een foutje, dan is er niks

aan de hand. Even de hosting

contacten en het is gefikst.

Gebruik de juiste fotografie

Een merk valt of staat met de

kwaliteit van beeldmateriaal.

Een bezoeker moet zich erin

kunnen herkennen.18 rijswijk.special/verbinden

rijswijk.special/verbinden 19

Dit is wat je als gemeente wil:

samen werken aan vernieuwende projecten

Meteen aan de slag

Geen beleid maken of

plannen schrijven

Welke concrete stappen worden er gezet om van de Plaspoelpolder

een bruisend gebied te maken? Edwin Klop, gebiedsmakelaar van de

Plaspoelpolderbij de gemeente Rijswijk, weet er alles van. In sneltreinvaart

praat hij ons bij.

Wie nog twijfelde aan de potentie van

de Rijswijkse Plaspoelpolder, heeft aan

een paar zinnen uit de mond van Edwin

Klop genoeg om enthousiast te raken.

“Laten we niet vergeten dat dit bedrijventerrein

een lange geschiedenis heeft”,

vertelt hij. “Al sinds 1953 vinden we hier

een bloeiende industrie. In de loop der

jaren is het profiel van de Plaspoelpolder

alleen maar diverser geworden: je vindt er

zowel multinationals als zzp’ers, en zowel

technische bedrijven als gezondheidscentra.

De ligging midden in de Randstad en

dicht bij een treinstation maken het tot

een unieke plek om je als mens en organisatie

verder te ontwikkelen. Het feit dat je

hier niet alleen kantoren en maakindustrie

aantreft, maar ook woon- en recreatiegebied,

draagt daar zeker aan bij.”

Van denken naar doen

Er zijn in de afgelopen jaren flink wat

mooie strategieën uitgewerkt om van de

Plaspoelpolder een nog levendiger gebied

te maken, weet Klop. “De uitwerking heeft

in sommige gevallen even op zich laten

wachten, maar daar komt eindelijk verandering

in. Met het project Groene Assenkruis,

dat zorgde voor meer beplanting en

grotere verkeersveiligheid, hebben we al

een mooie eerste stap gezet. Ook zijn veel

ondernemers in het gebied

druk bezig geweest hun

panden op te knappen en

opnieuw in te richten.” En er

worden meer stappen gezet

om de Plaspoelpolder tot

een gebied te maken waar

het 24 uur per dag goed

vertoeven is, en niet alleen

tijdens kantoortijden. Inmiddels is de

nieuwe sporthal opgeleverd, waar sportende

schoolklassen en lokale sportclubs

gebruik van maken. Ook gebeurt er van

alles in het havengebied en rondom het

Kesslerpark, waar zich steeds meer startups

vestigen. “In dit gebied wordt enorm

geïnnoveerd”, ziet Klop. “Denk bijvoorbeeld

aan het Rijswijk Centre for Sustainability

& Geo Energy: een fieldlab in het oude

Shell-gebouw waar TNO op levensgrote

We bekijken of ook meer risicovolle

projecten een kans kunnen krijgen

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

schaal aardwarmteprojecten gaat testen.

Dit is wat je als gemeente wil: samen werken

aan vernieuwende projecten.” En toch

kan er nog meer, vertelt Klop. “We proberen

al die nieuwe ontwikkelingen samen

te brengen. Er wordt steeds gezocht naar

mogelijkheden om het gebied te verbeteren

en we bekijken of ook meer risicovolle

projecten een kans kunnen krijgen.”

Duurzaam ondernemen

Ook de verduurzaming van het gebied

is een van de aandachtspunten. “Denk

bijvoorbeeld aan een oud pand dat als

voorbeeld kan dienen voor andere organisaties

in het vergroenen van je locatie.

We helpen inwoners en bedrijven bij het

zetten van stappen door via de website

regionaal energieloket.nl informatie te bieden

over zo goed mogelijk omgaan met

energie. Daarnaast loopt er een project

voor de aanpak van zwerfvuil.” Om de

krachten zo goed mogelijk te bundelen,

is de projectgroep Aanpak Middengebied

gestart, een samenwerking tussen de Belangenvereniging

Bedrijven Rijswijk (BBR),

het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP)

en de gemeente Rijswijk. Deze drie partijen

willen samen snelle stappen zetten.

“Geen beleid schrijven of eindeloos ideeën

op papier zetten, maar meteen aan

de slag”, aldus Klop. “In gezamenlijkheid

pakken we concrete zaken, zoals afval en

parkeerproblemen, zo snel mogelijk aan.

Ook willen we kansenzones aanwijzen:

hoe kunnen we dit leegstaande kantoorpand

vernieuwen of vervangen? Zo maken

we de Plaspoelpolder stap voor stap een

stukje mooier.”

Merkstrategie

“Bij zoveel positieve veranderingen hoort

ook een nieuwe merkstrategie”, vertelt

Klop. Daarvoor is een bureau in de arm

genomen. “Ik nodig iedereen die met

het gebied te maken heeft uit om via de

website plaspoelpolder.nu in de gaten te

houden wat er gebeurt.

Maar, hoeveel levendigheid er ook in het

gebied ontstaat, de Plaspoelpolder is en

blijft een bedrijventerrein”, benadrukt

Klop. “Wel leggen we steeds nadrukkelijker

de verbinding met andere gebieden in

de buurt waar wonen wel centraal staat.

