15.07.2021 Views

Basilicum 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Basilicum</strong><br />

enzazaden.nl


<strong>Basilicum</strong> (Ocimum basilicum, Lamiaceae)<br />

Eenjarig, hoogte 20-40 cm<br />

Edwina<br />

Dzg:<br />

1,1-1,7 g | Aantal zaden per 10 g = 6.000-9.000 zaden.<br />

Zaaien:<br />

Vanaf half mei buiten of het hele jaar door onder glas. Lichtkiemer,<br />

gevoelig.<br />

Zaadhoeveelheid: Zaaien ter plaatse 50 g/100 m², in zaaibed 3 g/1.000 planten, voor potteelt<br />

20 g/1.000 potten.<br />

Teelt:<br />

Tussenruimte voor potten 20-25 cm x 25 cm; buitenteelt in rijen met<br />

20 cm tussenruimte en 30-40 cm tussen de rijen. <strong>Basilicum</strong> is vrij gevoelig<br />

en vatbaar voor verstikking door onkruid. Voor een goede oogst wordt<br />

geadviseerd een laag plastic te gebruiken als bodembedekking.<br />

Ook wordt Acryl-vliesdoek ter bescherming aanbevolen tegen kou bij<br />

de eerste zaai. Het is gunstig om jonge planten uit te planten vanuit het<br />

zaaibed. Daarmee krijgt het gewas een betere start.<br />

O o gs te n: Voor de versmarkt steeds de jonge scheuten afknippen en bundelen. Voor<br />

industrieel gebruik voor het eerst knippen als de bloei begint. Niet te laag<br />

afsnijden (ca.10 cm) om een tweede groei te bevorderen. <strong>Basilicum</strong> is<br />

erg gevoelig voor druk en moet direct na de oogst zorgvuldig worden<br />

gedroogd bij een temperatuur van 40˚C.<br />

Gebruik: In salades, soepen, groente-, vlees- en tomatengerechten, maar ook rauw.<br />

Ras Teeltwijze Omschrijving<br />

Edwina<br />

Eleonora<br />

IR:<br />

DM<br />

Industrie<br />

Versmarkt<br />

Pottenteelt<br />

x<br />

x x (x)<br />

Emily x x x x<br />

NFT<br />

Bedrijfszeker ras van het Genoveser-type voor teelt in potten het<br />

hele jaar door. Ook bij weinig zonlicht geeft deze soort glanzende,<br />

donkergroene bladeren en een zeer uniform plantbeeld in de potten.<br />

Innovatief ras met Intermediaire Resistentie tegen valse meeldauw.<br />

Opgerichte groei met middelgroene, grote, licht gekartelde bladeren.<br />

Voor vollegrond teelt en pot teelt.<br />

Emily is een zeer compact basilicum ras van het Genoveser-type met<br />

middelgrote bladeren. Wij adviseren Emily voor de zomerteelt in<br />

een gelijkmatiger klimaat en het hele jaar door voor teelt in warme<br />

klimaten of onder hoge lichtintensiteit. Het ras is zeer geschikt voor<br />

onder kunstlicht. Dankzij de langere houdbaarheid van Emily is een<br />

langere transportfase mogelijk.<br />

Emily<br />

Genoveser x x<br />

Keira x x x x<br />

Marian x x<br />

Piccolino x (x)<br />

Thai x x<br />

Glanzend donkergroen, lepelvormig blad. Speciale Genovese selectie<br />

met hoge productie, goed voor de industrie.<br />

Nieuw Marian-type voor de potten teelt en industrie. Het ras heeft<br />

middelgrote, donkergroene bladeren. Uitstekende houdbaarheid en<br />

koude tolerantie.<br />

Een compact Genoveser-pottype met donkergroene kleur en<br />

middelgroot blad. Sterk op tipburn en tegen beschadigingen bij<br />

verpakken. Koude tolerantie en tolerant op valse meeldauw.<br />

Zeer compact groeiend met een sterk aroma, ideaal voor teelt in<br />

potten en voor de bereiding van pesto.<br />

Thai heeft lange middelgroene bladeren die soms een deel rood<br />

gekleurd kunnen zijn. Aangename zoetige anijssmaak. Het ras geeft<br />

later in de bloei decoratieve lila kleur. Het is een snelle groeier en<br />

houdt van hogere temperaturen dan de standaard basilicum.<br />

Keira<br />

(x): beperkte geschiktheid | NFT: nutrient film technique | Ras tevens beschikbaar als biologisch zaad van “Vitalis – Biologische Zaden B.V.” |<br />

Nieuwe generatie van kruidenrassen met een uitstekende resistentie of andere specifieke toegevoegde waarden zoals houdbaarheid of koude<br />

tolerantie. Actuele informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl.


enzazaden.nl<br />

Uw contactpersonen in Nederland<br />

Theo Peeters tel +31 (0)6 55 22 66 99<br />

Fokke Hoeksma tel +31 (0)6 31 93 00 13<br />

Enza Zaden<br />

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland<br />

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland<br />

tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00<br />

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl<br />

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.<br />

De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden<br />

gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven. De meest<br />

recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl | © Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | juli <strong>2021</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!