Ook dragen meer horecagelegenheden en

een groene route door de Plaspoelpolder

richting het havengebied allemaal bij aan

de levendigheid van het gebied.” •

Projectgroep

In de projectgroep Aanpak

Middengebied Plaspoelpolder

nemen de Belangenvereniging

Bedrijven Rijswijk (BBR), het

Industrieschap Plaspoelpolder

(IPP) en de gemeente Rijswijk

zitting. Het IPP is een samenwerkingsverband

tussen de gemeenten

Rijswijk en Den Haag.

Samen ontwikkelen en herontwikkelen

zij de bedrijventerreinen

in de Haagse agglomeratie.

De BBR is een vereniging van

zo’n 260 bedrijven en instellingen

die actief zijn in en om

Rijswijk. De BBR zet zich in voor

een goed ondernemersklimaat

in Rijswijk.20 rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special 21

Dromen najagen

THEMA

C A S H I S K I N G ?

Vijfendertig jaar geleden klonk de slogan ‘Rijswijk

in beweging’. Ik kreeg onlangs de structuurvisie

uit 1986 onder ogen en die droeg vol trots deze

titel. Het oude visiedocument schetste een stad

vol ontwikkeling en ambitie. Vandaag de dag is

dat niet anders. De afgelopen tijd hebben we

grote besluiten genomen die het aanzien van de

stad aanzienlijk gaan veranderen. Daarover later

meer.

Beweging is noodzakelijk voor een gezonde stad.

Er moet steeds nagedacht worden over hoe de

stad zich blijft ontwikkelen voor haar inwoners,

ondernemers en bezoekers. Vanuit de behoeften

van de stad zelf, maar ook om een antwoord

te geven op de ontwikkelingen om ons heen.

Als adviseur in het bedrijfsleven was dat ook al

mijn credo: bewegen om vooruit te komen, om

relevant te blijven en om je missie te kunnen

blijven vervullen.

Als wethouder ben ik verantwoordelijk voor

Economie en voor Ruimtelijke

Ordening. De combinatie van

die twee werkt goed. Onze

werklocaties zoals winkelcentrum

In de Bogaard en bedrijventerrein

Plaspoelpolder moeten immers

worden opgeknapt, om de

openbare ruimte mooier te maken

ARMAND VAN DE LAAR

Wethouder Economie

en de economie aan te jagen. Dit is belangrijk

voor het aantrekken van talent en voor het

ontvangen van zakelijke bezoekers. Daarom heeft

dit de hoogste prioriteit.

De leegstaande kantoren en braakliggende

terreinen zijn mij een doorn in het oog. Deze

gebieden zouden toch volop in beweging moeten

zijn? Dat gaat nu gebeuren. Het Havenkwartier

wordt getransformeerd: er komen woningen bij

en daarmee wordt de omgeving verbeterd voor

bedrijven. Een wandeling langs de haven wordt

straks het favoriete pauzerondje van iedere

medewerker in Plaspoelpolder!

Bij de herinrichtingen is veel aandacht voor

groen en voor fijne plekken om te verblijven. De

opgeknapte locaties en terreinen moeten een

voorbeeld zijn van vitaliteit. Ook het gebied bij

het treinstation gaat op de schop. Hier gaat de

dynamiek van een onderzoekscampus een boost

geven aan het economisch potentieel.

In de structuurvisie uit 1986 las ik:

‘Inspirerende plannen die tot een

kettingreactie van ontwikkelingen

leiden, waarbinnen dromen

werkelijkheid kunnen worden.’ Veel

verandert, maar dromen najagen is van

alle tijden. •

Gemaakt met medewerking van

Avalex avalex.nl

Belangvereniging Bedrijven Rijswijk bbr-rijswijk.nl

Best Western Plus Grand Winston bestwestern.nl

Brasserie Bijna Thuis brasseriebijnathuis.nl

Bureau Flerque flerque.nl

De Hoog groente en fruit

Gemeente Rijswijk rijswijk.nl

Kaasspecialist van Benten vanbentenkaas.nl

Kadans Science Partner kadans.com

Rijswijkse Schouwburg rijswijkseschouwburg.nl

Stutterheim Damesmode stutterheim.com

YES!Delft yesdelft.com

en alle adverteerders

Volgende Rijswijk.special: winter 2021

Cash is king?

Lancering: december 2021

Meedoen? E-mail naar info@dot-business.nl

Colofon

Eindredactie Heleen Platschorre

Redactie Anne-Louïse van den Dool,

Chantal Deen, Hanna Beukers,

Karin Hopster, Lenny Tamerus,

Nannette Verschoor

Fotografie | pagina’s

Erwin Dijkgraaf Fotografie | 13

Marieke Zelisse | 12

Raúl Neijhorst | 6, 7

Ronald Speijer | cover, 4, 5, 18, 19

Overige informatie: zie colofon

Delft.business

dot-business.nl

Uitgeverij DOTbusiness

Rijswijk.special is een uitgave van DOTbusiness en

wordt, samen met Delft.business, in een oplage

van 7.000 exemplaren gratis verspreid in Rijswijk,

De Binckhorst (Den Haag) en Wateringse Veld (Den

Haag), en in het verspreidingsgebied van Delft.business.

De redactie van de Rijswijk.special verzorgt de

inhoud van het magazine. Deze maakt de redactie

deels in samenwerking met betalende partners.

Wijzigingen of afmeldingen: info@dot-business.nl

Copyright 2021 DOTbusiness – Artikelen en foto’s

uit Rijswijk.special mogen alleen met schriftelijke

toestemming van de uitgever worden overgenomen.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor de inhoud van advertenties.

Rijswijk.special wordt CO 2

-neutraal gedrukt.


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!